X
تبلیغات
شهدای میانمار
صفحه اول تماس با ما RSS
شهدای میانمار
مسلمانان میانمار اقلیت بزرگ آن کشور هستند و بیشتر آنان هم ایرانی تبار هستند والان در یک تصفیه نژادی باید خود را حفظ کنند

ریاست محترم دادگاه بین المللی لاهه

با سلام و احترام

به استحضار عالی میرساند

اینجانب سید احمد حسینی، یکی از نوادگان امام سجاد، علی ابن الحسین ع مدفون در آرامگاه بقیع: در مدینه منوره هستم. که مدرک آن پیوست می باشد. همانطور که مستحضرید، آل سعود این آرامگاه را تخریب کرده، و آثار تاریخی آن را نابود نموده است. اینجانب بارها اقدام به در خواست بازسازی آن نمودم، ولی آل سعود حتی ویزا نمی دهد، تا از آن نقشه برداری کنیم! لذا در خواست دارد رسیدگی فرمایید و معلوم کنید: خسارات وارده برعهده کیست؟ و چرا مجوز بازدید و بازسازی حتی : با هزینه شخصی را هم به ما نمی دهند؟ در حالیکه با توجه به مستندات تاریخی ، و اصرار بر خرابه ماندن آن، آل سعود باید خسارت این تخریب را بدهد. علاوه بر آن آمرین آن طبق: کنوانسیون های بین المللی، مجازات تخریب آثار تاریخی ، با آدم ربایی برابر است، مجازات شوند. در قانون مجازات اسلامی برای آن، حبس و جریمه نیز در نظر گرفته شده است. نخستین بار در تاریخ نظام عدالت کیفری بین المللی، جرایم علیه میراث فرهنگی نزد یک: محکمه بین المللی به عنوان جرایم جنگی، در سال گذشته در دادگاه لاهه ، برعلیه یکی از: فرماندهان گروه انصار الدین وابسته به القاعده،  مطرح گردید. لذا وحدت رویه اقتضا می کند: بر علیه آل سعود نیز مطرح گردد. زیرا تخریب این بناها و آرامگاه ها، از منظر مذهبی و هویتی و تاریخی مهم بوده است. به گفته دادستان لاهه ، تخریب چنین بناهایی می تواند: اثرات غیرقابل جبرانی بر: ساختار های اجتماعی یک جامعه داشته باشد. و ریشه های یک ملت را تخریب سازد.

نظر قاضی محترم را به کنوانسیون های زیر جلب می نماید:  کنوانسون ۱۹۵۴ در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی، در برابر صدمات ناشی از جنگ.

کنوانسیون ۱۹۷۰ در مورد اتخاذ تدابیر: به منظور جلوگیری از ورود و صدور و: انتقال غیر قانونی مالکیت اموال فرهنگی – تاریخی

کنوانسیون ۱۹۷۲ در مورد حفاظت از میراث: فرهنگی و طبیعی جهان.

کنوانسیون ۱۹۹۵ درباره اعاده اموال: فرهنگی قاچاق و مسروقه

کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب ۲۰۰۱

از آنجایی که آثار تاریخی و آرامگاهها، از جمله اموال ارزشمند است که: نه تنها به ملت ها، بلکه به تمامی بشریت تعلق دارد، فقدان هر یک از این اموال بسیار ارزشمند، از طریق تنزیل وضعیت، یا از میان رفتن آنها ، موجب فقر میراث کلیه: ملل جهان خواهد شد. بخش هایی از این اموال را می توان به علت: ویژگیهای استثنایی شان، دارای ارزش والای جهانی دانست ، بدین لحاظ شایسته حفاظت ویژه ای در: برابر مخاطراتی که: به طرزی فزاینده آنها را تهدید می کنند، هستند. مجازات تخریب کنندگان در عصر حاضر، توسط اسناد بین المللی، به عنوان یکی از راهکارهای حمایت: این میراث گرانبها می باشد. که انتظار می رود : جنابعالی این مجازات را تعیین و: دستور اعمال صادر فرمایید.

با تشکر

سید احمد حسینی

رئیس ستاد بازسازی آرامگاه بقیع

President of the International Court of Justice

Greetings and Regards

Higher bring to your notice

I Seyed Ahmad Hosseini, a descendant of Imam Sajjad, Imam Ali Ibn Al Hussein is buried in the Tomb of Baqi in Medina am. The degree it is attached. As you know, the Saudis destroyed the tombs, and monuments have been destroyed. I repeatedly asked to have it rebuilt, but Saud did not give even a visa, so we mapped it! The request is not processed and it turned out: Who is responsible for damages? Why visit of license, even with the personal cost to us do not? However, according to historical documents, and insists on the ruins remain, the Saudis must give compensation of the damage. In addition, according to officers: international conventions, punish the destruction of historical monuments, the kidnapping is punished. The Penal Code for the imprisonment and a fine was also considered. The first time in the history of international criminal justice system, crimes against cultural heritage with a: International Criminal Court for war crimes in The Hague last year, against one of the commanders of Ansar al-Din al-Qaeda, was raised. It demands unity: against the Al Saud also be considered. For the destruction of these monuments and tombs, from the perspective of religious identity and history is important. According to the prosecutor of the Hague, the destruction of such buildings can be: irreversible effects on: social structure of a society. And the roots of a nation destroyed.

The honorable judge to draw the following conventions: Convention 1954 in relation to the protection of cultural heritage in times of war injuries.

1970 Convention on measures to prevent the import and export and transfer of ownership of cultural property illegally - Historical

1972 Convention on the protection of heritage: cultural and natural world.

1995 Convention on the restoration of property: cultural contraband and stolen

Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage 2001

Since the monuments and tombs, including valuable property is not only the nation, but to all of humanity belongs, absence of this property highly valued by discounting the situation, or the elimination of causes of poverty heritage of all nations of the world. Recent demolition punishment in the present age, by international instruments, as one of the supporting measures: this is the precious legacy. Expected: You specify the penalties and orders issued acts out.

Thanks

Seyed Ahmad Hosseini

Chief of Staff reconstruction Baqi Cemetery

رئيس محكمة العدل الدولية

تحية واحترام

أعلى ألفت نظركم إلى

أنا سيد أحمد حسيني، وهو سليل الامام السجاد، ودفن الإمام علي بن آل حسين في مقبرة البقيع في المدينة المنورة صباحا. درجة تتمسك بها. كما تعلمون، ودمرت السعوديين القبور، ودمرت الآثار. سألت مرارا وتكرارا لأنها قد أعيد بناؤها، ولكن سعود لم يعط حتى على تأشيرة دخول، لذلك نحن تعيينه! لم يتم معالجة الطلب واتضح: من هو المسؤول عن الأضرار؟ لماذا زيارة الترخيص، حتى مع تكلفة شخصية لنا لا؟ ومع ذلك، وفقا للوثائق التاريخية، وتصر على لا تزال تحت الانقاض، يجب على السعوديين تقديم تعويضات للأضرار. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لضباط: الاتفاقيات الدولية، ومعاقبة تدمير المعالم التاريخية، ويعاقب الاختطاف. كما اعتبر قانون العقوبات لسجن وغرامة. لأول مرة في تاريخ نظام العدالة الجنائية الدولية والجرائم ضد التراث الثقافي مع: المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في لاهاي العام الماضي، ضد واحد من قادة أنصار الدين لتنظيم القاعدة، وأثيرت. ويطالب الوحدة: ضد آل سعود أيضا أخذها بعين الاعتبار. لتدمير هذه الآثار والمقابر، من منظور الهوية الدينية والتاريخ هو المهم. ووفقا لممثلي الادعاء في لاهاي، وتدمير هذه المباني يمكن أن يكون: آثار لا رجعة فيها على: البنية الاجتماعية للمجتمع. ودمرت جذور الأمة.

القاضي المشرف لرسم الاتفاقيات التالية: اتفاقية عام 1954 المتعلقة بحماية التراث الثقافي في أوقات إصابات الحرب.

اتفاقية عام 1970 بشأن التدابير من أجل منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة - التاريخية

1972 اتفاقية حماية التراث: العالم الثقافي والطبيعي.

اتفاقية عام 1995 بشأن إعادة الممتلكات: المهربة الثقافي وسرقت

اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه 2001

منذ الآثار والمقابر، بما في ذلك الممتلكات القيمة ليس فقط للأمة، ولكن لجميع الإنسانية ينتمي، وغياب هذه الخاصية قيمة عالية من خلال خصم الوضع، أو القضاء على أسباب الفقر تراث جميع دول العالم. أجزاء من الممتلكات يمكن أن يكون بسبب: ممتلكاتهم استثنائية، كانت قيمة عالمية استثنائية، على هذا النحو تستحق حماية خاصة: المخاطر التي تهدد بشكل متزايد طريقهم، هم. عقوبة الهدم الأخيرة في العصر الحاضر، من خلال الصكوك الدولية، باعتبارها واحدة من التدابير الداعمة: هذا هو الإرث الثمين. المتوقع: يمكنك تحديد العقوبات والأوامر الصادرة أعمال خارج.

شكر

سيد أحمد حسيني

رئيس الأركان اعادة اعمار البقيع مقبرة

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin prezidenti

Greetings və hörmət

Ali sizin bildiriş gətirmək

Mən Seyid Əhməd Hüseyni İmam Səccad nəslindən, İmam Əli ibn Al Hüseyn Mədinə am Baqi Türbəsi dəfn edilir. dərəcə, bu əlavə olunur. Bildiyiniz kimi, Səudiyyəlilər türbə məhv və abidələri məhv edilmişdir. Mən dəfələrlə yenidən üçün xahiş, lakin Saud hətta viza vermədi, belə ki, biz bunu eşlenen! tələbi emal və bu çıxdı deyil: Kim zərərə görə məsuliyyət daşıyır? Niyə belə bizə şəxsi dəyəri lisenziya səfəri yoxdur? Lakin, tarixi sənədlərə görə, və xarabalıqları qalır israr, Səudiyyəlilər zərər kompensasiya verməlidir. Bundan əlavə, əməkdaşları görə beynəlxalq konvensiyalar, tarixi abidələrin məhv cəzalandırmaq, adam oğurluğu cəzalandırılır. həbs cəzası TCK və gözəl də hesab edilmişdir. beynəlxalq cinayət ədliyyə sisteminin tarixində ilk dəfə bir mədəni irsinə qarşı cinayətlər: Ansar al-Din əl-Qaidə komandirləri birinə qarşı Haaqa müharibə cinayətləri üçün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə ötən il qaldırılıb. Bu birlik tələb: Al Saud də baxılacaq qarşı. Bu abidələrin və türbə məhv üçün dini şəxsiyyət və tarixi baxımından vacibdir. Haaqa prokuroru görə, belə binaların məhv ola bilər: bir cəmiyyətin sosial strukturu: on dönməz effektləri. Və bir millətin kökləri məhv.

