X
تبلیغات
زیارت رایگان حق ماست
صفحه اول تماس با ما RSS
زیارت رایگان حق ماست
مسلمانان میانمار اقلیت بزرگ آن کشور هستند و بیشتر آنان هم ایرانی تبار هستند والان در یک تصفیه نژادی باید خود را حفظ کنند وباید برای آنها یک حکومتی تعریف شود
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۲/۱۳۹۳ - ۲۱:۳۱ نظر(0)

تمركز يا :عدم تمركز

شهرت جهاني ايران به عنوان: تمدن ساز تاريخ بشري، بر كسي پوشيده نيست. زيرا كه نمي توان اينهمه دانشمند ، شاعر و نويسنده را به فراموشي سپرد. البته از موقعي كه سازمان ملل روي كار آمد، سعي داشت از هر نظر با ايران مبارزه كند.

مرزهاي ايران را كوچكتر و كوچكتر كرد. و براي هر شهر يا استان ايران بزرگ، نام يك كشور ثبت كرد و به آنان، رئيس و پرچم اهدا كرد!البته نقش انگليس ، عربستان و آمريكا در اين تجزيه آشكار بود. ولي چون به تنهايي جرات اين كار را نداشتند، بنام سازمان ملل اين كار را كردند .    اكثر اقوام ايراني را، به عرب ها دادند : بحرين و عراق را عربي كردند، سوريه ، شامات و اردن را به پسر عموهاي ملك فيصل دادند. هند،پاكستان و افغانستان را به بودايي ها فروختند و زحمات نادر شاه را به باد دادند. اقوام شيعه مانند هزاره ها را يا: كشتند و يا منزوي كردند تا نامي از آن ها نماند. هم اكنون بزرگترين جنايت ها در: ميانمار (سريلانكا) پاراچنار(پاكستان) كشمير (هندوستان) و ناهور و كويته (افغانستان) صورت مي گيرد كه، اگر يك هزارم از آن ها در ايران ميشد، گوش فلك را پر مي كردند .

اما ايران عقب نشيني نكرد. زيرا از راه هاي ديگر وارد شد. امروز ايران اسلامي دست ها را از: روي سر مردم برداشته و در درون فكر و مغز آن ها جاي داده است. ممكن است عراق، لبنان يا سوريه حكومتي عربي داشته باشند،ولي از بهترين دوستان ايران هستند.

   در جمهوري هاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، همه مردم دوست داشتند به ايران ملحق شوند ولي، سازمان سيا، قسمت غربي آن ها را و كا گ ب، شرق آن را منسجم كرد و نگذاشتند. كشتاري كه توسط پليس فعلي جمهوري هاي مستقل مثل: تركمنستان ، تاجيكستان و آذربايجان از اسلام گرايان مي شود، از زمان استالين هم بيشتر است.

حتي مركز زندگي امام رضا ع در شهر مرو، به خاكروبه دان تبديل شده و: هرچه ايران پيشنهاد بازسازي مي دهد، آن ها قبول نمي كنند. و هركس از خودشان اين كار را بكند، او را مي كشند.

در عربستان ، يمن و افريقاي شمالي همه طرفداران الحاق به ايران را، به عنوان شيعه از دم تيغ مي گذرانند. حتي در درون اروپا و آمريكا، آن ها را به عنوان تروريست زنداني مي كنند و: يا يكجا قتل عام مي نمايند.

     موفقيت ايران در جلب قلوب دنيا، در اين است كه از مديريتي الهي پيروي مي كند نه: اينكه فقط شعار بدهد. خداوند براي اداره جهان اصول مديريتي را تعريف كرده است كه: بشر هنوز در چند و چون آن مانده است.

    يكي از اصول مديريت، تمركز و عدم تمركز است! شوروي سابق به عنوان نماد كامل: تمركز در مديريت به شكست انجاميد و: آمريكا كه خود را مظهر عدم تمركز ميدانست، در ميان بحران هاي عميق مديريت اقتصادي و سياسي دست و پا مي زند. در حاليكه خداوند جهان بسيار بزرگ را، به راحتي اداره مي كند بدون اينكه بحران زده شود.

   مديريت الهي بر دو پايه: تمركز و عدم تمركز هست. ابتدا خداوند همه چيز را به خود نسبت مي دهد، لذا تمركز را پياده مي كند. بنده خدا كسي است كه تمام افكار و كار هايش، فقط براي خدا باشد. اما بعد شيطان پيدا مي شود. شيطان وجود مستقلي ندارد و مخلوق خدا است، ولي مي خواهد تمركز را به هم بريزد. و از خدا اطاعت نمي كند. و بعد هم قسم مي خورد كه انسان ها را هم، به سوي عدم تمركز سوق بدهد.

  خداوند هم او را نابود نمي كند. زيرا از استبداد در مورد بشر خود داري مي كند. البته براي هدايت بشر، وحي و الهام مي كند و: پيامبر مي فرستد. ولي شيطان هم آزاد است تا از :همه ابزار هاي فكري استفاده كند.

    طبيعت شيطان اين است كه: فكر، نرم افزار باشد و پيشنهاد دهنده . عامل اصلي بشر است. يعني شيطان قدرت اجبار ندارد.همانطور كه خداوند در مورد بشر مي فرمايد: در انتخاب دين هيچ اجباري نداريد.

به عبارت ساده تر استبداد و دموكراسي، دولبه يك مستطيل هستند كه هر گاه، از يكي دور شويم به ديگري نزديكتر مي شويم. و اين حركت مابين دو ضلع را، اختيار انساني تشكيل مي دهد. شما در هركاري با دو الهام مختلف روبرو هستيد: كه مايه اصلي تصميم سازي شما است.يكي از اين ها، الهام خدايي و عقل بشري است (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) و ديگري الهام شيطاني و نفساني است.

   براي درس خواندن شما، عقل مي گويد بيدار بمان و: درس بخوان تا قبول شوي. ولي شيطان و نفس مي گويد: بخواب و راحت باش!

در كار كردن هم همينطور است، عقل يا الهام الهي مي گويد: برو كار مي كن مگو كار چيست، ولي نفس انساني وشيطان مي گويند: بگو كار چيه! استراحت خوب است.

   در دوران انقلاب اسلامي هم، دو حادثه مديريتي اتفاق افتاد. در ابتدا عده اي مي خواستند انقلاب را بطور فيزيكي صادر كنند، لذا مي گفتند نيرو به لبنان بفرستيم يا: به اسرائيل حمله كنيم. ولي مديريت نوع دوم مي گفت: احتياجي نيست، ما به فيزيك مردم كاري نداريم، ما قلب و روح آن ها براي اسلام مي خواهيم.

والان مي بينيم عليرغم كوشش هاي فراوان: ابر قدرت هاي ديروزي هيچ نشاني از آن ها نيست! و تنها قدرت اسلام است كه :در دنيا حرف اول را مي زند
Focus ou manque de concentration
La réputation internationale de l'Iran comme une civilisation en fabricant de l'histoire humaine , est évident . Pourtant, il ne peut pas être un scientifique , poète, écrivain et facile à oublier. Cependant , quand il est venu à l'ONU , a essayé tous les moyens de se battre avec l'Iran .
Frontières iraniennes à être de moins en moins . Pour chaque grande ville de la province , et leurs noms inscrits dans un pays , le président et le drapeau don ! Course, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite et les États-Unis était évidente dans cette analyse . Mais eux seuls ont eu le courage de le faire , l'ont fait au nom de l'Organisation des Nations Unies. La majorité du peuple iranien , les Arabes , ils étaient arabes , Bahreïn et l'Irak , la Syrie , Damas , la Jordanie est devenue un cousin du roi Fayçal . Inde, le Pakistan et l'Afghanistan , les efforts de Nadir Shah pour vendre les bouddhistes gaspillées . Tribus chiites Hazara que soit : ils ont été tués ou isolées de sorte qu'il n'a pas nommé . Maintenant, les plus grands crimes au Myanmar ( Sri Lanka ) Parachinar ( Pakistan ) Cachemire ( Inde ) et Nahvr et Quetta ( Afghanistan ), qui est , si un millième de celle-ci a été rempli de ciel écoutait .
Mais l'Iran ne reculera pas . Entré dans l'autre sens . Aujourd'hui mains islamiques du peuple dans l'esprit et le cerveau retirés et il est remplacé . Pourraient Irak, au Liban ou en Syrie , les gouvernements arabes ont, mais sont les meilleurs amis du monde .
   Dans les anciennes républiques soviétiques nouvellement indépendants , de tous les gens voulaient se joindre , mais la CIA , le KGB et la partie occidentale de l'Orient , et ils ne permettaient pas cohérente . La police actuels abattus par les républiques indépendantes comme le Turkménistan , le Tadjikistan et l'Azerbaïdjan sont les islamistes depuis Staline est plus élevé .
Même la vie de l'Imam Reza dans la ville de Merv , les poubelles devenir : la reconstruction proposée de cela, ils n'acceptent pas . Et chacun d'entre eux le font , et le tuer .
En Arabie saoudite , le Yémen et l'Afrique du Nord les fans à se joindre à l'Iran , en tant que chiite passer la lame de queue. Même au sein de l'Europe et les Etats-Unis , ils sont emprisonnés comme des terroristes et : ou ensemble sont abattus .
     Le succès de l'Iran à gagner les cœurs du monde , il ne s'ensuit pas que l'administration divine : ils ne donnent que des slogans . Dieu a défini des principes de gestion de gouverner le monde que l'homme est toujours quelques-uns qui ont survécu depuis .
    Un des principes de la gestion , la centralisation et la décentralisation est ! URSS comme tout un symbole : en se concentrant sur ​​la gestion et a échoué: le symbole des Etats-Unis lui-même n'a pas mis l'accent sur ​​la gestion de crise et orteils touchant le sol économique et politique profonde . Alors que le monde est très grand Dieu , pour être facilement gérés sans conflit .
   Administration divine sur deux bases : une centralisée et décentralisée . Au début, tout est lié à Dieu, l'accent sera mis sur pied . Serviteur de Dieu qui a toutes ses pensées et ne travailler que pour Dieu . Mais le diable se trouve . Dieu a créé Satan n'a pas d'existence indépendante , mais veut se concentrer sur l'excitation . Dieu n'obéit pas . Et puis juré que les humains , eux aussi, évoluer vers la décentralisation .
  Dieu ne sera pas le détruire . C'est la tyrannie de leur signification humaine . Toutefois , à titre indicatif humaine , la révélation et de l'inspiration et le Prophète envoie . Mais Satan est gratuite pour tous les outils intellectuels à utiliser.
    La nature est Satan : Pensez , être intelligent et moteur . La cause principale est humaine . Satan n'a pas de pouvoir coercitif , c'est à dire , que l'homme de Dieu dit : . Faire aucune contrainte dans la religion .
En termes simples , l'autoritarisme et la démocratie , qui sont un rectangle légèrement Chaque fois que nous nous éloignons de l'autre pour se rapprocher . Le mouvement entre les deux parties , l'homme fait . Vous pouvez faire ce que vous êtes confronté à deux d'inspiration différente : . Motif de votre prise de décision , une d'elles, il est inspiré par Dieu et l'esprit humain ( l'ensemble de notre peine de jugement esprit Alshr ) et l'autre d'inspiration mal et sensuelle .
   Pour vos leçons de lecture , la raison et rester éveillé dit : Lessons'll Chantez à accepter . Mais Satan souffle et dit: dormir et se détendre !
La même chose vaut pour le travail , la sagesse et l'inspiration divine dit : Allez Magu Quel est ton travail , mais l'âme humaine Vshytan dire : Dites-moi ce qui marche ! Reste est bon .
   Pendant la révolution , les deux événements se sont produits l'administration . Au départ, certaines personnes voulaient exporter la Révolution physiquement , alors ils envoient des troupes au Liban et à Israël pour attaquer . Le deuxième type de gestion mais dit pas besoin , nous n'avons rien à voir avec la physique de nos cœurs et nous voulons qu'ils Islam .
Malgré diverses tentatives , voir équivalent : la superpuissance d'hier Non, il ne fait pas! Islam est la seule puissance dans le monde a les initiales
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۲/۱۳۹۳ - ۲۱:۵۹ نظر(0)

در زمان پيامبر اسلام، جنگ هاي زيادي اتفاق افتاد و: در تمام جنگ ها پيامبر سمت فرماندهي داشت. گرچه در برخي از آنان مستقيما حضور نداشت ولي، به زبان امروزي فرماندهي كل قوا با ايشان بود و: با نظر ايشان فرمانده مستقيم جبهه انتخاب مي شد. اما همه ميدانستند اين جنگ ها، جنگ اسلام و كفر است.

اما بعد از پيامبر علاوه برجنگ هاي خارجي، سه جنگ داخلي نيز اتفاق افتاد.يكي از آن ها جنگ مكتب شام بود. يعني در واقع موتور اصلي جنگ از آن جا هدايت مي شد . علت اين امر آن بود كه روميان يا مسيحيان، در فلسطين و اروپا ، اطراف درياي مديترانه بيشتراز مسلمان ها بودند .

مشاوره روميان براي شام بسيار مهم بود. و به همين دليل در بار معاويه و فرزندش يزيد، همگي پر بود از مشاوران خارجي مخصوصا مشاوران مسيحي و رومي .:

خصوصيت مكتب شام اين بود كه خود را، مسلمان اصلي !ميدانستند ولي اهل كتاب را بيشتر از: مركزيت مسلماني دوست داشتند. و اين بخاطر آن بود كه خيلي از اعمال زشت خود را توجيه مي كردند. مثلا شرابخواري يا بازي با حيوانات، از آن جمله بود زيرا خوردن مشروبات در اسلام حرام شده بود. و بازي با سگ يا ميمون ناشايست بود.

حوادث زمان بعد از شهادت امام حسين ع  نشان مي دهد: اهالي شام مسلمان بودند ولي يزيد و معاويه را هم مسلمان ميدانستند. و به علت دوري از مكه و مدينه، هر روايتي از اسلام را از زبان انها مي شنيدند. مثلا وقتي اسرا كربلا را خارجي و: غير مسلمان خواندند، همه مردم باور كرده بودند و: فقط تعدادي از پيرمردها يا افرادي كه: در مدينه يا كوفه بودند با شنيدن سخنان حضرت زينب سلام الله، تصور كردند كه امام علي است كه خطبه مي خواند!

تقريبا مي توان مكتب شام را درمقابل مكتب ايران دانست، زيرا در طول اين مدت ايراني ها، با اينكه در مقابل اعراب شكست خورده بودند ولي به: علت هوش و ذكاوت تاريخي خود، خانه اهل بيت را انتخاب كردند و :از هرگونه كمك به امام علي و فرزندانش دريغ ننمودند. همين موضوع باعث ناراحتي مكتب شام مي شد . و هرجا مي خواستند تعصب جاهليت را زنده كنند، اشاره به حضور عجمان در جمع: دوست داران اهل بيت مي كردند.

   حتي پيامبر اسلام علنا اعلام فرموده بود كه:( سلمان منا اهل البيت) يعني سلمان محمدي از اهل بيت من حساب مي شود. و لذا تفاسير مربوط به اهل بيت، بر او مصداق مي يافت . سلمان نام اصلي اش: روزبه و: از اهالي اصفهان بود. ولي به قدري به پيامبر علاقه پيدا كرده بود كه: نامش را از روزبه ايراني به سلمان محمدي تغيير داده بود.

و اين موضوع وقتي بيشتر خود را نشان داد كه: قاتل خليفه دوم نيز يك ايراني اهل نهاوند، به نام پيروز اعلام شد.كه عرب ها او را ابو لولو مي شناختند.  نه تنها اين ها در ذهن مردم ارزيابي خوبي داشت، بلكه حتي مي بينيم قتل خسرو پرويز هم، در دماوند به دست يك آسيابان صورت مي گيرد. يعني اعراب در انقراض سلسله ساسانيان، نقشي نداشتند بلكه اين خود ايرانيان بودند كه: راه جديد خود را يافته بودند.

    البته ايرانيان ضد انقلاب، در همان موقع هم بودند يعني برخلاف نظر اكثريت وسيع ايرانيان از چين تا مصر ، اسلام نياوردند و براي مبارزه با اسلام، يا به قول آن ها، حمله اعراب قيام كردند. برخي از آنان با تكيه بر دين زرتشتي اين كار را كردند . اما برخي ديگر فقط ناسيوناليست و ملي گرا بودند.

ملي گرايي در ايران پايه و اساس نداشته است. زيرا ايران سرزمين قوميت ها بوده و: براي خود جهاني را تشكيل مي داد. در زمان ماهم مي بينيم ملي گراها ايدئولوژي ندارند، و فقط قصد آنان مبارزه با اسلام است.

اولين گروه جبهه ملي در زمان مهندس بازرگان تشكيل شد، و به حمايت ايده هاي مصدق، در برابر آيه الله كاشاني پرداخت.آن ها ناچار بودند از ملي گرايي فقط :مبارزه با اسلام را به دوش بكشند. طرفداران مهندس بازرگان هنوز هم در: دانشكده فني دانشگاه تهران حضور دارند. با اينكه امام خميني ره، صراحتا فرموده كه ملي گرايي خلاف اسلام است! ولي اين دغل بازان بين مهندس بازرگان و: مهندس موسوي و ملي گرايي و اسلام و: امام خميني رابطه مثبت برقرار كرده اند!

     در آن موقع نيز اگر كسي از: آذربايجان برمي خواست مانندسرخ جامگان، نمي توانست سنگ سياه جامگان خراساني را به سينه بزند. زيرا آن ها از قبيله و قومي ديگر بودند و: اينها از قوم ديگر و هيچ نقطه اشتراكي بجز: ضديت با اسلام نداشتند.

    بجز مكتب شام و مكتب ملي ايرانيان، گروه سوم نيز وجود داشتند و آن اعراب جاهلي بودند. اينها خطر ناك تر از دو گروه ديگر بودند. يعني اگر سياه جامگان در خراسان و: خرم دينان در آذرآبادگان با اسلام مبارزه مي كردند، باكي نبود ولي اينها از درون مكه و مدينه بودند. خطر آن ها به اين دليل زياد بود كه: در نهايت به نفي بلد اولاد پيامبر براي هميشه اقدام كردند. هرچه تاريخ بيشتر مي گذشت، كينه اين ها بيشتر مي شد و: آثار پيامبر را بيشتر از بين مي بردند. امام حسين ع كه فرزند: زاده خانه كعبه، بود با شمشير هاي زير لباس احرام، بيرون كردند. و بعد نوبت به امام موسي كاظم و امام رضا رسيد. و اين اواخر بنام وهابيون، حتي از سنگ قبر آن ها هم نگذشتند! و هنوز هم بر اين تخريب آن ادامه مي دهند. اميد است اگر مذاكره اي صورت مي گيرد، يك نگاهي هم به باز سازي بقيع باشد
La trilogie de guerre civile
A l'époque du Prophète , de nombreuses batailles ont eu lieu dans toutes les batailles du Prophète a été commandé . Bien que certains d'entre eux n'ont pas participé directement , il était le commandant en chef dans la langue d'aujourd'hui : les termes qu'il a été élu commandant de la ligne droite . Mais tout le monde savait que la guerre est une guerre entre l'Islam et l'incrédulité .
Mais après le Prophète Brjng externe , trois guerres internes se sont produites. , Dont l'un était l'école pour le dîner . En fait , il a été entraîné par le moteur principal. La raison en était que les Romains ou les chrétiens en Palestine et en Europe , autour de la Méditerranée plus de musulmans .
Votre avis est très important pour les Romains . Et c'est pourquoi à l'époque Mu'awiya et son fils Yazid était pleine de tous les consultants externes , les conseillers, en particulier les chrétiens et les Romains . :
Caractéristique de la soirée était que l'école elle-même, la principale musulman connu , mais la plupart du livre : la centralité d'amis musulmans . C'est à cause de ce que beaucoup ont été justifiés leurs actes . Par exemple , boire ou jouer avec les animaux , y compris en raison de boire a été interdit dans l'Islam . Et jouer avec le chien ou le singe était inappropriée .
Temps incidents après le martyre de l'Imam Hossein montrent : la population de dîner étaient musulmans , mais aussi les musulmans croient Yazid et Mu'awiya . Et l'évitement de la Mecque et de Médine , la langue qu'ils entendu l'histoire de l'Islam .!
Dîners scolaires en face de l'école savaient à ce sujet parce que les Iraniens au cours de cette période , bien que les Arabes ont été vaincus , mais la cause de l'habileté de leur maison historiquement choisi de bits : aucune aide de l' Imam Ali et ses fils n'ont pas hésité . Dîners scolaires ont fait l'objet à l'aise . L'ignorance et les préjugés de vivre où ils le souhaitaient de se référer à la collecte d'Ajman : les bits étaient amants .
   Même le Prophète avait dit publiquement que : ( Ahlul Bayt Mina Salman ) bits de Salman Khan Mohammadi qui je peux compter . Par conséquent , les interprétations du détenu , il a trouvé vrai . Salman est son vrai nom : Roozbeh et la volonté du peuple . Bien que certains intérêts était le prophète qui devait changer le nom de Mohammad Hanif Salman le Perse.
Et cela d'autant plus qu'il montre que le deuxième calife , un assassin iranien de skinheads , nommé les gagnants ont été annoncés . Arabes qu'il connaissait Abu Lulu . Non seulement dans l'esprit des gens ont eu de bonnes évaluations , mais même ils voient l'assassinat de Khosrow Parviz , un meunier de la manière habituelle . L'extinction de la dynastie sassanide , les Arabes, les Iraniens , mais n'a joué aucun rôle dans la façon dont votre nouveau trouvé .
    La contre-révolution en Iran , étaient en même temps , contrairement à la grande majorité des Iraniens de la Chine à l'Egypte , l'islam , l'islam n'est pas prêt pour un combat , ou de les citer , se leva aux attaques arabes . Certains d'entre eux l'ont fait sur ​​la base du zoroastrisme . Mais d'autres étaient juste orientation nationaliste .
Base du nationalisme n'est pas . Les groupes ethniques du pays et pour le monde lui-même constitué . Mahm pas voir l'idéologie des nationalistes , et leur seul but est de combattre l'islam .
Le premier groupe , le Front national a été formé au cours de Bazargan , et l'idée de soutenir Mossadegh , l'ayatollah Kashani contre paiement . Ils ont été forcés nationalisme que la lutte contre l'islam ours . Les fans Bazargan encore : Faculté de génie , Université de Téhéran impliqués . Bien que l'imam Khomeiny , a indiqué expressément que le nationalisme est contre l'islam ! Mais entre Bazargan et imposteurs : Moussavi et le nationalisme , l'islam et l'Imam Khomeiny avaient établi une relation positive !
     Ensuite, si un de l'Azerbaïdjan Manndsrkh répondu Jamgan ne ferait pas la poitrine roche noire Jamgan Khorasani . Parce qu'ils étaient de l'autre tribu ethnique : ils partagent pas d'autres personnes à l'exception : pas contre l'islam .
    Sauf pour les dîners de l'école et de l'École nationale iranienne , il y avait trois groupes qui étaient Arabes ignorants . Ils sont plus dangereux que les deux autres groupes , respectivement . En d'autres termes , noir Jamgan Khorasan : acheter Dinani dans Azarabadegan Islam combattu , pas peur , mais ils étaient de la Mecque et de Médine . Cela était dû à un risque élevé que les descendants du Prophète tentent toujours de les expulser . La plupart de ce qui s'est passé , ce n'était plus la haine et l'œuvre du Prophète détruits . Le fils de l'Imam Hussain AS : maisons Né le Kaaba , avec des épées sur la robe Ihram , expulsés . Imam Musa Kazim , l'Imam Reza fut ensuite au tour . Et récemment appelés wahhabites , même la pierre tombale Ngzshtnd il ! Et encore la destruction continue . Il est à espérer que les négociations aient lieu , il faut regarder à la reconstruction de Jannat al - Baqi
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۲/۱۳۹۳ - ۰۲:۲۳ نظر(0)

اگر چنانچه كلمه امام را در لقب امام علي، بر رسي كنيم امام بودن ايشان به معني الگو است. يعني اينكه ما در شرايط مشابه بايد مانند ايشان: تصور كنيم و عمل نماييم .گرچه زندگاني آن بزرگوار پر است از: نكات مهم و بيانات حكيمانه،اما هنوز مورد بررسي قرار نگرفته، ولي هركس به اندازه فهم خود از آن استفاده كند.

    امام علي دوران كودكي و نوجواني خود را، مانند بقيه سر نكردند بلكه هميشه منتظر دستورات پيامبر بودند. يعني توانايي هاي خود را نه براي استفاده شخصي، كه براي اسلام و پيامبر در نظر مي گرفت. ايشان حتي پس انداز براي ازدواج نداشتند! و زندگي زناشويي خود را با فروش زره جنگي آغاز كردند.

    در جواني نيز بزرگترين فرمانبر پيامبر بود و: اينهمه اطاعت از پيامبر براي هيچكس از: افراد قريش خوشايند نبود. چه رسد به قبايل ديگر. اين بود كه كينه ايشان در دل آناني كه: نمي خواستند مسلمان واقعي باشند رشد كرد. منتظر بودند تا پيامبر از دنيا برود و: انتقام خود را بگيرند.

     با رحلت پيامبر، دوران سكوت امام علي آغاز مي شود و 25سال، استخوان در گلو و خار در چشم، به تعبير خودشان صبر كردند. اما اينهمه رنج كافي نبود! مجازات مطيع پيامبر بودن، از اين هم بيشتر بود! هر كه در در مقرب تر است، جام بلا بيشترش مي دهند

ان ها كه خود را عددي در مقابل پيامبر مي دانستند و: حرف هاي من در آوردي خودشان را، در حد وحي به پيامبر مي دانستند، وقتي فرصت به دست آوردند، با همان حرف ها و خويش فرموده هايشان، حضرت امير ع را خانه نشين كردند. بعد هم كه مردم متوجه شدند و: به ايشان روي آوردند، دوران ستيزه رنگ جديدي گرفت و: در سه شكل و يا سه جنگ داخلي، خود را نشان داد كه امام علي خود، آن ها را قاسطين و مارقين و ناكثين خواند.

   حال در زمان ما كه مردم راي به حكومت اسلامي داده اند، سه گروه فوق در مقابل انقلاب اسلامي، در ابعاد جهاني ايستاده اند.آين ها همان هايي هستند كه خويش فرموده ها يشان را، بيشتر از وحي الهي دوست دارند و: اصلا وحي الهي را قبول ندارند. كاخ سفيد ، كاخ كرملين يا كاخ رياض را، از مسجد الاقصي و مسجد الحرام و مدينه النبي، بالاتر ميدانند.شايد هم اصلا مسجد الاقصي، قبله اديان الهي را يك افسانه بيشتر نمي دانند.

