X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۹/۱۳۹۷ - ۱۷:۱۶ نظر(0)

آمریکا در چه فکریه؟

ایران قدرتمند در اوج قدرت است، تمامی کشورهای دیگر در تصرف مردان با نبوغ، کاری، مدیر و مدبر ایران است. ولی رژیم های نژاد پرست آمریکا و اسرائیل و آل سعود، هنوز این را باور نکرده اند! به قول پیرمردی که می گفت: سالها طول می کشد: تا باور کنیم پیر شده ایم. آمریکا هم سالها طول می کشد تا: از توهم قدرت خود دست بردارد، و به قدرت ایران اسلامی ایمان بیاورد. با اینکه چهل سال است که شکست را تجربه می کند، و در هیچ میدانی پیروزی نداشته، همیشه صحبت از پیروزی در اقتصاد می کند! پمپیو که دیوانه تر از ترامپ است، به نصیحت رهبران ایران می پردازد! و کنایه هایی را که لایق خودش است، به ایرانیان نسبت می دهد. باید دانست که  قدرت آمریکا و افول ان به دست ایرانیان بوده است. قدرت آمریکا در زمانی بوده که: ایرانیان از روحانیت جدا شدند. و قدرت ایران هم زمانی بود که: در سایه دین و قران وحدت داشته اند. زمانی که دولت قاجار برای تنظیم صورتهای مالی و: تاسیس بانکها از آمریکایی ها دعوت کرد، شروع قدرت آنها بود. در واقع بی خردان آن زمان، برای رهایی از خمس و زکات و صدقه دادن به هموطنان خود، به سراغ دکتر میلسپو رفتند تا برای انها، نسخه مالیات گرفتن و پس انداز کردن در بانکها را بنویسد. از ان زمان بود که برکت از ایران رفت، کشور تقسیم و قدرت از ایران به آمریکا منتقل شد. زمانی که دکتر مصدق خواست از نفوذ انگلیس کم کنند، بجای تکیه بر نفوذ آیت الله کاشانی و نواب صفوی، به بزرگ نمایی آمریکایی ها پرداخته، و از آنان کمک خواستند! آمریکا هم که دید برخر مراد سوار است، یونجه خرش را زیاد کرد و به کودتای 28مرداد 1332 رسید. و کاملا قدرت حکومتی را به دست گرفت. اما مردم که این را اشتباه می دانستند، به زیر سایه نواب صفوی ها رفتند، و مزدوران دعوت کننده بیگانگان را، یکی یکی از میدان بدر کردند. آمریکا گرا ها، به سراغ کپی زدن نواب رفتند! و سازمان مجاهدین دروغی را تاسیس کردند، تا نهضت را منحرف کنند. این سازمان که مانندهمه سازمان های دیگر، از ابتدا زیرنظر ساواک و آمریکا بودند! در بزنگاهها لو می رفتند، تا مبارزان واقعی را  به دست ساواک بسپاردند. رجوی تمام اعضا مرکزی مجاهدین را لو می دهد، وحید افراخته ته مانده ها، و به این وسیله مبارزه با آمریکا تمام شده تلقی می شود! مشاوران آمریکا گرا، دستور برگزاری جشنهای 2500ساله را می دهند، تا خیال همه راحت شود. ولی آنها اشتباه کرده بودند! در ایران روشنفکران نبودند که: پرچم مبارزه را به دوش می کشیدند. بلکه آنها مبارز نما بودند. مانند روشنفکرانی که الان در فرانسه، یا در آلمان و آمریکا، فقط مشروبخواری را از روشنفکر گرایی به ارث برده اند! یا مطبوعاتچی هایی که سیگاری شدن را، اوج ژورنالیستی خود می دانند. لذا ریشه مبارزه در ایران، محکمتر می شد و به دور از چشم نامحرمان، قوی تر می گشت تا اینکه در کمال ناباروری، و در اوج خودفروختگی روشنفکران، قیام های مردمی شکل می گیرد! روشنفکران در دامان فرح، انگشت خود را به دهان می گیرند و می گویند: چنین چیزی وجود ندارد! همینطور که الان می گویند: در فرانسه مبارزه ای نیست! در آمریکا قیامی وجود ندارد. اما واقعیت این است که اطلاعات سازمان های مزدور و شزکتهای امنیتی، از مبارزان بسیار کم است.  و یا اگر زیاد هم باشد، قبول کردن آن برای صاحبان تصمیم مشکل است. باور نمی کنند یک مشت مردم پا برهنه، بر کاخ های پر زرق و برق آنان حمله کنند و پیروز شوند. آنها به بمب های اتمی خود متکی هستند، و با شمارش آنها سرمست می شوند! و جایی برای قلوه  سنگ های فلسطینی ها یا موشک یمن نمی بینند.

What does the US think of?

Powerful Iran is at the peak of power; all the other countries are in the hands of men with genius, work, and manager of Iran. But racist regimes in America, Israel and Al Saud have not yet believed this! In the words of an old man who said: It takes years: to believe we are old. It also takes years for the United States to: stop the illusion of its power, and believe in the power of the Islamic Iran. Although he has been defeated for forty years, and has never triumphed in any field, he always talks about winning the economy! Pempia, which is crazier than the Tramp, is the advice of Iranian leaders! And he attributes to Iranians the hints he deserves. It should be noted that American power and its decline have been at the hands of the Persians. The power of America was at a time when Iranians separated from the clergy. And the power of Iran was at one time: united in the shadow of religion and the Quran. When the Qajar government invoked Americans to set up financial statements and: the establishment of banks, it was their start to power. In fact, the idiots of that time went to Dr. Milsapu to get rid of khums and zakat and charity to their compatriots, in order to write them down for a tax and savings bank. Since then, blessing has come from Iran, the country of division and power has been transferred from Iran to the United States. Instead of relying on the influence of Ayatollah Kashani and Navab Safavi, Dr. Mossadegh sought to reduce the influence of the British, he expanded the Americans and asked for help! The Americans, who were riding on Morrath's hillside, increased their alfalfa to the coup of August 28, 1332. And he took full control of the government. But the people who misunderstood this, went under the shadow of the Navab of the Safavids, and called the invading mercenaries aliens, one on the square. American-Americans go to copy the Nawab! And the Mujahideen organization set up a lie to deflect the movement. This organization, which was one of the other organizations, was from the beginning under the control of SAVAK and the United States! They went to the gates to bring SAVAK's real fighters. Rajavi puts all the central members of the Mujahideen in the hands of the mujahideen, and the terrorists are left behind, and this is how the struggle with America is over! American-oriented advisers are instructed to host 2500-year-old celebrations to make everyone feel comfortable. But they were wrong! In Iran, there were no intellectuals: they carried the flag of the struggle. But they were fighting. Like intellectuals now in France, or in Germany and the United States, they only inherited drink from intellectualism! Or the media that cigarette smoking is their journalistic peak. Therefore, the root of the struggle in Iran would be tightened and stronger from the unconscious, until the rise of infertility, and at the height of self-actualization of the intellectuals, a popular uprising! In the lap of Farah, intellectuals take their finger and say: There is no such thing! As they say now: there is no fight in France! There is no uprising in America. But the fact is that the information of the mercenary organizations and the security forces are very few fighters. Or, if there are many, it is difficult for decision makers to accept it. They do not believe that a handful of naked people will sentence and triumph over their splendid palaces. They rely on their atomic bombs, and count on them! And they do not see a place for Palestinian rubble or Yemeni missiles.

ماذا تفكر الولايات المتحدة؟

إيران القوية هي في ذروة القوة ، وكل الدول الأخرى في أيدي رجال عبقرية وعمل ومدير لإيران. لكن الأنظمة العنصرية في أمريكا وإسرائيل والعود لم تصدق ذلك بعد! في كلمات رجل عجوز قال: يستغرق الأمر سنوات: أن نصدق أننا مسنون. ويستغرق الأمر سنوات بالنسبة للولايات المتحدة: وقف الوهم عن قوتها ، والإيمان بقوة إيران الإسلامية. على الرغم من هزيمته لأربعين عامًا ، ولم ينتصر أبدًا في أي مجال ، فهو دائمًا يتحدث عن الفوز بالاقتصاد وپمپیا هي أكثر جنونا من الصعلوك ، هي نصيحة القادة الإيرانيين! وهو يعزو الإيرانيين التلميحات التي يستحقها. تجدر الإشارة إلى أن القوة الأمريكية وتدهورها كانت على يد الفرس. كانت قوة أميركا في وقت انفصل فيه الإيرانيون عن رجال الدين. وكانت قوة إيران في وقت واحد: متحدة في ظل الدين والقرآن. عندما استحضرت حكومة قاجار الأمريكيين لإعداد البيانات المالية و: إنشاء البنوك ، كانت بدايتهم في السلطة. في الواقع ، ذهب البلهاء في ذلك الوقت إلى الدكتور ميلسابو للتخلص من الخمسات والزكاة والإحسان إلى أبناء وطنهم ، من أجل كتابتها عن بنك ضرائب ومدخرات. منذ ذلك الحين ، جاءت نعمة من إيران ، وقد تم نقل بلد التقسيم والسلطة من إيران إلى الولايات المتحدة. فبدلاً من الاعتماد على نفوذ آية الله كاشاني ونفاب صفوي ، سعى الدكتور مصدق إلى الحد من نفوذ البريطانيين ، وسع الأمريكيين وطلب المساعدة! الأمريكيون ، الذين كانوا يركبون على سفح تل موريات ، زادوا من الفصفصة إلى انقلاب 28 أغسطس 1332. وتولى السيطرة الكاملة على الحكومة. لكن الناس الذين أساءوا فهم ذلك ، ذهبوا تحت ظل النواب من الصفويين ، ودعا الغزاة المرتزقة الأجانب ، واحد على الساحة. الأمريكيون الأمريكيون يذهبون لنسخ نواب! وأنشأت منظمة المجاهدين كذبة لإبعاد الحركة. هذه المنظمة ، التي كانت واحدة من المنظمات الأخرى ، كانت منذ البداية تحت سيطرة SAVAK والولايات المتحدة! ذهبوا إلى البوابات لجلب مقاتلي SAVAK الحقيقيين. يضع رجوي جميع أعضاء المجاهدين المركزية في أيدي المجاهدين ، ويترك الإرهابيون وراءهم ، وهذه هي الطريقة التي انتهى بها الكفاح مع أمريكا! صدرت تعليمات للمستشارين الأمريكيين باستضافة احتفالات عمرها 2500 عام لتجعل الجميع يشعرون بالراحة. لكنهم كانوا مخطئين! في إيران ، لم يكن هناك مثقفون: لقد حملوا علم الكفاح. لكنهم كانوا يقاتلون. مثل المثقفين الآن في فرنسا ، أو في ألمانيا والولايات المتحدة ، لم يرثوا إلا الشراب من الفكر! أو وسائل الإعلام أن تدخين السجائر هو ذروتهم الصحافية. ولذلك ، فإن جذور النضال في إيران ستشدد وأقوى من اللاوعي ، حتى ظهور العقم ، وفي ذروة تحقيق الذات للمثقفين ، انتفاضة شعبية! في حضن فرح ، يأخذ المثقفون أصابعهم ويقولون: لا يوجد شيء من هذا القبيل! كما يقولون الآن: لا يوجد قتال في فرنسا! لا توجد انتفاضة في أمريكا. لكن الحقيقة هي أن معلومات منظمات المرتزقة وقوات الأمن هي عدد قليل جدًا من المقاتلين. أو ، إذا كان هناك الكثير ، فمن الصعب على صانعي القرار قبوله. إنهم لا يعتقدون أن حفنة من الناس العراة سيحكمون وينتصرون على قصورهم الرائعة. يعتمدون على قنابلهم الذرية ويعتمدون عليها! ولا يرون مكانًا للركام الفلسطيني أو الصواريخ اليمنية.

ABŞ düşünür?

Güclü İran güc zirvəsindəykən, bütün digər ölkələr dahi, işi və İran meneceri olan kişilərin əlindədirlər. Amma Amerika, İsrail və Əl-Saudda irqçi rejimlər hələ də inanmadılar! Yaşlı bir adamın sözlərinə görə: "İllərdir: yaşlı olduğumuza inanıram. Bu da ABŞ üçün bir neçə il çəkir: gücün illüziyasını dayandırmaq və İslam İranın gücünə inanıram. O, qırx ildir məğlub olsa da, heç bir sahədə zəfər qazanmırsa da, həmişə iqtisadiyyatı qazanmaqdan danışır! Trampdan daha sərt olan Pempia, İran liderlərinin məsləhətidir! Və o, iranlılara haqq etdiyi göstərişləri verir. Qeyd edək ki, Amerika hakimiyyəti və onun düşməsi Farsın əlindədir. Amerika gücünü iranlılar ruhanilərdən ayırdılar. İranın qüdrəti bir zamanda idi: dinin və Quranın kölgəsində birləşdi. Qacar ​​hökuməti, amerikalılara maliyyə hesabatlarının qurulmasına və bankların yaradılmasığa çağırdıqda, onların hakimiyyətə başlaması idi. Əslində, həmin vaxtın axmaqları, vergi və əmanət bankı üçün yazmaq üçün xanımları və xeyriyyəçiləri soydaşlarından azad etmək üçün Milsapu'ya getdi. O vaxtdan etibarən İranın xeyir-duası gəldi, bölünmə və güc ölkəsi İrandan ABŞ-a köçürüldü. Ayətullah Kaşaninin və Navab Safavi'nin təsirinə arxalanmaqdan ötrü Mossadegh İngilislərin təsirini azaltmağa çalışırdı, amerikalıları genişləndirdi və kömək istədi! Morrət dağında sürüşən amerikalılar, onların yanacağını 28 Avqust 1332 zərbəsinə endirdi. Və o, hökumətin tam nəzarətini aldı. Ancaq bunu səhv başa düşən insanlar Səfəvilərin Navabının kölgəsində qaldılar və məclisdə işğalçı olan əsgərləri yad edirlər. Amerikalı amerikalılar Nawab'ı kopyalamağa gedəcəklər! Mücahidlər təşkilatı hərəkətə mane olmaq üçün yalan etdi. Digər təşkilatlardan olan bu təşkilat, SAVAK və ABŞ-ın nəzarəti altında başlamışdı! SAVAK'ın əsl döyüşçülərini gətirmək üçün darvazaya getdilər. Rajavi mücahidlərin bütün mərkəzi üzvlərini mücahidlərin əlinə qoyur və terroristlər geridə qalır və bu, Amerika ilə olan mübarizənin necədir! Amerika mərkəzli məsləhətçilərə hər kəs rahat hiss etmək üçün 2500 yaşındakı bayramları qeyd etməyi tapşırırlar. Lakin onlar səhv idi! İranda heç bir ziyalı yoxdur: mübarizə bayrağını daşıyırlar. Amma onlar döyüşdilər. İndi Fransada, Almaniyada və ABŞ-da olan ziyalılar kimi, onlar yalnız intellektualizmdən miras qaldılar! Və ya siqaret çəkən media onların jurnalistlik zirvəsidir. Buna görə də, İrandakı mübarizənin kökü şiddətlənmədən, şüursuzluqdan, sonsuzluğun yüksəlməsinə qədər və intellektualların özünü mühafizəsinin yüksəlməsinə, xalq üsyanına qədər güclənəcəkdir! Farah dövründə ziyalılar barmaqlarını götürüb deyirlər: "Belə bir şey yoxdur! İndi deyirlər: Fransada döyüş yoxdur! Amerikada heç bir qiyam yoxdur. Fəqət əsassız təşkilatların və təhlükəsizlik qüvvələrinin məlumatları çox az döyüşçülərdir. Yoxsa bir çox varsa, qərar qəbul edənlərin qəbul etməsi çətindir. Onlar bir neçə çılpaq adamın öz gözəl saraylarına üstünlük verəcəyinə inanmırlar. Onlar atom bombalarına güvənir və onlara güvənirlər! Fələstinli daşqınlar və ya Yəmən raketləri üçün bir yer görmürlər.


برچسب‌ها: آمریکا در چه فکریه؟,
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۷/۹/۱۳۹۷ - ۲۱:۳۶ نظر(0)

دلسوزی زیاد هم مانند خیلی چیزهای زیادی، ممکن است باعث ناراحتی شود. مثلا کسی که می خواهد به درد خود بمیرد، ما نباید دلسوز تر از خودش بگوییم نمیر! یا به قول عده ای، نباید به زور شمشیر مردم را به بهشت برد. چنانچه خداوند هم به پیامبرش می فرماید: ما ترا نفرستادیم که خود را به مشقت بیاندازی! (طه ما انزلنا علیک القران لتشقی) زیرا اگر خدا بخواهد (خود آنها بخواهند) همه را یکجا هدایت می کند. ولی بهر حال برای هیزم جهنم هم، باید کسانی باشند(لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الناس) و باید برخی ها، چرخ زیرین آسیاب هم باشند. دلسوز ها که حاضر نیستند یک نفر فقیر باشد یا: یک فردی بیکار بماند، هیچ کاری هم نمی کنند! فقط غر می زنند، تا دیگران را زجر دهند. در حالیکه اگر بیکار وجود نداشته باشد، دستمزد معنی ندارد، و اشتغال بی معنی می شود! اصلا رقابت و پیشرفت از بین می رود. اگر فقیر نباشد ثروتمند معلوم نمی شود، نیکوکاری از بین می رود! فلسفه علم هم همین است. تشخیص رنگ سفید با وجود رنگ های دیگر ممکن است(تعرف الاشیا باضدادها) اگر همه یک رنگ باشند، دیگر صحبتی باقی نمی ماند. اگر همه کارخانه ها تولید و کار داشته باشند، پیشرفت معنی ندارد! زیرا تعطیلی بسیاری از کارخانه ها، بخاطر پیشرفت است! و الا ما باید با چارق های دست دوز و: کرباس های کهنه زندگی می کردیم. وقتی نساجی پیشرفت کرد، طبیعی است که مردم دیگر پشمینه یا کرباس (پارچه های خیلی قدیمی) را نمی پوشند. و بافنده های آن بیکار می شوند. در محیط زیست یا طبیعت هم همینطور است. اگر فرسایش کوهها نباشد، خاک بوجود نمی آید! اگر پاییز نباشد بهاری درست نمی شود. اگر کسی سرمای زمستان را نبیند، گرمای تابستان برایش معنی ندارد. اگر همه دریاچه ها همیشه پر باشد و باران همیشه ببارد و همه زمینها حاصلخیز باشند کوشش بشری معنی ندارد. خلاقیت از بین می رود و احساس مسئولیت می میرد. از آنطرف هم، خداوند نعمت ها را فرستاده تا مردم در رفاه باشند، نه اینکه به زحمت بیافتند! اگر قرار باشد کشاورزی تعطیل شود، یا کاشتن هندوانه عیب باشد، تا 20درصد صرفه جویی آب شود: برای دریاچه ارومیه، اولا از کجا معلوم این آب، به دریاچه می ریزد؟ 20درصد آب کشاورزی تا به دریاچه برسد، تبخیر می شود! ثانیا دریاچه عمر خودش را کرده، چرا غصه می خورند؟ قرار نیست که مانند مرغ غمخوار(بوتیمار) دریاچه را با اشک چشم پرکنیم. چرا باید آب های شیرین رودخانه ها را، به لجنزار بفرستیم، تا به اب غیر قابل مصرف تبدیل شود، و نعمتهای خدا را از بین ببریم؟ اگر از شوره زاری آن می ترسیم، آن را با لودر جراحی کنیم. اینهمه دریاچه کویر شده، دنیا که به آخر نرسیده. ثالثا: سه چهارم دنیا را آب گرفته، این اب در یک چهارم بقیه هم نفوذ کرده، چرا کار عاقلانه نمی کنند؟ اگر تونل بزنند، آب دریاها به سفره های زیر زمینی هدایت میشود. تونل 35کیلومتری زاج می خواهد: آب شرب مردم را به تلخی تبدیل کند؟ بهتر نیست آبهای تلخ و شور را شیرین کنیم؟ حداقل سی چشمه آب شیرین، در دریای عمان باز می شود! تمام آبهای شیرین رودخانه اروند (دجله و فرات) رود ارس رود اترک، به دریا ریخته و ضایع می شود. اگر آبهای تلخ را نمی توانیم شیرین کنیم، از هرز رفتن ابهای شیرین جلوگیری کنیم. کوههای زاگرس از سنندج تا سیرجان، دولایه است،  برفهای ذوب شده راهی به داخل ایران ندارند، لذا در زمین فرورفته و به سوی خلیج فارس فرار می کنند. اگر در مسیر اینها دیواره بزنیم، جلوی جریان آبهای زیر زمینی به خارج از ایران را می گیرد. هزینه هرچقدر باشد از هزینه جنگ آب، کمتر است. شاید هم آقایان می خواهند سایه جنگ بماند؟!

