X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من

تالاب ها و راه کوتاه حفظ آنها

ایران اولین کشوری است که به تالاب ها اهمیت داده، و 41تالاب ثبت شده دارد. کنوانسیون تالاب ها به رامسر معروف است، که درسال 1971تصویب شد. اما تغییرات مدیریتی و بینش های سکولار اسلامی ! باعث شده تا در های هوی تئوری ها، نه تنها تالاب ها بلکه دریاچه ها نیز از دست بروند. از نظر اسلامی، حفظ تالاب ها بسیار ساده است. زیرا خلقت خداوند است، و خداوند هم خود بهتر می داند: موجودات را چگونه حفظ کند. براساس روایات اسلامی و آیات قرانی، همه زندگی ها از آب شروع می شود، همانطور که در فارسی، آبادانی از آب مشتق شده است. وقتی طوفان نوح رخ داد، بعد از اتمام عذاب، خداوند دستور داد که آسمان از بارش بایستد، و زمین هم آبهای خود را فرو برد. بعد از مدتی آبهای فراوانی بر روی زمین باقی ماند. فرشته مامور آبها از زمین پرسید: چرا آب مانده است، مگر دستور نداری همه را فرو بری؟ زمین گفت دستور خداوند این است که: آبهای خود را فرو برم که بردم! این آبها برای من نیست!(یا ارض ابلعی مائک) لذا خداوند آن فرشته را مامور کرد: تا آبها را ساماندهی کند و اقیانوس ها را پدید آورد. طبیعی است که اکوسیستمی که بوجود آمد، برمبنای نگهداری آب بر روی زمین بود نه درون زمین، لذا تمام دریاها و اقیانوسها، با لایه ای ، قیراندود شدند تا آب از آنها به زمین نفوذ نکند. واین امر تا زمانی ما ادامه داشت. یعنی مثلا دریاچه ارومیه، مانند کاسه ای بدون سوراخ، آب ها را نگهمیداشت. اما ایجاد پل و تاسیسات زیربنایی آن، و کند وکاو هایی که در سطح دریاچه شد، این نفوذ ناپذیری را تهدید کرد، و غشا مربوطه را سوراخ نمود، و آبها از دریاچه نشت کردند. همین اکو سیستم برای کویر لوت و کویر نمک هم اتفاق افتاد. زیرا آن دو دریاچه بودند. و در تاریخ آمده که در زمان داریوش، در آن کشتیرانی می شده است. و در اسناد مارکوپولو نیز از یزد، بعنوان جنگل یاد شده است.

اما با حفر چاههای عمیق برای نفت، و یا آب، این اکو سیستم بهم خورد. سفره های زیر زمینی، به طبقات پایین تر نشت کردند. و آبهای دریای لوت و دریای نمک، در دبی و قطر و عربستان و عمان بیرون زدند. و آن دریای بزرگ، تبدیل به 41 عدد تالاب و چند دریاچه شد. و این تالاب ها هم در حال از بین رفتن هستند، که نشان آن ریزگردها است. ریزگردها ، ماسه های بادی ، طوفان شن و ماسه در شرق کشور، نشان می دهد که دریا وجود داشته است زیرا: تنها دریا می تواند ماسه هایی به این کیفیت داشته باشد. حالا سکولار های اسلامی! هرطوری می خواهند بگویند، یا مانند طوطی گفته های سکولار های غربی را تکرار کنند، تنها راه نجات تالاب ها، درزگیری و ترمیم لایه های آن هاست. درست مانند استخری که آب آن کم می شود، باید به دنبال نشت یابی باشیم، نه افزودن دبی آب، و یا باز کردن بیشتر ورودی های آب. برای این کار لازم است: ژئو فیزیک دریاها و دریاچه ها، و حتی تالاب ها مطالعه شود. این مطالعه باید با دید جدید باشد، و همانطور که دریاچه شهدای خلیج فارس، نشت یابی می شود تالاب ها هم، نشت یابی شوند و این نکات پوشیده شود، تا لایه های آن ترمیم گردد. راه دیگر آن است که در مسیر نشت آب، سد های زیر زمینی ساخته شود، تا مانع انتقال آب ایران به : کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شود.

Wetlands and keep them short

Iran is the first country on the importance of wetlands, and 41 wetlands are registered. Ramsar Convention on Wetlands are known, which was adopted in 1971. However, management changes and secular vision of Islam! Has caused heavy on theory, not only wetlands but also lost lakes. According to Islam, the preservation of wetlands is very simple. Because it is God's creation, and God knows better: How do organisms maintain. According to Islamic tradition and the Quran, all life starts from water, as in Persian, prosperity derived from water. When the flood occurred, after Doom, Lord of heaven is ordered to stand, and the earth will swallow your waters. After a while, a lot of water remained on the ground. The waters of the earth angels asked why water is left, unless instructed not all go down. Earth is the Lord's command said that its waters to go down that I was! Natural ecosystem that was created, based on the maintenance of water on the floor, not the ground, so all the seas and oceans, with a layer, were tarred ground water does not penetrate them. That is until we went on. I.e. lake, like a bowl without holes, saves the waters. But building bridges and infrastructure, and explore that over the lake, the impermeability threatened, and the corresponding holes in the membrane, and the water was leaking from the lake. The Lut desert and salt desert ecosystem for happened. Because they were two lakes. And come on at the time of Darius, it was navigable. Marco Polo also Yazd and documents, as the forest is mentioned.

But digging deep wells for oil or water, this eco-system collapse. Underground aquifers, was leaked to the lower classes. And Lot Sea & Sea Salt, Dubai, Qatar, Saudi Arabia and Oman went out. And the great sea, lakes and wetlands were converted to 41. And that's wetlands are disappearing, indicating that it is dust. Dust, sand, wind, sand storms in the East of the country, shows that there has been a sea because the sea can be sand of this quality. Now secular Muslim! Wish, say, or like a parrot repeating the words of the secular West, the only way to save the wetlands, sealing and restoration of their layers. Just like a pool where the water runs low, have to follow the leak, not adding water flow, or open more water inputs. To do this it is necessary: ​​Geophysical seas and lakes, and wetlands should be studied. This study should be a new vision, and as the Persian Gulf Martyrs lakes, the ponds leak, the leak detection and the points to be covered, be restored to its layers. Alternatively, it is on track Hydro dam to be built underground, to prevent water transfer Iran: the Persian Gulf littoral states.

الأراضي الرطبة والاحتفاظ بها قصيرة

إيران هي البلد الأول على أهمية الأراضي الرطبة، ويتم تسجيل 41 الرطبة. اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة معروفة، الذي اعتمد في عام 1971. ومع ذلك، التغييرات الإدارية والرؤية العلمانية للإسلام! وقد تسبب ثقيلة على نظرية والأراضي الرطبة فحسب، بل البحيرات كما خسر. وفقا للإسلام، والحفاظ على الأراضي الرطبة في غاية البساطة. لأنه خلق الله، والله أعلم: كيف تحافظ الكائنات الحية. ووفقا للتقاليد الإسلامية والقرآن الكريم، يبدأ كل الحياة من الماء، كما في الفارسية والازدهار المستمدة من المياه. عندما حدث الطوفان، بعد الموت، هو أمر رب السماء على الوقوف، وسوف الأرض تبتلع المياه الخاصة بك. بعد فترة من الوقت، لا يزال الكثير من الماء على الأرض. طلبت من مياه الأرض ملائكة لماذا تركت الماء، إلا إذا طلب لا يذهب كل إلى أسفل؟ الأرض هي قال أمر الرب أن مياهها لتنخفض أنني كنت! هذه المياه ليست بالنسبة لي! لذلك كلف الله قال الملاك لتنظيم المياه وإنشاء المحيطات. والتار النظام البيئي الطبيعي الذي تم إنشاؤه على أساس الحفاظ على المياه على الأرض، وليس الأرض، لذلك كل البحار والمحيطات، مع طبقة والمياه الجوفية لا تخترق لهم. أي حتى ذهبنا. أي البحيرة، مثل وعاء بدون ثقوب، سيتم الاحتفاظ بالماء. ولكن بناء الجسور والبنية التحتية، واستكشاف أن أكثر من البحيرة، والكتامة هددت، والثقوب المقابلة في الغشاء، وكانت المياه تتسرب من البحيرة. الصحراء والصحراء الملح النظام البيئي لوط لحدث. لأنهم كانوا بحيرتين. ويأتي يوم في وقت داريوس، كان للملاحة. ماركو بولو أيضا يزد والوثائق، كما هو مذكور في الغابة.

ولكن حفر الآبار العميقة على النفط أو الماء، وهذا الانهيار النظام البيئي. المياه الجوفية، تم تسريبها إلى الطبقات الدنيا. وبحر لوط وملح البحر ودبي وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خرجت. وحولت البحر كبيرة والبحيرات والأراضي الرطبة إلى 41. وهذا هو الأراضي الرطبة تختفي، مشيرا إلى أنه من الغبار. الغبار والرمال والرياح والعواصف الرملية في شرق البلاد، ويظهر أنه كان هناك بحر لأن البحر يمكن أن يكون الرمل من هذه النوعية. الآن علماني مسلم! ترغب في ذلك، مثلا، أو مثل الببغاء يردد كلام الغرب العلماني، والطريقة الوحيدة لإنقاذ الأراضي الرطبة، وختم واستعادة طبقاتها. تماما مثل حمام السباحة حيث يعمل الماء منخفضة، لديك لمتابعة تسرب، لا تضيف تدفق المياه، أو فتح المزيد من المدخلات المياه. للقيام بذلك فإنه من الضروري: ينبغي دراسة البحار والبحيرات الجيوفيزيائية، والأراضي الرطبة. وينبغي أن تكون هذه الدراسة رؤية جديدة، وكما البحيرات الفارسي الشهداء الخليج والبرك تسرب، والكشف عن تسرب والنقاط المراد تغطيتها، تعاد إلى طبقات. بدلا من ذلك، تسير على الطريق الصحيح هيدرو السد سيتم بناؤها تحت الأرض، لمنع نقل المياه إيران: دول الخليج الفارسي.

Sulak və qısa saxlamaq

İran bataqlıq əhəmiyyətini ilk ölkədir və 41 bataqlıq qeydə alınır. 1971-ci ildə qəbul edilmiş məlumdur Sulak Alanlar Ramsar Konvensiyası. Lakin, idarə dəyişikliklər və İslam dünyəvi görmə! nəzəriyyəsi, yalnız su, həm də itirilmiş göl ağır səbəb oldu. İslama görə, bataqlıq qorunması çox sadədir. Allahın yaradılması və Allah daha yaxşı bilir, çünki necə orqanizmlər saxlamaq yoxdur. İslam ənənə və Quran görə, bütün həyat su əldə fars, rifah kimi, su başlayır. daşqın meydana gələn zaman, Doom sonra göyün Rəbbi durmaq əmr edir, və yer sizin suları udmaq olacaq. Bir müddət sonra, su bir çox yerdə qaldı. yer mələklər suları su sol niyə göstəriş halda bütün enmək istədi? Earth Rəbbin əmri onun suları mən aşağı getmək olduğunu söylədi edir! Bu su mənim üçün deyil! Allah istismara Belə angel suları təşkil dedi və okeanların yaratmışdır. biz getdi qədər ki. Yəni göl, deşik bir fincan kimi, su saxlanılır. Amma bina körpülər və infrastruktur və göl üzərində impermeability təhdid etdiyini araşdırmaq və membran müvafiq deşik, su göldən sızan edilib. Lut səhra və duz səhra ekosistem üçün baş. iki göl idi çünki. Və Daranın zamanı gəlib, naviqasiya idi. Marco Polo da Yazd və sənədlər, meşə qeyd olunur.

Lakin neft və ya su, bu eko-sistemi dağılması dərin quyuların qazılması. Underground aquifers, aşağı siniflər üçün sızan edilib. Lut Sea & Sea Salt, Dubai, Qatar, Səudiyyə Ərəbistanı və Oman çıxdı. Və böyük dəniz, göl və bataqlıq 41 çevrilmişdir edilmişdir. Və bataqlıq Bu toz olduğunu ifadə edən yoxa var. Dust, qum, külək, ölkənin Şərq qum fırtına, dəniz bu keyfiyyətli qum ola bilər, çünki bir dəniz olduğunu göstərir. İndi dünyəvi müsəlman! demək, Dilek, və ya dünyəvi Qərbin sözləri təkrar bir tutuquşu kimi, yalnız yol, bataqlıq saxlamaq mühürleme və onların qat bərpa etmək. Just su aşağı çalışan bir hovuz kimi, su axını, və ya açıq su giriş əlavə deyil, qaçaq əməl etmək lazımdır. Bunu etmək üçün lazımdır: Geophysical dəniz və göl və bataqlıq öyrənilməlidir. Bu iş yeni bir vizyon olmalıdır və Fars körfəzi Şəhid göllər kimi, gölməçələrdən onun qat bərpa olunacaq, sızma aşkarlanması və xal əhatə, qaçaq. Fars körfəzi Xəzəryanı dövlətlər: track Hydro dam su transfer İrana qarşısını almaq üçün yeraltı inşa ediləcək barədə Alternativ edir.

سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۶ نظر(0)

جوابهای اجرایی و ساده به شش سوال.

نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، در اولین جلسه مناظره با شش سوال روبرو شدند: که یا به جاده خاکی زدند یا به درگیری لفظی کشاندند. یا تقصیر را به گردن یکدیگر انداحتند! اما جواب آنها بسیار ساده است: سوال اول: برنامه شما برای حاشیه نشین ها چیست؟

جواب این است که حاشیه نشینی، مادر شهر نشینی است. و بطور طبیعی کم کم داخل شهر می شود. ولذا معضلی بنام حاشیه نشینی وجود ندارد، کسانی که آن را معضل می دانند، به توانایی های خود فکر می کنند! که قادر به انجام تعهدات برای همه نیستند، و فقط میتوانند به اطرافیان خود، خوب رسیدگی کنند. والا حاشیه نشینی، براساس مالکیت بوجود می آید. یعنی تا صاحب زمینی، زمین خود را نفروشد، کسی در آن ساختمان نمی سازد! سوال دوم: برای مشکل مسکن جوانان چه راه حلی دارید؟

اینهم جوابش بسیار ساده است: 3ملیون مسکن خالی داریم، به این بی مسکن ها به صورت اجاره به شرط تملیک بدهیم. و چون اکثر این واحد های مسکونی هم، با اعتبارات بانکی ساخته شده اند، سازندگان آن ها بدهکاران فراری: بانکها و بیمه و دارایی هستند. لذا دولت میتواند آن را بصورت قسطی، از جوانان به عنوان اجاره بگیرد، و یا سوبسید های منظوره را، در این مسیر بکار ببرد.

سوال سوم عدالت اجتماعی چرا اجرا نمی شود؟ اینهم معلوم است: ما بیشتر به فکر بالابردن سطح درآمد: دهکهای پایین جامعه هستیم، در صورتی که دستور اسلام، کاهش درآمد دهکهای بالای جامعه است. مکانیزم پیشنهادی اسلام دریافت: خمس و زکات و مالیات و خراج، از ثروتمندان و اهدا به فقرا است. حالا ما شعار بدهیم که باید فقرا را توانمند سازیم! فقرا اگر میتوانستند، خودشان توانمند می شدند! یک معلول یا نابینا و یا پیرمردان و پیرزنان بالای شصت سال، یا کودکان زیرسن اشتغال را، چگونه می خواهند توانمند بسازند؟

   برای ازدواج جوانان چه برنامه ای دارید؟ برنامه نمی خواهد! قدرت اجرایی می خواهد. هزاران برنامه نوشته شده، نباید به انبوه برنامه ها دامن زد، برنامه های 5ساله توسعه، برنامه چشم انداز بیست ساله، برنامه بودجه سالانه و.. کافی است. شغل هم وجود دارد. فقط باید درست توزیع شود، یکی هزاران شغل نداشته باشد! و هزاران نفر بیکار باشند. لذا اینهم فقط باید قدرت اجرا باشد، تا کسی بیش از یک شغل نداشته باشد! و اگر مجبور است، باید درآمد آن را به بیکاران بدهد! وقتی در آمد باشد، ازدواج هم صورت می گیرد: زیرا هویت مرد مخصوصا برای ازدواج: کار اوست.

برای کاهش بوروکراسی و: تکریم ارباب رجوع چه باید کرد؟

البته دولت الکترونیک راه حل خوبی است، ولیکن باید سیستماتیک و یکپارچه سازی شود. که خود باعث کوچک شدن دولت، و کاهش تصدی گری آن می شود.

