X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۸/۳/۱۳۹۸ - ۲۲:۱۴ نظر(0)

آل سعود توانست با حیله های گوناگون، آمریکا را به قربانگاه بفرستد! و انتقام چند سال دوشیده شدنش را بگیرد! البته ترامپ زرنگ بود، و دم به تله نمی داد! ولی نمی دانست آل سعود از او زرنگ تر است. او را تا لب چشمه برد، و تشنه برگرداند. و حالا ترامپ با نظر و اراده خودش، به قربانگاه می رود! یک بررسی کوتاه در روند چهل سال: بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد که: عربستان همیشه آمریکا را پیشمرگ خود میدانست. ولی امریکا مثل ملخ، هرگاه یک چرخ می زد، و خودش را رها می کرد! ولی این بار دیگر نمی تواند: از دست آل سعود فرار کند. زیرا همه کلک هایش رو شده! وقتی انقلاب اسلامی رخ داد، قبله اول و دوم  به اشغالگران این دوقبله هشدار دادند: تا خود را گم و گور کنند. ولی آنها سعی کردند، گردن کلفتی مثل آمریکا را جلو انداخته، و خودشان در پشت سر او قرار بگیرند. رژیم صهیونیستی و آل سعود، هر بار به امریکا رفته و ولخرجی می کردند: مثلا اسلحه یا سهام می خردیدند، ولی پول آن را نمی دادند! و مشروط می کردند به اینکه: آمریکا امنیت آنها را تضمین کند، تا همچنان دو قبله را در اشغال خود داشه باشند، تا آنجا را تخریب و از بین ببرند. و نامی از اسلام نماند. آمریکا در ابتدا حرف انها را باور می کرد، مقداری اسلحه و نیروهای امنیتی به آنها می داد! اما از پول خبری نیود. عبری ها و عرب ها می گفتند: ما از غرب انتظار داریم برای حفظ امنیت ما، ایران را نابود کند! در آن صورت پول می دهیم. لذا اولین کاری که کردند، صدام را مامور کشتار ایرانیان کردند! اما وقتی موفق نشدند، القاعده و طالبان و داعش را مسلح کردند، تا از شرق و غرب بر ایران بتازند، و ایرانیان را قتل عام کنند. اما این هم کاری از پیش نبرد، بلکه برعکس شد! عراق و شام مطیع تهران شدند، طالبان هم به مذاکره با ایران روی آورد. ائتلاف عربی درست کردند، تا به بهانه حمایت ایران از الحوثی ها، نفت کش ها را بزنند و راه را، برای حمله باز کنند! اما اروپا عقب نشینی کرد، آمریکا هم گفت ما برای جنگ نیامدیم! لذا استیصال بر ال سعود و رژیم صهیونیستی سایه افکند.  به سراغ چین و کره و ژاپن هم رفتند، جواب منفی شنیدند. اخیرا آل سعود گفته: باید ترامپ شخصا وارد جنگ با ایران شود، والا از پول خبری نیست. ترامپ میداند که از پول خبری نیست، زیرا با همین ترفند ها، آل سعود 22بیلیون دلار هزینه، روی دست آمریکا گذاشت. مثلا قول داده بود:  تمام آنها را بپردازد ولی نپرداخت. اما از انطرف هم، ترامپ کار دیگری نمی تواند بکند! باید هرطور شده این گاو شیرده را بدوشد، ولو اینکه به ظاهر کارهایی را انجام دهد. لذا دستور حرکت ناوها را داد! و خودش هم گفت اگر برای امنیت عربستان، و تامین  نفت کش ها لازم باشد، به جنگ با ایران هم فکر می کند. اما مردم آمریکا بدانند: ترامپ زرنگتر از ال سعود نیست! اگر جنگ کند، آل سعود به او پولی نمی دهد، چرا که ندارد! همه بذل و بخشش های قبلی آل سعود، هم فقط وعده و دروغ بوده! مردم امریکا و اروپا بدانند که: آل سعود نه تنها پولی ندارد بدهد، بلکه اگر لازم باشد مانند یازده سپتامبر، مراکز مطالبه گر امریکایی را هم منفجر می کند، تا کسی نتواند سند ارائه دهد. زیرا مهمترین هدف انفجار برج های دوقلو، از بین بردن اسناد تجاری و: مدارک بدهی آل سعود بود. ال سعود همه نفت ها را مجانی می داد! لذا طلبی نداشت که بگیرد، بذل و بخشش های او، از پول حجاج ایرانی بود. زیرا هر سال نفری یک میلیون دلار، از حجاج ایران می گرفت تا: اجازه زیارت به آنها بدهد! مدتی که ایران حجاج نفرستاد، فقر و بدبختی گریبان آنها را گرفت، و به ایران التماس کردند: دوباره کاروان های حج را راه اندازی کند، ولی با قیمت ده برابر!

America goes to the altar!

Al Saud could send America to the altar with various tricks! And take revenge for a few years! Of course, the tramp was savory, and the tail did not give a trap! But he did not know Al Saud is wiser than him. He fired him to the lips, and thirsty. And now, with his own will, Tramp goes to the altar! A brief survey of the forty years: after the Islamic Revolution shows that: Arabia always considered America as its predecessor. But the United States, like a grasshopper, whenever a wheel ran, and let go of itself! But this time it cannot: escape from Al Saud. Because all his tricks have been! When the Islamic Revolution occurred, the first and second qiblah warned the occupiers of these two bouts: to be lost and buried. But they tried to push the throat like the United States, and themselves behind him. The Zionist regime and Al Saud, went to the United States everyday and exorcised: for example, weapons or stocks, but did not pay! And they were conditioned that: the United States would ensure their security, so that they would continue to occupy two Qiblahs, so that they could be destroyed and destroyed. And there is no name for Islam. America initially believed them, gave them some weapons and security forces! But no news comes. Hebrew and Arabs said: We expect the West to destroy Iran to protect our security! In that case, we will give money. So the first thing they did, Saddam was the agent of killing Iranians! But when they did not succeed, they armed al-Qaeda, the Taliban and ISIS to sow the Iranians from the East and the West. But this did not go ahead, but it turned out to be the opposite! Iraq and the dinners were Tehran's follower, the Taliban also negotiated with Iran. They created the Arab coalition to justify Iran's support for the al-Hawthis, oil tankers and open the way for attack! But Europe retreated, America also said we did not come to war! Therefore, it is a shame on Al Saud and the Zionist regime. They came to China, Korea and Japan, they answered the negative. Al Saud recently said: "Must the Tramp person go into war with Iran, he does not have the money. Tramp knows that there is no money, because with the same tricks, Al Saud cost the United States $ 22 billion. He promised, for example, to pay all but not pay. But on the other hand, Tramp cannot do anything else! It's about to make that lactating cow, even if it does seem to do something. So I ordered the ship to move! And he also said that if he needed Saudi security and supply of oil tankers, he would think of a war with Iran. But the American people know: Tramp is no stranger than El Saud! If he does, Al Saud does not give him money, because he does not! All the previous sins of Al Saud are both promises and lies! The people of America and Europe know that: Al Saud does not only have no money, but if necessary, as well as on September 11, US military centers will also blow up so that nobody can submit a document. Because the main purpose of the explosion of twin towers was the elimination of commercial documents and: Al Saud's debt records. El Saud would give all the oil free! Therefore, he did not have the desire to take his wallet and his forgiveness from the Iranian pilgrimage. Because every year, one million dollars was taken from Iran's pilgrimage to allow them to pilgrimage! For a while, when Iran did not send the hajjis, their poverty and misery struck them and begged Iran to launch Hajj caravans, but at a price of ten times!

أمريكا تذهب إلى المذبح!

آل سعود يمكن أن يرسل أمريكا إلى المذبح بعدة حيل! وانتقم لبضع سنوات! بالطبع ، كان الشرك لذيذًا ، ولم يعط الذيل مصيدة! لكنه لم يكن يعلم أن آل سعود أكثر حكمة منه. أطلقه على الشفاه وعطش. والآن ، بمشيئته الخاصة ، يذهب ترامب إلى المذبح! أظهر مسح موجز لأربعين عامًا: بعد الثورة الإسلامية أن: العربية كانت دائمًا تعتبر أمريكا سلفها. لكن الولايات المتحدة ، مثل الجندب ، كلما ركضت عجلة ، وتركت نفسها! لكن هذه المرة لا تستطيع: الهروب من آل سعود. لأن كل حيله كانت! عندما حدثت الثورة الإسلامية ، حذرت القبلة الأولى والثانية المحتلّين من هذين الأمرين: الضياع والدفن. لكنهم حاولوا دفع الحلق مثل الولايات المتحدة ، وأنفسهم وراءه. النظام الصهيوني و آل سعود ، ذهبوا إلى الولايات المتحدة كل يوم وطردوا: على سبيل المثال ، أسلحة أو مخزونات ، لكنهم لم يدفعوا! وكانوا مشروطين بما يلي: أن الولايات المتحدة ستضمن أمنهم ، حتى يستمروا في احتلال قبلتين ، حتى يمكن تدميرهم وتدميرهم. وليس هناك اسم للإسلام. أمريكا صدقتهم في البداية ، أعطتهم بعض الأسلحة وقوات الأمن! لكن لا توجد أخبار. قال العبرية والعرب: نتوقع أن يدمر الغرب إيران لحماية أمننا! في هذه الحالة ، سنقدم المال. أول شيء فعلوه هو أن صدام كان عميل قتل الإيرانيين! لكن عندما لم ينجحوا ، قاموا بتسليح القاعدة وطالبان وداعش من أجل زرع الإيرانيين من الشرق والغرب. لكن هذا لم يمضي قدماً ، لكن اتضح أنه عكس ذلك! العراق وموجي العشاء: طهران ، طالبان أيضا التفاوض مع إيران. لقد أنشأوا التحالف العربي لتبرير دعم إيران للحوثيين وناقلات النفط وفتح الطريق للهجوم! لكن أوروبا تراجعت ، وقالت أمريكا أيضا أننا لم نأتي إلى الحرب! لذلك ، من العار على آل سعود والنظام الصهيوني. جاؤوا إلى الصين وكوريا واليابان ، وأجابوا السلبية. قال آل سعود مؤخرًا: "يجب على شخص الترامب الدخول في حرب مع إيران ، فهو لا يملك المال. يعرف ترامب أنه لا يوجد مال ، لأنه بنفس الحيل ، كلف آل سعود الولايات المتحدة 22 مليار دولار. ووعد ، على سبيل المثال ، بدفع جميع وليس دفع. ولكن من ناحية أخرى ، يمكن أن الصعلوك لا تفعل أي شيء آخر! إنها على وشك أن تصنع تلك البقرة المرضعة ، حتى لو بدا أنها تفعل شيئًا ما. لذلك أمرت السفينة بالتحرك! وقال أيضًا إنه إذا احتاج إلى الأمن السعودي وإمداد ناقلات النفط ، فسوف يفكر في حرب مع إيران. لكن الشعب الأمريكي يعرف: الصعلوك ليس غريباً عن آل سعود! إذا فعل ذلك ، فإن آل سعود لا يعطيه المال ، لأنه لا يفعل ذلك! كل آثام آل سعود السابقة هي وعود وأكاذيب! يعرف شعب أمريكا وأوروبا أن: آل سعود ليس لديه أموال فقط ، ولكن إذا لزم الأمر ، وكذلك في 11 سبتمبر ، ستنفجر المراكز العسكرية الأمريكية أيضًا بحيث لا يستطيع أحد تقديم مستند. لأن الغرض الرئيسي من انفجار البرجين التوأمين كان التخلص من المستندات التجارية و: سجلات ديون آل سعود. آل سعود يعطي كل النفط مجانا! لذلك ، لم يكن لديه الرغبة في أخذ محفظته ومغفرته من الحج الإيراني. لأنه في كل عام ، يتم أخذ مليون دولار من الحج الإيراني للسماح لهم بالحج! لفترة من الوقت ، عندما لم ترسل إيران الحجاج ، ضربهم الفقر والبؤس وطلبوا من إيران إطلاق قوافل الحج ، ولكن بثمن عشر مرات!

Amerika qurbangaha gedir!

Əl-Səud Amerikanı qurbangaha müxtəlif təfəkkürlərlə göndərə bilərdi! Və bir neçə ildən qisas alın! Əlbəttə, tramp ləzzətli idi və quyruq bir tələ vermədi! Ancaq Al Səuddan daha ağıllı olduğunu bilmirdilər. O, dodaqlara və susuzluğa atdı. Və indi, öz iradəsi ilə, Tramp qurbangaha gedir! Bu qırx il qısa bir araşdırma: İslam İnqilabından sonra: Ərəbistan hər zaman Amerikanı sələfi olaraq qəbul edir. Amma ABŞ, çəyirtkə kimi, bir təkər qaçdı və özünü buraxdı! Amma bu dəfə mümkün deyil: Al Sauddan qaçmaq. Çünki bütün fəndləri var idi! İslam İnqilabının baş verib ki, birinci və ikinci Qibla işğal Dvqblh öz itirilmiş mövzusunda xəbərdar etdi. Ancaq onlar boğazı ABŞ-a və onun arxasında saxlamağa çalışdılar. İsrail və Səudiyyəlilər, onlar Amerika və savurganlık getmək hər dəfə: məsələn, silah və ya səhmlərin Khrdydnd üçün, lakin bu pul deyil! İslam üçün heç bir ad yoxdur. Amerika əvvəlcə onlara inandı, onlara silah və təhlükəsizlik qüvvələri verdi! Amma heç bir xəbər gəlmir. İvrit və ərəblər dedilər: Qərbin təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün İranı məhv etməsini gözləyirik! Bu halda pul verəcəyik. Beləliklə, onlar ilk etdilər, Səddam İranlıları öldürmə agenti idi! Amma uğursuz zaman, Şərq və İran Btaznd üzərində Qərb və İran cinayəti Əl-Qaidə və Taliban və digər silahlı İslam Dövləti. Amma bu, davam etməyib, əksinə, çıxdı! İraq və Moji'nin yeməyi: Tehran, Taliban da İranla danışıqlar etdi. Onlar ərəb koalisiyasını əl-Hawthis, neft tankerləri üçün İranın dəstəyini haqq qazandırmaq və hücum yolu açmaq üçün yaratdılar! Amma Avropa geri çəkildi, Amerikada da döyüşə gəlmədi dedik! Buna görə də, Əl-Saud və Sionist rejimi ayıbdır. Onlar Çin, Koreya və Yaponiyaya gəldilər, mənfi cavab verdilər. Əl Saud yaxınlarda belə demişdi: "Tramp adam İranla müharibə etməlidir, pul yoxdur. Tramp heç bir pul olmadığını bilir, çünki eyni tövsiyələrlə Əl Saud ABŞ-a 22 milyard dollar xərcləyir. O, məsələn, hamısını ödəməyini, lakin ödənməməsini vəd etdi. Digər tərəfdən Tramp başqa bir şey edə bilməz! Bir şey etmək kimi görünsə belə, laktasiya inəyi etməkdir. Buna görə də gəmi hərəkət etməyi əmr etdilər! O, həmçinin Səudiyyə təhlükəsizliyi və neft tankerlərinin tədarükü üçün lazım olsa, İranla müharibə barədə düşünəcəyini söylədi. Amma Amerika xalqı bilir: Tramp El Səuddan daha qəribə deyil! Elədirsə, Al Saud ona pul vermir, çünki o deyil! Al Səudun əvvəlki bütün günahları həm də vədlərdir, yalandır! Amerika və Avropa nəfər Səudiyyəlilər yalnız heç bir pul vermək deyil ki, bilirik, lakin belə on Sentyabr kimi, ABŞ tələb mərkəzləri, eləcə də həyata blew, lazım gələrsə, heç bir sənəd təklif edə bilər. , Əkiz qüllələr partlayan biznes qeydlər və sənədlər məhv məqsədilə Səudiyyəlilər borc idi. Əl-Saud bütün yağları pulsuz verərdi! Belə ki, onun iranlı zəvvarların pul idi verən sevən deyil. Hər il bir milyon insan ziyarət onlara imkan iranlı zəvvar idi! İran zəvvarları göndərmək baxmayaraq, yoxsulluq və səfalət onlar əziyyət və Həcc karvanı başlamaq üçün yenidən İrana yalvardı, lakin on dəfə qiymət var!


برچسب‌ها: آمریکا به قربانگاه می رود!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۷/۳/۱۳۹۸ - ۲۲:۰۶ نظر(1)

باید پذیرفت که همه جای ایران، سرای من و همه جهان هم، ایران من است. اگر کسی ان را باور نکند، بزودی مجبور خواهد شد: بعنوان خیانت کار، در مقابل تاریخ محاکمه شود! زیرا همه کشورها اجدادشان، به ایران برمی گردد. و مهاجرات از قلب حهان و مرکز آن یعنی ایران آغاز شده. و در سراسر تاریخ بجز ایران، کشور یا اقلیم دیگری نبوده است! اگر شهرهای کوچکی هم بوده یا سرکشی کرده، و مقابل امپراطوری ایران صف ارایی می کردند، همسایگان خود را هم از دست می دادند! مثلا روم که یک شهر بود، و ما اشتباها آن را کشور، یا امپراطوری می دانیم، در یک برهه تاریخی، کشتاری از ایرانیان انجام داد، ولی حتی کنار آنها قبرس بودجود آمد، به معنی کورش! که خودشان را ایرانی می دانستند. چه رسد به قسطنطنیه و آسیای صغیر. انگلستان هم مدتی در ایران قتل عام کرد، ولی کنار گوش او، ایرلند گفت ما سر زمین ایران هستیم! اسپانیا همان اصفهانیها است، که در اثر لهجه های گوناگون، به این شکل در آمده. قوم گل فرانسوی، همان گیل ایرانی بوده، و ژرمن یا جرمان اروپایی، همان کرمان یا کرمانی ها هستند. مصر و فلسطین و شام و غیره هم، زمان کورش با شکست ضحاک به ایران پیوستند. اصلا در لغت انگلیسی، فقط شهر وند داریم!( سیتی زن) هموطن یا هم میهن یا هم اقلیم نداریم. و کسانی که روم یا آتن و بریتانیا را، یک کشور یا امپراطوری می دانند، برای این است که می خواهند ایران را تحقیر کنند.و الا یک شهر در مقابل همه دنیا، مساحتی ندارد. آنها نه تنها در جغراقیا محدود و کوچک هستند، درتاریخ هم فقط چندی جولان داده اند. دشمنان ایران، این کشور بزرگ را، در 80سال پیش به دست سازمان ملل، به 200کشور فعلی تقسیم کردند، و برای هرکدام ارتش تعریف نمودند. در حالیکه در تئوری حکومت واحد جهانی، این روش سم مهلک است. لذا دوستان نباید در دام دشمنان بیافتند. و تئوری حکومت واحد جهانی را، به ملوک الطوایفی تبدیل کنند. زیرا وقتی امام زمان ع بیاید، همه باید تسلیم او شوند. واگر اینهمه ارتش یا کشور وجود داشته باشد، خیلی ساده امام زمان را عرب یا ایرانی (فارس الحجاز)، یا قوم ناشناخته معرفی می کنند، تا همه ارتش ها مجبور شوند: از مرزهای خود دفاع کنند! از ان خطرناکتر، انعقادقراردادهای فرامرزی یا ابی است. مثلا در رژیم حقوقی دریای مازندران، هنوز چیزی تصویب نشده و: شایع است که سهم ایران 20درصد شده است. این امر تا موقعی که شایعه است، خطری ندارد، ولی وقتی ایران پای آن را امضا کند، یعنی در حکومت واحد جهانی، نقض عهد محسوب خواهد شد! یا اگر پیمان عدم تجاوز بسته شود، دیگر نمی توان کشورها را، به یاری امام زمان دعوت کرد. زیرا این دعوت، دخالت در امور دیگران حساب شده، و به امضای خود ایران، تجاوز گری محسوب خواهد شد. لذا باید زمان خرید تا اوضاع روشن تر شود. تا مانند برجام همه آن را رد کنند، برجام نویسان هم تنها خودشان، از ان دفاع کنند. مشکلی که الان آمریکا بخوبی با آن درگیر است. افراد قبلی بدون پیش بینی لازم، قرادادهای همکاری امضا کردند، که در ان آمریکا فقط باید پول بدهد! والان ترامپ می بیند پول ندارد، لذا زیر آن می زند. ایران هم در خیلی از سازمانهای بین المللی، عضو است و فقط هزینه یا حق عضویت می پردازد. برخی از این قرارداد ها، خیانت هم می کند. مثل شورای امنیت سازمان ملل، که با دادن حق وتو به دشمن ایران، در واقع حق عضویت از ایران می گیرد، ولی برعلیه ایران کار می کند. یا سازمان انرژی اتمی و امثال آن. لذا اگر قراردادی هم نوشته می شود، باید با این اپروچ نوشته شود. والا مانند ساختن مساجد مجلل و با پول حرام، کار امام زمان را سخت تر می کند!

