X
تبلیغات
کشوری برای روهینگیایی ها
خانه تماس با ما RSS
کشوری برای روهینگیایی ها
بعد از نماز جمعه تظاهرات بقیع برپا شود रोइंगज के लिए एक देश রোহিঙ্গাদের জন্য একটি দেশ

بانک مسکن و مسئولیت اجتماعی

از بانک مسکن دعوت کرده بودند تا: در همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران، راه حلی ارائه دهد ولی با کمال پر رویی، نه تنها راه حل ارائه نداد، بلکه در قالب بازی به کلمات، ادعا کرد بانک مسکن یک بانک توسعه ای است! ریسک پذیر نیست و اگر مجبور باشد: ریسک ها بپذیرد آن را به: عامل سوم انتقال می دهد! میدانید این یعنی چه ؟ یعنی نهایت رذالت بانکداری در: رشوه و رباخوری ولی با توجیهات فنی! و کلمات مقدس و اطو کشیده. در حالیکه تمام دنیا، وامهای بدون بهره یا بهره کم می دهند، این بانک بالاترین نرخ بهره را، در قرارداد ها می نویسد و: به اشخاصی که مضطر هستند، تحمیل می کند که امضا کنند! تا وام آنها به جریان بیافتد. اکثر کسانی هم که وام مسکن می گیرند، علاوه بر مضطر بودن که، معامله با آن حرام است، فقیر و از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. آیا روا است که بانک مسکن، حقوق های نجومی مدیران، پاداش اعضا هیات مدیره را، بنام بهره و کار مزد از این ها بگیرد؟ اگر واقعا بانکداری اسلامی باشد، قران می گوید: قرض الحسنه را اگر نتوانستند پس یدهند، به آنها ببخشید. ولی اینها با دو قسط عقب افتادگی، اخطار صادر می کنند و بعد: در جدول خود تا دستگیری، زندان و حتی مصادره اموال وام دهنده، پیش می روند از سوی دیگر بیشترین هزینه های بهره یارانه ای، از سوی دولت به این بانک پرداخت می شود، این پرداختها برای کمک به مردم است. ولی آقایان فکر می کنند: دولت از قیافه آنها خوشش آمده و: اینهمه ردیف بودجه در اختیارشان می گذارد! تا هرچه بیشتر حقوق های نجومی! بدهند و پاداش های کهکشانی بپردازند. اگر دولت کمی دیر کند، همه پروژه ها را می خوابانند! و مردم را برعلیه دولت بسیج می کنند. هم اکنون حدود پنجاه پیمانکار طرف بانک، که در مسکن مهر همکاری کرده، و واحد ها را با پول شخصی ساخته اند، قادر نیستند حتی اصل پول خود را پس بگیرند! وام بانک مسکن پیش کش. وام گیرندگان هم همینطورند: میلیونها نفر سهام این بانک را خریدند، برخی فقط آپشن، یعنی چیزی شبیه تراکم سهام! را خریدند تا اسمشان در ردیف: وام گیرند گان نوشته شود، حالا دستشان به هیچ جا بند نیست. حالا می فهمید بانک توسعه ای یعنی چه؟ اولا بانک توسعه ای در ایران تعریف نشده، هرکس هرطور دلش خواسته تعریف کرده! در تعریف این اقای نماینده بانک مسکن، یعنی اینکه یهره های بالا و: کارمزدهای سنگین و جریمه های سخت. یعنی ایشان می خواهد بگوید: حتی در شعار هم، حاضر نیست خود را بانک اجتماعی بداند. در حالیکه وزیر صحبت از: مسکن اجتماعی می کند و بانک مسکن را، برای همین کار حمایت می کند. بانک اجتماعی، براساس تعریف فعلی، یعنی بانکی که همه کارهایش برای سود و بهره نیست، بلکه  به فکر مردم و اجتماع هم هست، در کارهای عام المنفعه مانند: ساخت مدارس و بیمارستان در: مناطق محروم شرکت می کند. این آقا می گوید: اسم ما را از کار های عام المنفعه خط بزنید، ما فقط به فکر منفعت مدیران بانک هستیم! بعد در جای دیگر محترمانه می گوید: اگر دولت یا وزارت ما را مجبور به: مشارکت در طرح هایی مثل: طرح هادی روستاها یا بافت فرسوده شهرها، یا ساخت انبوه مسکن اجتماعی بکند، ما خیلی راحت سود خودمان را، اول با دولت طی می کنیم! پیشاپیش از او می گیریم! البته به این صراحت نگفت که: مردم بقهمند و پدر جدش را جلوی چشمش بیاورند، بلکه از پستی ذات خود، آن را اینطور بیان کرد: ما در پروژه های با کم بازده، یا ریسک بالا، اگر شرکت کنیم سعی می کنیم: این ریسک را به عامل سوم ( یعنی دولت) منتقل کنیم. یعنی ما کاری نداریم که 500هزار واحد مسکونی، در بافت فرصوده جان مردم را تهدید می کند، سود 22درصد ما چه می شود؟

The bank of sticking wood is unclean!

They invited the housing bank to: At a conference on housing development policy in Iran, he offered a solution, but he did not give a solution, but with full glory, but in the words of the game, claimed that the housing bank is a development bank. ! It is not risky and if it has to: take risks it will transfer it to: the third factor! Do you know what that means? That is, the ultimate in banking abuses: bribes and usury, but with technical justifications! And holy words. While the whole world gives interest-free loans or interest, the bank writes the highest interest rates in contracts, and imposes on those who are in trouble to sign! Until their loan goes away. Most people who take out a mortgage are, in addition to being bad, that the deal is forbidden, is poor and vulnerable in society. Is it possible that the housing bank, the astronomical salaries of the directors, will reward the members of the board of directors in the name of wages and salaries? If it really is Islamic banking, the Qur'an says: pardon them if they could not afford it. But they issue a warning with two installments of arrears, and then: on their table, they are arrested, imprisoned and even confiscated by the lender's property, on the other hand, the most subsidized subsidized interest paid by the government to the bank. These payments are to help people. But the gentlemen think: the government likes them and gives them such a ranks! As much as possible astronomical salaries! Give galactic rewards. If the government is a little late, they will lay down all the projects! And mobilize people against the state. Now about fifty contractors on the bank side, who cooperate in Mehr Housing, and have made units with personal money, are not even able to get their money back! The mortgage bank provides housing. The borrowers are the same: millions bought the bank's shares, some just an option, something like stocking density! To buy their names in the row: borrowers, now their hands are nowhere to go. Now you know what the development bank is? Firstly, the development bank is not defined in Iran, everyone has defined it as you wish! In the definition of this representative of the Bank of Housing, it means that the above are: high fees and heavy fines. That is, he wants to say: Even in the slogan, he is not willing to consider himself a social bank. While the minister speaks of: social housing, he supports the housing bank. The social bank, based on the current definition, a bank whose not all his work is for profit, but also for the people and the community, participates in public works such as: building schools and hospitals in: deprived areas. The gentleman says: "Let's call our name from public works, we just think of the benefits of the bank's managers!" Then, in another respect, he says: If we force the government or our ministry to: Participate in projects such as: Constructing villages or wasting cities, or building massive social housing, we can easily make our own profit, first with the government. do! We take him in advance! Of course, he did not say explicitly that: people understand and put their daddy in front of her, but expresses it in their own way: We are trying in projects with low returns or high risk if we participate: this risk To the third factor (ie government). That is, we do not know that 500,000 residential units threaten the lives of people in the context of the prospect, and what is the profit of 22%?

البنك من الخشب الشائكة هو نجس!

وكان بنك الإسكان طلب إلى: تطوير سياسات الإسكان المؤتمر في ايران، والحل، ولكن مع كل وجه كامل، وليس الحل الوحيد المعروضة، ولكن في لعبة الكلمات، ادعى بنك الإسكان هو بنك التنمية ! انها ليست محفوفة بالمخاطر، وإذا كان عليها: تحمل المخاطر التي سيتم نقلها إلى: العامل الثالث! هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ وهذا هو، في نهاية المطاف في الانتهاكات المصرفية: الرشاوى والربا، ولكن مع المبررات التقنية! والكلمات المقدسة. في حين أن العالم كله يعطي قروض بدون فوائد، البنك يكتب أعلى معدلات الفائدة في العقود، ويفرض على أولئك الذين هم في محنة عليهم التوقيع! حتى يذهب القرض الخاص بهم بعيدا. معظم الناس الذين يأخذون الرهن العقاري، بالإضافة إلى كونه سيئا، أن الصفقة محظورة، والفقراء والضعفاء في المجتمع. هل من الممكن أن يقوم بنك الإسكان، المرتبات الفلكية للمديرين، بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة باسم الأجور والرواتب؟ إذا كان حقا هو المصرفية الإسلامية، القرآن يقول: عفو لهم إذا كانوا لا يستطيعون تحمله. ولكن هذه قسطين، المتأخرات، تحذيرا ثم في الجدول الخاص بك لاعتقال والسجن ومصادرة الممتلكات المقرض، مدفوعا أعلى تكاليف الفائدة المدعومة من قبل الحكومة لدفع البنك هذه المدفوعات هي لمساعدة الناس. ولكن السادة يعتقدون: الحكومة يحب لهم ويعطيهم مثل هذه الرتب! قدر الإمكان الرواتب الفلكية! إعطاء المكافآت المجرة. إذا كانت الحكومة متأخرة قليلا، فإنها ستضع جميع المشاريع! وحشد الناس ضد الدولة. الآن حوالي خمسين المقاولين على الجانب المصرفي، الذين عملوا في مهر الإسكان، وجعل وحدات مع المال الشخصي، حتى لا يتمكنون من الحصول على أموالهم! يوفر بنك الرهن العقاري السكن. المقترضون هي نفسها: الملايين اشترى أسهم البنك، وبعض مجرد خيار، شيء مثل كثافة التخزين! لشراء أسمائهم في الصف: المقترضين، الآن أيديهم هي في أي مكان للذهاب. الآن أنت تعرف ما هو بنك التنمية؟ أولا، لم يتم تعريف بنك التنمية في إيران، وقد عرف الجميع ذلك كما يحلو لك! في تعريف هذا ممثل بنك الإسكان، وهذا يعني أن ما ورد أعلاه هي: ارتفاع الرسوم والغرامات الثقيلة. أي أنه يريد أن يقول: حتى في الشعار، فهو ليس على استعداد لأن يعتبر نفسه مصرفا اجتماعيا. في حين يتحدث الوزير عن: الإسكان الاجتماعي، وقال انه يدعم بنك الإسكان. يقول الرجل: "دعونا ندعو اسمنا من الأشغال العامة، ونحن نفكر فقط في فوائد مديري البنك!" بعد يقول محترمة في أي مكان آخر إذا كانت الحكومة أو وزارة لدينا في المشاركة في مبادرات مثل خطة الدليل الريفية أو نسيج من المدن القديمة، أو بناء مساكن اجتماعية ضخمة القيام به، ونحن ببساطة الاستفادة أنفسنا، أولا مع الحكومة حول دعنا نذهب! نحن نأخذه مقدما! طبعا هذا القول صراحة أن يفهم الناس والأب، والجد وعيونهم عليها، بدلا من إرسالها بالبريد نفسه، ذكر ذلك حتى: نحن في مشاريع ذات الكفاءة المنخفضة، أو مخاطر عالية، إذا حاولنا هذا الخطر إلى العامل الثالث (أي الحكومة). أي أننا لا نعرف أن 500،000 وحدة سكنية تهدد حياة الناس في سياق التوقعات، وما هو الربح من 22٪؟

Taxta yapışdırmaq bankı haramdır!

Housing Bank xahiş etmişdi: İran, həll konfransı siyasəti mənzil inkişafı, lakin tam üz yalnız təklif həll lakin sözləri bir oyun ilə Housing Bank iddia inkişaf bank deyil !! Bu riskli deyil və əgər lazımdırsa: təhlükə altına alacaq: üçüncü fakt! Bunun nə olduğunu bilirsinizmi? Yəni, bankçılıq sui-istifadəsində son nəticələr: rüşvət və sərbəstlik, lakin texniki əsaslarla! Və müqəddəs sözlər. Bütün dünya maraqsız kreditlər verirsə də, bank müqavilələr üzrə ən yüksək faiz dərəcələrini yazır və çətinlik çəkənlərə imza atacaq! Kreditləri uzana qədər. İpoteka alan insanların çoxu, pis olmağından başqa, müqavilənin qadağan edilməsi, cəmiyyətdə yoxsul və həssasdır. Mənzil bankı, direktorların astronomik maaşları əmək haqqı və maaşlar adına idarə heyətinin üzvlərini mükafatlandıra bilərmi? Şübhəsiz ki, əgər İslam bankçılığı varsa, Qurani-Kərim deyir: Onları əvəz edə bilməzlərsə, onları bağışla. Lakin bu iki hissələrlə, borclar, bank ödəmək üçün dövlət tərəfindən subsidiya ən yüksək faiz xərcləri idarə həbs masa, həbs və mülkiyyət kreditor müsadirə, sonra bir xəbərdarlıq və Bu ödənişlər insanlara kömək etməkdir. Lakin cənablar düşünür: hökumət onları sevir və onlara belə bir dərəcə verir! Mütləq astronomik maaşlar! Qalaktik mükafat verin. Hökumət bir az gec olarsa, bütün layihələri buraxacaqlar! Və xalqı dövlətə səfərbər edir. İndi Bankın tərəfində, Mehr Mənzilində əməkdaşlıq edən və fərdi pul vahidləri olan əlli podratçıya pullarını geri ala bilmədi! İpoteka bankı mənzil təmin edir. Borcalanlar eynidır: milyonlar bankın səhmlərini, bəzi seçimlərini, səhm yığma sıxlığı kimi bir şey satın aldı! Adlarını satır almaq üçün: borcalanlar, indi əlləri getmək üçün heç bir yer yoxdur. İndi inkişaf bankının nə olduğunu bilirsinizmi? Birincisi, İranda inkişaf bankı müəyyənləşdirilməyib, hər kəs bunu istədiyiniz kimi müəyyən etdi! Mənzil Bankının bu nümayəndəsinin tərifində, yuxarıda göstərilənlərdir: yüksək ödənişlər və ağır cərimələr. Yəni o deyir: Hətta şüarda özünü sosial bank hesab etməyi istəmir. Nazirin dediyi kimi: sosial yaşayış, o, mənzil bankını dəstəkləyir. Beyefendi deyir: "Adımızı ictimai işlərdən çağırırıq, yalnız bank rəhbərlərinin faydalarını düşünürük!" hökumət və ya nazirlik biz belə Rural Guide Planı və ya köhnə şəhərlərin faktura kimi təşəbbüslərdə iştirak və ya kütləvi sosial mənzil inşa əgər başqa yerdə hörmət deyir sonra nə, biz sadəcə ilk üzərində hökuməti ilə, özümüzü fayda Gəlin gedək! Onu əvvəlcədən götürürük! bu risk cəhd edin, biz aşağı səmərəliliyi, və ya yüksək risk ilə layihələr aşağıdakılardır: Əlbəttə, bu, açıq-aydın insanlar başa və atası, babası və daha özünü poçt artıq öz gözləri onlar, belə ifadə edir ki, Üçüncü amil (yəni hökumət). Yəni 500 min yaşayış məntəqəsi perspektiv baxımından insanların həyatını təhdid etdiyini bilmirik və 22% gəlir nədir?

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۷/۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۲۶ نظر(0)

ترسو های منتظر معجزه

یک عده از آدم ها ترسو هستند، گرچه ترسویی حکمت عقل است، اما افراط در آن صحیح نیست، حد وسط آن بنام احتیاط خوب است. تفریط آن هم به معنی: بی احتیاطی خوب نیست. اما عده ای سعی دارند: با مصادره شجاعت های دیگران، خود را شجاع معرفی نمایند. وقتی فلاسفه می گویند: وحدت در عین کثرت، همین جا معنی می دهد: با اینکه انسانها درجاتی از ترس را دارند، ولی در شجاع نشان دادن خودشان: به وحدت می رسند. یعنی هیچکس حاضر نیست: خود را ترسو بداند. همانطور که هیچکس خود را کم عقل، دزد یا ظالم نمی داند، ولو اینکه ظلم او اظهر من الشمس باشد. این تفاوت بین رذایل و فضایل هم هست: رذایل ذاتا بد هستند و: هیچکس ولو اینکه رذل باشد، خود را پست نمی داند! برعکس همه تمایل دارند: فضایل را در بالاترین درجه، به خود نسبت بدهند. پدری که به فرزند خود زور می گوید، یا فرزندی که پدر خود را کنک می زند، این را لازمه تربیت او می داند! یعنی از روی دلسوزی ظلم می کند. پس رذیلت ظلم را، از خود دور می کند و: فضیلت دلسوزی را، به خود نسبت می دهد.  در اجتماع هم همینطور است: خیلی ها به جبهه اعزام می شوند، اما یکی برای حاسوسی نظامی! و دیگری برای دفاع از میهن. اما حتی جاسوس هم فکر می کند: جاسوسی به نفع میهن است.  جنگ را تمام  میکند و: دفاع از وطن را بهتر از دیگران انجام می دهد. همه پرسی اقلیم کردستان، نمونه بارز آن است: آنها سال ها تبلیغ کردند که: پدر جد تمدن ها و ملت ها بودند، و هولیر یا اربیل آنها همان: اورامان است که مردم دنیا، از آنجا گسترش یافتند! حالا آمدند و سفره خود را، از فرزندان خود جدا کردند: حقارت چنان شد که حتی باید: کرکوک و امثال آن را هم پس بدهند، و با انسداد مرزها، به دوران زندگی جنگلی یا کوهستانی برگردند! در دوران دفاع مقدس هم همینطور بود: کسانی بودند که ادعای میهن پرستی، فدای خلق داشتند ولی، با دشمنان خلق یکی شدند. بسیاری از فرماندهان جنگ، در میدان و معرکه شهید نشدند، بلکه غالبا از پشت تیر خوردند، یا گرای آنها داده شد! فکر می کنید 170غواص را: چه کسانی شهید کردند؟ البته از نظر ظاهری تانکهای عراقی بود، ولی از نظر واقعی، کسی که در اتاق جنگ حضور داشته، گرا داده بود!شهید همت به واسطه سیلی که: به گوش یکی زده بود، دچار خشم و انتقام او شد. در همین جنگ داعش در سوریه، نحوه شهادت فرمانده بزرگ شهید همدانی، و یا شهید صیاد شیرازی و دیگران، فقط بخاطر گرا دادن بود! اما بعدا همانهایی که این جنایت ها را آفریدند، طالب خون آنها شدند. تا کسی این موضوع را نفهمد. الان هم در مقابله با آمریکا یا آل سعود، این مصیبت را داریم. کسی که مستقیما از آل سعود پول می گیرد! زمین مدرسه های اطراف: حرم امام رضا را می خرد، مدعی جنگ با آمریکا هست. کسانی هم که در خود، توان واقعی مبارزه را دارند جلو نمی افتند. منتظرند معجزه ای بشود! مانند جنگهای پیامبر، خداوند تیر رها کند، و آنها بگویند ما بودیم!(ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی) خدا هم صدایش در آمد. گفت: این تیر ها را شما نمی انداختید! خدا بود که آنها را به هدف می نشاند. بحث برجام سرگرمی است. دنیا به نقطه ای رسیده که نقطه برخورد تمدن ها است. باید کسی قدم جلو بگذارد. روز 19بهمن سال 57 دیدیم که: بالاخره باید این نقطه تقابل، درسخت شکل خود یعنی: مبارزات مسلحانه در خیابان ها نشان دهد، که داد. مذاکره، فقط اتمام حجت است! والا همانطور که سردار جعفری هم گفت: مسائل منطقه ای، درجای دیگری غیر از میز مذاکره حل شود. و اینقدر استخوان لای زخم، و بلاتکلیف نباشد: بقول ایرانی ها مرگ یکبار شیون هم یکبار!

