X
تبلیغات
ما این روابط را نمی خواهیم!
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۸/۸/۱۳۹۷ - ۱۹:۴۶ نظر(0)

عده ای فکر  می کنند ایجاد ارتباط کار مهمی است و فقط از انها ساخته است! در حالیکه ممکن است سالها زحمت کشیده شده تا این ارتباط قطع شود وچون اینها اطلاعی از کم و کیف موضوع ندارند غالبا فکر می کنند ایجاد رابطه لازم است! مثلا رابطه ایران با اسرائیل  اینطور نبوده که وجود نداشته و ما سعی کنیم اعتماد آنها را جلب کنیم تا رابطه ای داشته باشیم! فقط یک مغز علیل یا فراموشکار این طور فکر می کند. در حالیکه ایران و اسرائیال قبلا ارتباط داشتند و بسیار هم مهم بوده است. وملت ایران سالها طول کشید و مبارزه کرد تا این رابطه را قطع کند والان یکی از سیاست های خارجی جمهوری اسلامی  قطع رابطه با این رژیم و عدم مبالدله با آن است. رابطه با آمریکا و عربستان هم همینطور است. در گذشته روابط ایران با آنها در سطح بالایی بوده ولی آنها از این موضوع سوء استفاده کردند و ناچار مردم ایران شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر آل سعود را در کنار شعار مرگ بر اسرائیل قرار داد. بطور منطقی یا کلامی ممکن است ایراد هایی براین شعار ها وارد باشد ولی مردم ایران و طرف های معاند آن موضوع را درک می کنند و بطور متقابل میدانند منظور طرفها چیست. ولی برخی دویتان نادان  و کم اطلاع خود را به نفهمی زده و فکر می کنند باید روابط را برقرار کند! آنها در دوران انقلاب اسلامی در دامن آمریکا یا اسرائیل وآل سعود بودند و شعار های مردمی و مبارزات آنها را ندیدند یا از دید دشمنان مردم آنها را تحلیل می کردند. بطور مثال اگر از رابطه ایران و اسرائیل صحبت کنیم اولا ایرانی ها در درون اسرائیل فراوان هستند . حتی مقامات مهم آنها ایرانی می باشند.زیرا اریل شارون یا موشه کاساب و امثال آنها از یهودیان ایرانی بودند ودر شهر هایی مثل یزد و دماوند(مشا) زندگی می کردند و در زمان تاسیس دولت یهود به آنجا مهاجرت کردند. همانطور که از روسیه یا اروپای شرقی و آمریکا هم افراد زیادی مهاجرت نمودند. در ابتدای تاسیس و سال های بعد از ان در ایران سفارت خانه داشتند و در تهران در میدان کاخ سابق بود. که بعد از انقلاب اسلامی تبدیل به سفارت فلسطین شد و تحویل دولت خودگران آن گردید..آمریکا هم محوطه وسیعی را در اختیار داشت و از ان به عنوان سفارتخانه استفاده میکرد که بعد از انقلاب اسلامی توسط دانشجویان پیرو خط امام از انان گرفته شد و اکنون در دست همان دانشجویان هستند و به کار تبلیغ و چاپ کتب و اسناد لانه جاسوسی اشتغال دارند. کار انها بقدری آمریکا را خشمگین کرده بود که با تمام شعار های آزادی بیان و قلم از انتشار این کتابها در امریکا جلوگیری می شود. البته همه این کار ها بعد از این صورت گرفت که آمریکا شاه فراری را به ایران تحویل نداد.