X
تبلیغات
زیارت رایگان حق ماست
صفحه اول تماس با ما RSS
زیارت رایگان حق ماست
مسلمانان میانمار اقلیت بزرگ آن کشور هستند و بیشتر آنان هم ایرانی تبار هستند والان در یک تصفیه نژادی باید خود را حفظ کنند وباید برای آنها یک حکومتی تعریف شود
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ - ۱۹:۰۰ نظر(0)

پیام 22بهمن برای مردم جهان چیست؟

22بهمن همانطور که برای ایران، استقلال آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد، برای جهانیان نیز میتواند به ارمغان بیاورد. زیرا اکنون اندیشه جمهوریت در اسلام، با جمهوریت در غرب در حال مبارزه است و: توانسته به تمام دنیا ثابت کند که: جمهوری اسلامی میتواند: تئوری و زیربنای ساختار فکری و عملی ملت ها باشد، و آنها را به سوی سعادت رهنمون سازد. البته دنیای استکباری با تبلیغات وسیع، به وسیله سلاح های کشتار جمعی ای رسانه! و جنگ نرم، مردم را از اسلام دور می کند، و می خواهد ثابت کند که: اسلام اگر بر انها حکومت کند، برای آنها بد می شود! در حالیکه اندیشه لیبرال دمکراسی، تنها تحفه تئوری پرداز های غربی، همانند رفیق چند سال گذشته خود: سوسیال دموکراسی، در حال ازبین رفتن است. ظهور ترامپ ظهور یک شخص نیست، بلکه جریانی است که انتهای: لیبرال دموکراسی را به ما نشان می دهد: که چیزی جز نژاد پرستی و: فقر پروری و برتری جویی ثروت بر انسانیت ندارد. لذا زمان آن رسیده که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مانند رهبر کبیر انقلاب اسلامی که نامه ای به گورباچف نوشت، به این آقایان بنویسد و فروپاشی امپریالیسم را یاد آوری کند. البته گرچه سران مهم هستند، ولی مردم آمریکا مهمترند. مردم آمریکا باید مطمئن شوند: که نهضت آنان درست است و به نتیجه می رسد، و اگر با تراژدی ترامپ مبارزه کنند، جایگاهشان محفوظ است و: از کرامتشان دفاع می شود. شاید گفته شود که چندبار اعلام شده که: مردم آمریکا از دولت آمریکا جدا هستند، و مخالفت ما با دولت آمریکا هست. و مردم ایران با مردم آمریکا، مشکلی ندارند ولی، یکی دو بار کافی نیست! وقتی آنها هر لحظه در رسانه ها، برعلیه اسلام و جمهوری اسلامی تبلیغ می کنند، در عرض 38سال دو بار هم ما گفته باشیم، به کجا می رسد؟ باید همانطور که امام خمینی ره، به ارتش شاه پیغام می داد، و می فرمود من آمده ام تا بزرگواری شما را حفظ کنم، من آمده ام تا شما نوکر اجانب نباشید. ملت ایران هم باید دائما به ملت آمریکا پیام دهد که: صدای آنها را می شنود، و از مبارزه آنان حمایت می کند. و برای آنها استقلال و آزادی  می خواهد. چرا هیچگاه مردم آمریکا جدی گرفته نمی شوند؟ و از آنها صحبتی به میان نمی آید. به نظر می رسد الان وقت آن است که: نه تنها مردم آمریکا و اروپا، بلکه تمامی مردم دنیا بدانند که: ملت ایران صدای اعتراض آنها را می شنود، خواسته های آنها را زیر نظر دارد، و برای پیروزی آنها دعا می کند. اگر در راهپیمایی 22بهمن، برعلیه آمریکا یا انگلیس شعار داده می شود، منظور دولت های فاسد آنها است، نه مردم مظلوم و ستم دیده آنها. مردم اروپا یا آمریکا، از این جهت تحت ستم مضاعف هستند: زیرا از یکسو زیر فشار و بی عدالتی و: زجر و شکنجه دولت های خود هستند، و از سوی دیگر، ملت های دیگر فکر می کنند که: آنها خوشبخت هستند و: فریاد آنها، فریادی از روی سرخوشی است! آمریکا ده برابر متوسط دنیا زندانی دارد، انواع شکنجه ها اعمال می شود، ولی برخی مردم دنیا فکر می کنند که: زندانهای آمریکا هم بهشت است!

 What is the message for the world?

22 As for Iran, the Islamic Republic brought freedom and independence, could bring to the world. Because now the Republic of thought in Islam and republicanism in the West are fighting: the whole world has been able to prove that the Islamic Republic can: Theory and nations is the intellectual and practical infrastructure, and lead them to happiness. The world of arrogance extensive publicity by the media of weapons of mass destruction! And war, the people of Islam, and wants to prove that Islam if they rule, for they are bad! While the idea of ​​liberal democracy, the only Western theorist gift, like your pal the past few years: social democracy is being destroyed. Trump emerged appearance of a person, but rather a process which ends: liberal democracy show us that nothing but racism and poverty breeding and wealth superiority of humanity. The time has come for wise leader of the Islamic Revolution, such as the great leader of the Islamic Revolution wrote a letter to Gorbachev, and the collapse of imperialism remind these gentlemen write. Although, the heads, are of course important, but people in America more important. America people should be assured that their movement is correct to conclude, and if the tragedy Trump fights, their place is reserved: the defense of dignity. It can be argued that declared several times that the people of America are separate from the government of America, and America is our opposition to the government. And the people of Iran and the people of America have no problem but, once or twice is not enough! When they are at any moment in the media against Islam and promote Islamic Republic, within 38 years twice told us to be, where to look? Shall be as Imam Khomeini, the Shah's army was the message, and you said, I have come to you to keep my dignity, I have come to your servant, not aliens. Iranian nation to nation, America must keep its message that hears their voices, and support their struggle. They will for independence and freedom. Why the people of America did are not taken seriously? And they do not talk. It seems the time has come that not only the people of America and Europe, but the whole world to know that the Iranian nation hears their voices, their desires under the plans, and they pray for victory. If the 22 Bahman rally, against America or Britain motto is, for their corrupt government, not the oppressed people and oppressed them. People in Europe or America, are doubly oppressed in this respect: because on the one hand and the pressure and injustice: their governments are suffering and torture, and on the other hand, other nations think that they are happy: cry they cry from the euphoria is! America is ten times the average world imprisonment, torture is applied, but some people think that America's prisons heaven!

 ما هي الرسالة للعالم؟

22 أما بالنسبة لإيران، جلبت الجمهورية الاسلامية الحرية والاستقلال، يمكن أن تجلب إلى العالم. لأنه الآن في جمهورية الفكر في الإسلام في الغرب تقاتل الجمهورية و: قادرة على إثبات للعالم أن يمكن الجمهورية الإسلامية: النظرية والدول هي البنية التحتية الفكرية والعملية، وتقودهم إلى السعادة. العالم من الغطرسة دعاية واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام من أسلحة الدمار الشامل! والحرب على أهل الإسلام، ويريد أن يثبت أن الإسلام إذا ما حكم، لأنها سيئة! في حين أن فكرة الديمقراطية الليبرالية، الوحيدة في هدية المنظر الغربية، مثل بال الخاص بك السنوات القليلة الماضية: تدمر الديمقراطية الاجتماعية. خرجت رابحة ظهور شخص، وإنما هي العملية التي ينتهي: الديمقراطية الليبرالية تبين لنا أن شيئا سوى العنصرية وتربية الفقر والغنى تفوق الإنسانية. لذلك حان الوقت لزعيم حكيم الثورة الإسلامية، مثل القائد العظيم للثورة الإسلامية كتب رسالة إلى غورباتشوف، لتذكير هؤلاء السادة إرسال وانهيار الامبريالية. على الرغم من أن رؤساء هي بالطبع مهم، ولكن الناس أكثر أهمية في أمريكا. يجب أن يطمئن أمريكا الناس أن حركتهم هي الصحيحة على أن تبرم، وإذا كانت مأساة ترامب محاربة، محجوز مكانها: الدفاع عن كرامة. ويمكن القول أن أعلنت عدة مرات أن شعب أمريكا منفصلة عن الحكومة الأمريكية، وأمريكا هي معارضتنا للحكومة. وشعب إيران وشعب أمريكا، وليس مشكلة ولكن، مرة واحدة أو مرتين لا يكفي! عندما تكون في أي لحظة في وسائل الإعلام ضد الإسلام وتعزيز الجمهورية الإسلامية، على بعد 38 سنة مرتين وقال لنا أن نكون، أن ننظر فيها؟ على النحو الإمام الخميني، كان جيش الشاه الرسالة، وقلت، لقد جئت لك للحفاظ على كرامتي، لقد جئت إلى عبدك، وليس الأجانب. الامة الايرانية على الأمة، يجب أن أمريكا تبقي رسالتها أن يسمع أصواتهم، ودعم نضالهم. فإنها من أجل الاستقلال والحرية. لماذا لا تؤخذ شعب أمريكا على محمل الجد؟ وأنهم لا يتحدثون. يبدو أن الوقت قد حان أن الأمر لا يقتصر على شعب أمريكا وأوروبا، ولكن العالم كله أن يعرف أن الأمة الإيرانية يسمع أصواتهم، رغباتهم في إطار خطط، ويصلي من أجل انتصارهم. إذا كان بهمن مسيرة 22، ضد أمريكا أو بريطانيا شعارنا هو، لحكومتهم الفاسدة، وليس الشعب المظلوم وقمعهم. الناس في أوروبا أو أمريكا، مضطهدات بشكل مضاعف في هذا الصدد: لمن جهة والضغط والظلم: حكوماتها يعانون والتعذيب، وعلى الجانب الآخر، فإن الدول الأخرى يعتقدون أنهم سعيد: صرخة يبكون من الفرحة هي! وعشرة أضعاف متوسط ​​بالسجن العالم، يتم تطبيق أمريكا التعذيب، ولكن بعض الناس يعتقدون أن السماء سجون أميركا!

 dünya üçün mesaj nədir?

22 İran kimi, İslam Respublikası azadlıq və müstəqillik gətirdi dünyaya gətirə bilər. indi Qərbdə İslam fikir və respublikaçılıq Respublikası mübarizə Çünki: nəzəriyyə və millətlər intellektual və praktiki infrastruktur və xoşbəxtlik onlara rəhbərlik: bütün dünya İslam Respublikası bilər ki, sübut edə olmuşdur. kütləvi qırğın silahlarının media tərəfindən təkəbbür geniş aşkarlıq dünya! Və müharibə İslam insanlar və onlar istisna əgər onlar pis üçün, İslamı sübut etmək istəyir! Baxmayaraq, son bir neçə il sizin dost kimi liberal demokratiya yalnız Western nəzəriyyəçi hədiyyə ideyası sosial demokratiyanın məhv edilir. Trump şəxsin görünüşü ortaya çıxdı, əksinə bitir bir proses: liberal demokratiya bizə göstərir ki, bəşəriyyətin irqçilik və yoxsulluq heyvandarlıq və sərvət üstünlük başqa bir şey. zaman bu cənablar yazmaq və imperializmin dağılması xatırlatmaq, Qorbaçov bir məktub yazdı İslam İnqilabının böyük rəhbəri kimi İslam İnqilabının, müdrik lideri gəlib. rəhbərləri, baxmayaraq ki, əlbəttə vacibdir, lakin Amerikada insanlar daha əhəmiyyətli. Amerika xalqı öz hərəkət bağlamaq doğru olduğunu əmin etmək lazımdır, və faciə Trump mübarizə varsa, onların qorunur: ləyaqətini müdafiə. Bu Amerika xalqının Amerika hökuməti ayrı bir neçə dəfə bəyan etdi ki, iddia edilə bilər, və Amerika hökumətinin bizim müxalifət edir. Və İran xalqı və Amerika xalqı, bir problem, lakin bir dəfə və ya iki dəfə kifayət qədər deyil! onlar İslama qarşı mediada hər an və 38 il ərzində İslam Respublikası təşviq zaman iki dəfə baxmaq, olmamızı izah etdi? İmam Xomeyninin kimi olacaq, şah ordusunun mesajı idi və mən ləyaqətini saxlamaq üçün sizə gəlmiş, dedi, mən qulun deyil, əcnəbilər gəlmişəm. millətə İran xalqı, Amerika səslərini eşidir ki, onun mesajı saxlamaq və onların mübarizəsinə dəstək olmalıdır. Onlar müstəqillik və azadlıq olacaq. Niyə Amerika nəfər ağır alınmır idi? Onlar danışmaq istəmirəm. Bu vaxt Amerika və Avropada, həm də bütün dünya yalnız insanlar İran xalqı planları altında səslərini, onların istəklərinə eşidir ki, bilmək ki, gəlib görünür və onlar qələbə üçün dua. Amerika və ya Britaniya devizi qarşı 22 Bahman mitinq edir, onların Pornoqrafiya hökumət üçün deyil, məzlum insanlar və onları zülm etdi. Avropa və ya Amerikada insanlar, ikiqat bu baxımdan məzlum olunur: çünki bir tərəfdən və təzyiq və ədalətsizlik haqqında: onların hökumətləri əziyyət və işgəncə və digər tərəfdən, digər millətlər xoşbəxt olduqlarını hesab olunur: cry onlar euphoria deyil ağlamaq! America on dəfə orta dünya həbs, işgəncə tətbiq edilir, lakin bəzi insanlar düşünmək Amerikanın həbsxanalarında göydə ki!

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ - ۱۹:۰۵ نظر(0)

یمن انتقام ایرانی ها را می گیرد!

گرچه ایران و یمن، امروز دور هستند و آل سعود، بین آنها جدایی انداخته ولی، همانند طول تاریخ، هیچ فاصله ای احساس نمی شود! چندانکه ابوسعید ابوالخیر، شاعر قرون قبل در رباعیات می گوید: گر در یمنی چو با منی پیش منی،

گر پیش منی چو بی منی در یمنی، من با تو چنانم ای نگار یمنی، خود در غلطم که من توام یا تو منی!

و این در وصف اویس قرنی نیز می باشد. از وقتی که ایرانیها، یمن را از دست حبشی ها نجات دادند، که در کتاب استاد مطهری آن را می خوانیم این امر آشکار تر می شود. امروز هم بین ایران و یمن جدایی نیست، و با اینکه هرگونه ارتباط زمینی و هوایی را، آل سعود قطع کرده، ولی قلبها یکی است. و تله پاتی قوی، از دیوار نظامی آل سعود، به راحتی عبور می کند و: موشک بالستیک میرود تا: ریاض را با بر سر قصر فرعونی آل سعود خراب کند. موشک های نقطه زن، میتوانند بدون آسیب به مردم، دقیقا فقط آل سعود را هدف قرار دهند. و آنها در حالیکه در دامن ناپاک خود: هزاران دختر تازه عروس را گرفتار کرده اند، شاهد فرود آمدن موشک بر سر خودشان خواهند بود. البته آل سعود از ترس جان خودشان، آنجا را ترک کرده اند و در سواحل: سیسیل یا آنتالیا و امثال آن زندگی می کنند، ولی تا کی میتوانند از مرگ فرار کنند؟ آنها برای فرار از مرگ، چه دلارهایی را! به آمریکا و فرانسه و انگلیس ندادند. و چه سلاحهایی را نخریدند! ولی آیه قران می فرماید: مرگ شما را پیدا می کند ولو در: قصرهای محکم و زیر سپر موشکی باشید! آل سعود فکر کرده: فقط با یک تعداد اندکی مانند: فرماندهان سپاه و امثال آن طرف است، که به آمریکا دستور داده که سپاه را تحریم کند. اما نمی داند که هفت میلیارد مردم زمین، آرزوی مرگ آنها را دارند. و اگر چیزی نمی گویند از ترس: شمشیر های به خون آغشته آنها است. اگر روزی دنیا بفهمد که: این شمشیر ها کند شده، آنوقت می بینید که سیل جمعیت نه در یمن و ایران، یا لیبی و سودان و سوریه و عراق و سومالی، که در تمام دنیا بر علیه این خاندان کثیف، و دروغگو قیام خواهند کرد. و اسلام و ایمان دروغین آنها، بر همه آشکار خواهد شد. همانطور که خدا خواست و آمریکا را، بدون نقاب نشان داد، بزودی مردم دنیا، آل سعود بدون نقاب را هم خواهند.

 Yemen Iranian retaliation would take place!

Although Iran and Yemen today are far and Saudis, among them split up but, as throughout history, no space is not felt! Enough Sa'id Abu al-Khair, a poet centuries ago in quatrains says: If in Yemen, because with me, by my side,

If you stayed with me, because without me, in Yemen, I am with you, so I am a journalist in Yemen, the wrong of who I am or you are not!

And this in spite of Owais Qarni also. Since the Iranians, Yemen missing Ethiopians were rescued, the book Motahari it says it becomes more apparent. Today between Iran and Yemen separation, and that any relationship between earth and air, Saud stopped, but the heart is one. And telepathy strong, from the wall of the House of Saud, easily passes: ballistic missile goes up: Riyadh with the house of Pharaoh Saud damage. Missiles female point, without harm to people, exactly just Saud target. And while the skirt unclean: the thousands of girls bride caught have witnessed the landing of missiles on their heads will be. The Saudis fear of their lives, they have left and the coast of Sicily or Antalya, and so live, but how long can escape death? They escape from death, what dollars! To America, France and England did not. And what weapons to be bought! But the verse says: death finds even in palaces firm and the missile shield luck! Saud thought: just a few, such as commanders and so on, which America has ordered the army to boycott. But does not know that seven billion people on Earth, willing to die them. And if you did not say anything for fear of sword and blood-stained them. If one day the world will know: this sword slowed, then you see that influx is not in Yemen and Iran, or Libya, Sudan, Syria, Iraq and Somalia, the whole world against the house dirty, and a liar will revolt . And believed their false, all will be revealed. As God's will and America, unmasked showed, soon the world, Saud unmasked they will.

واليمن وإيران الانتقام!

على الرغم من أن إيران واليمن، واليوم آل سعود، وطرح الفصل بينهما، ولكن كما مر التاريخ، لا يرى أي مساحة!

وهذا على الرغم من العويس القرني أيضا. منذ الإيرانيين، تم انقاذ اليمن من أيدي الإثيوبيين، الذين قرأوا هذا الكتاب مطهري يصبح أكثر وضوحا. الفصل اليوم بين إيران واليمن، وأن أي اتصال مع الأرض والهواء، توقفت سعود، ولكن قلب واحد. والتخاطر قوية، وجدار بيت آل سعود، يمر بسهولة: صاروخ باليستي يذهب إلى: قصر فرعون في الرياض مع الخراب السعودي. نقطة الإناث من الصواريخ، دون ضرر على الناس، وتستهدف على وجه التحديد إلا آل سعود. في حين تنورة لهم في حياتهم النجسة: الآلاف من الفتيات قد اشتعلت حديثي، والسيطرة على الصواريخ الخاصة بها والهبوط. ويخشى السعوديون من حياتهم، قد غادر المنطقة وسواحل صقلية أو العيش أنطاليا، وما شابه ذلك، ولكن كيف يمكن لفترة طويلة هربا من الموت؟ يهربون من الموت، ما الدولارات! إلى أمريكا، لم فرنسا وانجلترا لا. ولكن الآية تقول: الموت يجد لك، حتى في القصور ضيقة والحظ الدرع الصاروخي! سعود نفسي: مجرد أمثلة قليلة، مثل قادة الحرس الثوري الإسلامي، وما شابه ذلك، التي أمرت الجيش لمقاطعة أمريكا. ولكن لا يعرف سبعة مليارات الناس على الأرض، لديهم رغبة في الموت. وإذا كنت لا أقول أي شيء من الخوف: السيف ملطخة بالدماء بالنسبة لهم. لو يوم واحد سوف يعرف العالم: هذا السيف تباطأ، فإنك لن إغراق السكان في اليمن وإيران، أو ليبيا، السودان، سوريا والعراق والصومال، والعالم كله على هذا البيت القذرة، وسوف ترتفع الكذابين . والإسلام وعقيدتهم كاذبة، وسيتم الكشف عن كل شيء. كما مشيئة الله وأمريكا، لم تظهر أي قناع، على العالم قريبا، السعوديين سوف المقنعة أيضا.

Yəmən, İran intiqam almaq olacaq!

, Heç bir yer hiss olunmur tarix boyu İran və Yəmən və Səudiyyə Ərəbistanı bu gün, baxmayaraq ki uzaq, onların arasında ayrılıq atılan amma! Əbu Səid Əbu əl-Khair kifayət qədər, əsrlər əvvəl Rubaiyat şair deyir: Yəməndə varsa, mənimlə, çünki mənim yanımda,

Siz Yəməndə, çünki mənə olmadan, mənimlə qaldı, mən səhv edirəm və ya deyil, bir Yəmən dost kimi sizinləyəm!

Bu da Owais Qarni baxmayaraq. İranlılar ildən, Yemen Motahari daha aydın olur bu kitab oxumaq Kuşluların əlində xilas edilib. Separation gün torpaq və hava ilə hər hansı bir əlaqə, Saud dayandırdı İran və Yəmən arasında ki, lakin ürək biridir. Və güclü telepatiya, Səud Palatasının divar asanlıqla keçir: Saudi məhv ilə Riyadda Fironun sarayında: ballistik raket gedir. dəqiq Səud yalnız House hedefleme insanlar zərər olmadan raketlərin Qadın point,. onların murdar onlara yubka isə: Qızlar minlərlə öz raketlər üzərində newlywed, nəzarət olmuşam eniş edildi. Səudiyyəlilər, həyatlarının qorxu sahəsi və Sicily sahilində yazmayıblar və ya Antalya və kimi yaşamaq, lakin necə uzun ölüm xilas edə bilər? Onlar ölümdən nə dollar xilas! Amerika, Fransa və İngiltərə olmadı. Və nə silah əldə etmək üçün! Amma ayə deyir: ölüm hətta sıx saray və raketdən müdafiə uğurlar, siz tapır! Saud fikir belə Amerika boykot ordu əmr İİKK komandirləri, və kimi, yalnız bir neçə. Amma yer üzündə yeddi milyard insan bilmir, onlar ölüm diləyirəm. onlar üçün qan ləkələnmiş qılınc: Və qorxu bir şey demədim, əgər. bir gün dünya biləcəklər Əgər bu qılınc yavaşladı, sonra Yəmən və İran, və ya Liviya, Sudan, Suriya, İraq və Somalidə əhalisi daşqın deyil, bütün dünya bu çirkli evdə qarşı və yalançı artacaq . Və İslam və onların saxta iman, bütün aşkar ediləcək. Allahın iradəsi və Amerika kimi, Səudiyyəlilər həmçinin unmasked, tezliklə dünya, heç bir maska ​​göstərdi.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ - ۱۷:۴۰ نظر(0)

مرغ اول بوده یا تخم مرغ؟

حضرت مولانا می گوید: پای استدلالیون چوبی بود! و نیز گفته شده:( اول من قاس الشیطان) اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. ولی باز عده ای به آن چسبیده اند و: منطق افلاطونی و ارسطویی و کذا را می خوانند! و فکر می کنند ارسطو هم مثل الان، کامپیوتر و چاپخانه داشته و کتابهای زیادی نوشته! و خیلی چیزها از این دست. اما باید دانست که هرچیزی، در جای خودش نیک است و: هرنکته در مقام خود زیباست. مثلا همین که سالها بحث می کردند: اگر تخم مرغ اول باشد، باید مرغی آن را زائیده باشد! و اگر مرغ اول بوده، پس باید تخم مرغی باشد تا او بدنیا آمده باشد. اما تئوری قرآنی خیلی ساده می گوید: مرغ به تنهایی نمی تواند صاحب جوجه شود! زیرا خداوند همه چیز را زوج آفریده، پس ابتدا مرغ و خروس را خدا خلق می کند، و از ازدواج آنها جوجه پدید می آید. درست مانند خلقت آدم و حوا. این مسئله به همین سادگی ها هم نیست، مثلا الان بحث این است که: کتاب منشا علم و اینترنت است؟ یا اینترنت منشا تولید علم و کتاب. قدیمی ها که همه چیز خوب را، به قدیمی ها نسبت می دهند، می گویند کتاب نباشد اینترنت هم نیست! همه مطالب اینترنت، بالاخره از یک کتاب برداشته شده، حالا یا ذکر منبع شده یا نشده که: حقوق مولفین و مصنفین هم، به همین دلیل درست شد! اما جدیدی ها می گویند: علم اول می رود در اینترنت، به اطلاع همه می رسد، بعد اگر صاحب علم پول کلان، و سرمایه باد آورده داشت، آن را چاپ می کند و کتاب درست می کند. وبحث شیرین علم بهتر است یا ثروت را، به دور و تسلسل نسبت می دهند. البته فقط در همین موضوع نیست که: قدیمی ها یا قدیمی دوست ها، جفا می کنند. در همین سینما هم همینطور است: می گویند تئاتر مادر سینما است! درحالیکه سینمای دیجیتال، اصلا نیازی به تئاتر ندارد. و اگر اصرار داشته باشیم که: حتما باید تئاتریسین برود و: بازیگر شود، اصلا دنیای بازیهای رایانه ای، و همه انیمیشن ها باید دور ریخته شوند! البته آنها با پر رویی می گویند که باید دور ریخته شوند! مثل همین هایی که می گویند: اگر ارسطو نبود علم نبود، و اگر آتن نبود شهروندی و دموکراسی معنی نداشت. اما به هر حال، زمان آن فرا رسیده که بیاییم و: دور به جوان ها بدهیم و: آنقدر نگوییم قدیم ها بهتر بود! قدیم در تهران وبا و حصبه بود، الاغ سواری و بوی پشگل، خیابان ها را پر کرده بود. از آب جوی خیابان، به آب انبارها می ریختند و می خوردند.. از همه بدتر توی فیلم ها، چند نفر با هم لاس می زدند، اینها کیف می کردند! و توهم داشتند که خودشان در فیلم هستند. بله اگر قرار است پیشرفت را به چالش بکشند، ماهم بلدیم عقب رفت را به چالش بکشیم.

