X
تبلیغات
کانال مالی به کدامین سمت؟
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ - ۱۶:۵۷ نظر(0)

کانال مالی ایران و سویفت برای: خروج پول و ثروت از ایران، مورد تایید و استقبال اروپا قرار گرفت! در حالیست که این موضوع قبلا هم بوده! مهم برگشت پول به داخل کشور است. یعنی ایران بتواند پول نفت خود را دریافت کند! نه اینکه ببخشد! طی دوران بعد از برجام 1800میلیارد دلار، پول خارج شده ولی فقد 28میلیون دلار وارد شده است. یعنی نه تنها پول نفت به ایران داده نشده، بلکه داراییهای دیگر و صادرات غیرنفتی هم، مجال برگشت به ایران پیدا نکردند! اگر سالی 120میلیارد دلار درآمد نفتی ایران باشد، حدود 600میلیارد دلار آن پول نفت است! ولی 600میلیارد دوم، پول کالاهای صادراتی، و یک سوم بعدی پول هایی است که: توسط فین تک ها و کانال های مالی غیر رسمی، یا شرکت های هرمی خارج شده است. از این مبلغ فقط 180میلیارد دلار آن، سرمایه های بانکی بوده! یعنی بانک مرکزی آن را از دست داده. در مقابل اینهمه بذل و بخشش ایرانی ها، فقط یکبار به فرمان اوباما، به ایران پول داده شده. که الان ترامپ می خواهد پس بگیرد! بیش از نیمی از پول های خارج شده، در حسابهای سری در سوئیس است، که  دسترسی ایران به آن امکان پذیر نیست. بقیه نیز از سوی دولتهای: امریکا و اروپا حتی چین و هند بلوکه شده. بیش از نیمی از این مبلغ، مصادره شده و به حکم دادگاهها! به عنوان غرامت تروریستی از ایران اخذ شده، و نیمی دیگر هم کالاهای فاسد و: تاریخ گذشته به ایران داده اند. که بعنوان واردات در مقابل: صادرات ثبت شده است. لذا می بینیم در انتقال پول یک طرفه، هیچ مشکلی نداشته ایم! و همه دنیا دستشان در جیب ما بوده! اموال بی صاحبی که همه، برای خود برداشته اند. به همین دلیل اگر کانال مالی اروپا، بخواهد به این غارت هاادامه دهد، کار جدیدی نشده است. باید کاری کرد: که 24بیلیون دلار پول های ایرانی، از خارج برگردد. این حداقل انتظار مردم از دولت، برای تساوی تراز مالی است. والا اگر مثل خود یهودیها یا آمریکاییها، حساب کنیم چنین مبلغی، سالی 10درصد هم سود آوری داشته باشد، بعد از هر هفت سال دوبرابر می شود! یعنی طی 40 سال مبلغی می شود که :بانکهای دنیا نمیتوانند محاسبه کنند. به عبارت ساده تر بعد از انقلاب اسلامی همه پیشرفتهای دنیا، با پول ایرانی بوده. سرمایه ایرانی ها در امریکا، اروپا و اسیاو افریقا ممکن است از: خزانه آنها هم بیشتر شود. کافی است از همه کشورها، آمار صحیح را بخواهیم! وضعیت چهل سال پیش آنها را، با امروز مقایسه کنیم. خواهیم دید که همه رشد و بالندگی انها، در همین چهل سال بوده! آمریکا و اروپا بخاطر درآمد نفتی ایران، همیشه نوکر ایران بوده اند. اما نوکری که پولها را می دزدید، و بنام خودش سرمایه گذاری می کرد. از زمان تشکیل اوپک توسط ایران، هیچ مبلغی بابت آنهمه صادرات نفت به آمریکا و اروپا، به ایران داده نشده. در ابتدا سلاحهای کهنه خود را، در قبال پول نفت به ایران می دادند! بعد سهام کارخانجات مهم اسلحه و خودرو سازی را، بجای آن دادند. یک نمونه  آن کارخانه ساخت شکاری اف 5بود، که کلا به ایران فروختند. و با حاصل درآمد این پول ها، به تجهیز سرمایه گذاری در امریکا پرداختند. چه در کارخانجات سخت افزاری اروپا و امریکا، و چه در شرکت های نرم افزاری آنها، فقط پول و نیروهای کار امد ایرانی بود، که فعالیت می کرد. پس بنابراین همه دنیا مال ایران است. چه از منظر تاریخی و داشته های قبلی (تمدن ایرانی )، و چه در حال حاضر: سرمایه ها و سود آوری های این سرمایه گذاری ها. لذا نباید گذاشت به اسم کانال مالی جدید، این غارت ها اضافه شود، بلکه فقط باید برای بازگرداندن اموال ایران، باشد! چهل سال شعبان یک سال هم رمضان!  

