X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۲/۱۳۹۳ - ۱۸:۲۷ نظر(0)

نقشه هاي بي خاصيت!

 وروابط بين الملل، بي خاصيت تر!

در تمام موزه هاي جهان نقشه هايي از ايران وجود دارد كه: نشان مي دهد بخش اعظمي از آسيا و: قسمتي از افريقاي شمالي و اروپاي شرقي متعلق به ايران بوده است. از زمان كورش كبير، حتي پيشداديان تا زمان ساسانيان ، سلجوقيان و صفويان، تا زمان تاسيس جامعه ملل در اروپا و: يا سازمان ملل در نيويورك. اين نقشه ها نشان مي دهد: سازمان ملل سرزمين هاي ما را، از سوي خودش به ديگران بخشيده است!

     واين نقشه ها، نمي توانند هيچ چيز را ثابت كنند! و فقط به درد مبارزه با سلام مي خورد!زيرا باستان پرستان تصور مي كنند كه: سازمان ملل را اسلام به وجود آورده تا: ايران را تجزيه كند و به هركدام يك پرچم و: يك حكومت بدهد و مرزهاي آن ها را تعيين كند و: نگذارد كوچكترين تعدي به اين مرز ها بشود.

   اگر راست مي گويند بروند و اين نقشه ها را، بر سينه سازمان ملل بزنند و حق ايران را بخواهند. چرا فقط زبان شان در داخل دراز است؟ چرا براي كوبيدن اسلام، از كورش و داريوش مدد مي گيرند ولي، وقتي فيلم سيصد را مي بينند خفه خوان مي گيرند؟ و يك كلمه بر عليه آن نمي نويسند؟

    مي بينيم كه مثلا ارامنه همه ساله 24 آوريل را، سالروز اشغال سرزمين خودشان توسط تركيه اعلام مي كنند! و مراسمي را اجرا مي كنند و خواهان بازگشت اين سرزمين هستند. آن ها حتي لاچين و قره باغ را تصرف كردند ولي، اين تصرف انها اشكالي نداشت!و كشتار آن ها از ترك ها، از نظر حقوق و روابط بين الملل بي ارزش بود! و هست. زيرا هنوز در اشغال آن ها است!

   يك قطعه زمين لانه جاسوسي آمريكا در ايران، توسط دانشجويان از آمريكا پس گرفته شد. سال ها  هنوز ايران را تروريست و گروگانگير معرفي مي كنند. اما انگلستان بهترين و مرغوبترين و: وسيعترين باغهاي شمال تهران را، ضميمه سفارت خود كرده و پس نمي دهد! ولي از نظر آن ها اشكالي ندارد!

اين حقوق بين الملل نيست، بلكه ظلم بين المللي بر عليه ايران است. بد ترين مراسم همه اقوام وحشي و: نيمه وحشي ثبت مي شود و: به آن ها به ديده احترام مي نگرند. ولي نوروز باستاني ايران را، تا سال ها ثبت نمي كنند و قتي هم ثبت مي كنند، دهها مدعي برايش مي تراشند.

   زبان فارسي را زير مجموعه عربي معرفي مي كنند! و حروفي كه ايران طراحي كرده به نام عرب ثبت مي كنند. تمام دانشمندان ايراني را عربي و بعضا سني معرفي مي كنند. دانشمندان ايراني به فارسي صحبت مي كردند، ولي به احترام قران كتاب خود را به زبان عربي مبين كه زبان قران بود،  نه عربي بدوي، مي نوشتند.

     لباس دانشمندان ايراني همه به احترام: پيامبر و ائمه لباس عبا و عمامه بوده. در حاليكه لباس عربي، چفيه و عقال است و فرق مي كند. و اگر تاريخ را خوب بخوانند، مي بينند كه چفيه يا روسري را اردشير بابكان، براي آن ها باب كرد و: عقال را شاپور دوم ملقب به  ذوالاكتاف. زيرا عقال نشان بستن طناب دوكتف آن ها بود. تاريخ نشان مي دهد اعراب بدوي، هميشه تابع ايران بودند و: فقط مواقعي كه روميان مي خواستند حمله كنند، از اين ها بعنوان پيشمرگان و طلايه داران، عليه ايران استفاده مي كردند.

    به همين دليل غرب و عرب، ايران را كشوري صحرايي و حشك وبي آب و علف، با تعدادي شتر نشان مي دهند! بهترين نقاشي از ايران، چند شتر است در يك بيايان لم يزرع و: يك ساربان آن ها را مي كشد و آفتاب سوزان از پشت: كوهان شتر به زمختي ظهر استوا مي تابد. در حاليكه ايران، بيش از آنكه بياباني باشد، كوهستاني است و جمعيت آن بيشتر در مناطق كوهستاني و: برفگير زندگي مي كنند. و البته همين وسعت فعلي هم، آب و هواي چهار فصل را دارد.

    نبايد غافل شد كه ضعف دروني هم، اين مسائل را پيش مي آورد. مثلا وقتي سلطان حسين صفوي شنيد، كه افغان ها پشت دروازه اصفهان هستند. نه تنها نا راحت نشد بلكه گفت: پس فعلا داخل اصفهان نيامدند؟ما فعلا پادشاه اصفهان هستيم!

    در زمان سازمان ملل، يعني از حدود جنگهاي اول و دوم، دشمن مي ترسيد به ايران حمله كند، ولي ضعف نفس قاجار و پهلوي، باعث مي شد تا آن ها جرات پيدا كنند و: بخشهايي از ايران را جدا كنند. اين روند جدا كردن تا سال 1348 هم ادامه داشت. و به بهانه رفراندوم ساختگي بحرين را هم: از ايران جدا كردند. آن موقع بحرين استان چهاردهم ايران بود.

  بعد از انقلاب اسلامي قصد سازمان ملل آن بود كه: باز  هم ايران را كوچكتر كند. او قول داده بود كه اگر هريك از اقوام ايراني، قطعه زميني را جدا كند ابتدا، خود مختاري و سپس به آن ها استقلال بدهد. و يا در واقع استقلا آن ها را به رسميت بشناسد.
 
Cartes inutile !

 Les relations internationales , la plus inutile !

Dans tous les musées de la carte du monde , il ya certains qui montrent beaucoup de l'Asie : parties de l'Afrique du Nord et Europe de l'Est de l'Iran . Depuis l'époque de Cyrus le Grand , jusqu'à même Pishdadian sassanide seldjoukide et safavide jusqu'à la mise en place dans l'Europe des Nations : l'ONU soit . Cette carte montre les Nations Unies de notre pays , les gens ont abandonné !

     Cartes Wayne , ne peut pas prouver quoi que ce soit ! Et pour lutter contre la douleur Salut là depuis adorateurs anciens supposent que l'ONU a l'islam en Iran , et d'analyser chacun drapeau : une règle pour déterminer ses frontières et donner : ne fait pas la moindre violence à la frontière .

   Si elles vont directement à la carte sur la droite de la poitrine de l'ONU qu'ils veulent. Pourquoi seulement dans leur langue longue ? Pourquoi l'islam est la frappe de Cyrus et Darius , sont apportés , mais , quand je vois une centaine de films sont étouffés lecteur? Et ne pas écrire un mot contre elle ?

    Nous voyons que les Arméniens chaque année du 24 Avril , l'anniversaire de l'invasion de la Turquie de leur patrie en déclarant que ! Et des cérémonies et réclament le retour de ce territoire . Ils ont même occupé Karabakh , Lachin , mais il était OK pour conquérir , et la destruction des fissures dans le plan du droit et des relations internationales est sans valeur ! Et bien . Parce qu'il est toujours occupé !

   Une parcelle de l' US Den de l'espionnage , par les étudiants des États-Unis a été retirée . Dans le reste des terroristes et le délinquant sera mis en place . Mais les meilleurs et les plus beaux et les plus grands jardins de l'Angleterre dans le nord de Téhéran , attachés à l'ambassade , et ne le faites pas ! Mais il est très bien!

Ce n'est pas le droit international , mais l'injustice internationale contre l'Iran . Le pire célébration de tous les parents sauvages : demi- sauvage est enregistrée et la regarder comme le respect . Mais l'Iran ancien , pas enregistré jusqu'à ce qu'ils examinent le dossier , affirmant dizaines lui raser .

   Représenter un sous-ensemble de la langue persane en arabe ! Conçu et lettres de l' enregistrement de nom arabe . Tous les chercheurs arabes et persans introduisent souvent âge . Scientifiques iraniens qui parlaient farsi , le Coran , mais pour honorer ses livres en arabe , la langue du Coran a été révélé , aucune primitive arabe , écrit .

     Scientifiques iraniens habillés tout en l'honneur du Prophète et des imams vêtus de robes et turbans . En costume arabe , et Qal Chfyh et varie . Et si l'histoire est une bonne lecture, voir ou foulard qui Chfyh Ardashir I, pour laquelle lui et Bob : la Qal surnommé Zolaktaf Shapur II . Qal montrer parce qu'elle fermait corde Dvktf . L'histoire montre que les Bédouins ont toujours été des seuls moments où les Romains voulaient attaquer , et les pionniers tels que peshmergas , ont été utilisées contre l'Iran .

    Pourquoi l'Occident et les Arabes , l'Iran désert et du foin , de l'eau , web, avec un peu plus de spectacles ! Les meilleures peintures de l'Iran , beaucoup plus à venir dans un stérile et : un chameau les tue par derrière le soleil : la bosse de chameau maladroit brille équateur à midi . Alors que l'Iran , plutôt que le désert , les montagnes et la population dans les zones montagneuses de : live neigeux . La même mesure , mais le climat actuel a quatre saisons .

    Ne négligez pas la faiblesse interne des questions soulevées . Par exemple, lorsque le sultan Hossein safavide entendu , les Afghans sont à l'arrière de l'objectif . Il n'était pas seulement mal à l'aise , mais il dit après le moment de partir, nous avons du roi !

    Aux Nations Unies , soit environ Wars I et II , l'ennemi craint d'attaquer l'Iran , mais la faiblesse de la respiration Qajar et Pahlavi , parce qu'il a osé prendre et : à des parties distinctes de l'Iran . Ce processus de séparation se poursuit depuis 1348. Le référendum excuse fallacieuse Bahreïn : l'Iran isolé . Bahreïn puis la province quatorzième de l'Iran .

  Après la révolution, il allait de l'ONU : l'Iran encore plus petit . Il a promis que si des groupes ethniques iraniens , les parcelles de terre distinctes , l'autonomie , puis leur donner l'indépendance . Ou en fait reconnaître leur indépendance .

سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۲/۱۳۹۳ - ۰۰:۲۴ نظر(0)

اكراين ، تمام كشورها و تمام انسان ها، فقط يك راه نجات دارند و آن :خدا جويي و اعتراف به وجود راهنمايي هاي اوست. زيرا ممكن است اكراين فكر كند:اگر به روسيه پيوند داشته باشد نجات پيدا مي كند. يا اگر در دامن غرب باشد، بهتر است. ولي اتفاقا همان اكراين چندين بار همه اين ها را تجربه كرده است. وقتي به شوروي سابق ملحق شد، با خيال كشور مستقل و آزاد  كه: به عنوان يك جمهوري به اتحاد جماهير شوروي مي پيوندد .

اما اين خوش خيالي فقط در باغ سبز بود و 74 سال، زجر و شكنجه در پشت ديوار آهنين نتيجه اين خوش خيالي بود.  انقلاب اسلامي كه رخ  داد و: پيام فروپاشي شوروي سابق را، از زبان امام خميني شنيدند ولي آن را شعار دانستند . حتي وقتي شوروي سابق فروپاشي واقعي كرد، باز هم به جاي پذيرفتن امام خميني، به سوي غرب رفتند. و با اينكه ايران اولين كشوري بود كه استقلال آن را به رسميت شناخت، ولي توجهي به آن نكردند.

    وجود قوم سكا ها كه با سيستاني ها، هم ريشه محسوب مي شوند و: يا استان خرسون كه با خراساني هاي ايران هم تبار هستند، ريشه اصلي پيوند اين دوملت است ولي، در هاي و هوي تبليغاتي غرب گم شد.

