X
تبلیغات
زیارت رایگان حق ماست
صفحه اول تماس با ما RSS
زیارت رایگان حق ماست
مسلمانان میانمار اقلیت بزرگ آن کشور هستند و بیشتر آنان هم ایرانی تبار هستند والان در یک تصفیه نژادی باید خود را حفظ کنند وباید برای آنها یک حکومتی تعریف شود
سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۴/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۹ نظر(0)

جنگ آمریکا و روسیه امری حتمی است.

بر اساس نظریه هانتینگتون، جنگ تمدن ها: نهایتا به درگیری نظامی می رسد و: آمریکا در یک درگیری نظامی از بین می رود. البته به نظرما جهان به مرحله ای رسیده: که آمادگی جنگ سوم جهانی را ندارد، ولی به دلیل خوی برتری جویی  و: نظامیگری دولت آمریکا، ناچار خواهد بود برای اثبات برتری خود، گام آخر را بردارد و: تنها قدرتی که در مقابل او عرض اندام می کند، روسیه است، لذا در یک جنگ نا گریز، به مقابله بر می خیزد ولی چون: پشتوانه مردمی داخلی ندارد، و نمیتواند از نیروی زمینی علیه روسیه استفاده کند، نیروی هوایی و موشک های او کاری از پیش نمی برد، و دریک جنگ فرسایشی که سالهاست شروع شده، نهایتا فروپاشی آمریکا به نتیجه می رسد. مهمترین نظریه ای که در این زمینه است. جنگ تمدن ها است، یعنی تمدن نوین اسلامی همه ابر قدرتها را از بین می برد، از جمله آمریکا نیز از سر راه برداشته می شود. این نظریه در سال 1356توسط اینجانب، در شبهای قدر ماه رمضان در: مسجد الهادی شهید ایت ا الله غفاری، در بین هزاران دانشجوی انقلابی ارائه شد، و جزوه آنهم توزیع و نوارهای انهم موجود است. در سال 1359در مدرسه عالی شهید مطهری هم، تدریس شد و جزوه های ان نیز چاپ گردید. اما بیست سال بعد، یعنی 1379بود که بنام هانتیگتون مطرح شد! آنهم به دلیل اینکه مردود اعلام شود. زیرا در مقابل آن گفتگوی تمدن ها مطرح بود. در واقع انقلابیون ایرانی، دلشان برای فروپاشی آمریکا سوخت و: برای اینکه به سرنوشت شوروی سابق دچار نشود، گفتند بیایند و با گفتگو، جلو این جنگ را بگیرند. برداشت آنها از جنگ تمدن ها،  یک برداشت مکانیکی و منفعلانه بود. یعنی  فکر می کردند با گفتگو می توان: جلو مسیر تاریخ را گرفت. اما اینطور نیست یعنی، تاریخ راه خود را می رود و کسی که: این روند تاریخ را بشناسد، میتواند راهبر تاریخ یا قهرمان تاریخ شود. زیرا قبل از هر حادثه تاریخی، از روند ان متوجه شده و خود را، بر امواج آن سوار می کند. مثل این است که رودخانه ای در مسیری به آبشار می رسد، ما اگر این را بدانیم میتوانیم با کمی دقت، قایق خود را در مسیر بعدی قرار دهیم، ولی کسانی که نمی دانند در گرداب گیر می کنند. شاید از بین بروند و شاید هم نجات پیدا کنند. طرفداران گفتگوی تمدن ها می گویند: ما باید آبشار را از بین ببریم، تا همه به سلامت به مقصد برسند! اما قدرت ما برای ازبین بردن ابشار ساخته نشده، بلکه برای بهره برداری از آبشار ساخته شده، لذا قهرمانان تاریخ آدم های باهوشی هستند که: این موضوع را می فهمند و: آنهایی که نمی فهمند در زیر: چرخ های تاریخ له می شوند. مسئله برجام هم چنین برداشت مکانیکی است از گفتگو، یعنی آنها خواسته اند مانع روند تکاملی تاریخ شوند! روند تکاملی تاریخ برمبنای حذف: قدرت های قبلی و ایجاد قدرت های نوظهور است. چنانچه نظریه دیالکتیکی به آن اشاره دارد، و ابن خلدون آن را توضیح داده است. این نظریه دیالکتیکی را، با نظریه ماتریالیسم تاریخی یا: دیالکتیکی مادی نباید اشتباه گرفت. امام علی می فرماید: فرشته ای هر شب فریاد می کند: برای مرگ بزایید و برای خراب کردن بسازید. منطقیون هم گفته اند: اوج هرچیزی اول افول آن است. که گویند: فواره چو بالا رود سرنگون گردد.! لذا همانطور که اختیار انسان، برای تغییرات مطلق نیست، برای جلوگیری از تغییرات هم مطلق نیست. و کسی نمی تواند با گفتگو! جلوی جنگ تاریخی و ضروری را بگیرد. اراده خداوند این است که مستضعفین بر: مستکبرین پیروز شوند، این نهایت دشمنی با خدا است که ما بخواهیم با مذاکره، مانع شکست مستکبرین شویم!

The war between the US and Russia is certain.

According to Huntington's theory, the Civilization War: Ultimately reaches military confrontation: America is destroyed in a military conflict. Of course, in my view, the world has reached a stage that does not prepare for the Third World War, but because of its superiority and: the US military militarism, it will have to take the last step to prove its supremacy: the only power ahead of him is the width The body is Russia, so it is confronted in a never-ending war, but because it does not have a domestic support, and can not use the ground force against Russia, its air force and its missiles do not go astray, and In a war of extinction that has begun for many years, the collapse of America will eventually come to the end. The most important theory in this field. The battle of civilizations is that the new Islamic civilization destroys all the superpowers, including the United States. This theory was presented to me by myself, on the nights of Ramadan in 1979, at the mosque of al-Hadi, martyr Iathullah Ghaffari, among thousands of revolutionary students, and there are also leaflets for distribution and tapes. He was taught at the Shahid Motahari High School in 1359 and his pamphlets were also published. But twenty years later, it was in 2000, called Huntington! Because it is declared to be rejected. Because the dialogue of civilizations was in front of it. In fact, the Iranian revolutionaries were eager to fuel the collapse of the United States: they did not want to go to the fate of the former Soviet Union, and to engage in dialogue with them. Their perception of the war of civilizations was a mechanical and passive harvest. They thought that they could by the conversation: take the path of history. But it is not. That is, the history goes its way, and whoever knows this process of history can become the leader of history or the hero of history. Because before every historical event, it is aware of its process and it is mounting itself on its waves. It's as if a river is on its way to the waterfall; if we know this, we can put our boat on the next track with a little care, but those who do not know will get in the vortex. Maybe they'll disappear and maybe they'll be saved. Dialogue advocates say: "We have to eliminate the waterfall, so that everyone arrives at health!" But we have not built our power to destroy the waterfall, but it is made to exploit the waterfall, so the heroes of history are the intelligent people who understand this and: those who do not understand below: the wheels of history are crushed. The issue of achievement is also a mechanical conception of conversation, that is, they have been asked to hinder the evolutionary process of history! The evolutionary process of history is based on the elimination of previous powers and the emergence of emerging powers. If dialectical theory refers to it, Ibn Khaldun explained it. This dialectical theory should not be confused with the theory of historical materialism: material dialectics. Imam Ali says: "An angel cries every night: to death and to make a ruin." Logicians have also said that the peak of everything is the first decline. They say: Fountain Chu will be toppled. So, as human discretion is not absolute change, it is not absolute to avoid changes. And no one can talk with! Prevent the historic and necessary war. The will of God is that those who are oppressed must be victorious: it is ultimately hostility to God that we want to prevent the arrogant defeated by negotiating!

حرب أمريكا وروسيا أمر لا مفر منه.

ووفقا لصدام هنتنغتون الحضارات: نهاية للنزاع المسلح يصل أمريكا في يختفي الصراع العسكري. بالطبع، نحن نعتقد أن العالم قد وصلت إلى مرحلة: جاهزة للحرب العالمية الثالثة لا، ولكن بسبب طبيعة التفوق و: النزعة العسكرية الأمريكية، سيكون لديك لإثبات تفوقهم، والخطوة الأخيرة لاتخاذ: القوة الوحيدة أمامه، اللياقة البدنية تفعله روسيا، وذلك في الحرب حتمية، لمواجهة ارتفاع، ولكن هذا الدعم للشعب في الداخل لا، ولا يمكن أن قوات برية ضد روسيا استخدام سلاح الجو والصواريخ، وقال انه لا يعمل. و في حرب الاستنزاف التي بدأت منذ سنوات عديدة، وبعد يخلص انهيار أمريكا. نظرية في هذا المجال. حرب الحضارات، حضارة إسلامية جديدة يدمر كل القوى العظمى، بما في ذلك أمريكا هو أيضا للخروج من الطريق. هذه النظرية التي كتبها لي عام 1356، وبالتالي فإن يالي رمضان مسجد الشهيد آية الله علي الهادي الغفاري، كان من بين الآلاف من الطلبة الثوريين، والكتيبات والأشرطة حتى توزيعها لا تزال متاحة. عام 1359 الشهيد مطهري مدرسة ثانوية، كان يدرس والنشرات التي تم طباعتها. ولكن بعد عشرين عاما، عام 1379، والتي أصبحت تعرف باسم هنتنغتون! ومع ذلك، لأن غير مسموح بها. لأنه كان أمام حوار الحضارات. في الواقع، فإن الثوريين الإيرانية، فإنها تغذي انهيار أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق عانت نفس المصير ما لم تأتي مع الحوار، أن أغتنم هذه الحرب إلى الأمام. تصورهم للصراع الحضارات، وكان الحصاد الميكانيكي والسلبي. فكر المحادثة يمكن أن يكون: كانت أمام مجرى التاريخ. ولكن هذا ليس هو الحال، في طريقها وشخص أن يعرف مسار التاريخ يمكن أن تعود الرصاص أو بطل في التاريخ. لأنه قبل أي حدث تاريخي، لاحظت وبطبيعة الحال نفسه، وموجات لركوب. ويمكن أيضا ربما يتم حفظها. حوار الحضارات المشجعين يقول: يجب علينا القضاء شلال، كل بأمان تصل إلى وجهتها! ولكن قوتنا لا يتم إزالة الشلال، ولكن أيضا لتشغيل الشلال بها، أبطال التاريخ هم أشخاص أذكياء أن نفهم ذلك، وأولئك الذين لا يفهمون ما يلي: يتم سحق عجلات التاريخ. Brjam الحصاد الميكانيكي هو أيضا للحديث، عن رغبتهم في عرقلة عملية التطور التاريخي و! وبناء على عملية التطور التاريخي للقضاء: القوى السابقة والقوى الناشئة. إذا تشير النظرية الجدلية لذلك، وأوضح ابن خلدون. يجب عدم الخلط بين المادية الجدلية: هذه النظرية الجدلية، أو نظرية المادية التاريخية. يقول الإمام علي: ملاك يبكي كل ليلة لدوا  للموت والخراب للبناء. وقال المنطقيون: ذروة كل شيء بدأ تراجعه. تقول نافورة تشو يصعد إلى أسفل.! وهكذا، وحرية الإنسان، من أجل التغيير ليست مطلقة، لوقف التغييرات ليست مطلقة. ويمكن لأي شخص أن يتحدث! التاريخية واتخاذ جبهة الحرب الضرورية.

Amerikanın və Rusiyanın müharibə qaçılmazdır.

sivilizasiyaların Huntington toqquşma görə silahlı münaqişənin sonu çatıb Amerika hərbi münaqişə yox da. Əlbəttə ki, dünya bir mərhələ çatıb iman: World War III üçün hazır, lakin üstünlük təbiəti və yoxdur: Amerika militarizm, öz üstünlüyünü sübut etmək olacaq, final addım atmağa: enerji Onun qarşısında, ineluctable bir müharibə, yüksəlir qarşı belə Fitness, Rusiya, lakin belə dəstək daxili insanlar deyil, və, hava qüvvələri və raketlər, o işləmir istifadə Rusiyaya qarşı qoşun əsas deyil. və illər əvvəl başlayan köhnəltmə bir müharibə sonra Amerika dağılması bağlayır. bu sahədə nəzəriyyəsi. Sivilizasiyaların müharibəsi, yeni İslam sivilizasiyası Amerika yolu da daxil olmaqla, bütün böyük səlahiyyətləri məhv. 1356-cı ildə mənə bu nəzəriyyə, belə ki, Ramazan məscidi şəhid Ayətullah Əli əl-Hadi Ghaffari gecə, inqilabi minlərlə şagird arasında idi, hətta paylanmış broşuralar və şeritler hələ də mövcuddur. 1359-ci ildə şəhid Mütəhhəri High School, tədris və çap edilmişdir kitabça idi. Amma iyirmi il sonra, 1379-ci ildə, Huntington kimi tanınan oldu! Lakin, icazə, çünki. Bu Mədəniyyətlər Dialoqu qarşısında idi. Əslində, İran inqilabçılar, onlar Amerikanın dağılması yanacaq və onlar bu müharibə irəli çəkmək üçün dialoq ilə gəlmək halda keçmiş Sovet İttifaqı eyni taleyi yaşadı. sivilizasiyaların toqquşması Onların qavrayış, mexaniki yığım və passiv idi. Söhbət fikir ola bilər: ön tarixi kursu idi. Amma bu, belə deyil yolunda və tarixi aparıcı və ya çempion günə bilər tarix boyu bilən kimsə deyil. heç bir tarixi hadisə qarşısında, əlbəttə özü qeyd Çünki dalğaları gəzmək. bəlkə də xilas ola bilər. Mədəniyyətlər azarkeşləri dialoqu deyirlər: Biz bütün təhlükəsiz Çağlayan aradan qaldırmaq, onların hedefi lazımdır! Amma gücümüz Çağlayan aradan qaldırılması üçün deyil, həm də edilən Çağlayan əməliyyat üçün tarixin qəhrəmanları aşağıdakı başa düşmürəm edənlər onu anlamaq və ağıllı insanlar: tarixi təkərlər doğranmış olunur. tarixi inkişaf prosesini olunur mane öz arzusu, söhbət də mexaniki yığımı Brjam! əvvəlki səlahiyyətləri və inkişaf etməkdə olan səlahiyyətləri: aradan qaldırılması tarixi inkişaf prosesinə əsaslanır. dialektik nəzəriyyə ona aiddir və İbn Haldun izah edin. Bu dialektik nəzəriyyəsi, və ya tarixi materializm nəzəriyyəsi: dialektik materializmə qarışdırmaq lazım deyil. İmam Əli buyurur: angel hər gecə həyata ayı öldürmək və yaratmaq üçün məhv etməkdir. Logicians edib: pik hər şey onun tənəzzül başlayır. Bu fəvvarə Chu aşağı enir deyirlər.! dəyişiklik mütləq deyil Belə ki, insan azadlığı kimi, dəyişikliklər mütləq deyil dayandırmaq. Və hər kəs danışmaq bilər! Tarixi və zəruri müharibə ön almaq. Allah yoxsul var: zalım qazanmaq Allahın düşmənidir, biz zalım uğursuzluq qarşısını almaq üçün danışıqlar istəyirəm ki!

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۶ نظر(0)

بانکها سریعتر اعلام ورشکستگی بکنند.

با توجه به افزایش چند برابری حجم نقدینگی، بدهی کلان دولت به بانکها، مطالبات وصول نشدنی نجومی آنها، لازم است که هرچه سریعتر بانکها اعلام ورشکستگی بکنند! تا بیش از این تورم دامن مردم را نگیرد، و ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند. بانکها بدون پشتوانه! پول مردم را بعنوان پس انداز می گیرند، و بدون اینکه بتوانند این پول را مدیریت کنند، سود ثابتی را به مشتریان می پردازند. که انباشته شدن این هزینه های بهره، همه بانکها مخصوصا بانکهای دولتی را، به مرز ورشکستگی رسانده! ولی بانک مرکزی و وزارت اقصاد، سال ها است که مانع اعلام آن می شوند. زیرا صریح آیه قران همین است که: خداوند ربا را نابود می کند. و بانکهای ربوی که بنام بانکداری اسلامی، همان روند قبلی را ادامه دادند، مصداق کامل این ورشکستگی است. سید محمود امامیان در همایش کار آفرینان گفت: چرا حقایق اقتصادی را به مردم نمی گویند؟ کتمان حقایق، از سر گذراندن مسئولیت نیست، بلکه خیانت به یک ملت است. همه مردمی که شب را به صبح می رسانند: با ترس از اینکه نان فردا گرانتر می شود، لرزه های دل آنها کاخ این گونه پوشانندگان حقیقت را، بر سرشان خراب خواهد کرد.

البته این امر مخصوص دولت ایران نیست، بلکه اینها هم از آمریکایی ها یاد گرفته اند! چون همگی شاگردان عموسام هستند، حالا یا مستقیما با حمایت سازمان سیا، دکترای اقتصاد گرفته اند یا زیر دست این نوع استاد ها اقتصاد خوانده اند. آمریکا نیز اگر بدهیهای خود را برای مردمش روشن کند، فروپاشی آن اتفاق می افتد. ولی تاکنون از افشای این حقایق جلوگیری کرده است. مسئله تروریسم یکی از پناهگاههایی است که: از انجا به مردم خودشان شلیک می کنند. مردم این ها را نمی دانند، ولی گرانی و بی خانمانی را، در زندگی خود بخوبی می بینند. ناله و نفرین همین مردم ساده دل بی خانمان آمریکایی، سیل بزرگی شده که بزودی همه خاندان کثیف ترامپ و: آل سعود را از بین خواهد برد. شما ببینید که تا دیروز می گفتند: بشار اسد حمله شیمیایی کرده! ولی نتوانستند ثابت کنند ولی حالا، برای بحران سازی مجبور شدند: پیشقدم شوند و مانند مرتاض های هندی، پیش بینی کنند که رژیم سوریه می خواهد: از حمله شیمیایی استفاده کند! واین یعنی هیچ راهی برای ادامه رژیم کثیف استکبار جهانی، اعم از آمریکا وعربستان واسرائیل باقی نمانده، و مجبورند استراتژی هایشان را پیش خور کنند. حالا اگر اینها راستگو باشند و بخواهند: به ملت خودشان خدمت کنند، بیایند و هرچه دروغ گفته اند افشا کنند. این به نفع آنها است، زیرا انتقام مردم سخت نخواهد بود! مردم ساده هستند و بی آلایش، فرقی بین مردم آمریکا و ایران و عربستان هم نیست، وقتی مسئولین با صداقت حرف را بگویند، می پذیرند و کمک هم می کنند. چه از نظر کمک مالی و پرداخت بخشی از: هزینه های دولتی به صورت خودجوش، و چه بصورت صرفه جویی و کم انتظاری از خدمات دولتی، مثلا آنها اصلا نمی دانند: خدمات بیمه یعنی چه! خود دولت ها تولید می کنند، بزرگ می کنند بعد هم در اجرای آن درجا می زنند. در ایران هم همینطور است، اگر بانکها امروز اعلام ورشکستگی کنند، برایشان بهتر است از فردا، که تق آن در آید. زیرا مردم نشان داده اند به: ورشکسته کمک میکنند ولی، دروغگو را اگر هم ببخشند فراموش نمی کنند.

Banks are quicker to file for bankruptcy.

Given the multiplier of liquidity, the government's massive government debt to the banks, their ineligible astronomical demands, it is imperative that banks launch bankruptcy as soon as possible! Too much of this inflation will not attract the people, and the value of the national currency will not decrease. Banks without back! Money saves people as savings, and they can make a steady paycheck without managing to manage this money. The accumulation of these interest rates has pushed all the banks, especially the state-owned banks, into a bankruptcy! But the Central Bank and the Ministry of Economy have been preventing it from being announced for many years. The explicit verse of the Qur'an is this: God destroys usury. And the busiest banks that have continued the same trend in the name of Islamic banking, is a complete example of this bankruptcy. Seyyed Mahmoud Emamiyen said at the entrepreneurs' conference: Why do not they say economic facts? Concealing the facts is not about to take over responsibility, but to betray one nation. All the people who bring the night in the morning: fearful that tomorrow's bread will become more expensive, the tremors of their hearts will ruin the palace of this kind of cover.

Of course, this is not specific to the Iranian government, but they are also learned from the Americans! Because they are all students of ours, now or directly with the support of the CIA, they have received a doctorate in economics or have studied economics under these kinds of professors. If the United States illuminates its debts to its people, America will collapse. But so far it has prevented the disclosure of these facts. The issue of terrorism is one of the sanctuaries: from where they shoot their own people. People do not know this, but they see high and homelessness in their lives. The moans and curse of the simple people of the homeless Americans are a huge flood that soon all the dirty tramp families will be destroyed: Al Saud will be destroyed. You see, until yesterday they said: Bashar al-Assad has made a chemical attack! But they could not prove, but now they were forced to cope with the crisis: they would, like the Indian perpetrators, predict that the Syrian regime wants to use chemical attack! And this means there is no way to continue the dirty regime of global arrogance, including the United States, and Israel and Israel, and they have to give up their strategies. Now if they are truthful and want to: serve their nation, come and disclose what they have lied. This is in their favor, because people's revenge will not be tough! People are simple and unobtrusive, there is no difference between the American people and Iran and Saudi Arabia, when officials say honestly, accept and help. What is meant by donations and payments are: government spending spontaneously, as well as saving and unexpectedly from government services, for example, they do not know at all: what is the insurance service? The governments themselves produce, enlarge, then they are in place to run it. In Iran, too, if banks today filed for bankruptcy, it would be better for them than tomorrow to come to terms with it. Because people have shown that they help: bankrupt, but they do not forget the liar if they forgive it.

البنوك تفعل الإفلاس أسرع.

ويرجع ذلك إلى زيادة عدة مرات حجم السيولة والديون الحكومية الهائلة للبنوك، يتطلب جمع كبير من الفلكية التي يحتاجونها بسرعة البنوك المفلسة تفعل! لمعظم الناس هذا ليس التضخم، ولم يتم تخفيض قيمة العملة الوطنية. الكتب الورقية! وفورات هي أموال الشعب، ودون أن تكون قادرة على إدارة أموالهم، والزبائن دفع أرباح ثابتة. تراكم تكاليف الفائدة، وجهت جميع البنوك، وخاصة البنوك المملوكة للدولة، إلى حافة الإفلاس! لكن البنك المركزي ووزارة الاقتصاد، فإنه يمكن أن يقال لسنوات عديدة هذا الحاجز. ذلك لأن الآيات صريحة في القرآن أن الله يدمر الربا. وانتقد بنوك الربا باسم المصرفي الإسلامي، واصل الاتجاه السابق، وخير مثال على ذلك هو الإفلاس. وقالت رجال الأعمال سيد محمود إيماميان في المؤتمر: لماذا لا يقول الناس الحقائق الاقتصادية؟ إخفاء الحقائق، وعلى تحمل المسؤولية، ولكن أيضا خيانة للأمة. كل الناس الذين يحملون الليل: الخوف من أن الخبز هو غدا أكثر تكلفة، والزلازل قلب قصر الحقيقة من هذه التغطية، ستنطبق عليهم.

ومع ذلك، فمن للحكومة الإيرانية، لكنها تعلمت من الأميركيين! العم سام لجميع الطلاب ويدعم الآن مباشرة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية، دكتوراه في الاقتصاد، أستاذ الاقتصاد اتخذت أو يجري هذا النوع. أمريكا، إذا تحول ديونك لشعبها، انهياره يحدث. ولكن منعت حتى الآن الكشف عن هذه الحقائق. قضية الإرهاب هي واحدة من المقدسات من حيث تبادل لاطلاق النار الناس أنفسهم. هؤلاء الناس لا يعرفون، ولكنها مكلفة والتشرد، وكذلك نرى في حياتك. تأوه ويلعن هذا الشعب بلا مأوى ساذجة الأمريكية، الطوفان العظيم أن قريبا كل القذرة ترامب والأسرة: بيت آل سعود سوف تدمر. تشاهد قال أمس الأسد ديه هجوم كيماوي! لكنها غير قادرة على إثبات ولكن الآن، وكان لهذه الأزمة: أن تكون سباقة ومثل التقشف الهندية، توقع أن النظام السوري يريد استخدام هجوم كيماوي! هذا ليس وسيلة لمواصلة النظام القذرة الغطرسة العالمية، لا تزال كل من أمريكا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، ولها استراتيجياتها قبل الأكل. إذا كانوا صادقين ونريد أن نخدم أبناء شعبهم، وتأتي وفضح كل ما قد كذب. هو في مصلحتهم، لأن الانتقام ليس الناس الشاق! الناس بسيط ومفتوح، وليس هناك فرق بين شعب الولايات المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية، وعندما يتحدث المسؤولون بصراحة أقول، تقبل والعيش معا. سواء من حيث المساعدات المالية ودفع جزء من تكلفة من الجمهور لتكون عفوية، أو لمجرد توفير والتوقعات الخدمات الحكومية منخفضة، على سبيل المثال، أنهم لا يعرفون: تأمين ما! إنتاج الدولة نفسها، ورفع بعد ذلك سوف يتخلف في التنفيذ. في إيران، أيضا، إذا تعلن البنوك الإفلاس اليوم، فمن الأفضل بالنسبة لهم غدا، عندما يأتي يطرق. لأنها ثبت أنها: تساعد الإفلاس، ولكن سيتم غفر كذابين إذا لم ينسى.

Banklar sürətli iflas yoxdur.

artan bir neçə dəfə səbəbiylə likvidlik həcmi banklara böyük dövlət borcu, onlar tez müflis banklar nə etmək lazımdır astronomik böyük toplanması tələb! insanların çoxu bu inflyasiya deyil, milli valyutanın dəyəri aşağı deyil. Kitablar fiat! qənaət insanların pul kimi, onların pul idarə edə olmadan, müştərilər sabit dividend ödəyirlər. faiz xərcləri toplanması, bütün banklar, xüsusilə dövlət bankları, iflasa gətirdi! Amma mərkəzi bank və iqtisadiyyat Nazirliyi, bir çox illər ki, maneə üçün deyilə bilər. Allah sələm Quranda açıq ayələr məhv ki olmasıdır. Və İslam bankçılığının adı sələmçilik banklar tənqid əvvəlki trend davam, bu mükəmməl nümunəsidir iflas edir. Konfransda Seyid Mahmud Emamian sahibkarlar dedi: Niyə insanlar iqtisadi faktlar demək deyil? faktların gizlədilməsi, məsuliyyət, həm də millətin xəyanət etmək. gecə keçirmək Bütün insanlar: çörək daha bahalı, sabah belə əhatə həqiqət sarayı zəlzələ ürək ki, qorxu, onlara düşəcək.

Lakin, İran hökuməti üçün, lakin onlar amerikalılar öyrəndim! bütün tələbələr birbaşa CIA, İqtisadiyyat doktoru tərəfindən dəstəklənir, çünki Uncle Sam, iqtisadiyyat professoru qəbul və ya bu cür altında var. Sizin borclar öz xalqına döndərsələr Amerika, onun dağılması baş verir. Lakin bu günə qədər bu faktların açıqlanması maneə törətdi. terror məsələsi insanlar özləri vurmaq yerdən ziyarətgahlarından biridir. Bu insanlar bahalı və evsizlik lakin bilirik, eləcə də sizin həyat görmürəm. Inilti və bu insanlar evsiz sadəlövh Amerika, tezliklə bütün çirkli Trump və ailə böyük bir daşqın lənət: Səud House məhv edəcək. Siz dünən Əsəd kimyəvi hücumu malikdir görmək! Amma bilmədi sübut Amma indi böhran üçün idi: fəal və guşənişin Hindi kimi, Suriya rejiminin kimyəvi hücum istifadə etmək istəyir ki, proqnozlaşdırmaq! Bu Amerika və İsrail və Səudiyyə Ərəbistanı, həm də qalır və onlar yemək əvvəl onların strategiyaları var, qlobal təkəbbür çirkli rejimini davam etmək üçün heç bir yol var. onlar vicdanlı və öz xalqına xidmət etmək istəyirsinizsə, gəlib yalan nə ifşa. Bu intiqam çətin insanlar deyil, çünki, onların maraq deyil! İnsanlar Amerika və İran və Səudiyyə Ərəbistanı insanlar arasında heç bir fərq rəsmiləri vicdanla danışmaq deyəndə, qəbul və birlikdə yaşamaq var, sadə və açıqdır. dövlət xidmətlərinin gözləmələri kortəbii və ya qənaət və aşağı olması ictimai dəyərinin bir hissəsini ödəmək maliyyə yardımı baxımından və həm də, məsələn, onlar bilmirlər nə Insurance! Dövlət öz istehsal, onda qaldırmaq ki, həyata keçirilməsi qalır edəcək. banklar bu gün iflas elan əgər İranda də, bu tıqqıltı gəlir zaman, sabah onlar üçün daha yaxşıdır. müflis kömək, lakin unudulmuş əgər yalançı əfv olunacaq: onlar üçün nümayiş etdirilib, çünki.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۶/۴/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۷ نظر(0)

قطر و عمان هم به خط مقاومت پیوستند، کویت هم، در راه است!

یکی از نمایندگان مجلس کویت گفته که: باید اسم سعودی را از عربستان برداریم، و آن را سر زمین حرمین شریفین بنامیم. و این آرزوی بزرگ همه مسلمان ها است که: این تغییرات صورت گیرد و آل سعود، که چند سالی است سرزمین وحی را بنام خودش کرده، دست از لجاجت بردارد و این تغییرات را اجرایی کند. دیگر از خواسته های مسلمانان، جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر آثار تاریخی، و اماکن اسلامی همچون آرامگاه بقیع است. قطر در این زمینه بسیار کمک کار خواهد بود، زیرا از نظر فاصله به مکه و مدینه نزدیکتر است، و ارزانترین پرواز ها را به این دو شهر مهم دارد. خط مقاومت هم باید برای همه این متحدان، وظیفه تعریف کند و هریک به وظیفه خود عمل کند. اینطور که معلوم است: وظیفه مرزبانی به حزب الله لبنان سپرده شده، تا جلوی تجاوز اسرائیل را از طریق نظامی بگیرد. یمن هم تولید سلاح های موشکی را پیگیری می کند. ولی برای فلسطین هنوز نقشی تعریف نشده است. البته آنها ممکن استقامت در برابر: فشارها برای مهاجرت، را وظیفه خود بدانند. ولی باید یک وظیفه تهاجمی هم، برای خود تعریف نمایند. به نظر می رسد بهترین آرمان برای مردم فلسطین، این باشد که قبله اول مسلمانان را آماده کنند، تا در روز قدس همه مردم دنیا، از تمام نقاط برای اقامه نماز به آنجا بیایند. از رهبر ایران هم دعوت کنند تا: بعنوان حامی اصلی آرمان فلسطین، در جلو نمازگراران باشد. نماز وحدت با امامت مقام معظم رهبری، و شرکت همه مذاهب اسلامی و: دوست داران غیر اسلامی میتواند یاد آور: پیاده روی های اربعین عراق، یا راهپیمایی 22بهمن تهران باشد. زیرا که مسیر مقاومت باید خط خود را، از قم به سوی قدس ادامه دهد. در مسیر این راهپیمایی میتوانند: مردم ایران از قم آغاز کنند و از کربلا، مردم عراق به آنان پیوسته و: در مسیر سوریه از زینبیه اضافه تر گردد، تا به بیت المقدس برسد. البته برای سال بعد هم میتوان این را برنامه ریزی کرد. ممکن است رژیم اشغالگر بخواهد: مانع ایجاد کند ولی این مسئله به سادگی قابل رفع است، و آن مذاکره کنندگان ارشد ایران با: شورای امنیت سازمان ملل مذاکره نمایند، تا آن رژیم مانع نشود. و یا اگر اجازه ندادند، مردم بصورت خودجوش، این مسیر را ادامه دهند. در این صورت اگر رژیم اشغالگر، با سیل جمعیت روبرو شود، کاری نخواهد کرد. بخصوص که این جمعیت روزه دار بوده، و باید بعد از ادای نماز به خانه خود برگردند. در عراق ایران و یمن، ما این تجربه را داریم! وقتی جمعیت همه باهم حرکت کنند، و دست خالی هم باشند، قصدشان نماز روزقدس باشد، هیچ قانون یا زور گویی نمی تواند: جلوی آنها را بگیرد. زیرا کشتن چند نفر از جمعیت میلیاردی، هیچ سودی برای آنها ندارد. اگر این کار صورت نگیرد، آنها مردم فلسطین را هرچه بیشتر از: امت اسلامی دور می کنند، تا اصلا مفهوم روز قدس را هم نفهمند! چنانکه مثلا عکس عده ای را نشان می دهند که: هدایای هلال احمر جمهوری اسلامی به: مردم فلسطین را خود فلسطینی ها آتش می زنند! یا اگر کیسه های خون اهدایی، از ایران برود مریض های فلسطینی نیازمند انتقال خون، می گویند که ما نیازی به خون شیعه نداریم! و نهایتا می بینیم که مردم فلسطین، در اثر محاصره تبلیغاتی، تفاوتی بین اسلام آمریکایی با اسلام محمدی متوجه نمی شوند یا روش حکومتی جمهوری اسلامی با داعش را یکی میدانند. ویا نهایتا خود را شهروند اسرائیل دانسته، و فروش زمین به اسرائیل و: شهرک سازی را تایید می کنند.

Qatar and Oman joined the line of resistance, Kuwait is on its way!

One of the Kuwaiti parliamentarians said: We should remove the Saudi name from Saudi Arabia, and call it the head of the Holy Shrines. And it is the great wish of all Muslims that this change will take place, and Al Saud, who has for a number of years been the land of revelation, hesitates to take stumbling blocks and implement these changes. Another is the Muslim demands, preventing the destruction of more historical monuments, and Islamic sites like the Baqih tomb. Qatar will be very helpful in this regard, because it is closer to Mecca and Medina, and the cheapest flights to these two major cities. The line of resistance must define duty for all of these allies, and each one has to fulfill his duty. As it turns out, the border duty has been handed over to Lebanon's Hezbollah to prevent Israeli aggression through military action. Yemen is also pursuing the production of missile weapons. But Palestine has not yet defined a role. Of course, they may endure their duty to: push for immigration. But they must also define an aggressive task. The best idea for the people of Palestine seems to be to prepare the first qiblah for Muslims to come to Jerusalem from all parts of the world on the Qods Day. Invite the Iranian leader to: Be the main sponsor of the Palestinian cause in the front of his prayer prayer. Wahdat prayer with the Imamate of the Supreme Leader, and the company of all Islamic religions and: Non-Islamic loved ones can remind: Iraqi Archean walks, or Tehran's 22nd Bahman march. Because the path of resistance must continue its line from Qom to the Qods. On the way to this march: the people of Iran will start from Qom, and they will join them from Karbala, the people of Iraq, and add Sinibay to Syria to reach Jerusalem. Of course, for the next year, it can also be planned. The occupying regime may want to prevent it, but it can be easily resolved, and that senior Iranian negotiator will negotiate with the United Nations Security Council, so that the regime will not be prevented. Or if they did not allow people to spontaneously continue this path. If this is not the case, if the occupation regime is faced with the flood of the population, it will not do anything. Especially since this population has been fasting and should return to their homes after prayers. In Iraq, Iran and Yemen, we have this experience! When the crowd all move together and they are empty hands, their intention is to pray the day of Qods, no law or force cannot: stop them. Because killing a few billion people is not worth it. If this is not done, they will move the Palestinian people further away from the Islamic Ummah, so that they will not even understand the meaning of the Qods Day! As, for example, they depict some of the following: Red Crescent Gifts from the Islamic Republic: The Palestinians are burning themselves Palestinians! Or if donated blood bags come from Iran Palestinian patients needing blood transfusions say that we do not need Shiite blood! And finally, we see that the Palestinian people, through the siege of the propaganda, do not understand the difference between American Islam and Mohammad Islam, or they consider the Islamic regime's method with ISIS. Or ultimately consider himself a citizen of Israel, and sell land to Israel and: settlements.

