X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۹ نظر(0)

حیوانات بخش اعظمی از زندگی بشر را تشکیل می دهند. که میتوان آن ها را در سه دسته تقسیم کرد: حیوانات مفید و مضر و: حیواناتی که کاری با انسان ندارند. از آنجایی که خداوند انسان را در بهترین شکل آفرید، دوست دارد در همان شکل باقی بماند، و تکامل هم داشته باشد. لذا در استفاده از طبیعت اطراف خود، باید مراقب باشد از: هر مواد غذایی استفاده نکند و هر لباسی را نپوشد. به همین جهت خداوند دین را فرستاده تا: انسان خود را با آن سالم و مطهر نگهدارد. پس باید از حیوانات مضر پرهیز و از حیوانات مفید استفاده کرد. از حیوانات بی طرف هم لذت بصری برد. 8جفت حیوان مفید است که: برای تغذیه انسان در نظر گرفته است و: جزو طیبات است و باید با نام خدا هم تبدیل به غذا شود. مانند گوسفند و گاو و شتر و بز و آهو، مرغ و خروس ماهی و اردک پرندگان شکاری. حتی قوچ را خداوند مستقیما از بهشت، برای حضرت ابراهیم فرستاد. این حیوانات که دسته بندی آن، در قران آمده از هر لحاظ مفید هستند. و استفاده خوراکی و پوشاکی از انها، اشکالی ندارد و نگهداری آنها هم ثواب دارد. اثرات روانشناسی و جامعه شناختی مفیدی هم دارد. اما حیوانات درنده که گوشت انسان را می خورند، یا حیواناتی که بیماری بوجود می اورند، جزو دسته دوم هستند. پرندگان غیر خوراکی (چنگال داران)، پستانداران بی آزار مانند سگ و اسب و گربه، جزو دسته سوم می باشند. یعنی خوردن گوشت آنها مکروه یا حرام است، ولی در کنار انسان زندگی کنند، و انسان از آنها بهره های دیگر ببرد اشکالی ندارد. مثلا خرید و فروش سگ حرام است، ولی اگر سگ نگهبان یا گله یا شکاری باشد، اشکالی ندارد. اسب برای سواری مناسب است، ولی گوشت آن مکروه است: کلیه این مسائل در فقه امامیه، به نقل از ائمه ذکر شده است. از امام صادق سوال شد: برکت یعنی چه؟ فرمود: سگ حیوانی است که: سالی دو شکم می زاید! هربار تا هفت توله می آورد ولی، تعدادش خیلی زیاد ادامه پیدا نمی کند! لاشه او هم قابل استفاده نیست. اما گوسفند سالی یک شکم می زاید، نسل آن فراوان است و با اینکه :غذای بشر را هم می دهد، پوست و استخوان او هم مفید است. این است فرق مالی که: برکت دارد و آنکه برکت ندارد. امروز هم در همایش دامهای همراه، رئیس همایش گفت: سگ و گربه و اسب مهمترین: حیوانات همراه انسان هستند. و همگی نژاد ایرانی دارند! نژاد اسب عربی جعلی است، و اسب اصیل فقط ایرانی است. حرف ایشان درست است زیرا: تمدن از ایران و در اطراف دریای مازندران، شروع شده و به تمام جهان پخش شده. اسب هم فقط ایرانی ها داشتند، چنانکه خشایار شاه سه هزار اسب، برای سپاه داشته که: مدیریت آن ها بسیار مهم بوده. در آن موقع همه قبایل پیاده بودند! یا مثل اعراب شتر سوار می شدند. حضرت ابراهیم وقتی پسرش را، به مکه برد اسب را هم به پسرش هدیه داد. تا زمان پیامبر اسلام، تعداد اسبها فقط در فرزندان اسماعیل، که آنها را قومی از کورش: (قرشی یا کورشی ) می خواندند، بود. بعد با فتح ایران، اسب جزو سازمان رزم قرار گرفت. هنوز هم در امریکا گرچه اسب وجود دارد، ولی سگ از آن مهمتر است! با ساختن سورتمه از سگ ها، برای نقل و انتقال استفاده می کنند. در ایران هم قشری بوجود آمدند که: به سگ بیشتر از حیوانات دیگر دلبسته هستند، حتی برخی زنان با سگ های نر، ازدواج می کنند! بهترین فیلم های سوپر غربی ها، جفتگیری زنان با سگ ها است.  در اروپا، به گربه بیشتر از همه اهمیت می دهند! و بار روانشناسی برای آن جعل می کنند، در ایران هم حتی عضو شورای شهری، در اینستاگرام، گربه اش را معرفی می کند! در حالیکه در اسلام گفته شده: با حیوانات نباید حتی در یک خانه بود!

Keeping animals, or using animals

Animals form a large part of human life. Which can be divided into three categories: Useful and harmful animals: Animals that do not work with humans. Since God created man in the best way, he would like to stay in the same form, and evolve. So, in using nature around you, you should be careful not to use any food and not to wear any clothes. Therefore, God has sent the religion to: keep your human being with that healthy and compassionate. Therefore, avoid harmful animals and use beneficial animals. Impartial animals also enjoy visual enjoyment. There are 8 pairs of animals that are intended to be nourished by human beings: it is part of tea and should be converted into food by the name of God. Like sheep and cattle and camels and goats and deer, chicken and cock fish and duck birds. Even the ram was sent by God directly from Paradise to Imam Abraham. These animals, which are categorized in the Qur'an, are useful in every respect. And the use of food and clothing from them is no problem, and their retention is also worthwhile. There are also beneficial psychological and sociological effects. But predatory animals that eat human flesh, or animals that cause illness, are in the second category. Non-edible birds (Forks), mammals, such as dogs, horses and cats, are among the third. Meanwhile, eating their meat is either abusive or forbidden, but they live alongside human beings, and humans do not benefit from them. For example, buying and selling a dog is haram, but if the dog is a guard or a herd or a hunter, it's okay. The horse is suitable for riding, but its meat is abominable: all of these issues are mentioned in Imams' jurisprudence, quoted by the Imams. Imam Sadiq asked: What does blessing mean? He said: "The dog is an animal: it will take two soles a year!" Each time up to seven cubs, it does not go too far! His carcass cannot be used either. But the year-old sheep will have a stomach, its generation is abundant, and although it also provides human food, its skin and bones are also useful. This is a financial difference: it is blessed and it is not blessed. Today, at the Livestock Forum, the head of the conference said: Dogs, cats and horses are the most important: animals are with humans. And they all have an Iranian race! The Arabian horse race is fake, and the horses are only Iranian. His words are true because: Civilization began from Iran and around the Sea of ​​Mazandaran, and spread to the entire world. The horse had only the Iranians, as King Kheshayar had three thousand horses for the army: their management was very important. At that time, all the tribes were walking! Or they would ride camels like Arabs. Abraham gave his son a gift to his son when he took his son to Mecca. Until the time of the Prophet Muhammad, the number of horses was only in the descendants of Ismail, who called them a people from Cyrus: (Khorashi or Korishi). Then, with the conquest of Iran, the horse was put into the organization. There is still a horse in America, but the dog is more important than that! They use the dogs to make sleds for transportation. In Iran, there was also a cortex that: Dogs are more attached to other animals, even some women with male dogs get married! The best super-western movies are mating women with dogs. In Europe, they care about cats most of all! And fake the psychology of it, in Iran, even a member of the city council, introduces his cat on Instagram! In Islam, it is said: animals should not even be in a house!

حفظ الحيوانات، أو استخدام الحيوانات

تشكل الحيوانات جزءا كبيرا من حياة الإنسان. والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات: الحيوانات المفيدة والضارة: الحيوانات التي لا تعمل مع البشر. منذ خلق الله الإنسان في أفضل طريقة، وقال انه يرغب في البقاء في نفس الشكل، وتتطور. لذلك، في استخدام الطبيعة من حولك، يجب أن نكون حذرين عدم استخدام أي طعام وعدم ارتداء أي ملابس. ولذلك، فقد أرسل الله الدين إلى: الحفاظ على إنسانك مع أن صحية ورحيمة. لذلك، تجنب الحيوانات الضارة واستخدام الحيوانات المفيدة. كما تتمتع الحيوانات المحايدة التمتع البصرية. هناك 8 أزواج من الحيوانات التي تهدف إلى أن تتغذى من قبل البشر: هو جزء من الشاي، وينبغي تحويلها إلى الغذاء باسم الله. مثل الأغنام والماشية والإبل والماعز والغزلان والدجاج والسمك الديك والبط الطيور. حتى إرسال الكبش من قبل الله مباشرة من الجنة إلى الإمام إبراهيم. هذه الحيوانات، التي تصنف في القرآن الكريم، هي مفيدة في كل الاحترام. واستخدام الغذاء والملابس منها ليست مشكلة، والاحتفاظ بهم هو أيضا جديرة بالاهتمام. وهناك أيضا آثار نفسية واجتماعية مفيدة. ولكن الحيوانات المفترسة التي تأكل لحم الإنسان، أو الحيوانات التي تسبب المرض، هي في الفئة الثانية. الطيور غير الصالحة للأكل (الشوك) والثدييات مثل الكلاب والخيول والقطط، هي من بين الثالثة. وفي الوقت نفسه، تناول اللحوم هم إما مسيئة أو محظورة، ولكنهم يعيشون جنبا إلى جنب مع البشر، والبشر لا تستفيد منها. على سبيل المثال، شراء وبيع الكلب هو حرام، ولكن إذا كان الكلب هو حارس أو قطيع أو صياد، فإنه على ما يرام. الحصان هو مناسب للركوب، ولكن لحومه هي البغيضة: كل هذه القضايا المذكورة في الفقه الأئمة، ونقلت عن الأئمة. سأل الإمام صادق: ماذا يعني النعمة؟ وقال: "الكلب حيوان: سوف يستغرق اثنين من باطن في السنة!" في كل مرة تصل إلى سبعة الأشبال، فإنه لا يذهب بعيدا جدا! ولا يمكن استخدام ذبيحه. ولكن الغنم البالغ من العمر سوف يكون المعدة، جيلها وفيرة، وعلى الرغم من أنه يوفر أيضا الغذاء البشري، الجلد والعظام هي أيضا مفيدة. هذا فرق مالي: إنه مبارك ولا يبارك. اليوم، في منتدى الثروة الحيوانية، وقال رئيس المؤتمر: الكلاب والقطط والخيول هي أهم: الحيوانات مع البشر. وجميعهم لديهم سباق إيراني! سباق الخيل العربي هو وهمية، والخيول هي الإيرانية فقط. كلماته صحيحة لأن: الحضارة بدأت من إيران وحول بحر مازندران، وانتشرت إلى العالم بأسره. كان الحصان الإيرانيين فقط، كما كان الملك خيشيار ثلاثة آلاف الخيول للجيش: إدارتها كانت مهمة جدا. في ذلك الوقت، كانت جميع القبائل المشي! أو كانوا يركبون الجمال مثل العرب. أعطى إبراهيم ابنه هدية لابنه عندما أخذ ابنه إلى مكة. حتى وقت النبي محمد، كان عدد الخيول فقط في أحفاد إسماعيل، الذي دعا لهم شعبا من سايروس: (خوراشي أو كوريشي). ثم، مع غزو إيران، وضعت الحصان في المنظمة. لا يزال هناك حصان في أمريكا، ولكن الكلب هو أكثر أهمية من ذلك! أنها تستخدم الكلاب لجعل الزلاجات للنقل. في إيران، كانت هناك أيضا قشرة: الكلاب أكثر ارتباطا بالحيوانات الأخرى، حتى بعض النساء مع الكلاب الذكور تزوج! أفضل الأفلام الغربية الغربية تزاوج النساء مع الكلاب. في أوروبا، يهتمون القطط أكثر من كل شيء! وهمية علم النفس من ذلك، في إيران، حتى عضو في مجلس المدينة، على إينستاجرام، يدخل القط له! في الإسلام، ويقال: الحيوانات لا ينبغي أن يكون حتى في منزل!

Heyvanları saxlamaq və ya heyvanları istifadə etmək

Heyvanlar insan həyatının böyük bir hissəsini təşkil edir. Hansı üç kateqoriyaya bölünür: Faydalı və zərərli heyvanlar: İnsanlarla işləməyən heyvanlar. Allah insanı ən yaxşı şəkildə yaratdığından, eyni şəkildə qalmaq və inkişaf etmək istəyir. Beləliklə, ətrafınızdakı təbiəti istifadə edərkən, hər hansı bir yemək və paltar geyməmək üçün diqqətli olmalısınız. Buna görə də Allah dini göndərdi: insanınızı sağlam və şəfqətli bir şəkildə saxlamaq. Buna görə zərərli heyvanlardan qaçın və faydalı heyvanlardan istifadə edin. Yanal heyvanlar da əyani həzzdən zövq alırlar. İnsan tərəfindən qidalanması nəzərdə tutulan 8 cüt heyvan vardır: çay hissəsidir və Allahın adı ilə qidaya çevrilməlidir. Qoyun və mal-qara, dəvə və keçi və maral kimi, toyuq və horoz balıqları və ördək quşları kimi. Hətta qoç birbaşa Cənnətdən İmam İbrahimə göndərildi. Quranda təsnif edilən bu heyvanlar hər cəhətdən faydalıdır. Onlardan yemək və geyim istifadəsi problem deyil və onların saxlanması da faydalıdır. Həm də faydalı psixoloji və sosioloji təsirlər var. İnsan ətini yeyən və ya xəstəliyə səbəb olan heyvanları yeyən heyvanlar ikinci kateqoriyaya aiddir. Qidalanmayan quşlar (çəngəllər), itlər, atlar və pişiklər kimi məməlilər üçüncüsüdür. Eyni zamanda, onların ətini yeyən və ya qadağan edən və ya qadağan edən, ancaq insanlarla birlikdə yaşayanlar, insanlar isə onlardan faydalanmırlar. Məsələn bir it alış və satmaq itaətdir, lakin it ittihamçı, yaxud sürü və ya ovçu olsa yaxşıdır. Atı sürmək üçün əlverişlidir, lakin onun əti iyrəncdir: bu məsələlərin hamısı imamların sitat gətirdiyi İmamların mühakiməsində qeyd olunur. İmam Səccət soruşdu: Nə xeyir-dualar deməkdir? O dedi: "İt heyvandır, bir il iki ayaq alacaq!" Hər dəfə yeddi cübbəyə qədər, çox uzaqlaşmır! Onun karkasından da istifadə edilə bilməz. Lakin yaşlı qoyun mədə olacaq, onun nəsli çoxdur və insan qidasını da təmin etsə də, dəri və sümükləri də faydalıdır. Bu bir maliyyə fərqi: mübarək və bərəkət deyil. Konqresin rəhbəri, Heyvandarlıq Forumunda bu gün: İtlər, pişiklər və atlar ən vacibdir: heyvanlar insanlarla. Və onların hamısı İran irqi var! Ərəb at yarışları saxta və atlar yalnız İranlıdır. Onun sözləri doğrudur: Sivilizasiya İran və Mazandaran dənizi ətrafında başlamışdır və bütün dünyaya yayılmışdır. Atın yalnız İranlıları var idi, çünki Kheşayarın ordusu üçün üç min at var idi: rəhbərliyi çox vacib idi. O dövrdə bütün qəbilələr gəzirlər! Ya da ərəblər kimi dəvə sürürdüm. İbrahim oğulunu Məkkəyə apardığı zaman oğluna hədiyyə etdi. Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v.) dövrünə qədər atların sayı yalnız İsmayılın nəsillərində idi və onları Kirdən bir xalq çağırdı: (Xurashi və ya Korişi). Sonra, İranın fəthi ilə, atı təşkilatına yerləşdirildi. Amerikada hələ bir at var, ancaq itdən daha vacibdir! Bunlar köpəklərdən nəqliyyat vasitəsi üçün çarxlar etmək üçün istifadə edirlər. İranda bir korteks də var idi: İtlər digər heyvanlara daha çox bağlıdır, hətta köpəkli qadınlar da evlənirlər! Ən yaxşı super-qərb filmləri itlərlə olan qadınları çaşdırır. Avropada ən çox pişiklər haqqında qayğı var! Və onun psixologiyasını saxta, İranda, hətta şəhər şurasının üzvü, Instagram-da pişiyini təqdim edir! İslamda deyilir: heyvanlar hətta bir evdə olmamalıdır!

 

تاب آوری اقتصاد ایران

غلیرغم دشمنی اقتصاد جهانی و: نامهربانی اقتصاد دانان داخلی، می بینیم که اقتصاد ایران همچنان زنده و پابرجا هست. و از بسیاری از کشورها که در آمار های روی کاغذ! از ما جلوتر هستند، محکم ایستاده واصلا خم بر ابرو نمی آورد. بخوبی یادم است که در اول انقلاب، بانکها به شدت با دولت شهید رجایی مخالف بودند، و او ناچار بود برای نقل و انتقال پول، از کیسه و گونی استفاده کند! و آنقدر پول فراوان بود که: اگر دزدی یا گم می شد اثری نداشت! در جنگ تحمیلی همه رزمندگان شاهد بودند که: به بهانه کمبود بودجه، اصلا نمی گذاشتند برای رزمندگان تدارکاتی فرستاده شود! اما کانال های دیگری بود که: اینها را دور می زدند و: اینها نمی فهمیدند از کجا خورده اند! در زمان مهندس موسوی، او هم به بانکها پیوسته بود! و مدام می گفت بودجه زیر خط قرمز است! بارها تهدید به استعفا کرد، میگفت ما نباید دفاع کنیم. مانند الان که کرباسچی ها می گویند: چرا جوانان را به سوریه می فرستیم تا کشته شوند. آن موقع هم می گفتند: چرا جوانان را به کشتن می دهید! عاقبت هم ، همین گزارش های او توسط محسن رضایی، بر امام خمینی اثر گذاشت، تا قظعنامه را بپذیرد. از آن به بعد هم هر دولتی روی کار آمد، به استناد گزارش بانکها ویرانه ای را! با خزانه خالی تحویل گرفت! آحرین آن هم شهردار محترم است که می گوید: شهرداری را با سی هزار میلیارد تومان: بدهی تحویل گرفته است. وی نمی گوید با چه قدر دارایی! این عادت همه آمار نویس ها هست. همیشه قسمت خالی لیوان را می گویند. تا راحت بتوانند به اختلاس کننده ها کمک کنند. درست مثل آمار های جهانی است که: معمولا ایران در ردیف آخر هرنوع پیشرفت ها! و ردیف اول فساد ها نشان می دهد. در اینترنت تمام سرورهای آمریکایی، اروپایی و حتی استرالیایی، نام ایران را از فهرست کشورها حذف کرده اند! لذا طبیعی است که آخرین رتبه را در: استفاده از اینترنت داشته باشیم. اما واقعا ایرانی ها از اینترنت استفاده نمی کنند؟ چرا! حتی بیشتر از همه استفاده می کنند: نمونه اش تلگرام که اجازه داده با کد ایران ثبت نام شود، روزانه 2میلیارد پیام از: ملت 80میلیونی ایران جابجا می کند. اتفاقی که در اینجا می افتد: این است که ایرانی ها، در سرور های آمریکایی با: کد افغانستان یا عراق و هندوستان! وارد می شوند لذا، همه آمار کاربران ایرانی، به آنها اضافه می شود. در صورتی آمار استفاده از کد ایران، عدد صفر را نشان می دهد! در اقتصاد و سیاست هم همین است. هیچ سرور آماری، به ایران اجازه ورود اطلاعات نمی دهد! لذا اطلاعات ورودی ایران در همه: زمینه های پیشرفته صفر است. بنابر این در رتبه آخر قرار می گیرد. طبیعی است که کشوری در آخرین رتبه پیشرفت باشد، در عقب ماندگی رتبه اول را دارد! اما مردم ایران، کار خود را می کنند و اصلا به این: سرورها و آمار ها کاری ندارند. برای همین، الان، مصرف همه چیز در ایران، سه برابر جهان است. اگر گندم یا برنج وارد می کنیم، ولی آب و برق یا نفت و گاز که صادر می کنیم!بنابراین تولید هم، سه برابر متوسط جهانی می باشد. آمار ها مصرف را می گویند! ولی تولید را نمی گویند. آیا واردات مگر مجانی می شود؟ پس اینهمه واردات ایران، یعنی بالاترین ذخیره ارزی. در حالیکه عربستان 52میلیارد دلار کسر بودجه دارد، در سند  2030 ادعا می کند سه هزارمیلیارد دلار! ذخیره ارزی خواهد داشت از کجا؟ ولی ایران که هم اکنون، قدرت خرید محصولات تمام کشورهای دنیا را دارد، و هرکدام از انها برای تصرف بازار ایران، باهم رقابت می کنند باید اقتصاد ورشکسته داشته باشد؟ آیا فرانسه ورشکسته است؟ یا ایران که شرکت های آن را زنده کرد؟ آمریکا بزرگترین صادر کننده کالا به ایران است! اگر ایران پول و ذخیره ارزی ندارد، اینهمه کالای آمریکایی در ایران از کجا آمده؟

