X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۷/۹/۱۳۹۷ - ۲۰:۲۶ نظر(0)

صدها سال بیشتر است که در ایران نفت پیدا شده، در برخی جاها نفت نزدیک سطح زمین بود، خاک را سیاه (قیری)می کرد. آن خاک که آتش می گرفت ، برای روشن نگه داشتن این آتش، از نگهبان یا آتش پرستار استفاده می شد. در برخی جاها هم، گاز به سطح زمین نشت می کرد! که دانشمندان ایرانی از ان استفاده های فراوان می کردند. از جمله شیخ بهایی حمام وکیل شیراز را، ساخت که بدون نیاز به سوخت! آب آن با یک شمع گرم می شد. بعد که ناکس دارسی ها آمدند راز آن را کشف کنند، بدتر خراب شد و هیچ.قت هم نتوانستند آن را روشن کنند. اما ناکس ها! دست برنداشتند و زمین های قیری! یانفت آلود را خریدند، تا فقط خودشان استفاده کنند، (برای صد سال امتیاز آن را خریدند). ابتدا زیاد مهم نبود، تا اینکه تبدیل به شرکت های بزرگ نفتی شدند، و سودهای باد آورده بدست آوردند! مردم ایران که دیدند سرشان کلاه رفته، قیام کرده، شرکت نفت انگلیسی ها را اخراج و نفت ملی شد! اما ملی گرایان، گفتند نفت را در بودجه نیاورید! (اقتصاد منهای نفت را مطرح کردند!) و لذا شرکت ملی نفت ایران، به دولت ایران سرخم نکرد، و درآمد نفت به خزانه واریز نشد! البته بهانه آن بود که می خواهیم: خرج های عمرانی را تامین کنیم. جمله هایی را لای زر ورق گذاشتند و گفتند: نفت ثروت همه نسل ها است، و ما نباید آن را برای خودمان خرج کنیم! یا بعضی ها هم گفتند: چون ممکن است ذخائر نفت تمام شود، لذا نباید در بودجه بیاید، که اگر تمام شد، مردم به فلاکت نیافتند! ولی هردو آنها دروغ از آب در امد! هیچ بودجه ای، خرج عمران مملکت نشد! و همه آن دستمزد مشاوران و وزیران، وکیلان و مهندسان و مدیران عامل: شرکت ملی نفت شد. اگر خیلی فشار می آمد می گفتند: این دستمزدها هزینه عمرانی است، چراکه شرکت نفت هم، سرمایه گذاری می خواهد. بعد از انقلاب اسلامی مدیران اولیه، مانند شهید تند گویان حقوق از وزارت نفت نگرفتند، تا این بهانه از بین برود. ولی بجای طرحهای عمرانی، طرح های اکتشافی! و هزینه سفرهای اپک تعریف شد! دورغ دوم آنها را هم خدا افشا کرد! آنها می گفتند تا سی سال دیگر(تا1380) نفت تمام می شود، و مردم ایران به گدایی می افتند! اما خداوند هر روز با اهدا: میادین جدید نفتی به این ملت، بدجوری تو کاسه آنها گذاشت. ولی بازهم درآمد نفت به خزانه واریز نشد! دولتیها راه مجازی برایش ایجاد کردند! درآمد نفت را بدون اینکه به خزانه واریز شود، به ریال محاسبه کردند و در بودجه گذاشتند! بعد هم نتوانستند از وزارت نفت بگیرند، شد کسری بودجه! هنوز هم این روند ادامه دارد: گرچه شرکت ملی نفت به وزارت نفت تبدیل شد، تا بدنه دولتی به حساب بیاید! و مجبور باشد که درآمد را به خرانه واریز کند. ولی بازی تحریم را راه انداختند! گفتند: تقصیر آمریکا است که: راه ورود دلارهای نفتی را بسته است؟! اما عده ای پیدا شدند و این کلک آنها را افشا کرده، تحریم را دور زدند و: پول را به داخل مملکت آوردند، ولی  به عنوان دور زدن تحریم، دستگیر و زندانی شدند! اگر در ایران هم زورشان نرسید، به آمریکا دستور دادند: تا این کاسبان تحریم را، زندانی و جریمه کنند، نتیجتا بجای 26درصد در امد نفتی برنامه 5ساله، 62درصد سهم نفت را در بودجه، آنهم با قیمت واهی! درج کردند، تا حواس ها پرت شود: قیمت نفت در جهان صد دلار است! و 120میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی ایران، اصلا به داخل نمی آید!( به بهانه ال سی و وسویفت..) از این طرف هم، با 50دلار در بودجه، نیابتا! هزینه می شود. و چون این 50دلار هم هرگز به کشور نمی اید، در آخر سال، دلار را گران می کنند! تا از محل تورم یا قطع یارانه ها، جای آن را پر کرده، و کسری بودجه را ترمیم کنند.

Budget distractions!

Hundreds of years have passed since oil was discovered in Iran; in some places oil was near the surface of the earth, making the soil black (asphalt). The soil that was burning was used to keep the fire open, guard or fire nurse. In some places, gas was leaking to the ground! Which Iranian scientists used to use it abundantly? Including the Sheikh Bahai Shahr's lawyer's bathroom, made without fuel! The water was heated with a candle. Then, when the Darks came to discover the secret, they wreaked worse and they could not even turn it on. But the knox! They did not give up, and the fields were tufts! They bought it, just to use it (they bought it for a hundred years). It did not matter at first, until they turned into big oil companies, and gained windfall profits! The Iranian people saw that they were hatched, resurrected, expelled the British oil company and became national oil! But nationalists say they do not get oil in the budget! (The economy rose minus oil!) And so the National Iranian Oil Company did not blow the Iranian government, and oil revenues were not deposited in the treasury! The excuse was, of course, that we would like to meet the development costs. They said the words "Oil is the wealth of all generations, and we should not spend it on ourselves!" Or some also said: "Because oil reserves may be over, then it should not be budgeted, that if it was over, the people would not be miserable!" But both of them lie from the water! No budget was spent on the country! And all that salary was for advisers and ministers, lawyers and engineers and directors: National Oil Company. If they were too excited to say, these wages would be an expense, because the oil company also wants to invest. After the Islamic Revolution, the primary managers, like the martyr, did not receive rights from the Ministry of Oil, so that this excuse disappeared. But instead of developmental plans, exploratory designs! And the cost of OPEC trips is defined! God revealed the second time! They said that the oil would end in oil for another thirty years (until 1380), and the Iranian people would beg for begging! But God blessed each other with a donation: New oilfields to this nation, so badly you put them in their bowls. But still, oil revenues were not deposited into the treasury! Governments made it a virtual way! Calculate the oil revenue without depositing into the treasury and put it in the budget! Then they could not get the oil ministry, but a deficit! This process is still ongoing: although the National Oil Company has become the Ministry of Oil, it is considered a government body! And have to pay the money. But they launched a boycott! Saying: It's America's fault that it closes the door to oil dollars ?! But some were found and this clack was disclosed, they circumvented the sanctions and brought the money into the country, but they were arrested and imprisoned as a way to circumvent the sanctions! If they did not force it in Iran, they ordered the United States: so that the businessman would impose sanctions on him, imprisoned and fined, consequently, instead of 26% of the oil-rich 5-year plan, he would spend 62% of the oil's share in the budget, at a penny price! Instead, to distract attention: Oil prices in the world are 100 dollars! And 120 billion dollars of annual oil revenue of Iran, does not come in at all (under the pretext of LC and VSV) .. On the other hand, with $ 50 in budget, Nayaba! It costs. And since its $ 50 never to the country, it will cost the dollar at the end of the year! To fill inflation, or cut subsidies, fill it out and repair the budget deficit.

الانحرافات الميزانية!

تم استخدام التربة التي كانت تحترق لإبقاء النار مفتوحة ، حارس أو ممرضة النار. في بعض الأماكن ، كان الغاز يتسرب إلى الأرض! ما استخدمه العلماء الإيرانيون لاستخدامه بكثرة. بما في ذلك حمام الشيخ البهائ محام ، مصنوعة بدون وقود! تم تسخين الماء بشمعة. بعد ذلك ، عندما أتت الدركس لاكتشاف السر ، فقد ساءت أسوأ ولم يتمكنوا من تشغيله. لكن النوك! لم يستسلموا ، وكانت الحقول خصلات! اشتروه ، فقط لاستخدامه (اشتروا منه لمدة مائة عام). لم يكن الأمر مهمًا في البداية ، حتى تحولوا إلى شركات نفط كبيرة ، وحققوا أرباحًا غير متوقعة! لقد رأى الشعب الإيراني أنه تم تفتيتها وإحيائها وطرد شركة النفط البريطانية وأصبح نفطاً وطنياً! لكن القوميين يقولون إنهم لا يحصلون على النفط في الميزانية! (الاقتصاد رفع ناقص النفط!) وهكذا فإن شركة النفط الوطنية الإيرانية لم تفجر الحكومة الإيرانية ، ولم تودع إيرادات النفط في الخزانة! وكان العذر ، بالطبع ، أننا نود أن نفي بتكاليف التطوير. قالوا إن "النفط هو ثروة كل الأجيال ، ويجب ألا ننفقه على أنفسنا!" أو يقول البعض انها قد نفدت من احتياطي النفط، ينبغي أن يكون في الميزانية، إذا فعل كل الناس لبؤس لا! لكن كلاهما يكمن من الماء! لم يتم إنفاق ميزانية على البلد! وكان كل هذا الراتب للمستشارين والوزراء والمحامين والمهندسين والمديرين: شركة النفط الوطنية. إذا كانوا متحمسين جدا ليقولوا ، فإن هذه الأجور ستكون نفقات ، لأن شركة النفط أيضا تريد الاستثمار. بعد الثورة الإسلامية ، لم يحصل المدراء الأساسيون ، مثل الشهيد ، على حقوق من وزارة النفط ، حتى اختفى هذا العذر. ولكن بدلا من الخطط التنموية والتصاميم الاستكشافية! ويتم تحديد تكلفة رحلات الأوباك! كشف الله في المرة الثانية! قالوا إن النفط سينتهي في النفط لمدة ثلاثين سنة أخرى (حتى 1380) ، والشعب الإيراني سيتوسل للتسول! لكن الله بارك بعضهم بعضاً بمنحة: حقول نفطية جديدة لهذه الأمة ، وضعتها في الأوعية. لكن مع ذلك ، لم تودع إيرادات النفط في الخزانة! جعلتها الحكومات طريقة افتراضية! حساب عائدات النفط دون إيداع في الخزانة ووضعها في الميزانية! ثم لم يتمكنوا من الحصول على وزارة النفط ، ولكن عجزاً! هذه العملية لا تزال مستمرة: على الرغم من أن شركة النفط الوطنية قد أصبحت وزارة النفط ، إلا أنها تعتبر هيئة حكومية! ويجب أن تدفع المال. لكنهم أطلقوا المقاطعة! قوله: إنه خطأ أمريكا أنها تغلق الباب أمام دولارات النفط ؟! بدلا من ذلك ، لصرف الانتباه: أسعار النفط في العالم هي 100 دولار! يكلف. وبما أنها 50 دولارًا أمريكيًا ، فلن تكلف الدولار في نهاية العام! لملء التضخم ، أو خفض الدعم ، قم بتعبئته وإصلاح عجز الميزانية.

Büdcə dağıdıcılığı!

Yanan torpağın atəşi, gözətçi və ya yanğın tibb bacısını açmaq üçün istifadə edildi. Bəzi yerlərdə qaz yerə sızan oldu! Hansı İranlı alimlər bolca istifadə edirdilər. Şeyx Bəhai Şahrın vəkilinin banyosunu yanacaqsız hazırladı! Su bir şam ilə qızdırıldı. Sonra Darks gizli tapmaq üçün gəldikdə, onlar daha pis wreaked və hətta onu açamadı. Ancaq knox! Onlar imtina etmədilər, tarlalar isə qandallar idi! Onlar alıb, onu istifadə etmək üçün (onlar yüz ildir almışdılar). İlk növbədə, onlar böyük neft şirkətlərinə çevrilmədikdən və qazanc mənfəət qazana bilmədilər! İran xalqı onların tətildiyini, yenidən dirildildiyini, Britaniya neft şirkətindən qovulduğunu və milli neftə çevrildiyini gördü! Lakin millətçilər büdcədə neft almayıblar! Bəhanə, əlbəttə ki, inkişaf xərclərini ödəmək istəyirik. Onlar dedilər: "Neft - bütün nəsillərin sərvəti, biz özümüzə sərf etməməliyik!" Amma hər ikisi suyundan uzaqdır! Ölkədə heç bir büdcə xərclənməmişdir! Həmin əmək haqqı məsləhətçilər və nazirlər, hüquqşünaslar və mühəndislər və direktorlar üçün idi: Milli Neft Şirkəti. Onlar çox həyəcanlı olsaydılar, bu xərclər xərc olardı, çünki neft şirkəti də investisiya istəyir. İslam İnqilabından sonra, şəhid kimi ilk idarəçilər Neft Nazirliyindən hüquq almamışdılar ki, bu bəhanə yox. Amma inkişaf planları yerinə kəşfiyyat dizaynları! OPAC səfərlərinin dəyəri müəyyənləşdirilir! Allah ikinci dəfə açıqladı! Onlar neftin başqa otuz il (1380-ci ilə qədər) neftlə bitəcəyini və İran xalqı yalvarmaq üçün yalvaracağını deyiblər! Amma Allah bir-birinə hədiyyə bağışlayırdı: Bu millətə yeni neft yataqları, buna görə də onları qablarına qoyduq. Ancaq hələ də neft gəlirləri xəzinəyə qoyulmadı! Hökumətlər virtual bir şəkildə bunu etdi! Xəzinəyə daxil edilmədən neft gəlirlərini hesablayın və büdcəyə qoyun! Sonra neft nazirliyini ala bilmədi, ancaq bir açığı! Bu proses hələ də davam edir: Milli Neft Şirkəti Neft Nazirliyinə çevrilmiş olsa da, hökumət orqanı sayılır! Və pul ödəməlidirlər. Amma onlar boykot başlatdılar! ABŞ-ın neft dollarlarına qapı bağladığı günahıdır! Bunun əvəzinə diqqəti çəkmək üçün: Dünyadakı neft qiymətləri 100 dollardır! Bu xərcdir. Və ölkənin heç vaxt 50 dollar olmadığı üçün, ilin sonunda dollar olacaq! İnflyasiyanı doldurmaq və subsidiyaları azaltmaq üçün onu doldurun və büdcə kəsirini təmir edin.


برچسب‌ها: حواس پرت کردن های بودجه ای!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۹/۱۳۹۷ - ۱۵:۳۶ نظر(0)

 برخلاف لیبرال ها که تبلیغ می کنند: ایرانیان ملت غمگینی هستند، مردم ایران بسیار شاد و پر روحیه هستند! در کشورهای صنعتی، مردم غیر از محیط خشک و بی عاطفه کاری، اصلا همدیگر را نمی بینند، زیرا از کار زیادی که از انها کشیده می شود، بسیار خسته اند، و حوصله صحبت کردن هم ندارند، فقط راجع به گرمی یا سردی هوا، آنهم خیلی مصنوعی می توانند حرف بزنند، تا سیاسی تلقی نشود! جرات بحث های سیاسی هم ندارند، زیرا فوری تروریست قلمداد می شوند، اما در ایران، مردم به محض اینکه فرصتی پیدا کنند با همدیگر، از همه چیز صحبت می کنند! برای آنها انتقاد کردن از دولت، نه تنها ترس ندارد! بلکه فحش دادن به گرانی، یا انتقاد از دولت را، واجب میدانند. گاهی جلسات رسمی هم، آنقدر از این بحث ها شلوغ می شود، که در اصطلاح فارسی می گویند: مگر سنگ پا گم کرده اید! همین اکنون با اینکه: چند روزی به شب یلدا باقی مانده، مردم خود را برای آن آماده می کنند، درواقع شب یلدا در ایران یکماه! می شود: همه به خرید انار و هندوانه مشغول می شوند. جشن انار اکنون در همه جای ایران آغاز شد.بسیاری از نمایشگاهها مانند مصلی ، بوستان گفتگو، کاخ موزه نیاوران، میوه جات تابستانی می فروشند! و می گویند: اگر میوه تابستانی را در زمستان بخوریم، برف و  سردی آن را فراموش می کنیم! قصه گویی هم راه خود را باز می کند. چون شب یلدا بلندترین شب سال است ،مردم ایران به رسم 15هزار ساله نیاکان خود، آن را با گفتن قصه کوتاه می کنند. جشنواره بین المللی قصه گویی را هم در این ایام برپا کرده اند. از خانم احترام السادات برومند هم تقدیر می کنند. داستانهای آفرینش زمین وانبیا، حماسه های حفظ مرزهای سرزمینی ایرانیان، همه  جذاب تر است. شعر حافظ و سعدی  و دیگر شاعران هم، جای خود را دارد. اینها همه با یاد ونام خدا همراه می شود! اولین شعر حافظ در دیوان بزرگ او، مربوط به  بریدن انگشت امام حسین ع، برای غنیمت گرفتن انگشترش می باشد.(الا یا ایهالساقی ادر کاسا و ناولها): که عشق اسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. بالاترین عشق ها را جانبازی امام حسین ع، در راه معشوق و معبود خود میدانند. سمبول انار هم به همان اشاره دارد: چرا که  انار یکی از میوه های بهشتی و نشان عشق خداوند به بشر است: البته غیر از انار، تعداد دیگری راهم خداوند، مستقیما از بهشت فرستاده، مانند انگور و زیتون و سیب، که نشان عشق دائمی، فضل و برکات خداوند بر انسان ها است. خوردن انار یا جشن انار هم، عشق بشر به خداوند است: چون اشاره به فلسفه خلقت دارد: و هم اینکه خداوند بشر را خیلی دوست دارد، زیرا بهترین نعمات خود را برای انها فرستاده است. دانه های انار نشان با هم بودن، و شاداب زندگی کردن است. و این جشنها سالیان سال بوده است. از امام علی ع منقول است که در اطراف رود ارس،(اصحاب الرس) مردمانی زندگی می کردند که: دوازده شهر داشتند. و هر شهر ان بنام یکی از ماهها بوده است(فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر..) و از این رو در قران، کلمه ماه همان شهر ذکر شده است! تا نزدیکی فرهنگ مردم را به خدا نشان دهد. ایرانیان باستان در هر ماه، یک روز راهم مطابق ردیف آن ماه، جشن می گرفتند که مهرگان، یعنی روز هفتم از ماه هفتم، بسیار معروف است. در میان اعراب مهرگان یا مهرجان، به معنی جشن و شادی و سرور است. و یعنی مردم هرانچه را خداوند دوست داشت، می پسندیدند. . برخلاف تبلیغات لیبرالها، حتی عزاداری ما نوعی مهرجان است. زیرا شهید شدن امام حسین، از نظر دشمنان غم و اندوه و شکست است، از نظر زینب س  و زینبیون چیزی جز زیبایی نیست!(مارایت الاجمیلا)

Celebration of pomegranate and watermelon!

