X
تبلیغات
شهدای میانمار
صفحه اول تماس با ما RSS
شهدای میانمار
مسلمانان میانمار اقلیت بزرگ آن کشور هستند و بیشتر آنان هم ایرانی تبار هستند والان در یک تصفیه نژادی باید خود را حفظ کنند
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۳۲ نظر(0)

عقيم كردن ايرانيان

نازايي فرهنگي در ايران به اين معني بود كه: ايرانيان نبايد فكر كنند و: هرچه هم قبلا فكر كردند نادرست بدانند. بنابر اين توليد علم و دانش، فقط در غرب خواهد بود و آنطور كه: آن ها دلشان مي خواهد و كسي هم حق اعتراض ندارد و الا، ترور مي شود.

    مثلا در تاريخ ارتباطات ، ابتدا ارتباطات را امري ذهني دانستند و: ربط را وجودي ايدئال و متافيزيك، لذا هر گونه ارتباط مخصوصا با گذشته، در ايران را قطع كردند و آن را افسانه و تخيل دانستند . سال ها بود كه ربط در ميان فلاسفه ايراني، يك موجود محسوب مي شد، ولي غربي ها كه در مرحله اول، از درك آن عاجز بودند آن را انكار كردند.

    مثلا برادر و خواهر چه ربطي به هم دارند؟ آيا چيزي جز تفكر و ذهنيت ما نيست؟ پدر و مادر همينطور و: به همين ترتيب ارتباط فاميلي كاملا مورد انكار قرار گرفت. وحتي پيمان برادري يا اخوت از آن بدتر به باد مسخره. و لذا دلسوزي همسايه براي همسايه، برادر براي برادر و خواهر براي برادر، يا پدر و مادر براي فرزند كاملا غير علمي و: غير منطقي شد.

    استقلال به اين مفهوم تمام تاريخ علم را فرا گرفت. و هيچ چيزي به هم ربط پيدا نمي كرد! و اگر بود ذهني و تخيلي بود و: چون غير علمي بود بايد با آن مبارزه مي شد.شهر نشيني جديد يا تمدن غربي بر همين اساس پايه گذاري شد. مثلا اگر شما از كنار جاده اي رد مي شديد و: مي ديديد كه يك نفر مي خواهد خود را به: رودخانه بياندازد و خودكشي كند، به شما ربطي نداشت!

اگر خيلي فناتيك بوديد و دلتان مي سوخت، بايد بايد پليس را خبر مي كرديد. البته با پيدايش نهضت روابط انساني، كم كم اين رفتار ها تعديل شد و علوم ارتباطات به وجود آمد ولي، در چارچوب تعريف شده آنان.

     اولين با در علم جديد موجود بودن ربط، در زير دريايي ها كشف شد،وقتي زير دريايي صدها كيلومتر از مركز فرماندهي دور مي شد، كنترل برآن مشكل بود و ارتباط قطع مي شد. برخي مي گويند شوروي سابق، در اين زمينه پيشتاز بود. لذا براي حفظ ارتباط، مادر خرگوشي را در مركز فرماندهي نگه ميداشتند و: كودك او را در زير دريايي! اگر زير دريايي احساس خطر مي كرد، بچه خرگوش را مي كشتند، در همان لحظه مادر خرگوش دچار تشنج مي شد.

    اين روش ثابت كرد كه ارتباط، امري ذهني نيست بلكه وجود دارد. بعد ها اين ارتباط، سايبرنتيك نام گرفت و رادار و ماهواره و: اينترنت از آن استخراج شد.بنابر اين رابطه بين پدر و مادر، برادر و خواهر امري ذهني نبوده بلكه وجودي و قابل اثبات است. در اسلام دستوري است به نام:صله رحم، يا ارتباط فاميلي، كلمه رحم به معني رحم مادر است. يعني فرزنداني كه از يك رحم به دنيا آمده اند، حق بيشتري برگردن هم دارند.

 

    بر عكس صله رحم، قطع رحم است يعني: اگر برادر و خواهر ها از هم دور بشوند، و ارتباط با يكديگر را قطع كنند بسيار گناهكار خواهند بود. و نبايد چنين كاري شود. حتي اگر يكطرف تمايل نداشت، طرف ديگر بايد پيگير باشد. زيرا همانطور كه ديديم، شهر نشيني يا تمدن غرب بر اساس: نفي ارتباط ايجاد شد. براي تمدن اسلامي، لازم است كه ارتباطات برقرار گردد. و با احترام از آن ياد شود و: همه مردم با هم مهربان باشند و: نسبت به سرنوشت يكديگر مسئوليت پذير باشند.

     قطع ارتباط نه تنها افقي آن غلط است، عمودي آن نيز نادرست است. يعني ارتباط خواهر و برادر بايد محكم شود، ارتباط با پدر و مادر نيز مهم است. در دستورات اسلامي، اگر كسي ارتباط خود را با پدر و مادر قطع كند، به عاق والدين دچار مي شود. واين امري ذهني يا تصوري نيست، بلكه ايجابي و: وجوبي است.

در مورد پدر و مادر، حتي خدا از حق خود مي گذرد و: مي بينيم مي فرمايد: از پدر و مادر اطاعت كنيد. ولو اينكه پدر و مادر مسلمان نباشند . يا طبق عقايد اسلامي عمل نكنند. در شرايط مساوي هم خداوند حق را به پدر و مادر مي دهد، و فقط در شرايطي كه دستور انجام گناه باشد، نبايد از آن ها اطاعت كند. و اطاعت نكردن هم به معني بي احترامي كردن نيست. و بايد در عين عدم اطاعت، احترام آن ها را حفظ كند و حتي به آن ها، نظر غير محبت نكند.

     اين ارتباط، با جد و اجداد يا: پدر و مادر پدر و مادران هم، ادامه دارد. يعني ازتباط با تاريخچه خانوادگي و: داشتن اصالت و هويت و احترام به اين اصالت ها. در اسلام دورترين تاريخ ها، به صورتي خيلي نزديك تصور شده است. يعني وقتي از حضرت آدم ع سخن به ميان مي آيد، انگار داستان امروز ما است.

     و يا وقتي سخن از قيامت و روز آخرت مي شود، گويا سخن دنياي ما است. زيرا در اسلام ارتباط و ربط وجود ذهني نيستند و عيني هستند. حضرت امام سجاد ع، اولين حق پدر بر فرزند را اين مي داند و: مي فرمايد فرزند بايد بداند كه اگر پدر نبود، او نيز هرگز نبود. يعني علت وجودي هريك از ما، وجود پدر و مادر است. در غرب كه اين ارتباط تكذيب شد، مي بينيم كه هر روز بر تعداد فرزندان نامشروع، اضافه مي شود فرزنداني كه نمي دانند: پدرشان كيست؟ زيرا مادر ممكن است مشخص تر باشد، زيرا از شكم خود فرزند را بيرون مي آورد، ولي پدر لازمه حفظ حرمت هاي شرعي است.و فرزندي كه نمي داند مادرش در كدام آميزش جنسي، با كدام مرد، او را بدنيا آورده است، ربط را گم مي كند و لذا آماده: جنايت برعليه بشريت مي شود.تا انتقام اين بي ربطي را از: همه بي توجه ها بگيرد.

 Spay Iraniens

Infertilité culturelle en Iran signifiait que les Iraniens ne devraient jamais penser : ce qu'ils pensaient mal savent déjà . Par conséquent , la production de connaissances , tout comme en Occident serait qu'ils veulent être et nul n'a le droit de protester ou autrement , est assassiné .

    Par exemple , l'histoire de la communication , et connaissait la communication mentale de la tâche: la pertinence d'idéal existentiel et métaphysique , de sorte que toute relation , en particulier avec le passé , et il a été arrêté dans le mythe et l'imagination savait . Depuis de nombreuses années la pertinence du philosophe iranien , l'un des plus , mais l'Occident d'abord, ils nient, ils n'ont pas réussi à comprendre.

    Un frère et une sœur qui n'ont rien à voir avec ? Rien que de penser et pas nos esprits ? En tant que parents et de même relation de famille a été complètement rejeté . Pacte de fraternité ou de la fraternité même pire que la satire . Et si voisin attentionné à voisin , frère de frère à frère et sœur ou d'un parent à l'enfant et entièrement non- scientifique : il était irrationnel .

    L'indépendance, le sens de l'histoire a appris . Et n'a pas trouvé quoi que ce soit lié ! Et si l'esprit et de l'imagination , et puisque nous devons lutter c'était non - scientifique . Urbanisation , la civilisation moderne ou occidentale a été fondée sur cette base . Si vous avez une route grave rejeté : que l'on veut voir la chute de fleuve pour se suicider , vous n'avez rien fait !

Si vous étiez très fanatique et souhaitez graver , vous devez appeler la police . Cependant , avec l'émergence du mouvement des relations humaines , de modifier légèrement ce comportement et de la communication Sciences surgi , cependant, définie en leur sein.

     La première a trait à la disponibilité de la science moderne , a été découvert sur ​​le sous-marin , le sous-marin était des centaines de kilomètres du centre de commande , destiné à contrôler le problème , et a été déconnecté . Certains disent que l'ex-Union soviétique , a été un pionnier dans ce domaine . Par conséquent, pour maintenir la relation , le lapin de mère de tenir le siège de : mettre son enfant sous la mer! Si la menace sous-marine , il aurait été tué un bébé lapin , une saisie mère de lapin était à ce moment-là .

    Prouvé que ce mode de communication , mais il n'est pas une question subjective . Après cette communication , radar et Cybernétique de satellite a été appelé et l' Internet ont été extraites . Lors de la relation entre les parents, frères et sœurs , mais aussi il n'est pas une question subjective et est vérifiable . L'islam est le nom grammaticale : Slh utérus ou de la relation de la famille , le sens du mot utérus est l'utérus. Les enfants qui sont nés à partir d'une matrice , revenir en avoir plus.

    Contrairement Slh utérus , de l'utérus est coupé , à savoir: si les frères et sœurs à part, ils communiquent les uns avec les autres pour l'arrêter serait un péché . Et ne doit pas être fait . Même si Yktrf ne veut pas , de l'autre côté doit être cohérente. Parce que, comme nous l'avons vu , l'urbanisation ou de l'Ouest En refusant la connexion a été faite . La civilisation islamique , il est essentiel que la communication soit établie. Et apprendre à respecter et à tous les gens et être doux : le sort d'une autre , être responsable.

     Débranchez il est faux non seulement horizontalement , mais aussi verticalement , il est faux . La relation fraternelle doit être ferme , la communication avec les parents est également important . Dans l'Islam , si quelqu'un a coupé votre communication avec les parents , les parents devaient être désavoué . Et ce n'est pas quelque chose de subjectif ou perçu , mais positif , et : est une nécessité .

Les parents de leur droit de passer , et même Dieu : voir il dit: Obéissez parents. Même si les parents ne sont pas musulmans . Ou de ne pas fonctionner selon les croyances islamiques . Les parents ont aussi le droit d'égaler la volonté de Dieu , et que si la commande est un péché de ne pas leur obéir . Il n'ya pas de temps à désobéir et le déshonneur . Et doit obéir à la même manque de respect pour eux de maintenir et même , il ne semble pas sans affection .

     La relation avec le père et les grands-parents ou les parents père et mère ensemble , se poursuit. Aztbat avec l'histoire de la famille et dans le respect de l'originalité et de l'authenticité et de l'identité . Dates plus loin dans l'Islam, il est très proche de l'imagination . Quand il s'agit de Adam en disant que , si l'histoire est aujourd'hui.

     Ou quand il parle de la journée de la résurrection et est ci-après , apparemment notre monde parle . Islam connecter et se rapportent parce qu'il ya objectif pas subjective . Imam Sajjad AS, le droit du père sur l'enfant sait : les enfants doivent savoir que si papa dit non, il n'a jamais fait . En raison de l'existence de chacun de nous, les parents. Cette relation a été rejetée dans l'Ouest , nous pouvons voir que chaque jour le nombre d'enfants illégitimes , est ajouté aux enfants qui ne savent pas : Qui est le père ? La mère peut être plus à cause de leur abdomen amène à l'enfant , mais le père est essentiel de maintenir le caractère sacré de la religion . , Et l'enfant sait sa mère dans lequel des relations sexuelles avec un homme , il est né , la pertinence seront perdues , alors soyez prêt : . c'est un crime contre l'humanité , pour venger la pertinence de tous devrait ignorer .

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۰/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۵۷ نظر(0)

نازايي فرهنگي

غربي ها براي تسلط فرهنگي بر شرق، آن را سترون كردند يعني نازايي فرهنگي ايجاد نمودند. نازايي فرهنگي همانند نازايي زنانه، از ظاهر قيافه كسي پيدا نيست، بلكه اندام او را با اشعه ايكس يا: پرتو هاي خطرناك و: يا داروهاي شيميايي تحت تاثير قرار داده و: رحم يا تخمدان را مورد حمله قرار مي دهند. بطوريكه تخمك ها قادر به لقاح نمي شوند، و يا رحم نمي تواند جنين را براي: مدت لازم در خود نگه دارد.

   در مردان اين وضع راحت تر است: زيرا ميتوان به راحتي محل توليد اسپرم را، بمباران پرتوي يا شيميايي كرد و :يا از طريق وازكتومي كلا او را عقيم ساخت. عقيم ساختن مردان يا زنان، از قديم روش يهودي هايي بود كه جادوگري را از: مخالفان حضرت موسي فرا گرفته بودند .و به سادگي كاري مي كردند كه: زن و شوهر ها از هم طلاق بگيرند.

 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ

اين علم زماني در حد اعلا رشد كرد كه: فرعون خواب ديد كودكي او را نابود مي كند. و لذا دستور داد همه كودكان را بكشند و: مردان و زنان را نازا كنند. سينوحه پزشك فرعون، با كمك جادوگران دربارطرح بزرگ عقيم سازي را پياده كردند.

البته با نابودي فرعون، سامري و طرفداران بني اسرائيل آن را فرا گرفتند و: برعليه يهوديان افراطي به كار مي بردند. يعني كليه يهودي ستيز ها، معمولا يا اختلاف خانوادگي پيدا مي كردند يا: عقيم و نازا مي شدند.

    در زمان ما هم مي بينيم در حاليكه در آمريكا و اروپا، براي تولد كودك جايزه مي دهند! در ايران اسلامي، سال ها وازكتومي اجرا مي شد و مردان و زنان، خواسته و نا خواسته نازا و سترون مي شدند.

      با اينكه هشدار هاي مقام معظم رهبري، هرچند گاهي رسانه اي مي شود ولي، هنوز بودجه هاي كلان براي نازايي مردان و زنان، هزينه مي شود و اگر برخي راه ها را مي بندند،ولي راههاي علمي كار خود را مي كند. به همين دليل در ايران اسلامي، ازدواج كم صورت مي گيرد،ازدواج هاي صورت گرفته هم، معمولا به دليل نازايي يا ضعف قواي جنسي، به طلاق مي انجامد.   

     نزديك به 12ميليون از جمعيت 75ميليوني ايران، در سن ازدواج هستند ولي هر گز ازدواج ننمودند، اگر اين تعداد از دواج كنند در عرض يكسال، به همين تعداد جمعيت ايران اضافه مي شود.ولي واقعا چه كسي قادر است: اين تعداد جوان را به خانه بخت بفرستد؟

     مي بينيم مسئله نازايي به همين سادگي نيست. زيرا هر راهي شما براي ازدواج و توليد نسل در نظر بگيريد، دشمن ده قدم از شما جلوتر است. به قول امام علي ع: دشمن هميشه در حال حمله به شما است ولي شما، بي خيال به آن، روزگار مي گذرانيد.

    نازايي فرهنگي هم همينطور است، دشمن آشكارا به فرهنگ يا اقتصاد حمله نمي كند، بلكه ريشه هاي آن را مي خشكاند. اينهمه ماهواره و فيلم ، راديو و تلويزيون با برنامه هاي وسيع، آيا بي خود به وجود آمده اند؟

آن ها به دنبال نازايي فرهنگي در ميان مردم ايران هستند. حتي در اين ميان ممكن است از: كعبه و خادم الحرمين هم استفاده كنند. يا اصلا خود خادم الحرمين عامل آن باشد. بيشترين فيلم ها و مضامين كثيف جنسي و صور قبيحه، از ماهواره هاي عربي و مخصوصا ماهواره هاي سعودي پخش مي شود. همه گروهم هاي نسل كش و تروريست، از سعودي ها كمك مالي در يافت مي كنند.

   صحنه هاي فجيع  روسپيگري كه در آمريكا و اروپا مي بينيم، يك طرف آن سعودي ها هستند. زيرا آن ها بالاترين قيمت را به روسپي ها مي پردازند! اصلا خود ملك فيصل پايه گذار آل سعود يك روسپي باز بوده. به قول جوانتر ها، سعودي از خوشگذران ترين آدم ها هستند! كه تمام سواحل درياهاي فاسد از سواحل ايتاليا در اروپا و: آنتاليا در اسيا و شيكاگو  در آمريكا و: ويلاهاي فساد را مالك هستند.

    خريداران اصلي دختران زير 18سال، از فليپين و كره و حتي آذربايجان و گرجستان ،اكراين و روسيه همين عرب ها مي باشند. نمي توان گفت همه اين دختران را براي همسري شرعي مي خواهند و: يا واقعا با آن ها ازدواج مي كنند. بلكه برعكس ،براي از بين بردن كيان خانواده و ازدواج هاي شرعي، اين كار ها را مي كنند. يك دختر فراري كه در دست عربها دستمالي شده، آيا مي تواند به زندگي و يا خانواده باز گردد؟  

طبيعي است كه تبليغات دروغين :زندگي آرام و مرفه در دامان اين عربها، انگيزه هرنوع ازدواج و تشكيل خانواده را ازبين مي برد.

       فرهنگ برهنگي و پورنوگرافي، بيماري است كه نسل را قطع مي كند و: مرضي است كه در مان ندارد. و به همين دليل در اسلام، زناكار بايد سنگسار شود. زيرا لذت گناه در تعارض با زندگي پاك انساني است
infertilité culturel
La domination culturelle de l'Occident sur ​​l'Orient , il avait stérilisé la culture entraînait une infertilité . L'infertilité , l'infertilité féminine , ainsi que quelqu'un qui cherche aspect culturel , non, mais ses organes avec des rayons X ou : radiations dangereuses : influence des agents chimiques : l'utérus ou des ovaires sont attaqués . Donc ovocytes susceptibles d'être fécondé , l'embryon ou de l'utérus ne pouvait pas: pour le maintien désiré .
   Chez les hommes , cette condition est plus facile : il peut facilement avoir lieu, la production de sperme , et le faisceau chimique ou bombe : la vasectomie ou la stérilisation , faisant de lui totalement . Pour la stérilité chez les hommes ou les femmes , l'ancienne juive de l'assistant , les adversaires de Moïse fut instruit , et ils le font tout simplement : . Un couple de divorce .
La durée maximale de la croissance Pharaon eut un songe ses enfants serait éradiquée . Et donc a donné l'ordre de tuer tous les enfants des hommes et des femmes sont infertiles . Justice les magiciens de Pharaon Synvhh médecin avec l'aide d'un grand plan ont été mises en œuvre stérilisation .
La destruction de Pharaon , Summer et les ventilateurs appris de la tribu d'Israël : Les extrémistes juifs contre les femmes utilisées . Tout ce qui est de l'antisémitisme , généralement un conflit familial ou aurait trouvé soit : étaient stérile et aride .
    Alors que nous voyons aux États-Unis et en Europe , pour donner naissance Award ! Dans l'Iran islamique , depuis la vasectomie a été effectuée , les hommes et les femmes , voulaient et indésirables , étaient stériles et stérile .
      Avec cet avertissement, le chef suprême , bien que parfois les médias, mais encore un énorme budget pour l'infertilité chez les hommes et les femmes , les coûts seront et si ils inventent des façons , mais son travail est des moyens scientifiques . Par conséquent , l' Iran islamique , un mariage peut être réduite , le mariage a eu lieu , généralement en raison de l'infertilité ou impuissance sexuelle , faiblesse , conduisant à un divorce.
     . Près de 12 millions de la population de 75 millions , l'âge du mariage , mais ne s'est jamais marié , jamais , si le nombre de couple que dans un an , le même nombre de la population iranienne est ajouté , Mais qui est vraiment capable de : le nombre de jeunes à domicile des personnes Malheureusement envoyer ?
     Nous voyons le problème de l'infertilité n'est pas aussi simple que cela . Parce que comme vous considérez le mariage et la reproduction , l'ennemi dix longueurs d'avance sur vous. Selon l'Imam Ali AS : L'ennemi est constamment vous attaque , mais vous lui donnez , le temps passé .
    La même chose vaut pour la stérilité culturelle , l'ennemi attaque ouvertement la culture ou l'économie , mais il va se débarrasser des racines . Pourtant, satellite et films, des émissions de radio et de télévision , vaste , si son coffre-fort à venir?
Ils sont à la recherche de la culture de l'infertilité chez les gens de l'Iran . Même à cet égard pourrait être la maison de la Kaaba et le saint serviteur d'utilisation. Ce n'est pas un fonctionnaire ou un agent est saint . Les vidéos et les thèmes et les formes obscènes , les satellites arabes et le satellite Saoudite en particulier sexuels les plus sales est joué . Tout groupe de génocide et de terrorisme , les Saoudiens ont augmenté l'aide financière .
   Scènes atroces de la prostitution que nous voyons aux États-Unis et en Europe , d'un côté sont les Saoudiens . Ils paient le prix le plus élevé de prostituées ! Faisal Al Saud , le fondateur de leur jamais été encore une prostituée . Pour citer les plus jeunes , la plupart des gens sont jovial Saoudite ! Tous les mers côtières au large de la côte de l'Italie en Europe et corrompu : Antalya en Asie et aux États-Unis Chicago : villas sont le propriétaire de la corruption .
    Les principaux acheteurs de jeunes filles âgées de moins de 18 ans , en provenance des Philippines , de la Corée , et même l'Azerbaïdjan , la Géorgie , l'Ukraine et la Russie sont les Arabes . Cela ne veut pas dire que toutes les filles veulent et épouse légitime , et ils sont vraiment mariés . Au contraire , à détruire importance religieuse du mariage et de la famille , pour faire ce travail . Une fugueuse avec un mouchoir à la main par les Arabes , vous pouvez revenir à la vie ou la famille ?
Il est naturel que la publicité mensongère : la vie paisible et prospère dans le giron des Arabes , l'incitation tuerait tout mariage et de la famille .
       Nudité de la Culture et de la pornographie , est une maladie qui traverse les générations et : est une maladie qui ne traite pas . Et c'est pourquoi dans l'Islam , la fornication devrait être lapidé . Plaisir coupable parce qu'il est en conflit avec propre personne vivante .
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۹/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۱۵ نظر(0)

انكار تاريخ و علم

ديديم كه چگونه غرب، براي رهايي از مشكلات آموزش علم، همه تاريخ علم را انكار كرد.و اين امر نه تنها در عرصه علم اتفاق افتاد، حتي در عرصه فرهنگ و تاريخ هم اينطور . يعني طوري عمل كرد كه: تاريخ از قرن هجدهم شروع بشود و: همه چيز قبل از آن  دروغ ، رويا و افسانه به نظر برسد.يكي از اين راه ها تعويض خط و زبان بود. وقتي زبان علمي زبان انگليسي شد،تمام كتب علمي به زبان هاي ديگر، نا خوانا و غير قابل فهم مي شود.

    اگر كسي هم بخواهد از آن ها استفاده كند، حداكثر بايد شرق شناس باشد يا :كسي كه به تمدن غربي پشت كرده است! و مرتجع  يا باستان شناس، يا طرفدار علوم غريبه. لذا پيدايش مكاتب ماترياليستي يا سكولار و: يا به تعبير امروزي ليبراليستي، به همين دليل است. كافي بود يك نفر بخواهد دليلي غير ليبراليستي بياورد، فوري متهم ميشد به فناتيك يا آنتيك بودن ،ايدئاليست يا متافيزيكي و :يا خيلي احترام اميز بود غير علمي ميشد.

  نمونه چنين حركتي را بطور كامل : در تركيه مي بينيم. تركيه با سابقه درخشان در :علوم و معارف اسلامي و داشتن دانشمندان بزرگي چون ملاي رومي، ناگهان خط الرسم خود را عوض مي كند. لذا خواندن قران و كتاب هاي درسي،كتب شعر و علمي گذشته، كلا از بين ميرود. دولت لائيك تركيه فرصتي طلايي به دست مياورد تا: فقط هر آنچه را كه علم امروز است، به دانش آموزان ياد بدهد.

    يكي ديگر از راههاي نابود كردن علوم شرقي، نهضت خريد يا قاچاق كتب قديمي بود. آن ها نه براي فهميدن اين علوم، كتاب ها را مي خريدند بلكه براي: مطالعه آن در سازمان هاي جاسوسي خود لازم داشتند تا: راز پيشرفت را بفهمند و از آن جلوگيري كنند. لذا بر خلاف روش علمي كه :هر گونه بازگشت به گذشته را نفي مي كرد، در اين مورد بخصوص هرچه كتاب قديمي تر بود، قيمت بالاتري داشت. به همين دليل بهترين كتب قديمي و علمي: دانشمندان اسلامي و ايراني در كتابخانه هاي اروپايي و آمريكايي است.

  اجازه مطالعه اين كتب به ايراني ها، يا مسلمانان داده نمي شود . فقط ايرانيان يا مسلماني اجازه دسترسي به اين كتب را دارند كه: بخواهند آن را نقد كنند و يا: برعليه آن مطالبي بنويسند. و عضويت چنين كساني در سازمان هاي جاسوسي، بايد رسميت داشته باشد.

   با نهضت امام خميني و قدرت نرم فوق العاده ايشان، ايرانيان به خود آمدند و به دنبال ميراث خود رفتند. و نهضت بازگشت به خويشتن مطرح شد. البته اين واقعه از زمان سيد جمال الدين اسدابادي، آغاز شده بود و لذا ريشه هايي در فرانسه و انگليس ، مصر و الجزاير و تمام نقاطي كه ايشان، سفر كرده بود به جود مي آمد . شايد نقش فرانتز فانون در: بازگشت به خويش دكتر شريعتي، خيلي برجسته بود.

