X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من

آتش به اختیار معکوس

در زمان نخست وزیری مهندس موسوی، اینجانب در حراست آنجا بودم، به من شکایت زیاد می شد که: همه حرفهای امام خمینی به فاصله چند ساعت از: بیانات مستقیم ایشان از صدا و سیما توسط ایشان، بطور معکوس توجیه و تفسیر  واجرا می شود. و من باورم نمی شد که یک مسلمان انقلابی هم، مانند سیاستمداران غربی، افتخارش برگرداندن مفاهیم مورد نظر رهبری، به نفع خودش باشد. تا اینکه در یکی از تفسیر های قرانی دیدم که: آیه ای وجود دارد که: برخی یهودیان حرف های پیامبران را که می شنیدند، عقل هایشان را روی هم می گذاشتند، و آن را برعکس تفسیر کرده و بین مردم پخش می کردند. (یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون!) واین کار را با کمال آگاهی انجام میدادند. بعد در دوره اوباما و دیگران، عملا دیدیم که سیاستمدار واقعی یعنی کسی که: به مردم قول و وعده ای بدهد که: بتواند بر عکس آن عمل کند. وعده تغییر در انتخابات، و بعد همان روش قبلی ها را دنبال کردن! از همین قماش است. حالا هم یک عده که خودشان را، تئوریسین میخوانند وظیفه خود میدانند تا: همه سخنان رهبری را تا آخرین کلام و حرف! گوش بدهند و چند بار هم آن را بخوانند، تا بتوانند آنتی تز آن را ارائه دهند. نمونه آخری آن همین موضوع: آتش به اختیار است. مقام معظم رهبری این موضوع را با ذهنیت: دوران دفاع مقدس مطرح کردند و: منظور شان این بود که اگر دولت، توانایی انجام کار فرهنگی را نداشت، دانشجوها بصورت خودجوش، این کار فرهنگی را انجام دهند، و خلا موجود را پر کنند. مسئله به همین سادگی را در: روزنامه ها و فضای مجازی آنقدر چرخاندند! تا به 180درجه مخالف سخن رسید، تا جاییکه رهبری بعد از مدت کوتاهی، مجبور شد حاشیه ای بزند و: این برداشت ها را تصحیح نماید. اما کار به همین جا خاتمه نیافت! دولت راسا اقدام به اجرای آتش به اختیار در: بعد فرهنگی نموده، و فرمان رهبری را برعکس اجرا می کند. مثلا در موضوع اقتصاد مقاومتی، می بینیم همه افراد دولت پست جدیدی می گیرند، اضافه کار و ماموریت هایشان را چند برابر می کنند! حتی معاون اول، پست خود را فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، تعیین می نماید تا کم کم: سوابق نظامی هم برای خود دست و پا کند، و تنها جایی را که از تحریف دور مانده، محیط نظامی را نیز مورد تاثیر قرار دهد. نمونه بارز دیگر این: آتش به اختیار معکوس هم، در وزرات ارشاد در: انجمن قلم و یا سازمان سینمایی در جریان است. بر اساس بیانیه انجمن قلم ایران، که امروز در محل این انجمن خوانده شد. روز 14تیرماه روز قلم است، و انجمن سالهاست که در این روز، نوشته های برتر را تعیین و: جوایزی را اهدا می کند. دلیل انتخاب چنین روزی را، همزمانی آن با سالروز نزول آیه: ن والقلم دانسته اند. تا افراد ارزشی زیر سایه قران، انتخاب شوند و الگو باشند برای نوقلم ها. اما وزارت ارشاد بدون هماهنگی، روز 13تیرماه را اعلام نموده، و در این روز در سالن همایش های: کتابخانه ملی از صاحب قلمهایی تقدیر کرده، که امام خمینی در باره قلم آنها گفته که: برخی قلم ها توطئه گربودند و: ما اشتباه کردیم آنها را نشکستیم! در همین قضیه کیارستمی، ببینید چه کیا و بیایی شده است! یک هفته تمام برای کسی بزرگداشت می گیرند که: عمر هنری خود را در سیاهنمایی دفاع مقدس گذراند، و در بحبوهه فراخوان های امام خمینی، فیلم هایی در ضدیت با جنگ ساخت، و در جهان  خود را صلح طلب، و امام خمینی را جنگ طلب معرفی کرد. خانه دوست کجاست؟ دقیقا به معنی دست برداشتن از: دشمنی با صدام و آمریکا و دوست شدن با آنها است. و این قصه در آغاز راه است.

Inverted fire

At the time of Mohammad Mousavi's prime minister, I was guarded there, and I complained that: All the words of Imam Khomeini, within a few hours, are reciprocally justified and interpreted by his direct statements of voice and speech by them. And I did not believe that a revolutionary Muslim, like Western politicians, would have the honor of returning the concepts of leadership to its own benefit. Until I saw in one of the Quranic interpretations that there is a verse that: some Jews shared their wisdom with the words of the Prophets, and interpreted the opposite and spread it among the people. And they did this with full awareness. Then, in the Obama and others years, we actually saw that the real politician was the one who: promises to people: that he can act on the contrary. Promise to change in elections, and then follow the same procedure as before! It's the same. Now, some people who call themselves theoreticians know their task: to take all the words of the leadership to the last word and letter! Listen and read it a few times, so that they can give it an anti-thesis. The latter example is the same: fire is at stake. The Supreme Leader raised this issue with the mentality of the sacred defense era: they meant that if the government did not have the ability to do cultural work, students would spontaneously do this cultural work and fill the vacuum. The issue is as simple as: newspapers and cyberspace turned up so much! It spoke to 180 degrees, as soon as the leadership was forced to margin: to correct these perceptions. But the work did not end here! The Rasa government has launched a voluntary fire: cultural dimension, and runs the command of the opposite. For example, in the context of resistive economy, we see that all people get a new post, multiply their extra work and missions! Even the first vice-president will appoint his post as the commander of the Resistance Economics Chief, to slow down: he will have a military background for himself, and will only affect the military environment as far as distortion. Another example of this is that the fire is reversed, at the Ministry of Guidance at pen Society or the Cinematic Organization. According to the statement by the Iranian Pen Club, which was today read on the site of this forum? July 14 is the day of the pen, and the association has for many years determined the top entries on this day and donates awards. The reason for choosing such a day is its concurrence with the anniversary of the revelation of the verse. To valuables under the shadows of the Qur'an, be chosen and patterned for nocturnes. But the Ministry of Guidance unanimously announced July 13, and on this day in the hall of conferences: the National Library has been honored with some of the pens that Imam Khomeini said about their pen: some pens were conspirators and: We made a mistake. Do not beat them! In the same way, Kiarostami, see what the Kia has been! One full week is celebrated for someone: Omar Arthur spent himself in the dark sacred defense, and, in the midst of Imam Khomeini's calls, made warlike animosities and peaceful in his world, and warring Imam Khomeini Introduced. Where is the Friend's House? It means precisely the abandonment of: hostility to Saddam and the United States and being friends with them. And this story is at the beginning.

النار معكوس اختياري

رئيس الوزراء مير حسين موسوي، ولدي كان الأمن هناك، وشكا لي أكثر هو أن كل هذا الكلام من الإمام الخميني في غضون ساعات قليلة من التعبير المباشر عن التلفزيون والراديو بها، فإن العكس تفسر وتنفذ هناك. وأنا لا أعتقد أن ثورة الإسلامية، مثل السياسيين الغربيين، واستعادة شرف إلى مفاهيم القيادة، لصالح من تلقاء نفسها. وفعلت ذلك مع الوعي الكامل. أوباما وآخرين في وقت لاحق في هذه الفترة، شهد الواقع السياسي الحقيقي الذي هو إعطاء الناس وعد التي يمكن أن تفعل العكس. تغيير في الوعود الانتخابية، ومن ثم اتباع نفس الطريق! ومن قماش. الآن مجموعة من تلقاء نفسها، وقراءة المنظرين واجبه أن يعرف كل الكلمات وما أدى إلى الكلمة الأخيرة! استمع وقراءتها عدة مرات، لتكون قادرة على تقديم نقيض لها. المثال الأخير من هذه المسألة هو السلطة النار. انها بسيطة كما هو الحال في صحيفة وهكذا تحول الفضاء الإلكتروني! وصل مغکوسا درجة عكس فيها القادة بعد وقت قصير، وانه اضطر الى هامش هذه التصورات صحيحة. لكنها لم تنته! سلطة النار الدولة للعمل لأنفسهم لخوض البعد الثقافي، ويدير قيادة القيادة مخالفة. على سبيل المثال، الاقتصاد المقاوم، ونحن نرى كل الوظائف الجديدة تضاف وتضاعفت أن مهمتهم! مثال صارخ آخر على ذلك: القتال لعكس عقارب الساعة، وزارة الثقافة بالتعاون القلم أو الفيلم يجري. ووفقا لبيان والقلم، والذي كان يقرأ اليوم في هذا المنتدى. في 14 تموز، يتم تخطي اليوم، وجمعية لسنوات عديدة في اليوم، أعلى إدخالات إلى تحديد ما يلي: جوائز فازت بها. والسبب في ذلك أيام، وبالتزامن مع ذكرى الوحي: من المعروف التلقائي. الأفراد يستحق في ظلال القرآن ليتم اختيار ويكون قدوة للقلم جديد. لكن الوزارة دون تنسيق، في 13 يوليو أعلنت، وعلى هذا اليوم في قاعة المؤتمرات من: المكتبة الوطنية أشاد الخطوط، قال الإمام الخميني حول القلم لهم أن بعض راسمة القلم، ولقد ارتكبت خطأ كسروا ذلك! في هذه الحالة كياروستامي، ونرى ما قد حان كيا! أسبوع واحد للاحتفال بسقوط أن حياة لوحاتها في ضوء أسود الإنفاق الدفاع المقدس، وفي خضم نداء الإمام الخميني، والأفلام المعارضة للحرب، وفي عالمه سلمية، والإمام الخميني المتشدد قدم. أين هو بيت صديقك؟ بالضبط يعني التخلي عن العدو مع صدام وأمريكا، وأصبح أصدقاء معهم. والقصة في البداية.

Könüllü tərs yanğın

Baş nazir Mir Hüseyn Musəvi, təhlükəsizlik var idi ki, ən onların öz televiziya və radio birbaşa ifadə bir neçə saat ərzində İmam Xomeyninin bütün bu müzakirəsi, arxa şərh olundu ki, orada icra mənə şikayət etdi. Mən inanmıram ki, müsəlman inqilabi belə öz xeyrinə liderlik anlayışlar şərəf bərpa Qərb siyasətçiləri kimi. Və tam məlumatlandırılması ilə belə etdilər. Obama və başqaları sonra dövrdə həqiqətən insanlara qarşı nə edə bilər bir söz vermək üçün bir real siyasətçi gördüm. seçki vədləri ilə dəyişdirmək, və sonra eyni şəkildə edin! Bu kətan edir. İndi öz qrup, theoreticians bütün sözləri bilmək üçün öz vəzifəsini oxumaq və son sözü nə qədər gətirib! onun antitez təklif etmək üçün, qulaq asmaq və bu bir neçə dəfə oxumaq. Bu mövzuda son nümunəsidir yanğın orqandır. Bu qəzetdə kimi sadə və belə kiberməkanda çıxdı! Word doğru liderləri qısa bir müddət sonra, və o, bu hisslərin qaydalarından məcbur olduğu üçün qarşı 180 dərəcə çatdı. Amma bu son deyil! özləri mədəni ölçüsü çalıştırmak üçün Dövlət yanğın orqanı hərəkət etmək, və komanda zidd rəhbərliyi çalışır. Məsələn, resistive iqtisadiyyatı üçün, biz bütün yeni ismarıc, iş üzvləri və çoxaltmaq üçün onların missiya var! Bu başqa bir parlaq misal: zaman əlləri geri mübarizə, dərnək qələm Mədəniyyət Nazirliyi və ya film davam edir. Bu forumun bu gün oxunub Pen şərhə görə. 14 iyul, gün uzun illər Association atlandı, və üst entries müəyyən etmək üçün: Mükafatlar onu layiq. vəhy ildönümü ilə üst-üstə düşən bu gün səbəbi: avtomat tanınır. Quran kölgəsində Worth şəxslər yeni qələm rol modelləri seçilmiş və olmaq üçün. Amma koordinasiya olmadan nazirlik, 13 iyul elan və konfrans zalında bu gün: fonts təriflədi Milli Kitabxanasının Pen haqqında İmam Xomeyni onlara ki, bəzi qələm plotter və biz səhv etdik onlar qırdı! Bu halda Kiarostami ayında Kia gəlib nə oldu! bir bir həftə payız xatirəsinə qara işıq onun rəsm müqəddəs müdafiə xərcləri həyat və İmam Xomeyninin, müharibə filmlər müxalifət Zəng ortasında, və onun dünyada sülh və İmam Xomeyni militant təqdim etdi. Dostun House haradadır? Məhz Səddam və Amerika ilə düşmən imtina və onlarla dost oldu deməkdir. Və əvvəlində hekayə.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۴/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۸ نظر(0)

در این دنیای بی در و پیکر، که هر کس ساز خود را می زند! و رای دادگاه خود را اجرا می کند، ایران هم میتواند مانند آنها اموالشان را مصادره، و یا بلوکه نماید ولی ایران چنین کاری نمی کند! مثلا کانادا برای خودش ایران را محکوم می کند! ساز مان ملل جدا، آمریکا و فرانسه و یا حتی شورای امنیت و دادگاه لاهه، که رای به مصادره اموال ایران می دهند! آیا ایران هم نمی تواند در دادگاه خودش، این کار را انجام دهد و: دهها برابر آن را غرامت پس بگیرد؟ موضوع اینها باهم یک فرق اساسی دارد، در فارسی ضرب المثل داریم که می گوید : اگر سگ پای شما را گاز گرفت، لازم نیست شما هم پای سگ را گاز بگیرید! یعنی منطقی نیست که آدم، کار های یک عده زورگو و احمق را تقلید کند. چرا که این چرخه معیوب، همیشه ادامه خواهد داشت. در فلسفه نظری مذاهب، همیشه توصیه به شکستن این چرخه شده است. یعنی اگر ظالم، ظلم کرد، مظلوم، نباید ظلم کند، چون او هم ظالم می شود! در حالیکه نظر اسلام و دیگر ادیان الهی، از بین رفتن ظلم است: نه انتقال آن به نسل های جدید. به همین دلیل جهاد کردن در اسلام، بر دو نوع تعریف شده: یکی جهاد ابتدایی یکی جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی یعنی مشت اول! در اسلام منع شده است. البته براساس برخی شرایط، آن هم با فرماندهی امام معصوم، اگر لازم باشد انجام می شود. ولی در زمان غیبت، جهاد فقط جهاد دفاعی است. یعنی دفاع در مقابل مشت اول. حالا شما نظریات دموکراسی و لیبرالیزم غرب را مطالعه کنید: پیروز را کسی می داند که: مشت اول را پرتاب کند. به همین جهت دنیا، بجای دموکراسی و لیبرالیسم ، میلیتاریسم را تجربه می کند! دنیای امروز ما دنیای اسلحه ، ششلول بند و هفت تیر کش است. غرب در حین ادعای دوئل، به تیر اول می اندیشد. اما دنیای اسلام و اتوپیای الهی، اینطور نیست. زیرا پیامبر اسلام، رحمت برای جهانیان است، نه قاتل آنها! متاسفانه این نظریه، برعکس تبلیغ می شود و اسلام و: مسلمانان و ادیان توحیدی، در عین دوئل متهم: به تیر اول هستند! آنها، خودشان با شمشیر قرون وسطایی، به تمدن اسلامی حمله می کنند و: بعد می گویند اسلام دین شمشیر است. پیشرفته ترین سلاح ها را تولید کرده، و بالاترین سودها را می برند، و بعد می گویند ایران می خواهد: به بمب اتمی دست پیدا کند! در حالیکه خودشان بمب اتمی ساخته، و حتی به کار برده اند. ولی از اینکه ایران، توانایی آن را پیدا کند هراسان هستند. حکم های صادره از دادگاه هایشان هم، همینطور است. کنگره امریکا و سنای آن، همه کار خود را رها کرده، و فقط دنبال دزدی از اموال ایران است، این یعنی که آنها گداهای: با شخصیتی هستند! این را مردم ایران فهمیده اند، و میدانند که آنها بخاطر نیازشان این کار را می کنند! یعنی مانند گداهای معمولی نمی توانند: دستشان را دراز کنند و خواهش کنند و کمک بخواهند، بلکه لباس گرانقیمت می پوشند و: دست در جیب دیگران می کنند! ما متوجه هستیم که آمریکا یا کانادا، حتی فرانسه و آلمان که این کار را می کنند، قصد شان تامین بودجه برای مردم خودشان است. آنها ندارند، ولی نمی خواهند هم، گردنشان را کج کنند! با گردن برافراشته گدایی می کنند. کسر بودجه و بدهی های این کشورها، و قطع کلیه کمک های دولتی به مردم، در واقع ریاضت اعلام نشده، در آنها غوغا می کند. ما ایرانی ها این را می فهمیم و لذا مقابله به مثل نمی کنیم. مردم آن کشورها هم این را می فهمند، برای همین است که مردم آنها، برخلاف دولت هایشان، هوادار ایران هستند. واین مردم برای ایران مهم هستند؟ و همه سعی ما این است که آنها ضربه نبینند.

Why does Iran not resist it?

