X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۷/۱۳۹۷ - ۱۷:۳۱ نظر(0)

انانیت به معنی خود محوری یا خود را خدای جهان دانستن! و این مختص ترامپ یا نتانیاهو و: دیگر انسان ها نیست، بلکه همه اشیا هم انانیت دارند! کامیون ها می گویند: اگر ما نباشبم دنیا از بین میرود! زیرا هیچ غذا و لوازمی به مردم نمی رسد، و آنها ازبی غذایی خواهند مرد. کامیونداران هم همینطور! برای همین اعتصاب می کنند، تا قدرشان معلوم شود. حتی قطعات یک کامیون هم انانیت دارند: لاستیک نباشد کامیون خوابیده! و همان می شود که بالا گفته شد.! موتور یا گریبکس، حتی پیچ کوچک چرخ یا انگشتی سوپاپ. فقط کامیون نیست. خانه شما چه می گوید؟ اگر خانه نباشد سرما و گرما، شما را تلف می کند! خانواده و زاد ولذ ازبین میرود، و جهان نابود می شود. در خانه شما اجزاء خانه چه می گوید؟ اگر خانه بدون سقف، یا بدون دستشویی! یا بدون در و پنجره باشد، باز هم همان است. هیاهوی انانیت  چنان بزرگ و کوبنده است، که خدای اصلی فراموش می شود! و دیگران جای او را می گیرند. البته از نظر خالق، این تفکر غلط نیست، زیرا انانیت نیز مخلوق خدا است. ولی خداوند وقتی بشر را جانشین خود اعلام می کند، یعنی اینکه ادعای انانیت او باید: در راستای خداوندی خدا باشد، نه در راه تکذیب یا تمسخر آن. زیرا تکذیب خداوندی خدا، به کفر می انجامد و تمسخر او، به شرک و نفاق. اما اگر در راستای خواست خداوند باشد، خداوند نیز تمام جهان را به مدیریت او در اورده، و برحسب آمادگی اش، حیطه عملکرد او را زیاد تر می کند، تا اینکه تصرف در عالم خلقت داشته باشد. یعنی انانیت در راستای خداوندی، فعال است و انانیت بدون خداوند منفعل. در انانیت بدون خداوند، که در بالا توضیح داده شد. فقط در صورتی که شما کار نکنید، سیستم اشکال پیدا می کند، آنهم بلافاصله توسط خداوند جایگزین می شود. یعنی فقط حنبه سلبی یا انفعالی دارد. اما اگر در راستای خداوندی باشد، که جانشین خدا باشد نه دشمن خدا، میتواند در جهان تغییرات ایجاد کند، یا آنها را کنترل کند. مانند معجزاتی که پیامبران داشته اند، یا انفاس قدسیه ای که ائمه و: یاران ایشان دارند. از آن گذشته انانیت فقط در اجسام نیست، کلمات هم دارای انانیت هستند! و برای همین است که خداوند، کلمات را هم به آدم ع یاد می دهد! یعنی در تصرف ایشان در می اورد. شما فکر می کنید مثلا کلمه: تقسیم چه انانیتی دارد؟ او به زبان بی زبانی می گوید: همه رژیمها و سیستمها و احزاب دنیا، فقط برای تقسیم بوجود آمدند! تقسیم ثروت پست و مقام و چیزهای دیگر. هرکسی خود را بهترین مقسم دنیا می داند، معتقد است اگر دنیا وامکانات آن به داده شود، بهترین تقسیم را انجام خواهد. امپریالیزم می گوید: همه امکانات دنیا را به من بدهید(حاکمیت جهانی پیدا کنم)، آنوقت بهترین نوع تقسیم: ثروت و امکانات را خواهم داشت. که براساس نبوغ افراد و: کوشا بودن آنها خواهد بود! سوسیالیزم می گوید اگر حکومت جهانی بامن باشد، همه چیز را براساس: نیازهای انسان تقسیم خواهم کرد! همه ما در درون خود، گاهی سوسیالیست هستیم وگاه امپریالیست. اما همه اینها شعار است، وقتی حکومت جهان، یا قسمتی از جهان را گرفتند، همه را رها کرده! به اعتدال روی می اورند. زیرا می گویند اگر براساس: نبوغ و کوشش تقسیم کنیم، افراد کودن و نادان یا کم هوش، بی بهره شده و یا از بین می روند. اگر براساس نیاز باشد، همه مردم تنبل می شوند! چون درآمد قطعی دارند، لذا نیازی به کوشش یا تفکر نیست.  اعتدال می خواهد بین آن تقسیم ها، تعادل ایجاد کند که هم کوشش و تلاش باشد، و هم، هیچ همنوع انسانی از گرسنگی نمیرد. کمی که پیشرفت می کند: می بیند مردم پر رو هستند! لذا همه امکانات را برای خود برمی دارد، و تا مجبور نباشد، چیزی از لای انگشتانش نمی ریزد!

Self-centering and split

Enanity means self-centered, or know yourself the god of the world! And this is unique to Tramp or Netanyahu and: not the other humans, but all the same things! Trucks say: If we are not, the world will be lost! Because there is no food for people, and they die from food. Truckers, too! They will strike for it, so that they can be recognized. Even the parts of a truck are synonymous with: not tires, the truck is sleeping! And: the same as above. Blond: or Grieve, even a small twist of a wheel or finger. Not just a truck. What does your home say? If there is no house, cold and heat will waste you! The family and birth of Velles are destroyed, and the world is destroyed. What do your home parts mean in your house? If the house is without a roof, or without a sink! Or without the door and window, it's the same again. The frenzy of Enanity is so great and harsh that the main god is forgotten! And others will take his place. Of course, from the Creator's point of view, this is not a false thought, for it is also the creature of God. But God declares man to be his successor, that is, his claim to his virtue must be: in the direction of God, not in the way of denying or ridicule it. For: the rejection of the Almighty God leads to disbelief and to ridicule him, to polytheism and hypocrisy. But if it is in accordance with God's will, God will guide the whole world to him, and according to his readiness, he will increase the scope of his work than he has in the creation world. That is, the Enanity is active in the direction of God, and the Enanity is passive without God. In Enanat without: God, as explained above. Only if you do not work will: the system become buggy, it will immediately be replaced by God. That is, there is only a passive or passive stomach. But if it is in the direction of God, that he is the successor to God, not the enemy of God, he can make changes in the world or control them. Like the miracles that the prophets had, or the sacrifices that the Imams and their followers had. Moreover, the Enanity is not just in the objects; the words also have Enanity! And that is why God gives words to Adam! It means taking them over. What do you think, for example, is the word: what is a division of a person? He says in plain language: "All the regimes, systems and parties of the world were created only for division!" Split the wealth of posts and positions and other things. Everyone thinks that he is the best place in the world, believes that if the world is given the right to do so, it will do its best. Imperialism says: I will give all the possibilities of the world (I will find world sovereignty), then I will have the best kind of division: wealth and facilities. Which is based on the genius of people and: they will be diligent! Socialism says that if the rule of the world is on my hands, I will divide everything according to: the needs of man! We are all within ourselves, sometimes socialist, and imperialist. But all this is a slogan, abandoning everyone when they ruled the world, or part of the world! Going: to moderation. Because they say that if we divide our genius and effort, the foolish or ignorant people will be lost or lost. If everyone needs to be lazy, all people will be lazy! Because there is definite income, so there is no need for effort or thought. Moderation wants to balance between those: divisions, which is both effort and effort, and neither does humanity die from hunger. A little progress: He sees people are full! So it takes all the possibilities for you, and so it does not have to get anything from your fingertips!

ذاتي التمركز والانقسام

يعني الجنون أناني ، أو تعرف نفسك إله العالم! وهذا فريد من نوعه في الصعلوك أو نتنياهو و: ليس البشر الآخرين ، ولكن كل الأشياء نفسها! الشاحنات تقول: إذا لم نكن كذلك ، فسيضيع العالم! لأنه لا يوجد طعام للناس ، ويموتون من الطعام. سائقو الشاحنات ، أيضا! سوف يضربون من أجله ، حتى يمكن التعرف عليهم. حتى أجزاء الشاحنة مترادفة: ليس الإطارات ، الشاحنة نائمة! ونفس الشيء على النحو الوارد أعلاه. الاشقر أو الحزن ، حتى لمسة صغيرة من عجلة أو إصبع. ليس مجرد شاحنة. ماذا يقول بيتك؟ إذا لم يكن هناك منزل ، سوف يهدر لك البرد والحرارة! يتم تدمير الأسرة والولادة م ، ويتم تدمير العالم. ماذا تعني قطع منزلك في منزلك؟ إذا كان المنزل بدون سقف ، أو بدون مغسلة! أو بدون الباب والنافذة ، هو نفسه مرة أخرى. إن جنون الجنون عظيم جدًا وقاسًا لدرجة أن الإله الرئيسي قد نسي! وسوف يأخذ آخرون مكانه. بالطبع ، من وجهة نظر الخالق ، هذه ليست فكرة خاطئة ، لأنها أيضا مخلوق الله. لكن الله يعلن أن الإنسان هو خليفته ، أي أن ادعائه بفضيلته يجب أن يكون: في اتجاه الله ، لا في طريق إنكاره أو سخرية منه. لأن رفض الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى الكفر والسخرية منه ، إلى الشرك والنفاق. ولكن إذا كان ذلك وفقا لإرادة الله ، فإن الله سيوجه العالم كله إليه ، وحسب استعداده ، سيزيد من نطاق عمله أكثر مما يفعل في عالم الخلق. هذا هو ، الجنون نشط في اتجاه الله ، والجنون سلبي بدون الله. في إنانات بدون الله ، كما هو موضح أعلاه. فقط إذا كنت لا تعمل سوف يصبح النظام عربات التي تجرها الدواب ، سيتم استبدالها على الفور من قبل الله. وهذا هو ، لا يوجد سوى سلبي أو سلبي المعدة. ولكن إذا كان في اتجاه الله ، فهو خليفة الله ، وليس عدو الله ، يمكنه إجراء تغييرات في العالم أو السيطرة عليها. مثل المعجزات التي كان لدى الأنبياء ، أو التضحيات التي قدمها الأئمة وأتباعهم. وعلاوة على ذلك ، فإن الجنون ليس فقط في الأشياء ؛ الكلمات أيضا لها جنون! ولهذا السبب يعطي الله كلمات لآدم! وهذا يعني الاستيلاء عليها. ما رأيك ، على سبيل المثال ، هي الكلمة: ما هو تقسيم الشخص؟ يقول بلغة واضحة: "جميع الأنظمة والأنظمة والأحزاب في العالم تم إنشاؤها فقط من أجل الانقسام!" تقسيم ثروة من الوظائف والمواقف وغيرها من الأشياء. الجميع يعتقد أنه أفضل مكان في العالم ، ويعتقد أنه إذا أعطى العالم الحق في القيام بذلك ، فإنه سوف يبذل قصارى جهده. الإمبريالية تقول: سأعطي كل إمكانيات العالم (سوف أجد السيادة العالمية) ، ثم سأحصل على أفضل نوع من التقسيم: الثروة والمرافق. الذي يقوم على عبقرية الناس و: سيكونون مجتهدين! تقول الاشتراكية أنه إذا كانت حكم العالم على يدي ، فسوف أقسّم كل شيء حسب: حاجات الإنسان! نحن جميعًا داخل أنفسنا ، وفي بعض الأحيان اشتراكيين ، وإمبرياليين. لكن كل هذا شعار ، يتخلى عن الجميع عندما يحكمون العالم ، أو جزء من العالم! الذهاب الى الاعتدال. لأنهم يقولون أنه إذا قسمنا عبقريتنا وجهدنا ، فسوف يضيع أو يضيع الناس الجاهلون أو الجاهلون. إذا كان الجميع بحاجة لأن يكونوا كسالى ، فكل الناس سيكونون كسالى! لأن هناك دخل محدد ، لذلك ليس هناك حاجة للجهد أو التفكير. يريد الاعتدال أن يوازن بين تلك الانقسامات ، التي هي جهد وجهد في آن واحد ، ولا تموت الإنسانية من الجوع. تقدم ضئيل: يرى الناس ممتلئين! لذلك يأخذ كل الاحتمالات بالنسبة لك ، لذلك ليس من الضروري الحصول على أي شيء من أطراف أصابعك!

Özünü mərkəzləşdirmək və bölmək

Enanity özünü merkezli deməkdir və ya özünü dünyanın tanrısını bilir! Və bu Tramp və ya Netanyahu üçün unikaldır: digər insanlar deyil, eyni şeylər! Yük maşınları deyir: Əgər deyilsə, dünya itəcək! Çünki insanlar üçün yem yoxdur və onlar yeməkdən ölürlər. Truckers, çox! Onlar bunu vuracaqlar, buna görə tanınırlar. Hətta bir yük maşınının hissələri ilə sinonim var: təkərlər deyil, yük maşını yatır! Və yuxarıda olduğu kimi. Saç və ya Qrieve, hətta təkər və ya barmağın kiçik bir bükülməsidir. Yalnız bir yük maşını deyil. Eviniz nə deyir? Heç bir ev yoxsa, soyuq və istilik sizi sərf edəcək! Vellin ailəsi və doğulması məhv edilir və dünya məhv edilir. Evinizdə evinizdə nə deməkdir? Evin bir dam olmadan və ya bir lavabo olmadan! Və ya qapı və pəncərə olmadan, yenə eyni. Enanity'in qəzəbi o qədər böyük və sərtdir ki, əsas tanrı unudulur! Digərləri də yerini alacaqlar. Əlbəttə ki, Yaradanın fikrincə, bu yanlış düşüncəsidir, çünki bu da Allahın məxluqudur. Amma Allah insanı onun varisi halına gətirir, yəni onun fəzilətinə olan iddiası Allahın istiqamətində olmalıdır və onu inkar etmək və ya lağ etmək yolu ilə deyil. Qüdrətli Allahın rədd edilməsi Allahın küfr və itaət, şirk və riyakarlığa gətirib çıxarır. Amma Allahın iradəsinə uyğun gəlsə, Allah bütün dünyanı ona yönəldəcək və hazır olmağına görə, yaradıcılıq dünyasında var olduğundan daha çox işini genişləndirəcəkdir. Yəni, Ruhaniyet Allah istiqamətində fəaldır və Ruhaniyet Allahsız passivdir. Yuxarıda açıqlandığı kimi Tanrı olmadan Enanat'da. Yalnız işləməsiz sistem sistemə çevriləcək, dərhal Allah tərəfindən əvəz olunacaq. Yəni, yalnız pasif və ya passiv mədə var. Ancaq Allahın istiqamətində olsaydı, Allahın düşməni deyil, Allahın varisi olduğunu, dünyada dəyişiklik edə biləcəyini və ya onları idarə edə biləcəyini söylədi. Peyğəmbərlərin möcüzələri və ya imamların və onların davamçılarının qurbanları kimi. Üstəlik, Enanity yalnız obyektlərdə deyil, sözlər də Enanity var! Buna görə də Allah Adəmə söz verir! Onları götürmək deməkdir. Nə düşünürsünüz, məsələn, sözdür: bir insanın bölünməsi nədir? Düzgün dildə deyir: "Dünyanın bütün rejimləri, sistemləri və partiyaları yalnız bölünmə üçün yaradılıb!" Mövzular, mövqelər və digər şeylərin sərvətini bölüşdürün. Hər kəs dünyadakı ən yaxşı yer olduğunu düşünür, dünyaya bunu etmə haqqı verilirsə, əlindən gələni edəcək. Emperyalizm deyir: Mən dünyanın bütün imkanlarını (dünya suverenliyini tapacağam) verəcəyəm, sonra ən yaxşı bölünmə növü olacağam: sərvət və qurumlar. İnsanların dahiyəsinə əsaslanan və onlar çalışqan olacaqlar! Sosializm deyir ki, dünyanın hakimiyyəti mənim əlimdədirsə, mən hər şeyi bölüşəcəyəm: insanın ehtiyacları! Biz hamımız özümüz, bəzən sosialist və imperialistik. Amma bu, şüarlardır ki, onlar dünya və ya dünyanın bir hissəsi olduqda hər kəsdən imtina edirlər! Mürəkkəbliyə gedir. Çünki deyirlər ki, əgər biz dahi və səyimizi bölsək, axmaq və ya cahil insanları itirəcək və ya itəcəkdir. Hər kəsin tənbəl olması lazımdırsa, bütün insanlar tənbəl olacaq! Çünki müəyyən gəlir var, buna görə səy və düşüncəyə ehtiyac yoxdur. Moderasiya həm səylər, həm də səy olan bölmələr arasında tarazlıq etmək istəyir və insanlıq aclıqdan ölmür. Bir az irəliləyiş: O, insanların dolu olduğunu görür! Beləliklə, sizin üçün bütün imkanları alır və parmaklarınızın ucundan bir şey almaq lazım deyil!

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۷/۱۳۹۷ - ۱۶:۴۸ نظر(0)

نفت به قیمت صد دلار نزدیک می شود! واین یعنی هرچه آمریکا پول تلکه کرد،ه به باد می رود. هنوز چیزی نشده، بنزین در امریکا نایاب شده! و قیمت آن تا 60درصد افزایش یافته است. ترامپ هنوز فارغ از قوانین پیچیده الهی، کودکانه بر تحریم کشورهای دیگر، اصرار می ورزد ولی نمی داند که: تحریم بیش از انکه به ملت های دیگر ضرر برساند،
به ملت خودش ضربه می زند. هنوز صحبت تحریم نفت ایران، به آغاز آن نرسیده که می بینیم: قیمت نفت روز به روز بیشتر می شود. و لذا تمام دلار های نفتی، که قبلا به زور یا حیله، از خاوریمیانه برده بود، دوباره به خاورمیانه برمیگردد. این فقط یک جنبه تحریم ها است. همانطور که امام راحل فرمودند: تحریم برای ما نعمت است. چرا؟ چون باعث می شود به نیروهای خود متکی شویم، و راز پیشرفت را کشف کنیم. گرچه عده ای پیدا شدند که این سخن را، مسخره کردند و نام مدافعان این سخن را، دلال تحریم گذاشتند! ولی به حماقت خودشان باید گریه کنند. دنیا یک روزه درست نشده که: کسی بخواهد یک روزه آن را خراب کند! به نظر میرسد: توهم خیالی ترامپ هم، به واسطه همین ها القا شده است. ترامپ فکر می کند: روزی مردم تمام دنیا در دست اوست! لذا می خواهد با تحریم کردن آن، خدایی خود را به رخ جهانیان بکشد. در حالیکه نظام اقتصادی جهان، حاصل تجربیات چندین هزار ساله نخبگان است. و اگر کسی آن را برهم زند، خودش را نابود کرده است. مانند کسی که در کشتی نشسته و: آن را سوراخ می کند. یکی از قوانین مهم دنیا، حذف تعرفه ها بود. سالها نخبگان آمریکا و اروپا، زحمت کشیدند تا قوانین تجارت جهانی را نوشتند، و به انضا اعضا رساندند. آنها این قانون را براساس مزیت نسبی کالاها، طراحی کردند لذا کسانی که مزیت نسبی دارند، باید بدون تعرفه، کالاهای خود را به فروش برسانند، تا با کمترین قیمت به دست مصرف کنندگان برسد. نیشکر در کوبا، مس در برزیل و اورانیوم در افریقای جنوبی، سالها طرح و نقشه لازم داشت، تا تبدیل به قطب جهانی شوند حالا یکی پیدا شده، با چند امضای خرچنگ قروباغه! می خواهد همه را تخریم کند، و بر واردات تعرفه بگذارد. این به معنی عقب گرد و: باز گشت به جنگل محسوب می شود. که اقتصاد را با زور اداره کنند. در حالیکه در طول تاریخ، این اقتصاد بوده که زور را اداره می کرده است. همه مدیران عوض می شوند، بجز مدیران مالی! اغلب حکومت ها عوض می شوند، ولی خزانه دار ها ثابت است. پایتخت های سیاسی از بین مر وند، ولی بازار های آن پابر جا است. به نظر می رسد:همانطور که نتانیاهو را سرکار گذاشته اند، یک عده هم ترامپ را سرکار گذاشته اند! و با اسم او می خواهند: دشمنی خودشان را تجکیم کنند. سوالی مرکل پرسیده که: به قول او بی جواب است: کشورهای غیر مسلمان باهم جنگ ندارند، ولی مسلمانها با یک قران و یک پیامبر، هر روز جنگی تازه برپا می کنند! اما این سوال بی جواب نیست، زیرا که پول آمریکا و اروپا هست که: این جنگها را به راه می اندازد. حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و: خلیج فارس نشان بارز آن است. اگر آمریکایی به سر زمین خود برگردد، خاورمیانه نیز عاری از جنگ می شود. صدام که 8سال برعلیه ایران جنگید، خودجوش نبود. بلکه جمایت های بی دریغ اروپا و آمریکا، حتی با فروش سلاح های شیمیایی، او را تحریک می کرد. البته برای تحقیر مسلمانان، آن را جنگ بین عرب و عجم! یا بین برادران مسلمان تبلیغ می کردند. سلاح های اسرائیلی داعش نبود، هرگز آن گروه ایجاد نمی شد. چه رسد به اینکه داعیه حکومت: شام وعراق را هم داشته باشد. همانطور که در جنگ قانون وجود دارد، در اقتصادهم هست. روزی هم، داعش اقتصادی سرش به سنگ کوبیده خواهد شد. فقط در این میان ملتها هستند که: باید بار گرانی ها را به دوش بکشند.