Everywhere in the world, Iran is me.

It must be accepted that all over Iran, my country and the whole world, Iran is me. If one does not believe it, it will soon be forced to: be treated as a betrayal of work against history! Because: all the countries of their ancestors go back to Iran. And the migrants started from the heart of world and its center, Iran. And throughout history, apart from Iran, there has been no other country or climate! If small cities were either rebellious or lined up against the Iranian empire, they would lose their neighbors! For example, Rome, which was a city, and we mistakenly regard it as a country or an empire, at one historic point of view, carried out a massacre of Iranians, but even with them, Cyprus came to exist, meaning Cyrus! Who considered themselves Iranian? Let alone Constantinople and Asia Minor. Britain has been massacring in Iran for some time, but at the sight of her, Ireland, we said, "We are in the land of Iran!" Spain is the Isfahan, which has come to this form in different dialects. The folk of the French flower are the same Iranian Gil, and the Germans or the European Covenant are the same as Kerman or Kermanis. Egypt and Palestine and dinner, etc., the time of Cyrus joined Iran with defeat Zehak. At all in English, we only have towns and cities. We do not have a fellow countryman or a homeland or a climate. And those who consider Rome or Athens and Britain, a country or empire, are for wanting to humiliate Iran. And there is no city in front of the whole world. They are limited and small not only in geographical, they have only just gone to history. The enemies of Iran split this great country into the hands of the United Nations 80 years ago, to 200 current countries, and define each one for the army. While in the theory of global rule, this method is poisonous. Therefore, friends should not fall foul of enemies. And: the theory of the rule of the universal unit, to the Mulluk al-Tawaiefi. Because when the Imam of the time comes, everyone should submit him. If all this army or country exists, it is very easy for the Imam to introduce Arab or Persian (Fars al-Hayaz), or an unknown nation, so that all the armies are forced to defend their borders! It is more dangerous than coincidence with transboundary or oblique injuries. For example, in the legal regime of the Mazandaran Sea, nothing has been approved yet and it is common for Iran to have a share of 20%. This is not a danger to the time it is rumored, but when Iran signs it down, it will be a violation of the covenant in the rule of the Universal Unity! Or if a non-aggression treaty is closed, countries can no longer be invited by the Imam of the day. Because this invitation is considered interference in the affairs of others and it will be considered rape by Iran itself. So the purchase time needs to be clearer. To dismiss everyone as it is, all the defenders alone can defend it. The problem now is that the United States is well involved. The former signed a partnership agreement without a foreseeable advance, in which the United States should only give money! Wall Tramp sees no money, so he's under it. Iran is also a member of many international organizations, and it only has membership fees or fees. Some of these contracts are betrayal. Like the United Nations Security Council, which:, by giving veto power to Iran's enemy, actually enjoys membership of Iran, but works against Iran. Or: the Atomic Energy Organization and the like. Therefore, if the contract is also written, it should be written with this approach. Supreme is making it harder for the Imam to make luxurious mosques with forbidden money!

في كل مكان في العالم ، إيران هي أنا.

يجب أن يكون مقبولاً أنه في جميع أنحاء إيران وبلدي والعالم أجمع ، إيران هي أنا. إذا لم يؤمن المرء بذلك ، فسيضطر قريبًا إلى: أن يعامل كخيانة للعمل ضد التاريخ! لأن كل بلاد أجدادهم تعود إلى إيران. وبدأ المهاجرون من قلب حوانا ومركزها ، إيران. وعلى مر التاريخ ، باستثناء إيران ، لم يكن هناك بلد أو مناخ آخر! إذا كانت المدن الصغيرة إما متمردة أو تصطف ضد الإمبراطورية الإيرانية ، فإنها ستخسر جيرانها! على سبيل المثال ، روما ، التي كانت مدينة ، ونحن نعتبرها عن طريق الخطأ كدولة أو إمبراطورية ، من وجهة نظر تاريخية واحدة ، ارتكبت مذبحة للإيرانيين ، ولكن حتى معهم ، أصبحت قبرص موجودة ، بمعنى سايروس! الذين اعتبروا أنفسهم إيرانيين. ناهيك عن القسطنطينية وآسيا الصغرى. لقد تم ذبح بريطانيا في إيران لبعض الوقت ، ولكن على مرأى منها ، أيرلندا ، قلنا ، "نحن في أرض إيران!" إسبانيا هي أصفهان ، التي وصلت إلى هذا الشكل في لهجات مختلفة. قوم الزهرة الفرنسية هم نفس جيل الإيرانيين ، والألمان أو العهد الأوروبي هم نفس كرمان أو كرمانيس. مصر وفلسطين والعشاء ، وما إلى ذلك ، انضم إلى وقت سايروس إيران مع هزيمة زحق. على الإطلاق باللغة الإنجليزية ، لدينا فقط بلدات ومدن ، وليس لدينا مواطن زميل أو وطن أو مناخ. وأولئك الذين يعتبرون روما أو أثينا وبريطانيا ، دولة أو إمبراطورية ، يرغبون في إذلال إيران ، ولا توجد مدينة أمام العالم بأسره. إنهم محدودون وصغيرون ليس فقط في الجِجرية ، لقد ذهبوا إلى التاريخ فقط. قام أعداء إيران بتقسيم هذا البلد العظيم إلى أيدي الأمم المتحدة قبل 80 عامًا ، إلى 200 دولة حالية ، وتحديد كل منها للجيش. بينما في نظرية الحكم العالمي ، هذه الطريقة سامة. لذلك ، يجب أن الأصدقاء لا تقع خطأ من الأعداء. ونظرية حكم الوحدة العالمية ، إلى الملا الطويحي. لأنه عندما يأتي إمام الوقت ، يجب على الجميع أن يقدموه. إذا كان كل هذا الجيش أو البلد موجودًا ، فمن السهل جدًا على الإمام إدخال اللغة العربية أو الفارسية (فارس الحياز) ، أو دولة مجهولة ، بحيث تُجبر جميع الجيوش على الدفاع عن حدودها! إنها أكثر خطورة من الصدفة مع الإصابات العابرة للحدود أو المائلة. على سبيل المثال ، في النظام القانوني لبحر مازندران ، لم تتم الموافقة على أي شيء بعد ، ومن الشائع أن تمتلك إيران حصة تبلغ 20 ٪. هذا ليس خطراً على الوقت الذي يشاع فيه ، لكن عندما توقعها إيران ، سيكون ذلك انتهاكًا للعهد في حكم الوحدة العالمية! أو إذا تم إغلاق معاهدة عدم الاعتداء ، فلم يعد بالإمكان دعوة الدول من قبل إمام اليوم. لأن هذه الدعوة تعتبر تدخلاً في شؤون الآخرين ، وستعتبرها اغتصاب من جانب إيران نفسها. لذلك يجب أن يكون وقت الشراء أكثر وضوحًا. لإقالة الجميع كما هو ، يمكن لجميع المدافعين وحدهم الدفاع عنه. المشكلة الآن هي أن الولايات المتحدة متورطة بشكل جيد. السابق وقع اتفاقية شراكة دون تقدم متوقع ، والذي يجب على الولايات المتحدة فقط تقديم المال! وول ترامب لا يرى أي أموال ، لذلك فهو تحته. إيران أيضًا عضو في العديد من المنظمات الدولية ، وليس لديها سوى رسوم أو رسوم العضوية. بعض هذه العقود خيانة. مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والذي يتمتع بحق النقض (الفيتو) للعدو الإيراني ، في الواقع يتمتع بعضوية إيران ، لكنه يعمل ضد إيران. أو منظمة الطاقة الذرية وما شابه ذلك. لذلك ، إذا كان العقد مكتوبًا أيضًا ، فيجب كتابته باستخدام هذا المنتج. سوبريم يجعل من الصعب على الإمام أن يصنع مساجد فاخرة بأموال ممنوعة!

Dünyanın hər yerində İran mənimdir.

İranın, ölkəmin və bütün dünyanın, İranın məni olduğunu qəbul etməliyik. Birinə inanmırsa, tezliklə məcbur ediləcəkdir: tarixə qarşı işə xəyanət kimi davranın! Çünki atalarının bütün ölkələri İrana dönür. Miqrantlar Hawana və onun mərkəzi, İranın ürəyindən başlayıblar. Tarix boyunca, İrandan başqa başqa ölkələr və iqlim yoxdur! Kiçik şəhərlər ya isyancı və ya İran imperiyasına qarşı hazırlanmışsa, qonşularını itirəcəklər! Məsələn, bir şəhər olan Roma və biz səhvən bir ölkə və ya bir imperiya kimi qiymətləndiririk, bir tarixi baxımdan, İranlıların bir qırğını həyata keçirmişdilər, ancaq Kyrf da, Cyrus anlamına gəldi! Kim özlərini İranlı hesab edirdi. Konstantinopolis və Kiçik Asiyadan xəbər verin. İrlandiya bir müddət İranda kütləvi qırğınlara uğrayıb, amma İrlandiyanı görəndə "Biz İran torpağındayıq!" Dedik. İspaniya, fərqli dialektlərdə bu formaya gələn İsfahan. Fransız çiçəklərinin xalqı eyni İran Gil və Almanlar və ya Avropa paktı Kerman və ya Kermanis ilə eynidır. Misir və Fələstin, yemək və s., Cyrus zamanı Zehak'ı məğlub edərək İrana qatılıb. Bütün ingilis dilində biz yalnız şəhər və şəhərlərimiz var, bir vətənpərvər, vətən və ya iqlim yoxdur. Roma və ya Afina və ya Britaniya, bir ölkə və ya imperatoru hesab edənlər, İranı alçaltmaq istəyənlərdir və bütün dünya qarşısında heç bir şəhər yoxdur. Onlar yalnız jigrahiya ildə məhdud və kiçik, onlar yalnız tarixi keçmişdir. İranın düşmənləri bu böyük ölkəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 80 il əvvəl 200-ə yaxın ölkəyə ayırdılar və hər birini ordu üçün müəyyənləşdirdilər. Qlobal qayda nəzəriyyəsində bu üsul zəhərli olur. Buna görə də, dostlar düşmən failləri olmamalıdır. Və universal ünsiyyət quruluşu nəzəriyyəsi, Mullah əl-Təvaihi. Çünki zamanın imam gəldiyi zaman hər kəs onu təqdim etməlidir. Bütün bu ordu və ya ölkə varsa, İmamın ərəb və ya fars (Fars əl-Hayaz), ya da naməlum bir ölkə ilə tanış olması çox asandır ki, bütün ordular öz sərhədlərini müdafiə etməyə məcburdur! Bu transsərhəd və ya oblique xəsarət ilə təsadüfdən daha təhlükəlidir. Məsələn, Mazandaran dənizinin hüquqi rejimində hələ heç bir şey təsdiqlənməyib və İran üçün 20% payı var. Bu söz-söhbət zamanı təhlükə deyil, ancaq İran onu imzaladıqda, Universal Birlik hökmündə əhd pozulması olacaq! Yoxsa təcavüz müqaviləsi bağlandığı təqdirdə, ölkələr günün İmamı tərəfindən dəvət edilə bilməz. Çünki bu dəvət digərlərinin işlərinə müdaxilə hesab edilir və İranın özü tərəfindən təcavüz hesab olunur. Beləliklə, satınalma vaxtının daha dəqiq olması lazımdır. Hər kəsin vəzifəsi olduğu kimi, bütün müdafiəçiləri tək müdafiə edə bilər. Problem indi ABŞ-ın yaxşı iştirak etdiyidir. Köhnə tərəfdaşlıq müqaviləsi ABŞ-ın yalnız pul verə biləcəyi öngörüdə olmayan bir əvvəlcədən imzaladı! Wall Tramp heç bir pul görmür, buna görə də onun altında. İran bir çox beynəlxalq təşkilatın üzvüdür və yalnız üzvlük haqları və ya haqları var. Bu müqavilələrdən bəziləri xəyanətdir. İranın düşməninə veto qüvvəsi verən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası kimi, əslində İranın üzvlüyünə malikdir, lakin İrana qarşı işləyir. Və ya Atom Enerjisi Təşkilatı və buna bənzər. Buna görə də, müqavilə də yazılıysa, bu yanaşma ilə yazılmalıdır. İmamın qadağan olunmuş pulla dəbdəbəli məscidlər yaratması daha vacibdir!

 


برچسب‌ها: همه جای جهان، ایران من است.,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۳/۱۳۹۸ - ۲۳:۱۳ نظر(0)

قانون از کجا آورده ای؟ سالها پیش تصویب شد، و انشاء الله در حال اجر است! ولی مهم این است که بگویند: به کجا برده اند؟ طبق این قانون باید از صدر مشروطیت، از کلیه مسئولین بخواهند که: از کجا آورده اند؟ بعد به کجا برده اند! حتی اگر مهریه: همسرانشان کرده اند، به دستور امام علی باید از انها پس گرفته شود. یا اگر مرده اند و: به ورثه منتقل شده هم معلوم شود. ولی اکثر انها این اموال را به خارج فرستادند، تا مشمول هیچکدام از مواد نشود! زیرا وقتی در حسابهای سری: بانکهای سوئیس است، کسی نمی داند چیزی هست، تا سوال کند از کجا آورده ای! و چون سوئیس قول داده: رازدار مشتری باشد، لذا نمی توان: سوال کرد: از کجا آورده ای و به کجا برده ای ! براساس بررسی های ماهین نیوز 80تریلیون دلار، از دارایی ایران به خارج فرستاده شده، که بیش از 60تریلیون دلار آن بصورت نقدی: در بانکهای سوئیس است. متوسط هر ایرانی صدهزار دلار در خارج دارد. که اگر بخشی از ان هم، به ایران برگردد، همه مشکلات اقتصادی مردم حل می شود. لذا از ریاست قوه قضائیه تقاصا داریم، بعنواند مدعی العموم، پیگیر این ثروت عظیم ملی باشند، تا به میهن برگردانده شود. باید تذکر داد: عدم پیگیری این نوع مسائل، باعث شکل گیری اندیشه های نامطلوب، در جامعه شده است بطوریکه، مردم تصور می کنند: مسئولین نشسته اند و کاری نمی کنند: و فقط در فکر این هستند که: چطور اختلاس کنند، که گیر نیافتند، نه تنها مسئولین فکر و ذکرشان اختلاس است، بلکه همه مردم! اینطور شده اند. پسران یک پدر او را طرد می کنند، چون نتوانسته اختلاس یا دزدی کلان بکند، و برای انها وسایل ازدواج فراهم کند! هر روز اخبار اختلاس را پیگیری کرده، جلو پدرشان که یک عمر پاک زندگی کرده، بازگو می کنند! و پدر نمی داند این تضاد را چطور حل کند: فرزندان از او دزدی و اختلاس می خواهند! دین و جدان پاک بودن را! البته فرزندان هم با دنبال کردن اخبار اختلاس، به دنبال راهی هستند، که خودشان هم اختلاس کنند! و گیر نیافتند. تا بی عرضه بوده پدر  و منافع خانواده را، فدای دیگران کردن را گوشزد کنند. رسانه ها هم مقصرند: زیرا: اخبار چند اختلاس گر را، چنان با آب و تاب و گستردگی بیان می کنند، که دیگر گوش کسی آماده شنیدن: جانفشانی های ماموران دولت نیست.  مدیر محترم نهاد نمایندگی وزارت کشاوری در نشست خبری گفت: من شهادت می دهم که اکثر مدیران کشاورزی، از هفت روز هفته، لا اقل پنج روز آن را در بیابانها، مزارع و گاوداری ها می گذرانند تا: مسئولیت خود را بخوبی انجام دهند! جوانان بر اثر تبلیغات رسانه ای، آنقدر در فکر اختلاس هستند، که هیچ شغلی قبول نمی کنند، تا بگویند بیکار هستیم! و با مظلوم نمایی، راه برای شگفتی افرینی اختلاسی فراهم کنند.(مانند دختر وزیری که میگفت بیکار است). کسر شان خود می دانند: باحقوق معمولی سر کاری وارد شوند: می گویند چون پدر ما برای انقلاب کار کرده، باید سهم زیادتری به ما بدهد!  در حالیکه  اگر دنبال قانون کجا بردی باشند، و مانند شوالیه های فرانسوی، هرجای دنیا اموال مسروقه ایران را دیدند، برگردانند میتوانند درآمد هم داشته باشند. هرساله 14بیلیون دلار صرف خرید: کالاهای اساسی می شود! در حالیکه وزارت کشاورزی ادعا دارد: در کالاهای اساسی به خودکفایی  رسیده، به صادرات فکر می کند! پس این 14میلیارد دلار کجا می رود؟ اگر کمیسیون نظارت مجلس، همانطور که در نشست خبری گفت: دقیق بررسی کند خواهد دید که این مبلغ، باید در خرانه بماند و انباشت چهل سال این مبلیغ، یعنی سقوط کامل دلار، تا برابری یک ریالی آن. شتاب آنها برای خرج کردن، فقط برای دریافت پورسانت شحصی است.

Where did you go to the law? Also to be approved.

Where did you bring the law Many years ago, it was approved, and God willing! But what is important is to say: where have they been taken? According to this law, from the beginning of the constitution, they ask all the authorities: where have they come from? Where are they then taken? Even if Mahri has given their husbands, they should be taken back on the orders of Imam Ali. Or: if they are dead, and it will also be revealed to the heirs. But most of them sent the property abroad, so as not to contain any material! Because when it comes to banking accounts in Switzerland: nobody knows there is anything to ask where you've come from! And since Switzerland has promised: It's a secret to the customer, so you can not: Ask: Where have you brought and where you have been taken According to Mahin News, $ 80 trillion was sent to Iran from abroad, with more than $ 60 trillion in cash: in Swiss banks. The average of every Iranian is $ 100,000 overseas. If part of it returns to Iran, all the economic problems of the people will be resolved. Therefore, we have the head of the judiciary, as a prosecutor, to pursue this great national wealth, to be returned to the homeland. It should be noted that failing to follow these kinds of issues has led to the formation of unfavorable thoughts in society, so that people think: the authorities sit and do nothing: they are only thinking: how to embezzle, Not only did the authorities think of them as embezzlement, but all people! It's been so. The sons of a father reject him because he has not been able to embezzle or steal, and provide them with marriage! Every day, follow up the news of embezzlement, telling their father who lives a clean life! And the father does not know how to solve this conflict: the children want to steal and embezzle him! Do not be afraid of religion! Of course, the children are also looking for a way to embezzle themselves with the pursuit of embezzlement news! And they did not get stuck. To: be unpardoned Dad and the interests of the family, to pay homage to others. The media are also guilty: Because: The news of a few mischief-makers is so widespread that they are no longer ready to listen to anyone: they are not the sages of government agents. "I testify that most agricultural managers spend at least five days in the deserts, farms and dairy farms, seven days a week, in order to: do their job well," said the deputy director of the representative of the Ministry of Agriculture at the press conference. Young people are so embarrassed by media ads that they do not accept any jobs to say they are unemployed! And with an oppressive show, the way to surprise you is to make a mistake. (Like the little girl who said he was unemployed). They know how to deduct: they will come in with ordinary people: they say, because our father has worked for the revolution, we need to give us more share! While they can earn money if they want to go to law, and like the Knights of France, everywhere in the world, they can see the stolen property of Iran. Every year $ 14 billion to spend on purchases! While the Ministry of Agriculture claims to have become self-sufficient in basic commodities, it thinks it exports! So where's this $ 14 billion? If Kammseyzan, the parliamentary oversight board, as he said at the press conference, will thoroughly check that this amount should remain intact, and the accumulation of forty years of this shift, the total collapse of the dollar, to be equal to one Rial. Their acceleration to spend is just to get a great deal of money.

