X
تبلیغات
برنامه ریزی و هدایت و کنترل در اسلام، جهش یافته و تراریخته است
خانه تماس با ما RSS
کشوری برای روهینگیایی ها
بعد از نماز جمعه تظاهرات بقیع برپا شود रोइंगज के लिए एक देश রোহিঙ্গাদের জন্য একটি দেশ

غدیر خم سه روز است!

وقتی پیامبر خواست جانشین خود را معرفی کند، کمی هراسان بود تا مبادا مخالفان علی ع، همه چیز را بهم بریزند. زیرا همه آنها در جنگهای مختلف، کشته ای به دست علی ع داشتند و: به اصطلاح دشمن خونی بودند. لذا چند بار جبرائیل آمد و گفت: جانشینی امام علی را اعلام کن! و به تعویق نیانداز، تا اینکه آیه نازل شد: آگر آنچه را که به تو گفتیم، اعلام نکنی رسالت تو زیر سوال می رود: که گویا اصلا انجام ندادی! پیامبر بازهم به تعویق انداخت، تا اینکه آیه نازل شد: از مردم نترس خدا ترا از دست مردم حفظ می کند. از اینرو سخنی که قرار بود در: منی یا مکه گفته شود، ناچار در مسیر برگشت قرار گرفت: یعنی مردمی که رفته بودند دعوت به برگشت شدند، و ایستادند تا نیامده ها هم برسند. و سه روز مردم را در سخنرای غدیر خم، زیر آفتاب گرم نگهداشت تا سخنان طولانی خود را باز گو کند. البته روز اصلی که مردم با علی ع بیعت کردند، همان روز دهم ذی الحجه سال حجت الوداع است. و این نشان می دهد: برنامه ریزی و هدایت و کنترل در اسلام، جهش یافته و تراریخته است چنانچه مدیریت آن و: عناصر و اصول آن هم جهش یافته است، و فوق مدرنیسم است. مشخصات این برنامه ریزی آن است که: طرح کلی آن برای تمام طول تاریخ! مشخص و اعلام شده است.  برنامه ریزی در علم مدیریت! روش راهبردی است برای جدا شدن از: وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب. اما در برنامه ریزی الهی، همه اینها مطلوب هستند و به دنبال یکدیگر و: لازم و ملزوم می باشند. آینده پژوهی در اسلام بدون هیچ زحمتی کل تاریخ و: حتی فرا تاریخ را در بر می گیرد. ولی آینده نگری در مدیریت علمی! فقط احتمالات است. از نظر ما برنامه از آدم تا خاتم  و قائم مشخص است، وهرکس باید در این مسیر گام بردارد و: کسانی که از این مسیر منحرف شوند، خود را نابود می کنند. پیامبر اسلام در همین خطبه غدیر، سه بار نام مهدی عج را می برد، کسی که هنوز به دنیا نیامده! و 245سال بعد به دنیا خواهد آمد. برنامه ریزی به قدری روشن است که: پیامبر از احوالات زمان ما هم خبر داده است. هر حادثه مهمی اتفاق می افتد، ریشه آن در کتب حدیث و روایات و: تفاسیر عینا ذکر شده که برخی دانشمندان خوش ذوق، آنها را در رسانه ها هم مطرح کرده اند. مثلا قیام امام خمینی به عنوان: مردی از قم قیام می کند آمده. گروه داعش به عنوان یاران پرچم های سیاه! ذکر شده و حتی جنایات آنان گفته شده، پیامبر فرمود: هرگاه این گروه با پرچم های سیاه را دیدید: که کشتار می کنند، تنها به فارس ها پناه ببرید، زیرا دولت ما با آنها است. لذا به همین دلیل است که دولت: نوپای جمهوری اسلامی به تنهایی توانسته: تا کنون چهل سال در برابر همه: برنامه ریزی های استادان دنیا بایستد، و برنامه خود را پیش ببرد. مدیریت و برنامه در اسلام هیچگاه تعطیل نیست. زیرا پیامبر فرموده: من بین شما دو عنصر اساسی را باقی گذاشتم : کتاب خدا(بعنوان برنامه زندگی ) و :عترت و خاندان خودم. (بعنوان مدیران و اجرا کنندگان آن برنامه) و این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد.(لن یفترقا حتی یراد علی الحوض) یعنی الان هم که قران وجود دارد، حتما امام هم وجود دارد و آن را اجرا می کند. هرچند که ما آن را نبینیم! زیرا عده ای در همان اوایل، خواستند که این دو را جدا کنند، گفتند: کتاب خدا ما را بس است! نیازی به مجری و یا مدیر نداریم. الان هم ممکن است عده ای بگویند: که قران کافی است و: امام زمان عج افسانه است! اما چیزی از حقیقت کم نمی شود، و گفته پیامبر دروغ نمی شود، و این گفته آنقدر تکراری است که: همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی، آن را حفظ هستند مگر گروه داعش و اربابان آنها، که نفع خود را در: فراموشی یا مخالفت با آن می بینند.

