X
تبلیغات
کشوری برای روهینگیایی ها
خانه تماس با ما RSS
کشوری برای روهینگیایی ها
بعد از نماز جمعه تظاهرات بقیع برپا شود रोइंगज के लिए एक देश রোহিঙ্গাদের জন্য একটি দেশ
سيد احمد حسيني ماهيني ۳۰/۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۴ نظر(0)

فن سالاران و تخصص پرستان، گاهگاهی آهنگی نا موزون را، کوک می کنند و می خواهند: مردم، دنیای بی خدایی در قرن بیستم را، فراموش نکنند و به ماتریالیسم و: طبیعت پرستی همچنان وفادار باشند. متخصص خود خوانده زلزله، در تلویزیون جمهوری اسلامی، ظاهر شد و در مقابل همه عقاید اسلامی، و گفته های ائمه معصومین و: پیامبران ایستاد و: دروغ هایی را به آنها نسبت داد! مجری ورزشکار! و یقه سفید هم از او حمایت کرد و: بعد هم آن را در فضای مجازی پخش نمود: در یک طرف نقل قول هایی از پیامبر، و امامان معصوم در باره زلزله، که از سوی مجتهدان طراز اول بیان شده، و در طرف دیگر حرف این اقا که: همه را خرافات معرفی می کرد. مثل سابق، حرفهایی را به اسلام نسبت می داد و: بعد هم خودش آن را رد می کرد! در هیچیک از منابع علمی و روایی: ایرانی نیامده که زمین روی شاخ گاو است! ولی اقا این را، نظریه علمای اسلامی دانشته و بعد هم، با تمسخر آن را رد کرد. ایشان خبر از آیات و روایات ندارد، که هیچ، حتی با زحمات علمی خیام ها، و فارابی ها هم بیگانه است. با این نادانی ها، خود را متخصص اول زلزله در: ایران و جهان می داند: غافل از آنکه اولین شرط هر نظریه، ارجاع به سوابق است. این نادان نمی داند که: خداوند، زمین و اسمان را خلق کرده و: به همه فعل و انفعالات آن دانا است. و این کار را زمانی انجام داده، که نه ایشان متولد شده بودند! نه پدر جد کمونیست شان. همه چیزی که در زمین یا: زیر زمین یا داخل زمین هست، از آفریده های خداوند است، و تحت فرمان او می باشد. قران صراحتا بارها می گوید: که هیچ کاری صورت نمی گیرد، مگر به فرمان خداوند. لذا چه اشکالی دارد که زلزله  را، یکی از کارهای خدا بدانیم؟ وقتی معصومین می فرمایند: اگر زنا و فساد اخلاقی زیاد شد، مرگ ناگهانی و حوادث و بلایا هم زیاد می شود، چه زخمی به این اقا وارد می کند؟ که اینهمه عصبانی است.  چه اشکالی دارد که طوفان ها ی مهیب آمریکا را، نتیجه دفاع آنان از داعش، و آه مطلومانی که توسط داعش، قتل عام می شدند، بدانیم؟ دلیلش هم ساده است: از هنگام نابودی داعش، دیگر از طوفان ها خبری نیست. زلزله عظیم ویا سونامی راهم، نتیجه غرور علمی ژاپنی ها بدانیم: که فکر می کنند همه چیز را می دانند! و برهمه کار قادر هستند: ولی دیوار 12متر ارتفاع بتنی آنها، در مقابل سونامی طاقت نمی اورد.  چه را نباید در آمد های قاچاق مرزی را، مانند قطره های باران ندانیم، که یکباره سیلی و زلزله ای را، بوجود می آورد؟ البته همه کارکنان صدا وسیما اینطور نیستند که: تا فرصت به دست بیاورند، برغلیه خداوند داد سخن بدهند، و پول بیت المال را خرج تبلیغ: کفر و ماده پرستی کنند. مثلا ما می بینیم که در: موقع زلزله در استودیو، مجری سوره (اذا زلزلت الارض) را می خواند، و این سرعت عمل او، نشان از نهادینه بودن آموزش های مذهبی است. درست برعکس کسانی که: سالها است که می گویند: تهران زلزله می آید و حالا با خوشحالی، زلزله اشتهارد را به اسم تهران نوشته، و همه برنامه های صدا و سیما را، به اثبات حقانیت خود اختصاص داده اند. اینها بدانند: گر نگهدار من آن است که، من میدانم، شیشه را در بغل سنگ، نگهمیدارد. اینطور نیست که خداوندی، که آسمانها و زمین را با ستونهایی: که دیده نمی شود نگه میدارد، از کنترل یک زلزله یا گسل ناتوان باشد(ان الله یمسک السموات و الارض ان تزولا). بلکه برعکس، این سق سیاه آنها است! که آنقدر می گویند: تا بالاخره زلزله بیاید! وخداوند رحمن، برای روسیاه نشدن آنها هم شده، تکانی به تهران بدهد! هرچند که به دعای گربه سیاه، باران نمی آید اما اگر هم آمد، نبابد گربه خود را عابد و زاهد بداند! یا به قدری به علم خود مغرور باشد که: خدا را فراموش کند و فکر کند: اوست که تعیین می کند: زلزله بیاید یا نیاید.

The words of a secular anti-religion!

The technocrats and experts of the profession sometimes coax the song and want to: people forget the world of idolatry in the twentieth century and remain loyal to materialism and: naturism. The specialist of the earthquake appeared on the television of the Islamic Republic, and in front of all Islamic beliefs, and the words of the infallible Imams and: the prophets stood: they attributed lies to them! Performer of the athlete! And the white collar also supported him: and then he distributed it in cyberspace: on the one hand, quotes from the Prophet and the infallible Imams about the earthquake, which were expressed by the mujtahids of the first, and on the other hand, the words that’s what: It's all about superstition. As before, he attributed words to Islam: then he rejected it himself! In none of the scientific and narrative sources: Iran does not come down on the horns of the cattle! But this was considered by the scholars of Islamic scholarship, and then, with ridicule, rejected it. He does not know the verses and narrations, that no, even with the scientific efforts of the Khayyam, and al-Farabi are alien. With these ignorance, he considers himself the first earthquake expert in: Iran and the world: It is unknowing that the first condition of any theory is to refer to records. This ignorant does not know: God created the earth and the temple: it is all intelligence to all its interactions. And they did this when they were not born! Not their communist father. All that is in the earth, or in the underground, or in the earth, is of the creatures of God, and under his command. The Quran explicitly says repeatedly that nothing is done, except by the command of the Lord. So what's the problem with the earthquake as one of the works of God? When infallibles say: If sexual immorality and moral corruption increase, then sudden death and accidents and disasters will increase too much, what wounds do they bring? That's all angry. What is the problem with the terrible storms of the United States, the result of their defeat of ISIS, and the slaughter of ISIL's names? The reason is simple: Since the destruction of ISIL, there is no longer any storm. The enormous earthquake or tsunami, the result of the scientific pride of the Japanese: they think they know everything! And they are capable of all work: but the 12-meter-high 12-meter wall did not tolerate a tsunami. What should we not consider the incomes of border trafficking, such as drops of rain, which creates a massive and earthquake? Of course, not all the staff of the voice are like this: to give the opportunity, to speak to the Lord, and to spend money on the prophet: blaspheme and ignorance. For example, we see that in the time of the earthquake in the studio, he reads the sura , and this speed of action reflects the institutionalization of religious education. Quite the reverse of those who have been saying for years: Tehran is an earthquake, and now it is happy to write an earthquake called Eshtehard in the name of Tehran, and all the programs of sound and television have proved their legitimacy. They know that: My keeper is, I know, holds the glass in the rock. It is not that the god who keeps the heavens and the earth with the pillars not visible cannot be controlled by an earthquake or fault. On the contrary, it is their darkness! That's how they say so: earthquake finally! And the servant of the righteous, do not be afraid to join them, give a shove to Tehran! Although the black cat's prayer does not rain, but if it does, it does not want to consider your cat as a devotee and a hermit! Or so proud of his science that: Forget God and think: He is the one who determines: an earthquake will come or not.

كلمات علمانية معادية للدين!

التكنوقراط والمصلين الخبرة، وأحيانا أغنية المتنافرة، ولحن يريدون: الناس والعالم ملحد في القرن العشرين، لا ننسى أن المادية وعبادة الطبيعة ما زالت موالية. المؤدي للرياضي! وذوي الياقات البيضاء أيضا دعم له، وبعد ذلك في الفضاء الافتراضي لعبت: على الاقتباسات جهة عن النبي والأئمة من وقوع الزلزال، عندما المجتهدين من الدرجة الأولى أعربت، وعلى الجانب الآخر الحديث هذا ما: كل شيء عن الخرافات. كما كان من قبل، وعزا الكلمات إلى الإسلام: ثم رفض ذلك بنفسه! في أي من المصادر العلمية والسردية: إيران لا تنزل على قرون الماشية! ولكن هذا اعتبر من قبل علماء المنحة الإسلامية، وبعد ذلك، مع السخرية، ورفض ذلك. وهو لا يعرف الآيات والروايات، أنه لا، حتى مع الجهود العلمية للخيام، والفارابي الغريبة. هذا الجهل لا يعرف: خلق الله الأرض والمعبد: هو كل الذكاء لجميع تفاعلاته. وفعلوا ذلك عندما لم يولدوا! ليس والدهم الشيوعي. كل ما هو في الأرض، أو تحت الأرض، أو في الأرض، هو من مخلوقات الله، وتحت قيادته. القرآن يقول مرارا وتكرارا أن لا شيء يتم إلا من قبل قيادة الرب. إذا ما هي مشكلة الزلزال كأحد أعمال الله؟ هذا كل شيء غاضب. ما هي مشكلة العواصف الرهيبة في الولايات المتحدة، نتيجة هزيمتها لداعش، وذبح أسماء داعش؟ والسبب بسيط: منذ تدمير داعش، لم يعد هناك أي عاصفة. الزلزال الهائل أو تسونامي، نتيجة الفخر العلمي لليابانيين: يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء! وهم قادرون على كل العمل: ولكن الجدار 12 متر ارتفاع 12 مترا لم يتسامح مع تسونامي. فما الذي لا ينبغي أن نعرفه عن حدوث الاتجار عبر الحدود، مثل قطرات المطر، التي تخلق زلزالا ضخما؟ بالطبع، ليس كل الموظفين IRIB بحيث فرصة للفوز،الحديث عن ربهم، وإعلان إنفاق المال العام: كفرهم والمادية. على سبيل المثال، ونحن نرى أنه في وقت وقوع الزلزال في الاستوديو، مقدم يقرأ الفصل، وقال انه تبين سرعة مأسسة التعليم الديني. وهم يعرفون أن: حارس بلدي هو، وأنا أعلم، يحمل الزجاج في الصخرة. ليس أن الإله الذي يحافظ على السماوات والأرض مع أعمدة غير مرئية لا يمكن السيطرة عليها من جراء زلزال أو خطأ. على العكس من ذلك، فمن الظلام! هذا كيف يقولون ذلك: زلزال أخيرا! وعبد الصالحين، لا تخافوا للانضمام إليهم، وإعطاء شوف لطهران! على الرغم من أن صلاة القط الأسود لا المطر، ولكن إذا كان يفعل ذلك، فإنه لا يريد أن تنظر القط الخاص بك كما المحب وناسك! أو فخور جدا من علمه أن: ننسى الله والتفكير: هو الذي يحدد: زلزال سيأتي أم لا.

