X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۴/۱۳۹۳ - ۲۳:۰۱ نظر(0)

رمضاني ها، و ديگران

دنيا امروز بر دو قسمت شد: رمضاني ها، و بقيه ! رمضاني بودن به معني مومن بودن  است. و غير رمضاني ها همگي غير مومن هستند! واين دسته بندي شامل مسلمان و غير مسلمان نمي شود، چه بسا مسلماناني كه روزه نمي گيرند و: چه افرادي غير مسلماني كه احترام رمضان را نگه مي دارند. كساني هستند كه به نام قران و اسلام، در اول ماه رمضان به روستا ها و شهر ها حمله مي كنند. و مردم را مي كشند و دختران و زنان آن ها را، به نقطه نامعلومي برده و به: ازدواج خود در مي اورند. تكفيري ها، اين كار را در سال گذشته و: سال هاي قبل هم انجام دادند.

   ولي كساني هم هستند تا: نام ماه مبارك رمضان مي آيد، از هرنوع خشونت دوري جسته، ودر كنار همنوعان خود با صلح و آرامش، زندگي مي كنند . آمار كلانتري ها، نشان مي دهد كه با آغاز ماه رمضان، مراجعه مردم كم مي شود. آيا چه چيزي است كه باعث مي شود: مردم كمتر شكايت كنند و بيشتر، گذشت داشته باشند؟

علاوه بر صلح و آرامش، در تغذيه هم به هم كمك مي كنند . سفره هاي رايگان افطاري همه جا هست. همه مي توانند از آن بخورند و: هيچكس از آنان نمي پرسد: روزه گرفته است يا نه. دستور پيامبران در رسيدگي به وضع همسايه ها اجرا مي شود. و همه افراد كم در آمد، مورد توجه قرار مي گيرند. آيا چه چيزي باعث شده: مردم اينهمه مهربان شوند؟ فقط ماه رمضان است كه مهمانان خدا با هم مهربان مي شوند.

در اجتماعات هم همين است: مردم از گوشه هاي تنهايي بيرون مي آيند و به اجتماعات مي پيوندند . قبل از شروع نماز جماعت،همه به مسجد مي روند و قران مي خوانند. هر روز يك جزء از قران خوانده مي شود. تا در آخر ماه همه قران ختم شود. موقع نماز همه به جماعت مي ايستند. و در هنگام افطار، همه مهمان مسجد يا حسينيه ها هستند. خيلي ها بعد از نماز هم مي مانند و: به سخنراني سخنرانان گوش مي دهند.

آيا زندگي اين قدر ساده است؟ كه انسان ها به راحتي مي توانند: در كنار هم خوشبخت باشند؟

      اما ،برخي ها برعكس هستند. در اين ماه بيشتر مي خورند! و بيشتر مردم را آزار مي دهند. اين ها غير رمضاني هستند، زيرا رمضان مي گويد: كم بخوريد تا ديگران هم بتوانند بخورند. ولي ايده ضد رمضاني مي گويد: خودت بخور و به ديگران هم نده. آن ها تنبل هستند و مي خواهند: به اين بهانه تو را از گرسنگي بكشند!

Ramezani, et d'autres 

Aujourd'hui, le monde est divisé en deux parties: le Ramadan, et d'autres! Ramazani est le sens de la fidélité. Tous ces éléments sont non-croyants et non-jeûne! Et cette catégorie comprend les musulmans et les non-musulmans ne sont même pas des musulmans qui ne jeûnent pas, et ce que les non-musulmans qui détiennent l'honneur du Ramadan. Ceux dans le Coran et l'islam, dans le premier mois, ils ont attaqué les villages et les villes. Et ils tuent les gens, les filles et les femmes, prises dans un lieu inconnu et le mariage à son tour. Excommunication de, faire dans le passé: ils l'ont fait il ya des années. Mais il ya ceux de: Ramadan est le nom de soulagement à éviter toute violence et de la paix, avec ses compagnons, en direct. Hit des postes de police, indique le début du Ramadan, le mois est faible. Qu'est-ce qui pousse les gens à moins se plaindre et plus, ont passé? 

En plus de paix dans l'alimentation sont également utiles. Table de petit déjeuner gratuit est partout. Tout le monde peut le manger: ils ne le font pas, personne ne demande: le jeûne ou pas. Commande prophètes est exécuté dans le soin des voisins. Et les gens à faible revenu, seront considérés. Que faites-vous avoir la gentillesse des gens? Ramadan est tout simplement trop doux sont invités de Dieu. 

Ce sont les gens de la communauté viennent du coin seul et rejoindre la communauté. Avant la prière, tous aller à la mosquée et lire le Coran. Chaque jour, une partie du Coran est lu. Jusqu'à la fin du mois dernier, toutes les bougies. Toute l'assemblée debout pour le temps de la prière. Et quand vous jeûnez, tous les invités sont les mosquées ou Husayniyyahs. Après beaucoup de prières et aussi à écouter des conférenciers parlent. 

La vie est si simple? Que les humains peuvent facilement: être heureux ensemble? Cependant, certains sont inversés. Mangez plus de ce mois! Et plus de gens sont blessés. Ce sont non Ramezani, car Ramadan dit que les autres puissent manger, manger moins. Mais l'idée d'anti-Ramadan dit que vous ne mangez pas de l'autre. Ils sont paresseux et veulent vous dispenser de mourir de faim! 

سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۴/۱۳۹۳ - ۰۱:۳۲ نظر(0)

عليرغم كوچك نشان دادن داعش، بايد دانست كه اين گروه تكفيري، بسيار با نفوذ و داراي جايگاه بلندي است . در يك مورد آن ها به عربستان فشار آوردند كه: 45ميليارد دلار به تركيه باج دهد! به همين سياق اگر ادامه دهيم، ميليارد ها دلار نفتي عربستان، به اردن و آمريكا ، اروپا و اسرائيل پرداخت شده است و: اين علاوه بر پرداخت ها به پاكستان يا افغانستان و چچن و .. است كه: نيروهاي داعش را تامين مي كنند.

مهمترين عنصر داعش سازمان ملل است! برخلاف ساده انديشاني كه فكر مي كنند: سازمان ملل سكوت اختيار كرده و برعليه: داعش كاري نمي كند، سازمان ملل نه تنها سكوت نكرده، بلكه دقيقا همه چيز را هدايت مي كند تا: به نقطه اي برسد كه براي آن ها، توجيه ايجاد كشور و پرچم داشته باشد.

اكنون بيش از نيمي از كشور عراق، در دست آن ها است. عراق  قرباني اين پديده نيست، بلكه در بسياري از موارد علاقمند به اين پديده است. زيرا كه در آمد بيشماري نصيب افراد و: سركرده هاي قبايل و حتي نيروهاي ارتشي كرده است.

مردم غرب عراق، كمي از سختگيري هاي مذهبي آن ها را، دوست دارند و لذا، حمايت مردمي از نيروهاي داعش، امري عادي است. سران و افراد مهم، با پول و در آمد جذب شده اند ولي: مردم عادي براي مذهبي و سخت گير بودن، به آنان علاقمند شده اند.

يكي از دلايل عمده گرايش مردمي به اين گروه، كم كاري مسئولان متعهد و دشمني مسئولان غير متعهد است. و هردو از اين حركت ضربه مي خورند. آيه الله سيستاني كه فردي بسيار محتاط است و: هرگز به حركت هاي انقلابي روي خوش نشان نداده، الان مجبور است حكم جهاد بدهد! در حاليكه اگر از ابتدا با گروه هاي جهادي، در ايران يا عراق خوب همكاري مي كرد و، آن ها تند رو نمي خواند، الان مجبور نبود بدون لشكر باشد. يا لشكر او در دامان داعش باشد.

آل سعود هم در انتهاي اين راه قرار دارد. يعني با تمام تبليغات براي حادم الحرمين بودن آنان ، اكنون براي همه مشخص شده كه: اين تبليغات دروغي بيش نيست . داعش از اين موضوع استفاده كرده و:به خاك سعودي هم حمله كرده است . از آن جا كه در عربستان، براي گروه داعش تبليغات زيادي شده، لذا مقابله با آن ها هم سخت است.

   به نفع داعش است كه به حمله خود ادامه دهد، و علاوه بر بيابان ها و مرز عرعر، به شهر هاي ديگر هم برود تا: رياض را هم فتح كند! اگر اين كار را ادامه دهند، از دو طرف براي آن ها مفيد است! زيرا از يكسو به مال و منال و قدرت و ثروت مي رسند و: از سوي ديگر مقاومتي در مقابل خود نمي بينند.چون براي سربازان سعودي،آنها يك قهرمان هستند نه دشمن
Facultatif de l'ONU: Dash est 
Malgré montrant peu Dash, il faut savoir que cette excommunication, et une perche est très influente. Dans une affaire portée devant la presse saoudienne qu'une rançon de 45 milliards de dollars à la Turquie! De même, si nous continuons, des milliards de dollars de pétrole en Arabie saoudite, la Jordanie et les États-Unis, en Europe et en Israël ont été payés et ce outre les paiements au Pakistan ou en Afghanistan et en Tchétchénie, etc qui force le Dash peuvent fournir. 
L'élément le plus important est le tableau de bord de l'ONU! Les crétins qui pensent, contrairement à l'ONU restent silencieux et contre: Dash ne fonctionne pas, l'ONU n'a pas seulement le silence, mais tout porte à atteindre un point qu'ils justifient pays et le drapeau est créé. 
Maintenant, plus de la moitié de l'Irak, a ses mains. L'Irak est une victime de ce phénomène, mais dans de nombreux cas consacrée à ce phénomène. C'était parce qu'une grande partie de la population: chef de tribu, et même l'armée a. 
Ouest du peuple irakien, certains d'entre eux la rigueur religieuse, comme, donc, le soutien du public pour les troupes Dash, est monnaie courante. Chefs et les VIP, l'argent aurait été absorbée en elle: les gens ordinaires d'être religieux et strict, à ceux qui sont intéressés. 
L'une des principales raisons de la tendance des gens à ce groupe de fonctionnaires travaillant sous ennemi commis et le personnel non-engagés. Ces deux mouvements sont touchés. L'ayatollah Sistani, qui est une personne très prudent et ne manquait jamais de mouvements révolutionnaires heureusement, il est obligé de djihad! Toutefois, si les premiers groupes djihadistes en Iran ou en Irak, et l'amende travaillé, il n'a pas été difficile à lire, je n'ai pas eu à être sans divisions. Il s'agit d'un tableau de bord de tour ou divisions. 
Al-Saoud se trouve à la fin de cette route. Avec toute la publicité pour leur saint serviteur, maintenant connu de tous que: Ce n'est pas un mensonge de propagande. Dash de cela et utilisé pour avoir attaqué le sol saoudien. Depuis l'Arabie saoudite, le groupe a reçu beaucoup de publicité Dash, à traiter avec trop dur. 
    Dash est en faveur du maintien d'attaquer, et le désert et en bordure de Juniper, pour aller dans d'autres villes: Riyad est également conquis! Si cela continue, il est utile pour les deux parties! Parce que d'une part, et Manal richesse et du pouvoir et de la richesse et atteindre l'autre côté ne voir aucune résistance. Parce que les soldats saoudiens, ils ne sont pas un champion ennemi.
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۳۰/۳/۱۳۹۳ - ۲۰:۴۲ نظر(0)

سياست حسني، يا روش زمامداري امام حسن مجتبي ع، نمونه بارز صبر و تفسير آيه (ان الله مع الصابرين) است. زيرا امام حسن توانست با صبر جميل خود، نقاب از چهره دشمنان بردارد. در حاليكه معاويه ادعاي اسلاميت مي كرد، پسرش يزيد را، شرابخواره تربيت كرده بود. امام حسن ع در شرط صلح با او، فرمود كه نبايد وي را جانشين خود كند. اما معاويه صلح نامه را پاره كرد و: يزيد را جانشين خود اعلام نمود.

    البته، صبر در همه موارد لازم است. مثلا باغبان يا كشاورزي كه دانه مي كارد، اگر صبر نداشته باشد، بجز چند دانه گنديده و كثيف چيزي به دست نمي آورد. ولي او دانه را در زمين مي كارد و: تا زمان رسيدن كامل محصول صبر مي كند. در مسائل كامپيوتري هم همينطور است: اگر شما يك عكس را آپلود كنيد يا يك كتاب را دانلود مي كنيد، بايد تا رسيدن زمان مناسب آن صبر كنيد .

   بديهي است اگر عجله كنيد و حتي، يك ثانيه قبل از اتمام، از برنامه خارج شويد، هيچ چيزي به دست نخواهيد آورد. يا در موقع ايميل بايد صبر و حوصله داشته باشيد. اگر طول كشيد يا از شما اكي خواست، يا هر كار ديگري لازم بود، بايد انجام دهيد كه: اگر يكي از اين كار ها انجام نشود، ايميل شما ارسال نمي شود و همه زحمات شما برباد مي رود.