    كاخ سفيد مظهر قاسطين در زمان ما است . قسط و عدل به معني آزادي و حقوق بشر است.  و قاسطين يعني كساني كه: عمدا و آگاهانه قسط را زير پا مي گذارند. در حاليكه شعار آن را مي دهند. امروزه سياست به معني زرنگي در: گفتاري كه هرگز به آن عمل نشود،معني مي شود. معاويه و عمروعاص خود را :زرنگ و سياست باز مي دانستند و: امام علي بارها فرموده بود كه: اگر من هم مي خواستم بهتر از آن ها سياست بازي مي كردم! ولي دين خدا دست مرا بسته و: اجازه فريب مردم را نمي دهد.

   فريب مردم بسيار ساده است.يا به وسيله سخن است يا: به وسيله پول يا زور! تزوير به زبان، يعني گفتن آنچه مردم، دوست دارند بشنوند! در هر سخنراني بايد از مردم، كف زدن را گرفت! و در هر بحثي بايد آن ها را به: آنچه دوست دارند وعده داد. ولي در موقع عمل نيازي به پاسخ نباشد.يعني سياست معني اش اين است! اگر شما وعده اي بدهيد بعد بلافاصله آن را عمل كنيد، مي گويند شما از مردم ترسيديد و: نمي توانيد كاري بكنيد! ومجبوريد به حرف مردم گوش بدهيد، و از خود اختياري نداريد.

     اما مارقين كساني هستند كه: آنچه را كه شما دوست داريد،قبل از وعده دادن عمل مي كنند.و كوچكترين اشتباهي را مرتكب نمي شوند! تا اشتباه بزرگ خود را باور پذير كنند. آن ها نماز به جاي مي اورند.حتي زنان خود را محجبه مي كنند تا: كسي در مومن بودن آن ها شك نكند! و اعتماد مردم جلب شود و از: نكته يا انحراف اصلي، خبر دار نشوند.

آن ها حق هاي كوچك را ادا مي كنند تا: حق بزرگتري را زير پا لگد كنند. آن ها نمازشب مي خوانند تا: ولايت و امامت را نابود كنند. در واقع با تمام حماقت خود، تيشه به ريشه مي زنند. نمونه بارز اين تفكر افراطي گري تكفيري ها است، كه مر كز آن كاخ نشين هاي رياض هستند. آن ها در ظاهر با لباس عربي و: دشداشه مي آيند ولي در مواقع ديگر، هيچيك از اين ها را رعايت نمي كنند.

و اما ناكثين تا آخرين مرحله همراه هستند، ولي در آخرين لحظه ها ضربه خود را مي زنند. اميد واري مردم به آنان، همراهي زياد آن ها است . كاري مي كنند كه حتي برخي ايات قراني هم، آنان را تاييد مي كند! طلحه و زبیر از بزرگان صحابه و از سابقین اولین بوده و:  در سوره مبارکه توبه در آیه؛ «والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار....» مورد تمجید قرار گرفته‏اند، و نیز از جمله "عشرة مبشّرة" هستند که در احادیث گهربار، آنحضرت صلی الله علیه واله و سلم، بشارت صریح بهشت به آنان داده شده است. ولي همه اين ها در مصاف برتر، عقب نشيني مي كند ....

Naksyn , Qastyn et Marqyn , ce sont ceux-là?

Si le mot dans le titre de l'Imam , l'Imam Ali , l'Imam de l'argile , nous entendons qu'il est le modèle . Signifie que nous devons être dans le même état comme ils l'imaginent , et nous devons agir . Bien que sa vie est pleine de discours important et sage , mais pas d'une enquête , mais n'importe qui peut utiliser pour mesurer leur compréhension.

    Enfance Imam Ali lui-même, comme les autres, mais ils étaient toujours en attente pour le prophète . Cela signifie que leurs capacités , pas pour un usage personnel , qui a été considéré comme un prophète de l'Islam . Il a même économiser pour le mariage ! Et les conflits conjugaux a commencé à vendre l'armure .

    Les jeunes ont également le plus grand esclave du Prophète : Mais personne ne obéissaient au prophète pour les gens de Quraish n'était pas agréable . Laissez les autres tribus seuls . Ce fut leur haine dans leur cœur qu'ils ne sont pas de vrais musulmans ils ont grandi . Prophète attendait de sortir du monde : vous venger .

     Avec la disparition du Prophète , Imam Ali commence son silence de 25 ans , l'os dans la gorge et une épine dans l'œil , dans l'attente de leur propre interprétation . Mais ce n'était pas assez pour souffrir autant ! Soumis peine du prophète , était encore plus ! Chacun des plus favorisés , Coupe Bella va encore

Ceux qui ont connu le Prophète et son homologue : inventé leurs propres termes, comme l'a révélé au Prophète savait , quand j'ai eu l'occasion , avec les mêmes personnages et leur propre énoncés , comme prophète à rester à la maison A. dit. Puis il y avait les gens se rendent compte : Ils ont tourné et ont pris les nouvelles couleurs agressives sous trois formes ou trois guerres civiles , il montre que l'Imam Ali lui-même , il décrit Qastyn et Marqyn et Naksyn .

   À l'époque, nous, le peuple a voté pour la loi islamique , trois groupes contre la révolution islamique , les dimensions globales du stand. Ce sont aussi ceux qui l'ont encadré et dit, plutôt que de la révélation divine et de l'amour à toute révélation divine ne sont pas d'accord . Maison Blanche ou le Kremlin Palace Riyadh , la mosquée al -Aqsa et la mosquée sainte du patrimoine de la Médina Prophète , en savoir plus. Peut-être même Aqsa , religions Mecque ne prenez pas plus qu'un mythe .

    Maison Blanche Qastyn manifestation dans notre temps . Sens de la justice et de l'équité , la liberté et les droits humains . Et Qastyn c'est à dire ceux qui sciemment et délibérément violé l'intention . Bien qu'il puisse slogan . Aujourd'hui , cela signifie sage politique : l'acte de parole n'est jamais sans le vouloir être . Al et son Mrvas : lumineux et ouvert politique de la porte et croit que l'Imam Ali a dit à plusieurs reprises que si je voulais faire de la politique mieux qu'eux ! Mais la foi en Dieu et ma main fermée : ne laissez pas les gens tromper .

   Il est très facile de tromper les gens , soit par mots ou : . Par l'argent ou la force ! Le langage des machines , c'est dire ce que les gens aiment entendre ! Chaque conférence devrait être de la population , a été applaudit ! Dans toute discussion devrait faire ce qu'ils aiment promis . Mais lorsque l'action n'a pas besoin de répondre . Signifie que la politique ! Si vous vous engagez à agir immédiatement suivi , les gens vous disent et la peur : Vous ne pouvez pas faire quelque chose ! Les gens doivent parler et écouter , et ne pas le faire.

     Mais il ya ceux qui Marqyn : . Ce que vous aimez , avant de promettre acte , et ne reflètent pas la moindre erreur ! Grosse erreur serait de croire en eux-mêmes . Ils prient place. , Car leurs femmes sont voilées à quelqu'un à croire qu'il ne doute pas ! Et attirer la confiance du public et le point de détournement ou de nouvelles non significatif .

Ils disent qu'ils ont peu à droite à droite pour tasser le plus grand . L'appel à la prière du soir : la tutelle et l'Imamat à détruire . En fait , avec toute leur stupidité , ils sapent il . Ceci est typique excommunication pensée de l'extrémisme , le Centre de Riyad habitants du palais. Ils semblent provenir de la robe arabe , mais à d'autres moments , ils ne respectent pas tout cela.

Mais Naksyn sont associés à la phase finale , mais prennent leur tir au dernier moment . Au plaisir de leur peuple , ils ont beaucoup de compagnie . Quelque chose que même certains versets elles sont confirmées ! Talha et Zubair étaient de bons compagnons et le premier verset dans la sourate Sabqyn de repentance , " ont été considérés , ainsi que " dix points de gain héraut " les hadiths , le Prophète sawa et HP leur a donné la bonne nouvelle du Paradis bobines . Mais dans le visage de tous ces meilleurs retire .... 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۵۵ نظر(0)

حقوق ايراني 50برابر خارجي است.

چرا حقوق يك مربي خارجي، پنجاه برابر يك مربي ايراني است؟ چرا فوتباليست هاي ايران، هميشه از كمبود در آمد سخن مي گويند و: چرا ورزشكاران همه ناراضي هستند؟

چرا مردم از گراني ناراحت هستند؟ چرا هر روز اجناس گرانتر مي شود ؟ تورم چه عاملي دارد كه: هيچكس نمي تواند آن را ريشه كن كند؟

    برخلاف تمام پيچيدگي هايي كه اين بحث ها دارد، و با آبروي ملت ايران بازي مي كند، جواب آن خيلي ساده است ولي، كسي آن را جدي نمي گيرد.

علت تمام گراني ها، بالا رفتن نرخ ارز است. عرضه ارزهم، همه در دست دولت است. يعني اگر روزي آن را بيشتر عرضه كند، قيمت ها ارزان مي شودو: همه چيز براساس دلار پايين مي آيد.

چرا مي گويند رونالدو 50برابر علي پروين حقوق مي گيرد؟ زيرا آن ها دلار را سه هزار تومان حساب مي كنند . حالا اگر دلار همانطور كه داشت سقوط مي كرد، مي گذاشتند سقوط كند و: به هر دلار 70 ريال سابق بر مي گشت، باز هم چنين حرفي صادق بود؟يا اينكه برعكس مي شد! تيتر انتخابي ما هم بر اساس همين محاسبه است. مثلا اگر علي پروين صد ميليون تومان بگيرد، براساس دلاري سه هزار تومان، فقط 33هزار دلار مي شود، اما اگر دلار 70ريالي باشد 15ميليون دلار مي شود . حالا كدام مربي بيشتر مي گيرد؟

سوال اين است : چرا اين بلا به سرما مي آيد؟ جواب آن هم بسيار روشن است. ممكن است همه بگويند: سياست انگليس يا آمريكا است!ولي آمريكاييها آرزو داشتند:هر هزار تومان، يك دلار شود. الان هر سه هزار تومان يك دلار است. پس همه چيز را تقصير ديگران نياندازيد.

يكبار هم شده بياييم و: با خود رو راست باشيم . همه اين گراني ها، فقط تقصير يك تئوري مسخره بنام: عيار گري است!سمك عيار و ديگر عياران، در تاريخ ايران زياد بودند. حتي در ميان اعراب بدوي، يا زمان پيامبر هم بودند. كه خود را جوانمرد هم ميدانستند. آن ها بر سر راه كاروان ها كمين مي كردند و: اموال را به غارت مي بردند و: افراد را مي كشتند بعد، براي اينكه توجيه كنند مي گفتند: ما اين را براي فقرا مي بريم!

   عيار يا جوانمرد بودن شرايطي دارد، حداقل شرط آن اين است كه: از اموال مسروقه،براي خودشان استفاده نكنند. شرط ديگر اينكه خوني ريخته نشود و: به كسي هم كه مستحق است، ضرري وارد نشود..

اگر  هيچ جايي چنين قانوني هم نباشد، باز وجدان بشري اين ها را لازم ميداند. گرچه از نظر شرعي كل كار حرام است. مصادره اموال مردم فقط بايد: از طريق دادگاه و مجاري قانوني باشد . و الا هركس خود را عامل به عدالت بداند و:اسلحه بردارد كه، سنگ روي سنگ بنا نمي شود.

    دولتمردان ما هم از موقع روي كار آمدن: موسوي و بهزاد نبوي همين راه را درپيش گرفتند. زيرا در زمان شهيد رجايي، هنوز دلار دورقمي بود. ولي اين ها گفتند از كساني كه خارج ميروند، بگيريم و به داخلي ها بدهيم! به همين دليل ارز را انحصارا در اختيار بانك مركزي گذاشتند. تا نرخ را تعيين كند و بعد هم، كم عرضه كردند تا قيمت بازار آزاد بالارود.

    بنياد مستضعفان آن روز دلار ها را در: بازار دبي خرج مي كرد و به خيال خودش، به قيمت بالاتري به اعراب ثروتمند مي فروخت!البته سود آن عايد مردم هم نمي شد، بلكه به پژو پرشيا مشكي تبديل مي شد و: زير پاي اقايان قرار مي گرفت!بنده آن سال ها بازرسي كل كشور بودم، و مامور بازرسي از هتل اوين و..هرچه گزارش ميداديم، يك پدر شهيدي بود جلوي ما را مي گرفت، مي گفت اين ها درست كار مي كنند! چون همه اين كار ها از: سوي بنياد شهيد و كميته امداد و بنياد مستضعفان مي شد و: آقاي ف رئيس بازرسي  آن قسمت بود.

    اگر باز هم اعتراض مي كردي، كارت استخر و سونا و جكوزي رايگان ميدادند! ولي اگر جدي ادامه ميدادي مثل ما، بايد بيرون مي رفتي !ما هم كه دوست داشتيم زبانمان دراز باشد، دستمان را كوتاه مي كرديم. چون قانون دست و زبان برعكس هم است: اگر دستت دراز باشد، زبانت بايد كوتاه باشد و: اگر زبانت دراز باشد بايد، دستت را كوتاه كنند.

   بهر حال اين قلندر بازي و: اداي باباشمل ها را در آوردن، هنوز هم اقتصاد ما را تهديد مي كند. اگر مردم ما نخواهند كه: پول ثروتمندان را بگيرند، چه كسي را بايد ببينند؟ مگر ثروتمندان مغز خر خورده اند؟ وقتي مي بينند به زور يا كلك، پول آن ها را مي گيريم و: به مردم ميدهيم ساكت بنشينند. آن ها ده برابر آن چه داده اند، از مردم پس مي گيرند لذا مي بنيم: تورم با سرعت زيادي بالا مي رود.

  مرض عيار گري كه: به جان اقتصاد ايران افتاده هيچ در ماني ندارد. وبراي همين است كه سال ها، تورم مردم را به ستوه آورده ولي با روش: شكستن سر و يك گردو به دامن انداختن، تا حالا صبر كرده اند. بايد دولتمردان بنشينند و: فكر اساسي بكنند و اين مرض را ريشه كن كنند.

   دولت به طمع پر كردن شكاف كسر بودجه، دلارها را گرانتر مي فروشد ولي، مي بيند كه ده برابر ضرر كرده و: هيچ شكافي هم پر نشده ولي به اين روش اعتياد پيدا كرده است.!به دولت قبل اعتراض مي كردند كه: نقدينگي به مرز 400هزار ميليارد تومان رسيده ولي، حالا از 600هزار ميليارد تومان هم گذشته، كسي اعتراض نمي كند؟؟

Droite 50 fois sur l'Iran .

Pourquoi les droits d'un entraîneur étranger , cinquante fois un entraîneur de l'Iran ? Pourquoi iranien joueur de football, était toujours parler déficient , pourquoi les athlètes sont tous satisfaits ?

Les gens sont en colère à cause de la gravité? Pourquoi tous les jours sont des biens plus chers ? Quel est le facteur d'inflation que personne ne peut l'éradiquer ?

    Malgré toutes les complexités qui sont impliqués dans ce débat , et la dignité de la nation iranienne joue une réponse très simple , mais il ne faut pas le prendre au sérieux.

Parce que tous les prix élevés , le taux de change est en hausse. Arz · approvisionnement en hm partout dans l'état . Si la plupart de la journée, il est libéré , les prix vont devenir moins cher : Tout sur le dollar baisse .

Pourquoi dire Ronaldo est 50 fois les droits Ali Parvin ? Trois mille dollars parce dollars peuvent compter . A partir de maintenant , le dollar a chuté , et les prévue à 70 £ pour chaque dollar qui a déjà été toujours dit que c'était vrai ? Ou c'était le contraire ! Nous avons choisi le titre sur la base de ce calcul . Par exemple , Ali Parvin cent millions de dollars doivent , sur la base de dollar -trois mille dollars , est à seulement 33 dollars , mais si les 70 millions de dollars à la R 15 $ sera. Maintenant que c'est ce que la plupart des entraîneurs ?

La question est : pourquoi est-ce calamité froid ? La réponse est très claire . Que tous dire , la politique britannique ou américain ! Mais les Américains souhaitaient tous les mille dollars , soit un dollar . Or, trois mille dollars à un million de dollars . Ne pas jeter tout le blâme sur les autres.

Une fois été : être honnête avec vous-même . Tous ces prix élevés , juste quelque chose qui s'appelle une théorie ridicule : dosage est de qualité et le grade Smk , étaient élevés dans l'histoire iranienne . Même parmi les Bédouins ou du Prophète étaient ensemble . Les jeunes qui la connaissaient. Ils étaient sur leur chemin à une embuscade des caravanes et des biens ont été pillés et les gens ont été tués après avoir expliqué que parce qu'ils nous ont dit d'aller aux pauvres !

   Année ou les conditions chevaleresques , l'exigence minimale est que l'argent volé , pas pour leur propre usage . Une autre condition n'est pas de sang versé à quelqu'un qui est digne , ne pas nuire .

Si non, où aucune loi , les mandats de la conscience humaine . Bien que l'ensemble des travaux est interdit par la religion . Les gens ont besoin de confiscation des navires et conduits par la loi . Bientôt tout le monde sait votre agent et de la justice : éliminer pistolet qui n'est pas construit de pierre sur pierre .

    Même notre gouvernement a pris ses fonctions le temps : Moussavi et Behzad Nabavi ont été adoptées dans ce sens. Parce qu'à Shahid Rajai , était encore dollars à deux chiffres . Mais ils ont dit ceux qui vont à l'étranger , nous sommes en mesure d'obtenir en ! En raison de cet échange laissé exclusivement entre les mains de la banque centrale . Pour déterminer le taux et le faible prix offert à la source du marché libre.

    Dollars de la Fondation opprimés à ce jour : ! Marché Dubaï pour passer sa propre imagination , pour être vendus à un prix supérieur aux riches Arabes personnes de cours n'ont pas été à générer des bénéfices , mais la Peugeot Perse est devenu noir : sous M. placé ! Inspection générale de ces années, j'ai été vérifier de l'hôtel et nous le ferions Qasr et ... plus de rapports , nous étions devant le père d'un martyr , dit que le travail correctement! Parce que toutes ces choses : la Fondation des Martyrs et la Fondation pour l'aide et a été dépossédé et M. F était le chef de l' inspection .

    Si vous avez toujours protestation , cartes , piscine et sauna et le jacuzzi étaient gratuit! Mais comme nous allions être allé au large , nous avons également eu un ami qui est un long langues , leurs mains étaient courtes . Parce que la loi est contraire à la langue : Si votre main est longue, la langue doit être bref et si la langue est longue , essayez de raccourcir votre main .

   Cependant, le jeu Qalandar : usurper l'identité de Lyme mise menace encore notre économie . Si nos gens n'ont pas l'argent pour faire le riche , qui devrait voir ? Mais les riches ont mangé âne cerveau ? Vigueur ou truc quand ils voient l'argent qu'ils prennent et de donner aux gens silencieux . Ils ont dix fois ce que les gens sont tellement Vtryf le taux d'inflation est trop élevée .

  Maladie de qualité Gary qui a pris la vie de l'économie ne se soucie pas . Et pour les mêmes années , l'inflation a frappé les gens , mais en brisant la jupe d'une tête de noix et de chute , ont donc maintenant attendre . Le gouvernement devrait s'asseoir et de réfléchir et faire fondamental pour éradiquer la maladie .

   L'état déficit budgétaire avidité pour combler l'écart , mais il vend dollars libellés , qui voit la perte de dix fois et aucun espace vacant , mais cette méthode a aussi une dépendance . ! Déjà protesté auprès du gouvernement que la liquidité limite atteint 400 milliards de dollars mais , maintenant 600 mille millions de dollars la dernière fois, qui ne serait pas protester ? 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۳۲ نظر(0)

عقيم كردن ايرانيان

نازايي فرهنگي در ايران به اين معني بود كه: ايرانيان نبايد فكر كنند و: هرچه هم قبلا فكر كردند نادرست بدانند. بنابر اين توليد علم و دانش، فقط در غرب خواهد بود و آنطور كه: آن ها دلشان مي خواهد و كسي هم حق اعتراض ندارد و الا، ترور مي شود.

    مثلا در تاريخ ارتباطات ، ابتدا ارتباطات را امري ذهني دانستند و: ربط را وجودي ايدئال و متافيزيك، لذا هر گونه ارتباط مخصوصا با گذشته، در ايران را قطع كردند و آن را افسانه و تخيل دانستند . سال ها بود كه ربط در ميان فلاسفه ايراني، يك موجود محسوب مي شد، ولي غربي ها كه در مرحله اول، از درك آن عاجز بودند آن را انكار كردند.

    مثلا برادر و خواهر چه ربطي به هم دارند؟ آيا چيزي جز تفكر و ذهنيت ما نيست؟ پدر و مادر همينطور و: به همين ترتيب ارتباط فاميلي كاملا مورد انكار قرار گرفت. وحتي پيمان برادري يا اخوت از آن بدتر به باد مسخره. و لذا دلسوزي همسايه براي همسايه، برادر براي برادر و خواهر براي برادر، يا پدر و مادر براي فرزند كاملا غير علمي و: غير منطقي شد.

    استقلال به اين مفهوم تمام تاريخ علم را فرا گرفت. و هيچ چيزي به هم ربط پيدا نمي كرد! و اگر بود ذهني و تخيلي بود و: چون غير علمي بود بايد با آن مبارزه مي شد.شهر نشيني جديد يا تمدن غربي بر همين اساس پايه گذاري شد. مثلا اگر شما از كنار جاده اي رد مي شديد و: مي ديديد كه يك نفر مي خواهد خود را به: رودخانه بياندازد و خودكشي كند، به شما ربطي نداشت!

اگر خيلي فناتيك بوديد و دلتان مي سوخت، بايد بايد پليس را خبر مي كرديد. البته با پيدايش نهضت روابط انساني، كم كم اين رفتار ها تعديل شد و علوم ارتباطات به وجود آمد ولي، در چارچوب تعريف شده آنان.

     اولين با در علم جديد موجود بودن ربط، در زير دريايي ها كشف شد،وقتي زير دريايي صدها كيلومتر از مركز فرماندهي دور مي شد، كنترل برآن مشكل بود و ارتباط قطع مي شد. برخي مي گويند شوروي سابق، در اين زمينه پيشتاز بود. لذا براي حفظ ارتباط، مادر خرگوشي را در مركز فرماندهي نگه ميداشتند و: كودك او را در زير دريايي! اگر زير دريايي احساس خطر مي كرد، بچه خرگوش را مي كشتند، در همان لحظه مادر خرگوش دچار تشنج مي شد.

    اين روش ثابت كرد كه ارتباط، امري ذهني نيست بلكه وجود دارد. بعد ها اين ارتباط، سايبرنتيك نام گرفت و رادار و ماهواره و: اينترنت از آن استخراج شد.بنابر اين رابطه بين پدر و مادر، برادر و خواهر امري ذهني نبوده بلكه وجودي و قابل اثبات است. در اسلام دستوري است به نام:صله رحم، يا ارتباط فاميلي، كلمه رحم به معني رحم مادر است. يعني فرزنداني كه از يك رحم به دنيا آمده اند، حق بيشتري برگردن هم دارند.

 

    بر عكس صله رحم، قطع رحم است يعني: اگر برادر و خواهر ها از هم دور بشوند، و ارتباط با يكديگر را قطع كنند بسيار گناهكار خواهند بود. و نبايد چنين كاري شود. حتي اگر يكطرف تمايل نداشت، طرف ديگر بايد پيگير باشد. زيرا همانطور كه ديديم، شهر نشيني يا تمدن غرب بر اساس: نفي ارتباط ايجاد شد. براي تمدن اسلامي، لازم است كه ارتباطات برقرار گردد. و با احترام از آن ياد شود و: همه مردم با هم مهربان باشند و: نسبت به سرنوشت يكديگر مسئوليت پذير باشند.

     قطع ارتباط نه تنها افقي آن غلط است، عمودي آن نيز نادرست است. يعني ارتباط خواهر و برادر بايد محكم شود، ارتباط با پدر و مادر نيز مهم است. در دستورات اسلامي، اگر كسي ارتباط خود را با پدر و مادر قطع كند، به عاق والدين دچار مي شود. واين امري ذهني يا تصوري نيست، بلكه ايجابي و: وجوبي است.

در مورد پدر و مادر، حتي خدا از حق خود مي گذرد و: مي بينيم مي فرمايد: از پدر و مادر اطاعت كنيد. ولو اينكه پدر و مادر مسلمان نباشند . يا طبق عقايد اسلامي عمل نكنند. در شرايط مساوي هم خداوند حق را به پدر و مادر مي دهد، و فقط در شرايطي كه دستور انجام گناه باشد، نبايد از آن ها اطاعت كند. و اطاعت نكردن هم به معني بي احترامي كردن نيست. و بايد در عين عدم اطاعت، احترام آن ها را حفظ كند و حتي به آن ها، نظر غير محبت نكند.

     اين ارتباط، با جد و اجداد يا: پدر و مادر پدر و مادران هم، ادامه دارد. يعني ازتباط با تاريخچه خانوادگي و: داشتن اصالت و هويت و احترام به اين اصالت ها. در اسلام دورترين تاريخ ها، به صورتي خيلي نزديك تصور شده است. يعني وقتي از حضرت آدم ع سخن به ميان مي آيد، انگار داستان امروز ما است.

     و يا وقتي سخن از قيامت و روز آخرت مي شود، گويا سخن دنياي ما است. زيرا در اسلام ارتباط و ربط وجود ذهني نيستند و عيني هستند. حضرت امام سجاد ع، اولين حق پدر بر فرزند را اين مي داند و: مي فرمايد فرزند بايد بداند كه اگر پدر نبود، او نيز هرگز نبود. يعني علت وجودي هريك از ما، وجود پدر و مادر است. در غرب كه اين ارتباط تكذيب شد، مي بينيم كه هر روز بر تعداد فرزندان نامشروع، اضافه مي شود فرزنداني كه نمي دانند: پدرشان كيست؟ زيرا مادر ممكن است مشخص تر باشد، زيرا از شكم خود فرزند را بيرون مي آورد، ولي پدر لازمه حفظ حرمت هاي شرعي است.و فرزندي كه نمي داند مادرش در كدام آميزش جنسي، با كدام مرد، او را بدنيا آورده است، ربط را گم مي كند و لذا آماده: جنايت برعليه بشريت مي شود.تا انتقام اين بي ربطي را از: همه بي توجه ها بگيرد.

 Spay Iraniens

Infertilité culturelle en Iran signifiait que les Iraniens ne devraient jamais penser : ce qu'ils pensaient mal savent déjà . Par conséquent , la production de connaissances , tout comme en Occident serait qu'ils veulent être et nul n'a le droit de protester ou autrement , est assassiné .

    Par exemple , l'histoire de la communication , et connaissait la communication mentale de la tâche: la pertinence d'idéal existentiel et métaphysique , de sorte que toute relation , en particulier avec le passé , et il a été arrêté dans le mythe et l'imagination savait . Depuis de nombreuses années la pertinence du philosophe iranien , l'un des plus , mais l'Occident d'abord, ils nient, ils n'ont pas réussi à comprendre.

    Un frère et une sœur qui n'ont rien à voir avec ? Rien que de penser et pas nos esprits ? En tant que parents et de même relation de famille a été complètement rejeté . Pacte de fraternité ou de la fraternité même pire que la satire . Et si voisin attentionné à voisin , frère de frère à frère et sœur ou d'un parent à l'enfant et entièrement non- scientifique : il était irrationnel .