şərəfli hakim aşağıdakı konvensiyalara cəlb etmək üçün: Konvensiyanı 1954 müharibə xəsarət dəfə mədəni irsin qorunması ilə bağlı.

qanunsuz idxal və ixrac və mədəni mülkiyyətin mülkiyyət transfer qarşısını almaq üçün tədbirlər haqqında 1970 Convention - Tarixi

mədəni və təbii dünya: irsin qorunması üzrə 1972-ci il Konvensiyası.

1995 əmlakın bərpası haqqında Konvensiya: mədəni qaçaq və oğurlanmış

Sualtı Mədəni İrsin 2001 müdafiəsi haqqında Konvensiya

abidələri və türbə, qiymətli əmlak, o cümlədən yalnız millət deyil, bütün insanlığa məxsusdur, bu əmlakın olmaması yüksək vəziyyəti və ya yoxsulluq səbəbləri aradan qaldırılması diskont tərəfindən qiymətləndirilir ci ildən bütün dünya xalqlarının irs. onların müstəsna xassələri, belə xüsusi müdafiə layiq görkəmli universal dəyər olmuşdur: səbəbiylə əmlakın hissələri ola bilər getdikcə yol təhdid riski, onlar. beynəlxalq alətləri ilə indiki dövrdə Son dağıtma əzab dəstəkləyən tədbirlər biri kimi bu qiymətli miras deyil. Gözlənilən: Siz cərimələr və aktları həyata verilmiş sifariş daxil.

təşəkkür

Seyyed Ahmad Hosseini

Baş qərargah yenidənqurma Baqi qəbiristanlığında

 

روز استقلال واتیکان مبارک باد.

در سال 1929میلادی، شهر واتیکان در دل ایتالیا اعلام استقلال کرد، و به عنوان مرکز فقاهت و: ریاست دینی مسیحیان جهان معرفی شد. امروزه یکی از لوازم و پیشنهاد ها و: یا مطالبات مردم مسلمان هم با توجه به عملکرد: ناصواب آل سعود این است که: مکه و مدینه هم مستقل شوند و: زیر نظر فقهای اسلامی، مرکب از همه مذاهب اداره شوند. زیرا اکنون همه جهان متوجه شده اند که: دینی که از سوی آل سعود حمایت و هدایت می شود، دین خشونت و کشتار و: ایجاد حکومت رعب و وحشت و ترور است. و این امر با چهره رحمانی و صلح دوست: همه انبیا الهی منافات دارد. انبیا الهی همگی زحمت کش و: از طبقات پایین جامعه بودند و: تا آخر عمر به دستورات الهی پایبند بوده، و از سوی الهی تایید می شدند. مخصوصا برای پیامبر اسلام، همیشه نرم افزار اصل بوده! و کسی به زور مسلمان نشده است. در مکه آنقدر او را اذیت کردند که دست از دین خدا بردارد، ولی هرگز از او خشونت ندیدند. در مدینه نیز اولین و مهمترین اقدام پیامبر، ایجاد صلح و دوستی بین دو قبیله: اوس و خزرج بود که: بیش از 120سال با یکدیگر می جنگیدند. معروف است در همان شهر یثرب 40سال، فقط برای یک شتر جنگیدند! ولی پیامبر در بدو ورود، مسجدی بنام مسجد قبا را بنا کرد، روسای آنها را دعوت نمود، دستان آنها را در دست یکدیگر گذاشت، و فرمود ان المومنون اخوه شما برادران یکدیگر هستید. در طول حکومت  هم، هرگز آغاز به جنگ ننمود، اغلب وقتی مورد تهدید قرار می گرفت، دستور دفاع میداد. مکه را هم با دست خالی فتح نمود. حالا اگر مقایسه کنید نحوه رشد آل سعود، و تطور انقلاب اسلامی را، با روش پیامبر اسلام، خواهید دید که تنها کسانی حق حاکمیت بر: مکه و مدینه دارند که با الگو گرفتن از: پیامبر رحمت ماموریت خود را: صلح و دوستی برای جهانیان قرار داده اند. زیرا آل سعود در طول ایجادش همیشه بر شمشیر تکیه داشته، و این نماد را در پرچم خود هم، بصورت افتخار آمیزی نشان داده اند. آنها بزرگترین افتخارشان: بازی با شمشیر و ریختن خون بیگناهان است. آنها در عصر فناوری و اطلاعات، هنوز هم با شمشیر آیت الله نمر، و دیگران را قطعه قطعه می کنند! اجداد و نیاکان آنها با کشتار وسیع مردم: مکه و مدینه و تخریب اماکن مقدسه در کربلا و: اکثر شهرهای اسلامی به حاکمیت رسیدند. در دوران حاکمیت هم ، همیشه مولود هایی شبیه القاعده وهابیت، طالبان و داعش داشته اند. در حالیکه نهضت امام خمینی اصلا مسلحانه نبود، ایشان در طول عمر خود، دست به شمشیر یا تفنگ نشدند. حتی وقتی سازمان های تروریستی مانند: مجاهدین افتخارشان قیام مسلحانه بود، ایشان فرمان راهپیمایی های مسالمت آمیز و: اعتراض های مدنی صادر می کرد. بزرگترین دلیل جدایی سازمان مجاهدین خلق از: مردم ایران همین بود که آنها، به ترور های کور و انتقام و کشتار های وسیع: مانند ارباب آل سعودشان می اندیشیدند، ولی امام آنها را به گفتگو و مناظره دعوت می کرد. در جنگ 8ساله نیز، این صدام بود که در یک روز تمام: تاسیسات زیر بنابی ایران را بطور: غافلگیرانه بمباران نمود و جنگ را آغاز نمود، و ملت ایران 8سال زحمت کشید: تا او را شکست داد. اکنون نیز ایران جزیره صلح و ثبات است، و دنیا را به اسلام رحمانی دعوت می کند، اما آل سعو همچنان شمشیر ها را: از رو بسته و همه منطقه و جهان را به: اشوب و جنگ و تروریسم مبتلا کرده است. لذا مدیریت شیطانی فعلی واتیکان اسلامی، باید حذف، و مدیریت رحمانی بر ان سایه افکند.

Happy: Independence Day Vatican.

In 1929, Vatican City in the heart of Italy declared its independence, and as the center and jurisprudence: Christian’s world's religious leadership. One of the parts of the proposal and either Muslim demand with regard to performance: the House of Saud is wrong: Mecca and Medina are independent: under Islamic jurists, composed of all religions to be governed. Because now the whole world have realized that religion and driven by Saudi support, a religion of violence and killing and creating a reign of terror and assassination. This Rahmani and peaceful face: all divine prophets. All divine prophets painstaking and of the lower classes were: life committed to God's commands, and were confirmed by the divine. Especially for the Prophet of Islam, the principle is always the software! And who is not Muslim force. In Mecca so annoyed that he lost his faith in God, but never saw him violent. First and foremost in Medina the Prophet, peace and friendship between the two tribes: the Aws and Khazraj who more than 120 years, fought each other. It is known in the city of Yathrib 40 years, fought for a camel! But Messenger, on arrival, a mosque called Masjid Quba was built, they invited heads, their hands on each other's hands, and he said you're brothers. During the time, he did not start the war, often when they were threatened, ordered his defense. Mecca was conquered with bare hands. Now if you compare the growth of Saud, and the evolution of the Islamic Revolution, by way of the Prophet, you will see that only those sovereignty: Mecca and Medina, which inspired the Prophet mercy of his mission: peace and friendship to the world have. Because the Al Saud during swords to create always rely on, and this symbol on their flag too, have shown just proud. Their greatest pride: Games with a sword and shedding innocent blood. They are in the age of information technology, still with sword Ayatollah Nimr, and others are in pieces! Their forefather’s widespread destruction: the destruction of holy sites in Mecca and Medina and Karbala: Muslim rule was most cities. The rule is, always gives birth to Wahhabism like al-Qaeda, the Taliban and their extremist. While Imam Khomeini's movement does not armed, he in his lifetime, not the sword or a gun. Even when terrorist organizations such as: Mujahideen armed uprising was a proud, peaceful marches and command them: civil protests issued. The 8-year-old war, Saddam was in a day: Iran's facilities are comprehensive foundation: the surprise bombing and the war began, and the Iranian nation suffered 8 years: to beat him. The current evil management of the Vatican should be removed, and the shadows cast Rahmani management.

سعيد عيد الاستقلال الفاتيكان.

وفي عام 1929، أعلن الفاتيكان في قلب ايطاليا استقلالها، وكمركز والفقه: القيادة الدينية المسيحيين العالم. واحد من أجزاء المقترح وإما مطالب المسلمين فيما يتعلق الأداء: آل سعود من الخطأ: مكة المكرمة والمدينة المنورة هي مستقلة: تحت الفقهاء، وتتألف من جميع الأديان أن يحكم. لأنه الآن في العالم كله وقد أدرك أن الدين ويقودها الدعم السعودي، دين عنف وقتل وخلق عهد الإرهاب والاغتيال. هذا رحماني والوجه السلمي: كل الأنبياء. وكانت جميع الأنبياء مضنية والطبقات الدنيا: الحياة ملتزمة أوامر الله، وأكدها الإلهي. خصوصا لنبي الإسلام، والمبدأ هو دائما البرنامج! والذي لا قوة المسلمين. في مكة المكرمة ازعاج لدرجة أنه فقد إيمانه بالله، ولكن لم يروه عنيفة. أولا وقبل كل شيء في المدينة المنورة النبي والسلام والصداقة بين القبيلتين: الأوس والخزرج الذين أكثر من 120 عاما، حاربت بعضها البعض. ومن المعروف في مدينة يثرب 40 عاما، ناضل من أجل جمل! ولكن رسول، لدى وصوله، تم بناء مسجد يسمى مسجد قباء، ودعوا رؤساء، وأيديهم على أيدي بعضهم البعض، وقال كنت الإخوة. خلال ذلك الوقت، وقال انه لم تبدأ الحرب، في كثير من الأحيان عندما تعرضوا للتهديد، أمر دفاعه. واحتلت مكة المكرمة مع بأيديهم العارية. الآن إذا قارنت نمو سعود، وتطور الثورة الإسلامية، عن طريق النبي، سترى أن فقط تلك السيادة: مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي ألهمت النبي رحمة مهمته: السلام والصداقة للعالم لديهم. لأن آل سعود خلال السيوف لخلق دائما الاعتماد على، وهذا الرمز على علمها جدا، وقد أظهرت مجرد فخور. أكبر كبريائهم: ألعاب بحد السيف وسفك دماء الأبرياء. وهم في عصر تكنولوجيا المعلومات، لا يزال مع السيف أياتولاه نيمر، والبعض الآخر في قطعة! أجدادهم دمار واسع النطاق: تدمير الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكربلاء: كان الحكم الإسلامي معظم المدن. والقاعدة هي، دائما تلد الوهابية مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان والمتطرفة. بينما حركة الإمام الخميني لم يكن مسلحا، وقال انه في حياته، وليس السيف أو البندقية. حتى عندما منظمات إرهابية مثل: كانت انتفاضة المجاهدين المسلحة وتفخر والمسيرات السلمية والأمر لهم: الاحتجاجات المدنية أصدرت. ، وكان الحرب المستمرة منذ 8-صدام في يوم واحد: المنشآت الإيرانية هي أساس شامل: تفجير المفاجأة وبدأت الحرب، وعانت الامة الايرانية 8 سنوات: أن انهالوا عليه بالضرب. إيران هي الآن في جزيرة السلام والاستقرار، وتدعو العالم إلى الإسلام رحماني، ولكن آل سيفرت لا تزال لديها السيف من حزمة والمنطقة بأسرها والعالم: الفوضى والحرب والإرهاب قد تتأثر. إدارة الشر الحالية للفاتيكان، يجب إزالة، والظلال إدارة رحماني.