Cowards waiting for the miracle

A number of people are cowardly, though fearful is the wisdom of wisdom, but extremism is not correct, the middle one is called caution. It also means: carelessness is not good. But some people try to introduce themselves brave by seizing the courage of others. When philosophers say: Unity at the same plurality means here: Although humans have some degree of fear, they are in a brave expression of their own: they are united. That is, nobody is willing to: find him cowardly. As nobody thinks himself to be a slave:, a thief or a tyrant, even though his oppression is a sign to me. This is also the difference between vices and virtues: the vices are intrinsically bad: and nobody, even if it is a vagrant,: does not consider himself a post! On the contrary, everyone tends to attribute virtues to the highest degree. Paternity that tells your child a force, or a child who dreams about his father, considers this necessary for his education! It oppresses compassion. So, vice opens off oppression, and attributes it to itself: caring virtue. It's also in the community: many are sent to the front, but one for military tactics! And the: other to defend the homeland. But even the spy thinks: spying is in the interests of the homeland. Ends the war and: It makes better the defense of the homeland than others. The referendum on the Kurdish region is a prominent example: they propagated for many years: the father was the father of civilizations and nations, and their holier or Erbil is the same: Oraman, the people of the world have been expanding there! Now they came and separated their table from their children: the humiliation was such that they even had to: repay Kirkuk and so on, and, with the obstruction of the borders, return to the forest or mountain life! It was also during the holy defense: those who claimed patriotism were sacrificed for creation, but they became one with the enemies of the people. Many war commanders were not martyred in the field, but often fired from their backs, or were given to them! Think of 170 divers: who were martyrs? Of course, it was the appearance of Iraqi tanks, but in reality it was the one who was present in the war room! The martyr Hemmat suffered from anger and revenge because of the blast that he had heard. In the same ISIL war in Syria, the manner of martyrdom of the great martyr Hamedani commander, or the martyr Sayyiad Shirazi and others, was just for the sake of acting! But later, the ones who created these crimes demanded their blood. Until: someone understands this. Now, in the face of America or Al Saud, we have this disaster. A person who takes money directly from Al Saud! The land around the schools around the house: The shrine of Imam Reza, claiming war with the United States. Those who are in their own right will not be able to fight. Waiting for a miracle! Like the wars of the Prophet, God forgave them, and they say that we were! (Almighty Allah, Remy) Allah came to his voice. He said: You did not throw these beams! God was the one who sent them to the goal. The discussion is fun. The world has come to a point where the clash of civilizations is. You have to step forward. On January 19, 1979, we saw that: finally, this point of opposition should be revealed in its form: the armed struggle in the streets, which gave it. Negotiation is just the end! As supreme commander Jafari said, regional issues will be resolved elsewhere than the negotiating table. And so much bone is not wounded, and it's not blamed: According to the Iranians, death is once a shrine once!

بقر، انتظار، ب، ال التعريف، معجزة

وهذا يعني أيضا: الإهمال ليست جيدة. ولكن بعض الناس يحاولون تقديم أنفسهم شجاعا من خلال الاستيلاء على شجاعة الآخرين. وهذا هو، لا أحد على استعداد ل: أن تكون غاضبة. كما لا أحد يعتقد نفسه أن يكون لص، لص أو ظالم، على الرغم من قمعه هو علامة بالنسبة لي. الفرق بين الرذائل والفضائل، وكذلك: الرذائل سيئة بطبيعتها وليس هناك من هو على الرغم من وغد، مشاركتك لا يعرف! بل على العكس من ذلك، يميل الجميع إلى أن يعزو الفضائل إلى أعلى درجة. الأبوة التي تحكي طفلك قوة، أو الطفل الذي يحلم عن والده، ويعتبر هذا ضروري لتعليمه! إنه يقمع الرحمة. لذلك، نائب يفتح القهر، وسماتها لنفسها: رعاية الفضيلة. انها أيضا في المجتمع: يتم إرسال العديد إلى الجبهة، ولكن واحد للتكتيكات العسكرية! والآخر للدفاع عن الوطن. ولكن حتى التجسس يعتقد: التجسس هو في مصلحة الوطن. ينهي الحرب و: يجعل الدفاع عن الوطن أفضل من غيرها. وكان أيضا أثناء الدفاع المقدس: أولئك الذين يدعون الوطنية تم التضحية من أجل الخلق، لكنها أصبحت واحدة مع أعداء الشعب. لم يقتل العديد من قادة الحرب في الميدان، ولكن غالبا ما أطلقت، أو أعطيت! فكر في 170 غواص: من هم شهداء؟ الحرب في سوريا، شهادة القائد الشهيد العظيم الحمداني، أو الشهيد صياد شيرازي وغيرها، إلا أن يكون الدافع وراء قبالة! ولكن في وقت لاحق، أولئك الذين خلقوا هذه الجرائم طالبوا دمائهم. حتى يفهم شخص ما هذا. الآن، في مواجهة أمريكا أو آل سعود، لدينا هذه الكارثة. الشخص الذي يأخذ المال مباشرة من آل سعود! الأرض حول المدارس حول المنزل: ضريح الإمام رضا، مدعيا الحرب مع الولايات المتحدة. أولئك الذين هم في حد ذاتها لن تكون قادرة على القتال. في انتظار معجزة! مثل حروب النبي، يغفر الله لهم، ويقولون نحن! جاء الله لصوته. قال: أنت لم رمي هذه الحزم! كان الله هو الذي أرسلهم إلى الهدف. المناقشة ممتعة. لقد وصل العالم إلى حد أصبح فيه صدام الحضارات. لديك خطوة إلى الأمام. 19 فبراير 57 شهدت أخيرا إلى نقطة المواجهة، في شكل صلب: الكفاح المسلح في الشوارع للتظاهر، وكان ذلك. التفاوض هو مجرد نهاية! وكما قال القائد الأعلى جعفري، سيتم حل القضايا الإقليمية في مكان آخر غير طاولة المفاوضات. والكثير من العظام ليس جرحيا، وليس من اللوم: وفقا للايرانيين، الموت هو مرة واحدة ضريح مرة واحدة!

Qorxaqlar möcüzəni gözləyir

Bir sıra insanlar qorxaqdırlar, qorxudan hikmət müdrikliyi olsa da, ekstremizm doğru deyil, ortada bir ehtiyatla çağırılır. Bu da deməkdir: diqqətsizlik yaxşı deyil. Ancaq bəzi insanlar başqalarının cəsarətini nəzərə alaraq özlərini cəsarətlə təqdim etməyə çalışırlar. Yəni kimsənin istəyi yoxdur: qəzəblənin. Heç kim özünü oğru, oğru və ya zülmkar kimi düşünməzsə də, onun zülmü mənə bir əlamətdir. həmçinin mengeneler və virtues arasında fərq: pis vərdişlərdən mahiyyət pis və heç bir post bilmir, hətta alçaq olsa! Əksinə, hər kəs fəziləti ən yüksək səviyyədə qiymətləndirməyə çalışır. Çocuğunuza bir güc və ya atası haqqında xəyal edən bir uşağa xəbər verən evlilik, bu təhsil üçün zəruri hesab edir! Şəfqətə zülm edir. Beləliklə, vitse-prezident zülmü açır və onu özünə verir: qayğıkeş fazilet. Cəmiyyətdə də var: bir çox cəbhəyə göndərilir, amma bir hərbi taktika üçün! Və digər vətəni müdafiə etmək. Amma casus belə düşünür: casusluq vətən maraqlarıdır. Müharibəni bitirir və: Vətənin müdafiəsini başqalarından yaxşılaşdırır. Müqəddəs müdafiə əsnasında da idi: vətənpərvərlik iddia edənlər yaratmaq üçün fədakar idi, lakin onlar xalqın düşmənləri ilə birləşdi. Bir çox döyüş komandanlığı bu sahədə şəhid olmadı, lakin tez-tez arxadan qaçdı və ya onlara verildi! 170 dalğıcı düşünün: şəhid kimdir? Suriyada müharibə, böyük şəhid komandir Həmədani, ya şəhid Səyyad Şirazi və digərlərinin şəhadəti yalnız off idarə etmək! Ancaq daha sonra bu cinayətləri yaradanlar qanlarını tələb etdilər. Biri bunu anana qədər. İndi Amerika və ya Əl-Saud qarşısında bu fəlakət var. Al Sauddan birbaşa pul alan bir adam! İmam Rza türbəsi ətrafında məktəblərin ətrafında olan torpaq Birləşmiş Ştatlarla müharibə elan edir. Öz hüququ içində olanlar mübarizə edə bilməyəcək. Möcüzə gözləyir! Peyğəmbərin müharibələri kimi, Allah onları bağışladı və onlar deyirdilər! Allah səsinə gəldi. O dedi: "Bu kirişləri atmadın! Onları məqsədi onlara göndərən Allah idi. Müzakirə əyləncəlidir. Dünya sivilizasiyaların toqquşmasının olduğu bir nöqtəyə gəldi. Siz irəli addım olmalıdır. 19 Fevral 57 bərk formada qarşıdurma nöqtəsinə nəhayət gördüm küçələrdə silahlı mübarizə nümayiş, idi. Müzakirə yalnız sonu! Yüksək komandir Cəfərinin sözlərinə görə, regional məsələlər danışıqlar masasından başqa yerlərdə həll olunacaq. Və çox sümük yaralanmır və bu günahlandırılmır: İranlılara görə ölüm bir dəfə bir ibadətdir!

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۶/۷/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۹ نظر(0)

چرا اینطور شدیم؟ هرچه هم داشته باشیم، باز هم بیشتر غر می زنیم! اگر باران ببارد می گوییم: هوا خراب است. اگر نبارد، می گوییم: چه هوای آلوده و کثیفی! خدا هم از دست ما.  بیایید علت آن را پیدا کنیم و: کمی هم درس بگیریم و سعی کنیم: همیشه طلبکار نباشیم و: ژست اپوزیسیون نگیریم. البته یکی از دلایل این موضوع، آزادی بیان است یعنی قبلا که: نمی گذاشتند کسی حرف بزند، حالا که حرف می زند، نمی داند حریم آن کجاست. به همه کس بد و بیراه می گوید: تهمت می زند و آخر سر هم می گوید: نمی گذارند حرف بزنیم. دولت و ملت از مبارزه با فساد حرف می زنند، ولی چون به خلوت می روند! آن کار دیگر می کنند. عارف و صوفی، دم از می و شراب می زنند، اراذل و اوباش هم !  و همین ها به موقع، مخالف شرب خمر می شوند و: بالای منبر می روند و دیگران را نصیحت می کنند. سیگاری و غیر سیگاری، راجع به مضرات سیگار حرف می زنند! ولی روزانه یک میلیارد نخ سیگار مصرف می شود. اما دلیل دوم صدا و سیما است. چون خودش خط مشی ندارد! یا دارد ولی نمی تواند بخواند، رفتار خود را با ماهواره ها، متوازن کرده و یا در واقع: فکر می کند آنها با انتقاد، توانسته اند مخاطب جمع کنند. وباید اوهم این کار را بکند. اگربی بی سی یک دقیقه! را جع به گرانی حرف می زند، صدا و سیما با صد کانال رادیو تلویزیونی، از گرانی صحبت می کنند. اگر رادیو کلن یا رادیو آمریکا، راجع به برجام دو کلمه بگویند، صدا و سیما همه کارش را کنار می گذارد! و فقط برجام را نقد می کند. به همه خبرنگار ها هم، همین را یاد می دهند! می گویند برو و هرکسی را دیدی به چالش بکش، اگر خبرنگاری بدون چالش برگشت، اخراج می شود. اما بدتر از همه غریب نوازی است! کافی است یک مهمان خارجی، و یا توریست را ببینند. هرچه توریست از ایران تعریف می کند، آنها می گویند اشتباه می کنی! وضع خیلی خراب است. توریست می گوید شما نفت دارید، کشور ثروتمندی هستید، ایرانی می گوید: کاش نفت نداشتیم! عوضش مجبور می شدیم کار کنیم. الان بیکاری زیاد است. توریست می گوید : شما اثار تاریخی زیادی دارید، که ما حتی یک دهم آن را نداریم، جواب می شنود: آقا با همین ها سر مردم را کلاه می گذارند، و همه چیز را گران می کنند. دلیل بعدی برای روسای جمهور هست. بدترین بد اخلاقی ها، برای روسای جمهور است. در حالیکه در امریکا، همه روسای زنده دورهم جمع شدند، تا برای کمک به زلزله زده های آمریکایی، کاری بکنند در ایران در زمان ریاست جمهوری، برادر او را دستگیر می بیند و: بعد از ریاست جمهوری هم خودش را. جالب تر از آن اینست که: آن را سیاسی کاری هم میدانند. یعنی اگر در چین یا آمریکا، یکی را دستگیر کنند می گویند: ببینید آنها هیچ تبعیضی قائل نیستند! ولی در ایران می گویند: تسویه حساب سیاسی است. همه کار های مهم، در دوران ریاست جمهوری های قبلی، شروع و ادامه یافته ولی، در افتتاحیه آن طوری وانمود می کنند که: قبلا هیچ کاری نشده است. لذا در بین تمام این عوامل باید: عامل آخری را مهمتر بدانیم. زیرا حضرت علی ع میقرماید: مردم تابع دین رهبران خود هستند. هرچه آنان انجام دهند، دیگران تکرار می کنند. برای اینکه این بیماری درمان شود، تنها راه تمسک به قران است. قران می فرماید( قلیل من عبادی الشکور) از بندگان خدا، تعداد کمی شکر گزار هستند. بیایید شکر گزار باشیم، از خدا ممنون باشیم که: همه نوع ثروت سلامتی و امنیت، ذخایر زیر زمینی رو زمینی به ما داده است. وقتی از خدا شکر گزار شدیم، می بینیم باید از بندگان خدا هم، شکر گزاری کنیم. (من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) و اگر شکر نکنیم، خدا آنها را از ما پس می گیرد: شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت، از کفت بیرون کند (لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید)

The grubby nation

Why did we get this? Whatever we do, we are even more immersed! If it rains, we say: the air is broken. If not, we say: what a dirty air! God is out of our hands. Let's find the reason for this: Let's take a little lessons and try to: do not always be a creditor and: do not grasp the opposition. Of course, one of the reasons for this is freedom of speech, that is, before that: they would not allow anyone to speak, now that he talks, he does not know where his privacy is. He says to all who are bad and bad: he slanders, and he says: "Let's not talk." The government and the nation are talking about fighting corruption, but as they go to rest! They will do the rest. The mystics and the Sufis, the tail of the wine and wine, the thugs also! And they are timely, opposed to drink, and they go to the top of the pulpit and advise others. Smokers and non-smokers talk about the dangers of smoking! But one billion cigarettes a day are consumed. But the second reason is the sound. Because he does not have a policy! Or it can not read, balances its behavior with satellites, or actually: they think they have been able to catch the audience with criticism. And he should do it. If BBC said one minute! Talking to the expensive speaker, VOA and Sima talk to Gregory with a hundred radio channels. If Radio Cologne or the American radio tells you two words about the performance, the sound and the SAME will put aside everything! And it only criticizes the outcome. The entire reporter also teach this! They say Go and see everyone challenged, if the reporter comes back without a challenge, he is fired. But worst of all, it's fun! Enough to see a foreign guest or a tourist. Whatever the tourists define from Iran, they say you're wrong! The situation is very bad. The tourist says you have oil, you are a rich country, Iran says: I wish we had no oil! We had to change it. There is a lot of unemployment now. "You have a lot of history, we do not even have a tenth of it," says the tourist. The answer is: "Sir, with that, they hug people and cost everything." The next reason for the presidents. The worst bad morals are for presidents. While in America, all of my live bosses gathered to do something to help the American earthquake, in Iran during his presidency, his brother was arrested and, after the presidency, himself. More interestingly, it is also a political affair. That is, if they arrest someone in China or the United States, they say: See they do not discriminate! But in Iran they say: political settlement. All the important work has begun and continued during the previous presidencies, but at the inauguration it pretends that: nothing has been done before. Therefore, among all these factors, we must consider the latter factor as more important. Because Imam Ali says: People are dependent on the religion of their leaders. Whatever they do, others repeat. For the disease to be treated, the only way to treat the Qur'an is. The Qur'an says: "Of the servants of Allah, few are thankful." Let's be grateful, thank God, for all kinds of wealth of health and security has given us underground deposits. When we are thanked for God, we see that we should thank the servants of God. () And if we do not give thanks, God will take them away from us: Thanks blessing, increase your blessing. Baptism of Nemat, out of the clutches