   البته اكرايني هاي زيادي به اسلام علاقمند بودند،زيرا اسلام دومين دين رسمي آن است ، با اينكه مسلمان ها در آمار نمي اوردند؛ و به ويژه به ايران مي آمدند و: در خيلي از معاملات بعد از فروپاشي، با ايران همكاري كردند و: بسياري از علوم مورد نياز ايران را تامين كردند. ولي زرق و برق غرب چشم آن ها دزديده بود. رفتند و به جاي اتحاد جماهير شوروي، به اتحاديه اروپا پيوستند.

اما دنياي رنگي اروپا فقط، لباس رنگي نارنجي  به آنان داد و: نارنجي پوش ها قدم به ميدان گذاشتند. و كردند آن چه نبايد مي كردند! تا جايي كه زجر شوروي سابق، بطور كلي از ذهن آن ها رفت و: زمزه بازگشت به روسيه آغاز شد.

   روس تبارها كه مدتي بخاطر رفتار خشن خود در پشت ديوار آهنين، سر در لاك خود فرو برده بودند، كم كم مانند مار خوش خط و خال از خواب زمستاني بيدار شدند، و نيش خود را آماده كردند. آن ها گفتند زهر مار هرچه تلخ است ولي، داروي بسياري از بيماري ها است! و شعار پيوستن به برادر بزرگتر را سر دادند.

البته اين بار هم از همان سوراخي گزيده شدند كه قبلا! .. به اسم استقلال شعار دادند ولي جزو خاك روسيه شدند! و راي هاي زير سرنيزه كار خود را كرد. و اكنون راهي ندارند كه گفته اند: خود خواسته را تدبير نيست. اكنون كريمه اي هاي اكراين، از درون خودشان مي سوزند و بيرون ديگران را مي سوزانند.

از درون هر روز استقلال  و هويت خود را از دست مي دهند، و يك قبيله مسلمان مجبور مي شوند خود را روس تبار معرفي كنند! و از سوي ديگر به روس تبار هاي اكراين، بايد پيام خوشبختي و نجات ارسال دارند!. حتي اگر شكايتي هم داشته باشند، كسي به آن گوش نمي دهد و يا: نمي گذارند كه گوش دهد.

زيرا شكايت كريمه اي ها از دوحال بيشتر نبايد باشد: يا از سگ به خرس پناه ببرند يا: از خرس به سگ. يا بايد اعتراضشان از نوع نارنجي باشد تا: اتحاديه اروپا تاييدشان كند و: يا از نوع روس تبار ها باشد كه روسيه به آن گوش كند و حمايت نمايد.

    البته از نظر ما هردو طرف در اشتباه هستند، و تئوري ما مي گويد كه (اللهم اشغل الظالمين بالظالمين) است. اسلام هراسان و ضد اسلاميان به جان هم افتادند و: هرچه از دو طرف كشته شود به سود ما است!

اما راه بهتري هم هست. مردم اكراين به دور از هر گونه گرايش غربي يا شرقي بايد تصميم جدي بگيرند. نه فريب روس تبار ها را بخورند، تا بارديگر در دام سازمان هاي :مخوف و خشن گرفتار شوند و: نه به غرب دل بستگي پيدا كنند تا: فقط به تابلوي آن ها تبديل شوند و: خط  مقدم جبهه آن ها باشند.

اكراين به دليل استعداد هاي فراوان، در تجارت و علوم روز ميتواند. راهبرد جهاني براي خود داشته باشد، فقط شرط آن حفظ استقلال آن ها است.


La seule façon de sauver l'Ukraine
Ukraine , tous les pays et tous les peuples, aurait qu'une seule issue : à reconnaître l'existence de Dieu et de chercher sa direction . Ukraine peut pas penser si l'obligation de Russie sera sauvé. Ou si la tour Ouest , mieux c'est. Mais le fait que l'Ukraine a connu tout ce à plusieurs reprises . Lorsque l'Union soviétique s'est joint à l'imagination pays libre et indépendant qui est une république de l'Union soviétique rejoint .
Mais cette complaisance vert était âgé de seulement 74 années , la souffrance et la torture dans le rideau de fer était le résultat de la complaisance . La Révolution islamique a eu lieu : Le message de l'ex-Union soviétique , la langue de l'Imam entendu le chant, mais le savait. Même lorsque l'effondrement actuel de l'Union soviétique , au lieu d'accepter l'imam Khomeiny à nouveau , est allé à l'Ouest . Et que l'Iran a été le premier pays à reconnaître son indépendance , mais il n'avait pas d'importance .
    Il ya des gens qui Sistains Seca , les racines sont considérées : la province de Kherson de Khorasan en Iran ou de la descente , la greffe de racine est le Dvmlt Mais l'Ouest a été perdu dans l'agitation de la publicité .
   Bien sûr, beaucoup de l'Ukraine s'est intéressé à l'islam , parce que l'Islam est la deuxième religion avec les musulmans dans les statistiques n'ont pas , et étaient particulièrement Iran et dans de nombreux métiers après l'effondrement , ont coopéré avec l'Iran et beaucoup qu'ils répondent aux exigences de la science . Mais le glamour des yeux de l'Occident ont été volés . Au contraire, ils sont allés à l'Union soviétique, l'Europe rejoint l'UE .
Mais l'Europe que dans le monde de la couleur , robe de couleur orangée leur donna : chapeau d'orange étape champ gauche . Et ce qu'ils n'ont pas! En ce qui concerne la persécution soviétique , ils ont tout à fait hors de l'esprit : ZMZ · h ont commencé à revenir à la Russie .
   Tandis que les Russes ethniques en raison de son comportement violent derrière la tête de rideau de fer avait retiré en lui-même , lentement, comme un serpent Bienvenue taupe a été réveillé de son hibernation , et étaient prêts à mordre . Ils ont dit amer comme le venin de serpent , mais le traitement de nombreuses maladies est ! Ils ont scandé des slogans , de rejoindre son frère aîné .
Mais cette fois, j'ai été mordu du même trou déjà ! Scandé le nom de l'indépendance , mais faisaient partie du territoire russe . ! Et votes sur les baïonnettes de leur travail . Et ils ont maintenant aucun moyen de dire : ce n'est pas gérer eux-mêmes . Maintenant , la Crimée et l'Ukraine , et de laisser les autres Burn de l'intérieur.
Indépendante de chaque jour et de perdre leur identité , et un clan musulman sont obligés de présenter son origine russe ! D'autre part, les Russes en Ukraine , nous envoyons un message de bonheur et de salut . Même s'ils ont une plainte , ne pas l'écouter ou non ils vont écouter .
Crimée n'est pas une plainte en raison de Dvhal supérieur : soutenir ou se réfugier dans le chien ou le chien d'ours . Ou de l'orange de protestation à : Union l'Europe ne peut approuver et : ​​ou le type d'origine russe qui l'écoutent et à soutenir la Russie .
    Cependant , à notre avis , les deux parties ont tort , et la théorie nous dit que ( Allhm Ashghl Alzalmyn Balzalmyn ) est . John a également chuté contre l' islamophobie islamique : Les deux côtés sont tués en notre faveur !
Mais il ya une meilleure façon . Les gens ont tendance occidentale ou orientale Ukraine écart de toute décision doit être prise au sérieux . Pas tromper les Russes , les Américains mangent , donc encore une fois pris au piège dans les organisations : l' horrible et violent , et ils engagés aucun attachement à l'ouest pour trouver : il suffit de vous inscrire en elle et : ​​Ils sont en première ligne .
Ukraine en raison de la grand talent dans les affaires et la science peut être mis à jour . Sa stratégie globale d'être la seule condition est que la préservation de l'indépendance .
سيد احمد حسيني ماهيني ۵/۲/۱۳۹۳ - ۰۲:۲۷ نظر(0)

علت العلل تا: علل اربعه!

اشتباه فيلسوفان حتي فلاسفه اسلامي اين است كه: اول عليت را اثبات مي كنند و از سلسله علت و معلولي، به علت العلل دست پيدا مي كنند!يعني منت مي گذارند و خدا را اثبات مي كنن!د يا آن را كشف مي كنند. مي گويند فيلسوفي خيلي زحمت كشيد ت:ا براي نفس خود، خدا را اثبات كند ! شب خواب ديد كه خدا به خواب او آمده و: از وي تشكر مي كند!

درست و صحيح بودن روش فلسفي به اين است: بجاي رفتن از پايين به بالا، از بالا بايد به پايين بياييم. يعني به جاي اثبات علت العلل ! از طريق علت، برعكس بايد عمل شود، زيرا واقعي تر است كه اول: علت العلل اثبات شود. يعني ذات احديت، يك واقعيت علمي و فلسفي بديهي بايد تصور شود. و بديهيات نياز به اثبات ندارند. همه بديهيات فعلي فيلسوفان ذهني هستند، اما اين بديهي واقعي و خارج از وجود ما است.

چه ما باشيم يا نباشيم، خدا هست! حتي اگر هيچ انساني روي زمين نباشد و هيچ تفكري نباشد، باز خدا هست. لازم نيست دكارتي به دنيا بيايد! بگويد چون مي انديشم پس هستم ! چون من هستم پس خدا هم هست!چه دكارت يا كانت ، نيچه يا فيخته، هگل يا ماركس باشند چه نباشند خدا هست! لذا يك امر بديهي و: از مسلماتي است كه: نياز به اثبات ندارد.

   حالا كه خدا هست، آفرينش هاي او هم هست، يعني از توحيد ذاتي به توحيد افعالي مي رسيم. زيرا بازهم چه ما باشيم يا نباشيم، چه عقل  و فكر و فلسفه باشد يا نباشد، خدا و آفريده هاي او هست. درواقع اين چرخ گردون، بدون ما هم مي چرخد . ديو و دد ، باد و ابر، ماه وخورشيد بدون ما هم كار مي كنند! و اين سير من الله است. لذا اول بايد سير من الله باشد، تا سير الي الله هم معني پيدا كند. ما معمولا كار ها را برعكس انجام مي دهيم! يعني اول اليه راجعون را معني مي كنيم و: فكر مي كنيم در بطن آن معني اوليه، مستتر است.

چون خدا جهان را آفريده علت مادی و صوری، علت فاعلی و غایي آن را هم طراحي كرده، و براي ما بيان داشته است. يعني فهم ما از جهان نبايد خارج از: اسباب و علل واقعي باشد. و اسباب و علل واقعي را هم خدا آفريده،خودش هم به آن سامان داده است.

از نظر اين مقاله، فيلسوف بايد مانند دانش آموز، هرچه را نمي داند از معلم خود بپرسد. نه اينكه براي خود جواب هاي: من در آوردي رديف كند. ما هرچه را نمي دانيم، از خدا بايد بپرسيم، نه اينكه او را كنار بگذاريم، خودمان چيزهايي به هم به بافيم، بعد خدا را بياوريم! اگر در اين بافته هاي ذهني ما جا شد، بگوييم بيا داخل بازي !و اگر هم نشد عذر او را بخواهيم.

چه در قران و چه در روايات، آمده كه دنيا بازي است! ولي علت كار هاي دنيا بازي نيست. طبق آيات قران :( انماالدنيا لعب و لهو و..) دنيا بازيچه است و يا:(انا زيناالدنيا بمصابيح) ما دنيا را با شبه چراغ هايي زيبا ساختيم. (تا چشم بينندگان از ان لذت ببرد.) پس رابطه انسان با افرينش دنيا و: يا همان درك علت مادي و  غايي با هم فرق دارد: علت مادي آفرينش دنيا، بازي است اما علت غايي آن بازي نيست. و نبايد كسي آن را بازي بداند!(افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟) آيا فكر كرديد ما شما را بيهوده آفريديم؟

   مفهوم فلسفي اين است كه: اگر بازيچه به دست شما داديم، قرار نيست از آن بيهوده استفاده كنيد! و بدون هدف آن را بازي كنيد. بازي در اينجا بايد باعث رشد و تعالي گردد. و انسان با دستيابي به امكانات مادي، روح خود را پرورش دهد و بر: علوم خود اضافه كند.