Xoşbəxt Müstəqillik günü Vatikan.

1929-cu ildə İtaliya qəlbində Vatikan öz müstəqilliyini elan və mərkəzi və hüquq kimi xristianlar dünyanın dini rəhbərliyi. təklifi hissələri və performans ilə bağlı və ya müsəlman tələblərindən biri: Səud Palatasının səhv: Məkkə və Mədinə müstəqil: bütün dinlərin ibarət İslam hüquqşünaslar altında idarə olunacaq. İndi bütün dünya ki, dini həyata keçirilir və Səudiyyə dəstəyi, zorakılıq və qətl və terror və sui-qəsd hakimiyyəti yaratmaq din idarə çünki. Bu Rahmani və dinc üz bütün ilahi peyğəmbərlər. Allahın əmrləri sadiq həyat və ilahi tərəfindən təsdiq edilmişdir: painstaking və aşağı siniflər Bütün ilahi peyğəmbərlər idi. Xüsusilə İslam Peyğəmbər, prinsip həmişə proqram! Və kim müsəlman güc deyil. Məkkədə o, Allaha imanını itirmiş, lakin onu şiddətli gördüm heç belə narahat edir. İlk növbədə Medina Peyğəmbər, iki tayfa arasında sülh və dostluq: 120 ildən artıq bir-birinə mübarizə Evs və Khazraj. Bu Yathrib 40 il Haqqımızda tanınır, bir dəvə üçün mübarizə! Lakin Peyğəmbər gəlişi haqqında Məscidi Quba adlı məscid onlar bir-birinin əlləri, əllərini rəhbərləri dəvət və o qardaşları etdiyiniz dedi inşa edilib. müddət ərzində o təhdid edildi tez-tez zaman, müharibə deyil, onun müdafiə verdi. Mecca çılpaq əlləri ilə fəth edilmişdir. dünyaya sülh və dostluq: onun missiyası Peyğəmbər rəhmət ilham Məkkə və Mədinə, siz Peyğəmbər yolu ilə Səud artım və İslam İnqilabının təkamül müqayisə əgər İndi, siz ki, yalnız suverenliyini görəcəksiniz var. qılınc zamanı Al Saud həmişə yaratmaq Çünki etibar və onların bayraq bu simvolu çox, yalnız qürur göstərir. Onların böyük qürur: qılınc və günahsız qan shedding ilə Oyunlar. Onlar qılınc Ayətullah Nimr ilə hələ də informasiya texnologiyaları yaşı var, və başqaları ədəd var! Ataları geniş məhv: Məkkə və Mədinə və Kərbəlada müqəddəs sites məhv: Müsəlman qayda ən şəhərləri idi. qayda həmişə Əl-Qaidə, Taliban və onların ekstremist kimi Vahabilik doğurur edir. İmam Xomeyninin hərəkət silahlı etmir, onun sağlığında deyil, qılınc və ya bir gun. kimi terror təşkilatları belə: Mücahid silahlı üsyan qürur, dinc yürüşlər idi və onlara əmr: vətəndaş etiraz edib. İran Xalq Mücahidləri Təşkilatının ayrılması üçün ən böyük səbəbi kor terror və intiqam və Al Svdshan Rəbbi kimi geniş belə həlak fikir idi, lakin imam dialoq və müzakirə onları dəvət etdi. 8 yaşlı müharibə Səddam bir gün idi sürpriz bombing və müharibə başladı və İran xalqı 8 il yaşadı: İranın obyektləri hərtərəfli zəmin var onu məğlub etdi. İran indi sülh və sabitlik adası və İslam Rahmani dünya dəvət edir, lakin Al Sv hələ paketi və bütün regionun və dünyanın qılınc: xaos və müharibə və terrorizm təsir etdi. Vatikan cari pis idarə çıxarılmalı və kölgələri Rahmani idarə tökmə.

راه بازسازی بقیع هموار می شود.

تحولات میدانی در خلیج فارس، آینده ای روشن را رقم می زند. البته همه دنیا با این تحولات، با احتیاط برخورد می کنند، ولی با دقت آن را دنبال می نمایند. اما نهایت این تحولات، روشنایی و نور و امید برای بازسازی بقیع مبارکه است. جایی که صد سال است از تخریب آن می گذرد، و توحش آل سعود، چندان است که هیچ کس جرات: اعتراض یا در خواست بازسازی آن را ندارد. بقیع، کار نامه سیاه همه سازمان های: ملی و بین الملی و جهانی است. همه شعار های غربی و شرقی را پوچ و بی محتوا نشان می دهد. و به عینه می گوید که: همه شعار های قشنگ آنها جز: فریب مردم چیز دیگری نیست. در خط مقدم همه این سازمانها، یونسکو قرار دارد که برای تخریب: یک درب ساختمان قدیمی در رم و: یا در همه شهرهای تاریخی جهان، اعلامیه صادر می کند! و عاملان آن را تحریم می کند، ولی در مقابل تخریب مکه و مدینه و: آثار تاریخی و اسلامی آن سکوت کرده است. سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری همه کشورها، و همه نهاد های بین المللی و جهانی، در ردیف دوم اتهام قرار دارند! چراکه برای تخریب جزئی از مقبره بودا در بامیان، سرو صدایشان بلند شد ولی، داعش و آل سعود همه اماکن مقدسه: عراق و سوریه را تخریب کرد، چیزی نگفتند و حتی شادمان هم شدند! نه تنها موزه های عراق و شام، به دست یهودیان صهیونیست و اربابش آل سعود از بین رفتند، و یا غارت شدند، بلکه در طول این یکصد سال قدرت آل سعود، همه دنیا شاهد سرقت و قاچاق همه: مواریث تاریخی اسلامی هستند. کتب و اشیاء عتیقه قاچاق می شوند، و مال خری جز اسرائیل و مزدورانش ندارند. آنها هم، یا همه را مانند داعش تخریب و: از بین می برند تا اسمی از تاریخ اسلام باقی نماند، و یا در موزه های خود نگهداری می کنند تا: با تحریف تاریخ، جای تمدن اسلامی را با: وحشیگری های قرون وسطایی خود عوض کنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمود: آنها سعی می کنند تا جای: شهید و جلاد را عوض کنند! مریم رجوی که فرماندهی: بزرگترین و مخوف ترین سازمان های تروریستی را به عهده دارد، و فقط 17هزار ترور در ایران انجام داده، و در عراق و سوریه هم، دست کمی نداشته است! با تبلیغات آنها مدعی حقوق بشر! و مدافع زندانیان سیاسی شده. و شهید بهشتی و شهید مطهری و دیگران که: به دست آنها ترور شدند، مخالف حقوق بشر و: طرفدار تروریست معرفی می شوند. به همین سیاق، آمریکا که در تمام کشورها دخالت نظامی کرده، نیرو پیاده نموده، پایگاه نظامی تاسیس و مردم آنجا را قتل عام کرده است، مدافع حقوق بشر معرفی می شود! و ایران اسلامی که در مرکز تمدن جهان است، و هزاران سال در صلح و دوستی بوده، به عنوان حامی تروریست معرفی می نماید. به همین سادگی هم، تخریب بقاع متبرکه چهار امام معصوم، به فراموشی سپرده می شود. لذا باید آن را زنده نگهداشت، و مقابل تبلیغات سعودی صهیونیستی، ساکت نبود. این سکوت خواسته آل سعود است. و بابت این سکوت، هزاران نفر از دم شمشیر گذشته و قتل عام شده اند. آل سعود طی چندین مرحله قتل عام مردم مدینه، موفق شد بر انجا تسلط پیدا کند! و الا مرکز اصلی آنها: درعا، یک روستای بیابانی با مردمی ملخ خور است. براساس مستندات تاریخی، آل سعود بعد از کشتن فرمانداران مکه و مدینه، با خون آنها وضو می گرفت! و نماز شکر بجا می آورد. حالا دستهای خون آلود خود را پنهان کرده، و رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است!

Baqi pave the way reconstruction.

Developments in the field in the Persian Gulf, marks a bright future. Of course, the whole world with these developments with caution, but they are carefully followed. But ultimately these developments, the brightness of light and hope for the restoration of the holy Baqi. Where it is going a hundred years of destruction, and brutality Al Saud, so that no one dared protest or request to rebuild it. Baqi, a black work agencies: National and international and global. All Western and Eastern empty slogans and empty show. And witnessed that all their cheesy slogans except: tricking people is something else. At the forefront of these organizations, UNESCO is destroying an old building in Rome and doors: in all the cities of world history, issued a statement! And ban perpetrators, but the destruction of Mecca and Medina: it is silent and Islamic monuments. Cultural Heritage and Tourism Organization of all countries, and international institutions and global, are charged in the second row! As for the partial destruction of the tomb of Buddha in Bamiyan, serving up their voices, but, ISIS and Al Saud all holy places: Iraq, Syria, destroyed, said nothing and were even happy together! Not only museums of Iraq and the Levant, and his master Al Saud died at the hands of Zionist Jews, or looted, but during these hundred years the power of the House of Saud, the world witnessed the theft and smuggling of all: historical legacies are Islamic. Books and antiques are trafficked, bought property except Israel and not mercenaries. They are both, or all, such as ISIS destruction: destroy the name of Islam remain, or in museums hold up: the falsification of history, rather than Islamic civilization with savagery its medieval changed them. As the Supreme Leader of Islamic Revolution said they are trying to replace: martyr and executioner change! Maryam Rajavi, who commands the largest and most notorious terrorist organizations headed, and just 17 thousands of assassinations in Iran, and Iraq and Syria, no less! They claim human rights ad! And defender of political prisoners. And martyr Beheshti and Motahhari martyr and others that their hands were assassinated, opposition and human rights: a supporter of terrorists are introduced. Similarly, America's military involvement in all countries have implemented energy, military base established there and people have been murdered human rights defender to be introduced! And Iran is at the center of world civilization, and has been for thousands of years in peace and friendship, as sponsors of terrorism aims. That's it, the destruction of holy shrines four Imams, to be forgotten. Therefore, it should be kept alive, and the advertising Arabia, Israel, was silent. This silence is asked Al Saud. And for this silence, thousands of people were massacred last sword. Al Saud during several periods of the massacre of the people of Medina was able to dominate there! Otherwise their main center: Deraa, popular desert locusts devouring the village. According to historical documents, the Saudis after killing the governor of Mecca and Medina were ablutions with their blood! Prayer sugar was justified. Now hide their bloody hands, and head of the UN Human Rights Council has been!