انضمت قطر وسلطنة عمان خط المقاومة، والكويت، على الطريق!

وقال أحد أعضاء البرلمان ان الكويت يجب إزالة اسم من المملكة العربية السعودية، ويطلق عليها أرض الحرمين الشريفين. مطالب المسلمين، ومنع المزيد من تدهور المعالم الأثرية والمباني التاريخية الإسلامية مثل قبر هو الباقي. ستكون قطر مفيدة جدا في هذا الصدد، لأن المسافة أقرب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأرخص الرحلات الجوية إلى المدينتين هو المهم. يجب أن تكون مقاومة خط لجميع الحلفاء، ولكل مهمة محددة لتحقيق مهمتها. كما اتضح: الحدود المهمة الموكلة إلى حزب الله اللبناني، لوقف العدوان الإسرائيلي من خلال جيشها. اليمن يسعى الأسلحة الصاروخية. ولكن بالنسبة للدور الفلسطيني لم تحدد بعد. ويمكن أن تقاوم الضغط على الهجرة، واجبك أن يعرف. لكن مهمة العدوانية هي تحديد نفسها. يبدو أن أفضل فكرة للشعب الفلسطيني، وهذا هو القبلة الأولى للمسلمين لإعداد كيوم القدس جميع الناس، من جميع أنحاء تأتي للصلاة هناك. دعا الرئيس الإيراني أيضا إلى: كما هو الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، والصلاة أمامه. الصلاة من أجل الوحدة مع قيادة المرشد الأعلى، وجميع المذاهب الإسلامية: المشجعين غير المسلمين قد يتذكر المشي قبل الأربعين العراقي، أو 22 بهمن طهران. لمسار المقاومة إلى خط من مدينة قم لمواصلة القدس. في سياق هذه المسيرة يمكن: أهل قم يبدأ من كربلاء، انضم الشعب العراقي منهم في اتجاه سوريا الزينبية أكثر من ذلك، للوصول إلى القدس. ويمكن برمجتها للعام القادم. نظام الاحتلال قد نسأل: عقبة، ولكن من السهل لإصلاح، وكبير المفاوضين لإيران: مناقشة مجلس الأمن الدولي، لأنها لا تعيق النظام. أو، إذا لم يكن كذلك، مجرد مجموعة من الناس من تلقاء أنفسهم، لمواصلة هذا الطريق. في هذه الحالة، إذا كان نظام الاحتلال، واجه مع طوفان من السكان، لن ينجح. خاصة أن هذه الفئة من السكان الصوم، والصلاة يجب أن تعود بعد ذلك المنزل. في العراق وإيران واليمن، لدينا خبرة! عندما يتحرك الناس معا، وأنها فارغة، ويوم مقدس للصلاة نية، أي قانون أو إكراه لا يمكن: وقفها. لأن قتل عدة أشخاص في المليارات، أي فائدة لهم. إذا لم يتم ذلك، وكذلك الشعب الفلسطيني من الأمة الإسلامية الآن، لذلك أنا لا أفهم مفهوم يوم القدس! كما بعض الأمثلة تظهر الصور أن الهدايا لجمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية: الفلسطينيون حرق الشعب الفلسطيني نفسه! أو إذا كان كيس الدم المتبرع به، الإجازات المرضية إيران من قبل الفلسطينيين في حاجة إلى نقل الدم، ويقول الشيعة الدم الذي يتعين علينا القيام به! وأخيرا، ونحن نرى أن الشعب الفلسطيني المحاصر عن طريق الإعلان، والفرق بين الإسلام المحمدي الأميركيين لا يفهمون الإسلام أو الجمهورية الإسلامية ISIS أحد يعرف. أو النظر في نهاية المطاف أنفسهم مواطني إسرائيل، وبيع الأرض لإسرائيل: تمت الموافقة على المستوطنات.

Qatar və Oman yolda müqavimət xətti, Küveyt qatıldı!

Milli Məclisin bir üzvü Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı adını aradan qaldırılması lazımdır və bu, İki Müqəddəs Ocağın torpaq adlanır bildirib. Və bütün müsəlmanların böyük arzusu bu dəyişikliklər baş və torpaq onun inad onun əlində adını aşkar bir neçə il Səud House, almaq və bu dəyişikliklərin həyata keçirilməsi edir. Müsəlmanların tələbləri, tarixi abidələri və Tomb Baqi kimi İslam Binaların daha deqradasiyası qarşısını alır. Line müqavimət bütün müttəfiqləri üçün olmalıdır və hər bir müəyyən vəzifə onun vəzifəsi yerinə yetirmək üçün. O çıxır ki: Livan Hizbullah tapşırıq həvalə sərhədində hərbi vasitəsilə İsrail təcavüzü dayandırmaq. Yemen raket silah aparır. Amma Fələstin rolu hələəyyən deyil. Onlar miqrasiya üçün təzyiq müqavimət bilər, qorxun bilmək. Amma təcavüzkar məsələ özü müəyyən edir. Bu Fələstin xalqı üçün yaxşı bir fikirdir, bu bütün var dua gəlib, Qods günü bütün insanlar hazırlamaq üçün müsəlmanların ilk Qibla görünür. İran lideri də dəvət: Fələstin iddiasının əsas tərəfdarı kimi, qarşısında dua. Ali lideri rəhbərliyi və bütün İslam məzhəbləri ilə birlik Namaz: Qeyri-müsəlman tərəfdarlar İraq Arbaeen, və ya 22 Bəhmən Tehranın gəzinti xatırlayıram bilər. Qum öz xətti müqavimət yolu Qüdsü davam edir. bilərsiniz mart zamanı: Qum xalqı Kərbəla başlamaq İraq xalqı Yerusəlimə çatmaq üçün, Suriya Zainabiyya daha istiqamətində onlara qoşulub. Növbəti il ​​üçün proqramlaşdırılmış bilər. Bu rejim mane deyil kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müzakirə: maneə, lakin bu düzeltmek üçün asandır, və İran baş danışıqları: İşğalçı rejim xahiş edə bilər. əgər Və ya, insanlar yalnız kortəbii, bu yolu davam edir. işğal rejiminin əhalinin bir daşqın ilə qarşı-qarşıya, bu halda, işləməyəcək. Xüsusilə bu əhali oruc idi, namaz sonra evə qayıtmaq lazımdır ildən. İraq, İran və Yəmən, biz təcrübə var! insanlar birlikdə bütün hərəkət və onlar boş olduqda, namaz niyyət müqəddəs gün, heç bir qanun və ya məcburiyyət bilməz: onları dayandırmaq. onlara milyardlarla heç bir fayda bir neçə nəfər həlak çünki. Bunu deyilsə, daha da İslam ümmətinin Fələstin xalqı qədər mən Qods günü anlayışı başa düşmürəm! Fələstinlilər Fələstin xalqına özləri yandırmaq bəzi Məsələn photos İslam Respublikasının Qızıl Aypara Cəmiyyətinə hədiyyə olduğunu göstərir! Və ya hədiyyə qan bag əgər qanköçürmə ehtiyacı fələstinlilər tərəfindən xəstə məzuniyyət İran, qan şiələr biz nə etmək lazımdır ki! Nəhayət, biz reklam tərəfindən mühasirəyə Fələstin xalqı, İslam Məhəmmədi amerikalılar arasında fərq İslamı və ya bir bilir ISIS İslam Respublikası başa düşmürəm ki, görəcəksiniz. Və ya nəhayət özlərini İsrail vətəndaşları hesab və İsrail torpağını satmaq: hesablaşmalar təsdiq edilir.

 

اقتصاد در: حاشیه ی بازار تسلیحات.

در حالیکه تصور عمومی براساس: در حاشیه بودن بازار تسلیحات است، اما واقعیت عکس قضیه است. حداقل در تاریخ بورس و بازارهای پولی و مالی، تا کنون هیچ تجارتی نتوانسته: سود آورتر و جهانی تر از تجارت اسلحه باشد، چه در یک روستا که با تیرو کمان و: اسلحه شکاری و سلاح سرد سروکار دارد، تا در سطح بین المللی بمب اتمی و هیدروژنی و: جنگنده های فوق مدرن و موشک های: حامل کلاهک های هسته ای قاره پیما! همیشه سود آور ترین بازار بوده، و بالاترین اشتغال را داشته است . در گذشته نیز سپاهی گری و نظامی گری اولین شغلی بوده که: استخدام در آن همیشه وجود داشته است. لذا اگر مواد مخدر در ردیف دوم تجارت است، یا تجارت اعضا بدن و فروش انسان در ردیف سوم قرار دارد، این مجوزی است که بازار سلاح می دهد. یعنی گرایش بازار و تولید و اشتغال را، این مقوله تعیین می کند. و الا می بینیم در کشورهایی که: تجارت سلاح ندارند بیکاری و رکود غوغا می کند. حتی در مواد غذایی و پوشاک و مصالح ساختمانی هم، رشد و شکوفایی بستگی به گرایش تجارت اسلحه دارد. بهترین شرکت ها یا کارخانه ها آنهایی هستند که: با یکی از این شرکت های تسلیحاتی پیمان و قرارداد دارند. والا مردم عادی نه توان خرید: آنهمه موادغذایی و مصرف پوشاک بالا دارند، و نه میتوانند چنین خواسته ای داشته باشد. همه مدل های لباس و ماشین و غذا، ابتدا برای شرکت های تسلیحاتی طرح می شود! بعد درجه های پایین یا: تاریخ گذشته آن به مردم ارائه شد. بهترین هواپیماها و بهترین غذاها و: بهترین لباس ها طرف قرارداد بازار تسلیحاتی هستند. لذا اقتصاد، حاشیه بازار تسلیحات است نه برعکس. بطور مثال در امریکا ادعا می شود که: حزب جمهوریخواه طرفدار کارخانجات و شرکت های تسلیحاتی است، ولی حزب دموکرات بیشتر با شرکت های مواد غذایی ارتباط دارد. اما در طول اینهمه سال های انتخاباتی، چند بار رئیس جمهور از حزب دموکرات بوده؟ آیا اصلا از روسای جمهوریخواه، مثل کندی کسی ترور شده است؟ ترور کندی از دو ظرف انجام شده! ولی دادگاه اعلام کرده فقط یک ضارب بوده، این به معنی ان است که اگر کسی خوش خیال باشد، و فکر کند با صنایع غذایی میتوان به جنگ:  شرکت های اسلحه فروش رفت کار خودش تمام است. ولو رئیس جمهور محبوب هم باشد. البته این خوش خیالی را اقتصاد دانها به او داده بودند! در اقتصاد، منحنی بین نان و تفنگ است! اقتصاد دانان خوش خیال میگویند: باید به تولید نان ادامه داد و: از بودجه تولید تفنگ کم کرد، و همین باعث قرار گرفتن خود آنها مقابل لوله تفنگ می شود. 32درصد سلاحهای فروخته شده در جهان، آمریکایی و 28درصد آن روسی هستند. چین ردیف سوم قرار دارد، که البته بیشتر به کشورهای افریقایی می فروشد. اما خریدار آمریکایی ها، غالبا سعودی یا ترکیه هستند. بهرحال این دنیای کشمکش بزرگی است که: از دیدها پنهان است و به خاطر همین است: که قران می فرماید ای مومنان، هرچه در توان دارید آماده کنید و آماده باشید. در این دور و تسلسل قدرت و ثروت، و مجادلات جهانی نباید دچار: خواب خرگوشی شد. با اینهمه، مسابقات تسلیحاتی زمانی پایان می پذیرد که: جهان به یک حکومت واحد به رهبری معصوم ع برسد. و آن موقع زمانی است که حتی سلاح هم، کاربرد خود را از دست می دهد. یعنی اگر همه کشورها موشک یا بمب اتمی هم داشته باشند، نیازی به کارگیری آن نخواهد بود. زیرا همه ارتش های دنیا یک ارتش شده، و تهدیدی بر علیه آن وجود نخواهد داشت. و لذا بعد از دوره های خوف و ترس، دوره امن الهی فرامی رسد.

The economy on the: margin of the arms market.

While public perception is based on the margin of the arms market, the reality is the picture of the case. At least in the history of stock exchanges and monetary and financial markets, so far, no business has been able to: be more profitable and more global than the arms trade, whether in a village with archery and: arms and cold weapons, so that international bombs Atomic and Hydrogen: Supernumerary Fighters and Missiles: Carrying Continental Nuclear Warheads! It was always the most profitable market and had the highest employment. In the past, martial arts and militarism were the first jobs: recruitment has always existed. Therefore, if the drug is in the second tier of trade, or the body trade of human organs and the sale of human beings in the third row, this is the license that the arms market gives. That is, the market orientation and production and employment. And we see that in countries where: they do not have arms, unemployment and recession are raging. Even in food and clothing and building materials, growth and prosperity depend on the trend of arms trade. The best companies or factories are those who contract with one of these weapons companies. Well, ordinary people cannot afford to buy: they have all the same food and clothing consumption, and they cannot. All models of clothing and car and food are designed first for weapons companies! Then the lower grades or: the past was presented to the people. The best planes and the best foods and: The best clothes are on the arms market. So the economy is the margin of arms market, not the reverse. For example, in the United States, it is alleged that: The Republican Party is a fan of factories and arms companies, but the Democratic Party is more concerned with food companies. But how many times has the president been a Democrat during these election years? Are there any Republican presidents, like Kennedy, assassinated? Kennedy assassination of two dishes! But the court said it was just a killer, which means that if anyone is comforting, and thinks it's possible to fight with the food industry: the arms sales companies went their own way. Even the president is popular. Of course, this was a cheerful economist! In economics, there is a curve between bread and gun! Well-groomed economists say that they have to continue to produce bread: they have cut their arms from the gun, and this will put them in front of the gun barrel. 32% of the weapons sold in the world are American and 28% are Russian. China has a third line, which is more likely to be sold to African countries. But American buyers are mostly Saudi or Turkish. However, this is a world of great struggle: it is hidden from the sight and it is because of this: the Qur'an says, "Believers, prepare and be ready as much as you can." In this round of power and wealth, and global controversy should not be: the drowsy rabbit. Nevertheless, the arms race ends when the world reaches a single government led by innocent people. And that is when even the weapons lose their usage. That is, if all countries have rockets or atomic bombs, they will not need to be used. Because all the armies of the world are an army, and there will be no threat to it. And so after the periods of fear and fear, the divine secular course will come to pass.

على هامش الاقتصاد سوق السلاح.

في حين أن الانطباع العام بناء على هامش سوق السلاح، ولكن الواقع هو عكس ذلك. على الأقل على الأسهم والأسواق المالية، لا يوجد لديه الأعمال فشل: مربحة وأكثر عالمية من تجارة الأسلحة، سواء في القرية مع تيرو الانحناء وبنادق للصيد وطعن صفقة، القنبلة دوليا الذرية والهيدروجينية: فائقة الحداثة الطائرات المقاتلة والصواريخ: حمل رؤوس نووية، العابرة للقارات! دائما في السوق الأكثر ربحية، ويحتوي على أعلى التوظيف. في الماضي، ألقت قوات الحرس الثوري والجيش أن المهمة الأولى: تأجير انها كانت دائما موجودة. لذلك، إذا تجارة المخدرات من الدرجة الثانية أو تجارة الأعضاء البشرية والمبيعات في الصف الثالث، وهذا إذن هو سوق السلاح. اتجاهات السوق والإنتاج والعمالة، وهذه المسألة تملي. قريبا نرى في البلدان التي ليس لديها تجارة الأسلحة والبطالة والركود المشاجرة. حتى المواد الغذائية والملابس ومواد البناء، ونمو وازدهار تجارة الأسلحة غير الشركات أو المصانع هي تلك التي يتم التعاقد مع واحدة من هذه الشركات ومعاهدة الأسلحة. خلاف ذلك، لن يكون اشترى الناس الكثير من المواد الغذائية والملابس استهلاك مرتفع، ويمكن أن يكون مثل هذه الرغبة. جميع نماذج الملابس والسيارات والمواد الغذائية، ونحن سوف يخطط لحضور أسلحة! بعد انخفاض درجة أو: آخر موعد لتقديمه للجمهور. ويتم التعاقد مع أفضل الطائرات وأفضل أنواع الطعام وأفضل ازياء سوق السلاح. ولذلك، فإن الاقتصاد وسوق السلاح الحدود، وليس العكس. على سبيل المثال، في أمريكا زعم أن الحزب الجمهوري هو لصالح مصانع التسليح والشركات، ولكن يرتبط الحزب الديمقراطي أكثر مع شركات المواد الغذائية. ولكن خلال كل انتخابات سنوات هذه، كم مرة كان رئيس الحزب الديمقراطي؟ سواء الرؤساء الجمهوريين مثل كينيدي الذي اغتيل؟ كينيدي اغتيال اثنين من الأطباق القيام به! حتى الرئيس شعبية. إنها أمنيات اقتصاد صغير أعطاه! في الاقتصاد، ومنحنى الخبز والبنادق! يقول ينبغي مواصلة الاقتصاديين التفكير بالتمني انتاج الخبز: إنتاج ذات الميزانيات المنخفضة من البندقية، والبندقية هو سبب وجودهم. 32 في المئة من الأسلحة التي تباع في العالم، فإن الأميركيين و 28٪ منهم من الروس. الصين الصف الثالث، والتي تبيع معظمها إلى البلدان الأفريقية. لكن الأميركيين المشتري، في كثير من الأحيان العربية أو تركيا. ومع ذلك، هذا العالم هو صراع كبير في وجهات النظر ومخفي وهذا هو السبب: يقول القرآن يا أيها الذين آمنوا بذل كل ما في وسعكم لإعداد وتكون جاهزة. الحلقة المفرغة المتمثلة في الثروة والسلطة، والنزاعات الدولية لا ينبغي أن يكون: الأرنب نائما. ومع ذلك، وسباق التسلح ينتهي فيه العالم ستكون قاعدة الإمام علي. وبعد ذلك عندما الأسلحة حتى الساعة، يفقد التطبيق الخاص بك. هذا يعني أنه إذا كان لديها جميع البلدان صواريخ نووية أو قنابل، ستكون هناك حاجة لتنفيذه. لجميع جيوش العالم، جيش، وسوف يكون هناك أي تهديد لها. وذلك بعد فترة من الخوف، داعيا الله يبدو فترة آمنة.

sərhəd silah bazarında İqtisadiyyat.

ümumi təəssürat silah bazarında çərçivəsində əsasında, lakin baxmayaraq reallıq əks edir. sərfəli və silah ticarəti daha universal, Tiro ilə bir kəndində olub yay və silah ov və bıçaqlanması müqavilə, beynəlxalq bomba üçün fond və maliyyə bazarlarında ən azı, heç bir iş uğursuz var atom və hidrogen: bir ultra-müasir döyüş təyyarəsi və raketlər: nüvə başlığı daşıyan qitələrarası! Həmişə ən gəlirli bazar, və ən yüksək məşğulluq var. həmişə mövcud olmuşdur Hire Keçmişdə İnqilab Keşikçiləri və hərbi ilk iş ki, tökmə. Buna görə də, ikinci dərəcəli narkotik ticarəti və ya insan orqan ticarət və üçüncü sırada satış, bu icazə silah bazar əgər. bazar tendensiyaları, istehsal və məşğulluq bu məsələ diktə edəcək. Tezliklə biz silah ticarəti, işsizlik və tənəzzül kavgası yoxdur ölkələrdə görürük. Hətta qida və geyim və tikinti materialları, artım və firavanlıq, silah ticarət firavanlıq arzulayıram. şirkətlər və fabriklər bu şirkətlərindən biri və silah müqaviləsi ilə müqavilə ki, həmin. Əks halda, insanlar əldə oluna bilməz, belə ki, çox qida və geyim istehlak yüksək və belə bir arzu ola bilməz. Bütün modellər paltar və avtomobil və qida, biz silah iştirak planlaşdırırıq olacaq! aşağı dərəcəli və ya sonra son tarix ictimaiyyətə təqdim edildi. yaxşı təyyarə və ən yaxşı qida və yaxşı geyim silah bazarı müqavilə. Buna görə də, iqtisadiyyat, sərhəd silah bazar deyil, əksinə. Məsələn, Amerikada Respublikaçı Partiya silahlanma fabrik və şirkətlərin xeyrinə olduğunu iddia, lakin Demokrat Partiya qida şirkətləri ilə daha bağlıdır. Amma bütün bu il seçkiləri zamanı, Demokrat Partiyasının sədri neçə dəfə idi? qətlə Kennedy kimi Respublika prezidentlərinin olsun? iki yeməklər Kennedy sui-qəsd həyata! silah şirkətləri bütün iş satılır Amma məhkəmə bu kimsə arzulu düşüncə və müharibə qida sənayesi ilə, əgər o deməkdir ki, yalnız bir assailant olduğunu söylədi. Hətta prezident populyardır. Bu kiçik iqtisadiyyatı düşüncə arzulu var ona verdiyi! iqtisadiyyat, curve çörək və silah! Arzulu düşüncə iqtisadçılar çörək istehsalı davam etməlidir demək: gun aşağı büdcə istehsal və gun onların varlıq səbəbidir. dünyada satılan silahların yüzdə 32, amerikalılar və onların 28% rus. Çin əsasən Afrika ölkələrinə satır üçüncü sıra edir. Lakin alıcı amerikalılar, tez-tez Ərəbistanı və ya Türkiyə. Lakin bu dünya fikir böyük bir münaqişə gizli deyil və buna görə də Quran Ey iman gətirənlər! Deyir hazırlamaq və hazır olmaq üçün əlindən gələni. sərvət və güc və beynəlxalq mübahisələrin sonsuz bir dairə olmamalıdır: dovşan yatırdı. Lakin, silahlanma yarışı dünya İmam Əlinin bir qayda olacaq zaman bitir. Və vaxt hətta silah, proqram itirir sonra zaman. Bu, bütün ölkələrin nüvə raketləri və ya bomba varsa, onu həyata keçirmək üçün tələb olunacaq deməkdir. dünyanın bütün orduları üçün bir ordu və bu heç bir təhlükə olacaq. Belə ki, qorxu bir müddət sonra, çağıran Allah təhlükəsiz dövrü görünür.

 

 سوداگری تسلیحاتی

چرا برخی ها قادر نیستند: حرکات و موضعگیری های ترامپ را تشخیص دهند؟ شاید ساده ترین راه حدس زدن خواسته های او است، به شرط آن که بدانیم قطب نمای او چیست!

بازاریابی فوق مدرن:

بازار اسلحه از آن جهت بالاترین بازار تجاری جهان است که: در همه موارد درجه یک عمل می کند: بسته بندی شکل تولید و عرضه آن، کاملا رویایی است یعنی همانطور که: یک بچه از شکلات یا بستنی لذت می برد، بزرگتر ها هم با دیدن سلاح های مختلف، محو تماشای آن میشوند و اصلا: مامورت کشتار جمعی این سلاح ها فراموش می شود! لذا در رعایت اصول مارکتینگ و بازار یابی، از اساتید بزرگ استفاده می کنند و: روانشناسان برجسته آنان را کمک می نمایند، بهترین حقوقدانان ها در طیف این بازار هستند، تا هرگونه موانع حقوقی را به سادگی برطرف کنند. بطوریکه میتوان گفت در بازار اسلحه، فروش به هر روشی و: دریافت به هر قیمتی مطرح است. از تطمیع خریدار تا تهدید او، از زنده کردن و یا کشتن او! از همه روشها استفاده می شود. رقبا را اصلا غیرقابل نفوذ نمی دانند، به هر طریقی آنها را یا جذب می کنند و یا: به سادگی حذف می نمایند. ایدئولوژی و اخلاق اصلا اهمیتی ندارد، جان انسان ها پشیزی ارزش نمی ارزد. هرمانعی باید نابود شود، و هر رقیبی اگر جذب نشد از روی زمین محو شود. استفاده از تمام ابزار های تبلیغی با تمام: امکانات و بالاترین قیمت ها روش آنها است، بهترین کتابها و مجلات در زمینه معرفی اسلحه، و کاربرد های آن است. بازی های کودکانه هم خالی از این تبلیغات باقی نمانده، بطوریکه هر کودک یا نوجوانی که سراز بازی در می اورد، اولین بازی او با اسلحه و کشتار مردم رهگذر است. تا جوانی که در گیم نت ها، با زیر وبم همه سلاح ها و نحوه خرید و: استفاده آن آشنا می شود و: دیوانه وار در مسابقات جهانی، از خواب و خوراک می افتد. روشهای تاسیس گروه با هر ایدئولوژی آموزش داده می شود، و هر دشمنی با تمام اطلاعات دقیق معرفی می شود! و جمعیت فعال جامعه، فقط در فکر به دست آوردن سلاح می ماند. حتی در کشورهایی که خرید و فروش سلاح آزاد است، این آتش تمامی ندارد! زیرا که به تمرین میدانی و: کشتار های روزانه منجر می شود. روسای جهان همه درگیر این مسئله هستند. بخش اعظم درآمد های دولت از این ممر است. باهر شلیک موشکی از سوی کره شمالی، دیوار بازار تسلیحاتی آمریکا ترک بیشتری برمی دارد! و برای همین است که ترامپ، عصانی تر می شود و به گفته روانشناسان: برای ترامپ والبته برای بقیه رهبران جهان، واجب تر از قرص تجویزی شان! خبر پیشرفت سلاح های ایران و کره شمالی است! اگر نان و غذا نخوردند، یا به موقع به آنها ندادند، ناراحت نمی شوند، ولی اگر 4ثانیه دیرتر از: حملاتی موشک ایران به دیرالزور آگاه شوند، بند از بندشان جدا می شود. سود آوری بالا و فروش عالی، تنها مسکنی است که درد آنها را تسکین می دهد. بنابر این چیزهایی مانند: حقوق بشر یا تروریسم و یا حتی: مقوله فرهنگی مانند شرافت و بشریت و: انسانیت و نوعدوستی فقط با: چاشنی فروش بیشتر سلاح تعبیر می شود. شرکت های آمریکایی چون لاکهید و بوئینگ، که سالانه تا40میلیارد دلار فروش دارند، نیازی به اخلاق و مسئولیت های اجتماعی نمی بینند! این اخلاق و مسئولیت های اجتماعی را، دستبند و پای بندی درست کرده و: به دست و پای کسانی می زنند که: بخواهند از این کولاک تسلیحاتی، خود را کنار نگهدارند.

Arms trading

Why are some not able to recognize the movements and positions of the tramp? Perhaps the easiest way is to guess what he wants, provided he knows what his compass is!

Supermodel Marketing:

The gun market is the highest in the world for the world's largest market, which operates in the first place: the packaging of its production and supply is totally dreamy: as a kid enjoys chocolate or ice cream, the older ones Seeing different weapons will disappear, and at all: the mass destruction of these weapons is forgotten! Therefore, they are using great professors in observance of the principles of marketing and marketing and: They help prominent psychologists, the best lawyers in the market, to easily overcome any legal barriers. As it can be said in the gun market, sales are by any means and at all costs. From betting the buyer to threatening him, resurrecting or killing him! All methods are used. They do not consider rivals inadvertently in any way, either absorb them or simply remove them. Ideology and ethics do not matter at all, the lives of humans do not deserve value. Each obstacle must be destroyed, and any competitor should not disappear from the ground, if not absorbed. Using all the promotional tools with all: facilities and the highest prices are their method, the best books and magazines on the introduction of weapons, and its applications. Childish games are not left out of these ads, so that every child or teenager who plays, his first game with guns and killing people passes. As young as in the game, with all my weapons and how to buy it, I know how to use it: it crawls out of sleep in the world championships. The group's established methods are taught with any ideology, and each enemy is introduced with all the precise information! And the active population of society is only thinking of gaining weapons. Even in countries where weapons are free, there is no fire! Because you are practicing and: Daily killing. The heads of the world are all involved. Much of the government's income is from this. North Korean missile strike leaves more space for US weapons market! And for this reason, Tramp is becoming more sinister, and according to psychologists: for Tramp, it is obligatory for the rest of the world's leaders, more than their prescriptive tablet! The news of the progress of the weapons of Iran and North Korea! If they did not eat bread or food, they did not get upset, but if they were 4 seconds later than Iran's missile strikes on Deir-Ezor, the strap would be cut off. High profits and excellent sales are the only remedy that relieves pain. So things like: human rights or terrorism, or even: a cultural category such as dignity and humanity, and humanity and altruism, are interpreted only as: "stuffing" more arms sales. American companies like Lockheed and Boeing, who sell up to $ 40 billion a year, do not need to see morality and social responsibility! This morality and social responsibility, bracelet and commitment, are made by those who: want to keep themselves out of this weapons blast.

تجارة الأسلحة

لماذا لا يمكن بعض الحركات والمواقف ترامب الاعتراف؟ ولعل أسهل طريقة لتخمين ما هو عليه، طالما أنهم يعرفون ما هو البوصلة له!

تسويق حديثة جدا:

سوق السلاح إلى أعلى سوق تجاري في العالم أنه في جميع الحالات إلى أعمال واحد: حزمة من الإنتاج والعرض، بل هو حلم كما تتمتع طفل، والشوكولاته أو الآيس كريم، والكبار مع وصف أسلحة مختلفة، ومشاهدته على الإطلاق: سوف تنسى مهمة أسلحة الدمار الشامل! لذلك، وفقا للمبادئ التسويق والتسويق، ومعلمين عظماء علماء النفس سيساعد تسليط الضوء عليها، هي أفضل المحامين في السوق ككل، من أجل حل أي عقبات قانونية بكل سهولة. لذا يمكننا القول أن مبيعات السلاح السوق بأي شكل من الأشكال و: الحصول هناك على الإطلاق التكاليف. المشتري إغراء لتهديد له، حيا أو قتله! كل الطرق المستخدمة. لم المنافسين منيع لا، بأي شكل من الأشكال أو استيعابها أو ببساطة حذفها. الأيديولوجيا والأخلاق لا يهم، والحياة البشرية لا يستحق فلسا واحدا. يجب تدمير إزالة أي عوائق، وعلى كل منافس إذا لم يمتص سيتم محوها. باستخدام كافة أدوات الدعاية مع جميع المرافق وأعلى الأسعار على ما هي عليه، فإن أفضل الكتب والمجلات في مجال الأسلحة وعرض، وتطبيقه. ألعاب سخيفة الحملة المتبقية فارغة، لذلك أي طفل أو المراهق الذي لمس اللعب بالقرب يجلب أول مباراة له مع البنادق وقتل الناس هو من خلال. حتى الشباب في الملاحظات اللعبة، ورتابة جميع الأسلحة وكيفية شراء واستخدام مألوفة و: بجنون في بطولة العالم، والنوم والأعلاف السقوط. طرق أنشأت المجموعة من خلال أي أيديولوجية تدريسها، وكل عدو مع كل المعلومات التفصيلية التي أدخلت! والسكان النشطين، إلا أنه كان للحصول على الأسلحة. حتى في البلدان التي هي حرة لبيع وشراء الأسلحة، وليس فقط عن النار! لحقل الممارسة وقتل يؤدي يوميا. ويشارك جميع قادة العالم. الغالبية العظمى من إيرادات الحكومة من هذا المقطع. الصواريخ التي أطلقها باهر جدار سوق أسلحة كوريا الشمالية يأخذ أكثر الأيسر لأمريكا! وهذا هو السبب ترامب، سانى أكثر وعلماء النفس وفقا لترامب، بطبيعة الحال، لبقية زعماء العالم، واجبة من حبوب منع الحمل وصفة طبية بهم! تقدم إيران والأسلحة كوريا الشمالية! إذا كان الخبز وتناول الطعام، أو عندما لا، لا تهتم، ولكن إذا 4 ثوان في وقت لاحق أبلغ الهجمات الصاروخية إيران دير الزور، الفقرة فصلها عن كتلة. ارتفاع الربحية والمبيعات والسكن الذي يخفف فقط آلامهم. من الأشياء مثل حقوق الإنسان أو الإرهاب أو حتى: ثقافة مثل الشرف والإنسانية: الإنسانية والإيثار فقط مع تفسيرها مبيعات محنك الأسلحة. الشركات الأمريكية مثل لوكهيد وبوينج، التي لديها مبيعات سنوية قدرها 40 مليار $ يطلب إلى الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية لا نرى! الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية والأساور والالتزامات التي وأيديهم وأرجلهم من تلك التي تريد أحضان العاصفة الثلجية، والحفاظ على جانبا.

Arms ticarət

Niyə bəzi hərəkətləri və Vəzifələr Trump tanımaq olar? Bəlkə ən asan yolu o uzun onun kompas nə kimi nə tahmin!

Ultra-müasir marketing:

istehsal və təchizatı Package, bir uşaq, şokolad və ya dondurma həzz kimi bir yuxu, böyüklər ilə bütün hallarda bir-aktları dünyada ən yüksək kommersiya bazarına Arms bazar müxtəlif silah təsvir və bütün bu seyr: kütləvi qırğın silahlarının missiya unudulmuş olacaq! Buna görə də, marketinq və marketinq prinsiplərinə uyğun olaraq, böyük müəllim və onları qeyd kömək edəcək psixoloqlar, asanlıqla hər hansı bir qanuni maneə həll etmək üçün bütün bazarda ən yaxşı vəkillər var. bütün xərcləri orada almaq: Biz bazar gun hər hansı bir şəkildə satış və demək olar ki. cazibe alıcı diri onu təhdid və ya onu öldürmək üçün! Bütün üsulları istifadə olunur. Keçilməz rəqibləri hər hansı bir şəkildə, yox idi və ya onlara udmaq və ya sadəcə silin. İdeologiya və etməz Əxlaq insan həyatı quruş dəyər deyil. Sil hər hansı maneələrin məhv olmalıdır və udulmuş əgər hər rəqib məhv olacaq. bütün obyektlərin və ən yüksək qiymətləri onlar yol təqdim silah sahəsində ən yaxşı kitab və jurnal, və onun tətbiqi ilə təbliğat bütün alətlər istifadə. Kampaniyanın Silly oyunlar boş qalan, belə ki, yaxın oyun toxunmaq hər hansı bir uşaq və ya yeniyetmə silah ilə ilk oyun gətirir və insanlar həlak vasitəsilə. Oyun qeydlər belə gənc, bütün silah monoton və necə almaq və tanış istifadə etmək: dəlicəsinə Dünya Çempionatında, yuxu və yem düşür edir. Üsulları tədris hansı ideologiya ilə qrupu yaradılıb və bütün ətraflı məlumat hər düşmən təqdim olunacaq! Və fəal əhali, yalnız silah almaq idi düşündüm. Hətta bütün yanğın silah almaq və satmaq üçün pulsuz ölkəsində! təcrübə sahəsində öldürülməsi üçün gündəlik çıxarır. Dünya liderləri bütün cəlb olunur. Hökumət gəlir əksəriyyəti bu keçid edir. Şimali Koreyanın silah bazar divar atəş Baher raket Amerika üçün daha sol alır! Və niyə Trump, Sany daha psixoloqlar Trump görə, əlbəttə, onların resept həb çox məcburi dünya liderlərinin istirahət üçün! İran və Şimali Koreyanın silah tərəqqi! çörək və əgər yemək, və ya onlar nə zaman, narahat etmir, lakin 4 saniyə sonra raket hücumları İran Deir Ezzor, blok ayrılan paraqraf məlumat əgər. yüksək gəlirlilik və satış, mənzil yalnız öz ağrı azad edir. seasoned satış silah şərh yalnız insanlıq və başkalarını düşünme: mədəniyyət belə şərəf və insanlıq kimi belə insan hüquqları və ya terror və ya hətta kimi şeylər idi. Belə $ 40 milyard illik satış var Lockheed və Boeing kimi ABŞ şirkətləri etika və görmürəm sosial məsuliyyət tələb olunur! əxlaq və ictimai məsuliyyət, bilərzik və edilən öhdəliklər və onların əlləri və çovğun silah istəyirəm ki, o ayağa kənara saxlamaq.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۴/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۵ نظر(0)

تحلیل بازار جهانی  اسلحه

بازار اسلحه از سال های 1950 به سوی یک ثبات نسبی رفته، و زیر نفوذ آمریکا، خرید و فروش و تولید آن به تعادل رسیده بود. زیرا آمریکا توانسته بود در بمباران هیروشیما، دست برتر خود را برای: استفاده از سلاحهای مرگبار تر نشان دهد. البته بعدا چین و شوروی و: نهایتا انگلیس و فرانسه هم به این مجموعه اضافه شدند، ولی باز هم تعادل به سود آمریکا بود. زیرا فرانسه و  انگلیس برای مقابله با: بازار شوروی و چین به عضویت: بازار تسلیحات پذیرفته شده بودند. چین و شوروی برای ایجاد بازارهای جدید، موجی از اعتراضات کارگری را بنام کمونیزم و سوسیالیزم به راه انداختند، که مخصوصا سلاح کلاشینکف، به سرعت بازار خود را بدست آورد. فرانسه هم با ایجاد حزب سوسیالیستی نیم بند، و انگلیس هم با ایجاد حزب کارگر فرمایشی! در دیگر کشورها به ایجاد آشوب و انقلاب دامن زدند، تا بتوانند سلاح های خود را بفروشند. ولی در هر صورت دست برتر در: بازار بورس تسلیحاتی آمریکا بود.