  براي درك علت غايي از افرينش، ما مجبوريم به اسطوره هاي مورد نظر خدا توجه كنيم، در بسياري از روايات و احاديث گفته شد :( لولاك لما خلقت الافلاك)  اگر تو نبودي اين دنيا را نمي افريديم. يعني علت غايي اين دنيا، وجود انسان برتر يعني: حضرت محمد يا علي و: يا بنابر برخي روايات، حضرت فاطمه س است.

  در علت فاعلي هم حرف داريم: همه چيز را خدا افريده، بنابراين علت فاعلي خدا است. و اگر بشر چيزي را كشف يا تغيير مي دهد، در واقع آن را خلق نكرده، بلكه فقط آن را فهميده است . مثلا وقتي اورانيوم غني شده 20درصد را نگاه مي كنيم، اين به معني اين نيست كه آن را ما ساختيم! بلكه آن را كه قبلا ساخته شده و: در معادن وجود داشته! شناخته و جدا كرده ايم! و اين علت فاعلي هم اينطور نيست كه: فقط در اول سلسله علت و معلول باشد ! يعني يك روز خدا،آن را خلق كرد و رها كرد! قران مي فرمايد (كل يوم هو في شان) خدا هر روز در حال كار( آفرينش) است.

معني اين حرف آن است كه اگر، بمب اتم را كشف كرديم فرمول آن، قبلا بوده و ما تازه فهميديم!

   البته براي درك بهتر مسئله ( ابا  الله ان يجري الامور الا باسبابها) خدا همه كار ها را از مجاري و سبب هاي خودش انجام ميدهد، ناچاريم علت فاعلي را داراي مراتب بدانيم: يعني خداوند قدرت و خلاقيت خود را به انسان نيز ارزاني داشته!(اني جاعل في الارض خليفه) و او هم از سوي خدا ميتواند خلاقيت داشته باشد. و عملكرد آن اين است كه ذهن خلاق، با نور الهي روشن مي شود و: جرقه اختراعات و ابتكارات، از سوي خدا بر مغز: مخترعين مي نشيند.

علت صوري و ديگر مباحث هم، بايد دچار تحول از بالا بشود زيرا كه: ما به علت فهم نازل خود، ابتدا صورت هاي موجود را تصور مي كنيم، لذا درك صورت هاي بالا، براي ما مشكل مي شود. و مثلا :قيامت و عالم برزخ را نمي توانيم درك كنيم. اما اگر از بالا نگاه كنيم، صورت هاي فلكي و آسمان ، يا كل افرينش را ببينيم، ديگر مسئله قيامت و صحراي محشر، عجيب نخواهد بود.

چنانكه حضرت علي ع ميفرمايد: من آسمان ها را بهتر از زمين مي شناسم!و دليل فرموده ايشان هم، بيانات پيامبر در مورد سفر معراج است.     

La première cause : Causes Quatre !
La philosophie islamique est que les philosophes confondent même d'abord prouver le lien de causalité et séries causales , la première cause qu'ils acquièrent ! Laissez la grâce de Dieu prouvent -ils? Ont ou auront le découvrir. Le philosophe a pris beaucoup de peine à dire : Pour votre souffle de Dieu prouver ! La nuit , il rêva que Dieu est venu pour dormir : Il remercie !
Méthode correcte de la philosophie est la suivante: au lieu d'aller de bas en haut , de haut en bas viennent . Au lieu de prouver la cause première ! La cause d'action doit être inversée , car il est plus réaliste que la première preuve de la première cause est . L'essence de Dieu , Il doit être considéré comme un fait scientifique et philosophique . Et la nécessité évidente pas être prouvé . Tous les philosophes actuels de l'esprit sont évidents , mais l'évidence est vrai et nous sommes là-bas .
Ce que nous faisons ou non, il est un Dieu ! Aucun homme sur terre n'est même pas la pensée , il est Dieu . Cartésien n'est pas nécessaire d'être né ! Parce que je pense que oui ! Dieu je suis tellement là! Soit Descartes ou Kant , ou Nietzsche, Hegel ou Marx , ou ce qui n'est pas Dieu ! Donc, un fait évident : le musulman est : exiger aucune preuve .
   Maintenant qu'il ya un Dieu , est Sa création , à savoir l'unité intrinsèque des actes divins atteint . Comment nous le faisons à nouveau ou pas , si l'intellect , de l'esprit et de la philosophie ou pas , il est Dieu et les créatures . En fait , les roues du ciel sans notre tour . Dave et la mort , Vent et Nuage, Lune Soleil sans notre travail! Et bien sûr, je suis Dieu . Premièrement, il doit être Dieu, mon ail , ail ainsi fait synonymes de Dieu . Nous faisons habituellement le contraire! Cela signifie que nous prenons la première couche Nous supposons que dans le sens premier , est caché .
Parce que Dieu a créé la cause matérielle et formelle de s du monde , la cause ultime de l'objet et il a conçu et présenté à nous . Ce n'est pas notre compréhension du monde extérieur des principaux facteurs qui est vrai . Et les jouets et les véritables raisons pour lesquelles Dieu a créé , il a lui-même organisé .
En termes de cet essai , le philosophe , en tant qu'étudiant , demandez à votre professeur sait tout . Pas vos propres réponses : J'ai apporté la ligne . Nous ne savons pas tout , vous devriez demander à Dieu , pas le côté , nos choses ensemble , puis porter Dieu ! Nous allons vous placer dans le tissé mentale , disons entrer en jeu, et si vous ne voulez pas lui faire des excuses .
Qu'est-ce que le Coran et le Hadith , le monde du jeu est venu ! Mais parce que le monde n'est pas un jeu . Les versets du Coran : jouets ou de l ' du monde (.) : ( ) Nous avons fait le monde comme de belles lumières . ( Pour les yeux des téléspectateurs en profiter. ) Après la création de l'univers et la relation de l'homme : soit il existe des différences dans la compréhension de la cause matérielle et la cause finale de la création du monde matériel , mais la raison ultime de ne pas jouer le jeu . Et personne ne jouer ( ) Pensez-vous que nous vous avons créés en vain ?
   Concept philosophique , c'est que si vous jouez dans les mains de nous , ne va pas à l'utiliser en vain ! Sans prétendre à jouer. La croissance et l'excellence doivent être lues ici . Les ressources humaines et matérielles pour réaliser , nourrir votre esprit et de la science à ajouter.
  Pour comprendre la cause ultime de la création , nous devons prêter attention aux mythes au sujet de Dieu , on nous a dit de nombreuses histoires et traditions ( ) sinon vous n'auriez pas créé ce monde . La cause ultime de l'existence humaine supérieure de monde, à savoir : le Prophète Muhammad Ali ou : ou , selon certaines traditions , est Fatima Zahra .
  La raison pour laquelle nous parlons sur le sujet : Dieu a tout créé , Dieu est le sujet. Et si les humains ont découvert quelque chose va changer , en fait, ce n'est pas , mais c'est juste compris . Par exemple , quand on regarde les 20 pour cent de l'uranium enrichi , cela ne signifie pas que nous l'avons fait ! Mais il a déjà fait dans les mines existent! Nous avons identifié et isolé ! Et ce n'est pas le cas , le sujet qui n'est que la première d'une série de cause à effet ! Cela signifie qu'un jour Dieu a créé et l'a laissé ! Coran dit ( ) Dieu le travail quotidien ( ) est .
Cela veut dire que si nous avons trouvé la formule de la bombe qui a été précédemment connu et nouveau pour nous !
   Pour une meilleure compréhension du problème ( ) du travail conduit et la cause de Dieu toute sa faire , afin que le sujet ont beaucoup de raisons à savoir: que Dieu a donné à l'homme la puissance de votre créativité! ( ) Et il était aussi le Dieu peut être créatif . Sa performance est l'esprit créatif avec la lumière divine est allumé : l'étincelle de l'invention et de l'ingéniosité , les inventeurs du cerveau Dieu arrivent .
Les officiels provoquer d'autres problèmes , doivent être changés par le haut parce que nous comprenons la révélation de sa première impression sera disponible , si vous comprenez ce qui précède , il est difficile pour nous. Par exemple : Jugement et le Purgatoire ne peuvent pas comprendre . Mais si vous regardez d'en haut , les constellations du ciel , ou voir l' ensemble de la création , de la résurrection et déserts question fantastique , n'est pas surprenant.
Comme Hazrat Ali dit : Je sais que le ciel est mieux que la terre , et parce qu'il a aussi dit , des déclarations concernant voyage de l'ascension du Prophète .
سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۳۲ نظر(0)
我们如何能得出一个哲学学科
理性主义,相信理性:理性的哲学和无论什么原因,我们认为,它是梳理,否则不接受。苏格拉底说,学生不应该接受其他字符!或另一个,他们提倡经验主义和感觉论。土地问题的理念仍然是:原则,任何人谁接受该提议!
  其中一个原因是诡辩出现。正是在这样的时代,我们选择的律师声称,分别为。每个人的律师是强大的,他是对的!它没有提供任何证据或同期,等等,但言辞!因为如果任何人有很好的说辞能够最好地做出假证件显示。
  现在为什么没有发现腐败,尤其是腐败是一样的。该行坏事,他们阅读的任何证据之前,道。先了解侦探,法官或律师谁找到一种方式来获得的文件?如果被发现,它是如何记载:它辩护。这个过程有助于他首先向文档不适合,如果是的话,那里有一个犯罪的证据,怎么会看,拒绝或以其他方式可靠。
   第一原则,还是什么哲学家们说,很显然,他们知道,然后,根据这些原则,并解释他们的想法:他们的论据是令人信服的。他们有一个很大的错误:哲学家是忽略了原来的。这似乎是一个哲学家谁犯了一个错误,但这样做故意。因为他想成为的原因。没有其他人。他是真正的明白了解对方恶棍这么认为,他们预留了一定的:某些他或她的思想,得到同意。
  我们有一个传统, (我的第一QAS魔鬼)谁首先比较了魔鬼。有人告诉我,火人火比黏土和土壤为佳。这样一来,火不会屈服于Brkhak 。
   在这种说法中,有两个重要的原则:第一,为什么火是更好吗?对于因为他是火,火是好就够了!第二,你的说法不是他的创造者和神的参数强:无效的参数指责。
与巨大的自我,在推理的方法中,我们看到了弥补了哲学家的论据。当然,根据定义,有三种推理:电感元件,其中媲美的组件,该比喻详述。但这种外表并不重要,因为他们说这另一种方式?
但由于严重程度显然被忽视了像有人在光天化日之下照明正在寻找,或在水中的鱼,水会跟着没有其他办法。我们将用我所有的空气,但空气不明白一个简单的问题,不,它不计。请记住,当你跌倒的空气,我们认为它上升的病,呼吸急促抓住上面的值。
      此举的哲学意义在于上帝,伟大的哲学家永远,不要在方程中算不练,因为我们觉得这是很简单的!和哲学模式,我们大跌了。首先,她放在一起,然后对他的仁慈的说法,我们请进。撒旦是一样的自我,我们认为我们有一个更好的主意媚眼神的作品比它的创始人认为。
   有一个新的哲学体系后,首先要知道神要优于自己:而不是发明或:人类制造神圣原则思考的问题。其次,我们做了这些原则,记住,它不是任何哲学家可以有所不同,但它是真实的,具体的。
一神论和先知和复活,有三个主要理念:伊玛目阿里说: (安拉怜悯阿姆拉王菲LMT的有机一)。上帝保佑任何人谁知道他们来自哪里以及它们所在的位置,并在那里去。在古兰经中给出了答案:主神Trjvn哑!这句话包含三个要点:神我们得出:去过远离他,回到他的怀抱。
    这一举动是好的,圆形或正弦运动,或飞的手段,但问题是,我们认为我们所做的鼻窦!或钟摆定律,我们已经创建了!真主是不知道的。
   字上尽可能的回报,这个词有时回Syrvrt ,即着讨论!这是罚款,只有当讨论这个问题可能是因为我们认为我们已经发现的意义,上帝是不是这样的命令。
因此,为了避免这些错误,对哲学问题的理解比知道上帝和相信它。
سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۲/۱۳۹۳ - ۲۰:۵۳ نظر(0)

چگونه ميتوان به يك نظم فلسفي رسيد

راسيوناليست ها ، عقل گرايان معتقدند: فلسفه بايد عقلي باشد و هرچه كه عقل ما ادراك مي كند، آن را حلاجي كند.و غير آن را قبول نكند . سقراط مي گويد: دانشجو نبايد حرف ديگران را قبول كند! و يا: ديگران كه :تجربه گرايي و حس گرايي را تبليغ مي كنند. در نهايت مشكل فلسفه بر زمين مي ماند و: هركس اصولي را كه پيشنهاد كرده مي پذيرد!