Which side of the financial channel?

Iran and Swift Financial Channel for: Exit Money and Wealth from Iran, approved and welcomed by Europe! While this has already been the case! It is important to return money back to the country. That is, Iran can get its oil money! Not forgive Over the course of the aftermath of the $ 1800 billion deal, the money has been withdrawn, but it has lost $ 28 million. Not only did not the money be given to Iran, but other assets and non-oil exports could not return to Iran! If $ 120 billion of oil revenue is available in Iran this year, about $ 600 billion of oil money! But 600 billion second is the money of exported goods, and one third of the money is withdrawn: by financial unofficial channels or pyramid firms. Of this, only $ 180 billion was bank capital! That is, the central bank lost it. In return, all of Iranians have been paid to Iran only once under Obama's orders. Now that Tramp wants to get back! More than half of the money left in the accounts is in Switzerland, which Iran's access to it is not possible. The others are also blocked by governments: America and Europe, even China and India. More than half of this amount has been confiscated and ordered by the courts! As a terrorist reward, Iran has been trafficked, and the other half is corrupt goods: Iran has given its past history. Imported from: Export is registered. So, we see no problems in transferring one-way money! And the whole world had their hands in our pocket! The unsecured property that everyone has taken for themselves. For this reason, if the European financial channel wants to loot it, nothing new has happened. One must do something: get $ 24 billion in Iranian money back from abroad. This is the people's minimum expectation of the government to equalize the balance. If so, if it is like the Jews or the Americans themselves, this amount will be profitable for 10% a year, doubling every seven years! That means over 40 years: the world's banks can not calculate. Simply put, after the Islamic Revolution, all the progress of the world was in Iranian money. Iran's capital in America, Europe, and Asia-Pacific may be higher than their treasuries. Just ask all countries for the correct statistics! Forty years ago, compare them with today. We will see that all their growth has been in those forty years! The United States and Europe have always been the valor of Iran because of Iran's oil revenue. But the knot who stole the money and invested in his own name. Since the formation of the OPEC by Iran, no amount has been paid to Iran for all of its exports to the United States and Europe. At first, they were giving up their old weapons to Iran for oil money! Subsequently, stockpiles of weapons and automobile factories were replaced. One example was the F5 hunting factory, which sold it to Iran in general. And with the proceeds of these proceeds, they were financing equipment in the United States. Whether in the European and American hardware factories, or in their software companies, it was only the Iranian money and labor forces that were operating. So the whole world is the property of Iran. From the historical point of view and past (Iranian civilization), and at present: the capital and profits of these investments. Therefore, it should not be added to the name of the new financial channel, these looting, but only to restore the property of Iran! Forty years Sha'ban;  one year Ramadan!