Persistence of Iran's economy

Contrary to the hostility of the global economy, and with the eagerness of domestic economists, we see that Iran's economy is still alive. And from many countries that are on the statistics on paper! They are ahead of us, stand firm and do not bend on the eyebrows. I well remember that at the beginning of the revolution, the banks strongly opposed the Shahid Rajaee government, and he had to use bags and sack to transfer money! And there was so much money that: if it was robbed or lost, it had no effect! In the imposed war, all the warriors saw that they would not be sent to the combatants at all due to lack of funds. But there were other channels that: They did away, and: They did not understand where they had been eaten! At the time of Mousavi's engine, he also joined the banks! And always said the budget is below the red line! He repeatedly threatened to resign, saying we should not defend. As the Karbaschi say, why are we sending young people to Syria to be killed? At that time they would say: Why do you kill the young people? Eventually, the same reports by Mohsen Rezaei influenced Imam Khomeini to accept the law. Since then, every government has come to power, according to the report of the banks, a ruin! Delivered to Empty Trash! Aharin is also a respectable mayor who says that the municipality has been issued with 30 billion dollars. He does not say how much you have! This is the habit of all statisticians. Always say the empty part of the glass. So they can easily help the emulators. Just like global statistics: Usually Iran is in the last row of any improvements! And the first row of corruption shows. On the Internet, all American, European and even Australian servers have removed the name of Iran from the list of countries! So it's natural to have the last rank in: using the internet. But really do not Iranians use the Internet? Why! They even use the most: his example of the telegram allowed by Iran's code, 2 billion messages per day are transferred from: the 80 million people of Iran. What happens here is that the Iranians, on American servers with: the code of Afghanistan or Iraq and India! Therefore, all users of Iranian statistics are added to them. If the statistics show the use of Iran code, the number is zero! That is the same in economics and politics. No statistical server allowed Iran to enter data! Therefore, Iran's input information in all: advanced fields are zero. So it's ranked last. It is natural for a country to be in the last rank of progress, in the backlog, it's ranked first! But the people of Iran, do their job and do it at all: servers and statistics do nothing. So now, taking everything in Iran is three times the world. If we import wheat or rice, but the water and electricity or oil and gas that we export, so production is three times the global average. Statistics say consumption! But they do not say production. Will import be free? So this is all the imports of Iran, the highest reserve currency. While Saudi Arabia has a budget deficit of $ 52 billion, it claims $ 3 trillion in the 2030 document! Where will the currency be? But Iran, which now has the power to buy products from all over the world, and each of them to compete for seizing the Iranian market, should have a bankrupt economy? Is France bankrupt? Or Iran whose companies revived it? America is the largest exporter of goods to Iran! If Iran does not have the money and custody of the currency, how does it make all the goods?

استمرار الاقتصاد الإيراني

وخلافا لعداء الاقتصاد العالمي، ومع حرص الاقتصاديين المحليين، نرى أن الاقتصاد الإيراني لا يزال حيا. ومن العديد من البلدان التي هي على الإحصاءات على الورق! هم أمامنا، يقف ثابتة ولا ينحني على الحاجبين. وأذكر أيضا أنه في بداية الثورة، عارضت البنوك بشدة حكومة شهيد رجاي، واضطر إلى استخدام أكياس وأكياس لنقل الأموال! وكان هناك الكثير من المال الذي: إذا كان قد سرق أو فقدت، كان له أي تأثير! في الحرب المفروضة، رأى جميع المحاربين أنهم لن يتم إرسالهم إلى المقاتلين على الإطلاق بسبب نقص الأموال. ولكن كانت هناك قنوات أخرى: أنها أوقفت، و: لم يفهموا أين أكلوا! في وقت محرك موسوي، وانضم أيضا إلى البنوك! ودائما قال الميزانية أقل من الخط الأحمر! وهدد مرارا بالاستقالة، قائلا إننا يجب ألا ندافع عن ذلك. وكما يقول الكارباشي، لماذا نرسل الشباب إلى سوريا لقتلهم؟ في ذلك الوقت يقولون: لماذا تقتل الشباب؟ وفي نهاية المطاف، أثرت نفس التقارير التي أعدها محسن رضائي على الإمام الخميني لقبول القانون. ومنذ ذلك الحين، كل حكومة قد حان للسلطة، وفقا لتقرير البنوك، خراب! تم تسليمها إلى المهملات الفارغة! وآخرها العمدة المحترم الذي يقول إن البلدية قد أصدرت 30 ألف مليار دولار أمريكي. انه لا يقول كم لديك! هذه هي عادة جميع الإحصائيين. دائما أقول الجزء الفارغ من الزجاج. حتى يتمكنوا من مساعدة بسهولة محاكاة. تماما مثل الإحصاءات العالمية: عادة إيران في الصف الأخير من أي تقدم! ويظهر الصف الأول من الفساد. على شبكة الإنترنت، وأزال جميع الملقمات الأمريكية والأوروبية وحتى الاسترالية اسم إيران من قائمة البلدان! لذلك فمن الطبيعي أن يكون آخر مرتبة في: استخدام الإنترنت. ولكن حقا لا الإيرانيين استخدام الإنترنت؟ لماذا! بل إنهم يستخدمون أكثر من غيرها: مثاله على البرقية التي تسمح بها المدونة الإيرانية، 2 مليار رسالة يوميا يتم نقلها من: 80 مليون شخص في إيران. ما يحدث هنا هو أن الإيرانيين، على خوادم الأمريكية مع: قانون أفغانستان أو العراق والهند! ولذلك، يضاف إليها جميع مستخدمي الإحصاءات الإيرانية. إذا أظهرت الإحصاءات استخدام قانون إيران، وعدد هو صفر! هذا هو نفسه في الاقتصاد والسياسة. لم يسمح أي خادم إحصائي إيران بإدخال البيانات! ولذلك، فإن المعلومات المدخلات إيران في كل: الحقول المتقدمة هي صفر. لذلك في المرتبة الأخيرة. فمن الطبيعي للبلد أن يكون في المرتبة الأخيرة من التقدم، في تراكم، انها في المرتبة الأولى! ولكن شعب إيران، القيام بعملهم والقيام بذلك على الإطلاق: الخوادم والإحصاءات لا تفعل شيئا. حتى الآن، أخذ كل شيء في إيران هو ثلاثة أضعاف العالم. إذا استوردنا القمح أو الأرز، ولكن الماء والكهرباء أو النفط والغاز الذي نقوم بتصديره، لذلك الإنتاج هو ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمي. الإحصاءات تقول الاستهلاك! لكنهم لا يقولون الإنتاج. سوف يكون الاستيراد مجانا؟ لذلك هذا هو كل واردات إيران، وهو أعلى احتياطي العملة. وبينما تعاني المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية قدره 52 مليار دولار، فإنها تطالب بمبلغ 3 تريليون دولار في وثيقة عام 2030! أين ستكون العملة؟ ولكن إيران التي لديها الآن القدرة على شراء المنتجات من جميع أنحاء العالم، وكل واحد منهم للتنافس على الاستيلاء على السوق الإيرانية، يجب أن يكون لها اقتصاد مفلس؟ هل فرنسا مفلسة؟ أو إيران التي شركاتها احياء ذلك؟ أمريكا هي أكبر مصدر للبضائع إلى إيران! إذا لم يكن لدى إيران المال والحضانة للعملة، فكيف يعني ذلك؟

İran iqtisadiyyatının davamlılığı

Ghlyrghm düşmən və qlobal iqtisadiyyat: iqtisadçılar çörəksiz daxili, biz iqtisadiyyat canlı və yaxşı olduğunu görürük. Və kağız üzərində olan bir çox ölkədən kağız üzərində! Onlar qabaqda qaldılar, möhkəm dururlar və qaşları əyilmirlər. Və çox pul var idi: əgər soyulmuş və ya itirildisə, heç bir təsiri olmadı! Amma digər kanallar da var idi: onlar özləri ilə birlikdə idilər: onlar yeyildiklərini başa düşmədilər! Musəvinin mühərriki dövründə də banklara qoşulub! Və həmişə büdcə qırmızı xəttin altındadır dedilər! O, biz dəfələrlə istefa verməklə təhdid etdiyimizi söyləyərək, müdafiə etməməliyik. Karbasçı deyir ki, niyə gəncləri Suriyaya göndərmək üçün göndəririk? O zaman dedilər: "Niyə gəncləri öldürürsən? Nəhayət, Mohsen Rezaei tərəfindən eyni hesabatlar imam Xomeynini qanun qəbul etməyə təsir etdi. O vaxtdan bəri, hər bir hökumət, bankların hesabatına görə, hakimiyyətə gəldi, bir məhv! Boş Çöp Kutusuna Teslim Edildi! Sonuncusu belediyenin 30 min milyard ABŞ dolları ilə verildiyini söyləyən hörmətli bələdiyyə başçısı. O nə qədər var deyir! Bu bütün statistikistlərin vərdişidir. Həmişə şüşənin boş hissəsini söyləyin. Beləliklə, onlar emülatörlere asanlıqla kömək edə bilərlər. Qlobal statistika kimi: Adətən İran hər hansı irəliləyiş son sırada! Və korrupsiyanın ilk sıra göstərir. İnternetdə, bütün Amerika, Avropa və hətta Avstraliya serverləri İran adını ölkələrin siyahısından çıxarmışdır! Beləliklə, internetin istifadəsi ilə son sıraya sahib olmaq təbiidir. Amma həqiqətən İranlılar internetdən istifadə etmirlərmi? Niyə? Burda baş verənlər, amerikalı serverlər üzərində iranlılar: Əfqanıstan və ya İraq və Hindistan kodları! Buna görə İran statistikasının bütün istifadəçiləri onlara əlavə olunur. Statistika İran kodunun istifadəsini göstərirsə, sayı sıfırdır! İqtisadiyyat və siyasətdə eyni. Heç bir statistik server İrana məlumat daxil etməsinə icazə vermədi! Buna görə İranın bütün məlumatları: inkişaf etmiş sahələr sıfırdır. Beləliklə, sonuncu sıraya daxildir. Ölkənin son irəliləyiş səviyyəsində olması, təbii ki, arxa arxada, ilk sırada! Amma İran xalqı öz işlərini görür və bunu edirlər: serverlər və statistika heç nə etmir. İndi İranda hər şeyi alaraq dünya üç dəfədir. Statistika istehlak deyir! Lakin onlar istehsal deyirlər. İthalat pulsuz olacaq? Beləliklə, bu İranın ən iri ehtiyat valyutasıdır. Səudiyyə Ərəbistanı 52 milyard dollarlıq bir büdcə kəsiri olsa da, 2030-cu ildə sənəddə 3 trilyon dollar iddia edir! Valyuta harada olacaq? Fransa iflas edirmi? Və ya İranı şirkətləri diriltdi? Amerika İrana malların ən böyük ixracatçısıdır! İranın valyutanın pul və saxlanmasına malik olmasa, bu, necə deməkdir?

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۳ نظر(0)

سرمایه و سرمایه گذاری در اسلام.

سرمایه گذاری نیز مانند: همه مقوله های علمی، در غرب دچار تحریف شد! زیرا اساس تئوری های علوم،  در غرب برمبنای اسرائیلیاتی است که: تئوریسین های یهودی آن را تئوریزه کرده اند. مثلا سرمایه در زبان حضرت موسی، نعمت های خدادادی است. خود ایشان هم شغل چوپانی داشته است. اما ازنظر بنی اسرائیل، طلا اساس ثروت است! به همین دلیل ابتدا گوساله پرست شدند، چون گوساله سامری از طلا بود. بعد که حضرت موسی با آن مبارزه کرد،  به سراغ ثروتمندان رفتند و: آرزوی زندگی چون: قارون را داشتند زیرا که: قارون دارای گنچ هایی از طلا بود. این بار خدا قارون را، در مقابل چشم همه مردم، در زمین فروبرد! ( فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه ) البته همه با دیدن این عذاب، گفتند خوب شد ما قارون نبودیم! ولی این ذهنیت طلا دوستی را، با خود حفظ کردند تا یومنا هذا! در اقتصاد غربی، مخصوصا در عصر سوداگری، طلا اصل اقتصاد و پول بود. یعدا هم که بیرون رانده شد، هنوز هم به عنوان پشتوانه پول! حرف اول را می زند. در اسلام هم، طلا های ابن زیاد باعث شد: کوفیان دست از امام حسین بردارند. لذا دین اسلام، همچون دین واقعی موسی ع، از طلا ضربه خورده و: آن را به عنوان سرمایه قبول ندارد. جالب است بدانیم سرمایه در اسلام، و مخصوصا شیعه اشک است! ابن سعد بخاطر حکومت ری، امام حسین ع را شهید کرد، ولی به آن دست نیافت! اما هواداران امام حسین ع، با اشک، ری را تصرف کردند! و اکنون مرکزیت مهم شیعه: در جهان به شمار می اید. البته اشک ریختن و گریه کردن را، می توان به دو صورت تعریف و اثبات کرد: اول برای دنیا پرستان و دانشمندان مادی اقتصاد! دوم برای مومنان. برای اقتصاد دانان پول پرست بگوییم: مصرف ظروف یکبار مصرف در ایران، سه برابر جهانی است! مخصوصا در ایام محرم و صفر، ماه رمضان و..بطوریکه صنعت تهیه غذا و: تولید ظروف یکبار مصرف، از نظر سوداوری هم حرف اول را در: ایران و عراق دارند. این یک مبنا هست! در ایام محرم تا سه برابر جمعیت ایران، غذا تولید و مصرف می شود. این یعنی که کارخانجات تولید: وسایل آشپزخانه، مزارع تولید برنج و حبوبات، همگی برکاکل گریه برای امام حسین ع می چرخد. که باید گفت اصلا: اقتصاد ایران و عراق، براین پایه است. والا با تحریم های نفتی و غیرنفتی، این دو ملت باید سالها پیش: از بین می رفتند. طرح موضوع: اگر کودکی اشک نریزد و: گریه نکند به او غذا نمی دهند! پدر خانواده با دیدن اشک کودکش، انگیزه برای کار و کسب درآمد پیدا می کند. حتی اشک همسرش را هم نمی تواند تحمل کند. در بررسی بیشتر، به امام علی ع بعنوان پایه گذار: اقتصاد اشکی می رسیم. ایشان طاقت دیدن اشک یتیمان را نداشت، لذا سخت کار می کرد و: شبها برای آنان نان و خرما می برد. بعدا آن را توسعه دادند، و سفره خانه ای در مدینه درست کردند: با مسئولیت امام حسن مجتبی. حضرت علی در بیابانها چاه می کند، درخت خرما می کاشت و: درآمد آن را صرف: پذیرایی از بینوایان و مسافران و یتیمان می نمود. تا اینکه هر دو به شهادت رسیدند، و اما پس از شهادت امام حسین، تحولی در این زمینه ایجاد شد: محور اشک به امام حسین منتسب شد. و مارک دار شدن مهمان ها هم ازبین رفت. آنطور که نقل کرده اند: امام حسین ع فرمود: من کشته اشک هستم.(انا قتیل العبرات). زیرا مظلومیت امام حسین ع، اشک ها را جاری می کند. لذا تشکیل جلسات عزاداری، و پذیرایی از عزاداران باب شد. امروزه به وسعت چندین کشور شده است! در سند چشم انداز 2030 هیات های عزاداری، باید سازمان ملل به کمک: سازمان غذا و دارو، برای تمام دنیا این برنامه را پیاده کند! یعنی همه مردم دنیا، مهمان سفره اباعبدالله باشند. نه تنها ریشه سوء تغذیه، سوزانده شود بلکه: در کل دنیا کسی برای بی پولی گرسنه نباشد.

Capital and investment in Islam.

Investments like: All categories of science were distorted in the West! Because the fundamentals of the science of science in the West are based on Israelis: Theorists of the Jews have theorized it. For example, capital in the language of Prophet Moses is the divine blessings. She also had a shepherd job. But from the point of view of Israel, gold is the foundation of wealth! For this reason, calves were first used, because the Samaritan calf was of gold. When Moses fought against it, they went to the rich, and they dreamed of life, for they were: Qaron because Qaron had treasures of gold. This time, God will throw Al-Qaron on the earth in front of the eyes of all people! Of course everyone saw this torment, they said it was fine, we were not Qaron! But they retained the golden friendship mentality so that they would. In the Western economy, especially in the era of speculation, gold was the principle of economy and money. The one that was pushed out is still money back! He casts the first letter. In Islam, the golds of Ibn Qi'id also caused Kofiyan to withdraw from Imam Hussein. Therefore, Islam, like the real religion of Moses, has been hit by gold and does not accept it as capital. Interestingly, capital in Islam, and especially the Shiite, is a tear! Ibn Sa'ad was martyred by Imam Hussein as he ruled Rey but did not get it! But the supporters of Imam Hussein, with tears, captured Riyadh! And now the Shia main focus is in the world. Of course, tearing and crying can be defined in two ways: first, for the world's poets and material scientists of economics! Second for believers. For economists, money laundering: Throwing utensils in Iran is three times the global! Especially in the days of Muharram and zero, Ramadan, etc. As the food industry and: the production of one-time utensils, they also have the first name in exploitation in Iran and Iraq. This is the basis! In the days of Moharram, it is three times as large as the population of Iran, and food is produced and consumed. This means that the factories of production: kitchen appliances, rice and leguminous farms, all turn around the cry for Imam Hussein. That is to say, at all: the economy of Iran and Iraq are based on it. Supreme with oil and non-oil sanctions, these two nations should have been eradicating years ago. Schedule a theme: If a child does not tear and: Do not cry give him food! The father of the family finds a motive for work and earns money by seeing his child's tears. Even his wife's tears cannot stand. In further study, Imam Ali as the founder: the lucky economy. They did not have the patience to see the tears of their orphans, so he worked hard: at night, they took bread and dates. They developed it later, and made a table in Medina: with the responsibility of Imam Hasan Mojtaba. Imam Ali bore well in the deserts, planting a palm tree and: Earning it: Catering to the poor and our passengers and orphans. Until both were martyred, but after the martyrdom of Imam Hussein, a change was made in this regard: the axis of tears was attributed to Imam Hussein. And the marking of the guests also disappeared. Imam Hussein said: "I am killed in tears ... because the impeachment of Imam Hussein teething tears." Therefore, forming mourning sessions, and welcoming the mourners of Bob. Today it is in the reach of several countries! In the Mourning Board's 2030 vision document, the United Nations should assist the Food and Drug Administration to implement this plan for the whole world! That is, all the people of the world are guests of the table of Abbas. Not only is the root of malnutrition burned, but also that no one is hungry in the whole world.

رأس المال والاستثمار في الإسلام.