First the chicken or the egg?

Molana says arguments wooden leg! And said :() compared to the first person who was Satan. But few have stuck to it: Platonic and Aristotelian logic and read sic! And think Aristotle, like now, the computer and printer, and many books written! And things like that. But you should know that everything is good in its own right: everything beautiful in his position. For example, for years argued that if the first egg should be born bird it! And if the first was chicken, eggs must be so until he is born. But the Qur’an theory simply says chicken alone cannot be a chicken! Even as God created everything, then God created first the chicken and pigs, and chickens emerge from their marriage. Just like Adam and Eve. It's not that simple, as now, the argument is that: The Origins of Science and the Internet? Or Internet source of knowledge and books. Good old things, the old ones are compared; say the book is not the Internet! All Internet content has finally been lifted from a book, whether or not the source noted that: Rights of Authors and Composers, too, why was true! But new to say: Science is the first on the Internet, to inform all would seem, then, if the science of money, and capital was a bonanza, print it out and book the right. DISCUSSION The sweet science is better or wealth, compared to the vicious circle. Of course, just not on the same topic: the old, or old friendships, are persecuted. In the movies, too, to say theater is Cinema mother! While digital cinema, don’t need to theater. And if we insist that you should go and theater actor and even the world of computer games, and all animations should be discarded! They say that should be discarded with the full face! Like this they say: If Aristotle was not a science, and if Athens did not mean citizenship and democracy. However, the time has come and come round and give to the young people: not so old days were better!  Illness Old cholera was in Tehran, ass rides and the smell of manure filled the streets. Atmospheric water street, water reservoirs and ate poured.. The worst in movies, several people were Las together, these bags were! And the illusion that they are in the movie. Yes, if it is to progress to the challenge, claiming to know the place go back to the challenge.

أولا الدجاجة أم البيضة؟

يقول مولانا الحجج الساق الخشبية! وقال :() بالمقارنة مع الشخص الأول الذي كان الشيطان. ولكن تمسك قليل إليه: المنطق الأفلاطوني والأرسطي وقراءة كذا! واعتقد أرسطو، مثل الآن، كتب الكمبيوتر والطابعة، والعديد من الكتب! وأشياء من هذا القبيل. ولكن يجب أن نعرف أن كل شيء جيد في حد ذاته: كل شيء جميل في منصبه. على سبيل المثال، لسنوات القول أنه إذا كانت البيضة الأولى يجب أن تكون ولدت الطيور ذلك! وإذا كانت أول الدجاج، يجب أن يكون البيض حتى حتى ولادته. ولكن هذه النظرية القرآنية ببساطة تقول الدجاج وحدها لا يمكن أن يكون الدجاج! حتى خلق الله كل شيء، ثم خلق الله أولا الدجاج والخنازير والدجاج الخروج من زواجهما. تماما مثل آدم وحواء. انها ليست بهذه البساطة، كما هو الحال الآن، فإن الحجة هي أن: أصول العلوم والإنترنت؟ أو مصدر الانترنت من المعرفة والكتب. الأشياء القديمة جيدة، وتتم مقارنة القديمة، ويقول الكتاب ليست شبكة الإنترنت! جميع محتوى الإنترنت، وقد تم أخيرا رفع من كتاب، أو عدم وأشار المصدر أن: حقوق المؤلفين والملحنين، أيضا، هو السبب الحقيقي! ولكن الجديد أن نقول: العلم هو الأول على شبكة الإنترنت، لإبلاغ جميع ما يبدو، إذن، إذا كان العلم من المال، ورأس المال والثروة، وطباعته وحجز الحق. مناقشة العلم الحلو هو أفضل أو الثروة، مقارنة مع حلقة مفرغة. بالطبع، ليس فقط في نفس الموضوع: القديم، أو الصداقات القديمة، يتعرضون للاضطهاد. في الأفلام، أيضا، إلى القول المسرح سينما الأم! بينما السينما الرقمية، لا تحتاج إلى المسرح. وإذا كنا نصر على أن عليك أن تذهب وممثل مسرحي، وحتى في عالم ألعاب الكمبيوتر، ويجب التخلص من جميع الرسوم المتحركة! يقولون أن يجب التخلص منها مع كامل الوجه! مثل هذا يقولون: إذا كان أرسطو ليس العلم، وإذا لم أثينا لا يعني المواطنة والديمقراطية. ومع ذلك، فإن الوقت قد حان وتأتي جولة وتعطي للشباب: كانت أيام لا قديمة جدا أفضل! كانت طهران الكوليرا القديم والتيفوئيد، وركوب الحمار ورائحة السماد، وتملأ الشوارع. الشارع الماء في الغلاف الجوي، وخزانات المياه ويأكلون سكب .. الأسوأ في الأفلام، كان العديد من الناس فيغاس معا، وكانت هذه الحقائب! والوهم أنهم في الفيلم. نعم، إذا كان لها أن تقدم إلى مستوى التحدي، مدعيا أن تعرف المكان أعود إلى مستوى التحدي.

First toyuq və ya yumurta?

Mevlana arqumentlər taxta ayaq deyir! Şeytan ilk şəxs ilə müqayisədə) :( bildirib. Amma bir neçə bu vurulmuş: Platonik və Aristotelian məntiq və sic oxuyun! Və Aristotel, indi kimi, kompüter və printer, və bir çox kitablar yazılmışdır edirəm! Və kimi şeylər. Amma hər şey öz-özlüyündə yaxşı bilməlidir ki, onun mövqeyi gözəl hər şey. Məsələn, il ərzində ilk yumurta quş onu dünyaya Əgər olduğunu müdafiə etdi! ilk toyuq idi, əgər o anadan qədər, yumurta belə olmalıdır. Amma Quran nəzəriyyəsi sadəcə toyuq bir toyuq ola bilməz tək deyir! Allah hər şeyi yaratmış kimi, Allah ilk toyuq və donuz yaradılmış və toyuq onların nikah çıxmağa. Just Adəm və Həvva kimi. Elm Origins və internet: İndi kimi, dəlil ki, sadə deyil? bilik və kitab və ya internet mənbəyidir. Yaxşı köhnə əşyalar, köhnə müqayisə, kitab deyil Internet demək! Bütün Internet content, nəhayət mənbə qeyd edib ki, və ya bir kitab qalxdı: Müəlliflər və Bəstəkarlar hüquqları da niyə doğru idi! Amma yeni demək: Elm İnternet ilk pul elm və kapital bir Bonanza idi bütün sonra, görünür məlumat çap və sağ kitab. MÜZAKİRƏ şirin elm sonsuz müqayisədə daha yaxşı və ya sərvətidir. Əlbəttə ki, yalnız eyni mövzuda: təvəllüd, və ya köhnə dostluq, təqib olunur. film də teatr Cinema ana demək! digital kino baxmayaraq, teatr ehtiyac yoxdur. Və biz getmək və teatr oyunçusu və kompüter oyunları hətta dünya və bütün animasiyalar atılmalı lazımdır ki, təkid əgər! Onlar tam üz atılır etmək lazımdır ki, demək! bu kimi deyirlər: Aristotle elm deyil, və Afina vətəndaşlıq və demokratiya demək olmasaydı edin. Lakin vaxt gələcək və gənclərə gəlmək və vermək: belə köhnə gün yaxşı idi! Tehran, köhnə vəba və qarın, ass Rides və peyin qoxusu idi küçələri doldurdu. Atmosfer Water Street, su anbarları və .. film pis bir neçə nəfər Las birlikdə tökülür yedim, bu çanta idi! Və illüziya onlar film olduğunu. Bu yer bilmək iddia edərək, problem inkişaf əgər Bəli, geri problem gedin.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ - ۱۶:۳۵ نظر(0)

ترامپ بلندگوی آل سعود است.

 برخلاف تصور برخی کارشناسان ایرانی، که آمریکا را بزرگتر از آل سعود می دانند، این آل سعود است که افسار ترامپ را به دست گرفته، و با یونجه (دلارهای سبز) او را به: ضدیت با ایرانیان وادار کرده است. اگر خوب دقت کنیم، محور شرارت اصلی یعنی آل سعود و: آل نهیان و آل خلیفه اصلا تحریم نشدند! و برعکس تمام مخالفان اصلی آنها، یعنی خط مقاومت تحریم شد. ما در همین جا فرصت را غنیمت می شمرده، از حضور لیبی و سومالی و سودان، در خط مقاومت استقبال می نماییم.

تاریخ آمریکا نشان می دهد که: برخلاف تصور برخی ها، فقط یک گنده گو است و کاری از او بر نمی آید. زیرا در 196کشور دخالت کرده، و در 152کشور نیروی نظامی دارد، ولی فقط کارهایی را انجام می دهد که آل سعود می گوید. چونکه نیاز آنها به دلارهای نفتی آل سعود، آمریکایی ها را تبدیل به برده های حلقه به گوش نموده است. بزرگترین شرکای روسای جمهور آمریکا، آل سعود بودند.

 مخصوصا از زمانی که القاعده روی کار آمد، همه پروژه های عمرانی و نفتی را برنده شد، و در جاییکه برنده نمی شد، آنها را منفجر می کرد: مانند برج دوقلوی تجارت جهانی نیویورک! بهترین دلیل هم، تخریب تمام اطراف خانه خدا است، بطوریکه به جنگل جرثقیل های بلند! تبدیل شده است. اما با تمام این احوال، ترامپ بداند که اشتباه بزرگی کرده، و تکیه بر کوهی داده است که: فقط موش می زاید. و آل سعود دیگر آل سعود قبل از برجام نیست! تمام درآمدهای نفتی آن زیر خط قرمز است، و فروش نفتی آل سعود زیر قیمت تمام شده آن است.

چرا که 40درصد نفت آل سعود، بطور رایگان به سرزمین های فلسطین اشغالی فرستاده می شود. بقیه نیز قبل از تبدیل به دلار، تبدیل به سلاح های تاریخ گذشته شده، و بر سر مردم یمن و بحرین می ریزد. امید ترامپ به دلارهای نفتی، یک امید واهی است! و اگر از راهی که در پیش گرفته، برنگردد و با ایران همزیستی نکند، فروپاشی آمریکا حتمی است . ترامپ خیال نکند ایران، یک بیابان بزرگ است که: بخشی از عربستان بوده! بلکه برعکس ایران، کشوری بزرگ چهار فصل است که در طول تاریخ، عربستان استانی از ایران بود، همانطور که بحرین جزو ایران بود.

Trump, is speaker of the Saud.

Unlike some Iranian experts, who consider America as bigger than the Saudis, the Saudis took the reins Trump and alfalfa (green dollars) him: the opposition has forced the Iranians. If we look good, the Saudis and the original Axis of Evil: Al Nahyan and Al Khalifa were not sanctioned at all! On the contrary, their main opponents, the line was sanctioned strength. We have the opportunity to be considered here, the presence of Libya, Somalia and Sudan, we welcome the resistance line. America's history shows that: Contrary to some, is just a big talk and what he can do. It has intervened in 196 countries, in 152 countries military force, but only things that the House of Saud says. Because they need to petrodollars, the Saudis, the Americans have become slaves to the ear loop. America's greatest president’s partners were Saudis. Especially when it came to al-Qaeda, all development projects and oil won, and where the winner was not, they will blow up, like the World Trade Twin Towers in New York! The best reason to destroy all around the house of God, so the Forest cranes! Has  become. But with all that said, Trump knows that a big mistake and relying on a mountain that only waste mice. And other Saud Al Saud to Brjam not! All oil revenues below the red line, and sell its products below cost Al Saud. Because 40 percent of the oil Saud, sent free of charge to the Occupied Palestinian Territories. Others before turning to the dollar, has become outdated weapons, and the people of Yemen and Bahrain down. Trump hopes to petrodollars, is a false hope! And if the way forward, not returns and not co-exist with Iran, America's collapse is imminent. Trump does not think Iran is a vast desert that is part of the Saudi Arabia! On the contrary, Iran is a big country four seasons in history, Saudi province of Iran, as Bahrain was part of Iran.

ترامب، رئيس مجلس النواب آل سعود.

وخلافا لبعض الخبراء الإيرانيين، الذين يعتبرون أميركا على أنها أكبر من السعوديين، أخذ السعوديون زمام ترامب، والبرسيم (دولار الخضراء) وسلم: المعارضة أجبرت الإيرانيين. إذا كان لنا أن تبدو جيدة، والسعوديين والمحور الأصلي الشر: لم يعاقب آل نهيان و آل خليفة على الإطلاق! على العكس من ذلك، المعارضة الرئيسية، وكان يعاقب خط قوة. لدينا فرصة للنظر هنا، فإن وجود من ليبيا والصومال والسودان، ونحن نرحب خط المقاومة. ويظهر تاريخ أميركا ما يلي: خلافا لبعض، هو مجرد الكلام الكبير وما يمكنه القيام به. وقد تدخلت في 196 بلدا، في 152 بلدا القوة العسكرية، ولكن الأمور إلا أن آل سعود يقول. لأنها تحتاج إلى أموال النفط، السعوديين، أصبحت الأميركيين العبيد إلى حلقة الأذن. أكبر شركاء رؤساء أميركا، كان السعوديون. وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتنظيم القاعدة، وفاز كل مشاريع التنمية والنفط، وحيث كان الفائز لا، وسوف تفجير، مثل البرجين التوأمين التجارة العالمي في نيويورك! أفضل سبب لتدمير جميع أنحاء المنزل من الله، وبالتالي فإن الرافعات غابة! أصبح. ولكن مع كل ما قيل، ترامب يعلم أن خطأ كبيرا، والاعتماد على الجبل الذي يضيع فقط الفئران. وغيرها سعود آل سعود إلى البرجام لا! كل عائدات النفط إلى ما دون الخط الأحمر، وتبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة آل سعود. لأن 40 في المئة من النفط سعود، أرسل مجانا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. الآخرين قبل أن يتحول إلى الدولار، أصبحت الأسلحة التي عفا عليها الزمن، وشعب اليمن والبحرين إلى أسفل. ترامب تأمل في عائدات النفط، هو أمل زائف! وإذا كان الطريق إلى الأمام، لا يعود ولا تتعايش مع إيران، وانهيار أميركا بات وشيكا. ورقة رابحة لا أعتقد أن إيران هي الصحراء الشاسعة التي هي جزء من المملكة العربية السعودية! على العكس من ذلك، فإن إيران بلد كبير أربعة مواسم في التاريخ، ومحافظة سعودية من إيران، كما كانت البحرين جزء من إيران.

Trump, Səud Palatasının spikeri.

Səudiyyə Ərəbistanı daha böyük kimi Amerikanı hesab bəzi İran ekspertlər fərqli olaraq, Səudiyyəlilər Trump reins etdi və yonca (yaşıl dollar) ona: müxalifət İran məcbur etdi. yaxşı baxmaq varsa, Səudiyyəlilər və Şər orijinal Axis: Al Nahyan və Al Xəlifə bütün sanksiya deyil! Əksinə, onların əsas opponentlər, line gücünü sanksiya edilib. Biz Libya, Somali və Sudan olması, biz müqavimət xətti salamlayıram imkan burada nəzərə alınmalıdır. bəzi əksinə, yalnız bir böyük müzakirəsi və nə o, nə edə bilər: Amerika tarixi göstərir. Bu 152 ölkənin hərbi qüvvə ilə, 196 ölkədə müdaxilə etdi, ancaq hər şeyi Səud House deyir ki. Onlar Səudi Ərəbistan neft dollarları lazımdır, çünki amerikalılar qulaq loop qul oldu. Amerikanın ən böyük prezidentləri tərəfdaşları Səudi Ərəbistan idi. Əl-Qaidə gəldi xüsusilə, bütün inkişaf layihələri və neft qazandı və qalib deyildi, onlar Nyu-Yorkda Dünya Ticarət Twin Towers kimi partlatmaq olacaq! Allah evin ətrafında bütün məhv etmək üçün ən yaxşı səbəb, belə ki, Forest kranlar! oldu. Amma bildirib ki, bütün, Trump böyük bir səhv və yalnız siçan sərf bir dağa əsaslanaraq bilir. Və digər Saud Al Saud deyil Brjam üçün! Bütün neft qırmızı xətt aşağıda gəlirləri və xərc Al Səud aşağıdakı öz məhsullarını satmaq. neft Səud 40 faizi işğal edilmiş Fələstin ərazilərində pulsuz göndərdi, çünki. Others dollarına dönüş əvvəl, köhnəlmiş silah olub və aşağı Yəmən və Bəhreyn xalqı. Trump neft dollarları ümid, bir yalan ümid! yol irəli, geri deyil və İranla birgə mövcud deyil, əgər, Amerikanın dağılması qaçılmaz edir. Trump İran Səudiyyə Ərəbistanı hissəsi geniş səhra hesab etmir! Əksinə, İran Bəhreyn İranın bir hissəsi kimi, böyük bir ölkə tarixində Four Seasons İranın Səudiyyə ilidir.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۳/۱۳۹۴ - ۲۰:۰۷ نظر(0)
Pourquoi Iraniens technologie nucléaire, sont intéressés à?
L'accord sur le nucléaire, le seul jeu d'arène politique, mais la réalité d'un Iran nucléaire est indéniable. Iran connaissances nucléaires est sacré, et il est du devoir de chaque iranien a ainsi rejoint le match, et les a tous dépassé vers le bas. Ce tournoi a une valeur de base, ce qui signifie que la technologie nucléaire à des fins pacifiques seulement il est considéré Iraniens Iraniens Bien sûr, si les autres étoiles du ciel, il recevra, parce que l'Esprit de Dieu pour comprendre et avoir souffles sacrés.
Parce que de nombreux Iraniens terminé, une question est indéniable, et que la science de l'époque, les Iraniens. Leur frontière a été rompu seulement par l'imagination et rêve tout simplement honnête, pensé que si l'étranger, la science de l'habitude d'être, et serait utile, car on a l'impression qu'ils pensaient Europe Evolution est réel.
Que, depuis la grève nationale contre l'Iran a été formé. Par exemple, lorsque les Arabes ont envahi l'Iran, et les Iraniens ont opposé la musique, la musique arabe d'une crise cardiaque, et maintenant la musique arabe, la musique persane est le même! Donc, la première fois, pour réparer la maison de Dieu, y aller et de professeurs de l'architecte iranien, lorsque le bâtiment, ont été fredonnait avec de la musique et de la poésie, et les Arabes pensé que cela fait aussi partie de culte. Ou quand Alexandre le Macédonien, pour attaquer l'Iran, et le monument brûlé Persépolis, le bâtiment dans leurs coeurs, aimer le feu a transformé cette même bâtiment à Rome et à Athènes, se retourna et a obtenu quelque part que l'architecture romaine accepté par certains architectes iraniens étaient.
Inspiré par les Perses, les Mongols ont pris le lieu de travail, quand attaquer l'Iran, ils craignent que le peuple mongol, ne pas attirer la culture iranienne, les bibliothèques brûlées! Mais bientôt entre leurs mains, des milliers de bibliothèques à Bagdad, Ispahan, Ahvaz et Téhéran et Ray établies! Et les poètes et les écrivains à sa cour, appelé et fait, que les Iraniens étaient en avance! Une des merveilles de l'histoire iranienne, la survie de la langue et l'écriture persane, et de cette manière les Turcs, la plupart sont escortait. Cela revient à dire que les Turcs ou les Azéris, la plus grande étaient en gardant les lignes de la littérature persane, ne sont pas exagérées, ce qui est les plus grands efforts, à la protection de la littérature persane, comme prince et le comme avoir, et ce Dans le passé, les Seldjoukides (long Ferdowsi), Qajar et il a montré. Peut-être les premières fissures dans l'Iran venaient de Bramk · h, ce qui Barmak, venue des Arabes! Le Bani Abbas Barmak utilisé pour exécuter un grand pays, et Barmak est également fondée sur le pouvoir des Turcs, mais plus tard a laissé les esclaves, qui étaient beaucoup les gouvernements, que l'épée à préserver leur langue! Et leur écriture. Désormais, l'Occident, comme les Mongols, l'attaque iranienne, mais chaque jour qui passe, plus intéressés par la culture: l'idéologie iranienne! Et en effet, aujourd'hui, l'Occident ne fait pas plus que cela: l'Iran pense. Aspirations nucléaires de l'Iran pour: l'Occident est devenu! Et Obama a déclaré à plusieurs reprises que sa réputation a été mis sur l'accord nucléaire. Et devrait conclure cet accord, et ainsi de conclure que la direction iranienne est également confirmée.
Oyama mère parce que tel était le pèlerinage à la Mecque, avait espéré que M. Obama, docile et revenir à l'islam, ce qui signifie que le désir de retourner à l'Islam et le Coran, la famille Obama il. Le plus grand honneur pour un enfant, de répondre aux demandes des parents. Pour les parents, le héros, est une personne vraie vie. Et peut-être idéal et rêve que Barack Obama ne peut pas faire dans la langue maternelle est parlée.
En plus de l'énergie nucléaire, les Iraniens ont une connaissance locale! Où Rumi dit il ya des siècles que le cœur de chaque particule dans l'espace entre le nez du soleil ou un poète différent, attribué à l'Imam Ali affirme que les particules si désiré, Abu Traub, il va au ciel Et: le travail du soleil! Cela signifie que l'ordre du système solaire, dans le cœur
des atomes actuelles.

 

ایران هسته ای، تبدیل به آرمانی برای غرب شده است!

چرا ایرانیان به فناوری هسته ای، علاقمند هستند؟

توافق هسته ای هرچه باشد، فقط میدان سیاسی بازی است، ولی واقعیت ایران هسته ای غیر قابل انكار است. در ایران هسته ای دانش مقدس است، و وظیفه هر ایرانی است تا: در این راه به مسابقه برخیزد، و گوی سبقت را از همه ببرد . و این مسابقات پایه های ارزشی هم دارد، یعنی فناوری هسته ای، فقط صلح آمیز آن مدنظر ایرانیان است .البته ایرانیان، علم را اگر در ستارگان دیگر اسمان هم باشد، بدست خواهند آورد زیرا: انفاس قدسیه و  روح خدایی را درك كرده اند.

علت اینهمه پیشروی ایرانیان، یك موضوع غیر قابل انكار است: و آن اینكه این علوم از ابتدا هم، نزد ایرانیان بوده است. و فقط مرز آنان شكسته شده بود، یعنی به سادگی خیال و رویای صادقانه، فكر كرده بودند اگر: در خارج از مرزها هم، علم خود را بكار بگیرند ، مفید  خواهد بود و: این تصور از آنجا بوجود آمد كه: فكر كردند اروپا دچار تحول واقعی شده است.