أي جانب من القناة المالية؟

إيران والقناة المالية السريعة لـ: الخروج من المال والثروة من إيران ، تمت الموافقة عليها والترحيب بها من قبل أوروبا! في حين كان هذا هو الحال بالفعل! من المهم إرجاع المال إلى البلاد. بمعنى ، يمكن لإيران الحصول على أموالها النفطية! لا يغفر على مدار فترة ما بعد الصفقة التي بلغت قيمتها 1800 مليار دولار ، تم سحب الأموال ، لكنها خسرت 28 مليون دولار. لم يقتصر الأمر على عدم منح المال لإيران ، ولكن لم تتمكن الأصول الأخرى والصادرات غير النفطية من العودة إلى إيران! إذا تم توفير 120 مليار دولار من عائدات النفط في إيران هذا العام ، فإن حوالي 600 مليار دولار من أموال النفط! لكن 600 مليار ثانية هي أموال السلع المصدرة ، ويتم سحب ثلث الأموال: من خلال قنوات مالية غير رسمية أو شركات هرمية. من هذا ، كان 180 مليار دولار فقط هو رأس مال البنك! هذا هو ، فقد البنك المركزي ذلك. في المقابل ، تم دفع كل الإيرانيين إلى إيران مرة واحدة فقط بموجب أوامر أوباما. الآن أن الترامپ يريد العودة! أكثر من نصف الأموال المتبقية في الحسابات موجودة في سويسرا ، وهو أمر لا يمكن الوصول إليه من إيران. يتم حظر الآخرين أيضا من قبل الحكومات: أمريكا وأوروبا ، حتى الصين والهند. تم مصادرة أكثر من نصف هذا المبلغ من قبل المحاكم! كمكافأة إرهابية ، تم الاتجار إيران ، والنصف الآخر هو البضائع الفاسدة: إيران أعطت تاريخها الماضي. مستورد من: التصدير مسجل. لذلك ، لا نرى أي مشاكل في تحويل الأموال في اتجاه واحد! وكان العالم كله أيديهم في جيبنا! الخاصية غير المضمونة التي اتخذها الجميع لأنفسهم. ولهذا السبب ، إذا كانت القناة المالية الأوروبية تريد نهبها ، فلم يحدث شيء جديد. يجب على المرء أن يفعل شيئاً: الحصول على 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية من الخارج. هذا هو الحد الأدنى لتوقعات الحكومة من الحكومة لتحقيق التوازن. إذا كان الأمر كذلك ، إذا كان الأمر مثل اليهود أو الأمريكيين أنفسهم ، فإن هذا المبلغ سيكون مربحًا بنسبة 10٪ سنوياً ، أي مضاعف كل سبع سنوات! وهذا يعني أكثر من 40 عامًا: لا تستطيع بنوك العالم حسابها. ببساطة ، بعد الثورة الإسلامية ، كان كل تقدم العالم في المال الإيراني. قد تكون عاصمة إيران في أمريكا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ أعلى من خزائنها. فقط اطلب من جميع البلدان الحصول على الإحصائيات الصحيحة! قبل أربعين عاما ، قارنها مع اليوم. سوف نرى أن كل نموهم كان في تلك الأربعين سنة! لطالما كانت الولايات المتحدة وأوروبا شجاعة إيران بسبب عائدات النفط الإيرانية. لكن العقدة التي سرقت المال واستثمرت باسمه الخاص. منذ تشكيل منظمة الأوبك من قبل إيران ، لم يتم دفع أي مبلغ إلى إيران مقابل كل صادراتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا. في البداية ، كانوا يتخلون عن أسلحتهم القديمة إلى إيران مقابل أموال النفط! في وقت لاحق ، تم استبدال مخزونات من الأسلحة ومصانع السيارات. أحد الأمثلة على ذلك هو مصنع الصيد F5 ، الذي باعه إلى إيران بشكل عام. ومع عائدات هذه العائدات ، كانوا يمولون معدات في الولايات المتحدة. سواء كان ذلك في مصانع الأجهزة الأوروبية والأمريكية ، أو في شركات البرمجيات الخاصة بها ، لم تكن سوى القوى العاملة والقوى العاملة الإيرانية التي كانت تعمل. إذن العالم كله ملك لإيران. من وجهة نظر تاريخية وماضي (الحضارة الإيرانية) ، وفي الوقت الحاضر: رأس المال والأرباح من هذه الاستثمارات. لذلك ، لا ينبغي أن تضاف إلى اسم القناة المالية الجديدة ، هذه النهب ، ولكن فقط لاستعادة ممتلكات إيران! أربعون سنة شعبان، واحد سنه رمضان!!

Maliyyə kanalının hansı tərəfi?