أين ذهبت إلى القانون؟ أيضا ليتم الموافقة عليها.

من أين أتيت بالقانون؟ منذ عدة سنوات ، تمت الموافقة عليه ، وإن شاء الله! ولكن المهم هو القول: أين أخذوا؟ وفقًا لهذا القانون ، منذ بداية الدستور ، يسألون جميع السلطات: من أين أتوا؟ أين هم ثم اتخذت؟ حتى إذا أعطى المهري أزواجهن ، فيجب إعادتهم بناءً على أوامر الإمام علي. أو إذا كانوا ميتين ، وسيتم الكشف عنها أيضًا للورثة. لكن معظمهم أرسل العقار إلى الخارج ، حتى لا يحتوي على أي مواد! لأنه عندما يتعلق الأمر بالحسابات المصرفية في سويسرا: لا أحد يعلم أن هناك شيئًا يسأل من أين أتيت! وبما أن سويسرا وعدت: إنها سر للعميل ، فلا يمكنك ذلك: اسأل: أين أتيت وأين أخذت. وفقًا لما ذكرته ماهین نیوز، تم إرسال 80 تريليون دولار إلى إيران من الخارج ، بأكثر من 60 تريليون دولار نقدًا: في البنوك السويسرية. متوسط ​​كل إيراني هو 100000 دولار في الخارج. إذا عاد جزء منها إلى إيران ، سيتم حل جميع المشاكل الاقتصادية للشعب. لذلك ، لدينا رئيس السلطة القضائية ، كمدعي عام ، لمتابعة هذه الثروة الوطنية العظيمة ، ليتم إعادتها إلى الوطن. تجدر الإشارة إلى أن عدم اتباع هذه الأنواع من القضايا قد أدى إلى تكوين أفكار غير مواتية في المجتمع ، بحيث يفكر الناس: السلطات تجلس ولا تفعل شيئًا: إنهم يفكرون فقط: كيف يختلسون ، لم تفكر السلطات في ذلك فقط على أنها اختلاس ، بل جميع الناس! لقد كان كذلك. أبناء الأب يرفضونه لأنه لم يتمكن من الاختلاس أو السرقة ، وإمدادهم بالزواج! كل يوم ، تابع أخبار الاختلاس ، وأخبر والده الذي يعيش حياة نظيفة! والأب لا يعرف كيف يحل هذا الصراع: الأطفال يريدون أن يسرقوه ويختلسوه! لا تخف من الدين! بالطبع ، يبحث الأطفال أيضًا عن طريقة للاختلاس من خلال متابعة أخبار الاختلاس! وأنهم لم تتعثر. أن يكون الأب غير مخلوق ومصالح الأسرة ، لتكريم الآخرين. كما أن وسائل الإعلام مذنبة: لأن: أخبار بعض صانعي الأذى منتشرة على نطاق واسع لدرجة أنهم لم يعودوا مستعدين للاستماع إلى أي شخص: إنهم ليسوا حكما على عملاء الحكومة. وقال نائب مدير وزارة الزراعة في المؤتمر الصحفي "أشهد أن معظم المديرين الزراعيين يقضون خمسة أيام على الأقل في الصحاري والمزارع ومزارع الألبان ، سبعة أيام في الأسبوع ، من أجل: القيام بعملهم بشكل جيد". يشعر الشباب بالحرج الشديد من الإعلانات الإعلامية لدرجة أنهم لا يقبلون أي وظائف ليقولوا إنهم عاطلون عن العمل! ومع عرض قمعي ، فإن الطريقة التي تفاجئك بها هي ارتكاب خطأ (مثل الفتاة الصغيرة التي قالت إنه عاطل عن العمل). إنهم يعرفون كيفية خصم: إنهم سيأتون مع أشخاص عاديين: يقولون ، لأن والدنا عمل من أجل الثورة ، نحن بحاجة إلى منحنا حصة أكبر! في حين يمكنهم كسب المال إذا كانوا يريدون الذهاب إلى القانون ، ومثل فرسان فرنسا ، في كل مكان في العالم ، يمكنهم رؤية الممتلكات المسروقة لإيران. كل عام 14 مليار دولار للإنفاق على المشتريات! بينما تدعي وزارة الزراعة أنها أصبحت مكتفية ذاتيا في السلع الأساسية ، إلا أنها تعتقد أنها تصدر! فأين هذا 14 مليار دولار؟ إذا كانت لجنة اللجان البرلمانية ، كما قالت في المؤتمر الصحفي ، ستتحقق بعناية من أن هذا المبلغ يجب أن يظل سليماً وتراكم أربعين سنة من هذا التحول ، والانهيار التام للدولار ، ليكون مساوياً لريال واحد. تسارعهم في الإنفاق هو مجرد الحصول على قدر كبير من المال.

Qanuna hara getdin? Həm də təsdiq olunacaq.

Qanunu hara gətirdiniz Bir neçə il bundan əvvəl təsdiqlənmişdir və Allahın istəyi var! Amma vacibdir: demək olar ki, götürülmüşdür? Bu qanuna əsasən, konstitusiyanın başlanğıcından bütün səlahiyyətlilərdən soruşurlar: Onlar qayıdırlar? Nə qaçdılar? Hətta Mahri ərlərinə verdiyi təqdirdə, İmam Əli əmrinə qaytarılmalıdır. Yoxsa ölsünlər və mirasçılara da nazil ediləcəklər. Lakin əksəriyyəti xaricə əmlak göndərib, hər hansı bir materialı ehtiva etməz! Çünki İsviçre'deki bank hesablarına gəldikdə: heç kimin nereden geldiğini soracak bir şeyin olmadığını bilir! İsveçrə vəd etdiyi vaxtdan bəri: Müştərinin sirri, belə deyildir: Sual: Nə gətirdiyinizi və harada götürdüyünüzü Rəylər Mahin Xəbərlər xaricə göndərilən İran aktivlərinin 80 trilyon dollar əsasında olduğu İsveçrədə banklarda nağd pul 60-dan çox trilyon dollar. Hər bir İranın ortalaması 100 min ABŞ dollarıdır. Onun bir hissəsi İrana qaytarılırsa, bütün iqtisadi problemlər həll ediləcək. Ona görə də biz Tqasa məhkəmə, prokuror Bnvand vətənə qaytarılması bu milli sərvət aparırıq. uğursuzluq bu mövzularda təqib qeyd etmək lazımdır ki, insanların cəmiyyətdə yoxsul ideyalarının formalaşdırılması hesab: rəsmiləri oturmaq və bir şey deyil: yalnız merak necə vurulmuş tərəf, Hökumət yalnız onları mənimsəmə hesab etmirdi, lakin bütün insanlar! Belə oldu. Bir atanın övladları onu rədd edirlər, çünki o, oğurluq etmək, yaxud oğurlamaq və onları nikahla təmin edə bilməz! Hər gün təmiz bir həyat yaşayan atasına xəbər verin, oğurluq xəbərini izləyin! Və ata bu münaqişənin həllini bilmir: uşaqlar oğurlamaq və oğurlamaq istəyirlər! Dindən qorxma! Əlbəttə, uşaqlar da oğurluq xəbərləri ilə özlərini zəbt etmək üçün bir yol axtarırlar! Və onlar sıxışdırılmadı. Atamız və ailənin mənafeyinə sahib olmaq üçün başqalarına hörmət etməli. media da günah var: xəbərlər, çünki bir neçə lobbiçilər və belə stilted və söz yaymaq, onlar artıq dinləmək istəyən hər kəs qulaq asmaq: qurbanlar hökumət rəsmiləri deyil. Gənclər, işsiz olduqlarını söyləmək üçün heç bir işi qəbul etmirlər ki, media reklamları ilə utanırlar! Və yol zərər gözəl sürprizlər mənimsəmə təmin etmək. (Nazir işsiz idi qız kimi). Onların kiçiltmə: atamız inqilab üçün çalışıb, çünki normal Bahqvq daha töhfə verməli, demək iş gələcək! Və Fransız Knights, dünyanın İranın oğurlanmış əmlakın kimi qalibiyyət axtarır kimi hallarda, onların gəlir bərpa edə bilərsiniz. Hər il 14 milyard dollarlıq satınalma sərf etmək! Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi iddia edərkən: özünü əsas malların ixracat düşünür! Beləliklə, bu 14 milyard dollardır? Onların sürətləndirməsi yalnız çox pul qazanmaqdır.


برچسب‌ها: قانون به کجا برده ای؟ هم تصویب شود.,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۳/۱۳۹۸ - ۲۰:۳۷ نظر(0)

مردم فلسطین بدانند که: حق گرفتنی است، و با التماس و خواهش و امثال آن، نتیجه نمی دهد!80سال به امید آل سعود وامارات ماندید، به آمریکا و حتی اسرائیل التماس کردید، به کجا رسید؟ اکنون به قدرت خود ایمان بیاورید، و برپای خود بایستید، و حق خود را مطالبه کنید. البته حماس و جهاد اسلامی و حزب الله، چنین راهی در پیش گرفته، ولی برخی سازشکاران، که هنوز برخی مسئولیت ها را به عهده دارند، به سازش امیدوارترند! از سخنان انها بر می آید که: فعلا! در معامله قرن شرکت نمی کنند! ولی اگر آل سعود کیسه را شل کند، و چند دلاری صدقه بدهد! موضوع فرق خواهد کرد. حتی برخی فقط به این دلیل با: معامله قرن مخالفت می کنند، تا قیمت آن را بالا ببرند! و پول بیشتری نصیب آنها شود. برای شناخت این گونه افراد کافی است که بدانیم: آل سعود را برادر خود خطاب می کنند! کشتار یمنی ها برایشان مهم نیست. فقط احتمال پرداخت دلار های نفتی، برایشان مهم است. دولت بحرین که اینهمه کشتار مردم خود را، سرلوحه اقدامات خود دارد، برایشان برادر حساب می شود! یا امارات که با انفجار کشتی ها، سعی دارد ایران را به جنگ بکشاند، برای آنها کشورهای دوست و جزو امت اسلامی هستند. انها نه تنها آل سعود و امارات و مصر را، که سعی دارند با اسرائیل روابط عادی داشته باشند، دشمن نمی دانند بلکه ایران را باعث شکست: مذکرات سازش می دانند. برخی از انها در حماس هم نفوذ کرده اند. کوشش آنها بد دفاع کردن از ایران است، بطوریکه حماس را راهی عربستان کنند. نشست بحرین، مجموعه ای از سیاست های مقابله با فلسطینی ها است، که در جهت تقویت امنیت اسرائیل پیش می رود، بطوریکه دولت ساقط شده نتانیاهو را هم، قدرت قوی می داند. آنها به قدرت موشکی غزه، با دید مشکوک نگاه می کنند! ولی قدرت آمریکا و اسرائیل، و پول عربستان را خیلی مهم می دانند. مردم فلسطین با دو مولفه اینها را بشناسند: اول اینکه با دوستان اسرائیل دوست هستند! واگر جرات کنند، با خود اسرائیل هم دوست می شوند. دوم اینکه مانع پیوستن: فلسطینی های اردوگاههای دیگر، به غزه و حماس می شوند. و حاضر نیستند بر علیه اسرائیل، عملیات نظامی انجام دهند. تعداد اینها در تشکیلات خود گردان زیاد است، و لذا با توجه به دستور صریح امام خامنه ای، مبنی بر مسلح کردند کرانه باختری، هنوز اقدامی نکرده اند. آنها در نوار عزه نیز به جاسوسی: برای اسرائیل اقدام می کنند. به همین دلیل ارتش غزه، نمی تواند به درستی از مردم دفاع کند. زیرا اسرائیل  براساس اطلاعات آنها، افراد حماس را شناسایی و ترور می کند، یا محل اختفای موشک ها، و تونل ها را گزارش می دهند! لذا حماس در کمال مخفی کاری به سر می برد. اگر انها را شناسایی و مواظب باشید، راه حل نجات فلسطین بسیار ساده است! درست از همان نقطه ای که دشمن وارد می شود، باید جلوی او را گرفت. ارتش غزه اگر آزادنه عمل کند، میتواند با توپخانه و موشکهایش، یک روزه ارتش اسرائیل را نابود کند! دیگر کسی نخواهد ماند که به نوار غزه حمله کند. ولی آنها، قدرت موشکی و ارتش مقاومت را، کوچک جلوه می دهند تا: حماس ناچار شود برخی قدرت هایش را نشان دهد، بعد محل آنها را به اسرائیل گزارش می دهند! تا با هواپیماها حمله کرده و بمباران کند، یا با شلیک راکت افراد موثر را قتل عام کند. پس فلسطینی ها در استراتژی خود باید: چند چیز را رعایت کنند تا بزودی، شاهد از بین رفتن اسرائیل باشند: اول اینکه دوستان اسرائیل را که، به دنبال عادی سازی روابط هستند، بشناسند و با آنها دوستی نکنند! و از انها کمک نخواهند. دوم اینکه مطالبه گر باشند، حق خود را بگیرند. سوم به قدرت خود متکی باشند، و با نقشه پیش بروند.

Right, it's getting caught.

The people of Palestine know that: It is right, and with pleasure, supplication, and so on, do not give a result! For 80 years, you have begun to hope for Al Saud and the Emirates, begging for the United States and even Israel, where did it come from? Now believe in your power, and stand by yourself, and claim your right. Of course, Hamas and the Islamic Jihad and Hezbollah have such a path, but some compromisers, who still have some responsibilities, are more hopeful about the compromise! Some of the words from them are: They are not currently participating in the transaction of the century! But if Al Saud salivates the bag and give it a few bucks! The issue will be different. Some even oppose this because of the deal of the century to raise the price! And they'll get more money. To know such people is enough to know: Al Saud is addressed to his brother! The killings of Yemenis are not important to them. It is only important for them to pay oil dollars. The Bahraini government, which has been the leader of all of its people's killings, is counting on them as brothers! Or the UAE, which is trying to bring Iran into war with the explosion of ships, is a friendly and Islamic nation for them. They not only do not regard the enemy of Al Saud, the UAE and Egypt, who try to have normal relations with Israel, but fail to make Iran a compromise. Some of them have also infiltrated Hamas. Their attempt is to defy Iran, making Hamas a way to Saudi Arabia. The Bahrain summit is a set of policies to confront the Palestinians, which is aimed at strengthening the security of Israel, so that the failed government also sees Netanyahu strong. They look at Gaza's missile power with a suspicious look! But the power of the United States and Israel, and Saudi Arabia's money, are very important. The Palestinians know two things: first, they are friends with Israeli friends! If they dare, they will be friends with Israel themselves. Second, the barrier of joining: Palestinians from other camps go to Gaza and Hamas. And they are not willing to carry out military operations against Israel. There are a lot of them in the self-defense battalion, and so they have not yet taken action, given the exact commandment of Imam Khamenei, armed with the West Bank. They also spy on the gourmet tape: they are taking action against Israel. For this reason, the Gaza Strip cannot properly defend the people. Because Israel, based on their information, identifies and assassin Hamas, or report the location of missiles and tunnels! Therefore, Hamas is hiding in secret. If you identify and be careful, the solution to the salvation of Palestine is very simple! Right from the point where the enemy enters, he must be stopped. If the Gaza Strip is free, it can destroy an Israeli army with its artillery and rockets! No longer will anyone stay in the Gaza Strip. But they misspell missile and resistance forces: Hamas will have to show some of its powers, and then report their location to Israel! To: attack and bomber aircraft, or massacre rocket launchers. So, the Palestinians must, in their strategy, have to: follow a few things to see Israel's disappearance soon: first, recognize the friends of Israel who seek to normalize relations and not to be friends with them! And they will not help. Second, they are claiming to be entitled. Third, they rely on their power, and proceed with the map.

الآن الحق ، هو الوقوع.

يعرف شعب فلسطين أن: هذا صحيح ، وبكل سرور ، دعاء ، وما إلى ذلك ، لا تعطي نتيجة! طوال 80 عامًا ، بدأت الأمل في آل سعود والإمارات ، تتوسل إلى الولايات المتحدة وحتى إسرائيل ، من أين أتت؟ الآن آمن بقوتك ، وتقف إلى جانب نفسك ، وادعي حقك. بالطبع ، لدى كل من حماس والجهاد الإسلامي وحبيب الله مثل هذا المسار ، لكن بعض المصلحين ، الذين ما زالوا يتحملون بعض المسؤوليات ، أكثر أملاً في التسوية! بعض الكلمات منها هي: أنهم لا يشاركون حاليًا في معاملات القرن! ولكن إذا كان آل سعود ينقذ الحقيبة ويعطيه بضعة دولارات! القضية ستكون مختلفة. يعارض البعض هذا بسبب صفقة القرن لرفع السعر! وسيحصلون على المزيد من المال. معرفة هؤلاء الناس تكفي لمعرفة: آل سعود موجه لأخيه! قتل اليمنيين ليسوا مهمين لهم. من المهم بالنسبة لهم فقط دفع دولارات النفط. إن الحكومة البحرينية ، التي كانت رائدة في جميع عمليات القتل التي ارتكبها شعبها ، تعتمد عليهم كإخوة! أو الإمارات العربية المتحدة ، التي تحاول جلب إيران إلى الحرب مع انفجار السفن ، هي أمة صديقة وإسلامية بالنسبة لهم. إنهم لا ينظرون فقط إلى عدو آل سعود ، الإمارات العربية المتحدة ومصر ، الذين يحاولون إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل ، ولكنهم يفشلون في جعل إيران حلاً وسطًا. وقد تسلل بعضهم إلى حماس. محاولتهم هي تحدي إيران ، وجعل حماس وسيلة للسعودية. قمة البحرين هي مجموعة من السياسات لمواجهة الفلسطينيين ، والتي تهدف إلى تعزيز أمن إسرائيل ، بحيث ترى الحكومة الفاشلة نتنياهو قويًا أيضًا. إنهم ينظرون إلى قوة الصواريخ في غزة بنظرة مشبوهة! لكن قوة الولايات المتحدة وإسرائيل وأموال المملكة العربية السعودية مهمة للغاية. يعرف الفلسطينيون شيئين: أولاً ، إنهم أصدقاء مع أصدقاء إسرائيليين! إذا تجرأوا ، فسيكونون أصدقاء مع إسرائيل أنفسهم. ثانياً ، حاجز الانضمام: يذهب الفلسطينيون من المخيمات الأخرى إلى غزة وحماس. وهم ليسوا على استعداد للقيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل. هناك الكثير منهم في كتيبة الدفاع عن النفس ، وبالتالي لم يتخذوا أي إجراء بعد ، بالنظر إلى الوصية الدقيقة للإمام خامنئي ، المسلح بالضفة الغربية. كما أنهم يتجسسون على شريط الذواقة: إنهم يتخذون إجراءات ضد إسرائيل. لهذا السبب ، لا يستطيع قطاع غزة الدفاع عن الشعب بشكل صحيح. لأن إسرائيل ، بناءً على معلوماتها ، تحدد هوية حماس وتقتلها ، أو تبلغ عن موقع الصواريخ والأنفاق! لذلك ، تختبئ حماس سراً. إذا حددت وتوخي الحذر ، فإن حل خلاص فلسطين بسيط للغاية! مباشرة من النقطة التي يدخل فيها العدو ، يجب إيقافه. إذا كان قطاع غزة حراً ، فيمكنه تدمير جيش إسرائيلي بالمدفعية والصواريخ! لن يبقى أحد في قطاع غزة. لكنهم أخطأوا في إطلاق الصواريخ وقوات المقاومة: سيتعين على حماس إظهار بعض من قواتها ، ثم إبلاغ إسرائيل عن مواقعها! لمهاجمة وتفجير الطائرات ، أو قاذفات الصواريخ المذبحة. لذلك ، يجب على الفلسطينيين ، في استراتيجيتهم ، أن: يتبعوا بعض الأشياء لرؤية اختفاء إسرائيل قريبًا: أولاً ، التعرف على أصدقاء إسرائيل الذين يسعون إلى تطبيع العلاقات وليس أن يكونوا أصدقاء معهم! وأنهم لن يساعدوا. ثانياً ، يزعمون أنهم مؤهلون. ثالثًا ، يعتمدون على قوتهم ، والمضي قدمًا في الخريطة.

