X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۱ نظر(0)

لاغری دائمی، با عبادت و اخلاق اسلامی!

مهمترین عامل چاقی، حرص و طمع زیاد، و ترس از مردن: از گرسنگی است! در نتیجه با توکل، به خدا می توان بر این ترس غلبه کرد. در بحث ریسک دیدیم که: ماده گرایان چه بلایی سر بشریت آورده، و آنها را با ترس های بیهوده، به استثمار کشیده است. در حالیکه در اسلام ریسک وجود ندارد، خداوند همه کارها را براساس حکمت آفریده. همه فعل و انفعالت جهان هم، ارتباط مستقیم با رفتار انسان دارد. لذا جهل انسان به برخی اتفاقات در اینده، با توکل و اعتماد به خدا از بین می رود. قران می فرماید الا بذکرالله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها و روانها آرامش پیدا می کنند. شما وقتی سوار هواپیما می شوید، با اعتماد به خلبان و هواپیما، ترس را از خود دور می کنید. و وقتی به پزشک مراجعه می کنید، با این زبان و خط او را متوجه نمی شوید! ولی به نسخه آن با اعتماد عمل می کنید. لیبرالیزم و سوسیالیزم غرب، با حذف خدا از زندگی، تنش های روانی را جایگزین: ارامش روانی کرد و: با بی اعتمادی به خدا، همه چیز را مخاطره آمیز، و بدون برنامه معرفی کرد. در مورد چاقی هم همینطور است. کلیه دارو های ضد چاقی، بر اساس کم کردن اشتها، یا ازبین بردن آن متکی است. از فرمولهای شیمیایی مانند: فنل فتالئین استفاده می کنند که: مرگ افراد را تسریع می کند. در حالیکه همه این موضوع می تواند: ارادی باشد و شخص اراده کند که: کمتر بخورد! ببینید غرب چقدر انسان را بی اراده کرده، که اشخاص را برای کم خوردن، حتی به ساکشتن و یا: بریدن فسمت های جذبی: روده و معده وادار می کند! اما بی خاصیتی اینهمه تدبیر های دروغین، برگشت به حالت قبلی، بعد از عمل جراحی است! یعنی بدن حتی قسمت های: بریده شده معده را هم ترمیم می کند. در حالیکه از نظر اسلامی ، پیامبر گرامی در 14قرن پیش فرموده: تا گرسنه نشدید، غذا نخورید و تا سیر نشدید، دست از خوردن بکشید! معده یا پرخوری را اساس: همه بیماری ها اغلام نموده. لذا جنبه ارادی قضیه خیلی مهم است، که در اسلام برای آن ثواب هم تعریف شده: در بسیاری از احکام، از شکم پر انتقاد شده: با شکم پر یا خالی استحمام نکنید ، جماع نکنید! با شکم پر نخوابید، با شکم پر نماز نخوانید! همه رزمندگان اسلام، لاغر و باریک اندام بودند. منتهی ، لیبرالیزم، با دروغ و مسخره خواندن اینها، استرس لازم را، برای چاقی ایجاد می کند. نفس شیطانی یا لیبرالیزم غرب، با وعده فقر و گرسنگی و بی آبی ! مردم را برای خوردن زیاد تشویق کرد. حتی مسابقات پرخوری یا بزرگ ترین سفره های غذایی و: بیشترین تنوع مواد غذایی راه انداختند. در اسلام ما ه رمضان هست، چرا که در ماه رمضان همه مکلف هستند: گرسنگی عمدی را تحمل کنند. تا هم اراده آنان محکم شود، و هم فقرا و محرومین را فراموش نکنند. این در حالی است که فقر تبلیغ نمی شود، بلکه نعمت های خدایی: بی شمار و اندازه بیان می شود. فقط میوه های روی زمین را، تاکنون هیچ ملتی، همه را نتوانسته اند میل کنند! باز هم خداوند برای اطمینان بشر می گوید: اگر ایمان بیاورید برای شما خزائن فراوان: زمین و آسمان را می دهم. نمونه خزانه آسمانی: برف و باران و هوا است که: همگی رایگان است.(اما غربیها برای همه آنها پول و عوارض می گیرند) معادن و مخازن زیر زمینی و: رو زمینی هم که حد و حصر ندارد. بطوریکه مازاد بسیاری از تولیدات کشاورزی، گندیده می شود و یا در پای درختان می پوسد. لذا ترس از اینکه گرسنه بمانیم، یا قحطی شود بطور کلی در اسلام مردود است. البته استثنا آن در قران وجود دارد: که به عنوان نزول بلا ذکر شده، یعنی کفران نعمت و رفتارهای زشت بشر، باعث  می شود که قحطی شود. والا خط اصلی فراوانی چند برابری نعمت ها است.

Permanent laziness, with worship and Islamic ethics!

The most important factor is obesity, greed, and fear of dying: its hunger! Consequently, with trust, God can overcome this fear. In the discussion of risk, we have seen what materialists have brought to mankind, and they have been exploited by futile fears. While there is no risk in Islam, God created all things according to wisdom? All interactions in the world are directly related to human behavior. Therefore, man's ignorance of some things in the future, with trust and trust in God, disappears. The Qur'an states that with the remembrance of God, the hearts and minds are relaxed. When you get on a plane, you get away from fear by trusting the pilot and plane. And when you visit a doctor, you do not understand this language and line! But you trust it with its version. Western liberalism and socialism, replacing God with life by replacing life, replaced psychological tension: psychological calmness: with distrust of God, everything was described as risky, and unplanned. It's about obesity too. All anti-obesity drugs rely on low appetite or eliminate it. Use chemical formulas such as phenol-phthalene that speeds up death. While all this can be: voluntary and the person wants to: eat less! See how much the West has driven a person to slack down people, even to succumb or cut down absorbent portions: intestine and stomach! But the futility of all these false tactics is to return to the previous state after surgery! That is, the body even repairs parts of the cut: the stomach. While Islamically, the Prophet (pbuh) cherished in the 14th century, said: "Do not eat hungry, do not eat until you get tired, stop eating!" The basis of stomach or overeating: All diseases. Therefore, the intentional aspect of the theorem is very important, which is also defined in Islam for that reward: in many sentences, it is criticized from the belly: do not bother with a full or empty belly, do not mix! Do not wash your belly; do not pray with a belly button! All Islamic warriors were slim and slim. Ultimately, liberalism, by lying and ridiculous reading, creates stress for obesity. The evil soul or Western liberalism, with the promise of poverty and hunger! Encouraged people to eat. Even binge eating or the largest food table and: The most diverse foods. In Islam, we are Ramadan, because in Ramadan everyone is obliged to tolerate intentional hunger. So: as to make their will strong, and not forget the poor and the poor. However, poverty is not propagated, but God's blessings are countless and expressed. Only fruits on earth, so far, no nation has ever succeeded! Again, God says to human confidence: If you believe, I will give you many treasures: I will give the earth and the heavens. The heavenly treasury sample is snow, rain, and air: it's all free (but the westerners are paying for them all), mines and underground reservoirs and: ground floor space, which has no limits. So: that the surplus of many agricultural products is roughened or rotted at the bottom of the trees. Therefore, the fear of being hungry or famine is generally rejected in Islam. Of course, there is an exception in the Qur'an: it is referred to as the descent of Bella, that is, the blessing of the blessings and ugly behaviors of mankind, causing famine. Wave is the main line of multiplicity of blessings.

الكسل الدائم، مع العبادة والأخلاق الإسلامية!