  يكي از دلايل پديدار شدن سوفسطائيان هم همين بوده . زيرا در دوران آن ها مثل دوران ما ،كه در دعاوي وكيل انتخاب مي كنند، بوده است . وكيل هركسي قوي تر بود، حق با او بود! آن هم نه در ارائه مدرك يا مقارنات و غيره، بلكه در فن بيان ! زيرا اگر كسي فن بيان خوبي داشت ميتوانست: بهترين مدارك را هم ساختگي نشان دهد.

  هم اكنون علت كشف نشدن فساد، مخصوصا فساد اقتصادي همين است. زيرا مفسدان، قبل از هركاري مجاري مدرك سازي را مطالعه مي كنند. يعني ابتدا سعي مي كنند بفهمند كارآگاه، قاضي يا وكيل از چه راهي به مدارك دست پيدا مي كند؟ و اگر آن را پيدا كرد چطور مستند مي كند و: از آن دفاع مي كند. اين روند به او كمك مي كند: اولا مدرك به جا نگذارد و: اگر هم جايي مدرك جرم به جا ماند، چگونه آن را تكذيب يا غير قابل استناد جلوه دهد.

   فيلسوفان هم اول اصول يا مطالبي را بيان مي كنند، كه آن را واضحات ميدانند و بعد، براساس اين اصول تفكر خود را بيان و: استدلال خود را محكم مي كنند. آن ها دچار يك اشتباه بزرگ هستند و آن: فيلسوف اصلي را ناديده گرفتن است . البته به نظر نمي رسد كسي كه فيلسوف شده، اشتباه كند بلكه به عمد چنين كاري مي كند.زيرا مي خواهد خودش عقل كل باشد. نه كس ديگري . فهم او فقط درك درست است و بقيه نا صواب مي انديشند!لذا آنان مسلمات روشني را كنار مي گذارند و: مسلمات خود ساخته يا خود انديشيده را، به ميدان مي اورند.

  مثلا ما در روايات داريم : (اول من قاس الشيطان) اولين كسي كه قياس كرد شيطان بود. زيرا گفت من از آتش هستم و: بشر از خاك و آتش بهتر از خاك است. و لذا آتش نبايد برخاك سجده كند .

   در اين استدلال دو اصل مهم وجود دارد: اول اينكه نگفته به چه دليل آتش بهتر است؟ زيرا همين كه او از آتش است، كافي است كه آتش بهتر باشد! و دوم اينكه استدلال خود را قوي تر از: استدلال آفريننده خود يافته و خدا را به: استدلال اشتباه متهم كرده است.

و با اين منيت بزرگ كه: در ابعاد اين روش استدلالي است، مي بينيم اساس استدلال فيلسوفان را تشكيل مي دهد. البته طبق تعريف سه نوع استدلال وجود دارد: استقرا كه از جزء به كل است ،قياس كه از كل به جزء است،تمثيل كه از جزء به جزء است. البته اين امر در ظاهر مهم نيست، زيرا مي گويند مگر راه ديگري است؟

اما راه ديگري هست كه به علت شدت وضوح، ناديده گرفته شده مانند كسي كه: در روز روشن به دنبال نور مي گردد، يا ماهي در داخل اب دنبال آب مي گردد. ما با تمام وجودمان از هوا استفاده مي كنيم ولي، با يك سوال ساده كه هوا را نمي بينيم، آن را هيچوقت به حساب نمي اوريم. تنها وقتي به ياد هوا مي افتيم و: ارزش آن را درك مي كنيم كه:به مرض تنگي نفس گرفتار آييم.

      معني فلسفي اين حركت ان است كه :خدا، آن بزرگ فيلسوف را هرگز به حساب نمي اوريم و: در معادلات به كار نمي بنديم، زيرا حس مي كنيم مسئله خيلي ساده مي شود! و از حالت فلسفي بودن و بغرنج شدن دور مي شويم. اول او را كنار مي گذاريم و بعد، با استدلال خود بر او منت گذاشته، به بازي دعوت مي كنيم. و اين همان منيت شيطاني است كه: فكر مي كنيم مخ ما بهتر از انديشه پروردگار، كار مي كند و بهتر از آفريننده اش فكر مي كند.

   پس براي داشتن يك نظام فلسفي جديد، بايد اولا خدا را برتر از خود بدانيم :و به جاي اصول من در آوردي يا: بشر ساخته به اصول الهي بيانديشيم. ثانيا بدانيم كه اين اصول ساخته ذهن نيست، كه در مورد هر فيلسوفي فرق كند، بلكه واقعي و عيني است.

توحيد و نبوت و معاد، سه اصل مهم فلسفي است: حضرت علي ع ميفرمايد:( رحم الله امرا علمت من اين في اين الي اين). خداوند رحمت كند كسي را كه بداند: از كجا آمده و در كجا قرار دارد و: به كجا مي رود. جواب اين سوال در قران داده شده و: خداوند فرموده لالي الله ترجعون! اين جمله حاوي سه نكته است: از خدا به وجود آمده ايم و: از او دور شده ايم و: به سوي او باز گردانده مي شويم.

    اشكالي ندارد اين حركت را، به حركت دايره اي يا سينوسي، يا آونگي معني كنيم ولي، اشكال در اين است: فكر مي كنيم سينوس را ما ساختيم! يا قانون آونگ را ما به وجود آورده ايم! و خدا از آن بي خبر است.

   گاه ممكن است بر روي كلمه رجعت، به معني برگشت و گاه در لغت سيرورت، يعني رو به جلو بحث كنيم! اين هم اشكالي ندارد فقط موقعي بحث اشكال پيدا مي كند كه: فكر كنيم اين معاني را ما كشف كرده ايم، و خدا چنين منظوري نداشته است.

لذا براي دوري از اين اشتباهات، فهم خدا را از مسائل فلسفي بيشتر از خود بدانيم و: به آن ايمان بياوريم.   

Nasıl bir felsefi disiplin gelebilir
Rasyonalistler , akılcılığı inanıyoruz : . Aklınfelsefesi ve nedeni ne olursa olsun , biz karde olduğunu algıladıkları , ve aksi halde kabul etmez . Sokrates öğrencilerine diğer karakterleri kabul gerektiğini söylüyor ! Veya başka da şarlatanlık ve sensualism teşvik olduğunu . Arazi sorunufelsefesi kalır:prensibi herkes kimteklifini kabul ettiğini !
  Bu Sofistler ortaya nedennedenlerinden biri . Bizavukat sırasıyla iddia seçmek , böyle zamanlarda sırasında. Herkesin avukatı güçlüydü , o haklıydı ! Vb hiçbir kanıt veya eş , sunulan, ancakretorik ! Herkes iyi retorik iyi yapabilirdiniz olsaydı sahte belgeler gösteriyor çünkü .
  Şimdi neden özellikle yolsuzlukaynıdır , yolsuzluk bulamadı . Bozguncuları , onların delil şey okumuştum önce . İlkbelgeleri almak için bir yol bulurdedektif ,yargıç ya da avukat anlamaya çalışın ? O bulunabilir ve nasıl belgelenmiştir Ve eğer : o savunur. Bu süreç uymuyorbelgeye öncelikle ona yardımcı olur , ve eğer öyleyse bir suç kanıt nerede , nasıl inkar etmek bakacağız ya da güvenilir .
   Ilk ilkeleri, ya da ne filozoflar belirtmiştir , o bildikleri ve daha sonra , bu ilkelere dayalı ve kendi düşünce açıklamak açıktır : onların argümanları zorlayıcıdır . Onlar büyük bir hata yaşıyorsanız :filozoforijinali göz ardı etmektir. Bu bir hata yapmış bir filozof gibi görünüyor , amaneden olmak istiyor çünkü. Kasıtlı yapacağız . Başka kimse yok. O,diğer imansız düşünüyorum anlaşılan anlamak doğrudur Yani onlar kenara belli ayarlayın: ! Anlaşma almak için , kendi düşünce belli .
  Örneğin, şeytanınilk adama kıyasla ( )efsanesi var. Ben yangınyangın Man kil ve topraktan daha iyi olduğu söylendi . Ve böyleceyangın Brkhak boyun eğmeyeceğim .
   Bu argüman , iki önemli ilke vardır: Birincisi , nedenyangın daha iyi mi ? O yanıyor gibi için , yangın yeterince iyidir ! İkincisi, onun Yaratıcısı ve Allah'ınargümanları daha güçlü argüman : Geçersiz argüman suçladı .
Ve bu akıl yürütme yöntemi , gördüğümüzdev ego filozoflarınargümanlarıntemelini oluşturur ile . Bileşenin karşılaştırılabilir ,benzetme ayrıntılı olduğunu indüktif bileşeni olan : Tabii ki , tanımı gereği , akıl üç türü vardır . Onlar başka bir yol söylüyorlar çünkü Ama bu görünüm , önemli değil mi?
Ama nedeniyleşiddeti açıkça güpegündüz aydınlatma birisi arıyor , ya da balıksuda ,su takip edecek gibi ihmal edilmiş başka hiçbir yolu yoktur . Biz tüm havayı kullanır , ancakhava basit bir soru görmüyorum , hayır , o sayılmaz . Eğer hava ve biz buhastalık , yakalanan nefes darlığı üzerinde yükselmeye algıladıklarıdeğeri düştüğünde Sadece hatırlıyorum .
      Bu hamleninfelsefi önemi biz hissediyorum çok basit , çünkü Tanrı , hiçbüyük filozof vedenklemde saymazsak , uygulama kalmamasıdır ! Ve felsefi modu ve biz uzakta daldı . İlk o araya koymak ve sonra onun merhamet onun argüman , biz oynamaya davet ediyoruz . Şeytan biz çapkın Tanrı daha iyi bir fikir onun yaratıcısı düşünüyor daha iyi çalışır düşünüyorumaynı egodur .
   Yeni bir felsefi sistem yaptıktan sonra , biz ilk kendilerine Allah'ın üstün bilmeniz gerekir: icat veya yerine : İnsan Yapımı İlahi İlkeleri düşünüyorum . İkincisi , biz değişebilir herhangi bir filozof hakkında değil , ama gerçek ve somut olduğunu akılda bu ilkeleri yaptı.
Tevhid ve nübüvvet ve diriliş , üç ana felsefeleri vardır : İmam Ali diyor ki : ( ) . Allah geldikleri ve onlar yer ve nereye gittiğini nerede nerede herkesi korusun . Kuran'da verilencevap:Rabbim! Üç puan içeren bu cümle : ' ondan ve O'na oldum biz dönmek :Tanrı gelmiş .
    Bu hamle , ince dairesel veya sinüzoidal hareket , ya da uçmak içinaraçtır , amasorun bizsinüsler yapılmış düşünüyorum, ! Veyasarkaçkanunu, biz yarattık ! Ve Allah, bunun farkında değildir .
   Sözcük Mümkün getirisi ,kelime yani ileriyetartışma , bazen dön Syrvrt oldu! Busorunu tartışırken bizanlamını keşfettim düşünüyorum ve Allah böyle bir emir değildir olabilir sadece iyi.
Yani bu hataları önlemek için , Tanrı'yı ​​bilmek ve buna inanmak için dahafelsefi sorularanlayış.
سيد احمد حسيني ماهيني ۲/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۵۱ نظر(1)

چه در فلسفه نظري و چه در علم كلام، معضلات بزرگي هست كه هنوز حل نشده و: ميتوان گفت فيلسوفان بريده اند!آنها فقط به يك تار مويي خود را بند كرده اند! و موشكافي مي كنند!مثلا كانت مي گويد: چون فكر مي كنم پس هستم! يعني جوابي براي هستي پيدا نكرده و: خودش را درتاريكي، به يك بندي اويزان نموده است.

