X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۴/۱/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۳ نظر(0)

کریمه و اسکاتلند:

شبه جزیره کریمه اولین بار نیست که دست به دست می شود، اما مهم آن است که ابر قدرت ها، برای آن با هم در گیر می شوند. مدت سه قرن این شبه جزیره، در دست عثمانیها بوده: مسلمانان تاتار و روسی در این شبه جزیره قدرت زیادی نداشتند، ولی نام آن را که از خانات کریمه بود، حفظ کردند.

 کاهش قدرت مسلمان در قرن نوزدهم، باعث شد تا روسیه بتواند آن را از دولت عثمانی جدا کرده و به بهانه استقلال، آن را ضمیمه خاک خود کند. با فروپاشی شوروی این شبه جزیره به اوکراین واگذار شد. و زبان اوکراینی در آن اجباری شد و: گویش های روسی و مسلمان درجه دو و سه شدند.

 

 بحران سپر موشکی و اختلافات اروپا و روسیه و: ضعیف شدن ناتو در اروپا، روسیه را بر آن داشت که این شبه جزیره را، به سرزمین خود الحاق نماید و: رای گیری صوری، زیر سرنیزه های روسی انجام شد و بلافاصله، تمام امکانات اکراین در این شبه جزیره، مصادره و دراختیار روس ها قرار گرفت.

  البته روسها ساکت ننشستند و: به روس تبارهای نقاط دیگر اکراین نیز، قول پشتیبانی دادند تا بتوانند: استان به استان بدون خونریزی اکراین را تصرف کنند.

در ارزیابی این حرکت نباید اشتباه کرد و: رای گیری زیر بار سرنیزه و اشغال کامل را، یک رای گیری آزاد دانست. اما این را هم نباید فراموش کرد که مردم اروپا، از اتحادیه اروپا روی خوشی ندیدند و اعتراضات آن ها هم به جایی نرسید. هنوز هم مردم اروپا و آمریکا، میلیونی به خیابان ها می آیند و فریاد می زنند، ولی کسی فریاد آن ها را نمی شنود. شاید این کوتاهی از مسئولین ایرانی است که: آن ها را دوباره به دامن کمونیسم سوق می دهد.

   سال ها است که سه ایالت انگیس، خواستار رفراندوم و استقلال از انگلیس هستند: که اسکاتلند  از همه آنها بیشتر فریاد می زند. گرچه فریاد از ایرلند شمالی هم شنیده می شود و: ایالت ویلز هم به این سرو صدا ها پیوسته ولی، چه کسی باید صدای آن ها را بشنود؟

     طبیعی است سازمان ملل که، منوپل آمریکا و انگلیس است، هرگز رای برخلاف دولت انگلیس نخواهد داد و: مردم اسکاتلند نمی توانند شکایت خود را نزد سردسته دزدان ببرند. اکنون در دنیا یک قاضی برحق بیشتر نیست و: آن ایران است که چشم مردم مستضعف دنیا به جمهوری اسلامی ایران دوخته شده :و اگر ایران اسلامی فریاد آن ها را نشنود و: یا خود را به نشنیدن بزند، ممکن است فاجعه خاموشی اتفاق بیافتد.

همانطور که بی توجهی ایران به بیداری اسلامی در مصر و لیبی،  آن ها را در دامان نظامیان مصری تنها گذاشت. در حالیکه در حضور نمادین ایران در حماس ،سوریه و لبنان باعث پیروزی مقاومت در آین سه نقطه شد.

         اکنون نیزخطر حضور نظامیان روس، حتی در شبه جزیره انگلیس بعید نیست. زیرا ممکن است مردم در حال استقلال این سه ایالت، برای دستیابی به نتایج زودتر، دست به دامان ارتش سرخ شوند.

    البته اگر ایران توجهی نکند، روسیه در تمام این میدان ها موفق خواهد بود، چنانچه از هم اکنون زمزمه گاز پروم شنیده می شود، که با سلاح گازی با اروپا برخورد کند. همانطور که سال گذشته با بستن شیر گاز به روی اکراین،امسال  آن را تجزیه کرد، امروزه نیز ترس خاموشی بخاری های گازی در زمستان برفی اروپا، آن ها را بی حس کرده است.         اما خواست خدا پیروزی دین است به دست اولیا دین، و اگر اولیا دین از گردن خود ساقط کنند، خدا آن ها را به وسیله دیگری پیروز خواهد کرد. تحلیل ما این است که روسیه، در اثر توجه زیاد به شبه جزیره کریمه یا: ترانس نیستریا در مولداوی و یا کاراکاس، هزینه های زیادی را پرداخت خواهد کرد که: این هزینه ها برگشتی نخواهد داشت .

       زیرا مردم کریمه وقتی ببینند که: روسیه بجای کمک به آن ها، اموال آن ها را غارت می کند، مبارزه خود را شروع خواهند کرد و: این بار بر روی پای خود خواهند ایستاد و: به دور از امیدواری به رهبران مذهبی، با نام خدا کار را ادامه خواهند داد و: دین خدا را یاری خواهند کرد.