Dünyəvi din əleyhinə sözlər!

Atletin ifaçısı! Və ağ yaxası də ifa virtual məkanda sonra və ona dəstək: müctəhidlər birinci sinif ifadə Peyğəmbər və zəlzələ imamlar bir tərəfdən kotirovkaların on, və digər tərəfdən müzakirəsi Nədir: Bu xəyanətdir. Daha əvvəl olduğu kimi, İslamı sözlər söylədi: sonra özünü rədd etdi! Elmi və bədii mənbələrdən heç biri: İran mal-qaranın buynuzlarına düşmür! Amma bu, İslam təqaüdü alimləri tərəfindən nəzərdən keçirildi və sonra bir gülünc ilə onu rədd etdi. O, ayə və rəvayətləri bilməmişdir ki, heç bir şey, hətta Xəyyam və Əl-Farabi elmi səyləri ilə yad deyildir. Bu cahilliklə özünü ilk zəlzələ üzrə mütəxəssis hesab edir: İran və dünya: Hər nəzəriyyənin ilk şərti qeydlərə istinad etmək bilmədən bilir. Bu cahil bilmir: Allah yer və məbədi yaratdı: bütün bunların hamısının qarşılıqlı əlaqəsi. Onlar anadan olmadıqda bunu etdilər! Onların kommunist atası deyil. Yerdəki və ya yeraltı və ya yerdəki bütün şeylər Allahın varlığından və onun əmri altındadir. Quranda açıq-aydın bir şey deyilir ki, Rəbbin əmrindən başqa bir şey edilmir. Belə ki, zəlzələ ilə bağlı problem Allahın əsərlərindən biri kimidir? Düzəltdikləri zaman: Evlilik və mənəvi korrupsiya artarkən, birdən-birə ölüm, qəza və fəlakətlər çox artıb, nə qədər yaralanacaq? Bütün bunlar qəzəbləndi. Birləşmiş Ştatların dəətli fırtınaları, ISIS-in məğlubiyyəti və İŞİD-in adlarının öldürülməsi nəticəsində problem nədir? Səbəbi sadədir: İŞİL məhv edildikdən sonra artıq fırtına yoxdur. Böyük zəlzələ və ya sunami, Yaponiyanın elmi qüruru nəticəsində: onlar hər şeyi bilirlər! Və onlar bütün işlərə qadirdirlər: 12 metr yüksəklikdə olan 12 metrlik bir divar, bir sunami dözməmişdi. Sərhəd qaçaqmalçılığı, məsələn, kütləvi zəlzələ yaradan yağış damcıları haqqında nə bilməliyik? Məsələn, biz studiyası zəlzələ zamanı, aparıcısı fəsil deyilir ki, görəcəksiniz, və sürəti o dini təhsil kurumsallaşmasını göstərdi. Onlar bilirlər: Qalibim, bilirəm, qaya içində şüşə saxlayır. Göyləri və yerini görünməyən sütunlarla saxlayan Allahın bir zəlzələ və ya günahı ilə idarə oluna bilməz. Əksinə, onların qaranlığıdır! Beləliklə belə dedilər: zəlzələ nəhayət! Salehlərin qulluqçusu, onlara qoşulmaqdan qorxma, Tehrana bir şey vermə! Qara pişikin duası yağmur yağmır, amma əgər belədirsə, pişikin bir bəlağətçi və hermit kimi hesab etməsini istəmir! Yoxsa elmindən qürur duyuruq: Allahı unutma və düşünün: O, müəyyən edəndir: bir zəlzələ gələcək yoxsa olmayacaq.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۹/۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۵ نظر(0)

آقای زنگنه وزیر نفت، پا تو کفش مدیریت کرد! و تئوری از خودش داد: اگر معا.ن شرکت نوکیا؛ مدیرعامل توتال شود خیلی خوب است! همانطور که معاون مدیر عامل زیمنس، مدیرعامل شل شد!. تا دیروز همه این را به عنوان مدیریت کیلویی، و اتوبوسی مسخره می کردند، ولی امروز از آن دفاع می کنند. در اوایل انقلاب بحث بین تخصص و تعهد بالا گرفته بود، و کسانی را که در یک رشته، متخصص نبودند، ولی مسئولیت می پذیرفتند، بعنوان مدیران کیلیویی مثل: درجه دار و افسر و تیمسار کیلویی! می گفتند آنها معتقد بودند: هر کس می خواهد سرلشکر شود، باید همه درجات را، از سربازی تا افسری و تا امیری، طی کرده باشد. مانند شرکت نفت یا آموزش و پرورش، که مدیر کل ها باید گرید 30 داشته باشند. اما امروز وزیر نفت! گفت دوسال است که مدیریت توسعه را، در وزارت نفت به راه انداخته، لذا لازم نیست همه مدیران استانی، پیرمرد و یا بازنشسته باشند، آنها میتوانند گرید پایین تر هم داشته باشند، تا از جوانان هم برای مدیریت: کل و استانها استفاده شود. گویا هرچه خارجی ها بکنند، ولو حرف سی ساله خودمان باشد، باید به آنها اقتدا کنیم. حالا که وزیر نفت دیده: مدیر شرکت آی تی، که حتی نمی دانست نفت چیست، میتواند بزرگترین شرکت نفتی، اروپایی را اداره کند، چون بازار را می شناسد، پس لازم نیست اصلا مدیران نفتی، از وزارت نفت یا تحصیلکرده نفت باشند. فقط باید مدیریت داشته و بازار را بشناسند و: بتوانند شرکت را اداره کنند. این کاری بود که در ایران انجام می شد، ولی مورد انتقاد بود. حالا که خارجی ها کردند، باز هم آقایان طلب کارند! و می گویند در ایران هم، باید این طور عمل شود! بحث دیگری هم که هست: مدیران اتوبوسی است. وقتی یک رئیس جمهور عوض می شود، در همه جای دنیا رسم است که: هم حزبی ها یا هم باندی های خود را، سرکار می گذارد. اما وقتی در دولت های گذشته این کار را کردند، گفتند دولت اتوبوسی، یا فله ای است! چون افراد را فله ای عوض می کنند. اما حالا در دولت جدید می گویند: اشکال ندارد و همه استانداران باید عوض شوند، همانطور که همه کابینه عوض شد. لذا باید گول این حرفها را نخورد. بطور منطقی هر دولتی، هر کاری را انجام داده، در زمان خودش خوب بوده، و نباید آن را زیر سوال برد. دلیل آن هم بسیار ساده است: زیرا از نتایج آن، دولتهای بعدی استفاده می کنند، حتی بنام خودشان ثبت می کنند. بسیاری از طرح های مهم، مانند مترو، شهر افتاب و فرودگاه بین المللی، نزدیک به نیم قرن است که: طراحی شده است و همه دولت ها، زحمت کشیدند. انرژی هسته ای و موشک سازی هم، مانند خودرو سازی قدمت: بیش از نیم قرن دارند، ولی هر دولتی آمد، دولت قبلی را نفی کرد، و خود را صاحب این صنایع معرفی نمود. این نشان می دهد که: مدیریت خوب است، ولی مدیران اخلاق ندارند. یعنی خود را بهتر از دیگران می دانند. اگر این نکته را کنار بگذاریم، مدیریت ایرانی توانسته: با الهام از اسلام و انقلاب اسلامی، مدت نیم قرن در برابر همه مدیریت های جهانی، حرف برتر و دست بالاتر را داشته باشد. همینطور اقتصاد ایران ، سیاست و نظامی گری ایران، در حد بالاتری از همتاهای: جهانی و غربی خود بوده است. چرا که در غیر اینصورت، با اولین فن مدیریت دیگران، باید از بین می رفت. همانطور که با اقتصاد مقاومتی، توانست تحریم ها را دور بزند، در سیاست و مدیریت هم این کار را انجام داد. و خود را حفظ و ارتقا داد. اگر چنین نبود، وقتی همه دنیا با همه ابزار ها، از شاه حمایت می کردند، نمی توانست کاری بکند، از بین می رفت، در جنگ 8ساله هم همینطور..

Kilo Managers and: Bus Drivers!

