X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۱ نظر(0)

شهدا و جانبازان جهانی نباید رها شوند.

سه هزار نفر از مسلمانان، در یک حمله ارتش میانمار کشته شدند! آیا کسی هست که به خانواده های آنان رسیدگی کند؟ یا به مجروحان آن ها کمک رسانی نماید. از نظر ما بنیاد شهید ایران باید شهدا و جانبازان جهانی را، مانند شهدا و جانبازان ایرانی، تحت پوشش قرار دهد. زیرا آنها برای تمدن اسلامی شهید، و در راه خدا کشته شده اند. آنها میتوانستند مثل هزاران مسلمان چینی! یا هندی به دین هندی و بودایی ملحق شوند، نه تنها عزت و مقام و شوکت پیدا کنند، بلکه از آنها بعنوان ابزار تبلیغات استفاده شود، و هر روز در یک سفر و گردش باشند! و میهمان بودائیانی شوند که به شکرانه این کار، در مقابل توتم ها و بت های خودشان قربانی می کنند! و صدقه می دهند. اما آنها دین خدا را ترجیح دادند، و براین امر استقامت کردند تا کشته شدند. طبق نص صریح قران، کسانی که در راه خدا مقاومت کرده و کشته می شوند، مرده نیستند بلکه زنده هستند و نزد خدا روزی دارند. به تبع کسانی که در این راه زخمی شدند، یا تا مرز مرگ رفته اند، دست کمی از شهدا ندارند، بلکه شهید زنده هستند. لذا در اینکه کشته شدگان میانمار هم، مانند کشته شدگان حزب الله یا نوارغزه، شهید محسوب می شوند، اصلا نباید شک کرد. لکن سازو کار کمک به آنها چگونه باشد؟ این امر بسیار روشن است که: انتقام خون آنها و رسیدگی به وضعیت بازماندگان شان، به عهده ولی امر مسلمین می باشد. وقتی گفته می شود: ولی امر مسلمین منظور ولی امر شیعیان، یا اهل سنت نیست بلکه همه مسلمانان، مخصوصا آنهاییکه در راه اسلام جانفشانی کرده اند. لذا فرقی نمی کند که مدعی: ولی امر بودن چه کسی باشد: آنکه در ریاض نشسته و خود را خادم الحرمین می داند! یا آنکه در الازهر است و مدعی: هدایت جهان به سوی اسلام است. چه آنکه در نجف یا اسلام اباد و قم و تهران هست. به همین جهت مثلا در ایران، بنیاد شهید زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است. زیرا خون شهیدان بالاترین ارزش در اسلام است، و کسی باید از آن پاسداری کند که: به همه ارزشهای اسلام پایبند باشد. و در این امر نباید ملی گرایی و قومیت دخالت کند، مثلا بگویند شهدای ایران! بله رئیس جمهور و یا دولت و مجلس ایران یا هر کشور دیگری ، میتوانند این موضوع را ادعا کنند، چون متعلق به یک مرز هستند، و ادعای جهانی ندارند. اما کسی که ولی امر مسلمین است، این به معنی آنست که توانایی دارد: به تمام مسلمین رسیدگی و از انان سرپرستی، و بر آنان ولایت داشته باشد. البته طبیعی است که به تنهایی، همه این امور را نمیتواند و نباید برعهده بگیرد، بلکه باید در راس هدایت و کنترل: این موضع باشد. در جهانی که هرم سازمانی مشخصی دارد، باید از همان سازوکار ها استفاده شود. مثلا در سازمان ملل، کمیته ای به عنوان رسیدگی به: امور شهدا و جانبازان ایجاد شود. همانطور که برای پناهندگان، این موضوع مورد توجه بوده و: کمیساریای عالی پناهندگان وجود دارد. حتی اشکالی هم ندارد که این بنیاد یا کمیساریا، برای همه ادیان و همه انسان ها باشد(مانند شهدای سیاهپوست یا سرخپوست). و در سرشاخه اسلامی، این موضوع مورد بحث قرار گیرد. اگر در سازمان ملل قدرتی ندارند، در سازمان کنفرانس اسلامی باید چنین موضوعی باشد، و سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به: شهدا و جانبازان اسلامی احساس مسئولیت نماید. خلا وجود چنین تشکیلاتی را، در جنگ عرسال می بینیم که: شهدایی از ایران هست، که به خانواده های آنان رسیدگی بیشتری می شود. حتی در مبادله جنگی، یکی از آنها که توسط لبنان باید تحویل گرفته شود، شهید سربریده ایرانی است. که نشان می دهد اهمیت شهدای ایران، دیگران را تحت الشعاع قرار داده، و این امر باید اصلاح شود.

World martyrs and veterans should not be abandoned.

Three thousand Muslims killed in a Myanmar army attack! Is there anyone to handle their families? Or help the wounded. In our view, the Iranian Martyrs Foundation should cover martyrs and veterans of the world, such as Iranian martyrs and veterans. Because they are martyred for Islamic civilization, and they are killed in God's cause. They could have been like thousands of Chinese Muslims! Or Indian to join Indian and Buddhist religion, not only to find dignity and glory, but to use them as a means of advertising, and to travel every day! And the guests of the Buddhists who sacrifice themselves for their totems and idols, thank you! And charity. But they preferred God's religion, and they stood firm until they were killed. According to the Quran, those who resist and die in the cause of God are not dead, they are alive and have a day with God. As a result of those wounded in this way, or to the frontier of death, there are few martyrs, but martyrs alive. Therefore, the deaths of Myanmar, such as those killed in Hezbollah or Gaza Strip, are martyred, should not be doubted at all. But how can they help them? It is very clear that: The revenge of their blood and the treatment of their survivors is the responsibility of the Muslims. When it is said: But the Muslims do not mean the Shi'a or Sunnis, but all Muslims, especially those who have surrendered in Islam. It does not matter, then, that the claimant: Who is the one who is in charge: who is sitting in Riyadh and considers himself a servant of Al-Hurman! Or who is in al-Azhar, claiming to lead the world towards Islam. Whether it is in Najaf or Islamabad, Qom and Tehran. For this reason, for example, in Iran, the martyr Foundation is under the direct supervision of the Supreme Leader. Because the blood of the martyrs is the highest value in Islam, and one must protect it: to adhere to all the values ​​of Islam. And in this case nationalism and ethnicity should not interfere, for example, say that the martyrs of Iran! Yes, the president or the government and parliament of Iran, or any other country, can claim this because they belong to a border and do not have a universal claim. But whoever is the ruler of the Muslims, this means that he has the ability to: take care of all the Muslims, and oversee them, and have authority over them. It is, of course, natural that alone can not and can not take all of these things, but must be at the head of control and control: this is the position. In a world where a pyramid has a specific organization, the same mechanisms should be used. For example, in the United Nations, a committee will be set up to deal with: Martyrs and Veterans Affairs. As for refugees, this issue is being addressed: there is the UNHCR. It is even not a problem for the Foundation or Commissariat to be for all religions and all human beings (such as Black or Indian martyrs). And in the Islamic chapter, this issue will be discussed. If they do not have the power of the United Nations, this should be the case in the Organization of the Islamic Conference, and the OIC will feel responsible to: Islamic martyrs and veterans. In the Arsal War, we see the vacuum of such an organization: there are martyrs from Iran, whose families are being treated more deeply. Even in the war exchange, one of them to be handed over by Lebanon is an Iranian martyr. Which indicates that the importance of martyrs in Iran has overshadowed others, and that this should be corrected.

ولا ينبغي التخلي عن الشهداء العالميين وقدامى المحاربين.

ثلاثة آلاف مسلم قتلوا في هجوم الجيش الميانماري! هل هناك أي شخص للتعامل مع أسرهم؟ أو مساعدة الجرحى. وفي رأينا أن مؤسسة الشهداء الإيرانيين ينبغي أن تغطي الشهداء والمحاربين القدماء في العالم، مثل الشهداء الإيرانيين والمحاربين القدامى. لأنهم استشهدوا للحضارة الإسلامية، وقتلوا في قضية الله. كان يمكن أن يكون مثل الآلاف من المسلمين الصينيين! أو الهندي للانضمام إلى الدين الهندي والبوذي، وليس فقط للعثور على الكرامة والمجد، ولكن لاستخدامها كوسيلة للدعاية، والسفر كل يوم! وضيوف البوذيين الذين التضحية أنفسهم لطوطمهم والأصنام، وذلك بفضل هذا! والجمعيات الخيرية. لكنهم يفضلون دين الله، وقفت ثابتة حتى قتلوا. وفقا للقرآن، أولئك الذين يقاومون ويموتون في سبيل الله ليسوا ميتين، هم على قيد الحياة ويكون يوم مع الله. ونتيجة للجرحى بهذه الطريقة، أو إلى حدود الموت، هناك عدد قليل من الشهداء، ولكن شهداء أحياء. ولذلك، فإن استشهاد موت ميانمار، مثل القتلى في حزب الله أو قطاع غزة، لا ينبغي أن يكون موضع شك. ولكن كيف يمكن أن تساعدهم؟ ومن الواضح جدا أن: الانتقام من دمهم ومعالجة الناجين هم من مسؤولية المسلمين. عندما يقال: ولكن المسلمين لا يعنيون الشيعة أو السنة، ولكن كل المسلمين، وخاصة أولئك الذين استسلموا في الإسلام. ولا يهم، بعد ذلك، أن المطالب: من هو المسؤول: الذي يجلس في الرياض ويعتبر نفسه خادما للهرمان! أو من هو في الأزهر، مدعيا أن يقود العالم نحو الإسلام. سواء كان ذلك في النجف أو إسلام آباد، قم وطهران. ولهذا السبب، على سبيل المثال، في إيران، تخضع مؤسسة الشهيد للإشراف المباشر من المرشد الأعلى. لأن دماء الشهداء هو أعلى قيمة في الإسلام، ويجب على المرء أن يحميها: التمسك بكل قيم الإسلام. وفي هذه الحالة يجب ألا تتدخل النزعة القومية والإثنية، على سبيل المثال، أن شهداء إيران! نعم، يمكن للرئيس أو الحكومة والبرلمان الإيراني، أو أي بلد آخر، أن يدعي ذلك لأنهم ينتمون إلى حدود وليس لديهم مطالبة عالمية. ولكن من هو حاكم المسلمين، وهذا يعني أنه لديه القدرة على: رعاية جميع المسلمين، والإشراف عليها، ولها سلطة عليها. وبطبيعة الحال، من الطبيعي أن وحدها لا يمكن ولا يمكن أن تتخذ كل هذه الأمور، ولكن يجب أن يكون على رأس الاتجاه والسيطرة: هذا هو الموقف. في عالم حيث الهرم له منظمة محددة، ينبغي استخدام نفس الآليات. على سبيل المثال، في الأمم المتحدة، سيتم إنشاء لجنة للتعامل مع: الشهداء وشؤون قدامى المحاربين. وفيما يتعلق باللاجئين، يجري تناول هذه المسألة: هناك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. حتى انها ليست مشكلة للمؤسسة أو المفوضية لتكون لجميع الأديان وجميع البشر (مثل الشهداء السود أو الهنود). وفي الفصل الإسلامي، ستناقش هذه المسألة. وإذا لم تكن لديهم سلطة الأمم المتحدة، فإن ذلك ينبغي أن يكون هو الحال في منظمة المؤتمر الإسلامي، وستشعر منظمة المؤتمر الإسلامي بالمسؤولية تجاه: الشهداء والمحاربين القدامى. في حرب عرسال، نرى فراغ هذه المنظمة: هناك شهداء من إيران، الذين يتم التعامل مع عائلاتهم بشكل أعمق. حتى في التبادل الحربي، أحدهم ليتم تسليمه من قبل لبنان هو شهيد إيراني. مما يدل على أن أهمية الشهداء في إيران قد طغت على الآخرين، وأنه ينبغي تصحيح ذلك.

Dünya şəhidləri və qaziləri tərk edilməməlidir.

Myanma ordusunun hücumunda 3 min müsəlman öldürüldü! Ailələrini idarə etmək üçün hər kəs varmı? Və ya yaralılara kömək edin. İran Şəhidlər Vəqfimiz, şəhidlər və İran şəhidləri və qaziləri kimi dünyanın qazilərini əhatə etməlidir. Çünki İslam mədəniyyəti üçün şəhid olduqları üçün Allahın əmrində öldürüldü. Onlar Çinli müsəlmanlar kimi ola bilərdi! Və ya hind və buddist dinə qoşulmaq üçün yalnız hörmət və şöhrət tapmaq üçün deyil, onları bir reklam vasitəsi kimi istifadə etmək və hər gün səyahət etmək! Totemlər və bütlərə görə özlərini qurban verən buddistlərin qonaqları, sizə təşəkkür edirəm! Və xeyriyyəçilik. Lakin onlar Allahın dinini seçdilər və öldürülənə qədər möhkəm durdular. Qurana görə, Allah yolunda müqavimət göstərən və öləcək olanlar ölməzlər, canlıdırlar və Allahla bir gün var. Bu şəkildə yaralananların, ya da ölüm sərhədinin nəticəsi olaraq, şəhidlər çox azdır, şəhidlər də var. Buna görə Hizbullah və ya Qəzza zolağında öldürülən Myanmarın şəhidləri şəhid edilir, heç şübhə edilməməlidir. Amma necə kömək edə bilərlər? Çox aydındır ki, onların qanlarının intikamı və xilas olanların müalicəsi müsəlmanların məsuliyyətidir. Məlum olduğu zaman: Müsəlmanlar, Şiə və Sünni deyil, bütün müsəlmanları, xüsusilə İslamda təslim olanları ifadə edirlər. O iddiaçıya vacib deyildir: məsul olan kimdir: Riyadda oturan və özünü Həsənin xidmətçisi hesab edir! Yoxsa al-Azharda olan, dünyayı İslama yönəldən iddia. Nəcəfdə, İslamabadda, Qumda və Tehranda olsun. Buna görə, məsələn, İranda Şəhid Vəqfi Ali Rəhbərin birbaşa nəzarəti altındadır. Çünki şəhidlərin qanı İslamda ən yüksək dəyərdir və onu qoruya bilməli: İslamın bütün dəyərlərinə riayət etməlidir. Bu vəziyyətdə milliyyətçilik və etnik mənsubiyyət, məsələn, İran şəhidlərini müdaxilə etməməlidir! Bəli, İranın prezidenti və ya hökuməti və parlamenti və ya başqa bir ölkə bunu iddia edə bilərlər, çünki onlar bir sərhədi tərk edir və universal bir iddia yoxdur. Amma müsəlmanların hökmdarı kimdirsə, o deməkdir ki, o, bütün müsəlmanlara qayğı göstərmək, onlara nəzarət etmək və onlara hakim olmaqdır. Əlbəttə ki, təbii ki, təkcə bu şeylərin hamısını ala bilmir və qəbul edə bilməz, lakin nəzarət və nəzarətin başında olmalıdır: bu, mövqeyidir. Bir piramidin xüsusi bir təşkilata sahib olduğu bir dünyada eyni mexanizmlərdən istifadə edilməlidir. Məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Şəhid və Qazi İşləri ilə məşğul olmaq üçün bir komitə yaradılacaq. Qaçqınlara gəldikdə, bu məsələyə baxılır: BMT QAK-ı. Vətyət və ya Komissarlığa bütün dinlər və bütün insanlara (Qara və ya Hindistanlı şəhidlər kimi) aid olmağın problemi yoxdur. İslam fəslində bu məsələ müzakirə olunacaq. Əgər onlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gücünə malik deyilsə, bu, İslam Konfransı Təşkilatında olmalıdır və İKT məsuliyyət daşıyacaq: İslam şəhidləri və qazi. Arsal müharibəsində biz belə bir təşkilatın vacumunu görürük: ailələrindən daha dərindən müalicə olunan İrandan şəhidlər var. Hətta döyüş müharibəsi dövründə Livan tərəfindən ələ keçiriləcək biri də İran şəhididir. İrandakı şəhidlərin əhəmiyyəti başqalarını gölgələşdirdiyini və bunun da düzəldilməsini göstərir.

 

تسخیر واشنگتن  تنها با موج انسانی.