هايدگر فيلسوف بزرگ غرب يا: سارتر نتوانستند تفاوتي بين هست و هستي قائل شوند! هست را از آن جهت پذيرفته اند كه هست! ولي هستي را نمي توانند تعريف كنند!

   فلاسفه اسلامي البته جايگاه بهتري دارند. آن ها هستي را، وجود و واجب الوجود و: مراتب وجود را طرح كرده اند. حتي ملا صدرا با طرح تشكيك در وجود خيلي از: معضلات فلسفي را حل كرد. ولي غالبا وجود را كما هي يعني همانطور كه هست مي پذيرند.

  ماهيت وجود ، منطق وجود يا اصالت وجود، مباحثي كلاسيك و سنگين و گاه طاقت فرسا است كه: از شدت طاقت فرسا بودن ان، طرف مجاب مي شود! يا فيلسوف موقع درس دادن، با داد زدن جواب را منكوب مي كند!

مثلا بر فرض قبول وجود خدا و مخلوقات، ربط اين دو مقوله چگونه بايد باشد؟ آيا رابطه بين خالق و مخلوق چيست؟ اگر وجود دارد اين وجود دراي چه ماهيتي است؟ آيا از جنس خالق است يا مخلوق؟

به گفته دكتر ديناني : پدر و پسر وجود دارند و:رابطه بين آن ها هم وجود دارد يعني بين اينها رابطه هست. اما خود اين رابطه چيست؟

   دنياي امروز دنياي ارتباطات است و: همه ثابت مي كنند كه بين دوچيز رابطه وجود دارد. ولي خود رابطه چيست؟ تعريف ربط كدام است؟

مثلا دكتر شعاري نژاد مي گويد: در تعریف لغوی رابطه آمده است؛ هر نوع وابستگی و ارتباط که: میان دو یا چند چیز وجود دارد. همچنین تأثیر و نفوذی که یک چیز در: دیگری داشته باشد را رابطه می‌گویند!

شعاری‌نژاد، علی‌اکبر؛ فرهنگ علوم رفتاری، تهران، امیرکبیر، 1375، ص 345.

مي بينيد :آقا چشم بسته غيب گفته: رابطه را ارتباط معني كرده است!

يعني مصدر يك فعل را عوض كرده، نه اينكه آن را تعريف نموده باشد. يا گفته اند:

 ((ارتباط )) مصدر باب افتعال از ریشه (( ربط )) است. و ربط دادن دو جز منفک از هم به معنای: پیوند دادن آن دو جز باهم به گونه ای که: خواص اولیه خود را از دست ندهند می باشد.

    اما وجود مبارك حضرت فاطمه س، اين موضوع را به سادگي حل مي كند:ائمه معصوم هستند و پيامبر هم معصوم ! رابط بين پيامبر و ائمه، ذات مقدس حضرت فاطمه س است، كه ايشان هم به همين نسبت معصوم مي شود! شايد اثر وجودي رابط، در درجات هستي بالاتر هم باشد.

   لذا يك متدولوژي جديدي، بايد وارد منطق و فلسفه شود:دريچه اصلي آن است كه: اصول فلسفه را از عملكرد الهي نگاه كنيم. نه از ذات و صفات : واجب الوجود. زيرا در متدولوژي ها فعلي، يا فيزيك مبناي فلسفه است يا متافيزيك. و هردو ساخته ذهن ما است. يعني از فيزيك آنچه را مي فهميم، منطق ما را تشكيل مي دهد. منطق رياضي به همين معني است. يعني شمردن و احصا كردن هرچه هست و: ديده مي شود و به دايره تجربه مي رسد، و قابل بررسي در آزمايشگاه است. كه نهايت آن مي شود گه بگوييم : اگر خدا را زير تيغ جراحي خود ديديم، آن وقت او را باور خواهيم كرد.

از پراگماتيسم تا اگزيستانسياليزم همه اين را مي گويند ولي با درجات كم و زياد. متافيزيك هم به طور مستقل نيست بلكه، در برابر سوالات و اصول آن ها، جواب تهيه مي كند و سيستم منطق ديگري را طراحي مي كند: متافيزيك يعني: نه فيزيك! منطق جديد همين را مي گويد : يا فيزيك است يا متافيزيك، هر چه فيزيك است متا فيزيك نيست، و هرچه متافيزيك است فيزيك نيست.

    اما منطق فاطمه زهرا اين است : نبايد از حب علي ع به بغض معاويه(يا عمر و زيد) رسيد. و يا از بغض معاويه به علي ع رسيد.  و يا مانند برخي ها، اين دو را در كنار هم ديد و گفت : علي و معاويه! زيرا حضرت علي براي خودش دنيايي دارد و: دنياي او در بالا تثبيت شده است و: چنان در بالا شناخته شده كه در زمين ناشناس است.

   حمايت فاطمه از حضرت علي، نه به اين خاطر است كه او شوهرش است. يا پدر فرزندانش و نه به خاطر اين است كه از :خواستگاران قبلي اش بغض داشته باشد. بلكه به خاطر ولايت او بر تمامي جهان است. و خدا خواسته كه اينطور باشد. اگر به كسي عتاب هم مي كند، براي بيدار شدن آن شخص غافل است كه: چشم او قادر به ديدن خورشيد نيست.

حتي برخي اين را هم دون شان فاطمه ميدانند، و او را سخنگوي مستقيم خدا و تجلي اراده حق تعالي ميدانند. برخي گفته اند كه اگر فاطمه س مرد بود، بر او وحي نازل مي شد و: برخي نيز گفته اند كه اگر فاطمه نبود، خداوند دنيا و ما فيها را نمي آفريد.

   بنابر اين حضرت فاطمه سلام الله، به جاي موشكافي و اويزان شدن به يك تار موي فيلسوفانه، به درخت سدره المنتهي و شجره طيبه و عروه الوثقي دست زده است. و به جاي استدلال به سايه ها در غار افلاطوني، به خود وجود متصل شده است . از نظر فاطمه س نقطه قابل اتكا، من يا فكر من! نيست كه فلسفه را از منيت آغاز كند. بلكه همه اوست!

Orada Fatimah Q & A : felsefi sorunlar
, Çözümsüz kalır büyük bir sorun teorik ne felsefe veya teoloji : ! Bu filozofları kesebilir Onlar sadece saçınızın bir bölüm var ! Ve ben düşünüyorum çünkü ! Örnek , Kant , diyor incelik nedenle ben! Veevrenincevabını bulamadık : onun karanlık ,kolye bir arıza vardır .
Büyük Batı ya dafilozof Heidegger : Sartre , vermek mümkün olmak arasında bir fark var ! O olmuştur mı ! Ama tanımlamak mümkün değil !
   İslam filozofları tabii ki daha iyi bir yer vardır . Onun varlığı vegerekli Varlığınvarlığı : bir planı var çok şey var . Molla Sadra Tshkyk tasarım, hattavarlığı : felsefi sorunlar çözüldü . Ama hey, sık sık kabul orada tanıştım gibi .
  Partininezici gücü ikna olduğunu Doğa , varlığı ya da mantık , klasik ve ağır ve bazen ezici konuların gerçek! Filozof veya öğretim süresi ,bağırmakcevap mahçup olacaktır !
Örneğin, bu iki nasıl ilişkilidir , Tanrı ve canlılarınvarlığını üstlenmeyi kabul ? Yaratıcı ve yaratılan arasındakiilişki nedir? Kuru varsa bu doğa neler var? BuYaratıcı'nın ya dayaratık yapılır ?
Dr Dinani göre: baba vardır ve oğul ilişkisi aralarında var aralarındakiilişkidir . Ama ilişki nedir ?
   Bugün ,iletişim dünyası ve tüm iki şey arasında bir ilişki olduğunu kanıtlamak . Ama ilişki nedir ? Alakatanımı nedir ?
Örneğin, Dr slogan yarış diyor ki :ilişkininsözcük tanımı , iki veya daha fazla şeyler arasında var ilişkinintürüne bağlıdır . Birbirleriyle ilişkili bir şeyetkisi söyleyebiliriz !
Slogan ırk , AA ; kültür Davranış Bilimleri , Tahran , Amir Kabir , 1375, s 345 .
Kör adamgörünmeyen ilişki dedi bakın bir ilişki!
İşte bunun yerine tanımlanan bir fiil mastar değişti . Ve dedi ki:
 ( (Bağlantı ) ) Bob AFTAL kök mastarlar ( ( link) ) 'dir . Temel özellikleri kaybetmemiş bir şekilde , iki bileşeni birbirine bağlayan : ve ayrı ayrı iki bileşenler dönüm için araçlar.
    Ama Hazreti Fatima Zahra Mübarek ,sorunu kolayca çözülür : yanılmaz İmamlar yanılmaz peygamber ! Peygamber veİmamlar , Hazreti Fatıma Zehra'nın kutsal doğa arasındaki arayüz , bunlar eşit masum olduğunu ! Arayüzün Belki de varlığı, yüksek varlığının derecesidir.
   Ilahi eylem felsefesini bakmak : Bu ​​nedenle, yeni bir metodoloji ,mantık ve felsefeana vana olmalıdır . Değilözü ve sıfatları: Gerekli olmak . Mevcut metodolojiler , fiziksel ya da metafiziksel felsefe dayanmaktadır çünkü. Ve aklımızda de. Fizik , bizim mantık yapar anlamak . Bu, matematiksel bir araçtır. O ne olursa olsun, yani numaralandırmak ve Ahsa ve : görülen vedaire olduğunu velaboratuarda incelenir yaşadı. Sonuçta , biz demekbok : Allahameliyat masasında gördüm onu ​​, o zaman biz ona inanacak .
Pragmatizm itibaren Agzystansyalyzm tüm bu ama düşük ve yüksek düzeyde söylüyorlar . Metafizik değil fizik : bağımsız , ama aynısoruların ilkeleri ve cevaplar karşıMetafizik sistem tasarımı bir başka nedendir sağlar ! Bu fizik ya da metafizik ya diyor yeni mantık ,metafizik fizik ve fiziksel değildir metafizik gibi .
    Ama Fatima mantık şudur: Biz nefret Al Ali ( ya da Ömer Zaid ) geldi sevmek gerekir . Veya nefretten Ali Al ulaştı . Ya da bazı gibi, birlikte ve sözü bu ikigörüş : ' Ali ve Al ! Hazreti Alidünyanın kendisidir : Yukarıda onun dünya sabittir : buyüksek zemin bilinmeyen olduğu bilinmektedir .
   O kocası çünkü destek Fâtıma Ali değildir . Ya da ebeveynler ve çocuklar , çünkü onu önceki talipleri gözyaşları arasında değildir . Ama nedeniyletüm dünyada onun otorite . Ve Tanrı öyle istiyorsa . Kişiyi uyanık sorumlu birisi varsa gözlerigüneşi göremiyordu habersizdir.
Bazıları bile Fatima biliyorum , ve Tanrı'nıniradesi onun sözcüsü doğrudan tezahürü ve Tanrı bilir . Bazı F Tanrı değilse kimdünyayı yarattığını söyledi : Bazı F o adam , ona indirdik eğer söylediler .
   Bu nedenle Hz Tanrı değil, bir saç felsefi incelik ,ağaç veağaç T ve RVh Sedreh Almnthy üzerine asılı daha Alvsqy vardır . Ve yerine Platon'un mağarasındagölgeler , orada bağlı olduğunu savundu . F. Q , ya da ben olduğumu düşünüyorum güvenilir nokta ! Buego başlarfelsefesidir . O, tüm değil!
سيد احمد حسيني ماهيني ۱/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۲ نظر(1)

فاطمه يعني: جدا كننده هميشگي.

بسياري تصور مي كنند فاطمه كه :درلغت به معني جدا كننده است، داراي ظرف مكان يا زمان مي باشد. يعني محدود به زمان يا مكان خاصي است. در صورتي كه اين كلمه علي الاطلاق است. و هميشه اين معني از آن مستفاد مي شود. مثل اينكه بگوييم خورشيد، فقط روز ها خورشيد است. بنابر اين از لحاظ كلامي و لغت شناسي، محصور كردن معني يك كلمه به زمان يا مكان خاص، از درجه اعتبار ساقط است.