Mr. Zangeneh, the oil minister, managed you shoes! And the theory said: If Nokia is the CEO of Total, it's OK! As deputy CEO Siemens was relaxed! Until yesterday, they mocked all this as kilos management and bus, but today they are defending it. In the early years of the revolution, the debate between specialization and commitment was high, and those who were not specialized in a discipline but accepted responsibility, as Kilo's directors, such as Chief, Officer and Kilo’s teammate! They said they believed: "Anyone who wants to be a major must go all the way, from soldiers to officers, to presidents." Such as the oil company or the education department, that the general manager should have grade 30. But today the oil minister! He said that he has been managing the development in the Ministry of Oil for two years, therefore, it is not necessary for all provincial executives, old men or retirees to have a lower grade, so that young people can be used to manage: the whole and the provinces. It seems that what foreigners do, if we are thirty years old, should follow them. Now that the oil minister has seen: the director of the IT company, who did not even know what oil, could handle the largest oil company in Europe, because it knows the market, so it's not necessary for oil managers to be oil ministries or educated oil companies. Just have to manage and know the market and: manage the company. This was what was done in Iran, but it was criticized. Now that the foreigners have done, the gentlemen are crazy! And they say that in Iran, this should be done! Another discussion is: bus drivers. When a president is changed, it is customary everywhere in the world: it also employs both: parties or gangs. But when they did it in the past, they said the bus was bulky or bulky! Because: they change people bulk. But now in the new government they say: it's okay and all governors should change, just as all the cabinet has changed. So you should not lie down on these words. Logically, every state has done everything, it's good at its time, and it should not be questioned. The reason is also very simple: because of the results, they use subsequent governments, even register themselves. Many of the major projects, such as Metro, Sunshine, and International Airport, have been around for nearly half a century: it's designed and all the governments have been busy. Nuclear power and rocket launchers, such as automotive dating: For over half a century, but any government came to reject the previous government, and introduced itself as the owner of these industries. This shows that management is good, but not ethical managers. It means that they are better than others. If we put aside this point, Iranian management has been able, with inspiration from Islam and the Islamic Revolution, for half a century, to have the upper hand and upper hand in front of all world leaders. Similarly, Iran's economy, politics and militarism of Iran have been higher than their counterparts: the world and the west. Otherwise, with the first fan management technique of others, it should be eliminated. As with the resilient economy, he was able to circumvent the sanctions, in politics and management, too. And kept and upgraded himself. If that were not the case, when the whole world, with all the tools, supported the Shah, could not do anything, was destroyed, in the 8-year war as well.

كيلو مدراء و: سائقي الحافلات!

السيد زانجنه، وزير النفط، تمكنت من الأحذية! وقالت النظرية: إذا نوكيا هو الرئيس التنفيذي لشركة توتال، انها موافق! كما تم تخفيف نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز! حتى أمس، سخروا كل هذا ك إدارة كليوي والحافلات، ولكن اليوم هم يدافعون عنه. وقالوا انهم يعتقدون ان "كل من يريد ان يكون كبيرا، يجب ان يذهب على طول الطريق، من الجنود الى الضباط، الى الاميري". مثل شركة النفط أو إدارة التعليم، أن المدير العام يجب أن يكون الصف 30. ولكن اليوم وزير النفط! وقال سنتين هو لإدارة التنمية، أطلقت وزارة البترول، لذلك ليس كل مديري المحافظات، قديمة أو التقاعد، فإنها يمكن أن درجة أقل من لديهم، للشباب لإدارة الجامعة والمحافظات. ويبدو أن ما يفعله الأجانب، إذا كنا سن الثلاثين، ينبغي أن تتبعها. فقط لإدارة ومعرفة السوق و: إدارة الشركة. هذا ما تم في إيران، ولكن تم انتقاده. الآن أن الأجانب فعلت، والسادة مجنون! ويقولون إنه في إيران، يجب أن يتم ذلك! مناقشة أخرى هي: سائقي الحافلات. عندما يتم تغيير رئيس، فمن العادة في كل مكان في العالم: كما توظف كلا الطرفين أو العصابات. ولكن عندما فعلوا ذلك في الماضي، قالوا إن الحافلة كانت ضخمة أو ضخمة! لأنها تغير الناس بالجملة. ولكن الآن في الحكومة الجديدة يقولون: إنه بخير ويجب أن يتغير جميع المحافظين، تماما كما تغيرت كل مجلس الوزراء. لذلك يجب أن لا الاستلقاء على هذه الكلمات. منطقيا، كل دولة فعلت كل شيء، انها جيدة في وقتها، وأنه لا ينبغي أن يكون موضع تساؤل. والسبب هو أيضا بسيط جدا: بسبب النتائج، فإنها تستخدم الحكومات اللاحقة، حتى تسجيل أنفسهم. العديد من المشاريع الكبرى، مثل مترو، الشمس المشرقة، والمطار الدولي، كانت موجودة منذ ما يقرب من نصف قرن: انها مصممة وجميع الحكومات مشغولة. الطاقة النووية وقاذفات الصواريخ، مثل السيارات التي يرجع تاريخها: لأكثر من نصف قرن، ولكن أي حكومة جاء لرفض الحكومة السابقة، وقدم نفسه كمالك لهذه الصناعات. وهذا يدل على أن الإدارة جيدة، ولكن ليس المديرين الأخلاقية. وهذا يعني أنها أفضل من غيرها. وإذا ما وضعنا جانبا هذه النقطة، فقد تمكنت الإدارة الإيرانية، بإلهام من الإسلام والثورة الإسلامية، منذ نصف قرن، من أن تكون لها اليد العليا واليد العليا أمام جميع قادة العالم. وبالمثل، فإن الاقتصاد الإيراني والسياسة والعسكرة الإيرانية كانت أعلى من نظيراتها: العالم والغرب. وإلا، مع تقنية إدارة مروحة الأولى من الآخرين، فإنه ينبغي القضاء عليها. كما هو الحال مع الاقتصاد المرن، تمكن من التحايل على العقوبات، في السياسة والإدارة أيضا. وأبقى ورفع مستواها نفسه. إذا لم تكن هذه هي الحالة، عندما كان العالم كله، مع جميع الأدوات، دعم الشاه، لا يمكن أن تفعل أي شيء، دمرت، في حرب 8 سنوات أيضا.

Kilo idarəçiləri və: Bus Drivers!

Cənab Zangeneh, neft naziri, ayaqqabılarını idarə etdi! Və nəzəriyyə dedi: Nokia ümumi CEO'su olduqda, bu tamam! Siemens baş direktorunun müavini rahat oldu! Dünənə qədər bütün bunları klywi rəhbərliyi və avtobus olaraq istehza etdim, amma bu gün onu müdafiə edirlər. Onlar dedilər: "Böyük olmaq istəyən hər kəs, əsgərdən oraya qədər, Amirinə qədər getməlidir". Neft şirkəti və ya təhsil şöbəsi kimi, ümumi müdir 30-cu dərəcə olmalıdır. Amma bu gün neft naziri! iki il inkişaf idarə etməkdir Neft Nazirliyi başlayıb, belə ki, bütün il müdirləri, köhnə və ya, onlar daha aşağı sinif, gənclərə bütün və il idarə edə bilərsiniz təqaüdə. Göründüyü kimi, əgər otuz yaşındursa, əcnəbilər nə etsələr, onlara riayət etməlidirlər. Yalnız bazar idarə və bilmək lazımdır və: şirkət idarə. Bu, İranda edilmişdi, amma tənqid olundu. İndi əcnəbilərin etdiyinə görə, cənablar crazy! Onlar deyirlər ki, İranda bunu etmək lazımdır! Digər bir müzakirə: avtobus sürücüləri. Bir prezident dəyişdirildikdə, dünyanın hər yerində adət edir: həm də hər iki tərəfə, yaxud şəbəkələrə işləyir. Ancaq keçmişdə bunu etdilər, avtobusun böyük və ya həcmli olduğunu söylədilər! Çünki insanlar kütləni dəyişirlər. Amma indi yeni hökumətdə deyirlər: bütün kabinet dəyişikliyinə bənzər olduğu kimi, bütün hakimlər dəyişdirilməlidir. Buna görə də bu sözlərə yalvarmaq lazım deyil. Məntiqi olaraq, hər bir dövlət hər şeyi etmiş, onun vaxtında yaxşıdır və sorğu-sual olunmamalıdır. Səbəb də çox sadədir: nəticələrdən ötəri sonrakı hökumətləri istifadə edir, hətta özlərini qeydiyyatdan keçirir. Bu rəhbərliyin yaxşı olduğunu, lakin etik idarəçilərin olmadığını göstərir. Yəni onlar başqalarından daha yaxşıdır. Eynilə, İranın iqtisadiyyatı, siyasəti və militarizmi həm dünya, həm də qərbdir. Əks halda başqalarının ilk fan idarəetmə texnikası ilə aradan qaldırılmalıdır. Möhkəm iqtisadiyyatda olduğu kimi, o da sanksiyaların, siyasətin və rəhbərliyin əleyhinə çıxa bildi. Və özünü saxladı və yeniləndi. Əgər belə deyilsə, bütün dünya, bütün vasitələrlə, Şahı dəstəkləyəndə, 8 illik müharibədə də heç bir şey edə bilmədi.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۸/۹/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۰ نظر(0)