I want to die in pain!

A lot of compassion, like so many things, may cause discomfort. For example, one who wants to die in pain, we should not be more sympathetic than himself. Or, in the words of some people, the sword should not force the people into Paradise. If God says to His Prophet: "We did not send Him to hurt yourself! () Because if God wills (they will) they will guide everyone. However, for the firewood of hell, they must be the ones () and some must be the bottom of the mill. Sympathizers who are not willing to be a poor person or: A person is unemployed, they do not do anything! They just roam, to hurt others. If there is no unemployed, the wage does not make sense, and employment becomes meaningless! At all, competition and progress disappear. If it is not poor, the wealthy is unclear, charity is gone! This is also the philosophy of science. Detecting the white color in spite of other colors may () if all are a color, there will not be any further discussion. If all the factories produce and work, progress does not make sense! Because the closure of many factories is due to progress! And we should handle handcuffs and we would have lived the old carrots. When textiles have progressed, it's natural that people do not wear wool or pearls (very old fabrics). And the weavers become unemployed. It's the same in the environment or nature. If the erosion of the mountains does not occur, the soil does not occur! If the fall is not, spring will not be true. If one does not see the winter cold, summer heat does not make sense to him. If all the lakes are always full and rain is always covered and all lands are fertile, human effort does not make sense. Creativity disappears and sense of responsibility dies. On the other hand, Allah has sent blessings so that people can be prosperous, not bothered! If agriculture is to be closed, or watermelon planting is a defect, it will save up to 20% of the water: for Lake Urmia, firstly, where does this water come from, pours into the lake? 20% of agricultural water reaches the lake, evaporates! Secondly, the lake has its own life, why are they grieving? It is not supposed to fill the lake with tears of the eye like the booty chicken. Why should we send the fresh waters of the rivers, to become unhealthy water, and to destroy the blessings of God? If we are scared of it, we will do it with a loader. This is the desert lake, the world that has not reached the end. Thirdly, three-quarters of the world's water is flooded; this water also infiltrate the rest of the quarter, why do not they do it wisely? If the tunnel breaks down, seawater will be routed to underground aquifers. 35km tunnel wants alum: Drinking water will make people bitter? Is not it better to sweeten the bitter waters and salts? At least thirty springs of fresh water opens in the Oman Sea! All the fresh waters of the Arvand River (Tigris and Euphrates) of the Arus River, the Atrak, are poured into the sea. If we cannot smell bitter waters, avoid spoiling the sweet water. The Zagros Mountains from Sanandaj to Sirjan are two-layered, melting snow does not have a way to Iran, so they escape to the Gulf of Persia. If we wall on these routes, we will stop the flow of groundwater from outside Iran. The cost is no less than the cost of water warfare. Maybe the gentlemen want to remain the shadow of the war?!

أريد أن أموت من الألم!

قد يسبب الكثير من التعاطف ، مثل الكثير من الأشياء ، عدم الراحة. على سبيل المثال ، الشخص الذي يريد أن يموت من الألم ، يجب ألا نكون متعاطفين أكثر من نفسه. أو ، على حد تعبير بعض الناس ، يجب ألا يجبر السيف الناس على الجنة. إذا قال الله لنبيه: "لم نرسله ليؤذي نفسك! () لأنه إذا شاء الله (سوف) فسيوجهون الجميع. ومع ذلك ، بالنسبة للحطب من الجحيم ، يجب أن تكون هي () والبعض الآخر يجب أن يكون أسفل الطاحونة. المتعاطفون الذين لا يرغبون في أن يكونوا فقراء أو: شخص عاطل عن العمل ، لا يفعلون أي شيء! انهم يتجولون فقط ، لإيذاء الآخرين. إذا لم يكن هناك عاطل عن العمل ، فإن الأجر لا معنى له ، والعمالة تصبح بلا معنى! على الإطلاق ، تختفي المنافسة والتقدم. إذا لم يكن الفقراء ، والأغنياء غير واضح ، وذهب الخيرية! هذا هو أيضا فلسفة العلم. قد يكون كشف اللون الأبيض بالرغم من الألوان الأخرى () إذا كان كل لون ، فلن يكون هناك أي مناقشة إضافية. إذا كانت جميع المصانع تنتج وتنتج ، فإن التقدم لا معنى له! لأن إغلاق العديد من المصانع يرجع إلى التقدم! ويجب علينا التعامل مع الأصفاد وكنا نعيش الجزر القديمة. عندما تقدمت المنسوجات ، فمن الطبيعي أن الناس لا يرتدون الصوف أو اللؤلؤ (الأقمشة قديمة جدا). وأصبح النساجون عاطلين عن العمل. إنه نفس الشيء في البيئة أو الطبيعة. إذا لم يحدث تآكل الجبال ، فإن التربة لا تحدث! إذا لم يكن السقوط ، فلن يكون الربيع صحيحًا. إذا لم ير المرء برد الشتاء ، فإن حرارة الصيف لا معنى له. إذا كانت جميع البحيرات ممتلئة دائمًا والمطر مغطى دائمًا وكل الأراضي خصبة ، فإن الجهد البشري لا معنى له. يختفي الإبداع ويموت الإحساس بالمسؤولية. من ناحية أخرى ، أرسل الله النِعم بحيث يمكن للناس أن يكونوا مزدهرين ، لا يزعجوا! إذا كانت الزراعة مغلقة ، أو كان زرع البطيخ عيبًا ، فسيوفر ما يصل إلى 20٪ من المياه: بالنسبة لبحيرة أورميا ، أولاً ، من أين تأتي هذه المياه ، تصب في البحيرة؟ 20 ٪ من المياه الزراعية تصل إلى البحيرة ، يتبخر! ثانيا ، البحيرة لها حياتها الخاصة ، لماذا هم الحزن؟ ليس من المفترض أن تملأ البحيرة بدموع العين مثل الدجاج الغني. لماذا يجب أن نرسل المياه العذبة للأنهار ، وأن نصبح مياه غير صحية ، وأن ندمر بركات الله؟ إذا كنا نخاف منه ، فسنفعل ذلك باستخدام محمل. هذه هي بحيرة الصحراء ، العالم الذي لم يصل إلى النهاية. ثالثاً ، غمرت المياه ثلاثة أرباع المياه في العالم ، وهذه المياه تتسلل أيضاً إلى ما تبقى من الربع ، فلماذا لا يفعلون ذلك بحكمة؟ إذا انكسر النفق ، سيتم توجيه مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية. 35 کم تونل یريد الشب: مياه الشرب سيجعل الناس مريرة؟ أليس من الأفضل أن تحلي المياه المرة والأملاح؟ ما لا يقل عن ثلاثين ينابيع مياه عذبة تفتح في بحر عمان! يتم صب المياه العذبة لنهر أرفاند (نهر دجلة والفرات) لنهر أروس ، أتراك ، في البحر. إذا لم نتمكن من شم رائحة المياه المرة ، تجنب إفساد الماء الحلو. جبال زاغروس من سنندج إلى سيرجان ذات طبقتين ، لا يوجد ثلوج ذوبان في الطريق إلى إيران ، لذا يهربون إلى خليج فارس. إذا وضعنا حواجز على هذه الطرق ، فسوف نوقف تدفق المياه الجوفية من خارج إيران. التكلفة ليست أقل من تكلفة حرب المياه. ربما يريد السادة أن يظلوا ظل الحرب ؟!

Acı içində ölmək istəyirəm!

Bir çox şəfqət, çox şey kimi, narahatlığa səbəb ola bilər. Məsələn, ağrıdan ölmək istəyən, biz özümüzdən daha çox simpatik olmalıyıq. Yoxsa bəzi insanların sözlərinə görə, qılınc xalqı Cənnətə məcbur etməməlidir. Allah Peyğəmbərinə belə demişdi: "Biz Ona özünüzə zərər vermədik! () Əgər Allah istəsə, hər kəsə doğru yol göstərəcəkdir. Lakin, cəhənnəm odun üçün, onlar olmalıdır () və bəzi dəyirmanın alt olmalıdır. Kasıb olmaq istəməyən və ya: Bir nəfər işsizdir, heç nə etməz! Onlar başqalarını incitmək üçün sadəcə gəzirlər. İşsiz olmadıqda, əmək haqqı mənfi deyil və məşğulluq mənasız olur! Bütün rəqabət və tərəqqi yox. Zəif yoxsa, zəngin bir şey yoxdur, xeyriyyə getdi! Bu da elmin fəlsəfəsidir. Digər rənglərə baxmayaraq ağ rəngin təsbit edilməsi () bütün rəng olsa, hər hansı bir mübahisə olmayacaqdır. Bütün fabriklər istehsal və işləyərsə, tərəqqi məntiqli deyil! Bir çox zavodun bağlanması irəliləyişə bağlıdır! Və biz qandalları idarə etməliyik və köhnə kökləri yaşadıq. Toxuculuq inkişaf etdikdə təbii ki, insanlar yun və inci (çox köhnə parçalar) geyə bilmirlər. Toxucular işsiz qalır. Ətraf və təbiətdə eyni. Dağların eroziyası meydana gəlməzsə, torpaq meydana gəlməz! Payız yoxsa, bahar doğru olmaz. Qışdakı soyuqları görməzsə, yaz istiliyi onun üçün mənalı deyil. Bütün göllər həmişə doludur və yağış hər zaman örtülürsə və bütün torpaqlar məhsuldar olsa, insan səyi məntiqli deyil. Yaradıcılıq ortadan qalxır və məsuliyyət hissi ölür. Digər tərəfdən, Allah insanların xeyirxahlıq etməməsi üçün xeyir-dua göndərdi! Kənd təsərrüfatının bağlanması və ya qarpız əkilməsi bir qüsur olsa, suyun 20% -ni saxlayacaqdır: Urmiya gölü üçün, ilk növbədə, suyun qanı nədən ibarətdir? Kəndli suyun 20% -i gölə çatır, buxarlanır! İkincisi, gölün öz həyatı var, niyə kədərlənirlər? Gözün gözyaşardıcı gölünü yırtıcı toyuq kimi doldurmaq olmaz. Nə üçün çayların təzə sularını göndərməli, sağlam suya çevrilmək və Allahın xeyir-dualarını məhv etmək lazımdır? Biz bundan qorxuruqsa, onu bir yükləyici ilə edəcəyik. Bu, səhra gölü, sona çatmamış dünya. Üçüncüsü, dünyanın suyunun dörddə üçü su altında qalır, bu su da çeyrek qalana sızır, niyə ağılsızdırlar? Tünel qırılsa, dəniz suyu yeraltı suları üçün yönəldiləcək. 35km tunel alum istəyir: İçməli su insanlar acı edəcək? Acı suları və tuzları şirinləşdirmək yaxşı olmazmı? Oman dənizində ən azı 30 su çayları açılır! Aruş çayının Arvand çayının (Dəclə və Fırat) bütün dəniz suları Atraka dökülür. Acı suları qıra bilməyəcəyi təqdirdə, şirin suyunu pozmayın. Sanandaydan Siran'a qədər olan Zagros dağları iki qatlıdır, ərimən qarın İrana yol yoxdur, belə ki, Fars körfəzinə qaçırlar. Əgər bu marşrutlar üzərində qurulsaq, İranın xaricindəki yeraltı suyun axmasına dayanacağıq. Qiyməti su müharibəsinin xərcindən az deyil. Bəlkə cənablar döyüşün kölgəsində qalmaq istəyirlər?


برچسب‌ها: می خواهم به درد خود بمیرم!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۶/۹/۱۳۹۷ - ۱۶:۳۲ نظر(0)

آل سعود در صد سال پیش فکر می کرد: وقتی مردم مکه یا مدینه را قتل عام می کند، باید از شمشیر او خون چکیده باشد، تا بقیه شهر ها نیز بترسند و مقاومت نکنند! قتل عام شهر مقدس کربلا و بسیاری شهرهای دیگر را نیز ادامه داد تا: حتی نام کشور حجاز را به سعودی برگرداند. آرم شمشیر را در پرچم خود هم گذاشت تا همه بترسند! و مردم دنیا فکر کنند: اسلام با شمشیر پیشرفت کرده، در حالیکه مشغول زدن ریشه اسلام بودند. این روش را به انگلیسی ها و آمریکایی  نورسیده هم، اموزش داد بطوریکه هر ساله، رهبران آن کشورها برای یادگیری شمشیر بازی، به جشن شمشیر آل سعود دعوت می شدند. آمریکا و اسرائیل نیز در دهه 1940 با این روش، دوران جدید خود را آغاز کردند. آمریکا که با مردم: ناکازاکی و هیروشیما مشکلی نداشت! باریختن بمب اتم! و تبیلغات کشتار و خرابی های وسیع آن، درس بزرگی به دنیا داد! و اسرائیل نیز با حمله به مردم فلسطین، کشتار و اخراج آنها  قدرت مقاومت را در جهان  از بین برد. معنی این کار آن بود که هرکس در دنیا، برعلیه آل سعود و آمریکا و اسرائیل، فکری داشته باشد، درجا کشته می شود. اما در دهه1970خیزش جدید مردمی آغاز شد، مردمانی در ایران پیدا شدند که: از کشته شدن نمی ترسیدند! این زنجیره موقعی تکمیل شد که: در میدان شهدای تهران، هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی، مردم را به گلوله بستند و جوی خون راه انداختند! ولی مردم نه تنها ساکت نشدند، بلکه با حضور بیشتر در میدان ها، به پیروزی 22بهمن و: تشکیل جمهوری اسلامی ایران رسیدند. آنها فکر کردند شاید در داخل مرزها نمی توانند: مردم ایران را بترسانند. لذا به هزینه آل سعود و پادویی صدام، از بیرون مرزها حمله کردند، این بار هم دست همه قدرتها باهم بود! 8سال جنگ را برایران تحمیل کردند، ولی عاقبت صدام به دست خودشان نابود شد! لذا آنها تصمیم گرفتند چهره عوض کنند. این بار ایران را جنگ طلب معرفی، و خودشان صلح طلب باشند. این بود که شمشیر ها شستند! و خونهای ریخته شده را به فراموشی سپردند، و شدند رئیس حقوق بشر جهان. بطوریکه کمیسیون حقوق بشر قبلی را هم در 2006 منحل کردند، تا با تشکیلات جدید حقوق بشری، بتوانند راحت تر ایران را محکوم کنند! اما دیری نگذشت که دروغ آنها آشکار شد: آل سعود مدعی خادم الحرمین، به کشتار مردم یمن دست زد. به بحرین نیرو فرستاد، و آنجا را اشغال نظامی کرد. جون فرمان حقوق بشر دست خودشان بود، صدای مردم یمن و بحرین شنیده نشد. بدتر اینکه بجای شمشیر، این بار از  تبر و اره استفاده کرده، و قاشقچی را از بین بردند. این امر باعث رسوا شدن: آمریکا و اسرائیل و آل سعود، و تنها ماندن آنها شد. بطوریکه در سازمان ملل هم نتوانستند کاری کنند. سعی آنها در صدور قطعنامه :علیه ایران و یا حماس، به جایی نرسید و 196کشور در مقابل: این سه کشور قرار گرفتند! این رسوایی برای انها گران تمام شد، لذا اقدام به اعزام نیروهای تروریستی؛ به داخل ایران نمودند، از تعداد 450گروه اعزامی، فقط سه گروه توانستند در تهران و اهواز و بندرچابهار، اقدامات تروریستی انجام دهند! و بقیه دستگیر شدند. مرکزیت این گروههای تروریستی، در شبکه العربیه هست. که سعی دارد شمشیر خود را پنهان کند! در عملیات تروریستی سخنگوی تروریست ها هم بوده، ولی برای فرار از مجازات به دروغ می گفت: خبر را برای ما فرستاده اند! اینها چطور گروه تروریستی هستند که: به شیکه العربیه دسترسی دارند! خبر انها هم به سرعت تایید می شود؟ این ثابت می کند که همه این: ویدئو ها در انجا تهیه می شود، و آمریت تمام قتل ها با این شبکه هست. که باید منحل شود، یا شکایت برعلیه آن تنظیم شود.

Washed sword, shed blood!

Al Saud thought a hundred years ago: When people kill Mecca or Medina, blood must be shed from her sword, so that the rest of the cities will be afraid and not resist! The massacre of the holy city of Karbala and many other cities continued to: even repatriate the name of the Hijaz to Saudi Arabia. She put the sword on her flag so she could scare everyone! And the people of the world think: Islam has progressed with a sword, while they were busy with the root of Islam. This methodology was taught to the British and the Americans as each year, the leaders of those countries were invited to celebrate the sword of Al Saud to learn the sword. In the 1940s, the United States and Israel began their new era with this method. Americans with Nagasaki and Hiroshima did not mind! Slay the atomic bombs! And the massacre of its killing and destruction made a great lesson! And Israel also destroyed the power of resistance in the world by attacking the Palestinian people, killing and expelling them. The meaning of this was that anyone in the world who thinks about Al Saud, the United States and Israel would be killed indiscriminately. But in the 1970s, a new popular uprising began; people in Iran were found not to be afraid of being killed! The chain was completed when: Israeli and American planes shot down people and shot at the Tehran martyrs' square! But the people not only did not remain silent, but more with the presence in the squares, the victory of 22 Bahman and the formation of the Islamic Republic of Iran. They thought they could not be inside the borders: they would scare the people of Iran. Therefore, at the expense of Al Saud and Saddam's resistance, they attacked the outside of the border, this time the same was the power of all powers! 8 years of war imposed on Iran, but Saddam's end was destroyed by their own hands! So they decided to change their faces. This time, introduce Iran as a warlord, and they will be peaceful themselves. It was that the sword washed! Forgetting the shedding of blood, and being the head of human rights in the world. As well as the previous human rights commission dissolved in 2006, so that they could condemn Iran more easily with the new human rights organization! But it was not long before their lies turned out to be: Al-Saud claimed to kill the Yemeni people. He sent troops to Bahrain and occupied there. The human rights clause was in their hands, the voice of the people of Yemen and Bahrain was not heard. Worse, instead of using a sword, they used the ax and saw, this time, and destroyed the spoon. This led to the scandal: the United States, Israel and Al Saud, and only stayed. So: that they could not do the same at the UN. They tried to issue a resolution: against Iran or Hamas and 196 countries were against: these three countries were placed! This scandal was expensive for them, so they sent terrorist forces; they entered Iran; from 450 expeditions, only three groups were able to carry out terrorist acts in Tehran and Ahvaz and Bandar-Kabahar! And the rest were arrested. The focus of these terrorist groups is on the Al-Arabiya network. Who is trying to hide his sword! Terrorist spokesman was also involved in terrorist operations, but lied to escape the punishment: "We have sent the news!" These are the terrorist groups that have access to Al-Arabiya! Their news is quickly confirmed? This proves that all this: videos are being made there, and the department has all the murders with this network. Which: should be dissolved or filed a complaint against it.