وقتي كه نام براي كودكي انتخاب مي شود، در واقع اين نام تمام ارزوها يا :خواسته ها و اهداف و انگيزه هاي پدر يا: مادر را نشان مي دهد. پدر يا مادر تمام ارزوهاي دست نيافته خود را، در وجود فرزندشان تصور مي كنند و: نامي انتخاب مي كنند كه با آن ايدئال ها هم خواني داشته باشد. براي همين در اسلام نيز تاكيد شده كه: براي فرزندان خود نام نيكو برگزينيد.

شايد اصلي ترين وظيفه پدر و مادر، همين باشد چرا كه هيچ پدر ومادري، فرزندش را بدون غذا يا لباس رها نمي كند ولي، ممكن است بر اثر شدت علاقه در انتخاب نام دقت نكند. اين ها را پيامبر اسلام فرموده است. و لذا خودش به آن عمل كرده و:در انتخاب نام براي فاطمه ، از روح قدسي كمك خواسته و:بر زبان ايشان جاري شده ، چنانكه نام حسن و حسين نيز از عالم بالا و معادل شبر و شبير اعلام شد.

   پس نمي توان قبول كرد كه: نامگذاري فاطمه سلام الله دختر بزرگوار پيامبر اسلام، اتفاقي بوده و معني خاصي ندارد. لذا ميتوان فهميد اين انتخاب معني دار بوده و: پيام مهمي براي همه انسان ها، از اولين تا آخرين داشته است. زيرا همه كار هاي پيامبر و: سخنان ايشان از جانب خدا بود و به:صريح قران كريم، ايشان از روي هوا و هوس حرف نمي زده و: هرچه خدا مي گفته بيان مي داشته(و ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوحي)

   حضرت فاطمه نيز به: اين نام مقدس خود، آگاهي داشته و در جهت برآورد اهداف الهي مي كوشيده است. و كار ايشان جدا كردن دائمي و حق از باطل بوده است و: بيانات ايشان همه حكمت آميز بود و: عملكردي نيز مطابق دستورات پيامبر و وحي الهي داشته.

  شايد اولين باري كه جدا كرد، در همان مراحل بلوغ، در مسئله ازدواج بود. ايشان به دليل پيوستگي به بيت نبوت، خواستگاران زيادي داشت. مخصوصا اينكه در رسوم بسياري از ملل، داماد ميتواند نقش پسر را براي خانواده اي كه: پسر ندارد بازي كند.مهمترين خواستگار ايشان ابابكر بود، زيرا كه دختر خود عايشه را به پيامبر داده بود و: انتظار داشت ايشان هم مقابله به مثل كند.

   اما پيامبر فرمود: انتخاب همسر به عهده خود دخترم مي باشد. او هركس را بخواهد من هم راضي هستم. و اين انتخاب سنگين و بزرگي بود. بايد به ابابكر جواب نه بدهد و: عواقب آن را هم بپذيرد. وقتي جواب منفي داده شد، ديگران هم سرك كشيدند تا شايد بخت با آنان يار باشد.

عمر ابن خطاب، عبدالرحمن ابن عوف و: عثمان ابن عفان از جمله، پيرمردان ثروتمند بودند كه: ثروت خود را به رخ پيامبر مي كشيدند.و به بهانه ثروتشان، خواستگار حضرت فاطمه بودند و از:حوادث بعدي تاريخ هم، معلوم مي شود كه چه اهدافي از: اين خواستگاري داشتند ولي همگي مايوس برگشتند.

   اما وقتي پيامبر پيشنهاد حضرت علي را  مطرح كرد، فاطمه س پذيرفت و اين اولين خط هدايت بود: كه نشان داد  و راه را روشن ساخت. فاطمه س ميدانست اين انتخاب، چه نتايج زيان باري خواهد داشت! اما خود را آماده اين كار ساخت. اولين نتيجه آن در عروسي ساده و فقيرانه بود. از خدم و حشم و هدايا و تحفه ها خبري نبود. حتي لباس عروسي خود را به فقيري بخشيد! و با لباس كهنه اي بر سر سفره عقد نشست.

  اين جا است كه هرلحظه، فاطمه سلام الله با انتخاب و جدا كردن ها روبرو بود. او زندگي ساده با علي ع را بر: زندگي اشرافي پيرمردان عرب ترجيح داد. همه در آمد حضرت علي، فقط به اندازه نان شب بود! زيرا او مرد جبهه و جهاد بود و: كمتر فرصت اشتغال براي در آمد داشت.

وقتي آيه مباهله آمد، پيامبر حضرت فاطمه و علي و دو فرزند آنان را با خود همراه برد. و با ديدن انان بود كه دست از مباهله برداشتند.

  آيه تطهير كه آمد، پيامبر تا 9 ماه هر روز بر درخانه دخترش مي آمد و: اين آيه را باصداي بلند قرائت مي فرمود تا: كسي به اشتباه به درخانه كس ديگري نرود.و اهل بيت مورد نظر قران را، جاي ديگري جستجو نكند.(السلام عليكم يا اهل بيت نبوه)

اين تنها انتخاب و يا آخرين انتخاب نبود. ايشان بعد از وفات پدرش هم انتخاب كرد و: از انتخاب خود سخت دفاع كرد و: به ناپاكان هشدار ها داد.

   نقل قول از پيامبر هست كه: اين جدا كردن ها و اين انتخاب ها، تا ابد ادامه دارد. فاطمه بر درب بهشت مي ايستد و: مانند مرغي كه دانه بر مي دارد، دوستداران علي را بر مي دارد و: قبل از خود وارد بهشت مي كند.

اين اجازه را خدا و پيامبر به او داده اند. زيرا ايشان مركز ثقل نبوت و امامت و عنصر رابط بين آن ها است  

Fsürekli ayırma anlamına gelir.
Birçok Fatimasözcük boşluk ve zaman ayıran bitti demektir zannedebilir . Yani belirli bir zaman veya yer ile sınırlı . Bu kelime mutlak varsa. Bu, her zaman kastedilmektedir anlamına gelir. Güneş birkaç güngüneş olduğunu söyleyerek gibidir . Yani dil ve konuşma patolojisi açısından , belirli bir zaman ve yerde bir kelime sarmalar , geçersizdir .
Adı hırs veya İstek hedefleri vebabası ya da annesi gösterir motifleriadına ,çocuklar için seçildikten sonra . Ideali ile uyumlu bir isim : Tüm kayıp değil ebeveyn varlığını kabul çocuğunu istiyor. Bu nedenle İslam, iyi bir isim çocukları için seçim olduğunu vurguladı .
Hiçbir anne , hiçbir çocuk , ancak gıda bırakmayın ya da giysiadının ilgiyoğunluğuna dikkatli olmayabilir çünkü belki de ebeveynlerinen önemli görev , bu. İslamPeygamber söyledi . Bu nedenle,eylemin kendisi ve Fatima ,kutsal ruhunadı ve sordu : onun dilini de Hasan ve Hüseyin ve Muhammed Alam gibi , akan ve eşdeğer hibrit açıklandı .
   Yani biz kabul edemeyiz :soylu Peygamber Muhammed'in kızı Fatıma Salam Ullah tesadüfi olduğunu ve özel bir anlamı yoktur almıştır . Birinci olan son , bütün insanlar için önemli bir mesaj : Biz bu seçim önemli olduğunu anlayabiliriz . Açık Kur'an vehavada onu vurdu ve Desire konuşmak değil : Onun konuşması Tanrı'dan oldu : Tanrı dile getirdi olursa olsun ( )Peygamber çünkü tüm eseridir
   Fatima :kutsal ismi kendinin farkında veilahi amaçları tahmin etmeye çalıştı . Eserlerikalıcı , doğru ve yanlış kaldırma olmuştur : Onun ifadeleriPeygamber'in emirleri doğrultusunda tüm performans göstergesi idi ve ilahi vahiy vardı .
  Belkiolgunlaşma süreci , evliliksayısında izoleilk kez . ÇünküPeygamber Hanehalkı onların bağlılık , birçok talipleri vardı. Özellikle , birçok ulusungelenekleri ,damatailesininçocuğu alabilir : . Hiçbir çocuk o Ebu Bekir oldu Çoğu talip oynamak ,Peygamber kızı Aisha vermişti :onlara karşılık bekleniyor .
   AmaPeygamber dedi ki: Kızım bir eş seçmek için sizin sorumluluğunuzdadır . Ben de memnunum herkes . Ve bu ağır ve hantal oldu . Ababkrcevap vermemelidir : busonuçları kabul etmek zamanı geldi . Cevap olumsuz iken , diğerleri servet belki de ortak olabilir için bir yol çizdi .
Ömer İbn Hattab Abdur Rahman İbn Ouf ve : . Osman İbn Affan dahil yaşlı erkekler onların zenginlik gerçekleşmesiPeygamber gittiğini zengin olan zenginlik dilerim , Fatima talip vetarih sonraki olaylar , bu açık olur Neerkekhedefleri , ama hepsi hayal kırıklığına geri geldi .
   AmaPeygamber Ali'ninteklifini kaldırdı , Fatima Zahra kabul ve davranışilk satırı oldu : net bir şekilde gösterdi . Fatima Zahraseçimsonuçları zararlı olacağını biliyordu ! Ama bu işi yapmak için hazırlıklı olun . Fakir düğünilk sonuç basitti . Hediyeler ve hediye hizmeti değil haber beraberindekiler . Hatta ona gelinlik fakir olurdu! Ve evli toplantısında tarafından giyilen bir elbise .
  Burada o an , Fatima Salam Ullah ayrılıkseçim ile karşı karşıya geldi . Ali'nin kendi hayatını basit bir yaşam :eski aristokrat Araplar tercih . Hepsi sadeceekmek gibi , Hz Ali'ye geldi! O savaş ve cihat bir adamdı , çünkü: İstihdam için daha az fırsat vardı.
Ne zaman onların aralığı ile birlikte Mbahlh ayet , Peygamber Hazreti Fatıma ve Ali ve iki çocukları oldu . Ve onlar Mbahlh dışarı aldığını görüyoruz .
  Arıtma ayetPeygamber'in kızı 9 ay her gün eve geldi , geldi : . O vokalayetyanlış evine gitmek , VeKuran'dan bitler , başka yerlerde aramak için değil değil başkası almak okuyun.
Busadece seçim ya da son bir seçim oldu . Babasının ölümünden sonra onun seçtiğisert savunma seçti vefaul uyarmak için .
   Peygamber bir alıntı var :ayırma veseçimler süresiz devam etmek vardır . Fatima Cennetin Door üzerinde duruyor : Onu cennete girecektir öncerahat hayranları üstümüzde kuş tohum gibi alır .
Bu onu ve peygamber sağlayacaktır . O kehanet veİmamlıkmerkezi ve aralarındakiarayüz
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱/۲/۱۳۹۳ - ۰۱:۲۳ نظر(1)

نقش فاطمه  س عليه اسلام هراسي

دين هراسي يا خدا هراسي همزاد تاريخ اديان است . يعني روزي نبوده كه دين باشد و، دين هراسي نباشد. از همان آغاز شيطان مردم را از خدا مي ترساند و: نمي گذاشت به رحمانيت خدا اعتقاد پيدا كنند و: اين دليل عمده اي داشت كه هنوز هم، همين دليل بيشترين انگيزه براي اسلام هراسي است.

پرونده شيطان سياه بود! و او بايد عذاب الهي را مي چشيد. وشيطان كاري كه مي كرد اين ترس را به بشر انتقال  دهد . زيرا خودش ملعون بود و: دور از خدا شده بود، مي خواست بقيه هم اينطور شوند تا: دربين آن ها از استرس كمتري برخوردار شود.

  الان نيز همه اسلام هراسان و يا :دين هراسان گناهكاران هستند. كساني كه پرونده شان كثيف و آلوده است. و لذا تاب ديدن پرونده هاي پاك و معصوم را ندارند. از ديد آن ها پاكي وجود ندارد. و هركس ادعا مي كند پاك است، رياكار است و: براي خوش آمد مردم چنين ادعايي مي كند.