الدولة غروبي

لماذا حصلنا على هذا؟ كل ما نقوم به، ونحن أكثر منغمسين! إذا كان المطر، نقول: الهواء مكسورة. إن لم يكن، نقول: ما الهواء القذرة! الله هو خارج أيدينا. دعونا نجد السبب في ذلك: دعونا نلقي بعض الدروس ومحاولة: لا يكون دائما الدائن و: لا فهم المعارضة. وبطبيعة الحال، أحد أسباب ذلك هو حرية التعبير، أي قبل ذلك: لن تسمح لأحد أن يتكلم، الآن أنه يتحدث، وقال انه لا يعرف أين خصوصيته. يقول لكل من سيئ وسيئ: إنه يشن، ويقول: "دعونا لا نتحدث". الحكومة والأمة يتحدثون عن محاربة الفساد، ولكن لأنها تذهب إلى الخصوصية! وسوف تفعل بقية. الصوفيون والصوفية، ذيل النبيذ والنبيذ، البلطجية أيضا! وهم في الوقت المناسب، يعارضون الشراب، ويذهبون إلى أعلى المنبر وتقديم المشورة للآخرين. المدخنين وغير المدخنين يتحدثون عن مخاطر التدخين! ولكن يتم استهلاك مليار سيجارة يوميا. ولكن السبب الثاني هو الصوت. لأنه ليس لديه سياسة! أو أنها لا تستطيع القراءة، وتوازن سلوكها مع الأقمار الصناعية، أو في الواقع: أنهم يعتقدون أنهم تمكنوا من التقاط الجمهور مع النقد. وينبغي أن يفعل ذلك. إذا كان بي بي سي هو دقيقة واحدة! يتحدث إلى مكلفة مكلفة، فوا وسيما التحدث إلى غريغوري مع مائة قنوات الراديو. إذا راديو كولونيا أو الراديو الأمريكي يخبرك كلمتين عن الأداء، والصوت و سيم وضع جانبا كل شيء! وينتقد النتيجة فقط. كل مراسل أيضا تعليم هذا! يقولون الذهاب ونرى الجميع تحدى، إذا كان المراسل يعود من دون تحد، وقال انه اطلق. ولكن الأسوأ من ذلك كله، انها متعة! يكفي لرؤية ضيف أجنبي أو سائح. مهما كان السياح يعرفون من إيران، يقولون أنك مخطئ! الوضع سيء للغاية. يقول السائح أن لديك النفط، أنت بلد غني، وتقول إيران: أتمنى ليس لدينا النفط! كان علينا تغييره. هناك الكثير من البطالة الآن. يقول السائح: "لديك الكثير من التاريخ، ونحن لا نملك حتى عشر منه"، والجواب هو: "سيدي، مع ذلك، أنها تعانق الناس وتكلف كل شيء". السبب التالي للرؤساء. أسوأ الأخلاق السيئة هي للرؤساء. بينما في أمريكا، اجتمع جميع زعماء حياتي لفعل شيء لمساعدة الزلزال الأمريكي، في إيران خلال فترة رئاسته، تم القبض على شقيقه، وبعد الرئاسة، نفسه. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه أيضا مسألة سياسية. وهذا يعني، إذا اعتقلوا شخصا في الصين أو الولايات المتحدة، يقولون: انظر أنهم لا يميزون! ولكن في إيران يقولون: التسوية السياسية. وقد بدأت جميع الأعمال الهامة واستمرت خلال فترات الرئاسة السابقة، ولكن في الافتتاح الذي تدعي أنه: لم يحدث شيء من قبل. لذلك، من بين جميع هذه العوامل، يجب أن نعتبر العامل الأخير أكثر أهمية. لأن الإمام علي يقول: الناس يعتمدون على دين قادتهم. كل ما يفعلونه، يكرر آخرون. ولكي يعالج المرض، فإن الطريقة الوحيدة لعلاج القرآن هي. القرآن يقول: "من عبيد الله، قليلون شاكرون". دعونا نكون ممتنين، والحمد لله، لجميع أنواع الثروة الصحية والأمن أعطانا ودائع تحت الأرض تحت الأرض. عندما نشكر لله، نرى أننا يجب أن نشكر عبيد الله. () وإذا كنا لا نقدم الشكر، والله سوف تأخذ منهم مرة أخرى: شكرا نعمة، وزيادة نعمة الخاص بك. معمودية النيمات، من براثن

Çirkin millət

Niyə biz bunu aldım? Nə olursa olsun, biz daha da batırıq! Yağış yağırsa deyirik ki, hava qırılır. Əgər yoxsa, dedik: nə pis bir hava! Allah bizim əlimizdən çıxmadı. müxalifət yaradır deyil: biz bu öyrənmək və həmişə kreditor cəhd bir az vaxt tapa çünki edək. təhqir etmək hər kəs onun ittihamlarını deyir, nəhayət deyir: danışmaq istəmirəm. onlar sakit, çünki hökuməti və xalqı korrupsiyaya qarşı mübarizə danışmaq, lakin! Qalanları edəcəyik. Və Sufi mistik, şərab qapı, onlar thugs var! Siqaret çəkənlər və siqaret çəkənlər siqaret təhlükəsi barədə danışırlar! Gündə bir milyard siqaret istehlak edilir. Amma ikinci səbəb səsdir. Çünki bir siyasəti yoxdur! Və bunu etməlidir. Əgər BBC bir dəqiqədirsə! televiziya kanalları bahalı danışmaq yüzlərlə inflyasiya müzakirəsi radio və televiziya arayış. Cologne Radio və ya Radio Amerika varsa, Brjam iki söz radio və televiziya kənara bütün iş edir, demək! Və yalnız nəticəni tənqid edir. Bütün müxbir bu da öyrədir! Go demək və problemlər olmadan geri Reportyorlar, atəş, əgər problem görmək hər kəs öldürmək. Amma ən pis, bu əyləncəli! Xarici qonaq və ya turisti görmək kifayətdir. Turistlər İrandan nə olursa olsun, onlar yanlış deyirlər! Vəziyyət çox pis. Oil turist sizə bir zəngin ölkə deyilik deyir, İran neft deyil ki deyir! Bunu dəyişdirmək məcburiyyətindəyik. İndi bir çox işsizlik var. Prezidentlərin növbəti səbəbi. Ən pis əxlaqlar prezidentlər üçündür. Daha maraqlıdır ki, bu da siyasi məsələdir. bax, onlar ayrı-seçkilik yoxdur: Bu China ya Amerika, bir onu tutdu əgər demək deməkdir! Ancaq İranda deyirlər: siyasi həll. Buna görə, bütün bu amillər arasında sonuncu faktoru daha vacib hesab etməliyik. Çünki İmam Əli deyir: İnsanlar öz liderlərinin dinindən asılıdırlar. Nə olursa olsun, başqaları təkrar edirlər. Müalicə altına alınacaq xəstəliyə görə, Quranın müalicə edilməsinin yeganə yolu budur. Quranda deyilir: "Allahın qullarından az şükür edənlərdir!" sağlamlıq və təhlükəsizlik bütün sərvət, torpaq yeraltı su anbarları bizə verdiyi Allaha şükür minnətdar olsun. Allaha şükür ki, biz Allahın qulları olmalıdır Bayramı biz. () Və Allahın sonra bizdən onları tutur təşəkkür yoxsa: xeyir, Nmtt artır. Debriyajlardan Nematın cəsədi

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۵/۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۴ نظر(0)

تعداد زیادی از نخبگان روستاهای سراسر کشور، در سالن اجلاس سران جمع شده بودند تا: راجع به توسعه روستایی صحبت کنند! ولی همه شان یقه دولت را گرفته بودند: که چرا مدرسه کم است؟ چرا راه خراب است؟ چرا بودجه و اشتغال روستا کمبود دارد؟ اما نمی دانستند که دولت: اولا پول ندارد و بعد هم، پول او اگر حرام نباشد بی برکت است. دولتمردان فقط با ارقام فوق نجومی! بودجه، لاس می زنند و: دلشان خوش است که مثلا 500میلیون دلار، از ذخیره ارزی را برای توسعه: منابع آب روستاها منظور کرده اند، یا هزار میلیارد تومان حقوق: معلمان فلان استان را می دهند. ولی هیچکس نمی پرسد(: اینهمه می چرند پس دنبه کو؟) اینهمه بودجه خرج می شود، ولی نه تنها مردم ناراضی هستند، حتی خود دولت هم، ژست اپوزیسیون می گیرد! وزیر کار گریه می کند که: پسرم را با ماشین زدند و فرار کردند. از دست چه کسی شکایت می کند؟ دست پیش می گیرد، تا پس نیافتد؟ چهل سال است شماها سرکار هستید، همین است! همه اینها تربیت شده شما هستند، وزیر کار ممکن است بگوید: 5سال است وزیر شده، ولی قبلا هم مسئولیت های مهم فرهنگ سازی داشته! وزیر مسکن، همه صحبت هایش مثل بقیه این است: ما در دستور کار می گذاریم! که چند کیلومتر جاده بسازیم و: پایانه هایی برای حمل و نقل: بار کشاورزی ایجاد کنیم! یعنی با 5سال سابقه وزارت، باز هم وعده می دهد! آنهم نه برای اجرا، بلکه برای انتخابات سه سال دیگر! چرا اینطور است؟ من اول از خودمان باید انتقاد کنم: که از مسئولیت ها کنار کشیدیم، و گذاشتیم که انقلاب به دست نامحرمان بیافتد. ما چهل سال پیش چه می خواستیم؟ والان بعد از چهل سال چه شده؟ گرچه زیاد هم تقصیر ما نبود، دشمن مهره های اصلی را از ما گرفت و: انقلاب فرزندان خود را از دست داد. اما حداقل یک شعار را همه قبول داریم: عدل علی باید جاری شود. ایا علی ع خزانه داشت؟ یا هرچه بود تقسیم می کرد؟ اما حالا، پول نفت را که تقسیم نمی کنند، از یک: سوبسید و یارانه جزئی هم، نمی گذرند. الان چهار سال است: یارانه پر در آمد ها را حذف کردند، ولی کجا رفت؟ در تورم گم شد. بله چون درآمد معادن و خزائن خدا دادی را تقسیم نمی کنند، و در خزانه جمع می کنند، اینهم فقط لایق اختلاس می شود. امام صادق ع به زبان فارسی فرموده : باد آورده را باد می برد. آن وقت می بینیم: برادر رئیس جمهور یا برادر معاون ایشان، دستگیر می شوند تازه: آقایان طلبکار هم هستند و می گویند: این یک تسویه حساب سیاسی است. آقای معاون اول به روستائیان می گوید: من بهتر از هرکس می دانم: فساد تا کجا هست! اگر می دانی چرا مانع نمی شوی؟ جنابعالی فرمانده اقتصاد مقاومتی هستی! پس یا عنوان جعلی است، یا بی اختیار است.  واگر این دو نباشد، سوء نیت است! یعنی با این صحبت، افراد بالاتر از خود را به فساد متهم می کند: که زورش به آنها نمی رسد. از معاون اول رئیس جمهور بالاتر، و پر قدرت تر، فقط روسای سه قوه و مقام رهبری است. منظور ایشان اشاره به کدامیک می باشد؟ لذا ما به روستائیان و: تمام ملت ایران توصیه می کنیم: اگر می خواهند روزی حلال ببرند، دور دولت را خط بکشند. زیرا بازوی دولت، بانک ها هستند و بانک ها هم، بجز رباخواری تحت عنوان بانکداری اسلامی، کار دیگری نمی کنند. بترسید از آن روز که یک وام به شما بدهند! اگر دستگیر و زندانی تان نکردند، حرف شما درست است! واگر نه همانطور که: قران فرموده آنها می گویند: ربا همان معامله و تجارت است. در حالیکه ربا جنگ با خدا است، و کسی که به خدا رحم نمی کند، به من و شما رحم خواهد کرد؟

Why is the state money blessed!

A large number of elite villages across the country gathered in the summit hall to talk about rural development! But they all had the government collapse: why is the school low? Why the road is broken? Why is the budget and employment of the village lacking? But they did not know that the government: First, it has no money, and then, if it is not forbidden, it is not blessed. Governors only with astronomical figures! They are fond of luck and: They are happy to have, for example, raised $ 500 million from the reserve currency for development: the village water resources, or $ 1 billion in salaries: teachers in the province. But nobody asks: "That's all, why do you want to go?" All this money is spent, but not only people are dissatisfied, even the government itself, gesture of the opposition! The minister of labor cries: "I was driving my son and escaped." Who loses complaint? Does the hand go up till it's over? Forty years you are working, that's it! All of this is your education, the minister of labor may say: he has been minister for 5 years, but he has already had important civilization responsibilities! Minister of Housing, all his talk is like this: We are on the agenda! How to Build a Few Kilometers and: Terminals for Transportation: Build Agricultural Times! Meanwhile, with a 5-year history of the ministry, it still promises! Not to run, but to elect three more years! Why is that so? I must first criticize us: we abandoned our responsibilities, and let the revolution fall into the hands of the unjust. What we wanted for forty years ago? What's the matter after 40 years? Although much was not our fault, the enemy took over the main claws: the revolution lost its offspring. But we accept at least one slogan: Ali's justice must flow. Did you have a treasury? Or what was it all about? But now, they do not pass on the money they do not divide, from one: subsidies and partial subsidies. It's been four years now: they have eliminated subsidies, but where did they go? Lost in inflation. Yes, because you do not divide the income of the mines and the treasures of God, and collect them in the treasury, it is merely worthy of embezzlement. Imam Sadegh ah said in Farsi: Wind blowing wind. Then we see: Brother President or his brother's assistant arrested. New: Mrs. Tarbakar are also saying that this is a political settlement. The first deputy speaks to the villagers: I know better than anyone: where is corruption? If you know why you do not stop? You are the Commander of Resistance Economics! So the title is fake, or it's inaccurate. If it's not the case, it's a mischief! That is to say, people accuse themselves of corruption above the point: it does not reach them. The first vice president of the higher president and more powerful, is only the heads of the three powers and the supreme leader. What does he mean? Therefore, we urge the villagers and: all of Iran's people: if they want to make a lawful decision, they should drag the government away. Because the arm of the government is banks and banks, besides usury, do not do anything else under the name of Islamic banking. Frighten the day that they give you a loan! If you are arrested and imprisoned, your letter is correct! If not, as they say: The Qur'an says: "scont is the same trade and trade. While riba is a war against God, and whoever does not have mercy on God will have mercy upon me and you?

لماذا تبارك أموال الدولة!

تجمع عدد كبير من القرى النخبة في جميع أنحاء البلاد في قاعة القمة للحديث عن التنمية الريفية! لكنهم جميعا يعانون من انهيار الحكومة: لماذا هي المدرسة منخفضة؟ لماذا يتم كسر الطريق؟ لماذا تفتقر ميزانية وتشغيل القرية؟ لكنهم لم يعرفوا أن الحكومة: أولا، ليس لديها مال، ومن ثم، إن لم يكن ممنوعا، فإنه ليس مباركة. المحافظين فقط مع الأرقام الفلكية! وهم مولعون بالحظ و: يسعدون أن يكونوا قد جمعوا، على سبيل المثال، مبلغ 500 مليون دولار من العملة الاحتياطية للتنمية: موارد المياه في القرية، أو 1 بليون دولار من المرتبات: معلمين في المقاطعة. ولكن لا أحد يسأل: "هذا كل شيء، لماذا تريد أن تذهب؟" كل هذا المال ينفق، ولكن ليس فقط الناس غير راضين، حتى الحكومة نفسها، لفتة من المعارضة! وزير العمل يبكي: "كنت أقود ابني وهرب". من يفقد الشكوى؟ هل ترتفع اليد حتى انتهى؟ أربعون عاما كنت تعمل، وهذا كل شيء! كل هذا هو تعليمك، وزير العمل قد يقول: كان وزيرا لمدة 5 سنوات، لكنه كان بالفعل مسؤوليات الحضارة الهامة! وزير الإسكان، كل حديثه هو مثل هذا: نحن على جدول الأعمال! كيفية بناء عدد قليل من الكيلومترات و: محطات للنقل: بناء الأوقات الزراعية! وفي الوقت نفسه، مع تاريخ 5 سنوات للوزارة، فإنه لا يزال وعود! لا لتشغيل، ولكن لانتخاب ثلاث سنوات أخرى! لماذا هذا؟ لا بد لي من انتقاد أنفسنا أولا: تخلينا عن مسؤولياتنا، والسماح للثورة تقع في أيدي الظالم. ما أردنا منذ أربعين عاما؟ ما هو الأمر بعد 40 عاما؟ على الرغم من أن الكثير لم يكن خطأنا، استولى العدو على مخالب الرئيسية: الثورة فقدت ذريتها. لكننا نقبل شعارا واحدا على الأقل: يجب أن تتدفق العدالة علي. هل لديك خزانة؟ أو ما هو كل شيء؟ لكنهم الآن لا ينفقون الأموال التي ينقسمونها، من واحد: الإعانات والدعم الجزئي. لقد مرت أربع سنوات الآن: لقد أزالوا الدعم، ولكن أين ذهبوا؟ فقدت في التضخم. نعم، لأنك لا تقسم دخل الألغام و كنوز الله، و تجمعها في الخزانة، فهي تستحق الاختلاس. وقال الإمام الصادق آه باللغة الفارسية: الرياح تهب الرياح. ثم نرى: رئيس الأخ أو مساعد أخيه اعتقلوا جديدة: تقول السيدة تارباكار أيضا إن هذه تسوية سياسية. النائب الأول يتحدث إلى القرويين: أنا أعرف أفضل من أي شخص: أين الفساد؟ إذا كنت تعرف لماذا لا تتوقف؟ أنت قائد اقتصاد المقاومة! وبالتالي فإن العنوان مزيف، أو أنه غير دقيق. إذا لم يكن الأمر كذلك، انها الأذى! وهذا يعني أن الناس يتهمون الفساد من فوق النقطة: فهو لا يصل إليهم. النائب الأول للرئيس الأعلى، وأكثر قوة، هو فقط رؤساء القوى الثلاث والمرشد الأعلى. ماذا يعني؟ لذلك، نحث القرويين و: جميع الشعب الإيراني: إذا كانوا يريدون اتخاذ قرار قانوني، يجب عليهم سحب الحكومة بعيدا. لأن ذراع الحكومة هو البنوك والبنوك، إلى جانب الربا، لا تفعل أي شيء آخر تحت اسم المصرفية الإسلامية. تخويف اليوم أنها تعطيك قرض! إذا تم القبض عليك وسجن، رسالتكم صحيحة! إن لم يكن، كما هو: القرآن يقول أنهم يقولون: رابعة هو نفس التجارة والتجارة. في حين الربا هو حرب ضد الله، ومن لا رحمة الله سوف يكون رحمة لي وأنت؟

Niyə dövlət pulları mübarək olsun!