غسلت السيف ، سفك الدم!

اعتقد آل سعود قبل مائة عام: عندما يقتل الناس مكة أو المدينة ، يجب إراقة الدماء من سيفها ، بحيث تكون بقية المدن خائفة ولا تقاوم! استمرت مذبحة مدينة كربلاء المقدسة والعديد من المدن الأخرى: حتى إعادة اسم الحجاز إلى المملكة العربية السعودية. وضعت السيف على علمها حتى تخيف الجميع! وتعتقد شعوب العالم: تقدم الإسلام بسيف ، بينما كانوا مشغولين بجذور الإسلام. هذه المنهجية كانت تدرس للبريطانيين والأمريكيين كل عام ، وقد تمت دعوة قادة تلك الدول للاحتفال بسيف آل سعود لتعلم السيف. في الأربعينيات ، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حقبة جديدة بهذه الطريقة. لم يمانع الأمريكيون مع ناغازاكي وهيروشيما! ذبح القنابل الذرية! ومجزرة قتلها ودمارها صنعت درساً عظيماً! كما دمرت إسرائيل قوة المقاومة في العالم من خلال مهاجمة الشعب الفلسطيني وقتلهم وطردهم. معنى ذلك هو أن أي شخص في العالم يفكر في آل سعود والولايات المتحدة وإسرائيل سيُقتل بلا تمييز. لكن في السبعينيات ، بدأت انتفاضة شعبية جديدة ؛ ووجد الناس في إيران أنهم لا يخافون من القتل! وقد اكتملت السلسلة عندما قامت الطائرات الإسرائيلية والأمريكية بإسقاط الناس وإطلاق النار على ميدان الشهداء في طهران! لكن الناس لم يكتفوا بالصمت فحسب ، بل أكثر مع وجودهم في الساحات ، وانتصار 22 بهمن وتشكيل جمهورية إيران الإسلامية. ظنوا أنهم لا يمكن أن يكونوا داخل الحدود: فهم يخافون الشعب الإيراني. لذلك ، على حساب آل سعود ومقاومة صدام ، هاجموا خارج الحدود ، وهذه المرة كانت قوة جميع القوى! 8 سنوات من الحرب المفروضة على إيران ، ولكن تم تدمير نهاية صدام بأيديهم! لذا قرروا تغيير وجوههم. هذه المرة ، أدخلوا إيران كقائد حرب ، وسوف يكونون مسالمين أنفسهم. هو أن السيف غسله! نسيان سفك الدم ، وكونه رئيس حقوق الإنسان في العالم. بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان السابقة التي تم حلها في عام 2006 ، حتى يتمكنوا من إدانة إيران بسهولة أكبر مع منظمة حقوق الإنسان الجديدة! ولكن لم يمض وقت طويل حتى تبين أن أكاذيبهم هي: ادعى آل سعود بقتل الشعب اليمني. أرسل قوات إلى البحرين واحتلتها هناك. كان بند حقوق الإنسان في أيديهم ، ولم يُسمع صوت شعب اليمن والبحرين. الأسوأ من ذلك ، بدلا من استخدام السيف ، استخدموا الفأس ورأوا ، هذه المرة ، ودمروا الملعقة. هذا أدى إلى الفضيحة: الولايات المتحدة وإسرائيل والعود ، وبقيت فقط. بحيث لا يمكنهم فعل الشيء نفسه في الأمم المتحدة. حاولوا إصدار قرار: ضد إيران أو حماس ، و 196 دولة ضد: تم وضع هذه الدول الثلاث! كانت هذه الفضيحة باهظة الثمن بالنسبة لهم ، فأرسلوا قوات إرهابية ؛ ودخلوا إيران ؛ ومن 450 رحلة استكشافية ، كانت ثلاث مجموعات فقط قادرة على القيام بأعمال إرهابية في طهران والأهواز وبندر كاباهار! والباقي تم القبض عليهم. تركز هذه الجماعات الإرهابية على شبكة العربية. من يحاول إخفاء سيفه! كما شارك المتحدث باسم الإرهابيين في عمليات إرهابية ، لكنه كذب للهروب من العقاب: "لقد أرسلنا الأخبار!" هذه هي الجماعات الإرهابية التي تصل إلى قناة العربية! يتم تأكيد أخبارهم بسرعة؟ هذا يثبت أن كل هذا: يتم إنشاء مقاطع الفيديو هناك ، والقسم لديه كل جرائم القتل مع هذه الشبكة. التي يجب حلها أو تقديم شكوى ضدها.

Yığılan qılınc, qan tökdü!

Al Səud yüz il əvvəl düşünürdü: Məkkə və ya Mədinəni öldürdükdə, qılıncdan qan tökülməlidir, şəhərlərin qalan hissəsi qorxacaq və müqavimət göstərməyəcəkdir! Müqəddəs Kərbəla şəhərinin və bir çox digər şəhərlərin qırğını davam etdi: Hicazın adını Səudiyyə Ərəbistanına hətta repatriasiya etmək. O, hər kəs qorxutmaq üçün bayrağına qılınc qoydu! Və dünya xalqı düşünür: İslam İslam kökləri ilə məşğul olsa da, İslam bir qılıncla irəliləyir. Hər il olduğu kimi, bu metodologiya ingilis və amerikalılara öyrədildi, həmin ölkələrin rəhbərləri Əl Səud qılıncını qılınc öyrənmək üçün dəvət olundular. 1940-cı illərdə ABŞ və İsrail bu üsulla yeni dövrünə başladılar. Naqasaki və Hiroşima ilə amerikalılar etiraz etmədi! Atom bombalarını öldürün! Və onun öldürülməsi və məhv qırğın böyük bir dərs etdi! İsrail də Fələstin xalqına hücum edərək, onları öldürmək və çıxarmaqla dünyanın müqavimət gücünü məhv etdi. Bunun mənası, dünyadakı Al Saud, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail haqqında düşünən hər kəsin fərqli olaraq öldürüldüyünü söylədi. Ancaq 1970-ci illərdə yeni bir xalq üsyanı başladı, İranda insanlar öldürülmədən qorxmurdular! Zəncir tamamlandı: İsrail və Amerika təyyarələri insanları vurdu və Tehran şəhidlərinin meydanına atəş etdi! Ancaq xalq təkcə səssiz qalmayıb, meydanlarda, Bəhmənin 22 zəfəri və İran İslam Respublikasının formalaşması ilə daha çox qaldı. Onlar sərhədlərin içərisində ola bilməyəcəyini düşünürdülər: İran xalqını qorxudulardı. Buna görə, əl-Səud və Səddamın müqaviməti hesabına, sərhədin kənarına hücum etdilər, bu dəfə də bütün güclərin gücü idi! İrana tətbiq olunan 8 ildir müharibə, lakin Səddamın sonu öz əlləri ilə məhv edildi! Beləliklə, onlar üzlərini dəyişməyə qərar verdilər. Bu dəfə İranı müharibə lordu kimi tanıyır və onlar özləri sülh içərisində olacaqlar. Qılınc yuyuldu! Qan dağıdılmasını unutmaq və dünyada insan hüquqlarının başçısı olmaq. 2006-cı ildə əvvəlki insan haqları komissiyası ilə bərabər, yeni insan hüquqları təşkilatı ilə İranı daha asan tənqid edə bilsin! Amma onların yalanları olduqca uzun müddət qalmışdı: Əl-Səud Yəmən xalqını öldürmək istədi. O, Bəhreynə qoşun göndərdi və orada işğal etdi. İnsan hüquqları maddəsi əllərində idi, Yəmən xalqının və Bəhreyn xalqının səsi eşidilmədi. Daha pis bir qılıncdan istifadə etmək əvəzinə baltayı istifadə etmiş və bu dəfə gördüm və qaşığını məhv etmişdilər. Bu, skandala səbəb oldu: ABŞ, İsrail və Əl-Saud və yalnız qaldı. Beləliklə də onlar BMT-də eyni şeyi edə bilmədi. Onlar bir qərar verməyə çalışdılar: İrana və ya Həmas'a qarşı və 196 ölkə qarşı çıxdı: bu üç ölkə yerləşdirildi! Bu skandal onlar üçün bahalı idi və onlar terrorist qüvvələri göndərdilər, İrana daxil oldu, 450 ekspedisiyadan yalnız üç qrup Tehran, Əhvaz və Bandar-Kabaharda terror aktlarını həyata keçirə bildi! Qalanlar həbs olundu. Bu terror qruplarının diqqət mərkəzində olan Al-Arabiya şəbəkəsi var. Kim qılıncını gizlətməyə çalışır! Terrorist spikeri terrorist əməliyyatlarında da iştirak etdi, lakin cəzadan xilas olmaq üçün yalan danışdı: "Biz xəbər göndərdik!" Bunlar Əl-Ərəbiyə çıxışı olan terror qruplarıdır! Onların xəbərləri tez təsdiq olunur? Bu, bütün bunların sübutudur: videolar hazırlanır və şöbə bu şəbəkə ilə bütün cinayətlərə malikdir. Hansı həll edilməli və ya ona qarşı bir şikayət verməlidir.


برچسب‌ها: شمشیر های شسته، از خونهای ریخته شده!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۵/۹/۱۳۹۷ - ۱۹:۱۲ نظر(0)

دولت مکرون با پر رویی تمام گفته: اگر مردم فرانسه شنبه آینده هم بخواهند به خیابان بیایند، آنها را خواهد کشت! ولی مردم فرانسه به خیابان خواهند آمد! و از این وحشی گری دولت نخواهند ترسید. فقط تاریخ، دولت را به عنوان قاتل ثبت خواهد کرد. زیرا مردم فرانسه از قبیله گل(گیل) هستند، و پیام ایران را بخوبی دریافته اند. آنها بودند که امام خمینی را در نوفل لوشاتو پذیرفته، و هیچگاه او را تحت فشار قرار ندادند. اکنون نیز مردم پیام شهادت طلبی ایرانیان را شنیده و از مرگ هراسی ندارند. به همین جهت خواستار: پیوستن پلیس فرانسه به جلیقه زرد ها هستند. پلیس فرانسه بداند که با کشتار مردم، حقوق آنان اضافه نخواهد شد. بلکه مدت بیشتری بدون حقوق خواهند ماند. تازه اگر حقوق آنها اضافه شود، یامعوقات آنها بازپرداخت شود، بدانند که این پول خون هموطنان خودشان است. و دولت فاشیست خواسته از قاتل بودن آنها اطمینان پیدا کند! یا ناخودآگاه باعث معرفی انان به مردم شود. تا مردم، قاتلان خود را بهتر بشناسند. آنهاییکه بخاطر کشته و زخمی کردن مردم حقوقشان اضافه شده، یا پاداش های علنی و غیر علنی دریافت کرده اند، بدانند که این پاداش ها، حرام بوده و آتش به زندگی آنها خواهد انداخت! و مردم  از ولخرجی های انها، این موضوع را خواهند فهمید! لذا باید هرچه زودتر خود را به جلیقه زرد ها تسلیم نمایند. و الا لیست حقوق و پاداشهای آنان منتشر خواهد شد.آنها بدانند که مکرون به زبان عربی است، و معنی آن حیله های زیاد است. یکی از حیله ها،استفاده از یک چهره جوانتر، برای کشتار مردم است. زیرا رژیم کمونیستی برای این نابود شد که بالندگی نداشت، و تا آخرین روزها، همان افراد بر سر کار بودند.لذا با رفتن آنها، انقلاب روسیه هم رفت. ولی در انقلاب ایران، بسیجی های جوان در هر دوره، خون تازه ای در رگهای انقلاب اسلامی جریان می دهند. اخیرا نیز  کادر های اداری را با قانون منع بکار گیری بازنشستگان، وادار به جوانگرایی کردند. هیات حاکمه فرانسه هم به دلیل گرایش به سوسیالیزم، به بیماری پیری سیاستمداران دچار شده است. اگر مکرون را هم برای انتخاب تایید کردند، برای احترام به جوان یا جوانگرایی نبود. بلکه می خواستند با دست او، دشمنان پیری را از بین ببرند. لذا مکرون هم بداند که این پست غنیمت نیست، بلکه می خواهند از او یک قاتل بسازند، تا چهره خودشان پوشیده بماند. البته همه بازنشستگان بد نیستند، همانطور که رهبر انقلاب فرمود: افرادی که در سنین قدرتمندی بازنشسته می شوند، نباید خود را بازنشسته کنند.(تا برای عودت به مجوز رهبری احتیاجی نباشد). اگر هم شده اند باید مزایای دریافتی را پس بدهند، تا بتوانند توانایی خود را به اثبات برسانند، نه اینکه هم مزایای بازنشستگی را داشته باشند: و مبالغ کلانی برای سنوات بگیرند، و بدون پس دادن آن بکار برگردند. لذا یکی از راههای رفع بیکاری همین قانون است. زیرا افراد کم توان وخسته از سازمان خارج شده، جای خود را به افراد جوان و پرتوانتر می دهند. و این باعث می شود تغییرات سریعتر انجام شده، موانع پیشرفت از بین برود. اغلب بیکاران فرانسه هم، با این روش می توانند بکار برگردند. و جلوی ریخت و پاش بودجه را، برای پیرمردها گرفته، و آن را صرف تولید و ایجاد اشتغال نمایند. زیرا پیری در فرانسه، به چاه بزرگی تبدیل شده که: هیچگاه پر نمی شود تا نوبت به جوانها برسد. همچنین ملت فرانسه، باید هوشیاری خود را هم حفظ کند. شعار های صنفی نباید بزرگنمایی شود، تا اصل عدالت خواهی و آزادی فراموش شود: آزادی پوشش و امنیت مسلمانان، معیار خوبی برای مدیران فرانسوی است، تا ثابت کنند که وعده هایشان دروغ نیست! و نمی خواند با دروغ فقط مردم را ساکت کنند.

French people are not alone!

The Macron government is full of words: if the French people want to come to the streets next Saturday, they will kill them! But the French people will come to the streets! And they will not be afraid of the government's brutality. Only history will record the government as a murderer. Because the French people are from the Gul tribe, they have well understood Iran's message. They were the ones who accepted Imam Khomeini in Noufel Loshato, and never pressed him. Now, people have also heard the message of martyrdom of Iranians and they are not afraid of death. For this reason, he calls for the French police to join the yellow jacket. French police know that their rights will not be added to the killings of the people. But they will remain longer without salaries. If their rights are added, or their rebates are repaid, they will know that this money is the blood of their compatriots. And the fascist government wants to be sure of their killers! Or, unconsciously, make them introduce people. To make people know better about their killers. Those who have received salaries or wounds for their people, or have received public or non-public rewards, know that these rewards are forbidden, and they will burn fire! And people will learn about their exuberance! So they should give themselves up to the yellow vest as soon as possible. And their list of salaries and rewards will be published. They will know that Makron is in Arabic, and it means tricks. One of the tricks is the use of a younger face to kill people. Because the communist regime was destroyed for this, it did not warm up, and until the very last days, the same people were at work. So, with their departure, the Russian revolution also went. But in the Iranian Revolution, the young Basijis in each era flood new blood in the veins of the Islamic Revolution. Recently, they forced young cadres into forced labor with the prohibition of retirement. The French governing body, due to the tendency towards socialism, has suffered from the aging disease of politicians. If McCrron had been approved for election, he would not have respected young or young people. They wanted to destroy enemies with his hand. So Macaroon also knows that this is not a booty post, but they want to make him a killer to keep their face shut. Of course, not all pensioners are bad, as the leader of the revolution said: people who retire at a young age should not retire themselves (so that there is no need for leadership permission to return). If they are, they must reimburse the benefits to be able to prove themselves, not having both retirement benefits: they will receive large sums of money for years to come and return them without reimbursement. So this is one of the ways to eliminate unemployment. Because people with fewer and fewer people leave the organization, they give their place to young and more powerful people. And this makes changes faster, progress barriers disappear. Most of the unemployed in France, too, can return to work. And blocking the budget for old people, and spending it on production and employment creation. Because aging in France has become a big hole: it's never filled up to turn young. The French nation must also maintain its vigilance. Trade slogans should not be magnified until the principle of justice and freedom are forgotten: freedom of coverage and security of Muslims is a good measure for French executives to prove their promises are not lies! And do not read by the lie to silence people.

الشعب الفرنسي ليس وحده!