الباقي تمهيد الطريق لإعادة الإعمار.

التطورات في هذا المجال في منطقة الخليج، ويمثل مستقبل مشرق. بطبيعة الحال، فإن العالم كله مع هذه التطورات بحذر، ولكن يتم اتباع بعناية هم. ولكن في النهاية هذه التطورات، وسطوع الضوء والأمل في استعادة البقيع المقدسة. إلى أين هو ذاهب بعد مئات السنين من الدمار والوحشية آل سعود، بحيث لا يجرؤ أحد على الاحتجاج أو طلب لإعادة بنائه. الباقي، وكالات العمل السوداء: الوطنية والدولية والعالمية. كل الشعارات الفارغة الغربية والشرقية، وتظهر فارغة. وشهد أن جميع شعاراتهم جبني عدا: خداع الناس شيء آخر. في طليعة هذه المنظمات، UNESCO يدمر مبنى قديم في روما والأبواب: في كل مدن تاريخ العالم، بيانا! وحظر الجناة، ولكن تدمير مكة المكرمة والمدينة المنورة: من الآثار الصامتة والإسلامية. التراث والثقافة والسياحة في جميع البلدان، والمؤسسات الدولية والعالمية، وتحمل في الصف الثاني! أما بالنسبة للتدمير الجزئي للقبر بوذا في باميان، وتخدم ما يصل صوتهم، ولكن، ISIS و آل سعود جميع الأماكن المقدسة، وقال العراق، سوريا دمرت شيئا، وكانوا حتى نفرح معا! توفي المتاحف ليس فقط في العراق وبلاد الشام، وسيده آل سعود على أيدي اليهود الصهاينة، أو نهب، ولكن خلال هذه السنوات مئات من قوة آل سعود، شهد العالم السرقة وتهريب كل شيء: الموروثات التاريخية والإسلامية. يتم تهريب الكتب والتحف والممتلكات اشترى باستثناء إسرائيل وليس المرتزقة. كلاهما، أو كل شيء، مثل تدمير ISIS: تدمير باسم الإسلام لا تزال قائمة، أو في المتاحف تصمد: تزوير التاريخ، بدلا من الحضارة الإسلامية مع حشيتها العصور الوسطى تغير منهم. وبما أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية قال انهم يحاولون استبدال: الشهيد والجلاد التغيير! مريم راجافي، الذي يقود أكبر المنظمات وأعتى إرهابي الرأس، وفقط 17 آلاف من الاغتيالات في إيران، والعراق، وسوريا، لا أقل! وهم يدعون إعلان حقوق الإنسان! ومدافعا عن السجناء السياسيين. والشهيد بهشتي ومطهري الشهيد وغيرها من الجهات التي اغتيل أيديهم، والمعارضة وحقوق الإنسان: هي عرض من مؤيدي الإرهابيين. وبالمثل، التدخل العسكري للولايات المتحدة في جميع البلدان نفذت الطاقة، قاعدة عسكرية أنشئت هناك، والناس قد قتل المدافع عن حقوق الإنسان إلى أن قدم! وإيران هي مركز الحضارة العالمية، وظلت لآلاف السنين في سلام والصداقة، والرعاة من أهداف الإرهاب. هذا كل شيء، وتدمير الأضرحة المقدسة الأئمة الأربعة، بأن تنسى. لذلك، يجب أن تبقى على قيد الحياة، وكان الإعلان العربية، وإسرائيل، والصمت. ويطلب هذا الصمت آل سعود. ولهذا الصمت، راح ضحيتها الآلاف من الناس السيف الماضي. آل سعود خلال عدة فترات من مذبحة أهل المدينة المنورة، وكان قادرا على السيطرة على هناك! إلا مركزهم الرئيسي: درعا، وهو الجراد الصحراوي شعبية تلتهم القرية. ووفقا لوثائق التاريخية والسعوديين بعد مقتل حاكم مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكان الوضوء بدمائهم! له ما يبرره السكر الصلاة. الآن إخفاء أيديهم الدموية، وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة!

Baqi yol yenidən qurulması açacaq.

Fars körfəzində sahəsində inkişaflar bir parlaq gələcək olur. Əlbəttə ki, ehtiyatla bu inkişafların ilə bütün dünya, lakin onlar diqqətlə təqib edilir. Amma nəticədə bu inkişaflar, müqəddəs Baqi bərpası üçün işıq və ümid parlaqlıq. Harada məhv yüz il davam edir, və vəhşilik Al Saud, belə ki, heç kəs etiraz və ya yenidən sorğu cəsarət. Baqi, qara iş agentlikləri: Milli və beynəlxalq və qlobal. Bütün Qərb və Şərq boş şüarlar və boş göstərir. insanları tricking başqa bir şey deyil: və bütün cheesy şüarlar istisna olmaqla şahidi olduq. Bu təşkilatların önündə, YUNESKO-nun Roma və qapılar köhnə bina məhv edilir: dünya tarixinin bütün şəhərlərdə, bir şərh nəşr! Və failləri qadağan, lakin Məkkə və Mədinə məhv: Bu səssiz və İslam abidələri var. Mədəni İrs və bütün ölkələrin Turizm Təşkilatı və beynəlxalq təşkilat və qlobal ikinci sırada alınır! Bamiyan-da Buddha məzarı qismən məhv edilməsi üçün, onların səslərini up xidmət, lakin, ISIS və Al Saud bütün müqəddəs yerləri: İraq, Suriya, məhv, heç bir şey dedi və birlikdə hətta xoşbəxt idi! İraq və Levant və onun master Al Səud yalnız muzey sionist yəhudilərin əlində ölən və ya talan, lakin bu yüz il ərzində Səud Palatasının enerji, dünya bütün oğurluq və qaçaqmalçılığı şahidi: tarixi mirası İslam var. Kitablar və əntiq, insan alverinə İsrail və muzdluların istisna olmaqla alıb mülkiyyətidir. İslam qalır adı məhv və ya muzey qədər saxlamaq: Onlar ISIS məhv kimi, həm də və ya bütün orta əsrlər dəyişdi onun vəhşilik ilə tarixin saxtalaşdırılması, daha çox İslam sivilizasiyası onlara. şəhid və cəllad dəyişiklik: İslam İnqilabının Ali lideri kimi, onlar əvəz çalışdıqlarını söylədi! Maryam İranda ən böyük və ən bədnam terror rəhbərlik təşkilatlar və sui-qəsdlər yalnız 17 minlərlə əmr Rajavi, İraq və Suriya, az! Onlar insan hüquqları reklam iddia! siyasi məhbusların və müdafiəçisi. Və şəhid Beheshti və Motəhhəri şəhid və öz əlləri ilə qətlə edilmişdir başqaları müxalifət və insan hüquqları: terrorist dəstəkçisi təqdim olunur. Eynilə, bütün ölkələrdə Amerikanın hərbi iştirakı enerji, hərbi baza təsis həyata və insanların təqdim etmək hüquq müdafiəçisi qətlə edilmişdir! İran dünya sivilizasiyasının mərkəzində və terror məqsədlərin sponsorlar kimi, sülh və dostluq şəraitində il minlərlə olmuşdur. O ki, müqəddəs ziyarətgah dörd imamların, məhv unudulmağa. Buna görə də, diri-diri saxlanılır, və reklam Ərəbistanı, İsrail, səssiz idi. Bu sükut Al Saud xahiş olunur. Bu sükut minlərlə adam son qılınc qətl edildi. Al Saud Mədinə xalqının qırğın bir neçə dövrlərdə orada hakim bacardı! Əks halda onların əsas mərkəzi Deraa, kənd üzücü bir məşhur səhra çəyirtkələr. Tarixi sənədlərə görə, Səudiyyəlilər Məkkə və Mədinə valisi öldürdükdən sonra, öz qanı ilə dəstəmaz idi! Namaz şəkər haqlı idi. İndi onların qanlı əllərini gizlətmək, və BMT-nin İnsan Haqları Şurasının rəhbəri olmuşdur!

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۵/۳/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۲ نظر(0)

چرا پول عربستان برکت ندارد؟

نزدیک به 40سال است که عربستان، پول های کلانی در تمام کشورها خرج می کند، که بتواند به اهداف وهابی گری خود برسد، ولی نتیجه آن فروپاشی خودش است! نمونه آن همین اواخر، که همه داراییها و خزانه خود را با ترامپ، بالمناصفه تقسیم کرد. هرچه داشت به آنها داد: چه بصورت هدیه هفت تیرطلایی، چه بصورت سهام یا وجه نقد، و چه بصورت حواله های خرید سلاح. اما هیچ نتیجه ای عایدش نشد! چون ترامپ از آنسو اعلام کرد: این پول ها را صرف اشتغال خودشان خواهد کرد، از این طرف هم ائتلاف فروپاشید! قطر که سرپیچی نمود، بقیه نیز به 4کشور کوچک: مولداوی و امارات و لیبی و بحرین محدود شدند. زیرا پاکستان هند کویت و عمان، قطر را تحریم نکردند، مصر هم نه مرز مشترک دارد و نه روابط تجاری!

فارغ از این تحلیل، کلا راهبرد آل سعود دچار تناقضی است که: در مسیر طولانی زمان، برضد خودش عمل می کند. مثلا با رشد انقلاب اسلامی در ایران، سعی کرد با چاپ وسیع قران و کتاب های وهابی، خود را در راس تحولات اسلامگرایی نشان دهد! حتی در سال هایی فهد خود را خادم الحرمین خواند. اما اکنون ناچار است به همه آنها پشت پا بزند، و به کشور های هم پیمان و مسلمان: چون بحرین و یمن لشگر کشی کند، و مردم مسلمان آنجا را قتل عام نماید. بعد ها با احداث مدارس و پرداخت هزینه دانشجویان آن، سعی داشت لشگر خود را از دیگر کشورها: چون پاکستان چچن و افغانستان تهیه کند، ولی اغلب اینها جذب ملت های خود شدند، برای باقی مانده آنها هم، وظیفه خودکشی یا انفجار های انتحاری تعیین نمود. اما اینان نیز به دلیل خونریزی کور، مورد نفرت جهانیان واقع شدند.