     چرا که آن ها در خواهند یافت: انگلیس و آمریکا راتجربه کرده بودند، دوسه سالی هم روسیه را تجربه می کنند و: خواهند دید که آش دهن سوزی نیست و: روسیه گرچه در ابتدا روی خوش نشان داد ولی، همان خرس قطبی است که: اگر گرسنه شود خطرناک میشود.

    من به تمام مردم دنیا می گویم: در راه خدا گام بردارید و: به قدرت های دنیایی اعتماد نکنید. زیرا آن ها خودشان توخالی هستند و: روزی این موضوع را با گوشت و پوست خود لمس خواهید کرد که: دیر است و به سرنوشت: لیبی و مصر دچار خواهید شد. اما اگر امیدوار به خدا باشید، مانند ملت ایران که با نام خدا، انقلاب را شروع کردند پیروز خواهید بود

Crimea y Escocia :


Península de Crimea manos no es la primera vez , pero es importante superpotencia , puede ser pegadas . Durante tres siglos la península , en las manos de los otomanos : el Tártaro musulmana y la península rusa tenían un gran poder, pero el nombre del kanato de Crimea se mantuvo .


 El declive del poder musulmán en el siglo XIX llevó a Rusia con el fin de separarlo del gobierno otomano , y con el pretexto de la independencia , que se adjunta . Con el colapso de la península fue cedida a Ucrania. Y la lengua ucraniana era obligatoria : dialectos rusos y musulmanes, fueron segundo y tercer grado.


 Crisis de Europa y Rusia de misiles y los conflictos: el debilitamiento de la OTAN en Europa, Rusia estaba en la península, su patria , y de la adhesión: una encuesta formal, llevado a cabo por las bayonetas rusas e inmediatamente después , todas las instalaciones de Ucrania En la península, los rusos fueron confiscados y acciones.


  Los rusos no permanecer en silencio y con otras partes de Ucrania, así como de etnia rusa , que comprometió su apoyo para que : un estado a otro en una toma incruenta sobre Ucrania .


Al evaluar el movimiento y no nos engañemos : Votación bajo la ocupación plena de las bayonetas y una votación libre , dijo. Pero también no hay que olvidar que los pueblos de Europa , las protestas de la Unión Europa vieron la alegría que todavía no lo hizo. Aún así , la gente en Europa y América, millones de personas han llegado a las calles y gritar , pero no oír a nadie gritando. Tal vez este es un corto de funcionarios iraníes que están empujando de nuevo en el regazo del comunismo.


   Durante años, los tres estados angys , están exigiendo un referéndum para la independencia de Gran Bretaña : Scotland el mayor número de gritos. Se puede escuchar gritos en Irlanda del Norte : Estados Gales también se unieron al ruido, pero que deben escuchar sus voces?


     Es natural que el monopolo de la ONU , Estados Unidos y Gran Bretaña nunca ha votado no a diferencia del gobierno británico y el pueblo de Escocia no puede presentar su denuncia a la pandilla de ladrones. Ahora, el mundo no es un juez más justo, Irán, la República Islámica de Irán ojos cosida pueblos oprimidos del mundo , y si oyen el grito de Irán y, o bien hacer que su Nshnydn puede ser apagones catastróficos ocurren .


En cuanto a la negligencia de despertar Irán islámico en Egipto y Libia , la vuelta del ejército egipcio en paz. Mientras que la presencia simbólica de Irán, Hamas , Siria , Líbano, la resistencia de estos tres puntos ganará.


         Nyzkhtr la presencia militar rusa , incluso en el improbable península británica. Es el pueblo , la independencia de los tres estados para lograr resultados más rápidos, están recurriendo al Ejército Rojo .


    No le importa si Irán , Rusia tendrá éxito en todos estos campos , que ya ha escuchado rumores de Gazprom , el arma de gas para hacer frente a Europa. Al pasar los años por el cierre de la válvula de gas a Ucrania, este año se romperá , chimenea de gas en el invierno la nieve hoy temen extinción en Europa , es insensible. Pero el triunfo de la religión de Dios es la religión de los padres , y si los padres pueden derrocar a la fe de su cuello , el otro por Dios , que prevalecerá. Nuestro análisis es que Rusia , mucha atención debido a la Península de Crimea o : no se devolverá estos honorarios : Trans Nystrya en Moldavia o Caracas, quién va a pagar un montón de impuestos.


       Crimea , porque cuando la gente ve que Rusia, en lugar de ayudarlos , ellos saquearon la propiedad , que comenzarán su campaña y esta vez se levantaron sobre sus pies : de la esperanza de los líderes religiosos, el nombre Dios seguirá trabajando y la religión que Dios le ayudará .


     Porque se levantará en Gran Bretaña y América habían experimentado , los rusos dos o tres años de experiencia : la sopa no se quemará la boca y Rusia, a principios de la buena , pero el oso polar es : Si tienes hambre , es peligroso .


    Yo digo a todo el pueblo : y caminar en los caminos de Dios, y las del mundo no confían . Porque ellos mismos son huecos : Una vez que el problema con su piel se siente que es demasiado tarde y el destino : Libia y Egipto se desarrollan . Pero si usted está esperando a Dios , como una nación que Dios, que comenzó la revolución tendrá éxito

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۱/۱۳۹۳ - ۱۷:۰۶ نظر(0)

 Disfrute de la Economía Halal

Disfrute el uso y beneficio (utilidad) en la economía es la solución real, mientras que en la economía animal , no era una ilusión ! Por ejemplo , cuando usted está vendiendo un arma a alguien , puede tomar una gran cantidad de beneficios de la venta , pero tú siempre estás preocupado por el bien le funcionó o no? Y la persona que compró el arma de su solicitud lo sabe y hacer otro tipo de ejercicio , su cuerpo no va a estar en el suelo ?