Tamam, yakalanıyor.

Filistin halkı şunu biliyor: Bu doğru, zevkle ve nezaketle, vb. Bir sonuç vermiyor! 80 yıl boyunca, ABD ve hatta İsrail’in nereden geldiği için Al Saud ve Emirlikler’i ümit etmeye başladınız? Şimdi gücünüze inanın ve kendiniz bekleyin ve hakkınızı talep edin. Tabii ki, Hamas ve İslami Cihad ve Habibullah'ın böyle bir yolu var, ancak hala bazı sorumlulukları olan bazı uzlaşmacılar uzlaşma konusunda daha umutlu! Onlardan kelimelerden bazıları şunlardır: Şu anda yüzyılın işlemlerine katılmıyorlar! Ama eğer Al Suud çantayı kurtarır ve bir kaç dolar verirse! Sorun farklı olacak. Hatta bazıları fiyatı yükseltmek için yüzyılın anlaşması nedeniyle buna karşı çıkıyor! Ve daha fazla para alacaklar. Bu tür insanları tanımak, tanımak için yeterlidir: Al Saud, kardeşine hitap eder! Yemenilerin öldürülmesi onlar için önemli değil. Sadece petrol dolarlarını ödemeleri önemlidir. Tüm halklarının cinayetlerinin lideri olan Bahreyn hükümeti, onlara kardeş olarak güveniyor! Veya İran’ı gemilerin patlamasıyla savaşa sokmaya çalışan BAE, onlar için dostça ve İslami bir millettir. Sadece İsrail'le normal ilişkiler kurmaya çalışan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın El Suud'un düşmanı değil, İran'ı bir uzlaşma yapmayı başaramazlar. Bazıları Hamas'a da sızdı. Onların girişimi İran'a meydan okumak ve Hamas'ı Suudi Arabistan'a götürmek. Bahreyn zirvesi, İsrail'in güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan Filistinlilere karşı koymak için bir politika setidir; böylece başarısız hükümet de Netanyahu'yu güçlü görüyor. Gazze'nin füze gücüne şüpheli bir bakışla bakıyorlar! Ancak, ABD ve İsrail'in ve Suudi Arabistan'ın parasının gücü çok önemlidir. Filistinliler iki şeyi biliyor: Birincisi, İsrailli arkadaşlarıyla arkadaş! Cesaret ederse, İsrail’in kendileri ile arkadaş olacaklar. İkincisi, katılım engeli: Diğer kamplardan gelen Filistinliler Gazze ve Hamas'a gidiyor. Ve İsrail'e karşı askeri operasyonlar yapmak istemiyorlar. Kendini savunma taburunda birçoğu var ve bu nedenle Batı Şeria’ya silahlı İmam Hâmenei’nin kesin emri verildiği için henüz harekete geçmediler. Ayrıca gurme kasetinde casusluk yapıyorlar: İsrail'e karşı harekete geçiyorlar. Bu nedenle Gazze Şeridi, insanları tam olarak savunamıyor. Çünkü İsrail, bilgisine dayanarak, Hamas'ı tespit edip öldürüyor ya da füzelerin ve tünellerin yerlerini bildiriyor! Bu nedenle, Hamas gizlice saklanıyor. Eğer belirler ve dikkatli olursanız, Filistin’in kurtuluşuna çözüm çok basittir! Tam düşmanın girdiği noktadan itibaren durdurulmalı. Gazze Şeridi bedavaysa, bir İsrail ordusunu topçuları ve roketleriyle imha edebilir! Artık Gazze Şeridi'nde kimse kalmayacak. Ancak füze ve direniş güçlerini yanlış heceliyorlar: Hamas bazı güçlerini göstermek zorunda kalacak, sonra yerlerini İsrail'e bildirecek! Uçaklara saldırmak ve bombardıman yapmak veya roket fırlatıcılarını katletmek. Bu nedenle, Filistinliler, stratejilerinde, şunları yapmak zorundalar: İsrail'in yakında kaybolmasını görmek için birkaç şeyi takip etmek zorundalar: ilk olarak, ilişkileri normalleştirmek isteyen ve onlarla arkadaş olmak istemeyen İsrail arkadaşlarını tanıyın! Ve yardım etmeyecekler. İkincisi, hak sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Üçüncüsü, güçlerine güveniyorlar ve haritaya geçiyorlar.


برچسب‌ها: حق گرفتنی است.,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۳/۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶ نظر(0)

برخلاف دشمنان که درپی سیاست زمین سوخته هستند، و هرجا را که بتوانند تخریب و ویران می کنند. فلسطینی ها و یمنی ها و ایران، اصلا به دنبال تخریب و ایجاد شهر سوخته نیستند. موشک های نقطه زن به همین دلیل طراحی شده، استفاده از پهباد ها هم به همین منظور است. برای آل سعود و آمریکا و رژیم اسرائیل، کشتار کودکان و زنان و: تخریب شهرها سهل تر از مبارزه با نظامیان است. لذا می بینیم که از زمان تسلط اسرائیل به فلسطین(قبله اول)و: تسلط همزمان آل سعود به عربستان(قبله دوم)، فقط به تخریب آثار پرداخته و: شهروندان را از دم تیغ می گذراندند. این هماهنگی استراتژیک و راهبردی بین: صهیونیست ها و آل سعود، به همه جهانیان اثبات می کرد که: هر دو از یک ریشه هستند، و مسلمان شدن آل سعود تاکتیکی است. آنها ریشه در اعمال شیطانی: تخریب و نابودی دارند. همه کسانی که در مقابل پیامبران مبارزه می کردند، اینطور بودند آنها چون با خدا دشمن بودند، با آفرینش های او هم دشمنی داشته، و زمین را سوخته و مردم را مرده می خواهند(وَ إِذا تَوَلَّي سَعي‏ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ ) در حالیکه پیامبران و مومنان پیرو آنان، خدا را دوست دارند و هرچه خدا بیافریند را هم، دوست دارند. پیامبر اسلام می فرماید: من به افزایش جمعیت شما افتخار می کنم، ولو یک کودک سقط شده باشد. لذا همه ابنا بشر برای ایران و انقلاب اسلامی و خط مقاومت مهم هستند. تک تک کودکان و زنان ثروتهای خدایی هستند. حتی زمین های کشاورزی، یا واحد های مسکونی حرمت دارند: حریم خصوصی هستند و باید از هر گزندی در امان باشند! اما غربی ها با اینکه منشور حقوق بشر نوشته، و خود را مدافع حقوق بشر می خوانند! ولی اولین جایی که به آن حمله می کنند، و آن را از بین می برند کودکان و زنان هستند. در مقابل انتظار دارند خط مقاومت هم، به کودک کشی روی آورد! یا ساختمانها را مورد هدف قرار دهد، یا غیرنظامیان را آزار دهد. اما حوثی ها یمن بار ها اعلام کرده اند که: کلیه هواپیماهای جنگی را از بین خواهند برد، و از مردم امارات و عربستان خواسته اند: از انجا دور شوند! فلسطینی ها بارها به مردم اشغالگر اعلام کرده اند که: مراکز اتمی و ستاد های نظامی را خواهند زد، واز مردم خواسته اند شهر ها را تخلیه کنند، و بجای امن پناه ببرند. سوریه با اینکه توان حمله به جولان، و بازگردادن آن را دارد، ولی به دلیل وجود بیش از 50هزار نفر ساکنان محلی، منتظر اقدامات خود اهالی است. زیرا جولان را سرحال و زنده می خواهد، نه بعنوان یک تکه زمین خرابه. حکومت برخرابه ها و مرده ها، کار شیطان است و کسانی که روح خود را، به شیطان فروخته اند. حکومت بردلها و جانها وظیفه انبیا الهی، و حاکمان اسلامی است. صبر مردم هم زیاد است، مردم سوریه و فلسطین آنقدر صبر می کنند، که تمام اسرائیلی ها مسلمان شوند! آل سعود سرنگون شود، تا روزی با شادی تمام، وارد سر زمین های قبله اول و دوم شوند. همه ساکنان آن را می بخشند، و مانند فتح مکه در زمان پیامبر(ص)، موهای خود را کوتاه می کنند و: لباس پاک می پوشند و همگی باهم به نماز جماعت می ایستند(لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنينَ مُحَلِّقينَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِکَ فَتْحاً قَريب)) در قران نحوه مبارزه با صهیونیست های ملحد را هم، توضیح داده: خدا افرادی را مامور می کند، تا خانه به خانه دنبال صهیونیست ها بگردند(فجاسوا خلال االدیار)! و این نشان می دهد که سیاست فلسیطنی ها، در مقابل صهیونیست ها و: یمنی ها در مقابل آل سعود، و ایرانی ها در مقابل ترامپ سیاست درست، و براساس استراتژی های مدون قران است، که با صبر و استقامت، هرلحظه آنها را به هدف نزدیکتر می کند.

Conquer Israel in a healthy way!

Unlike the enemies who are burned down on land politics, and wherever they can destroy and destroy. The Palestinians, the Yemenis and Iran, are not seeking to destroy and burn the city at all. Dotted missiles are designed for this reason, using the drones for this purpose. For Saudi Arabia and the United States and the Israeli regime, the killing of children and women: Destruction of cities is easier than fighting the military. So we see that since Israel's control of Palestine (first qiblah) and Saudi Arabia's simultaneous domination of Saudi Arabia (second qiblah), it only destroys the works and: citizens have been blubbering. This strategic and strategic coordination between: Zionists and Al Saud proved to the whole world: both are rooted, and Al Saud's Muslimization is tactical. They are rooted in evil acts: destruction and annihilation. All who fought against the prophets were as they were, as they were enemies of God, they had enmity with their creations, and burned the earth and demanded the dead dead (and) while the prophets and believers followed them, God They love and love God's creation. The Prophet of Islam says: "I am proud of the increase in your population, even if a child has aborted. Therefore, all human beings are important for Iran and the Islamic Revolution and the resistance line. Every single child and woman are goddesses. Even agricultural land, or residential units, are respected: they are privacy and must be protected from any damage! But the West, while writing the human rights charter, calls itself human rights defender! But the first place to attack and eliminate it is children and women. On the contrary, expect the line of resistance to go to childhood! Either targeting buildings, or hurting civilians. But the Houthis of Yemen have repeatedly stated that they will eliminate all warplanes, calling on the people of the UAE and Saudi Arabia to go away! The Palestinians have repeatedly told the occupying people that they would kill nuclear centers and military headquarters, asking the people to evacuate the cities, and take shelter instead of safe haven. Syria, despite being able to attack the Golan, and its return, is waiting for its inhabitants due to more than 50,000 local residents. Because Golan wants to be alive and alive, not as a piece of land of ruins. The rule of the sinners and the dead is the work of the devil, and those who sold their souls to Satan. The rule of the Birdles and the souls is the duty of the divine prophets, and the rulers of Islam. The patience of the people is high, the Syrians and the Palestinians are so patient that all the Israelis become Muslims! Al Saud will be overthrown, so that one day, with all joy, enter the lands of the first and second qiblah. All the inhabitants of it forgive it, and like the conquest of Mecca in the time of the Prophet (pbuh), they shorten their hair: they wear clean clothes and they all stand together for congregational prayer (l) In the Qur'an, how to fight the atheistic Zionists Also, he explained: God commands people to go home to Zionists ()! This shows that the politics of the Palestinians, against the Zionists and: the Yemenis against the Saudis, and the Iranians in the wake of the Trump is a true policy, and based on the codified strategies of the Qur'an, which, with patience and patience, Goes nearer.

قهر إسرائيل بطريقة صحية!

على عكس الأعداء الذين أحرقوا في سياسة الأرض ، وفي أي مكان يمكنهم تدميره وتدميره. الفلسطينيون ، اليمنيون وإيران ، لا يسعون إلى تدمير المدينة وحرقها على الإطلاق. تم تصميم الصواريخ المنقطة لهذا السبب ، وذلك باستخدام الطائرات بدون طيار لهذا الغرض. بالنسبة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي ، قتل الأطفال والنساء: تدمير المدن أسهل من قتال الجيش. لذلك نرى أنه منذ سيطرة إسرائيل على فلسطين (القبلة الأولى) والهيمنة السعودية المتزامنة على المملكة العربية السعودية (القبلة الثانية) ، فإنها تدمر فقط الأعمال و: المواطنون كانوا يخجلون. هذا التنسيق الاستراتيجي والاستراتيجي بين: الصهيونيون والآل سعود أثبتوا للعالم أجمع: كلاهما متجذران ، وأسلمة آل سعود تكتيكية. إنها متجذرة في الأعمال الشريرة: الدمار والإبادة. جميع الذين حاربوا الأنبياء كانوا كما كانوا ، كما كانوا أعداء الله ، وكان لديهم عداوة مع مخلوقاتهم ، وأحرقوا الأرض وطلبوا الموتى (و) بينما تبعهم الأنبياء والمؤمنون ، الله إنهم يحبون ويحبون خلق الله. يقول رسول الإسلام: "أنا فخور بالزيادة في عدد سكانك ، حتى لو أجهض طفل. لذلك ، جميع البشر مهمون لإيران وللثورة الإسلامية وخط المقاومة. كل طفل وامرأة واحدة آلهة. حتى الأرض الزراعية ، أو الوحدات السكنية ، تحظى بالاحترام: فهي خصوصية ويجب حمايتها من أي ضرر! لكن الغرب ، أثناء كتابة ميثاق حقوق الإنسان ، يطلق على نفسه المدافع عن حقوق الإنسان! ولكن أول مكان للهجوم والقضاء عليه هو الأطفال والنساء. على العكس ، توقع أن يذهب خط المقاومة إلى الطفولة! إما استهداف المباني ، أو إيذاء المدنيين. لكن الحوثيين في اليمن قد صرحوا مرارًا وتكرارًا أنهم سوف يقضون على جميع الطائرات الحربية ، ويدعون شعب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى المغادرة! أخبر الفلسطينيون مرارًا وتكرارًا المحتلين أنهم سيقتلون المراكز النووية والمقرات العسكرية ، ويطلبون من الناس إخلاء المدن ، والاحتماء بدلاً من الملاذ الآمن. سوريا ، على الرغم من قدرتها على مهاجمة الجولان ، وعودته ، تنتظر سكانها بسبب أكثر من 50000 من السكان المحليين. لأن الجولان يريد أن يكون على قيد الحياة وعلى قيد الحياة ، وليس كقطعة أرض مدمرة. حكم الخطاة والموتى هو عمل الشيطان ، وأولئك الذين باعوا أرواحهم للشيطان. حكم الطيور و النفوس هو واجب الأنبياء الإلهيين و حكام الإسلام. صبر الناس كبير ، والسوريون والفلسطينيون صبورون لدرجة أن جميع الإسرائيليين أصبحوا مسلمين! سيتم إسقاط آل سعود ، بحيث يوم واحد ، بكل سرور ، تدخل أراضي القبلة الأولى والثانية. يسامحها جميع سكانها ، ومثل غزو مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، يقومون بتقصير شعرهم: يرتدون ملابس نظيفة ويقفون جميعًا معًا في صلاة الجماعة (ل) في القرآن ، كيف نحارب الصهاينة الإلحاد كما أوضح: الله يأمر الناس بالعودة إلى ديارهم للصهاينة ()! هذا يدل على أن سياسات الفلسطينيين ، ضد الصهاينة و: اليمنيين ضد السعوديين ، والإيرانيين في أعقاب ترامب هي سياسة حقيقية ، وتقوم على الاستراتيجيات المقننة للقرآن ، والتي ، مع الصبر والصبر ، يقترب.

İsrail'i fethetmek için sağlıklı bir yol!

Kara siyasetine yakılan düşmanların aksine, ve onları yok edip yok edebilecekleri yerler. Filistinliler, Yemenliler ve İran, şehri imha etmek ve yakmak istemiyorlar. Noktalı füzeler bu amaç için dronları kullanarak, bu nedenle tasarlanmıştır. Suudi Arabistan, ABD ve İsrail rejimi için çocukların ve kadınların öldürülmesi: Şehirlerin yıkılması orduya karşı savaşmaktan daha kolay. Yani İsrail’in Filistin’i (ilk kıble) ve Suudi Arabistan’ın Suudi Arabistan’ın eşzamanlı tahakkümünü (ikinci kıble) kontrol etmesinden bu yana, yalnızca işleri mahvediyor: vatandaşlar gıcırdıyor. Siyonistler ve Al Saud arasındaki bu stratejik ve stratejik koordinasyon bütün dünyaya ispat etti: her ikisi de kök saldı ve Al Suud'un Müslümanlaşması taktikti. Kötü davranışlara dayanırlar: yıkım ve imha. Peygamberlere karşı savaşan herkes, Tanrı'nın düşmanı olduğu gibi, kendi yarattıkları ile düşmanlık duydular ve yeryüzünü yaktılar ve peygamberler ve inananlar onları takip ederken ölülerin ölmesini istediler. Tanrı'nın yaratışını seviyorlar ve seviyorlar. İslam peygamberinin dediği gibi: "Bir çocuk terk edilse bile, nüfusunuzdaki artıştan gurur duyuyorum. Bu nedenle, tüm insanlar İran ve İslam Devrimi ve direniş çizgisi için önemlidir. Her bekar çocuk ve kadın tanrıçadır. Tarım arazileri veya konut birimleri bile saygı görüyor: mahremiyete sahipler ve her türlü hasara karşı korunmaları gerekiyor! Ancak Batı, insan hakları sözleşmesini yazarken, kendisine insan hakları savunucusu diyor! Ama ona saldıran ve ortadan kaldıran ilk yer çocuklar ve kadınlar. Aksine, direniş hattının çocukluğa gitmesini bekliyoruz! Ya binaları hedef alıyor ya da sivilleri incitiyorsunuz. Ancak Yemen'in Houthileri defalarca Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan halkını uzağa çağırarak bütün savaş uçaklarını ortadan kaldıracaklarını söyledi! Filistinliler defalarca işgal altındaki insanlara nükleer merkezleri ve askeri karargahları öldüreceklerini, halktan şehirleri boşaltmasını ve güvenli sığınak yerine sığınacakları sığınacaklarını söylediler. Suriye, Golan’a saldırabilmesine ve dönüşüne rağmen, 50 binden fazla yerel halktan dolayı sakinlerini bekliyor. Çünkü Golan, harabelerin bir parçası olarak değil, hayatta ve hayatta olmak istiyor. Günahkarların ve ölülerin egemenliği şeytanın işi ve ruhlarını Şeytan'a satanlar. Kuşların ve ruhların üstünlüğü, ilahi peygamberlerin ve İslam'ın yöneticilerinin görevidir. Halkın sabrı yüksek, Suriyeliler ve Filistinliler o kadar sabırlı ki tüm İsrailliler Müslüman olacak! Al Saud devrilecek, böylece bir gün, bütün neşeyle, birinci ve ikinci kıble topraklarına girecek. Bütün sakinleri onu affeder ve Hazreti (as) döneminde Mekke'nin fethi gibi, saçlarını kısaltırlar: temiz kıyafetler giyerler ve hepsi cemaat namazı için birarada durur (l) Kuran'da ateist siyonistlerle nasıl savaşılır Ayrıca şöyle açıkladı: Tanrı insanlara eve Siyonistlere gitmelerini emrediyor (Fajasawa el-Qalal el-Dīrār)! Bu, Filistinlilerin, Siyonistlerin ve: Suudilere karşı Yemenlerin ve Trump'ın ardından İranlıların politikasının gerçek bir politika olduğunu ve sabır ve sabırla Kuran'ın kodlanmış stratejilerine dayandığını göstermektedir. Yaklaşıyor.