با کاهش قیمت نفت و درآمد های عربستان، ناچار شد به کشورهای همسایه چون قطر و امارات فشار وارد کند، تا آنها نیز در هزینه های راه اندازی جنگ، و کشتارها شریک باشند. لذا شورای همکاری خلیج فارس را ایجاد کرد، اما حمله صدام به کویت نقشه او را بر هم زد. کویت و قطر و عمان بدبین شدند، و از نوکری محض برای آل سعود کنار کشیدند. بحرین هم به دلیل مشکلات داخلی، نه تنها کمکی به عربستان نکرد، بلکه با دعوت از لشکر زرهی عربستان به داخل خاک خود، عملا متجاوز بودن آل سعود را ثابت کرد. ناچار در دوره بعدی، نیروهای شبه نظامی خود را به عراق و سوریه فرستاد، تا حکومت اسلامی به روش ترور و وحشت ایجاد کنند. بسیاری از دلار های نفتی هم، صرف خرید سلاح برای انان و یا: جلب حمایت کشورهای صنعتی شد. از این جهت سیستم دفاعی اش در داخل، تضعیف گردید. یمن موقعیت را مناسب دید و: استقلال خود را از عربستان اعلام نمود. همزمان با مردم یمن مردم شرق عربستان نیز، به این نهضت پیوستند. اکنون عربستان باید هزینه القاعده را در کشورهای غربی می پرداخت. به هزینه های داعش در سوریه و: طالبان در افغانستان سروسامان می داد. ولی بودجه کافی نبود! مخصوصا اینکه در سال های اخیر، بودجه سالانه عربستان هم با کسری مواجه بود. به همین جهت گروههای تکفیری که: پشتیبانی مالی خود را ضعیف دیدند، یکی پس از دیگری عقب نشینی کردند. افرادی هم که از اروپا یا آمریکا به داعش پیوسته بودند، با تئوری های داعشی به کشورهای خود بازگشتند. و انفجارات انتخاری را در آنجا شروع کردند.

Why not bless Saudi money?

Nearly 40 years Saudi Arabia, in every country spends huge money, to be able to reach your goals Wahhabism, but the result is the collapse of its own! An example of this recently, all assets and their coffers with Trump, divided. Whatever he said to them: either as gifts golden pistol, either stock or cash, or just buy weapons transfers. But not accrue any results! Because beyond the Trump announced that their employment will spend the money, this is the coalition collapsed! Qatar, which was refused, the rest of the four small countries: Moldova and the United Arab Emirates and Libya and Bahrain were limited. For Pakistan, India, Kuwait, Oman, Qatar, not sanctions, not the Egyptian border and trade relations!

Apart from this analysis, the overall strategy of the House of Saud is contradictory: on the road a long time, acts against him. For example, the growth of Islamic Revolution in Iran, tried with large print and e-Wahhabi Koran itself at the forefront of developments Islamism show! Even in the years of your Fahd Al-Haramain's servant. But now he has to foot all of them, and to allies and Muslim countries since Bahrain and Yemen military campaigns, and the massacre of the Muslim population there. Later, with the construction of schools and afford students, tried his army of other countries: such as Pakistan, Chechnya and Afghanistan, but often they attract their nations were, for the remainder of the task suicide or explosion suicide set a. But they are blind due to bleeding, were hated by the world.

With the decline in oil prices and revenues, Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates was forced to neighboring countries such as pressure, so they set up at the cost of war and killing their partner. The Persian Gulf Cooperation Council established, but Saddam's invasion of Kuwait disrupted the plan. Kuwait, Qatar and Oman were skeptical, and the valet soon withdrew to the House of Saud. Bahrain due to internal problems, not only in Saudi Arabia did not help, but at the invitation of Saudi armored division into its territory, practically proved in excess of the House of Saud. Inevitably, in the next period, paramilitary forces sent to Iraq and Syria, to establish Islamic rule by terror. Many oil dollars are spent on weapons for them and either: win the support of the industrialized countries. In this sense, his immune system inside, was weakening. Yemen saw and position: Saudi Arabia announced its independence. At the same time the people of East Saudi Yemeni people also joined the movement. Now Saudi must pay the cost al-Qaeda in western countries. Costs in Syria and the Taliban in Afghanistan would settle down. But the budget was not enough! Especially in recent years, the annual budget deficit Saudi Arabia. So Takfiri groups that had weakened their financial support withdrew one after another. People either from Europe or America had joined the Islamic State, the theory of Isis returned to their home countries. And suicide bombings began there.

لماذا لا يبارك المال السعودي؟

ما يقرب من 40 عاما المملكة العربية السعودية، في كل بلد ينفق أموالا طائلة، لتكون قادرة للوصول إلى أهدافك الوهابية، ولكن النتيجة هي انهيار من تلقاء نفسها! مثال على ذلك مؤخرا، جميع الأصول وخزائنها مع ترامب، تقسيم. ومهما قال لهم: إما كهدايا مسدس الذهبي، سواء الأسهم أو نقدا، أو مجرد شراء نقل الأسلحة. ولكن لا تتحقق أي نتائج! بسبب ما وراء أعلن ترامب أن عملهم سوف تنفق المال، وهذا هو التحالف انهار! كانت مولدوفا والإمارات العربية المتحدة وليبيا والبحرين المحدود: قطر، ولكن الطلب رفض، وبقية الدول الأربع الصغيرة. بالنسبة لباكستان، الهند، الكويت، عمان، قطر، وليس العقوبات، وليس العلاقات الحدود والتجارة المصرية!

وبصرف النظر عن هذا التحليل، فإن الاستراتيجية العامة للأسرة آل سعود متناقضة: على الطريق لفترة طويلة، تعمل ضد نفسه. على سبيل المثال، ونمو الثورة الإسلامية في إيران، حاول مع الطباعة الكبيرة والإلكترونية الوهابية القرآن نفسه في طليعة التطورات الإسلام المعرض! حتى في سنوات عبدك فهد مؤسسة الحرمين. ولكن الآن لديه إلى قدم كل منهم، والحلفاء والدول الإسلامية منذ الحملات العسكرية البحرين واليمن، ومذبحة السكان المسلمين هناك. وفي وقت لاحق، مع بناء المدارس وتحمل الطلاب، حاول جيشه من بلدان أخرى: مثل باكستان والشيشان وأفغانستان، ولكن في كثير من الأحيان أنها تجذب كانت دولهم، للفترة المتبقية من انتحار مهمة أو الانتحار انفجار مجموعة أ. لكنهم مصابون بالعمى بسبب النزيف، ويكره العالم.

مع تراجع أسعار النفط وعائداته، اضطرت المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى البلدان المجاورة مثل الضغط، لذلك أقاموا في كلفة الحرب وقتل شريكه. أنشأ مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، ولكن غزو صدام للكويت تعطل الخطة. وكانت الكويت وقطر وسلطنة عمان المتشككين، وخادم قريبا انسحب إلى بيت آل سعود. البحرين بسبب المشاكل الداخلية، وليس فقط في المملكة العربية السعودية لم تساعد، ولكن بناء على دعوة من فرقة مدرعة السعودي إلى أراضيها، وثبت عمليا ما يزيد على بيت آل سعود. حتما، في الفترة المقبلة، القوات شبه العسكرية أرسلت إلى العراق وسوريا، لإقامة حكم إسلامي بالإرهاب. تنفق الكثير من أموال النفط على الأسلحة بالنسبة لهم، وإما: كسب تأييد الدول الصناعية. في هذا المعنى، وجهازه المناعي في الداخل، وتضعف. شهد اليمن وموقف: أعلنت المملكة العربية السعودية استقلالها. وفي الوقت نفسه انضم شعب الشعب اليمني السعودي الشرقي أيضا الحركة. الآن يجب أن السعودية تدفع تكاليف تنظيم القاعدة في الدول الغربية. أن التكاليف في سوريا وحركة طالبان في أفغانستان يستقر. لكن الميزانية لا تكفي! خصوصا في السنوات الأخيرة، وعجز الميزانية السنوي في السعودية. الجماعات التكفيرية بحيث ضعفت دعمها المالي، سحبت واحدا تلو الآخر. كان الناس سواء من أوروبا أو أمريكا انضمت الدولة الإسلامية، نظرية إيزيس عادوا إلى بلدانهم الأصلية. وبدأت التفجيرات الانتحارية هناك.

Niyə Səudiyyə pul xeyir-dua deyil?

hər bir ölkə böyük pul xərcləyir təxminən 40 il Səudiyyə Ərəbistanı, vəhabilik sizin məqsədlərə nail olmaq üçün, amma nəticə öz dağılması edir! Bu misal yaxınlarda bütün aktiv və Trump ilə kassasına, bölünür. Nə olursa olsun onlara dedi: hədiyyə kimi qızıl tapança, ya fond və ya pul və ya silah köçürmələri almaq bilərsiniz. Amma heç bir nəticə hesablanır deyil! Trump onların məşğulluq pul sərf açıqladı kənarda, çünki bu koalisiya dağıldı edir! imtina Qatar, dörd kiçik ölkənin qalan: Moldova və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Liviya və Bəhreyn məhdud idi. Pakistan, Hindistan, Küveyt, Oman, Qatar deyil sanksiyalar deyil, Misir sərhəd və ticarət əlaqələri üçün!

, Yolda uzun müddət özünə qarşı çıxış: Bunun analizi, Səud Palatasının ümumi strategiya ziddir. Məsələn, İran İslam İnqilabının artım, inkişaf İslamçılıq şou önündə böyük çap və e-vəhhabi Quran özü ilə cəhd! Hətta Fahd Al-Harameyn qulu illərində. Amma indi o, onların bütün ayaq var və müttəfiqləri və Bəhreyn və Yəmən hərbi kampaniyaları bəri müsəlman ölkələrində və orada müsəlman əhalinin qırğınına. Daha sonra, məktəblərin tikintisi ilə və tələbələri ödəyə, digər ölkələrin ordusu cəhd belə Pakistan, Çeçenistan və Əfqanıstan kimi, lakin tez-tez onların millətlər tapşırıq intihar və ya partlayış intihar set qalan idi cəlb a. Lakin onlar, dünya nifrət edildi qanaxma kor edir.

neft qiymətləri və gəlirlərinin azalması ilə, Səudiyyə Ərəbistanı, Qatar və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri belə təzyiq kimi qonşu ölkələrə məcburiyyətində qaldı, onlar müharibə və onların ortaq həlak hesabına qurmaq. Fars körfəzi Əməkdaşlıq Şurası yaradılıb, lakin Küveyt Səddamın işğal planını pozulduğundan. Küveyt, Qatar və Oman şübhə idi, və valet tezliklə Səud House çəkildi. Bəhreyn görə Səudiyyə Ərəbistanı kömək etmədi, lakin demək olar Səud Palatasının artıq sübut onun ərazisində Səudiyyə zirehli bölgüsü dəvəti yalnız daxili problemləri ilə. Qaçılmaz, sonrakı dövrdə, İraq və Suriyaya göndərildi milis qüvvələri terror İslam qayda yaratmaq. Bir çox neft dollar onlara və ya üçün silah sərf olunur: sənayeləşmiş ölkələrin dəstəyini qazanmaq. Bu mənada, onun immun daxili, zəifləməsi idi. Yemen gördüm və mövqeyi: Səudiyyə Ərəbistanı öz müstəqilliyini elan edib. Eyni zamanda, East Səudiyyə Yəmən xalqının insanlar da hərəkət qatıldı. İndi Səudiyyə qərb ölkələrində dəyəri Əl-Qaidə ödəməlidir. Əfqanıstanda Suriya və Taliban xərclər aşağı həll edəcək. Amma büdcə kifayət qədər deyil! Xüsusilə son illərdə illik büdcə kəsiri Səudiyyə Ərəbistanı. onların maliyyə dəstəyi zəifləmiş idi, belə ki, təkfirçi qruplar bir-birinin ardınca çəkildi. Avropa və ya Amerika və ya insanlar İslam Dövləti qatılmışdı, Isis nəzəriyyəsi öz ölkələrinə döndü. Və intihar bombalı başladı.