أهم عامل في السمنة، والجشع المفرط، والخوف من الموت من الجوع! وبالتالي، مع الثقة، والله يمكن التغلب على هذا الخوف. لقد رأينا في مناقشة خطر: ماذا حدث المادية الإنسانية جلبت لهم مع الخوف عبثا، وسحبت الاستغلال. في حين لا يوجد خطر في الإسلام، خلق الله كل شيء وفقا للحكمة. ترتبط جميع التفاعلات في العالم ارتباطا مباشرا بسلوك الإنسان. جهل بعض الأحداث في المستقبل مع الثقة في الله يختفي. يقول القرآن قلوب إيلا Bzkrallh Ttmyn، بذكر الله تطمئن القلوب تجد راحة البال والروح. عندما كنت على متن طائرة، مع الثقة في الطيار والطائرة، والخوف بعيدا. وعندما تذهب إلى الطبيب، وقال انه لا يفهم اللغة والكتابة! ولكن تثق به مع إصداره. انها عن السمنة أيضا. جميع الأدوية المضادة للسمنة تعتمد على شهية منخفضة أو القضاء عليه. الصيغ الكيميائية مثل استخدام الفينولفثالين أن يسرع الموت. في حين أن كل هذا يمكن أن يكون: الطوعي والشخص سيكون أقل للأكل! ترى كيف يمكن للناس الانجراف الغربية والناس لتناول الطعام، حتى أو: قطع الجزء الأول من امتصاص: يجعل الجهاز الهضمي! ولكن وسيلة للتحايل كاذبة لا طائل منه، ومع ذلك، عاد إلى وضعها الطبيعي بعد الجراحة! وهذا هو، حتى الجسم إصلاح أجزاء من قطع: المعدة. بينما وفقا للإسلام، والنبي قبل 14 قرنا وقال: لذلك لم تكن جائعا، لا يأكلون الطعام وكنت غير راض، والتوقف عن الأكل السحب! أساس المعدة أو الإفراط في تناول الطعام: جميع الأمراض. لا تغسل بطنك، لا تصلي مع زر البطن! كان جميع المحاربين الإسلاميين ضئيلة ونحيفة. ولكن، والليبرالية، والأكاذيب السخيفة هذه القراءة، والضغط من الضروري أن يسبب السمنة. الشر النفس أو الليبرالية الغربية، مع وعد من الفقر والجوع ونقص من الماء! شجع الناس على تناول الطعام. حتى يغوص الأكل أو أكبر طاولة الطعام و: الأطعمة الأكثر تنوعا. في الإسلام، ونحن من رمضان، لأن شهر رمضان كلها مسؤولة: والتجويع المتعمد لتحمل. وذلك لجعل إرادتهم قوية، ولا ننسى الفقراء والفقراء. الفواكه فقط من الأرض، أي الأمة لا يمكن أن يأكل كل شيء! مرة أخرى فقال الله لضمان البشرية إذا كنت تعتقد أن في كثير من الحالات: السماء والأرض العاشر. ذلك أن الفائض من المنتجات الزراعية، فاسدة أو المتعفنة الأشجار في القدم. الخوف من أن يبقى جائعا، أو مجاعة غير مقبول عموما في الإسلام. الموج هو الخط الرئيسي للتعدد من النعم.

Daimi tənbəllik, ibadət və İslam əxlaqı ilə!

Ən vacib amil şişmanlıq, açgözlük və ölməyin qorxusudur: aclıq! Nəticə etibarilə, Allah bu qorxuya dözə bilər. Riskin müzakirəsində biz materialistlərin insanlara gətirdiklərini gördük və onlar qeyri-kafi korkularla istismar edildi. İslamda heç bir risk olmasa da, Allah hər şeyi hikmətə görə yaratdı. Dünyadakı bütün qarşılıqlı təsirlər insan davranışına aiddir. Buna görə də, insanın gələcəkdə bəzi şeyləri bilməməsi, Allaha olan inam və inamla yox olur. Quranda deyilir ki, Allahın xatırlanması ilə Allahın Bəccarə Tətanni əl-Qələbə sülh və sakitlik tapır. Bir təyyarəyə düşəndə ​​pilot və təyyarəə güvənərək qorxudan uzaqlaşırsınız. Bir doktoru ziyarət etdiyiniz zaman bu dili və xəttini anlamırsınız! Ancaq onun versiyasına güvənirsiniz. Qərb liberalizmi və həyatı əvəz etməklə Allahı əvəz edən sosializm, psixoloji gərginliyi əvəz etdi: psixoloji sakitlik: Allahın güvənməsi ilə hər şey təhlükəli və planlaşdırılmamışdır. Bu da obezite haqqında. Bütün piylənmə əleyhdarı dərmanlar aşağı iştaha güvənir və ya aradan qaldırır. Ölüm sürətini artıran fenol-ftalin kimi kimyəvi formulları istifadə edin. Bütün bunlar olmasına baxmayaraq: könüllü və şəxs istəyər: az yemək! Qərbin insanı aşağı çəkmək üçün hətta sürətləndirmək və ya udma hissələrini kəsmək üçün nə qədər sürdüyünü görün: bağırsaq və mədə! Amma bütün bu yalan taktikaların boşluğundan sonra əvvəlki dövlətə qayıtmaqdır! Yəni, bədənin kəsik hissələrini də təmir edir: mədə. 14-cü əsrdə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) İslamı nəzərə alaraq: "Aç yemək yeməyin, yeməyin, yeyənə qədər yeməyin!" Dedi. Mədə və ya overeatın əsasları: Bütün xəstəliklər. Buna görə də, teoremin qəsdən istiqaməti çox vacibdir, bu da İslamda bu mükafat üçün müəyyən edilir: bir çox cümlələrdə, qarından tənqid olunur: tam və ya boş qarın ilə narahat olmayın, qarışdırmayın! Qarınınızı yuyunmayın, qarın düymə ilə dua etməyin! Bütün İslam döyüşçüləri incə və incə idi. Nəhayət, liberalizm, yalançı və gülməli oxu ilə, obeziteye qarşı stress yaratır. Pis ruh və ya qərb liberalizmi, yoxsulluq və aclıq sözü ilə! İnsanları yeməyə təşviq edir. Hətta binge yemək və ya ən böyük yemək masa və: Ən müxtəlif yeməklər. İslamda biz Ramazanik, çünki Ramazanda hər kəs kasıtlı aclığa toqquşmaq məcburiyyətindədir. Onların iradəsini gücləndirmək və kasıbları və kasıbları unutmamaqdır. Lakin yoxsulluq təbliğ edilmir, lakin Allahın xeyir-duaları sayılmaz və ifadə olunur. Yalnız yer üzündə olan meyvələr, indiyə qədər heç bir millət müvəffəq olmadı! Yenə də Allah insanlara güvənir: Əgər inanırsan, sizə bir çox xəzinələri verəcəyəm: yerə və göyə verəcəyəm. Səmavi xəzinə nümunəsi qar, yağış və havadır: bütün bunlar pulsuzdir (lakin qərblər bütün bunları ödəyir), mayın və yeraltı su anbarları və heç bir məhdudiyyəti olmayan zaminli yer. Beləliklə, bir çox kənd təsərrüfatı məhsulunun çoxunun ağacların altındakı pürüzlü və çürümüş olmasıdır. Buna görə aclıq və ya qıtlıq olmaq qorxusu ümumiyyətlə İslamda rədd edilir. Şübhəsiz ki, Quranda bir istisna var: bu, Bella'nın məəyi, insanlığın xeyir-dua və çirkin davranışlarının xeyir-duası, aclıq səbəbidir. Dalğa, xeyir-duanın çoxluqlarının əsas xəttidir.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۷ نظر(0)

: پاسکاری دولت و بخش خصوصی! به زیان مردم.

تفسیر برخی گفته های مسئولین بانکی و غیره، آنقدر پیچیده است که مردم از روی ناچاری، می گویند حق باشماست! یکی از این موضوعات غامض و فوق پیچیده، مسئله ریسک است. که بیشتر مواقع بحث های کارشناسی، با فرمول های پیچیده ریاضی، که گاهی تا دوصفحه آ4 هم پر می شود! مردم را سردر گم کرده است. مثلا استاد زلزله شناسی با چندصفحه فرمول، در پای تخته عاقبت نتیجه می گیرد: زلزله قابل پیش بینی نیست لذا ریسک آن بالا است، و بیمه ها باید نرخ بالایی را بگیرند! می گویند چند دانشمند راجع به کشتن: یک سوسک در لابراتور خودشان، چندین ساعت بحث کردند! از داروهای تغییر ژنتیک تا سم مهلکی! که فقط سوسک را بکشد، ناگهان خادم لابراتوار، با نوک دمپایی، سوسک را کشت و به ظرف زباله انداخت! همگی گفتند اینهم یک راه حل بود. چون در اسلام ریسک وجود ندارد، بحث هم نمی شود: زیرا خداوند بزرگ همه برنامه ها را، بطور منظم پیگیری می کند، و شخصا با برخی از حوادث با مردم سخن می گوید. در ایات فراوانی آمده که: برگی روی زمین نمی افتد، مگر در کتاب معلوم شده باشد. امام صادق می فرماید برای دنیا، چنان کوشش کنید که گویا صدها سال زنده اید، و برای آخرت چنان عمل کنید که: گویا بزودی خواهید مرد. مرگ و زندگی در دست خدا است: به گفته مولا امیرالمومنین: بزرگترین اسرار مرگ است. اما در دنیای مادی برعکس است، همه چیز ریسک و خطر است! حتی شما نمی دانید خودرو شما، سالم به مقصد می رسد یا خیر، لذا این ترس از دنیای تاریک زندگی، که زائیده جهل ماده گراها است، آنها را وادار می کند تا ریسک را، به دیگران منتقل کنند! بانک و بورس و بیمه، با استفاده از همین نگرانی و جهل، پا به عرصه می گذارد: تا ریسک را بپذیرد! آنهاعلام می کنند که: خطر کاهش ارزش پول شخص را، با پرداخت ربا و بهره جبران می کنند! آتش سوزی و حوادث را، با دریافت نرخ بیمه جبران می کند، بورس هم با کم کردن سود، سهامداران را از ریسک دور می کند! اما همه اینها فقط تبلیغات است. در حکومت وسیع حضرت علی ع، ارتش یا نیروی انتظامی وجود نداشت، بلکه همه جوانان باید دوره های رزمی و مبارزه را می دیدند، دارای اسب و شمشیر بودند. فقط در موقع فراخوان، حاضر به یراق بودند. اگر دربیت المال پولی می آمد، بلافاصله تقسیم می شد. خزانه داری و حسابداری از زمان حجاج بن یوسف ثقفی جبار، از رسوم دربار ایرانیان وارد حکومت های اسلامی شد. و متاسفانه این عقب گرد را، پیشرفت معنی کردند و گفتند که: مثلا پیامبر یا حضرت علی ع، حسابداری و دیوان داری بلد نبودند! درست مثل امروز که هرچه خیانت است: بنام ایده های نوین سرمایه گذاری مطرح می شود! موضوع ریسک از مهمترین آنها است. دولتها مدتها نقشه می کشند و: شرکت های خصوصی بیمه درست می کنند! تا بخشی از ریسک مدیریت زندگی مردم را، به آنان واگذار کنند. ولی در نهایت بخش خصوصی، فقط بخش های دریافتی را اجرا می کند! پول بیمه ها را می گیرد و فرار می کند. بخش پوشش ریسک، یا قبول ضرر بیخ ریش دولت باقی می ماند. این هنر انتقال ریسک، شاید آخرین پدیده نظام سرمایه داری باشد، که اغلب معکوس نتیجه می دهد. سلامت آموزش و اشتغال، بازنشستگی و از کار افتادکی و حوادث مردم، امری هزینه بر است و: دولت ها با زایش شرکت های بیمه و بانک و بورس، سعی می کنند به دیگران انتقال دهند. اما در طول این دو قرن عمر سرمایه داری، سرمایه همیشه فرار بوده! و عاقبت همه هزینه ها بردوش دولت می افتد. چون راه فراری ندارد! دولت هم با تزریق تورم آن را مدیریت می کند! مردم هم با گرانی و تورم، در شرایط سختی هزینه این پاسکاری های: بین دولت و بخش خصوصی، را پس می دهند.