   در زمان ما هم مي بينيم با: گرايش جهاني به اسلام، همه فرصت طلبان نيز به سمت رهبري :اين علاقمندان مي شتابند. آن ها ادعا هاي عجيب و غريب مي كنند و: خود را بهتر از رهبران فعلي، يا حتي بهتر از ائمه و پيامبران مي دانند! و مردم به آن ها جذب مي شوند. تنها راه افشا دروغ آن ها، صبر است.

يسياري از مردم سوريه و عراق، به دولت اسلامي شام و عراق پيوستند! زيرا تصور مي كردند آن ها بهتر از بشار اسد، يا نوري مالكي هستند. شايد خيلي از اين مردم به شوق شهادت در راه اسلام، همه چيز خود را فداي اين گروه كردند. ولي با گذشت زمان معلوم شد كه: همه سخنان آنان يك دروغ بود و: اعتقادي به اسلام  ندارند! بلكه آن ها فقط قدرت طلب بودند و: با پول و ثروت خانواده منحوس آل سعود، اداره مي شدند و قصد آن ها: نابودي كامل اسلام و: تخريب تمامي شهرها بود:

الّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلاّ أَن يَقُولُواْ رَبّنَا اللّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لّهُدّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسمُ اللّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنّ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنّ اللّهَ لَقَوِيّ عَزِيز

 لذا فاصله بين حق و باطل، براي مردم متفاوت است. برخي ها فوري آن را درك مي كنند، ولي برخي ها نياز به زمان دارند.البته يكي از نقاط برجسته دروغ گويان، فراموشي آن ها است. زيرا برحسب آنكه بسيار حرف مي زنند، و براي فرار از واقعيات، پرچانگي مي كنند، فراموش مي كنند قبلا چه چيز هايي را گفته اند! و يا چه وعده هايي به مردم داده اند.

گروه القاعده و داعش و امثال آن هم، فراموش مي كنند كه در ابتدا براي دين خدا و: پيروزي اسلام شعار مي دادند! و لذا پس از به قدرت رسيدن، در اين حد فاصل، كاركرد آن ها برعكس مي شود. با همان شور و شوقي كه: براي فداكاري در راه اسلام، افراد انتحاري را جذب كردند، آن ها براي مبارزه با مسلمانان اعزام مي كنند!

تاريخ شاهد است: با تمام شور وشوق اين گروهك ها،در ادعاي ياري اسلام، يك حركت كوچك انتحاري برعليه: صهيونيست ها يا اشغالگران قدس نداشته اند! بلكه برعكس، هميشه نوك شمشير آن ها به سوي مساجد و: مومنان داخل آن بوده است. و اين براي آن ها تضاد نيست! زيرا از ابتدا قصد نابودي مسلمان را داشتند، ولي شعار هايي كه مي دادند مردم فريب بود.

  رهبران بزرگ اسلام مانند: آيه الله العظمي امام خامنه اي و يا: آيه الله علي سيستاني، با استناد به شيوه امام حسن ع در برابر: تمام اين حركت هاي دروغين آنان صبر كردند. يعني زمان خريدند تا :مردم به حقيقت نيت آنان پي ببرند. زيرا اگر در همان زمان مي گفتند: اين ها دروغ مي گويند يا: حكم جهاد برعليه آن ها مي دادند، مردم باور نمي كردند. اما سياست صبر و انتظار به كمك: الگو گرفتن از زندگي امام حسن مجتبي نتيجه داد.

    غارتگران تاريخ و بيت المال، هميشه عجله دارند! مانند سارقان كه به يك بانك يا طلا فروشي دستبرد مي زنند، بايد سريع كارهاي خود را انجام دهند. ولي رهبران الهي صبور هستند زيرا: وعده خداوند را قبول دارند و ميدانند: پيروزي نهايي با اسلام و مومنان است.  مثلا در همين انتشار عكس هاي: كشتار وحشيانه گروه هاي تكفيري،آنها  به اعتبار ذهن و توهم خودشان، فكر مي كردند اين كار باعث: ترس و وحشت مردم مي شود! ولي مردم برعكس آن ها نتيجه مي گيرند و: خود را از يك قوم وحشي جدا مي كنند.

در فتنه 88 يا ديگر جريان هاي: منحرف سياسي داخلي ايران هم، همينطور بود. امام خميني ره با ديد الهي، بازرگان را مي شناختند. ولي مي فرمودند: راي مردم مهم است. يعني بايد صبر كرد تا: مردم هم به همين شناخت برسند.

  علاوه بر اين، صبر باعث بروز برخي استعداد ها، توسط دشمنان به نفع اسلام هم هست. يعني بازرگان يا بني صدر با تمام عقايد ليبراليستي خودشان، باز خدمت هايي به اسلام كردند و:اين مورد نياز تاريخ بود.

در همان موقع امام ماهيت موسوي را مي دانست، و مي ديد كه ايشان با استعفا خود در شرايط جنگي، كشور را به سوي پرتگاه مي برد. ولي براي مهلت دادن به مردم،جهت شناخت رذالت آنان، استعفاي او را نمي پذيرفت!

Attendez, il suffit d'acheter le temps.
Politique Hosni, ou l'administration Imam Hassan AS, attente typique dans l'interprétation du verset (élevé). Imam Hassan Jamil pouvait attendre parce que son masque pour arrêter les ennemis. Alors que Al islamisme serait réclamer son fils, Yazid, qui avait formé Shrabkhvarh. Imam Hassan comme une condition de la paix avec lui, en disant que son successeur serait son. Mais la paix Al et a déchiré la lettre: Yazid a déclaré son successeur.
    Cependant, la patience est nécessaire dans tous les cas. Par exemple, les jardiniers ou les agriculteurs qui plante une graine, vous n'avez pas à attendre, mais il ne reçoit pas de graines pourries sales. Mais il sème la graine de la terre: Attendez jusqu'à ce que le produit est complet. En va de même pour les problèmes informatiques que vous pouvez télécharger une photo ou télécharger un livre, vous devriez attendre jusqu'à ce que le bon moment.
   Évidemment, si vous vous dépêchez, même une seconde avant la fin du programme, vous ne manquerez de rien. Ou au moment de l'e-mail doit avoir de la patience. Si vous avez pris ou demandé Aki, ou tout autre chose qui était nécessaire pour le faire: si l'on ne fait pas cela, votre email ne sera pas envoyé et va détruire tout votre dur travail.
   Quand nous voyons une tendance dans le monde musulman, tous les opportunistes dans la direction: les ventilateurs sont fringant. Ils ont affirmé qu'ils étaient étranges: mieux leurs dirigeants actuels, les imams et les prophètes ou même mieux qu'eux! Les gens sont attirés par elle. La seule façon d'exposer les mensonges, c'est la patience.
Ysyary le peuple de Syrie et de l'Irak, l'État islamique d'Irak, la Syrie et rejoint! Parce qu'ils pensaient que c'était mieux que Bachar al-Assad, ou sont la lumière-Maliki. Peut-être beaucoup de ces personnes se plaisent martyre dans l'islam, tout a été sacrifié dans ce groupe. Mais au fil du temps il est devenu évident que tout cela était un mensonge, et leurs remarques: ne croient pas en l'Islam! Mais c'était juste une quête du pouvoir: l'argent sinistre Al Saud de famille, et d'essayer de l'exécuter: l'Islam et de la destruction: la destruction de toutes les villes:

 Par conséquent, la distance entre le bien et le mal, les gens sont différents. Comprendre immédiatement certaines d'entre elles mais ont besoin d'un certain temps. Golf, l'un des points saillants se trouvent en Guyane, il est oublié. Beaucoup en termes de ce qu'ils font, et pour échapper à la réalité, de la mâchoire, ils oublient ce que certains ont déjà dit! Ou quelles sont les promesses faites au peuple.
Al-Qaïda et le tableau de bord et autres, oublient que dans la religion d'Allah et la victoire de l'Islam scandaient! Et si, après l'arrivée au pouvoir entre les deux, leur fonction est inversée. Avec le même enthousiasme que le sacrifice dans l'Islam, le suicide attire des gens qui les envoient à combattre les musulmans!
Date de commande avec tous les groupes d'effervescence, aider dans les revendications de l'islam, un petit mouvement contre le suicide: les sionistes et les occupants de Jérusalem ont pas! Au contraire, il est toujours la pointe de l'épée dans les mosquées: les croyants sont à l'intérieur. Ceci est contraire à elle! Il a été le premier musulman à détruire, mais le slogan qu'ils avaient trompé les gens.
  Les dirigeants musulmans comme l'ayatollah Khomeiny ou Khamenei: l'ayatollah Ali Sistani, selon des méthodes Imam Hassan contre tout faux mouvement qu'ils avaient patience. Qui a acheté du temps avant que les gens se rendent compte de leurs véritables intentions. Dans le même temps, parce que si ils sont couchés ou ceci: ne djihad contre eux, les gens ne pense pas. Mais attendez-et les politiques d'aide: Modélisation de l'Imam Hassan travaillé.
    Date et propres pillards, ils sont toujours pressés! Comme des voleurs qui volent un magasin de banque ou de bijoux devraient effectuer leur travail rapidement. Mais être patient parce que les dirigeants de Dieu: ceux qui acceptent les promesses de Dieu et savent: la victoire finale de l'islam et les musulmans. Dans les mêmes par exemple publié des photos: le meurtre brutal des groupes de takfir, leur crédibilité et de l'illusion de leur propre esprit, ils pensent que provoque la peur, et la peur sont les gens! Mais à la différence des personnes, les résultats: ils se sont séparés d'une tribu sauvage.
88 dans d'autres processus inflammatoires: la politique intérieure de la déviance, il en fut ainsi. La vision de l'Imam Khomeiny de Dieu, savait le marchand. Mais il a dit qu'il est important pour les gens de voter. C'est à attendre que les gens obtiennent la même reconnaissance.
  En outre, le patient causant un certain talent, par les ennemis de l'Islam est de gagner. Bani-Sadr, le marchand avec leurs idées libérales, Ouvert portion de l'Islam, et ce fut la date requise.

Dans le même temps, l'Imam nature savait Moussaoui, et il vit que ses conditions de combat de démission, de prendre le pays dans l'abîme. Bien que la date limite pour le public de comprendre leur fourberie, sa démission n'était pas! 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳۰/۳/۱۳۹۳ - ۰۱:۳۱ نظر(1)

تجديد نظر هاي لازم

عصر ما وهمه زمان ها، وقت تجديد نظر است. انسان بدون تجديد نظر نمي تواند زندگي كند. تجديد نظر نتيجه عقلاني وجود: سيستم گزارش گيري و توجه به :نتايج گزارش دهي است. هرسيستم براي خود يك فيد بك يا بازخورد دارد. كه اين بازخورد در تصحيح: نتايج و بازده خود را نشان مي دهد. يعني اهرمي است براي باز گردان هر قطار به ريل اصلي.و جلوگيري از خروج آن، از خط تعيين شده.

   اين سيستم بازخورد و يا تصحيح كننده، در تكامل تاريخي يا تكامل سازماني، نقش موثري دارد.و اگر سازماني فاقد اين سيستم باشد، دچار انجماد شده و در مقابل رشد: تاريخي و اجتماعي جا مي ماند، و از دور خارج مي شود. فرض كنيد كه كفش دوز يا كفش فروشي، بخواهد هميشه يك مدل كفش توليد كند، بديهي است پس از چند سال يا: چند نسل ديگر خريداري نخواهد داشت.

    يكي از مواردي كه بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد، بازي فوتبال است در اين بازي، گردش مالي فراواني براي جوامع وجود دارد، كه چون در توليد موثر نيست لذا، در يك فرايند بالا رونده بر اقتصاد كشورها، ضربه مي زند. اغلب كشورها پس از برگزاري اين بازي، دچار فرو افتادگي اقتصادي مي شوند.

     در جام اروپا ديديم كه: آلمان چگونه ضرر كرد و اقتصاد مادر اروپا به: اقتصاد چندم دنيا تنزل مقام داد. براي برزيل هم همينطور است و: مسلما بعد از برگزاري مسابقات، چالش هاي فراواني پيش رو خواهد داشت. و اين امر بخاطر هزينه هاي سرسام آور دولت ها، و سود كلان غير دولتي ها است. يعني همه ظرفيت دولت ها تخليه مي شود و: در دامان غير دولتي ها مخصوصا: منابع ضد ملي واريز مي شود.

دولت ها براي چشم و هم چشمي، و نشان دادن ابهت و شكوه كشور خود، هزينه ها را تا نهايت امكان بالا مي برند! تا مثلا ابرومند برگزار شود. ولي سود آن را دلالان مي برند. چه دلالان بازيكن ها كه نمي گذارند حتي: به اندازه يك زندگي معمولي براي: خود بازيكن ها درامد ايجاد شود و: چه كساني كه به عنوان اسپانسر، از ديگر كشورها مي آيند و ده برابر: سرمايه گذاري خود را مي برند. و چه كساني كه به عنوان شرط بندي، يك قمار بزرگ جهاني را ساماندهي مي كنند.

در علوم انساني  و حتي بهره برداري از علوم فني نيز، بايد تجديد نظر صورت گيرد. انسان امروزي برخلاف انسان ديروزي است. و اين تفاوت ذاتي است. شايد ديروزي ها تحت فشار: جنگ جهاني يا جنگ هاي صليبي، مجبور به تصميماتي شده اند ولي، امروز از آن ها فقط يك خاطرات باقي است.