It's always a craze: it burns us.

Oil is approaching for a hundred dollars! And that means the more money the United States puts, it's blowing. There is still nothing to be done, gasoline in the United States is scarce! And its price has increased by 60%. Tramp still insists, despite the complex laws of God, childishness on sanctions against other countries, but he does not know that: the boycott will hurt its people more than harm other nations. Still, the boycott of Iran's oil has not yet come to an end: oil prices are rising. And so all of the oil dollars, previously forcibly or deceived, were taken back from the Middle East, returning to the Middle East. This is just one aspect of the sanctions. As: Imam Reza said: sanctions are a blessing for us. Why? Because:it forces us to rely on our forces, and discover the secret of progress. Although some were found to mock it, the name of the defenders was put on a boycott. But they must cry for their stupidity. The world has not been made one day: someone wants to ruin it for one day! It seems that the illusion of Tramp’s imagination has been induced by these. Trump Thinks: One day the people of the whole world are in his hands! So, by boycotting it, he wants to take his godly to the face of the world. While: the global economic system is the result of the elites' several thousand years of experience. And if anyone disrupts it, he has destroyed herself. Like :someone sitting in a ship: piercing it. One of the most important laws in the world was the removal of tariffs. For years, the American and European elites have been busy writing the rules of the world of commerce, and the members of the party have been. They designed the law on the basis of the relative advantage of the goods, so those who have a comparative advantage should sell their goods without tariffs to reach consumers at the lowest price. Sugarcane in Cuba, copper in Brazil, and uranium in South Africa, many years of planning and mapping to become a global pole. Now found one, with a few crab signatures of the Frogs! He wants to drown out all, and to impose tariffs. This means backing back: going back to the forest. To run :the economy with force. While historically, it was the economy that operated the force. All managers change, except for financial managers! Most governments change, but treasurers are fixed. The political capitals are in the middle, but the markets are in the same place. It looks like: As Netanyahu has put together, there are a couple of tramps! And they call for him: to conquer their enemies. Merkel's question was asked: As he says, non-Muslim nations do not fight, but Muslims fight a new war with a Quran and a Prophet! But this question is not answered, because there is the US and Europe's money: it wages these wars. The American military presence in the Middle East and the Gulf is a clear sign. If the Americans return to their land, the Middle East will be free of war. Saddam, who fought for Iran for eight years, was not spontaneous. But Europe and America's unchallenged comings even provoked it by selling chemical weapons. Of course, to humiliate Muslims, it's a war between the Arabs and Ajams! Or between Muslim brothers. ISIL's Israeli weapons were never created. Let alone the rule of government: Dinner and Iraq. As in the war of law, it is in my economies. Once upon a time, ISIL will throw its head on the rock. Only among the nations are: they have to bear the burden of the burdens.

إنه دائما جنون: إنه يحرقنا.

يقترب النفط لمئة دولار! وهذا يعني المزيد من الأموال التي تضعها الولايات المتحدة ، إنها تهب. لا يزال هناك شيء يمكن القيام به ، والبنزين في الولايات المتحدة نادرة! وزاد سعره بنسبة 60 ٪. لا يزال الصعلوك يصر على الرغم من قوانين الله المعقدة ، الطفولية على العقوبات ضد الدول الأخرى ، لكنه لا يعرف أن: المقاطعة ستؤذي شعبها أكثر من إيذاء الأمم الأخرى. ومع ذلك ، فإن مقاطعة النفط الإيراني لم تنته بعد: أسعار النفط آخذة في الارتفاع. وهكذا تم استرجاع كل دولارات النفط ، التي كانت في السابق خاضعة للقوة أو للخداع ، من الشرق الأوسط ، عائدة إلى الشرق الأوسط. هذا مجرد جانب واحد من العقوبات. كما قال الإمام رضا: العقوبات هي نعمة بالنسبة لنا. لماذا لأنه يجبرنا على الاعتماد على قواتنا ، واكتشاف سر التقدم. على الرغم من أن البعض تم الاستهزاء به ، تم وضع اسم المدافعين على المقاطعة. لكن عليهم أن يبكوا على غبائهم. لم يُصنع العالم يومًا واحدًا: يريد شخص أن يفسدها ليوم واحد! يبدو أن وهم خيال تريمب كان سببه هذه. يعتقد ترامب: في يوم من الأيام الناس في العالم كله بين يديه! لذا ، من خلال مقاطعته ، يريد أن يأخذ إلهه إلى وجه العالم. في حين أن النظام الاقتصادي العالمي هو نتيجة لخبرة النخب لعدة آلاف من السنين. وإذا أزعجها أحد ، فقد دمر نفسه. مثل شخص يجلس في سفينة: يخترقها. أحد أهم القوانين في العالم كان إزالة التعريفات. على مدى سنوات ، كانت النخب الأمريكية والأوروبية مشغولة في كتابة قواعد عالم التجارة ، وكان أعضاء الحزب. لقد صمموا القانون على أساس الميزة النسبية للبضاعة ، لذلك يجب على أولئك الذين يتمتعون بميزة نسبية بيع سلعهم بدون تعريفات للوصول إلى المستهلكين بأقل الأسعار. قصب السكر في كوبا والنحاس في البرازيل واليورانيوم في جنوب أفريقيا ، سنوات عديدة من التخطيط ورسم الخرائط لتصبح القطب العالمي ، والآن وجدت واحدة ، مع عدد قليل من التوقيعات السلطعون من الضفادع! يريد أن يغرق الجميع ، وفرض الرسوم الجمركية. وهذا يعني التراجع: العودة إلى الغابة. لإدارة الاقتصاد بالقوة. بينما كان من الناحية التاريخية ، كان الاقتصاد هو الذي استخدم القوة. جميع المديرين يتغيرون ، باستثناء المديرين الماليين! تتغير معظم الحكومات ، لكن تم إصلاح أمناء الصناديق. العواصم السياسية في الوسط ، لكن الأسواق في نفس المكان. يبدو الأمر كما يلي: كما وضع نتنياهو معاً ، هناك زوج من المتشردين! ويدعون له: لغزو أعدائهم. تم طرح سؤال ميركل: كما يقول ، الدول غير الإسلامية لا تقاتل ، لكن المسلمين يخوضون حربًا جديدة مع القرآن والنبي! لكن هذا السؤال لم تتم الإجابة عليه ، لأن هناك أموال الولايات المتحدة وأوروبا: إنها تخوض هذه الحروب. الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط والخليج علامة واضحة. إذا عاد الأمريكيون إلى أرضهم ، فإن الشرق الأوسط سيكون خالياً من الحرب. صدام الذي قاتل في إيران لمدة ثماني سنوات ، لم يكن عفويًا. لكن مجيء أوروبا وأميركا من دون منازع أثارهما حتى عن طريق بيع الأسلحة الكيميائية. بالطبع ، لإذلال المسلمين ، إنها حرب بين العرب و Ajams! أو بين الإخوان المسلمين. أسلحة إسرائيل ISIL لم يتم إنشاؤها أبدا. ناهيك عن حكم الحكومة: العشاء والعراق. كما هو الحال في حرب القانون ، هو في اقتصادي. ذات مرة ، سوف يرمي داعش رأسه على الصخرة. فقط بين الأمم: يجب عليهم تحمل عبء الأعباء.

Həmişə bir çılpaqdır: bizi yandırır.

Neft yüz dolara yaxınlaşır! Və bu, ABŞ-ın qoyduğu daha çox pul deməkdir, üfürür. Hələ hələ heç bir şey yoxdur, ABŞ-da benzin azdır! Və qiyməti 60% artmışdır. Tramp, hələ Allahın kompleks qanunlarına baxmayaraq, digər ölkələrə qarşı sanksiyaların uşaqlığına baxmayaraq, hələ bilmir ki: boykot digər millətlərə zərər vermədən daha çox zərər verəcək. Yenə də İran neftinin boykotu hələ bitməyib: neft qiymətləri artmaqdadır. Yəni, əvvəllər zorla və ya aldadılmış bütün neft dollarları Yaxın Şərqdən geri çəkildi və Yaxın Şərqə döndü. Bu sanksiyaların yalnız bir istiqaməti. İmam Rza dedi ki: sanksiyalar bizim üçün bir xeyirdir. Niyə? Çünki bizi qüvvələrimizə güvənməyə və irəliləyiş sirrini kəşf etməyə məcbur edir. Bəziləri ittiham ediblərsə də, müdafiəçilər adını boykot qoydular. Ancaq onların axmaqlıqları üçün ağlamaq lazımdır. Dünyada bir gün yox idi: kimsə bir gün məhv etmək istəyir! Görünür ki, Trimpin xəyalının illüziyası bunlar tərəfindən yaradılıb. Trump düşünür: Bir gün bütün xalqın əlindədir! Beləliklə, boykot etməklə, Allahı təqlid etmək üçün dünyanın qarşısına çıxmaq istəyir. Qlobal iqtisadi sistem elitanın bir neçə min illik təcrübəsindən ibarətdir. Kim onu ​​pozarsa, özünü məhv etmişdir. Bir gəmidə oturan kimsə kimi: onu deli. Dünyadakı ən mühüm qanunlardan biri tariflərin aradan qaldırılması idi. Yıllardır Amerika və Avropa seçiciləri ticarət dünyasının qaydalarını yazırdılar və partiyanın üzvləri olmuşlar. Qanunun malların nisbi üstünlüyü əsasında qurduqları üçün müqayisəli üstünlükləri olanlar istehlakçıya ən aşağı qiymətə çatmaq üçün tarifləri olmadan mallarını satmalıdırlar. Kubada Sugarcane, Braziliyada mis, Cənubi Afrikada uran, uzun illər qlobal bir dirəyə çevrilməsi planlaşdırma və Xəritəçəkmə. O, hamısını boğmaq və tarifləri tətbiq etmək istəyir. Bu geri dəstək deməkdir: meşəyə dönmək. İqtisadiyyatı güclə idarə etmək. Tarixi baxmayaraq, güc tətbiq edən iqtisadiyyat idi. Maliyyə menecerləri xaricində bütün menecerlər dəyişir! Hökumətlərin əksəriyyəti dəyişir, lakin xəzinədarlar müəyyən edilir. Siyasət paytaxtları ortada, lakin bazarlar eyni yerdədir. Göründüyü kimi: Netanyahunun bir araya gəldiyi kimi bir neçə tramp var! Onu çağırırlar: düşmənlərini fəth etmək. Merkelin sualları soruşuldu: "Qeyri-müsəlman xalqları döyüşməyəcək, amma müsəlmanlar Quran və Peyğəmbər ilə yeni bir müharibəyə hazırlaşırlar" deyir. Ancaq bu sual cavablandırılmır, çünki ABŞ və Avropanın pulları var: bu müharibələr işə yarayır. Yaxın Şərqdə və Körfəzdə Amerika hərbi iştirakı aydın bir işarədir. Amerikalılar torpaqlarına qayıtsalar, Yaxın Şərq müharibədən azad olacaq. Səkkiz ildir İran üçün mübarizə aparan Səddam özbaşına deyil. Lakin Avropanın və Amerikanın məğlubiyyətsiz birləşmələri kimyəvi silah satışı ilə belə həvəsləndirdi. Əlbəttə ki, müsəlmanları alçaltmaq üçün Ərəblər ilə Ajam arasında bir döyüş var! Və ya müsəlman qardaşlar arasında. İSİL-in İsrail silahları əsla yaradılmadı. Hökumətin hakimiyyətini tək qoy: Dinner və İraq. Hüquq müharibəsində olduğu kimi, iqtisadiyyatımda da. Bir zamanlar ISIL başını qaya atacaq. Yalnız millətlər arasında: yükün yükünü daşıyacaqlar.

سيد احمد حسيني ماهيني ۶/۷/۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵ نظر(0)

طمع مشاور اقتصادی دوتابعیتی باعث شده که: مردم به جز وعده، و دولت بجز درآمد، چیزی نبیند و نشناسد. همین امر باعث مخفی ماندن و: دائمی شدن جایگاه ایشان شود. ما هم اسم او را نمی بیریم! که مبادا ریا شود. از قدیم گفته اند: اگر زدی سرمردم  را شکستی، لا اقل یک گردو در دامن او بیانداز! برخی ها هم گفته اند: نه سرم را بشکن، و نه گردو در دامنم انداز. دولت روحانی مزه گران شدن دلار را نچشیده بود، چون همه شان دست به دلار بودند! همیشه دستشان پر بود و نیازی به پرسیدن: نرخ مبادله آن به ریال ایرانی نداشتند. حق ماموریت ها، هزینه سفر ها، پاداش ها! همه به دلار بود. تا اینکه اخیرا یکی پیدا شد و: مانند حضرت حوا به ایشان گفت: مزه را بچش! و آدم که مزه را چشید، دید عجب چیزی را از او دور نگه داشته بودند! و می گفتند دست نزن. لذا او که از سه هزار تومانی شدن دلار انتقاد داشت و: دولت احمدی نژاد را سرزنش می کرد، دستور داد 4200تومانی آن را به اجرا بگذارند. خوشبختانه خیلی سریع جواب داد! زیرا بازار ملتهب بود و با رضایت کامل، آن را خریدند و بالاتر هم خرید. با همین نرخ به تمام شرکتها، برای خرید کالاهای اساسی دلار تخصیص یافت. ولی مزه زیر دهانشان رفته بود! با اینکه معاون اول گفته بود: دلار را همان 4200تومان ثابت نگهدارند، تا به دلار جهانگیری مشهور شود. ایشان فرمان داد: به 8هزار تومان برسانند. ترامپ هم به کمک آمد و: از این دوتابعیتی دفاع کرد و گفت: ایران را تحریم می کنیم! لذا دلار به 8هزار تومان و بالاتر هم رسید. مشاور اعظم در خفا گفت: ما با افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش :پول ملی به صادرات کمک می کنیم. بنابر این باز هم بالاتر برود! رئیس جمهور گفت دستور دادم، در نیما دلار بیشتری، با قیمت 8هزار تومان از طرف وزارت نفت تزریق شود. تا شاید نرخ آن کمتر شود . ولی مشاور اعظم گفت: ما بدهی زیادی به بیمه ها و بانکها داریم، اگر اجازت فرمایید بدون سرو صدا، باز هم بالاتر ببریم. روحانی پرسید گرانی را چه کنیم؟ گفت گردن خود مردم است. چند تا انبار احتکاری نشان می دهیم! بعد هم از انها عذر خواهی می کنیم! وقتی دلار به 19هزار تومان رسید! یعنی 6برابر طی دو ماه! گفتند سبد کالا می دهیم! وزیر کار را استیضاح کردند، که دیگر از این حرفها نزن و او رفت! گفتند کمرگات را ترخیص می کنیم، تا کالا زیاد شود وزیر اقتصاد را استیضاح شد! تا کاری به گمرکات نداشته باشند. حالا مشاور اعظم حاکم مطلق شده بود. چون تیم اقتصادی دولت نیمه تعطیل بود، و کسی به او شک نمی کرد! رئیس جمهور هم که به او اعتماد داشت. یا در واقع از او می ترسید. این بود که مردم با یک مشت وعده ها روبرو شدند. ولی دولت با چهار برابر بودجه، هنوز یکه تازی می کند. یعنی نه تنها بدهی های بیمه و بانک تسویه نشد، بلکه به بهانه واردات کالاهای اساسی، همه دلار ها هم به وزیر بهداشت داده شد! تا بین دلالها تقسیم کند. مردم نه محاکمه ای از آنها دیدند، نه کاهش قیمت، و نه افزایش ارزش پول ملی. دولت به سراغ تقسیم باقی مانده دلارهای دولتی رفت. تا به یک چرخش، آن را دوباره به دست دلالان برساند. 13میلیارد دلار! برای کالاهای اساسی از صندوق  ذخیره ارزی گذاشته شد. 40 درصد آن هزینه سویفت اعلام شد! یعنی اینکه بتوانند این دلار ها را، از ایران خارج کنند!40درصد هم افزایش قیمت، برای دور زدن تحریم ها. ماند 20درصد، ده درصد آن سهم دولتی ها از این معامله شد، ده درصد هم سهم شرکتها برای: واردات بدترین و ارزان ترین کالاها. آنهم بای بک. یعنی از این پول، هیچ چیزی برای خرید داده نشد! بلکه وعده داده شد از: تخصیص آینده پرداخت شود.

Broken head, without walnut in skirt!

The greediness of the economic advocate of dualism has led to: People do not see or understand anything except the promise, and the government except for income. The same thing keeps hiding: to become permanent. We do not give her the name! Lest it die. From the old time, they said: If you broke my head, put at least a wallet in his skirt! Some have said, "Do not break my head, and not walnuts." Rouhani government did not appreciate the dollar, because they were all in the hands of the dollar! They always had their hands full and there was no need to ask: the exchange rate did not have the Iranian rial. The right to missions, travel expenses, rewards! Everyone was in dollars. Until recently one was found and: like Hazrat Eve said to them: Taste to taste! And the admirer, who tasted the taste, had a good look away from him! And they said they did not touch. So, he criticized the three-thomain of the dollar and blamed Ahmadinejad's government, he ordered 4200 tomans to enforce it. Thank you very quickly! Because the market was inflamed, and:with full satisfaction, they bought it and bought it even higher. At the same rate, all companies were assigned to buy the essential commodities. But the taste was gone down their mouths! Although the first vice-president had said: to keep the dollar at the same 4200 tomans, to be known as the Jahangiri dollar. He ordered: to reach 8 thousand tomans. Tramp also came to the rescue and defended this dualism: "We boycott Iran! So the dollar reached 8 thousand tomans or more. "We are helping to export the dollar, with the dollar rising and the depreciation," said Azam's secretary secretly. So keep going higher! The president said I ordered Nima to donate more dollars to the Ministry of Oil for 8 thousand tomans. Maybe its rate will be lowered. But the great adviser said: "We have a lot of debts to insurers and banks, if you give us a voice without voice. Rouhani asked what to do? He said his neck is the people. How many reticulations are there? Then we apologize for them! When the dollar hit 19 thousand tomans! 6 times in two months! We said we have a basket of goods! The minister was impeached by the minister, who did not say anything and he went! They said we were clearing the bribe, so that the goods could be raised. The minister of finance was impeached! Do not have customs to do anything. Now the great adviser was absolute ruler. Because the economic squad was half-closed, and no one doubted him! The president also trusted him. Or :actually afraid of him. It was that people encountered a handful of promises. But the government, with four times the budget, still slaps. That is, not only the insurance debts and the bank were not settled, but on the pretext of importing essential goods, all the dollars were given to the Minister of Health! To: split between dealers. People did not see a trial of them, nor a price cut, nor an increase in the value of the national currency. The government went to divide the remaining government dollars. To get a turn, take it back to the dealers. 13 billion dollars! For stockpile was placed in the reserve currency. 40% of it was announced! It means that they can withdraw these dollars from Iran, 40% increase in price, to circumvent the sanctions. Stayed 20%, 10% of that state's share of the deal, ten percent of the share of companies to: import the worst and cheapest goods. It's bay beck. That is, from this money, nothing was bought for purchase! It was promised that: future allocation should be paid.