Risk transfer: government and private sector passes! To the :detriment of the people.

The interpretation of some statements by bank officials, etc., is so complicated that people are right to say they are right! One of these complicated issues is risk. Most of the time, expert discussions, with complex mathematical formulas, are sometimes filled up to two pages of A4! Lost people. For example, a seismological professor with a few pages of the formula concludes at the bottom of the board: the earthquake is not predictable, so the risk is high, and the insurance must get a high rate! How Many Scientists Concerned About Killing: A Beetle In Their Laboratories Discuss Several Hours! From Genetics to Deadly Poison! Just kill the beetle, suddenly the laboratory clerk, with the tip of the slippers, killed the beetle and threw it into the garbage container! They all said it was a solution. Because there is no risk in Islam, it will not be discussed either: because God will keep track of all the plans on a regular basis, and he personally talks to the public with some incidents. It is said in many things that a leaf does not fall on the ground unless it is revealed in the book. Imam Sadiq says that for the world, try to live as if for hundreds of years, and to do so for the hereafter, as if you will soon die. Death and life are in the hands of God: According to Mola Amir Al-Momenin: the greatest secrets of death. But in the material world, on the contrary, everything is risk and danger! Even you do not know if your car arrives safely, so the fear of the dark world of life, which is the cause of materialistic ignorance, forces them to pass on the risk to others! Bank and Shares and Insurance, with the same concern and ignorance, are set to take risks. They claim that: The risk of a person's devaluation is offset by paying money and interest! Fires and events are offset by the rate of insurance, and the stock goes away with risk by lowering profits! But all of these are just ads. There was no army or law enforcement in the vast government of Hazrat Ali, but all young people would have seen fighting and fighting periods, with horses and sword. Only at the time of the call, they were willing to enter. If the money came in, it would immediately be divided. Treasury and accounting since the time of Hajjajbn Yusuf Qaghafi Jabbar, came to the rule of Iranian courts in the Islamic state. And unfortunately, this mean backward progress, saying that, for example, the Prophet or the Prophet did not know the accounting and divine law! Just as it is today, what is betraying is the name of the new ideas of investing! The issue of risk is one of the most important ones. Governments plan for a long time and: private insurance companies make insurance! Give them some of the risk of managing people's lives. But in the end, the private sector only runs the incoming sections! It takes insurance money and runs away. The risk :coverage section or the acceptance of the loss sustained by the government remains. This art of transferring risk, perhaps the last phenomenon of the capitalist system, often results in reverse. The health of education and employment, retirement and incapacitation and the incidents of the people are costly and: governments are trying to transfer to others by the birth of insurance companies and banks and stock exchanges. But during these two centuries of capitalism, capital has always escaped! And finally, all costs are borne by the government. Because there is no escape route! The government also manages it with infusion of inflation! People, with high prices and inflation, are relieved of the cost of these passages: between the government and the private sector.

نقل المخاطر: يمر القطاع الحكومي والقطاع الخاص! على حساب الشعب.

تفسير بعض التصريحات من قبل مسؤولي البنوك، وما إلى ذلك، هو معقد جدا أن الناس على حق القول انهم على حق! واحدة من هذه القضايا المعقدة هي المخاطر. في معظم الأحيان، مناقشات البكالوريوس، مع الصيغ الرياضية المعقدة، وأحيانا شغل ما يصل إلى صفحتين من A4! فقدت الناس. على سبيل المثال، أستاذ الزلازل مع بضع صفحات من الصيغة يختتم في الجزء السفلي من المجلس: الزلزال غير قابل للتنبؤ، وبالتالي فإن خطر مرتفع، والتأمين يجب أن تحصل على نسبة عالية! كيف كثير من العلماء قلقون حول القتل: خنفساء في مختبراتهم مناقشة عدة ساعات! من علم الوراثة إلى السم القاتل! مجرد قتل خنفساء، وفجأة كاتب المختبر، مع غيض من النعال، قتل خنفساء ورميها في حاوية القمامة! وقالوا جميعا إنه حل. لأنه لا يوجد خطر في الإسلام، فإنه لن يناقش إما: لأن الله سوف تتبع جميع الخطط على أساس منتظم، وانه شخصيا يتحدث إلى الجمهور مع بعض الحوادث. ويقال في أشياء كثيرة أن ورقة لا تسقط على الأرض ما لم يتم الكشف عنها في الكتاب. یقول الإمام الصادق إن العالم یحاول أن یعیش كما لو لمئات السنين وأن یفعل ذلك للآخرة، كما لو أنك ستموت قریبا. الموت والحياة في يد الله: وفقا لمولا أمير المؤمنين: أعظم أسرار الموت. ولكن في العالم المادي، على العكس من ذلك، كل شيء هو الخطر والخطر! حتى لو كنت لا تعرف ما إذا كانت سيارتك تصل بأمان، وبالتالي فإن الخوف من العالم المظلم من الحياة، والذي هو سبب الجهل المادي، يجبرهم على تمرير على خطر على الآخرين! البنك والأوراق المالية والتأمين، مع نفس القلق والجهل، ومن المقرر أن تحمل المخاطر. وهم يدعون أن: خطر انخفاض قيمة الشخص يقابله دفع المال والفائدة! يتم تعويض الحرائق والأحداث بنسبة التأمين، ويخزن السهم مع المخاطر عن طريق خفض الأرباح! ولكن كل هذه ليست سوى إعلانات. لم يكن هناك جيش أو إنفاذ القانون في الحكومة الواسعة حضرة علي، ولكن كل الشباب قد شهدت القتال وفترات القتال، مع الخيول والسيف. فقط في وقت المكالمة، كانوا على استعداد للدخول. إذا جاء المال، فإنه سيتم تقسيمها على الفور. الخزانة والمحاسبة منذ زمن حجاجبن يوسف القغافي جبار، جاء إلى حكم المحاكم الإيرانية في الدولة الإسلامية. وللأسف، هذا يعني التقدم المتخلف، وقال: على سبيل المثال، النبي أو الإمام علي، لم يكن يعرف المحاسبة والرجم بالغيب! كما هو الحال اليوم، ما هو خيانة هو اسم الأفكار الجديدة للاستثمار! إن مسألة الخطر هي واحدة من أهمها. الحكومات تخطط لفترة طويلة و: شركات التأمين الخاصة جعل التأمين! أعطهم بعض من مخاطر إدارة حياة الناس. ولكن في النهاية، والقطاع الخاص يدير فقط الأقسام القادمة! فإنه يأخذ أموال التأمين ويهرب. ولا يزال قسم تغطية المخاطر، أو قبول الخسارة التي تكبدتها الحكومة. هذا الفن من نقل المخاطر، وربما الظاهرة الأخيرة للنظام الرأسمالي، وغالبا ما يؤدي إلى عكس ذلك. إن صحة التعليم والعمالة والتقاعد والعجز وأحداث الناس مكلفة و: تحاول الحكومات أن تنتقل إلى الآخرين عن طريق ولادة شركات التأمين والبنوك وأسواق الأوراق المالية. ولكن خلال هذين القرنين من الرأسمالية، ورأس المال دائما هرب! وأخيرا، تتحمل الحكومة جميع التكاليف. لأنه لا يوجد طريق الهروب! تدير الحكومة أيضا مع ضخ التضخم! الناس، مع ارتفاع الأسعار والتضخم، يعفى من تكلفة هذه الممرات: بين الحكومة والقطاع الخاص.