     سكولاريسم و انكيزيسيون دو: كابوس مردمان گذشته بوده است. ولي براي امروز جز يك لكه تاريخي، يا خاطرات فلسفي چيز ديگري نيست.بحث امروز ما بحث شهادت طلبي است.فداكاري و ايثار يا شهادت طلبي، از غرب خسته  شروع شد و: برخلاف تصورات ما، شرق در آن نقشي نداشت. بلكه آن را تاييد كرد، و در ايران تئوريزه شد.

   ابتداي اين كار به هيپي گري ، پوچ گرايي و نيهليسم بود. يعني غرب بعد از آن همه هياهوي صنعتي، به استقبال عصر جديد از نوع چارلي چاپلين مي رود، و بعد در اگزيستانسياليزم سارتر و ديگران نمود مي يابد و: در صادق هدايت ايراني تجلي پيدا مي كند. تا اينجا نيهليسم يا پوچ گرايي، فقط دروني است، ولي با ظهور مالكوم ايكس و ترور ولتر و جان اف كندي، جنبه بيروني آن بارز مي شود و: به شكل  خودكشي يا خود سوزي ظاهر مي شود. كسي كه خودكشي ميكرد، ايده بزرگي داشت: خودش را مي كشت تا ديگران آگاه شوند و: از اين مشكلات نجات پيدا كند.

كارمندي كه براي حقوق كم، خود را از ساختمان پرت مي كرد، در واقع فدايي طبقه خود مي شد و: با كشته شدن او وجدان جامعه، به سوي كم درآمدي كارمند توجه پيدا مي كرد . يا جواني كه شكست عشقي خود را با آتش زدن خود نشان مي داد، به دنيا اعلام مي كرد كه طبقه جوان، امكان دسترسي به عشق خود را ندارد! زيرا ثروت اندوزان مانع او شده ،و عشق او را در روز روشن دزديده اند.

    اين مفاهيم در غرب متعالي نبود ودرك نمي شود، زيرا كه امپراطوري رسانه آنرا :بيماري رواني تعريف مي كند. ولي در ايران درك مي شود و گرو ههاي فدايي تشكيل مي گردد. ابتدا فداييان خلق به وجود مي آيد، ولي اين مفهوم ناقص مي ماند. زيرا فداييان خلق خود ضد خلق مي شوند! لذا فداييان اسلام تشكيل مي شود.

مفاهيم متعالي در اين جا شكل مي گيرد. مخصوصا در انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، ناب تر و خالص تر مي شود. و جهان مي بيند با ديوار گوشتي، ميتوان به جنگ بمب اتم وناپالم ، موشك و هواپيما رفت. و سلاح هاي فوق سنگين و كشتار جمعي، كار آمدي خود را از دست مي دهند و: هزاران كلاهك اتمي در زير زمين ها مي پوسند.

اما انعكاس اين در جهان، شياطين را بي كار نمي گذارد . آن ها نيز بايد به اين اسلحه مجهز شوند . ابتدا ديويديه در آمريكا و بعد: القاعده درعربستان تا به داعش در عراق مي رسد.

اكنون عصر آن است كه: برداشت ها در اين مورد تجديد نظر قرار گرفته ، به يكدستي برسد. براي اين كار بايد همه بدانند: شهادت طلبي براي آگاهي و رفاه ديگران است نه، آزار و كشتار و قتل عام آن ها. بنابر اين انتحاري هاي ضد مردمي، از دايره شهادت طلبي بيرون هستند. زيرا پيامبر اسلام مي فرمايد: بهترين شما كسي است كه: براي ديگران سودمند تر باشد.   

Révisions nécessaires

Notre temps et en tout temps, il est temps de reconsidérer. L'homme ne peut pas vivre sans révision. La révision est le résultat d'un système rationnel, selon des rapports et des rapports sur les résultats. Tout système a sa propre rétroaction ou feedback. Commentaires pour corriger les résultats montrent son efficacité. Le levier pour amener le train à la voie principale., Et pour empêcher son retrait de l'ensemble.

   Le système de rétroaction ou de corriger l'évolution historique et le développement organisationnel, est efficace et si l'organisation fait défaut dans le système, le gel et la croissance. Vestiges historiques et sociaux, et seront supprimés. Supposons un cordonnier ou magasins de chaussures, il a toujours produit un modèle de chaussures, il est évident que, après quelques années ou quelques générations seront achetés.

    Un des éléments qui devraient être examinés, un match de football, la fréquence de rotation de la communauté il, qui n'est pas aussi efficace dans la production conséquent, le processus de grimpeur sur l'économie, sape l'impact. Dans la plupart des pays de la tenue de ce jeu, ils ont souffert enfoncement économique.

     L'Europe a connu la Coupe: Allemagne Comment la perte de la mère de l'économie de l'Europe: dans quelle mesure le long de l'économie mondiale rétrogradé. La même chose vaut pour le Brésil est: Sûrement, après les compétitions, seront énormes défis à relever. Et ce en raison de la flambée des coûts des gouvernements, des organismes sans but lucratif et les gouvernements. capacité de décharge des gouvernements est que toutes les autres branches du gouvernement, en particulier les sources anti-nationales sont crédités.

Les gouvernements et oeil pour oeil, et spectacle impressionnant et la gloire de son pays, les coûts pourraient éventuellement soulever! Ainsi, par exemple, être tenu responsable. Cependant, ses bénéfices sont les spéculateurs. Qu'est-ce que les lecteurs courtiers qui n'ont même pas: la taille d'une vie normale pour eux-mêmes et générer les lecteurs revenu: qui est le parrain, et les autres États sont dix fois: prendre votre investissement. Et qui, comme les paris, organise un grand monde de pari.

L'utilisation des sciences techniques, les sciences humaines, ou même, devrait être revue. L'homme moderne d'aujourd'hui, contrairement aux humains. Cette différence est essentielle. Aujourd'hui, peut-être sous pression: la guerre mondiale ou les Croisades, sont contraints de prendre des décisions, mais il reste aujourd'hui qu'un souvenir.

     Laïcité et Ankyzysyvn deux: les gens dernières ont des cauchemars. Mais pour aujourd'hui, mais un endroit historique, ou bien il ya une mémoire philosophique émission nous discutons cherche martyre Sacrifice ou martyre recherche, fatigué de l'Ouest a commencé:.. Contrairement à la croyance populaire, nous l'avons fait dans l'Est. Au contraire, il a été confirmé, et il a été théorisé en Iran.

   C'est le début de la gris hippie, le nihilisme et le nihilisme. L'Occident après tout l'industrie de bruit embrasse une nouvelle ère de Charlie Chaplin, et plus tard sera Agzystansyalyzm Sartre et d'autres et la Hedayat iranien s'exprime. Voici le nihilisme et le nihilisme, seulement interne, mais avec l'avènement de l'assassinat de Malcolm X et Voltaire, John F. Kennedy, l'aspect extérieur est évidente: dans la forme de suicide ou d'auto-inflammation se produit. Qui s'est suicidé, il a eu une grande idée: se tuer pour que d'autres sont conscients de ces problèmes ont été sauvegardées.

Pour les salariés à bas salaires, se jeta du bâtiment, son plancher était en fait Fadaei: la mort de sa conscience, l'employé aurait un faible revenu. Ou l'échec de jeune amoureux de son propre feu révélé, annonçant au monde que les jeunes, d'avoir accès à votre amour! Parce qu'il a été empêché par amasser des richesses, et son amour sont volés en plein jour.

    Ce manque de compréhension n'est pas concepts transcendantaux de l'Ouest, en raison de son empire médiatique: définit la maladie mentale. Mais l'Iran est perçu dépend état Fadaei est formé. Premièrement, il est fedayin du peuple, mais le concept reste incomplète. Dévots contre les personnes en raison de leurs créations sont! Les fidèles de l'islam est ainsi formé.

Voici les concepts transcendantaux. Surtout la révolution islamique et la guerre, plus pure que pure volonté. Et le monde voit la chair de mur, comme la guerre et la bombe au napalm, Voyage en avion. Et les armes super-lourds de destruction massive, ils ne perdent leur revenu et des milliers d'ogives nucléaires dans les sous-sols ont été bombardés.

Mais un reflet du monde des démons ne fonctionnera pas. Ils devraient également être équipés de ces armes. Dyvydyh la première fois en Amérique, puis: Arabie Al-Qaïda en Irak semble Dash.

Maintenant, il est temps que les retraits ont été révisés pour être conformes. Tout ce qu'il faut savoir: la connaissance et le bien-être des autres plutôt que de chercher le martyre, la persécution et assassiner et massacrer. Donc suicide contre des gens de l'extérieur du cercle sont à la recherche du martyre. Comme dit le prophète: Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۹/۳/۱۳۹۳ - ۰۰:۲۱ نظر(1)

سبط النبي، امام حسن مجتبي عليه السلام

    و علل پيروزي هاي داعش

امام حسن ع فرزند بزرگ حضرت فاطمه سلام الله عليها، و اولين نواده پيامبر اسلام است . ايشان امام دوم شيعيان بعد از حضرت علي ع است، و امام معصوم و واجب الاطاعه است. از نظر شيعه دوازده امامي، پيامبر اسلام و دخترش: حضرت فاطمه سلام الله عليه و: امام علي عليه السلام و :حضرت امام حسن وامام حسين، اهل بيت پيامبر هستند كه در حديث كسا، آمده است و داستان اهل بيت خوانده شدن: بعنوان پنج تن آل عبا براي  آنان بيان شده است.

     البته مهمترين دليل اهل بيت بودن آن ها، مراسم مباهله است كه دشمنان با ديدن: اين پنج نفر سنگر را خالي كردند و: گفتند اگر اينها نفرين كنند، خداوند از آن ها مي پذيرد. البته افتخار براي ايرانيان است كه: پيامبر بارها فرموده : سلمان منا اهل البيت، يعني بعد از پنج تن آل عبا ، تنها كسي كه ميتواند جزو اهل بيت باشد، سلمان فارسي است.

امام حسن مجتبي ع بعد از شهادت پدر بزگوارش: امام علي در محراب مسجد كوفه به امامت رسيد. اما گرو ه هاي داعش در آن موقع، امامت ايشان را نپذيرفتند و به دنبال بني اميه رفتند. البته بني اميه يك طرح تاريخي است. يعني از زمان ابوسفيان، اين حركت شروع مي شود و: تا پايان تاريخ ادامه دارد. زيرا در انتهاي تاريخ هم، سفياني است كه قيام برعليه امام زمان مي كند. البته برخي ها آن را سويته!يا سويفته ميدانند كه: شوروي سابق نام داشت و: برخي نيز آن را درسوريه مي دانند، كه از كاخ ابوسفياني بيرون مي آيد.

جالب است كه هم گروه شيعيان امام علي و: هم دشمنان او يعني سفياني ها همه چيز را مي دانند، و بر اساس همان طرح هم حركت مي كنند. و به آن هم افتخار مي كنند. داعش در امروز ابايي ندارد كه اعلام كند: همان سفياني است . و سياست هاي ابوسفيان و معاويه را اجرا مي كند. شيعيان هم افتخار دارند كه: پيرو امام علي هستند و تابع سبط النبي امام حسن مجتبي .

     و اين مسئله را هم ساده مي كند، و هم مشكل! يعني از يك طرف همه ميدانند چه مي كنند، و از طرف ديگر نمي دانند چرا نمي توانند اين كار را نكنند؟ آيا اين طرح كلي اجباري است يا اختياري ؟ آيا علاقه به ائمه، همان قدر ذاتي است كه: علاقه به ابوسفيان. البته ميتوان گفت تعدادي از اين ها، برگزيده خدا هستند ولي، بقيه برگزيده نيستند.

يعني تعدادي از اين رهبران خوب، در عالم ذر و قبل از به دنيا آمدن راه خود را روشن كرده اند، ولي برخي انتخاب خود را در اين دنيا انجام مي دهند. طبق برخي نظرات كه از آيات قراني برگرفته شده: خداوند از تمام انسان ها تعهد گرفت كه: فقط او را بپرستند و همه آن را پذيرفتند: (وإِذ أَخذ ربّك من بني‌ءَادم من ظهورهم ذريّتهم و أَشهدهم علي أَنفسهم أَلست بربّكم قالوا بلي شهدنا أَن تقولوا يوم القيمَه إنّا كنّا عن هَذا غَفلين‌، أو تقولوا إِنّما أَشرك ءَاباؤُنا من قبل و كنّا ذريه من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون‌"(اعراف‌، 172 و 173)

اما وقتي به اين دنيا مي آيند، برخي بر اين تعهد پابرجا مي مانند و: برخي برعليه آن برمي خيزند .و اين انگيزه در درون آن ها مي ماند. در برخي ها اين انگيزه حداكثري هستند. يعني صد در صد خوب، يا صد درصد بد. صد درصد خوب را ما، معصوم مي ناميم . و در مقابل ، آن هايي كه صد در صد بد است، شياطين ناميده مي شوند. آنها وقتي مي خواهند كاري را انجام دهند، نا خود آگاه به سمت حيله و فريب رفته، و درست نقطه مقابل گروه قبلي،فقط دروغ و فريب به ذهن شان مي رسد.      دراين مورد كه كار آن ها ذاتي است. قران مي فرمايد :( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون179) بسياري از مردم براي جهنم آفريده شدند . آن ها ظاهرشان انساني است ولي احساس ندارند، گوش دارند ولي حقايق را نمي شنوند. و چشمهايي دارند كه نمي بينند.آن ها از حيوانات هم پست تر هستند.