كسر الرأس ، دون الجوز في تنورة!

لقد أدى جشع المدافع الاقتصادي عن الثنائية إلى: الناس لا يرون أو يفهمون أي شيء باستثناء الوعد ، والحكومة باستثناء الدخل. نفس الشيء يظل مختبئًا: أن تصبح دائمًا. نحن لا نعطيها الاسم! لئلا يموت. من الزمن القديم ، قالوا: إذا كسرت رأسي ، ضع على الأقل محفظة في ثوبه! البعض قال: "لا تكسر رأسي ، ولا الجوز". لم تعجب حكومة روحاني بالدولار ، لأنها كانت كلها في أيدي الدولار! كانت دائما مملوءة بأيديهم ولم تكن هناك حاجة للسؤال: سعر الصرف لم يكن يحتوي على الريال الإيراني. الحق في البعثات ، ونفقات السفر ، والمكافآت! كان الجميع بالدولار. حتى وقت قريب تم العثور على واحد و: كما قال حضرة حواء لهم: الذوق إلى الذوق! وكان المعجب الذي ذاق الطعم ، نظرة جيدة بعيدا عنه! وقالوا انهم لم يلمسوا. لذلك ، انتقد الثلاثي من الدولار وألقى باللوم على حكومة أحمدي نجاد ، وأمر 4200 تومان لفرضها. شكرا لك بسرعة جدا! لأن السوق كانت ملتهبة ، وبرضا كامل ، اشترواها واشتروها حتى أعلى. بالمعدل نفسه ، تم تعيين جميع الشركات لشراء السلع الأساسية. لكن الطعم ذهب لأسفل أفواههم! على الرغم من أن النائب الأول للرئيس قال: للحفاظ على الدولار في نفس 4200 تومان ، ليعرف باسم الدولار جهانجيري. أمر: أن يصل إلى 8 آلاف تومان. جاء الصعلوك أيضا إلى الإنقاذ ودافع عن هذه الثنائية: "نحن نقاطع إيران! لذا وصل الدولار إلى 8 آلاف تومان أو أكثر. وقال سكرتير عزام سرا "نحن نساعد في تصدير الدولار مع ارتفاع الدولار وانخفاضه". لذا استمر في الارتفاع! قال الرئيس أنني أمرت نيما بالتبرع بمزيد من الدولارات لوزارة النفط مقابل 8 آلاف تومان. ربما سيتم تخفيض سعرها. لكن المستشار الكبير قال: "لدينا الكثير من الديون لشركات التأمين والبنوك ، إذا أعطيتنا صوتا بدون صوت. سأل روحاني ماذا أفعل؟ قال إن رقبته هي الناس. كم عدد الولادات هناك؟ ثم نعتذر لهم! عندما ضرب الدولار 19 ألف تومان! 6 مرات في شهرين! قلنا لدينا سلة من البضائع! لقد تم تقصير الوزير من قبل الوزير الذي لم يقل أي شيء وذهب! وقالوا إننا نطهر الرشوة ، بحيث يمكن أن ترفع البضائع ، وقد تم عزل وزير المالية! ليس لدي جمارك لفعل أي شيء. الآن المستشار العظيم كان الحاكم المطلق. لأن الفرقة الاقتصادية كانت نصف مغلقة ، ولا أحد يشك في ذلك! الرئيس وثق به. أو يخاف منه. كان ذلك هو أن الناس واجهوا حفنة من الوعود. لكن الحكومة ، بأربعة أضعاف الميزانية ، ما زالت تصدع. هذا ، ليس فقط ديون التأمين والبنك لم يتم تسويتها ، ولكن بحجة استيراد السلع الأساسية ، تم منح جميع الدولارات لوزير الصحة! لتقسيم بين التجار. لم ير الناس تجربة لهم ، ولا تخفيضًا في السعر ، ولا زيادة في قيمة العملة الوطنية. ذهبت الحكومة لتقسيم ما تبقى من دولارات الحكومة. للحصول على منعطف ، أعيده إلى التجار. 13 مليار دولار! وضعت لتخزين احتياطي العملة. تم الإعلان عن 40 ٪ منه! وهذا يعني أنهم يستطيعون سحب هذه الدولارات من إيران ، بزيادة 40٪ في السعر ، للالتفاف على العقوبات. بقيت 20 ٪ ، 10 ٪ من حصة تلك الدولة من الصفقة ، عشرة في المئة من حصة الشركات إلى: استيراد أسوأ وأرخص السلع. انها خليج بيك. وهذا هو ، من هذا المال ، تم شراء أي شيء للشراء! وقد وعدت بأنه: ينبغي دفع المخصصات المستقبلية.

Broken baş, yubka ilə qoz olmadan!

Dualizmin iqtisadi savadının şəfqəti aşağıdakılara gətirib çıxardı: İnsanlar sözün xaricində bir şey görməz və ya anlamır, gəlirdən başqa hökumət. Eyni şey qalıcı saxlayır: qalıcı olmaq. Ona ad vermirik! Ölən olmasın. Köhnədən dedilər: "Əgər başımı qırdınsa, onun ətəyində ən azı bir cüzdanı qoysun! Bəziləri deyirlər: "Başımı qırmayın, qoz olmayın". Ruhani hökuməti dollarları qiymətləndirməyib, çünki onlar bütün dollarların əlində idi! Həmişə əlləri dolu idi və soruşmağa ehtiyac olmadı: valyuta məzənnəsi İranın rialı olmadı. Missiya, səyahət xərcləri, mükafatlar haqqı! Hər kəs dollar içində idi. Yaxın bir günə qədər tapıldı və: Həzrəti Həvva onlara dedi: Və dadı dadlı pərəstişkarı, ondan yaxşı bir baxış keçirdi! Onlar dedilər ki, toxunmadılar. Beləliklə, o, dolların üç tirini tənqid etdi və Əhmədinejad hökumətini günahlandırdı, onu tətbiq etmək üçün 4200 ədəd torpağa əmr verdi. Çox tez təşəkkür edirik! Çünki bazar iltihablı idi və tam razılıqla satın aldım və daha yüksək satın aldılar. Eyni dərəcədə, bütün şirkətlər əsas malları satın almağa təyin edildi. Amma dadı onların ağızlarından endirdi! Birinci vitse-prezident dedi: "Dolları Jahangiri dollar olaraq bilinmək üçün eyni 4200 tomanda saxlamaq. O əmr etdi: 8 min tamana çatmaq. Tramp da xilasetməyə gəldi və bu dualizmi müdafiə etdi: "İrana boykot! Beləliklə, dollar 8 min dollara və daha çoxa çatdı. Azamın katibi gizlicə dedi: "Biz dollarları yüksəltmək və amortizasiya ilə dollar ixrac etməyə kömək edirik. Beləliklə, daha yüksək getməyə davam edin! Prezident bildirib ki, Neftə Neft Nazirliyinə 8 min ədəd Tomana daha çox dollar bağışlamağı əmr edirəm. Bəlkə onun dərəcəsi azalacaq. Amma böyük məsləhətçi dedi: "Səssiz bir səs versəniz sığortaçılara və banklara çox borcumuz var. Ruhani nəyi soruşdu? Onun boynunun xalq olduğunu söylədi. Neçə reticulations var? Onlara görə üzr istəyirik! 19 min dolan dollar vurduqda! İki ayda 6 dəfə! Biz malların bir səbəti var dedik! Nazir bir şey söyləməmiş nazirlə impiçir və o, getdi! Maliyyəni qaldırmaq üçün rüşvətin təmizləndiyini söyləyirdilər, maliyyə naziri impeached! Bir şey etmək üçün gömrük yoxdur. İndi böyük məsləhətçi mütləq hökmdarı idi. Çünki iqtisadi heyət yarımqapmışdı və ona heç kim şübhə etmədi! Prezident ona də etibar etdi. Yoxsa ondan qorxuram. İnsanlar bir neçə vədlə qarşılaşdılar. Ancaq hökumət, dörd dəfə büdcə ilə, hələ də tokatlayır. Yəni, yalnız sığorta borcu və bank həll edilməmişdir, lakin zəruri malların idxal olunması bəhanəsi ilə bütün dollarlar Səhiyyə Nazirinə verilmişdir! Dilerlər arasında bölüşmək üçün. İnsanlar bir sınaq görməmişdi, nə də qiymət kəsmə, nə də milli valyutanın dəyərinin artması. Hökumət qalan hökumət dollarlarını bölmək üçün getdi. Bir növbəni almaq üçün dilerlərə geri götürün. 13 milyard dollar! Zərər ehtiyatı ehtiyat valyutasına yerləşdirildi. 40% -i elan edildi! Yəni, bu dollarları İrandan geri çəkə bilərlər, qiymətlərin 40% artması, sanksiyaların əvəzlənməsi üçün. 20% -i, müqavilənin bu dövlətin payının 10% -i, şirkətlərin payının on faizi: ən pis və ucuz mal idxal olundu. Bu, bayın beck. Yəni bu puldan heç bir şey satın alınmadı! Söz verildi ki, gələcəkdə ayrılmaq lazımdır.

سيد احمد حسيني ماهيني ۵/۷/۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸ نظر(0)

اولین کسی که فارس لقب گرفت، حضرت ابراهیم ع بود! چون با اسب به میان اعرابی رفت که: همه آنها شتر سوار بودند. لذا فارس یا اسب سوار نام گرفت. آخرین اسب سوار هم، حضرت بقیه الله است که به او: فارس الحجاز هم گفته اند. باید دانست حضرت ابراهیم ع عرب نبوده، بلکه از میان قوم لک یعنی کرد ها و لرهای ایلام بوده است. که تقریبا دیاربکر امروز می شود، کاخ فرعون هنوز در آنجا هست و: محل آتش زدن حضرت ابراهیم، دست نخورده باقی مانده است/ گوش داعش کر! حتی هیزم های سوخته به شکل ماهی، هنوز هم در رودخانه آن هست، که مورد بازدید مولف هم قرار گرفته. به احتمال قریب به یقین، آنها زبان فارسی داشته اند و: حضرت ابراهیم ع روز سیزده بدر، که همه به خارج از شهر رفته بودند، بت ها را شکسته است. ایشان به دستور خدا، فرزند خود را به مکه برد، تا خانه خدا را آباد کند، زیرا اولین خانه ای که ساخته شده بود،(ان اول بیت وضع للناس ..) به مرور ویران گشته بود. حضرت ابراهیم مطابق رسم ایرانیان، با چند راس اسب این انتقال را انجام داد. تعدادی را در مکه باقی گذاشت. به فرزندش اسب سواری هم آموخت. این روش مخالف اعراب بادیه نشین بود، که در اطراف مکه زندگی می کردند، زیرا آنها اسب ندیده بودند، و اغلب با شتر مسافرت می کردند. لذا حضرت ابراهیم را، به زبان خودشان فارس گفتند. زیرا اسب را فرس یا الفرس می نامیدند. این جدایی فرهنگی باعث شده بود: نوادگان حضرت اسماعیل هم، بین مردم عرب به گروه ممتاز ایرانی،  و به عبارت خودشان (قوم من کورش): کورشی یا کرشی یا قرشی لقب بگیرند. بعد ها کلمه فارس تلفظ های گوناگونی یافت: برخی پارت ، پرسیا پارس و پرشیا نیز گفته شد. مثلا می گویند اعراب برای تحقیر ایرانیان، سیستان را سگستان گفته! و زبان آنها را پارس کردن می نامیدند. بهرحال این کلمه بسیار قدیمی، در طول تاریخ به سرنوشت های گوناگونی مبتلا شد. حتی می گویند: خر به معنی فرمانده بود، اعراب برای تحقیر ایرانیان، به حیوان بار کش(الاغ) خر گفتند. اکنون نیز پس از 60قرن! همه فکر می کنند حضرت اسماعیل عرب بوده! زیرا نواده ایشان یعنی پیامبر اسلام را هم، عرب می دانند. اما ایران با اعراب تفاوت دارد. ایرانیان رسم و رسوم الهی را حفظ کردند، ولی زبان را تغییر دادند. اعراب رسم و رسوم الهی، یعنی یکتا پرستی را رها کردند، ولی زبان اولیه یعنی عربی را حفظ کردند. چون قران به زبان عربی بود، لذا خداوند اسماعیل را به: یاد گرفتن عربی و زندگی در میان اعراب فرمان داد. اما نسل او همچنان غیر عرب باقی ماند، زیرا پیامبر هم فرموده من عرب نیستم! ولی معرب هستم یعنی: در بین اعراب زندگی می کنم. لذا علاقه ایشان به فارس، و سرزمین ایران قابل پنهان کردن نبود. از اهمیتی که به سلمان فارسی داده، و او را جزو اهل بیت خود دانسته، میتوان به این علاقه پی برد. حضرت علی ع زبان فارسی می دانست و: خاطراتی با سلمان فارسی، در دشت ارژن شیراز بیان کرده است. وقتی خلیفه دوم، ایرانیان را اسیر کرد، به مدینه برد و آنها را در: کمپ اسرا بنام نخیله، در یک بیابان نگهداری می کرد. امام علی به آنجا رفت، با آنان به زبان فارسی صحبت نمود!.و دو دختر یزدگرد سوم را، برای دو پسر خود خواستگاری کرد. شبها هم دور از چشم خلیفه، انبان غذا به آن خرابه ها می برد. همسر امام حسین ع: مادر امام سجاد ایرانی بودند. و به همین دلیل ایرانیان نیز، به انان علاقه دارند. حضرت علی ع پایتخت خود کوفه را، در نزدیک تیسفون (پایتخت ساسانیان) بنا کرد. بقیه امامان نیز به نقل صریح، فارسی می دانستند و با ایرانیان، حشر و نشر داشتند که: پراکندگی امامزادگان در سراسر ایران، شاهد این مدعا است. آخرین امام هم که با اسب ظهور می کند، یاران اصلی او از ایران هستند.

The first Fars and the last Fars

The first one who was dubbed Fars was Abraham. Because he went to the Arabs with a horse: all of them were camel-rider. So Faris was called a horse rider. The last horse riding is the Prophet the rest of Allah who has told him: Fars al-Hayaz. It should be known that Abraham was not an Arab, but he was among the people of Lak, the Kurds and Lars of Elam. Which is almost Diyarbakir today, the Pharaoh's Palace is still there, and: Abraham's burning place remains intact / ears of ISIS! Even burned firewood in the form of fish is still in the river, which is also visited by the author. Most probably, they have had the Persian language: Abraham, the 13 th Badr, who had all gone out of town, has broken idols. He commanded God to take his son to Mecca to build the house of God, because the first house built was (...) destroyed. Prophet Ibrahim, according to the Iranian tradition, carried out this transfer with several horses. Left a few in Mecca. She also taught her a horseback ride. This was opposed to the Bedouin Arabs, who lived around Mecca because they had not seen horses, and often traveled with camels. So they told Abraham, in their own language, Fars. Because :they called horses or Alfres. This cultural separation led to: the descendants of Ishmael, also among the Arab people to the privileged group of Iranians, and in their own words, a bastard or crepe. Later, Fars pronounced various pronunciations: some Parthians, Persia Pars and Persia were also spoken. For example, Arabs say Sistan has told Segstan to humiliate Iranians! And they called their language barking. However, this very old word has inflicted many fatalities throughout history. They even say: "The donkey meant the commander, the Arabs donated to the animal to humiliate the Iranians." Now also after 60 centuries! Everyone thinks Ishmael is Arab! Because :their descendants, the prophet of Islam, are Arabs. But Iran is different from Arabs. The Persians kept the divine customs, but changed the language. The Arabs abandoned the divine customs, the uniqueness, but preserved the original language, Arabic. Because the Quran was in Arabic, therefore, God commanded Ishmael to: Learn Arabic and Life among the Arabs. But his generation remained non-Arab, because the Prophet also said: I am not Arab! But I am almighty: I live in the Arabs. Therefore, his interest in Persia and the land of Iran could not be concealed. It is possible to understand the importance given to Salman Farsi, and he considers him as one of his own people. The Prophet Ali knew Persian language and: He has written memories of Salman Farsi in the Orhan Valley of Shiraz. When the second caliph captured Iranians, they took to Medina and kept them in: a Camp Ashraf called Hamilah, in a desert. Imam Ali went there, spoke to them in Farsi! And he gave two daughters of Yazdgerd III for his two sons. At night, away from the caliph's eye, he takes food to those ruins. Imam Hossein's wife: mother of Imam Sajjad were Iranians. And for this reason, Iranians are also interested in them. Imam Ali built his own capital, Kufa, near Ctesiphon (Sassanian capital). The rest of the Imams also explicitly stated Persian, and they shared with Iranians: the dispersion of Imam Zadeganites throughout Iran witnessed this claim. The last Imam, who emerges with the horse, is his main companions from Iran.

أول فارس وآخر فارس

أول من أطلق عليها اسم فارس كان إبراهيم. لأنه ذهب إلى العرب بحصان: كلهم ​​كانوا راكبي الجمال. لذا كان فارس يدعى راكب الخيل. آخر ركوب الخيل هو النبي بقية الله الذي أخبره: فارس الحافظ. يجب أن يكون معروفاً أن إبراهيم لم يكن عربياً ، لكنه كان بين أهل لاك ، الأكراد ولارس العيلام. وهو ما يقرب من ديار بكر اليوم ، قصر فرعون لا يزال هناك ، و: مكان الحرق إبراهيم لا تزال سليمة / آذان داعش! حتى الحطب المحروق في شكل أسماك لا يزال في النهر ، والذي يزوره أيضا المؤلف. على الأغلب ، كان لديهم اللغة الفارسية: أبراهام ، ال 13 بدر ، الذي خرج من المدينة ، قد خرب الأوثان. أمر الله أن يأخذ ابنه إلى مكة لبناء بيت الله ، لأن البيت الأول الذي بني (...) دمر. النبي إبراهيم ، وفقا للتقاليد الإيرانية ، نفذ هذا النقل مع العديد من الخيول. غادر عدد قليل في مكة. كما علمتها ركوب الخيل. كان هذا يعارض العرب البدو ، الذين عاشوا في مكة لأنهم لم يروا خيولاً ، وغالباً ما كانوا يسافرون بالجمال. لذا أخبروا إبراهيم ، بلغتهم الخاصة ، فارس. لأنهم دعوا الخيول أو الفريس. أدى هذا الفصل الثقافي إلى: أحفاد إسماعيل ، وأيضاً بين العرب إلى مجموعة الإيرانيين المتميزين ، وبكلماتهم الخاصة ، لقيط أو كريب. في وقت لاحق ، نطق فارس نطقًا مختلفًا: بعض البارثيين ، الفارسية بارس وبلاد فارس كانوا يتحدثون أيضًا. على سبيل المثال ، يقول العرب أن سيستان قد أبلغ سيغستان بإذلال الإيرانيين! ودعوا لغتهم تنبح. ومع ذلك ، فإن هذه الكلمة القديمة تسببت في العديد من الوفيات على مر التاريخ. حتى أنهم يقولون: "إن الحمار كان يعني القائد ، العرب تبرعوا للحيوان لإذلال الإيرانيين". الآن أيضا بعد 60 قرنا! الجميع يعتقد أن إسماعيل عربي! لأن أحفادهم ، نبي الإسلام ، هم من العرب. لكن إيران تختلف عن العرب. احتفظ الفرس بالعادات الإلهية ، لكنهم غيروا اللغة. تخلى العرب عن العادات الإلهية ، التفرد ، لكنهم حافظوا على اللغة الأصلية ، العربية. لأن القرآن كان باللغة العربية ، لذلك أمر الله إسماعيل أن: تعلم اللغة العربية والحياة بين العرب. لكن جيله بقي غير عربي ، لأن النبي قال أيضاً: أنا لست عربي! لكنني قادر على كل شيء: أنا أعيش في العرب. لذلك ، لم يكن من الممكن إخفاء اهتمامه ببلاد فارس وأرض إيران. من الممكن أن نفهم الأهمية المعطاة لسلمان الفارسي ، ويعتبره واحداً من شعبه. عرف النبي علي اللغة الفارسية و: لقد كتب ذكريات سلمان الفارسي في وادي أورهان شيراز. عندما استولى الخليفة الثاني على الإيرانيين ، أخذوا إلى المدينة المنورة وأبقوهم فيها: وهو مخيم أشرف يدعى حميلة ، في الصحراء. ذهب الإمام علي إلى هناك ، وتحدث إليهم بالفارسية ، وأعطى ابنتَي يزدجرد الثالث لابنيه. في الليل ، بعيداً عن عين الخليفة ، يأخذ الطعام إلى تلك الأنقاض. زوجة الامام الحسين: والدة الامام سجاد ايرانيين. ولهذا السبب ، فإن الإيرانيين مهتمون بها أيضًا. بنى الإمام علي عاصمته الخاصة ، الكوفة ، بالقرب من القطسيفون (عاصمة الساسانيين). الإمام يقتبس صراحة والفارسية عرف الايرانيين تجميع ونشر وتوزيع العتبات المقدسة في جميع أنحاء البلاد، هو مثال على ذلك. الإمام الأخير الذي يخرج مع الخيول، الحلفاء الرئيسيين له من ايران.