    No sólo , sino también Herrería , la venta de heroína y de drogas y alcohol, todo lo cual está prohibido en el Islam , que puede haber llegado en diez cardo, pero su conciencia no siempre es lo siguiente: ¿Por qué sus ganancias , miles de jóvenes adictos ON? Incluso tiene la venta sudario desaconsejable ! Debido a sus personas de altos ingresos , la gente está más moribundo deseo! Ahora veo por qué está prohibido heroína o armas.

     Alguien puede decir : Esto no tiene relación con la economía , y aquí no hay conciencia ! Pero sí muestra que la misma persona , la misma necesidad de contrabando de armas tiene una conciencia ! Debido a que usted no tiene una conciencia en sus manos, One Second él se da la vuelta y destruirlos ! Por cierto, un contrabandista , a todas las cuestiones morales tienen que estar comprometidos ! De lo contrario no puede llevar a su equipo . Y es que ser un golpe de Estado y la muerte.

     Padre de varias hijas , puede hacer rufianismo ? ¡No! Porque todo lo que sabe mejor en sí , y la chica que es: su conciencia no lo permitiría . Karan todos los errores, todos los errores se corrigió a: el error principal no fue reconocido : no vulnerable. Y su misión principal hacer : sus altas ganancias alcanzadas.

    En las ciencias económicas ( Animal) , es el trabajo más rentable : Los mejores puestos de trabajo y la prostitución , pero la prostitución no es otra cosa! No costaba todo lo que entró y beneficio! Muchos países como Tailandia y Malasia, y lo mismo .. sólo porque , más alto nivel económico y el mayor crecimiento económico alcanzado . Mientras que en la producción industrial , son los más indefensos.

    Incluso en el trabajo productivo tan bien es que usted está comprando un jeans , sólo el 5 por ciento del costo de las materias primas y los salarios. El resto del dinero en la publicidad que su oído es sordo, y para prometer (): que primero le atrajo de la tienda después de todo lo que tiene Chpan .

     En esta economía, haram , prohibido por Dios no sólo es lícito , y todos hacen negocios haram , pero por el contrario , el credo y la fe de las personas no les gusta . Y su gente se ven obligados a hacer todo lo prohibido por Dios . Corner de sus corazones , para que la luz de la esperanza de volver a Dios permanecen. Es suficiente por un momento, un momento de arrepentirse y ser separado de uno de sus subordinados, todo le sistema es miles de millones de dólares en un polvo instantáneo en el aire. La economía es así que los humanos pecadores para ser animales! Y para citar a Frederick Taylor (el padre de la gerencia científica ) el hombre es un gorila inteligente ! Cuando el trabajo y la obediencia es fuerte , pero cuando se piensa en el emulador y la mente.

  Muestra un poco más precisos que incluso en una economía solvente, interrumpiendo . ¿Usted bebe gaseosas o placer? Lo que usted no lo necesita , entonces es propaganda : la parte más importante de su vida está tomando . Lo mismo vale para fumar, masticar y ... la economía sea ilegal, o que interfieren con la manera como su comida y para reemplazar el sabor natural de la fruta , color , químicos y necesidad biológica de comer orgánico! Pero al parecer , todo tiene su propio lugar. Pero es todo una ilusión. Porque en vez de jugo de limón, que come paja agua con limón !

Woody Allen película sobre los alimentos , la producción de plástico, sin embargo, fue al parecer un buen humor, pero muy cerca de la economía real estaba prohibido : Si te lo perdiste, asegúrese de volver y trabajar mi camino hacia arriba. Si China y la India , la gente come cucarachas fritas perros de carne y gatos todos han tenido sustancias prohibidas. Y desde entonces, la carne de cerdo alimentados y licores europeos comenzaron . Si la gente en Europa tuvieron que resistir prohibida Hoy vemos la economía : La ilusión no disfrutó ayer los pueblos de Europa deben : . No olvidar su misión : Para compensar la economía Teorizamos solvente y las medidas que tomamos . hay que decir , sin embargo, usted es una buena persona, pero sus teorías son malos .

لذت بردن يا استفاده و فايده بردن (يوتيليتي) در: اقتصاد حلال واقعي است، در حاليكه در اقتصاد حيواني، يك توهم بيشتر نيست! مثلا شما وقتي يك اسلحه به كسي مي فروشيد، ممكن است از فروش آن سود زيادي ببريد ولي، هميشه نگران هستيد كه ايا كار خوبي انجام داديد يا خير؟ و ايا كسي كه اسلحه را از شما خريده ،كاربرد آن را مي داند و ايا دو دقيقه ديگر، يك جسد بر روي زمين نخواهد افتاد؟

    نه فقط اسلحه فروشي بلكه، فروش هروئين و مواد مخدر و مشروبات كه همه در اسلام حرام است، ممكن است براي شما در آمد باد آور ده داشته باشد ولي، وجدان شما هميشه ناراحت است كه: چرا بايد براي سود آوري شما، هزاران جوان معتاد شوند؟ در اسلام حتي كفن فروشي مكروه است! به خاطر اينكه شخص براي درآمد بالاي خود، آرزوي مردن بيشتري براي مردم دارد! حالا ببينيد كه: چرا فروش هروئين يا اسلحه حرام است؟.