قرار است از امروز تظاهرات سراسری: در آمریکا به مدت ده روز آغاز شود، که قصد اصلی آن تسخیر واشنگتن و: پایین کشیدن ترامپ می باشد. به  گزارش آسوشيتدپرس، اين راهپيمايي‌هاي اعتراضي از شهر شارلوتزويل در: ايالت ويرجينيا شروع و چهارشنبه آينده به واشنگتن خواهد رسيد. البته مدتی است که استیضاح ترامپ مطرح است، ولی کاری از دست دولتی ها بر نمی آید! زیرا که سیستم حکومتی آمریکا نظامی و: مبتنی بر ارتش و سازمان های اطلاعاتی ضد مردمی است. از زمان جنگهای داخلی جنوب و شمال، مشخص شد که حکومت در آمریکا جز: با کشتار مردم بومی و خودی! ادامه نمی یابد. و کسانی که در کشتار سرخپوستان، تجربیات زیادی بدست آورد بودند از این تجربیات: برای کشتار سیاهپوستان و سفید پوستان هم استفاده کردند! از نظر آنها همه مردم آمریکا باید کشته شوند! شعارشان این بود که آمریکایی خوب، یک آمریکایی مرده است! همان شعاری که در مورد سرخپوست ها و یا سیاهپوست ها می دادند. استراتژی آنها هم به همین منوال بوجود آمد: یعنی سرخپوستها را کشتند، تا زمین های آنها راصاحب شوند. لذا یک سرخپوست خوب باید می مرد. بعد نوبت سیاهپوستها رسید! آنها را به دلیل همدلی با سیاهپوستان، مورد هجوم قرار دادند و: لذا سیاه پوست حوب هم سیاهپوست مرده شد. بالاخره نوبت به سفید پوستان رسید: هر سفید پوستی که: یک سیاهپوست یا سرخپوست را نکشته باشد، حامی آنها است! و اینجا بود که گفتند: آمریکایی خوب هم، یک آمریکایی مرده است: و شعار دیگری را هم مطرح کردند: تا آن را تقویت کند: بکش تا زنده بمانی! اکنون ترامپ بعد از اوباما، همه این سناریو ها را تکرار کرد و: چهره نژادپرست خود را نشان داد. به همین دلیل با مقاومت این سه گروه مواجه شده است. حالا منطق بکش تا زنده بمانی! شروع شده اگر ترامپ موفق شود، تا آخر ادامه میدهد و: همه مخالفان خود را از می کشد. اما اگر این سه گروه در مقابل ترامپ ایستادگی کنند، در واقع در مقابل ته مانده های: نژادپرستان آمریکایی قد علم کرده اند. و باید که تردید نکنند و به راه خود ادامه دهند. برای درک اهمیت این موضوع، باید دانست که آمریکا دوران جدیدی را آغاز می کند: که در آن نقش رهبران فعلی کاهش می یابد. در واقع یک انقلاب خاموش را از سر می گذراند. تقریبا یک نهضت ضد میلیتاریستی، در حال شکل گرفتن است که: دیگر ترسی از پلیس مخفی و یا: پلیس و نظامی آشکار ندارد! چه در قالب اف بی آی باشد یا: سازمان سیا و پنتاگون. این نظام جدید بر گرفته از: حرکت مردمی ایران در زمان شاه است. در حالیکه رژیم شاه تا دندان مسلح بود، همه ابر قدرتها پشتیبان او بودند، هیچ راه مقابله نظامی تصور نمی شد: زیرا در هر حرکت نظامی، دست برتر با رژیم شاه و ساواک بود. از اینرو مردم ایران نافرمانی مدنی همگانی را برگزیدند، که روش درستی هم بود. البته شاه بزودی تسلیم نشد، وی دستور کشتار وسیع مردم در 15خرداد1342 و: 17شهریور 1357 را صادر کرد. در اولی، مردم ادامه ندادند و قیام ترسید و سرکوب شد. اما در دومی مردم بی باک شدند و: ترس از خود نشان ندادند و: راه نافرمانی و تظاهرات میلیونی را ادامه دادند: تا به پیروزی رسیدند. آمریکایی ها هم یکبار در نهضت ضد وال استریت، یا قیام 99درصدی شرکت کردند، ولی ازحملات و کشتار اف بی آی ترسیدند، و ادامه ندادند تا فراموش شد! اما این بار باید همه جور وسایل را، باخود همراه داشته باشند! تا  مانند بهمن در برف، با هر متر عبور از ایالت ویرجینیا، بزرگتر و بیشتر شوند! و مانند صاعقه بر کاخ سفید فرود آیند و: کار را یکسره کنند. با این کار تازه دوران ازادی آنها شروع می شود! و51ایالت در زیر چکمه های: افرادی مثل ترامپ له نخواهد شد.

Conquer Washington with the Human Wave.

Today's national demonstrations are set to begin in the United States for ten days, with the main intention of conquering Washington: lowering the tramp. According to the Associated Press, these protest rallies will begin in Charlottesville, Virginia, and will arrive in Washington on Wednesday. Of course, there is a time when Tramp's interrogations are on the table, but nothing goes to the hands of the government! Because the US military system is: military-based and anti-popular intelligence agencies. Since the civil wars in the south and north, it became clear that the government in America, with the killing of indigenous people and insiders! Will not continue. And those who got a lot of experience in the killing of the Indians used these experiences: to kill black and white people! In their view, all American people must be killed! His motto was that a good American is an American dead! The same slogan as the Indians or the Blacks. Their strategy was the same: they killed the Indians, so that their lands could be hailed. So a good Indian should die. Then the black turn came! They were attacked because of sympathy with the blacks, and so the black black hood was dead. Eventually the whites came: Any white skin that did not kill a black man or an Indian is a supporter! And it was here that they said: "A good American is also an American dead: and they put forward another slogan: to strengthen it: Kill to stay alive!" Now Trump, after Obama, repeated all of these scenarios and showed his racist face. For this reason, they face the resistance of these three groups. Now logic to stay alive! Started If Trump succeeds, he continues until the end: and he will kill all his opponents. But if these three groups resist the tramp, they are really against the remains of American racists. And they should not hesitate and continue their journey. To understand the importance of this, we need to know that the United States is launching a new era in which the role of current leaders is reduced. In fact, it is a silent revolution. Almost an anti-militaristic movement is taking shape: it's no longer afraid of the secret police or: it's obvious to the police and military! Whether in the FBI or CIA and Pentagon. This new system is based on: the popular movement of Iran during the Shah's time. While the Shah's regime was armed with teeth, all the superpowers supported him, there was no way to fight the military, because in any military move he was superior to the Shah and Savak regime. Therefore, the people of Iran elected civil disobedience, which was the right method. Of course, the Shah soon did not give up, he ordered the mass killing of the people on June 15, 1993 and on September 17, 1979. At first, people did not continue, and the uprising was feared and suppressed. But in the latter, the people were fearless and: they were not afraid of themselves: and they continued the path of disobedience and a millionth demonstration: they came to victory. The Americans also once participated in the anti-Wall Street movement, or a 99% uprising, but they feared the FBI's assassinations and killings, and did not continue to be forgotten! But this time they have to bring all kinds of equipment together! Make it bigger and bigger like a avalanche in the snow, every mile across the state of Virginia! And like a lightning strike, they will land on the White House and do nothing. With this new release begins their release! And 51 states under the boots: people like trump will not be crushed.

قهر واشنطن مع الموجة البشرية.

ومن المقرر أن تبدأ المظاهرات الوطنية اليوم في الولايات المتحدة لمدة عشرة أيام، مع النية الرئيسية لقهر واشنطن: خفض المشدود. وذكرت وكالة انباء الاسوشيتد برس ان مظاهرات الاحتجاج ستبدأ فى شارلوتسفيل بولاية فرجينيا وستصل الى واشنطن يوم الاربعاء. بطبيعة الحال، هناك وقت عندما استجواب ترامب على الطاولة، ولكن لا شيء يذهب إلى أيدي الحكومة! لأن النظام العسكري الأمريكي هو: وكالات المخابرات العسكرية ومعارضة شعبية. منذ الحروب الأهلية في الجنوب والشمال، أصبح من الواضح أن الحكومة في أمريكا، مع قتل السكان الأصليين والمطلعين! لن تستمر. وأولئك الذين حصلوا على الكثير من الخبرة في قتل الهنود استخدمت هذه التجارب: لقتل الناس الأسود والأبيض! في رأيهم، يجب أن يقتل جميع الشعب الأمريكي! كان شعاره أن أمريكية جيدة هي أمريكية ميتة! نفس الشعار مثل الهنود أو السود. كانت استراتيجيتهم هي نفسها: قتلوا الهنود، حتى يمكن الإشادة بأراضيهم. لذا يجب أن يموت الهندي جيد. ثم جاء بدوره الأسود! تعرضوا للاعتداء بسبب التعاطف مع السود، وهكذا كان غطاء أسود أسود ميت. في نهاية المطاف جاء البيض: أي الجلد الأبيض الذي لم يقتل رجل أسود أو هندي هو مؤيد! وكانوا هنا يقولون: "أميركي جيد، أمريكان ميت". وطرحوا شعارا آخر: تقويته: قتلوا للبقاء على قيد الحياة! الآن ترامب، بعد أوباما، كرر كل هذه السيناريوهات وأظهر وجهه العنصري. ولهذا السبب، فإنهم يواجهون مقاومة هذه المجموعات الثلاث. الآن المنطق للبقاء على قيد الحياة! بدأت إذا نجح ترامب، فإنه يستمر حتى النهاية: وسوف يقتل كل خصومه. ولكن إذا كانت هذه المجموعات الثلاث تقاوم المشاة، فهي حقا ضد بقايا العنصريين الأميركيين. وينبغي ألا يترددوا ويواصلون رحلتهم. ولفهم أهمية ذلك، نحتاج إلى أن نعرف أن الولايات المتحدة تطلق حقبة جديدة ينخفض ​​فيها دور القادة الحاليين. في الواقع، إنها ثورة صامتة. تتشكل تقريبا حركة معادية للعسكرية: لم يعد يخاف من الشرطة السرية أو: من الواضح للشرطة والجيش! سواء في مكتب التحقيقات الفدرالي أو وكالة المخابرات المركزية والبنتاجون. ويستند هذا النظام الجديد إلى: الحركة الشعبية لإيران خلال زمن الشاه. وبينما كان نظام الشاه مسلحا بالأسنان، فقد دعمته جميع القوى العظمى، ولم تكن هناك وسيلة لمحاربة الجيش، لأنه في كل خطوة عسكرية، كان متفوقا على نظام الشاه وسافاك. لذلك، انتخب شعب إيران العصيان المدني، الذي كان الأسلوب الصحيح. وبطبيعة الحال، لم يتخلى الشاه قريبا، فأمر بالقتل الجماعي للشعب في 15 يونيو / حزيران 1993 وفي 17 سبتمبر / أيلول 1977. في البداية، لم يستمر الناس، وكان يخشى الانتفاضة وقمعها. ولكن في هذا الأخير، كان الناس خائفون: ولم يكنوا خائفين من أنفسهم: واستمروا في طريق العصيان والتظاهر المليون: جاءوا إلى النصر. كما شارك الأميركيون مرة واحدة في حركة مكافحة وول ستريت، أو انتفاضة 99٪، ولكنهم يخشون اغتيال مكتب التحقيقات الفدرالي والقتل، ولم يستمر النسيان! ولكن هذه المرة لديهم لجلب جميع أنواع المعدات معا! جعلها أكبر وأكبر مثل الانهيار في الثلج، كل ميل في جميع أنحاء ولاية فرجينيا! ومثل الضربة البرقية، سيهبطون على البيت الأبيض ولا يفعلون شيئا. مع هذا الإصدار الجديد يبدأ إطلاق سراحهم! و 51 دولة تحت الأحذية: الناس مثل الترامبول لن يتم سحقهم.

Vaşinqtonu insan dalğası ilə qovuşdur.

Bugünkü milli nümayişlər ABŞ-da on gündən başlayaraq Vaşinqtonu fəth etmək niyyətindədir: trampu aşağı salır. Associated Press-in verdiyi məlumata görə, bu etiraz aksiyaları Charlottesville, Virginia şəhərində başlayacaq və Çəənbə günü Vaşinqtona gələcək. Əlbəttə ki, Trampun sorgularının masada olduğu bir vaxt var, lakin heç bir şey hökumətin əlinə keçmir! ABŞ hərbi sistemi: hərbi əsaslı və anti-populyar kəşfiyyat orqanlarıdır. Cənub və şimaldakı vətəndaş müharibələrindən bəri, Amerika hökumətinin, yerli əhalinin vəərilərin öldürülməsi ilə aydın oldu! Davam etməyəcək. Və hindilərin öldürülməsində çox təcrübəyə sahib olanlar bu təcrübələri istifadə edirdilər: qara və ağ insanları öldürmək! Onların fikrincə, bütün Amerika xalqının öldürülməsi lazımdır! Onun şüarı yaxşı bir Amerika Amerika ölü idi! Indians və ya Blacks kimi eyni şüar. Onların strategiyası eyni idi: onlar hindilərini öldürdilər, torpaqları salamlaşdılar. Yaxşı bir yaxşı Hind öləcək. Sonra qara növbə gəldi! Qara qardaşları ilə səmimiyyətə görə hücum edildi və qara qara başlıq ölü idi. Nəhayət ağlar gəldi: qara adam və ya bir Hindli öldürməyən hər hansı bir ağ ciyər tərəfdardır! Və burada dedilər: "Yaxşı bir Amerika, bir Amerika öldü". Onlar başqa bir şüar atdılar: gücləndirmək üçün: Diri qalmaq üçün öldürün! İndi Trump, Obamanın ardından bütün bu ssenariləri təkrarladı və irqçi üzünü göstərdi. Bu səbəblə, bu üç qrupun müqaviməti ilə qarşılaşırlar. İndi sağ qalmaq üçün məntiq! Başladı Trump müvəffəq olsa, o sonuna qədər davam edir və bütün rəqiblərini öldürəcək. Amma bu üç qrup trampya qarşı çıxsa, onlar həqiqətən Amerika irqçilərinin qalıqlarına qarşıdırlar. Və onlar tərəddüd və səyahət davam etdirməlidir. Bunun əhəmiyyətini anlamaq üçün ABŞ-ın yeni rəhbərlik rolunun azaldıldığı yeni bir dövr başlamasını bilməliyik. Əslində səssiz bir inqilabdır. Hətta demək olar ki, bir anti-militarist hərəkat formalaşır: gizli polis artıq qorxmur və ya: polisə və hərbi üçün aydındır! FBI, CIA və Pentaqon olsun. Bu yeni sistem əsas götürülür: Şah dövründə İranın xalq hərəkatı. Şah rejimi dişlərlə silahlanmış olsa da, bütün böyük dövlətlər onu dəstəkləmişdilər, hərbçilərlə döyüşmək üçün bir yol yox idi, çünki hər bir hərbi hərəkətdə Şah və Savak rejimi üstün idi. Buna görə İran xalqı mülki itaətsizliyi seçdi, bu doğru üsul idi. Əlbəttə, Şah tezliklə imtina etməyib, 1993-cü il 15 iyun tarixində və 17 sentyabr 1979-cu ildə xalqın kütləvi öldürülməsinə əmr verdi. Əvvəlcə insanlar davam etmədilər və üsyanlar qorxub və bastırıldı. Lakin sonuncusu xalqı qorxmazdı və onlar özlərindən qorxmurdular və onlar itaətsizliyin yolunu və milyonlarla nümayişini davam etdirdilər: onlar qələbə qazandılar. Amerikalılar bir dəfə anti-Wall Street hərəkatında və ya 99% üsyanda iştirak etmişdilər, lakin onlar FBI-nın sui-qəsdlərindən və cinayetlərindən qorxdular və unudulmağa davam etmirdilər! Amma bu dəfə onlar hər cür avadanlıqları birlikdə gətirmək məcburiyyətindədirlər! Daha böyük və qarındakı bir uçqun kimi, Virjiniya əyalətinin hər milində daha böyük olun! Bir ildırım tətili kimi, onlar Ağ Evə enəcək və heç nə etməyəcəklər. Bu yeni azad azadlıqları ilə başlayır! Və 51 ölkənin çəkmələri altında: trampol kimi insanlar əzilməyəcək.

سيد احمد حسيني ماهيني ۵/۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۴۴ نظر(0)

در مدیریت اجتماعی، معمولا دو نوع نظریه هست: نظریه سازمان های تخت و: نظریه سازمان های هرمی. در سازمان تخت یک نفر مسئول همه است! لذا سلسله مراتب در آن وجود ندارد. اما اگر سلسله مراتب وجود داشته باشد، تبدیل به سازمان هرمی یا مخروطی میشود. اگر مشاغل یک جامعه را در نظر بگیریم، در سازمان های تخت، همه یک شغل دارند مثلا همه نظامی هستند. اما در جامعه هرمی، قاعده هرم با کشاورزان شروع می شود، بعد به صنعتگران و پیشه وران می رسد. البته اگر هرم بیش از سه طبقه ذکر شده، داشته باشد با تعاریف مختلف، بین این طبقات جایگزین می شود. مثلا کشاورزان به دو گروه دیمی و آبی تقسیم می شوند. کارگران به دو گروه: صنعتگر و تولید کننده تقسیم می شود. تولید کننده، مواد گیاهی ودامی و صنعتگر، مواد کانی فلزی و غیر فلزی را تغییر شکل می دهند. پیشه وران نیز به بخش خدمات و امور مالی تقسیم می شوند. اگر این هرم متقارن رشد کرده باشد، امور پولی ومالی از همه مجموعه ها کوچکتر است، در راس هرم بودن آن هم، نشان از حساس بودن این شغل می باشد. اما اگر نامتقارن باشد، کادر کشاورزی جای خود را با آن عوض می کند! یعنی مهاجرت روستاییان آغاز می شود تا: در سیستم جدیدی که فقط پول را می شناسد، کار کنند و جایگاه خود را در بالای هرم پیدا کنند. در نتیجه روستا ها خالی از سکنه شده و: برجها پر از جمعیت می شوند، که در روز روشن دست در جیب یکدیگر کرده، پول همدیگر را بر می دارند. رشد نا متقارن یک اسم دیگر هم دارد و آن: رشد سرطانی است. که در این صورت خطرناک بودن آن واضح تر می شود. مثلا بجای اینکه فرهنگ کار: رفتن در مزارع و سخت کار کردن، و تهیه مواد غذایی از زمین یا دام باشد، همه جوانان به این فکر سوق داده می شوند که: لباس شیک بپوشند و پشت میز بنشینند و پول بشمارند. علاوه بر اینکه تبلیغات ناجوانمردانه بانکها، در اهدا جایزه، برخی ها را به توهم ثروت یک شبه انداخته، تا از همه کار خود دست کشیده و: فقط منتظر برنده شدن میلیارد ها تومان ، دریکی از این لاتاری ها می مانند. از این جهت فرقی بین یانکهای دولتی و خصوصی نیست! بانکی که منتسب به سپاه پاسداران هست: صد جایزه یک میلیارد ریالی! میدهد. بانکها از یک جنبه دیگر دچار توهم هستند: فکر می کنند پول مردم مال آنها است، و از موقعی که پس انداز می شود، از ان استفاده می کنند! و در همه کار هم وارد می شوند. چون پول متورم در دست دارند، همه رقیبان را از بازار بیرون می کنند و: بیکاری مزمن و یاس آور ایجاد می کنند. سود آور ترین سرمایه گذاری بانکها، در ساخت و ساز: آنهم ساخت و ساز های لوکس می باشد. که این امر از یکسو باعث رشد: تجمل گرایی در بین مردم می شود، و از سوی دیگر به علت نداشتن بازار فروش، به دارایی های جامد بانکها اضافه می کنند. با توجه به تمام ضرر های ذکر شده، در پزشکی هم جراحی تنها راه: نجات از سرطان ها بدخیم است. لذا اگر بانکها اعلام ورشکستگی بکنند، و موجودیت خود را همانطور که هستند معرفی نمایند، میتوان امیدوار بود که این هرم نامتقارن، روزی به تعادل و تقارن بازگردد. برای تشخیص این بیماری میتوان گفت: که بانکداری سنتی باید تبدیل به: بانکداری اینترنتی شود. در بانکداری الکترونیکی، پول از دسترس خارج می شود و: تنها پیامک ها و تراکنش ها حرف می زنند. و وظیفه اصلی بانک را که: امانتداری است، بخوبی انجام می دهند و: از دخالت بانکها در امور بیمه و بورس و: یا رفتن به سوی بنگاهداری مانع می شود. بانکداری اینترنتی مانند: طب سنتی ، بازگشت به اصل خویش است.