معني اين حرف ميتواند اين باشد كه:امثال يزيد و معاويه و ابوسفيان ظاهرشان انساني است، ولي درك و فهم مسائل اسلامي را ندارند. درست برعكس ائمه كه ذاتشان نور است و : اشتباه و دروغ در آن راهي ندارد. يعني امام حسن مجتبي ع مظهر نور تام است، و معاويه مظهر كالانعام بل هم اضل. و اين انتخاب خود آن ها از عالم ذر است. ولي در مراحل بعد، يعني مراتب وجودي ديگران، در اين دنيا نوسان دارد. برخي ها جذب نورانيت امام حسن عج مي شوند.و برخي نيز جذب دروغ ها و سياست بازي هاي معاويه. و برحسب علاقه و پيگيري شان درروز قيامت زير پرچم آن ها جمع مي شوند.

الان در زمان ما هم خيلي ها مانند: گروه داعش يا القاعده، جذب دوباره ابوسفيان مي شوند  و: براثر آن پيروزي هايي هم به دست مي آورند. همانطور كه در زمان امام حسن ع،فرمانداران و فرماندهان، با گرفتن كيسه هاي طلا، از اردوي امام حسن جدا مي شدند.اكنون نيز فرمانداران و فرماندهان، بسياري در عراق و سوريه، به طمع پول و مقام به آن ها مي پيوندند. و لي تنها راه آنان مبارزه با آنان روش مبارزه حسيني است. تا آن ها مفتضح كند.

و خداوند مي خواهد در اين مبارزه ها شيعه را بهتر به جهان بشناساند.

چرا كه تا كنون با وجود 12 كشور با اكثريت شيعه (ايران آذربايجان عراق لبنان و..) بيش از 70كشور با اقليت شيعه و: زندگي شيعيان در 198كشور دنيا، هنوز در انزواي قرار دارند.     

La tribu du patrimoine du Prophète, Imam Hassan psl 
     Et les raisons du succès de Dash 
Imam Hassan AS PSL fils aîné de Fatima, et le petit-fils du Prophète de l'Islam. Son deuxième imam chiite après l'Imam Ali, l'Imam est obligatoire Atah. Douze des chiites Emami, le Prophète de l'Islam et de sa fille: Hz contre Allah et Imam Ali (as) et: ​​Hazrat Imam Hassan et Imam Hussein, Hadith du Prophète qui Ksa, venez lire les bits de l'histoire: un cinq-al a été vêtu d'un manteau pour eux. 
      Bien sûr, la raison principale étant ses bits, cérémonies, voyant que l'ennemi Mbahlh: Les cinq tranchées étaient vides et avait dit que si ils blasphémèrent Dieu les accepte. C'est un honneur pour les Iraniens: Le Prophète dit encore: Ahlul Bayt Mina Salman, la prochaine cinq Al manteau, la seule personne qui pourrait être parmi les bits, Salman le Perse. 
Après le martyre de l'Imam Hassan AS p noble père Imam Ali mosquée à Koufa venu à l'Imam. Mais les groupes de Dash de l'époque, l'Imam Muhammad et ses disciples sont allés à la Omeyyades. Un aperçu historique des Omeyyades. Abu Sufyan cette époque, le mouvement commence et jusqu'à la fin de l'histoire continue. A la fin de la date, la révolte contre l'Imam Sufyan est. ! Certains Svyth, ou Svvytt savoir que l'Union soviétique avait un nom: certains considèrent que c'est en Syrie, qui sort de la maison d'Abu Sufyan. 
Fait intéressant, les deux groupes de l'imam chiite Ali: Les ennemis de la Sufyan, il sait tout, et déplacer selon le même plan. Et en sont fiers. Dash en apportant d'annoncer aujourd'hui: Sufyan est le même. Et les politiques Abou Soufyan et Al fonctionne. Les chiites sont également fiers des partisans de l'Imam Ali et du patrimoine Imam Hassan la tribu du Prophète. 
      Cette question est trop simple et trop difficile! Tout le monde sait ce que cela signifie d'une part et, d'autre part ne sait pas pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que ce schéma est obligatoire ou facultative? Intérêt dans la prière, il est tout aussi essentiel que les intérêts Abu Sufyan. On pourrait dire que certaines de ces personnes, choisies par Dieu, mais le reste sont choisis. 
Le nombre de bons leaders dans le monde des particules et avant la naissance de leur chemin sont allumés, mais certains de leurs choix dans ce monde faire. Certains commentaires tirés du Coran: Dieu de toute l'humanité a été commis, et adorent lui seul toute l'acceptèrent: () 
Mais quand vous venez dans ce monde, certains de ces engagements restent en place et certains se soulever contre elle., Et la motivation de rester à l'intérieur. Certaines de ces incitations sont maximum. C'est absolument bon ou mauvais à cent pour cent. Nous sommes à cent pour cent bon, appel innocent. En revanche, ceux qui sont purement mal, les démons sont appelés. Quand ils veulent faire, inconsciemment utilisé pour tromper et de tromper, et juste en face de l'ancien groupe, se trouve juste et la tromperie vient à l'esprit. Dans ce cas, il est essentiel qu'ils travaillent. Le Coran dit: () Beaucoup de gens ont été créés pour l'enfer. Mais ne vous sentez pas que c'est une apparence humaine, ont des oreilles mais n'entendent pas la vérité. Et des yeux qui ne peuvent pas voir. Ils sont plus bas que les animaux. 
Peut-être que cela signifie que des gens comme Abou Soufyan Yazid et Mu'awiya et l'apparence humaine, mais n'ont aucune compréhension des questions. L'inverse est vrai prière est la nature de la lumière et de la mauvaise façon et il ne ment pas. Tom lumière est la manifestation de l'Imam Hassan AS, et Al Mzhrkaml mauvais. Et les particules de l'univers qui est votre choix. Cependant, dans les étapes ultérieures, même si les autres dans ce monde est fluctuante. Imam Mahdi va attirer quelques éclaircissements., Et des mensonges et de la politique d'absorption Al. Selon leur intérêt et leur suivi sur le jour de la résurrection, ils sont réunis sous la bannière. 
Il nous a fallu trop de ces groupes ou Dash-Qaïda, Abou Soufyan réabsorption sont: parce qu'ils gagnent la victoire. Comme à l'époque de l'Imam Hassan AS, les gouverneurs et les commandants, en prenant les sacs d'or, Imam Hassan a été quitte le camp. Actuellement, les gouverneurs et les commandants, beaucoup Irak et la Syrie à l'avidité de l'argent à se joindre à eux. Et Li leur chemin à se frayer un chemin contre Hussein. Il est scandaleux. 
Dieu veut que le monde à introduire ce combat chiite mieux. 
Parce que jusqu'à présent, il ya 12 pays avec un chiite de la majorité (l'Iran, l'Azerbaïdjan, l'Irak, le Liban, etc) dans plus de 70 pays et minorités chiites: vie chiite dans 198 pays, sont encore dans l'isolement.
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۷/۳/۱۳۹۳ - ۲۳:۲۴ نظر(1)

شكر نعمت لازم است

340ميليون كيلومتربيابان براي يك كشور  1648000كيلومتر مربعي، ممكن است يك وديعه الهي باشد، نه يك وسيله كفران نعمت.  لذا بايد در همه موارد جانب احتياط را رعايت كنيم. بيابان در ايران، شايد يك هشدار باشد و يا يك: علامت خطر و يا اصلا يك نعمت.

نمي توان گفت كه همه چيز را، چون ما دوست داريم خوب است! و هرچه را دوست نداريم بد است. در علوم گردشگري جديد، كوير نوردي همچون رشته اي از طبيعت گردي، مورد توجه است:زيرا شبها چه فضاي زيبايي دارد، و ماه و ستاره ها در آن جا، زيبا تر ديده مي شوند. سكوت بي نهايت و نزديك بودن افق، همه از زيبايي هاي كوير هستند.

كوير به خودي خود يك عمت است. و بايد با آن مطابق ابزار خودش برخورد كرد. يعني همانطور كه وقتي به جنگل ميرويم، نبايد آن را آلوده كنيم ، يا در آن آتش درست كنيم و يا چوب هاي آن را از بين ببريم. در كوير هم بايد به شن ها و ماسه ها، با ديده احترام نگاه كنيم نه به صورت: يك عذاب و امثال آن .  

    البته طول مي كشد تا ديدگاه بشر اصلاح شود. مثلا در مورد معلوليت آدم ها، ديدگاه معمولي، احساس ترحم و يا كمك كردن به آنان و: در بسياري از موارد انزجار و دوري گزيدن از آن ها است . پدر مادر هايي هستند كه: از داشتن فرزند معلول ناراحتند! بسياري از آنان فرزند معلول خود را بر سر راه مي گذارند، و برخي از آنان در مدارس شبانه روزي، پرورش آن ها را به پرستاران واگذار مي كنند.

  اما رشد جمعيت معلولان و نفوذ آن ها، در ارگان هاي فرهنگي واجتماعي، باعث شده ديدگاهها نسبت به آنان عوض شود. بطوري كه الان ما مي دانيم: معلولان اتحاديه جهاني، بازي المپيك و پارا المپيك دارند و: در بسياري از عرصه ها درخشيده اند. يا: درگذشته تمام فيلمفارسي به تبليغ طلاق مي پرداختند، ولي الان كه بچه هاي طلاق در همه جا هستند، ديگر كسي نمي تواند از خوب بودن طلاق، و يا ايجاد بچه هاي طلاق حرف بزند.

    كوير در ايران نيز، جنيه هاي مختلف دارند. در گذشته نه چندان دور آمريكايي ها، در ايران آنجا را با صحراي نوادا اشتباه گرفته بودند، و زباله هاي اتمي را مخفيانه در آن دفن مي كردند! اكنون شايد خيلي ها ندانند كه بسياري از: نقاط كوير آلوده است و :زباله هاي اتمي اثر خود را دركشاورزي و: دامداري منطقه گذاشته است.

      بسياري از دانشمندان آمدن، طوفان و زلزله در ايران يا: ژاپن و يا آمريكا را نتيجه همين كار ها ميدانند. زيرا دنيا اكنون روي بمب اتم ايستاده است. در جاهايي كه امكان استقرار موشك، با كلاهك هسته اي بوده خود آن بمب ها را، مستقر كردند و درجاهايي مثل كوير هم، زباله هاي آن را دفن كرده اند. موشك ها و بمب اتمي برخي از اين سايت ها، بيش از هشتاد سال عمر دارند. كه همين مقدار براي فرسوده شدن ديواره ها و: جداره هاي اتم ها كافي است.

        جنبه ديگر كوير ها غير طبيعي بودن آن است. يعني بسياري از اين كوير ها قبلا كوير نبودند! ميگويند كوير نمك در ايران، قبلا درياچه بوده مانند: درياچه اروميه يا پريشان و.. كم كم خشك شده و: نمك هاي آن باقي مانده است . يا كوير لوت را مي گويند: قبلا جنگل بوده ولي استفاده بي رويه و قطع كامل درختان آنجا، توسط بشر آن را به اين روز در آورده است.

ريز گرد هاي غربي ايران، اغلب همين سرنوشت را دارند. يعني در اثر تخريب محيط زيست در عراق و عربستان، همه محيط جنگلي به بياياني تبديل شده است. لذا بايد براي رهايي از ريز گرد ها، مهندسي معكوس كرد و درختان را دوباره كاشت. و نخلستان ها را احيا كرد.

   در اين جا جنبه سوم ظهور مي كند، و آن حاكميت درخت است. يعني اهميت دادن به درخت ها، باعث بي اهميت شدن بي درختي، يا بي آبي است. تئوري افزايش سرانه فضاي سبز،كه توسط شهرداري ها مطرح مي شود. درست درنقطه مقابل تئوري نابودي فضاي سبز، در چند دهه پيش است. زيرا در عصر ساختمان ها و آسمان خراش ها، تخريب محيط زيست يك افتخار محسوب مي شد! و تمام امكانات و اختراعات بر اساس: تخريب هرچه بيشتر محيط زيست استوار بود.

    اكنون برعكس شده يعني: آنقدر به درخت و فضاي سبز احترام مي گذارند كه: انسان تصور مي كند دنياي درخت پرستي، عصر باستان دوباره زنده شده است. يكي از ضرر هاي درخت پرستي، همين نامطلوب بودن كوير است. يعني درخت پرستي دو گزينه دارد: داشتن درخت، خوب است و نداشتن درخت بد. و چون كوير درخت ندارد، پس بد است.

