X
تبلیغات
شمشیر های شسته، از خونهای ریخته شده!
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۶/۹/۱۳۹۷ - ۱۶:۳۲ نظر(0)

آل سعود در صد سال پیش فکر می کرد: وقتی مردم مکه یا مدینه را قتل عام می کند، باید از شمشیر او خون چکیده باشد، تا بقیه شهر ها نیز بترسند و مقاومت نکنند! قتل عام شهر مقدس کربلا و بسیاری شهرهای دیگر را نیز ادامه داد تا: حتی نام کشور حجاز را به سعودی برگرداند. آرم شمشیر را در پرچم خود هم گذاشت تا همه بترسند! و مردم دنیا فکر کنند: اسلام با شمشیر پیشرفت کرده، در حالیکه مشغول زدن ریشه اسلام بودند. این روش را به انگلیسی ها و آمریکایی  نورسیده هم، اموزش داد بطوریکه هر ساله، رهبران آن کشورها برای یادگیری شمشیر بازی، به جشن شمشیر آل سعود دعوت می شدند. آمریکا و اسرائیل نیز در دهه 1940 با این روش، دوران جدید خود را آغاز کردند. آمریکا که با مردم: ناکازاکی و هیروشیما مشکلی نداشت! باریختن بمب اتم! و تبیلغات کشتار و خرابی های وسیع آن، درس بزرگی به دنیا داد! و اسرائیل نیز با حمله به مردم فلسطین، کشتار و اخراج آنها  قدرت مقاومت را در جهان  از بین برد. معنی این کار آن بود که هرکس در دنیا، برعلیه آل سعود و آمریکا و اسرائیل، فکری داشته باشد، درجا کشته می شود. اما در دهه1970خیزش جدید مردمی آغاز شد، مردمانی در ایران پیدا شدند که: از کشته شدن نمی ترسیدند! این زنجیره موقعی تکمیل شد که: در میدان شهدای تهران، هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی، مردم را به گلوله بستند و جوی خون راه انداختند! ولی مردم نه تنها ساکت نشدند، بلکه با حضور بیشتر در میدان ها، به پیروزی 22بهمن و: تشکیل جمهوری اسلامی ایران رسیدند. آنها فکر کردند شاید در داخل مرزها نمی توانند: مردم ایران را بترسانند. لذا به هزینه آل سعود و پادویی صدام، از بیرون مرزها حمله کردند، این بار هم دست همه قدرتها باهم بود! 8سال جنگ را برایران تحمیل کردند، ولی عاقبت صدام به دست خودشان نابود شد! لذا آنها تصمیم گرفتند چهره عوض کنند. این بار ایران را جنگ طلب معرفی، و خودشان صلح طلب باشند. این بود که شمشیر ها شستند! و خونهای ریخته شده را به فراموشی سپردند، و شدند رئیس حقوق بشر جهان. بطوریکه کمیسیون حقوق بشر قبلی را هم در 2006 منحل کردند، تا با تشکیلات جدید حقوق بشری، بتوانند راحت تر ایران را محکوم کنند! اما دیری نگذشت که دروغ آنها آشکار شد: آل سعود مدعی خادم الحرمین، به کشتار مردم یمن دست زد. به بحرین نیرو فرستاد، و آنجا را اشغال نظامی کرد. جون فرمان حقوق بشر دست خودشان بود، صدای مردم یمن و بحرین شنیده نشد. بدتر اینکه بجای شمشیر، این بار از  تبر و اره استفاده کرده، و قاشقچی را از بین بردند. این امر باعث رسوا شدن: آمریکا و اسرائیل و آل سعود، و تنها ماندن آنها شد. بطوریکه در سازمان ملل هم نتوانستند کاری کنند. سعی آنها در صدور قطعنامه :علیه ایران و یا حماس، به جایی نرسید و 196کشور در مقابل: این سه کشور قرار گرفتند! این رسوایی برای انها گران تمام شد، لذا اقدام به اعزام نیروهای تروریستی؛ به داخل ایران نمودند، از تعداد 450گروه اعزامی، فقط سه گروه توانستند در تهران و اهواز و بندرچابهار، اقدامات تروریستی انجام دهند! و بقیه دستگیر شدند. مرکزیت این گروههای تروریستی، در شبکه العربیه هست. که سعی دارد شمشیر خود را پنهان کند! در عملیات تروریستی سخنگوی تروریست ها هم بوده، ولی برای فرار از مجازات به دروغ می گفت: خبر را برای ما فرستاده اند! اینها چطور گروه تروریستی هستند که: به شیکه العربیه دسترسی دارند! خبر انها هم به سرعت تایید می شود؟ این ثابت می کند که همه این: ویدئو ها در انجا تهیه می شود، و آمریت تمام قتل ها با این شبکه هست. که باید منحل شود، یا شکایت برعلیه آن تنظیم شود.