Financially symmetric pyramid

In social management, there are usually two types of theories: the theory of flat organizations and: the theory of pyramid organizations. Everyone is in charge of the flat! So the hierarchy does not exist. But if there is a hierarchy, it becomes a pyramid or cone organization. If we take into account the occupations of a community, in a flat organization, they all have a job, for example, they are all military. But in pyramid society, the pyramid rule begins with farmers, then goes to craftsmen and craftsmen. Of course, if the pyramid is more than three floors, it will be replaced by different definitions, between these classes. For example, farmers are divided into dairy and blue groups. Workers are divided into two groups: artisan and producer. The manufacturer, plant material and craftsman, reshaped metallic and non-metallic minerals. Craft workers are also divided into services and finance. If this symmetric pyramid has grown, the monetary and financial affairs of all collections are smaller, at the top of the pyramid, it indicates the sensitivity of the job. But if it's asymmetrical, then the agricultural crop will change its place! That is, the villagers' migration begins: to work in a new system that only knows money, and find their place at the top of the pyramid. As a result, the villages are abandoned: the towers are full of crowds, who, in bright day, poke each other and take each other's money. An asymmetric growth has another name, and it is: cancerous growth. In that case, its danger becomes clearer. For example, instead of working culture: going to fields and working hard, and preparing food from the land or livestock, all young people are driven to: wear fashionable clothes and sit at the table and count money. In addition to the cowardly advertising of the banks, in the award ceremony, they threw some into the illusion of wealth overnight, to the point where they stopped working: just waiting for billions of tomans to win one of these titles. Therefore, there is no difference between government and private Yankees! A bank that belongs to the Revolutionary Guards: one billion rials a hundred! Gives Banks are illusory from one aspect: they think that people's money is theirs, and they use it when they are being saved! And they all come in. Because they have swollen money, they pull out all the competitors out of the market and create chronic and irregular unemployment. The most profitable investment of banks in construction: it is luxury construction. This, on the one hand, causes growth: luxuries among people, and on the other hand, due to lack of market sales, they add solid assets to banks. With all the aforementioned losses, surgery in medicine is the only way to save cancer from cancer. So, if banks introduce bankruptcy, and introduce their existence as they are, it would be hoped that this asymmetric pyramid would return to balance and symmetry. To diagnose the disease, one can say that traditional banking should become: Internet banking. In e-banking, money is out of reach, and only text messages and transactions are spoken. And the main task of the bank, which is: Trustworthy, is doing well: It prevents banks from interfering in insurance and stock markets and / or going to business. Internet banking, like traditional medicine, is back to its original.

هرم متماثل ماليا

في الإدارة الاجتماعية، هناك عادة نوعين من النظريات: نظرية المنظمات المسطحة و: نظرية المنظمات الهرمية. الجميع هو المسؤول عن شقة! وبالتالي فإن التسلسل الهرمي غير موجود. ولكن إذا كان هناك تسلسل هرمي، يصبح الهرم أو منظمة المخروط. إذا أخذنا بعين الاعتبار مهن المجتمع، في منظمة مسطحة، لديهم جميعا وظيفة، على سبيل المثال، هم جميعا العسكرية. ولكن في مجتمع الهرم، تبدأ قاعدة الهرم مع المزارعين، ثم يذهب إلى الحرفيين والحرفيين. وبطبيعة الحال، إذا كان الهرم أكثر من ثلاثة طوابق، سيتم استبدالها بتعريفات مختلفة، بين هذه الفئات. فعلى سبيل المثال، ينقسم المزارعون إلى مجموعات من منتجات الألبان والأزرق. وينقسم العمال إلى مجموعتين: الحرفيين والمنتجين. الشركة المصنعة، المواد النباتية والحرفي، إعادة تشكيل المعادن والمعادن غير المعدنية. وينقسم العمال الحرفيون أيضا إلى الخدمات والتمويل. إذا نما هذا الهرم المتماثل، والشؤون النقدية والمالية لجميع المجموعات هي أصغر، في الجزء العلوي من الهرم، فإنه يدل على حساسية الوظيفة. ولكن إذا كان غير متناظرة، ثم المحاصيل الزراعية سوف تغير مكانها! أي أن هجرة القرويين تبدأ: للعمل في نظام جديد لا يعرف سوى المال، والعثور على مكانها في أعلى الهرم. ونتيجة لذلك، يتم التخلي عن القرى: الأبراج مليئة الحشود، الذين، في يوم مشرق، كزة بعضها البعض، واتخاذ المال بعضهم البعض. نمو غير متماثل له اسم آخر، وهو: النمو السرطاني. وفي هذه الحالة، يصبح خطره أكثر وضوحا. على سبيل المثال، بدلا من ثقافة العمل: الذهاب إلى الحقول والعمل الجاد، وإعداد الطعام من الأرض أو الماشية، يتم توجيه كل الشباب إلى: ارتداء ملابس عصرية والجلوس على الطاولة والاعتماد على المال. بالإضافة إلى الإعلان الجبان للبنوك، في حفل توزيع الجوائز، وألقوا بعض في وهم الثروة بين عشية وضحاها، إلى النقطة التي توقفوا عن العمل: مجرد انتظار المليارات من تومانز للفوز واحد من هذه العناوين. لذلك، ليس هناك فرق بين الحكومة واليانكيس الخاصة! بنك ينتمي إلى الحرس الثوري: مليار ريال مئة! الكتالوج. البنوك وهمية من جانب واحد: أنهم يعتقدون أن أموال الناس هي لهم، وأنها تستخدم عندما يتم حفظها! وكلهم يأتون. ولأنهم قد تورموا المال، فإنهم يسحبون جميع المنافسين من السوق ويخلقون بطالة مزمنة وغير منتظمة. الاستثمار الأكثر ربحية من البنوك في البناء: هو البناء الفاخرة. ويؤدي ذلك، من ناحية، إلى نمو: الكماليات بين الناس، ومن ناحية أخرى، ونظرا لعدم وجود مبيعات في السوق، فإنها تضيف أصولا صلبة إلى المصارف. مع جميع الخسائر المذكورة أعلاه، والجراحة في الطب هو السبيل الوحيد لإنقاذ السرطان من السرطان. لذلك، إذا قدمت البنوك إفلاسها، وتعرض وجودها كما هي، فمن المأمول أن هذا الهرم غير المتماثل سيعود إلى التوازن والتناظر. لتشخيص المرض، يمكن للمرء أن يقول أن المصرفية التقليدية ينبغي أن تصبح: الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، والمال هو بعيد المنال، ويتم التحدث فقط الرسائل النصية والمعاملات. والمهمة الرئيسية للبنك، وهي: جديرة بالثقة، تقوم بعمل جيد: فهي تمنع البنوك من التدخل في أسواق التأمين وأسواق الأوراق المالية و / أو الذهاب إلى الأعمال التجارية. الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مثل الطب التقليدي، يعود إلى الأصل.

Maliyyə simmetrik piramida

Sosial idarəetmədə adətən iki növ nəzəriyyələr var: düz təşkilatlar nəzəriyyəsi və piramid təşkilatlarının nəzəriyyəsi. Hər kəs mənzildən məsuldur! Beləliklə, hiyerarxiya yoxdur. Lakin bir iyerarxiya varsa piramida və ya konus təşkilatı olur. Bir ictimaiyyətin, düz bir təşkilatın işini nəzərə alsaq, bunların hamısı bir işi var, məsələn, hamısı hərbi. Piramida cəmiyyətində, piramida qayda fermerlərdən başlayır, sonra sənətkarlara və sənətkarlara gedəcəkdir. Əlbəttə, əgər piramida üç mərtəbədən çoxdursa, bu dərslər arasında fərqli təriflər əvəz olunacaq. Məsələn, fermerlər süd və mavi qruplara bölünür. İşçilər iki qrupa bölünür: sənətkar və istehsalçı. İstehsalçı, bitki materialı və sənətkar, yenidən qurulmuş metal və qeyri-metal minerallar. Craft işçiləri də xidmət və maliyyə bölünür. Ancaq asimmetrik deyilsə, əkinçilik məhsulu yerini dəyişəcək! Yəni kəndlilərin köçəri başlayır: yalnız pul bilən yeni bir sistemdə işləmək və piramidin üstündə yerlərini tapmaq. Asimmetrik böyümənin başqa adı var və bunlar: kanser böyüməsi. Bu vəziyyətdə onun təhlükəsi daha aydın olur. Buna görə hökumətlə xüsusi Yankees arasında heç bir fərq yoxdur! İnqilabçı mühafizəçilərə məxsus bank: yüz milyard rial! Verir Banklar bir cəhətdən illüzivdir: onlar insanların pullarını özləri hesab edirlər və onlar xilas edildikdə onu istifadə edirlər! Və hamısı gəldi. Pulları şişirdikləri üçün bütün rəqiblərini bazardan çıxarırlar və xroniki və düzensiz işsizlik yaradırlar. Bankların tikintisində ən sərfəli investisiyalar: lüks tikinti. Bu, bir tərəfdən, böyüməyə səbəb olur: insanlar arasında dəbdəbə, digər tərəfdən, bazar satışının olmaması səbəbi ilə banklara ciddi aktivlər əlavə edirlər. Bütün yuxarıda göstərilən itkilərlə tibbdə cərrahiyyə xəəngdən xəəng saxlamaq üçün yeganə yoldur. Xəstəlik diaqnozu üçün ənənəvi bankçılıq olmalıdır: internet bankçılıq. Elektron bankçılıqda pullar əlçatmazdır və yalnız mətn mesajları və əməliyyatlar danışılır. İnternet bankçılıq, ənənəvi tibb kimi, orijinaldır.

 

راه استفاده بهینه از وام خارجی

معمولا وام خارجی یا دریافت وجه و: طلب خارجی قبل از اینکه تحقق پیدا کند! خرج می شود: یغنی دولت معادل ریالی آن را، از سیستم بانکی قرض می کند تا کسری بودجه یا: بدهی به پیمانکاران را بپردازد. اما اصل پول هرگز به نمی رسد! زیرا با موانع بسیاری از جمله سویفت مواجه هست. اگر هم همه مشکلات آن حل شده باشد، لزومی ندارد که به داخل بیاید! همانجا صرف خرید یا باز پرداخت بدهی های خارجی می شود. پس از یک طرف میتوان گفت: ایران اصلا مشکل انتقال پول نداشته، چون نیازی به این کار نبوده! و از طرف دیگر هم میتوان گفت: هنوز هم ایران نمی تواند: پول خارجی را وارد سیستم مالی داخلی کند. زیرا اراده ای برای این کار وجود ندارد. چون همه مسائل و مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، از بیرون یک شکل ولی از درون شکل دیگری است. مثلا سال ها است که همه می گویند: باید نفت از اقتصاد ایران منها شود. بیشترین شعار ها هم از سوی محالفان دولت، در همه زمان ها داده شده! ولی همان مخالفان هم وقتی به قدرت رسیدند، باز به شیر نفت چسبیدند و: کسی نتوانست اقتصاد ایران را از شیر نفت جدا کند. همه شعار های احزاب و دولت ها، موافقین و مخالفین را در طی صد سال گذشته: ایران ببینید همه مثل هم هستند! تکرار مکررات. در مورد در آمد همین نفت خام هم، شعار ها زیاد است که: همه از روی هم کپی شده اند! یکصد سال پیش گفته اند باید: خرج امور زیر بنایی شود! ولی همیشه هم خرج واردات، آنهم کالاهای لوکس شده است. حتی در وام بانکها، تمام شعار ها از: همان ابتدای تاسیس بانک شاهنشاهی، این بوده که به تولید اختصاص یابد! ولی همبشه سر از دلالی و: کار های تجاری زود بازده در آورده است. در تمام این کار ها دو دلیل اساسی است: اولا ضعف حافظه! ثانیا طمع زیاد. نمونه ضعف حافظه ها، در وعده های انتخاباتی است. علت آنهم این است که قبلا، از بیرون به موضوع نگاه می کرده،  ولی حالا داخل گود شده می بیند خبری نیست! مثلا گفتند دولت نهم و دهم با 200میلیارد دلار چه کرده؟ الان هم همین سوال از دولت یازدهم و دوازدهم هست! جواب ها هم یکنواخت است: طبق قانون بودجه عمل شده و: با تصویب مجلس هزینه شده. 200میلیارد فقط رقم روی کاغذ است، والا همه آنها قبلا هزینه شده است. درست مثل پولهای بلوکه شده ایران که ازاد شد! قبل از آن، چه طرحها و برنامه ها که اعلام نشد، ولی آمد و رفت هیچ اتفاقی هم نیافتاد. از نظر ما بهترین روش برای هزینه کرد این دلار ها، فقط اعطای یارانه ارزی است. طبق دستور اسلام، هر نوع غنیمت یا در امد ملی، باید عینا بین مردم تقسیم شود. ما در سیره پیامبر و حضرت علی و دیگر امامان، نمی بینیم که اگر غنیمتی به دست آمد، آن را دولت بردارد و بجای آن، پول یا معوض دیگری بدهد. وقتی دلار های نفتی بدون اینکه در خزانه بماند، بین مردم تقسیم شود، همه مردم صاحب دلار می شوند! برای استفاده از ان به بازار های: پولی و مالی مراجعه می کنند. یعنی همه این دلار ها دوباره به خزانه بر می گردد. لذا نظر اقتصاد دانان جدید که: مخالف یارانه هستند هم، تامین می شود. اما یک فرق اساسی اینست که: وقتی عرضه زیاد شد، قیمت کاهش پیدا می کند، و این از دو جهت به نفع اقتصاد است: یکی اینکه با کاهش برابری دلار، ارزش پول ملی بالا رفته و: تورم از بین می رود. از سوی دیگر باعث رشد مشاغل خرد : یعنی افزایش تولید و کاهش قیمت: کالاهای مصرفی هم می شود. اما روانه شدن همه آنها به خزانه، یا جیب آمریکایی ها و تولید کنندگان خارجی، درست برعکس عمل می کند: که در مدت تاسیس اوپک دیده ایم! زیرا اساس تاسیس اوپک آن بود که: دلار های نفتی در همانجا به سلاح تبدیل شود، یعنی نفت خام  صادر و اسلحه کهنه وارد شود.

The most effective way of using external loans

Usually foreign loans or receipts, and: External requests before they are realized! Spend: The government grants the government the equivalent of its rival, from the banking system to pay off the budget deficit or: debt to the contractors. But the principle of money never reaches! Because it encounters many barriers, including Swift. If all its problems are solved, it does not have to go in! The same goes for purchasing or repaying foreign debts. On the one hand, it can be said that Iran has no problem with the transfer of money because it did not need to do this! And on the other hand, it can be said that Iran cannot yet: inflate foreign currency into the domestic financial system. There is no will for this. Because all the economic or social issues are from outside, from a form, but from within, another form. For years, for example, everyone has said that oil should be minted from the Iranian economy. Most of the slogans have been given at all times by government officials! But the same opposition came to power when they came to power, and they were snatched into oil: "Someone could not separate Iran's economy from oil." All the slogans of parties and governments, opponents and dissidents over the past hundred years: Iran see everyone is the same! Repeat repeatedly. In the case of the same crude oil, there are so many slogans that have been copied! One hundred years ago they said: "Spend money under construction!" But always the cost of import, it is a luxury goods. Even in bank loans, all the slogans from the very beginning of the founding of the Imperial Bank were to be dedicated to production! But it's all about the deal, and business has come a long way. In all of this, there are two basic reasons: firstly, memory weakness! Secondly, great greed. A sample of memory weaknesses is on election promises. The reason for this is that he was looking at the subject from the outside before, but now he sees that he does not know. For example, did the ninth and tenth governments pay $ 200 billion? Now the same question is from the eleventh and twelfth government! The answers are even: according to the budget law: it is passed by parliament. 200 billion is just a figure on paper, and above all they have already been spent. Just like the blocked money of Iran that got rid of! Before that, what plans and plans were not announced, but came and went, nothing happened. In our view, the best way to spend these dollars is to grant the currency subsidy. According to Islam's command, any kind of booty or nationality must be divided equally among the people. We do not see in the mode of the Prophet, Ali and other Imams, if the richness is achieved, take it out of the state and give it another, instead of money. When oil dollars, without being in the treasury, are divided among the people, all the people who own the dollar! To use it, go to the financial and monetary markets. That is, all these dollars go back to the treasury. Therefore, the views of new economists who are opposed to subsidies are also provided. But a fundamental difference is that when supply rises, prices fall, and this is in two respects to the benefit of the economy: one, with the dollar depreciating, the value of the national currency has risen: inflation is going away. On the other hand, the growth of micro-businesses: increasing production and lowering prices: consumer goods also. But they all go into the treasury, or the pockets of Americans and foreign producers, just the opposite: we have seen during the OPEC establishment! Because OPEC's founding basis was that: oil dollars would be turned into weapons, ie, exported oil and weapons.