In this world of body and body, whoever kills his instrument! And executes the court's ruling, Iran can either confiscate or block their property like that, but Iran does not do this! For example, Canada condemns Iran itself! The United States, the United States and France, or even the Security Council and the Hague, who vote to confiscate Iran's property! Will Iran not be able to do this in its own court, and do it tens of times to compensate for it? The subject of these is a fundamental difference, in Persian we say that: If the dog bites your feet, you do not need to bite the dog's feet! It does not make sense for Adam to imitate the work of an idiot and idiot. Because this faulty cycle will always continue. In the philosophical theory of religions, it is always advised to break this cycle. That is, if the oppressor, the oppressor, the oppressed, should not be oppressed, because he also becomes oppressor! While the view of Islam and other divine religions are the destruction of oppression: not its transfer to new generations. For this reason, Jihad in Islam is defined in two ways: one elementary jihad, one defensive jihad, the first jihad means the first fist! Is forbidden in Islam. Of course, under certain conditions, it is also done with the command of the infallible Imam, if necessary. But in the absence of time, jihad is only a defensive jihad. Defending against the first fist. Now you read the views of Western democracy and liberalism: someone who knows victorious: throws first fist. Therefore, the world, instead of democracy and liberalism, experiences militarism! The world today is the world of weapons, six-lane claws and seven shots. The West thinks about the first time during the duel claim. But the world of Islam and the divine utopia is not. Because the Prophet of Islam is mercy for the world, not their killer! Unfortunately, this theory, on the contrary, is propagandized and Islam and: Muslims and monotheistic religions are accused in the same duel: they are in the first shot! They attack the Islamic civilization with the medieval sword themselves, and then they say Islam is the religion of the sword. Producing the most advanced weapons and taking the highest profits, and then they say Iran wants to hit the atomic bomb! While they have made and even used atomic bombs. But they are afraid that Iran can find it. Orders from their courts are the same. The Congress of America and its Senate have abandoned all their work, and are only seeking the theft of Iranian property, which means they are beggars: with a personality! This is understood by the people of Iran, and they know that they do it for their needs! That is, they cannot be like ordinary beggars: lay their hands and ask for help, but they wear expensive clothes and: hand in pockets of others! We realize that the United States or Canada, even France and Germany, are doing their best to fund their own people. They do not, but do not want to bend their necks! They beg with a neck. The budget deficit and debt of these countries, and the cessation of all state aid to the people, in fact, austerity, is stirring up. We understand the Iranians and so do not clash. The people of those countries also understand this, so their people, unlike their governments, are Iran's supporter. And these people are important to Iran? And all of us try to make sure they do not hit.

لماذا لا تنتقم إيران؟

في هذا العالم من فضفاضة، أن الجميع يلعب الصك الخاص بهم! ويدير ملعبكم، ان ايران مثلهم لمصادرة ممتلكاتهم، أو كتلة، ولكن ايران لا تفعل ذلك! على سبيل المثال، قد أدانت كندا إيران لنفسها! وبصرف النظر الأمم المتحدة وأمريكا وفرنسا، أو حتى مجلس الأمن ومحكمة لاهاي، وقرار مصادرة ممتلكات اليوم! لا يكون في ملعب ايران، لذلك يجب القيام به: عشر مرات التعويض يستغرق؟ هذه القضايا معا هو الفرق الأساسي في المثل الفارسي يقول إذا كنت قد تعرضت للعض من قبل كلب، كلب يعض لكم، لا تحتاج! هذا ليس من المنطقي أن أي شخص يعمل لطاغية وخداع الآخرين إلى الاقتداء. لأن هذه الحلقة المفرغة، وسوف تستمر إلى الأبد. في الفلسفة النظرية للدين، فمن المستحسن دائما لكسر هذه الحلقة. وهذا يعني أنه إذا كان الظالم والمظلوم، المظلوم، وليس الظالم، كما انه لا يرحم! بينما الإسلام والديانات السماوية الأخرى، والقضاء على الظلم لا تمرر إلى الأجيال الجديدة. هذا هو السبب في الجهاد في الإسلام، تعريف نوعين: الجهاد الابتدائي هو الجهاد الدفاعي، الجهاد هو الوسيلة الأولى لكمة الأولى! ممنوع في الإسلام. ومع ذلك، في بعض الظروف، بل هو أيضا أمر من الإمام، إذا لزم الأمر، ينبغي القيام به. ولكن في غياب الجهاد ليست سوى الجهاد الدفاعي. خط الدفاع الأول ضد اللكمات. الآن لديك أفكار الديمقراطية والليبرالية الغربية نصها كما يلي: فوز واحد يعرف أن رمي كمة الأولى. هذا هو السبب في العالم بدلا من الديمقراطية والليبرالية، والخبرة العسكرية! اليوم لدينا ويمتد الحبل البنادق، بندقية ومسدس. الغربية خلال مبارزة للمطالبة الأول التفكير النار. ولكن العالم الإسلامي واليوتوبيا الإلهي، بل هو لا. لأن النبي رحمة للعالم، وليس قتلهم! مبارزة للأسف هذه النظرية، على العكس من ذلك الترويج الإسلام والمسلمين والديانات السماوية، واتهم أيضا: الطلقة الأولى! هم أنفسهم بالسيوف القرون الوسطى هجوم الحضارة الإسلامية، وبعد ان الإسلام هو دين السيف. وقد أنتجت الأسلحة الأكثر تقدما، والأرباح هي أعلى، ثم يقول ان ايران تريد امتلاك أسلحة نووية! في حين أنها بنيت القنبلة الذرية، وحتى قد استخدمت. ولكن هذا ليس الخوف منه. الجمل المحكمة لهم، أيضا. الكونجرس الأمريكي ومجلس الشيوخ، قد تركنا كل شيء وظائفهم، ومجرد النظر إلى سرقة ممتلكات إيران، وهذا يعني أنهم المتسولين مع شخصية! لقد فهم الشعب الإيراني هذا، ويعرفون أنهم يفعلون ذلك لأنهم في حاجة! هذا هو مثل المتسولين العاديين لا يستطيعون: مد يده ويسأل وطلب المساعدة، ولكن ارتداء ملابس باهظة الثمن واليدين في الجيب الآخر! ونحن نفهم أن أمريكا أو كندا، وحتى فرنسا وألمانيا أن تفعل، والتمويل عن نيتها لشعبهم. لم يفعلوا ذلك، ولكن لا نريد ذلك، يميل رقابهم! التسول مع الرقبة ممدودة. العجز والديون، وقطع كل المساعدات التي تقدمها الدولة للشعب، في الإعلان عن حقيقة التقشف، في المشاجرة. نحن الإيرانيين فهم هذا، وبالتالي فإننا لا الانتقام. شعوب بلدان فهم هذا، حتى أن الناس، على عكس حكومتهم، هم الموالي لإيران. وهؤلاء الناس هم من المهم بالنسبة لإيران؟ ونحن في محاولة لضرب كل ما يرونه.

Niyə İran mislləmə deyil?

boş bu dünyada ki, hər kəs öz aləti oynayır! Və məhkəmə İran öz əmlakını və ya blok müsadirə onları istəyirəm, çalışır, lakin İran bunu deyil! Məsələn, Kanada özü üçün İranı qınadı! BMT, Amerika və Fransa, və ya hətta Təhlükəsizlik Şurasının və Haaqa məhkəməsinə Apart qərar günün əmlak müsadirə üçün! on dəfə kompensasiya onu: bunu İranın məhkəmədə etməyin? Bu məsələlər birlikdə it tərəfindən bitten əgər deyir fars atalar sözü bir fundamental fərq, it sizə sokması, siz ehtiyac yoxdur! Ki, kimsə bir zalım üçün iş və yarışmaq üçün digər axmaq ki, məntiqi deyil. bu sonsuz dövrü Çünki əbədi davam edəcək. din nəzəri fəlsəfə, bu dövrü qırmaq üçün həmişə məsləhətdir. Bu zalım, məzlum, o amansız olduğu kimi deyil, məzlumun məzlum deməkdir! İslam və digər ilahi dinlər isə, təzyiq aradan qaldırılması yeni nəsillərə keçən deyil. İslam cihad, iki növ müəyyən Buna görə: əsas cihad müdafiə cihad, cihad əsas ilk punch deməkdir! Bu İslamda qadağandır. Lakin, bəzi hallarda, bu da İmam bir komanda, lazım olsa ediləcək. Amma Cihad olmaması yalnız müdafiə cihad edir. yumruq qarşı ilk müdafiə. İndi demokratiya və liberalizm West oxumaq fikir var: bir ilk punch atmaq bilir qalib. Yerinə demokratiya və liberalizm, militarizmi təcrübə niyə dünya! Bu gün biz silah, silah və tapança cord uzanırdı var. bir duel zamanı West ilk shot düşüncə iddia. Lakin İslam dünyası və ilahi utopia, bu deyil. dünyaya mərhəmət Peyğəmbər Çünki onları qətlə deyil! Təəssüf ki, bu nəzəriyyə, əksinə təşviq İslam və müsəlmanlar və səmavi dinlərin, həmçinin təqsirləndirilən duel: ilk shot! Onlar özləri qılınc orta əsrlər İslam mədəniyyətinin hücum və İslamı dedikdən sonra qılınc dinidir. ən inkişaf etmiş silah istehsal və mənfəət yüksək və sonra İranın nüvə silahı əldə etmək istəyir demək var! onlar atom bombası inşa edərkən, hətta istifadə. Amma ki, qorxu deyil. çox məhkəməsi onlara. Amerikanın Konqresi və Senat, bütün işlərini tərk, və yalnız İran əmlak oğurlamaq axtarır, bu onlar şəxsiyyəti ilə dilənçilər o deməkdir ki! İran xalqı bu aydın və onlar lazımdır, çünki onlar bunu bilirik ki, var! xahiş və yardım, lakin bahalı paltar geyinmək əlini uzatdı və və əlləri digər cibində var: O bilməz adi dilənçilərə kimi deyil! Biz başa düşürük Amerika və ya Kanada, hətta Fransa və nə Almaniya, öz xalqına, öz niyyəti maliyyə edir. Onlar deyil, lakin onların boyun əyərək onu istəmirəm! uzanan boyun ilə yalvarmaq. fakt kavgası, kəmər sıxma elan defisiti və borc və insanlar üçün bütün dövlət yardımı kəsdi. Biz İran bu anlamaq və buna görə də biz cavab yoxdur. onların hökumətə zidd insanlar, pro-İran ki, ölkə xalqı, bu başa düşürük. Və bu insanlar İran üçün vacibdir? Biz onlar bütün hit çalışın.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۲/۴/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۶ نظر(0)

قوه قضاییه چگونه میتواند: منویات رهبری را اجرایی کند؟

اگر قوه قضاییه بخواهد در مسائل بین المللی حضور داشته باشد، مشکلاتی بر سر راه آن وجود دارد، لذا بسرعت نمی تواند به موضوع عمل کند. یکی از مشکلات نبود قوه قضاییه یگپارچه جهانی است! یعنی جایی برای شکایت وجود ندارد، و اگر شکایت هم بشود،  رسیدگی کننده عادلی وجود ندارد. و اگر حکم مناسبی هم صادر شود، ضمانت اجرا ندارد. برخی ها که از حقوق بین الملل اطلاع ندارند، فکر می کنند دادگاه لاهه، وزارت دادگستری جهانی است! و هرکس می تواند در ان طرح دعوی کند، و نتیجه بگیرد! اما اینطور نیست، بلکه دادگاه لاهه فقط به موضوعاتی رسیدگی می کند که: دو طرف یا دو کشور متخاصم، توافق کنند که در آنجا رسیدگی شود. البته در برخی موارد، اگر شورای امنیت در مورد جرایم جنگی، نظری داشته باشد میتواند به این دادگاه ارجاع نماید. اگر از سیستم داخلی خودمان هم استفاده کنیم، اولا فقط شاکی خصوصی می تواند شکایت کند! و اگر توانست رای بگیرد، وزارت امور خارجه در مورد پیگیری رای کمک می کند. در واقع دنیای بی در و پیکری داریم، و جایی برای طرح شکایت بین المللی وجود ندارد. اگر دادگاه های داخلی هم بخواهند رسیدگی کنند، ممکن است متشاکی در کشوری  باشد که: قرارداد استرداد مجرمین نداریم، یا اینترپول چندان تمایلی به همکاری نداشته باشد. همانطور هم که از قانون استرداد مجرمین بر می آید، باید اول او را محکوم کرد! بعد تقاضای استرداد نمود. بد تر از این، قانون کاپیتولاسیون هست که: برخی کشورها نه تنها استرداد مجرم نمی کنند، حتی اگر مجرمیت او در محل جرم ثابت شود، باید وی را به کشور متبوع انتقال دهند، تا دوباره با قوانین خودشان محاکمه شود. لذا همانطور که در اشارات رهبری هم بود، این نوع شکایات سمبلیک است! تا برای تاریخ بماند. لذا اگر شکایت آنطور که ماتصور می کنیم باشد، در ابتدا باید یک قوه قضاییه یا دادگستری بین المللی، با اساسنامه حقوق بشر و حقوق اساسی ایجاد شود. قاضی القضات آن از سوی دبیرکل سازمان ملل، یا رئیس کنفرانس اسلامی تعیین شود! تا آن موقع ما سه راه در پیش رو داریم: صدور بیانیه یا سخنرانی و یا ارسال: نامه های سرگشاده به سران جهان و یا: سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی، اولین راهکار است که طبیعتا: جنبه افشاگری و آطلاع رسانی خواهد داشت. دوم در داخل کشور، و با قوانین خود دعاوی بین امللی را هم، مانند دعاوی داخلی پذیرفته، و رسیدگی شود.  با صدور رای، مجرمان را تحت پیگرد قرار گیرند. و مانند احکام دادگاههای صحرایی، حکم هم اجرا شود: مامور اجرای حکم به همه جا برود، علنی و مخفی حکم را اجرا نماید. حالت سوم این است که مدارک را، برای اعضای شورای امنیت بفرستیم، و از انها انتظار داشته باشیم تا دستور: تشکیل دادگاههای جرایم جنگی یا غیرجنگی را بدهند. و یا از امکانات دادگاههای جرایم جنگی استفاده نمایند. مثلا در مورد تخریب آرامگاه بقیع در مدینه، مستندا نامه نگاری با آل سعود شده، و در خواست باز سازی نمایند. اگر آل سعود جواب نداد و: یا اینکه جواب داد ولی اجازه نداد، آن را به عنوان مدرک به: شورای امنیت ارائه و: خواستار رسیدگی به این جنایات جنگی شد، یا اصرار آنها بر مخروبه ماندن بقیع را، تاییدیه جنایات جنگی پدرانشان محسوب کرد. که البته همه اینها دور از ذهن است. اما بهر حال طرح دعوا بهتر از ساکت نشستن یا تماشاچی بودن است. اگر کسی به داد ما نرسید حواله به حضرت عباس می دهیم.

How the judiciary cans: Manage leadership?

If the judiciary wants to be present in international affairs, there are problems with it, so it can not act quickly. One of the problems is the lack of a universal Judiciary! There is no place to complain, and if there is a complaint, there is no fair hearing. And if the appropriate order is issued, there is no guarantee. Some who do not know international law think that the Hague Court is the Ministry of Justice. And anyone can sue it, and conclude! But this is not the case, but the Hague Court will only consider issues that: the two sides or two hostile states agree to be dealt with there. Of course, in some cases, if the Security Council has an opinion on war crimes, it can refer the court. If we use our own internal system, then only a private plaintiff can complain! And if it were able to vote, the State Department would help to track the vote. In fact, there is a world of nobody, and there is no place for an international complaint. If domestic courts also want to deal with it, the convict may be in a country where there is no extradition contract, or Interpol is reluctant to cooperate. As with the extradition law of convicted offenders, he must first be condemned to him! Then demanded a refund. Worse yet, there is a capitulation law: Some countries not only do not offend extradition, even if their conviction proves to be on the crime scene, they must be transferred to the country in order to be tried again under their own laws. So, as in the tips of leadership, these types of complaints are symbolic! Stay up to date. So, if the complaint is as it may be, we must first have a judiciary or international tribunal established by the Constitution of Human Rights and Fundamental Rights. Judge of the Islamic Revolutionary Tribunal appointed by the Secretary-General of the United Nations, or the head of the Islamic Conference! Until then, we have three ways ahead: issuing statements or speeches or sending: Open letters to world leaders or: The United Nations and other international organizations are the first to naturally: have a facet of disclosure and accountability. Secondly, within the country, and in accordance with its own laws, international claims are accepted, as well as domestic claims. Censors will be prosecuted by issuing a vote. And like the rulings of the courtrooms, the verdict is executed: the officer executes the sentence everywhere, publicly and secretly executes the sentence. The third option is to send the documents to members of the Security Council, and we expect them to order the formation of war crimes or non-war crimes tribunals. Or use the facilities of the war crimes tribunals. For example, in the case of the demolition of the Baqih tomb in Medina, documentary letters have been sent to al-Saud and rebuilt in demand. If Al Saud did not answer and either answered, but did not allow it, he presented it as evidence to the Security Council: He demanded that these war crimes be investigated, or that their insistence on staying alive be considered as confirmation of their fathers' war crimes . Of course, all this is far from the mind. But it's better to sit down or be a spectator. If anyone does not reach us, we will give it to Abbas.