الاستثمارات مثل: تم تشويه جميع فئات العلوم في الغرب! لأن أساسيات علم العلم في الغرب تقوم على الإسرائيليين: نظريات اليهود قد نظروا ذلك. على سبيل المثال، رأس المال في لغة النبي موسى هو النعم الإلهي. كما كان لديها وظيفة الراعي. ولكن من وجهة نظر إسرائيل، الذهب هو أساس الثروة! لهذا السبب، تم استخدام العجول لأول مرة، لأن العجل السامري كان من الذهب. هذه المرة، سوف رمي الله القرون على الأرض أمام عيون جميع الناس! بالطبع رأى الجميع هذا العذاب، وقالوا انه على ما يرام، لم نكن كارون! لكنهم احتفظوا بعقلية الصداقة الذهبية حتى يتمكنوا من ذلك. في الاقتصاد الغربي، وخاصة في عصر المضاربة، كان الذهب مبدأ الاقتصاد والمال. واحد الذي دفعت بها لا يزال المال مرة أخرى! يلقي الحرف الأول. وفي الإسلام، تسببت ذهبيات ابن قعيد في انسحاب كوفيان من الإمام الحسين. ولذلك، فإن الإسلام، مثل الدين الحقيقي لموسى، قد ضرب من الذهب ولا يقبل ذلك عاصمة. ومن المثير للاهتمام، رأس المال في الإسلام، وخاصة الشيعة، هو المسيل للدموع! وقد استشهد ابن سعد من قبل الإمام الحسين لأنه حكم ري ولكن لم تحصل عليه! ولكن أنصار الإمام الحسين، بالدموع، استولوا على الرياض! والآن التركيز الرئيسي الشيعة هو في العالم. بالطبع تمزيق البكاء يمكن تعريف بطريقتين: أولا، للعلماء المشهورين عالميا وعلم الاقتصاد! الثانية للمؤمنين. بالنسبة للاقتصاديين، غسل الأموال: رمي الأواني في إيران هو ثلاثة أضعاف العالم! خصوصا في شهر محرم وصفر، رمضان .. صناعة الطعام وإنتاج الأواني الفخارية، والقول الفصل مربحة في إيران والعراق. هذا هو الأساس! في أيام محرم، هو ثلاثة أضعاف عدد سكان إيران، ويتم إنتاج الغذاء واستهلاكه. وهذا يعني أن مصانع الإنتاج: أدوات المطبخ والأرز والمزارع البقولية، وكلها تتحول صرخة للإمام الحسين. وهذا يعني، على الإطلاق، أن اقتصاد إيران والعراق يقومان عليه. العليا، مع العقوبات النفطية وغير النفطية، يجب على هاتين الدولتين أن تستأصل منذ سنوات. جدولة موضوع: إذا كان الطفل لا المسيل للدموع و: لا تبكي يعطيه الطعام! يجد والد الأسرة دافع للعمل ويكسب المال من خلال رؤية دموع طفله. حتى دموع زوجته لا يمكن أن يقف. في مزيد من الدراسة، الإمام علي كمؤسس: الاقتصاد محظوظا. لم يكن لديهم الصبر لرؤية دموع اليتامى، لذلك كان يعمل بجد: في الليل، أخذوا الخبز والتواريخ. وضعوها في وقت لاحق، وقدموا طاولة في المدينة المنورة: مع مسؤولية الإمام حسن مجتبى. حمل الإمام علي جيدا في الصحارى، وزرع شجرة نخيل و: كسبه: تقديم الطعام للفقراء والركاب والأيتام. كما اختفى وسم الضيوف. قال الإمام الحسين: "أنا قتلت في البكاء ... لأن الإقالة من الإمام الحسين يرقع الدموع". لذلك، تشكيل جلسات الحداد، والترحيب المشيعين بوب. اليوم هو في متناول العديد من البلدان! وفي وثيقة رؤية مجلس الحداد لعام 2030، ينبغي للأمم المتحدة أن تساعد إدارة الغذاء والدواء على تنفيذ هذه الخطة للعالم أجمع! أي أن جميع شعوب العالم ضيوف من طاولة عباس. إن جذور سوء التغذية لا تحترق فحسب، بل أيضا أنه لا يوجد جائع في العالم كله.

İslamda sərmayə və investisiya.

Bənzər investisiyalar: Qərbdə bütün elm kateqoriyalarına təhrif edilmişdir! Qərbdə İsrail əsasında elm nəzəriyyəsi, yəhudi nəzəriyyəçilər bu theorized ki, çünki. Misal üçün, Hz. Musanın dilində olan sermaye ilahi xeyir-duadır. O da çoban işi gördü. Amma İsrail baxımından, qızıl sərvətin təməli! Bu səbəblə buzovlar ilk dəfə istifadə edildi, çünki Samariyalı buzov qızıldandır. Bu dəfə Allah, bütün insanların gözü qarşısında Yer kürəsini atacaq! Təbii ki hər kəs bu əzabı gördükdə yaxşı deyirlər, Qaron deyildik! Ancaq onlar qızıl dostluq mentalitetini qoruyurlar. Qərb iqtisadiyyatında, xüsusilə spekulyasiya dövründə, qızıl iqtisadiyyat və pul prinsipi idi. Çıxarılan bir adam hələ də geri pul! İlk məktub yazır. İslamda İbn Qi'idin qızılları da Kofiyanı İmam Hüseyndən çəkilməyə səbəb oldu. Buna görə İslam, Musanın əsl dini kimi, qızılla vurulub və onu kapital kimi qəbul etmir. Maraqlıdır ki, İslamda və xüsusilə də Şiə sermayesi gözyaşıdır! İmam Hüseyn (əleyhissəlam) tərəfindən İbn Sa'əd şəhid oldu, lakin onu almamışdı! İmam Hüseynin tərəfdarları, göz yaşları ilə, Riyadı ələ keçirdi! İndi şiə əsas diqqət dünya səviyyəsindədir. Əlbəttə yırtma və ağlama iki şəkildəəyyən edilə bilər: Birincisi, iqtisadiyyatın dünyaca məşhur və maddi alimləri üçün! Möminlər üçün ikinci. İqtisadçılara görə, pulların yuyulması: İranın qablarını atmaq üç dəfə qlobaldır! Xüsusilə iaşə sənayesi və qab istehsalı, İran və İraqda sərfəli final demək kimi Məhərrəm və Səfər, Ramazan .... zamanı. Bu əsasdır! Moharram dövründə İranın əhalisi üç dəfə böyükdür və qida istehsal olunur və istehlak olunur. mətbəx, düyü və lobya sahələri, bütün tassels İmam Hüseyn (ə) qaytarır ağlamaq: Bu bitkilərin deməkdir. Yəni demək olar ki, İran və İraq iqtisadiyyatı bunlara əsaslanır. Yüksək neft və qeyri-neft sanksiyalarına malik olan bu iki ölkə bir neçə il əvvəl aradan qaldırılmalıdır. Bir tema planlaşdırın: Bir uşaq gözyaşardığında və onu qidalandırmazsa, ağlamasınlar! Ailənin atası uşağın göz yaşlarını görərək işə bir niyyət tapır və pul qazanır. Hətta arvadının gözyaşları da dayanmır. Əlavə tədqiqatda İmam Əli yaradıcısıdır: şanslı iqtisadiyyat. Yetimlərin göz yaşlarını görməyə səbir yox idi, o da çox çalışdı: gecə, çörək və xurma aldılar. Onlar daha sonra inkişaf etmiş və Mədinədə bir masa hazırlamışlar: İmam Həsən Mojtabanın məsuliyyəti ilə. İmam Əli çöllərdə yaxşı bir xurma ağacı əkdi və onu qazandı: yoxsullara və yolçularımıza və yetimlərə yemək. Hər ikisi də şəhid oldu, amma İmam Hüseynin şəhadətindən sonra bu mövzuda dəyişiklik edildi: gözyaşının oxu İmam Hüseynə aid idi. Qonaqların qeydləri də yox oldu. sitat İmam Hüseyn (ə) dediyi kimi: İmam Hüseyn təqsirsizlik gözyaşları, çünki göz yaşı axacaq ... öldüm. Buna görə, yas tutma seanslarının meydana gəlməsini və Bobun möcüzələrini salamlayıram. Bu gün bir neçə ölkənin əlindədir! Dəətli Şuranın 2030 görmə sənədində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qida və İlaç İdarəsinə bütün bu planı həyata keçirmək üçün kömək etməlidir! Yəni dünyanın bütün xalqı Abbasın masasının qonaqlarıdır. Yalnız qidalanmanın kökü yandı, həm də bütün dünyada heç kim ac qalmadı.

 

دریای غذا

این روزها در ایران، دریای غذاهای نذری است که: برای امام حسین ع ادا می شود. گرچه همه رسانه های معاند، بایکوت رسانه ای کرده اند، ولی مردم دنیا از نزدیک آن را مشاهده می کنند. حتی مفتی اعظم آل سعود هم گفته: اگر کسی برای حسین ع محزون نباشد، فاسق و منافق است! مجری تلویزیون با تعجب پرسیده: شیخ آیا شما شیعه شدید؟ پس همه کسانی که در: واقعه محرم امسال سکوت کرده اند، همگی به قعر جهنم خواهند رفت، زیرا حتی اگر وهابی هم هستند، باید برای امام حسین عزاداری کنند! و گرنه همگی زیر مدیریت یکپارچه شیطان بوده، واقعا فاسق هستند یا منافق. به همین دلیل هم هست که: مانند بی بی سی و صدای آمریکا، از منافق ها و مزدور ها و جاسوس ها حمایت می کنند! و اخبار آنها را به دروغ هم شده، پخش می کنند ولی راجع به دهه محرم، چشمشان کور شده: چیزی را نمی بینند. باید دانست مدیریت یکپارچه شیطان، در برابر مدیریت یکپارچه الهی نیست، بلکه برای تامین نیرو برای مشاغل پست جهنم است! تا اگر کسی تبدیل به هیزم جهنم شد، اعتراضی نکند. (ولقد ذرانا لجهنم کثیرا من الناس – هم وقود النار) به عبارت ساده تر: عده ای از مدیریت یکپارچه الهی انتقاد کردند، برخی آن را استبدادی دانستند و: دین را اجباری گفتند و: صفت جبار بودن خدا را ناشایست دانستند! لذا خداوند اجازه عصیان یا اعتراض به آنها داد. شاید ابلیس که سالیان دراز، خدا را عبادت می کرد، خسته شده بود و به دنبال راهی: برای نافرمانی بود! که با دستور خدا برای سجده به آدم، این فرصت عصیان و گناه پیش آمد. دلیلش این است که خداوند هم، از این عصیان برآشفته نشد و: حتی تقاضای شیطان را هم برآورده کرد! تا با او بی حساب شود. یعنی به او جذبه تصرف دربرخی انسان ها را داد. بعبارت مدیریتی، نفوذ او را بر زیردستانش تفویض کرد. و تقریبا حیطه نظارتی او را مکمل، حیطه مدیریتی انسان قرارداد: در جایی که انسان مطیع خدا باشد، خلیفه و قائم مقام خدا در زمین است، محل استقرار دائمی او هم بهشت مقرر شده. اما در مواردی که انسان ها، از شیطان اطاعت کنند، قلمرو جهنم مخصوص آنهاست. باید دانست که وظائف فرماندهی و اصول مدیریت، در قران با عبارات دیگری بیان شده است: مثلا مدیر را اولی الامر گفته اجرای دستور را اطاعت (اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم) یا نفوذ را حق تصرف معنی کرده اند، یعنی هرچه قدر انسان نفوذ بیشتری داشته باشد، حق تصرف بر انسان و جهان را دارا است. در برخی موارد وقتی اطاعت محض باشد، آنان  حق فرماندهی یا تصرف در کائنات را دارند. یعنی علاوه بر نفوذ در انسان ها، در عالم هستی هم نفوذ دارند. مقام معصومین همین است، زیرا آنها کوچکترین بی اطاعتی یا انحرافی(عصیان و معصیت یا گناه) نداشته اند. فرماندهی خدا هم صفر و یک است! یعنی اگر کسی بطور کامل، از خدا اطاعت نکرد بر او شریک قائل شده! و خداوند آنها را به شرکا شان واگذار می کند. مگر اینکه به اشتباه بوده و یا توبه کنند. خداوند در قران می فرماید: کسانی که مدیریت یکپارچه او را بپذیرند، او هم مدیریت بر آنها را قبول می کند!(الله ولی الذین آمنوا) ولی اگر بخواهند به دلخواه خود باشند، آنها را به خودشان واگذار می کند! و کسی که به خودش واگذار شد، این خود، یا من او، شیطان است و لذا زیر مدیریت یا ولایت شیطان می رود. شیطان هم او را با خود به جهنم می برد! و تبدیل به مصالح جهنم می کند. در جای دیگری، نار و نور! تعبیر شده: خداوند نور است و مومنان هم از حنس نور می شوند، ولی کسانیکه خدا را کامل نمی دانند! وخود را برتر می بینند! و می خواهند از او پیشی بگیرند، تبدیل به آتش می شوند. نار و نور هر دو از یک ریشه هستند، بخش داخلی یا سوزاننده آن آتش است، در حالیکه بخش خارجی آن نور . مومنان از نور استفاده می کنند، و کافران در آتش می سوزند. (تا نور برقرار باشد)

The sea of ​​food

These days, in Iran, are the Sea of ​​Nourishment, which is given to Imam Hussein. Although all media outlets have made a boycott of the media, the people of the world are watching it closely. Even the Grand Mufti of Al Saud said: "If anyone is not mad at Hussein, he is a hypocrite and hypocrite!" TV presenter wonderfully asked: Sheikh. Are you a Shiite? So all who are silent in this year's Muharram event will all go to hell, because even if they are Wahhabism, they should mourn for Imam Hussein! And they are all under the integrated management of Satan, they are really corrupt or hypocrite. That's why, like BBC and Voice of America, they support hypocrites and mercenaries and spies! And their news is false, but they are blind about their decade, they do not see anything. It should be understood that the integrated management of Satan is not against divine integrated management, but to provide power to the post-hell jobs! Unless someone turns into hell fire, do not protest. Simply put, some criticized the unified Divine management, some of them considered autocracy and forced religion to be, and they considered the rule of God to be in vain! So God allowed them to rebel or protest. Perhaps the devil who was worshiping God for many years was tired and looking for a way: for disobedience! It was a chance of revenge and sin, with the command of God to prostrate to Adam. That's because God did not get upset about this rebuke, and even demanded Satan! To be disregarded with him. That is, he gave him the attraction of capturing some people. In other words, the manager made his influence on his subordinates. And it is almost complementary to the field of supervision that governs human beings: where a man is obedient to God, the caliph and the vicegerent of God are on the earth; his permanent deployment is foreshadowed by paradise. But in cases where humans obey Satan, they are the domain of hell for them. It should be noted that the tasks of command and management principles are expressed in other words in the Qur'an: for example, the administrator has stated that the execution of the command means meaningful obedience or influence, that is, the greater the human permeability, the human right to seize And the world has it. In some cases, when they are obedient, they have the right to command or seize the universe. In addition to penetration in humans, they also penetrate the universe. The infallibles are the same because they did not have the slightest disobedience (debauchery, sin or sin). God's command is zero and one! That is, if a person does not obey GOD completely, he has partnered with him! And God gives them their partners. Unless they are wrong or repent. God says in the Qur'an: Those who accept his unified management will accept them as well! But if they want to be their own, they will leave them to themselves! And whoever has been entrusted to him, this or me, he is Satan, and therefore goes under the direction of the devil. Satan takes her with Hell! And it turns into the material of hell. Somewhere else, Nar and Light! It is interpreted: God is Light, and believers are also light from Hens, but those who do not know God are perfect! They see themselves as superior! And they want to surpass him, they become fire. Nar and light are both of the same roots; the internal part of it is a fire, while the outer part is light. Believers use light and the unbeliever’s burn in the fire. (To light up)

البحر من الطعام

في هذه الأيام، في إيران، هو بحر التغذية الذي يعطى للإمام الحسين. على الرغم من أن جميع وسائل الإعلام جعلت مقاطعة وسائل الإعلام، والناس في العالم يراقبونه عن كثب. حتى مفتي آل سعود قال: "إذا لم يكن أحد مجنونا في حسين، فهو منافق ومنافق". سأل مقدم التلفزيون: شيخ هل أنت شيعي؟ وهم جميعا تحت الإدارة المتكاملة للشيطان، هم حقا فاسدين أو منافقين. هذا هو السبب، مثل بي بي سي وصوت أمريكا، أنها تدعم المنافقين والمرتزقة والجواسيس! وأخبارهم خاطئة، لكنهم أعمى عن عقدهم، ولا يرون شيئا. وينبغي أن يكون مفهوما أن الإدارة المتكاملة للشيطان ليس ضد الإدارة المتكاملة الإلهية، ولكن لتوفير القدرة على وظائف ما بعد الجحيم! ما لم يتحول شخص ما إلى نار الجحيم، لا احتجاج. بعبارات بسيطة: انتقدت بعض وإدارة موحدة الإلهية بعض الاستبدادية أعرف أنه: الدين إلزامي وقال: كانت السمة أوريون الله غير صحيح! لذلك سمح الله لهم بالتمرد أو الاحتجاج. ربما كان الشيطان الذي كان يعبد الله لسنوات عديدة متعبا وتبحث عن وسيلة: للعصيان! كانت فرصة للانتقام والخطيئة، مع قيادة الله أن يسجد إلى آدم. هذا لأن الله لم يزعج من هذا التوبيخ، بل طالب الشيطان! أن يتجاهل معه. أي أنه أعطاه جاذبية الاستيلاء على بعض الناس. وبعبارة أخرى، جعل المدير تأثيره على مرؤوسيه. ولكن في الحالات التي يطيع فيها البشر الشيطان، فهي مجال الجحيم بالنسبة لهم. يجب أن يكون مفهوما أن يتم تحديد مهام مبادئ القيادة والإدارة في القرآن وشروط أخرى: على سبيل المثال، مدير المحافظين السابق، وفقا لطاعة الأوامر أو تأثير الحيازة تعني لديهم، وزيادة حجم تأثير لها امتياز على البشر والعالم لديه ذلك. في بعض الحالات، عندما تكون طاعة، لديهم الحق في قيادة أو الاستيلاء على الكون. بالإضافة إلى الاختراق في البشر، فإنها تخترق أيضا الكون. هذه هي السلطة معصوم، لأنها أصغر من العصيان أو الانحراف (المعصية والخطية أو الذنب) ليسوا كذلك. أمر الله هو صفر واحد! وهذا هو، إذا كان الشخص لا يطيع الله تماما، وقال انه في شراكة معه! والله يعطيهم شركاءهم. ما لم تكن خاطئة أو توبة. يقول الله في القرآن: أولئك الذين يقبلون إدارته الموحدة سوف يقبلونهم أيضا! ولكن إذا كانوا يريدون أن يكونوا بأنفسهم، فإنها سوف تترك لهم لأنفسهم! الشيطان يأخذها مع الجحيم! ويتحول إلى مادة الجحيم. في مكان آخر، نار والضوء! تفسير: الله نور، والمؤمنون في ضوء المواد الخطرة والضارة، ولكن أولئك الذين لا يعرفون الكمال لله! انهم يرون أنفسهم متفوقة! وهم يريدون تجاوزه، يصبحون النار. نار والضوء على حد سواء من نفس الجذر، والجزء الداخلي منه هو حرق النار، في حين أن الجزء الخارجي هو ضوء. يستخدم المؤمنون الضوء، ويحرق الكفار في النار. (تضيء)

Qida dənizi

İranda bu gün, Dəniz qida İmam Hüseyn təslim ediləcək aways edir. Onu görmək üçün yaxın bütün müxalifət media, media boykot, lakin insanların baxmayaraq. Al-Səud Hətta Müftisi dedi: kimsə Hosseini, zinakar və ikiüzlü kədərli deyil! Televiziya aparıcısı gözəl sual vermişdi: Şeyx. bütün bu sonra vahabilər olsa, İmam Hüseynin matəm olmalıdır, çünki bu ilki tədbirdə səssiz Məhərrəm, onlar cəhənnəmə gedəcək! Əks halda, bütün altında vahid idarəetmə həqiqətən pis və ya ikiüzlü, pis idi. Xəbərlər onlara çox yalan, lakin Məhərrəm playback, kor gözləri görmək üçün bir şey var. Şeytan vahid idarəetmə, Allahın inteqrasiya idarə, lakin hakimiyyətə iş üçün Cəhənnəmdir lazımdır! Kimsə cəhənnəm oduna çevrilmədikcə etiraz etmə. Beləliklə, Allah onları üsyan etməyə və ya etiraz etməyə icazə verdi. Bəlkə uzun ibadət Allah, o yorğun və bir yol axtarır idi şeytan oxuyan olacaq! Adəmə səcdə Allahın əmri ilə, imkan üsyan və günah yaranmışdır. Allah, bu, qəzəbli üsyan idi və hətta şeytanın tələb görüşüb olmasıdır! Onunla nəzərə alınmamaq. Yəni ona bəzi insanları tutma cəlb etdi. Başqa sözlə, menecer öz subordinatlarına öz təsirini göstərmişdir. Amma insanlarda halda, onlar üçün şeytan, cəhənnəm səltənətində itaət edin. Bu Quran və digər baxımından komanda və idarəetmə prinsipləri funksiyaları müəyyən edilir ki, başa düşmək lazımdır: məsələn, əmrləri itaət və ya təsir görə keçmiş Rəhbərlər direktoru səlahiyyət müddəti onlar var deməkdir, təsir daha bal gücündə insanlar üzərində bir haciz var Və dünya var. itaət zaman bəzi hallarda, onlar idarə və ya kainatın fəth etmək hüququ var. insan təsiri, kainatda təsiri əlavə. onlar itaətsizlik və ya sapma (günah və günah və ya təqsir) kiçik deyil, çünki bu, məsum orqanıdır. Allahın əmri sıfır və birdir! Bu tam itaət olmasaydı Allah yerləşdirilmiş deməkdir! Allah onlara şəriklərini verər. Onlar yanlış və tövbə etmədikləri halda. Allah Quranda buyurur: vahid rəhbərliyindəki onu qəbul edənlər, o onları idarə qəbul! Ancaq özləri olmaq istəyirlərsə, özlərini buraxacaqlar! Şeytan onu Cəhənnəmə aparır! Və cəhənnəmin materialına çevrilir. Başqa yerdə, Nar və İşıq! Şərh: Allah nurdur və iman yüngül HNS, lakin Allahın kamil bilmirəm edənlər! Özlərini üstün görürlər! Onu aşmaq istəyirlər, onlar odlanırlar. Fire və yüngül bir kök, daxili şöbə və ya yanan yanğın həm də işıq xarici hissəsi isə. Möminlər işıq yandırır və kafirlər od içində yanırlar. (Işıqlandırmaq üçün)

 

شایسته سالاری در: مدیریت اسلامی.