 Unlike the liberals who advertise: Iranians are a sad nation, the people of Iran are very happy and spirited! In industrial countries, people do not see each other, except in a desperate environment, because they are very tired of much work they do not have, and they do not have the pleasure of speaking, just about the warmth or cold of the air, They can talk very artificially, not to be considered political! They do not dare to have political discussions because they are immediately considered terrorists, but in Iran, people will talk about everything as soon as they find a chance! For them, criticizing the government is not only afraid! It is obligatory to denigrate the criticism of the government or criticize it. Occasionally, official meetings are so busy with these discussions that they say in the Farsi term: "Have you lost your stone!" Right now, while Yalda remains a few days old, people are preparing for it, in fact Yalda's night in Iran is a month! It's all: everyone is buying pomegranates and watermelons. The pomegranate celebration has now begun in all parts of Iran. Many summer exhibitions like Mosalla, Bostan Dialogue, Niavaran Museum Palace are selling! And they say: "If we eat summer fruits in the winter, we forget about the snow and cold!" Storytelling will open your way. Because the Yalda night is the tallest night of the year, the Iranian people draw their 15,000-year-old ancestors short stories. The International Festival of Storytelling was also organized during these days. Mrs. Honar al-Sadat Borumand also commends. The story of the creation of the Land of Vaniba, the epics of preserving the Iranian land borders, is all the more attractive. The poetry of Hafez, Saadi and other poets is in place. These are all accompanied by God's name! Hafez's first poem in his great court, related to the imitation of Imam Hussein's hand, is to grab his ring. (): That love was first, but problems fell. The highest love is considered by Imam Hussein's death in the way of his beloved and goddess. The pomegranate symbol also refers to the same: because pomegranates are one of the fruits of the paradise and the sign of God's love for man: Of course, other than pomegranate, the other number of the Lord, sent straight from paradise, such as grapes, olive and apple, which is a symbol of permanent love God's blessings and blessings on humans. Eating pomegranates or pomegranates is also human love for God: because it refers to the creation of philosophy: and God loves humanity because he has sent his best gifts to them. Pomegranate beans are a sign of being together and happy to live. And these celebrations have been for many years. It is from the Imam Ali, who lived around the Aras River (), a people who had twelve cities. And every city has been called one of the months (April, May, June, and July). Therefore, in the Quran, the word of the month is the same city! To show God's culture to the nearby. The ancient Iranians celebrated each month, one day according to the rows of that month, which is very famous for the seventh day of the seventh month. Among the Arabs of Mehregan or Mehrjan, it means celebration and joy. And it means that people love what God liked. . Contrary to the liberals' propaganda, even our mourning is a kind of Mehrizan. Because Imam Hossein's martyrdom is in the eyes of the enemies of grief and grief, Zaynab and Zainibun are nothing but beauty!

احتفال الرمان والبطيخ!

 على عكس الليبراليين بأنهم تعزيز: الشعب الايراني محزن، والناس سعداء جدا وعالية الحماسية! في البلدان الصناعية، والأشخاص الآخرين من العمل الجاف وبلا روح، كل ذلك معا، لا نرى، لأن الكثير منهم لاستخلاصها، متعب جدا، ويشعر بالملل نتحدث ليس فقط عن الحرارة أو البرودة، يمكنهم التحدث بشكل مصطنع ، حتى لا يعتبروا سياسيين! بالنسبة لهم ، فإن انتقاد الحكومة ليس خائفاً فقط! من الضروري تشويه الانتقادات الموجهة للحكومة أو انتقادها. في الاجتماعات الرسمية، وحتى هذا النقاش هو مشغول، ما يسمى الفارسي يقول، لكنه خسر حجر الخفاف! كل شيء: الجميع يشتري الرمان والبطيخ. يحتفل الرمان في جميع أنحاء إيران کن و المعرض مثل الاستعداد، حديقة محادثة، نيافاران متحف القصر والفواكه الصيفية بيع! يقولون إذا كنت تأكل الفاكهة الصيف في الشتاء والثلوج والبرد ننسى ذلك! رواية القصص ستفتح طريقك. يلدا هو أطول ليلة في السنة، والشعب الإيراني لرسم أسلافهم 15 مليون سنة، فإنه يروون قصصا قصيرة. كما تم تنظيم المهرجان الدولي لرواية القصص خلال هذه الأيام. السيدة هنر السادات بوروماند تشيد أيضا قصص الخلق، ملاحم الحفاظ على الحدود الاقليمية الايرانية، ومما يزيد من جاذبية. إن شعر حافظ والسعدي وشعراء آخرين موجودون. هذه كلها مصحوبة باسم الله! أعلى حب وتضحية الامام الحسين (ع)، في الطريق إلى الإله المحبوب. رمز المجاور لنقطة: لالرمان هي واحدة من ثمار الجنة وتظهر محبة الله للبشرية: باستثناء الرمان، والبعض الآخر في طريق الرب، مباشرة من السماء أرسلت، مثل العنب والزيتون والتفاح، لإظهار محبة دائمة صلاة الله وبركاته على البشر. الفاصوليا الرمان هي علامة على وجود معا وسعيدة للعيش. وكانت هذه الاحتفالات لسنوات عديدة. الإمام علي (ع) هو متحرك حول نهر أراس، (الصحابة لارس) عاش الناس: كان لديهم اثنا عشر مدن. لإظهار ثقافة الله إلى قرب. القديمة الإيرانيين كل شهر، وفقا لصف يوم لي طريقة واحدة في الشهر، احتفل اللافقاريات، في اليوم السابع من الشهر السابع، مشهورة جدا. بين عرب مهريغان أو مهرجان ، فهذا يعني الاحتفال والفرح. وهذا يعني أن الناس يحبون ما أحب الله. . وخلافا للدعاية الليبرالية، حتى لدينا حداد هو مهرجان لأن الإمام الحسين الشهيد، الحزن العدو والهزيمة، من حيث ولا شيءزینبیون کلهم(مارایت الا جمیلا)

Nar və qarpağın bayramı!

 Reklam edən liberallardan fərqli olaraq: İranlılar kədərli bir millətdir, İran xalqı çox xoşbəxt və ruhlandırır! Sənayeləşmiş ölkələrdə quru və ruhsuz əmək başqa insanlar həmişə birlikdə, istilik və ya soyuq haqqında deyil, yalnız söhbət onların bir çox çəkiləcək, çünki, çox yorğun və cansıxıcı görmürəm, Onlar siyasi hesab etmək üçün çox süni danışa bilərlər! Onlar siyasi müzakirələrə cəsarət etmirlər, çünki dərhal terrorçu sayılırlar, amma İranda şans tapa bilməyincə insanlar hər şeyi danışacaqlar! Hökuməti tənqid edənlər üçün yalnız qorxmur! Hökumətin tənqidlərini təhqir etmək və ya tənqid etmək məcburidir. Bəzən rəsmi görüşlər bu müzakirələrlə məşğul olurlar ki, Fars dilində deyirlər: "Səni itirdin!" Hal-hazırda, Yalda bir neçə gün qalmışdır, insanlar bunu hazırlayırlar, əslində İranda Yalda gecəsi bir aydır! Bütün bunlar: hər kəs nar və qarpız satın alır. İranda hər hansı bir yerdə nar bayramları başlamışdır. Mosalla, Boostan Dialogu, Niavaran Muzey Sarayı kimi bir çox sərgi, yaz meyvələrini satır! Və onlar deyirlər: "Qışda yay meyvə yeyirsinizsə, biz qar və soyuqları unuturuq!" Storytelling yolunuzu açacaq. Yalda gecəsi ilin ən uzun gecəsi olduğundan, İran xalqı 15 min illik əcdadlarının qısa hekayələrini çəkir. Bu günlərdə Beynəlxalq Storytelling Festivalı də təşkil edildi. Bayan Honar əl-Sadat Borumand da tərifləsin. Yerin yaradılışının və peyğəmbərlərin hekayələri, İran torpaq sərhədlərinin qorunması epikaları daha cəlbedicidir. Hafiz, Saadi və digər şairlərin şeirləri yerindədir. Bunların hamısı Allahın adı ilə müşayiət olunur! Great Məhkəməsində ilk şeir, İmam Hüseyn barmaq kəsdi ring qənimət üçün (). İlk asan məhəbbət idi, lakin problem düşdü. İmam Hüseynin ölümü, sevdiyi və tanrıça yolu ilə ən yüksək sevgisi hesab edilir. nar cənnət meyvə biridir və insanlıq Allahın sevgisini göstərmək çünki: nöqtəsinə bitişik Symbol nar istisna olmaqla, belə üzüm və zeytun və alma kimi göndərilir düz göydən başqalarına Rəbbin yolu, daimi sevgisini göstərmək üçün Allahın insanlara verdiyi bərəkət və bərəkətlər. Nar çörəkləri birlikdə olma və yaşamaqdan xoşbəxt bir əlamətdir. Və bu qeydlər uzun illərdir. Aras çayının (Asab əl-Arş) ətrafında yaşayan İmam Əlidən, on iki şəhəri əhatə edən bir xalqdır. Hər bir şəhər ay (aprel, may, iyun və iyul ayları) adlandırılmışdır və buna görə də Quran ayəsində ayın sözü eyni şəhərdir! Allahın mədəniyyətini yaxınlarına göstərmək. Qədim iranlılar hər ay, bir ayın yeddi ayının yeddinci günü çox məşhur olan ayın satırlarına görə qeyd edirlər. Mehregan və ya Mehryanların ərəbləri arasında bayram və sevinc deməkdir. Yəni insanlar Allahın sevdiyi şeyi sevirlər. . Liberalların təbliğatına zidd belə, bizim yas belə bir Mehrizan. İmam Hüseynin şəhidliyi dəət və kədər düşmənlərinin gözündə olduğundan, Zeynəb və Zainibun gözəllikdən başqa bir şey deyil!

 


برچسب‌ها: جشن انار و هندوانه!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۹/۱۳۹۷ - ۲۱:۱۷ نظر(0)

مسابقات علمی کنکور برای ورود به دانشگاهها،  جشنواره های جوان و: برگزاری  امتحانات تیزهوشان، مراکز تربیت نیرو، پرورش متخصصان و کادر سازی برای مدیریت جهان است. گرچه ایران سابقه طولانی در مدیریت جهان دارد، ولی چند سالی به ظاهر این کار به تعویق افتاد. ولی بعد از انقلاب اسلامی شدت گرفت. برخی ها به اشتباه آن را فرار مغزها می دانند ولی، اگر گزارش کوتاهی از این چهل سال فرار مغزها در دست داشته باشیم، خواهیم دید که همه آنها در بهترین مراکز مدیریتی جهان نفوذ کرده، و جایگزین نیروهای دیگر شده اند. نتیجه آن اجرای کامل سیاست های ایران، یعنی اقتصاد مقاومتی است. در ابعاد دیگر هم این موضوع قابل مشاهده است: بجز نیروهای خط مقاومت که کلا، در جبهه ای واحد هستند. آثار ان در درون جبهه استکبار هم دیده می شود. انتخاب جلیقه زرد برای قیام فرانسه، اشاعه آن به اسرائیل و دیگر کشورها، بظاهر تصادفی است اما اینطور نیست. رنگ زرد در پرچم حزب الله لبنان، نماد  روشنی دارد. براساس روایات کسانی که اسرائیل را شکست می دهند، دارای پرچم های زرد هستند! و انتخاب این رنگ برای حزب الله لبنان، کاملا آگاهانه و برمبنای اعتقادات اسلامی است. لبنان کشوری فرانسه زبان است، و با فرانسوی ها بیش از دیگران تعامل دارد. فرانسه نیز از مردم لبنان بخوبی حمایت می کند، غالب مهاجرین یا رنگین پوستان فرانسوی هم، از کشورهای عرب زبان است. همانطور که لیبی و ایتالیا کنش های نزدیک به هم دارند. لذا مردم فرانسه که تجربیات تلخی از شکست: قیام های اخیر خود داشتند، با تحلیل علل شکست ها فهمیدند که: نداشتن جهت فکری و ایدئولوژی، عامل اصلی شکست ها بوده! زیرا در گذشته برای انقلاب و قیام خود، یک تعریف صنفی و یا هدف اقتصادی داشتند. دشمنان با دادن وعده های دروغین، یا شعار های بهتری آن را مصادره می کردند. از زمان جنگ جهانی دوم زمان ژنرال دوگل و ژرژ پمپیدو، لیبرال ها این شعار های صنفی را مصادره کردند. و حکومت ظالمانه خود را به بهانه: بازسازی با کمک آمریکا(سرمایه داری)  بر مردم فرانسه تحمیل کردند. (درست مشابه ایران در زمان پهلوی دوم) اما قیام مردمی وسیعی در آن زمان صورت گرفت، ناچار سوسیالیزیم را به میدان آوردند! هدف سوسیالیزم مبارزه با خیزش مردمی، و سرکوب آن بود! و توانست با مصادره شعارهای مردمی، موفقیت هایی را به دست آورد. ولی مردم باگذشت چند دهه متوجه شدند که: سوسیالیزم هم مانند لیبرالیزم است: دو طرف یک سکه هستند. لذا قیامهای انان با تاثیر از انقلاب اسلامی (نه شرقی و نه غربی) آغاز شد. این تحولات در حالی بود که همه اروپا، و حتی امریکا و اسرائیل هم به آن پیوستند! سوسیالیزم بطور رقیق تری در امریکا نیز روی کار امده بود! دولتی کردن بسیاری از خدمات، در کشوری که دولت را تاجر خوبی نمی دانست، به همین دلیل بود.(مانند طرح بیمه اوباما) ولی مردم آمریکا که فهمیدند سوسیالیزم چه رقیق و چه غلیظ، سراب دروغین است، لذا نهضت 99درصدی معروف را به راه انداختند. ولی چون شعار آنها صنفی بود، و ریشه ایدئو لوژیک نداشت مانند اروپایی ها، به شکست انجامید. در اسرائیل و انگلیس هم، پیروزی حزب کارگر نشان پیروزی: شعار های سوسیالیستی در آنها بود. لذا همه دنیا لازم دیدند دوباره مروری بر: حرکت های انحرافی داشته باشند! سوسیالیزم ولیبرالیزم(چپ و راست) راست را کنار گذاشتند.این امر به کمک ایران بود که: توانست به آنها نشان دهد: تنها راه رهایی، مبارزه در راه خدا است. این مبارزه دو سو پیروز است!اگر کشته شوند به بهشت می روند، و اگر پیروز شوند، عوامفریبی نمی کنند.

Cadastre for the Global Union Organization

Contest scientific competitions for entry to universities, youth festivals: Gifted exams, training centers, training specialists and cadres for managing the world. Although Iran has a long history of managing the world, it has been postponed for some years. But after the Islamic Revolution, it intensified. Some mistakenly believe it to be brain drain, but if we have a brief report of this forty years of brain drain, we will see that all of them have penetrated the best management centers of the world, and replaced the other forces. The result is the full implementation of Iran's policies, resistance economy. On the other dimensions, this is also evident: except for the forces of the resistance line, which are, on the whole, on the same front. Its works are also seen in the archery front. The choice of yellow vest for the French uprising, its spread to Israel and other countries, is seemingly random, but it is not. The yellow color on the flag of Hezbollah, Lebanon, has a clear symbol. According to the narrations, those who defeat Israel have yellow flags! And choosing this color for Hezbollah in Lebanon is completely conscious and based on Islamic beliefs. Lebanon is a French-speaking country, and interacts with the French more than anyone else. France also strongly supports the Lebanese people, most of the French immigrants or colorful people are from Arabic languages. As Libya and Italy have close interactions. Thus, the French people who had bitter experiences of failure: their recent uprisings, by analyzing the causes of the failures, realized that: lack of intellectual and ideological direction was the main factor behind failures! Because: in the past, for their revolution and their uprising, they had a trade definition or an economic goal. Enemies confiscated it by giving false promises or better slogans. From the time of World War II, General De Gaulle and Georges Pompidou, the liberals seized these trade slogans. And: imposed their outrageous rule on the pretext of rebuilding the French people with the help of the United States (capitalism). (Just like Iran at the time of Pahlavi II), but a massive popular uprising at that time had to bring socialism to the fore! The goal of socialism was to fight the uprising and suppress it! And he succeeded in confiscating popular slogans. But people over decades realized that: Socialism is like liberalism: the two sides are a coin. Therefore, their uprisings began with the influence of the Islamic Revolution (neither East nor the West). These developments were at the same time that all of Europe, and even the United States and Israel joined it! Socialism was even more diligent in the United States! For many reasons, the government did not consider it to be a good businessman in a country that did not know the government as a good businessman (like Obama's insurance plan). But the American people who figured out whether dilution and concentration of socialism were false miracles led the 99 percent popular movement to Threw But because their slogan was a guild, and did not have the root of the ideological logic, as did the Europeans, it failed. In Israel and Britain, the victory of the Labor Party was also a victory: socialist slogans were in them. So the whole world needed to re-review: Deviant movements! Socialism and liberalism (left and right) left the right. It was with the help of Iran that: He was able to show them: the only way to escape is to fight in the way of God. This fight is victorious! If they are killed, they will go to Paradise, and if they win, they will not be demagogic.

السجل العقاري لمنظمة الاتحاد العالمي

المسابقات الأكاديمية الامتحانات لدخول الجامعات والمهرجانات الشبابية والامتحانات القابضة، الموهوبين، ومحطات القطار، وتدريب المهنيين وموظفي الدعم لإدارة العالم. على الرغم من أن إيران لديها تاريخ طويل في إدارة العالم ، إلا أنه تم تأجيلها لعدة سنوات. لكن بعد الثورة الإسلامية ، اشتدت. والنتيجة هي التنفيذ الكامل لسياسات إيران واقتصاد المقاومة. على الأبعاد الأخرى ، هذا واضح أيضا: باستثناء قوى خط المقاومة ، التي هي ، على وجه العموم ، على نفس الجبهة. وينظر أيضا أعماله في جبهة الرماية. يبدو أن اختيار السترة الصفراء للانتفاضة الفرنسية ، وانتشارها إلى إسرائيل وبلدان أخرى ، أمر عشوائي ، ولكنه ليس كذلك. اللون الأصفر على علم حزب الله ، لبنان ، له رمز واضح. حسب الروايات ، أولئك الذين يهزمون إسرائيل لديهم أعلام صفراء! واختيار هذا اللون لحزب الله في لبنان هو وعي كامل ويعتمد على المعتقدات الإسلامية. لبنان بلد يتحدث الفرنسية ويتفاعل مع الفرنسيين أكثر من أي شخص آخر. كما تدعم فرنسا بقوة الشعب اللبناني ، ومعظم المهاجرين الفرنسيين أو الأشخاص الملونين هم من اللغات العربية. لأن ليبيا وإيطاليا لديهما تفاعلات وثيقة. لأنه في الماضي ، ولثورتهم وانتفاضتهم ، كان لديهم تعريف تجاري أو هدف اقتصادي. قام الأعداء بمصادرة ذلك بإعطاء وعود كاذبة أو شعارات أفضل. من وقت الحرب العالمية الثانية ، الجنرال ديغول وجورج بومبيدو ، استولى الليبراليون على هذه الشعارات التجارية. وفرض حكمهم الفاحش على ذريعة إعادة بناء الشعب الفرنسي بمساعدة الولايات المتحدة (الرأسمالية). (على غرار إيران خلال بهلوي)، ولكن في ذلك الوقت كان انتفاضة شعبية واسعة أجبرت سوسیالیزیه جلبت إلى الميدان! كان هدف الاشتراكية هو محاربة الانتفاضة وقمعها! ونجح في مصادرة الشعارات الشعبية. لكن الناس على مدى عقود أدركوا أن: الاشتراكية تشبه الليبرالية: الجانبان عملة معدنية. لذلك ، بدأت ثوراتهم بتأثير الثورة الإسلامية (لا الشرقی ولا الغربی). كانت هذه التطورات في نفس الوقت الذي انضمت إليه كل أوروبا ، وحتى الولايات المتحدة وإسرائيل! كانت الاشتراكية أكثر اجتهادا في الولايات المتحدة! الحكومة الكثير من الخدمات، في بلد التاجر غير معروف جيدا، وهذا هو السبب في ذلك. (على سبيل المثال خطة التأمين أوباما)، ولكن الشعب الأمريكي الذي يفهم الاشتراكية إما تمييع أو مركزة، ميراج غير صحيح، لذلك حركة 99 في المئة مع الطريق بها. ولكن عندما كان الاتحاد شعارهم، وليس الجذور الأيديولوجية كما الأوروبيين، فشلت. في إسرائيل وبريطانيا ، كان انتصار حزب العمل أيضاً نصراً: كانت الشعارات الاشتراكية فيها. لذلك كان العالم كله بحاجة إلى إعادة النظر: الحركات المنحرفة! الاشتراكية والليبرالية (اليسار واليمين) تركت اليمين. وبمساعدة من إيران: كان قادراً على إظهارها: الطريقة الوحيدة للهروب هي القتال في سبيل الله. هذه المعركة منتصرة ، إذا قُتلوا فسوف يذهبون إلى الفردوس ، وإذا فازوا ، فلن يكونوا ديماغوجيين.