    در حاليكه در نعمت خداوند، همه چيز نعمت است. درخت اهميت خود را دارد و: كوير براي خود مهم است. كوير آمادگي درخت دار شدن هم دارد.همانطور كه جنگل آمادگي كوير شدن . و اين به اراده و همت بشر بستگي دارد. اولين اراده بشري، كوچ يا هجرت است. يعني اگر انساني از جنگل زيبا، ناراضي بود ميتواند به صحرا ، دشت و كوير يا كوهستان هجرت كند. يا برعكس كساني كه از كوير يا: دشت و بيابان خسته شدند، ميتوانند به مناطق كوهستاني و جنگلي بروند.

حالت دوم اراده، سكونت و تغيير است يعني: به جاي هجرت به مناطق معكوس، همان منطقه را معكوس مي كنند. يعني خداوند به بشر اراده داده: تا بتواند يا خود را با محيطي وفق دهد يا، محيط را باخود هماهنگ كند.   

Il est nécessaire d'apprécier les bénédictions
340.000.000 kilomètres de désert à un 1.648.000 kilomètres carrés, elle est un lien divin, pas une bénédiction par signes. Ainsi devrions-nous tous être sur le côté sécuritaire. Desert en Iran, c'est un avertissement ou un: Mark danger ou une bénédiction à tous.
Vous ne pouvez pas dire que tout va bien parce que nous aimons! Et je n'aime pas quelque chose de mauvais. En sciences nouvelles Tourisme, Desert trekking comme un domaine de l'écotourisme est concerné: parce que la nuit il est un bel espace, et la lune et les étoiles en elle, dont il ya de plus beau. Extrêmement calme et la proximité de l'horizon, toute la beauté du désert sont.
Le désert lui-même est une bénédiction. Et doivent être traitées en conformité avec leurs propres outils. Cela signifie que lorsque nous allons dans les bois, ne pas les contaminer, ou il ne se déclenche pas ou le sortir du bois. Devraient être inclus dans le sable du désert, et de gravier, par rapport à nous regarder non pas comme une agonie et ainsi de suite.
    Il faut un point de vue humain corrigée. Par exemple, dans le cas des personnes handicapées, la perspective ordinaire, ressentir de la pitié, ou de les aider et, dans de nombreux cas, il ya de la haine et de s'éloigner de. Ce sont les parents d'un enfant handicapé en colère! Beaucoup d'entre eux viennent de la manière de leurs enfants handicapés, certains d'entre eux dans des pensionnats, les stimulent sont affectés à des infirmières.
  Mais la croissance de la population handicapée et son influence sur les organes culturels et sociaux, provoquant leurs attitudes à l'égard du changement. Alors maintenant, nous savons: l'Association mondiale des personnes handicapées, des Jeux olympiques et paralympiques, et dans de nombreux domaines, ils ont excellé. Ou: Film persan antique a commencé à revendiquer le divorce, mais maintenant que les enfants du divorce sont partout, on ne peut pas être bon divorce, les enfants du divorce, ou de créer de parler.
    Desert en Iran, ont différents EGP. Américains dans le passé pas trop lointain, dans le désert du Nevada où ils étaient confus et clandestin des déchets nucléaires enterrés dedans! Beaucoup le savent déjà bon nombre des zones désertiques infestées de: déchets nucléaires et ses effets sur l'agriculture: la zone de l'élevage a.
      Beaucoup de scientifiques venant tempête ou un séisme au Japon et les États-Unis savent que le résultat de ce travail. Maintenant, le monde est debout sur la bombe. Voici le déploiement éventuel de missiles avec des ogives nucléaires et des bombes elles-mêmes, ont été déployés sur place, comme le désert, les déchets et enterré. Missiles et des bombes atomiques, certains de ces sites, vieux de plus de quatre-vingts années. Voilà pour les anciens et les murs: les atomes de la paroi est suffisante.
        Un autre aspect est un peu anormale. Bon nombre de ces requêtes qui, auparavant, n'avaient pas désert! Appelé le désert de sel en Iran, étaient autrefois des lacs comme le lac Ourmia ou distrait. Lentement séché et sel de la dépouille. Ou Lut désert dire: autrefois boisées, mais l'utilisation incontrôlée des arbres coupés complets, où l'homme a apporté à ce jour.
Ouest de la poussière fine, ont souvent le même sort. Les effets de la destruction de l'environnement en Irak et en Arabie Saoudite, tout le désert est devenu un environnement forestier. Par conséquent, pour se débarrasser de la poussière fine, d'ingénierie et de re-plantation d'arbres inversés. Et Groves relancé.
   Le troisième aspect apparaisse ici, et l'arbre de la règle. L'importance des arbres, causant banaliser sans arbres ou sans eau. Théoriquement augmenter l'espace vert, qui est proposé par les municipalités. Juste en face de la théorie, la destruction de l'espace vert, il ya quelques décennies. Dans l'âge des bâtiments et des gratte-ciel, la dégradation de l'environnement a été considéré comme un honneur! Et toutes les installations et inventions fondées dégradation de l'environnement d'autres hypothèses.
    Maintenant, en revanche, signifie autant d'espace vert avec des arbres et le respect l'homme pense que le monde de l'adoration de l'arbre, relancé l'ère antique. Un inconvénient de l'arbre culte, c'est désert indésirable. Le culte des arbres a deux options: un arbre, l'arbre du bien et non du mal. Et les arbres du désert n'est pas si mal.
    Alors que les bénédictions de Dieu, tout est une bénédiction. L'arbre a sa propre signification: le désert lui-même est important. L'arbre est en préparation pour le désert., Que la forêt est prêt à déserter. Il dépend de la volonté et de l'effort humain. La volonté humaine, migré ou migrent. C'est à dire si l'un de la belle forêt, était malheureux d'être désert, les plaines et les déserts et les montagnes à la migration. Ou, inversement, ceux qui abandonnent ou plaines et les déserts ont été épuisées, peut aller dans les montagnes et la forêt.

La dernière volonté, et le changement de résidence, à savoir: au lieu de migrer à inverser, renverser dans la même zone. C'est la volonté de Dieu à l'homme: être ou d'adapter votre environnement ou l'environnement, à agir de manière coordonnée. 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۳۳ نظر(0)

راه حل هاي خيالي براي اقتصاد كشور، از حد و مرز تئوريك و يا نظريه پردازي علمي عادي، عبور كرده و به يك توهم تبديل شده است! استاد دكتر كميجاني معاون رئيس كل بانك مركزي ،در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، اعتراف كرد كه تمام اعداد و ارقام را به هم ريخته، تا بتواند يك: كور سوي اميدي براي خروج از بحران: ركود تورمي پيدا كند! ولي نتوانسته و همه راه ها، به رشد منفي ختم شده است!

   براساس آمار ارائه شده بانك مركزي، به معاونت ايشان، رشد اقتصادي ايران هرساله بطور متوسط، هفت درصد منفي بوده و:چون  سرجمع اين رشد منفي هر ده سال، صد درصد منفي مي شود،يعني اينكه تا كنون سه بار ايراني ها به همراه اقتصادشان مرده اند و ما خبر نداريم! چون در سي وشش سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، سه بار و نيم رشد اقتصادي، منفي صد درصدي! شده و بودجه ها به زير خط قرمز رسيده، و خزانه ها خالي گشته !

     حالا چرا ايراني ها هنوز زنده اند و:فعاليت اقتصادي مي كنند معلوم نيست؟ و از آن بدتر!پس اين همه اختلاس و دزدي از كجا مي آيد؟ اگر پول نيست و: پايه پولي سال ها است كه صفر شده،و بانك مركزي بايد به حراج گذاشته شود و: به بخش خصوصي با :كمترين بها و به اقساط طولاني واگذار شود؟!  و اگر رشد اقتصادي نيست، پس اختلاسي هم نبايد در كار باشد ؟و شايد هم، همه اين ها، يك توهم توده اي و انباشته باشد!

     وزير صنعت هم در اين همايش براي خوش آمد آقايان گفت كه: براساس سياست پولي صحيح اين آقايان بوده كه: توليدات خود رو افزايش يافت. ولي از آن طرف هم گفت كه: سياست هاي باز وزارت خارجه باعث شده تا تحريم ها رفع شود و: قطعات از مبادي برسد و همين موجب شده تا خط توليد كامل شود.

     اين نشان مي دهد برخلاف روزهاي انتخابات،كه آقايان عملگرا بودند و از اين حساب كتاب ها  و آمار هاي بانك مركزي انتقاد مي كردند، از عملگرايي آنقدر عقب نشيني كردند كه:نه تنها نياز به تئوري سازي ندارند بلكه با خيالپردازي و تصورات، برنامه ريزي مي كنند.!

     قبلا رئيس جمهور محترم مي گفت: مردم تورم را با جيب خود احساس مي كنند. اين يعني واقع گرايي كامل و عملگرايي صرف . ولي حالا وزير اقتصاد آمده، اصول اقتصادي را كه هنوز در بوته نقد نرفته، با تئوري هايي كه همگي بدون اثبات فرضيه، بيان مي شود و جرات به خود نمي دهند تا نقد آن ها را بشنوند. مشكلات اقتصاد كشور را كاملا حل كرده! و ديگر جاي نگراني باقي نمانده است.     جالب است كه در همه اين تصورات(راهبرد هاي پيش رو) اقتصادي مي گويد: فلان طرح را تهيه كرديم! و فلان كار را به مجلس پيشنهاد داده ايم . گويا مشكلات فلاكت اقتصادي و ركود تورمي! با چند پيشنهاد به مجلس و در انتظار تصويب بودن آن حل مي شو د

       گرچه حتي خود تئوري فلاكت اقتصادي و يا: ركود تورمي هم نادرست و: يك امر موهوم و برخاسته از تصورات ذهني است. چرا كه ركود و تورم دو امر متضاد هستند. و براساس اصول اوليه منطق ، دو امر متضاد در يك موضوع واقع نمي شوند. مانند نور و تاريكي، اصلا نبود نور به معني تاريكي است. پس چطور اين دو با هم جمع مي شوند؟  ركود اقتصادي برعكس تورم است. و در دوران هاي اقتصادي يا ادوار اقتصادي (ترند يا روند) پشت سرهم، با اختلاف فاز حركت مي كنند. حالا آقايان در صورتي كه لازم بدانند ، قدرت آن را دارند كه سر خر را به هرطرف كج كنند. مخالفين هم كه تريبوني ندارند .

      در بررسي هاي اقتصادي ثابت شده: تورم و ركود، هر دو  لازمه اقتصاد است. با خيالات نمي شود، اين دو را باهم مخلوط كرد. يا منكر آن شد يا آن را ازبين برد. ازبين بردن تورم يعني نابود كردن اقتصاد!. مثلا شما خيلي دوست داريد كه تيم ملي فوتبال ايران، قهرمان جام جهاني شود و جام را به تهران بياورد. ولي آيا عملا زير بنا ها را آماده كرده اند؟ يا در انتها همه تقصيرها به گردن بي پولي مي افتد؟

     در تمام دنيا ي به اصطلاح آنان پيشرفته، نرخ بهره 4يا 5 درصد است!ولي  آقاي دكتر نيلي با پررويي تمام مطرح مي كند كه: بهره بايد باز هم بالاتر برود! او مي گويد از پرداخت وام هاي بلند مدت، بايد كاست وبه وام هاي زير يكسال (سرمايه در گردش ) توجه كرد. اين هم يعني مرگ توليد. و احياي قاچاق.

     زيرا تنها جايي كه به راحتي مي تواند انتظار بانك ها را، در بالابودن سود و برگشت سريع پول، برآورده كند همين قاچاق مواد مخدر و: دارو و رواج روسپيگري است. حتي ايشان شكست بانكداري بدون ربا راهم اعلام كرد! و گفت تجربه خوبي نبوده است؟

آيا اينها در كجا زندگي مي كنند كه: اين همه از واقعيت ها دور هستند؟ گاهي احساس مي شود حتي، براي سخنراني، دوپينگ مي كنند تا چانه گرم شود و: براي سخنراني وقت كم بيايد!