آلودگی هوای تهران و: دیگر شهر ها یک معضل بزرگ است. ولی این امر نشان چند: پیشامد و پسامد خوشایند است. اول اینکه تهران همچنان زنده و پرکار و فعال است. کسانی که فکر می کنند یا تبلیغ می کنند که: ایران تعطیل است، می بینیم باید به زور و دستور، تهران را تعطیل کنیم، والا مردم دست از فعالیت چند گانه برنمی دارند. دوم اینکه تهران همچنان قبله آمال جمعیت ها، و امید به زندگی بهتر و: مقصد مهاجرت میلیونی است. یعنی هنوز کسی حاضر نشده، با تمام این مشکلات، تهران را ترک کند! ترس از زلزله و آلودگی هوا، هیچ تاثیری در فرایند: مهاجرپذیری تهران نداشته است. سوم اینکه تولیدات نفت و بنزین، خودرو و موتور سیکلت و: استفاده حداکثری از آنان ادامه دارد. وگرنه، مردم به شهرستانهای خود می رفتند، خودروهای ساخته شده در انبارها می ماند! نه اینکه هر روز گرانتر و بیشتر شود، بازهم هوادار داشته باشد. چهارم اینکه گرانی و هزینه های بالای شهری، نه تنها مردم را آزار نمی دهد! و آنها را وادار به کوچ نمی کند، بلکه جزو افتخارات برنامه ریزان و: شهرنشینان شده است. اگر روزی از خواب بیدار شوند و: ببینند که شیر ارزان شده، یا قیمت نان ثابت مانده، غصه دار می شوند! زیرا اگر شیر گران نشود، تاکسی دار بهانه ای برای افزایش: کرایه تاکسی خود ندارد: همینطور نانوا و.. بنابر این گرانی و تورم، بفدری هماهنگ هستند که: قانون کلیت پیدا کرده اند: اگر همه چیز تغییر کند، یعنی هیچ چیز تغییر نکرده است. تعدادی این پیشامد های آلودگی هوا، به هزارهم میرسد. اما پسامد های آن بیشتر هم هست:  خیلی ها آلودگی هوا را یک معضل، و مشکل بزرگ میدانند: که باعث مرگ و 17نفر شده است. ولی از آنسو مرگ و میر 17نفر، در مقابل کشتار وسیع جاده ها، که برای فرار از آلودگی تهران است، بیشتر است. از نظر اجتماعی، مردم ترجیح می دهند در تهران، و در منزل یا بیمارستان خود، بخاطر آلودگی هوا بمیرند! ولی برای فرار از آن، در جاده ها، خانواده خود را به خطر نیاندازند. از نظر سیاسی هم، بهانه ای برای انتقاد از دولت و کابینه و: قوه قضائیه فراهم می شود، تا هیچ کس آنها را به زندان نیاندازد! یعنی آزادی بیان آنها تضمین میشود. از نظر کار آفرینان و نخبگان، وضع از این هم بهتر است. زیرا هر مشکلی، یک فرصت کار آفرینی است. مثلا فراوری نانو، یا تکنولوژی های برتر، می توانند هوا را مکش کنند، و از سرب موجود در آن، شمش های سرب تولید کنند، تا نیازی به کشف معدن سرب هم نباشد. موادی را کشف و یا بسازند که بجای مالچ، بر روی ریزگردها و ماسه های بادی، بریزند که بتواند گیاه را در خود پرورش بدهد! چنانکه امروز در مصاحبه با پژوهشگاه ملی زیست فناری ، تجاری سازی و تولید انبوه این ماده، در دستور کار قرار گرفت. آلودگی هوا برای مذهبی ها هم خوب است! چناچه دکتر کلانتری در نشست خبری، به خبرنگاران گفت برویم دعا کنیم که: باید بیاید و این آلودگی ها را ببرد. برای ضد مذهبی ها و کمونیست ها هم خوب است! زیرا می گویند: باران نبار بر زمین، زمین جای قشنگی نیست! ازنظر بازاری و اقتصادی هم خوب است: چون خیلی از کالاها، بیشتر فروش می رود! شیر را مردم بیشتر می خرند، تا بتوانند مقاومت بدن را افزایش دهند! گوش به فرمان تبلیغات هستند تا: هرچه را اعلام کردند: برای آلودگی هوا خوب است، بخرند. واقعا مردم خوبی داریم! همه چیز را به هر قیمتی باشد می خرند، خوشحال هم هستند که خریده اند. مثلا ببینید در یک روز آلوده، چند نفر ماسک می زنند! و چه مقدار بازار این کالاها رونق پیدا می کند: دارندگی و: برازندگی!

Air pollution processing!

Air pollution in Tehran and other cities is a big problem. But this is a sign of a few things: an upside and downside. First, Tehran is still alive and active. Those who think or propagate that: Iran is closed, we see that we have to close Tehran by force and order, and people do not give up on multiple activities. Second, Tehran is still a quibble for the aspirations of the population, and hopes for a better life: the destination is a millionth immigration. That is, no one has ever come to Tehran to leave Tehran with all these problems! Fear of earthquake and air pollution, has no effect on the process: Tehran has not been migratory. Thirdly, petroleum products, petrol, automobiles and motorcycles: and the maximum use of them is continuing. Otherwise, people would go to their cities, cars made in warehouses! Not every day more expensive and more, it's still a fan. Fourth, the high costs and high costs of the city not only do not annoy people! And they do not force them to move, but they are among the honors of the planners and: city dwellers. If they wake up one day, they'll see that the milk is cheap, or the price of bread is stagnant! Because if the milk is not expensive, the taxi has no excuse to increase: there is no tax luggage: as well as bakeries and so on. Therefore, the price and inflation are consistent with the fact that: the law has become general: if everything changes, nothing changes has not done. Some of these air pollution incidents come to the millennium. But there are more successes: many consider air pollution as a dilemma and a big problem: it killed 17 people. But beyond that, 17 deaths are higher than the vast massacres of roads that escape Tehran's pollution. Socially, people prefer to die in Tehran, at their homes or hospitals, because of air pollution! But to escape it, they do not endanger their families on the roads. Politically, there is an excuse to criticize the government and the cabinet and: The judiciary is provided so that nobody brings them to jail! That is, their freedom of expression is guaranteed. From the viewpoint of the entrepreneurs and the elites, the situation is even better. Because: every problem is an opportunity for entrepreneurship. For example, nano processing, or superior technology, can absorb air, and produce lead ingots from the lead, so that there is no need to discover a lead mine. Discover or construct materials that can be used to grow plants instead of mulches, on windshields and sandstones! As :it was today in an interview with the National Bioenteric Research Institute, commercialization and mass production of this substance. Air pollution is good for religious people too! As Dr. Kalantari told reporters at the press conference, we pray that: It must come and take this pollution. It's good for anti-religious and communists too! Because they say: "The rain of the earth is not on the earth; it is not a beautiful land!" It is also good in terms of market and economics: because most of the goods are sold more! They buy more milk for more people to increase body resistance! They are listening to the propaganda order: they announce everything: it is good to buy air for pollution. Really good people! They buy everything at any cost, and they are happy to buy it too. For example, see how many people mask in an infected day! And how much the market for these commodities will prosper: possession and: fitness!

معالجة تلوث الهواء!

تلوث الهواء في طهران وغيرها من المدن مشكلة كبيرة. ولكن هذا هو علامة على عدد قليل من الأشياء: الاتجاه الصاعد والهبوط. أولا، لا تزال طهران حية ونشطة. أولئك الذين يعتقدون أو ينشرون: إيران مغلقة، نرى أننا يجب أن نغلق طهران بالقوة والنظام، والناس لا يتخلى عن أنشطة متعددة. ثانيا، لا تزال طهران طاعنة لتطلعات السكان، وتأمل في حياة أفضل: الوجهة هي الهجرة المليون. أي أنه لم يأت أحد إلى طهران لمغادرة طهران بكل هذه المشاكل! الخوف من الزلزال وتلوث الهواء، ليس له تأثير على العملية: طهران لم تكن هجرة. ثالثا، المنتجات البترولية، والبنزين، والسيارات والدراجات النارية: ولا يزال أقصى استخدام لها مستمرا. وإلا، فإن الناس يذهبون إلى مدنهم، والسيارات المصنوعة في المستودعات! ليس كل يوم أكثر تكلفة وأكثر من ذلك، انها لا تزال مروحة. رابعا، ارتفاع التكاليف وارتفاع تكاليف المدينة ليس فقط لا تزعج الناس! وهم لا يجبرونهم على التحرك، ولكنهم من بين مرتبة الشرف للمخططين و: سكان المدن. إذا استيقظوا يوما ما، فسوف يرون أن الحليب رخيص، أو أن سعر الخبز راكد! لم تفعل. بعض هذه الحوادث تلوث الهواء تأتي إلى الألفية. ولكن هناك المزيد من النجاحات: كثيرون يعتبرون تلوث الهواء بمثابة معضلة ومشكلة كبيرة: قتل 17 شخصا. ولكن بعد ذلك، هناك 17 حالة وفاة أعلى من المجازر الشاسعة للطرق التي تفلت من تلوث طهران. اجتماعيا، الناس يفضلون الموت في طهران، في منازلهم أو المستشفيات، بسبب تلوث الهواء! ولكن هربا منها، لا يعرضون أسرهم للخطر على الطرق. سياسيا، هناك عذر لانتقاد الحكومة ومجلس الوزراء و: يتم توفير القضاء بحيث لا أحد يجلب لهم السجن! أي أن حرية التعبير مكفولة. من وجهة نظر رجال الأعمال والنخب، فإن الوضع أفضل. لأن كل مشكلة هي فرصة لريادة الأعمال. على سبيل المثال، معالجة نانو، أو تكنولوجيا متفوقة، يمكن أن تمتص الهواء، وإنتاج سبائك الرصاص من الرصاص، حتى لا تكون هناك حاجة لاكتشاف منجم الرصاص. اكتشاف أو بناء المواد التي يمكن استخدامها لزراعة النباتات بدلا من المهاد، على الزجاج الأمامي والحجر الرملي! كما كان اليوم في مقابلة مع المعهد الوطني للبحوث الحيوية، التسويق والإنتاج الضخم لهذه المادة. تلوث الهواء جيد للشعب الدينية أيضا! إذا كان الطبيب الشرطة في مؤتمر صحفي، قال للصحفيين ان الصلاة يجب أن يأتي ويأخذ هذا التلوث. انها جيدة لالمعادية للدينيين والشيوعيين أيضا! لأنهم يقولون: "أمطار الأرض ليست على الأرض، بل هي أرض جميلة!" من حيث الأسواق والاقتصاد هو جيد، لأن الكثير من البضائع، وتباع في الغالب! يشترون المزيد من الحليب لمزيد من الناس لزيادة مقاومة الجسم! وهم يستمعون إلى أمر الدعاية: يعلنون كل شيء: من الجيد شراء الهواء للتلوث. الناس جيدة حقا! انهم يشترون كل شيء بأي ثمن، وهم سعداء لشرائه أيضا. على سبيل المثال، انظر كم من الناس قناع في يوم مصاب! ومدى سوق هذه السلع سوف تزدهر: حيازة و: اللياقة البدنية!

Hava çirkliliyinin işlənməsi!