Ghadir is bent over three days!

When the Prophet asked to nominate his successor, he was a little afraid that the opponents of Ali would dispose of everything. Because they were all killed in Ali's hands in various wars, and so-called enemies of blood. So how many times did Gabriel come and say: Declare the succession of Imam Ali! And do not delay until the verse is revealed: if you do not declare what you said, your mission is questioned: as if you did not do it at all! The Prophet still delayed until the verse came down: do not be afraid of people, God will protect them from the people. Therefore, the saying that was supposed to be called "semen" or "Mecca" was forced to return to the path: the people who had gone were invited to return, and stood to reach the non-believers. And for three days, he kept the people in Ghadir Khom's speech under the hot sun to open his long speeches. Of course, the main day that people gave allegiance to Ali is the same day of the tenth anniversary of Hijat al-Wada. And this shows: Planning, guidance and control in Islam are mutated and transgenic if its management, its elements and principles are mutated, and ultramodernism. The profile of this program is: its outline for the entire history! Specified and announced. Planning in management science! A strategic approach is to separate from: the status quo and achieve the desired status. But in divine planning, all of this is desirable and looking for each other and: necessary and necessary. Futurist studies in Islam without the hassle of the whole history and even meta-history. But the prospect of scientific management! Only probabilities. From our point of view, the program is clear from Adam to Khatam and Qa'im, and one has to step in this direction: those who deviate from this path will destroy themselves. The Prophet of Islam in the same sermon of Ghadir takes the name Mahdi Ajz three times, who has not yet been born! And will be born 245 years later. Planning is so clear that: The Prophet has also informed us of the times of our time. Every major incident happens, its origins are in the books of hadith and narrations, and there are some similarities that some well-known scholars have raised in the media. For example, Imam Khomeini's uprising came as a man rising from Qom. ISIL Group as black flags! It is mentioned, and even their crimes are said, the Prophet said: If you saw this group with black flags: they would kill only refuge in Persians, because our government is with them. That is why the government: The newly formed Islamic Republic alone has been able to: stand for forty years before all: plan for the world's professors and advance its agenda. Management and program in Islam are never shut down. Because the Prophet said: I have left two fundamental elements between you: the Book of Allah (as a plan of life) and: the Ether and my own family. (As the directors and executors of that program), and these two will never be separated. , now that there is a Qur'an, there is certainly the Imam who runs it and executes it. Although we do not see it! For as early as the early days, they asked to separate the two, they said: God's Book is enough for us! We do not need an administrator or manager. Now may some people say that the Qur'an is sufficient and: Imam is the time of the legend! But nothing in the truth is diminished, and the statement of the Prophet is not lying and this statement is so repetitive that all Muslims, whether Shiites or Sunni, are preserving it, but the group of ISIS and their masters, who benefit in: oblivion or they see opposition to it.

عازمة غدير على مدى ثلاثة أيام!