تا اینکه حادثه 15خرداد اتفاق افتاد، و همه دیدند امام خمینی از سلاح استفاده نکرد. روش امام خمینی در عدم استفاده از سلاح در انقلاب، مورد انتقاد همه کشورها و: ماموران و مزدوران آنها قرار گرفت. یطوری که مثلا مجاهدین خلق در ایران، وی را سازشکار معرفی نمودند. زیرا شعار آنان این بود: تنها راه رهایی جنگ مسلحانه! اما امام خمینی ره، به تقلید از امام علی ع، بایکوت چندین ساله را پذیرفت، ولی زیر بار نرفت. تا اینکه مردم به صحت تئوری امام خمینی ره، پی بردند و با دست خالی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند. این اولین شوک به بازار اسلحه بود. و نیروهای انقلابی جهان دیدند که: نیازی به پرکردن جیب سازندگان سلاح نیست، بلکه با روش مسالمت آمیز و: نافرمانی های مدنی هم میتوان مبارزه را ادامه داد. مخصوصا هندوستان که با مهاتما گاندی، تجربه موفق تری را در گذشته داشت. اما دشمنان از پا نیافتادند! آنها شروع به بازاریابی اسلحه، در بین مخالفان امام خمینی نمودند. ابتدا سازمان مجاهدین خلق در تهران بود که هدف این بازار بود و لذا همه عناصر آن مسلح شدند و دانشگاهها را به عنوان ستادعملیاتی خود انتخاب کردند بعدا گروههای دیگر اضافه شدند. اما نصایح امام خمینی مخصوصا اعلام اینکه هرکس اسلحه دارد به پادگانها تحویل دهد این گروهک را از بازار سلاح بیرون برد. لذا بازاریابی در نقاطی دورتر از چشم امام خمینی شروع شد که به تحریک قومیت ها معروف است و بعد صدام را بعنوان بزرگترین بازار یاب و خریدار اسلحه انتخاب نموده و 8سال جنگ را به او سپردند. امام خمینی که دید آنها دست بردار نیستند به شهید چمران دستور داد تا همه سلاح ها را طراحی و بومی سازی کنند وی که جانشین وزیر دفاع هم بود به ساخت موشک ها و زیر دریایی ها و خمپاره های اولیه اقدام کرد و سلاح های اولیه که در موزه دفاع مقدس نگهداری می شود برای خود بازار جدیدی تعریف کرد و خط مقاومت از لبنان و سوریه تا یمن و عراق را اشباع کرد. اما غرب همچنان بازار پرفروش سلاحهای خود را میخواست لذا با ایجاد گروهک های داعش و غیره سعی کرد این بازار را حفظ کند تا اینکه موشک ایرانی به مقر داعش در دیرالزور اصابت کرد. با توجه به اینکه بازار اسلحه ایران برمبنای ایدئولوژی بود و مبنای دلار و سود آوری نداشت مورد بهت و حیرت همه قرار گرفت. اکنون همه خلق های مظلوم جهان می دانند که نیازی به بازار گران سلاح های غربی ندارند و اگر بخواهند با ظلم مبارزه کنند ایران بدون چشم داشت سود و یادرآمد درکنار آنها است.

Global Gun Market Analysis

Since the 1950s, the arms market has come to a relative stability and under the influence of the US, its sales and production have been balanced. Because the United States has been able to bomb Hiroshima, its superior hand is to: use more deadly weapons. Of course, later on, China and the Soviet Union: Finally, Britain and France were added to this set, but the balance was still US profits. Because France and Britain were confronted with: The Soviet and Chinese markets were accepted: the arms market was accepted. China and the Soviet Union launched a wave of labor protests in the name of communism and socialism to create new markets, especially the Kalashnikov weapons, which quickly became their market. France also created the Socialist Party, and Britain also created a Labor Party! In other countries, they stirred up chaos and revolution, so that they could sell their weapons. But in any case, the top hand was in the US Arms Market.

Until the 15th anniversary of the incident, everyone saw that Imam Khomeini did not use weapons. Imam Khomeini's method of not using weapons in the revolution was criticized by all countries and their agents and mercenaries. The idea that the Mojahedin Khalq in Iran, for example, introduced him as a compromise. Because their slogan was this: the only way to liberate the armed conflict! But Imam Khomeini, by imitating Imam Ali, accepted the boycott for several years, but did not go under. Until people realized the correctness of Imam Khomeini's theory, they won the Islamic Revolution with empty hands. This was the first shock to the gun market. And the revolutionary forces of the world saw that there was no need to fill the pockets of the weapon makers, but peacefully and civil disobedience could continue to fight. India, in particular, with Mahatma Gandhi, had a more successful experience in the past. But the enemies did not give up! They began marketing weapons among the opponents of Imam Khomeini. The MEK was first in Tehran, which was the target of this market, and therefore all its elements were armed and selected universities as their own workshops. Later, other groups were added. But the adventures of Imam Khomeini, in particular the announcement of the handing over to the garrisons of anyone who took the gun, took the group out of the arms market. Therefore, marketing began at points far away from Imam Khomeini's eye, which is known as ethnic provocation, and then chose Saddam as the biggest market finder and buyer of weapons and gave him eight years of warfare. Imam Khomeini, who did not stop seeing them, ordered Shahid Chamran to design and renovate all weapons. He was also the successor to the secretary of defense to launch rockets, submarines and mortars, and the first weapons The Sacred Defense Museum has been defining a new market for itself, and it has saturated the resistance line from Lebanon and Syria to Yemen and Iraq. But the West still wanted its weapons market to be the best seller, so it tried to keep ISS and so on until the Iranian missile struck ISIL headquarters in Deirazor. Given the fact that Iran's gun market was based on ideology and was not based on dollars and profits, it was surprising to everyone. Now, all the oppressed peoples of the world are aware that they do not need Western market makers and if they want to fight oppression, Iran would have been unobtrusive with them.

تحليل سوق السلاح العالمي.

سوق السلاح من 1950s إلى استقرارا نسبيا بوجه عام، وتحت تأثير أمريكا، تم التوصل المبيعات وتوازن الإنتاج. لأن أمريكا كانت قادرة قصف هيروشيما اليد العليا لاستخدام أكثر تبين الأسلحة الفتاكة. وفي وقت لاحق، والصين والاتحاد السوفياتي: وأخيرا، تم إضافة بريطانيا وفرنسا لهذه السلسلة، ولكن لا يزال تحقيق التوازن بين مصالح أمريكا. لأن فرنسا وبريطانيا للتعامل مع الاتحاد السوفياتي والصين للانضمام الى السوق: كان السوق أسلحة المقبولة. الصين وروسيا لإنشاء أسواق جديدة، موجة من الاحتجاجات العمالية في اسم الشيوعية والاشتراكية على طول الطريق، وخاصة أسلحة كلاشينكوف، السوق سرعان ما اكتسب. الحزب الاشتراكي الفرنسي لديها فتور، ومع إنشاء الكنغر حزب العمال البريطاني! في بلدان أخرى لخلق حالة من الفوضى والثورة اثارة، حتى يتمكنوا من بيع أسلحتهم. ولكن في أي حال اليد العليا في صنع الأسلحة سوق الأسهم الأمريكية.

حتى وقع 15 حادث مايو، ورأى الإمام الخميني لم تستخدم الأسلحة. ثورة الإمام الخميني في استخدام الأسلحة، انتقد جميع البلدان، وكلاء والمرتزقة لهم. يعني، على سبيل المثال، مجاهدي خلق الإيرانية، وقال انه قدم المساومة. لأن شعارهم كان هذا: السبيل الوحيد للخروج من الصراع المسلح! ولكن الإمام الخميني، في التقليد من الإمام علي، قبلت مقاطعة عدة سنوات، ولكن لم يذهب تحت. حتى يتسنى للشعب من صحة نظرية الإمام الخميني، أدرك بأيد فارغة، جلبت الثورة الإسلامية إلى النصر. كانت الصدمة الأولى في سوق السلاح. والقوى الثورية من العالم شهدت: لا حاجة لملء جيوب صانعي الأسلحة، ولكن بحلول سلمية: أعمال العصيان المدني مع استمرار القتال. وخاصة الهند مع المهاتما غاندي، كانت التجربة الأكثر نجاحا في الماضي. ولكن العدو لم يستسلم! وبدأ الاثنان في تسويق الأسلحة، وكان من بين المعارضين الإمام الخميني. ولكن نصيحة الخميني أن أي شخص، خصوصا مع هذه المجموعات بتسليم أسلحة إلى ثكنة جلب الأسلحة من السوق. رأى الخميني يكفوا عن عدم الشهيد جمران أمر كانت جميع الأسلحة المصممة لتوطين لنائب وزير دفاعه لبناء الصواريخ والغواصات والصواريخ العمل المبكر والسلاح الأساسي في حافظ متحف الدفاع المقدس لأنفسهم تعريف السوق الجديد والمقاومة في لبنان وسوريا إلى اليمن، وكان العراق قد غمرتها المياه. وبالنظر إلى أن سوق الأسلحة الإيرانية على أساس أيديولوجية وليس عن دولار وأرباح كل والذعر.

qlobal silah bazarının təhlili.

ümumi bir nisbətən sabit etmək 1950 Arms bazar və Amerika təsiri altında, satış və istehsal balans əldə olunub. Amerika öldürücü silah göstərmək daha çox istifadə üçün Hiroshima yuxarı əl edə bombing idi. Daha sonra Çin və Sovet İttifaqı: Nəhayət, Britaniya və Fransa sıra əlavə edildi, lakin hələ də Amerikanın maraqlarını balans. Fransa və Britaniya bazarına qoşulmaq Sovet İttifaqı və Çin ilə məşğul, çünki bazar qəbul silah idi. Çin və Rusiya yeni bazarlar, aşağı yolda kommunizm və sosializm adına əmək etiraz dalğası, xüsusilə Kalaşnikov silah, tez əldə bazar yaratmaq. Fransız Sosialist Partiyası və İngilis İşçi Partiyası kenquru yaradılması ilə, könülsüz var! Digər ölkələrdə xaos və inqilab coşdurdu yaratmaq, belə ki, onların silah satmaq bilər. Amma hər halda Amerikanın birja silah yuxarı əl.

15 May hadisə baş verib, və gördüm qədər Imam Khomeini silah istifadə etməyib. silah istifadə İmam Xomeyni inqilab, bütün ölkələr, agentləri və muzdlu onları tənqid etdi. demək, məsələn, İran Xalq Mücahidləri, o ödün təqdim etdi. silahlı münaqişənin yeganə çıxış yolu onların devizi bu idi! Amma İmam Xomeyni, İmam Əli təqlid, bir neçə il boykot qəbul, lakin altında getmədi. İmam Xomeyninin nəzəriyyəsinin düzgün xalqı, boş əlləri ilə həyata ki, qələbə İslam İnqilabı gətirdi. ilk şok silah bazar idi. Və dünyanın inqilabi qüvvələri gördüm heç bir ehtiyac silah istehsalçıları cibini doldurmaq, lakin dinc ilə: vətəndaş itaətsizlik hərəkətləri mübarizə davam edir. Mahatma Qandi Xüsusilə Hindistan, təcrübə keçmişdə daha uğurlu oldu. Lakin düşmən imtina etmədi! Onlar silah marketinq başladı İmam Xomeyninin opponentlər arasında idi. Amma xüsusilə bu qruplarla hər kəs, Qışla silah çatdırmaq ki, Xomeyninin məsləhət bazar silah gətirdi. Xomeyni onlara Chamran onun müavini müdafiə naziri lokallaşdırılması üçün nəzərdə silah raketlər və sualtı və raket erkən hərəkət və əsas silah qurmaq idi əmr deyil şəhid dayandırmaq gördüm müqəddəs müdafiə Museum özləri üçün yeni bazar müəyyən və Yəmənə Livan və Suriya müqavimət saxlanılır və İraq flooded idi.

 

شوک در بورس تسلیحات

بازار بورس اسلحه آمریکایی، زیر نوساسانات شدید حملات موشکی ایران قرار گرفت. یک کارشناس این فرابورس گفت که: ناکامی اخیر ژاپن و آمریکا، در آزمایش ضدموشکی مشترک و: نیز موفقیت پرتاب موشکی ایران، بازار اسلحه را دچار شوک کرده. عربستان شریک تجاری کارخانجات اسلحه سازی آمریکا، از انجام تعهدات خود سر زده و معلوم نیست: ولیعهد جدید چه ایده ای در سر دارد. ولی مسلما نسبت به قرار دادهای: خرید سلاح تجدید نظر خواهد کرد، و حتی محتمل است همه آنها را: کان لم یکن تلقی نماید. زیرا هدف آل سعود: تجهیز در مقابل ایران بود، ولی حالا ثابت شد موشک های ایران، برای فرود آمدن نیازی به اجازه ندارند. سپر موشکی و موشکهای ضد بالستیک هم، نتوانست از این موضوع جلوگیری کند. لذا خرید و انبار سلاح های بی مصرف، برای آل سعود توجیه اقتصادی و نظامی ندارد. حتی شنیده ها حاکی است که آل سعود: از طریق اسرائیل خواستار خرید: فناوری موشک های ایرانی شده است. و تمایل خود را به خرید: موشکها نیز پنهان نکرده. اسرائیل که جاسوسی دیرینه ای در: توان موشکی ایران دارد، قیمت های زیادی پیشنهاد داده، گفته برخی ها  قبل از حمله، اسرائیل و ترکیه را هم در جریان گذاشته اند، این تصور را ایجاد کرده که: میتوانند اطلاعات بیشتری هم دریافت کنند. البته اسرائیل بر روی سیستم های اطلاعاتی روسیه، بعنوان اولویت اول و بعدا ترکیه، حساب ویژه دارد، تا با اطلاعات کاملا دقیق و بدون اشتباه، نسبت به خرید سهام یا حوالجات اقدام نماید. به همین دلیل است در گرما گرم مبارزات: میدانی داعش با کشورهای درگیر، تنها جایی که در امنیت کامل بود، اسرائیل بود زیرا: با خرید سهام شرکت القاعده، توانسته بود از سود سرشاری برخوردار شود. بازار اسلحه نه تنها در بورس و فرابورس، به سادگی قابل دسترسی است بلکه، بازار دست دوم آن سود آور تر است. زیرا یکی از روشهای سوداگران اسلحه، استفاده از روش اجبار برای خرید است. یعنی کشورها و شرکت هایی که این بورس را نمی شناسند، باید درگیر جنگ یا ترور شوند، تا مجبور به تهیه سلاح شوند! اغلب آنها به دلال های دست چندم مراجعه می کنند، که این برای شرکت های اسلحه ساز، بسیار مفید است زیرا در: برنامه در مسیر آنها، این دلالی ها، یکی از انها که بیشتر مورد اطمینان است، اطلاعات خرید سلاح را به طرف مقابل بدهد! تا ضمن لو رفتن خرید، مشتری دوبله شود. اما ایران که پا به عرصه فروش سلاح گذاشته، از انجا که فروش آنها از طریق بورس نیست، و گاهی اطلاعات اولیه آن هم نامعلوم، و شاید بطور رایگان باشد، لذا بازار سه گانه سلاح را که: بالاترین بازار مالی و: سود آور ترین آن در: جهان را دچار چالش کرده است. پیشنهاد ترامپ ابتدا این بود که: ایران نیز در چارچوب روسیه به این بازار بپیوندد، تا تراز مالی ان مشخص باشد. اما از موقعی که ایران خودسر شده، و فروش یا ارسال اسلحه را اطلاع نمی دهد! بازار دچار شوک گردیده. عملکرد ایران از چند جنبه به ضرر بازار بزرگ اسلحه است: ابتدا تصور می شد رانت اطلاعاتی روسیه، بتواند خلا اطلاعات بازار را پرکند، ولی در عملیات اخیر، با اینکه روسیه اجازه یافت حتی به اسرائیل هم، قبل از عملیات اطلاع دهد، اما نقطه زن بودن موشک و: اجرای دقیق و به موقع آن، بازار را دچار شوکه کرد. درواقع یک چرخش 180درجه از بازار رسمی به: بازار غیر رسمی ایران اتفاق افتاد. اکنون اسرائیل و دیگر رقبای ایران، دریافته اند که مغز متفکر موشکی ایران، نه تنها اساس پایه های حکومتی آنها را دچار زلزله کرده، بلکه بازار سلاح آنها را نیز بی رونق می کند.

Shock on stockpile

The American stockpile was under the heavy flood of Iran's missile strikes. An overseas expert said the recent failure of Japan and the United States in a joint anti-missile test: And Iran's missile launch success has hit the gun market. Saudi Arabia is a trading partner of the American armaments industry, and it is unclear what the new crown prince is about. But, of course, it will revise the purchase of weapons, and it is even possible to consider them all: the brand. Because Al Saud's goal was to equip Iran, Iran's missiles were now proven not to be allowed to land. Missile shields and anti-ballistic missiles could not prevent this. Therefore, buying and storing unused weapons does not have economic and military justification for Al Saud. Even allegations indicate that Al Saud: Iran has demanded the purchase of Iranian missile technology through Israel. And its desire to buy: missiles are not hidden. Israel, which has long been a spy on: Iran's missile power, has offered a lot of prices, some said before the attack, that Israel and Turkey also started to imagine that they could receive more information. Of course, Israel has a special account on Russia's information systems as the first priority and later on Turkey, in order to take precisely accurate and accurate information about buying stocks or services. That's why in the warm heat of the struggle: You know that ISIS with the countries involved was the only place in which Israel was perfectly secure, because it was able to enjoy huge profits by buying shares in al-Qaeda. The market for weapons is not only easy to access in the stock exchange, but also, its second-hand market is more profitable. Because one of the methods of gunmakers is the use of a compulsion to buy. That is, countries and companies that do not know the stock exchange should be involved in war or assassination, so that they will have to make weapons! Most of them often refer to multi-point dealers, which is very useful for gunfire companies, because in their program, these dealers, one of the most trusted ones, have been supplying weapons information to the opposing side. Give it! To make a purchase, customer will be dubbed. But Iran, which has entered the field of sale of weapons, since their sale is not through stock exchange, and sometimes the initial information is unknown, and maybe for free, then the triple market of weapons: the highest financial market and: the most profitable It is: Challenges the world. The trample proposal was initially that: Iran will join the market in the framework of Russia, in order to determine its financial level. But since Iran has become arbitrary, it does not notify the sale or the transfer of weapons! The market is shocked. The performance of Iran is, in some respects, to the detriment of the large arms market: Russia's intelligence rendering was supposed to be able to fill the market intelligence vacuum, but in recent operations, although Russia was allowed even to inform Israel before the operation, but the point Being a Missile Woman: And its timely implementation has shocked the market. In fact, a 180-degree spin from the official market took place: an unofficial Iranian market. Now, Israel and other Iranian rivals have found that Iran's missile-motivated brain has suffered an earthquake, not only because of its state-of-the-art basis, but also to the market for its weapons.

 

أسلحة صدمة في الأوراق المالية

وكانت سوق الأسهم الأمريكي البنادق، في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية تلالو ك مكثفة. وقال الخبير في شؤون OTC أن الفشل الأخير من اليابان وأمريكا، في اختبار مضاد للصواريخ مشترك: نجاح اطلاق الصاروخ الايراني، صدمة سوق السلاح. مصانع شريك سعودي الحداد أمريكا، وأنه من غير الواضح الوفاء بالتزاماتها القيام به: ولي العهد الجديد للفكرة في العقل. ولكن بالتأكيد فيما يتعلق بالعقود: شراء الأسلحة والاستئناف، وحتى من المحتمل أن كل منهم: يعتبر باطلا. لغرض سعود: التعبئة ضد إيران، ولكن الآن ثبت صواريخ إيران لا تحتاج إلى إذن للهبوط. صواريخ الدفاع الصاروخي ومضادة للصواريخ الباليستية، أيضا، لا يمكن تجنب هذه المسألة. شراء وتخزين الأسلحة غير مجدية لبيت آل سعود ليس له ما يبرره اقتصاديا وعسكريا. وتشير الشائعات حتى أن آل سعود: من خلال إسرائيل تريد شراء تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران. ورغبته في شراء صواريخ ليست خفية. إسرائيل، التي لديها التجسس طويلة في القدرات الصاروخية الايرانية، توفر كبيرة في الأسعار، وفقا لبعض قبل الهجوم واسرائيل وتركيا لديها أيضا جارية، خلقت الانطباع بأن يمكنهم أيضا الحصول على مزيد من المعلومات. بالطبع إسرائيل على أنظمة الروسية المخابرات، كأولوية أولى ثم تركيا، حساب خاص، مع أكثر دقة ودون اخطاء، لشراء الأسهم أو المال أوامر لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا هو السبب في خضم المعركة: حقل ISIS مع الدول المعنية، والمكان الوحيد الذي كان في الأمن الكامل، إسرائيل بسبب استحواذها على تنظيم القاعدة، كان قادرا على التمتع الأرباح. الأسلحة في الصرف وسوق خارج المقصورة ليست فقط يمكن الوصول إليها بسهولة لكنه أكثر ربحية السوق من جهة ثانية. لأن واحدا من تجار الأسلحة، وإجراء إلزامي للشراء. وينبغي أن تكون الدول والشركات التي لا تعترف هذه الأسهم في حالة حرب أو الإرهاب، إلى أن اضطر لشراء الأسلحة! معظم المتعاملين من جهة ثانية ترتفع، وصانع السلاح الشركات، أمر مفيد للغاية لأن البرنامج على تتبع لهم، والسماسرة، واحدة منها أكثر موثوقية، والأسلحة المعلومات إلى الجانب المعاكس إعطاء! لتسريب الشراء، سيتم يطلق عليها اسم العميل. لكن ايران الى اسلحة لديهم، لأن بيع الأوراق المالية، وبعض المعلومات الأساسية هو أيضا غير معروف، وربما مجانا، وبالتالي فإن الأسلحة الثلاثة أن أعلى السوق المالية: الأكثر ربحية وقد تحدى العالم. وكان ترامب اقترح في البداية أن إيران الانضمام في السوق الروسية، والتوازن يجري التحقق منها. ولكن عندما إيران هو إجراء تعسفي، ولا تقوم ببيع أو إرسال في ذراعيك! أرسل السوق صدمة. أداء جوانب قليلة على حساب من الأسلحة التي كان من المفترض في البداية لاستئجار المخابرات الروسية، وعدم وجود معلومات السوق لملء، ولكن في العمليات الأخيرة، في حين ان روسيا وسمح حتى لإسرائيل، قبل الحملة الإعلامية، ولكن النقطة يجري صاروخ امرأة: دقيقة وفي الوقت المناسب تنفيذه، وقد صدمت السوق. في الواقع، منعطفا 180 درجة من السوق الرسمي: استغرق السوق الإيراني غير رسمي. كل المنافسين الآخرين إسرائيل وإيران، وقد وجدت أن العقل المدبر وراء الصواريخ الإيرانية، وليس فقط على أساس تلك القواعد عانت من الزلازل، ولكن أيضا سوق أسلحتهم راكدة.

Fond Shock silah

ABŞ fond bazarında silah İranın raket hücumları ağır swing altında idi. OTC üzrə ekspert bildirib ki, birgə anti-raket test Yaponiya və Amerika son uğursuzluq, İran raket müvəffəqiyyəti silah bazar şok. Səudiyyə iş ortağı fabriklər Blacksmith Amerika, və aydın onun öhdəlikləri həyata yerinə yetirmək: nəzərə fikir yeni tacı şahzadə. Amma əlbəttə ki, müqavilələrin ilə əlaqədar olaraq: alış silah müraciət edəcək, və onların hamısı belə güman: etibarsız hesab edilə. Səud məqsədləri üçün: səfərbərlik İrana qarşı, lakin indi torpaq icazə lazım deyil, İranın raket sübut edilmişdir. Missile müdafiə və anti-ballistik raketlər də məsələ qarşısını almaq bilməz. Səud Ev yararsız silah alınması və saxlama iqtisadi və hərbi haqlı deyil. İsrail ilə İrana raket texnologiyası almaq istəyir: Even şayiələr Səud House ki, gəlir. Və raket almaq üçün onun arzusu gizli deyil. İranın raket imkanları uzun bir casusluq var İsrail, hücumdan əvvəl bəzi görə, böyük qiymətlər təklif, İsrail və Türkiyə də davam var, onlar da daha çox məlumat əldə edə bilərsiniz ki, təəssürat yaratmışdır. Əlbəttə İsrail ən dəqiq və səhvlər olmadan Rusiya kəşfiyyat ilk prioritet kimi sistemləri, sonra Türkiyə xüsusi hesabı üzrə hərəkət etmək səhmdar və ya pul köçürmələri almaq. cəlb ölkələrin tam təhlükəsizlik idi yalnız yer ISIS sahəsində İsrail çünki əl-Qaidə onun əldə edilməsi, mənfəət zövq idi ki, döyüş istilik nə. mübadiləsi və birjadankənar bazarda silah yalnız asan, lakin daha sərfəli ikinci əl bazar. silah tacirləri biri alınması üçün zəruri prosedur çünki. Bu fond tanımır ölkələr və şirkətlər müharibə və ya terror olmalıdır, silah almaq məcbur etmək! ikinci tərəfdən ən Dilerlər şirkətləri silah ustası, proqram, brokerlər onları izləmək, çünki çox faydalıdır, qalxmaq bir qarşı tərəfə daha hansı etibarlılıq, informasiya silah vermək! alış sızan üçün müştəri dublyaj olunacaq. fond satış və bəzi əsas məlumatlar da pulsuz üçün bəlkə naməlum və çünki Lakin silah İran, üç silah, belə ki, yüksək maliyyə bazarı: ən sərfəli dünya etiraz edildi. Trump ilk İran Rusiya bazarında qoşulmaq təklif olunub, balans təsdiq olunur. Amma İran ixtiyari olduqda, və satmaq və ya silah göndərmək deyil! Market şok göndərdi. ilkin Rusiya kəşfiyyatı icarəyə idi silah zərər üçün bir neçə aspektləri Performance, bazar məlumatları olmaması doldurmaq, lakin son əməliyyatlarda, Rusiya isə informasiya kampaniya əvvəl, hətta İsrailə icazə, lakin point bir qadın raket olan: onu həyata keçirmək vaxtında, dəqiq və bazar şok var. Əslində, rəsmi bazar 180 dərəcə növbəsində İranın qeyri-rəsmi bazarı yaşandı. Bütün digər rəqibləri İsrail və İran həmin qaydalar əsasında deyil, yalnız İranın raket arxasında beyin zəlzələ əziyyət çəkir ki, gördük, həm də onların silah bazar durğun edir.

 

انزوای آمریکا

تحولات سریع در منطقه، خیلی زودتر از پیش بینی ها، آمریکا را به انزوا کشاند. در واقع انتخاب ترامپ، تاییدی بر منزوی شدن آمریکا بود! زیرا هم استراتژیست های او، و هم مخالفین فهمیدند که با: روسای جمهور قبلی تفاوت اساسی دارد. او خود به دنبال این است که به: مشکلات داخلی و بیکاری وبیمه و بی خانمایی آمریکایی ها، سرو سامان دهد. رای دهندگان نیز به دلیل ثروت او رای دادند، زیرا فکر می کردند اگر کسی که پولدار است، رئیس جمهور شود اگر از هیچ کجا کمکی نرسید، لا اقل از جیب خود یا از حساب شرکت های متعددش هزینه می کند. در واقع این اوج ناتوانی دولتمردان آمریکایی است، که ثابت کرده اند هیچ کاری برای مردم خود نکرده اند. اگر هم گاهگاهی کاری می شده، برای حفظ موقعیت بین المللی آمریکا بوده است. زیرا همه روسای جمهور قبلی گرایش به بیرون داشتند. به عبارت ساده تر، درآمد کشور را به درآمد مستعمرات خود وابسته می دانستند. اغلب آنها با حضور نظامی آمریکا در جهان میتوانستند: از یکسو مدعی در خواست حق توحش! یا حق ماموریت از کشور مورد تهاجم باشند: که یعنی چون رژیم آنها را حفظ می کنند، باید باج بدهند. و از سوی دیگر با فروش مواد مخدر و اسلحه و: محصولات تاریخ گذشته میتوانستند: خزانه را پر کنند. اما حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، که بیش از 200میلیارد هزینه داشت نه تنها تامین نشد، بلکه آمریکا را جزو بدهکارترین کشورهای دنیا ثبت نمود. تا جاییکه اوبا ما بعنوان آخرین رئیس جمهور تجاوز نظامی آمریکا، محبور شد تمامی برنامه های خود را، که برای رفاه مردم آمریکا بود کنار بگذارد. در این دوره مردم در واقع نا امید از شرکای خارجی آمریکا، به ترامپ روی آوردند تا او با ثروت خود: بتواند برخی از این معضلات بیکاری و بیمه را حل نماید. در ابتدا هم ترامپ با حرکاتی نشان داد که: به دنبال کم کردن نقش آمریکا در جهان است، تا بهتر بتواند به مسائل داخلی و ملی آمریکا رسیدگی کند. اما نهضت های جدایی طلب، یکی پس از دیگری اختیارات رئیس جمهور را کاهش دادند. مثلا در موضوع روادید شش کشور مسلمان، عملا رئیس جمهور کنار گذاشته شد. لذا ترامپ ناچار شد: روش گذشتگان را پیش بگیرد و به همین منظور، سفر دوره ای خود به غرب آسیا و عربستان واروپا را آغاز کرد. او توانست حداقل 480میلیارد دلار تعهد دریافت از عربستان را به انجام برساند. اما بزودی متوجه خالی بودن خزانه های غربی و عربی شد! شکست داعش در سوریه و عراق و: مرگ البغدادی بازار فروش اسلحه را کساد کرد. شلیک موشک ایران بی کفایتی سلاح های فروش رفته را اثبات نمود، و مشتریان متوجه بازار جدیدی شدند. مخصوصا اینکه آزمایشهای ضد موشک بالستیک آمریکا، همه با شکست مواجه می شد. و چون متخصصان ایرانی از امریکا به ایران رفته بودند، هیچکدام ازبرنامه های ناسا و پنتاگون، موفقیتی به دست نیاورد. این اواخر هم که کودتای نرم در عربستان، همه چیز را به هم ریخت! در ظاهر جنگ قدرت و یا جوان سازی در: قدرت آل سعود مطرح شد، اما واقعیت موضوع آن بود: آل سعود پولی نداشت که به آمریکا بدهد، لذا کسانی که امضا کنندگان آن بودند، کنار گذاشته شدند. تا دیگر موضع 480میلیارد دلار مطرح نشود، و بگویند ملک سلمان که این قول ها را داده بود، معزول شد و رفت! رئیس قبیله جوان آل سعود هم، قاتلی بزرگ است که چون زورش به ایران و: یا مقاومت نمی رسد، برای نشان دادن قدرت خود به مخالفانش، بزودی آل سعود را قلع و قمع خواهد کرد.

America's isolation

The rapid developments in the region, isolated much earlier than predictions, left the United States isolated. In fact, the selection of Tramp was a confirmation of America's isolation. Because both his strategists and the opposition understood that they were different from the previous presidents. He himself is seeking to address the domestic problems and the unemployment and the homelessness of the Americans. Voters also voted for his wealth because they thought that if a rich person was president, if he did not get help from anywhere, he would spend at least from his pocket or from the accounts of his various companies. In fact, this is the peak of the inability of American statesmen, who have proven to have done nothing for their own people. If it was occasional, it would have been for maintaining the international status of the United States. Because all the previous presidents tended to leave. Simply put, they considered the income of the country dependent on the income of their colonies. Most of them could have been with the US military presence in the world: on the one hand, they claimed the right to be brutal! Or the right to mission is invaded: that is, because they keep their diet, they must ransom. And, on the other hand, selling narcotics and weapons and: past goods could fill the treasury. But the US military presence in Iraq and Afghanistan, which cost more than 200 billion, was not only secured, but also the United States became one of the world's most debtor countries. As long as we were the last president of the US military aggression, we were forced to abandon all of our plans for the welfare of the American people. During this period, people were actually disappointed with US foreign partners to turn to Trump, so that with his wealth he could solve some of these unemployment and insurance problems. Initially, Tramp showed signs that he was seeking to reduce the role of the United States in the world, in order to better address the domestic and national issues of America. But separatist movements, one after the other, reduced the president's authority. For example, in the matter of the visa requirement for six Muslim countries, the president was effectively dismissed. Therefore, Tramp had to follow the way of the past, and so began his periodic trip to West Asia and Arabia and Europe. He received at least $ 480 billion in commitments from Saudi Arabia. But soon it became clear that the Western and Arab treasures were empty. ISIL's defeat in Syria and Iraq and: Al-Baghdadi's death has dropped the arms market. The firing of Iran's rocket proved the inadequacy of the sold weapons, and customers noticed a new market. Particularly, American ballistic missile testing failed. And since Iranian experts came to Iran from Iran, none of the NASA and Pentagon programs succeeded. Lately, the soft coup in Saudi Arabia has shaken everything! In the face of the war of power or rejuvenation, Al Saud's power was raised, but the reality was: Al Saud did not have the money to give to the United States, so those who signed it were abandoned. To put an end to the $ 480 billion position, saying that the property of Salman, who had given these promises, was sacked and went! The head of the young tribe, Al Saud, is also a great killer who, after being forced to Iran and / or resistance, will soon tune Al Saud to show his power to his opponents.