Tehran və digər şəhərlərdə havanın çirklənməsi böyük problemdir. Ancaq bu bir neçə şeyin bir əlamətidir: tərs və aşağı. Birincisi, Tehran hələ də canlı və aktivdir. İkincisi, Tehran hələ daha yaxşı həyat üçün istəkləri namaz, və ümid var ki, miqrasiya təyinat mln. Yəni, heç kim Tehrana bütün bu problemlərlə Tehranı tərk etməmişdi! immiqrasiya Tehran deyil: zəlzələ və çirklənmə Fear prosesi heç bir təsiri yoxdur. Üçüncüsü, neft və qaz, avtomobil və motosiklet və onların əksəriyyəti davam edəcək istifadə edin. Əks təqdirdə, insanlar öz şəhərlərinə, anbarlarda hazırlanmış avtomobilə gedəcəklər! Hər gün daha bahalı və daha çox deyil, hələ də bir fan. Dördüncüsü, şəhərin yüksək xərcləri və yüksək xərcləri insanları narahat etmir! Onlar hərəkət etməyə məcbur etmirlər, lakin onlar planlaşdırıcıların və şəhər sakinlərinin şərəflərindəndirlər. Bir gün oyanırlarsa, sütün ucuz olduğunu görürlər, ya da çörək qiyməti durğundur! Yapmadı. Bu havanın çirklənmə hadisələrindən bəziləri minilliyə çatır. Ancaq daha çox uğurlar var: çoxu hava çirkliliyini bir dilemma və böyük bir problem hesab edir: 17 nəfər öldü. Bununla yanaşı, 17 ölüm Tehranın çirklənməsindən qaçan yolların böyük qırğınlarından daha yüksəkdir. Sosial olaraq, insanlar hava çirkliliyinə görə Tehranda, evlərində və ya xəstəxanalarında ölməyi üstün tuturlar! Ancaq qaçmaq üçün ailələrinə yollarda təhlükə yoxdur. Yəni ifadə azadlığı təmin edilir. Təşəbbüskar və elit baxımından vəziyyət daha yaxşıdır. Çünki hər bir problem sahibkarlıq üçün bir fürsətdir. Nano emal və ya üstün texnologiya, məsələn, havanı absorbe edə bilər və qurğuşun külçə külçə istehsal edə bilər, beləliklə qurğuşun mədənini aşkarlamağa ehtiyac yoxdur. Küləklər, şüşələr və qum daşları yerinə bitkilər yetişdirmək üçün istifadə edilə biləcək materialları kəşf edin və ya qurun! Bu gün Milli Bioenteric Araşdırma İnstitutu, bu maddənin ticarəti və kütləvi istehsalına verdiyi müsahibədə olduğu kimi. Hava çirkliliyi də dindarlar üçün yaxşıdır! Dr. Kalantari mətbuat konfransında jurnalistlərə verdiyi məlumata görə, biz dua edirik: bu çirklənmənin gəlməsi və alınması lazımdır. Anti-dini və kommunistlər üçün də yaxşıdır! Çünki dedilər: "Yerin yağışı yer üzündə deyil, gözəl bir yer deyil!" Bazar və iqtisadiyyat baxımından da yaxşıdır: malların çoxu daha çox satılır! Bədən müqavimətini artırmaq üçün daha çox insan üçün daha çox süd alırlar! Təbliğat sifarişini dinləyirlər: hər şeyi elan edirlər: çirklənməyə hava almaq yaxşıdır. Həqiqətən yaxşı insanlar! Hər şeyi hər hansı bir şəkildə satın alırlar və onlar da bunu satın almaqdan xoşbəxtdirlər. Məsələn, yoluxmuş bir gündə neçə insan maska ​​çəkin! Və bu malların bazarının nə qədər inkişaf edəcəyi: sahiblik və fitness: fitness!

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۷/۹/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۶ نظر(0)

ماده سیاهی که در برخی از جاها، زمین را سیاه می کرد، بنام نفت مشهور شد در برخی جاها، گازهای فوقانی نفت هم، به روی زمین نشت می کرد. دانشمندان ایرانی آن را یک راز می دانستند! آنها قبل از اسلام در محل نشت این ماده، آتشکده درست می کردند، که معمولا نیازی به هیزم نداشت، و تقریبا حالت معجزه هم به آن می دادند! 


برچسب‌ها: نفت همه را مسلمان کرد!,


اترجمه مطلب...
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۹/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۴ نظر(0)

سیاست و سیاستمداری در: غرب و در اسلام، مقابل یکدیگر هستند. از نظر اسلام راستگویی و راستکرداری، شرط اصلی است. بطوریکه همه جا آمده: انسان واقعی کسی است که: ایمان داشته و به آن عمل کند.(الذین آمنوا وعملواالصالحات) در حالیکه در غرب، سیاستمداری یک نوع زرنگی و: انتهای دروغگویی است


برچسب‌ها: سیاست در قران,


اترجمه مطلب...
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۹/۱۳۹۶ - ۱۷:۱۷ نظر(0)

در قران کریم، شهر به قریه ترجمه شده و: ابر شهر را ام القرا گفته است. قوانینی که به قریه ها مربوط می شود، امروزه به حقوق شهروندی معروف شده. اما نیاز به تحلیل زیربنایی و الگوریتم دارد. آیا منظور از شهروند این است که: انسان ها به دو دسته هستند: شهروند و غیر شهروند؟ 


برچسب‌ها: تحلیل الگوریتم حقوق شهروندی,


اترجمه مطلب...
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۳/۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۲ نظر(0)

در قران کریم، بزرگ و کوچک بودن شهر مهم نیست، حتی معماری های عجیب و غریب و: ساخت و سازهای کالبدی هم اهمیت ندارد، بلکه عاملی که یک شهر را، از نابود شدن نگهمیدارد، صالح بودن مردمان آن است. لذا در ایات قران می خوانیم: چه بسا شهر هایی که تخریب شدند و از بین رفتند، فقط به خاطر اینکه اهالی آن فاسد بودند. یعنی تجهیزات شهری و: قدرت مدیریت بالای شهرداران، یا مهارت فوق العاده معماران کالبد شهری، هیچکدام نمی تواند حافظ شهر و: شهر نشینی باشد. بابل و بابلیان برخلاف نظر ما، که  زندگی ابتدایی و ماقبل تاریخ داشته اند، 

 


برچسب‌ها: الگوی شهر اسلامی در قران,


اترجمه مطلب...
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۹/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۷ نظر(0)

The Qur'an has defined the fundamental rights to human beings as the Book of the Heavens, which is more inclusive than: the human rights of the United Nations or the law of association and the charter of Cyrus. When God created the first human being, Cyrus and Darius were not born yet! The UN was not established either. According to Quranic verses, when God created mankind, he taught all the sciences! And did not demand revenues or wages against it. That is, human education is free and unlimited. In the same vein, the West faces a great contradiction and lying! On the one hand, it has been said that education is free and compulsory! Which is reflected in the constitution of all countries, and can not deny it. On the other hand, you have copyright! Set pricing for education and transfer! Sometimes its price is to buy a CD lock. Like Microsoft. But sometimes mass murder or massive sanctions. Like what Iran's nuclear expertise does. This is a liar west, wrote everything in the charter of nations! But it is proud to break all of them. And this is a politician! Or savvy. After divine training and: To meet the spiritual needs of man, the turning point of his material needs has come! The Lord commanded you to live in my throne: and whatever you want to eat and to wear , that is, food and clothing and housing is free and as a: the right to life or means of survival must be respected. Then he told him the red line and said: Do not eat fruit or grain. And this means: Leadership and management must be clear. Maybe the red line itself has nothing inferior to the material, but in a material sense: obey God. But Adam did not observe it, and his own desire to be leader or director. And, like the devil, he doubted God's commandments, of course, God blessed the devil because he insisted on: not accepting himself, but he repented of the man who immediately repented. Because of this, we did not abandon the original rights yet again! He just said that from now on, you have to work hard for it! So the Prophet pushed Adam out of Paradise, sent to earth to rebuild his life from his own management. In Western human rights, all of these are the opposite. Governments have taken God's place! And the basic rights of the people are defined formally. Meanwhile, food and clothing, housing and occupation are known to human beings, but governments were obliged to implement them. In fact, the freedom to grant! And the command is not intrinsic. Therefore, if governments, for example, have no budget, all these rights will be suspended. Like the right to health and insurance, which in America has been the subject of humiliation by: presidents. Of course, in order to make this stance not so ugly, they have been manipulated in defining the foundations and principles of law. For example, they brought production and the economy into law! That is, the basic rights of people are subject to production! So if the possibility of producing housing is not by the state, people can not apply for housing! Or food and clothing. The economy also means: lack of resources, or lack of resources, and lack of resources, have been defined to challenge God, on the one hand, why: they do not have enough facilities and: did not give the necessary resources to mankind, and, on the other hand, dismantle the claim and claim : Manage government overlays. While the blessings of God are so great! There is plenty of land for housing and agricultural and livestock breeding: it is also multiplying the current population. Only governments or capitalists are: For the sake of protecting resources, they are speculating and depriving people of it.اترجمه مطلب...
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۹ نظر(0)