كيف يمكن القضاء: زعيم تعليقات لتنفيذ؟

إذا كان القضاء هو أن يكون حاضرا في القضايا الدولية، ومشاكل في الطريق إلى هناك، لا يمكننا التحرك فورا بشأن هذه المسألة. واحدة من المشاكل هو عدم وجود السلطة القضائية العالم جامدة! ليس هناك مجال للشكوى، إذا كانت الشكوى نفسه، ليس هناك أية التعامل العادل. وإذا سيصدر الحكم المناسب، لا الإنفاذ. بعض الناس لا يدركون القانون الدولي، والتفكير لاهاي، وزارة العدل هي عالمية! ويمكن للمرء في الدعوى، وإبرام! ولكنها ليست سوى محكمة لاهاي للتعامل مع القضايا التي الجانبين أو اثنتين من الدول المتحاربة، توافق على أن تعالج هناك. في بعض الحالات، إذا كان مجلس الأمن في حالة جرائم الحرب، مثل أن تكون قادرا على الرجوع إلى هذه المحكمة. إذا أردنا استخدام نظامنا الداخلي الخاص، أولا فقط المدعي الخاص يمكن مقاضاة! وإذا كنت لم يدلوا بأصواتهم، وزارة الشؤون الخارجية على معدل المتابعة يمكن أن تساعد. فضفاض، والتي لا يوجد فيها التظلم الدولي في العالم. إذا كنت ترغب في التعامل مع المحاكم المحلية، قد تكون خاضعة في البلاد التي ليس لديها اتفاقيات تسليم المجرمين، أو الانتربول هو لا يميل للتعاون. كما وكذلك القانون بشأن تسليم المجرمين يأتي، يجب إدانة لها أولا! بعد طلب التسليم. والأسوأ من ذلك، والاستسلام أن بعض البلدان لا فقط لا تسليم، حتى ولو ثبت ذنب له في الجريمة، يجب أن تحمل له إلى البلاد، في أن يحاكم مرة أخرى عن طريق قوانينها الخاصة. وهكذا، كما كان في الصدارة نقطة، هذا النوع من الشكوى هو رمزي! على البقاء حتى الآن. حتى إذا نشكو كما نتصور هو في حاجة إلى القضاء أو القانون الدولي، وحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية المراد إنشاؤه. تم تعيين رئيس المحكمة العليا الأمين العام للأمم المتحدة أو رئيس المؤتمر الإسلامي! حتى ذلك الحين، نحن ثلاث طرق المستقبل: بيان أو خطاب أو الكتابة: رسائل مفتوحة إلى زعماء العالم والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والحل الأول هو الجوانب الطبيعية الإفصاح والتبليغ سيكون. والثانية في البلاد، وقوانينها المطالبات الدولية، مثل المطالبات المقبولة والتعامل معها. مع الحكم، سيتم مقاضاة الجناة. مثل التجارب الميدانية والجمل، الجملة تشغيل معا: الجلاد للذهاب في كل مكان، القرار العام والسري لتشغيل. أما النمط الثالث فهو دليل على أن يرسل أعضاء مجلس الأمن، ونحن نتوقع منهم لقيادة محاكمات جرائم الحرب أو أجر غير. أو استخدام مرافق محاكمات جرائم الحرب. على سبيل المثال، وتدمير قبر البقيع في المدينة المنورة، توثيق المراسلات مع آل سعود، وطلب إعادة بنائها. إذا لم السعوديين الرد: إما الجواب، ولكن للحفاظ على أنها دليل على عرض مجلس الأمن: لإجراء تحقيق في جرائم الحرب، أو يصرون على أنهم دمر موافقة البقاء الباقي للآباء جرائم حرب واعتبرت . بالطبع، كل هذا بعيد المنال. ومع ذلك، ونظرا للعمل أفضل من الجلوس أو متفرج. اذا كان شخص ما لأننا لم تعطي المال لعباس.

məhkəmə necə bilərsiniz: Şərhlər lideri həyata keçirilə bilər?

məhkəmə beynəlxalq məsələlərdə iştirak etmək deyil, orada yol problemləri dərhal məsələ ilə bağlı ola bilməz. problemlərdən biri məhkəmə sərt dünyanın olmaması! şikayət özü heç bir ədalətli məşğul olduqda şikayət üçün heç bir otaq var. Və müvafiq cümlə, heç bir mühafizə verilə əgər. Bəzi insanlar beynəlxalq hüquq fərqində deyil, Hague, hesab edirəm ki, Ədliyyə Nazirliyi universal deyil! Və bir iddia can və bağlamaq! Amma bu yalnız iki tərəf və ya iki müharibə xalqlar var müraciət etmək razıyam məsələləri ilə məşğul Hague Məhkəməsi edir. Bəzi hallarda, belə müharibə cinayətləri, halda Təhlükəsizlik Şurasının bu Məhkəməsinə müraciət etmək üçün əgər. biz öz daxili sistemi istifadə edirsinizsə, ilk növbədə yalnız xüsusi iddiaçı iddia edə bilər! Siz səs deyil əgər, təqib dərəcəsi Xarici İşlər Nazirliyi kömək edə bilər. Dünyanın boş və orada heç bir beynəlxalq şikayət. Siz daxili məhkəmələrin idarə etmək istəyirsinizsə, ekstradisiya müqavilələri var, və ya Interpol əməkdaşlıq meylli deyil nə ölkədə ola bilər. verilməsi haqqında qanun gəlir, eləcə də, onun ilk məhkum olmalıdır! ekstradisiya tələbi sonra. bu daha pis, bəzi ölkələrin cinayət onun günahkarlıq sübut edir, baxmayaraq ki, deyil ekstradisiya etmək yalnız təslim öz qanunları ilə yenidən mühakimə olunacaq ölkə onu keçirmək lazımdır. Bu bal aparıcı olduğu kimi Beləliklə, şikayət bu cür simvolik! bu günə qədər qalmaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi və ya İslam Konfransı rəhbəri baş Ədliyyəəyyən edilir! bəyanat və ya çıxış və ya yazmaq: dünya liderləri BMT və digər beynəlxalq təşkilatlara açıq məktublar, ilk həll olacaq açıqlanması və bildiriş təbii aspektləri O vaxta qədər, biz qabaqda üç yol var. ölkədə ikinci və onun bu cür qəbul iddiaları kimi qanunları Beynəlxalq iddiaları, və ilə məşğul olmuşdur. hökmü ilə failləri mühakimə olunacaq. Belə sahəsində məhkəmə və cümlələr kimi, cümlə birlikdə run: cəllad çalıştırmak üçün hər yerdə, ictimai və gizli qərarı getmək üçün. Üçüncü rejimi Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri göndərmək sübut edir və biz onlara müharibə cinayətləri məhkəmə və ya qeyri pay əmr gözləyirik. Və ya müharibə cinayətləri sınaq qurğuları istifadə edin. Məsələn, Mədinədə Baqi Türbəsi məhv Səud Evi ilə yazışma sənəd və onların yenidən qurulması istədi. Səudiyyəlilər cavab olmasaydı: müharibə cinayətləri istintaq üçün, və ya onlar müharibə cinayətləri ataları üçün qalmaq Baqi təsdiq hesab Yıxılmış təkid: ya cavab, lakin Təhlükəsizlik Şurasının təqdimatı sübut kimi saxlamaq üçün . Əlbəttə ki, bütün bu uzaq alındı. Lakin, fəaliyyət oturan və ya tamaşaçı daha yaxşıdır, çünki. kimsə, biz Abbas pul vermədi.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۸ نظر(0)

ما با آل سعود برای باز سازی بقیع مذاکره کردیم، تنها شرط آنها برای اجازه بازسازی مجدد قبرستان بقیع،  زدن یک فروند موشک به ریاض بود. اگر در این کار سستی کنیم، ممکن است نظرشان برگردد! و باز هم بقیع متروکه بماند. لذا دست یاری به سوی همه عزیزان دراز می کنیم، تا در این کار ما را کمک کنند و: هرجه بیشتر موشک بزنند، بیشتر ممنون خواهیم شد. به همین جهت اعلام می کنیم: بارها درخواست بازسازی انرا از: آل سعود با هزینه خود نمودیم، ولی انها منع حق کردند اجازه  ندادند. لذا ای مردم یمن! و نیروهای انقلابی، حزب الله لبنان و: ای کسانی که موشک دارید، در راه خدا کمک کنید! و آن را به ریاض پرتاب نمایید، تا خدا از شما راضی باشد. و این مانع بزرگ بازسازی ازبین برود، زیرا همانطور که مطلع هستید، در حدود هشتاد سال پیش در چنین روزهایی، آل سعود وحشیانه به: مکه و مدینه حمله کرد و: مردم آنجا را قتل عام نمود و: آثار تاریخی از جمله آرامگاه: چهار امام معصوم را تخریب نمود. در طول این سالها برخی خرابیهای آنان، در عراق مانند کربلا باز سازی شده، ولی بقیع همچنان مخروبه و متروکه است. علی ایحال ما سه روش برای پیگیری داریم: یکی مذاکره دوستانه، دوم طرح دعوا در دادگاههای بین المللی، سوم استفاده از زبان زور. مذاکره دوستانه این است که: رئیس سازمان حج و زیارت ایران با: وزیر دین و اوقاف عربستان و: کارشناسان مربوطه دور هم بنشینند، و توافقنامه ای امضا کنند و: در ازای تعهدات یا تمهیداتی، مجوز باز سازی داده شود. شرایط هم مطرح و هماهنگ شود. ایران آمادگی دارد از صفر تا صد: بازسازی را با هزینه خود به اتمام برساند. آل سعود برای احترام به دوستی و مذاکرات طرفین، فقط کافی است مانع بازسازی نشود. این امر میتواند تحت نظارت عالیه: وزیر امور خارجه ایران دکتر ظریف هم باشد، تا با توجه به تجربیات برجام، به توافق هایی برسند. اما راه دوم طرح دعوی است که اول آن، همین اظهار نامه ها می باشد. در واقع مجلس ایران می تواند مصوبه ای بگذراند و: از وزارت امور خارجه یا وزارت دادگستری، بخواهد تا براساس شواهد ومدارک موجود، در خواست رفع ممانعت از حق نماید. این درخواست براساس دو سری، کنوانسیون ها می باشد . سری اول کنوانسیون هایی است که: تخریب آثار باستانی را جرم می داند و باید که بواسطه این جرم، آل سعود محاکمه شود و نهایتا به باز پرداخت: هزینه های بازسازی محکوم گردد. گرچه برخی از این کنوانسیون ها، جزای این کار را با جنایات جنگی یکی دانسته! لذا سری دوم کنوانسیونها به همین موضوع اشاره خواهد داشت. تخریب آثار تاریخی و میراث مشترک بشری، جرمی هست که مجرم آن جنایتکار جنگی محسوب می شود. لذا وزارت خارجه با کمک شورای: حقوق بشر سازمان کنفرانس اسلامی و یا: به کمک برخی از کشورها که امضا کننده خواهند بود، درخواستی را به دبیرکل سازمان ملل و: شورای امنیت سازمان ملل بدهد و: تشکیل دادگاه جنایت جنگی برای رسیدگی به: جرائم آل سعود را پیگیری نماید. نهایتا اگر لجاجت آل سعود ادامه یافت، و هرگز حاضر به همکاری نشد، باید با زبان زور با آنان گفتگو کرد. در این جا لازم نیست اعلام جنگ شود! یا جنگ جهانی سوم به راه بیافتد. حتی نیازی به رودر رویی کشورها، با آل سعود نیست زیرا آل سعود شکننده تر از آن است که: مستقیما بخواهد مخالفت نماید و: یا با کشور جدیدی در گیر شود. بلکه همان کشورهای درگیر میتوانند: برای شادی دل میلیون ها بلکه میلیارد ها: عاشق اهل بیت، این کار را بصورت خودجوش انجام دهند. مثلا یمن با کوچکترین اشاره میتواند: موشک های زلزال را بجای شرکت ارامکو یا جیزان! به ریاض بفرستد، تا هم جنگ خود را پیش ببرد و: هم شیعیان را شاد کند. حزب الله لبنان  هم امروزه به: مرحله از رشد رسیده که بداند: پدر خوانده اسرائیل و داعش همین آل سعود است! پس برای رهایی از نا امنی ها و بمب گذاریها، باید موشکی حواله ریاض و محططه  آل سعود کند. البته سوریه و عراق هم کم زخم از آل سعود نخورده اند، لذا حق آنها هم برای استفاده از: موشک اسکاد محفوظ می باشد.

We need your missile to rebuild our boat!

We negotiated with Al Saud for the restoration of Baqiyah, the only condition for allowing a rebuilding of the cemetery Baqi was to launch a missile to Riyadh. If we fail in this work, they may return! And again, stay abandoned. So, let's extend our hands to all our loved ones to help us: if we miss missiles, we will be most grateful. Therefore, we announce that: We repeatedly requested the restoration of it from: Al Saud at their own expense, but they did not allow the right to do so. So, Yemenis! And the revolutionary forces, Lebanese Hezbollah, and: those who have rockets help the way of God! And throw it to Riyadh so that God will please you. And this great rebuilding barrier will be eliminated because, as you know, about 80 years ago on such days, Al Saud attacked Mecca and Medina and: massacred people there: historical monuments including the tomb: four destroyed the innocent Imam. During these years, some of their devastation has been restored in Iraq, such as Karbala, but the rest is still ruined and abandoned. However, we have three ways to follow up: one friendly negotiation, the second is a lawsuit in international courts; the third is the use of force language. The friendly talks are as follows: The head of the Iranian pilgrimage and pilgrimage organization, with the Saudi Minister of Religious and Endowment, and the relevant experts, sit down and sign an agreement, and, in return for the obligations or arrangements, grant a permit. Conditions are also set and coordinated. Iran is ready to complete the reconstruction at its expense from zero to one hundred. Al Saud is not just a barrier to reconstruction for respect for friendship and negotiations. This  can be under the auspices of Iran's foreign minister Dr. Zarif, in order to reach agreement on the experiences. But the second way is the lawsuit, which, first, is the same statement. In fact, the Iranian parliament can take a decision and ask the Ministry of Foreign Affairs or the Ministry of Justice to request the removal of the right based on available evidence and evidence. This request is based on two sets of conventions. The first is the conventions that consider the destruction of ancient works as offenses, and should be prosecuted for Al Saud, and ultimately for reimbursement: the costs of reconstruction are to be condemned. Although some of these conventions, it is a criminal offense for war crimes. So the second series of conventions will refer to this issue. Destruction of historical monuments and common human heritage is a criminal offense that criminalizes war. Therefore, the Department of State, with the assistance of the Council of Human Rights of the Organization of the Islamic Conference, or, with the assistance of some of the signatories, send a request to the Secretary-General of the United Nations and: the United Nations Security Council to: Form a War Crimes Tribunal to deal with: crimes Follow al-Saud Eventually, if al-Saud's loyalty continued, and never refused to cooperate, he should talk to them with force. There is no need to declare war! Or Third World War. It is not even necessary for the countries of the country to deal with Al Saud, because Al Saud is more fragile than: to directly oppose it: either it will engage with a new country. But also those involved: for the happiness of millions of millions, the lovers of the household do it spontaneously. For example, Yemen can use the slightest hint: to launch rocket rockets instead of Aram co or Jizan! Send it to Riyadh, so that it will advance its war and: Rejoice Shiites. Hezbollah, Lebanon, has come to this stage today as well: The father of Israel and ISIS are the same al-Saud! So, to get rid of insecurities and bombings, you have to miss missiles at Riyadh and Al-Saud sites. Of course, Syria and Iraq have not had much damage to Al Saud, so their right to use: Scud missile is reserved.

لإعادة بناء البقيع، الصاروخ تحتاج!

ناقشنا مع آل سعود لإعادة بناء البقيع، والشرط الوحيد للسماح إعادة الباقي المقبرة، ضرب صاروخ في الرياض. إذا كان لنا أنه فضفاض، قد يعودون! ومرة أخرى يتم التخلي عن الباقي. ولذلك، فإننا نمد يد العون لجميع أحبائك، من أجل العمل وتساعدنا: أصبح على نحو متزايد الصواريخ، وأنها ستكون أكثر بالامتنان. لذلك قلنا: إعادة بناء مرارا انها: نحن سعود على نفقته الخاصة، ولكن لم يسمح لهم الحق في حظر. شعب اليمن! والقوى الثورية وحزب الله في لبنان و: من هذه الصواريخ التي ستساعد الله! ورميها في الرياض، إلى الله رضي لكم. والعقبة الرئيسية أمام إعادة بناء تختفي، لأنه، كما تعلمون، قبل حوالي ثمانين عاما، في هذا اليوم، وحشية آل سعود: مكة المكرمة والمدينة المنورة وهاجم الناس حيث قتل والآثار، بما في ذلك القبر أربعة الإمام تدميرها. على مر السنين بعض من فشلهم، مثل كربلاء في إعادة إعمار العراق، ولكن أيضا المتهالكة والمهجورة الباقي. ومع ذلك، لدينا لتتبع ثلاث طرق: مفاوضات ودية، والتقاضي في المحاكم الدولية الثانية الثالثة، وذلك باستخدام لغة القوة. ودية التفاوض على رأس الحج الايرانية ومنظمة الحج: وزير للدين والأوقاف السعودية: خبراء الجلوس معا والتوقيع على الاتفاق وفي مقابل التزامات أو ترتيبات، يتم استعادة الترخيص. شروط مناقشتها وتنسيقها. إيران مستعدة للذهاب من صفر إلى مائة: إعادة البناء على نفقته الخاصة وحتى النهاية. السعودية لاجراء محادثات والصداقة والاحترام المتبادل، وليس فقط تعيق إعادة الإعمار. هذا يمكن أن يكون تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية أن الطبيب على ما يرام، وفقا لتجارب البرجام، للتوصل إلى اتفاقات. ولكن الطريقة الثانية هي القضية الأولى، وهذه التصريحات هي. في الواقع، يمكن أن البرلمان الإيراني تمرير التشريعات ومن وزارة الشؤون الخارجية أو وزارة العدل يقرر على أساس الأدلة المتاحة، والإصلاح يحول دون حق. ويستند هذا الطلب على مجموعتين، والاتفاقية. أول مجموعة من الاتفاقيات التي: تدمير الجريمة الآثار ويجب هذه الجريمة، السعوديين حاول وسداد في النهاية محكوم تكلفة اعادة الاعمار. على الرغم من أن بعض هذه الاتفاقيات وجرائم الحرب مساواته مع العقاب لذلك! وهذه السلسلة الثانية ستكون اتفاقية لهذه النقطة. تدمير الآثار والتراث المشترك للإنسانية، جريمة المجرم هو مجرم حرب. ولذلك، فإن وزارة الخارجية بمساعدة المجلس: منظمة حقوق الإنسان في المؤتمر الإسلامي أو لمساعدة بعض الدول الموقعة على أن يكون الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة: مجلس الامن سيعطي: محكمة جرائم الحرب للتعامل مع: الجريمة سعود المسار. وأخيرا، إذا استمر آل سعود العناد، وعدم رفض التعاون، سواء كانوا يتحدثون لغة القوة. في هذه المرحلة، فإنه ليس من الضروري أن يكون إعلان الحرب! أو لتفجير الحرب العالمية الثالثة. حتى من دون دول المواجهة، مع السعوديين لأن السعوديين أكثر هشاشة من ذلك: انه يعارض مباشرة وإما من بلد جديد المعنية. ولكن البلدان المعنية قادرة على يفرح قلوب الملايين، ولكن المليارات: الحب سجين، تفعل ذلك فقط عفوية. اليمن، على سبيل المثال، مع التلميح قد يكون: صواريخ زلزال بدلا من أرامكو أو جيزان! الرياض إرسالها إلى الحرب سارت وكلا من الشيعة سعيدة. اليوم حزب الله في لبنان: حان النمو لمعرفة الدولة الإسلامية في إسرائيل وبيت والد سعود! لذلك للتخلص من حالة انعدام الأمن والتفجيرات وعمليات نقل الصواريخ إلى بيت آل سعود في الرياض والمرافق. وبطبيعة الحال، والجروح سوريا والعراق من آل سعود ليست منخفضة، لذلك لديهم الحق في استخدام: سكود محفوظة.

Baqi yenidən raket siz lazımdır!