 


برچسب‌ها: اسرائیل را سالم فتح کنیم!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۳/۳/۱۳۹۸ - ۲۰:۰۱ نظر(0)

باعث می شود تا چهره ایران مخدوش شود. همه نقطه ضعف ایران در تبلیغات: داخلی و خارجی بر روی محرومین است! دوستان و دشمنان می گویند: به محرومین برسید! پدر محرومین را در اورده اید! در حالیکه این کم کاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی نباید به عنوان: کل نظام تعبیر شود. ایران کشوری غنی است، و روی نفت نشسته! ولی مردم زباله گردی می کنند: این اساس تبلیغات دوست و دشمن است. دوست یکجور و دشمن یک جور دیگر! در حالیکه اصلا این طور نیست، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، بسیار هم کار می کنند حتی بنیاد برکت هم و آستانقدس هم، به کمک آنها آمده. اما نکته ای که غافل شدند: کار تبلیغی و بین المللی ندارد. کلیه تبلیغات آنان فقط برای جذب: کمک وصدقات است در حالیکه: عملکرد بالای آن اصلا گفته نمی شود. باید بگویند اصلا فقیری نیست، که تحت پوشش نباشد. اصلا فقر در ایران وجود ندارد. زیرا اگر وجود داشته باشد، نشان میدهد که کمیته امداد، بعد از چهل سال نتوانسته یک جمعیت 80میلیونی را رصد کند. در کار خود کوتاهی کرده، یا بودجه های کلان را خرج ثروتمندان نموده! بنابر این برای احتراز از این نوع اتهامات، باید که بگویند همه چیز تحت کنترل است. ممکن است کم باشد، ولی برای همه است. ظلم بالسویه خودش عدل است. اگر یارانه بدهند و به همه بدهند، اما کم هم بدهند خوب است! زیرا نشان می دهد: همه را زیر پوشش دارد، و کسی از قلم نیافاده! برای مردم، این مهم است. لذا می بینیم که ثروتمندان هم حاضر نیستند: یارانه شان قطع شود. زیرا از آمار بیرون می روند! در فلسفه، برای درک فیض هستی، همین مقوله کافی است که: انسان ها ممکن است در اتش بسوزند، ولی هیچگاه خواهان نابودی نیستند! مردم دنیا و مستضعفان هم، ممکن است در فقر بسوزند، ولی کافی است نام آنها در آمار نباشد! زجر آن بیشتر است. اگر این نقطه جا بیافتد که: همه مردم ایران به طور مساوی، از بیت المال و خزانه بهره می برند کافی است، در کم و زیاد آن بحث نمی کنند. این وظیفه دولتمردان است که: میزان کمک ها را بالاتر ببرند، ولی اگر بودجه ای نیست، کسی توقع ندارد. توقع آن است که بودجه باشد، و ندهند. یعنی مردم را نا اهل و سفیه بدانند، که پول نباید به دستشان داد. لذا اگر پولی می دهند، بگویند. ممکن است کمیته امداد بگوید: ما اگر اعلام کنیم فقرا خجالت زده می شوند . ولی اگر اعلام هم نکنند، چهره نظام مخدوش می شود. جنانچه دشمنان و دوستان می گویند: مردم در سختی هستند. یعنی دولت آنها را درسختی گذاشته، دارد ولی نمی دهد! لذا همین موضوع باعث شده، تا از پیشرفت ها هم صحبتی نشود! و همه عملکرد چهل ساله زیر سوال باشد. در الگوی پیشرفت هم، طوری صحبت می شود که: ما اصلا پیشرفت نداریم! تازه می خواهیم نقشه بکشیم والگو ببریم! بعد آن را بدوزیم. در حالیکه پیشرفت های درجه یک، در صنایع نظامی و دارویی، و همه عرصه ها وجود دارد. در تازه ترین شکل درآمد زایی، یعنی استارت آپها ایران در صدر آسیا است. ترن اور: مالی آن بالای بودجه کشور است. در شرکت های دولتی، بودجه های کلان وجود دارد، شرکت نفت غول ثروت دنیا است، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و آستان قدس رضوی، هرکدام برابر بودجه کشور فرانسه گردش مالی دارند. مگر پیشرفت کجاست؟ کدام کشور نفت و گاز ایران را دارد، یا نیروی انسانی ایران را تربیت کرده است؟ بیاید به توانایی خود احترام بگذارید، اینهمه سخنان دشمنان را تکرار نکنید.

Missing Relief Committee

It makes the face of Iran confused. All the weaknesses of Iran in advertising: domestic and foreign are on the poor! Friends and enemies say: Get out of favor! Father of disadvantaged people! While this malaise of the Relief Committee, the welfare organization should not be interpreted as: the whole system. Iran is a rich country, and sitting on oil! But people gather dust: this is the basis of the friend and the enemy's propaganda. Another friend and friend of the enemy! But the point that they are not aware of is that they do not have any promotional or international work. All of their advertisements are for promotion only: help and entertainment, while high performance is not said at all. It must be said that it is not poor at all, which is not covered. There is absolutely no poverty in Iran. Because if it does, it shows that the Relief Committee failed to observe a population of 80 million after forty years. Do not do it, or spend the big money on the rich! Therefore, to avoid such accusations, one must say that everything is under control. It may be low, but for everyone. His brutal cruelty is justice. If they give subsidies and give to everyone, but do not give too much! Because it shows: it covers everyone, and nobody has any pen! For people, this is important. So we see that the rich are not willing: their subsidies will be cut off. Because they are coming out of the statistics! In philosophy, to understand grace, this is enough: humans may burn, but never want destruction! The people of the world and the oppressed may also be burnt in poverty, but their name is not in the statistics! More suffering. It is the duty of the statesmen to: increase the amount of aid, but if no budget, nobody expects. Expect to be budget and not to. It means that people are uninvolved, that they should not give money to them. So if they give money, they say. The Relief Committee may say: "If we declare the poor are embarrassed." But if they do not announce, the face of the system will be confused. Puppets of enemies and friends say: People are in trouble. That is, the government has laid them down, but it does not give! So it's the same thing, so do not talk about progress! And all the forty-year performance is questionable. In the pattern of progress, it is said that: We have no progress at all! We just want to draw a map! Then let's take it. While: there are first-rate developments in the military and pharmaceutical industries, and in all areas. In the most recent form of income generation, Iran's startups are at the top of Asia. Tran Our: It's financially above the country's budget. In public companies, funds are huge, giant oil company is the world's wealth, the Foundation, the Foundation of Astan Quds Razavi blessing, each turnover with France against the budget. Where is the progress? Which country has Iran oil and gas, or has Iran trained human resources? Come to your ability to respect, do not repeat all the words of the enemies.

لجنة الاغاثة المفقودة

إنه يجعل وجه إيران مشوشا. كل نقاط الضعف في إيران في الإعلانات: المحلية والأجنبية تقع على الفقراء! يقول الأصدقاء والأعداء: اخرج من صالحك! والد الناس المحرومين! في حين أن هذا الشعور بالضيق من لجنة الإغاثة ، لا ينبغي تفسير منظمة الرعاية الاجتماعية على أنها: النظام برمته. إيران بلد غني ، ويجلس على النفط! لكن الناس يجمعون الغبار: هذا هو أساس الصديق ودعاية العدو. صديق آخر وصديق العدو! على الرغم من أن هذا ليس هو الحال ، فإن منظمة الإغاثة والرعاية الاجتماعية تعمل بشكل جيد للغاية ، حتى مع وجود أساس للبركة والركام. لكن النقطة التي لم يكونوا على دراية بها هي أنهم ليس لديهم أي عمل ترويجي أو دولي. جميع إعلاناتهم مخصصة للترويج فقط: المساعدة والترفيه ، بينما لا يقال الأداء العالي على الإطلاق. يجب أن يقال إنها ليست فقيرة على الإطلاق ، وهي غير مغطاة. لا يوجد فقر على الإطلاق في إيران. لأنه إذا حدث ذلك ، فإنه يدل على أن لجنة الإغاثة فشلت في مراقبة عدد سكان يبلغ 80 مليون نسمة بعد أربعين عامًا. لا تفعل ذلك ، أو تنفق الأموال الكبيرة على الأغنياء! لذلك ، لتجنب مثل هذه الاتهامات ، يجب على المرء أن يقول أن كل شيء تحت السيطرة. قد تكون منخفضة ، ولكن للجميع. قساوته الوحشية هي العدالة. إذا قدموا إعانات وأعطوا للجميع ، لكن لا تقدموا الكثير! لأنه يظهر: إنه يغطي الجميع ، ولا يوجد أي قلم! بالنسبة للناس ، هذا مهم. لذلك نرى أن الأثرياء ليسوا على استعداد: سيتم قطع دعمهم. لأنهم يخرجون من الإحصاءات! في الفلسفة ، لفهم النعمة ، هذا يكفي: البشر قد يحترقون ، لكنهم لا يريدون التدمير! قد يحترق الناس في العالم والمظلومون أيضًا في الفقر ، لكن اسمهم ليس في الإحصائيات! المزيد من المعاناة. إذا كانت هذه هي النقطة التالية: كل الناس في إيران متساوون بما يكفي لاستخدام بيت المال والخزانة ، فلن يناقشوها بأي طريقة. من واجب رجال الدولة: زيادة مقدار المساعدات ، ولكن إذا لم تكن هناك ميزانية ، فلا أحد يتوقع. نتوقع أن تكون الميزانية وليس ل. هذا يعني أن الناس غير متورطين ، وأنهم يجب ألا يقدموا المال لهم. لذلك إذا قالوا المال. قد تقول لجنة الإغاثة: "إذا أعلنا أن الفقراء يشعرون بالحرج". ولكن إذا لم يعلنوا ، فسيتم خلط وجه النظام. يقول الدمى من الأعداء والأصدقاء: الناس في ورطة. وهذا هو ، وضعت الحكومة لهم ، لكنها لا تعطي! لذلك هو نفس الشيء ، لذلك لا تتحدث عن التقدم! وكل أداء الأربعين سنة مشكوك فيه. في نمط التقدم ، يقال ما يلي: ليس لدينا أي تقدم على الإطلاق! نحن فقط نريد رسم خريطة! ثم لنأخذها. في حين أن هناك تطورات من الدرجة الأولى في الصناعات العسكرية والصيدلانية ، وفي جميع المجالات. في أحدث أشكال توليد الدخل ، تأتي الشركات الناشئة الإيرانية في صدارة آسيا. تران لدينا: إنها ماليا أعلى من ميزانية البلاد. في الشركات المملوكة للدولة ، هناك أموال ضخمة ، وثروة النفط هي ثروة العالم ، ومؤسسة البنیاد، ومؤسسة البرکت، و آستان قدس رضوی لكل منهما مبيعات في ميزانية الدولة الفرنسية. أين التقدم؟ أي بلد لديه إيران النفط والغاز ، أو إيران دربت الموارد البشرية؟ تعال إلى قدرتك على الاحترام ، لا تكرر كل كلمات الأعداء.

Köməksiz Kömək Komitəsi

Bu, İranın üzünü qarışdırdı. İranda reklamın bütün zəiflikləri: yerli və xarici kasıblar! Dostlar və düşmənlər deyirlər: xeyrinə çıxın! Dezavantajlı insanların atası! Kömək yardım komitəsinin bu narahatlığı olsa da, rifah quruluşu bütün sistem kimi şərh edilməməlidir. İran zəngin bir ölkədir və neft üzərində oturur! Amma insanlar toz toplayır: bu dostun və düşmən təbliğatının əsasıdır. Düşmənin bir dostu və dostu! Bu vəziyyət olmadığı halda, Rifah və Rəhbərlik Təşkilatı xeyir-dua və stanchos təməlləri ilə çox yaxşı işləyir. Ancaq bilmirlər ki, onların heç bir promosional və ya beynəlxalq işi yoxdur. Bütün reklamları yalnız təşviq üçündir: yardım və əyləncə, yüksək performans isə heç də söz mövzusu deyil. Diqqətə çatdırmaq lazım deyil ki, bu, əhatə olunmayan heç də pis deyildir. İranda heç bir yoxsulluq yoxdur. Çünki bunu etməsi halında, Kömək Komitəsi qırx il sonra 80 milyon əhalini müşahidə etməmiş olduğunu göstərir. Bunu etməyin və ya böyük pulları zənginlərə sərf etməyin! Buna görə belə ittihamların qarşısını almaq üçün hər şeyin nəzarət altında olduğunu söyləmək lazımdır. Bu aşağı ola bilər, amma hər kəs üçün. Onun qəddar zülmü ədalətdir. Onlar subsidiyalar verir və hər kəsə verərsə, çox vermirlər! Çünki göstərir ki: hər kəsə əhatə edir, heç kəsin qələmi yoxdur! İnsanlar üçün bu vacibdir. Biz zənginlərin istəksiz olduğunu görürük: onların subsidiyaları kəsiləcək. Çünki onlar statistikadan çıxır! Fəlsəfədə, lütfü anlamaq üçün bu kifayətdir: insanlar yandıra bilər, amma heç vaxt məhv olmaq istəmirlər! Dünyadakı insanlar və məzlumlar da yoxsulluqda yandırılar, amma onların adı statistika deyil! Daha çox acı çəkirəm. Əgər bu, İranın bütün xalqı yeyinti mallarını və xəzinəni istifadə etmək üçün kifayət qədər bərabərdirsə, onlar bunu heç bir şəkildə müzakirə etməyəcəklər. Dövlət adamlarının vəzifəsi: kömək miqdarını artırmaq, lakin heç bir büdcə yoxsa, heç kim gözləmir. Büdcə və olmağı gözləməyin. Demək ki, insanlar özlərinə pul verməməlidirlər ki, insanlara yalnış deyillər. Beləliklə, əgər onlar pul verirlərsə, deyirlər. Kömək heyəti deyir: "Əgər yoxsulları bəyan etsək, utanırlar". Ancaq elan etməsələr, sistemin üzü qarışıq olacaq. Düşmənlərin və dostların kuklaları deyirlər: İnsanlar narahatlıq içindədirlər. Yəni hökumət onları qoydu, amma vermir! Yəni eyni şeydir, buna görə tərəqqidən danışma! Bütün qırx illik performans isə şübhəsizdir. Tərəqqi tərzində deyilir: Heç bir irəliləyiş yoxdur! Yalnız bir xəritə çəkmək istəyirik! Onu götürək. Hərbi və əczaçılıq sənayesində və bütün sahələrdə birinci səviyyəli inkişaflar olmasına baxmayaraq. Ən yeni gəliri əldə edən formada, İranın başlanğıcı Asiyanın başındadır. Tran Bizim: Bu ölkənin büdcəsindən maliyyə cəhətdən yuxarıdır. Dövlət şirkətlərində böyük fondlar var, neft zənginliyi isə dünyanın fəthidir, Mostazafan Fondu, Blatter Fondu və Astan Quddi Razavi, hər biri Fransanın dövlət büdcəsində dövriyyəsi ilə. Tərəqqi haradadır? Hansı ölkədə İran neft və qazı var və ya İran insan resurslarını öyrədib? Hörmət qabiliyyətinizə gəlin, düşmənlərin bütün sözlərini təkrar etməyin.


برچسب‌ها: کم کاری کمیته امداد,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۳/۳/۱۳۹۸ - ۰۸:۵۲ نظر(0)

متاسفانه ترامپ و دارو دسته نیویورکی و گانگسترهایش، فرق بین زباله خوری، و بازیافت را نمی دانند! لذا در اظهار نظر های خودشان می گویند: در ایران مردم گرسنه اند، و حتی نان ندارند بخورند! موضوع این است که در ایران، نان مقدس است و برکت خدا محسوب می شود. لذا کسی حق ندارد اسراف کند یا دور بریزد. بنابراین در زباله ها نان ریخته نمی شود، بلکه از همان ابتدا جداگانه در بسته های تمیز قرار می دهند. این نان های برگشتی یا نان خشک، مصارف زیادی دارد: یکی از انها برای تغذیه دام و طیور است. افرادی با چرخ و گاری دستی، در خیابان ها و کوچه ها می گردند، و از خانه ها خریداری و به گاوداری ها می فروشند. اگر خیلی ریز باشد، مردم خودشان آن را در محل هایی می ریزند، تا کبوترها و گنجشک ها گرسنه نمانند. البته موش ها از این موقعیت سوء استفاده می کنند! لذا موش های خیابان های تهران، بسیار چاق و پرخور هستند. لذا با روش آمریکا یا کشورها فرق می کند. در اروپا و آمریکا مردم کمتر نان می خورند، و نان آنها خمیر و باد کرده است، که اغلب کپک می زند و به سم خوراکی تبدیل می شود. اما با اینجال مردم بی خانمان، که آمارشان طبق اعتراف خودشان هر روز بیشتر می شود، به زباله دانی ها مراجعه می کنند! و از این نان های کپک زده، برای سیر کردن شکم خودشان استفاده می کنند. لذا آنها گاری یا چرخ دستی و کیسه ندارند. چرا که اینها نشانه آن است که: تفکیک زباله برای کسب درآمد است، نه برای خوردن. یعنی در ایران هر کس زباله گردی می کند، کیسه دارد و هرچیز با ارزشی را در آن می ریزد، و برای فروش می برد. و از درآمد آن، چلوکباب می خرد و در گوشه پارکی می خورد. در حالیکه زباله خوران، یا هوم لس های غربی، ابتدا به نوانخانه ها مراجعه می کنند، وقتی لقمه های کوچک نوانخانه، سیرشان نکرد به زباله خوری روی می آورند.. البته اخیرا شهرداری تهران، سعی کرده بازیافتی ها را ساماندهی و به لباس کار مجهز کند، ولی اغلب آنها رعایت نمی کنند. زیرا زباله های تهران، بسیار با ارزش است و حداقل، مواد پلاستیکی یا فلزی آن بیشتر از: دستمزد روزانه یک کارگر معمولی است. به همین جهت زباله های ایرانی، مشتری های فراوانی(در داخل و خارج) دارد و: برخلاف کشورهای دیگر، هیچگاه روی زمین نمی ماند. درواقع بازیافت در ایران، ادامه تولید است. زیرا فرضیه تولید در ایران برمبنای جایابی و غیر جایابی است. غربی ها جایی را محل تولید می دانند که: جایایبی شده، فونداسیون کرده و با هدف خاص ایجاد شده باشد. مثلا برای تولید کود، حتما باید کارخانه ثبت شده باشد! ولی در ایران هر کس که مصرف کننده است، یک کارخانه تولید کود هم هست. کود انسانی بازیافت می شود و: بصورت کنسانتره در می اید. کود حیوانات هم به همین شکل. زباله های تر نیز تصفیه شده، گنداله می شوند. بسیاری از انها در همان مکان تبدل می شوند. باغدار یا کشاورز ایران، برگهای ریخته شده را، در پای همان درخت دفن می کند. یا چمن قطع شده را، دور نمی ریزد بلکه در کیسه های مخصوص، برای مصارف دیگری نگهداری می کند. به اسطلاح ایرانی ها،  چون همه چیز را خدا آفریده، پس بی خاصیت نیافریده! هرچیزی خاصیت و استفاده خودش را دارد. براساس سنت هزاران ساله ایرانی، کشاورزان وقتی گندم بر زمین می پاشند، آن را سه قسمت می دانند: یک قسمت سهم پرندگان، یک قسمت سهم چرندگان، و یک سوم دیگر آن برای برداشت محصول است! یعنی کبوتران و گنجشک ها و : حتی کلاغها (پرندگان) یا الاغ و گوسفند (چرندگان) هم، جزو روزی خورهای یک کشاورزند، چه رسد به فقرا و مستمندان، اگر موجود باشند.