Ölkə daxilində çox sayda elit kəndlər, zirvə salonunda kənd inkişafı barədə danışmaq üçün toplandı! Lakin onların hamısı hökumətin dağılmasına səbəb oldu: niyə məktəb aşağı? Niyə yolun parçalanması? Kəndin büdcəsi və məşğulluğu nə üçün əskikdir? Amma hökumətin bilmədikləri: Birincisi, heç bir pul yoxdur, sonra isə qadağan deyilsə, bu mübarək deyil. Qubernatorlar yalnız astronomik rəqəmlərlə! Onlar uğurlar arzulayır və: məsələn, ehtiyat pul vahidindən inkişaf üçün 500 milyon dollar məvacib verdilər: kənd su ehtiyatları, ya da 1 milyard dollar maaşlar: vilayət müəllimləri. Ancaq heç kim: "Bütün bunlar, niyə getmək istəyirsən?" Bütün bu pullar xərclənir, amma təkcə insanların narazılıqları deyil, hökumətin özü də, müxalifətin jestləri! Əmək naziri belə ağlayır: "Oğlumu idarə etdim və qaçdım". Şikayət itirən kimdir? Əl başa çatana qədər əl qalxmır? Siz işləyən qırx ildir ki, bu! Bütün bunlar sizin təhsilinizdir, əmək naziri belə deyə bilər: 5 ildir nazir olmuşdur, lakin o, mühüm sivilizasiyanın məsuliyyətinə malikdir! Mənzil naziri, bütün danışması belə: Gündəmdəyik! Bir neçə Kilometrlik və Nəql Terminallaşdırma: Kənd Təsərrüfatı Times qurul! Eyni zamanda, nazirliyin 5 illik bir tarixi ilə, hələ də söz verir! Qaçmaq deyil, üç il daha seçmək! Niyə belədir? Əvvəl özümüzü tənqid etməmiz lazımdır: biz məsuliyyətimizi tərk etdik və inqilab ədalətsizlərin əlinə keçsin. Biz qırx il bundan əvvəl nə istədik? 40 il sonra nə oldu? Çox bizim günahımız olmasa da, düşmən əsas claws götürdü: inqilab öz nəslini itirdi. Amma ən azı bir şüar qəbul edirik: Əli ədaləti axın etməlidir. Xəzinə varmı? Yoxsa bu nə idi? Ancaq indi onlar bir-birindən ayrılmayan pulları keçirmirlər: subsidiyalar və qismən subsidiyalar. Dörd ildir ki, subsidiyalar aradan qaldırılıb, amma harada getdilər? İnflyasiyadan itirdik. Bəli, çünki madenlərin və Allahın xəzinələrini bölüşdürməyin və onları xəzinə yığmaqdansa, sadəcə mənimsəməyə layiqdir. İmam Sadegh ah Fars dilində: Külək küləyi əsdi. Qarşıda gördük: Qardaş prezident ya da qardaşının köməkçisi həbs olundu Yeni: Qadın Tarbakar da bunun siyasi bir həll olduğunu söyləyir. İlk millət vəkili kəndlilərə danışır: Mən hər kəsdən yaxşı bilirəm: korrupsiya olduğu yer? Niyə durmadığınızı bilirsən? Müqavimət İqtisadiyyatının Komandirisiniz! Belə ki, başlıq saxta və ya qeyri-dəqiqdir. Əgər belə deyilsə, bu bir fəlakətdir! Yəni, insanlar nöqtənin üstündə korrupsiyanı özləri günahlandırırlar: onlara çatmaz. Ali prezidentin birinci vitse-prezidenti və daha güclü, yalnız üç səlahiyyətlilərin və ali liderin başçılarıdır. Nə deməkdir? Buna görə biz kəndliləri və bütün İran xalqını çağırırıq: onlar qanuni qərar qəbul etmək istəyirlərsə, hökuməti uzaqlaşdırmalıdırlar. Hökumətin qolu banklar və banklar olduğundan, sələmçiliklə yanaşı İslam bankçılığı adı altında başqa bir şey etmir. Sizə kredit verdikləri gündən qorxun! Həbs olunarsa və həbs olunarsan, məktubunuz doğru! Əgər belə deyilsə: Quranı deyirlər: Rəbaa ticarət və ticarətdir. Rəbb Allah üçün bir müharibə olsa da, Allaha mərhəmət etməyən kim mənə və sənə rəhm edib?

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۷/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۰ نظر(0)

خود آزاری و دیگر آزاری

در قانون حمایت از حیوانات پیش بینی شده که: آزار حیوانات جرم محسوب شود، ولی تا کنون کسی خود آزاری را جرم محسوب نکرده! شاید به این دلیل که: جان آدم ها ارزشی ندارد که: راجع به آن قانونی نوشته شود! شاید هم به خاطر همین بی قانونی، خود آزاری صورت می گیرد. مثلا شخص می بیند اگر حیوانی را ازار دهد، با انجمن حمایت از حیوانات روبرو می شود، یا اگر کودکی را آزار دهد، با قانون مواجه هست! لذا می بیند بی صاحب تر از همه، خودش است! لذا دست به خودکشی می زند و یا: وقتی می بیند نمی تواند ازدواج کند، خود ارضایی می کند. البته در اسلام برای همه اینها قواعد و قانون است، این قوانین بر سه بخش است: ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با خود! که حق الله و حق الناس و حق النفس گفته می شود. امام سجاد ع در رساله خود، به بسیاری از این حقوق پرداخته است. مردم آزاری یا خود آزاری، از نظر اسلام عدم رعایت این حقوق می باشد. لذا حق پدر بر فرزند: نام نیکو نهادن است، پس اگر پدری برای فرزندش، نام خجالت آوری انتخاب کند، فرزند او همیشه از این نام آزار می بیند! این امر مصداق فرزند آزاری است. امام رضا ع می فرماید: دو نفر همیشه بیمار هستند: یکی آنکه باید پرهیز کند، نمی کند! و دیگری آنکه نباید پرهیز کند، ولی پرهیز می کند و: برخی غذا ها را نمی خورد! این مصداق بارز خود آزاری است. طبیعی است کسی که باید پرهیز کند، با اینکه برخی غذاها را نمی خورد، این امر خود آزاری محسوب نمی شود، بلکه مدیریت خویشتن خویش است و: درواقع خود را درمان می کند. لذا روزه گرفتن که به دستور خدا است، و پرهیز از خوردن غذا، در طول روز می باشد، خود درمانی است نه خود آزاری. متاسفانه غربی ها به سرکردگی صهیونیست ها، در ادامه معکوس جلوه دادن: همه احکام اسلامی، در این زمینه هم، مردم را به اشتباه انداخته اند. ازدواج امری واجب است، ولی آنها با ایجاد روسپی خانه ها، نیاز جنسی افراد را، در بازار آزاد برطرف می کنند! تا تشکیل خانواده بی اهمیت شود. ایجاد مصنوعات سکسی، تولید و انتشار صور قبیحه، راه اندازی ماهواره های ضد اخلاقی، همه در این راستا است که: جوانان را به خود ارضایی معتاد نمایند. این مصداق مهم خود ازاری است: زیرا که درسنین بلوغ، که دختر و پسر آماده می شوند که : مسئولیت زندگی مشترک را قبول کنند، و در دوران جوانی، از یکدیگر لذت حلال ببرند، با تربیت ماهواره ها که غالبا: بودجه آن از سوی آل سعود یهودی تامین می شود. در گوشه پستوها خزیده، و با خود ور می روند. بعد از مدتی هم قادر به ترک آن نمی شوند. لذا از نظر روانی حتی ازدواج هم بکنند، تحمل یک نفر دیگر، در خلوت زندگی شان، که به آن عادت کرده اند، مشکل شده و به سرعت: به طلاق می انجامد. غیر از مسائل خود آزاری جنسی، در همه زمینه ها این تربیت غلط، تعبیر علمی شده! و به خورد کودکان داده می شود: که سند 2030در مورد آموزش و تربیت، در همین راستا است: تا کودکان را در نظم نوینی تربیت کند، که اثری از تربیت دینی و: دستورات الهی در ان نباشد. کودکانی که بجای حضور درکلاس و: تمرین جامعه پذیری، باید به پستوی خانه ها پناه ببرند، و از راه اینترنت، به همه نیاز های خود پاسخ بدهند. اعتیاد آنها به بازی های رایانه ای، نمونه بارز: خود آزاری کودکان است. که گاهی غذا و خواب آنها را هم مختل می کند. وقتی برنامه ریزی اسلامی نباشد، کودک و نوجوان بجای نیایش: با خدا و خواندن نماز، به سراغ آرامبخش های مصنوعی می روند! اعتیاد به سیگار و مواد مخدر، جای خدا را در زندگی آنان پر می کنند. وبجای پناه بردن به خدا، به سیگار پناه می برند.

Self-harm and other mischief

In the Animal Protection Act, it is anticipated that animal harassment would be a crime, but so far no one has considered self-harm a crime! Maybe it's because: John is not worth it: write about that law! Perhaps because of this lawlessness, self-harm is done. For example, a person sees if he fights a animal, he is faced with the Animal Protection Association, or if he is abusing a child, he is faced with the law! So she sees herself the most inferior! So, he is committing suicide, or: When he sees that he cannot marry, he will reciprocate himself. Of course, in Islam for all these are rules and laws, these rules are divided into three parts: relationship with God, communication with people, communication with oneself! That is the right to Allah and Allah and Allah. Imam Sajjad in his treatise deals with many of these rights. The people of aggression or self-harm, in terms of Islam, are not observing these rights. Therefore, the father's right to the child is a good name, so if his father chooses a shame for his son, his child always sees the name of that name! This is the case of child abuse. Imam Reza said: Two people are always sick: one who should avoid, does not! And the other one who should not avoid, but avoids it: It does not eat some food! This is an obvious example of self-harm. It is natural for someone to avoid, though he does not eat some foods, this is not self-harm, but his own self-management and: he actually cures himself. Therefore, fasting, which is God's command, and avoiding eating, throughout the day, is self-healing, not self-harm. Unfortunately, the Western-led Zionist regime has continued to reverse: all Islamic laws have misled people in this regard. Marriage is obligatory, but they make free sex on the free market by creating prostitutes' homes! Until the formation of a family becomes trivial. The creation of sexually artifacts, the production and dissemination of forms of smuggling, the launch of anti-ethical satellites, are all aimed at: getting young people addicted to their self-esteem. This is an important example of self-sacrifice: because in the age of puberty, the girl and the boy are preparing to: take responsibility for common life, and, at a young age, they will enjoy one another, by training satellites, which is often: budgeting by Al Saud is a Jew. In the corner of the slabs, they are cut out, and they go with themselves. After some time, they will not be able to leave. So, they even get married even psychologically, tolerating someone else, getting used to it in the privacy of their lives, and getting it fast: they divorce. Apart from the issues of sexual self-immolation, in all areas this false education is a scientific interpretation! And it is given to children: the 2030 document on education and training is in the same direction: to educate children in a new order, which is not a work of religious education and: divine orders are not there. Children who, instead of attending classes and: socializing practice, have to take shelter in the slums, and respond to all their needs through the Internet. Their addiction to computer games is a typical example of child self-harm. It sometimes disrupts food and sleep. When it's not Islamic planning, the child and the teenager instead of praying: go to artificial prayer with God and pray! Addiction to cigarettes and drugs fill the place of God in their lives. And as a refuge in God, they shelter cigarettes.

الإيذاء الذاتي وغيرها من الأذى

في قانون حماية الحيوان، من المتوقع أن: المضايقات الحيوانية ستكون جريمة، ولكن حتى الآن لا أحد يعتبر النفس يضر جريمة! ربما يكون ذلك بسبب: جون لا يستحق كل هذا العناء: الكتابة عن هذا القانون! ربما بسبب هذا الفوضى، ويتم الإيذاء النفس. على سبيل المثال، يرى شخص ما إذا كان يحارب حيوان، وقال انه يواجه مع جمعية حماية الحيوان، أو إذا كان يسيء معاملة الطفل، وقال انه يواجه القانون! لذلك ترى نفسها الأكثر رديئة! لذلك، هو الانتحار، أو: عندما يرى أنه لا يستطيع الزواج، وقال انه سوف بالمثل نفسه. بطبيعة الحال، في الإسلام لجميع هذه هي القوانين والقوانين، وتنقسم هذه القواعد إلى ثلاثة أجزاء: العلاقة مع الله، والتواصل مع الناس، والتواصل مع الذات! هذا هو الحق في الله والله والله. الإمام سجاد في مقاله يتناول العديد من هذه الحقوق. إن شعب العدوان أو إيذاء النفس، من حيث الإسلام، لا يلتزم بهذه الحقوق. ولذلك، فإن حق الأب في الطفل هو اسم جيد، لذلك إذا اختار والده عار لابنه، فإن طفله يرى دائما اسم ذلك الاسم! وهذه هي حالة إساءة معاملة الأطفال. قال الإمام رضا: اثنان من الناس دائما مريض: واحد الذي يجب تجنبه، لا! والآخر الذي لا ينبغي تجنب، ولكن يتجنب ذلك: أنها لا تأكل بعض المواد الغذائية! وهذا مثال واضح على إيذاء النفس. فمن الطبيعي لشخص ما أن يتجنب، على الرغم من أنه لا يأكل بعض الأطعمة، وهذا ليس إيذاء النفس، ولكن الإدارة الذاتية الخاصة به و: انه في الواقع يشفي نفسه. لذلك، الصيام، الذي هو أمر الله، وتجنب تناول الطعام، على مدار اليوم، هو الشفاء الذاتي، وليس إيذاء النفس. وللأسف، استمر النظام الصهيوني الذي يقوده الغرب في عكس اتجاهه: فكل القوانين الإسلامية تضلل الناس في هذا الصدد. والزواج إلزامي، ولكنهما يجعلان الجنس الحر في السوق الحرة عن طريق إنشاء دور للبغايا! حتى يصبح تكوين الأسرة تافهة. مثير الاصطناعي خلق وإنتاج ونشر أشكال قبیحه والأقمار الصناعية إطلاق أخلاقي، كل ما في هذا الصدد هو أن الشباب هم من المدمنين على ممارسة العادة السرية. هذه العينة المهم إيذاء النفس لأن سن البلوغ، عندما البنين والبنات يستعدون مسؤولية الزواج تقبل، والشباب، من كل متعة استخدام المذيبات الأخرى والأقمار الصناعية التدريبية التي غالبا ميزانية آل سعود يهودي. في زاوية الألواح، يتم قطعها، وأنها تذهب مع أنفسهم. وبعد مرور بعض الوقت، لن يتمكنوا من المغادرة. لذلك، حتى أنهم يتزوجون حتى نفسيا، والتسامح مع شخص آخر، والتعود على ذلك في خصوصية حياتهم، والحصول عليه بسرعة: الطلاق. وبصرف النظر عن قضايا التضحية بالنفس الجنسي، في جميع المجالات هذا التعليم كاذبة هو تفسير علمي! وتعطى للأطفال: وثيقة عام 2030 بشأن التعليم والتدريب في نفس الاتجاه: لتعليم الأطفال في نظام جديد، وهو ليس من أعمال التعليم الديني و: أوامر الإلهية ليست هناك. الأطفال الذين، بدلا من حضور الدروس و: ممارسة التنشئة الاجتماعية، يجب أن تأخذ المأوى في الأحياء الفقيرة، والاستجابة لجميع احتياجاتهم من خلال شبكة الإنترنت. إدمانهم على ألعاب الكمبيوتر هو مثال نموذجي على إيذاء النفس للطفل. في بعض الأحيان يعطل الطعام والنوم. عندما لا يكون التخطيط الإسلامي، الطفل والمراهق بدلا من الصلاة: الذهاب إلى الصلاة الاصطناعية مع الله والصلاة! الإدمان على السجائر والعقاقير تملأ مكان الله في حياتهم. وملجأ في الله، فإنها تؤوي السجائر.

Özünə zərər və digər fitnələr

Heyvanların qorunması haqqında Qanunda heyvanların təcavüzünün cinayət ola biləcəyi gözlənilir, lakin indiyə qədər heç kim özünə zərər verməyəcəyini düşünmür! Bəlkə bunun səbəbi: John buna dəyər deyil: bu qanunu yaz! Bəlkə də bu qanunsuzluqdan ötəri özünə zərər verilir. Beləliklə, özünü ən aşağı hiss edir! Beləliklə, o intihar edir və ya: Evlənə bilməyəcəyini görəndə özünü qarşılayır. Əlbəttə ki, bütün bunlar İslamda qaydalar və qanunlardır, bu qaydalar üç hissəyə bölünür: Allahla ünsiyyət, insanlarla ünsiyyət, özü ilə ünsiyyət! Bu, Allaha, Allah'a və Allah'a aiddir. İmam Səccad onun müəllifində bu hüquqların bir çoxuna aiddir. İslam baxımından təcavüz və ya özünə zərər verən insanlar bu hüquqlara riayət etməzlər. Bu uşaq istismarı vəziyyətidir. İmam Rza dedi: İki nəfər hər zaman xəstədir: bir kəsdən qaçmaq lazım deyildir! Digər tərəfdən qaçmaq olmaz, amma qaçırır: yemək yemir! Bu, özünə zərər verməyin açıq bir nümunəsidir. Kimsə bəzi yeməklər yeməsə də, bu, özünə zərər vermir, özünü idarə etmə və başqalarından qaçmaq təbiidir: həqiqətən də özünü müalicə edir. Buna görə də, Allahın əmridir və gün ərzində yeməkdən qaçmağın oruc tutma, özünə zərər verməmək deyil, özünü müalicə edir. Təəssüf ki, Qərbdə aparılan Sionist rejimi tərsinə davam etdi: bütün İslam qanunları bu mövzuda insanları aldadıb. Evlilik məcburidir, fahişəliyin evlərini yaradaraq sərbəst bazarda azad seks edirlər! Bir ailənin formalaşması qədər əhəmiyyətsiz olur. Sexy süni yaradılması, istehsal və bu mövzuda bütün Qbyhh formaları başlamaq peyklər əxlaqsız, yayılması gənclər masturbasya asılılığı olunur. Bu əhəmiyyətli nümunə özünü zədələmə yetkinlik yaş, oğlanlar və qızlar evlilik məsuliyyət hazırlaşır zaman qəbul çünki, və gənclər bir-birinə zövq həlledici istifadə, təlim peyklər tez-tez büdcə Al Səud bir yəhudi. Plitələr küncündə kəsilir və özləri ilə birlikdə olurlar. Bir müddət sonra buraxa bilməyəcəklər. Cinsi əxlaqsızlıq məsələlərindən başqa bütün sahələrdə bu yanlış təhsil elmi bir təfsirdir! Dərslərdə iştirak etmək və təcrübə siqnalizasiya etmək yerine, gecekondulara sığınmaq və internet vasitəsilə bütün ehtiyaclarına cavab verən uşaqlar. Kompüter oyunlarına olan bağımlılığı uşaqların özünə zərər verməsinin tipik bir nümunəsidir. Bəzən qida və yuxu pozulur. İslam planlaması olmadıqda, uşaq və yeniyetmədən dua etmək əvəzinə: Allahla sünnətli duaya getmək və dua edin! Siqaretə və dərmana asılılıq həyatında Allahın yerini doldurur. Və Allahın sığınacağı kimi, onlar siqaret sığınacaq.