ضديت با بهره بالا را ، آقاي دكتريحيي  ال اسحاق هم نگاه مجرمانه ميداند! و مي گويد كه اين نگاه بايد اصلاح شود.نمي گويد ربا خواري و نزول اصلاح شود مي گويد زبان منتقدان بسته شود
 
Économie imaginaire
Des solutions imaginatives pour l'économie du pays, la limite théorique de théorisation normale ou scientifique, passé et est devenu une illusion! Professeur Dr. Kmyjany vice-président de la Banque centrale, le vingt-quatrième conférence annuelle sur la politique monétaire et de change, a admis que tous les numéros de la distribution, de sorte que celui-ci: la crise de l'espérance aveugle: la stagflation peuvent trouver! Mais pas toutes les routes mènent à une croissance négative!
   Selon les statistiques fournies par la banque centrale, son adjoint, la croissance économique annuelle moyenne de sept pour cent était négatif et que le nombre total de dix années de croissance négative, négative à cent pour cent, qui est, depuis les Iraniens trois fois avec l'économie sommes morts et que nous ne savons pas! Parce que les trente-six ans après la révolution islamique de trois fois et demi de croissance économique négative, à cent pour cent! Et des fonds reçus au titre de la ligne rouge, et le trésor était vide!
     Pourquoi les Iraniens vivent encore: l'activité économique ne sont pas connus? Et il ya pire, si tout cela vient de détournement et de vol? Si ce n'est pas de l'argent: l'année de la base monétaire est égal à zéro, et la banque centrale devrait être vendu aux enchères pour le secteur privé avec le prix le plus bas et le paiement sera transféré à longtemps! Si la croissance économique est non, alors il devrait fonctionner détournement est peut-être tout cela, une illusion de masse et est empilé!
     Le ministre de l'Industrie a déclaré l'accueil de la conférence, messieurs, que ce monsieur avait raison sur la politique monétaire: la production de plomb a augmenté. Mais a également déclaré que la politique du ministère de l'ouverture des sanctions à enlever et parties des ports sera terminée, ce qui a conduit à la ligne de production.
     Cela montre que, malgré les jours d'élection, les hommes pratiquaient les livres et comptes des statistiques de la Banque centrale critiqués de l'activisme retraite de sorte que non seulement ils n'ont pas besoin, mais les théories fantastiques de l'imagination et de la planification que.!
     Ancien président respecté dit, un gonflement avec des gens qu'ils sentent leur poche. C'est le seul réalisme plein et pragmatisme. Mais maintenant, le ministre de l'économie, l'économie de l'usine, qui n'est pas encore critique, sans théories éprouvées, toutes les hypothèses, a exprimé les problèmes économiques de son pays complètement résolus! Et il ya une autre inquiétude. Il est intéressant de noter que dans toutes ces images (stratégie à l'avance) l'économie dit que nous avons préparé un tel plan! Et ces travaux ont proposé au Parlement. La misère économique et la stagflation semble! Avec une proposition au Parlement et est en attente d'approbation à résoudre devient
       Même si leur théorie ou la misère économique: la stagflation faux et insaisissable, il découle de l'image. En raison de l'inflation et la récession sont deux opposés. Selon les principes de base de la logique, deux opposés ne sont pas un problème. Comme la lumière et l'obscurité, sans lumière signifie pas de ténèbres. Alors, comment sont les deux ensemble? Inversement ralentissement de l'inflation. Et pendant les périodes de la vie économique ou financière (ou la tendance) en tandem avec la phase de déplacement. Maintenant, messieurs, si elles le font, ils ont le pouvoir de basculer de chaque côté de la rotule. Les inconvénients sont que la plate-forme.
      Des études économiques ont prouvé: l'inflation et de la récession, à la fois indispensable à l'économie. Le fait est de ne pas mélanger les deux. Ou le nier, ou il mourra. Supprimer la inflation détruire l'économie. Vous dites que vous aimez l'équipe nationale de football iranienne Coupe du Monde, et ramener la Coupe à Téhéran. Mais avez-vous fait de l'infrastructure prêts? Enfin, tout le blâme ou prendre le blâme pour la pauvreté?
     Ils ont appelé les pays développés, le taux d'intérêt de 4 ou 5 pour cent! Mais surnageant de plume Dr Nili avec tout suggère que le bénéfice devrait aller encore plus haut! Il a payé des prêts à long terme et les prêts à payer l'année suivante (fonds de roulement) a été donné. Il a également produit la mort. Et la réhabilitation de la traite.
     Le seul endroit qui peut facilement s'attendre à ce que les banques, le profit élevé et de l'argent de rendement élevé pour satisfaire à cette drogue, la toxicomanie et la prostitution sont monnaie courante. Même leur façon déclarée faillites bancaires sans intérêt! Et il n'était pas une bonne expérience?
Où sont ces gens qui sont si loin de la réalité? Parfois, même la parole, le dopage peut être chauffé jusqu'au menton et pour moins de temps conférences à venir!
Haut de l'opposition, le Dr John L. Isaac sait l'aspect criminel! Il suggère que ce point de vue doit être corrigée. Dit ne pas être critiques évier usuraires et de réforme disent que la langue est fermé.
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۳/۱۳۹۳ - ۲۳:۴۰ نظر(0)

سياست زمين سوخته در: فاز سوم!

از هنگامي كه بقيع در مدينه، تخريب شد سياستي روي زبان ها جاري شد: به نام زمين سوخته. يا به اصطلاح يهودي آن: زمين شخم زده . اين به معني آن بود كه وقتي مي خواهند، از مسلمين انتقام بگيرند، بايد طوري انتقام بگيرند كه :هيچ چيزي از نسل و حرث باقي نماند. يعني از انسان و موجودات زنده اعم از دام و كشاوري اثري نباشد.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَاد

در واقع آن ها از(باقيمانده) يا به اصطلاح اعراب :بازمانده بسيار مي ترسيدند  .و اين برمي گردد به تاريخ يهود: زيرا در زمان قبل از تولد حضرت موسي ع، فرعون خواب يك كودك را مي بيند كه: حكومت او را سرنگون مي كند.به اشاره دانشمندان و فضا شناسان، دستور مي دهد:همه كودكان را بكشند و زنان حامله را ساقط كنند، تا كودكي باقي نماند كه بعدا قيام كند! و فرعونيان را سرنگون كند. ولي به اراده خدا همان يك كودك كه زنده ماند، در بارگاه خود فرعون رشد كرد، تمام كاشته هاي آنان را بر باد داد.

لذا بني اسرائيل كه بعدا خوي فرعوني گرفتند،با خود حضرت موسي درگير شدند، واز فرعون و زمان فرعونيان، به حسرت ياد كردند كم كم پي بردند كه: نبايد يك قبطي زنده بماند! و اگر اين قبطي يك كودك هم باشد، نبايد به اورحم كرد! حتي اگر در آب باشد و پدر و مادر خود را هم، ازدست داده باشد.

    به همين جهت حدود 90سال پيش ،در موقع اشغال مدينه، در فاز اول، همه چيز را تخريب كردند و: همه آثار شيعيان را از بين بردند. ولي چون با مقاومت مسلمانان روبرو شدند، در شهر هاي ديگر نتوانستند اين كار را بكنند. وقتي ديدند در قبله دوم، نمي توانند كاري بكنند  قبله اول مسلمين را، براي اين كار انتخاب كردند. در آنجا ديگر فقط شيعيان نبودند، بلكه قانون زمين شخم زده مي گفت: بايد هرچه مسلمان است ازبين برود.

لذا مي بينيم در حدود 60سال پيش، با حمله به مسجدالاقصي ،با قساوت تمام مردم را كشتند ! حتي به زنان و كودكان رحم نكردند. مخصوصا كودكان كه در شكم مادر بودند، آن ها را با شكل فجيع تري كشتند.

الان در فاز سوم، در سراسر جهان اسلام دست به كشتار مي زنند: عراق و سوريه يا: هند و پاكستان ، افغانستان و جمهوري آذربايجان ،به طرز فجيعي مردان و زنان را سر مي برند. و كودكان آن ها در شكمشان مي كشند. اين خشونت يا وحشيگري نيست، بلكه اعتقاد است.

     يعني آن ها براساس اعتقاد به بازمانده شوم، همه كودكان را مي كشند. براي درك بهتر موضوع ، سيف الله داد كارگردان خوب ما، به همين اسم فيلمي را در مورد: فلسطيني ها ساخت. او نشان داد كه صهيونيست ها، به يك شهر مسلمان نشين حمله كردند و: همه را كشتند ولي خداوند خواست تا يك كودك، از اين همه جمعيت مورد غفلت آنان واقع شده و زنده بماند.

   همين زنده ماندن اين كودك، نويد آزادي فلسطين بود. همانطور كه تاگور مي گويد : تولد هر كودك نشان آن است كه: هنوز خداوند به اين بشر اميد وار است!و اين يك استعاره نيست، بلكه اعتقاد يهوديان صهيونيست است. و اين اعتقاد جنبه حياتي هم دارد . واقعيت اين موضوع موقعي روشن شد كه:در عصر ما هم ، كودكان در قنداق ها در دو جا، براي اسرائيل خطر آفرين شدند:

    يكي در ايران كه امام خميني، در سال 1342اعلام كرد: ياران من همه در قنداق ها هستند! و بعدا در سال 1357همين ها ، در روز دانش آموز قيام كردند و: رژيم حامي اسرائيل ايران راساقط كردند! بار دوم  همين كودكان در قنداق 1979،در سال 1999انتفاضه را به وجود آوردند! كه با سنگ و قلاب ، تير و كمان به جنگ تانك ها رفتند و: اسرائيل را به زانو در آوردند.

لذا فاز سوم سرزمين سوخته با ظهور القاعده كليد خورد. و اين فتنه اي بود كه همه پيشگويان براي سال 2000پيش بيني كرده بودند! در 11سپتامبر اين موضوع به اوج خود رسيد. ال يهود يعني رئيس القاعده كه: بنام بن لادن معرفي شد، با مشاركت آمريكايي ها ي صهيونيست،و تقبل همه هزينه هاي نظامي آنان، به افغانستان و عراق حمله كردند.

البته هدف آن ها فقط عراق يا افغانستان نبود، بلكه آنان مي خواستند سياست زمين سوخته را، در تمام كشورهاي اسلامي اجرا كنند.اما بودجه آن ها ته كشيد و: لذا استخدام مزدور سخت تر و سختر شد.

اكنون القاعده در قالب تكفيري ها و سلفي ها در نام هاي جندالله و جبهه النصره و ديگران،همان سياست را ادامه مي دهند. آن ها مسلمان نيستند بلكه، در مدارس مربوط به آل يهود، با عقايد شديدا صهيونيستي، ولي به ظاهر اسلامي، رشد كردند. براي آن ها همه چيز بوي خيانت مي دهد. آن ها حتي از درختان مي ترسند!زيرا همين درختان هستند كه: چوب را براي تيرو كمان بچه هاي كوچك فلسطيني، هديه مي دهند!

در ميان مسلمانان، ساده انديش هاي زيادي وجود داشتند كه: زمينه گستاخي آن ها را فراهم كردند. مثلا وقتي آمريكايي ها، به عراق حمله كردند، تنها گروه خالص در مقابل آن ها، گروه مقتدا صدر بود ولي به بهانه تند روي، آن ها را منزوي كردند و اكنون كه، داعش حمله مي كند در واقع آن ها تقاص: اذيت و آزار اين سيد جليل القدر را مي دهند.

در افغانستان هم، قوم هزاره تنها گروه مبارز واقعي: عليه اشغالگري بودند. ولي مورد آزار و اذيت طالبان قرار گرفتند . تا جاييكه اسماعيل حان،والي هرات هم، خانه هاي آن ها را تش مي زد و: زنان شان را گروگان مي گرفت.

    حالا تنها راه مبارزه با استراتژي زمين سوخته، همين ها هستند و بايد كساني كه به اين ها، آزار و اذيت مي كردند، از آن ها عذر خواهي كنند.