Global Alliance Box

Akademik Müsabiqələr imtahanları ali, gənclər festival və keçirilməsi imtahanları, istedadlı, qatar stansiyaları, dünya idarə etmək üçün mütəxəssislər və yardımçı heyət təlim daxil etmək. Baxmayaraq ki, İranda dünyanın idarə uzun bir tarixi var, lakin yəqin ki, bir neçə il təxirə salınıb. Amma İslam İnqilabından sonra güclənib. İranın siyasət, müqavimət iqtisadiyyatının tam həyata keçirilməsi nəticəsində. Bu da digər ölçüləri görünür: bölmənin qarşısında müqavimət xətti nümayiş qüvvələr istisna olmaqla. Onun təsiri təkəbbür ərzində görülə bilər. Sarı Özüllər Fransa dirilməsi üçün bilet, İsrail və digər ölkələrin, zahirən təsadüfi yayılır, lakin bu deyil. Livanda Hizbullah, açıq-aydın bir simvolu Yellow bayrağı. sarı bayraqları olan ilə İsrail məğlub Rəvayətə görə! Və tam şüurlu və İslam inanclarına əsaslanır Livan Hizbullah üçün rəng seçin. Lebanon-nin fransızdilli ölkə və Fransa daha çox qarşılıqlı əlaqəsidir. rəng fransız, ərəb dilli ölkələrə üstünlük Fransa də tam Livan xalqı, köçkünlərin və ya insanlar dəstəkləyir. Liviya və İtaliya kimi fəaliyyət baş. məğlubiyyətin acı təcrübə fransız xalqının: intellektual və ideoloji uğursuzluq olmaması əsas səbəbi onların son səbəb, təhlili uğursuzluq səbəbləri ki, tapılmadı! Çünki inqilab və üsyan üçün keçmişdə, ticarət və iqtisadi məqsədi müəyyən idi. yalan vədlər, və ya daha yaxşı şüarlar verərək Düşmənləri götürülüb. General de Gaulle və Georges Pompidou, liberal şüar ticarət müsadirə II Dünya müharibəsi ildən. Və Amerika (kapitalist) köməyi ilə yenidən qurulması adı altında onun zalım qayda fransız xalqının tətbiq. (Pəhləvi dövründə İran kimi), lakin zaman bir böyük xalq qiyamı Svsyalyzym sahəsində gətirdi məcbur idi! sosializm məqsədi üsyan mübarizə və yazmaq idi! Və məşhur şüarlar müsadirə bacardı, uğur əldə olunacaq. sosializm, liberalizm eyni sikkə iki tərəf kimi: bir neçə onilliklər ərzində, lakin insanlar ki, tapılmadı. uprisings onlar başladı (nə də qərbdə şərq nə) İslam İnqilabı təsir. Bu inkişaflar isə Amerika və İsrail bütün Avropa və hətta qoşulmaq! Amerikada sosializm də kiçik ola kimi ortaya çıxdı! Hökumət xidmətləri bir çox tacir də məlum deyil bir ölkədə ki, (Məsələn sığorta plan Obama). Buna görə, lakin sosializm aydın Amerika xalqı mayeləşdirmək və ya qatılaşdırılmış ya Mirage, yalan yol kimi 99 faiz hərəkəti belə out. Union onların devizi və avropalılar kimi ideoloji kökləri idi zaman, uğursuz. İsrail və Britaniya, İşçi Partiyası qələbə kuboku: onlara sosialist şüarlar. Bütün dünya zəruri hərəkət qaçırmaq üçün nəzərdən tapılmadı! Sosializm və liberalizm (sol və sağ) kənara qoydu. Bu, onlara azadlıq üçün yeganə yol göstərmək Allah yolunda mübarizə ki, İran kömək etmək idi. Siz demaqoqluq qazanmaq əgər iki tərəf döyüş siz cənnətə gedəcək həlak əgər qazandı olunur.

 


برچسب‌ها: کادر سازی برای سازمان اتحاد جهانی,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۹/۱۳۹۷ - ۱۵:۳۷ نظر(0)

امروز یکی از سحنرانان کنفرانس بین المللی فناوری بسته بندی، که در مورد تولیدات بسته بندی(مقوا و کارتن)سخنرانی می کرد گفت: به دلیل اینکه ما معدن چوب نداریم، ولی روسیه معدن چوب است، و کشورهای جنوبی نیز بهترین خریدار چوب هستند، بهتر است تمام ایران مناطق آزاد شود! با توجه به علاقه نمایندگان مجلس قانونگذاری ایران، به توسعه مناطق ازاد و افزایش تعداد آنها، این نظریه جالب است، اما در بررسی آن باید به چند مولفه توجه کرد: اول اینکه ایران منطقه ژئوپلیتیک است و مورد علاقه همه دنیا. از ابتدا تمدن در اینجا بوجود آمده و تاریخ 15هزارساله مکشوفات مفرغ و سفال در ایران آن را ثابت می کند لذا در این 15هزاره مردم فعالیت های زیادی کردند تا این سرزمین را زیست پذیر کنند. دو م: زیست بوم ایران از هرنظر کامل است، و برای یک زندگی سالم زمینه وسیعی دارد. چهارفصل است یعنی هرکس هر نوع زیست بومی را دوست داشته باشد، در ایران محقق شده است! سرزمین بارانی چون گیلان، سرزمین سرسبز مانند مازندران، صحرا و بیابان مانند کویر لوت و کویر نمک. برف و زمستان های سخت در آذربایجانهای شرقی وغربی! گرمای سوزان و حرارت زیاد در جنوبگان ایران. حتی در میان بیابان ها، شهرهایی سرسبز چون بافت و یزد، که قنات و انار آن معروف است. در میان شهرستانهای باران زا، دریایی شور و غیر قابل شرب ! از لحاظ معادن بسیار غنی، و از لجاظ دسترسی مانند چهار راه می ماند. اگر همه خشکیهای زمین تصویر شود، وسط آن ایران است و درواقع فاصله ان، از ابعاد چهان بیک اندازه است! شکل آنهم مانند قلب است، یعنی ایران قلب جهان است.  نه تنها از نظر جغرافیایی، ایران مرکز جهان است و: شرق و غرب ،شمال و جنوب با آن شناخته می شوند، بلکه از نظر سیاسی هم، ایران خون تازه در رگهای دیگر سرزمین ها می ریزد. چه قبول کنیم وچه نکنیم، ایران تاثیر گذار در همه نقاط جهان است، جهان هم توجه خود را به آن دارد. بسیاری از جنگهای بزرگ و حملات تاریخی به ایران، فقط برای همین علاقه بوده! اغلب آنها خواسته مشروع و مسالمت آمیز داشته اند، ولی غرور سرکردگان ایران، آنها را به عکس العمل واداشته! حمله مغول بعد از آن آغاز شد که: نمایندگان اعزامی انها بی دلیل، توسط خوارزمشاه کشته شدند! حمله اعراب به ایران برای آن بود که: کیخسرو نامه پیامبر را پاره کرد. حتی حضور آمریکا و انجام کودتا در ایران، به خواسته خود ایرانی ها(مصدق) بوده است. اکنون نیز مخالفت اروپا و آمریکا باز هم، به خواسته بخشی از ایرانیان است! که تصور می کنند برمی گردند، و رژیم اسلامی را سرنگون می کنند!  براساس خواسته لیبرالها! برای پیروزی در انتخابات، نیاز به تحریم ایران و فشار به جناح اصولگرا بود؟! لذا اگر مناطق آزاد هم اعلام شود، باید آنها قانون اساسی جمهوری اسلامی را بپذیرند، و تعهد بدهند خلاف قانون عمل نمی کنند. آنها چنین تعهدی را خواهند داد. و هیچ اقدام ضدامنیتی هم انجام نخواهند داد. به دلیل اینکه آنها در کشور خودشان، از ایرانی ها خوب استقبال می کنند. ایرانی ها در تمام کشورها صاحب املاک و سرمایه، تشخص سیاسی و مدیریتی هستند! فقط سال گذشته 800هزار خانه توسط ایرانی ها، در ترکیه خریداری شده! بگذریم از اینکه از هر60شرکتی که: در دره سلیکون کالیفرنیا ثبت می شود، 2 شرکت ایرانی هست! که در بلند مدت همه شرکتها ورشکسته و منحل می شوند، ولی شرکتهای ایرانی صاحب: سرمایه و بازار در انجا می شوند. در واقع ما به عصر جهانی اتحاد ملتها وارد شده ایم. و ملت ها بدون سرو صدا، باهم یکی شده اند! وقتی که جلیقه زردهای فرانسه، در تل آویو هم ادامه می بایند.

Trade all free zones to Iran!

Today, one of the guys at the International Packaging Technology Conference, who spoke on packaging products (cardboard and carton), said: "Because we do not have a wood mine, but Russia is a wood mine, and the southern countries are also the best buyer of wood, It is better to free all regions of Iran! Given the interest of the legislature in Iran's legislature, it is interesting to develop and increase the number of free zones, but it should be considered in several aspects: First, Iran is a geopolitical area of ​​interest to the whole world. From the beginning, civilization has come to this end, and the history of 15,000 years ago shows bronze and pottery in Iran, so in these 15 millennia people have been doing a lot of activities to make this land viable. Two: The biomass of Iran is perfectly perfect, and has a vast field for a healthy life. Fourth, that is, everyone who loves every kind of ecosystem has been realized in Iran! The rainy land: like Gilan, a lush land like Mazandaran, desert and desert such as Lut desert and salt desert. The snow and the hard winter in the eastern and western Azerbaijani! Burning Heat: and Heat in Antarctica. Even among the deserts, lush cities like Baft and Yazd, known for its qanat and pomegranate. Among the rainy cities, salty and non-drinkable sea! In terms of mines, it is very rich, and the access lag is like four. If all the land of the Earth is depicted, in the middle of it is Iran, and in fact, its distance is about the size of the four bits! Its shape is like a heart, that is, Iran is the heart of the world. Not only geographically, Iran is the center of the world and is known by its east and west, north and south, but also politically, Iran is pouring fresh blood into the veins of other lands. Whether we accept it or not, Iran has an influence all over the world, and the world has its own attention. Many of the great wars and historic attacks in Iran have been just for the same reason! Most of them have had a legitimate and peaceful demand, but the pride of the Iranian leaders has made them react! The Mongol invasion began after that: their expeditionary representatives were killed by Khwarazm Shah without reason! The Arab attack on Iran was that: Keykhosro broke the letter of the Prophet. Even the presence of :the United States and the coup in Iran have been at the request of the Iranians themselves (Mossadegh). Now, the opposition between Europe and the United States is still part of the demands of Iranians! Who think they will return, and overthrow the Islamic regime! Based on the wishes of the liberals! To win the election, was it necessary to boycott Iran and press on the fundamentalist side? So, if the free zones are announced, they should accept the constitution of the Islamic Republic, and they will not act in contravention of the law. They will make such a commitment. And they will not do any harmful actions. Because :they welcome the Iranians in their own country. Iranians have property and capital in all countries, political and managerial distinction! Just last year, 800,000 homes were bought by the Iranians in Turkey! Let's not forget that out of every 60 companies that are registered in the Silicon Valley of California, there are 2 Iranian companies! In the long run, all companies are bankrupt and dissolved, but Iranian companies own capital and market. In fact, we are entering the era of global unity of nations. And the nations are united with one voice! When: the French jackets are still in Tel Aviv.

تداول جميع المناطق الحرة في إيران!

اليوم ، قال أحد الأشخاص في مؤتمر تكنولوجيا التغليف الدولي ، الذي تحدث عن منتجات التعبئة والتغليف (الكرتون والكرتون): "لأننا لا نملك مناجمًا خشبية ، ولكن روسيا منجم للألغام ، وبلدان الجنوب هي أيضًا أفضل مشتر للخشب ، من الأفضل تحرير جميع مناطق إيران! بالنظر إلى اهتمام الهيئة التشريعية في الهيئة التشريعية في إيران ، من المهم تطوير وزيادة عدد المناطق الحرة ، ولكن يجب النظر فيها من عدة جوانب: أولاً ، إيران منطقة جغرافية سياسية تهم العالم بأسره. منذ البداية ، وصلت الحضارة إلى هذه الغاية ، ويظهر التاريخ منذ 15000 عام برونزًا وفخارًا في إيران ، لذلك في هذه الألفيًا من 15 عامًا ، كان الناس يقومون بالكثير من الأنشطة لجعل هذه الأرض قابلة للتطبيق. ثانيًا: إن الكتلة الحيوية لإيران مثالية تمامًا ، ولها مجال واسع لحياة صحية. رابعاً ، أي شخص يحب كل نوع من الأنظمة الإيكولوجية قد تحقق في إيران! الأرض الممطرة مثل جيلان ، أرض خصبة مثل مازندران ، صحراء وصحراء مثل صحراء لوت وصحراء مالحة. الثلج والشتاء القاسي في شرق وغربي أذربيجاني! حرق الحرارة والحرارة في أنتاركتيكا. حتى بين الصحاري ، والمدن المورقة مثل بافت ويزد ، والمعروفة بقطرها ورمانها. بين المدن الماطرة والبحار المالحة وغير الصالحة للشرب! بالنسبة للألغام ، فهي غنية جدا ، وتأخر الوصول مثل أربعة. إذا تم تصوير كل أرض الأرض ، في وسطها إيران ، وفي الحقيقة ، فبعدها عن حجم البتات الأربع! شكله يشبه القلب ، أي أن إيران هي قلب العالم. ليس فقط جغرافياً ، فإيران هي مركز العالم ومعروفة بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها ، ولكن أيضاً من الناحية السياسية ، فإن إيران تصب دمًا جديدًا في عروق الأراضي الأخرى. وسواء كنا نقبل ذلك أم لا ، فإن إيران لها تأثير في جميع أنحاء العالم ، والعالم لديه اهتمام خاص به. العديد من الحروب العظمى والهجمات التاريخية في إيران كانت فقط لنفس السبب! لقد كان لمعظمهم طلب شرعي وسلمي ، لكن فخر القادة الإيرانيين جعلهم يتفاعلون! بدأ الغزو المغولي بعد ذلك: قتل ممثلوهم الاستكشافية على يد خوارزم شاه بدون سبب! كان الهجوم العربي على إيران هو: كسر کسری رسالة النبي. حتى وجود الولايات المتحدة والانقلاب في إيران كان بناء على طلب الإيرانيين أنفسهم (مصدق). الآن ، لا تزال المعارضة بين أوروبا والولايات المتحدة جزءًا من مطالب الإيرانيين! من يعتقد أنهم سيعودون ويطاحون بالنظام الإسلامي! بناء على رغبات الليبراليين! للفوز بالانتخابات ، هل كان من الضروري مقاطعة إيران والضغط على الجانب الأصولي؟ لذا ، إذا تم الإعلان عن المناطق الحرة ، يجب أن تقبل دستور الجمهورية الإسلامية ، وأنهم لن يتصرفوا بما يتعارض مع القانون. سوف يقدمون مثل هذا الالتزام. ولن يفعلوا أي أفعال ضارة. لأنهم يرحبون بالإيرانيين في بلدهم. لدى الإيرانيين ممتلكات ورؤوس أموال في جميع البلدان ، تمييز سياسي وإداري! في العام الماضي فقط ، تم شراء 800000 منزل من قبل الإيرانيين في تركيا! دعونا لا ننسى أنه من بين كل 60 شركة مسجلة في وادي السيليكون في كاليفورنيا ، هناك شركتان إيرانيتان! على المدى الطويل ، فإن جميع الشركات مفلسة وحلت ، لكن الشركات الإيرانية تملك رأس المال والسوق. في الواقع ، نحن ندخل عصر الوحدة العالمية للأمم. وتتحد الأمم بصوت واحد! عندما لا تزال السترات الفرنسية في تل أبيب.

İrana bütün azad bölgələr ticarət!

Çünki bizim orada mədən ağac, lakin Rusiya Mining ağac, və cənub ölkələri ağac yaxşı alıcı Bu gün qablaşdırma (karton) söz istehsalı, davamlı beynəlxalq konfrans Packaging Technology biri olduğunu ifadə edərək, İranın bütün bölgələrini azad etmək daha yaxşıdır! İki: İranın biokütləsi mükəmməldir və sağlam həyat üçün geniş sahəyə malikdir. Dördüncüsü, hər cür ekosistemi sevən hər kəs İranda həyata keçirilir! Gilan kimi yağışlı torpaq, Mazandaran kimi sulu torpaq, səhra və çöl kimi Lut çöl və duz səhra. Şərq və qərb azərbaycanlılarında qar və çətin qış! Antarktidada istilik və istilik yanan. Hatta çöller arasında, Kanat ve Nar ile tanınan Baft ve Yazd kimi yeşil şehirler. Yağışlı şəhərlərdən, duzlu və içilməyən dənizlərdən! Mayın baxımından çox zəngin və girişdə gecikmə dördüncüdür. Yer torpaq image, bu orta məsafə və əslində varsa, ölçüləri Beik Chhan ölçüsü! Onun forması bir ürək, yəni İran dünyanın qəlbidir. Bunu qəbul etməliyikmi və ya olmasın, İran bütün dünyada təsir göstərir və dünya da öz diqqətini çəkir. İrandakı böyük müharibələrdən və tarixi hücumlardan bir neçəsi eyni səbəbdəndir! Onların əksəriyyəti qanuni və sülh tələb edirdi, amma İran liderlərinin qüruru onlara reaksiya verdi! Moğol işğalı bundan sonra başlamışdı: onların ekspedisiya nümayəndələri Hvarazm Şah tərəfindən səbəbsiz öldürüldü! İrana ərəb hücumu bu idi: Keyhosro Peyğəmbərin məktubunu pozdu. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının və İrandakı zərbəni İranlıların özləri də istədi (Mossadegh). İndi Avropa və ABŞ arasında müxalifət iranlıların tələblərinin bir hissəsidir! İslam rejimi qayıdacağı və yıxılacağını düşünənlər! Liberalların istəklərinə əsaslanaraq! Seçimi qazanmaq üçün, İranı boykot etmək və fundamentalist yanına basmaq lazımdırmı? Beləliklə, azad bölgələr elan edilərsə, İslam Respublikasının konstitusiyasını qəbul etməlidirlər və onlar qanuna zidd hərəkət etməyəcəklər. Belə bir öhdəlik götürəcəklər. Onlar heç bir zərərli hərəkət etməyəcəklər. Çünki öz ölkələrində İranlıları salamlayırlar. İranlılar bütün ölkələrdə əmlak və sərmayə, siyasi və idarəetmə ayrılıqları var! Yalnız ötən il Türkiyədə 800.000 evi İranlılar alıb! Unutmayaq ki, Kaliforniya Silikon Vadisində qeydiyyatdan keçmiş hər 60 şirkətdən 2 İran şirkəti var! Uzun müddətdir bütün şirkətlər iflas edir və ləğv edilir, amma İran şirkətləri kapital və bazarlara sahibdirlər. Əslində biz millətlərin qlobal birlik dövrünə giririk. Millətlər bir səslə birləşir! Fransız gödəələr hələ Tel Avivdə qaldıqda.