 

آزار جنسی حیوانات

همانطور که آزار جنسی انسانها، نسبت به یکدیگر ناروا هست، و جرم محسوب می شود، در مورد حیوانات نیز چنین است. اما در هیچ قانونی به آن اشاره نشده است! در حالیکه بیشتر حیوانات مخصوصا: حیوانات خانگی و اهلی مورد: سوء استفاده قرار می گیرند. یکی از دلایل گرایش غربی ها و غرب زده ها، یه حیواناتی از قبیل اسب و سگ! بیشتر بخاطر ارضای جنسی خودشان است. لذا می بینیم سگ را حمام می برند! و با وضع ناهنجاری، او را داخل وان شستشو می دهند، و از او سوء استفاده می کنند. در حالیکه سگ با آب میانه خوبی ندارد، و نباید آن را با ماهی اشتباه گرفت. براساس گزارش ها در سوئیس، بیشترین آزار جنسی مربوط به اسبها می باشد! در سویس 110000 اسب در 18000 مزرعه وجود دارد. روزنامه 20 دقیقه سویس نوشته است: می توان گفت بیشتر از 10000 (ده هزار) نفر در سویس، متهم به سوء استفاده جنسی از حیوانات هستند. که در این میان اسب ها، از قربانیان مهم این سوء استفاده ها هستند. یادآور می شود در این گونه موارد، معمولا دسترسی به آمار واقعی بسیار دشوار است، و آمار ثبت شده، تنها بخش کوچکی از آمار واقعی را در بر می گیرد. سویس تنها حدود هفت میلیون جمعیت دارد. بسیاری بر این عقیده اند: پوچ گرایی و ولنگاری افراطی، و انحراف جنسی از عوامل این رفتار: ضد اخلاقی و غیر انسانی است. پلیس نیویورک هم گزارشی از آزار جنسی گاو دریافت می کند! مزرعه داری با نصب دوربین، در طویله گاوهای خود می خواست: علت عدم شیردهی یکی از گاوهای خود را برسی نماید. هنگامی که مرد در حال برسی فیلم بود، دو جوان بی شرم را مشاهده نمود که: یکی از انها به گاو تجاوز می نماید، و دیگری از او فیلم می گیرد. در پی افزایش آزار جنسی حیوانات، فقط در کشور دانمارک مهد روسپی گری! قرار است قانونی برای جلوگیری آن تصویب شود، که البته آن هم بخاطر اینکه به شهرت: روسپی زنان دانمارکی لطمه وارد می کند! دن جورجن سن، وزیر غذا و کشاورزی دانمارک گفته است:« تصمیم گرفته ام که انجام عمل جنسی با: حیوانات را ممنوع اعلام کنم. دلایل زیادی هم دارد که: مهمترین آن این است که: حمله به حیوانات است». این امر دو دلیل عمده دارد: برخی ها به دلیل سختی شرایط ازدواج، ناچار به حیوانات پناه می برند! تا بدون هزینه خود را ارضا کنند. نگهداری گربه و حیوانات کوچک، که بدون آزار جنسی هم باشد، اغلب خلا وجود فرزند را در این افراد جبران می کند. بطوریکه به آنان همانند فرزندان خود، علاقمند می شوند. حتی بعضی ها برای جبران فرزند پسر! به کفتر بازی و یا قناری، گربه و سگ بازی روی می اورند! تا مرد بودن خود را اثبات نمایند. یکی از اصحاب پیامبر معروف به: ابوهریره یعنی پدر گربه ها بود. دلیل دوم سرخوردگی از ازدواج در جامعه هست. یعنی زنان مطلقه یا مردانی که: در زندگی شکست خورده اند، بیشترین آمار آزار جنسی را نسبت به حیوانات تشکیل می دهند. شیوع این امر در ایران، یک هشدار جدی برای مسئولین هست. زیرا آنها میدانند: احکام اسلامی بی دلیل نیست: مثلا روایت داریم در خانه ای که: تصویر یا سگ باشد، فرشتگان در آن خانه وارد نمی شوند. اینها دلایل آزار جنسی دارد، یعنی غیر از انگل و بیماریهای مشترک دام، اسلام می خواهد در زیر سقف، انسان نه با حیوان مشترک باشد، و نه حتی با عکس انسان های دیگر. بسیاری از این عکس ها که در منازل هست، باعث انحراف جنسی است: مثلا مردان اغلب عکس زنان و دختران را، در اتاق خود دارند که باعث: تشدید خودارضایی در انان می شود. همانطور که وجود عکس مرد نامحرم  ولو مقدس، برای دختران این خطر را دارد.  

Animal sex abuse

As the sexual harassment of humans is unfair to one another, and it is a crime, it is also the case with animals. But it is not mentioned in any law! While most animals, in particular domestic and domestic animals, are abused. One of the reasons Westerners and West-strangers tend to be, animals like horses and dogs! More for their sexual satisfaction. So we see the dog bathing! And with anomalies, they wash him in the tub, and abuse him. While the dog is not good with moderate water, it should not be confused with the fish. According to reports in Switzerland, the most sexually assaulting horses is! In Switzerland there are 110000 horses in 18,000 farms. The twenty-minute Swiss newspaper wrote: "More than 10,000 (ten thousand) people in Switzerland are accused of sexual abuse of animals." Horses are among the most important victims of this abusive practice. In these cases, access to real statistics is usually very difficult to access, and the statistics are only a small fraction of the actual statistics. Switzerland has only about seven million people. Many are of the opinion that extreme absurdism and extremism, and sexual deviation from the factors of this behavior are anti-moral and inhuman. New York police receive a report on sexual harassment of cows! The farm, having installed the camera, wanted to keep its cows in their cows' shelves. When the man was watching the film, he saw two unscrupulous young people: one of them would be raped to the cow, and the other shot him. In the aftermath of the increased sexual harassment of animals, only in Denmark is the prostitution garde! A law will be passed to prevent it, which is also due to its reputation: the prostitute of Danish women! Dan Johnsen, Danish Food and Agriculture Minister, said: "I have decided to ban sex with: animals. There are many reasons why: The most important thing is: attacking animals. " There are two main reasons for this: some will have to shelter animals due to the difficulty of marriage! To satisfy themselves at no cost. The maintenance of cats and small animals, which is also without sexual abuse, often compensates for the existence of a child's disability in these people. They like them like their children. Even some to compensate for son's son! Playing or playing canary, cat or dog! To prove their manhood. One of the companions of the Prophet, known as Abu Huraira, was the father of cats. The second reason is the frustration of marriage in society. That is, divorced women or men who: have failed in life, constitute the highest rates of sexual harassment in relation to animals. The prevalence of this in Iran is a serious warning to the authorities. Because they know: Islamic laws are not unreasonable: for example, we are narrated in a house that is: an image or a dog, the angels do not enter that house. These are the causes of sexual harassment, that is, other than the parasite and common illnesses of the livestock, Islam wants to be under the roof, a man not a common animal, nor even the image of other humans. Many of these pictures in the home, causing sexual distortion: for example, men often have photos of women and girls in their room, which causes them to masturbate more intensely. As the image of the unholy man, even holy, puts this danger to girls.

الجنس الاعتداء الجنسي

كما التحرش الجنسي للبشر غير عادل لبعضهم البعض، وأنه هو جريمة، كما هو الحال مع الحيوانات. ولكن لم يرد ذكره في أي قانون! في حين أن معظم الحيوانات، ولا سيما الحيوانات المحلية والمحلية، يتم إساءة استخدامها. واحدة من الأسباب الغربية والغرباء تميل إلى أن تكون، والحيوانات مثل الخيول والكلاب! أكثر لرضاهم الجنسي. لذلك نرى الكلب الاستحمام! ومع الشذوذ، يغسلونه في الحوض، وإساءة استخدامه. في حين أن الكلب ليست جيدة مع الماء المعتدل، فإنه لا ينبغي الخلط مع الأسماك. ووفقا للتقارير في سويسرا، فإن معظم الخيول الاعتداء الجنسي هو! في سويسرا هناك 110000 الخيول في 18،000 المزارع. وكتبت الصحيفة السويسرية ان "اكثر من عشرة الاف شخص في سويسرا يتهمون بالاعتداء الجنسي على الحيوانات". الخيول هي من بين أهم ضحايا هذه الممارسة المسيئة. وفي هذه الحالات، يصعب عادة الوصول إلى الإحصاءات الحقيقية، ولا تشكل الإحصاءات إلا جزءا صغيرا من الإحصاءات الفعلية. سويسرا لديها حوالي سبعة ملايين شخص فقط. ويرى كثيرون أن العبث والتطرف الشديدين والانحراف الجنسي عن عوامل هذا السلوك هما معادان للأخلاق ولا إنسانية. شرطة نيويورك تتلقى تقريرا عن التحرش الجنسي من الأبقار! المزرعة، بعد تثبيت الكاميرا، أراد أن تبقي الأبقار في رفوف الأبقار. عندما كان الرجل يراقب الفيلم، رأى شابين عديمي الضمير: واحد منهم سوف يتعرض للاغتصاب إلى البقر، والآخر أطلق عليه النار. في أعقاب التحرش الجنسي المتزايد للحيوانات، فقط في الدنمارك هو البغاء الطليعي! ويجري سن قانون لمنعه، وهو ما يرجع أيضا إلى سمعته: عاهرة المرأة الدانمركية! وقال دان جونسن، وزير الأغذية والزراعة الدنماركي: "لقد قررت حظر الجنس مع الحيوانات. هناك العديد من الأسباب لماذا: أهم شيء هو: مهاجمة الحيوانات ". هناك سببان رئيسيان لذلك: سيضطر البعض إلى إيواء الحيوانات بسبب صعوبة الزواج! لإرضاء أنفسهم في أي تكلفة. إن صيانة القطط والحيوانات الصغيرة، التي هي أيضا بدون إساءات جنسية، غالبا ما تعوض عن وجود إعاقة للطفل لدى هؤلاء الأشخاص. إنهم يحبونهم مثل أطفالهم. حتى بعض لتعويض ابن الابن! اللعب أو اللعب الكناري، القط أو الكلب! لإثبات رجولتهم. واحد من الصحابة النبي، المعروف باسم أبو هريرة، كان والد القطط. والسبب الثاني هو إحباط الزواج في المجتمع. وهذا يعني أن المطلقات أو الرجال المطلقين: الذين فشلت في الحياة، يشكلون أعلى معدلات التحرش الجنسي فيما يتعلق بالحيوانات. ويشكل انتشار هذا الأمر في إيران تحذيرا خطيرا للسلطات. لأنهم يعرفون: القوانين الإسلامية ليست غير معقولة: على سبيل المثال، نحن روى في منزل هو: صورة أو كلب، والملائكة لا تدخل هذا البيت. هذه هي أسباب التحرش الجنسي، أي غير الطفيلي والأمراض الشائعة للثروة الحيوانية، يريد الإسلام أن يكون تحت السطح، رجل لا حيوان مشترك، ولا حتى صورة البشر الآخرين. العديد من هذه الصور في المنزل، مما يسبب تشويه الجنسي: على سبيل المثال، غالبا ما يكون الرجال صور النساء والفتيات في غرفتهم، مما يجعلها تستمني بشكل أكثر كثافة. كما أن صورة الرجل غير المقدس، حتى المقدسة، يضع هذا الخطر على الفتيات.

Heyvanların cinsi istismarı

bir-birinə yaxşı qarşı ədalətsiz insan cinsi təcavüz, və heyvanlar haqqında eyni, bir cinayətdir. Amma heç bir qanunda belə deyilmir! Çox heyvan, xüsusilə də ev və ev heyvanları istismar edilərkən. Batılılar və Qərbdə yaşayan yabancılar, atlar və itlər kimi heyvanlar olmağın səbəblərindən biridir! Onların cinsi məmnuniyyəti üçün daha çox. Beləliklə köpək banyosunu görürük! Anomaliyaları ilə, küləkdə onu yuyurlar və onu sui-istifadə edirlər. İt orta su ilə yaxşı deyil, balıq ilə qarışdırılmamalıdır. İsveçrədəki xəbərlərə görə ən çox cinsi hücum edən atlar! İsveçrədə 18 min təsərrüfatda 110000 at var. 20 Minutes yazıb İsveçrənin qəzeti, biz heyvanların cinsi sui-istifadə ittiham İsveçrədə artıq 10.000 (on min) nəfər, demək olar. Atlar bu təhqiramiz praktikanın ən mühüm qurbanıdır. İsveçrə yalnız təxminən yeddi milyon insana sahibdir. Bir çox iman nihilizm və ekstremal biganəlik və bu davranış cinsi təhrif əxlaqsız və qeyri-insani deyil. New York polisi inəklərin cinsi təcavüzünə dair bir hesabat aldı! Kameranı quraşdıraraq, inəyi inəklərinin rəflərində saxlamağı istədi. yalnız fahişəlik Denmark beşiyi, heyvanların cinsi sui artım sonra! Danimarka Qida və Kənd Təsərrüfatı naziri Dan Johnsen, sözlərini belə davam etdirdi: "Sekslə qadağan etməyə qərar verdim: heyvanlar. Niyə bir çox səbəbi var: Ən əhəmiyyətli şey: heyvanlara hücum. " Bunun iki əsas səbəbi var: bəziləri evlilik çətinliklərindən ötrü heyvanları sığınacaqlar! Özlərini heç bir dəyəri ilə təmin etmək. Onları uşaqları kimi sevirlər. Bəziləri də oğlunun oğlunu kompensasiya edəcək! Canary, pişik və it oynayan və ya oynayan! Onların insanlığını sübut etmək. Əbu Hüreyrə kimi tanınan Peyğəmbərin yoldaşlarından biri, pişiklərin atası idi. İkinci səbəb cəmiyyətdə evlilik məyusluq var. Bunun İranda yayılması səlahiyyətlilər üçün ciddi bir xəbərdarlıqdır. Qüsursuz insanın, hətta müqəddəslərin görünüşü, bu təhlükəni qızlara verir.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۹ نظر(0)

حیوانات بخش اعظمی از زندگی بشر را تشکیل می دهند. که میتوان آن ها را در سه دسته تقسیم کرد: حیوانات مفید و مضر و: حیواناتی که کاری با انسان ندارند. از آنجایی که خداوند انسان را در بهترین شکل آفرید، دوست دارد در همان شکل باقی بماند، و تکامل هم داشته باشد. لذا در استفاده از طبیعت اطراف خود، باید مراقب باشد از: هر مواد غذایی استفاده نکند و هر لباسی را نپوشد. به همین جهت خداوند دین را فرستاده تا: انسان خود را با آن سالم و مطهر نگهدارد. پس باید از حیوانات مضر پرهیز و از حیوانات مفید استفاده کرد. از حیوانات بی طرف هم لذت بصری برد. 8جفت حیوان مفید است که: برای تغذیه انسان در نظر گرفته است و: جزو طیبات است و باید با نام خدا هم تبدیل به غذا شود. مانند گوسفند و گاو و شتر و بز و آهو، مرغ و خروس ماهی و اردک پرندگان شکاری. حتی قوچ را خداوند مستقیما از بهشت، برای حضرت ابراهیم فرستاد. این حیوانات که دسته بندی آن، در قران آمده از هر لحاظ مفید هستند. و استفاده خوراکی و پوشاکی از انها، اشکالی ندارد و نگهداری آنها هم ثواب دارد. اثرات روانشناسی و جامعه شناختی مفیدی هم دارد. اما حیوانات درنده که گوشت انسان را می خورند، یا حیواناتی که بیماری بوجود می اورند، جزو دسته دوم هستند. پرندگان غیر خوراکی (چنگال داران)، پستانداران بی آزار مانند سگ و اسب و گربه، جزو دسته سوم می باشند. یعنی خوردن گوشت آنها مکروه یا حرام است، ولی در کنار انسان زندگی کنند، و انسان از آنها بهره های دیگر ببرد اشکالی ندارد. مثلا خرید و فروش سگ حرام است، ولی اگر سگ نگهبان یا گله یا شکاری باشد، اشکالی ندارد. اسب برای سواری مناسب است، ولی گوشت آن مکروه است: کلیه این مسائل در فقه امامیه، به نقل از ائمه ذکر شده است. از امام صادق سوال شد: برکت یعنی چه؟ فرمود: سگ حیوانی است که: سالی دو شکم می زاید! هربار تا هفت توله می آورد ولی، تعدادش خیلی زیاد ادامه پیدا نمی کند! لاشه او هم قابل استفاده نیست. اما گوسفند سالی یک شکم می زاید، نسل آن فراوان است و با اینکه :غذای بشر را هم می دهد، پوست و استخوان او هم مفید است. این است فرق مالی که: برکت دارد و آنکه برکت ندارد. امروز هم در همایش دامهای همراه، رئیس همایش گفت: سگ و گربه و اسب مهمترین: حیوانات همراه انسان هستند. و همگی نژاد ایرانی دارند! نژاد اسب عربی جعلی است، و اسب اصیل فقط ایرانی است. حرف ایشان درست است زیرا: تمدن از ایران و در اطراف دریای مازندران، شروع شده و به تمام جهان پخش شده. اسب هم فقط ایرانی ها داشتند، چنانکه خشایار شاه سه هزار اسب، برای سپاه داشته که: مدیریت آن ها بسیار مهم بوده. در آن موقع همه قبایل پیاده بودند! یا مثل اعراب شتر سوار می شدند. حضرت ابراهیم وقتی پسرش را، به مکه برد اسب را هم به پسرش هدیه داد. تا زمان پیامبر اسلام، تعداد اسبها فقط در فرزندان اسماعیل، که آنها را قومی از کورش: (قرشی یا کورشی ) می خواندند، بود. بعد با فتح ایران، اسب جزو سازمان رزم قرار گرفت. هنوز هم در امریکا گرچه اسب وجود دارد، ولی سگ از آن مهمتر است! با ساختن سورتمه از سگ ها، برای نقل و انتقال استفاده می کنند. در ایران هم قشری بوجود آمدند که: به سگ بیشتر از حیوانات دیگر دلبسته هستند، حتی برخی زنان با سگ های نر، ازدواج می کنند! بهترین فیلم های سوپر غربی ها، جفتگیری زنان با سگ ها است.  در اروپا، به گربه بیشتر از همه اهمیت می دهند! و بار روانشناسی برای آن جعل می کنند، در ایران هم حتی عضو شورای شهری، در اینستاگرام، گربه اش را معرفی می کند! در حالیکه در اسلام گفته شده: با حیوانات نباید حتی در یک خانه بود!