عندما طلب النبي ترشيح خليفته، كان خائفا قليلا من أن المعارضين علي سوف تتخلص من كل شيء. لأنهم قتلوا جميعا في يد علي في حروب مختلفة، وما يسمى أعداء الدم. فكيف عدد المرات التي غابرييل يأتي ويقول: تعلن خلافة الإمام علي! ولا تتأخر حتى يتم الكشف عن الآية: إذا كنت لا تعلن ما قلته، يتم استجواب مهمتك: كما لو كنت لا تفعل ذلك على الإطلاق! النبي لا يزال متأخرا حتى جاء الآية لأسفل: لا تخافوا من الناس، الله سوف يحميهم من الشعب. ولذلك، فإن القول الذي كان من المفترض أن يطلق عليه "السائل المنوي" أو "مكة" اضطر إلى العودة إلى الطريق: الناس الذين ذهبوا دعيت للعودة، وقفت حتى غير المختون. وطوال ثلاثة أيام، أبقى الشعب في خطاب غدير خوم تحت الشمس الحارقة لفتح خطبه الطويلة. وبطبيعة الحال، فإن اليوم الرئيسي الذي أعطى الناس الولاء لعلي هو في اليوم نفسه من الذكرى السنوية العاشرة لحجة الوادا. وهذا يبين ما يلي: التخطيط والإرشاد والسيطرة في الإسلام متحور وراثيا إذا تم تحوير إدارته، وعناصره ومبادئه، وعصرية الحداثة. الملف الشخصي لهذا البرنامج هو: مخطط لها لتاريخ كامل! محدد وأعلن. التخطيط في علم الإدارة! والنهج الاستراتيجي هو الانفصال عن: الوضع الراهن وتحقيق الوضع المطلوب. ولكن في التخطيط الإلهي، كل هذا أمر مرغوب فيه وتبحث عن بعضها البعض و: ضرورية وضرورية. دراسات مستقبلية في الإسلام دون مشاحنات التاريخ كله وحتى الفوقية التاريخ. ولكن احتمال الإدارة العلمية! الاحتمالات فقط. من وجهة نظرنا، البرنامج واضح من آدم إلى ختام والقائم، ويجب على المرء أن يتقدم في هذا الاتجاه: أولئك الذين ينحرفون عن هذا الطريق سوف تدمر أنفسهم. نبي الإسلام في نفس خطبة غدير يأخذ اسم مهدي عجز ثلاث مرات، الذي لم يولد بعد! وسوف يولد بعد 245 عاما. التخطيط واضح جدا: أن النبي قد أبلغنا أيضا بأوقات عصرنا. كل حادث كبير يحدث، أصوله في كتب الحديث والروايات، وهناك بعض أوجه التشابه التي أثارها بعض العلماء المعروفين في وسائل الإعلام. على سبيل المثال، انتفاضة الإمام الخميني جاءت كرجل يرتفع من قم. مجموعة داعش كما أعلام سوداء! وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيت هذه الجماعة مع أعلام سوداء، فإنهم سيقتلونكم، فقط يلجأون إلى فارس لأن حكومتنا معهم. هذا هو السبب في أن الحكومة: الجمهورية الإسلامية التي شكلت حديثا وحدها تمكنت من: الوقوف لمدة أربعين عاما قبل كل شيء: خطة لأساتذة العالم ودفع جدول أعماله. لا يتم إيقاف الإدارة والبرنامج في الإسلام أبدا. لأن النبي قال: لقد تركت عنصرين أساسيين بينكم: كتاب الله (كخطة للحياة) و: الأثير وعائلتي. (كمدراء ومنفذين لهذا البرنامج) وهذان لن يتم فصلهما. أي أن القرآن موجود الآن، والإمام هو بالتأكيد هناك ويديرها. على الرغم من أننا لا نرى ذلك! في وقت مبكر من الأيام الأولى، طلبوا فصل اثنين، وقالوا: كتاب الله هو ما يكفي بالنسبة لنا! لا نحتاج إلى مشرف أو مدير. الآن قد يقول بعض الناس أن القرآن كاف و: الإمام هو وقت الأسطورة! ولكن لا شيء في الحقيقة يتضاءل، وبيان النبي لا يكذب، وهذا البيان متكرر جدا أن جميع المسلمين، سواء الشيعة أو السنة، والحفاظ عليه، ولكن مجموعة داعش وأسيادهم، الذين يستفيدون في: النسيان أو وهم يرون معارضة له.