    اما اين بازگشت به خويش، مانند ديگر ايده هاي بشري، دچار افات هم شد. يعني تعدا د به آن اعتقاد نداشتند فقط به اين دليل كه طرفدار داشت، از آن حمايت مي كردند يا: در باره آن سخن مي گفتند. زيرا عامل اصلي اين بيداري، روحانيت بود ولي آنان نمي خواستند اين موضوع فهميده شود.

لذا در كنار گرايش به خويشتن، با روحانيت و اسلام نيز مبارزه مي كردند. نمونه اين عقايد در روشنفكراني متجلي ميشد كه: هم با دين هم با غرب مخالف بودند . شايد باستان گرايي افراطي را بتوان در اين مقوله جاي داد. در همين ايران، جشن هاي 2500ساله براي انحراف اين جريان فكري بود. زنده كردن ياد همه عناصر فرهنگي قبل از اسلام، به همين منظور بود استاد پور داوود يا: باستاني پاريزي يا فروغي و ديگران، با اصرار مي خواستند ثابت كنند: دين در ايران باعث ويراني تمدن شده است.

   حمله اعراب به ايران را چنان وحشتناك بيان مي كردند كه: حمله مغول و تاتار ها فراموش مي شد. در حاليكه از سوي اعراب حمله اي به ايران نشد ، زيرا ارتش ايران در زمان ساسانيان، مانند زمان انقلاب اسلامي آماده پذيرش اسلام بود .همانطور كه درمقابل امام خميني، ارتش كوتاه آمد، در آن زمان هم مردم به واسطه آگاهي از اصول اسلامي، آماده پذيرش اسلام بودند و: فقط يك حركت كوچك از سوي سپاه اسلام، اين ارزو را تحقق بخشيد.

   بنابر اين بازگشت به خويشتن، به معني بازگشت به تمدن اسلامي بود. ولي منحرفين آن را بطور افراطي، به عقب و عقب تر مي بردند تا زمان كوروش و:داريوش و حتي جمشيد جم و: پيشداديان و غيره.

   البته اگر تعصب كور كورانه و: ضد اسلامي خود را كنار مي گذاشتند، مي ديدند كه ايرانيان از ابتدا، توحيدي بودند و هرگز بت پرست و مشرك نبودند. حتي داريوش بزرگ در آن منشور خود، از خدا مي خواهد كه اين مرز و بوم را از: خشكسالي و دروغ محفوظ بدارد.و يا برخي روايات، كوروش را همان ذوالقرنين مي دانند. و سياوش را همان حضرت يوسف و: جمشيد جم را حافظ دستور الهي در گراميداشت سالروز تولد زمين يا: همان نوروز مي دانند.      

Déni de l'histoire et de la science

Nous avons vu comment l'Occident , pour soulager les problèmes de l'éducation , de la science , de l'histoire de la science refusée. , Et ce qui s'est passé non seulement dans la science , même dans le domaine de la culture , etc. Opération de sorte que la date serait le début du XVIIIe siècle : tout avant il se trouve , des rêves et des légendes semblent Était l'un des moyens pour changer la langue . . Lorsque l'on parle de la langue anglaise , tous les livres scientifiques dans d'autres langues , mauvaise visibles et est incompréhensible.

    Si quelqu'un veut l'utiliser , est à l'érudit Est ou quelqu'un que la civilisation occidentale est de retour! Et réactionnaire ou archéologue , ou les sciences occultes . Par conséquent , l'émergence de l'école laïque et matérialiste : interprétation moderne ou libéral , c'est pourquoi . Il était une raison suffisante pour demander aux gens d'apporter non - libéral , a été immédiatement accusé d'être une métaphysique fanatiques ou anciennes, ou idéalistes : la non - scientifiques ou a été très respectueux .

  Des exemples de tout ce mouvement en Turquie voir . Illustre l'histoire de la Turquie dans la science et la théologie , et ayant de grands savants comme le Mollah Romains , vos graphiques changements de voie brusques . Alors, lisez le Coran et les livres , livres de poésie et le passé vont disparaître. Etat laïc de la Turquie donne une occasion en or de tout ce que la science est d'enseigner aux étudiants .

    Une autre façon de détruire l'Est Ordre Mouvement ou la traite des livres anciens . Ils ne comprennent pas la science , mais pour acheter des livres pour l'étude dans ses agences d'espionnage ont été nécessaires pour : comprendre le secret du progrès et de l'empêcher. Ainsi, contrairement à la méthode scientifique qui nie tout retour vers le passé , dans ce cas , d'autant plus que le livre était plus âgé , à un prix supérieur . Ainsi, les meilleurs livres de vieux : des scientifiques islamiques et iraniennes dans les bibliothèques américaines et européennes .

  Iraniens à lire ce livre , ou n'est pas musulman . Iraniens ou les musulmans ont seulement accès à des livres qu'ils veulent espèces ou : quoi écrire contre elle . Ces agences d'espionnage d'adhésion doivent être formalisés .

   Imam Khomeini et son merveilleux mouvement de la puissance douce , les Iraniens sont venus à elle et sont allés à la recherche de son héritage . Mouvement a été ramené à lui-même. Sayyid Jamal al -Assad , mais depuis cet événement a été lancé , et donc des racines en France et en Angleterre , l'Egypte et l'Algérie , et dans tous les domaines de leur voyage était venu d'être là . Peut-être le rôle de Frantz Fanon dans son dos , Shariati était très important .

    Mais ce retour à soi , comme d'autres idées humaines , a également été affectée Efate . Ce nombre ne croyait pas juste parce qu'il était populaire , ou at-il soutenir : ils en ont parlé . Parce que la principale cause de cette prise de conscience , le clergé , mais ils ne voulaient pas que ce soit entendu .

Par conséquent, outre la tendance à l'auto , à la spiritualité et l'Islam combattu . Ces idées ont été prises en compte dans les échantillons intellectuels que la religion aussi avec l'Occident s'y opposaient . Peut-être l'extrême antiquité peut être placé dans cette catégorie . En Iran , la célébration de 2500 ans a été le détournement de la circulation de la pensée . Gardez vivante la mémoire de tous les éléments de la culture pré-islamique , le but était de Professeur M. David , ou : débordement ancienne ou de la lumière et d'autres ont insisté qu'ils voulaient prouver la religion de la civilisation a été détruite .

   Invasion arabe de l'Iran a exprimé si terrible que les Mongols et les Tartares ont été oubliés . Toutefois , les Arabes n'ont pas attaquer l'Iran parce que l'armée iranienne dans la période sassanide , comme la Révolution islamique , était prêt à accepter l'Islam . , Par opposition à l'imam Khomeiny , l'armée a cédé , au moment où le public grâce à la connaissance des principes islamiques , être préparé l'acceptation de l'Islam et seul un petit mouvement de l'Armée de l'Islam , de réaliser ce rêve .

   Donc, retour à l'auto , ce qui signifie un retour à la civilisation islamique . Cependant, il richement dévier en arrière et a pris à l'époque de Cyrus et de Dariush et même la confiture : Pishdadian et ainsi de suite .

   Toutefois , si un aveugle de polarisation : mettre de côté son anti- islamique , a vu les premiers Perses , étaient monothéiste et n'a jamais été païens et païennes . Darius même dans sa charte , la volonté de Dieu de la terre : la sécheresse et Lie protéger , et certaines traditions , le même Cyrus Zul savoir . . Et comme Joseph S. et J. Gem Keeper commémorant l'anniversaire de la commande terre divine : envisager la même année . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۲ نظر(0)

علم خوشگذرانی، يا لذت مغالطه؟

یکی از دلایل انحراف علمی غرب، نفهمیدن علم بود. آن ها در واقع  مسیری را انتحاب كردند که: بتوانند بفهمد و ساده تر از علوم شرقی باشد. لذا قسمت های غامض آن را به عنوان فلسفه  يا: متافيزيك و ايدئاليسم دور ریختند. در علم نيز هم آنچه را حس می کردند یا تجربه پذیر بود ، قبول کردند...

   البته با رشد عقلي و فكري و: مراوداتي كه با دانشمندان ايراني داشتند، قسمتي از متافيزيك را بنام: علوم انساني پذيرفتند. ودر ادامه اين پذيرش ،آنقدر تندروي كردند كه حتي: جادوگري را نيز امروزه به عنوان علم! قبول کرده اند. مثلا روانشناسی را ابتدا به روش تجربي پاولوف پذيرفتند، بعد به ذهن و خود آگاه بشري اعتقاد پيدا كردند و: فرويديسم را بنا نهادند.

یکی  از دلایل پذیرفتن علوم انسانی، اصالت لذت بود. یعنی فقط مواردی که لذات وجود داشت، علم هم وجود داشت.و دانشمندان اجازه یافتند بر آن وارد شوند. زیرا بقیه علوم را به بهانه: اذیت کردن و غصه دار شدن، تکذیب کرد. بحث علم برای علم يا هنر براي هنر ،به همین منظور است. زیرا انسان مسئوليتی در قبال دیگران و: جامعه احساس نمی کند. لذا همیشه خیالش راحت است.

    البته اينها اشتباهات غرب بود ولي، جالب تر از آن ها شرقي ها و يا ايراني هايي بودند كه: لوح و قلم خودي را كنار زدند و: دفتر دستك غربي را گرفتند. و شدند الينه غرب و خود باخته آن. كه ما آن ها را منورالفكر يا: روشنفكر و يا غرب زده مي شناسيم.

   دليل آن ها هم همين كم سوادي بود. يعني دوست نداشتند مثل طلبه هاي ايراني در مكتب ها، كتاب هاي مشكل را بخوانند و مجتهد شوند. بلكه به دنبال محتهدي آسان بودند كه: نامش را غربي ها دوره دكترا گذاشته بودند.

   زماني در ايران، كتاب عربي اسان چاپ و در سطح وسيعي تدريس مي شد، روش آن مانند روش صمد بهرنگي براي آموزش زبان تركي بود. وي پيشنهاد داده بود كه: ازكلمات مشترك بيشتر استفاده شود. مثلا آش در تركي و فارسي يكي است. يا حتي بعضي كلمات فارسي كه در تركي هست: ولي خود فارس زبان ها نمي دانند مانند: دست نماز كه فارس ها به آن وضو مي گويند!

  مادر خدا بيامرزم، هر بار كه صداي اذان بلند مي شد، بي اختيار مي گفت : حق است لا اله الا الله!  ما فكر مي كرديم ذكر مي گويد ولي بعد ديديم: اين هم از كلمات فارسي است.

    بهرحال وقتي ان كتاب بسيار توسعه پيدا كرد، استاد مطهري به حالت مزاح گفت: عربي اسان، مجتهد اسان بار مي آورد!

داستان غربي ها و غرب زده ها به مثل: داستان ديكته نوشتن كلاس سومي است كه: به دست كلاس اولي تصحيح شود! صفر مي گيرد! چون كلاس اولي ياد گرفته :براي هر كلمه زير و زبر بگذارد ولي، كلاس سومي ها آن را ترك كرده اند! لذا كلاس اولي زير همه كلمات را از دم قرمز مي كند و: غلط شمرده مي شود.

      البته علاوه بر كم سوادي و مجتهد اسان بودن غرب زده ها، برخي از آن ها بعد از سال ها مبارزه با سكولاريسم، امروز علم سكولار و لائيك را بلند كرده اند. علت اين كار آن است كه آن ها از ابتدا، ضد سكولار نبودند بلكه اداي ضديت با آن را در مي آوردند.

مدتها بنده شاگرد و همكار استاد سروش بودم، و از اين همه مطالعات ضد ماترياليستي آن به شوق مي آمدم.حرف هايي مي زد كه صد تا الهي و ايدئاليست هم نمي توانست، آن طور محكم برعليه ماتريالسم يا سكولاريسم استدلال كند . اما بعد كاشف به عمل آمد كه: او شاگرد كارل پوپر فيلسوف يهودي بوده! و حرف هايي كه كارل پوپر برعليه همكيش خود: كارل ماركس مي زده را تكرار مي كند. طبيعي است كه بايد حرف هايي مهم باشد زيرا مي دانسته كه هم كيش او كجا ها را اشتباه كرده است.

به همين جهت وقتي ديد كه همه حرفهاي او را پذيرفته اند،فكر كرد خودش كاره اي است! و حرف هاي معكوس آن را زد، ولي ديگر كسي به او گوش نداد!زيرا او اعتقاد به حرف هاي خود نداشت، بلكه در سر كلاس ياد گرفته بود و: مي ديد طرفدار دارد مي گفت، بعد كه خواست حرفهاي خود را بزند، ديگر كسي از او قبول نكرد. فقط دشمنان ديروزش او را حمايت كردند تا: بگويند كه حرف ها اصالت ندارد!

اكثر ضد امپريالست ها و ليبرال ها همينطور، تا ماداميكه حرف اسلامي مي زدند هوادار داشتند، و به جاهايي هم رسيدند. ولي همينكه خواستند حرف خودشان را بزنند، همه چيز خراب شد. زيرا با گفتن حرف هاي تازه، آرايش جديدي در صف موافقان و مخالفان صورت مي گيرد.

مثلا كسي كه با شعار حمايت از ولايت فقيه به جايي مي رسد، مردم در دل او نيستند كه بدانند دروغ مي گويد، ولذا بعد كه مخالفت خود را آشكار مي كند، فتنه درست مي شود. فتنه از نظر تعريف كاركردي يعني به هم ريختن آرايش سياسي . هدف فتنه گر هم برش اين آرايش هست. 

Science amusante , ou profiter d'une erreur ?

Une des raisons pour l'écart de l'Ouest , était la compréhension de la science . Ils ont été choisis d'une manière qu'ils peuvent comprendre et la science de l'Est est plus facile . Par conséquent, il est des zones problématiques comme la philosophie ou la métaphysique et de l'idéalisme au rebut. L' expérience ou des connaissances dans ce qu'ils ressentaient était possible , ils ont accepté ...

   Bien sûr, la croissance mentale et intellectuelle : interaction avec des scientifiques qui faisaient partie de sa métaphysique , à savoir : sciences humaines acceptée . Suite à la réception , si extrême que même l'assistant ainsi que la science aujourd'hui! Ont accepté . Par exemple , la première psychologie expérimentale Pavlov acceptée, alors leurs esprits et ils croient conscience humaine : Frvydysm fondée .

Une des raisons pour accepter les sciences humaines , la principauté était amusant . Les seuls cas où il y avait la joie , il y avait la science . , Et les scientifiques sont autorisés à entrer . Parce que le reste d'excuses : mal et la douleur d'être refusées. Discussion de la science pour la science ou de l'art , de l'art , dans le même but . L'homme responsable pour les autres et la société ne se sent pas . Il n'est pas toujours facile d'arrêter .

    Cependant , ces erreurs sont à l'Ouest , mais plus intéressant que l'Orient ou de l'Iran qui ont été soulevées : la tablette à stylet et automatiquement rejetée : piquet occidentale a pris ses fonctions . Étaient et aliéner l'Ouest et perdu. Nous les avons : des intellectuels et des savoir- Ouest frappées .

   Ils l'ont fait à cause de l'analphabétisme . Étudiants iraniens dans les écoles qui n'ont pas aimé un livre difficile à lire et prêtre . Il était facile de suivre le prêtre que son nom a été placé Ouest doctorat .

   Quand les livres arabes de l'Iran publiés et largement enseignées était simple , l'utilisation de ces méthodes pour enseigner la langue turque a été Behrangi Samad . Il a suggéré que les mots les plus courants utilisés . Un exemple en est sa turc et persan . Quelques mots turcs ou persans il : mais il se Perses n'aiment pas la prière Perses ablution à dire!

  Que Dieu bénisse la mère , chaque fois que la voix était fort prière , l'incontinence , a dit: la ilaha droit ! Nous avons pensé que nous l'avons vu ci-dessus , cependant, dit que c'est le mot persan .

    Toutefois , lorsque le livre a été élaboré , Motahari dit en plaisantant manière : Arabe Facile , simple prêtre crée !

Ouest et de l'Ouest à l'histoire frappé un troisième classe est dicté histoire élèves de première année à corriger ! Est nul ! Parce élèves de première année ont appris pour chaque mot pouvait enrouler, mais ont laissé en troisième année ! Ainsi, la première classe tous les mots sur des queues rouges et le mal est considéré .

      Cependant , en plus d'être facile et l'analphabétisme prêtre en proie à l'Ouest, certains d'entre eux après des années de lutte contre la laïcité , la science profane et laïque ont longtemps aujourd'hui. La raison cela fonctionne est que la première opposition anti- laïque , il ne serait pas payer.

Alors que j'étais étudiant et collègue, le professeur Soroush , et les études anti- matérialistes , il avait de la joie . Caractères qui n'a une centaine idéaliste ne pouvait pas divine , on soutient fermement contre le matérialisme ou la laïcité . Mais cela a été découvert plus tard à être ses disciples étaient philosophe juif Karl Popper ! Et dire que Karl Popper contre son compatriote : Karl Marx a encore frappé . Les mots sont importants , car il est naturel de croire que sa foi où il est incorrect .

Alors, quand vous voyez que tous les professionnels lui ont accepté , il pensait à une fin ! Mots inversés et il a couru, mais l'autre ne l'écoute pas , parce qu'il ne croyait pas à ses paroles , on a appris dans la salle de classe : un pro voyait dit , après avoir demandé qui a frappé sa carrière , d'autres qui ne l'a pas accepté . Seuls les ennemis LA hier lui sauvegardés : dire les mots aucune originalité !

La plupart des anti-impérialistes et libéraux ainsi , tant qu'ils parlent de leurs fans , et il y avait des endroits . Mais une fois qu'ils obtiennent leurs propres mots , tout a été détruit . Le dire avec de nouveaux personnages , nouveau maquillage est fait dans les promoteurs de la ligne et les opposants .

Par exemple , quelqu'un avec le soutien administratif dont la devise est , les gens ne savent pas est couché sur le ventre , alors que l'opposition va révéler conséquent, il est sédition. L'intrigue de la définition opérationnelle de l'encombrement arrangement politique . Le but de cette disposition est séditieuse également couper . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۷/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۴۳ نظر(0)

ايا سكولاريسم و لائيك، رنگ عوض مي كند؟

سال ها است كه سكولاريسم را، از دربيرون كرديم  ولي، گويا مي خواهد از پنجره به درون سر بكشد و: جا خوش كند!اما كور خوانده، اين تفكرات ديگر مرده است. حتي در خود انگلستان و فرانسه ، آمريكا و شديد تر از آن در المان، نظريه پردازي هاي علمي از، خيالپردازي هاي سكولاريستي جدا شده است.

   از هنگامي كه غرب خواست در مورد: مسائل عقلي اظهار نظر كند همه چيز را به هم ريخت.زيرا در ايران  و دوران تمدن بزرگ اسلامي، علوم به قدري پيشرفته بود كه :خواندن آن مشكل بود چه رسد به فهميدن آن ! لذا براي اينكه خود را راحت كند، صورت مسئله را پاك كرد.

   از يك طرف همه نوشته ها و كتب شرقي را، فلسفه ناميد و علم را از آن جدا كرد! و از طرف ديگر منكر هر نوع علم غير تجربي، آن هم قابل ياد گيري براي خودشان شد! و اسم اين را گذاشت عقل گرايي !و يا كمتر از آن، تجربه گرايي و پوزيتيويسم.

    البته غرب گرا هاي ما كه: عاشق حتي اين نفهمي هاي غربي هستند، آن را يك كار اصولي و حتي انقلاب در علم! پنداشتند و بسيار از آن دفاع كردند. اما واقعيت اين بود كه نه اينكه غرب نمي خواست، اينهمه علوم را ياد بگيرد بلكه، ذهنش اينهمه فرمول ها را نمي كشيد.

   واقعا وقتي نوشته هاي عمر خيام، مانند جبر و مقابله را مي خواني، اصلا سر در نمي آوري! تا يك استاد ماهر آن را تفسير نكند، نمي تواني بفهمي !يا كتاب سياست خواجه نظام و: يا الهي نامه و كيمياي سعادت.

  يك مثال ساده نشان مي دهد كه: عمر خيام با استفاده از سايه ديوار 12رابطه مثلثاتي نوشت! كه امروز آن را سينوس وتانژانت و غيره مي شناسيم، كه وي آن را ظل! يعني سايه نامگذاري كرده بود. جالب است بدانيد مخ رياضي دانان غربي، فقط 4 يا شش تاي آن را درك مي كند!كه 4تاي اول در دوران كارشناسي و 2تاي ديگر بنام سكانت و كسكانت در دوره كارشناسي ارشد رياضيات نظري تدريس مي شود.

    همين 6رابطه مثلثاتي در تعيين مسير: موشك ها و سفينه ها ، ماهواره ها و هواپيما به كار گرفته مي شود. كه مثلا با چه زاويه اي هواپيما برخاست كند، يا بنشيند و يا موشك و سفيه پرتاب شوند. ما خودمان هم وقتي مي ديديم درس سخت است، بجاي ياد گيري ميرفتيم آن واحد را حذف مي كرديم!

   بدبختي غرب در اين بود كه از اساس چيزي نمي فهميد. لذا منكر همه چيز شد. حتي حروف را هم عوض كرد: بجاي ابجد الخوارزمي يا فارابي، حروف الفابت خودشان را در مواردي كه مي فهميدند به كار بردند. تا اگر كسي اشتباه فهميد يا اشتباه استدلال كرد، بگويند اين نظريه پاسكال است و: با نظريه خيام فرق مي كند.

  غرب زدگان مخصوصا كساني كه: در دهه1960و70در اوج قدرت ظاهري غرب درس خوانده اند، بجاي حل كردن مسئله، آن را بصورت تئوريك در آوردند. كه به آن سكولاريسم مي گوييم. يعني نفهميدن غرب را، يك انشقاق يا يك تاريخ علم جديد تعريف كردند.

   البته تعدادي از اين دانشمندان، سعي خود را كردند تا متدولوژي واقعي را به غربي ها ياد بدهند. اما اين كار به اعتراف خود غربي ها، براي غرب زده هاي كاسه از آش داغتر، خوش نيامد و هنوز دست از عقايد خود برنداشته اند.

   يكي از اين دانشمندان پرفسور حسابي است. كه كتاب هاي رياضي دانان ايراني را، براي استادان خود از جمله انيشتين بازخواني مي كرد و: به آنان متدولوژي ايراني را، به زبان خودشان ياد مي داد. البته تاثير هم داشت تا جاييكه، انيشتين شيعه شد و با مراجع تشييع مكاتبه كرد.

استاد جعفري هم با فلاسفه اين كار را انجام داد. و انان را به زبان خودشان با علوم اسلامي آشنا كرد.

ولي باعث تاسف است كه: يك مقام بلند پايه ايراني كه: هيچ درسي در زمينه متدلوژي نخوانده، مي آيد و مي گويد علوم اسلامي و مسيحي  نداريم! اين مغلطه از آن جهت احمقانه است كه: هيچگاه علوم اسلامي در مقابل علوم مسيحي، مطرح نشده بلكه به عنوان علومي گفته ميشود كه: دانشمندان اسلامي بر پايه قران استخراج كرده اند. نه مانند علوم مادي كه بر اساس حس و تجربه بنا شده است. و بقيه معارف بشري را حذف كرده است. مثلا در موضوع بانكداري كه ايشان اشاره كرده ، غرب نزول خواري را بنام علوم بانكي تدريس مي كند. و اين افتخار نيست كه ما ايات قران را، كه صراحتا رباخوار را محارب با خدا، معرفي مي كند ناديده بگيريم. حالا اگر قدرت حذف منكري را نداريم، بايد آن را به عنوان علم قبول كنيم؟

Que la laïcité et laïques change de couleur ?

Ans de la laïcité , de l'extérieur , mais nous , apparemment , sera la tête et tirez la fenêtre : Bienvenue à accueillir , mais aveuglé lire les pensées des autres morts . Même au Royaume-Uni et la France , les États-Unis et plus intense que ceux de l'Allemagne , les théories scientifiques , et laïque fantastique isolé .

   Lorsqu'on l'interroge sur l'Ouest : . Commentaire Questions rationnelle agité tout raison des grandes civilisations de l'ère islamique , la science était si avancé qu'il était difficile à lire , et encore moins le comprendre! Par conséquent, afin de se rendre à l'aise , il a précisé .

   Tous les livres écrits sur la philosophie d'une part et de l'Est de la science appelés et séparés d'elle ! D'autre part nier toute science non expérimentale , peut apprendre par lui-même ! C'est le nom du rationalisme , et à ou moins que cela, l'empirisme et le positivisme .

    Notre cours orienté Ouest qu'ils sont aimés même plouc ouest , c'est un bon travail ou même une révolution dans la science ! Beaucoup ont pensé qu'il était sur la défensive . Mais la réalité est que ni l'Occident ne voulait pas tellement à apprendre la science , mais , ne me dérange pas tellement formule .

   Vraiment les écrits de Omar Khayyam , comme l'algèbre et de la lecture , je ne dirige pas ! Il n'est pas interprété comme un maître artisan ne peut pas comprendre , ou livre et la politique eunuques : une alchimie théologique et la prospérité .

  Un exemple simple montre : Omar Khayyam a écrit une équation trigonométrique en utilisant le mur d'ombre 12 ! Aujourd'hui sinus et tangente , et nous le savons, son ombre il ! Cette ombre a été nommé . Il est intéressant de mathématiciens vers l'ouest , seulement quatre ou six peut le comprendre ! 4 rst sécante et cosécante à l'école d'études supérieures , et deux autres personnes nommées dans la maîtrise des mathématiques théoriques est enseigné .

    Au cours de ces six équation trigonométrique : missiles et navires, satellites et les avions sont utilisés . Par exemple , à quel angle l'avion décolle , ou s'asseoir et lancement de missiles de Daffy . Nous nous sommes vus les dures leçons , apprendre à la place , nous sommes allés à retirer l'unité !