     ممكن است كسي بگويد:اين ها ربطي به اقتصاد ندارد و در اينجا  وجدان معني ندارد! ولي نشان به آن نشاني كه همين شخص، در همان قاچاق اسلحه نياز به وجدان دارد! زيرا اگر زير دستانش وجدان نداشته باشند، به يك ثانيه او را دور مي زنند و نابودش مي كنند! اتفاقا يك قاچاقچي، به همه نكات اخلاقي مجبور است پايبند باشد! زيرا در غير اينصورت نمي تواند تيم خود را رهبري كند. و هر آن بايد منتظر كودتا و مرگ باشد..

     پدري كه چند تا دختر دارد، آيا مي تواند الواتي كند؟ نه ! زيرا خودش بهتر ميداند هر كاري كند، بر سر دختران او هم مي آيد و: وجدان او چنين اجازه اي نمي دهد. تمام خطا كاران، همه خطاهاي خود را اصلاح مي كنند تا: ان خطاي اصلي شناخته نشود و: ضربه پذير نباشند.    مثل كسي كه مامور مخفي است و: ماموريت كشتن يك سياست مدار را دارد، هرگز در در گيري هاي ديگر حاضر نمي شود و: كاملا خود را ناشناس جلوه داده و: همه مبادي آداب را دقيقا رعايت مي كند تا كسي به او شك نكند. و بتواند ماموريت اصلي را انجام داده و: درآمد بالاي خود را به دست آورد.

    در اقتصاد علمي(حيواني) ، بهترين شغل سود آورترين آن ها است و: اين بهترين شغل، جز تن فروشي و روسپيگري چيز ديگري نيست! زيرا اصلا هزينه ندارد و: همه آن در آمد و سود است! كشورهاي زيادي مثل تايلند و مالزي و.. فقط به دليل همين كار ها، بالاترين  تراز اقتصادي را دارند و: بيشترين رشد اقتصادي را به دست آوردند. در حاليكه در توليد كالا هاي صنعتي، ناتوان ترين كشورها هستند.

    حتي در كارهاي توليدي هم اينطور است: يك شلوار لي كه شما مي خريد، فقط 5درصد آن هزينه مواد اوليه و دستمزد است. بقيه پول تبليغاتي است كه گوش شما را كر مي كند و: به قول( بيزنسمن ها! پولينگ پوشينگ مي كنند): يعني اول شما را جلب به فروشگاه مي كنند بعد، همه چيز را به شما مي چپانند.  

     در اين اقتصاد حرام، نه تنها همه حرام هاي خدا را حلال مي دانند و: تمام بيزنس هاي حرام را انجام مي دهند، بلكه بر عكس، از وجود افراد با مرام و خداشناس بدشان مي آيد. و اشخاص خود را مجبور مي كنند تا همه حرام هاي خدا را انجام دهند. تا مبادا در گوشه دلشان نور اميدي به بازگشت به سوي خدا باقي بماند. زيرا كافي است يك لحظه، فقط يك لحظه يكي از زيردستان توبه كند و جدا شود، همه سيستم لو مي رود و ميلياردها دلار او در يك لحظه پودر شده به هوا مي رود. لذا اقتصاد حرام انسان ها را هم حيوان مي خواهد! و به قول فردريك تيلور (پدر مديريت علمي): انسان بايد يك گوريل باهوش باشد! موقع كار و اطاعت قوي باشد، ولي موقع فكر كردن مقلد و كند ذهن.

  كمي دقت بيشتر نشان مي دهد كه: حتي در اقتصاد حلال هم، اخلال ايجاد مي كنند. شما از نوشيدن نوشابه چه لذتي مي بريد؟ چيزي كه براي شما لازم نيست ولي، آن ها تبليغات و پروپاگاندا  آن را: جزو ضروري ترين مصرف زندگي شما كرده است. سيگار هم همينطور، آدامس و ..يعني اقتصاد حرام، حتي در نحوه تغذيه شما دخالت مي كند و: به جاي مزه طبيعي ميوه جات، رنگ هاي شيميايي و بيو آلي بايد بخوريد! البته ظاهرا همه چيز سر جاي خودش است. ولي همه آن فقط يك توهم است. زيرا بجاي آب ليمو، شما آب كاه مي خوريد با جوهر ليمو!