برای حفظ محیط زیست و رفع کم آبی هم کافیست: با مطالعات ژئو فیزیکی راه نشت آبهای زیر زمینی به: کشورهای همسایه بسته شود. زیرا کویر لوت و کویر نمک هم، مانند دریاچه ارومیه آب داشتند! ولی نشت آن بوسیله چاه های 5هزارمتری: قطر و عربستان به آنجا نشت کرده، و فقط نمک آن باقی است. و این نشان می دهد: اگر چاههای عمیق در کویر زده شود، آب دریای عمان و اقیانوس هند، به آنجا نشت می کند. و در مسیر خود، نمکها را در دریا باقی می گذارد، و شیرین و تصفیه شده به کویر می رسد.

 

Executive and simple answers to six questions.

Presidential candidates, met with six questions in the first debate: either a dirt road or were dragged into the argument. Or blame each other, put them! The answer is very simple: First question: What are your plans for the marginalized?

The answer is that most marginalized, is the mother of urbanization. Naturally, little by little the town. Then there is no problem as the marginalized, those who know the problem, your ability to think! To be able to fulfill the obligations are not for everyone, and can only people around, good deal. Otherwise, marginalization, on the basis of ownership occurs. Owner the ground up, not to sell their land, the building does not make someone! Second question: What solution for the housing problem of young people like?

But the answer is very simple: we have 3 million empty housing, the lack of housing for rent to purchase it. And because most of these units, too, are built with bank credit, Ferrari owed its creators: are banks and insurance companies and assets. The government would make it just installments, from the youngest to the lease, or subsidies purpose, in this way wield.

The third question of social justice, why not run? So much is clear: we have to think more about raising the level of income deciles are lower, if the command of Islam, lower income deciles of the society. The proposed mechanism of the Islamic: and tithe and taxes and taxes from the rich and giving to the poor. Now we chant, we must empower the poor! Poor if they could, they were formidable! A disabled or blind, or old men and women over sixty years, or children underage employment, how you will be able to build?

   Marriage, what is your plan? The program will not! Executive power wants. Thousands of applications written programs should not be provoked mass, 5-year development plans, outlook-year plan, annual budget and program.. Enough. There are also jobs. Should be distributed just right, not one of thousands of jobs! And thousands are unemployed. So, too, only to run power, so one does not have more than one job! And if you have, you should give money to the unemployed! When I came into the marriage takes place: the identity of the man, especially for Marriage is work.

To reduce bureaucracy: honoring customers what to do?

However, e-government is a good solution, but should be integrated and systematic. That would shrink the state, and outsourcing it.

Dehydration also needs to protect the environment and meet with geophysical studies of groundwater leaking into neighbors is closed. Lut desert and salt desert because, like the lake had water! But the leak by 5 thousand meter drill: Qatar and Saudi Arabia are leaking and only salt remains. And it shows: if the deep wells in the desert fighting, the Sea of ​​Oman and the Indian Ocean, there is a leak. And on their way, leaving the salt in the sea, the desert is sweet and refined.

التنفيذية وأجوبة بسيطة لستة أسئلة.

المرشحين للرئاسة، واجتمع مع ستة أسئلة في المناظرة الأولى: إما طريق ترابي أو تم جره إلى حجة. أو إلقاء اللوم على بعضهم البعض، ووضعها! الجواب بسيط جدا: السؤال الأول: ما هي خططك للمهمشين؟

والجواب هو ان الأكثر تهميشا، هي أم التحضر. وبطبيعة الحال، شيئا فشيئا المدينة. ثم ليست هناك مشكلة كما المهمشين، أولئك الذين يعرفون المشكلة، وقدرتك على التفكير! لتكون قادرة على الوفاء بالتزامات ليست للجميع، ويمكن للناس فقط حولها، صفقة جيدة. خلاف ذلك، والتهميش، على أساس ملكية يحدث. وهذا يعني أن صاحب الأرض، وليس لبيع أراضيهم، وبناء لا تجعل شخصا ما! السؤال الثاني: ما هو الحل لمشكلة الإسكان من الشباب مثل؟

ولكن الجواب بسيط جدا: لدينا 3 ملايين المساكن فارغة، وعدم وجود سكن للإيجار لشرائه. ولأن معظم هذه الوحدات، أيضا، تم إنشاؤها مع الائتمان المصرفي، المستحقة فيراري المبدعين: هي البنوك وشركات التأمين والأصول. ان الحكومة تجعل من أقساط فقط، من أصغر لعقد الإيجار، أو لغرض الدعم، وبهذه الطريقة تمارس.

السؤال الثالث من العدالة الاجتماعية، لماذا لا تعمل؟ الكثير واضحة: علينا أن نفكر أكثر حول رفع مستوى الأعشار الدخل هي أقل من ذلك، إذا الأمر الإسلام، الأعشار الدخل المنخفض من المجتمع. الآلية المقترحة للمنظمة الإسلامية لل: والعشر والضرائب والضرائب من الأغنياء ويعطي للفقراء. ونحن الآن يهتفون، ونحن يجب تمكين الفقراء! الفقراء لو استطاعوا، وكانوا هائل! والرجال المعوقين أو المكفوفين، أو العمر والنساء أكثر من ستين عاما، أو الأطفال العمل دون السن القانونية، وكيف سوف تكون قادرة على بناء؟

   الزواج، ما هي خطتك؟ البرنامج لن! تريد السلطة التنفيذية. لا ينبغي أن أثار الآلاف من البرامج التطبيقات المكتوبة الشامل، وخطط التنمية لمدة 5 سنوات، خطة مدتها التوقعات، والميزانية السنوية والبرنامج .. بما فيه الكفاية. وهناك أيضا وظيفة. وينبغي أن يوزع الحق فقط، وليس واحدة من الآلاف من فرص العمل! وآلاف عاطلون عن العمل. وهكذا، أيضا، فقط لتشغيل الطاقة، لذلك لم يكن لدى المرء أكثر من وظيفة واحدة! وإذا كان لديك، يجب أن تعطي المال للعاطلين عن العمل! عندما جئت إلى الزواج يأخذ مكان: هوية الرجل، وخاصة بالنسبة الزواج هو العمل.

للحد من البيروقراطية: تكريم عملاء ماذا تفعل؟

ومع ذلك، والحكومة الإلكترونية هو حل جيد، ولكن ينبغي أن تكون متكاملة ومنهجية. ومن شأن ذلك أن يتقلص الدولة،ذلك.

تحتاج الجفاف أيضا لحماية البيئة ويجتمع مع دراسات جيوفيزيائية للمياه الجوفية تتسرب إلى الدول المجاورة مغلق. صحراء لوط وصحراء الملح لأنه، كما كان للبحيرة للمياه! ولكن تسرب من 5000 متر حفر: قطر والمملكة العربية السعودية ترشح، ويبقى الملح فقط. وهذا واضح: إذا الآبار العميقة في القتال صحراء وبحر عمان والمحيط الهندي، وهناك تسرب. وفي طريقهم، وترك الملح في البحر، والصحراء حلو وصقلها.

İcra və altı suallara sadə cavab.

bir torpaq yol və ya mübahisəyə sürüklənəcəklər edilmişdir: Prezidentliyə namizədlər ilk müzakirələr altı suallar ilə görüşüb. Və ya bir-birinə günah onları qoymaq! Cavab çox sadədir: First sual: təcrid üçün hansı planları var?

cavab, ən təcrid ki urbanizasiya anasıdır. Təbii ki, kiçik şəhər-az. Sonra təcrid kimi heç bir problem yoxdur, problem bilənlər, qabiliyyəti düşünmək! öhdəliklər hər kəs üçün deyil yerinə yetirməyə qadir olmaq, və ətrafında yalnız insanlar, yaxşı bir şey edə bilərsiniz. Əks halda, mülkiyyət əsasında təcrid, baş verir. Bu torpaq sahibi öz torpaqlarını satmaq deyil, bina kimsə etmir deməkdir! İkinci sual: kimi gənclərin mənzil probleminin nə həll?

Amma cavab çox sadədir: biz 3 milyon boş mənzil, onu almaq icarə üçün mənzil olmaması var. banklar və sığorta şirkətləri və aktivlər aiddir: bu ədəd ən çox bank kredit ilə inşa edilir, çünki, Ferrari onun yaradıcıları borclu. Hökumət yalnız bu şəkildə kullanmak ilə, icarə gənc və ya subsidiyalar məqsədi, hissələrlə edəcək.

sosial ədalət üçüncü sual, niyə run deyil? Belə ki, çox aydındır: biz, aşağı gəlir desilləri səviyyəsinin artırılması haqqında daha çox düşünmək lazımdır, əgər İslam komanda, cəmiyyətin aşağı gəlir təbəqəsinin. Təklif olunan İslam mexanizmi: və onda və zəngin vergilər və vergi və yoxsul verilməsi. İndi biz kasıb gücləndirmək lazımdır şarkı! Onlar ola bilər, əgər Poor, onlar nəhəng idi! A əlil və ya kor, ya köhnə kişilər və qadınlar altmış il ərzində və ya uşaqlar qurmaq olacaq necə azyaşlı məşğulluq?

   Ailə qurmaq, sizin plan nədir? proqram deyil! İcra Hakimiyyəti istəyir. applications yazılı proqramları minlərlə kifayət qədər kütləvi, 5 illik inkişaf planları, dünyagörüşü illik plan illik büdcə və proqram .. səbəb olmaz. iş də var. iş minlərlə biri, yalnız doğru deyil paylanacaq lazımdır! Və minlərlə işsiz. Belə ki, çox, yalnız güc çalıştırmak üçün, belə ki, bir daha çox iş yoxdur! varsa, siz işsiz pul vermək lazımdır! Mən nikaha daxil gələndə yer tutur: insanın şəxsiyyətini ünsiyyət, Ailə qurmaq iş xüsusilə.

nə müştərilərə təqdis: bürokratiyanın azaldılması üçün?

Lakin, e-hökumət yaxşı bir həll, lakin inteqrasiya və sistemli olmalıdır. Bu dövlət shrink və outsoursing olardı.

Susuzlaşdırma də ətraf mühitin qorunması və bağlıdır qonşuları daxil sızan yeraltı geofiziki tədqiqatlar ilə görüşmək lazımdır. Lut səhra və duz səhra göl su var idi, çünki kimi! Amma 5 min metr qazma ilə sızma: Qatar və Səudiyyə Ərəbistanı sızan və yalnız duz qalır. Və göstərir: səhra mübarizə dərin quyu, Oman dənizi və Hind okeanı, baş olduqda. Və onların yolunda, dəniz duz tərk səhra şirin və zərif edir.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۷ نظر(0)

خودکفایی لازم نیست، چون خودکفا خوک است!

 متاسفانه تک بعد نگری، باعث تخریب اعتقادات مردم می شود، و اینکه فقط روی اقتصاد تاکید کنیم، نظریه ای باطل شده است. نظریه سیستم و یا نگرش سیستمی، جایگزین آن شده است. ولی خیلی از افراد هنوز در دوران: تک نگری به سر می برند و: این باعث دو دستگی در بین مردم می شود. اقتصاد یک کشور باید با سیاست و فرهنگ آن، هماهنگ باشد. چه بسا رونق اقتصادی با:کسب و کار حرام خیلی ساده باشد، ولی از نظر عقیدتی با آن مشکل داریم. دنیا با قاچاق اسلحه و مواد مخدر، به اشتغال دست پیدا کرده و: بیشترین کارگران و کارمندان، در بخش تولید سلاح و مواد مخدر مشغول به کار هستند. ما از یکسو باید با مواد مخدر و قاچاق اسلحه مبارزه کنیم! از طرف دیگر آمار اشتغال را، با کشورهایی این چنینی مقایسه نماییم! اخیرا هم بحث خودکفایی مد شده است. اقتصاد درونگرا یعنی چه؟ اگر اینطور باشد هیچ جوانی نباید عروسی کند! خودش می تواند خود ارضایی کند! در حالیکه میدانیم در اسلام این کار حرام است. نمونه دیگر خودکفایی خوک است، که فضولات خود را می خورد که، احتیاج به طبیعت نداشته باشد، و درونگرا باشد! و بواسطه همین کارش، گوشت آن حرام است و هرکس، گوشت خوک بخورد کار ناصواب انجام داده است. این چه کاری است که برای پیشبرد اهداف سیاسی، اصول جهان بینی و ایدئولوژی را زیر سوال می برند؟ ممکن است از این ضرب المثل ناراحت شوند، که ما گفتیم خود کفا خوک است یا: جوانی که استمنا می کند، و تن به ازدواج نمی دهد. اما خداوند هم در مثل زدن از کسی حیا نمی کند، چون برخی آدم ها تا فحش نشنوند، بیدار نمی شوند! امام خمینی هم در صحبت هایشان گفته بودند: که اقتصاد مال خر است، تا اینهمه کمونیست ها، به اصالت اقتصاد تاکید نکنند. اما متاسفانه شوروی سابق منحل شد، ولی تفکر مادیگرایی، در لباس اسلام وارد گردید. و برخی ها تازه به این رسیده اند که: بگویند اقتصاد مهم است و: مردم معیشت و کار و در آمد می خواهند. اگر دین درست باشد، خداوند خود در بسیاری از ایات قرانی فرموده: که ما روزی را به اندازه می فرستیم. زیرا اگر زیاد بفرستد، مردم طغیان می کنند. ثروت و اقتصاد، هیچگاه از نظر معصومین مردود نبوده، ولی معبود هم نبوده است. مردم را سال ها با تبلیغات پرتوقع بار آوردن، و بعد نتوان جوابگو باشند. کاندیاهای ریاست جمهوری، دقت نمایند که مواضع گروهی یا جناجی یا حزبی، نباید باعث خدشه وارد کردن بر اعتقادات مردم باشد. یارانه دولتی مال شخصی نیست که: در مورد آن اشتباه تصمیم بگیرند. همین که به همه مردم بطور مساوی پرداخت میشود، عین عدالت است و کاری است که: امیر مومنان انجام میداد و: به همه دو درهم از خزانه مستمری میداد. حتی برادرش آمد و گفت: من فقیرم و جزء دهک اول! وپایین جامعه هستم، سهم مرا بیشتر کن! ولی با آهن تفتیده روبرو شد. حالا اینها کی هستند که می خواهند: به دهک پایین جامعه سهم سه برابری بدهند؟ مگر ارث پدرشان است؟ واقعا وقتی گفته می شد که اگر: امام زمان عج بیاید، با اسلامیان و اسلامگرایان بیشتر مبارزه می کند! ما تعجب می کردیم، ولی می بینیم که چطور اینها اسلام را، به نفع چند رای ناقابل برعکس تفسیر می کنند.  

Self-sufficiency is not necessary, because it is self-sufficient in pig!

 Unfortunately, one after Approach, destroying the belief of the people, and not just on the economy, the theory is wrong. Systems theory or system approach, it has been replaced. But many people are still under the Single looking to live and this causes division among the people. Economy, politics and culture of a country with which the match. Perhaps prosperity with business Haram is too simple, but ideologically they have a problem. World trafficking of weapons and drugs, and to find employment: most workers and employees in the production of weapons and drugs are working. On the one hand we must fight against drugs and arms trafficking! On the other hand employment data, with countries such compare! More recently, the fashion is self-sufficiency. What is introverted economy? If so, no young man should marry! Masturbation can make your own! While we know this is prohibited in Islam. Another example of self-sufficiency pig, that eats his own excrement, which need not be in nature, and is an introvert! And through this work, and everyone is prohibited meat, do not eat pork has done wrong. This is what is to advance political goals, principles and ideology are questioned? This proverb may be upset, we said is self-sufficient in pork or: masturbation is young, and people do not get married. But God is not like hitting someone shame, because some people to hear swearing, do not wake up! Imam Khomeini had said in their conversation: that the economy is yours donkey, to all Communists, not the authenticity of the economy. Unfortunately, the Soviet Union was dissolved, the idea of ​​materialism, was in clothes Islam. And some that were new to this: say the economy and people's livelihood and job and income they want. If religion is true, God in many verses of the Holy Quran that one day we will send in size. If you send it too much, people will revolt. Wealth and the economy did not reject the infallible, but God is not. People with ads demanding times a year, and cannot be held accountable. A candidate for president, accuracy or faction or party positions which should not cause harm to the beliefs of the people. Government subsidies personal property not about wrong decisions. So that all people are equally paid, and justice is something that did Commander of the Faithful and to all the tangled his pension from the treasury. Even his brother came and said, 'I am poor and the first decile! And down my community, share me more now! But faced with the thorny iron. Now who are these who want to lower decile three times their share? But is his father? Indeed, when it was said that if the Imam Mahdi comes with Islamists and Islamists more fights! We were surprised, but see how these Islam, to win a few votes incapacitate the contrary interpret.