ای خدایی که در خزانه غیب، گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ توکه با دشمنان نظر دارا!

Recycle waste trash

Unfortunately, the tramp and drug do not know New York City and its gangsters, the difference between garbage, and recycling! So in their comments they say: In Iran, people are hungry, and even have no bread to eat! The issue is that in Iran, it is sacred bread and blessing of God. Therefore, no one has the right to waste or throw away. Therefore, the garbage does not spill bread, but from the very beginning it is placed in clean packs separately. These bulk breads or breads have a lot of uses: one for feeding livestock and poultry. People with a wheelbarrow are handled in the streets and alleys, bought from homes and sold to dairy farms. If it is too small, people themselves will put it in places, so that the pigeons and sparrows do not starve. Of course, mice are abusing this position! So the mice in the streets of Tehran are very obese and addictive. So it's different from America or countries. In Europe and the United States, people eat less bread, and their bread is battered, often moldy and into poisonous food. But with the people of homelessness, whose numbers become more and more every day according to their own confession, they come to the rubbish! And from these moldy breads, they use their own belly to feed. Therefore, they do not have cart or trolley and bag. Because these indicate that: the separation of waste is for making money, not for eating. That is, in Iran, everyone collects garbage, has a bag, and puts everything in it with value, and sells it for sale. And from his earnings, he smashes a cheekbake and eats at the corner of the park. While the garbage, or the western humans, first come to the nursery, when the small dishes of the nursery do not feed their garbage, it has recently come to the rescue of the municipality of Tehran. But they often do not. Because the waste of Tehran is very valuable, and at least, its plastic or metal is more than: the daily wage of a normal worker. As a result, Iranian waste has many customers (inside and outside) and, unlike other countries, will never remain on the ground. In fact, recycling in Iran is a continuation of production. Because: the hypothesis of production in Iran is based on the location and non-location. Westerners find a place where production is made, founded, founded and aimed specifically at. For example, to make fertilizer, the plant must be registered! But in Iran, every consumer is a fertilizer plant. Human fertilizer is recycled and is concentrates. Animal fertilizer is the same. The more waste is also refined, they are spoiled. Many of them are in the same place. Gardener or farmer of Iran, buried leaves, is buried at the foot of the same tree. Or does not throw away the cut grass, but in special bags for other uses. To the wise men of Iran, because God has created everything, then he has not created anything! Everything has its own property. According to the Iranian tradition of thousands of years, farmers, whenever they sow wheat, know it as three parts: one part of the birds, one part of the grain, and one third of it for harvesting! Namely, pigeons and sparrows, and even ravens (birds) or donkeys and sheep (slaughterers), are one day a farmer, let alone the poor and the poor, if they exist.

إعادة تدوير النفايات المهملات

لسوء الحظ ، فإن المصيدة والمخدرات لا يعرفان مدينة نيويورك وعصاباتها ، والفرق بين القمامة وإعادة التدوير! هكذا يقولون في تعليقاتهم: في إيران ، الناس جائعون ، ولا يملكون حتى الخبز ليأكلوه! القضية هي أنه في إيران ، إنه خبز مقدس وصلى الله. لذلك ، لا يحق لأحد أن يضيع أو يرمي. لذلك ، لا تسكب القمامة الخبز ، ولكن منذ البداية يتم وضعها في عبوات نظيفة بشكل منفصل. تحتوي هذه الخبزات السائبة أو الخبز على الكثير من الاستخدامات: واحدة لتغذية الماشية والدواجن. يتم التعامل مع الأشخاص الذين يحملون عربة في الشوارع والأزقة ، ويتم شراؤها من المنازل وبيعها لمزارع الألبان. إذا كان حجمها صغيرًا جدًا ، فسيقوم الأشخاص أنفسهم بوضعها في أماكن ، حتى لا يتضور الجوع عن الحمام. بالطبع ، الفئران تستغل هذا الموقف! لذلك الفئران في شوارع طهران يعانون من السمنة المفرطة والإدمان. لذلك هو مختلف عن أمريكا أو البلدان. في أوروبا والولايات المتحدة ، يتناول الناس كميات أقل من الخبز ، ويتعرض الخبز للخبز ، وغالبًا ما يكون متعفنًا ويصبح غذاء سامًا. لكن مع أهل التشرد ، الذين تتزايد أعدادهم كل يوم وفقًا لاعترافهم ، فإنهم يأتون إلى القمامة! ومن هذه الخبز المتعفن ، يستخدمون بطنهم لإطعامهم. لذلك ، ليس لديهم عربة أو حقيبة وحقيبة. لأن هذه تشير إلى أن: فصل النفايات هو لكسب المال ، وليس للأكل. أي في إيران ، يجمع كل شخص القمامة ، ويحمل حقيبة ، ويضع كل شيء فيها بقيمة ، ويبيعها للبيع. ومن أرباحه ، حطم فطيرة الخد ويأكل في زاوية الحديقة. في حين أن القمامة ، أو البشر الغربيين ، تأتي أولاً إلى الحضانة ، عندما لا تطعم الأطباق الصغيرة من الحضانة نفاياتها ، فقد نجحت مؤخرًا في إنقاذ بلدية طهران. لكنهم في كثير من الأحيان لا. لأن نفايات طهران قيمة للغاية ، وعلى الأقل ، فإن البلاستيك أو المعدن الخاص بها هو أكثر من: الأجر اليومي للعامل العادي. نتيجةً لذلك ، يوجد لدى النفايات الإيرانية العديد من العملاء (من الداخل والخارج) ، وعلى عكس البلدان الأخرى ، لن تبقى أبدًا على الأرض. في الواقع ، إعادة التدوير في إيران هي استمرار للإنتاج. لأن فرضية الإنتاج في إيران تعتمد على الموقع وغير الموقع. يجد الغربيون مكانًا يتم فيه الإنتاج ، وتأسيسه وتأسيسه وتوجيهه بشكل خاص. على سبيل المثال ، لصنع الأسمدة ، يجب تسجيل المصنع! لكن في إيران ، كل مستهلك هو مصنع للأسمدة. يتم إعادة تدوير الأسمدة البشرية والمركزات. الأسمدة الحيوانية هي نفسها. كلما تم تكرير المزيد من الفضلات ، فإنها مدللة. كثير منهم في نفس المكان. بستاني أو مزارع في إيران ، أوراق مدفونة ، مدفون عند سفح نفس الشجرة. أو لا يرمي العشب المقطوع ، ولكن في أكياس خاصة لاستخدامات أخرى. إلى الحكماء في إيران ، لأن الله خلق كل شيء ، فهو لم يخلق شيئًا! كل شيء له ممتلكاته الخاصة. وفقًا للتقاليد الإيرانية التي تعود إلى آلاف السنين ، فإن المزارعين ، كلما زرعوا القمح ، يعرفون ذلك على أنه ثلاثة أجزاء: جزء واحد من الطيور ، وجزء واحد من الحبوب ، وثلثها للحصاد! وهي الحمام والعصافير ، وحتى الغربان (الطيور) أو الحمير والأغنام (المذبحة) ، هي ذات يوم مزارع ، ناهيك عن الفقراء والفقراء ، إن وجدت.

Tullantıların zibil qutusuna çıxın

Təəssüf ki, tramp və narkotik New York City və onun quldurları, zibil arasındakı fərq və geri çevrilməyi bilmir! Yəni şərhlərində deyirlər: İranda insanlar ac çəkirlər, hətta yemək üçün çörək yoxdur! Məsələ burasındadır ki, İranda müqəddəs çörək və Allahın xeyir-duasıdır. Buna görə heç kimin atma və ya atma hüququna malik deyil. Buna görə zibil çörəyi çölə atmır, ancaq ilk başdan təmiz paketlərə yerləşdirilir. Bu toplu çörəklər və ya çörəklər çox istifadə edir: birinə mal-qara və quş qidalanması üçün. Bir əl çantası olan insanlar evlərdən satın alınan və südçülük təsərrüfatlarına satılan küçə və prospektlərdə işlənir. Çox kiçik olsa, insanlar göyərçinlər və səələr aclıq etməyəcəklər. Əlbəttə ki, siçanlar bu vəziyyətdən sui-istifadə edir! Beləliklə, Tehran küçələrində olan siçanlar çox obez və asılılıqdır. Beləliklə, Amerika və ya ölkələr fərqlidir. Avropada və ABŞ-da insanlar daha az çörək yeyirlər və çörəkləri çox vaxt küflü və zəhərli yeməklərdir. Ancaq evsizliyi olan insanlar, hər gün öz günahlarına görə daha çox sayda olanlar ilə çöp çıxırlar! Və bu küflü çörəklərdən qidalandırmaq üçün öz qarınlarını istifadə edirlər. Buna görə də, arabada və ya trolleydə və bagda yoxdur. Çünki bunlar göstərir ki: tullantıların ayrılması, yemək üçün deyil, pul qazanmaqdır. Yəni, İranda hər kəs çöp yığır, bir çanta var və hər şeyi dəyərlə qoyur və satır satır. Və onun qazancından bir parkurun çökdürülməsi və parkın küncündə yeyir. Zibil və ya qərb insanları ilk növbədə uşaq bağçasına gəldikdə, körpənin kiçik yeməkləri öz zibilini yemədikləri zaman yaxınlarda Tehran bələdiyyəsinin qurtarmasına gəldi. Ancaq onlar tez-tez deyil. Tehranın tullantıları çox qiymətlidir və ən azı plastik və ya metal daha çoxdur: normal işçinin gündəlik əmək haqqı. Nəticədə, İranın tullantıları bir çox müştərilərə (daxili və xarici) malikdir və digər ölkələrdən fərqli olaraq heç vaxt yerdə qalmayacaqdır. Əslində, İranda geri çevrilmə istehsalın davamıdır. Çünki İranda istehsal hipotezi yeri və qeyri-yerləşməsinə əsaslanır. Batılılar, istehsalın qurulduğu, qurulduğu, qurulduğu və xüsusi bir şəkildə hədəf alındığı bir yer tapır. Məsələn, gübrə etmək üçün bitki qeydə alınmalıdır! Ancaq İranda hər istehlakçı bir gübrə fabrikidir. İnsan gübrəsi təkrar emal və konsentratdır. Heyvan gübrələri eynidır. Artıq tullantılar da təmizlənir, zərərsizləşdirilir. Onların bir çoxu eyni yerdədir. İranın bağbançısı və ya fermeri, torpağa basdırılmış, eyni ağacın ətəyində dəfn edilir. Və ya kəsilmiş çəmənləri atmayın, amma digər çantalarda xüsusi çantalarda. İranın müdrik adamlarına, çünki Allah hər şeyi yaradıb, heç bir şey yaratmadı! Hər şeyin öz mülkiyyəti var. İranın minlərlə illik ənənəsinə əsasən, cütçülər buğda əkdikləri zaman onu üç hissədən bilirlər: quşların bir hissəsi, taxılın bir hissəsi və onun üçün bir hissəsi biçmək üçün! Yəni, göyərçinlər və çılpaq çaylar, hətta ravens (quşlar) və ya eşşəklər və qoyunlar (qaçıranlar) bir gün bir fermerdir.


برچسب‌ها: فرق زباله خوری با بازیافت,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۳/۱۳۹۸ - ۲۲:۵۶ نظر(0)

 عربستان به سازمانهای بین المللی پول می دهد، که ایران را کنترل کنند! تمام سازمانهایی که بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شدند، همگی با پول های عربستان بوده، و با هدف کنترل و نابودی ایران راه اندازی می شدند. این سازمان ها چهار دسته بودند: اول سازمان های درونی در ایران، مانند سازمان های صلح طلب و ضدجنگ و غیره، که از اصحاب مطبوعات و روشنفکران تشکیل می شده، و حقوق مستقیم از سفارت عربستان دریافت می کردند. البته برخی از اینها در جنوب ایران، به عنوان حمایت از اهل سنت و افزایش زاد و لد آنها! برای تغییر ترکیب جمعیتی بوده، و به عنوان یارانه به صورت ثابت پرداخت می شده است. نوع دوم در بین افراد حکومتی مخصوصا، به بهانه زیارت رایگان خانه خدا بوده است. اغلب به مدیران کاروان و: روسای برخی واحد های سازمان حج، وزارت نفت و وزارت خارجه وعده داده می شد. یا آنها به امید زیارت خانه خدا، خارج از نوبت و امثال آن مطیع اوامر عربستان شده و: سیاست ضد شیعه آنها را اجرا می کردند. نوع سوم سازمانهایی که ایران در آن عضو بوده مانند: سازمان ملل و اوپک و یونیسف و غیره. با اینکه اغلب آنها را ایران تاسیس کرده بود، به بقیه پول می داد تا نگذارند: ایران ریاست آن سازمانها را به عهده بگیرد. بخصوص در سازمانهای ورزشی امثال فوتبال. دسته چهارم سازمان هایی بوده که مستقیما، با پول عربستان ایجاد می شد مانند: طالبان و القاعده و داعش و یاجبه النصره و غیره. طالبان به این شکل ایجاد شد که: عربستان نزدیک سه هزار مدرسه علمیه را، در پاکستان زیر پوشش مالی گرفت. ودر واحد درسی آنان تغییراتی، به نفع آل سعود و ضد ایران و تشیع داد. از بین آنها مستعدترین افراد را برگزید، دوره آموزش های انتحاری را به آنان تدریس کرد. اولین عملیات موفق خود را به رهبری: یکی از خاندان آل سعود بنام بن لادن، در یازده سپتامبر اجرایی کرد. سازماندهی آنها طوری بود، که اگر انعکاس خوب پیدا می کرد، به نفع آل سعود و بن لادن تبلیغ می شد، و اگر انعکاس نامناسبی داشت، به نام ایران تبلیغ می شد. در حادثه یازده سپتامبر، تمام دنیا از این عملیات تروریستی شوکه شدند، انتشار اولیه عکس تمام افراد مشارکت کننده، در حادثه که همگی با لباس رسمی عربستان بودند، توجه جهانیان را جلب کرد. با اینکه قرار بود اوباما این پرونده را در اختیار همه قرار دهد، ولی با لابی گری برعکس آن را تبلیغ کردند. وانمود کردند که ایرانی بوده اند! در کشورهای تازه استقلال یافته شوروی، وضع از این بدتر بود. در چچن که داغترین گروههای انقلابی ضد کمونیست، وجود داشت نفوذ کردند و آنها را، به استخدام داعش در آوردند. به دیگر مسئولین این کشورها کمک مالی دادند، تا برعلیه ایران تبلیغ کنند. در کشورهای همسود، با اینکه ریشه فرهنگی مشترکی داشتند، گروههای هوادار ایران را، تروریست معرفی کردند، ولی گروههای عضو داعش را دین داران واقعی گفتند. بطوریکه حتی بدهی های ایران را نپرداختند، تا ایران دچار فقر مالی شود. تجار ایران را در کشورهای همسود، کشتند یا اموال آنها را به سرقت بردند، تا آنها ورشکست شوند. ساده ترین راه: کالاهای فروش رفته را مرجوع می کردند! و بجای ایران، کالاهای ترکیه ای آمریکا و اسرائیلی توزیع کردند. کاری کرده اند با اینکه پول از ایران می گرفتند، ولی از عربستان تشکر می کردند. بعد هم بجای اینکه پول ایران را پس بدهند، آن را کالاهای اسرائیلی و آمریکایی و ترکیه ای می خریدند. اما ایران آنقدر پول دارد، که با این بدحسابی ها، ضرر نمی کند. بدهکاران باید خجالت بکشند.

Petroleum dollars

Saudi Arabia gives international organizations money to control Iran! All the organizations that were created after the Islamic Revolution were all with Saudi money, and were aimed at controlling and destroying Iran. These organizations were divided into four groups: First, internal organizations in Iran, such as peacekeeping and anti-war organizations, etc., which consisted of press and intellectuals, and received direct rights from the Saudi embassy. Of course, some of them in southern Iran, as support for the Sunni and increase their births! To change the composition of the population, and has been paid in kind as a subsidy. The second type was among the people of the state, in particular, under the pretext of free pilgrimage to God's house. Often, managers of the convoy and: heads of some units of the Hajj Organization, the Ministry of Oil and the State Department were promised. Or, they hoped for the pilgrimage of God's house, out of turn, and the like, obeyed the orders of Saudi Arabia: they carried out anti-Shiite policies. The third type of organizations Iran has in it, such as UN, OPEC, UNICEF and others. Although most of them were established by Iran, they gave the rest of the money not to allow Iran to take over the chairmanship of those organizations. Especially: in sports organizations like soccer. The fourth category was the organizations directly created with Saudi money, such as: the Taliban and al-Qaeda, ISIL and Ja'zeb al-Nusra, and so on. The Taliban was created in such a way that: Saudi Arabia covered nearly three thousand religious schools in Pakistan. And in their course they changed, in favor of al-Saud and anti-Iran and Shiites. They selected the most talented people, taught them suicidal training courses. Leading its first successful operation: one of the family of al-Saud, bin Laden, was on September 9th. Their organization was such that, if it had a good reflection, it would have been promoted in favor of al-Saud and bin Laden, and if it had an unfavorable reflection, it would have been promoted to Iran. In the 9/11 incident, the whole world was shocked by this terrorist operation, the initial release of the photos of all the contributing members, attracted the attention of the world in the incident, all of which was the official Saudi uniform. While Obama was supposed to give this file to everyone, he propagated it with the lobbying on the contrary. Pretend they were Iranian! In the newly independent Soviet states, the situation was worse. In Chechnya, where the hottest anti-Communist revolutionary groups existed, they infiltrated and recruited them, recruited ISIS. They donated to other officials in these countries to advertise against Iran. In the neighboring countries, although they had the same cultural roots, they introduced the pro-Iranian groups as terrorists, but the ISIL members were said to be true believers. So that they did not even pay off Iran's debt, so Iran would suffer from financial poverty. Iranian businessmen were killed in the neighboring countries, or robbed of their property, so that they would be bankrupt. The Easiest Way: Returned Sales! And instead of Iran, they distributed Turkish and American goods to Israel. They did, although they were taking money from Iran, but thanked Saudi Arabia. Then, rather than remitting Iran's money, they bought it Israeli, American, and Turkish goods. But Iran has so much money, which does not hurt the bad guys. Debtors must be embarrassed.