Keeping animals, or using animals

Animals form a large part of human life. Which can be divided into three categories: Useful and harmful animals: Animals that do not work with humans. Since God created man in the best way, he would like to stay in the same form, and evolve. So, in using nature around you, you should be careful not to use any food and not to wear any clothes. Therefore, God has sent the religion to: keep your human being with that healthy and compassionate. Therefore, avoid harmful animals and use beneficial animals. Impartial animals also enjoy visual enjoyment. There are 8 pairs of animals that are intended to be nourished by human beings: it is part of tea and should be converted into food by the name of God. Like sheep and cattle and camels and goats and deer, chicken and cock fish and duck birds. Even the ram was sent by God directly from Paradise to Imam Abraham. These animals, which are categorized in the Qur'an, are useful in every respect. And the use of food and clothing from them is no problem, and their retention is also worthwhile. There are also beneficial psychological and sociological effects. But predatory animals that eat human flesh, or animals that cause illness, are in the second category. Non-edible birds (Forks), mammals, such as dogs, horses and cats, are among the third. Meanwhile, eating their meat is either abusive or forbidden, but they live alongside human beings, and humans do not benefit from them. For example, buying and selling a dog is haram, but if the dog is a guard or a herd or a hunter, it's okay. The horse is suitable for riding, but its meat is abominable: all of these issues are mentioned in Imams' jurisprudence, quoted by the Imams. Imam Sadiq asked: What does blessing mean? He said: "The dog is an animal: it will take two soles a year!" Each time up to seven cubs, it does not go too far! His carcass cannot be used either. But the year-old sheep will have a stomach, its generation is abundant, and although it also provides human food, its skin and bones are also useful. This is a financial difference: it is blessed and it is not blessed. Today, at the Livestock Forum, the head of the conference said: Dogs, cats and horses are the most important: animals are with humans. And they all have an Iranian race! The Arabian horse race is fake, and the horses are only Iranian. His words are true because: Civilization began from Iran and around the Sea of ​​Mazandaran, and spread to the entire world. The horse had only the Iranians, as King Kheshayar had three thousand horses for the army: their management was very important. At that time, all the tribes were walking! Or they would ride camels like Arabs. Abraham gave his son a gift to his son when he took his son to Mecca. Until the time of the Prophet Muhammad, the number of horses was only in the descendants of Ismail, who called them a people from Cyrus: (Khorashi or Korishi). Then, with the conquest of Iran, the horse was put into the organization. There is still a horse in America, but the dog is more important than that! They use the dogs to make sleds for transportation. In Iran, there was also a cortex that: Dogs are more attached to other animals, even some women with male dogs get married! The best super-western movies are mating women with dogs. In Europe, they care about cats most of all! And fake the psychology of it, in Iran, even a member of the city council, introduces his cat on Instagram! In Islam, it is said: animals should not even be in a house!

حفظ الحيوانات، أو استخدام الحيوانات

تشكل الحيوانات جزءا كبيرا من حياة الإنسان. والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات: الحيوانات المفيدة والضارة: الحيوانات التي لا تعمل مع البشر. منذ خلق الله الإنسان في أفضل طريقة، وقال انه يرغب في البقاء في نفس الشكل، وتتطور. لذلك، في استخدام الطبيعة من حولك، يجب أن نكون حذرين عدم استخدام أي طعام وعدم ارتداء أي ملابس. ولذلك، فقد أرسل الله الدين إلى: الحفاظ على إنسانك مع أن صحية ورحيمة. لذلك، تجنب الحيوانات الضارة واستخدام الحيوانات المفيدة. كما تتمتع الحيوانات المحايدة التمتع البصرية. هناك 8 أزواج من الحيوانات التي تهدف إلى أن تتغذى من قبل البشر: هو جزء من الشاي، وينبغي تحويلها إلى الغذاء باسم الله. مثل الأغنام والماشية والإبل والماعز والغزلان والدجاج والسمك الديك والبط الطيور. حتى إرسال الكبش من قبل الله مباشرة من الجنة إلى الإمام إبراهيم. هذه الحيوانات، التي تصنف في القرآن الكريم، هي مفيدة في كل الاحترام. واستخدام الغذاء والملابس منها ليست مشكلة، والاحتفاظ بهم هو أيضا جديرة بالاهتمام. وهناك أيضا آثار نفسية واجتماعية مفيدة. ولكن الحيوانات المفترسة التي تأكل لحم الإنسان، أو الحيوانات التي تسبب المرض، هي في الفئة الثانية. الطيور غير الصالحة للأكل (الشوك) والثدييات مثل الكلاب والخيول والقطط، هي من بين الثالثة. وفي الوقت نفسه، تناول اللحوم هم إما مسيئة أو محظورة، ولكنهم يعيشون جنبا إلى جنب مع البشر، والبشر لا تستفيد منها. على سبيل المثال، شراء وبيع الكلب هو حرام، ولكن إذا كان الكلب هو حارس أو قطيع أو صياد، فإنه على ما يرام. الحصان هو مناسب للركوب، ولكن لحومه هي البغيضة: كل هذه القضايا المذكورة في الفقه الأئمة، ونقلت عن الأئمة. سأل الإمام صادق: ماذا يعني النعمة؟ وقال: "الكلب حيوان: سوف يستغرق اثنين من باطن في السنة!" في كل مرة تصل إلى سبعة الأشبال، فإنه لا يذهب بعيدا جدا! ولا يمكن استخدام ذبيحه. ولكن الغنم البالغ من العمر سوف يكون المعدة، جيلها وفيرة، وعلى الرغم من أنه يوفر أيضا الغذاء البشري، الجلد والعظام هي أيضا مفيدة. هذا فرق مالي: إنه مبارك ولا يبارك. اليوم، في منتدى الثروة الحيوانية، وقال رئيس المؤتمر: الكلاب والقطط والخيول هي أهم: الحيوانات مع البشر. وجميعهم لديهم سباق إيراني! سباق الخيل العربي هو وهمية، والخيول هي الإيرانية فقط. كلماته صحيحة لأن: الحضارة بدأت من إيران وحول بحر مازندران، وانتشرت إلى العالم بأسره. كان الحصان الإيرانيين فقط، كما كان الملك خيشيار ثلاثة آلاف الخيول للجيش: إدارتها كانت مهمة جدا. في ذلك الوقت، كانت جميع القبائل المشي! أو كانوا يركبون الجمال مثل العرب. أعطى إبراهيم ابنه هدية لابنه عندما أخذ ابنه إلى مكة. حتى وقت النبي محمد، كان عدد الخيول فقط في أحفاد إسماعيل، الذي دعا لهم شعبا من سايروس: (خوراشي أو كوريشي). ثم، مع غزو إيران، وضعت الحصان في المنظمة. لا يزال هناك حصان في أمريكا، ولكن الكلب هو أكثر أهمية من ذلك! أنها تستخدم الكلاب لجعل الزلاجات للنقل. في إيران، كانت هناك أيضا قشرة: الكلاب أكثر ارتباطا بالحيوانات الأخرى، حتى بعض النساء مع الكلاب الذكور تزوج! أفضل الأفلام الغربية الغربية تزاوج النساء مع الكلاب. في أوروبا، يهتمون القطط أكثر من كل شيء! وهمية علم النفس من ذلك، في إيران، حتى عضو في مجلس المدينة، على إينستاجرام، يدخل القط له! في الإسلام، ويقال: الحيوانات لا ينبغي أن يكون حتى في منزل!

Heyvanları saxlamaq və ya heyvanları istifadə etmək

Heyvanlar insan həyatının böyük bir hissəsini təşkil edir. Hansı üç kateqoriyaya bölünür: Faydalı və zərərli heyvanlar: İnsanlarla işləməyən heyvanlar. Allah insanı ən yaxşı şəkildə yaratdığından, eyni şəkildə qalmaq və inkişaf etmək istəyir. Beləliklə, ətrafınızdakı təbiəti istifadə edərkən, hər hansı bir yemək və paltar geyməmək üçün diqqətli olmalısınız. Buna görə də Allah dini göndərdi: insanınızı sağlam və şəfqətli bir şəkildə saxlamaq. Buna görə zərərli heyvanlardan qaçın və faydalı heyvanlardan istifadə edin. Yanal heyvanlar da əyani həzzdən zövq alırlar. İnsan tərəfindən qidalanması nəzərdə tutulan 8 cüt heyvan vardır: çay hissəsidir və Allahın adı ilə qidaya çevrilməlidir. Qoyun və mal-qara, dəvə və keçi və maral kimi, toyuq və horoz balıqları və ördək quşları kimi. Hətta qoç birbaşa Cənnətdən İmam İbrahimə göndərildi. Quranda təsnif edilən bu heyvanlar hər cəhətdən faydalıdır. Onlardan yemək və geyim istifadəsi problem deyil və onların saxlanması da faydalıdır. Həm də faydalı psixoloji və sosioloji təsirlər var. İnsan ətini yeyən və ya xəstəliyə səbəb olan heyvanları yeyən heyvanlar ikinci kateqoriyaya aiddir. Qidalanmayan quşlar (çəngəllər), itlər, atlar və pişiklər kimi məməlilər üçüncüsüdür. Eyni zamanda, onların ətini yeyən və ya qadağan edən və ya qadağan edən, ancaq insanlarla birlikdə yaşayanlar, insanlar isə onlardan faydalanmırlar. Məsələn bir it alış və satmaq itaətdir, lakin it ittihamçı, yaxud sürü və ya ovçu olsa yaxşıdır. Atı sürmək üçün əlverişlidir, lakin onun əti iyrəncdir: bu məsələlərin hamısı imamların sitat gətirdiyi İmamların mühakiməsində qeyd olunur. İmam Səccət soruşdu: Nə xeyir-dualar deməkdir? O dedi: "İt heyvandır, bir il iki ayaq alacaq!" Hər dəfə yeddi cübbəyə qədər, çox uzaqlaşmır! Onun karkasından da istifadə edilə bilməz. Lakin yaşlı qoyun mədə olacaq, onun nəsli çoxdur və insan qidasını da təmin etsə də, dəri və sümükləri də faydalıdır. Bu bir maliyyə fərqi: mübarək və bərəkət deyil. Konqresin rəhbəri, Heyvandarlıq Forumunda bu gün: İtlər, pişiklər və atlar ən vacibdir: heyvanlar insanlarla. Və onların hamısı İran irqi var! Ərəb at yarışları saxta və atlar yalnız İranlıdır. Onun sözləri doğrudur: Sivilizasiya İran və Mazandaran dənizi ətrafında başlamışdır və bütün dünyaya yayılmışdır. Atın yalnız İranlıları var idi, çünki Kheşayarın ordusu üçün üç min at var idi: rəhbərliyi çox vacib idi. O dövrdə bütün qəbilələr gəzirlər! Ya da ərəblər kimi dəvə sürürdüm. İbrahim oğulunu Məkkəyə apardığı zaman oğluna hədiyyə etdi. Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v.) dövrünə qədər atların sayı yalnız İsmayılın nəsillərində idi və onları Kirdən bir xalq çağırdı: (Xurashi və ya Korişi). Sonra, İranın fəthi ilə, atı təşkilatına yerləşdirildi. Amerikada hələ bir at var, ancaq itdən daha vacibdir! Bunlar köpəklərdən nəqliyyat vasitəsi üçün çarxlar etmək üçün istifadə edirlər. İranda bir korteks də var idi: İtlər digər heyvanlara daha çox bağlıdır, hətta köpəkli qadınlar da evlənirlər! Ən yaxşı super-qərb filmləri itlərlə olan qadınları çaşdırır. Avropada ən çox pişiklər haqqında qayğı var! Və onun psixologiyasını saxta, İranda, hətta şəhər şurasının üzvü, Instagram-da pişiyini təqdim edir! İslamda deyilir: heyvanlar hətta bir evdə olmamalıdır!

 

تاب آوری اقتصاد ایران

غلیرغم دشمنی اقتصاد جهانی و: نامهربانی اقتصاد دانان داخلی، می بینیم که اقتصاد ایران همچنان زنده و پابرجا هست. و از بسیاری از کشورها که در آمار های روی کاغذ! از ما جلوتر هستند، محکم ایستاده واصلا خم بر ابرو نمی آورد. بخوبی یادم است که در اول انقلاب، بانکها به شدت با دولت شهید رجایی مخالف بودند، و او ناچار بود برای نقل و انتقال پول، از کیسه و گونی استفاده کند! و آنقدر پول فراوان بود که: اگر دزدی یا گم می شد اثری نداشت! در جنگ تحمیلی همه رزمندگان شاهد بودند که: به بهانه کمبود بودجه، اصلا نمی گذاشتند برای رزمندگان تدارکاتی فرستاده شود! اما کانال های دیگری بود که: اینها را دور می زدند و: اینها نمی فهمیدند از کجا خورده اند! در زمان مهندس موسوی، او هم به بانکها پیوسته بود! و مدام می گفت بودجه زیر خط قرمز است! بارها تهدید به استعفا کرد، میگفت ما نباید دفاع کنیم. مانند الان که کرباسچی ها می گویند: چرا جوانان را به سوریه می فرستیم تا کشته شوند. آن موقع هم می گفتند: چرا جوانان را به کشتن می دهید! عاقبت هم ، همین گزارش های او توسط محسن رضایی، بر امام خمینی اثر گذاشت، تا قظعنامه را بپذیرد. از آن به بعد هم هر دولتی روی کار آمد، به استناد گزارش بانکها ویرانه ای را! با خزانه خالی تحویل گرفت! آحرین آن هم شهردار محترم است که می گوید: شهرداری را با سی هزار میلیارد تومان: بدهی تحویل گرفته است. وی نمی گوید با چه قدر دارایی! این عادت همه آمار نویس ها هست. همیشه قسمت خالی لیوان را می گویند. تا راحت بتوانند به اختلاس کننده ها کمک کنند. درست مثل آمار های جهانی است که: معمولا ایران در ردیف آخر هرنوع پیشرفت ها! و ردیف اول فساد ها نشان می دهد. در اینترنت تمام سرورهای آمریکایی، اروپایی و حتی استرالیایی، نام ایران را از فهرست کشورها حذف کرده اند! لذا طبیعی است که آخرین رتبه را در: استفاده از اینترنت داشته باشیم. اما واقعا ایرانی ها از اینترنت استفاده نمی کنند؟ چرا! حتی بیشتر از همه استفاده می کنند: نمونه اش تلگرام که اجازه داده با کد ایران ثبت نام شود، روزانه 2میلیارد پیام از: ملت 80میلیونی ایران جابجا می کند. اتفاقی که در اینجا می افتد: این است که ایرانی ها، در سرور های آمریکایی با: کد افغانستان یا عراق و هندوستان! وارد می شوند لذا، همه آمار کاربران ایرانی، به آنها اضافه می شود. در صورتی آمار استفاده از کد ایران، عدد صفر را نشان می دهد! در اقتصاد و سیاست هم همین است. هیچ سرور آماری، به ایران اجازه ورود اطلاعات نمی دهد! لذا اطلاعات ورودی ایران در همه: زمینه های پیشرفته صفر است. بنابر این در رتبه آخر قرار می گیرد. طبیعی است که کشوری در آخرین رتبه پیشرفت باشد، در عقب ماندگی رتبه اول را دارد! اما مردم ایران، کار خود را می کنند و اصلا به این: سرورها و آمار ها کاری ندارند. برای همین، الان، مصرف همه چیز در ایران، سه برابر جهان است. اگر گندم یا برنج وارد می کنیم، ولی آب و برق یا نفت و گاز که صادر می کنیم!بنابراین تولید هم، سه برابر متوسط جهانی می باشد. آمار ها مصرف را می گویند! ولی تولید را نمی گویند. آیا واردات مگر مجانی می شود؟ پس اینهمه واردات ایران، یعنی بالاترین ذخیره ارزی. در حالیکه عربستان 52میلیارد دلار کسر بودجه دارد، در سند  2030 ادعا می کند سه هزارمیلیارد دلار! ذخیره ارزی خواهد داشت از کجا؟ ولی ایران که هم اکنون، قدرت خرید محصولات تمام کشورهای دنیا را دارد، و هرکدام از انها برای تصرف بازار ایران، باهم رقابت می کنند باید اقتصاد ورشکسته داشته باشد؟ آیا فرانسه ورشکسته است؟ یا ایران که شرکت های آن را زنده کرد؟ آمریکا بزرگترین صادر کننده کالا به ایران است! اگر ایران پول و ذخیره ارزی ندارد، اینهمه کالای آمریکایی در ایران از کجا آمده؟

Persistence of Iran's economy

Contrary to the hostility of the global economy, and with the eagerness of domestic economists, we see that Iran's economy is still alive. And from many countries that are on the statistics on paper! They are ahead of us, stand firm and do not bend on the eyebrows. I well remember that at the beginning of the revolution, the banks strongly opposed the Shahid Rajaee government, and he had to use bags and sack to transfer money! And there was so much money that: if it was robbed or lost, it had no effect! In the imposed war, all the warriors saw that they would not be sent to the combatants at all due to lack of funds. But there were other channels that: They did away, and: They did not understand where they had been eaten! At the time of Mousavi's engine, he also joined the banks! And always said the budget is below the red line! He repeatedly threatened to resign, saying we should not defend. As the Karbaschi say, why are we sending young people to Syria to be killed? At that time they would say: Why do you kill the young people? Eventually, the same reports by Mohsen Rezaei influenced Imam Khomeini to accept the law. Since then, every government has come to power, according to the report of the banks, a ruin! Delivered to Empty Trash! Aharin is also a respectable mayor who says that the municipality has been issued with 30 billion dollars. He does not say how much you have! This is the habit of all statisticians. Always say the empty part of the glass. So they can easily help the emulators. Just like global statistics: Usually Iran is in the last row of any improvements! And the first row of corruption shows. On the Internet, all American, European and even Australian servers have removed the name of Iran from the list of countries! So it's natural to have the last rank in: using the internet. But really do not Iranians use the Internet? Why! They even use the most: his example of the telegram allowed by Iran's code, 2 billion messages per day are transferred from: the 80 million people of Iran. What happens here is that the Iranians, on American servers with: the code of Afghanistan or Iraq and India! Therefore, all users of Iranian statistics are added to them. If the statistics show the use of Iran code, the number is zero! That is the same in economics and politics. No statistical server allowed Iran to enter data! Therefore, Iran's input information in all: advanced fields are zero. So it's ranked last. It is natural for a country to be in the last rank of progress, in the backlog, it's ranked first! But the people of Iran, do their job and do it at all: servers and statistics do nothing. So now, taking everything in Iran is three times the world. If we import wheat or rice, but the water and electricity or oil and gas that we export, so production is three times the global average. Statistics say consumption! But they do not say production. Will import be free? So this is all the imports of Iran, the highest reserve currency. While Saudi Arabia has a budget deficit of $ 52 billion, it claims $ 3 trillion in the 2030 document! Where will the currency be? But Iran, which now has the power to buy products from all over the world, and each of them to compete for seizing the Iranian market, should have a bankrupt economy? Is France bankrupt? Or Iran whose companies revived it? America is the largest exporter of goods to Iran! If Iran does not have the money and custody of the currency, how does it make all the goods?