الطريقة الأكثر فعالية لاستخدام القروض الخارجية

عادة القروض أو المقبوضات الأجنبية، و: طلبات خارجية قبل أن تتحقق! الإنفاق: الحكومة تمنح الحكومة ما يعادل منافستها، من الجهاز المصرفي لتسديد العجز أو: دفع المقاول للديون. ولكن مبدأ المال لا يصل أبدا! لأنه يواجه العديد من الحواجز، بما في ذلك سويفت. إذا تم حل جميع مشاكلها، فإنه لا يجب أن تذهب في! وينطبق الشيء نفسه على شراء أو سداد الديون الخارجية. فمن ناحية، يمكن القول إن إيران ليس لديها مشكلة في تحويل الأموال لأنها لم تكن بحاجة إلى القيام بذلك! ومن ناحية أخرى، يمكن القول إن إيران لا تستطيع حتى الآن: تضخيم العملة الأجنبية في النظام المالي المحلي. ليس هناك إرادة لهذا. لأن جميع القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية هي من الخارج، من شكل، ولكن من الداخل، شكل آخر. لسنوات، على سبيل المثال، قال الجميع أن النفط يجب أن يكون سكر من الاقتصاد الإيراني. وقد أعطيت معظم الشعارات في جميع الأوقات من قبل المسؤولين الحكوميين! لكن المعارضة نفسها جاءت إلى السلطة عندما جاءوا إلى السلطة، وتم اختطافهم للنفط: "لم يستطع أحد أن يكسر الاقتصاد الإيراني من النفط". كل شعارات الأحزاب والحكومات والمعارضين والمنشقين على مدى السنوات المائة الماضية: إيران ترى الجميع هو نفسه! كرر مرارا وتكرارا. في حالة نفس النفط الخام، هناك الكثير من الشعارات التي تم نسخها! قبل مائة عام قالوا: "إنفاق المال تحت الإنشاء!" ولكن دائما تكلفة الاستيراد، بل هو السلع الفاخرة. حتى في القروض المصرفية، وجميع الشعارات من بداية تأسيس البنك الإمبراطوري كانت مخصصة لإنتاج! ولكن كل شيء عن الصفقة، والأعمال قد قطع شوطا طويلا. هناك سببان أساسيان في كل هذا: أولا، ضعف الذاكرة! ثانيا، جشع عظيم. وهناك عينة من نقاط الضعف في الذاكرة على وعود الانتخابات. والسبب في ذلك هو أنه كان ينظر إلى الموضوع من الخارج من قبل، لكنه الآن يرى أنه لا يعرف. على سبيل المثال، هل دفعت الحكومتان التاسعة والعاشرة 200 مليار دولار؟ الآن السؤال نفسه هو من الحكومة الحادية عشرة والثانية عشرة! الإجابات حتى: وفقا لقانون الميزانية: يتم تمريرها من قبل البرلمان. 200 مليار دولار هو مجرد رقم على الورق، وفوق كل شيء تم إنفاقها بالفعل. تماما مثل الأموال المحظورة من إيران التي تخلصت من! قبل ذلك، ما خطط وخطط لم يعلن، ولكن جاء وذهب، لم يحدث شيء. وفي رأينا أن أفضل طريقة لإنفاق هذه الدولارات هي منح إعانة العملة. ووفقا لقيادة الإسلام، يجب تقسيم أي نوع من الغنائم أو الجنسية بالتساوي بين الشعب. نحن لا نرى في وضع النبي وعلي والأئمة الآخرين، إذا تم تحقيق الثراء، اخراجها من الدولة واعطائها آخر، بدلا من المال. عندما تنقسم الدولارات النفطية، دون أن تكون في الخزانة، بين الناس، كل الناس الذين يملكون الدولار! لاستخدامها، انتقل إلى الأسواق المالية والنقدية. أي أن كل هذه الدولارات تعود إلى الخزانة. ولذلك، تقدم أيضا آراء الاقتصاديين الجدد الذين يعارضون الإعانات. ولكن الفارق الأساسي هو أنه عندما يرتفع العرض، تنخفض الأسعار، وهذا في جانبين لصالح الاقتصاد: واحد، مع انخفاض قيمة الدولار، ارتفعت قيمة العملة الوطنية: التضخم سيزول. من ناحية أخرى، فإن نمو الشركات الصغيرة: زيادة الإنتاج وخفض الأسعار: السلع الاستهلاكية أيضا. لكنهم جميعا يذهبون إلى الخزانة، أو جيوب الأميركيين والمنتجين الأجانب، على العكس تماما: لقد رأينا أوبك خلال هذه الفترة! لأن الأساس الأساسي لمنظمة أوبك هو: تحويل الدولار النفطي إلى أسلحة، أي تصدير النفط والأسلحة.

Xarici kreditlərin istifadəsinin ən təsirli yolu

Ümumiyyətlə xarici kreditlər və ya daxilolmalar və: Xaricdə istəklər əvvəl həyata keçirilir! Xərcləyin: Hökumət hökumətin rəqibinə, bank sistemindən büdcə kəsiri ödəmək və ya podratçı borcunu ödəmək üçün bərabərləşdirir. Amma pul prinsipi heç vaxt çatmır! Çünki Swift da daxil olmaqla bir çox maneə ilə qarşılaşır. Bütün problemləri həll edilərsə, buraya getməli deyil! Eyni xarici borcların satın alınması və ya ödənilməsi üçün nəzərdə tutulur. Bir tərəfdən, İrana pul köçürmələri ilə əlaqədar heç bir problemi olmadığını söyləmək mümkündür, çünki bunu etmək lazım deyil! Digər tərəfdən, İranın hələ də mümkün olmadığını söyləmək olar: xarici valyutanı daxili maliyyə sisteminə daxil etmək. Bunun üçün iradə yoxdur. Çünki bütün iqtisadi və sosial məsələlər xaricdən, bir formadan, digərindən isə başqa bir forma aiddir. İllərcə, məsələn, hər kəs neftin İran iqtisadiyyatından zərb olacağını söylədi. Şüarların əksəriyyəti dövlət məmurları tərəfindən hər zaman verilmişdir! Lakin eyni müxalifət hakimiyyətə gəldikdə hakimiyyətə gəldi və onlar neftə atıldı: "Kimsə İran iqtisadiyyatını neftdən sarsıla bilmədi". Ötən yüz il ərzində tərəflərin və hökumətlərin, müxalif və müxaliflərin bütün şüarları: İranı hər kəsin eyni olduğunu görür! Dəfələrlə təkrarlayın. Eyni xam neft halında kopyalanan çox sayda şüar var! Yüz il bundan əvvəl dedilər: "İnşaata pul sərf et!" Amma həmişə idxal dəyəri, lüks mallardır. Bank kreditlərində belə, Imperial Bankın yaradılmasının əvvəlindən bütün şüarlar istehsala həsr olunmalıdır! Ancaq bütün bu müqavilədir və biznesin uzun bir yolu var. Bütün bunların iki əsas səbəbi var: birincisi, yaddaş zəifliyi! İkincisi, böyük xəcalət. Yaddaş zəifliyinin nümunəsi seçki vaxtıdır. Bunun səbəbi, əvvəlcə xaricdən mövzuya baxdığının olmasıdır, lakin indi o bilmir ki, görür. Misal üçün, doqquzuncu və onduncu hökumətlər 200 milyard dollar ödəmişdimi? İndi eyni məsələ on birinci və on ikinci hökumətdəndir! Cavab belədir: büdcə qanununa görə: parlament tərəfindən qəbul edilir. 200 milyard kağız üzərində bir rəqəmdir və bunların hamısı artıq sərf edilmişdi. İrandan xilas olan İranın maneə törətdiyi pul kimi! Bundan əvvəl hansı plan və planlar açıqlanmadı, lakin gəldi və getdi, heç nə baş vermədi. Bizim fikrimizcə, bu dollarları sərf etmək ən yaxşı yolu, valyuta subsidiyasını verməkdir. İslamın əmrinə əsasən, hər cür qənimət və ya millət xalq arasında bərabər bölünməlidir. Peyğəmbər, Əli və digər imamların rejimində zənginliyə nail olsaq, onu dövlətdən çıxarar və başqa bir şeyə pul verməyək. Xəzinəərisində olmayan neft dollarları, xalqı, dollar sahibi olan bütün insanlar arasında bölünür! Onu istifadə etmək üçün maliyyə və pul bazarlarına gedin. Yəni bütün bu dollarlar xəzinəyə geri döndü. Buna görə subsidiyalara qarşı olan yeni iqtisadçıların fikirləri də təmin edilir. Ancaq əsas fərq, tədarükün yüksəlməsi, qiymətlərin düşməsi və iqtisadiyyatın mənfəətinə iki baxımdan gəlməkdir: biri dolların düşməsi ilə milli valyutanın dəyəri artmışdır: inflyasiya gedir. Digər tərəfdən, mikro biznesin artması: istehsalın artırılması və qiymətlərin aşağı salınması: istehlak malları da. Amma hamısı xəzinə, ya da amerikalıların və xarici istehsalçıların ciblərinə daxil olur, əksinə: OPEC-in dövründə gördük! OPEC-in qurucu əsaslarından ötəri neft dollarları silahlara, yəni neft və silah ixracına çevriləcəkdi.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۲ نظر(0)

خداوند برای روز مبادای بشر، ذخایر زیادی را معرفی کرده است: در دعای جوشن کبیر می خوانیم: ای خدایی که برای بشر، در دل کوهها ذخایر گذاشته ای! (یا من فی الجبال خزائنه)  اما اینها فقط ذخایر مادی هستند، در مورد انسانیت هم چنین کاری کرده است: یعنی اشخاصی را برای ما برای روز مبادا، گمنام نگهداشته است. یکی از دلایل موفقیت جمهوری اسلامی در: فضایی که همه چیز برعلیه او بوده همین است. در بزرگداشت و تقدیر از دکتر محمد باقر  قالیباف، گفته شد که در طی 12 سال گذشته، دولت ها هیچ کمکی به او نکردند، گاهی هم با او مقابله می کردند! ولی وی توانست خدمات عظیمی را، در شهر تهران انجام دهد. مثلا علی مطهری گفت : در مجلس هشتم مصوب شد که: دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی، برای کمک به ساخت مترو، در اختیار شهرداری باشد، ولی دولت گفت چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است! قانونی نیست و ما اجرا نمی کنیم. اما مترو پیشرفت کرد، حتی خط 8 آن با طولانی ترین مسیر، به فرودگاه بین المللی امام خمینی رسید. در ایران براساس عقاید شیعه، ذخائر الهی زیاد هست. از جمله وجود بارگاه حضرت امام رضا ع و: یازده هزار بقعه مباکه از نوادگان وبرادران ایشان. که مهمترین آن، ذخیره عالم بشریت امام قائم: صاحب الزمان عج می باشد. خداوند در همه روستا ها و شهرها، افرادی را دارد که ناشناس هستند، ولی در تصمیم گیریها موثر می باشند: بطوریکه ما الان شاهد رواج صلح و آرامش در جهان هستیم. علیرغم کوشش های مذبوحانه: گروهک هایی چون داعش، برای برهم زدن این آرامش، می بینیم هر روز عقب نشینی بیشتری می کنند. زمانی بود که مردم، شب ها خواب نداشتند و می گفتند: رئیس جمهور آمریکا کیف قرمزی دارد که: چاشنی و رمز بمب اتم ها در آن است، و آن را به دست خود قفل کرده! و هر وقت بخواهد، ممکن است تصمیم بگیرد و: شهر دیگری را هیروشیما کند! بمب افکن ها ب 52آمریکا، با شکستن دیوار های صوتی، هرگونه آرامش را از دنیا سلب کرده بودند! همه منتظر بودند که این هواپیماهای وحشی، از ویتنام برگردند و به آنها حمله کنند! ولی با ظهور انقلاب اسلامی، امام خمینی فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند! و ترس مردم را ریخت، الان باوجود پیشرفت بیشتر آمریکا در: سلاح های اتمی و کشتار جمعی، دیگر کسی از آن نمی ترسد! حتی وقتی ترامپ کره شمالی را تهدید می کند، تمام دنیا او را روانی می خوانند! خود مردم آمریکا به 8زبان زنده از دنیا، معذرت خواهی می کنند که چنین رئیس جمهوری دارند! پس دانشمندان و علما هم از ذخائر الهی هستند: ابوعلی سینا کتابی نوشته که هنوز، در در مان دردها حرف اول را می زند! زمانی اروپایی ها، دوش حمام را اختراع کردند! و ایران را به واسطه استفاده از خزینه و: حمام های قدیمی مسخره نمودند، و ابن سینا مبدع این طرح را کنار گذاشتند. و باعث شدند تمام ایران هم دارای دوش حمام شدند! ولی الان، خودشان آهسته رفته اند و: خزینه را زنده کرده، در آن استحمام می کنند! فقط برای اینکه کلک آنها فهمیده نشود، اسمش را جکوزی و سونا گذاشته اند! جکوزی همان طرح حمام: شیخ بهایی در شیراز است که: با یک شمع دیگ حمام را گرم می کرد! و آب در داخل خزینه بخار داشت، و فضا را بخار می گرفت. آنها حتی داروهای گیاهی ایران را، فناتیک و ضدعلمی می گفتند! و داروهای شیمیایی پیشنهاد می کردند، ولی الان فهمیده اند که داروهای شیمیایی، عوارض جانبی داشته و سرطان زا هست! دوباره به داروهای گیاهی روی آورده اند.  حالا این پزشکان ایرانی! هستند که هنوز به داروهای شیمیایی متعهد باقی مانده اند. ما ذخادر دیگری هم داریم که: نه داروهای شیمیایی می خواهند، نه گیاهی، آنها با نظر خود! بیمار را معالجه می کنند: مانند پنجره فولاد امام رضا ع

Divine reserves

Allah has set many reserves for the day of human wisdom: In the great prayer we read: O God who has reserved for mankind in the mountains! But these are only material resources, they also have done about humanity: those who have kept us for an unknown future for us. One of the reasons behind the success of the Islamic Republic in this is the space that was all against him. In the commemoration and appreciation of Dr. Mohammad Qalibaf, it was said that during the past 12 years, the governments did not give him any help, sometimes they were confronted with him! But he was able to make huge services in Tehran. For example, Ali Motahari said: It was approved in the eighth parliament that: $ 2 billion from the reserve fund will be available to the municipality to assist in the construction of the subway, but the government said because the resolution of the Assembly is expedient! Not legal and we do not run. But the subway improved, even with its longest route, the 8th International Imam Khomeini International Airport. In Iran, according to Shi'i beliefs, there are many Divine resources. Including the presence of Imam Reza's cell: 11,000 monasteries from their descendants and brothers. Most importantly, the saving of the human world of Imam Qa'im is Sahib Al-Zaman Ajj. God in all villages and cities has people who are unknown, but effective in making decisions: as we now see peace in peace. In spite of the desperate efforts, groups such as ISIS, to break this calm, see each day retreating. There was a time when people did not sleep at night, saying, "The president of the United States has a red colored bag that has the stuff of the bomb of the atoms, and locked it with your own hands!" And whenever it wishes, it may decide and: Hiroshima will make another city! American bombers, by breaking the walls of the sound, have lost all peace of mind! Everyone was waiting for these wild planes to return from Vietnam and attack them! But with the advent of the Islamic Revolution, Imam Khomeini said: America can not do any wrong! And the fears of the people, now despite the advent of the United States in: nuclear weapons and mass destruction, no one is afraid of it! Even when the North Koreans threaten the world, they call the whole world psychologically! The American people themselves will apologize to the 8 live languages ​​of the world that have such a president! So scholars and scholars are also divine reserves: Abu Ali Sina has written a book that still speaks first in pain! Once Europeans invented the bathroom shower! And Iran was ridiculed by the use of the old and old baths, and Avicenna set aside the design. And they caused the entire Iran to have a shower! But now they themselves have gone slowly: they have revived Khazyna, they bathe in it! Just because they do not understand their name, it's called a Jacuzzi and a sauna! Jacuzzi The same bathroom design: Sheikh Baha'i in Shiraz, which was heated with a boiler candle! And the water inside the vein was steaming, and the space was steaming. They even called for Iran's herbal medicine, fanaticism and anti-science! And they suggested chemical drugs, but now they have realized that chemical drugs have side effects and carcinogens! Again, they have turned to herbal medicines. Now these Iranian doctors! They are still committed to chemical drugs. We also have other supplies that do not require chemical drugs, not herbs, they say! Treat the patient: Like the steel window of Imam Reza as.

الاحتياطيات الإلهية

وقد وضع الله العديد من الاحتياطيات ليوم الحكمة البشرية: في الصلاة العظيمة نقرأ: يا الله الذي تحفظ للبشرية في الجبال! ولكن هذه هي الموارد المادية فقط، كما فعلت عن الإنسانية: أولئك الذين أبقينا لنا لمستقبل غير معروف بالنسبة لنا. أحد أسباب نجاح الجمهورية الإسلامية في هذا هو الفضاء الذي كان ضده. في الاحتفال والتقدير للدكتور محمد باقر قليباف، قيل أنه خلال السنوات ال 12 الماضية، فإن الحكومات لم تقدم له أي مساعدة، وأحيانا كانوا يواجهون معه! لكنه تمكن من تقديم خدمات ضخمة في طهران. على سبيل المثال، قال علي مطهري: تمت الموافقة في البرلمان الثامن على أن: 2 مليار دولار من الصندوق الاحتياطي سوف تكون متاحة للبلدية للمساعدة في بناء مترو الانفاق، ولكن الحكومة قالت ان قرار الجمعية هو مناسب! ليست قانونية ونحن لا تعمل. ولكن مترو الانفاق تحسن، حتى مع أطول طريقه، مطار الإمام الخميني الدولي الثامن. في إيران، وفقا للمعتقدات الشيعية، وهناك العديد من الموارد الإلهية. بما في ذلك وجود خلية الإمام رضا: 11،000 الأديرة من أحفادهم وإخوانهم. الأهم من ذلك، إنقاذ العالم البشري للإمام القائم هو صاحب الزمان عج. إن الله في جميع القرى والمدن له أشخاص مجهولون ولكنهم فعالون في اتخاذ القرارات: إذ نرى الآن السلام في سلام. على الرغم من الجهود اليائسة، مجموعات مثل داعش، لكسر هذا الهدوء، نرى كل يوم تراجع. كان هناك وقت لم ينام فيه الناس ليلا، قائلا: "لدى رئيس الولايات المتحدة حقيبة ملونة حمراء لها أشياء من قنبلة الذرات، وحبستها بأيديكم!" وكلما رغبت، قد تقرر و: هيروشيما سيجعل مدينة أخرى! القاذفات الأمريكية، من خلال كسر جدران الصوت، فقدت كل راحة البال! كان الجميع ينتظرون هذه الطائرات البرية للعودة من فيتنام ومهاجمتهم! ولكن مع ظهور الثورة الإسلامية، قال الإمام الخميني: أمريكا لا تستطيع أن تفعل أي خطأ! ومخاوف الشعب، والآن على الرغم من ظهور الولايات المتحدة في: الأسلحة النووية والدمار الشامل، لا أحد يخاف منه! حتى عندما يهدد الكوريون الشماليون العالم، يسمون العالم كله نفسيا! الشعب الأمريكي نفسه سوف يعتذر إلى 8 لغات حية في العالم التي لديها مثل هذا الرئيس! لذلك العلماء والعلماء هم أيضا احتياطيات إلهية: لقد كتب أبو علي سينا ​​كتابا لا يزال يتحدث أولا في الألم! مرة واحدة اخترع الأوروبيين الحمام الحمام! وسخرت إيران من استخدام الحمامات القديمة والقديمة، وابن سينا ​​جانبا التصميم. وسببت إيران بأكملها أن يكون دش! ولكن الآن هم أنفسهم ذهبوا ببطء: لقد أحيا خازينا، فإنها تستحم في ذلك! فقط لأنهم لا يفهمون اسمهم، انها تسمى جاكوزي وساونا! جاكوزي نفس تصميم الحمام: الشيخ بهائي في شيراز، التي كانت ساخنة مع شمعة المرجل! وكان الماء داخل الوريد تبخير، وكان الفضاء تبخير. حتى أنها دعت إلى الأدوية العشبية الإيرانية، والتعصب ومكافحة العلم! واقترحا المخدرات الكيميائية، ولكن الآن أدركوا أن الأدوية الكيميائية لها آثار جانبية والمواد المسرطنة! مرة أخرى، تحولوا إلى الأدوية العشبية. الآن هؤلاء الأطباء الإيرانيين! وهي لا تزال ملتزمة بالمخدرات الكيميائية. لدينا أيضا الإمدادات الأخرى التي لا تتطلب المخدرات الكيميائية، وليس الأعشاب، ويقولون! علاج المريض: مثل نافذة الصلب من الإمام رضا كما.