الاكتفاء الذاتي ليس من الضروري، لأنها مكتفية ذاتيا في خنزير!

 للأسف، والمواقف الفردية، دمرت معتقدات الناس، وليس فقط على الاقتصاد، نظرية خاطئة. نظرية النظم أو نهج النظام، تم استبدال ذلك. ولكن الكثير من الناس لا يزالون تحت واحدة تتطلع إلى العيش وهذا يسبب الفرقة بين الناس. الاقتصاد والسياسة والثقافة في البلد الذي المباراة. ربما الرخاء مع قطاع الأعمال الحرم بسيط جدا، ولكن فكريا لديهم مشكلة. الاتجار العالم من الأسلحة والمخدرات، وإيجاد فرص العمل: معظم العمال والموظفين في إنتاج الأسلحة والمخدرات تعمل. من ناحية يجب علينا محاربة المخدرات وتهريب الأسلحة! على بيانات العمالة ناحية أخرى، مع بلدان مثل مقارنة! وفي الآونة الأخيرة، والأزياء والاكتفاء الذاتي. ما هو الاقتصاد الانطواء؟ إذا كان الأمر كذلك، لا ينبغي لشاب يتزوج! الاستمناء يمكن أن تجعل الخاصة بك! في حين أننا نعلم هذا محظور في الإسلام. مثال آخر على خنزير الاكتفاء الذاتي، أن يأكل له البراز الخاص، الذي لا يلزم أن يكون في الطبيعة، وغير منطو! ومن خلال هذا العمل، واللحوم، والجميع محظور، لا يأكلون لحم الخنزير ويأتيه الباطل. هذا ما هو تحقيق أهداف سياسية، وتساءل المبادئ والايديولوجية؟ قد تخل بهذا المثل، قلنا غير مكتفية ذاتيا في لحم الخنزير أو: الاستمناء الشباب، والناس لا يتزوج. ولكن الله لا يحب ضرب شخص عار، لأن بعض الناس لسماع الشتائم، لا يستيقظون! كان الإمام الخميني قال في حديثهما: أن الاقتصاد هو لك حمار، لجميع الشيوعيين، وليس من صحة الاقتصاد. لسوء الحظ، تم حل الاتحاد السوفياتي، والفكرة المادية، وكان في الملابس الإسلام. وبعض التي كانت جديدة في هذا: نقول الاقتصاد ومعيشة الشعب والعمل والدخل يريدون. إذا الدين هو الدين الصحيح، والله في آيات كثيرة من القرآن الكريم في يوم من الأيام سوف نرسل في الحجم. إذا قمت بإرسال ذلك كثيرا، والناس سوف يثور. الثروة والاقتصاد، لم يرفض معصوم، ولكن الله ليس كذلك. الأشخاص الذين يعانون من الإعلانات تطالب مرات في السنة، والتي لا يمكن محاسبتها. مرشح للرئاسة أو دقة أو فصيل أو حزب المواقف التي يجب أن لا تسبب ضررا للمعتقدات الناس. الدعم الحكومي الممتلكات الشخصية القرارات يست خاطئة عنه. بحيث يتم دفع جميع الناس على قدم المساواة، والعدالة هو الشيء الذي فعله أمير المؤمنين وجميع متشابكة معاشه من الخزينة. حتى جاء شقيقه، وقال: "أنا فقير والعشر الأول! وهبوطا مجتمعي، مشاركة لي أكثر الآن! لكنه واجه مع الحديد الشائك. الآن من هم هؤلاء الذين يريدون خفض العشر ثلاث مرات حصتها؟ ولكن والده؟ في الواقع، عندما قيل أنه إذا كان الإمام المهدي يأتي مع الإسلاميين والإسلاميين أكثر المعارك! لقد فوجئنا، ولكن انظر كيف أن هذه الإسلام، لكسب بعض الأصوات تعجيز العكس تفسير.

Bu özünü donuz, çünki özünü təmin, lazım deyil!

 Təəssüf ki, fərdi münasibətlər, inanclar insanları məhv və yalnız iqtisadiyyata, nəzəriyyə səhvdir. Systems nəzəriyyəsi və ya sistem yanaşma, bu əvəz edilmişdir. Lakin bir çox insanlar yaşamaq axtarır Single davam və bu insanlar arasında bölgüsü səbəb olur. Bir ölkənin iqtisadiyyat, siyasət və mədəniyyət olan matç ilə. Bəlkə iş Haram ilə tərəqqi çox sadə, lakin ideoloji bir problem var. Dünya silah və narkotik alveri, və iş tapmaq üçün: silah və narkotik istehsalında ən işçiləri və əməkdaşları işləyirlər. Bir tərəfdən biz narkotik və silah alveri ilə mübarizə lazımdır! Digər tərəfdən məşğulluq məlumatlara görə, ölkə ilə belə müqayisə! Bu yaxınlarda, moda özünü təmin edir. introverted iqtisadiyyat nədir? Əgər belədirsə, heç bir gənc evlənmək lazımdır! Masturbasiya öz edə bilərsiniz! Bildiyimiz isə bu İslamda qadağandır. özünü təmin donuz başqa bir misal ki, təbiətdə olmaq lazımdır öz excrement yeyir və içinə qapalı edir! Bu iş vasitəsilə, və hər kəs qadağan ət, donuz əti yanlış görüb yemək yoxdur. Bu siyasi məqsədləri, prinsipləri və ideologiya sorğu-sual edilir inkişaf edir nədir? Bu atalar sözü dedik, alt-üst donuz əti özünü və ya ola bilər masturbasya gənc, insanlar evlənmək yoxdur. Allah bəzi insanlar söyüş eşitmək çünki oyanmaq deyil, kimsə ayıb vuruş kimi deyil! İmam Xomeyni öz söhbət etdi: iqtisadiyyat bütün kommunistlərə sizin eşşək, iqtisadiyyatın deyil orijinallığını edir. Təəssüf ki, Sovet İttifaqı, materializm ideyası ləğv edildi, paltar İslam idi. Bu yeni idi ki, bəzi: iqtisadiyyat və xalq dolanışıq və iş və istədikləri gəlir deyirlər. din doğru deyil, Allah Quran-ı Kərim bir çox ayəsində bir gün biz ölçüsü göndərmək olacaq. Siz çox göndərmək, insanlar üsyan edəcək. Sərvət və iqtisadiyyat, məsum rədd etməyib, lakin Allah deyil. reklam il dəfə tələb və məsuliyyətə cəlb edilə bilməz insanlar. prezidenti, dəqiqliyi və ya fraksiyasının və ya insanların inanclarına zərər səbəb olmamalıdır partiya vəzifələr üçün namizəd. Hökumət subsidiyaları şəxsi mülkiyyət haqqında yanlış deyil qərarları. bütün insanlar bərabər ödənilmiş və ədalət sadiq komandanı idi, bir şey və xəzinə bütün dolaşıq onun pensiya olunur ki. Hətta qardaşı gəldi və mən zəif və ilk decile am "dedi! Və mənim icma aşağı, daha indi mənə deyin! Amma tikanlı dəmir ilə qarşı-qarşıya. İndi decile üç dəfə paylarını aşağı istəyən bu kimdir? Lakin onun ata? Həqiqətən, o, bildirib ki, zaman İmam Mehdi islamçılar və islamçılar daha döyüşləri ilə gəlir! Biz heyran idi, lakin bu İslam, bir neçə səs şərh əksinə zərərsizləşdirmək qazanmaq necə.

 

پول کجاست؟

از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در خواست دارد که: به مردم یارانه ارزی بدهند. طبق قانون اسلامی، موجودی خزانه باید بطور مساوی و: آنهم عین موجودی بین مردم تقسیم شود، نه معادل یا شبیه آن! لذا اگر درآمد ایران نفت است که متعلق به همه می باشد، باید سود آن بصورت یارانه، و بطور مستقیم به دلار پرداخت شود. فرض کنید بنا بر ادعای وزارت نفت، روزانه 6میلیون بشکه نفت صادر شود، و معادل آن گاز یا پتروشیمی هم باشد، و همه اینها به دلار دریافت شود. در یکماه می شود 540میلیون بشکه و: اگر هر بشکه 50دلار باشد 27میلیارد دلار! اگر جمعیت 90میلیون باشد، هرنفر ماهانه سیصد دلار سهم دارد. و اگر دلار 3750تومان باشد، یک میلیون تومان سهم یارانه می گردد. البته گاز هر متر مکعب 50سنت است، ولی صادرات ایران روزانه یک میلیارد مترمکعب می باشد: 500میلیون دلار در روز 15میلیارد درماه، که قابل افزایش به میزان 27 میلیارد دلار می باشد. پتروشیمی  هم در سال 95میزان: 15میلیارد دلار فروش داشته، که قابل افزایش به مبلغ فوق است . بهرحال حتی اگر نیمی از این مبلغ را هم قطعی بگیریم، 500هزار تومان یا 150دلار در ماه، سهم یارانه ایرانیان از در آمد نفت می شود که: اگر بپذیریم ملت ایران رشید و بالغ و عاقل است، باید این پول را به دست خودشان بدهیم.

این البته ایجاد توقع یا دروغ یا وعده نیست، بلکه واقعیت است. اما اگر بخواهند به غیر از این عمل کنند، دروغ خواهد بود! همه وعده های غیر قابل اجرا می شود. زیرا پول مانند قدرت شیرین است، اگر به دهان کسی مزه کرد، دیگر ان را پس نمی دهد. اینهمه اختلاس و دزدی به همین دلیل است: که بجای اینکه پول را بین مردم تقسیم کنند، در خزانه یا بانکها نگهمیدارند! ولذا وقتی می خواهند از خزانه خرج کنند، انگار مال خودشان است، یا ارث پدری است! بهر بهانه ای جلوی خرج آن گرفته می شود. لذا طرح ها نیمه تمام می ماند، و مردم در انتظار بهره برداری هستند، که ناگهان می بینند صاحب امضا، یا در واقع صاحب خود خوانده پولها، سر از کانادا یا آمریکا در می اورد! و پولها به بانکهای سوئیس می رود. آنها هم از اختلافات سوء استفاده کرده، نه پول را به ایران پس می دهند، و نه می گذارند مختلسین برداشت کنند. اگر پولهای اختلاس شده ایران، که در بانکهای سوئیس نگهداری می شود، به ایران برگردانده شود، نه تنها همه طرحها اجرایی و تمام می شود، بلکه هیچ فقیری در ایران باقی نمی ماند. طبق آخرین آمار یکصد هزار میلیارد دلار ایران، در بانکهای سوئیس است. که اگر فقط بهره آن را پس بدهد، ماهی هزار میلیارد دلار می شود، و به هر نفر سه میلیارد دلار بهره خالص می رسد! آنوقت اقتصاد دانها همه از: امانت داری بانکهای سوئیس می گویند! عجب سیستمی که نه جوابگوی دولتها است، و نه جوابگوی سپرده گذاران. دقیقا مثل کاری که در دادگستری های دنیا صورت می گیرد. اموال و موجودی اشخاص، طبق قانون بلوکه می شود، و در حساب سپرده ها نگهداری می شود، و سود این سپرده ها، به نفع دادگستری ها مصادره می شود. اشخاص که پول را واریز می کنند، باید قید پس گرفتن را بزنند! حتی سپرده ها نزد بانکها، یا نزد مناقصه گذاران هم، همین وضعیت را دارد: کارفرمایان می دانند سپرده های حسن انجام کار، یعنی هزینه اجباری!

Where is the money?

Mr. presidential candidates are requested to give people subsidies currency. Under Islamic law, the treasury balance should be equal: the same even split between people, not equal or similar to it! Therefore, if Iran's oil revenue that belongs to everyone, be it in the form of subsidy income, and paid directly to the dollar. Suppose claims the Ministry of Oil, daily 6 million barrels of oil, and gas or petrochemical be equivalent, all of which are received in dollars. In a month to 540 million barrels and if the barrel is $ 50, $ 27 billion! If the population is 90 million, three hundred dollars per person monthly shares. And if it is $ 3750 dollars, a million dollars is the share of subsidies. Of course, gas is 50 cents per cubic meter, but Iran's export one billion cubic meters is 500 million dollars 15 billion per month, an increase of 27 billion dollars. Petrochemicals in 95 years the amount of 15 billion dollars in sales, which increased the amount above. However, even if half of this amount is a definite draw, 500 dollars or 150 dollars a month, the share of subsidies Iranian oil revenue is: If we accept the Iranian nation is brave and mature and wise, should this money into the hands of their own.

This of course creates false expectations or not a promise, but a reality. But if they act otherwise, would be a lie! All meals would be unenforceable. Because money is such sweet power, if someone's mouth taste, the other does not make it so. However, embezzlement why is that rather than divide the money among the population, or banks keep in treasury! And so I want to spend the treasury, as if it is theirs, or inheritance is! However, it will be an excuse to stop spending. The project remains unfinished, and people are waiting for the operation, when suddenly they see a sign, or in fact called the owner of the money, the head of Canada or America brings!! And the money goes to Swiss banks. They also took advantage of the differences, not the money to Iran the day after, nor are they embezzlement of harvest. If money were embezzled Iran, which is kept in Swiss banks, to be returned to Iran, not only all execution plans and all that, but do not remain poor in Iran. According to the latest statistics hundred trillion dollars in Iran, is in Swiss banks. If only to give the fish a thousand billion dollars, and net interest reaches three billion dollars per person! Small economy then all of fiduciary Swiss banks says! What a system that is not accountable to the state, and not answerable to depositors. Just like what happens in the world of Justice. Property and personnel of law be blocked, and kept in a deposit account, plus interest on the deposit, in the interests of justice would be confiscated. Persons who deposit money, they should withdraw indicating that hurt! Even deposits with banks or with the bidding, the situation are the same: Employers are deposits of performance, the mandatory fee!

أين هو المال؟

وطلب السيد مرشحي الرئاسة لإعطاء الناس الدعم العملة. وبموجب القانون الإسلامي، يجب أن يكون توازن الخزينة المساواة: نفس حتى تقسيم بين الناس، وليس على قدم المساواة أو ما شابه لذلك! لذلك، إذا عائدات النفط الايراني الذي ينتمي إلى الجميع، سواء كان ذلك في شكل الدخل الدعم، وتدفع مباشرة للدولار. مطالبات لنفترض أن وزارة النفط يوميا 6 ملايين برميل من النفط، والغاز أو البتروكيماويات متكافئة، وكلها وردت بالدولار. في الشهر إلى 540 مليون برميل وإذا البرميل هو 50 $، 27 مليار $! إذا كان السكان 90 مليون وثلاثمائة دولار للسهم الشهرية شخص. وإذا كان من $ 3750 دولار، مليون دولار هي حصة الإعانات. وبطبيعة الحال، الغاز هو 50 سنتا لكل متر مكعب، ولكن تصدير مليار متر مكعب إيران 500 مليون دولار من 15 مليار دولار شهريا، أي بزيادة قدرها 27 مليار دولار. البتروكيماويات في 95 عاما مبلغ 15 مليار دولار في المبيعات، مما أدى إلى زيادة المبلغ المذكور أعلاه. ومع ذلك، حتى لو كان نصف هذا المبلغ هو التعادل واضح، 500 دولار أو 150 دولار في الشهر، فإن حصة الدعم عائدات النفط الإيرانية: إذا قبلنا الامة الايرانية شجاعة وناضجة وحكيمة، يجب أن هذا المال في أيدي الخاصة بهم.

هذا بالطبع يخلق توقعات زائفة أو ليس وعدا، ولكن حقيقة واقعة. ولكن إذا كانت تتصرف خلاف ذلك، ستكون كذبة! أن جميع وجبات الطعام يكون غير قابل للتنفيذ. لأن المال هو هذه السلطة الحلوة، إذا طعم الفم لشخص ما، والآخر لا تجعل من ذلك. ومع ذلك، والاختلاس السبب هو أنه بدلا من تقسيم المال بين السكان، أو البنوك نضع في الخزانة! وهكذا أريد أن أقضي الخزينة، كما لو أنها ملكهم، أو الميراث! ومع ذلك، فإنه سيكون ذريعة لوقف الانفاق. ولا يزال المشروع لم يكتمل بعد، والناس ينتظرون للعملية، عندما فجأة يرون علامة، أو في الواقع دعا صاحب المال، ورئيس كندا أو أمريكا يجلب !! ويذهب المال إلى البنوك السويسرية. كما استفادوا أيضا من الخلافات، وليس المال الى ايران بعد يوم، كما أنها ليست اختلاس الحصاد. إذا كانت اختلس المال إيران، والتي يتم الاحتفاظ بها في البنوك السويسرية، إلى أن عاد إلى إيران، وليس فقط عن خطط التنفيذ وكل ذلك، ولكن لا تزال فقيرة في إيران. ووفقا لأحدث الإحصاءات 100000000000000 دولار في إيران، هو في البنوك السويسرية. إلا إذا كان لإعطاء الأسماك من ألف مليار دولار، وصافي الفوائد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار للشخص الواحد! اقتصاد صغير ثم كل من البنوك السويسرية الائتمانية يقول! ما هو النظام الذي لا يخضع للمساءلة للدولة، وليس مسؤولا للمودعين. تماما مثل ما يحدث في العالم من العدل. يكون قد تم حظره الممتلكات والأفراد للقانون، والاحتفاظ بها في حساب وديعة، بالإضافة إلى أن تصادر الفائدة على الودائع، في مصلحة العدالة. الأشخاص الذين يودعون المال، وينبغي أن تنسحب مشيرا إلى أن يضر! حتى الودائع لدى البنوك أو مع تقديم العطاءات، فإن الوضع هو نفسه: أصحاب العمل ودائع من الأداء، ورسوم إلزامية!

pul haradadır?