و در اثر اصرار ایران رابطه خود را بطور یکطرفه قطع کرد و تحریم هایی علیه ایران شکل داد که تاکنون ادامه دارد. اما در همان موقع امام خمین فرمود ما رابطه با آمریکا می خواهیم چه کنیم! و به تعبیر دیگری گفتند رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میش است! متاسفانه عده ای که مزدور یا جاسوس آمریکا بودند زیر بار این حرفها نرفتند و همچنان با آمریکا رابطه داشتند و اسناد مهمی را به آنها می دادند.بعضی از انها مستقیما و برخی غیر مستقیم بودند. مثلا مهندس موسوی که خود تحصیلکرده آمریکا بود  تصور کرد که میتواند این رابطه قطع شده را وصل کند لذا همه علاقمندان را با خود هماهنگ کرد تا رابطه را برقرا کند ولی متوجه شد که عده ای هستند هنوز به خط امام اعتقاد دارند و نمی گذارند این رابطه گرگ و میش صورت گیرد. لذا جامعه ایرانی را دوقطبی کردند و فتنه 88بوجود آمد و تصور کردند که میتوانند پیروز شوند ولی مردم به میدان آمدند و با شعار مرگ بر آمریکا همه آنها را به انزوا بردند. هر شعار مرگ بر امریکا تیری به قلب آنها بود لذا بسرعت همه آنها بیمار شده و در حال قرار گرفتند. اما این شعار مرگ بر امریکا مانند دارویی شفابخش مردم را شاداب تر و فعال تر کرد و جوانان برای اثبات اینکه به آمریکا نیازی ندارند به فتح قله های بلند افتخار پرداختند و در همه زمینه های مورد نیاز ایران قدمهای مهمی برداشتند. ولی ته مانده های فتنه 88 که گوششان به این حرفها بدهکار نبود با تشکیل احزاب و استخدام روزنامه ها اجیر کردن مزدوران سعی می کنند دوباره مهندس موسوی را به میدان بیاورند تا برای ایجاد ارتباط با آمریکا بکوشد و عده ای هم که موسوی را مهره سوخته می دانستند خودشان به میدان رفته با امریکا وارد مذاکره شدند تا تحریم ها را بیشتر کند. و برای اینکار از موضع رسمی وارد شدند و با امضا کردن قراردادهای خفت بار دست آنها را برای تحریم باز گذاشتند. اما مردم که نیازی به آمریکا نداشتند چندان اهمیتی به آنها ندادند. واکنون که آمریکا به دلیل انزوا و نزول قدرت از تحریم های خود عقب نشینی کرده سعی دارند قدرت را به آمریکا برگردانند! و بگویند که آمریکا مجبور به این کار نشده بلکه خودش تصمیم دارد به مردم ایران کمک کند! اما آنها بدانند که ایران جای خود را در جهان باز کرده و نیازی به قدرت های پوشالی چون اسرائیل و آمریکا و عربستان ندارد. و بزودی شاهد تسلیم همه آنها در برابر عظمت ملت ایران خواهیم بود و تلاش آنها برای آرایش مرده های سیاسی فایده ای ندارد.