عزلة أميركا

التطورات المتسارعة في المنطقة، في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا، قادت الولايات المتحدة إلى العزلة. في الواقع، فإن ترامب، كان تأكيدا للعزلة أمريكا! لالاستراتيجيين كان، والمعارضين أدرك أنه مع الرؤساء هو الفرق الأساسي. انه يبحث عن: المشاكل الداخلية والتأمين ضد البطالة، وزوجات الأميركيين، وخدم في النظام. في الواقع، هذه الذروة هي عدم قدرة السياسيين الأمريكيين، الذين أثبتوا أنفسهم ولم تفعل أي شيء للشعب. إذا فعلوا ذلك في بعض الأحيان، للحفاظ على موقف أميركا الدولية. لأن كل الرؤساء السابقين كان له ميل إلى الخروج. بعبارات بسيطة، والإيرادات والأرباح تعتمد يعرف المستعمرات. معظم الوجود العسكري للولايات المتحدة في العالم يمكن من جهة تدعي الحق في طلب وحشا! الحق في أن تكون هجومية أو مهمة في البلاد، وهو ما يعني أنها تبقي نظامهم، ينبغي أن تدفع فدية. والآخر مع بيع المخدرات والأسلحة والمنتجات يمكن التسجيل: ملء خزائن. لكن الوجود العسكري الأمريكي في العراق وأفغانستان، والتي تكلف أكثر من 200 مليار لم يكن الوحيد الموردين، ولكن أيضا باعتبارها واحدة من دول أميركا الأكثر مديونية في الرقم القياسي العالمي. بقدر العدوان العسكري على الرئيس أوباما الأخيرة في أمريكا، مما اضطر كل ما قدمه من الخطط التي تم وضعها جانبا من أجل رفاهية شعب أمريكا. خلال هذه الفترة، والناس بخيبة أمل فعلا أمريكا من الشركاء الأجانب، وتحول ترامب له مع ثروته: انه يمكن حل بعض من التأمين ضد البطالة. كما أظهرت ترامب الحركات التي تسعى إلى تقليص دور أمريكا في العالم، للتعامل بشكل أفضل مع القضايا الداخلية وأمريكا وطنية. لكن الحركة الانفصالية، واحدا تلو القوى الأخرى من رئيس خفضت. على سبيل المثال، حول مسألة تأشيرة لمدة ستة بلدان مسلمة، الرئيس الفعلي تم استبعاد. لذلك، اضطر ترامب إلى: اتخاذ كعبك وبالتالي، الزيارة الدورية لغرب آسيا وأوروبا بدأ والمملكة العربية السعودية. وكان قادرا على الحصول على 480000000000 دولار على الأقل من المملكة العربية السعودية إلى الوفاء بالالتزام. ولكن سرعان ما أدركت أنه كان خزائنها خاوية الغربية والعربية! الفشل في سوريا والعراق وفاة مبيعات الأسلحة آل السوق لتكون بطيئا. صواريخ إيران تثبت عدم كفاءة الأسلحة المباعة، والعملاء قد لاحظوا سوق جديدة. على وجه التحديد، واختبارات أمريكا المضاد للصواريخ الباليستية، وفشلت جميع. ولأن الخبراء الإيرانيين قد ذهب من أمريكا إلى إيران، أي برنامج وكالة ناسا والبنتاغون، فإن نجاح يتحقق. الانقلاب في الآونة الأخيرة أن لينة في المملكة، ذهب كل شيء أحمق! في الصراع على السلطة أو تجديد في قوة آل سعود كان، ولكن حقيقة الأمر هو أن السعوديين ليس لديه المال لإعطاء لأمريكا، حتى أولئك الذين كانوا الموقعين، تم استبعاد. وأثار موقف إلى 480 مليار دولار، ويقول أن تلك الوعود قد أعطى اطيح سلمان ويذهب! شباب آل سعود رئيس عشيرة، والقاتل هو عظيم لأن القوة لإيران: مقاومة أم لا، لإظهار قوتهم إلى المعارضة، والقضاء قريبا آل سعود.

Amerikanın təcrid

bölgədəki Rapid inkişaflar çox tez gözlənilən çox, Amerika təcrid gətirib çıxardı. Əslində, Trump Amerika təcrid təsdiq oldu! strateqləri o, və opponentlər prezidentləri ilə bir əsas fərq ki, həyata keçirilir. üçün xidmət amerikalıların daxili problemlər və işsizlik sığorta, və arvadları, O axtarır. Əslində, bu zirvə özləri insanlar üçün bir şey yoxdur sübut Amerika siyasətçilərin mümkün deyil. onlar bəzən nə varsa, Amerikanın beynəlxalq mövqeyini saxlamaq. bütün əvvəlki prezidentləri idi, çünki bir tendensiya almaq üçün. Sadə baxımından, gəlir və mənfəət koloniyaları bilirdi asılı. Dünyanın Amerikanın hərbi iştirakı çoxu bilər bir tərəfdən bir heyvan xahiş etmək hüququ iddia! sağ təhqiredici və ya onların rejim saxlamaq, onlar bir fidyə ödəmək lazımdır deməkdir ölkənin missiya olacaq. Və bu günə bilər narkotik və silah və məhsullarının satışı ilə digər: kassasına doldurmaq. Amma daha çox 200 milyard başa İraq və Əfqanıstanda Amerikanın hərbi varlığı, yalnız təchizatçıları deyil, həm də dünya rekordu Amerikanın ən borclu ölkələrindən biri kimi. Qədər keçən Prezident Obama Amerikanın hərbi təcavüzü kimi, Amerika xalqının rifahı naminə kənara müəyyən edilmişdir onun bütün planları məcbur. Trump daha yaxşı daxili məsələlər və milli Amerika ilə məşğul dünyada Amerikanın rolunu azaltmaq üçün axtarmaq hərəkətləri göstərdi. Amma separatçı hərəkatı Prezidentinin digər səlahiyyətləri sonra bir azalıb. Məsələn, viza altı müsəlman ölkələri, de-fakto prezidenti məsələ ilə bağlı xaric edilib. Sizin heels almaq və buna görə də, Qərbi Asiya və Avropaya dövri səfəri başlayıb və Səudiyyə Ərəbistanı: Buna görə də, Trump etmək məcburiyyətində qaldı. O öhdəliyi yerinə yetirmək üçün Səudiyyə Ərəbistanı ən azı 480 milyard dollar əldə edə bilər. Amma tezliklə Qərb və ərəb boş kassasına idi həyata! Suriya və İraqda edilməməsi və əl-bazar silah satış ölüm ləng olacaq. İran raketləri satılan silahların səriştəsizliyi sübut və müştərilərə yeni bazar fark etdik. Xüsusilə, anti-ballistik raket Amerika sınayar, bütün uğursuz. İranlı mütəxəssislər İran, NASA və Pentaqonun hər hansı bir proqram Amerika getmişdi, çünki, müvəffəqiyyət əldə etdi. səltənət yaxınlarda yumşaq zərbə, hər şey haywire getdi! idi Səud Palatasının gücü, lakin məsələnin əslində güc mübarizəsi və ya cavanlaşma Səudiyyəlilər Amerikaya vermək üçün heç bir pul idi, belə ki, imza olanlar, alınmadı idi. mövqeyi 480 milyard dollar qaldırdı və o vədlər Salman aşmış və getmək verildi ki, demək deyil! müqavimət və ya tezliklə Al Saud aradan qaldırılması olacaq, müxalifət öz gücünü göstərmək üçün: İran güc çünki Young Al Saud clan boss, qatil böyükdür.

 


روز قدس روز همه 

عده ای تصور می کنند: قدس فقط یک مسجد مخروبه و متروکه در فلسطین اشغالی است! و می گویند چرا امام خمینی فرموده: روز قدس روز اسلام است. از نظر اینها باید آن قطعه زمین هم، مانند بقیه فلسطین اشغالی تحویل اسرائیل دهیم! تا همه گرفتاریها حل شود و: جهان روی صلح ببیند. اما این فقط یک خیال خام است، زیرا که آنها به زمین های گرفته شده کفایت نمی کنند. آنها از نیل تا فرات اولین هدفشان بود، ولی در پروتکل های مخفیانه و محرمانه خودشان، همه جهان را می خواهند آنهم بدون انسان. اگر دقت کنیم بسیاری از کارخانجات اسلحه سازی و: قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات، همه صهیونیستی هستند. زیرا برنامه آنها فتح جهان بدون مزاحم است. و هر کس حتی همکیشان خود را، که با این ایده مخالف باشند، دشمن خود میدانند که باید از بین برود. آنها سلاحهایی طراحی کرده اند که: براثر انفجار بطور هوشمند، فقط دنبال انسان رفته و او را از بین می برد. به خانه ها و اموال آسیبی نمی رساند. برخی از این سلاحها شیمیایی است، و از تئوری بیو تروریسم استفاده می کنند تا: با پخش این گاز های سمی، فقط انسانها بمیرند و شهر ها با تمام امکانات، بطور سالم به دستشان بیافتد. این نسل کشی برای آنان جشن و شادی است، و روزی که قادر شوند همه بشریت را نابود کنند، شادمانی شان کامل خواهد شد. نمونه اولیه آن شهرک سازی در: زمین های فلسطینیان هست. البته آنها مدعی خرید این زمین ها می باشند! بله ممکن است از اعراب و آل سعود، خیانت سرزده و زمین ها را بنام اعراب، خریداری و به صهیونیست ها فروخته باشند. ولی این دلیل فریب مردم است نه خرید زمین یا ملک. در حالیکه ما می بینیم اصلا سندی ارائه نمی دهند، و نیازی به ارائه هم نمی بینند! زیرا هر روز لودر و بولدوزر هست که: خانه ها و مزارع فلسطینیان را تخریب، و بر روی این خرابه ها شهرک می سازند. و فقط به همین جا ختم نمی شود، در عربستان هم آل سعود یهودی ، همه بناهای تاریخی اسلامی را تخریب کرده: و شهر سازی و راهسازی و اتوبان ایجاد می کنند. در همه جای دنیا هم همینطور هست: داعش و طالبان و القاعده، مزدوران آنها هستند تا همه املاک و: مستغلات و سرزمین های اسلامی،  و حتی غیر اسلامی را به زور گرفته، و مردم آنجا را از بین ببرند. می بینیم در اولین قدم، گورستانهای دسته جمعی درست می کنند، نوزادها و کودکان را می کشند و: آثار تاریخی را تخریب کرده از بین می برند. آل سعود که در یمن کشتار روزانه راه انداخته، و از طریق بمباران و ایجاد مصنوعی بیماریهای وبا و غیره، درصدد نابودی مردم یمن هستند! در بحرین و عراق و سوریه وضع بهتر از این نیست. در ایران و اروپا و آمریکا هم، دست از این جنایت ها برنمی دارند. هر روز تیراندازی هر روز بمب گذاری و: حمله به مرزها ادامه دارد. تعویض ولیعهد آن هم در آستانه روز قدس، نشان می دهد: صهیونیزم و ارتجاع، به مرحله ای از جنون رسیده اند که: با زندگی مخالف هستند! هر زنده ای را دشمن خود می دانند. و این جنون آنها باید قبل از هر اقدامی، از بین برود و الا هر روز شاهد کشتار و: وحشت و جنگ خواهیم بود. چنانچه ولیعهد جدید سوسمار خوارها،  باز هم اعلام کرده ایران را میدان جنگ می کند! لذا باید مطمئن بود که قدس فقط: یک نقطه روی نقشه نیست، بلکه مانعی در مقابل نسل کشی و نابودی بشریت هست.   ماهین نیوز ، ستاد بازسازی بقیع و ائتلاف بزرگ ورزش ایران، از همه مردم دنیا که دوست ندارند قتل عام شوند، می خواهد که در این راهپیمایی شرکت نمایند. و مانع شهرک سازی و تجاوز و نسل کشی آنها شوند، این شر را در نطفه خفه کنند و: اسرائیل را از روی زمین محو نمایند.

Day of the Quds Day everyone

Some people think: Quds is just a desolate mosque occupied in Palestine! And they say why Imam Khomeini said: The day is the day of Islam. In terms of this, we must give that piece of land, like the rest of the occupied Palestine, to Israel! To solve all the troubles and to see the world on peace. But this is just a raw imagination, because they are not enough to take the land. They were their first goal from Nile to Euphrates, but in their secret and confidential protocols, they want the whole world without human being. If we look at the fact that many weapons factories: drug trafficking and antiquities are all Zionist. Because their plan is to conquer the world without disturbing. And anyone, even their own, who oppose this idea, knows their enemy to be eliminated. They have designed weapons that: By blasting smartly, they just follow the man and destroy him. It does not harm homes and property. Some of these weapons are chemical, and they use the theory of bio-terrorism, so that, with the release of these poisonous gases, only humans die and the cities will endure them with all the abilities. This genocide is celebration and joy for them, and the day they can destroy all humanity, their happiness will be complete. The prototype of the settlement is Palestine. Of course, they claim to buy these lands! Yes, it is possible that Arabs and Al Saud would buy the intrusive treachery and lands in the name of the Arabs and sell them to the Zionists. But that's the reason people are deceiving, not buying land or property. While we do not see it at all, they do not need to submit! Because every day there is a loader and a bulldozer that destroys the houses and fields of the Palestinians, and settle settlements on these ruins. And it just does not end there, in Saudi Arabia, al-Saud, a Jewish one, has destroyed all Islamic monuments: urbanization, road construction and highways. It is also everywhere in the world: ISIL and the Taliban and al-Qaeda are their mercenaries to force all real estate: real estate, Islamic lands, and even non-Islamic countries, and destroy the people there. We see, in the first step, creating mass graves, killing newborns and children and destroying historical monuments. Al Saud, who has launched daily killing in Yemen, and by bombing and artificially creating cholera and so on, seeks to destroy the Yemeni people! In Bahrain, Iraq and Syria this is not better. In Iran, as well as in Europe and the United States, they do not stop these crimes. Every day shooting each day bombing and: the invasion of the borders continues. The replacement of the crown prince on the eve of Qods Day shows that Zionism and reaction have reached a stage of madness: they are opposed to life! Everyone knows their enemy. And this madness must be eliminated before any action, and every day we will witness the killing and: horror and war. As the new crown prince of the Lizard Eaters, again declared Iran to be the battlefield! So make sure that Jerusalem is not just a point on the map, but an obstacle to the genocide and destruction of humanity.

Mahin News, the Baghi Reconstruction Team and the Great Sport Coalition of Iran, ask all the people of the world who do not want to be massacred, to participate in the rally. And to prevent settlements and rape and genocide, to stifle this evil in a fountain, and to remove Israel from the earth.

يوم بيوم القدس

بعض الناس يعتقدون: مسجد القدس مجرد المتهالكة والمهجورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة! وأقول لماذا قال الخميني: يوم القدس هو يوم الإسلام. يجب أن تكون هذه هي نفس قطعة الأرض، مثل بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة سلمت إسرائيل القيام به! من أجل حل جميع المشاكل والعالم يرى السلام. لكن هذا ليس سوى وهم، لأنها لم تكن كافية الأرض. الهدف الأول من النيل إلى الفرات، ولكن في بروتوكولات سرية وسرية أنفسهم، فإن كل العالم سيكون دون الرجل. إذا نلاحظ كيف المصنع العديد من الأسلحة وتهريب المخدرات والتحف، وجميع الصهيونية. لأنها تخطط لغزو العالم دون مزعج. وأي شخص، حتى زملائك، الذين يختلفون مع هذه الفكرة، تعرف عدوك التي يجب القضاء عليها. لقد صممت الأسلحة التي انفجار ذكية، وانه مجرد النظر الرجل يدمر. المنازل والممتلكات دون أن يصاب بأذى. بعض من هذه الأسلحة الكيميائية، ونظرية الإرهاب البيولوجي الأعلى: تلعب هذه الغازات السامة، يموت الناس فقط والمدينة مع جميع وسائل الراحة، سليمة يحدث لهم. هذه الإبادة الجماعية هي احتفال بالنسبة لهم، ويوم واحد تكون قادرة على تدمير البشرية جمعاء، وفرحتهم تكتمل. النموذج الأولي من المستوطنات على أراضي الفلسطينيين أيضا. وزعموا أنهم لشراء هذه الأرض! نعم قد العرب والسعوديين والخيانة تدخلي والأراضي كعرب، يتم شراؤها وبيعها الصهاينة. ولكن هذا هو خداع الناس لا تشتري الأراضي أو العقارات. بينما نحن لا توفر أي دليل، ولا نرى أن هناك حاجة لتقديم! لأن كل يوم هناك لوادر والجرافات التي تهدم البيوت والمزارع الفلسطينية، وعلى أنقاض مدنهم. وفقط لم تتوقف عند هذا الحد، في سعود يهودي السعودية وجميع الآثار الإسلامية دمرت: والمدينة والطرق السريعة البناء وخلق. ونحن نرى في الخطوة الأولى، والمقابر الجماعية صحيحة والرضع والأطفال لقتل وتدمير المعالم تدمير. أطلقت آل سعود في اليمن المذابح اليومية، من خلال القنابل وخلق الاصطناعي الكوليرا وغيرها من الأمراض، في محاولة لتدمير شعب اليمن! في البحرين، العراق، سوريا، فإن الوضع ليس أفضل. إيران وأوروبا وأمريكا، هذه الجرائم لا تتوقف عند هذا الحد. كل يوم، كل يوم من التفجير واطلاق النار على الحدود لا يزال مستمرا. تاج محل ذلك عشية يوم القدس، العرض: الصهيونية والرجعية، قد وصلت إلى مرحلة من الجنون التي تعارض الحياة! كل الذين يعيشون عدوهم. وهذا الجنون لديهم لاتخاذ أي إجراء، وإلا كل يوم لتقتل وتدمر: الإرهاب والحرب تسير. إذا كان أكلة ولي العهد سحلية جديدة، وقال أيضا ساحة المعركة إيران! لذلك، يجب أن نعرف أن القدس مجرد نقطة على الخريطة، ولكن هناك عقبة في وجه الإبادة الجماعية وتدمير الإنسانية.

ماهين أخبار الموظفين البقيع وإعادة بناء التحالف الرياضة الكبرى لجميع الناس في العالم الذين لا يحبون القتل، وسوف يشارك في الرالي. ومنع مستوطناتهم والعدوان والإبادة الجماعية، وهذه الشر مقروض في مهدها وإسرائيل سوف تزول من على وجه الأرض.

Qüds Günü Günü

Bəzi insanlar hesab: Qüds məscid yalnız bir sökük və işğal edilmiş Fələstin ərazilərində tərk! Xomeyni bildirib niyə Və de: Qüds Günü İslam günüdür. Bu İsrail təslim işğal olunmuş Fələstin ərazisində qalan kimi torpaq eyni parça olmalıdır! bütün çətinliklər həll və dünyada sülh görür üçün. onlar kifayət qədər torpaq deyil, çünki Lakin bu, yalnız bir illüziya deyil. Fırat, lakin gizli və məxfi protokolları Nil ilk məqsədi özləri, bütün dünya insan olmadan ola bilər. biz sionist narkotik və əntiq, bütün neçə silah fabriki və qaçaqmalçılığı müşahidə edin. onlar annoying olmadan dünya fəth etməyi planlaşdırırıq, çünki. Və fikri ilə razı hər kəs, hətta fellow, aradan qaldırılmalıdır düşmən bilir. Onlar partlayış ağıllı silah dizayn, və o, yalnız insan məhv axtarır. Ev və əmlak salamat. bu kimyəvi silahların bəzi və bio-terror up nəzəriyyəsi: bütün şəraiti ilə bu zəhərli qaz oyna, insanlar yalnız ölmək və şəhər, bütöv onlara baş verir. Bu soyqırım onlar üçün qeyd edir və bir gün bütün insanlıq məhv edə, onların sevinc tam olacaq. Fələstinlilər də torpaq yaşayış məntəqələrinin prototip. Onlar bu torpaq almaq üçün iddia! Bəli ərəblər kimi ərəblər və Səudiyyəlilər, xəyanət müdaxilə və torpaq alıb və Sionistlər satılır bilər. Amma bu torpaq və ya əmlak almaq insanlar aldatma edir. Baxmayaraq biz hər hansı bir sübut yoxdur və təklif ehtiyac görmürəm! hər gün, çünki orada yükləyicilər və Fələstin evləri və təsərrüfatları və onların şəhərlərin xarabalıqları üzərində dağıtmaq buldozer. Və yalnız Səudiyyə Səud yəhudi, bütün İslam abidələri məhv orada dayandırmaq vermədi: şəhər və şose tikinti və yaradır. Hər yerdə eyni: öldürmək Real və İslam torpaqları, hətta qeyri-islam güc və orada insanlar: ISIS və Taliban və Əl-Qaidə, onlar bütün əmlak agentləri. Biz ilk addım bax kütləvi məzar öldürmək körpələr və uşaqlar, doğru və abidələri məhv məhv. Yəməndə Al Saud Yəmən xalqını məhv etməyə çalışır, bomba və vəba və digər xəstəliklərin süni yaradılması vasitəsilə, bir gündəlik qırğın başlayıb! Bəhreyn, İraq, Suriya, vəziyyət yaxşı deyil. İran və Avropa və Amerikada bu cinayətlər orada dayandırmaq deyil. Hər gün sərhəddə bombing və atəş hücum hər gün davam edir. Crown Qüds günü, şou ərəfəsində əvəz: Sionizm və reaksiya, həyat qarşı dəlilik mərhələsinə çatmışdır! Hər onların düşmən yaşayır. Onlar bu dəlilik öldürmək və məhv etmək üçün hər gün başqa hər hansı bir hərəkət və ya etmək: terror və müharibə gedirdi. yeni vəliəhdi kərtənkələ yeyənlər varsa, İranın döyüş dedi! Buna görə də, siz xəritədə Qüds ki, yalnız bir nöqtəyə bilməlidir, lakin soyqırım qarşısında bir maneə və insanlıq məhv var.

Mahin News Personal Baqi və qətl kimi deyil, dünyanın bütün insanların idman böyük koalisiya yenidən qurulması, onlar mitinq iştirak edəcək. Və onların qəsəbə və təcavüz və soyqırımı qarşısını almaq, bud və İsrail nipped bu pis yerdən məhv ediləcək.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳۰/۳/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۷ نظر(0)

آیا عربستان عقب نشینی می کند؟

با استقبال گرم از حیدر العبادی، به نظر می رسد که عربستان برای میانجی با ایران، فرش قرمز پهن کرده است و: از مواضع قبلی خود عدول کرده است. اما این فقط یک فریب و یا توطئه است. زیرا آل سعود پدر خوانده داعش است که: تا دروازه های بغداد آمده بودند، و میخواستند حکومت مستقر در آن، یعنی همین آقای حیدر العبادی را سرنگون کنند. هنوز هم خیابان های بغداد، هر روز شاهد انفجار خود رو های بمب گذاری شده، از سوی عربستان است! بارها دولت عراق این موضوع را گفته و: سفیر عربستان را هم احضار کرده است. آیا واقعا همه اینها باید فراموش شود؟ البته حیدر العبادی ممکن است از اینکه: هم عربستان و هم ایران، از او استقبال رسمی به عمل آوردند! دچار این اشتباه شود و: همه خیانت های آل سعود را فراموش کند. به همین دلیل رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خود، این نکته را یاد آور شد که: هیچگاه فریب آمریکا و اذناب او را درمنطقه نخورید. معنی این سخن این است که: آنها می خواهند زمینه ضربه بیشتری فراهم کنند. به عبارت بهتر: آل سعود با سرگیجه ای که از حمله موشکی ایران گرفت، دنبال خرید زمان است. و شایعاتی مبنی بر میانجیگری عراق را، بر سر زبان ها انداخته است تا ایران را، دچار انفعال کند و موضعگیری ها را تضعیف نماید. موضع اصلی پرتاب این موشک، کمک به دولت سوریه برای تسلط ارتش بر آن مناطق بود. زیرا که ارتش سوریه بلافاصله وارد: دیرالزور شد و آن را آزاد کرد. اما دو تحلیل دیگر ارائه شد که درست برعکس یکدیگر بود: از طرف یک نشریه روسی اعلام شد که: سیلی را داعش خورد، تا صدای آن را دیگران بشنوند. ولی از سوی بی بی سی گفته شد: که ایران به سوریه حمله کرد! و چون تبلیغات صهیونیستی امپریالیستی و ارتجاعی(عبری  عربی غربی) در بخشی از: دولت ایران موثر تر است، لذا موضع گیری سخنگوی وزارت خارجه، در جواب بی بی سی بود که گفت: حمله موشکی ایران به دیرالزور، با هماهنگی دولت سوریه بود، یعنی ایران به سوریه حمله نکرده است. تقریبا آنهایی که خوشحال شدند، نظریه نشریه روسیه را داشتند، و آنهایی که ناراحت شدند یا سکوت کردند، به نظریه بی بی سی پای بند بودند. بنابر این برای افزایش این شکاف، آل سعود از نخست وزیر عراق دعوت کرد: تا به آنجا برود و با استقبال از او، خواهان فراموشی گذشته ها شد. این امر اما در ایران اثر معکوس گذاشت: زیرا ساکتین و ناراحت ها هم، خوشحالی خود را اعلام کردند. با هشدار های بموقع رهبری، نقشه آل سعود را در انجام توطئه های جدید هم عقیم شد. یکی از این توطئه ها، تجزیه عراق و سوریه و حتی ایران است که: در این میان از پتانسیل اکراد استفاده می شود: برای کردهای عراق، بحث همه پرسی و: برای کردهای سوریه و ترکیه و: حتی ضدانقلاب های ایرانی هم، افزایش کمک های تسلیحاتی در نظر دارند. که در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری، به این موضوع هم پرداخته شد که : ایران با هرگونه رفراندوم، برای تجزیه عراق مخالف است. در حالیکه عربستان شدیدا به دنبال: حمایت از کردهای عراق برای: همه پرسی جدایی طلبانه است. بارزانی هم باید هوشیار باشد: اگر دولت عراق وحشد الشعبی نبودند، داعش یک نفر از پیشمرگه ها را زنده نمی گذاشت. و حالا این صحیح نیست که: پیشمرگه ها از ورود ماموران دولتی عراق، به اقلیم کردستان جلوگیری کنند. و یا کرد های سوریه سلاح از آمریکا قبول کنند و یا پ ک ک و پژاک حملات خود را برعلیه ارتش ترکیه و مرزداران ایران افزایش دهند.

Saudi Arabia retreats?

Warmly welcomed by Heydar al-Abadi, it seems that Saudi Arabia has red carpet for mediating with Iran and has left its previous positions. But this is just a deception or conspiracy. Because Al Saud is the father of ISIS: they came to the gates of Baghdad, and they wanted to overthrow the government of that same Mr. Heydar al-Abadi. Still, the streets of Baghdad are blaming the bombings every day from Saudi Arabia! Many times the Iraqi government has said this and summoned the Saudi ambassador. Do all these things really have to be forgotten? Of course, Haidar al-Abbadi may have been honored with both Saudi Arabia and Iran! To make this mistake and forget all the betrayals of al-Saud. For this reason, the Supreme Leader of the Islamic Revolution in his meeting remarked that: Never deceive the United States and do not get him into the area. The meaning of this is that: they want to provide more impact. In other words: Al Saud, with a dizzy missile attack, is looking to buy time. And rumors that the Iraqi mediation has been spurred over Iran to weaken its positions. The main objective of launching the missile was to help the Syrian government control the area. Because the Syrian army immediately arrived: Deirazor was released and released. But two other analyzes were presented, which were exactly the opposite: a Russian publication was announced that: It was a slaying ISIS, to hear its voice heard by others. But the BBC was told: Iran attacked Syria! And since Zionist imperialist and reactionary Zionist (Western Arabic Hebrew) is more effective in part: the Iranian government, the State Department spokeswoman said in response to the BBC that Iran's missile attack was in Deirul Zur, in coordination with the Syrian government, That is, Iran has not attacked Syria. Approximately those who were pleased had the theory of the Russian press, and those who were upset or silent followed the BBC's theory. Therefore, to increase this gap, Al Saud called on the Prime Minister of Iraq to go there and welcome him, demanding the oblivion of the past. This has, however, been reversed in Iran, because the silent and sad ones also expressed their joy. With timely warnings of leadership, Al Saud's plans for new conspiracies were also stifled. One of these conspiracies is the breakdown of Iraq, Syria and even Iran: among them, the potential of Arak is used: for the Kurds of Iraq, the referendum: for the Syrian and Turkish Kurds and: even the Iranian counter-revolution, the increase in aid Weapons are considering. Following on the orders of the Supreme Leader, the issue was also addressed: Iran is opposed to any division into Iraq by any referendum. While Saudi Arabia is struggling to: support the Iraqi Kurds for: a separatist referendum. Barzani must also be alert: if the Iraqi government and al-Sha'be were not, ISIS would not have survived one of the Peshmerga. And now it's not true that the Peshmerga will prevent Iraqi government officials from entering the Kurdish climate. Or Syrian Kurds will accept weapons from the United States or PKK and PJAK will increase their attacks against the Turkish Army and border guards in Iran.

الخلوات السعودية؟

ترحيب حار من حيدر العبادي، ويبدو أن المملكة العربية السعودية للتوسط مع إيران، وعلى السجادة الحمراء: رحيل من مواقعها السابقة. ولكن هذا هو مجرد خدعة أو مؤامرة. ISIS لأن بيت والد سعود الذي جاء إلى أبواب بغداد، وعلى أساس أن الحكومة تريد الإطاحة السيد حيدر العبادي. لا تزال شوارع بغداد والقنابل ذاتية الدفع تنفجر كل يوم، والمملكة العربية السعودية! وقالت الحكومة العراقية مرارا انها وسفير المملكة العربية السعودية استدعت. هل حقا كل ما يجب أن تنسى؟ حيدر العبادي، بالطبع، من الممكن أن كلا من المملكة العربية السعودية وإيران، وقال انه أعطى الترحيب الرسمي! وهذا خطأ وجميع الكفر من آل سعود ننسى. هذا هو السبب في قائد الثورة الإسلامية في الاجتماع، لوحظ أنه لم خدع أمريكا وازناب لتناول الطعام في المنطقة. وهذا يعني أنهم يريدون توفير المزيد من المناطق تضررا. وبعبارة أخرى: آل سعود مع هجوم صاروخي ايراني الدوخة الذي كان يبحث لكسب الوقت. وشائعات عن وساطة العراق الى اللغات إيران القيت، يؤثر ويضعف موقفهم. الموقف الرئيسي للإطلاق، ومساعدة الحكومة السورية من أجل الهيمنة العسكرية في المنطقة. لأن الجيش السوري على الفور: دير الزور وتحريرها. ولكن تحليلا جديدا، وهو ما يتناقض مع بعضها البعض: من مجلة الروسية أعلنت أن ISIS صفعة ضرب، وانها لم تعد تسمع صوت. لكن مراسل بي بي سي قال إن إيران وسوريا غزا! ولأن الدعاية الصهيونية من الإمبريالية والرجعية (العبرية الغربية عربي) من جانب الحكومة الإيرانية أكثر فعالية، والموقف من المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على بي بي سي، الذي قال الصاروخ مهاجمة إيران إلى دير الزور، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، ان ايران لم تهاجم سوريا. تقريبا كل أولئك الذين كانوا سعداء، وكان نظرية المنشورات الروسية، وأولئك كانوا مستائين أو الصمت، وكان لا بد لنظرية هيئة الاذاعة البريطانية. لذلك، لزيادة الفجوة، دعا السعوديين رئيس الوزراء: للذهاب ونرحب به، ونريد أن ننسى الماضي. ولكن في إيران، وكان له تأثير عكسي: كما هادئة ومريحة وكذلك، أعلن سعادتهم. مع القيادة الإنذارات في الوقت المناسب، وقد أحبطت الخريطة آل سعود في مؤامرات جديدة. واحدة من هذه المؤامرات، وتفكك العراق وسوريا وحتى إيران، في خضم الأكراد المحتمل استخدامها لأكراد العراق، استفتاء للأكراد في سوريا وتركيا وحتى الثورة المضادة في إيران، إلى زيادة المساعدات والأسلحة تدرس. أن المرشد الأعلى، وقد نوقشت هذه المسألة أيضا إيران مع أي استفتاء، يعارض تقسيم العراق. بينما السعودية تبحث يائسة للحصول على دعم من أكراد العراق ل: استفتاء الانفصالي. يجب أن تكون على علم بارزاني: إذا كانت الحكومة العراقية و حشد الشعبي، إيزيس ليس على قيد الحياة والبشمركة مئة. والآن هو ليس صحيحا أن قوات البشمركة دخلت الحكومة العراقية، وتجنب اقليم كردستان. أو الأسلحة السورية من حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة أمريكا تقبل أو هجماته ضد الجيش وحرس الحدود التركية لزيادة إيران.

Səudiyyə retreats?

Haider al-Abadi bir isti xoş, İranla vasitəçilik Səudiyyə Ərəbistanı görünür və qırmızı xalça onların əvvəlki mövqelərdən gediş. Amma bu yalnız bir oyun və ya sui-qəsd edir. ISIS çünki House Bağdadın qapıları gəlib və hökumət aşması Mr Haider al-Abadi istəyirdi ki, əsasında idi Saud ata edir. Hələ Bağdad küçələri, özüyeriyən bomba hər gün partlayan, Səudiyyə Ərəbistanı! İraq hökuməti dəfələrlə Səudiyyə Ərəbistanı səfiri çağırıldı etmişdir bildirib. Bu unudulmamalıdır ki, həqiqətən varmı? Haider al-Abadi, əlbəttə, mümkün Səudiyyə Ərəbistanı və İran, həm də o rəsmi qarşılanma verdi! Bu səhv və Səud Palatasının bütün vəfasızlıq unutmaq deyil. görüşdə İslam İnqilabının lideri, o sahədə yemək Amerika və Aznab aldadaraq heç vaxt qeyd olunub görə. Yəni onlar daha hit sahələri təmin etmək istəyirik deməkdir. Başqa sözlə: vaxt almaq üçün axtarır başgicəllənmə İran raket hücumu ilə Səud House. İranın atılan dillərə üzərində vasitəçilik İraq şayiələr təsir və öz mövqeyini sarsıdır. rayon hərbi üstünlük üçün Suriya hökumətini kömək başlanması əsas mövqe. Deyr Ezzor və azad dərhal Suriya ordusu çünki. Amma bir-birinə fərqli idi yeni təhlili: Rusiya jurnal artıq səs eşitmək ki, ISIS yumruq vurduğunu açıqladı. Lakin BBC İran, Suriya işğal bildirib ki! Və İran hökumətinin hissəsi imperialist və mürtəce (Hebrew Western ərəb) Sionist təbliğat daha səmərəli, çünki, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü mövqeyi raket Suriya hökuməti ilə koordinasiya Deyr Ezzor üçün İrana hücum dedi BBC, cavab olaraq, İran Suriya hücum deyil. Demək olar ki, bütün xoşbəxt olanlar, Rusiya əsərlərin bir nəzəriyyə idi və dilxor və ya sükut edənlər, onlar BBC nəzəriyyəsinə bağlı idi. Buna görə də, fərqi artırmaq, Səudiyyəlilər Baş nazir dəvət getmək və salamlayıram ona keçmiş unutmaq istəyirəm. , Eləcə də sakit və rahat öz xoşbəxtlik elan Lakin İran, bu əks təsir göstərmişdir. vaxtında siqnallar rəhbərliyi ilə yeni sahələrində House Səud xəritə qarşısını aldı edilmişdir. Bu sui-qəsdlər biri, İraq və Suriya, və hətta İran dağılması, yardım artırmaq üçün İraq kürdləri, Suriya, Türkiyə və İran hətta əks-inqilab kürdlər üçün referendum üçün istifadə potensial kürdlərin ortasında olan silah nəzərdən keçirir. ali lideri ki, məsələ də, hər hansı bir referendum İrana müzakirə İraqı bölünməsi əleyhinə idi. separatçı referendum Səudiyyə naəlaclıqdan üçün İraq kürdləri dəstək axtarır baxmayaraq. Bərzani xəbərdar olmalıdır: İraq hökuməti və Hshd deyil shaabi, Isis olan peşmərgələri sağ olmasaydı. İndi Peşmerge qüvvələrinin İraq hökuməti Kürdüstan Regional qarşısını almaq daxil ki, doğru deyil. Yoxsa PKK və PJAK Amerika Suriya silah qəbul və ya Türk ordusu və sərhəd qarşı hücumlar İran artıracaq.