    L'indépendance, le sens de l'histoire a appris . Et n'a pas trouvé quoi que ce soit lié ! Et si l'esprit et de l'imagination , et puisque nous devons lutter c'était non - scientifique . Urbanisation , la civilisation moderne ou occidentale a été fondée sur cette base . Si vous avez une route grave rejeté : que l'on veut voir la chute de fleuve pour se suicider , vous n'avez rien fait !

Si vous étiez très fanatique et souhaitez graver , vous devez appeler la police . Cependant , avec l'émergence du mouvement des relations humaines , de modifier légèrement ce comportement et de la communication Sciences surgi , cependant, définie en leur sein.

     La première a trait à la disponibilité de la science moderne , a été découvert sur ​​le sous-marin , le sous-marin était des centaines de kilomètres du centre de commande , destiné à contrôler le problème , et a été déconnecté . Certains disent que l'ex-Union soviétique , a été un pionnier dans ce domaine . Par conséquent, pour maintenir la relation , le lapin de mère de tenir le siège de : mettre son enfant sous la mer! Si la menace sous-marine , il aurait été tué un bébé lapin , une saisie mère de lapin était à ce moment-là .

    Prouvé que ce mode de communication , mais il n'est pas une question subjective . Après cette communication , radar et Cybernétique de satellite a été appelé et l' Internet ont été extraites . Lors de la relation entre les parents, frères et sœurs , mais aussi il n'est pas une question subjective et est vérifiable . L'islam est le nom grammaticale : Slh utérus ou de la relation de la famille , le sens du mot utérus est l'utérus. Les enfants qui sont nés à partir d'une matrice , revenir en avoir plus.

    Contrairement Slh utérus , de l'utérus est coupé , à savoir: si les frères et sœurs à part, ils communiquent les uns avec les autres pour l'arrêter serait un péché . Et ne doit pas être fait . Même si Yktrf ne veut pas , de l'autre côté doit être cohérente. Parce que, comme nous l'avons vu , l'urbanisation ou de l'Ouest En refusant la connexion a été faite . La civilisation islamique , il est essentiel que la communication soit établie. Et apprendre à respecter et à tous les gens et être doux : le sort d'une autre , être responsable.

     Débranchez il est faux non seulement horizontalement , mais aussi verticalement , il est faux . La relation fraternelle doit être ferme , la communication avec les parents est également important . Dans l'Islam , si quelqu'un a coupé votre communication avec les parents , les parents devaient être désavoué . Et ce n'est pas quelque chose de subjectif ou perçu , mais positif , et : est une nécessité .

Les parents de leur droit de passer , et même Dieu : voir il dit: Obéissez parents. Même si les parents ne sont pas musulmans . Ou de ne pas fonctionner selon les croyances islamiques . Les parents ont aussi le droit d'égaler la volonté de Dieu , et que si la commande est un péché de ne pas leur obéir . Il n'ya pas de temps à désobéir et le déshonneur . Et doit obéir à la même manque de respect pour eux de maintenir et même , il ne semble pas sans affection .

     La relation avec le père et les grands-parents ou les parents père et mère ensemble , se poursuit. Aztbat avec l'histoire de la famille et dans le respect de l'originalité et de l'authenticité et de l'identité . Dates plus loin dans l'Islam, il est très proche de l'imagination . Quand il s'agit de Adam en disant que , si l'histoire est aujourd'hui.

     Ou quand il parle de la journée de la résurrection et est ci-après , apparemment notre monde parle . Islam connecter et se rapportent parce qu'il ya objectif pas subjective . Imam Sajjad AS, le droit du père sur l'enfant sait : les enfants doivent savoir que si papa dit non, il n'a jamais fait . En raison de l'existence de chacun de nous, les parents. Cette relation a été rejetée dans l'Ouest , nous pouvons voir que chaque jour le nombre d'enfants illégitimes , est ajouté aux enfants qui ne savent pas : Qui est le père ? La mère peut être plus à cause de leur abdomen amène à l'enfant , mais le père est essentiel de maintenir le caractère sacré de la religion . , Et l'enfant sait sa mère dans lequel des relations sexuelles avec un homme , il est né , la pertinence seront perdues , alors soyez prêt : . c'est un crime contre l'humanité , pour venger la pertinence de tous devrait ignorer .

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۰/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۵۷ نظر(0)

نازايي فرهنگي

غربي ها براي تسلط فرهنگي بر شرق، آن را سترون كردند يعني نازايي فرهنگي ايجاد نمودند. نازايي فرهنگي همانند نازايي زنانه، از ظاهر قيافه كسي پيدا نيست، بلكه اندام او را با اشعه ايكس يا: پرتو هاي خطرناك و: يا داروهاي شيميايي تحت تاثير قرار داده و: رحم يا تخمدان را مورد حمله قرار مي دهند. بطوريكه تخمك ها قادر به لقاح نمي شوند، و يا رحم نمي تواند جنين را براي: مدت لازم در خود نگه دارد.

   در مردان اين وضع راحت تر است: زيرا ميتوان به راحتي محل توليد اسپرم را، بمباران پرتوي يا شيميايي كرد و :يا از طريق وازكتومي كلا او را عقيم ساخت. عقيم ساختن مردان يا زنان، از قديم روش يهودي هايي بود كه جادوگري را از: مخالفان حضرت موسي فرا گرفته بودند .و به سادگي كاري مي كردند كه: زن و شوهر ها از هم طلاق بگيرند.

 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ

اين علم زماني در حد اعلا رشد كرد كه: فرعون خواب ديد كودكي او را نابود مي كند. و لذا دستور داد همه كودكان را بكشند و: مردان و زنان را نازا كنند. سينوحه پزشك فرعون، با كمك جادوگران دربارطرح بزرگ عقيم سازي را پياده كردند.

البته با نابودي فرعون، سامري و طرفداران بني اسرائيل آن را فرا گرفتند و: برعليه يهوديان افراطي به كار مي بردند. يعني كليه يهودي ستيز ها، معمولا يا اختلاف خانوادگي پيدا مي كردند يا: عقيم و نازا مي شدند.

    در زمان ما هم مي بينيم در حاليكه در آمريكا و اروپا، براي تولد كودك جايزه مي دهند! در ايران اسلامي، سال ها وازكتومي اجرا مي شد و مردان و زنان، خواسته و نا خواسته نازا و سترون مي شدند.

      با اينكه هشدار هاي مقام معظم رهبري، هرچند گاهي رسانه اي مي شود ولي، هنوز بودجه هاي كلان براي نازايي مردان و زنان، هزينه مي شود و اگر برخي راه ها را مي بندند،ولي راههاي علمي كار خود را مي كند. به همين دليل در ايران اسلامي، ازدواج كم صورت مي گيرد،ازدواج هاي صورت گرفته هم، معمولا به دليل نازايي يا ضعف قواي جنسي، به طلاق مي انجامد.   

     نزديك به 12ميليون از جمعيت 75ميليوني ايران، در سن ازدواج هستند ولي هر گز ازدواج ننمودند، اگر اين تعداد از دواج كنند در عرض يكسال، به همين تعداد جمعيت ايران اضافه مي شود.ولي واقعا چه كسي قادر است: اين تعداد جوان را به خانه بخت بفرستد؟

     مي بينيم مسئله نازايي به همين سادگي نيست. زيرا هر راهي شما براي ازدواج و توليد نسل در نظر بگيريد، دشمن ده قدم از شما جلوتر است. به قول امام علي ع: دشمن هميشه در حال حمله به شما است ولي شما، بي خيال به آن، روزگار مي گذرانيد.

    نازايي فرهنگي هم همينطور است، دشمن آشكارا به فرهنگ يا اقتصاد حمله نمي كند، بلكه ريشه هاي آن را مي خشكاند. اينهمه ماهواره و فيلم ، راديو و تلويزيون با برنامه هاي وسيع، آيا بي خود به وجود آمده اند؟

آن ها به دنبال نازايي فرهنگي در ميان مردم ايران هستند. حتي در اين ميان ممكن است از: كعبه و خادم الحرمين هم استفاده كنند. يا اصلا خود خادم الحرمين عامل آن باشد. بيشترين فيلم ها و مضامين كثيف جنسي و صور قبيحه، از ماهواره هاي عربي و مخصوصا ماهواره هاي سعودي پخش مي شود. همه گروهم هاي نسل كش و تروريست، از سعودي ها كمك مالي در يافت مي كنند.

   صحنه هاي فجيع  روسپيگري كه در آمريكا و اروپا مي بينيم، يك طرف آن سعودي ها هستند. زيرا آن ها بالاترين قيمت را به روسپي ها مي پردازند! اصلا خود ملك فيصل پايه گذار آل سعود يك روسپي باز بوده. به قول جوانتر ها، سعودي از خوشگذران ترين آدم ها هستند! كه تمام سواحل درياهاي فاسد از سواحل ايتاليا در اروپا و: آنتاليا در اسيا و شيكاگو  در آمريكا و: ويلاهاي فساد را مالك هستند.

    خريداران اصلي دختران زير 18سال، از فليپين و كره و حتي آذربايجان و گرجستان ،اكراين و روسيه همين عرب ها مي باشند. نمي توان گفت همه اين دختران را براي همسري شرعي مي خواهند و: يا واقعا با آن ها ازدواج مي كنند. بلكه برعكس ،براي از بين بردن كيان خانواده و ازدواج هاي شرعي، اين كار ها را مي كنند. يك دختر فراري كه در دست عربها دستمالي شده، آيا مي تواند به زندگي و يا خانواده باز گردد؟  

طبيعي است كه تبليغات دروغين :زندگي آرام و مرفه در دامان اين عربها، انگيزه هرنوع ازدواج و تشكيل خانواده را ازبين مي برد.

       فرهنگ برهنگي و پورنوگرافي، بيماري است كه نسل را قطع مي كند و: مرضي است كه در مان ندارد. و به همين دليل در اسلام، زناكار بايد سنگسار شود. زيرا لذت گناه در تعارض با زندگي پاك انساني است
infertilité culturel
La domination culturelle de l'Occident sur ​​l'Orient , il avait stérilisé la culture entraînait une infertilité . L'infertilité , l'infertilité féminine , ainsi que quelqu'un qui cherche aspect culturel , non, mais ses organes avec des rayons X ou : radiations dangereuses : influence des agents chimiques : l'utérus ou des ovaires sont attaqués . Donc ovocytes susceptibles d'être fécondé , l'embryon ou de l'utérus ne pouvait pas: pour le maintien désiré .
   Chez les hommes , cette condition est plus facile : il peut facilement avoir lieu, la production de sperme , et le faisceau chimique ou bombe : la vasectomie ou la stérilisation , faisant de lui totalement . Pour la stérilité chez les hommes ou les femmes , l'ancienne juive de l'assistant , les adversaires de Moïse fut instruit , et ils le font tout simplement : . Un couple de divorce .
La durée maximale de la croissance Pharaon eut un songe ses enfants serait éradiquée . Et donc a donné l'ordre de tuer tous les enfants des hommes et des femmes sont infertiles . Justice les magiciens de Pharaon Synvhh médecin avec l'aide d'un grand plan ont été mises en œuvre stérilisation .
La destruction de Pharaon , Summer et les ventilateurs appris de la tribu d'Israël : Les extrémistes juifs contre les femmes utilisées . Tout ce qui est de l'antisémitisme , généralement un conflit familial ou aurait trouvé soit : étaient stérile et aride .
    Alors que nous voyons aux États-Unis et en Europe , pour donner naissance Award ! Dans l'Iran islamique , depuis la vasectomie a été effectuée , les hommes et les femmes , voulaient et indésirables , étaient stériles et stérile .
      Avec cet avertissement, le chef suprême , bien que parfois les médias, mais encore un énorme budget pour l'infertilité chez les hommes et les femmes , les coûts seront et si ils inventent des façons , mais son travail est des moyens scientifiques . Par conséquent , l' Iran islamique , un mariage peut être réduite , le mariage a eu lieu , généralement en raison de l'infertilité ou impuissance sexuelle , faiblesse , conduisant à un divorce.
     . Près de 12 millions de la population de 75 millions , l'âge du mariage , mais ne s'est jamais marié , jamais , si le nombre de couple que dans un an , le même nombre de la population iranienne est ajouté , Mais qui est vraiment capable de : le nombre de jeunes à domicile des personnes Malheureusement envoyer ?
     Nous voyons le problème de l'infertilité n'est pas aussi simple que cela . Parce que comme vous considérez le mariage et la reproduction , l'ennemi dix longueurs d'avance sur vous. Selon l'Imam Ali AS : L'ennemi est constamment vous attaque , mais vous lui donnez , le temps passé .
    La même chose vaut pour la stérilité culturelle , l'ennemi attaque ouvertement la culture ou l'économie , mais il va se débarrasser des racines . Pourtant, satellite et films, des émissions de radio et de télévision , vaste , si son coffre-fort à venir?
Ils sont à la recherche de la culture de l'infertilité chez les gens de l'Iran . Même à cet égard pourrait être la maison de la Kaaba et le saint serviteur d'utilisation. Ce n'est pas un fonctionnaire ou un agent est saint . Les vidéos et les thèmes et les formes obscènes , les satellites arabes et le satellite Saoudite en particulier sexuels les plus sales est joué . Tout groupe de génocide et de terrorisme , les Saoudiens ont augmenté l'aide financière .
   Scènes atroces de la prostitution que nous voyons aux États-Unis et en Europe , d'un côté sont les Saoudiens . Ils paient le prix le plus élevé de prostituées ! Faisal Al Saud , le fondateur de leur jamais été encore une prostituée . Pour citer les plus jeunes , la plupart des gens sont jovial Saoudite ! Tous les mers côtières au large de la côte de l'Italie en Europe et corrompu : Antalya en Asie et aux États-Unis Chicago : villas sont le propriétaire de la corruption .
    Les principaux acheteurs de jeunes filles âgées de moins de 18 ans , en provenance des Philippines , de la Corée , et même l'Azerbaïdjan , la Géorgie , l'Ukraine et la Russie sont les Arabes . Cela ne veut pas dire que toutes les filles veulent et épouse légitime , et ils sont vraiment mariés . Au contraire , à détruire importance religieuse du mariage et de la famille , pour faire ce travail . Une fugueuse avec un mouchoir à la main par les Arabes , vous pouvez revenir à la vie ou la famille ?
Il est naturel que la publicité mensongère : la vie paisible et prospère dans le giron des Arabes , l'incitation tuerait tout mariage et de la famille .
       Nudité de la Culture et de la pornographie , est une maladie qui traverse les générations et : est une maladie qui ne traite pas . Et c'est pourquoi dans l'Islam , la fornication devrait être lapidé . Plaisir coupable parce qu'il est en conflit avec propre personne vivante .
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۹/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۱۵ نظر(0)

انكار تاريخ و علم

ديديم كه چگونه غرب، براي رهايي از مشكلات آموزش علم، همه تاريخ علم را انكار كرد.و اين امر نه تنها در عرصه علم اتفاق افتاد، حتي در عرصه فرهنگ و تاريخ هم اينطور . يعني طوري عمل كرد كه: تاريخ از قرن هجدهم شروع بشود و: همه چيز قبل از آن  دروغ ، رويا و افسانه به نظر برسد.يكي از اين راه ها تعويض خط و زبان بود. وقتي زبان علمي زبان انگليسي شد،تمام كتب علمي به زبان هاي ديگر، نا خوانا و غير قابل فهم مي شود.

    اگر كسي هم بخواهد از آن ها استفاده كند، حداكثر بايد شرق شناس باشد يا :كسي كه به تمدن غربي پشت كرده است! و مرتجع  يا باستان شناس، يا طرفدار علوم غريبه. لذا پيدايش مكاتب ماترياليستي يا سكولار و: يا به تعبير امروزي ليبراليستي، به همين دليل است. كافي بود يك نفر بخواهد دليلي غير ليبراليستي بياورد، فوري متهم ميشد به فناتيك يا آنتيك بودن ،ايدئاليست يا متافيزيكي و :يا خيلي احترام اميز بود غير علمي ميشد.

  نمونه چنين حركتي را بطور كامل : در تركيه مي بينيم. تركيه با سابقه درخشان در :علوم و معارف اسلامي و داشتن دانشمندان بزرگي چون ملاي رومي، ناگهان خط الرسم خود را عوض مي كند. لذا خواندن قران و كتاب هاي درسي،كتب شعر و علمي گذشته، كلا از بين ميرود. دولت لائيك تركيه فرصتي طلايي به دست مياورد تا: فقط هر آنچه را كه علم امروز است، به دانش آموزان ياد بدهد.

    يكي ديگر از راههاي نابود كردن علوم شرقي، نهضت خريد يا قاچاق كتب قديمي بود. آن ها نه براي فهميدن اين علوم، كتاب ها را مي خريدند بلكه براي: مطالعه آن در سازمان هاي جاسوسي خود لازم داشتند تا: راز پيشرفت را بفهمند و از آن جلوگيري كنند. لذا بر خلاف روش علمي كه :هر گونه بازگشت به گذشته را نفي مي كرد، در اين مورد بخصوص هرچه كتاب قديمي تر بود، قيمت بالاتري داشت. به همين دليل بهترين كتب قديمي و علمي: دانشمندان اسلامي و ايراني در كتابخانه هاي اروپايي و آمريكايي است.

  اجازه مطالعه اين كتب به ايراني ها، يا مسلمانان داده نمي شود . فقط ايرانيان يا مسلماني اجازه دسترسي به اين كتب را دارند كه: بخواهند آن را نقد كنند و يا: برعليه آن مطالبي بنويسند. و عضويت چنين كساني در سازمان هاي جاسوسي، بايد رسميت داشته باشد.

   با نهضت امام خميني و قدرت نرم فوق العاده ايشان، ايرانيان به خود آمدند و به دنبال ميراث خود رفتند. و نهضت بازگشت به خويشتن مطرح شد. البته اين واقعه از زمان سيد جمال الدين اسدابادي، آغاز شده بود و لذا ريشه هايي در فرانسه و انگليس ، مصر و الجزاير و تمام نقاطي كه ايشان، سفر كرده بود به جود مي آمد . شايد نقش فرانتز فانون در: بازگشت به خويش دكتر شريعتي، خيلي برجسته بود.

    اما اين بازگشت به خويش، مانند ديگر ايده هاي بشري، دچار افات هم شد. يعني تعدا د به آن اعتقاد نداشتند فقط به اين دليل كه طرفدار داشت، از آن حمايت مي كردند يا: در باره آن سخن مي گفتند. زيرا عامل اصلي اين بيداري، روحانيت بود ولي آنان نمي خواستند اين موضوع فهميده شود.

لذا در كنار گرايش به خويشتن، با روحانيت و اسلام نيز مبارزه مي كردند. نمونه اين عقايد در روشنفكراني متجلي ميشد كه: هم با دين هم با غرب مخالف بودند . شايد باستان گرايي افراطي را بتوان در اين مقوله جاي داد. در همين ايران، جشن هاي 2500ساله براي انحراف اين جريان فكري بود. زنده كردن ياد همه عناصر فرهنگي قبل از اسلام، به همين منظور بود استاد پور داوود يا: باستاني پاريزي يا فروغي و ديگران، با اصرار مي خواستند ثابت كنند: دين در ايران باعث ويراني تمدن شده است.

   حمله اعراب به ايران را چنان وحشتناك بيان مي كردند كه: حمله مغول و تاتار ها فراموش مي شد. در حاليكه از سوي اعراب حمله اي به ايران نشد ، زيرا ارتش ايران در زمان ساسانيان، مانند زمان انقلاب اسلامي آماده پذيرش اسلام بود .همانطور كه درمقابل امام خميني، ارتش كوتاه آمد، در آن زمان هم مردم به واسطه آگاهي از اصول اسلامي، آماده پذيرش اسلام بودند و: فقط يك حركت كوچك از سوي سپاه اسلام، اين ارزو را تحقق بخشيد.

   بنابر اين بازگشت به خويشتن، به معني بازگشت به تمدن اسلامي بود. ولي منحرفين آن را بطور افراطي، به عقب و عقب تر مي بردند تا زمان كوروش و:داريوش و حتي جمشيد جم و: پيشداديان و غيره.

   البته اگر تعصب كور كورانه و: ضد اسلامي خود را كنار مي گذاشتند، مي ديدند كه ايرانيان از ابتدا، توحيدي بودند و هرگز بت پرست و مشرك نبودند. حتي داريوش بزرگ در آن منشور خود، از خدا مي خواهد كه اين مرز و بوم را از: خشكسالي و دروغ محفوظ بدارد.و يا برخي روايات، كوروش را همان ذوالقرنين مي دانند. و سياوش را همان حضرت يوسف و: جمشيد جم را حافظ دستور الهي در گراميداشت سالروز تولد زمين يا: همان نوروز مي دانند.      

Déni de l'histoire et de la science

Nous avons vu comment l'Occident , pour soulager les problèmes de l'éducation , de la science , de l'histoire de la science refusée. , Et ce qui s'est passé non seulement dans la science , même dans le domaine de la culture , etc. Opération de sorte que la date serait le début du XVIIIe siècle : tout avant il se trouve , des rêves et des légendes semblent Était l'un des moyens pour changer la langue . . Lorsque l'on parle de la langue anglaise , tous les livres scientifiques dans d'autres langues , mauvaise visibles et est incompréhensible.

    Si quelqu'un veut l'utiliser , est à l'érudit Est ou quelqu'un que la civilisation occidentale est de retour! Et réactionnaire ou archéologue , ou les sciences occultes . Par conséquent , l'émergence de l'école laïque et matérialiste : interprétation moderne ou libéral , c'est pourquoi . Il était une raison suffisante pour demander aux gens d'apporter non - libéral , a été immédiatement accusé d'être une métaphysique fanatiques ou anciennes, ou idéalistes : la non - scientifiques ou a été très respectueux .

  Des exemples de tout ce mouvement en Turquie voir . Illustre l'histoire de la Turquie dans la science et la théologie , et ayant de grands savants comme le Mollah Romains , vos graphiques changements de voie brusques . Alors, lisez le Coran et les livres , livres de poésie et le passé vont disparaître. Etat laïc de la Turquie donne une occasion en or de tout ce que la science est d'enseigner aux étudiants .

    Une autre façon de détruire l'Est Ordre Mouvement ou la traite des livres anciens . Ils ne comprennent pas la science , mais pour acheter des livres pour l'étude dans ses agences d'espionnage ont été nécessaires pour : comprendre le secret du progrès et de l'empêcher. Ainsi, contrairement à la méthode scientifique qui nie tout retour vers le passé , dans ce cas , d'autant plus que le livre était plus âgé , à un prix supérieur . Ainsi, les meilleurs livres de vieux : des scientifiques islamiques et iraniennes dans les bibliothèques américaines et européennes .

  Iraniens à lire ce livre , ou n'est pas musulman . Iraniens ou les musulmans ont seulement accès à des livres qu'ils veulent espèces ou : quoi écrire contre elle . Ces agences d'espionnage d'adhésion doivent être formalisés .

   Imam Khomeini et son merveilleux mouvement de la puissance douce , les Iraniens sont venus à elle et sont allés à la recherche de son héritage . Mouvement a été ramené à lui-même. Sayyid Jamal al -Assad , mais depuis cet événement a été lancé , et donc des racines en France et en Angleterre , l'Egypte et l'Algérie , et dans tous les domaines de leur voyage était venu d'être là . Peut-être le rôle de Frantz Fanon dans son dos , Shariati était très important .

    Mais ce retour à soi , comme d'autres idées humaines , a également été affectée Efate . Ce nombre ne croyait pas juste parce qu'il était populaire , ou at-il soutenir : ils en ont parlé . Parce que la principale cause de cette prise de conscience , le clergé , mais ils ne voulaient pas que ce soit entendu .

Par conséquent, outre la tendance à l'auto , à la spiritualité et l'Islam combattu . Ces idées ont été prises en compte dans les échantillons intellectuels que la religion aussi avec l'Occident s'y opposaient . Peut-être l'extrême antiquité peut être placé dans cette catégorie . En Iran , la célébration de 2500 ans a été le détournement de la circulation de la pensée . Gardez vivante la mémoire de tous les éléments de la culture pré-islamique , le but était de Professeur M. David , ou : débordement ancienne ou de la lumière et d'autres ont insisté qu'ils voulaient prouver la religion de la civilisation a été détruite .

   Invasion arabe de l'Iran a exprimé si terrible que les Mongols et les Tartares ont été oubliés . Toutefois , les Arabes n'ont pas attaquer l'Iran parce que l'armée iranienne dans la période sassanide , comme la Révolution islamique , était prêt à accepter l'Islam . , Par opposition à l'imam Khomeiny , l'armée a cédé , au moment où le public grâce à la connaissance des principes islamiques , être préparé l'acceptation de l'Islam et seul un petit mouvement de l'Armée de l'Islam , de réaliser ce rêve .

   Donc, retour à l'auto , ce qui signifie un retour à la civilisation islamique . Cependant, il richement dévier en arrière et a pris à l'époque de Cyrus et de Dariush et même la confiture : Pishdadian et ainsi de suite .

   Toutefois , si un aveugle de polarisation : mettre de côté son anti- islamique , a vu les premiers Perses , étaient monothéiste et n'a jamais été païens et païennes . Darius même dans sa charte , la volonté de Dieu de la terre : la sécheresse et Lie protéger , et certaines traditions , le même Cyrus Zul savoir . . Et comme Joseph S. et J. Gem Keeper commémorant l'anniversaire de la commande terre divine : envisager la même année . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۲ نظر(0)

علم خوشگذرانی، يا لذت مغالطه؟

یکی از دلایل انحراف علمی غرب، نفهمیدن علم بود. آن ها در واقع  مسیری را انتحاب كردند که: بتوانند بفهمد و ساده تر از علوم شرقی باشد. لذا قسمت های غامض آن را به عنوان فلسفه  يا: متافيزيك و ايدئاليسم دور ریختند. در علم نيز هم آنچه را حس می کردند یا تجربه پذیر بود ، قبول کردند...

   البته با رشد عقلي و فكري و: مراوداتي كه با دانشمندان ايراني داشتند، قسمتي از متافيزيك را بنام: علوم انساني پذيرفتند. ودر ادامه اين پذيرش ،آنقدر تندروي كردند كه حتي: جادوگري را نيز امروزه به عنوان علم! قبول کرده اند. مثلا روانشناسی را ابتدا به روش تجربي پاولوف پذيرفتند، بعد به ذهن و خود آگاه بشري اعتقاد پيدا كردند و: فرويديسم را بنا نهادند.

یکی  از دلایل پذیرفتن علوم انسانی، اصالت لذت بود. یعنی فقط مواردی که لذات وجود داشت، علم هم وجود داشت.و دانشمندان اجازه یافتند بر آن وارد شوند. زیرا بقیه علوم را به بهانه: اذیت کردن و غصه دار شدن، تکذیب کرد. بحث علم برای علم يا هنر براي هنر ،به همین منظور است. زیرا انسان مسئوليتی در قبال دیگران و: جامعه احساس نمی کند. لذا همیشه خیالش راحت است.