Birinci Fars və son Fars

Fars dublyaj edən ilk İbrahim idi. Çünki o, atları ilə ərəblərə getdi: hamısı dəvə sürücüsü idi. Beləliklə, Faris bir at binicisi deyildi. Son at sürüşməsi Peyğəmbərdir. Ona dediyi Allahın qalan hissəsi: Fars əl-Hayaz. Məlumdur ki, İbrahim Ərəb deyil, Lak, Kürd və Elam xalqı arasında idi. Hələ Diyarbəkirdə olan bu gün Firon sarayı hələ də var və İbrahimin yandırdığı yer İSİŞ'in sağlam və qalıcıdır! Balıq şəklində yandırılmış odun hələ dəəllif tərəfindən ziyarət edilən çayda. Ən çox ehtimal ki, Fars dilində olmuşdur: İbrahim, şəhərdən çıxmış olan 13-cü Badr, bütləri pozmuşdur. O, Allahın evini qurmaq üçün oğlunu Məkkəyə aparmaq üçün əmr etdi, çünki tikilmiş birinci ev (...) məhv edildi. Peyğəmbər İbrahim, İran ənənəsinə görə, bu transferi bir neçə at ilə həyata keçirmişdir. Məkkədə bir az qaldı. O da ona at sürüşməsi öyrətdi. Bu, atları görmədikləri üçün tez-tez Məkkə ətrafında yaşayan və tez-tez dəvə ilə gedən Bedouin ərəblərinə qarşı çıxmışdı. İbrahimə öz dilində Fars deyirdilər. Atları və ya Alfres adlandırdıqları üçün. Bu mədəniyyət ayrılıqlarına səbəb oldu: İsmayılın nəvələri, ərəb xalqı arasında iranlıların imtiyazlı qrupuna və öz sözləri ilə pəri və ya krep. Daha sonra Fars müxtəlif sözlər yazdı: bəzi Parthians, Fars pars və farslar da danışıldı. Məsələn, ərəblər Sistanın İranlıları alçaltmaq üçün Segandan izah etdiyini söyləyirlər! Və onlar öz dilini havlamağa çağırdılar. Ancaq bu köhnə söz tarix boyunca çox sayda ölümlə nəticələndi. Onlar belə deyirlər: "Eşşək komandiri deməkdir, ərəblər iranlıları alçaltmaq üçün heyvana bağışladılar". İndi də 60 əsrdən sonra! Hər kəs İsmailin Ərəb olduğunu düşünür! Çünki onların nəslləri İslam peyğəmbəri ərəblərdir. Lakin İran ərəblərdən fərqlidir. Farslar ilahi adətlərini qorudu, lakin dil dəyişdi. Ərəblər ilahi əxlaqlarını, təkliklərini tərk etdilər, amma orijinal dili ərəbcə qorudu. Quranın ərəbcə olması səbəbindən Allah İsmailə əmr etdi: ərəblər arasında ərəb və həyat öyrən. Lakin onun nəsli qeyri-ərəb qaldı, çünki Peyğəmbər dedi: "Mən ərəb deyiləm!" Amma qüdrətliyam: ərəblərdəyəm. Buna görə İrana və İran torpağına olan maraq gizlənə bilməzdi. Salman Farsı üçün verilən əhəmiyyəti başa düşmək mümkündür və onu öz xalqından biri hesab edir. Peyğəmbər Əli Fars dilini bilirdi və: Şiraz Orxan Vadisində Salman Farsı xatirələrini yazdı. İkinci xalis İranlıları tutduqda, Mədinəə getdilər və onları saxladılar: bir səhrada Hamilanı bir Camp Eshref adlandırdılar. İmam Əli (əleyhissəlam) orada getdi, Fars dilində danışdı və iki oğlu üçün iki qızı yazdı. Halifənin gözündən uzaqlaşdığı gecə o qalıqlara yemək verir. İmam Hüseynin həyat yoldaşı: İmam Səccadın anası İranlı idi. Bu səbəbdən İranlılar da maraqlanırlar. İmam Əli öz paytaxtı Kufanı Ctesiphon (Sasanilər paytaxtı) yaxınlığında qurdu. İmamların qalan hissəsi də açıqca Fars dili ifadə edirdi və iranlılar ilə bölüşdülər: İmam Zadənilərin İran ərazisində dağılması bu iddiaya şahid oldu. Atla ortaya çıxan son İmam İranın əsas yoldaşlarıdır.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۴/۷/۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱ نظر(0)

دیروز در سخنرانی ترامپ و روحانی، صحبت از تهدید طرف مقابل بود! اما آیا واقعا چه کسی تهدید است؟ کسی که تمام قوانین تجاری بین المللی را، زیر پا گذاشته و همه را تحریم می کند، یا تعرفه های زیاد می بندد؟ یا کسی که فقط می خواهد: نفت خود را بفروشد. اگر ایران می خواست تهدید کند، اولین موشک انتقامی خود را به مقر: جلسات جان بولتون می زد، تا برای همیشه او را از: تهدید ایران پشیمان می کرد، و زبان او را از حلقومش در می آورد. الان هم دیر نشده، با ادامه تهدیدات جان بولتون، معلوم می شود که او، مرکز فرماندهی عملیات تروریستی اهواز،  بوده و از اینکه هنوز نتوانسته کاری بکند، عصبانی است. در حالیکه همه دنیا این جنایات تروریستی را محکوم کردند، تنها کسی که اصلا گوش به این حرفها نداده، و فقط  تهدیدهای خود را بیان می کند، جان بولتون است. گویا اصلا گوشش از کار افتاده! چیزی را نمی شنود. البته اگر ایران کوتاهی کند، و انتقام کشته شده ها را، از جان بولتون نگیرد، خداوند او راهم مثل همتای خودش، بزودی به درک واصل می کند. او بزودی می میرد و: جهان را از لوث وجود خود پاک می کند. اگر ایران می خواست تهدید کند، مثل آمریکا، دادگاههای داخلی تشکیل می داد، و کلیه ناوهای جنگی آمریکا را، که در منطقه خاورمیانه است، مصادره می کرد و برای خود بر می داشت. آنها هم میدانند ممکن است روزی، ایران هم بخواهد مقابله به مثل کند، لذا امروز موشک های پاتریوت خود را، از سه کشور کویت و بحرین و اردن خارج کردند! زیرا عنقریب است که  این سه کشور هم، به خط مقاومت پیوسته! و اموال آمریکا را مصادره کنند. این نشان می دهد که همه این لاف زدن ها و :حمله ها و گریز های آنها، مانند جان کندن یک مرده! در اخرین لحظات است، زیرا آنها چاره ای جز انفعال، در برابر ایران ندارند. ایران بدون ادعا، حرفهای تازه ای می زند و: همه دنیا را بخود جذب می کند. آمریکا و برخی رژیم های جعلی، می بینند جایی برای آنها نیست! لذا سعی دارند از شدت این سونامی بکاهند. ولی چیزی دستشان نیست. تا قبل از برجام، که گزینه نظامی روی میز بود! همه فکر می کردند که بالاخره آمریکا، به ایران حمله خواهد کرد. ولی دیدیم هیچ غلطی نتوانست بکند! و حرف 40سال پیش امام ثابت شد. حالا بعد از پاره کردن برجام توسط ترامپ، همان تند خویی ها در بعد اقتصادی شروع شده! در واقع بجای گزینه نظامی، گزینه جنگ اقتصادی روی میز است. این توهم آنها از انجا ناشی می شود: که فکر می کنند ایران، یک جزیره تابع عربستان است، که به تازگی اعلام استقلال کرده، و چیزی برای زندگی ندارد! که حتی نام خلیج فارس را هم اشتباه بگویند. عملکرد دولتی ها مخصوصا دولت اصلاحات هم، با دیپلماسی التماسی به این توهم دامن زده، بطوریکه اصلا ایران را در اوپک نمی بینند! از دید آنها، نظر ایران همان نظر عربستان است! اگر با عربستان به توافق برسند، یا او را تهدید به پایین نگهداشتن قیمت نفت کنند، ایران نیز تابع عربستان خواهد بود. گرچه روحانی اشاره ای به: تاریخ هزاران ساله ایران کرد، ولی التماس های او برای رفع تحریم، و امثال آن هیچ تناسبی با این: قدرت تاریخی و منطقه ای نداشت. ایران احتیاجی به آمریکا ندارد. این را 40سال پیش، امام خمینی ره گفت. ولی آقایان در سازمان ملل چنان التماس می کنند! که گویا اگر مرحله دوم تحریم آغاز شود ایران مرده است! در حالیکه همین حرفها، در مورد مرحله اول تحریم ها هم بود. دیدیم نه تنها ایران نمرد! بلکه دولت از این راه به 400هزار میلیارد تومان!(دوبرابر بودجه کل کشور) سود باد آورده از نرخ ارز رسید. و آن را به گردن آمریکا انداخت! مسئولین نباید برای سود خودشان، به آمریکا التماس کنند، تا آنها توهم کنند که: بدون آمریکا زندگی ممکن نیست!

Who threatens? America or Iran?

Speaking at the Tramp and Rouhani speech yesterday, it was talk of the threat of the other side! But who is really threatening? Anyone who violates all international trade laws and bans everyone, or closes a lot of tariffs? Or: someone who only wants to sell his oil. If Iran wanted to threaten, the first missile would take its revenge to the headquarters: John Bolton's meetings, forever he regretted him: threatening Iran and turning his tongue out of his throat. It is not too late, with the continued threats of John Bolton, it turns out that he is the command center of the terrorist operations in Ahvaz and is angry that he still has not been able to do anything. While the whole world condemned these terrorist crimes, the only person who did not even listen to these words, and only expresses his own threats, is John Bolton. It seems like he's not listening at all! He does not hear anything. Of course, if Iran does not fail, and does not take John Bolton from the revenge of the dead, God will soon understand his path, like his counterpart. He dies soon and: Clears the world from his own being. If Iran wanted to threaten, like the United States, it would have formed domestic courts, and confiscated all the American naval warships, which are in the Middle East region. They also know that one day, Iran may want to counteract, so today they dropped Patriot missiles from three Kuwait, Bahrain and Jordan! Because it is not unbelievable that these three countries are on the line of resistance! And confiscate American property. It shows that all of these bragging and: their attacks and escapes, like the death of a dead man! At: the last moments, because they have no choice but to pass through Iran. Iran claims to have a new word and claims: It will attract the world. America and some fake regimes see no place for them! Therefore, they try to reduce the severity of this tsunami. But nothing is their hands. Before the deal, there was a military option on the table! Everyone thought that eventually the United States would attack Iran. But we saw no mistakes! And the letter was fixed 40 years ago by Imam. Now after the trampling off by Tramp, the same hardships began in the economic dimension! In fact, instead of the military option, the economic war option is on the table. This illusion arises from them: they think Iran is a Saudi Arabia, which has just declared independence, and has nothing to live with! The performance of governments, especially the reformist government, has fueled this illusion with diplomacy, so that they do not see Iran at OPEC! From their point of view, Iran's opinion is the same as Saudi Arabia! If Saudi Arabia agrees or threatens to keep oil prices low, Iran will also be Saudi Arabia. Although Rouhani refers to the history of Iran for thousands of years, his begging for the lifting of sanctions, and so on, was not proportional to this: historical and regional power. Iran does not need America. This was said 40 years ago by Imam Khomeini. But gentlemen at the UN are so pleased! It is as if the second stage of the boycott has begun, Iran is dead! While the same was true for the first phase of the sanctions. We saw that not only did Iran die! The government, on the other hand, raised $ 400 trillion (double the total budget of the country) from the exchange rate. And threw it at the neck of America! Officials should not appeal to the United States for their own profit, so that they are illusioned that without America life is not possible!

من يهدد؟ أمريكا أم إيران؟

في حديثه في خطاب العاصفة وروحاني أمس ، كان الحديث عن تهديد الطرف الآخر! لكن من الذي يهدد حقا؟ أي شخص ينتهك جميع قوانين التجارة الدولية ويحظر على الجميع ، أو يغلق الكثير من التعريفات؟ أو شخص ما يريد فقط بيع نفطه. إذا أرادت إيران أن تهدد ، فإن الصاروخ الأول سوف ينتقم من المقر الرئيسي: اجتماعات جون بولتون ، إلى الأبد يأسف له: تهديد إيران وإخراج لسانه من حنجرته. لم يفت الأوان ، مع استمرار تهديدات جون بولتون ، اتضح أنه مركز قيادة العمليات الإرهابية في الأهواز ، وغاضب لأنه ما زال غير قادر على فعل أي شيء. وبينما أدان العالم كله هذه الجرائم الإرهابية ، فإن الشخص الوحيد الذي لم يستمع إلى هذه الكلمات ، ولم يعبر إلا عن تهديداته هو جون بولتون. يبدو أنه لا يستمع على الإطلاق! لا يسمع شيئا. طبعاً ، إذا لم تفشل إيران ، ولا تأخذ جون بولتون من انتقام الموتى ، فسوف يفهم الله طريقه قريباً ، مثل نظيره. مات قريبا و: يخلي العالم من كيانه. إذا أرادت إيران أن تهدد ، مثل الولايات المتحدة ، لكانت قد شكلت محاكم محلية ، وصادرت جميع السفن الحربية الأمريكية ، الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. كما أنهم يعلمون أنه في يوم من الأيام ، قد ترغب إيران في التصدي لذلك ، فقد قاموا اليوم بإسقاط صواريخ باتريوت من ثلاث الكويت والبحرين والأردن! لأنه ليس من غير المعقول أن تكون هذه الدول الثلاث على خط المقاومة! وصادرت الممتلكات الأمريكية. هذا يدل على أن كل هذه المفاخرة و: هجماتهم والهروب ، مثل وفاة رجل ميت! في اللحظات الأخيرة ، لأنه ليس لديهم خيار سوى المرور عبر إيران. تدعي إيران أن لديها كلمة جديدة وتدعي أنها: ستجذب العالم. لا ترى أمريكا وبعض الأنظمة المزيفة أي مكان لهم! لذلك ، يحاولون الحد من شدة التسونامي. لكن لا شيء بأيديهم. قبل الصفقة ، كان هناك خيار عسكري على الطاولة! الجميع اعتقد أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران في نهاية المطاف. لكننا لم نر أي أخطاء! وقد تم إصلاح الرسالة قبل 40 عامًا من قبل الإمام. الآن بعد الدوس من قبل الصعلوك ، بدأت نفس الصعوبات في البعد الاقتصادي! في الواقع ، بدلاً من الخيار العسكري ، خيار الحرب الاقتصادية مطروح على الطاولة. ينشأ هذا الوهم منهم: إنهم يعتقدون أن إيران هي المملكة العربية السعودية ، التي أعلنت الاستقلال للتو ، وليس لديها ما تعايش معه! وهذا من شأنه أن يخلط بين اسم الخليج الفارسي. لقد أدّى أداء الحكومات ، لا سيما الحكومة الإصلاحية ، هذا الوهم بالدبلوماسية ، بحيث لا يرون إيران في أوبك! من وجهة نظرهم ، فإن رأي إيران هو نفسه مثل السعودية! إذا وافقت المملكة العربية السعودية أو هددت بالابقاء على أسعار النفط منخفضة ، فإن إيران ستكون أيضاً السعودية. على الرغم من أن روحاني يشير إلى تاريخ إيران منذ آلاف السنين ، إلا أن استجداءه لرفع العقوبات ، وهكذا ، لم يكن متناسبًا مع هذا: السلطة التاريخية والإقليمية. لا تحتاج إيران إلى أمريكا. قيل هذا قبل أربعين سنة من قبل الإمام الخميني. لكن السادة في الأمم المتحدة سعداء للغاية! يبدو الأمر كما لو أن المرحلة الثانية من المقاطعة قد بدأت ، فإيران ماتت! في حين أن الأمر نفسه ينطبق على المرحلة الأولى من العقوبات. لقد رأينا أن إيران لم تموت فقط! من ناحية أخرى ، جمعت الحكومة 400 تريليون دولار (ضعف الميزانية الإجمالية للبلاد) من سعر الصرف. وألقى بها في رقبة أمريكا! يجب على المسؤولين أن لا يروقوا للولايات المتحدة من أجل ربحهم الخاص ، حتى يكونوا وهمًا بدون أمريكا ، فالحياة غير ممكنة!

Kim təhdid edir? Amerika və ya İran?

Tramp və Ruhani çıxışında dünən danışan digər tərəfin təhdidindən danışdı! Amma həqiqətən kim təhdid edir? Bütün beynəlxalq ticarət qanunlarını pozan və hər kəs qadağan edən və ya bir çox tarifləri bağlayan hər kəs? Və ya yalnız neft satmaq istəyən kimsə. İran İranı təhdid etmək istəsə, ilk raket ümumi mərkəzə intiqam alacaqdı: John Boltonun görüşləri, əbədi olaraq təəssüfləndi: İrana təhdid və dilini boğazından çevirmək. Çox gec deyil, John Boltonun davamlı təhdidləri ilə ortaya çıxır ki, o, Əhvazdakı terrorist əməliyyatlarında əmr mərkəzi və çıxdı ki, hələ də bir şey edə bilmədi. Bütün dünya bu terrorist cinayətləri qınayırdı, hətta bu sözləri dinləməyən və yalnız öz təhdidlərini ifadə edən yeganə şəxs John Bolton idi. Göründüyü kimi, o, heç də dinləmir! Heç bir şey eşitmir. Əlbəttə ki, əgər İran uğursuzluqda qalmayıb və ölənlərin intiqamından John Boltonu qəbul etmirsə, Allah tezliklə onun yoldaş kimi olduğu kimi, yolunu başa düşəcəkdir. Tezliklə vəfat edir: Dünyayı öz varlığından təmizləyir. ABŞ İran kimi təhdid etmək istəsəydi, yerli məhkəmələr meydana gətirərdi və Yaxın Şərqdəki bütün Amerika hərbi gəmilərinə əl qoydu. Onlar həmçinin İranın bir gün qarşı çıxa biləcəyini bilirlər, buna görə də bu gün Küveyt, Bəhreyn və İordaniyadan Patriot raketlərini buraxdılar! Çünki bu üç ölkə müqavimət xəttindədir inanılmaz deyil! Və Amerika mülkiyyətinə əl qoyun. Bu göstərir ki, bütün bu gurultular və: hücum və qaçır, ölü bir insanın ölümü kimi! Son anlarda, İrandan keçməkdən başqa heç bir seçimi olmadığı üçün. İran yeni bir söz və iddialara sahib olduğunu iddia edir: Dünyayı cəlb edəcək. Amerika və bəzi saxta rejimlər onlar üçün yer görmürlər! Buna görə də, bu sunami şiddətini azaltmağa çalışırlar. Amma onların əlləri yoxdur. Müqavilənin əvvəlində masada bir hərbi seçim var idi! Hər kəs, nəticədə ABŞ-ın İrana hücum edəcəyini düşündü. Amma heç bir səhv görmədik! Məktub imam tərəfindən 40 il əvvəl müəyyən edilmişdir. İndi Tramp tərəfindən tramplanandan sonra eyni çətinliklər iqtisadi ölçüdə başladı! Əslində, hərbi variantın əvəzinə, iqtisadi müharibə variantları masada. Bu illüziya onlardan yaranır: onlar İranı müstəqillik elan edən və yaşamaq üçün heç bir şeyə malik olmayan bir Səudiyyə Ərəbistanıdır! Hətta Fars körfəzinin adını çaşdıracaq. Hökumətlərin, xüsusilə də islahatçı hökumətin fəaliyyət göstərməsi, bu illüziyanı diplomatiya ilə təmin edir və onlar OPEK-də İranı görmürlər! Onların fikrincə, İranın mövqeyi Səudiyyə Ərəbistanı ilə eynidır! Əgər Səudiyyə Ərəbistanı razıdırsa və ya neft qiymətlərini aşağı tutmağı təhdid etsə, İran da Səudiyyə Ərəbistanı olacaq. Ruhani İranın minlərlə il tarixinə istinad etdiyi halda, sanksiyaların qaldırılmasına dair dilənçilik və sairə: tarixi və regional hakimiyyət ilə mütənasib deyil. İrana Amerika ehtiyacı yoxdur. İmam Xomeyni 40 il bundan əvvəl deyildi. Ancaq cənablar BMT-də belə razıdırlar! Bu, boykotun ikinci mərhələsinin başlandığı kimi, İran ölüdür! Eyni sanksiyaların birinci mərhələsində də doğrudur. Gördük ki, İran yalnız ölməyib! Digər tərəfdən hökumət, dövriyyədən 400 trilyon dollar (ölkənin ümumi büdcəsini ikiqat artırdı) artırdı. Amerikanın boynuna atdı! Rəsmilər Amerika Birləşmiş Ştatlarına öz mənfəətləri üçün etiraz etməməlidirlər ki, Amerika həyatı mümkün olmadıqları halda xəyal edilsinlər!

سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۷/۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶ نظر(0)

علم بشری توانسته از اینترنت اشیا، به شهر هوشمند برسد! و این اندازه دانش، چنان او را مغرور کرده که گویا، اینترنت را خودش آفریده! در حالیکه اینترنت وجود داشته، و فقط کشف شده! یعنی در واقع همه علوم ودانش بشری، فقط کشف واقعیت است، نه ایجاد آن! انسان از روی بال کبوتر، قوانین آئرو دینامیک را کشف و: با استفاده از معدن فلزات موجود، بال آهنی می سازد و فکر می کند: تمام دنیا را خلق کرده و خود را، بالاتر از خدا می بیند! حتی بر کار خدا ایراد می گیرد! در حالیکه اینتر نت اشیا و یا: هوشمند بودن ابزار ها در قران گفته شده، ولی کسی به ان توجه نمی کند! وقتی قران می فرماید: گفتار و رفتار شما ضبط می شود، یعنی چه؟ این اعمال انسان، بدون کم و کاست در روز قیامت، جلوی چشمان او و انسان های دیگر، نشان داده می شود! یعنی اینکه امکان ثبت و بازیابی هر عمل و: کارکرد بشری و غیر بشری وجود دارد. اما اینکه مکانیزم آن چگونه است، ما فقط در حد تهیه ویدئو از آن برداشت داریم. حداکثر آن را یک فیلم 90دقیقه ای می بینیم! برای این است که ما فقط اینها را می شناسیم. در حالیکه خداوندی که سایبرنتیک را آفریده، از آن بهتر را هم آفریده است. پردازش اطلاعات در مغز انسان، بسیار پیچیده تر از انسان نماهای کامپیوتری است. حافظه ای که مغز بشری دارد، با هیچکدام از چیپ های موجود در پردازش اطلاعات، یا حافظه های هوش مصنوعی و کامپیوتری نیست. حافظه و پردازش سایبری را، از روی مغز بشر ساخته اند! طبیعی است که هنوز به کنه آن دست نیافته، و هنوز فقط بخش کمی را در دسترسی خود دارند. آیت الله استادی، در جلسه اخلاقی قبل از دستور مجلس شورای اسلامی، آیاتی را بیان فرمود که نشان می دهد: دست و پای انسان از یک ابر کامپیوتر! بیشتر فیلم و ویدئو در خود ضبط و نگهداری می کند! در قران آمده که روز قیامت، اعضا و جوارح هرکسی، به تمام کارهایی که انجام داده شهادت می دهد. انسان تعجب می کند و: از دست و پای خود می پرسد: شما چطور دارای ویس شدید؟ می گویند خداوند همانطور که: به شما قوه ناطقه داد، بما هم داده! در سوره زلزلال آمده که: زمین هم داستانهای مردم بیان را می کند! این داستان ها چند رسانه ای هم هست، یعنی هم صدا گذاری شده! هم تدوین شده، پانوراما و سینه راما هم هست. یعنی اگر کسی اعتراض یا انکار کرد، هم فیلم آن را نشان می دهند! و هم زوایای مختلف را، تا شخص بداند که همه چیز دقیق است. کار یک روز بشر را، تا 50سال زمانبندی کرده، زوایای آن را نشان می دهند. در روایاتی آمده که نماز خود را در: زمین های مختلفی بخوانید، تا در روز قیامت، زمین های بیشتری به: نماز خواندن شما گواهی بدهند. علاوه بر هوشمند بودن مکان ها، زمان نیز هوشمند است. حیوانات و هوا و دریا همگی هوشمند هستند. دوربین خود را بکار می اندازند و: اعمال انسان را ثبت و ضبط می کنند، در صورت لازم دستگاه رسیور آنها روشن می شود! و همه چیز را نشان می دهد. حتی برخی موجودات وظیفه مکتوب کردن دارند! دو ملائکه در دوطرف هرکس هست، که اعمال انسان را می نویسد و برای او: پرونده قطوری تهیه می کند، روز قیامت این پرونده به دست افراد داده می شود. آنها با یک نگاه می فهمند که: اعمال آنها از صغیر و کبیر ثبت شده، و چیزی از قلم نیافتاده. امام خمینی می فرماید: عالم محضر خدا است، در محضر خدا گناه نکنید. زیرا خدا اعمال ما را می بیند. نه تنها خدا، که پیامبران و ائمه نیز ناظر هستند. و امام زمان ویدئو کنفرانسی دارد! که همه طرحها را رصد می کند. گفته شده که هفته ای دوبار، پرونده اعمال ما برای مطالعه، به ایشان داده می شود. اگر کار خوبی کرده باشیم، خوشحال می شود.

Smart world: or smart city?

Human science has been able to reach the smart city through the Internet of Things! And this amount of knowledge, so proud that he has created the Internet himself! While the Internet exists, and just discovered! In fact, all human sciences and sciences are just the discovery of reality, not its creation! Man from the pigeon's wing discovered the rules of aerodynamics and: By using an existing metal mine, he builds iron wings and thinks: Creates the whole world and sees himself above God! He even complains about God's work! While Interest objects or: Smart tools are said in the Quran, but nobody cares about it! When the Qur'an says: Your speech and behavior are recorded, which is what? These acts of man are shown without diminution on the Day of Judgment, in front of his eyes and other human beings! That is, it is possible to record and retrieve any action and: human and non-human functioning. But what kind of mechanism is it, we only have the capability to capture the video. Maximum of it is a 90-minute movie! For that, we just know that. While God created cybernetics, he created it better. Processing information in the human brain is much more complex than human computer imagery. The memory of the human brain is not with any of the chips in the processing of information, or artificial intelligence and computer memory. They have built memory and cyber processing from the human brain! It's natural that they still have not gotten it, and they still have only a small portion. Ayatollah Mastery, at a moral meeting before the Speech of the Islamic Consultative Assembly, expressed the following verses, which show: Human hand and foot from a supercomputer! Most videos and videos are recorded and maintained! It is stated in the Qur'an that on the Day of Judgment, the members and everyone in the group testify to all that they did. Man wonders: "How do you feel?" He asks. They say: "Allah has given you the same power as you did!" In Sura al-Zalzalal, the earth is the story of the people! These stories are also multimedia, that is, they are also called! It's also a panama and a Rama chest. That is, if a person protested or denied, they will show it! And :different angles, so that the person knows that everything is accurate. The work of a human day is scheduled for up to 50 years, showing its angles. In the traditions that come to your prayers, read on different lands, so that on the Day of Resurrection, more land to certify your prayers. In addition to smart locations, time is also smart. Animals, air and sea are all smart. Use your camera and record and record human actions, if necessary, they will turn on the receiver! And: shows everything. Even some creatures have a duty to write! There are two angels on each side that writes human actions and for him: It produces a file, on the Day of Judgment, the case is given to individuals. They realize with one glance that: their actions are recorded from the minor, and they have not gotten anything. Imam Khomeini says: The world is God's judge, do not sin in God's sight. Because: God sees our works. Not only God, the prophets and the Imams are also observing. And Imam has a videoconference! It monitors all plans. It is said that twice a week, our action file for study is given to them. If we have done well, it will be happy.

العالم الذكي ، أو المدينة الذكية؟

تمكن علم الإنسان من الوصول إلى المدينة الذكية من خلال إنترنت الأشياء! وهذا الكم من المعرفة ، فخور جدًا بأنه قد أنشأ الإنترنت بنفسه! في حين أن الإنترنت موجود ، واكتشفت للتو! في الواقع ، كل العلوم والعلوم الإنسانية ليست سوى اكتشاف للواقع ، وليس خلقه! حتى يشتكي من عمل الله! بينما كائنات Intertext أو: يقال الأدوات الذكية في القرآن الكريم ، ولكن لا أحد يهتم بذلك! عندما يقول القرآن: يتم تسجيل كلامك وسلوكك ، ما هو؟ تظهر أعمال الإنسان هذه دون التقليل من يوم القيامة ، أمام عينيه وغيره من البشر! وهذا يعني أنه من الممكن تسجيل واسترداد أي إجراء و: العمل البشري وغير البشري. لكن أي نوع من الآلية هو ، لدينا فقط القدرة على التقاط الفيديو. الحد الأقصى من فيلم مدته 90 دقيقة! لذلك ، نحن نعرف ذلك. في حين أن الله خلق علم التحكم الآلي ، فإنه خلقها بشكل أفضل. تعد معالجة المعلومات في الدماغ البشري أكثر تعقيدًا بكثير من صور الكمبيوتر البشري. ذاكرة الدماغ البشري ليست مع أي من الرقائق في معالجة المعلومات ، أو الذكاء الاصطناعي وذاكرة الكمبيوتر. لقد بنوا الذاكرة والمعالجة الإلكترونية من الدماغ البشري! من الطبيعي أنهم ما زالوا لم يحصلوا عليها ، ولا يزال لديهم جزء صغير فقط. يتم تسجيل معظم أشرطة الفيديو ومقاطع الفيديو وتخزينها! جاء في القرآن أنه في يوم القيامة ، يشهد الأعضاء والجميع في المجموعة على كل ما فعلوه. يتساءل الرجل: "كيف تشعر؟" يقولون: "لقد أعطاك الله نفس السلطة كما فعلت!" في سورة الزلال ، الأرض هي قصة الشعب! هذه القصص هي أيضا الوسائط المتعددة ، أي أنها تسمى أيضا! انها أيضا بنما وبابا راما. بمعنى ، إذا احتج أو رفض شخص ما ، فسوف يظهر ذلك! وزوايا مختلفة ، حتى يعرف الشخص أن كل شيء دقيق. ومن المقرر عمل يوم بشري لمدة تصل إلى 50 عاما ، والتي تبين زاواها. التقاليد التي تأتي في صلاتك: قراءة التضاريس المختلفة، حتى يوم القيامة، والمزيد من: يصلون لكم شهادة. بالإضافة إلى المواقع الذكية ، يكون الوقت أيضًا ذكيًا. الحيوانات والهواء والبحر كلها ذكية. استخدام الكاميرا وتسجيل وتسجيل الإجراءات البشرية ، إذا لزم الأمر ، سيتم تشغيل المتلقي! ويظهر كل شيء. حتى بعض المخلوقات عليها واجب الكتابة! يدركون بنظرة واحدة أن: يتم تسجيل تصرفاتهم من القاصر ، وأنهم لم يحصلوا على أي شيء. يقول الإمام الخميني: العالم هو قاضي الله ، لا تخطئ في نظر الله. لأن الله يرى أعمالنا. لا يراقب الله والأنبياء والأئمة فقط. والإمام لديه محادثة فيديو! تراقب جميع الخطط. يقال أنه مرتين في الأسبوع ، يتم إعطاء ملف العمل لدينا للدراسة لهم. إذا قمنا بعمل جيد ، فسيكون سعيدًا.

Ağıllı dünya, ağıllı şəhər mi?

İnsanın elmləri İnternetin vasitəsilə ağıllı şəhərə çatdı! Və bu məbləğ, belə ki, interneti özü yaratdığından qürur duyur! İnternet var və yalnız aşkar! Əslində, bütün insan elmləri və elmləri onun yaradılmasını deyil, həqiqətin kəşfidir! O, hətta Allahın işindən şikayətlənir! İntertext obyektləri və ya: Smart alətlər Quranda deyilir, lakin heç kim bu mövzuda narahat deyil! Quranda deyilir: Sənin söz və davranışınız qeydə alınır, nədir? İnsanın bu hərəkətləri Qiyamət günündə, gözlərinin və digər insanların qarşısında azaldılmadan göstərilir! Yəni hər hansı bir hərəkəti qeyd etmək və almaq mümkündür: insan və qeyri-insan fəaliyyət göstərir. Amma nə cür mexanizmdir, biz yalnız video çəkmək imkanı var. Maksimum 90 dəqiqəlik filmdir! Bunun üçün biz yalnız bunu bilirik. Allah kibernetika yaratdı, baxmayaraq ki, onu daha yaxşı yaratdı. İnsan beynində məlumatların işlənməsi insan kompüter görüntülərindən daha mürəkkəbdir. data emal fiş heç, süni intellekt və kompüter yaddaş və ya deyil, insan beyninin yaddaş. Onlar insan beynindən yaddaş və kiber işlənmişlər! Təbii ki, onlar hələ də ala bilmirlər və hələ də yalnız bir hissəsi var. Ən video və videolar qeyd olunur və saxlanılır! Quran, qiyamət günü, orqanları hər kəs, hər şeyi göstərir ki edilir. İnsan möcüzələr göstərir: "Sən necə hiss edirsən?" Deyə soruşur. Onlar dedilər: "Allah sənə bənzər bir güc verdi." Zəlzələ surəsi, yerin insanın hekayəsidir! Bu hekayələr də multimediya, yəni onlar da deyilir! Bu da bir panama və bir Rama sandığı. Yəni bir adam etiraz edib yalanlayırsa, onu göstərəcəklər! Və fərqli açılar, buna görə insanın hər şeyin doğru olduğunu bilir. Bir insan gününün işi 50 ilədək, onun açılarını göstərəcəkdir. Namaz gəlib Traditions: müxtəlif ərazi oxumaq qiyamət gününə qədər, daha siz şəhadət dua. Ağıllı yerlərə əlavə olaraq, vaxt da ağıllıdır. Heyvanlar, hava və dəniz bütün ağıllıdır. Kameranızı istifadə edin və insan hərəkətlərini qeyd edin və qeyd edin, lazım olduqda, alıcıyı açacaq! Və hər şeyi göstərir. Bəzi canlılar da yazmağı tapşırır! Bir baxışdan başa düşürlər ki, onların hərəkətləri kiçikdən qeyd olunur və onlar heç bir şey əldə etməyiblər. İmam Xomeyni deyir: Dünya Allahın hökmdarıdır, Allahın gözündə günah işləmir. Çünki Allah bizim işləri görür. Yalnız Allah deyil, peyğəmbərlər və imamlar da müşahidə edirlər. İmamın videokonfransı var! Bütün planları izləyir. Həftədə iki dəfə öyrənilmək üçün hərəkət faylı verilir. Yaxşı işlər etdiksə xoşbəxt olacağıq.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲/۷/۱۳۹۷ - ۱۶:۵۴ نظر(0)

خیلی از پرونده های بزرگ و سنگین، وجود دارد که شاکی نداشته! و لذا رسیدگی نمی شود و خاک می خورد! مثل پرونده دختر وزیر صنعت سابق! برخی پرونده ها هم  موقع دستگیری، اسم کسی گفته می شود که: معمولا منتسب به وزیر و وکیل است! ولی موقع محاکمه، ناگهان یک ناشناسی از ابرقو! که اصلا حرف زدن بلد نیست، یا در حد و اندازه اختلاس و غارت بیت المال نیست،(درمنی!) محاکمه می شود! البته منظور ما فقط ایران نیست! در همه جای دنیا، جرم نیابتی(گردن گرفتن) یا بزه انتسابی (پاپوش دوزی) وجود دارد. مثلا در همین آمریکا. همه کسانی که مسئول سازمان های حقوق بشری هستند، خودشان پرونده دارند! مانند عربستان که در کشتار یمن دست دارد، ولی رئیس کمیسیون حقوق بشر است. رئیس جمهور آمریکا که ناقض: همه قطعنامه های شورای امنیت است،  رئیس آن شورا هم هست!  کسی نیست از اینها بپرسد: ناقضان حقوق، چگونه میتوانند مجری آن باشد. کسی که قانون را قبول ندارد، چطور می تواند به اجرای آن قسم بخورد! یا آن را اجرا کند؟ کار بجایی رسیده که مانند یونان قدیم، سوفسطائیان راستگوی میدان هستند. در یونان قدیم، مجادله اهمیت زیادی داشت، اقراد اگر قادر به محکوم کردن: طرف جدال نبودند، وکیل می گرفتند و: وکیل هرکس قوی تر بود، حرف او برحق بود! لذا گروهی بوجود آمدند بنام: سوفسطائیان که گفتند حقیقتی وجود ندارد! حقیقت همان توانایی برتر وکلا هست. که نمونه رقیق شده آن، فرضیه نسبیت انیشتین است، که برخی به اخلاق و دین هم تسری داده، و می گویند اخلاق و دین هم نسبی است. مثلا اخلاق فردی که در کنار دریا، برای شنا می رود با کسی که: به یک جلسه رسمی می رود، فرق دارد و هر دو هم حق دارند! در ایران فلاسفه خیلی جواب های دندان شکنی، به این فرضیه ها داده اند: ملا نصرالدین بعنوان داور انتخاب می شود! شاکی ها یکی بعد از دیگری می آیند، و حرفهایی می زنند متضاد هم، ولی ملا به هر دو آنها می گوید: حق باشما ست! همسرش اعتراض می کند: می گوید مگر می شود حق، هم با شاکی باشد و هم با متشاکی؟ ملا جواب می دهد: حق باتو هم هست! یا : می گویند یک سوفسطایی، بطور شدیدی استدلال می کرد که: هیچ چیز واقعی وجود ندارد، همه چیز در خیال ما است. ناگهان به چاله ای افتاد. و فریادش بلند شد که: پاهایم شکسته، درد می کند، کمک کنید! ولی بقیه گفتند: استاد شما خیال می کنید! پایتان شکسته و درد می کند، هیچ چیز واقعی وجود ندارد. با تمام منطق خوبی که در جواب: آن اراجیف هست ولی غرب و: فیلسوفان و سیاستمداران آن، ترجیح می دهند همان سوفسطایی باقی بمانند. لذا مثلا انجمن مبارزه با  دخانیات، مرکز تبلیغ و ایجاد اعتیاد و توزیع سیگار می شود! مراکز مبارزه با مواد مخدر، تبدیل به نفوذی های قاچاقچیان مواد مخدر شده، و راههای فرار را به آنها آموزش می دهند. سازمان های بین المللی بجای: احقاق حقوق ملت ها، به احقاق حقوق شخصی، یا دولتی خود مشغول می شوند. یکی از اینها جنایات مهم آمریکا در سراسر جهان است. که به دلیل ریاست آمریکا در شورای امنیت، و داشتن حق وتو! همه آنها حق آمریکا ثبت می شود. واگر کسی برعلیه: ظلم ها و زور گویی های آمریکا اقدامی کند، دشمن و ضد حقوق بشر تبلیغ می شود. البته بعد از انقلاب اسلامی، مردم دنیا بیدار شده و به دنبال: احقاق حقوق خود هستند، ولی هنوز کسی جرات شکایت از آمریکا را ندارد. آمریکا پرونده سنگینی در مورد ایران دارد. از کودتای 28مرداد تا کشتار: وسیع 17شهریور 1357و تحمیل جنگ صدامیان: علیه ایران، حمله به صحرای طبس. ولی هیچکدام از اینها در هیچ دادگاهی مطرح نشده، چون شاکی نداشته! امیدواریم رئیس جمهور ایران، بتواند این پرونده سنگین را در سازمان ملل به جریان اندازد.

