X
تبلیغات
دستاورد های وزارت امورخارجه چیست؟
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ - ۱۸:۳۹ نظر(0)

وزارت امور خارجه دستاوردی برای چهل سالگی انقلاب ندارد! به همین جهت فقط به یک بنر اکتفا کرده است. ولی مهمترین دستاورد آن، آمریکا هراسی است.! در حالیکه امام خمینی می فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند! و مردم شعار مرگ بر امریکا می دادند. در نقطه مقابل آن، از ابتدای انقلاب اسلامی سعی داشت تبلیغ کند: آمریکا هر غلطی دلش بخواهد می کند. در روز فرار شاه  مردم می گفتند: بعد از شاه نوبت آمریکا است. ولی وزارت خارجه توانست، این نوبت را عقب بیاندازد! زیرا اغلب مسئولین وزارت امورخارجه، مخصوصا در اوایل انقلاب، هنوز عوض نشده بودند! بعد هم که عوض شدند، همه از آمریکا مهاجرت کردند! و به بهانه اینکه زبان آمریکا را بلد هستند، و دیپلماسی را بهتر می فهمند! تمام پست های آن را اشغال کردند: ابراهیم یزدی و دیگران نگذاشتند: یک فرد انقلابی در آن وزارت خانه روی کار بیاید.(همه باید صابون آمریکا به تن شان خورده باشد). در دوران موسوی هم وادادگی آغاز شد. سعی کردند ایران را متجاوز نشان دهند! تا جنگ را تمام کنند. هیچ کمک مالی از سوی دولت به جبهه ها نشد، و همه آنها کمک های مردمی بود. تنها یک سفارش داشتند: تقصیر ماست که عراق حمله کرده، چون ما می خواستیم عراق را بگیریم! تا اینکه بالاخره با استعفاهای مکرر، و اعلام خط قرمز برای بودجه، امام خمینی را واردا به قبول قطعنامه کردند! تا ژست ضد جنگ بخود بگیرند. در دوران سازندگی، تماس های هاشمی با آمریکا آغاز شد! و همه حرفهای امام را که می گفت: ما با امریکا مذاکره نمی کنیم، نادیده گرفتند. آنها در ظاهر ادعا کردند که: یک وجب خاک ایران را به بیگانه ندادند، ولی جلوی الحاق 18 کشور آسیای میانه را، به ایران گرفتند! همان کاری که محمدرضا با بحرین کرد، اینها هم با این کشورهای مشترک المنافع کردند! دوباره آنها را به دامن روسیه انداختند. در موضوع مک فارلین که برخی ها گفته اند: دکتر حسن روحانی هم رابط بوده. یا در نوشتن نامه به صدام و مکاتبه با این حنایتکار تاریخ، بدون اطلاع امام، همه کار کردند، تا جنگ زود تمام شود و به بیست سالی که: امام گفته بود نرسد! در دوران خاتمی وزارت خارجه ایران، مرکز تبادل جاسوس ها و افشا اطلاعات، تحت عنوان گفتگوی تمدنها شد. دوران شفاف سازی هم بعد از ان آغاز شد! که هدفش بیان اطلاعات برنامه های اینده بود! یعنی برنامه افشا، به گذشته مربوط می شد، اما، شفاف سازی به دنبال این بود که بداند: ایران چه برنامه ای دارد، که از ابتدا جلوی آن را بگیرند. در زمان آفای دکتر ظریف دیگر کشور گل وبلبل شد! دروازه ها به روی همه دشمنان باز شد، که هرچه می خواهند ببیند و: هرکاری که بخواهند بکنند! اگر مجلس برجام یا اف ای تی اف را امضا نمی کرد، فوری آنها را تهدید می کردند! می گفتند: اگر امضا نشود آمریکا، هرکاری بخواهد با ایران می کند! حتی اروپاییها را که قدرت چانه زدن نداشتند، آنقدر پر رو کردند که خواستار: تعطیلی برنامه های دفاعی ایران شدند. تحت عنوان مبادله با جهان آزاد! آمریکای جنایتکار را کشوری ازاد! فرانسه وحشی و پلیس های سگ صفت آن را، مهد فرهنگ و تمدن معرفی نمودند. با قبول ضمنی قراردادها (قبل از بررسی مجلس)، همه داراییهای ایران را به باد فنا دادند! و دست آمریکا را برای چپاول هرچه بیشتر: داراییهای ایران باز گذاشتند. لذا آنها هم به بهانه تحریم و تروریست! دادگاهها تشکیل داده و میلیاردها دلار، دارایی بلوکه شده ایرانی را مصادره کردند. این کشور فروشی، با تخصص کامل و تحت عنوان روابط بین الملل انجام می شد! اما لطف امام زمان باعث شد که اکنون، ایران صاحب اصلی تمام کشورها شود.