این تصورها، از زمان حمله های سراسری، علیه ایران شكل می گرفت. مثلا موقعی كه اعراب به ایران حمله كردند، و با موسیقی ایرانی مخالفت كردند، موسیقی ایرانی به دل اعراب حمله كرد، و اكنون موسیقی عربی، همان موسیقی ایرانی است ! كه اولین بار توسط بنا ها، برای تعمیر خانه خدا، به آنجا رفت و استادان معمار ایرانی، هنگام تعمیر ساختمان، با خود شعر و موسیقی زمزمه می كردند، و اعراب تصور كردند كه: این هم جزو اعمال عبادی است.

    یا وقتی اسكندر مقدونی، به ایران حمله كرد، و بنای تاریخی تخت جمشید را آتش زد، همین بنا در دل آنان، آتش عشقی روشن كرد كه: به ساختن مشابه آن در رم و آتن، روی آوردند و به جایی رسیدند كه: معماری رومی مورد قبول: برخی معماران ایرانی قرار گرفت.

الهام از ایرانیان، كار را بجایی رساند كه مغول ها ، وقتی به ایران حمله می كردند، ابتدا از ترس اینكه افراد مغول، جذب فرهنگ ایران نشوند، كتابخانه ها را آتش زدند! ولی دیری نپایید كه به دست خود، هزاران كتابخانه در بغداد ، اهواز و زنجان و ری و اصفهان تاسیس كردند! و شاعران و نویسندگان را به دربار خود، فراخواندند و كاری كردند، كه از ایرانیان نیز جلو افتادند!

     یكی از عجائب تاریخی ایرانیان، بقای زبان و خط فارسی است، و دراین راه ترك ها، بیش از همه همت گماشته اند. یعنی اگر بگوییم ترك ها، یا آذری ها، بیشترین سهم را در حفظ خط و ادب فارسی داشته اند، مبالغه نكرده ایم، چه امروزه كه بیشترین همت را، در پاسداری از ادب فارسی، افرادی چون شهریار و امثال آن داشته اند، و چه در گذشته كه سلجوقیان (همزمان فردوسی ) ، قاجار و امثال آن از خود نشان دادند.

    شاید اولین بار ترك ها، در ایران از دل برامكه بیرون آمدند، كه خود برامكه، از دل اعراب بیرون آمدند! یعنی بنی عباس از برامكه استفاده كرد: برای اداره ایران بزرگ، و برامكه هم بر قدرت تركان تكیه كردند، ولی بعد همین غلامان ترك، كه به حكومت های چندانی هم رسیدند، فقط با هدف حفظ زبان پارسی شمشیر زدند! و كتابت كردند.

    اكنون نیز غرب همچون مغول، به ایران حمله كرده، اما هر روز كه می گذرد، بیشتر مجذوب فرهنگ و: مرام ایرانی می شود! و واقعا امروز، غرب كاری ندارد جز اینكه: به ایران فكر كند. ایران هسته ای به ارمانی برای: غرب تبدیل شده است! و اوباما بارها اعلام كرده كه: آبروی خود را بر توافق هسته ای گذاشته است. و باید این توافق به نتیجه برسد، و طوری هم به نتیجه برسد ، كه رهبری ایران هم تایید كند.

زیرا مادر اویاما كه: به زیارت مكه رفته بود، آرزو كرده بود كه اوباما، سر براه شود و به اسلام برگردد، و این یعنی كه شوق بازگشت به اسلام و قران، در خانواده اوباما وجود دارد. و بالاترین افتخار برای یك فرزند، برآورده  كردن خواسته پدر و مادر است. زیرا پدر ومادر قهرمان، واقعی زندگی هركسی است. و شاید ایدئال ها و آرزوهایی كه: اوباما نمی تواند به زبان بیاورد، از زبان مادرش بیان می شود.

علاوه بر انكه انر‍ژی هسته ای، برای ایرانیان یك دانش بومی بوده است! جایی كه مولوی در چندین قرن قبل گفته كه : دل هر ذره كه بشكافی آفتابیش در میان بینی و یا شاعر دیگری آن را، به امام علی نسبت داده می گوید: بر ذره اگر، نظر، بوتراب كند، به آسمان رود و: كار افتاب كند! و این یعنی همان نظم منظومه شمسی، در دل اتم ها هم جاری است. 
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۰/۲/۱۳۹۴ - ۲۳:۵۲ نظر(0)


Pendant des années, la sortir de la maison de la Mecque et de Médine, ils avaient commis un crime pourquoi l'Islam. L'Imam Ali ou l'imam Hussein, la paix soit sur lui, a eu un autre crime! Et qui est d'Iraniens et Yéménites respect en raison de leur noble ancêtre, Ismaël, a été pris à l'Iran et le Yémen était le seul endroit sûr, aucun problème était avec son ami. Au contraire, il a pris leurs enfants de certains pays, sous le prétexte qu'ils sont des Arabes, et ils sont les descendants de l'Imam Hussein semble! Zaidi Sadate Yémen et Sadate duodénal en Iran, au Liban et en Irak, les Arabes, les Perses sont accusés, et l'accusé Ajman arabe! Et dans tous les cas où l'ennemi suivant: une analyse plus approfondie de la Oummah islamique est de se poser des querelles tribales spontanément, et ils détruire l'autre. Mais avec l'avènement de la Révolution islamique à d'autres divisions du chiffre d'affaires, et tous étaient un. Il n'y avait personne au Yémen qui a iranienne ou iranienne dire mauvais, tous les Yéménites étaient sympathiques. Libanais fiers, leur génération semble Yémen et les Yéménites être un descendant de l'Imam Hussein, le martyr vit, sur leur propre, ils ont prospéré. L'ennemi, le syndicat ne aime pas, parce que si cette unité va se poursuivre, à la patrie, être retourné à eux! Les premiers Qods terrestres, qui doivent être retournés à ses habitants d'origine, et toutes les colonies, pas la livraison Arabes. Il était temps d'aller après l'Arabie, et Yéménites Mecque et Médine sont livrés, ainsi diviser le temps a commencé, et ils ont fait de tromperie et les mensonges, l'hostilité, ils se rendirent à les tuer. Mais nous, tuant un Yéménite, martyr signifie Imam Hussein est sorti! Parce que vous avez dit) tout le pays de Karbala, et tous les jours de l'Achoura. Mais l'important ici est plus mince que les cheveux que le harcèlement du Yémen, ou tout chiite-Sadate, la persécution du Prophète est encore plus élevé! Parce que le Prophète a dit: Quiconque F blesser, me faire du mal et tout le monde dit, le marché yéménite, a me faire du mal. Pourquoi pire? Parce que le Prophète lui-même est miséricordieux et pardonne persécuteurs! Mais ses enfants, et de soins palliatifs ne peuvent pas avoir l'ouverture d'esprit. Ou ne pardonnera pas. Pour les tyrans et les tyrans de l'histoire, comme la Maison des Saoud, sera très lourd. Parce que les semences ou les descendants du Prophète, étaient très contrarié. Comme nous le savons, le Prophète, parmi plusieurs enfants, une fille est restée à continuer la course. Deux enfants mâles de Fatima Zahra, l'empoisonnement de l'Imam Hassan et Imam Hussein étaient martyr. La majorité des enfants de sexe masculin âgés de plus de Son affectation, ainsi martyr imam Hussein à Kerbala comme ils étaient. Imam Sajjad seul survivant fils de l'Imam Sajjad aussi grande: Zaid appelé martyr dans l'histoire et a beaucoup de rôles, de sorte qu'ils zaydite, ou duodénal de la maison du Prophète, et ses descendants directs sont. Et l'interprétation du mot Kosar, sont au chapitre Kosar.

Supposons maintenant vos yeux, votre enfant sera tué ou torturé. N'êtes-vous pas plus satisfaits que leurs ennemis vous gênent, mais vous ne pas avoir d'enfants ou petits-enfants?

Par conséquent, à ce stade, la gravité de la maltraitance des enfants, "les descendants du prophète en son cœur aimant est plus lourd que l'intensité de leur propre persécution. Comme nous le lisons dans l'histoire que quelqu'un est allé lui rendre visite quelques jours à détritus à jeter Il était, et il était gêné et était musulman. Mais son cœur compatissant, quand la persécution de Fatima Zahra, était encore le cas, ou au moment du martyre de son petit-fils à Karbala, et Fatima Qu'est-il arrivé à eux? et plus Cette persécution, si le Prophète était vivant aujourd'hui, (qui est actuellement un observateur) des charges transmis la Maison des Saoud, et leur a donné?

آن ها با امام حسین فرقی ندارند،

سال ها است که اهل بیت را، از مکه و مدینه بیرون کردند، به جرم آنکه چرا به دین اسلام پایبند بودند. البته حضرت علی ع یا امام حسین ع، جرم دیگری هم داشتند! و آن اینکه به ایرانی ها  و یمنی ها احترام می گذاشتند، زیرا از جد بزرگوارشان حضرت اسماعیل، نسبت به ایران می بردند، و یمن تنها مکان امنی بود که، بدون دردسر با پیامبر دوست بود.

     درست برعکس آن، فرزندان ایشان را از برخی کشورها بیرون می بردند،  به این بهانه که عرب هستند، و نسل آن ها به امام حسین می رسد! سادات زیدی دریمن، و سادات اثنی عشری در  ایران ، لبنان و عراق از سوی اعراب، متهم به عجم بودن هستند، و از سوی عجمان متهم به عرب بودن! و در هر صورت دشمنان به دنبال: تجزیه هرچه بیشتر امت اسلامی هست، تا خود بخود دشمنی های قبایلی بوجود آید، و آنها همدیگر را از بین ببرند.

    اما با ظهور انقلاب اسلامی، دیگر دوران تفرقه به سر امد، و همه یکی شدند. هیچکس در یمن نبود که: از ایرانی بد بگوید یا در ایران، همه دوستدار یمنی ها شدند. لبنانی ها افتخار کردند که: نسل شان به یمن می رسد، و یمنی ها برای اینکه از نوادگان: امام حسین و زید شهید هستند، بر خود بالیدند.

    دشمن، این وحدت را نمی پسندید، زیرا اگر این وحدت ادامه پیدا کند، باید سرزمین پدری، به آن ها برگردانده شود! اولین سرزمین ، قدس شریف است که باید: به ساکنان اصلی آن برگردانده شود، وهمه شهرک سازی ها، تحویل اعراب شوند. بعد از ان نوبت آل سعود بود که بروند، و مکه و مدینه را تحویل یمنی ها بدهند، لذا نوبت تفرقه انداختن آغاز شد، و چون نتوانستند با حیله و دروغ، دشمنی ایجاد کنند، به سراغ کشتار آن ها رفتند.

 اما از نظر ما، کشتن یک یمنی، به معنی شهید کردن امام حسین است! زیرا که فرموده اند (کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا) همه زمین ها کربلا،  و همه روز ها عاشورا است. اما نکته باریکتر از مو این جا است که: اذیت و آزار هر یمنی، و یا هر شیعه و سادات، از اذیت و آزار خود پیامبر هم بالاتر است! زیرا پیامبر اسلام فرمود: هرکه فاطمه را ازار دهد، مرا آزرده است و: در جای دیگری فرمود هرکس، یمنی را ازار دهد، مرا ازار داده است.

    اما چرا بدتر است؟ چون خود پیامبر رئوف است، و  آزار دهندگان را می بخشد! ولی اولاد و احفاد ایشان ممکن است، این سعه صدر را نداشته باشند. و یا نخواهند گذشت کنند.  این برای ظالم ها و جباران تاریخ مانند آل سعود، بسیار سنگین تمام خواهد شد. زیرا آن ها ذریه یا فرزندان رسول را، بسیار اذیت می کردند. همانطور که می دانیم رسول خدا، از میان چند فرزندش، فقط یک دختر برای ادامه نسل باقی ماند.

     از  دو فرزندان ذکور فاطمه س هم، امام حسن مسموم، و امام حسین شهید شدند. اکثر فرزندان ذکور بالای سن تکلیف ایشان هم ، همراه امام حسین ع در کربلا شهید شدند. و فقط امام زین العابدین زنده ماندند، از امام زین العابدین هم فرزند بزرگواری: بنام زید شهید در تاریخ نقش فراوان داشته است، لذا این افراد زیدی، یا اثنی عشری از اهل بیت پیامبر محسوب شده، و نوادگان مستقیم ایشان هستند. و محل تفسیر کلمه کوثر، در سوره کوثر هستند.

حالا فرض کنید پیش چشم شما، فرزندتان را بکشند یا شکنجه و آزار دهند. آیا شما راضی تر نیستید که: دشمنان شما را آزار بدهند، ولی به فرزندان یا نوادگان شما کاری نداشته باشند؟

بنابر این در این مرحله،  شدت آزار و اذیت فرزندان و" نوادگان پیامبر بر قلب نازنین ایشان، سنگین تر از شدت آزار و شکنجه خودشان است. چنانچه در تاریخ می خوانیم که: ایشان به عیادت کسی رفت که ، چند روزی بر سرشان خاکروبه نریخته بود! و او شرمنده شد و مسلمان گردید. اما آیا قلب رئوف ایشان، در هنگام آزار و اذیت حضرت فاطمه س، باز هم اینطور بود؟ یا در هنگام شهادت نوه ایشان در کربلا، برای ایشان و حضرت فاطمه چه گذشت؟ و در ادامه همین ازار و اذیت، اگر پیامبر اکنون زنده بود، (که حاضر و ناظر است)از جرم آل سعود می گذشت، و آنان را می بخشید؟

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۹/۲/۱۳۹۴ - ۲۳:۳۶ نظر(0)

 

Aujourd'hui, nous abordons ces paroles de l'Imam Ali (AS): (i piété, de l'industrie, de la probité et de l'intégrité de votre auto-assistance) sont.

Et nous savons que l'Imam Ali, aujourd'hui plus que les autres années, a besoin d'aide. Parce que non seulement confisqué sa ville natale, et pas seulement de la Yalsh, d'où ils sont allés, mais ils ne ménagent petits-enfants et ses descendants, ceux qui auraient tué martyr. Et ceux qui ne l'a pas, ont été empoisonnés. Et aujourd'hui, comme la dernière balle, comme il a été également confisqué Salman bin Abdul Aziz. Il a ordonné que, après sa outre de serviteur vers les sanctuaires de l'imam a également lu!

    Parce qu'il est actuellement plus pratique! La Mecque et la maison de Dieu, qui est le berceau de Amyralmvnyn Ali, complètement confisqués et: pièces de monnaie, il a son propre nom, et les tombes de ses enfants, partout où elles ont été endommagées ou détruites dans le but de . Il a passé les chiites de la lame de queue! Et qui oserait défendre ou ne pas protester. Yémen, le Liban, l'Iran et l'Irak, et partout où le nom de Shia, son épée est au-dessus! Ou il prend soit mis sur l'ordre du jour de tuer et de génocide.

Ceci est Amir Ali, pour défendre l'honneur, la dignité et ses enfants ont besoin d'aide. Qui peut l'aider?

Devons-nous attendre jusqu'à ce qu'il, la tête de son territoire et de nouveau, aller aux Juifs: pour reconquérir la Khyber fort? Ou qui est aujourd'hui entre les mains de vous et moi, que nous allions libérer Jérusalem? Usurpateur Nhat sionistes et nous oublié?

Dois-je attendre que lui, le chef de Najaf a sorti, et BDVD Hng aller seul? Nous avons vu se battre contre lui? Ou attendre, la couronne et son Bshkafnd regarder à nouveau? Ou attendre son dernier enfant, son propriétaire et un outil simple de la guerre, que la guerre seule: les armées du monde aller?

      Non, nous ne devons pas tromper manger et s'asseoir en silence, de re-Ali en face de nous, d'une terreur d'épée empoisonnée, et nous faisons tout MMI dire! Et sur la poitrine et sur le Bkvbym. Quelle différence cela fait-il? Quelle est la différence Bshkafnd Ali son ou ses enfants au Yémen, le Liban et la Syrie abattus. Est-villages Dash qui sont entourés d'eau et de la nourriture, il ne semble pas, ne frappe pas l'Amir?

      Que faire si il était? Ne vous mettez au Myanmar, les musulmans tuent? Ou autoriser les chiites, et les enfants sous les bombes et détruire les débris? Byayydaz pas seulement des mots inventé le concept de l'ijtihad, de la jurisprudence du djihad est enraciné, et purement militaire, laisser les bras de l'aide de Ali.

     Si ces femmes rencontrent masque vers le bas, et se cachent dans le placard de leur maison, ce qui signifie que la chasteté? La chasteté et de la piété, au domaine de la djihad est pas Ijtihad signifie: étudier ou de travailler de manière plus prospère de la vie et une plus grande prospérité.

Les nations du monde, les jeunes femmes et les hommes, et de toutes les personnes de Ali Dans le même temps, chacun d'entre vous a besoin d'aide. Voyons l'aider, si Dieu vous aide. Dieu aime Ali. Aidons le messager d'Allah, le Prophète, comme Ali, besoin de votre aide. Vous savez que le Prophète de la Mecque expulsé! Ils voulaient une nuit, ils ont versé sur sa tête, et son assassinat. Mais Imam Ali a dormi et place, ils sortirent de la Mecque.

    Les gens savent que, après la mort du prophète Mahomet, était le seul survivant de son jeune Fatima a été tué, et sa petite-fille était un après l'autre martyr, tuant déjà un ensemble yéménite ou libanaise ou égyptienne et tunisienne , Hmynqdr le Prophète d'apporter la douleur. Donc, vous voyez, quand vous voulez conquérir la Mecque, perdre Azban supprimer, et la famille du Prophète de l'Islam, Hazrat Ali, livrer?

امام علی ع را، چگونه کمک کنیم؟

اعینونی به ورع و اجتهاد و عفه و سداد

امروز همه ما مخاطب این سخن حضرت علی (ع): «اعینونی به ورع و اجتهاد و عفه و سداد» (مرا به پارسایی، مجاهدت، پاک‌دامنی و درستی خویش یاری دهید) هستیم.

و ما می دانیم که امام علی ع، امروز بیش از دیگر سال ها، نیاز به کمک دارد. زیرا نه تنها زادگاه او را مصادره کردند، و نه تنها اهل و عیالش را، از انجا بیرون بردند، بلکه به نوه ها و اولادش هم رحم نکردند، آن هایی را که می توانستند، کشتند و شهید کردند. و آن هایی را که نتوانستند، مسموم کردند. و امروز به عنوان آخرین تیر خلاص، عنوان او را هم، سلمان بن عبدالعزیز مصادره کرد. وی دستور داده که: بعد از این او را علاوه بر خادم الحرمین، امام هم بخوانند!

    زیرا دیگر خیالش راحت شده است! مکه و خانه خدا را، که زادگاه امیرالمونین علی ع است، کاملا مصادره کرده و: سکه آن را بنام خود زده است، و  قبور فرزندان و آثار او را، در هر کجا که بوده اند تخریب کرده، و یا در دستور کار تخریب دارد. شیعیان او را از دم تیغ می گذراند! و کسی هم جرات دفاع یا اعتراض ندارد. یمن و لبنان، ایران و عراق و هرجا که: نام شیعه است، شمشیر او بالای سرشان است! یا آن ها را می کشد یا: در دستور کار کشتن و قتل عام قرار می دهد.

این است که امیر المومنین علی ع، برای دفاع از ناموس ، شرف و فرزندان خودش، نیاز به کمک دارد. اما چه کسی او را کمک می کند؟

آیا منتظر هستیم تا خودش، سر از خاک بردارد و دوباره، به سراغ یهود برود و:قلعه خیبر را دوباره فتح کند؟ یا اینکه امروز در دست من و شما است، که برویم و قدس را ازاد کنیم؟ و آن را از دست صهیونیست های غاصب نحات دهیم؟

آیا باید منتظر بمانیم که خود ایشان، سر از نجف بیرون اورد، و به تنهایی به حنگ عبدود ها برود؟ او بجنگد و ما تماشا گر باشیم؟ یا منتظر باشیم، فرق سر او را دوباره بشکافند و تماشا کنیم؟ یا منتظر باشیم آخرین فرزند او، صاحب الزمان بیاید و با ساده ترین ابزار جنگی، آن هم به تنهایی به جنگ همه: ارتش های جهان برود؟

      نه، ما نباید گول بخوریم و ساکت بنشینیم، تا دوباره علی ع را در مقابل چشمان ما، با شمشیر زهر آگین ترور کنند، و ما فقط وا اماما بگوییم! و بر سینه و بر سر بکوبیم. چه فرقی می کند؟ چه خود حضرت علی را فرق بشکافند، یا فرزندان او را در یمن ، لبنان و سوریه سر ببرند. آیا روستاهایی که در محاصره داعش هستند، آب و غذا به آن ها نمی رسد، دل امیر المومنین را نمی لرزاند؟

      اگر او بود چه می کرد؟ آیا می گذاشت در میانمار، مسلمان ها را بکشند؟ یا اجازه می داد که شیعیان، و فرزندانش را زیر بمب و اوار از بین ببرند؟  بیاییداز کلمه اجتهاد مفاهیم من در اوردی درست نکنید، اجتهاد از ریشه  جهاد است، و کاملا جنبه نظامی دارد،  بیایید با اسلحه حضرت علی را کمک کنید.

     اگر مانند زنان رو در نقاب بکشید، و در پستو های خانه خود را پنهان کنید، این به معنی عفاف است؟ عفاف و ورع باید زمینه: جهاد باشد نه اجتهاد به معنی: درس خواندن یا کوشش: در راه زندگی مرفه تر و با ثروت بیشتر.

ای ملت های دنیا ، ای جوانان ای زنان و مردان ،و ای همه انسان ها حضرت علی ع در همین زمان، به کمک تک تک شما نیاز دارد. بیایید او را کمک کنید، تا خدا هم شما را کمک کند. زیرا خدا دوست دار علی است. بیایید پیامبر خدا را کمک کنید، پیامبر اسلام هم مثل حضرت علی، نیاز به کمک شما دارد. شما می دانید که پیامبر را از مکه بیرون کردند! آن ها می خواستند در یک شب، همگی بر سر او بریزند، و ایشان را ترور کنند. ولی حضرت علی ع جای ایشان خوابید و: ایشان از مکه بیرون رفت.