Risklərin ötürülməsi: dövlət və özəl sektor keçər! Xalqın zərərinə.

Bank rəsmiləri və s. Tərəfindən bəzi bəyanatların təfsiri çox mürəkkəbdir ki, insanlar doğru deyirlər! Bu mürəkkəb məsələlərdən biri riskdir. Çox vaxt, bakalavr mübahisələri, kompleks riyazi formullarla bəzən A4-in iki səhifəsinə qədər doldurulur! Lost insanlar. Məsələn, formulun bir neçə səhifəsi olan bir seysmoloq, şuranın altındakı zəmanətlə nəticələnir: zəlzələ proqnozlaşdırıla bilməz, belə ki, risk yüksəkdir və sığorta yüksək dərəcədə olmalıdır! Bəzi alimlər öldürməkdən narahatdırlar: Laboratoriyalarında bir böcək Bir neçə saat müzakirə edin! Genetika'dan Ölümcül Zəhərə qədər! Yalnız bir dəfəyə, birdən-birə laboratoriya katibinə böcəyi öldürün, terlik ucuyla, böcəyi öldürüb zibil konteynerinə atdı! Bütün bunlar bir həll olduğunu söylədi. İslamda heç bir riski olmadığından, bu da müzakirə olunmayacaq: çünki Allah bütün planları mütəmadi olaraq izləyəcək və şəxsən ictimaiyyətə bəzi hadisələrlə danışıqlar aparacaq. Bir çox şeydə, bir kitabda ortaya çıxınca bir yarpaq yerə düşməyəcək deyilir. İmam Sadiq deyir ki, dünya üçün, yüz ildir ki, kimi yaşamağa çalışın və axirət üçün bunu tezliklə öləcək. Ölüm və həyat Allahın əlindədir: Mola Amir əl-Momeninə görə: ölümün ən böyük sirləri. Amma maddi dünya, əksinə, hər şey risk və təhlükədir! Avtomobilin təhlükəsiz gəldiyini bildiyiniz halda belə, maddi cəhətdən cahilliyin səbəbi olan qaranlıq həyat dünyasının qorxusu onları başqalarına təhlükəyə atmağa məcbur edir! Bank və Səhmlər və Sığorta, eyni narahatlığı və cahilliyi ilə riskləri alacaq. Onlar iddia edirlər ki, bir şəxsin devalvasiyası riski pul və faiz ödəməsi ilə əvəzlənir! Yanğınlar və hadisələr sığorta dərəcəsi ilə əvəzlənir və qor gəlirləri azaldaraq riskə düşür! Amma bunların hamısı yalnız reklamdır. Həzrəti Əli böyük hökumətində heç bir ordu və ya hüquq mühafizəçisi olmadı, lakin bütün gənclər döyüş və döyüş dövrlərini, atları və qılınclarını görərdilər. Zəng zamanı yalnız girmək istəyirdilər. Para gəlsə, dərhal bölünəcəkdi. Hacıbəddin Yusif Qaqafi Cabbar dövründən Xəzinədarlıq və mühasibat, İslam dövlətində İran məhkəmələrinin hakimiyyətinə gəldi. Və təəssüf ki, bu, irəli tərəqqi deməkdir, məsələn, Peyğəmbər və ya Peyğəmbər mühasibat və ilahi qanunu bilmirdilər! Bu gün olduğu kimi, xəyanət etmək nədir ki, yeni investisiya ideyalarının adıdır! Risk məsələsi ən vacib olanlardan biridir. Hökumətlər uzun müddət planlaşdırırlar və: özəl sığorta şirkətləri sığorta edir! Onlara insan həyatını idarə etmək riskini verin. Amma sonda, özəl sektor yalnız daxil olan hissələrdə çalışır! Sığorta pulunu alır və qaçır. Risklərin əhatə dairəsi və ya hökumət tərəfindən verilən zərərin qəbul edilməsi qalır. Risklərin ötürülməsi sənəti, bəlkə də kapitalist sistemin son hadisəsi əksər hallarda əksinə olur. Təhsil və istihdamın sağlamlığı, təqaüdə çıxma və qaçaqmalçılıq və insanların hadisələri xərclidir və hökumətlər sığorta şirkətlərinin, bankların və birjaların doğuşu ilə digərinə köçürməyə çalışırlar. Ancaq bu iki əsrdə kapitalizm dövründə kapital həmişə qaçdı! Nəhayət, bütün xərclər hökumət tərəfindən ödənilir. Çünki heç bir qaçış yolu yoxdur! Hökumət də inflyasiyanın infuziyası ilə idarə edir! Yüksək qiymətə və inflyasiyaya malik olan insanlar bu keçidlərin qiymətindən azad olunurlar: hökumət və özəl sektor arasında.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۸ نظر(0)

ناطق قبل از خطبه نماز جمعه می گوید: اعتراض حق مردم است! البته این حمله کلیشه ای صد ها بار گفته شده، ولی مسئولین یکبار هم فکر نکردند یعنی چه؟ واقعیت این است که این حرف، از یک لیبرال اسلامی هم بعید است، چه رسد به یک روحانی که مدتی، ستاد نمازجمعه هم بوده است. این حرف یعنی ما کاری کنیم که: مردم اعتراض کنند و اگر اعتراض کردند، کاری به کارشان نداشته باشیم! بقول شاعر چرا باید کاری کنیم که: صدای اعتراض مردم بلند شود؟ مانند این است که با چوب به سر مردم بزنیم، و بگوییم حالا بگو آخ! آخ گفتن حق تو است. ماهیت حکومت های استبدادی هم، چنین ساده اندیشانه برخورد نمی کنند. مگر اعتراض مردم برای چیست؟ دو حالت بیشتر ندارد: یا اصل نظام را زیر سوال می برد، یا حق خودشان را می خواهند، وهیچکدام زیبنده نظام نیست. اگر کسانی باشند که اسلام و: نظام اسلامی و ولایت فقیه و حکومت آخوندی را نمی پسندند، و بدون دلیل به آن اعتراض می کنند، که این امرقانونی نیست: زیرا قانون اساسی می گوید: اعتراضات نباید مخل به مبانی اسلامی باشد. پس حرف ناطق بی اساس است، و اگر عمدا چنین حرفی زده، خودش باید دستگیر شود! چون حمایت از اعتراضی می کند که: مخل به مبانی اسلامی و: نظام جمهوری اسلامی است، و برای لارج نشان دادن خودش! حیثیت نظام را نادیده می گیرد. ولی اگر اعتراض به غیر از مبانی باشد، این هم شایسته نظام و دولتمردان نیست، و کسانی که باعث این اعتراضات می شوند، باید دستگیر شوند! نه کسانی که اعتراض می کنند. معنی این حرف آن است که اگر مردم به رشوه گیری ، اختلاس ، دزدی و کارهای خلاف برخی مسئولین، اعتراض می کنند، نه تنها باید حرف آنان شنیده شود، بلکه جایزه هم داده شود، که توانسته اند نقاط کور و: سیاه نظام را شناسایی کنند. مسئولین دولتی که با سوء استفاده از نام: جمهوری اسلامی و نظام اسلامی، به دزدی و اختلاس مشغول بوده، و یا هنوز هم ادامه میدهند، دستگیر و بازداشت شوند. متاسفانه باید گفت اغلب موارد، برعکس است: معترضان از شغل خود بیکار می شوند، دارایی ها و زندگی شان مورد تهدید قرار می گیرد، گاهی از زندگی ساقط می شوند. ولی دزدان هر روز مناصب بالاتری می گیرند، و به ریش معترضان می خندند. یک بررسی ساده این موضوع را ثابت می کند: چرا قانون از کجا آورده ای؟ اجرایی نشده و دارایی های: مسئولین شفاف سازی نمی شود؟ چرا به حقوقهای نجومی اعتراضی نمی شود؟ البته ساده است! چون می گویند: اگر حقوق نجومی بگیرها را کم کنند، مدیریت کشور ضربه می خورد! این یعنی مدیریت کشور، در دست اختلاس گران است. و الا چرا باید بانک رفاه، که بنام کارگران باز شده، بالاترین حقوق را به روسای بانک وهیات مدیره بدهند؟ بانک مسکن که با فریب مردم، برای خانه دار شدن، سپرده های آنان را صاحب می شود، به دلیل همین خلاف کاری، آن را مدیریت بانکی موفق اسم می گذارند! به حقوق های کلان آنها اضافه هم می کنند.  نه تنها بانکها در مدیریت فساد، گوی سبقت را برده اند، مراکز اطلاع رسانی هم از این موضوع بهرهمند هستند! چرا در کشور سیستم اطلاع رسانی مانند: تلگرام وجود ندارد؟ البته بهانه تصاویر مستهجن را میاورند! ولی اینطور نیست، بهترین برنامه نویسان در ایران هستند، ولی همه به دنبال رانت خودشان هستند! والا اگر به فکر مردم بودند، مانند انرژی هسته ای، یک شبه از همه جلو می افتادند. ظرفیت رسانه های دیجیتال، بنیاد بازهای رایانه ای، شورای عالی فضای مجازی، ارتباطات زیر ساخت و: صدا و سیما هرکدام برای یک دنیا کافی است.