برخلاف  کسانی که جمعیتی بیشتر از: یک شرکت یا کمپانی را نمی توانند اداره کنند، در اسلام مدیریت از خود! شروع می شود و به: مدیریت یکپارچه جهانی ختم می شود. در دیدگاه غربی ها، فقط مدیریت شرکتها مدیریت علمی است! و از بالاتر یا پایین تر آن، وحشت دارند! اینکه ترامپ ورود مهاجران را منع می کند، یک دیدگاه شرکتی یا: حاکمبت شرکتی در مدیریت است. زیرا می ترسد با ورود مهاجران، توان مدیریتی از قدرت او بالتر بوده، حاکمیت او را به خطر اندازد. توسعه سازمانی  و توسعه مدیرتی، برای انان، زجر آور است! به همین دلیل  با رشد جمعیت مخالف هستند، زیرا تصور می کنند: غذای همه آنها را باید از جیب خود بدهند! لذا باید دیدگاه غربی را برای اداره جهان، که بر مبنای تنگ نظری است، کنار گذاشت. زیرا جهان بینی آنها، تا نوک بینی شان است! و از آن بیشتر را دشمن خود تصور می کنند. ولی در اسلام، کوچکترین عضو جامعه بشری، تحت پوشش مدیریت یکپارچه الهی است. پیامبر اسلام می فرماید: من به زیادی شما افتخار می کنم، ولو کودک سقط شده ای باشد. و خداوند در قران هم می فرماید: شما از زیادی فرزند نترسید و آنها را از بین نبرید. ما آنها را روزی می دهیم، حتی روزی خود شما هم با ما است!

وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبيراً

 مثال زنده این آیه، حاشیه نشیان هستند، یا همان مهاجران! دولت ها و شهرداری ها، از دست این عده عاصی هستند! اما خداوند آنها را دوست دارد و: اساس تمدن بشری را هم، همین ها تشکیل می دهند. در مدیریت اسلامی علاوه بر توسعه حداکثری: مدیریت در جغرافیا و جهان محور بودن آن، در تاریخ و زمان هم توسعه حداکثری دارد. تحلیل گذشته و پیش بینی آینده، برای مدیریت شرکتی یک عذاب هست! ولی در اسلام کل تاریخ، دارای مدیریت یکپارچه الهی است: اول تاریخ حضرت آدم بعنوان مدیر تعین می شود. بعد از او انبیا الهی هستند تا خاتم پیامبران، بعد از ختم پیامبری، دوران امامت 11گانه 2قرن طول می کشد. بعد از غیبت امام دوازدهم، نفویض مدیریت به علما، از سوی ایشان صورت می گیرد. و دوران ولایت آغاز می شود.« ولی» در این زمان، فقط ولی امر مسلمین نیست، بلکه مانند امام زمان، بر تمام جهان مدیریت می کند. البته اگر قدرت مدیریت ایشان کم باشد، مدیریت تبعی انجام می شود: یعنی غیر مسلمان ها، خودشان تابعی از مدیریت مسلمین می شوند. یعنی شوق تقلید از رهبر مسلمانها، در دل آنها ایجاد می گردد. این مدیران هم در همه زمان ها، براساس اصل شایسته سالاری انتخاب و یا: در واقع از سوی امام زمان منتصب می شوند. قران می فرماید: خداوند از بین مردم دنیا، آدم ع نوح ع  و آل ابراهیم و آل عمران را برگزید، تا آنها مردم را هدایت ومدیریت کنند.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

 اینها شایسته ترین افراد روی زمین هستند. در میان ائمه نیز، شایسته سالاری اصل بوده. مثلا وقتی عده ای پیش: حضرت شاهچراغ رفتند و گفتند: تو از امام رضا بزرگتری، چرا امام نشدی؟ ایشان با بزرگواری فرمود که: برادرم شایسته تر از من بود. همینطور در مورد بقیه ائمه، دشمنان خواستند: روش سلطنتی را القا کنند: بعد از امام حسن و امام حسین ع گفتند: نوبت محمد خنیفه برادر دیگر انها است. زید ابن علی، از امام محمد باقر بزرگتر بود، یا اسماعیل از امام کاظم، و به همین بهانه ها در مقابل هر امام، یک گروه درست کردند. مانند کیسانیه زیدیه و اسماعیلیه! حتی جعفر کذاب عموی: امام زمان را علم کردند. ولی طفل 5ساله شایسته تر از: عموی خودش بود.

Meritocracy in: Islamic Management.

Contrary to those who cannot handle more than one company or company, manage Islam in Islam! It begins and ends in: Integrated Global Management. In the Western perspective, only management is the management of scientific management companies! And from above or below that, they are afraid! Whether Tramp prohibits the arrival of immigrants, a corporate or corporate vision is in management. Because he fears that the arrival of immigrants will be more powerful than his power and compromise his sovereignty. Organizational development and management development are painful for them! For this reason, they are opposed to the growth of the population, because they imagine: food should all be given out of their pockets! Therefore, he must abandon the Western perspective on world governance, which is based on a narrow view. Because their worldview is up to their nose! And they think of it as their enemy. But in Islam, the smallest member of the human society is covered by the integrated divine management. The Prophet of Islam says: "I am proud of you, even if the child is aborted. And God says in the Qur'an: "Do not be afraid of many children, and do not destroy them." We give them a gift, even your day is with us!

 The living examples of this verse are marginalized or immigrants! Governments and municipalities are out of the hands of these people! But God loves them, and they are the foundation of human civilization. In Islamic Management, in addition to maximum development: management in geography and its world-centeredness, has a maximum development in history and time. Past analysis and future prediction is a punishment for corporate management! But in Islam, the whole history has a unified divine management: the first of Adam's history is determined as the director. After him, the prophets are divine, until the proclamation of the Prophet, after the termination of the Prophet, lasts for two centuries. After the absence of the twelfth Imam, the management of the ulama is carried out by him. And the period of the province begins. "But" at this time, it is not only the ruler of the Muslims, but as the Imam of the time, he manages the entire world. Of course, if their management power is low, then they are subordinated: non-Muslims, they themselves are the function of managing Muslims. The passion for imitation of the Muslim leader is created in their hearts. These directors are also selected at all times, on the basis of meritocracy, or, in fact, appointed by the Imam of Time. The Qur'an says: "Allah from among the people of the world, Adam of Noah, and Al-Abraham and Al-Imran, have chosen to guide and guide the people."

 These are the most deserving people on earth. Among the Imams, the principle of merit was also original. For example, when some people came before, the Prophet went to the Shah Chaghgar and said: "You're bigger than Imam Reza, why did you not get Imam?" He said with magnanimity: My brother was more worthy than me. As for the rest of the Imams, the enemies were asked to: inspire the royal method: after Imam Hassan and Imam Hussein said: the turn of Muhammad Khunifa is their other brother. Zayd ibn Ali was older than Imam Muhammad Baqir, or Ishmael of Imam Kadhim, and the same excuse for each Imam, made a group. Like the bones of Zaidi and Ismaili! Even Ja'far Kozab Uncle: The Imam made the time. But a 5 year old child was more qualified than his uncle.

 الاستحقاق في الإدارة الإسلامية.

على عكس أولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع أكثر من شركة أو شركة واحدة، إدارة الإسلام في الإسلام! ويبدأ وينتهي في: الإدارة العالمية المتكاملة. في المنظور الغربي، إلا أن الإدارة هي إدارة شركات الإدارة العلمية! ومن فوق أو أقل من ذلك، هم يخافون! ما إذا كان ترامب يحظر وصول المهاجرين، رؤية الشركات أو الشركات في الإدارة. لأنه يخشى أن وصول المهاجرين سيكون أقوى من سلطته ويهدد سيادته. التنمية التنظيمية وتطوير الإدارة مؤلمة بالنسبة لهم! لهذا السبب، فإنهم يعارضون نمو السكان، لأنهم يتصورون: الغذاء يجب أن تعطى كلها من جيوبهم! لذلك، يجب أن يتخلى عن المنظور الغربي للحكم العالمي، الذي يقوم على نظرة ضيقة. لأن وجهة نظرهم هو ما يصل إلى أنفهم! ويعتقدون أنها عدوا لهم. ولكن في الإسلام، فإن أصغر عضو في المجتمع البشري تغطيه الإدارة الإلهية المتكاملة. يقول النبي الإسلام: "أنا فخور بك، حتى لو تم إحباط الطفل. ويقول الله في القرآن: "لا تخافوا من كثير من الأطفال ولا تدمرها". نعطيهم هدية، حتى يومك معنا!

 إن الأمثلة الحية لهذه الآية مهمشة أو مهاجرين! الحكومات والبلديات هي من أيدي هؤلاء الناس! ولكن الله يحبهم، وهم أساس الحضارة الإنسانية. في الإدارة الإسلامية، بالإضافة إلى أقصى قدر من التطوير: الإدارة في الجغرافيا ومركزها في العالم، لديها أقصى قدر من التطور في التاريخ والوقت. التحليل السابق والتنبؤ في المستقبل هو عقاب لإدارة الشركات! ولكن في الإسلام، فإن التاريخ كله لديه إدارة إلهية موحدة: أول تاريخ آدم يتم تحديده كمدير. أنبياء الله من بعده وخاتم النبيين، وبعد النبوة، عهد الإمامة 11 يأخذ قرنين من الزمان. بعد غياب الإمام الثاني عشر، يتم إدارة العلماء من قبله. ويبدأ عصر المحافظة ". ولكن" في هذا الوقت، ولكن الامر ليس المسلمين، ولكن كما الإمام الغائب، ويدير العالم كله. وبطبيعة الحال، إذا كانت سلطتهم الإدارية منخفضة، ثم هم تابعون: غير المسلمين، هم أنفسهم هي وظيفة إدارة المسلمين. العاطفة لتقليد الزعيم المسلم يتم إنشاؤها في قلوبهم. ويتم اختيار هؤلاء المديرين أيضا في جميع الأوقات، على أساس الجدارة، أو، في الواقع، يعينهم إمام الزمن. القرآن يقول: "الله من بين شعوب العالم، آدم نوح، والإبراهيم والعمران، اختاروا لتوجيه وتوجيه الشعب".

 هؤلاء هم أكثر الناس استحقاقا على وجه الأرض. ومن بين الأئمة، كان مبدأ الجدارة أصيلا أيضا. على سبيل المثال، عندما جاء بعض الناس من قبل، ذهب النبي إلى الشاهغار الشاهجر وقال: "أنت أكبر من الإمام رضا، لماذا لم تحصل على الإمام؟" قال بشيء: كان أخي أكثر جدارة مني. وبالمثل، في حالة بقية الأئمة، طلب من الأعداء: إلهام الطريقة الملكية: بعد الإمام الحسن والإمام حسين قال: بدوره محمد خنيفة هو شقيقهم الآخر. زيد بن علي، الإمام محمد باقر أكبر، أو الإسماعيلي الإمام الكاظم، ونفس الأعذار كل إمام، تم إنشاء مجموعة. مثل عظام الزايدي والإسماعيلي! حتى جعفر كوزاب العم: الإمام جعل الوقت. ولكن الطفل البالغ من العمر 5 سنوات كان أكثر تأهيلا من عمه.

Meritokrasi: İslam rəhbərliyi.

Birdən çox şirkət və ya şirkətlə işləyə bilməyənlərin əksinə İslamı İslamda idarə et! İnteqrasiya edilmiş Qlobal İdarəetmə. Qərb baxımından yalnız rəhbərlik elmi idarəetmə şirkətlərinin rəhbərliyidir! Və yuxarıda və ya aşağıda, onlar qorxuram! Tramp, immiqrantların gəlməsini maneə törətmək istəmədikdə, korporativ və ya korporativ bir baxış idarə edir. Çünki o, göçmenlerin gəlişinin gücündən daha güclü olacağından və suverenliyindən uzaqlaşacağından qorxur. Təşkilati inkişaf və rəhbərliyin inkişafı onlar üçün acıdır! Buna görə onlar əhalinin böyüməsinə qarşı çıxırlar, çünki onlar təsəvvür edirlər ki, ərzaq bütün ciblərindən verilsin! Buna görə də, Qərb baxımından dar bir baxışa əsaslanan dünya rəhbərliyindən imtina etməlidir. Çünki onların dünyəvi baxışları burunlarına qədərdir! Onlar öz düşmənləri kimi düşünürlər. Ancaq İslamda, insan cəmiyyətinin ən kiçik üzvü inteqrasiya ilahi rəhbərliyi əhatə edir. İslam Peyğəmbəri belə buyurur: "Mən uşaqdan çıxsam da, mən sizinlə qürur duyuram. Allah Quranda deyir: "Çox uşaqlardan qorxma və onları məhv etmə". Onlara bir hədiyyə veririk, hətta sizin gününüz bizimlədir!

 Bu ayənin canlı nümunələri marginalized və ya immiqrantlar! Hökumətlər və bələdiyyələr bu insanların əlindən çıxır! Amma Allah onları sevir və onlar insan sivilizasiyasının əsasıdır. İslam rəhbərliyində maksimum inkişafdan əlavə: coğrafiyada idarə olunması və dünya mərkəzli olması tarixi və vaxtı maksimum inkişafa malikdir. Keçmiş təhlillər və gələcək proqnozlar korporativ idarəetmə üçün cəzadır! Ancaq İslamda bütün tarixin vahid bir ilahi rəhbərliyi vardır: Adəmin tarixinin ilk rejissoru olaraq təyin olunur. Peyğəmbərin sona çatmasından sonra iki əsr davam edincə, peyğəmbərlər ondan sonra peyğəmbərlər ilahidir. İmamın on iki imam olmasından sonra, ulama rəhbərliyi onu həyata keçirir. İlin dövrü başlayır. "Lakin" bu anda yalnız müsəlmanların hökmdarı deyil, Vaxtın İmamı olaraq bütün dünyaya hakimdir. Əlbəttə, əgər onların rəhbərliyi gücsüzdürsə, onda onlar sərbəstdirlər: qeyri-müsəlmanlar, özləri müsəlmanları idarə etmək funksiyasıdırlar. Müsəlman liderinin təqlid ehtirası onların qəlblərində yaradılmışdır. Bu direktorlar da hər zaman, meritokrasi əsasında, ya da əslində, İmam Zamanı tərəfindən təyin olunmuşdur. Quranda deyilir: "Allah, dünya nəslindən olan Nuhun, İbrahimin və İmranın adamı, insanları doğru yola yönəldən və doğru yola yönəltmişdir".

 Bunlar yer üzündə ən layiqli insanlardır. İmamlar arasında müqəddəslik prinsipi də orijinal idi. Məsələn, bəzi insanlar əvvəlcədən gəldikdə, Peyğəmbər Şah Çağqara getdi və dedi: "İmam Rza'dan daha böyüksən, niyə İmamı almadınız?" O, möcüzə ilə dedi: "Qardaşım məndən daha layiq idi. İmamların qalan hissəsi də düşmənlərdən soruşuldu: İmam Həsən və İmam Hüseynin dediklərinə görə: Məhəmməd Xanifənin növbəsi digər qardaşlarıdır. Zeyd ibn Əli, imam Məhəmməd Bəkirə və ya İmam Kadhimdən daha böyükdür və hər imam üçün eyni bəhanə bir qrupdur. Zaidi və İsmayılın sümükləri kimi! Hətta Ja'far Kozab amca: İmam vaxt ayırdı. Ancaq 5 yaşındakı uşağı amcandan daha üstün idi.