استمرار الاقتصاد الإيراني

وخلافا لعداء الاقتصاد العالمي، ومع حرص الاقتصاديين المحليين، نرى أن الاقتصاد الإيراني لا يزال حيا. ومن العديد من البلدان التي هي على الإحصاءات على الورق! هم أمامنا، يقف ثابتة ولا ينحني على الحاجبين. وأذكر أيضا أنه في بداية الثورة، عارضت البنوك بشدة حكومة شهيد رجاي، واضطر إلى استخدام أكياس وأكياس لنقل الأموال! وكان هناك الكثير من المال الذي: إذا كان قد سرق أو فقدت، كان له أي تأثير! في الحرب المفروضة، رأى جميع المحاربين أنهم لن يتم إرسالهم إلى المقاتلين على الإطلاق بسبب نقص الأموال. ولكن كانت هناك قنوات أخرى: أنها أوقفت، و: لم يفهموا أين أكلوا! في وقت محرك موسوي، وانضم أيضا إلى البنوك! ودائما قال الميزانية أقل من الخط الأحمر! وهدد مرارا بالاستقالة، قائلا إننا يجب ألا ندافع عن ذلك. وكما يقول الكارباشي، لماذا نرسل الشباب إلى سوريا لقتلهم؟ في ذلك الوقت يقولون: لماذا تقتل الشباب؟ وفي نهاية المطاف، أثرت نفس التقارير التي أعدها محسن رضائي على الإمام الخميني لقبول القانون. ومنذ ذلك الحين، كل حكومة قد حان للسلطة، وفقا لتقرير البنوك، خراب! تم تسليمها إلى المهملات الفارغة! وآخرها العمدة المحترم الذي يقول إن البلدية قد أصدرت 30 ألف مليار دولار أمريكي. انه لا يقول كم لديك! هذه هي عادة جميع الإحصائيين. دائما أقول الجزء الفارغ من الزجاج. حتى يتمكنوا من مساعدة بسهولة محاكاة. تماما مثل الإحصاءات العالمية: عادة إيران في الصف الأخير من أي تقدم! ويظهر الصف الأول من الفساد. على شبكة الإنترنت، وأزال جميع الملقمات الأمريكية والأوروبية وحتى الاسترالية اسم إيران من قائمة البلدان! لذلك فمن الطبيعي أن يكون آخر مرتبة في: استخدام الإنترنت. ولكن حقا لا الإيرانيين استخدام الإنترنت؟ لماذا! بل إنهم يستخدمون أكثر من غيرها: مثاله على البرقية التي تسمح بها المدونة الإيرانية، 2 مليار رسالة يوميا يتم نقلها من: 80 مليون شخص في إيران. ما يحدث هنا هو أن الإيرانيين، على خوادم الأمريكية مع: قانون أفغانستان أو العراق والهند! ولذلك، يضاف إليها جميع مستخدمي الإحصاءات الإيرانية. إذا أظهرت الإحصاءات استخدام قانون إيران، وعدد هو صفر! هذا هو نفسه في الاقتصاد والسياسة. لم يسمح أي خادم إحصائي إيران بإدخال البيانات! ولذلك، فإن المعلومات المدخلات إيران في كل: الحقول المتقدمة هي صفر. لذلك في المرتبة الأخيرة. فمن الطبيعي للبلد أن يكون في المرتبة الأخيرة من التقدم، في تراكم، انها في المرتبة الأولى! ولكن شعب إيران، القيام بعملهم والقيام بذلك على الإطلاق: الخوادم والإحصاءات لا تفعل شيئا. حتى الآن، أخذ كل شيء في إيران هو ثلاثة أضعاف العالم. إذا استوردنا القمح أو الأرز، ولكن الماء والكهرباء أو النفط والغاز الذي نقوم بتصديره، لذلك الإنتاج هو ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمي. الإحصاءات تقول الاستهلاك! لكنهم لا يقولون الإنتاج. سوف يكون الاستيراد مجانا؟ لذلك هذا هو كل واردات إيران، وهو أعلى احتياطي العملة. وبينما تعاني المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية قدره 52 مليار دولار، فإنها تطالب بمبلغ 3 تريليون دولار في وثيقة عام 2030! أين ستكون العملة؟ ولكن إيران التي لديها الآن القدرة على شراء المنتجات من جميع أنحاء العالم، وكل واحد منهم للتنافس على الاستيلاء على السوق الإيرانية، يجب أن يكون لها اقتصاد مفلس؟ هل فرنسا مفلسة؟ أو إيران التي شركاتها احياء ذلك؟ أمريكا هي أكبر مصدر للبضائع إلى إيران! إذا لم يكن لدى إيران المال والحضانة للعملة، فكيف يعني ذلك؟

İran iqtisadiyyatının davamlılığı

Ghlyrghm düşmən və qlobal iqtisadiyyat: iqtisadçılar çörəksiz daxili, biz iqtisadiyyat canlı və yaxşı olduğunu görürük. Və kağız üzərində olan bir çox ölkədən kağız üzərində! Onlar qabaqda qaldılar, möhkəm dururlar və qaşları əyilmirlər. Və çox pul var idi: əgər soyulmuş və ya itirildisə, heç bir təsiri olmadı! Amma digər kanallar da var idi: onlar özləri ilə birlikdə idilər: onlar yeyildiklərini başa düşmədilər! Musəvinin mühərriki dövründə də banklara qoşulub! Və həmişə büdcə qırmızı xəttin altındadır dedilər! O, biz dəfələrlə istefa verməklə təhdid etdiyimizi söyləyərək, müdafiə etməməliyik. Karbasçı deyir ki, niyə gəncləri Suriyaya göndərmək üçün göndəririk? O zaman dedilər: "Niyə gəncləri öldürürsən? Nəhayət, Mohsen Rezaei tərəfindən eyni hesabatlar imam Xomeynini qanun qəbul etməyə təsir etdi. O vaxtdan bəri, hər bir hökumət, bankların hesabatına görə, hakimiyyətə gəldi, bir məhv! Boş Çöp Kutusuna Teslim Edildi! Sonuncusu belediyenin 30 min milyard ABŞ dolları ilə verildiyini söyləyən hörmətli bələdiyyə başçısı. O nə qədər var deyir! Bu bütün statistikistlərin vərdişidir. Həmişə şüşənin boş hissəsini söyləyin. Beləliklə, onlar emülatörlere asanlıqla kömək edə bilərlər. Qlobal statistika kimi: Adətən İran hər hansı irəliləyiş son sırada! Və korrupsiyanın ilk sıra göstərir. İnternetdə, bütün Amerika, Avropa və hətta Avstraliya serverləri İran adını ölkələrin siyahısından çıxarmışdır! Beləliklə, internetin istifadəsi ilə son sıraya sahib olmaq təbiidir. Amma həqiqətən İranlılar internetdən istifadə etmirlərmi? Niyə? Burda baş verənlər, amerikalı serverlər üzərində iranlılar: Əfqanıstan və ya İraq və Hindistan kodları! Buna görə İran statistikasının bütün istifadəçiləri onlara əlavə olunur. Statistika İran kodunun istifadəsini göstərirsə, sayı sıfırdır! İqtisadiyyat və siyasətdə eyni. Heç bir statistik server İrana məlumat daxil etməsinə icazə vermədi! Buna görə İranın bütün məlumatları: inkişaf etmiş sahələr sıfırdır. Beləliklə, sonuncu sıraya daxildir. Ölkənin son irəliləyiş səviyyəsində olması, təbii ki, arxa arxada, ilk sırada! Amma İran xalqı öz işlərini görür və bunu edirlər: serverlər və statistika heç nə etmir. İndi İranda hər şeyi alaraq dünya üç dəfədir. Statistika istehlak deyir! Lakin onlar istehsal deyirlər. İthalat pulsuz olacaq? Beləliklə, bu İranın ən iri ehtiyat valyutasıdır. Səudiyyə Ərəbistanı 52 milyard dollarlıq bir büdcə kəsiri olsa da, 2030-cu ildə sənəddə 3 trilyon dollar iddia edir! Valyuta harada olacaq? Fransa iflas edirmi? Və ya İranı şirkətləri diriltdi? Amerika İrana malların ən böyük ixracatçısıdır! İranın valyutanın pul və saxlanmasına malik olmasa, bu, necə deməkdir?

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۳ نظر(0)

سرمایه و سرمایه گذاری در اسلام.

سرمایه گذاری نیز مانند: همه مقوله های علمی، در غرب دچار تحریف شد! زیرا اساس تئوری های علوم،  در غرب برمبنای اسرائیلیاتی است که: تئوریسین های یهودی آن را تئوریزه کرده اند. مثلا سرمایه در زبان حضرت موسی، نعمت های خدادادی است. خود ایشان هم شغل چوپانی داشته است. اما ازنظر بنی اسرائیل، طلا اساس ثروت است! به همین دلیل ابتدا گوساله پرست شدند، چون گوساله سامری از طلا بود. بعد که حضرت موسی با آن مبارزه کرد،  به سراغ ثروتمندان رفتند و: آرزوی زندگی چون: قارون را داشتند زیرا که: قارون دارای گنچ هایی از طلا بود. این بار خدا قارون را، در مقابل چشم همه مردم، در زمین فروبرد! ( فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه ) البته همه با دیدن این عذاب، گفتند خوب شد ما قارون نبودیم! ولی این ذهنیت طلا دوستی را، با خود حفظ کردند تا یومنا هذا! در اقتصاد غربی، مخصوصا در عصر سوداگری، طلا اصل اقتصاد و پول بود. یعدا هم که بیرون رانده شد، هنوز هم به عنوان پشتوانه پول! حرف اول را می زند. در اسلام هم، طلا های ابن زیاد باعث شد: کوفیان دست از امام حسین بردارند. لذا دین اسلام، همچون دین واقعی موسی ع، از طلا ضربه خورده و: آن را به عنوان سرمایه قبول ندارد. جالب است بدانیم سرمایه در اسلام، و مخصوصا شیعه اشک است! ابن سعد بخاطر حکومت ری، امام حسین ع را شهید کرد، ولی به آن دست نیافت! اما هواداران امام حسین ع، با اشک، ری را تصرف کردند! و اکنون مرکزیت مهم شیعه: در جهان به شمار می اید. البته اشک ریختن و گریه کردن را، می توان به دو صورت تعریف و اثبات کرد: اول برای دنیا پرستان و دانشمندان مادی اقتصاد! دوم برای مومنان. برای اقتصاد دانان پول پرست بگوییم: مصرف ظروف یکبار مصرف در ایران، سه برابر جهانی است! مخصوصا در ایام محرم و صفر، ماه رمضان و..بطوریکه صنعت تهیه غذا و: تولید ظروف یکبار مصرف، از نظر سوداوری هم حرف اول را در: ایران و عراق دارند. این یک مبنا هست! در ایام محرم تا سه برابر جمعیت ایران، غذا تولید و مصرف می شود. این یعنی که کارخانجات تولید: وسایل آشپزخانه، مزارع تولید برنج و حبوبات، همگی برکاکل گریه برای امام حسین ع می چرخد. که باید گفت اصلا: اقتصاد ایران و عراق، براین پایه است. والا با تحریم های نفتی و غیرنفتی، این دو ملت باید سالها پیش: از بین می رفتند. طرح موضوع: اگر کودکی اشک نریزد و: گریه نکند به او غذا نمی دهند! پدر خانواده با دیدن اشک کودکش، انگیزه برای کار و کسب درآمد پیدا می کند. حتی اشک همسرش را هم نمی تواند تحمل کند. در بررسی بیشتر، به امام علی ع بعنوان پایه گذار: اقتصاد اشکی می رسیم. ایشان طاقت دیدن اشک یتیمان را نداشت، لذا سخت کار می کرد و: شبها برای آنان نان و خرما می برد. بعدا آن را توسعه دادند، و سفره خانه ای در مدینه درست کردند: با مسئولیت امام حسن مجتبی. حضرت علی در بیابانها چاه می کند، درخت خرما می کاشت و: درآمد آن را صرف: پذیرایی از بینوایان و مسافران و یتیمان می نمود. تا اینکه هر دو به شهادت رسیدند، و اما پس از شهادت امام حسین، تحولی در این زمینه ایجاد شد: محور اشک به امام حسین منتسب شد. و مارک دار شدن مهمان ها هم ازبین رفت. آنطور که نقل کرده اند: امام حسین ع فرمود: من کشته اشک هستم.(انا قتیل العبرات). زیرا مظلومیت امام حسین ع، اشک ها را جاری می کند. لذا تشکیل جلسات عزاداری، و پذیرایی از عزاداران باب شد. امروزه به وسعت چندین کشور شده است! در سند چشم انداز 2030 هیات های عزاداری، باید سازمان ملل به کمک: سازمان غذا و دارو، برای تمام دنیا این برنامه را پیاده کند! یعنی همه مردم دنیا، مهمان سفره اباعبدالله باشند. نه تنها ریشه سوء تغذیه، سوزانده شود بلکه: در کل دنیا کسی برای بی پولی گرسنه نباشد.

Capital and investment in Islam.

Investments like: All categories of science were distorted in the West! Because the fundamentals of the science of science in the West are based on Israelis: Theorists of the Jews have theorized it. For example, capital in the language of Prophet Moses is the divine blessings. She also had a shepherd job. But from the point of view of Israel, gold is the foundation of wealth! For this reason, calves were first used, because the Samaritan calf was of gold. When Moses fought against it, they went to the rich, and they dreamed of life, for they were: Qaron because Qaron had treasures of gold. This time, God will throw Al-Qaron on the earth in front of the eyes of all people! Of course everyone saw this torment, they said it was fine, we were not Qaron! But they retained the golden friendship mentality so that they would. In the Western economy, especially in the era of speculation, gold was the principle of economy and money. The one that was pushed out is still money back! He casts the first letter. In Islam, the golds of Ibn Qi'id also caused Kofiyan to withdraw from Imam Hussein. Therefore, Islam, like the real religion of Moses, has been hit by gold and does not accept it as capital. Interestingly, capital in Islam, and especially the Shiite, is a tear! Ibn Sa'ad was martyred by Imam Hussein as he ruled Rey but did not get it! But the supporters of Imam Hussein, with tears, captured Riyadh! And now the Shia main focus is in the world. Of course, tearing and crying can be defined in two ways: first, for the world's poets and material scientists of economics! Second for believers. For economists, money laundering: Throwing utensils in Iran is three times the global! Especially in the days of Muharram and zero, Ramadan, etc. As the food industry and: the production of one-time utensils, they also have the first name in exploitation in Iran and Iraq. This is the basis! In the days of Moharram, it is three times as large as the population of Iran, and food is produced and consumed. This means that the factories of production: kitchen appliances, rice and leguminous farms, all turn around the cry for Imam Hussein. That is to say, at all: the economy of Iran and Iraq are based on it. Supreme with oil and non-oil sanctions, these two nations should have been eradicating years ago. Schedule a theme: If a child does not tear and: Do not cry give him food! The father of the family finds a motive for work and earns money by seeing his child's tears. Even his wife's tears cannot stand. In further study, Imam Ali as the founder: the lucky economy. They did not have the patience to see the tears of their orphans, so he worked hard: at night, they took bread and dates. They developed it later, and made a table in Medina: with the responsibility of Imam Hasan Mojtaba. Imam Ali bore well in the deserts, planting a palm tree and: Earning it: Catering to the poor and our passengers and orphans. Until both were martyred, but after the martyrdom of Imam Hussein, a change was made in this regard: the axis of tears was attributed to Imam Hussein. And the marking of the guests also disappeared. Imam Hussein said: "I am killed in tears ... because the impeachment of Imam Hussein teething tears." Therefore, forming mourning sessions, and welcoming the mourners of Bob. Today it is in the reach of several countries! In the Mourning Board's 2030 vision document, the United Nations should assist the Food and Drug Administration to implement this plan for the whole world! That is, all the people of the world are guests of the table of Abbas. Not only is the root of malnutrition burned, but also that no one is hungry in the whole world.

رأس المال والاستثمار في الإسلام.

الاستثمارات مثل: تم تشويه جميع فئات العلوم في الغرب! لأن أساسيات علم العلم في الغرب تقوم على الإسرائيليين: نظريات اليهود قد نظروا ذلك. على سبيل المثال، رأس المال في لغة النبي موسى هو النعم الإلهي. كما كان لديها وظيفة الراعي. ولكن من وجهة نظر إسرائيل، الذهب هو أساس الثروة! لهذا السبب، تم استخدام العجول لأول مرة، لأن العجل السامري كان من الذهب. هذه المرة، سوف رمي الله القرون على الأرض أمام عيون جميع الناس! بالطبع رأى الجميع هذا العذاب، وقالوا انه على ما يرام، لم نكن كارون! لكنهم احتفظوا بعقلية الصداقة الذهبية حتى يتمكنوا من ذلك. في الاقتصاد الغربي، وخاصة في عصر المضاربة، كان الذهب مبدأ الاقتصاد والمال. واحد الذي دفعت بها لا يزال المال مرة أخرى! يلقي الحرف الأول. وفي الإسلام، تسببت ذهبيات ابن قعيد في انسحاب كوفيان من الإمام الحسين. ولذلك، فإن الإسلام، مثل الدين الحقيقي لموسى، قد ضرب من الذهب ولا يقبل ذلك عاصمة. ومن المثير للاهتمام، رأس المال في الإسلام، وخاصة الشيعة، هو المسيل للدموع! وقد استشهد ابن سعد من قبل الإمام الحسين لأنه حكم ري ولكن لم تحصل عليه! ولكن أنصار الإمام الحسين، بالدموع، استولوا على الرياض! والآن التركيز الرئيسي الشيعة هو في العالم. بالطبع تمزيق البكاء يمكن تعريف بطريقتين: أولا، للعلماء المشهورين عالميا وعلم الاقتصاد! الثانية للمؤمنين. بالنسبة للاقتصاديين، غسل الأموال: رمي الأواني في إيران هو ثلاثة أضعاف العالم! خصوصا في شهر محرم وصفر، رمضان .. صناعة الطعام وإنتاج الأواني الفخارية، والقول الفصل مربحة في إيران والعراق. هذا هو الأساس! في أيام محرم، هو ثلاثة أضعاف عدد سكان إيران، ويتم إنتاج الغذاء واستهلاكه. وهذا يعني أن مصانع الإنتاج: أدوات المطبخ والأرز والمزارع البقولية، وكلها تتحول صرخة للإمام الحسين. وهذا يعني، على الإطلاق، أن اقتصاد إيران والعراق يقومان عليه. العليا، مع العقوبات النفطية وغير النفطية، يجب على هاتين الدولتين أن تستأصل منذ سنوات. جدولة موضوع: إذا كان الطفل لا المسيل للدموع و: لا تبكي يعطيه الطعام! يجد والد الأسرة دافع للعمل ويكسب المال من خلال رؤية دموع طفله. حتى دموع زوجته لا يمكن أن يقف. في مزيد من الدراسة، الإمام علي كمؤسس: الاقتصاد محظوظا. لم يكن لديهم الصبر لرؤية دموع اليتامى، لذلك كان يعمل بجد: في الليل، أخذوا الخبز والتواريخ. وضعوها في وقت لاحق، وقدموا طاولة في المدينة المنورة: مع مسؤولية الإمام حسن مجتبى. حمل الإمام علي جيدا في الصحارى، وزرع شجرة نخيل و: كسبه: تقديم الطعام للفقراء والركاب والأيتام. كما اختفى وسم الضيوف. قال الإمام الحسين: "أنا قتلت في البكاء ... لأن الإقالة من الإمام الحسين يرقع الدموع". لذلك، تشكيل جلسات الحداد، والترحيب المشيعين بوب. اليوم هو في متناول العديد من البلدان! وفي وثيقة رؤية مجلس الحداد لعام 2030، ينبغي للأمم المتحدة أن تساعد إدارة الغذاء والدواء على تنفيذ هذه الخطة للعالم أجمع! أي أن جميع شعوب العالم ضيوف من طاولة عباس. إن جذور سوء التغذية لا تحترق فحسب، بل أيضا أنه لا يوجد جائع في العالم كله.