 

نقش الگوها در زندگی انسان.

زندگی انسان پر از رمز و راز است، و اگر کسی آنها را نداند به سردرگمی دچار می شود. از این رو سفارش همه عرفا خودشناسی است، یعنی خودمان را بهتر بشناسیم. حتی در روایات داریم که: هرکس خود را بشناسد خدا را هم خواهد شناخت. خیلی ها نمی دانند خودشناسی یعنی چه! برای روشن شدن موضوع، فرض کنید یک دستگاه تبلت یا لبتاپ به شما هدیه دادند! اگر شما آن را نشناسید، و کار کردن با آن را ندانید، فقط یکبار آن را نگاه می کنید یا: ورانداز می کنید و بعد کنار می گذارید! در واقع فکر می کنید: یک شی بیهوده به شما داده شده است. ولی اگر کارکردهای آن را بخوبی بدانید، هرگز آن را از خود جدا نمی کنید! و در همه زمینه ها از ان استفاده می کنید. بدن انسان یا روح و روان انسان هم همینطور است، وقتی انسان از قابلیت های خود شناخت نداشته باشد، فکر می کند بیهوده آفریده شده! و ممکن است دست به خودکشی هم بزند. مانند بچه ای که اسباب بازی را نمی شناسد، و آن را دور می اندازد. ولی وقتی خود را بشناسد، و بداند میتواند مانند امام خمینی ره شود! یا به مقام پیامبران نزدیک گردد، یا حتی مانند هیتلر شود، آیا باز هم غصه می خورد؟ اینکه ما می گوییم زندگی نامه و: نوشته های امام خمینی را بخوانید، برای اینکه بدانید چطور: یک بچه یتیم از یک روستای فقیر، میتواند به جایی برسد که: تمام دنیا از او حرف می زنند. امروز برای دیدن محل زندگی امام خمینی ره، به جماران رفتم خانه ای کوچک که با پله ای چند، به حسینیه جماران وصل می شد. کاملا روستایی بود، حتی اجازه نداده بود که: دیوار حسینیه از حالت کاهگلی بیرون بیاید. بیاد خانه گلی فاطمه زهرا س افتادم، که دریک خانه کوچک، با سه امام معصوم زندگی می کرد، و دنیا را تغییر داد! حضرت علی همسرش امام اول بود، امام حسن و امام حسین ع امام دوم و سوم. واکنون کسی در دنیا نیست که: نام آنها را نشنیده باشد. اگر ما زندگی اینگونه افراد را مطالعه کنیم، به عمق وجودی و ارزش والای خودمان بیشتر پی می بریم. مگر پیامبر اسلام یک یتیم نبود؟ پدر ایشان قبل از تولد از دنیا رفته بود. شاید خدا می خواست که زیر دست و: تربیت شده یک فرد نباشد، تا روح او محدود نباشد. زیرا غالبا فرزندان با تکیه بر پدر و مادر بزرگ می شوند، و قدرت کار افرینی یا خلاقیت کمتری دارند. چون هرجا مشکلی پیش آید، پدر و مادر دست به سینه آماده خدمت گذاری هستند. نه تنها اشخاص بلکه جریان های سیاسی و: اتفاقات اطراف ما نیز می توانند: مرجع خود آگاهی و شناخت ما از خود باشد. مدیریت و رهبری هر کس ذاتی خودش است، ولی در تحولات اجتماعی خود را بروز می دهد. مثلا می گویند اگر 5نفر را با هم در یک گروه بگذارید، یکی از این 5نفر می تواند: با قدرت مدیریت بهتر بقیه را جذب کند، و اگر این شما باشید، خواهید دید که استعداد هایی داشته اید که: تا به حال از آن خبر نداشتید. روانشناسی و تاریخدانی و .. همه رشته های انسانی، حتی دانش فنی و پزشکی همه در وجود همه هست، فقط باید آن را کشف و یا به آنها میدان داد. به همین جهت می گویند: آب اگر باشد همه شنا کردن بلد هستند، یا بلد می شوند. اختلاس و دزدی یا جنایت و دروغگویی هم، مانند بچه شیطانی آرام در وجود همه هست! و اگر زمینه پیدا کند رشد می کند، و سرنوشت انسان ها را به بدبختی سوق می دهد. لذا انتخاب هر میدانی برای بروز برخی از استعداد ها، با خود انسان است. دین برای همین آمده که بگوید: هم خودت خوب باش و هم محیط را خوب بساز.

Patterns role in human life.

Human life is full of mystery, and if someone does not know they are experiencing the confusion. The order of all mystics, self-realization, namely ourselves better. Even in traditions that: Anyone knows their God will recognize it. Many people do not know what it means self-knowledge! For illustration, suppose a tablet or laptop you gave! If you do not know it, and work with do not know it, once you see it or: admiring it and then put aside! In fact, think an object is useless to you. But if it functions well know, never separated from it not! And in all fields of use it. So too is the human body or the human psyche, not knowing when one of their capabilities, thinks created in vain! And may disrupt committed suicide. A child who does not like toys, and throws it away. But when he knows himself, and he can be like Imam Khomeini! Or as close prophets, or even like Hitler, is still pined? We say that the biography and writings of Imam Khomeini, to read, to learn how an orphan from a poor village, can reach a point that the world is he talking about. Today to see the life of Imam Khomeini, the destroyer went small house with a few steps, the religious site was connected destroyer. It was quite rural, and even refuses to let the wall come thatched husseiniya mode. I remember the mud house of Fatima Zahra, which is a small house, with three Imams lived and changed the world! Her husband Ali was the first Imam, Imam Hassan and Imam Hussein (AS), Imam second and third. And now not one in the world that has not heard their names. If we study the lives of these people, the more we find ourselves deep and great value. But Muhammad was an orphan? His father had died before birth. Maybe God wanted by the hand: a person is not trained, not limited to his soul. Because children often rely on grandparents, and the power of creativity, entrepreneurship or less. Because whenever a problem arises, parents' arms are ready to serve. Not only individuals but also the political process and Leisure around us could be: reference is self-awareness and self-understanding. Everyone has his inherent leadership, but its social transformations will occur. Say for example, if five people together in one place, one of the 5 people can be: the power to better manage the rest to attract, and if that's you, you will see the talents that you have that has had it's did not. And historians and human psychology ... all fields, including medical technology and all in all it is, just have to figure it out and gave to them. That is to say: if the water is all they know how to swim, or did not. Embezzlement or crimes and lies, like a tomboy all is quiet! If the field will grow, and the fate of mankind leads to misery. So, choose any field to develop some talent, with the man himself. That's why the religion that says you have to be good and make good environment.

دور النماذج في حياة الإنسان.

حياة الإنسان مليئة بالغموض، واذا كان هناك من لا يعرفون أنهم يعانون من الارتباك. ترتيب كل الصوفيون، تحقيق الذات، وهي أنفسنا أفضل. حتى في التقاليد ما يلي: أحد يعرف إن الله على الاعتراف بها. كثير من الناس لا يعرفون ما يعنيه معرفة الذات! للتوضيح، لنفترض أن لوحي أو جهاز الكمبيوتر المحمول الذي أعطيته! إذا كنت لا تعرف ذلك، والعمل مع لا يعرفون ذلك، بمجرد رؤيته أو: الإعجاب، وبعد ذلك وضعت جانبا! في الواقع، أعتقد كائن لا طائل منه لك. ولكن إذا كان ظائف نعرف جيدا، أبدا فصلها عن أنه لا! وفي جميع مجالات استخدامها. لذلك ليس من جسم الإنسان أو النفس البشرية، وعدم معرفة عند واحد من قدراتها، يفكر خلق عبثا! وربما يؤدي إلى اضطراب انتحر. والطفل الذي لا يحب اللعب، ويلقي به بعيدا. ولكن عندما يعرف نفسه، وأنه يمكن أن يكون مثل الإمام الخميني! أو كما فعل الانبياء وثيقة، أو حتى مثل هتلر، ما زال موهون؟ ونحن نقول ان سيرة وكتابات الإمام الخميني، لقراءة، لمعرفة كيفية يتيم من قرية فقيرة، يمكن أن تصل إلى نقطة أن العالم كان يتحدث عنه. اليوم لنرى حياة الإمام الخميني، وذهب المدمرة منزل صغير مع بضع خطوات، وموقع ديني كان على علاقة مدمرة. كان الريف تماما، وحتى ترفض السماح للجدار يأتي وضع الحسينيات من القش. أتذكر بيت الطين فاطمة الزهراء، وهو البيت الصغير، مع ثلاثة أئمة عاش وغيرت العالم! كان زوجها علي الإمام الأول، الإمام الحسن والإمام الحسين (ع)، الإمام الثاني والثالث. والآن لا أحد في العالم التي لم يسمع أسمائهم. إذا درسنا حياة هؤلاء الناس، وكلما وجدنا أنفسنا قيمة عميقة وكبيرة. ولكن محمد كان يتيما؟ والده قد توفي قبل ولادته. ربما أراد الله على يد: لم يتم تدريب أي شخص، لا تقتصر على روحه. لأن الأطفال غالبا ما تعتمد على الأجداد، وقوة الإبداع وروح المبادرة أو أقل. لأنه كلما تنشأ مشكلة، والأسلحة الآباء على استعداد للعمل. ليس فقط الأفراد ولكن أيضا العملية السياسية والفراغ من حولنا يمكن أن يكون المرجع هو الوعي الذاتي وفهم الذات. كل شخص لديه قيادته الأصيلة، ولكن سوف تحدث التحولات الاجتماعية. ويقول على سبيل المثال، إذا كان خمسة أشخاص معا في مكان واحد، واحدة من 5 أشخاص يمكن أن يكون: القدرة على إدارة أفضل للبقية لجذب، وإذا كان هذا هو لك، وسوف نرى المواهب التي التي تمت زيارتها لك انها ل لم يفعل ذلك. والمؤرخين وعلم النفس البشرية ... جميع المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا الطبية وجميع في كل ما هو، فقط لأنها من أصل الرقم، وقدم لهم. وهذا يعني: إذا كان الماء هو كل ما يعرفون كيفية السباحة، أو لم يفعل. اختلاس أو الجرائم والأكاذيب، مثل المسترجلة كل شيء هادئ! إذا كان الحقل سوف تنمو، ومصير الجنس البشري يؤدي إلى البؤس. بذلك، اختر أي مجال لتطوير بعض المواهب، مع الرجل نفسه. هذا هو السبب في الدين الذي يقول عليك أن تكون جيدة وجعل بيئة جيدة.

insan həyatında Patterns rolu.