    البته اينها اشتباهات غرب بود ولي، جالب تر از آن ها شرقي ها و يا ايراني هايي بودند كه: لوح و قلم خودي را كنار زدند و: دفتر دستك غربي را گرفتند. و شدند الينه غرب و خود باخته آن. كه ما آن ها را منورالفكر يا: روشنفكر و يا غرب زده مي شناسيم.

   دليل آن ها هم همين كم سوادي بود. يعني دوست نداشتند مثل طلبه هاي ايراني در مكتب ها، كتاب هاي مشكل را بخوانند و مجتهد شوند. بلكه به دنبال محتهدي آسان بودند كه: نامش را غربي ها دوره دكترا گذاشته بودند.

   زماني در ايران، كتاب عربي اسان چاپ و در سطح وسيعي تدريس مي شد، روش آن مانند روش صمد بهرنگي براي آموزش زبان تركي بود. وي پيشنهاد داده بود كه: ازكلمات مشترك بيشتر استفاده شود. مثلا آش در تركي و فارسي يكي است. يا حتي بعضي كلمات فارسي كه در تركي هست: ولي خود فارس زبان ها نمي دانند مانند: دست نماز كه فارس ها به آن وضو مي گويند!

  مادر خدا بيامرزم، هر بار كه صداي اذان بلند مي شد، بي اختيار مي گفت : حق است لا اله الا الله!  ما فكر مي كرديم ذكر مي گويد ولي بعد ديديم: اين هم از كلمات فارسي است.

    بهرحال وقتي ان كتاب بسيار توسعه پيدا كرد، استاد مطهري به حالت مزاح گفت: عربي اسان، مجتهد اسان بار مي آورد!

داستان غربي ها و غرب زده ها به مثل: داستان ديكته نوشتن كلاس سومي است كه: به دست كلاس اولي تصحيح شود! صفر مي گيرد! چون كلاس اولي ياد گرفته :براي هر كلمه زير و زبر بگذارد ولي، كلاس سومي ها آن را ترك كرده اند! لذا كلاس اولي زير همه كلمات را از دم قرمز مي كند و: غلط شمرده مي شود.

      البته علاوه بر كم سوادي و مجتهد اسان بودن غرب زده ها، برخي از آن ها بعد از سال ها مبارزه با سكولاريسم، امروز علم سكولار و لائيك را بلند كرده اند. علت اين كار آن است كه آن ها از ابتدا، ضد سكولار نبودند بلكه اداي ضديت با آن را در مي آوردند.

مدتها بنده شاگرد و همكار استاد سروش بودم، و از اين همه مطالعات ضد ماترياليستي آن به شوق مي آمدم.حرف هايي مي زد كه صد تا الهي و ايدئاليست هم نمي توانست، آن طور محكم برعليه ماتريالسم يا سكولاريسم استدلال كند . اما بعد كاشف به عمل آمد كه: او شاگرد كارل پوپر فيلسوف يهودي بوده! و حرف هايي كه كارل پوپر برعليه همكيش خود: كارل ماركس مي زده را تكرار مي كند. طبيعي است كه بايد حرف هايي مهم باشد زيرا مي دانسته كه هم كيش او كجا ها را اشتباه كرده است.

به همين جهت وقتي ديد كه همه حرفهاي او را پذيرفته اند،فكر كرد خودش كاره اي است! و حرف هاي معكوس آن را زد، ولي ديگر كسي به او گوش نداد!زيرا او اعتقاد به حرف هاي خود نداشت، بلكه در سر كلاس ياد گرفته بود و: مي ديد طرفدار دارد مي گفت، بعد كه خواست حرفهاي خود را بزند، ديگر كسي از او قبول نكرد. فقط دشمنان ديروزش او را حمايت كردند تا: بگويند كه حرف ها اصالت ندارد!

اكثر ضد امپريالست ها و ليبرال ها همينطور، تا ماداميكه حرف اسلامي مي زدند هوادار داشتند، و به جاهايي هم رسيدند. ولي همينكه خواستند حرف خودشان را بزنند، همه چيز خراب شد. زيرا با گفتن حرف هاي تازه، آرايش جديدي در صف موافقان و مخالفان صورت مي گيرد.

مثلا كسي كه با شعار حمايت از ولايت فقيه به جايي مي رسد، مردم در دل او نيستند كه بدانند دروغ مي گويد، ولذا بعد كه مخالفت خود را آشكار مي كند، فتنه درست مي شود. فتنه از نظر تعريف كاركردي يعني به هم ريختن آرايش سياسي . هدف فتنه گر هم برش اين آرايش هست. 

Science amusante , ou profiter d'une erreur ?

Une des raisons pour l'écart de l'Ouest , était la compréhension de la science . Ils ont été choisis d'une manière qu'ils peuvent comprendre et la science de l'Est est plus facile . Par conséquent, il est des zones problématiques comme la philosophie ou la métaphysique et de l'idéalisme au rebut. L' expérience ou des connaissances dans ce qu'ils ressentaient était possible , ils ont accepté ...

   Bien sûr, la croissance mentale et intellectuelle : interaction avec des scientifiques qui faisaient partie de sa métaphysique , à savoir : sciences humaines acceptée . Suite à la réception , si extrême que même l'assistant ainsi que la science aujourd'hui! Ont accepté . Par exemple , la première psychologie expérimentale Pavlov acceptée, alors leurs esprits et ils croient conscience humaine : Frvydysm fondée .

Une des raisons pour accepter les sciences humaines , la principauté était amusant . Les seuls cas où il y avait la joie , il y avait la science . , Et les scientifiques sont autorisés à entrer . Parce que le reste d'excuses : mal et la douleur d'être refusées. Discussion de la science pour la science ou de l'art , de l'art , dans le même but . L'homme responsable pour les autres et la société ne se sent pas . Il n'est pas toujours facile d'arrêter .

    Cependant , ces erreurs sont à l'Ouest , mais plus intéressant que l'Orient ou de l'Iran qui ont été soulevées : la tablette à stylet et automatiquement rejetée : piquet occidentale a pris ses fonctions . Étaient et aliéner l'Ouest et perdu. Nous les avons : des intellectuels et des savoir- Ouest frappées .

   Ils l'ont fait à cause de l'analphabétisme . Étudiants iraniens dans les écoles qui n'ont pas aimé un livre difficile à lire et prêtre . Il était facile de suivre le prêtre que son nom a été placé Ouest doctorat .

   Quand les livres arabes de l'Iran publiés et largement enseignées était simple , l'utilisation de ces méthodes pour enseigner la langue turque a été Behrangi Samad . Il a suggéré que les mots les plus courants utilisés . Un exemple en est sa turc et persan . Quelques mots turcs ou persans il : mais il se Perses n'aiment pas la prière Perses ablution à dire!

  Que Dieu bénisse la mère , chaque fois que la voix était fort prière , l'incontinence , a dit: la ilaha droit ! Nous avons pensé que nous l'avons vu ci-dessus , cependant, dit que c'est le mot persan .

    Toutefois , lorsque le livre a été élaboré , Motahari dit en plaisantant manière : Arabe Facile , simple prêtre crée !

Ouest et de l'Ouest à l'histoire frappé un troisième classe est dicté histoire élèves de première année à corriger ! Est nul ! Parce élèves de première année ont appris pour chaque mot pouvait enrouler, mais ont laissé en troisième année ! Ainsi, la première classe tous les mots sur des queues rouges et le mal est considéré .

      Cependant , en plus d'être facile et l'analphabétisme prêtre en proie à l'Ouest, certains d'entre eux après des années de lutte contre la laïcité , la science profane et laïque ont longtemps aujourd'hui. La raison cela fonctionne est que la première opposition anti- laïque , il ne serait pas payer.

Alors que j'étais étudiant et collègue, le professeur Soroush , et les études anti- matérialistes , il avait de la joie . Caractères qui n'a une centaine idéaliste ne pouvait pas divine , on soutient fermement contre le matérialisme ou la laïcité . Mais cela a été découvert plus tard à être ses disciples étaient philosophe juif Karl Popper ! Et dire que Karl Popper contre son compatriote : Karl Marx a encore frappé . Les mots sont importants , car il est naturel de croire que sa foi où il est incorrect .

Alors, quand vous voyez que tous les professionnels lui ont accepté , il pensait à une fin ! Mots inversés et il a couru, mais l'autre ne l'écoute pas , parce qu'il ne croyait pas à ses paroles , on a appris dans la salle de classe : un pro voyait dit , après avoir demandé qui a frappé sa carrière , d'autres qui ne l'a pas accepté . Seuls les ennemis LA hier lui sauvegardés : dire les mots aucune originalité !

La plupart des anti-impérialistes et libéraux ainsi , tant qu'ils parlent de leurs fans , et il y avait des endroits . Mais une fois qu'ils obtiennent leurs propres mots , tout a été détruit . Le dire avec de nouveaux personnages , nouveau maquillage est fait dans les promoteurs de la ligne et les opposants .

Par exemple , quelqu'un avec le soutien administratif dont la devise est , les gens ne savent pas est couché sur le ventre , alors que l'opposition va révéler conséquent, il est sédition. L'intrigue de la définition opérationnelle de l'encombrement arrangement politique . Le but de cette disposition est séditieuse également couper . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۷/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۴۳ نظر(0)

ايا سكولاريسم و لائيك، رنگ عوض مي كند؟

سال ها است كه سكولاريسم را، از دربيرون كرديم  ولي، گويا مي خواهد از پنجره به درون سر بكشد و: جا خوش كند!اما كور خوانده، اين تفكرات ديگر مرده است. حتي در خود انگلستان و فرانسه ، آمريكا و شديد تر از آن در المان، نظريه پردازي هاي علمي از، خيالپردازي هاي سكولاريستي جدا شده است.

   از هنگامي كه غرب خواست در مورد: مسائل عقلي اظهار نظر كند همه چيز را به هم ريخت.زيرا در ايران  و دوران تمدن بزرگ اسلامي، علوم به قدري پيشرفته بود كه :خواندن آن مشكل بود چه رسد به فهميدن آن ! لذا براي اينكه خود را راحت كند، صورت مسئله را پاك كرد.

   از يك طرف همه نوشته ها و كتب شرقي را، فلسفه ناميد و علم را از آن جدا كرد! و از طرف ديگر منكر هر نوع علم غير تجربي، آن هم قابل ياد گيري براي خودشان شد! و اسم اين را گذاشت عقل گرايي !و يا كمتر از آن، تجربه گرايي و پوزيتيويسم.

    البته غرب گرا هاي ما كه: عاشق حتي اين نفهمي هاي غربي هستند، آن را يك كار اصولي و حتي انقلاب در علم! پنداشتند و بسيار از آن دفاع كردند. اما واقعيت اين بود كه نه اينكه غرب نمي خواست، اينهمه علوم را ياد بگيرد بلكه، ذهنش اينهمه فرمول ها را نمي كشيد.

   واقعا وقتي نوشته هاي عمر خيام، مانند جبر و مقابله را مي خواني، اصلا سر در نمي آوري! تا يك استاد ماهر آن را تفسير نكند، نمي تواني بفهمي !يا كتاب سياست خواجه نظام و: يا الهي نامه و كيمياي سعادت.

  يك مثال ساده نشان مي دهد كه: عمر خيام با استفاده از سايه ديوار 12رابطه مثلثاتي نوشت! كه امروز آن را سينوس وتانژانت و غيره مي شناسيم، كه وي آن را ظل! يعني سايه نامگذاري كرده بود. جالب است بدانيد مخ رياضي دانان غربي، فقط 4 يا شش تاي آن را درك مي كند!كه 4تاي اول در دوران كارشناسي و 2تاي ديگر بنام سكانت و كسكانت در دوره كارشناسي ارشد رياضيات نظري تدريس مي شود.

    همين 6رابطه مثلثاتي در تعيين مسير: موشك ها و سفينه ها ، ماهواره ها و هواپيما به كار گرفته مي شود. كه مثلا با چه زاويه اي هواپيما برخاست كند، يا بنشيند و يا موشك و سفيه پرتاب شوند. ما خودمان هم وقتي مي ديديم درس سخت است، بجاي ياد گيري ميرفتيم آن واحد را حذف مي كرديم!

   بدبختي غرب در اين بود كه از اساس چيزي نمي فهميد. لذا منكر همه چيز شد. حتي حروف را هم عوض كرد: بجاي ابجد الخوارزمي يا فارابي، حروف الفابت خودشان را در مواردي كه مي فهميدند به كار بردند. تا اگر كسي اشتباه فهميد يا اشتباه استدلال كرد، بگويند اين نظريه پاسكال است و: با نظريه خيام فرق مي كند.

  غرب زدگان مخصوصا كساني كه: در دهه1960و70در اوج قدرت ظاهري غرب درس خوانده اند، بجاي حل كردن مسئله، آن را بصورت تئوريك در آوردند. كه به آن سكولاريسم مي گوييم. يعني نفهميدن غرب را، يك انشقاق يا يك تاريخ علم جديد تعريف كردند.

   البته تعدادي از اين دانشمندان، سعي خود را كردند تا متدولوژي واقعي را به غربي ها ياد بدهند. اما اين كار به اعتراف خود غربي ها، براي غرب زده هاي كاسه از آش داغتر، خوش نيامد و هنوز دست از عقايد خود برنداشته اند.

   يكي از اين دانشمندان پرفسور حسابي است. كه كتاب هاي رياضي دانان ايراني را، براي استادان خود از جمله انيشتين بازخواني مي كرد و: به آنان متدولوژي ايراني را، به زبان خودشان ياد مي داد. البته تاثير هم داشت تا جاييكه، انيشتين شيعه شد و با مراجع تشييع مكاتبه كرد.

استاد جعفري هم با فلاسفه اين كار را انجام داد. و انان را به زبان خودشان با علوم اسلامي آشنا كرد.

ولي باعث تاسف است كه: يك مقام بلند پايه ايراني كه: هيچ درسي در زمينه متدلوژي نخوانده، مي آيد و مي گويد علوم اسلامي و مسيحي  نداريم! اين مغلطه از آن جهت احمقانه است كه: هيچگاه علوم اسلامي در مقابل علوم مسيحي، مطرح نشده بلكه به عنوان علومي گفته ميشود كه: دانشمندان اسلامي بر پايه قران استخراج كرده اند. نه مانند علوم مادي كه بر اساس حس و تجربه بنا شده است. و بقيه معارف بشري را حذف كرده است. مثلا در موضوع بانكداري كه ايشان اشاره كرده ، غرب نزول خواري را بنام علوم بانكي تدريس مي كند. و اين افتخار نيست كه ما ايات قران را، كه صراحتا رباخوار را محارب با خدا، معرفي مي كند ناديده بگيريم. حالا اگر قدرت حذف منكري را نداريم، بايد آن را به عنوان علم قبول كنيم؟

Que la laïcité et laïques change de couleur ?

Ans de la laïcité , de l'extérieur , mais nous , apparemment , sera la tête et tirez la fenêtre : Bienvenue à accueillir , mais aveuglé lire les pensées des autres morts . Même au Royaume-Uni et la France , les États-Unis et plus intense que ceux de l'Allemagne , les théories scientifiques , et laïque fantastique isolé .

   Lorsqu'on l'interroge sur l'Ouest : . Commentaire Questions rationnelle agité tout raison des grandes civilisations de l'ère islamique , la science était si avancé qu'il était difficile à lire , et encore moins le comprendre! Par conséquent, afin de se rendre à l'aise , il a précisé .

   Tous les livres écrits sur la philosophie d'une part et de l'Est de la science appelés et séparés d'elle ! D'autre part nier toute science non expérimentale , peut apprendre par lui-même ! C'est le nom du rationalisme , et à ou moins que cela, l'empirisme et le positivisme .

    Notre cours orienté Ouest qu'ils sont aimés même plouc ouest , c'est un bon travail ou même une révolution dans la science ! Beaucoup ont pensé qu'il était sur la défensive . Mais la réalité est que ni l'Occident ne voulait pas tellement à apprendre la science , mais , ne me dérange pas tellement formule .

   Vraiment les écrits de Omar Khayyam , comme l'algèbre et de la lecture , je ne dirige pas ! Il n'est pas interprété comme un maître artisan ne peut pas comprendre , ou livre et la politique eunuques : une alchimie théologique et la prospérité .

  Un exemple simple montre : Omar Khayyam a écrit une équation trigonométrique en utilisant le mur d'ombre 12 ! Aujourd'hui sinus et tangente , et nous le savons, son ombre il ! Cette ombre a été nommé . Il est intéressant de mathématiciens vers l'ouest , seulement quatre ou six peut le comprendre ! 4 rst sécante et cosécante à l'école d'études supérieures , et deux autres personnes nommées dans la maîtrise des mathématiques théoriques est enseigné .

    Au cours de ces six équation trigonométrique : missiles et navires, satellites et les avions sont utilisés . Par exemple , à quel angle l'avion décolle , ou s'asseoir et lancement de missiles de Daffy . Nous nous sommes vus les dures leçons , apprendre à la place , nous sommes allés à retirer l'unité !

   Malheur Ouest était que, fondamentalement, ne comprennent pas quelque chose . Il était un nihiliste . Même les personnages ont changé : au lieu Abjad Alkhvarzmy ou Farabi , caractères Alfabt se trouvent dans des situations qu'ils ont compris la tâche . Pour savoir si quelqu'un est confus ou erronée fait valoir , affirmant que la théorie est Pascal : la théorie Khayyam est différent .

  Ouest , en particulier ceux qui sont victimes en 1960 et 70 en Occident ont étudié l'apparition de la puissance de crête , au lieu de résoudre le problème , il est théoriquement apporté . Nous disons que c'est la laïcité . L'Occident comprend, une scission ou une nouvelle science de l'histoire a été défini .

   Bien sûr, certains de ces scientifiques ont essayé d'enseigner la méthodologie de réels Occidentaux . Mais cette auto- avoué de l'Ouest, l' Ouest a bol de soupe chaude , Bonjour là et ont toujours leurs opinions prises .

   L'un de ces scientifiques , le professeur explique . Livres mathématiciens iraniens, dont Einstein relit pour leurs enseignants et à leur méthodologie iranien , lui-même l'enseignement de la langue . L'effet était présent, les autorités chiites et kurdes d'Einstein correspondance funérailles .

Professeur persil avec les philosophes faire. Leur propre langue et se familiariser avec les sciences islamiques .

Mais il est regrettable que la haute iranien : Pas de cours de méthodologie n'ont pas lu , à la fois islamique et la Science Chrétienne vient et dit non! L'erreur de il est stupide : sciences islamiques jamais en face de la Science Chrétienne , mais pas considérée comme une science dit que les savants islamiques ont été extraites sur la base du Coran . Pas comme la science des matériaux , qui est basé sur l'expérience des sens . L'éducation doit retirer le reste de l'humanité . Par exemple , il a souligné que la question de la banque, la banque de l'Ouest de l'enseignement est appelé révélation de rupture. Cet honneur n'est pas le Coran , que Dieu explicitement l'usurier , introduit ignorer . Maintenant, ne nie pas le pouvoir de révocation , nous devons l'accepter comme science. 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۷/۲/۱۳۹۳ - ۰۰:۲۷ نظر(0)

Céréales secondaires ou d'une amende

Ahmed est venu à la lumière causeur Foire internationale du livre de Téhéran Mosalla et pavillon au lieu des Chambres formalités étaient droit d'aller à une salle de presse et avec la plupart des athlètes atteints. Dans ses mémoires , rues de Téhéran Imams dit quand il était jeune , et l'équipe de football appelé achéménide . Je me souviens de la mine . Ensemble dans le même endroit , légèrement plus élevé que l'accord Novembre 13 Avenue de la Victoire , tactiques et Sorna J'ai appelé ce nom avait été retiré des livres d'histoire .

Il poursuit les livres épiques et vieux histoires racontées Hussein qu'il Shabestari et à lire des livres alors .

Mais le point qu'il a dit était , jeunes passionnés , garçons et filles , de venir à l'exposition: En feuilletant le livre, assis autour de leur fatigue , Piran apporte aussi de la joie .

   Droit , il a dit: C'est ma première fois sur les salons , j'ai vu tous les gens qui viennent ne sont pas grossiers ! Ce sont surtout des jeunes. Si les parents se réunissent pour le bonheur de vos enfants. Les manuels scolaires et les frais de scolarité , plus il va attirer l'attention . Cela signifie que dans les manuels scolaires , les étudiants ne seront pas convaincus . Et ils sont à la recherche pour plus de contenu.

Il est venu trop grossière , mais rien de temps! Il est venu le temps pour une entrevue : le spectacle , mais quelqu'un d'autre , ne fait pas attention à l'émission. Parce qu'il n'est pas nécessaire de connaître la puissance nécessaire pour la vie. Les gens dans leur vie et qu'ils sont : des politiciens tracer la ligne indiqué . Mais le monde du livre , le monde de la science et le patient .

احمد ناطق نوري آمد به نمايشگاه بين المللي كتاب در: مصلي تهران و به جاي اينكه به پاويون دولت و: اتاق تشريفات برود يك راست آمد اتاق خبرنگاران و: با چند نفر از پهلوانان هم ديدار كرد . از خاطرات خودش در خيابان ائمه اطهار تهران گقت: زماني كه جوان بود و تيم فوتبالي به نام هخامنش داشت . يادم آمد منهم در همان محل، كمي بالاتر در ميدان 13 ابان خيابان پيروزي ، تيم فوتبالي داشتم به نام سورنا و: اين اسم ها را از كتاب تاريخ برداشته بوديم .

او همچنان از كتاب هاي شاهنامه قديم و: داستان هاي حسين كرد شبستري مي گفت و:چگونه كتاب خواندن آن موقع ها ..

اما نكته اي كه ايشان گفت اين بود: ذوق و شوق جوانان، دختران و پسران، براي آمدن به نمايشگاه و: ورق زدن كتاب ها، در گوشه و كنار از خستگي نشستن هايشان، پيران را هم به شوق مي اورد.

   او راست مي گفت: اين بار كه من از ابتدا در نمايشگاه بودم، ديدم همه كساني كه ميايند دانه درشت ها نيستند! اكثرا همين جوان ها هستند.  اگر پدر و مادري هم مي ايد، به شوق كودك و نوجوان خود است . كتاب هاي آموزشي و كمك درسي، از همه بيشتر توجه ها را جلب مي كرد. و اين معني اش آن بود كه كتاب هاي درسي، دانش آموزان و دانشجويان را قانع نمي كند. و آن ها به دنبال مطالب بيشتري هستند.

البته دانه درشتها هم مي آمدند ولي وقت نداشتند! شايد هم مي آمدند براي مصاحبه و: خط و نشان ولي كسي ديگر، به خط و نشان ها توجه نمي كند. زيرا آن را لازمه قدرت ميدانند نه لازمه زندگي .  مردم زندگي خود را مي كنند و: سياستمدارن همچنان خط و نشان مي كشند. اما دنياي كتاب دنياي علم و صبوري است
 