İslamda sərmayə və investisiya.

Bənzər investisiyalar: Qərbdə bütün elm kateqoriyalarına təhrif edilmişdir! Qərbdə İsrail əsasında elm nəzəriyyəsi, yəhudi nəzəriyyəçilər bu theorized ki, çünki. Misal üçün, Hz. Musanın dilində olan sermaye ilahi xeyir-duadır. O da çoban işi gördü. Amma İsrail baxımından, qızıl sərvətin təməli! Bu səbəblə buzovlar ilk dəfə istifadə edildi, çünki Samariyalı buzov qızıldandır. Bu dəfə Allah, bütün insanların gözü qarşısında Yer kürəsini atacaq! Təbii ki hər kəs bu əzabı gördükdə yaxşı deyirlər, Qaron deyildik! Ancaq onlar qızıl dostluq mentalitetini qoruyurlar. Qərb iqtisadiyyatında, xüsusilə spekulyasiya dövründə, qızıl iqtisadiyyat və pul prinsipi idi. Çıxarılan bir adam hələ də geri pul! İlk məktub yazır. İslamda İbn Qi'idin qızılları da Kofiyanı İmam Hüseyndən çəkilməyə səbəb oldu. Buna görə İslam, Musanın əsl dini kimi, qızılla vurulub və onu kapital kimi qəbul etmir. Maraqlıdır ki, İslamda və xüsusilə də Şiə sermayesi gözyaşıdır! İmam Hüseyn (əleyhissəlam) tərəfindən İbn Sa'əd şəhid oldu, lakin onu almamışdı! İmam Hüseynin tərəfdarları, göz yaşları ilə, Riyadı ələ keçirdi! İndi şiə əsas diqqət dünya səviyyəsindədir. Əlbəttə yırtma və ağlama iki şəkildəəyyən edilə bilər: Birincisi, iqtisadiyyatın dünyaca məşhur və maddi alimləri üçün! Möminlər üçün ikinci. İqtisadçılara görə, pulların yuyulması: İranın qablarını atmaq üç dəfə qlobaldır! Xüsusilə iaşə sənayesi və qab istehsalı, İran və İraqda sərfəli final demək kimi Məhərrəm və Səfər, Ramazan .... zamanı. Bu əsasdır! Moharram dövründə İranın əhalisi üç dəfə böyükdür və qida istehsal olunur və istehlak olunur. mətbəx, düyü və lobya sahələri, bütün tassels İmam Hüseyn (ə) qaytarır ağlamaq: Bu bitkilərin deməkdir. Yəni demək olar ki, İran və İraq iqtisadiyyatı bunlara əsaslanır. Yüksək neft və qeyri-neft sanksiyalarına malik olan bu iki ölkə bir neçə il əvvəl aradan qaldırılmalıdır. Bir tema planlaşdırın: Bir uşaq gözyaşardığında və onu qidalandırmazsa, ağlamasınlar! Ailənin atası uşağın göz yaşlarını görərək işə bir niyyət tapır və pul qazanır. Hətta arvadının gözyaşları da dayanmır. Əlavə tədqiqatda İmam Əli yaradıcısıdır: şanslı iqtisadiyyat. Yetimlərin göz yaşlarını görməyə səbir yox idi, o da çox çalışdı: gecə, çörək və xurma aldılar. Onlar daha sonra inkişaf etmiş və Mədinədə bir masa hazırlamışlar: İmam Həsən Mojtabanın məsuliyyəti ilə. İmam Əli çöllərdə yaxşı bir xurma ağacı əkdi və onu qazandı: yoxsullara və yolçularımıza və yetimlərə yemək. Hər ikisi də şəhid oldu, amma İmam Hüseynin şəhadətindən sonra bu mövzuda dəyişiklik edildi: gözyaşının oxu İmam Hüseynə aid idi. Qonaqların qeydləri də yox oldu. sitat İmam Hüseyn (ə) dediyi kimi: İmam Hüseyn təqsirsizlik gözyaşları, çünki göz yaşı axacaq ... öldüm. Buna görə, yas tutma seanslarının meydana gəlməsini və Bobun möcüzələrini salamlayıram. Bu gün bir neçə ölkənin əlindədir! Dəətli Şuranın 2030 görmə sənədində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qida və İlaç İdarəsinə bütün bu planı həyata keçirmək üçün kömək etməlidir! Yəni dünyanın bütün xalqı Abbasın masasının qonaqlarıdır. Yalnız qidalanmanın kökü yandı, həm də bütün dünyada heç kim ac qalmadı.

 

دریای غذا

این روزها در ایران، دریای غذاهای نذری است که: برای امام حسین ع ادا می شود. گرچه همه رسانه های معاند، بایکوت رسانه ای کرده اند، ولی مردم دنیا از نزدیک آن را مشاهده می کنند. حتی مفتی اعظم آل سعود هم گفته: اگر کسی برای حسین ع محزون نباشد، فاسق و منافق است! مجری تلویزیون با تعجب پرسیده: شیخ آیا شما شیعه شدید؟ پس همه کسانی که در: واقعه محرم امسال سکوت کرده اند، همگی به قعر جهنم خواهند رفت، زیرا حتی اگر وهابی هم هستند، باید برای امام حسین عزاداری کنند! و گرنه همگی زیر مدیریت یکپارچه شیطان بوده، واقعا فاسق هستند یا منافق. به همین دلیل هم هست که: مانند بی بی سی و صدای آمریکا، از منافق ها و مزدور ها و جاسوس ها حمایت می کنند! و اخبار آنها را به دروغ هم شده، پخش می کنند ولی راجع به دهه محرم، چشمشان کور شده: چیزی را نمی بینند. باید دانست مدیریت یکپارچه شیطان، در برابر مدیریت یکپارچه الهی نیست، بلکه برای تامین نیرو برای مشاغل پست جهنم است! تا اگر کسی تبدیل به هیزم جهنم شد، اعتراضی نکند. (ولقد ذرانا لجهنم کثیرا من الناس – هم وقود النار) به عبارت ساده تر: عده ای از مدیریت یکپارچه الهی انتقاد کردند، برخی آن را استبدادی دانستند و: دین را اجباری گفتند و: صفت جبار بودن خدا را ناشایست دانستند! لذا خداوند اجازه عصیان یا اعتراض به آنها داد. شاید ابلیس که سالیان دراز، خدا را عبادت می کرد، خسته شده بود و به دنبال راهی: برای نافرمانی بود! که با دستور خدا برای سجده به آدم، این فرصت عصیان و گناه پیش آمد. دلیلش این است که خداوند هم، از این عصیان برآشفته نشد و: حتی تقاضای شیطان را هم برآورده کرد! تا با او بی حساب شود. یعنی به او جذبه تصرف دربرخی انسان ها را داد. بعبارت مدیریتی، نفوذ او را بر زیردستانش تفویض کرد. و تقریبا حیطه نظارتی او را مکمل، حیطه مدیریتی انسان قرارداد: در جایی که انسان مطیع خدا باشد، خلیفه و قائم مقام خدا در زمین است، محل استقرار دائمی او هم بهشت مقرر شده. اما در مواردی که انسان ها، از شیطان اطاعت کنند، قلمرو جهنم مخصوص آنهاست. باید دانست که وظائف فرماندهی و اصول مدیریت، در قران با عبارات دیگری بیان شده است: مثلا مدیر را اولی الامر گفته اجرای دستور را اطاعت (اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم) یا نفوذ را حق تصرف معنی کرده اند، یعنی هرچه قدر انسان نفوذ بیشتری داشته باشد، حق تصرف بر انسان و جهان را دارا است. در برخی موارد وقتی اطاعت محض باشد، آنان  حق فرماندهی یا تصرف در کائنات را دارند. یعنی علاوه بر نفوذ در انسان ها، در عالم هستی هم نفوذ دارند. مقام معصومین همین است، زیرا آنها کوچکترین بی اطاعتی یا انحرافی(عصیان و معصیت یا گناه) نداشته اند. فرماندهی خدا هم صفر و یک است! یعنی اگر کسی بطور کامل، از خدا اطاعت نکرد بر او شریک قائل شده! و خداوند آنها را به شرکا شان واگذار می کند. مگر اینکه به اشتباه بوده و یا توبه کنند. خداوند در قران می فرماید: کسانی که مدیریت یکپارچه او را بپذیرند، او هم مدیریت بر آنها را قبول می کند!(الله ولی الذین آمنوا) ولی اگر بخواهند به دلخواه خود باشند، آنها را به خودشان واگذار می کند! و کسی که به خودش واگذار شد، این خود، یا من او، شیطان است و لذا زیر مدیریت یا ولایت شیطان می رود. شیطان هم او را با خود به جهنم می برد! و تبدیل به مصالح جهنم می کند. در جای دیگری، نار و نور! تعبیر شده: خداوند نور است و مومنان هم از حنس نور می شوند، ولی کسانیکه خدا را کامل نمی دانند! وخود را برتر می بینند! و می خواهند از او پیشی بگیرند، تبدیل به آتش می شوند. نار و نور هر دو از یک ریشه هستند، بخش داخلی یا سوزاننده آن آتش است، در حالیکه بخش خارجی آن نور . مومنان از نور استفاده می کنند، و کافران در آتش می سوزند. (تا نور برقرار باشد)

The sea of ​​food

These days, in Iran, are the Sea of ​​Nourishment, which is given to Imam Hussein. Although all media outlets have made a boycott of the media, the people of the world are watching it closely. Even the Grand Mufti of Al Saud said: "If anyone is not mad at Hussein, he is a hypocrite and hypocrite!" TV presenter wonderfully asked: Sheikh. Are you a Shiite? So all who are silent in this year's Muharram event will all go to hell, because even if they are Wahhabism, they should mourn for Imam Hussein! And they are all under the integrated management of Satan, they are really corrupt or hypocrite. That's why, like BBC and Voice of America, they support hypocrites and mercenaries and spies! And their news is false, but they are blind about their decade, they do not see anything. It should be understood that the integrated management of Satan is not against divine integrated management, but to provide power to the post-hell jobs! Unless someone turns into hell fire, do not protest. Simply put, some criticized the unified Divine management, some of them considered autocracy and forced religion to be, and they considered the rule of God to be in vain! So God allowed them to rebel or protest. Perhaps the devil who was worshiping God for many years was tired and looking for a way: for disobedience! It was a chance of revenge and sin, with the command of God to prostrate to Adam. That's because God did not get upset about this rebuke, and even demanded Satan! To be disregarded with him. That is, he gave him the attraction of capturing some people. In other words, the manager made his influence on his subordinates. And it is almost complementary to the field of supervision that governs human beings: where a man is obedient to God, the caliph and the vicegerent of God are on the earth; his permanent deployment is foreshadowed by paradise. But in cases where humans obey Satan, they are the domain of hell for them. It should be noted that the tasks of command and management principles are expressed in other words in the Qur'an: for example, the administrator has stated that the execution of the command means meaningful obedience or influence, that is, the greater the human permeability, the human right to seize And the world has it. In some cases, when they are obedient, they have the right to command or seize the universe. In addition to penetration in humans, they also penetrate the universe. The infallibles are the same because they did not have the slightest disobedience (debauchery, sin or sin). God's command is zero and one! That is, if a person does not obey GOD completely, he has partnered with him! And God gives them their partners. Unless they are wrong or repent. God says in the Qur'an: Those who accept his unified management will accept them as well! But if they want to be their own, they will leave them to themselves! And whoever has been entrusted to him, this or me, he is Satan, and therefore goes under the direction of the devil. Satan takes her with Hell! And it turns into the material of hell. Somewhere else, Nar and Light! It is interpreted: God is Light, and believers are also light from Hens, but those who do not know God are perfect! They see themselves as superior! And they want to surpass him, they become fire. Nar and light are both of the same roots; the internal part of it is a fire, while the outer part is light. Believers use light and the unbeliever’s burn in the fire. (To light up)

البحر من الطعام

في هذه الأيام، في إيران، هو بحر التغذية الذي يعطى للإمام الحسين. على الرغم من أن جميع وسائل الإعلام جعلت مقاطعة وسائل الإعلام، والناس في العالم يراقبونه عن كثب. حتى مفتي آل سعود قال: "إذا لم يكن أحد مجنونا في حسين، فهو منافق ومنافق". سأل مقدم التلفزيون: شيخ هل أنت شيعي؟ وهم جميعا تحت الإدارة المتكاملة للشيطان، هم حقا فاسدين أو منافقين. هذا هو السبب، مثل بي بي سي وصوت أمريكا، أنها تدعم المنافقين والمرتزقة والجواسيس! وأخبارهم خاطئة، لكنهم أعمى عن عقدهم، ولا يرون شيئا. وينبغي أن يكون مفهوما أن الإدارة المتكاملة للشيطان ليس ضد الإدارة المتكاملة الإلهية، ولكن لتوفير القدرة على وظائف ما بعد الجحيم! ما لم يتحول شخص ما إلى نار الجحيم، لا احتجاج. بعبارات بسيطة: انتقدت بعض وإدارة موحدة الإلهية بعض الاستبدادية أعرف أنه: الدين إلزامي وقال: كانت السمة أوريون الله غير صحيح! لذلك سمح الله لهم بالتمرد أو الاحتجاج. ربما كان الشيطان الذي كان يعبد الله لسنوات عديدة متعبا وتبحث عن وسيلة: للعصيان! كانت فرصة للانتقام والخطيئة، مع قيادة الله أن يسجد إلى آدم. هذا لأن الله لم يزعج من هذا التوبيخ، بل طالب الشيطان! أن يتجاهل معه. أي أنه أعطاه جاذبية الاستيلاء على بعض الناس. وبعبارة أخرى، جعل المدير تأثيره على مرؤوسيه. ولكن في الحالات التي يطيع فيها البشر الشيطان، فهي مجال الجحيم بالنسبة لهم. يجب أن يكون مفهوما أن يتم تحديد مهام مبادئ القيادة والإدارة في القرآن وشروط أخرى: على سبيل المثال، مدير المحافظين السابق، وفقا لطاعة الأوامر أو تأثير الحيازة تعني لديهم، وزيادة حجم تأثير لها امتياز على البشر والعالم لديه ذلك. في بعض الحالات، عندما تكون طاعة، لديهم الحق في قيادة أو الاستيلاء على الكون. بالإضافة إلى الاختراق في البشر، فإنها تخترق أيضا الكون. هذه هي السلطة معصوم، لأنها أصغر من العصيان أو الانحراف (المعصية والخطية أو الذنب) ليسوا كذلك. أمر الله هو صفر واحد! وهذا هو، إذا كان الشخص لا يطيع الله تماما، وقال انه في شراكة معه! والله يعطيهم شركاءهم. ما لم تكن خاطئة أو توبة. يقول الله في القرآن: أولئك الذين يقبلون إدارته الموحدة سوف يقبلونهم أيضا! ولكن إذا كانوا يريدون أن يكونوا بأنفسهم، فإنها سوف تترك لهم لأنفسهم! الشيطان يأخذها مع الجحيم! ويتحول إلى مادة الجحيم. في مكان آخر، نار والضوء! تفسير: الله نور، والمؤمنون في ضوء المواد الخطرة والضارة، ولكن أولئك الذين لا يعرفون الكمال لله! انهم يرون أنفسهم متفوقة! وهم يريدون تجاوزه، يصبحون النار. نار والضوء على حد سواء من نفس الجذر، والجزء الداخلي منه هو حرق النار، في حين أن الجزء الخارجي هو ضوء. يستخدم المؤمنون الضوء، ويحرق الكفار في النار. (تضيء)

Qida dənizi

İranda bu gün, Dəniz qida İmam Hüseyn təslim ediləcək aways edir. Onu görmək üçün yaxın bütün müxalifət media, media boykot, lakin insanların baxmayaraq. Al-Səud Hətta Müftisi dedi: kimsə Hosseini, zinakar və ikiüzlü kədərli deyil! Televiziya aparıcısı gözəl sual vermişdi: Şeyx. bütün bu sonra vahabilər olsa, İmam Hüseynin matəm olmalıdır, çünki bu ilki tədbirdə səssiz Məhərrəm, onlar cəhənnəmə gedəcək! Əks halda, bütün altında vahid idarəetmə həqiqətən pis və ya ikiüzlü, pis idi. Xəbərlər onlara çox yalan, lakin Məhərrəm playback, kor gözləri görmək üçün bir şey var. Şeytan vahid idarəetmə, Allahın inteqrasiya idarə, lakin hakimiyyətə iş üçün Cəhənnəmdir lazımdır! Kimsə cəhənnəm oduna çevrilmədikcə etiraz etmə. Beləliklə, Allah onları üsyan etməyə və ya etiraz etməyə icazə verdi. Bəlkə uzun ibadət Allah, o yorğun və bir yol axtarır idi şeytan oxuyan olacaq! Adəmə səcdə Allahın əmri ilə, imkan üsyan və günah yaranmışdır. Allah, bu, qəzəbli üsyan idi və hətta şeytanın tələb görüşüb olmasıdır! Onunla nəzərə alınmamaq. Yəni ona bəzi insanları tutma cəlb etdi. Başqa sözlə, menecer öz subordinatlarına öz təsirini göstərmişdir. Amma insanlarda halda, onlar üçün şeytan, cəhənnəm səltənətində itaət edin. Bu Quran və digər baxımından komanda və idarəetmə prinsipləri funksiyaları müəyyən edilir ki, başa düşmək lazımdır: məsələn, əmrləri itaət və ya təsir görə keçmiş Rəhbərlər direktoru səlahiyyət müddəti onlar var deməkdir, təsir daha bal gücündə insanlar üzərində bir haciz var Və dünya var. itaət zaman bəzi hallarda, onlar idarə və ya kainatın fəth etmək hüququ var. insan təsiri, kainatda təsiri əlavə. onlar itaətsizlik və ya sapma (günah və günah və ya təqsir) kiçik deyil, çünki bu, məsum orqanıdır. Allahın əmri sıfır və birdir! Bu tam itaət olmasaydı Allah yerləşdirilmiş deməkdir! Allah onlara şəriklərini verər. Onlar yanlış və tövbə etmədikləri halda. Allah Quranda buyurur: vahid rəhbərliyindəki onu qəbul edənlər, o onları idarə qəbul! Ancaq özləri olmaq istəyirlərsə, özlərini buraxacaqlar! Şeytan onu Cəhənnəmə aparır! Və cəhənnəmin materialına çevrilir. Başqa yerdə, Nar və İşıq! Şərh: Allah nurdur və iman yüngül HNS, lakin Allahın kamil bilmirəm edənlər! Özlərini üstün görürlər! Onu aşmaq istəyirlər, onlar odlanırlar. Fire və yüngül bir kök, daxili şöbə və ya yanan yanğın həm də işıq xarici hissəsi isə. Möminlər işıq yandırır və kafirlər od içində yanırlar. (Işıqlandırmaq üçün)