Biz Riyadda bir raket dəyən Baqi yenidən Baqi qəbiristanlığı imkan yalnız vəziyyəti yenidən Səud Evi ilə müzakirə olunub. biz itirməyə, onlar geri gələ bilər! Və yenə Baqi tərk. Ona görə də biz iş və bizə kömək etmək üçün, bütün sizin yaxınlarınız üçün bir kömək əli uzatmaq: bu getdikcə raketlər, onlar daha minnətdar olacaq oldu. Belə ki, biz bunları söylədi: biz öz hesabına Səud, lakin onlar qadağan etmək hüququna icazə verilməyib: dəfələrlə yenidən. Yəmən əhli! Və inqilabi qüvvələr, Livan Hizbullah və: o raket siz, Allah kömək! Və Allah Sizdən razı olsun, Ər-Riyad onu atmaq. Bildiyiniz kimi, təxminən səksən il əvvəl bu gün, Səud House qəddar, çünki əsas maneə yox yenidən: Məkkə və Mədinə hücum məzarı dörd, o cümlədən şəhid və abidələri insanlar, Imam məhv. Bu illər ərzində belə İraqın yenidən qurulması Kərbəla, həm də köhnə və tərk Baqi kimi uğursuzluqlar, bəzi. güc dilini istifadə edərək, ikinci, üçüncü beynəlxalq məhkəmələrdə bir dost danışıqlar, məhkəmə Lakin, biz üç üsulları takip lazımdır. Din və Endowments Səudiyyə Ərəbistanı naziri: Friendly İranın Həcc və Həcc Təşkilatı rəhbəri danışıqlar mütəxəssisləri birlikdə oturmaq və saziş imzalamaq və öhdəliklər və ya tədbirlər müqabilində lisenziya bərpa olunur. Conditions müzakirə və koordinasiya. başa çatdırmaq üçün öz hesabına yenidənqurma: İran sıfır yüz getmək üçün hazırdır. Səudiyyə danışıqlar dostluq və qarşılıqlı hörmət, yalnız yenidən qurulması mane olur. Bu razılaşmalar əldə etmək Brjam təcrübə görə, xarici işlər naziri nəzarəti altında gözəl həkim oluna bilər. Amma ikinci yolu ilk iddia, bu ifadələri var. Əslində, İran parlamentinin qanunvericilik keçə bilər və Xarici İşlər Nazirliyi və ya Ədliyyə Nazirliyi mövcud sübutlar əsasında qərar fix hüququna mane olacaq. Bu istək iki seriyası əsaslanır Konvensiyası var. konvensiyaların ilk set: eserleri cinayət məhv və bu narahat olmalıdır, Səudiyyəlilər cəhd və nəhayət yenidən qurulması dəyəri məhkumdur qaytarmaq. bu konvensiyaların bəziləri olsa da, müharibə cinayətləri üçün cəza ilə bərabər! ikinci seriyası bu nöqtəyə bir konqres olacaq. abidələri və insanlığın ortaq irsinin məhv cinayətkar müharibə cinayət bir cinayət. Buna görə də, Şura köməyi ilə Dövlət Departamenti: və ya İslam Konfransı İnsan Haqqları Təşkilatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bir tələbi ola imzalamış ölkələrin bəzi yardım: BMT Təhlükəsizlik Şurasının vermək: ilə məşğul olmaq üçün bir müharibə cinayətləri məhkəməsi: cinayət Saud track. Səud House heç inad davam, və əgər Nəhayət, əməkdaşlıq onlar güc dilini danışıb olmaqdan imtina etdi. Bu nöqtədə, bu müharibə bəyannamə olmaq lazım deyil! Və ya Dünya müharibəsi III yola. Hətta Səudiyyə Ərəbistanı ilə qarşıdurma ölkələr olmadan Səudiyyəlilər daha çox kövrək, çünki o, birbaşa qarşı və ya yeni ölkə iştirak edir. Amma cəlb ölkələr milyonlarla ürəkləri, lakin milyardlarla sevinmək edə bilərlər: məhbus sevgi, yalnız təbii yoxdur. Yəmən, məsələn, kiçik işarə ola bilər ilə yerinə aramk ya Jizan of Zalzal raketlər! müharibə xoşbəxt davam və həm şiələr üçün Riyadh göndərin. Livanda Hizbullah gün: artım İsrailin İslam Dövləti və Səud atasının evi bilmək gəldi! Belə ki, Ər-Riyad vəəssisələrində Səud House etibarsızlıq və bombalama, raket köçürmələri qurtarmaq üçün. Əlbəttə ki, Səud Palatasının Suriya və İraq yaralar aşağı deyil, belə ki, onlar istifadə etmək hüququ var: Scud qorunur.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۶ نظر(0)


برای بازسازی بقیع، به کمک موشکی شما نیازمندیم!

ما با آل سعود برای باز سازی بقیع مذاکره کردیم، تنها شرط آنها برای اجازه بازسازی مجدد قبرستان بقیع،  زدن یک فروند موشک به ریاض بود. اگر در این کار سستی کنیم، ممکن است نظرشان برگردد! و باز هم بقیع متروکه بماند. لذا دست یاری به سوی همه عزیزان دراز می کنیم، تا در این کار ما را کمک کنند و: هرجه بیشتر موشک بزنند، بیشتر ممنون خواهیم شد. به همین جهت اعلام می کنیم: بارها درخواست بازسازی انرا از: آل سعود با هزینه خود نمودیم، ولی انها منع حق کردند اجازه  ندادند. لذا ای مردم یمن! و نیروهای انقلابی، حزب الله لبنان و: ای کسانی که موشک دارید، در راه خدا کمک کنید! و آن را به ریاض پرتاب نمایید، تا خدا از شما راضی باشد. و این مانع بزرگ بازسازی ازبین برود، زیرا همانطور که مطلع هستید، در حدود هشتاد سال پیش در چنین روزهایی، آل سعود وحشیانه به: مکه و مدینه حمله کرد و: مردم آنجا را قتل عام نمود و: آثار تاریخی از جمله آرامگاه: چهار امام معصوم را تخریب نمود. در طول این سالها برخی خرابیهای آنان، در عراق مانند کربلا باز سازی شده، ولی بقیع همچنان مخروبه و متروکه است. علی ایحال ما سه روش برای پیگیری داریم: یکی مذاکره دوستانه، دوم طرح دعوا در دادگاههای بین المللی، سوم استفاده از زبان زور. مذاکره دوستانه این است که: رئیس سازمان حج و زیارت ایران با: وزیر دین و اوقاف عربستان و: کارشناسان مربوطه دور هم بنشینند، و توافقنامه ای امضا کنند و: در ازای تعهدات یا تمهیداتی، مجوز باز سازی داده شود. شرایط هم مطرح و هماهنگ شود. ایران آمادگی دارد از صفر تا صد: بازسازی را با هزینه خود به اتمام برساند. آل سعود برای احترام به دوستی و مذاکرات طرفین، فقط کافی است مانع بازسازی نشود. این امر میتواند تحت نظارت عالیه: وزیر امور خارجه ایران دکتر ظریف هم باشد، تا با توجه به تجربیات برجام، به توافق هایی برسند. اما راه دوم طرح دعوی است که اول آن، همین اظهار نامه ها می باشد. در واقع مجلس ایران می تواند مصوبه ای بگذراند و: از وزارت امور خارجه یا وزارت دادگستری، بخواهد تا براساس شواهد ومدارک موجود، در خواست رفع ممانعت از حق نماید. این درخواست براساس دو سری، کنوانسیون ها می باشد . سری اول کنوانسیون هایی است که: تخریب آثار باستانی را جرم می داند و باید که بواسطه این جرم، آل سعود محاکمه شود و نهایتا به باز پرداخت: هزینه های بازسازی محکوم گردد. گرچه برخی از این کنوانسیون ها، جزای این کار را با جنایات جنگی یکی دانسته! لذا سری دوم کنوانسیونها به همین موضوع اشاره خواهد داشت. تخریب آثار تاریخی و میراث مشترک بشری، جرمی هست که مجرم آن جنایتکار جنگی محسوب می شود. لذا وزارت خارجه با کمک شورای: حقوق بشر سازمان کنفرانس اسلامی و یا: به کمک برخی از کشورها که امضا کننده خواهند بود، درخواستی را به دبیرکل سازمان ملل و: شورای امنیت سازمان ملل بدهد و: تشکیل دادگاه جنایت جنگی برای رسیدگی به: جرائم آل سعود را پیگیری نماید. نهایتا اگر لجاجت آل سعود ادامه یافت، و هرگز حاضر به همکاری نشد، باید با زبان زور با آنان گفتگو کرد. در این جا لازم نیست اعلام جنگ شود! یا جنگ جهانی سوم به راه بیافتد. حتی نیازی به رودر رویی کشورها، با آل سعود نیست زیرا آل سعود شکننده تر از آن است که: مستقیما بخواهد مخالفت نماید و: یا با کشور جدیدی در گیر شود. بلکه همان کشورهای درگیر میتوانند: برای شادی دل میلیون ها بلکه میلیارد ها: عاشق اهل بیت، این کار را بصورت خودجوش انجام دهند. مثلا یمن با کوچکترین اشاره میتواند: موشک های زلزال را بجای شرکت ارامکو یا جیزان! به ریاض بفرستد، تا هم جنگ خود را پیش ببرد و: هم شیعیان را شاد کند. حزب الله لبنان  هم امروزه به: مرحله از رشد رسیده که بداند: پدر خوانده اسرائیل و داعش همین آل سعود است! پس برای رهایی از نا امنی ها و بمب گذاریها، باید موشکی حواله ریاض و محططه  آل سعود کند. البته سوریه و عراق هم کم زخم از آل سعود نخورده اند، لذا حق آنها هم برای استفاده از: موشک اسکاد محفوظ می باشد.

We need your missile to rebuild our boat!

We negotiated with Al Saud for the restoration of Baqiyah, the only condition for allowing a rebuilding of the cemetery Baqi was to launch a missile to Riyadh. If we fail in this work, they may return! And again, stay abandoned. So, let's extend our hands to all our loved ones to help us: if we miss missiles, we will be most grateful. Therefore, we announce that: We repeatedly requested the restoration of it from: Al Saud at their own expense, but they did not allow the right to do so. So, Yemenis! And the revolutionary forces, Lebanese Hezbollah, and: those who have rockets help the way of God! And throw it to Riyadh so that God will please you. And this great rebuilding barrier will be eliminated because, as you know, about 80 years ago on such days, Al Saud attacked Mecca and Medina and: massacred people there: historical monuments including the tomb: four destroyed the innocent Imam. During these years, some of their devastation has been restored in Iraq, such as Karbala, but the rest is still ruined and abandoned. However, we have three ways to follow up: one friendly negotiation, the second is a lawsuit in international courts; the third is the use of force language. The friendly talks are as follows: The head of the Iranian pilgrimage and pilgrimage organization, with the Saudi Minister of Religious and Endowment, and the relevant experts, sit down and sign an agreement, and, in return for the obligations or arrangements, grant a permit. Conditions are also set and coordinated. Iran is ready to complete the reconstruction at its expense from zero to one hundred. Al Saud is not just a barrier to reconstruction for respect for friendship and negotiations. This  can be under the auspices of Iran's foreign minister Dr. Zarif, in order to reach agreement on the experiences. But the second way is the lawsuit, which, first, is the same statement. In fact, the Iranian parliament can take a decision and ask the Ministry of Foreign Affairs or the Ministry of Justice to request the removal of the right based on available evidence and evidence. This request is based on two sets of conventions. The first is the conventions that consider the destruction of ancient works as offenses, and should be prosecuted for Al Saud, and ultimately for reimbursement: the costs of reconstruction are to be condemned. Although some of these conventions, it is a criminal offense for war crimes. So the second series of conventions will refer to this issue. Destruction of historical monuments and common human heritage is a criminal offense that criminalizes war. Therefore, the Department of State, with the assistance of the Council of Human Rights of the Organization of the Islamic Conference, or, with the assistance of some of the signatories, send a request to the Secretary-General of the United Nations and: the United Nations Security Council to: Form a War Crimes Tribunal to deal with: crimes Follow al-Saud Eventually, if al-Saud's loyalty continued, and never refused to cooperate, he should talk to them with force. There is no need to declare war! Or Third World War. It is not even necessary for the countries of the country to deal with Al Saud, because Al Saud is more fragile than: to directly oppose it: either it will engage with a new country. But also those involved: for the happiness of millions of millions, the lovers of the household do it spontaneously. For example, Yemen can use the slightest hint: to launch rocket rockets instead of Aram co or Jizan! Send it to Riyadh, so that it will advance its war and: Rejoice Shiites. Hezbollah, Lebanon, has come to this stage today as well: The father of Israel and ISIS are the same al-Saud! So, to get rid of insecurities and bombings, you have to miss missiles at Riyadh and Al-Saud sites. Of course, Syria and Iraq have not had much damage to Al Saud, so their right to use: Scud missile is reserved.

لإعادة بناء البقيع، الصاروخ تحتاج!

ناقشنا مع آل سعود لإعادة بناء البقيع، والشرط الوحيد للسماح إعادة الباقي المقبرة، ضرب صاروخ في الرياض. إذا كان لنا أنه فضفاض، قد يعودون! ومرة أخرى يتم التخلي عن الباقي. ولذلك، فإننا نمد يد العون لجميع أحبائك، من أجل العمل وتساعدنا: أصبح على نحو متزايد الصواريخ، وأنها ستكون أكثر بالامتنان. لذلك قلنا: إعادة بناء مرارا انها: نحن سعود على نفقته الخاصة، ولكن لم يسمح لهم الحق في حظر. شعب اليمن! والقوى الثورية وحزب الله في لبنان و: من هذه الصواريخ التي ستساعد الله! ورميها في الرياض، إلى الله رضي لكم. والعقبة الرئيسية أمام إعادة بناء تختفي، لأنه، كما تعلمون، قبل حوالي ثمانين عاما، في هذا اليوم، وحشية آل سعود: مكة المكرمة والمدينة المنورة وهاجم الناس حيث قتل والآثار، بما في ذلك القبر أربعة الإمام تدميرها. على مر السنين بعض من فشلهم، مثل كربلاء في إعادة إعمار العراق، ولكن أيضا المتهالكة والمهجورة الباقي. ومع ذلك، لدينا لتتبع ثلاث طرق: مفاوضات ودية، والتقاضي في المحاكم الدولية الثانية الثالثة، وذلك باستخدام لغة القوة. ودية التفاوض على رأس الحج الايرانية ومنظمة الحج: وزير للدين والأوقاف السعودية: خبراء الجلوس معا والتوقيع على الاتفاق وفي مقابل التزامات أو ترتيبات، يتم استعادة الترخيص. شروط مناقشتها وتنسيقها. إيران مستعدة للذهاب من صفر إلى مائة: إعادة البناء على نفقته الخاصة وحتى النهاية. السعودية لاجراء محادثات والصداقة والاحترام المتبادل، وليس فقط تعيق إعادة الإعمار. هذا يمكن أن يكون تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية أن الطبيب على ما يرام، وفقا لتجارب البرجام، للتوصل إلى اتفاقات. ولكن الطريقة الثانية هي القضية الأولى، وهذه التصريحات هي. في الواقع، يمكن أن البرلمان الإيراني تمرير التشريعات ومن وزارة الشؤون الخارجية أو وزارة العدل يقرر على أساس الأدلة المتاحة، والإصلاح يحول دون حق. ويستند هذا الطلب على مجموعتين، والاتفاقية. أول مجموعة من الاتفاقيات التي: تدمير الجريمة الآثار ويجب هذه الجريمة، السعوديين حاول وسداد في النهاية محكوم تكلفة اعادة الاعمار. على الرغم من أن بعض هذه الاتفاقيات وجرائم الحرب مساواته مع العقاب لذلك! وهذه السلسلة الثانية ستكون اتفاقية لهذه النقطة. تدمير الآثار والتراث المشترك للإنسانية، جريمة المجرم هو مجرم حرب. ولذلك، فإن وزارة الخارجية بمساعدة المجلس: منظمة حقوق الإنسان في المؤتمر الإسلامي أو لمساعدة بعض الدول الموقعة على أن يكون الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة: مجلس الامن سيعطي: محكمة جرائم الحرب للتعامل مع: الجريمة سعود المسار. وأخيرا، إذا استمر آل سعود العناد، وعدم رفض التعاون، سواء كانوا يتحدثون لغة القوة. في هذه المرحلة، فإنه ليس من الضروري أن يكون إعلان الحرب! أو لتفجير الحرب العالمية الثالثة. حتى من دون دول المواجهة، مع السعوديين لأن السعوديين أكثر هشاشة من ذلك: انه يعارض مباشرة وإما من بلد جديد المعنية. ولكن البلدان المعنية قادرة على يفرح قلوب الملايين، ولكن المليارات: الحب سجين، تفعل ذلك فقط عفوية. اليمن، على سبيل المثال، مع التلميح قد يكون: صواريخ زلزال بدلا من أرامكو أو جيزان! الرياض إرسالها إلى الحرب سارت وكلا من الشيعة سعيدة. اليوم حزب الله في لبنان: حان النمو لمعرفة الدولة الإسلامية في إسرائيل وبيت والد سعود! لذلك للتخلص من حالة انعدام الأمن والتفجيرات وعمليات نقل الصواريخ إلى بيت آل سعود في الرياض والمرافق. وبطبيعة الحال، والجروح سوريا والعراق من آل سعود ليست منخفضة، لذلك لديهم الحق في استخدام: سكود محفوظة.

Baqi yenidən raket siz lazımdır!