    ای مردم دنیا بدانید که: بعد از وفات پیامبر اسلام، تنها بازمانده او را که فاطمه س بود در جوانی کشتند، و نوه هایش را هم یکی پس از دیگری شهید کردند، الان هم کشتن یک یمنی یا لبنانی، یا حتی مصری و تونسی هم، همینقدر دل پیامبر را به درد می اورد.  پس شما کی می خواهید مکه را فتح کنید، ازدست عاضبان بیرون بیاورید، و به خاندان پیامبر اسلام و حضرت علی، تحویل دهید؟

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۹/۲/۱۳۹۴ - ۰۰:۳۱ نظر(0)
Imam Ali est né à la Mecque, la Mecque est mélangé avec Yamani pilier, et aujourd'hui, il prend une autre yéménite, Ali, et de leur progéniture veux revenir à la Mecque. Et les gens de la Mecque, dans ce cas, doivent jouer leur rôle et de savoir que la distance et la séparation de l'Imam Ali, ont une fin et les gens de Médine devraient être reconstruites dans les lieux saints, de peur Baqi commencer, brûler dans le feu de la colère divine.
    La violence et la guerre dans le monde, mais le pire de tout était dans la péninsule arabique! Depuis humaine et animale point zéro-frontière, parce que les êtres humains sont si mauvaise humeur, les mauvaises habitudes et se sont rendus coupables, eu différents animaux. Ils enterraient leurs filles vivantes, ils volent et volent à l'extrême, ils ont pas fait. Et cette Imam Ali, le Nahj dit.
Il voulait faire sauter l'énergie dense, et l'énergie utilisée pour le bénéfice de l'humanité. Parce que dans la péninsule et dans le Hijaz, tous les péchés en son possible, pas un peu de temps, mais beaucoup de Bédouins, le nom de l'humanité ont été jetés dans la poubelle de l'histoire. Par conséquent, Dieu a commencé il ya quelques années de la boîte. Premièrement, lorsque les Arabes ignorants été déçu, à Abraham ordonné d'aller.
  Le jour de Hshrt civilisée et cultivée Abraham, un enfant de leur propre choix, et l'ont emmené à la Mecque. Pour rester à la Mecque avec sa mère, Ismail était encore un enfant, et portent pas soif. Battez vos pieds sur le sol. Et sa mère avait peur de l'eau après sa voix, mère frustrée d'une goutte d'eau pour son enfant, mais soudain était heureux!
    Sous le petit garçon, ressort Guevara était ouverte! Oui, l'enfant sans: Mécanique des sols lire, ou être au courant de la nappe d'eau souterraine, ou même pas que peut-être pourquoi les fuites d'eau de la Mer Morte dans le lagon, l'eau de Zamzam découvert! Mais à ce moment était de brevets et de découvertes, qu'il a appelé un record.
Mais la mère était heureux que son enfant ne dérange pas les autres soif. Et puis les gens sont venus à l'eau, à la nourriture et des vêtements, ils étaient beaucoup plus heureux: la construction de votre maison et assis là! Abraham, cependant, la série a couru, et est allé très vite. À un moment venu, il voulait l'enfant à être décapité, le Dieu des cieux sera ram de la sacrifier.
   Une fois de plus, que Abraham, paix soit sur lui, a dit de construire une maison! Mais la maison de haut et grand! Avant longtemps, cependant, de prier Dieu que les gens venaient et ce fut une grande maison pleine d'idoles, et ils abandonné Dieu et Abraham. Ceci est peut-être la première fois à La Mecque, a été trahi à sa charge, et le culte païen à la place de Dieu.
Une fois de plus, la Mecque, dans la maison où il a vu un enfant! Il était avec sa mère et sans nourriture et de l'eau, mais le Seigneur Jésus-Christ comme la nourriture et l'eau comme Ismail et sa mère a donné à lui et sa mère, la garde de l'enfant à rester en bonne santé et de vivre a.
    Mais les gens de la Mecque ont combattu avec lui, et il était sur! Et La Mecque où Abu Sufyan et ses enfants, et La Mecque était silencieux. Medina a également chagrin, Ali et ses enfants que leur maison d'origine a été piliers Yamani devraient aller à Koufa et Karbala et Mashhad, et les nouveaux Juifs sionistes musulmans, Al Saud et son séjour à La Mecque. Et même comme un serviteur de leurs sanctuaires, de brûler le Coran et l'état d'impression coranique. Pour détruire les tombes et palais construits pour eux-mêmes. Cette fois, la destruction des mosquées au Yémen, ils tuent des femmes et des enfants, et puis dire: «Nous avons jamais tué personne! Et que le Yémen devrait savoir que pour eux est que la re-conquête de la Mecque.

مولود مکه  دوباره به مکه برمی گردد.

مولود مکه حضرت علی ع است، که با رکن یمانی مکه در آمیخته، و امروز بار دیگر یمن نام علی می برد، و مکه خواهان برگشت مولود خود است. و مردم مکه در این مورد، باید نقش خود را ایفا کنند و بدانند که: دوران دوری و هجران امام علی، به پایان رسیده و مردم مدینه هم باید: بازسازی عتبات عالیات، جنت البقیع را آغاز کنند که مبادا، در آتش قهر الهی بسوزند.

    در تمام دنیا وحشی گری و جنگ وجود داشت، ولی از همه بدتر در شبه جزیره عربستان بود! آنجا نقطه صفر مرزی انسان و حیوانیت بود، زیرا انسان ها بقدری زشت خو ، بد عادت و گناهکار شده بودند که: تفاوتی با حیوانات نداشتند. آن ها دختران خود را زنده زنده در گور می کردند، آن ها دزدی و غارت را به حد اعلی، رسانده بودند  و چه کار ها که نمی کردند. و همه اینها را امام علی، در نهج البلاغه فرموده است.

خداوند خواست که این انرژی متراکم را منفجر کند، و از انرژی آن به نفع بشریت استفاده شود. زیرا دراین شبه جزیره و در حجاز، همه گناهان در حد اعلی خود  بود، آن هم نه یک مدت کوتاه، بلکه مدت زیادی این اعراب بدوی، نام بشریت را به زباله دان تاریخ انداخته بودند. لذا خداوند از چند سال قبل شروع به کادر سازی کرد . ابتدا وقتی از همه اعراب جاهلی نا امید شد، به حضرت ابراهیم دستور داد به آنجا برود.

  حشرت ابراهیم از ایران متمدن و با فرهنگ آن روز، فرزندی از خود را انتخاب کرد، و او را به مکه برد. تا در مکه با مادرش بماند، اسماعیل هنوز طفل بود، وطاقت تشنگی نداشت. پای خود بر زمین می زد. و مادر خود را که هراسان بدنبال آب بود صدا می زد، مادر نا امید از یک قطره اب، برای کودکش برگشت، اما ناگهان شادمان شد!

    زیر پای پسر کوچکش، چشمه ای گوارا باز شده بود! بله آن طفل بدون آن که: مکانیک خاک خوانده باشد، یا از سفره های زیر زمینی آب خبر داشته باشد، و یا حتی بداند که ممکن است: بحرالمیت به خاطر همین نشتی آب، به صورت مرداب در امده، آب زمزم را کشف کرد! ولی در ان موقع سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات نبود، که این را بنام ایشان ثبت کند.

اما مادر خوشحال بود که: کودکش دیگر از تشنگی ناراحت نمی شود. و بعد هم دید که مردم آمدند و بخاطر این آب، به او غذا و لباس می دادند، بسیار خوشحال تر شد و: همانجا را خانه خود ساخت و نشست! حضرت ابراهیم هر چند سری می زد، و  بسیار زود می رفت. یکبار هم که آمد، می خواست سر کودکش را از تن جدا کند، که خداوند به او قوچی از بهشت داد، تا آن را قربانی کند.

   یکبار دیگر که ابراهیم ع آمد، گفت باید خانه بسازیم! اما خانه ای بلند مرنبه و بسیار بزرگ! برای عبادت خدا ولی چیزی نگذشت که : مردم آمدند و آن خانه بزرگ را، پر از بت کردند و خدا و حضرت ابراهیم را کنار گذاشتند. این شاید اولین باری بود که مکه، به متولی خود خیانت می کرد، و بجای خدا پرستی بت پرستی می کرد.

یکبار دیگر هم مکه، کودکی را در همانجا در داخل خانه خود دید! او هم با مادر بود و: بدون غذا و آب، ولی خداوند همانطور که به عیسی مسیح و مادرش غذا داد، و همانطور که به اسماعیل و مادرش آب داد، به حضرت علی و مادرش هم، رسیدگی کرد تا این کودک سالم بماند و زندگی کند.

    اما باز مردم مکه با او جنگ کردند، و او را بیرون کردند! و مکه شد جای ابوسفیان و فرزندان او، و مکه ساکت بود. مدینه هم غمی نداشت، علی و فرزندان او که: زادگاه اصلی شان رکن یمانی بود، باید به کوفه و مشهد و کربلا بروند، و یهودی ها تازه مسلمان شده صهیونیست، یعنی آل سعود و اطرافیانش در مکه بمانند. و حتی لقب خادم الحرمین بگیرند، قران ها را بسوزانند و قرانی دولتی چاپ کنند . مقبره ها را خراب کنند، و برای خودشان قصر بسازند. و اکنون هم که مساجد را در یمن تخریب می کنند، کودکان و زنان را می کشند، و بعد هم می گویند: ما اصلا کسی را نکشتیه ایم! و این است که یمن باید بداند: که به دست آن ها است که: مکه دوباره فتح شود.

  
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۲/۱۳۹۴ - ۰۰:۵۰ نظر(0)
Forces influentes au Yémen vers l'Arabie saoudite, maintenant que le pays est essentielle, non seulement avec rien. Arabie saoudite tout devant le feu, et se rassit et regardé. Mais personne ne se présente, et les cheikhs de l'Arabie saoudite et les wahhabites être consacré. Cheikhs wahhabites au début de la règle de l'arrivée, les Britanniques avaient leurs boucliers. Et que la Colombie a interprété le renard, il était donc!
En fait, la Grande-Bretagne promesse ou mensonge, mais a exhorté les Saoudiens étaient essentiels! Que, lorsque les intérêts de la décision, comme il était. Mais parce que les gens ne savent pas, les mots étaient en anglais. Mais quand la Grande-Bretagne était vieux et les handicapés, et le vieux renard Nbdyl, les Saoudiens ont abandonné bouclier, et a pris l'Amérique.
Les Américains ont besoin pétrodollars saoudiens, les Saoudiens sont obligés de bouc émissaire. Et la destruction partout où il était nécessaire de mettre en place, et est inscrit au nom des Américains et des Saoudiens, que le sang des morts, étaient les ablutions et la prière sucre apporté justifié! En règle générale, toutes les guerres que l'Amérique a été impliqué, parce que le budget était que les Saoudiens d'aide financière, at-il dit.
Même les actions de toutes les entreprises: Guns en Amérique et en Europe, à l'origine appartenaient à des Arabes, pas des Américains, ils bricoleur qui seulement: l'argent pour tout le travail. Les armes chimiques et biologiques ainsi, comme il a été commandé par l'Arabie saoudite, et les statistiques commerciaux saoudiens montrent que: le chiffre le plus élevé est pris en compte.
Blacksmith est important que toutes les entreprises si elles ne parviennent pas à éliminer l'Arabie saoudite de la liste des acheteurs. Même dans le cas du 11 Septembre, Ben Laden était le prince saoudien: les avions, et les gens avaient besoin d'être préparé. Sinon, les Américains avaient pas ces recettes supplémentaires.
Ben Laden, le plus grand partenaire commercial de l'Amérique, et même le président Bush était un partenaire. Qui est généralement négligée. Bien que ce soit le problème principal, à savoir l'Arabie Saoudite avec leur argent, toutes les guerres dans le monde sont guidés, et renforce les usines d'armement, et si quelqu'un n'a pas d'argent pour acheter des armes, il se acheté et les a aidés!
Dans sa guerre avec l'Iran pourraient: tous les pays pour aider Saddam Hussein contre l'Iran pour parvenir à un accord. Car en plus de l'aide directe à Saddam, à tous les pays européens et américains, le financement était. Après avoir terminé sa guerre contre l'Iran, la guerre au Koweït a été un succès: tous les équipements contre Saddam, et l'Amérique comme un bouclier, comme les seigneurs de guerre introduisent.
    Syrie et le Liban dans la guerre, la coalition a été formé à la demande de l'Arabie saoudite, parce que de nombreux pays se sont retirés. Mais l'argent saoudien était qu'il a réunis. Et l'alliance ou une coalition, si fragile que la moindre réduction du financement de l'Arabie saoudite, a disparu. Mais dans le cas du Yémen, il a été révélé: l'Amérique elle-même tiré, même l'Egypte et le Pakistan, n'a pas refusé de coopérer. Par conséquent, les seuls vestiges de l'Arabie saoudite.
 Mansour Hadi a payé des millions de dollars pour lutter contre Alhvsy n'a pas abouti, même le déploiement de commandos et mercenaires, n'a pas été concluante au Yémen parce que, les Yéménites ont été très expérimentés et des cartes ont été calculés, et la relation avec l'illusion Arabie pas. Le Yémen est confronté aujourd'hui en Arabie Saoudite, et il n'y a pas de pouvoir en face de lui! Parce fausse coalition désintégré, et l'Arabie saoudite est seul.
Yémen peut aller au cœur de l'Arabie, et personne ne sera pas d'accord avec eux! Pour Yéménites ont le droit cible. Si vous pouvez attirer mains étaient derrière, et son ami

pensaient Arabie Saoudite, l'Egypte avait échoué.

عربستان تنها ماند

با نفوذ نیروهای یمن به عربستان، اکنون بحرانی بر آن کشور حاکم است که، با هیچ چیزی درست نمی شود. قبلا عربستان همه آتش ها را بپا می کرد، و خود در عقب می نشست، و تماشا می کرد. ولی حالا دیگر کسی حاضر نیست، فدایی عربستان و شیوخ سعودی و وهابی شود. شیوخ وهابی در ابتدای به حکومت رسیدن، انگلیس را سپر خود کرده بودند. و اینکه انگلیس به روباه تعبیر می شد، برای همین بود!

در واقع عهد شکنی یا دروغگویی اتگلیسی ها، ذاتی نبود بلکه خواست سعودی ها بود! که هرجا منافع حکم می کرد، همان کار را می کردند. منتهی چون مردم خبر نداشتند، فحش را به انگلیس می دادند. اما وقتی انگلیس پیر و از کار افتاده شد، و به روباه پیر نبدیل شد، سعودی ها این سپر را کنار گذاشتند، و از امریکا استفاده کردند.

احتیاج آمریکایی ها به دلارهای نفتی سعودی، آن ها را مجبور می کرد تا بلاگردان سعودی ها شوند. و هرجا لازم بود کشتار به راه انداخته، و بنام آمریکایی ها ثبت شود، و سعودی ها فقط با خون این کشته ها، وضو می گرفتند و نماز شکر بجا می اوردند! بطور شاخص همه جنگ هایی که آمریکا، در ان دخالت کرد، بخاطر بودجه ای بود که: عربستان بعنوان کمک مالی در اختیار او می گذاشت.

حتی سهام تمام شرکت های :اسلحه سازی در آمریکا و اروپا، در اصل متعلق به اعراب است نه آمریکایی ها، آنها نوکر هایی هستند که فقط: بخاطر پول همه کار می کنند. ساخت سلاح های شیمیایی و میکروبی هم، به سفارش عربستان صورت می گرفت، و آمار خرید عربستان نشان می دهد که: بیشترین رقم را بخود اختصاص داده است .

یعنی تمام کارخانجات مهم اسلحه سازی، اگر عربستان را از لیست خریداران خود حذف کنند ورشکست می شوند. حتی در قضیه 11 سپتامبر هم، بن لادن بود شاهزاده سعودی بود: که هواپیماها و افراد مورد نیاز را تهیه کرد. والا خود آمریکایی ها چنین در امد اضافی نداشتند .

بن لادن بزرگترین شریک تجاری آمریکا بود، و حتی با رئیس جمهور بوش هم شریک بود. که معمولا مورد بی توجهی قرار می گیرد. درحالیکه معضل اصلی همین است، یعنی عربستان با پول خود، همه جنگ ها را در جهان هدایت می کرد، و کارخانجات اسلحه سازی را تقویت می نمود، و اگر کسی پول نداشت اسلحه بخرد، خودش می خرید و به آن ها کمک میکرد!

در جنگ صدام با ایران توانست: تمام کشورها را برای کمک به صدام، بر علیه ایران به توافق برساند. زیرا علاوه بر کمک مستقیم به صدام، به همه کشورهای اروپایی و آمریکایی  هم، کمک مالی می کرد. بعد از اتمام جنگ صدام علیه ایران، در جنگ کویت نیز موفق شد :همه را برعلیه صدام تجهیز کند، و آمریکا را مانند سپر ،بعنوان فرمانده جنگ معرفی نماید.

    در جنگ های سوریه و لبنان، ائتلاف به دستور عربستان شکل گرفت، زیرا بسیاری از کشورها عقب نشینی کردند. اما باز پول های سعودی بود که: آن ها را دور هم جمع کرد. و این اتحاد یا ائتلاف، آنقدر شکننده بود که: با کمترین کاهش کمک مالی عربستان، از بین می رفت. اما در قضیه یمن، این موضوع فاش شد و :آمریکا خود را کنار کشید، حتی مصر و پاکستان هم، حاضر به همکاری نشدند. لذا عربستان تنها ماند.

 پرداخت میلیون ها دلار به منصور هادی، برای مبارزه با الحوثی ها نتیجه نداد، حتی اعزام کماندو و مزدور، به داخل یمن بی نتیجه بود چرا که، یمنی ها کاملا باتجربه بودند و: نقشه حساب شده داشتند، و در رابطه با عربستان دچار توهم نشدند. الان یمن در حال پیشروی در داخل عربستان است، و هیچ قدرتی در مقابل آن وجود ندارد! چون ائتلاف های دروغین از هم پاشیده، و عربستان تنها مانده است.

یمن می تواند تا قلب عربستان هم برود، و هیچکس با آن ها مخالفت نخواهد کرد! زیرا که یمنی ها درست هدفگیری کردند . اگر فریب دستهای پشت پرده را می خوردند، و عربستان را دوست خود تصور می کردند، مانند مصر دچار شکست می شدند. 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۲/۱۳۹۴ - ۰۰:۴۳ نظر(0)
Forces influentes au Yémen vers l'Arabie saoudite, maintenant que le pays est essentielle, non seulement avec rien. Arabie saoudite tout devant le feu, et se rassit et regardé. Mais personne ne se présente, et les cheikhs de l'Arabie saoudite et les wahhabites être consacré. Cheikhs wahhabites au début de la règle de l'arrivée, les Britanniques avaient leurs boucliers. Et que la Colombie a interprété le renard, il était donc!
En fait, la Grande-Bretagne promesse ou mensonge, mais a exhorté les Saoudiens étaient essentiels! Que, lorsque les intérêts de la décision, comme il était. Mais parce que les gens ne savent pas, les mots étaient en anglais. Mais quand la Grande-Bretagne était vieux et les handicapés, et le vieux renard Nbdyl, les Saoudiens ont abandonné bouclier, et a pris l'Amérique.
Les Américains ont besoin pétrodollars saoudiens, les Saoudiens sont obligés de bouc émissaire. Et la destruction partout où il était nécessaire de mettre en place, et est inscrit au nom des Américains et des Saoudiens, que le sang des morts, étaient les ablutions et la prière sucre apporté justifié! En règle générale, toutes les guerres que l'Amérique a été impliqué, parce que le budget était que les Saoudiens d'aide financière, at-il dit.
Même les actions de toutes les entreprises: Guns en Amérique et en Europe, à l'origine appartenaient à des Arabes, pas des Américains, ils bricoleur qui seulement: l'argent pour tout le travail. Les armes chimiques et biologiques ainsi, comme il a été commandé par l'Arabie saoudite, et les statistiques commerciaux saoudiens montrent que: le chiffre le plus élevé est pris en compte.
Blacksmith est important que toutes les entreprises si elles ne parviennent pas à éliminer l'Arabie saoudite de la liste des acheteurs. Même dans le cas du 11 Septembre, Ben Laden était le prince saoudien: les avions, et les gens avaient besoin d'être préparé. Sinon, les Américains avaient pas ces recettes supplémentaires.
Ben Laden, le plus grand partenaire commercial de l'Amérique, et même le président Bush était un partenaire. Qui est généralement négligée. Bien que ce soit le problème principal, à savoir l'Arabie Saoudite avec leur argent, toutes les guerres dans le monde sont guidés, et renforce les usines d'armement, et si quelqu'un n'a pas d'argent pour acheter des armes, il se acheté et les a aidés!
Dans sa guerre avec l'Iran pourraient: tous les pays pour aider Saddam Hussein contre l'Iran pour parvenir à un accord. Car en plus de l'aide directe à Saddam, à tous les pays européens et américains, le financement était. Après avoir terminé sa guerre contre l'Iran, la guerre au Koweït a été un succès: tous les équipements contre Saddam, et l'Amérique comme un bouclier, comme les seigneurs de guerre introduisent.
    Syrie et le Liban dans la guerre, la coalition a été formé à la demande de l'Arabie saoudite, parce que de nombreux pays se sont retirés. Mais l'argent saoudien était qu'il a réunis. Et l'alliance ou une coalition, si fragile que la moindre réduction du financement de l'Arabie saoudite, a disparu. Mais dans le cas du Yémen, il a été révélé: l'Amérique elle-même tiré, même l'Egypte et le Pakistan, n'a pas refusé de coopérer. Par conséquent, les seuls vestiges de l'Arabie saoudite.
 Mansour Hadi a payé des millions de dollars pour lutter contre Alhvsy n'a pas abouti, même le déploiement de commandos et mercenaires, n'a pas été concluante au Yémen parce que, les Yéménites ont été très expérimentés et des cartes ont été calculés, et la relation avec l'illusion Arabie pas. Le Yémen est confronté aujourd'hui en Arabie Saoudite, et il n'y a pas de pouvoir en face de lui! Parce fausse coalition désintégré, et l'Arabie saoudite est seul.
Yémen peut aller au cœur de l'Arabie, et personne ne sera pas d'accord avec eux! Pour Yéménites ont le droit cible. Si vous pouvez attirer mains étaient derrière, et son ami

pensaient Arabie Saoudite, l'Egypte avait échoué.

عربستان تنها ماند

با نفوذ نیروهای یمن به عربستان، اکنون بحرانی بر آن کشور حاکم است که، با هیچ چیزی درست نمی شود. قبلا عربستان همه آتش ها را بپا می کرد، و خود در عقب می نشست، و تماشا می کرد. ولی حالا دیگر کسی حاضر نیست، فدایی عربستان و شیوخ سعودی و وهابی شود. شیوخ وهابی در ابتدای به حکومت رسیدن، انگلیس را سپر خود کرده بودند. و اینکه انگلیس به روباه تعبیر می شد، برای همین بود!

در واقع عهد شکنی یا دروغگویی اتگلیسی ها، ذاتی نبود بلکه خواست سعودی ها بود! که هرجا منافع حکم می کرد، همان کار را می کردند. منتهی چون مردم خبر نداشتند، فحش را به انگلیس می دادند. اما وقتی انگلیس پیر و از کار افتاده شد، و به روباه پیر نبدیل شد، سعودی ها این سپر را کنار گذاشتند، و از امریکا استفاده کردند.

احتیاج آمریکایی ها به دلارهای نفتی سعودی، آن ها را مجبور می کرد تا بلاگردان سعودی ها شوند. و هرجا لازم بود کشتار به راه انداخته، و بنام آمریکایی ها ثبت شود، و سعودی ها فقط با خون این کشته ها، وضو می گرفتند و نماز شکر بجا می اوردند! بطور شاخص همه جنگ هایی که آمریکا، در ان دخالت کرد، بخاطر بودجه ای بود که: عربستان بعنوان کمک مالی در اختیار او می گذاشت.

حتی سهام تمام شرکت های :اسلحه سازی در آمریکا و اروپا، در اصل متعلق به اعراب است نه آمریکایی ها، آنها نوکر هایی هستند که فقط: بخاطر پول همه کار می کنند. ساخت سلاح های شیمیایی و میکروبی هم، به سفارش عربستان صورت می گرفت، و آمار خرید عربستان نشان می دهد که: بیشترین رقم را بخود اختصاص داده است .

یعنی تمام کارخانجات مهم اسلحه سازی، اگر عربستان را از لیست خریداران خود حذف کنند ورشکست می شوند. حتی در قضیه 11 سپتامبر هم، بن لادن بود شاهزاده سعودی بود: که هواپیماها و افراد مورد نیاز را تهیه کرد. والا خود آمریکایی ها چنین در امد اضافی نداشتند .

بن لادن بزرگترین شریک تجاری آمریکا بود، و حتی با رئیس جمهور بوش هم شریک بود. که معمولا مورد بی توجهی قرار می گیرد. درحالیکه معضل اصلی همین است، یعنی عربستان با پول خود، همه جنگ ها را در جهان هدایت می کرد، و کارخانجات اسلحه سازی را تقویت می نمود، و اگر کسی پول نداشت اسلحه بخرد، خودش می خرید و به آن ها کمک میکرد!

در جنگ صدام با ایران توانست: تمام کشورها را برای کمک به صدام، بر علیه ایران به توافق برساند. زیرا علاوه بر کمک مستقیم به صدام، به همه کشورهای اروپایی و آمریکایی  هم، کمک مالی می کرد. بعد از اتمام جنگ صدام علیه ایران، در جنگ کویت نیز موفق شد :همه را برعلیه صدام تجهیز کند، و آمریکا را مانند سپر ،بعنوان فرمانده جنگ معرفی نماید.

    در جنگ های سوریه و لبنان، ائتلاف به دستور عربستان شکل گرفت، زیرا بسیاری از کشورها عقب نشینی کردند. اما باز پول های سعودی بود که: آن ها را دور هم جمع کرد. و این اتحاد یا ائتلاف، آنقدر شکننده بود که: با کمترین کاهش کمک مالی عربستان، از بین می رفت. اما در قضیه یمن، این موضوع فاش شد و :آمریکا خود را کنار کشید، حتی مصر و پاکستان هم، حاضر به همکاری نشدند. لذا عربستان تنها ماند.