La politique de la terre brûlée dans la troisième phase!
Alors que dans le Jannat al-Baqi à Médine, a été détruite dans la langue de la politique actuelle a été brûlé à la terre. Ou judéo-le: les terres labourées. Cela signifie que quand vous voulez pour se venger des musulmans doit se venger de sorte qu'il ne reste rien des générations et Hrs. C'est pas des êtres humains et de vie, de l'élevage et travail de la ferme.
Le fait que les (résiduels) ou le soi-disant arabes: de nombreux survivants avaient peur, ce qui nous ramène à l'histoire juive:. Du temps avant la naissance de Moïse, comme Pharaon eut un enfant voit que son gouvernement est renversé . lent se réfère à des scientifiques et des astronomes espace, commandera: tuer tous les enfants et les femmes enceintes avortent leurs enfants ont survécu à l'insurrection que plus tard! Et en effet de renverser. Mais la volonté de Dieu comme un enfant qui a survécu, la Cour de Pharaon a augmenté le sien, tous cultivés sur le vent.
Ainsi, les enfants d'Israël, qui étaient plus tard tempérament pharaonique, se sont affrontés avec Moïse, à partir du moment de Pharaon et le peuple de Pharaon, ils apprennent peu à peu à regretter réalisé qu'aucun copte survivre! Et si un enfant est copte, n'est-ce pas, aie pitié! Même si vous êtes dans l'eau, et leurs parents, eux aussi, perdu.
    Donc, il ya environ 90 ans, pendant l'occupation de la Médina, dans la première phase, tout détruit et tout fonctionne chiites détruites. Mais ils confrontées à la résistance des musulmans dans d'autres villes ne pouvait pas le faire. Quand j'ai vu le deuxième homme, ne peut rien faire à propos de la première Qibla des musulmans, il a choisi. Il n'y avait que les chiites, mais la terre est labourée dit musulmans auraient tout détruit.
Nous voyons il ya environ 60 ans, l'attaque sur le Dôme du Rocher, tuant brutalement des gens! N'a pas épargné même les femmes et les enfants. Plus précisément, les enfants qui étaient dans le ventre de la mère, de les tuer avec la plus atroce.
Or, dans la troisième phase, dans le monde entier musulman à commettre assassiner, l'Irak et la Syrie ou: l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, brutalement hommes et les femmes sont. Ils tuent des enfants dans leurs estomacs. C'est la violence ou de brutalité, mais on croit.
     Il est basé sur la survie de croyance, je tue tous les enfants. Pour mieux comprendre la question, Saif Ali a fait un bon directeur, un film du même nom sur les Palestiniens à construire. Il a indiqué que les sionistes, qui attaquaient une ville musulmane: mais l'Éternel frappa tous voulu avoir un enfant, toutes les populations négligées situés survivre.
   La survie de l'enfant, la promesse de la liberté des Palestiniens. Comme Tagore dit que la naissance de chaque enfant, il est démontré que les espoirs humains c'est toujours Dieu, et ce n'est pas une métaphore, on croit que les Juifs sionistes. Cette croyance est essentiel aussi. Quand il est devenu clair que la réalité de notre temps ensemble, les enfants en couches en deux endroits, le risque israélien étaient:
    Un de l'imam Khomeiny en Iran en 1342 a dit: Mes amis sont tous en stock! Plus tard dans la même année 1357, un étudiant se leva et prit le jour: régime pro-Israël en Iran abattu! La deuxième fois, le même enfant dans emmailloter 1979, a créé l'Intifada en 1999! Les crochets de roche, arc et la flèche et sont allés dans le réservoir de bataille: Israël mis à genoux.
Ainsi fait la troisième phase de la terre brûlée, avec la montée d'Al-Qaïda. L'intrigue, c'est que tous les prophètes avaient prédit pour l'année 2000! Ce point culminant le 11 Septembre. Le chef de la communauté juive d'Al-Qaïda: le nom de Ben Laden a été introduit, avec la participation des sionistes américains, et supporter tous les frais de leur armée, en Afghanistan et l'Irak a envahi.
Bien sûr, ce n'était pas seulement l'Irak ou l'Afghanistan, mais ils voulaient une politique de la terre brûlée, dans tous les pays islamiques sont exécutés, mais son avant fond budgétaire:. Plus en plus difficile de recruter des mercenaires étaient.
Maintenant al-Takfir et salafistes au nom de Jundallah et avant Alnsrh et d'autres continuent cette politique. Ils ne sont pas musulmans, les écoles Al-juifs, des idées fortement sionistes musulmans mais apparemment augmenté. Ils trahir quoi que ce soit pour l'odeur. Ils craignent même les arbres, parce que les arbres sont les mêmes bois pour l'arc térawatt jeunes enfants palestiniens, donnent un cadeau!
Chez les musulmans, il y avait beaucoup de crétins qu'il fournit régions étaient défi. Par exemple, lorsque les Américains ont envahi l'Irak, le seul filet en face d'eux, mais le groupe Sadr sous prétexte dur, de les isoler, et maintenant que, attaques Dash peuvent réellement payer les: harcèlement Le SM Jaleel Qadr donner.
En Afghanistan, l'ethnie Hazara, un vrai combattant: qui étaient contre l'occupation. Bien que les talibans ont été harcelés. Ismail loin examiné, le gouverneur de Herat, la maison de l'incendie et les a appelés: leurs épouses ont été enlevés.

    Maintenant, la seule façon de lutter contre la stratégie de la terre brûlée, et sont similaires à celles du total, ont été harcelés, ils devraient s'excuser. 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۳/۱۳۹۳ - ۰۱:۱۷ نظر(0)

به بهانه برگزاري 24مين همايش: سياست هاي پولي و مالي در :سالن اجلاس سران در 25و26خردادماه سال جاري.

نزديك به 36 سال يا بيشتر است كه: سياست هاي پولي و مالي  استعماري، در ايران اجرا مي شود و نتيجه آن، از هم پاشيدگي اقتصادي و: فلاكت و ركود تورمي ،بيكاري و افزايش واردات ، وابستگي بيشتر به در آمد هاي نفتي است. در دولت فعلي هم با خوشحالي اعلام شده كه: روزانه 6ميليون بشكه نفت صادر خواهد شد!

در حاليكه چه مي خواستيم و چه شد!

  در دوران انقلاب اسلامي، لوله هاي صادراتي نفت، به همت كار كنان انقلابي بسته شد. و بعد از انقلاب هم كه به فرمان، امام صادرات نفت آغاز شد، قرار شد روزي 2ميليون بيشتر نفت صادر نشود و: بقيه براي نسل آينده ذخيره شود. تا اقتصاد ايران از نفت مستقل شود. الان بعد ازسي و پنج سال نه تنها، اقتصاد منهاي نفت اجرا نشده، بلكه بجاي 2ميليون بشكه 7دلاري آن زمان، 6ميليون بشكه 120دلاري امروزي صادر مي شود!

در دوران انقلاب اسلامي، بانك ها را آتش مي زدند! چون معتقد بودند آن ها كار ربا انجام مي دهند، و اقتصاد را با بورس بازي از بين مي برند . ولي الان نه تنها بانكها ازبين نرفتند، بلكه زاد و ولد كردند و از سيصد شعبه سال 1356به192هزار شعبه! در سال 1393 افزايش يافتند .و سود 9درصدي سال 1356به 29درصد رسمي در سال 1393رسيد.

واين تازه سودي است كه اعلام مي شود! والا براي دريافت يك وام 5ميليوني، بايد 8ميليون پس بدهي!بعلاوه ، 10درصد آن را به ضامن و ده درصد را به جور كننده وام، 10درصد هم خرج محضر ، سفته وچك و برو و بيا كني. يعني در عرض سه سال، دقيقا دو برابر باز پرداخت كني. براي انتقام از احكام اسلامي هم ، عقود اسلامي در بانكها طوري ميخ كوب مي شود كه: اگر 18ماه تعويق افتاد، همه بدهي ها يكجا و با جرايم ديركرد شود،و مثل كنتور برق با سرعت رقم را، به چند برابر برسانند!

مردم براي مبارزه با مافياي بانكي، صندوق هاي اعتباري خانوادگي درست كردند، ولي بانكها با تبليغات دروغين، آن ها را كلاهبردار و سودجو معرفي كردند و: كاري كردند تا نتوانند دربين مردم، سر بلند كنند.

سياست ها پولي مانند تنقيه، شل و سفت ميشد. گاهي از در دروازه  رد نمي شد! و گاهي از ته سوزن هم عبور مي كرد!

   به دروغ مي گفتند اوراق قرضه منتشر مي كنند تا: با جمع آوري نقدينگي، حجم پول در گردش را كم كنند! ولي سياست آن بود كه دولت را بدهكار كنند، و مردم را از همان روز دوم خريد، تشويق به باز خريد اوراق مي كردند و:با سود بالايي توقع آن ها را زياد مي كردند.

  به سپرده هاي ديداري و غير ديداري، سود بالاتري مي دادند و: به دروغ اعلام مي كردن اين پس اندازها، براي سرمايه گذاري و توليد است! اما معلوم مي شد تبديل به وام هاي كلان شده، و به كساني كه عازم خارج بودند، وام داده اند تا دولت نتواند، از آن ها پس بگيرد. و حتي از معرفي آن ها به قوه قضائيه هم، خود داري مي نمود.

مي گفتند وام براي توليد و توسعه كسب و كار ،وام مي دهند ولي تمام وام ها صرف خريد: كار خانه هاي صوري مي شد، و صاحبان اين كارخانجات صوري، در بانك هاي سوئيس پس انداز مي كردند! و يا در امريكا و كانادا ويلا مي خريدند. و يا در شركت هاي صهيونيستي، سرمايه گذاري مي نمودند!

    از بانكهاي صهيونيستي وام ارزي مي گرفتند، به اين بهانه كه بهره آن ها كم است! و اگر هم زياد بود، حجت شرعي مي اوردند: كه بهره دادن به يهوديان اشكالي ندارد! همان وام هاي با بهره 5درصد را، به ايراني ها مي دادند با 29درصد. و اسمش را مي گذاشتند خريد دين!

دلارهاي نفتي را به خزانه تحويل نمي دادند! چون مي گفتند ما تحريم هستيم و نمي شود، دلارها را به داخل منتقل كرد!ولي براي خريد رژ لب و كاندوم بلافاصله، حواله ارزي با اچ دي ال ارسال مي شد، و كسي هم نمي پرسيد پس تحريم نيستيم؟

وام هاي ارزي براي خريد دارو داده مي شد، و بعد از مدتي معلوم مي شد كه در سواحل قناري، روي آب ها قيقاج مي روند.

هرچه وام يارانه اي بود ، كارمندان خود بانك ها با سند سازي، بالا مي كشيدند و نمي گذاشتند كسي، خبر دار شود.

    ما همه اين سال ها در روزنامه كيهان و اطلاعات ، حيات اسلام و مناقصه مزايده و: سايت ماهين نيوز قلم زديم و گفتيم، ولي كسي گوش نداد! چاره همه اين دردها، در يك جمله است: وآن توزيع يارانه ارزي است.

   اينهمه دولت ها ادعا مي كنند: قرار است كار مردم به مردم واگذار شود، ولي تابحال نشده بگويند بيا: اين يك دلار را هم بگير و خودت خرج كن! فقط مردم بايد در جايي كه خطر جاني دارد، در صحنه باشند والا در موقع تقسيم دلار ها، نه حضرت علي مي شناسند نه امام حسين!

   در حاليكه طبق نص احكام اسلامي، در آمد دولت بايد به طور مساوي و: عينا به همه مردم داده شود . يعني پيامبر و حضرت علي ع غنيمت ها را، تبديل نمي كردند تا مثلا پولش را بدهند.در آمد نفت هم عينا بايد به دلار، به مردم پرداخت شود نه اينكه يارانه شود در: دارو و يا خودرو و لاستيك و بنزين!

طبق حساي ما 6ميليون بشكه نفت در روز، با بشكه اي 120دلار ماهي 20ميليارد دلار مي شود. جمعيت اگر 80ميليون هم باشد، ماهي 250دلار نا قابل سهم هر ايراني مي شود. 35سال دولت خرج كرده، مردم تماشا كردند! دوسال هم، مردم خرج كنند دولت تماشا كند
Politiques: monétaire et budgétaire inutile!
Sous le prétexte de la tenue de la 24 ème Conférence: politiques monétaires et budgétaires à Summit Hall sur 25 et 26 Juin de cette année.
Près de 36 ans ou plus que les politiques monétaires et budgétaires de la colonisation, en Iran est exécutée et le résultat de la désintégration économique: la pauvreté, la récession, l'inflation, le chômage et l'augmentation des importations a été plus dépendante du pétrole. Le gouvernement actuel est également heureux d'annoncer que six millions de barils par jour sera!
Mais ce que nous voulions et ce que c'était!
  Pendant la révolution, le pipeline d'exportation de pétrole, a été fermé par le personnel révolutionnaire. Après la révolution de la roue, l'imam a commencé à exporter du pétrole, plus l'huile sera un jour publié de 2 millions et le reste sera enregistrée pour les générations futures. L'économie iranienne est indépendante du pétrole. Maintenant, après trente-cinq ans, et pas seulement l'économie, hors pétrole, pas de fonctionner, mais au lieu de 2 millions de barils 7 $ un à l'époque, 6 millions de barils sont exportés $ 120 aujourd'hui!
Pendant la révolution, les banques incendiées! Les aimants fonctionnent parce qu'ils croient qu'ils font, et la spéculation économie tuent. Mais je n'ai pas seulement tuer les banques, mais leur naissance et trois cents succursales dans 1356-192000 branches! A augmenté en 1393., Et le bénéfice de 9% en 1356 à 29 pour cent en 1393 est devenue officielle.
Et cette nouvelle prestation sera annoncé! Sinon, obtenir un prêt de 5 millions de dollars, 8, le must de la dette! En outre, 10 pour cent et dix pour cent pour basculer le type de prêt, de 10 pour cent les dépenses mentor, vérifier et billet et vous laisser aller. Que dans les trois ans, vous payez exactement le double. La Revanche de la loi islamique, les contrats islamiques se pétrifier les banques de sorte que si un retard de 18 mois, toutes les dettes ensemble et délits de retard, et un chiffre de la vitesse du wattmètre, il peut se multiplier!
Les gens à lutter contre la famille de fonds de crédit bancaire de la mafia ont travaillé, mais les banques avec la publicité mensongère, la fraude et grossiste Ils les ont présentés: ils travaillaient chez les gens à augmenter.
La politique monétaire, comme les lavements, était lâche et serré. Certains des portes n'ont pas été rejeté! Parfois, la partie inférieure de l'aiguille passant à travers!
   Pour émettre des obligations, ils ont menti à: collecter de l'argent, de réduire le volume de monnaie en circulation! Mais c'est la politique de la dette publique, et l'achat de la deuxième journée, ils ont été encouragés à être ouverts à l'achat de titres et avec des attentes élevées de profit étaient élevés pour elle.
  Dépôts visuels et non-visuels, des profits plus élevés, et faussement déclarer ces épargne, l'investissement et la production! Mais il s'avère que l'énorme prêt, et laisser ceux qui ont pris des prêts du gouvernement échoue, ainsi soit-il. Et même les présenter à la justice, qui s'abstient.
Prêts pour la production et le développement de l'entreprise dit, mais tous les prêts sont prêts à acheter: travail sur le front de la maison, et les propriétaires de ces usines affronter dans les banques suisses avaient des économies! Et villas acheté aux États-Unis et au Canada. Ou des sociétés israéliennes, leur investissement!
    Les banques israéliennes empruntaient de change, d'intérêt sous prétexte qu'il est faible! Et si elle était élevée, ce qui pourrait apporter une preuve juridique: l'intérêt pour les Juifs est très bien! Le même prêt avec intérêt de 5%, avec 29 pour cent des Iraniens étaient. achat de la dette de vente et d'!
Pétrodollars n'ont pas été livrés à la crèche! Nous ne disons pas qu'ils vont boycotter les dollars dans déménagé! Mais le rouge à lèvres et des préservatifs à acheter immédiatement, avec les mandats étrangers ont été envoyés DH L, et qui a également demandé de ne pas alors ne pas sanctionner?
Prêts en devises étrangères pour acheter des médicaments a été donné, et après un moment il était clair que la côte des Canaries, les eaux sont en zigzag.
Le prêt bonifié, les banques de la documentation de leurs employés, qui n'ont pas mis en place, les nouvelles sont importantes.
    Toutes ces années, nous Kayhan et informations aux enchères en direct et enchérir Islam: Mahin site Nouvelles et dit que nous avions un stylo, mais qui n'avons pas écouté! Solution pour tous ces enfants, dans une phrase: C'est la distribution des subventions étrangères.
   Pourtant, la demande: le travail est exercé par le peuple, mais personne ne viendrait jamais à cela, vous passez un dollar et vous me trouvez! Ce n'est que lorsque les gens ont la vie en danger, ou dans les scènes de dollars dans les limbes quand ni savoir ni Imam Ali Imam Hussain!
   Bien que le libellé des règles qu'ils sont venus gouvernements doit être égale à: toutes les personnes sont les mêmes. C'est à dire le Prophète et Hazrat Ali AS butin, ne se sont pas pour leur argent. D 'recettes pétrolières devrait être le même en dollars, versée aux personnes plutôt que d'être subventionné médicament ou de véhicule et des pneus et de carburant!
Nous avons 6 millions de barils par jour, selon un compte chez nous 120 $ par baril si la population de poissons est de 20 milliards de dollars est de 80 millions de poissons à 250 $ par action neutraliser l'Iran. Le gouvernement a passé 35 ans la regardaient deux personnes ensemble, les gens vont regarder la dépense du gouvernement.
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۴۱ نظر(0)