برچسب‌ها: همه ایران را مناطق آزاد تجاری کنید!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۳/۹/۱۳۹۷ - ۱۷:۳۹ نظر(0)

وقتی آمریکا از قدرت ایران حرف می زند، تصور می کند مردم خواهند ترسید! و به او پناه خواهند برد. اما نمی داند که مردم دنیا از اینکه می بینند: گردن کلفت ها و هفت تیرکش های دیروز، از ایران می ترسند و مانند سگ پاسوخته، التماس می کنند و به گریه افتاده اند، خوشحال می شوند! فقط آل سعود و رژیم نامشروع اسرائیل، دلشان به حال گاوچران ها میسوزد! و یا از قدرت ایران میترسند، ولی اینها فقط دو نفر هستند! یعنی فقط نتانیاهو و بن سلمان! حتی پدر و مادر و برادرهایشان هم، آنها را قبول ندارند چه رسد به ایل و تبار! یا ملت مسلمان عربستان و یهودی فلسطین! زیرا ملت مسلمان عربستان بیش از مسلمان های دیگر، از ظلم و ستم و دروغ گویی و فساد و جنایت های آنها خسته شده اند، و دنبال یک منجی می باشند. ملت یهودی اسرائیل گرچه به ظاهر ممکن است: ساکن شهرک های صهیونیست نشین باشند، یا در ارتش اسرائیل خدمت کنند! ولی خدا می داند که در دل آنها چه می گذرد. همین حد بدانیم که اگر روزی، فشار از روی سرشان برداشته شود، اولین کسانی هستند که برای آزادی قدس و مکه قیام خواهند کرد، و آنها را از چنگال بت های بزرگ بیرون خواهند آورد. لایه های امنیتی اسرائیل که: با پول نفت عربستان تغذیه می شود و: در شرکتهای امنیتی آمریکا دوره میبینند، دیگر کارشان تمام است! دلیل مهم آن هم این است که: بجای یکی دو لایه امنیتی، دهها لایه امنیتی هست! هر لایه مانند سگ از لایه دیگر می ترسد. که همه اینها فقط جنگ روانی است. ولی امروز دنیای افشای اطلاعات است، و همه سربازان و افسران امنیتی، در همه شرکت های امنیتی آمریکا و عربستان و اسرائیل، می دانند که لیست دریافتی های ادم کشی و جاسوس شان، در پیام رسانهای جهانی رد و بدل می شود. هیچ شک و شبهه ای نداشته باشند، که این دریافتی ها روزی مانند طناب دار، به گردن آنها انداخته خواهد شد! پلیس فرانسه این را خوب تجربه کرد! و دید که مردم فرانسه تا کجا اطلاعات آنها را دارند. اما مردم صبورند! آنها می گویند: اگر سگی پای ما را گاز گرفت ماکه نباید پای سگ را گاز بگیریم! یا می گویند: این پلیس ها فرزندان ما هستند، شاید روزی بیدار شوند، لذا تا آن موقع صبر می کنند. والا میتوانستند در همان روزها، خانواده های آنها را گروگان بگیرند، یا خانه های آنها را آتش بزنند. ولی مردم دنیا دنبال عدالت هستند: عدالت علی ع، و مردم فرانسه با آتش زدن سفارت اسرائیل، این را ثابت کردند. و آشکارا گفتند که: با همه دنیا در یک جبهه هستند: جبهه ای بزرگ، برعلیه سه نفری کوچک!(پمپیو،نتانیاهو و بن سلمان).دنیا راه دیگری نمی شناسد، و قبول ندارد. یا باید پول کثیف آل سعود و صهیونیست ها و لیبرال ها را قبول کند، یا با آن مبارزه کند! حتی ترامپ هم با همه دیوانگی، این را فهمیده. اظهارتش در مورد قدرت ایران، این را ثابت می کند که او هم، شخصا با مردم است! ولی در دایره لابی های صهیونیستی اسیر شده، و مجبور است به بهانه کمک های مالی، از انها تعریف و تمجید کند. وقتی او می گوید: اگر حمایت آمریکا نباشد، آل سعود باید فارسی حرف بزند. این یعنی آل سعود باید به دنبال یادگیری زبان فارسی باشد! که البته نیازی هم ندارد، چون هم نتانیاهو و هم بن سلمان، فارسی را خوب بلد هستند. آنها چادر مشکی راهم می شناسند! و بارها تمرین کرده اند که چگونه: مانند بنی صدر چادر سر کنند و بگریزند! اصلا روسری(عقال) آنها، یاد آور پیروزی کاوه بر ضحاک، و اردشیر بابکان بر حجاز است. حالا اگر کسانی هم مانند وزیر خارجه ایران، این را نمی دانند بروند مطالعه کنند بعد حرف بزنند! و بدانند با مواضع ضد ونقیض، فقط سند رسوایی خود را امضا می کنند.

Burned dog!

When America talks about Iran's power, it seems that people will be afraid! And they will shelter him. But he does not know what the people of the world are seeing: the neck of the thighs and the seven rifles yesterday afraid of Iran and they are begging for a dog, begging and crying, happy! Only Al Saud and the illegitimate regime of Israel, they wanted to burn the cowboys! Or take power from Iran, but these are just two people! Just Netanyahu and Ben Salman! Even their parents and their brothers do not accept them, let alone elves! Palestinian Jewish or Palestinian Muslim nation! Because the Muslim nation of Saudi Arabia is tired of more than other Muslims from their tyranny, lies and corruption and their crimes, and are seeking a Savior. The Jewish people of Israel, though apparently, may reside in Zionist settlements, or serve in the Israeli army! But God knows what is going on in their hearts. We know that if one day, the pressure is taken out of their heads, they will be the first to rise up to liberate Quds and Mecca, and will bring them out of the clutches of great idols. Israeli security layers that feed on Arabian oil money: they are seen in US security firms, it's all about! The important reason is that: Instead of one, two layers of security, there are dozens of security layers! Every layer like a dog is afraid of another layer. All of which is just psychological warfare. But today is a world of information disclosure, and all the soldiers and security officers in all US, Saudi and Israeli security companies know that their list of incidents of kidnappings and spyware is being turned into global messenger. There is no doubt that these receipts will be thrown at their head once a cord! French police have done so well! And see how much French people have. But people are patient! They say: "If a dog bites us, we should not bite the dog's leg!" Or they say: "These policemen are our children; maybe they'll wake up one day, so they'll wait until then." Honestly, they could take their families hostage on the same day, or burn their homes. But the people of the world are pursuing justice: Justice Ali, and the French people, by firing the Israeli embassy, ​​proved this. And they openly said that they are in one front with all the world: a great front against the small threesome (Pampiou, Netanyahu and Ben Salman). The world knows no other way, and does not accept. Or, you must accept or fight with the dirty money of Al Saud, the Zionists and the liberals! Even with all the madness, Trump understood it. His statement about Iran's power proves that he is also personally with the people! But they are locked in a circle of Zionist lobbies, and they have to be honored and praised for the sake of financial aid. When he says: If there is no American support, Al Saud should speak Persian. This means that Al Saud should seek Persian language learning! Which,: of course, does not have any need, since Netanyahu and Ben Salman also know Persian well. They know my black tent! And they have repeatedly practiced how to run a tent like Bani-Sadr and escape! At all, their headscarves (rational) remind them of Kaveh's victory over Zohak, and Ardeshir Babakan on Hejaz. Now, if people like Iran's foreign minister do not know this, they will study and talk later! And they will only sign a scandal with opposing positions.

كلب محروق قدمه

عندما تتحدث أمريكا عن قوة إيران ، يبدو أن الناس سيخافون! وسوف يحميه. لكنه لا يعرف أن شعوب العالم تخاف من رؤيتها: عنق الفخذين والبنادق السبعة من أمس ، خوفا من إيران وحرق مثل الكلب ، والتسول والبكاء ، إنهم سعداء! فقط آل سعود والنظام غير الشرعي لإسرائيل ، كانوا يريدون حرق رعاة البقر! أو استولوا على السلطة من إيران ، لكن هؤلاء شخصان فقط! فقط نتنياهو وبن سلمان! حتى والديهم وأشقائهم لا يقبلونهم ، ناهيك عن الجان! فلسطين يهودية أو أمة فلسطينية مسلمة! لأن الأمة المسلمة في المملكة العربية السعودية قد سئمت أكثر من غيرهم من المسلمين من طغيانهم وأكاذيبهم وفسادهم وجرائمهم ، وهم يبحثون عن مخلص. الشعب اليهودي في إسرائيل ، على ما يبدو ، قد يقيم في المستوطنات الصهيونية ، أو يخدم في الجيش الإسرائيلي! لكن الله يعلم ما يدور في قلوبهم. نعلم أنه في يوم من الأيام ، سيخرج الضغط من رؤوسهم ، سيكونون أول من يرتفع لتحرير القدس ومكة ، وسيخرجهم من براثن الأصنام العظيمة. طبقات الأمن الإسرائيلية التي تتغذى على أموال النفط العربية: فهي تُرى في شركات الأمن الأمريكية ، الأمر كله! السبب المهم هو: بدلاً من واحد ، طبقتين من الأمن ، هناك العشرات من طبقات الأمان! كل طبقة مثل كلب تخاف من طبقة أخرى. كل هذا هو مجرد حرب نفسية. لكن اليوم عالم من الكشف عن المعلومات ، وجميع الجنود وضباط الأمن في جميع شركات الأمن الأمريكية والسعودية والإسرائيلية يعرفون أن قائمتهم من حوادث الاختطاف وبرامج التجسس قد تحولت إلى رسول عالمي. ليس هناك شك في أن هذه الإيصالات ستطرح على رؤوسهم مرة واحدة على الحبل! فعلت الشرطة الفرنسية على ما يرام! وانظر كم من الفرنسيين لديهم. لكن الناس صبروا! يقولون: "إذا كان الكلب يعضنا ، يجب ألا نعض ساق الكلب!" أو يقولون: "هؤلاء الشرطيون هم أبناؤنا ، وربما يستيقظون يوما ما ، لذا سينتظرون حتى ذلك الحين". بصدق ، يمكنهم أخذ أسرهم رهينة في نفس اليوم ، أو حرق منازلهم. لكن شعوب العالم تنتهج العدالة: أثبت القاضي علي ، والشعب الفرنسي ، بإطلاق النار على السفارة الإسرائيلية ، هذا الأمر. وقالوا صراحة إنهم في جبهة واحدة مع كل العالم: جبهة عظيمة ضد الثلاثي الصغير (بامبيو ، نتنياهو وبن سلمان). العالم لا يعرف أي طريقة أخرى ، ولا يقبل. أو يجب أن تقبل المال القذر من آل سعود والصهاينة والليبراليين! حتى مع كل هذا الجنون ، فهمه ترامب. إن تصريحه عن قوة إيران يثبت أنه شخصياً أيضاً مع الناس! لكنهم محاصرون في دائرة من جماعات الضغط الصهيوني ، ويجب أن يتم تكريمهم وتغريمهم من أجل المساعدات المالية. عندما يقول: إذا لم يكن هناك دعم أمريكي ، يجب أن يتكلم آل سعود اللغة الفارسية. هذا يعني أن آل سعود يجب أن تسعى لتعلم اللغة الفارسية! وهو بالطبع ليس له أي حاجة ، لأن نتنياهو وبن سلمان يعرفان اللغة الفارسية جيداً. يعرفون خيمتي السوداء! وقد مارسوا مراراً وتكراراً كيفية إدارة خيمة مثل بني صدر والهروب! وعلى الإطلاق ، فإن حجابهم (العقلاني) يذكرهم بانتصار كافه على زواك ، وأردشير بابكان على الحجاز. الآن ، إذا كان الناس مثل وزير الخارجية الإيراني لا يعرفون هذا ، فسوف يدرسون ويتحدثوا لاحقاً! وسوف يوقعون فقط على فضيحة ذات مواقف متعارضة.

Yanan it!

Amerika İranın qüdrəti barədə danışarkən, insanların qorxduğu görünə bilər! Ona sığınacaqlar. Amma dünyanı insanlar görmədən qorxurdular: dünən yeddi tüfəng və boylarından ibarət, İrandan qorxan, bir it kimi yandırılmış, yalvarıb yalvaranlar, xoşbəxtdirlər! Yalnız Al Saud və İsrailin qeyri-qanuni rejimi, kovboyları yandırmaq istədi! Və ya İrandan güc alsınlar, ancaq bunlar yalnız iki nəfərdir! Yalnız Netanyahu və Ben Salman! Hətta onların valideynləri və qardaşları onları qəbul etmirlər, elflər olsun! Fələstin yəhudi və ya Fələstinli müsəlman milləti! Çünki Səudiyyə Ərəbistanı olan müsəlman xalqı digər zülmlər, yalanlar, korrupsiya və cinayətlərdən daha çox bədbəxtdir və bir Xilaskar axtarırlar. İsrailin yəhudi xalqı, ehtimal ki, Sionist yaşayış məntəqələrində yaşayır və ya İsrail ordusunda xidmət edə bilər! Lakin Allah onların qəlbində nə olduğunu bilir. Bilirik ki, əgər bir gün təzyiq başdan çıxarılsa, Qüdr və Məkkəni qurtarmaq üçün ilk çıxacaqlar və onları böyük bütlərin əlindəki yerlərindən çıxaracaqlar. İsrailin təhlükəsizlik zəmilərində Ərəb neft pullarını qidalandıranları: ABŞ təhlükəsizlik firmalarında görülür, bütün bunlar var! Əhəmiyyətli səbəbi bunlardır: Birinin, iki qatın əvəzinə, onlarla təhlükəsizlik zəmmi var! Bir köpek kimi hər qat başqa bir qatdan qorxur. Bütün bunlar yalnız psixoloji müharibədir. Amma bu gün məlumatların açıqlanması dünyasıdır və bütün ABŞ, Səudiyyə və İsrail təhlükəsizlik şirkətlərində olan bütün əsgərlər və təhlükəsizlik işçiləri qaçırma və casus proqramların siyahısı qlobal xəbərdarçıya çevrildiyini bilirlər. Şübhəsiz ki, bu qəbzlər kafedə bir dəfə başlarına atılacaqdır! Fransız polisi belə yaxşı işlər gördü! Və fransız xalqının nə qədər olduğunu gör. Ancaq insanlar səbr edir! Onlar deyirlər: "Bir it bizi çalarsa, itin bacağına toxunmasın!" Və ya deyirlər: "Bu polislər bizim uşaqlarımızdır, bəlkə bir gün oyanacaqlar, buna görə də bu qədər gözləsinlər". Dürüstcə, onlar eyni günlərdə ailələrini girov götürə bilərlər və ya evlərini yandırarlar. Amma dünyanın xalqı ədalətlə məşğul olur: Ədalət Əli və fransız xalqı, İsrail səfirliyini atəş edərək, bunu sübut etdi. Onlar açıq şəkildə bütün dünya ilə bir tərəfdən olduğunu söylədilər: kiçik üçlülərə qarşı böyük bir cəbhə (Pampiou, Netanyahu və Ben Salman). Dünya başqa bir yol bilir və qəbul etmir. Və ya, Al Saud, sionistlər və liberallar çirkli pulları qəbul etməli və ya mübarizə aparmalısınız! Bütün dəliliklə belə Trump bunu başa düşdü. İranın qüvvəsi ilə bağlı etdiyi bəyanat, o da şəxsən şəxsiyyət olduğunu sübut edir! Ancaq onlar sionist lobbilərin bir dairəsində kilidlənmişdir və onlar maddi yardım üçün şərəf və tərif olmalıdırlar. O deyir: "Əgər Amerika dəstəyi yoxdursa, Əl Səud Fars dilində danışmalıdır. Bu, Əl Səud dilində Fars dilində öyrənməyi arzulamaq deməkdir! Əlbəttə, heç bir ehtiyac yoxdur, çünki Netanyahu və Ben Salman da Farsı yaxşı bilirlər. Mənim qara çadırımı bilirlər! Onlar Bani-Sadr kimi bir çadır qurmaq və xilas olmaq üçün dəfələrlə tətbiq etdilər! Hətta çiyinləri (rasional) Kavein Zohak, Həcazda Ardeşir Babakanın zəfərini xatırladır. İndi İranın xarici işlər naziri kimi insanlar bunu bilmirlərsə, daha sonra öyrənəcəklər və danışacaqlar! Onlar yalnız qarşı mövqeləri olan bir skandala imza atacaqlar.