فرعون مصر ایرانی بوده است

نام او در حبیب السیر آمده که: ولید ابن ریان بوده است. براساس ادعای یکی از استادان الازهر، این فرعون مصری که در مقابل حضرت موسی احتجاج می کرد، ایرانی بوده و از اهالی خراسان هم می باشد. این نشان می دهد که فرماندهان و امیران مصر هم، از سوی ایران تعیین می شده است! و در آن موقع، مصر یکی از زیر مجموعه های: امپراطوری ایران محسوب می شده است. ساخت کانال سوئز هم این را ثابت می کند. در زمان اسلام نیز، از استانهای مهمی بود که حضرت علی ع، مالک اشتر را برای آنجا تعیین می کند. لذا باید تاریخ را از نو بررسی کرد! و با این دید نوشت که: گذشته و آینده دنیا با دست باکفایت ایرانیان اداره می شود. البته مجادله یا احتجاجاتی هم داشته اند، مثلا خسرو پرویز نامه پیامبر اسلام را پاره کرد. ولی فرماندار او در عربستان، که مامور کشتن پیامبر بود، به دین اسلام گروید. در زمان حضرت ابراهیم هم، نمرود از فرمانداران ایرانی بود که: در منطقه بین النحرین (تقریبا دیاربکر امروز) حکومت داشت، او حضرت ابراهیم را ابتدا، در آتش انداخت و بعد او را مجبور به: ترک وطن نمود، آن حضرت ابتدا: هاجر و اسماعیل را به عربستان برد، سپس همراه ساره و اسحق به اورشلیم رفت. فرزندان اسحق همان بنی اسرائیل هستند! که حضرت موسی را اذیت کردند. بعدا با حضرت عیسی هم در افتادند. این عده از نوادگان پسر بزرگ یعقوب، یعنی یهودا بودند که: به حضرت یوسف خیانت کرده بود. با این سیالیت و پر تحرکی ایرانیان، میتوان گفت گذشته و آینده تاریخ، با نام ایران یکی است. ولی گروههایی مخالف مخصوصا بنی اسرائیل، همه چیز را عوض کردند و: تاریخ را برعکس نوشتند، که نامش اسرائیلیات است. قران می فرماید: اینها دانسته! این تحریفات را انجام می دادند. یعنی برعکس نوشتن تاریخ، و محو کردن نقش ایرانیان در تاریخ، از روی بی اطلاعی آنان  (يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) نبوده، بلکه برای تحریف آن کلی هم به مغز خود فشار وارد می کردند! و خودشان هم میدانستند : که تحریف می کنند. مصداق بارز آن ساخت فیلم سیصد، و از این دست در هالیوود است. یکی از مسائل خیلی جالب، در مورد فرعون است. وقتی حضرت موسی، بنی اسرائیل را از دست فرعون نجات داد، آنها بجای تشکر گفتند که: ما را از زندگی خوب گذشته بیرون آوردی! فرعون هم عینا همین حرف را میزد: وی میگفت ما خودمان آنها را از: کاخها و گنجینه های خود بیرون کردیم. با اینکه حضرت موسی بارها تذکر داد: فرعون پسران شما را می کشت و: زنان شما را به بردگی می برد، ولی آنها افسوس زندگی گذشته را می خوردند. بعد که خداوند فرعون را، در رود نیل غرق کرد، جسد او را برای عبرت جهانیان، سالم  روی آب آورد. اما فرعونیان یا همان بنی اسرائیل گفتند: ما خودمان او را مومیایی کرده ایم، تا از بین نرود! در واقع این معجزه الهی بود تا: فرعون با همان بدن، از فساد طبیعی دور بماند، تا بعد ها مردم نگویند: این ها افسانه بوده است. ولی طب سینوحه با: تجزیه و تحلیل مواد دور بدن فرعون، آن را مومیایی نامگذاری کردند! البته ممکن است به ترکیب شیمیایی آن، دست پیدا کرده باشند. زیرا خداوند معجزات را هم، در قالب علل و اسباب انجام می دهد. اما واقعیت این است که: مومیایی استالین یا لنین در شوروی، هیچ شباهتی به مومیای اصیل فرعون بزرگ ندارد. لذا اینکه ما می گوییم تاریخ باید از نو نوشته شود، به همین دلیل است. دو عامل اساسی در تاریخ: قرن نوزدهم و بیستم حذف شده: یکی خدا و دیگری ایران. یعنی کوشش همه غربیها، که اکثرا هم یهودی بودند! این بود که تاریخ را هم مادی تفسیر کنند. کارل مارکس و دیگر تاریخ نویسان یهودی، با طرح فلسفه تاریخ، دنبال محرک تاریخ از درون خود تاریخ بودند، تا تاثیر خدا را در تاریخ حذف کنند. لذا نقش انبیا الهی اصلا دیده نمی شد. و از سوی دیگر ریشه آن را در: ناکجا اباد آتن یا روم می جستند! تا نامی از ایران نیاید. ریشه تمدن در این فلسفه تاریخ، شهر نشینی است: سیتی زن به معنی عدم درک از: مفاهیم بزرگتر از شهر، مانند کشور یا قاره می باشد. در عربی هم تمدن از مدینه یا مدنی می آید، در حالیکه ایران، امپراطوری بزرگی بوده که هزاران شهر داشته،  ولی آنها فقط آتن یا روم! را می شناختند و بقیه را، بربر می نامیدند!

The Egyptian pharaoh was an Iranian.

His name was Habib al-Sayr: Waleed Ibn Ryan. According to one of the al-Azhar professors, this Egyptian pharaon who was persuaded against Moses was Iranian and is also a Khorasan resident. It shows that the commanders and emirs of Egypt were also appointed by Iran! And at that time, Egypt was one of the sub-collections: the Persian Empire. The construction of the Suez Canal also proves this. In the time of Islam, it was also one of the important provinces that Ali al-Ali, Malek Ashtar, was set up there for. So you have to re-examine history! He wrote: "The past and future of the world are governed by the hands of the Iranian people." Of course there was controversy, for example, Khosrow Parviz tore the prophet of Islam. But his governor in Saudi Arabia, who was the agent of killing the Prophet, converted to Islam. At the time of Abraham, Nimrod was an Iranian governor who, in the area of ​​Al-Naharin (almost Diyarbakir today), ruled Abraham first, and then forced him to: leave his homeland; the Prophet first: Hajar He took Ishmael to Arabia, then went to Jerusalem along with Sarah and Isaac. Isaac's children are the same people of Israel! Who hurt Moses. Then they fell down with Jesus. These were the descendants of Jacob's great son, Judah, who had betrayed Joseph. With the fluidity of the Iranians, it can be said that the past and future of history are the same as Iran. But opposition groups, especially the Israelis, changed everything and wrote history in the opposite direction, which is called Israeli. The Quran says: "You know!" These were distortions. On the contrary, the writing of history, and the fading of the Iranian role in history, were not due to their ignorance, but they also pushed their brains to distort the whole! And they themselves knew that they distorted. The obvious example is the creation of a film of the three hundred, and so on in Hollywood. One of the most interesting things about Pharaoh. When Prophet Moses saved the Israelites from Pharaoh, they instead of thanked him: "We removed you from good life!" Pharaoh did exactly the same thing: he said we would expel them from our palaces and treasures. Although Moses repeatedly remarked: "Pharaoh killed your sons and: your women are enslaved, but they regretted the past life. Then, when the Lord drove Pharaoh, in the Nile, he brought his body to life for the sake of the worlds. But the Pharaohites, or the children of Israel, said: We have made him a mummy for us, so that it may not be lost. In fact, it was a divine miracle: Pharaoh would stay away from natural corruption with the same body, so people would not say later: It's a myth. But Sinawah's medicine named it mummy with the analysis of pharaoh body parts! Of course, they may have achieved the chemical composition. Because God does miracles in the form of causes and causes. But the fact is that: Stalin's mummies or Lenin in the Soviet Union have no resemblance to the original mummies of the great Pharaoh. So we say that history should be re-written, that's why. Two main factors in history: the nineteenth and twentieth centuries have been omitted: one God and another Iran. That is, the efforts of all Westerners, who were mostly Jews! It was to interpret history both materially. Karl Marx and other Jewish historians, by plotting the philosophy of history, sought to stimulate history from within themselves, in order to eliminate God's influence in history. Therefore, the role of divine prophets was not seen at all. And on the other hand it's root in: Now, you're looking for Athens or Rome! Do not come from Iran. The origins of civilization in this philosophy of history are urbanization: the city of the city means the lack of understanding: the concepts are larger than the city, such as the country or the continent. In Arabic, civilization comes from Medina or civilization, while Iran was a great empire that has thousands of cities, but they are only Athens or Rome! They knew the rest, called barbarians!

وكان الفرعون المصري الإيراني.

وكان اسمه حبيب السير: وليد بن ريان. ووفقا لأحد أساتذة الأزهر، فإن هذا الفرعون المصري الذي أقنع ضد موسى هو إيراني وهو أيضا مقيم في خراسان. وهو يبين أن إيران وأمراء مصر عينتهم إيران أيضا! وفي ذلك الوقت، كانت مصر واحدة من المجموعات الفرعية: الإمبراطورية الفارسية. كما أن بناء قناة السويس يثبت ذلك. في وقت الإسلام، كانت أيضا واحدة من المقاطعات الهامة التي أنشئت علي العلي، مالك أشتار، هناك ل. لذلك عليك إعادة النظر في التاريخ! وكتب: "إن الماضي والمستقبل في العالم تحكمه أيدي الشعب الإيراني". بالطبع كان هناك جدل، على سبيل المثال، خسرو بارفيز مزق نبي الإسلام. ولكن حاكمه في المملكة العربية السعودية، الذي كان عامل قتل النبي، اعتنق الإسلام. في عهد النبي إبراهيم، وكان حكام نمرود فارس في منطقة بلاد ما بين النهرين (حوالي ديار بكر اليوم) الحكم، وقالت انها إبراهيم أولا، اضطرت النار في وقت لاحق له: المنفى هناك، وقال انه في البداية حجر أخذ إسماعيل إلى الجزيرة العربية، ثم ذهب إلى القدس مع سارة وإسحاق. أطفال إسحق هم نفس الناس في إسرائيل! الذي يصب موسى. ثم سقطوا مع يسوع. وكان هؤلاء نسل ابن يعقوب العظيم يهوذا الذي خان يوسف. مع سيولة الإيرانيين، يمكن القول أن الماضي والمستقبل من التاريخ هي نفس إيران. لكن جماعات المعارضة، وخاصة الإسرائيليين، غيرت كل شيء، وكتبت التاريخ في الاتجاه المعاكس، الذي يدعى الإسرائيلي. القرآن يقول: "أنت تعرف!" وكانت هذه تشوهات. وهم أنفسهم يعرفون أنهم مشوهون. المثال الواضح هو إنشاء فيلم من ثلاثمائة، وهلم جرا في هوليوود. واحدة من أكثر الأشياء إثارة للاهتمام حول فرعون. عندما حفظ موسى النبي إسرائيل من فرعون، فإنها بدلا من شكره: "لقد أزلت لكم من حياة جيدة!" فعل فرعون بالضبط نفس الشيء: قال أننا سوف طردهم من القصور والكنوز لدينا. على الرغم من أن موسى قال مرارا وتكرارا: "فرعون قتل أبنائك و: نساءكم مستعبدين، لكنهم أسفوا للحياة الماضية. ثم، عندما قاد الرب فرعون، في النيل، وقال انه جلب جسده في الحياة من أجل العالمين. لكن الفراعنة، أو بني إسرائيل، قالوا: لقد جعلنا منه مومياء، حتى لا يضيع. في الواقع، كان معجزة إلهية: لديه نفس الجسم، والفساد الطبيعي تمر مرور الكرام، وحتى ذلك الحين الناس لن يقول: كان رائع. ولكن سيناوة الدواء اسمه المومياء مع تحليل أجزاء الجسم الفرعون! بالطبع، قد تكون قد حققت التركيب الكيميائي. لأن الله يفعل المعجزات في شكل أسباب وأسباب. ولكن الحقيقة هي أن مومياء ستالين أو لينين في الاتحاد السوفيتي لا تشبه المومياوات الأصلية للفرعون العظيم. لذلك نقول أن التاريخ يجب أن يعاد كتابته، لهذا السبب. اثنين من العوامل الرئيسية في التاريخ: القرون التاسع عشر والعشرين قد حذفت: إله واحد وإيران أخرى. وهذا هو، جهود جميع الغربيين، الذين كانوا في الغالب اليهود! كان لتفسير التاريخ على حد سواء ماديا. لقد سعى كارل ماركس ومؤرخون يهوديون آخرون، من خلال التآمر لفلسفة التاريخ، إلى تحفيز التاريخ من داخل أنفسهم، من أجل القضاء على نفوذ الله في التاريخ. لذلك، لم ينظر إلى دور الأنبياء الإلهية على الإطلاق. ومن ناحية أخرى فإنه الجذر في: الآن، كنت تبحث عن أثينا أو روما! لا تأتي من إيران. أصول الحضارة في فلسفة التاريخ هذه هي التحضر: مدينة المدينة تعني عدم الفهم: المفاهيم أكبر من المدينة، مثل البلد أو القارة. في اللغة العربية، الحضارة تأتي من المدينة أو الحضارة، في حين كانت إيران امبراطورية كبيرة لديها الآلاف من المدن، لكنها فقط أثينا أو روما! كانوا يعرفون بقية، ودعا البرابرة!

Misir fironu İranlı idi.

Onun adı Həbib əl-Sayr idi: Waleed ibn Ryan. Əl-Əzhər müəllimlərindən birinə görə, Musaya qarşı irəli sürülən bu misirli firon İran idi və Xorasan əhalisidir. Bu göstərir ki, Misir komandirləri və əmirləri də İran tərəfindən təyin olundu! Həmin dövrdə Misir sub-kolleksiyalardan biri idi: Fars imperiyası. Suez Canalının tikintisi də bunu sübut edir. İslam dövründə Əli əl-Əli, Malik Əşərin orada yaradıldığı mühüm vilayətlərdən biri də idi. Beləliklə, tarixi yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır! O, yazırdı: "Dünyanın keçmişi və gələcəyi İran xalqının əlləri ilə idarə olunur". Əlbəttə, Xosrov Pərviz İslam peyğəmbərini yıxdı. Peyğəmbərin öldürülməsi agenti olan Səudiyyə Ərəbistanının qubernatoru İslamı qəbul etdi. orada sürgün, o, əvvəlcə Həcər Peyğəmbər İbrahim zamanda, Fars Nəmrud qubernatorları Mesopotamiya (təxminən Diyarbəkirdə bu gün) qayda rayonunda idi, o Abraham ilk yanğın sonra onu məcbur oldu İsmail'i Arabiyaya götürdü, sonra Sarah və İshaqla yanaşı Qüdsə də yola salınıb. İshaqın uşaqları eyni İsrail xalqıdır! Musaya zərər verən kimdir? Sonra İsa ilə birlikdə düşdülər. Bu, Yaqubun böyük oğlu Yəhudanın nəslindən idi və Yusifə xəyanət etdi. İranlıların axıcılığı ilə tarixin keçmişi və gələcəyi İranla eynidır. Lakin müxalifət qrupları, xüsusilə israillilər, hər şeyi dəyişdi və İsrailə deyilən əks istiqamətdə tarixi yazdılar. Quran deyir: "Bilirsiniz!" Bunlar təhrif edildi. Onlar özləri də təhrif etdilər. Aşkar nümunə Hollivudda üç yüzdən bir filmin yaradılmasıdır. Fironla əlaqədar ən maraqlı şeylərdən biri. Hz. Musa israilliləri firondan xilas edəndə, ona təşəkkür etdi: "Səni yaxşı həyatdan qovardıq!" Firon eyni şeyi etdi: biz onları saraylarımıza və xəzinələrimizdən çıxaracağımızı söylədi. Musa dəfələrlə demişdi: "Firon oğlunu öldürdü və qadınlarınız quldur, lakin keçmiş həyatdan təəssüfləndilər. O zaman Rəbb Fironu nil ildə sürdüyü zaman aləmlərin adəti üçün bədənini diriltdi. Fironlular və ya İsrail övladları dedilər: "Biz ona itaət etməməyimiz üçün ona bir mum yaratdıq. Əslində, bu, bir ilahi möcüzə idi: O, eyni orqan var, təbii korrupsiya belə ki, insanlar demək deyil ki, gözədəyməz getmək: Bu inanılmaz idi. Amma Sinavanın dərmanı mumiyanı pharaoh bədən hissələrinin təhlili ilə adlandırdı! Əlbəttə, onlar kimyəvi tərkibə nail ola bilərlər. Çünki Allah səbəb və səbəblər şəklində möcüzələr yaradır. Lakin Sovet İttifaqında Stalin və ya Lenin mumiya, orijinal Firon mumiya heç bir bənzərlik böyük olmasıdır. Demək ki, tarixi yenidən yazmalıyıq, buna görə də. Tarixdə iki əsas amil: XIX və XIX əsrlər: bir tanrı və bir başqa İran əsassızdır. Yəni əsasən yəhudilər olan bütün Batılıların səyləri! Tarixi həm maddi şəkildə şərh etmək idi. Buna görə də ilahi peyğəmbərlərin rolu heç də görünməmişdir. Digər tərəfdən isə kök: İndi Afina və ya Roma axtarırsınız! İrandan gəlmə. Ərəbcə sivilizasiya Mədinədən və sivilizasiyadan gəlir, İran isə minlərlə şəhərə malik böyük bir imperiya idi, lakin onlar yalnız Afina və ya Roma idi! Qalanları barbarlar adlandırdılar!

 

تا اسرائیل هست، این بازی ها هست.

وقتی که عراق و سوریه و ایران، جشن می گرفتند که داعش، تا دو ماه دیگر کاملا نابود خواهد شد! ناگهان قضیه میانمار پیش آمد، کشتار وسیعی که گفته می شود: تا 4هزار نفر درجا کشته شدند، و نزدیک به 400هزار نفر هم، فقط به مرز بنگلادش فرار کردند. وقتی همه حواس ها به آنجا رفت، بالاخره توانستند: رئیس جمهور صلح طلب! آنجا را وادار به قبول خشونت بکنند. اما ناگهان جدایی طلبی کردهای عراق مطرح شد. این سلسله داستانها ادامه دارد! زیرا که اسرائیل وجود دارد. و می بینیم در هر دو حادثه، فقط اسرائیل است که حمایت می کند. لذا برای از بین رفتن تمام فتنه ها، در سراسر جهان، لازم است که اسرائیل نابود شود. البته در پشت پرده قدرت اسرائیل، آل سعود با دلار های نفتی ایستاده است. اگر دقت کنیم قرار بود: مدافعین حرم پس از دفع شر دشمنان در: سوریه و عراق یه سراغ دفع شر از :حرم بقیع بروند و: آن قبرستان را بازسازی کنند. گنبد و بارگاه و شکوه آن را باز گردانند، زیرا در مکه و مدینه هم، آثار بسیاری از حرم ائمه، به دست پدران اصلی داعش تخریب و نابود شده است. از جمله حرم چهار امام از: دوازده امام شیعیان در مدینه، که معروف به خرابه های بقیع، یا جنت البقیع هستند. این آثار با قدرت گرفتن: صهیونیست ها در برابر مسلمانان، آغاز شد که ابتدا مدینه و مکه تخریب شدند و: بعد به سراغ قبله اول یعنی قدس رفتند. به همین دلیل است برای جلوگیری از: توجه مردم به این قتل و غارت ها، ناچار هر روز باید: قتل و غارت جدیدی را ایجاد کنند. همانند کسی که یک دروغ گفته و: برای توجیه آن همیشه باید دروغ بگوید. اگر خوب دقت کنیم: حتی جنگ های جهانی را هم اینها بوجود آوردند! بد نیست بدانیم که یهودیان غیر واقعی، یعنی صهیونیست ها از همان ابتدا، با سوء استفاده از نام دین، به کشتار مردم دست می زدند. اولین خیانت آنها در زمان خود حضرت موسی ع اتفاق افتاد. و آن قضیه سامری بود، وقتی حضرت موسی بعد از نجات بنی اسرائیل، و عبور معجزه آسا از رود نیل، از سوی خدا برای عبادت دعوت شد، بازگشت ایشان چند روزی عقب افتاد! سامری از همه مردم خواست که: طلاجات خود را بیاورند، آنها را ذوب کرد و یک گوساله طلایی ساخت، و توانست از او صدایی بیرون آورد. لذا به مردم گفت این خدای شماست! بروید بقیه طلاها را هم برای من بیاورید. همه گوساله پرست شدند، و به دلیل خیانت های دیگر، مورد نفرین حضرت موسی قرار گرفتند و: دربیابانها سرگردان شدند. بعد از حضرت موسی هم، دست به کشتار پیامبران زدند، زمانی که آنها را قتل عام می کردند، ده تن از انان، به کورش پناهنده شدند و درایران ماندند. اما آنها دست از کشتار مردم برنداشتند، درتاریخ هرکجا توانستند: قدرتها را به جان هم انداختند. در زمان عیسی مسیح هم، با ایشان مخالفت کردند و: در زمان پیامبر اسلام، که برخی امامان و حتی شخص پیامبر، با زهر آنها از دنیا رفتند. در اندیشکده یهود در تهران، مقالات متعددی نوشته شده که: بنی امیه اصالتا یهودی بودند! یعنی امیه فرزند خوانده ای بود که: از روم آمده بود و: در دربار یزید هم، اکثرا اسرائیلی تبار بودند و: انتقال پایتخت بنی امیه از مدینه به شام هم، به این دلیل بوده است. در عصر حاضر هم می بینیم: برای از بین بردن هیتلر، که با آنها مخالف بود، دو جنگ جهانی را بر دنیا تحمیل کردند. و در میان مسلمان هم، طرفدارانی برای خود، جهت کشتار همنوعان پیدا کردند. اگر هواداران آنها، زمین های اعراب را به صهیونیست ها نمی فروختند، ممکن بود اصلا اسرائیل بوجود نیاید. در همان اروپا جایی برای انها درست شود. این خیانت ها ادامه دارد! و باید روزی تمام شود.

http://yon.ir/ashorah

Until Israel, these games are.