Heavy file not complainant!

There are a lot of big and heavy files that there is no plaintiff! And so it will not be treated and it will be dirty! Like the case of the daughter of the former industry minister! Some cases when arrested, someone's name is: usually attributed to a minister and lawyer! But during the trial, suddenly an anonymous Abercrombie! He does not know how to speak at all, or at the rate of embezzlement and looting, (!) Trial! Of course, we are not just Iran! Everywhere in the world, there is a nomadic crime (neck) or assassination (capricious papaws). For example, in the same America. All those who are responsible for human rights organizations themselves have a case! Like Saudi Arabia, which is involved in the killing of Yemen, it is the head of the Commission on Human Rights. The president of the United States, who violates all the resolutions of the Security Council, is also the head of that council! No one asks: How can rights violators do it? Who can not accept the law? Or run it? Work has come about that, like the ancient Greece, the sophists are on the right track. In ancient Greece, the controversy was very important, if the accusations could condemn it: they were not in a quarrel, they were attorneys, and: The lawyer was stronger than anyone; his speech was right! So there was a group called Sophists who said there was no truth! The truth is the superior ability of lawyers. The diluted example of this is Einstein's theory of relativity, some of which extends morality and religion, and say that ethics and religion are relative. For example, the person's morality who swims by the sea is different from someone who goes to a formal meeting, and they both have the right! In Iran, philosophers have given many answers to the following hypotheses: Mullah Nasruddin is chosen as the referee! Plaintiffs come one after the other, and they say they are opposites, but Mullah tells both of them: "Right! His husband protested: he says, would it be right, both with the plaintiff and with the loved one? Mullah replies: "Right, too!" Or: They say that a Sophist strongly argued that: There is nothing real, everything is in our imagination. Suddenly it fell into a hole. And his shout rose: my legs are broken, it hurts, help! But the rest said, "Master, you think!" Your foot is broken and painful, there is nothing real. With all the good logic that is answered: it's a tragedy, but the West: its philosophers and politicians prefer to stay the same Sophia. So, for example, the Tobacco Association is the center for promoting and creating addiction and distribution of cigarettes! Drug-related centers have become intruders of drug traffickers, and teach them ways to escape. International organizations are engaged in the right of nations, in the exercise of their personal rights, or in their own government. One of these is the major US crimes around the world. Because of the presidency of the United States in the Security Council, and having the right to veto! All of them are registered with the United States. If anyone opposes: American tyranny and oppression, the enemy and anti-human rights will be advertised. Of course, after the Islamic Revolution, the people of the world awaken and seek: to uphold their rights, but nobody dares to complain of the United States. The United States has a hefty case against Iran. From the coup from August 28 to the massacre: the vast 17 September 1979 and the imposition of the Saddam's War: against Iran, the attack on the Tabas desert. But none of these has been raised in any court, because there is no plaintiff! We hope the Iranian president will be able to handle this heavy file at the United Nations.

ملف ثقيل لا يشكو!

هناك الكثير من الملفات الكبيرة والثقيلة التي لا يوجد فيها المدعي! وبالتالي لن يتم التعامل معها وستكون قذرة! مثل حالة ابنة وزير الصناعة السابق! بعض الحالات عند القبض على شخص ما ، يكون اسم شخص ما: يُنسب عادة إلى وزير ومحامٍ! ولكن خلال المحاكمة ، فجأة أبركرومبي مجهول! لا يعرف كيف يتكلم على الإطلاق ، أو على معدل الاختلاس والنهب ، (!) محاكمة! بالطبع ، نحن لسنا فقط إيران! في كل مكان في العالم ، هناك جريمة بدوية (رقبتها) أو اغتيال (بابيوس متقلبة). على سبيل المثال ، في نفس أمريكا. كل أولئك المسؤولين عن منظمات حقوق الإنسان أنفسهم لديهم قضية! مثل المملكة العربية السعودية ، التي تشارك في قتل اليمن ، هو رئيس لجنة حقوق الإنسان. رئيس الولايات المتحدة ، الذي ينتهك جميع قرارات مجلس الأمن ، هو أيضا رئيس ذلك المجلس! لا أحد يسأل: كيف يمكن لمنتهكي الحقوق أن يفعلوا ذلك؟ من لا يستطيع قبول القانون؟ أو تشغيلها؟ لقد حان العمل حول ذلك ، مثل اليونان القديمة ، فإن السفسطائيون يسيرون على الطريق الصحيح. في اليونان القديمة ، كان الجدل مهمًا للغاية ، إذا كانت الاتهامات يمكن أن تدينه: لم يكونوا في نزاع ، وكانوا محامين ، و: كان المحامي أقوى من أي شخص ، وكان كلامه صحيحًا! لذلك كان هناك مجموعة تسمى سفيستس الذين قالوا أنه لا توجد حقيقة! الحقيقة هي القدرة المتفوقة للمحامين. المثال المخفف لهذا هو نظرية أينشتاين في النسبية ، التي يمد بعضها الأخلاق والدين ، ويقولون إن الأخلاق والدين نسبي. على سبيل المثال ، تختلف أخلاقية الشخص التي تسبح في البحر عن شخص يذهب إلى اجتماع رسمي ، ولهما الحق في ذلك! في إيران ، قدم الفلاسفة العديد من الإجابات على الفرضيات التالية: تم اختيار الملا نصر الدين كحكم! يأتي المدعون واحدة تلو الأخرى ، ويقولون إنهم متضادات ، لكن الملا يقول لكل منهم: "صحيح! احتج زوجه: ويقول ، هل سيكون من الصواب ، سواء مع المدعي ومع من تحب؟ رد الملا: "صحيح ، أيضًا!" أو: يقولون أن سفيستًا قال بقوة: لا يوجد شيء حقيقي ، كل شيء في خيالنا. فجأة سقط في حفرة. وارتفعت صراخه: كسرت ساقي ، وهذا يضر ، مساعدة! لكن البقية قالت ، "يا معلمة ، أنت تفكر!" قدمك مكسورة ومؤلمة ، لا يوجد شيء حقيقي. مع كل المنطق الجيد الذي يتم الرد عليه: إنها مأساة ، ولكن الغرب: فلاسفته وسياسيوه يفضلون البقاء في نفس صوفيا. لذا ، على سبيل المثال ، فإن جمعية التبغ هي مركز تعزيز وخلق الإدمان وتوزيع السجائر! وأصبحت المراكز المتعلقة بالمخدرات من المتسللين لتجار المخدرات ، وتعلمهم طرق الهروب. تشارك المنظمات الدولية في حق الدول ، في ممارسة حقوقها الشخصية ، أو في حكومتها. واحدة من هذه هي الجرائم الأمريكية الكبرى في جميع أنحاء العالم. بسبب رئاسة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ، ولها الحق في النقض! كلهم مسجلون في الولايات المتحدة. إذا ما عارض أي شخص: الطغيان الأمريكي والظلم ، سيتم الإعلان عن العدو وحقوق الإنسان. بالطبع ، بعد الثورة الإسلامية ، يستيقظ الناس في العالم ويسعون إلى: التمسك بحقوقهم ، لكن لا أحد يجرؤ على الشكوى من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لديها قضية كبيرة ضد إيران. من الانقلاب من 28 أغسطس إلى المجزرة: 17 سبتمبر 1979 الواسعة وفرض حرب صدام: ضد إيران ، الهجوم على صحراء تاباس. لكن أيا من هذه لم يثر في أي محكمة ، لأنه لا يوجد المدعي! نأمل أن يتمكن الرئيس الإيراني من التعامل مع هذا الملف الثقيل في الأمم المتحدة.

Ağır fayl şikayətçi deyil!

Heç bir iddiaçı olmadığı bir çox böyük və ağır fayl var! Və bu müalicə olunmayacaq və çirkin olacaq! Köhnə sənaye nazirinin qızı vəziyyətində olduğu kimi! Bəzi hallarda həbs olunduqda, kimsə adını verir: adətən bir nazir və vəkillərə aiddir! Amma sınaq zamanı, birdən-birə anonim Abercrombie! Çalışdıq (!) Mən danışmaq necə bilmirdim, və ya ictimai vəsaitlərin korrupsiya və yağma dərəcədə deyil! Əlbəttə ki, biz yalnız İran deyil! Dünyada hər yerdə köçəri bir cinayət (boyun) və ya sui-qəsd (kəklik papuçlar) var. Məsələn, eyni Amerikada. İnsan hüquqları təşkilatlarından məsul olanların hamısı bir işi var! Yəmənin öldürülməsində iştirak edən Səudiyyə Ərəbistanı kimi, İnsan Hüquqları Komissiyasının rəhbəri. Təhlükəsizlik Şurasının bütün qətnamələrini pozan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti də həmin Şuranın rəhbəri! Heç kim sorarsa: Hüquq pozuntuları bunu necə edə bilər? Qanunu kim qəbul edə bilməz? Və ya çalıştırmak? Əsərlər, qədim Yunanıstan kimi, səpkililər doğru yolda. Qədim Yunanıstanda mübahisələr çox mühüm idi, əgər ittihamlar onu qınayırdılarsa: onlar cəngavər olmadıqda, avukatlar idi və: Vəkil hər kəsdən daha güclü idi, onun sözləri düzgün idi! Belə bir həqiqət olmadığını söyləyən Sophists adlı bir qrup var idi! Həqiqət vəkillərin üstün qabiliyyətidir. Bunun səliqəli nümunəsi Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsidir, bəziləri əxlaq və din əhatə edir və etika və din nisbi olduğunu söyləyirlər. Məsələn, dənizdə üzmək istəyən şəxsin əxlaqı formal görüşə gedəndən fərqlidir və hər ikisinin də haqqı vardır! İranda filosoflar aşağıdakı hipotezlərə bir çox cavab verdilər: Molla Nasruddin hakim kimi seçildi! Davacılar bir-birinin ardınca gəlirlər və onlar qarşılıqlı olduqlarını söyləyirlər, lakin Molla hər ikisinə deyir: "Doğru! Həyat yoldaşı etiraz etdi: deyir, həm iddiaçı ilə, həm də sevilən bir adamla bərabər olardı? Mullah cavab verir: "Doğru da!" Yoxsa: Bir Sophist şiddətlə iddia etdilər ki: Gerçək bir şey yoxdur, hər şey bizim təsəvvürümüzdədir. Birdən də bir çuxur düşdü. Və onun qışqırığı yüksəldi: bacaklarım qırıldı, acıyor, kömək etdi! Amma qalanları dedi: "Usta, düşün." Ayağınız sınıq və ağrılı, gerçək bir şey yoxdur. Cavab verilən bütün yaxşı məntiqlə: bu faciədir, amma Qərb: onun filosofları və siyasətçiləri eyni Sophia qalmasını üstün tuturlar. Beləliklə, məsələn, Tütün Assosiasiyası siqaret çəkməyin və yayılmanın təşviq edilməsi və yaradılması üçün mərkəzdir! Narkotik maddələrlə əlaqəli mərkəzlər narkotik tacirlərinin ziyanverici halına çevrilmiş və onları xilas etmək yollarını öyrətmişlər. Beynəlxalq təşkilatlar, millətlərin hüquqlarına, şəxsi hüquqlarının həyata keçirilməsində və ya öz hökumətində məşğul olurlar. Bunlardan biri dünyanın ən böyük ABŞ cinayətləridir. Təhlükəsizlik Şurasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentliyinə görə və veto hüququna malikdir! Hamısı ABŞ-da qeydiyyatdan keçirilir. Hər kəs qarşı çıxırsa: Amerikalı zülm və təzyiq, düşmən və insan hüquqlarına qarşı mübarizə haqqı elan ediləcəkdir. Əlbəttə ki, İslam inqilabından sonra, dünya xalqı uyanır və axtarır: öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün, lakin heç kim ABŞ-dan şikayət etməyə cəsarət etməz. ABŞ-ın İrana qarşı ağır bir işi var. 28 Avqust zərbəsindən kütləvi qırğından: 17 Sentyabr 1979-cu il və Səddamın müharibəsi: İrana qarşı, Tabas çölünə hücum. Lakin heç bir məhkəmədə qaldırılmadı, çünki heç bir iddiaçı yoxdur! Ümid edirik ki, İran prezidenti Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bu ağır faylları idarə edə biləcək.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱/۷/۱۳۹۷ - ۱۸:۳۲ نظر(0)

با اینکه مردم وفاداری خود را، در همه میدان ها ثابت کردند، ولی دولتمردان هنوز آنها را عاقل نمی دانند! که بتواند خودش پول خرج کند. 13میلیارد دلار بی زبان را به وزیر بهداشت می دهند، تا غذا و دارو وارد کند. این مبلغ را اگر بین مردم تقسیم کنند، نفری دوهزار دلار می رسد! مردم به عنوان قدر دانی، از هیچ فقر و بیکاری و تنگدستی! شکایت نخواهند داشت. اما وزیر بهداشت آن را چه می کند؟ به دلال ها می دهد تا کالا وارد کنند! این کار حداقل دو عیب اساسی دارد: اول اینکه ثابت می کند: خودکفایی در زمینه غذا و دارو دروغی بیش نیست! و مردم هنوز محتاج غذا و داروی خارجی هستند. و این اجر و مزد همه نحبگان و: تولید کنندگان را به باد می دهد. آنهاییکه می گویند تا 98 درصد دارو ها، در ایران تولید می شود یا: آنهاییکه می گویند در برنج و گندم و: کالاهای اساسی به خودکفایی رسیدیم! میتوانیم آن را صادر کنیم. بر فرض درست بودن خودکفایی، واردات غذا و دارو با دلار ارزان، باعث ورشکستگی آنان شده و: زحمت چهل ساله انقلاب اسلامی، که برای خودکفایی و: اقتصادمقاومتی داشته از بین می رود. در این کار باید رهبر معظم انقلاب اسلامی ورود کند، زیرا این 13میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی تامین شده، که به مجوز ایشان نیاز دارد. اما از این بدتر آن که دلار های فوق، نه تنها به افزایش رضایت عمومی کمکی نمی کند، بلکه به دلیل سفته بازی و بانک داری های معمول، به افزایش باند های اختلاس و غارتگر بیت المال کمک می کند. شبکه های بین المللی قاچاق دارو، با شگردهای خود، بازار غذا و دارو را همچنان ملتهب نگهمیدارند، تا باز هم ارز بیشتری تخصیص یابد. سالیان سال است که دولت، به نیابت از ملت، به خرید و ذخیره ارزاق با دلار های نفتی اقدام می کند. ولی همیشه شاهد بودیم که: کالاهای سهمیه ای یا کوپنی، دیر به دست مصرف کننده می رسد، ناچار می شود بدون دریافت کالا، بن یا کوپن خود را به دلال ها بفروشد! دلال ها با جمع آوری این بن ها و کوپن ها، کالاهای اساسی سهمیه ای و دارو ها را ترخیص کرده، و در بازار سیاه می فروشند. نمونه این موضوع در درمان جانبازان، کاملا واضح است. آنها هیچگاه به داروی دولتی، دست رسی ندارند و همیشه داروی مورد نیاز خود را، از بازار سیاه تهیه می کنند. بیماریهای خاص و نادر، بیماریهای مزمن وصعب العلاج، همگی این موضوع را تجربه می کنند. روستاییان هم محصولات اساسی خود را، در زمین زراعت رها می کنند تا بپوسد! و با وامهای کشاوری وغیره، اقدام به خرید آن در بازار سیاه می کنند. زیرا سیب زمینی یا گندم کشاورز، نیاز به کود های بازار سیاه، دستمزد های بالای درو گران و کشاورزان دارد، که از عهده کشاورز بر نمی اید، لذا آنها را رها می کند! حالا بعد از چهل سال پرکردن: شکم دلالان، یکبار هم شده به شکم مردم توجه کنید. فقط کافی است که نفری دوهزار دلار را، در حساب یارانه آنها بریزید، خواهید دید همه نوع بیماری و بیکاری! و نارضایتی پودر شده به هوا می رود. کسی که دوهزار دلار گرفته (معادل آن 20میلیلون تومان) مگر می تواند اظهار فقر یا بیکاری بکند؟ اصلا در شان این فرد نیست. ممکن است برخی استفاده های تبلیغاتی بکنند، ولی اگر 120میلیارد دلار درآمد نفت را، بطور مستقیم به مردم بدهیم، هم اختلاس و دزدی کم می شود، و هم اینکه مردم به نوایی می رسند. ریشه بیکاری و بیماری هم خشکیده می شود..یکبار هم شده غصه طرحهای عمرانی را نخورید! چهل سال غصه خوردید بس است. شهردار تهران را ببینید: هیچ طرح عمرانی جدید به بهانه مبارزه با شهر فروشی ندارد، طرح های قبلی راهم مانند خطوط مترو تعطیل کرده. کسی هم کاری ندارد. در یک کلام نیابتا از طرف مردم، پول خرج کردن را رها کنید.

Why do you get to the people's livelihoods?

Although the people proved their loyalty in all fields, but the authorities still do not consider them to be wise! Who can spend his own money? 13 billion dollars to the Minister of Health: to speak to the Minister of Health to bring food and medicine. If you divide this amount, you will receive two thousand dollars! People are honored, no poverty, unemployment, and poverty! They will not complain. But what does the health minister do? Allows brokers to import goods! This has at least two major drawbacks: first, it proves that self-sufficiency in food and medicine is not a lie! And people still need food and foreign medicine. And it is the revenues of all kinds and producers. Those who say that up to 98 percent of drugs are produced in Iran, or those who say they have come to rice and wheat: basic commodities to self-sufficiency! We can export it. On the assumption that self-sufficiency is correct, imports of food and medicine at cheap prices have led to their bankruptcy: the hard work of forty years of the Islamic Revolution, which disappears for self-sufficiency and economic stability. In this work, the supreme leader of the Islamic Revolution must enter, because it has been provided $ 13 billion from the reserve fund, which requires his permission. But worse, the above dollars do not only help to increase overall satisfaction, but also because of speculation and common banking, it helps to increase the bite of embezzlement and looters. International drug trafficking networks continue to keep inflammation with their tactics, the food and drug market, in order to be more equitable. For many years, the government, on behalf of the nation, has been buying and storing oil refineries. But we have always seen that: quota products or coupons arrive late in the hands of the consumer; they have to sell their bones or coupons to dealers without getting any goods! Brokers collect banners and coupons, discard basic commodities and medicines, and sell them on the black market. An example of this in the treatment of veterans is clear. They never get into a state drug, and they always buy their own medicines from the black market. Certain and rare diseases, chronic diseases and symptomatic treatments all experience this. The villagers also leave their basic products in the land of agriculture to kip! And, with loans from a landowner, etc., they buy it on the black market. Because potatoes or wheat farmers, the need for black market fertilizers, the high wages of reapers and farmers, which do not fall for the farmer, leaves them abandoned! Now, after forty years of filling: the broth brothers, once attention to the people's belly. You just need to pay two thousand dollars in their subsidy account, you will see all kinds of illness and unemployment! And the powder dissatisfaction goes into the air. Who has taken two thousand dollars (equivalent to 20 mils) can he claim to be poor or unemployed? Not at all in this person. There may be some advertising uses, but if you give people 120 billion dollars in oil revenue directly, then the embezzlement and robbery will be reduced, as well as the people will come to the forefront. The roots of unemployment and illness are also dying. Do not eat the crops anymore! Enough for forty years. See Tehran Mayor: There is no new development plan on the pretext of fighting the city, its previous plans, such as subway lines, have been closed down. No one has a job. In a nutshell, leave the money to the people.