Cənab prezident namizədləri insanlara subsidiyalar valyuta vermək xahiş olunur. İslam qanuna əsasən, xəzinə balans bərabər olmalıdır: Eyni hətta bərabər və ya ona bənzər insanlar arasında split! Buna görə də, hər kəsə məxsusdur İranın neft gəlirlərinin əgər subsidiya gəlir şəklində ola bilər, və dollar birbaşa ödənilir. Suppose gündəlik Nazirliyi Neft iddiaları neft 6 milyon barel, qaz və ya neft-kimya olan dollar qəbul edilir, bərabər. 540 milyon barel və barrel $ 50, $ 27 milyard əgər bir ay! əhali 90 milyon şəxs aylıq səhmlərin hər üç yüz dollar varsa. Bu $ 3750 dollar olduğu halda, bir milyon dollar subsidiyaların payına düşür. Əlbəttə ki, qaz kub metri 50 qəpik, lakin İranın ixrac bir milyard kubmetr 500 milyon dollar ayda 15 milyard 27 milyard dollar çoxdur. 95 ildə neft-kimya yuxarıda məbləği artan satış 15 milyard dollar məbləği. Lakin, bu məbləğin yarısı müəyyən bərabərə 500 dollar və ya 150 dollar bir ay İran neft gəlirlərinin deyil subsidiyaların payı olsa: biz öz əlinə, İran xalqı cəsur və yetkin və müdrik olmalıdır, bu pulu qəbul edin.

Əlbəttə, bu saxta gözləntiləri və ya söz, lakin reallıq yaradır. Amma onlar başqa hərəkət əgər, yalan olacaq! Bütün yemək uygulanamaz olardı. pul belə şirin güc Çünki, kiminsə ağız dadı əgər digər belə etmir. Lakin tərəf niyə daha çox əhali arasında pul bölmək, və ya bankların xəzinə saxlamaq ki! Və mən onların, və ya miras əgər kimi, xəzinə sərf etmək istəyirəm! Lakin, xərcləri dayandırmaq üçün bəhanə olacaq. Onlar bir möcüzə gördükdə birdən layihə yarımçıq qalır və insanlar əməliyyat gözləyir, və ya pul sahibi deyilən əslində, Kanada və ya Amerika baş gətirir !! Və pul İsveçrə banklarında gedir. Onlar həmçinin sonra İrana, fərqlərin gün pul istifadə etdi, nə də məhsul mənimsəmə var. İsveçrə banklarında saxlanılır pul mənimsənilir Əgər İran, İran bütün icra planları və bütün yalnız qaytarılacaq, lakin İran yoxsul qalmaq deyil. İranda son statistik yüz trilyon dollar sözlərinə görə, İsveçrə banklarında edir. yalnız balıq min milyard dollar verir və xalis faiz adam başına üç milyard dollar çatır üçün! Kiçik iqtisadiyyat sonra fidusiar İsveçrə banklarının bütün demək! Nə dövlət hesabat, və əmanətçilərinə məsuliyyətə deyil bir sistem. Just Ədliyyə dünyada nə kimi. qanunun Property və kadr bağlanacaq və depozit hesabı saxlanılır, plus ədalət maraqları əmanət üzrə faiz müsadirə olunacaq bilər. para şəxslər onlar zərər ifadə çəkilsin! banklarla və ya tender hətta depozitlər, vəziyyət eyni: İşəgötürən, məcburi haqqı fəaliyyətinin yataqları var!

 

توصیه به منصور هادی و دیگران

منصور هادی رئیس جمهور: خود خوانده یمن که: مورد حمایت ریاض بود و: مدتها در انجا دولت در تبعید را تشکیل داد، و برعلیه انقلاب ملت خودش قیام کرد، امروزه حال خوشی ندارند! زیرا آل سعود فرمان اخراج: دسته جمعی آنها را داده است. طبیعتا دولتهای مزدوری مثل قطر و امارات هم، جرات راه دادن او را ندارند. این سرنوشتی محتوم برای: دیکتاتورهایی است که برعلیه ملت خود حرکت کرده اند. از همان ابتدای فرار منصور هادی، ایران او را با شاه فراری مقایسه کرده بود، و به وی اخطار داده بود که اسیر: وعده های پوچ آل سعود نباشند، آنها هم خود میدانستند! ولی کاری از دستشان برنمی آمد، و کاملا دست خالی بودند. عین همین سرنوشت خود آل سعود است! زیرا که مردم عربستان آنها را اخراج کردند، آنها به ظاهر برای خوشگذرانی و: درعمل برای فرار به اندونزی رفته اند. این سرنوشت در انتظار عمال: قطر و امارات و بحرین هم هست و: شامل بقیه کسانی هم که: در مسیر ضد مردمی حرکت می کنند می شود. لذا ما پیشنهادی داریم و آن اینکه: لازم نیست آنها دنبال جایی بگردند، حتی نیازی به سرگردانی نیست! انها توبه کنند و یک کلام بگویند اشتباه کردند! می ینند که در میان مردم خود خواهند بود. بهر حال آنها یمنی هستند، خانواده و بستگان و ملک و املاک و علاقه های: مادی و معنوی دارند. شایسته نیست از وطن رانده شوند. و این خوادث باید آنها را به این حقیقت رسانده باشد، که آمریکا و عربستان و اسرائیل قابل اعتماد نیستند. آنها امروزه کلاه خود را هم نمی توانند حفظ کنند، چه رسد به دیگران . طبیعت کار سیاسی هم قربانی کردن نزدیکان خود است! مگر نادر شاه فرزند خود را کور نکرد؟ مگر مامون برادر بزرگش امین را نکشت؟ لذا این کار ها تعارف بردار نیست. امریکا و اسرائیل و آل سعود و امثال آنها، اگر احساس خطر کنند اولین قربانیان آنها، دوستان و افراد فامیل خواهند بود. کشتار های وسیع و مخفیانه ای که در آل سعود رخ می دهد، موید همین حرف است. اما ملت ها اینطور نیستند! آنها مردان و قهرمانان خود را دوست دارند، ممکن است مدتی در سختی باشند، ولی آسایش در جلو دیدگان آنها است. فردا متعلق به ملت ها و: کسانی است که خادم ملت ها باشند. لذا ما به منصور هادی پیشنهاد می کنیم: اگر به الحوثی ها پناهنده شوند، بهتر است از پناهندگی به آل سعود و امثال آنها است. ما حتی برای اوباما و کلینتون هم، همین پیشنهاد را داریم: باز گشت به ملت و توانایی های آن، تنها ضمانت قوی برای داشتن قدرت اجتماعی است. در تجربه ای نه چندان دور، رئیس جمهور مصر را هم می تواند حفظ کند. اخیرا مصر توانسته در مقابل وطن فروشی و: فروش جزایر مصری به آل سعود مقاومت کند. اگر به همین روش ادامه دهند، السیسی خود تبدیل به یک محمد مرسی می شود، امام محمد مرسی که دیگر هوادار داعش نیست. بلکه با آن مبارزه هم می کند. در ایران هم بارها آشتی عمومی برای: ایرانیان فراری اعلام شده، به نظر می رسد اگر آنها به ایران بیایند، حتی مجازات هم بشوند، برایشان بهتر است تا اینکه: هر روز در سرزمینی باشند! و هر لحظه برای یک نقطه دیگر انتظار بکشد. البته فقط کسانی مجازات می شوند: که جنایت کرده یا کسی را کشته باشند. والا اکثریت ایرانیان خارج از کشور، که لب به توبه گشودند تا آخر عمر، در ایران بودند و در ایران هم دفن شدند.

Recommendations on Hadi and others

President Mansour Hadi: Yemen called that, was backed by Riyadh: There has long formed the government in exile, and he rose up against the people's revolution today is not good! Because the Al Saud ordered the expulsion: they have mass. Naturally wage countries such as Qatar and the UAE, dare not admit him. This is the fate for: dictators that have moved against the nation. From the beginning of escape Mansour Hadi, Iran had compared him with the Shah fled, and he warned that the captives: the House of Saud are not empty promises, they knew! But nothing they do not come, and were completely empty-handed. The same is self-Saud! For the Saudis expelled them, and they appear to be merry: actually gone to Indonesia to escape. This fate awaits agents: Qatar and the United Arab Emirates and Bahrain and also includes all those who in the course of the unpopular move. Therefore, we have proposed, that is: they do not have to look for a place, even without drifting! They will repent and say a word wrong! You will see that in the midst of his people. However, they are Yemenis, relatives and properties of interest: material and spiritual. Not worthy to be driven home. These incidents have led them to this fact, that America can not be trusted, Saudi Arabia and Israel. They can not keep their hats today, let alone others. Political nature of the work is to sacrifice your family! Nader Shah was blind unless your child? But Ma'mun Amin did not kill his brother? So do not take the offer. America and Israel and the Saudis and others like them, if they feel threatened they are the first victims, friends and family members will be. Killing vast and secret that the House of Saud falls, confirms the same thing. But nations do not! They love their men and heroes may be hard for some time, but being in front of their eyes. Tomorrow belongs to the people and those that are a servant of the people. Therefore, we propose Mansour Hadi: If the Houthi are refugees, asylum better than the Saudis and others like them. We even Obama and Clinton together, so we offer: a return to the nation and its abilities, the only guarantee for social power is strong. The experience not so long ago, the president of Egypt could not keep. Recently, Egypt has the traitors and sales Islands withstand Egyptian Al Saud. If we continue this way, Sisi Mohamed Morsi is to become an Imam Mohammed Morsi, who does not seek other fans. But it also does fighting. Iran has repeatedly reconciliation in general: Ferrari announced Iranians, it seems, if they come to Iran, even be punished, it is better to make every day are in the land! The wait for a spot at any moment. The only punished those that committed crimes or who are killed. Otherwise, the majority of Iranians abroad, who face a lifetime to repent opened, in Iran and in Iran were buried.

توصيات بشأن هادي وغيرهم

الرئيس منصور هادي: دعا اليمن الذي تم بدعم من الرياض: وهناك تشكيل الحكومة منذ فترة طويلة في المنفى، وانه انتفض ضد ثورة الشعب اليوم ليست جيدة! لأن آل سعود أمر بطرد: لديهم كتلة. شن طبيعي دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، لا تجرؤ على الاعتراف به. هذا هو مصير ل: الطغاة التي انتقلت ضد الأمة. من البداية للهروب منصور هادي، ان ايران مقارنة له مع فرار الشاه، وحذر من أن الأسرى: بيت آل سعود ليست وعود فارغة، كانوا يعلمون! ولكن لا شيء أنها لا تأتي، وكانت تماما خالي الوفاض. ونفس الشيء الذاتي سعود! للسعوديين طردهم، ويبدو أنها مرح: ذهب فعلا إلى إندونيسيا من الفرار. هذا المصير ينتظر وكلاء: قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين ويشمل أيضا جميع الذين في سياق هذه الخطوة التي لا تحظى بشعبية. ولذلك، اقترحنا، وهذا هو: لم يكن لديهم للبحث عن مكان، حتى من دون الانجراف! يتوبون وأقول كلمة خاطئة! سترى أنه في خضم شعبه. ومع ذلك، فهي اليمنيين والأقارب وخصائص الفائدة: المادية والروحية. لا تستحق أن تكون مدفوعة المنزل. وقد أدت هذه الحوادث لهم هذه الحقيقة، أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها، والمملكة العربية السعودية وإسرائيل. أنهم لا يمكن أن تبقي قبعاتهم اليوم، وتدع الآخرين وحدها. الطبيعة السياسية للعمل هو تضحية عائلتك! وكان نادر شاه الأعمى ما لم طفلك؟ ولكن المأمون أمين لم يقتل أخيه؟ حتى لا تأخذ هذا العرض. أمريكا وإسرائيل والسعوديين وغيرهم مثلهم، وإذا كانوا يشعرون بالتهديد هم أول الضحايا، الأصدقاء وأفراد العائلة وسيكون. قتل واسعة وسرا أن آل سعود السقوط، يؤكد نفس الشيء. ولكن الدول لا! انهم يحبون الرجال وأبطالهم قد يكون من الصعب لبعض الوقت، ولكن يجري أمام أعينهم. غدا ملك للشعب وتلك التي هي خادمة للشعب. لذلك، نقترح منصور هادي: إذا كان الحوثي من اللاجئين وطالبي اللجوء أفضل من السعوديين وغيرهم مثلهم. ونحن حتى أوباما وكلينتون معا، لذلك نحن نقدم: العودة إلى الوطن وقدراته، والضمان الوحيد لسلطة اجتماعية قوية. لم يمض التجربة وقتا طويلا، رئيس مصر لا يمكن الاحتفاظ بها. في الآونة الأخيرة، ويوجد في مصر خونة وجزر مبيعات الصمود المصرية آل سعود. إذا واصلنا بهذه الطريقة، سيسي محمد مرسي هو أن تصبح الإمام محمد مرسي، الذي لا يسعى المشجعين الآخرين. ولكنه أيضا لا القتال. وتملك ايران مرارا المصالحة بشكل عام: أعلنت فيراري الإيرانيين، على ما يبدو، إذا جاءوا إلى إيران، حتى أن يعاقب، فمن الأفضل لجعل كل يوم هم في الأرض! الانتظار للحصول على بقعة في أي لحظة. ويعاقب فقط تلك التي ارتكبوا جرائم أو الذين يتعرضون للقتل. خلاف ذلك، فإن الغالبية العظمى من الإيرانيين في الخارج، الذين يواجهون العمر لالتوبة فتحت، في إيران وفي إيران تم دفن.