 

 

کوههای ایران موشک می زاید!

برخلاف عربستان و داعش و آمریکا و اسرائیل، که کوه شان موش می زاید! کوههای ایران پر از موشک است، که دو نمونه آن از سر زمین کردنشینان ایرانی، به سمت داعش شلیک شد، و همه دنیا را متعجب ساخت. حالا چرا اسرائیل و صهیونیست ها، یا همان آل سعود و آمریکا به موش علاقمندند؟ و ایرانی ها به موشک، خود ریشه تاریخی دارد. همانطور که میدانیم سه دین بزرگ توحیدی: بنام اسلام و مسیحیت و یهودیت در جهان شناخته شده است. البته ادیان دیگر هم هست، ولی جریان ساز و نقش آفرین نیست. در بین این سه دین هم، یک تفاوت اساسی هست: دین یهود یا یهودیان، بیشتر به دنیا و مال اندوزی و ربا خواری، پول دوستی و زر پرستی معروف هستند. مسیحیان بر عکس آن از: دنیا گریزان و آسمان گرا و معنویت نگر می باشند. اسلام هم به دنیا و هم به آخرت اهمیت می دهد. امام جعفر صادق می فرماید: برای دنیا چنان کوشش کن که گویی: صد سال دیگر زنده هستی و: برای آخرت چنان توشه اندوز که: گویی همین فردا بسوی آن خواهی رفت. پیامبر اسلام هم فرمود( الدنیا مزرعه الاخره) دنیا مزرعه و کشتزار آخرت است. از این مقدمه استفاده می شود که: برای صهیونیست ها بعد اقتصادی مهم است، و در ادبیات ما به موش تعبیر شده اند. موش در ادبیات ما مال اندوز است، و اشرفی(سکه های طلا) ها را بدون اینکه بداند: دارای چه مصرفی است ذخیره می کند. ادبیات صهیونیستی هم این را پذیرفته، لذا در والت دیزنی و داستان های میکی موس، یا تام و جری به موش اهمیت زیادی داده شد. در ایران هم شهر موشها یا مدرسه موشها ساخته شد، موش ها، مفهوم یهودی سرگردان هستند، که در جاهای کثیف زندگی می کنند، ولی دارای ذخایر غنی هستند. ولذا شهر موش ها، همان ارض موعود یا سرزمین اسرائیل است. اما در مسیحیت، رهبانیت و دوری از دنیا آنها را به: صلح و دوستی نزدیکتر کرده است. و ایدئولوژی مسیحیان واقعی، این است که اگر دشمن یک سیلی به تو زد، طرف دیگر صورت را پیش ببر! البته نظر حضرت مسیح ع این بوده که: در اثر این عمل، دشمن خجالت می کشد و: از همان سیلی اول هم عذر خواهی می کند. ولی مسیونر ها برعکس معنی می کردند: که یعنی استعمار انگلیس و آمریکا و اسرائیل را، راحت بگذارید! اگر بخشی از سرزمین شما را اشغال کردند، بقیه را نیز به آنها بدهید. لذا به همین دلیل آنها از موش می ترسند، و به گربه احترام می گذارند! مخصوصا اینکه بدانیم موش ها، عامل طاعون بودند و سالها اروپا را، در مصیبت درگیر کرده بودند. اما در ایران اسلامی بعد از انقلاب، ایدئولوژی وسط تایید شد. به همین دلیل ایرانی ها با اینکه: گربه های زیبایی داشتند، و موش های آنها چندان کثیف هم نبودند، به موشک علاقمند شدند! که موجودی ساخت دست انسان بود. این موشک ها در درون کوهها، و زیر زمین ها انبار شدند تا روزی که: اجازه سخن گفتن به آنها داده شود. و امروز به چند تای آنان، اجازه سخن داده شد! فناوری موشک از سال ها پیش در ایران وجود داشت، زیرا که ایرانی ها می خواستند: خیلی سریع عقب ماندگی تسلیحاتی خود را جبران کنند، لذا ساخت سلاح سبک یا سنگین، دامنه وسیعی از امکانات و اطلاعات را می خواست، و همیشه هم باید دنباله رو دیگران باشند. اما موشک ها به سرعت تکثیر می شدند، و ابعاد و کارایی آنها بیشتر می شد. اکنون در همه استانها و حتی: همه شهر های ایران زاغه های موشک وجود دارد.  

Iran missile mountains of waste!

Unlike Saudi Arabia and the Islamic State of America and Israel, that their mountain rat gives birth! Mountains of Iran with missiles, two samples of the earth Iranian Kurdistan, the Islamic State was fired, and the whole world by surprise. Now why Israel and Zionism, or the House of Saud and America to mice interested? And Iranian missiles, its historical roots. As we know, great monotheistic three religions: Islam, Christianity and Judaism as is known in the world. Of course, other religions also, but not mainstream and role-playing. In between these three religions together, there is a fundamental difference: Judaism or Jews, most of the world and avarice and usury, money-worshiping friends are famous and gold. Christians see that the world is elusive and sky is oriented and holistic spirituality. Islam gives importance to the world and the hereafter. Imam Ja'far al-Sadiq says to the world that effort now as if a hundred years to live life and to the life saving luggage so that if they wanted to go tomorrow. The Prophet of Islam said () farm and field world hereafter. This introduction is used that is important economically for the Zionists, and in our literature have been translated into mice. Mice in our literature are avarice, and Ashrafi (gold coins) without knowing: What is the consumer saves. Zionist literature also accepted, so the story of Walt Disney and Mickey Mouse or Tom and Jerry the mouse was of great importance. In Iran in mice or rats school was built, the rats, the Wandering Jew, who live in dirty places, but has rich reserves. And so in mice, the Promised Land or the Land of Israel. But in Christianity, monasticism and avoid their world: peace closer. And real Christian ideology, is that if the enemy was a slap in the face to you, on the other hand, if the pre-Tiger! It was the view of Jesus as: the effect of this action, the enemy is ashamed and the same as the first slap his apologies. But the missionary had the opposite meaning: that the British and America and Israel, comfortable place! If a part of the land you occupied, the rest also to give them. So that's why they are afraid of mice, and cats respect! Especially knowing the mice, and the years of plague in Europe, was involved in the disaster. But in Iran after the revolution, the ideology was confirmed. That's why the Iranians that the cats were beautiful, and mice so dirty they were, the Rocket became interested in! The creature was man-made. The missiles in the mountains, and basements were stored until permission is given to speak to them. And today some of them, they were given permission to speak! Missile technology for years in Iran, because the Iranians wanted a quick retardation weapons compensate, the construction of small arms or heavy, wide range of features and information wanted, and always have trail the others. But the missiles were quickly reproduced, and the size and efficiency increased. All in all provinces and all cities in Iran missile caches there.

الجبال صواريخ إيران من النفايات!

على عكس المملكة العربية السعودية ودولة الإسلامية لأمريكا وإسرائيل، أن الفئران الجبلية تلد! جبال إيران بصواريخ عينتين من الأرض كردستان الإيرانية، الدولة الإسلامية أطلق، والعالم كله على حين غرة. الآن لماذا إسرائيل والصهيونية، أو آل سعود وأمريكا على الفئران المهتمة؟ والصواريخ الإيرانية، جذورها التاريخية. وكما نعلم، كبيرة السماوية الثلاث الأديان: الإسلام والمسيحية واليهودية كما هو معروف في العالم. وبطبيعة الحال، الديانات الأخرى أيضا، ولكن ليس التيار ولعب الأدوار. في ما بين هذه الديانات الثلاث معا، هناك فرق جوهري: اليهودية أو اليهود، معظم دول العالم والبخل والربا، والأصدقاء، عبادة المال هي مشهورة والذهب. يرى المسيحيون أن العالم بعيد المنال، وموجهة السماء، وروحانية شاملة. الإسلام يعطي أهمية للعالم والآخرة. يقول الإمام جعفر الصادق للعالم أن الجهود الآن كما لو مائة سنة ليعيش الحياة والأمتعة إنقاذ الحياة بحيث إذا أرادوا أن تذهب غدا. قال نبي الإسلام () المزرعة والحقل الآخرة العالم. وتستخدم هذه المقدمة التي من المهم اقتصاديا للصهاينة، وفي أدبنا ترجمت في الفئران. الفئران في أدبنا هو جشع، والأشرفی (العملات الذهبية) من دون معرفة: ما هو يوفر للمستهلك. تقبل الأدب الصهيوني أيضا، لذلك كان الماوس قصة والت ديزني وميكي ماوس أو توم وجيري من أهمية كبيرة. في إيران في الفئران أو الجرذان المدرسة بنيت، والفئران، وتجول يهودي الذين يعيشون في أماكن قذرة، ولكن لديها احتياطيات غنية. وذلك في الفئران، وأرض الميعاد أو أرض إسرائيل. ولكن في المسيحية، الرهبنة وتجنب عالمهم: السلام أقرب. والأيديولوجية المسيحية الحقيقية، هو أنه إذا كان العدو صفعة في وجه لك، من ناحية أخرى، إذا ما قبل النمر! وكانت وجهة نظر يسوع: تأثير هذا العمل، والعدو هو بالخجل ونفس صفعة الأولى اعتذاره. ولكن المبشر كان المعنى الآخر: أن المكان بريطانيا وأمريكا وإسرائيل ومريحة! إذا كان جزء من الأرض التي المحتل، والباقي أيضا لاعطائهم. ولهذا السبب أنهم يخافون من الفئران، واحترام القطط! مع العلم خصوصا الفئران، وسنوات من الطاعون في أوروبا، كان ضالعا في الكارثة. ولكن في إيران بعد الثورة، تم تأكيد أيديولوجية. هذا هو السبب في أن الإيرانيين أن القطط كانت جميلة، والفئران القذرة حتى أنهم كانوا، أصبح صاروخ مهتما! كان مخلوق من صنع الإنسان. تم تخزين الصواريخ في الجبال، والطوابق السفلية حتى يتم إعطاء إذن للتحدث إليهم. واليوم البعض منهم، إلا أنهم أعطوا الإذن بالكلام! تكنولوجيا الصواريخ لسنوات في إيران، لأن الإيرانيين يريدون أسلحة التخلف سريعة تعويض، وبناء الأسلحة الصغيرة أو الثقيلة، مجموعة واسعة من المزايا والمعلومات أراد، ودائما يكون درب الآخرين. ولكن الصواريخ كانت تتكرر بسرعة، وزيادة حجم وكفاءة. جميع في جميع المحافظات وجميع المدن في مخابئ الصواريخ الايرانية هناك.

tullantıların İran raket dağlar!

Səudiyyə Ərəbistanı və Amerika İslam Dövləti və İsrail fərqli olaraq, onların dağ rat doğum verir! raketləri ilə İran dağları, yerin İran Kürdüstan iki nümunələri, İslam Dövləti atəş və bütün dünya sürpriz oldu. İndi niyə İsrail və sionizm, və ya Səud və siçan Amerika House maraqlı? İran raketləri, onun tarixi kökləri. Bildiyimiz kimi, böyük səmavi üç din: İslam, xristianlıq və yəhudilik dünyada tanınır kimi. Əlbəttə ki, digər dinlər də deyil, əsas və rol. birlikdə bu üç dinlər arasında, bir fundamental fərq var: Qaxudi ya yəhudi, dünya və tamahkarlıq və sələmçilik ən pul ibadət dostları məşhur və qızıl var. Xristianlar dünya tutulmaz və göy yönümlü və vahid mənəviyyat olduğunu görürük. İslam dünya və axirət əhəmiyyət verir. İmam Cəfər əl-Sadiq ki səy indi dünyada deyir yüz il yaşamaq kimi və həyat qənaət baqaj onlar sabah getmək istəyirdi ki. İslam Peyğəmbər () təsərrüfat və sahə dünya bundan sonra. Bizim ədəbiyyat Mice bilmədən avarice və Əşrəf (qızıl pul) edir: istehlakçı saxlayır nədir. Sionist ədəbiyyat də qəbul, belə ki, Walt Disney və Mickey Mouse və ya Tom və Jerry hekayə siçan böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. İranda siçan və ya siçovulların məktəb çirkli yerlərdə yaşamaq siçovulların, Wandering yəhudi, inşa, lakin zəngin ehtiyatları var. Və siçanlarda, Vəd Torpaq İsrail Land. Amma və xristianlıq, rahiblik onların dünya qarşısını almaq: sülh yaxın. Və real Christian ideologiya olduğunu düşmən digər tərəfdən, siz qarşısında bir yumruq idi, pre-Tiger əgər! bu hərəkətin təsiri düşmən xəcalətli və ilk yumruq onun üzr kimi eyni: kimi İsa görünüşü idi. Amma missionary əks mənası var idi: İngilis və Amerika və İsrail, rahat yer! torpaq hissəsi işğal olunmuş, həmçinin qalan onlara. Belə ki, onlar siçan qorxur niyə ki, və pişik hörmət! Xüsusilə siçan bilərək və Avropada vəba il fəlakət cəlb edilib. Amma inqilabdan sonra İran, ideologiya təsdiq edilmişdir. Onlar belə çirkin cats gözəl idi ki İranlılar, və siçan, Rocket maraqlı oldu niyə ki! məxluq süni idi. icazə onlara danışmaq verilir qədər dağlarda raketlər, və zirzəmilər saxlanılır. Bu gün onlardan bəziləri onlar danışmaq üçün icazə verildi! İranlılar tez geriliyi silah kompensasiya istəyirdi, çünki İranda ildir Missile texnologiya, kiçik silah və ya xüsusiyyətlərini və məlumat ağır, geniş tikinti istəyirdi və həmişə cığır var başqaları. Lakin raketlər tez təkrar edilmiş, ölçüsü və səmərəlilik artmışdır. Bütün orada İran raket önbelleğe bütün illerde və bütün şəhərlərdə.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۸/۳/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۳ نظر(0)

در ایران حزب هست یا نیست؟

تحلیلگران سیاسی در ایران دو دسته هستند: کسانی که گوش شنوا دارند و: حرف ملت را می شنوند و :کسانی که گوش شنوا ندارند و: فقط حرف خود را می زنند. از نظر قانون خلقت، گروه اول برنده هستند. زیرا خداوند برای هر بشری، دو تا گوش داده و یک زبان. یعنی دو برابر گفته خودمان، باید آماده شنیدن باشیم. کلمه حزب در قران هم آمده، و این هماهنگی خلقت با: کتابت را نشان می دهد. از نظر قران دو حزب در دنیا وجود دارد: و مردم اگر در یکی عضو نشوند، در آن دیگری عضو هستند! حزب الله حزب اصلی است و: حزب الشیطان در مقابل آن. بنابر این در قران، تضاد صوری نیست، که مثلا یک عده ای عضو حزب دموکرات باشند، و عده ای حزب جمهوریخواه! ولی وقتی به قدرت رسیدند، همان روش همدیگر را دنبال کنند. بلکه تضاد این دو حزب ذاتی است. یعنی خداوند مشحصات اعضا حزب الله را بیان کرده، و گفته چون برخدا توکل می کنند، و لیدر آن ها خدا است، پس پیروز دائمی هم هستند. اما اگر این افراد توکل برخدا نکنند، جزو حزب الشیطان هستند. زیرا شیطان رهبر کسانی است که: از خدا دور افتاده اند. حالا این دور افتادن ممکن است: بصورت بت پرستی خود پرستی یا دیگر پرستی باشد! که همه اینها همان شیطان پرستی است. و اینها رستگار و راه یافته نخواهند شد، ولیدرشان شیطان است. بنابر این در ایران حزب الله وجود دارد، و رهبر آن هم خداوند متعال است، و کسانی که اوامر او را اجرا کنند. بنابر این رهبر حزب الله، باید از سوی خدا تعیین شود. و خداوند می فرماید ما اگر بر: فرشتگان هم نبی بفرستیم، بصورت فرشته و از جنس همانها خواهد بود. لذا برای انسانها هم رهبری از: جنس خودشان برمی گزینیم. بحث مهم ما در مسئله دموکراسی، و رای گیری در همین جا است. انسان ها بر دو دسته اند: یا پیامبران را از سوی خدا می دانند، که ادیان توحیدی هستند. یا آن را منکر هستند: پیامبران را دروغگو و با ادعای دروغ می شمرند! که حزب الشیطان هستند. مسلمین معتقدند که پیامبر اسلام، از سوی خدا برگزیده شده، اما در ادامه  دودسته می شوند، برخی می گویند پیامبر نه ارثی دارد و نه وارثی! با رفتن او همه چیز تمام شد و مردم، خودشان باید رای گیری کنند و انتخاب کنند. برخی هم معتقدند پیامبر، هم ارث داشته مانند باغ فدک، و هم وارث مانند دخت گرامی و پسرعمو شان. یعنی مقامات حزبی حضرت زهرا س و امام علی ع، از سوی خدا تعیین شده است. دسته اول می گویند رای مردم بود که حضرت علی را انتخاب کرد. در واقع امامت را با خلافت یکی می دانند، و به قول ایت الله جوادی آملی: برخی از غدیر صحبت می کنند، ولی فکرشان سقیفه ای است! در روز غدیر پیامبر اسلام، از جانب خدا حضرت علی را، بعنوان جانشین خود معرفی کرد. ولی در سقیفه بنی ساعده، جانشین پیامبر کس دیگری معرفی شد، آنهم با رای سه نفر! یعنی جمهوری در کار نبوده، لذا در ایران  جمهوری با اسلامی گفته می شود، یعنی هم باید نظری از سوی خدا و: امام زمان و جانشین امام زمان باشد، و هم رای جمهور مردم. لذا کسانی که می گویند: در ایران حزب نیست گوش شنوا ندارند، زیرا این شعار را هرگز نمی شنوند که: مردم می گویند حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی، البته قبلا هم می گفتند: حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. که آنموقع هم شنیده نمی شد، و روشنفکران مانند بت پرستان قدیم، دنبال حزب دست ساز بشری بودند! یا مثل  برخی سکولار های اسلامی امروزی، گروه چند نفری خودشان  را حزب الله میدانند.

Iran is party or not?

Political analysts in two categories: those who have ears to hear: what people hear and those who listen not only to their own words. The law of creation, the first group are the winner. For the Lord for every man, two ears and one tongue. Twice told ourselves, we must be prepared to hear. Party word in the Koran, and the harmony of creation: writing the show. In the Qur'an there are two parties in the world: people if you are not a member, it is no longer a member! Hezbollah's main party and the Party of Satan in front of it. Thus, the Qur'an is not a formal contradiction, for example, a group of the Democratic Party, and some Republicans! But when they came to power, the same procedure will follow each other. It is an inherent conflict between the two parties. Specifications of Hezbollah members expressed the LORD, and said, because trust in God, and God is their leader, then they are permanent victory. But if these people do not trust in God, they are the party of Satan. Because Satan is the leader of those that have fallen away from God. A fall off may be: just idolatry is self-worship or worship! That all the Satanists. And they will prosper and spread, and their leader the devil. So in Iran, Hizbullah, and its leader is the Almighty God, who orders him to run. According to the leader of Hezbollah, must be determined by God. And if our Lord says: Angels send the prophet, just an angel and will be of the same sex. It also led to people of their own sex would not account for. Important discussion on the issue of democracy and voting is here. Human beings are divided into two categories: either the prophets from God knows, they are monotheistic religions. Or deny it are false prophets and false claims are counting! Satan's party. Muslims believe that Muhammad was chosen by God, but in the following two categories, some say the messenger is not hereditary and not heir! He was all over and people go, and they should vote their choice. Some believe that the Prophet had also inherited such as gardens FADAK, and our daughter and heir, like their cousins. The party officials Zahra SA and Imam Ali, God has been set. The first say that Ali chose the popular vote. In fact Imamate and caliphate one knows, and the words of Ayatollah Javadi Amoli: Some of Ghadir speak, but their minds are Saqifa! On the day of Ghadir, the Prophet of Allah Hazrat Ali as his successor announced. But saqifah, successor of the Prophet else was introduced, however, by a vote of three! The Republic there was, therefore, Iran's Islamic Republic has said that the idea of ​​God and should be: Imam Imam and the successor is, and vote for the president. Therefore, those who say Iran party to listen do not, because this motto to never hear people say the only party of Ali, the leader of the only Ali, of course, already said: the only Hizbullah leader only spirit Allah. Which then was not heard, and intellectuals like the ancient pagans, were looking to the human hand! Or like some of today's secular Islamic group Hezbollah, few people know themselves.

إيران طرف أم لا؟

محللون سياسيون في فئتين: أولئك الذين لديهم آذان تسمع: ما يسمع الناس وأولئك الذين يستمعون ليس فقط لحد تعبيرهم. قانون الخلق، المجموعة الأولى هي الفائز. لأن الرب لكل رجل واثنين من آذان ولسان واحد. وقال مرتين أنفسنا، يجب أن نكون على استعداد للاستماع. كلمة حزب في القرآن الكريم، والانسجام الصنع: كتابة العرض. في القرآن الكريم هناك طرفين في العالم: الناس إذا لم تكن عضوا، فإنه لم يعد عضوا! الحزب الرئيسي لحزب الله وحزب الشيطان أمامه. وهكذا، فإن القرآن هو ليس تناقضا الرسمي، على سبيل المثال، قامت مجموعة من الحزب الديمقراطي، وبعض الجمهوريين! ولكن عندما جاء إلى السلطة، فإن الإجراء نفسه يتبع بعضها البعض. وهو الصراع الكامن بين الطرفين. أعربت مواصفات أعضاء حزب الله الرب، وقالت، لأن الثقة في الله، والله هو زعيمهم، ومن ثم فهي انتصار دائم. لكن إذا كانت هذه الناس لا يثقون في الله، هم حزب الشيطان. لأن الشيطان هو زعيم تلك التي سقطت بعيدا عن الله. A من سقوط قد تكون: مجرد عبادة الأصنام هي عبادة الذات أو العبادة! أن جميع عبدة الشيطان. وأنها سوف تزدهر وتنتشر، وزعيمهم الشيطان. حتى في إيران وحزب الله وزعيمه هو الله سبحانه وتعالى، الذي يأمر له بالترشح. ووفقا لزعيم حزب الله، يجب أن يحدده الله. وإذا يقول ربنا: الملائكة إرسال النبي، فقط ملاكا وستكون من نفس الجنس. كما أدى إلى الناس من الجنس الخاصة بهم لن تشكل. مناقشة هامة بشأن مسألة الديمقراطية والتصويت هنا. وتنقسم البشر إلى فئتين: إما أنبياء من الله وحده يعلم، فهي الأديان السماوية. أو ينكر ذلك هم أنبياء كذبة والادعاءات الكاذبة ويعول! حزب الشيطان. ويعتقد المسلمون أن محمدا اختاره الله، ولكن في الفئتين التاليتين، البعض يقول ان رسول ليس وراثي وليس ولي العهد! وكان في جميع أنحاء ويذهب الناس، ويجب أن يصوت اختيارهم. يعتقد البعض أن النبي كان قد ورث أيضا مثل الحدائق فدعق، وابنتنا وريث، مثل أبناء عمومتهم. مسؤولي الحزب الزهراء SA والإمام علي، وقد وضع الله. ويقول أولا أن علي اختار التصويت الشعبي. في الواقع الإمامة والخلافة أحد يعرف، وكلام أياتولاه جافادي آملي: بعض الغدير الكلام، ولكن عقولهم ,و سقیفه  يوم الغدير، ونبي الله الإمام علي كما أعلنت خلفه. لكن سقيفة بني ساعدة، خلفا للنبي آخر وقدم، ومع ذلك، بأغلبية ثلاثة! كان هناك، لذلك، وقال جمهورية الجمهورية الاسلامية الايرانية ان فكرة الله، وينبغي أن يكون: الإمام الإمام والخلف هو، والتصويت للرئيس. لذلك، أولئك الذين يقولون حزب إيران للاستماع لا، لأن هذا الشعار أبدا يسمع الناس يقولون إن الطرف الوحيد علي، زعيم علي فقط، بالطبع، سبق وقال: زعيم حزب الله الوحيد روح فقط الله. أي بعد ذلك لم يسمع، والمثقفين مثل الوثنيين القدماء، كانوا يبحثون على يد الإنسان! أو مثل بعض من الجماعة الإسلامية العلمانية اليوم حزب الله، قلة من الناس يعرفون أنفسهم.

İran partiya və ya deyil?

Eşitməyə qulağı olanlar: insanlar eşitmək nə və yalnız öz sözlərinə qulaq asmaq edənlər iki kateqoriyada Siyasi analitiklər. yaradılış qanunu, ilk qrup qalib var. hər bir insanın, iki qulaqları və bir dildə Rəbbi üçün. Iki dəfə biz eşitmək hazır olmalıdır özümüzü bildirib. Party Quranda söz və yaradılması harmoniya: şou yazılı. Quranda iki tərəf dünyada var: Bir üzv deyil əgər insanlar, artıq üzvüdür! Hizbullahın əsas partiya və onun qarşısında şeytanın Party. Belə ki, Quran bir formal ziddiyyət, məsələn, Demokrat Partiyasının bir qrup və bəzi Respublikaçılar! onlar hakimiyyətə gələn zaman, eyni prosedur bir-birinə olacaq. Bu iki tərəf arasında bir xas münaqişədir. Hizbullah üzvlərinin Features Rəbb bildirib və deyib ki, Allaha çünki inam və Allah onlar daimi qələbə, onların liderdir. Bu insanlar Allaha etibar etməyin, əgər Lakin, onlar şeytanın firqəsidirlər. Şeytan Allahdan üz düşmüşdür ki, bu liderdir, çünki. A payız off ola bilər: yalnız bütpərəstlik özünü ibadət və ya ibadət edir! bütün Satanists edir. Onlar nicat və yaymaq və onların lideri şeytan olacaq. Belə ki, İran, Hizbullah və onun lideri çalıştırmak üçün ona əmr yenilməz qüvvət sahibi Allahdır. Hizbullah lideri görə, Allah tərəfindən müəyyən edilməlidir. Və Rəbb belə deyir əgər: Angels peyğəmbər, yalnız bir mələk göndərir və eyni cinsdən olacaq. O, həmçinin hesab deyil, öz cinsi xalqına çıxardı. demokratiya və səsvermənin məsələ ilə bağlı əhəmiyyətli müzakirə burada. İnsan iki kateqoriyaya bölünür: ya Allah bilir peyğəmbərlər, onlar səmavi dinlər. Yoxsa yalançı peyğəmbərlər və saxta iddialar sayılması inkar! Şeytanın tərəf. Müsəlmanlar Məhəmməd Allah tərəfindən seçilmiş ki, lakin aşağıdakı iki kateqoriyaya bəzi peyğəmbər deyil irsi və varisi demək! O, bütün üzərində idi və insanlar getmək, və onlar seçim səs lazımdır. Bəzi Peyğəmbər də belə bağlar Fədək və onların əmiuşağı kimi qızı və varisi kimi miras ki, inanıram. partiya səlahiyyətliləri Zəhra SA və İmam Əli, Allah müəyyən edilmişdir. ilk Ali məşhur səs seçdi ki. Əslində imamət və xilafət bir bilir, Ayətullah Cavadi Amuli sözləri: Qədir bəzi danışmaq, lakin onların şüurunda Saqifa var! Qədir günü Allah Hz Əli Peyğəmbər varisi olaraq açıqladı. Lakin Səqifə, Peyğəmbərin varisi başqa üç səslə, lakin tanıdıldı! İmam İmam varisi prezident və səs: Republic, buna görə də, İran İslam Respublikasının Allah ideyası və olmalıdır ki, bildirib var idi. bu şüarı nəfər Əli tək partiya, yalnız Əli lideri demək eşitmək heç vaxt, çünki Ona görə də, İran partiya deyənlər, deyil dinləmək, əlbəttə, artıq qeyd: yalnız Hizbullah lideri yalnız ruh Allah. sonra hansı eşitdim deyil, və qədim bütpərəst kimi ziyalılar, insan tərəfdən aradığınız! Və ya bu gün dünyəvi İslam qrupu Hizbullah bəzi kimi, bir neçə nəfər özlərini bilir.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۷/۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۵ نظر(0)

طرح سالمسازی استادیوم ها برای حضور خانواده ها

استادیوم ها از نظر هایی هنوز آماده پذیرش خانواده ها، و مخصوصا خانم ها نیستند و با توجه به سابقه: استادیوم امجدیه در روز افتتاحیه: در دهه 1300در زمین امجدالدوله که: جوانان دختر و پسر را باهم، و بصورت مختلط دعوت کرده بودند، و آنها هم در قرطی بازی کم نگذاشته بودند، خاطره بدی برای حضور زنان، در ورزشگاه فوتبال شد و علما ناراحت شدند. البته در همان سالها، بقیع یعنی آرامگاه چهار امام معصوم و کربلا را، آل سعود تخریب کرد ولی علما ناراحت نشدند! و رگ غیرتشان بر نخواست، و هنوز هم یا جرات نمی کنند: به آن تخریب اعتراض کنند و یا: می ترسند آل سعود مکه شان را قطع کند! و جیک نمی زنند. وقتی شاهی عربلو آیه صریح قران را، در مورد دیه و شهادت زنان باطل کرد، و اجتهاد در مقابل نص نمود، آنها کجا بودند؟ بهرحال این علما باید بدانند که: زنان ایران خودشان حجاب را انتخاب کردند، و الان هم با گذشت چهل سال، از انتخاب صریح آنها، از سیاهی رنگ آن و گرما و حرارت آن در تابستان خسته نشدند، لذا رفتن آنها به استادیوم هم برای نجابت و: حجاب آنان ایرادی نخواهد داشت. و قرطی بازی چند نفر نباید: مانع گردش و تفریح همه شود، این قرطی بازی ها در مردان و پسران جوان هم هست. ولی هیچ گاه مانع حق حضور آنان در استادیوم نشده است. یک نیمچه علمایی هم فتوا داده که: در مورد حضور زنان در استادیوم آتش به اختیار عمل خواهیم کرد! مگر چه اتفاقی می افتد؟ آیا داعش به بهارستان حمله می کند؟ یا آل سعود بقیع را بدتر تخریب می کند. سوراخ دعا را گم کردید! و در زمین دشمن بازی می کنید. بیایید و بر زنان ایران احترام بگذارید، و این حق را برایشان قائل شوید، آنها خودشان میتوانند جلوی فساد را بگیرند، تازه اگر مفسده ای داشته باشد. نمونه این کار در کنار دریا اتفاق افتاده، و آسمان هم به زمین هم نیامده! حضور زنان در کنار دریا، با طرح سالمسازی هیچ مفسده ای ندارد، و اگر هم تعدادی فاسق هم، تجاهر به فسق کردند، به مجازات خود می رسند و: این تعداد را نباید به همه زنان تسری داد، و همه زنان را فاسقه دانست که: دنبال فرصت هستند تا مفسده ایجاد کنند! این تفکر علاوه بر فرعی بودن نسبت به تخریب بقیع، خداوند در قران هم چنین کسان را لعن فرموده. کسانی که به زنان مومنه نسبت ناروا بدهند، و یا در مورد آنان سوء ظن داشته باشند، اینها از افکار جاهلیت است. ما وقتی در میان مجلس و یا شورای شهر، شاهد حضور زنان هستیم، که بسیار به تحکیم مبانی انقلاب اسلامی هم کمک می کنند، چرا باید حسرت تماشای فوتبال را از آنان بگیریم؟ یا لا اقل فوتبال را اینهمه تبلیغ نکنیم، و صورت مسئله را پاک کنیم! خیلی ساده میتوان با جداسازی درب ها، و محل نشستن آنها زمینه را آماده کرد. استادیوم آزادی که درهای متعدد دارد، و هر کدام به اتوبان جداگانه ای باز می شود. حتی میتوان سه قسمت کرد و بجای: آبی قرمز، محل خانواده ها، مجرد های مرد و زن، را تعیین نمود. افرادی اگر بخواهند با همسر و فرزندان خود بروند، نه تنها نباید مانع شد بلکه باید این امر مبارک را، مددکار امنیت اجتماعی بیشتری دانست. زیرا حضور زنان و کودکان، نیازمند رعایت بیشتر اصول اخلاقی بین: ورزشکاران و ورزش دوستان خواهد شد. و درنهایت سلاح تبلیغاتی دشمن را هم کند خواهد کرد. بدیهی است اگر معدود خلافکاری هم ، سوء استفاده کنند، باید با دست قانون مجازات شوند.

Stadiums directions consists of purifying plan for the family

Stadiums terms are still open to families, and especially women are not given the record: Stadium Amjadiyeh on the opening day at the 1300 Earth Amjdaldvlh that young boys and girls together and mixed had asked, and they were not too busy to play low, bad memory for women in football stadiums and scholars were upset. At the same time, the tomb four Imam Baqi and Karbala, Al Saud destroyed, but scientists were not disappointed! And their zeal vessel did not, and still do not, or dare to protest or destroyed: their fear of Saud Mecca to stop! And Jake do not. When one verse of the Quran, about Diego and the testimony of women withdrew, and the Ijtihad against Nass, where were they? However, these scholars should know that Iranian women themselves Veil elected, and now over forty years, from the explicit, from black and heat in summer tired not, therefore, going to the stadium for decency and veil them will be wrong. And not many people crowded game: preventing the flow of leisure all, the busy men and boys games as well. But never prevented their attendance at the stadium is not right. Also issued roving scholars that the presence of women in stadiums fire authority will act! What happens? Is Isis Parliament attack? Or worse destroy Baqi Al Saud. Pray hole to lose! And the enemy of play. Let's respect the rights of Iranian women, and make sure it's right for them, they can take to prevent corruption, if corruption have. Example of this occurred in the sea, land and sky come together! The presence of women at the seaside, with directions consists of purifying no corruption there, and if the number of corrupt too, displays of debauchery, the punishment would be achieved and the number should not be all women extended, and all the women bad knew : looking for opportunities to create evil! In addition to the destruction of the idea of ​​being sub-Baqi, the Quran also says whoever curses. Those who do not trump the female believers, or have suspicions about them, this opinion is ignorance. When we in the Assembly or City Council, we are women, which is to consolidate the foundations of the Islamic Revolution and help, why should we take them long to watch football? Or at least we do not advertise so much football, and if we remove it! You can simply by separating doors, and seating areas to prepare them. Stadium freedom that has multiple doors and each separate highway opens. Even the three parts, and instead of blue, red, area families, unmarried male and female, to be determined. People if they wanted to go with his wife and children, not only should not be prevented but it's a happy worker is more social security. Because the presence of women and children, requires greater respect for ethical principles between athletes and sports will love. And ultimately will slow enemy propaganda weapon. Obviously, if a few wrongdoing, abuse should be punished by the law.