 پرداخت میلیون ها دلار به منصور هادی، برای مبارزه با الحوثی ها نتیجه نداد، حتی اعزام کماندو و مزدور، به داخل یمن بی نتیجه بود چرا که، یمنی ها کاملا باتجربه بودند و: نقشه حساب شده داشتند، و در رابطه با عربستان دچار توهم نشدند. الان یمن در حال پیشروی در داخل عربستان است، و هیچ قدرتی در مقابل آن وجود ندارد! چون ائتلاف های دروغین از هم پاشیده، و عربستان تنها مانده است.

یمن می تواند تا قلب عربستان هم برود، و هیچکس با آن ها مخالفت نخواهد کرد! زیرا که یمنی ها درست هدفگیری کردند . اگر فریب دستهای پشت پرده را می خوردند، و عربستان را دوست خود تصور می کردند، مانند مصر دچار شکست می شدند. 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۷/۲/۱۳۹۴ - ۰۰:۰۵ نظر(0)
John Kerry, dans son discours, les faits a révélé, par exemple, dit que si nous bombarder les installations nucléaires de l'Iran, les Iraniens pensent qu'ils peuvent bombarder, et il sera de nouveau tout! Ou la volonté "à l'Amérique est un chef de file, y compris le chef de l'Iran.
Il faut dire que non seulement John Kerry, mais tous les gens dans le monde ont un tel désir: ce ne sont pas juste un souhait de fantaisie, mais Vafa dirigeants iraniens appartient à tout le monde dans des termes que l'Iran pourrait placer haut dans le monde, et avec. malgré les sanctions, la progression est incroyable, il est simple et clair.
   Mais derrière ce mouvement: le principe du velayat-e faqih, et les autorités cléricales contrairement à la, un concept étroit et court de conscience que pour les chiites, ou l'islam, mais le concept est logique et universelle. Velayat-e faqih, la règle de la connaissance, et ce principe est acceptable pour tout le monde: il ne s'y oppose pas.
     Parce que tout au long de l'histoire humaine, comme le gouvernement ou scientifiques: la méritocratie et de la démocratie et de la science, et ainsi a été et est. Et l'histoire a prouvé que la majorité, et la dictature autoritaire, et les gens qui sont analphabètes ou peu alphabétisés Buh et le gouvernement.
Un exemple Myrpnj Reza Khan en Iran, le Shah d'Iran, et avec l'aide de chercheurs coup et détruit britannique. Hitler ou Gengis Khan de Mongolie, ou Saddam et la propriété Salman, tous les gens sont analphabètes. Et de voir que les yeux fermés, et les enfants et les femmes, les vieillards et les malades se tuent à la maison.
     Ce cours est la conséquence logique! Cela signifie ne pas savoir qui doit parler à compter sur les autres, et on ne sait pas quelles sont les intentions des autres, de leurs mots. Peut-être celui qui régit l'analphabétisme, encourage les gens à assassiner, visant à son renversement. Parce que l'injustice a toujours répondu rapidement, et cruel de ne pas durer. Le Prophète a également dit que :(), le gouvernement peut rester dans l'incrédulité, mais l'injustice demeure.
 Par conséquent, en dépit de la connaissance ou de consultants, par une décision ne suffit pas, mais ils doivent avoir la capacité de comprendre les enjeux, tel est le commandement du chef de file l'Islam devraient consulter le public, mais la décision finale à prendre (). Parce que les consultants sont différents, et la plupart d'entre eux sont de simples différences d'opinion, et si son leadership, n'a pas la connaissance la plus élevée, ne peuvent pas être au milieu de tout cela: une différence d'opinion pour devenir efficace.
Si vous avez connaissance, vous ne choisissez pas la meilleure façon, et, inévitablement, au despotisme et la violence se réfugie. Par exemple, dans le cas du Yémen, beaucoup de discussions que l'Iran ne doit pas interférer, et beaucoup ont dit ne pas avoir un bon résultat de la stratégie de valorisation des connaissances, tels que la lumière du jour, mais peut également détecter les ignorants! Nous voyons donc que la stratégie de l'Iran dans le visage de l'aide humanitaire au Yémen.
La direction iranienne a catégoriquement dit que le Yémen n'a pas besoin d'armes et n'a pas besoin d'envoyer des armes, mais en raison des attaques incessantes sur les infrastructures Arabie, la nécessité d'une aide humanitaire, et cette stratégie au Liban et en Irak, en Syrie et ailleurs est correcte.
Parce que la force de l'ennemi, bien que dans notre temps, la combinaison de l'impérialisme, le sionisme et la réaction arabe, en raison de l'ignorance, seulement à des attaques d'infrastructure, tels que la croyance que si les gens meurent de faim et de blessés sont soumis. Mais nous voyons que, partout, cette stratégie est vouée, mais ignorant de nouveau pour continuer.
          Peut-être hier, chacun des trois, pour sa superpuissance, mais, à l'insu de la performance, ils ont maintenant atteint un point où, en tant que groupe contre l'Iran, le commandant gardes révolutionnaires iraniens considéré et que «si l'Amérique ou Israël Arabie Saoudite, bluffer une attaque sur l'Iran, nous sommes attentifs à recueillir. Mais si vous dites au bon moment, pour le pire. La puissance militaire le plus élevé. Nous

رهبری ایران، متعلق به همه جهان است.

جان کری در برخی سخنان خود، حقایقی را افشا کرده و مثلا گفته :که اگر مراکز هسته ای ایران را هم بمباران کنیم، فکر ایرانی ها را که نمی توانیم بمباران کنیم، و آن ها دوباره همه چیز را خواهند ساخت! و یا گفته آرزو دارم" برای آمریکا هم یک رهبر، مثل رهبر ایران باشد.

باید گفت که نه تنها جان کری، بلکه همه مردم دنیا چنین آرزویی دارند و: این هم فقط ارزوی خیالی نیست، بلکه وافعا رهبری ایران، متعلق به همه جهان است .از نظر اینکه ایران توانسته، جایگاه بالایی در جهان پیدا کند، و با وجود تحریم ها، پیشرفت های شگفت انگیز داشته باشد، امری ساده و مسلم است .

   اما راز این حرکت در: اصل ولایت فقیه است، و ولایت فقیه هم برخلاف تنگ نظران و کوتاه اندیشان، یک مفهوم صرف برای شیعه، یا حتی اسلا م نیست، بلکه مفهومی منطقی و جهان شمول است. ولایت فقیه یعنی حکومت دانایان، و این اصل قابل قبول برای همه جهان است و: کسی با آن مخالف نیست .

     زیرا در طول تاریخ بشری، با عنوان های مثل حکومت دانشمندان و یا: شایسته سالاری و علم سالاری و، و غیره مطرح بوده و هست. و تاریخ ثابت کرده که اکثر: دیکتاتوری ها و استبدادی ها، از سوی کسانی بوده که بیسواد  یا کم سواد بوه و به حکومت رسیدند.

یک نمونه آن رضاخان میرپنج در ایران بود، که شاه ایران شد و با کمک انگلیس، کودتا کرد و علما را از بین برد. هیتلر و یا چنگیز خان مغول، و یا صدام و ملک سلمان ، همه از افراد بیسواد هستند. و می بینیم که چشم خود را بسته، و کودک و زن ، پیر و بیمار را در منزل خودشان می کشند.

     این البته نتیجه منطقی هم هست! یعنی کسی که دانا نیست، باید به حرف دیگران تکیه کند، و معلوم نیست دیگران چه نیتی، از حرف های خود دارند. شاید کسی که حاکم بیسوادی را، به کشتار مردم تشویق می کند، هدفش سرنگونی وی است! زیرا ظلم همیشه زود جواب داده، و ظالم دوام نمی اورد. پیامبر اسلام هم فرموده که:( الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم )، حکومت با کفر ممکن است باقی بماند، ولی با ظلم باقی نمی ماند.

 و لذا وجود دانایان یا مشاوران، برای یک حاکم کفایت نمی کند، بلکه خود ایشان باید توانایی درک مسایل را داشته باشد، دستور اسلام هم همین است: رهبر باید با مردم مشورت کند، ولی تصمیم نهایی را خود بگیرد(وشاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ). زیرا مشاوران با هم تفاوت دارند، و اختلاف عقیده ساده ترین موضوع مشترک آن ها است، و رهبری اگر خود، بالاترین دانش ها را نداشته باشد، نمی تواند در میان اینهمه :اختلاف نظر ها به نتیجه برسد.

و اگر دانایی نداشته باشد، حتما بهترین راه را برنمی گزیند، و بناچار به استبداد و زور پناه می برد. مثلا در همین قضیه یمن، خیلی ها مشورت می دادند که: ایران باید دخالت کند، و خیلی ها هم می گفتند کاری نداشته باشد، خوب نتیجه این دو استراتژی، یرای دانا مثل روز روشن است، ولی نادان نمی تواند از هم تشخیص دهد! لذا می بینیم که استراتژی ایران، در مقابل یمن حمایت انساندوستانه است.

یعنی رهبری ایران با قاطعیت می گوید که: یمن احتیاج به سلاح ندارد و: نیازی به ارسال سلاح نیست، اما به خاطر حملات بی وقفه عربستان به زیر ساخت ها، نیاز به کمک های انساندوستانه دارد، و این استراتژی در مورد لبنان و عراق ، سوریه و جاهای دیگر هم صحیح است .

زیرا دشمن زور گو در عصر ما، که ترکیبی از امپریالیزم ، صهیونیزم و ارتجاع عرب است، بر اثر نادانی، فقط به زیر ساخت ها حمله می کند، چون باور دارد اگر مردم، گرسنه و زخمی شوند تسلیم میشوند. اما می بینیم که همه جا، این استراتژی محکوم می شود، ولی نادان ها باز هم ادامه می دهند.

          شاید دیروز هرکدام از این سه، برای خود ابر قدرتی بودند ولی، با همین عملکرد نادانسته، آن ها امروز به جایی رسیده اند: مانند یک گروهک در مقابل ایران، به حساب می آیند و سردار سپاه پاسداران می گوید" اگر امریکا یا اسرائیل و عربستان، بلوف می زنند که حمله به ایران می کنند، ما حواسمان جمع است . ولی اگر راست هم بگویند, ما برای بدترین شرایط. بالاترین توان نظامی را. آماده کرده ایم

 avons préparé
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۶/۲/۱۳۹۴ - ۰۰:۰۴ نظر(0)

Le président aujourd'hui à l'ouverture: Téhéran Foire internationale du livre, a déclaré: Nous avons basé notre religion est pas une religion de l'épée. Il détaille de nombreux grand dilemme dans l'histoire moderne, a éclaté et a déclaré qu'il était "Le Miracle du Coran et du Prophète livre du patrimoine Nahj leur Imam"

 Imam Khomeiny ans, à peine dessiné une ligne rouge, entre deux ramassé Deux pratique l'islam, et leur dire ce que leurs différences, et pour ce faire, l'islam et l'islam américain soulevées . Bien sûr, à ce moment-là, aussi, à son américano-islamique, le saoudite islamique. Et cache leur a également dit clercs et leur magasin de la religion fatwas savaient.

   Les attaques d'aujourd'hui en Arabie Saoudite, le Yémen a été trouvé dans le mois sacré que l'Arabie islam est une religion de l'épée, et tout ce qui a été dit sur l'islam américain, l'Saoudite islamique. Et cela bien sûr est enracinée dans l'histoire, les deux types de récolte ou deux pratique de l'islam, à partir de là le début. Et alerte après la mort du Prophète lui-même, étaient tous dans la même direction.

Lorsque le mot est venu après la mort du Prophète à l'Imam Ali. Il a toujours dit, depuis que je passerai par-dessus vous dur! Une fois dit, on peut voir que, après moi, mes singes à monter en chaire. En cas de Ghadir sermon était long, et des gens comme Ali demandé, et il dit que je suis son maître, alors je serai mon cousin.

     Et après que les gens ne font pas d'erreurs, la main d'Ali et arboré. Et dit :() cette Ali est son maître. Les gens étaient tous avec lui, un hommage aux mœurs de son temps. 11000 de la 120 mille Haji, qui a rendu hommage au peuple du Yémen, et 110 journalistes et écrivains a également écrit et rapporté l'incident.

Mais ce qui est arrivé? Immédiatement sur ses pieds, formé un conseil et a déclaré que le successeur du Prophète déterminer! Parce que Ali est un jeune et inexpérimenté! Un digne successeur du Prophète, et devrait être expérimenté et homme d'âge mûr comme Abu Omar ou de la gestion de leur communauté. Bien sûr, quand vous parlez à Ali, il n'a pas été accepté, alors il est allé à la maison, prit le paquet au Conseil, ce qui a empêché Muhammad, mais il a également été battu, alors que l'avortement de l'enfant était.

Peut-être la première fois entre l'Islam et la perception de la séparation et de conflit a été créé, est à cette époque qui est devenu plus tard connu comme l'ignorance religieuse islamique ou Arnja, le retour aux traditions islamiques de l'ignorance, et avant l'avènement du Prophète Islam. Cela a abouti à la martyre de l'Imam Hussein et de l'imam, qui tuent au nom de l'Islam, petit-fils du Prophète

 Alors que Yazid topper, la poésie de la chanson et a dit qu'il était pas religieux et non une révélation! Et tout cela a été fait au Prophète. (), Mais les gens qu'il a été adressage Amir! Imam Hussein dit étrangère, qui est hors de la religion.

Cela montre que la Maison des Saoud, qui, comme Yazid plongé dans la corruption et de l'oppression, mais les serviteurs de sanctuaires! Et protéger l'islam et le Coran savent que l'épée de l'Islam défend. Et la fausse propagande par les médias. Ce alors que l'Iran américain affirme armes nucléaires savoir interdits, les terroristes lui ont, mais tous ceux qui mettent publiquement une épée dans leur pavillon, pour effrayer les gens, à être connu comme une personne religieuse. Epée photos sur leurs drapeaux ont, ce qui signifie: l'épée, doit dire La ilaha!

اسلام ایرانی و اسلام سعودی

رئیس جمهور امروز در افتتاحیه: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: ما دین مان بر پایه کتاب است نه دین شمشیر. ایشان با توضیحات فراوان، معضل بزرگی را که در تاریخ معاصر، درست شده شکافتند و گفتند که" معجزه پیامبر آن قرآن مجید و میراث امامش نهج البلاغه کتاب است"

 سالها بود که امام خمینی ره،  زحمت می کشید تا یک خط قرمزی، بین دو نوع برداشت و دونوع عملکرد از اسلام بکشد، و بگوید که اینها چه تفاوت هایی با هم دارند، و برای اینکار، اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی را مطرح کرد. البته در ان موقع هم، منظور ایشان از اسلام آمریکایی، همان اسلام سعودی بود. و آنان را آخوندهای دربازی هم می گفت، و فتواهای آنان را دین فروشی می دانست.

   امروزه هم با حملات سعودی ها، در ماه حرام  به یمن معلوم شد که: اسلام سعودی دین شمشیر است، و هرانچه تا کنون در باره اسلام آمریکایی گفته شده، همان اسلام سعودی است. و این البته ریشه در تاریخ هم دارد، یعنی دو نوع برداشت یا دونوع عملکرد از اسلام، از همان ابتدا هم وجود داشت. و هشدار های پیامبر برای بعد از وفات خودش، همه در همین راستا بوده است.

وقتی که صحبت بعد از وفات پیش می آمد، پیامبر همیشه رو به امام علی می کرد و می گفت: بعد از من بر شما سخت خواهد گذشت! یکبار هم فرمود: روزی را می بینم که بعد از من، بوزینه ها بر منبر من بالا می روند. در واقعه غدیر خطبه بلند بالایی خواند، و از مردم دوستی علی را خواست، و فرمود هرکه را من مولای او هستم، بعد از من پسر عموی من خواهد بود.

     و بعد برای اینکه مردم دچار اشتباه نشوند، دست علی ع را گرفت و بالابرد. و فرمود:(من کنت مولاه  فهذا علی مولاه ) این علی ع مولای اوست. مردم همه با ایشان دست دادند، یعنی حسب رسوم زمان خود بیعت کردند. 11هزار از این  120هزار حاجی، اهل یمن بودند که بیعت کردند، و 110نفر خبرنگار و نویسنده نیز، این واقعه را نوشتند و گزارش دادند.

اما چه شد؟ بلافاصله روز فوت پیامبر، شورا تشکیل دادند و گفتند: جانشین برای پیامبر تعیین کنیم! زیرا حضرت علی جوان است و کم تجربه! شایسته جانشینی پیامبر نیست، و باید پیرمرد باتجربه و پخته ای، چون عمر یا ابوبکر، مدیریت جامعه را در دست بگیرند. البته این حرف تا موقعی که حضرت علی، آن را تایید نکرده قابل قبول نبود، لذا به در خانه رفته و ایشان را، دست بسته به محل شورا آوردند، که البته حضرت زهرا مانع شد، ولی ایشان را هم مضروب کردند، بطوریکه کودکش سقط شد.

شاید اولین باری که بین: اسلام و برداشت از آن، جدایی و تضاد ایجاد شد، در این زمان شکل گرفت که بعد، معروف شد به اسلام جاهلیت یا ارتجاع مذهبی، یعنی بازگشت به سنت های غیر اسلامی دوران جاهلیت، و قبل از ظهور پیامبر اسلام. و اوج این حرکت در شهادت امام حسین ع است، که بنام اسلام نوه پیامبر را می کشند

 در حالیکه یزید دائم الخمر، شعر هایی می سرود و می گفت : نه دینی بوده و نه وحی! و اینها همه ساخته و پرداخته خود پیامبر بوده است.( لعبت هاشم بالملک فلا خبر و جاء و لاوحی نزل) ولی مردم او را امیر المومنین خطاب می کردند ! و امام حسین را خارجی می گفتند، یعنی کسی که از دین خارج شده است.

و این نشان می دهد که آل سعود، که مانند یزید در فساد و تباهی و ظلم غرق هستند، ولی مردم آن ها را خادم الحرمین! و حافظ اسلام و قران می دانند، که با شمشیر از اسلام دفاع می کند. و این به واسطه تبلیغات دروغین رسانه ها است. که با اینکه ایران می گوید: ما بمب اتمی را حرام می دانیم، اورا تروریست معرفی می کنند، ولی کسی را که علنا در پرچم خود شمشیر گذاشته، تا مردم را بترساند، به عنوان افراد دین دار شناخته می شوند. آنها عکس شمشیر را، بر روی پرچم خود گذاشته اند، که یعنی: به زور شمشیر، باید لا اله الا الله بگوییم!

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۴/۲/۱۳۹۴ - ۲۳:۵۲ نظر(0)


Front des défenseurs est leur sanctuaire, allez vous amuser avec elle. Tout le monde peut aller en Syrie, et de leur expérience de: guerriers et défenseurs de son sanctuaire. La commémoration d'aujourd'hui des martyrs de la défense Mahdieh sanctuaire afghan à Téhéran, et des photos qui étaient des soldats afghans, comme il était exactement cela: guerriers avaient huit ans de défense sacrée, et la poursuite des combattants à l'avant plus large.

Si ces intérêts sont à l'avant, ils vont à l'avant, la voie est ouverte! La Syrie, le Bahreïn, le Yémen, l'Irak et les pays arabes, l'Afghanistan, le Pakistan, la Somalie et le Myanmar non-arabe! Même en Bosnie-Herzégovine, en Tchétchénie et ailleurs: européenne et américaine, dans leur besoin. Mais les gens de l'Amérique voient moins la torture? Ou les peuples d'Europe ne sont pas bas-tête?

Fondamentalement, un assassin professionnel, qui sont souvent européen et américain, vous devez posséder pays, pour essayer de donner atrocités d'être envoyés à l'étranger. Donc, assurez-vous que les personnes qui ont: irakiens, afghans ou yéménites tuent des centaines de américains et européens déjà tué tranquillement. La seule différence est l'Occident lui-même, le berceau de la civilisation, il ne permet à personne d'être entendu! Un autre outil est la projection de l'Ouest: que quelqu'un volait preuves l'a vu et a crié un voleur, voleur IP. Le voleur, qui a été coincé dans une mauvaise situation, pensait à sa tête, il a crié avant: iPhone voleur, voleur IP! Et les gens ne savent pas qui est le voleur! La projection signifie que la diplomatie iranienne dans la littérature, ou d'utiliser leurs négociations. L'Amérique et l'Europe, ses habitants sont brutales: la prison et tuer, puis les voleurs de sérum crient iPhone! Personne n'a pas les remarquer.

Donc, est partout la guerre entre les bandits et Akhyar, entre le bien et le mal, et cela est un concept qui existe depuis le début de l'histoire, si l'histoire religieuse de Caïn et Abel commence, et son frère Abel, Caïn est Qanl Et Qu'est-ce que la littérature zoroastrienne, que la lumière et les ténèbres se battent, et dans la littérature des autres pays où le bien et le mal, le noir et blanc, la lumière et les ténèbres se battent les uns avec les autres. La seule différence est que la guerre, la lumière ne démarre pas, mais cette obscurité qui commence. Dans l'histoire de Caïn et Abel dit aussi que "Abel par Caïn savait qu'il avait l'intention de le tuer, dit," je ne serai jamais frère suicidaire, et je ne serai pas le démarreur.

Il ne finit pas ici, le vrai visage de la guerre aujourd'hui ou logiciels publicitaires, aujourd'hui le Hezbollah, si vous voulez, dit Pathak, Pathak culturelle doit agir! Parce que son seul ennemi, longtemps et le côté droit est pas encore éveillé, Pathak ne démarre pas.

Son ennemi devant images pornographiques de concerts commençant et développé dans un des magazines pornographiques et sur l'Internet aujourd'hui et Viber, Facebook et WhatsApp, à la suite de son développement. Mais leur attaque, contre-attaque ne se voit pas. Cela signifie que nos jeunes contre ces attaques sont totalement sans défense.

Cinéma, télévision et les mondes virtuels, des armes de destruction massive que «par ses artistes, à leur jeunesse attaqué défense, et la destruction massive résultant de la jeunesse, l'utilisation de médicaments psychotropes, la toxicomanie et la sensualité sont est. Il pourrait être une figure culturelle, les données pour les première et deuxième guerres mondiales est. supérieur violence ethnique, le terrorisme, l'imitation aveugle de la toxicomanie et de la maladie, et le bioterrorisme moitié du monde est détruit.

Cet ajout est: la stimulation sexuelle avant l'échéance, la perte du mariage et de la reproduction, et les vieilles femmes et les vieillards se baisser pour le monde, et il ya une nouvelle génération! À la suite de prolifique illégale dans le domaine du sexe pour mariage et la formation de la famille et de la production reste.

Maintenant, la question est où sont les hommes de Dieu? Cette modestes martyrs?

آن هایی که می گویند : جبهه ها یادش بخیر

 

مدافعان حرم جبهه آن ها است، بروند حالش را ببرند. هرکس می تواند به سوریه برود، و تجربه های خود را در اختیار: رزمندگان و مدافعان حرم بگذارد. امروز مراسم بزرگداشت شهدای افغانی: مدافع حرم در مهدیه تهران بود، و عکس هایی که رزمندگان افغانی گرفته بودند، دقیقا همان شکلی بود که :رزمندگان 8 سال دفاع مقدس دارند، و این یعنی ادامه راه آن رزمندگان، در جبهه ای وسیع تر.

اگر آن هایی که علاقه به جبهه دارند، بخواهند به جبهه بروند، راه باز است! سوریه و بحرین، عراق و یمن از کشورهای عربی، افغانستان و پاکستان ، سومالی و میانمار هم غیر عرب! حتی بوسنی هرزگوین، چچن و جاهای دیگر: اروپایی و آمریکایی هم، به آن ها نیاز دارند. مگر مردم آمریکا کم شکنجه می بینند؟ یا مردم اروپا کم سر به نیست می شوند؟

اصولا آدمکش های حرفه ای، که غالبا اروپایی و آمریکایی هستند، باید ابتدا در کشور خود، بی رحمی را امتحان بدهند تا: به خارج اعزام شوند . لذا مطمئن باشید همین آدم ها یی که: عراقی یا افغانی یا یمنی را می کشند، قبلا  صد ها امریکایی و اروپایی را، بی سرو صدا کشته اند. فقط تفاوتی که هست چون غرب، خود را مهد تمدن می داند، اجازه نمی دهد کسی خبر دار شود!