    در دوران انبيا هم همينطور بوده، تا نداي توحيد و يكتا پرستي بر مي خواست، فوري آن شخص را ديوانه خطاب مي كردند! كه قصد دارد دين آن ها را نابود و: شهر هاي آنان را ويران كند.ادعايي كه فرعون بر ضد موسي كرد و گفت: اين مرد آمده تا شما را از دين خارج كند!

  در زمان پيامبر اسلام هم همينطور بود . مدتي او را مجنون يا همان ديوانه خواندند . آن ها مي گفتند بر پيامبر وحي نازل نمي شود، بلكه ايشان زياد به كوه و غار رفته، هذيان مي گويد! اين حرف ها را حتي در اوج محبوبيت پيامبر يعني: روز رحلت ايشان هم گفتند!

 زيرا پيامبر در خال احتضار بود و: شنيد بر سر امامت علي ع اختلافي بحث مي شود، از بستر بيماري بر خواست و: طلب قلم و كاغذ نمود تا آن را بنويسد ولي، عده اي گفتند بيماري او را مجنون كرده! و هذيان مي گويد، پيامبر كه سواد ندارد بنويسد!

    و نگذاشتند بنويسد و لذا مسئوليت: حضرت فاطمه سلام الله عليها بسيار سنگين تر شد. زيرا بايد گفته هاي پيامبر را امضا مي كرد و: آن را تاييد مي نمود. و هنوز جسد پيامبر بر روي زمين بود كه: قال و مقال برخاست و همه ريختند و: حضرت علي را دست بسته به سقيفه بني ساعده بردند. و اينجا بود كه فاطمه تمام پشتوانه اي كه از پيامبر داشت را، يك سره به پاي حضرت علي ريخت و: با سخنراني غراي خود در ميان اعراب ولوله انداخت .

  اما كسي به سخنان او گوش نداد، نه اينكه نمي دانستند اين ام ابيها چه مي گويد، يا سخنان پيامبر را در باره اهل بيت فراموش كرده باشند! بلكه از آن رو كه مي ترسيدند! مي ترسيدند علي ع به حكومت برسد، چون جوان است بر پيران سخت بگذرد؟ و اين ريشه اسلام هراسي و علي هراسي بود.

    هراس آن ها از آن نبود كه :حضرت علي ع ستم روا دارد! زيرا او را مي شناختند و ميدانستند به: قدر ارزن يا تار مويي بر كسي ستم نخواهد كرد. بلكه ترس آن ها از اجراي عدالت علي بود!حتي دانشمندي مي گويد:( قتل علي لشدت عدالته) حضرت علي به خاطر شدت عدالتش شهيد شد. چون مردم تاب آن همه زيركي و درست انديشي را نداشتند . آن ها كسي را مي خواستند كه: اجازه دهد بر سر يكديگر كلاه بگذارند!

حضرت علي ع در خطبه آغازين دوران خلافت خويش، اين موضوع را روشن ساخت و فرمود: من حق الناس را پس مي گيرم و: به بيت المال برمي گردانم حتي اگر به كابين: زن هايتان رفته باشد. و دزدان و غارتگران از همين مي ترسيدند، و ترس آن ها از اسلام و خدا ريشه در اعمال خودشان داشت.

   حضرت فاطمه س با سن جواني خود، بر درب همه منازل مي رفت و تك تك زنان را صدا مي كرد و: بر آنان حق حضرت علي ع را يادآوري مي كرد. جالب است كه هيچكس اين حرفها را تكذيب  نمي كرد، همه ميدانستند كه علي ع برحق است و: فاطمه سلام الله راست مي گويد، ولي كاري هم نمي كردند!

 در دوران انقلاب اسلامي هم همينطور بود، همه دنيا مي دانستند كه ايران به دنبال سلاح هسته اي نيست، زيرا اگر سلاح هسته اي ترسي هم داشت، بايد از آن هايي مي ترسيدند كه: هم اكنون آن سلاح را در اختيار دارند، نه آن هايي كه ندارند و: احتمال ميرود سال هاي بعد داشته باشند! يا علم آن را بدست آورند.

   مسئله به همين سادگي است ولي، چرا آن ها نمي فهمند، براي اين است كه نمي خواهند بفهمند. ولايت علي ع هم امري محتوم بود، چون چيزي از عيد غدير خم نگذشته بود، و هنوز همه آن ها در بيعت اميرالمومنين علي ابن ابيطالب بودند. بيعتي كه در حضور پيامبر انجام داده بودند!

    سردمداران علي هراسي، اتفاقا كساني بودند كه زودتر از همه و: درمقابل چشمان 120هزار حاجي، با حضرت علي ع بيعت كردند و: براي تاييد بيعت خود به عبارت عربي، بخا بخا  نيز گفتند يعني تبريك هم اعلام كردند!

اما حالا چرا علي هراسي راه انداختند؟ چون خودشان مشكل داشتند و: حكومت علي را تاب نمي آوردند. و حضرت فاطمه، نامش را براي چنين روزي به يدك مي كشيد! روزي كه جدا كننده حق و باطل شد، و با حمايت تمام قد از ولايت، در مقابل اسلام هراسي ايستاد.

مهم نيست كه نتوانست كاري كند، و نشد كه اسلام هراسي را ريشه كن كند، و حتي خودش شهيده اين راه شد. ولي مهم آن بود كه به وظيفه عمل كرد..
 

F. İslamofobi karşı Qrolü
İkiz , Allah korkusu dindin ve tarih korku . O gün bir din değil, korku bir din değildir . Kötü insanlarınbaşından itibaren Allah korkusu ve onlar Tanrı'nınmerhametini yapılmış inanmıyorum : İslamofobiyüksek motivasyon neden bu halaana nedeni oldu .
Siyah şeytan vaka ! Ve oazap eder . Ne Şeytan transferi korkuadam olurdu . O uzak Tanrıkalanı gibi olmak istemişti oldu çünkü Damned : bunların arasında daha az stres.
  Şimdi , İslamofobi ya da din gibi tüm suçluların korkuyorlar . Olan kayıtları kirli olanlar . Ve böylecesaf ve masumdavayı bükmeyin . Vizyonunun bir saflık vardır . Ve bunu iddia kimse saf ikiyüzlülük ve konuksever insanlar için böyle bir iddiada .
    Yani tevhid ve tevhid ses istedim , onlar hemen o kişi deli dediğimiz ,peygamberlerin oldu ! Dinlerini yok etmek için planlar : . Kendi şehri yok etmek Musa'ya karşı bu Firavun İddiası , ve dedi ki , bu adam borç size geldi !
  Bu yüzden Peygamberzamanında oldu . Daha sonra o deli ya da sadece deli denirdi . OnlarPeygamber bir vahiy olmadığını söyledi , ama odağlarda bir mağara yükseği gitti , delilik dedi ! Peygamberinsözleri , hatta popülerlikzirvesinde : o dauzakta geçen dedim!
 İmam Alifark kalem ve yazmak için kağıt Quest denilenhastalıkbağlamında ele duydum , ama onun bazı hastalarda deli olmuştur dedi :noktalarPeygamber çünkü ölüyordu ! Ve sanrı okuryazarlığı yazmak için hiçbir peygamber olduğunu söylüyor !
    Bu yüzden yazmak ve sorumlulukları vermedi : Fatima Aleyhisselâm çok ağır oldu . BuPeygamber tarafından imzalanmış olmalıdır , ve teyit edilmiştir . Peygamberin cesediyere hala : ve tüm gitti ve yanmaz makaleler : Hz Ali'nin elleri sadh Sqyfh çocukları olarak yapılmıştır . Bu FatimaPeygamber'in tümdestek , İmam AliAraplar yankılanma attı, ders ile birlikte bir gezi döktü de burada yaşadı .
  Ama birileri bunu Blues ya daPeygamber'in Ehl-i Beyt ile ilgili sözler unutulur ne diyor bilmiyordum çünkü , onu dinlemedi ! Aksine ondan korkuyor olmaktan ! Alihükümeti , eski sabit diskleringenç korkuyor olacak ? İslamofobi ve Alikökleri korktum .
    Onlar korkmadılar : Hz Ali AS haksızlık biriktirdi! Onu biliyordu ve biliyordu, çünkü : darı ya da çok saç Kimseye haksızlık olmaz . ! Ali onları adalet korkmuyordu bile bilim adamları söylüyor : Hazreti Ali dolayı Adalet Shyoğunluğuna şehit oldu . Insanlar bütün tahammül olamazdı çünkü , çok ortodoks . Onlarkask araya koymak için izin birini istiyordu !
Karın gitti : Hz açıkça yapım halifeliği sırasındaerken vaazlar , AS Ali ve hemen ardından Al Naas almak ve eğer gerikabin içine hazine atfetmek bana söyledi . Ve böylece hırsızlar ve yağmacılar korkuyor , İslam ve onların eylemlerinin korkusu, Tanrı köklendirilmiştir .
   Hazreti Fatima Zahra ve onun genç yaşta , o her evinkapısına gitti ve her kadının Hz Ali ASsağ çağrıldı olmak denir . Herkes Ali'nin sağ ve F. Hi Allah doğru olduğunu biliyorduk , ama işe yaramadı , hiç kimse bunları inkar edemez ilginç!
 Bu yüzdenİslam devrimi sırasında ,bütün dünya İran'ın nükleer silah arayışında olduğunu biliyordu , nükleer silahlar zaten bu silahları olanlar değil, sahip olanların korkmak zorunda bile korku büyük olasılıkla gelecek yıl değil ! Ya da bunların bilgi edinin.
   Onlar anlamıyorum çünkü , ancak, bu kadar basit , bu anlamak için gitmiyor . Eid Gadir geçmişti çünkü ne Ali , aynı zamandakaçınılmaz il meselesi olduğunu ve henüz hepsi Ali İbn Abee bağlılık vardı . Hürmetenpeygamber yapmıştı !
    Panik Ali başkanları , belki daha erken her kim olduğunu daha : Hacı gözleri karşı 120 bin , İmam Ali AS biat ve sadakat Arapça kelimeleri onaylamak için , tebrikler ilan etti !
Ama neden Ali sahnelenen korku? Onlar bir sorun vardı : Çünkühükümet rahat tahammül etmedi . VegünSepete aldı Fatima ! Doğru ve yanlış , veeyaletin tam uzunluktadesteği ile ayırma günü , İslamofobi karşı durmak .
Olursa olsun o yaptı ve ne İslamofobi yok değildi , ve hattayolu o şehit oldu . Ama bu görevperformansı için önemliydi .
سيد احمد حسيني ماهيني ۳۰/۱/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۶ نظر(0)

آيا دولت كريمه، ميتواند

 همان باشد كه: بايد باشد؟

ما در روايات خود، زياد از دولت كريمه استفاده كرده ايم، آيا ميتواند همين دولت كريمه باشد، يا بعدا به آن تبديل شود؟

    به نظر بنده هرچيزي ممكن است، چنانچه در روايات داريم: در آخر الزمان، خورشيد از مغرب طلوع خواهد كرد. كه منظور اين نيست كه: گردش زمين معكوس مي شود، و البته اين هم از قدرت خدا به دور نيست. بلكه منظور اين است كه: اسلام غربي ها بهتر از اسلام شرقي ها خواهد بود. و غربي ها در دين داري، گوي سبقت را خواهند برد.

  چنانكه الان مي گويند در انگلستان، ظاهرا با اسلام مبارزه هم مي شود ولي، بسياري از احكام اسلامي در آن جا بهتر رعايت مي شود و: اين از قديم هم بوده است. چنانچه سيد جمال الدين اسدابادي، پايه گذار تجديد حيات اسلامي در قرون معاصر، كه به همه كشورها رفته بود،

نوشته كه در شرق، مسلمان ديدم ولي اسلا م نديدم و: در غرب مسلمان نديدم ولي اسلام را ديدم! و طبيعي هم هست زيرا، اداب زندگي و علوم را غربي ها، از ايرانيان و اعراب ياد گرفتند و: البته مسلمان نشدند ولي به يادگيري هاي خود عمل كردند. پيشرفت علم و دانش، خواسته كليساي قرون وسطي نبود، بلكه خواسته اسلام بود و: اروپا آن را پذيرفت و متمدن شد. بسياري از اختراعات، آنان تكرار اختراعات مسلمانان بود.