When Iraq, Syria and Iran celebrated that ISIL would be completely destroyed for two months! Suddenly, the case came to Myanmar, a massive assassination that killed up to 4,000 people, and nearly 400,000 people fled to Bangladesh alone. When all the senses went there, they finally were able to: Peaceful President! Force them to accept violence. But suddenly, the Kurdish separatist Iraq came up. This series of stories continues! Because there is Israel. And we see that in both incidents only Israel supports it. Therefore, to destroy all the sedition, all over the world, Israel must be destroyed. Al Saud, with its oil dollars, stands behind the back of Israeli power. If we were to look at it: the shrine's defenders after the evil enemies in Syria and Iraq had been repelled from the evil shrine: the shrine of Baghi: to rebuild that cemetery. The dome, its temple and magnificence are restored, because in Mecca and in Medina, many works of the shrine of the Imams were destroyed and destroyed by the hands of ISIL's main fathers. Among the shrines of the four Imams are: Twelve Shiite Imams in Medina, known as the Baqi Ruins, or Janet al-Baqi. These monotonous works began with the Zionists against the Muslims who were first destroyed by Medina and Mecca: then they went to the first qibla, Qods. That is why, in order to prevent people from paying attention to these killings and robberies, they must every day: make new killings and robberies. Like someone who has lied, and to always be lying to justify it. If we look carefully, they even created world wars! It is not a bad thing to know that unreal Jews, Zionists, from the very beginning, abused the name of religion, killing people. Their first betrayal took place at the time of Prophet Moses. And it was the Samaritan case, when Moses, after the salvation of the Israelites, and miraculous passage from the Nile River, was invited by God to worship, his return was delayed a few days! Samaritan called on all people to: bring their goldsmiths, melt them, and make a golden calf, and could get out of him. So he said to the people, "This is your God!" Go get the rest of the gold for me. All calves were worshiped, and because of treachery they were cursed by Moses and wandered in the wilds. After Moses, they also murdered the Prophets, when they slaughtered them, ten of them, were refugees to Cyrus and remained in Iran. But they did not stop killing people, they could go anywhere in history: they threw down the powers. At the time of Jesus Christ, they disagreed with them: At the time of the Prophet, some of the Imams and even the Prophet Muhammad died of their poison. In the Jewish thinkers in Tehran, several articles have been written that: Umayyads were originally Jewish! That is why Umayyah was the son of a reader who came from Rome: at the Yazid court, they were mostly Israeli; and the transfer of the Bani Umayyad capital from Medina to the dinner was due to that. In the present time, we see that, in order to destroy Hitler, who opposed them, they imposed two world wars on the world. And among Muslims, they found supporters for killing their fellow citizens. If their supporters did not sell the Arab lands to the Zionists, Israel might not have been created at all. In the same Europe, a place for them to be made. This treason continues! And you must end at one day.

حتى إسرائيل، هذه الألعاب هي.

عندما احتفل العراق وسوريا وإيران بأن داعش سوف يتم تدميرها تماما لمدة شهرين! فجأة، جاءت القضية إلى ميانمار، وهي عملية اغتيال واسعة النطاق أدت إلى مقتل ما يصل إلى 4000 شخص، وفر ما يقرب من 400،000 شخص إلى بنغلاديش وحدها. عندما ذهبت جميع الحواس هناك، كانوا في النهاية قادرا على: الرئيس السلمي! إجبارهم على قبول العنف. ولكن فجأة، جاء العراق الانفصالي الكردستاني. هذه السلسلة من القصص لا تزال مستمرة! لأن هناك إسرائيل. ونرى أنه في كلتا الحالتين لا تؤيده إسرائيل إلا. لذلك، لتدمير كل الفتنة، في جميع أنحاء العالم، يجب تدمير إسرائيل. ويقف آل سعود، بدولاره النفطية، خلف القوة الإسرائيلية. إذا كان لنا أن نهتم: المدافعين ضريح بعد أعداء الشر في سوريا والعراق تم صدها من ضريح الشر: ضريح باغي و: لإعادة بناء تلك المقبرة. وقد تم ترميم القبة ومعبدها ورائعتها، لأنه في مكة المكرمة والمدينة المنورة، دمرت أيدي العديد من أعمال ضريح الأئمة وتدميرها من قبل آباء داعش الرئيسيين. ومن بين أضرحة الأئمة الأربعة: اثنا عشر من الأئمة الشيعة في المدينة المنورة، والمعروفة باسم أطلال باقي، أو جانيت الباقي. بدأت هذه الأعمال الرتيبة مع الصهاينة ضد المسلمين الذين دمرت لأول مرة من قبل المدينة المنورة ومكة: ثم ذهبوا إلى القبلة الأولى، القدس. ولهذا السبب، من أجل منع الناس من الالتفات إلى عمليات القتل والسرقة هذه، يجب عليهم كل يوم: القيام بأعمال قتل وسرقة جديدة. مثل شخص كذب، وكذب دائما لتبرير ذلك. إذا نظرنا بعناية، حتى أنها خلقت حروب العالم! ليس أمرا سيئا أن نعرف أن اليهود غير الحقيقيين، الصهاينة، قد قتلوا الناس منذ البداية، وهم يسيئون استخدام اسم الدين. حدث خيانة الأولى في وقت النبي موسى. وكانت الحالة السامرية، عندما دعا موسى، بعد خلاص الإسرائيليين، وممر معجزة من نهر النيل، من قبل الله للعبادة، وتأخر عودته بضعة أيام! ودعا السماري جميع الناس إلى: جلب صائغتهم الخاصة، تذوب لهم، وجعل العجل الذهبي، وقال انه يمكن أن يبدو من له. فقال للشعب: "هذا إلهك!" الذهاب الحصول على بقية الذهب بالنسبة لي. وعبدت جميع العجول، وبسبب الغدر كانوا لعن من قبل موسى وتجولت في البرية. بعد موسى، قتلوا الأنبياء أيضا، عندما ذبحوهم، عشرة منهم، كانوا لاجئين إلى سايروس وبقوا في إيران. لكنهم لم يتوقفوا عن قتل الناس، بل يمكن أن يذهبوا إلى أي مكان في التاريخ: أسقطوا السلطات. في وقت يسوع المسيح، اختلفوا معهم: في وقت النبي، توفي بعض الأئمة وحتى النبي محمد من سمهم. في المفكرين اليهود في طهران، كتب العديد من المقالات أن: الأمويين كانوا في الأصل يهودي! وهذا هو السبب في أن الأمية كانت نجل القارئ الذي جاء من روما: في محكمة يزيد، كانوا في الغالب إسرائيليين؛ ونقل العاصمة بني الأموي من المدينة المنورة إلى العشاء ويرجع ذلك إلى ذلك. في الوقت الحاضر، نرى أنه، من أجل تدمير هتلر، الذين عارضوا عليهم، فرضوا حربين عالميتين على العالم. وبين المسلمين، وجدوا أنصار لقتل مواطنيهم. وإذا لم يقم مؤيدوهم ببيع الأراضي العربية إلى الصهاينة، فلربما لم تكن إسرائيل قد أنشئت على الإطلاق. في نفس أوروبا، مكان لهم. يستمر هذا الخيانة! ويجب أن تنتهي في يوم واحد.

Heta Îsraêl, ev lîstik hene.

Gava ku Îraq, Sûrî û Îran dişewitîne ku dê ÎIL dê du mehan bête tunekirin! Nişkêve, dozê Myanmar hat kuştin, ku kuştî 4,000 kes hatin kuştin û nêzîkî 400,000 kes bi tenê Bexdayê reviyan. Dema ku hemî hest hebûn, wan di dawiyê de bûn: bi serokê aştiyane! Hêzên wan tundûtûjiyê qebûl bikin. Lê gavê, alîgirên kurdî yên Iraqê Iraq rabû. Ev çîrok çîrok berdewam dike! Çimkî Îsraêl e. Û em dibînin ku di herdu bûyeran tenê tenê Îsraêl piştgirî dike. Ji ber vê yekê, ji bo tevahiya sedem hilweşîne, hemî cîhanê, Îsraêl must be hilweşandin. Al Saûd, bi dolaran petrolê, paşê pişta pişta hêza Îsraîlê ye. Ger em dihatin binêrin: Hêzên cerdevanan piştî piştî dijminên xerab, li Sûriyeyê û Îraq ji miletê xirab derxistin: merivê Baghi û: ji bo goristana nû ve ava bike. Gomez, perestgehê û rûmetê têne avakirin, ji ber ku Mecca û Medînayê, gelek karên mihrîba Imams hatin destê destên bavên sereke yên ÎIL anî. Di nav pîrozên çar Îmêlan de hene: Diwanzdeh Şî'amên Mûsa di Medînê de, wekî ku wekî Baqi Ruins, yan Janet el-Baqi têne zanîn. Karên van monotonous bi zionîstên li dijî misilmanên ku yekem Medina û Mecca ji holê hatine winda kirin destpê kirin destpê kirin: paşê ew qeza yekem, Qods bûn. Ji ber vê yekê, ji ber ku ji bo kesên ku ji hêla kuştinan û dirûşmên dravaniyê bikişînin, ew her roj divê: kuştinên nû û dizan çêbikin. Wek kesek ku xeyal kiribû, û herdem herdem xeber kirin ku ew rastdar bikin. Heke em hişyar binêrin, wan jî şerên dinyayê afirand. Ew tiştek xirab e ku bizanin ku Cihûyan, neonîstên nehebperest, ji destpêka mirovên ji destpêkê ve kuştin, navê wî ditirsin. Di dema pêxemberê Mûsa de hate betalkirin. Û gava ew Mûsa, piştî rizgarkirina Îsraêliyan û pirtûka maqilî ya ji Nîleya Nêl bû, ji Xwedê re diperizandin, vegeriya wî çend rojan dereng bû. Samaritan ji hemû xelkê bang kir: "zêrên xwe bînin, wan dihêle, û şûra zêrîn çêkin, û dikarin ji wî derkeve. Îcar wî ji xelkê re got: «Ev Xwedê ye!» Herin zêrîn ji bo min zêr bibin. Hemû çuştî diperizin, û ji ber ku xerîbên wan ji aliyê Mûsa ve hatibû xaç kirin û li daristanan çûn. Piştî Mûsa, ew jî pêxemberan kuştin, gava ku ew kuştin, deh ji wan, penaberan ji Cyrusê bûn û li Îranê ne. Lê wan kesan qetil nekin, ew dikarin di derheqê dîrokê de biçin. Di dema Îsa de Mesîh, ew ji wan re neheq bû: Di dema pêxember de, hinek imam û heta jî pêxember pêxember Mihemed ji zewaca wan mir. Li gorî fikrên Cihûyan li Tehran, gelek nivîsaran hatine nivîsandin ku: Emayyads bi cihû Cihûyan bûne! Ji ber vê yekê Îmayiyê kurê xwendevan bû ku ji Romayê hatibû dayîn: li Dadgeha Êzîdê, ew piranî Îsraîl bûn; û veguherîna Bermayeta Banî Umayyad ji Medînê re Dinnerkêş bû. Di wextê de, em dibînin, ji bo ku Hitler têk bibin, li hemberî wan, şerên du cîhanê li cîhanê derxistin. Û di nav Misilmanan de, wan alîgirên ku ji hevwelatiyên xwe yên kuştinê ve hatin dîtin. Heke alîgirên wan erebên Erebîstan ne firotin, dibe ku Îsraêl bi tevahî pêk hat. Di heman demê de Ewrûpayê, cihê ku ji wan re were çêkirin. Ev xezeb berdewam dike! Û hûn di rojekê de dawî bibin.

 

با رفتن بارزانی، بمب گذاری در عراق هم تمام خواهد شد. زیرا از ابتدا مشخص بود که این کار ها، توسط کردهای بارزانی و: با حمایت عربستان انجام می شود. الان هم آماده باش وسیعی به پیشمرگه ها، برای انجام بمب گذاری ها داده شده است. چون نیروهای بارزانی ارتش کلاسیک نیستند، و برای تشکیل ارتش رسمی آموزش ندیده اند. روش آنها جنگهای پارتیزانی، مخصوصا در کوهستان ها و: در میان برف و سرما می باشد، به نحوی که در ترکیه مشهور است: کلمه کرد از صدای سایش پا ها، در برف ایجاد شده است. و به همین دلیل کرد ها را ترک کوهی می نامند. بارزانی قدرتی ندارد که مثل داعش، علنی جنگ کند! لذا برای پیشبرد اهداف خود، از این روش پارتیزانی استفاده می کند، تا هم تلفات کمتری بدهند و هم، بزن در رو عمل کنند و: کی بود کی بود من نبودم! بازی کند. سادگی دولت عراق و یا از هم پاشیدگی اوضاع آن، باعث شد که در ابتدا با: خودمختاری اقلیم کردستان موافقت شود. این خودمختاری از ابتدا معلوم بود: به اینجا کشیده خواهد شد. البته تئوری جدید مطرح است که: آیا بارزانی یهودی است؟ که اگر چنین باشد باید او را افشا کنند. البته دین رسمی آنان سنی شافعی است، ولی تابحال کسی ندیده که مسعود بارزانی، نماز بخواند یا پایبند به مقدسات اسلام باشد. مخصوصا اینکه درگیری های این خانواده، با دولت عثمانی و بعدا با دولت ایران و عراق، این سوال را به ذهن می رساند که: نشان انقلابی بودن آنها نیست، بلکه مزدوری آنها می باشد. زیرا که اگر سنی مذهب هستند، باید با دولت ترکیه یا سوریه هماهنگ باشند، و اگر شیعه مذهب هستند باید: با کردهای ایرانی هماهنگ باشند.  تاریخ هم بیش از این نمی داند: زیرا که آغاز این شورش ها، همزمان با ایجاد دولت اسرائیل بوده، رفت و آمد ملا مصطفی بارزانی به اسرائیل، و حتی دفن او در اسرائیل این را اثبات می کند. که مبارزات آنها بنام استقلال کردها بوده، ولی به نقع اسرائیل تمام می شده. زیرا کردها پایه گذار تمدن ایران بوده اند، و در حوزه تمدنی ایران، یعنی بین النهرین می زیسته اند، چطور ممکن است فکر استقلال به سرشان بزند؟ اینکه با همه مذاهب اسلامی، بجز تفکر آل سعودی مخالف هستند، این امر هماهنگی بین آنها و: آل سعود یهودی و: اسرائیل را نشان می دهد. در واقع همه پرسی اقلیم کردستان، یک حرکت دفعی یا تصمیم تازه نبوده، بلکه از زمان تاسیس اسرائیل این موضوع بوده، زیرا اسرائیل ابتدا از نیل تا فرات را مطرح کرد، و بعد از جنگ شش روزه، مشاهده کرد که قدرتی بیشتر از این دارد، لذا به فکر گسترش قلمرو خود افتاد. ابتدا دانشمندان را تشویق کرد: تا ثابت کنند ژن کردی! و یهودی یکی است. بعد با کمک دولت سابق ایران، به منطقه شمال عراق نفوذ کرد و: از اختلاف آنها با دولت عثمانی سوء استفاده نمود، رابطه جاسوسی و اقتصادی مهمی را پایه گذاری نمود. در حال حاضر هم، بهترین خریدار نفت کرکوک، اسرائیلی ها هستند و پول آن را بارزانی ها می دهند، با اینکه میدانند کرکوک متعلق به اقلیم کردستان نیست. این همه پرسی را هم، اسرائیل سامان داده و: از ان حمایت می کند زیرا، مشاهده کرده که داعش در حال نابودی است. و آخرین سنگر های خود را از دست می دهد. باید دانست که هدف از همه پرسی هم، اصلا کمک به کردها نیست، زیرا مشخص است که برای این همه پرسی باید: هزینه سنگینی بدهند. فقط تحریم ترکیه می تواند: برای انها مصیبت زا باشد، و کردها را با چالش: مرگ و زندگی روبه رو کند. لذا هدف اصلی آن ادامه تنش و: زنده نگهداشتن کینه جویی بین مسلمانان می باشد. لذا اگر کردها بخواهند: همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند،  بهترین راه از بین بردن: سایه بارزانی ها از روی سر آنها می باشد.

Wekî ku Barzanî diçe, bombebarana li Iraqê dê jî bêtir be. Ji ber ku ew ji destpêka vekirî bû ku ev karên ku ji aliyê Barzanî ve hatibû vebirin û piştgiriya Erebistana Suûdî tê kirin. Niha, hejmareke mezin ji bo pêşmergeyên ku ji bo bombeyên bombeyan hatine dayîn. Ji ber ku hêzên hêzên Barazanî ne klasîk, ew ne amade kirin ku artêşa fermî ava dikin. Û ji ber vê yekê ew ji Kurdan re çiyayê dibêjin. Barzanî ne hêza ku li dijî DAIŞ'ê şer bike şer bike! Ji ber vê yekê, armancên xwe pêşve bibin, şerê gerîla bikar bîne ku her du kêmkerên kêm kêm bikin û kî ye ku ez kî bûm! Ji bo lîstin Sedemiya hikûmeta iraqî, an hilweşandina rewşa wî, destpêkê ji hêla xweseriya otonomê ve hat pejirandin. Ev xweseriya xwe bi destpêkê ve xuya bû: ew ê li vir were veşartin. Bê guman, ev helwesta nû ye: Is Is It Jewish? Ger wusa wusa, divê ew derxînin. Bêguman, olê fermî Sunni Shafi'î ye, lê heta niha tu kesî nedîtiye ku Mesûd Barzani duayên xwendin an jî li gor pîrozên Îslamî ye. Ji ber ku eger ew Sunnis in, ew bi hikumeta tirkî an jî Sûriyeyê bi hev re be, û eger ew Şîiyan in, ew bi kurdan re bi kurdî re bibin. Têkoşîna wan têkoşîna kurdan tê gotin, lê ew li destên Îsraêl hilkişin. Ji ber ku ew li dahatiyên Erebistana Erebistana Erebistana hemî îslamî ne dijber, ew e ku di navbera wan de: Erebistana Suûdî û Îsraêl: Îsraêl. Di referandûmê de Kurdistan, a tevgera rûvîyan an biryar, ne ji ber ku damezirandina Îsraîl, ev bû, ji ber ku Îsraîlê bi eslê xwe ji Nîlê ji Firatê rakir, û piştî Şerê Six Day, dît ku hêza zêdetir e Ji ber vê yekê wî fikir kir ku xaka xwe ya berfirehtir. Yekem, wî zanyariyên zanistî da ku ew şahidiya te bûn. Û Cihû yek e. Hingê niha, bazirganiya herî baş ya Kerkûk e Îsraîlî ye û ew ji bo Barzanî dakêş dikin, lê ew dizanin ku Kerkûk beşek herêma Kurdistanê ne. Ew jî ji bo referandûmê armanc dike: Ew piştgirî dike, ji ber ku ew dît ku DAIŞ di bindestan de ye. Û barkeyên wê yên dawîn winda dike. Divê hebe ku armanca referandûmê ne hemî ji bo Kurdan re alîkarî ye, ji ber ku ew eşkere ye ku ew divê ji bo referandûmê bihayê giran bidin. Tenê boycott tenê tirkî bibe: Ew ê ji bo wan bêhêz be, û dê dê dijwarî rûdinin: mirin û jiyan. Ji ber vê yekê, armanca sereke ew e ku tengahiyê dewam bike û: ji bo nemesis di nava Misilman de bimînin. Ji ber vê yekê, eger Kurd dixwazin dixwazin: hevrêziya aştiyane, rêberê herî çêtirîn ji bo tasandina çêtirîn: Şeyda Barazani ser serê wan e.