Hadi və digər tövsiyələr

Prezident Mansour Hadi: Yəmən, Ər-Riyad tərəfindən dəstəklənən edilmişdir ki, deyilən Uzunmüddətli sürgündə hökumət var formalaşır və o, yaxşı deyil, bu gün xalq inqilabı qarşı yüksəldi! Al Saud xaric sifariş Çünki onlar kütləvi var. Təbii edər deyil, cəsarət, belə Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələr əmək. millətə qarşı köçürülüb diktatorlar: bu taleyi deyil. escape Mansour Hadi əvvəlindən Şah qaçdı ilə İran onu müqayisə və o, əsir ki, xəbərdarlıq: Səud House boş vədlər deyil, onlar bilirdi! Amma heç bir şey onlar gəlmək və tamamilə əliboş idi yoxdur. eyni self-Saud edir! Səudiyyəlilər qovdular və onlar şən görünür üçün: həqiqətən qaçmağa İndoneziyaya getdi. Bu taleyi agentləri gözləyir: Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Bəhreyn və həmçinin olan qeyri-populyar hərəkət zamanı bütün bu daxildir. Ona görə də biz təklif ki: onlar hətta üzən olmadan, bir yer axtarmaq üçün yoxdur! Onlar tövbə bir söz yanlış deyəcəklər! Siz öz xalqının ortasında olduğunu görəcəksiniz. maddi və mənəvi Lakin, onlar Yemenis, qohumları və faiz xassələri vardır. layiqli ev idarə etmək. Bu hadisələr, Amerika etibar edilə bilməz ki, bu fakt Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail onları gətirib çıxarmışdır. Onlar tək başqaları bildirin bu gün papaqlar davam edə bilməz. iş Siyasi təbiət ailə qurban üçün! Nader Shah uşaq halda kor idi? Lakin Məmun Amin qardaşını öldürmək etmədi? Belə ki, təklif etmirlər. Amerika və İsrail və onlar kimi Səudiyyəlilər və başqaları onlar hiss əgər onlar olacaq qurbanlarının dostları və ailə üzvləri ilk hədələyib. Səud House düşür ki, böyük və gizli həlak eyni şey təsdiqləyir. Amma millətlər yoxdur! Onlar kişi və qəhrəmanları bir müddət çətin ola bilər sevgi, lakin onların gözləri qarşısında olan. Sabah insanların və xalqın xidmətçisi olan məxsusdur. Ona görə də biz Mansour Hadi təklif: Houthi onlar kimi Səudiyyəlilər daha yaxşı qaçqınlar, sığınacaq və başqaları edin. Biz hətta Obama və Klinton birlikdə, biz təklif edirik: millət və onun qabiliyyət bir dönüş, sosial güc yalnız zəmanət güclüdür. təcrübə belə uzun əvvəl, Misir prezidenti saxlaya bilmədi. Bu yaxınlarda Misir xainlər və satış adaları Misir Al Saud tab gətirmək var. Bu şəkildə davam edərsə, Sisi Mohamed Morsi digər azarkeşləri axtarmaq olmayan İmam Məhəmməd Morsi, olmaqdır. Lakin bu da mübarizə edir. İran ümumiyyətlə dəfələrlə barışıq var: Ferrari İranlılar elan, onlar İrana gəlmək əgər, hətta hər gün torpaq var etmək daha yaxşıdır, cəzalandırılmalıdır, görünür! hər an bir spot üçün gözləyin. yalnız cinayət törətmiş və ya kim həlak olanlar cəzalandırılır. Əks halda, bir ömür boyu üz xaricdə iranlıların əksəriyyəti İranda açdı tövbə və İranda torpağa verildi.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۳/۱/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۴ نظر(0)

نیازی به برنامه نیست!   برخی ها معتقدند که: رئیس جمهور باید برنامه داشته باشد! ولی این درست نیست، زیرا به معنی نفی برنامه های موجود است. ولذا رئیس جمهور: از زمان کاندیداتوری یاد می گیرد، یا مجبور می شود: اپوزیسیون باشد و منتقد! برای همین است که غالبا، همه مسئولین ایرانی برای محبوب شدن، یا محبوب ماندن موضع مخالف دارند! حتی برنامه های مصوب خودشان را هم، زیر سوال می برند و مثلا می گویند: نگذاشتند ما کار کنیم. لذا برای یکبار هم شده، با خود رو راست باشیم که: ما موافق جمهوریت هستیم یا مخالف آن؟ اگر موافق هستیم که، نیازی به برنامه نداریم. جمهوری اسلامی برنامه های: بلند مدت کوتاه مدت و میانمدت را دارد، که کارشناسان ادارات تهیه و: به هیات دولت داده اند، آنها هم بررسی و به مجلس ارائه داده، و مجلس و شورای نگهبان تایید کرده است. علاوه بر برنامه های توسعه پنجساله، همه ساله برنامه و بودجه: سال بعد هم تهیه می شود. زیر سوال بردن این برنامه با: جمهوریت یعنی کار جمعی: براساس مواضع قانونی نمی سازد. علاوه بر آن سند چشم انداز و: اسناد بالا دستی و پایین دستی موجود است، که مجمع تشخیص مصلحت، آنها را بررسی و تهیه کرده است. ضمن آنکه سیاست های کلی نظام هم، از سوی رهبری اعلام شده است. پس برنامه رئیس جمهور جدید، چه چیز تازه ای خواهد داشت؟ که عقل هیچکس تا به حال به آن نرسیده باشد. لذا در جمهوریت نظام اگر شک نداشته باشیم، رئیس جمهور ایدئولوگ، نظریه پرداز یا برنامه نویس نیست، بلکه فقط مجری است. او باید فقط بگوید چشم! و اجرا کند. و مجری خوبی باشد. والا هر کاردیگری بخواهد انجام دهد، باید یکی از قوانین را باید زیرپا بگذارد. لذا کسانی که برنامه می دهند، باید علنی بگویند کجای قانون اشکال داشته، و آنها چه کاری می خواهند بکنند، که دراین پروژه 60ساله: سازمان برنامه و بودجه، نایدیده گرفته شده است؟ از همین جا است که مجبور هستند: به موضع مخالف شیفت کنند! و همیشه منتقدانه حرف بزنند، و طلبکار باشند. وظیفه اصلی خود را فراموش کنند، و بجای سه قوه تصمیم بگیرند. حتی در مقابل رهبری هم زاویه داشته باشند. کسی که ناظر بر اجرای قانون است، قوه قضائیه است، و نباید ناظر موازی آن ایجاد شود. کسی که قانون می نویسد، و برنامه تصویب می کند مجلس است، نفر دیگری ولو رئیس جمهور، حق ندارد به تنهایی یا فقط با باند خود، برنامه بنویسد. فرض کنید شما می خواهید اعتدال را تعریف کنید، یا برای عدالت برنامه ریزی نمایید. ایا قانون اساسی ضد اعتدال است؟ یا آنکه با عدالت میانه ندارد؟ کسی که سفره خود را جدا می کند، و می گوید من اگر رئیس جمهور شوم، فلان کار را می کنم. باید پرسید چرا آن کار نشده؟ آیا قانون اساسی ایراد دارد؟ و آن را پیش بینی نکرده، یا مجلس و دولت ها به آن بی توجه بودند؟ طبیعتا کسی که باید به قانون اساسی سوگند بخورد، نباید آن را ناقص و به درد نخور بداند. در نهایت می رسیم به اینکه: قانون خوب است برنامه ها هم خوب هستند، ولی خوب اجرا نشده است. در واقع رئیس جمهور باید اجرا را ضمانت کند. و اجرای و یا ضمانت اجرا، نیاز به تعهد دارد نه قانون و برنامه! مثل این است که بگوییم: برنامه ریزی کنیم: تا برنامه ریزی را اجرا کنیم! این نقض غرض یا تناقض گویی است. برنامه برای اجرا است، و رئیس قوه مجریه هم، فقط مسئول اجرا است..

There is no need to program! Some believe that the President must have app! But this is not true, because it means rejecting programs available. And so the President: the candidate learns, or to be the opposition and critics alike! So often, all Iranian authorities to popular or popular opposition to stay there! Even adopted their own programs, the following questions are for example say we did not do. So for once, the self's face it: we are in favor of the Republic or against it? If we agree that there is no need to program. The Islamic Republic plans: short-term and medium-term is long term, experts and authorities prepared to have a government, they are investigated and presented to parliament, and the parliament and the Guardian Council has approved. In addition to the five-year development program, the annual program and budget will be prepared next year. Questioning of this program: the republic's collective work: The legal position does not. In addition visions and documents upstream and downstream is available, the Expediency Council, review them and has prepared. While the general policies of the system, the leadership has been announced. After the President's new, what's new? The reason no one has had to be reached. In the republic if we do not doubt President Ideologue, theorist or programmer, but only the presenter. He should just say eye! And execute. And be a good host. Otherwise, anything else wants to do, you need to have violated one of the rules. Therefore, those who plan the day, we must say openly that forms part of the law, and what they want to do, that this 60-year project: Management and Planning Organization, not taken? So here are forced to shift their opposition! And always speak critically, and not the creditor. Forgot your main task, and instead of the three branches of government to decide. Even the leadership will have angle. Who oversees law enforcement, the judiciary, and observers should be parallel. Who writes the law, and approval of the parliament, others even though the president has no right to be alone or just with his band, writing programs. Suppose you want to define moderation, or plan to justice. Does the constitution is anti moderation? Or the middle with no justice? Who separates his way, and tells me if I become president, I will do so. Why should it not work? Is the constitution is wrong? And it did not foresee, or parliament and government were oblivious to it? Naturally, someone must swear to the constitution, should consider it incomplete and unusable. Finally it comes to the law is good both programs are good, but it has not been implemented. The president should guarantee. And implementation or enforcement, not law requires commitment and application! It is as if to say: we're planning: planning to run! This is defeating the purpose or contradiction. To run the program, and the head of the executive branch, is responsible for implementation.

ليست هناك حاجة لبرنامج!

يعتقد البعض أن الرئيس يجب أن يكون التطبيق! ولكن هذا ليس صحيحا، لأنه يعني برامج رفض المتاحة. وبالتالي فإن الرئيس: يتعلم المرشح، أو أن تكون المعارضة والنقاد على حد سواء! في كثير من الأحيان، وجميع السلطات الإيرانية المعارضة الشعبية، أو شعبية للبقاء هناك! حتى اعتمدت برامجها الخاصة، الأسئلة التالية على سبيل المثال نقول أننا لم نفعل. حتى لمرة واحدة، وجها الذات انها: نحن في صالح الجمهورية أو ضدها؟ إذا كنا نتفق على أن هناك حاجة إلى البرنامج. الجمهورية الاسلامية تخطط: على المدى القصير والمتوسط ​​الأجل أعدت على المدى الطويل والخبراء والسلطات لدينا حكومة، والتحقيق فيها وعرضها على البرلمان، والبرلمان، وافق مجلس صيانة الدستور. بالإضافة إلى برنامج التنمية الخمسية، وسيتم إعداد البرنامج السنوي وميزانية العام المقبل. استجواب من هذا البرنامج: العمل الجماعي للجمهورية: موقف قانوني لا. في الرؤى إضافة وثائق هو المنبع والمصب المتاحة، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، مراجعتها وأعدت. في حين أن السياسات العامة للنظام، وقد أعلنت القيادة. بعد الرئيس الجديد، ما هو الجديد؟ السبب ولم يستطع أحد أن التوصل إليها. في الجمهورية إذا كنا لا نشك الرئيس المنظر، منظر أو مبرمج، ولكن فقط مقدم. كان يجب أن أقول العين! وتنفيذ. ويكون مجموعة جيدة. خلاف ذلك، أي شيء آخر يريد أن يفعل، تحتاج إلى انتهكت واحدة من القواعد. لذلك، أولئك الذين يخططون اليوم، يجب أن نقول بصراحة أن يشكل جزءا من القانون، وما تريد القيام به، أن هذا المشروع منذ 60 عاما: إدارة وتنظيم التخطيط، تم تجاهلها؟ حتى هنا يضطرون لتحويل معارضتهم! ودائما ينتقدون، وليس للدائن. نسيت المهمة الرئيسية الخاصة بك، وبدلا من الفروع الثلاثة للحكومة لاتخاذ قرار. وحتى القيادة لديها زاوية. الذي يشرف على إنفاذ القانون، والقضاء، ويجب أن يكون المراقبون الموازي. الذي يكتب القانون، وموافقة البرلمان، والبعض الآخر على الرغم من أن الرئيس ليس لديه الحق في أن يكون وحده أو فقط مع فرقته، وكتابة البرامج. افترض أنك تريد أن تعرف الاعتدال، أو تخطط للعدالة. هل الدستور هو مكافحة الاعتدال؟ أو الوسط مع عدم وجود العدالة؟ الذي يفصل طريقه، ويقول لي إذا كنت يصبح رئيسا، وسوف تفعل ذلك. لماذا يجب أن لا تعمل؟ هل الدستور هو الخطأ؟ وأنها لم تتوقع، أو كان البرلمان والحكومة غافلة عن ذلك؟ وبطبيعة الحال، يجب أن شخص أقسم على الدستور، يجب أن تنظر فيه ناقصة وغير صالحة للاستعمال. وأخيرا يصل الأمر إلى قانون غير طيبة سواء برامج جيدة، ولكن لم يتم تنفيذه. يجب أن يضمن رئيس الجمهورية. وتنفيذ أو تطبيق، لا يتطلب القانون الالتزام والتطبيق! يبدو الأمر كما لو أن أقول: نحن نخطط: التخطيط لتشغيل! هذا هو هزيمة الغرض أو التناقض. لتشغيل البرنامج، ورئيس السلطة التنفيذية، هي المسؤولة عن التنفيذ.

proqram üçün heç bir ehtiyac yoxdur!

Bəzi prezidenti app olmalıdır ki, iman! Bu rədd proqramları mövcud deməkdir, çünki Lakin bu, doğru deyil. Və prezidenti: namizəd öyrənir və ya müxalifət və eyni tənqidçilər olmaq! Belə ki, tez-tez, məşhur, və ya məşhur müxalifət bütün İran hakimiyyəti orada qalmaq üçün! Hətta öz proqramları qəbul aşağıdakı suallar biz etmədik deyə misal üçün. Belə bir dəfə üçün, özünü bu üzləşirlər: biz Respublikasının və ya ona qarşı tərəfdarıyıq? biz razı Əgər proqram üçün heç bir ehtiyac yoxdur. İslam Respublikası planlaşdırır: qısamüddətli və ortamüddətli uzunmüddətli, ekspertlər və orqanları bir hökumət, onlar tədqiq və parlamentə təqdim olunur və parlament və Nəzarət Şurası təsdiqləyib üçün hazır deyil. beşillik inkişaf proqramı ilə yanaşı, illik proqramı və büdcə gələn il hazır olacaq. Bu proqramın sorğu-sual: respublikanın kollektiv iş: hüquqi mövqeyi deyil. əlavə görüntüləri və sənədlərdə qazıntıların çıxarılması və emal Məsləhət Şurası onları nəzərdən və hazırlamışdır mövcuddur. sisteminin ümumi siyasəti olsa da, rəhbərliyi müəyyən oldu. Prezident yeni, yeni nə var sonra? heç kim etdi səbəbi əldə etmək. respublikada prezident ideoloqu nəzəriyyəçi və ya proqramçı, lakin yalnız aparıcısı şübhə yoxdur. O, yalnız göz demək lazımdır! Və icra. Və yaxşı ev sahibliyi. Əks halda, başqa bir şey etmək istəyir, siz qaydaları bir pozub lazımdır. İdarəetmə və Planlaşdırma Təşkilatının yayınmamalıdır edilmişdir: Buna görə də, gün planlaşdırırıq edənlər, biz qanunun hissəsi və bu 60 illik layihə ki, nə onlar, nə etmək istəyirəm ki, açıq demək lazımdır? Belə ki, burada onların müxalifət keçmək məcburiyyətində qalırlar! Və həmişə kreditor tənqidi danışmaq deyil. Sizin əsas vəzifəsi unutmusunuz və əvəzinə hökumət üç filial qərar. Hətta rəhbərliyi bucağı olacaq. Kim hüquq-mühafizə, məhkəmə nəzarət və müşahidəçilər paralel olmalıdır. qanun və parlamentin təsdiqi yazır Kim prezident proqramları yazılı onun band ilə tək və ya olmaq hüququ yoxdur, baxmayaraq ki, başqaları. Siz insaf müəyyən və ya ədalət planlaşdırırıq istəyirəm düşünək. Mu konstitusiya anti insaf var? Və ya heç bir ədalətlə orta? Kim onun yolu ayıran, mən prezident olmaq əgər, mən bunu edəcəyik mənə deyir. Nə iş deyil lazımdır? konstitusiya səhv deyilmi? Və qabaqcadan deyil, və ya parlament və hökumət bu unutqan idi? Təbii ki, kimsə natamam və yararsız hesab etməlidir, konstitusiya and lazımdır. Nəhayət ki, qanun gəlir, həm də proqramları yaxşı yaxşı, lakin bu tətbiq edilməmişdir. prezident təmin etməlidir. Və həyata keçirilməsi və ya mühafizə deyil, hüquq öhdəlik və tətbiqi tələb edir! biz planlıyorsanız: demək kimi Bu planlaşdırma run! Bu məqsədi və ya ziddiyyət məğlub edir. proqramı və icra hakimiyyətinin başçısı çalıştırmak üçün, həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۱/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۲ نظر(0)

سیاه نمایی ممنوع !