  فرافکنی یکی دیگر از ایزار های غرب است : می گویند کسی دزدی می کرد، شاهدی او را دید و فریاد زد ای دزد ، آی دزد. دزد که در بد مخمصه ای گیر کرده بود، فکری به سرش زد، او هم روبه جلو فریاد زد: آی دزد، آی دزد! و مردم نمی دانستند دزد کیست! این معنی فرافکنی است، که ایرانی ها در ادبیات دیپلماسی، و یا مذاکرات خود بکار می برند. یعنی آمریکا و اروپا، مردم خود را بصورت وحشیانه ای: زندان می کنند و می کشند، و بعد فریاد آی دزد هم سرمی دهند! تا کسی متوجه خودشان نشود.

لذا همه جای دنیا جبهه جنگ است، بین اشرار و اخیار، بین خوبی و بدی و این مفهومی است که، از ابتدای تاریخ وجود داشته، چه تاریخ مذهبی که از: قابیل و هابیل شروع می شود، و قابیل قانل برادرش هابیل است .و چه در ادبیات زرتشتی، که نور و ظلمت با هم مبارزه می کنند، و چه در ادبیات دیگر کشورها، که خوبی و بدی، سیاهی و سپیدی، روشنایی و تاریکی با هم می جنگند.

   فقط تفاوت این است که جنگ را ، نور شروع نمی کند، بلکه این ظلمت است که شروع می کند. در داستان هابیل و قابیل هم می خوانیم که" هابیل با اینکه می دانست قابیل، قصد کشتن او را دارد گفت که" من هرگز برادر کشی نخواهم کرد، و شروع کننده آن نخواهم بود.

البته کار به همینجا ختم نمی شود، جبهه واقعی امروز جنگ نرم یا تبلیغات است، امروز حزب الله اگر می خواهد، پاتک بزند باید پاتک فرهنگی بزند! زیرا دشمن تک خود را، مدت ها است شروع کرده و: این جبهه حق است که :هنوز بیدار نشده و: پاتک خود را شروع نکرده است.

دشمن جبهه خود را از: تصویر های مستهجن در کنسرت ها، شروع کرده و آن را به مجلات پورنوگرافی توسعه داده، و امروز در اینترنت و وایبر ، فیس بوک و واتساپ، به دنبال توسعه آن است. اما هنوز این حمله آنان، ضد حمله به خود ندیده است. یعنی جوانان ما در مقابل این حملات، کاملا بی دفاع هستند. 

سینما و تلویزیون و دنیای مجازی، سلاح های کشتار جمعی هستند که" هنرمندان از طریق ان، جوانان بی دفاع را مورد هجوم خود قرار می دهند، و نتیجه آن کشتار وسیع جوانان، در اثر مصرف دارو های روانگردان ، اعتیاد ها و هوسرانی ها می باشد. شاید آمار کشته های فرهنگی، از آمار جنگ های جهانی اول و دوم هم بیشتر باشد. خشونت های نژادی، تروریسم کور اعتیاد و بیماری های مصنوعی، و بیوتروریسم نیمی از جهان را از بین برده است.

و این علاوه بر ان است که با :تحریک جنسی قبل از بلوغ، باعث ازبین رفتن ازدواج و تولید مثل شده، و از این جهت دنیا در چنبره پیرزنان و پیرمردان افتاده، و نسل جدیدی در کار نیست! زیرا براثر پرکاری نامشروع در: مسائل جنسی زمینه ای برای: ازدواج و تشکیل خانواده و تولید نسل باقی نمی ماند.

حالا باید پرسید کجایند مردان خدا ؟ این شهیدان بی ادعا؟ 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۲/۱۳۹۴ - ۲۳:۴۶ نظر(0)

فتح مکه نزدیک است!

شایعات فراوانی در باره :حمله زمینی عربستان به یمن پخش می شود، که از این عمل دشمن چند منظور دارد: ابتدا از شیوه ابن زیاد در کوفه استفاده می کند، تا مردم را با شایعات بترساند! در ثانی مقاومت مردم را تست کند، و بالاخره به ارتش خود روحیه جنگی بدهد: که فکر کنند زمینه برای حمله آماده است. اما این شایعات زمانی اثر خود را می گذارد، که یک بار یا دوبار تکرار شود، و تکرار بیش از حد آن، توخالی بودن و: صحت نداشتن آن را ثابت می کند.

بر این اساس می توان گفت: که سعودی ها فقط کنترل از راه دور بلد هستند! و جرات نزدیک شدن ندارند. آن ها ابتدا آمریکا و اروپا را به یاری طلبیدند، دیدند خبری نشد، و فقط چند مزدور محتاج پول، به میدان آمدند، بعد رفتند سراغ عرب ها، دیدند که مصر کنار کشید، و سوریه ، لبنان هم و عراق هم اعتراض کردند، و تنها ماندند

مجبور شدنداز خودشان مایه بگذارند: در این جا هم افه آمدند، چون از جنگ زمینی می ترسیدند، به سراغ هواپیماهای جنگی رفتند، و آن ها را که آکبند! ولی از دور خارج بودند، به کار گرفتند ولی فقط ناله و نفرین خریدند، و تف و لعنت دنیا را برای خود بدست آوردند. الان هم که می خواهند با شایع پراکنی، حضور نداشته خود را، جبران کنند. واین آخر خط است، و آن ها تمام خواهند شد.

     ولی آن ها بدانند که : یمن بحرین نیست که بخواهد: تجاوز سعودی ها را تحمل کند، و آن ها را بدون پاسخ بگذارد. در بحرین، مردم یک دست نیستند و از: شیعه بودن خود مطمئن نیستند، و رهبران شجاع ندارند. در بحرین با گذشت 5 سال، هنوز نتوانسته اند یک وزیر جابجا کنند، و یا یک سعودی را بکشند. آن ها به دنبال کمک از غیب هستند، که از جاهای دیگری بیایند، و زحمت سرنگونی آل خلیفه را بکشند.

       اما ملت یمن یکدست است، همه الحوثی هستند ، شیعه و پیرو اهل بیت، آن ها در تاریخ اسلام خوشنام هستند، و از امام حسین و خاندان ایشان هستند. در همین زمان ما هم، براحتی رئیس جمهور را خلع، و آن را بیرون کردند. و در مقابل سختی های آن مقاومت نمودند. اکنون هم شایعات حمله را، دروغی بیش نمی دانند، و در مرزها مانند شیر، از کشور خود دفاع می کنند.

در بحرین مردم مسلح نیستند، و سلاح بدست گرفتن را عار می دانند! و رهبران آن ها فقط سخنرانی بلد هستند، و در عمل یک کوکتل مولوتف ساده را، نمی توانند پرتاب کنند. اما در یمن مردم همه مسلح هستند، بلافاصله بعد از رفتن رئیس جمهور فراری، کمیته های مردمی تشکیل دادند، و نیازی به کمک های خارجی نداشتند، و برخلاف بحرینی ها که: از نام ایران ترس دارند، یمنی ها براحتی دوستی خود را با ایران ابراز می کنند.

  همانطور که رهبر معظم انقلاب گفتند که: ما در هیچ کشوری دخالت نمی کنیم، بحرینی ها بدانند که اگر ایران دخالت می کرد، همان ابتدا کار تمام بود! در مورد یمن هم همینطور است، اگر ایران دخالت می کرد، با سیستم پیشرفته اف 18 قادر بود: همه حملات را حنثی کند، و هدف را به سوی جده و ریاض برگرداند. اما فایده ای نداشت زیرا، نقش مردم حذف می شد.

مردم یمن این را بخوبی درک کردند، اما بحرین درک نمی کند، بحرین نمی داند همین خشم مردم که: برعلیه اشغال سعودی ها است، بعد از دخالت ایران ممکن است: برعلیه ایران بکار گرفته شود. و این انقلاب مردم بحرین را نابود می کند. ولی دخالت نکردن ایران، باعث تقویت روح مبارزه در :بین مردم بحرین شده، آن ها را مستقل و شجاع بار می اورد، و انقلاب را هرچند طولانی، ولی با موفقیت هدایت می کند.

     اکنون مردم یمن همینطور هستند، علاوه بر اینکه آماده اند تا در صورت: حمله سعودی ها به داخل یمن، آن ها را تا خود ریاض هم دنبال کنند، و از بین ببرند. زیرا دستور امام علی است که: در جنگ نهروان و صفین دستور: قتل فراری ها را صادر کرد، ولی در جنگ جمل گفت با ان ها کاری نداشته باشید، علت را پرسیدند فرمود: در جنگ جمل راس، از بین رفت. لذا بدنه کاری نمی توانست بکند. اما در ان دو جنگ، معاویه آماده بود و فراریان را، دوباره سازماندهی می کرد.

لذا یمنی ها فقط یک راه دارند، دشمن را تا قلب مکه و مدینه، تعقیب و یکبار دیگر داستان فتح مکه را تکرار کنند، و همه دنیا را برای حج اکبر و مهمانی خانه خدا دعوت نمایند.

Catch et conquérir, près de La Mecque!
Beaucoup de rumeurs au sujet de l'attaque se propager au Yémen, Arabie terres, qui exploite un ennemi polyvalent: La première méthode utilise ibn Ziyad à Koufa, pour effrayer le public avec des rumeurs! Deuxième test de résistance, et enfin de donner son armée esprit de combat, prêt à penser à l'attaque. Mais quand son travail met ces rumeurs, une ou deux fois, et répétez-dessus, vides et exactitude ne prouvent.
En conséquence, on peut dire que les Saoudiens ne parlent que la télécommande! Et ne osent approcher. Amérique et l'Europe commencent à l'aide, ils ne l'ont pas, et quelques mercenaires qui ont besoin d'argent, sont sortis, puis se sont rendus aux Arabes, qui ont été retirés de l'Egypte, la Syrie, le Liban et l'Irak ont ​​protesté, et ne sommes restés
Ont été forcés de quitter leur propre source: Efe également venu ici parce que vous aviez peur de la guerre au sol, des avions de combat de la gauche, et il est à nouveau, mais ils étaient le seul gémissement et la malédiction acheté, et cracher et maudire le monde à obtenir. Je veux aussi faire de la propagande, n'a pas assisté à son dos. Ceci est la fin de la ligne, et ils seront tous. Mais ils savent que le Yémen ne Bahreïn veut: pour résister à l'invasion de l'Arabie, et ils ont pas de réponse. Au Bahreïn, les gens sont d'une part et les chiites ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, et leurs dirigeants ne sont pas courageux. Au Bahreïn, sur 5 ans, ne l'ont pas encore bougé un ministre, ou un kill Saoudite. Ils ont demandé l'aide de l'invisible, qui viennent d'autres endroits, et le renversement de l'Al Khalifa difficile à tuer. Mais même les gens du Yémen, tout Alhvsy sont chiites et les adeptes de la famille, ils sont bien connus dans l'histoire de l'Islam, et l'Imam Hussain et sa famille sont. Dans le même temps, nous sommes facilement président déchu, et ça a marché. Et les difficultés de leur résistance. Maintenant, les rumeurs d'attaque, ne mentent pas, et à la frontière, comme le lait, défendent leur pays.
Le peuple de Bahreïn ne sont pas armés, et en prenant leurs armes sont gratuits! Et leurs dirigeants ne savent parler, et dans la pratique, un cocktail Molotov simple, ils ne peuvent pas jeter. Au Yémen, les gens sont tous armés, immédiatement après le président de Ferrari, formé des comités populaires, et n'a pas besoin de l'aide étrangère, et contre Bahreïn que le nom de la peur, les Yéménites facilement son amitié avec l'Iran exprimer. Comme l'a dit le guide suprême que nous ne nous ingérons pas dans tous les pays, les Bahreïnis savent que si l'Iran était impliqué, comme a d'abord été fait! Dans le cas du Yémen, aussi, si l'Iran a été impliqué, avec F-18 intégrée peut être annuler toutes les attaques, et visent à revenir à Jeddah et Riyad. Mais en vain parce que les gens ont été enlevés.
Peuple yéménite à comprendre, mais ne comprennent pas Bahreïn, Bahreïn ne connaît pas la colère que les Saoudiens sont contre l'occupation, après l'ingérence iranienne peut être utilisé contre l'Iran. Et cette révolution peut détruire le peuple de Bahreïn. Mais ne nuirait pas à l'Iran, le renforcement de l'esprit de la lutte entre le peuple de Bahreïn, il les rend indépendant et courageux, et la longue, cependant, mais conduira à la réussite. Tous les Yéménites sont également, en plus d'être prêt à attaquer l'Arabie saoudite au Yémen, Riyad suivent également leur place, et de détruire. Pour les commandes de l'Imam Ali est que la guerre Nehru et Safin commandes: tuer les évadés émises, mais dans la bataille du Chameau dit que vous ne travaillez pas avec eux, demandé pourquoi, il a dit: la bataille de la tête Camel disparu. Le corps ne pouvait rien faire. Mais dans les deux guerres, Al était prêt et fugitifs, réorganisée.
Les Yéménites ont un seul ennemi au cœur de la Mecque et de Médine, chassant et répète une fois de plus l'histoire de la conquête de la Mecque, et le monde entier pour le Hajj Akbar et invitent maison d'hôtes de Dieu.
Yakalamak ve Mekke yakınında, fethetmek!
Çok amaçlı düşman faaliyet Yemen, Suudi arazi yayılmış saldırı hakkında çeşitli söylentiler: İlk yöntem söylentiler kamuoyunu korkutmak için, Kufe bin Ziyad kullanır! İkinci direnç testi ve nihayet saldırı düşünmeye hazır, ordusu mücadele ruhunu vermek. Onun işi bir veya iki kez bu söylentileri, koyar, ve bunu üzerine tekrar zaman, boşluklar ve doğruluğu ispat değil.
Buna göre, Suudiler sadece uzaktan kumanda konuşuyoruz söylenebilir! Ve yaklaşım cesaret edemez. Amerika ve Avrupa they did not, yardım için başlıyor, ve paraya ihtiyacı sadece birkaç paralı asker çıktı, daha sonra Mısır çıkardı edildi Araplara, gitti, Suriye, Lübnan ve Irak protesto ve sadece kaldı
Kendi kaynağını terk etmek zorunda kaldılar: sola zemin savaş, savaş uçakları korktukları için Efe de buraya geldi ve tekrar dışarı, ama onlar sadece inilti ve lanet aldım ve tükürmek ve elde etmek için dünyayı lanet. Ben de sırtını katılmadı, propaganda yaymak istiyoruz. Bu yolun sonu olduğunu ve hepsi olacak. Ama Yemen Bahreyn istediği olmadığını biliyoruz: Arabistan işgali durmak ve onlar hiçbir cevap var. Bahreyn, insanlar bir yandan ve Şii kendilerini emin değilseniz ve onların liderleri cesur değildir. Bahreyn'de, 5 yıl içinde, henüz bakan ya da bir öldürmek Arabistan hareket değil. Onlar başka yerlerden gelenler, görünmeyen yardım istedi ve El Halife devrilmesi zor öldürmek için. Ama Yemen, tüm Alhvsy bile insanlar Şiiler ve ev takipçileri, İslam tarihinin iyi bilinen, ve İmam Hüseyin ve ailesi vardır. Aynı zamanda biz kolayca başkan tahttan indirildi, ve o çalıştı. Ve onların direniş zorluklar. Şimdi saldırı söylentileri, yalan söyleme, ve sınırda süt gibi, ülkelerini savunmak.
Bahreynli insan silahlı değildir ve alarak onların silahları ücretsiz! Ve onların liderleri ancak nasıl konuşulacağını bilmek ve basit bir molotof kokteyli uygulamada, onlar atmak olamaz. Yemen'de, insanlar hemen popüler komiteler oluşturulmuş Ferrari başkanı, sonra tüm silahlı ve dış yardım gerek yoktu, ve İran ile Bahreyn karşı korku ismi, Yemenliler kolayca onun dostluğu ifade eder. Yüce Lider biz herhangi bir ülkede müdahale olmadığını söylediğim gibi, Bahrainis İran karıştığı takdirde, ilk olarak yapıldığını biliyoruz! İran karıştığı takdirde Yemen durumunda da, entegre F-18 ile tüm saldırıları geri alma ve Cidde ve Riyad dönmek hedefliyoruz edilebilir. Ama boşuna insanlar çıkarıldı çünkü.
Yemenli insanları anlamak için, ama Bahreyn, Bahreyn, İran girişim İran'a karşı kullanılabilir sonra Suudiler, işgale karşı olduklarını öfkeyi bilmiyor anlamıyorum. Ve bu devrim Bahreyn halkını yok edebilir. Ama Bahreynli insanlar arasındaki mücadelenin ruhunu güçlendirmek, İran'da müdahale etmem, ancak, onları bağımsız ve cesur ve uzun yapar, ancak başarıya götürecek. Tüm Yemenliler Yemen içine Suudi Arabistan saldırmaya hazır olmanın yanı sıra, aynı zamanda vardır, Riyad da onları takip ve imha. Verilen kaçakla öldürmek, ama Camel Savaşı'nda, onlarla işe yaramazsa dedi, dedi, neden sordu: Deve baş Savaşı kayboldu İmam Ali siparişler için savaş Nehru ve Safin emir olmasıdır. vücut bir şey yapamadık. Ancak iki savaşlarda, Al hazırdı ve kaçak, yeniden düzenledi.
Yemenliler Mekke ve Medine kalbinde tek düşmanı kovalayan ve bir kez daha Hac Akbar için Mekke'nin fethi ve bütün dünyanın hikayesini tekrarlar ve Tanrı'nın misafirhane davet ediyoruz.... 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۲/۱۳۹۴ - ۰۰:۳۳ نظر(0)
Imam Ali est le père du martyr! L'oncle de martyr. Et l'anniversaire du père, comme la Fête des Pères en Iran, a été nommé, ils participent également à la célébration de la naissance, ainsi que des cadeaux d'achat pour leurs pères. En fait, le mois de Rajab est le mois de la joie et de bonheur iranienne atteint un pic au mois de Sha'ban, parce que sa demi-anniversaire: le Douzième Imam. Et Ramadan est un mois de joie, parce que tous les hôtes de Dieu.
Bien que les Iraniens à l'apogée du bonheur, la tristesse lourde: la douleur et la tristesse de la communauté mondiale. Ils ont appris de leur prophète, leur propre voisin triste, triste, et au comble de la joie de penser. Tueries saoudiennes au Yémen, il est également interdit mois, tuant les talibans en Afghanistan, il est également interdit en mois, montrer qu'ils sont gros mensonge Guyana, et pour autant que l'Islam a dit, les gens ont été trompés .
   En revanche, l'Arabie saoudite et la supercherie criminelle du peuple, nous avons la responsabilité et les bonnes actions: la voie de l'islam véritable, la langue des pères de fret de la nation. Les bonnes pratiques devraient être promues à un dans le monde entier: universelle atteindre leur conscience culturelle. L'uniformité culturelle, qui tous sont familiers avec, parce que la culture est basée sur la nature humaine, et tous les êtres humains pour comprendre le bonheur, et comme la Fête des Pères, et ce jour-là dans le même «nom qu'ils préféraient.
Le père du christianisme, Dieu donne un sens, que la Trinité vient de là. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le père de Christian comme Dieu est dans les cieux, Jésus, le fils, qui est né sans père. Le Saint-Esprit de médiateur entre les deux, à savoir la création de Jésus, ayant pas de père terrestre. La raison de ce nom est la même chose, que les gens sont plus attachés à la logique aristotélicienne, la logique de Dieu!
La logique aristotélicienne de cause à effet de la parole, et par la preuve inductive que chaque enfant a besoin d'un père, parce que le père de la raison de l'enfant d'être, et donc à Jésus, fils de Marie, le père présumé est pas un père ou : Père pour eux. Mais la logique de Dieu dans le Coran dit, comme Jésus, comme Adam, qui a été créé à partir du sol, est sans père.
      Les logiciens islamiques voulaient: son cœur se brise aussi la logique de cause à effet la réforme, et ont inventé la première cause. Mais toujours la première cause, l'expression logique de la naissance d'Adam, que la paix soit sur lui, ou pas Jésus, pour être en mesure d'expliquer: longue durée de vie de Hazrat Khidr, ou le propriétaire est pas nécessaire. Certains médecins utilisés pour aider les logiciens, et disent que si celui qui vient de la nutrition, et le comportement est équilibré, survit toujours!
Cependant, l'Imam Ali, indépendamment de la logique: la main humaine, la logique de la création divine des cieux, la terre et les créatures dans Nahj explique, parce qu'ils ne sont pas aussi endettés! De peur que quelqu'un lui dire que la logique de Azstv lire! Ou il n'a pas passé l'unité médicale. Ils sont disponibles dans la source originale! Et de leur propre source: le créateur de l'univers entier.
  En plus de Ali, le père du Prophète avait aussi ses propres temps, lui et moi et Ali pères de notre nation! La Fête des Pères devrait être félicité prophète. Et en cette occasion, a célébré une semaine, et ont appelé à la semaine de l'unité, cette semaine savants musulmans, même ecclésiastiques chrétiens et juifs, sont invités à Téhéran pour: assister à la grande fête.
    Dans la plupart des réunions, je l'ai assisté, même les religions non monothéistes telles que les bouddhistes ont été invités. Pour tous ceux qui pensent mondiaux, beaucoup de pensées venir à un terrain d'entente. La différence commence ici: l'universalité de l'ethnie, de la moelle nationale ou être réduite, et votre table sera

séparé de l'humanité.

روز پدر باید جهانی شود!

حضرت علی ع پدر دو شهید است! عموی شهید است. و زاد روز این پدر بزرگوار، در ایران بعنوان روز پدر، نامگذاری شده است، مردم علاوه بر شرکت در جشن میلاد، برای پدران خود کادویی نیز می خرند. درواقع ماه رجب ماه شادی ایرانی ها است، و در ماه شعبان این شادی به اوج می رسد، زیرا در نیمه آن روز تولد: امام دوازدهم است. و ماه رمضان هم ماه شادی است، زیرا همه میهمان خدا هستند .

گرچه ایرانیان در اوج شادی هم، غم سنگینی دارند: غم امت و غم مردم بزرگ جهان. آنان نیز از پیامبر خود یاد گرفته اند که: غم همسایه را غم خود بدانند، و در اوج شادی به آن ها فکر کنند. کشتار سعودی ها در یمن، آن هم در ماه های حرام ، کشتار طالبان در افغانستان، آن هم در ماه های حرام، نشان می دهد که آن ها دروغ گویان بزرگ هستند، و تا حالا هرچه از اسلام می گفتند، برای مردم فریبی بوده است.

   در مقابل سعودی های مردم فریب و جنایتکار، ما وظیفه داریم اعمال خوب  و: راه و روش اسلام واقعی را، از زبان پدران این امت نقل کنیم.  رسوم خوب باید تبلیغ شود، تا در سطح جهان به یک: خود آگاهی فرهنگی همگانی برسیم. فرهنگی یکدست که همه با آن آشنا هستند، زیرا این فرهنگ مبتنی بر فطرت بشری است، و همه انسان ها شادی را درک می کنند، و روز پدر را دوست دارند، و اینکه در سال روزی را به همین" اسم داشته باشند می پسندند.

البته پدر در مسیحیت، معنی خدایی هم می دهد، که تثلیث از همین جا ناشی می شود. پدر و پسر و روح القدس. پدر مسیحی همان خدا است که در آسمان ها است،  و پسر همان حضرت عیسی است، که بدون پدر بدنیا آمده است. روح القدس واسطه بین این دو، یعنی بوجود آمدن حضرت عیسی، بدون داشتن پدر زمینی . علت این نامگذاری هم همین است، که انسان ها به منطق ارسطویی بیشتر پایبند هستند، تا منطق الهی!

منطق ارسطویی از: سلسله علت و معلول سخن می گوید، و از طریق استقرا ثابت می کند که: هر پسر نیاز به پدر دارد: زیرا پدر علت وجودی پسر است، و لذا برای عیسی بن مریم هم، که پدر ندارد یک پدر فرضی یا: پدر آسمانی منظور می کنند. اما منطق الهی در قران می گوید: مثل عیسی مانند مثل آدم است، که از خاک آفریده شد، بدون اینکه پدری داشته باشد.