Washed sword, shed blood!

Al Saud thought a hundred years ago: When people kill Mecca or Medina, blood must be shed from her sword, so that the rest of the cities will be afraid and not resist! The massacre of the holy city of Karbala and many other cities continued to: even repatriate the name of the Hijaz to Saudi Arabia. She put the sword on her flag so she could scare everyone! And the people of the world think: Islam has progressed with a sword, while they were busy with the root of Islam. This methodology was taught to the British and the Americans as each year, the leaders of those countries were invited to celebrate the sword of Al Saud to learn the sword. In the 1940s, the United States and Israel began their new era with this method. Americans with Nagasaki and Hiroshima did not mind! Slay the atomic bombs! And the massacre of its killing and destruction made a great lesson! And Israel also destroyed the power of resistance in the world by attacking the Palestinian people, killing and expelling them. The meaning of this was that anyone in the world who thinks about Al Saud, the United States and Israel would be killed indiscriminately. But in the 1970s, a new popular uprising began; people in Iran were found not to be afraid of being killed! The chain was completed when: Israeli and American planes shot down people and shot at the Tehran martyrs' square! But the people not only did not remain silent, but more with the presence in the squares, the victory of 22 Bahman and the formation of the Islamic Republic of Iran. They thought they could not be inside the borders: they would scare the people of Iran. Therefore, at the expense of Al Saud and Saddam's resistance, they attacked the outside of the border, this time the same was the power of all powers! 8 years of war imposed on Iran, but Saddam's end was destroyed by their own hands! So they decided to change their faces. This time, introduce Iran as a warlord, and they will be peaceful themselves. It was that the sword washed! Forgetting the shedding of blood, and being the head of human rights in the world. As well as the previous human rights commission dissolved in 2006, so that they could condemn Iran more easily with the new human rights organization! But it was not long before their lies turned out to be: Al-Saud claimed to kill the Yemeni people. He sent troops to Bahrain and occupied there. The human rights clause was in their hands, the voice of the people of Yemen and Bahrain was not heard. Worse, instead of using a sword, they used the ax and saw, this time, and destroyed the spoon. This led to the scandal: the United States, Israel and Al Saud, and only stayed. So: that they could not do the same at the UN. They tried to issue a resolution: against Iran or Hamas and 196 countries were against: these three countries were placed! This scandal was expensive for them, so they sent terrorist forces; they entered Iran; from 450 expeditions, only three groups were able to carry out terrorist acts in Tehran and Ahvaz and Bandar-Kabahar! And the rest were arrested. The focus of these terrorist groups is on the Al-Arabiya network. Who is trying to hide his sword! Terrorist spokesman was also involved in terrorist operations, but lied to escape the punishment: "We have sent the news!" These are the terrorist groups that have access to Al-Arabiya! Their news is quickly confirmed? This proves that all this: videos are being made there, and the department has all the murders with this network. Which: should be dissolved or filed a complaint against it.

غسلت السيف ، سفك الدم!