 ایرانی ظرفیت جهانی دارد، و ایدئولوژی اش انترناسیونالیستی است، و کسانی که در غرب یا شرق، این مفهوم را درک نمی کنند، سیاه نمایی پیشه می کنند و این ها دو دسته هستند: یا می گویند: چرا ایرانی ها به خارج می روند؟ و آن را فرار مغزها می دانند!  یا می گویند چرا کالاها یا افراد خارجی، به داخل می آید این کار تولید ملی را نابود می کند! بنابراین هر گونه ارتباط با جهان خارج، یک وسیله برای سیاه نمایی شده است. در حالیکه تفکر ایرانی ملی گرایی را طرد کرده، و کسی طرفدار ملی گرایی نیست. از نظر ایرانیان خرید کالای خارجی، کمک به اشتغال جهانیان است. این یعنی بیکاری، نه فقط برای ایرانیان بد است، بلکه اگر کارگران خارجی هم، بیکار شوند فرقی نمی کند. علت وابستگی خودرو سازی در ایران، همین فلسفه را دارد. تالبوت شهر نمونه ای است که: برای ایران خودرو کار می کند، لذا برای بیکار نشدن آنها، ایران خودرو سراغ دیگران نمی رود! پژو فرانسه و بنز و: ب ام و آلمان هم همینطور. حتی تویوتای ژاپن و: کیای کره از این قاعده مستثنی نیستند. گوشت برزیلی را چرا ایرانیان می خرند؟ چون می خواهند به این وسیله هم که شده، آنها را مسلمان کنند. به بهانه یاد دادن نحوه ذبح حیوانات کشتارگاه، مذهب تشیع را به آنان انتقال میدهند. به همین دلیل ترکمنستان اجازه نمی دهد: منزل امام رضا ع در آن شهر مرمت شود، چون می گوید ایرانی ها به بهانه مرمت، مردم مرو را شیعه خواهند کرد! واقعا هم اگر مردم ترکمنستان و: شهر مرو بدانند که منزل اصلی امام رضا، آنجا بوده و مشهد فقط محل شهید شدن ایشان، به دست مامون نه اینکه محل اقامت باشد، اوضاع فرق خواهد کرد. اگر مردم روم و یونان بدانند که: دختر قیصر آنها، همسر امام و مادر امام معصوم بوده، این آگاهی برای آنها تغییراتی را در پی خواهد داشت. اگر کورش پرستان ایرانی! بدانند که وی همان ذوالقرنین است، یا مردم مصر اگر بدانند که: مالک اشتر برای فرمانروایی بر آنها انتخاب شده بود، و اگر همه دنیا، از واقعیتهایی که ایرانیان خبر دارند، آگاه شوند جهان تغییر خواهد کرد. ولذا خرید کالاهای آنان، یا مصرف کالاهای خارجی، کمترین هزینه ای است که برای خود آگاهی: ملت های جهان باید انجام شود. این هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. اسرای ایرانی در عراق شکنجه می شدند، به همین دلیل الان در ایران، وفادارترین عناصر همین اسرای: آزاد شده یا ازادگان هستند. برعکس اسرای عراقی 8سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در کمپ های ما، بهترین زندگی ممکن را داشتند، و از انها به عنوان مهمان یاد می شد. به همین دلیل الان سردمداران عراق، از همان ها هستند و در وفاداری: آنها به ایران شکی نیست. قریب به تمام مراجع آنها ایرانی الاصل هستند، نام شهر خودشان را یدک می کشند. آیه الله سیستانی هنوز با گذرنامه ایرانی، در نجف زندگی می کند و: تابعیت ایرانی خود را لغو نکرده است. امام رضا ع و شاهچراغ و حضرت معصومه، اصالتا ایرانی نیستند، ولی کسی مجبوتر از انها در ایران  نیست. حضرت احمد شاهچراغ، با اینکه 20سال از امام رضا بزرگتر بود، در برابر وسوسه دیگران، برای ادامه امامت، ایستادگی کرد. مردم را جمع نمود و گفت: درست است که من بزرگترم، ولی برادرم امام رضا شایستگی بیشتری دارد. و او امام است. این حرکت فقط از سوی: ایرانیان قابل فهم است، در حالیکه سیاه نماها می گویند: وی عقل سیاسی نداشته.

Demonizing banned! Iranian capacity of the world, and its ideology internationalist, and those in the West or East, this concept does not understand, demonizing business, and these fall into two categories: or say why the Iranians go abroad? And brain drain knows it! Or say why the goods or foreign, comes into this national production destroys! So any communication with the outside world, it is a means to demonize. While Iranian thinking rejects nationalism and nationalism is not a fan of anyone. The Iranians buy foreign goods, contributing to the creation of the worlds. This means that unemployment is not just bad for the Iranians, but if foreign workers, the unemployed, it does not matter. The cause of automobile dependency in Iran, has the same philosophy. Talbot Town is an example that works for Iran Khodro, therefore they are not unemployed, Iran Khodro not another one! Benz and Peugeot France: BMW Germany as well. Even Toyota Japan: Kiai Korea is not an exception. Why buy Brazilian meat Iranians? This means that because they want to, they are Muslim. Under the pretext of teaching how to slaughter animal’s slaughterhouse, Shiite carry them. Why not allow Turkmenistan: House of Imam Reza in the city restoration, as says Iran is under construction, people will Shi'ite Merv! If people really Turkmenistan: Marv know that the original home of Imam Reza, Mashhad and the only place he become a martyr at the hands of al-Ma'mun rather than accommodation, things will be different. If people know that the Greeks and Romans: Caesar's daughter, the wife of Imam and the Imam's mother, this awareness will lead to changes in them. If Cyrus the Persian worshipers! Dhul know that he is the same, or the Egyptian people if they know that Malek was chosen to rule over them, and if all the world that Iranians are aware of the facts, are aware of the world will change. Then buy their goods or consumption of foreign goods, cost of which is self-awareness: the nations of the world must be done. This is not a cost but an investment. Prisoners were tortured in Iraq, so now in Iran, loyal elements of the prisoner is released or are prisoners of war. Conversely Iraqi prisoners 8-year Iraqi imposed war against Iran, in camps we had the best life possible, and was referred to them as guests. So now the leaders of Iraq are the same and the loyalty they doubt Iran. Almost all the references they are of Iranian origin, they carry the name of the city. Ayatollah Sistani is still an Iranian passport, lives in Najaf: Iranian citizenship has been revoked. Imam Reza (AS) and Imam Reza Shahcheragh and, not Iranian origin, but who is more popular in Iran. Imam Ahmad Shahcheragh, with 20 years of Imam Reza, the bigger the temptation to others, to continue leadership, stand out. People gathered and said: It is true that I'm older, but my brother Imam Reza is more competent. And he is Imam. The move is just the Iranians to understand that, while Black Views saying he had no political reason.

شيطنة المحظورة

 القدرة الإيرانية من العالم، وأممي أيديولوجيتها، وتلك الموجودة في الغرب أو الشرق، لا يفهم هذا المفهوم، تشويه صورة العمل، وهذه تنقسم إلى قسمين: أو يقول لماذا تذهب الإيرانيين في الخارج؟ وهجرة الأدمغة يعرفون ذلك! أو نقول لماذا البضاعة أو أجنبية، ويأتي في هذا يدمر الإنتاج الوطني! لذلك فإن أي اتصال مع العالم الخارجي، بل هو وسيلة لتشويه صورة. في حين التفكير الإيراني رفض القومية، والقومية ليست من محبي أحد. الإيرانيون شراء السلع الأجنبية، والمساهمة في خلق العالمين. وهذا يعني أن البطالة ليست مجرد سيئة للإيرانيين، ولكن إذا العمال الأجانب والعاطلين عن العمل، لا يهم. سبب تبعية السيارات في إيران، لديه نفس الفلسفة. تالبوت تاون مثال الذي يعمل لايران خودرو، وبالتالي هم ليسوا عاطلين عن العمل، ايران خودرو ليست واحدة أخرى! بنز وبيجو فرنسا: BMW ألمانيا أيضا. حتى تويوتا اليابان: كياي كوريا ليست استثناء. لماذا تشتري اللحوم البرازيلي الإيرانيين؟ وهذا يعني أن لانهم يريدون، هم مسلم. بحجة تعليم كيفية ذبح الحيوانات مسلخ الشيعي حملها. لماذا لا تسمح تركمانستان: بيت الإمام الرضا في استعادة المدينة، كما تقول ايران قيد الإنشاء، والناس سوف الشيعية ميرف! إذا كان الناس حقا تركمانستان: ميرف يعرفون أن الموطن الأصلي للإمام الرضا ومشهد والمكان الوحيد الذي أصبح شهيدا على يد المأمون بدلا من الإقامة، فإن الأمور ستكون مختلفة. إذا كان الناس يعرفون أن الإغريق والرومان: ابنة قيصر، زوجة الإمام والدة الإمام، وهذا الوعي سوف يؤدي إلى تغيرات في نفوسهم. إذا كورش الفارسي المصلين! ذي نعرف انه هو نفسه، أو الشعب المصري إذا كانوا يعرفون أن مالك اختير للسيطرة عليهم، وإذا كان كل العالم أن الإيرانيين يدركون الحقائق، على بينة من العالم سوف يتغير. ثم شراء السلع أو استهلاك البضائع الأجنبية، وتكلفة وهو الوعي الذاتي لهم: يجب أن يتم في دول العالم. هذه ليست التكلفة ولكن الاستثمار. تعرضوا للتعذيب السجناء في العراق، وحتى الآن في إيران، وإطلاق سراح عناصر موالية للسجين أو سجناء الحرب. وعلى العكس من المفروض السجناء العراقيين من العمر 8 العراقية الحرب ضد إيران، في مخيمات كان لدينا أفضل حياة ممكنة، وكان يشار لهم كضيوف. وحتى الآن قادة العراق هي نفسها ولاء انهم يشكون في إيران. تقريبا كل المراجع هم من أصل إيراني، فإنها تحمل اسم المدينة. آية الله السيستاني لا يزال يحمل جواز سفر إيراني، يعيش في النجف: تم إبطال الجنسية الإيرانية. الإمام الرضا (ع) والإمام رضا شاه جراغ و، لا أصل إيراني، ولكن من هو أكثر شعبية في إيران. الإمام أحمد شاه جراغ، مع 20 عاما من الإمام الرضا، وأكبر إغراء للآخرين، لمواصلة قيادة، تبرز. تجمع الناس وقال: صحيح أنني في السن، ولكن أخي الإمام الرضا هو أكثر كفاءة. وهو الإمام. وتأتي هذه الخطوة ليست سوى الإيرانيين أن يفهموا أن، في حين أسود المشاهدات قائلا انه ليس لديه سبب سياسي

Demonizing qadağan edildi! İran dünya gücü və onun ideologiya beynəlmiləlçi, Qərb və ya Şərq o, bu anlayış biznes qisası, dərk etmir, və bu iki kateqoriyaya bölünür: ya İranlılar xaricə getmək nə demək? Və beyin axını bunu! mal və ya xarici, bu milli istehsal dağıtmalarından minir niyə və ya demək! Belə ki, xarici dünya ilə heç bir rabitə, bu demonize bir vasitədir. İran düşüncə isə millətçilik rədd və millətçilik hər kəs bir fan deyil. İranlılar aləmlərin yaradılmasına töhfə xarici mal almaq. Bu işsizlik iranlılar üçün yalnız pis deyil, lakin xarici işçi əgər, işsiz, əhəmiyyətli deyil deməkdir. İranda avtomobil asılılıq səbəb eyni fəlsəfə var. Talbot Town buna görə də onlar işsiz deyil, Iran Khodro üçün çalışır nümunəsidir, İran Khodro başqa bir! Benz və Peugeot Fransa: BMW Almaniya həmçinin. Hətta Toyota Yaponiya: Kiai Koreya istisna deyil. Niyə Braziliya ət İranlılar almaq? Bu istəyirəm, çünki onlar müsəlman deməkdir. heyvanlar mezbaha qətl necə tədris adı altında şiə onlara keçirir. İran tikilir dediyi kimi insanlar Merv şiə edəcək, şəhər bərpa İmam Rza House: Niyə Türkmənistan icazə verməyəcəyik! insanlar həqiqətən Türkmənistan bilər: Merv Imam Reza, Məşhəd və yalnız yer orijinal ev o əl-Məmun daha çox yaşayış əlində şəhid olmaq bilirik ki, hər şeyi fərqli olacaq. Sezar qızı, İmam İmam anası yoldaşı bu şüurla onlara dəyişikliklərə səbəb olacaq: insanlar yunanlar və romalılar bilirsinizsə. Fars ibadət Cyrus varsa! Dhul onlar Malek onlara istisna seçilmişdir bilirik ki, əgər o, eyni və ya Misir xalqı olduğunu bilirik, və iranlılar faktlar bilirik ki, bütün dünyada, əgər dünya dəyişəcək bilirik. Dünyanın millətlər edilməlidir: Sonra onların mal və ya self-məlumatlandırma edir dəyəri olan xarici malların istehlakını almaq. Bu dəyəri lakin investisiya deyil. Məhbus İraqda işgəncə, belə ki, indi İranda, məhbus sadiq elementləri azad və ya müharibə məhbus var. Əksinə İraq məhbus 8 illik İraq ən yaxşı həyat mümkün idi düşərgələrində, İrana qarşı müharibə tətbiq və qonaqlar onlara sövq edildi. Belə ki, indi İraq liderləri eyni və onlar İrana şübhə sədaqət var. Onlar İran məəli demək olar ki, bütün istinadlar, onlar şəhərin adını daşıyır. Ayətullah Sistani, hələ İran pasport var Nəcəf yaşayır İran vətəndaşlıq ləğv edildi. Biz İran əsilli, lakin İmam Rza (ə) və İmam Rza Shahcheragh və İranda daha populyardır. İmam Əhməd Shahcheragh, liderlik davam İmam Rza, digər böyük temptation, 20 il, seçilir. İnsanlar toplanmış və dedi: Mən yaşlı Ben ki, doğrudur, mma qardaşım İmam Rza daha səlahiyyətli. O Imam edir. hərəkət yalnız iranlılar Black Views deyərkən o, heç bir siyasi səbəb idi ki, anlamaq üçün.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۱/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۲ نظر(0)

طب رایگان 4

رعایت آداب یکی دیگر از روشهای: درمانی و پیش درمانی مهم است. مثلا در اسلام گفته شده با: دست راست غذا بخورید و با دست چپ خود را بشویید، زیرا که این کار مانع انتقال ضایعات دفعی، و بیماری های انگلی از مقعد به دهان می شود. همیشه کار های ارزشی با دست راست است، تا دست راست آلوده نباشد. دیگر از آداب رفتن به خلا اینست که: با پای چپ وارد شوید، زیرا که علاوه بر تقسیمات ذکر شده، چون پای چپ به قلب نزدیکتر بوده، قوی تر است و پای راست، ضربه پذیر تر می باشد. و اگر احیانا ایست قلبی اتفاق بیافتد، ابتدا پای راست خم می شود. لذا اگر وارد توالت می شوید، درصورت بروز سکته قلبی و مانند آن، خود بخود به عقب خم می شوید. در مساجد و جاهای مقدس که: با پای راست وارد می شوید، خم شدن شما به درون مکانهای مقدس خواهد بود. نقل است: موقع تخلی نباید ایستاده باشید، باید نشسته باشید. زیرا که نشستن و قشار آوردن بر: ماهیچه های پا و شکم، باعث دوری از بیماریهایی می شود. یکی از انها واریس یا خونمردگی پا هست، زیرا براثر پرس رگها، خون از انها خارج می شود. حتی زور زدن باعث پرس: کبد و روده ها می شود، که این خود بیرون راندن صفرا، و مواد زاید ذخیره شده را به دنبال دارد.

در آداب غذا خوردن ذکر شده که: غذا را خوب بجوید و لقمه را کوچک بردارید، این موارد که بسیار دلایل ساده ای دارد، یکی از انها هم از دید طب رایگان، جذب موادی از غذا در فک ودهان از طریق پوست می باشد. برای همین کسانی که به سرعت غذا می خورند، دچار چروکی و پیری زودرس پوست، و فک دهان و صورت می شوند. اما کسانی که کم و با صبر و حوصله، غذا میل می کنند گونه هایی صاف و رسیده دارند.

در نماز خواندن هم گفته شده که: همه اعمال نماز باید بجای آورده شود، این یعنی حرکت پا و دست و: گردن و بدن وهمه اعضا بدن، زیرا بدن بیش از دویست قطعه استخوان دارد، که با ششصد قطعه ماهیچه به هم وصل شده. در همه ورزشها حداکثر تا بیست درصد آنها فعال می شوند، ولی در نماز همه آنها فعال است. حتی نشستن دو زانو نیز برای واریس پا، یک نوع مداوا می باشد. گفتن ذکر تسبیحات اربعه، در واقع تنفس عمیق است و انجام: سجده یعنی فرصت دادن به مویرگهای مغز، تا به راحتی از قلب تغذیه شوند. زیرا که همیشه قلب پایین تر از مغز است، و سردرد های مزمن به همین دلیل است: که خون و اکسیژن در سربالایی قلب تا مغز، کاهش می یابد و با سجده در فواصل زمانی مناسب، میتوان از این ضعف جلوگیری کرد.

شب ها خوابیدن در اول شب، مناسبتر از خوابیدن در دیر وقت می باشد، و هر بار قبل از خواب کمی غذا، و آب فراوان باید نوشید، تا سموم بدن راحت تر دفع شود. ازدیاد ادرار خود نشان دفع مواد زائد است. البته همه اینها از دید طب رایگان است! وگرنه بسیاری از بیماریها در انسان باید تحمل شود. زیرا انسان کامل وجود ندارد،(بجزمعصومین ع) و هرکس ایرادی دارد. برخی از این ایراد ها، مشهود است و برخی نامشهود، یکی در راه رفتن ایراد دارد، که همه می بینند! دیگری هم نارسایی قلبی یا کبدی دارد. و.. لذا نباید وحشت کرد، بلکه باید تحمل کرد و: با آن ساخت و خدا را شکر کرد، تا ارامش روانی بوجود آید.