چرا باید همیشه قران بخوانیم؟

انسان اجتماعی با انسان های دیگر، تفاوت اساسی دارد: زیرا که توانسته الگوها و: معیارهای مورد پسند اجتماع را کشف، و خود را با آن تطبیق دهد. لذا براحتی میتواند در اجتماع ظاهر شود، دیگران هم از وجود او خوشحال می شوند. انسان جنگلی هم همینطور است! وی با هوشیاری  زیاد، قوانین جنگل را کشف کرده و: با استفاده از آن، خود را نه تنها حفظ کرده و: زنده مانده است، بلکه از جنگل هم برای: گذران زندگی و ادامه حیات خود استفاده می کند. حتی انسان انزوا طلب و دیوانه! هم الگوهایی را مطالعه و: انتخاب کرده اند که: کاملا سیستماتیک و هوشیارانه است. یعنی انسان در هر شرایطی، نیازمند استفاده از بهره هوشی خود، و عمل دقیق به آن است، تا زنده بماند و ادامه حیات بدهد. فقط کافی است یک اشتباه کند: مرگ او حتمی است. انسان دیوانه هم هرگز خود را در مهلکه نمی اندازد! چون اگر اینطور بود، دیگر دیوانه ای باقی نمی ماند! همه یا دست به سیم برق می زدند، یا از بلندی پرت می شدند و یا: خوراکی مسموم و آلوده ای را، می خوردند و می مردند! لذا می بینیم آزادی به معنی لیبرالیسم، اصلا وجود ندارد و: انسان مجبور است همه قوانین را بشناسد، به آنها دقیق عمل کند. در غیر اینصورت، این زندگی خود اوست که درخطر است، به همین جهت است که در تعریف دین می گویند: خداوند نیازی به نماز و روزه ما ندارد، بلکه اگر آنها را رعایت کنیم، به نفع خود ما است. پس یک الگو لازم است که: انسان دائما با مراجعه به آن، رفتار و تفکرات، گفتار و عملکرد خود را تنظیم کند. الگوی کودکان، بزرگتر ها مخصوصا والدین هستند. لذا کودک با هوشیاری درک می کند: اگر به حرف پدر و مادر خود گوش بدهد، به نفع خودش است. در قران کریم هم همین موضوع گفته شده: که با پدر و مادر خود مهربان باشید، سخنان آنها را اطاعت نمایید. برای نوجوانان که با دنیای بزرگتری آشنا شده اند، الگوی آنها معلم، مدیر یا حتی هنرمندان و بازیکنان دوست داشتنی باشند. ولی برای جوانان، الگو از این فراتر می رود و آنها، به قهرمانان افسانه و بسیار فراگیر تر فکر می کنند. گاهی الگوی خود را از تاریخ یا داستان ها و افسانه ها می گیرند چونکه ذهن آنها قادر است: از محدوده حواس بالاتر رود. هرچه کودکان به نزدیکان فکر می کنند، جوانان به دور تر ها و دست نیافتنی ها می اندیشند. اصطلاحا انتزاعی فکر می کنند و آرمانگرا می شوند. در سن چهل سالگی، که انسان به بلوغ فکری و جسمی می رسد، آرمان های او واقعی و تفکراتش منطقی تر می شود. اگر جوان در صدد است تمام جهان را تغییر دهد، و دنیای جدیدی بسازد، کم کم که به میانسالی می رسد می فهمد: نه تنها جهان را نمی تواند تغییر دهد، حتی از تغییر اطرافیان و هموطنان هم ناتوان است! و اگر بتواند خودش را هم تغییر بدهد! کافی است. ولذا وارد مرحله زندگی عقلانی می شود. به همین دلیل است که قران کریم، در سن چهل سالگی بر پیامبر نازل شد. و ایشان با تجربیاتی که داشتند، مردم را به پیروی از الگوی جدید دعوت کردند. معلوم بود که مردم، عادات و رفتار گذشته خود را، به راحتی نمی توانند تغییر دهند. ولی خداوند ایشان را کمک کرد، تا با معجزات خود، مخصوصا قران، مردم را برای تغییرات بزرگی آماده کند. بطوریکه با 23سال زحمت ایشان، تمدنی پایه گذاری شد که: امروز در عصر فضا، یک میلیارد انسان با نفوذ و فعال، پیرو ایشان می باشند. و هر روز بر آن افزوده می شود. این الگوی رفتاری جدید، همه در یک کتاب جمع شدند: و آن قران یعنی کتاب خدااست، لذا ما هر روز باید این کتاب را بخوانیم، و رفتار های خود را، با آن هماهنگ کنیم و: هوشیارانه بهترین راه ها را برای: زندگی انتخاب کنیم. و حیات طیبه داشته باشیم.

Why should we always read the Qur'an?

The social man is different with other humans: because he has been able to discover and adapt to patterns and: the popular standards of society. So it's easy to appear in the community, others are happy about being there. The forest man is the same! He has discovered the forest rules with great vigilance and: by using it, he not only retains himself: he is alive, but also uses the forest to: live and survive. Even humans are crazy and insolent! They also study patterns and: have chosen to: be completely systematic and alert. That is, in any situation, a person needs to use his intelligence and act accurately, in order to survive and continue to live. It's enough to make a mistake: death is certain. A crazy man never throws himself into a dead end! Because if it were, there would not be any more crazy! Everyone either drove a cord, or was thrown from the top, or: they ate and died of poisonous food! So we see freedom as liberalism at all, and there is no human being: it has to know all the rules, to act accurately. Otherwise, this is his own life, which is in danger, that's why in the definition of religion they say: God does not need our prayers and fasting, but if we adhere to them, it is in our own interest. So a pattern is needed: Man constantly adjusts his behavior and thoughts, speech, and performance by referring to it. The pattern of children is the elderly, especially the parents. Therefore, the child understands: If he listens to his parents' parents, it is in his own interest. In the Quran, Karim also said the same thing: Be kind to your parents and obey them. For teenagers who are familiar with the larger world, their patterns are teachers, managers, or even artists and players who are loved. But for young people, the pattern goes far beyond that, and they think of legendary heroes and much more inclusive. Sometimes they take their pattern of history or stories and myths because their minds are able to: rise beyond the limits of the senses. The more children think to close people, the young people are thinking more distant and inaccessible. So-: called abstract thinkers and idealisticists. At the age of forty, when man reaches intellectual and physical maturity, his real aspirations and his thoughts become more logical. If young people are trying to change the whole world, and make a new world, it will gradually become middle-aged: not only can the world not change; it is even incapable of changing its associates and compatriots! And if he can change himself! And Enough. Therefore, it enters rational life. That is why the Quran, at the age of forty, was revealed to the Prophet. And he, with his experiences, invited people to follow the new pattern. It turned out that people cannot easily change their past habits and behaviors. But God helped them to prepare people for great changes with their miracles, especially the Quran. As a result of their 23 years of hard work, civilization was founded: today, in the age of space, one billion influential and active people are followers of them. And it is added every day. This new pattern of behavior was gathered together in one book: and that Qur'an is God's book, so we have to read this book every day, and coordinate our behaviors, and: Beware of the best ways to: live to choose. And Hayat Tayyeb.

لماذا يجب علينا دائما قراءة القرآن؟

الرجل الاجتماعي يختلف مع البشر الآخرين: لأنه كان قادرا على اكتشاف والتكيف مع أنماط و: المعايير الشعبية للمجتمع. لذلك فمن السهل أن تظهر في المجتمع، والبعض الآخر سعداء عن وجود هناك. الرجل الغابة هو نفسه! حتى البشر مجنون وقاسي! كما أنهم يدرسون أنماط و: اختاروا: أن يكونوا منهجيين تماما و في حالة تأهب. وهذا يعني، في أي حالة، يحتاج الشخص إلى استخدام ذكائه الخاص والعمل بدقة، من أجل البقاء على قيد الحياة ومواصلة العيش. يكفي أن يرتكب خطأ: الموت مؤكد. رجل مجنون أبدا يلقي نفسه في طريق مسدود! لأنه إذا كان، لن يكون هناك أي أكثر مجنون! الجميع إما قاد حبل، أو ألقيت من أعلى، أو: أكلوا ومات من الطعام السام! لذلك نرى الحرية كما الليبرالية على الإطلاق، وليس هناك إنسان: عليه أن يعرف كل القواعد، للعمل بدقة. لذلك هناك حاجة إلى نمط: الرجل يضبط باستمرار سلوكه والأفكار والكلام، والأداء من خلال الإشارة إليها. نمط الأطفال هو كبار السن، وخاصة الآباء. ولذلك، يفهم الطفل: إذا كان يستمع إلى والديه والوالدين، فمن مصلحته الخاصة. في القرآن الكريم، قال كريم أيضا نفس الشيء: كن نوع لوالديك وأطيعهم. للمراهقين الذين هم على دراية العالم الأكبر، وأنماطهم هم المعلمين والمديرين، أو حتى الفنانين واللاعبين الذين أحب. ولكن بالنسبة للشباب، فإن النمط يذهب أبعد من ذلك، وهم يفكرون في الأبطال الأسطوريين وأكثر شمولية. في بعض الأحيان يأخذون نمطهم من التاريخ أو القصص والأساطير لأن عقولهم قادرة على: الارتفاع خارج حدود الحواس. وكلما زاد عدد الأطفال الذين يفكرون في إقفال الناس، فإن الشباب يفكرون أكثر بعدا ولا يمكن الوصول إليهم. ما يسمى المفكرين المجردة والمثالية. في سن الأربعين، عندما يصل الإنسان إلى النضج الفكري والجسدي، تصبح تطلعاته الحقيقية وأفكاره أكثر منطقية. وإذا كان يمكن أن يغير نفسه! يكفي. لذلك، فإنه يدخل الحياة العقلانية. هذا هو السبب في أن القرآن، في سن الأربعين، وقد كشف للنبي. ودعا، مع تجاربه، الناس لمتابعة النمط الجديد. اتضح أن الناس لا يستطيعون بسهولة تغيير عاداتهم السابقة وسلوكياتهم. ولكن الله ساعدهم على إعداد الناس لتغييرات كبيرة مع معجزاتهم، وخاصة القرآن. مع 23 عاما من الجهد بحيث تأسست حضارتهم اليوم في عصر الفضاء، مليار شخص تأثيرا ونشاطا، وأتباعه. ويضاف كل يوم. ميمي الجديد، وكلها في كتاب واحد جاء معا: القرآن الكريم، كتاب الله، لذلك كل يوم نحن لدينا كتاب القراءة، وتتصرف أنفسهم، لتنسيق و: بوعي أفضل طريقة للحياة للاختيار. و حياة طيب.

Nə üçün həmişə Quran oxumaq lazımdır?