      لذا منطقیون اسلامی که خواستند: دل ارسطو را هم نشکنند، منطق علت و معلولی را اصلاح کرده، و علت العلل را اختراع نموده اند.  اما باز هم علت العلل، بیان منطقی تولد حضرت آدم ع، یا حضرت عیسی نیست، همانطور که قادر به توضیح: عمر طولانی حضرت خضر، یا صاحب الزمان نیست. برخی پزشکان به کمک منطقیون رفته، و می گویند اگر انسان درست تغذیه کند، و رفتار متعادل داشته باشد، همیشه زنده می ماند!

اما امام علی ع بدون توجه به منطق: دست ساز بشری، با منطق الهی آفرینش آسمان ها ، زمین ها و موجودات را در: نهج البلاغه توضیح می دهد، زیرا ایشان وامدار عنوان نیست! که مبادا کسی به او بگوید که: منطق ازسطو نخوانده ای ! یا بگوید واحد های علوم پزشکی را نگذرانده ای. ایشان به منبع اصلی دسترس دارند! منبعی که خود بوجود آورند و :خالق کل هستی است.

  علاوه بر حضرت علی، پیامبر نیز پدر بودند، خود ایشان بار ها فرمودند و: من و علی ع پدران امت هستیم! روز پدر باید بر پیامبر نیز تبریک گفت . و در ایران به همین مناسبت، یک هفته جشن گرفته می شود،  و نام آن را هفته وحدت گذاشته اند، در این هفته علمای اسلام، حتی روحانیون مسیحی و یهودی، به تهران دعوت می شوند تا در: جشن بزرگ شرکت کنند.

    در بسیاری از جلساتی که بنده هم حضور داشتم، حتی از ادیان غیر توحیدی مانند: بودائیان هم دعوت می شده است. زیرا همه آن هایی که جهانی فکر می کنند، در بسیاری از تفکرات به مشترکات می رسند. در واقع اختلاف از انجا شروع می شود که: از جهانی بودن به قومی بودن، یا ملی بودن تنزل پیدامی کنیم، و سفره خود را از بشریت جدا می کنیم. 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۲/۲/۱۳۹۴ - ۰۰:۲۳ نظر(0)

Lorsque le grand poète du Pakistan, le Afbal Lahore, dans le long poème Ajam aider les jeunes voulait: ma vie et la vie des jeunes Perses vous! Le feu dans ma poitrine ... et l'appel de vos ancêtres, constitués de jeunes Perses, et aujourd'hui, le monde entier a vu les Iraniens et haut-parleurs Farsi fait.

Avant le Guide suprême de la Révolution islamique, le jeune adresse Qrardadnd Ouest, et leur a demandé de parler à d'autres non biaisée et les maladies elles-mêmes, chercher la vérité. Et nous voyons le résultat: Les jeunes d'aujourd'hui sont intéressés à l'Islam, et avant, comme leader de la voile, et le berceau de la civilisation de la nudité, la France, avec un voile et le hijab sont affichées.

   Mais maintenant, il est de notre tour de donner un message de la jeunesse arabe, et leur dire ce un bijou précieux, et nous devons faire attention de voleurs. bandits fonciers et les pirates, ils se cachent. Ils savent qui sont les pères étaient musulmans, bien que son nom était, mais a perdu sa foi, et ne l'aimaient pas.

   Yyambr Islam avait dit qu'il n'y avait pas de différence entre les Arabes et Ajam, mais ils ont juste allé et la Ligue arabe, et la table avaient leur propre distincte, et non-Arabes rejetée. Lorsque le conflit entre l'Iran et l'Irak, sous le prétexte de la défense de l'Irak arabe! Le bon partenaire, et a changé le nom du golfe Persique. Mais la formation du conseil Présentation différence entre: les Arabes en raison de sa riche collection Arabes a été formé.

   Avec la vente de pétrole iranien, les navires américains dans les mâts du Golfe Persique, à réaliser leur enrichissement illicite. Et tout cet argent pour acheter des jouets tels que des fusils, puis de l'utiliser pour détruire les Arabes ont pauvres! Israël a mis en œuvre une politique que les Juifs!

     Ils ont lancé l'Agence mondiale juif, le juif mondial organiser une première étape, l'abattage de 6 millions de Juifs était pauvre tard: allemand cou vers le bas, mais la réalité était que, pour survivre et avoir le pouvoir et la richesse. devraient tous les Juifs pauvres, est mort dans le monde seulement: riche juive: organisée à reconnaître.

 Tous les enseignants des Juifs, qui étaient Saoudiens, les Arabes ont un tel plan. Leur stratégie est d'éliminer les pauvres Arabes, et une tragédie comme l'Holocauste au Yémen. Mais cette fois, car il n'y a pas l'Allemagne nazie, sont allés à l'Amérique criminelle, et le F-16 par le peuple yéménites les tuer!

   Ils refusent même: dans le visage des pauvres Arabes parce qu'ils ont peur que si l'œil, la main de leur destruction! Comme je l'ai soldats saoudiens de la caserne échappent, pour aller à la guerre au Yémen. La destruction de monuments anciens aussi, d'autre part parce que les gens se souviennent jette la prophétie que le berger est d'obtenir l'Arabie Saoudite, puis de gagner, au lieu de baiser les mains de César et le déficit! Travail embrassant la main!

La jeunesse arabe à savoir que le génocide est grande, et si vous vous réveillez, vous êtes probablement disparaître dans une grande inondation. Le génocide des villages: Sabra et Chatila, à travers les Juifs a commencé, et le meurtre de Palestiniens à Gaza, le peuple du Liban et de la Syrie, et a finalement atteint le peuple yéménite. Coffre-fort dans le génocide afin de dominer le pétrole et le gaz et les mines. Pour les Arabes, les pauvres, une grande honte qui doit être effacée dès que possible son tour.

   La jeunesse arabe, mon conseil pour vous est que, indépendamment de la nervosité arabe, vous pensez que de l'Islam. Et votre honneur de se joindre à cette grande religion. Et sachez qu'Allah, sera votre partenaire, et ses problèmes pour satisfaire votre volonté douce.

نامه ای به جوانان عرب در سراسر دنیا

زمانی شاعر بزرگ پاکستانی، یعنی افبال لاهوری، در شعر بلندی از جوانان عجم کمک خواست : ای جوانان عجم جان من و جان شما!

http://ghanepour.blogfa.com/post-115.aspx

آتشی در سینه دارم از نیاکان شما.. و همین ندا، باعث شد تا جوانان عجم بیدار شوند، و امروز همه دنیا دیدند که ایرانیان، و فارسی زبانان چه کردند.

چندی پیش نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی، جوانان غرب را مورد خطاب قراردادند، و از آنان خواستند که: به حرف دیگران توجه نکنند، و خودشان بدون غرض و مرض، دنبال حقیقت بگردند. و ما می بینیم که نتیجه چه شد: امروز جوانان در گرایش به اسلام، و رعایت شئونات اسلامی، از قبیل حجاب پیشرو هستند، و در مهد تمدن برهنگی یعنی فرانسه، با چادر و حجاب ظاهر می شوند.

   اما حالا نوبت ما است که: به جوانان عرب پیام دهیم، و به آن ها بگوییم که چه گوهر گرانبهایی دارند، و باید که مواظب دزد ها باشند. راهزنان خشکی و دزدان دریایی، در کمین آن ها  هستند. آن ها بدانند که پدرانشان، گرچه مسلمان بودند و نام پیامبر داشتند، ولی آئین پیامبر را فراموش کرده، و یا آن را دوست نداشتند.

   ییامبر اسلام فرموده بود که: بین عرب و عجم تفاوتی نیست، ولی آن ها رفتند و اتحادیه عرب درست کردند، و سفره خود را جدا کردند، و غیر عرب را بر آن راه ندادند. وقتی که  بین ایران و عراق درگیری شد، به بهانه دفاع از عراق عربی ! شورای همکار درست کردند، و نام خلیج فارس را تغییر دادند . اما تشکیل این  شورا مقدمه اختلاف بین: خود اعراب بود زیرا: شورا از مجموعه اعراب ثروتمند تشکیل می شد .

   آنها با فروش نفت ایران، زیر دکل های کشتی های امریکایی حاضر در خلیج فارس، به ثروت های نامشروع دست پیدا کردند. و همه این پول ها را هم برای خرید: اسباب بازی هایی بنام اسلحه دادند، تا از ان برای نابودی: اعراب فقیر استفاده کنند! سیاستی که اسرائیل در مورد یهودی ها پیاده کرد!

     آن ها آژانس جهانی یهود به راه انداختند، تا یهودیان سراسر جهان را سازماندهی کنند، اولین گام آن ها ،کشتار 6 میلیون یهودی فقیر بود که بعدا به: گردن آلمان ها انداختند، اما واقعیت آن بود که برای بقا و: داشتن قدرت و ثروت، می بایست کلیه یهودیان فقیر، از بین می رفتند تا دنیا فقط: یهودی های ثروتمند و: سازمان یافته را بشناسد.

 اکنون معلم آن یهودی ها، که همین سعودی ها بودند، برای اعراب چنین نقشه ای دارند. استراتژی آنان از بین بردن اعراب فقیر، و ایجاد یک تراژدی بزرگ: مانند هولوکاست در یمن است. اما این بار چون از المان نازی خبری نیست، سراغ آمریکای جنایتکار رفته اند، و با اف 16 های آنان مردم یمن را می کشند!

   آن ها حتی حاضر نیستند: رو در رو با اعراب فقیر جنگ کنند، چون می ترسند که :اگر چشم در چشم شوند، دست از کشتار بردارند! همینطور که الان سربازان عربستانی، از پادگان ها فرار می کنند، تا به جنگ یمن نروند. تخریب اثار باستانی نیز، در درجه دوم است زیرا مردم را، یاد پیامبری می اندازد که: در میان بیایان عربستان چوپانی می کرد، و بعد هم که پیروز شد، بجای بوسیدن دست قیصر و کسری! دست کارگر را می بوسید!

ای جوانان عرب بدانید که: نسل کشی بزرگی در راه است، و اگر شما ها بیدار نشوید، شاید خود شما هم در این سیل بزرگ ازبین میروید. این نسل کشی از روستاهای: صبرا و شتیلا، با واسطه یهودیان شروع شد، و به کشتار مردم فلسطین در غزه، مردم لبنان و سوریه ، و بالاخره به مردم یمن رسید. ایمن نسل کشی با هدف تسلط بر منابع نفت و گاز و معادن آن ها است. برای آن ها اعراب فقیر، یک ننگ بزرگ هستند که باید: هرچه سریعتر از دامان آن ها پاک شوند.

   نصیحت من به شما جوانان عرب، آن است که بدون توجه به عصبیت عربی، فقط به فکر اسلام باشید. و برای سربلندی خودتان، به این دین بزرگ بپیوندید. و بدانید که خداوند هم، یار و یاور شما خواهد بود، و مشکلات آن را به مذاق شما، شیرین خواهد کرد.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۰/۲/۱۳۹۴ - ۲۲:۲۵ نظر(0)

Le cancer est une maladie de la politique, est d'éliminer les chiites. Pour tout soin, pour les procédés de stérilisation, et ne reflète pas les principales raisons pour lesquelles il est parfois appelé rayonnement radioactivité est parfois connu comme la pollution de l'air, et parfois à: leur entreprise gagner de l'argent. Pas toutes les maladies politique.

Tout d'abord, nous voyons que dans les religions monothéistes, la maladie présenté par Dieu, et Dieu sait ce test. Et lire les prières que Dieu est le guérisseur, et la plupart des médecins dirais que nous sommes à travers, parce que Dieu est le remède pour toutes les maladies.

Il est connu que le Prophète de l'Islam, un itinérant de médecin ont présenté (et en son temps, Christian médicale est venu à Médine, mais hâte de rencontrer les patients qui ont obtenu le messager est allé et a demandé pourquoi, et je l'ai dit au Prophète je l'ai dit: ne pas boire ne sont pas faim, et arrêter de manger avant pleine drague, de sorte que quelqu'un est pas malade.

   Ainsi, nous voyons que si les gens se rencontrent leur santé, pas malade. L'inverse est vrai: que si les gens font cela, aussi, manger ou même perturber leur alimentation qu'ils sont malades. Toutes les institutions de la nourriture pour le Tiers Monde, et surtout l'Iran, sont suivies par la suralimentation et la mauvaise alimentation de la publicité. Et les gens de l'utilisation normale, vont conduire à la consommation de produits chimiques.

Par exemple, au lieu de manger des noix, fumer! Ou plutôt les légumes, manger fast food, et au lieu de fruits, mâcher de la gomme, et de jus de fruits au lieu de Scoutisme: boissons industriels à aller. Résultant de l'émergence de maladies est nouveau et inconnu. Cependant, pour les patients est inconnue, mais les fabricants d'aliments, bien connus et le ciblage.

   Voir, par exemple, en Iran, l'huile n'a pas été utilisé, et au lieu d'utiliser le vinaigre et analogue, mais les Saoudiens, la presse de l'Iran a acheté des actions de sociétés et les personnes ayant une vaste publicité, l'industrie chimique et le raffinage du pétrole ont été utilisés.

Plus de boissons expiré, aux pays arabes de l'Iran. Des chambres fumeurs et gomme à mâcher toutes les coutumes: Persique clairance du Golfe ou victimes de la traite, et signifie que les habitudes alimentaires des gens changent d'aliments naturels et les aliments traditionnels et les produits chimiques de synthèse, la santé des citoyens ont été ciblés.

Bien sûr, les hommes politiques, la situation était pire: ils encouragent la consommation d'alcool, de drogues et coûteux! La plupart des cancers du sang, la cirrhose du foie ont été touchés. Il existe des médicaments, le dopage et noble, tous les politiciens ont besoin de médicaments, mais seulement un monopole: commune était ce type de matériel (le poison et l'antidote) n'a donc pas le pouvoir de critiquer ou de révolte, et aucune incitation se sont opposés à la lecture.

En prison coloniale, la première chose à l'accusent de fumer inviter! Naturellement, si l'accusé nie sa main avec: visage la peine capitale, car il se trouve que le contraire est vrai. Et l'opposition motivée, mais si elle a été acceptée, qu'il a été soumis à l'interrogateur.

Signifie Tabac: la faiblesse de l'ennemi, et ils ont utilisé cette faiblesse en temps, même avec l'approfondissement de la substance chimique addictif dans son élément: les infiltrés et les espions construits, en fait, montrer tous que les maladies cardiaques et de problèmes respiratoires, et même le cancer du sang et de la peau, le résultat d'études approfondies ennemis pour garder les gens malades.

Pour les personnes qui ont besoin de médicaments, il peut protester, se battre ou de combat ne sera pas. Medicaid plans suggèrent aussi parler aux gens, même sous prétexte d'acheter des médicaments ne sont pas assez.

سرطان بيماري سياست زده

سرطان يك بيماري سياسي، براي از بين بردن شيعيان است. زيرا كه هرنوع درماني را، براي آن عقيم مي گذارند، و علل اصلي آن را هم بيان نمي كنند، گاهي مي گويند تشعشات راديو اكتيويته است، گاهي مي گويند آلودگي هوا است، و گاهي هم آن را تبديل به: بنگاهي پولساز مي كنند. البته همه بیماری ها سیاسی است .

ابتدا می بینیم که در ادیان توحیدی ، بیماری را از سوی خدا معرفی می کنند، و آن را ازمایش الهی می دانند. و در دعا ها هم می خوانیم که : شفا دهنده اصلی خدا است، و اغلب پزشکان هم می گویند: ما وسیله هستیم،  زیرا شفای همه بیماری ها دست خدا است.

معروف است که پیامبر اسلام را، یک پزشک دوره گرد معرفی کرده اند (طبیب  دوار بطبه) و هم در زمان ایشان، پزشکی مسیحی به مدینه آمد، ولی هرچه منتظر نشست، بیماری مراجعه نکرد! پیش پیامبر رفت و علت را خواست، و پیامبر فرمود من به مردم گفته ام: تا گرسنه نشدید چیزی نخورید، و قبل از سیر شدن دست از غذا بکشید، برای همین است که: کسی مریض نمی شود.

   لذا می بینیم که اگر انسان ها، بهداشت را  مراعات کنند، بیمار نمی شوند. و عکس قضیه هم صادق است: یعنی اگر کاری کنیم که اشخاص، بیش از حد بخورند یا :حتی رژیم غذایی آن ها مختل کنیم،  آن ها مریض می شوند. تمام موسسات تولید غذا برای جهان سوم، و بخصوص برای ایران، به دنبال آن هستند که پرخوری و: بد خوری را تبلیغ کنند. و مردم را از مصرف طبیعی، به سوی مصرف غذاهای شیمیایی سوق بدهند.

مثلا مردم بجای خوردن آجیل، سیگار بکشند! یا بجای سبزیجات، فست فود بخورند، و بجای میوه، آدامس بجوند، و بجای آب میوه سراغ: نوشابه های صنعتی بروند. نتیجه آن هم بوجود آمدن : بیماری های جدید و نا شناخته است. البته برای مبتلایان ناشناخته است، ولی برای تولید کنندگان مواد غذایی، کاملا شناخته شده و مورد هدفگیری است.

   مثلا ببینید که در ایران، روغن نباتی مصرف نمی شد، و بجای ان سرکه و امثال ان مصرف داشت، اما سعودی ها، سهام کارخانجات روغن کشی ایران را خریدند، و با تبلیغات وسیع مردم را، به روغن های شیمیایی و پالایشگاهی عادت دادند.

بیشتر نوشابه های تاریخ مصرف گذشته، از کشورهای عربی وارد ایران می شد. سیگار و آدامس همه از گمرکات: خلیج فارس ترخیص و یا قاچاق می شد، و معنی آن این بود که : با تغییر عادات مصرف غذایی مردم: از غذاهای طبیعی و سنتی، به غذاهای شیمیایی و مصنوعی، سلامت شهروندان را هدف قرار می دادند.

البته در میان سیاستمداران، وضع از این بدتر بود: آنان با تشویق به مصرف الکل، و مواد مخدر گرانقیمت! اغلب به سرطان خون و: سیروز کبدی دچار می شدند. وجود مواد مخدر: تغلیظ شده و اشرافی، همه سیاستمداران را محتاج: داروهایی میکرد که فقط در انحصار: شایع کنندگان این نوخ مواد مصرفی بود،(زهر و پادزهر) ولذا هیچگاه قدرت انتقاد یا شورش نداشته، و فاقد انگیزه مخالف خوانی می شدند.

در زندان های استعماری، اولین کاری که با متهم می کنند، او را به کشیدن سیگار دعوت می کنند! طبیعی است اگر متهم، دست رد می زد با :اشد مجازات روبرو بود، زیرا معلوم می شد که مخالف واقعی است. و انگیزه مخالفت دارد، ولی اگر آن را قبول می کرد، یعنی کاملا تسلیم بازجو ها شده است.

مصرف سیگار به معنی: دادن نقطه ضعف به دشمن بود، و آن ها این نقطه ضعف را بموقع استفاده می کردند، حتی با تعمیق این اعتیاد به: مواد شیمیایی از او یک عنصر: نفوذی و جاسوس می ساختند، درواقع همه این ها نشان می دهد که: بیماری های قلبی و تنفسی، حتی سرطان های خونی و پوستی، نتیجه مطالعات عمیق دشمنان، برای بیمار نگاه داشتن مردم است .

زیرا مردمی که محتاج دارو باشند، هرگز توان اعتراض و مقابله یا: مبارزه نخواهند داشت. طرح تامین خدمات درمانی هم، موید این حرف است تا مردم، حتی بهانه خرید دارو راهم نداشته باشند.  

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۰/۲/۱۳۹۴ - ۰۰:۴۸ نظر(0)

 Partout dans le monde la frontière anglaise, la contrebande et humain. Par exemple, les gens de l'Iran, avec ses voisins, pendant des années un pays, qui est maintenant l'Iran en tant que civilisation, nous nommer les pays ou régions Sacre du printemps, mais les Britanniques pendant la période coloniale noir, les séparés et une frontière. Mais les gens ne pas accepter ces limites,

    Par conséquent, la terre de leurs terres! Et argumenter le chemin de leur pays à considérer la richesse des savoirs partagés avec vous, et de partager. Bien sûr, prêt à trahir l'anglais, et la création de frontières, ils paient un prix plus élevé, mais de le transférer à l'autre côté de la frontière en contrebande pas d'accord. Seules les règles coloniales britanniques, ils adhèrent à leur nom commercial. Sinon, il n'y a pas de traite,

     Un des dérivés de contrebande de marchandises, diesel ou de l'huile. Lorsque l'hiver est fini, qui est un Iranien: leurs voisins jouissent sans pétrole? Ou la nuit pour eux, l'obscurité et veut pouvoir? Ou vider la table de l'eau pour les voir? Bien sûr, si il ya une incitation économique, les gens vont pas prendre ce risque. Mais les plus grandes incitations à la contrebande, la motivation est d'ordre humanitaire.

   Par exemple, à la frontière du Kurdistan, les Kurdes de l'Iran à l'égard de l'Irak et la Turquie ne peut pas être indifférent. Hrkmky afin qu'ils puissent revenir, ils le font, même si leur ration d'essence, et sa famille serait de vendre ou de donner gratuitement. Ce sentiment d'bilatérale et multilatérale, ce qui signifie que même les fonctionnaires du gouvernement ne peut pas, pas en face de cette égoïste, la résistance à l'auto-développement. La frontière nord est le même, l'intensité de l'intérêt au-delà des Aras de cette façon, tant que toutes les villes frontalières, répétant l'autre! Jolfa est appelé deçà trop et ..

Est-ce l'amitié entre: Baluch d'Iran et le Pakistan, pâle? Ou chez les Arabes du sud, et dans le golfe Persique, il n'y a pas d'amour? Ou parmi les Turkmènes de l'Iran, le Turkménistan, il est l'indifférence? Ou entre personnes de Khorasan Afghanistan, mais la distance qui doit aller entre Herat et Mashhad, la criminalité Mashhad, mais le Sabzevar, pas mal? Culture, la langue et la religion ont tous en commun?

      Bien sûr, le gouvernement fait bien, et acceptable pour 25 ou 60 kilomètres, par exemple, a annoncé la production de cocons, mais pas assez. Vraiment les paroles de la chanson en turc, la séparation est un mensonge]. Rasv est pas Aras signifie, qui est la ville, pas des nations de séparation. Le manque de proximité de la frontière pour les voisins de l'Iran arrête pas le peuple yéménite ne aiment pas l'Iran ou le Liban et la Syrie? Nous les voyons comme des ennemis du gouvernement d'intervenir et d'aider les gens à la traite des moyens savent!

Combien de temps devraient les peuples de l'Europe, une bonne brise de la Révolution islamique, sont devenus beaucoup Tg · h? Ou le peuple d'Amérique, sont privés de l'aide? Lorsque les tempêtes et les tremblements de terre se produisent en Amérique, où ils sont les premières personnes vous Iran. Parce que l'Iran est un pays avec Dieu sait, qui peut empêcher la tempête et de prier pour le mouvement de la paix, et après la tempête était sans aide. Mais l'ennemi ne parvient pas à la voix à l'autre.

     Médias hostiles 24 heures à la recherche de: mot que ses nations et intimider: ils suppriment, de conserver l'unité de toutes les nations de l'être. Bénéfice parce qu'il est dans cette séparation, si pas la séparation, l'armée et la police ne sont pas tenus, et tout le budget militaire passé: l'arc et le conseil peuvent être sur le chemin de coûts de reconstruction et les programmes jeunesse à la place de chaque pays : Education tuer l'ennemi, selon Saadi humainement avec des amis, et non des ennemis.

    Les secrets de l'utilisation aveugle des Perses, leurs voisins de l'amitié se trouve en chacun de nous comme il mange, porte des vêtements, mais tout trois fois les statistiques mondiales moyennes sont annoncés! Non, ce mensonge est pas, mais l'hospitalité est que les Iraniens font, et leur pain avec leurs voisins ici. Pétrole et l'électricité pour eux, et même approuvé des dommages de guerre, il ne demande pas! Et la générosité des Iraniens, le produit de milliers d'années de civilisation et de gouverner le monde.