   Malheur Ouest était que, fondamentalement, ne comprennent pas quelque chose . Il était un nihiliste . Même les personnages ont changé : au lieu Abjad Alkhvarzmy ou Farabi , caractères Alfabt se trouvent dans des situations qu'ils ont compris la tâche . Pour savoir si quelqu'un est confus ou erronée fait valoir , affirmant que la théorie est Pascal : la théorie Khayyam est différent .

  Ouest , en particulier ceux qui sont victimes en 1960 et 70 en Occident ont étudié l'apparition de la puissance de crête , au lieu de résoudre le problème , il est théoriquement apporté . Nous disons que c'est la laïcité . L'Occident comprend, une scission ou une nouvelle science de l'histoire a été défini .

   Bien sûr, certains de ces scientifiques ont essayé d'enseigner la méthodologie de réels Occidentaux . Mais cette auto- avoué de l'Ouest, l' Ouest a bol de soupe chaude , Bonjour là et ont toujours leurs opinions prises .

   L'un de ces scientifiques , le professeur explique . Livres mathématiciens iraniens, dont Einstein relit pour leurs enseignants et à leur méthodologie iranien , lui-même l'enseignement de la langue . L'effet était présent, les autorités chiites et kurdes d'Einstein correspondance funérailles .

Professeur persil avec les philosophes faire. Leur propre langue et se familiariser avec les sciences islamiques .

Mais il est regrettable que la haute iranien : Pas de cours de méthodologie n'ont pas lu , à la fois islamique et la Science Chrétienne vient et dit non! L'erreur de il est stupide : sciences islamiques jamais en face de la Science Chrétienne , mais pas considérée comme une science dit que les savants islamiques ont été extraites sur la base du Coran . Pas comme la science des matériaux , qui est basé sur l'expérience des sens . L'éducation doit retirer le reste de l'humanité . Par exemple , il a souligné que la question de la banque, la banque de l'Ouest de l'enseignement est appelé révélation de rupture. Cet honneur n'est pas le Coran , que Dieu explicitement l'usurier , introduit ignorer . Maintenant, ne nie pas le pouvoir de révocation , nous devons l'accepter comme science. 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۷/۲/۱۳۹۳ - ۰۰:۲۷ نظر(0)

Céréales secondaires ou d'une amende

Ahmed est venu à la lumière causeur Foire internationale du livre de Téhéran Mosalla et pavillon au lieu des Chambres formalités étaient droit d'aller à une salle de presse et avec la plupart des athlètes atteints. Dans ses mémoires , rues de Téhéran Imams dit quand il était jeune , et l'équipe de football appelé achéménide . Je me souviens de la mine . Ensemble dans le même endroit , légèrement plus élevé que l'accord Novembre 13 Avenue de la Victoire , tactiques et Sorna J'ai appelé ce nom avait été retiré des livres d'histoire .

Il poursuit les livres épiques et vieux histoires racontées Hussein qu'il Shabestari et à lire des livres alors .

Mais le point qu'il a dit était , jeunes passionnés , garçons et filles , de venir à l'exposition: En feuilletant le livre, assis autour de leur fatigue , Piran apporte aussi de la joie .

   Droit , il a dit: C'est ma première fois sur les salons , j'ai vu tous les gens qui viennent ne sont pas grossiers ! Ce sont surtout des jeunes. Si les parents se réunissent pour le bonheur de vos enfants. Les manuels scolaires et les frais de scolarité , plus il va attirer l'attention . Cela signifie que dans les manuels scolaires , les étudiants ne seront pas convaincus . Et ils sont à la recherche pour plus de contenu.

Il est venu trop grossière , mais rien de temps! Il est venu le temps pour une entrevue : le spectacle , mais quelqu'un d'autre , ne fait pas attention à l'émission. Parce qu'il n'est pas nécessaire de connaître la puissance nécessaire pour la vie. Les gens dans leur vie et qu'ils sont : des politiciens tracer la ligne indiqué . Mais le monde du livre , le monde de la science et le patient .

احمد ناطق نوري آمد به نمايشگاه بين المللي كتاب در: مصلي تهران و به جاي اينكه به پاويون دولت و: اتاق تشريفات برود يك راست آمد اتاق خبرنگاران و: با چند نفر از پهلوانان هم ديدار كرد . از خاطرات خودش در خيابان ائمه اطهار تهران گقت: زماني كه جوان بود و تيم فوتبالي به نام هخامنش داشت . يادم آمد منهم در همان محل، كمي بالاتر در ميدان 13 ابان خيابان پيروزي ، تيم فوتبالي داشتم به نام سورنا و: اين اسم ها را از كتاب تاريخ برداشته بوديم .

او همچنان از كتاب هاي شاهنامه قديم و: داستان هاي حسين كرد شبستري مي گفت و:چگونه كتاب خواندن آن موقع ها ..

اما نكته اي كه ايشان گفت اين بود: ذوق و شوق جوانان، دختران و پسران، براي آمدن به نمايشگاه و: ورق زدن كتاب ها، در گوشه و كنار از خستگي نشستن هايشان، پيران را هم به شوق مي اورد.

   او راست مي گفت: اين بار كه من از ابتدا در نمايشگاه بودم، ديدم همه كساني كه ميايند دانه درشت ها نيستند! اكثرا همين جوان ها هستند.  اگر پدر و مادري هم مي ايد، به شوق كودك و نوجوان خود است . كتاب هاي آموزشي و كمك درسي، از همه بيشتر توجه ها را جلب مي كرد. و اين معني اش آن بود كه كتاب هاي درسي، دانش آموزان و دانشجويان را قانع نمي كند. و آن ها به دنبال مطالب بيشتري هستند.

البته دانه درشتها هم مي آمدند ولي وقت نداشتند! شايد هم مي آمدند براي مصاحبه و: خط و نشان ولي كسي ديگر، به خط و نشان ها توجه نمي كند. زيرا آن را لازمه قدرت ميدانند نه لازمه زندگي .  مردم زندگي خود را مي كنند و: سياستمدارن همچنان خط و نشان مي كشند. اما دنياي كتاب دنياي علم و صبوري است
 

همايش مردمي
برخي ها در تشخيص حركت مردم اشتباه مي كنند و:لذا هزينه سنگيني پرداخت مي كنند. چه كساني كه سال ها ادعاي فدايي خلق بودن كردند، ولي بعد معلوم شد: خلق درست برعكس آن ها حركت مي كند!  و اين ها حتي صداقت اعتراف به اين موضوع را نداشتند. چه رسد به اينكه طرفدار خلق بشوند، حالا فدايي كه پيشكش. 
   يا كساني بودند كه ضد امپر ياليست بودند و: حتي رفتند لانه جاسوسي را فتح كردند، ولي حالا در دامن آمريكا رفته و: از انديشه هاي ناب امپرياليستي  دفاع مي كنند. اينها نه تنها حاضر نيستند به اشتباه خود اعتراف كنند، كه مردم را متهم به دو رويي و نفاق ميدانند. 
اين موضوع هم در عرصه سياسي اتفاق افتاد، وهم در عرصه فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي . 
   در عرصه فرهنگي ما مي بينيم كه گرايش مردم به فيلم اخراجي ها، حمل بر ناداني آن ها مي شود و: سينماگران فكر مي كنند كه اشتباهي شده و مثلا: قرار بوده فيلم كيارستمي يا تهمينه ميلاني يا فرهادي، صندلي ها را پركند قرعه و شانس بنام ده نمكي افتاده است. يك جوان لاغر چطور در برابر اينهمه: سينماگر چاق و فربه توانسته قد علم كند؟
    در نمايشگاه بين المللي كتاب هم مي بينيم :مردم بي ادعا به نمايشگاه مي روند خسته مي شوند، پول خرج مي كنند جاي پارك يا بليط مترو گير نمي اورند، بعد يك عده اي نشسته اند و مي گويند:چرا كتاب هاي دفاع مقدس بيشتر از همه فروش مي رود؟ لابد دستور بسيج يا دولت است كه اين ها را بخرند. 
   سال ها است كه تبليغ مي كنند :اسلام دين شمشير است و ترور  و يا اينكه مي گويند: اسلام كه وارد ايران شد، كتاب ها را سوزاندند و علم را ازبين بردند. و تمدن ايراني را نابود كردند. دروغ پر دازي آن ها فقط:تاريخ و يا سرزمين هاي دور افتاده را شامل نمي شود، همين ديروز را هم تكذيب مي كنند. 
    قحطي و جنگ در فاصله بين سال هاي  1296تا 1350 را كه: ايران با كمك شير خشك ، روغن و برنج اهدايي طرح مارشال آمريكايي زندگي مي كرد، دوران ارزاني و پرنعمتي و دوران خوشي تعريف مي كنند!.آن ها نميدانند يا نمي خواهند بدانند: دراين سالها نان گير نمي آمد در ارد نان، خاك اره يا شن و خاك قاطي مي كردند. آب خوردن مردم آب نهر ها و جوي ها بود! كه در اب انبار ها رسوب مي دادند. 
    بيماري هاي وبا و حصبه ، فقط در يك زمان كوتاه 14ميليون ايراني را نابود كرد. و حالا اين دوران براي چه كسي خوش بود نميدانيم!
     فقط در دهه پنجاه است كه: وضع مالي ايران خوب مي شود. آن هم به خاطر قيام هاي مردمي و: مبارزات مسلحانه و سياسي كه در جريان بود. زيرا از سال 1348كه بحرين از ايران جدا شد و: ايه الله حكيم فوت كردند، زعامت امام خميني ره قطعي شد و: دشمن براي مات كردن امام خميني ره ،تا مي توانست هزينه كرد. 
    از ترس قيام مردمي، آمريكا و دشمنان خارجي هم، به نفت ايران هجوم اوردند و ناگهان، نفت به بالاترين قيمت خود صعود كرد و: در آمد هاي زيادي نصيب دولت ايران شد. ولي اين در آمد ها بين مردم توزيع نشد، يا از آمريكا سلاح و ابزار هاي دست دوم خريداري شد! و يا خرج ساواك و نيروهاي وفادار گرديد. شايد كساني كه از دوران خوش گذشته مي گويند، از اين دسته بودند.
    بنده خودم در زندان ساواك كه بودم، نگهبان ها زير زيركي به ما مي رسيدند. و از ما راضي بودند! از يكي از آن ها پرسيدم :چرا شما از ما ناراحت نيستيد؟ گفت از موقعي كه شما قيام كرده ايد، حقوق ما چند برابر شده، لذا ما از شما متشكريم! 
     خيابان هاي يك متري كه هنوز پايتخت را ازار مي دهد، براي اين بوده كه ماشين در كار نبوده! و همه شهر مالرو بوده.خر و الاغ تنها وسيله رفت آمد مردم و: بار كشي آنان بوده.  تا سالها 1350بزرگترين خيابان يا اتوبان تهران، خيابان مولوي بود! سال ها طرح چهل متري كردن نواب در حاشيه بود. 
   البته اقايان از رو نمي روند، مي گويند رفاه نبوده ولي دل خوش بوده! درآمد ها: كم بود ولي، دل ها شاد بود؟ البته ما مي دانيم كه منظورشان چيست، ولي ممكن است جوان ها يا نوجوان ها ندانند. منظور آن ها از دل خوشي، روسپي گري و وجود مراكز فساد و: فروشگاه هاي مشروبات الكلي است. 
   لذا بايد يكبار براي هميشه، چشم ها را بايد شست! و جور ديگر ديد. و به اين آه و ناله عده اي الكي خوش، گوش نداد و تاريخ را بطور واقعي نوشت و خواند.  
rencontrer des gens
Certaines personnes font l'erreur dans le diagnostic et la mobilité : Nous avons payé un lourd tribut . Qui étaient les années de la revendication Fadaei , mais s'est avéré plus tard : l'exact opposé déplacer ! Il a même eu l' honnêteté de l'admettre. Ce qui semble être le sentiment populaire , maintenant que l'offre Fadaei .
   Ou ceux qui étaient anti- ampères ou liste : même ils ont conquis espion nid , mais maintenant la jupe US et l'avocat des pensées pures impérialistes . Ils sont tout simplement pas prêts à admettre leur erreur , ils savent que les gens accusés d' hypocrisie et l'hypocrisie .
Cela s'est également produit dans l'arène politique , à la fois en termes de développement économique , social et culturel .
   Dans le domaine culturel , nous voyons que la tendance du film Expulsé , continuez c'est l'ignorance : les cinéastes pensent que c'est mal et disent : Kiarostami a été Milan ou T. Farhadi , chaises remplir beaucoup de chance dix a appelé sel . Combien pour un jeune maigre : la photographie joufflu et dodu peut subsister?
    La Foire internationale du livre voir aussi: Les gens sont fatigués exposition modeste , dépenser de l'argent sur ​​le parking ou métro détenteur du billet ne sera pas, après quelques s'asseoir et dire : Pourquoi les livres saints de toutes les ventes sont ? Mobilisation ou d'un mandat de l'Etat qu'ils doivent acheter .
   Ans qu'ils favorisent : l'épée de l'Islam , le terrorisme , ou ils disent que l'Islam est entré Iran , brûlé des livres et tué la science . Civilisation iranienne détruite . Il se trouve juste à remplir la date Dazy et ne comprend pas les terres lointaines , a nié hier que trop .
    La famine et les guerres entre les années 1296 à 1350 que l'Iran a aidé le lait en poudre , de l'huile et du riz offert par le Plan Marshall , l'Amérique a vécu pendant l'ère de cru pas cher et la joie définissent Ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir . : cette année n'a pas de farine à pain de pain , de la sciure ou sable et de terre ont été mélangés . Les gens buvaient l'eau, ruisseaux et canaux ! Ont été déposés dans le stockage de l'eau .
    Le choléra et la typhoïde , juste un peu de temps va tuer 14 millions d'Iraniens . Et le moment est venu de savoir qui Bonjour !
     Seulement dans les années cinquante : la situation financière de l'Iran est bonne . Il est temps pour le soulèvement du peuple : la lutte armée et politique qui se passait . Bahreïn depuis 1348 et a été séparé de l'Iran : l'ayatollah Hakim est mort , le leadership de l'Imam Khomeiny était un ennemi déterminé de l'Imam Khomeiny compagnon, devra être coûteux .
    Craignant un soulèvement populaire , ennemis des États-Unis et à l'étranger , et tout à coup pris d'assaut le pétrole iranien , l'huile a grimpé à son plus haut prix et la partie était grande gouvernement iranien . Mais il n'a pas été répartie entre les gens , ou les armes et les outils américains ont été acheté d'occasion ! Fonds étaient les forces loyales et la SAVAK . Peut-être ceux qui se souviennent de l'époque disent-ils, étaient de ce type .
    J'avais moi-même la prison SAVAK , les gardes nous ont pris sous agile . Et nous étions heureux ! L'un d'eux a demandé pourquoi nous ne sommes pas dérangés ? Il a dit que lorsque vous avez passé , nos droits multipliés , alors nous vous remercions !
     Un pied me fait toujours mal rues de la capitale , pour lequel la machine ne fonctionnait pas ! Et toute la ville était Malraux âne et l'âne signifie que le piétinement des gens : . Fois que vous tirez les travers . 1350 années la plus grande rue ou de la route de Téhéran , Rumi ! Plan quinquennal était de quarante mètres au bord de la Nawab .
   Bien sûr, les hommes ne disparaissent pas , mais ils ne sont pas heureux et prospère ! Revenu: faible , cependant, était coeurs heureux ? Nous savons ce qu'ils veulent dire , mais ne pouvons pas savoir le jeune homme ou un adolescent . Joie au magasin de centres coeur , la prostitution et la corruption est l'alcool .
   Donc , une fois pour toutes , l'œil doit être lavé ! Et un assortiment d'autres points de vue. Les soupirs et les gémissements et quelques bons fruits , la date n'a pas écouté , et effectivement écrit et chanté .
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۴/۲/۱۳۹۳ - ۲۳:۰۷ نظر(0)
كتاب  يا طومار؟
آدم در سنين نوجواني  يا جواني، اگر چيزي را ببيند و بشنود، فكر مي كند دنيا از اول آنطور بوده است!مثلا براي جوانان امروزي، تصور دنياي بي تلفن همراه، اصلا ممكن نيست يا براي جوانان ديروز، تصور دنياي بدون كتاب! آن ها فكر مي كنند از روز ازل، كتاب به همين شكل نوشته  و چاپ مي شد.
طرف ديگر قضيه هم اين ايراد را دارد. يعني پيرمردها، دنياي موبايل و كامپيوتر را هم كه: بعد از كتاب آمده قبول ندارند!يعني اگر كسي هزار تا كتاب اينترنتي هم بخواند، آن ها مي گويند اين فرد كتابخوان نيست و: آمار مي دهند كه ايراني ها، فقط 8 دقيقه كتاب مي خوانند !
   حالا معضل كتاب نويسي هم همين است . هر سني مي خواهد كتاب را آنطور كه مي فهمد، تعريف كند و بقيه سن ها را كنار بزند. فرضا اگر ما سه نسل را در نظر بگيرم: نسل كتب خطي ، نسل كتب چاپي و نسل كتب الكترونيكي . پيرمردان با سواد ما كه در كودكي مكتب مي رفتند، و لوح يا ورق چوبي در دست مي گرفتند، و يا آن هايي كه مداد جوهري داشتند و: با اب دهان آن را خيس مي كردند و مي نوشتند. اينها كتابت جوان ها را كه با خودكار مي نوشتند قبول نداشتند. 
    خوشنويسي از نظر آن ها نوشتن با قلم و دوات است، كه صداي جير جير حركت قلم روي كاغذ شنيده شود. كتاب هم از نظر اينها چند ورق دست نوشته است كه: به هم دوخته مي شود. لذا صحافي جديد را كه با چسب باشد قبول ندارند! و چاپ كتاب برايشان مفهوم نيست، زيرا كتاب بايد با دست آن هم در نور شمع نوشته شود!
 نسخه برداري يا كپي كردن را هم، فقط رونوشت ميدانند يعني با دست از روي قبلي بنويسند! مانند بيشتر محضر خانه ها! ميگويند كپي را ميتوان تقلب كرد! ولي رونوشت را كه مهر دفتر خانه دارد نمي توان!
  نسل دوم كه با چاپ آشنايي دارد و: فتوكپي را مي شناسد ، زياد سخت گير نيست. كپي شناسنامه يا كارت ملي يا هر كپي ديگر را، درست ميداند مادامي كه خلاف آن ثابت شود. 
   اما نسل سوم از كپي چيز ديگري مي فهمد! كپي رايت و پست، آپتوديت و بك آپ گرفتن، برايش خيلي مهمتر از: كپي شناسنامه و اين جور چيزها است. يك كامنت كه برايش بگذارند، بهتر از صد تا حاشيه نويسي نسل اول است!يك لايك برايش بكنند، از صدا آفرين و هزار آفرين نسل دومي ها بهتر است. اگر يك روزي نوشته اش به اشتراك گذاشته نشود، از صد بار فلك كردن نسل اولي ها زجر آورتر است. 
همين تفاوت بين سه نسل حاضر در ميان ما، نشان از تاريخ پر فراز و نشيب كتاب دارد  و: اصلا شايد كتاب تاريخي نداشته باشد. بلكه فقط تاريخچه داشته باشد!
   يك بررسي ساده نشان مي دهد: كتاب به شكل امروزي، عمري كمتر از يك قرن دارد. و قبل از آن گرچه از نام كتاب استفاده مي شده، ولي واقعا كتابي در كار نبوده است. 
    ميدانيد تا مدت ها خط وجود نداشت، پس كتاب هم وجود نداشت! وقتي خط اختراع شد، كاغذي وجود نداشت پس باز هم كتابي وجود نداشت. در اين دوران اغلب نوشته ها كوتاه و فشرده بوده، و بر روي سنگ ها و گل ها يا ديوار ها نوشته مي شده است. 
مدتي پاپيروس و بعد چرم ، بالاخره كاغذ و پارچه براي نوشتن پيدا شد. ولي باز هم كتابي وجود نداشت . زيرا نوشته هاي زيادي وجود نداشت .اگر هم زياد بود به هم مربوط نمي شد. لذا باز هم كتاب نبود. خيلي مطلب طولاني مي شد، پارچه يا كاغذ يا پوست را، بزرگتر مي گرفتند و بعد آن را لوله مي كردند و: طومار درست مي شد. خيلي اهميت داشت آن را با طلا مي نوشتند. و دو سر طومار را چوب مي گذاشتند تا خورده نشود. 
   شايد از زمان اختراع دستگاه چاپ، بشر به اين فكر افتاد كه مطالب بلند را، بريده بريده كند تا دستگاه چاپ بتواند آن را چاپ كند! لذا اندازه استاندارد كاغذ يا ورق، از آن موقع شروع شد. تا مدت ها اين كاغذها يا ورق پاره ها را، با نخ و سوزن به هم مي دوخت ند. ولي صفحه شماري مد نبود، بلكه مطلب آخر هر صفحه را در اول صفحه بعد، تكرار مي كردند!
    سال ها طول كشيد تا مطالب به هم پيوسته پيدا شد. و بعد براي چاپ كردن آن ناچار شدند صفحه شمار بزنند. و اين زمان به ما خيلي نزديك است. يعني شايد بيش از صد سال نباشد كه در جهان، و بيش از 50سال نباشد كه در ايران، كتاب به شكل امروز توليد شد! بزرگتر ها يادشان است كه درس هاي دبيرستان، كتاب نداشت معلم ها از خودشان جزوه مي گفتند! شايد از دهه 40يا پنجاه اين روش فعلي: چاپ كتاب يكدست رواج پيدا كرد.
   كمي كوچكتر ها يادشان است كه: در دانشگاه ها هم همينطور بود: جزوه، پلي كپي، از روي دست هم نوشتن و: اين جور چيزها. هنوز كتاب هاي دانشگاه  و: حوزه هاي ما يا در هند چاپ ميشد يا در ايتاليا و: اين اواخر لبنان و عراق .. 
بله عزيران من، اين بود سرگذشت كتاب و: كتابخوان ها....
Réservez ou défiler ?
À l'adolescence ou jeune personne , vous pouvez voir et entendre tout ce qui , pense que le monde est aussi le premier ! Exemple pour les jeunes à imaginer un monde sans téléphones portables , ou même impossible , pour les jeunes d'aujourd'hui d'imaginer un monde sans livres ! Ils pensent que de l'éternité , de sorte que le livre a été écrit et publié .
L'autre côté est le problème . Le vieil homme , même dans le monde de Zelda : Les livres ne viennent pas que si un millier à Internet pour lire le livre, ils disent que ce n'est pas un lecteur , les statistiques montrent que les Iraniens , à seulement 8 minutes livre ! lire!
   Maintenant, c'est le problème avec l'écriture d'un livre. Le livre sera de tout âge car il comprend la définition et à exclure tous les autres âges . Par exemple , si nous prenons un coup d'oeil à trois générations : la génération des manuscrits , des livres imprimés, des générations et des générations de livres électroniques . Notre alphabétisation dans l'enfance et a la vieille école , et d'ardoise ou de bois draps étaient à portée de main , ou ceux avec un crayon et encre : ils étaient mouillés de salive et écrit. Ces jeunes écriture avec un stylo qui écrit qu'il n'a pas accepté .
    Écriture de calligraphie à la plume et encrier d'entre eux , ce tweet caresse sur le papier pour être entendu . Ce sont quelques feuilles de livre écrit à la main qui seront cousus ensemble . Cette nouvelle liaison qui est collé pas d'accord ! Et pas le livre pour eux , parce que le livre doit être écrit à la main à la bougie !
 Transcription ou de le copier , il suffit de savoir que les transcriptions d'une écriture précédente à la main ! Comme la plupart des grandes maisons ! Des copies peuvent être appelés tricherie ! Mais le ministère de l'Intérieur a une copie du joint ne peut pas être !
  La deuxième génération est familier avec l'impression: photocopie sait , il n'est pas trop sévère . Carte d'identité nationale ou d'une copie ou une autre copie , aussi longtemps que il est prouvé le contraire.
   Mais la copie de troisième génération comprend d'autre ! Droits d'auteur et post Ptvdyt et sauvegarde obtenir beaucoup plus que lui : copie du certificat de naissance et toutes ces choses . Laisse un commentaire , mieux que cent annotations , la première génération est une marque un flanc lui , le son de milliers d'entrepreneurs et la création de la deuxième génération , c'est mieux. Si un jour son écriture à partager , une centaine de fois Vrtr misérable souffrance est ancienne génération .
Cette différence entre la génération actuelle parmi nous , que l'histoire est pleine de hauts et les bas des livres : Peut-être qu'il n'est pas un livre d'histoire . Il peut être juste l'histoire!
   Une simple enquête montre : le livre est aujourd'hui moins d'un siècle . Bien qu'il ait été utilisé avant le nom du livre , mais le livre n'a pas vraiment fonctionné.
    Vous savez , il n'y avait pas de longues lignes , donc il n'y avait pas de livre ! Lorsque la ligne a été inventé , il n'y avait pas de papier donc il y avait un livre ouvert . Pendant cette période , la plupart des messages sont courts et concis , et sur ​​les rochers , des fleurs ou des murs ont été écrits .
Après un certain temps , le papyrus et le cuir , le papier et les textiles enfin trouvé l'écriture . Mais encore une fois , il y avait un livre . Parce qu'il y avait beaucoup d'écriture . Était élevé si ce n'était pas déjà lié . Encore une fois, pas de livres . A été très longue , tissu ou du papier ou de la peau , sont plus grandes , et les tubes ont été: la pétition était correcte. Or écrit qu'il est très important . Et deux de bois pour mettre la pétition ne devrait pas être mangé.
   Peut-être depuis l'invention de l'imprimerie, l'homme a des idées sur l'écriture longue , troubles de sorte que l'imprimante peut imprimer ! Ce papier de taille standard ou les enveloppes , puis ont commencé . Ce feuilles de papier déchirés dans longtemps , fil et aiguilles à coudre étaient ensemble . Cependant, certains mode de l'écran, mais le contenu de chaque page sur la première page, puis répétez-les !
    Il a fallu des années de matériau continu a été trouvé . Et puis ils ont été contraints d'imprimer une page complètement. Cette fois, nous sommes très proches . Eh bien, peut-être pas plus de cent ans dans le monde , et pas plus de 50 ans que l'Iran a été la production d'une forme de livre dès aujourd'hui! Rappelez-vous que plus âgés leçons à l'école , pas de livres , brochures dire les enseignants eux-mêmes ! Peut-être les années 40 ou cinquante méthode actuelle : livre unique a été relancé .
   Et lui donner un peu plus faible que dans les universités trop : brochures , copies polymorphes de l' écriture à la main : toutes ces choses . Pas des livres et de l'université : notre région et a été publié en Inde ou en Italie : La fin du Liban et de l'Irak .
Oui moi AZIZ , c'était le livre d'histoire : le lecteur ....
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۲۲ نظر(0)

عاشقان كتاب بر بال ملائك

نمايشگاه بين المللي كتاب اين روز ها، به تهران حال و هوايي ديگر داده و: مشتاقان كتاب را از سراسر جهان به سوي خود جذب كرده است. و چون اين نمايشگاه  در مصلي تهران برگزار مي گردد، تقدس و معنويت آن را چند برابر كرده است ..