Sosial adam digər insanlarla fərqlidir: çünki o, nümunələrə və cəmiyyətin məşhur standartlarına uyğunlaşmağa və uyğunlaşmağa müvəffəq olmuşdur. Beləliklə, icmada görünmək asandır, başqaları orada olmaqdan xoşbəxtdirlər. Meşə adamı eynidır! Hətta insanlar dəli və hiyləgərdirlər! Onlar həmçinin nümunələri öyrənirlər və seçmişlər: tamamilə sistemli və həyəcanlı olmalıdırlar. Yəni hər vəziyyətdə bir insanın öz kəşfiyyatını istifadə etməsi və həyatda qalması və davam etməsi üçün doğru bir şəkildə hərəkət etməsi lazımdır. Səhv etmək kifayətdir: ölümü müəyyən edir. Çılpaq bir insan özünü heç vaxt ölü bir sona salmaz! Çünki əgər olsaydı, daha çox deli olmazdı! Hər kəs ya bir kord ötürdü və ya üstdən atıldı, ya da yedilər və zəhərli yeməkdən öldülər! Beləliklə, azadlığı heç bir liberalizm kimi görürük və heç bir insan yoxdur: bütün qaydaları bilmək, düzgün davranmaq lazımdır. Beləliklə bir model tələb olunur: İnsan mütəmadi olaraq davranışı və düşüncələrini, danışmasını və performansını ona istinad edərək düzəldir. Uşaqların nümunəsi yaşlı, xüsusilə valideynlərdir. Buna görə də uşaq anlayır: Əgər valideynlərinin valideynlərinə qulaq asırsa, öz maraqları vardır. Quran da Kərim də eyni şeyi söylədi: Ailənə xeyirxahlıq edin və onlara itaət edin. Daha böyük dünya ilə tanış olan yeniyetmələr üçün nümunələri müəllimlər, menecerlər, hətta sənətçilər və sevilən oyunçulardır. Gənclər üçün isə nümunə bundan daha da uzaqdır və onlar əfsanəvi qəhrəmanları düşünürlər və daha çox əhatəli olurlar. Daha çox uşaq, insanları yaxınlaşdırmağı düşünür, gənclər daha uzaq və əlçatmaz düşünürlər. Soyqırdıcı düşünürlər və idealistlər deyilir. İnsanın intellektual və fiziki yetkinliyə çatdığı qırx yaşlarında onun əsl arzuları və düşüncələri daha mantıksız olur. Və özünü dəyişə bilər! Bu kifayətdir. Buna görə də, rasional həyatda olur. Buna görə Quran qırx yaşında Peyğəmbərə nazil oldu. Və təcrübəsi ilə, o, insanları yeni nümunə götürməyə dəvət etdi. İnsanlar keçmiş vərdişlərini və davranışlarını asanlıqla dəyişə bilmədikləri ortaya çıxdı. Lakin Allah onlara möcüzələri, xüsusilə də Quranı böyük dəyişikliklərə hazırlamağa kömək etdi. onların sivilizasiya kosmik yaş bu gün təsis edilib ki, səy 23 il, bir milyard insan nüfuzlu və fəal, onun ardıcılları var. Hər gün əlavə edilir. yeni meme, bir kitab bütün birinə girdi: belə ki, hər gün Quran, Allahın kitabı, biz kitab oxumaq, və davranmaq özlərini əlaqələndirmək və: həyat üçün şüurlu ən yaxşı yolu Seçmək üçün. Həyat Tayyib.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۰/۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۵ نظر(0)

خواندن نماز در قدس شریف، مخصوصادر مسجد الاقصی، بسیار ثواب دارد زیرا همه: انبیا الهی در آن نماز گذاردند. قبله اول مسلمین هم بود. یعنی تا مدتی، پیامبر اسلام در کنار مکه نماز می خواند، ولی رو به سوی مسجد الاقصی داشت! در شب معراج هم، از مسجد الحرام  به سوی مسجد الاقصی رفتند. سرعت ایشان بقدری زیاد بود که: زمان برایش صفر شده بود. زیرا سوار بر محفظه ای به نام براق بود، که از ریشه برق می اید، که تداعی سرعت نور است. لدا شوق زیارت قدس شریف، مانند زیارت کعبه، انگیزه بسیار قوی است که: در همه مسلمانها و حتی مسیحیان ویهویان وجود دارد. اما صهیونیست ها، به نام کلیمی و یهودی، آن را اشغال کرده و نه تنها، مانع زیارت می شوند، بلکه سعی دارند آن را تخریب نمایند. در این مدت توانسته اند: قبه الصخره یا مسحد عمر را به جای: مسجد قدس معرفی کنند، تا به راحتی بتوانند آن را تخریب نمایند. درواقع عکس مسجد بزرگی که پخش می شود، و به کمک برخی نیروهای فلسطینی هم، تایید شده است! مسجد قدس نیست، بلکه مسجد عمر است و: مسجد قدس کاملا تخریب شده! بطوریکه هیچکس نمی داند کجاست. حتی عکس هایی هم که منتشر می شود، متعلق به زمان قبل از: تسلط نازی های صهیونیست در قدس اشغالی است. و اینکه برخی مواقع خبر هایی از: حفر کانال و یا تخریب می رسد، فقط برای سنجش حساسیت مسلمانان است! والا اصلا چیزی باقی نمانده است. با اینحال، حفظ محوطه و محدوده آن، وظیفه همه است. به همین مناسبت مسلمانان در روز های جمعه، به مسجد عمر می روند، ولی به نیت مسجد الاقصی نماز برپا می دارند. برای همین مقدار هم، باز محدودیت دارند و افراد زیر 50سال، حق ورود ندارند. اما اگر مردمی که در انجا جمع می شوند، زیاد باشند میتوانند این حصر را بشکنند، و همه وارد مسجد شوند. اگر چنانچه همه گروههای فلسطینی، متحد شوند و مردم لبنان و عراق و ایران هم، همکاری کنند این جمعیت توفنده، و بنیان کن، خواهد بود. و صهیونیست ها، ناچار عقب نشینی خواهند کرد. کافی است برای یکبار این حرکت مردمی، برای برگزاری باشکوهترین نمازجمعه جهان، اقدام کنند اسرائیل حتما عقب نشینی می کند. البته ممکن است با رفتن کسانی که: برای نماز آمده اند، یا کم شدن جمعیت، بازهم بخواهند آزار و اذیت کنند! لذا باید مردم در همانجا بمانند. و هر روز بر تعداد آنها افزوده شود. گروههای جهادی در عراق، و ایران وسوریه هم، باید با پشتیبانی لجستیک این افراد را، از لحاظ تغذیه حمایت کنند. مثلا مقتدا صدر می تواند کلیه: موکب هایی که در روزهای اربعین، و پیاده روی های 20میلیونی، کمک می کنند به آنجا اعزام کند. با ایجاد کردن مراکز خیریه: اسکان و تغذیه، مردم را حمایت کنند. البته باید همه بیایند! تا استقرار آنها در محل قطعی شود. زیرا لازم است افراد، برای استقامت بیشتر، بصورت شیفتی یا ساعتی همکاری نمایند. و یا مثل زیارت اربعین، دائما در حال ورود و خروج باشند، تا یک جمعیت فراوان و زنده، در اطراف مسجد باشد. البته میتوانند اطراف مسجد را، تا شعاع بیشتری تقویت کنند، و تدارکات وسیع تری داشته باشند، تا جمعیت بتواند بسرعت رشد کند: و همه شهر قدس را پرکند. ساکنین شهر قدس هم باید: مهمان نوازی کنند و: این جمعیت را بعنوان پرچمدار: جمعیت های اینده حمایت کنند. با سازماندهی تدارکاتی: حزب الله لبنان و حشد الشعبی عراق، نیروی مقاومت بسیج ایران و: انصارالله یمن و سوریه، تمامی قدس آزاد خواهد شد. و جمعیت از سراسر جهان خواهند آمد، و همه جای قدس اشغالی را پوشش خواهند داد. در واقع همه مسلمان جهان وظیفه دارند: به قدس مهاجرت کنند، و این هجرت از واجبات زمان ما است، و مشمول آیه ای خواهند بود که می فرماید: اگر مهاجرت نکنند مسلمان نیستند.

Sacrifice  and pilgrims in the Holy Qods

Reading prayers in Al-Aqsa mosque in Quds-i-Sharif is very rewarding because all: the divine prophets prayed in it. The first qiblah was Muslim. That is, for some time, the Prophet prayed beside Mecca, but he was facing the al-Aqsa mosque! On the night of the ascension, they went from the al-Haram Mosque to the Al Aqsa Mosque. His speed was so high: that time had been set to zero. Because he was riding on a chamber called gloss, which comes from the root of electricity, which is the cause of the speed of light. Leda's passion for the pilgrimage of Qods al-Sharif, like the pilgrimage of Ka'bah, is a very strong motive: there are all Muslims, even Christians and Ioans. But the Zionists, called the Jewish and Jewish, occupy it, and not only prevent the pilgrims, but try to destroy it. During this period, they have been able to introduce the Qasib al-Dakra or Mutfad Omar instead of the Qods Mosque so that they can easily destroy it. In fact, the picture of the large mosque that is being broadcast, and with the help of some Palestinian forces, has been confirmed! The mosque is not Qods, but the mosque is Omar: Ghods Mosque is completely destroyed! No one knows where it is. Even the photographs that are published date back to Zionist Nazi domination in occupied Jerusalem. And that sometimes news of: channel digging or destruction is only to measure the sensitivity of the Muslims! There is nothing left at all. However, maintaining the area and its scope is a task for everyone. On the same token, Muslims go to the Omar Mosque on Fridays, but pray for the purpose of the al-Aqsa mosque. For the same reason, they are unrestricted and people under the age of 50 are not allowed to enter. But if there are a lot of people gathered there, they can break this blow, and everyone will enter the mosque. If all Palestinian groups unite and cooperate with the Lebanese, Iraqi, and Iranian people, then this crowd will be crashing, and founded. And the Zionists will inevitably retreat. It is enough for the once popular movement to take the world's most magnificent prayer. Israel will certainly retreat. Of course, it may be that those who: have come to prayer, or the decline of the population, will still be harassed! So people should stay there. And add to their number every day. Jihadist groups in Iraq, and Iran and Syria, should support these people with logistical support. For example, Muqtada al-Sadr can carry the kidneys: mercenaries who help Arbaeen and 20 million hikes to get there. By: creating charitable centers: housing and nutrition, support people. Of course everyone should come! Definitely locate them until they are deployed. Because: people need to work in shifts or hours for more endurance. Or as the pilgrimage of Arbaeen, they are constantly entering and leaving, so that a large and vivid crowd is around the mosque. Of course, they can strengthen the mosque to a greater radius, and have a wider supply, so that the population can grow fast: and all the city of Quds is filled. Residents of the city of Quds must also: hospitate and: support this population as flagship: future populations. With the logistical organization: Lebanon's Hezbollah and Hassad al-Sha'bi of Iraq, the Basij Resistance Force of Iran, and Ansarullah Yemen and Syria, the entire Jerusalem will be released. And the crowds will come from all over the world, and will cover all the occupied Jerusalem. In fact, all Muslims in the world have a duty to immigrate to Jerusalem, and this migration is a requirement of our time, and will be subject to a verse that says: "If they do not migrate, they are not Muslims.