Biz Riyadda bir raket dəyən Baqi yenidən Baqi qəbiristanlığı imkan yalnız vəziyyəti yenidən Səud Evi ilə müzakirə olunub. biz itirməyə, onlar geri gələ bilər! Və yenə Baqi tərk. Ona görə də biz iş və bizə kömək etmək üçün, bütün sizin yaxınlarınız üçün bir kömək əli uzatmaq: bu getdikcə raketlər, onlar daha minnətdar olacaq oldu. Belə ki, biz bunları söylədi: biz öz hesabına Səud, lakin onlar qadağan etmək hüququna icazə verilməyib: dəfələrlə yenidən. Yəmən əhli! Və inqilabi qüvvələr, Livan Hizbullah və: o raket siz, Allah kömək! Və Allah Sizdən razı olsun, Ər-Riyad onu atmaq. Bildiyiniz kimi, təxminən səksən il əvvəl bu gün, Səud House qəddar, çünki əsas maneə yox yenidən: Məkkə və Mədinə hücum məzarı dörd, o cümlədən şəhid və abidələri insanlar, Imam məhv. Bu illər ərzində belə İraqın yenidən qurulması Kərbəla, həm də köhnə və tərk Baqi kimi uğursuzluqlar, bəzi. güc dilini istifadə edərək, ikinci, üçüncü beynəlxalq məhkəmələrdə bir dost danışıqlar, məhkəmə Lakin, biz üç üsulları takip lazımdır. Din və Endowments Səudiyyə Ərəbistanı naziri: Friendly İranın Həcc və Həcc Təşkilatı rəhbəri danışıqlar mütəxəssisləri birlikdə oturmaq və saziş imzalamaq və öhdəliklər və ya tədbirlər müqabilində lisenziya bərpa olunur. Conditions müzakirə və koordinasiya. başa çatdırmaq üçün öz hesabına yenidənqurma: İran sıfır yüz getmək üçün hazırdır. Səudiyyə danışıqlar dostluq və qarşılıqlı hörmət, yalnız yenidən qurulması mane olur. Bu razılaşmalar əldə etmək Brjam təcrübə görə, xarici işlər naziri nəzarəti altında gözəl həkim oluna bilər. Amma ikinci yolu ilk iddia, bu ifadələri var. Əslində, İran parlamentinin qanunvericilik keçə bilər və Xarici İşlər Nazirliyi və ya Ədliyyə Nazirliyi mövcud sübutlar əsasında qərar fix hüququna mane olacaq. Bu istək iki seriyası əsaslanır Konvensiyası var. konvensiyaların ilk set: eserleri cinayət məhv və bu narahat olmalıdır, Səudiyyəlilər cəhd və nəhayət yenidən qurulması dəyəri məhkumdur qaytarmaq. bu konvensiyaların bəziləri olsa da, müharibə cinayətləri üçün cəza ilə bərabər! ikinci seriyası bu nöqtəyə bir konqres olacaq. abidələri və insanlığın ortaq irsinin məhv cinayətkar müharibə cinayət bir cinayət. Buna görə də, Şura köməyi ilə Dövlət Departamenti: və ya İslam Konfransı İnsan Haqqları Təşkilatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bir tələbi ola imzalamış ölkələrin bəzi yardım: BMT Təhlükəsizlik Şurasının vermək: ilə məşğul olmaq üçün bir müharibə cinayətləri məhkəməsi: cinayət Saud track. Səud House heç inad davam, və əgər Nəhayət, əməkdaşlıq onlar güc dilini danışıb olmaqdan imtina etdi. Bu nöqtədə, bu müharibə bəyannamə olmaq lazım deyil! Və ya Dünya müharibəsi III yola. Hətta Səudiyyə Ərəbistanı ilə qarşıdurma ölkələr olmadan Səudiyyəlilər daha çox kövrək, çünki o, birbaşa qarşı və ya yeni ölkə iştirak edir. Amma cəlb ölkələr milyonlarla ürəkləri, lakin milyardlarla sevinmək edə bilərlər: məhbus sevgi, yalnız təbii yoxdur. Yəmən, məsələn, kiçik işarə ola bilər ilə yerinə aramk ya Jizan of Zalzal raketlər! müharibə xoşbəxt davam və həm şiələr üçün Riyadh göndərin. Livanda Hizbullah gün: artım İsrailin İslam Dövləti və Səud atasının evi bilmək gəldi! Belə ki, Ər-Riyad vəəssisələrində Səud House etibarsızlıq və bombalama, raket köçürmələri qurtarmaq üçün. Əlbəttə ki, Səud Palatasının Suriya və İraq yaralar aşağı deyil, belə ki, onlar istifadə etmək hüququ var: Scud qorunur.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۰/۴/۱۳۹۶ - ۱۶:۱۳ نظر(0)

بانکها نماد استکبار در ایران

همانطور که قهرمانان دیپلماسی، فکر می کنند با لبخند و غش و ریسه، میتوانند از آستکبار جهانی امتیاز بگیرند، قهرمانان اقتصادی ایران هم می خواهند: با لبخند و التماس از بانکها بخواهند که: به اشتغال و تولید کمک کئند! ماهیت بانکداری با اشتغال و تولید در تضاد است، زیرا به شما می گوید: بجای اینکه بروی زحمت بکشی! و عرق بریزی و پول و سرمایه ات را در تولید بکار ببری، و بعد هم معلوم نیست محصولات تو را بخرند، همه سرمایه ات را بیار در بانک بگذار، و ریسک فری ماهیانه فلانقدر بهره بگیر! این فلسفه حتی جای بیمه و بورس را هم می گیرد. یعنی مردم بجای اینکه بیمه شوند، تا یعد از سی سال از مزایای بازنشستگی استفاده کنند، همین امروز میتوانند از بهره بانکی استفاده کنند، و اینهمه زحمت هم نکشند! و شما می بینید که این فلسفه که رایج ترین تفکر در ایران است، چه به روز تولید و اشتغال می آورد. متاسفانه مسئولینی که دلشان به حال جوانان می سوزد، و به فکر اشتغال و ازدواج آنها هستند، روی قبری گریه می کنند که مرده ای در آن نیست. با وجود بهره بالای پس انداز، و بدون ریسک بودن آن، کدام جوان بدنبال کار سخت و زیان آور خواهد رفت؟ تمام ذهن او این است که یک: کلاهبرداری کلان بکند و بعدا توبه کند! و یک شبه بار خود را ببندد، بعد آن پول را دربانک بگذارد، و تا آخر عمر برود ساحل آنتالیا و: زیر آفتاب لم بدهد و نوشابه خنک میل کند! نه فقط جوانان این فکر را دارند، بلکه سرمایه داران هم همین طور فکر می کنند: بجای ایجاد کارخانه و راه اندازی خط تولید، که هزاران مشکل بیمه و کارگری و مالیات و آب و برق و.. دارد، سوله را می فروشیم و در بانک می گذاریم! اصل پول محفوظ است و هرماه هم، سود آن را می گیریم. اصلا جادوی بهره بدون ریسک (ربا)، آستانه تحمل همه را از بین می برد، کسی به دنبال تولید نمی رود. با کوچکترین اشکال: مجوزی یا بیمه ای یا کارگری، داد و هوار راه می اندازد، کارگاه و کارخانه را تعطیل می کند! آگهی می دهد و زیر قیمت می فروشد، به خارج می رود و کیف خود را کوک می کند. از آنطرف هم بانکها قادر به مدیریت این وجوه نیستند، زیرا اغلب آن را به دارایی های جامد تبدیل می کنند. دارایی های جامد هم، نه تنها نقدینگی را نابود می کند، بلکه خود نیز از تبدیل به نقدینگی فرار می کند. یعنی بانکها برای موقعیت خودشان میروند: در بهترین نقاط شهر، سا ختمان می خرند یا اجاره می کنند. و در درازمدت، نه می توانند اجاره ها را کم کنند! و نه قادر هستند ساختمانهای خریداری را تخلیه نمایند. و لذا همه پول ها سوخت می شود. بعد به بهانه ورشکستگی و بیکاری پرسنل خود، به دولت فشار می اورند، دولت را بدهکار می کنند و: درآمد خود را بستانکار می نمایند، تا در صورت های مالی، درآمد ها قابل توجیه باشد. چون دولت هم این بدهیها را جدی نمی گیرد، لذا در این مرحله هم، پول و نقدینگی مردم سوخت می شود. از این جهت بانکها ناچار به سوی تولید کنندگان می روند: وام با سودهای کلان می دهند، بعد کارخانجات آنها را مصادره می کنند، به تولید هم ادامه نمی دهند! بلکه برای جبران اینهمه ضرر، زمین کارخانجات را می فروشند. یا کار بری آن را تغییر داده، با ساخت ویلا و آپارتمان، بر تعداد خانه های لوکس و خالی اضافه می کنند. تا در صورت های مالی، از آن به عنوان سود یاد کنند. همه این موارد را همه مسئولین می دانند! ولی فکر می کنند اشکالی ندارد، زیرا اشک کارکنان بانک و: ورشکستگی آنها را نمی توانند ببینند! فریب لبخند بانکها را می خورند، و همه هستی ملت را به باد می دهند. و محارب با خدا را، حبیب خدا حساب می کنند.

Banks symbolize arrogance in Iran

As the heroes of diplomacy, who think they can smile and smell with smile and flax, can win points from the global astrophysics. Iran's economic heroes also want to smile and beg the banks to: help employment and production! The nature of banking is contradictory with employment and production, because it tells you: Instead of bothering you! And sweat and make money and capital in production, and then it is unclear whether to buy your products, put all your money in the bank, and take advantage of the high monthly risk! This philosophy even takes the place of insurance and stock exchange. Instead of being insured, people, after thirty years of retirement benefit, can today use bank interest, and they will not be bothered! And you see that this philosophy, which is the most commonly thought-out in Iran, is up-to-date on production and employment. Unfortunately, the officials who are burning young people, thinking about their employment and marriage, are crying on a cry that is not dead. Whichever young person is looking for hard and harmful work despite the high interest rates on savings and risk-free? All his mind is that one: he will make a great scam and then repent! And overnight, close it down, then put it in the bank, and go on to the beach of Antalya and: Give the sun under the sunshine and cool beverages! Not only do young people think this, but the financiers also think: instead of creating a factory and launching a production line, which has thousands of insurance and labor problems and taxes and water and electricity, and ... selling the niches, and in We put the bank! The principle of money is reserved and every month we will benefit from it. At all, the magic of interest without risk (rubbish) eliminates the threshold of tolerance for everyone, no one is looking for production. With the smallest form: a license or insurance or a worker, he throws up and closes the workshop and the factory! It sells ads and sells under the price, goes out and kicks off its bag. On the other hand, banks are not able to manage these funds, because they often turn it into solid assets. Solid assets, not only liquidate, but also run away from liquidity. That is, banks go for their own position: they buy or rent buildings in the best parts of the city. And in the long run, they cannot lower the rent! Nor are they able to evict purchased buildings. And so all the money is fueling. Then, under the pretext of bankruptcy and unemployment of their personnel, they are pushing the government, overseeing the government, and: losing their income, so that they can be justified in financial statements. Because the government also does not take these debts seriously, so at this stage, people's money and liquidity are fueled. As a result, banks are forced to go to producers: they give loans with huge profits, then confiscate their factories, do not continue to produce! But to offset these losses, they sell the land to factories. Or change it, adding villas and apartments to the number of luxury homes and vacancies. To make a profit in financial statements. All of this is considered by all officials! But they think its okay because the tears of the bank's employees: they cannot see bankruptcy! Laughing the smiles of the banks, and all the people of the nation are blowing. And fight against God, friend God.

البنوك رمزا للغطرسة في إيران

كأبطال للدبلوماسية، والتفكير بابتسامة والاغماء وتلاعب يمكن تصنيف مع الاستكبار العالمي، أبطال الاقتصاد الإيراني من شأنه: بابتسامة والتسول تسأل البنوك على توليد فرص العمل ومساعدة! المصرفية الطبيعة في صراع مع العمل والإنتاج، وكما قلت أنت، وليس يصعب على قتل! يأخذ هذه الفلسفة أيضا وضع حد سواء التأمين والأوراق المالية. الشعب بدلا من التأمين، ليارد ثلاثين عاما من استحقاقات التقاعد، ويمكن استخدام الفائدة اليوم، وجميع المتاعب التي قتل! وترى أن هذه الفلسفة هي التفكير الأكثر شيوعا على إيران، ما يجلب اليوم الناتج والعمالة. وللأسف، فإن المسؤولين الذين لديهم قلوب الشباب وحرق، وأنها تفكر في العمل والزواج، والقبر، والبكاء إلى أنه لم يمت. وعلى الرغم من وفورات الفائدة المرتفعة، ويخلو من المخاطر، التي الشباب سيذهب البحث بجد والأعمال الخطرة؟ رأيه هو كل واحد: هل الحيل كبيرة وثم توبوا! وقتها ليغلق بين عشية وضحاها، بعد المال في البنك، ويذهبون إلى الحياة الشاطئ في مدينة أنطاليا: خدعة له تحت الشمس والمشروبات الباردة أكل! البنوك علاج! محجوز المال وكل شهر، وسوف يستغرق الأرباح. بريق لا أميل الفائدة الخالية من المخاطر (الربا)، والتسامح يدمر كل الذين لا تنتج. مع أصغر شكل رخصة أو تأمين أو العمال، وحوار تطلق وورش العمل والمصانع لإغلاق! الإعلانات وتبيع بأقل من سعر التكلفة، إلى الخروج وغرزة الحقيبة. من الجانب الآخر من الضفة غير قادرة على إدارة هذه الأموال، لأنها غالبا ما تحويله إلى أصول غير سائلة. الأصول غير السائلة ليست فقط تدمير السيولة، ولكن أيضا أن تصبح استنزاف السيولة. البنوك تسير على وضع نفسها في أفضل المواقع في المدينة، وشراء أو استئجار المباني الخاصة بهم. وعلى المدى الطويل، لا يمكن أن تقلل من قيمة الإيجار! وغير قادرين على شراء المباني لاخلاء منازلهم. وهكذا كل هذه الاموال والوقود. بعد الإفلاس والبطالة بحجة موظفيها، فإن الحكومة تدفع الحكومة والمدين: تقيد أرباحك على البيانات المالية، دخل له ما يبرره. كل من هذه الديون لأن الحكومة ليست جادة، لذلك في هذه المرحلة، والسيولة من المال والوقود. الحاجة إلى البنوك للشركات المصنعة هي قروض مع أرباح اليوم بعد أن سيطروا على المصانع، لن يستمر الإنتاج! ولكن أيضا للتعويض عن هذه الخسائر، والشركات المصنعة بيع. أو الاستيلاء عليها تغير، مع بناء الفلل والشقق، وعدد من المنازل الفخمة الفارغة. على البيانات المالية، تذكرت أنها الربح. يعرف كل هؤلاء المسؤولين جميعا! ولكن أعتقد أن هذا ما يرام، لأن الدموع وموظفي البنك: الإفلاس لا يمكن رؤيتها! كتب ابتسامة خداع لتناول الطعام، وجميع الدول هي يختتم اليوم. وعدو الله، فإن الله العد.

İranda təkəbbür Banklar simvolu

diplomatiya qəhrəmanları kimi, bir təbəssüm ilə düşünmək və qəşş və qurğusunun qlobal təkəbbürlə qiymətləndirilib bilər, İranın iqtisadiyyatı ki qəhrəmanları bir təbəssüm ilə və məşğulluq yaratmaq və yardım üçün bankların xahiş yalvarmaq! Siz dediyiniz kimi deyil, öldürmək üçün çətin çox, məşğulluq və istehsalı ilə münaqişədə təbiət bank! Bu fəlsəfə də sığorta və fond həm yer tutur. əvəzinə sığorta xalqı öz pensiya otuz il YD üçün maraq bu gün istifadə edilə bilər, və bütün narahatlıq onlar öldürmək! Və bu fəlsəfə gün çıxış və məşğulluq gətirir nə İran, ən ümumi düşüncə olduğunu görürük. Təəssüf ki, gənc ürəkləri yanır, və onlar ölü deyil ki, ağlayan, məşğulluq və evlilik, məzarı haqqında düşünür idi ediblər. yüksək faiz qənaət baxmayaraq, gənc ağır və təhlükəli iş axtarış getmək onun riskləri olmadan? Onun mind bütün biridir: böyük tövsiyələr və sonra tövbə! Və onun bankın pul sonra, gecə bağlayın və çimərlik Antaliyanın həyat getmək üçün onun oyun günəş altında və sərin içkilər yemək! banklar müalicə! pul qorunur və hər ay bu mənfəət olacaq. Glamour Dont risksiz faiz (sələmçilik) tolerantlıq istehsal olmayan bütün məhv. lisenziya və ya sığorta və ya işçilərin kiçik formada və Hawar başlayır, seminarlar və fabriklər yaxın! Elanlar və dəyəri aşağıdakı satır, çıxmaq və bag stitch. Bankın digər tərəfdən onlar tez-tez qeyri-likvid aktivlərin çevirmək kimi, bu vəsaitlərin idarə edə bilər. Illiquid aktiv yalnız likvidlik məhv, həm də pul axını olmaq deyil. banklar, şəhər ən yaxşı ləkələr özlərini onların binalar almaq və ya icarəyə gedir. Uzun vadede, icarə azaltmaq bilməz! Və evakuasiya binalar almaq mümkün deyil. Və belə ki, bütün pul və yanacaq. onun kadr bəhanəsiylə iflas və işsizlik sonra hökumət hökumət və borclu basaraq edilir: Sizin mənfəət maliyyə hesabatlarına kreditinə, gəlir əsaslandırılır. Hər iki borclar hökumət ciddi deyil, çünki bu mərhələdə, pul və yanacaq likvidlik belə. istehsalçıları banklar üçün ehtiyac onlar zavodları ələ gün sonra, istehsal davam edəcək mənfəət ilə kreditlər var! Lakin bu zərərin kompensasiya etmək üçün, istehsalçıları satmaq. Yoxsa villa və mənzil tikintisi ilə dəyişdi alaraq, lüks evlərin sayı boşdur. maliyyə hesabatlarına mənfəət kimi yadda qalıb. Bütün bu rəsmiləri bütün bilirik! İflas onları görmək bilməz, lakin göz yaşları və bank işçiləri, çünki ki, OK edirəm! Kitablar yemək axmaq təbəssüm və bütün millətlər gün qurmaq üçün. Allahın düşməni, Allah saymaq olardı.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۴/۱۳۹۶ - ۱۳:۱۳ نظر(0)