    لذا در قرن حاضر ما مواجه با: دو سيستم حكومتي يا: دو گرايش كلي در جهان هستيم : عاملين به اسلام بدون نام اسلام و: غير عاملين به اسلام با نام اسلام.به گفته سعدي : اسلام به ذات خود ندارد عيبي ، هر عيب كه هست از مسلماني ما است.

يا گفته : ببري مال مسلماني چو، مالت ببرند، بانگ و فرياد براري كه مسلماني نيست!

    ولذا يك نفر يا يك گروه مي خواهد كه: وسط را بگيرد و به لفظ قران امت وسط باشد، و بتواند اين دوگرايش را به هم مرتبط سازد.

    از اين جهت دولت كريمه، اين خاصيت را دارد كه مورد علاقه شرق و غرب است. وقتي مي خواست به غرب بپيوندد، باعث فروپاشي شوروي سابق شد! واولين جايي هم كه اعلام استقلال كرد، اكراين و مخصوصا اين قسمت كريمه بود.

   حالا هم كه از ظلم و جور غربي ها به ستوه آمده، فعلا به دامن دوستان قبلي پناه برده است. جالب است كه دولت اكراين يا: ايالات شرقي آن، با اين همه مبارزه و داشتن روس تبارها، نتوانستند يا نخواستند به روسيه برگردند. ولي دولت كريمه تا خواست، بدون خونريزي و جنگ اين كار شد.

البته تاثير كشورهاي كوچك را نبايد از نظر دور داشت، شما ببينيد اسرائيل به آن كوچكي، آمريكا و اروپا را با سرانگشت مي چرخاند. يا در شوروي سابق، گرجستان بيشترين نقش را داشت و: استالين را تحويل داد و: موقع فروپاشي هم ادوارد شوارد نادزه را ارئه نمود.

   الان هم دولت كريمه، پشتيبان تمام مبارزاني است كه: برعليه راست گرايان افراطي مبارزه مي كنند...

   از نظر ما به دو دليل عمده، دولت كريمه مي تواند: همان دولت كريمه مورد نظر اسلام باشد: اول اينكه با مساحت و جمعيت كم خود، توانسته بر شرق و غرب تاثير بگذارد و: خواسته هايش را بدون چون و چرا اجرا كند، و اين حركت او، رويه يا دكترين جديدي را پيشنهاد داده است.و آن اينكه: ميتوان به راي مردم احترام گذاشت و آن ها را بدون جنگ، به مرحله انتقالي برد .

 دوم اينكه مسلمان هستند و: به دنبال آرمان هاي اسلامي هستند .تركيب اين دوحالت يعني اينكه: دولت كريمه بايد از نفوذ خود براي متحد كردن مسلمانان روسيه و: مسلمانان اروپا استفاده كند. كاري كه هدف ايران بود ولي نتوانست.زيرا دولت كريمه مثل ايران دچار ضد تبليغات وحشتناك نيست و كاري كه بايد ايران انجام دهد، آنجا راحت تر انجام مي شود.

    زيرا ايران بايد تمام انرژي خود را، صرف مبارزه با ايران هراسي  كند. چون غرب هم با تمام قوا، ايران هراسي را توسعه مي دهد. و درفضاي اين چنين سنگين، نمي توان صحبت از وحدت كرد.

البته ايران هم تقصير ندارد، ايران هراسي از قديم وجود داشته. زيرا ايران قدرت بزرگي بوده و: از همه طرف گسترش داشته . چه از سوي غرب كه يونان و روم برعليه ايران تبليغ مي كردند، چه از طرف شرق كه مغول ها وبودايي ها.  اينهمه تبليغات ضد ايراني را مثلا در سينما اگر ريشه يابي كنيم به همان داستان هاي قديم رومي ها  و يوناني ها برمي گردد مانند فيلم سيصد و..

   اما دولت كريمه برعكس اين قضيه است، يعني از ابتدا تعيين كننده بوده، بدون اينكه تبليغات منفي به دنبال داشته باشد.

تقريبا ميتوان گفت كه اروپايي ها، دولت كريمه را مسيحي يا مسلمان بي ازار ميدانند و: مسلمانان هم چنين تصوري دارند . اما حضور متعصبين و گاه مسلمانان افراطي در آن جا، نشان مي دهد كه كريمه بهشت افراط گرايان اسلامي هم هست.

از اين رو انتظار مي رود كه در يك حركت سنجيده، دولت كريمه بتواند محل اتحاد مسلمانان روسيه از يك سو، و مسلمانان اروپا و آمريكا از سوي ديگر شود . بدون اينكه اسلام هراسي در آن راهي داشته باشد.

 

Kırım hükümeti yapabilirsiniz

 O olması gerektiği gibiaynı olabilir mi?

Bizim kendi gelenekleri , bizKırım bir çok el var ,Kırım hükümetiaynı olabilir ya da geç olacak ?

    Eğergüneşinsonunda hesapları varsa Bence her şey mümkündürbatıdan yükselecek . İşteDünya'nın dönüş yönü tersine anlamına gelmez , ve tabii ki Allah'ıngücü uzak değil . YaniDoğu dahaBatı'da İslam İslam değildir. Ve Batılı din , sen sollamak için sorumlu olacaktır .

  Ben İngiltere'de dediği gibi , İslam'ın bir mücadele olduğunu , ancak uyum iyidirkuralların çoğu bueski zaman olduğu görülmektedir . Eğer tüm ülkeler için gitmişti Seyyid Cemal el - Esad ,modern çağdaİslami uyanışınkurucusu ,

Doğu, Müslüman , İslam Yayınlanan , ama yaptığımız veMüslüman Batı'da gördüm , ama İslam yaptım ben ! Doğal olduğunu , ve yaşam bilimleri Batı töreler nedeniyle ,Persler ve Araplar öğrendim: Tabii ki değil , ama onların öğrenme yerine getirmek. Bilginin ilerlemesi ,Ortaçağ Kilisesi olarak adlandırılan, ancak İslam ve Avrupa'ya istendi , kabul ve uygar edildi . Birçok patent , buluş Müslümanlar bunları tekrarlayın.

    Bu nedenle,içinde bulunduğumuz yüzyılda biz sistemin veya hükümet ya ile karşı karşıyayız :dünyada iki genel eğilimler : İslam ve İslam'ınmaddeler: . İslamiyet İslami olmayan kurumlar ile Sa'di dedi : İslam'ın kendisi bir kusur , bir kusurdur Biz Müslümanız .

Veya diyor ki :Müslüman seninkini alalım Malta , Avery ağlamaya almak ve Müslümanlara ağlayın !

    Orta vadeli almak veKur'anmilletinmerkezi , ve birlikte bu iki eğilimleri ilişkilendirmek : Bu ​​nedenle, bir kişi veya bir grup istiyor.

    Kırım hükümetinin , bu özellik Doğu'da hem de Batı'da ilgi olmuştur . Batı'yı katılmak için sorulduğunda ,Sovyetler Birliği'nin çöküşü oldu ! Bağımsızlığını , Ukrayna ve özellikleKırım bölümü varilk etapta.

   Baskının yorgunBatılılar , şimdikucak önceki arkadaşlar sığındı artık . İlginçtir ,Ukrayna , ya da : Bütünmücadele ve etnik Ruslara sahipdoğu devletleri, ya da Rusya'ya dönmek olmazdı olamazdı . Ancak,Kırım hükümeti , bu kan ve savaş idi istedim .

Küçük ülkelerinetkisi aldırmadı , bir parmak ile küçük İsrail ,ABD ve Avrupa yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz . Stalin teslim ve : Eduard Şevardnadze Kapat de mevcut olduğunda ya daeski Sovyetler Birliği , Gürcistanen önemli rolü oldu.

   Şimdi ,Kırım hükümeti , onlaraşırı sağa karşı mücadele eden bütünmilitanları destekleyen ...

   İslamKırım hükümeti : Birincisi ,alanı ve düşük nüfus ,Doğu ve Batı'yı etkileyebilir : Hayır , çünkü neden taleplerini çalıştırmak için , ve biz iki ana nedeni ,hükümetin can Kırım'ı düşünün hareket , o . yeni bir politika veya doktrinini önerdi , ve kendinizi savaş geçiş aralığı olmadan , onlara saygıhalkın oyuyla konabilir .

 Kullanmak için Avrupa'da Müslümanlar : . MüslümanlarRusya'ya Kırım hükümeti ve onun etkisi Müslümanların birleştirmek için bugerçeği bu olgularınikinci ve İslam'ınidealleri aşağıdaki kombinasyonu olan . Çalışmanın amacı, ancak ÇünküKırım korkunç değil bu tür anti - İran propagandası ile hükümet ve yapılması gereken bir şey . Yapamadım , çok daha kolay yapılır.

    İran - fobi mücadele için harcanan tüm enerji ihtiyacı için . Bütüngüçleri ileBatı , İran geliştiriyor korkuyorlar. Ve çok ağır uzay o birlikten söz edilemez.

İran'ınsuçu değil , İran - fobi geleneksel var . Tümformanınbüyük gücü yüzünden. Mughals ve BudistDoğu tarafında isterBatı'da , Yunan ve Roma Ne , İran'a karşı vaaz edildi . Oysakökleri gibieski hikayeİran karşıtı propaganda filmi , Romalılar ve Yunanlılar üç yüz filmler gibi gider .

   Ancak, Kırım aksine negatif tanıtım olmadan ilk belirlenmesi takip edilecek bir durumdur.

Ayrıca bu düşünülenAvrupalılar ,Kırım hükümeti , Hıristiyan ya da Müslüman , zararsız biliyor ve Müslümanlar hakkında söylenebilir . Bazen fanatik Müslüman aşırılık var bu ve varlığı , bu Kırım Paradise İslami aşırılık var .

Bu nedenle, bu akıllıca hareket ,Kırım hükümetibir yandan Rusya'nınMüslüman Birliği yerleştirmek için beklenen , Avrupa ve Amerika'dakidiğer Müslümanlar üzerinde olmasıdır. İslamofobi olmadanyolda.

 

 

ديالوگ قشنگ : ما چريك كت شلواري نديده بوديم ! شايد اشاره اي به اين باشد كه چ حاتمي كيا چريك است و: البته چمران هم و صد البته تر هردو يعني: چمران چريك! كه به راحتي به قلب دشمن مي زند ولي، نامردانه او را نمي كشد. چريك كت شلواري كه به تنهايي از ميان خط آتش مي گذرد و: تنها زن باقي مانده در بيمارستان را نجات مي دهد.

رئيس ستاد ارتش را باخود مي برد ولي، در شرايط سخت او را سوار بالگرد مي كند و به سلامت اعزام ميكند.

   حاتمي كيا خيلي حرف ها را زده و: خيلي حرف ها راهم گذاشته براي بعد. واقعا راست است كه رهبر معظم انقلاب مي گويد: سال هاي دفاع مقدس، گنجينه اي تمام ناشدني براي هنر و فرهنگ اين ملت است.

ملتي كه با رويكرد خود به اين فيلم ها، نشان داد هم پول دارد، هم خرج مي كند و هم به سينما مي رود و: پاي پرده نقره اي هم مي نشيند و: قهرمان فيلم را هم تشويق مي كند...

فريبرز عرب نيا گرچه كمي قيقاج مي رود، ولي برايند او مثبت است و لذا نقش هايش هم، بر دل مي نشيند.مريلا زارعي كمتر از او نيست، گرچه او هم از يك سلاح جمعي، به يك قهرمان ديگر سينما حمله مي كند، و در صدا و سيما از سلحشوري انتقاد مي كند، بدون اينكه به آن سلحشور اجازه دهند از: اين سلاح جمعي استفاده براي دفاع كند،

اما معصوميت و پاكي او قابل ستايش است و: بادا كه چنين باد.

سينما داران هم در اين حماسه شريك هستند، من يادم هست كه سينما سپيده از همان قبل از انقلاب اسلامي هم، فيلم هاي سنگين نمايش مي داد و الان هم بليط نيم بها دارد و: از همه بيشتر هم در مي اورد.

ما اين موفقيت را به سينماي ايران تبريك مي گويم و اميد واريم چند تا حانه يا ميز و صندلي آن ها را از مردم جدا نكند.