İlahi ehtiyatlar

Ancaq bunlar yalnız maddi qaynaqlardır, onlar da insanlıq haqqında etdiklərimiz: bizi bilinməyən bir gələcək üçün saxlamışlar. İslam Respublikasındakı müvəffəqiyyətin arxasındakı səbəblərdən biri ona qarşı olan bütün yerdir. Amma Tehranda böyük xidmətlər göstərə bildi. Qanuni deyil və biz qaçmırıq. Lakin metro, ən uzun yol ilə 8-ci Beynəlxalq İmam Xomeyninin Beynəlxalq Aeroportu ilə də təkmilləşdirilmişdir. Şiə inanclarına görə, İranda çox İlahi qaynaqlar vardır. İmam Rza'nın hüceyrəsinin varlığını da əhatə edir: onların nəvələrindən və qardaşlarından 11.000 monastır. Ən əsası, İmam Qaimin insan aləminin qurulması Sahib Al-Zaman Ajjdir. Bütün kənd və şəhərlərdə Allaha Allah məlum olmayan insanlar var, amma qərarlar qəbul etməkdə effektivdir: sülh içində sülhü görürük. Çətin səylərə baxmayaraq, ISIS kimi qruplar bu sükunəti pozmaq üçün hər gün geri çəkilməyə baxarlar. Və istədiyiniz zaman, qərar verə bilər və: Hiroşima başqa bir şəhər edəcək! Amerikalı bombardmanlar, səs divarlarını qıraraq bütün dincliklərini itirdilər! Hər kəs bu vəhşi təyyarələrin Vyetnamdan dönməsini və hücumlarını gözləyirdi! İmam Xomeyni İslam İnqilabının gəlməsi ilə belə dedi: Amerika səhv edə bilməz! Və qorxu nüvə silahı daha tərəqqi və kütləvi qırğın baxmayaraq, indi Amerika tökmək, bu qorxmur heç kim! Şimali Koreyalılar dünya təhdidində olsa belə, bütün dünyaya psixoloji baxırlar! Amerika xalqı özləri belə bir prezidentə sahib olan dünyanın 8 canlı dillərindən üzr istəyəcəklər! Beləliklə, alimlər və alimlər də ilahi ehtiyatlardır: Əbu Əli Sina hələ də ağrıda ilk danışan bir kitab yazmışdır! Bir dəfə Avropalılar banyonun duşunu icad etdi! Və İran köhnə və köhnə hamamların istifadəsi ilə lağ idi və Avicenna dizaynı kənara qoydu. Və bütün İranı duşa çevirdilər! Amma indi özləri yavaş-yavaş getdilər: Xəzinəni canlandırdılar, buna bənzərlər! Yalnız adlarını anlamadıqları üçün, bu jakuzi və sauna deyilir! Cakuzi vanna plan: Sizin vanna otağı üçün bir şam ilə qızğın idi Şiraz Şeyx Bəhai! Və damar içərisində olan su buxarlandı və yer buxarlandı. Onlar hətta İranın dərman vasitələri, fanatikliyi və anti-elmini çağırdılar! Və onlar kimyəvi dərmanlar təklif, lakin indi onlar kimyəvi dərmanlar yan təsirləri və kanserogen var ki, həyata! Yenə də bitki məəli dərmanlara döndük. İndi bu İranlı həkimlər! Onlar hələ də kimyəvi dərmanlara sadiqdirlər. Kimyəvi dərman tələb etmir, digər otlar da yoxdur, deyirlər! Xəstəni müalicə edin: İmam Rezanın polad pəncərəsi kimi.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲/۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۵ نظر(0)

بیوتروریسم سعودی

یکی از روشهای: بسیار پیشرفته آل سعود در: کشتار شیعیان، استفاده از بیو تروریسم است، بطوریکه هر سال، حجاج ایرانی و برخی کشورها، با مراجعه به میهن خود باید در قرنطینه بمانند. تا از وجود عفونت های: ناشناخته مطمئن شوند. البته آل سعود از ایجاد بیماری های عفونی: مثل وبا در یمن هم استفاده می کند، ولی اغلب از بیماری های نوظهور، که در اثر ایجاد جهش در: میکروب های بوجود می اید، استفاده می کند. امسال بیش از ده نفر ایرانی در: مکه و مدینه فوت کردند. که شایع شده از آب زمزم بوده، یعنی آل سعود آب زمزم را هم آلوده نموده! تا بتواند امسال با این روش، دست به کشتار حجاج ایرانی بزند. در سال های قبل هم، شبیه این روشها بوده که البته، تیم پزشکی ایران با مراقیبتهای پیش رفته، مانع از گسترش یا اثر پذیری آن می شدند. ولی در اسناد محرمانه پزشکی، به عجز پزشکان در کنترل این عفونتها، اشاره شده است و به همین دلیل، گاهی پزشکان ایرانی در مکه و مدینه، بیش از خود حجاج هستند! اما وجود نفوذی آل سعود در تیم پزشکی ایران، باعث ناکار آمدی آنها شده، بطوریکه هم در گزارش بیماری و: هم در ثبت علائم نقص های فراوانی وجود دارد: این اسناد قابل دادرسی، یا طرح در محاکم عمومی نیستند، در واقع آل سعود با کمک این پزشکان فدایی!  توانسته تاکنون به: کشتار های تمیز دست بزند و: حجاج و خانواده های آنان نتوانسته اند در: محاکم عمومی شکایتی از آل سعود، مطرح نمایند زیرا: اولا گزارش ها ناقص است، و ثانیا هیچ پزشکی حاضر به شهادت نیست. حالا ممکن است یکی از دلایل آن، ترس از این باشد که: سال بعد او را اعزام نکنند! البته این دلیل، هم ساده لوحانه و هم خیانت آمیز است، ولی واقعیت دارد. بسیاری از مسئولین سازمان حج، فقط به همین خاطر، شکایت حجاج را پیگیری نمی کنند! سرنوشت  رئیس قبلی سازمان حج، گواه این مطلب است. البته آل سعود فقط در موقع حج، از این روش ها استفاده نمی کند، بلکه بطور دائم به سازمان ها، دلار های نفتی تزریق می کند تا: انواع روش های کشتار، از خشن ترین نوع آن: توسط سازمان های امنیتی آمریکا گرفته، تا کشتار با شمشیر! اعدام به وسیله قضات وابسته و بیوتریسم را، در دستور کار داشته باشند. بدبختانه در مورد وابستگان ایرانی، نیازی به تزریق دلارهای نفتی! یا ریال های سعودی نیست، این افراد همین که برات مکه(ویزای عربستان ) را بگیرند! همه چیز برایشان حالت شرعی پیدا می کند، کتمان حقایق مربوط به آل سعود را، وظیفه شرعی تلقی می کنند! مخالفت با آن را مخالفت با اسلام میدانند. زیرا آل سعود از همان ابتدا، به روش های محتلف دشمنان خود را نابود می کرد. مخصوصا بیوتروریسم که از ابتدای ظهور اسلام، برعلیه مسلمانها به کار گرفته می شد. پیامبر اسلام با جام زهر: یک یهودیه از دنیا رفت. حضرت علی ع با شمشیر زهر آلود شهید شد. امام حسن هم مسموم گردید. علاوه بر استفاده گسترده دشمنان از: سموم برای کشتار مسلمانان، یکی دیگر از روشهای آنان، استفاده از مشروبات بود. چون مشروبات الکلی در اسلام حرام است، این موضوع به دو روش: مورد سوء استفاده دشمنان واقع می شود. اولا افرادی را که مابل به مصرف: مشروبات هستند شناسایی کرده، با تبلیغات ضد اسلامی، مشروبات را به آنها می فروشند! و یک شبکه وسیع قاچاق: مشروبات الکلی ایجاد می کنند، که زمینه مبارزه با اسلام را هم با خود دارد. دوم اینکه در حالت غافلگیرانه، مسئولان و یا سپاهیان اسلام را، به مستی دچار می کنند و: حملات نظامی وشبیخون را، با پیروزی به نتیجه می رسانند. آل سعود از سکس و مشروب، به بهترین وجه استفاده می کند! بطوریکه صدها شبکه ماهواره ای: به زبان فارسی را اداره می کند.  

Saudi bioterrorism

One of the following is the highly advanced Al Saud: Shiite massacre is the use of bio-terrorism, so that each year, Iranian pilgrims and some countries must remain quarantined by visiting their homeland. To ensure that infections are unknown. Al Saud, of course, also uses infectious diseases, such as cholera in Yemen, but often uses emerging diseases that result from mutations in: germs. More than ten people in this year died in Mecca and Medina. It has spread from Zamzam water, that is, Al Saud has also contaminated Zamzam water! To this end, this year, he would kill the Iranian pilgrims. In previous years, it was similar to these methods; of course, the Iranian medical team with advanced steps prevented its expansion or its effectiveness. But in confidential medical documents, doctors have been referred to in controlling these infections, and for this reason, Iranian doctors in Mecca and Madinah are sometimes more than pilgrims themselves! However, the existence of Al Saud's infiltration in the Iranian medical team has led to their ineffectiveness, as is the case in the report of the disease and: There are many defects in the registration of the signs: these documents are not prosecutorial, or the plot is not in public courts, in fact Al Saud Help these physicians sacrifice! He has been able to: Clearly kill killers: Hajjis and their families have not been able to file a lawsuit against Al Saud because: firstly, the reports are incomplete, and secondly, no medical practitioner is willing to testify. Now, one of the reasons may be fears that they will not send him next year! Of course, this is both naive and treacherous, but it's true. Many Hajj officials just do not follow the complaint of the Hajjis! The fate of the former leader of the Hajj Organization is evidence of this. Of course, Al Saud does not use these methods just at the time of the Hajj, but constantly invests the organizations in dollars for oil: a variety of killing methods, from the most violent type: taken by US security agencies to Slaughter with a sword! Executions by the judiciary and bioterrorism are on the agenda. Unfortunately, for Iranian affiliates, there is no need to inject oil dollars! Or Saudi riyals, these people get the Mecca (Saudi visa)! Everything they find for them is religious; they regard the concealment of the facts related to Al Saud as a religious duty! Opposition to it is opposed to Islam. Because Al Saud, from the beginning, destroyed its enemies in various ways. In particular, bioterrorism was used against the Muslims from the beginning of the advent of Islam. The Prophet of Islam with the Poison Cup: A Jewish Dying. Hazrat Ali was martyred with a sinister sword. Imam Hasan was also poisoned. In addition to the widespread use of the enemies of: Toxins for the killing of Muslims, another of their methods was the use of beverages. Because alcohol is forbidden in Islam, this is in two ways: abusive enemies. Firstly, they identify people who use Mabul: Drinks, sell them to anti-Islamic propaganda! And a vast network of smuggling: making alcoholic beverages, which also has a fight against Islam. Secondly, in a state of surprise, the authorities or the armies of Islam suffer from drunkenness: they bring victories to the military and the army. Al Saud uses sex and liquor best! As hundreds of satellite networks run in Farsi.

الإرهاب البيولوجي السعودي

للتأكد من أن العدوى غير معروفة. وبطبيعة الحال، يستخدم آل سعود الأمراض المعدية، مثل الكوليرا في اليمن، ولكن غالبا ما يستخدم الأمراض الناشئة التي تنتج عن الطفرات في: الجراثيم. توفي أكثر من عشرة أشخاص في هذا العام في مكة والمدينة المنورة. وقد انتشرت من مياه زمزم، أي تلوث آل سعود أيضا بمياه زمزم! وتحقيقا لهذه الغاية، سيقتل هذا العام الحجاج الإيرانيين. في السنوات السابقة، كان مماثلا لهذه الأساليب، وبطبيعة الحال، فإن الفريق الطبي الإيراني مع خطوات متقدمة منعت توسعها أو فعاليتها. ولكن تأثير السعوديين في الطبية، مما تسبب في عدم الكفاءة لهم، وكذلك في نظم الإبلاغ المرض: تسجيل العلامات عيوب كثيرة: هذا يوثق الإجراءات، أو تخطط المحاكم ليست علنية، وآل سعود مساعدة هؤلاء الأطباء التضحية! الآن، واحد من الأسباب قد تكون مخاوف من أنها لن ترسل له في العام المقبل! وبطبيعة الحال، هذا هو ساذجة وغادرة على حد سواء، ولكن هذا صحيح. العديد من المسؤولين الحج فقط لا تتبع شكوى من الحجيس! إن مصير الزعيم السابق لمنظمة الحج دليل على ذلك. بطبيعة الحال، فإن السعوديين فقط خلال موسم الحج، لا يتم استخدام هذه الطريقة، ولكن باستمرار المنظمات، الدولار، يتم حقن النفط: مجموعة متنوعة من وسائل الدمار، وهذا النوع الأكثر وحشية: من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية، ل ذبح مع سيف! أما عمليات الإعدام التي يقوم بها القضاء والإرهاب البيولوجي فهي مدرجة في جدول الأعمال. لسوء الحظ، بالنسبة للشركات التابعة الإيرانية، ليست هناك حاجة لحقن الدولار النفط! أو الريال السعودي، هؤلاء الناس الحصول على مكة (تأشيرة السعودية)! كل ما يجدونه بالنسبة لهم ديني، ويعتبرون إخفاء الحقائق المتعلقة آل سعود كواجب ديني! المعارضة لها تعارض الإسلام. لأن آل سعود، منذ البداية، دمرت أعدائها بطرق مختلفة. وعلى وجه الخصوص، استخدم الإرهاب البيولوجي ضد المسلمين منذ بداية ظهور الإسلام. نبي الإسلام مع كوب السم: توفيت امرأة يهودية. وقد استشهد حضرة علي بسيف شرير. وكان الإمام حسن أيضا مسمما. بالإضافة إلى الاستخدام الواسع النطاق لأعداء: السموم لقتل المسلمين، وآخر من أساليبهم كان استخدام المشروبات. لأن الكحول ممنوع في الإسلام، وهذا بطريقتين: الأعداء المسيئين. أولا، أنها تحدد الأشخاص الذين يستخدمون مابول: المشروبات، وبيعها للدعاية المعادية للإسلام! وشبكة واسعة من التهريب: صنع المشروبات الكحولية، التي لديها أيضا معركة ضد الإسلام. آل سعود يستخدم الجنس والخمور أفضل! وبما أن مئات الشبكات الساتلية تعمل باللغة الفارسية.