اعتقد آل سعود قبل مائة عام: عندما يقتل الناس مكة أو المدينة ، يجب إراقة الدماء من سيفها ، بحيث تكون بقية المدن خائفة ولا تقاوم! استمرت مذبحة مدينة كربلاء المقدسة والعديد من المدن الأخرى: حتى إعادة اسم الحجاز إلى المملكة العربية السعودية. وضعت السيف على علمها حتى تخيف الجميع! وتعتقد شعوب العالم: تقدم الإسلام بسيف ، بينما كانوا مشغولين بجذور الإسلام. هذه المنهجية كانت تدرس للبريطانيين والأمريكيين كل عام ، وقد تمت دعوة قادة تلك الدول للاحتفال بسيف آل سعود لتعلم السيف. في الأربعينيات ، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حقبة جديدة بهذه الطريقة. لم يمانع الأمريكيون مع ناغازاكي وهيروشيما! ذبح القنابل الذرية! ومجزرة قتلها ودمارها صنعت درساً عظيماً! كما دمرت إسرائيل قوة المقاومة في العالم من خلال مهاجمة الشعب الفلسطيني وقتلهم وطردهم. معنى ذلك هو أن أي شخص في العالم يفكر في آل سعود والولايات المتحدة وإسرائيل سيُقتل بلا تمييز. لكن في السبعينيات ، بدأت انتفاضة شعبية جديدة ؛ ووجد الناس في إيران أنهم لا يخافون من القتل! وقد اكتملت السلسلة عندما قامت الطائرات الإسرائيلية والأمريكية بإسقاط الناس وإطلاق النار على ميدان الشهداء في طهران! لكن الناس لم يكتفوا بالصمت فحسب ، بل أكثر مع وجودهم في الساحات ، وانتصار 22 بهمن وتشكيل جمهورية إيران الإسلامية. ظنوا أنهم لا يمكن أن يكونوا داخل الحدود: فهم يخافون الشعب الإيراني. لذلك ، على حساب آل سعود ومقاومة صدام ، هاجموا خارج الحدود ، وهذه المرة كانت قوة جميع القوى! 8 سنوات من الحرب المفروضة على إيران ، ولكن تم تدمير نهاية صدام بأيديهم! لذا قرروا تغيير وجوههم. هذه المرة ، أدخلوا إيران كقائد حرب ، وسوف يكونون مسالمين أنفسهم. هو أن السيف غسله! نسيان سفك الدم ، وكونه رئيس حقوق الإنسان في العالم. بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان السابقة التي تم حلها في عام 2006 ، حتى يتمكنوا من إدانة إيران بسهولة أكبر مع منظمة حقوق الإنسان الجديدة! ولكن لم يمض وقت طويل حتى تبين أن أكاذيبهم هي: ادعى آل سعود بقتل الشعب اليمني. أرسل قوات إلى البحرين واحتلتها هناك. كان بند حقوق الإنسان في أيديهم ، ولم يُسمع صوت شعب اليمن والبحرين. الأسوأ من ذلك ، بدلا من استخدام السيف ، استخدموا الفأس ورأوا ، هذه المرة ، ودمروا الملعقة. هذا أدى إلى الفضيحة: الولايات المتحدة وإسرائيل والعود ، وبقيت فقط. بحيث لا يمكنهم فعل الشيء نفسه في الأمم المتحدة. حاولوا إصدار قرار: ضد إيران أو حماس ، و 196 دولة ضد: تم وضع هذه الدول الثلاث! كانت هذه الفضيحة باهظة الثمن بالنسبة لهم ، فأرسلوا قوات إرهابية ؛ ودخلوا إيران ؛ ومن 450 رحلة استكشافية ، كانت ثلاث مجموعات فقط قادرة على القيام بأعمال إرهابية في طهران والأهواز وبندر كاباهار! والباقي تم القبض عليهم. تركز هذه الجماعات الإرهابية على شبكة العربية. من يحاول إخفاء سيفه! كما شارك المتحدث باسم الإرهابيين في عمليات إرهابية ، لكنه كذب للهروب من العقاب: "لقد أرسلنا الأخبار!" هذه هي الجماعات الإرهابية التي تصل إلى قناة العربية! يتم تأكيد أخبارهم بسرعة؟ هذا يثبت أن كل هذا: يتم إنشاء مقاطع الفيديو هناك ، والقسم لديه كل جرائم القتل مع هذه الشبكة. التي يجب حلها أو تقديم شكوى ضدها.

Yığılan qılınc, qan tökdü!