Why wise do you regret that?

Speaks: before the Friday prayer sermon says: "The protest is the right of the people! Of course, this stereotype attack has been said hundreds of times, but officials did not once think about what? The fact is, it is unlikely that this is a letter from an Islamic liberal, let alone a cleric who for some time has been the headquarters of the prayer. That's what we mean: people protest, and if they protest, do not do anything! According to the poet, why should we make: the voice of the people's protest rise? It's like sticking people around, and says now, oh! Oh, tell you you’re right. The nature of tyrannical governments is not so simple. What is the protest of the people? There are no more two modes: either the principle of the system is questioned, or they want their own right, and none of the beautiful system of the system. If there are those who disagree with Islam and the Islamic system, and do not like the rule of the Faqih and the clerical regime, and without reason, this is not a law: because the constitution says: "Protest should not be detrimental to Islamic principles." So the speaker is unfounded, and if he has intentionally said this, he must be arrested himself! Because it supports the protest: It is detrimental to the Islamic principles and: the Islamic Republic, and to show itself! Ignores: the dignity of the: system. But if the protest is other than bases, then this is not worthy of the regime and the statesmen, and those who cause these protests must be arrested! Not those who protest. The meaning of this is that if people protest against bribery, embezzlement, robbery and acts contrary to some officials, they should not only be heard, but also be given a prize, which have been able to identify the blind spots and: the blackness of the system. They do. Government officials who were abusing the name: the Islamic Republic and the Islamic system, were engaged in robbery and embezzlement, or are still continuing, were arrested and detained. Unfortunately, most cases are the opposite: protesters get out of work, their assets and their lives are threatened, they sometimes die out of life. But the thieves take more positions every day, and they laugh at the bearded protesters. A simple review proves this: Why did you bring the law? Not Performed and Assets: Officials Will Not Be Transparent? Why not protest astronomical salaries? Of course it is simple! Because they say: if the astronomical rights are reduced, the country's government is struck! This means managing the country in the hands of the embezzlers. Why should the Bank of Welfare, which is called the workers, give the highest salaries to the heads of banks and board of directors? The mortgage bank, which owns their deposits for housekeeping, deceives people for their own sake because of the same misconduct; it is a successful bank management! They add to their great salaries. Not only have banks taken over in the management of corruption, the information centers also benefit from it! Why is there no notification system in the country such as: Telegram? Of course the excuse for pornographic images! But it's not the best programmers in Iran, but everyone is looking for their own rents! Supreme, if they were thinking of people, like nuclear energy, they would be overtaken by all overnight. Digital Media Capacity, Computer Gaming Foundation, High Cyberspace Council, Infrastructure and Communication: Each and every one is enough for a world.

لماذا الحكمة هل نأسف لذلك؟

يتحدث قبل خطبة صلاة الجمعة يقول: "الاحتجاج هو حق الشعب! وبطبيعة الحال، وقد قيل هذا الهجوم النمطي مئات المرات، ولكن المسؤولين لم يفكر مرة واحدة في ماذا؟ والحقيقة هي أنه من غير المحتمل أن تكون هذه رسالة من ليبرالي إسلامي، ناهيك عن رجل دين كان قائدا للصلاة في وقت ما. هذا ما نعنيه: الناس الاحتجاج، وإذا احتجوا، لا تفعل أي شيء! وفقا للشاعر، لماذا يجب علينا أن نجعل: صوت ارتفاع احتجاج الشعب؟ انها مثل الالتصاق الناس حولها، ويقول الآن، أوه! أوه، أقول لك حقك. إن طبيعة الحكومات المستبدة ليست بهذه البساطة. ما هو احتجاج الشعب؟ ليس هناك أكثر من وضعين: إما أن يتم استجواب مبدأ النظام، أو أنهم يريدون حقهم الخاص، وليس أيا من نظام جميل للنظام. لذلك المتكلم لا أساس له من الصحة، وإذا قال عمدا هذا، يجب أن يلقى القبض عليه! لأنه يدعم الاحتجاج: إنه يضر بالمبادئ الإسلامية و: الجمهورية الإسلامية، ويظهر نفسه! يتجاهل كرامة النظام. ولكن إذا كان الاحتجاج غير القواعد، فإن هذا لا يستحق النظام ورجال الدولة، ويجب أن يلقى القبض على أولئك الذين يتسببون في هذه الاحتجاجات! ليس أولئك الذين يحتجون. ما يعنيه هذا هو أنه إذا كان الناس الرشوة والاختلاس والسرقة وأعمال بعض المسؤولين والاحتجاج، وليس فقط ما سمعوا، ولكن تعطى هذه الجائزة، التي لديها البقع العمياء ونظام الأسود لتحديد يفعلون. لسوء الحظ، فإن معظم الحالات هي عكس ذلك: المحتجون يخرجون من العمل، وممتلكاتهم وحياتهم مهددة، وهم يموتون أحيانا من الحياة. ولكن اللصوص يتخذون مواقف أكثر كل يوم، ويضحكون على المتظاهرين الملتحين. ويظهر استقصاء بسيط: لماذا جلبت القانون؟ لم ينفذ والأصول: المسؤولين لن تكون شفافة؟ لماذا لا تحتج المرتبات الفلكية؟ بالطبع هو بسيط! لأنهم يقولون: إذا تم تخفيض الحقوق الفلكية، حكومة البلاد ضرب! وهذا يعني إدارة البلاد في أيدي الاختلاسين. ولماذا يجب على بنك الرفاهية، واسمه باسم العمال، إعطاء أعلى رواتب لرؤساء البنوك ومجلس الإدارة؟ أنها تضيف إلى رواتبهم العظيمة. ليس فقط البنوك استولت على إدارة الفساد، ومراكز الإعلام تستفيد أيضا من ذلك! لماذا لا يوجد نظام إعلام في البلاد مثل: برقية؟ بالطبع ذريعة للصور الإباحية! لكنها ليست أفضل المبرمجين في إيران، ولكن الجميع يبحثون عن إيجاراتهم الخاصة! العليا، إذا كانوا يفكرون في الناس، مثل الطاقة النووية، فإنها سوف تغلب عليها كل ليلة وضحاها. سعة الوسائط الرقمية، مؤسسة ألعاب الكمبيوتر، مجلس الفضاء السيبراني العالي، البنية التحتية والاتصالات: كل واحد يكفي لعالم.

Nəyə görə bu ağılsızlıqdır?