فيلم آلن وود در باره توليد پلاستيكي مواد غذايي، گرچه ظاهرا يك فكاهي بود ولي، به واقعيت اقتصاد حرام خيلي نزديك بود و: اگر از دست آن ها برمي آمد حتما اين كار ها راهم مي كردند. چنانچه درچين و هند مردم را  به خوردن سوسك سرخ كرده، گوشت سگ و گربه و :همه مواد حرام مجبور كرده اند. و ابتداي آن هم ، از خوراندن گوشت خوك و مشروبات به اروپاييان، شروع شد. اگر مردم اروپا مقاومت مي كردند، امروز ما شاهد اقتصاد حرام و: لذت هاي توهمي نبوديم.امروز هم مردم اروپا بايد: رسالت خود را فراموش نكنند و: براي جبران گذشته ها، اقتصاد حلال را تئوريزه كرده و: در عمل به كار ببرند. بايد به آن ها گفت: گرچه خود شما آدم خوبي هستيد ولي تئوري هاي شما بد است
سيد احمد حسيني ماهيني ۲/۱/۱۳۹۳ - ۲۲:۰۰ نظر(0)

اقتصاد منهاي فرهنگ، اقتصاد حيواني است!

(اقتصاد حلال)

در پردازش اطلاعات اقتصادي، ما به عواملي بر خورد مي كنيم كه هيچ توجيه انساني ندارند ولي اجرا مي شوند. مثلا عرضه و تقاضا، اصلا توجيه انساني ندارد. زيرا بشر به خيلي چيزها احتياج دارد ولي، قدرت خريد آن را ندارد. و لذا مشت آهنين عرضه و تقاضا، او را نه تنها ازمصرف كالا، بلكه از زندگي ساقط مي كند. واين در نهايت به نفع انسان هاي حيوان صفت تمام مي شود.

     براي همين است كه امام خميني ره فرمود:اقتصاد مال خر است. يعني مردم ايران، براي اقتصاد يا يك لقمه نان، انقلاب نكردند. يعني هيچ عقل سالمي قبول نمي كند: براي يك لقمه نان كسي به مبارزه بپردازد. زيرا نتيجه مبارزه چيزي جز محروم شدن از آن و ديگرحداقل هاي زندگي نيست. چون طرف درگيري حاكميت مسلط است. و او ميتواند مبارزان را از نان و مسكن محروم كند.

     پس به طور طبيعي قانون اقتصاد، هر گونه مبارزه را نفي مي كند. ولي مغالطه دست اندر كاران اين است كه: انسان را در مبارزه ايدئاليست مي خواهند، نه منطقي و راسيونال! از يك مبارزه احساسي نتيجه منطقي به ما مي دهند. يعني چرا مردم انقلاب مي كنند يا دست به مبارزه مي زنند؟ در مرحله اول هر مبارزي بايد از نان و مسكن دست بردارد و: الا امكان مبارزه وجود ندارد .

    علت اينكه مبارزه بر عليه مذهب، هيچوقت به درجات سخت نمي رسد همين است. زيرا كساني كه برعليه خدا و دين مبارزه مي كنند، بطور طبيعي به خدا و روز قيامت اعتقاد ندارند. لذا فداكاري براي يك امر موهوم نمي تواند، انگيزه اي براي مبارزه باشد.مثلا در فتنه 88 تا موقعي كه وعده موسوي مبني بر :دريافت همه امكانات از آمريكا در صورت پيروزي، اهميت داشت، از او پيروي كردند ولي، وقتي ديدند كه آمريكا خود دچار بحران است و: وعده كمك هاي مالي دروغ است، دست از او برداشتند . عقب نشيني دنيا پرستان باعث شد كه: موسوي نيز به شعار هاي آخرت پرستانه روي آورد! و معنوي شود.

    گروههاي افراطي در جهان هم، از قبيل القاعده يا داعش و تكفيري ها، همين طور هستند تا موقعي كه بساط عيش و عشرت و: حقوق هاي كلان و كمك هاي مالي نامحدود عربستان وجود دارد، آن ها هم مبارزه مي كنند ولي با كمترين كاهش كمك مالي، همه شعار هاي آنان پوچ مي شود و: به در گيري با يكديگر مشغول مي شوند.  

      لذا اقتصاد زير بناي همه عقايد بخشي از انسان ها است! و آن ها كساني هستند كه فقط پول را مي فهمند و: كاري به انسانيت و شرافت،عدالت و عقلانيت ندارند. به اين جهت بالاترين سود اقتصادي در جهان، به خريد و فروش اسلحه، مواد مخدر و قاچاق اعضاي بدن انسان مربوط مي شود و: خيلي انساني فكر كنند! بالاترين سود براي نزولخواران و بانكهاي ربوي است.

     در حاليكه تمام اين كار ها در اسلام حرام است! يعني ما با علم به بالا بودن سود اقتصادي در اين ها، نبايد آن را انجام دهيم. و فرق اقتصاد فرهنگي از همين جا شروع مي شود: اقتصادي كه به فكر انسانيت و فرهنگ است، نه: نابودي انسان ها.

           بنابر اين بايد دنيا با اقتصاد جديدي آشنا شود كه در آن، سود تنها عامل و شاخص نيست بلكه، سودي مورد انتظار است كه از راه حلال به دست آيد . بنا بر اين تجارت اسلحه ، تجارت خون يا اعضاي بدن انسان، تجارت برده و انسان ، تجارت مواد مخدر در آن جايي ندارد. اين موضوع گرچه بسيار روشن است، ولي عملا اساس اقتصاد غرب چه: به شكل ليبراليستي و چه به صورت سوسياليستي را تشكيل مي دهد. تمام كوشش غرب در علمي نشان دادن اقتصاد، براي اين است كه از دست مذهب و ارزش ها رهايي پيدا كند.