 

 

   We do not want these relationships!

Some people think it's important to create a relationship and just make it! While it may take years to disconnect this connection, and because they do not know about the issue and the issue, they often think that building a relationship is necessary! For example, Iran's relationship with Israel has not existed, and we try to win their trust in them in order to have a relationship! Just think of a damned or forgetful brain. While Iran and Israel were already involved and very important. It was a long time for the Iranian government to fight this relationship. One of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran is to close the relationship with this regime and not to bother with it. The same is true of the relationship with the United States and Saudi Arabia. In the past, Iran's relations with them were high, but they abused it, and the Iranian people inevitably put the slogan "Death to America" ​​and "death to Al Saud" along with the slogan "Death to Israel". Logically or verbally, there may be some misunderstandings in these slogans, but the people of Iran and its protagonists understand the subject and mutually recognize what the parties mean. But some of your two ignorant and poorly informed people understand that they should establish relationships! They were in the era of the Islamic Revolution in the Americas, or Israel and Saudi Arabia, and did not see the popular slogans and their struggles, or they were analyzed by the enemies of the people. For example, if we talk about Iran-Israel relations, firstly, there are many Iranians inside Israel. Even their important authorities are Iranians. Because Oril Sharon or Moshe Cassab and their like were Iranian Jews, they lived in cities such as Yazd and Damavand (Masha) and immigrated to the cities of Yemen. As many as migrated from Russia, Eastern Europe and the United States. At the beginning of the establishment, and in the years to come, they had embassies in Iran, and in Tehran there was a former palace square. Which became the Palestinian Embassy after the Islamic Revolution and was handed over to its own government. The United States also possessed a large area and used it as an embassy that was taken by the students following the Imam's line after the Islamic Revolution, and now They are in the hands of the same students and are engaged in the promotion and publication of books and nudging documents. Their work had offended America more than anyone else, with all the slogans of freedom of speech and pen to prevent the publication of these books in America. Of course, all of this was done after the United States did not deliver the Ferrari king to Iran. As a result of Iran's insistence, it broke its relationship unilaterally and formed sanctions against Iran, which is still ongoing. But at the same time, Imam Khomeini said: "What do we want to do with the United States?" And in another way, they said that our relationship with America is the twilight! Unfortunately, some of the US mercenaries or spies did not go through these talks, they still had ties with the United States, and provided them with important documents. Some were direct and indirect. For example, Mousavi, a self-educated US engineer, thought he could connect this broken connection, so he co-ordinated all the enthusiasts to make the relationship clear, but he realized that there are some who still believe in the line of the Imam and do not allow this relationship Twilight. So the Iranian community was bipolar, and the intrigue of 88 arose and imagined that they could win, but people came to the field and, with the slogan "Death to America," they all isolated. Each slogan "Death to a Thunderbolt" was in their hearts, so they quickly became sick and in a state of affairs. But the death slogan of the United States, like a healing medicine, made the people happier and more active, and the young people were proud to conquer the high peaks to prove that they did not need the United States and took important steps in all areas of Iran. But the remnants of the intrigue 88 who did not owe their word by forming parties and hiring newspapers hiring mercenaries are trying to bring Mussavi again to bathe in order to establish ties with the United States, and some of them who considered Mousavi to be burned beads They went to the United States to negotiate with the United States to increase sanctions. And for this they came from an official position and, by signing the tumultuous contracts, handed them to the boycott. But people who did not need the United States did not care much about them. Now that America has withdrawn from sanctions because of isolation and decline, they are trying to bring power back to the United States! And they say that the United States has not been forced to do this, but it is itself determined to help the Iranian people! But they know that Iran has opened its place in the world, and does not need the sovereign powers of Israel, the United States and Saudi Arabia. And we will soon see them surrender to the greatness of the Iranian nation, and their efforts to make up dead political people are not worthwhile.

نحن لا نريد هذه العلاقات!