İnsan həyatı sirr dolu və kimsə bilmir, əgər onlar qarışıqlıq yaşanır. bütün mystics, özünü qaydası, yəni özümüz daha yaxşı. Hətta ənənələri ki: Hər kəs onların Allahı tanımaq olacaq bilirik. Bir çox insanlar öz-özünə bilik nə deməkdir bilmirəm! illüstrasiya üçün, verdi tablet və ya laptop güman! Siz bunu, və işləmək deyilsə siz onu görmək bir dəfə, onu bilmək və ya olmayan: bunu heyran və sonra kənara qoymaq! Əslində, bir obyekt sizin üçün yararsız hesab edirəm. Bu yaxşı bilirik funksiyaları əgər Lakin, deyil, ondan ayrılmış, heç vaxt! Və bütün sahələrində istifadə edin. Belə ki, çox onların imkanları biri, boş yaradılmışdır düşünür zaman bilmədən insan orqan və ya insan ağıl deyil! Və intihar qıra bilər. oyuncaqlar kimi, və üz salır olmayan bir uşaq. Lakin o, özü bilir, o İmam Xomeyninin kimi ola bilər! Və ya yaxın peyğəmbərlər, hətta Hitler kimi, hələ pined edir? Biz kasıb kənd bir yetim, dünya o söhbət edir ki, bir nöqtəyə çata bilər necə öyrənmək üçün, tərcümeyi-hal və İmam Xomeyninin yazılar oxumaq ki. İmam Xomeyninin həyat görmək üçün bu gün destroyer dini site destroyer bağlı idi, bir neçə adımda ilə kiçik ev getdi. Bu olduqca kənd idi və hətta divar küləşli husseiniya rejimi gəlsin etmir. Mən üç İmamlar yaşamış və dünya dəyişdi, bir kiçik ev Fatimə Zəhra, palçıq ev unutmayın! Əri Ali ikinci və üçüncü ilk İmam, İmam Həsən və İmam Hüseyn (ə), Imam idi. İndi onların adlarını eşitməmişəm dünyada bir. biz bu insanların həyatını öyrənmək, daha özümüzü dərin və böyük dəyər tapa bilərsiniz. Lakin Məhəmməd yetim idi? Atası doğum əvvəl ölmüşdü. Bəlkə Allah əl ilə istəyirdi: bir adam, təlim onun ruhu məhdud deyil. uşaqlar tez-tez nənə etibar və yaradıcılığı, sahibkarlıq və ya daha az enerji çünki. bir problem yaranır zaman, çünki valideynlərin silah xidmət etməyə hazırıq. yalnız fiziki deyil, həm də bizə ətrafında siyasi proses və Leisure ola bilər: arayış özünü maarifləndirmə və özünü dərk edir. Hər kəs öz xas rəhbərliyi var, lakin onun sosial dəyişikliklər baş verəcək. birlikdə bir yerdə nəfər 5 adamdan biri ola bilər, əgər, məsələn De: güc daha yaxşı cəlb qalan idarə və ki, əgər, siz bu ki, var var istedadlar görəcəksiniz etmədik. Və tarixçilər və insan psixologiyası ... tibbi texnologiya və yalnız var ki, bütün bütün anlamaq və onlara verdi, o cümlədən bütün sahələrdə. su bütün əgər onlar üzmək necə, və ya yox idi: Bu demək deyil. Mənimsəmə və ya cinayət və yalan bir dəlibaş kimi bütün sakit deyil! sahəsində artacaq, və bəşəriyyətin taleyi səfalət gətirib çıxarır. Belə ki, insan özü ilə bəzi istedadı inkişaf etdirmək hər hansı sahəni seçin. Ona görə yaxşı olmaq və yaxşı mühit yaratmaq lazımdır deyir din.

نقش الگوها در زندگی انسان.

زندگی انسان پر از رمز و راز است، و اگر کسی آنها را نداند به سردرگمی دچار می شود. از این رو سفارش همه عرفا خودشناسی است، یعنی خودمان را بهتر بشناسیم. حتی در روایات داریم که: هرکس خود را بشناسد خدا را هم خواهد شناخت. خیلی ها نمی دانند خودشناسی یعنی چه! برای روشن شدن موضوع، فرض کنید یک دستگاه تبلت یا لبتاپ به شما هدیه دادند! اگر شما آن را نشناسید، و کار کردن با آن را ندانید، فقط یکبار آن را نگاه می کنید یا: ورانداز می کنید و بعد کنار می گذارید! در واقع فکر می کنید: یک شی بیهوده به شما داده شده است. ولی اگر کارکردهای آن را بخوبی بدانید، هرگز آن را از خود جدا نمی کنید! و در همه زمینه ها از ان استفاده می کنید. بدن انسان یا روح و روان انسان هم همینطور است، وقتی انسان از قابلیت های خود شناخت نداشته باشد، فکر می کند بیهوده آفریده شده! و ممکن است دست به خودکشی هم بزند. مانند بچه ای که اسباب بازی را نمی شناسد، و آن را دور می اندازد. ولی وقتی خود را بشناسد، و بداند میتواند مانند امام خمینی ره شود! یا به مقام پیامبران نزدیک گردد، یا حتی مانند هیتلر شود، آیا باز هم غصه می خورد؟ اینکه ما می گوییم زندگی نامه و: نوشته های امام خمینی را بخوانید، برای اینکه بدانید چطور: یک بچه یتیم از یک روستای فقیر، میتواند به جایی برسد که: تمام دنیا از او حرف می زنند. امروز برای دیدن محل زندگی امام خمینی ره، به جماران رفتم خانه ای کوچک که با پله ای چند، به حسینیه جماران وصل می شد. کاملا روستایی بود، حتی اجازه نداده بود که: دیوار حسینیه از حالت کاهگلی بیرون بیاید. بیاد خانه گلی فاطمه زهرا س افتادم، که دریک خانه کوچک، با سه امام معصوم زندگی می کرد، و دنیا را تغییر داد! حضرت علی همسرش امام اول بود، امام حسن و امام حسین ع امام دوم و سوم. واکنون کسی در دنیا نیست که: نام آنها را نشنیده باشد. اگر ما زندگی اینگونه افراد را مطالعه کنیم، به عمق وجودی و ارزش والای خودمان بیشتر پی می بریم. مگر پیامبر اسلام یک یتیم نبود؟ پدر ایشان قبل از تولد از دنیا رفته بود. شاید خدا می خواست که زیر دست و: تربیت شده یک فرد نباشد، تا روح او محدود نباشد. زیرا غالبا فرزندان با تکیه بر پدر و مادر بزرگ می شوند، و قدرت کار افرینی یا خلاقیت کمتری دارند. چون هرجا مشکلی پیش آید، پدر و مادر دست به سینه آماده خدمت گذاری هستند. نه تنها اشخاص بلکه جریان های سیاسی و: اتفاقات اطراف ما نیز می توانند: مرجع خود آگاهی و شناخت ما از خود باشد. مدیریت و رهبری هر کس ذاتی خودش است، ولی در تحولات اجتماعی خود را بروز می دهد. مثلا می گویند اگر 5نفر را با هم در یک گروه بگذارید، یکی از این 5نفر می تواند: با قدرت مدیریت بهتر بقیه را جذب کند، و اگر این شما باشید، خواهید دید که استعداد هایی داشته اید که: تا به حال از آن خبر نداشتید. روانشناسی و تاریخدانی و .. همه رشته های انسانی، حتی دانش فنی و پزشکی همه در وجود همه هست، فقط باید آن را کشف و یا به آنها میدان داد. به همین جهت می گویند: آب اگر باشد همه شنا کردن بلد هستند، یا بلد می شوند. اختلاس و دزدی یا جنایت و دروغگویی هم، مانند بچه شیطانی آرام در وجود همه هست! و اگر زمینه پیدا کند رشد می کند، و سرنوشت انسان ها را به بدبختی سوق می دهد. لذا انتخاب هر میدانی برای بروز برخی از استعداد ها، با خود انسان است. دین برای همین آمده که بگوید: هم خودت خوب باش و هم محیط را خوب بساز.

Patterns role in human life.

Human life is full of mystery, and if someone does not know they are experiencing the confusion. The order of all mystics, self-realization, namely ourselves better. Even in traditions that: Anyone knows their God will recognize it. Many people do not know what it means self-knowledge! For illustration, suppose a tablet or laptop you gave! If you do not know it, and work with do not know it, once you see it or: admiring it and then put aside! In fact, think an object is useless to you. But if it functions well know, never separated from it not! And in all fields of use it. So too is the human body or the human psyche, not knowing when one of their capabilities, thinks created in vain! And may disrupt committed suicide. A child who does not like toys, and throws it away. But when he knows himself, and he can be like Imam Khomeini! Or as close prophets, or even like Hitler, is still pined? We say that the biography and writings of Imam Khomeini, to read, to learn how an orphan from a poor village, can reach a point that the world is he talking about. Today to see the life of Imam Khomeini, the destroyer went small house with a few steps, the religious site was connected destroyer. It was quite rural, and even refuses to let the wall come thatched husseiniya mode. I remember the mud house of Fatima Zahra, which is a small house, with three Imams lived and changed the world! Her husband Ali was the first Imam, Imam Hassan and Imam Hussein (AS), Imam second and third. And now not one in the world that has not heard their names. If we study the lives of these people, the more we find ourselves deep and great value. But Muhammad was an orphan? His father had died before birth. Maybe God wanted by the hand: a person is not trained, not limited to his soul. Because children often rely on grandparents, and the power of creativity, entrepreneurship or less. Because whenever a problem arises, parents' arms are ready to serve. Not only individuals but also the political process and Leisure around us could be: reference is self-awareness and self-understanding. Everyone has his inherent leadership, but its social transformations will occur. Say for example, if five people together in one place, one of the 5 people can be: the power to better manage the rest to attract, and if that's you, you will see the talents that you have that has had it's did not. And historians and human psychology ... all fields, including medical technology and all in all it is, just have to figure it out and gave to them. That is to say: if the water is all they know how to swim, or did not. Embezzlement or crimes and lies, like a tomboy all is quiet! If the field will grow, and the fate of mankind leads to misery. So, choose any field to develop some talent, with the man himself. That's why the religion that says you have to be good and make good environment.