برچسب‌ها: سگ پا سوخته!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۳/۹/۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱ نظر(0)

یمن سال ها است که با ایران و ایرانی گره خورده و: نسل ائمه علیهم السلام را با خود دارد . از دوران باستان، تا ظهور اسلام، در جزیرن العرب، یمن رابط حکومتی و فرماندار نشین ایران محسوب می شده است. زیرا جزیره العرب،  یا سرزمین حجاز به دلیل وسعت بیابانها، اصلا قابل سکونت نبود! و بیشتر برای عبور کاروانها استفاده می شد. در تاریخ اسلام داریم که: زمین از بتدای پیدایش، از زیر خانه کعبه گسترش یافت و: مرکز تولید خاک و خشکی بوده است.  حضرت آدم و حوا هم، در کنار آن مرکز از بهشت(شاید از کرات دیگر)، به زمین هبوط کردند. حضرت آدم در سرانندیپ(  سریلانکا) و حوا در جده(نزدیک مکه) فرود آمد. و هردو در مسیر حرکت، در عرفات همدیگر را پیدا کردند. و به دستور خدا، کشاورزی را یاد گرفته و خانه ای برای خدا ساختند، تا در انجا عبادت کنند(ان اول بیت وضع للناس) بزرگ بودن قطعات سنگی، و ارتفاع خانه نشان می دهد که: حضرت آدم ع بسیار قد بلند بوده است. ( به مرور کوتاه قد شده ایم). اما توفان نوح که پدید آمد، همه ساخته ها و شهرها به درون اب رفتند! موجودات هم از دفن شدند. کشتی حضرت نوح که  نمادی از  قد بلندی و: عمر طولانی نسبی آن ها بود، بعد از طوفان در کنار دریاچه ارومیه، یا رود ارس (کوه جودی) فرود آمد. این بار جهان از رود ارس آغاز شد! کم کم زمین های دیگر از زیر آب بیرون آمده، برای زندگی آماده شدند. اما رانش زمین باعث شد، نقشه قاره ها و خشکی ها هم فرق کند. لذا در حجاز که خشکی بیشتری داشت، مردمان زندگی نمی کردند. خداوند حضرت ابراهیم را مامور کرد: به آنجا برود و زندگی را به آنجا ببرد. از نوادگان حضرت اسماعیل پیامبر ختمی مرتبت بوجود آمد. در زمان ایشان فرماندار ایرانی ساسانیان، در یمن مستقر بود و نامه از پادشاه دریافت که: باید پیامبر را دستگیر و به مرکز بفرستد. ولی او و همکارش با مراجعه به پیامبر، خبر پاره شدن شکم کیخسرو! را دریافت کرده و مسلمان شدند. اکنون نیز یمن می تواند با این سبقه تاریخی، دست راست ایران برای ایجاد سازمان اتحاد جهانی باشند. زیرا نفوذ یمن در کنگره آمریکا، یا اتحادیه اروپا، مانند نفوذ فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل است. بارها کنگره آمریکا به حمایت از یمن، مصوباتی داشته و فروش اسلحه به عربستان را منع کرده، یا خواستار صلح شده است. یکی از دلایل این موفقیت، نبود تبلیعات منفی برعلیه یمن است. (مانند ایران هراسی یا یهود ستیزی!) چون تنها مخالف یمن آل سعود است، و آل سعود هم درآمریکا لابی قوی ندارد. فقط قشری از آل سعود حمایت می کنند که: حق السکوت های کلان دریافت کرده اند. در موضوع قتل خاشقچی، این موضوع کاملا واضح شد. با اینکه فیلم قطعه کردن زنده او در: سفارت عربستان در ترکیه، موجود است ترامپ و هوادارن او، با دریافت  میلیاردها دلارنفتی، آن را به فراموشی سپردند. اما عربستان برای لاپوشانی جنایات یمن، نتوانسته حق السکوتی بدهد. زیرا درآمد های او به بدهی، و کسر بودجه داخلی تبدیل شده است. از این رو آل سعود در حوزه های دیگر نمی توانند نفوذ کند، یا مانع اتحاد آنها شوند. ولذا یمن در اروپا و آمریکا، دشمنان پرقدرتی ندارد، و این راه نفوذ او را باز کرده است. امید می رود که اروپا و آمریکا، که با تبلیغات ایران هراسی و فلسطین هراسی،(تروریسم و یهود ستیزی) روبرو است و نمی تواند: با ایران یا فلسطین تعامل داشته باشد، ببیند با اینکه موافقتنامه صلح سوئد انجام شد، ولی حملات ادامه دارد. و ببیند که یمن با بدنی خسته و دستانی زخمی، همچنان مقاومت می کند. و این یعنی مانند جدشان حسن و حسین ع،  برای نجات همه انسانها، حاضراست به تنهایی هزینه کند.

Yemen could be the right hand of Iran!

For many years, Yemen has been tied to Iran and Iran: it has the generation of Imams (peace is upon him). From the ancient times to the advent of Islam, in Yazdan al-Arab, Yemen was the interlocutor and governor of Iran. Because the island of al-Arab, or the land of Hejaz, was not altogether usable due to the extent of the deserts! And more were used to cross the convoy. In the history of Islam, the earth has been expanded from under the house of Ka'ba since the beginning of its existence, and has been the center of soil and land production. Adam and Eve also fell to the ground beside that center of paradise (perhaps from other planets). The Prophet Adam landed in Srinagar (Sri Lanka) and Eve in Jeddah (near Mecca). And they both found each other in Arafat on the way. By God's command, they taught agriculture and built a house for God to worship there. () The large stone pieces, and the height of the house, show that: Adam was a very tall man. (Briefly we've been short). But the storm of Noah, which arose, all the creatures and cities fell into the water! The creatures also were buried. Noah's ship, symbolized by its height and relative long life, landed after a storm near Lake Orumiyeh, or the Aras River (Mount Jody). This time the world started from the Arusha! Little by little, other lands came out of the water, prepared for life. But the thrust of the ground caused the map of continents and land to be different. Therefore, in Hejaz, which had more drought, people did not live. God commanded Abraham to go there and take life there. The descendants of Prophet Muhammad (PBUH & HP) were created by the Prophet. During his time, the Sasanian Persian governor was based in Yemen and received a letter from the king saying: "We must arrest the prophet and send him to the center." But he and his colleague came to the Prophet when the kakosrow's abdomen was torn! And they became Muslims. Now, with this historical source, Yemen can also make the right hand of Iran to establish an alliance of the United Nations. Because: the influence of Yemen in the US Congress, or the European Union, is like the influence of Palestine in the UN General Assembly. Many times, the US Congress has approved laws to protect Yemen and forbade the sale of weapons to Saudi Arabia, or calls for peace. One of the reasons for this success is the lack of negative propaganda against Yemen. (Like: Iran's anti-Semitism or anti-Semitism!) Because it is just against Yemen, Saudi Arabia does not have a strong lobby in the United States. Only a corollary of al-Saud is that they have received huge sums of money. In the subject of Murder, this matter became clear. Though his live recording video of: The Saudi Embassy in Turkey, Tramp and his followers, having received billions of dollars, have been forgotten. However, Saudi Arabia has not been able to afford the right to cover the crimes of Yemen. Because: his income has become a debt, and has become a deficit in the domestic budget. Hence, Al Saud cannot penetrate other areas or prevent them from joining. Therefore, Yemen has no powerful enemies in Europe and the United States, and this has opened its way to influence. It is hoped that Europe and the United States, facing terrorist and terrorist Palestine (terrorism and anti-Semitism), will face Europe and the United States, which cannot: interact with Iran or Palestine, although the Swedish Peace Agreement is ongoing, but attacks continue. . And: seeing that Yemen is still tired and wounded with a tired body. And this means, like his grandfather, Hassan and Hussein, to save all human beings, to spend on their own.

اليمن يمكن أن يكون اليد اليمنى لإيران!

لسنوات عديدة ، كان اليمن مرتبطا بإيران وإيران: إنه يمتلك جيل الأئمة (عليه السلام). من الأزمنة القديمة إلى ظهور الإسلام ، في يزدان العرب ، كان اليمن المحاور وحاكم إيران. لأن جزيرة العرب ، أو أرض الحجاز ، لم تكن قابلة للاستخدام بشكل كامل بسبب مدى الصحراء! وأكثر تم استخدامها لعبور القافلة. في تاريخ الإسلام ، تم توسيع الأرض من تحت بيت الكعبة منذ بداية وجودها ، وكانت مركزا للتربة وإنتاج الأراضي. سقط آدم وحواء أيضاً على الأرض بجانب مركز الجنة (ربما من الكواكب الأخرى). نزل النبي آدم في سريناجار (سريلانكا) وحواء في جدة (بالقرب من مكة). وكلاهما وجد كل منهما الآخر في عرفات على الطريق. (لفترة وجيزة كنا قصيرة). لكن عاصفة نوح ، التي نشأت ، سقطت كل المخلوقات والمدن في الماء! تم دفن المخلوقات أيضا. هبطت سفينة نوح ، التي ترمز إلى ارتفاعها وطول عمرها النسبي ، بعد عاصفة قرب بحيرة أوروميه ، أو نهر أراس (جبل جودي). هذه المرة بدأ العالم من أروشا! شيئا فشيئا ، خرجت أراضي أخرى من الماء ، معدة للحياة. لكن قوة الدفع تسببت في خريطة القارات والأرض لتكون مختلفة. لذلك ، في الحجاز ، التي كان لديها المزيد من الجفاف ، لم يعيش الناس. أمر الله إبراهيم أن يذهب هناك ويأخذ الحياة هناك. تم إنشاء أحفاد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من قبل النبي. خلال فترة وجوده ، كان الحاكم الفارسي الساساني مقره في اليمن وتلقى رسالة من الملك يقول فيها: "يجب أن نعتقل النبي ونرسله إلى المركز". لكنه جاء مع زميله إلى النبي عندما تمزق بطن كاكوسرو! وأصبحوا مسلمين. الآن ، مع هذا المصدر التاريخي ، يمكن لليمن أيضا أن يصنع إيران اليمنى لإنشاء تحالف للأمم المتحدة. لأن تأثير اليمن في الكونجرس الأمريكي ، أو الاتحاد الأوروبي ، يشبه نفوذ فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. مرات عديدة ، وافق الكونغرس الأميركي على قوانين لحماية اليمن ونهى عن بيع الأسلحة للسعودية ، أو يدعو إلى السلام. أحد أسباب هذا النجاح هو الافتقار إلى الدعاية السلبية ضد اليمن. (مثل معاداة إيران للسامية أو معاداة السامية!) لأنها فقط ضد اليمن ، لا تملك المملكة العربية السعودية لوبي قوي في الولايات المتحدة. فقط نتيجة طبيعية من آل سعود هو أنهم تلقوا مبالغ ضخمة من المال. في موضوع جريمة القتل ، أصبحت هذه المسألة واضحة. على الرغم من تسجيله لمقطع فيديو عن: السفارة السعودية في تركيا ، فقد تم نسيان ترامب وأتباعه ، الذين تلقوا مليارات الدولارات. ومع ذلك ، لم تكن المملكة العربية السعودية قادرة على تحمل الحق في تغطية جرائم اليمن. لأن دخله أصبح دينًا ، وأصبح عجزًا في الميزانية المحلية. وبالتالي ، لا يستطيع آل سعود اختراق مناطق أخرى أو منعهم من الانضمام. لذلك ، ليس لليمن أعداء أقوياء في أوروبا والولايات المتحدة ، وقد فتح هذا طريقه للتأثير. من المؤمل أن تواجه أوروبا والولايات المتحدة ، التي تواجه الإرهاب والإرهاب في فلسطين (الإرهاب ومعاداة السامية) ، أوروبا والولايات المتحدة ، التي لا تستطيع: التفاعل مع إيران أو فلسطين ، على الرغم من استمرار اتفاق السلام السويدي ، لكن الهجمات مستمرة. . ونرى أن اليمن لا يزال متعبا وجرحا بجسد متعب. وهذا يعني ، مثل جده ، حسن وحسين ، لإنقاذ كل البشر ، ليقضوا بأنفسهم.

Yəmən İranın sağ tərəfi ola bilər!

Uzun illərdir Yəmən İran və İranla əlaqədardır: İmamların nəsli var. Qədim dövrdən İslamın gedişinə qədər Yazdan əl-Ərəbdə Yəmən İranın müəllifi və qubernatoru idi. Çünki ərəb adası və ya Hicaz torpağı çöllərin dərəcəsi sayəsində mümkün olmadı! Konvoyu keçmək üçün daha çox istifadə edildi. İslam tarixində, yer varlığı başından bəri Ka'ba evinin altından genişlənmişdir və torpaq və torpaq istehsalının mərkəzi olmuşdur. Adəm və Həvva həm də cənnətin (bəlkə də digər planetlərin) mərkəzinin yanında yerə düşdü. Peyğəmbər Adəm Ciddə (Məkkəyə yaxın) Srinagar (Şri-Lanka) və Həvvaya saldı. İkisi də Arafat yolunda bir-birlərini tapdılar. Allahın əmri ilə kənd təsərrüfatı öyrətdilər və orada ibadət etmək üçün Allahın evini tikdilər. () Böyük daş parçaları və evin hündürlüyü göstərir ki, Adəm çox hündür bir adam idi. (Qısa olaraq qısa olduğumuz). Amma Nuhun fırtınası ortaya çıxdı, bütün canlılar və şəhərlər suya düşdü! Heyvanlar da torpağa verildi. Nuhun gəmisi, hündürlüyü və nisbətən uzun ömrü ilə simvolu, Orumiyeh gölü yaxınlığında fırtına və ya Aras çayına (Jody Dağı) yaxınlaşdı. Bu dəfə Arusha dünyasından başladı! Kiçik, digər torpaqlar həyatdan hazırlanmış suya çıxdı. Lakin torpağın büzülməsi qitələr və torpaq xəritələrindən fərqlənirdi. Buna görə də, daha çox quraqlıq olan Hicazda insanlar yaşamırdı. Allah İbrahimə oraya getmək və oradakıları həyata keçirməyi əmr etdi. Peyğəmbərin (s.ə.v.) və Peyğəmbərin övladları Peyğəmbər tərəfindən yaradılmışdır. Onun dövründə Sasani Fars hökmdarı Yəməndədir və padşahdan məktub alıb: "Biz peyğəmbəri həbs etməli və onu mərkəzə göndərməliyik". Lakin kakosrowun qarınını yırtığı zaman o və onun həmkarı Peyğəmbərin yanına gəldi! Və onlar müsəlman oldu. İndi bu tarixi mənbəyə əsasən, Yəmən həmçinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ittifaqını qurmaq üçün İranın sağ əlini qura bilər. Çünki Yəmənin ABŞ Konqresində və ya Avropa İttifaqında təsiri BMT Baş Assambleyasında Fələstinin təsirinə bənzəyir. Bir çox dəfə, ABŞ Konqresi Yəməni qorumaq və Səudiyyə Ərəbistana silah satışı qadağan edən qanunları təsdiqlədi və ya sülh çağırdı. Bu müvəffəqiyyətin bir səbəbi Yəmənə qarşı mənfi təbliğatın olmamasıdır. (İranın antisemitizm və ya anti-Semitizm kimi!) Yəmənə qarşı olduğundan, Səudiyyə Ərəbistanı Birləşmiş Ştatlarda güclü lobbisi yoxdur. Yalnız əl-Səudun nəticəsi böyük məbləğdə pul aldıqlarıdır. Cinayət Cinayəti mövzusunda bu məsələ aydın oldu. Türkiyənin Səudiyyə Səfirliyi, Tramp və onun ardıcılları, milyardlarla dollar qazanmışdır. Lakin, Səudiyyə Ərəbistanı Yəmənin cinayətlərini əhatə etmə hüququna malik olmadı. Çünki gəlirləri borc halına gəldi və daxili büdcədə kəsir halına gəldi. Beləliklə, Əl-Saud digər sahələrə nüfuz edə bilməz və ya onları qoşulmağa mane ola bilməz. Buna görə də, Yəmənin Avropada və ABŞ-da güclü düşmənləri yoxdur və bu, təsir etmək üçün yol açdı. ümid Avropa və Amerika, qorxu təbliğat və fələstinlilərin İran və Fələstin ilə (terror və anti-semitizm) üz və İsveç, qarşılıqlı sülh sazişi görmək qorxuram, lakin hücumlar davam edir . Yəmənin hələ yorulmadığını və yorğun bir bədən ilə yaralanmasını görən. O ulu Həsən və Hüseyn (ə) kimi idi, bütün bəşəriyyətin qurtuluşu üçün, başa gələcək tək şəraitin expecta.

 

 


برچسب‌ها: یمن میتواند دست راست ایران باشد!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۹/۱۳۹۷ - ۱۸:۳۲ نظر(0)

هربار راجع به فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل رای گیری شده، اکثریت قاطع را داشته و آمریکا و اسرائیل تنها مانده اند. لذا وقت آن است که حماس به وظیفه تاریخی خود عمل کند! و همه ملت ها هم از او حمایت کنند. میدانیم که سازمان ملل از وظیفه اصلی خود، دور شده و تبدیل به سازمان دولت ها شده! آنهم فقط دولت آمریکا و اسرائیل و آل سعود. کلید این فساد هم در قانون وتو است، که دولت آمریکا به نفع اسرائیل و آل سعود از ان استفاده می کند. طبیعی است اگر هدف یک سازمان به ضد هدف تبدیل شود، آن سازمان باید منحل شود! و سازمان جدیدی وظایف اصلی او را به عهده بگیرد. هدف سازمان ملل همانطور که از نامش پیدا است، برای حمایت از ملت های جهان وحقوق بشر بود.  ملت ها که حقوق بشر را زیر پا نمی گذارند! این دولت ها هستند که برای: اعمال حاکمیت خود همه کار می کنند: از جمله نقض حقوق بشر. چرا که اگر حقوق بشر را رعایت کنند، باید بروند و جای خود را به دیگران بدهند. ولی این سه دولت حاضر نیستند: بروند بلکه  به هر قیمتی شده، می خواهند خود را حفظ کنند. ولو به زندانی کردن بیش از 50میلیون نفر در امریکا، و کشتار بیش از سه میلیون نفر در: سرزمین های اشغالی و عراق و افعانستان و غیره، این انگیزه ضد حقوق بشری موقعی بیشتر می شود که: آنها حتی صاحب سرزمین های اشغالی هم نباشند! رژیم اشغلگر قدس و آل سعود و دولت نژاد پرست آمریکا، هرسه در این  امر مشترک هستند. لذا اصرار بر باقی ماندن آنها، یعنی کشتار بیش از حد و ادامه قتل و غارت ها! آمریکا، سرزمین سرخپوستان بوده! سفید پوستان با کشتار وسیع آنها، سرزمین آنها را اشغال کرده، و خود را مالک آن خواندند. این امر کمتر از دویست سال تاریخ دارد! و به انتخاب اولین رئیس جمهور یا انتخاب آبراهام لینکلن برمی گردد.. درست شبیه این امر برای آل سعود است: آنها یهودی بودند و برای اشغال سرزمین های مکه و مدینه، به ظاهر مسلمان شدند و: با کشتار وسیعی  بر آنجا مسلط شدند. حتی نام حجاز را به ممکلت سعودی، یعنی بنام خودشان تغییر دادند! این امر هم کمتر از صد سال اتفاق افتاده است. قبل از ان عربستان در دست دولت عثمانی بوده است. شبیه هیمن امر توسط صهیونیست ها، در سرزمین اشغالی است. آنها هم ساکنان اصلی را با کشتار وسیعی، از بین بردند یا آنها را آواره کردند، و خود را مالک سرزمین های فلسطین خواندند! همه اینها به مدد سازمان ملل دروغین، که همان سازمان دولتهای سه گانه بود اتفاق افتاد! با اینکه در معاهده ورسای، جامعه ملل درسال 1919 با توافق: دولتها به وجود آمد ولی تا 1946فقط 46 کشور وجود داشت. ولی وقتی منحل شد و سازمان ملل بوجود آمد، با تجزیه طلبی بیشتر اکنون 197 کشور شده اند.  57 کشور عضو آن، از تجریه دو کشور عثمانی و ایران بوجود آمده است. که در ادامه آن می خواستند: عراق و ایران و سوریه فعلی را باز هم تجزیه کنند! که با ظهور و صدور انقلاب اسلامی، جلوی این تجزیه طلبی گرفته شد، و اکنون موقع آن است که اتحاد دوباره ایجاد شود، و کشورهای جهان به سازمان جدیدی بپیوندند. حماس می تواند نقطه اتصال این جمع باشد. 194کشور را با خود همراه کرده، و محل استقرار آن سازمان را هم در فلسطین قرار دهد. زیرا از قدیم الایام فلسطین، مرکز وحدت ادیان الهی بوده است: مسلمانان و مسیحیان و یهودیان، در انجا باهم زندگی مسالمت آمیزی داشته اند. گرچه بنام یهودیان این سرزمین اشغال شده، ولی فرقی بین یهودیان صهیونیست، مسلمانان وهابی پیرو آل سعود، و مسیحیان صلیبی و جنگ طلب نیست. و این سه در یک سو هستند(3کشور) اما بقیه 194کشور عضو سازمان اتحاد جهانی.