همايش مردمي
برخي ها در تشخيص حركت مردم اشتباه مي كنند و:لذا هزينه سنگيني پرداخت مي كنند. چه كساني كه سال ها ادعاي فدايي خلق بودن كردند، ولي بعد معلوم شد: خلق درست برعكس آن ها حركت مي كند!  و اين ها حتي صداقت اعتراف به اين موضوع را نداشتند. چه رسد به اينكه طرفدار خلق بشوند، حالا فدايي كه پيشكش. 
   يا كساني بودند كه ضد امپر ياليست بودند و: حتي رفتند لانه جاسوسي را فتح كردند، ولي حالا در دامن آمريكا رفته و: از انديشه هاي ناب امپرياليستي  دفاع مي كنند. اينها نه تنها حاضر نيستند به اشتباه خود اعتراف كنند، كه مردم را متهم به دو رويي و نفاق ميدانند. 
اين موضوع هم در عرصه سياسي اتفاق افتاد، وهم در عرصه فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي . 
   در عرصه فرهنگي ما مي بينيم كه گرايش مردم به فيلم اخراجي ها، حمل بر ناداني آن ها مي شود و: سينماگران فكر مي كنند كه اشتباهي شده و مثلا: قرار بوده فيلم كيارستمي يا تهمينه ميلاني يا فرهادي، صندلي ها را پركند قرعه و شانس بنام ده نمكي افتاده است. يك جوان لاغر چطور در برابر اينهمه: سينماگر چاق و فربه توانسته قد علم كند؟
    در نمايشگاه بين المللي كتاب هم مي بينيم :مردم بي ادعا به نمايشگاه مي روند خسته مي شوند، پول خرج مي كنند جاي پارك يا بليط مترو گير نمي اورند، بعد يك عده اي نشسته اند و مي گويند:چرا كتاب هاي دفاع مقدس بيشتر از همه فروش مي رود؟ لابد دستور بسيج يا دولت است كه اين ها را بخرند. 
   سال ها است كه تبليغ مي كنند :اسلام دين شمشير است و ترور  و يا اينكه مي گويند: اسلام كه وارد ايران شد، كتاب ها را سوزاندند و علم را ازبين بردند. و تمدن ايراني را نابود كردند. دروغ پر دازي آن ها فقط:تاريخ و يا سرزمين هاي دور افتاده را شامل نمي شود، همين ديروز را هم تكذيب مي كنند. 
    قحطي و جنگ در فاصله بين سال هاي  1296تا 1350 را كه: ايران با كمك شير خشك ، روغن و برنج اهدايي طرح مارشال آمريكايي زندگي مي كرد، دوران ارزاني و پرنعمتي و دوران خوشي تعريف مي كنند!.آن ها نميدانند يا نمي خواهند بدانند: دراين سالها نان گير نمي آمد در ارد نان، خاك اره يا شن و خاك قاطي مي كردند. آب خوردن مردم آب نهر ها و جوي ها بود! كه در اب انبار ها رسوب مي دادند. 
    بيماري هاي وبا و حصبه ، فقط در يك زمان كوتاه 14ميليون ايراني را نابود كرد. و حالا اين دوران براي چه كسي خوش بود نميدانيم!
     فقط در دهه پنجاه است كه: وضع مالي ايران خوب مي شود. آن هم به خاطر قيام هاي مردمي و: مبارزات مسلحانه و سياسي كه در جريان بود. زيرا از سال 1348كه بحرين از ايران جدا شد و: ايه الله حكيم فوت كردند، زعامت امام خميني ره قطعي شد و: دشمن براي مات كردن امام خميني ره ،تا مي توانست هزينه كرد. 
    از ترس قيام مردمي، آمريكا و دشمنان خارجي هم، به نفت ايران هجوم اوردند و ناگهان، نفت به بالاترين قيمت خود صعود كرد و: در آمد هاي زيادي نصيب دولت ايران شد. ولي اين در آمد ها بين مردم توزيع نشد، يا از آمريكا سلاح و ابزار هاي دست دوم خريداري شد! و يا خرج ساواك و نيروهاي وفادار گرديد. شايد كساني كه از دوران خوش گذشته مي گويند، از اين دسته بودند.
    بنده خودم در زندان ساواك كه بودم، نگهبان ها زير زيركي به ما مي رسيدند. و از ما راضي بودند! از يكي از آن ها پرسيدم :چرا شما از ما ناراحت نيستيد؟ گفت از موقعي كه شما قيام كرده ايد، حقوق ما چند برابر شده، لذا ما از شما متشكريم! 
     خيابان هاي يك متري كه هنوز پايتخت را ازار مي دهد، براي اين بوده كه ماشين در كار نبوده! و همه شهر مالرو بوده.خر و الاغ تنها وسيله رفت آمد مردم و: بار كشي آنان بوده.  تا سالها 1350بزرگترين خيابان يا اتوبان تهران، خيابان مولوي بود! سال ها طرح چهل متري كردن نواب در حاشيه بود. 
   البته اقايان از رو نمي روند، مي گويند رفاه نبوده ولي دل خوش بوده! درآمد ها: كم بود ولي، دل ها شاد بود؟ البته ما مي دانيم كه منظورشان چيست، ولي ممكن است جوان ها يا نوجوان ها ندانند. منظور آن ها از دل خوشي، روسپي گري و وجود مراكز فساد و: فروشگاه هاي مشروبات الكلي است. 
   لذا بايد يكبار براي هميشه، چشم ها را بايد شست! و جور ديگر ديد. و به اين آه و ناله عده اي الكي خوش، گوش نداد و تاريخ را بطور واقعي نوشت و خواند.  
rencontrer des gens
Certaines personnes font l'erreur dans le diagnostic et la mobilité : Nous avons payé un lourd tribut . Qui étaient les années de la revendication Fadaei , mais s'est avéré plus tard : l'exact opposé déplacer ! Il a même eu l' honnêteté de l'admettre. Ce qui semble être le sentiment populaire , maintenant que l'offre Fadaei .
   Ou ceux qui étaient anti- ampères ou liste : même ils ont conquis espion nid , mais maintenant la jupe US et l'avocat des pensées pures impérialistes . Ils sont tout simplement pas prêts à admettre leur erreur , ils savent que les gens accusés d' hypocrisie et l'hypocrisie .
Cela s'est également produit dans l'arène politique , à la fois en termes de développement économique , social et culturel .
   Dans le domaine culturel , nous voyons que la tendance du film Expulsé , continuez c'est l'ignorance : les cinéastes pensent que c'est mal et disent : Kiarostami a été Milan ou T. Farhadi , chaises remplir beaucoup de chance dix a appelé sel . Combien pour un jeune maigre : la photographie joufflu et dodu peut subsister?
    La Foire internationale du livre voir aussi: Les gens sont fatigués exposition modeste , dépenser de l'argent sur ​​le parking ou métro détenteur du billet ne sera pas, après quelques s'asseoir et dire : Pourquoi les livres saints de toutes les ventes sont ? Mobilisation ou d'un mandat de l'Etat qu'ils doivent acheter .
   Ans qu'ils favorisent : l'épée de l'Islam , le terrorisme , ou ils disent que l'Islam est entré Iran , brûlé des livres et tué la science . Civilisation iranienne détruite . Il se trouve juste à remplir la date Dazy et ne comprend pas les terres lointaines , a nié hier que trop .
    La famine et les guerres entre les années 1296 à 1350 que l'Iran a aidé le lait en poudre , de l'huile et du riz offert par le Plan Marshall , l'Amérique a vécu pendant l'ère de cru pas cher et la joie définissent Ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir . : cette année n'a pas de farine à pain de pain , de la sciure ou sable et de terre ont été mélangés . Les gens buvaient l'eau, ruisseaux et canaux ! Ont été déposés dans le stockage de l'eau .
    Le choléra et la typhoïde , juste un peu de temps va tuer 14 millions d'Iraniens . Et le moment est venu de savoir qui Bonjour !
     Seulement dans les années cinquante : la situation financière de l'Iran est bonne . Il est temps pour le soulèvement du peuple : la lutte armée et politique qui se passait . Bahreïn depuis 1348 et a été séparé de l'Iran : l'ayatollah Hakim est mort , le leadership de l'Imam Khomeiny était un ennemi déterminé de l'Imam Khomeiny compagnon, devra être coûteux .
    Craignant un soulèvement populaire , ennemis des États-Unis et à l'étranger , et tout à coup pris d'assaut le pétrole iranien , l'huile a grimpé à son plus haut prix et la partie était grande gouvernement iranien . Mais il n'a pas été répartie entre les gens , ou les armes et les outils américains ont été acheté d'occasion ! Fonds étaient les forces loyales et la SAVAK . Peut-être ceux qui se souviennent de l'époque disent-ils, étaient de ce type .
    J'avais moi-même la prison SAVAK , les gardes nous ont pris sous agile . Et nous étions heureux ! L'un d'eux a demandé pourquoi nous ne sommes pas dérangés ? Il a dit que lorsque vous avez passé , nos droits multipliés , alors nous vous remercions !
     Un pied me fait toujours mal rues de la capitale , pour lequel la machine ne fonctionnait pas ! Et toute la ville était Malraux âne et l'âne signifie que le piétinement des gens : . Fois que vous tirez les travers . 1350 années la plus grande rue ou de la route de Téhéran , Rumi ! Plan quinquennal était de quarante mètres au bord de la Nawab .
   Bien sûr, les hommes ne disparaissent pas , mais ils ne sont pas heureux et prospère ! Revenu: faible , cependant, était coeurs heureux ? Nous savons ce qu'ils veulent dire , mais ne pouvons pas savoir le jeune homme ou un adolescent . Joie au magasin de centres coeur , la prostitution et la corruption est l'alcool .
   Donc , une fois pour toutes , l'œil doit être lavé ! Et un assortiment d'autres points de vue. Les soupirs et les gémissements et quelques bons fruits , la date n'a pas écouté , et effectivement écrit et chanté .
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۴/۲/۱۳۹۳ - ۲۳:۰۷ نظر(0)
كتاب  يا طومار؟
آدم در سنين نوجواني  يا جواني، اگر چيزي را ببيند و بشنود، فكر مي كند دنيا از اول آنطور بوده است!مثلا براي جوانان امروزي، تصور دنياي بي تلفن همراه، اصلا ممكن نيست يا براي جوانان ديروز، تصور دنياي بدون كتاب! آن ها فكر مي كنند از روز ازل، كتاب به همين شكل نوشته  و چاپ مي شد.
طرف ديگر قضيه هم اين ايراد را دارد. يعني پيرمردها، دنياي موبايل و كامپيوتر را هم كه: بعد از كتاب آمده قبول ندارند!يعني اگر كسي هزار تا كتاب اينترنتي هم بخواند، آن ها مي گويند اين فرد كتابخوان نيست و: آمار مي دهند كه ايراني ها، فقط 8 دقيقه كتاب مي خوانند !
   حالا معضل كتاب نويسي هم همين است . هر سني مي خواهد كتاب را آنطور كه مي فهمد، تعريف كند و بقيه سن ها را كنار بزند. فرضا اگر ما سه نسل را در نظر بگيرم: نسل كتب خطي ، نسل كتب چاپي و نسل كتب الكترونيكي . پيرمردان با سواد ما كه در كودكي مكتب مي رفتند، و لوح يا ورق چوبي در دست مي گرفتند، و يا آن هايي كه مداد جوهري داشتند و: با اب دهان آن را خيس مي كردند و مي نوشتند. اينها كتابت جوان ها را كه با خودكار مي نوشتند قبول نداشتند. 
    خوشنويسي از نظر آن ها نوشتن با قلم و دوات است، كه صداي جير جير حركت قلم روي كاغذ شنيده شود. كتاب هم از نظر اينها چند ورق دست نوشته است كه: به هم دوخته مي شود. لذا صحافي جديد را كه با چسب باشد قبول ندارند! و چاپ كتاب برايشان مفهوم نيست، زيرا كتاب بايد با دست آن هم در نور شمع نوشته شود!
 نسخه برداري يا كپي كردن را هم، فقط رونوشت ميدانند يعني با دست از روي قبلي بنويسند! مانند بيشتر محضر خانه ها! ميگويند كپي را ميتوان تقلب كرد! ولي رونوشت را كه مهر دفتر خانه دارد نمي توان!
  نسل دوم كه با چاپ آشنايي دارد و: فتوكپي را مي شناسد ، زياد سخت گير نيست. كپي شناسنامه يا كارت ملي يا هر كپي ديگر را، درست ميداند مادامي كه خلاف آن ثابت شود. 
   اما نسل سوم از كپي چيز ديگري مي فهمد! كپي رايت و پست، آپتوديت و بك آپ گرفتن، برايش خيلي مهمتر از: كپي شناسنامه و اين جور چيزها است. يك كامنت كه برايش بگذارند، بهتر از صد تا حاشيه نويسي نسل اول است!يك لايك برايش بكنند، از صدا آفرين و هزار آفرين نسل دومي ها بهتر است. اگر يك روزي نوشته اش به اشتراك گذاشته نشود، از صد بار فلك كردن نسل اولي ها زجر آورتر است. 
همين تفاوت بين سه نسل حاضر در ميان ما، نشان از تاريخ پر فراز و نشيب كتاب دارد  و: اصلا شايد كتاب تاريخي نداشته باشد. بلكه فقط تاريخچه داشته باشد!
   يك بررسي ساده نشان مي دهد: كتاب به شكل امروزي، عمري كمتر از يك قرن دارد. و قبل از آن گرچه از نام كتاب استفاده مي شده، ولي واقعا كتابي در كار نبوده است. 
    ميدانيد تا مدت ها خط وجود نداشت، پس كتاب هم وجود نداشت! وقتي خط اختراع شد، كاغذي وجود نداشت پس باز هم كتابي وجود نداشت. در اين دوران اغلب نوشته ها كوتاه و فشرده بوده، و بر روي سنگ ها و گل ها يا ديوار ها نوشته مي شده است. 
مدتي پاپيروس و بعد چرم ، بالاخره كاغذ و پارچه براي نوشتن پيدا شد. ولي باز هم كتابي وجود نداشت . زيرا نوشته هاي زيادي وجود نداشت .اگر هم زياد بود به هم مربوط نمي شد. لذا باز هم كتاب نبود. خيلي مطلب طولاني مي شد، پارچه يا كاغذ يا پوست را، بزرگتر مي گرفتند و بعد آن را لوله مي كردند و: طومار درست مي شد. خيلي اهميت داشت آن را با طلا مي نوشتند. و دو سر طومار را چوب مي گذاشتند تا خورده نشود. 
   شايد از زمان اختراع دستگاه چاپ، بشر به اين فكر افتاد كه مطالب بلند را، بريده بريده كند تا دستگاه چاپ بتواند آن را چاپ كند! لذا اندازه استاندارد كاغذ يا ورق، از آن موقع شروع شد. تا مدت ها اين كاغذها يا ورق پاره ها را، با نخ و سوزن به هم مي دوخت ند. ولي صفحه شماري مد نبود، بلكه مطلب آخر هر صفحه را در اول صفحه بعد، تكرار مي كردند!
    سال ها طول كشيد تا مطالب به هم پيوسته پيدا شد. و بعد براي چاپ كردن آن ناچار شدند صفحه شمار بزنند. و اين زمان به ما خيلي نزديك است. يعني شايد بيش از صد سال نباشد كه در جهان، و بيش از 50سال نباشد كه در ايران، كتاب به شكل امروز توليد شد! بزرگتر ها يادشان است كه درس هاي دبيرستان، كتاب نداشت معلم ها از خودشان جزوه مي گفتند! شايد از دهه 40يا پنجاه اين روش فعلي: چاپ كتاب يكدست رواج پيدا كرد.
   كمي كوچكتر ها يادشان است كه: در دانشگاه ها هم همينطور بود: جزوه، پلي كپي، از روي دست هم نوشتن و: اين جور چيزها. هنوز كتاب هاي دانشگاه  و: حوزه هاي ما يا در هند چاپ ميشد يا در ايتاليا و: اين اواخر لبنان و عراق .. 
بله عزيران من، اين بود سرگذشت كتاب و: كتابخوان ها....
Réservez ou défiler ?
À l'adolescence ou jeune personne , vous pouvez voir et entendre tout ce qui , pense que le monde est aussi le premier ! Exemple pour les jeunes à imaginer un monde sans téléphones portables , ou même impossible , pour les jeunes d'aujourd'hui d'imaginer un monde sans livres ! Ils pensent que de l'éternité , de sorte que le livre a été écrit et publié .
L'autre côté est le problème . Le vieil homme , même dans le monde de Zelda : Les livres ne viennent pas que si un millier à Internet pour lire le livre, ils disent que ce n'est pas un lecteur , les statistiques montrent que les Iraniens , à seulement 8 minutes livre ! lire!
   Maintenant, c'est le problème avec l'écriture d'un livre. Le livre sera de tout âge car il comprend la définition et à exclure tous les autres âges . Par exemple , si nous prenons un coup d'oeil à trois générations : la génération des manuscrits , des livres imprimés, des générations et des générations de livres électroniques . Notre alphabétisation dans l'enfance et a la vieille école , et d'ardoise ou de bois draps étaient à portée de main , ou ceux avec un crayon et encre : ils étaient mouillés de salive et écrit. Ces jeunes écriture avec un stylo qui écrit qu'il n'a pas accepté .
    Écriture de calligraphie à la plume et encrier d'entre eux , ce tweet caresse sur le papier pour être entendu . Ce sont quelques feuilles de livre écrit à la main qui seront cousus ensemble . Cette nouvelle liaison qui est collé pas d'accord ! Et pas le livre pour eux , parce que le livre doit être écrit à la main à la bougie !
 Transcription ou de le copier , il suffit de savoir que les transcriptions d'une écriture précédente à la main ! Comme la plupart des grandes maisons ! Des copies peuvent être appelés tricherie ! Mais le ministère de l'Intérieur a une copie du joint ne peut pas être !
  La deuxième génération est familier avec l'impression: photocopie sait , il n'est pas trop sévère . Carte d'identité nationale ou d'une copie ou une autre copie , aussi longtemps que il est prouvé le contraire.
   Mais la copie de troisième génération comprend d'autre ! Droits d'auteur et post Ptvdyt et sauvegarde obtenir beaucoup plus que lui : copie du certificat de naissance et toutes ces choses . Laisse un commentaire , mieux que cent annotations , la première génération est une marque un flanc lui , le son de milliers d'entrepreneurs et la création de la deuxième génération , c'est mieux. Si un jour son écriture à partager , une centaine de fois Vrtr misérable souffrance est ancienne génération .
Cette différence entre la génération actuelle parmi nous , que l'histoire est pleine de hauts et les bas des livres : Peut-être qu'il n'est pas un livre d'histoire . Il peut être juste l'histoire!
   Une simple enquête montre : le livre est aujourd'hui moins d'un siècle . Bien qu'il ait été utilisé avant le nom du livre , mais le livre n'a pas vraiment fonctionné.
    Vous savez , il n'y avait pas de longues lignes , donc il n'y avait pas de livre ! Lorsque la ligne a été inventé , il n'y avait pas de papier donc il y avait un livre ouvert . Pendant cette période , la plupart des messages sont courts et concis , et sur ​​les rochers , des fleurs ou des murs ont été écrits .
Après un certain temps , le papyrus et le cuir , le papier et les textiles enfin trouvé l'écriture . Mais encore une fois , il y avait un livre . Parce qu'il y avait beaucoup d'écriture . Était élevé si ce n'était pas déjà lié . Encore une fois, pas de livres . A été très longue , tissu ou du papier ou de la peau , sont plus grandes , et les tubes ont été: la pétition était correcte. Or écrit qu'il est très important . Et deux de bois pour mettre la pétition ne devrait pas être mangé.
   Peut-être depuis l'invention de l'imprimerie, l'homme a des idées sur l'écriture longue , troubles de sorte que l'imprimante peut imprimer ! Ce papier de taille standard ou les enveloppes , puis ont commencé . Ce feuilles de papier déchirés dans longtemps , fil et aiguilles à coudre étaient ensemble . Cependant, certains mode de l'écran, mais le contenu de chaque page sur la première page, puis répétez-les !
    Il a fallu des années de matériau continu a été trouvé . Et puis ils ont été contraints d'imprimer une page complètement. Cette fois, nous sommes très proches . Eh bien, peut-être pas plus de cent ans dans le monde , et pas plus de 50 ans que l'Iran a été la production d'une forme de livre dès aujourd'hui! Rappelez-vous que plus âgés leçons à l'école , pas de livres , brochures dire les enseignants eux-mêmes ! Peut-être les années 40 ou cinquante méthode actuelle : livre unique a été relancé .
   Et lui donner un peu plus faible que dans les universités trop : brochures , copies polymorphes de l' écriture à la main : toutes ces choses . Pas des livres et de l'université : notre région et a été publié en Inde ou en Italie : La fin du Liban et de l'Irak .
Oui moi AZIZ , c'était le livre d'histoire : le lecteur ....
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۲۲ نظر(0)

عاشقان كتاب بر بال ملائك

نمايشگاه بين المللي كتاب اين روز ها، به تهران حال و هوايي ديگر داده و: مشتاقان كتاب را از سراسر جهان به سوي خود جذب كرده است. و چون اين نمايشگاه  در مصلي تهران برگزار مي گردد، تقدس و معنويت آن را چند برابر كرده است ..

  در روايتي است كه فرشتگان در جهت احترام به جويندگان علم، بال هاي خود را در مسير رفت و آمد آنان فرش مي كنند. و جويندگان علم و دانش، بر بال ملائك رفت و آمد مي كنند. و اين اهميت علم و دانش در اسلام را مي رساند. شايد اولين اثر مكتوب منسوب به اسلام باشد. البته قبل از اسلام نيز مكتوباتي بوده است، ولي به صورت سنگ نوشته يا پاپيروس، كه صفحه يا لوح را تشكيل مي دادند و: كتاب نبوده است. و به اعتبار امروزي، اعلاميه يا بيانيه ، اطلاعيه يا آگهي بوده است. مانند منشور كوروش يا داريوش بزرگ، كه تاكنون نيز باقي مانده است . حتي در زمان حضرت موسي، ده فرمان را بر ده لوح بزرگ نوشته بودند. و تورات در كار نبود. در زمان حضرت عيسي ع هم، كتاب نبود زيرا حضرت عيسي را بر صليب زدند، و حواريون ايشان را پراكنده كردند. و تا سيصد سال كسي حق نداشت، از ايشان نامي ببرد چه رسد كه كتابي هم باشد . حتي اوستا نيز كتاب نبود، و زرتشتيان سنگ نيشته هاي ورق ورق داشتند.

    اولين كسي كه اهتمام به نوشتن كتاب كرد، حضرت علي ع بود. ايشان تمام آيات قراني را به ترتيب، از بزرگتر به كوچكتر تنظيم  و نوشت. حتي اگر كاري به ايشان رجوع مي شد، مي فرمود جمع آوري قران از همه چيز واجب تر است .لذا مكتوب اصلي يعني قران پيامبر، براي اولين بار به صورت كتاب در آمد.

    البته بعد ها خليفه سوم هم اشتياق به اين كار نشان داد. و بعد يهودي ها كه سواد داشتند تورات را هم، سعي كردند به صورت كتاب در بياورند. و در مدتي بعد، نصارا يا مسيحيان نيز اين كار را كردند. اما كار آن ها كامل نبود زيرا: بعد از سال هاي سال اين كار را مي كردند. و لذا با مطالب اصلي فاصله زيادي داشت. بطوريكه نوشته تورات به اسرائيليات آلوده شد. و كسي نمي دانست تورات واقعا از سوي خدا است يا: دست نوشته خام خام هاي يهودي. بنا بر آيه اي از قران، احتمال قوي اين ها بيشتر عقايد شرك آلود علماي يهود بوده است. زيرا قران مي فرمايد: واي بر كساني كه كتابي را به دست خود مي نويسند و: مي گويند از جانب خدا است.

   مسيحيان نيز بهتر از اين نبودند، زيرا حداقل شش كتاب متفرقه دارند كه: بر اساس داستان ها و سفر هاي من در آوردي علماي مسيحي، نوشته شده و بسياري از نوشته هاي آن، حتي خلاف دين خدا است.

   لذا برخلاف تبليغات كه مي گفتند: اعراب به ايران حمله كردند و كتاب سوزان راه انداختند، كتابي در كار نبوده است و الواح سنگي هم، در آتش نمي سوزد.

    البته روايت است كه برخي اعراب، اين كار را در همان محدوده خودشان انجام دادند. مثلا وقتي حساب كنيم، پيامبر در عرض ده سال 520بار در نماز جمعه ها خطبه خوانده است. و مسلما اين خظبه ها ياد داشت شده، ولي چرا به دست ما نرسيده؟ عايشه همسر پيامبر مي گويد: يك روز پدرم دستور داد: هركه لوح يا نوشته اي از پيامبر دارد، به ميدان شهر بياورد و همه به خيال اينكه جايزه اي مي گيرند، بردند و بعد ناگهان ايشان دستور داد: همه را آتش بزنند و سنگ نوشته ها را هم در هم بكوبند . البته برخي ها، نياوردند و احاديثي كه به ما رسيده از همان هاست . و بيشتر احاديث هم در دوران: امام باقر و امام صادق جمع آوري و منتشر شد.

    زيرا به دستور خليفه، اخباري گري منع شد. يعني هيچكس حق نداشت روايتي از پيامبر نقل كند. و اين ممنوعيت تا زمان صفويه  ادامه داشت. با حكومت صفويه كه باب اخبار  باز شد، عده اي هم افراطي شدند و: قران را كنار گذاشته و فقط به احاديث متوسل شدند! كه امام راحل هردو اين ها را مردود مي دانست، و فرموده كه نبايد از قران به خاطر احاديث يا: از احاديث به خاطر قران بي توجهي كرد. زيرا قران و عترت با هم هستند.

    در همين زمان، ما مي بينيم كه علامه مجلسي، صد و بيست جلد كتاب مي نويسد . در حاليكه در زمان ابوعلي سينا، ورق بوده و ايشان خودش مي نويسد كه من در طول عمرم، صدوبيست هزار ورق چيز نوشتم.:

ابن سینا هیچ كتابى یا مرجعى در اختیار نداشت ؛ هر روز 50 ورق مى نوشت ، تا اینكه همه «طبیعیات » و «الهیات » شفا و سپس بخشى از «منطق » را به پایان آورد (گلمن ، 58)

    لذا مي بينيم كتاب به مفهوم امروزي، قبل از اسلام وجود نداشت و: بعد از اسلام هم فقط قران بود. و تقريبا از قرن سوم و چهارم و با تاليف  شاهنامه، اين نظم بر قرار شد. هرچند كه در آن زمان هم بجز چند كتاب بقيه ورق بودند، يا به صورت لوح نگهداري مي شدند . كليله و دمنه كه جمع آوري شد ، به جمع اين كتاب ها اضافه گرديد. و از زمان سعدي كتاب نوشتن با طرح امروزي آغاز مي شود . يعني سعدي هم داستان ها و شعر هاي خود را، در طول زندگي هر كدام بر كاغذي جدا مي نوشت. و در آخر عمر به تدوين آن پرداخت .

   ما ميدانيم حتي نوشته هاي پراكنده اوستا را، استاد پور داوود 80سال پيش به صورت كتاب در آورد. يعني  تا زمان معاصر، كتاب هنوز رايج نشده بود. حتي اختراع چاپ تا مدت ها فقط مخصوص: انجيل و تورات بود.  وبه جز آن فقط ورق چاپ مي كرد و: نامش كاغذ اخبار بود.

   با رفتن ايرانيها به اروپا، كتابت ايراني و دستگاه چاپ اروپايي،كم كم راه را براي چاپ كتاب به صورت امروزي آماده كرد. بجز كتاب هاي آسماني، اولين كتاب ها كتب دانشمندان ايراني، مخصوصا ابن سينا و خيام بود كه چاپ مي شد و: در دسترس دانشجويان پزشكي و ديگر علوم قرار مي گرفت

Amoureux des livres sur des ailes

Foire internationale du livre de nos jours, revigoré et a dû Téhéran : Les amateurs de livres du monde entier a attiré . Et parce que l'exposition est tenue à Téhéran Mosalla , la sainteté et de la spiritualité , il a peu d'égaux .

  L'histoire que les anges afin de respecter les demandeurs de connaissances , leurs ailes ouvrent la voie pour leurs déplacements . Et chercheurs de la connaissance , tout en voyageant sur ​​les ailes des anges . Et cela amène l'importance du savoir dans l'Islam . Peut-être le premier travail écrit attribué à l'islam . Les écrits pré-islamiques ont été perdues, mais une pierre ou papyrus , qui consistait page ou CD et le livre n'est pas . Et le compte courant , déclaration ou déclaration , avis ou annonce a été . Comme Cyrus et Darius le Grand Charte , qui reste en usage aujourd'hui . Même à l'époque de Moïse , les Dix Commandements ont été écrits sur la Big Ten ardoise . Et pas la Torah . A l'époque de Jésus comme un livre , non pas parce que Jésus est allé sur la croix , et ses disciples ont été dispersés . Trois cents ans et qui avait raison , il nommer le livre est seul. Avesta n'était même pas dans le livre , et zoroastriens avait une plaque de métal inscriptions .

    Qui était la première tentative d'écrire un livre , il était l'Imam Ali AS . Ils étaient tous les versets du Coran , la plus grande et la plus petite écrivent ensemble . Même si quelque chose devait le voir , comme il a recueilli le Coran est nécessaire pour tout. Par conséquent écrit dans le Coran du prophète , a été le premier livre.

    Plus tard , le troisième calife a montré la volonté de travailler . Torah Juifs qui étaient alphabétisés et aussi essayé d'apporter le livre . Et plus tard, des chrétiens ou des chrétiens l'ont fait . Mais ne pas compléter ce parce que: ils le font année après année . Et pour autant que le contenu principal. Comme écrit dans la Torah , les Israélites ont été infectés . Et personne ne savait la Bible est vraiment Dieu ou : manuscrits juifs premières premières . Basé sur un verset du Coran , plus les savants juifs ont été colorées croyances idolâtrie . Parce que le Coran dit : Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs mains et : sont-ils de Dieu .

   Les chrétiens ne sont pas meilleurs parce qu'ils sont au moins six autres livres basés sur les histoires de mon voyage vous a apporté érudits chrétiens , ont écrit de nombreux postes , même contre la religion de Dieu .

   Donc, contrairement à la publicité qu'ils ont lancé les Arabes ont envahi l'Iran et l'autodafé , livre n'est pas sur des tables de travail de la pierre , aussi, dans le feu ne brûle pas .

    Il est rapporté que certains des Arabes , ils l'ont fait dans la même gamme . Par exemple , nous pouvons calculer les Prophète 520 fois en dix ans dans les sermons des prières du vendredi sont lus . Ce sera certainement apprendre Khzbh , mais pourquoi pas nous? Aïcha, l'épouse du Prophète a dit : «Un jour , mon père a ordonné : tablette ou rien est écrit par le prophète , ce qui porte la place du village et l'imagination sont les prix , et puis tout à coup , il avait ordonné à tous leur feu et de la pierre les briser ensemble. D'autres , bien sûr , ne l'ont pas et les Hadiths qui nous sont parvenues de la même hôte . La plupart des paroles de l'Imam Baqir et Imam Sadiq , rassemblées et publiées .