چه کسی آمریکا را نابود خواهد کرد؟َ

آمریکاییها خودشان میدانند که در حال نابودی هستند، ولی دوست ندارند که نابود شوند؛ لذا شاهد رفتار های دوگانه از دولتمردان آنها هستیم. عده ای که به هالیوود نزدیکترند، سعی دارند این نابودگر را ایرانی نشان دهند. لذا می کوشند از قدرت ایران کم کنند، تا ایران نتواند آمریکا را نابود کند. علاوه بر ساختن فیلم های ضد ایرانی، در سازمان ملل و جاهای دیگر هم سعی دارند: مانع رشد اتمی یا موشکی ایران شوند.  طیف گسترده این تفکر از: لابی صهیونیستی گرفته تا آل سعود و: کنگره آمریکا و سنا و کاخ سفید را در بر می گیرد. همه این طیف در یک موضوع مشترک هستند: انقلاب اسلامی یک زلزله بود و: آثار خود را به تدریج نشان می دهد. آنها با مطالعه دقیق متون مذهبی ایرانیان، و احادیث شیعه دریافته اند که: ظلم و استکبار نابود شدنی است، ولی مایل هستند بدون اینکه دست از: ظلم و استکبار بردارند جلوی نابودی خود را هم بگیرند! یکی از راهها استفاده از روش یونس نبی است. ما در اساطیر ایرانی می خوانیم که: نوح نبی نهصد سال و اندی، مردم را برای دین خدا تبلیغ کرد، ولی مردم ایمان نیاوردند جز اندکی، لذا خداوند دستور داد همان اندک را هم، در کشتی سوار کند تا خداوند همه زمین را، از لوث وجود مشرکان پاک کند: طوفان آمد و همه را شست. اما در قضیه حضرت یونس، یک فرق کوچک است: وقتی حضرت یونس با غضب از شهر به سوی دریا رفت، اهالی آنجا یک نفر از حامیان حضرت یونس را واسطه قرار دادند، و از خداوند خواستند تا عذاب را بردارد. او هم گفت اگر شما توبه کنید، عذاب نخواهید شد! و همینطور هم شد. لذا روش برخی از عقلا آمریکا، در نزدیکی به یاران امام خمینی ره، و یا افراد رده اول نظام به همین منظور است. آنها سعی دارند عذاب را از خود دور کنند، ولی نه با دشمنی یا تبلیغات برعلیه ایران، بلکه با تجدید نظر در رفتارهای خودشان. البته اگر در این روش موفق شوند، شاید مثل زمان حضرت یونس، عذاب به خود حضرت یونس برگردد! و او را در شکم ماهی اسیر کند. اما اینطور که معلوم است، چندان عزم قوی دیده نمی شود. ما اگر به شعار های ترامپ، در دوران انتخابات توجه کنیم رویکرد: اصلاح و تغییر داشت حتی وی می گفت : ایران و سوریه و روسیه داعش را از بین می برند، ولی امریکا از انها حمایت می کند. سخنان کلینتون رقیب او نیز: حکایت از توبه و بازگشت داشت، و در دوران اوباما هم همین شعار ها داده می شد. اما پس از پیروزی در انتخابات، موضوع کاملا برعکس شده، و ترامپ به روش همان قبلی ها برگشته! این یعنی توبه آنها حقیقی نیست، و احتمال اینکه عذاب از آنها برداشته شود کم است. اما در بین ایرانیان هستند کسانی که: هنوز سعی می کنند آمریکا را نصحیت کنند، و به آنها کمک کنند که دست از لجاجت بردارند. عملکرد اینها دو حالت دارد: یا اینکه موفق می شوند که آمریکا را، با مذاکره و عقلانیت نجات دهند، که در این صورت حضرت یونس عذاب می شود! یا اینکه آب در هاون می کوبند و دنبال کلاه باد برده می روند. باز در این صورت، نقش ایران را از این مبادله حذف کرده، و به دیگران می دهند. زیرا خداوند گفته: اگر ماموریت الهی خود را انجام ندهید، شما را می برد و قوم جدیدی را می آورد، که هم خدا را دوست دارند و هم خدا آنها را دوست دارد. شاید این قوم جدید حزب الله لبنان باشد! شاید هم روسیه جدید، که آخرین ضربه را بر پیکر فرسوده آمریکا وارد می کند. لذا باید مواظب عملکرد جناح برونگرای ایرانی بود. و شاید فتنه ای که: معاون اول قوه قضاییه استشمام می کند این باشد. اما اگر آنها راست بگویند و ترامپ واقعا توبه کرده، و شیعه شود، باید توبه او را قبول کرد تا مثل یونس عذاب نشد.(وذالنون اذ ذهب مغاضبا ...).

Who will destroy America?

The Americans themselves know that they are in ruins, but they do not like to be destroyed, so we see the dual behaviors of their statesmen. Some people who are closest to Hollywood are trying to show this terminate Iranian. Therefore, they try to reduce Iran's power, so that Iran cannot destroy America. In addition to making anti-Iranian films, the United Nations and elsewhere are trying to: prevent Iran's nuclear or missile development. The wide range of this thinking is from the Zionist lobby to Al Saud and includes the US Congress, the Senate and the White House. All of this spectrum is on a common theme: the Islamic Revolution was an earthquake, and it shows itself gradually. By carefully studying the Iranian religious texts and Shi'a hadiths, they discovered that cruelty and arrogance are destroyable, but they wish to stop their destruction without committing cruelty and arrogance! One way is to use the prophet Jonah's way. We read in Iranian mythology: Noah the Prophet, nine hundred years ago, and Andy propagated people for the religion of God, but the people did not believe except a little, therefore, God ordered the same little one to board the ship so that Allah will make all the earth from Wipe out the presence of the idolaters: the storm came and washed away everyone. But in the case of Prophet Younis, it is a small difference: when Iman Younes went to the sea with the wrath of the city, the inhabitants placed one of the supporters of Younus, and asked God to take away the chastisement. He said that if you repent, you will not be tormented! And so it was. Therefore, some American rational methods are in the vicinity of Imam Khomeini's supporters or the first-class people of the system. They try to get away with the retribution, but not with hostility or propaganda against Iran, but by reconsidering their own behaviors. Of course, if they succeed in this, perhaps, as the time of Prophet Younis, the retribution will return to Younus himself! And he will capture him in the belly of the fish. But as it turns out, there is not much strong determination. If we look at the slogans of Tramp during the election, the approach would be to change: he even said: Iran and Syria and Russia are destroying ISIS, but the United States supports them. His rival Clinton's words also included a repentance and return, and during the Obama era, the same slogans were given. But after winning the election, the subject is completely reversed, and Tramp is back in the same way! This means that their repentance is not real, and the probability that the punishment will be removed from them is low. But among the Iranians there are those who: Still try to give the United States a message, and help them get rid of stupidity. The function is twofold: either they succeed in saving the United States by negotiation and rationality, in which case Prophet Younus will be tormented! Or, they drink water in their holes and follow the hat. Again, they will remove Iran's role from this exchange and give it to others. Because the Lord said: "If you do not perform your divine mission, you will take you and bring a new people who love God and God loves them. Maybe this new Hezbollah is Lebanon! Maybe the new Russia, which will bring the last blow to the worn-out United States. Therefore, we should be careful about the function of the extroverted Iranian faction. And maybe the intrigue that the first deputy of the judiciary would be. But if Tramp really repented, and he became a Shiite, he should accept His repentance.

الذي سيدمر أمريكا؟

الأميركيون يعرفون أنهم يموتون، ولكن لا نريد ليتم تدميرها، وبالتالي فإن السلوك المزدوج للحكومة السيطرة عليها. أولئك الذين هم أقرب إلى هوليوود، وهذه محاولة فاصل إيران. وذلك في محاولة للحد من قوة إيران، حتى إيران يمكن أن تدمر أمريكا. بالإضافة إلى صنع الأفلام ضد إيران في الأمم المتحدة وأماكن أخرى تحاول: نمو إيران النووي أو الصاروخي. وهناك مجموعة واسعة من التفكير اللوبي الصهيوني لبيت آل سعود والكونغرس ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض يأخذ أمريكا. كل هذا التنوع هي القاسم المشترك: كان ثورة الإسلامية زلزال ويعمل على إظهار تدريجيا. وقد وجدت دراسة متأنية للنصوص الدينية الإيرانية والتقاليد الإسلامية التي الاستبداد والقمع هو القابلة للتلف، ولكن نريد دون الحاجة إلى تسليم القسوة والغطرسة يأخذون وقتهم أمام تدميرها! يونان هي واحدة من الطرق لاستخدام هذه الطريقة. نحن الأساطير الإيرانية يخبرنا أن النبي نوح تسع مئة سنة ونصف الناس إلى دين الله عز وجل أن الإعلان، ولكن لم يكن الناس يعتقدون، باستثناء عدد قليل، لذلك أمر الله القليل من الوقت، والشروع للرب يا كل الأرض، من تنظيف القذارة من الوثنيين: جاءت عاصفة وغسلها. وقال انه اذا كنت التوبة، فلن يحكم! وهكذا ثبت. انهم يحاولون النأي بأنفسهم عن عذابهم، ولكن ليس العدو أو الدعاية ضد إيران، ولكن أيضا لمراجعة سلوكها. وإذا نجحوا في هذا الطريق، وربما مثل يونان النبي، والنبي يونس عودة إلى التهلكة! وقطع لها في بطن السمك. ولكن كما تبين، أن هناك تصميما قويا. كلينتون تصريحات منافسيه: قصة توبة والعودة، وأثناء أوباما أعطيت نفس الشعار. ولكن بعد فوزه في الانتخابات، بل على العكس تماما، وترامب هو نفس الطريقة السابقة تعود! وهذا يعني أنها ليست التوبة الصادقة، واحتمال يعاني منها منخفضة. لكن الإيرانيين هم أولئك الذين ما زالوا في محاولة لجعل أمريكا تقديم المشورة، ومساعدتهم على التخلي عن عنادهم. أنقذت إما أن ينجحوا في أمريكا، مع الحوار والحكمة اليوم، وفي هذه الحالة العقوبة النبي يونان: هذه الأوضاع اثنين من العملية! أو الماء في الهاون تستخدم العبيد یقولون وتتطلع للحد من الرياح. مرة أخرى في هذه الحالة، إزالة دور إيران من هذه الصفقة، وغيرها اليوم. ربما هذه الأمة الجديدة لحزب الله في لبنان هي! ربما روسيا الجديدة، أحدث ضربة للجسم تدخل أمريكا القديمة. لذا كن حذرا على أداء غريب الأطوار من إيران. وربما دسيسة من النائب الاول لرئيس السلطة القضائية إلى أن استنشاق. ولكن إذا ترامب تاب حقا، وكان الشيعة، قبلت توبته.

Kim Amerika məhv edəcək?

Amerikalılar onlar ölür olduğunu bilirik, lakin məhv etmək istəmirəm, belə ki, hökumət ikili davranış onlara nəzarət. Hollywood yaxın olanlar, bu terminator İran çalışırıq. Belə ki, İran hakimiyyəti azaltmaq üçün cəhd edin, belə ki, İran Amerikanı məhv edə bilər. İranın nüvə və ya raket artım: başqa BMT İrana qarşı film edilməsi və əlavə etmək üçün çalışırıq. Səud Ev və Konqres və Senat və Ağ Ev sionist lobbisinin düşüncə geniş Amerika edir. Bütün bu müxtəlif bir ümumi mövzu var: İslam İnqilabının zəlzələ oldu və tədricən göstərmək üçün çalışır. İranın dini mətnlər və İslam ənənələrinin diqqətlə öyrənilməsi onların məhv qarşısında vaxt zülm və təkəbbür əl olmadan zülm və təzyiq tez xarab olduğunu, ancaq istəyirəm! Yunus metodu istifadə etmək yollarından biridir. Biz İran mifologiya Allah az vaxt sifariş belə ki, Rəbbə başlamaq, bir neçə istisna olmaqla, bütün yer üzünü Nuh peyğəmbər doqquz yüz il və Allahın dininə yarım adam reklamına, lakin insanlar inanmırdı ki, bizə deyir bütpərəstlər pisliyindən təmizləmək: fırtına gəldi və yuyulur. O, tövbə etsəniz, siz əzab olmaz dedi! Və belə sübut etdi. İmam Xomeyni, və ya eyni qaydada ilk xətti yaxınlığında Amerika ağıl adamlar, bəzi So. Onlar əzab özlərini məsafə çalışır, lakin İrana qarşı düşmən və ya təbliğat, həm də onların davranışı yenidən olunur. Onlar bəlkə peyğəmbər Yunus, onların əzab peyğəmbər Yunus qaytarılması kimi, bu şəkildə uğur varsa! Və balığın qarnında onun kəsdi. Amma güclü müəyyən var çıxır. biz Trump şüarlar varsa, seçkilər yaxınlaşdıqca zamanı diqqət: modifikasiyası, hətta o İran və Suriya və Rusiya Isis kill, lakin Amerika onları bilmir. Klintonun rəqiblərini sözlər: tövbə və qaytarılması nağıl və Obama zamanı eyni şüarı verildi. Amma seçki qazanmasının ardından, əksinə, və Trump əvvəlki metodu geri kimi eyni deyil! Bu doğru tövbə deyil o deməkdir ki, onlardan əziyyət ehtimalı azdır. Amma iranlılar hələ America məsləhət vermək etmək üçün cəhd edin, və onların inad imtina kömək edənlər var. Əməliyyat Bu iki rejimi: ya onlar Amerikada uğur dialoq və hikmət gün xilas olan halda peyğəmbər Yunus əzabı! Yoxsa onlar prosesi üçün istifadə su və külək caps israf edilir. Yenə bu halda İranın rolu əməliyyat və digər gün qaldırıldı. Rəbb dedi: Siz ilahi missiya yoxdur, siz Allahı sevmək və Allah onları sevir, yeni insanlarla gətirir. Bəlkə Livanın Hizbullah bu yeni millət! Bəlkə də yeni Rusiya bədən son zərbə köhnə Amerika daxil edin. Belə ki, İran eccentric performans ehtiyatlı olun. Və bəlkə Ədliyyəsi birinci sədr müavini intriqa içe çekildiğinde olunacaq. Trump həqiqətən tövbə və şiə idi əgər Lakin, onun tövbəsini qəbul.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۴/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۹ نظر(0)

جنگ آمریکا و روسیه امری حتمی است.

بر اساس نظریه هانتینگتون، جنگ تمدن ها: نهایتا به درگیری نظامی می رسد و: آمریکا در یک درگیری نظامی از بین می رود. البته به نظرما جهان به مرحله ای رسیده: که آمادگی جنگ سوم جهانی را ندارد، ولی به دلیل خوی برتری جویی  و: نظامیگری دولت آمریکا، ناچار خواهد بود برای اثبات برتری خود، گام آخر را بردارد و: تنها قدرتی که در مقابل او عرض اندام می کند، روسیه است، لذا در یک جنگ نا گریز، به مقابله بر می خیزد ولی چون: پشتوانه مردمی داخلی ندارد، و نمیتواند از نیروی زمینی علیه روسیه استفاده کند، نیروی هوایی و موشک های او کاری از پیش نمی برد، و دریک جنگ فرسایشی که سالهاست شروع شده، نهایتا فروپاشی آمریکا به نتیجه می رسد. مهمترین نظریه ای که در این زمینه است. جنگ تمدن ها است، یعنی تمدن نوین اسلامی همه ابر قدرتها را از بین می برد، از جمله آمریکا نیز از سر راه برداشته می شود. این نظریه در سال 1356توسط اینجانب، در شبهای قدر ماه رمضان در: مسجد الهادی شهید ایت ا الله غفاری، در بین هزاران دانشجوی انقلابی ارائه شد، و جزوه آنهم توزیع و نوارهای انهم موجود است. در سال 1359در مدرسه عالی شهید مطهری هم، تدریس شد و جزوه های ان نیز چاپ گردید. اما بیست سال بعد، یعنی 1379بود که بنام هانتیگتون مطرح شد! آنهم به دلیل اینکه مردود اعلام شود. زیرا در مقابل آن گفتگوی تمدن ها مطرح بود. در واقع انقلابیون ایرانی، دلشان برای فروپاشی آمریکا سوخت و: برای اینکه به سرنوشت شوروی سابق دچار نشود، گفتند بیایند و با گفتگو، جلو این جنگ را بگیرند. برداشت آنها از جنگ تمدن ها،  یک برداشت مکانیکی و منفعلانه بود. یعنی  فکر می کردند با گفتگو می توان: جلو مسیر تاریخ را گرفت. اما اینطور نیست یعنی، تاریخ راه خود را می رود و کسی که: این روند تاریخ را بشناسد، میتواند راهبر تاریخ یا قهرمان تاریخ شود. زیرا قبل از هر حادثه تاریخی، از روند ان متوجه شده و خود را، بر امواج آن سوار می کند. مثل این است که رودخانه ای در مسیری به آبشار می رسد، ما اگر این را بدانیم میتوانیم با کمی دقت، قایق خود را در مسیر بعدی قرار دهیم، ولی کسانی که نمی دانند در گرداب گیر می کنند. شاید از بین بروند و شاید هم نجات پیدا کنند. طرفداران گفتگوی تمدن ها می گویند: ما باید آبشار را از بین ببریم، تا همه به سلامت به مقصد برسند! اما قدرت ما برای ازبین بردن ابشار ساخته نشده، بلکه برای بهره برداری از آبشار ساخته شده، لذا قهرمانان تاریخ آدم های باهوشی هستند که: این موضوع را می فهمند و: آنهایی که نمی فهمند در زیر: چرخ های تاریخ له می شوند. مسئله برجام هم چنین برداشت مکانیکی است از گفتگو، یعنی آنها خواسته اند مانع روند تکاملی تاریخ شوند! روند تکاملی تاریخ برمبنای حذف: قدرت های قبلی و ایجاد قدرت های نوظهور است. چنانچه نظریه دیالکتیکی به آن اشاره دارد، و ابن خلدون آن را توضیح داده است. این نظریه دیالکتیکی را، با نظریه ماتریالیسم تاریخی یا: دیالکتیکی مادی نباید اشتباه گرفت. امام علی می فرماید: فرشته ای هر شب فریاد می کند: برای مرگ بزایید و برای خراب کردن بسازید. منطقیون هم گفته اند: اوج هرچیزی اول افول آن است. که گویند: فواره چو بالا رود سرنگون گردد.! لذا همانطور که اختیار انسان، برای تغییرات مطلق نیست، برای جلوگیری از تغییرات هم مطلق نیست. و کسی نمی تواند با گفتگو! جلوی جنگ تاریخی و ضروری را بگیرد. اراده خداوند این است که مستضعفین بر: مستکبرین پیروز شوند، این نهایت دشمنی با خدا است که ما بخواهیم با مذاکره، مانع شکست مستکبرین شویم!

The war between the US and Russia is certain.

According to Huntington's theory, the Civilization War: Ultimately reaches military confrontation: America is destroyed in a military conflict. Of course, in my view, the world has reached a stage that does not prepare for the Third World War, but because of its superiority and: the US military militarism, it will have to take the last step to prove its supremacy: the only power ahead of him is the width The body is Russia, so it is confronted in a never-ending war, but because it does not have a domestic support, and can not use the ground force against Russia, its air force and its missiles do not go astray, and In a war of extinction that has begun for many years, the collapse of America will eventually come to the end. The most important theory in this field. The battle of civilizations is that the new Islamic civilization destroys all the superpowers, including the United States. This theory was presented to me by myself, on the nights of Ramadan in 1979, at the mosque of al-Hadi, martyr Iathullah Ghaffari, among thousands of revolutionary students, and there are also leaflets for distribution and tapes. He was taught at the Shahid Motahari High School in 1359 and his pamphlets were also published. But twenty years later, it was in 2000, called Huntington! Because it is declared to be rejected. Because the dialogue of civilizations was in front of it. In fact, the Iranian revolutionaries were eager to fuel the collapse of the United States: they did not want to go to the fate of the former Soviet Union, and to engage in dialogue with them. Their perception of the war of civilizations was a mechanical and passive harvest. They thought that they could by the conversation: take the path of history. But it is not. That is, the history goes its way, and whoever knows this process of history can become the leader of history or the hero of history. Because before every historical event, it is aware of its process and it is mounting itself on its waves. It's as if a river is on its way to the waterfall; if we know this, we can put our boat on the next track with a little care, but those who do not know will get in the vortex. Maybe they'll disappear and maybe they'll be saved. Dialogue advocates say: "We have to eliminate the waterfall, so that everyone arrives at health!" But we have not built our power to destroy the waterfall, but it is made to exploit the waterfall, so the heroes of history are the intelligent people who understand this and: those who do not understand below: the wheels of history are crushed. The issue of achievement is also a mechanical conception of conversation, that is, they have been asked to hinder the evolutionary process of history! The evolutionary process of history is based on the elimination of previous powers and the emergence of emerging powers. If dialectical theory refers to it, Ibn Khaldun explained it. This dialectical theory should not be confused with the theory of historical materialism: material dialectics. Imam Ali says: "An angel cries every night: to death and to make a ruin." Logicians have also said that the peak of everything is the first decline. They say: Fountain Chu will be toppled. So, as human discretion is not absolute change, it is not absolute to avoid changes. And no one can talk with! Prevent the historic and necessary war. The will of God is that those who are oppressed must be victorious: it is ultimately hostility to God that we want to prevent the arrogant defeated by negotiating!