  در روايتي است كه فرشتگان در جهت احترام به جويندگان علم، بال هاي خود را در مسير رفت و آمد آنان فرش مي كنند. و جويندگان علم و دانش، بر بال ملائك رفت و آمد مي كنند. و اين اهميت علم و دانش در اسلام را مي رساند. شايد اولين اثر مكتوب منسوب به اسلام باشد. البته قبل از اسلام نيز مكتوباتي بوده است، ولي به صورت سنگ نوشته يا پاپيروس، كه صفحه يا لوح را تشكيل مي دادند و: كتاب نبوده است. و به اعتبار امروزي، اعلاميه يا بيانيه ، اطلاعيه يا آگهي بوده است. مانند منشور كوروش يا داريوش بزرگ، كه تاكنون نيز باقي مانده است . حتي در زمان حضرت موسي، ده فرمان را بر ده لوح بزرگ نوشته بودند. و تورات در كار نبود. در زمان حضرت عيسي ع هم، كتاب نبود زيرا حضرت عيسي را بر صليب زدند، و حواريون ايشان را پراكنده كردند. و تا سيصد سال كسي حق نداشت، از ايشان نامي ببرد چه رسد كه كتابي هم باشد . حتي اوستا نيز كتاب نبود، و زرتشتيان سنگ نيشته هاي ورق ورق داشتند.

    اولين كسي كه اهتمام به نوشتن كتاب كرد، حضرت علي ع بود. ايشان تمام آيات قراني را به ترتيب، از بزرگتر به كوچكتر تنظيم  و نوشت. حتي اگر كاري به ايشان رجوع مي شد، مي فرمود جمع آوري قران از همه چيز واجب تر است .لذا مكتوب اصلي يعني قران پيامبر، براي اولين بار به صورت كتاب در آمد.

    البته بعد ها خليفه سوم هم اشتياق به اين كار نشان داد. و بعد يهودي ها كه سواد داشتند تورات را هم، سعي كردند به صورت كتاب در بياورند. و در مدتي بعد، نصارا يا مسيحيان نيز اين كار را كردند. اما كار آن ها كامل نبود زيرا: بعد از سال هاي سال اين كار را مي كردند. و لذا با مطالب اصلي فاصله زيادي داشت. بطوريكه نوشته تورات به اسرائيليات آلوده شد. و كسي نمي دانست تورات واقعا از سوي خدا است يا: دست نوشته خام خام هاي يهودي. بنا بر آيه اي از قران، احتمال قوي اين ها بيشتر عقايد شرك آلود علماي يهود بوده است. زيرا قران مي فرمايد: واي بر كساني كه كتابي را به دست خود مي نويسند و: مي گويند از جانب خدا است.

   مسيحيان نيز بهتر از اين نبودند، زيرا حداقل شش كتاب متفرقه دارند كه: بر اساس داستان ها و سفر هاي من در آوردي علماي مسيحي، نوشته شده و بسياري از نوشته هاي آن، حتي خلاف دين خدا است.

   لذا برخلاف تبليغات كه مي گفتند: اعراب به ايران حمله كردند و كتاب سوزان راه انداختند، كتابي در كار نبوده است و الواح سنگي هم، در آتش نمي سوزد.

    البته روايت است كه برخي اعراب، اين كار را در همان محدوده خودشان انجام دادند. مثلا وقتي حساب كنيم، پيامبر در عرض ده سال 520بار در نماز جمعه ها خطبه خوانده است. و مسلما اين خظبه ها ياد داشت شده، ولي چرا به دست ما نرسيده؟ عايشه همسر پيامبر مي گويد: يك روز پدرم دستور داد: هركه لوح يا نوشته اي از پيامبر دارد، به ميدان شهر بياورد و همه به خيال اينكه جايزه اي مي گيرند، بردند و بعد ناگهان ايشان دستور داد: همه را آتش بزنند و سنگ نوشته ها را هم در هم بكوبند . البته برخي ها، نياوردند و احاديثي كه به ما رسيده از همان هاست . و بيشتر احاديث هم در دوران: امام باقر و امام صادق جمع آوري و منتشر شد.

    زيرا به دستور خليفه، اخباري گري منع شد. يعني هيچكس حق نداشت روايتي از پيامبر نقل كند. و اين ممنوعيت تا زمان صفويه  ادامه داشت. با حكومت صفويه كه باب اخبار  باز شد، عده اي هم افراطي شدند و: قران را كنار گذاشته و فقط به احاديث متوسل شدند! كه امام راحل هردو اين ها را مردود مي دانست، و فرموده كه نبايد از قران به خاطر احاديث يا: از احاديث به خاطر قران بي توجهي كرد. زيرا قران و عترت با هم هستند.

    در همين زمان، ما مي بينيم كه علامه مجلسي، صد و بيست جلد كتاب مي نويسد . در حاليكه در زمان ابوعلي سينا، ورق بوده و ايشان خودش مي نويسد كه من در طول عمرم، صدوبيست هزار ورق چيز نوشتم.:

ابن سینا هیچ كتابى یا مرجعى در اختیار نداشت ؛ هر روز 50 ورق مى نوشت ، تا اینكه همه «طبیعیات » و «الهیات » شفا و سپس بخشى از «منطق » را به پایان آورد (گلمن ، 58)

    لذا مي بينيم كتاب به مفهوم امروزي، قبل از اسلام وجود نداشت و: بعد از اسلام هم فقط قران بود. و تقريبا از قرن سوم و چهارم و با تاليف  شاهنامه، اين نظم بر قرار شد. هرچند كه در آن زمان هم بجز چند كتاب بقيه ورق بودند، يا به صورت لوح نگهداري مي شدند . كليله و دمنه كه جمع آوري شد ، به جمع اين كتاب ها اضافه گرديد. و از زمان سعدي كتاب نوشتن با طرح امروزي آغاز مي شود . يعني سعدي هم داستان ها و شعر هاي خود را، در طول زندگي هر كدام بر كاغذي جدا مي نوشت. و در آخر عمر به تدوين آن پرداخت .

   ما ميدانيم حتي نوشته هاي پراكنده اوستا را، استاد پور داوود 80سال پيش به صورت كتاب در آورد. يعني  تا زمان معاصر، كتاب هنوز رايج نشده بود. حتي اختراع چاپ تا مدت ها فقط مخصوص: انجيل و تورات بود.  وبه جز آن فقط ورق چاپ مي كرد و: نامش كاغذ اخبار بود.

   با رفتن ايرانيها به اروپا، كتابت ايراني و دستگاه چاپ اروپايي،كم كم راه را براي چاپ كتاب به صورت امروزي آماده كرد. بجز كتاب هاي آسماني، اولين كتاب ها كتب دانشمندان ايراني، مخصوصا ابن سينا و خيام بود كه چاپ مي شد و: در دسترس دانشجويان پزشكي و ديگر علوم قرار مي گرفت

Amoureux des livres sur des ailes

Foire internationale du livre de nos jours, revigoré et a dû Téhéran : Les amateurs de livres du monde entier a attiré . Et parce que l'exposition est tenue à Téhéran Mosalla , la sainteté et de la spiritualité , il a peu d'égaux .

  L'histoire que les anges afin de respecter les demandeurs de connaissances , leurs ailes ouvrent la voie pour leurs déplacements . Et chercheurs de la connaissance , tout en voyageant sur ​​les ailes des anges . Et cela amène l'importance du savoir dans l'Islam . Peut-être le premier travail écrit attribué à l'islam . Les écrits pré-islamiques ont été perdues, mais une pierre ou papyrus , qui consistait page ou CD et le livre n'est pas . Et le compte courant , déclaration ou déclaration , avis ou annonce a été . Comme Cyrus et Darius le Grand Charte , qui reste en usage aujourd'hui . Même à l'époque de Moïse , les Dix Commandements ont été écrits sur la Big Ten ardoise . Et pas la Torah . A l'époque de Jésus comme un livre , non pas parce que Jésus est allé sur la croix , et ses disciples ont été dispersés . Trois cents ans et qui avait raison , il nommer le livre est seul. Avesta n'était même pas dans le livre , et zoroastriens avait une plaque de métal inscriptions .

    Qui était la première tentative d'écrire un livre , il était l'Imam Ali AS . Ils étaient tous les versets du Coran , la plus grande et la plus petite écrivent ensemble . Même si quelque chose devait le voir , comme il a recueilli le Coran est nécessaire pour tout. Par conséquent écrit dans le Coran du prophète , a été le premier livre.

    Plus tard , le troisième calife a montré la volonté de travailler . Torah Juifs qui étaient alphabétisés et aussi essayé d'apporter le livre . Et plus tard, des chrétiens ou des chrétiens l'ont fait . Mais ne pas compléter ce parce que: ils le font année après année . Et pour autant que le contenu principal. Comme écrit dans la Torah , les Israélites ont été infectés . Et personne ne savait la Bible est vraiment Dieu ou : manuscrits juifs premières premières . Basé sur un verset du Coran , plus les savants juifs ont été colorées croyances idolâtrie . Parce que le Coran dit : Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs mains et : sont-ils de Dieu .

   Les chrétiens ne sont pas meilleurs parce qu'ils sont au moins six autres livres basés sur les histoires de mon voyage vous a apporté érudits chrétiens , ont écrit de nombreux postes , même contre la religion de Dieu .

   Donc, contrairement à la publicité qu'ils ont lancé les Arabes ont envahi l'Iran et l'autodafé , livre n'est pas sur des tables de travail de la pierre , aussi, dans le feu ne brûle pas .

    Il est rapporté que certains des Arabes , ils l'ont fait dans la même gamme . Par exemple , nous pouvons calculer les Prophète 520 fois en dix ans dans les sermons des prières du vendredi sont lus . Ce sera certainement apprendre Khzbh , mais pourquoi pas nous? Aïcha, l'épouse du Prophète a dit : «Un jour , mon père a ordonné : tablette ou rien est écrit par le prophète , ce qui porte la place du village et l'imagination sont les prix , et puis tout à coup , il avait ordonné à tous leur feu et de la pierre les briser ensemble. D'autres , bien sûr , ne l'ont pas et les Hadiths qui nous sont parvenues de la même hôte . La plupart des paroles de l'Imam Baqir et Imam Sadiq , rassemblées et publiées .

    Parce que les ordres du calife , Nouvelles Gris a été interdite . Personne n'a été autorisé à raconter l'histoire du prophète . Et cette interdiction a continué jusqu'à ce que les Safavides . Les nouvelles safavide que Bob ouvert , certains étaient trop extrême et le Coran de côté et énonciations juste tourné ! Imam Khomeini a rejeté à la fois le savait , et a dit que nous devrions nous rappeler le hadith ou le Coran : le Coran , le Hadith être ignorée . Parce que le Coran et Trt ensemble.

    Dans le même temps , nous avons vu Allama Majlis , cent vingt livres écrit . Toutefois , au moment d'Avicenne , son assiette , et il écrit que ma vie entière , tout ce que je écrit Sdvbyst mille feuilles . :

Ibn Sina n'a pas encore de livres ou de référence ; 50 feuilles d'écrire tous les jours , jusqu'à ce que tous le «physique» et une partie «divin» de la guérison et «logique» amène à une extrémité ( Gelman , 58 )

    Le concept du livre que nous voyons aujourd'hui n'existait pas avant l'Islam et après l'Islam n'était que le Coran . Et près d'un troisième et quatrième siècles , et l'auteur du Shahnameh , l'ordre a été placé . Cependant , à cette époque il n'y avait que quelques feuilles d'autres livres, ou des comprimés ont été conservés. Kalila qui ont été recueillis , les livres ont été ajoutés à la collection. Saadi depuis l'écriture du livre commence avec un design moderne . C'est l'histoire de Saadi et sa poésie , vie à écrire chacun sur un morceau de papier séparée . Et la formulation d'une vie à lui payer .

   Nous savons même écrits épars de l'Avesta , le professeur M. David il ya 80 ans et amenés à réserver . Jusqu'à l'heure actuelle , le livre n'était pas encore très répandue . Même l' invention de l'imprimerie long seulement : la Bible et la Torah . Mais il vient de le faire et imprimer : nom du papier de nouvelles .

   Iraniens vont en Europe , écrit iranien et machines d'impression en Europe , préparer progressivement la voie à la publication de son livre . Sauf Écritures , le livre de livres scientifiques iraniens , en particulier Avicenne et le dessin a été publié : disponible pour les étudiants en médecine et d'autres sciences serait . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۲/۲/۱۳۹۳ - ۱۷:۱۰ نظر(0)

چرا مسجد بايد محل درس باشد؟

     تفاوت منظر ناطق يا: ديدگاه فرد داراي منطق، ممكن است فاجعه هايي به بار آورد. مثلا از ديدگاه شيطان، آتش برتر است ولي از ديدگاه خدا، عاقبت كساني كه به خدا اعتقاد نداشته باشند آتش است! زيرا آتش جهنم، آماده شده براي انسان هايي كه: بد عمل كنند و نيكوكار نباشند.

   البته ممكن است عده اي نار و نور را، از يك ريشه بدانند. يعني اينكه ممكن است آتش، راهنماي انسان هم باشد . اما ديدگاه و منظر مهم است. اگر در درون آتش باشيد، يا در بيرون آن يا: در نزديكي و يا دور از آن، باهم متفاوت است.

    آتش در درون خود سوزاننده است. ولي در فاصله دور تبديل به نور و روشنايي مي شود. و باعث راهيابي و هدايت. به عبارت معكوس: نور بر اثر دور شدن از خدا، به نار تبديل مي شود.زيرا نور ذات هستي است و: روشنايي هدايت و راهيابي، ولي دور شدن از آن، به معني رفتن در درون آتش است . يكي از معاني لعنت، يا لعنتي يا لعن همين است.

لعنتي كسي است كه: از خدا دور شده و يا: خداوند او را از خود دور كرده و: لذا ماهيت نور بودن و هدايت گر بودن خود را از دست داده، و به جهنمي يا آتش دوزخي و سوزاننده تبديل شده است.

     شايد جهنم همان جهان نما بوده است. يعني كلمه جهنم، يك كلمه ايراني و متعلق به دوران جمشيد جم است، كه در افسانه ها گفته شده يك جام داشته كه:جهان را در آن مي ديده است. و اين البته با تئوري هاي ديگري هم قابل تفسير است.

 مثلا خيلي ها معتقدند كه: اهرام ثلاثه در مصر يك فرستنده است، يعني ساختمان فضايي آن طوري است كه :ميتوان حدس زد توسط انسان هاي متمدن قبل از ما، و يا سيارات ديگر ساخته شده است. جام جم هم چنين چيزي است، يعني شايد در دوران جمشيد دنياي ديگري بوده و: تمدن بزگتري وجود داشته كه: ازبين رفته و يا انسان هايي در كرات ديگر بودند كه: به زمين آمدند و مدتي در بهترين دوره تكنولوژي خود،  در زمين زندگي كردند.

    وجود فسيل ماموت يا: فيل هاي استوايي در سبيري هم، رازي سر به مهر است كه نشان مي دهد: دوران ديگري بوده كه جاي قطب شمال با خط استوا عوض شده و: ناگهان همه چيز يخ زده..

   بنابر اين منظر يا ديدگاه ها در تفسير علوم، باعث انعطاف پذيري آن ها مي شود. تا جاييكه گاه مي بينيم با تمام دانايي، هيچ چيز نمي دانيم!

     به اين جهت پيشنهاد اسلام براي آموزش و پرورش، هم ساني يا همزاد پنداري عالم و معلوم است. يعني انسان در بررسي علوم نبايد خود را منشا اثر بداند، بلكه بايد در ديدگاه خداوندي باشد و: از منظر او دنيا را تحليل و بررسي كند.

    چون درك خيلي از مسائل مشكل بر او اسان مي شود: چرا كه اگر ديدگاه بشري داشته باشد، ظرفيت او محدود به حواس پنجگانه ظاهري و: اگر كمي دقيق تر باشد به حواس هفتگانه باطني مي رسد. و درك بالاتر از آن برايش مشكل مي شود.

مثلا در نقاشي اروپايي، همه چيز واقعي و زميني است: پرسپكتيوها ، سايه روشن ها ، وجود نور وتاريكي در كنار هم، از آثار نقاشان غربي معلوم است. يعني هيچ چيزي غير از: آنچه حس مي بيند نقاشي نمي كند. اما در مينياتور ايراني كه: ساليان سال قدمت دارد، همه چيز ساخته ذهن مجرد نقاش است. از پليدي ها ، سياهي ها و سايه ها اثري نيست.همه آدمها دور و نزديك به يك اندازه نقاشي مي شوند! و با اينكه شكارگاه نقاشي مي شود ولي، در آن خون ريخته شده يا سگ تازي ديده نمي شود.

   اين معنويت در نقاشي ايراني اسلامي، تا جايي است كه قرن ها در ضرب سكه با نقش آدم مرسوم نبوده و: بيشتر كلمات در آن درج مي شده . در توليد فرش هم هميشه، گل و بوته بوده است. زيرا مي خواستند كه بهشت را زير پاي بشر نهادينه كنند. حتي فرش ها را به ديوار و سقف هم آويزان مي كردند تا: بهشت در همه جا حضور پيدا كند.

   در حاليكه با آمدن كمال المك، اعتياد و فقر ، سياهي و زندگي اشرافي به نقاشي ايران وارد شد. اولين نقاشي هاي طبيعت گرا، در قهوه خانه آغاز شد و نام نقاشي قهوه خانه اي گرفت. كه در ميان دود ودم داستان هاي افسانه اي را ساز مي كردند.

 نقاشي هاي ناتوراليستي كمال الملك و شاگردان او، بطور كامل زندگي پادشاهان را بازيبايي كامل نقاشي مي كردند. واگر به مردم يا ملت مي پرداخت، فقط فقر و اعتياد و تباهي از آن ها نشان مي داد. اين نشان ميدهد كه آن نقاشي ها هم، ساخت ذهن است و: برخلاف ادعاي رئاليستي يك سور رئاليست است.

    اين بدبختي از زماني بر ايران مستولي شد كه: مكتب از مدرسه مجزا شد! و نخستين نقاشي كمال الملك هم، نقاشي مدرسه دارالفنون بود. نقاشي مينياتوري ايران كه از داخل مكتبخانه ها بيرون مي آمد، براي اين مقدس بود كه: مكتب خانه ها همه در مساجد تشكيل مي شدند و: هر دانش آموزي قبل از هرچيزي، احكام اسلامي را فرا مي گرفت و: مي شنيد كه در اسلام نقاشي صورت مكروه است. و يا مي فرمودند (لاتدخل الملائكه  بيتا فيه كلب او صوره) ملايكه در خانه اي كه در آن سگ، يا تصوير انسان باشد داخل نمي شوند. و هنوز هم جز احكام  نماز يكي اين است كه: در مقابل نمازگزار نبايد عكسي باشد.

    مدرسه شدن مساجد، علاوه بر اينكه دانش آموز را، از ابتدا با اسلام آشنا مي كند. از نظر كمبود مكان و معلم هم مشكلي نمي ماند. زيرا مساجد اغلب در ساعات آموزشي بلا استفاده هستند
Pourquoi l'emplacement de la mosquée devrait est la leçon ?
     Zones ou point de vue différent : le point de vue de la logique , peut amener des catastrophes . Par exemple , en vue du diable , mais dans le Dieu du Feu est la meilleure solution pour ceux qui ne croient pas que Dieu est sur ​​le feu! Les feux de l'enfer , préparés pour les personnes qui ne sont pas bon, le mauvais acte .
   Bien sûr, certaines personnes peuvent Nar et de la lumière , de connaître la même racine . Il est possible que le feu est l'orientation humaine . Mais l' approche est importante . Si vous êtes le feu à l'intérieur ou à l'extérieur , ou dans les différents près ou loin de là , sont .
    Le feu brûle à l'intérieur. Mais la distance est convertie en lumière . Provoquant qualifier et d'orientation. Sur le feu de recul de séparation d'avec Dieu , devient nar Ils sont la lumière et la nature : . Lumière , navigation et de guidage , mais à part ça , cela signifie entrer dans le feu . Signification d'une malédiction ou une malédiction ou imprécation est le même.
Merde est qui de Dieu ou Dieu et loin de lui : si la nature de la lumière et de l'orientation à perdre , et au diable ou à l'enfer et le brûlage est devenu .
     Peut-être que l'enfer a la même vision du monde . Le mot enfer , un mot persan et la confiture est détenue par, ont une tasse de légendes disent que le monde l'a vu. Ce cours peut être expliqué par d'autres théories .
 Par exemple , beaucoup pensent que les pyramides d'Egypte , un émetteur , la structure spatiale est telle qu'elle peut être deviné par les peuples civilisés devant nous , et les autres planètes sont faites . Jam est une chose , que peut-être dans un autre monde et le temps J : Il doit y avoir une plus grande civilisation qui a été détruit ou êtres humains dans d'autres planètes qui sont venus sur Terre un certain temps dans le cadre de leur technologie , tandis que les terres de .
    Fossile de mammouth ou éléphant tropical Sbyry , le secret d'aimer ce spectacle : c'était une autre époque , plutôt que le pôle Nord et l'équateur changé : Soudain, tout est gelé .
   Par conséquent , l'interprétation de la perspective ou le point de vue , il est la flexibilité. Autant que nous pouvons voir , même avec toutes les connaissances , ne savent rien !
     L'Islam est donc proposé pour l'éducation , la Sunny est connu dans le monde le concept ou l'ego . Homme dans l'étude de l'effet de ne pas savoir leur origine , mais aussi en vue de Dieu et de sa vision du monde est analysé .
    Parce qu'il est facile pour lui de comprendre de nombreuses questions difficiles : Pourquoi le point de vue humain , il a la capacité de détecter et d'apparence limitée : les sept sens intérieurs sont un peu plus précis . Une meilleure compréhension de celui-ci est difficile .
Par exemple , des peintures européennes , tout est réel et pomme de terre : la perspective , la lumière et l'ombre, la lumière et l'obscurité ensemble, les œuvres d' artistes occidentaux sont connus . Cela signifie rien d'autre que : quel sens la peinture ne fait pas. Mais les miniatures iraniennes qui sont vieux ans , tout est fait dans l'esprit du peintre . Du mal , les ténèbres et l'ombre n'est plus. , Toutes les personnes près et de loin aussi être peints ! Il est peint à la chasse , mais on ne voit pas de sang versé chien .
   La spiritualité de la peinture persane , de sorte que l'homme du commun n'a pas de rôle dans la monnaie : le plus de mots qui sont répertoriés. Toujours sur Tapis de temps produisent , fleurs et plantes sont . Parce qu'ils voulaient à institutionnaliser l'homme sous le ciel . Même les tapis sur le mur et le plafond ont été ainsi suspendus : Paradise trouve partout .
   Cependant , avec la perfection à venir Almk , la dépendance et la pauvreté , la vie en noir et noble de la peinture entrés . Premières peintures de nature orientée café café a été ouvert et le nom de la peinture . Parmi les histoires mythiques de l'immeuble avait modem de fumée .
 Kamalolmolk et ses peintures naturalistes , plein de vie Hhh rois ont été peints avec la beauté parfaite . Si les paiements au peuple ou une nation , que la pauvreté et la toxicomanie et la destruction qu'elle a montré. Cela montre que cela fonctionne bien , fait l'esprit : une revendication sur- réaliste est réaliste .
    La misère de l'époque est tombé sur l'école est devenue une école séparée ! Kamalolmolk la première peinture , la peinture était à l'école , Dar al . Miniature iranienne qui est sorti des madrassas , qui étaient sacrés pour les maisons d'école toutes les mosquées ont été formés et chaque élève avant tout venus sur les règles islamiques : peinture Heard dans l'Islam Si elle est Makrouh . Ou il ( ) anges dans une maison où un chien , ou une figure humaine à l'intérieur ne sont pas . Et pourtant, personne n'est la prière : la prière ne doit pas être photographié .
    École de mosquées , en plus des étudiants , le premier à se familiariser avec l'Islam . Le problème n'était pas le manque d'espace et les enseignants . Les mosquées sont souvent inutiles parce que les heures de formation .
 

منطق بي منطق!

معمولا در حالت سلبي، هر موضوع همه چيز را باطل مي كند و: نوبت به خودش هم كه برسد آن را هم باطل مي كند! و به همين جهت دور باطل نام مي گيرد. مثلا : سقراط مي گويد: دانشجو نبايد حرف ديگران را قبول كند. اين يك بيان منطقي بي منطق است! و يا به عبارت ديگر يك دور باطل ابطال! يعني اگر قرار باشد دانشجو حرف ديگران را قبول نكند، چون خود سقراط هم نسبت به دانشجو، جزو ديگران حساب مي شود، پس حرف سقراط را هم نبايد قبول كند.

اين يك طرف  قضيه است. عكس قضيه يا طرف ديگر آن همين دور باطل ابطال كننده را دارد: اگر قرار باشد حرف سقراط را قبول نكند، پس گزينه: دانشجو بايد حرف ديگران را قبول كند صحيح است! حالا كه حرف ديگران را بايد قبول كند، پس حرف سقراط را هم بايد قبول كند .كه ميشود نقطه سر خط. يعني  ميرود سر خانه اول.