   آن ها در شعار حامي انسانيت هستند ولي، در عمل قاتل انسان ها. آن هم قتلي بدون خونريزي ! وقتي كسي از گرسنگي مي ميرد، آنرا تنازع بقا نامگذاري مي كنند يا انتخاب اصلح! و مي گويند عقل نداشته و درست كار نكرده! واگر كسي ثروتمند شد مي گويند: اوفكر خود را به كار انداخته است.

    در حاليكه مردم گرسنه، اغلب روي بزرگترين معادن جهان نشسته اند!و به خاطر همين داشته ها، گرسنه اند! چون كسان ديگري از آن سوي دنيا آمده اند و: اينها را غارت مي كنند و: براي غارت خود توجيه علمي دارند به نام: اقتصاد نظري يا اقتصاد علمي !

    تاريخ علم كلا در غرب، ابزار استعمار بوده است. يعني چون بشر غربي تهذيب نشده و: خود را از تربيت هاي الهي دور كرده، براي تطهير خودش، دست به دامن علم شده است و: علم را مانند سپر  در جلوي خود نگهداشته است.

آشتي دادن علم و تهذيب، وظيفه انقلاب اسلامي است و: رهبران اين انقلاب نبايد رسالت خود را فراموش كرده و: با چند نيشخند يا تمسخر غربي ها، ميدان را دوباره به آنان و تئوري هاي ضد بشري آنان، بسپارند.

Minus the economy , culture, economy is an animal !

( Economy vehicle )

Economic data processing , we ate factors on which we have no human explanation , but they are implemented . For example, supply and demand , not human at all justified . It requires a lot of human beings , but it does not have the purchasing power . Therefore, the iron fist of supply and demand , not only consumption goods but also squeezes life . Finally , and this trait can be beneficial to humans and animals .

     That is why Imam Khomeini said the donkey's own economy . Namely the Iranian people , the economy, or a bread , not revolution . That no sound mind can not accept for a piece of bread to pay someone to fight . As a result of being deprived of anything but fight it and not Dygrhdaql life . Because the sides are dominated rule . He can deprive militants of bread and housing .

     So naturally the law of economics , it negates any fight . But the fallacy involved is that man idealist want to fight , rather than logic and rationalization ! We have a struggle to feel logical conclusion . That is why people struggle or fail to make a revolution ? First, each fighter must desist from bread and housing : Ella could not fight .

    Because the struggle against religion is never the same is not hard to check . Because those who fight against God and religion , they naturally do not believe in Allah and the Last Day . This dedication to a myth that can not be motivated to fight . Example 88 to intrigue when Moussaoui 's Promise : Get all the facilities of the United States, the victory was important, followed him , but when they saw their U.S. is in crisis : the false promise of financial help , took her hand . 's Withdraws worldliness that Moussaoui turned to racist slogans hereafter ! And be spiritual .

    Extremist groups in the world , such as Al Qaeda or Dash and excommunicating them , so that when the mirth and setup : macro and grants unlimited rights in Saudi Arabia there, but they are still struggling with the least help to reduce the finance all their motto is absurd to be involved in the decision together .

      We humans are part of the economic infrastructure of all beliefs ! And then there are those who can only understand money : working for humanity and dignity , justice and rationality are not. The greatest economic benefit to the world, to buy and sell guns , drugs and trafficking in human organs is related to : very human to think ! Highest profit to decline and banks is interest .

     While all this is forbidden in Islam! Our means of increasing economic interest in this, do not do it . And different cultural economy here begins to think about the economy and culture of humanity , not of destroying humanity .

           So the world is familiar with the new economy in which profit is not the only factor index , which is expected to benefit from the solution obtained. Thus, the arms trade , trade in human blood or body parts , human and slave trade , the drug trade is based . Although this issue is very clear , but what is actually West of the economy to either the Liberal and socialist forms . All the efforts of the West to show the economy is to get rid of religion and values ​​.

   They are chanting pro- humanity , but , in practice, the killer of humans . Which devotion without bleeding ! When someone dies of hunger , it may choose to name the fittest survive ! And they did not mind and it did not work ! If someone got rich , they say he is putting his mind .

    While the hungry , often sitting on the biggest mines in the world , and why have these , they are hungry ! As others have come out of the world : those who plunder and for justifying their pillage scientific name : Economics or Economic Science !

    General knowledge of the history of the West , was the tool of colonialism . That is not because Western human edification : divine away from their education , to purify themselves , to contribute knowledge and science is held as a shield in front .

Reconciling science and edification , and is the duty of the Islamic Revolution : The leader of the revolution and not forget their mission : with a contemptuous sneer or Western , anti-human theories agreement back to them and they leave .

ناقص الاقتصاد ، والثقافة ، والاقتصاد هو حيوان !

(مركبة الاقتصاد )

معالجة البيانات الاقتصادية ، ونحن يأكلون على العوامل التي لدينا أي تفسير الإنسان ، ولكن تنفيذها. على سبيل المثال، العرض والطلب ، وليس الإنسان على جميع ما يبرره. انها تتطلب الكثير من البشر ، لكنه لا يملك القوة الشرائية . وبالتالي، فإن القبضة الحديدية بين العرض والطلب ، وليس فقط السلع الاستهلاكية ولكن أيضا ساقيها الحياة. أخيرا ، و هذه الصفة يمكن أن تكون مفيدة للإنسان والحيوان .