Səudiyyə biyoterrorizmi

Enfeksiyonların bilinməməsini təmin etmək üçün. Məkkədə və Mədinədə bu il on nəfərdən çox adam öldü. Zamzam sularından yayılmışdır, yəni Əl-Saud da Zamzam suyunu çirkləndirmişdir! Bu məqsədlə bu il İranlı zəvvarları öldürəcək. Əvvəlki illərdə bu metodlara bənzər idi, əlbəttə ki, irəliləyən inmeyle İranlı tibb qrupu genişlənməsini və ya onun təsirini qarşısını aldı. Lakin tibb Səudiyyəlilər təsiri, xəstəliyin hesabat sisteminin, eləcə də, təsirsizlik onlara səbəb: Bu işi sənədlər, və ya məhkəmələr əl-Səud, ictimai deyil planlaşdırırıq: markalarının qeydiyyat qüsurları bol Bu həkimlərə qurban kömək edin! İndi, səbəblərdən biri gələn il onu göndərməyəcəklərinə dair qorxu ola bilər! Əlbəttə ki, bu sadəlövh və xaindir, amma bu, doğrudur. Həcc ziyarətçilərinin bir çoxu həccin şikayətini yerinə yetirmirlər! Həcc təşkilatının köhnə lideri taleyi bunu sübut edir. Əlbəttə ki, yalnız həcc əsnasında Səudiyyə, bu metodu istifadə olunmur, lakin daim təşkilatları, dollar, neft üçün vurulur: məhv ən qəddar cür üsulları müxtəlif: Amerika təhlükəsizlik orqanları tərəfindən həyata Qılıncla qırğın! Mühakimə və bioterrorizmlə əlaqədar icraat gündəmdədir. Təəssüf ki, İranlı filiallar üçün neft dollarları vurmağa ehtiyac yoxdur! Və ya Səudiyyə riyalılar, bu insanlar Məkkəni (Səudiyyə vizası) alırlar! Onlar üçün tapdıqları hər şey dindar, onlar Al Süd ilə əlaqədar olan həqiqətlərin dini bir vəzifə kimi gizlədilməsinə baxırlar! Buna müxalifət İslam qarşı. Çünki Əl Saud başdan bəri düşmənlərini müxtəlif yollarla məhv etdi. Xüsusilə, islamın başlanğıcından bəri biyoterrorizm müsəlmanlara qarşı tətbiq edilmişdir. İslamın peyğəmbəri zəhər zəhəriylə: bir yəhudi qadın öldü. Həzrəti Əli pis bir qılıncla şəhid oldu. İmam Həsən də zəhərləndi. Müsəlmanların öldürülməsi üçün toksinlərin düşmənlərinin geniş yayılması ilə yanaşı, digər üsulları da içkinin istifadəsidir. İslamda spirt qadağan olduğu üçün bu, iki yolla: təhqir edən düşmənlərdir. Birincisi, Məbulu istifadə edənləri təsbit edir: İçki, İslam əleyhinə təbliğat ilə satin! Və geniş bir qaçaqçılıq şəbəkəsi: İslam əleyhinə mübarizə aparan spirtli içkilərin edilməsi. İkincisi, sürpriz bir vəziyyətdə, İslamın hakimiyyəti və orduları sərxoşluqdan əziyyət çəkirlər: ordusuna və ordusuna zəfər gətirirlər. Al Saud cinsi və likörü yaxşı istifadə edir! Yüzlərlə peyk şəbəkəsi olaraq Fars'ta çalışırıq.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱/۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۰ نظر(0)

یک نویسنده آمریکایی در نزدیکی نیوریورک، کتابی را در 400صفخه منتشر کرده که: فقط لیست مقالات علمی آمریکاییان: در مورد ابن سینا است. همینطور کتب و مقالاتی که در آلمان! نوشته شده بسیار زیاد است، در حالیکه در ایران هنوز به این مقوله، بطور جدی پرداخته نشده است. دکتر نجفقلی حبیبی که: اخیرا تفسیر و شرح کتاب: قانون ابن سینا را در دست دارد می گوید:« ابن سینا کتاب قانون را به 5کتاب تقسیم کرده، و مواردی در آن است که: هنوز هم کسی به آن نپرداخته و: دانش جامع و کاملی از طب و دارو های: مناسب درمان های بشری است». به همین دلیل این کتاب تا این اواخر، در دانشگاههای جهان تدریس می شد. اما با آمدن طب هاریسون، حملات بر علیه ابن سینا شروع شد، تا کتاب هایش حذف  شد و: کتب ناقص هاریسون جایگزین آن گردید. البته حملات علیه ابن سینا، از زمان خودش شروع می شود! زیرا سلطان محمود غزنوی که افغانی بوده، مخالف این دانشمند بود و در تمام عمر، به دنبال دستگیری وی بوده. در اصفهان که به خانه او دسترسی پیدا می کند، تمام آثار و کتب او را از بین می برد. او به ناچار در حال فرار هرفرصتی بدست می اورد، دوباره کتابهای خود را باز نویسی می کند. به گفته خودش یازده هزار ورق مطلب نوشته است: که در تمام زمینه ها است. وی برخی کتاب ها را سه روزه می نوشته! فرصت نسخه برداری از آن را هم نداشته است. تا جاییکه گفته شده: ایشان در حال فرار بوده که به نزدیک: شهر همدان می رسد در آنجا یکی از مزدوران غزنوی، که شاگردش بوده، ترکیب داروی قولنج او را بهم می زند، و وقتی دارو را مصرف میکند، شهید می شود! به قول یکی از روحانیون برجسته همدان، حیف است که این دانشمند: خوش فکر و مبارز را شهید ندانیم. این سرنوشت سوزناک فقط به ابوغلی سینا ختم نمی شود، فرهنگ ایرانی در طول تاریخ مظلوم بوده است. تا مدتی که مجبور بودند: به زبان سانسکریت یا یونانی و حتی ارامی بنویسند، تا از تجاوز و آتش سوزی در امان باشد. در دوران بعد از اسلام هم، برای حفظ مطالب، آن را به زبان عربی می نوشتند! بطوریکه بسیاری از مردم دنیا فکر می کنند: ابن سینا یا محمد زکریا، عمر خیام و حافظ و سعدی عرب بوده اند! همانطور که بسیاری از نوشته های ایرانیان قدیم، به نام سریانی ها و سانسکریت ها، هندوها و یونانی ها معروف است. ما می دانیم که در زمان افلاطون یا ارسطو، ارشمیدس و اقلیدس به صورت امروزی، نوشتن و کتابت در کار نبوده و: اصلا کاغذ اختراع نشده بود. لذا کتاب جمهوریت یا ریاضیات که به ارسطو و: دیگران نسبت داده می شود، اساسا بی پایه است. آکادمی امروزی که هزاران دانشجو: در سطوح مختلف و هرکدام با کتاب های قطور ظاهر می شوند، مثل آکادمی عصر یونان باستان نبوده! بلکه روش استاد شاگردی بوده، هر کدام فقط یک یا دو نفر دانشجو داشته اند. آنهم فقط مباحثات کلامی و گفتگو و محاوره بوده. ولی ابن سینا در کتاب منطق،  مطالب خودش را به آنان نسبت می دهد، تا از تطاول زمانه در امان باشد. همانطور که در دوره رنسانس نیز، بسیاری از کتب دانشمندان ایرانی، ترجمه شده ولی بنام مترجم ثبت می شد. به همین دلیل اکثر مترجمان کتاب، اصلا متوجه منظور نویسنده نبودند. نویسندگان منصف غربی، گاهگاهی به این کپی برداری ها اشاره می کنند، و نام اصلی نویسده را می برند. بهر حال به بهانه زاد روز ابن سینا، باید گفته که ابن سینا فقط پزشک نبود! اینهم از همان تبلیغاتی است که از یک: دانشمند فوق العاده ریاضی و ورزش و فلسفه و ... فقط یک پزشک سنتی! به دنیا معرفی می شود.

Excuse me for Hojjat al-Hāq ibn Sina

An American writer near New York has published a book in 400 pages, which is just a list of American academic articles: about Ibn Sina. Also books and articles in Germany! Written is very large, while in Iran, this category has not been seriously addressed yet. Dr. Nayaghqali Habibi, who recently spelled out the commentary and narrative of the law: Ibn Sina's law says: "Ibn Sina has divided the book of law into five books, and it states:" There is still no one who has addressed it: Comprehensive Medicine and Drugs: Suitable for Human Therapy. " For this reason, the book was taught in universities of the world until recently. But with the advent of Harrison medicine, attacks against Avicenna began, until their books were removed and Harrison's incomplete books replaced it. Of course attacks against ibn Sina start from time! Because the sultan Mahmoud Ghaznavi, who was Afghan, was opposed to this scientist and sought his arrest throughout his life. In Isfahan, where he accesses his home, he destroys all his books and works. He inevitably escapes in every direction, he re-writes his books again. According to him, he wrote eleven thousand pages of the article: that is in all areas. He writes some books for three days! It did not have the opportunity to copy it. As far as it is said: he was running away, coming to the nearby town of Hamedan, where a Ghaznavid mercenary, who was his student, throws him into a colic, and when he takes medicine he becomes a martyr! As one of the prominent clergymen of Hamadan says, it is a pity that this scientist: do not think mundane and brave. This burning fate does not end only with Abu Ghali Sinai, Iranian culture has been oppressed throughout history. For as long as they had to: write in Sanskrit or Greek, and even in order to protect them from rape and fire. In the post-Islamic period, it was written in Arabic in order to preserve the material! As many people in the world think: Avicenna or Mohammad Zakaria, Omar Khayyam and Hafez and Sa'di were Arabs! As many ancient Iranian writings, known as Syriacs, Sanskrit, Hindus and Greeks, are well known. We know that at the time of Plato or Aristotle, Archimedes and Euclid were not writing and writing at all: no paper was invented at all. Therefore, the republican or mathematical book attributed to Aristotle and others is fundamentally unfounded. Today's Academy of Thousands of Students: At various levels, each with thick books, it's not like the Academy of the Ancient Greek Ancient! It was the method of student professorship, each having only one or two students. It was only verbal discussions and dialogue and conversation. In Avicenna's book, however, Avicenna attributes to himself the contents of himself, in order to protect himself from time immemorial. As in the Renaissance period, many of the books of Iranian scholars were translated but translated into English. For this reason, most of the translators of the book did not even notice the writer's point. The fair Western writers occasionally refer to these replicas, and take the original title of the book. However, on the eve of the birth of Avicenna, I have to say that Avicenna was not just a doctor! It's from the same propaganda as one: a fantastic mathematical scientist and sports and philosophy, and ... just a traditional physician! It is introduced to the world.

عفوا عن حجة الحق ابن سيناء

وقد نشر كاتب أمريكي بالقرب من نيويورك كتابا في 400 صفحة، وهي مجرد قائمة من المقالات الأكاديمية الأمريكية: عن ابن سينا. الكتب والمقالات أيضا في ألمانيا! انها مكتوبة كثيرا، بينما في إيران لم يتم التعامل معها بجدية. طبيب N. حبيبي، الذين مؤخرا معرض الكتاب: في يده، وقال ابن سينا: "ابن سينا ​​حكم الكتاب 5 كتاب مقسمة، وذلك لا يزال واحدا من غريب الأطوار والمعرفة الشاملة، الطب الشامل والأدوية: مناسبة للعلاج البشري. " لهذا السبب، تم تدريس الكتاب في جامعات العالم حتى وقت قريب. ولكن مع قدوم الطب هاريسون، بدأت الهجمات ضد ابن سينا ​​لإزالة كانت كتبه: كتب غير مكتملة تم استبدال هاريسون. بالطبع الهجمات ضد ابن سينا ​​تبدأ من الوقت! لأن السلطان محمود غزنوي، الذي كان أفغانيا، كان يعارض هذا العالم وسعى لاعتقاله طوال حياته. في أصفهان، حيث يصل إلى منزله، وقال انه يدمر كل كتبه وأعماله. انه لا محالة يهرب في كل اتجاه، وقال انه يعيد كتابة كتبه مرة أخرى. ووفقا له، وقال انه كتب أحد عشر ألف صفحة من هذه المادة: وهذا هو في جميع المجالات. يكتب بعض الكتب لمدة ثلاثة أيام! ولم تتح له الفرصة لنسخه. وكما يقول أحد رجال الدين البارزين في همدان، فمن المؤسف أن هذا العالم ليس شهيدا وشجاعا. هذا المصير المحترق لا ينتهي إلا بأبو غالي سيناء، وقد تعرضت الثقافة الإيرانية للاضطهاد على مر التاريخ. لطالما كان عليهم: الكتابة باللغة السنسكريتية أو اليونانية، وحتى من أجل حمايتهم من الاغتصاب والنار. في فترة ما بعد الإسلام، كانت مكتوبة باللغة العربية من أجل الحفاظ على المواد! الكثير من الناس يعتقدون أن ابن سينا ​​محمد زكريا، عمر الخيام وحافظ وسعدي كانوا من العرب! كما العديد من الكتابات الإيرانية القديمة، والمعروفة باسم السريانية والسنسكريتية والهندوس واليونانيين، هي معروفة. ونحن نعلم أنه في الوقت أفلاطون أو أرسطو، أرخميدس وإقليدس لهذا اليوم والكتابة والكتابة لا تعمل: أي ورقة لم اخترع. ولذلك، فإن الكتاب الجمهوري أو الرياضي المنسوب إلى أرسطو وآخرين لا أساس له من الصحة. كانت طريقة الأستاذية الطلابية، ولكل منها طالب واحد أو اثنين فقط. كانت المناقشات اللفظية والحوار والمحادثة فقط. في كتاب ابن سينا، ومع ذلك، ابن سينا ​​يصف لنفسه محتويات نفسه، من أجل حماية نفسه من زمن سحيق. وكما هو الحال في عصر النهضة، ترجمت العديد من كتب العلماء الإيرانيين ولكن ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. لهذا السبب، فإن معظم المترجمين من الكتاب لم يفهموا نقطة الكاتب. ويشير الكتاب الغربيون المنصفون أحيانا إلى هذه النسخ المقلدة، ويأخذون العنوان الأصلي للكتاب. ومع ذلك، عشية ولادة ابن سينا، يجب أن أقول إن ابن سينا ​​لم يكن مجرد طبيب! يتم عرضه على العالم.

Hojiq əl-Həq ibn Sina üçün məni bağışla

Nyu-York Fond Birjasında yaxın Amerika yazıçısı, 400 ekran Sayt haqqında kitab nəşr edib: elmi İbn Sina haqqında Amerikalıların yalnız bir siyahısı. Həm də Almaniyada kitab və məqalələr! Yazılanlar çox böyükdür, İran isə bu kateqoriyaya hələ ciddi yanaşmır. Avicenna əlində, dedi: Bu yaxınlarda ekspozisiyası Kitab Doctor N. Həbibi, "İbn Sina qayda kitab 5 kitab bölünür, və hələ də garip və hərtərəfli bilik biridir, Hərtərəfli dərman və dərmanlar: İnsan müalicəsi üçün uyğundur. " Bu səbəblə kitab yaxınlarda dünyadakı universitetlərdə tədris edilmişdir. Əlbəttə, İbn Sinana qarşı hücumlar vaxtından başlayır! O, yenidən kitablar yeniden yazmaq üçün, run əldə münasibətilə məcbur. bütün sahələrdə, o on min vərəqələri yazılı edib. Üç gündür bəzi kitablar yazır! Bunun surətini çıxarmaq imkanı yox idi. başlı döyüş və şəhid bilirik aparıcı din xadimləri Həmədan biri kimi, bu alim Təəssüf ki. İslamdan sonrakı dövrdə, ərəbcə yazılmışdır ki, maddənin qorunması üçün! Belə ki, bir çox insanlar İbn Sina Məhəmməd Zakaria, Ömər Xəyyam və Hafiz və Sədi ərəblər idi ki, edirəm! Hindus və yunanlar Sürəni və Sanskrit adlı qədim farsların, yazılarında bir çox tanınır. Bu gün, yazı və yazı üçün Platon və ya Aristotel, Arximed və Evklid zamanı iş deyil ki, bilirik, heç bir kağız icad olunmayıb. Respublika və ya riyaziyyat olan Aristotel: digər insanlar mahiyyətcə əsassızdır. Academy, bu gün müxtəlif səviyyələrdə minlərlə şagird, qalın kitab hər görünür Qədim Yunanıstan Akademiyası axşam idi kimi! Bu, hər birində yalnız bir və ya iki tələbə olan şagirdin professorluq üsuludur. Yalnız şifahi müzakirələr, dialoq və söhbət idi. İntibah dövründə, bir çox elm kitablar, tərcümə lakin tərcüməçi kimi qeyd edildi. Kitabın tərcüməçi ən, o müəllif deyil, niyə ki. Qərb ədalətli müəllifləri bəzən surəti, və orijinal adı marka Nvysdh edilir. Lakin ad İbn Sinanın adı altında İbn Sina yalnız bir həkim idi ki,! dünya təqdim olunur.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳۰/۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۲ نظر(0)

تفسیر در لغت به معنی کشف القناع است، یعنی مقنعه یا حجاب را برداشتن و: درواقع کسی که تفسیر می کند، از حجاب ظاهری عبور کرده و به باطن الفاظ می رسد. اما آیا این همان است؟ یعنی باطن کلمات همان است که: مفسر به آن رسیده ؟ لذا حد اقل دو نوع تفسیر داریم: تفسیر به رای و تفسیر به غیر از رای شخصی، از نظر قران و دیگر کتب آسمانی و حتی غیر آسمانی، برخی کلمات یا مفاهیم محکم هستند! و برخی متشابه. و کسانی که تفسیر به رای می کنند، اغلب از کلمات و مفاهیم متشابه استفاده می کنند. مثلا نماز خواندن یا روزه گرفتن، امری واجب در تمام ادیان است. اما چگونه نماز بخوانیم متفاوت است، و به آرا گوناگون بستگی دارد. عده ای می گویند چرا ایستاده در صف انتظار! چرا راه دور و چرا هزینه بسیار برای حج! ما شما را در محل حاجی می کنیم! ولی عده ای هم می گویند: باید رفت و هزینه کرد و: دور یک خانه سنگی گشت و باز آمد. پس آنهایی که می گویند تفسیر یعنی چه؟ چه لزومی دارد تفسیر بخوانیم! باطل است. می بینیم دنیا بر روی تفسیر می گردد و: اگر تفسیر نبود دنیا هم نبود! همان ابتدا که خدا می خواست بشر را خلق کند، فرشتگان  از این خلقت تفسیر دیگری در ذهن داشتند! آنها می گفتند اگر بشر خلق شود، در زمین خشونت بپا می کند! و خونریزی به راه می اندازد و: گروههایی امثال داعش می سازد! اما خداوند به تفسیر آنها ایراد وارد کرد، سر شوق آمد و بشری افرید که: دوروبرش را شلوغ کرد! روزی هزاران میلیارد بار، انسانها سر خود را بالا می گیرند و: می گویند خدایا کمکم کن! باز هم خدا از این مردم 7میلیاردی راضی است، و آنها را اضافه می کند. هر نوزادی که به دنیا می اید، یعنی خداوندهنوز به بشر امیدوار است. با اینکه قول داده نیم روز هم از تاریخ باقی مانده باشد، حجت خود را ظاهر می کند، ولی می بینیم امام زمان را اذن ظهور نمی دهد! تا دنیا به آخر نرسد و آخرالزمان تفسیر نگردد. اصلا این تفسیر آخرالزمان را باید پس گرفت ! زیرا گروهی به رجعت امیدوارند! و آن را اساس شیعه می دانند. معنی رجعت در اینجا این است که: پس از ظهور آقا صاحب الزمان، تازه دنیا شروع می شود! همه شهدا زنده می شوند، حضرت مسیح از آسمان می آید و پشت سر اقا نماز می خواند، ائمه زنده می شوند و سالهای طولانی: به ترتیب حکومت می کنند. پس در واقع حکومت الهی آن زمان آغاز می شود. از این منظر خشونت های موجود در جهان، و حملات تروریستی و غیره، تفسیر جالبی دارد: شیطان که از خدا دور شد، یکی از تفسیر هایش این بود که: من از آتش هستم و بشر از خاک، و لذا من برتر هستم، و نباید در برابر آدم سجده کنم. اما تفسیر او مقبول خدا نشد، و لذا خدا او را از خود راند. او که اینطور ضایع شد گفت: منهم انتقام می گیرم! یکی از آنها ترویج خشونت بود. زیرا با ترویج خشونت، بشر به دست خود از بین میرفت! و اینهمه تفسیر های خدا: در حمایت از بشر بی منطق می شد. البته پیامبران آمدند و مردم را به: صلح و همزیستی و افزایش جمعیت تشویق کردند. گرچه این عملکرد موفق بود، و از یک آدم و حوا، اکنون 8میلیارد آدم در دنیا هست! ولی تبلیغات شیطان عکس قضیه را نشان می دهد. بطور معمول مرگ و میر دربین انسانها هست، نزاع و درگیری هم پیش می آید، ولی نسبت آن زیر یک در هزار هست، اما تفسیر (تبلیغات) شیطان آن را 999در هزار نشان می دهد. گویا حتی نباید یک چاقوکشی هم بشود، یا هیچ خودرویی مسافران را زیر نگیرد! شاید در گذشته در هر خیابان، چاقوکشی بوده ولی امروز، یکی دو تای آن هم زیاد است! در واقع شدت صلح و دوستی و ارامش، به خشونت تفسیر می شود.