وكما يذهب برزاني، فإن التفجير في العراق سينتهي أيضا. لأنه كان واضحا منذ البداية أن هذه الأعمال نفذها البارزاني الكردي وبدعم من المملكة العربية السعودية. الآن، تم إعطاء قدر كبير من اليقظة إلى البيشمركة لتنفيذ التفجيرات. ولأن قوات بارازاني ليست تقليدية، فإنها ليست مدربة على تشكيل جيش رسمي. أسلوبهم هو حرب العصابات، وخاصة في الجبال و: في وسط الثلج والبرد، كما هو معروف في تركيا: كلمة كرد تم إنشاؤها من صوت القدم يرتدي في الثلج. ولهذا السبب يطلقون على الأكراد جبلا. برزاني ليس لديه القدرة على محاربة صراحة مثل داعش! لذلك، من أجل تحقيق أهدافها، فإنه يستخدم حرب العصابات لجعل كل من عدد أقل من الضحايا والعمل، ومن كان! للعب وقد تمت الموافقة على بساطة الحكومة العراقية، أو انهيار وضعها، مبدئيا من قبل الاستقلال الكردستاني للمناخ. لقد كان تقرير المصير واضحا في البداية: سيتم رسمه هنا. وبطبيعة الحال، فإن النظرية الجديدة هي: هل يهودي برزاني؟ إذا كان الأمر كذلك، يجب أن تعرضه. بطبيعة الحال، دينهم الرسمي هو الشافعي السنة، ولكن حتى الآن لم ير أحد مسعود بارزاني قراءة الصلوات أو التمسك أسرار الإسلام. وبشكل خاص، فإن الاشتباكات مع الحكومة العثمانية، وبعد ذلك مع حكومة إيران والعراق، تشير إلى السؤال: فهي ليست علامة على الثورة، بل المرتزقة. لأنه إذا كانوا سنة، يجب أن يكونوا في وئام مع الحكومة التركية أو السورية، وإذا كانوا شيعة، يجب أن تكون في وئام مع الأكراد الإيرانيين. لا يعرف التاريخ أكثر من ذلك: منذ بداية هذه الاضطرابات، في نفس الوقت الذي أقيم فيه إنشاء دولة إسرائيل، فإن الخطوة التي قام بها الملا مصطفى برزاني إلى إسرائيل، وحتى دفنه في إسرائيل، تثبت ذلك. كانت نضالاتهم تسمى استقلال الأكراد، ولكن انتهى بهم المطاف في أيدي إسرائيل. لأن الأكراد كانوا مؤسسي الحضارة الإيرانية، وعاشوا في حضارة إيران، بلاد ما بين النهرين، كيف يمكن أن تأتي فكرة الاستقلال إلى رأسهم؟ إنهم يعارضون جميع الأديان الإسلامية، باستثناء ولاءات المملكة العربية السعودية، هذا هو الانسجام بينهم: المملكة العربية السعودية وإسرائيل: إسرائيل. في الواقع، لم يكن الاستفتاء على المناخ الكردي قرارا جديدا أو جديدا، ولكن منذ إنشاء إسرائيل، لأن إسرائيل اقترحت أصلا من نيل إلى الفرات، ولاحظت، بعد حرب استمرت ستة أيام، أكثر قوة من هذا ، لذلك فكر في توسيع أرضه. أولا، شجع العلماء على إثبات أنك جينات. واليهودي واحد. ثم، وبمساعدة من الحكومة الإيرانية السابقة، توغل في المنطقة الشمالية من العراق، واستغل الخلافات بينها وبين الحكومة العثمانية، وأقام علاقة تجسس واقتصادية مهمة. في الوقت الراهن، أفضل مشتري نفط كركوك هو إسرائيليون ويتبرعون بالأموال لبرزاني، على الرغم من أنهم يعرفون أن كركوك ليست جزءا من إقليم كردستان. كما أنها ترتب للاستفتاء: إنها تؤيد ذلك، لأنها رأت أن داعش في حالة خراب. ويفقد ثكناته الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الغرض من الاستفتاء ليس على الإطلاق لمساعدة الأكراد، لأنه من الواضح أنه يجب عليهم دفع ثمنا باهظا لهذا الاستفتاء. فقط المقاطعة التركية يمكن أن تكون: ستكون كارثية بالنسبة لهم، والأكراد سوف يواجهون التحدي: الموت والحياة. ولذلك، فإن هدفها الرئيسي هو مواصلة التوتر و: للحفاظ على عدو بين المسلمين على قيد الحياة. لذلك، إذا كان الأكراد يريدون: التعايش السلمي، فإن أفضل طريقة للقضاء على: ظل بارازاني على رؤوسهم.

As Barzani goes, the bombing in Iraq will also be over. Because it was clear from the outset that these works were carried out by the Kurdish Barzani and supported by Saudi Arabia. Now, a large amount of vigilance has been given to the peshmerga to carry out bombings. Because Barazani's forces are not classical, they are not trained to form an official army. Their method is guerrilla warfare, especially in the mountains and: in the midst of snow and cold, as it is known in Turkey: the word Kurd has been created from the sound of foot wearing in the snow. And for this reason they call the Kurds a mountain. Barzani does not have the power to fight openly like ISIS! Therefore, in order to advance its goals, it uses guerrilla warfare to make both fewer casualties and act, and who was who I was! To play The simplicity of the Iraqi government, or the collapse of its situation, has initially been approved by the Kurdish climate autonomy. This self-determination was initially clear: it will be drawn here. Of course, the new theory is: Is Barzani Jewish? If so, they should expose him. Of course, their official religion is Sunni Shafi'i, but so far nobody has seen Massoud Barzani read prayers or adhere to the sacraments of Islam. Particularly, the clashes with the Ottoman government, and later with the government of Iran and Iraq, point to the question that: they are not a sign of revolutionism, but a mercenary. Because if they are Sunnis, they should be in harmony with the Turkish or Syrian government, and if they are Shiites, they must be in harmony with the Iranian Kurds. History does not know more than that: since the beginning of these riots, at the same time as the establishment of the state of Israel, the move by Mullah Mustafa Barzani to Israel, and even his burial in Israel, proves this. Their struggles were called the independence of the Kurds, but they ended up in the hands of Israel. Because the Kurds have been the founders of Iran's civilization, and they have lived in Iran's civilization, Mesopotamia, how could the idea of ​​independence come to their head? That they are opposed to all Islamic religions, except for Saudi Arabia's allegiances, this is the harmony between them: Saudi Arabia and Israel: Israel. In fact, the referendum on the Kurdish climate was not a new or new decision, but since the establishment of Israel, because Israel initially raised from Neil to Euphrates, and observed, after a six-day war, that it had more power. , So he thought of expanding his territory. First, he encouraged the scientists to prove that you were gene. And the Jew is one. Then, with the help of the former Iranian government, he penetrated into the northern region of Iraq, exploiting the differences between them and the Ottoman government, establishing an important espionage and economic relationship. At the moment, the best buyer of Kirkuk oil is Israelis and they donate money to Barzani, although they know that Kirkuk is not part of the Kurdistan region. It also arranges for the referendum: It supports it, because it has seen that ISIS is in ruins. And loses its last barracks. It should be noted that the purpose of the referendum is not at all to help the Kurds, because it is clear that they must pay a heavy price for this referendum. Only a Turkish boycott could be: It would be catastrophic for them, and the Kurds would face the challenge: death and life. Therefore, its main purpose is to continue the tension and: to keep the nemesis among the Muslims alive. So, if the Kurds want to: have peaceful coexistence, the best way to eliminate: the shadow of the Barazani is on their heads.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۸ نظر(0)

ترامپ رئیس جمهور نیست! بلکه سخنگوی اپوزیسیون ایران است.

ایران امروز برخلاف انتظار خیلی ها، صاحب کل دنیا شده است! همانطور که رئیس جمهور اسلامی ایران، در سازمان ملل گفت: «حافظ و سعدی و فردوسی و عمرخیام ما، سالها است که جهان را فتح کرده اند» ما نیاز به بمب اتمی نداریم تا: باکشتار وسیع! مردم دنیا را مطیع خود کنیم. مردم دنیا همینکه خوب باشند، برای ما کافی است و: باید شکر خدا را بجا آوریم. شاخص قلمرو ایران در: گذشته و حال همین بوده است. یعنی همه جوان های نیکوکار و خوش فکر، همه مردم دنیا که خوب هستند، این ها ملت ما هستند. دشمنان ما: هفت تیر کش های گانگستر و: شمشیربازان آدم کش هستند. حالا هرجا که می خواهند باشند. قلمرو ایران اسلامی، قلمرو خاک محوری نیست، بلکه انسان محوری است: به فرموده امام علی ع،  همه انسان ها یا همکیش ما هستند، یا همنوع ما، لذا برادران ما محسوب می شوند. فقط کسانی از این دایره بیرون هستند که انسان نباشند! و خوی حیوان صفتی و: ددمنش ی داشته باشند. لذا ما می بینیم که با اینکه ترامپ، رای گیری کرده و رئیس جمهور شده! ولی بخاطر خوی بد  و اخلاق گانگستری، تبدیل به یک سخنگوی عادی: دشمنان ایران شده و هرچه، برای او می نویسند می گوید و: هرکاری که آنها می گویند انجام می دهد. اگر خوب دقت شود سخنان او با: فرماندهان داعش یا رئیس: رژیم صهیونیستی و رضا پهلوی فرقی ندارد. آنها به وحدت رسیدند! علت این امر هم آن است که: مردم دنیا به وحدت رسیده اند و: دشمنان هم برای عقب نماندن، مجبورند با هم کنار بیایند. لذا وقتی ترامپ می خواهد سخنرانی کند، از مجموع مواضع ضد انقلاب ایران، همه مباحث آن را مطرح می کند. به همین دلیل بعد از سخنرانی او، سلطنت طلب و مجاهدین خلق، ساواکی های فراری و روسپی های بین المللی، جلوی کاخ سفید جمع می شوند و: از سخنان او حمایت می کنند. به قول یکی از این ها: اگر ماخودمان می خواستیم این حرفها را بزنیم، صدایمان به جایی نمی رسید! ولی صدای ترامپ شنیده می شود. وی که سلطنت طلب بود گفت: ما همانطور که ترامپ گفته، با تغییر رژیم موافقیم ولی، از مجاهدین خلق هم منتفریم! و نمی گذاریم به دست آنان بیافتد. هم اکنون که در کردستان عراق، رفراندوم بر قرار است، سخنگوی بارزانی از رژیم صهیونیستی تشکر کرده! که موافق این همه پرسی بوده است. یعنی دشمنان ما بجز رژیم جعلی صهیونیستی، هیچ پشتیبان دیگری ندارند. براساس اسناد موجود، بارزانی ها یهودی بوده اند، قبر پدر بزرگ آنان در اورشلیم است. لباس کردی پوشیده اند، تا کسی آنها را نشناسد! و بتوانند نقشه های اسرائیل را پیاده کنند. نقشه روی دیوار همه ادارات اقلیم کردستان، نشان می دهد که آنها سوریه و عراق، ایران و ترکیه را تجزیه کرده، یک هلال خضیب را تشکیل داده اند. و این نقشه امروز و دیروز نیست، بلکه ادامه نقشه نیل تا فرات صهیونیست ها است. بنابر این دیگر مرزهای زمینی، معنی خود را از دست داده و: همه دنیا یک دست شده اند. همه تصمیم دارند تا انسان باشند، و دست از کشتار یکدیگر بردارند. برخلاف دشمنان این مردم، که همیشه  تهدید به جنگ و کشتار می کنند. حتی اسرای خود را با سر بریده، تحویل خانواده هایشان می دهند، تا ترس و وحشت بیشتری! در دل مردم ایجاد کنند. ولی دوستان ما در تمام دنیا، یک امت واحده را تشکیل داده اند، تا با صلح و ارامش زندگی کنند و: از نعمت های خدادادی استفاده کنند. در حالیکه دشمنان ما، رهبرشان دولت اسرائیل و: سخنگویشان ترامپ هست. دوستان ما میلیاردی بوده و: در تمام دنیا هستند: حتی در درون اسرائیل! حزب الله اسرائیل تشکیل شده و: در حال عضو گیری است.

Tramp is not the president! It is also the spokesman for the Iranian opposition.

Iran today, contrary to the expectations of many, has become the owner of the whole world! As the Islamic Republic of Iran said at the United Nations: "Hafez, Saadi, Ferdowsi, and Omariam, who have conquered the world for many years," we do not need a nuclear bomb to: with a huge explosion! People obey our world. The people of the world are good enough to be good enough for us, and we must thank God. Index of Iran's Realm: Past and Present. That is, all the good and good young people, all the people of the world who are good, these are our nation. Our enemies: Seven gangsters and: Swordsman are killers. Now wherever they want. The realm of Islamic Iran is not the territory of the axis, but the core of humanity: According to Imam Ali, we are all human beings or our partners, or ours, so our brothers are considered. Only people out of this circle are not human! And animal traits: and they are dreadful. So we see that, despite the fact that Tramp has voted and been president! But because of bad temper and gangstatic morals, he became a regular spokesman: the enemies of Iran, and whatever he says, he says: "Do whatever they say." If he is to be careful, his words do not differ from either: ISIS commanders or the boss: Zionist regime and Reza Pahlavi. They came to unity! The reason for this is that: the people of the world have come to unity and: enemies also have to come together to stay away. Therefore, when Tramp wants to speak, he speaks of all of Iran's counter-revolutionary positions. For this reason, after his speech, the monarchist and the Mujahideen-e-Khalq, the escapees of the SAVAK and international prostitutes, gather in front of the White House and: support his remarks. In the words of one of these: if we wanted to do that, our voice would not get anywhere! But the tramp sound is heard. He said he was monarchist: "We agree with the regime's change, as Tramp said, but we also forgive the PMOI!" And do not let them fall. Thanks to the Barzani spokesman for the Zionist regime now in the referendum in Iraqi Kurdistan! Who agreed to this referendum? That is, our enemies, apart from the Fake Zionist regime, have no other support. According to the available documents, the Barzans were Jews; their grandfather's grave is in Jerusalem. They are dressed so that nobody knows them! And can implement Israeli maps. A map on the wall of all Kurdish regional offices shows that they dismantled Syria and Iraq, Iran and Turkey, and formed a Khaziab crescent. And this is not a map today and yesterday, but the continuation of the Neil map to the Zionist Euphrates. Therefore, other land borders have lost their meaning and: the whole world is one hand. Everyone wants to be human, and stop killing each other. Unlike the enemies of these people, they always threaten war and kill. They even give their captives their families, to give them more fears! In the hearts of people. But our friends all over the world have formed an united nation to live in peace and calmly: to use God's blessings. While our enemies are their leader, the government of Israel and their spokesman is Tramp. Our friends are billions and are: all over the world: even inside Israel! Israel's Hezbollah is composed and is being recruited.

ترامب ليس الرئيس! وهو ايضا المتحدث باسم المعارضة الايرانية.

إيران اليوم، خلافا لتوقعات كثيرين، أصبح صاحب العالم كله! وكما قالت جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة: "حافظ وسعدي وفيردوزي وأمريام، الذين غزا العالم لسنوات عديدة،" نحن لسنا بحاجة إلى قنبلة نووية إلى: مع انفجار ضخم! الناس يطيعون عالمنا. إن شعوب العالم جيدة بما يكفي لتكون جيدة بما فيه الكفاية بالنسبة لنا، ويجب أن نشكر الله. مؤشر عالم إيران: الماضي والحاضر. وهذا هو، كل الشباب الجيد والخير، وجميع شعوب العالم الذين هم جيد، وهذه هي أمتنا. أعدائنا: سبعة رجال العصابات و: المبارز هي القتلة. الآن أينما يريدون. عالم إيران الإسلامية ليس إقليم المحور، بل جوهر الإنسانية: وفقا للإمام علي، نحن جميعا بشر أو شركائنا، أو لنا، لذلك يعتبر إخواننا. الناس فقط من هذه الدائرة ليست البشرية! والصفات الحيوانية: وأنها مروعة. لذلك نرى أنه على الرغم من أن ترامب قد صوت وكان رئيسا! ولكن بسبب سوء المزاج والأخلاق العصبية، أصبح المتحدث الرسمي: أعداء إيران، ومهما يقول، يقول: "لا كل ما يقولون." إذا كان يجب أن يكون حذرا، كلماته لا تختلف عن إما: قادة داعش أو رئيسه: النظام الصهيوني و رضا بهلوي. جاءوا إلى الوحدة! والسبب في ذلك هو أن: أهل العالم قد وصلوا إلى الوحدة، وأعداء أيضا أن يجتمعوا معا للبقاء بعيدا. لذلك، عندما يريد ترامب الكلام، يتحدث عن كل مواقف إيران المضادة للثورة. لهذا السبب، بعد خطابه، تجمع الملكة والمجاهدين - الخالق، الهاربين من سافويكا والبغايا الدوليين، أمام البيت الأبيض و: دعم ملاحظاته. على حد تعبير واحد من هذه: إذا أردنا أن نفعل ذلك، صوتنا لن تحصل في أي مكان! ولكن سمع الصوت المتعرج. وقال انه كان ملكيا: "نحن نتفق مع تغيير النظام، كما قال ترامب، ولكننا أيضا نغفر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية!" ولا تدعهم يسقطون. بفضل المتحدث باسم بارزاني للنظام الصهيوني الآن في الاستفتاء في كردستان العراق! الذين وافقوا على هذا الاستفتاء. أي أن أعدائنا، بصرف النظر عن النظام الصهيوني المزيف، ليس لديهم أي دعم آخر. ووفقا للوثائق المتاحة، كان البارزان يهودا، وقبر جدهم في القدس. يرتدون بحيث لا أحد يعرف لهم! ويمكن تنفيذ الخرائط الإسرائيلية. تظهر خريطة على جدار جميع المكاتب الإقليمية الكردية أنها تفكيك سوريا والعراق وإيران وتركيا، وشكلت هلال خازياب. وهذه ليست خريطة اليوم والأمس، ولكن استمرار خريطة نيل إلى الفرات الصهيونية. لذلك، فقدت الحدود البرية الأخرى معناها و: العالم كله من جهة. الجميع يريد أن يكون إنسانا، ووقف قتل بعضهم البعض. على عكس أعداء هؤلاء الناس، فإنها تهدد دائما الحرب والقتل. حتى أنها تعطي أسرى أسرهم، لمنحهم المزيد من المخاوف! في قلوب الناس. ولكن أصدقائنا في جميع أنحاء العالم قد شكلوا أمة موحدة للعيش في سلام وبهدوء: لاستخدام بركات الله. في حين أن أعدائنا هم زعيمهم، حكومة إسرائيل والمتحدث باسمهم هو ترامب. أصدقائنا مليارات وهي: في جميع أنحاء العالم: حتى داخل إسرائيل! ويتألف حزب الله الإسرائيلي ويجري تجنيده.

Tramp prezident deyil! Bu da İran müxalifətinin sözçüsüdür.