Cümə namazının vaazından əvvəl danışır: "Etiraz xalqın haqqıdır! Bu dəfə yüzlərlə stereotiplərə hücum, lakin hakimiyyət orqanları bir dəfə bu nə deməkdir haqqında düşünmədiklərini bildirib edilmişdir? fakt bir liberal müsəlman Dursun mənəvi vaxt çətin ki, qərargahı cümə idi. Demək ki, budur: xalq etiraz edir, etiraz etsə, heç nə etməyəsin! Şairə görə, niyə etməliyik? Xalqın etirazının səsi yüksəlir? Ətrafdakı insanlara bənzəyir və deyirəm, oh! Oh, sağ olun. Zərərli hökumətlərin təbiəti o qədər də asan deyil. Xalqın protestosu nədir? No daha iki hallarda: sistem sarsıdır, və ya öz iradəsi deyil, Vhychkdam flair hüququ bilərsiniz. Beləliklə, spiker əsassızdır və qəsdən bu barədə söyləsə, özünü həbs etməlidir! Və onun böyük göstərmək üçün İslam Respublikasının: İslam prinsiplərini pozan etiraz dəstək! Sistemin ləyaqətini yox sayır. Amma əsasları başqa obyekt, bu dövlət və hökumət layiq deyil və etiraz səbəb olanlar həbs edilməlidir! Etiraz edənlər deyil. Bu o deməkdir adama rüşvət, tərəf, oğurluq və bəzi vəzifəli şəxslərin aktları, etiraz, onlar eşitməmişəm nə yalnız, lakin mükafat verilir, əgər kor ləkələr vəəyyən etmək üçün qara sistemi olan ki, Onlar bunu edirlər. Amma oğrular hər gün daha çox vəzifə alırlar və saqqallı nümayişçilərə gülərlər. Sadə bir araşdırma bunu sübut edir: Niyə qanun gətirdiniz? İcra və Aktivlər: Rəsmlər Şəffaf olmayacaq? Niyə astronomik maaşlara etiraz etmir? Əlbəttə ki, sadədir! Çünki deyirlər: əgər astronomik hüquqlar azalırsa, ölkənin hökuməti vurulur! Bu, ölkəni mənimsəyənlərin əlində idarə olunması deməkdir. Əks halda niyə işçilərin adına açılan olmalıdır Prosperity Bank, direktorları ilə onların lövhələri ən yüksək ödənişli bankirlər? Onlar böyük maaşlarına əlavə edirlər. Bankların korrupsiyanın idarə olunmasında yalnız almış olduğu məlumat mərkəzləri bundan da faydalanır! Niyə ölkədə belə bir bildiriş sistemi yoxdur: Telegram? Əlbəttə, pornoqrafik şəkillər üçün bəhanə! Amma İranın ən yaxşı proqramçıları deyil, hər kəs öz kirayəsi axtarır! Ali, nüvə enerjisi kimi insanları düşünsəydilər, gecə boyunca onlar tərəfindən üst-üstə düşəcəkdi. Capacity digital media, kompüter şahinləri Fondu, kiberməkanda, infrastruktur və kommunikasiya Ali Şurası radio və televiziya, ədalətli dünya üçün hər.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۷ نظر(0)

سخنگوی کاخ سفید در بیانیه خواستار: آزادی بازداشتی های ایران شد!

این هزارمین بار است که: سخنگوی کاخ سفید حرفهایی می زند، که اصلا اطلاعی از ان ندارد! البته بخاطر دستور صهیونیست ها، و دشمنان ایران مجبور است: چنین حرفهایی بزند! او می گوید بازداشتی های: اغتشاشات اخیر ایران باید آزاد شوند! این در حالیست که مدیرکل دادگستری تهران گفت که: همه بازداشتی ها ازاد شدند. اصولا در قانون ایران بیش از 24 ساعت، کسی در بازداشت به سر نمی برد، یا باید آزاد شود و یا اگر، اتهام دارد سند بگذارد، و روز دادگاه خود را معرفی نماید. در مورد مهدی هاشمی و یا دیگران، که همه حرکات آنها زیر نظر رسانه ها بود، دیدیم که نزدیک پنج سال طول کشید: تارای صادر شود و در این مدت، آنها در فرانسه و انگلستان، خوشگذرانی می کردند. اما چرا این موضوع برای سخنگوی کاخ سفید، و دیگر صهیونیست ها، قابل باور نیست برای اینکه آنها، اصلا قانون ندارند! 25درصد مردم آمریکا در زندان هستند، و کسی جرات اعتراض ندارد. حتی برخی از زندانیان به بخش خصوصی! واگذار شدند و آنها از زندانی کردن: آمریکاییان به سودهای هنگفتی دست پیدا کرده اند. زندان های آمریکا: حداقل دارای 4لایه امنیتی است: برخی از آنها را صلیب سرخ اطلاع دارد، ولی این فقط تعداد اندکی است . برخی از انها مخصوص: اف بی آی است و کسی دسترسی به آن ندارد، اکثر زندانیان هم در خارج از آمریکا، در زندانهای مخفی می میرند، تعداد زیادی زندانی پلیس ایالتی هستند. پلیس ایالتی در سه مرحله، این افراد را شکنجه کرده: و در نهایت سربه نیست می کند. مرحله اول در همان خیابان، و محل دستگیری وی است. به بهانه دست بند زدن، آنقدر با زانو در شکم و زیر شکم او،( فن کونگفو) می کویند تا برای همیشه، نفس کشیدن یادش برود. سیستم وحشی پلیس آمریکا، اگر دید زندانی جان سالم بدر برده، بدون پرسش و پاسخ او را در میان: سگهای گرسنه رها می کند، تا سگ ها او را از بین ببرند، و یه عنوان مرگ در حال فرار! بدست سگ ها او را دفن کنند. اما اگر زندانی اطلاعات باارزشی داشت، که مورد نیاز پلیس باشد، این دو مرحله کمی آرامتر است تا او نمیرد. و مرحله سوم: شکنجه با دستگاههای مخوف آغاز می شود. به همین دلیل است که: کسی جرات مبارزه و رودر رویی با پلیس را ندارد. با اینکه 99درصد مردم معترض هستند، ولی حکومت پلیسی همچنان پابرجا است. به دلیل ماهیت پلیسی و: شکنجه گری آمریکاییان که ارثیه پدران آنها در: نابود کردن سرخپوستان، و قتل عام سیاهپوستان است، سیستم پیچیده آن، سرمشق تمام حکومت های پلیسی جهان، از جمله بحرین و اسرائیل و عربستان و مصر است. در بحرین همه مردم معترض هستند، ولی آل خلیفه همچنان پابرجا است! در مصر و عربستان و اسرائیل هم همینطور است. یعنی کشتار مردم بسیار ساده است! دستگیری و زندانی و شکنجه آنان، اصلا مجوز نمی خواهد! لذا سخنگویان و مسئولان این کشورها هم، باور نمی کنند که در بیرون از دایره آنها، مردم راحت نفس می کشند. بنابر این آنها باید اول سیستم امنیتی و پلیسی خود را، از بین ببرند تا بتوانند به مردم اجازه: نفس کشیدن بدهند، بعد برای کشورهای ازاد و: خط مقاومت سخن بگویند. اگر فقط یک روز، سیستم پلیسی را تعطیل کنند، خواهند دید که مردم مثل سیل، آنها را به دریا می ریزند. سیستم پلیسی آمریکا باید بداند که: روزی نسیم ازادی و مقاومت به آمریکا هم خواهد رسید، ولی آن روز برای فرار دیر است و: سرهای آنان در بالای هر چراغ برق، آویخته خواهد شد و مردم شبها، بجای لامپ به سرهای آنان نگاه خواهند کرد.

A spokesman who does not know anything.

White House spokesman appeals for release of Iranian detainees!

This is the thirtieth time that: the White House spokesman says that he does not know! Of course, because of the order of the Zionists, and the enemies of Iran are obliged: to say such words! He says arrests: Iran's recent turmoil should be released! This is while the Tehran Justice Directorate said that all detainees were released. In principle, in Iran's law for more than 24 hours, no one is detained, or should be released, or, if he has a charge, to file a document, and introduce the day of his trial. In the case of Mehdi Hashemi or others, whose movements were under the supervision of the media, we found that it took nearly five years: Tara was issued, during which time they enjoyed in France and the United Kingdom. But why this issue is unbelievable for the White House spokesman and other Zionists, because they have no law at all! 25 percent of the American people are in jail, and no one dares to protest. Even some of the prisoners go to the private sector! They got over and they were imprisoned: Americans have gained huge profits. US prisons: There are at least four security layers: some of them are known to the Red Cross, but this is only a small number. Some of them are specific to the FBI, and nobody has access to it; most inmates outside of the United States also die in secret prisons, and many are state police inmates. The state police have tortured these people in three stages: and it does not end up in the end. The first stage is on the same street, and the location of his arrest. Under the pretext of hugging, he clings so hard with his knees in the stomach and under his belly (Fan Kunffu) to keep his breath forever. The wild US police system, if the prisoner's sight has survived, without asking and answering him, leaves her hungry dogs to destroy her dogs, and they'll run away as a death! Dogs have bury him. But if the prisoner had valuable information, which is needed by the police, these two steps are a bit quieter than he does not. And the third stage: torture begins with dreaded devices. That's why: Somebody dares to fight and do not go to the police. Though 99% of the people are protesting, the police state remains alive. Because of the nature of the police and the American tortures that their fathers inherited: the destruction of the Indians and the massacre of the black people, its complex system is the example of all the world's police agencies, including Bahrain and Israel, and Saudi Arabia and Egypt. In Bahrain, all people are protesting, but al-Khalifa is still alive! It's the same in Egypt, Saudi Arabia and Israel. It means very killing people! Arrest and imprisonment and torture will not be allowed at all! Therefore, the spokesmen and officials of these countries do not believe that people are comfortable breathing out of their circle. Therefore, they must first eliminate their security and police systems so that they can allow people to breathe, then speak to the free countries and: the line of resistance. If only one day, shut down the police system, they will see people like a flood pouring them into the sea. The American police system should know that: a day of freedom and resistance will come to the United States, but that day is too late to escape; and their heads will be hung above the lights, and people will look at their heads at night, instead of the bulb. .

متحدث لا يعرف شيئا.

المتحدث باسم البيت الابيض يدعو الى الافراج عن المعتقلين الايرانيين!