    Parce que les ordres du calife , Nouvelles Gris a été interdite . Personne n'a été autorisé à raconter l'histoire du prophète . Et cette interdiction a continué jusqu'à ce que les Safavides . Les nouvelles safavide que Bob ouvert , certains étaient trop extrême et le Coran de côté et énonciations juste tourné ! Imam Khomeini a rejeté à la fois le savait , et a dit que nous devrions nous rappeler le hadith ou le Coran : le Coran , le Hadith être ignorée . Parce que le Coran et Trt ensemble.

    Dans le même temps , nous avons vu Allama Majlis , cent vingt livres écrit . Toutefois , au moment d'Avicenne , son assiette , et il écrit que ma vie entière , tout ce que je écrit Sdvbyst mille feuilles . :

Ibn Sina n'a pas encore de livres ou de référence ; 50 feuilles d'écrire tous les jours , jusqu'à ce que tous le «physique» et une partie «divin» de la guérison et «logique» amène à une extrémité ( Gelman , 58 )

    Le concept du livre que nous voyons aujourd'hui n'existait pas avant l'Islam et après l'Islam n'était que le Coran . Et près d'un troisième et quatrième siècles , et l'auteur du Shahnameh , l'ordre a été placé . Cependant , à cette époque il n'y avait que quelques feuilles d'autres livres, ou des comprimés ont été conservés. Kalila qui ont été recueillis , les livres ont été ajoutés à la collection. Saadi depuis l'écriture du livre commence avec un design moderne . C'est l'histoire de Saadi et sa poésie , vie à écrire chacun sur un morceau de papier séparée . Et la formulation d'une vie à lui payer .

   Nous savons même écrits épars de l'Avesta , le professeur M. David il ya 80 ans et amenés à réserver . Jusqu'à l'heure actuelle , le livre n'était pas encore très répandue . Même l' invention de l'imprimerie long seulement : la Bible et la Torah . Mais il vient de le faire et imprimer : nom du papier de nouvelles .

   Iraniens vont en Europe , écrit iranien et machines d'impression en Europe , préparer progressivement la voie à la publication de son livre . Sauf Écritures , le livre de livres scientifiques iraniens , en particulier Avicenne et le dessin a été publié : disponible pour les étudiants en médecine et d'autres sciences serait . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۲/۲/۱۳۹۳ - ۱۷:۱۰ نظر(0)

چرا مسجد بايد محل درس باشد؟

     تفاوت منظر ناطق يا: ديدگاه فرد داراي منطق، ممكن است فاجعه هايي به بار آورد. مثلا از ديدگاه شيطان، آتش برتر است ولي از ديدگاه خدا، عاقبت كساني كه به خدا اعتقاد نداشته باشند آتش است! زيرا آتش جهنم، آماده شده براي انسان هايي كه: بد عمل كنند و نيكوكار نباشند.

   البته ممكن است عده اي نار و نور را، از يك ريشه بدانند. يعني اينكه ممكن است آتش، راهنماي انسان هم باشد . اما ديدگاه و منظر مهم است. اگر در درون آتش باشيد، يا در بيرون آن يا: در نزديكي و يا دور از آن، باهم متفاوت است.

    آتش در درون خود سوزاننده است. ولي در فاصله دور تبديل به نور و روشنايي مي شود. و باعث راهيابي و هدايت. به عبارت معكوس: نور بر اثر دور شدن از خدا، به نار تبديل مي شود.زيرا نور ذات هستي است و: روشنايي هدايت و راهيابي، ولي دور شدن از آن، به معني رفتن در درون آتش است . يكي از معاني لعنت، يا لعنتي يا لعن همين است.

لعنتي كسي است كه: از خدا دور شده و يا: خداوند او را از خود دور كرده و: لذا ماهيت نور بودن و هدايت گر بودن خود را از دست داده، و به جهنمي يا آتش دوزخي و سوزاننده تبديل شده است.

     شايد جهنم همان جهان نما بوده است. يعني كلمه جهنم، يك كلمه ايراني و متعلق به دوران جمشيد جم است، كه در افسانه ها گفته شده يك جام داشته كه:جهان را در آن مي ديده است. و اين البته با تئوري هاي ديگري هم قابل تفسير است.

 مثلا خيلي ها معتقدند كه: اهرام ثلاثه در مصر يك فرستنده است، يعني ساختمان فضايي آن طوري است كه :ميتوان حدس زد توسط انسان هاي متمدن قبل از ما، و يا سيارات ديگر ساخته شده است. جام جم هم چنين چيزي است، يعني شايد در دوران جمشيد دنياي ديگري بوده و: تمدن بزگتري وجود داشته كه: ازبين رفته و يا انسان هايي در كرات ديگر بودند كه: به زمين آمدند و مدتي در بهترين دوره تكنولوژي خود،  در زمين زندگي كردند.

    وجود فسيل ماموت يا: فيل هاي استوايي در سبيري هم، رازي سر به مهر است كه نشان مي دهد: دوران ديگري بوده كه جاي قطب شمال با خط استوا عوض شده و: ناگهان همه چيز يخ زده..

   بنابر اين منظر يا ديدگاه ها در تفسير علوم، باعث انعطاف پذيري آن ها مي شود. تا جاييكه گاه مي بينيم با تمام دانايي، هيچ چيز نمي دانيم!

     به اين جهت پيشنهاد اسلام براي آموزش و پرورش، هم ساني يا همزاد پنداري عالم و معلوم است. يعني انسان در بررسي علوم نبايد خود را منشا اثر بداند، بلكه بايد در ديدگاه خداوندي باشد و: از منظر او دنيا را تحليل و بررسي كند.

    چون درك خيلي از مسائل مشكل بر او اسان مي شود: چرا كه اگر ديدگاه بشري داشته باشد، ظرفيت او محدود به حواس پنجگانه ظاهري و: اگر كمي دقيق تر باشد به حواس هفتگانه باطني مي رسد. و درك بالاتر از آن برايش مشكل مي شود.

مثلا در نقاشي اروپايي، همه چيز واقعي و زميني است: پرسپكتيوها ، سايه روشن ها ، وجود نور وتاريكي در كنار هم، از آثار نقاشان غربي معلوم است. يعني هيچ چيزي غير از: آنچه حس مي بيند نقاشي نمي كند. اما در مينياتور ايراني كه: ساليان سال قدمت دارد، همه چيز ساخته ذهن مجرد نقاش است. از پليدي ها ، سياهي ها و سايه ها اثري نيست.همه آدمها دور و نزديك به يك اندازه نقاشي مي شوند! و با اينكه شكارگاه نقاشي مي شود ولي، در آن خون ريخته شده يا سگ تازي ديده نمي شود.

   اين معنويت در نقاشي ايراني اسلامي، تا جايي است كه قرن ها در ضرب سكه با نقش آدم مرسوم نبوده و: بيشتر كلمات در آن درج مي شده . در توليد فرش هم هميشه، گل و بوته بوده است. زيرا مي خواستند كه بهشت را زير پاي بشر نهادينه كنند. حتي فرش ها را به ديوار و سقف هم آويزان مي كردند تا: بهشت در همه جا حضور پيدا كند.

   در حاليكه با آمدن كمال المك، اعتياد و فقر ، سياهي و زندگي اشرافي به نقاشي ايران وارد شد. اولين نقاشي هاي طبيعت گرا، در قهوه خانه آغاز شد و نام نقاشي قهوه خانه اي گرفت. كه در ميان دود ودم داستان هاي افسانه اي را ساز مي كردند.

 نقاشي هاي ناتوراليستي كمال الملك و شاگردان او، بطور كامل زندگي پادشاهان را بازيبايي كامل نقاشي مي كردند. واگر به مردم يا ملت مي پرداخت، فقط فقر و اعتياد و تباهي از آن ها نشان مي داد. اين نشان ميدهد كه آن نقاشي ها هم، ساخت ذهن است و: برخلاف ادعاي رئاليستي يك سور رئاليست است.

    اين بدبختي از زماني بر ايران مستولي شد كه: مكتب از مدرسه مجزا شد! و نخستين نقاشي كمال الملك هم، نقاشي مدرسه دارالفنون بود. نقاشي مينياتوري ايران كه از داخل مكتبخانه ها بيرون مي آمد، براي اين مقدس بود كه: مكتب خانه ها همه در مساجد تشكيل مي شدند و: هر دانش آموزي قبل از هرچيزي، احكام اسلامي را فرا مي گرفت و: مي شنيد كه در اسلام نقاشي صورت مكروه است. و يا مي فرمودند (لاتدخل الملائكه  بيتا فيه كلب او صوره) ملايكه در خانه اي كه در آن سگ، يا تصوير انسان باشد داخل نمي شوند. و هنوز هم جز احكام  نماز يكي اين است كه: در مقابل نمازگزار نبايد عكسي باشد.

    مدرسه شدن مساجد، علاوه بر اينكه دانش آموز را، از ابتدا با اسلام آشنا مي كند. از نظر كمبود مكان و معلم هم مشكلي نمي ماند. زيرا مساجد اغلب در ساعات آموزشي بلا استفاده هستند
Pourquoi l'emplacement de la mosquée devrait est la leçon ?
     Zones ou point de vue différent : le point de vue de la logique , peut amener des catastrophes . Par exemple , en vue du diable , mais dans le Dieu du Feu est la meilleure solution pour ceux qui ne croient pas que Dieu est sur ​​le feu! Les feux de l'enfer , préparés pour les personnes qui ne sont pas bon, le mauvais acte .
   Bien sûr, certaines personnes peuvent Nar et de la lumière , de connaître la même racine . Il est possible que le feu est l'orientation humaine . Mais l' approche est importante . Si vous êtes le feu à l'intérieur ou à l'extérieur , ou dans les différents près ou loin de là , sont .
    Le feu brûle à l'intérieur. Mais la distance est convertie en lumière . Provoquant qualifier et d'orientation. Sur le feu de recul de séparation d'avec Dieu , devient nar Ils sont la lumière et la nature : . Lumière , navigation et de guidage , mais à part ça , cela signifie entrer dans le feu . Signification d'une malédiction ou une malédiction ou imprécation est le même.
Merde est qui de Dieu ou Dieu et loin de lui : si la nature de la lumière et de l'orientation à perdre , et au diable ou à l'enfer et le brûlage est devenu .
     Peut-être que l'enfer a la même vision du monde . Le mot enfer , un mot persan et la confiture est détenue par, ont une tasse de légendes disent que le monde l'a vu. Ce cours peut être expliqué par d'autres théories .
 Par exemple , beaucoup pensent que les pyramides d'Egypte , un émetteur , la structure spatiale est telle qu'elle peut être deviné par les peuples civilisés devant nous , et les autres planètes sont faites . Jam est une chose , que peut-être dans un autre monde et le temps J : Il doit y avoir une plus grande civilisation qui a été détruit ou êtres humains dans d'autres planètes qui sont venus sur Terre un certain temps dans le cadre de leur technologie , tandis que les terres de .
    Fossile de mammouth ou éléphant tropical Sbyry , le secret d'aimer ce spectacle : c'était une autre époque , plutôt que le pôle Nord et l'équateur changé : Soudain, tout est gelé .
   Par conséquent , l'interprétation de la perspective ou le point de vue , il est la flexibilité. Autant que nous pouvons voir , même avec toutes les connaissances , ne savent rien !
     L'Islam est donc proposé pour l'éducation , la Sunny est connu dans le monde le concept ou l'ego . Homme dans l'étude de l'effet de ne pas savoir leur origine , mais aussi en vue de Dieu et de sa vision du monde est analysé .
    Parce qu'il est facile pour lui de comprendre de nombreuses questions difficiles : Pourquoi le point de vue humain , il a la capacité de détecter et d'apparence limitée : les sept sens intérieurs sont un peu plus précis . Une meilleure compréhension de celui-ci est difficile .
Par exemple , des peintures européennes , tout est réel et pomme de terre : la perspective , la lumière et l'ombre, la lumière et l'obscurité ensemble, les œuvres d' artistes occidentaux sont connus . Cela signifie rien d'autre que : quel sens la peinture ne fait pas. Mais les miniatures iraniennes qui sont vieux ans , tout est fait dans l'esprit du peintre . Du mal , les ténèbres et l'ombre n'est plus. , Toutes les personnes près et de loin aussi être peints ! Il est peint à la chasse , mais on ne voit pas de sang versé chien .
   La spiritualité de la peinture persane , de sorte que l'homme du commun n'a pas de rôle dans la monnaie : le plus de mots qui sont répertoriés. Toujours sur Tapis de temps produisent , fleurs et plantes sont . Parce qu'ils voulaient à institutionnaliser l'homme sous le ciel . Même les tapis sur le mur et le plafond ont été ainsi suspendus : Paradise trouve partout .
   Cependant , avec la perfection à venir Almk , la dépendance et la pauvreté , la vie en noir et noble de la peinture entrés . Premières peintures de nature orientée café café a été ouvert et le nom de la peinture . Parmi les histoires mythiques de l'immeuble avait modem de fumée .
 Kamalolmolk et ses peintures naturalistes , plein de vie Hhh rois ont été peints avec la beauté parfaite . Si les paiements au peuple ou une nation , que la pauvreté et la toxicomanie et la destruction qu'elle a montré. Cela montre que cela fonctionne bien , fait l'esprit : une revendication sur- réaliste est réaliste .
    La misère de l'époque est tombé sur l'école est devenue une école séparée ! Kamalolmolk la première peinture , la peinture était à l'école , Dar al . Miniature iranienne qui est sorti des madrassas , qui étaient sacrés pour les maisons d'école toutes les mosquées ont été formés et chaque élève avant tout venus sur les règles islamiques : peinture Heard dans l'Islam Si elle est Makrouh . Ou il ( ) anges dans une maison où un chien , ou une figure humaine à l'intérieur ne sont pas . Et pourtant, personne n'est la prière : la prière ne doit pas être photographié .
    École de mosquées , en plus des étudiants , le premier à se familiariser avec l'Islam . Le problème n'était pas le manque d'espace et les enseignants . Les mosquées sont souvent inutiles parce que les heures de formation .
 

منطق بي منطق!

معمولا در حالت سلبي، هر موضوع همه چيز را باطل مي كند و: نوبت به خودش هم كه برسد آن را هم باطل مي كند! و به همين جهت دور باطل نام مي گيرد. مثلا : سقراط مي گويد: دانشجو نبايد حرف ديگران را قبول كند. اين يك بيان منطقي بي منطق است! و يا به عبارت ديگر يك دور باطل ابطال! يعني اگر قرار باشد دانشجو حرف ديگران را قبول نكند، چون خود سقراط هم نسبت به دانشجو، جزو ديگران حساب مي شود، پس حرف سقراط را هم نبايد قبول كند.

اين يك طرف  قضيه است. عكس قضيه يا طرف ديگر آن همين دور باطل ابطال كننده را دارد: اگر قرار باشد حرف سقراط را قبول نكند، پس گزينه: دانشجو بايد حرف ديگران را قبول كند صحيح است! حالا كه حرف ديگران را بايد قبول كند، پس حرف سقراط را هم بايد قبول كند .كه ميشود نقطه سر خط. يعني  ميرود سر خانه اول.

     اما در موضوعات اثباتي همه چيز درست مي شود: چون خدا هست، همه چيز هست! و جود هست، واجب الوجود هم هست. شيطان هم هست، رابطه بين شيطان و خدا هم وجود دارد. رابطه هم ازجنس وجود است.انسان هست، ظرف هست مظروف هم هست.   

    مثلا: در كتاب «ناسخ التواریخ» نقل شده كه شخصی به خدمت حضرت علی علیه‏السلام رسید و سؤال كرد كه سه هزار سال پیش از حضرت آدم چه كسی بود؟ حضرت فرمودند: بشر؛ عرض كرد قبل از آن بشر كی بود؟ فرمود: بشر؛ سه بار این سخن تكرار شد، سائل سر به زیر انداخت. آنگاه حضرت علی علیه‏السلام فرمودند: اگر سی هزار بار هم سؤال می‏كردی، همین جواب را می‏شنیدی.

      زيرا خداوند متعال دائم الفیض است. و هیچ وقت منع فیض نکرده است و فیض خدا همیشه جاری بوده است. زیرا خداوند اول ندارد بلکه او همیشه بوده است. و در نتیجه فیض خدا هم همیشه بوده است. منتها هر زمانی فیض خدا به ایجاد یک نسلی بوده است. و این نسلی که ما داریم، مطابق فرمایش حضرت علی ( علیه السلام ) منتهی می شود به: آدمی که از خاک و آب خلق شده است.در قران هم به اين موضوع اشاره شده زيرا: خداوند وقتي حضرت أم را آفريد، فرشتگان به گذشته استناد كرده و سوال كردند: آيا بازهم مي خواهي كساني را خلق كني كه در زمين فساد كنند؟

    حال به بررسي يكي از اين منطق هاي بي منطق، كه در مسئله شيطان است مي پردازيم :وقتي خداوند دستور داد كه همه بر آدم سجده كنند، يعني تابع او باشند، شيطان از اين كار سر باز زد و قبول نكرد. خداوند از او پرسيد چرا اين كار را نكردي؟ گفت: چون من از آتش هستم و: او ازخاك آفريده شده .و آتش برتر از خاك است! پس سجده نمي كنم چون من بر تر هستم.

اين قياس شيطان اولين قياس در منطق است. و البته فقط براي آن موقع نيست، امروز هم همه منطقيون واهل فلسفه، از اين قياس استفاده مي كنند. لذا نقد و بررسي آن به معني نقد مسئله روز خود ما است.زيرا شيطان براي برتري آتش بر خاك، دليلي نياورد. از اين قياس فهميده مي شود كه اولا شيطان خود را برتر مي ديد، و از اين منظر معجون خلقت خود را هم برتر مي دانست. و اين از منظر او نيازي به اثبات نداشت!

   لذا شيطان با استفاده از اين قياس، امور سلبي را، ايجابي كرد. يعني مواردي كه خدا در وجود او، ننهاده بود را كامل دانست. مثلا علم و دانش، در وجود حضرت آدم بود كه در شيطان نبود، زيرا خداوند همه چيز را به آدم ياد داد نه به كسان ديگر.

حال اگر منظر را هم كمي تغيير دهيم، وضع بد تر مي شود. يعني ناظر(ناطق) اگر آدم باشد، اثبات مي شود كه آدم ظرف بود و مظروف آن علم شد. يا ظرفي بود كه قابليت دريافت مظروف علم را داشت. اما شيطان اين قابليت را نداشت.و اگر علم موضوع با ارزشي باشد، پس آدم ارزشمند تر است.و شيطان بايد سجده كند.

   در جريان قياس كانتي هم ما اين را مي بينيم: كانت مي گويد چون فكر مي كنم پس هستم. يعني اصالت وجود جهان محيطي، كم ارزش تر از جهان محاطي است. و اين اشتباه است . زيرا محيط اجل از محاط است.

    بايد گفت : چون خدا هست پس هستم. زيرا كه محيط يا ذات هستي بوده كه: من را به وجود آورده. من، از خود چيزي ندارد . ضمن اينكه من، ظرف است و: هستي مظروف. و اين ظرف به ميزان ظرفيت خود، از محيط،هستي پذيرفته است. در قران هم ميفرمايد:( اياك نعبد)فقط ترا مي پرستيم، يعني تقدم ك در اياك بر ن در نعبد.

     ضمن اينكه اگر منظر اصلي و محيطي، در اين منطق داخل شود، كل موضوع فرق مي كند. مثلا اگر از منظر خدا بر اين مسئله نگاه كنيم، آتش يا شيطان اصلا برتري ندارد! بلكه برعكس، در قران بارها آمده كه اعمال شما را، آتش نابود مي كند و مي سوزاند. يعني ماهيت آتش در منطق قران، ويرانگري است.پس شيطان ويرانگري را برتر از آبادي مي دانسته! زيرا خاك منشا هستي براي: گياهان و موجودات زميني است.

    در منطق، از منظر الهي، خاك كه محل سر بر آوردن آدم است، منشا توليد و خلقت و تكثير موجودات است. در حاليكه آتش سوزاننده جنگل و خانه ها، و حتي اعمال انساني است. و مانند سياهچاله هاي راه شيري، ماده را به ضد ماده تبديل مي كند.  

بنابر اين فلسفه كانتي، منطق ارسطويي، وقياس شيطاني هرسه بر من! استوار است لذا باطل است، و بايد كنار گذاشته شود. و به جاي آن علم الهي و: استدلال قراني و استنتاج عقلي، به كار گرفته شود. 

Logique illogique !

Habituellement, dans le mode négatif , chaque thread sera tout annuler et : elle se transforme que c'est faux ! Et le cycle est appelé . Par exemple , Socrate affirme que les étudiants ne doivent pas accepter d'autres caractères . Ceci est une expression logique est absurde ! En d'autres termes , un cercle vicieux ou une annulation ! C'est , si l'étudiant n'accepte pas les autres caractères tels que Socrates que ses étudiants , entre autres, sont , pour ainsi dire , Socrate n'est pas acceptable .

D'un côté de l'histoire . Opposé ou invalider l'autre côté de ce cercle vicieux est : si Socrate ne pas accepter la lettre , puis sur Options : Les étudiants doivent accepter d'autres caractères sont corrects ! Je dois admettre que les autres personnages , de sorte que le caractère Socrate serait acceptable . , Est à la tête de la ligne . C'est la première maison.

     Mais tout est prouvé pour être vrai : Dieu est tout ! Il est , il est auto-existant . Satan est la relation entre Dieu et Satan existent . Il ya aussi un mode connexe. Humains , plat il Ustensile aussi .

    Par exemple , dans son livre " exclut al - tawārīḵ " une personne qui a servi cité Imam Ali est venu et a demandé qui était de trois mille ans avant Adam ? Il a dit l'humanité humaine Qui dit avant ? La parole humaine dit été répété trois fois , jeter les têtes de mendiant . Ensuite, l'Imam Ali ( psl ) a dit: Si vous doutez de trente mille fois avez-vous entendu la même réponse .

      Parce que la grâce de Dieu est permanent . Interdiction n'a jamais la grâce et la grâce de Dieu est toujours en cours. Tout d'abord, Dieu n'est pas , mais il a toujours été . La grâce de Dieu a toujours été ainsi . Mais chaque fois dans une génération a été la grâce de Dieu . Nous sommes la génération qui , selon la parole de l'Imam Ali (PSL ) conduit à: . L'homme est créé à partir de la poussière et de l'eau été mentionné dans le Coran comme Dieu m'a créé lorsque ses anges au passé citation et a demandé : voulez-vous toujours ces gens qui font désordre sur terre ?

    Pourtant, l'étude de la logique de la logique , qui traite le problème du mal : si Dieu a ordonné à tous les gens de se prosterner devant lui que le Satan a refusé , et a refusé de l'accepter . Il a demandé pourquoi n'est-ce pas ? Il a dit : . Je suis le feu, il a été créé à partir de la poussière , le Feu mieux que l'argile ! Donc, je ne prosterne pas , que je suis.

Ce diable d' analogie est dans la logique du syllogisme . Il est non seulement opportune, mais , maintenant tous les logiques , les ions Vahl philosophie , l'utilisation de l'analogie . Cet avis est le sens des questions cruciales de notre époque . Satan supériorité de feu sur le sol , pas la raison. Cette analogie est entendu que Satan a vu son supérieur , et du point de vue de leur propre potion de création connaissait mieux . Ce n'est pas nécessaire pour prouver son point !

   Alors Satan utilise cette analogie , les choses négatives , être positif . Dans le cas que Dieu existe , qu'il était allé complètement compris . Par exemple , la connaissance de l'existence d' Adam n'était pas le diable , parce que Dieu ne vous a pas enseigner tout le reste .

Si nous avions un peu de temps pour changer votre point de vue , la situation est pire . L'observateur ( parler ) Si une personne est avéré être l'un du conteneur et son contenu étaient . Ou le contenu d'un conteneur qui a la capacité de recevoir . Mais le diable n'a pas cette capacité . , Et un sujet de la science est utile, afin que les gens ont plus de valeur . , Et le diable peut être prostration .

   Au cours de l'analogie kantienne , nous voyons que Kant dit , parce que je pense donc je suis . Malgré l'originalité de l'environnement du monde est inférieur . Ceci est faux . En raison du milieu environnant est mort .

    Être dit , donc je suis un Dieu . L'environnement ou la nature de l'univers que j'ai créé . Je ne possède rien . En dehors de moi , le plat est : est conteneurisé . Et la capacité du récipient , le milieu est acceptée . Le Coran dit : ( Mark Nbd ) juste vous adorent , qui l'emporte sur celui de Nbd de Mark .

     Pendant ce temps , le principal point de vue environnemental , la logique est toute la question est différente . Par exemple , si nous regardons cette question du point de vue de Dieu , le feu ou Satan n'est pas supérieure à tous ! Au contraire , le Coran déclare à plusieurs reprises que vos actions , le feu et brûlé . Coran brûlant dans la logique de la nature , dévastant . Après un mal dévastateur connu construction supérieure ! Parce qu'ils sont la source de sol pour les plantes et les créatures de la terre .

    En toute logique , le point de vue divin , où le sol est sur ​​les gens , de la source de la création et la reproduction des organismes . Alors que le feu brûlant les forêts et les maisons, et même des actions humaines . Comme la Voie Lactée , les trous noirs , l'anti-matière à la matière maintenant .

Ainsi la philosophie de Kant , la logique aristotélicienne , tous trois mesures mal sur moi ! Il est basé sur le mensonge , et doit être annulée . Au lieu de la connaissance divine : le Coran et d'en tirer des arguments rationnels , pour être utilisé . 

منطق بي منطق!

معمولا در حالت سلبي، هر موضوع همه چيز را باطل مي كند و: نوبت به خودش هم كه برسد آن را هم باطل مي كند! و به همين جهت دور باطل نام مي گيرد. مثلا : سقراط مي گويد: دانشجو نبايد حرف ديگران را قبول كند. اين يك بيان منطقي بي منطق است! و يا به عبارت ديگر يك دور باطل ابطال! يعني اگر قرار باشد دانشجو حرف ديگران را قبول نكند، چون خود سقراط هم نسبت به دانشجو، جزو ديگران حساب مي شود، پس حرف سقراط را هم نبايد قبول كند.

اين يك طرف  قضيه است. عكس قضيه يا طرف ديگر آن همين دور باطل ابطال كننده را دارد: اگر قرار باشد حرف سقراط را قبول نكند، پس گزينه: دانشجو بايد حرف ديگران را قبول كند صحيح است! حالا كه حرف ديگران را بايد قبول كند، پس حرف سقراط را هم بايد قبول كند .كه ميشود نقطه سر خط. يعني  ميرود سر خانه اول.

     اما در موضوعات اثباتي همه چيز درست مي شود: چون خدا هست، همه چيز هست! و جود هست، واجب الوجود هم هست. شيطان هم هست، رابطه بين شيطان و خدا هم وجود دارد. رابطه هم ازجنس وجود است.انسان هست، ظرف هست مظروف هم هست.   