إن حكومة مکرون مليئة بالكلمات: إذا أراد الفرنسيون المجيء إلى الشوارع يوم السبت القادم ، فسوف يقتلونهم! لكن الشعب الفرنسي سيأتي إلى الشوارع! ولن يخافوا من وحشية الحكومة. التاريخ الوحيد هو سجل الحكومة كقاتل. لأن الشعب الفرنسي من قبيلة جول ، فهم يفهمون رسالة إيران جيداً. كانوا هم الذين قبلوا الإمام الخميني في نوفل لوشاتو ، ولم يضغطوا عليه أبداً. الآن ، سمع الناس أيضا رسالة الاستشهاد من الإيرانيين وهم لا يخافون من الموت. لهذا السبب ، يدعو إلى الشرطة الفرنسية للانضمام إلى السترة الصفراء. تعلم الشرطة الفرنسية أن حقوقهم لن تضاف إلى قتل الناس. لكنهم سيبقون لفترة أطول بدون مرتبات. إذا تم إضافة حقوقهم ، أو يتم رد دفعاتهم ، سيعرفون أن هذه الأموال هي دماء مواطنيهم. والحكومة الفاشية تريد التأكد من قاتليها! أو دون وعي ، سيقدمون الناس إليهم. لجعل الناس يعرفون أفضل عن قاتليهم. أولئك الذين حصلوا على رواتب أو جروح لشعبهم ، أو حصلوا على مكافآت عامة أو غير علنية ، يعرفون أن هذه المكافآت ممنوعة ، وسوف يحرقون النيران! وسوف يتعلم الناس عن الوفرة! لذا يجب أن يسلموا أنفسهم إلى السترة الصفراء في أسرع وقت ممكن. وسيتم نشر قائمتهم من الرواتب والمكافآت ، وسيعرفون أن ماكرون باللغة العربية ، وهذا يعني الحيل. واحدة من الحيل هو استخدام وجه أصغر لقتل الناس. ولأن النظام الشيوعي دمر من أجل ذلك ، فإنه لم يسخن ، وحتى الأيام الأخيرة ، كان نفس الأشخاص يعملون ، وهكذا مع رحيلهم ، ذهبت الثورة الروسية أيضا. لكن في الثورة الإيرانية ، يغرق الباسيج الصغار في كل حق دمًا جديدًا في عروق الثورة الإسلامية. في الآونة الأخيرة ، أجبروا الكوادر الشابة على العمل القسري مع حظر التقاعد. وقد عانت هيئة الحكم الفرنسية ، بسبب الميل نحو الاشتراكية ، من مرض الشيخوخة للسياسيين. إذا تمت الموافقة على مككرون للانتخاب ، فلن يكون لديه شباب أو شباب محترمون. أرادوا تدمير الأعداء بيده. لذا يعرف ماكروغون أيضًا أن هذه ليست وظيفة غنائم ، لكنهم يريدون أن يجعلوه قاتلاً لإبقاء وجههم مغلقاً. بطبيعة الحال ، ليس كل المتقاعدين سيئين ، كما قال قائد الثورة: لا ينبغي للأشخاص الذين يتقاعدون في سن مبكرة أن يتقاعدوا (حتى لا تكون هناك حاجة لإذن القيادة بالعودة). إذا كان الأمر كذلك ، فيجب عليهم تعويض المزايا التي تمكنهم من إثبات أنفسهم ، وعدم الحصول على استحقاقات التقاعد على حد سواء: فهم سيحصلون على مبالغ كبيرة من المال لسنوات قادمة وإعادتهم بدون تعويض. إذن هذه واحدة من طرق القضاء على البطالة. لأن الأشخاص الذين لديهم عدد أقل أو أقل من الأشخاص يغادرون المنظمة ، فإنهم يمنحون مكانهم لشباب وأقوى. وهذا يجعل التغييرات أسرع ، وتختفي الحواجز التقدم. معظم العاطلين عن العمل في فرنسا أيضا يمكنهم العودة إلى العمل. وعرقلة الموازنة للمسنين ، وإنفاقها على الإنتاج وخلق فرص العمل. لأن الشيخوخة في فرنسا أصبحت ثغرة كبيرة: فهي لا تملأ أبداً لتحويل الشباب. يجب على الأمة الفرنسية أيضا أن تحافظ على يقظتها. لا ينبغي تضخيم الشعارات التجارية حتى يتم نسيان مبدأ العدالة والحرية: حرية التغطية وأمن المسلمين هو إجراء جيد بالنسبة للمديرين التنفيذيين الفرنسيين لإثبات أن وعودهم ليست أكاذيب! ولا تقرأ بالكذب لإسكات الناس.

Fransızlar tək deyil!

Mkrvn Bütün bildirib üst doldurmaq: Gəldikləri kimi Şənbə növbəti küçələrə fransız xalqının varsa, onları öldürmək edəcək! Amma fransız xalqı küçələrə gələcək! Və Wild hökumətin qorxmaq deyil. Yalnız tarixi qatil olaraq dövlət qeyd edəcək. qəbilə qol (fırtına) və İran mesaj French insanlar üçün çox yaxşı gördük. Onlar Neauphle-le-Château İmam Xomeyni qəbul və təzyiq altında onu qoymaq etməyib. Bütün insanlar İran şəhidlik və ölüm mesajı qorxmur eşitdim. sarı gödəkcələr Fransız polisi keçirlər: Buna görə də çağırıb. Fransız polisi insanların öldürülməsi, onların hüquqları əlavə deyil ki, bilirik. Lakin maaşlar olmadan daha uzun qalacaqlar. yeni hüquqları əlavə, qaytarılmaq və ya bu pul onların soydaşlarımızın qanı olduğunu bilmək, onları təxirə salınmış. Və faşist hökuməti qatil olmasını təmin etmək istəyirdi! Və ya şüursuz ictimaiyyətə onları təqdim etmək olardı. İnsanları öldürücülər haqqında daha yaxşı bilmək üçün. Və onların sərf insanlar biləcəklər! Sarı Özüllər mümkün qədər tez təqdim etməlidirlər. Tezliklə əmək haqqı azad və onlara mükafatlandırar olunacaq. Onlar bir gimmick deməkdir Ərəb ki Mkrvn, bilirik. One oyun nəfər həlak, bir kiçik üz istifadə etməkdir. Lakin İran inqilab İslam inqilabı zamanı hər dövrdə gənclərin yeni qan damarlarının səfərbərlik. Bu yaxınlarda təqaüdə istifadə qadağan edən qanunu ilə kassa, Jvangrayy məcbur edildi. çünki sosializm üçün tendensiya Fransız hakim elita, siyasətçilər xəstəliyi yaşlanma edilmişdir. Mkrvn də gənc və ya Jvangrayy hörmət olmaması üçün seçin təsdiq edin. Düşmənləri əlindən məhv etmək istəyirdi. Biz də bu mükafat Mkrvn ona qatil etmək istəyirəm ki, bilirik ki, üzləri maskalı. Buna görə də, bir yol işsizlik qanun həll etsin. Bu tərəqqi maneələri aradan qaldırmaq, daha sürətli həyata dəyişikliklər edir. geri üsulu ilə, işsiz Fransanın ən istifadə edilə bilər. Və büdcə Old Kişilər üçün savurganlık və bu istehsal və məşğulluq sərf olunacaq. Çünki Fransada yaşlanma gənc insanlara çatmaq üçün vaxt doldurmaq etməyib böyük bir deşik çevrildi. Fransız millət, habelə onların sayıqlıq olmalıdır. Və yalan oxumaq deyil, yalnız insanları susdurmaq üçün.


برچسب‌ها: مردم فرانسه تنها نیستند!,
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۴/۹/۱۳۹۷ - ۱۸:۲۱ نظر(0)

این سومین بار است که رئیس جمهور محترم، تاکید می کند که اگر نفت ایران صادر نشود، هیچ نفتی صادر نخواهد شد! و ما تنگه هرمز را می بندیم. با اینکه رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا هم، از این سخنان حمایت کرده، ولی دشمنان فکر می کنند این یک بلوف یا یک شعار است! در حالیکه اینطور نیست. در دوران جنگ تحمیلی هم این حرف ها را می زدند. فرماندهان ایران برای اینکه موضوع اجرایی تر باشد، می گفتند فقط کافی است یک کشتی را از طول، در عرض تنگه هرمز غرق نماییم! دیگر هیچ کشتی نمی تواند از انجا عبور کند! و 60درصد اقتصادنفتی جهان و 90درصد تجارت بین المللی مختل می شوند! و آمریکا باعث می شود تا همه مردم دنیا، در این هوای سرد از بین بروند! در زمان ما که راحت تر شده است. نیروی دریایی قدرتمند ایران نیاز ندارد: کشتی غرق کند کافیست اخطار بدهد، تا کشتی ها نزدیک تنگه نشوند! آن وقت ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس هم به تله می افتند. کشتی های نفت کش هم بیکار می شوند. راه ساده تر هم اینکه: اصلا لازم نیست جنگی فکر کنیم! بلکه  با یک فرمول اقتصادی، از همین امروز می تواند بسته شود! مانند  باب المندب که بسته شد و: عربستان امکان انتقال نفت از انجا را ندارد. بعد از بسته شدن تنگه هرمز، تعرفه ای تعیین می شود و فقط: نفتکش هایی خق عبور دارند که عوارض داده باشند. عوارض عبور هم، با یک فرمول ساده محاسبه می شود: درآمد مورد انتظار ایران تقسیم بر میزان حمل بشکه نفت. توجیه اقتصادی این فرمول هم ساده است: ایران سالیانه 120میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. هرچه این میزان درآمد، براثر تحریم نفتی کاهش یابد، باید از نفت های صادره دیگران اخذ شود، تا جبران گردد. طبیعتا با این روش، بستن تنگه هرمز یک امر نظامی هم تلقی نمی شود! مانند افزایش تعرفه آمریکا برعلیه چین منظور میشود. در واقع، تعرفه عوارض عبور هر کشتی ار تنگه هرمز، عبارت می شود از: رابطه میزان بشکه هرکشتی، با کسری درآمد ایران. اگر فرض کنیم که کل تولیدات کشورهای جنوبی خلیج فارس، 10میلیارد بشکه در سال باشد، و درآمد نفتی ایران 60میلیارد (نصف) شده باشد عوارض هر بشکه نفت 6دلار می شود. طبیعی است اگر تحریم نفتی انجام نشود، یا درآمد نفت ایران کاهش نیابد، عوارض هم صفر شده و مانند گذشته: عبور کشتی های نفت کش آزاد می شود. ناوهای گروگان هم رها می گردد. این امر با تاییدات الهی انجام می شود! زیرا در قران آمده که (فاعتدوا بمثل مااعتدا علیکم!) دشمنان را مجازات کنید، ولی به اندازه تعدی آنها به شما باشد، نه زیادتر و نه کمتر! و برای اثبات حقانیت جمهوری اسلامی، می بینیم دریا سالار و فرمانده نیروهای آمریکایی در خلیج فارس؛ در رختخواب خود می میرد. لذا در اینجا از سربازان آمریکایی، و حتی فرماندهان آنها در خلیج فارس می خواهیم که: خود را به جمهوری اسلامی تسلیم نمایند. زیرا اگر آنها در شرایط عدم درگیری تسلیم شوند، فوری آزاد می شوند تا هرجا که دلشان خواست بروند. ولی اگر در شرایط جنگی، دستگیر شوند برای مبادله استفاده می شوند! یا در زندانها بعنوان اسیر جنگی باقی می مانند. البته سربازان عربستانی یا بحرین هم مشمول این قانون می شوند. یعنی اگر تسلیم مردم خود بشوند، یا از پادگانها فرار کنند، انقلابیون آنها را می پذیرند. اما اگر در جنگ اسیر شوند، مانند اسرای جنگی آنها را وجه المعامله قرار می دهند! چنانچه الان شاهد هستیم الحوثی ها در یمن، دست برتر در مذاکره دارند! فقط برای اینکه اسیران جنگی بیشتری دارند. و جالب است که اسیران جنگی یمن، همه کشورهای ائتلاف سعودی را شامل می شود! که آل سعود به آنها خیانت می کند.

How to close the Strait of Hormuz

This is the third time that the distinguished President insists that no oil will be exported if Iran's oil is not exported! And we close the Strait of Hormuz. Although the leader of the revolution and the commander-in-chief has supported this, the enemies think it is a bluff or a slogan! While it's not. During the imposed war period, they also said that. The commanders of Iran said that it was just enough to drown a ship along the length of the Strait of Hormuz! No longer can a ship cross! And 60% of the world's economy and 90% of international trade! And America makes everyone in the world die in this cold weather! In our time it is more convenient. The powerful navy of Iran does not need: the ship drowns enough to warn, so that the ships will not close the straits! Then the US-based carriers in the Persian Gulf are also trapped. Oil tankers are getting unemployed. The easier way is: we do not have to think war! But with an economic formula, it can close today! Like Bab al-Mandab, which closed, Saudi Arabia does not have the opportunity to transport oil from there. After the closure of the Strait of Hormuz, a tariff is set and only: Tanker ships crossed that have tolls. Transitional charges are calculated with a simple formula: Iran's expected income is divided by the amount of oil barrels. The economic justification for this formula is also simple: Iran annually has an estimated $ 120 billion in oil revenues. Whatever: the amount of income, due to lower oil sanctions, should be obtained from the extracted oil, to compensate. Naturally, the closure of the Strait of Hormuz is not considered a military matter in this way! Like the increase in US tariffs against China. In fact, the tariffs for the passage of each ship from the Strait of Hormuz are: the ratio of barrels per ship, with Iran's deficit. If we assume that the total production of the Gulf countries is 10 billion barrels per year, and Iran's oil revenue is 60 billion (half), then the cost per barrel of oil will be $ 6. Naturally, if the oil boycott is not carried out, or the oil revenue of Iran is not reduced, the toll is zero and, as in the past: the passage of the oil tanker is free. The hostages are abandoned. This is done with divine confirmations! For it is written in the Qur'an that I will punish the enemies, but they will be as much as they are against you, not more or less! And in order to prove the legitimacy of the Islamic Republic, we see the sea-dweller and commander of American forces in the Persian Gulf dying in bed. So here we ask American soldiers, and even their commanders in the Persian Gulf, to submit them to the Islamic Republic. Because: if they surrender in non-conflict situations, they will be released immediately to go wherever they wish. But if they are arrested in battle, they are used for exchange! Or they remain prisoners of war as prisoners of war. Of course, Saudi soldiers or Bahrain are also subject to this law. That is, if they surrender their people, or escape from the garrison, their revolutionaries will accept them. But if they are captured in the war, they will put them as a prisoner of war as prisoners of war! As we are witnessing, the Houthis in Yemen are the best negotiators! Just to have more prisoners of war. And it's interesting that the Yemeni war prisoners, all the countries of the coalition of Saudi Arabia are included! Which Al Saud has betrayed them?

كيف تغلق مضيق هرمز

هذه هي المرة الثالثة التي يصر فيها الرئيس الموقر على أنه لن يتم تصدير أي نفط إذا لم يتم تصدير النفط الإيراني! ونغلق مضيق هرمز. على الرغم من أن قائد الثورة والقائد الأعلى قد أيدوا ذلك ، إلا أن الأعداء يعتقدون أنه خدعة أو شعار! في حين انها ليست كذلك. خلال فترة الحرب المفروضة ، قالوا ذلك أيضا. قال قادة إيران إنه يكفي فقط إغراق سفينة على طول مضيق هرمز! لم يعد يمكن عبور سفينة! و 60 ٪ من اقتصاد العالم و 90 ٪ من التجارة الدولية! وأمريكا تجعل الجميع في العالم يموتون في هذا الطقس البارد! في وقتنا هذا هو أكثر ملاءمة. لا تحتاج البحرية القوية لإيران: فالسفينة تغرق بما يكفي للتحذير ، حتى لا تغلق السفن المضيق! ومن ثم فإن شركات الطيران التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في الخليج العربي محاصرة أيضاً. أصبحت ناقلات النفط عاطلة عن العمل. الطريقة الأسهل هي: ليس علينا التفكير في الحرب! لكن مع صيغة اقتصادية ، يمكن أن تغلق اليوم! مثل باب المندب ، الذي أغلق ، لا تملك المملكة العربية السعودية الفرصة لنقل النفط من هناك. بعد إغلاق مضيق هرمز ، تم تحديد تعريفة وفقط: عبور سفن ناقلة نفايات. يتم احتساب الرسوم الانتقالية باستخدام صيغة بسيطة: يتم تقسيم الدخل المتوقع لإيران حسب كمية براميل النفط. المبرر الاقتصادي لهذه المعادلة بسيط أيضاً: إيران لديها ما يقرب من 120 مليار دولار من عائدات النفط سنوياً. أيا كان مقدار الدخل ، بسبب انخفاض العقوبات النفطية ، ينبغي الحصول عليها من النفط المستخرج ، للتعويض. بطبيعة الحال ، لا يعتبر إغلاق مضيق هرمز مسألة عسكرية بهذه الطريقة! مثل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصين. في الواقع، فإن رسوم التعريفة أي سفينة عبور مضيق هرمز، والتعبير عن العلاقة بين كمية برميل السفينة، مع وجود عجز الدخل. الرهائن مهجورة. يتم ذلك مع تأكيدات إلهية! ولإثبات شرعية الجمهورية الإسلامية، انظر الأدميرال وقائد القوات الأميركية في الخليج الفارسي، يموت في سريره. لذلك نحن هنا نطلب من الجنود الأمريكيين ، وحتى قادتهم في الخليج الفارسي ، أن يقدموا أنفسهم للجمهورية الإسلامية. لأنه إذا استسلموا في حالات عدم صراع ، سيتم إطلاق سراحهم على الفور للذهاب إلى أي مكان يرغبون فيه. ولكن إذا تم القبض عليهم في المعركة ، يتم استخدامها للتبادل! أو يبقون أسرى الحرب كأسرى حرب. بالطبع ، يخضع الجنود السعوديون أو البحرين لهذا القانون أيضًا. أي إذا سلموا شعبهم ، أو هربوا من الحامية ، فإن ثوارهم سيقبلونهم. ولكن إذا تم القبض عليهم في الحرب ، فسوف يضعونهم أسير حرب كأسرى حرب! كما نرى ، فإن الحوثيين في اليمن هم أفضل المفاوضين! فقط للحصول على المزيد من أسرى الحرب. ومن المثير للاهتمام أن أسرى الحرب اليمنيين ، وجميع دول تحالف المملكة العربية السعودية مدرجة! الذي خيانة آل سعود لهم.

Hörmüz Boğazını necə bağlamaq olar?

Bu, seçilən prezidentin İran neftinin ixrac edilməməsi halında heç bir neftin ixrac olunmayacağına təkid edir! Hörmüz boğazını bağlayırıq. İnqilab lideri və baş komandir bunu dəstəkləsə də, düşmənlər bunun bir blöf və ya şüar olduğunu düşünürlər! Baxmayaraq deyil. Müharibə dövründə də bunları söylədi. İran komandirləri deyirlər ki, Hörmüz boğazının uzunluğu boyunca bir gəmi boğmaq kifayətdir! Artıq bir gəmi keçə bilməz! Dünya iqtisadiyyatının 60% -i və beynəlxalq ticarətin 90% -i! Və Amerikada bu soyuq havada dünyadakı hər kəs ölür! Bizim zamanımızda daha rahatdır. İranın güclü donanması lazım deyil: gəmi xəbərdarlıq etmək üçün kifayət qədər boğar, belə ki gəmilər batıqları bağlamazlar! Daha sonra Fars körfəzində ABŞ-da daşıyıcılar da tələyə olunur. Neft tankerləri işsiz qalır. Daha asan bir yol: müharibəni düşünmək lazım deyil! Amma iqtisadi bir formula ilə bu gün bağlana bilər! Səudiyyə Ərəbistanının bağladığı Bab əl-Mandab kimi, oradan neft nəqli imkanı da yoxdur. Hörmüz Boğazı bağlanıldıqdan sonra bir tarif təyin olundu və yalnız: Tanker gəmiləri keçən borcları keçib. Keçid ödənişləri sadə bir formula ilə hesablanır: İranın gözlənilən gəlirləri neft barelinin miqdarı ilə bölünür. Bu formula üçün iqtisadi əsaslandırma da sadədir: İran hər il təxminən 120 milyard dollar gəlir əldə edir. Neft məhdudlaşdırması səbəbindən qazanılmış neftdən əldə olunan gəlirin nə olursa olsun, kompensasiya edilməlidir. Təbii ki, Hörmüz boğazının bağlanması bu şəkildə hərbi bir məsələ hesab edilmir! Çinə qarşı ABŞ tariflərinin artması kimi. Əslində, gəlir kəsirlə Hörmüz boğazını, gəminin başına barel həcmində arasında əlaqələr ifadə, keçən hər gəmi tarif vəzifələri. Təbii ki, əgər neft embarqo həyata deyil, və ya İranın neft gəlirləri azalıb deyil, sıfır yan təsirləri və keçmişdə olduğu kimi: gəmilərin, neft tankerləri pulsuz olacaq. Girovlar buraxılır. Bu, Allahın təsdiqləri ilə həyata keçirilir! Çünki Quranda yazılmışdır ki, düşmənləri cəzalandıracağam, lakin onlar sənə qarşı çox deyil, çoxdur. Və İslam Respublikasının hökumətini sübut etmək Admiral görmək və Fars körfəzində Amerika qüvvələrinin komandiri, onun yataq ölür. Beləliklə, burada Amerika əsgərlərindən və hətta Fars körfəzindəki komandirlərindən İslam Respublikasına özlərini təqdim etmələrini xahiş edirik. Çünki qeyri-münaqişə vəziyyətində təslim olduqda, istədikləri yerə getmək üçün dərhal sərbəst buraxılacaqlar. Lakin döyüşdə həbs olunarsa, onlar mübadilə üçün istifadə olunurlar! Yoxsa müharibə əsirləri olaraq müharibə əsirləri olaraq qalırlar. Əlbəttə, Səudiyyə əsgərləri və ya Bəhreyn də bu qanuna tabedir. Yəni, əgər onlar xalqını təslim etsələr və ya garnizondan qaçsalar, inqilabçıları onları qəbul edəcəkdir. Ancaq döyüşdə əsir düşsələr, onları müharibə əsirləri kimi müharibə əsiri qoyurlar! Şahid olduğumuz kimi, Yəməndə olan Houthis ən yaxşı müzakirəçilərdir! Yalnız daha çox müharibə məhbusu var. Və maraqlıdır ki, Yəmənli müharibə məhbusları, Səudiyyə Ərəbistanı koalisiyasının bütün ölkələri daxildir! Əl-Saud onlara xəyanət etdi.