حرب أمريكا وروسيا أمر لا مفر منه.

ووفقا لصدام هنتنغتون الحضارات: نهاية للنزاع المسلح يصل أمريكا في يختفي الصراع العسكري. بالطبع، نحن نعتقد أن العالم قد وصلت إلى مرحلة: جاهزة للحرب العالمية الثالثة لا، ولكن بسبب طبيعة التفوق و: النزعة العسكرية الأمريكية، سيكون لديك لإثبات تفوقهم، والخطوة الأخيرة لاتخاذ: القوة الوحيدة أمامه، اللياقة البدنية تفعله روسيا، وذلك في الحرب حتمية، لمواجهة ارتفاع، ولكن هذا الدعم للشعب في الداخل لا، ولا يمكن أن قوات برية ضد روسيا استخدام سلاح الجو والصواريخ، وقال انه لا يعمل. و في حرب الاستنزاف التي بدأت منذ سنوات عديدة، وبعد يخلص انهيار أمريكا. نظرية في هذا المجال. حرب الحضارات، حضارة إسلامية جديدة يدمر كل القوى العظمى، بما في ذلك أمريكا هو أيضا للخروج من الطريق. هذه النظرية التي كتبها لي عام 1356، وبالتالي فإن يالي رمضان مسجد الشهيد آية الله علي الهادي الغفاري، كان من بين الآلاف من الطلبة الثوريين، والكتيبات والأشرطة حتى توزيعها لا تزال متاحة. عام 1359 الشهيد مطهري مدرسة ثانوية، كان يدرس والنشرات التي تم طباعتها. ولكن بعد عشرين عاما، عام 1379، والتي أصبحت تعرف باسم هنتنغتون! ومع ذلك، لأن غير مسموح بها. لأنه كان أمام حوار الحضارات. في الواقع، فإن الثوريين الإيرانية، فإنها تغذي انهيار أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق عانت نفس المصير ما لم تأتي مع الحوار، أن أغتنم هذه الحرب إلى الأمام. تصورهم للصراع الحضارات، وكان الحصاد الميكانيكي والسلبي. فكر المحادثة يمكن أن يكون: كانت أمام مجرى التاريخ. ولكن هذا ليس هو الحال، في طريقها وشخص أن يعرف مسار التاريخ يمكن أن تعود الرصاص أو بطل في التاريخ. لأنه قبل أي حدث تاريخي، لاحظت وبطبيعة الحال نفسه، وموجات لركوب. ويمكن أيضا ربما يتم حفظها. حوار الحضارات المشجعين يقول: يجب علينا القضاء شلال، كل بأمان تصل إلى وجهتها! ولكن قوتنا لا يتم إزالة الشلال، ولكن أيضا لتشغيل الشلال بها، أبطال التاريخ هم أشخاص أذكياء أن نفهم ذلك، وأولئك الذين لا يفهمون ما يلي: يتم سحق عجلات التاريخ. Brjam الحصاد الميكانيكي هو أيضا للحديث، عن رغبتهم في عرقلة عملية التطور التاريخي و! وبناء على عملية التطور التاريخي للقضاء: القوى السابقة والقوى الناشئة. إذا تشير النظرية الجدلية لذلك، وأوضح ابن خلدون. يجب عدم الخلط بين المادية الجدلية: هذه النظرية الجدلية، أو نظرية المادية التاريخية. يقول الإمام علي: ملاك يبكي كل ليلة لدوا  للموت والخراب للبناء. وقال المنطقيون: ذروة كل شيء بدأ تراجعه. تقول نافورة تشو يصعد إلى أسفل.! وهكذا، وحرية الإنسان، من أجل التغيير ليست مطلقة، لوقف التغييرات ليست مطلقة. ويمكن لأي شخص أن يتحدث! التاريخية واتخاذ جبهة الحرب الضرورية.

Amerikanın və Rusiyanın müharibə qaçılmazdır.

sivilizasiyaların Huntington toqquşma görə silahlı münaqişənin sonu çatıb Amerika hərbi münaqişə yox da. Əlbəttə ki, dünya bir mərhələ çatıb iman: World War III üçün hazır, lakin üstünlük təbiəti və yoxdur: Amerika militarizm, öz üstünlüyünü sübut etmək olacaq, final addım atmağa: enerji Onun qarşısında, ineluctable bir müharibə, yüksəlir qarşı belə Fitness, Rusiya, lakin belə dəstək daxili insanlar deyil, və, hava qüvvələri və raketlər, o işləmir istifadə Rusiyaya qarşı qoşun əsas deyil. və illər əvvəl başlayan köhnəltmə bir müharibə sonra Amerika dağılması bağlayır. bu sahədə nəzəriyyəsi. Sivilizasiyaların müharibəsi, yeni İslam sivilizasiyası Amerika yolu da daxil olmaqla, bütün böyük səlahiyyətləri məhv. 1356-cı ildə mənə bu nəzəriyyə, belə ki, Ramazan məscidi şəhid Ayətullah Əli əl-Hadi Ghaffari gecə, inqilabi minlərlə şagird arasında idi, hətta paylanmış broşuralar və şeritler hələ də mövcuddur. 1359-ci ildə şəhid Mütəhhəri High School, tədris və çap edilmişdir kitabça idi. Amma iyirmi il sonra, 1379-ci ildə, Huntington kimi tanınan oldu! Lakin, icazə, çünki. Bu Mədəniyyətlər Dialoqu qarşısında idi. Əslində, İran inqilabçılar, onlar Amerikanın dağılması yanacaq və onlar bu müharibə irəli çəkmək üçün dialoq ilə gəlmək halda keçmiş Sovet İttifaqı eyni taleyi yaşadı. sivilizasiyaların toqquşması Onların qavrayış, mexaniki yığım və passiv idi. Söhbət fikir ola bilər: ön tarixi kursu idi. Amma bu, belə deyil yolunda və tarixi aparıcı və ya çempion günə bilər tarix boyu bilən kimsə deyil. heç bir tarixi hadisə qarşısında, əlbəttə özü qeyd Çünki dalğaları gəzmək. bəlkə də xilas ola bilər. Mədəniyyətlər azarkeşləri dialoqu deyirlər: Biz bütün təhlükəsiz Çağlayan aradan qaldırmaq, onların hedefi lazımdır! Amma gücümüz Çağlayan aradan qaldırılması üçün deyil, həm də edilən Çağlayan əməliyyat üçün tarixin qəhrəmanları aşağıdakı başa düşmürəm edənlər onu anlamaq və ağıllı insanlar: tarixi təkərlər doğranmış olunur. tarixi inkişaf prosesini olunur mane öz arzusu, söhbət də mexaniki yığımı Brjam! əvvəlki səlahiyyətləri və inkişaf etməkdə olan səlahiyyətləri: aradan qaldırılması tarixi inkişaf prosesinə əsaslanır. dialektik nəzəriyyə ona aiddir və İbn Haldun izah edin. Bu dialektik nəzəriyyəsi, və ya tarixi materializm nəzəriyyəsi: dialektik materializmə qarışdırmaq lazım deyil. İmam Əli buyurur: angel hər gecə həyata ayı öldürmək və yaratmaq üçün məhv etməkdir. Logicians edib: pik hər şey onun tənəzzül başlayır. Bu fəvvarə Chu aşağı enir deyirlər.! dəyişiklik mütləq deyil Belə ki, insan azadlığı kimi, dəyişikliklər mütləq deyil dayandırmaq. Və hər kəs danışmaq bilər! Tarixi və zəruri müharibə ön almaq. Allah yoxsul var: zalım qazanmaq Allahın düşmənidir, biz zalım uğursuzluq qarşısını almaq üçün danışıqlar istəyirəm ki!

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۶ نظر(0)

بانکها سریعتر اعلام ورشکستگی بکنند.

با توجه به افزایش چند برابری حجم نقدینگی، بدهی کلان دولت به بانکها، مطالبات وصول نشدنی نجومی آنها، لازم است که هرچه سریعتر بانکها اعلام ورشکستگی بکنند! تا بیش از این تورم دامن مردم را نگیرد، و ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند. بانکها بدون پشتوانه! پول مردم را بعنوان پس انداز می گیرند، و بدون اینکه بتوانند این پول را مدیریت کنند، سود ثابتی را به مشتریان می پردازند. که انباشته شدن این هزینه های بهره، همه بانکها مخصوصا بانکهای دولتی را، به مرز ورشکستگی رسانده! ولی بانک مرکزی و وزارت اقصاد، سال ها است که مانع اعلام آن می شوند. زیرا صریح آیه قران همین است که: خداوند ربا را نابود می کند. و بانکهای ربوی که بنام بانکداری اسلامی، همان روند قبلی را ادامه دادند، مصداق کامل این ورشکستگی است. سید محمود امامیان در همایش کار آفرینان گفت: چرا حقایق اقتصادی را به مردم نمی گویند؟ کتمان حقایق، از سر گذراندن مسئولیت نیست، بلکه خیانت به یک ملت است. همه مردمی که شب را به صبح می رسانند: با ترس از اینکه نان فردا گرانتر می شود، لرزه های دل آنها کاخ این گونه پوشانندگان حقیقت را، بر سرشان خراب خواهد کرد.

البته این امر مخصوص دولت ایران نیست، بلکه اینها هم از آمریکایی ها یاد گرفته اند! چون همگی شاگردان عموسام هستند، حالا یا مستقیما با حمایت سازمان سیا، دکترای اقتصاد گرفته اند یا زیر دست این نوع استاد ها اقتصاد خوانده اند. آمریکا نیز اگر بدهیهای خود را برای مردمش روشن کند، فروپاشی آن اتفاق می افتد. ولی تاکنون از افشای این حقایق جلوگیری کرده است. مسئله تروریسم یکی از پناهگاههایی است که: از انجا به مردم خودشان شلیک می کنند. مردم این ها را نمی دانند، ولی گرانی و بی خانمانی را، در زندگی خود بخوبی می بینند. ناله و نفرین همین مردم ساده دل بی خانمان آمریکایی، سیل بزرگی شده که بزودی همه خاندان کثیف ترامپ و: آل سعود را از بین خواهد برد. شما ببینید که تا دیروز می گفتند: بشار اسد حمله شیمیایی کرده! ولی نتوانستند ثابت کنند ولی حالا، برای بحران سازی مجبور شدند: پیشقدم شوند و مانند مرتاض های هندی، پیش بینی کنند که رژیم سوریه می خواهد: از حمله شیمیایی استفاده کند! واین یعنی هیچ راهی برای ادامه رژیم کثیف استکبار جهانی، اعم از آمریکا وعربستان واسرائیل باقی نمانده، و مجبورند استراتژی هایشان را پیش خور کنند. حالا اگر اینها راستگو باشند و بخواهند: به ملت خودشان خدمت کنند، بیایند و هرچه دروغ گفته اند افشا کنند. این به نفع آنها است، زیرا انتقام مردم سخت نخواهد بود! مردم ساده هستند و بی آلایش، فرقی بین مردم آمریکا و ایران و عربستان هم نیست، وقتی مسئولین با صداقت حرف را بگویند، می پذیرند و کمک هم می کنند. چه از نظر کمک مالی و پرداخت بخشی از: هزینه های دولتی به صورت خودجوش، و چه بصورت صرفه جویی و کم انتظاری از خدمات دولتی، مثلا آنها اصلا نمی دانند: خدمات بیمه یعنی چه! خود دولت ها تولید می کنند، بزرگ می کنند بعد هم در اجرای آن درجا می زنند. در ایران هم همینطور است، اگر بانکها امروز اعلام ورشکستگی کنند، برایشان بهتر است از فردا، که تق آن در آید. زیرا مردم نشان داده اند به: ورشکسته کمک میکنند ولی، دروغگو را اگر هم ببخشند فراموش نمی کنند.

Banks are quicker to file for bankruptcy.

Given the multiplier of liquidity, the government's massive government debt to the banks, their ineligible astronomical demands, it is imperative that banks launch bankruptcy as soon as possible! Too much of this inflation will not attract the people, and the value of the national currency will not decrease. Banks without back! Money saves people as savings, and they can make a steady paycheck without managing to manage this money. The accumulation of these interest rates has pushed all the banks, especially the state-owned banks, into a bankruptcy! But the Central Bank and the Ministry of Economy have been preventing it from being announced for many years. The explicit verse of the Qur'an is this: God destroys usury. And the busiest banks that have continued the same trend in the name of Islamic banking, is a complete example of this bankruptcy. Seyyed Mahmoud Emamiyen said at the entrepreneurs' conference: Why do not they say economic facts? Concealing the facts is not about to take over responsibility, but to betray one nation. All the people who bring the night in the morning: fearful that tomorrow's bread will become more expensive, the tremors of their hearts will ruin the palace of this kind of cover.

Of course, this is not specific to the Iranian government, but they are also learned from the Americans! Because they are all students of ours, now or directly with the support of the CIA, they have received a doctorate in economics or have studied economics under these kinds of professors. If the United States illuminates its debts to its people, America will collapse. But so far it has prevented the disclosure of these facts. The issue of terrorism is one of the sanctuaries: from where they shoot their own people. People do not know this, but they see high and homelessness in their lives. The moans and curse of the simple people of the homeless Americans are a huge flood that soon all the dirty tramp families will be destroyed: Al Saud will be destroyed. You see, until yesterday they said: Bashar al-Assad has made a chemical attack! But they could not prove, but now they were forced to cope with the crisis: they would, like the Indian perpetrators, predict that the Syrian regime wants to use chemical attack! And this means there is no way to continue the dirty regime of global arrogance, including the United States, and Israel and Israel, and they have to give up their strategies. Now if they are truthful and want to: serve their nation, come and disclose what they have lied. This is in their favor, because people's revenge will not be tough! People are simple and unobtrusive, there is no difference between the American people and Iran and Saudi Arabia, when officials say honestly, accept and help. What is meant by donations and payments are: government spending spontaneously, as well as saving and unexpectedly from government services, for example, they do not know at all: what is the insurance service? The governments themselves produce, enlarge, then they are in place to run it. In Iran, too, if banks today filed for bankruptcy, it would be better for them than tomorrow to come to terms with it. Because people have shown that they help: bankrupt, but they do not forget the liar if they forgive it.

البنوك تفعل الإفلاس أسرع.

ويرجع ذلك إلى زيادة عدة مرات حجم السيولة والديون الحكومية الهائلة للبنوك، يتطلب جمع كبير من الفلكية التي يحتاجونها بسرعة البنوك المفلسة تفعل! لمعظم الناس هذا ليس التضخم، ولم يتم تخفيض قيمة العملة الوطنية. الكتب الورقية! وفورات هي أموال الشعب، ودون أن تكون قادرة على إدارة أموالهم، والزبائن دفع أرباح ثابتة. تراكم تكاليف الفائدة، وجهت جميع البنوك، وخاصة البنوك المملوكة للدولة، إلى حافة الإفلاس! لكن البنك المركزي ووزارة الاقتصاد، فإنه يمكن أن يقال لسنوات عديدة هذا الحاجز. ذلك لأن الآيات صريحة في القرآن أن الله يدمر الربا. وانتقد بنوك الربا باسم المصرفي الإسلامي، واصل الاتجاه السابق، وخير مثال على ذلك هو الإفلاس. وقالت رجال الأعمال سيد محمود إيماميان في المؤتمر: لماذا لا يقول الناس الحقائق الاقتصادية؟ إخفاء الحقائق، وعلى تحمل المسؤولية، ولكن أيضا خيانة للأمة. كل الناس الذين يحملون الليل: الخوف من أن الخبز هو غدا أكثر تكلفة، والزلازل قلب قصر الحقيقة من هذه التغطية، ستنطبق عليهم.

ومع ذلك، فمن للحكومة الإيرانية، لكنها تعلمت من الأميركيين! العم سام لجميع الطلاب ويدعم الآن مباشرة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية، دكتوراه في الاقتصاد، أستاذ الاقتصاد اتخذت أو يجري هذا النوع. أمريكا، إذا تحول ديونك لشعبها، انهياره يحدث. ولكن منعت حتى الآن الكشف عن هذه الحقائق. قضية الإرهاب هي واحدة من المقدسات من حيث تبادل لاطلاق النار الناس أنفسهم. هؤلاء الناس لا يعرفون، ولكنها مكلفة والتشرد، وكذلك نرى في حياتك. تأوه ويلعن هذا الشعب بلا مأوى ساذجة الأمريكية، الطوفان العظيم أن قريبا كل القذرة ترامب والأسرة: بيت آل سعود سوف تدمر. تشاهد قال أمس الأسد ديه هجوم كيماوي! لكنها غير قادرة على إثبات ولكن الآن، وكان لهذه الأزمة: أن تكون سباقة ومثل التقشف الهندية، توقع أن النظام السوري يريد استخدام هجوم كيماوي! هذا ليس وسيلة لمواصلة النظام القذرة الغطرسة العالمية، لا تزال كل من أمريكا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، ولها استراتيجياتها قبل الأكل. إذا كانوا صادقين ونريد أن نخدم أبناء شعبهم، وتأتي وفضح كل ما قد كذب. هو في مصلحتهم، لأن الانتقام ليس الناس الشاق! الناس بسيط ومفتوح، وليس هناك فرق بين شعب الولايات المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية، وعندما يتحدث المسؤولون بصراحة أقول، تقبل والعيش معا. سواء من حيث المساعدات المالية ودفع جزء من تكلفة من الجمهور لتكون عفوية، أو لمجرد توفير والتوقعات الخدمات الحكومية منخفضة، على سبيل المثال، أنهم لا يعرفون: تأمين ما! إنتاج الدولة نفسها، ورفع بعد ذلك سوف يتخلف في التنفيذ. في إيران، أيضا، إذا تعلن البنوك الإفلاس اليوم، فمن الأفضل بالنسبة لهم غدا، عندما يأتي يطرق. لأنها ثبت أنها: تساعد الإفلاس، ولكن سيتم غفر كذابين إذا لم ينسى.