    مثلا: در كتاب «ناسخ التواریخ» نقل شده كه شخصی به خدمت حضرت علی علیه‏السلام رسید و سؤال كرد كه سه هزار سال پیش از حضرت آدم چه كسی بود؟ حضرت فرمودند: بشر؛ عرض كرد قبل از آن بشر كی بود؟ فرمود: بشر؛ سه بار این سخن تكرار شد، سائل سر به زیر انداخت. آنگاه حضرت علی علیه‏السلام فرمودند: اگر سی هزار بار هم سؤال می‏كردی، همین جواب را می‏شنیدی.

      زيرا خداوند متعال دائم الفیض است. و هیچ وقت منع فیض نکرده است و فیض خدا همیشه جاری بوده است. زیرا خداوند اول ندارد بلکه او همیشه بوده است. و در نتیجه فیض خدا هم همیشه بوده است. منتها هر زمانی فیض خدا به ایجاد یک نسلی بوده است. و این نسلی که ما داریم، مطابق فرمایش حضرت علی ( علیه السلام ) منتهی می شود به: آدمی که از خاک و آب خلق شده است.در قران هم به اين موضوع اشاره شده زيرا: خداوند وقتي حضرت أم را آفريد، فرشتگان به گذشته استناد كرده و سوال كردند: آيا بازهم مي خواهي كساني را خلق كني كه در زمين فساد كنند؟

    حال به بررسي يكي از اين منطق هاي بي منطق، كه در مسئله شيطان است مي پردازيم :وقتي خداوند دستور داد كه همه بر آدم سجده كنند، يعني تابع او باشند، شيطان از اين كار سر باز زد و قبول نكرد. خداوند از او پرسيد چرا اين كار را نكردي؟ گفت: چون من از آتش هستم و: او ازخاك آفريده شده .و آتش برتر از خاك است! پس سجده نمي كنم چون من بر تر هستم.

اين قياس شيطان اولين قياس در منطق است. و البته فقط براي آن موقع نيست، امروز هم همه منطقيون واهل فلسفه، از اين قياس استفاده مي كنند. لذا نقد و بررسي آن به معني نقد مسئله روز خود ما است.زيرا شيطان براي برتري آتش بر خاك، دليلي نياورد. از اين قياس فهميده مي شود كه اولا شيطان خود را برتر مي ديد، و از اين منظر معجون خلقت خود را هم برتر مي دانست. و اين از منظر او نيازي به اثبات نداشت!

   لذا شيطان با استفاده از اين قياس، امور سلبي را، ايجابي كرد. يعني مواردي كه خدا در وجود او، ننهاده بود را كامل دانست. مثلا علم و دانش، در وجود حضرت آدم بود كه در شيطان نبود، زيرا خداوند همه چيز را به آدم ياد داد نه به كسان ديگر.

حال اگر منظر را هم كمي تغيير دهيم، وضع بد تر مي شود. يعني ناظر(ناطق) اگر آدم باشد، اثبات مي شود كه آدم ظرف بود و مظروف آن علم شد. يا ظرفي بود كه قابليت دريافت مظروف علم را داشت. اما شيطان اين قابليت را نداشت.و اگر علم موضوع با ارزشي باشد، پس آدم ارزشمند تر است.و شيطان بايد سجده كند.

   در جريان قياس كانتي هم ما اين را مي بينيم: كانت مي گويد چون فكر مي كنم پس هستم. يعني اصالت وجود جهان محيطي، كم ارزش تر از جهان محاطي است. و اين اشتباه است . زيرا محيط اجل از محاط است.

    بايد گفت : چون خدا هست پس هستم. زيرا كه محيط يا ذات هستي بوده كه: من را به وجود آورده. من، از خود چيزي ندارد . ضمن اينكه من، ظرف است و: هستي مظروف. و اين ظرف به ميزان ظرفيت خود، از محيط،هستي پذيرفته است. در قران هم ميفرمايد:( اياك نعبد)فقط ترا مي پرستيم، يعني تقدم ك در اياك بر ن در نعبد.

     ضمن اينكه اگر منظر اصلي و محيطي، در اين منطق داخل شود، كل موضوع فرق مي كند. مثلا اگر از منظر خدا بر اين مسئله نگاه كنيم، آتش يا شيطان اصلا برتري ندارد! بلكه برعكس، در قران بارها آمده كه اعمال شما را، آتش نابود مي كند و مي سوزاند. يعني ماهيت آتش در منطق قران، ويرانگري است.پس شيطان ويرانگري را برتر از آبادي مي دانسته! زيرا خاك منشا هستي براي: گياهان و موجودات زميني است.

    در منطق، از منظر الهي، خاك كه محل سر بر آوردن آدم است، منشا توليد و خلقت و تكثير موجودات است. در حاليكه آتش سوزاننده جنگل و خانه ها، و حتي اعمال انساني است. و مانند سياهچاله هاي راه شيري، ماده را به ضد ماده تبديل مي كند.  

بنابر اين فلسفه كانتي، منطق ارسطويي، وقياس شيطاني هرسه بر من! استوار است لذا باطل است، و بايد كنار گذاشته شود. و به جاي آن علم الهي و: استدلال قراني و استنتاج عقلي، به كار گرفته شود. 

Logique illogique !

Habituellement, dans le mode négatif , chaque thread sera tout annuler et : elle se transforme que c'est faux ! Et le cycle est appelé . Par exemple , Socrate affirme que les étudiants ne doivent pas accepter d'autres caractères . Ceci est une expression logique est absurde ! En d'autres termes , un cercle vicieux ou une annulation ! C'est , si l'étudiant n'accepte pas les autres caractères tels que Socrates que ses étudiants , entre autres, sont , pour ainsi dire , Socrate n'est pas acceptable .

D'un côté de l'histoire . Opposé ou invalider l'autre côté de ce cercle vicieux est : si Socrate ne pas accepter la lettre , puis sur Options : Les étudiants doivent accepter d'autres caractères sont corrects ! Je dois admettre que les autres personnages , de sorte que le caractère Socrate serait acceptable . , Est à la tête de la ligne . C'est la première maison.

     Mais tout est prouvé pour être vrai : Dieu est tout ! Il est , il est auto-existant . Satan est la relation entre Dieu et Satan existent . Il ya aussi un mode connexe. Humains , plat il Ustensile aussi .

    Par exemple , dans son livre " exclut al - tawārīḵ " une personne qui a servi cité Imam Ali est venu et a demandé qui était de trois mille ans avant Adam ? Il a dit l'humanité humaine Qui dit avant ? La parole humaine dit été répété trois fois , jeter les têtes de mendiant . Ensuite, l'Imam Ali ( psl ) a dit: Si vous doutez de trente mille fois avez-vous entendu la même réponse .

      Parce que la grâce de Dieu est permanent . Interdiction n'a jamais la grâce et la grâce de Dieu est toujours en cours. Tout d'abord, Dieu n'est pas , mais il a toujours été . La grâce de Dieu a toujours été ainsi . Mais chaque fois dans une génération a été la grâce de Dieu . Nous sommes la génération qui , selon la parole de l'Imam Ali (PSL ) conduit à: . L'homme est créé à partir de la poussière et de l'eau été mentionné dans le Coran comme Dieu m'a créé lorsque ses anges au passé citation et a demandé : voulez-vous toujours ces gens qui font désordre sur terre ?

    Pourtant, l'étude de la logique de la logique , qui traite le problème du mal : si Dieu a ordonné à tous les gens de se prosterner devant lui que le Satan a refusé , et a refusé de l'accepter . Il a demandé pourquoi n'est-ce pas ? Il a dit : . Je suis le feu, il a été créé à partir de la poussière , le Feu mieux que l'argile ! Donc, je ne prosterne pas , que je suis.

Ce diable d' analogie est dans la logique du syllogisme . Il est non seulement opportune, mais , maintenant tous les logiques , les ions Vahl philosophie , l'utilisation de l'analogie . Cet avis est le sens des questions cruciales de notre époque . Satan supériorité de feu sur le sol , pas la raison. Cette analogie est entendu que Satan a vu son supérieur , et du point de vue de leur propre potion de création connaissait mieux . Ce n'est pas nécessaire pour prouver son point !

   Alors Satan utilise cette analogie , les choses négatives , être positif . Dans le cas que Dieu existe , qu'il était allé complètement compris . Par exemple , la connaissance de l'existence d' Adam n'était pas le diable , parce que Dieu ne vous a pas enseigner tout le reste .

Si nous avions un peu de temps pour changer votre point de vue , la situation est pire . L'observateur ( parler ) Si une personne est avéré être l'un du conteneur et son contenu étaient . Ou le contenu d'un conteneur qui a la capacité de recevoir . Mais le diable n'a pas cette capacité . , Et un sujet de la science est utile, afin que les gens ont plus de valeur . , Et le diable peut être prostration .

   Au cours de l'analogie kantienne , nous voyons que Kant dit , parce que je pense donc je suis . Malgré l'originalité de l'environnement du monde est inférieur . Ceci est faux . En raison du milieu environnant est mort .

    Être dit , donc je suis un Dieu . L'environnement ou la nature de l'univers que j'ai créé . Je ne possède rien . En dehors de moi , le plat est : est conteneurisé . Et la capacité du récipient , le milieu est acceptée . Le Coran dit : ( Mark Nbd ) juste vous adorent , qui l'emporte sur celui de Nbd de Mark .

     Pendant ce temps , le principal point de vue environnemental , la logique est toute la question est différente . Par exemple , si nous regardons cette question du point de vue de Dieu , le feu ou Satan n'est pas supérieure à tous ! Au contraire , le Coran déclare à plusieurs reprises que vos actions , le feu et brûlé . Coran brûlant dans la logique de la nature , dévastant . Après un mal dévastateur connu construction supérieure ! Parce qu'ils sont la source de sol pour les plantes et les créatures de la terre .

    En toute logique , le point de vue divin , où le sol est sur ​​les gens , de la source de la création et la reproduction des organismes . Alors que le feu brûlant les forêts et les maisons, et même des actions humaines . Comme la Voie Lactée , les trous noirs , l'anti-matière à la matière maintenant .

Ainsi la philosophie de Kant , la logique aristotélicienne , tous trois mesures mal sur moi ! Il est basé sur le mensonge , et doit être annulée . Au lieu de la connaissance divine : le Coran et d'en tirer des arguments rationnels , pour être utilisé . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۰/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۵۰ نظر(0)

چرا سازمان ملل،

 امپراطوري ايران را،

تجزيه كرد؟

ايران بزرگ بارها و بارها تجزيه شد، ولي بلافاصله توانست با يك رهبري سريع، خود را به اتحاد دوباره برساند. مثلا داريوش كبير يا كورش و جمشيد جم، از جمله كساني بودند كه در ايجاد اتحاد بين اقوام و: سر زمين هاي ايراني، امپراطوري بزرگي را تاسيس كردند. و اين فقط در زمان پيشداديان يا: هخامنشيان نبود بلكه ساسانيان نيز، سرزمين بزرگي را متحد كردند.

      بعد از اسلام هم سامانيان و خوارزمشاهيان ، صفويه و حتي افشار و قاجار بر آسياي غربي و: آسياي صغير و برخي از نقاط اروپا و آفريقا حكم روايي مي كردند. ولي هميشه مورد طمع بودند و: تقريبا ميتوان گفت دسيسه هاي روم شرقي، با دسيسه هاي ديگران گاهي باعث شكست مي شده و: ايران تجزيه مي شد.

    اما فرهنگ غني ايراني هر متجاوزي را برده خود مي ساخت. نفوذ ايرانيان بر دربار بني اميه و بني عباس، و وسعت حكومت آنان كه رشك قوم مغول را درپي داشت. و يا ايلخانان مغول كه خود شيعه شدند و: به عمران و بازسازي اين كشور پهناور پرداختند.

در زمان صفويه ايران بزرگ بر تمام جهان اثر گذار بود و: اروپا آهسته آهسته خود را به ايران نزديك مي كرد. و ايران زيركانه رفتار خود را با اقوام اروپا تغيير مي داد، تا انان سوء استفاده نكنند. گاهي در كنار فرانسه بود گاه، با انگليس برعليه روس ها بود و: گاهي هم با روس ها بر عليه انگليس. و اين امر تا قبل از تشكيل جامعه ملل در اروپا ادامه داشت . در اين زمان اروپا كم كم خود را برعليه ايران متحد مي كرد، تا از اين بازي ايرانيان فرار كند.

   البته فكر اصلي اين كار از وودرو ويلسون، رئيس جمهور آمريكا بود. وي با اين كار توانست غرب را، برعليه ايران متحد كند و در همان زمان، استقلال افغانستان را به رسميت شناخت و: حدود 58كشور را نيز كمك كرد تا: به عنوان كشوري مستقل مطرح شوند.

   در واقع با اين كار آمريكا توانست: به كمك اروپايي ها از ايران بزرگ 58كشور بسازد و: براي هركدام حاكمي جداگانه تعيين كند كه :تابع ايران نباشند.

به رسميت شناختن تمام كشورهايي كه: تا آن موقع در نقشه حوزه تمدني ايران قرار داشتند، زمينه را براي هرچه كوچكتر شدن ايران فراهم ساخت. روش آن ها اين بود كه بخشي از سرزمين ايران را، اشغال مي كردند و بعد به آن ها مي گفتند: ما به شما استقلال مي دهيم. در هندو پاكستان و افغانستان و عراق، اين موضوع را پياده كردند و تمام زحمات نادر شاه را بر باد دادند.

روسيه نيز با اينكه در آسيا قرار داشت، با پيوستن به اروپا بخش ديگري از ايران را، تحت عنوان جمهوري هاي خود مختار جدا كرد. ولي  به آنان استقلال كامل نداد.

همه اين حوادث در بين سال هاي 1290هجري شمسي، تا 1299يعني كودتاي رضاخاني انجام شد. و آمريكا در پشت پرده همه اين طرح هاي استقلال طلبانه يا: از نظر ما تجزيه طلبانه بود. زيرا اروپا را هم با اين سياست، در گير تجزيه طلبي كرده بود كه: نماد عمده آن جنگ جهاني اول و دوم بود. و به خوبي ميتوان ديد كه پس از دو جنگ، پيروز واقعي اين كشتارها آمريكا بود. و توانست ديگران را تجزيه و خود را متحد كند. با طرح فدراتيو ويلسون، آمريكا متحد شد و ايالات متحده آمريكا لقب گرفت، ولي دولت هاي اروپا و آسيا تجزيه شدند و: به جنگ براي ترسيم مرزها پرداختند.

    آمريكا بعد از پيروزي در جنگ دوم جهاني، به بهانه كمك هاي مالي طرح مارشال به اين تجزيه طلبي ها ادامه داد. مثلا در ايران به بهانه كمك به بلوچ ها يا اقوام ديگر، آن ها را به تجزيه طلبي تشويق مي كرد. و همه اقوام داخلي ايران در اين دوران، همين موضوع را داشتند و درواقع، آمريكا مي خواست ايران هر روز كوچك و كوچك تر شود.

  اروپا هم سرنوشتي بدتر از اين داشت و: آمريكا براي تسلط بيشتر جامعه ملل را تغيير نام داد و: به نيويورك برد . سازمان ملل متحد به بهانه: جلوگيري از جنگ مرزها 58كشور دنيا را به 196كشور رساند.

   اگر مطالعه اي در اين زمينه صورت گيرد، برخلاف تبليغات موجود، آمريكا همه كشورها را تجزيه مي كرد، ولي در داخل خود به هيچكس اجازه استقلال نمي داد. يعني 55كشور آمريكاي شمالي، فقط يك راي در سازمان ملل داشتند. در حاليكه مولداوي و كريمه واوكراين و... هركدام يك راي !

     البته آمريكا براي بي اثر كردن راي آن ها هم فكر كرده بود: با تشكيل شوراي امنيت و: ايجاد حق وتو راه را بر تاثيرگذاري آرا كشورهاي تجزيه شده بست.

    لذا ما از همه انديشمندان روابط بين الملل، ميخواهيم تاريخ را با ديد باز مطالعه كنند تا: معلوم شود : همانطور كه امام خميني ره گفت: آمريكا شيطان بزرگ است، همه را به جان هم مي اندازد تا حكومت كند. همه را به تجزيه طلبي تشويق مي كند! ولي خود را هر روز متحد تر نشان مي دهد.

هم اكنون واقعه كريمه و اكراين نمونه زنده آن است. در حاليكه براي مردم يك ميليوني شرق اكراين، دل مي سوزاند براي جمعيت دويست ميليوني 99درصدي خودش، كوچكترين ارزش استقلال قائل نيست.

زمان آن رسيده كه مردم بدانند: مسبب تمام كشتارهاي جهان، از زمان ويلسون به اين سو آمريكا بوده است و: ملت آمريكا بيش از اين خفت يك راي در سازمان ملل را، برخود هموار نكنند.

Pourquoi l'ONU

 Empires iraniens ,

L'analyse ?

Grand Iran à plusieurs reprises analysé , mais est immédiatement devenu une avance rapide , il réunirait . Par exemple , Cyrus et Darius le Grand , ou de la confiture , y compris ceux qui créent l'unité entre les tribus et le chef des terres iraniennes , ont établi un grand empire . La seule fois ou Pishdadian : sassanide mais pas Empire achéménide , la grande terre étaient unis .

      Après l'islam et Kharazmshahian dynastie , safavide et Qajar , Afshar , et même l'Asie occidentale et de l'Asie Mineure , et certaines parties de l'Europe et l'Afrique ont été jugées valides . Mais il y avait toujours de la cupidité et presque peut être dit de l'intrigue byzantine , les machinations des autres , causant parfois l'échec et l'Iran ont été analysés .

    Mais pris sur son riche construction culturelle de tout agresseur . L'influence iranienne dans la cour de Bani Umayya et Bani Abbas , et l'étendue de leur gouvernement qui avait provoqué l'envie mongole tribu . Patriarche était Moghols et les chiites : la construction et la reconstruction de ce vaste pays ont commencé .

L' Iran safavide était une influence importante sur le monde entier : Europe va ralentir leur approche de l'Iran . Iran et l'Europe Clever gens changer leur comportement , il ne faut pas les utiliser . Parfois en français , parfois en collaboration avec les Britanniques contre les Russes , et parfois avec les Britanniques contre les Russes . Et cela a continué jusqu'à ce que la formation de la Société des Nations en Europe . A cette époque , l'Europe n'a guère à s'unir contre l'Iran , les Iraniens échapper jeu .

   L'idée de base du travail de Woodrow Wilson , le président des États-Unis . Il était capable de travailler avec l'Occident , à s'unir contre l'Iran et dans le même temps , à reconnaître l'indépendance du pays et environ 58 pays ont contribué à être considéré comme un Etat indépendant .

   En fait , cela pourrait Amérique : Big 58 pays de la contribution européenne à faire : pour chaque règle individu détermine que la fonction n'est pas l'Iran .

Reconnaissance de tous les pays qui étaient jusque-là cartographier le domaine de la civilisation , l'Iran a fourni le cadre pour tout devient plus petit . Cette approche faisait partie du territoire iranien , occupé , puis ils ont dit : Nous allons vous donner l'indépendance . Hindous au Pakistan , en Afghanistan ou en Irak , il mettrait en œuvre tous les efforts de Nader Shah gaspillées .

Bien que la Russie était en Asie, en Europe rejoint l'autre partie de l'Iran , en vertu de républiques autonomes distincts . Mais ils n'étaient pas la pleine indépendance .

Tous ces événements de l'année 1290 de l'Hégire , jusqu'à ce que le coup était REZAKHANI 1299 . Et les États-Unis était derrière tous ces régimes ou l'indépendance de la séparatiste nous . L'Europe ainsi que les politiques qui ont été impliqués dans le séparatisme : le symbole principal de la Seconde Guerre mondiale . Et bien , nous pouvons voir que les deux guerres , la vraie victoire est l'America tuer . Et les autres se réuniraient leur analyse . Wilson prévoit Fédération , les Etats-Unis et les États-Unis a été nommé , mais les gouvernements d'Europe et d' Asie ont été analysés : la guerre a commencé à dessiner la frontière .

    Après la victoire des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale , le plan Marshall accorde en vertu de cette séparation s'est poursuivie . Par exemple , sous le prétexte d'aider les Baloutches et les autres groupes ethniques , elle encouragerait les séparatistes . Et tous les Iraniens pendant ce temps , ont eu le même problème et en fait, les États-Unis voulaient que l'Iran est de moins en moins chaque jour .

  L'Europe était encore pire sort : Amérique plus dominante rebaptisée la Société des Nations : les métiers de New York. Organisation des Nations Unies sous le prétexte : pour empêcher les frontières de guerre tue 58 pays pour 196 pays .

   Si une étude est faite dans ce domaine , malgré la propagande , les États-Unis briser tous les pays , mais l'indépendance ne laisserait personne à l'intérieur. Les 55 pays en Amérique du Nord , avaient une seule voix à l'ONU . Bien que la Moldavie et la Crimée Vavkrayn et une voix chacun !

     Les États- Unis ont voté pour annuler trop avait pensé à la formation d'un conseil et la création d'un droit de veto sur les pays analysés près de vote .

    Nous avons donc tous les spécialistes des relations internationales, l'histoire remontant à étudier avec une vision : être clair: Comme l'a dit l'imam Khomeiny que l'Amérique est le Grand Satan , tout ce que la vie jette la règle . Séparatiste encourage tout le monde ! Chaque jour , plus unis , mais leurs spectacles.

Crimée événement et l'Ukraine , maintenant l'exemple vivant d'elle. Alors qu'un million de personnes dans l'Est Ukraine , coeur brûle deux cents millions d'habitants propre 99 pour cent, la plus petite valeur de l'indépendance n'est pas accordé.

Il est temps que les gens savent : derrière tous les meurtres , les États-Unis a été depuis Wilson : les Américains de plus humiliant pour un vote à l'ONU , de ne pas supporter .    

سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۲/۱۳۹۳ - ۱۸:۲۷ نظر(0)

نقشه هاي بي خاصيت!

 وروابط بين الملل، بي خاصيت تر!

در تمام موزه هاي جهان نقشه هايي از ايران وجود دارد كه: نشان مي دهد بخش اعظمي از آسيا و: قسمتي از افريقاي شمالي و اروپاي شرقي متعلق به ايران بوده است. از زمان كورش كبير، حتي پيشداديان تا زمان ساسانيان ، سلجوقيان و صفويان، تا زمان تاسيس جامعه ملل در اروپا و: يا سازمان ملل در نيويورك. اين نقشه ها نشان مي دهد: سازمان ملل سرزمين هاي ما را، از سوي خودش به ديگران بخشيده است!

     واين نقشه ها، نمي توانند هيچ چيز را ثابت كنند! و فقط به درد مبارزه با سلام مي خورد!زيرا باستان پرستان تصور مي كنند كه: سازمان ملل را اسلام به وجود آورده تا: ايران را تجزيه كند و به هركدام يك پرچم و: يك حكومت بدهد و مرزهاي آن ها را تعيين كند و: نگذارد كوچكترين تعدي به اين مرز ها بشود.

   اگر راست مي گويند بروند و اين نقشه ها را، بر سينه سازمان ملل بزنند و حق ايران را بخواهند. چرا فقط زبان شان در داخل دراز است؟ چرا براي كوبيدن اسلام، از كورش و داريوش مدد مي گيرند ولي، وقتي فيلم سيصد را مي بينند خفه خوان مي گيرند؟ و يك كلمه بر عليه آن نمي نويسند؟

    مي بينيم كه مثلا ارامنه همه ساله 24 آوريل را، سالروز اشغال سرزمين خودشان توسط تركيه اعلام مي كنند! و مراسمي را اجرا مي كنند و خواهان بازگشت اين سرزمين هستند. آن ها حتي لاچين و قره باغ را تصرف كردند ولي، اين تصرف انها اشكالي نداشت!و كشتار آن ها از ترك ها، از نظر حقوق و روابط بين الملل بي ارزش بود! و هست. زيرا هنوز در اشغال آن ها است!

   يك قطعه زمين لانه جاسوسي آمريكا در ايران، توسط دانشجويان از آمريكا پس گرفته شد. سال ها  هنوز ايران را تروريست و گروگانگير معرفي مي كنند. اما انگلستان بهترين و مرغوبترين و: وسيعترين باغهاي شمال تهران را، ضميمه سفارت خود كرده و پس نمي دهد! ولي از نظر آن ها اشكالي ندارد!

اين حقوق بين الملل نيست، بلكه ظلم بين المللي بر عليه ايران است. بد ترين مراسم همه اقوام وحشي و: نيمه وحشي ثبت مي شود و: به آن ها به ديده احترام مي نگرند. ولي نوروز باستاني ايران را، تا سال ها ثبت نمي كنند و قتي هم ثبت مي كنند، دهها مدعي برايش مي تراشند.

   زبان فارسي را زير مجموعه عربي معرفي مي كنند! و حروفي كه ايران طراحي كرده به نام عرب ثبت مي كنند. تمام دانشمندان ايراني را عربي و بعضا سني معرفي مي كنند. دانشمندان ايراني به فارسي صحبت مي كردند، ولي به احترام قران كتاب خود را به زبان عربي مبين كه زبان قران بود،  نه عربي بدوي، مي نوشتند.

     لباس دانشمندان ايراني همه به احترام: پيامبر و ائمه لباس عبا و عمامه بوده. در حاليكه لباس عربي، چفيه و عقال است و فرق مي كند. و اگر تاريخ را خوب بخوانند، مي بينند كه چفيه يا روسري را اردشير بابكان، براي آن ها باب كرد و: عقال را شاپور دوم ملقب به  ذوالاكتاف. زيرا عقال نشان بستن طناب دوكتف آن ها بود. تاريخ نشان مي دهد اعراب بدوي، هميشه تابع ايران بودند و: فقط مواقعي كه روميان مي خواستند حمله كنند، از اين ها بعنوان پيشمرگان و طلايه داران، عليه ايران استفاده مي كردند.

    به همين دليل غرب و عرب، ايران را كشوري صحرايي و حشك وبي آب و علف، با تعدادي شتر نشان مي دهند! بهترين نقاشي از ايران، چند شتر است در يك بيايان لم يزرع و: يك ساربان آن ها را مي كشد و آفتاب سوزان از پشت: كوهان شتر به زمختي ظهر استوا مي تابد. در حاليكه ايران، بيش از آنكه بياباني باشد، كوهستاني است و جمعيت آن بيشتر در مناطق كوهستاني و: برفگير زندگي مي كنند. و البته همين وسعت فعلي هم، آب و هواي چهار فصل را دارد.

    نبايد غافل شد كه ضعف دروني هم، اين مسائل را پيش مي آورد. مثلا وقتي سلطان حسين صفوي شنيد، كه افغان ها پشت دروازه اصفهان هستند. نه تنها نا راحت نشد بلكه گفت: پس فعلا داخل اصفهان نيامدند؟ما فعلا پادشاه اصفهان هستيم!