هذه هي المرة الثلاثون التي يقول فيها المتحدث باسم البيت الأبيض إنه لا يعرف! وبطبيعة الحال، بسبب ترتيب الصهاينة، وأعداء إيران ملزمة: أن أقول مثل هذه الكلمات! يقول الاعتقالات: الاضطراب الأخير في إيران يجب أن يطلق سراحه! في حين أن مديرية العدل في طهران قالت إن جميع المحتجزين قد أطلق سراحهم. ولكن لماذا هذه القضية لا يصدق المتحدث باسم البيت الأبيض والصهاينة الآخرين، لأنه ليس لديهم قانون على الإطلاق! 25 في المئة من الشعب الأمريكي في السجن، ولا أحد يجرؤ على الاحتجاج. حتى بعض السجناء يذهبون إلى القطاع الخاص! لقد سقطوا وسجنوا: اكتسب الأميركيون أرباحا ضخمة. السجون الأميركية: هناك أربع طبقات أمنية على الأقل: بعضها معروف لدى الصليب الأحمر، ولكن هذا العدد قليل. وبعضها خاص بمكتب التحقيقات الفدرالي، ولا أحد يستطيع الوصول إليه؛ كما أن معظم النزلاء خارج الولايات المتحدة يموتون أيضا في سجون سرية، وكثير منهم من سجناء شرطة الولاية. وتعرضت شرطة الولاية للتعذيب لهؤلاء الأشخاص على ثلاث مراحل: ولا تنتهي في النهاية. المرحلة الأولى هي في نفس الشارع، وموقع اعتقاله. تحت ذريعة المعانقة، وقال انه يتشبث بجد مع ركبتيه في المعدة وتحت بطنه (فان كونفو) للحفاظ على أنفاسه إلى الأبد. الكلاب دفن له. ولكن إذا كان السجين لديه معلومات قيمة، والتي تحتاجها الشرطة، فإن هاتين الخطوتين أكثر هدوءا قليلا مما لا يفعله. والمرحلة الثالثة: يبدأ التعذيب بأجهزة مخيفة. هذا هو السبب: شخص يجرؤ على القتال ولا تذهب إلى الشرطة. على الرغم من أن 99٪ من الناس يحتجون، تبقى دولة الشرطة على قيد الحياة. في البحرين، كل الناس يحتجون، ولكن آل خليفة لا يزال على قيد الحياة! هذا هو نفسه في مصر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل. وهذا يعني قتل الناس! ولن يسمح بالقبض والسجن والتعذيب على الإطلاق! ولذلك، فإن المتحدثين والمسؤولين في هذه البلدان لا يعتقدون أن الناس مريحة التنفس من دائرة بهم. لذلك، يجب عليهم أولا القضاء على أمنهم وأنظمة الشرطة حتى يتمكنوا من السماح للناس بالتنفس، ثم التحدث إلى البلدان الحرة و: خط المقاومة. إذا يوم واحد فقط، واغلاق نظام الشرطة، وسوف نرى الناس مثل الفيضانات صب لهم في البحر. نظام الشرطة أمريكا يحتاج إلى معرفة وأن الحرية يوم واحد ومقاومة أمريكا يأتي، لكنهم اصطدموا ذلك اليوم في وقت متأخر و: رؤوسهم على رأس كل مصباح، علقت سيكون الناس في الليل، بدلا من المصابيح في رؤوسهم سيبدو .

Bir şey bilməyən bir sözçüsü.

Ağ Evin sözçüsü İranlı məhbusların azad edilməsinə çağırır!

Bu, otuzuncu dəfədir: Ağ Evin sözçüsü deyir ki, bilmir! Sionistlər və İran düşmən gündəliyinə belə şeylər var! Həbslər: İranın son dövrdə sarsıdılması lazımdır! Tehran Ədliyyə İdarəsi bütün məhbusların sərbəst buraxıldığını söylədi. Amma niyə Ağ Ev sözçüsü bu məsələ yoxdur və sionistlər onlar istisna etməyib ki, iman edə bilməz! Amerika xalqının yüzdə 25i həbsdədir və heç kim etiraz etmək üçün cəsarət tapmaz. Hətta bəzi məhbuslar özəl sektora gedəcəklər! Onlar ələ keçirdilər və həbs edildi: Amerikalılar böyük mənfəət əldə etdilər. Amerikanın həbsxanalarında: təhlükəsizlik ən azı 4 qat: bəziləri Qırmızı Xaç məlumat, lakin bu, yalnız kiçik bir sayı. Dövlət polisi bu insanları üç mərhələdə işgəncəyə məruz qoymuşdur: bu, sonda başa çatmır. Birinci mərhələ eyni küçədə və həbsinin yeri. handcuffing adı, belə ki, qarın və onun qarın aşağı diz (fan kung fu) Under Kvynd həmişə nəfəs xatırlatdı. İtlər onu gömdüler. məhbus polis tərəfindən tələb olunur dəyərli məlumat idi əgər Lakin, bu iki addımlar o ölmək deyil, belə ki bir az daha sakit edir. Və üçüncü mərhələ: işgəncə dəətli cihazlar ilə başlayır. Buna görə: Kimsə döyüşmək üçün cəsarət edir və polisə getməyəcək. Xalqın yüzdə 99u etiraz edərsə də, polis dövləti sağ qalır. Bəhreyndə bütün insanlar etiraz edirlər, lakin əl-Xalidə hələ də dirildir! Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və İsraildə eyni. İnsanları çox öldürmək deməkdir! Həbs və həbs və işgəncələrə icazə verilməyəcək! Buna görə də, bu ölkələrin sözçiləri və rəsmiləri insanların ətrafından rahat nəfəs aldığı qənaətində deyil. Yalnız bir gün polis sistemini bağladıqda, insanları dənizə dökən bir daş kimi görürlər. əvəzinə görünür onların rəhbərləri ampüller, başlarını hər lampa üst, gecə insanlar olacaq asdı: Polis sistem America America ki, bir gün azadlıq və müqavimət gələcək bilmək lazımdır, lakin o gün gec qaçdı və .


برچسب‌ها: سخنگو,
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۴ نظر(0)
每个城市都像任何人,灵魂和身体一样,为自己,数据和成就定义了自己。如果市长或市政府像家庭的父亲一样,是一个积极主动的城市,那么城市收入就会增加成本!我们将有一个富裕的城市。如果你在寻找懒惰和幕后的东西,被拔掉,那么这个城市就会变穷。那甚至不会把垃圾带给任何人。对于积极繁荣的管理者来说,这座城市是一个多层次的宝藏:地下,地下,空中和国际层面的人类层面!市长可以从他的城市的交通堵塞,因为这个城市的人民要忍受城市的空气污染的通行费。有色鸟类还必须缴纳铁载鸟类的所得税。空中有很多人(和FiSsma Razakhkam)。鸟舍有各种狩猎和普通的,观赏性的和加工的。世上有这么多的祝福。而不是种植草或无果树,你可以定义一个市政工作,园艺。在成千上万的花园德黑兰,这是一种犯罪行为,例如,桑树,在Farahzad或Tarasht和Tehranpars死,而是杨树或松绿色!除维护成本外,没有其他财产。在世界上所有的城市里,花园都是第一次生活的!文明摧毁了其中的一项任务:几个世纪以来,花园已经烧毁了花园。它并不止于此,它变成了铁,石膏和水泥的花园。为了使富人。如果我们没有任何发展或改变,在北方的所有城市,柑橘树将在树下的街道上!今天,他们可以在排水沟里修剪自己,不能把垃圾变成金钱!但冰淇淋工厂和纤维,并期望以高昂的价格购买。教育,文化和电影活动,在当地社区或体育运动场所都可以成为收​​入来源,而不是燃烧!不幸的是,市长因各种原因被禁止进入这类工作。或者不要进入自己。其中一种情况是担心凝结:城市管理。特别是在主要城市,政治问题比经济问题更重要。因此,市政府对政府援助的依赖性提供了他们的回应。因此,越多的政府欠市政府!应用更多政策。但是,如果这个城市有一个持续的收入来源,就没有必要接受中央政府的政策。在开放的政府体系中,这更加激烈:财政依赖代替党派。在封闭的制度下,政党或中央政府阻碍议会或市政府的独立。