Palestine The Unification of Nations

Every time a Palestinian vote was voted on at the UN General Assembly, it has a decisive majority, and the United States and Israel remain alone. So it's time for Hamas to fulfill its historic duty! And all nations support him too. We know that the United Nations has gone from its original role and has become a government organization! It's just the US government and Israel and Al Saud. The key to this corruption is the veto law, which the US government uses in favor of Israel and Al Saud. It is natural if the organization's goal is to become counter-intuitive, that organization must be dissolved! And the new organization will take on its core responsibilities. The goal of the United Nations, as its name suggests, was to support the nations of the world and human rights. Nations that do not violate human rights! These are the governments that work for all of their sovereignty: including human rights abuses. Because: if human rights are respected, they have to go and give their place to others. But these three governments are not willing to: go, but at all costs, they want to keep themselves. Even if more than 50 million people were imprisoned in the United States and more than 3 million people were killed in Occupied Territories, Iraq, Afghanistan, and so on, this anti-humanistic impetus would be greater if they did not even own the occupied territories! The Quds and Al Saud regime and the racist state of America, all in common. So insist on their survival, that is, excessive killing and the continuation of murder and looting! America, the land of the Indians! The whites occupied their land with their massive slaughter, and called themselves the owner of it. This is less than two hundred years old! And goes back to the election of the first president or the choice of Abraham Lincoln ... It's just like this for Al Saud: they were Jews and, apparently, became Muslims to occupy the lands of Mecca and Medina: they were dominated by mass slaughter. You even changed the name of Hejaz to your Saudi leadership, in your own name! This has happened less than a hundred years. Before that, Saudi Arabia was in the hands of the Ottoman government. Like the Hayman of the matter, the Zionists are in occupied territory. They either destroyed or displaced the main inhabitants by mass killing, and they called themselves Palestinian lands! All this happened thanks to the false United Nations, which was the organization of the tripartite states! Although in the Versailles Treaty, the League of Nations, in 1919, came into being: governments were created, but by the year 1946 there were only 46 states. But when it was disbanded and the United Nations came into being, more than 197 countries were split into separatism. Its 57 member states originated from the experience of the two Ottoman countries and Iran. They wanted to continue: Iraq, Iran and Syria to break the current one! With the advent of the Islamic Revolution, this fragmentation has been stopped, and now it is about to reunite, and the countries of the world will join a new organization. Hamas could be the point of this connection. With 194 countries, it will be located in Palestine. For from the time of Al-Ayyam of Palestine, the center has been the unity of the divine religions: Muslims, Christians, and Jews, where they lived together peacefully. Although the Jews are occupied by this land, it is not a difference between Zionist Jews, Wahhabi Muslims, followers of Al Saud, and crusade Christians. And these three are on the one side (3 countries), but the rest of 194 countries are in the United Nations Alliance.

فلسطين توحيد الأمم

في كل مرة يتم التصويت فيها على تصويت فلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، يكون لها أغلبية حاسمة ، وتبقى الولايات المتحدة وإسرائيل وحدهما. لذا فقد حان الوقت لحماس أن تفي بواجبها التاريخي! وجميع الدول تدعمه أيضا. نحن نعلم أن الأمم المتحدة قد انتقلت من دورها الأصلي وأصبحت منظمة حكومية! إنها فقط حكومة الولايات المتحدة وإسرائيل والعود. مفتاح هذا الفساد هو قانون حق النقض الذي تستخدمه حكومة الولايات المتحدة لصالح إسرائيل وآل سعود. من الطبيعي إذا كان هدف المنظمة أن يكون غير بديهي ، يجب حل هذه المنظمة! وستتولى المنظمة الجديدة مسؤولياتها الأساسية. إن هدف الأمم المتحدة ، كما يوحي اسمه ، هو دعم دول العالم وحقوق الإنسان. الدول التي لا تنتهك حقوق الإنسان! هذه هي الحكومات التي تعمل من أجل كل سيادتها: بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان. لأنه إذا تم احترام حقوق الإنسان ، فعليهم الذهاب وإعطاء مكانهم للآخرين. لكن هذه الحكومات الثلاث لا ترغب في: الذهاب ، ولكن مهما كان الثمن ، فإنها تريد أن تحتفظ لنفسها. حتى لو كان أكثر من 50 مليون شخص مسجونين في الولايات المتحدة وأكثر من 3 ملايين شخص قتلوا في الأراضي المحتلة والعراق وأفغانستان ، وما إلى ذلك ، فإن هذا الزخم المعادي للانسان سيكون أكبر إذا لم يمتلكوا حتى الأراضي المحتلة! نظام القدس و آل سعود والدولة العنصرية الأمريكية ، كلها مشتركة. لذا أصروا على بقائهم ، أي القتل المفرط ومواصلة القتل والنهب! أمريكا ، أرض الهنود! احتل البيض أرضهم بذبحهم الضخم ، وأطلقوا على أنفسهم اسم مالكها. هذا أقل من مائتي سنة وتعود إلى انتخاب الرئيس الأول أو اختيار أبراهام لنكولن ... الأمر مثله مثل آل سعود: كانوا يهودًا ، ومن الواضح أنهم أصبحوا مسلمين ليحتلوا أراضي مكة والمدينة: كانوا يهيمنون على المذبحة الجماعية. حتى أنك غيرت اسم الحجاز لقيادتك السعودية ، باسمك! لقد حدث هذا أقل من مائة عام. قبل ذلك ، كانت السعودية في يد الحكومة العثمانية. مثل هايمان المسألة ، الصهاينة هم في الأراضي المحتلة. إما أنها دمرت أو نزحت السكان الرئيسيين عن طريق القتل الجماعي ، وأطلقوا على أنفسهم أراض فلسطينية! كل هذا حدث بفضل الأمم المتحدة الزائفة ، التي كانت منظمة للدول الثلاث! على الرغم من أن معاهدة عصبة فرساي تأسست في عام 1919 ، إلا أن الحكومات نشأت ، ولكن بحلول عام 1946 لم يكن هناك سوى 46 ولاية. لكن عندما تم حلّها وبرزت الأمم المتحدة ، انقسم أكثر من 197 دولة إلى انفصالية. نشأت دولها الأعضاء الـ 57 من تجربة الدولتين العثمانيين وإيران. أرادوا الاستمرار: العراق وإيران وسوريا لكسر واحد الحالي! مع ظهور الثورة الإسلامية ، تم وقف هذا التشرذم ، والآن هو على وشك التوحيد ، وستنضم بلدان العالم إلى منظمة جديدة. قد تكون حماس هي النقطة في هذا الصدد. مع 194 دولة ، سيكون مقرها في فلسطين. منذ عهد الأيّام في فلسطين ، كان المركز وحدة الأديان السماوية: المسلمون والمسيحيون واليهود ، حيث عاشوا معاً بسلام. على الرغم من احتلال اليهود لهذه الأرض ، إلا أنها ليست فرقًا بين اليهود الصهاينة والمسلمين الوهابيين وأتباع آل سعود والمسيحيين الصليبيين. وهؤلاء الثلاثة هم من جانب واحد (3 بلدان) ، لكن بقية 194 دولة موجودة في تحالف الأمم المتحدة.

Fələstin millətlərin birləşməsi

BMT Baş Assambleyasında bir Fələstinli səsvermə hər dəfə səs verildiyində, həlledici əksəriyyəti var və ABŞ və İsrail tək qalır. Beləliklə, Həmasın tarixi vəzifəsini yerinə yetirmə vaxtı gəldi! Bütün millətlər də onu dəstəkləyir. Biz bilirik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı orijinal rolundan getdi və hökumət təşkilatı oldu! Yalnız ABŞ hökuməti və İsrail və Əl-Saud. Bu korrupsiyanın əsası ABŞ hökumətinin İsrail və Əl-Saud lehinə istifadə etdiyi veto qanunudur. Təşkilatın məqsədi əks-intuitiv olmaqdırsa, bu təşkilatın ləğv edilməsi təbiidir! Yeni təşkilatın əsas vəzifələri olacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsədi, dünyadakı xalqlara və insan hüquqlarına dəstək olmaqdır. İnsan hüquqlarını pozan xalqlar! Bunlar, bütün suverenliyi üçün işləyən hökumətlərdir: insan hüquqlarının pozulması da daxildir. Çünki insan hüquqları hörmətə məruz qaldıqda, getmək və başqalarına yer vermək lazımdır. Ancaq bu üç hökumət istəmir: getmək, lakin hər halda, onlar özlərini saxlamaq istəyirlər. işğal olunmuş ərazilərdə, və s. İraq, Əfqanıstan, artıq üç milyon nəfər həlak Amerikada 50 milyondan çox adam, belə həbs, motivasiya insan hüquqları hətta işğal edilmiş ərazilər deyil məxsus olduğunu bir daha! Qüds və Əl-Səud rejimi və Amerikanın irqçi dövləti. Onların sağ qalması, yəni həddindən artıq öldürmə və cinayetin və yağma davam etdirilməsini tələb edirlər! Amerika, hindilər torpağı! Ağlar torpağını kütləvi qırğınlarla işğal etdi və özlərini özlərinin sahibi adlandırdılar. Bu iki yüz ildən azdır! Hicazın adını Səudiyyə rəhbərliyinə, öz adı ilə dəyişdin! Bu yüz ildən az oldu. Bundan əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı Osmanlı hökumətinin əlində idi. Məsələin Haymanı kimi sionistlər də işğal edilmiş ərazilərdədirlər. Onlar əsas kütləvi öldürmə yolu ilə ana sakinləri yox etdi və ya yerindən qovdular və özlərini Fələstin torpaqları adlandırdılar! Bütün bunlar üçtərəfli dövlətlərin təşkilatı olan yalançı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sayəsində baş verib! Versal müqaviləsi olsa da, 1919-cu ildə Millətlər Liqası razılaşdırılmış dövlət meydana gəldi, lakin 1946-ci ilə qədər yalnız 46 ölkə var idi. Lakin dağıldığı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradıldığı 197-dən çox ölkə separatçılığa bölündü. Onun 57 üzv dövləti iki Osmanlı dövlətinin və İranın təcrübəsindən yaranıb. Onlar davam etmək istəyirdi: İraq, İran və Suriya indiki dövrdə qırılacaq! Həmas bu əlaqənin nöqtəsi ola bilər. 194 ölkə ilə Fələstində yerləşəcəkdir. Çünki qədim Fələstin, dinlərin birliyi sayı: müsəlman, xristian və yəhudilərin dinc birgə orada yaşayır. Lakin işğal olunmuş torpaqlarının yəhudilərə, amma sionist yəhudilər, müsəlmanlar, Səud vəhhabi Evinin ardıcılları və xristian cross və bir warmonger arasındakı fərq kimi. Bu üç nəfər bir tərəfdədir (3 ölkə), lakin 194 ölkənin qalan hissəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İttifaqıdır.

 


برچسب‌ها: فلسطین رمز اتحاد ملت ها,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۹/۱۳۹۷ - ۱۶:۱۵ نظر(0)

آمریکا با حکومتی فوق دیکتاتوری، سعی دارد که باز هم مثل گذشته، برای همه دیکته کند! ولی حالا نوبت دیکته نوشتن خودش است! دیگر زمان دیکتاتوری نژاد پرستان: فاشیست آمریکایی تمام شد. و الان نوبت یاد گیری اصول انسانی و اسلامی، و رفتارهای بشری به دور از وحشیگری و زور گویی آنها است. به قول معروف دوره: بزن در رو تمام شده! و آمریکا یکه تاز عرصه نیست. پمپیو و ترامپ با خیالپردازی تمام، سعی دارند ایران را بترسانند! آنها فکر می کنند ملت ایران همان چند منافقی هستند که: کاسه لیس آمریکا و اروپا می باشند. در حالیکه آنها عددی نیستند! بلکه از ایران فراری می باشند، و اگر روزی به ایران برگردند، زندانی و مجازات خواهند شد زیرا که افرادی ضد مردم، نفهم و قاتل هستند.: تمام وعده های آنها دروغ بوده، و تا کنون آمریکا را با 24تریلیون دلار زیان، روبرو کرده اند. همه این هزینه ها از انجا شروع می شود که: منافقین و ضدانقلاب به دروغ می گویند: کار جمهوری اسلامی تمام است! پول می گیرند که جنگ به راه اندازند. رژیم را ساقط کنند،  ولی نمی توانند حتی مگسی را از بین ببرند، ولی بازهم یاوه گویی می کنند و پولهای جدیدی می گیرند! بطوریکه  سالی 2تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا ضرر زده اند. اروپایی ها هم از این ضرر ها عقب نمانده اند!  پولهایی که قرار بود به اروپایی ها داده شود، همین احمق ها نگذاشتند! زیرا بیخ گوش آنها خواندند که: حکومت اسلامی از بین رفتنی است! و با اینکه چهل سال است: این دروغ را می گویند، اروپا هم باور می کرد. لذا ایران پولهایش را جای دیگری برد! تاریخ کره جنوبی و ژاپن و حتی چین و هند را بخوانید! آنها تا دهه1980 در فقر مطلق بودند، اصلا کسی آنها را جزو کشور ها نمی دانست! اما پولهایی که ایران در آنجا ریخت، همه آنها ثروتمند شدند! کره جنوبی که در ان سالها، مخروبه ای بیش نبود، با قرارداد های تریلیاردی که با هاشمی رفسنجانی بست، به اینجا رسید. کالاهای ژاپنی هندی و چینی، جای کالاهای آمریکایی و اروپایی را گرفت! و بازار آنها را رونق بخشید. و برعکس بازار اروپا، هر روز کساد تر و بی رونق تر شد. و بعد از آمریکا، اروپاییها، بزرگترین بدهکاران دنیا هستند. آشوب و نا امنی هم دامن آنها را رها نمی کند. آنها بدانند اگر رابطه پولی خود را، با ایران اصلاح نکنند، اروپا برای همیشه می میرد! و نامی از ان باقی نمی ماند. اما وسوسه هاس منافقین نمی گذارد. زیرا هنوز هم به دروغ های انها دل می بندند. و می گویند شاید این بار درست بگویند! ولی امریکا و اروپا بدانند که: فقط عمر خود را ضایع می کنند. و با گوش دادن به دروغ های یک مشت: تروریست فراری از ایران، سعادت خود را تباه، آینده و تاریخ خود را می بازند. برای یکبار هم شده باور کنند که: نباید به حرف مخالفان انقلاب اسلامی اعتماد کنند. آزمون و خطا را ادامه ندهند. مواظب باشند: پیرزن پرمدعای گدا(مریم رجوی)، بعد از چهل سال دروغگویی، وعده های اشتباه و تحلیل های غلط ، بازهم آنها را گول نزند. فریب کسی را که چهل سال است می گوید: فردا می روم و در ایران، پادشاه می شویم نخورند. ایندو فقط گدای پول هستند! و رقابت آنها برای دزدی بیشتر از: مردم اروپا و آمریکا است. گوش خود را باز کنند، و سخنان رهبر انقلاب را بشنوند، ضرر نمی کنند. عجیب است آدمهای عاقل تحصیلکرده، و با برنامه اروپا و آمریکا، چطور اسیر این ساحره های جادوگر شده اند؟ که با اینمه ضرر و زیان چهل ساله، بازهم روی حرف آنها قمار می کنند؟ ای مردم اروپا و آمریکا، به دولتمردان خود بگویید: تنها راه نجات آنها شنیدن صدای انقلاب اسلامی است. و تنها دشمنان آنها هم، منافقین و ضدانقلاب ایران هستند. به راه بیایند و هدایت شوند.

America is writing dictation!

With a super-dictatorial government, the United States is trying to dictate for everyone as before! But now it's time to write your own dictation! Another era of racist dictatorship: American fascist ended. And now it's time to learn the principles of human and Islamic, and human behavior is far from brutality and force. According to the famous story of the course: Be done! And the United States is not one of those arenas. Pempio and Tramp are trying to scare Iran with fantasy! They think the Iranian people are the same guy who: American and European bowls. While they are not numeric! They are runaway from Iran, and if they return to Iran once, they will be imprisoned and punished because anti-people are unaware and murderous: all their promises are false, and so far the United States has suffered losses of $ 24 trillion. They are All these costs begin with: The hypocrites and the counter-revolution say: The Islamic Republic's work is complete! They are getting money to launch a war. They can do away with the regime, but they can not even destroy the flies, but they still mumble themselves and make new money! So far, US $ 2 trillion have been damaging to the US economy every year. Europeans have not been left behind! The money that was intended to be given to the Europeans did not leave the fools! Because they were listening to them, they read: Islamic rule is extinguishing! And while it's been forty years old: they say that lie, Europe believed. So Iran took its money elsewhere! Join South Korea and Japan, and even China and India! Until the 1980s, they were absolute poverty, they did not even consider them as one of the countries! But the money that Iran was pouring in, they all became wealthy! South Korea, which had been ruined for many years, came here with trillion contracts with Hashemi Rafsanjani. Japanese and Chinese goods replaced American and European goods! And the market boomed them. And on the contrary, the European market became more and more depressed every day. And after America, Europeans are the world's largest debtors. Chaos and insecurity do not abandon them. They know that Europe will die forever if they do not correct their monetary relationship with Iran! And there is no name for it. But the temptation of Hass does not put hypocrites. Because they still have their hearts lying. And they say maybe this time is right to say! But America and Europe know that they just lose their lives. And by listening to the falsehood of a fist: a fugitive terrorist from Iran, loses his prosperity, destroys his future and history. For once, they believe that: they should not trust the opponents of the Islamic Revolution. Do not continue the test and error. Beware: The beggar's old-fashioned beggar (Maryam Rajavi), after forty years of lying, mistaken promises and misconceptions, still do not fool them. Deceiving someone who has been forty years old says: I'll go tomorrow and do not eat in Iran. These are just beggars of money! And their competition for stealing more than: the people of Europe and America. Open their ears, hear the words of the leader of the revolution, do not harm. Oddly, wise educated people, and how have these magic witches been captured by the European and American programs? With so much forty-year losses, they still gamble on their words? Oh, people of Europe and America, tell your officials: the only way to save them is to hear the voice of the Islamic Revolution. And their enemies are the hypocrites and counter-revolutionaries of Iran. Come and go.

أمريكا تكتب الإملاء!