     اما در موضوعات اثباتي همه چيز درست مي شود: چون خدا هست، همه چيز هست! و جود هست، واجب الوجود هم هست. شيطان هم هست، رابطه بين شيطان و خدا هم وجود دارد. رابطه هم ازجنس وجود است.انسان هست، ظرف هست مظروف هم هست.   

    مثلا: در كتاب «ناسخ التواریخ» نقل شده كه شخصی به خدمت حضرت علی علیه‏السلام رسید و سؤال كرد كه سه هزار سال پیش از حضرت آدم چه كسی بود؟ حضرت فرمودند: بشر؛ عرض كرد قبل از آن بشر كی بود؟ فرمود: بشر؛ سه بار این سخن تكرار شد، سائل سر به زیر انداخت. آنگاه حضرت علی علیه‏السلام فرمودند: اگر سی هزار بار هم سؤال می‏كردی، همین جواب را می‏شنیدی.

      زيرا خداوند متعال دائم الفیض است. و هیچ وقت منع فیض نکرده است و فیض خدا همیشه جاری بوده است. زیرا خداوند اول ندارد بلکه او همیشه بوده است. و در نتیجه فیض خدا هم همیشه بوده است. منتها هر زمانی فیض خدا به ایجاد یک نسلی بوده است. و این نسلی که ما داریم، مطابق فرمایش حضرت علی ( علیه السلام ) منتهی می شود به: آدمی که از خاک و آب خلق شده است.در قران هم به اين موضوع اشاره شده زيرا: خداوند وقتي حضرت أم را آفريد، فرشتگان به گذشته استناد كرده و سوال كردند: آيا بازهم مي خواهي كساني را خلق كني كه در زمين فساد كنند؟

    حال به بررسي يكي از اين منطق هاي بي منطق، كه در مسئله شيطان است مي پردازيم :وقتي خداوند دستور داد كه همه بر آدم سجده كنند، يعني تابع او باشند، شيطان از اين كار سر باز زد و قبول نكرد. خداوند از او پرسيد چرا اين كار را نكردي؟ گفت: چون من از آتش هستم و: او ازخاك آفريده شده .و آتش برتر از خاك است! پس سجده نمي كنم چون من بر تر هستم.

اين قياس شيطان اولين قياس در منطق است. و البته فقط براي آن موقع نيست، امروز هم همه منطقيون واهل فلسفه، از اين قياس استفاده مي كنند. لذا نقد و بررسي آن به معني نقد مسئله روز خود ما است.زيرا شيطان براي برتري آتش بر خاك، دليلي نياورد. از اين قياس فهميده مي شود كه اولا شيطان خود را برتر مي ديد، و از اين منظر معجون خلقت خود را هم برتر مي دانست. و اين از منظر او نيازي به اثبات نداشت!

   لذا شيطان با استفاده از اين قياس، امور سلبي را، ايجابي كرد. يعني مواردي كه خدا در وجود او، ننهاده بود را كامل دانست. مثلا علم و دانش، در وجود حضرت آدم بود كه در شيطان نبود، زيرا خداوند همه چيز را به آدم ياد داد نه به كسان ديگر.

حال اگر منظر را هم كمي تغيير دهيم، وضع بد تر مي شود. يعني ناظر(ناطق) اگر آدم باشد، اثبات مي شود كه آدم ظرف بود و مظروف آن علم شد. يا ظرفي بود كه قابليت دريافت مظروف علم را داشت. اما شيطان اين قابليت را نداشت.و اگر علم موضوع با ارزشي باشد، پس آدم ارزشمند تر است.و شيطان بايد سجده كند.

   در جريان قياس كانتي هم ما اين را مي بينيم: كانت مي گويد چون فكر مي كنم پس هستم. يعني اصالت وجود جهان محيطي، كم ارزش تر از جهان محاطي است. و اين اشتباه است . زيرا محيط اجل از محاط است.

    بايد گفت : چون خدا هست پس هستم. زيرا كه محيط يا ذات هستي بوده كه: من را به وجود آورده. من، از خود چيزي ندارد . ضمن اينكه من، ظرف است و: هستي مظروف. و اين ظرف به ميزان ظرفيت خود، از محيط،هستي پذيرفته است. در قران هم ميفرمايد:( اياك نعبد)فقط ترا مي پرستيم، يعني تقدم ك در اياك بر ن در نعبد.

     ضمن اينكه اگر منظر اصلي و محيطي، در اين منطق داخل شود، كل موضوع فرق مي كند. مثلا اگر از منظر خدا بر اين مسئله نگاه كنيم، آتش يا شيطان اصلا برتري ندارد! بلكه برعكس، در قران بارها آمده كه اعمال شما را، آتش نابود مي كند و مي سوزاند. يعني ماهيت آتش در منطق قران، ويرانگري است.پس شيطان ويرانگري را برتر از آبادي مي دانسته! زيرا خاك منشا هستي براي: گياهان و موجودات زميني است.

    در منطق، از منظر الهي، خاك كه محل سر بر آوردن آدم است، منشا توليد و خلقت و تكثير موجودات است. در حاليكه آتش سوزاننده جنگل و خانه ها، و حتي اعمال انساني است. و مانند سياهچاله هاي راه شيري، ماده را به ضد ماده تبديل مي كند.  

بنابر اين فلسفه كانتي، منطق ارسطويي، وقياس شيطاني هرسه بر من! استوار است لذا باطل است، و بايد كنار گذاشته شود. و به جاي آن علم الهي و: استدلال قراني و استنتاج عقلي، به كار گرفته شود. 

Logique illogique !

Habituellement, dans le mode négatif , chaque thread sera tout annuler et : elle se transforme que c'est faux ! Et le cycle est appelé . Par exemple , Socrate affirme que les étudiants ne doivent pas accepter d'autres caractères . Ceci est une expression logique est absurde ! En d'autres termes , un cercle vicieux ou une annulation ! C'est , si l'étudiant n'accepte pas les autres caractères tels que Socrates que ses étudiants , entre autres, sont , pour ainsi dire , Socrate n'est pas acceptable .

D'un côté de l'histoire . Opposé ou invalider l'autre côté de ce cercle vicieux est : si Socrate ne pas accepter la lettre , puis sur Options : Les étudiants doivent accepter d'autres caractères sont corrects ! Je dois admettre que les autres personnages , de sorte que le caractère Socrate serait acceptable . , Est à la tête de la ligne . C'est la première maison.

     Mais tout est prouvé pour être vrai : Dieu est tout ! Il est , il est auto-existant . Satan est la relation entre Dieu et Satan existent . Il ya aussi un mode connexe. Humains , plat il Ustensile aussi .

    Par exemple , dans son livre " exclut al - tawārīḵ " une personne qui a servi cité Imam Ali est venu et a demandé qui était de trois mille ans avant Adam ? Il a dit l'humanité humaine Qui dit avant ? La parole humaine dit été répété trois fois , jeter les têtes de mendiant . Ensuite, l'Imam Ali ( psl ) a dit: Si vous doutez de trente mille fois avez-vous entendu la même réponse .

      Parce que la grâce de Dieu est permanent . Interdiction n'a jamais la grâce et la grâce de Dieu est toujours en cours. Tout d'abord, Dieu n'est pas , mais il a toujours été . La grâce de Dieu a toujours été ainsi . Mais chaque fois dans une génération a été la grâce de Dieu . Nous sommes la génération qui , selon la parole de l'Imam Ali (PSL ) conduit à: . L'homme est créé à partir de la poussière et de l'eau été mentionné dans le Coran comme Dieu m'a créé lorsque ses anges au passé citation et a demandé : voulez-vous toujours ces gens qui font désordre sur terre ?

    Pourtant, l'étude de la logique de la logique , qui traite le problème du mal : si Dieu a ordonné à tous les gens de se prosterner devant lui que le Satan a refusé , et a refusé de l'accepter . Il a demandé pourquoi n'est-ce pas ? Il a dit : . Je suis le feu, il a été créé à partir de la poussière , le Feu mieux que l'argile ! Donc, je ne prosterne pas , que je suis.

Ce diable d' analogie est dans la logique du syllogisme . Il est non seulement opportune, mais , maintenant tous les logiques , les ions Vahl philosophie , l'utilisation de l'analogie . Cet avis est le sens des questions cruciales de notre époque . Satan supériorité de feu sur le sol , pas la raison. Cette analogie est entendu que Satan a vu son supérieur , et du point de vue de leur propre potion de création connaissait mieux . Ce n'est pas nécessaire pour prouver son point !

   Alors Satan utilise cette analogie , les choses négatives , être positif . Dans le cas que Dieu existe , qu'il était allé complètement compris . Par exemple , la connaissance de l'existence d' Adam n'était pas le diable , parce que Dieu ne vous a pas enseigner tout le reste .

Si nous avions un peu de temps pour changer votre point de vue , la situation est pire . L'observateur ( parler ) Si une personne est avéré être l'un du conteneur et son contenu étaient . Ou le contenu d'un conteneur qui a la capacité de recevoir . Mais le diable n'a pas cette capacité . , Et un sujet de la science est utile, afin que les gens ont plus de valeur . , Et le diable peut être prostration .

   Au cours de l'analogie kantienne , nous voyons que Kant dit , parce que je pense donc je suis . Malgré l'originalité de l'environnement du monde est inférieur . Ceci est faux . En raison du milieu environnant est mort .

    Être dit , donc je suis un Dieu . L'environnement ou la nature de l'univers que j'ai créé . Je ne possède rien . En dehors de moi , le plat est : est conteneurisé . Et la capacité du récipient , le milieu est acceptée . Le Coran dit : ( Mark Nbd ) juste vous adorent , qui l'emporte sur celui de Nbd de Mark .

     Pendant ce temps , le principal point de vue environnemental , la logique est toute la question est différente . Par exemple , si nous regardons cette question du point de vue de Dieu , le feu ou Satan n'est pas supérieure à tous ! Au contraire , le Coran déclare à plusieurs reprises que vos actions , le feu et brûlé . Coran brûlant dans la logique de la nature , dévastant . Après un mal dévastateur connu construction supérieure ! Parce qu'ils sont la source de sol pour les plantes et les créatures de la terre .

    En toute logique , le point de vue divin , où le sol est sur ​​les gens , de la source de la création et la reproduction des organismes . Alors que le feu brûlant les forêts et les maisons, et même des actions humaines . Comme la Voie Lactée , les trous noirs , l'anti-matière à la matière maintenant .

Ainsi la philosophie de Kant , la logique aristotélicienne , tous trois mesures mal sur moi ! Il est basé sur le mensonge , et doit être annulée . Au lieu de la connaissance divine : le Coran et d'en tirer des arguments rationnels , pour être utilisé . 

منطق بي منطق!

معمولا در حالت سلبي، هر موضوع همه چيز را باطل مي كند و: نوبت به خودش هم كه برسد آن را هم باطل مي كند! و به همين جهت دور باطل نام مي گيرد. مثلا : سقراط مي گويد: دانشجو نبايد حرف ديگران را قبول كند. اين يك بيان منطقي بي منطق است! و يا به عبارت ديگر يك دور باطل ابطال! يعني اگر قرار باشد دانشجو حرف ديگران را قبول نكند، چون خود سقراط هم نسبت به دانشجو، جزو ديگران حساب مي شود، پس حرف سقراط را هم نبايد قبول كند.

اين يك طرف  قضيه است. عكس قضيه يا طرف ديگر آن همين دور باطل ابطال كننده را دارد: اگر قرار باشد حرف سقراط را قبول نكند، پس گزينه: دانشجو بايد حرف ديگران را قبول كند صحيح است! حالا كه حرف ديگران را بايد قبول كند، پس حرف سقراط را هم بايد قبول كند .كه ميشود نقطه سر خط. يعني  ميرود سر خانه اول.

     اما در موضوعات اثباتي همه چيز درست مي شود: چون خدا هست، همه چيز هست! و جود هست، واجب الوجود هم هست. شيطان هم هست، رابطه بين شيطان و خدا هم وجود دارد. رابطه هم ازجنس وجود است.انسان هست، ظرف هست مظروف هم هست.   

    مثلا: در كتاب «ناسخ التواریخ» نقل شده كه شخصی به خدمت حضرت علی علیه‏السلام رسید و سؤال كرد كه سه هزار سال پیش از حضرت آدم چه كسی بود؟ حضرت فرمودند: بشر؛ عرض كرد قبل از آن بشر كی بود؟ فرمود: بشر؛ سه بار این سخن تكرار شد، سائل سر به زیر انداخت. آنگاه حضرت علی علیه‏السلام فرمودند: اگر سی هزار بار هم سؤال می‏كردی، همین جواب را می‏شنیدی.

      زيرا خداوند متعال دائم الفیض است. و هیچ وقت منع فیض نکرده است و فیض خدا همیشه جاری بوده است. زیرا خداوند اول ندارد بلکه او همیشه بوده است. و در نتیجه فیض خدا هم همیشه بوده است. منتها هر زمانی فیض خدا به ایجاد یک نسلی بوده است. و این نسلی که ما داریم، مطابق فرمایش حضرت علی ( علیه السلام ) منتهی می شود به: آدمی که از خاک و آب خلق شده است.در قران هم به اين موضوع اشاره شده زيرا: خداوند وقتي حضرت أم را آفريد، فرشتگان به گذشته استناد كرده و سوال كردند: آيا بازهم مي خواهي كساني را خلق كني كه در زمين فساد كنند؟

    حال به بررسي يكي از اين منطق هاي بي منطق، كه در مسئله شيطان است مي پردازيم :وقتي خداوند دستور داد كه همه بر آدم سجده كنند، يعني تابع او باشند، شيطان از اين كار سر باز زد و قبول نكرد. خداوند از او پرسيد چرا اين كار را نكردي؟ گفت: چون من از آتش هستم و: او ازخاك آفريده شده .و آتش برتر از خاك است! پس سجده نمي كنم چون من بر تر هستم.

اين قياس شيطان اولين قياس در منطق است. و البته فقط براي آن موقع نيست، امروز هم همه منطقيون واهل فلسفه، از اين قياس استفاده مي كنند. لذا نقد و بررسي آن به معني نقد مسئله روز خود ما است.زيرا شيطان براي برتري آتش بر خاك، دليلي نياورد. از اين قياس فهميده مي شود كه اولا شيطان خود را برتر مي ديد، و از اين منظر معجون خلقت خود را هم برتر مي دانست. و اين از منظر او نيازي به اثبات نداشت!

   لذا شيطان با استفاده از اين قياس، امور سلبي را، ايجابي كرد. يعني مواردي كه خدا در وجود او، ننهاده بود را كامل دانست. مثلا علم و دانش، در وجود حضرت آدم بود كه در شيطان نبود، زيرا خداوند همه چيز را به آدم ياد داد نه به كسان ديگر.

حال اگر منظر را هم كمي تغيير دهيم، وضع بد تر مي شود. يعني ناظر(ناطق) اگر آدم باشد، اثبات مي شود كه آدم ظرف بود و مظروف آن علم شد. يا ظرفي بود كه قابليت دريافت مظروف علم را داشت. اما شيطان اين قابليت را نداشت.و اگر علم موضوع با ارزشي باشد، پس آدم ارزشمند تر است.و شيطان بايد سجده كند.

   در جريان قياس كانتي هم ما اين را مي بينيم: كانت مي گويد چون فكر مي كنم پس هستم. يعني اصالت وجود جهان محيطي، كم ارزش تر از جهان محاطي است. و اين اشتباه است . زيرا محيط اجل از محاط است.

    بايد گفت : چون خدا هست پس هستم. زيرا كه محيط يا ذات هستي بوده كه: من را به وجود آورده. من، از خود چيزي ندارد . ضمن اينكه من، ظرف است و: هستي مظروف. و اين ظرف به ميزان ظرفيت خود، از محيط،هستي پذيرفته است. در قران هم ميفرمايد:( اياك نعبد)فقط ترا مي پرستيم، يعني تقدم ك در اياك بر ن در نعبد.

     ضمن اينكه اگر منظر اصلي و محيطي، در اين منطق داخل شود، كل موضوع فرق مي كند. مثلا اگر از منظر خدا بر اين مسئله نگاه كنيم، آتش يا شيطان اصلا برتري ندارد! بلكه برعكس، در قران بارها آمده كه اعمال شما را، آتش نابود مي كند و مي سوزاند. يعني ماهيت آتش در منطق قران، ويرانگري است.پس شيطان ويرانگري را برتر از آبادي مي دانسته! زيرا خاك منشا هستي براي: گياهان و موجودات زميني است.

    در منطق، از منظر الهي، خاك كه محل سر بر آوردن آدم است، منشا توليد و خلقت و تكثير موجودات است. در حاليكه آتش سوزاننده جنگل و خانه ها، و حتي اعمال انساني است. و مانند سياهچاله هاي راه شيري، ماده را به ضد ماده تبديل مي كند.  

بنابر اين فلسفه كانتي، منطق ارسطويي، وقياس شيطاني هرسه بر من! استوار است لذا باطل است، و بايد كنار گذاشته شود. و به جاي آن علم الهي و: استدلال قراني و استنتاج عقلي، به كار گرفته شود. 

Logique illogique !

Habituellement, dans le mode négatif , chaque thread sera tout annuler et : elle se transforme que c'est faux ! Et le cycle est appelé . Par exemple , Socrate affirme que les étudiants ne doivent pas accepter d'autres caractères . Ceci est une expression logique est absurde ! En d'autres termes , un cercle vicieux ou une annulation ! C'est , si l'étudiant n'accepte pas les autres caractères tels que Socrates que ses étudiants , entre autres, sont , pour ainsi dire , Socrate n'est pas acceptable .

D'un côté de l'histoire . Opposé ou invalider l'autre côté de ce cercle vicieux est : si Socrate ne pas accepter la lettre , puis sur Options : Les étudiants doivent accepter d'autres caractères sont corrects ! Je dois admettre que les autres personnages , de sorte que le caractère Socrate serait acceptable . , Est à la tête de la ligne . C'est la première maison.

     Mais tout est prouvé pour être vrai : Dieu est tout ! Il est , il est auto-existant . Satan est la relation entre Dieu et Satan existent . Il ya aussi un mode connexe. Humains , plat il Ustensile aussi .

    Par exemple , dans son livre " exclut al - tawārīḵ " une personne qui a servi cité Imam Ali est venu et a demandé qui était de trois mille ans avant Adam ? Il a dit l'humanité humaine Qui dit avant ? La parole humaine dit été répété trois fois , jeter les têtes de mendiant . Ensuite, l'Imam Ali ( psl ) a dit: Si vous doutez de trente mille fois avez-vous entendu la même réponse .

      Parce que la grâce de Dieu est permanent . Interdiction n'a jamais la grâce et la grâce de Dieu est toujours en cours. Tout d'abord, Dieu n'est pas , mais il a toujours été . La grâce de Dieu a toujours été ainsi . Mais chaque fois dans une génération a été la grâce de Dieu . Nous sommes la génération qui , selon la parole de l'Imam Ali (PSL ) conduit à: . L'homme est créé à partir de la poussière et de l'eau été mentionné dans le Coran comme Dieu m'a créé lorsque ses anges au passé citation et a demandé : voulez-vous toujours ces gens qui font désordre sur terre ?

    Pourtant, l'étude de la logique de la logique , qui traite le problème du mal : si Dieu a ordonné à tous les gens de se prosterner devant lui que le Satan a refusé , et a refusé de l'accepter . Il a demandé pourquoi n'est-ce pas ? Il a dit : . Je suis le feu, il a été créé à partir de la poussière , le Feu mieux que l'argile ! Donc, je ne prosterne pas , que je suis.

Ce diable d' analogie est dans la logique du syllogisme . Il est non seulement opportune, mais , maintenant tous les logiques , les ions Vahl philosophie , l'utilisation de l'analogie . Cet avis est le sens des questions cruciales de notre époque . Satan supériorité de feu sur le sol , pas la raison. Cette analogie est entendu que Satan a vu son supérieur , et du point de vue de leur propre potion de création connaissait mieux . Ce n'est pas nécessaire pour prouver son point !

   Alors Satan utilise cette analogie , les choses négatives , être positif . Dans le cas que Dieu existe , qu'il était allé complètement compris . Par exemple , la connaissance de l'existence d' Adam n'était pas le diable , parce que Dieu ne vous a pas enseigner tout le reste .

Si nous avions un peu de temps pour changer votre point de vue , la situation est pire . L'observateur ( parler ) Si une personne est avéré être l'un du conteneur et son contenu étaient . Ou le contenu d'un conteneur qui a la capacité de recevoir . Mais le diable n'a pas cette capacité . , Et un sujet de la science est utile, afin que les gens ont plus de valeur . , Et le diable peut être prostration .

   Au cours de l'analogie kantienne , nous voyons que Kant dit , parce que je pense donc je suis . Malgré l'originalité de l'environnement du monde est inférieur . Ceci est faux . En raison du milieu environnant est mort .

    Être dit , donc je suis un Dieu . L'environnement ou la nature de l'univers que j'ai créé . Je ne possède rien . En dehors de moi , le plat est : est conteneurisé . Et la capacité du récipient , le milieu est acceptée . Le Coran dit : ( Mark Nbd ) juste vous adorent , qui l'emporte sur celui de Nbd de Mark .

     Pendant ce temps , le principal point de vue environnemental , la logique est toute la question est différente . Par exemple , si nous regardons cette question du point de vue de Dieu , le feu ou Satan n'est pas supérieure à tous ! Au contraire , le Coran déclare à plusieurs reprises que vos actions , le feu et brûlé . Coran brûlant dans la logique de la nature , dévastant . Après un mal dévastateur connu construction supérieure ! Parce qu'ils sont la source de sol pour les plantes et les créatures de la terre .

    En toute logique , le point de vue divin , où le sol est sur ​​les gens , de la source de la création et la reproduction des organismes . Alors que le feu brûlant les forêts et les maisons, et même des actions humaines . Comme la Voie Lactée , les trous noirs , l'anti-matière à la matière maintenant .

Ainsi la philosophie de Kant , la logique aristotélicienne , tous trois mesures mal sur moi ! Il est basé sur le mensonge , et doit être annulée . Au lieu de la connaissance divine : le Coran et d'en tirer des arguments rationnels , pour être utilisé . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۰/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۵۰ نظر(0)

چرا سازمان ملل،

 امپراطوري ايران را،

تجزيه كرد؟

ايران بزرگ بارها و بارها تجزيه شد، ولي بلافاصله توانست با يك رهبري سريع، خود را به اتحاد دوباره برساند. مثلا داريوش كبير يا كورش و جمشيد جم، از جمله كساني بودند كه در ايجاد اتحاد بين اقوام و: سر زمين هاي ايراني، امپراطوري بزرگي را تاسيس كردند. و اين فقط در زمان پيشداديان يا: هخامنشيان نبود بلكه ساسانيان نيز، سرزمين بزرگي را متحد كردند.

      بعد از اسلام هم سامانيان و خوارزمشاهيان ، صفويه و حتي افشار و قاجار بر آسياي غربي و: آسياي صغير و برخي از نقاط اروپا و آفريقا حكم روايي مي كردند. ولي هميشه مورد طمع بودند و: تقريبا ميتوان گفت دسيسه هاي روم شرقي، با دسيسه هاي ديگران گاهي باعث شكست مي شده و: ايران تجزيه مي شد.

    اما فرهنگ غني ايراني هر متجاوزي را برده خود مي ساخت. نفوذ ايرانيان بر دربار بني اميه و بني عباس، و وسعت حكومت آنان كه رشك قوم مغول را درپي داشت. و يا ايلخانان مغول كه خود شيعه شدند و: به عمران و بازسازي اين كشور پهناور پرداختند.

در زمان صفويه ايران بزرگ بر تمام جهان اثر گذار بود و: اروپا آهسته آهسته خود را به ايران نزديك مي كرد. و ايران زيركانه رفتار خود را با اقوام اروپا تغيير مي داد، تا انان سوء استفاده نكنند. گاهي در كنار فرانسه بود گاه، با انگليس برعليه روس ها بود و: گاهي هم با روس ها بر عليه انگليس. و اين امر تا قبل از تشكيل جامعه ملل در اروپا ادامه داشت . در اين زمان اروپا كم كم خود را برعليه ايران متحد مي كرد، تا از اين بازي ايرانيان فرار كند.

   البته فكر اصلي اين كار از وودرو ويلسون، رئيس جمهور آمريكا بود. وي با اين كار توانست غرب را، برعليه ايران متحد كند و در همان زمان، استقلال افغانستان را به رسميت شناخت و: حدود 58كشور را نيز كمك كرد تا: به عنوان كشوري مستقل مطرح شوند.

   در واقع با اين كار آمريكا توانست: به كمك اروپايي ها از ايران بزرگ 58كشور بسازد و: براي هركدام حاكمي جداگانه تعيين كند كه :تابع ايران نباشند.

به رسميت شناختن تمام كشورهايي كه: تا آن موقع در نقشه حوزه تمدني ايران قرار داشتند، زمينه را براي هرچه كوچكتر شدن ايران فراهم ساخت. روش آن ها اين بود كه بخشي از سرزمين ايران را، اشغال مي كردند و بعد به آن ها مي گفتند: ما به شما استقلال مي دهيم. در هندو پاكستان و افغانستان و عراق، اين موضوع را پياده كردند و تمام زحمات نادر شاه را بر باد دادند.

روسيه نيز با اينكه در آسيا قرار داشت، با پيوستن به اروپا بخش ديگري از ايران را، تحت عنوان جمهوري هاي خود مختار جدا كرد. ولي  به آنان استقلال كامل نداد.

همه اين حوادث در بين سال هاي 1290هجري شمسي، تا 1299يعني كودتاي رضاخاني انجام شد. و آمريكا در پشت پرده همه اين طرح هاي استقلال طلبانه يا: از نظر ما تجزيه طلبانه بود. زيرا اروپا را هم با اين سياست، در گير تجزيه طلبي كرده بود كه: نماد عمده آن جنگ جهاني اول و دوم بود. و به خوبي ميتوان ديد كه پس از دو جنگ، پيروز واقعي اين كشتارها آمريكا بود. و توانست ديگران را تجزيه و خود را متحد كند. با طرح فدراتيو ويلسون، آمريكا متحد شد و ايالات متحده آمريكا لقب گرفت، ولي دولت هاي اروپا و آسيا تجزيه شدند و: به جنگ براي ترسيم مرزها پرداختند.