İran və Swift Maliyyə Kanalı: İrandan pul və sərvətdən çıxın, Avropa tərəfindən təsdiqləndi və qarşılandı! Bu artıq olmuşdur baxmayaraq! Pulları ölkəyə geri qaytarmaq vacibdir. Yəni İran neft pulunu ala bilər! Bağışla 1800 milyard dollarlıq razılaşma dövründə pullar geri çəkildi, ancaq 28 milyon dollar itirdi. Pulun İrana verilməməsi yox, digər varlıq və qeyri-neft ixracatı İrana qayıtmadı! Əgər bu il İranda 120 milyard dollar gəlir əldə edilərsə, təxminən 600 milyard dollarlıq neft pul! Ancaq 600 milyard saniyə ixrac edilən malların puludur və pulun üçdə biri geri alınır: maliyyə qeyri-rəsmi kanallar və ya piramid firmalar. Bunun 180 milyard dolları yalnız bank kapitalı idi! Yəni mərkəzi bank itirdi. Bunun əvəzinə, bütün İranlılar Obamanın əmrləri ilə bir dəfə İrana verilmişdir. İndi Tramp geri dönmək istəyir! Hesablarda qalan pulların yarıdan çoxu İsveçrəyə məxsusdur və İranın bu imkanlardan istifadə etməsi mümkün deyil. Digərləri də hökumətlər tərəfindən bloklanır: Amerika və Avropa, hətta Çin və Hindistan. Bu məbləğin yarıdan çoxu müsadirə edilmiş və məhkəmələr tərəfindən sifariş edilmişdir! Terror mükafatı olaraq, İranın insan alveri, digər yarısı isə korrupsiyalaşmış mallardır: İran keçmiş tarixini verdi. İthal: İhracat qeydə alınır. Beləliklə, biz birtərəfli pul köçürməsində heç bir problem görmürük! Və bütün dünya cibimizdə əlləri var idi! Hər kəs özləri üçün aldığı təminatsız əmlak. Buna görə, Avropa maliyyə kanalı onu qənimət etmək istəyirsə, yeni bir şey olmadı. Bir şey etməlidir: xaricdən İrandan 24 milyard dollar pul al. Bu, xalqın tarazlığı bərabərləşdirmək üçün hökumətin minimal gözləntisidir. Əgər belədirsə, əgər yəhudilər və ya amerikalılar özləri kimi olsalar, bu məbləğ hər il yeddi ildə iki dəfə ikiqat artacaqdır! Bu 40 ildən çoxdur: dünya bankları hesablaya bilmir. Sadəcə, İslam inqilabından sonra dünyanın bütün irəliləyişi İran pulları idi. İranın paytaxtı Amerikada, Avropada və Asiya-Sakit okean bölgəsində xəzinələrindən daha yüksək ola bilər. Bütün ölkələrdən düzgün statistikaya müraciət edin! Kiçik il əvvəl bu günlə müqayisə edin. Biz bütün bunların qırx il içində olduğunu görəcəyik! İranın neft gəlirləri səbəbindən ABŞ və Avropa həmişə İranın valyutası olmuşdur. Amma pulunu çaldıran və öz adına sərf edən düyün. OPEK-in İran tərəfindən formalaşdırılmasından bu yana, ABŞ-a və Avropaya ixracı üçün İrana heç bir məbləğ ödənilməyib. Əvvəlcə onlar İrana neft pulları üçün köhnə silahlarını buraxdılar! Sonradan silah və avtomobil zavodlarının ehtiyat hissələri dəyişdirildi. Məsələn, F5 ovçuluq fabriki, ümumiyyətlə İrana satdı. Və bu vəsaitlərin gəlirləri ilə ABŞ-da avadanlıqlar maliyyələşdirildi. Avropa və Amerika donanma zavodlarında və ya proqram şirkətlərində olsun, yalnız İran pul və işləyən işçi qüvvələri idi. Budur, bütün dünya İranın əmlakıdır. Tarixi baxımdan və keçmişdən (İran sivilizasiyasından) və hazırda: bu investisiyaların payı və mənfəəti. Buna görə yeni maliyyə kanalının, bu yağma adına deyil, yalnız İran mallarını bərpa etmək üçün əlavə edilməməlidir! Qırx il Şa'ban, bir il Ramazan!


برچسب‌ها: کانال مالی به کدامین سمت؟,