 


برچسب‌ها: تنگه هرمز را چگونه می بندیم؟,
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۹/۱۳۹۷ - ۱۸:۳۰ نظر(0)

آیا زمین را آلوده نکنیم، یا آن را پاکسازی کنیم؟ البته سوال بسیار شبیه هم هست، شاید یکی است و تفاوتی با هم ندارد. ولی در سیاست گذاری محیط زیست انسانی، بسیار فرق دارد! یکی از آنها ناظر به حفظ محیط زیست از مبدا هست، و دیگری از معاد(انتها). سیاست های جهانی براثر اشتباه متفکران، به سراغ حفظ از مبدا رفته، و آن را تبلیغ می کنند. اما باید دانست که این اندیشه ناپاک، مقاومت در مقابل تغییرات و مبارزه با پیشرفت است. فرض کنید کلاغی صابونی را بخورد! آیا باید کلاغ را بکشیم، تا دیگر صابونی خورده نشود؟ و مردم صابون داشته باشند که نظافت کنند؟ یا به مردم بگوییم: برای اینکه مدفوع نداشته باشند، بهتر است اصلا غذا نخورند! این یعنی حفاظت از مبدا. معاون حمل و نقل شهرداری تهران یا وزارت راه ترابری هم، اعتقاد دارند که باید خودروهای  دودزا را از بین ببریم، تا هوا پاک شود. طبیعی است که این نظریه مورد قبول همه باشد! ولی نقطه انحرافی ان این است که: وسائل دودزا فقط خودرو نیست، باید شوفاژ خانه ها، موتور سیکلت و هرانچه: آثار صنعتی و تمدنی است، را از بین بریم تا آلودگی هوا نداشته باشیم. تازه آنگاه دچار گردوخاک در مناطق شهری! و ریزگردها در مناطق بیابانی می شویم، که خطرناک تر هست. (چون جاده ها لازم نیست اسفالت شوند). شاید وقتی اولین بار، مشاهده کردند که لایه اوزون سوراخ شده،  بجای دوختن آن! گفتند گازهای گلخانه ای را از بین ببرید. ولی این یک عقبگرد بود، لذا کسی آن را امضا نکرد، آنهایی هم که امضا کردند، عمل نکردند فقط پز حمایت از محیط زیست را دادند. این روش که از سوی دانشمندان بزرگ در اروپا! ارائه شد پایه همه تفکرات قرار گرفت. در واقع ارتجاع و بازگشت یا کهنه پرستی، لباس علم پوشید! مردم با ساخت راه آهن و کندن تونل، و هر نوع اقدام پیشرو مخالفت کردند: به بهانه سوراخ شدن لایه اوزون! در تهران برج سازی ازبین رفت، چون باغ های درختی را، تبدیل به باغ های اسکلتی از جنس: بتن یا آهن می کرد! جلوی کاشتن هندوانه را گرفتند، چون آب زیاد مصرف می کرد! نساجی را به باد دادند، که پنبه آن سی لیتر آب می بلعد! و رنگ های ان در طبیعت تجزیه نمی شود. اما همه اینها بهانه بود تا: واردات اضافه شود و مردم بگویند: چون تولید داخلی نیست یا کیفیت آن، ( براثر صرفه جویی در آب و برق!) بد است. بما گفتند که اگر در خلیج فارس یا دریای عمان، دستگاه آب شیرین کن بزنیم، دبی نمک، که دو درصد است به چهار درصد، یعنی دوبرابر می رسد! و برای محیط زیست خطرناک است. ولی همه این ها تله بوده تا عربستان این کار را بکند، بعد هم بگویند: عربستان از ایران پیشرفته تر است!(یادشان رفت که دبی نمک را چند برابر می کند) لذا باید دیدگاه عوض شود، پیشرفت ها بسرعت انجام پذیرد، محصولات تولید و به بازار عرضه شود. ضایعات آنها هم بازیافت شود. در واقع بازیافت پسماند، همان روش حقاظت از انتها است. هوا آلوده است؟ آلودگی ان را بگیرید! با فیلتر این کار را بکنید، و از حاصل این دودها در فیلتر، شمش های سرب تولید کنید. اگر آب شیرین کم است، آب شیرین کن مثل عربستان درست کنید، و به داخل مرزها بفرستید. برای نمک اضافی آن (پسماند) هم، صادرات نمک به کره داشته باشید! تا اینهمه در سریال هایشان، برای نمک آدم نکشند! اگر بیابان زایی است، تونل بزنید و آب دریاها را به کویر بکشید، نگویید اکوسیستم را به هم می زند! دریاچه های خشک شده را از دریاها پرکنید! وقتی قطر چاه 5هزار متری زده، نفت ایران را می دزد، یا روسیه چاه 12هزارمتری (تا 2010)می زند، و همه نفت و گاز و آبهای ما را می دزدد، مانباید بیش از 350متر؟

Infect or clean?

Do not pollute the earth, or purify it? Of course, the question is very similar, maybe one and there is no difference. But in human-environment policy, it is very different! One of them seeks to preserve the environment from the source, and the other to rescue (the end). Global policies, due to the mistakes of thinkers, go to preservation from the origin and promote it. But this foul thought is a resistance to change and to fight progress. Suppose you eat a soap crab! Do we have to kill the crows, so that no more soap can be eaten? And do people have soap to clean? Or say to people: It's better not to eat at all if they do not have feces! This means protecting the origin. The deputy mayor of :Tehran or the Ministry of Transportation also believe that we have to eliminate blast furnaces in order to clear the air. It is natural for this theory to be accepted by everyone! But the point of departure is that: the smoke appliances are not just cars, they should eliminate the radiators of homes, motorcycles and anything: industrial and civilian works, to avoid air pollution. Just then it's dusty in urban areas! And the fossils are in the desert areas, which is more dangerous. (Because: the roads do not need to be asphalted). Perhaps when they first saw that the ozone layer was pierced, instead of sewing it! They said they would eliminate greenhouse gases. But it was a rollback, so someone did not sign it, the ones that signed did not act, they just gave protection to the environment. This is the method that is made by the great scientists in Europe! The presentation was the basis of all the thoughts. In fact, the reaction and the return or the old-fashioned, dress the science! People opposed the construction of railways, tunnels, and any kind of progressive action: under the pretext of piercing the ozone layer! In Tehran, the tower disappeared, because it turned out to be gardens of the tree, made of skeletons of the genus: concrete or iron! They stopped watering the water because they consumed a lot of water! They blew the textile, cotton that thirty liters of water! And its colors do not decompose in nature. But all this was an excuse to: import and people say: because it's not domestic production or its quality (due to saving water and electricity!) Is bad. We were told that if we had a desalination machine in the Persian Gulf or the Oman Sea, salt is Dubai, which is two percent to four percent, twice as much! And it's dangerous for the environment. But all of this was a trap to make Saudi Arabia do it, then they say: Saudi Arabia is more advanced than Iran (it reminds us that Dubai raises the amount of salt), so the view must be changed, progress is made quickly, production products And marketed. Their waste is recycled. In fact, waste recycling is the same as the end-to-end control. The air is polluted? Get it! Do this by filtering, and generate lead ingots through the filters in the filter. If fresh water is low, make sweetener like Saudi Arabia, and send it to the borders. For salt extra (waste), export salt to the butter! So far in their series, they do not get drunk for salt! If you are deserting, tunnel and drain the waters of the sea, do not tell your ecosystem! Fill the dried lakes from the seas! When Qatari strikes a 5,000-meter well, he steals Iran's oil, or Russia throws a well of 12,000 metric tons (until 2010) and steals all oil and gas and our water, it should be more than 350 meters?

تصيب أو تنظيف؟

لا تلوث الأرض ، أو تطهرها؟ بالطبع ، السؤال مشابه جدا ، ربما واحد وليس هناك فرق. لكن في سياسة الإنسان والبيئة ، الأمر مختلف للغاية! واحد منهم يسعى للحفاظ على البيئة من المصدر ، والآخر لإنقاذ (النهاية). السياسات العالمية ، بسبب أخطاء المفكرين ، تذهب إلى الحفاظ عليها من الأصل وترويجها. لكن هذا الفكر القبيح هو مقاومة للتغيير ومكافحة التقدم. افترض أنك أكل سرطان الصابون! هل علينا أن نقتل الغربان ، بحيث لا يمكن تناول المزيد من الصابون؟ وهل يمتلك الناس الصابون لتنظيفه؟ أو قل للناس: من الأفضل عدم تناول الطعام على الإطلاق إذا لم يكن لديهم البراز! هذا يعني حماية الأصل. ويعتقد نائب رئيس بلدية طهران أو وزارة النقل أنه يجب علينا إزالة الأفران العالية من أجل تنقية الهواء. من الطبيعي أن تقبل هذه النظرية من قبل الجميع! فقط بعد ذلك الغبار في المناطق الحضرية! والحفريات في المناطق الصحراوية ، وهي أكثر خطورة. (لأن الطرق لا تحتاج إلى أن تكون مسفلتة). ربما عندما رأوا لأول مرة أن طبقة الأوزون قد اخترقت ، بدلا من خياطة ذلك! قالوا انهم سوف يزيلون غازات الاحتباس الحراري. لكنها كانت العودة إلى الوراء ، لذا لم يوقع شخص ما عليها ، فالذين وقعوا عليها لم يتصرفوا ، لقد أعطوا حماية للبيئة فقط. هذه هي الطريقة التي يقوم بها العلماء العظام في أوروبا! كان العرض التقديمي أساس كل الأفكار. في الواقع ، رد الفعل والعودة أو الطراز القديم ، لباس العلم! في طهران ، اختفى البرج ، لأنه اتضح أن تكون حدائق الشجرة ، مصنوعة من الهياكل العظمية للجنس: الخرسانة أو الحديد! توقفوا عن ري الماء لأنهم استهلكوا الكثير من الماء! لقد فجروا النسيج والقطن الذي يبلغ ثلاثين لترًا من الماء! وألوانها لا تتحلل في الطبيعة. ولكن ذلك كان ذريعة لواردات المضافة والناس يقولون، وليس كما الإنتاج المحلي أو نوعية (بسبب التوفير في المياه والكهرباء!) سيئة. وهذا خطر على البيئة. ولكن كل هذه الفخاخ والمملكة العربية السعودية تفعل ذلك، ثم يقول: المملكة العربية السعودية، وإيران هي أكثر تقدما (نسيت أن دبي الملح عدة مرات أ) يجب أن يتم تغيير وجهة النظر، والتقدم المنجز بسرعة والمنتجات وتسويقها. يتم تدوير النفايات الخاصة بهم. في الواقع ، إعادة تدوير النفايات هي نفس التحكم في النهاية إلى النهاية. هل الهواء ملوث؟ احصل عليه! افعل ذلك عن طريق التصفية ، وتوليد سبائك الرصاص من خلال المرشحات في الفلتر. إذا كانت المياه العذبة منخفضة ، فاجعل التحلية مثل المملكة العربية السعودية ، وأرسلها إلى الحدود. لمزيد من الملح (النفايات) ، تصدير الملح إلى الزبدة! حتى الآن في سلسلتهم ، لا يحصلون على السكر! إذا كنت هربًا ونفقًا واستنزفت مياه البحر ، فلا تخبر النظام البيئي الخاص بك! ملء البحيرات المجففة من البحار!

İnfeksiya mı yoxsa təmiz mi?

Yer üzünü çirkləndirməyin və ya təmizləməyin? Əlbəttə, sual çox bənzəyir, bəlkə də birdir və heç bir fərq yoxdur. Ancaq insan-ətraf mühit siyasətində çox fərqlidir! Onlardan biri ətraf mühitin mənbədən qorunması, digəri isə xilas etməkdir (sonu). Qlobal siyasətlər, mütəfəkkirlərin səhvlərindən ötəri məədən qorunmağa gedəcək və onu təbliğ edir. Ancaq bu pis fikir dəyişməyə qarşı müqavimət və tərəqqi ilə mübarizə edir. Bir sabun kremi yeyin! Qarğıqları öldürmək məcburiyyətindəyik, buna görə artıq sabun yeyilməyəcək? Və insanlar təmizləmək üçün sabun var? Yoxsa insanlar üçün deyək: Nəcis olmadıqda heç yeməyin daha yaxşı olması! Bu məəyi qoruyan deməkdir. Tehran Bələdiyyə Başçı Köməkçisi və ya Nəqliyyat Nazirliyi də havanı təmizləmək üçün fırın fırınlarını aradan qaldırmaq lazım olduğuna inanır. Bu nəzəriyyənin hər kəs tərəfindən qəbul edilməsi təbiidir! vasitə tüstü hava çirkliliyi getmək yoxdur məhv, istilik evləri, motosiklet və sənaye sivilizasiyasının bütün işləri yalnız bir avtomobil deyil: gediş nöqtəsi edir. Bundan sonra şəhər ərazilərində tozludur! Fosillər daha təhlükəli olan çöl ərazilərindədir. (Çünki yolların asfaltlanması lazım deyil). Yəqin ki, ozon təbəqəsinin ilk dəfə gördüyünü gördükdə, onu tikmək yerinə! Onlar istixana qazlarını aradan qaldıracağını söylədilər. Amma bir geri çevrildi, buna görə kimsə imzalamadı, imzaladı olanlar hərəkət etmədi, yalnız ətraf mühitə qorundular. Bu, Avropada böyük alimlər tərəfindən hazırlanmış üsuldur! Təqdimat bütün fikirlərin təməlidir. Əslində, reaksiya və geri qayıtmaq və ya köhnə, elm paltar! İnsanlar demiryollarının, tunellərin və hər cür tərəqqinin hərəkətinə qarşı çıxdılar: ozon təbəqəsinin delinməsi bəhanəsi ilə! Tehranda Estate konkret bir skelet bağçasına ağac bağı kimi, yox və ya dəmir! Suyu susdurdular, çünki çoxlu su istehlak etdim! Toxuculuğa, otuz litr suya pambıq vurdular! Onun rəngləri təbiətdə parçalanmaz. Onlar bizə dedi ki, əgər Oman Fars körfəzi və ya Gulf, duzsuzlaşma bitki, biz iki dəfə çox iki yüzdə dörd faiz, Dubai duz! Və ətraf mühit üçün təhlükəlidir. Lakin bütün bu tələlərin və Səudiyyə Ərəbistanı sonra demək, bunu Səudiyyə Ərəbistanı, İran daha inkişaf etmiş görünüşü tərəqqi tez məhsulları dəyişdirilməlidir (Dubaya unuttum bir neçə dəfə duz) Və satılıb. Onların tullantıları təkrar istifadə olunur. Əslində, tullantıların təkrar istifadəsi, uç-uca nəzarət ilə eynidır. Hava çirklənmiş mi? Get it! Süzgəcdən keçirin və filtrlərdən filtrlər vasitəsilə qurğuşun külçələr yaradın. Təmiz su aşağı olsa, Səudiyyə Ərəbistanı kimi tatlandırıcı edin və sərhədlərə göndərin. Duz əlavə (atık) üçün, yağa duz ixrac edin! İndiyə qədər onların seriyasında, onlar duz üçün sərxoş deyillər! Əgər dənizə düşürsəniz, tunel və dəniz sularını axıdarsanız, ekosistemə deməyin! Quru gölləri dənizlərdən doldurun! 5 min metr quyu diametri, oğru İran, və ya Rusiya quyu 12 minlərdən (2010) yoxdur, və 350 metr ərzində neft, qaz və su, Manbayd steals zaman təxmin?


برچسب‌ها: آلوده نکردن یا پاکسازی؟,
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۹/۱۳۹۷ - ۱۸:۵۱ نظر(0)

فوت دریاسالار آمریکایی، همزمان با به آب انداختن ناوشکن بومی ایران، نشان می دهد ایران، به سلاح پیشرفته ای دست پیدا کرده که: میتواند دشمنان بزرگ را، با ساده ترین امکانات از میان بردارد. این سلاح همیشه مورد استفاده انبیاء الهی و اولیا خدا نیز بوده است، و در آیات قرانی نیز به آن تاکید شده! و آن ترس مرگ آور دشمن است. یعنی خداوند کاری می کند : تعداد مومنان و تسلیحات آنها، چنان بزرگ جلوه کند که دشمنان از ترس آن، سکته کرده و بمیرند. چنانچه با اقتدار ایران در نیروی هوایی، بوش پدر سکته کرد و با اقتداردر نیروی دریایی، فرمانده نیروهای آمریکایی: مستقر در بحرین نابود شد. در دفاع مقدس نیز، همین امر به کمک مردم می آمد. برای اثبات این موضوع کافی است بدانیم که: دشمن تاچه حد غدار بوده که: همه نیروهای همراه حضرت امام در پاریس را، یا خرید و همراه کرد و از آنها جاسوس بزرگی ساخت، یا اینکه آنها را با روش های پیچیده به شهادت رساند. وقتی امرای ارتش در اول انقلاب، بارها و بارها دست به کودتا زدند، دیدیم که فرمانده کل قوا(بنی صدر)، فرمانده نیروی دریایی(احمد مدنی ) امیر انتظام (سخنگوس دولت)، و خیل دولتمردان دیگر با آنها همراه بودند. اگر هم کسانی بودند که همراهی نمی کردند، مانند تیمسار فلاحی و شهید کلاهدوز و امثال ایشان، در هواپیمای بسیار ایمن سی 130آمریکایی هم، آنها را دچار سانحه می کردند. هنوز هم این روند ادامه دارد! ما شاهد دستگیری گسترده جاسوسان، از کارمندان سازمان ظاهرا غیر سیاسی سازمان حفاظت محیط زیست! و سازمان جمعیت کشوری هستیم،که به موقع نتوانستند فرار کنند! والا افرادی که با وجوه کلان اختلاس شده، فرار کردند از اینها بالاترند! حتی روسای جمهور گذشته(خاتمی)یا نخست وزیر(موسوی) هم، از این سیل جمعیت برکنار نبودند. اینها بخش داخل کشور بوده، ولی در خارج از کشور، و در مسائل بین المللی وضع از این هم سنگین تر است. می بینیم با اینکه همه دنیا و مسئولین، به قاتل بودن بن سلمان اعتراف می کنند، ولی در همایش گروه 20با او همدست، و او را تشویق کردند! فرانسه که در موضوع اشوبگران ایران، رئیس جمهور ایران را به خویشتن داری توصیه می کرد! الان در برابر کشتار مردم خودش، به دست خودش! هیچ ناراحتی ندارد و می گوید: این آشوب ها ربطی به مطالبات مردمی ندارد! رئیس جمهور روسیه که در خط مقاومت بوده! آل سعود را رسما به حضور می پذیرد، و قراردادهای زیادی با او منعقد می کند. چین و روسیه به کشتار وسیع مسلمان ادامه می دهند، ایالت های مسلمان نشین همیشه در حالت نظامی هستند! آنها را مجبور به رفتارهای حرام، از قبیل کشف حجاب و روسپیگری، خوردن سوسک و مدفوع انسان مجبور می کنند. میانمار می گوید ما نمی خواهیم: حزب الله دیگری در شرق داشته باشیم! و مانند اسرائیل مسلمانها را از خانه خود یرون می کنند. یا آنها را دسته جمعی می کشند. نقاط بحرانی زیادی حتی دربین: مسلمانان ایجاد کرده اند. در پاراچنار پاکستان، هیچ شیعه ای حق زندگی ندارد! در لاچین ار منستان، همه باید مشروب بخورند و روسپیگری کنند، تا شیعه بودنشان مخفی بماند. هنوز هم در قرن مدعیان صلح! در اسپانیا و انگلیس و کشورهای اروپایی، کسی جرات نمی کند روسری سرکند! به عنوان یک نماد، همیشه مورد هجوم چماقداران رژیم های لیبرال هستند! مساجد آنها به آتش کشیده می شود. در عربستان و بحرین و امارات، شیعه بودن جرم سنگینی دارد! هرکس هفت شیعه را به قتل برساند، به بهشت می رود... اما خداوند اراده کرده که: مستضعفین را پیروز کند، زمین را برای انان باقی گذارد، تا وارث همه خوبی ها باشند. و با سلاح ترس همه دشمنان را نابود کند.