     هذا هو السبب قال الإمام الخميني الاقتصاد الحمار نفسه. وهي الشعب الإيراني ، والاقتصاد، أو الخبز ، وليس الثورة. أن لا العقل السليم لا يمكن أن تقبل ل قطعة من الخبز إلى دفع مبلغ من المال للقتال. نتيجة ل حرمانهم من أي شيء ولكن محاربته وليس Dygrhdaql الحياة. لأن تهيمن على الجانبين القاعدة. وقال انه يمكن حرمان المسلحين من الخبز والسكن.

     وذلك بطبيعة الحال قانون الاقتصاد ، فإنه ينفي أي قتال. لكن المغالطة التي ينطوي عليها هو أن الرجل المثالي تريد للقتال، بدلا من منطق وترشيد ! لدينا صراع أن يشعر الاستنتاج المنطقي . وهذا هو السبب الذي جعل الناس يكافحون أو تفشل لجعل الثورة؟ أولا ، يجب على كل مقاتل الكف عن الخبز و السكن : ايلا لا يستطيع أن يقاتل .

    لأن الصراع ضد الدين هو أبدا نفس ليس من الصعب الاختيار. لأن أولئك الذين يقاتلون ضد الله والدين ، وأنها بطبيعة الحال لا يؤمنون بالله واليوم الآخر . هذا التفاني في أسطورة لا يمكن أن يكون الدافع للقتال على سبيل المثال 88 إلى دسيسة عندما وعد موسوي : احصل على كل التسهيلات للولايات المتحدة، وكان انتصار مهم، يتبع له ، ولكن عندما رأوا الولايات المتحدة بها في أزمة : الوعد الزائف مساعدة مالية ، استغرق يدها. ' ق سحبت الدنيوية ان موسوي تحولت الى شعارات عنصرية الآخرة ! و تكون روحية .

    الجماعات المتطرفة في العالم، مثل تنظيم القاعدة أو داش و استبعادهم ، حتى أنه عندما طرب و عشرت والإعداد : الكلي و منح حقوق غير محدودة في المملكة العربية السعودية هناك ، لكنها لا تزال تكافح مع أقل مساعدة للحد من تمويل جميع شعارهم هو سخيف أن تشارك في القرار معا.

      نحن البشر هي جزء من البنية التحتية الاقتصادية لجميع المعتقدات ! ثم هناك أولئك الذين يمكن أن نفهم المال فقط : العمل من أجل الإنسانية و الكرامة والعدالة و العقلانية ليست كذلك. ويرتبط المنفعة الاقتصادية أكبر على العالم، لشراء وبيع البنادق والمخدرات و الاتجار بالأعضاء البشرية إلى: الإنسان غاية للتفكير ! Nzvlkhvaran أعلى ربح البنوك و الربا.

     في حين أن كل هذا ممنوع في الإسلام ! لدينا وسيلة لزيادة الفائدة الاقتصادية في هذا ، لا تفعل ذلك . و الاقتصاد ثقافية مختلفة هنا يبدأ التفكير في الاقتصاد والثقافة الإنسانية ، وليس تدمير الإنسانية.

           وبالتالي فإن العالم هو مألوف مع الاقتصاد الجديد الذي الربح ليس هو المؤشر العامل الوحيد ، الذي من المتوقع أن تستفيد من الحل تم الحصول عليها. وبالتالي، فإن تجارة الأسلحة ، والتجارة في دم الإنسان أو أجزاء الجسم والبشرية و تجارة الرقيق ، ويستند تجارة المخدرات . على الرغم من أن هذه المسألة واضحة جدا ، ولكن ما هو في الواقع غرب الاقتصاد إما إلى الليبرالية و أشكال الاشتراكية. كل جهود الغرب لإظهار الاقتصاد هو التخلص من الدين و القيم.

   وهم يرددون الموالية لل بشرية ، ولكن في الممارسة العملية، و قاتل البشر. التي التفاني دون نزف ! عندما يموت شخص من الجوع ، فإنه قد يختار لتسمية أصلح البقاء على قيد الحياة ! و أنها لا تمانع و أنه لم يعمل ! اذا كان شخص ما حصلت الغنية ، ويقولون لهم هو وضع Avfkr .

    بينما الجياع ، وغالبا ما يجلس على أكبر المناجم في العالم، و ماذا لديك هذه ، فهي جائعة ! كما الآخرين قد حان للخروج من العالم : أولئك الذين النهب و السلب لتبرير اسمها العلمي : علوم الاقتصاد أو الاقتصادية !

    المعارف العامة من تاريخ الغرب ، وكان أداة للاستعمار . هذا ليس لأن الإنسان التنوير الغربية: الإلهي بعيدا عن تعليمهم، لتنقية أنفسهم، ل تسهم المعرفة و العلوم ويقام كدرع أمام .