Bu gün İran, bir çoxu gözləmələrinə zidd olaraq, bütün dünyanın sahibi oldu! İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatında dediyi kimi: "Uzun illər dünya dünyasını fəth edən Hafiz, Saadi, Firdovsi və Omariam" nüvə bomba ehtiyacımız yoxdur: böyük bir partlayış! İnsanlar dünyaya itaət edirlər. Dünyanın xalqları bizim üçün yaxşı olmaq üçün kifayət qədər yaxşıdır və biz Allaha şükür etməliyik. İranın Realm İndeksi: keçmiş və bu gün. Yəni bütün yaxşı və yaxşı gənclər, yaxşı olan bütün dünya xalqları bunlar bizim millətimizdir. Düşmənlərimiz: Yeddi gangsters və: Qılıncoynalar qatillərdir. İndi istədikləri yerdə. İslam İran ərazisi eksenin ərazisi deyil, bəşəriyyətin nüvəsi: İmam Əliyə görə biz hamımız, ya da ortaqlarımız, ya da bizimkimizdir, buna görə qardaşlarımız nəzərdən keçirilir. Bu dairənin yalnız insanları insan deyil! Və heyvan xüsusiyyətləri: və onlar qorxunc. Buna görə də görürük ki, Tramp səs verib prezident oldu! Ancaq pis xətt və gangstatik əxlaqlar səbəbi ilə müntəzəm bir sözçüsü oldu: İranın düşmənləri və nə dediyimi deyir: "Onların dediklərini et." Ehtiyatlı olsaydı, onun sözləri də İŞİD komandirləri və ya patron: Sionist rejimi və Reza Pəhləvidən fərqlənmir. Birlikə gəldilər! Bunun səbəbi: dünya xalqı birliyə gəlmişdir və düşmənlər də uzaq dayanmaq üçün bir araya gəlmək məcburiyyətindədirlər. Buna görə Tramp danışmaq istəyirsə, bütün İranın əks-inqilabçı mövqelərindən danışır. Bu səbəbdən, Savvika və beynəlxalq fahişələrin qaçqınları olan monarxist və mücahidlər, Ağ Evin qarşısında toplaşdıqları və sözlərini dəstəkləyən danışdıqdan sonra. Bunlardan birinin sözləri ilə: əgər biz bunu etmək istəyiriksə, səsimiz heç bir yerdə qalmayacaqdı! Ancaq tramp səsi eşidilir. O, monarxist olduğunu söylədi: "Biz Tramp deyildiyi kimi rejim dəyişikliyinə razıyıq, amma biz də PMOI bağışlayırıq!" Və onlara düşməyin. Sionist rejimin Bərzaninin sözçüsü sayəsində İraq Kürdüstanında referendumda! Bu referendumda razılaşdı. Yəni, düşmənlərimiz, Fake Sionist rejimindən başqa, başqa bir dəstəyi yoxdur. Mövcud sənədlərə görə, Barzanlar yəhudi idi, babasının məzarı Qüdsdə idi. Heç kim onları tanımır ki, onlar geyimlidir! İsrail xəritələrini tətbiq edə bilər. Bütün Kürd regional ofislərinin divarında bir xəritə, Suriya və İraqı, İranı və Türkiyəni sökdüklərini və bir Xəziab ayı qurduğunu göstərir. Bu, bu gün və dünən bir xəritə deyil, Neil xəritəsinin Sionist Fıratın davamıdır. Buna görə digər torpaq sərhədləri mənasını itirmişdir və bütün dünya bir əldir. Hər kəs insan olmaq istəyir və bir-birini öldürməyi dayandırır. Bu insanların düşmənlərindən fərqli olaraq, həmişə müharibə və öldürmək təhlükəsi var. Hətta daha çox qorxu vermək üçün əsirlərini ailələrinə verərlər! İnsanlar qəlbində. Amma bütün dünyada dostlarımız sülh içində yaşamaq və Allahın xeyir-dualarını qazanmaq üçün birləşmiş bir millət meydana gətirdilər. Düşmənlərimiz onların lideridir, İsrail hökuməti və onların sözçüsü Tramp edir. Bizim dostlarımız milyardır və bunlardır: bütün dünyada: hətta İsrailin içində! İsrailin Hizbullahı tərtib edilir vəə alınır.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲/۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۵ نظر(0)

تنها راه جلوگیری از رفراندم بارزانی، موشک زدن به نتانیاهو است!

هنر مردان سیاست این است که: نقطه ضعف و قوت دشمن را خوب بشناسند، و بموقع بتوانند از تحرکات آن جلوگیری کنند، و الا بعد از حمله دشمن، همه می فهمند و حالت تدافعی می گیرند. به عبارت ساده تر: پیشگیری بهتر از درمان است. اینکه ما منتظر بمانیم تا: رفراندوم در کردستان عراق صورت گیرد، بعد انعکاس آن را در درون مرزها ببینیم، شاید خیلی دیر باشد. البته بستن مرز هوایی خوب است، ولی دشمن در کنار مرز ما نیست! اگر هم باشد عوامل دشمن است، نه خود دشمن. دشمن اصلی چند کیلومتر آن طرف تر، یعنی اسرائیل است. اگر پشتوانه اسرائیل نبود، مگر بارزانی میتوانست به رفراندوم فکر کند؟ بارزانی هم، خیال نکند اسرائیل پشتیبان او است! اسرائیل تاریخ را خوانده و دیده است: تنها گروهی که بار قبل، یهودیان را از فلسطین بیرون کردند، صلاح الدین ایوبی و لشکریان او از کردستان بود. لذا این بار می خواهد کرد ها را، به قربانگاه بفرستد. تا خیال او از این دشمن دیرین آسوده باشد. در قران هم ذکر شده که: یهودیان دوبار قدرت می گیرند: بار اول خداوند قومی را می فرستد: تا آنها را خانه به خانه دنبال کرده، بیرون بریزند. بار دوم که یهودیان به قدرت رسیدند، اگر خوبی کردند با آنها خوبی می شود. ولی اگر صبرا و شتیلا و: پاکساری قومی و نژادی راه انداختند، همان بلا به سرشان می آید! و از فلسطین بیرون رانده می شوند. لذا صهیونیست ها ابتدا بوسیله چرچیل، نقشه خاورمیانه را طوری تصویب کردند که: کرد ها به چهار قسمت شوند، و هریک به بکی از مرزها تعلق بگیرند، و بعد هم آنها را تحریک کردند: تا با این دولتها درگیر شوند و: برای هلال خضیب یا: کردستان واحد مبارزه کنند. نه تنها کرد ها بلکه تمامی: اقوام را دو نیمه یا چند قسمت کردند! تا با دولتهای همسایه، همیشه درگیری داشته باشند. والا تمام 57 کشور فعلی، یک کشور بودند و: تمدن اسلامی را تشکیل میدادند. اگر گاهی هم چند تکه می شدند، ولی امت  واحد بودند. با رشد استعمار، ابتدا تمدن اسلامی را به دو قسمت عمده: عثمانی به مرکزیت ترکیه، و شیعه به مرکزیت اصفهان نمودند. بعد هم هریک از اینها را به: کشورهای مختلف تقسیم کردند و: هنوز هم تقسیم می کنند. مانند اینکه نقشه عراق و ایران و سوریه را، بصورت تجزیه شده رسم کرده اند! اما همه اینها امت واحده هستند و: جزو حوزه تمدنی: ایران بزرگ قرار می گیرند. انگلستان یک استان ایران است، بلغارستان ومجارستان، صربستان و لهستان در اروپا و: تاجیکستان و هندوستان و پاکستان، افغانستان و مغولستان، ترکستان و تاتارستان، گرجستان، داغستان، کردستان و عربستان و قرقیزستان، ترکمنستان، ارمنستان و ازبکستان، بیست استان خارجی ایران هستند، که جدا شده اند و: این کار استعمار بوده است. همه اینها در همین دوران: رشد صهیونیست ها اتفاق افتاده! البته به دست انگلیس و آمریکا. حالا هم اگر می خواهیم تجزیه طلبان، باز هم به کار خود ادامه ندهند، تنها راه آن نابودی اسرائیل است. در همین موضوع بارزانی، به سادگی می بینیم که نفت آن را، اسرائیل می خرد! زمین هایش را به اسرائیل فروخته! بیشترین حمایت ها، از سوی اسرائیل است، تا یک درگیری ایجاد شود! و کردها بیشتر از این قربانی شوند. جاه طلبی بارزانی هم، با این ترفند آنها هماهنگ شده است. با اینکه قانونا ریاست او تمدید نشده، دوسال و نیم به زور حکومت می کند. در این دو سال ابتدا با داعش همکاری کرد! و به کمک آنها شهر: کرکوک را به قلمرو خود اضافه نمود. ترکمن ها و ایزدیها را اذیت کرد: تا مطیع خود کند. این ظلم و ستم او به پشتیبانی اسرائیل است. اگر اسرائیل نابود شود، بارزانی هم مثل موش فرار خواهد کرد.  اما اگر منتظر نتیجه باشیم، میدانیم که او با زور جوخه های مرگ پیشمرگه ها، خواسته اسرائیل را پیاده می کند، و اسرائیل نفس راحتی خواهد کشید. علاوه بر جوخه های مرگ اشاره شده، بارزانی یک لشکر مهمتری دارد! و آن رقاصه ها و روسپی ها بین المللی است، که برای مبارزه با دین و ایمان مردم، آنها را به همه جا گسیل کرده ، و بودجه های کلانی برای می گساری گذاشته است. مخصوصا این گروهها را، در مرزهای ایران، با نام شادی و پایکوبی و جشن افزایش داده است.  

The only way to stop the Barzani referendum is to missile Netanyahu!

The art of men politics is that: to recognize the weakness and strength of the enemy well, and to be able to prevent their movements in time, and they will all understand and defeat after the enemy's attack. Simply put: Prevention is better than treatment. That we wait for a referendum in the Iraqi Kurdistan, then its reflection within the borders, maybe it's too late. Of course the closing of the air border is good, but the enemy is not on our side! If so, the enemy is the enemy, not the enemy himself. The main enemy is a few kilometers to the other, Israel. If there was no support for Israel, would Barzani be able to think of a referendum? Barzani does not think Israel supports him! Israel has read and seen history: the only group that once evicted Jews from Palestine was Salahuddin Ayoubi and his troops from Kurdistan. So this time he wants to send them to the altar. To his mind he would be relieved of this long-standing enemy. In the Qur'an it is also mentioned that Jews are twice the strength: the Lord sends a people first time: to follow them home to the house and to throw them out. The second time that the Jews came to power, if they were good, they would be good with them. But if Sabra and Shatila and: ethnic and racial cleansing started, they will come to their senses! And driven out of Palestine. Thus, the Zionists first adopted Churchill's map of the Middle East in such a way that: the Kurds would be divided into four sections, and each one would be betrayed by the borders, and then they also provoked them: to engage with these states: for the Crescent Khaziab Or: Kurdistan fight units. Not only the Kurds, but all: The relatives are divided into two or more parts! Always have conflicts with neighboring states. In fact, all of the 57 countries present were one country: Islamic civilization. If sometimes they were a few pieces, but the Ummah was one. With the rise of colonialism, Islamic civilization was initially divided into two main sections: the Ottomans in the center of Turkey, and the Shiites in the center of Isfahan. Then they divided each of them into different countries: they are still divided. Like plotting Iraq, Iran, and Syria as a decomposition! But all these are united nations: they are part of the civilization: Great Iran. England is a province of Iran, Bulgaria and Hungary, Serbia and Poland in Europe and Tajikistan, India and Pakistan, Afghanistan and Mongolia, Turkestan and Tatarstan, Georgia, Dagestan, Kurdistan and Saudi Arabia and Kyrgyzstan, Turkmenistan, Armenia and Uzbekistan, twenty foreign provinces Iran, which has been isolated, and this has been colonialism. All this at the same time: Zionist growth has happened! Of course, in the hands of Britain and America. Now, if we want the separatists not to continue their work, the only way is to destroy Israel. At the same time, Barzani, we simply see that oil is Israel! Selling its land to Israel! Most support comes from Israel, so that a conflict can be created! And the Kurds will be the victims more. Barzani's ambition is aligned with this trick. Although he has not been legally chaired, he rules for two and a half years. In the past two years, he has worked with ISIL! And with their help the city added Kirkuk to its territory. He harassed the Turkmens and the Yezidis: to make him obey. This oppression is against Israel's support. If Israel is destroyed, Barzani will run like a rat. But if we look forward to the outcome, we know that he will force Israel to kill the Peshmerga's squad, and Israel will breathe. In addition to the death squads, Barzani has a more important division! And those international dancers and prostitutes, who have thrown them everywhere to fight the religion and faith of the people, and have made huge budgets for them. Especially these groups, on the borders of Iran, have been enhanced by the name of joy and celebration.

السبيل الوحيد لوقف استفتاء برزاني هو الساروخ الی نتنياهو!

فن السياسة السياسية هو: الاعتراف بضعف وقوة العدو بشكل جيد، والقدرة على منع تحركاتهم في الوقت المناسب، وسوف يفهمون جميعا وهزيمة بعد هجوم العدو. ببساطة: الوقاية أفضل من العلاج. أن ننتظر إجراء استفتاء في كردستان العراق، ثم انعكاسه داخل الحدود، ربما فوات الأوان. وبطبيعة الحال إغلاق الحدود الجوية هو جيد، ولكن العدو ليس في صالحنا! إذا كان الأمر كذلك، العدو هو العدو، وليس العدو نفسه. العدو الرئيسي هو بضعة كيلومترات إلى أخرى، إسرائيل. إذا لم يكن هناك أي دعم لإسرائيل، هل سيكون بارزاني قادرا على التفكير في الاستفتاء؟ برزاني لا يعتقد أن إسرائيل تدعمه! لقد قرأت إسرائيل وشهدت التاريخ: المجموعة الوحيدة التي طردت اليهود من فلسطين هي صلاح الدين الأيوبي وقواته من كردستان. حتى هذه المرة يريد أن يرسلهم إلى المذبح. في ذهنه انه سوف يعفى من هذا العدو القديم. في المرة الثانية التي جاء فيها اليهود إلى السلطة، إذا كانت جيدة، وأنها ستكون جيدة معهم. ولكن إذا صبرا وشاتيلا و: التطهير العرقي والعرقي بدأت، وأنها سوف تأتي إلى حواسهم! وخرج من فلسطين. الصهاينة في البداية من قبل تشرشل، وخريطة الشرق الأوسط مرت ذلك: الأكراد إلى أربعة أجزاء، وكل بيكي بوردرس ملكا لهم، وبعد ذلك حرض مع الحكومات المعنية الهلال الخضیب أو: وحدات قتال كردستان. ليس فقط الأكراد، ولكن كل: ينقسم الأقارب إلى قسمين أو أكثر! دائما الصراعات مع الدول المجاورة. والواقع أن جميع البلدان ال 57 الحاضرة كانت بلدا واحدا: الحضارة الإسلامية. إذا كانت في بعض الأحيان كانت بضع قطع، ولكن الأمة كانت واحدة. ثم قسموا كل منهم إلى بلدان مختلفة: لا يزالون منقسمين. مثل تخطي العراق وإيران وسوريا كتحلل! ولكن كل هذه هي الأمم المتحدة: فهي جزء من الحضارة: إيران العظمى. إنجلترا مقاطعة إيران وبلغاريا والمجر وصربيا وبولندا في أوروبا وطاجيكستان والهند وباكستان وأفغانستان ومنغوليا وتركستان الشرقية وتتارستان وجورجيا وداغستان وكردستان، والمملكة العربية السعودية وقيرغيزستان وتركمانستان وأرمينيا وأوزبكستان، واثنين من خارج المحافظة إيران، التي كانت معزولة، وهذا هو الاستعمار. كل هذا في نفس الوقت: حدث النمو الصهيوني! وبطبيعة الحال، في أيدي بريطانيا وأمريكا. والآن، إذا أردنا أن لا يواصل الانفصاليون أعمالهم، فإن الطريقة الوحيدة هي تدمير إسرائيل. وفي الوقت نفسه، بارزاني، ونحن نرى ببساطة أن النفط هو إسرائيل! بيع أرضها إلى إسرائيل! معظم الدعم يأتي من إسرائيل، حتى يمكن إنشاء الصراع! والأكراد سيكونون الضحايا أكثر. تتماشى طموح برزاني مع هذه الخدعة. وعلى الرغم من أنه لم يرأسه قانونا، فإنه يقضي عامين ونصف العام. في العامين الماضيين، عمل مع داعش! وبمساعدتهم أضافت كركوك كركوك إلى أراضيها. مضايق التركمان واليزيديين: لجعله يطيع. هذا القمع ضد دعم إسرائيل. إذا دمرت إسرائيل، فإن بارزاني سيعمل مثل الفئران. ولكن إذا كنا نتطلع إلى النتيجة، فإننا نعلم أنه سيجبر إسرائيل على قتل فرقة البيشمركة، وسوف تتنفس إسرائيل. بالإضافة إلى فرق الموت، بارزاني لديه تقسيم أكثر أهمية! والراقصون والبغايا الدوليون الذين ألقوا بهم في كل مكان لمحاربة دين وإيمان الشعب، وجعلوا ميزانيات ضخمة لهم. خصوصا هذه المجموعات، على حدود إيران، قد تعززت باسم الفرح والاحتفال.

Bərzani referendumunu dayandırmaq üçün yeganə yol Netanyahuu qaçırmaqdır!

Sadəcə qoyun: Müalicə müalicədən yaxşıdır. İraq Kürdüstanında referendum keçiriləcəyini, sonra da sərhədlər içərisində əks etdirdiyini, bəlkə də çox gec qaldığını gözləyirik. Əlbəttə ki, hava sərhədinin bağlanması yaxşıdır, amma düşmən tərəfimizdə deyil! Əgər belədirsə, düşmən düşmən deyil, düşməndir. Əsas düşmən digərinə bir neçə kilometr, İsraildir. İsrail üçün heç bir dəstək yoxdursa, Bərzani referendum haqqında düşünürdü? Bərzani İsrailin onu dəstəklədiyini düşünmür! İsrail tarixini oxudu və gördü: Yəhudiləri bir dəfə Fələstindən çıxaran yeganə qrup, Salahuddin Ayoubi və onun qoşunlarını Kürdüstandan aldı. Yəni bu dəfə onları qurbangaha göndərmək istəyir. Onun fikrincə, o, uzun sürən düşməni azad edərdi. Yəhudilərin hakimiyyətə gəldikləri ikinci dəfə yaxşı olarsa, onlarla yaxşı olardı. Ancaq Səbra və Şatila və etnik və irqi təmizlənmə başlandıqları təqdirdə, onların duyğularına gələcəklər! Və Fələstin xaricinə çıxdı. dörd hissəyə kürdlər və hər Becky sərhədləri onlara məxsusdur və onlar cəlb hökumətləri ilə və Crescent Khzyb qədər təhrik: Churchill ilə ilkin Sionistlər Yaxın Şərq xəritəsi belə keçdi Ya da: Kürdüstan döyüş vahidi. Yalnız kürdlər deyil, hamısı: Qohumları iki və ya daha çox hissəyə bölünür! Həmişə qonşu dövlətlərlə münaqişələr var. Əslində 57 ölkənin hamısı bir ölkə idi: İslam mədəniyyəti. Bəzən bir neçə parça olsa da ümmət bir idi. müstəmləkəçilik artımı ilə iki əsas hissəyə İslam sivilizasiyasının mərkəzi Osmanlı Türkiyə, şiə mərkəzi Esfahan etdi. Sonra hər birini müxtəlif ölkələrə böldülər: hələ də bölünürlər. İraq, İran və Suriyanı parçalamaq kimi tərtib etmək! Lakin bütün İslam ümməti var: mədəniyyət İran böyük. İngiltərə il xaricində İran, Bolqarıstan, Macarıstan, Serbiya və Polşa Avropa və Tacikistan və Hindistan və Pakistan, Əfqanıstan və Monqolustan, Şərqi Türküstan və Tatarıstan, Gürcüstan, Dağıstan, Kürdüstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Qırğızıstan, Türkmənistan, Ermənistan və Özbəkistan, iki bir il İran təcrid olunmuş və bu müstəmləkəçilik olmuşdur. Bütün bunlar eyni zamanda: Sionist böyümüş oldu! Əlbəttə, İngiltərənin və Amerikanın əlində. İndi separatçıların işlərini davam etməməsini istəyiriksə, tək yol İsraili məhv etməkdir. Eyni zamanda, Bərzani, biz neftin İsrail olduğunu görürük! Torpaqlarını İsrailə satmaq! Çox dəstək İsraildən gəlir və münaqişə yarana bilər! Və kürdlər daha çox zərər çəkmiş olacaqlar. Bərzaninin həsrəti bu hiylə ilə bərabərdir. qanuni onun prezident, iki və hökuməti məcbur yarım uzatmaq baxmayaraq. Son iki ildə ISIL ilə işləmişdir! Və şəhər yardım: Kərkük öz ərazisində əlavə olunacaq. Türkmənləri və Yezidləri təcavüz etdi: ona itaət etmək. Bu təzyiq İsrailin dəstəyinə qarşıdır. İsrail məhv edildikdə, Bərzani sıçan kimi qaçacaq. Ölüm heyətlərinə əlavə olaraq, Bərzani daha əhəmiyyətli bir diviziona sahibdir! Xüsusilə İranın sərhədləri içərisində bu qruplar sevinc və bayram adı ilə artırılmışdır.