بعض الناس يعتقدون أنه من المهم إنشاء علاقة وجعلها فقط! في حين قد يستغرق الأمر سنوات لفصل هذا الاتصال ، ولأنهم لا يعرفون المشكلة والمسألة ، فهم يعتقدون في الغالب أن بناء علاقة أمر ضروري! على سبيل المثال ، لم تكن علاقة إيران مع إسرائيل موجودة ، ونحاول كسب ثقتهم بها من أجل إقامة علاقة! مجرد التفكير في الدماغ اللعينة أو النسيان. بينما كانت إيران وإسرائيل متورطتين بالفعل ومهمة للغاية. لقد كان وقتاً طويلاً على الحكومة الإيرانية أن تحارب هذه العلاقة ، فواحدة من السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية هي إغلاق العلاقة مع هذا النظام وعدم الاكتراث به. وينطبق الشيء نفسه على العلاقة مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. في الماضي ، كانت علاقات إيران معهم عالية ، لكنهم أساءوا استخدامها ، والشعب الإيراني وضع شعار "الموت لأمريكا" و "الموت إلى آل سعود" إلى جانب شعار "الموت لإسرائيل". من المنطقي أو اللفظي ، قد يكون هناك بعض سوء الفهم في هذه الشعارات ، لكن شعب إيران وأبطالها يفهمون الموضوع ويعترفون بشكل متبادل بما تعنيه الأطراف. لكن بعض من شخصيتك الجاهليتين والضعفاء مطلعين يدركان أنه ينبغي عليهما إقامة علاقات! كانوا في عصر الثورة الإسلامية في الأمريكتين ، أو إسرائيل والمملكة العربية السعودية ، ولم يروا الشعارات الشعبية ونضالاتهم ، أو تم تحليلها من قبل أعداء الشعب. على سبيل المثال ، إذا تحدثنا عن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية ، أولاً ، فهناك العديد من الإيرانيين داخل إسرائيل. حتى سلطاتهم المهمة هي الإيرانيون ، لأن أوريل شارون أو موشيه كاساب وشبابهم كانوا يهودًا إيرانيين ، كانوا يعيشون في مدن مثل يزد ودامافاند (ماشا) وهاجروا إلى مدن اليمن. العديد من هاجر من روسيا وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة. في بداية التأسيس ، وفي السنوات التالية ، كان لديهم سفارات في إيران ، وفي طهران كانت هناك ساحة قصر سابقة. التي أصبحت السفارة الفلسطينية بعد الثورة الإسلامية وتم تسليمها لحكومتها الخاصة ، وكانت الولايات المتحدة تمتلك مساحة كبيرة واستخدمتها كسفارة قام بها الطلاب بعد خط الإمام بعد الثورة الإسلامية ، والآن هم في أيدي الطلاب أنفسهم وتشارك في تعزيز ونشر الكتب والوثائق دفع. لقد أزعج عملهم أمريكا أكثر من أي شخص آخر ، مع كل شعارات حرية الكلام والقلم لمنع نشر هذه الكتب في أمريكا. بالطبع ، تم كل هذا بعد أن لم تقم الولايات المتحدة بتسليم ملك الفيراري إلى إيران ، ونتيجة لإصرار إيران ، قطعت علاقتها من جانب واحد وشكلت عقوبات ضد إيران ، التي لا تزال مستمرة. لكن في الوقت نفسه ، قال الإمام الخميني: "ماذا نريد أن نفعل مع الولايات المتحدة؟" وبطريقة أخرى ، قالوا إن علاقتنا مع أمريكا هي الشفق! لسوء الحظ ، فإن بعض المرتزقة أو الجواسيس الأمريكيين لم يجروا هذه المحادثات ، وكانوا لا يزالون على صلة بالولايات المتحدة ، وقدموا لهم وثائق مهمة ، بعضها كان مباشراً وغير مباشر. على سبيل المثال، مير حسين موسوي، وكان يعتقد نفسه تعليمه في أمريكا أن العلاقة انقطعت المكونات لذلك، جميع الأطراف المعنية مع العلاقة منسقة لإقامة، ولكن وجدت أن بعض الناس لا يزالون في خط الإمام يعتقد وعدم السماح هذه العلاقة الشفق القيام به. لذا كانت الطائفة الإيرانية ثنائية القطب ، ونشأت مؤامرة 88 وتخيلت أنها يمكن أن تفوز ، لكن الناس جاءوا إلى الميدان ، ومع شعار "الموت لأمريكا" ، عزلوا جميعاً. كان كل شعار "الموت لصاعقة" في قلوبهم ، لذلك سرعان ما أصبح مريضا وفي حالة من الأحوال. ولكن مخلفات الفتنة، فإن 88 الأذن إلى هذه الكلمات ليست الاستماع إلى الأطراف وتجنيد الصحف وتوظيف المرتزقة تحاول إعادة هندسة موسوی جیب جلب للتواصل مع أمريكا ويحاول عدد من الناس الذي موسوی حرق علم ذهبوا إلى الولايات المتحدة للتفاوض مع الولايات المتحدة

Biz bu əlaqələri istəmirik!