Qədir üç gün ərzində bükülmüşdür!

Hz. Peyğəmbərin ardınca namizədliyini irəli sürməsini xahiş etdikdə, Əli rəqiblərinin hər şeyi məhv edəcəyindən bir az qorxdu. Çünki bütün Əli əllərində müxtəlif müharibələrdə və qan düşmənləri olaraq öldürülmüşdü. Beləliklə, Cəbrayıl neçə dəfə gəldi və demişdi: İmam Əliyin ardıcıllığını bəyan edin! Ayə nazil olunana qədər gecikməyin: Əgər söylədiyinizi söyləməsə, məsuliyyətiniz sorulur: sanki bunu etmədiyiniz kimi! Həzrət Peyğəmbər (əleyhissəlam) ayə nazil olunana qədər gecikdirdi: insanlardan qorxmayın, Allah onları xalqlardan qorusun. Üç gün boyunca, o, uzun müddətli çıxışlarını açmaq üçün isti günəş altında Qədir Xumun çıxışında xalqı saxladı. Əlbəttə ki, insanların Əliyə sadiq qaldıqları əsas gün Hicat əl-Vədənin on illiyinə bərabərdir. Bu proqramın profilidir: bütün tarixin təsviri! Göstərilən və açıqladı. İdarəetmə fənnində planlaşdırma! Strateji bir yanaşma, status-kvodan ayrılması və istənilən statusa nail olmaqdır. Amma ilahi planlaşdırmada, bunların hamısı arzu olunan və bir-birinə baxır və zəruri və lazımlıdır. Fütürist bütün İslam tarixinin və hətta meta tarixinin əngəlsiz İslamı öyrənir. Amma elmi rəhbərlik perspektivləri! Yalnız ehtimallar. İslam peyğəmbəri Ghadir eyni xütbəsində hələ də doğulmamış üç dəfə Mehdi Ajz adını alır! Və 245 il sonra doğulacaq. Planlaşdırma çox aydındır ki, Peyğəmbər bizə də vaxtımızın vaxtı barədə məlumat vermişdir. Məsələn, İmam Xomeyninin qiyamı Qumdan yüksələn bir adam kimi gəldi. Daesh qrupu qara bayraqlar kimi! Buna görə hökumət: Yeni yaranmış İslam Respublikası təkcə qırx il əvvəl: dünya professorları üçün planlaşdırmağı və gündəmini inkişaf etdirməyə qadir olmuşdur. İslamda rəhbərlik və proqram heç vaxt bağlamır. Peyğəmbər dedi: "Mən sizin aranızda iki əsas ünsürü tərk etmişəm: Allahın kitabı (həyat planı) və Eter və ailəm. (Proqramın menecerləri və icraçıları kimi) və bu ikisi heç vaxt ayrılmayacaqdır. Yəni, Quranda mövcud olan imam, əlbəttə ki, orada və çalışır. Baxmayaraq biz bunu görmürük! İlk günlərdəki kimi, ikisini ayırmaq istədi, dedilər: "Allahın kitabı bizim üçün kifayətdir!" Bizə administrator və ya menecer ehtiyac yoxdur. İndi bəzi insanlar Quranın kifayət qədər olduğunu söyləyə bilərlər: İmam - əfsanənin vaxtıdır! Amma həqiqət aşağı yavaş və Peyğəmbər yalan etmir və bu unutmadan və ya istifadə üçün, bütün müsəlman şiə və ya sünni olub, Isis və onların ustalarının halda saxlamaq çox dəfə təkrar olunur deyil Ona qarşı olanları görürlər.