دولار البترول

المملكة العربية السعودية تمنح المنظمات الدولية الأموال للسيطرة على إيران! جميع المنظمات التي تم إنشاؤها بعد الثورة الإسلامية كانت جميعها بأموال سعودية ، وكانت تهدف إلى السيطرة على إيران وتدميرها. تم تقسيم هذه المنظمات إلى أربع مجموعات: أولاً ، المنظمات الداخلية في إيران ، مثل منظمات حفظ السلام ومناهضة الحرب ، إلخ ، التي تتألف من الصحافة والمثقفين ، وحصلت على حقوق مباشرة من السفارة السعودية. بالطبع ، بعضهم في جنوب إيران ، كدعم للسنة وزيادة ولادتهم! لتغيير تكوين السكان ، وقد دفعت عينا كإعانة. النوع الثاني كان بين أهل الدولة ، على وجه الخصوص ، بذريعة الحج المجاني إلى بيت الله. في كثير من الأحيان ، تم وعد مديري القافلة و: رؤساء بعض وحدات منظمة الحج ووزارة النفط ووزارة الخارجية. أو كانوا يأملون في القيام بحج بيت الله ، وبدوره ، وما شابه ذلك ، أطاعوا أوامر المملكة العربية السعودية: لقد اتبعوا سياسات معادية للشيعة. النوع الثالث من المنظمات التي تمتلكها إيران ، مثل الأمم المتحدة وأوبك واليونيسيف وغيرها. على الرغم من أن معظمها أنشأته إيران ، إلا أنها أعطت بقية الأموال لعدم السماح لإيران بتولي رئاسة تلك المنظمات. خاصة في المنظمات الرياضية مثل كرة القدم. أما الفئة الرابعة فكانت المنظمات التي تم إنشاؤها مباشرة بأموال سعودية ، مثل: طالبان والقاعدة ، داعش وجازب النصرة ، وما إلى ذلك. تم إنشاء طالبان بطريقة: المملكة العربية السعودية غطت ما يقرب من ثلاثة آلاف المدارس الدينية في باكستان. وفي مسارهم تغيروا ، لصالح آل سعود ومعاداة إيران والشيعة. اختاروا أكثر الناس موهبة ، علمهم دورات تدريبية في الانتحار. في أول عملية ناجحة لها: أحد أبناء آل سعود ، بن لادن ، كان يوم 9 سبتمبر. كانت منظمتهم من هذا القبيل ، إذا كان لديها انعكاس جيد ، لكان قد تمت ترقيته لصالح آل سعود وبن لادن ، وإذا كان لديه انعكاس غير موات ، لكان قد تمت ترقيته إلى إيران. في حادثة الحادي عشر من سبتمبر ، صدم العالم بأسره جراء هذه العملية الإرهابية ، حيث لفت الإصدار الأولي لصور جميع الأعضاء المشاركين انتباه العالم في الحادثة ، والتي كانت جميعها الزي الرسمي السعودي. بينما كان من المفترض أن يقدم أوباما هذا الملف للجميع ، فقد نشره بالضغط على العكس. أدعي أنهم كانوا إيرانيين! في الدول السوفيتية المستقلة حديثًا ، كان الوضع أسوأ. في الشيشان ، حيث توجد المجموعات الثورية الأكثر معاداة للشيوعية ، تسللوا إليها وقاموا بتجنيدهم ، وقاموا بتجنيد داعش. تبرعوا لمسؤولين آخرين في هذه البلدان للإعلان ضد إيران. في الدول المجاورة ، على الرغم من أن لديهم نفس الجذور الثقافية ، فقد قدموا الجماعات الموالية لإيران كإرهابيين ، لكن قيل إن أعضاء داعش هم المؤمنون الحقيقيون. حتى أنهم لم يسددوا ديون إيران ، لذا فإن إيران ستعاني من الفقر المالي. قُتل رجال أعمال إيرانيون في الدول المجاورة ، أو سرقوا ممتلكاتهم ، حتى يتم إفلاسهم. أسهل طريقة: المبيعات التي تم إرجاعها! وبدلاً من إيران ، قاموا بتوزيع البضائع التركية والأمريكية على إسرائيل. لقد فعلوا ذلك ، رغم أنهم كانوا يأخذون أموالاً من إيران ، لكنهم شكروا المملكة العربية السعودية. بعد ذلك ، بدلاً من تحويل أموال إيران ، قاموا بشراء البضائع الإسرائيلية والأمريكية والتركية. لكن إيران لديها الكثير من المال ، الذي لا يؤذي الأشرار. يجب أن يكون المدينون محرجين.

Neft dollarları

Səudiyyə Ərəbistanı beynəlxalq təşkilatlara İranı nəzarət etmək üçün pul verir! İslam İnqilabından sonra yaradılan bütün təşkilatlar Səudiyyə pulları idi və İranı nəzarət və məhv etmək məqsədi daşıyırdı. Əlbətdə ki, bəziləri cənub İranı, sünniyə dəstək və doğumlarını artırmaq kimi! Əhalinin tərkibini dəyişdirmək və subsidiya kimi xərclənmişdir. İkinci növ, xüsusilə, Allahın evinə pulsuz həcc bəhanəsiylə dövlətin xalqı arasında idi. Çox vaxt konvoyların rəhbərləri və Həcc Təşkilatının bəzi qurumlarının rəhbərləri, Neft Nazirliyi və Dövlət Departamenti rəhbərlərinə söz verildi. İran, BMT, OPEK, UNİCEF və s. Kimi təşkilatların üçüncü növü var. Onların əksəriyyəti İran tərəfindən qurulmasına baxmayaraq, İranın bu təşkilatların başçılığını qəbul etməsinə icazə verməmək üçün qalan pulları vermişdilər. Xüsusilə futbol kimi idman təşkilatlarında. Səudiyyə pul ilə birbaşa iş təşkilatlarının IV kateqoriyası belə Taliban və Əl-Nusra və ISIS və Yajbh və kimi yaradılmışdır. Taliban belə bir şəkildə yaradılıb: Səudiyyə Ərəbistanı Pakistanda təxminən üç min dini məktəbi əhatə etmişdir. Onlar əl-Saud və anti-İran və şiələrin lehinə dəyişiklik etdilər. Ən istedadlı insanları seçdilər, intihar təlim kursları öyrətdilər. Əl-Saud ailəsindən biri Bin Ladenin ilk müvəffəqiyyətli əməliyyatını 9 Sentyabrda etdi. Obamanın hər kəsə bu fayl verməsi lazım olsa da, əksinə lobbiçiliklə yayıldı. İran olduqlarını iddia et! Yeni müstəqil Sovet dövlətlərində vəziyyət daha da pisləşdi. Ən isti anti kommunist inqilabçı qrupların mövcud olduğu Çeçenistanda, onlar sızdılar və onları işə götürdilər, İSİS işə saldılar. İrana qarşı reklam etmək üçün bu ölkələrin digər məmurlarına bağışladılar. Beləliklə, İranın borcunu ödəmədikləri üçün, İran maliyyə yoxsulluqdan əziyyət çəkəcək. İranlı iş adamları qonşu ölkələrdə öldürüldü və ya mülkiyyətini soydular ki, onlar iflas edəcəklər. Ən asan yol: qaytarılmış satışlar! İranın yerinə, Türk və Amerika mallarını İsrailə verdilər. Onlar İrandan pul alsalar da, Səudiyyə Ərəbistanına təşəkkür etdilər. Daha sonra, İranın pulunu geri almasından çox, onlar İsrail, Amerika və Türk mallarını almışdılar. Amma İranın pis adamları zərər verməyən çox pul var. Borc verənlər utandırılmalıdır.

 


برچسب‌ها: دلارهای نفتی,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۳/۱۳۹۸ - ۲۲:۱۱ نظر(0)

در تئوری های کلاسیک اقتصاد، بحث تولید نان و تفنگ با هم متعارض شناخته شده، و منحنی محدبی بود که اگر: تولید نان را افزایش می دادیم، چون منابع محدود است، تولید تفنگ را باید کاهش میدادیم. و برعکس! البته این تئوری برگرفته از نظریات سوداگری بوده است. زیرا وقتی امریکا به وسیله روپاییها کشف شد، آنها در جستجوی طلا دیوانه شدند! زمین های کشاورزی را رها کرده، به آمریکا رفتند و با طلاهای زیادی برگشتند! اما دیگر گندمی در کار نبود! زیرا کشاورزی نمانده بود، که گندم بکارد. در جاهای دیگر از جمله آسیا و افریقا هم، قیمت گندم تا سه برابر بیشتر می شد: زیرا هزینه حمل بر آن اضافه می گردید. البته انگلیسی ها راه چاره را در آن دیدند که: کلیه گندم سیلوهای ایران را خریداری، یا به زور تصاحب کنند. همین کار انها باعث مرگ 14میلیون نفر ایرانی در یک سال، به علت قحطی نان و گندم شد! لذا پایه تئوری های نوین به اقتصاد باز شد. اما اکنون در اقتصاد پسا لیبرالی، که ما آن را اقتصاد نوین (اسلامی ) می نامیم، همه تئوریها به هم خورده است. بازار آزاد اصلا وجود ندارد! زیرا همه جا ترامپ مانند جلاد، ایستاده تا هیچکس دست از پا خطا نکند. مجلس شورای اسلامی فراکسیونی به همین مناسبت، تشکیل داده که ثابت کند:دستور تحریم و فشار حداکثری، چه لطمات زیادی به جهان وارد کرده است. زیرا ایران که در همه چیز خودکفاست، و نیازی به آمریکا ندارد، ولی تمام کشورهای دنیا از این انحصار اقتصادی، ورشکسته شدند. بنابر این رقابت یا بازاریابی، از بین رفته و همه اساتید بازاریابی، دستمزد زحمات چند ساله بازار یابی شان را، با یک تشر ترامپ گرفته اند!(سنگی که یک دیوانه به چاه می اندازد! هزار عاقل هم نمی تواند آن را دربیاورد!) تئوری سود از بین رفته! زیرا که ترامپ می گوید 25تریلیون دلار، در خاورمیانه خرج کرده و هیچ سودی نبرده! و با این حال، بازهم ادامه می دهد! یعنی هدف فعالیتهای اقتصادی ترامپ، زیان دادن است، نه سود آوری. گویا باند ترامپ، دار و دسته نیویورکی ها و گانگستر ها، قصد دارند تمام تئوری های آدام اسمیت را، واژگون کنند تا کتاب ثروت ملل او، تبدیل به بدهی ملل شود! این را همه فهمیده اند، بجز خودش! زیرا گروه اقتصادی بیست هم اعلام کرده، با جنگ اقتصادی که ترامپ به راه انداخته، چیزی به نام رشد و توسعه دیگر وجود ندارد. هر شرکتی نواوری هایی داشته، زودتر ورشکست شده. جالب این است که در این وانفسای اقتصاد جهانی، تنها ایران جزیره ثبات و محل ثروت های افسانه ای است. برخلاف انچه پیش بینی می کردند که: نفت ایران تمام می شود و: مردم به بدبختی می افتند، هر روز منابع نفتی جدیدی کشف می شود! در همه زمینه ها به سود آوری رسیده اند . همه دنیا ترجیح می دهند: کالاهای ایرانی بخرند زیرا می دانند: با ثبات اقتصادی ایران، هیچگاه ضرر نمی بینند. با اینکه ترامپ خط و نشان کشیده، ولی مردم دنیا ارزشی برای ان قائل نیستند. مخفی و آشکار به خرید های خود ادامه می دهند! ظرفیت بالای اقتصادی ایران، باعث شده که حجم نقدینگی به شکل: وحشتناکی بالا رود. مردم هم بدعادت شده، تا چیزی گران نشود آن را نمی خرند! زیرا کسر شان خود می دانند( مانند پراید!) ویا می خواهند پول داری خود را به رخ جهانیان بکشند. تئوری نان و گندم، در ایران برعکس شده! برای نان بیشتر باید تفنگ بیشتری داشت، تا دزدان و غارتگران طمع نکنند.! هرچه موشک های ایران بیشتر می شود، کالاها ارزانتر می شوند. کسی جرات ندارد نان را به قیمت روز، یا حتی بیشتر بفروشد. همه قیمت ها زیر ده درصد قیمت جهانی است. که بیش از دوبرابر مصرف خود، به همسایه ها صادر می کنند.

The theory of bread and gun was invalidated!

In classical economics, the bread and rifle production conflict was known to be conflicting, and the convex curve was that if we increased bread production because resources were limited, we would have to reduce the production of the gun. And conversely! Of course, this theory has been based on speculative ideas. Because when the Americans were discovered by the Rupees they were crazy about the gold! Abandoned agricultural land went to America and returned with a lot of gold! But there was no other wheat! Because there was no farming, that would kill wheat. In other places, including Asia and Africa, the price of wheat would be three times as high as the shipping cost was increased. Of course, the British saw the solution: wheat bought Iranian silos, or seized forcefully. That's why they killed 14 million Iranians in one year due to the famine of bread and wheat! So the foundation of modern theories opened up to the economy. But now, in the post-liberal economy, which we call the new economy, all theories have been shattered. There is no free market! Because everywhere the tramp is like a hangman, they stand so that no one will fail. On this occasion, the Islamic Consultative Assembly formed a faction to prove that the order of sanctions and the maximum pressure has brought a lot of damage to the world. Because Iran, which is self-sufficient in everything and does not need the United States, all the countries of the world went bankrupt with this monopoly of economy. Therefore, competition or marketing has gone away, and all marketing professors have taken a paycheck for their multi-year marketing efforts with a tramp! (A rock :that cracks down into the well! A thousand wise cannot get it!) The profit theory is gone! Because Tramp says he has spent $ 25 trillion in the Middle East and did not get any benefits! And yet, it continues! That is, the purpose of the economic activities of the tramp is to be harmful, not profitable. It seems that Band Tramp, the band of New Yorkers and gangsters intend to reverse all of Adam Smith's theories so that the book of wealth of his nations becomes a debt of nations! Everyone has understood this, except for herself! Because the economic group has announced that there is nothing in the name of growth and development with the economic war that Tramp has launched. Each company has innovations, it has become bankrupt earlier. Interestingly, in this global economic wave, Iran alone is the island of stability and a place of legendary wealth. Contrary to what they predicted: Iran's oil comes to an end: people are falling into misery, new oil resources are discovered every day! In all areas, they are profitable. The whole world would prefer to buy Iranian products because they know: they are never harmed by the economic stability of Iran. Although the tramp has been stretched out, the people of the world do not value it. Hide and reveal your shopping! The high economic capacity of Iran has caused the volume of liquidity to rise dramatically. People are bad guys, so they do not buy something, they will not buy it! Because: they know their deduction (like Pride!) Or they want to make their money on the face of the world. The theory of bread and wheat is reversed in Iran! For more bread, there should be more guns, so that thieves and looters will not be greedy. The more Iran's missiles get, the cheaper the goods. Someone dare not sell the bread for the day, or even more. All prices are below 10% of the world price. Which: exports more than twice their consumption to neighbors.

تم إبطال نظرية الخبز والبندقية!

في الاقتصاد الكلاسيكي ، كان الصراع على إنتاج الخبز والبندقية متضاربًا ، وكان منحنى محدب هو أنه إذا قمنا بزيادة إنتاج الخبز لأن الموارد كانت محدودة ، فسيتعين علينا تقليل إنتاج البندقية. والعكس صحيح! بالطبع ، اعتمدت هذه النظرية على أفكار المضاربة. لأنه عندما اكتشف الروبيان الأمريكان كانوا مجنونين بالذهب! الأراضي الزراعية المهجورة ، وذهب إلى أمريكا وعاد مع الكثير من الذهب! ولكن لم يكن هناك قمح آخر! لأنه لم يكن هناك زراعة من شأنها أن تقتل القمح. في أماكن أخرى ، بما في ذلك آسيا وأفريقيا ، سيكون سعر القمح ثلاثة أضعاف ارتفاع تكلفة الشحن. بالطبع ، رأى البريطانيون الحل: اشترى قمح القمح صوامع إيرانية ، أو استولى عليها بقوة. لهذا السبب قتلوا 14 مليون إيراني في عام واحد بسبب مجاعة الخبز والقمح! لذا فإن أساس النظريات الحديثة انفتح على الاقتصاد. لكن الآن ، في اقتصاد ما بعد الليبرالية ، الذي نسميه الاقتصاد الجديد ، تحطمت جميع النظريات. لا يوجد سوق حر! لأنه في كل مكان يشبه المتشرد الجلاد ، فإنهم يقفون حتى لا يفشل أحد. في هذه المناسبة ، شكلت الجمعية الاستشارية الإسلامية فصيلًا لإثبات أن ترتيب العقوبات والحد الأقصى من الضغط قد ألحق الكثير من الضرر بالعالم. لأن إيران ، التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في كل شيء ولا تحتاج إلى الولايات المتحدة ، أفلست جميع دول العالم بسبب هذا الاحتكار الاقتصادي. لذلك ، اختفت المنافسة أو التسويق ، واتخذ جميع أساتذة التسويق راتبًا مقابل جهودهم التسويقية المتعددة السنوات من خلال tramtrap! (صخرة تتدفق داخل البئر! ألف حكيم لا يستطيع الحصول عليها!) ذهب نظرية الربح! لأن Tramp يقول إنه أنفق 25 تريليون دولار في الشرق الأوسط ولم يحصل على أي فوائد! وحتى الآن ، يستمر! أي أن الغرض من الأنشطة الاقتصادية للمتشرد هو أن تكون ضارة وليست مربحة. يبدو أن Band Tramp ، وهي فرقة من سكان نيويورك وعصابات ، تنوي عكس كل نظريات آدم سميث حتى يصبح كتاب ثروة دوله مديونًا للأمم! لقد فهم الجميع هذا ، باستثناء نفسها! لأن المجموعة الاقتصادية قد أعلنت أنه لا يوجد شيء باسم النمو والتنمية مع الحرب الاقتصادية التي شنها الترامب. كل شركة لديها ابتكارات ، فقد أصبحت مفلسة في وقت سابق. ومن المثير للاهتمام ، في هذه الموجة الاقتصادية العالمية ، أن إيران وحدها هي جزيرة الاستقرار ومكان للثروة الأسطورية. على عكس ما توقعوه: نفط إيران ينتهي: الناس يقعون في البؤس ، يتم اكتشاف موارد نفطية جديدة كل يوم! في جميع المجالات ، فهي مربحة. يفضل العالم كله شراء المنتجات الإيرانية لأنهم يعلمون: لا يتأثرون أبدًا بالاستقرار الاقتصادي لإيران. على الرغم من أن الشرك قد امتد ، فإن شعوب العالم لا تقدر ذلك. إخفاء وكشف التسوق الخاصة بك! تسببت القدرة الاقتصادية العالية لإيران في ارتفاع حجم السيولة بشكل كبير. الناس هم الأشرار ، لذا فهم لا يشترون شيئًا ، ولن يشتروه! لأنهم يعرفون خصمهم (مثل الكبرياء!) أو يريدون كسب أموالهم على وجه العالم. يتم عكس نظرية الخبز والقمح في إيران! لمزيد من الخبز ، يجب أن يكون هناك المزيد من الأسلحة ، حتى لا يكون اللصوص واللصوص جشعين. كلما زادت صواريخ إيران ، كلما كانت البضائع أرخص. شخص يجرؤ على عدم بيع الخبز لهذا اليوم ، أو حتى أكثر من ذلك. جميع الأسعار أقل من 10 ٪ من السعر العالمي. الذي يصدر أكثر من ضعف استهلاكهم للجيران.

Ekmek ve tabanca teorisi geçersiz oldu!