Bəzi insanlar əlaqələr yaratmaq və bunu etmək vacibdir! Bu əlaqəni kəsmək üçün bir neçə illər tələb oluna bilər və onlar məsələ və məsələ barədə bilmədikləri üçün tez-tez əlaqələrin qurulması vacibdir! Məsələn İranın İsraillə əlaqəsi mövcud deyil və biz əlaqələr qurmaq üçün onlara güvənməyə çalışırıq! Yalnız bir lənətlənmiş və ya unutqan bir beyin düşünün. İran və İsrail artıq ziddiyyət təşkil etmiş və çox vacibdir. İran hökumətinin bu münasibətlə mübarizə aparması uzun müddət idi. İran İslam Respublikasının xarici siyasətindən biri bu rejimlə münasibətini bağlamaq və bununla narahat olmaq deyil. Eyni ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı ilə olan əlaqələrə də aiddir. Ancaq iki cahil və zəif məlumatlandırılmış insanlardan bəziləri əlaqələr qurmaları lazım olduğunu başa düşürlər! Məsələn, İran-İsrail münasibətlərindən danışarkən, ilk növbədə, İsrail daxilində bir çox iranlılar var. Rusiya, Şərqi Avropa və ABŞ-dan köçənlər kimi. Quruluşun başında və gələcək illərdə İranın səfirlikləri var idi və Tehranda köhnə saray meydanı vardı. Onlar həmin tələbələrin əlindədirlər və kitabların yayılmasına və nəşr olunmasına dair sənədləri yayırlar. Onların işi Amerikanı hər kəsdən daha çox təhqir etmişdi, bu kitabların Amerikada yayılmasının qarşısını almaq üçün söz və söz azadlığının bütün şüarları ilə. Amma eyni zamanda İmam Xomeyni: "ABŞ ilə nə etmək istəyirik?" Başqa bir şəkildə, Amerikalılarla olan əlaqəmiz gec-tez olduğumuzu söylədilər! Məsələn, Mir Hüseyn Musəvi, Amerikada təhsil almış özü əlaqələr yaratmaq razılaşdırılmış əlaqələr ilə bütün maraqlı, Buna görə də plug kəsildi, lakin bəzi insanlar line İmam hələ də inanıram və bu əlaqələr imkan vermir ki, aşkar edilmişdir ki, düşündüm edildi Twilight. Hər bir şüar "Qaldırmaq üçün Ölüm" ürəyində idi, onlar tez bir zamanda xəstələndi və bir vəziyyətdə idi. Lakin fitnə, bu sözləri 88 qulaq Amerika çalışır və müəyyən insanlar Musəvi qoz-yandı ki, münasibətlər qurmağa masa Musəvi-mühəndis yenidən çalışır partiyalar və qəzet işə qəbulu və işə muzdlu qulaq asmadı qalıqları Onlar sanksiyaların artırılması üçün ABŞ ilə danışıqlar aparacaqlarını bilirdilər. Bunun üçün rəsmi bir mövqedə gəldilər və gurultulu müqavilələr imzalayaraq onları boykot etməyə veriblər. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarına ehtiyac duymayan insanlar onlara çox əhəmiyyət vermədi. İndi Amerika izolyasiya və düşmə səbəbindən sanksiyalardan çəkilib, onlar Birləşmiş Ştatlara güc gətirmək üçün çalışırlar! Və deyirlər ki, ABŞ bunu etməyə məcbur edilməyib, amma İran xalqına yardım etmək üçün özü qərarlıdır! Ancaq bilirlər ki, İran dünyada öz yerini açmışdır və İsrailin, ABŞ-ın və Səudiyyə Ərəbistanının suveren səlahiyyətlərinə ehtiyac yoxdur. Tezliklə onları İran xalqının böyüklüyünə təslim etdiyini və ölü siyasi xalqı yaratmaq üçün göstərdikləri səylərin dəyərsiz olduğunu görürük.لزيادة العقوبات. ولهذا السبب جاءوا من موقع رسمي ، ومن خلال توقيع العقود المضطربة ، سلمتهم إلى المقاطعة. لكن الناس الذين لم يحتاجوا إلى الولايات المتحدة لم يهتموا كثيراً بهم. والآن بعد أن انسحبت أميركا من العقوبات بسبب العزلة والهبوط ، فإنهم يحاولون إعادة السلطة إلى الولايات المتحدة! ويقولون إن الولايات المتحدة لم تضطر إلى القيام بذلك ، لكنها مصممة على مساعدة الشعب الإيراني! لكنهم يعرفون أن إيران قد فتحت مكانها في العالم ، ولا تحتاج إلى صلاحيات سيادة إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسنراهم سرعان ما يستسلمون لعظمة الأمة الإيرانية ، ولا تستحق جهودهم لتعويض أناس سياسيين ميتين.