 

الاتجاهات الملاعب تتكون من خطة تنقية للأسرة

حيث الملاعب لا تزال مفتوحة للأسر، وخاصة النساء لا تعطى السجل: ملعب الامجدیه في يوم الافتتاح في الأرض الامجد الدوله 1300 أن الأولاد والبنات الصغار معا، ويخلط طلبت، و لم تكن مشغولة جدا للعب منخفضة، وذاكرة سيئة عن النساء في ملاعب كرة القدم وكان العلماء بالضيق. وفي الوقت نفسه، قبر الإمام أربعة البقيع وكربلاء، آل سعود دمرت، ولكن العلماء لا بخيبة أمل! ولم سفينتهم الحماس، ولا يزالون لا، أو يجرؤ على الاحتجاج أو دمرت: خوفهم من سعود مكة لوقف! وجيك لا. عندما انسحبت آية واحدة من القرآن، عن دييغو وشهادة المرأة، وأين هم؟ ومع ذلك، يجب أن يعرف هؤلاء العلماء أن النساء الإيرانيات أنفسهم الحجاب انتخبت، والآن أكثر من أربعين عاما، من صريح، من الأسود والحرارة في الصيف متعب لذلك، لا يذهب إلى الملعب للياقة والحجاب منهم سوف يكون من الخطأ. والكثير من الناس لا مزدحمة اللعبة: منع تدفق السياح كل شيء، والرجال مشغول والفتيان الألعاب كذلك. ولكن لم يمنع حضورهم في الملعب ليس صحيحا. كما أصدر علماء متنقل أن وجود المرأة في السلطة الملاعب النار ستعمل! ماذا يحدث؟ هو الهجوم على البرلمان إيزيس؟ أو ما هو أسوأ تدمير الباقي آل سعود. صلاة حفرة لتفقد! والعدو من اللعب. دعونا احترام حقوق النساء الإيرانيات، وتأكد من انها حق لهم، التي يمكن اتخاذها لمنع الفساد، وإذا كان الفساد لديها. مثال على ذلك ما حدث في البحر والبر والسماء معا! وجود المرأة على شاطئ البحر، مع الاتجاهات يتكون من تنقية لا الفساد هناك، وإذا كان عدد فاسدة جدا، يعرض الفجور، لن يتحقق العقاب، وينبغي ألا يكون عدد امتدت جميع النساء، وجميع النساء الفاسق أعرف : تبحث عن فرص لخلق الشر! بالإضافة إلى تدمير فكرة أن تكون دون الباقي، ويقول القرآن أيضا من الشتائم. أولئك الذين لا رابحة المؤمنين الإناث، أو لديك شكوك حول لهم، وهذا الرأي هو الجهل. عندما كنا في مجلس الجمعية أو مدينة، نحن النساء، والتي هي لترسيخ أسس الثورة الإسلامية والمساعدة، لماذا ينبغي أن نأخذ منهم وقتا لمشاهدة كرة القدم؟ أو على الأقل نحن لا يعلنون الكثير من كرة القدم، وإذا كنا إزالته! يمكنك ببساطة عن طريق فصل الأبواب، ومناطق للجلوس لإعدادهم. حرية الملعب الذي لديه أبواب متعددة، ولكل طريق منفصل يفتح. حتى الأجزاء الثلاثة، وبدلا من الأزرق والأحمر وعائلات المنطقة، من الذكور غير المتزوجين والإناث، يحدد لاحقا. الناس إذا أرادوا أن يذهب مع زوجته وأولاده، وليس فقط لا ينبغي أن يمنع لكنه عامل سعيد هو الأمن أكثر الاجتماعي. لأن وجود النساء والأطفال، ويتطلب مزيد من الاحترام للمبادئ الأخلاقية بين الرياضيين والرياضة سوف الحب. وفي نهاية المطاف سوف يتباطأ الدعاية سلاح العدو. من الواضح، إذا كان عدد قليل من مخالفات، يجب أن يعاقب سوء المعاملة من قبل القانون.

Stadionlar istiqamətləri ailə üçün təmizləyici plan ibarətdir

Stadionlar şərtləri hələ ailə üçün açıqdır, və xüsusilə qadınlar rekord verilmir: Stadium Amjadiyeh açılış günündə 1300 Earth Amjdaldvlh birlikdə gənc oğlanlar və qızlar, və qarışıq xahiş etmişdi ki, onlar futbol stadionları qadınlar üçün aşağı, pis yaddaş oynamaq üçün çox məşğul idi və alimlər kədərli idi. Eyni zamanda, məzarı dörd İmam Baqi və Kərbəla, Al Saud məhv, lakin elm məyus deyil! Saud Məkkə onların qorxu dayandırmaq üçün: Onların qeyrət gəmi yoxdur, və ya etiraz etmək və ya məhv cəsarət hələ yox idi, və! Və Jake deyil. Diego və qadınların ifadələrinin haqqında Quran bir ayə, geri zaman, harada onlar idi? Lakin, bu alimlər İran qadınlar özlərini Veil ədəb üçün stadiona gedir, yorğun deyil, buna görə də yayda qara və istilik, açıq olan, indi qırx il ərzində seçilmiş və bilməlidir ki, və onlara yanlış olacaq örtük. Və bir çox insanlar oyun dolu bütün məşğul kişi və oğlanlar oyun həmçinin istirahət axını qarşısını almaq. Amma stadionda öz olmayıb doğru deyil qarşısı heç vaxt. Həmçinin stadionlar yanğın hakimiyyəti qadınların iştirakı çıxış edəcək ki, uçan alimləri nəşr! Nə olar? Isis TBMM hücum edir? Və ya pis Baqi Al Saud məhv. itirmək deşik dua! Və oyun düşmən. İran qadınların hüquqlarına hörmət edək və bu onlar üçün doğru əmin olun, onlar korrupsiya varsa, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün edə bilər. Bu nümunə bir araya gələrək dəniz, torpaq və göy meydana! istiqamətləri ilə Dənizə qadınların iştirakı, heç bir korrupsiya var təmizləyici ibarətdir və Pornoqrafiya sayı da pozğunluq ekran cəza nail olunacaq və sayı olmamalıdır əgər bütün qadınların uzadıla və bütün qadınlar Fasqh bilirdi : pis yaratmaq üçün imkanlar axtarır! sub-Baqi olan fikir məhv əlavə, Quran da qarğış kim deyir. Bu rəy cəhalət qadın mömin boru deyil, və ya onlar haqqında şübhələri olanlar var. Zaman Məclisin ya Şəhər Şurası, biz qadınlar niyə biz onlara futbol izləmək üçün uzun almaq lazımdır, İslam İnqilabının və yardım əsaslarını gücləndirmək olan var? Və ya ən azı biz çox futbol reklam yoxdur və biz bunu aradan qaldırılması! Siz sadəcə qapıları ayıran və hazırlamaq sahələri oturma bilər. Stadium çox qapı var azadlıq və hər bir şose açır. , Əvəzinə, mavi, qırmızı, sahə ailələri, subay kişi və qadın Hətta üç hissədən təyin olunacaq. onlar həyat yoldaşı və uşaqları ilə getmək istəyirdi insanlar yalnız mane olunmamalıdır, lakin o, bir xoşbəxt işçi daha sosial təhlükəsizlik var. qadın və uşaqların iştirakı Çünki idmançılar və sevgi idman arasında etik prinsiplərə daha çox hörmət tələb edir. Və nəticədə düşmən təbliğat silah yavaş olacaq. Aydındır ki, bir neçə zalım əgər sui-istifadə qanunla cəzalandırılmalıdır.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۳ نظر(0)

استفاده از زبان بدن در قرآن

استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه قران، طی 15روز چنان بود که مسئولین را خسته کرده بود! شاید هم برای برگزاری نمازعید فطر، آنجا را زودتر از موعد تعطیل کردند. اما یک موضوع باقی ماند و آن: استفاده بیشتر از هنر برای تفهیم قرآن. البته هنر خطاطی و خوشنویسی، سالهاست دین خود را اداکرده است. اما هنر تئاتر نیاز به کوشش بیشتری دارد. ایرانی ها به دلیل اینکه زبان عربی، زبان دوم آنها است در استفاده از: زبان بدن قابلیت کافی از خود نشان نمی دهند. این البته الهام گرفته از سخنان مقام معظم رهبری، در ابتدای ماه رمضان امسال است. مثلا وقتی قاری بین المللی آیات عذاب یا رحمت را می خواند، در صوت و لحن او تفاوتی احساس نمی شود! حتی جملات سوالی یا خبری را یک جور می خوانند. مانند کسی که با موبایل حرف می زند. او نیازی به میمیک یا زبان بدن ندارد، چون مخاطب او را نمی بیند. در حالیکه اگر ترجمه آیات را فهمیده و دقت شود، آیات سوالی را باید سوالی خواند، و آیات خبری را خبری و تعجب آور را تعجبی: مثلا وقتی خدا می فرماید آیا فکر می کنید: داستان اصحاب کهف و رقیم عجیب است؟ مسلما وقتی سر بریده امام حسین ع، آن را تلاوت می کرد: طنین صدایش با قاری های ما تفاوت داشته است، که آنهمه اثر گذاشته. لذا باید قاریان قران علاوه بر شناخت: گام های و نت های موسیقایی، به میمیک و پانتومیم هم آشنایی داشته باشند. البته اینها حرام نیست! فقط اسمش عوض شده، قبلا به آن می گفتند فن خطابه! فن خطابه استفاده از تمام ظرفیت بدن، در تفهیم مطالب به مخاطب است. میمیک حرکات صورت، بدون دست و پا می باشد. زنان محجبه و اغلب  روحانیون، از این فن استفاده می کنند، ولی نام آن را نمی دانند. کسانی که دکلمه می کنند، یا شعر را با احساس می خوانند، از زبان بدن استفاده می کنند، بدون اینکه نام آن را بدانند. دکلمه ترکیب پانتومیم و سخنرانی است. یعنی اگر کسی شعر را متوجه نشود، از وضعیت تغییر دست و پا و: رنگ چهره و غیره، به موضوع پی می برد. زیرا پانتومیم زیر بنای مکالمات ناشنوایان است. با توجه به این توضیحات میتوان گفت: لحن پیامبر در خواندن قران، چنان با احساس و استفاده از زبان بدن و میمیک صورت بود که: مردم را مسحور می کرد و: به همین برخی ها او را شاعر و: برخی نیز ساحر می گفتند. استاد بیان، دکتر علی شریعتی هم همینطور بود. هرکس حسینیه ارشاد می رفت گویا: مسحور شده بیرون می امد. زیر وبم صدا و بازی با اصوات، چنان ماهرانه صورت می گرفت که: کسی اصلا خسته نمی شد. و شما می بینید که بلافاصله، تئاتر هم به حسینیه ارشاد راه پیدا می کند، و کتاب ابوذر غفاری او به نمایش تبدیل می شود. اغلب رهبران جهان هم همینطور بودند، نمونه آن یاسر عرفات بود که وقتی صحبت می کرد، میکروفن را گم می کرد! یا وقتی استاد فخرالدین حجازی، صحبت می کرد شایع کرده بودند: چند بار هواپیماهای عراقی فکر کرده بودند رادار است! لذا لازم است که تئاتر، کمی بیشتر به قران نزدیک شود، قاریان قران هم با تئاتر مهربانتر باشند. یادم هست یکی از هنرمندان تئاتر و تلویزیون، گفته بود فردوسی استاد دکوپاژ است! یعنی با شعر هایش چنان صحنه ها را، زیبا و کامل توصیف می کند، که نیازی به فیلمنامه نویسی نیست. در حالیکه منشا الهام او قرآن است و: قران چنان موزون است که اعراب بدوی را مجذوب خود می کرد. و این ایات نباید یکنواخت تلاوت شود.  باید از همه اعضا و جوارح، برای رساندن پیام وحی استفاده نمود. مخصوصا در ایران که مردم عربی نمی دانند، با حرکات دست و بدن قاری به موضوع پی ببرند.

The use of body language in the Quran

Benazir welcomes people of Quran Exhibition, within 15 days so that the authorities had exhausted! Perhaps prayers for Eid al-Fitr, the place was shut down prematurely. But one thing remained: the use of art to understand the Quran. Of course, the art of calligraphy and calligraphy, have your religion is do. The theater requires more effort. Iranians because the Arabic language, a second language in use: your body language capabilities are not sufficient. This is of course inspired by the words of the leader, at the beginning of the month of Ramadan this year. For example, when the international reader reads the signs of the Apocalypse or mercy, in the tone of his voice and not feel the difference! Read a small news item or even sentences. Sounds like someone is talking. He does not have to mimic or body language, because he did not see the audience. Certainly, when the severed head of Imam Hussein (AS), it is recited that the tone of his voice was different with our reader that all those affected. Therefore, in addition to knowledge of Quran recites: steps and musical notes, to mimic and pantomime would be familiar. Of course, these are not forbidden! Only the name has changed, said earlier rhetoric! Oratory use all our capacity, in understanding the content to the audience. Mimic facial movements, hands and toes. Clergymen veiled women and most of the technology they use, but do not know its name. Those who recite, or sing lyrics with feeling, the body language they use, without having to know the name of it. Reciting combination of mime and speech. This means that if someone does not understand poetry, the situation changed hands and feet: complexion etc., realizes. For infrastructure pantomime conversations deafness. According to this explanation, we can say: the tone of the Prophet in the Qur'an, as Feeling and using body language and mimic for the people will enchant you and: So some of his poet, and some as a sorcerer said. Master said, doctor Ali Shariati was the same. Everyone was telling Guidance religious site: enchanted came out. Monotony sound and play with sounds, took so skillfully that he was not tired at all. And you see that immediately, theater finds ways to Islamic religious site, and e Abuzar Ghaffari he turns to display. World leaders had too often, for example, when Yasser Arafat spoke, the microphone was missing! Or when the master Fakhr al-Din Hijazi spoke were common: Iraqi aircraft had thought many times radar! Therefore, the theater, a little more close to the Koran, the Koran reciters are kinder to the theater. I remember one of the theater and television, said University Professor Decoupage is! That his poetry with such scenes, beautiful and full descriptions, which do not scriptwriting. While his inspiration from the Quran, and the Quran is so harmonious that fascinated the Bedouins. And recite these verses should be uniform. To all organs, used to deliver the message. Especially in Iran that people do not know Arabic, hand and body movements to realize Qari.

استخدام لغة الجسد في القرآن الكريم

بينظير ترحب أهل القرآن للمعارض، خلال 15 يوما حتى يتسنى للسلطات قد استنفدت! ربما صلاة عيد الفطر المبارك، وقد تم إغلاق المكان قبل الأوان. لكن شيئا واحدا بقي: استخدام الفن لفهم القرآن. بطبيعة الحال، فإن فن الخط والخط العربي، ساهم دينهم لسنوات عديدة. المسرح يتطلب المزيد من الجهد. الإيرانيون لأن اللغة العربية، لغة ثانية في الاستخدام: قدرات لغة الجسم ليست كافية. وهذا بالطبع مستوحاة من كلمات الزعيم، في بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام. على سبيل المثال، عندما يقرأ القارئ الدولي علامات نهاية العالم أو رحمة، في نبرة صوته وعدم الشعور الفرق! قراءة خبر صغير أو حتى الجمل. يبدو وكأنه شخص يتحدث. وليس من الضروري أن تحاكي أو لغة الجسد، لأنه لا يرى الجمهور. بالتأكيد، عندما الرأس المقطوع الإمام الحسين (ع)، يتلى أن نبرة صوته كانت مختلفة مع قارئ لدينا، أن جميع المتضررين. لذلك، بالإضافة إلى معرفة القراء القرآن: خطوات والنوتات الموسيقية، لتقليد وإيمائية ستكون مألوفة. بالطبع، هذه ليست ممنوعة! وقال فقط تم تغيير اسم الخطاب في وقت سابق! الخطابة استخدام كل قدراتنا في فهم المحتوى إلى الجمهور. تقليد حركات الوجه واليدين والقدمين. رجال الدين محجبات النساء ومعظم التكنولوجيا التي يستخدمونها، ولكن لا أعرف اسمها. أولئك الذين يقرأ، أو الغناء كلمات مع الشعور، ولغة الجسد التي يستخدمونها، دون الحاجة إلى معرفة اسم ذلك. قراءة الجمع بين التمثيل الصامت والكلام. هذا يعني أنه إذا كان شخص ما لا يفهم الشعر، تغير الوضع اليدين والقدمين: بشرة وما إلى ذلك، يدرك. لإجراء محادثات فن التمثيل الإيمائي البنية التحتية الصمم. وفقا لهذا التفسير، يمكننا أن نقول: لهجة النبي في القرآن الكريم، والشعور، واستخدام لغة الجسد وتقليد للشعب سوف سبى لك و: حتى بعض من الشاعر له، وقال البعض بأنه ساحر. وقال سيد، كان الطبيب علي شريعتي نفسه. الجميع كان يقول موقع ديني التوجيه: السحر خرج. رتابة الصوت واللعب مع الأصوات، واستغرق ذلك بمهارة أنه لم يكن متعبا على الإطلاق. وترى أن على الفور، والمسرح يجد السبل لموقع ديني إسلامي، والبريد أبوزار غافاري يلتفت أحد لعرضهم. زعماء العالم قد كثير من الأحيان، على سبيل المثال، عندما تحدث ياسر عرفات، الميكروفون كان في عداد المفقودين! أو عندما كان سيد تحدث فخر الدين حجازي مشترك: الطائرات العراقية قد فكر عدة مرات الرادار! ولذلك، فإن المسرح، قليلا أقرب إلى القرآن الكريم، وقراء القرآن ورياض الأطفال إلى المسرح. وقال أتذكر واحدة من المسرح والتلفزيون الاستاذ في جامعة تزيين السطح مع الأشكال غير! أن شعره مع مثل هذه المشاهد، والأوصاف الجميلة والكاملة، التي لا كتابة السيناريو. في حين إلهام له من القرآن، والقرآن هو متناغم بحيث فتنت البدو. ويقرأ ينبغي أن تكون هذه الآيات موحد. إلى جميع الأجهزة واستخدامها لتسليم الرسالة. خصوصا في إيران أن الناس لا يعرفون العربية واليد وحركات الجسم لتحقيق قاري.

Quran bədən dili istifadə

hakimiyyət canı ki, belə Benazir 15 gün ərzində Quran Sərgisi nəfər alqışlayır! Bəlkə Ramazan Bayramı üçün dualar, yer vaxtından əvvəl bağlanıb. Amma bir şey qalıb: incəsənət istifadə Quran anlamaq üçün. Əlbəttə ki, xətt və xəttatlıq sənəti, onların din bir çox illər üçün qatqı təmin etdi. teatr daha çox səy tələb edir. İranlılar ərəb dilində istifadə ikinci dil, çünki sizin bədən dili imkanları kifayət deyil. Bu Ramazan ayı bu il başında lider sözləri ilham əlbəttə. Məsələn, beynəlxalq oxucu onun səs tonu ilə, Apocalypse və ya mərhəmət əlamətləri deyilir və fərq hiss deyil! kiçik xəbər maddə və ya hətta cümlələri oxumaq. kimsə danışır kimi səslənir. o tamaşaçı görmədim, çünki O, təqlid və ya bədən dili yoxdur. Əlbəttə, İmam Hüseyn (ə) kəsilib rəhbəri onun səs tonu bütün bu təsir ki, bizim oxucu ilə fərqli olduğunu oxunduğu zaman. Buna görə də, Quran reciters bilik əlavə: taklit addımlar və musiqi qeydləri, və pantomima tanış olacaq. Əlbəttə ki, bu qadağan deyil! Yalnız adı dəyişdi, əvvəllər ritorika dedi Natiqlik tamaşaçılara məzmun anlaşma, bütün gücü istifadə edin. üz hərəkətləri, əlləri və ayaq taklit. Ruhanilər qadınlar hicablı və onlar istifadə texnologiya ən, lakin onun adını bilmirəm. Bunun adını bilmək olmadan oxusun, və ya hissi, onlar istifadə bədən dili ilə lyrics oxumaq edənlər. mim və söz birləşməsi oxuyan. Bu kimsə poeziya anlamaq deyilsə, vəziyyət əlləri və ayaqları dəyişib o deməkdir ki: dəri, və s həyata keçirir. infrastruktur pantomima söhbət karlıq üçün. Feeling kimi Quranda Peyğəmbərin ton, və istifadə bədən dili və insanlar ovsunlamaq və edəcək taklit: Bu şərhə görə, demək olar, onun şair Belə ki, bəzi, və bir sehrbazdır kimi bəzi bildirib. Master həkim Əli Şəriəti eyni idi bildirib. Hər kəs Rəhbərlik dini sayt izah edilmişdir: ovsunlu çıxdı. Monoton səs və səslər ilə oynamaq, belə məharətlə o, bütün yorğun idi ki, etdi. Və dərhal teatr İslam dini sayta yollarını tapır və e Abuzər Ghaffari o keçirmək çevrilir ki, görəcəksiniz. Yasser Arafat danışarkən Dünya liderləri çox tez-tez, məsələn, mikrofon itkin idi! Fakhr al-Din Hijazi danışıb master ümumi zaman və ya İraq təyyarə dəfələrlə radar fikir idi! Buna görə də, Quran bir az daha yaxın teatr, Quran reciters teatra uşaq var. Mən teatr və televiziya biri xatırlayıram Universitetinin professoru Decoupage bildirib! ssenari deyil belə səhnələri, gözəl və tam təsviri, onun poeziya edir. Quran və Quran onun ilham belə ahəngdar olsa bədəvilər heyran edir. Bu ayələr vahid olmalıdır oxusun. bütün orqanlara, mesaj çatdırmaq üçün istifadə olunur. Xüsusilə İran xalqı Ərəb bilmirəm ki, əl və bədən hərəkətləri Qari həyata keçirmək.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۳/۱۳۹۶ - ۱۲:۱۲ نظر(0)

گردشگری جنگی

گرایش های بین رشته ای علوم انسانی، و دیگر علوم هر روز بیشتر می شود و: گردشگری نیز یکی از این رشته ها است. کویر نوردی آخرین دستاورد گردشگری بود، که گردشگران را به دیدن زیبایی های کویری از جمله: آسمان صاف زمین های بکر و دست نخورده، اکوسیستم خاص آن دعوت می کرد. اما امروزه با ظهور داعش و: کنش های فراوانی که در منطقه و جهان بروز کرد، علم گردشگری جنگی مانند سینمای جنگی با: ژانر مخصوص خود بروز و ظهور پیدا کرد. مهمترین پدیده این روند سفر دوره ای: ترامپ برای ایجاد یک جنگ جدید بود. که ترن اور آن بالای 480میلیارد دلار بود. اما جذب نیروها توسط داعش، شکل تکامل یافته این گردشگری است: مجموعه ای از جوانان پرشور که هیچ کجا نرفته اند، ولی دوست دارند تمام جهان را ببینند و: بامردم و روش زندگی آنها آشنا شوند. یک پزشک عراقی گفته که: اغلب داعشی های اروپایی ختنه نشده اند! این به معنی آن است که بحث: ایدئولوژی و حکومت اسلامی و شام و عراق مطرح نیست، بلکه آنها برای ماجراجویی یا بهتر بگوییم: برای گردشگری جنگی آمده اند. چون روش های سنتی گردشگری، جواب گوی نیاز های آنان نبوده و: هیجان لازم را نداشته، لذا به این روش روی آورده اند.  روش کلاسیک و سنتی گردشگری کاملا خسته کننده و کم تحرک است. تورلیدر می آید و یک مشت کلمات شابلون شده را، تحویل می دهد بعد نوبت خوردن و خوابیدن می رسد! انواع اطعمه ها و اشربه ها تبلیغ می شود، بعد هم معلوم می شود اکثر گردشگران، سن بالا هستند و بعلت چربی و فشار خون و: امراض پیری و سالخوردگی هیچکدام از آنها را نمی توانند استفاده کنند. نوبت گردش می رسد، راهنما همه را جمع می کند و: به زبان شکسته بسته که نه انگلیسی است، و نه زبان محلی، صحبت هایی می کند ولی سالمندان توریست، که بجای سرای سالمندان، ترجیح داده اند که به تور ملحق شوند! حتی نای ایستادن ندارند، چه برسد به گوش دادن! راهنما خود را جر می دهد: تا بفهماند این مجسمه نماد قهرمانی فلان جنگ است، ولی توریست ها برای خود راه می روند، و عکس می گیرند و یا چیزی سفارش می دهند. خسته کنندگی گردشگری و توریسم کلاسیک، در هنگام ثبت نام هم عذاب آور است: پاسپورت ویزا سفارت هرکدام عذابی جداگانه اند، بعد هم معلوم می شود وعده هواپیمای: فرست کلاس، تبدیل به اتو وحشت می شود. و یا هتل های پنج ستاره، به یک آپارتمان مشترک با اهالی می رسد. در حالیکه گردشگری جنگی، هیچکدام از این گرفتاری ها را ندارد! فقط کافی است یکبار در یکی از جلسات سخنرانی: وابستگان داعش وارد شود، بدون ویزا و پاسپورت و بطور رایگان، شما را به سرزمین های افسانه ای مورد دلخواهتان می فرستند! در آنجا اقامت می کنید و: اطلاعاتی را جمع آوری می کنید که برای خودتان هم جالب است. بعد هم به سرزمین دیگری می روید، با زبان ایما و اشاره با مردم: کوچه وبازار حرف می زنی، دلت باز می شود. اصلا نیازی به مترجم نیست! سه کلمه سلام خدا حافظ و اینجا کجاست را، که یاد بگیری بقیه هم با زبان بین المللی اشاره! حل می شود. آقابالاسری هم نیست که: یه شما بگوید اینجا برو آنجا نرو! فلان حرف را بزن یا چیزی نگو، یا چرا اشتباه گفتی! نهایتا داعش یک اسلحه هم به شما می دهد، چیزی که آروز داشتید فقط یکبار لمس کنید! چون همیشه در گیم نت ها دیده بودید! اگر چند نفر را هم با آن کشتید، یا منفجر کردید! سکه های شما بیشتر می شود. و خون خود را هم اضافه می کنید.

War tourism

Trends interdisciplinary humanities, and sciences every day and Tourism is also one of the strings. The last achievement was climbing desert tourism, tourists to see the beauty of the desert, including: clear sky pristine land, it would invite particular ecosystem. Today, with the advent of ISIS: a lot of action that occurred in the region and the world, tourism science of war as a war theater with its own genre finds expression. This is the most important phenomena of the tour: Trump to create a new war. The train over the top it was $ 480 billion. An Iraqi doctor said that most European ISIL not been circumcised! This means that the ideology of the Islamic State of Iraq and Syria and not for adventure or rather: have been fighting for tourism. Because the traditional way of tourism, not exactly fulfilling their needs and excitement do not therefore have turned to this method. Classic and traditional tourism is quite boring and sedentary. Tour leader comes a bunch of template's words, delivered then comes eating and sleeping! Nye can not even stand up, let alone listen! Help yourself except that: to understand this statue is a symbol of winning such a war, but their tourists to walk and pose or what order the day. Tourism boring classic, when you sign up as agonizing: Passport Visa separate punishment for each embassy ​​then turns out to be a promise plane: First Class, has become a horror to be ironed. Or five-star hotel, an apartment is shared with the community. While tourism war, none of these problems does! Just once in one of the lectures dependence Isis is entered without a visa and passport are free, you send the item to the land of the legendary! And stay there: to collect information that is interesting for you. Next time you go to another country, the language of gestures with people: talking and market streets, opens your heart. I do not need an interpreter! Three words and here is Hello Goodbye, who pointed learn the rest of the international language! Dissolved. Who's not: I tell you do not go here, go there! Some fans say or do not say, or why did you wrong! Finally, a gun Isis also gives you something that you wish only one touch! Because the notes were always in the game! If several people are killed by it, or you'll explode! The more coins you. And add their own blood.

السياحة حرب

الاتجاهات الإنسانية المشتركة بين التخصصات والعلوم كل يوم والسياحة هي أيضا واحدة من السلاسل. تحقيق آخر كان تسلق السياحة الصحراوية السياح لرؤية الجمال في الصحراء، بما في ذلك: سماء صافية الأرض البكر، فإنه يدعو بيئي معين. وهذا هو أهم الظواهر الجولة: ترامب الى اثارة حرب جديدة. القطار فوق الجزء العلوي كان 480000000000 $. بل تجنيد ISIS ضعت هذا النوع من السياحة: مجموعة من الشباب المتحمسين الذين ذهبوا في أي مكان، ولكن مثل كل العالم أن يرى: الجمهور وتعلم طريقتهم في الحياة. وقال طبيب عراقي أن معظم ISIL الأوروبي لم الختان! وهذا يعني أن أيديولوجية الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وليس للمغامرة أو بالأحرى: تقاتل للسياحة. لأن الطريقة التقليدية في السياحة، وليس بالضبط الوفاء لا وبالتالي تحولت احتياجاتهم والإثارة إلى هذا الأسلوب. السياحة الكلاسيكية والتقليدية مملة جدا والمستقرة. زعيم جولة يأتي حفنة من الكلمات القالب، ثم يأتي تسليمها الأكل والنوم! جولة روبن يصل، ومساعدتهم على جمع وكسر حزمة لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية، وليس باللغة المحلية، وتحدث، ولكن السياح المسنين، بدلا من التمريض المنازل، وكان يفضل الانضمام إلى جولة! ناي لا تستطيع حتى الوقوف، ناهيك عن الاستماع! مساعدة نفسك باستثناء ما يلي: أن نفهم هذا التمثال هو رمز للفوز مثل هذه الحرب، ولكن سائحيها على المشي وتشكل أو ما تأمر اليوم. السياحة مملة الكلاسيكية، وعندما قمت بالتسجيل المؤلمة على النحو التالي: جواز السفر فيزا عقوبة منفصلة لكل السفارة، ثم تبين أن طائرة وعد: الدرجة الأولى، سيتم تحويلها إلى الذعر الحديد. أو فندق خمس نجوم، ويشارك شقة مع المجتمع. بينما الحرب السياحة، فإن أيا من هذه المشاكل لا! مرة واحدة فقط في واحدة من الاعتماد المحاضرات يتم إدخال إيزيس بدون تأشيرة وجواز سفر أحرار، يمكنك إرسال هذا البند إلى أرض الأسطوري! والبقاء هناك: لجمع المعلومات التي هي مثيرة للاهتمام لنفسك. المرة القادمة التي تذهب إلى بلد آخر، لغة الإيماءات مع الناس: الحديث والشوارع السوق، ويفتح قلبك. أنا لست بحاجة إلى مترجم! وهنا ثلاث كلمات مرحبا وداعا وأين بقية الوقت لتعلم اللغة تلميح الدولي! المنحل. الذي ليس: أقول لك لا تذهب هنا، الذهاب إلى هناك! بعض المشجعين يقول أو لا يقول، أو لماذا هل صحيح! وأخيرا، بندقية إيزيس يمنحك أيضا ما كنت ترغب فقط لمسة واحدة! لأن كانت تلاحظ دائما في اللعبة! إذا عدة أشخاص قتلوا به، أو سوف تنفجر! لمزيد من النقود لك. وإضافة دمائهم.

War turizm

Trends fənlərarası humanitar və elmlər hər gün və Turizm da strings biridir. son nailiyyət o cümlədən səhra gözəllik görmək səhra turizm, turist qalxmaq: açıq səma prisitine torpaq, bu xüsusi ekosistemi dəvət edirəm. Bu gün ISIS gəlişinə: öz janr ilə müharibə teatr kimi regionda və dünyada baş vermiş fəaliyyət bir çox müharibə turizm elm əksini tapır. Bu tur ən mühüm hadisələri edir: Trump yeni müharibə yaratmaq. üstündən qatar bu $ 480 milyard dollar oldu. İraq həkim Avropa İŞİD sünnət edilmişdir ki, dedi! turizmə mübarizə edilmişdir: Bu, macəra və ya İraq və Suriya İslam Dövləti ideologiya və deməkdir. Turizm ənənəvi şəkildə, çünki məhz onların ehtiyacları və həyəcan buna görə də bu metodu çevrilmişdir deyil yerinə deyil. Klassik və ənənəvi turizm olduqca darıxdırıcı və oturaq edir. Tour lideri gəlir və şablonun sözləri bir dəstə təslim Sonra yemək və yuxu gəlir! Round Robin onlara toplamaq kömək və ingilis deyil dil paketi deyil, yerli dil, danışıq qırmaq, gəlib, lakin yaşlı turistlər, daha evlərinə bakım daha tur qoşulmaq üstünlük! Nye hətta ayağa Dursun dinləyə bilməz! Bu heykəl belə bir müharibə qalib rəmzidir anlamaq üçün, lakin onların turistlər gəzmək və yaradır və ya gün nə sifariş etmək: ki, istisna olmaqla özünüzü kömək edir. hər səfirliyinin Passport Visa ayrı-ayrı cəza, sonra bir söz təyyarə olmaq çıxır: siz iztirablı qeydiyyatdan klassik, qazma Turizm First Class, ütülü olmalıdır bir dəət olmuşdur. Və ya beş ulduzlu otel, mənzil icma ilə paylaşılır. turizm müharibə olsa da, bu problemlərin heç biri yoxdur! Yalnız bir dəfə mühazirələr asılılıq bir Isis viza və pasport pulsuz olmadan daxil edilir, siz əfsanəvi torpaq maddə göndər! Və orada qalmaq: özünüz üçün maraqlı məlumat toplamaq üçün. Başqa bir ölkəyə getmək Növbəti dəfə, insanlarla gestures dili: söhbət və bazar küçələrdə, ürək açır. Mən tərcüməçi lazım deyil! Burada üç söz Hello Goodbye və harada beynəlxalq dil ipucu öyrənmək üçün vaxt qalan var! Ərimiş. Kim deyil: Mən burada getmək yoxdur demək, orada getmək! Bəzi azarkeşləri demək və ya demək deyil, və ya niyə yanlış idi! Nəhayət, bir gun Isis da sizə yalnız bir touch arzu şey verir! qeydlər oyun həmişə idi, çünki! bir neçə nəfər tərəfindən öldürülən, və ya əgər partlayışa səbəb olacaq! daha çox pul siz. Və hətta qanlarını əlavə edin.