Free medicine 4

The formality another method of treatment and pre-treatment is important. For example, Islam has said: Eat right hand and with his left hand wash, as this prevents the transfer of fecal waste, and parasitic diseases of the anus to mouth. Value is always with the right hand, the right hand is not contaminated. Another practice is to vacuum: with his left foot sign, because in addition to the listed divisions, because it was closer to the heart of the left leg, right leg is stronger, is more vulnerable. And should cardiac arrest occur, the right leg is bent. So if you enter the toilet, in case of myocardial infarction and the like, cannot bend them backwards. In mosques and holy places that enter with the right foot, bend your will to the holy places. Transport is not timely OF DISCHARGE stand, must be sitting. Because I sit down and get pressure on the muscles of the legs and abdomen, causing the disease to be avoided. One of them is varicose veins or leg bruising as a result of the inquiry arteries, the blood out of them. Even straining triggers presses: liver and intestine, which in turn expel the bile, and waste stored to follow.

So those who eat quickly, with wrinkles and premature aging of the skin, face and jaw are. But those less patiently, eat the species that have been smooth.

In prayer it is said that all acts of prayer should instead be brought, that means moving the feet and hands and neck and body and all members of the body, because the body more than two hundred pieces of bone, with six pieces of muscles are attached. Up to twenty percent of them are active in all sports, but all of them are active in prayer. Even sitting, kneeling for Varicose is a type of treatment. To say the Sojood, in fact, deep breathing and prostration that allows the capillaries of the brain, to easily feed the heart.

At night, sleeping on the first night of sleeping in late is better, and every time before going to bed a little food, and plenty of water to drink, the body of toxins excreted more easily. Increased urinary excretion of wastes is shown. Of course, all this from the perspective of medicine is free! Otherwise, a lot of diseases in humans should be tolerated. Because there is no perfect man, (except infallible AS) and everyone is wrong. Some of these objections are visible and some invisible, a walking problem, which everyone can see! There are other heart failure or liver. Etc. We should not panic, but should be tolerated and with it, and gave thanks to God, to create psychological comfort.

الدواء مجانا 4

شكلي طريقة أخرى للعلاج والمعالجة المسبقة هو المهم. على سبيل المثال، قال سيف الاسلام: أكل اليد اليمنى واليسرى مع نظيره غسل ​​اليد، وهذا يمنع نقل النفايات برازي، والأمراض الطفيلية من فتحة الشرج إلى الفم. القيمة هي دائما مع اليد اليمنى، ليست ملوثة اليد اليمنى. ممارسة أخرى تتمثل في الفراغ: مع علامة قدمه اليسرى، لأنه بالإضافة إلى الأقسام المذكورة، لأنها كانت أقرب إلى قلب الساق اليسرى والساق اليمنى أقوى، هو أكثر عرضة للخطر. وينبغي أن تحدث السكتة القلبية، الساق اليمنى عازمة. حتى إذا كنت دخول الخلاء، في حالة احتشاء عضلة القلب، وما شابه ذلك، لا يمكن أن ينحني أنفسهم إلى الوراء. في المساجد والأماكن المقدسة التي تدخل مع القدم اليمنى، وثني إرادتك إلى الأماكن المقدسة. النقل ليس الوقت المناسب للموقف التفريغ، لا بد من الجلوس. لأن أجلس والحصول على الضغط على عضلات الساقين والبطن، مما تسبب في المرض التي ينبغي تجنبها. واحد منهم هو الدوالي أو كدمات في الساق نتيجة الشرايين التحقيق، والدم للخروج منها. حتى اجهاد يطلق المطابع: الكبد والأمعاء، والتي بدورها طرد الصفراء، والنفايات تخزين لمتابعة.

حتى أولئك الذين يأكلون بسرعة، مع التجاعيد والشيخوخة المبكرة للجلد والوجه والفك هي. ولكن من هم أقل بصبر، وتناول الأنواع التي كانت على نحو سلس.

في الصلاة ويقال أن جميع أعمال الصلاة بدلا من ذلك ينبغي أن تتحقق، وهذا يعني تحريك القدمين واليدين والعنق والجسم وجميع أعضاء الجسم، لأن الجسم أكثر من مئتي قطعة من العظام، مع ست قطع من العضلات هي التي تعلق. تصل إلى عشرين في المئة منهم تنشط في جميع الألعاب الرياضية، ولكن كل منهم ينشطون في الصلاة. حتى يجلس، والركوع للتوسع، هو نوع من العلاج. لقول السجود، في الواقع، والتنفس العميق والسجود التي تسمح الشعيرات الدموية في الدماغ، لتغذي بسهولة القلب.

في الليل، والنوم في الليلة الأولى من النوم في وقت متأخر من الأفضل، وفي كل مرة قبل الذهاب إلى الفراش قليلا من الطعام، والكثير من الماء للشرب، والجسم من السموم تفرز أكثر سهولة. وأظهرت زيادة إفراز البول من النفايات. بالطبع، كل هذا من وجهة نظر الطب مجاني! خلاف ذلك، يجب أن يكون هناك تسامح مع الكثير من الأمراض لدى البشر. لأن ليس هناك رجل مثالي، (باستثناء معصوم AS) والجميع على خطأ. بعض من هذه الاعتراضات تكون مرئية وغير مرئية بعض، وهي مشكلة المشي، والتي يمكن أن يرى الجميع! هناك قصور القلب أو غيرها من الكبد. وما إلى ذلك ينبغي ألا نشعر بالذعر، ولكن ينبغي السكوت ومعها، وشكر الله، لخلق الراحة النفسية.

Free tibb 4

rəsmiyyət müalicə və pre-müalicə bir üsul vacibdir. Məsələn, İslam buyurur: sağ yeyin və onun sol əl yuma ilə, bu nəcisli tullantıların transfer, və ağız göt parazitar xəstəliklərin qarşısını alır kimi. Value sağ əli ilə həmişə sağ çirklənmiş deyil. Başqa bir təcrübə vakuum edir: onun sol ayaq işarəsi ilə, çünki siyahıda bölmələri ilə yanaşı, sol ayaq ürək yaxın idi, çünki, sağ ayaq güclü, daha həssasdır. Və ürək həbs baş verdikdə, sağ ayaq əyilmiş. Siz tualet daxil Belə ki, miokard infarktı halda və kimi, geri özlərini əymək edə bilməz. məscid və sağ ayaq ilə daxil müqəddəs yerlərdə, müqəddəs yerləri üçün iradə əyilmək. Nəqliyyat atılması stendi vaxtında deyil, oturub olmalıdır. Mən xəstəlik səbəb aşağı oturmaq və ayaqları və qarın əzələlərinin təzyiq çünki yol etmək. Onlardan biri sorğu damarların, onlardan qan nəticəsində Varis və ya ayaq göyərmə var. Hətta nuru presleri tetikler: qaraciyər və bağırsaq, öz növbəsində öd xaric, və tullantıların izləmək saxlanılır.

qırışların və dəri, üz erkən yaşlanma və çənə ilə, tez yemək olan Belə ki, o var. Lakin həmin az səbir, hamar olmuşdur növ yemək.

Namaz bu bədən əzələlərinin altı ədəd sümük daha iki yüz ədəd əlavə olunur, çünki ayaqları və əlləri və boyun və bədən və bədənin bütün üzvləri hərəkət deməkdir, namaz bütün aktları yerinə gətirilməsi lazım olduğunu söylədi. qədər onların iyirmi faizi bütün idman fəaldırlar, lakin onların hamısı namaz fəaldırlar. Hətta Varis üçün diz, oturan müalicə növüdür. Sojood, əslində, beyin capillaries imkan dərin nəfəs və səcdə asanlıqla ürək qidalandırmaq üçün demək.Gecə, yataq ilk gecə yuxu gec yaxşıdır və içmək yataq bir az qida və su bol gedən əvvəl hər zaman, toksinlerin orqanı daha asan xaric. tullantıların artması sidik ifraz göstərilir. Əlbəttə ki, tibb baxımından bütün bu pulsuzdur! Əks halda, insanlarda xəstəliklər bir çox yol olmalıdır. orada (məsum ə istisna olmaqla) heç bir kamil insan, və, çünki hər kəs səhv edir. Bu etirazların bəzi görünən və bəzi görünməz, hər kəs görə bilərsiniz bir gəzinti problem! digər ürək çatışmazlığı və ya qaraciyər var. S psixoloji rahatlıq yaratmaq üçün Allaha şükür Panik deyil, lakin bu yol və olmalıdır, və verdi.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۱/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۲ نظر(0)

طب رایگان 4

رعایت آداب یکی دیگر از روشهای: درمانی و پیش درمانی مهم است. مثلا در اسلام گفته شده با: دست راست غذا بخورید و با دست چپ خود را بشویید، زیرا که این کار مانع انتقال ضایعات دفعی، و بیماری های انگلی از مقعد به دهان می شود. همیشه کار های ارزشی با دست راست است، تا دست راست آلوده نباشد. دیگر از آداب رفتن به خلا اینست که: با پای چپ وارد شوید، زیرا که علاوه بر تقسیمات ذکر شده، چون پای چپ به قلب نزدیکتر بوده، قوی تر است و پای راست، ضربه پذیر تر می باشد. و اگر احیانا ایست قلبی اتفاق بیافتد، ابتدا پای راست خم می شود. لذا اگر وارد توالت می شوید، درصورت بروز سکته قلبی و مانند آن، خود بخود به عقب خم می شوید. در مساجد و جاهای مقدس که: با پای راست وارد می شوید، خم شدن شما به درون مکانهای مقدس خواهد بود. نقل است: موقع تخلی نباید ایستاده باشید، باید نشسته باشید. زیرا که نشستن و قشار آوردن بر: ماهیچه های پا و شکم، باعث دوری از بیماریهایی می شود. یکی از انها واریس یا خونمردگی پا هست، زیرا براثر پرس رگها، خون از انها خارج می شود. حتی زور زدن باعث پرس: کبد و روده ها می شود، که این خود بیرون راندن صفرا، و مواد زاید ذخیره شده را به دنبال دارد.

در آداب غذا خوردن ذکر شده که: غذا را خوب بجوید و لقمه را کوچک بردارید، این موارد که بسیار دلایل ساده ای دارد، یکی از انها هم از دید طب رایگان، جذب موادی از غذا در فک ودهان از طریق پوست می باشد. برای همین کسانی که به سرعت غذا می خورند، دچار چروکی و پیری زودرس پوست، و فک دهان و صورت می شوند. اما کسانی که کم و با صبر و حوصله، غذا میل می کنند گونه هایی صاف و رسیده دارند.

در نماز خواندن هم گفته شده که: همه اعمال نماز باید بجای آورده شود، این یعنی حرکت پا و دست و: گردن و بدن وهمه اعضا بدن، زیرا بدن بیش از دویست قطعه استخوان دارد، که با ششصد قطعه ماهیچه به هم وصل شده. در همه ورزشها حداکثر تا بیست درصد آنها فعال می شوند، ولی در نماز همه آنها فعال است. حتی نشستن دو زانو نیز برای واریس پا، یک نوع مداوا می باشد. گفتن ذکر تسبیحات اربعه، در واقع تنفس عمیق است و انجام: سجده یعنی فرصت دادن به مویرگهای مغز، تا به راحتی از قلب تغذیه شوند. زیرا که همیشه قلب پایین تر از مغز است، و سردرد های مزمن به همین دلیل است: که خون و اکسیژن در سربالایی قلب تا مغز، کاهش می یابد و با سجده در فواصل زمانی مناسب، میتوان از این ضعف جلوگیری کرد.

شب ها خوابیدن در اول شب، مناسبتر از خوابیدن در دیر وقت می باشد، و هر بار قبل از خواب کمی غذا، و آب فراوان باید نوشید، تا سموم بدن راحت تر دفع شود. ازدیاد ادرار خود نشان دفع مواد زائد است. البته همه اینها از دید طب رایگان است! وگرنه بسیاری از بیماریها در انسان باید تحمل شود. زیرا انسان کامل وجود ندارد،(بجزمعصومین ع) و هرکس ایرادی دارد. برخی از این ایراد ها، مشهود است و برخی نامشهود، یکی در راه رفتن ایراد دارد، که همه می بینند! دیگری هم نارسایی قلبی یا کبدی دارد. و.. لذا نباید وحشت کرد، بلکه باید تحمل کرد و: با آن ساخت و خدا را شکر کرد، تا ارامش روانی بوجود آید.

Free medicine 4

The formality another method of treatment and pre-treatment is important. For example, Islam has said: Eat right hand and with his left hand wash, as this prevents the transfer of fecal waste, and parasitic diseases of the anus to mouth. Value is always with the right hand, the right hand is not contaminated. Another practice is to vacuum: with his left foot sign, because in addition to the listed divisions, because it was closer to the heart of the left leg, right leg is stronger, is more vulnerable. And should cardiac arrest occur, the right leg is bent. So if you enter the toilet, in case of myocardial infarction and the like, cannot bend them backwards. In mosques and holy places that enter with the right foot, bend your will to the holy places. Transport is not timely OF DISCHARGE stand, must be sitting. Because I sit down and get pressure on the muscles of the legs and abdomen, causing the disease to be avoided. One of them is varicose veins or leg bruising as a result of the inquiry arteries, the blood out of them. Even straining triggers presses: liver and intestine, which in turn expel the bile, and waste stored to follow.

So those who eat quickly, with wrinkles and premature aging of the skin, face and jaw are. But those less patiently, eat the species that have been smooth.

In prayer it is said that all acts of prayer should instead be brought, that means moving the feet and hands and neck and body and all members of the body, because the body more than two hundred pieces of bone, with six pieces of muscles are attached. Up to twenty percent of them are active in all sports, but all of them are active in prayer. Even sitting, kneeling for Varicose is a type of treatment. To say the Sojood, in fact, deep breathing and prostration that allows the capillaries of the brain, to easily feed the heart.

At night, sleeping on the first night of sleeping in late is better, and every time before going to bed a little food, and plenty of water to drink, the body of toxins excreted more easily. Increased urinary excretion of wastes is shown. Of course, all this from the perspective of medicine is free! Otherwise, a lot of diseases in humans should be tolerated. Because there is no perfect man, (except infallible AS) and everyone is wrong. Some of these objections are visible and some invisible, a walking problem, which everyone can see! There are other heart failure or liver. Etc. We should not panic, but should be tolerated and with it, and gave thanks to God, to create psychological comfort.

الدواء مجانا 4

شكلي طريقة أخرى للعلاج والمعالجة المسبقة هو المهم. على سبيل المثال، قال سيف الاسلام: أكل اليد اليمنى واليسرى مع نظيره غسل ​​اليد، وهذا يمنع نقل النفايات برازي، والأمراض الطفيلية من فتحة الشرج إلى الفم. القيمة هي دائما مع اليد اليمنى، ليست ملوثة اليد اليمنى. ممارسة أخرى تتمثل في الفراغ: مع علامة قدمه اليسرى، لأنه بالإضافة إلى الأقسام المذكورة، لأنها كانت أقرب إلى قلب الساق اليسرى والساق اليمنى أقوى، هو أكثر عرضة للخطر. وينبغي أن تحدث السكتة القلبية، الساق اليمنى عازمة. حتى إذا كنت دخول الخلاء، في حالة احتشاء عضلة القلب، وما شابه ذلك، لا يمكن أن ينحني أنفسهم إلى الوراء. في المساجد والأماكن المقدسة التي تدخل مع القدم اليمنى، وثني إرادتك إلى الأماكن المقدسة. النقل ليس الوقت المناسب للموقف التفريغ، لا بد من الجلوس. لأن أجلس والحصول على الضغط على عضلات الساقين والبطن، مما تسبب في المرض التي ينبغي تجنبها. واحد منهم هو الدوالي أو كدمات في الساق نتيجة الشرايين التحقيق، والدم للخروج منها. حتى اجهاد يطلق المطابع: الكبد والأمعاء، والتي بدورها طرد الصفراء، والنفايات تخزين لمتابعة.

حتى أولئك الذين يأكلون بسرعة، مع التجاعيد والشيخوخة المبكرة للجلد والوجه والفك هي. ولكن من هم أقل بصبر، وتناول الأنواع التي كانت على نحو سلس.