    آمريكا بعد از پيروزي در جنگ دوم جهاني، به بهانه كمك هاي مالي طرح مارشال به اين تجزيه طلبي ها ادامه داد. مثلا در ايران به بهانه كمك به بلوچ ها يا اقوام ديگر، آن ها را به تجزيه طلبي تشويق مي كرد. و همه اقوام داخلي ايران در اين دوران، همين موضوع را داشتند و درواقع، آمريكا مي خواست ايران هر روز كوچك و كوچك تر شود.

  اروپا هم سرنوشتي بدتر از اين داشت و: آمريكا براي تسلط بيشتر جامعه ملل را تغيير نام داد و: به نيويورك برد . سازمان ملل متحد به بهانه: جلوگيري از جنگ مرزها 58كشور دنيا را به 196كشور رساند.

   اگر مطالعه اي در اين زمينه صورت گيرد، برخلاف تبليغات موجود، آمريكا همه كشورها را تجزيه مي كرد، ولي در داخل خود به هيچكس اجازه استقلال نمي داد. يعني 55كشور آمريكاي شمالي، فقط يك راي در سازمان ملل داشتند. در حاليكه مولداوي و كريمه واوكراين و... هركدام يك راي !

     البته آمريكا براي بي اثر كردن راي آن ها هم فكر كرده بود: با تشكيل شوراي امنيت و: ايجاد حق وتو راه را بر تاثيرگذاري آرا كشورهاي تجزيه شده بست.

    لذا ما از همه انديشمندان روابط بين الملل، ميخواهيم تاريخ را با ديد باز مطالعه كنند تا: معلوم شود : همانطور كه امام خميني ره گفت: آمريكا شيطان بزرگ است، همه را به جان هم مي اندازد تا حكومت كند. همه را به تجزيه طلبي تشويق مي كند! ولي خود را هر روز متحد تر نشان مي دهد.

هم اكنون واقعه كريمه و اكراين نمونه زنده آن است. در حاليكه براي مردم يك ميليوني شرق اكراين، دل مي سوزاند براي جمعيت دويست ميليوني 99درصدي خودش، كوچكترين ارزش استقلال قائل نيست.

زمان آن رسيده كه مردم بدانند: مسبب تمام كشتارهاي جهان، از زمان ويلسون به اين سو آمريكا بوده است و: ملت آمريكا بيش از اين خفت يك راي در سازمان ملل را، برخود هموار نكنند.

Pourquoi l'ONU

 Empires iraniens ,

L'analyse ?

Grand Iran à plusieurs reprises analysé , mais est immédiatement devenu une avance rapide , il réunirait . Par exemple , Cyrus et Darius le Grand , ou de la confiture , y compris ceux qui créent l'unité entre les tribus et le chef des terres iraniennes , ont établi un grand empire . La seule fois ou Pishdadian : sassanide mais pas Empire achéménide , la grande terre étaient unis .

      Après l'islam et Kharazmshahian dynastie , safavide et Qajar , Afshar , et même l'Asie occidentale et de l'Asie Mineure , et certaines parties de l'Europe et l'Afrique ont été jugées valides . Mais il y avait toujours de la cupidité et presque peut être dit de l'intrigue byzantine , les machinations des autres , causant parfois l'échec et l'Iran ont été analysés .

    Mais pris sur son riche construction culturelle de tout agresseur . L'influence iranienne dans la cour de Bani Umayya et Bani Abbas , et l'étendue de leur gouvernement qui avait provoqué l'envie mongole tribu . Patriarche était Moghols et les chiites : la construction et la reconstruction de ce vaste pays ont commencé .

L' Iran safavide était une influence importante sur le monde entier : Europe va ralentir leur approche de l'Iran . Iran et l'Europe Clever gens changer leur comportement , il ne faut pas les utiliser . Parfois en français , parfois en collaboration avec les Britanniques contre les Russes , et parfois avec les Britanniques contre les Russes . Et cela a continué jusqu'à ce que la formation de la Société des Nations en Europe . A cette époque , l'Europe n'a guère à s'unir contre l'Iran , les Iraniens échapper jeu .

   L'idée de base du travail de Woodrow Wilson , le président des États-Unis . Il était capable de travailler avec l'Occident , à s'unir contre l'Iran et dans le même temps , à reconnaître l'indépendance du pays et environ 58 pays ont contribué à être considéré comme un Etat indépendant .

   En fait , cela pourrait Amérique : Big 58 pays de la contribution européenne à faire : pour chaque règle individu détermine que la fonction n'est pas l'Iran .

Reconnaissance de tous les pays qui étaient jusque-là cartographier le domaine de la civilisation , l'Iran a fourni le cadre pour tout devient plus petit . Cette approche faisait partie du territoire iranien , occupé , puis ils ont dit : Nous allons vous donner l'indépendance . Hindous au Pakistan , en Afghanistan ou en Irak , il mettrait en œuvre tous les efforts de Nader Shah gaspillées .

Bien que la Russie était en Asie, en Europe rejoint l'autre partie de l'Iran , en vertu de républiques autonomes distincts . Mais ils n'étaient pas la pleine indépendance .

Tous ces événements de l'année 1290 de l'Hégire , jusqu'à ce que le coup était REZAKHANI 1299 . Et les États-Unis était derrière tous ces régimes ou l'indépendance de la séparatiste nous . L'Europe ainsi que les politiques qui ont été impliqués dans le séparatisme : le symbole principal de la Seconde Guerre mondiale . Et bien , nous pouvons voir que les deux guerres , la vraie victoire est l'America tuer . Et les autres se réuniraient leur analyse . Wilson prévoit Fédération , les Etats-Unis et les États-Unis a été nommé , mais les gouvernements d'Europe et d' Asie ont été analysés : la guerre a commencé à dessiner la frontière .

    Après la victoire des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale , le plan Marshall accorde en vertu de cette séparation s'est poursuivie . Par exemple , sous le prétexte d'aider les Baloutches et les autres groupes ethniques , elle encouragerait les séparatistes . Et tous les Iraniens pendant ce temps , ont eu le même problème et en fait, les États-Unis voulaient que l'Iran est de moins en moins chaque jour .

  L'Europe était encore pire sort : Amérique plus dominante rebaptisée la Société des Nations : les métiers de New York. Organisation des Nations Unies sous le prétexte : pour empêcher les frontières de guerre tue 58 pays pour 196 pays .

   Si une étude est faite dans ce domaine , malgré la propagande , les États-Unis briser tous les pays , mais l'indépendance ne laisserait personne à l'intérieur. Les 55 pays en Amérique du Nord , avaient une seule voix à l'ONU . Bien que la Moldavie et la Crimée Vavkrayn et une voix chacun !

     Les États- Unis ont voté pour annuler trop avait pensé à la formation d'un conseil et la création d'un droit de veto sur les pays analysés près de vote .

    Nous avons donc tous les spécialistes des relations internationales, l'histoire remontant à étudier avec une vision : être clair: Comme l'a dit l'imam Khomeiny que l'Amérique est le Grand Satan , tout ce que la vie jette la règle . Séparatiste encourage tout le monde ! Chaque jour , plus unis , mais leurs spectacles.

Crimée événement et l'Ukraine , maintenant l'exemple vivant d'elle. Alors qu'un million de personnes dans l'Est Ukraine , coeur brûle deux cents millions d'habitants propre 99 pour cent, la plus petite valeur de l'indépendance n'est pas accordé.

Il est temps que les gens savent : derrière tous les meurtres , les États-Unis a été depuis Wilson : les Américains de plus humiliant pour un vote à l'ONU , de ne pas supporter .    

سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۲/۱۳۹۳ - ۱۸:۲۷ نظر(0)

نقشه هاي بي خاصيت!

 وروابط بين الملل، بي خاصيت تر!

در تمام موزه هاي جهان نقشه هايي از ايران وجود دارد كه: نشان مي دهد بخش اعظمي از آسيا و: قسمتي از افريقاي شمالي و اروپاي شرقي متعلق به ايران بوده است. از زمان كورش كبير، حتي پيشداديان تا زمان ساسانيان ، سلجوقيان و صفويان، تا زمان تاسيس جامعه ملل در اروپا و: يا سازمان ملل در نيويورك. اين نقشه ها نشان مي دهد: سازمان ملل سرزمين هاي ما را، از سوي خودش به ديگران بخشيده است!

     واين نقشه ها، نمي توانند هيچ چيز را ثابت كنند! و فقط به درد مبارزه با سلام مي خورد!زيرا باستان پرستان تصور مي كنند كه: سازمان ملل را اسلام به وجود آورده تا: ايران را تجزيه كند و به هركدام يك پرچم و: يك حكومت بدهد و مرزهاي آن ها را تعيين كند و: نگذارد كوچكترين تعدي به اين مرز ها بشود.

   اگر راست مي گويند بروند و اين نقشه ها را، بر سينه سازمان ملل بزنند و حق ايران را بخواهند. چرا فقط زبان شان در داخل دراز است؟ چرا براي كوبيدن اسلام، از كورش و داريوش مدد مي گيرند ولي، وقتي فيلم سيصد را مي بينند خفه خوان مي گيرند؟ و يك كلمه بر عليه آن نمي نويسند؟

    مي بينيم كه مثلا ارامنه همه ساله 24 آوريل را، سالروز اشغال سرزمين خودشان توسط تركيه اعلام مي كنند! و مراسمي را اجرا مي كنند و خواهان بازگشت اين سرزمين هستند. آن ها حتي لاچين و قره باغ را تصرف كردند ولي، اين تصرف انها اشكالي نداشت!و كشتار آن ها از ترك ها، از نظر حقوق و روابط بين الملل بي ارزش بود! و هست. زيرا هنوز در اشغال آن ها است!

   يك قطعه زمين لانه جاسوسي آمريكا در ايران، توسط دانشجويان از آمريكا پس گرفته شد. سال ها  هنوز ايران را تروريست و گروگانگير معرفي مي كنند. اما انگلستان بهترين و مرغوبترين و: وسيعترين باغهاي شمال تهران را، ضميمه سفارت خود كرده و پس نمي دهد! ولي از نظر آن ها اشكالي ندارد!

اين حقوق بين الملل نيست، بلكه ظلم بين المللي بر عليه ايران است. بد ترين مراسم همه اقوام وحشي و: نيمه وحشي ثبت مي شود و: به آن ها به ديده احترام مي نگرند. ولي نوروز باستاني ايران را، تا سال ها ثبت نمي كنند و قتي هم ثبت مي كنند، دهها مدعي برايش مي تراشند.

   زبان فارسي را زير مجموعه عربي معرفي مي كنند! و حروفي كه ايران طراحي كرده به نام عرب ثبت مي كنند. تمام دانشمندان ايراني را عربي و بعضا سني معرفي مي كنند. دانشمندان ايراني به فارسي صحبت مي كردند، ولي به احترام قران كتاب خود را به زبان عربي مبين كه زبان قران بود،  نه عربي بدوي، مي نوشتند.

     لباس دانشمندان ايراني همه به احترام: پيامبر و ائمه لباس عبا و عمامه بوده. در حاليكه لباس عربي، چفيه و عقال است و فرق مي كند. و اگر تاريخ را خوب بخوانند، مي بينند كه چفيه يا روسري را اردشير بابكان، براي آن ها باب كرد و: عقال را شاپور دوم ملقب به  ذوالاكتاف. زيرا عقال نشان بستن طناب دوكتف آن ها بود. تاريخ نشان مي دهد اعراب بدوي، هميشه تابع ايران بودند و: فقط مواقعي كه روميان مي خواستند حمله كنند، از اين ها بعنوان پيشمرگان و طلايه داران، عليه ايران استفاده مي كردند.

    به همين دليل غرب و عرب، ايران را كشوري صحرايي و حشك وبي آب و علف، با تعدادي شتر نشان مي دهند! بهترين نقاشي از ايران، چند شتر است در يك بيايان لم يزرع و: يك ساربان آن ها را مي كشد و آفتاب سوزان از پشت: كوهان شتر به زمختي ظهر استوا مي تابد. در حاليكه ايران، بيش از آنكه بياباني باشد، كوهستاني است و جمعيت آن بيشتر در مناطق كوهستاني و: برفگير زندگي مي كنند. و البته همين وسعت فعلي هم، آب و هواي چهار فصل را دارد.

    نبايد غافل شد كه ضعف دروني هم، اين مسائل را پيش مي آورد. مثلا وقتي سلطان حسين صفوي شنيد، كه افغان ها پشت دروازه اصفهان هستند. نه تنها نا راحت نشد بلكه گفت: پس فعلا داخل اصفهان نيامدند؟ما فعلا پادشاه اصفهان هستيم!

    در زمان سازمان ملل، يعني از حدود جنگهاي اول و دوم، دشمن مي ترسيد به ايران حمله كند، ولي ضعف نفس قاجار و پهلوي، باعث مي شد تا آن ها جرات پيدا كنند و: بخشهايي از ايران را جدا كنند. اين روند جدا كردن تا سال 1348 هم ادامه داشت. و به بهانه رفراندوم ساختگي بحرين را هم: از ايران جدا كردند. آن موقع بحرين استان چهاردهم ايران بود.

  بعد از انقلاب اسلامي قصد سازمان ملل آن بود كه: باز  هم ايران را كوچكتر كند. او قول داده بود كه اگر هريك از اقوام ايراني، قطعه زميني را جدا كند ابتدا، خود مختاري و سپس به آن ها استقلال بدهد. و يا در واقع استقلا آن ها را به رسميت بشناسد.
 
Cartes inutile !

 Les relations internationales , la plus inutile !

Dans tous les musées de la carte du monde , il ya certains qui montrent beaucoup de l'Asie : parties de l'Afrique du Nord et Europe de l'Est de l'Iran . Depuis l'époque de Cyrus le Grand , jusqu'à même Pishdadian sassanide seldjoukide et safavide jusqu'à la mise en place dans l'Europe des Nations : l'ONU soit . Cette carte montre les Nations Unies de notre pays , les gens ont abandonné !

     Cartes Wayne , ne peut pas prouver quoi que ce soit ! Et pour lutter contre la douleur Salut là depuis adorateurs anciens supposent que l'ONU a l'islam en Iran , et d'analyser chacun drapeau : une règle pour déterminer ses frontières et donner : ne fait pas la moindre violence à la frontière .

   Si elles vont directement à la carte sur la droite de la poitrine de l'ONU qu'ils veulent. Pourquoi seulement dans leur langue longue ? Pourquoi l'islam est la frappe de Cyrus et Darius , sont apportés , mais , quand je vois une centaine de films sont étouffés lecteur? Et ne pas écrire un mot contre elle ?

    Nous voyons que les Arméniens chaque année du 24 Avril , l'anniversaire de l'invasion de la Turquie de leur patrie en déclarant que ! Et des cérémonies et réclament le retour de ce territoire . Ils ont même occupé Karabakh , Lachin , mais il était OK pour conquérir , et la destruction des fissures dans le plan du droit et des relations internationales est sans valeur ! Et bien . Parce qu'il est toujours occupé !

   Une parcelle de l' US Den de l'espionnage , par les étudiants des États-Unis a été retirée . Dans le reste des terroristes et le délinquant sera mis en place . Mais les meilleurs et les plus beaux et les plus grands jardins de l'Angleterre dans le nord de Téhéran , attachés à l'ambassade , et ne le faites pas ! Mais il est très bien!

Ce n'est pas le droit international , mais l'injustice internationale contre l'Iran . Le pire célébration de tous les parents sauvages : demi- sauvage est enregistrée et la regarder comme le respect . Mais l'Iran ancien , pas enregistré jusqu'à ce qu'ils examinent le dossier , affirmant dizaines lui raser .

   Représenter un sous-ensemble de la langue persane en arabe ! Conçu et lettres de l' enregistrement de nom arabe . Tous les chercheurs arabes et persans introduisent souvent âge . Scientifiques iraniens qui parlaient farsi , le Coran , mais pour honorer ses livres en arabe , la langue du Coran a été révélé , aucune primitive arabe , écrit .

     Scientifiques iraniens habillés tout en l'honneur du Prophète et des imams vêtus de robes et turbans . En costume arabe , et Qal Chfyh et varie . Et si l'histoire est une bonne lecture, voir ou foulard qui Chfyh Ardashir I, pour laquelle lui et Bob : la Qal surnommé Zolaktaf Shapur II . Qal montrer parce qu'elle fermait corde Dvktf . L'histoire montre que les Bédouins ont toujours été des seuls moments où les Romains voulaient attaquer , et les pionniers tels que peshmergas , ont été utilisées contre l'Iran .

    Pourquoi l'Occident et les Arabes , l'Iran désert et du foin , de l'eau , web, avec un peu plus de spectacles ! Les meilleures peintures de l'Iran , beaucoup plus à venir dans un stérile et : un chameau les tue par derrière le soleil : la bosse de chameau maladroit brille équateur à midi . Alors que l'Iran , plutôt que le désert , les montagnes et la population dans les zones montagneuses de : live neigeux . La même mesure , mais le climat actuel a quatre saisons .

    Ne négligez pas la faiblesse interne des questions soulevées . Par exemple, lorsque le sultan Hossein safavide entendu , les Afghans sont à l'arrière de l'objectif . Il n'était pas seulement mal à l'aise , mais il dit après le moment de partir, nous avons du roi !

    Aux Nations Unies , soit environ Wars I et II , l'ennemi craint d'attaquer l'Iran , mais la faiblesse de la respiration Qajar et Pahlavi , parce qu'il a osé prendre et : à des parties distinctes de l'Iran . Ce processus de séparation se poursuit depuis 1348. Le référendum excuse fallacieuse Bahreïn : l'Iran isolé . Bahreïn puis la province quatorzième de l'Iran .

  Après la révolution, il allait de l'ONU : l'Iran encore plus petit . Il a promis que si des groupes ethniques iraniens , les parcelles de terre distinctes , l'autonomie , puis leur donner l'indépendance . Ou en fait reconnaître leur indépendance .

سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۲/۱۳۹۳ - ۰۰:۲۴ نظر(0)

اكراين ، تمام كشورها و تمام انسان ها، فقط يك راه نجات دارند و آن :خدا جويي و اعتراف به وجود راهنمايي هاي اوست. زيرا ممكن است اكراين فكر كند:اگر به روسيه پيوند داشته باشد نجات پيدا مي كند. يا اگر در دامن غرب باشد، بهتر است. ولي اتفاقا همان اكراين چندين بار همه اين ها را تجربه كرده است. وقتي به شوروي سابق ملحق شد، با خيال كشور مستقل و آزاد  كه: به عنوان يك جمهوري به اتحاد جماهير شوروي مي پيوندد .

اما اين خوش خيالي فقط در باغ سبز بود و 74 سال، زجر و شكنجه در پشت ديوار آهنين نتيجه اين خوش خيالي بود.  انقلاب اسلامي كه رخ  داد و: پيام فروپاشي شوروي سابق را، از زبان امام خميني شنيدند ولي آن را شعار دانستند . حتي وقتي شوروي سابق فروپاشي واقعي كرد، باز هم به جاي پذيرفتن امام خميني، به سوي غرب رفتند. و با اينكه ايران اولين كشوري بود كه استقلال آن را به رسميت شناخت، ولي توجهي به آن نكردند.

    وجود قوم سكا ها كه با سيستاني ها، هم ريشه محسوب مي شوند و: يا استان خرسون كه با خراساني هاي ايران هم تبار هستند، ريشه اصلي پيوند اين دوملت است ولي، در هاي و هوي تبليغاتي غرب گم شد.

   البته اكرايني هاي زيادي به اسلام علاقمند بودند،زيرا اسلام دومين دين رسمي آن است ، با اينكه مسلمان ها در آمار نمي اوردند؛ و به ويژه به ايران مي آمدند و: در خيلي از معاملات بعد از فروپاشي، با ايران همكاري كردند و: بسياري از علوم مورد نياز ايران را تامين كردند. ولي زرق و برق غرب چشم آن ها دزديده بود. رفتند و به جاي اتحاد جماهير شوروي، به اتحاديه اروپا پيوستند.

اما دنياي رنگي اروپا فقط، لباس رنگي نارنجي  به آنان داد و: نارنجي پوش ها قدم به ميدان گذاشتند. و كردند آن چه نبايد مي كردند! تا جايي كه زجر شوروي سابق، بطور كلي از ذهن آن ها رفت و: زمزه بازگشت به روسيه آغاز شد.

   روس تبارها كه مدتي بخاطر رفتار خشن خود در پشت ديوار آهنين، سر در لاك خود فرو برده بودند، كم كم مانند مار خوش خط و خال از خواب زمستاني بيدار شدند، و نيش خود را آماده كردند. آن ها گفتند زهر مار هرچه تلخ است ولي، داروي بسياري از بيماري ها است! و شعار پيوستن به برادر بزرگتر را سر دادند.

البته اين بار هم از همان سوراخي گزيده شدند كه قبلا! .. به اسم استقلال شعار دادند ولي جزو خاك روسيه شدند! و راي هاي زير سرنيزه كار خود را كرد. و اكنون راهي ندارند كه گفته اند: خود خواسته را تدبير نيست. اكنون كريمه اي هاي اكراين، از درون خودشان مي سوزند و بيرون ديگران را مي سوزانند.

از درون هر روز استقلال  و هويت خود را از دست مي دهند، و يك قبيله مسلمان مجبور مي شوند خود را روس تبار معرفي كنند! و از سوي ديگر به روس تبار هاي اكراين، بايد پيام خوشبختي و نجات ارسال دارند!. حتي اگر شكايتي هم داشته باشند، كسي به آن گوش نمي دهد و يا: نمي گذارند كه گوش دهد.

زيرا شكايت كريمه اي ها از دوحال بيشتر نبايد باشد: يا از سگ به خرس پناه ببرند يا: از خرس به سگ. يا بايد اعتراضشان از نوع نارنجي باشد تا: اتحاديه اروپا تاييدشان كند و: يا از نوع روس تبار ها باشد كه روسيه به آن گوش كند و حمايت نمايد.

    البته از نظر ما هردو طرف در اشتباه هستند، و تئوري ما مي گويد كه (اللهم اشغل الظالمين بالظالمين) است. اسلام هراسان و ضد اسلاميان به جان هم افتادند و: هرچه از دو طرف كشته شود به سود ما است!

اما راه بهتري هم هست. مردم اكراين به دور از هر گونه گرايش غربي يا شرقي بايد تصميم جدي بگيرند. نه فريب روس تبار ها را بخورند، تا بارديگر در دام سازمان هاي :مخوف و خشن گرفتار شوند و: نه به غرب دل بستگي پيدا كنند تا: فقط به تابلوي آن ها تبديل شوند و: خط  مقدم جبهه آن ها باشند.

اكراين به دليل استعداد هاي فراوان، در تجارت و علوم روز ميتواند. راهبرد جهاني براي خود داشته باشد، فقط شرط آن حفظ استقلال آن ها است.


La seule façon de sauver l'Ukraine
Ukraine , tous les pays et tous les peuples, aurait qu'une seule issue : à reconnaître l'existence de Dieu et de chercher sa direction . Ukraine peut pas penser si l'obligation de Russie sera sauvé. Ou si la tour Ouest , mieux c'est. Mais le fait que l'Ukraine a connu tout ce à plusieurs reprises . Lorsque l'Union soviétique s'est joint à l'imagination pays libre et indépendant qui est une république de l'Union soviétique rejoint .
Mais cette complaisance vert était âgé de seulement 74 années , la souffrance et la torture dans le rideau de fer était le résultat de la complaisance . La Révolution islamique a eu lieu : Le message de l'ex-Union soviétique , la langue de l'Imam entendu le chant, mais le savait. Même lorsque l'effondrement actuel de l'Union soviétique , au lieu d'accepter l'imam Khomeiny à nouveau , est allé à l'Ouest . Et que l'Iran a été le premier pays à reconnaître son indépendance , mais il n'avait pas d'importance .
    Il ya des gens qui Sistains Seca , les racines sont considérées : la province de Kherson de Khorasan en Iran ou de la descente , la greffe de racine est le Dvmlt Mais l'Ouest a été perdu dans l'agitation de la publicité .
   Bien sûr, beaucoup de l'Ukraine s'est intéressé à l'islam , parce que l'Islam est la deuxième religion avec les musulmans dans les statistiques n'ont pas , et étaient particulièrement Iran et dans de nombreux métiers après l'effondrement , ont coopéré avec l'Iran et beaucoup qu'ils répondent aux exigences de la science . Mais le glamour des yeux de l'Occident ont été volés . Au contraire, ils sont allés à l'Union soviétique, l'Europe rejoint l'UE .
Mais l'Europe que dans le monde de la couleur , robe de couleur orangée leur donna : chapeau d'orange étape champ gauche . Et ce qu'ils n'ont pas! En ce qui concerne la persécution soviétique , ils ont tout à fait hors de l'esprit : ZMZ · h ont commencé à revenir à la Russie .
   Tandis que les Russes ethniques en raison de son comportement violent derrière la tête de rideau de fer avait retiré en lui-même , lentement, comme un serpent Bienvenue taupe a été réveillé de son hibernation , et étaient prêts à mordre . Ils ont dit amer comme le venin de serpent , mais le traitement de nombreuses maladies est ! Ils ont scandé des slogans , de rejoindre son frère aîné .
Mais cette fois, j'ai été mordu du même trou déjà ! Scandé le nom de l'indépendance , mais faisaient partie du territoire russe . ! Et votes sur les baïonnettes de leur travail . Et ils ont maintenant aucun moyen de dire : ce n'est pas gérer eux-mêmes . Maintenant , la Crimée et l'Ukraine , et de laisser les autres Burn de l'intérieur.
Indépendante de chaque jour et de perdre leur identité , et un clan musulman sont obligés de présenter son origine russe ! D'autre part, les Russes en Ukraine , nous envoyons un message de bonheur et de salut . Même s'ils ont une plainte , ne pas l'écouter ou non ils vont écouter .
Crimée n'est pas une plainte en raison de Dvhal supérieur : soutenir ou se réfugier dans le chien ou le chien d'ours . Ou de l'orange de protestation à : Union l'Europe ne peut approuver et : ​​ou le type d'origine russe qui l'écoutent et à soutenir la Russie .
    Cependant , à notre avis , les deux parties ont tort , et la théorie nous dit que ( Allhm Ashghl Alzalmyn Balzalmyn ) est . John a également chuté contre l' islamophobie islamique : Les deux côtés sont tués en notre faveur !
Mais il ya une meilleure façon . Les gens ont tendance occidentale ou orientale Ukraine écart de toute décision doit être prise au sérieux . Pas tromper les Russes , les Américains mangent , donc encore une fois pris au piège dans les organisations : l' horrible et violent , et ils engagés aucun attachement à l'ouest pour trouver : il suffit de vous inscrire en elle et : ​​Ils sont en première ligne .
Ukraine en raison de la grand talent dans les affaires et la science peut être mis à jour . Sa stratégie globale d'être la seule condition est que la préservation de l'indépendance .
سيد احمد حسيني ماهيني ۵/۲/۱۳۹۳ - ۰۲:۲۷ نظر(0)

علت العلل تا: علل اربعه!