Al Səud yüz il əvvəl düşünürdü: Məkkə və ya Mədinəni öldürdükdə, qılıncdan qan tökülməlidir, şəhərlərin qalan hissəsi qorxacaq və müqavimət göstərməyəcəkdir! Müqəddəs Kərbəla şəhərinin və bir çox digər şəhərlərin qırğını davam etdi: Hicazın adını Səudiyyə Ərəbistanına hətta repatriasiya etmək. O, hər kəs qorxutmaq üçün bayrağına qılınc qoydu! Və dünya xalqı düşünür: İslam İslam kökləri ilə məşğul olsa da, İslam bir qılıncla irəliləyir. Hər il olduğu kimi, bu metodologiya ingilis və amerikalılara öyrədildi, həmin ölkələrin rəhbərləri Əl Səud qılıncını qılınc öyrənmək üçün dəvət olundular. 1940-cı illərdə ABŞ və İsrail bu üsulla yeni dövrünə başladılar. Naqasaki və Hiroşima ilə amerikalılar etiraz etmədi! Atom bombalarını öldürün! Və onun öldürülməsi və məhv qırğın böyük bir dərs etdi! İsrail də Fələstin xalqına hücum edərək, onları öldürmək və çıxarmaqla dünyanın müqavimət gücünü məhv etdi. Bunun mənası, dünyadakı Al Saud, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail haqqında düşünən hər kəsin fərqli olaraq öldürüldüyünü söylədi. Ancaq 1970-ci illərdə yeni bir xalq üsyanı başladı, İranda insanlar öldürülmədən qorxmurdular! Zəncir tamamlandı: İsrail və Amerika təyyarələri insanları vurdu və Tehran şəhidlərinin meydanına atəş etdi! Ancaq xalq təkcə səssiz qalmayıb, meydanlarda, Bəhmənin 22 zəfəri və İran İslam Respublikasının formalaşması ilə daha çox qaldı. Onlar sərhədlərin içərisində ola bilməyəcəyini düşünürdülər: İran xalqını qorxudulardı. Buna görə, əl-Səud və Səddamın müqaviməti hesabına, sərhədin kənarına hücum etdilər, bu dəfə də bütün güclərin gücü idi! İrana tətbiq olunan 8 ildir müharibə, lakin Səddamın sonu öz əlləri ilə məhv edildi! Beləliklə, onlar üzlərini dəyişməyə qərar verdilər. Bu dəfə İranı müharibə lordu kimi tanıyır və onlar özləri sülh içərisində olacaqlar. Qılınc yuyuldu! Qan dağıdılmasını unutmaq və dünyada insan hüquqlarının başçısı olmaq. 2006-cı ildə əvvəlki insan haqları komissiyası ilə bərabər, yeni insan hüquqları təşkilatı ilə İranı daha asan tənqid edə bilsin! Amma onların yalanları olduqca uzun müddət qalmışdı: Əl-Səud Yəmən xalqını öldürmək istədi. O, Bəhreynə qoşun göndərdi və orada işğal etdi. İnsan hüquqları maddəsi əllərində idi, Yəmən xalqının və Bəhreyn xalqının səsi eşidilmədi. Daha pis bir qılıncdan istifadə etmək əvəzinə baltayı istifadə etmiş və bu dəfə gördüm və qaşığını məhv etmişdilər. Bu, skandala səbəb oldu: ABŞ, İsrail və Əl-Saud və yalnız qaldı. Beləliklə də onlar BMT-də eyni şeyi edə bilmədi. Onlar bir qərar verməyə çalışdılar: İrana və ya Həmas'a qarşı və 196 ölkə qarşı çıxdı: bu üç ölkə yerləşdirildi! Bu skandal onlar üçün bahalı idi və onlar terrorist qüvvələri göndərdilər, İrana daxil oldu, 450 ekspedisiyadan yalnız üç qrup Tehran, Əhvaz və Bandar-Kabaharda terror aktlarını həyata keçirə bildi! Qalanlar həbs olundu. Bu terror qruplarının diqqət mərkəzində olan Al-Arabiya şəbəkəsi var. Kim qılıncını gizlətməyə çalışır! Terrorist spikeri terrorist əməliyyatlarında da iştirak etdi, lakin cəzadan xilas olmaq üçün yalan danışdı: "Biz xəbər göndərdik!" Bunlar Əl-Ərəbiyə çıxışı olan terror qruplarıdır! Onların xəbərləri tez təsdiq olunur? Bu, bütün bunların sübutudur: videolar hazırlanır və şöbə bu şəbəkə ilə bütün cinayətlərə malikdir. Hansı həll edilməli və ya ona qarşı bir şikayət verməlidir.


برچسب‌ها: شمشیر های شسته، از خونهای ریخته شده!,