عمليات وهابي سازي

عربستان عملياتي را آغاز کرده تا: منطقه خاورميانه را به: منطقه اي وهابي تبديل کند. براساس طرح جديد، ايران بايد از هرگونه دخالت در: امور خاورميانه منع شود ، تا عربستان بتواند تمامي كشورهاي خاورميانه را، از وجود شيعيان پاكسازي كند. و همه بقاع و مكان متبركه آن از بين برود.موقتا ايران مانند واتيكان، از اين طرح بيرون است.ولي موشك هاي دور برد و كلاهك هسته اي هم آماده است، تا اگر چنانچه به اين سياست تن ندهد،ايران هم  در اين طرح قرار گيرد.

   به گزارش ماهين نيوز از رياض،  اين موشك ها كه به تازگي در چند مانور :نظامي عربستان هم به نمايش گذاشته شده، توان تخريبي بالايي دارد.و همه آن ها رو به تهران تنظيم شده و: آماده شليك مي باشد. البته طراحي عمليات طوري است كه: مانند جنگ تحميلي كليه موشك هاي شليك شده، از سوي ناوهاي آمريكايي اعلام شوند. تا ايران نتواند رد آن ها را پيداكند. همزمان ناوهاي آمريكايي هم، در منطقه هم ارز مستقر خواهند بود، تا اين تاكتيك مانند گذشته بي خطر باشد.

 اين عمليات كه "شخم زدن زمين" نام دارد، قرار است عربستان در هر يکي از کشورهاي منطقه، از طريق يکي از گروه هايي که با آن ارتباط دارد،‌ کل آن کشور را تسخير کرده و: آن را به کشوري وهابي  تبديل کند.اولين كشوري كه در طرح جديد عربستان قرار گرفته عراق است.  اهرم فشار و بازوي فعال عربستان  در عراق، تكفيري ها  هستند، كه تجربه جنگ در سوريه و تركيه و اردن را دارند.

     آنان قرار است بعد از اشغال کامل عراق ، اين کشور را به کشوري ضد شيعي در منطقه تبديل کنند.اين طرح عربستان براي اينكه از عراق کليد خورده باشد، مقدار زيادي پول و سلاح براي تكفيري هاي آنجا ارسال شده است. اين امر در تاييد ادعاهاي مطرح شده توسط "دفتر اطلاع رساني جنبش سلفي لبنان" است. زيرا آنان مي گويند:چون ايران در کشورهاي مختلف، از جمله يمن از طريق حوثي ها، و لبنان از طريق حزب الله، چنين سرمايه گذاري کرده است.پس آن ها نيز بايد چنين كاري كنند.

     هدف آنها بي ثبات کردن کشورها و: سپس اشغال و، تكفيري  کردن آن ها است. برنامه آن ها پايان دادن به: تمام ادعاهاي ايران، در برتري جويي در منطقه است.آن ها سعي دارند به سرعت عراق را، از وجود شيعيان پاكسازي كنند و: كليه مساجد آن ها را تخريب نمايند. آنان اولين هدف خود را از بين بردن: شهر كربلا و حرم امام حسين ع اعلام كرده اند..

   روش آن ها در اين عمليات هاي گسترده، قتل عام فجيع شيعيان به سبك صبرا و شتيلا است. آنان در خيابان ها و جاده ها شيعيان را، دنبال و آنان را به قتل مي رسانند. و در خانه هاي آنان نيز از هيچ جنايتي فروگذار نمي كنند.و چنان وحشتي ايجاد ميكنند كه همگي، خانه و سرزمين را رها كنند و شهر ها خالي شود. تا به راحتي در تصرف بگيرند.

 چنانچه برخي افراد هم در شهر باقي بمانند. ابتدا آنان را قتل عام مي كنند و :اگر بازهم مقاومت كردند، از آنان به عنوان سپر هاي انساني استفاده كنند.زنان و كودكان را درمقابل پدر و مادران مي كشند، تا ترس و وحشت بر آنان غلبه كند. اكثر افراد تكفيري را بستگان همين افراد تشكيل مي دهند. لذا همه تكفيريها صورت خود را مي پوشانند تا: شناسايي نشوند.  

بر اساس اطلاعات ماهين  نيوز از ستاد تكفيري ها در الانبار، اطرافيان صدام همگي متحد شده و: فرماندهي اين عمليات را به دست گرفته اند. نقشه كربلا و حرم ديگر امامان شيعه، بر روي ديوار اتاق جنگ نصب شده و: قرار است با اعزام گروهي به عنوان: پيشتازان شهادت، جهاد انتحاري را در اطراف حرم شدت بخشند. و بعد با كمك سلاح هاي پيشرفته، از بالا به شهر حمله كنند. عوامل آن ها در داخل شهر كربلا نقاط حساس را شناسايي كرده اند .

    آن ها فقط سعي دارند دولت عراق را مجبور كنند كه: ايراني ها را از كربلا بيرون كند. براساس صحبت هاي تلفني با نوري مالكي، وعده  داده اند كه اگر از ايران كمك نخواهد، او را بر جاي خودش نگهدارند.

مناطق شمال عراق و نقاط مشترك با تركيه، از لحاظ امنيتي در حالت بهتري قرار دارند و: داعش مي تواند بدون حمله، آن جا را تصرف كند.لذا اهميت حمله به جنوب، بيشتر است. آن ها به دولت عراق فشار آورده اند تا: از قبول هرنوع كمك از ايران، حتي در قالب انسان دوستانه و يا :كمك هاي مالي و باز سازي، جلوگيري كند و سهميه زيارتي را قطع نمايد.

    برخي اطلاعات حاكي  از آن است كه: با كمك هوشيار زيباري و برخي ديگر از اعضاي دولت، و كاركنان رياست جمهوري عراق، اطلاعات ارتش ايران،در اختيار گروه داعش قرار مي گيرد. براساس اخرين تصميمات ، از خروج منافقين و افسران اطلاعاتي آمريكا، و نيز شركت هاي امنيتي جلوگيري به عمل آمده و: از انان خواسته شده در قبال ماندن در عراق، به دولت اسلامي عراق و شام(داعش) كمك كنند.

 Opérations wahhabites de

L'Arabie saoudite a commencé l'opération: le Moyen-Orient: wahhabite régional convertir. Selon le nouveau plan, l'Iran devrait avoir toute implication dans les affaires du Moyen-Orient est interdite, de sorte que tous les pays du Moyen-Orient de l'Arabie saoudite, les chiites là pour nettoyer. Et tous les sanctuaires et lieux saints détruits. Temporairement Iran, comme le Vatican, le plan est sorti., Mais missiles à longue portée et d'ogives nucléaires prêtes à tonne si pas la politique, l'Iran dans ce projet être.

   Mahin reportages en provenance de Riyad, les Rockets récemment dans un peu d'exercice: affichage militaire saoudien, peuvent être très destructeurs, et tous les conduire à Téhéran ensemble et prêt à être tiré.. Il est conçu de telle sorte que des opérations telles que des fusées de guerre ont tiré tous les transporteurs américains sont signalés. L'Iran nie qu'il est incapable de trouver. Navires américains dans le même temps, la région seront déployés en parallèle, donc cette tactique dans le passé est sûr.

 Ce processus de «labourer la terre" est appelé, est situé dans l'un des pays de l'Arabie saoudite, par un de ces groupes qui y sont associés, l'ensemble du pays maîtrisé: il est devenu un état wahhabite. Arabie saoudite a été le premier pays dans le nouvel Irak. Bras de levier activiste saoudien en Irak, sont ceux qui ont connu la guerre en Syrie, la Turquie et la Jordanie.

     Ils sont censés compléter l'occupation de l'Irak, pays anti-chiite du pays dans la région à convertir. Plan saoudien pour l'Irak, la clé est de manger de grandes quantités d'argent et des armes à ceux affichés. Cela confirme les allégations formulées par le "Bureau du Courant du Futur, libanais de l'Information" est. Pour disent-ils, à cause des différents pays, y compris les Houthis au Yémen et au Liban par le Hezbollah, il a investi. Ensuite, ils doivent faire une telle chose.

     Ils visent à déstabiliser le pays et: l'occupation, il est l'excommunication. Ils ont l'intention de mettre fin à toutes les revendications de la domination de l'Iran dans la région Ils essaient d'accélérer chiites irakiens de compensation et:. Détruire toutes les mosquées. Son premier but de détruire la ville et le sanctuaire de l'Imam Hussain AS Karbala ont annoncé.

   La méthode des opérations à grande échelle, abattu chiites style de Sabra et Chatila. Chiites dans les rues et les routes, les pistes et les tuer. Et dans leurs maisons ont également épargné aucun crime., Et ils craignent que toutes les maisons et les terres, et d'abandonner la ville est vide. Pour prendre facilement la main.

 Si certaines personnes restent dans la ville. D'abord, ils les ont massacrés et s'ils résistent encore, de les utiliser comme boucliers humains., Les femmes et les enfants contre les parents fument, alors la peur leur est imposé. La plupart des gens sont les mêmes parents. Ainsi tous ceux de votre visage est couvert: non détecté.

Selon Mahin Nouvelles siège de l'excommunication à Anbar, sa famille et tous commandant allié de cette opération ont été atteints. Carte sanctuaire de Karbala et d'autres imams chiites, monté sur le mur: l'envoi de groupe comme: premier témoin, Jihad suicide autour du sanctuaire intensifier. Puis, avec l'aide d'armes de pointe, à attaquer la ville d'en haut. Facteurs qui ont identifié les points critiques dans la ville de Karbala.

    Ils essaient juste de forcer le gouvernement irakien: les Iraniens de la Karbala extérieur. Basé sur une conversation téléphonique avec Nouri Maliki, ont promis que si l'Iran ne l'aide pas à garder sa place.

Les parties communes du nord de l'Irak et la Turquie, sont mieux en termes de sécurité et de: Dash ne peuvent attaque a eu lieu donc importante attaque du Sud est plus élevé.. Ils ont poussé le gouvernement irakien à: accepter toute aide de l'Iran, même sous la forme de la philanthropie ou les dons à la finance et à la reconstruction, afin de prévenir et de réduire le quota de pèlerinage.

    Certaines informations indiquent que: avec l'aide de certains membres du gouvernement, Hoshyar Zebari, le personnel présidentiel de l'Irak, le renseignement militaire, l'Iran fournit Dash. Selon la dernière décision, laissant les hypocrites et les agents de renseignement américains, ainsi que de prévenir et de sociétés de sécurité: ils ont demandé pour le séjour en Irak, l'État islamique d'Irak et le dîner (Dash) pour aider.