اشتباه فيلسوفان حتي فلاسفه اسلامي اين است كه: اول عليت را اثبات مي كنند و از سلسله علت و معلولي، به علت العلل دست پيدا مي كنند!يعني منت مي گذارند و خدا را اثبات مي كنن!د يا آن را كشف مي كنند. مي گويند فيلسوفي خيلي زحمت كشيد ت:ا براي نفس خود، خدا را اثبات كند ! شب خواب ديد كه خدا به خواب او آمده و: از وي تشكر مي كند!

درست و صحيح بودن روش فلسفي به اين است: بجاي رفتن از پايين به بالا، از بالا بايد به پايين بياييم. يعني به جاي اثبات علت العلل ! از طريق علت، برعكس بايد عمل شود، زيرا واقعي تر است كه اول: علت العلل اثبات شود. يعني ذات احديت، يك واقعيت علمي و فلسفي بديهي بايد تصور شود. و بديهيات نياز به اثبات ندارند. همه بديهيات فعلي فيلسوفان ذهني هستند، اما اين بديهي واقعي و خارج از وجود ما است.

چه ما باشيم يا نباشيم، خدا هست! حتي اگر هيچ انساني روي زمين نباشد و هيچ تفكري نباشد، باز خدا هست. لازم نيست دكارتي به دنيا بيايد! بگويد چون مي انديشم پس هستم ! چون من هستم پس خدا هم هست!چه دكارت يا كانت ، نيچه يا فيخته، هگل يا ماركس باشند چه نباشند خدا هست! لذا يك امر بديهي و: از مسلماتي است كه: نياز به اثبات ندارد.

   حالا كه خدا هست، آفرينش هاي او هم هست، يعني از توحيد ذاتي به توحيد افعالي مي رسيم. زيرا بازهم چه ما باشيم يا نباشيم، چه عقل  و فكر و فلسفه باشد يا نباشد، خدا و آفريده هاي او هست. درواقع اين چرخ گردون، بدون ما هم مي چرخد . ديو و دد ، باد و ابر، ماه وخورشيد بدون ما هم كار مي كنند! و اين سير من الله است. لذا اول بايد سير من الله باشد، تا سير الي الله هم معني پيدا كند. ما معمولا كار ها را برعكس انجام مي دهيم! يعني اول اليه راجعون را معني مي كنيم و: فكر مي كنيم در بطن آن معني اوليه، مستتر است.

چون خدا جهان را آفريده علت مادی و صوری، علت فاعلی و غایي آن را هم طراحي كرده، و براي ما بيان داشته است. يعني فهم ما از جهان نبايد خارج از: اسباب و علل واقعي باشد. و اسباب و علل واقعي را هم خدا آفريده،خودش هم به آن سامان داده است.

از نظر اين مقاله، فيلسوف بايد مانند دانش آموز، هرچه را نمي داند از معلم خود بپرسد. نه اينكه براي خود جواب هاي: من در آوردي رديف كند. ما هرچه را نمي دانيم، از خدا بايد بپرسيم، نه اينكه او را كنار بگذاريم، خودمان چيزهايي به هم به بافيم، بعد خدا را بياوريم! اگر در اين بافته هاي ذهني ما جا شد، بگوييم بيا داخل بازي !و اگر هم نشد عذر او را بخواهيم.

چه در قران و چه در روايات، آمده كه دنيا بازي است! ولي علت كار هاي دنيا بازي نيست. طبق آيات قران :( انماالدنيا لعب و لهو و..) دنيا بازيچه است و يا:(انا زيناالدنيا بمصابيح) ما دنيا را با شبه چراغ هايي زيبا ساختيم. (تا چشم بينندگان از ان لذت ببرد.) پس رابطه انسان با افرينش دنيا و: يا همان درك علت مادي و  غايي با هم فرق دارد: علت مادي آفرينش دنيا، بازي است اما علت غايي آن بازي نيست. و نبايد كسي آن را بازي بداند!(افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟) آيا فكر كرديد ما شما را بيهوده آفريديم؟

   مفهوم فلسفي اين است كه: اگر بازيچه به دست شما داديم، قرار نيست از آن بيهوده استفاده كنيد! و بدون هدف آن را بازي كنيد. بازي در اينجا بايد باعث رشد و تعالي گردد. و انسان با دستيابي به امكانات مادي، روح خود را پرورش دهد و بر: علوم خود اضافه كند.

  براي درك علت غايي از افرينش، ما مجبوريم به اسطوره هاي مورد نظر خدا توجه كنيم، در بسياري از روايات و احاديث گفته شد :( لولاك لما خلقت الافلاك)  اگر تو نبودي اين دنيا را نمي افريديم. يعني علت غايي اين دنيا، وجود انسان برتر يعني: حضرت محمد يا علي و: يا بنابر برخي روايات، حضرت فاطمه س است.

  در علت فاعلي هم حرف داريم: همه چيز را خدا افريده، بنابراين علت فاعلي خدا است. و اگر بشر چيزي را كشف يا تغيير مي دهد، در واقع آن را خلق نكرده، بلكه فقط آن را فهميده است . مثلا وقتي اورانيوم غني شده 20درصد را نگاه مي كنيم، اين به معني اين نيست كه آن را ما ساختيم! بلكه آن را كه قبلا ساخته شده و: در معادن وجود داشته! شناخته و جدا كرده ايم! و اين علت فاعلي هم اينطور نيست كه: فقط در اول سلسله علت و معلول باشد ! يعني يك روز خدا،آن را خلق كرد و رها كرد! قران مي فرمايد (كل يوم هو في شان) خدا هر روز در حال كار( آفرينش) است.

معني اين حرف آن است كه اگر، بمب اتم را كشف كرديم فرمول آن، قبلا بوده و ما تازه فهميديم!

   البته براي درك بهتر مسئله ( ابا  الله ان يجري الامور الا باسبابها) خدا همه كار ها را از مجاري و سبب هاي خودش انجام ميدهد، ناچاريم علت فاعلي را داراي مراتب بدانيم: يعني خداوند قدرت و خلاقيت خود را به انسان نيز ارزاني داشته!(اني جاعل في الارض خليفه) و او هم از سوي خدا ميتواند خلاقيت داشته باشد. و عملكرد آن اين است كه ذهن خلاق، با نور الهي روشن مي شود و: جرقه اختراعات و ابتكارات، از سوي خدا بر مغز: مخترعين مي نشيند.

علت صوري و ديگر مباحث هم، بايد دچار تحول از بالا بشود زيرا كه: ما به علت فهم نازل خود، ابتدا صورت هاي موجود را تصور مي كنيم، لذا درك صورت هاي بالا، براي ما مشكل مي شود. و مثلا :قيامت و عالم برزخ را نمي توانيم درك كنيم. اما اگر از بالا نگاه كنيم، صورت هاي فلكي و آسمان ، يا كل افرينش را ببينيم، ديگر مسئله قيامت و صحراي محشر، عجيب نخواهد بود.

چنانكه حضرت علي ع ميفرمايد: من آسمان ها را بهتر از زمين مي شناسم!و دليل فرموده ايشان هم، بيانات پيامبر در مورد سفر معراج است.     

La première cause : Causes Quatre !
La philosophie islamique est que les philosophes confondent même d'abord prouver le lien de causalité et séries causales , la première cause qu'ils acquièrent ! Laissez la grâce de Dieu prouvent -ils? Ont ou auront le découvrir. Le philosophe a pris beaucoup de peine à dire : Pour votre souffle de Dieu prouver ! La nuit , il rêva que Dieu est venu pour dormir : Il remercie !
Méthode correcte de la philosophie est la suivante: au lieu d'aller de bas en haut , de haut en bas viennent . Au lieu de prouver la cause première ! La cause d'action doit être inversée , car il est plus réaliste que la première preuve de la première cause est . L'essence de Dieu , Il doit être considéré comme un fait scientifique et philosophique . Et la nécessité évidente pas être prouvé . Tous les philosophes actuels de l'esprit sont évidents , mais l'évidence est vrai et nous sommes là-bas .
Ce que nous faisons ou non, il est un Dieu ! Aucun homme sur terre n'est même pas la pensée , il est Dieu . Cartésien n'est pas nécessaire d'être né ! Parce que je pense que oui ! Dieu je suis tellement là! Soit Descartes ou Kant , ou Nietzsche, Hegel ou Marx , ou ce qui n'est pas Dieu ! Donc, un fait évident : le musulman est : exiger aucune preuve .
   Maintenant qu'il ya un Dieu , est Sa création , à savoir l'unité intrinsèque des actes divins atteint . Comment nous le faisons à nouveau ou pas , si l'intellect , de l'esprit et de la philosophie ou pas , il est Dieu et les créatures . En fait , les roues du ciel sans notre tour . Dave et la mort , Vent et Nuage, Lune Soleil sans notre travail! Et bien sûr, je suis Dieu . Premièrement, il doit être Dieu, mon ail , ail ainsi fait synonymes de Dieu . Nous faisons habituellement le contraire! Cela signifie que nous prenons la première couche Nous supposons que dans le sens premier , est caché .
Parce que Dieu a créé la cause matérielle et formelle de s du monde , la cause ultime de l'objet et il a conçu et présenté à nous . Ce n'est pas notre compréhension du monde extérieur des principaux facteurs qui est vrai . Et les jouets et les véritables raisons pour lesquelles Dieu a créé , il a lui-même organisé .
En termes de cet essai , le philosophe , en tant qu'étudiant , demandez à votre professeur sait tout . Pas vos propres réponses : J'ai apporté la ligne . Nous ne savons pas tout , vous devriez demander à Dieu , pas le côté , nos choses ensemble , puis porter Dieu ! Nous allons vous placer dans le tissé mentale , disons entrer en jeu, et si vous ne voulez pas lui faire des excuses .
Qu'est-ce que le Coran et le Hadith , le monde du jeu est venu ! Mais parce que le monde n'est pas un jeu . Les versets du Coran : jouets ou de l ' du monde (.) : ( ) Nous avons fait le monde comme de belles lumières . ( Pour les yeux des téléspectateurs en profiter. ) Après la création de l'univers et la relation de l'homme : soit il existe des différences dans la compréhension de la cause matérielle et la cause finale de la création du monde matériel , mais la raison ultime de ne pas jouer le jeu . Et personne ne jouer ( ) Pensez-vous que nous vous avons créés en vain ?
   Concept philosophique , c'est que si vous jouez dans les mains de nous , ne va pas à l'utiliser en vain ! Sans prétendre à jouer. La croissance et l'excellence doivent être lues ici . Les ressources humaines et matérielles pour réaliser , nourrir votre esprit et de la science à ajouter.
  Pour comprendre la cause ultime de la création , nous devons prêter attention aux mythes au sujet de Dieu , on nous a dit de nombreuses histoires et traditions ( ) sinon vous n'auriez pas créé ce monde . La cause ultime de l'existence humaine supérieure de monde, à savoir : le Prophète Muhammad Ali ou : ou , selon certaines traditions , est Fatima Zahra .
  La raison pour laquelle nous parlons sur le sujet : Dieu a tout créé , Dieu est le sujet. Et si les humains ont découvert quelque chose va changer , en fait, ce n'est pas , mais c'est juste compris . Par exemple , quand on regarde les 20 pour cent de l'uranium enrichi , cela ne signifie pas que nous l'avons fait ! Mais il a déjà fait dans les mines existent! Nous avons identifié et isolé ! Et ce n'est pas le cas , le sujet qui n'est que la première d'une série de cause à effet ! Cela signifie qu'un jour Dieu a créé et l'a laissé ! Coran dit ( ) Dieu le travail quotidien ( ) est .
Cela veut dire que si nous avons trouvé la formule de la bombe qui a été précédemment connu et nouveau pour nous !
   Pour une meilleure compréhension du problème ( ) du travail conduit et la cause de Dieu toute sa faire , afin que le sujet ont beaucoup de raisons à savoir: que Dieu a donné à l'homme la puissance de votre créativité! ( ) Et il était aussi le Dieu peut être créatif . Sa performance est l'esprit créatif avec la lumière divine est allumé : l'étincelle de l'invention et de l'ingéniosité , les inventeurs du cerveau Dieu arrivent .
Les officiels provoquer d'autres problèmes , doivent être changés par le haut parce que nous comprenons la révélation de sa première impression sera disponible , si vous comprenez ce qui précède , il est difficile pour nous. Par exemple : Jugement et le Purgatoire ne peuvent pas comprendre . Mais si vous regardez d'en haut , les constellations du ciel , ou voir l' ensemble de la création , de la résurrection et déserts question fantastique , n'est pas surprenant.
Comme Hazrat Ali dit : Je sais que le ciel est mieux que la terre , et parce qu'il a aussi dit , des déclarations concernant voyage de l'ascension du Prophète .
سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۳۲ نظر(0)
我们如何能得出一个哲学学科
理性主义,相信理性:理性的哲学和无论什么原因,我们认为,它是梳理,否则不接受。苏格拉底说,学生不应该接受其他字符!或另一个,他们提倡经验主义和感觉论。土地问题的理念仍然是:原则,任何人谁接受该提议!
  其中一个原因是诡辩出现。正是在这样的时代,我们选择的律师声称,分别为。每个人的律师是强大的,他是对的!它没有提供任何证据或同期,等等,但言辞!因为如果任何人有很好的说辞能够最好地做出假证件显示。
  现在为什么没有发现腐败,尤其是腐败是一样的。该行坏事,他们阅读的任何证据之前,道。先了解侦探,法官或律师谁找到一种方式来获得的文件?如果被发现,它是如何记载:它辩护。这个过程有助于他首先向文档不适合,如果是的话,那里有一个犯罪的证据,怎么会看,拒绝或以其他方式可靠。
   第一原则,还是什么哲学家们说,很显然,他们知道,然后,根据这些原则,并解释他们的想法:他们的论据是令人信服的。他们有一个很大的错误:哲学家是忽略了原来的。这似乎是一个哲学家谁犯了一个错误,但这样做故意。因为他想成为的原因。没有其他人。他是真正的明白了解对方恶棍这么认为,他们预留了一定的:某些他或她的思想,得到同意。
  我们有一个传统, (我的第一QAS魔鬼)谁首先比较了魔鬼。有人告诉我,火人火比黏土和土壤为佳。这样一来,火不会屈服于Brkhak 。
   在这种说法中,有两个重要的原则:第一,为什么火是更好吗?对于因为他是火,火是好就够了!第二,你的说法不是他的创造者和神的参数强:无效的参数指责。
与巨大的自我,在推理的方法中,我们看到了弥补了哲学家的论据。当然,根据定义,有三种推理:电感元件,其中媲美的组件,该比喻详述。但这种外表并不重要,因为他们说这另一种方式?
但由于严重程度显然被忽视了像有人在光天化日之下照明正在寻找,或在水中的鱼,水会跟着没有其他办法。我们将用我所有的空气,但空气不明白一个简单的问题,不,它不计。请记住,当你跌倒的空气,我们认为它上升的病,呼吸急促抓住上面的值。
      此举的哲学意义在于上帝,伟大的哲学家永远,不要在方程中算不练,因为我们觉得这是很简单的!和哲学模式,我们大跌了。首先,她放在一起,然后对他的仁慈的说法,我们请进。撒旦是一样的自我,我们认为我们有一个更好的主意媚眼神的作品比它的创始人认为。
   有一个新的哲学体系后,首先要知道神要优于自己:而不是发明或:人类制造神圣原则思考的问题。其次,我们做了这些原则,记住,它不是任何哲学家可以有所不同,但它是真实的,具体的。
一神论和先知和复活,有三个主要理念:伊玛目阿里说: (安拉怜悯阿姆拉王菲LMT的有机一)。上帝保佑任何人谁知道他们来自哪里以及它们所在的位置,并在那里去。在古兰经中给出了答案:主神Trjvn哑!这句话包含三个要点:神我们得出:去过远离他,回到他的怀抱。
    这一举动是好的,圆形或正弦运动,或飞的手段,但问题是,我们认为我们所做的鼻窦!或钟摆定律,我们已经创建了!真主是不知道的。
   字上尽可能的回报,这个词有时回Syrvrt ,即着讨论!这是罚款,只有当讨论这个问题可能是因为我们认为我们已经发现的意义,上帝是不是这样的命令。
因此,为了避免这些错误,对哲学问题的理解比知道上帝和相信它。
سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۲/۱۳۹۳ - ۲۰:۵۳ نظر(0)

چگونه ميتوان به يك نظم فلسفي رسيد

راسيوناليست ها ، عقل گرايان معتقدند: فلسفه بايد عقلي باشد و هرچه كه عقل ما ادراك مي كند، آن را حلاجي كند.و غير آن را قبول نكند . سقراط مي گويد: دانشجو نبايد حرف ديگران را قبول كند! و يا: ديگران كه :تجربه گرايي و حس گرايي را تبليغ مي كنند. در نهايت مشكل فلسفه بر زمين مي ماند و: هركس اصولي را كه پيشنهاد كرده مي پذيرد!

  يكي از دلايل پديدار شدن سوفسطائيان هم همين بوده . زيرا در دوران آن ها مثل دوران ما ،كه در دعاوي وكيل انتخاب مي كنند، بوده است . وكيل هركسي قوي تر بود، حق با او بود! آن هم نه در ارائه مدرك يا مقارنات و غيره، بلكه در فن بيان ! زيرا اگر كسي فن بيان خوبي داشت ميتوانست: بهترين مدارك را هم ساختگي نشان دهد.

  هم اكنون علت كشف نشدن فساد، مخصوصا فساد اقتصادي همين است. زيرا مفسدان، قبل از هركاري مجاري مدرك سازي را مطالعه مي كنند. يعني ابتدا سعي مي كنند بفهمند كارآگاه، قاضي يا وكيل از چه راهي به مدارك دست پيدا مي كند؟ و اگر آن را پيدا كرد چطور مستند مي كند و: از آن دفاع مي كند. اين روند به او كمك مي كند: اولا مدرك به جا نگذارد و: اگر هم جايي مدرك جرم به جا ماند، چگونه آن را تكذيب يا غير قابل استناد جلوه دهد.

   فيلسوفان هم اول اصول يا مطالبي را بيان مي كنند، كه آن را واضحات ميدانند و بعد، براساس اين اصول تفكر خود را بيان و: استدلال خود را محكم مي كنند. آن ها دچار يك اشتباه بزرگ هستند و آن: فيلسوف اصلي را ناديده گرفتن است . البته به نظر نمي رسد كسي كه فيلسوف شده، اشتباه كند بلكه به عمد چنين كاري مي كند.زيرا مي خواهد خودش عقل كل باشد. نه كس ديگري . فهم او فقط درك درست است و بقيه نا صواب مي انديشند!لذا آنان مسلمات روشني را كنار مي گذارند و: مسلمات خود ساخته يا خود انديشيده را، به ميدان مي اورند.

  مثلا ما در روايات داريم : (اول من قاس الشيطان) اولين كسي كه قياس كرد شيطان بود. زيرا گفت من از آتش هستم و: بشر از خاك و آتش بهتر از خاك است. و لذا آتش نبايد برخاك سجده كند .

   در اين استدلال دو اصل مهم وجود دارد: اول اينكه نگفته به چه دليل آتش بهتر است؟ زيرا همين كه او از آتش است، كافي است كه آتش بهتر باشد! و دوم اينكه استدلال خود را قوي تر از: استدلال آفريننده خود يافته و خدا را به: استدلال اشتباه متهم كرده است.

و با اين منيت بزرگ كه: در ابعاد اين روش استدلالي است، مي بينيم اساس استدلال فيلسوفان را تشكيل مي دهد. البته طبق تعريف سه نوع استدلال وجود دارد: استقرا كه از جزء به كل است ،قياس كه از كل به جزء است،تمثيل كه از جزء به جزء است. البته اين امر در ظاهر مهم نيست، زيرا مي گويند مگر راه ديگري است؟

اما راه ديگري هست كه به علت شدت وضوح، ناديده گرفته شده مانند كسي كه: در روز روشن به دنبال نور مي گردد، يا ماهي در داخل اب دنبال آب مي گردد. ما با تمام وجودمان از هوا استفاده مي كنيم ولي، با يك سوال ساده كه هوا را نمي بينيم، آن را هيچوقت به حساب نمي اوريم. تنها وقتي به ياد هوا مي افتيم و: ارزش آن را درك مي كنيم كه:به مرض تنگي نفس گرفتار آييم.

      معني فلسفي اين حركت ان است كه :خدا، آن بزرگ فيلسوف را هرگز به حساب نمي اوريم و: در معادلات به كار نمي بنديم، زيرا حس مي كنيم مسئله خيلي ساده مي شود! و از حالت فلسفي بودن و بغرنج شدن دور مي شويم. اول او را كنار مي گذاريم و بعد، با استدلال خود بر او منت گذاشته، به بازي دعوت مي كنيم. و اين همان منيت شيطاني است كه: فكر مي كنيم مخ ما بهتر از انديشه پروردگار، كار مي كند و بهتر از آفريننده اش فكر مي كند.

   پس براي داشتن يك نظام فلسفي جديد، بايد اولا خدا را برتر از خود بدانيم :و به جاي اصول من در آوردي يا: بشر ساخته به اصول الهي بيانديشيم. ثانيا بدانيم كه اين اصول ساخته ذهن نيست، كه در مورد هر فيلسوفي فرق كند، بلكه واقعي و عيني است.

توحيد و نبوت و معاد، سه اصل مهم فلسفي است: حضرت علي ع ميفرمايد:( رحم الله امرا علمت من اين في اين الي اين). خداوند رحمت كند كسي را كه بداند: از كجا آمده و در كجا قرار دارد و: به كجا مي رود. جواب اين سوال در قران داده شده و: خداوند فرموده لالي الله ترجعون! اين جمله حاوي سه نكته است: از خدا به وجود آمده ايم و: از او دور شده ايم و: به سوي او باز گردانده مي شويم.

    اشكالي ندارد اين حركت را، به حركت دايره اي يا سينوسي، يا آونگي معني كنيم ولي، اشكال در اين است: فكر مي كنيم سينوس را ما ساختيم! يا قانون آونگ را ما به وجود آورده ايم! و خدا از آن بي خبر است.

   گاه ممكن است بر روي كلمه رجعت، به معني برگشت و گاه در لغت سيرورت، يعني رو به جلو بحث كنيم! اين هم اشكالي ندارد فقط موقعي بحث اشكال پيدا مي كند كه: فكر كنيم اين معاني را ما كشف كرده ايم، و خدا چنين منظوري نداشته است.

لذا براي دوري از اين اشتباهات، فهم خدا را از مسائل فلسفي بيشتر از خود بدانيم و: به آن ايمان بياوريم.   