مع حكومة ديكتاتورية فائقة ، تحاول الولايات المتحدة أن تملي على الجميع كما كان من قبل! ولكن الآن حان الوقت لكتابة الإملاء الخاص بك! حقبة أخرى من الديكتاتورية العنصرية: انتهت الفاشية الأمريكية. والآن حان الوقت لتعلم مبادئ الإنسان والإسلام ، والسلوك البشري بعيد كل البعد عن الوحشية والقوة. وفقا للقصة الشهيرة للدورة: توقف في النهاية! والولايات المتحدة ليست واحدة من تلك الساحات. يحاول الترامپ والپمپیو خافة إيران بالخيال! إنهم يعتقدون أن الشعب الإيراني هو نفس الشخص الذي: الأواني الأمريكية والأوروبية. في حين أنها ليست رقمية! إنهم هاربون من إيران ، وإذا ما عادوا إلى إيران مرة ، فسوف يتم سجنهم ومعاقبتهم لأن المعادون للناس غير مدركين ومجرمين: كل وعودهم خاطئة ، وحتى الآن تكبدت الولايات المتحدة خسائر بقيمة 24 تريليون دولار. هم تبدأ كل هذه التكاليف بـ: المنافقون والثور المضادة يقولون: إن عمل الجمهورية الإسلامية كامل! إنهم يحصلون على المال لشن حرب. يمكن أن يتخلصوا من النظام ، لكنهم لا يستطيعون حتى تدمير الذباب ، لكنهم ما زالوا يغمغمون أنفسهم ويصنعون أموالاً جديدة! حتى الآن ، كان 2 تريليون دولار أمريكي يضر بالاقتصاد الأمريكي كل عام. لم يترك الأوروبيون وراءهم! المال الذي كان من المفترض منحه للأوروبيين لم يترك الحمقى! لأنهم كانوا يستمعون لهم ، يقرأون: الحكم الإسلامي يطفئ! وبينما كان عمره أربعين عاما: يقولون هذا كذب ، أوروبا يعتقد. لذا أخذت إيران أموالها في مكان آخر! انضم إلى كوريا الجنوبية واليابان ، وحتى الصين والهند! حتى الثمانينيات ، كانوا فقراء مطلقين ، حتى أنهم لم ينظروا إليهم كواحد من البلدان! لكن الأموال التي كانت تتدفق عليها إيران ، أصبحت جميعها ثرية! كوريا الجنوبية ، التي كانت قد دمرت لسنوات عديدة ، جاءت إلى هنا مع تريليون عقد مع هاشمي رفسنجاني. السلع اليابانية والصينية محل السلع الأمريكية والأوروبية! وازدهرت السوق بها. وعلى العكس ، أصبحت السوق الأوروبية أكثر وأكثر كل يوم. وبعد أمريكا ، الأوروبيون هم أكبر مدينين في العالم. الفوضى وانعدام الأمن لا تتخلى عنهم. إنهم يعرفون أن أوروبا سوف تموت إلى الأبد إذا لم تقم بتصحيح علاقتها النقدية مع إيران! وليس هناك اسم لذلك. لكن إغراء هاس لا يضع المنافقين. لأنهم ما زالوا يمتلكون قلوبهم. ويقولون ربما هذه المرة هي حق القول! لكن أمريكا وأوروبا تعرفان أنهما يفقدان حياتهم. ومن خلال الاستماع إلى زيف قبضة: إرهابي هارب من إيران ، يفقد رخائه ، ويدمر مستقبله وتاريخه. لمرة واحدة ، يعتقدون أن: يجب ألا يثقوا بمعارضي الثورة الإسلامية. لا تتابع الاختبار والخطأ. حذار: متسول المتسول القديم (مريم رجوي) ، بعد أربعين سنة من الكذب والوعود الخاطئة والمفاهيم الخاطئة ، لا يزال لا يخدعهم. خداع شخص عمره أربعون سنة يقول: سأذهب غداً ولا آكل في إيران. هذه مجرد متسول من المال! ومنافستهم على سرقة أكثر من: شعب أوروبا وأمريكا. افتح آذانهم ، اسمعوا كلام قائد الثورة ، لا تضر. من الغريب ، المتعلمين الحكيمة ، وكيف تم القبض على هذه السحرة السحرية من قبل البرامج الأوروبية والأمريكية؟ مع خسائر كثيرة من أربعين عاما ، ما زالوا يراهنون بكلماتهم؟ يا أهل أوروبا وأمريكا ، أخبروا مسؤوليكم: الطريقة الوحيدة لإنقاذهم هي سماع صوت الثورة الإسلامية. وأعداؤهم هم المنافقون والمناهضون للثورة في إيران. تعال و أذهب

Amerika diktə yazır!

Amerikanın super-diktatura hökuməti bütün diktə eyni hələ çalışır! Ancaq indi öz yazımınızı yazmağın vaxtı gəldi! diktatorluq İrqçilik: Amerika faşistlər başa çatdırılmışdır. İndi üz qəddarlıq İslam və insan prinsipləri və insan davranış öyrənmək və baxmayaraq məcbur açın. Kursun məşhur hekayəsinə görə: sonunda dur! Və Amerika Birləşmiş Ştatları həmin arenalardan biri deyil. fantaziya ilə Pmpyv və Trump bütün çalışırıq İranı qorxutmaq üçün! Onlar İran xalqı Amerika və Avropa fincan yalama olunur ki, bir neçə münafiq olduğunu düşünürəm. Onlar ədədi olmalarına baxmayaraq! Amma İran var qaçan və bir gün İrana qayıtmaq əgər həbs çünki insanlara qarşı insanlar axmaq cəzalandırılır və qatillər var idi: üzləşdiyi bu günə qədər Amerika $ 24 trilyon zərərlər bütün vədlər yalan idi, Onlar var Bir müharibəyə başlamaq üçün pul qazanırlar. rejimini devirmək üçün, lakin onlar hətta bir milçək öldürmək, lakin hələ də ranting bilməz və yeni valyuta var! itkilər $ 2 trilyon il Amerikanın iqtisadiyyatı var. Avropalılar geridə qalmadı! Avropalılar olmaq idi Money, onlar axmaq imkan vermədi! Onlar İslam Respublikası məhv ki, oxumaq çünki sərt! Və qırx il: yalan, demək, Avropa hesab olunur. Beləliklə, İran pulunu başqa yerdə götürdü! Cənubi Koreya və Yaponiyaya, hətta Çin və Hindistana qoşulun! onlar mütləq yoxsulluq idi 1980-ci ilə, heç bir ölkə arasında bilirdi! Amma ki, pul onların hamısı zəngin oldu, həyata var! o illərdə Haşimi Rəfsəncani ilə bağlı müqavilələrin trilyon daha sökük idi Cənubi Koreya, burada idi. Yapon və Çin malları Amerika və Avropa malları əvəz etdi! Və bazar onları yüksəltdi. Əksinə, Avropada hər gün daha ləng və durğun oldu. Amerikadan sonra Avropalılar dünyanın ən böyük debitorlarıdır. Xaos və təhlükə onları tərk etmir. Onlar İran ilə pul münasibətləri islahat deyil, Avropa əbədi öləcək bilirik! Bunun üçün heç bir adı yoxdur. Hassın aldatması isə münafiqlərə vermir. Çünki hələ də ürəkləri yalançıdırlar. Və bəlkə bu dəfə demək doğru deyirlər! Amma Amerika və Avropanın yalnız həyatlarını itirdiyini bilirlər. Və tarix gələcək itirəcək, sizin xoşbəxtlik məhv İrandan qaçan terrorçuların bir ovuc yalan qulaq asmaq. bir dəfə onlar müxalifətin İslam İnqilabının sözü etibar etmək olmaz ki, inanıram. Test və səhv davam etmir. Ehtiyatlı olun: iddialı dilənçi qadın (Məryəm), yalan, yalan vədlər və yalan təhlili qırx il hələ onlara Dodge deyil sonra. Qırx il sabah İrana tərk, biz padşah yemək deyir ki, bir axmaq deyil. Bunlar yalnız dilənçilərdir! Avropa və Amerika xalqının ən oğurlamaq üçün yarışır. qulaqları açın və inqilab lideri deyil, zərər sözlərini eşitmək. Bu qəribə ağıl insanlar təhsilli, Avropa və Amerika ilə necə Witch Wizard tərəfindən əsir olunur? Hansı başqa hələ də öz sözlərinə qumar, onun qırxıncı illər itkilər qərar? Avropa və Amerikada insanların onun rəsmiləri İslam İnqilabının səsini eşitmək onları xilas etmək üçün yeganə yol deyirlər. Və yalnız düşmən, münafiqlər və əks-inqilab İran. Gəl və get.


برچسب‌ها: آمریکا در نوبت دیکته نوشتن!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۰/۹/۱۳۹۷ - ۱۵:۲۵ نظر(0)

در دین اسلام تاکید شده: اول عیب های خود را ببینید، بعد به عیبجویی دیگران بپردازید. ولی در فرهنگ لیبرالی برعکس است، آنها عیبهای دیگران را می گویند، تا همه فکر کنند خودشان امامزاده معصوم هستند! مثلا رادیو آمریکا ادعا می کند: 80نفر فعال حقوق بشر در ایران زندانی هستند! این یعنی که آمریکا هیچ زندانی ندارد! و همه فعالان حقوق بشر آزاد هستند. در حالی که خبر اساسا دروغ است، زیرا که در ایران هیچ کس به جرم: حرف زدن یا عقیده داشتن زندانی نمی شود. کسانی که زندانی هستند حتما دارای پرونده های کیفری: از قبیل قتل و کشتار و تخریب اموال عمومی دارند. زیرا همه ایرانیان فعال حقوق بشر هستند، و اگر قرار باشد برای این کار دستگیر شوند، 80میلیون باید در زندان باشند نه 80نفر. در ایران بر سر هر کوچه و بازار، در صف نان و گوشت و در اتوبوس و تاکسی، اگر کسی از حقوق بشر دفاع نکند حناق می گیرد! زیرا حرف زدن که مالیات ندارد، زندان هم ندارد. حتی کسانی که دولتی هستند و از دولت حقوق می گیرند، بیشتر از مردم عادی فک می زنند! پیرزن ها و پیرمردهایی هستند که عین: چهل سال انقلاب اسلامی در اتوبوس و خیابان، غر زدند و از حقوق بشر دفاع کردند!  و همینکه چهل سال است این کار را می کنند، معلوم می شود که کسی با آنها کاری نداشته است. فقط گاهی یک اشتباه رخ می دهد! و آن اینکه قاچاقچی و دزد را هم، جزو بشر حساب می کنند، و می گویند نباید زندانی یا مجازات شوند. یعنی جای شهید و قاتل عوض می شود. با اینحال اگر همین ها هم، فقط حرف بزنند کسی با آنها کاری ندارد. ضرب المثل ایرانی می گوید: حرف باد هوا است! ولی اگر شیشه مردم را بشکنند، یا به اموال عمومی ضرر بزنند، یا دست به اسلحه برده و عده ای را تهدید، یا آنها را به قتل برسانند، طبیعتا مدعی العموم از انها شکایت کرده، و زندانی می شوند. اغلب گروههای ضد انقلاب و فراریان، که در خارج از ایران رندگی می کنند، و این شایعات را به خورد رادیو آمریکا می دهند، قاتل هستند. چون ایران قرارداد استرداد مجرمین ندارد، نمی تواند آنها را برگرداند. اسرائیل، آمریکا و اروپا با حمایت از این قاتلین، حرف آنها را بعنوان فعالان حقوق بشر می نویسند. آنها در ایران 17هزار نفر را تک به تک ترور کرده اند. شهید بهشتی و شهید رجایی به دست آنها ترور شدند. حتی بسیاری از فرماندهان جنگ، در 8سال دفاع مقدس، از پشت تیر خورده اند! یا عملیات آنها لو رفته است، و شهید شدن سیصد هزار نفر در جبهه های جنگ هم، به کمک جاسوسی آنها بوده است. والا کسانی که جاسوسی نکردند، یا کسی را نکشتند میتوانند به ایران بیایند. حتی لازم نیست به ایران بیایند، همانجا وظیفه انقلابی خود را انجام دهند: با انتشار نشریه و انجام نشست های خبری، موضوع را به گوش مردم دنیا برسانند. البته امیدوار نباشند که رادیو آمریکا یا رادیو اسرائیل و العربیه، حرف انها را پخش کنند، یا سخن آنها را قبول کنند. زیرا آنها گوشهای خود را،  با دلارهای نفتی عربستان بسته اند. بهترین دلیل آن است که بدانیم: 25درصد مردم آمریکا زندانی هستند! یعنی از هر چهار نفر، یک نفر در زندان هستند! آنهم زندانهایی مانند کوانتامو، که اگر شکنجه نباشد زندان نیست! ولی آیا این رادیوها چیزی می گویند؟ اینهمه مردم فرانسه کشته شدند، زندانی و زخمی گردیدند، آیا هیچ فعال حقوق بشری آنها را ندید؟ یا اینکه قبل از رسیدن خبر، دلار های نفتی جیبشان را پر کرده بود؟ بمب اتم های آمریکا در همه کشورهای دنیا، انبار شده و آماده انفجار هستند، ولی آیا آنها این را نمی دانند، یا قرار نیست بدانند؟ و یا اینکه عیش و نوش به خرج آل سعود، آنها را کر و کور کرده است؟ و آنها تبدیل به عروسک شده اند.

It seems that innocent themselves!

In Islam, it is stressed: First, see your mistakes, then deal with others. But in the liberal culture, they are the opposite; they say the flaws of others, so that everyone thinks they are innocent Imams! For example, US radio says 80 human rights activists in Iran are imprisoned! This means that the United States has no prisoners! And all human rights activists are free. While the news is basically a lie, because there is no one in Iran for the crime of speaking or believing that he should be imprisoned. Those who are imprisoned must have criminal records, such as murder, murder and destruction of public property. Because all Iranians are human rights activists, and if they are to be arrested for this, 80 million must be in prison, not 80 people. In Iran, on every street and in the market, in the queue of bread and meat and on a bus and taxi, if one does not defend human rights! Because talking that does not have taxes does not have a prison. Even those who are state-owned and earning a salary from the state are more likely than ordinary people! Old women and old men who are just: Forty years of the Islamic Revolution on the bus and on the street, they annoyed and defended human rights! And as they do it for forty, it turns out that nobody has anything to do with them. Only occasional mistake! And they also consider the smuggler and the thief as human, and they say they should not be imprisoned or punished. That is, the place of martyr and murderer will be changed. However, if these, too, just talk, nobody works with them. The Iranian proverb says: Let it be the weather! But if they break the glass of people, or harm public property, or take up arms, threaten or kill some, then the prosecutor will naturally sue them, and they will be imprisoned. Most of the counterrevolutionary groups and fugitives who sojourn outside of Iran, giving these rumors to American radio, are murderers. Because Iran does not have extradition criminals, they cannot return them. Israel, the United States and Europe write their names as human rights activists in support of these killers. They have assassinated 17,000 people in Iran alone. Shahid Beheshti and Shahid Raja'i were assassinated. Even many war commanders have been shot back in 8 years of holy defense! Or their operation has been leaked, and the martyrdom of 300,000 people on the battlefields has also been helped by their espionage. Honestly, those who did not spy, or did not kill anyone, could come to Iran. They do not even have to come to Iran, do their duty at the same time: publishing the newsletter and conducting press conferences will bring the subject to the attention of the world. Of course, it is not hoped that the American radio, or Israeli radio and Al Arabiya, broadcast their words, or accept their words. Because: they have closed their ears with Saudi oil dollars. The best reason is to know: 25% of the American people are imprisoned! Of all four people, one is in jail! There are prisons like Quantum, which, if not tortured, are not in jail! But do these radios say anything? All French people were killed, imprisoned and wounded; did they not see any human rights activist? Or did the dollar dollars fill up their pockets before the news came? The bombs of the American atoms are stored and ready for explosion in all countries of the world, but do not they know or are not supposed to know it? Or is it that Al-Saud's sparkle and spice have blinded them? And they have become dolls.

يبدو أن الإمام زاده أبرياء أنفسهم!

في الإسلام ، يتم التأكيد على: أولاً ، انظر أخطائك ، ثم تعامل مع الآخرين. لكن في الثقافة الليبرالية ، هم عكس ذلك ، يقولون عيوب الآخرين ، بحيث يعتقد الجميع أنهم أئمة بريئون! على سبيل المثال ، تقول إذاعة الولايات المتحدة إن 80 من نشطاء حقوق الإنسان في إيران مسجونون! هذا يعني أن الولايات المتحدة ليس لديها سجناء! وجميع نشطاء حقوق الإنسان أحرار. في حين أن الأخبار في الأساس كذبة ، لأنه لا يوجد أحد في إيران لجريمة التحدث أو الاعتقاد بأنه يجب أن يُسجن. يجب أن يكون للسجناء سجلات جنائية ، مثل القتل والقتل وتدمير الممتلكات العامة. لأن جميع الإيرانيين ناشطون في مجال حقوق الإنسان ، وإذا تم اعتقالهم من أجل ذلك ، يجب أن يكون 80 مليون في السجن ، وليس 80 شخصًا. في إيران ، في كل شارع وفي السوق ، في طابور الخبز واللحوم وعلى متن حافلة وسيارة أجرة ، إذا لم يدافع المرء عن حقوق الإنسان! لأن الحديث الذي لا يوجد لديه ضرائب لا يوجد به سجن. حتى أولئك الذين يملكون الدولة ويحصلون على راتب من الدولة هم أكثر عرضة من الناس العاديين! النساء المسنات والشيوخ العجوز الذين هم فقط: أربعون سنة من الثورة الإسلامية في الحافلة وفي الشارع ، أزعجوا ودافعوا عن حقوق الإنسان! وبينما يفعلون ذلك لأربعين ، يتبين أن لا أحد لديه أي علاقة معهم. خطأ في بعض الأحيان فقط! كما أنهم يعتبرون المهرب والسارق إنسانًا ، ويقولون إنه لا يجوز سجنهم أو معاقبتهم. أي أن مكان الشهيد والقاتل سيتغير. ومع ذلك ، إذا كانت هذه ، أيضا ، مجرد كلام ، لا أحد يعمل معهم. المثل الإيراني يقول: فليكن الطقس! ولكن إذا ما كسروا زجاج الناس ، أو أضروا بالممتلكات العامة ، أو حملوا السلاح ، أو هددوا أو قتلوا بعضهم ، فعندئذ فإن المدعي العام سيقاضيهم بطبيعة الحال ، وسيتم سجنهم. معظم الجماعات المعادية للثورة والهاربين الذين يغادرون خارج إيران ، وهم يقدمون هذه الإشاعات إلى الإذاعة الأمريكية ، هم قتلة. لأن إيران ليس لديها مجرمو تسليم ، لا يمكنهم إعادتهم. تكتب إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا أسماءهم كناشطين في مجال حقوق الإنسان لدعم هؤلاء القتلة. لقد قاموا باغتيال 17000 شخص في إيران وحدها. اغتيل شهيد بهشتي وشهيد رجائي. حتى العديد من قادة الحرب تم إطلاق النار عليهم خلال 8 سنوات من الدفاع المقدس! أو تم تسريب عملياتهم ، كما أن استشهاد 300 ألف شخص في ساحات المعارك ساعدهم أيضا التجسس. بأمانة ، أولئك الذين لم يتجرأوا ، أو لم يقتلوا أحدا ، يمكن أن يأتوا إلى إيران. إنهم لا يضطرون حتى إلى القدوم إلى إيران ، والقيام بواجبهم في الوقت نفسه: نشر النشرة الإخبارية وإجراء المؤتمرات الصحفية سوف يلفت انتباه العالم إلى هذا الموضوع. بالطبع ، ليس من المأمول أن تبث الإذاعة الأمريكية أو الإذاعة الإسرائيلية والعربية كلماتهم أو تقبل كلماتهم. لأنهم أغلقوا آذانهم بدولارات النفط السعودية. أفضل سبب هو أن تعرف: 25٪ من الشعب الأمريكي مسجون! من بين كل أربعة أشخاص ، واحد في السجن! هناك سجون مثل كوانتوم ، التي ، إن لم تكن قد تعرضت للتعذيب ، ليست في السجن! لكن هل هذه أجهزة الراديو تقول أي شيء؟ لقد قُتل جميع الفرنسيين وسُجنوا وجرحوا ، ولم يروا أي ناشط في مجال حقوق الإنسان؟ أم أن دولارات الدولار كانت تملأ جيوبها قبل أن تأتي الأخبار؟ يتم تخزين قنابل الذرات الأمريكية وجاهزة للانفجار في جميع دول العالم ، ولكن لا يعرف أو لا يفترض أن يعرفها؟ أم أن تألق آل سعود والتوابل قد أعمىهم؟ وقد أصبحوا دمى.