Klasik iktisatta, ekmek ve tüfek üretim çatışmasının çelişkili olduğu biliniyordu ve dışbükey eğri, kaynakların sınırlı olması nedeniyle ekmek üretimini arttırırsak, silah üretimini azaltmak zorunda kalacağımızdı. Ve tam tersi! Tabii ki, bu teori spekülatif fikirlere dayanıyor. Çünkü Amerikalılar Rupiler tarafından keşfedildiğinde altın konusunda deliriyorlardı! Terk edilmiş tarım arazileri, Amerika'ya gitti ve bir sürü altınla geri döndü! Ama başka buğday yoktu! Çünkü tarım yoktu, bu buğdayı öldürür. Asya ve Afrika dahil diğer yerlerde, buğday fiyatı, nakliye maliyeti arttıkça üç kat daha yüksek olacaktır. Elbette İngilizler çözümü gördü: buğday buğdayı İran silolarını aldı ya da zorla ele geçirdi. Bu yüzden ekmek ve buğday açlığı nedeniyle bir yılda 14 milyon İranlı öldürdüler! Böylece modern teorilerin temeli ekonomiye açıldı. Fakat şimdi, yeni ekonomi dediğimiz liberal sonrası ekonomide tüm teoriler paramparça oldu. Serbest pazar yok! Her yerde serseri bir cellat gibi olduğundan, hiç kimse başarısız olmayacak şekilde dururlar. Bu vesileyle, İslam Danışma Meclisi, yaptırımların sırasını ve azami baskının dünyaya büyük zarar verdiğini ispatlamak için bir hizip kurdu. Her şeyde kendi kendine yeterli olan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duymayan İran, dünyanın bütün ülkeleri bu ekonomi tekeliyle iflas etti. Bu nedenle, rekabet veya pazarlama ortadan kalktı ve tüm pazarlama profesörleri, çok yıllı pazarlama çabaları için bir tramvay tuzağıyla maaş çeki aldı! (Kuyuya çarpan bir kaya! Binlerce akıllıca alamaz!) Kar teorisi gitti! Çünkü Tramp, Orta Doğu’da 25 trilyon dolar harcadığını ve hiçbir avantaja sahip olmadığını söyledi! Ve yine de devam ediyor! Yani, serserinin ekonomik faaliyetlerinin amacı zararlı olmak değil, karlı olmaktır. Görünüşe göre New Yorkluların ve gangsterlerin grubu olan Band Tramp, Adam Smith'in tüm teorilerini tersine çevirme niyetindeydi, böylece uluslarının servet kitabı ulusların borcu haline geldi! Bunu kendisi hariç herkes anladı! Çünkü ekonomik grup, Tramp’ın başlattığı ekonomik savaşla birlikte büyüme ve gelişme adına bir şey olmadığını açıkladı. Her şirketin yenilikleri var, daha önce iflas etti. İlginç bir şekilde, bu küresel ekonomik dalgada, İran tek başına istikrar adası ve efsanevi servetin olduğu bir yer. Tahmin ettiklerinin aksine: İran petrolü sona eriyor: insanlar mutsuzluğa kapılıyor, her gün yeni petrol kaynakları keşfediliyor! Tüm alanlarda, kârlıdır. Bütün dünya İran ürünlerini satın almayı tercih ederdi çünkü biliyorlar: İran'ın ekonomik istikrarından asla zarar görmezler. Serseri uzatılmış olmasına rağmen, dünyadaki insanlar buna değer vermiyor. Alışverişinizi saklayın ve gösterin! İran'ın yüksek ekonomik kapasitesi, likidite hacminin çarpıcı biçimde artmasına neden oldu. İnsanlar kötü adamlar, bir şey almazlar, satın almazlar! Çünkü kesintilerini biliyorlar (Gurur gibi!) Veya paralarını dünya karşısında kazanmak istiyorlar. Ekmek ve buğday teorisi İran'da tersine döndü! Daha fazla ekmek için daha çok silah olmalı, böylece hırsızlar ve yağmacılar açgözlü olmayacak. İran'ın füzeleri ne kadar fazla olursa, mallar o kadar ucuza geliyor. Birisi ekmeği günlerce satmaya cesaret edemiyor, hatta daha fazlasını. Tüm fiyatlar dünya fiyatının% 10'unun altında. Bu da tüketimini iki katından fazla komşuya ihraç ediyor.


برچسب‌ها: تئوری نان و تفنگ باطل شد!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۳/۱۳۹۸ - ۲۰:۰۱ نظر(0)

به نظر برخی ها دنیا فقط آمار است. همه چیز از آمار به وجود می اید، و به آمار ختم می شود. لذا تحصیلات در زمینه آمار، به دوران کارشناسی یا ارشد و دکتری تمام نمی شود.  دنیای اعداد از قدیم دنیای مرموزی بوده، برخی ها با یک حرکت جابجایی اعداد، حتی بیماری ها را درمان می کردند! علوم غریبه یا جفر که: سابقه طولانی دارد، بازی با اعداد برای تعیین سرنوشت شاهان بود. رعیت نیز از ان بهره ای نداشت، لذا آن را علوم غریبه می گفتند. روش نوشتن این اعداد هم، کاملا رمزی و بین ثروتمندان و: وابستگان دربار تدریس می شده است. امروز نیز دنیای دیجیتال با تمام وسعتش، فقط از صفر و یک تشکیل می شود! در دنیای سیاست و اقتصاد هم، همین آمار و اعداد است که حرف اول را می زند. اگر کسی می خواهد ایران را تحقیر کند، می گوید آمار نشان میدهد که: فساد در ایران زیاد شده! و اگر آمریکا را بخواهد تعریف کند، می گوید آمار استخدام بالا رفته! اما این آمار ازکجا آمده، و چه کسی آن را تحقیق کرده، معلووم نیست و اصلا نیازی هم، به راستی آزمایی ندارد! اگر کسی هم اعتراض کند، ناراحت می شوند. در حالیکه در علم آمار، راههای بسیار سخت و پیچیده ای وجود دارد، تا میانگین را به حقیقت نزدیک کند. واگر کسی راستی آزمایی های لازم را، بلد نباشد یا آن را انجام ندهد یعنی: دروغ شاخدار گفته است. چرا که دروغ معمولی، نیازی به امار ندارد تا: همه را فریب دهد. از این نظر آمار کلیه سازمان های بین المللی، باطل و اشتباه است: چه موسسه گالوپ باشد چه صندوق بین المللی پول، یا سازمان گات و غیره! چرا که از شدت وسعت، به بی خاصیتی می رسد. یا از شدت کلی بودن بی نتیجه است. مثلا اگر یک مدرسه بگوید: تعداد نمرات زیر ده دانش آموزان، 30درصد کل است براحتی میتوان آن را، راستی آزمایی کرد چون:(بزحاضر دزد حاضر) همه چیز دم دست و قابل راستی آزمایی است. اما این ادعا اگر درسطح کشور بشود، قابل راستی آزمایی نیست. چه رسد به سطح جهان! مثلا اگر بگویند در جهان، 30درصد مردم گرسنه اند، اصلا سخن علمی نگفته اند! از همان دروغ های شاخدار است. زیرا کسی نمی تواند آن را راستی آزمایی کند. البته آنها می گویند حدودا! چرا حدودا 70درصد نمی گویند؟ پس هیچ راهی برای اثبات آن نیست. یعنی امکان ندارد: از طریق پیمایش یا آمایش، به واقعی بودن آن پی برد. از راه نمونه برداری نیز قابل اثبات نیست. زیرانمی توان ساعات غذا خوردن افراد را، کنترل کرد و یا میزان مصرف مواد غذای آنها را اندازه گرفت! حتی اگر در یک جامعه برگزیده(نمونه گیری هسته ای)، این را دقیق ارزیابی کنیم، قابل تعمیم به جوامع دیگر نیست. چون اصلا رفتار انسان، آمار پذیر یا چارچوب پذیر نیست. مثلا در ایران چاقی، فشار خون و مرض قند، تا 95مردم را آزار می دهد! ولی عده ای می گویند: مردم ایران گرسنه و بدبخت هستند؟ نشانه گرسنگی، فشار خون بالا است؟ با اینکه همه نقل و انتقالات پولی، از راههای قانونی بوده، می گویند دزدی و فساد زیاد است. 124000پیامبر آمد که این مردم را درست کند، نشد! حالا منتظرند دو روزه همه درست شوند. در حالیکه همه این اظهار نظر ها، برای باز کردن راه دزدی خودشان است! تا اگر گرانفروشی یا دزدی کردند، بگویند همه دزد هستند، ماهم ناچاریم! لذا آمارهای جهانی باید اصلاح، یا دید مردم درست و انتظارات آنها منطقی باشد. در این صورت، ایران در تمام امور جهانی، رتبه یک را دارد: نفت ایران ممکن است، از امریکا کمتر باشد، یا گاز آن از روسیه، ولی به نسبت جمعیت بالاتر از آنها است. تعداد سربازان و موشک ها، و یا تولید فولاد و گندم، باید در اسکیل درست قرار بگیرند.

Global Statistics Correction Institute!

Some people think the world is just statistics. Everything comes from statistics, and it ends with statistics. Graduating in statistics, bachelor's degree, and doctorate and postgraduate studies is therefore not completed. The world of numbers has long since been a mysterious world, some with a numerical movement, even cure diseases! The science: of strangers or Jeffers who have a long history, a game with numbers to determine the fate of the kings. The landlord did not enjoy it, so it was called the sciences of strangers. The method of writing these numbers is also completely coded and taught among the wealthy and: court affiliated. Today, the digital world is just from zero and one! In the world of politics and economics, the same numbers and numbers are the first ones. If anyone wants to humiliate Iran, he says the statistics show that corruption in Iran has increased! And if he wants to define the US, he says the employment rate has gone up! But these statistics come from, and who has researched it, is not disappointed, and does not need to be verified at all! If someone protests, they get upset. While in statistics, there are some very complicated and difficult ways to bring the average closer to reality. And if someone does not know or do not do the necessary verifications, that is: a lying guy has said. Because ordinary lies, there is no need to cheat everyone. In this regard, the statistics of all international organizations are false and incorrect: whether the Gallup Institute, the IMF, or the GATT, etc.! Because of its severity, it becomes inconsequential. Or it is futile by the general severity. For example, if a school says: The number of grades below ten students, 30% of the total, can easily be verified, because: (The thief is present) everything is perfect and verifiable. But the claim, if it is at the national level, is not verifiable. Let alone the world! For example, if you say that 30% of the world is hungry in the world, they have not even talked about science! Of the same horned lies? Because: nobody can verify it. Of course they say about! Why do not they say about 70 percent? So there's no way to prove it. That is, it is not possible: through scrolling or scrolling, it becomes realistic. It cannot be verified by sampling. Undertakers can control the hours of eating, or measure their dietary intake! Even if in a selected society (nuclear sampling) it is accurate, it cannot be generalized to other societies. Because: at all human behavior is not statisticized or framed. For example in Iran, obesity, blood pressure and diabetes mellitus up to 95 people! But some say: Iranians are hungry and miserable? A sign of hunger is high blood pressure? Though all monetary transfers are legal in law, they say robbery and corruption are high. 124,000 Prophet came to establish these people! Now they are waiting for two days to get everything right. While all these comments are to open their way to theft! As long as they are expensive or steal, they say that they are all thieves, we are obliged! Therefore, global statistics should be reformed, or the people are right and their expectations are reasonable. In this case, Iran has the first rank in all world affairs: Iran's oil may be less than the USA, or its gas is from Russia, but in proportion to its population. The number of soldiers and missiles, or the production of steel and wheat, should be in the right direction.

معهد تصحيح الاحصاءات العالمية!

بعض الناس يعتقدون أن العالم هو مجرد إحصاءات. كل شيء يأتي من الإحصاءات ، وينتهي مع الإحصاءات. وبالتالي ، لم يكتمل التخرج في الإحصاء ودرجة البكالوريوس والدكتوراه والدراسات العليا. منذ فترة طويلة عالم الأعداد كان عالمًا غامضًا ، بعضها به حركة عددية ، وحتى علاج الأمراض! علم الغرباء أو جيفرز الذين لديهم تاريخ طويل ، لعبة بها أرقام لتحديد مصير الملوك. المالك لم يستمتع به ، لذلك كان يطلق عليه علوم الغرباء. طريقة كتابة هذه الأرقام هي أيضًا مشفرة تمامًا وتعليمها بين الأثرياء والمحكمة التابعة لها. اليوم ، العالم الرقمي هو فقط من الصفر وواحد! في عالم السياسة والاقتصاد ، نفس الأرقام والأرقام هي الأولى. إذا أراد أي شخص إذلال إيران ، يقول إن الإحصائيات تظهر أن الفساد في إيران قد زاد! ويقول إنه إذا أراد تعريف الولايات المتحدة ، فقد ارتفع معدل التوظيف! لكن هذه الإحصائيات تأتي من ، ومن قام بالبحث عنها ، ليست بخيبة أمل ، ولا تحتاج إلى التحقق منها على الإطلاق! إذا احتج شخص ما ، فإنهم ينزعجون. بينما في الإحصاءات ، هناك بعض الطرق المعقدة والصعبة للغاية لتقريب المتوسط ​​من الواقع. وإذا كان شخص ما لا يعرف أو لا يقوم بالتحققات اللازمة ، فذلك هو: الرجل الكذب قال. لأن الأكاذيب العادية ، ليست هناك حاجة لخداع الجميع. في هذا الصدد ، فإن إحصاءات جميع المنظمات الدولية غير صحيحة وغير صحيحة: سواء كان معهد غالوب أو صندوق النقد الدولي أو الجات ، إلخ! بسبب شدته ، يصبح غير منطقي. أو أنها غير مجدية من الشدة العامة. على سبيل المثال ، إذا تقول إحدى المدارس: يمكن بسهولة التحقق من عدد الدرجات التي تقل عن عشرة طلاب ، 30٪ من المجموع ، وذلك لأن: (السارق موجود) ، كل شيء مثالي ويمكن التحقق منه. لكن الادعاء ، إذا كان على المستوى الوطني ، غير قابل للتحقق. ناهيك عن العالم! على سبيل المثال ، إذا قلت إن 30٪ من سكان العالم جائعون في العالم ، فإنهم حتى لم يتحدثوا عن العلم! من نفس الأكاذيب مقرن. لأنه لا يمكن لأحد التحقق من ذلك. بالطبع يقولون عن! لماذا لا يقولون حوالي 70 في المئة؟ لذلك ليس هناك طريقة لإثبات ذلك. هذا غير ممكن: من خلال التمرير أو التمرير ، تصبح واقعية. لا يمكن التحقق من ذلك عن طريق أخذ العينات. يستطيع متعهدو دفن الموتى التحكم في ساعات الأكل ، أو قياس مدخولهم الغذائي! حتى لو كان في مجتمع محدد (أخذ العينات النووية) فهو دقيق ، لا يمكن تعميمها على المجتمعات الأخرى. لأنه في كل الأحوال لا يتم إحصاء السلوك البشري أو تأطيره. على سبيل المثال في إيران ، تصل السمنة وضغط الدم ومرض السكري إلى 95 شخصًا! لكن البعض يقول: الإيرانيون جائعون وبائسون؟ علامة على الجوع هو ارتفاع ضغط الدم؟ رغم أن جميع التحويلات النقدية قانونية في القانون ، إلا أنهم يقولون إن السرقة والفساد مرتفعة. جاء 124000 النبي لتأسيس هؤلاء الناس! الآن ينتظرون لمدة يومين للحصول على كل شيء بشكل صحيح. في حين أن كل هذه التعليقات تفتح طريقها للسرقة! طالما أنهم غاليون أو يسرقون ، يقولون إنهم جميعًا لصوص ، فنحن ملزمون! لذلك ، ينبغي إصلاح الإحصاءات العالمية ، أو أن الناس على حق وتوقعاتهم معقولة. في هذه الحالة ، تحتل إيران المرتبة الأولى في جميع الشؤون العالمية: قد يكون نفط إيران أقل من الولايات المتحدة الأمريكية ، أو أن غازها من روسيا ، ولكن يتناسب مع عدد سكانها. يجب أن يكون عدد الجنود والصواريخ ، أو إنتاج الصلب والقمح ، في الاتجاه الصحيح.

Global İstatistik Düzeltme Enstitüsü!

Bazı insanlar dünyanın sadece istatistik olduğunu düşünüyor. Her şey istatistiklerden gelir ve istatistiklerle biter. Bu nedenle istatistik, lisans, doktora ve lisansüstü çalışmaları tamamlanmadı. Sayı dünyası uzun zamandan beri gizemli bir dünya, bazıları sayısal harekete sahip, hatta hastalıkları tedavi ediyor! Uzun bir geçmişi olan yabancıların veya Jeffers'in bilimi, kralların kaderini belirlemek için sayıları olan bir oyun. Ev sahibi bundan hoşlanmadı, bu yüzden yabancılara bilimler deniyordu. Bu sayıları yazma yöntemi de zenginler arasında ve tamamen mahkeme tarafından kodlanmış ve öğretilmiştir. Bugün, dijital dünya sadece sıfır ve birinden! Politika ve ekonomi dünyasında, aynı sayılar ve sayılar ilkidir. İran’ı küçük düşürmek isteyen varsa, istatistiklerde İran’da yolsuzluğun arttığını gösteriyor! ABD'yi tanımlamak istiyorsa, istihdam oranının yükseldiğini söylüyor! Ancak bu istatistikler gelir ve araştırmayı kim yapmış, hayal kırıklığına uğramamış ve hiç doğrulanması gerekmiyor! Birisi protesto ederse sinirlenir. İstatistiklerdeyken, ortalamayı gerçeğe yaklaştırmak için çok karmaşık ve zor yollar var. Ve eğer birisi gerekli doğrulamaları bilmiyorsa veya yapmıyorsa, bu: yalancı bir adam söyledi. Sıradan yalanlar yüzünden herkesi kandırmaya gerek yok. Bu bağlamda, tüm uluslararası kuruluşların istatistikleri yanlış ve yanlıştır: Gallup Enstitüsü, IMF veya GATT vb. Ciddiyeti nedeniyle önemsiz hale gelir. Veya genel şiddeti tarafından boşuna. Örneğin, bir okul diyorsa: On öğrencinin altındaki notların sayısı, toplamın% 30'u kolayca doğrulanabilir, çünkü: (Hırsız var) Her şey mükemmel ve doğrulanabilir. Ancak, ulusal düzeyde ise, iddia doğrulanamaz. Bırak dünyayı yalnız bırak! Örneğin, dünyanın% 30'unun dünyada aç olduğunu söylerseniz, bilim hakkında bile konuşmadılar! Aynı boynuzlu yalanlardan. Çünkü kimse bunu doğrulayamıyor. Tabii ki hakkında diyorlar! Neden yaklaşık yüzde 70 demiyorlar? Yani bunu kanıtlamanın yolu yok. Yani mümkün değil: kaydırma veya kaydırma yoluyla gerçekçi hale gelir. Örnekleme ile doğrulanamaz. Teşebbüsler yemek saatlerini kontrol edebilir ya da diyet alımlarını ölçebilir! Seçilmiş bir toplumda (nükleer örnekleme) doğru olsa bile, diğer toplumlara genelleştirilemez. Çünkü hiçbir şekilde insan davranışı istatistiklenmemiş veya çerçevelenmemiştir. Örneğin İran'da obezite, tansiyon ve diabetes mellitus 95 kişiye kadar! Ancak bazıları şöyle diyor: İranlılar aç ve sefiller mi? Açlık belirtisi yüksek tansiyon mu? Tüm para transferlerinin yasal olarak yasal olmasına rağmen, soygun ve yolsuzluğun yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu insanları kurmak için 124.000 Peygamber geldi! Şimdi her şeyi doğru yapmak için iki gün bekliyorlar. Bütün bu yorumlar hırsızlığa yol açacak olsa da! Pahalı oldukları veya çaldıkları sürece, hepsinin hırsız olduğunu söylüyorlar, mecburuz! Bu nedenle, küresel istatistiklerin yenilenmesi veya halkın haklı olması ve beklentilerinin makul olması gerekir. Bu durumda, İran tüm dünya işlerinde ilk sırada yer almaktadır: İran'ın petrolü ABD'den daha az olabilir veya gazı Rusya'dandır ancak nüfusu ile orantılıdır. Asker ve füze sayısı ya da çelik ve buğday üretimi doğru yönde olmalıdır.


برچسب‌ها: موسسه تصحیح آمارهای جهانی!,