Nasıl bir felsefi disiplin gelebilir
Rasyonalistler , akılcılığı inanıyoruz : . Aklınfelsefesi ve nedeni ne olursa olsun , biz karde olduğunu algıladıkları , ve aksi halde kabul etmez . Sokrates öğrencilerine diğer karakterleri kabul gerektiğini söylüyor ! Veya başka da şarlatanlık ve sensualism teşvik olduğunu . Arazi sorunufelsefesi kalır:prensibi herkes kimteklifini kabul ettiğini !
  Bu Sofistler ortaya nedennedenlerinden biri . Bizavukat sırasıyla iddia seçmek , böyle zamanlarda sırasında. Herkesin avukatı güçlüydü , o haklıydı ! Vb hiçbir kanıt veya eş , sunulan, ancakretorik ! Herkes iyi retorik iyi yapabilirdiniz olsaydı sahte belgeler gösteriyor çünkü .
  Şimdi neden özellikle yolsuzlukaynıdır , yolsuzluk bulamadı . Bozguncuları , onların delil şey okumuştum önce . İlkbelgeleri almak için bir yol bulurdedektif ,yargıç ya da avukat anlamaya çalışın ? O bulunabilir ve nasıl belgelenmiştir Ve eğer : o savunur. Bu süreç uymuyorbelgeye öncelikle ona yardımcı olur , ve eğer öyleyse bir suç kanıt nerede , nasıl inkar etmek bakacağız ya da güvenilir .
   Ilk ilkeleri, ya da ne filozoflar belirtmiştir , o bildikleri ve daha sonra , bu ilkelere dayalı ve kendi düşünce açıklamak açıktır : onların argümanları zorlayıcıdır . Onlar büyük bir hata yaşıyorsanız :filozoforijinali göz ardı etmektir. Bu bir hata yapmış bir filozof gibi görünüyor , amaneden olmak istiyor çünkü. Kasıtlı yapacağız . Başka kimse yok. O,diğer imansız düşünüyorum anlaşılan anlamak doğrudur Yani onlar kenara belli ayarlayın: ! Anlaşma almak için , kendi düşünce belli .
  Örneğin, şeytanınilk adama kıyasla ( )efsanesi var. Ben yangınyangın Man kil ve topraktan daha iyi olduğu söylendi . Ve böyleceyangın Brkhak boyun eğmeyeceğim .
   Bu argüman , iki önemli ilke vardır: Birincisi , nedenyangın daha iyi mi ? O yanıyor gibi için , yangın yeterince iyidir ! İkincisi, onun Yaratıcısı ve Allah'ınargümanları daha güçlü argüman : Geçersiz argüman suçladı .
Ve bu akıl yürütme yöntemi , gördüğümüzdev ego filozoflarınargümanlarıntemelini oluşturur ile . Bileşenin karşılaştırılabilir ,benzetme ayrıntılı olduğunu indüktif bileşeni olan : Tabii ki , tanımı gereği , akıl üç türü vardır . Onlar başka bir yol söylüyorlar çünkü Ama bu görünüm , önemli değil mi?
Ama nedeniyleşiddeti açıkça güpegündüz aydınlatma birisi arıyor , ya da balıksuda ,su takip edecek gibi ihmal edilmiş başka hiçbir yolu yoktur . Biz tüm havayı kullanır , ancakhava basit bir soru görmüyorum , hayır , o sayılmaz . Eğer hava ve biz buhastalık , yakalanan nefes darlığı üzerinde yükselmeye algıladıklarıdeğeri düştüğünde Sadece hatırlıyorum .
      Bu hamleninfelsefi önemi biz hissediyorum çok basit , çünkü Tanrı , hiçbüyük filozof vedenklemde saymazsak , uygulama kalmamasıdır ! Ve felsefi modu ve biz uzakta daldı . İlk o araya koymak ve sonra onun merhamet onun argüman , biz oynamaya davet ediyoruz . Şeytan biz çapkın Tanrı daha iyi bir fikir onun yaratıcısı düşünüyor daha iyi çalışır düşünüyorumaynı egodur .
   Yeni bir felsefi sistem yaptıktan sonra , biz ilk kendilerine Allah'ın üstün bilmeniz gerekir: icat veya yerine : İnsan Yapımı İlahi İlkeleri düşünüyorum . İkincisi , biz değişebilir herhangi bir filozof hakkında değil , ama gerçek ve somut olduğunu akılda bu ilkeleri yaptı.
Tevhid ve nübüvvet ve diriliş , üç ana felsefeleri vardır : İmam Ali diyor ki : ( ) . Allah geldikleri ve onlar yer ve nereye gittiğini nerede nerede herkesi korusun . Kuran'da verilencevap:Rabbim! Üç puan içeren bu cümle : ' ondan ve O'na oldum biz dönmek :Tanrı gelmiş .
    Bu hamle , ince dairesel veya sinüzoidal hareket , ya da uçmak içinaraçtır , amasorun bizsinüsler yapılmış düşünüyorum, ! Veyasarkaçkanunu, biz yarattık ! Ve Allah, bunun farkında değildir .
   Sözcük Mümkün getirisi ,kelime yani ileriyetartışma , bazen dön Syrvrt oldu! Busorunu tartışırken bizanlamını keşfettim düşünüyorum ve Allah böyle bir emir değildir olabilir sadece iyi.
Yani bu hataları önlemek için , Tanrı'yı ​​bilmek ve buna inanmak için dahafelsefi sorularanlayış.
سيد احمد حسيني ماهيني ۲/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۵۱ نظر(1)

چه در فلسفه نظري و چه در علم كلام، معضلات بزرگي هست كه هنوز حل نشده و: ميتوان گفت فيلسوفان بريده اند!آنها فقط به يك تار مويي خود را بند كرده اند! و موشكافي مي كنند!مثلا كانت مي گويد: چون فكر مي كنم پس هستم! يعني جوابي براي هستي پيدا نكرده و: خودش را درتاريكي، به يك بندي اويزان نموده است.

هايدگر فيلسوف بزرگ غرب يا: سارتر نتوانستند تفاوتي بين هست و هستي قائل شوند! هست را از آن جهت پذيرفته اند كه هست! ولي هستي را نمي توانند تعريف كنند!

   فلاسفه اسلامي البته جايگاه بهتري دارند. آن ها هستي را، وجود و واجب الوجود و: مراتب وجود را طرح كرده اند. حتي ملا صدرا با طرح تشكيك در وجود خيلي از: معضلات فلسفي را حل كرد. ولي غالبا وجود را كما هي يعني همانطور كه هست مي پذيرند.

  ماهيت وجود ، منطق وجود يا اصالت وجود، مباحثي كلاسيك و سنگين و گاه طاقت فرسا است كه: از شدت طاقت فرسا بودن ان، طرف مجاب مي شود! يا فيلسوف موقع درس دادن، با داد زدن جواب را منكوب مي كند!

مثلا بر فرض قبول وجود خدا و مخلوقات، ربط اين دو مقوله چگونه بايد باشد؟ آيا رابطه بين خالق و مخلوق چيست؟ اگر وجود دارد اين وجود دراي چه ماهيتي است؟ آيا از جنس خالق است يا مخلوق؟

به گفته دكتر ديناني : پدر و پسر وجود دارند و:رابطه بين آن ها هم وجود دارد يعني بين اينها رابطه هست. اما خود اين رابطه چيست؟

   دنياي امروز دنياي ارتباطات است و: همه ثابت مي كنند كه بين دوچيز رابطه وجود دارد. ولي خود رابطه چيست؟ تعريف ربط كدام است؟

مثلا دكتر شعاري نژاد مي گويد: در تعریف لغوی رابطه آمده است؛ هر نوع وابستگی و ارتباط که: میان دو یا چند چیز وجود دارد. همچنین تأثیر و نفوذی که یک چیز در: دیگری داشته باشد را رابطه می‌گویند!

شعاری‌نژاد، علی‌اکبر؛ فرهنگ علوم رفتاری، تهران، امیرکبیر، 1375، ص 345.

مي بينيد :آقا چشم بسته غيب گفته: رابطه را ارتباط معني كرده است!

يعني مصدر يك فعل را عوض كرده، نه اينكه آن را تعريف نموده باشد. يا گفته اند:

 ((ارتباط )) مصدر باب افتعال از ریشه (( ربط )) است. و ربط دادن دو جز منفک از هم به معنای: پیوند دادن آن دو جز باهم به گونه ای که: خواص اولیه خود را از دست ندهند می باشد.

    اما وجود مبارك حضرت فاطمه س، اين موضوع را به سادگي حل مي كند:ائمه معصوم هستند و پيامبر هم معصوم ! رابط بين پيامبر و ائمه، ذات مقدس حضرت فاطمه س است، كه ايشان هم به همين نسبت معصوم مي شود! شايد اثر وجودي رابط، در درجات هستي بالاتر هم باشد.

   لذا يك متدولوژي جديدي، بايد وارد منطق و فلسفه شود:دريچه اصلي آن است كه: اصول فلسفه را از عملكرد الهي نگاه كنيم. نه از ذات و صفات : واجب الوجود. زيرا در متدولوژي ها فعلي، يا فيزيك مبناي فلسفه است يا متافيزيك. و هردو ساخته ذهن ما است. يعني از فيزيك آنچه را مي فهميم، منطق ما را تشكيل مي دهد. منطق رياضي به همين معني است. يعني شمردن و احصا كردن هرچه هست و: ديده مي شود و به دايره تجربه مي رسد، و قابل بررسي در آزمايشگاه است. كه نهايت آن مي شود گه بگوييم : اگر خدا را زير تيغ جراحي خود ديديم، آن وقت او را باور خواهيم كرد.

از پراگماتيسم تا اگزيستانسياليزم همه اين را مي گويند ولي با درجات كم و زياد. متافيزيك هم به طور مستقل نيست بلكه، در برابر سوالات و اصول آن ها، جواب تهيه مي كند و سيستم منطق ديگري را طراحي مي كند: متافيزيك يعني: نه فيزيك! منطق جديد همين را مي گويد : يا فيزيك است يا متافيزيك، هر چه فيزيك است متا فيزيك نيست، و هرچه متافيزيك است فيزيك نيست.

    اما منطق فاطمه زهرا اين است : نبايد از حب علي ع به بغض معاويه(يا عمر و زيد) رسيد. و يا از بغض معاويه به علي ع رسيد.  و يا مانند برخي ها، اين دو را در كنار هم ديد و گفت : علي و معاويه! زيرا حضرت علي براي خودش دنيايي دارد و: دنياي او در بالا تثبيت شده است و: چنان در بالا شناخته شده كه در زمين ناشناس است.

   حمايت فاطمه از حضرت علي، نه به اين خاطر است كه او شوهرش است. يا پدر فرزندانش و نه به خاطر اين است كه از :خواستگاران قبلي اش بغض داشته باشد. بلكه به خاطر ولايت او بر تمامي جهان است. و خدا خواسته كه اينطور باشد. اگر به كسي عتاب هم مي كند، براي بيدار شدن آن شخص غافل است كه: چشم او قادر به ديدن خورشيد نيست.

حتي برخي اين را هم دون شان فاطمه ميدانند، و او را سخنگوي مستقيم خدا و تجلي اراده حق تعالي ميدانند. برخي گفته اند كه اگر فاطمه س مرد بود، بر او وحي نازل مي شد و: برخي نيز گفته اند كه اگر فاطمه نبود، خداوند دنيا و ما فيها را نمي آفريد.

   بنابر اين حضرت فاطمه سلام الله، به جاي موشكافي و اويزان شدن به يك تار موي فيلسوفانه، به درخت سدره المنتهي و شجره طيبه و عروه الوثقي دست زده است. و به جاي استدلال به سايه ها در غار افلاطوني، به خود وجود متصل شده است . از نظر فاطمه س نقطه قابل اتكا، من يا فكر من! نيست كه فلسفه را از منيت آغاز كند. بلكه همه اوست!

Orada Fatimah Q & A : felsefi sorunlar
, Çözümsüz kalır büyük bir sorun teorik ne felsefe veya teoloji : ! Bu filozofları kesebilir Onlar sadece saçınızın bir bölüm var ! Ve ben düşünüyorum çünkü ! Örnek , Kant , diyor incelik nedenle ben! Veevrenincevabını bulamadık : onun karanlık ,kolye bir arıza vardır .
Büyük Batı ya dafilozof Heidegger : Sartre , vermek mümkün olmak arasında bir fark var ! O olmuştur mı ! Ama tanımlamak mümkün değil !
   İslam filozofları tabii ki daha iyi bir yer vardır . Onun varlığı vegerekli Varlığınvarlığı : bir planı var çok şey var . Molla Sadra Tshkyk tasarım, hattavarlığı : felsefi sorunlar çözüldü . Ama hey, sık sık kabul orada tanıştım gibi .
  Partininezici gücü ikna olduğunu Doğa , varlığı ya da mantık , klasik ve ağır ve bazen ezici konuların gerçek! Filozof veya öğretim süresi ,bağırmakcevap mahçup olacaktır !
Örneğin, bu iki nasıl ilişkilidir , Tanrı ve canlılarınvarlığını üstlenmeyi kabul ? Yaratıcı ve yaratılan arasındakiilişki nedir? Kuru varsa bu doğa neler var? BuYaratıcı'nın ya dayaratık yapılır ?
Dr Dinani göre: baba vardır ve oğul ilişkisi aralarında var aralarındakiilişkidir . Ama ilişki nedir ?
   Bugün ,iletişim dünyası ve tüm iki şey arasında bir ilişki olduğunu kanıtlamak . Ama ilişki nedir ? Alakatanımı nedir ?
Örneğin, Dr slogan yarış diyor ki :ilişkininsözcük tanımı , iki veya daha fazla şeyler arasında var ilişkinintürüne bağlıdır . Birbirleriyle ilişkili bir şeyetkisi söyleyebiliriz !
Slogan ırk , AA ; kültür Davranış Bilimleri , Tahran , Amir Kabir , 1375, s 345 .
Kör adamgörünmeyen ilişki dedi bakın bir ilişki!
İşte bunun yerine tanımlanan bir fiil mastar değişti . Ve dedi ki:
 ( (Bağlantı ) ) Bob AFTAL kök mastarlar ( ( link) ) 'dir . Temel özellikleri kaybetmemiş bir şekilde , iki bileşeni birbirine bağlayan : ve ayrı ayrı iki bileşenler dönüm için araçlar.
    Ama Hazreti Fatima Zahra Mübarek ,sorunu kolayca çözülür : yanılmaz İmamlar yanılmaz peygamber ! Peygamber veİmamlar , Hazreti Fatıma Zehra'nın kutsal doğa arasındaki arayüz , bunlar eşit masum olduğunu ! Arayüzün Belki de varlığı, yüksek varlığının derecesidir.
   Ilahi eylem felsefesini bakmak : Bu ​​nedenle, yeni bir metodoloji ,mantık ve felsefeana vana olmalıdır . Değilözü ve sıfatları: Gerekli olmak . Mevcut metodolojiler , fiziksel ya da metafiziksel felsefe dayanmaktadır çünkü. Ve aklımızda de. Fizik , bizim mantık yapar anlamak . Bu, matematiksel bir araçtır. O ne olursa olsun, yani numaralandırmak ve Ahsa ve : görülen vedaire olduğunu velaboratuarda incelenir yaşadı. Sonuçta , biz demekbok : Allahameliyat masasında gördüm onu ​​, o zaman biz ona inanacak .
Pragmatizm itibaren Agzystansyalyzm tüm bu ama düşük ve yüksek düzeyde söylüyorlar . Metafizik değil fizik : bağımsız , ama aynısoruların ilkeleri ve cevaplar karşıMetafizik sistem tasarımı bir başka nedendir sağlar ! Bu fizik ya da metafizik ya diyor yeni mantık ,metafizik fizik ve fiziksel değildir metafizik gibi .
    Ama Fatima mantık şudur: Biz nefret Al Ali ( ya da Ömer Zaid ) geldi sevmek gerekir . Veya nefretten Ali Al ulaştı . Ya da bazı gibi, birlikte ve sözü bu ikigörüş : ' Ali ve Al ! Hazreti Alidünyanın kendisidir : Yukarıda onun dünya sabittir : buyüksek zemin bilinmeyen olduğu bilinmektedir .
   O kocası çünkü destek Fâtıma Ali değildir . Ya da ebeveynler ve çocuklar , çünkü onu önceki talipleri gözyaşları arasında değildir . Ama nedeniyletüm dünyada onun otorite . Ve Tanrı öyle istiyorsa . Kişiyi uyanık sorumlu birisi varsa gözlerigüneşi göremiyordu habersizdir.
Bazıları bile Fatima biliyorum , ve Tanrı'nıniradesi onun sözcüsü doğrudan tezahürü ve Tanrı bilir . Bazı F Tanrı değilse kimdünyayı yarattığını söyledi : Bazı F o adam , ona indirdik eğer söylediler .
   Bu nedenle Hz Tanrı değil, bir saç felsefi incelik ,ağaç veağaç T ve RVh Sedreh Almnthy üzerine asılı daha Alvsqy vardır . Ve yerine Platon'un mağarasındagölgeler , orada bağlı olduğunu savundu . F. Q , ya da ben olduğumu düşünüyorum güvenilir nokta ! Buego başlarfelsefesidir . O, tüm değil!
سيد احمد حسيني ماهيني ۱/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۲ نظر(1)

فاطمه يعني: جدا كننده هميشگي.

بسياري تصور مي كنند فاطمه كه :درلغت به معني جدا كننده است، داراي ظرف مكان يا زمان مي باشد. يعني محدود به زمان يا مكان خاصي است. در صورتي كه اين كلمه علي الاطلاق است. و هميشه اين معني از آن مستفاد مي شود. مثل اينكه بگوييم خورشيد، فقط روز ها خورشيد است. بنابر اين از لحاظ كلامي و لغت شناسي، محصور كردن معني يك كلمه به زمان يا مكان خاص، از درجه اعتبار ساقط است.

وقتي كه نام براي كودكي انتخاب مي شود، در واقع اين نام تمام ارزوها يا :خواسته ها و اهداف و انگيزه هاي پدر يا: مادر را نشان مي دهد. پدر يا مادر تمام ارزوهاي دست نيافته خود را، در وجود فرزندشان تصور مي كنند و: نامي انتخاب مي كنند كه با آن ايدئال ها هم خواني داشته باشد. براي همين در اسلام نيز تاكيد شده كه: براي فرزندان خود نام نيكو برگزينيد.

شايد اصلي ترين وظيفه پدر و مادر، همين باشد چرا كه هيچ پدر ومادري، فرزندش را بدون غذا يا لباس رها نمي كند ولي، ممكن است بر اثر شدت علاقه در انتخاب نام دقت نكند. اين ها را پيامبر اسلام فرموده است. و لذا خودش به آن عمل كرده و:در انتخاب نام براي فاطمه ، از روح قدسي كمك خواسته و:بر زبان ايشان جاري شده ، چنانكه نام حسن و حسين نيز از عالم بالا و معادل شبر و شبير اعلام شد.

   پس نمي توان قبول كرد كه: نامگذاري فاطمه سلام الله دختر بزرگوار پيامبر اسلام، اتفاقي بوده و معني خاصي ندارد. لذا ميتوان فهميد اين انتخاب معني دار بوده و: پيام مهمي براي همه انسان ها، از اولين تا آخرين داشته است. زيرا همه كار هاي پيامبر و: سخنان ايشان از جانب خدا بود و به:صريح قران كريم، ايشان از روي هوا و هوس حرف نمي زده و: هرچه خدا مي گفته بيان مي داشته(و ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوحي)

   حضرت فاطمه نيز به: اين نام مقدس خود، آگاهي داشته و در جهت برآورد اهداف الهي مي كوشيده است. و كار ايشان جدا كردن دائمي و حق از باطل بوده است و: بيانات ايشان همه حكمت آميز بود و: عملكردي نيز مطابق دستورات پيامبر و وحي الهي داشته.

  شايد اولين باري كه جدا كرد، در همان مراحل بلوغ، در مسئله ازدواج بود. ايشان به دليل پيوستگي به بيت نبوت، خواستگاران زيادي داشت. مخصوصا اينكه در رسوم بسياري از ملل، داماد ميتواند نقش پسر را براي خانواده اي كه: پسر ندارد بازي كند.مهمترين خواستگار ايشان ابابكر بود، زيرا كه دختر خود عايشه را به پيامبر داده بود و: انتظار داشت ايشان هم مقابله به مثل كند.

   اما پيامبر فرمود: انتخاب همسر به عهده خود دخترم مي باشد. او هركس را بخواهد من هم راضي هستم. و اين انتخاب سنگين و بزرگي بود. بايد به ابابكر جواب نه بدهد و: عواقب آن را هم بپذيرد. وقتي جواب منفي داده شد، ديگران هم سرك كشيدند تا شايد بخت با آنان يار باشد.

عمر ابن خطاب، عبدالرحمن ابن عوف و: عثمان ابن عفان از جمله، پيرمردان ثروتمند بودند كه: ثروت خود را به رخ پيامبر مي كشيدند.و به بهانه ثروتشان، خواستگار حضرت فاطمه بودند و از:حوادث بعدي تاريخ هم، معلوم مي شود كه چه اهدافي از: اين خواستگاري داشتند ولي همگي مايوس برگشتند.

   اما وقتي پيامبر پيشنهاد حضرت علي را  مطرح كرد، فاطمه س پذيرفت و اين اولين خط هدايت بود: كه نشان داد  و راه را روشن ساخت. فاطمه س ميدانست اين انتخاب، چه نتايج زيان باري خواهد داشت! اما خود را آماده اين كار ساخت. اولين نتيجه آن در عروسي ساده و فقيرانه بود. از خدم و حشم و هدايا و تحفه ها خبري نبود. حتي لباس عروسي خود را به فقيري بخشيد! و با لباس كهنه اي بر سر سفره عقد نشست.

  اين جا است كه هرلحظه، فاطمه سلام الله با انتخاب و جدا كردن ها روبرو بود. او زندگي ساده با علي ع را بر: زندگي اشرافي پيرمردان عرب ترجيح داد. همه در آمد حضرت علي، فقط به اندازه نان شب بود! زيرا او مرد جبهه و جهاد بود و: كمتر فرصت اشتغال براي در آمد داشت.

وقتي آيه مباهله آمد، پيامبر حضرت فاطمه و علي و دو فرزند آنان را با خود همراه برد. و با ديدن انان بود كه دست از مباهله برداشتند.

  آيه تطهير كه آمد، پيامبر تا 9 ماه هر روز بر درخانه دخترش مي آمد و: اين آيه را باصداي بلند قرائت مي فرمود تا: كسي به اشتباه به درخانه كس ديگري نرود.و اهل بيت مورد نظر قران را، جاي ديگري جستجو نكند.(السلام عليكم يا اهل بيت نبوه)

اين تنها انتخاب و يا آخرين انتخاب نبود. ايشان بعد از وفات پدرش هم انتخاب كرد و: از انتخاب خود سخت دفاع كرد و: به ناپاكان هشدار ها داد.

   نقل قول از پيامبر هست كه: اين جدا كردن ها و اين انتخاب ها، تا ابد ادامه دارد. فاطمه بر درب بهشت مي ايستد و: مانند مرغي كه دانه بر مي دارد، دوستداران علي را بر مي دارد و: قبل از خود وارد بهشت مي كند.

اين اجازه را خدا و پيامبر به او داده اند. زيرا ايشان مركز ثقل نبوت و امامت و عنصر رابط بين آن ها است  

Fsürekli ayırma anlamına gelir.
Birçok Fatimasözcük boşluk ve zaman ayıran bitti demektir zannedebilir . Yani belirli bir zaman veya yer ile sınırlı . Bu kelime mutlak varsa. Bu, her zaman kastedilmektedir anlamına gelir. Güneş birkaç güngüneş olduğunu söyleyerek gibidir . Yani dil ve konuşma patolojisi açısından , belirli bir zaman ve yerde bir kelime sarmalar , geçersizdir .
Adı hırs veya İstek hedefleri vebabası ya da annesi gösterir motifleriadına ,çocuklar için seçildikten sonra . Ideali ile uyumlu bir isim : Tüm kayıp değil ebeveyn varlığını kabul çocuğunu istiyor. Bu nedenle İslam, iyi bir isim çocukları için seçim olduğunu vurguladı .
Hiçbir anne , hiçbir çocuk , ancak gıda bırakmayın ya da giysiadının ilgiyoğunluğuna dikkatli olmayabilir çünkü belki de ebeveynlerinen önemli görev , bu. İslamPeygamber söyledi . Bu nedenle,eylemin kendisi ve Fatima ,kutsal ruhunadı ve sordu : onun dilini de Hasan ve Hüseyin ve Muhammed Alam gibi , akan ve eşdeğer hibrit açıklandı .
   Yani biz kabul edemeyiz :soylu Peygamber Muhammed'in kızı Fatıma Salam Ullah tesadüfi olduğunu ve özel bir anlamı yoktur almıştır . Birinci olan son , bütün insanlar için önemli bir mesaj : Biz bu seçim önemli olduğunu anlayabiliriz . Açık Kur'an vehavada onu vurdu ve Desire konuşmak değil : Onun konuşması Tanrı'dan oldu : Tanrı dile getirdi olursa olsun ( )Peygamber çünkü tüm eseridir
   Fatima :kutsal ismi kendinin farkında veilahi amaçları tahmin etmeye çalıştı . Eserlerikalıcı , doğru ve yanlış kaldırma olmuştur : Onun ifadeleriPeygamber'in emirleri doğrultusunda tüm performans göstergesi idi ve ilahi vahiy vardı .
  Belkiolgunlaşma süreci , evliliksayısında izoleilk kez . ÇünküPeygamber Hanehalkı onların bağlılık , birçok talipleri vardı. Özellikle , birçok ulusungelenekleri ,damatailesininçocuğu alabilir : . Hiçbir çocuk o Ebu Bekir oldu Çoğu talip oynamak ,Peygamber kızı Aisha vermişti :onlara karşılık bekleniyor .
   AmaPeygamber dedi ki: Kızım bir eş seçmek için sizin sorumluluğunuzdadır . Ben de memnunum herkes . Ve bu ağır ve hantal oldu . Ababkrcevap vermemelidir : busonuçları kabul etmek zamanı geldi . Cevap olumsuz iken , diğerleri servet belki de ortak olabilir için bir yol çizdi .
Ömer İbn Hattab Abdur Rahman İbn Ouf ve : . Osman İbn Affan dahil yaşlı erkekler onların zenginlik gerçekleşmesiPeygamber gittiğini zengin olan zenginlik dilerim , Fatima talip vetarih sonraki olaylar , bu açık olur Neerkekhedefleri , ama hepsi hayal kırıklığına geri geldi .
   AmaPeygamber Ali'ninteklifini kaldırdı , Fatima Zahra kabul ve davranışilk satırı oldu : net bir şekilde gösterdi . Fatima Zahraseçimsonuçları zararlı olacağını biliyordu ! Ama bu işi yapmak için hazırlıklı olun . Fakir düğünilk sonuç basitti . Hediyeler ve hediye hizmeti değil haber beraberindekiler . Hatta ona gelinlik fakir olurdu! Ve evli toplantısında tarafından giyilen bir elbise .
  Burada o an , Fatima Salam Ullah ayrılıkseçim ile karşı karşıya geldi . Ali'nin kendi hayatını basit bir yaşam :eski aristokrat Araplar tercih . Hepsi sadeceekmek gibi , Hz Ali'ye geldi! O savaş ve cihat bir adamdı , çünkü: İstihdam için daha az fırsat vardı.
Ne zaman onların aralığı ile birlikte Mbahlh ayet , Peygamber Hazreti Fatıma ve Ali ve iki çocukları oldu . Ve onlar Mbahlh dışarı aldığını görüyoruz .
  Arıtma ayetPeygamber'in kızı 9 ay her gün eve geldi , geldi : . O vokalayetyanlış evine gitmek , VeKuran'dan bitler , başka yerlerde aramak için değil değil başkası almak okuyun.
Busadece seçim ya da son bir seçim oldu . Babasının ölümünden sonra onun seçtiğisert savunma seçti vefaul uyarmak için .
   Peygamber bir alıntı var :ayırma veseçimler süresiz devam etmek vardır . Fatima Cennetin Door üzerinde duruyor : Onu cennete girecektir öncerahat hayranları üstümüzde kuş tohum gibi alır .
Bu onu ve peygamber sağlayacaktır . O kehanet veİmamlıkmerkezi ve aralarındakiarayüz