Göründüyü kimi, İmam Zadə özü günahsızdır!

İslamda vurğulanır ki: Birincisi, səhvlərinizi nəzərdən keçirin, sonra başqalarına müraciət edin. Amma liberal mədəniyyətdə onlar əksinədir, başqalarının qüsurlarını deyirlər ki, hər kəs onların günahsız İmamları olduğunu düşünür! Məsələn, ABŞ radiosu deyir ki, İranda 80 hüquq müdafiəçisi həbs edilir! Bu, Birləşmiş Ştatlarda məhbus yoxdur deməkdir! Bütün hüquq müdafiəçiləri isə azaddırlar. Xəbərlər əsasən yalan olsa da, İranda həbs olunmaması üçün danışmaq və ya inana bilmədikləri üçün İranda heç kim yoxdur. Həbsxanada olanlar, cinayət, qətl və ictimai mülkiyyətin məhv edilməsi kimi cəza sənədlərinə malik olmalıdırlar. Bütün iranlılar insan hüquqları müdafiəçiləri olduğundan və bunun üçün həbs ediləcəyi təqdirdə, 80 milyon 80 nəfər deyil, 80 milyonu həbsxanada olmalıdır. İranda, hər bir küçədə və bazarda, çörək və ətin bir növündə, avtobusda və taksi ilə, əgər insan hüquqlarını müdafiə etmirsə! Çünki vergilərin olmadığını danışan bir həbsxana yoxdur. Hətta dövlətə məxsus olan və dövlətdən maaş qazananlar da adi insanlardan daha çoxdur! Yalnız köhnə qadınlar və yaşlılar: Avtobusda və küçədə İslam İnqilabının qırx illiyi insan hüquqlarını narahat edir və müdafiə edir! Və onlar qırxlıq edərkən, heç kimin onlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yalnız səhvən! Onlar həmçinin qaçaqçı və oğanı insan hesab edirlər və onlar həbs olunmamalı və ya cəzalandırılmamalıdırlar. Yəni şəhid və qatil yerini dəyişdirəcəkdir. Ancaq bunlar da yalnız danışsınlarsa, heç kim onlarla birlikdə işləmir. İranın atasözü deyir: Bu hava olsun! Ancaq əgər onlar xalqın şüşəsini pozurlarsa, ya da ictimai əmlaka zərər verərlərsə və ya silah alsalar, təhdid edirlər və ya öldürürlərsə, prokuror təbii olaraq onları məhkəməyə verəcək və həbs ediləcəklər. İrandan kənarda yaşayan kontr-devrim qrupları və qaçqınların əksəriyyəti bu söz-söhbətləri Amerika radiosuna verərək, qatillərdir. Çünki İranın ekstradisiya cinayətkarlarına malik olmadığı üçün onları geri ala bilmirlər. İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa bu qətlləri dəstəkləyən hüquq müdafiəçiləri kimi adlarını yazır. Onlar tək başına İranda 17 min insanı öldürmüşlər. Şahid Beheşti və Şahid Raja'i sui-qəsd etdi. Hətta bir çox döyüş komandanlığı 8 il müqəddəs müdafiə ilə geri çəkildi! Və ya onların fəaliyyəti sızdırılmışdır və döyüş sahələrində 300.000 nəfərin şəhid olması da onların casusluqları ilə təmin edilmişdir. Dürüstcə, heç kimə casusluq etməmiş və ya öldürməyənlər İrana gələ bilərlər. Onlar hətta İrana gəlmək, eyni zamanda vəzifələrini yerinə yetirmək məcburiyyətində deyil: bültenin dərc edilməsi və mətbuat konfransları keçirilməsi mövzunu dünyanın diqqətinə gətirəcəkdir. Əlbəttə ki, Amerika radiosu və ya İsrail radiosu və Al Arabiya sözlərini yayırlar və ya sözlərini qəbul etməyəcəklər. Çünki onlar Səudiyyə neft dollarları ilə qulaqlarını bağladılar. Ən yaxşı səbəb bilməkdir: Amerika xalqının 25% -i həbs edilir! Bütün dörd nəfərdən biri həbsxanada! Quantum kimi cəzaçəkməəssisələri var, əgər işgəncə edilməzsə həbsxanada deyil! Amma bu radiolar bir şey deyirmi? Bütün Fransız xalqı öldürüldü, həbs edildi və yaralandı, heç bir hüquq müdafiəçisi görmədilərmi? Yoxsa xəbərlər gəlməzdən əvvəl dollar dolları ciblərini doldurdu? Amerika atomlarının bomları saxlanılır və dünyanın bütün ölkələrində partlayışa hazırdırlar, ancaq bilirlərmi və ya bilməyəcəklər? Yoxsa əl-Saudun parıldaması və zövqləri onları kordur? Və onlar bebek halına gəldilər.


برچسب‌ها: گویا خودشان امامزاده معصوم هستند!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۹/۹/۱۳۹۷ - ۱۸:۴۳ نظر(0)

بسته بندی کالا در ابتدا، یک کار صنعتی یا بازرگانی به نظر می رسد! ولی باید دانست که در حق آن ظلم شده، و آن را مثلا تابع وزارت صنعت و معدن و تجارت دانسته اند. در حالیکه باید زیرنظر ریاست جمهوری باشد. برای دانستن اهمیت موضوع باید گفت که: بسته بندی کالا، خود یک رسانه است و آنهم رسانه بسیار قوی و تاثیر گذار! شما وقتی کتاب یا روزنامه ای را می خرید، یکبار ان را مطالعه و کنار می گذارید، حتی فیلم و رسانه های دیجیتال ، شبکه های اجتماعی هم، ممکن است گاهی اصلا دیده نشوند! اما جعبه یک یخچال یا کارتن یک تلویزیون، برای تمام عمر نگهداری می شود!  آنهم در بهترین مجل خانه  و جلوی چشم همه! تا همه بدانند شما، یخچال آزمایش را نو و در: بسته بندی خودش خریده اید. یا تلویزیون شما آکبند بوده و از: کارخانه شهاب خریداری کرده اید! جعبه: کادو های فامیل مخصوصا در ایام بعد از عروسی، بسیار با اهمیت است،  تا ارزش فامیل از کارتن آنها حدس زده شود! و در تمام عمر به عنوان سرجهیزیه، با افتحار از ان یاد شود. لذا می بینیم بسته بندی نه یک صنعت، یا روش افزایش فروش، یا وسیله ای برای سلامت کالا هست، بلکه یک فرهنگ و یک مشی اجتماعی و مکتب سیاسی است. به همین جهت است که در هر بخش آن، وزارت خانه جداگانه ای دخالت می کند! در طراحی وچاپ آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نوع تولید آن وزارت صنعت، در قیمت گذاری ان وزارت تجارت، در سلامت آن وزارت بهداشت. و در بار سیاسی آن وزارت اطلاعات همه دخیل هستند. شما در یک کشور اسلامی نمی توانید: بسته بندی های حاوی بدحجابی را تولید یا وارد کنید. در تحریم های اقتصادی هم نمی توانید: در بسته بندی های چینی، تولیدات خود را عرضه کنید. لذا ازنظر جایگاه سازمانی نباید: سرنوشت آن را به یک سازمان یا وزارت خانه سپرد، بلکه باید زیر نظر ریاست جمهوری یا حتی رهبری باشد، تا همه دست اندرکاران را در آن جمع کرده، و سیاست گذاری واحدی داشته باشد. اگر چنین نشود ما شاهد خواهیم بود که: کالاهای مشابه با بسته بندی های بهتر، نفوذ بیشتری می کنند و: بازار و تجارت و سیاست و فرهنگ ما را، تحت تاثیر قرار می دهند. مدتی بود که انگلیسی ها، خاک رس ایران را مجانی یا: با قیمت ارزان می خریدند، بعد آن را بسته بندی کرده، بعنوان کائولن به قیمت های گزاف به ایران می فروختند. این امر علاوه بر زیان اقتصادی که: کاملا ملموس است، بار سیاسی و زیان فرهنگی هم داشته. زیرا ناتوانی مردم ایران و نادانی آنها را القا می کرد. یعنی ملت ایران آنقدر نادان است که: ارزش خاک خود را نمی داند! حتی نمی تواند با آن چه تجارت کند. البته طبق قانون جدید، فروش خاک کشور ممنوع شد. ولی در همه زمینه اینطور است: زعفران محصول خاص ایران بوده، ولی اسپانیایی ها آن را بصورت فله(بدون بسته بندی ) می خرند، و با بسته بندی شکیل بنام خودشان می فروشند! پسته و فرش و امثال آنها به کنار،  در خام فروشی نفت هم چنین پیامی هست. ممکن است این پیام برای مانند عربستان مهم نباشد! زیرا مجبور است خام فروشی کند، تا خرج عیش و نوشهای دربار آل سعود شود. اما برای ایران مهم است، تا دشمنان نتوانند فساد و ریاکاری خود را، به رهبران ایران نسبت دهند. این نسبت دادن ها که اخیرا، از سوی پمپئو پمپاژ می شود، ثابت می کند آنها و خریدارن سحنان آنها هم، افرادی هستند که: مقهور بسته بندی کالاهای آنها هستند. والا اگر کالا(بدون بسته بندی) در مفهوم کلاسیک، فقط برای رفع نیاز باشد، آدامس و سیگار آمریکایی چه نیازی را رفع می کنند؟ بقیه  اجناس آمریکایی هم که: در همه جای دنیا ساخته می شود. چرا پس نفوذ دارد؟

Where is the packaging technology?

Package of goods initially seems to be an industrial or commercial thing! But one must know that it is oppressed at the right, and it is, for example, considered by the Ministry of Industry and Mine and Trade. While being under the presidency. In order to understand the importance of the subject, the packaging of goods is a medium itself, and it is a very powerful and influential medium! When you buy a book or a newspaper, you read it once, and even movies and digital media, social networks may even never be seen! But the box of a refrigerator or carton of a TV is kept for life! At the best house in front of everyone! Everyone knows that you have redefined the refrigerator in your package. Or your TV is akband and you bought from Shahab factory! Box: Families are especially important in the aftermath of the wedding, so as to be guessing the value of their family of cartons! And: in all life, as a subtle, to be remembered with eagerness. We see, therefore, that packaging is neither an industry, nor a means of increasing sales, or a means of consumer health, but a culture and a social policy and a political school. That is why in each section it interferes with a separate ministry! In the design and printing of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, the type of production of that Ministry of Industry, in the pricing of the Ministry of Trade, in the health of that Ministry of Health. And they are all involved in the political burden of the Ministry of Intelligence. You can not create or import non-woven packets in an Islamic country. In economic sanctions, you cannot: Deliver your products in Chinese packaging. So, from the point of view of organizational status, it should not be left to one organization or ministry, but it should be under the control of the president or even the leader, so that all the agents are assembled and have a single policy. If this is not the case, we will see that: the same goods with better packaging become more influential and affect the market and trade and our politics and culture. For some time, the British bought the Iranian clay free or cheap, bought it at a cheap price, then packed it and sold it to Iran as a kaolin at great prices. This, in addition to the economic losses that are: quite tangible, have political and cultural disadvantages. Because: of the inability of the Iranian people and their ignorance. That is, the Iranian nation is so ignorant: it does not know the value of its land! You cannot even trade with it. Of course, according to the new law, the sale of soil in the country was banned. But it's all about it: saffron is a special product of Iran, but the Spaniards buy it in bulk (without packaging), and they sell it in a stylish package! Pistachios and carpets and the like, aside, there is a message in crude oil. This message may not matter to Saudi Arabia! Because he has to sell so much so that he will spend the soda and drinks on the court of al-Saud. But it is important for Iran, so that the enemies can not attribute their hypocrisy to Iranian leaders. This attribution, recently pumped by Pompeo, proves that they and their purchasers are also the ones who: they are in a position to pack their goods. Wonderfully, if the goods (without packaging) in the classical sense are only needed to meet, what is the need for American cum and amigos? The rest of America's goods are made everywhere in the world. Why is it so influential?

أين هي تكنولوجيا التغليف؟

يبدو أن حزمة البضائع في البداية شيء صناعي أو تجاري! ولكن يجب على المرء أن يعرف أنه مظلوم في اليمين ، وعلى سبيل المثال ، يعتبر من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتعدين. بينما يجري تحت الرئاسة. من أجل فهم أهمية الموضوع ، فإن تغليف البضائع هو وسيط بحد ذاته ، وهو وسيلة قوية ومؤثرة للغاية! عندما تشتري كتابًا أو جريدة ، تقرأه مرة واحدة ، وحتى الأفلام ووسائل الإعلام الرقمية ، قد لا تشاهد الشبكات الاجتماعية أبداً! ولكن يتم الاحتفاظ مربع من الثلاجة أو الكرتون للتلفزيون مدى الحياة! في أفضل منزل أمام الجميع! يعلم الجميع أنك قمت بإعادة تعريف الثلاجة في الحزمة الخاصة بك. أو التلفزيون الخاص بك هواکبند واشتريت من مصنع شهاب! المربع: العائلات ذات أهمية خاصة في أعقاب حفل الزفاف ، وذلك لتخمين قيمة أسرتها من كرتون! وفي كل الحياة ، كدقة ، يجب أن نتذكر بشغف. ولذلك ، فإننا نرى أن التعبئة ليست صناعة ، ولا وسيلة لزيادة المبيعات ، أو وسيلة لصحة المستهلك ، وإنما ثقافة وسياسة اجتماعية ومدرسة سياسية. لهذا السبب يتدخل في كل قسم مع وزارة منفصلة! تصميم والطباعة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ونوع الإنتاج، وزارة الصناعة وتسعير وزارة التجارة، وزارة الصحة في مجال الصحة. وجميعهم متورطون في العبء السياسي لوزارة الاستخبارات. لا يمكنك إنشاء أو استيراد الحزم غير المنسوجة في بلد إسلامي. في العقوبات الاقتصادية ، لا يمكنك: تسليم المنتجات الخاصة بك في التعبئة والتغليف الصينية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، سنرى أن: نفس السلع ذات التغليف الأفضل تصبح أكثر تأثيراً وتؤثر على السوق والتجارة وسياستنا وثقافتنا. في حين أن اللغة الإنجليزية، الطين أو ايران حرة: اشترى مع رخيصة الثمن، ثم تعبئتها وبيعها إلى إيران كما الكاولين بأسعار مرتفعة. هذا ، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي هي: ملموسة للغاية ، لها عيوب سياسية وثقافية. بسبب عدم قدرة الشعب الإيراني وجهله. أي أن الأمة الإيرانية هي جهلة للغاية: فهي لا تعرف قيمة أرضها! لا يمكنك حتى التجارة معها. بالطبع ، وفقا للقانون الجديد ، تم حظر بيع التربة في البلاد. الفستق والسجاد وما شابه ، هناك رسالة في النفط الخام. هذه الرسالة قد لا تهم المملكة العربية السعودية! لأنه يضطر إلى بيع الكثير حتى يقضي الصودا ويشرب في محكمة آل سعود. لكن من المهم بالنسبة لإيران ، حتى لا يستطيع الأعداء أن ينسبوا نفاقهم إلى القادة الإيرانيين. يثبت هذا الإسناد ، الذي تم ضخه مؤخرًا من قبل بومبيو ، أنهم ومشتغليهم هم أيضًا الأشخاص الذين: هم في وضع يسمح لهم بتعبئة بضائعهم. بشكل رائع ، إذا كانت البضائع (بدون تعبئة) بالمعنى الكلاسيكي مطلوبة فقط للوفاء ، ما هي الحاجة إلى نائب الرئيس الأمريكي پمئو يتم تصنيع بقية البضائع الأمريكية في كل مكان في العالم. لماذا هو مؤثر جدا؟

Ambalajlama texnologiyası haradadır?

Mal paketləri əvvəlcə bir sənaye və ya ticarət şey kimi görünür! Amma bilməliyik ki, bu, sağ tərəfdəki məzlumdur və məsələn, Sənayenin, Mina və Ticarət Nazirliyinin nəzdindədir. Prezidentliyində olmağı bacarmaq. Mövzunun əhəmiyyətini anlamaq üçün malların qablaşdırılması bir vasitədir və çox güclü və təsirli bir vasitədir! Bir kitab və ya bir qəzet satın aldığınız zaman bir dəfə oxudunuz, hətta kino və rəqəmsal media, sosial şəbəkələr heç vaxt görülə bilməz! Amma bir soyuducu qutusu və ya televizor kartonu həyat üçün saxlanılır! Hər kəs qarşısında ən yaxşı evdə! Hər kəs sizin paketinizdəki soyuducunu yenidən təyin etdiyini bilir. Yoxsa televizorunuz akbanddır və Şahab ​​zavodundan satın almışsınız! Kutu: Ailələr, nikahdan sonra onların ailənin dəyərini təxmin etmək üçün xüsusilə vacibdir! Və bütün həyatda, incəliklə xatırlanmaq üçün incə. Buna görə hər bölmə ayrı bir nazirliyə müdaxilə edir! Və bütün bunlar Kəşfiyyat Nazirliyinin siyasi yükündə iştirak edir. İslam ölkəsində qeyri-toxunuşlu paketlər yarada və ya idxal edə bilməzsiniz. İqtisadi sanksiyalarda, edə bilmərik: Məhsullarını Çin qablaşdırmalarında verin. Əgər belə deyilsə, biz daha yaxşı qablaşdırma ilə eyni malların daha təsirli olmasını və bazar və ticarətin, siyasətimizin və mədəniyyətimizin təsirini görürük. English, gil və ya Free İran isə ucuz qiymətə alıb, sonra qablaşdırılmış və yüksək qiymətlərlə kaolin kimi İrana satılır. Bu, iqtisadi itkilərdən əlavə: olduqca maddi, siyasi və mədəni cəhətdən əlverişsizdir. İran xalqının qeyri-kafiliyi və cahilliyi səbəbiylə. Yəni İran xalqı çox cahildir, öz torpaqlarının dəyərini bilmir! Hətta ticarət edə bilməzsiniz. Əlbəttə ki, yeni qanuna görə, ölkədə torpaq satışı qadağan edilib. İran zəfəran xüsusi məhsul, lakin alınmış (qablaşdırma olmadan) toplu onun Hispanics, və deyilən şık paketi özləri satmaq Amma bütün bu deyil! Xəndəklər və xalçalar və bənzəri bir tərəfdən xam neftdə bir mesaj var. Bu mesaj Səudiyyə Ərəbistanı üçün əhəmiyyətli ola bilməz! Çünki o, çox satmalı, soda və içkini Al-Saud məhkəməsinə aparacaq. Ancaq İran üçün əhəmiyyətlidir ki, düşmənlər öz riyakarlığını İranlı liderlərə verə bilməzlər. Bu yaxınlarda Pompeo tərəfindən pompalanan bu atribut, onlar və onların alıcıları da var: onların mallarını qablaşdırmaq üçün bir vəziyyətdədirlər. Möhtəşəm, əgər klassik mənada mallar (qablaşdırma olmadan) qarşılamaq lazımdırsa, amerikalı cum və amigos üçün nə lazımdır? Amerika mallarının qalan hissəsi dünyanın hər yerində hazırlanır. Niyə bu qədər təsirli olur?

 


برچسب‌ها: فناوری بسته بندی در کجا قراردارد,