Manage Interpretation or Management Interpretation?

Interpretation in the word means the discovery of the veil, that is, to remove the veil or the hijab: in fact, the person who interprets the apparent hijab and goes to the inside of the words. But is this the same? That is, the word behind the words is: the interpreter has come to it? Therefore, we have at least two kinds of interpretations: the interpretation of the vote and the commentary, apart from the personal vote, are Quranic and other celestial and even non-heavenly texts, some words or concepts are firm! And some like. And those who interpret the commentary often use similar words and concepts. For example, prayer or fasting is obligatory in all religions. But how to read a prayer is different, and it depends on different voices. Some people say why stand in the waiting queue! Why is the distance and why cost a lot for pilgrimage! We will place you in Hajj! But some also say: It is necessary to go and spend: Around a stone house came and came back. So who say what interpretations mean? What is required to read! Is false. We see that the world is interpreted and: if there was no comment, there was no world! The very beginning when God wanted to create mankind, the angels had another interpretation in this creation! They said that if human beings were created, they would be violent in the land! And it causes bloodshed and makes groups like ISIS! But God made a mistake in their interpretation, the head of enthusiasm came and the people of Afrir, who were busy around him! Thousands of billions of times a day, humans raise their heads and say: God help me! Again, God is content with these 7 billion people, and adds them. Every newborn being born, God willing, hopes for humanity. Although he promises to remain half past, he will show his proof, but we see that the Imam of Time will not be issued by the permission! Until the world ends and the apocalypse is not interpreted. All this interpretation of the apocalypse must be taken back! Because a group is hoping for rejoicing! And they know it as the Shiite foundation. The meaning here is that: After the advent of Agha Sahib Al-Zaman, the world is just starting! All martyrs will be alive, Christ will come from heaven and pray for the rest of the world, the Imams will live and for many years they will rule. So in fact the Divine rule of that time begins. From this point of view, the violence in the world, terrorist attacks and so on, has an interesting interpretation: Satan, who went away from God, one of his interpretations was: "I am from the fire, and man is from the soil, and so I am the supreme, and I should not prostrate myself before Adam. But his interpretation was not acceptable to God, and therefore God turned him away. He said: "I take revenge!" One of them was the promotion of violence. Because humanity was destroyed by the promotion of violence! And all of God's commentaries were irrational in protecting mankind. Of course, the prophets came and encouraged people to: peace and symbiosis and increase the population. Although this performance was successful, and from an Adam and Eve, there are now 8 billion Adam in the world! But Satan's adverts show the picture of the theorem. Normally deaths are in the midst of people, conflicts and conflicts also occur, but their ratio is below one in a thousand, but the devil's commentary (propaganda) is 999 per thousand. It seems that even a teenager should not be subjected to, or no passengers should be subjected to any car! Perhaps in the past, on every street, we had a teenager, but today there is one or two of them! In fact, the intensity of peace and friendship and tranquility is interpreted by violence.

إدارة التفسير أو تفسير الإدارة؟

التفسير في الكلمة يعني اكتشاف الحجاب، أي إزالة الحجاب أو الحجاب: في الواقع، الشخص الذي يفسر الحجاب الظاهر ويذهب إلى داخل الكلمة. ولكن هل هذا هو نفسه؟ أي أن الكلمة وراء الكلمات هي: المترجم قد جاء إليها؟ ولذلك، لدينا نوعان على الأقل من التفسيرات: تفسير التصويت والتعليق، بصرف النظر عن التصويت الشخصي، هي النصوص القرآنية وغيرها من السماوية وحتى غير السماوية، وبعض الكلمات أو المفاهيم هي حازمة! وبعض مثل. وأولئك الذين يفسرون التعليق غالبا ما يستخدمون كلمات ومفاهيم مماثلة. على سبيل المثال، الصلاة أو الصيام واجبة في جميع الأديان. ولكن كيفية قراءة الصلاة مختلفة، وهذا يعتمد على أصوات مختلفة. بعض الناس يقولون لماذا الوقوف في طابور الانتظار! لماذا هي المسافة ولماذا تكلف الكثير للحج! سنضع لكم في الحج! ولكن البعض يقول أيضا: من الضروري أن تذهب وتنفق: حول بيت الحجر جاء وعاد. من يقول ماذا تعني التفسيرات؟ ما هو مطلوب لقراءة! غير صحيح. ونحن نرى أن العالم يفسر، وإذا لم يكن هناك تعليق، لم يكن هناك عالم! في البداية عندما أراد الله أن خلق البشرية، والملائكة كان تفسير آخر في هذا الخلق! قالوا أنه إذا تم إنشاء البشر، فإنها ستكون عنيفة في الأرض! ويسبب إراقة الدماء ويجعل مجموعات مثل داعش! ولكن الله ارتكب خطأ في تفسيرهم، جاء رئيس الحماس وشعب أفرير، الذين كانوا مشغولين من حوله! آلاف المليارات من المرات في اليوم، والبشر رفع رؤوسهم ويقول: الله مساعدتي! مرة أخرى، الله هو المحتوى مع هؤلاء 7 مليار نسمة، ويضيف لهم. كل مولود جديد يولد، إن شاء الله، يأمل للبشرية. على الرغم من أنه يعد بأن يبقى نصف الماضي، وقال انه سوف تظهر برهانه، ولكننا نرى أن إمام الوقت لن تصدر عن طريق الإذن! وإلى أن ينتهي العالم ولا تفسر نهاية العالم. كل هذا التفسير من نهاية العالم يجب أن تؤخذ مرة أخرى! لأن المجموعة تأمل في البهجة! وهم يعرفون أنها المؤسسة الشيعية. معنى العودة هنا هو أنه بعد ظهور آكا صاحب الزمان، يبدأ العالم الجديد! سيكون جميع الشهداء على قيد الحياة، المسيح سوف يأتي من السماء ويصلي من أجل بقية العالم، والأئمة يعيشون ولسنوات عديدة سيحكمون. لذلك في الواقع القاعدة الإلهية من ذلك الوقت يبدأ. من وجهة النظر هذه، فإن العنف في العالم، والهجمات الإرهابية، وما إلى ذلك، لديه تفسير مثير للاهتمام: الشيطان الذي ذهب بعيدا عن الله، واحد من تفسيراته كان: "أنا من النار، والرجل هو من التربة، ولذا فإنني العليا، و لا ينبغي أن أسجد نفسي قبل آدم. ولكن تفسيره لم يكن مقبولا من الله، وبالتالي تحوله الله بعيدا. وقال: "أنا الانتقام!" وكان أحدها تعزيز العنف. لأن الإنسانية دمرت من خلال تعزيز العنف! وكل تعليقات الله كانت غير عقلانية في حماية البشرية. بطبيعة الحال، جاء الأنبياء وشجع الناس على: السلام والتعايش وزيادة السكان. على الرغم من أن هذا الأداء كان ناجحا، ومن آدم وحواء، وهناك الآن 8 مليار آدم في العالم! لكن إعلانات الشيطان تظهر صورة النظريات. يبدو أنه حتى المراهق لا ينبغي أن يتعرض، أو أي ركاب يجب أن تخضع لأي سيارة! ربما في الماضي، في كل شارع، كان لدينا مراهق، ولكن اليوم هناك واحد أو اثنين منهم! والواقع أن شدة السلام والصداقة والهدوء يفسرها العنف.

Management şərh və ya idarə şərh?

Amma eyni? Bu tərcüməçi gəlib ki, sözlərin mahiyyəti? Və oxşar. Və o ki, şərh, onlar tez-tez eyni söz və anlayışlar istifadə edin. Məsələn, dua və ya bütün dinlərdə oruc vacibdir. Amma dua etmək necə müxtəlif və səs bir sıra asılıdır. Bəzi line gözləyir durmaq niyə demək! Niyə uzaqdan Həcc dəyəri kimi! Biz Hacı var! Lakin bəzi insanlar demək sərf və getdi və bir daş ev tur geri gəldi edilməlidir. Belə ki, həmin kim deyir ki, bu nə deməkdir şərh? Kim şərh oxumaq lazımdır! batildir. Biz dünya şərh və dünya şərh deyil, əgər! Onlar insan yüksələn zorakılıq torpaq yaradılmışdır əgər dedi! Və qan salır: ISIS kimi qruplar edir! Amma Rəbb onun təfsiri onları təslim təşviq və onun ətrafında dolu düzəltdiyi insanı yaratdı! Bir dəfə trilyon sonra, insanlar onların rəhbərləri yüksək və Allah mənə kömək demək! 7 milyard əhalinin Allah razı və bu edir. doğulan hər uşaq, insan Khdavndhnvz ümid edir. dünya bitmir və son şərh deyil. Bu Apocalypse bu şərhi belə olmalıdır idi! bir komanda üçün qayıtmaq üçün ümid! Və bu şiələr barədə bilir. Burada throwback cənab Zaman Advent sonra, yeni bir dünya başlayır deməkdir! Belə ki, əslində Allahın hökuməti sonra başlayır. dünyada bu baxımdan, zorakılıq, terror hücumları və Allaha Şeytanın digər maraqlı şərhi, onun bir şərh Mən torpaq insan, və superego am edirəm yanğın edirəm ki, Mən Adəmə səcdə etməlidir. Lakin onun şərh Allaha məqbul deyildi və Allah onlara üz çevirdi. O, itirilmiş ki, dedi: Mən də intiqam almaq! Onlardan biri zorakılıq idi. zorakılıq Çünki insan əlində ölür! Və insan dəstək Allahın bütün şərhlər cəfəng idi. elçilər gəlib və insanlar sülh və birgə yaşama və təşviq əhali artım. əməliyyat uğurlu oldu, və Adəm və Həvva bir olsa da, dünyada 8 milyard insan var! Amma şeytan elanları əksini göstərir. bir bıçaq zərbələri endirərək, və ya hər hansı vasitənin sərnişin olmamalıdır, hətta! Bəlkə hər küçə, xuliqanlıq keçmiş, lakin bu gün, onların bir neçə çox! Əslində, sülh və əmin-amanlıq, ağırlığı zorakılıq şərh olunacaq.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۹/۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۹ نظر(0)

دولت حجیم یا: دولت توسعه یافته؟

استفاده از کلمات متفاوت، عشق یا نفرت هرکس را از یک موضوع واحد نشان می دهد. مثلا کلمه آمریکا برای خیلی ها، رویا و آزادی و عشق را بیاد می اورد! اما برخی ها نیز ان را مترادف جنایتکار و گانگستر می دانند. حتی کلمه گانگستر و جنایتکار برای خود افراد، و حوزه عملکردی آنها شیرین است! همانطور که ترور و سر بریدن و خون ریزی، برای داعش افتخار محسوب می شود. در مورد حجیم شدن دولت نیز، بحث های مخالف و موافق زیاد است. عده ای می گویند اگر سه وزارت خانه صنعت و معدن و تجارت، یکی شود دولت کوچکتر می شود! برخی ها هم معتقدند اگر این سه، هریک وزارتخانه جداگانه ای بشوند، دولت چابکتر می شود. برخی از این نظریه ها را زمان اثبات می کند، و برخی دیگر فقط کپی می شوند. مثلا زمانی ماکس وبر، شعاری را مطرح کرد : نگو بنویس! یعنی دستور و مدارک دولتی و شرکتی، نباید شفاهی باشد بلکه همه باید کتبی باشد، که بتوان به آن استناد کرد. وی بروکراسی را با شیرینی تمام! پایه گذاری کرد و سالها بعنوان معمار بوروکراسی مطرح بود. حتی در ایران نیز عده ای با استناد به آیه 288سوره بقره، و همچنین نقل قول معروف از حضرت علی ع، معتقد بودند با نوشتن، دانسته ها راتثبیت می کنیم و: آنها را در بند می کنیم تا بماند. آیت الله منتظری هم در دروس فقه خود می گفت: جوانان و طلبه ها همه چیز را بنویسند، چون حافظه آدم ها در سنین بالا، دچار جمود می شود و اعتماد به آن اشتباه است. اما این نظریه در طول زمان تبدیل شد: به اقیانوسی از کاغذ و نوشته ها و انبوهی از: قوانین و مقررات که مانع رونق کسب و کار: و فعالیت های بشری شد. دشمنی با بوروکراسی آغاز شد! از این تاریخ به بعد بوروکراسی به: مانع تراشی و چوب لای چرخ گذاشتن معنی شد. حجم دولت ها هم همینطور، در جریان تاریخی متفاوت تغییر کرد، و زشت و زیبا شد. در ایران باستان ابتدا ملوک الطوایفی بود! هرکس در گوشه ای خود را شاه می خواند، هخامنش آمد و همه را سرکوب کرد و: خود را شاه شاهان نامید! بنابر این قبل از هخامنشیان، دولت ها کوچک و خود مختار و یا مستقل بودند، و در زمان هخامنشیان همه اینها یک دولت بزرگ شدند: که از آفریقا و اروپا تا چین و هند گسترش داشت، و جاده ابریشم یادگار چنین دورانی است. بعدا دوباره دولت مرکزی، چند بار حذف و اضافه شد: تا ساسانیان بوجود آمدند! در اروپا این وسعت مفهوم نداشت و: کشور در آنجا همان شهر بود! یعنی آتن و رم، یونان و روم را می ساحتند و: تمدن به معنی شهر نشینی بود، نه کشور نشینی ! و این امر نهایتا به قوم گرایی در قرون وسطا، مانند ژرمن ها و گل ها و انگلو ساکسون و وایکینگها رسید. با انقلاب صنعتی، این جزیره ها بطور مجزا بزرگ می شدند، ولی بعد از انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا تشکیل می شود و: نقش دولتها پررنگ می گردد. اما در شرق همچنان بین ملوک الطوایفی و: دولت مرکزی نوسانات در جریان بود، عباسیان و صفویان و قاجاریه دولت مرکزی بودند، فواصل آنها خودمختاری و قوم گرایی پر می کرد. بعد از انقلاب اسلامی، در ابتدا جنگهای داخلی سعی داشت: قومیت گرایی را بر دولت مرکزی تحمیل نماید، ولی با شروع جنگ تحمیلی نیاز به وحدت شکل گرفت، و دولت مرکزی تثبیت شد. اما دنیا نیز به این مرکزیت احتیاج داشت، لذا پس از رحلت امام خمینی، ابتدا مرزهای تعیین شده توسط انگلیس تثبیت شد، و بیش از 200کشور با ارتش های جداگانه تشکیل گردید. ولی با حملات داعش نیاز به وحدت جهان، زیر یک حکومت مرکزی ضد داعش، بالا گرفت و اکنون دولت ایران، دولت مرکزی جهانی است...

The bulk government or: the developed state?

Using different words makes love or hates each one from a single subject. For example, America's word for many people remembers dream, freedom and love! But some also regard it as a criminal and gangster. Even the gangster and criminal gang for the people themselves and their functional area is sweet! As the assassination and bloodshed, it is proud for ISIS. There is a lot of controversy about the bulk of the government. Some say that if the three ministries of industry and mining and commerce become one, then the government will become smaller! Some also believe that if these three, each ministry are separate, the government becomes more agile. Some of these theories prove time, and others only copy. For example, Max Weber's time spoke: Do not write! That is, government and corporate orders should not be oral, but all must be written in order to be cited. He has a bureaucracy with all the sweets! He founded many years as a bureaucratic architect. Even in Iran, some people based on verse 288 of Surah al-Baqarah, as well as the famous Quran from Imam Ali, believed that by writing, we would fix the knowledge and: we put them together to stay. Ayatollah Montazeri also said in his jurisprudence: young people and students write everything, because the memory of people of the ages, suffers from fatigue and trust in it is wrong. But this theory became over time: an ocean of paper and writing and a bunch of laws and regulations that prevented business prosperity and human activities. Enemy began with bureaucracy! From that date onwards, the bureaucracy became meaningful: an obstacle and a stick. Similarly, the size of the state changed in a different history, and was ugly and beautiful. In ancient Persia, Maluku al-Tawaifi was first! Everyone who calls on the king in his corner, Achaemenid came and suppressed everyone, and called himself King of the Kings! Thus, before the Achaemenids, the states were small, autonomous or autonomous, and during the Achaemenid times all of them became a great government: from Africa and Europe to China and India, and the Silk Road was a relic of such a period. Later again, the central government was removed and added many times: until the Sasanians were created! In Europe, this scope did not mean, and the country was the same! That means Athens and Rome, Greece and Rome: Civilization means township, not country! And this eventually came to medieval folklore, such as the Germans and the flowers, and the Anglo-Saxon and the Vikings. With the industrial revolution, these islands grew apart, but after the Islamic Revolution, the European Union is formed, and the role of governments is highlighted. But in the east between the Mauluk-al-Tawaiifi and the central government of fluctuations, the Abbasids, the Safavids and the Qajars were the central government, their distances filled with autonomy and ethnocentrism. After the Islamic Revolution, at first civil wars attempted to impose ethnicism on the central government, but the start of the imposed war required unity, and the central government was stabilized. But the world also needed this centrality, so after the death of Imam Khomeini, the boundaries established by the United Kingdom were first established, and more than 200 countries were formed with separate armies. But with ISIL's attacks, the need for unity of the world, under an anti-ISIS central government, was raised, and now the Iranian government is a global central government...