 

New weapon of Iran

 

The American Admiral"s death, as the Iranian fleet throws up, suggests that Iran has developed an advanced weapon that can eliminate large enemies with the easiest means. This weapon has always been used by the divine prophets and the Almighty God, and it is also emphasized in Quranic verses! And that is the mortal fear of the enemy. That is, God makes the number of believers and their weapons so big that the enemies will be stroke and die in fear of it. As with the authority of Iran in the air force, Bush drove the father and married to the Navy, commander of US forces: deployed in Bahrain. In the sacred defense, the same thing came to the aid of the people. To prove this, it is sufficient to know: How hateful the enemy was: to bring all the forces of Imam Khomeini in Paris, either to buy and accompany them and make them a big spy, or to martyr them with complicated methods. When the army"s emirs in the first half of the revolution repeatedly launched a coup, we saw that the commander-in-chief (Bani Sadr), Navy commander Ahmad Madani, Amir Entezam (spokesman for the government), and other government officials were with them. If there were those who did not accompany, like Falahi and Shahid Kolahdooz, and his likes, they would have been caught in a highly secure 130-American plane. This process is still ongoing! We are witnessing the widespread arrest of spies, from employees of the apparently non-political organization of the Environmental Protection Agency! And the national crowd organization, which could not escape in time! Highly: escaped people who have been embezzled with big money. They are higher! Even former presidents (Khatami) or prime minister (Mousavi) were also not excluded from the flood. It"s part of the interior, but it"s also heavier than abroad, and on international issues. We see that despite the fact that all the world and the authorities confess to the killer of bin Salman, they were co-sponsors of the group of 20, and they were encouraged! France, who advised the President of Iran on the subject of the Iranian sinkers! Now against the killing of its own people, by his own hands! It does not hurt and says, "These riots have nothing to do with popular demands!" Russian President who is on the line of resistance! Al Saud accepts official appearances and contracts with him. China and Russia continue to mass murder of Muslims, Muslim states are always in a military state! Forcing them to do haram, such as: discovering hijab and prostitution, eating beetles and human stools. Myanmar says we do not want to have another Hezbollah in the east! And like Israel, they evade Muslims from their homes. Or kill them together. There are many critical points even among Muslims. In Paracharnar, Pakistan, no Shiite has the right to live! In Lachin Province, everyone should have a drink and prostitute, so that their Shia will remain hidden. Still in the century of claiming peace! In Spain and England and European countries, nobody dares to wear a scarf! As a symbol, they are always racked up by liberal dieters! Their mosques are burnt down. In Saudi Arabia, Bahrain and the UAE, Shiism is a massive crime! Everyone who kills seven Shiites goes to Paradise ... But God has chosen to win the oppressed, leave the land for them, so that heirs are all good. And with the weapon of fear, destroy all enemies.

 

سلاح جدید من إیران

 

یشیر موت الأدمیرال الأمریکی ، کما یظهر الأسطول الإیرانی ، إلى أن إیران طورت سلاحًا متقدمًا یمکنه القضاء على الأعداء الکبار بأکثر الوسائل سهولة. لقد استخدم دائما هذا السلاح من قبل الأنبیاء الإلهیین والله سبحانه وتعالى ، کما تم التأکید علیه فی الآیات القرآنیة! وهذا هو الخوف البشری من العدو. أی أن الله یجعل عدد المؤمنین وأسلحتهم کبیرًا لدرجة أن الأعداء سیتعرضون للسکتة ویموتون خوفًا منها. کما هو الحال مع سلطة إیران فی سلاح الجو ، قاد بوش الأب وتزوج من البحریة ، قائد القوات الأمریکیة: منتشر فی البحرین. فی الدفاع المقدس ، جاء الشیء نفسه لمساعدة الشعب. إذا کان هناک من لم یرافقهم ، مثل الفلاحی وشهید کولهدوز ، وأمثاله ، لکانوا قد ضبطوا فی طائرة أمریکیة آمنة للغایة. هذه العملیة لا تزال مستمرة! نحن نشهد اعتقال الجواسیس على نطاق واسع ، من موظفین فی المنظمة غیر السیاسیة على ما یبدو لوکالة حمایة البیئة! وتنظیم الحشد الوطنی ، الذی لم یستطع الهروب فی الوقت المناسب! هربوا بشکل کبیر من الناس الذین تم اختلاسهم بأموال کبیرة. حتى الرؤساء السابقین (خاتمی) أو رئیس الوزراء (موسوی) لم یستبعدوا من الطوفان. إنه جزء من الداخل ، لکنه أثقل من الخارج ، وکذلک فی القضایا الدولیة. نحن نرى أنه على الرغم من حقیقة أن کل العالم والسلطات یعترفان بقاتل بن سلمان ، فقد کانا من رعاة المجموعة العشرین ، وتم تشجیعهم! فرنسا ، التی نصحت رئیس إیران فی موضوع الإیرانیین! الآن ضد قتل شعبه ، من قبل یدیه! إنها لا تؤذی وتقول: "هذه الشغب لا علاقة لها بالمطالب الشعبیة!" الرئیس الروسی الذی هو على خط المقاومة! یقبل آل سعود المظاهر الرسمیة والعقود معه. الصین وروسیا تواصل القتل الجماعی للمسلمین ، والدول الإسلامیة دائما فی حالة عسکریة! إجبارهم على القیام بالحرام ، مثل اکتشاف الحجاب والبغاء ، وأکل الخنافس والبراز البشری. میانمار تقول أننا لا نرید أن یکون لدینا حزب آخر فی الشرق! ومثلهم مثل إسرائیل ، یهربون من بیوتهم. أو أقتلهم معًا. هناک العدید من النقاط الحرجة حتى بین المسلمین. فی باراشارنار ، باکستان ، لا یحق لأی شیعی العیش! فی محافظة لاتشین ، یجب أن یشرب الجمیع مشروبًا ومومسًا ، حتى یظل الشیعة مختبئین. لا یزال فی القرن للمطالبة بالسلام! فی اسبانیا وانجلترا والدول الأوروبیة ، لا أحد یجرؤ على ارتداء وشاح! کرمز ، هم دائما یرفعون من قبل أخصائیی الحمیات اللیبرالیین! مساجدهم محترقة فی المملکة العربیة السعودیة والبحرین والإمارات العربیة المتحدة ، یعتبر الشیعة جریمة کبرى! کل من قتل سبعة من الشیعة یذهب إلى الجنة ... ولکن الله اختار أن یفوز المظلوم ، وترک الأرض لهم ، حتى أن الورثة کل خیر. ومع سلاح الخوف ، دمر کل الأعداء.

 

?ran?n yeni silah?

 

Bu silah h?mi?? ?lahi pey??mb?rl?r v? Qüdr?tli Allah t?r?find?n istifad? edilmi? v? Quran ay?l?ri d? vur?ulanm??d?r! V? dü?m?nin ölümcül qorxusu. Y?ni, Allah möminl?rin v? silahlar?n?n say?n? çox böyük say?r ki, dü?m?nl?r vuru?acaq v? qorxu içind? öl?c?kl?r. Hava qüvv?l?rind? ?ran?n nüfuzuna g?ldikd? is?, Bush atas? il? birlikd? B?hreynd? yerl??diril?n AB? qüvv?l?rinin komandiri, Donanma il? evl?ndi. Müq?dd?s müdafi?d? eyni ?ey xalq?n köm?yin? g?ldi. Bu proses h?l? d? davam edir! ?traf mühitin mühafiz?si üzr? Agentliyin qeyri-siyasi t??kilat? i?çil?rind?n casuslar?n geni? h?bsin? ?ahid oluruq! V? vaxt?ndan qaça bilm?y?n milli izdiham t??kilat?! Böyük pulla y???ld?qdan qaçan insanlar yüks?kdirl?r! H?tta keçmi? prezidentl?r (Xat?mi) v? ya ba? nazir (Musavi) d? da?q?ndan xaric edilm?mi?dir. Daxili bir hiss?sidir, lakin xaricd?n d?, beyn?lxalq m?s?l?l?rd? d? a??rd?r. ?ranl?lar?n ?ranl? sakinl?ri mövzusunda ?ran Prezidentin? tövsiy? ed?n Fransa! ?ndi öz xalq?n?n öldürülm?sin?, öz ?ll?ri il?! Bu z?r?r d?ym?z v? "Bu üsyanlar?n m??hur t?l?bl?rl? heç bir ?laq?si yoxdur!" Deyir. Müqavim?t x?ttind? olan Rusiya prezidenti! ?l S?ud r?smi ç?x??lar? v? onunla müqavil?l?r q?bul edir. Çin v? Rusiya müs?lmanlar?n kütl?vi ??kild? öldürülm?sin? davam edir, müs?lman dövl?tl?ri h?mi?? h?rbi bir dövl?td?! Hicab v? fahi??lik, böc?kl?r v? insan taburesini yem?k kimi onlar? haram etm?y? m?cbur edir. Myanmar ??rqd? Hizbullah? ba?qa bir ist?m?yimiz ist?mir! ?srail kimi, onlar müs?lmanlar? evl?rind?n qaç?rlar. V? ya onlar? birlikd? öldürün. Müs?lmanlar aras?nda bir çox kritik nöqt? var. Pakistan?n Para?arnar ??h?rind? heç bir ?i? ya?amaq hüququ yoxdur! Laç?n ?yal?tind? h?r k?s içm?li v? fahi?? olmal?d?r ki, onlar?n ?i?l?ri gizli qalacaq. H?l? sülh t?l?b edildiyi ?srd?! ?spaniya v? ?ngilt?r?d? v? Avropa ölk?l?rind? heç kim bir e?arp g?tirm?y? c?sar?t etmir! Bir r?mzi olaraq, onlar h?mi?? liberal dieters t?r?find?n l??v olunur! Onlar?n m?scidl?ri yand?r?l?r. S?udiyy? ?r?bistan?, B?hreyn v? B??-d? ?i?lik böyük bir cinay?tdir! Qorxu silah? il? bütün dü?m?nl?ri m?hv et.

 


برچسب‌ها: سلاح جدید ایران,
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۰/۹/۱۳۹۷ - ۱۸:۱۱ نظر(0)

ژنها در انسان و حیوان مرکز فرماندهی عملیات سلولها هستند. دست کاری ژنتیک انسان برای برخورداری از: برخی قدرت های جیوانات، از آرزوهای دیرینه بشریت بوده است! چنانچه دکتر حمیدیه گفت : آثار باقی مانده از تخت جمشید، انسانی را با سر حیوانی نشان می دهد! اما ژنها نیز مانند هر موجود زنده، دارای تحرک و نقش آفرینی هستند. ممکن است دچار سانحه نیز بشوند، که به سه صورت باعث بروز: بیماری در انسان می شود. نخست آنکه کلا ازبین بروند. برای درمان آن باید ژن اجاره ای بکار گرفت. مانند نازایی و کوری مطلق و غیره. که سلولهای بنیادی برای همین امر است. در حالت دوم بخشی از ساختار ان از بین می رود، که ژنوم جدید بر روی: این ژن های معیوب و ناقص مطالعه می کند. این علم سعی دارد قسمت های ناقص آن را ترمیم کند، یا با پیوند زدن آن را سالم کند، که در این خصوص هم دکتر ملک زاده، در سومین کنگره سلولهای بنیادی توضیح دادند. که مانند ارتودنسی در طب قدیم است. حالت سوم اختلال رفتاری ژن ها است. یعنی ژن ها از بین نمی روند و نقص ساختاری هم ندارند، بلکه تنظیم آن بهم خورده است. حالت سوم به دو روش درمان می شود: اول انرژی در مانی است. یعنی ارسال انرژی از افرادی که: منبع انرژی متراکمی هستند، به سوی بیمار. که باعث تصحیح  رفتار ژن ها شده و شخص سالم می شود.  دوم فشار درمانی، قرض براین استکه : بر اثر فشار دادن نقطه درد به مدت یک دقیقه، ژنهای سالم در مقابل فشار مقاومت می کنند و : باقی می مانند. اما ژن های معیوب نمی توانند: تعادل خود را حفظ کرده و از بین میروند. اگر فکر شما خسته باشد،یا دچار سردرگمی شوید، بطور طبیعی به پیشانی خود فشار می اورید! یا به آن ضربه می زنید، تا سلولهای خاکستری مغز شما درست عمل کنند! و شما را از گیجی و سردرگمی نجات دهند. در روایات هم داریم: برخی افراد بیمار که به حضرت علی ع یا پیامبر، مراجعه می کردند حضرت، دست روی نقطه درد می گذاشتند و: سوره ای را می خواندند، و آن درد خوب می شد. توجیه علمی این رفتار آن است که: خواندن سوره که معمولا سوره حمد است، یک دقیه طول می کشد و در این مدت، فشار بر محل درد ثابت است. ژن های معیوب از دور خارج می شوند، و بدن سالم، و درد مرتفع می شود. در برخی از بیماران، حضرت انها را مورد تفقد قرار می داد: یعنی  دست بر سر انها می کشید، یا سوره ای می خواند و به آنها فوت می کرد. که در واقع انرژی مثبت منتقل می شد، و درمان سرپایی انجام می گرفت. البته بسته به نوع بیماری ها که اشاره شد، پیامبران به اذن خدا، حتی مرگ ژن ها را هم درمان می کردند! داستان گاور زرد در قوم بنی اسرائیل، یا نفس مسیحایی حضرت عیسی، که مرده را زنده می کرد، از این موارد است. انتقال انرژی باعث ارتقا ژنها می شد و قلب یا عضو دیگر به کار می افتاد. در طبیعت این مثال ساده تر است: در سوره حدید گفته شده که ما آهن را فرو فرستادیم، (انا انزلنا الحدید)مفسری در دانشگاه امیرکبیر برای دانشجویان گفته: اگر آهن را از آسمان بیاندازند که نمی شود! پس منظور مکانیسم ایجاد عنصر فرو است. وقتی صاعقه می شود، صاعقه بارهای الکتریکی دارد، اتم های کوهها را بارور می کند. لذا هر عنصری یک درجه ارتقا پیدا می کند، یعنی منگنز به آهن تبدیل می شود. این مکانیزم توسعه خلاقیت خدا را هم نشانمی دهد. چراکه دست خداوند بسته نیست(یدالله مغلوله!) بلکه همیشه در حال خلق است.(کل یوم هو فی شان) با این وصف وقتی ژنها، اختلال رفتاری داشته باشند، بدون نیاز به دارو میتوان با انرژی، رفتار ان ها را اصلاح کرد. و یا کاری کرد که: ژن ها خود را ترمیم کنند.

Genome Therapy in Islam

The genes in humans and animals are the center of operation of the cells. Human genetic manipulation for enjoying: Some powers of animal life have been the long-term desires of humanity! As Dr. Hamidieh said, the remains of the Persepolis are showing human beings with animal heads! But genes, like any living creature, have motility and role play. They may also be traumatized, which can cause three kinds of illnesses in humans. First, they completely disappear. The gene for rent should be used to treat it. Such as infertility and absolute blindness and so on. That stem cells are for the same. In the latter case, part of its structure disappears, with the new genome being studied: these faulty and incomplete genes are studied. This science tries to repair the defective parts of it, or to make it healthy by grafting, which in this regard is also Dr. Maleki, at the third congress of stem cells. It's like an orthodontist in old medicine. The third is the behavioral disorder of the genes. That is, the genes are not destroyed and there is no structural defect, but the adjustment is over. The third mode is treated in two ways: First, energy is in mania. That is, sending energy from people who are: a dense source of energy, towards the patient. Which: corrects the behavior of the genes and the healthy person. The second is a stress reliever, borrowing from one another: By pressing the pain spot for one minute, healthy genes will resist pressure and: remain. But faulty genes can not: keep their balance and die. If your mind is tired or confused, you will naturally push your forehead! Or you hit it, so that your brain's gray cells work correctly! And save you from confusion and confusion. We also have narratives: some sick people who referred to Imam Ali or the Prophet, Imam Ali, handed the pain on the spot, and they read the sura, and that pain was good. The scientific justification for this behavior is that reading a surah, which is usually Surah al-Hamd, takes an exact time, and during this time, the pressure on the location of the pain is constant. Defective genes are removed from the body, and the body becomes healthy and the pain is highlighted. In some patients, the Prophet (pbuh) hugged them: either hand over them, or read a sura and die. Which was actually positive energy, and outpatient treatment. Of course, depending on the diseases mentioned, the prophets even treated the genes with the permission of God! This is the story of the Yellow Prophet in the people of Israel, or Jesus' Messianic soul, who revived the dead. The transfer of energy prompted the genes to be used by the heart or another. In the nature of this example it is easier: in Surah Hadid, it is said that we sent down iron, (), a commentator at Amir Kabir University, told students: "If you bring iron from the sky, which will not be!" So, the mechanism of the formation of the element is submerged. When lightning strikes, the lightning has electric charges, it fertilizes the mountains. Therefore, each element is upgraded to a degree, ie, manganese becomes iron. This mechanism also promotes the development of God's creativity. Because the hand of God is not closed () but it is always being created. () However, when genes have a behavioral disorder, they can be corrected with energy without the need for medication. Or it did: Genes repair themselves.