What are the achievements of DoS?

State Department has no achievement for forty years of revolution! That's why it's just a banner. But the most important achievement is America's fear. While Imam Khomeini said: America can not do anything wrong! And the people gave the slogan of death to America. On the contrary, it tried to propagate from the beginning of the Islamic Revolution: America would make any mistake. On the day of the king's escape, the people said: "After the Shah, turn to America." But the State Department was able to put an end to this! Because most DoS officials, especially at the beginning of the revolution, were still not changed! Then, when they changed, everyone emigrated from the United States! And on the pretext that they know the language of America, and understand diplomacy better! It occupied all its posts: Ibrahim Yazdi and others did not allow a revolutionary person to come to that ministry. (Everyone should have gotten soap from the United States). In the time of Mousavi, disillusionment began. Tried to show offensive Iran! To finish the war. No government funding was provided to the front, and all of them were popular contributions. There was only one order: it is our fault that Iraq invaded because we wanted to take Iraq! Finally, with imminent resignations and the announcement of a red line for the budget, Imam Khomeini had to accept the resolution! To take anti-war gesture. During the construction phase, Hashemi calls to the United States began! And he ignored all the words of Imam who said: We do not negotiate with America. They allegedly claimed that they did not send an oasis of Iranian soil to Iran, but they prevented the annexation of 18 Central Asian countries to Iran! The same thing that Mohammad Reza has done with Bahrain, these same with these Commonwealth countries! They threw them again into Russia's skirt. In the subject of McFarlane, which some have said: Dr. Hassan Rouhani has also been involved. Whether writing letters to Saddam and correspondence with this historian of history, without the knowledge of the Imam, everyone worked until the war came to an end and the twenty years that the Imam said did not come! During the Khatami era, the Iranian Foreign Ministry, the Spy Exchange and Disclosure Center, became the topic of the Dialogue on Civilizations. The era of clarification began after that! Which aims to express future program information! The disclosure program was related to the past, but the clarification sought to know: what plan does Iran have to take to prevent it from the beginning. In the time of Dr. Zarif's cutoff, the other country got flowers! The gates were opened to all enemies, who see what they want and: whatever they want to do! If the parliament did not sign the AFTF, they immediately threatened them! They said: If the United States does not sign, it will do whatever it wants with Iran! Even the Europeans who did not have the power to bargain were so full of demand that they shut down Iran's defensive plans. Under the title of swapping with the free world! Criminal America is a free country! French Wild and Dog Police introduced it as a cradle of culture and civilization. By accepting the implicit contracts (before the parliamentary scrutiny), they destroyed all the assets of Iran! And left the US to loot more: Iran's assets were left open. So they are under the pretext of boycotting and terrorizing! The courts formed billions of dollars of confiscated Iranian assets. This is a wholly-owned, internationally-crafted country! But the thanks of the Imam of Time made Iran now the main owner of all countries.