الحكومة الأكبر أو: الدولة المتقدمة؟

استخدام كلمات مختلفة يجعل الحب أو الكراهية كل واحد من موضوع واحد. على سبيل المثال، كلمة أمريكا لكثير من الناس يتذكر حلم والحرية والحب! ولكن البعض يعتبرونه أيضا جنائيا وعصابات. حتى العصابات والعصابة الإجرامية للشعب أنفسهم، ومجال وظيفتها حلوة! وباعتبارها الاغتيال وإراقة الدماء، فإنها تفخر بتنظيم داعش. هناك الكثير من الجدل حول الجزء الأكبر من الحكومة. يقول البعض أنه إذا أصبحت الوزارات الثلاث للصناعة والتعدين والتجارة واحدة، ثم الحكومة سوف تصبح أصغر! ويعتقد البعض أيضا أنه إذا كانت هذه الوزارات الثلاث منفصلة، ​​فإن الحكومة تصبح أكثر مرونة. بعض هذه النظريات تثبت الوقت، والبعض الآخر فقط نسخ. على سبيل المثال، اقترح وقت ماكس ويبر شعارا: لا تكتب! وهذا يعني أن الحكومة وأوامر الشركات لا ينبغي أن تكون شفوية، ولكن يجب أن تكون مكتوبة جميعا من أجل أن استشهد. لديه بيروقراطية مع جميع الحلويات! أسس سنوات عديدة كمهندس بيروقراطي. حتى في إيران، بعض الناس على أساس الآية 288 من سورة البقرة، فضلا عن الاقتباس الشهير من الإمام علي، يعتقد أنه من خلال الكتابة، ونحن سوف إصلاح المعرفة و: وضعنا معا للبقاء. كما قال آية الله مونتازيري في فقهه: "الشباب والطلاب يكتبون كل شيء، لأن ذكرى الناس في العصور، الذين يعانون من البؤس، والثقة فيه أمر خاطئ. ولكن هذه النظرية أصبحت مع مرور الوقت: محيط من الورق والكتابة ومجموعة من القوانين واللوائح التي حالت دون ازدهار الأعمال والأنشطة البشرية. بدأ العدو مع البيروقراطية! ومنذ ذلك التاريخ فصاعدا، أصبحت البيروقراطية ذات معنى: عقبة وعصا. كما تغير حجم الحكومات في تاريخ مختلف، وكان قبيحا وجميلة. في بلاد فارس القديمة، كان مالوكو الطويفي أولا! كل من يدعو الملك في ركنه، جاء أخمينيد وقمع الجميع، ودعا نفسه ملك الملوك! وهكذا، قبل الدول الأخمينية كانت الدول صغيرة أو مستقلة أو مستقلة، وخلال العصر الأخميني أصبح كل منهم حكومة عظيمة: من أفريقيا وأوروبا إلى الصين والهند، وكان طريق الحرير بقايا هذه الفترة. في وقت لاحق مرة أخرى، تم إزالة الحكومة المركزية، وأضاف عدة مرات: حتى تم إنشاء الساسانيين! في أوروبا، وهذا النطاق لا يعني، والبلد كان هو نفسه! وهذا يعني أثينا وروما واليونان وروما: الحضارة تعني البلدات، وليس البلد! وجاء هذا في نهاية المطاف إلى الفولكلور في القرون الوسطى، مثل الألمان والزهور، والأنجلو ساكسون والفايكنج. مع الثورة الصناعية، نمت هذه الجزر، ولكن بعد الثورة الإسلامية، يتم تشكيل الاتحاد الأوروبي، ويتم تسليط الضوء على دور الحكومات. ولكن في الشرق بين مولوك الطوييفي والحكومة المركزية من التقلبات، كان العباسيين والصفويين والقاجار الحكومة المركزية، ومسافاتهم مليئة بالحكم الذاتي والنزعة العرقية. بعد الثورة الإسلامية، في الحروب الأهلية الأولى حاولت فرض العرقية على الحكومة المركزية، ولكن بدء الحرب المفروضة يتطلب الوحدة، واستقرت الحكومة المركزية. ولكن العالم بحاجة أيضا إلى هذه المركزية، وبعد وفاة الإمام الخميني، تم إنشاء الحدود التي أنشأها البريطانيون لأول مرة، وشكلت أكثر من 200 دولة مع جيوش منفصلة. ولكن مع هجمات داعش، تم رفع الحاجة إلى وحدة العالم، في ظل حكومة مركزية ضد داعش، والآن أصبحت الحكومة الإيرانية حكومة مركزية عالمية ...

Toplu hökumət və ya inkişaf etmiş dövlət?

Fərqli sözlər istifadə edərək, hər biri bir mövzudan sevgi və ya nifrət edir. Məsələn, Amerikanın çoxu üçün sözü yuxu, azadlıq və sevgi xatırlayır! Amma bəziləri də bunu cinayət və gangster hesab edirlər. Hətta xalqın özləri üçün gangster və cinayət şəbəkəsi və onların funksional sahəsi şirindir! Sui-qəsd və qan tökülməsi kimi, ISIS üçün qürur duyur. Hökumətin böyük hissəsi haqqında bir çox mübahisələr var. Bəziləri deyirlər ki, əgər üç nazirlik sənayesi və mədənçilik və ticarət nazirliklərindən birinə çevrilirsə, onda hökumət daha kiçik olacaq! Bəziləri inanırlar ki, əgər bu üç, hər bir nazirlik ayrıdırsa, hökumət daha çevik olur. Bu nəzəriyyələrin bəziləri vaxtını sübut edir, digərləri yalnız surətini sübut edir. Məsələn, Max Weber zamanı bir şüar təklif etdi: Yazma! Yəni, hökumət və korporativ sifarişlər şifahi olmamalıdır, amma bunların hamısı qeyd olunmaq üçün yazılmalıdır. Bütün şirniyyatlarla bürokrasi var! Uzun illər bürokratik bir memar kimi quruldu. Amma bu nəzəriyyə vaxt keçdi: kağız və yazı okeanı, biznesin rifahı və insan fəaliyyətinə mane olan bir sıra qanun və qaydalar. Düşmən bürokratiyadan başladı! O gündən bürokratiya mənalı oldu: bir maneə və çubuq. Hökumətlərin həcmi fərqli bir tarixdə də dəyişdi və çirkin və gözəl idi. Qədim Persiyada Maluku əl-Təvəifə ilkdir! Kəlamı küncündə çağırdıran hər kəs Açıqəndi gəldi və hər kəsə basqın etdi və özünü padşahların kralı adlandırdı! Daha sonra, mərkəzi hökumət bir neçə dəfə çıxarıldı və əlavə edildi: Sasanilər yaradıldı qədər! Avropada bu çərçivə demək olmur və ölkə eyni idi! Deməli, Afina və Roma, Yunanıstan və Roma deməkdir: Sivilizasiya ölkə deyil, şəhər deyil! Sənaye inqilabı ilə bu adalar bir-birindən ayrıldı, amma İslam İnqilabından sonra Avropa Birliyi formalaşdı və hökumətlərin rolu vurğulandı.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۸/۵/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۶ نظر(0)

دیوار کشی ترامپ بین مکزیک و آمریکای شمالی، در ابتدا یک نظریه ساده و برای امور گمرکی! به نظر می رسید اما با حمایت ترامپ از عربده کشی های: نژاد پرستان و کوکلس کلان های جدید، که سعی دارند آمریکا را به اشوب بکشند، نشان داد که ترامپ یک عضو مخفی و باسابقه نژاد پرستی بوده، و آرام آرام چهره خود را نشان می دهد. گرچه از ابتدا مشخص بود که برای پیروزی بر اوباما، همه سرمایه خود را خرج کرد تا دیگر: اسمی از نژاد سیاه یا دورگه در میان رئیس جمهور ها نباشد! و یک سفید متعصب آن را اداره کند. درواقع دوران ترامپ یکی از دورانی است: که در ان آتش زیر خاکستر نژاد پرستی، در حال شعله ور شدن است، و اگر مانع نشوند این آتش دوباره همه را خواهد سوزاند: سیاه پوستان و سرخپوستان را دوباره به مزارع و: برای بردگی خواهد برد. اصولا ممانعت از ورود مهاجران مخصوصا از: کشورهای در خط مقاومت باید روشن می ساخت که: این ابتدایی ترین عمل نژاد پرستانه برای: تست کردن افکار عمومی بود! و چون افکار عمومی تصور کرد فقط همین کار است، و آن را نسبتا تایید نمود، قدمهای بعدی برداشته شد. اکنون تمام دانشمندان علوم انسانی کاخ سفید، و بسیاری از مشاوران به دلیل: مشخص شدن رگه های نژاد پرستی در هیات حاکمه، از ان جدا شدند. بسیاری از کشورها نیز مواضع: ضد ترامپ خود را تشدید کردند. اما باید توجه کرد که دوری راه  برخی کشورها، در مخالفت آنان تاثیری ندارد. مثلا مخالفت حزب الله لبنان یا ایران، ممکن است زیاد مهم نباشد، اما مخالفت ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین: و آمریکای جنوبی بسیار مهم است. زیرا آنان از نظر فرهنگ و هویت به: آمریکا و مردم آن نزدیکترند. از قدیم الایام مردمی که از دولت آمریکا ظلم می دیدند، در صورت توان به کشورهای همسایه، مخصوصا مکزیک پناه می بردند، عبور از مرز مکزیک و امثال آن، به معنی سند آزادی آنها از تمام آزار و اذیت ها بود. مردم این کشورها بدانند که: وارث اصلی آمریکا آنها هستند، نه یک مشت نژاد پرست دلار دوست. و در این راه باید کوشش کنند. همانطور که فرزند رهبر ونزوئلا گفت: باید کاخ سفید را تسخبر کرد! و بر سر ساکنان آن خورد نمود. این تنها راهی است که در جهان، جواب داده و بارها در شرق و در اروپا اتفاق افتاده. امام متاسفانه زور گویی ارتش آمریکا، سازمان های نظامی و اطلاعاتی آن بقدری زیاد بوده: که هیچیک از مردم آمریکای شمالی: یا جنوبی و مرکزی به این فکر نیافتاده اند. تا حق خود را بطور مستقیم از: این یانکی های زور گو بگیرند. اما امروز به آنها اطمینان می دهم که: ساعت موعود فرا رسیده و: کاخ سفید همه را به خود دعوت می کند. کاخ سفید از درون پوسیده است: فقط منتظر یک ضربه است و: باید که مردم خود آمریکا و کشورهای  همسایه، رسالت تاریخی را بخوبی انجام دهند و: مطمئن باشند این بار تنها نمی مانند. کره شمالی با موشک های دور برد خود، منتظر چراغ سبز شما است. بیایید و انتقام خون هزاران سرخپوست: کشته شده را بگیرید، بیایید و انتقام آنهمه زجر و شکنجه سیاهپوست ها را بگیرید. بیایید و انتقام همه کارتن خواب و بی خانمان ها را: برای  یکبار هم شده از ثروتمندانی که: با دلار سیگار خود را روشن می کنند بگیرید. سرنگونی دولت آمریکا بسیار ساده است، ولی وقتی آمادگی افکار عمومی نباشد، مانند نهضت 99درصدی یا یا قیام ضد وال استریت، به یک شورش یدل می شود. اما اگر مردمی باشد و همه مردم : حتی شده با پای پیاده برای تسخیر: کاخ سفید و پنتاگون بروند ثمربخش خواهد بود.

Mexico ready! The White House is waiting.

The tramp walls between Mexico and North America are initially a simple theory for customs! It seemed that, however, with the support of Tramp, Arabs: racists and cockles, new mullahs who tried to throw the United States into a throat, showed that Tramp was a secret and racist member of the group, and slowly revealed his face. Gives although from the outset it was clear that he had spent all his capital on Obama to win the title of the black or hybrid race among presidents! And a white fanatic manages it. In fact, the Trump is a period in which the fire under the ash of racism is flaring, and if it is not prevented, this fire will again burn everyone: black people and Indians will be back to the fields and: to enslave. In principle, preventing the arrival of immigrants, particularly from countries in the line of resistance, should make clear that: This was the most basic racist act to: test public opinion! And since public opinion thought it was just the same thing, and it was fairly confirmed, the next steps were taken. Now, all White House scholars and many advisers are separated because of the identification of racist traits in the governing body. Many countries also reinforced their anti-tramp positions. But it should be noted that the distraction of some countries does not affect their opposition. For example, Lebanon's or Iran's Hezbollah's opposition may not be so important, but the opposition of Venezuela and other Latin American countries and South America is very important. Because they are closer to the United States and its people in terms of culture and identity. From the old days, the people who saw the government of the United States were oppressed, if possible, to refuge in neighboring countries, especially Mexico, crossing the Mexican border and so on, meaning the document of their release from all harassment. People in these countries know that they are the heirs of the United States, not a friend of the dollar. And in this way, they must try. As the son of the Venezuelan leader said, he needs to conquer the White House! And slaughtered its inhabitants. This is the only way the world has responded and has repeatedly happened in the East and in Europe. Unfortunately, the Imam, unfortunately, did not have the power of the US military, its military and intelligence agencies, so much that none of the people in North America: either the South or the Central have thought. To claim their right directly from: These Yankees will take force. But today, I assure them that: The hour has come and the White House invites everyone. The White House is rotten: it's just waiting for a blow and: It's up to the people of America and their neighbors to do their historic mission well: sure this time alone. North Korea, with its long-range missiles, is waiting for your green light. Come and take revenge on the blood of thousands of Indians: get killed, and take revenge for all black plagues and torture. Come and take revenge on all the sleeping and homeless cartons: for once, come from the wealthy who: Turn your smokes on their dollars. The overthrow of the US government is very simple, but it's a riot when it's not ready for public opinion, like the 99% movement or the anti-Wall Street uprising. But if it is a people and all people: even going foot to capture: the White House and the Pentagon will be fruitful.

المكسيك جاهزة! البيت الأبيض ينتظر.

الجدران المتعرجة بين المكسيك وأمريكا الشمالية هي في البداية نظرية بسيطة للجمارك! على ما يبدو، مع ذلك، بدعم من ورقة رابحة من الصراخ من قبل: العنصرية وكلان جديد، في محاولة لأمريكا في قتل الاضطراب، وأظهرت أن ترامب هو عضو في التاريخ السري للعنصرية، وببطء وجهه وكشف أ. و متعصب أبيض يدير ذلك. في الواقع، خلال فترة ترامب حيث النار تحت الرماد العنصرية، مضيئة، واذا لم تعترض على النار مرة أخرى سوف يحرق الجميع: السود والهنود إلى المزارع والعبودية سوف . ولما كان الرأي العام يعتقد أن الأمر هو الشيء نفسه، وقد تم تأكيده إلى حد ما، اتخذت الخطوات التالية. وعززت بلدان كثيرة أيضا مواقعها المناهضة للحرب. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هاء بعض البلدان لا يؤثر على معارضتها. على سبيل المثال، ضد حزب الله في لبنان أو إيران، قد لا تكون في غاية الأهمية، ولكن ضد فنزويلا وبلدان أخرى في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية أمر مهم جدا. لأنها أقرب إلى الولايات المتحدة وشعبها من حيث الثقافة والهوية. إن شعوب هذه البلدان تعرف أنها ورثة الولايات المتحدة وليست صديقا للدولار. وبهذه الطريقة، يجب أن نحاول. كما قال ابن الزعيم الفنزويلي، يجب أن يغزو البيت الأبيض! وذبح سكانها. هذه هي الطريقة الوحيدة التي استجاب بها العالم، وحدثت مرارا وتكرارا في الشرق وأوروبا. للمطالبة بحقهم مباشرة من: هذه يانكيز سوف تأخذ القوة. ولكنني أؤكد لهم اليوم: لقد حان الوقت، ويدعو البيت الأبيض الجميع. كوريا الشمالية، مع صواريخ بعيدة المدى، ينتظر الضوء الأخضر الخاص بك. تعال والانتقام لدماء الآلاف من الهنود: يقتل، يأتي والانتقام من كل تلك المعاناة والتعذيب السود. ولكن إذا كان الناس وجميع الناس: حتى سيرا على الأقدام للقبض على البيت الأبيض والبنتاغون أنها ستكون مثمرة.

Meksika hazırdır! Ağ Ev gözləyir.

Meksika və Şimali Amerika arasındakı tramp divarları ilkin olaraq gömrük üçün sadə bir nəzəriyyədir! Bu ilə böyle bir Trump dəstəyi ilə, lakin görünürdü: İrqçilik və Klan yeni qarışıqlıq öldürmək daxil Amerikaya çalışır, Trump irqçilik gizli tarixi bir üzvü olduğunu göstərdi və yavaş-yavaş onun üz aşkar Verir Ağ fanatik onu idarə edir. hər kəs yandırmaq edəcək yenidən yanğın mane olmasaydı Əslində, Trump bir dövr ərzində burada kül irqçilik altında yanğın, flare və: təsərrüfatları və köləlik geri blacks və Indians edəcək . Bir çox ölkələr də anti-tramp mövqelərini gücləndirdi. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bəzi ölkələrin yayılması onların müxalifətinə təsir göstərmir. Məsələn, Livanda və ya İran Hizbullaha qarşı, belə ki, vacib ola bilər, lakin Venesuela və Latın Amerikası digər ölkələr və Cənubi Amerika qarşı çox vacibdir. Çünki onlar Amerika Birləşmiş Ştatları və xalqına mədəniyyət və kimlik baxımından daha yaxındırlar. Bu ölkələrin xalqları dollarların dostu deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vərəsələri olduğunu bilirlər. Və bu şəkildə, onlar cəhd etməlidirlər. Venesuela lideri oğlu dedikdə, o, Ağ Evi fəth etməlidir! Və sakinlərini kəsdi. Bu dünya cavab verdiyi və Şərqdə və Avropada dəfələrlə baş verən yeganə yoldur. Doğrudan hüququ iddia etmək üçün: Bu Yankees qüvvəyə minəcək. Amma bu gün mən əminəm ki: Saat gəldi və Ağ Ev hər kəsə dəvət edir. Şimali Koreya, uzun mənzilli raketləri ilə, yaşıl işıqınızı gözləyir. Gəlin və Indians minlərlə qan intiqam almaq: həlak almaq, gəlib bütün bu əzab və işgəncə blacks intiqam almaq. insanlar və bütün insanlar Lakin hətta piyada Ağ Ev və Pentaqon tutmaq onlar məhsuldar olacaq.