لماذا تحصل على سبل عيش الناس؟

على الرغم من أن الناس أثبتوا ولائهم في جميع المجالات ، إلا أن السلطات ما زالت لا تعتبرهم حكيمين! من يستطيع أن ينفق ماله الخاص. 13 مليار دولار لوزير الصحة للتحدث مع وزير الصحة لجلب الطعام والدواء. إذا قمت بتقسيم هذا المبلغ ، فسوف تحصل على ألفي دولار! يشرف الناس ، لا الفقر ، البطالة ، والفقر! انهم لن يشتكي. لكن ماذا يفعل وزير الصحة؟ يسمح السماسرة لاستيراد البضائع! هذا له عيبان رئيسيان على الأقل: أولاً ، يثبت أن الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء ليس كذبة! وما زال الناس بحاجة إلى الغذاء والطب الأجنبي. وهي عوائد جميع أنواع المنتجين. أولئك الذين يقولون إن ما يصل إلى 98 في المائة من المخدرات يتم إنتاجها في إيران ، أو أولئك الذين يقولون إنهم وصلوا إلى الأرز والقمح: السلع الأساسية إلى الاكتفاء الذاتي! يمكننا تصديره. على افتراض حق الاكتفاء الذاتي، استيراد الغذاء والدواء للدولار، مما تسبب في إفلاسها و: بالكاد أربعين عاما من الثورة الإسلامية، الذي لتحقيق الاكتفاء الذاتي و: قد تبدد اقتصاد مقاوم. في هذا العمل ، يجب على المرشد الأعلى للثورة الإسلامية أن يدخل ، لأنه تم توفير 13 مليار دولار من الصندوق الاحتياطي ، الذي يتطلب إذنه. ولكن الأسوأ من ذلك ، أن الدولارات المذكورة أعلاه لا تساعد فقط على زيادة الرضا العام ، ولكن أيضا بسبب المضاربة والعمل المصرفي المشترك ، فهي تساعد على زيادة قلة الاختلاس والنهب. تواصل شبكات الاتجار بالمخدرات الدولية الإبقاء على الإلتهاب بتكتيكاتها ، سوق الأغذية والأدوية ، من أجل أن تكون أكثر إنصافاً. لسنوات عديدة ، كانت الحكومة ، نيابة عن الأمة ، تقوم بشراء وتخزين مصافي النفط. لكننا رأينا دائماً أن: منتجات الحصص أو الكوبونات تصل متأخرة في يد المستهلك ، وعليهم بيع عظامهم أو كوبوناتهم إلى التجار دون الحصول على أي سلع! يجمع الوسطاء اللافتات والقسائم ، ويتخلصون من السلع الأساسية والأدوية ، ويبيعونها في السوق السوداء. مثال على ذلك في علاج قدامى المحاربين هو واضح. فهم لا يدخلون أبدا في دواء الدولة ، وهم دائما يشترون أدويتهم الخاصة من السوق السوداء. بعض الأمراض النادرة والنادرة والأمراض المزمنة وعلاجات الأعراض جميعها تعاني من ذلك. القرويون أيضا ترك منتجاتهم الأساسية في أرض الزراعة ل kip! وبقروض من مالك الأرض ، وما إلى ذلك ، يشترونها في السوق السوداء. لأن البطاطا أو مزارعي القمح ، والحاجة إلى الأسمدة في السوق السوداء ، والأجور المرتفعة من الحصادون والمزارعين ، والتي لا تقع بالنسبة للمزارع ، يترك لهم التخلي عنها! الآن ، وبعد أربعين سنة من الملء: الأخوة مروث ، مرة واحدة الانتباه لبطن الناس. تحتاج فقط إلى دفع 2000 دولار في حساب الدعم الخاص بك ، سترى كل أنواع المرض والبطالة! ويبدأ استياء المسحوق في الهواء. من الذي أخذ ألفي دولار (أي ما يعادل 20 ميل) يمكن أن يدعي أنه فقير أو عاطل عن العمل؟ لا على الإطلاق في هذا الشخص. قد تكون هناك بعض الاستخدامات الإعلانية ، ولكن إذا أعطيت 120 مليار دولار من عائدات النفط مباشرة ، فسوف يتم تقليل الاختلاس والسطو ، بالإضافة إلى أن الناس سيأتون إلى الواجهة. جذور البطالة والمرض تموت أيضا ، لا تأكل المحاصيل بعد الآن! يكفي لمدة أربعين سنة. انظر رئيس بلدية طهران: لا توجد خطة تطوير جديدة بحجة محاربة المدينة ، فقد تم إغلاق خططها السابقة ، مثل خطوط مترو الأنفاق. لا أحد لديه وظيفة. باختصار ، اترك المال للناس.

Nəyə görə xalqın həyatına gedəcəksiniz?

Xalq hər sahədə sədaqətini sübut etsə də, hakimiyyət hələ də onları müdrik hesab etmir! Kim öz pulunu sərf edə bilər. Sağlamlıq Bakanına 13 milyard dollar sağlamlıq naziri ilə danışmaq üçün qida və dərman gətirmək. Bu miqdarı bölürsəniz, iki min dollar alacaqsınız! İnsanlar şərəflidir, yoxsulluq, işsizlik və yoxsulluq! Onlar şikayət etməyəcəklər. Amma səhiyyə naziri nə edir? Brokerlərin malları idxal etməyə imkan verir! Bu, ən azı iki əsas çatışmamazlığa malikdir: birincisi, qida və tibbdə özünü təmin etmə yalan deyildir! İnsanlar hələ ərzaq və xarici dərmanlara ehtiyac duyurlar. Və hər cür və istehsalçıların gəlirləri. Dərmanların 98% -i İranda, ya da düyü və buğdaya gəldiklərini söyləyənlər: əsas məhsullar özünü təmin etmək üçün! Biz ixrac edə bilərik. Öz-özünə güvənməyin düzgün olduğunu düşünürsek, ucuz qiymətlərlə ərzaq və dərman idxalı öz iflasına gətirib çıxardı: İslam İnqilabının qırx ilinin çətin işi, özünü təmin etmə və iqtisadi sabitlik üçün itdi. Bu işdə, İslam İnqilabının ali lideri girməli, çünki ona icazə tələb edən ehtiyat fondundan 13 milyard dollar təmin edildi. Lakin daha pis, yuxarıda olan dollarlar yalnız ümumi məmnuniyyəti artırmaq üçün kömək etmir, həm də spekulyasiya və ümumi bankçılıqdan ötəri mənimsəmə və qənimətçilərin itaətini artırmağa kömək edir. Beynəlxalq narkotik ticarət şəbəkələri daha ədalətli olmaq üçün taktikalar, ərzaq və narkotik bazarları ilə iltihab saxlamaqda davam edirlər. Uzun illərdir ki, hökumət, millət adından, neft emalı zavodlarını satın alır və saxlayır. Amma biz həmişə gördük ki, kvota məhsulları və ya kuponlar istehlakçının əlində gecikir, sümüklərini və kuponlarını heç bir mal almadan dilerə satmalıdırlar! Brokerlər pankart və kuponları toplayır, əsas mal və dərmanları götürür və onları qara bazarda satır. Bunun veteranların müalicəsində bir nümunəsi aydındır. Onlar heç bir dövlətin dərmanına daxil olmurlar və həmişə qara bazardan öz dərmanlarını alırlar. Bəzi və nadir xəstəliklər, xroniki xəstəliklər və simptomatik müalicələr bunların hamısını yaşayır. Kəndlilər də əsas məhsullarını kənd təsərrüfatı torpaqlarında kipə buraxırlar! Və torpaq sahibindən alınan vəsaitlər və s. İlə qara bazarda satın alırlar. Kartof və ya buğda fermerləri, qara bazar gübrələrinə olan tələbat, əkinçiyə düşməyən biçicilərin və cütçülərin yüksək əmək haqqı, onları tərk etdiyinə görə! İndi qırx il doldurduqdan sonra: qarın qardaşları, bir dəfə xalqın qarınlarına diqqət yetirirlər. Sadəcə, onların subsidiyalı hesabına 2 min dollar ödəməlisiniz, hər cür xəstəlik və işsizliyi görəcəksiniz! Və toz narazılıq havaya gedir. İki min dollar (20 miliyə bərabər olan) kim kasıb və ya işsiz olduğunu iddia edə bilər? Bu şəxsdə heç də. Bəzi reklam məqsədləri ola bilər, ancaq insanlara birbaşa neft gəliri olaraq 120 milyard dollar verərsə, oğurluq və quldurluq azalacaq, insanlar da önə çıxacaq. İşsizliyin və xəstəliklərin kökləri də ölür, məhsullarını daha çox yeməyin! Kifayət qədər qırx ildir. Bax Tehran Bələdiyyə Başçısı: Şəhərlə mübarizədə bəhanə ilə yeni bir inkişaf planı yoxdur, metrodakı xətləri kimi əvvəlki planları bağlanıb. Heç bir iş yoxdur. Əksinə, pulları insanlara buraxın.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱/۷/۱۳۹۷ - ۱۸:۲۷ نظر(0)

اوپک باید دلار را حذف کند، عربستان را بلوکه نماید، تا نقش دلار های نفتی در: تخریب اسلام و خط مقاومت، کاهش یابد و یا از بین برود. عربستان از موقعیکه تغییر نام داد، و به مملکت سعودی تبدیل شد، از اسلام دور تر و با آن دشمن تر شد. در ابتدای تشکیل ال سعود، مشاهده کشتار ها و تخریب های آن، روی هیتلر و چنگیز و دیگر  دیکتاتور های جهان را سفید می کند. بیش از سه هزار آثار تاریخی در مکه و مدینه، تخریب شدند برخی مانند: بهشت بقیع بطور دائم مخروبه ماندند، ولی بسیاری از آنان با تبدیل به: خیابان یا هتل اصلا از روی نقشه و تاریخ حذف شدند. آل سعود با فروش و مصادره: اموال و گنجینه های با ارزش آن، به کمک اسرائیل شتافت، و آنها را هم به تخریب: آثار مقدس و تاریخی فلسطین مامور نمود. وقتی که عبدالناصر سعی داشت که: مانع رشد اسرائیل شود، با طرح دوستی و حضور در مصر، و قول حمایت، توانست به نقشه نظامی و: طرح عملیاتی عیدالناصر دست پیدا کند، و آن را در اختیار اسرائیل قرار دهد. در تماسی که با سران اسرائیل داشت، گفت تنها راه مبارزه با اعراب متحد، حمله هوایی غافلگیرانه به نیروی هوایی: سه کشور مصر و سوریه و اردن است. در ابتدا حمله هوایی به فرودگاههای: نظامی مصر صورت گرفت، و انتظار می رفت سوریه و اردن تلافی کنند، ولی با وعده آل سعود، تصور کردند که این اشتباه تکرار نخواهد شد! ولی در کمال ناباوری دیدند که: همان هواپیماها، ارتش سوریه و اردن را هم نابود کرد. اسرائیل با این عملیات: بیت المقدس را از اردن، بلندی های جولان را از سوریه و: صحرای سینا رااز مصر، به خود ملحق نمود. مشابه همین عملیات جنگ شش روزه، به دستور و حمایت همان دلار های نفتی، از طریق صدام برعلیه نیروی هوایی ایران، در 31شهریور 1359 انجام شد. انتظار عربستان  این بود که سه روزه، تهران را ساقط و به دست خود اداره نماید. اما نیروی هوایی قهرمان، که راه خود را یافته بود، به فرمان امام خمینی دو روز بعد، با 141 جنگنده تیز پرواز، توانست نیروی هوایی بعثی ها را نابود کند. تا آل سعود آرزوی جنگ شش روزه! را به گور ببرد. ولی دلار های نفتی ساکت نبودند. در سایه رافت اسلامی ایران، هر روزه کمیته اقدام مشترک! علیه ایران تشکیل داده و: به پول پراکنی پرداختند. اغلب این دلار ها برای مزدوران آنها مانند: سلطنت طلب ها، منافقین و تجزیه طلب ها به داخل ایران فرستاده می شد. این تورم پولی  که قادر به سرنگونی رژیم نبود، تاچار وارد بازار پولی شده، هر روز مشکل اقتصادی جدیدی برای ایران بوجود می اورد. روزی آنها همه خانه ها را خریداری کرده! بصورت خالی رها می کردند، تا مردم از لحاظ مسکن در مضیقه باشند. یک روز همه طلاها را می خریدند، تا قیمت آن بالا رود و مردم، دچار فقز پرداختی شوند. اما با یک چرخش، این طلاها به واسطه بخشش به سرکرده منافقین! دوباره برای مزدورانش به داخل منتقل می شد. این بازی ها ادامه داشت. تا اینکه اخیرا شاهد پول پراکنی در بین: این سه طیف بودیم که هریک، خود را بهترین آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی می کردند. جلسات متعددی با آل سعود داشتند، چون آل سعود دلار هایش ته کشیده بود، طلاهای فراوانی گرفتند. ولی به لطف خدا، کوه انها این بار هم موش زایید! همه طلا پاشی های آنان، به کشتار 25 زن  کودک در اهواز خاتمه یافت. اما این مسئولیت دولت و سپاه و ارتش را کم نمی کند. این هزارمین بار است که :از سوراخ آل سعود گزیده می شوند، ولی بازهم دست دوستی دراز می کنند! و آن را همسایه می خوانند. لازم است برای یکبار هم شده، روی خوش به ال سعود نشان ندهند، و آنها را به درک واصل کنند! تا ریشه تمامی تروربسم در منطقه خشکیده شود، و سایه تروریسم از منطقه محو گردد.

The role of oil dollars should end.

OPEC must remove the dollar, block the kingdom of Saudi Arabia, so that the role of oil dollars in: the destruction of Islam and the resistance line, is reduced or eliminated. Since being renamed, Saudi Arabia has become more hostile to Islam than Islam. At the beginning of the formation of El Saud, the observation of the killings and its destruction, whitewash Hitler, Changiz and other dictators of the world. More than three thousand monuments in Mecca and Medina were destroyed. Some of them, such as: Paradise Baqi, were permanently ruined, but many of them were turned into: the street or the hotel was completely deleted from the map and history. Al Saud, with the sale and confiscation of: valuable assets and treasures, rushed to Israel's aid, and also destroying them: the holy and historic works of Palestine. When Abdel Nasser tried to stop the growth of Israel, with a friendship and presence in Egypt, and a promise of support, he was able to achieve a military plan and: the operational plan of the Eid al-Nasser, and put it at the disposal of Israel. In a call with Israeli leaders, the only way to fight the united Arabs was to surprise the Air Force with air strikes: three of Egypt, Syria and Jordan. Initially, an air strike took place at airports: the Egyptian military, and it was expected that Syria and Jordan would retaliate, but with the promise of Saud, they thought that this mistake would not be repeated! But they saw in complete disbelief that the same aircraft destroyed the Syrian and Jordanian armies. Israel with this operation: joined Jerusalem from Jordan, joined the Golan Heights from Syria and the Sinai Peninsula from Egypt. Similar to the same operation: a six-day war, ordered and supported by the same dollar dollars, through Saddam against the Iranian Air Force, on September 31, 1979. The expectation of Saudi Arabia was to overthrow Tehran and carry it out for three days. But the heroic air force, who had found his way, was commanded by Imam Khomeini two days later, with 141 sharp fighters, to destroy the Ba'athic air force. To Al Saud Wish Six-Day War! To the grave. But the oil dollars were not silent. In the shadow of the Islamic Republic of Iran, everyday the Joint Action Committee! Against Iran and spread the money. Often, these dollars were sent to Iran for their mercenaries, such as monarchists, hypocrites and separatists. This money swing that was not able to overthrow the regime, entering the monetary market, would create a new economic problem for Iran every day. One day they bought all the houses! They left the room empty, so that people would be in short supply. One day, they bought all the gold, so that the price rose, and people were suffering from fever. But with a spin, these golds are forgiven by the hypocrites! He was transported back to his mercenaries. These games continued. Until recently, we saw the spread of money among them: these were the three spectra, each of which described as the best alternative to the Islamic Republic. There were several meetings with al-Saud, since Al Saud had drained his dollars, he received plenty of gold. But thanks to God, their mountains gave birth to the mice this time! All their goldsmiths ended the killing of 25 children in Ahvaz. But this does not reduce the responsibility of the government and the army and the army. This is the thirtieth time: they are chosen from the hole of Al Saud, but they still hold hands on friendship! And they call it the neighbor. It is necessary for one time, they should not show goodness to al-Saud, and they should file them comprehension! To the root of all the crimes of terrorism in the region, and the shadow of terrorism disappears from the region.

یجب أن ینتهی دور دولارات النفط.

یجب على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبک) إزالة الدولار ، ومنع المملکة العربیة السعودیة ، بحیث یتم تخفیض دور الدولارات النفطیة: تدمیر الإسلام وخط المقاومة ، أو القضاء علیه. منذ إعادة تسمیتها ، أصبحت المملکة العربیة السعودیة أکثر عدائیة للإسلام من الإسلام. فی بدایة تشکیل آل سعود ، ومراقبة عملیات القتل وتدمیرها ، تبرئة هتلر ، شانجز وغیرها من الدکتاتوریین فی العالم. تم تدمیر أکثر من ثلاثة آلاف نصب تذکاری فی مکة والمدینة ، وبعضها ، مثل: الجنة البقیع ، کانت مدمرة بشکل دائم ، ولکن تم تحویل الکثیر منها إلى: الشارع أو الفندق تم حذفه بالکامل من الخریطة والتاریخ. آل سعود ، مع بیع ومصادرة: الأصول والکنوز الثمینة ، سارعت إلى المساعدات الإسرائیلیة ، وتدمیرها أیضا: الأعمال المقدسة والتاریخیة لفلسطین. عندما حاول عبد الناصر وقف نمو إسرائیل ، مع وجود صداقة ووجود فی مصر ، ووعد بالدعم ، تمکن من تحقیق خطة عسکریة و: الخطة التشغیلیة لعید النصر ، ووضعها تحت تصرف إسرائیل. فی اتصال مع القادة الإسرائیلیین ، کانت الطریقة الوحیدة لمحاربة العرب الموحدین هی مفاجأة سلاح الجو بضربات جویة: ثلاثة من مصر وسوریا والأردن. فی البدایة ، وقعت غارة جویة فی المطارات: الجیش المصری ، وکان من المتوقع أن تقوم سوریا والأردن بالانتقام ، لکن بوعد سعود ، ظنوا أن هذا الخطأ لن یتکرر! لکنهم رأوا فی عدم تصدیق تام أن نفس الطائرة دمرت الجیوش السوریة والأردنیة. إسرائیل مع هذه العملیة: انضمت إلى القدس من الأردن ، وانضمت إلى مرتفعات الجولان من سوریا وشبه جزیرة سیناء من مصر. على غرار العملیة نفسها: حرب استمرت ستة أیام ، وأمرها وأیدها الدولار نفسه ، من خلال صدام ضد سلاح الجو الإیرانی ، فی 31 سبتمبر 1979. کان توقع المملکة العربیة السعودیة هو إسقاط طهران وتنفیذها لمدة ثلاثة أیام. لکن القوات الجویة البطولیة ، التی وجدت طریقه ، کان یقودها الإمام الخمینی بعد یومین ، مع 141 مقاتلا حادا ، لتدمیر سلاح الجو البعثی. إلى سته یوم الحرب الى القبر. لکن دولارات النفط لم تکن صامتة. فی ظل جمهوریة إیران الإسلامیة ، کل یوم لجنة العمل المشترکة! ضد إیران ونشر المال. فی کثیر من الأحیان ، تم إرسال هذه الدولارات إلى إیران لمرتزقیها ، مثل الملکیین والمنافقین والانفصالیین. هذا البدیل المالی الذی لم یکن قادراً على قلب النظام ، دخول السوق النقدیة ، من شأنه أن یخلق مشکلة اقتصادیة جدیدة لإیران کل یوم. یوم واحد اشتروا جمیع المنازل! غادروا الغرفة فارغة ، بحیث یکون الناس فی نقص فی المعروض. یوم واحد ، اشتروا کل الذهب ، بحیث ارتفع السعر ، وکان الناس یعانون من الحمى. ولکن مع السبین ، یغفر المنافقون هذه الذهبات! تم نقله إلى مرتزقه. استمرت هذه الألعاب. حتى وقت قریب ، رأینا انتشار المال بینهم: کانت هذه الأطیاف الثلاثة ، وصف کل منها بأنه أفضل بدیل للجمهوریة الإسلامیة. کانت هناک عدة لقاءات مع آل سعود ، منذ أن استنزف آل سعود دولاراته ، حصل على الکثیر من الذهب. ولکن بفضل الله ، أنجبت جبالهم الفئران هذه المرة! جمیع صاغة الذهب انتهت بقتل 25 طفلاً فی الأهواز. لکن هذا لا یقلل من مسؤولیة الحکومة والجیش والجیش. هذا هو الوقت الثلاثین: یتم اختیارهم من ثقب آل سعود ، لکنهم ما زالوا یمسکون الصداقة! ویسمونها الجار. من الضروری ، لمرة واحدة ، أن لا یظهروا الخیر للسعود ، ویجب علیهم أن یقدموا لهم الفهم! إلى جذور جمیع جرائم الإرهاب فی المنطقة ، ویختفی ظلال الإرهاب من المنطقة.