Text Box: تاریخ : 15  /3  /1396
شماره نامه:110/66

دبیر کل محترم  سازمان ملل متحد

 عالیجناب آنتونیو گوترش

با سلام و احترام

به استحضار عالی میرساند:

اینجانب سید احمد حسینی، یکی از نوادگان امام سجاد، علی ابن الحسین ع مدفون در آرامگاه بقیع در مدینه منوره هستم که مدرک آن پیوست می باشد. همانطور که مستحضرید، آل سعود اقدام به تخریب آرامگاه و: آثار تاریخی آن  نموده است و نه تنها این مقبره بلکه موارد زیادی قابل ارائه است. به دفعات متعدد اقدام به درخواست بازسازی، ترمیم و مرمت این مقبره تاریخی، و اثر ارزشمند را به کشور عربستان سعودی داده ام، که متاسفانه مقامات عربستانی، نه تنها پاسخ متقن و مشخصی به این درخواست نداده اند، بلکه حتی از اعطای ویزا برای مراجعه و: نقشه برداری از این اثر تاریخی را که: اعلام نموده ام شخصا حاضرم تمامی این هزینه ها متقبل کنم، ممانعت نموده اند. عدم توجه مسئولین سعودی به مقبره هاو: آثار تاریخی و باستانی از این دست، بر کسی پوشیده نبوده و نیست. حتی با توجه به مستندات تاریخی، شواهد و قرائن، مقامات سعودی اصرار بر مخروبه ماندن این دست: از آثار ارزشمند تاریخی که بخشی از تاریخ بشریت است، را دارد، و به هیچ عنوان هم حاضر به پاسخگویی و :جبران خسارات وارده به این آثار ارزشی را ندارند. به نظر می رسد دولتمردان سعودی از: عهده حفظ و پاسداشت: آثار تاریخ و با ارزش این چنینی بر نیامده و: حتی حاضر به همکاری برای حفظ آن با: هزینه های شخصی هم نیستند. علاوه بر آن آمرین آن طبق کنوانسیون های بین المللی، مجازات تخریب آثار تاریخی که با آدم ربایی برابر دانسته شده است، بایستی مجازات شوند. نخستین بار در تاریخ نظام عدالت کیفری بین المللی، در سال گذشته در دادگاه لاهه، جرایم علیه میراث فرهنگی نزد: یک محکمه بین المللی به عنوان جرایم جنگی، برعلیه یکی از فرماندهان گروه انصار الدین، وابسته به القاعده، مطرح گردید. لذا وحدت رویه اقتضا می کند بر علیه آل سعود نیز مطرح گردد، زیرا تخریب این بناها و آرامگاه ها، از منظر مذهبی و هویتی و تاریخی، برای جهانیان مهم بوده و هست. به گفته دادستان لاهه ، تخریب چنین بناهایی می تواند: اثرات غیرقابل جبرانی بر ساختار های اجتماعی: یک جامعه داشته باشد. و ریشه های یک ملت را تخریب سازد.

 لذا نظر آن جناب را به کنوانسیون های زیر جلب می نماید:

 کنوانسون ۱۹۵۴ در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی، در برابر صدمات ناشی از جنگ.

کنوانسیون ۱۹۷۰ در مورد اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت اموال فرهنگی – تاریخی

کنوانسیون ۱۹۷۲ در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان.

کنوانسیون ۱۹۹۵ درباره اعاده اموال فرهنگی قاچاق و مسروقه

از آنجایی که آثار تاریخی و آرامگاهها، از جمله اموال ارزشمند است که نه تنها به ملت ها، بلکه به تمامی بشریت تعلق دارد، فقدان هر یک از این اموال بسیار ارزشمند، از طریق تنزیل وضعیت، یا از میان رفتن آنها، موجب فقر میراث کلیه ملل جهان خواهد شد. بخش هایی از این اموال را می توان: به علت ویژگیهای استثنایی شان، دارای ارزش والای جهانی دانست، بدین لحاظ شایسته حفاظت ویژه ای در برابر: مخاطراتی که به طرزی فزاینده آنها را تهدید می کنند، هستند. مجازات تخریب کنندگان در عصر حاضر، توسط اسناد بین المللی، به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از : این میراث گرانبها می باشد. لذا انتظار می رود آن جناب دستور بررسی، رسیدگی موضوع، تسهیل برای بازسازی، مجازات عاملان و جبران خسارات وارده را صادر فرمایید. در نهایت خواسته بحق ما این است: یک دادگاه بین المللی بررسی :جنایات جنگی برای آل سعود تشکیل شود.

با تشکر

سید احمد حسینی

رئیس ستاد بازسازی آرامگاه بقیع

رونوشت : ، ریاست محترم شورای امنیت سازمان ملل متحد

 برای استحضار و بررسی

 

Secretary-General of the United Nations

 Rev. Antonio Gvtrsh

Greetings and Regards

Higher bring to your notice:

I Seyyed Ahmad Hosseini, a descendant of Imam Sajjad, Imam Ali Ibn Al Hussein is buried in the Tomb of Baqi in Medina'm proof of it is attached. As you know, the Saudis attempted to destroy the tombs and monuments and not only the tomb but it has a lot to offer. On numerous occasions to request reconstruction, restoration of the tomb of historical and valuable work in Saudi Arabia have, unfortunately Saudi authorities, not only call certain and specific to this question have left, but even granting visas to visit and: mapping of the monument that have declared themselves ready to bear all the costs I have prevented. Saudi authorities are paying attention to the tombs and monuments and antiquities of this kind is not a secret. Even according to historical documents, evidence, Saudi officials insisted on the ruins survive this kind of valuable historical monuments that are part of the history of mankind, is, and by no means willing to accountability and compensation for damages to the works no value. It seems the authorities Arabia: the preservation and protection of monuments and this suggests is not valued and even refused to cooperate to keep its costs are not personal. In addition, officers according to international conventions, the punishment for the destruction of monuments that have been equated with kidnapping must be punished. The first time in the history of international criminal justice system, last year in The Hague, crimes against cultural heritage to an international court for war crimes, against one of the leaders of Ansar al-Din al-Qaeda, was raised. It demands unity against the House of Saud also be considered, because the destruction of the monuments and tombs, from the perspective of religious identity and history, and is important to the world. According to the prosecutor of the Hague, the destruction of such buildings can be: irreversible effects on the social structure of a society. And the roots of a nation destroyed.

 Therefore, it seems dear to draw the following convention:

 1954 Convention relating to the protection of cultural heritage in times of war injuries.

1970 Convention on measures to prevent the import, export and transfer of ownership of cultural property illegally - Historical

1972 Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

1995 Convention on the restoration of cultural property and trafficking in stolen

Since the monuments and tombs, including valuable property is not only the nation, but to all of humanity belongs, absence of this property highly valued by discounting the situation, or the elimination of causes of poverty heritage All nations of the world will be. Parts of this property can be: Due to their exceptional properties, has been outstanding universal value, as such worthy of special protection against: risks that increasingly threaten their way, they are. Recent demolition punishment in the present age, by international instruments, as one of the ways to support this heritage is precious. It is expected that Mr. Grammar, consideration of the matter, facilitate reconstruction, punish the perpetrators and reparations issued the check. Finally, it is our legitimate demands an international tribunal to investigate: war crimes for the House of Saud are formed.

Thanks

Seyed Ahmad Hosseini

Chief of Staff reconstruction Baqi Cemetery

Transcript: President of the UN Security Council

 To notice and review

الأمين العام للأمم المتحدة

 القس أنطونيو Gvtrsh

تحية واحترام

أعلى ألفت نظركم إلى:

أنا سيد أحمد حسيني، وهو سليل الامام السجاد، ودفن الإمام علي بن آل حسين في مقبرة البقيع في Medina'm دليل على تعلق عليه. كما تعلمون، حاول السعوديون لتدمير المقابر والآثار وليس فقط القبر ولكن لديها الكثير لتقدمه. في مناسبات عديدة لطلب إعادة إعمار وترميم قبر العمل التاريخي وقيمة في المملكة العربية السعودية و، السلطات السعودية للأسف، دعوة ليس فقط بعض ومحددة على هذا السؤال لم يقم، ولكن حتى منح تأشيرات دخول للزيارة و: رسم الخرائط من النصب التي أعلنت عن نفسها على استعداد لتحمل جميع التكاليف لقد منعها. يدفعون السلطات السعودية الانتباه إلى المقابر والمعالم والآثار من هذا النوع ليس سرا. حتى وفقا للوثائق التاريخية والأدلة وأصر المسؤولون السعوديون على أنقاض البقاء على قيد الحياة هذا النوع من الآثار التاريخية القيمة التي هي جزء من تاريخ البشرية، هو، وبأي حال من الأحوال على استعداد لالمساءلة والتعويض عن الأضرار التي لحقت أعمال لا قيمة له. ويبدو أن السلطات العربية السعودية: صون وحماية الآثار وهذا يشير إلى عدم الكرام وحتى رفض التعاون للحفاظ على تكاليفها ليست شخصية. وبالإضافة إلى ذلك، وضباط وفقا للاتفاقيات الدولية، يجب أن يعاقب عقوبة تدمير الآثار التي تم تتساوى مع الخطف. لأول مرة في تاريخ نظام العدالة الجنائية الدولية، في العام الماضي في لاهاي، والجرائم ضد التراث الثقافي لمحكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ضد واحد من قادة أنصار الدين لتنظيم القاعدة، وأثيرت. ويطالب الوحدة ضد آل سعود أيضا النظر، لأن تدمير الآثار والمقابر، من منظور الهوية الدينية والتاريخ، ومهم للعالم. ووفقا لممثلي الادعاء في لاهاي، وتدمير هذه المباني يمكن أن يكون: آثار لا رجعة فيها على البنية الاجتماعية للمجتمع. ودمرت جذور الأمة.

 ولذلك، يبدو العزيز رسم الاتفاقية التالية:

 اتفاقية عام 1954 المتعلقة بحماية التراث الثقافي في أوقات إصابات الحرب.

اتفاقية عام 1970 بشأن التدابير الرامية إلى منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة - التاريخية

1972 اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.

1995 اتفاقية ترميم الممتلكات الثقافية والاتجار في مسروقة

منذ الآثار والمقابر، بما في ذلك الممتلكات القيمة ليس فقط للأمة، ولكن لجميع الإنسانية ينتمي، وغياب هذه الخاصية ذات قيمة عالية من خلال خصم الوضع، أو القضاء على أسباب الفقر التراث فإن جميع دول العالم أن يكون. أجزاء من هذا العقار يمكن أن يكون: نظرا لخصائصها استثنائية، كانت قيمة عالمية استثنائية، على هذا النحو تستحق حماية خاصة ضد: المخاطر التي تهدد بشكل متزايد طريقهم، هم. العقاب الأخيرة هدم في العصر الحاضر، من خلال الصكوك الدولية، باعتبارها واحدة من الطرق لدعم هذا التراث ثمين. ومن المتوقع أن السيد النحو والنظر في هذه المسألة، وتسهيل إعادة الإعمار ومعاقبة الجناة وجبر الضرر إصدار الشيك. وأخيرا، فإنه من مطالبنا المشروعة محكمة دولية للتحقيق في جرائم الحرب لبيت آل سعود تتشكل.

شكر

سيد أحمد حسيني

رئيس الأركان اعادة اعمار البقيع مقبرة

نص: رئيس مجلس الأمن الدولي

 لاحظت والمراجعة

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi

 Rev. Antonio Gvtrsh

Greetings və hörmət

Ali sizin bildiriş gətirmək:

Bu əlavə olunur I Seyid Əhməd Hüseyni İmam Səccad nəslindən, İmam Əli ibn Al Hüseyn Medina'm sübut Baqi Türbəsi dəfn edilir. Bildiyiniz kimi, Səudiyyəlilər türbə və abidələri və yalnız məzarı məhv cəhd, lakin bu təklif çox şey var. çox hallarda yenidən qurulması tələb etmək də Səudiyyə Ərəbistanı tarixi və qiymətli iş məzarı bərpa təəssüf ki Səudiyyə hakimiyyəti deyil, yalnız müəyyən və bu suala konkret zəng var yazmayıblar, hətta ziyarət viza verilməsi və mən mane olan bütün xərcləri daşıyırlar özlərini hazır elan abidə mapping. Səudiyyə hakimiyyəti bu cür türbə və abidələri və eserleri diqqət bir sirr deyil. Hətta tarixi sənədlər, dəlillərə görə, Səudiyyə rəsmiləri xarabalıqları israr bəşər tarixində bir hissəsidir qiymətli tarixi abidələri, bu cür və heç yaşamaq işləri ziyana görə cavabdehlik və kompensasiya etmək istəyən deməkdir heç bir dəyəri. Bu məqamında Arabia görünür: abidələrin qorunması və mühafizəsi və bu dəyərli və hətta xərcləri şəxsi deyil saxlamaq əməkdaşlıqdan imtina deyil göstərir. Bundan əlavə, əməkdaşları beynəlxalq konvensiyalar, cəza görə adam oğurluğu ilə bərabər edilmiş abidələrin məhv cəzalandırılmalıdır. Haaqa beynəlxalq cinayət ədliyyə sisteminin, ötən ilin tarixində ilk dəfə, müharibə cinayətləri üçün beynəlxalq məhkəməyə mədəni irsinə qarşı cinayətlər, Ənsar əl-Din əl-Qaidə liderlərindən biri qarşı qaldırılıb. dini şəxsiyyət və tarixi baxımından abidələri və türbə məhv və dünya üçün vacibdir, çünki O, həmçinin hesab edilə Səud Palatasının qarşı birlik tələb edir. Haaqa prokuroru görə, belə binaların məhv ola bilər: bir cəmiyyətin sosial strukturu haqqında dönməz effektləri. Və bir millətin kökləri məhv.

 Buna görə də, aşağıdakı Konvensiyanı çəkmək üçün əziz görünür:

 1954-cü il Konvensiyası müharibə xəsarət dəfə mədəni irsin qorunması ilə bağlı.

qanunsuz idxalı, ixracı və mədəni mülkiyyətin mülkiyyət transfer qarşısını almaq üçün tədbirlər haqqında 1970 Convention - Tarixi

Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması haqqında 1972-ci il Konvensiyası.

oğurlanmış mədəni mülkiyyətin və insan alveri bərpası üzrə 1995-ci il Konvensiyası

abidələri və türbə, qiymətli əmlak, o cümlədən yalnız millət deyil,-ci ildən bütün insanlığa məxsusdur, yüksək vəziyyəti və ya yoxsulluq irsi səbəbləri aradan qaldırılması diskont tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, bu əmlakın olmaması dünyanın bütün xalqları olacaq. bu əmlakın hissələri ola bilər: Onların müstəsna xassələri qarşı xüsusi qoruma belə layiq kimi görkəmli universal dəyər olmuşdur: getdikcə yol təhdid riskləri, onlar. Bu irs qiymətli dəstək yollarından biri kimi beynəlxalq alətləri indiki dövrdə Son dağıtma əzab. Bu cənab qrammatika, məsələnin baxılması, yenidən qurulması asanlaşdırmaq çek verilmiş günahkarların və köçürülmə cəzalandırmaq gözlənilir. Nəhayət, o, araşdırılması üçün beynəlxalq tribunal bizim qanuni tələbləri var: Səud Ev müharibə cinayətləri təşkil edir.

təşəkkür

Seyyed Ahmad Hosseini

Baş qərargah yenidənqurma Baqi qəbiristanlığında

Transcript: BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri

 qeyd və nəzərdən

عمر دوباره در شب قدر

اینکه می گویند شب قدر از: هزار ماه بهتر است، به این معنی است که هرکاری در این شب انجام دهیم، با ضریب هزارماه حساب می شود. هزارماه حدود 83.3سال میشود، که تقریبا حد بالای عمر: متوسط انسان در زمان ماست. البته اگر کسی 84سال عمر کند، معمولا 15سال اول دوران کودکی است، و چون به سن تکلیف نرسیده و: از نظر عقلی نیز بالغ نشده است، جزو زندگی واقعی حساب نمی شود! از آنطرف، تقریبا از سن هفتاد سالگی ببعد هم، از حیض انتفاع می افتد! و عمر مفید او 53سال باقی می ماند. معمولا در یک دید، گاهی به اندازه یک چشم بهم زدن است. می گویند: حضرت نوح هزار و اندی سال عمر کرد، وقتی عزرائیل سراغ او آمد، از او درخواست کرد: اجازه دهد از آفتاب به سایه برود، عزرائیل اجازه داد و بعد از او پرسید: تو جندین نسل را دیدی و هزار سال عمر کردی، بنظرت چطور گذشت؟ حضرت نوح فرمود به اندازه: همین که از آفتاب به سایه رفتم! یعنی عکس قضیه هم درست است، اگر انسان 84سال هم عمر کند، گویا همان یک شب را عمر کرده است. زیرا انسان همان لحظه است: گذشته ها گذشته و آینده هم نیامده. بنابر این میتوان گفت خداوند در هر سال، یک فرصت طلایی به انسان میدهد تا عمر دوباره داشته باشد. و بداند که امشب او از هزار شب بهتر است. البته برخی چون عمر معاویه 83سال بود، تعبیر کردند یک شب قدر، از کل عمر زندگی معاویه بهتر است. واین معنی هم نزدیک است. زیرا که 83سال معاویه، همه در دوز و کلک و دروغ و ظلم و ستم سپری شد. اگر انسان معمولی در شب قدر، این کار ها را نکند از معاویه بهتر می باشد، و یقینا برنده زندگی است، و در حیات جاوید نزد خدا روسفید بوده، از نعمت های الهی بهره مند می شود. اما اگر در این یک شب هم غافل باشد، یا در خواب بماند و: برای روزی و آینده خود برنامه ریزی نکند، شاید از معاویه هم بدتر شود! زیرا زندگی سلسله علت ها است: مثلا اگر حضرت آدم دانه گندم را نمی خورد، و از بهشت بیرون رانده نمی شد، همه ما اینهمه گرفتاری نداشتیم، و مشکل اشتغال و مسکن و! هر روز ما را در گیر خود نمی کرد. ما هم اگر یک تصمیم بزرگ نگیریم، و شب قدر خود را گم کنیم، ممکن است برای بقیه عمر خود، و بازماندگان خود بدبختی و: اسباب زحمت فراهم کنیم. یکی از نویسندگان می گوید: اگر خسرو پرویز نامه پیامبر را پاره نمی کرد، و به مذاکره تن می داد! شاید اعراب به ایران حمله نمی کردند. یا اگر خوارزمشاه فنون مذاکره را بلد بود! چند بازرگان را نمی کشت، مغول ها به ایران حمله نمی کردند. و اگر برجام هم نبود، آمریکا به ایران حمله می کرد. ما همیشه تاوان بزرگی: در مقابل اعمال کوچک داده ایم! مردم تبریز عصبانی شدند و: گریبایدوف را کشتند، بعد روسها آمدند تفلیس و آذربایجان را قفقاز را برای خود برداشتند. مگر جنگ اول جهانی هم با یک بهانه سخیف آغاز نشد؟ این است که در شب قدر، انسان فرصت دارد یک عمر دوباره، از خدا بگیرد و: افسوس کم کاری های گذشته را نخورد. گاهی یک نقطه عطف، سرازیری را به سربالایی و: سربالایی را به سرازیری تبدیل می کند. شب قدر چنین شبی است و: ما باید اگر در حال سقوط هستیم، خود را نجات دهیم. البته برخی ها گفته اند که شب قدر، سه شب است: شب نوزدهم تعیین سرنوشت، شب  بیست و یکم تایید و: شب بیست و سوم تصویب آن است. اما قرآن، آن را یک شب و حتی پاسی از شب می داند! به اندازه ای که قران بر قلب پیامبر نازل شد.

Life again in the Night of Power

They say much of the night: a thousand months is better, it means that whatever we do in the evening, by a factor of a thousand months is calculated. Thousand a month is about 83.3 years, which is almost as high as life: The average man in our time. Of course, if someone is 84 years of age, usually 15 years of childhood, and when he reached the age of puberty and of the rational mind is not mature, the account is not real life! From the other side, almost seventy years of age since the time of menstruation profit falls! He remains useful life of 53 years. Usually in a vision, sometimes as much as a blink of an eye. Said: Nuh thousand years, when Azriel slipped and he came up, asked her: let the sun into the shadows go, Azriel allowed and then asked him: Thou Several generations of view and thousand-year-old, sounds mind-numbingly how was? Nuh said much the same thing that I went from sun to shade! The opposite is also true, if a man is 84 years old, if the same has a night life. Because man is the moment: the past and the future, not the past. So we can say that the Lord each year, a golden opportunity to see the old man again. And know that tonight he is better than a thousand nights. Some 83 years since Al Omar, was interpreted as a Night of Destiny is better than a whole lifetime Muawiyah. This means closer together. For 83 years, Al, all in Cabal, lies and oppression were spent. If the common man on the night of power, so it is better not to Muawiyah, and certainly winning life, and eternal life with God was exonerate the divine blessings will benefit. But if this is a surprise night or stay in bed for a day and not planning their future, perhaps Al is even worse! Because life is a series of causes: for example, if it was not Adam's seed, and were not driven out of paradise, we did not have so many problems, and the problem of employment and housing! Every day we will not get stuck in. If we do not take a big decision, and we lost the night of power, it is possible for the rest of your life, and your survivors misfortune: to provide inconvenience. One of the authors says Khosrow Parviz if a prophet is not torn, and the negotiation of the contract! Perhaps the Arabs would not attack Iran. Or, if you knew the techniques of negotiation Khwarazmshah! A few businessmen not kill, the Mongols did not attack Iran. And if it was not Brjam, America would attack Iran. We always pay great: the small actions we have! The people were angry and Tabriz: Grybaydvf killed, Tbilisi came after Russian Caucasus and Azerbaijan took for himself. But the First World War did not begin with a cheap excuse? This is the Night of Power, one has the opportunity of a lifetime again, and not God: Alas less work and did not last. Sometimes a turning point, downhill to uphill and: uphill to downhill turns. Night of Qadr is a night and we should be falling if we save ourselves. Some have said that the Night of Power, three-night night nineteenth-determination, the night of the twenty-first confirmation: the night of the twenty-third of its adoption. But the Koran, it's a late night and even half knows! The extent to which the Quran was revealed to Prophet Heart.

الحياة مرة أخرى في ليلة القدر

يقولون ليلة القدر: ألف شهر هو أفضل، وهو ما يعني أن كل ما نقوم به في المساء، قبل عامل من ألف شهر يحسب. آلاف في الشهر حوالي 83.3 عاما، والذي يكاد يصل إلى الحياة: الرجل العادي في عصرنا. وبطبيعة الحال، إذا كان شخص ما 84 عاما من العمر، عادة 15 سنوات الطفولة، وعندما وصل إلى سن البلوغ والعقل الرشيد ليست ناضجة، والحساب ليس الحياة الحقيقية! من الجانب الآخر، ما يقرب من سبعين عاما من العمر منذ زمن السقوط الربح الحيض! انه لا يزال العمر الإنتاجي من 53 عاما. عادة في الرؤية، وأحيانا بقدر غمضة عين. قال: نوح ألف سنة، عندما تجاوز عزرئيل وانه جاء، سألها: لندع الشمس إلى الظل تذهب، سمح عزرئيل ثم سأله: أنت عدة أجيال من الرأي، وكان ألف سنة والأصوات العقل بتخدير كيف كان؟ وقال نوح الكثير من الشيء نفسه الذي ذهبت من الشمس إلى الظل! والعكس صحيح أيضا، إذا كان الرجل هو 84 سنة، إذا كان نفس وحياة الليل. لأن الإنسان لحظة: الماضي والمستقبل، وليس الماضي. لذا يمكننا القول أن الرب كل عام، فرصة ذهبية لرؤية الرجل العجوز مرة أخرى. ونعرف أن هذه الليلة هو أفضل من ألف ليلة. نحو 83 عاما آل عمر، وقد تفسر على أنها ليلة القدر خير من العمر كله معاوية بن أبي سفيان. وهذا يعني معا. ل83 عاما، القاعدة، كل في كابال، وأنفق الكذب والظلم. إذا كان الرجل العادي في ليلة القدر، ولذلك فمن الأفضل عدم معاوية بن أبي سفيان، وبالتأكيد الفوز الحياة، وكانت الحياة الأبدية مع الله تبرئة سوف النعم الإلهية الاستفادة منها. ولكن إذا كان هذا هو ليلة مفاجأة أو البقاء في السرير لمدة يوم ولا تخطط مستقبلهم، وربما القاعدة هو أسوأ من ذلك! لأن الحياة هي سلسلة من الأسباب: على سبيل المثال، إذا لم يكن نسل آدم، ولم طردوا من الجنة، لم يكن لدينا الكثير من المشاكل، ومشكلة العمل والسكن! كل يوم ونحن لن تتعثر في. إذا لم نتخذ قرار كبير، وفقدنا ليلة القدر، فمن الممكن لبقية حياتك، والناجين بك مصيبة: توفير إزعاج. واحدة من الكتاب يقول خسرو برويز إذا لم يتم ممزقة نبيا، والتفاوض على العقد! ربما أن العرب لن تهاجم إيران. أو، إذا كنت تعرف تقنيات التفاوض Khwarazmshah! بعض رجال الأعمال لا تقتل، فإن المغول لن تهاجم إيران. وإذا لم يكن Brjam، فإن أميركا مهاجمة إيران. نحن ندفع دائما كبيرة: الإجراءات صغيرة لدينا! كان الناس غاضبون وتبريز: Grybaydvf قتل، جاء تبليسي بعد تولي الروسية القوقاز وأذربيجان لنفسه. ولكن الحرب العالمية الأولى لم تبدأ عذر رخيصة؟ هذا هو ليلة القدر، واحد لديه فرصة العمر مرة أخرى، وليس الله: للأسف أقل عمل ولم يدم. في بعض الأحيان نقطة تحول، إلى أسفل إلى شاقة و: شاقة إلى انحدار المنعطفات. ليلة القدر هي ليلة، ونحن يجب أن يسقط إذا كان لنا أن ننقذ أنفسنا. وقال البعض أن ليلة القدر، ثلاث ليال ليلة التاسع عشر تقرير، ليلة تأكيد الحادي والعشرين: ليلة الثالث والعشرين من اعتماده. لكن القرآن، انها ليلة وحتى وقت متأخر من الليل يعلم! إلى الحد الذي أنزل فيه القرآن على النبي القلب.

Qədr gecəsi yenidən Life

Onlar gecə çox deyirlər: min aydan yaxşıdır, biz min aydan bir amil, axşam nə olursa olsun hesablanır deməkdir. Bizim zaman orta man: Thousand bir ay həyat kimi demək olar ki, yüksək təxminən 83.3 il,. kimsə adətən yaşı 84 il, uşaqlıq 15 ildir və o, yetkinlik və səmərəli ağıl yaşına çatdıqda yetkin deyil, əgər, əlbəttə, hesab real həyat deyil! Digər tərəfdən, aybaşı mənfəət düşür vaxtdan yaş demək olar ki, yetmiş il! O, 53 il faydalı olaraq qalır. Adətən bir göz bir blink kimi bəzən çox görmə, ilə. Dedi: Nuh min il Azriel kayması və o, gəlib ona xahiş zaman: kölgələr daxil günəş, Azriel icazə və sonra soruşdum getmək ili: fikir Sən neçə nəsilləri və min il idi , ağıllara zərər necə oldu səslər? Nuh mən kölgə günəş getdi eyni şey çox dedi! Bir adam 84 yaşında, eyni bir gecə həyat varsa qarşı da doğrudur. keçmiş və gələcək deyil, keçmiş: man an deyil. Belə ki, biz Lord hər il qızıl fürsət yenidən qoca görmək demək olar ki. O, min gecə daha yaxşı olduğunu axşam bilirik. Destiny Night bütün ömür Müaviyə daha yaxşıdır kimi 83 il Al Omar bəri, şərh olundu. Bu sıx deməkdir. 83 ildir ki, Al, komplo bütün, yalan və zülm xərclənib. hakimiyyəti gecə ümumi insan, belə ki, Müaviyə daha yaxşı deyil, və əlbəttə ki, həyat qalib, və Allah ilə əbədi həyat ilahi bərəkət faydalanacaq bəraət etdi. bu bir sürpriz gecə və ya onların gələcək planlaşdırma bir gün yataq qalmaq və əgər Lakin, bəlkə Al hətta pis deyil! həyat səbəbləri bir sıra Çünki: bu Adəmin toxum deyil, cənnət didərgin deyil, əgər, məsələn, biz bir çox problemlər, və məşğulluq və mənzil problemi yox idi! biz vurulmuş almaq deyil hər gün. biz böyük bir qərar qəbul etmir və biz güc gecə itirilmiş varsa, bu sizin həyat istirahət üçün mümkündür və xilas müsibət: Narahatçılığa təmin etmək. müəlliflərindən biri peyğəmbər cırıq və müqavilə danışıqlar halda Xosrov Pərviz deyir! Bəlkə ərəblər İrana hücum olardı. Və ya, danışıqlar Khwarazmshah texnika biləydilər! Bir neçə iş adamları monqollar İrana hücum etməyib, öldürmək deyil. Bu Brjam deyil, əgər, Amerika İrana hücum edəcək. Biz həmişə böyük ödəmək: kiçik tədbirlər var! Rusiya Qafqaz və Azərbaycan özü üçün aldı Tbilisi gəldi həlak Grybaydvf: insanlar qəzəbli və Təbriz olmuşdur. Lakin Birinci Dünya müharibəsi ucuz bəhanə ilə başlamaq deyil? az iş Alas və sürmədi: Bu yenidən bir ömür boyu imkanı var, və Allahın Qədr gecəsi edir. növbə aşağı dağa: Bəzən bir dönüş nöqtəsi, aşağı dağa və. Qədr Gecəsi gecə və biz özümüzü xilas əgər biz düşən edilməlidir. Bəzi bildirib ki, Power, üç gecə gecə XIX təyin, iyirmi birinci təsdiq gecə Night: qəbul iyirmi üçüncü gecə. Amma Quran, bir gecə və axşam bilir hətta gec daxil! dərəcədə Quran Peyğəmbər ürək vəhy etdi.

 

کوه عربستان موش زایید!

عربستان سالهاست که هزینه می کند، تا شاید بتواند ضربه ای به ایران بزند! اخیرا هم وزیر خارجه و برخی شاهزادگان آن، صریحا اعلام کردند که ایران را میدان جنگ خواهند نمود! ولی نهایتا فقط توانستند یک حمله کور: که هر دزدی ناشی هم میتواند انجام دهد را، سامان دهند. به قول امام خمینی: هر بچه‌ای می‌تواند این کار را بکند، هر دزدی می‌تواند برود یک جایی، یک بمب بگذارد منفجر بکند. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم همانند: سلف خود این را یک ترقه بازی دانست. لذا به قول ضرب المثل فارسی، کوه آل سعود که اینهمه قرمپ قرمپ می کرد، بالاخره یک موش زایید. و این نهایت دریوزگی تروریسم کور، در طول تاریخ است. شما حساب کنید برای این عملیات کور، عربستان مجبور شده 480میلیارد دلار زیر بار قرض برود. و این امر او را عصبانی کرده است، زیرا آل سعود تنها دولتی است که: پشت پرده همه جریانهای سیاسی نظامی: عصر حاضر را اداره می کند. دلار های نفتی او گلوله های آتش بود، که به هر زمینی می افتاد، در آنجا فاجعه و کشتار امری عادی بود. اینکه آمریکا یا شوروی ابر قدرت جهان بودن! ساده اندیشی است. زیرا همه آنها با دلار های نفتی عربستان نفس می کشیدند، بوی این دلار آنها را مست می کرد و: به عربده کشی می پرداختند. اسرائیل هم اگر زنده و پابرجا هست، درپشت پرده آل سعود را دارد! که غم ندارد. اثبات این امر امروز خیلی ساده است، زیرا که نقاب ها رفته و آل سعود دیگر نمی تواند: پنهان کاری کند. مثلا جنگ یمن، در یکسال برای عربستان 725میلیارد دلار هزینه داشت.  اما در گذشته میتوانست تا حدودی، دستان خون آلود خود را شسته، و در میدان های جهانی پاک و بی آلایش جلوه کند.

اخیرا پرده از رازی برداشته که: عربستان در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، چگونه باعث شکست مصر شده! بعد هم عبدالناصر را از بین برده و: انور سادات را بر آنجا حاکم کرده . هیچ کس تصور نمی کرد: بازی گردان اصلی: کمپ دیوید و شرم الشیخ، آل سعود باشد. اما واقعیت تاریخی این است که: هزینه همه این سازشکاری ها را عربستان می پرداخت. این پرداخت ها چنان سخاوتمندانه بود که: همه را مطیع خود می کرد. این پرداخت ها نه اولین بوده و نه آخرین. در جنگ تحمیلی علیه ایران، در جنگهای نیابتی افعانستان وسوریه . حتی در اعزام لژیون فرانسه و: لشکر انگلیس به آسیا و افریقای شمالی هم، دلار های آل سعود بود که هزینه آنها را تامین می کرد: تا به کشتار مسلمانها ادامه دهند. جالب است بدانید که لباس این لژیونر ها، حتی مسیونر ها! همه برگرفته از طراحی لباس آل سعود بود. در ابتدا همه سربازها، عبای بلندی می پوشیدند! بعد در شوروی تبدیل به پالتو شد، و در ارتش آلمان کمی کوتاهتر گردید، در آمریکا به صورت کت و شلوار در آمد. کلاه نظامیان سفید بود و از پشت، پارچه سفید بلندی داشت که، بعد ها برداشته شد. این امر در فیلمهای صامت قدیمی، کاملا واضح است. حتی دانشگاهها در موقع فارغ التحصیلی، لباس طرح عبا و عقال را هنوز هم ادامه می دهند. واین نشان حمایت مالی آل سعود: از همه نهاد های ضد اسلامی برای ازبین بردن مسلمانها بود. علت آنهم این است که اصالتا یهودی هستند! فقط برای از بین بردن مسلمانها، مرداخ نامی در بصره آنها را به ظاهر مسلمان کرد. انها برای استفاده از نیروی نظامی انگلیس هم، سفیر او را در ظاهر مسلمان کردند.

Saudi mountain gave birth to a mouse!

Saudi Arabia spends many years, so maybe he could be a blow to Iran! More recently, the Foreign Minister and some of its princes explicitly declared that Iran will be the battlefield! But ultimately only able to stand an attack that could do any thefts by organized day. In the words of Imam Khomeini: Any child can do it, anyone can go rob a place, a bomb exploded do not. Islamic Revolution Leader also like: its predecessor, this game was a cracker. Therefore, according to Persian proverb, mountain Saud was so much Groom, finally gave birth to a mouse. And finally begging blind terrorism in history. You account for this operation blind, Saudi forced a $ 480 billion debt go away. This made him angry; because the House of Saud is the only state that behind all military and political currents: the present day runs. His dollar oil fire bullets, which fell to the ground, where tragedy and murder were commonplace. America or the Soviet superpower of the world! It is naivety. Because they all Saudi oil dollars drew breath, smell the dollars they get drunk and to pay yelling. If Israel is alive and well, behind the curtains Al-Arabia! That is sad. Proof of this today is very simple, because the masks are gone and the House of Saud cannot: its secrecy. For example, the war in Yemen, to Saudi Arabia's 725 billion dollar a year cost. But in the past could to some extent, their hands stained with blood washed, and the world in the field of pure sound.

The most recently lifted the veil of mystery that Saudi Arabia is the Arab-Israeli Six-Day War, how the failure of Egypt! Then destroyed Abdel Nasser and Anwar Sadat had imposed on it. No one imagined that pivotal player: Camp David and Sharm el-Sheikh, Al-Arabia. But the historical reality is that the cost of all this compromise to pay Saudi Arabia. The pay was so generous that all was tamed. These payments are neither the first nor the last. In the war against Iran in proxy wars in Afghanistan and Syria. Interestingly, this legionary clothes, even their missionary! All from the Couture House of Saud. First of all soldiers, wore a long cloak! After the Soviet Union was turning to coat, and was slightly shorter in the German army, was in America for a suit. Military caps were white and from behind, a long white cloth was later removed. This old silent films, is clear. Even at universities in graduation dress cloak and rational plan still continue. This show is sponsored Al Saud of all anti-Islamic institutions to eliminate Muslims. The reason is that they are of Jewish origin! Just to eliminate Muslims, Mrdakh name in Basra they appear to be Muslim. Them to use military force British ambassador to her appearances in the league.

وقدم الجبل السعودي فولد فأرا!