علاج الجينوم في الإسلام

الجينات في البشر والحيوانات هي مركز تشغيل الخلايا. التلاعب الجيني البشري للاستمتاع: كانت بعض قوى الحياة الحيوانية هي رغبات البشرية على المدى الطويل! وكما قالت الدكتورة حميدية ، فإن بقايا برسيبوليس تظهر كائنات بشرية برؤوس حيوانات! لكن الجينات ، مثل أي كائن حي ، لديها القدرة على الحركة ولعب الأدوار. كما قد يتعرضون للصدمات النفسية ، مما قد يتسبب في ثلاثة أنواع من الأمراض عند البشر. أولا ، أنها تختفي تماما. يجب استخدام جين الإيجار لعلاجه. مثل العقم والعمى المطلق وهلم جرا. هذه الخلايا الجذعية هي نفسها. في الحالة الأخيرة ، يختفي جزء من هيكلها ، مع دراسة الجينوم الجديد: يتم دراسة هذه الجينات المعيبة وغير الكاملة. يحاول هذا العلم إصلاح الأجزاء التالفة منه ، أو جعله صحيًا عن طريق التطعيم ، وهو في هذا الصدد أيضًا الدكتور مالكي ، في المؤتمر الثالث للخلايا الجذعية. انها مثل أخصائي تقويم الأسنان في الطب القديم. والثالث هو الاضطراب السلوكي للجينات. أي أن الجينات لا تدمر ولا يوجد خلل هيكلي ، لكن التعديل انتهى. يتم التعامل مع الوضع الثالث بطريقتين: الأول ، الطاقة في الهوس. أي إرسال الطاقة من أشخاص هم: مصدر طاقة كثيف ، نحو المريض. الذي يصحح سلوك الجينات والشخص السليم. والثاني هو تفريغ الإجهاد ، والاقتراض من بعضها البعض: عن طريق الضغط على بقعة الألم لمدة دقيقة واحدة ، سوف تقاوم الجينات السليمة الضغط و: البقاء. لكن الجينات المعيبة لا تستطيع: الحفاظ على توازنها والموت. إذا كان عقلك متعبًا أو مرتبكًا ، فسوف تدفع بشكل طبيعي جبينك! أو تضغط عليه ، بحيث تعمل خلايا الرمادي في دماغك بشكل صحيح! ويخلصك من الارتباك والارتباك. لدينا أيضاً روايات: بعض المرضى الذين أشاروا إلى الإمام علي أو النبي ، الإمام علي ، سلّموا الألم على الفور ، وقرأوا السورة ، وكان ذلك الألم جيداً. المبرر العلمي لهذا السلوك هو أن قراءة سورة ، وهي عادة سورة الحمد ، تأخذ وقتًا محددًا ، وخلال هذا الوقت ، يكون الضغط على موقع الألم ثابتًا. تتم إزالة الجينات المعيبة من الجسم ، ويصبح الجسم صحيًا ويتم تمييز الألم. في بعض المرضى ، عانقهم الرسول (صلى الله عليه وسلم): إما تسليمهم ، أو قراءة سورة والموت. التي كانت في الواقع طاقة إيجابية ، وعلاج للمرضى الخارجيين. بالطبع ، اعتمادا على الأمراض المذكورة ، حتى الأنبياء يعاملون الجينات بإذن من الله! هذه هي قصة النبي الأصفر في شعب إسرائيل ، أو روح يسوع المسيحانية ، التي أحيا الموتى. دفع نقل الطاقة الجينات لاستخدامها من قبل القلب أو آخر. لذلك ، يتم غمر آلية تشكيل العنصر. عندما يضرب البرق ، البرق له شحنة كهربائية ، فإنه يخصب الجبال. لذلك ، يتم ترقية كل عنصر إلى درجة ، أي يصبح المنغنيز الحديد. هذه الآلية تعزز أيضا تطوير إبداع الله. أو فعلت ذلك: الجينات إصلاح نفسها.

İslamda Genom Tedavisi

İnsanlar və heyvanlardakı genlər hüceyrələrin fəaliyyət mərkəzi. Zövq üçün insan genetik manipulyasiyası: Heyvan həyatının bəzi səlahiyyətləri bəşəriyyətin uzunmüddətli istəkləri olmuşdur! Dr. Hamidiehin dediyi kimi, Persepolis qalıqları insanları heyvan başçıları ilə göstərir! Ancaq hər hansı bir canlı məxluq kimi genlər hərəkətlilik və rol oynayır. Onlar da travma ola bilər ki, insanlarda üç növ xəstəlik yarada bilər. Birincisi, tamamilə yox olurlar. Kirayə üçün gen onu müalicə etmək üçün istifadə edilməlidir. Qeyri-bərabərlik və mütləq korluq və s. Kimi. Kök hüceyrələri eynidır. Sonuncu halda, yeni genomun tədqiqi ilə quruluşunun bir hissəsi yox olur: bu səhv və natamam genlər öyrənilir. Bu elm onun qüsurlu hissələrini təmir etməyə və ya sağlamlaşdırmaq üçün vacibdir. Bu baxımdan Dr. Malekzadə Üçüncü kök hüceyrə konqresində izah edir. Köhnə tibbdə ortodontist kimi. Üçüncüsü, genlərin davranış pozuqluğudur. Yəni genlər məhv edilmir və heç bir struktur qüsur yoxdur, lakin düzəldilmə bitdi. Üçüncü rejim iki yolla müalicə olunur: Birincisi, enerji maniyadır. Yəni, xəstələrdən enerjinin göndərilməsi: sıx bir enerji qaynağı, xəstəyə doğru. Genlərin və sağlam insanın davranışını düzəldir. İkincisi, bir-birindən borc götürən stress təzyiqidir: Bir dəqiqəlik ağrı yerini basaraq sağlam genlər təzyiqə qarşı duracaq və qalırlar. Ancaq səhv genlər ola bilməz: öz balanslarını saxlamaq və ölmək. Zehniniz yorgun və ya qarışıq olsaydı, təbii olaraq alnınızı itələyəcəksiniz! Və ya vurduğunuza görə, beyninizin boz hüceyrələri düzgün işlədilir! Və qarışıqlıq və qarışıqlıq sizi xilas. Peyğəmbərlərimiz də var: İmam Əli və ya Peyğəmbər əleyhinə olan bəzi xəstə insanlar, ağrıları yerə uzadılar və surəni oxuyurlar və ağrı yaxşıdır. Bu davranışın elmi əsaslandırılması, ümumiyyətlə Surənin əl-Həmd olan bir surəni oxumaq, dəqiq bir vaxt keçirməkdir və bu müddət ərzində ağrının yerləşdiyi yerə olan təzyiq sabitdir. Qüsurlu genlər bədəndən çıxarılır və bədən sağlam olur və ağrı vurgulanır. Bəzi xəstələrdə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) onları qucaqladılar: yaxud onlara əl verin, ya da bir surəni oxudun və ölün. Həqiqətən müsbət enerji və ambulator müalicə oldu. Əlbəttə, qeyd olunan xəstəliklərdən asılı olaraq, peyğəmbərlər də Allahın izni ilə genlərə müalicə etdilər! İsrail övladlarının Sarı Peyğəmbərinin və ya ölüləri diriltən İsa Məsihin ruhunun hekayəsidir. Enerjinin ötürülməsi ürəyə və ya başqa bir genə istifadə edilməsinə səbəb oldu. Təbiətdə bu nümunə daha sadədir: Hədid surəsində demir göndərdiyimiz deyilir, () Amir Kabir Universitetində bir şərhçi şagirdlərə dedi: "Əgər göydən dəmir çıxarsan, bu olmayacaq!" Belə ki, elementin formalaşması mexanizmi su altında qalır. Şimşək vurduqda, şimşək elektriklə yüklənir, dağları gübrə verir. Buna görə hər element bir dərəcəyə yüksəldilir, yəni manqan dəmir olur. Bu mexanizm də Allahın yaradıcılığının inkişafına kömək edir. Çünki Allahın əli qapalı deyil (), lakin həmişə yaradılır. () Lakin genlərin davranış pozğunluğu olduqda, dərmana ehtiyac olmadan enerji ilə düzəldilə bilər. Yoxsa: Genlər özlərini düzəldirdilər.

 


برچسب‌ها: ژنوم درمانی در اسلام,
سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۹/۱۳۹۷ - ۲۰:۱۸ نظر(0)

شناخت افرادی که اسلام را به ما رساندند،(علم الرجال و الانساب) یکی از علومی است که: در حوزه های علمیه اسلامی تدریس و تحقیق می شود. برخی ها اصلا نام آن را نشنیده، یا نمیدانند چیست. بسیاری هم فکر می کنند تخصصی است! و بقیه مردم نباید بدانند. در حالیکه شناخت خدا و انبیا و اولیا، توسط همین افراد یا رجال در ما ایجاد می شود. یعنی بقای اسلام در گرو این رجال و شناخت: اصل و نسب و سابقه آنها است. ما نهج البلاغه حضرت علی ع، را با قلم سید رضی می شناسیم! یا اهمیت عدالت محوری ایشان را با قلم جرج جرداق مسحی می فهمیم. حادثه غدیر را با قلم علامه امینی درک می کنیم. اگر زحمات طاقت فرسای ایشان نبود، غدیر هم مانند حوادث دیگر، یا کمتر از آنان حساب می شد. اهمیت قیام امام حسین ع، نقل شده از همین رجال است. زیرا امام حسین ع وظیفه خود را انجام داد. حضرت زینب هم برای رساندن پیام آن امام، زحمت زیاد کشید. ولی اگر مورخان و دانشمندان اسلامی(مقاتل نویسان) یا همان رجال  نبودند، کربلا حادثه همان سال محسوب! و بایگانی می شد. شان برخی دانشمندان چنان بالا است، که  خود ائمه به آنها کمک می دادند، که مطالبی را بنویسند و منتشر کنند. فقط مربوط به گذشته هم نیست. شهریار گرچه فقط یک شاعر بود، ولی صله شاعری خود را از دست: امام علی گرفت! آن هنگام که آیت الله نجفی مرعشی، وی را خواست و گفت شعرت را برایم بخوان. و او گفت تا بحال برای کسی نخوانده ام، شما از کجا خبردار شدی؟ امام خمینی در زمان ما از لحاظ مقامی، بسیار بالاتر از برخی امامزاده ها هستند. زیرا توانستند پیام اسلام را به دنیا برسانند. امروزه میلیاردها نفر، اسلام را از  کتب امام خمینی می خوانند، و یا از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی می شنوند. پیامبر اسلام هم فرمود: افراد آخر الزمان برادران من هستند، در حالیکه شما صحابه من هستید! صحابه پرسیدند: چرا آنها افضل هستند؟ فرمود چون شما مرا دیده اید! معجرات مرا می دانید، ولی آنها بدون دیدن من، ایمان می اورند! این موضوع کم اهمیت ندارد. زیرا علما ورثه انبیا هستند، و در زمان غیبت امام زما،ن وظیفه زنده نگهداشتن اسلام به عهده آنها است. ولایت فقیه در واقع همان: ولایت رسول الله است. زیرا همان اهمیتی که رسول خدا، در معرفی دین و زنده نگهداشتن نام ویاد خدا انجام می دهد، در زمان پس از رحلت ایشان، ابتدا به ائمه و بعد به انها می رسد. تفاوت شیعه با بقیه ادیان در همین است: آنها در گدشته باقی مانده اند! و هر حادثه را مربوط به گذشته، و زمان رسول خدا می دانند. اما شیعه با روش اجتهادی خود، در همه زمان ها زنده است. زنده بودن فرقه ها و ادیان دیگر هم، به شیعه وابسته است. زیرا ایستادگی شیعه برای زنده نگهداشتن: یاد و نام و دین خدا، آنها را هم مجبور به عکس العمل کرده، تا در دین خود دقت بیشتری کنند. والا باد مادی گرایی و کمونیزم، همه آنها را برده بود! افراد یا جمعیت هایی که مانند یزید، می گفتند نه وحی وجود داشته! و نه پیامبر بلکه قوم هاشم، برای ریاست خودش، اینها را درست کرده! اما عباس عموی پیامبر، بعنوان اولین رجل، که بسیاری از اخبار توسط ایشان نقل می شد، باعث شد اسلام بماند. ائمه اطهار و فرزندان آنها، از جمله کسانی هستند که: نسبت آنها باعث شده تا بیان آنها را، مردم بپذیرند و اسلام را منتقل کنند. این نوادگان پیامبر که به سادات، یا بنی الزهرا معروفند، در همه جای دنیا حضور دارند، و در اشاعه فرهنگ اسلامی کمک می کنند. بسیاری از انها برای حفظ اسناد و فرهنگ پیامبر، جان خود را از دست داده اند: که شهید اول یا شهید ثانی نمونه آنها است. امروز هم این رجال هستند، که حیات اسلام مدیون آنهاست.

Importance of science al-Rijal

Knowing the people who brought us to Islam () is one of the sciences that is taught and taught in Islamic seminary areas. Some did not even know the name, or do not know what. Many also think that it is specialized! And the rest of the people should not know. While the knowledge of God and prophets and the elders is created in these same people or by us. That is, the survival of Islam depends on this rejul and the recognition: the lineage and their background. We know Nahj al-Balaghah, the Prophet Ali, with the font of Seyed Razi! Or, we understand the importance of their axial justice with the George George Misha. We understand the incident of Ghadir with the letter of Allameh Amini. If they were not overwhelmed, Ghadir was considered to be the same as or less than other incidents. The significance of Imam Hussein's uprising is quoted from the same rejal. Because Imam Hussein ah did his duty. Hazrat Zaynab also struggled to convey the message of that Imam. But if the historians and scholars of Islam (the murderers) were not the same, Karbala was an incident of the same year! And archived. Some scholars are so high that the Imams themselves helped them write and publish the material. It's not just about the past. Although Shahriyar was only a poet, he lost his poetry: Imam Ali took it! When Ayatullah Najafi Marashi asked him to say my sermon, read to me. And he said that I have never read to anyone, where did you get to know? Imam Khomeini, in our time, is considerably higher than some Imam Khomeini. Because they were able to bring the message of Islam to life. Today, billions of people read Islam from the books of Imam Khomeini, or hear from the Supreme Leader of the Islamic Revolution. The Prophet of Islam also said: "The last people are my brothers, while you are my companions! The Companions Asked: Why Are They Superior? He said, Because you saw me! You know my miracles, but they believe in me without seeing me! That does not matter. Because the ulama are the heirs of the prophets, and in the time of Imam's absence, it is their duty to keep Islam alive. Velayat-e faqih is actually the same as the province of Rasulullah. Because the same importance that the Prophet of God makes in introducing religion and keeping the name of God's name alive, at the time after his death, he first comes to the Imams and then to them. The Shiite difference with the rest of the religions is this: they are left in the ghadest! And every incident related to the past, and the time of the Messenger of Allah. But the Shiite is alive with his ijtihadi method at all times. The livelihood of other sects and religions is also dependent on Shiites. Because Shiite resistance to survive: God's name and religion, they also have to react to be more careful in their religion. Highly felicitous of materialism and communism, they had all taken them! Individuals or populations who, like Yazid, said there was no revelation! And not the prophet, but the people of Hashem, to make it their own head! But Abbas, the uncle of the Prophet, as the first regal, many of which was quoted by him, led to Islam. Imams and their sons are among those who: their relationship has caused them to express, accept people and convey Islam. These descendants of the Prophet, known as Sadat, or Bani al-Zahra, are present everywhere in the world, and contribute to the spread of Islamic culture. Many have lost their lives in order to preserve the documents and culture of the Prophet: that the martyr or martyr is the prototype. Today, this is also a rejul, which is the life of Islam owed to them.

أهمية العلم آل رجال

إن معرفة الأشخاص الذين أتوا بنا إلى الإسلام () هو أحد العلوم التي يتم تدريسها وتعليمها في المناطق الدينية الإسلامية. البعض لم يعرف حتى الاسم ، أو لا أعرف ماذا. يعتقد كثيرون أيضا أنها متخصصة! وبقية الناس لا ينبغي أن يعرفوا. في حين يتم إنشاء معرفة الله والأنبياء والشيوخ في هؤلاء الناس أنفسهم أو من قبلنا. أي أن بقاء الإسلام يعتمد على هذا التجدد والاعتراف: النسب وخلفيتهم. نحن نعرف "نهج البلاغة" ، النبي علي ، بخط سيد راضي! أو نفهم أهمية عدالتهم المحورية مع جورج جورج ميشا. نحن نفهم حادثة غدير بنص خطاب العلامة أميني. إذا لم تكن غاضبة ، اعتبر غدير نفسه أو أقل من حوادث أخرى. يتم ذكر أهمية انتفاضة الإمام الحسين من نفس الرجل. لأن الإمام حسين قام بواجبه. كافح حضرة زينب أيضا لنقل رسالة هذا الإمام. لكن إذا كان المؤرخون وعلماء الإسلام (القتلة) غير متشابهين ، فإن كربلاء كانت حادثة في نفس العام! وأرشفت. بعض العلماء مرتفعون لدرجة أن الأئمة أنفسهم ساعدوهم في كتابة المادة ونشرها. الأمر لا يتعلق فقط بالماضي. على الرغم من أن شهريار كان مجرد شاعر ، فقد شعره: أخذ الإمام علي ذلك! عندما طلب منه آية الله نجفي المرعشي أن يقول عظتي ، قرأني. وقال أنني لم أقرأ أبدا لأي شخص ، إلى أين تعرفت؟ الإمام الخميني ، في زماننا ، أعلى بكثير من بعض الإمام الخميني. لأنهم كانوا قادرين على إيصال رسالة الإسلام إلى الحياة. واليوم ، يقرأ المليارات من الناس الإسلام من كتب الإمام الخميني ، أو يسمعون من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. قال نبي الإسلام أيضا: "آخر الناس إخواني ، بينما أنت رفاقي! الصحابة سأل: لماذا هم متفوقة؟ قال ، لأنك رأيتني! أنت تعرف معجزي ، لكنهم يؤمنون بي دون رؤيتي! هذا لا يهم. لأن العلماء هم ورثة الأنبياء ، وفي وقت غياب الإمام ، من واجبهم الحفاظ على الإسلام حياً. ولاية الفقيه هي في الواقع نفس محافظة رسول الله. لأن نفس الأهمية التي يجعلها نبي الله في تقديم الدين والحفاظ على اسم الله حيًا ، في الوقت الذي يلي موته ، يأتي أولاً إلى الأئمة ومن ثم إليهم. الفرق الشيعي مع بقية الأديان هو: تركوا في الغد! وكل حادثة تتعلق بالماضي ، ووقت رسول الله. لكن الشيعة على قيد الحياة بطريقته الاجتهادية في جميع الأوقات. يعتمد رزق الطوائف والديانات الأخرى أيضًا على الشيعة. لأن المقاومة الشيعية للبقاء: اسم الله ودينه ، عليهم أيضا أن يكونوا أكثر حذرا في دينهم. من الممتع جدا من المادية والشيوعية ، فقد أخذوا كل منهم! الأفراد أو السكان ، مثل يزيد ، قال أنه لم يكن هناك كشف! وليس النبي ، ولكن أهل هاشم ، لجعله رأسهم! لكن عباس ، عم النبي ، باعتباره أول ملكي ، كثيرًا ما نقل عنه ، أدى إلى الإسلام. الأئمة وأبنائهم من بين أولئك الذين: تسببت علاقتهم في التعبير عن أنفسهم وقبول الناس ونقل الإسلام. هؤلاء الأحفاد من النبي ، المعروف باسم السادات ، أو بني الزهراء ، موجودون في كل مكان في العالم ، ويسهمون في انتشار الثقافة الإسلامية. لقد فقد الكثيرون حياتهم للحفاظ على وثائق وثقافة النبي: إن الشهيد أو الشهيد هو النموذج الأولي. اليوم ، هذا هو أيضا رجول ، وهو حياة الإسلام المستحقة لهم.