Neft dollarlarının rolu sona çatmalıdır.

OPEC, dollarları aradan qaldırmaq, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığını maneə törətməlidir ki, neft dollarlarının rolu: İslamın və müqavimət xəttinin məhv edilməsi, azaldılır və ya aradan qaldırılır. Adı dəyişdirildikdən sonra, Səudiyyə Ərəbistanı islamdan İslamdan daha çox düşmən olmuşdur. əl-Səud əvvəlində öldürülməsi və dünyada görünüşü, diktatorları Hitler və Çingiz və ağ məhv. İsrail liderləri ilə çağırışda vahid ərəblər ilə mübarizə aparmaq üçün yeganə yol hava qüvvələrinin hava hücumları ilə təəccübləndirmək idi: üç Misir, Suriya və İordaniya. Amma eyni kəmər Suriya və İordaniyalı qoşunları məhv etdiyini tam küfrlə gördülər. İsrail bu əməliyyatla: İordaniyadan Qüdsə qoşulub, Suriyadan Golan Təpələrini və Misirdən Sina yarımadasına qoşulub. Eyni əməliyyata bənzər: altı gün davam edən bir müharibə, Səddam vasitəsilə, 1979-cu il 31 sentyabr tarixində, İran Hava Qüvvələrinə qarşı eyni dollar dolları ilə sifariş verilmiş və dəstəklənmişdir. Səudiyyə Ərəbistanının gözləməsi üç gün Tehranı devirmək və həyata keçirmək idi. Al Səud üçün Altı Günlük Müharibə arzulayıram! Qədimə. Lakin neft dollarları səssiz deyildi. İran İslam Respublikasının kölgəsində, hər gün birgə fəaliyyət komitəsi! İrana qarşı və pul yaymaq. Tez-tez bu pullar monarxistlər, münafiqlər və separatçılar kimi İrana göndərilirdi. Rejimin devrilməsinə, pul bazarına daxil olmağa qadir olmayan bu pullar hər gün İran üçün yeni bir iqtisadi problem yaratdı. Bir gün bütün evləri satın aldılar! Odur ki, insanlar boş qaldıqdan sonra, otağı boş qoydular. Bir gün onlar bütün qızılları alıb, qiymət yüksəldi və insanlar ateşdən əziyyət çəkirdi. Ancaq bu qızılgüllər spin ilə, münafiqlər tərəfindən bağışlanır! Onun əvəzinə geri qaytarıldı. Bu oyunlar davam etdi. Yaxın vaxtlara qədər biz onların arasında pulların yayılmasını gördük. Bunlar İslam Respublikasına ən yaxşı alternativ kimi təsvir olunan üç spektr idi. Əl-Saud ilə bir sıra görüşlər keçirildi, çünki Al Saud dollarlarını boşaltdı, bol bol qızıl aldı. Ancaq Allahın sayəsində dağları bu dəfə siçanlarını doğurdu! Bütün qızılgüllər Ahvazda 25 uşağın öldürülməsinə son qoydular. Amma bu, hökumətin, ordunun və ordunun məsuliyyətini azaldır. Bu, otuzuncu vaxtıdır: onlar əl-Saudun çuxurlarından seçilir, lakin onlar hələ də dostluğa əl tuturlar! Bunları qonşu deyirlər. Bir zamanlar, əl-Səud üçün yaxşılıq göstərməməli və onlara anlama verməlidirlər! Bölgədəki bütün terror cinayətlərinin kökünü və bölgədən terrorun kölgəsi yox olur.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳۰/۶/۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳ نظر(0)

بگذار هرچه می توانند: گرانی ایجاد کنند!

 از ابرچالشهای بودجه ایران، طرح سلامت و بدهی بانکها است. این دو با صرف بودجه های کلان، دولت را در تنگنا قرار می دهند، که گرانی ایجاد کند تا مردم، از عزاداری امام حسین ع دست بردارند! اما به کوری چشم دکتر ها و بانکی های یانکی! با تمام گرانی های ایجاد شده، مردم نه تنها در عزاداری کم نگذاشتند، بلکه پرشور تر از سال های قبل عمل کردند: رسیدگی به فقرا و: پخش مواد غذایی رایگان بیشتر شد. می گویند یکی اذان می گفت، چوپانی پرسید که این چه می گوید؟ گفت اذان می گویم برای نماز، چوپان پرسید برای گوسفند های من ضرر ندارد؟ گفت نه بهتر هم هست، شیر آنها را زیاد می کند، گفت پس  بیشتر بگو! حالا تمام دنیای استکباری و مزدوران داخلی، دست به دست هم داده اند که: ملت عزاداری نکنند، و اربعین به راهپیمایی نروند. اما هیچکدام تاثیری ندارد. زیرا مردم می دانند: ابر قدرت واقعی امام حسین ع است، تشکیلات و بودجه او، هیچگاه پایانی ندارد. هیچکس در دنیا تنها نیست، چون امام حسین ع به کمک او می شتابد. آنها ابتدا ما را از آمریکا و انگلیس، فرانسه و اسرائیل ترساندند! ولی بعد معلوم شد، خودشان آمریکا هستند واسرائیل واقعی، در بین همین ها است! اینها شیطان را درس می دهند. اگر آمریکا یا اسرائیل هم جرات کاری کنند، به اشاره همین ها است. آمریکا در درون ماست! زیرا شیطان بزرگ در درون ماست. در زمان امام حسین هم، همینطور بود. امام علی را رومی یا نصرانی، یا یهودیها شهید نکردند! و اگر حرفی هم می زدند، به اشاره همان قاتل های اصلی بود. امام حسین ع را هم یزید و معاویه نکشت! بلکه همان هایی که مردم کوفه را، از سایه معاویه می ترساندند کشتند. در زمان ماهم مردم آمریکا واروپا، حتی اسرائیل کاری با شیعه ندارند! اصلا نمی دانند شیعه چیست. همین گرانفروش ها و سکه فروش ها! و دلار فروش ها هستند که: سایه اسرائیل را پشت سرشان نشان می دهند، و مردم را در تنگنا قرار می دهند، تا از دین و اسلام و جمهوری اسلامی ناراحت شوند! مثل ابن زیاد ها فکر می کنند: با کشتن امام حسین راه برای فرماندار شدن آنها، هموار می شود ولی این نادان ها نمی دانند: که امام حسین ع به ابن سعد گفت: تو حتی از گندم ری هم، نخواهی خورد! چه رسد به حکومت بر ری. بانکها و  وزارت بهداشت هم، عمر سعد های امروز ما هستند! فکر می کنند مردم برای شکم یا ارزانی، انقلاب کرده اند که می خواهند با: گران کردن همه چیز، قیام مردم را از بین ببرند! عمدی بودن گرانی ها از انجا معلوم می شود که: اولا در آستانه عزاداری امام حسین انجام شد، ثانیا هیچگاه از ان اعلام برائت نکردند! و قیمت ها را بجای خود برنگرداندند! حالا فکر می کنند کاری خوبی شده، که بودجه سلامت را، از گرانی دلار و سکه و خودرو تامین کرده اند. اما این تامین بودجه فقط صرف: پرداخت بهره های بانکی، شامل سوبسید وامهای ارزان. جریمه وام های کلان، سود اوراق قرضه های قبل، باز پرداخت اجباری بدهی بدهکاران بزرگ بانکی خواهد شد. مردم هم از شدت گرانی سلامت و: دروغگویی مسئولین، به گیاه درمانی و طب سنتی روی می اورند. اصولا محرم نشان داد که: گسل اقتصادی بزرگی بین: مردم و دولت اتفاق افتاده، و مردم بدون دولت! مشکلات خود را حل می کنند. رئیس خود را نه رئیس دولت، بلکه امام حسین ع می دانند. همانور که در دوران دفاع مقدس، تا موقعی چشم امید به فرماندهان رسمی، و مخصوصا فرمانده کل قوا یعنی بنی صدر بود، بودجه کم می آمد یا اصلا نمی آمد! یا اینکه پیشروی دشمن بیشتر می شد. از موقعی که گفتند فرمانده کل قوا امام حسین است، و شعار رزمندگان شد: حسین جان فرمانده تویی. ورق برگشت.

Let them do whatever they can! Make them expensive!

 Iran's budget surplus is a plan for health and debt of banks. The two, with large budgets, put the government at a standstill, causing a high price for people to stop mourning Imam Hussein! But to the blindness of the doctor's eyes and Yankee's banks! With all the added value, people not only did not mourn, but were more passionate than they did in the past: handling the poor and: spreading free food. They say one of the adan would say that the shepherd asked what he was saying. I say that for adoration, the shepherd asked for prayer, "I have no harm to my sheep?" He said, "No, it's better, too," he said, "Tell me more!" Now the whole world of domestic violence and internal mercenaries has handed down the following: not to mourn the nation and Arbaeen will not go to the march. But none has any effect. Because people know: The real power of Imam Hossein, his organization and budget, never ends. No one is alone in the world, because Imam Hussein helps him. They first hurt us from the United States, Britain, France and Israel! But then it turned out that they are America themselves and true Israel is among these! They teach the devil. If the United States or Israel dares to do so, this is to say the same thing. America is within us! Because :the great devil is within us. At the time of Imam Hussein, it was humorous. Imam Ali was not a Romani, Nasrani, or Jewish martyr! And if they spoke, it would point to the same killer. Imam Hussein did not die either! Instead, they killed the people of Kufa from the shadow of Muawiyah. During the American and European times, even Israel has nothing to do with the Shiite! Do not know what Shiites are. The same big dealers and sales coins! And dollars are the ones that show Israel's shadow behind them, and put people at bay so that they are upset by religion, Islam, and the Islamic Republic! Like Ibn, many think: Killing Imam Hussein is a way to govern them, but these ignorant people do not know: Imam Hussein said to Ibn Sa'd, "You will not even eat wheat from Ray!" Let alone reign. Banks and the Ministry of Health, Omar Saad, are ours today! They think that people have revolutionized their stomach or cheapness by wanting to erase people's uprising by: expelling everything! The intentional being of the great ones is revealed: firstly, on the eve of the mourning of Imam Hussein, and secondly, they never made a declaration about it! And they did not return the prices! Now they think they are doing something good, which has provided health budgets for expensive dollars and coins and cars. But this funding is only spent: paying for bank interest, including subsidizing cheap loans. The fine of large loans, the interest of previous bonds, will be compulsory repayment of the debts of large bank debtors. People are also struggling with high health and: lying to authorities, to herbal medicine and traditional medicine. Principally Muharram showed that: a big economic fault has occurred: people and government have happened, and people without government! Solve their problems. His boss is not the head of state, but Imam Hussein. As it was during the holy defense, until the time when there was a hope for the official commanders, and especially the commander-in-chief, Bani Sadr, the budget would come down or not come! Or the enemy's advance would be greater. Since: they said that the commander-in-chief of Imam Hussein was the leader of the warriors: Hossein was your commander. Sheet back

دعهم يفعلوا ما بوسعهم!

 فائض ميزانية إيران هو خطة للصحة وديون البنوك. الاثنين ، مع ميزانيات كبيرة ، وضع الحكومة في طريق مسدود ، مما تسبب في ارتفاع ثمن الناس لوقف حداد الإمام الحسين! ولكن لعمى عيون الطبيب وبنوك يانكي! مع كل هذه القيمة المضافة ، لم يحزن الناس ليس فقط ، بل كانوا أكثر حماسًا مما فعلوا في الماضي: التعامل مع الفقراء و: نشر الطعام المجاني. يقولون أن أحد العبيد سيقول إن الراعي سأل عما يقوله. أنا أقول أنه من أجل العشق ، طلب الراعي للصلاة ، "ليس لدي أي ضرر لغنمي؟" قال: "لا ، هذا أفضل ، أيضا ،" قال: "أخبرني أكثر!" الآن ، أصدر العالم بأسره من العنف المنزلي والمرتزقة الداخلية ما يلي: ألا نحزن على الأمة ، ولن يذهب الأربعين إلى المسيرة. لكن لا شيء له أي تأثير. لأن الناس يعرفون أن القوة الحقيقية للإمام حسين ، منظمته وميزانيته ، لا تنتهي أبدًا. لا يوجد أحد بمفرده في العالم ، لأن الإمام الحسين يساعده. لقد أصابتنا أول مرة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل! لكن اتضح بعد ذلك أنهم أمريكا أنفسهم وأن إسرائيل الحقيقية هي من بين هؤلاء! يعلمون الشيطان. إذا تجرأت الولايات المتحدة أو إسرائيل على فعل ذلك ، فهذا يعني نفس الشيء. أمريكا في داخلنا! لأن الشيطان العظيم هو في داخلنا. في زمن الإمام الحسين ، كان الأمر كما هو. لم يكن الإمام علي شهيدًا رومانيًا أو نصرانيًا أو يهوديًا! وإذا تحدثوا ، فسيشير إلى نفس القاتل. الإمام الحسين لم يمت! بدلاً من ذلك ، قتلوا أبناء الكوفة من ظل معاوية. خلال العصر الأمريكي والأوروبي ، حتى إسرائيل لا علاقة لها بالشيعة! لا أعرف ما هو الشيعة. نفس تجار كبيرة ومبيعات العملات! والدولارات هي التي تظهر ظلال إسرائيل وراءها ، وتضع الناس في مأزق حتى ينزعجوا من الدين والإسلام والجمهورية الإسلامية! مثل ابن كثير يعتقدون: قتل الإمام الحسين هو طريقة لحكمهم ، لكن هؤلاء الجهلاء لا يعرفون: قال الإمام الحسين لابن سعد ، "لن تأكل حتى القمح من راي!" ناهيك عن الحكم. البنوك ووزارة الصحة ، عمر سعد ، لنا اليوم! يعتقدون أن الناس قد أحدثوا ثورة في معدتهم أو رخصهم من خلال الرغبة في محو انتفاضة الناس عن طريق: طرد كل شيء! تم الكشف عن الوجود المتعمد للعظماء: أولاً ، عشية حزن الإمام الحسين ، وثانياً ، لم يصدروا إعلاناً عن ذلك! ولا تحصل على الأسعار مرة أخرى! وهم الآن يعتقدون أنهم يفعلون شيئًا جيدًا ، مما وفر لهم ميزانيات صحية لدولارات وعملات معدنية وسيارات باهظة الثمن. لكن يتم إنفاق هذا التمويل فقط: دفع الفائدة المصرفية ، بما في ذلك دعم القروض الرخيصة. وستكون غرامة القروض الكبيرة ، ومصلحة السندات السابقة ، سدادا إجباريًا لديون مديوني البنوك الكبيرة. يكافح الناس أيضا مع صحة عالية و: الكذب على السلطات ، إلى الأدوية العشبية والطب التقليدي. أظهر محرم في المقام الأول ما يلي: حدث خطأ اقتصادي كبير: لقد حدث الناس والحكومة ، وأشخاص بلا حكومة! حل مشاكلهم. رئيسه ليس رئيس الدولة ، لكن الإمام الحسين. كما كان ذلك خلال الدفاع المقدس ، حتى الوقت الذي كان فيه أمل للقادة الرسميين ، وخاصة قائد القوات المسلحة ، بني صدر ، فإن الميزانية ستنهار أو لا تأتي! أو أن تقدم العدو سيكون أكبر. منذ أن قالوا أن القائد العام للإمام الحسين كان قائد المحاربين: كان حسين قائدا لك. ورقة الظهر

Onlara əllərindən gələni edilsin!

 İranın büdcə profisiti, bankların sağlamlığı və borcları üçün bir plandır. İkisi böyük büdcələrlə hökuməti dayandılar, insanların İmam Hüseyni yas tutmasından yüksək qiymətə səbəb oldu! Ancaq doktorun gözlərinin korlanması və Yankinin bankları! Bütün əlavə dəyərlərlə, insanlar yalnız ağlamaq deyil, keçmişdə etdiklərindən daha çox ehtiraslı idilər: yoxsullarla işləmək və pulsuz yemək yaymaq. Adanlardan biri çobanın nə dediyini soruşduğunu söyləyərdi. Mən deyirəm ki, övrət üçün çoban namaz qılıb dedi: "Mənim qoyunlara heç bir zərərim yoxdur?" O dedi: "Xeyr, daha yaxşıdır" dedi, "Daha çox deyin!" İndi ailə içi şiddət və daxili mercenarların bütün dünyası aşağıdakıları təqdim etdi: millətin ağrısı deyil, Arbaen gedişinə getməyəcək. Amma heç kimə bir təsiri yoxdur. İnsanlar bildikləri üçün: İmam Hüseyinin, onun təşkilatının və büdcəsinin əsl qüvvəsi heç vaxt bitməz. İmam Hüseyn ona kömək edir, çünki dünyada heç kim tək deyil. Onlar ilk növbədə ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və İsraildən bizə zərər verdilər! Amma sonra onlar Amerika olduğunu və həqiqətən İsraildən bunlar arasında olduğu ortaya çıxdı! Şeytanı öyrədirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları və ya İsrail bunu etməyə cəsarət etsə, eyni şey deməkdir. Amerika bizim içimizdədir! Çünki böyük şeytan içimizdədir. İmam Hüseynin dövründə də eyni idi. İmam Əli Romani, Nəsrani və ya yəhudi şəhidi olmadı! Əgər danışsaydılar, eyni qətlə işarə edərdilər. İmam Hüseyn də ölməyib! Bunun əvəzinə Muaviya kölgəsindən Kufanın xalqını öldürdülər. Amerika və Avropa dövründə hətta İsrailin şiə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur! Şiələrin nə olduğunu bilmirəm. Eyni böyük diler və satış pulları! Və dollarlar İsrailin kölgəsini göstərən və dini, İslamı və İslam Respublikasından üz döndərən insanları qoydular! İbn kimi, bir çoxları belə düşünür: İmam Hüseynin öldürülməsi onları idarə etmək yoludur, amma bu cahil insanlar bilmirlər: İmam Hüseyn İbn Sa'də dedi: "Hətta Ray'dan buğda yeməyəcəksiniz!" Tək hökm edək. Banklar və Səhiyyə Nazirliyi, Ömər Saad, bu gün bizimdir! İnsanlar xalqın üsyanını silmək istəyərək, insanların mədə və ya ucuzlığını inqilab etdiyini düşünürlər: hər şeyi çıxarın! Böyüklərin kasıtlı olması, ilk növbədə, İmam Hüseynin qışqırıqları ərəfəsində, ikincisi, bu barədə heç bir bəyanat vermədi! Və qiymətləri geri almayın! İndi onlar yaxşı bir şey etdiyini düşünürlər. Bu, bahalı dollar, pul və avtomobil üçün sağlamlıq büdcələrini təmin etdi. Amma bu maliyyə xərcləri yalnız sərf olunur: ucuz faizli kreditlərin subsidiyalaşdırılması da daxil olmaqla, bank faizlərinin ödənilməsi. Böyük kreditlərin cəriməsi, əvvəlki istiqrazların faizləri böyük bank borclarının borclarının icbari ödənişidir. İnsanlar da sağlamlıqla mübarizə edir və səlahiyyətlilərə, dərman vasitələrinə və ənənəvi tibbdə yalan danışırlar. Əsasən Məhərrəm göstərdi ki, böyük bir iqtisadi fay meydana gəldi: insanlar və hökumət, hökumətsiz insanlar! Onların problemlərini həll edin. Onun müdiri dövlət başçısı deyil, İmam Hüseyndir. Müqəddəs müdafiə əsnasında olduğu kimi, rəsmi komandirlər və xüsusilə komandir başı Bani Sadr üçün ümidi olana qədər büdcə gəlir və ya gəlmədi! Və ya düşmənin irəliləməsi daha böyük olardı. İmam Hüseynin baş komandiri döyüşçülərin lideri olduğunu söylədikləri üçün: Hüseyn sizin komandir idi. Geri qayıt