في الصلاة ويقال أن جميع أعمال الصلاة بدلا من ذلك ينبغي أن تتحقق، وهذا يعني تحريك القدمين واليدين والعنق والجسم وجميع أعضاء الجسم، لأن الجسم أكثر من مئتي قطعة من العظام، مع ست قطع من العضلات هي التي تعلق. تصل إلى عشرين في المئة منهم تنشط في جميع الألعاب الرياضية، ولكن كل منهم ينشطون في الصلاة. حتى يجلس، والركوع للتوسع، هو نوع من العلاج. لقول السجود، في الواقع، والتنفس العميق والسجود التي تسمح الشعيرات الدموية في الدماغ، لتغذي بسهولة القلب.

في الليل، والنوم في الليلة الأولى من النوم في وقت متأخر من الأفضل، وفي كل مرة قبل الذهاب إلى الفراش قليلا من الطعام، والكثير من الماء للشرب، والجسم من السموم تفرز أكثر سهولة. وأظهرت زيادة إفراز البول من النفايات. بالطبع، كل هذا من وجهة نظر الطب مجاني! خلاف ذلك، يجب أن يكون هناك تسامح مع الكثير من الأمراض لدى البشر. لأن ليس هناك رجل مثالي، (باستثناء معصوم AS) والجميع على خطأ. بعض من هذه الاعتراضات تكون مرئية وغير مرئية بعض، وهي مشكلة المشي، والتي يمكن أن يرى الجميع! هناك قصور القلب أو غيرها من الكبد. وما إلى ذلك ينبغي ألا نشعر بالذعر، ولكن ينبغي السكوت ومعها، وشكر الله، لخلق الراحة النفسية.

Free tibb 4

rəsmiyyət müalicə və pre-müalicə bir üsul vacibdir. Məsələn, İslam buyurur: sağ yeyin və onun sol əl yuma ilə, bu nəcisli tullantıların transfer, və ağız göt parazitar xəstəliklərin qarşısını alır kimi. Value sağ əli ilə həmişə sağ çirklənmiş deyil. Başqa bir təcrübə vakuum edir: onun sol ayaq işarəsi ilə, çünki siyahıda bölmələri ilə yanaşı, sol ayaq ürək yaxın idi, çünki, sağ ayaq güclü, daha həssasdır. Və ürək həbs baş verdikdə, sağ ayaq əyilmiş. Siz tualet daxil Belə ki, miokard infarktı halda və kimi, geri özlərini əymək edə bilməz. məscid və sağ ayaq ilə daxil müqəddəs yerlərdə, müqəddəs yerləri üçün iradə əyilmək. Nəqliyyat atılması stendi vaxtında deyil, oturub olmalıdır. Mən xəstəlik səbəb aşağı oturmaq və ayaqları və qarın əzələlərinin təzyiq çünki yol etmək. Onlardan biri sorğu damarların, onlardan qan nəticəsində Varis və ya ayaq göyərmə var. Hətta nuru presleri tetikler: qaraciyər və bağırsaq, öz növbəsində öd xaric, və tullantıların izləmək saxlanılır.

qırışların və dəri, üz erkən yaşlanma və çənə ilə, tez yemək olan Belə ki, o var. Lakin həmin az səbir, hamar olmuşdur növ yemək.

Namaz bu bədən əzələlərinin altı ədəd sümük daha iki yüz ədəd əlavə olunur, çünki ayaqları və əlləri və boyun və bədən və bədənin bütün üzvləri hərəkət deməkdir, namaz bütün aktları yerinə gətirilməsi lazım olduğunu söylədi. qədər onların iyirmi faizi bütün idman fəaldırlar, lakin onların hamısı namaz fəaldırlar. Hətta Varis üçün diz, oturan müalicə növüdür. Sojood, əslində, beyin capillaries imkan dərin nəfəs və səcdə asanlıqla ürək qidalandırmaq üçün demək.Gecə, yataq ilk gecə yuxu gec yaxşıdır və içmək yataq bir az qida və su bol gedən əvvəl hər zaman, toksinlerin orqanı daha asan xaric. tullantıların artması sidik ifraz göstərilir. Əlbəttə ki, tibb baxımından bütün bu pulsuzdur! Əks halda, insanlarda xəstəliklər bir çox yol olmalıdır. orada (məsum ə istisna olmaqla) heç bir kamil insan, və, çünki hər kəs səhv edir. Bu etirazların bəzi görünən və bəzi görünməz, hər kəs görə bilərsiniz bir gəzinti problem! digər ürək çatışmazlığı və ya qaraciyər var. S psixoloji rahatlıq yaratmaq üçün Allaha şükür Panik deyil, lakin bu yol və olmalıdır, və verdi.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۱/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۱ نظر(0)

طب رایگان 4

رعایت آداب یکی دیگر از روشهای: درمانی و پیش درمانی مهم است. مثلا در اسلام گفته شده با: دست راست غذا بخورید و با دست چپ خود را بشویید، زیرا که این کار مانع انتقال ضایعات دفعی، و بیماری های انگلی از مقعد به دهان می شود. همیشه کار های ارزشی با دست راست است، تا دست راست آلوده نباشد. دیگر از آداب رفتن به خلا اینست که: با پای چپ وارد شوید، زیرا که علاوه بر تقسیمات ذکر شده، چون پای چپ به قلب نزدیکتر بوده، قوی تر است و پای راست، ضربه پذیر تر می باشد. و اگر احیانا ایست قلبی اتفاق بیافتد، ابتدا پای راست خم می شود. لذا اگر وارد توالت می شوید، درصورت بروز سکته قلبی و مانند آن، خود بخود به عقب خم می شوید. در مساجد و جاهای مقدس که: با پای راست وارد می شوید، خم شدن شما به درون مکانهای مقدس خواهد بود. نقل است: موقع تخلی نباید ایستاده باشید، باید نشسته باشید. زیرا که نشستن و قشار آوردن بر: ماهیچه های پا و شکم، باعث دوری از بیماریهایی می شود. یکی از انها واریس یا خونمردگی پا هست، زیرا براثر پرس رگها، خون از انها خارج می شود. حتی زور زدن باعث پرس: کبد و روده ها می شود، که این خود بیرون راندن صفرا، و مواد زاید ذخیره شده را به دنبال دارد.

در آداب غذا خوردن ذکر شده که: غذا را خوب بجوید و لقمه را کوچک بردارید، این موارد که بسیار دلایل ساده ای دارد، یکی از انها هم از دید طب رایگان، جذب موادی از غذا در فک ودهان از طریق پوست می باشد. برای همین کسانی که به سرعت غذا می خورند، دچار چروکی و پیری زودرس پوست، و فک دهان و صورت می شوند. اما کسانی که کم و با صبر و حوصله، غذا میل می کنند گونه هایی صاف و رسیده دارند.

در نماز خواندن هم گفته شده که: همه اعمال نماز باید بجای آورده شود، این یعنی حرکت پا و دست و: گردن و بدن وهمه اعضا بدن، زیرا بدن بیش از دویست قطعه استخوان دارد، که با ششصد قطعه ماهیچه به هم وصل شده. در همه ورزشها حداکثر تا بیست درصد آنها فعال می شوند، ولی در نماز همه آنها فعال است. حتی نشستن دو زانو نیز برای واریس پا، یک نوع مداوا می باشد. گفتن ذکر تسبیحات اربعه، در واقع تنفس عمیق است و انجام: سجده یعنی فرصت دادن به مویرگهای مغز، تا به راحتی از قلب تغذیه شوند. زیرا که همیشه قلب پایین تر از مغز است، و سردرد های مزمن به همین دلیل است: که خون و اکسیژن در سربالایی قلب تا مغز، کاهش می یابد و با سجده در فواصل زمانی مناسب، میتوان از این ضعف جلوگیری کرد.

شب ها خوابیدن در اول شب، مناسبتر از خوابیدن در دیر وقت می باشد، و هر بار قبل از خواب کمی غذا، و آب فراوان باید نوشید، تا سموم بدن راحت تر دفع شود. ازدیاد ادرار خود نشان دفع مواد زائد است. البته همه اینها از دید طب رایگان است! وگرنه بسیاری از بیماریها در انسان باید تحمل شود. زیرا انسان کامل وجود ندارد،(بجزمعصومین ع) و هرکس ایرادی دارد. برخی از این ایراد ها، مشهود است و برخی نامشهود، یکی در راه رفتن ایراد دارد، که همه می بینند! دیگری هم نارسایی قلبی یا کبدی دارد. و.. لذا نباید وحشت کرد، بلکه باید تحمل کرد و: با آن ساخت و خدا را شکر کرد، تا ارامش روانی بوجود آید.

Free medicine 4

The formality another method of treatment and pre-treatment is important. For example, Islam has said: Eat right hand and with his left hand wash, as this prevents the transfer of fecal waste, and parasitic diseases of the anus to mouth. Value is always with the right hand, the right hand is not contaminated. Another practice is to vacuum: with his left foot sign, because in addition to the listed divisions, because it was closer to the heart of the left leg, right leg is stronger, is more vulnerable. And should cardiac arrest occur, the right leg is bent. So if you enter the toilet, in case of myocardial infarction and the like, cannot bend them backwards. In mosques and holy places that enter with the right foot, bend your will to the holy places. Transport is not timely OF DISCHARGE stand, must be sitting. Because I sit down and get pressure on the muscles of the legs and abdomen, causing the disease to be avoided. One of them is varicose veins or leg bruising as a result of the inquiry arteries, the blood out of them. Even straining triggers presses: liver and intestine, which in turn expel the bile, and waste stored to follow.

So those who eat quickly, with wrinkles and premature aging of the skin, face and jaw are. But those less patiently, eat the species that have been smooth.

In prayer it is said that all acts of prayer should instead be brought, that means moving the feet and hands and neck and body and all members of the body, because the body more than two hundred pieces of bone, with six pieces of muscles are attached. Up to twenty percent of them are active in all sports, but all of them are active in prayer. Even sitting, kneeling for Varicose is a type of treatment. To say the Sojood, in fact, deep breathing and prostration that allows the capillaries of the brain, to easily feed the heart.

At night, sleeping on the first night of sleeping in late is better, and every time before going to bed a little food, and plenty of water to drink, the body of toxins excreted more easily. Increased urinary excretion of wastes is shown. Of course, all this from the perspective of medicine is free! Otherwise, a lot of diseases in humans should be tolerated. Because there is no perfect man, (except infallible AS) and everyone is wrong. Some of these objections are visible and some invisible, a walking problem, which everyone can see! There are other heart failure or liver. Etc. We should not panic, but should be tolerated and with it, and gave thanks to God, to create psychological comfort.

الدواء مجانا 4

شكلي طريقة أخرى للعلاج والمعالجة المسبقة هو المهم. على سبيل المثال، قال سيف الاسلام: أكل اليد اليمنى واليسرى مع نظيره غسل ​​اليد، وهذا يمنع نقل النفايات برازي، والأمراض الطفيلية من فتحة الشرج إلى الفم. القيمة هي دائما مع اليد اليمنى، ليست ملوثة اليد اليمنى. ممارسة أخرى تتمثل في الفراغ: مع علامة قدمه اليسرى، لأنه بالإضافة إلى الأقسام المذكورة، لأنها كانت أقرب إلى قلب الساق اليسرى والساق اليمنى أقوى، هو أكثر عرضة للخطر. وينبغي أن تحدث السكتة القلبية، الساق اليمنى عازمة. حتى إذا كنت دخول الخلاء، في حالة احتشاء عضلة القلب، وما شابه ذلك، لا يمكن أن ينحني أنفسهم إلى الوراء. في المساجد والأماكن المقدسة التي تدخل مع القدم اليمنى، وثني إرادتك إلى الأماكن المقدسة. النقل ليس الوقت المناسب للموقف التفريغ، لا بد من الجلوس. لأن أجلس والحصول على الضغط على عضلات الساقين والبطن، مما تسبب في المرض التي ينبغي تجنبها. واحد منهم هو الدوالي أو كدمات في الساق نتيجة الشرايين التحقيق، والدم للخروج منها. حتى اجهاد يطلق المطابع: الكبد والأمعاء، والتي بدورها طرد الصفراء، والنفايات تخزين لمتابعة.

حتى أولئك الذين يأكلون بسرعة، مع التجاعيد والشيخوخة المبكرة للجلد والوجه والفك هي. ولكن من هم أقل بصبر، وتناول الأنواع التي كانت على نحو سلس.

في الصلاة ويقال أن جميع أعمال الصلاة بدلا من ذلك ينبغي أن تتحقق، وهذا يعني تحريك القدمين واليدين والعنق والجسم وجميع أعضاء الجسم، لأن الجسم أكثر من مئتي قطعة من العظام، مع ست قطع من العضلات هي التي تعلق. تصل إلى عشرين في المئة منهم تنشط في جميع الألعاب الرياضية، ولكن كل منهم ينشطون في الصلاة. حتى يجلس، والركوع للتوسع، هو نوع من العلاج. لقول السجود، في الواقع، والتنفس العميق والسجود التي تسمح الشعيرات الدموية في الدماغ، لتغذي بسهولة القلب.

في الليل، والنوم في الليلة الأولى من النوم في وقت متأخر من الأفضل، وفي كل مرة قبل الذهاب إلى الفراش قليلا من الطعام، والكثير من الماء للشرب، والجسم من السموم تفرز أكثر سهولة. وأظهرت زيادة إفراز البول من النفايات. بالطبع، كل هذا من وجهة نظر الطب مجاني! خلاف ذلك، يجب أن يكون هناك تسامح مع الكثير من الأمراض لدى البشر. لأن ليس هناك رجل مثالي، (باستثناء معصوم AS) والجميع على خطأ. بعض من هذه الاعتراضات تكون مرئية وغير مرئية بعض، وهي مشكلة المشي، والتي يمكن أن يرى الجميع! هناك قصور القلب أو غيرها من الكبد. وما إلى ذلك ينبغي ألا نشعر بالذعر، ولكن ينبغي السكوت ومعها، وشكر الله، لخلق الراحة النفسية.

Free tibb 4

rəsmiyyət müalicə və pre-müalicə bir üsul vacibdir. Məsələn, İslam buyurur: sağ yeyin və onun sol əl yuma ilə, bu nəcisli tullantıların transfer, və ağız göt parazitar xəstəliklərin qarşısını alır kimi. Value sağ əli ilə həmişə sağ çirklənmiş deyil. Başqa bir təcrübə vakuum edir: onun sol ayaq işarəsi ilə, çünki siyahıda bölmələri ilə yanaşı, sol ayaq ürək yaxın idi, çünki, sağ ayaq güclü, daha həssasdır. Və ürək həbs baş verdikdə, sağ ayaq əyilmiş. Siz tualet daxil Belə ki, miokard infarktı halda və kimi, geri özlərini əymək edə bilməz. məscid və sağ ayaq ilə daxil müqəddəs yerlərdə, müqəddəs yerləri üçün iradə əyilmək. Nəqliyyat atılması stendi vaxtında deyil, oturub olmalıdır. Mən xəstəlik səbəb aşağı oturmaq və ayaqları və qarın əzələlərinin təzyiq çünki yol etmək. Onlardan biri sorğu damarların, onlardan qan nəticəsində Varis və ya ayaq göyərmə var. Hətta nuru presleri tetikler: qaraciyər və bağırsaq, öz növbəsində öd xaric, və tullantıların izləmək saxlanılır.

qırışların və dəri, üz erkən yaşlanma və çənə ilə, tez yemək olan Belə ki, o var. Lakin həmin az səbir, hamar olmuşdur növ yemək.

Namaz bu bədən əzələlərinin altı ədəd sümük daha iki yüz ədəd əlavə olunur, çünki ayaqları və əlləri və boyun və bədən və bədənin bütün üzvləri hərəkət deməkdir, namaz bütün aktları yerinə gətirilməsi lazım olduğunu söylədi. qədər onların iyirmi faizi bütün idman fəaldırlar, lakin onların hamısı namaz fəaldırlar. Hətta Varis üçün diz, oturan müalicə növüdür. Sojood, əslində, beyin capillaries imkan dərin nəfəs və səcdə asanlıqla ürək qidalandırmaq üçün demək.Gecə, yataq ilk gecə yuxu gec yaxşıdır və içmək yataq bir az qida və su bol gedən əvvəl hər zaman, toksinlerin orqanı daha asan xaric. tullantıların artması sidik ifraz göstərilir. Əlbəttə ki, tibb baxımından bütün bu pulsuzdur! Əks halda, insanlarda xəstəliklər bir çox yol olmalıdır. orada (məsum ə istisna olmaqla) heç bir kamil insan, və, çünki hər kəs səhv edir. Bu etirazların bəzi görünən və bəzi görünməz, hər kəs görə bilərsiniz bir gəzinti problem! digər ürək çatışmazlığı və ya qaraciyər var. S psixoloji rahatlıq yaratmaq üçün Allaha şükür Panik deyil, lakin bu yol və olmalıdır, və verdi.