برچسب‌ها: 城市可持续收入,


اترجمه مطلب...
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۱ نظر(0)
许多调查,尽管精度高,但没有达到正确的结果,并且:不会导致结果!例如,统计显示:伊朗人使用食物和能源载体的次数是世界其他地区的三倍。但在实地研究中,你会看到:一切都很昂贵,有人不想买。市场不好!失业人员和收入,在严重阶级差距的贫困线下,基尼系数每年都在增加。统计显示:银行全部破产:保险已经过了月经,交易依赖政府补贴。统计说一方面是干旱和农业消失了!全伊朗的沙漠:水危机是对伊朗的挑战。另一方面,农民又说他们的产量是最高的,他们已经发货了,但他们还没有收到批准的价格!每年因缺水而造成人造湖泊和游泳池!人们在冬季不会失去假期,即使在游泳池和按摩和按摩之后,他们的食欲也会开放,他们会去吃快餐!统计系统的无效性不应该与西方管理体系的低效率分开。因为统计数字不像一块面包:一个高贵的面包店清晨醒来,用干净的双手把面团烘烤:提供烤箱,热和新鲜的,客户送货,并在客户面前。在Anfoor Mattick系统中,最重要的是那些本身并不具有身份的元素。一些统计项目是拉丁语,一些希腊语和一些英语或美国人!中国已经把大家分开了俄罗斯本身就有一个独立的桌子。在伊朗,这取决于先生们的教育:在美国还是在俄罗斯和中国,陌生人是陌生人。伊朗的非正式官员与法国,印度接受教育的德克萨斯州和IU不同。大家都说:我们的话是真的,其余的都是错的。随着每个负责人的离开,一般公式被扔掉,整个公式被放在指示线上。随后的话是统计组织最烦人的字眼。有关人员没有听到他们的任何人,并做了他们的工作!这样他们每个月都能收到工资。中央银行,工矿,贸易,教育和大学:他们自己制定工具。在这个噪音和网站管理员,统计数据不会崩溃!生成了新的统计数据。有些人现在说没有人遇害,但是有希望的人正在追捕被拘留者。有被拘留者吗?没有多少钱?他们是谁?我们看到这些答案都没有。所有广泛和长期的统计机构都没有统计数字。在我们看来,一切都有统计数字,事实证明我们只需要知道统计学家。如果革命卫队的指挥官说他们以幻想幸免于死而没有人遇害,那就应该接受了。如果那些不在场的人承认一切都是清楚的。我们称这种方法为:基于结果的统计或定位操作。伊朗国家正在进行针对性的行动,没有任何要求。这对媒体无关紧要。所有这些慈善机构的存在表明,没有人饿,而其他人的统计是错误的。
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۶ نظر(0)
如果它们属于硬物,但马斯喀特是在里面柔软的差距下降。只有到当地居民,也许周围的人都亏损。第三种模式中,两个软件,如尼亚加拉大瀑布几分钟一个,当然每个Qvtr的随颜色占主导地位,但第四撞向光体在硬地上之后就像是一声在足球场上的球,可能是两个到三倍但飙升的减弱各一次。因为在其他方面不关心或不讨论因极端重视建材机械始终是落在下风不可避免的假设会降曾经被判有罪,并被判处死刑的大门。 。但根据第一方程式看到坚实的基础,他们只是挥舞自己的恐惧。出于这个原因,立即散布谣言认为巴格达迪是活的,在美国圈养,并定于回报!能源或新的工作给他们带来了新的高度和余震的这一点,我们的政治余震知道特征扭转它意味着动摇别人的以前的是这一次晃动四肢扑到的生命!如此多的共同点,它们都是ISIL的行程德黑兰!但巴基斯坦军方说Shtad我们已经准备打美国。而他们的临界频率的声音衰落和死亡上去。对加沙也门空袭和健全的死亡。因为他认为杀害自己的奖杯,即使孩子到明天不是在也门和加沙最好的生活和Arazl的这种自由成长,武器也不行性一遍遍强化没有,但他们知道和暴徒,因为犹太复国主义和沙特。
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۷:۰۱ نظر(0)
在油中锻炼,尤其是固体,会导致心血管疾病,最终导致心脏病发作。现在为什么这是相反的?就像以前的馒头不仅为时间卡和糖果和Gzsngy草沙漠的人吃了口渴阴沟水吃,因为反对英国政府的所有小麦和伊朗饲料殖民主义势力率,如果有人虽然Jmghyt过,但从来没有饥荒和短缺不是,如果我觉得短缺立即开展就像线程鸡蛋,最近几天无知转身高野没有鸡蛋准备了一把的玩物一直人们因价格高企感到缺乏不可能的,一些有能力购买它不是救济委员会和福利与福利工作部它们涵盖家庭是这项计划的成功的原因导致的结论是,它是作为糖果,全球平均不低于三次。当然,宗教的董事会这里的角色注意的是,回历和斋月期间所有的庆祝活动,并哀悼石头所有Gzarndv即使有人因为种种原因没有在杂志使用了她的房子里的门,它是一种责任神与邻居打交道。因为他们仍然害怕这些年父母把孩子转移到为什么在人提出,而不是购买抵抗对比市场的声音下跌,价格由高他们可以在商店购买和存货。政府下令食物,而不是准备一套心理健康提供舒适性。看来,德黑兰市市长的位置被理解,但只是赢得和平的广告撰稿人,否则任何SHN在接受记者采访时充满挑战的,如果他的对手想内贾德线组合看什么是神的赞美
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۰ نظر(0)
总督们都很清楚:人们并不因为成本和通货膨胀等而感到难过,但他们却因不公正而受到伤害!为什么大类别的人,一百万美元的月薪,但喜爱和官员,等于支付了超过230。唯一的解决办法是:做一个基金,并支付一个月的工资给基金,以提供必要的支付。我本人两次沙阿被逮捕,在第一时间,使用一次性安瓿,黄疸影响,所以我的妻子不认识我!他们说抗原是阳性的,只持续了六个月。所以我们不得不在特殊疾病组织提起诉讼,在这段期间我的妻子离婚了,还看到我说你变黄了!去测试但是我们对某些疾病没有使用任何特殊的条件。另外,当一汽落入伊斯兰武士的手中时,他们也把我们送到了那里,几乎没有什么可能!他们给了我而不是军服。可是过去40年来我看到了什么样的人,他们用烈士的血做了什么?他们得到了什么?但是当穆萨维来了,一切都变了。那些在监狱的角落里消失,并释放给这些人,没有离开宫殿。不要忘记人们的痛苦。然后他们说这是我们用于人民的好基因。然后,如果正义能够恢复财产,就让他们回来。最后,他们会看到他们没有放弃他们满意的钱。可谷一天间谍:美国或沙特或金钱瓦哈比巴哈教徒和以色列民退,但武器岁,随着岁月的劫掠者国债,理由天天被

برچسب‌ها: راه ساده رفع نارضایتی مردم,


اترجمه مطلب...
سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۹ نظر(0)

2006年1月9日是众多表现形式之一:领导层是领导层。伊斯兰革命应被视为先驱革命或大众自发。那么这些领导人是来自流亡者:在监狱里,政治犯被释放。对于死者或被执行者,他们也得到了很大的庆祝。在第二次征服美国间谍巢的时候,人们首先介入,然后学生们来到了讲台上!这就是为什么同样的学生现在很抱歉!因为他们不是从一开始就控制了领导。还有那些继续死去的人:口号是“死亡到美国”,但是这些学生被砍了!有些人躲在美国的圈子里。第八十八届冲突也是如此:当局不能相互决定,无论是家庭还是玩伴!但是这些人特别是在88年十二月九号各种游行中,把冷水泼在火上。现在我们看到人们继续他们的旅程,他们被煽动激怒。但是那些认为自己处于斗争之首的人(如艾哈迈迪内贾德),他们自己正在追随新的煽动者。他们重复穆萨维的话。在巴勒斯坦问题上,人们也明智地认识到:巴勒斯坦是伊朗的一部分。但官员仍然坚持:(不,加沙,而不是黎巴嫩),他们拥有多少家庭?不要像Shahnameh所有的历史文件相信!最大限度地说巴勒斯坦是伊斯兰教的一部分。或者他们说:巴勒斯坦是巴勒斯坦人的财产。但这些政治家都知道:他们应该和美国,以色列和沙特一起工作。作为间谍的征服巢透露:副总理兼政府发言人,美国的间谍Amrvz的阿米尔·顺序HM,不远处获得的文件,该口号(无论是加沙也不黎巴嫩)的支持者黑客:·沙特和以色列。伊朗人民眼中的昨天伟大的伊朗呼吁回归:这是伊朗从西班牙到中国的荣耀和完整。因此,伊朗人民不仅不仅沉默巴勒斯坦的压迫,也沉默巴林的十四,也门等国家。例如,当也门表示,如果伊朗拥有的导弹,中·沙特不明白伊朗人民,伊朗政府不希望沙特走开!所以口号是反对当局的!因为它泄露了机密数据,它正在网络空间中。但是,数据的准确性,他们操纵的人生气,大多数承包商:与国家代理合同,例如,在同一时间,西门子总理曾表示,所有的电信系统,与上配备免费电话!然后,事实证明:在所有电话上,音调正在安装。逊尼派和三星,或者其他类似的国内公司都是这样做的。据阿亚图拉穆阿瓦迪,上帝保佑我们的权威。


برچسب‌ها: پیشگامی و پیشرو بودن ملت,


اترجمه مطلب...