Banklar sürətli iflas yoxdur.

artan bir neçə dəfə səbəbiylə likvidlik həcmi banklara böyük dövlət borcu, onlar tez müflis banklar nə etmək lazımdır astronomik böyük toplanması tələb! insanların çoxu bu inflyasiya deyil, milli valyutanın dəyəri aşağı deyil. Kitablar fiat! qənaət insanların pul kimi, onların pul idarə edə olmadan, müştərilər sabit dividend ödəyirlər. faiz xərcləri toplanması, bütün banklar, xüsusilə dövlət bankları, iflasa gətirdi! Amma mərkəzi bank və iqtisadiyyat Nazirliyi, bir çox illər ki, maneə üçün deyilə bilər. Allah sələm Quranda açıq ayələr məhv ki olmasıdır. Və İslam bankçılığının adı sələmçilik banklar tənqid əvvəlki trend davam, bu mükəmməl nümunəsidir iflas edir. Konfransda Seyid Mahmud Emamian sahibkarlar dedi: Niyə insanlar iqtisadi faktlar demək deyil? faktların gizlədilməsi, məsuliyyət, həm də millətin xəyanət etmək. gecə keçirmək Bütün insanlar: çörək daha bahalı, sabah belə əhatə həqiqət sarayı zəlzələ ürək ki, qorxu, onlara düşəcək.

Lakin, İran hökuməti üçün, lakin onlar amerikalılar öyrəndim! bütün tələbələr birbaşa CIA, İqtisadiyyat doktoru tərəfindən dəstəklənir, çünki Uncle Sam, iqtisadiyyat professoru qəbul və ya bu cür altında var. Sizin borclar öz xalqına döndərsələr Amerika, onun dağılması baş verir. Lakin bu günə qədər bu faktların açıqlanması maneə törətdi. terror məsələsi insanlar özləri vurmaq yerdən ziyarətgahlarından biridir. Bu insanlar bahalı və evsizlik lakin bilirik, eləcə də sizin həyat görmürəm. Inilti və bu insanlar evsiz sadəlövh Amerika, tezliklə bütün çirkli Trump və ailə böyük bir daşqın lənət: Səud House məhv edəcək. Siz dünən Əsəd kimyəvi hücumu malikdir görmək! Amma bilmədi sübut Amma indi böhran üçün idi: fəal və guşənişin Hindi kimi, Suriya rejiminin kimyəvi hücum istifadə etmək istəyir ki, proqnozlaşdırmaq! Bu Amerika və İsrail və Səudiyyə Ərəbistanı, həm də qalır və onlar yemək əvvəl onların strategiyaları var, qlobal təkəbbür çirkli rejimini davam etmək üçün heç bir yol var. onlar vicdanlı və öz xalqına xidmət etmək istəyirsinizsə, gəlib yalan nə ifşa. Bu intiqam çətin insanlar deyil, çünki, onların maraq deyil! İnsanlar Amerika və İran və Səudiyyə Ərəbistanı insanlar arasında heç bir fərq rəsmiləri vicdanla danışmaq deyəndə, qəbul və birlikdə yaşamaq var, sadə və açıqdır. dövlət xidmətlərinin gözləmələri kortəbii və ya qənaət və aşağı olması ictimai dəyərinin bir hissəsini ödəmək maliyyə yardımı baxımından və həm də, məsələn, onlar bilmirlər nə Insurance! Dövlət öz istehsal, onda qaldırmaq ki, həyata keçirilməsi qalır edəcək. banklar bu gün iflas elan əgər İranda də, bu tıqqıltı gəlir zaman, sabah onlar üçün daha yaxşıdır. müflis kömək, lakin unudulmuş əgər yalançı əfv olunacaq: onlar üçün nümayiş etdirilib, çünki.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۶/۴/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۷ نظر(0)

قطر و عمان هم به خط مقاومت پیوستند، کویت هم، در راه است!

یکی از نمایندگان مجلس کویت گفته که: باید اسم سعودی را از عربستان برداریم، و آن را سر زمین حرمین شریفین بنامیم. و این آرزوی بزرگ همه مسلمان ها است که: این تغییرات صورت گیرد و آل سعود، که چند سالی است سرزمین وحی را بنام خودش کرده، دست از لجاجت بردارد و این تغییرات را اجرایی کند. دیگر از خواسته های مسلمانان، جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر آثار تاریخی، و اماکن اسلامی همچون آرامگاه بقیع است. قطر در این زمینه بسیار کمک کار خواهد بود، زیرا از نظر فاصله به مکه و مدینه نزدیکتر است، و ارزانترین پرواز ها را به این دو شهر مهم دارد. خط مقاومت هم باید برای همه این متحدان، وظیفه تعریف کند و هریک به وظیفه خود عمل کند. اینطور که معلوم است: وظیفه مرزبانی به حزب الله لبنان سپرده شده، تا جلوی تجاوز اسرائیل را از طریق نظامی بگیرد. یمن هم تولید سلاح های موشکی را پیگیری می کند. ولی برای فلسطین هنوز نقشی تعریف نشده است. البته آنها ممکن استقامت در برابر: فشارها برای مهاجرت، را وظیفه خود بدانند. ولی باید یک وظیفه تهاجمی هم، برای خود تعریف نمایند. به نظر می رسد بهترین آرمان برای مردم فلسطین، این باشد که قبله اول مسلمانان را آماده کنند، تا در روز قدس همه مردم دنیا، از تمام نقاط برای اقامه نماز به آنجا بیایند. از رهبر ایران هم دعوت کنند تا: بعنوان حامی اصلی آرمان فلسطین، در جلو نمازگراران باشد. نماز وحدت با امامت مقام معظم رهبری، و شرکت همه مذاهب اسلامی و: دوست داران غیر اسلامی میتواند یاد آور: پیاده روی های اربعین عراق، یا راهپیمایی 22بهمن تهران باشد. زیرا که مسیر مقاومت باید خط خود را، از قم به سوی قدس ادامه دهد. در مسیر این راهپیمایی میتوانند: مردم ایران از قم آغاز کنند و از کربلا، مردم عراق به آنان پیوسته و: در مسیر سوریه از زینبیه اضافه تر گردد، تا به بیت المقدس برسد. البته برای سال بعد هم میتوان این را برنامه ریزی کرد. ممکن است رژیم اشغالگر بخواهد: مانع ایجاد کند ولی این مسئله به سادگی قابل رفع است، و آن مذاکره کنندگان ارشد ایران با: شورای امنیت سازمان ملل مذاکره نمایند، تا آن رژیم مانع نشود. و یا اگر اجازه ندادند، مردم بصورت خودجوش، این مسیر را ادامه دهند. در این صورت اگر رژیم اشغالگر، با سیل جمعیت روبرو شود، کاری نخواهد کرد. بخصوص که این جمعیت روزه دار بوده، و باید بعد از ادای نماز به خانه خود برگردند. در عراق ایران و یمن، ما این تجربه را داریم! وقتی جمعیت همه باهم حرکت کنند، و دست خالی هم باشند، قصدشان نماز روزقدس باشد، هیچ قانون یا زور گویی نمی تواند: جلوی آنها را بگیرد. زیرا کشتن چند نفر از جمعیت میلیاردی، هیچ سودی برای آنها ندارد. اگر این کار صورت نگیرد، آنها مردم فلسطین را هرچه بیشتر از: امت اسلامی دور می کنند، تا اصلا مفهوم روز قدس را هم نفهمند! چنانکه مثلا عکس عده ای را نشان می دهند که: هدایای هلال احمر جمهوری اسلامی به: مردم فلسطین را خود فلسطینی ها آتش می زنند! یا اگر کیسه های خون اهدایی، از ایران برود مریض های فلسطینی نیازمند انتقال خون، می گویند که ما نیازی به خون شیعه نداریم! و نهایتا می بینیم که مردم فلسطین، در اثر محاصره تبلیغاتی، تفاوتی بین اسلام آمریکایی با اسلام محمدی متوجه نمی شوند یا روش حکومتی جمهوری اسلامی با داعش را یکی میدانند. ویا نهایتا خود را شهروند اسرائیل دانسته، و فروش زمین به اسرائیل و: شهرک سازی را تایید می کنند.

Qatar and Oman joined the line of resistance, Kuwait is on its way!

One of the Kuwaiti parliamentarians said: We should remove the Saudi name from Saudi Arabia, and call it the head of the Holy Shrines. And it is the great wish of all Muslims that this change will take place, and Al Saud, who has for a number of years been the land of revelation, hesitates to take stumbling blocks and implement these changes. Another is the Muslim demands, preventing the destruction of more historical monuments, and Islamic sites like the Baqih tomb. Qatar will be very helpful in this regard, because it is closer to Mecca and Medina, and the cheapest flights to these two major cities. The line of resistance must define duty for all of these allies, and each one has to fulfill his duty. As it turns out, the border duty has been handed over to Lebanon's Hezbollah to prevent Israeli aggression through military action. Yemen is also pursuing the production of missile weapons. But Palestine has not yet defined a role. Of course, they may endure their duty to: push for immigration. But they must also define an aggressive task. The best idea for the people of Palestine seems to be to prepare the first qiblah for Muslims to come to Jerusalem from all parts of the world on the Qods Day. Invite the Iranian leader to: Be the main sponsor of the Palestinian cause in the front of his prayer prayer. Wahdat prayer with the Imamate of the Supreme Leader, and the company of all Islamic religions and: Non-Islamic loved ones can remind: Iraqi Archean walks, or Tehran's 22nd Bahman march. Because the path of resistance must continue its line from Qom to the Qods. On the way to this march: the people of Iran will start from Qom, and they will join them from Karbala, the people of Iraq, and add Sinibay to Syria to reach Jerusalem. Of course, for the next year, it can also be planned. The occupying regime may want to prevent it, but it can be easily resolved, and that senior Iranian negotiator will negotiate with the United Nations Security Council, so that the regime will not be prevented. Or if they did not allow people to spontaneously continue this path. If this is not the case, if the occupation regime is faced with the flood of the population, it will not do anything. Especially since this population has been fasting and should return to their homes after prayers. In Iraq, Iran and Yemen, we have this experience! When the crowd all move together and they are empty hands, their intention is to pray the day of Qods, no law or force cannot: stop them. Because killing a few billion people is not worth it. If this is not done, they will move the Palestinian people further away from the Islamic Ummah, so that they will not even understand the meaning of the Qods Day! As, for example, they depict some of the following: Red Crescent Gifts from the Islamic Republic: The Palestinians are burning themselves Palestinians! Or if donated blood bags come from Iran Palestinian patients needing blood transfusions say that we do not need Shiite blood! And finally, we see that the Palestinian people, through the siege of the propaganda, do not understand the difference between American Islam and Mohammad Islam, or they consider the Islamic regime's method with ISIS. Or ultimately consider himself a citizen of Israel, and sell land to Israel and: settlements.

انضمت قطر وسلطنة عمان خط المقاومة، والكويت، على الطريق!

وقال أحد أعضاء البرلمان ان الكويت يجب إزالة اسم من المملكة العربية السعودية، ويطلق عليها أرض الحرمين الشريفين. مطالب المسلمين، ومنع المزيد من تدهور المعالم الأثرية والمباني التاريخية الإسلامية مثل قبر هو الباقي. ستكون قطر مفيدة جدا في هذا الصدد، لأن المسافة أقرب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأرخص الرحلات الجوية إلى المدينتين هو المهم. يجب أن تكون مقاومة خط لجميع الحلفاء، ولكل مهمة محددة لتحقيق مهمتها. كما اتضح: الحدود المهمة الموكلة إلى حزب الله اللبناني، لوقف العدوان الإسرائيلي من خلال جيشها. اليمن يسعى الأسلحة الصاروخية. ولكن بالنسبة للدور الفلسطيني لم تحدد بعد. ويمكن أن تقاوم الضغط على الهجرة، واجبك أن يعرف. لكن مهمة العدوانية هي تحديد نفسها. يبدو أن أفضل فكرة للشعب الفلسطيني، وهذا هو القبلة الأولى للمسلمين لإعداد كيوم القدس جميع الناس، من جميع أنحاء تأتي للصلاة هناك. دعا الرئيس الإيراني أيضا إلى: كما هو الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، والصلاة أمامه. الصلاة من أجل الوحدة مع قيادة المرشد الأعلى، وجميع المذاهب الإسلامية: المشجعين غير المسلمين قد يتذكر المشي قبل الأربعين العراقي، أو 22 بهمن طهران. لمسار المقاومة إلى خط من مدينة قم لمواصلة القدس. في سياق هذه المسيرة يمكن: أهل قم يبدأ من كربلاء، انضم الشعب العراقي منهم في اتجاه سوريا الزينبية أكثر من ذلك، للوصول إلى القدس. ويمكن برمجتها للعام القادم. نظام الاحتلال قد نسأل: عقبة، ولكن من السهل لإصلاح، وكبير المفاوضين لإيران: مناقشة مجلس الأمن الدولي، لأنها لا تعيق النظام. أو، إذا لم يكن كذلك، مجرد مجموعة من الناس من تلقاء أنفسهم، لمواصلة هذا الطريق. في هذه الحالة، إذا كان نظام الاحتلال، واجه مع طوفان من السكان، لن ينجح. خاصة أن هذه الفئة من السكان الصوم، والصلاة يجب أن تعود بعد ذلك المنزل. في العراق وإيران واليمن، لدينا خبرة! عندما يتحرك الناس معا، وأنها فارغة، ويوم مقدس للصلاة نية، أي قانون أو إكراه لا يمكن: وقفها. لأن قتل عدة أشخاص في المليارات، أي فائدة لهم. إذا لم يتم ذلك، وكذلك الشعب الفلسطيني من الأمة الإسلامية الآن، لذلك أنا لا أفهم مفهوم يوم القدس! كما بعض الأمثلة تظهر الصور أن الهدايا لجمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية: الفلسطينيون حرق الشعب الفلسطيني نفسه! أو إذا كان كيس الدم المتبرع به، الإجازات المرضية إيران من قبل الفلسطينيين في حاجة إلى نقل الدم، ويقول الشيعة الدم الذي يتعين علينا القيام به! وأخيرا، ونحن نرى أن الشعب الفلسطيني المحاصر عن طريق الإعلان، والفرق بين الإسلام المحمدي الأميركيين لا يفهمون الإسلام أو الجمهورية الإسلامية ISIS أحد يعرف. أو النظر في نهاية المطاف أنفسهم مواطني إسرائيل، وبيع الأرض لإسرائيل: تمت الموافقة على المستوطنات.

Qatar və Oman yolda müqavimət xətti, Küveyt qatıldı!

Milli Məclisin bir üzvü Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı adını aradan qaldırılması lazımdır və bu, İki Müqəddəs Ocağın torpaq adlanır bildirib. Və bütün müsəlmanların böyük arzusu bu dəyişikliklər baş və torpaq onun inad onun əlində adını aşkar bir neçə il Səud House, almaq və bu dəyişikliklərin həyata keçirilməsi edir. Müsəlmanların tələbləri, tarixi abidələri və Tomb Baqi kimi İslam Binaların daha deqradasiyası qarşısını alır. Line müqavimət bütün müttəfiqləri üçün olmalıdır və hər bir müəyyən vəzifə onun vəzifəsi yerinə yetirmək üçün. O çıxır ki: Livan Hizbullah tapşırıq həvalə sərhədində hərbi vasitəsilə İsrail təcavüzü dayandırmaq. Yemen raket silah aparır. Amma Fələstin rolu hələəyyən deyil. Onlar miqrasiya üçün təzyiq müqavimət bilər, qorxun bilmək. Amma təcavüzkar məsələ özü müəyyən edir. Bu Fələstin xalqı üçün yaxşı bir fikirdir, bu bütün var dua gəlib, Qods günü bütün insanlar hazırlamaq üçün müsəlmanların ilk Qibla görünür. İran lideri də dəvət: Fələstin iddiasının əsas tərəfdarı kimi, qarşısında dua. Ali lideri rəhbərliyi və bütün İslam məzhəbləri ilə birlik Namaz: Qeyri-müsəlman tərəfdarlar İraq Arbaeen, və ya 22 Bəhmən Tehranın gəzinti xatırlayıram bilər. Qum öz xətti müqavimət yolu Qüdsü davam edir. bilərsiniz mart zamanı: Qum xalqı Kərbəla başlamaq İraq xalqı Yerusəlimə çatmaq üçün, Suriya Zainabiyya daha istiqamətində onlara qoşulub. Növbəti il ​​üçün proqramlaşdırılmış bilər. Bu rejim mane deyil kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müzakirə: maneə, lakin bu düzeltmek üçün asandır, və İran baş danışıqları: İşğalçı rejim xahiş edə bilər. əgər Və ya, insanlar yalnız kortəbii, bu yolu davam edir. işğal rejiminin əhalinin bir daşqın ilə qarşı-qarşıya, bu halda, işləməyəcək. Xüsusilə bu əhali oruc idi, namaz sonra evə qayıtmaq lazımdır ildən. İraq, İran və Yəmən, biz təcrübə var! insanlar birlikdə bütün hərəkət və onlar boş olduqda, namaz niyyət müqəddəs gün, heç bir qanun və ya məcburiyyət bilməz: onları dayandırmaq. onlara milyardlarla heç bir fayda bir neçə nəfər həlak çünki. Bunu deyilsə, daha da İslam ümmətinin Fələstin xalqı qədər mən Qods günü anlayışı başa düşmürəm! Fələstinlilər Fələstin xalqına özləri yandırmaq bəzi Məsələn photos İslam Respublikasının Qızıl Aypara Cəmiyyətinə hədiyyə olduğunu göstərir! Və ya hədiyyə qan bag əgər qanköçürmə ehtiyacı fələstinlilər tərəfindən xəstə məzuniyyət İran, qan şiələr biz nə etmək lazımdır ki! Nəhayət, biz reklam tərəfindən mühasirəyə Fələstin xalqı, İslam Məhəmmədi amerikalılar arasında fərq İslamı və ya bir bilir ISIS İslam Respublikası başa düşmürəm ki, görəcəksiniz. Və ya nəhayət özlərini İsrail vətəndaşları hesab və İsrail torpağını satmaq: hesablaşmalar təsdiq edilir.