التضحية والصلوه  في القدس المقدسة

إن صلاة الصلاة في المسجد الأقصى في القدس الشريف مجزية جدا لأن جميع الأنبياء صلى فيها. كانت القبلة الأولى مسلمة. وهذا هو، لبعض الوقت، صلى النبي إلى مكة المكرمة، لكنه كان يواجه المسجد الأقصى! في ليلة الصعود، ذهبوا من مسجد الحرم إلى المسجد الأقصى. وسرعته كانت عالية جدا: ذلك الوقت قد تم تعيينه إلى الصفر. لأنه كان يركب على غرفة تسمى معان، والتي تأتي من جذر الكهرباء، والذي هو سبب سرعة الضوء. شغف ليدا بحج القدس الشريف، مثل حج الكعبة، هو دافع قوي جدا: هناك جميع المسلمين، حتى المسيحيين واليوان. لكن الصهاينة، الذين يدعون اليهود واليهود، يحتلونها، وليس فقط منع الحجاج، ولكن في محاولة لتدميره. خلال هذه الفترة، تمكنوا من إدخال قصيبة الدكرة أو متفق عمر بدلا من مسجد القدس حتى يتمكنوا من تدميرها بسهولة. في الواقع، تم تأكيد صورة المسجد الكبير الذي يتم بثه، وبمساعدة من بعض القوات الفلسطينية! المسجد ليس القدس، ولكن المسجد عمر: مسجد غدوس دمر تماما! لا أحد يعرف أين هو. حتى الصور التي تم نشرها تعود إلى الهيمنة النازية الصهيونية في القدس المحتلة. وأن الأخبار في بعض الأحيان من: قناة حفر أو تدمير هو فقط لقياس حساسية المسلمين! لم يبق شيء على الإطلاق. غير أن المحافظة على المنطقة ونطاقها مهمة للجميع. وعلى نفس المنوال، يذهب المسلمون إلى مسجد عمر يوم الجمعة، ولكن يصليون لغرض المسجد الأقصى. وللسبب نفسه، فهي غير مقيدة ولا يسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة بالدخول. ولكن إذا كان هناك الكثير من الناس تجمعوا هناك، فإنها يمكن كسر هذه الضربة، والجميع سيدخل المسجد. وإذا توحدت جميع الجماعات الفلسطينية وتعاونت مع الشعب اللبناني والعراقي والإيراني، فإن هذا الحشد سيتحطم، وسوف يتم تأسيسه. والصهيونيين سوف تتراجع حتما. ويكفي أن تحظى الحركة الشعبية الشعبية بأروع صلاة في العالم. بطبيعة الحال، قد يكون أن أولئك الذين قد جاءوا للصلاة، أو تراجع السكان، سوف لا تزال تتعرض للمضايقات! لذلك يجب على الناس البقاء هناك. وإضافة إلى عددهم كل يوم. وينبغي للجماعات الجهادية في العراق، وإيران وسوريا، أن تدعم هؤلاء الأشخاص بالدعم اللوجستي. على سبيل المثال، يمكن لمقتدى الصدر تحمل الكلى: المرتزقة الذين يساعدون أربين و 20 مليون ارتفاع للوصول الى هناك. من خلال إنشاء مراكز خيرية: الإسكان والتغذية، ودعم الناس. بالطبع يجب أن يأتي الجميع! بالتأكيد تحديد موقع لهم حتى يتم نشرها. لأن الناس بحاجة إلى العمل في نوبات أو ساعات لمزيد من التحمل. أو كما الحج من أربين، هم يدخلون باستمرار ويغادرون، حتى أن حشد كبير وحية هو حول المسجد. وبطبيعة الحال، فإنها يمكن أن تقوي المسجد إلى دائرة نصف قطرها أكبر، ولها إمدادات أوسع، بحيث يمكن للسكان النمو بسرعة: وجميع مدينة القدس مليئة. يجب على سكان مدينة القدس أيضا: استضافة و: دعم هؤلاء السكان كرائدين: سكان المستقبل. مع التنظيم اللوجستي: حزب الله اللبناني وحساد الشعبي من العراق، وقوات المقاومة الباسيجية الإيرانية، وأنصار الله اليمن وسوريا، سيتم الإفراج عن القدس بأكملها. وسوف تأتي الحشود من جميع أنحاء العالم، وسوف تغطي جميع القدس المحتلة. في الواقع، على جميع المسلمين في العالم واجب الهجرة إلى القدس، وهذه الهجرة شرط من متطلبات عصرنا، وسوف تخضع لآية تقول: "إذا لم يهاجروا، فهم ليسوا مسلمين.

Müqəddəs Qodlardakı namaz qurbanlıq

Kudüs-i Şərifdə Əqsa məscidində namaz qılmaq çox təvazökardır, çünki bütün bunlar ilahi peyğəmbərlər içərisində dua etdi. İlk qiblə Müsəlman idi. Yəni bir müddət Peyğəmbər Məkkədən başqa dua etdi, ancaq Əqsa Məscidi ilə qarşı-qarşıya gəldi! Yüksəlmə gecəsində onlar Haram məscidindən Əl Əqsa məscidinə getdilər. Onun sürəti belə yüksək idi: o vaxt sıfır olmuşdu. Çünki işıq sürətinin səbəbi olan elektrik kökündən gələn parıldayan bir otaqda sürüşürdü. Ledanın Qədr əl-Şərifin həcc ziyarəti, Ka'banın həcci kimi, çox güclü bir niyyətdir: bütün müsəlmanlar, hətta xristianlar və yoanlar var. Lakin yəhudi və yəhudi adlanan sionistlər bunu işğal edir və hacıların qarşısını almaqla yanaşı məhv etməyə çalışırlar. Bu dövrdə onlar Qods məscidinin yerinə asanlıqla məhv edə biləcəkləri üçün Qəsəb əl Dəkranı və Kobadat Ömərlə tanış ola bilmişlər. Əslində, yayımlanan böyük məscidin və bəzi Fələstinli qüvvələrin köməyi ilə təsvir olunmuşdur! Məscid Qodlar deyil, məscid Omardır: Göy məscidi tamamilə məhv edilib! Kimin harada olduğunu bilmir. Hətta nəşr olunan fotoşəkillər də işğal edilmiş Yerusəlilərdə Sionist Nazı hakimiyyətinə geri döndü. Bəzən xəbərlər: Kanal qazma və ya məhv etmək yalnız müsəlmanların həssaslığını ölçməkdir! Heç bir şey qalmamışdır. Bununla birlikdə, sahəsi və əhatə dairəsini saxlamaq hər kəs üçün bir vəzifədir. Eyni zamanda, müsəlmanlar cümə günü Ömər Məscidinə gedəcəklər, lakin Əqsa məscidinin məqsədləri üçün dua edirlər. Eyni səbəbdən, məhdudiyyətsizdirlər və 50 yaşınadək olan insanların girilməsinə icazə verilmir. Lakin orada bir çox insan toplansa, bu zərbəni qıra bilər və hər kəs məscidə girəcəkdir. Əgər bütün Fələstin qrupları Livan, İraq və İran xalqları ilə birləşsələr və əməkdaşlıq edərlərsə, bu kütlənin çökməsi olacaq və qurulacaqdır. Sionistlər qaçılmaz olaraq geri çəkiləcəklər. Bir zamanlar xalq hərəkatının dünyanın ən gözəl namazını qoruması üçün kifayətdir. İsrail mütləq geri çəkiləcəkdir. Əlbəttə ki, namaz qılsın və ya əhalinin azalmasına səbəb olanlar hələ də tə'qib olunacaqlar! Beləliklə insanlar orada qalmalıdırlar. Hər gün onların sayı əlavə edin. İraqda, İran və Suriyadakı cihadçı qruplar bu insanlara maddi dəstəklə dəstək verməlidirlər. Misal üçün, Muqtada əl-Sadr böyrəklər daşıyır: Arbaeenə kömək edən və 20 milyon zirvəyə gedən köməkçilər. Xeyriyyə mərkəzləri yaratmaqla: mənzil və qidalanma, insanlara dəstək. Əlbəttə hər kəs gəlsin! Onlar yerləşdirilənə qədər onları mütləq yerləşdirin. İnsanlar daha çox dözümlülük üçün növbədə və ya saatda işləməlidirlər. Və ya Arbaeen həcc kimi, onlar məscid ətrafında böyük və canlı əhali olmaq üçün daim daxil olur və tərk edirlər. Bu məscidin ətrafında edə bilər daha radius gücləndirmək və əhali sürətlə inkişaf edə bilər, belə ki, logistika, geniş var: və Yerusəlimin bütün doldurun. Quduz şəhərinin sakinləri də: hospitasiya etməli və bu əhalini gələcək nəsillər kimi dəstəkləsinlər. Livan lideri Hizbullah və İraqın Hassad əl-Şaibi, İranın Basij Müqavimət Qüvvəsi, Ansarullah Yemen və Suriya, bütün Qüds azad ediləcək. İnsanlar bütün dünyadan gələcək və bütün işğal edilmiş Yerusəlimi əhatə edəcək.