Elm al-Rəcəlin əhəmiyyəti

İslamı bizə gətirən insanları bilmək () İslam seminariyasında öyrədilmiş və öyrədilmiş elmlərdən biridir. Bəzi adları bilmirdilər, ya da bilmirdilər. Bir çox adam da bunun xüsusi olduğunu düşünür! Xalqın qalan hissəsini bilməməlidir. Allahın, peyğəmbərlərin və ağsaqqalların biliyi eyni insanlarda və ya bizimlə yaradılmışdır. Yəni, islamın sağ qalması bu rejimin və tanınmanın bağlılığıdır: soy və onların tarixi. Biz Seyyid Razi yazı ilə Nəhc əl-Balaqa, Peyğəmbər Əli bilirik! Yoxsa onların axial ədalətinin əhəmiyyətini George George Mişa ilə başa düşürük. Qədir hadisəsini Allameh Amini'nin məktubu ilə başa düşürük. Əgər onlar bədbəxt olsaydılar, Qədir başqa hadisələrdən daha az və ya az olmağına görə idi. İmam Hüseynin üsyanının əhəmiyyəti eyni plandan alınmışdır. Çünki İmam Hüseyn Əhməd öz vəzifəsini etdi. Həzrət Zeynəb də İmamın mesajını çatdırmaq üçün mübarizə etdi. Ancaq İslam tarixçiləri və alimləri (qatillər) eyni olmadıqda, Kərbəla eyni il bir hadisə idi! Və arxivləşdirildi. Bəzi alimlər belə yüksəkdirlər ki, imamların özləri yazı və materialları dərc etməyə kömək edirdilər. Yalnız keçmişə aid deyil. Şəhriyar yalnız bir şair olmasına baxmayaraq, şeirini itirdi: İmam Əli bunu etdi! Ayətullah Nəcəfi Maraşi mənim xütbələrimi söyləməsini istədi, mənə oxuyun. Və mən heç kimə oxumamışam, nereden bildiniz? İmam Xomeyni, bizim dövrümüzdə, bəzi İmam Xomeyni ilə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Çünki onlar İslamın mesajını həyat üçün gətirə bildilər. Bu gün milyardlarla insan İslamı İmam Xomeyninin kitablarından oxudu və ya İslam İnqilabının Ali Liderindən eşitdi. İslam Peyğəmbəri də belə demişdi: "Son adam mənim qardaşımdır, sən də yoldaşlarımsan! Səhabələrdən soruşdular: Nə yaxşıdırlar? O dedi: "Çünki məni gördünüz! Möcüzələrimi bilirsiniz, amma məni görmədən mənə inanırlar! Fərq etməz. Çünki ulamə peyğəmbərlərin mirasçılarıdır və imamın olmadığı dövrdə İslamı canlı tutmaq vəzifəsi var. Vəliayət-fəqih, həqiqətən, Rəsulullahın əyaləti ilə eynidır. Çünki Allahın Peyğəmbəri, dini tanıtmaq və Allahın adını diri-diri qoymaq üçün eyni əhəmiyyət daşıyır, ölümündən sonra ilk olaraq İmamlara və sonra da onlara gəlir. Dinlərin qalan hissəsi ilə Şiə fərqləri bunlardır: onlar hidayətdə qalırlar! Və keçmişə aid olan hər bir hadisə və Allahın Rəsulunun vaxtı. Şiə, hər zaman ijtihadı üsuluyla canlıdır. Digər məzhəblər və dinlərin yaşaması da şiələrdən asılıdır. Şiənin müqaviməti sağ qalması səbəbindən: Allahın adı və dini də dinlərində daha diqqətli olmaları üçün reaksiya verməlidirlər. Materializmin və kommunizmin çox həssas olması, hamısını qəbul etdilər! Yezid kimi, heç bir nazil olmadığını söyləyən fərdlər və ya əhali var! Peyğəmbər deyil, Haşim xalqı bunu öz başı etmək üçün! Lakin Abbas, Peyğəmbərin amcası, ilk növbədə, onun bir çoxu tərəfindən verilmişdir, İslamı gətirdi. İmamlar və oğulları arasında olanlar: onların əlaqələri ifadə etmək, insanları qəbul etmək və İslamı çatdırmaqdır. Peyğəmbərin Sadat və Bəni əl-Zəhra kimi tanınan nəvələri dünyanın hər yerində mövcuddur və islam mədəniyyətinin yayılmasına kömək edir. Peyğəmbərin sənədlərini və mədəniyyətini qorumaq üçün bir çoxları həyatlarını itirmişlər: şəhid və ya şəhid prototipdir. Bu gün də bu, İslamın onlara verdiyi ömür olan bir plandır.

 


برچسب‌ها: اهمیت علم الرجال,
سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۹/۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱ نظر(0)

در سیزدهمین همایش تعاون آسیا و اقیانوسیه، اشاره به یک کتابی نمودند که در آن، طرح بانک فقرا داده شده بود! معلوم نیست که آن کتاب قصد دارد تا پولهای: اندک فقرا را هم بگیرد، به یک پول بزرگ تبدیل کند و: بعد هم یکجا به کانادا بفرستد! یا به مردم وام بدهد، و پس نگیرد! البته اگر این طرح در قالب تعاونی باشد، و جمعی بر ان نظارت کنند، بهتر اداره خواهد شد. بخشی از این کار تعاون کشوری انجام می شود، که نام آن موسسات تعاونی اعتباری است. اما اصل موضوع نادیده گرفته شده، و حتی آن را غیرشرعی اعلام کرده! و با آن مبارزه می کنند. در حالیکه باید دولت یا وزارت تعاون ، فقط هدایتگر باشند و از دخالت، آنهم دخالت بیجا و مانع تراشی پرهیز نمایند. زیرا مردم ایران نزدیک به چهل سال است که: به عنوان صندوق های خانگی، یا تعاونی های اعتبار محلی، در حال توسعه تعاونی ها هستند. این تعاونی های اعتباری در سه مقطع تشکیل می شوند: مقطع اول قامیلی یا خانوادگی هست. هر پدر بزرگ یا مادر بزرگ در ایران، حداقل 60نفر را پیرامون خود دارد. که از فرزندان، نوه ها و نبیره ها و عروس ها و دامادها تشکیل می شوند. که همگی یک صندوق تشکیل داده، و در ان عضو هستند، تا در صورت نیاز، بدون مراجعه به خارج از فامیل، در بین خود مشکلات مالی را حل و فصل کنند. در مقطع بالاتر در هر محل، با مرکزیت مساجد یا هیات های مذهبی و تکایا، این کار صورت می گیرد. وام ها به صورت وام ضروی ،ازدواج وبیماری منحصر می شود، سقف آن یک عدد ثابتی نه چندان زیادی اعلام می باشد. در برخی از این ها، سقف وام سه برابر موجودی تعیین می شود، ولی در برخی جا مشروط به موجودی نیست، چون همدیگر را می شناسند، نیازی به اخذ ضمانت نامه ها هم نیست، لذا قرعه کشی می کنند یا: به ترتیب نوبت به همه وام می دهند. برخی مواقع این صندوق ها تخصصی تر هم هستند، مثلا  صندوق زنانه، یا بیماران خاص و امثال آن هم شکل می گیرند. در مقطع سوم ابتدا، سرمایه اولیه ای از سوی خیرین، یعنی کسانی که: انتظار بازگشت پول خود را ندارند! تهیه و با هماهنگی سازمان اقتصاد اسلامی، یا نیروی انتظامی اقدام به ثبت اولیه کرده، و بعنوان تعاونی مستقل اعتباری، راه اندازی و تاسیس می شود. چند تن از آنان بعنوان هیات امنا، این وجوه را به عنوان سرمایه اولیه ثبت کرده، و موجودیت صندوق را اعلام می کنند. بعد از این مرحله، اقدام به دریافت پس انداز های خرد( یا ثبت نام فقرا) می شود. هرکس با مقدار اندکی وجه، میتواند عضو شده، و در نوبت دریافت تسهیلات قرار می گیرند.  به وام ها تقسیمات جدیدی: از قبیل تعمیرات ساختمانی یا توانمند سازی اضافه  می شود. سقف آن هم معمولا سه برابر موجودی، در بازه زمانی چهار یا شش ماهه هست. برخی از این تعاونی ها، برای سرمایه در گردش هم، وام پرداخت می کنند و یا به عنوان دستمایه، (بجای سرمایه) بصورت بلاعوض، یا وام و یا مشارکتی مبلغی را تخصیص می دهند. و اگر اغراق نباشد در تحریم های بانکی و سودهای سرسام آور بانکها، فقط همین بخش است که اقتصاد را زنده و پویا کرده است. چون محدودیتی برای عضویت نیست، یک نفر میتواند در صندوق فامیلی، مسجد محل، انمن اسلامی صنف یا محل کارخودشان هم عضو شوند. لذا بیش از سه برابر:  80میلیون نفری جمعیت ایران،عضو این تعاونی ها هستند! ممکن است صندوق تعاون یا وزارت، آن را رقیب خود بدانند و اقدامی نکنند! یا غیر شرعی بدانند. ولی از همه مسئولین ایرانی در خواست داریم: برای به رسمیت شناختن این خیل عظیم جمعیت، حمایت لازم را داشته باشند. و چه خوب است که: این طرحها سازماندهی و: ثبت جهانی شوند

Forty years of cooperation in Iran

At the thirteenth Asia-Pacific Cooperation Summit, they referred to a book in which the bank's plan was given to the poor! It is not clear that the book is intended to make money: take the poor a little, make a big money, and then send it to Canada once! Or give people a loan, and do not give up! Of course, if this plan is in the form of a cooperative, and a collective monitoring, it will be better managed. Part of this is the national co-operation, which is called credit union institutions. But the principle of the subject is ignored, and even declared it non-religious! And fight it. While the government or the ministry of co-operation should only be guided and avoided interference, they should avoid interference and interference. Because: the Iranian people have been developing cooperatives for almost forty years as: as household funds, or local credit cooperatives. These credit cooperatives consist of three sections: the first phase is either formal or family. Each grandparent in Iran has at least 60 people around her. Consisting: of sons, grandchildren, brooms and brides and grooms. All of whom are members of a fund, so that they can resolve financial problems among themselves, if needed, without visiting a family member. This is done at a higher level in each location, with the center of the mosques or religious and religious groups. Loans are limited to dowry loans, marriages and anniversaries, the roof of which is a fixed number not so much known. In some of these cases, the loan ceiling is set at three times the amount of inventory, but in some places it is not conditional on the inventory, because they know each other, there is no need to obtain a guarantee, so draw either: in turn, to Everyone lends. Sometimes these boxes are more specialized, for example, women's ward, or special patients and the like. At the third stage, first, is the initial capital of the charities, those who do not expect to return their money! Prepared and established in accordance with the Organization of Islamic Economics, or the law enforcement force, and established and established as an independent credit union. Several of them, as a board of trustees, register these funds as initial capital and announce the existence of the fund. After this step, you will receive micro-savings (or registration of the poor). Anyone with a small amount of money can join, and get the facility at the turn of the day. New loans are added to loans, such as construction repairs or empowerment. The roof is usually three times as large as in the four or six-month period. Some of these cooperatives also pay for working capital, or allocate a loan as an asset, (instead of capital), in return for a loan or a shareholder loan. And if not exaggerated, in banking sanctions and the profligate profits of banks, it's just that part that has made the economy alive and dynamic. Because there is no limit to membership, one person can join the Family Fund, the Local Mosque, Islamic Imam Ali, or their workplace. So more than three times: 80 million people in Iran are members of these cooperatives! May the Cooperative Fund or the Ministry consider it to be their rival and do nothing! Or non-religious. But we call on all Iranian authorities to support the recognition of this massive population. And how good is it: Organize these plans and: register the world

أربعون عاما من التعاون في إيران

في مؤتمر القمة الثالث عشر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، أشاروا إلى كتاب وضع فيه البنك خطة للفقراء! ليس من الواضح أن الغرض من الكتاب هو كسب المال: خذ الفقراء قليلاً ، واحصل على نقود كبيرة ، ثم أرسلها إلى كندا مرة واحدة! أو إعطاء الناس قرضا ، ولا تستسلم! بطبيعة الحال ، إذا كانت هذه الخطة في شكل تعاونية ، ورصد جماعي ، فسيتم إدارتها بشكل أفضل. جزء من هذا هو التعاون الوطني ، الذي يسمى مؤسسات اتحاد الائتمان. لكن يتم تجاهل مبدأ هذا الموضوع ، وحتى أعلن أنها غير دينية! وحاربها. في حين أن الحكومة أو وزارة التعاون لا ينبغي إلا أن تسترشد وتجنب التدخل ، يجب عليهم تجنب التدخل والتدخل. لأن الشعب الإيراني قام بتطوير التعاونيات منذ ما يقرب من أربعين عاما على النحو التالي: الأموال المنزلية ، أو التعاونيات الائتمانية المحلية. تتكون هذه التعاونيات الائتمانية من ثلاثة أقسام: المرحلة الأولى إما رسمية أو عائلية. كل جدي في إيران لديه ما لا يقل عن 60 شخصًا حولها. تتكون من أبناء وأحفاد ومكانس وعرائس وعرسان. جميعهم أعضاء في صندوق ، حتى يتمكنوا من حل المشاكل المالية فيما بينهم ، إذا لزم الأمر ، دون زيارة أحد أفراد العائلة. ويتم ذلك على مستوى أعلى في كل موقع ، مع مركز المساجد أو الجماعات الدينية والدينية. تقتصر القروض على قروض المهر ، والزواج ، واحتفالات الذكرى السنوية ، وسقفها رقم ثابت غير معروف كثيرًا. في بعض هذه الحالات ، يتم تحديد سقف القرض بثلاثة أضعاف كمية المخزون ، ولكن في بعض الأماكن لا يكون مشروطا بالمخزون ، لأنهم يعرفون بعضهم البعض ، وليس هناك حاجة للحصول على ضمان ، لذلك ارسم إما: الجميع يقرض. أحيانًا تكون هذه الصناديق أكثر تخصصًا ، على سبيل المثال ، جناح النساء ، أو المرضى الخاصين وما شابه. في المرحلة الثالثة ، أولا ، هو رأس المال الأولي للجمعيات الخيرية ، أولئك الذين لا يتوقعون إعادة أموالهم! أعدت وأقيمت وفقا لمنظمة الاقتصاد الإسلامي ، أو قوة إنفاذ القانون ، وأنشأت وأنشأت اتحادا ائتمانيا مستقلا. العديد منهم ، بصفتهم مجلس أمناء ، يسجلون هذه الأموال كرأس مال أولي ويعلنون عن وجود الصندوق. بعد هذه الخطوة ، سوف تتلقى المدخرات الصغيرة (أو تسجيل الفقراء). يمكن لأي شخص لديه مبلغ صغير من المال الانضمام ، والحصول على التسهيلات في نهاية اليوم. تضاف القروض الجديدة إلى القروض ، مثل إصلاحات البناء أو التمكين. وعادة ما يكون السقف ثلاثة أضعاف حجمه في فترة الأربعة أو الستة أشهر. بعض هذه التعاونيات تدفع أيضا لرأس المال المتداول ، أو تخصيص قرض كأصل ، (بدلا من رأس المال) ، في مقابل قرض أو قرض مساهم. وإن لم يكن مبالغا فيه ، في العقوبات المصرفية والأرباح المسرفة للبنوك ، فهذا فقط هو الجزء الذي جعل الاقتصاد حيًا وحيويًا. نظرًا لعدم وجود حد للعضوية ، يمكن لشخص واحد الانضمام إلى صندوق العائلة أو المسجد أو الإمام الإسلامي أو مكان عمله. أكثر من ثلاث مرات: 80 مليون شخص في إيران هم أعضاء في هذه التعاونيات! نرجو أن يعتبره الصندوق التعاوني أو الوزارة منافسهم ولا يفعلون شيئاً! أو غير دينية. لكننا ندعو جميع السلطات الإيرانية إلى دعم الاعتراف بهذا العدد الهائل من السكان. وكيف هو جيد: تنظيم هذه الخطط و: تسجيل العالم

İranda əməkdaşlıq qırx il

Asia Pacific Konfransı əməkdaşlıq layihə yoxsul bank olan bir kitab istinad edilmişdir! Və ya insanlar borc və belə deyil! layihə monitorinq kooperativ və kollektiv şəklində deyil, onlar daha yaxşı idarə olunacaq. iş bir hissəsi kredit ittifaqlarının adı Kooperativ edilir. Amma məsələ rədd, və hətta qeyri-qanuni elan edir! Və mübarizə. Hökumət və ya Kooperativlər Nazirliyi baxmayaraq, yalnız müdaxilə müdaxilə və hətta maneələrin qarşısını almaq olan idarə olunacaq. təxminən qırx il ərzində İran xalqı olan, daxili fondlar, və ya yerli kredit ittifaqları kimi, kooperativ inkişaf edir. kredit ittifaqları üç mərhələdə formalaşır: ilk mərhələ Qamyly və ya ailə. İranda baba və ya nənə, onu ən azı 60 nəfər. uşaqlar, nəvələr və böyük nəvəsi və ərləri və arvadları formalaşır. məscid və dini orqanları və takaya mərkəzi hər yeri, daha yüksək səviyyədə, bu işləri aparılır. Hər bilir, çünki zəmanət almaq üçün heç bir ehtiyac Buna görə də, çəkmək və ya sifariş etmək deyil, bu bəzi borc tavanı üç dəfəəyyən, lakin bəzi yerlərdə vəziyyət yoxdur bütün kreditorların. Bəzən, bu vəsait formalaşır belə Qadın Fondu və ya müəyyən xəstələr və kimi daha ixtisaslaşmış. üçüncü sinifdə başlayaraq, sizin pul geri deyil gözləyirik donorlar, ilkin kapital! Necə Qəyyumlar Şurasının ilkin paytaxtı kimi qeyd fondu kimi və vəsaitlərin mövcudluğu elan onların çoxu. Bu mərhələdən sonra kiçik qənaət almaq (və ya zəif qeydiyyatdan) edir. pul kiçik bir məbləğ ilə hər kəs qeydə alına bilər, və öz növbəsində obyektlərin yerləşdirilmiş almaq. səlahiyyət əlavə kimi Loans yeni tikinti və ya təmir bölünür. Damı adətən üç dəfə inventar müddəti dörd və ya altı ay edir. üzvlük üçün limit olduğundan, bir adam, yerli məscidi İslam Enman sinif ailə maliyyələşdirilməsi və ya self-qiymətləndirmək üzvləri olacaq. Buna görə də, daha çox üç dəfə 80 milyon əhali, kooperativ üzvləri! May Cooperative Fund ya Nazirliyi və bunu bilmirəm, sizin rəqib! Qanunsuz və ya know. Lakin İran hakimiyyəti əhalisinin çox sayda tanınması üçün xahiş, lazımi dəstəyi var. Və bu layihələr təşkil və səbəb qeyd ki, yaxşı


برچسب‌ها: چهل سال تعاون در ایران,