ما هي إنجازات DoS؟

ليس لدى وزارة الخارجية أي إنجاز لأربعين سنة من الثورة! هذا هو السبب في أنها مجرد لافتة. لكن أهم إنجاز هو خوف أمريكا. بينما قال الإمام الخميني: أمريكا لا تستطيع أن تفعل أي شيء خاطئ! وأعطى الناس شعار الموت لأمريكا. على العكس من ذلك ، حاولت أن تنتشر من بداية الثورة الإسلامية: أمريكا سوف ترتكب أي خطأ. في يوم هرب الملك ، قال الناس: "بعد الشاه ، انتقل إلى أمريكا". لكن وزارة الخارجية تمكنت من وضع حد لهذا! لأن معظم مسئولي DoS ، لا سيما في بداية الثورة ، لم يتغيروا بعد! ثم ، عندما تغيروا ، هاجر الجميع من الولايات المتحدة! وبذريعة أنهم يعرفون لغة أمريكا ، ويفهمون الدبلوماسية بشكل أفضل! لقد احتلت جميع مواقعها: إبراهيم يزدي وآخرون لم يسمحوا لشخص ثوري بالقدوم إلى تلك الوزارة (يجب أن يحصل الجميع على صابون من الولايات المتحدة). في زمن موسوي ، بدأ خيبة الأمل. حاول أن تظهر إيران الهجومية! لإنهاء الحرب. لم يتم تقديم أي تمويل حكومي للجبهة ، وكانت جميعها مساهمات شعبية. لم يكن هناك سوى أمر واحد: إنه خطأنا أن العراق غزا لأننا أردنا أن نأخذ العراق! أخيرا ، مع استقالة وشيك والإعلان عن خط أحمر للميزانية ، كان على الإمام الخميني أن يقبل القرار! لاتخاذ لفتة مناهضة للحرب. خلال مرحلة البناء ، بدأ الهاشمي بالولايات المتحدة! وتجاهل جميع كلمات الإمام الذي قال: نحن لا نتفاوض مع أمريكا. زعموا أنهم لم يرسلوا واحة من الأراضي الإيرانية إلى إيران ، لكنهم منعوا ضم 18 دولة من آسيا الوسطى إلى إيران! نفس الشيء الذي فعله محمد رضا مع البحرين ، نفس الشيء مع دول الكومنولث! ألقوا بهم مرة أخرى في تنورة روسيا. في موضوع McFarlane ، والتي قال البعض: لقد شارك الدكتور حسن روحاني. وسواء أكانوا يكتبون رسائل إلى صدام ومراسلات مع مؤرخ التاريخ هذا ، دون علم الإمام ، فإن الجميع يعملون حتى تنتهي الحرب ، والعشرون سنة التي قالها الإمام لم تأت! خلال فترة خاتمي ، أصبحت وزارة الخارجية الإيرانية ، ومركز تبادل المعلومات والإفصاح ، موضوع حوار الحضارات. بدأ عصر التوضيح بعد ذلك! الذي يهدف إلى التعبير عن معلومات البرنامج في المستقبل! كان برنامج الإفصاح مرتبطًا بالماضي ، لكن التوضيحات سعت إلى معرفة: ما هي الخطة التي يتعين على إيران اتخاذها لمنعها من البداية. في زمن قطع الدكتور ظريف ، حصلت الدولة الأخرى على زهور! تم فتح البوابات لجميع الأعداء الذين يرون ما يريدون وماذا يريدون أن يفعلوا! إذا لم يوقع البرلمان على الـ AFTF ، فقد قاموا بتهديدهم على الفور! قالوا: إذا لم توقع الولايات المتحدة ، فإنها ستفعل كل ما تريده مع إيران! حتى الأوروبيون الذين لم تكن لديهم القدرة على المساومة كانت مليئة بالمطالبة بأنهم أغلقوا الخطط الدفاعية الإيرانية. تحت عنوان التبادل مع العالم الحر! أمريكا الجنائية هي بلد حر! الشرطة البرية والشرطة الفرنسية قدمتها كمهد للثقافة والحضارة. من خلال قبول العقود الضمنية (قبل التدقيق البرلماني) ، دمروا جميع أصول إيران! وتركت الولايات المتحدة تنهب أكثر: تركت أصول إيران مفتوحة. لذلك هم تحت ذريعة مقاطعة وإرهاب! شكلت المحاكم مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المصادرة. هذا بلد مملوك بالكامل ومصمم دوليا! لكن بفضل إمام الزمن جعلت إيران الآن المالك الرئيسي لجميع الدول.

DoS'ün nailiyyətləri hansılardır?