    در زمان سازمان ملل، يعني از حدود جنگهاي اول و دوم، دشمن مي ترسيد به ايران حمله كند، ولي ضعف نفس قاجار و پهلوي، باعث مي شد تا آن ها جرات پيدا كنند و: بخشهايي از ايران را جدا كنند. اين روند جدا كردن تا سال 1348 هم ادامه داشت. و به بهانه رفراندوم ساختگي بحرين را هم: از ايران جدا كردند. آن موقع بحرين استان چهاردهم ايران بود.

  بعد از انقلاب اسلامي قصد سازمان ملل آن بود كه: باز  هم ايران را كوچكتر كند. او قول داده بود كه اگر هريك از اقوام ايراني، قطعه زميني را جدا كند ابتدا، خود مختاري و سپس به آن ها استقلال بدهد. و يا در واقع استقلا آن ها را به رسميت بشناسد.
 
Cartes inutile !

 Les relations internationales , la plus inutile !

Dans tous les musées de la carte du monde , il ya certains qui montrent beaucoup de l'Asie : parties de l'Afrique du Nord et Europe de l'Est de l'Iran . Depuis l'époque de Cyrus le Grand , jusqu'à même Pishdadian sassanide seldjoukide et safavide jusqu'à la mise en place dans l'Europe des Nations : l'ONU soit . Cette carte montre les Nations Unies de notre pays , les gens ont abandonné !

     Cartes Wayne , ne peut pas prouver quoi que ce soit ! Et pour lutter contre la douleur Salut là depuis adorateurs anciens supposent que l'ONU a l'islam en Iran , et d'analyser chacun drapeau : une règle pour déterminer ses frontières et donner : ne fait pas la moindre violence à la frontière .

   Si elles vont directement à la carte sur la droite de la poitrine de l'ONU qu'ils veulent. Pourquoi seulement dans leur langue longue ? Pourquoi l'islam est la frappe de Cyrus et Darius , sont apportés , mais , quand je vois une centaine de films sont étouffés lecteur? Et ne pas écrire un mot contre elle ?

    Nous voyons que les Arméniens chaque année du 24 Avril , l'anniversaire de l'invasion de la Turquie de leur patrie en déclarant que ! Et des cérémonies et réclament le retour de ce territoire . Ils ont même occupé Karabakh , Lachin , mais il était OK pour conquérir , et la destruction des fissures dans le plan du droit et des relations internationales est sans valeur ! Et bien . Parce qu'il est toujours occupé !

   Une parcelle de l' US Den de l'espionnage , par les étudiants des États-Unis a été retirée . Dans le reste des terroristes et le délinquant sera mis en place . Mais les meilleurs et les plus beaux et les plus grands jardins de l'Angleterre dans le nord de Téhéran , attachés à l'ambassade , et ne le faites pas ! Mais il est très bien!

Ce n'est pas le droit international , mais l'injustice internationale contre l'Iran . Le pire célébration de tous les parents sauvages : demi- sauvage est enregistrée et la regarder comme le respect . Mais l'Iran ancien , pas enregistré jusqu'à ce qu'ils examinent le dossier , affirmant dizaines lui raser .

   Représenter un sous-ensemble de la langue persane en arabe ! Conçu et lettres de l' enregistrement de nom arabe . Tous les chercheurs arabes et persans introduisent souvent âge . Scientifiques iraniens qui parlaient farsi , le Coran , mais pour honorer ses livres en arabe , la langue du Coran a été révélé , aucune primitive arabe , écrit .

     Scientifiques iraniens habillés tout en l'honneur du Prophète et des imams vêtus de robes et turbans . En costume arabe , et Qal Chfyh et varie . Et si l'histoire est une bonne lecture, voir ou foulard qui Chfyh Ardashir I, pour laquelle lui et Bob : la Qal surnommé Zolaktaf Shapur II . Qal montrer parce qu'elle fermait corde Dvktf . L'histoire montre que les Bédouins ont toujours été des seuls moments où les Romains voulaient attaquer , et les pionniers tels que peshmergas , ont été utilisées contre l'Iran .

    Pourquoi l'Occident et les Arabes , l'Iran désert et du foin , de l'eau , web, avec un peu plus de spectacles ! Les meilleures peintures de l'Iran , beaucoup plus à venir dans un stérile et : un chameau les tue par derrière le soleil : la bosse de chameau maladroit brille équateur à midi . Alors que l'Iran , plutôt que le désert , les montagnes et la population dans les zones montagneuses de : live neigeux . La même mesure , mais le climat actuel a quatre saisons .

    Ne négligez pas la faiblesse interne des questions soulevées . Par exemple, lorsque le sultan Hossein safavide entendu , les Afghans sont à l'arrière de l'objectif . Il n'était pas seulement mal à l'aise , mais il dit après le moment de partir, nous avons du roi !

    Aux Nations Unies , soit environ Wars I et II , l'ennemi craint d'attaquer l'Iran , mais la faiblesse de la respiration Qajar et Pahlavi , parce qu'il a osé prendre et : à des parties distinctes de l'Iran . Ce processus de séparation se poursuit depuis 1348. Le référendum excuse fallacieuse Bahreïn : l'Iran isolé . Bahreïn puis la province quatorzième de l'Iran .

  Après la révolution, il allait de l'ONU : l'Iran encore plus petit . Il a promis que si des groupes ethniques iraniens , les parcelles de terre distinctes , l'autonomie , puis leur donner l'indépendance . Ou en fait reconnaître leur indépendance .

سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۲/۱۳۹۳ - ۰۰:۲۴ نظر(0)

اكراين ، تمام كشورها و تمام انسان ها، فقط يك راه نجات دارند و آن :خدا جويي و اعتراف به وجود راهنمايي هاي اوست. زيرا ممكن است اكراين فكر كند:اگر به روسيه پيوند داشته باشد نجات پيدا مي كند. يا اگر در دامن غرب باشد، بهتر است. ولي اتفاقا همان اكراين چندين بار همه اين ها را تجربه كرده است. وقتي به شوروي سابق ملحق شد، با خيال كشور مستقل و آزاد  كه: به عنوان يك جمهوري به اتحاد جماهير شوروي مي پيوندد .

اما اين خوش خيالي فقط در باغ سبز بود و 74 سال، زجر و شكنجه در پشت ديوار آهنين نتيجه اين خوش خيالي بود.  انقلاب اسلامي كه رخ  داد و: پيام فروپاشي شوروي سابق را، از زبان امام خميني شنيدند ولي آن را شعار دانستند . حتي وقتي شوروي سابق فروپاشي واقعي كرد، باز هم به جاي پذيرفتن امام خميني، به سوي غرب رفتند. و با اينكه ايران اولين كشوري بود كه استقلال آن را به رسميت شناخت، ولي توجهي به آن نكردند.

    وجود قوم سكا ها كه با سيستاني ها، هم ريشه محسوب مي شوند و: يا استان خرسون كه با خراساني هاي ايران هم تبار هستند، ريشه اصلي پيوند اين دوملت است ولي، در هاي و هوي تبليغاتي غرب گم شد.

   البته اكرايني هاي زيادي به اسلام علاقمند بودند،زيرا اسلام دومين دين رسمي آن است ، با اينكه مسلمان ها در آمار نمي اوردند؛ و به ويژه به ايران مي آمدند و: در خيلي از معاملات بعد از فروپاشي، با ايران همكاري كردند و: بسياري از علوم مورد نياز ايران را تامين كردند. ولي زرق و برق غرب چشم آن ها دزديده بود. رفتند و به جاي اتحاد جماهير شوروي، به اتحاديه اروپا پيوستند.

اما دنياي رنگي اروپا فقط، لباس رنگي نارنجي  به آنان داد و: نارنجي پوش ها قدم به ميدان گذاشتند. و كردند آن چه نبايد مي كردند! تا جايي كه زجر شوروي سابق، بطور كلي از ذهن آن ها رفت و: زمزه بازگشت به روسيه آغاز شد.

   روس تبارها كه مدتي بخاطر رفتار خشن خود در پشت ديوار آهنين، سر در لاك خود فرو برده بودند، كم كم مانند مار خوش خط و خال از خواب زمستاني بيدار شدند، و نيش خود را آماده كردند. آن ها گفتند زهر مار هرچه تلخ است ولي، داروي بسياري از بيماري ها است! و شعار پيوستن به برادر بزرگتر را سر دادند.

البته اين بار هم از همان سوراخي گزيده شدند كه قبلا! .. به اسم استقلال شعار دادند ولي جزو خاك روسيه شدند! و راي هاي زير سرنيزه كار خود را كرد. و اكنون راهي ندارند كه گفته اند: خود خواسته را تدبير نيست. اكنون كريمه اي هاي اكراين، از درون خودشان مي سوزند و بيرون ديگران را مي سوزانند.

از درون هر روز استقلال  و هويت خود را از دست مي دهند، و يك قبيله مسلمان مجبور مي شوند خود را روس تبار معرفي كنند! و از سوي ديگر به روس تبار هاي اكراين، بايد پيام خوشبختي و نجات ارسال دارند!. حتي اگر شكايتي هم داشته باشند، كسي به آن گوش نمي دهد و يا: نمي گذارند كه گوش دهد.

زيرا شكايت كريمه اي ها از دوحال بيشتر نبايد باشد: يا از سگ به خرس پناه ببرند يا: از خرس به سگ. يا بايد اعتراضشان از نوع نارنجي باشد تا: اتحاديه اروپا تاييدشان كند و: يا از نوع روس تبار ها باشد كه روسيه به آن گوش كند و حمايت نمايد.

    البته از نظر ما هردو طرف در اشتباه هستند، و تئوري ما مي گويد كه (اللهم اشغل الظالمين بالظالمين) است. اسلام هراسان و ضد اسلاميان به جان هم افتادند و: هرچه از دو طرف كشته شود به سود ما است!

اما راه بهتري هم هست. مردم اكراين به دور از هر گونه گرايش غربي يا شرقي بايد تصميم جدي بگيرند. نه فريب روس تبار ها را بخورند، تا بارديگر در دام سازمان هاي :مخوف و خشن گرفتار شوند و: نه به غرب دل بستگي پيدا كنند تا: فقط به تابلوي آن ها تبديل شوند و: خط  مقدم جبهه آن ها باشند.

اكراين به دليل استعداد هاي فراوان، در تجارت و علوم روز ميتواند. راهبرد جهاني براي خود داشته باشد، فقط شرط آن حفظ استقلال آن ها است.


La seule façon de sauver l'Ukraine
Ukraine , tous les pays et tous les peuples, aurait qu'une seule issue : à reconnaître l'existence de Dieu et de chercher sa direction . Ukraine peut pas penser si l'obligation de Russie sera sauvé. Ou si la tour Ouest , mieux c'est. Mais le fait que l'Ukraine a connu tout ce à plusieurs reprises . Lorsque l'Union soviétique s'est joint à l'imagination pays libre et indépendant qui est une république de l'Union soviétique rejoint .
Mais cette complaisance vert était âgé de seulement 74 années , la souffrance et la torture dans le rideau de fer était le résultat de la complaisance . La Révolution islamique a eu lieu : Le message de l'ex-Union soviétique , la langue de l'Imam entendu le chant, mais le savait. Même lorsque l'effondrement actuel de l'Union soviétique , au lieu d'accepter l'imam Khomeiny à nouveau , est allé à l'Ouest . Et que l'Iran a été le premier pays à reconnaître son indépendance , mais il n'avait pas d'importance .
    Il ya des gens qui Sistains Seca , les racines sont considérées : la province de Kherson de Khorasan en Iran ou de la descente , la greffe de racine est le Dvmlt Mais l'Ouest a été perdu dans l'agitation de la publicité .
   Bien sûr, beaucoup de l'Ukraine s'est intéressé à l'islam , parce que l'Islam est la deuxième religion avec les musulmans dans les statistiques n'ont pas , et étaient particulièrement Iran et dans de nombreux métiers après l'effondrement , ont coopéré avec l'Iran et beaucoup qu'ils répondent aux exigences de la science . Mais le glamour des yeux de l'Occident ont été volés . Au contraire, ils sont allés à l'Union soviétique, l'Europe rejoint l'UE .
Mais l'Europe que dans le monde de la couleur , robe de couleur orangée leur donna : chapeau d'orange étape champ gauche . Et ce qu'ils n'ont pas! En ce qui concerne la persécution soviétique , ils ont tout à fait hors de l'esprit : ZMZ · h ont commencé à revenir à la Russie .
   Tandis que les Russes ethniques en raison de son comportement violent derrière la tête de rideau de fer avait retiré en lui-même , lentement, comme un serpent Bienvenue taupe a été réveillé de son hibernation , et étaient prêts à mordre . Ils ont dit amer comme le venin de serpent , mais le traitement de nombreuses maladies est ! Ils ont scandé des slogans , de rejoindre son frère aîné .
Mais cette fois, j'ai été mordu du même trou déjà ! Scandé le nom de l'indépendance , mais faisaient partie du territoire russe . ! Et votes sur les baïonnettes de leur travail . Et ils ont maintenant aucun moyen de dire : ce n'est pas gérer eux-mêmes . Maintenant , la Crimée et l'Ukraine , et de laisser les autres Burn de l'intérieur.
Indépendante de chaque jour et de perdre leur identité , et un clan musulman sont obligés de présenter son origine russe ! D'autre part, les Russes en Ukraine , nous envoyons un message de bonheur et de salut . Même s'ils ont une plainte , ne pas l'écouter ou non ils vont écouter .
Crimée n'est pas une plainte en raison de Dvhal supérieur : soutenir ou se réfugier dans le chien ou le chien d'ours . Ou de l'orange de protestation à : Union l'Europe ne peut approuver et : ​​ou le type d'origine russe qui l'écoutent et à soutenir la Russie .
    Cependant , à notre avis , les deux parties ont tort , et la théorie nous dit que ( Allhm Ashghl Alzalmyn Balzalmyn ) est . John a également chuté contre l' islamophobie islamique : Les deux côtés sont tués en notre faveur !
Mais il ya une meilleure façon . Les gens ont tendance occidentale ou orientale Ukraine écart de toute décision doit être prise au sérieux . Pas tromper les Russes , les Américains mangent , donc encore une fois pris au piège dans les organisations : l' horrible et violent , et ils engagés aucun attachement à l'ouest pour trouver : il suffit de vous inscrire en elle et : ​​Ils sont en première ligne .
Ukraine en raison de la grand talent dans les affaires et la science peut être mis à jour . Sa stratégie globale d'être la seule condition est que la préservation de l'indépendance .
سيد احمد حسيني ماهيني ۵/۲/۱۳۹۳ - ۰۲:۲۷ نظر(0)

علت العلل تا: علل اربعه!

اشتباه فيلسوفان حتي فلاسفه اسلامي اين است كه: اول عليت را اثبات مي كنند و از سلسله علت و معلولي، به علت العلل دست پيدا مي كنند!يعني منت مي گذارند و خدا را اثبات مي كنن!د يا آن را كشف مي كنند. مي گويند فيلسوفي خيلي زحمت كشيد ت:ا براي نفس خود، خدا را اثبات كند ! شب خواب ديد كه خدا به خواب او آمده و: از وي تشكر مي كند!

درست و صحيح بودن روش فلسفي به اين است: بجاي رفتن از پايين به بالا، از بالا بايد به پايين بياييم. يعني به جاي اثبات علت العلل ! از طريق علت، برعكس بايد عمل شود، زيرا واقعي تر است كه اول: علت العلل اثبات شود. يعني ذات احديت، يك واقعيت علمي و فلسفي بديهي بايد تصور شود. و بديهيات نياز به اثبات ندارند. همه بديهيات فعلي فيلسوفان ذهني هستند، اما اين بديهي واقعي و خارج از وجود ما است.

چه ما باشيم يا نباشيم، خدا هست! حتي اگر هيچ انساني روي زمين نباشد و هيچ تفكري نباشد، باز خدا هست. لازم نيست دكارتي به دنيا بيايد! بگويد چون مي انديشم پس هستم ! چون من هستم پس خدا هم هست!چه دكارت يا كانت ، نيچه يا فيخته، هگل يا ماركس باشند چه نباشند خدا هست! لذا يك امر بديهي و: از مسلماتي است كه: نياز به اثبات ندارد.

   حالا كه خدا هست، آفرينش هاي او هم هست، يعني از توحيد ذاتي به توحيد افعالي مي رسيم. زيرا بازهم چه ما باشيم يا نباشيم، چه عقل  و فكر و فلسفه باشد يا نباشد، خدا و آفريده هاي او هست. درواقع اين چرخ گردون، بدون ما هم مي چرخد . ديو و دد ، باد و ابر، ماه وخورشيد بدون ما هم كار مي كنند! و اين سير من الله است. لذا اول بايد سير من الله باشد، تا سير الي الله هم معني پيدا كند. ما معمولا كار ها را برعكس انجام مي دهيم! يعني اول اليه راجعون را معني مي كنيم و: فكر مي كنيم در بطن آن معني اوليه، مستتر است.

چون خدا جهان را آفريده علت مادی و صوری، علت فاعلی و غایي آن را هم طراحي كرده، و براي ما بيان داشته است. يعني فهم ما از جهان نبايد خارج از: اسباب و علل واقعي باشد. و اسباب و علل واقعي را هم خدا آفريده،خودش هم به آن سامان داده است.

از نظر اين مقاله، فيلسوف بايد مانند دانش آموز، هرچه را نمي داند از معلم خود بپرسد. نه اينكه براي خود جواب هاي: من در آوردي رديف كند. ما هرچه را نمي دانيم، از خدا بايد بپرسيم، نه اينكه او را كنار بگذاريم، خودمان چيزهايي به هم به بافيم، بعد خدا را بياوريم! اگر در اين بافته هاي ذهني ما جا شد، بگوييم بيا داخل بازي !و اگر هم نشد عذر او را بخواهيم.

چه در قران و چه در روايات، آمده كه دنيا بازي است! ولي علت كار هاي دنيا بازي نيست. طبق آيات قران :( انماالدنيا لعب و لهو و..) دنيا بازيچه است و يا:(انا زيناالدنيا بمصابيح) ما دنيا را با شبه چراغ هايي زيبا ساختيم. (تا چشم بينندگان از ان لذت ببرد.) پس رابطه انسان با افرينش دنيا و: يا همان درك علت مادي و  غايي با هم فرق دارد: علت مادي آفرينش دنيا، بازي است اما علت غايي آن بازي نيست. و نبايد كسي آن را بازي بداند!(افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟) آيا فكر كرديد ما شما را بيهوده آفريديم؟

   مفهوم فلسفي اين است كه: اگر بازيچه به دست شما داديم، قرار نيست از آن بيهوده استفاده كنيد! و بدون هدف آن را بازي كنيد. بازي در اينجا بايد باعث رشد و تعالي گردد. و انسان با دستيابي به امكانات مادي، روح خود را پرورش دهد و بر: علوم خود اضافه كند.

  براي درك علت غايي از افرينش، ما مجبوريم به اسطوره هاي مورد نظر خدا توجه كنيم، در بسياري از روايات و احاديث گفته شد :( لولاك لما خلقت الافلاك)  اگر تو نبودي اين دنيا را نمي افريديم. يعني علت غايي اين دنيا، وجود انسان برتر يعني: حضرت محمد يا علي و: يا بنابر برخي روايات، حضرت فاطمه س است.

  در علت فاعلي هم حرف داريم: همه چيز را خدا افريده، بنابراين علت فاعلي خدا است. و اگر بشر چيزي را كشف يا تغيير مي دهد، در واقع آن را خلق نكرده، بلكه فقط آن را فهميده است . مثلا وقتي اورانيوم غني شده 20درصد را نگاه مي كنيم، اين به معني اين نيست كه آن را ما ساختيم! بلكه آن را كه قبلا ساخته شده و: در معادن وجود داشته! شناخته و جدا كرده ايم! و اين علت فاعلي هم اينطور نيست كه: فقط در اول سلسله علت و معلول باشد ! يعني يك روز خدا،آن را خلق كرد و رها كرد! قران مي فرمايد (كل يوم هو في شان) خدا هر روز در حال كار( آفرينش) است.

معني اين حرف آن است كه اگر، بمب اتم را كشف كرديم فرمول آن، قبلا بوده و ما تازه فهميديم!

   البته براي درك بهتر مسئله ( ابا  الله ان يجري الامور الا باسبابها) خدا همه كار ها را از مجاري و سبب هاي خودش انجام ميدهد، ناچاريم علت فاعلي را داراي مراتب بدانيم: يعني خداوند قدرت و خلاقيت خود را به انسان نيز ارزاني داشته!(اني جاعل في الارض خليفه) و او هم از سوي خدا ميتواند خلاقيت داشته باشد. و عملكرد آن اين است كه ذهن خلاق، با نور الهي روشن مي شود و: جرقه اختراعات و ابتكارات، از سوي خدا بر مغز: مخترعين مي نشيند.

علت صوري و ديگر مباحث هم، بايد دچار تحول از بالا بشود زيرا كه: ما به علت فهم نازل خود، ابتدا صورت هاي موجود را تصور مي كنيم، لذا درك صورت هاي بالا، براي ما مشكل مي شود. و مثلا :قيامت و عالم برزخ را نمي توانيم درك كنيم. اما اگر از بالا نگاه كنيم، صورت هاي فلكي و آسمان ، يا كل افرينش را ببينيم، ديگر مسئله قيامت و صحراي محشر، عجيب نخواهد بود.

چنانكه حضرت علي ع ميفرمايد: من آسمان ها را بهتر از زمين مي شناسم!و دليل فرموده ايشان هم، بيانات پيامبر در مورد سفر معراج است.     

La première cause : Causes Quatre !
La philosophie islamique est que les philosophes confondent même d'abord prouver le lien de causalité et séries causales , la première cause qu'ils acquièrent ! Laissez la grâce de Dieu prouvent -ils? Ont ou auront le découvrir. Le philosophe a pris beaucoup de peine à dire : Pour votre souffle de Dieu prouver ! La nuit , il rêva que Dieu est venu pour dormir : Il remercie !
Méthode correcte de la philosophie est la suivante: au lieu d'aller de bas en haut , de haut en bas viennent . Au lieu de prouver la cause première ! La cause d'action doit être inversée , car il est plus réaliste que la première preuve de la première cause est . L'essence de Dieu , Il doit être considéré comme un fait scientifique et philosophique . Et la nécessité évidente pas être prouvé . Tous les philosophes actuels de l'esprit sont évidents , mais l'évidence est vrai et nous sommes là-bas .
Ce que nous faisons ou non, il est un Dieu ! Aucun homme sur terre n'est même pas la pensée , il est Dieu . Cartésien n'est pas nécessaire d'être né ! Parce que je pense que oui ! Dieu je suis tellement là! Soit Descartes ou Kant , ou Nietzsche, Hegel ou Marx , ou ce qui n'est pas Dieu ! Donc, un fait évident : le musulman est : exiger aucune preuve .
   Maintenant qu'il ya un Dieu , est Sa création , à savoir l'unité intrinsèque des actes divins atteint . Comment nous le faisons à nouveau ou pas , si l'intellect , de l'esprit et de la philosophie ou pas , il est Dieu et les créatures . En fait , les roues du ciel sans notre tour . Dave et la mort , Vent et Nuage, Lune Soleil sans notre travail! Et bien sûr, je suis Dieu . Premièrement, il doit être Dieu, mon ail , ail ainsi fait synonymes de Dieu . Nous faisons habituellement le contraire! Cela signifie que nous prenons la première couche Nous supposons que dans le sens premier , est caché .
Parce que Dieu a créé la cause matérielle et formelle de s du monde , la cause ultime de l'objet et il a conçu et présenté à nous . Ce n'est pas notre compréhension du monde extérieur des principaux facteurs qui est vrai . Et les jouets et les véritables raisons pour lesquelles Dieu a créé , il a lui-même organisé .
En termes de cet essai , le philosophe , en tant qu'étudiant , demandez à votre professeur sait tout . Pas vos propres réponses : J'ai apporté la ligne . Nous ne savons pas tout , vous devriez demander à Dieu , pas le côté , nos choses ensemble , puis porter Dieu ! Nous allons vous placer dans le tissé mentale , disons entrer en jeu, et si vous ne voulez pas lui faire des excuses .
Qu'est-ce que le Coran et le Hadith , le monde du jeu est venu ! Mais parce que le monde n'est pas un jeu . Les versets du Coran : jouets ou de l ' du monde (.) : ( ) Nous avons fait le monde comme de belles lumières . ( Pour les yeux des téléspectateurs en profiter. ) Après la création de l'univers et la relation de l'homme : soit il existe des différences dans la compréhension de la cause matérielle et la cause finale de la création du monde matériel , mais la raison ultime de ne pas jouer le jeu . Et personne ne jouer ( ) Pensez-vous que nous vous avons créés en vain ?
   Concept philosophique , c'est que si vous jouez dans les mains de nous , ne va pas à l'utiliser en vain ! Sans prétendre à jouer. La croissance et l'excellence doivent être lues ici . Les ressources humaines et matérielles pour réaliser , nourrir votre esprit et de la science à ajouter.
  Pour comprendre la cause ultime de la création , nous devons prêter attention aux mythes au sujet de Dieu , on nous a dit de nombreuses histoires et traditions ( ) sinon vous n'auriez pas créé ce monde . La cause ultime de l'existence humaine supérieure de monde, à savoir : le Prophète Muhammad Ali ou : ou , selon certaines traditions , est Fatima Zahra .
  La raison pour laquelle nous parlons sur le sujet : Dieu a tout créé , Dieu est le sujet. Et si les humains ont découvert quelque chose va changer , en fait, ce n'est pas , mais c'est juste compris . Par exemple , quand on regarde les 20 pour cent de l'uranium enrichi , cela ne signifie pas que nous l'avons fait ! Mais il a déjà fait dans les mines existent! Nous avons identifié et isolé ! Et ce n'est pas le cas , le sujet qui n'est que la première d'une série de cause à effet ! Cela signifie qu'un jour Dieu a créé et l'a laissé ! Coran dit ( ) Dieu le travail quotidien ( ) est .
Cela veut dire que si nous avons trouvé la formule de la bombe qui a été précédemment connu et nouveau pour nous !
   Pour une meilleure compréhension du problème ( ) du travail conduit et la cause de Dieu toute sa faire , afin que le sujet ont beaucoup de raisons à savoir: que Dieu a donné à l'homme la puissance de votre créativité! ( ) Et il était aussi le Dieu peut être créatif . Sa performance est l'esprit créatif avec la lumière divine est allumé : l'étincelle de l'invention et de l'ingéniosité , les inventeurs du cerveau Dieu arrivent .
Les officiels provoquer d'autres problèmes , doivent être changés par le haut parce que nous comprenons la révélation de sa première impression sera disponible , si vous comprenez ce qui précède , il est difficile pour nous. Par exemple : Jugement et le Purgatoire ne peuvent pas comprendre . Mais si vous regardez d'en haut , les constellations du ciel , ou voir l' ensemble de la création , de la résurrection et déserts question fantastique , n'est pas surprenant.
Comme Hazrat Ali dit : Je sais que le ciel est mieux que la terre , et parce qu'il a aussi dit , des déclarations concernant voyage de l'ascension du Prophète .