التوفيق بين العلم و التنوير ، و غير واجب للثورة الاسلامية : زعيم الثورة و ننسى مهمتهم : مع سخرية الازدراء أو اتفاق الغربية والنظريات المضادة للبشرية يعود لهم و مغادرتهم

Eksiekonomi, kültür , ekonomi bir hayvan !

( Ekonomi araç)

Ekonomik veri işleme , biz hiçbir insani açıklaması zorunda hangi faktörler yedik , ama onlar uygulanmaktadır. Bütün haklı örneğin , arz ve talep , insan değil . Bu insan bir sürü gerektirir, ancaksatın alma gücüne sahip değildir . Bu nedenle dearz ve talebin demir yumruk , tüketim malları değil, ancak hayat sıkar . Son olarak, bu özellik , insan ve hayvanlar için yararlı olabilir.

     İmam Humeynieşeğin kendi ekonomisi söylemesinin nedeni budur . Yaniİran halkı ,ekonomi , ya da bir ekmek , devrimi değil . Hiçbir aklı savaşmak için birini ödemek için bir parça ekmek için kabul edemeyiz . Şey yoksun ama hayat Dygrhdaql mücadele değil olmanın bir sonucu olarak . Taraf kural hakim çünkü. O ekmek ve konut militanlarını mahrum olabilir .

     Bu yüzden doğal ekonomiyasası , herhangi bir kavga olumsuzlar . Ancak ilgilisafsata adam idealist yerine mantık ve rasyonalizasyon daha , savaşmak istiyorum olduğunu ! Biz mantıklı bir sonuca hissetmek için bir mücadele var . Insanlar mücadele veya devrim yapmak için başarısız neden? İlk olarak , her bir savaşçı ekmek ve konut vazgeçmesi gerekir: Ella mücadele olamazdı .

    Dine karşımücadele asla çünküaynı kontrol etmek zor değildir . Allah'a ve dine karşı mücadele edenlere , çünkü onlar doğal olarak Allah'a veahiret gününe inanmıyorum . . Moussaoui Promise zaman entrika Örnek 88 savaşmak için motive edilemez bir efsane Bu adanmışlık :Amerika Birleşik Devletleri'nin tümtesisler alın ,zafer , önemli olan onu izledi ama onların ABD görünce kriz içinde : mali yardımyanlış söz , onun elini tuttu . ' Nin Moussaoui bundan sonra ırkçı sloganlar döndü maddecilik ÇekildiSARAYBOSNA ! Ve manevi olmak .

    Bu tür El Kaide veya Dash ve bunları excommunicating gibidünyada aşırılık yanlısı grupların, böyleceneşe ve Ishrat ve kurulum zaman : Makro ve orada Suudi Arabistan'da hibe sınırsız hak , ancak onlar hala azaltmak içinen az yardımı ile mücadele onların sloganı birliktekarar dahil olmak üzere saçma tüm finanse .

      Biz insanlar tüm inançlarınekonomik altyapının bir parçası ! Ve sonra sadece para anlamak olanlar vardır: insanlık ve haysiyet için çalışan , adalet ve rasyonellik değildir . Düşünmek çok insan : İnsan organlarının silah , uyuşturucu ve kaçakçılıkla satın almak ve satmak içindünyayabüyük ekonomik fayda ile ilgilidir ! Bankalar ve tefecilik için Nzvlkhvaran yüksek kar .

     Bütün bu İslam'da yasak iken ! Bu ekonomik artan ilgi Bizim araçlar , bunu yapmayın . Ve burada farklı kültür ekonomisi , insanlığı yok değil , insanlığınekonomi ve kültürü hakkında düşünmeye başlar .

           Yanidünya kâr eldeçözüm yararlanabilir beklenentek faktör değil kütüğü olanyeni ekonomi ile tanıdık. Böylece,silah ticareti , insan kanı veya vücut parçaları , insan ve köle ticareti ticaret ,uyuşturucu ticareti dayanır. Bu konu çok açıktır , ancakLiberal ve sosyalist formları ya aslındaekonominin Batı budur rağmen. Ekonomiyi göstermek içinBatı'nın tümçabaları din ve değerler kurtulmak için .

   Onlar, pro - insanlığı ilahi , ancak , pratikte olan , insanlarınkatil . Kanama olmadan Hangi özveri ! Birisi açlık öldüğünde,uygun olanın hayatta isim seçebilirsiniz ! Ve onlar aldırmadı ve işe yaramadı ! Birisi zengin var ise , onlar kendi Avfkr koyuyor söylüyorlar .

    Aç , sık sıkdünyanın en büyük mayın oturan ve neden bu var, onlar açtır ! Diğerleridünyanın gelmiş gibi: İktisat veya İktisat Bilimi : Yağma ve talan bilimsel adını haklı kimin için o !

    Batıtarihinin genel bilgi , sömürgecilikaracı oldu. Bilgi katkıda bulunmak ve bilim önünde bir kalkan olarak tutulan , kendilerini arındırmak için , uzakta kendi eğitimden sezmeye : Batılı insan yetiştirme çünkü değil.

Devriminin lideri değil, onların görevi unutmak : bilim ve yetiştirme uzlaştırmak veİslam Devrimi'ningörevidir bir hor alay ya da onlara geri Batı , anti-insan teorileri anlaşması ve onlar bırakın .