Dövlət Departamenti qırx illik inqilab üçün heç bir uğur qazanıb! Buna görə bir baş pəncərəsi var. Amma ən əhəmiyyətli müvəffəqiyyət Amerikanın qorxusudur. İmam Xomeyninin dediyi kimi: Amerika səhv bir şey edə bilməz! Və insanlar Amerika ölüm şüarı verdi. Əksinə, İslam İnqilabının başlanğıcından yayılmağa çalışdı: Amerika hər hansı bir səhv edərdi. Kralın qaçış günü xalq: "Şahdan sonra Amerikaya dönün" dedi. Ancaq Dövlət Departamenti bunu dayandırdı! Xüsusən inqilabın başlanğıcında ən çox DoS səlahiyyətliləri hələ də dəyişməmişdi! Sonra dəyişdikdə, hər kəs ABŞ-dan köçdü! Və Amerikanın dilini bilən bəhanədir və diplomatiyanı daha yaxşı başa düşürlər! İbrahim Yazdi və digərləri inqilabçı bir şəxsin bu nazirliyə gəlməsinə icazə vermədilər (hər kəs ABŞ-dan əldə edilmiş sabun almalıdır). Musəvinin dövründə xəyal qırıqlığı başladı. Həssas İranı göstərməyə çalışdı! Müharibəni bitirmək üçün. Cəbhəyə hökumətin heç bir maliyyə dəstəyi verilməmişdir və onların hamısı məşhur təqaüdlərdir. Yalnız bir əmr var idi: İraqı almaq istədiyimiz üçün İraqın işğal etdiyi günahımızdır! Nəhayət, yaxın gələcəkdə istefa və büdcə üçün qırmızı xətt elan edilərək İmam Xomeynini qətnamə qəbul etməsi lazım idi! Müharibə əleyhinə hərəkət etmək. Tikinti mərhələsində Haşimi Amerika Birləşmiş Ştatlarına çağırışlar başladı! İmamın sözlərini inkar etdi: "Biz Amerika ilə danışıqlar aparmırıq. Onlar iddia edirlər ki, onlar İran ərazisində bir vaha göndərməmişdilər, lakin onlar 18 Mərkəzi Asiya ölkəsinin İrana birləşdirilməsinə mane oldu! Eyni şey Məhəmməd Rzanın Bəhreynlə etdiyi eyni şey, həm də bu Birlik ölkələri ilə eyni! Onları yenidən Rusiyanın ətəyinə atdılar. McFarlane mövzusunda bəziləri dedilər: Dr. Həsən Ruhani də iştirak etdi. Səddama məktub yazmağı və bu tarixi tarixçi ilə yazı yazmağının, İmamı bilmədən, hər kəs müharibə sona çatana və İmamın söyləmədiyi iyirmi ildən sonra işləmişdir! Xatəmi dövründə, İran Xarici İşlər Nazirliyi, Spy Exchange və Məlumatlandırma Mərkəzi, Mədəniyyətlər Dialoqu mövzusu oldu. Daha sonra aydınlıq dövrü başladı! Gələcək proqram məlumatlarını ifadə etməkdir! Açıqlama proqramı keçmişlə əlaqəli idi, ancaq aydınlaşdırma bilmək istədi: İranın başlanğıcdan öncə nə planı var. Doktor Zərifin kəsdiyi vaxt digər ölkəyə çiçək gəldi! Qapıları, istədiklərini görən bütün düşmənlərə açıldı: nə etmək istəyirlərsə! Əgər parlament AFTF-ni imzalamasa, dərhal onları təhdid etdi! Onlar dedilər: "Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları imzalamasa, İranla istədiyi hər şeyi edər!" Hətta bazarlıq etmə gücünə sahib olmayan Avropalılar belə tələbatla dolu idi ki, İranın müdafiə planlarını bağladılar. Pulsuz dünya ilə dəyişdirmə adı altında! Cəza Amerika azad bir ölkədir! Fransız Vəhşi və Köpek Polisi onu mədəniyyət və sivilizasiya beşiyi kimi təqdim etdi. Bağlı müqavilələri qəbul etməklə (Parlament araşdırmalarından əvvəl) İranın bütün aktivlərini məhv etdi! ABŞ-ı daha çox qənimətə buraxdı: İranın aktivləri açıq qaldı. Beləliklə, onlar boykot və terrora bəhanəsidirlər! Məhkəmələr milyardlarla dollarlıq müsadirə olunmuş İranın aktivlərini meydana gətirdi. Bu tamamilə məxsus, beynəlxalq hazırlanmış bir ölkədir! Amma İmam Zamanın sayəsində İran bütün ölkələrin əsas sahibidir.


برچسب‌ها: دستاورد های وزارت امورخارجه چیست؟,