السعودية تنفق سنوات عديدة، لذلك ربما كان يمكن أن يكون ضربة لإيران! وفي الآونة الأخيرة، وزير الخارجية وبعض أمرائها، أعلن صراحة أن إيران ستكون ساحة المعركة! ولكن في النهاية فقط قادرة على الوقوف هجوم يمكن أن تفعل أي سرقات في النهار تنظيما. في كلام الإمام الخميني: أي طفل يمكن أن يفعل ذلك، يمكن لأي شخص أن يذهب سرقة المكان، انفجرت قنبلة لا. قائد الثورة الاسلامية ترغب أيضا: سابقتها، وكانت هذه اللعبة التكسير. لذلك، وفقا للالمثل الفارسي، وكان الجبلية سعود الكثير من العريس العريس، وقدم أخيرا فولد فأرا. وأخيرا التسول الإرهاب الأعمى في التاريخ. لك حساب لهذا الأعمى العملية، اضطرت السعودية الديون 480000000000 $ يذهب بعيدا. وهذا جعله غاضبا، لأن آل سعود هي الدولة الوحيدة التي وراء كل التيارات السياسية والعسكرية: يعمل حتى يومنا هذا. ورصاصات النار النفط الدولار الذي سقط على الأرض، حيث كانت المأساة والقتل شائعا. أمريكا أو القوة العظمى السوفييتية في العالم! ومن السذاجة. لأنهم جميعا دولار النفط السعودية فتت التنفس، ورائحة الدولارات التي تحصل في حالة سكر ودفع الصراخ. وإذا كانت إسرائيل هي على قيد الحياة وبصحة جيدة، وراء الستائر قناة العربية! هذا أمر محزن. والدليل على ذلك اليوم هو في غاية البساطة، لأن ولت أقنعة وآل سعود لا يمكن: سريتها. على سبيل المثال، والحرب في اليمن، إلى المملكة العربية السعودية 725000000000 دولار تكلفة السنة. ولكن في الماضي يمكن إلى حد ما، وأيديهم ملطخة بالدماء وغسلها، والعالم في مجال الصوت النقي.

ورفعت مؤخرا الحجاب من الغموض أن المملكة العربية السعودية هي حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل، وكيف فشل مصر! ثم دمرت وأبدل ناصر وأنور السادات المفروضة عليه. لم يكن أحد يتصور أن لاعب محوري: كامب ديفيد وشرم الشيخ، قناة العربية. ولكن الواقع التاريخي هو أن تكلفة جميع هذه التسوية لدفع المملكة العربية السعودية. وكان الأجر السخي حتى يتسنى لجميع وترويضه. هذه المدفوعات ليست الأولى ولا الأخيرة. في الحرب ضد إيران في حروب بالوكالة في أفغانستان وسوريا. حتى في نشر الفيلق الفرنسي: الجيش البريطاني في شمال أفريقيا وآسيا، وقد تم تمويل الدولار من قبل السعوديين أن يكلفهم ما يصل الى الاستمرار في قتل المسلمين. ومن المثير للاهتمام، هذه الملابس الفيلق، حتى على التبشير! كل من البيت كوتور آل سعود. أولا وقبل كل الجنود، وارتدى عباءة طويلة! بعد الاتحاد السوفياتي تحول إلى معطف، وكان أقصر قليلا في الجيش الألماني، وكان في أمريكا للدعوى. وكانت قبعات عسكرية بيضاء ومن وراء، تمت إزالة قطعة قماش بيضاء طويلة في وقت لاحق. هذه الأفلام الصامتة القديمة، هو واضح. حتى في الجامعات في ثوب التخرج عباءة وخطة عقلانية لا تزال مستمرة. برعاية هذا المعرض آل سعود من جميع المؤسسات المعادية للإسلام للقضاء على المسلمين. والسبب هو أنهم من أصل يهودي! فقط للقضاء على المسلمين، اسم المرداخ في البصرة أنها تبدو مسلم. لهم استخدام السفير البريطاني القوة العسكرية لظهور لها في الدوري.

Səudiyyə dağ siçan doğdu!

Səudiyyə Ərəbistanı uzun illər sərf, belə ki, bəlkə o İrana zərbə ola bilər! Bu yaxınlarda xarici işlər naziri və onun şahzadələr bəzi açıq İran döyüş olacaq elan! Amma mütəşəkkil gün hər hansı bir oğurluq edə bilər bir hücum durmaq nəticədə yalnız edə. İmam Xomeyninin sözlə: Any uşaq bunu edə bilər, hər kəs yarmaq yer getmək bilər, bir bomba deyil partladı. İslam İnqilabının Rəhbəri da xoshunuza gele onun sələfi, bu oyun bir lovğa idi. Buna görə də, fars atalar görə, dağ Saud qədər Damat Damat, nəhayət bir siçan doğdu idi. Və nəhayət tarixində kor terroru dilənçiliklə. Bu əməliyyat kor üçün Səudiyyə bir $ 480 milyard borc getmək məcburiyyətində hesab. bu gün çalışır: Səud House bütün hərbi və siyasi cərəyanların arxasında ki, yalnız dövlət, çünki bu, ona qəzəbli etdi. O, faciə və cinayət adi idi torpaq, düşdü dollar neft yanğın güllə. Amerika və ya dünyanın Sovet super! Bu sadəlövhlük deyil. Onlar bütün Səudiyyə neft dollar nəfəs çəkdi, çünki onlar sərxoş və böyle ödəmək üçün dollar iy. İsrail diri və yaxşı, pərdələr Al-Arabia arxasında deyil! Bu kədərli. maskalar getdi, çünki bu gün sübut, çox sadə və Səud House bilməz: onun sirri. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı 725 milyard dollar bir il qiyməti Yəməndə müharibə. Amma keçmişdəəyyən dərəcədə, əlləri yuyulur qan və təmiz səs sahəsində dünya ilə ləkələnmiş bilər.

ən son Səudiyyə Ərəbistanı Misir necə uğursuzluq Ərəb-İsrail Altı Gün Döyüşü olduğunu sirr pərdəsi qaldırdı! Sonra Abdel Nasser və Ənvər Sədat bu tətbiq etmişdir məhv. Camp David və əş-Şeyx əl-Ərəbistanı: Heç kim əsas oyunçu təsəvvür. Amma tarixi reallıq bütün bu kompromis dəyəri Səudiyyə Ərəbistanı ödəmək edir. pay bütün öyrədilmiş ki, belə səxavətli idi. Bu ödənişlər ilk nə də son nə var. Əfqanıstan və Suriya proxy döyüşlərdə İrana qarşı müharibə. Hətta Fransa Legion yerləşdirilməsi: Şimali Afrika və Asiya Britaniya ordusunun dollar müsəlmanları qətlə davam onları başa Səudiyyəlilər tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Maraqlıdır ki, bu legioner paltar, hətta onların missionary! Bütün Səud Couture House. bütün əsgərlərin Birincisi, uzun gizli geydiyi! Sovet İttifaqı palto dönüş, və Alman ordusu qədər qısa idi sonra bir kostyum Amerikada idi. Hərbi caps ağ idi və arxadan, uzun ağ parça sonra çıxarıldı. Bu köhnə səssiz film, aydındır. Hətta buraxılış dress gizli və səmərəli plan universitetlərində davam edir. Bu şou müsəlmanlar aradan qaldırılması üçün bütün anti-İslam müəssisələrinin Al Saud maliyyələşdirilir. Səbəb onlar yəhudi məəli ki! Just aradan qaldırılması üçün müsəlmanlar Bəsrədə Mrdakh adı onlar müsəlman olmaq görünür. Onlara liqada onun çıxışları hərbi güc Britaniya səfiri istifadə etmək.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۶ نظر(0)

با اعدام آل سعود، انتقام شهدا ی ترور را بگیرید.

قران کریم اگر مورد قبول داعش و آل سعود باشد! نوشته که هرکس را که آنها بکشند، یکنفر در مقابلش باید کشته شود(النقس بالنفس). حالا که آل سعود اعلام کرده: ایران را میدان جنگ می کند، و تا حالا هم 18نفر را در: دو عملیات تروریستی شهید کرده. باید 18نفر از آنان از جمله وزیر خارجه، که راسا اعتراف کرده، به همراه 17تن دیگر به حکم حاکم اسلامی، به درک واصل شوند، تا قانون قرآن پیاده شود.

سردار سلامی و دیگران قول داده اند: انتقام خون این عزیزان را بگیرند، در قرآن هم انتقام و قصاص آمده، و داعش هم که میگوید قران را قبول دارد! پس بنابر این باید 18نفر از آنان را معلوم، و به حکم قصاص در لیست اعدامی ها قرار دهند. این امر از لحاظ قرآنی که اثبات شده است، از نظر حقوق بین الملل نیز، باید به دادگاه لاهه لایحه داده شود، اعلام جرم شود و سخنان و مدارک دیگر، در پرونده ضبط گردد. دادگستری ما از این لحاظ ضعیف عمل می کند، زیرا اگر همه شکایات را مطرح کند، به یکی دو تای آنها هم رسیدگی شود، حق ایران حفظ می شود. آنهایی را هم که نپذیرفتند، یا حکم غیر منصفانه دادند به عنوان: تضییع حقوق ملت ایران در حافظه تاریخی ثبت می نماییم. شما به راحتی می بینید که آمریکا به هر بهانه ای، یک دادخواست می دهد! و از لاهه برای خود ظرفیت سازی می کند، در حالیکه ایران از حق خود استفاده نمی کند، به بهانه اینکه: ممکن است رسیدگی نکنند! آنها برباطل خود پافشاری می کنند، و ما برحق خود شک داریم. آل سعود و رژیم آمریکا و صهیونیستی، ضربات اقتصادی جانی و مالی زیادی، به ایران وارد کرده اند، ولی ایران حتی یک برگه لایحه ننوشته! کارشناسان ماهین نیوز آمادگی دارند در این کار پیشقدم شوند، چنانچه تا بحال برای باز سازی آرامگاه بقیع، و جلوگیری از شهرک سازی آل سعود در: زمین های پیامبر اسلام و ائمه، لوایح خوبی تهیه نموده است.

اما اجرای حکم مهمتر از دریافت حکم است، آنها می گویند چون زور عربستان زیاد است! و رئیس حقوق بشر سازمان ملل است، ما هیچ کاری نباید بکنیم. و اگر هم کار بکنبم عقیم می ماند. دستور آتش به اختیار رهبری، برای همین موارد است. جاییکه دیوانسالاری و ضعف نفس دولتی ها، جلوی احقاق حق ایرانی ها را می گیرد، همه وکلا موظفند لایحه تهیه و اقدام قانونی کنند. پس از اقدام قانونی اجرای آن هم همینطور است، یعنی دولتی ها به خیال دیپلماسی فعال خودشان! همه حقوق ایران را زیر پا می گذراند، لذا لازم است برای حفظ حقوق، همه کسانی که توان دارند اقدام نمایند. بسیاری از زنان ایرانی، در ایام حج ربوده شده و برای: حرمسرای آل سعود هدیه برده شده اند. آنها اگر فتوا داشته باشند، یا حکم قانونی به دستشان برسد، ممکن است بسیار راحت آن را اجرا کنند. مثلا درهمین انتقام شهدای ترور از آل سعود، اگر فتوا داشته باشند، با یکبار دادن غذای مسموم، یا برید سرهای آنان در هنگام عمل شنیع، میتوانند مفید واقع شوند. غیر از آنها، ما نیروهای زیادی در سراسر دنیا داریم که: به هیچ ارگان نظامی یا دولتی ایران وابسته نیستند، ولی آماده اند تا انتقام شهدای ترور را بگیرند. آنها اگر اجازه داشته باشند، با همان شمشیر های آل سعود! خود آنها را به درک واصل می کنند. بهر حال همه باید بدانند که: خون شهدای ترور و دیگر مدافعان حرم، نباید پایمال شود و: آتش به اختیار هستند تا هر طور که میتوانند، سریعتر اقدام نمایند و: دل ملت ایران را خشنود سازند.

The execution of Saud, take revenge for the martyrs of terror.

Quran if accepted by ISIS and Al-Arabia! By everyone they kill someone in front of him should be killed. Now that the House of Saud has said Iran is the battlefield, and already 18 people in two attacks had martyr. Must be 18 of them, including Secretary of State, which itself has acknowledged, along with 17 others to death by the Islamic hell, to be implemented Quranic law.

Sardar Salami and others have promised: to take revenge for the loved ones, the Koran revenge and retribution to come, and Isis, who says the Koran is acceptable! So therefore it should be 18 of them, and Retaliation in the list is executed. The Quran considers it proved to be, in terms of international law, the bill must be given to the Hague Tribunal indicted, and statements and other documents, to be filed. Our judiciary is weak in this respect, because if all the complaints, one or two of them would be addressed Iran's right is preserved. Those who refused or were unfair sentence as: violation of the rights of the Iranian nation in our historical memory. You can easily see that America under any pretext, a petition that! And The Hague for capacity building, while Iran does not use its right, under the pretext that: might not care! They insist their l, and we doubt our own right. Al Saud regime and the Zionist America, large economic losses of life and property, have arrived in Iran, but Iran has even written a paper bill! News Mahin experts are ready to be proactive on this, if you ever open the Tomb of Baqi, and prevent the settlement of Saud in the land of the Prophet and the Imams, has prepared a good draft.

But most importantly get the execution sentence, they say, because Saudi Arabia is a force! And the head of the UN Human Rights is, we should do nothing. And if it fails we may work. Fire mandate to provide leadership for these areas. Where bureaucracy and lack of self-government, the rights of the Iranians, all lawyers are required to bill their preparation and legal action. After legal action for its implementation as well, the state of mind active diplomacy to herself! All rights violated Iran is going through, it is necessary to protect the rights of all are those who can take action. Many Iranian women, kidnapped during the Hajj for: Harem Al Saud gifts were taken. If they have a fatwa, or decree to them, it may be very easy to run. For example, the same revenge for the martyrs of the assassination of Al-Saud, if you have a fatwa, once the poisoned food, or cut off their heads when abomination, can be helpful. Apart from them, we have many forces around the world that are not affiliated to any state organ or system, and are ready to take revenge for the martyrs of terror. If they are allowed, with the sword of Saud! Take them to hell. However, everyone should know that the blood of the martyrs of terror and other defenders of the sanctuary, shall not be violated, and fire to give up any way they can, faster action, and Dell is pleased to make the Iranian nation.

إعدام سعود، الانتقام لشهداء الإرهاب.

القرآن إذا قبلت بأغلبية ISIS و آل العربية السعودية! من قبل الجميع يقتلون يجب أن يقتل شخص ما أمامه. والآن بعد أن آل سعود وقالت ايران هي ساحة المعركة، وبالفعل كان 18 شخصا في هجومين شهيد. يجب أن يكون 18 منهم، بينهم وزيرة الخارجية، التي هي نفسها قد اعترفت، جنبا إلى جنب مع 17 آخرين حتى الموت بحق الجحيم الإسلامي، إلى أن تنفذ القانون القرآني.

سردار السلامي وغيرهم وقد وعد: للانتقام لذويهم، والانتقام والقصاص القرآن القادمة، وإيزيس، والذي يقول أن القرآن هو مقبول! وبالتالي فإنه يجب أن يكون 18 منهم، ويتم تنفيذ القصاص في القائمة. يعتبر القرآن ثبت أن يكون، من حيث القانون الدولي، ويجب إعطاء مشروع القانون إلى محكمة لاهاي الاتهام، والبيانات وغيرها من الوثائق، لتقديمها. لدينا القضائية ضعيفة في هذا الصدد، لأن الحفاظ على حق إذا كان سيتم معالجة جميع الشكاوى، واحد أو اثنين منهم في إيران. أولئك الذين رفضوا أو كانوا الحكم الجائر على النحو التالي: انتهاك حقوق الشعب الايراني في ذاكرتنا التاريخية. يمكنك ان ترى بسهولة أن أمريكا تحت أي ذريعة، التماسا ذلك! ولاهاي لبناء القدرات، في حين أن إيران لا تستخدم حقها، بحجة أن: قد لا يهمني! يصرون على الخطأ، وونشك حقنا. وقد وصلت نظام آل سعود وأمريكا الصهيونية، خسائر اقتصادية كبيرة في الأرواح والممتلكات، في إيران، ولكن حتى إيران قد كتب فاتورة ورقية! خبراء أخبار ماهين على استعداد لتكون سباقة في هذا، إذا كنت من أي وقت مضى فتح قبر البقيع، ومنع تسوية سعود في أرض النبي والأئمة، وقد أعد مشروع جيد.

ولكن الأهم من ذلك الحصول على حكم إعدام، كما يقولون، لأن المملكة العربية السعودية هي القوة! ورئيس لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة هو، ينبغي لنا أن نفعل شيئا. واذا لم نتمكن من العمل. ولاية النار لتوفير القيادة لهذه المناطق. حيث البيروقراطية وانعدام الحكم الذاتي وحقوق الإيرانيين، يطلب من جميع المحامين على مشروع قانون إعدادها والإجراءات القانونية. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذها كذلك، ولاية الدبلوماسية العقل نشطة لنفسها! جميع الحقوق انتهكت إيران يمر بها، فمن الضروري لحماية حقوق جميع هم الذين يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة. اتخذت حريم آل سعود الهدايا: العديد من النساء الإيرانيات، اختطف أثناء الحج. إذا كان لديهم فتوى أو مرسوم لهم، فإنه قد يكون من السهل جدا لتشغيل. على سبيل المثال، وهو نفس انتقاما لشهداء اغتيال آل سعود، إذا كان لديك فتوى، وبمجرد أن الطعام المسموم، أو قطع رؤوسهم عندما رجس، يمكن أن تكون مفيدة. وبصرف النظر عن لهم، ونحن لدينا قوات كثيرة حول العالم التي لا ينتمي إلى أي جهاز الدولة أو النظام، ونحن على استعداد للانتقام لشهداء الإرهاب. إذا ما سمح لهم، بسيف سعود! نقلهم الى الجحيم. ومع ذلك، يجب أن يعلم الجميع أن دماء شهداء الإرهاب ومدافعين آخرين من الحرم، لا يجوز المساس به والنار للتخلي عن أي وسيلة ممكنة، والعمل بشكل أسرع، وديل ويسر لجعل الامة الايرانية.

Səud icra terror şəhidləri üçün intiqam almaq.

Quran İŞİD və Al-Ərəbistanı tərəfindən qəbul əgər! hər kəs tərəfindən ona qarşısında kimsə həlak olmalıdır öldürmək. İndi Səud House bildirib ki, İran döyüş deyil, və artıq iki hücumlarda 18 nəfər şəhid olub. özü Quran qanun tətbiq olunacaq İslam cəhənnəm ölüm 17 digərləri ilə yanaşı, etiraf edib dövlət katibi, o cümlədən onların 18, olmalıdır.

Sərdar Salami və başqaları və'd: yaxınlarınız üçün intiqam almaq üçün, Quran intiqam və intiqam gəlib və Quran deyir Isis, məqbul! Belə ki, buna görə də onların 18 olmalıdır və siyahıdan mislləmə icra olunur. Quran beynəlxalq hüquq baxımından, qanun layihəsi Haaqa tribunalı verilən iddia və hesabatları və digər sənədləri təqdim olunacaq olmalıdır sübut hesab edir. bütün şikayət, bir və ya ikisi müraciət olunacaq əgər İran sağ saxlanılır, çünki bizim məhkəmə, bu baxımdan zəifdir. tarixi yaddaş İran xalqının hüquqlarının pozulması: kimi ədalətsiz hökmü rədd və ya olanlar. Siz asanlıqla bir bəhanə olduğunu Amerika bilərsiniz, ərizə ki! Və potensialın Haaqa İran bəhanəsiylə hüququnu, istifadə etmir isə: qayğı bilər! Onlar yanlış israr, və biz öz haqqını şübhə. Al Saud rejimi və sionist Amerika, can və mal böyük iqtisadi itkilər, İrana gəlib, lakin İran hətta kağız qanun yazıb! News Mahin ekspertlər Əgər Baqi məzarını açmaq və Peyğəmbərin və imamların torpaq Səud həlli qarşısını almaq, bu barədə fəal olmağa hazırıq, yaxşı layihəsini hazırlamışdır.

Səudiyyə Ərəbistanı bir güc, çünki Lakin ən əsası, onlar deyirlər ki, icra cümlə almaq! Və BMT-nin İnsan Hüquqları rəhbəri biz heç bir şey ki, var. Bu uğursuz əgər biz işləyə bilər. Fire mandat bu sahələr üçün rəhbərliyi təmin etmək. Harada bürokratiya və özünüidarə olmaması iranlıların hüquqlarını, bütün vəkilləri onların hazırlanmasını və qanuni əməliyyat qanun tələb olunur. həmçinin onun həyata keçirilməsi üçün hüquqi fəaliyyət sonra özü mind aktiv diplomatiya dövlət! Bütün hüquqlar İran keçir pozulmuş, bütün hüquqları hərəkət edə bilər edənlər qorumaq lazımdır. Həcc üçün zamanı qaçırılan bir çox iranlı qadın, Harem Al Səud hədiyyə alındı. onlara fətva və ya sərəncam varsa, çalıştırmak üçün çox asan ola bilər. Bir fətva dəfə zəhərli qida, və ya zaman iyrənc başlarını kəsmək əgər Məsələn, Əl-Səud sui-qəsd şəhidləri üçün eyni intiqam, faydalı ola bilər. Bundan başqa onlardan, biz hər hansı bir dövlət orqanı və ya sisteminə bağlı deyil və terror şəhidləri üçün intiqam almaq üçün hazırıq dünyanın bir çox qüvvələr var. Onlar Səud qılınc ilə icazə verilir əgər! cəhənnəmə onları almaq. Lakin, hər kəs terror və Müqəddəs digər müdafiəçilərinin şəhid qanı pozulmuş bilməz bilməlidir ki, və yanğın onlar hər hansı bir şəkildə, daha sürətli hərəkət imtina və Dell İran xalqını etmək edir.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۰/۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۴ نظر(0)

دنیا از حسن بیاموزد صلح را.

امام حسن ع اولین و بزرگترین نوه پیامبر اسلام است، زیرا پیامبر فقط یک فرزند دختر برایش باقی مانده بود. برای همین کفار اورا مسخره می کردند و می گفتند: او ابتر است، یعنی بدون فرزند پسر است، و نسل او ادامه پیدا نخواهد کرد. الان هم تکفیری ها همین را می گویند که: پیامبر نه ارثی دارد و نه وارث، فقط خود او بود که با رحلت ایشان همه چیز تمام شده است. و صاحب اختیار دین محمد ص فقط داعش هست! اما همان موقع خداوند جواب کفار را داد: با نزول سوره کوثر فرمود: دشمنان پیامبر ابتر هستند، زیرا ما به پیامبر خیر کثیر و: ونوادگان فراوان می دهیم. خیر کثیر همان فاطمه زهرا س، تنها دختر پیامبر است و نوادگان پیامبر هم ، از امام حسن آغاز می شود. وقتی امام علی خواست نامی برای این طفل انتخاب نماید، آن را نزد رسول خدا برد و از ایشان خواست. پیامبر هم صبر کرد تا جبرائیل نام آنها را اعلام کند، و نام ایلیا و شنتیا و شبیر آمد، که ایلیا همان علی ع است و: شنتیا به عربی همان حسن می شود و .. بنابر برخی اظهار نظر ها، ایلیا و ئیل از صفات خدا است. یعنی عالی و بلند مرتبه، پسوند جبرائیل و میکائیل و اسماعیل و اسرافیل از همین ماده است. حتی برخی آن را ال هم گفته اند که: بابل یعنی دروازه خداوند. از این جهت مولود امروز یعنی پانزدهم ماه رمضان، چنین عقبه ای دارد و اسرار زیادی در ان نهفته است. امام حسن از ان جهت برای پیامبر مهم بود، که سوره کوثر را برای اعراب جاهلی هم قابل فهم کرد. از نظر خداوند دختر و پسر فرقی ندارند، و نسل پدر(پیامبر) از طریق دختر (زهرا س) هم قابل ادامه است. ولی اعراب که ذکور را قبول داشتند، ناچار نمی توانستند  در مقابل تولد نوه پسری چیزی بگویند. اعراب جاهلی امروز هم همینطور هستند: چرا آل سعود از یمن ناراحت است؟ حتی کودکان آنها را می کشد؟ برای اینکه همه آنها کوثر رسول خدا هستند، یعنی از نوادگان امام حسن می باشند، الحوثی همان الحسن یا الحسین است که: در اثر مرور زمان و یا ظلم هایی که شده، و تقیه هایی که لازم بوده، به آن شکل تلفظ می شود. ولی این را همه میدانند که اکثر مردم یمن، زیدی هستند و زید از اولاد امام حسن است. البته امام حسین هم فرزندانی از زید شهید داشته است، که آنها بیشتر در ایران هستند. ولذا ایرانیان و یمن پسر عموهستند. واین تفسیر کثرت و زیادی نسل رسول خدا است، که در سوره کوثر وعده داده شده است . ولذا خاری در چشم اعراب جاهلی: آن زمان و این زمان است. چون قران کتاب همه زمان ها است، لذا می بینیم که داعش و آل سعود که خود را مسلمان میدانند، از تفسیر سوره کوثر خشمناک هستند، و یمنی ها و ایرانی ها را به دلیل: حمایت از امام حسن و امام حسین، دشمن خود می دانند. و این همان اسراری است که: هزار و چهار صد سال پیش، پیامبر در گوش علی ع می خواند، و فاطمه س در گوش امام حسن و امام حسین، و در کتاب اسرار آل محمد و: صحیفه فاطمیه مندرج است، و به دست هرکسی داده نمی شود. به دستور قران امام علی و امام حسن و امام حسین، نقش فراوانی در ازدیاد نسل رسول داشتند. ذات آنها برای امت اسلام صلح و خیر و برکت بود، همانطور که ذات آل سعود و داعش برای: مردم ناامنی و جنگ و ترور است. زیرا آل سعود جز با کشتن و تهدید نمی تواند حکومت کند، چون امام علی و امام حسن و امام حسین، دل ها را برده اند و جایی برای شیاطین باقی نگذاشته اند.

The world of faith teaches peace.

Imam Hassan (AS) is the first and great-grandson of the Prophet of Islam, because the Prophet had left him only a daughter. So unbelievers mocked him and said he was aborting, ie without sons, and his descendants will not continue. Now Takfiri this to say: the Prophet is not hereditary and not the heir, he was only with his death everything is finished. Muhammad is the only Islamic religion and authority! But when God gave the infidels answer: the revelation of Surah al Kausar said aborting Prophet Enemies, because we are a great and good prophet: and great grandchildren will. No large as Fatima Zahra, the Prophet's daughter and grandchildren a prophet, Imam Hassan begins. When Imam Ali wanted to choose a name for the child, the Prophet and asked him. Gabriel waited to announce the name of their prophet, and Ilya and Shantia and Shabbir came to Elijah the same Ali is: Shantia in Arabic as well be .. According to some comments, Elijah and Yale traits God. The great and tall, Gabriel and Michael and Ismail and Israfil extension of the same material. Even some of the monitors have also said that Babylon the gate of the Lord. Thus is born the fifteenth day of Ramadan, the rear has a lot of lies and secrets. Imam Hassan thence to the Prophet, which was understandable Chapter Kosar for the ignorant Arabs. Of God, male and female do not matter, and father's generation (the Prophet) through Girl (Z R) are sustainable. But the Arabs had accepted the male; he could not say anything against the grandson's birthday. Arabs are so ignorant today: Why is Al Saud of Yemen upset? Even children can take them? For all Kosar Messenger of God, from the descendants of Imam Hasan are Houthi as Hassan or Hussein is in effect over time or injustice that was, and the reservation that is required to form pronounced. But you all know that most people, Yemen is Zaydi Imam Hassan and Zaid children. The martyr Imam Hussein, the sons of Zaid had, they are more in Iran. Iran and Yemen are therefore cousins. This diversity of interpretation and generation of great Messenger of God, which is promised in Surah Al-Kawthar. Thus thorn in the side of the Arabs ignorant: the time and this time. When the Qur'an is the book all the time, so we ISIL and Al-Saud, who themselves Muslim, the interpretation of Surah Al-Kawthar angry, and Yemenis and Iranians because of support from Imam Hassan and Imam Hussein, the enemy know. And the same secrets that: a thousand and four hundred years ago, the prophet in the ear Ali reads, and Fatima Zahra in the ears of Imam Hassan and Imam Hussein, and the Book of Secrets Muhammad and: scripture Fatemiyeh contained, and to everyone not. Quran Imam Ali and Imam Hassan and Imam Hussein's command, the Prophet had many births. Sports for the Nation of Islam was peace and blessings, as the House of Saud and Islamic nature for people of insecurity and war and terror. But because the Saudis threatened to kill and cannot rule, like Imam Ali and Imam Hassan and Imam Hussein, have won hearts and place for demons have left.

عالم الإيمان تعليم السلام.

الإمام الحسن (ع) هو أول وكبير حفيد نبي الإسلام، لأن النبي قد ترك له سوى ابنة. حتى الكفار سخر منه وقال انه تم إجهاض، أي من دون أبناء، ولن يستمر ذريته. الآن التكفيرية هذا القول: النبي ليس وراثي وليس ولي العهد، وقال انه كان فقط مع الانتهاء من كل شيء له الموت. محمد هو الدين الإسلامي الوحيد والسلطة! ولكن عندما أعطى الله الكفار الإجابة: قال نزول سورة كوثر إجهاض النبي الأعداء، لأننا نبي عظيم وجيد: وسوف أبناء الأحفاد. لا كبيرة مثل فاطمة الزهراء ابنة النبي وأحفاد النبي، ويبدأ الإمام الحسن. عندما أراد الإمام علي في اختيار اسم للطفل، والنبي وطلب منه. الله. تمديد كبير وطويل القامة، وجبريل وميكائيل واسرافيل وإسماعيل من نفس المادة. حتى قال بعض المراقبين أيضا أن بابل باب الرب. وهكذا ولدت اليوم الخامس عشر من رمضان، والجزء الخلفي لديها الكثير من الأكاذيب والأسرار. الإمام الحسن ثم إلى النبي، الذي كان مفهومة الفصل كوثر للعرب جاهل. الله، الذكر والأنثى لا يهم، وجيل الأب (النبي) من خلال فتاة (Z R) تكون مستدامة. ولكن العرب قد قبلت الذكور، وقال انه لا يستطيع أن يقول أي شيء ضد عيد ميلاد حفيد ل. العرب يجهلون حتى اليوم: لماذا آل سعود من اليمن مفاجأة؟ حتى يمكن للأطفال يأخذهم؟ لجميع كوثر رسول الله، من نسل الإمام الحسن هي الحوثي باسم حسن أو حسين هو في الواقع مع مرور الوقت أو الظلم الذي كان والتحفظ ما هو مطلوب لشكل واضح. ولكن هل نعلم جميعا أن معظم الناس، اليمن الزيدية الإمام الحسن وزيد الأطفال. الشهيد الإمام الحسين، وكان أبناء زيد، فهي أكثر في إيران. ولإيران واليمن هم أبناء عمومة. هذا التنوع في التفسير وجيل من رسول الله العظيم الذي وعد في سورة الكوثر. وهكذا شوكة في خاصرة العرب الجاهليين: الوقت وهذا الوقت. عندما القرآن هو الكتاب في كل وقت، لذلك نحن ISIL وآل سعود، الذين هم أنفسهم مسلم، تفسير سورة الكوثر غاضب، واليمنيين والإيرانيين بسبب دعم من الإمام الحسن والإمام الحسين، وعدو أعرف. ونفس الأسرار التي: منذ ألف وأربعمائة سنة، النبي في الأذن علي يقرأ، وفاطمة زاهرا في آذان الإمام الحسن والإمام الحسين، وكتاب أسرار محمد و: الكتاب الفاطميه يرد، وعلى الجميع لا. القرآن الإمام علي والإمام الحسن والقيادة الامام الحسين، وكان النبي العديد من الولادات. وكان الرياضي لأمة الإسلام عليه الصلاة والسلام، وبيت آل سعود والطابع الإسلامي للناس من انعدام الأمن والحرب والإرهاب.

iman dünya sülhü öyrətmək.

Peyğəmbər yalnız qızı onu tərk çünki Imam Həsən (ə), İslam Peyğəmbərinin ilk və böyük nəvəsi var. Belə ki, kafirlər ona istehza etməsinlər və o, yəni oğulları olmadan Aborting bildirib və onun nəslindən davam edəcək. İndi təkfirçi bu demək: Peyğəmbər irsi və varisi deyil, o, ölüm hər şey başa yalnız idi. Muhammad yalnız İslam dini və hakimiyyəti orqanıdır! Allah kafirlər cavab verdi zaman: əl Kausar nazil biz böyük və yaxşı peyğəmbər, çünki Peyğəmbər düşmən Aborting dedi: böyük nəvəsi olacaq. Fatimə Zəhra, Peyğəmbərin qızı və nəvələri bir peyğəmbər kimi No böyük, Imam Həsən başlayır. İmam Əli uşaq, Peyğəmbər üçün bir ad seçmək üçün istəyirdi və ona soruşduqda. Allah. eyni material böyük və hündür, Cəbrailə və Mikailə və İsmayıl və İsrafil uzadılması. Hətta monitorlar bir də bildirib Babil ki Rəbbin qapısı. Belə ki, Ramazan on beşinci günü anadan, arxa yalan və sirlərini bir çox var. cahil ərəblər üçün aydın fəsil qaçar idi oradan Peyğəmbər İmam Həsən. Allah kişi və fərqi yoxdur qadın və Girl (Z R) vasitəsilə ata nəsil (Peyğəmbər) davamlı edir. Lakin ərəblər kişi qəbul ifadə Nəvəsinin ad qarşı bir şey deyə bilmədi. Ərəblər bu gün cahil: Niyə Yəmən Al Səud dilxor edir? Hətta uşaqlar onlara edə bilər? Allahın bütün qaçar Messenger üçün İmam Həsən nəslindən Hassan kimi Houthi ya Hüseyn idi zaman və ya ədalətsizlik üzərində təsiri və tələb şərt elan forma. Amma bütün insanların çoxu, Yemen Zaydi İmam Həsən və Zaid uşaqlar olduğunu bilirik. Şəhid İmam Hüseyn Zaid oğulları idi, onlar İranda daha çoxdur. İran və Yəmən buna görə əmiuşağı var. Surah Al-Kövsər vəd Allahın, böyük Messenger şərh və nəsil Bu müxtəliflik. zaman və bu dəfə belə cahil ərəblərin tərəfində tikan. Al-Saud, özlərini müsəlman, qəzəbli surəsi Kövsər təfsiri və Yemenis çünki İmam Həsən və İmam Hüseyn, düşmən dəstək İranlılar Quran kitab bütün vaxt, belə ki, biz Işıl və zaman bilirik. Eyni sirləri ki, bir min dörd yüz il əvvəl, İmam Həsən və İmam Hüseyn, və sirləri Məhəmməd Kitab və qulaqlarına Ali deyilir qulaq peyğəmbər və Fatimə Zəhra: kitab Fatemiyeh olan, və hər kəs üçün deyil. Quran İmam Əli və İmam Həsən və İmam Hüseyn əmri Peyğəmbər çox doğum idi. İslam Nation Sports Səud Palatasının və etibarsızlıq və müharibə və terror insanlar üçün İslam təbiət kimi, sülh və xeyir-dua idi. Səudiyyəlilər İmam Əli və İmam Həsən və İmam Hüseyn kimi, ölümlə təhdid və idarə edə bilməz, çünki demons yazmayıblar Lakin, ürəkləri və yer qazandı.