اسرار پشت پرده قاچاق كالا وارز

 در همه جای دنیا  وجود مرزهاي انگليسي، باعث قاچاق کالا و ارز و حتی انسان می شود. يعني مثلا مردم ايران، با همسايه هاي خود، ساليان سال يك كشور بودند، که اکنون از آن بعنوان حوزه تمدنی ایران، نام می بریم یا حوزه کشورهای دارای مراسم نوروز،  ولی  انگليس در طی دوران استعمار سیاه خود، آن ها را جدا كرد و مرز گذاشت. ولي مردم اين مرزبندي را قبول نمي كنند،

    لذا سرزمین ایران را سرزمین خود می دانند! و سرزمین خود راهم جرو ایران به حساب می اورند، ثروت ايران را با خود مشترك مي دانند، و از آن سهم دارند.  البته حاضرند به علت خیانت انگلیسی ها، و ایجاد مرز بندی، قیمت بالاتری هم بپردازند ولی،  انتقال آن به آنسوي مرز ها را، بعنوان  قاچاق قبول ندارند. فقط کسانی که به ضوابط استعماری انگلیس، پای بند هستند آن را نام قاچاق می دهند.  والا قاچاقي در كار نيست،

     یکی از کالاهای قاچاق، گازوئیل یا مشتقات نفت است. وقتی زمستان سر می رسد، کدام ایرانی است که از: بی نفتی همسایه های خود لذت ببرد؟ و یا در شب ها برای آنان، تاریکی و بی برقی بخواهد؟ و یا سفره آنان را از آب خالی ببیند؟مسلما اگر فقط انگیزه اقتصادی مطرح باشد، انسان خطر آن را نمی پذیرد. بلکه بیشترین انگیزه های قاچاق کالا، انگیزه انساندوستی و ترحم است .

   مثلا در مرز کردستان، کرد های ایران نسبت به کردهای عراق، و حتی ترکیه نمی توانند بی تفاوت باشند. و لذا هرکمکی از دستشان برمی آید، انجام می دهند، حتی اگر شده سهمیه گازوئیل خود، و خانواده اش را به آن ها بفروشد، یا مجانی بدهد. این احساس دو طرفه و چند جانبه است، یعنی حتی ماموران دولتی هم نمی توانند: در مقابل این اقدام خیر خواهانه، از خود مقاومت نشان دهند. در مرزهای شمالی هم همینطور است،  شدت علاقه آنسوی ارس به این سو، بقدری زیاد است که تمام شهر های مرزی، تکرار یکدیگرند! یعنی اینطرف رود جلفا نام دارد آنسو هم همینطور و..

آیا این دوستی  ومودت دربین: بلوچ های ایران و پاکستان، کمرنگ است ؟ یا در میان اعراب جنوب، وآنسوی خلیج فارس، هیچ مودتی نیست؟ یا در میان ترکمن های ایران، با ترکمنستان بی تفاوتی وجود دارد؟  یا بین مردم  خراسان با افعانستان، مگر چه فاصله ای است که باید: رفتن بین هرات و مشهد، جرم باشد ولی بین سبزوار و مشهد، اشکالی نداشته باشد؟ فرهنگ و زبان و دین همه مشترک است؟

      البته دولت در اقدامی نیکو،  و پسندیده تا کیلومتر 25 یا 60 را، مثلا پیله وری اعلام کرده، اما کافی نیست. واقعا بقول آن ترانه ترکی، جدایی یک دروغ است( یالان سوز دور آی امام یاردان دویماق). اصلا ارس به معنی آراسو بوده، یعنی رود بین شهر ها، نه جدا کننده ملت ها. این عدم مرز بودن ها به همسایه های نزدیک ایران هم ختم نمی شود ایا مردم یمن دوست ایران نیستند یا لبنان و سوریه ؟ می بینیم دشمنان  کمک دولت به آن ها به آن ها را دخالت معنی کنند و کمک ملت را قاچاق می دانند!

آیا تا کی باید مردم اروپا، از نسیم خوش انقلاب اسلامی ایران، دور تگهداشته شوند؟ و یا مردم آمریکا، از کمک های ایران بی نصیب باشند؟ وقتی طوفان و زلزله در آمریکا صورت می گیرد، همه مردم اولین جایی که به نظرشان می اید، ایران است.  زیرا ایران را کشوری با خدا می دانند، که هم میتواند در پیشگیری از :طوفان و دعا برای آرامش گام بردارد، و هم بعد از طوفان بدون چشم داشت، کمک کند.   ولی دشمن نمی گذارد این صدا به صدا برسد.

     رسانه های دشمن 24 ساعت دنبال پیدا کردن: لغت هایی هستند که با آن، ملت ها را بترسانند و: آن ها را سرکوب کنند، تا مانع وحدت تمامی ملت ها بشوند. زیرا سود آن ها در این جدایی ها است، اگر جدایی ها نباشد، ارتش و نیروی انتظامی لازم نیست، و این همه بودجه نظامی که خرج: تیر و تخته می شود، می تواند در مسیر سازندگی هزینه شود، و جوانان هرکشور بجای دوره های: اموزش کشتار دشمن ، به قول سعدی با دوستان مروت، و با دشمنان مدارا می کنند.

    بنابر این اسرار پشت پرده مصرف بی رویه ایرانیان، در دوستی همسایه های انان نهفته است، در ایران هرکس به اندازه خودش غذا می خورد، ولباس می پوشد، ولی آمار ها همه جیز را سه برابر متوسط جهانی اعلام می کنند! نه این دروغ است و نه آن، بلکه این مهمان نوازی است که: کار دست ایرانیان داده، و نان خود را با همسایه ها قسمت می کنند.   نفت و برق خود را به آن ها می دهند، و حتی خسارت جنگی مصوب را، از آن ها مطالبه نمی کند! و این بزرگواری ایرانیان، محصول هزاران سال تمدن و حاکمیت جهانی است.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۰/۲/۱۳۹۴ - ۰۰:۴۱ نظر(0)

 Partout dans le monde la frontière anglaise, la contrebande et humain. Par exemple, les gens de l'Iran, avec ses voisins, pendant des années un pays, qui est maintenant l'Iran en tant que civilisation, nous nommer les pays ou régions Sacre du printemps, mais les Britanniques pendant la période coloniale noir, les séparés et une frontière. Mais les gens ne pas accepter ces limites,

    Par conséquent, la terre de leurs terres! Et argumenter le chemin de leur pays à considérer la richesse des savoirs partagés avec vous, et de partager. Bien sûr, prêt à trahir l'anglais, et la création de frontières, ils paient un prix plus élevé, mais de le transférer à l'autre côté de la frontière en contrebande pas d'accord. Seules les règles coloniales britanniques, ils adhèrent à leur nom commercial. Sinon, il n'y a pas de traite,

     Un des dérivés de contrebande de marchandises, diesel ou de l'huile. Lorsque l'hiver est fini, qui est un Iranien: leurs voisins jouissent sans pétrole? Ou la nuit pour eux, l'obscurité et veut pouvoir? Ou vider la table de l'eau pour les voir? Bien sûr, si il ya une incitation économique, les gens vont pas prendre ce risque. Mais les plus grandes incitations à la contrebande, la motivation est d'ordre humanitaire.

   Par exemple, à la frontière du Kurdistan, les Kurdes de l'Iran à l'égard de l'Irak et la Turquie ne peut pas être indifférent. Hrkmky afin qu'ils puissent revenir, ils le font, même si leur ration d'essence, et sa famille serait de vendre ou de donner gratuitement. Ce sentiment d'bilatérale et multilatérale, ce qui signifie que même les fonctionnaires du gouvernement ne peut pas, pas en face de cette égoïste, la résistance à l'auto-développement. La frontière nord est le même, l'intensité de l'intérêt au-delà des Aras de cette façon, tant que toutes les villes frontalières, répétant l'autre! Jolfa est appelé deçà trop et ..

Est-ce l'amitié entre: Baluch d'Iran et le Pakistan, pâle? Ou chez les Arabes du sud, et dans le golfe Persique, il n'y a pas d'amour? Ou parmi les Turkmènes de l'Iran, le Turkménistan, il est l'indifférence? Ou entre personnes de Khorasan Afghanistan, mais la distance qui doit aller entre Herat et Mashhad, la criminalité Mashhad, mais le Sabzevar, pas mal? Culture, la langue et la religion ont tous en commun?

      Bien sûr, le gouvernement fait bien, et acceptable pour 25 ou 60 kilomètres, par exemple, a annoncé la production de cocons, mais pas assez. Vraiment les paroles de la chanson en turc, la séparation est un mensonge]. Rasv est pas Aras signifie, qui est la ville, pas des nations de séparation. Le manque de proximité de la frontière pour les voisins de l'Iran arrête pas le peuple yéménite ne aiment pas l'Iran ou le Liban et la Syrie? Nous les voyons comme des ennemis du gouvernement d'intervenir et d'aider les gens à la traite des moyens savent!

Combien de temps devraient les peuples de l'Europe, une bonne brise de la Révolution islamique, sont devenus beaucoup Tg · h? Ou le peuple d'Amérique, sont privés de l'aide? Lorsque les tempêtes et les tremblements de terre se produisent en Amérique, où ils sont les premières personnes vous Iran. Parce que l'Iran est un pays avec Dieu sait, qui peut empêcher la tempête et de prier pour le mouvement de la paix, et après la tempête était sans aide. Mais l'ennemi ne parvient pas à la voix à l'autre.

     Médias hostiles 24 heures à la recherche de: mot que ses nations et intimider: ils suppriment, de conserver l'unité de toutes les nations de l'être. Bénéfice parce qu'il est dans cette séparation, si pas la séparation, l'armée et la police ne sont pas tenus, et tout le budget militaire passé: l'arc et le conseil peuvent être sur le chemin de coûts de reconstruction et les programmes jeunesse à la place de chaque pays : Education tuer l'ennemi, selon Saadi humainement avec des amis, et non des ennemis.

    Les secrets de l'utilisation aveugle des Perses, leurs voisins de l'amitié se trouve en chacun de nous comme il mange, porte des vêtements, mais tout trois fois les statistiques mondiales moyennes sont annoncés! Non, ce mensonge est pas, mais l'hospitalité est que les Iraniens font, et leur pain avec leurs voisins ici. Pétrole et l'électricité pour eux, et même approuvé des dommages de guerre, il ne demande pas! Et la générosité des Iraniens, le produit de milliers d'années de civilisation et de gouverner le monde.

اسرار پشت پرده قاچاق كالا وارز

 در همه جای دنیا  وجود مرزهاي انگليسي، باعث قاچاق کالا و ارز و حتی انسان می شود. يعني مثلا مردم ايران، با همسايه هاي خود، ساليان سال يك كشور بودند، که اکنون از آن بعنوان حوزه تمدنی ایران، نام می بریم یا حوزه کشورهای دارای مراسم نوروز،  ولی  انگليس در طی دوران استعمار سیاه خود، آن ها را جدا كرد و مرز گذاشت. ولي مردم اين مرزبندي را قبول نمي كنند،

    لذا سرزمین ایران را سرزمین خود می دانند! و سرزمین خود راهم جرو ایران به حساب می اورند، ثروت ايران را با خود مشترك مي دانند، و از آن سهم دارند.  البته حاضرند به علت خیانت انگلیسی ها، و ایجاد مرز بندی، قیمت بالاتری هم بپردازند ولی،  انتقال آن به آنسوي مرز ها را، بعنوان  قاچاق قبول ندارند. فقط کسانی که به ضوابط استعماری انگلیس، پای بند هستند آن را نام قاچاق می دهند.  والا قاچاقي در كار نيست،

     یکی از کالاهای قاچاق، گازوئیل یا مشتقات نفت است. وقتی زمستان سر می رسد، کدام ایرانی است که از: بی نفتی همسایه های خود لذت ببرد؟ و یا در شب ها برای آنان، تاریکی و بی برقی بخواهد؟ و یا سفره آنان را از آب خالی ببیند؟مسلما اگر فقط انگیزه اقتصادی مطرح باشد، انسان خطر آن را نمی پذیرد. بلکه بیشترین انگیزه های قاچاق کالا، انگیزه انساندوستی و ترحم است .

   مثلا در مرز کردستان، کرد های ایران نسبت به کردهای عراق، و حتی ترکیه نمی توانند بی تفاوت باشند. و لذا هرکمکی از دستشان برمی آید، انجام می دهند، حتی اگر شده سهمیه گازوئیل خود، و خانواده اش را به آن ها بفروشد، یا مجانی بدهد. این احساس دو طرفه و چند جانبه است، یعنی حتی ماموران دولتی هم نمی توانند: در مقابل این اقدام خیر خواهانه، از خود مقاومت نشان دهند. در مرزهای شمالی هم همینطور است،  شدت علاقه آنسوی ارس به این سو، بقدری زیاد است که تمام شهر های مرزی، تکرار یکدیگرند! یعنی اینطرف رود جلفا نام دارد آنسو هم همینطور و..

آیا این دوستی  ومودت دربین: بلوچ های ایران و پاکستان، کمرنگ است ؟ یا در میان اعراب جنوب، وآنسوی خلیج فارس، هیچ مودتی نیست؟ یا در میان ترکمن های ایران، با ترکمنستان بی تفاوتی وجود دارد؟  یا بین مردم  خراسان با افعانستان، مگر چه فاصله ای است که باید: رفتن بین هرات و مشهد، جرم باشد ولی بین سبزوار و مشهد، اشکالی نداشته باشد؟ فرهنگ و زبان و دین همه مشترک است؟

      البته دولت در اقدامی نیکو،  و پسندیده تا کیلومتر 25 یا 60 را، مثلا پیله وری اعلام کرده، اما کافی نیست. واقعا بقول آن ترانه ترکی، جدایی یک دروغ است( یالان سوز دور آی امام یاردان دویماق). اصلا ارس به معنی آراسو بوده، یعنی رود بین شهر ها، نه جدا کننده ملت ها. این عدم مرز بودن ها به همسایه های نزدیک ایران هم ختم نمی شود ایا مردم یمن دوست ایران نیستند یا لبنان و سوریه ؟ می بینیم دشمنان  کمک دولت به آن ها به آن ها را دخالت معنی کنند و کمک ملت را قاچاق می دانند!

آیا تا کی باید مردم اروپا، از نسیم خوش انقلاب اسلامی ایران، دور تگهداشته شوند؟ و یا مردم آمریکا، از کمک های ایران بی نصیب باشند؟ وقتی طوفان و زلزله در آمریکا صورت می گیرد، همه مردم اولین جایی که به نظرشان می اید، ایران است.  زیرا ایران را کشوری با خدا می دانند، که هم میتواند در پیشگیری از :طوفان و دعا برای آرامش گام بردارد، و هم بعد از طوفان بدون چشم داشت، کمک کند.   ولی دشمن نمی گذارد این صدا به صدا برسد.

     رسانه های دشمن 24 ساعت دنبال پیدا کردن: لغت هایی هستند که با آن، ملت ها را بترسانند و: آن ها را سرکوب کنند، تا مانع وحدت تمامی ملت ها بشوند. زیرا سود آن ها در این جدایی ها است، اگر جدایی ها نباشد، ارتش و نیروی انتظامی لازم نیست، و این همه بودجه نظامی که خرج: تیر و تخته می شود، می تواند در مسیر سازندگی هزینه شود، و جوانان هرکشور بجای دوره های: اموزش کشتار دشمن ، به قول سعدی با دوستان مروت، و با دشمنان مدارا می کنند.

    بنابر این اسرار پشت پرده مصرف بی رویه ایرانیان، در دوستی همسایه های انان نهفته است، در ایران هرکس به اندازه خودش غذا می خورد، ولباس می پوشد، ولی آمار ها همه جیز را سه برابر متوسط جهانی اعلام می کنند! نه این دروغ است و نه آن، بلکه این مهمان نوازی است که: کار دست ایرانیان داده، و نان خود را با همسایه ها قسمت می کنند.   نفت و برق خود را به آن ها می دهند، و حتی خسارت جنگی مصوب را، از آن ها مطالبه نمی کند! و این بزرگواری ایرانیان، محصول هزاران سال تمدن و حاکمیت جهانی است.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۲/۱۳۹۴ - ۱۷:۵۸ نظر(0)

La discussion là dans le nom: le formel et informel: Par définition, une organisation formelle comporte des règles, règlements et directives et les directives et règlements quels. Par les voies légales dans toute organisation, aller à toutes les questions relevant de la discipline et la loi est mise en œuvre.
 organisations, de différentes façons (tactiques - pique-nique - randonnée - fêtes de famille, etc.) se réunissent pour couvrir ce besoin.
Mais ce qui est remarquable, ce est que les gestionnaires peuvent créer des organisations pour prévenir et informelles, ne peut pas les tuer. Toutefois, seul un siège social ou organisations peu, mais ne se limite pas à une organisation, à travers l'organisation d'une grande organisation, et ont appris d'une organisation plus petite, et la fin ne est pas durable des deux côtés.
Par exemple, si la communauté mondiale tout entière, ou de l'organisation savent, elle est une organisation du système solaire! Et les petites organisations, les organisations internationales et les pays et ethnies, pour se rendre à un homme! Mais ce ne est pas limité à, le corps humain est une énorme organisation de milliards de cellules. Chaque cellule est une grande organisation avec des milliers de molécules et ...
  Cependant, la procédure unique et sous les règnes de commandes exactes. Mais les organisations humanitaires, est un peu différent parce que les gens ont du pouvoir et peuvent afin de perturber et il va changer en leur faveur. L'équipe de gestion des analystes, la différence ne est pas acceptée, l'organisation définit une structure fixe, mais les théoriciens les plus récentes, se est avéré déconstruire et les organisations non-officielles, les gens peuvent également rendre les organisations informelles .
Théoriciens les plus récentes, même disent qu'il faut aussi reconnaître que les organisations reconnaissent la direction d'accepter et d'interagir. Tels que les syndicats, que leurs employeurs ont le devoir de «reconnaître et respecter qu'ils connaissent, plutôt que de se battre et de les tuer.
Maintenant, nous arrivons à la Introduction: agence ou une organisation mondiale intégrée, qui est le symbole de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, si les gens de la procédure administrative ou la fonction de l'Organisation des Nations Unies sont en colère, bien sûr, est allé à l'ombre, et les droits de son perdu leur charge. Non seulement les Nations Unies et l'Organisation de la lutte, mais de les reconnaître, et les entendre parler et d'agir en fonction de leurs souhaits.
Peut-être que ces groupes ou organismes des Nations à comprendre, et accepter, cependant, une simple vérification montre: la plupart d'entre eux sont portés à l'Organisation des Nations Unies! Ou il est autorisé, les organismes officiels créés! Et organisation informelle appelé le moule du monde. Telles que l'UNESCO, qui ne est pas indépendant du tout.
L'organisation informelle réelle, dans notre monde d'aujourd'hui, comme la Révolution islamique. Quand les gens voient que les Nations Unies, dans le hall de multijoueur, et inconscients du reste de la Révolution islamique et créé: le support. Contrairement à la propagande de l'ONU et de ses partisans de la Révolution islamique, comme appartenant à la ville de Qom, ou même un pays appelé l'Iran, mais ce est ce que le monde entier, la ville natale de son origine, la nature, effacer tous les êtres humains. Ce est le message que aucun média est pour tout le monde! Mais les Nations Unies sont: géant des médias ne est pas familier aux gens.
سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی

در مدیریت بحثی وجود دارد بنام: سازمان های رسمی و غیر رسمی: بر حسب تعریف : سازمان رسمی در بردارنده قوانین ، مقررات و دستوالعمل ها ، بخشنامه ها و آیین نامه ها می باشد. که از طریق مجاری قانونی در هر سازمان، جاری می شود تا همه امور در چارچوب: نظم و قانون صورت پذیرد.

 سازمان غیر رسمی که: به نام سازمان سایه هم مشهور می باشد ، در دل سازمان رسمی شکل می گیرد .این سازما ها به خاطر آن ایجاد می شوند که: اصولاً سازمان رسمی نمی تواند: برطرف کننده تمامی نیازهای کارکنان خود باشد ، بنابراین کارکنان در سازمانها ، به طرق مختلف(تیم فوتبال – گردش دسته جمعی – کوه نوردی – میهمانی های خانوادگی و ... ) گردهم می آیند، تا پوشش دهنده این نیازها باشد .

اما نکته قابل ملاحظه آن است که: مدیران سازمانها نمی توانند از ایجاد: سازمانهای غیر رسمی جلوگیری نمایند و همچنین ، نمی توانند آنها را از بین ببرند. البته سازمان ها فقط به چند اداره یا شرکت، محدود نمی شوند بلکه هر سازمانی، خودش زیر سازمان یک سازمان بزرگتر، و فرا سازمان یک سازمان کوچکتر است،  و این نهایت ندارد و: از هر دو طرف قابل ادامه است.

مثلا  اگر کل جهان را یک جامعه، یا سازمان بدانیم، خودش یک سازمانی از سازمان منظومه شمسی است! و سازمان کوچکتر از ان، سازمان بین الملل و بعد، کشورها و بعد قومیت ها، تا برسد به یک نفر انسان! ولی این هم محدود نیست، بدن انسان سازمان عظیمی است از: میلیارد ها سلول! و هر سلول سازمان عظیمی است از: هزاران ملکول و...

  البته سازمان تک رویه ای بوده و: در ان نظم دقیق حاکم است.  اما در سازمان های انسانی، کمی متفاوت است زیرا انسان ها، دارای اختیار هستند و می توانند در: نظم موجود اخلال کنند و: آن را به نفع خود تغییر دهند. لذا گروهی از تئوریسین های مدیریت، که این تفاوت را نمی پذیرفتند، سازمان را یک ساختار ثابت تعریف می کردند، اما نظریه پردازان جدیدتر ، ساختار شکنی کرده و ثابت کردند: غیر از سازمان رسمی، انسان ها قادرند سازمان های غیر رسمی نیز ایجاد کنند.

تئوری پردازان اخیر تر، حتی می گویند باید این سازمان ها به رسمیت هم شناخته شوند، یعنی مدیران آن ها را بپذیرند و تعامل داشته باشند. مانند سندیکاهای کارگری، که کارفرمایان خود را موظف به" شناخت و احترام به آن ها بدانند، نه اینکه با آن مبارزه کنند و بخواهند ازبین ببرند.

اکنون با این مقدمه می رسیم به: سازمان یا تشکیلات یکپارچه جهانی، که معمولا نماد آن سازمان ملل متحد است . حالا اگر مردم از رویه اداری یا: عملکرد سازمان ملل ناراحت باشند، طبیعتا به سراغ سازمان های سایه رفته، وحقوق از دست رفته خود را از آنان مطالبه می کنند. و سازمان ملل نه تنها نباید با: این سازمان ها مبارزه کند، بلکه باید آن ها را به رسمیت بشناسد، و حرف ان ها را بشنود و: به خواسته آنان عمل کند.

البته شاید سازمان ملل چنین گروه ها، و یا سازمان هایی را بشناسد، و آن ها را بپذیرد ولی، یک بررسی ساده نشان می دهد: اغلب آن ها را خود سازمان ملل به وجود آورده! و یا به آن ها مجوز داده است، یعنی که سازمان های رسمی ایجاد کرده! و بنام سازمان های غیر رسمی به دنیا قالب کرده است. مثل سازمان یونسکو که اصلا مستقل نیست.

لذا سازمان غیر رسمی واقعی، در دنیای امروز ما، همان جریان انقلاب اسلامی است. یعنی مردم وقتی ملاحظه کردند که سازمان ملل، در دست لابی چند نفره است، و به بقیه بی توجه است، انقلاب اسلامی را بوجود آوردند و: از آن حمایت کردند. انقلاب اسلامی برخلاف تبلیغ سازمان ملل و هواداران آن، فقط متعلق به یک شهر مثل قم ، یا حتی یک کشور بنام ایران نیست،  بلکه این خواست همه دنیا است، یعنی زادگاه و خواستگاه آن، فطرت پاک تمام انسان ها است.  برای همین است که پیام آن، بدون رسانه برای همه آشنا است! ولی پیام سازمان ملل با وجود: غول رسانه ها، برای مردم نا آشنا است.