دور النماذج في حياة الإنسان.

حياة الإنسان مليئة بالغموض، واذا كان هناك من لا يعرفون أنهم يعانون من الارتباك. ترتيب كل الصوفيون، تحقيق الذات، وهي أنفسنا أفضل. حتى في التقاليد ما يلي: أحد يعرف إن الله على الاعتراف بها. كثير من الناس لا يعرفون ما يعنيه معرفة الذات! للتوضيح، لنفترض أن لوحي أو جهاز الكمبيوتر المحمول الذي أعطيته! إذا كنت لا تعرف ذلك، والعمل مع لا يعرفون ذلك، بمجرد رؤيته أو: الإعجاب، وبعد ذلك وضعت جانبا! في الواقع، أعتقد كائن لا طائل منه لك. ولكن إذا كان ظائف نعرف جيدا، أبدا فصلها عن أنه لا! وفي جميع مجالات استخدامها. لذلك ليس من جسم الإنسان أو النفس البشرية، وعدم معرفة عند واحد من قدراتها، يفكر خلق عبثا! وربما يؤدي إلى اضطراب انتحر. والطفل الذي لا يحب اللعب، ويلقي به بعيدا. ولكن عندما يعرف نفسه، وأنه يمكن أن يكون مثل الإمام الخميني! أو كما فعل الانبياء وثيقة، أو حتى مثل هتلر، ما زال موهون؟ ونحن نقول ان سيرة وكتابات الإمام الخميني، لقراءة، لمعرفة كيفية يتيم من قرية فقيرة، يمكن أن تصل إلى نقطة أن العالم كان يتحدث عنه. اليوم لنرى حياة الإمام الخميني، وذهب المدمرة منزل صغير مع بضع خطوات، وموقع ديني كان على علاقة مدمرة. كان الريف تماما، وحتى ترفض السماح للجدار يأتي وضع الحسينيات من القش. أتذكر بيت الطين فاطمة الزهراء، وهو البيت الصغير، مع ثلاثة أئمة عاش وغيرت العالم! كان زوجها علي الإمام الأول، الإمام الحسن والإمام الحسين (ع)، الإمام الثاني والثالث. والآن لا أحد في العالم التي لم يسمع أسمائهم. إذا درسنا حياة هؤلاء الناس، وكلما وجدنا أنفسنا قيمة عميقة وكبيرة. ولكن محمد كان يتيما؟ والده قد توفي قبل ولادته. ربما أراد الله على يد: لم يتم تدريب أي شخص، لا تقتصر على روحه. لأن الأطفال غالبا ما تعتمد على الأجداد، وقوة الإبداع وروح المبادرة أو أقل. لأنه كلما تنشأ مشكلة، والأسلحة الآباء على استعداد للعمل. ليس فقط الأفراد ولكن أيضا العملية السياسية والفراغ من حولنا يمكن أن يكون المرجع هو الوعي الذاتي وفهم الذات. كل شخص لديه قيادته الأصيلة، ولكن سوف تحدث التحولات الاجتماعية. ويقول على سبيل المثال، إذا كان خمسة أشخاص معا في مكان واحد، واحدة من 5 أشخاص يمكن أن يكون: القدرة على إدارة أفضل للبقية لجذب، وإذا كان هذا هو لك، وسوف نرى المواهب التي التي تمت زيارتها لك انها ل لم يفعل ذلك. والمؤرخين وعلم النفس البشرية ... جميع المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا الطبية وجميع في كل ما هو، فقط لأنها من أصل الرقم، وقدم لهم. وهذا يعني: إذا كان الماء هو كل ما يعرفون كيفية السباحة، أو لم يفعل. اختلاس أو الجرائم والأكاذيب، مثل المسترجلة كل شيء هادئ! إذا كان الحقل سوف تنمو، ومصير الجنس البشري يؤدي إلى البؤس. بذلك، اختر أي مجال لتطوير بعض المواهب، مع الرجل نفسه. هذا هو السبب في الدين الذي يقول عليك أن تكون جيدة وجعل بيئة جيدة.

insan həyatında Patterns rolu.

İnsan həyatı sirr dolu və kimsə bilmir, əgər onlar qarışıqlıq yaşanır. bütün mystics, özünü qaydası, yəni özümüz daha yaxşı. Hətta ənənələri ki: Hər kəs onların Allahı tanımaq olacaq bilirik. Bir çox insanlar öz-özünə bilik nə deməkdir bilmirəm! illüstrasiya üçün, verdi tablet və ya laptop güman! Siz bunu, və işləmək deyilsə siz onu görmək bir dəfə, onu bilmək və ya olmayan: bunu heyran və sonra kənara qoymaq! Əslində, bir obyekt sizin üçün yararsız hesab edirəm. Bu yaxşı bilirik funksiyaları əgər Lakin, deyil, ondan ayrılmış, heç vaxt! Və bütün sahələrində istifadə edin. Belə ki, çox onların imkanları biri, boş yaradılmışdır düşünür zaman bilmədən insan orqan və ya insan ağıl deyil! Və intihar qıra bilər. oyuncaqlar kimi, və üz salır olmayan bir uşaq. Lakin o, özü bilir, o İmam Xomeyninin kimi ola bilər! Və ya yaxın peyğəmbərlər, hətta Hitler kimi, hələ pined edir? Biz kasıb kənd bir yetim, dünya o söhbət edir ki, bir nöqtəyə çata bilər necə öyrənmək üçün, tərcümeyi-hal və İmam Xomeyninin yazılar oxumaq ki. İmam Xomeyninin həyat görmək üçün bu gün destroyer dini site destroyer bağlı idi, bir neçə adımda ilə kiçik ev getdi. Bu olduqca kənd idi və hətta divar küləşli husseiniya rejimi gəlsin etmir. Mən üç İmamlar yaşamış və dünya dəyişdi, bir kiçik ev Fatimə Zəhra, palçıq ev unutmayın! Əri Ali ikinci və üçüncü ilk İmam, İmam Həsən və İmam Hüseyn (ə), Imam idi. İndi onların adlarını eşitməmişəm dünyada bir. biz bu insanların həyatını öyrənmək, daha özümüzü dərin və böyük dəyər tapa bilərsiniz. Lakin Məhəmməd yetim idi? Atası doğum əvvəl ölmüşdü. Bəlkə Allah əl ilə istəyirdi: bir adam, təlim onun ruhu məhdud deyil. uşaqlar tez-tez nənə etibar və yaradıcılığı, sahibkarlıq və ya daha az enerji çünki. bir problem yaranır zaman, çünki valideynlərin silah xidmət etməyə hazırıq. yalnız fiziki deyil, həm də bizə ətrafında siyasi proses və Leisure ola bilər: arayış özünü maarifləndirmə və özünü dərk edir. Hər kəs öz xas rəhbərliyi var, lakin onun sosial dəyişikliklər baş verəcək. birlikdə bir yerdə nəfər 5 adamdan biri ola bilər, əgər, məsələn De: güc daha yaxşı cəlb qalan idarə və ki, əgər, siz bu ki, var var istedadlar görəcəksiniz etmədik. Və tarixçilər və insan psixologiyası ... tibbi texnologiya və yalnız var ki, bütün bütün anlamaq və onlara verdi, o cümlədən bütün sahələrdə. su bütün əgər onlar üzmək necə, və ya yox idi: Bu demək deyil. Mənimsəmə və ya cinayət və yalan bir dəlibaş kimi bütün sakit deyil! sahəsində artacaq, və bəşəriyyətin taleyi səfalət gətirib çıxarır. Belə ki, insan özü ilə bəzi istedadı inkişaf etdirmək hər hansı sahəni seçin. Ona görə yaxşı olmaq və yaxşı mühit yaratmaq lazımdır deyir din.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۳/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۱ نظر(0)

امام خمینی برای همه جهانیان است.

شخصیت بزرگی چون امام خمینی ره، نمی تواند مرز داشته ویا به گروه یا ملت یا قوم خاصی باشد. لذا هیچ کس نمیتواند مدعی انحصاری باشد، و ایشان متعلق به همه دنیا است. خوشبختانه امام خمینی هم از نظر تاریخی و: هم از نظر جغرافی متعلق به همه جهان است، واگر کسی تا کنون نام او را نشنیده یا: از او اطلاعاتی ندارد برای این است که: خودش نخواسته است. اگر یک بطری در بسته را به: دریای خلیج فارس بیاندازیم، سالها هم اگر در آن بماند، کمترین ابی به داخل آن نخواهد رفت؟ زیرا بطری در بسته است و: خودش مانع رسیدن فیض می باشد. لذا آنها باید درب مغز و روح خود را باز کنند، تا شناختی از امام خمینی به دست آورند. امروز و فردا روزهایی است که: متعلق به ایشان است و: همه جا و به هر زبان امام خمینی معرفی می شود، جلوی این سیلاب ایستادن و تشنه ماندن، فقط تقصیر خود تشنه خواهد بود. از لحاظ جغرافیایی، امام خمینی در خمین یکی از شهرستانهای کوچک ایران بدنیا امد، ولی در دوران پر برکت عمر خود، به شهرهای مختلف ایران و: حتی کشور های خارجی چون عراق و ترکیه و کویت و فرانسه مهاجرت کردند. البته در گذشته شاه می خواست: او را بدنام کند می گفت: پدران امام خمینی از هندوستان یه ایران آمدند؟ اکنون این حرف حتی یک افتخار خواهد بود، که مردم هندوستان هم در آن شریک هستند. اما از نظر تاریخی، به دلیل اینکه ایشان از نسل امامان شیعه هستند، لذا در طول تاریخ مجبور به مهاجرت زیادی بوده اند. و دوباره به اصل خود برگشته اند؟ زیرا حضرت ابراهیم ایرانی بود و: فرزند خود اسماعیل را به دستور خداوند، به عربستان برد و مکه را پایه گذاری نمود، و از این جهت مکه متعلق به ایرانیان است. پیامبر اسلام و ائمه، همه از نسل حضرت اسماعیل هستند، ولی چون در طول زندگی، از سوی دشمنان تهدید می شدند، ناچار محل زندگی خودرا تعییر می دادند، لذا یکی از امامان در ایران فعلی یعنی مشهد است. تعدادی در عراق و برخی هم در مدینه مدفون می باشند، که حتی مقبره آنهاییکه در مدینه هستند، از شر دشمنان در امان نمانده و: تخریب شده و اجازه بازسازی را هم نمی دهند. فرزندان بلافصل این امامان را امامزاده می گویند،  فرزندان بعدی را سادات نامگذاری کرده اند. امام خمینی از جمله سادات موسوی هستند. که نسل ایشان به پدر امام رضا ع یعنی: موسی بن جعفر می رسد. و این سلاله رسول خدا هم محسوب می شود. و بنی فاطمه هم گفته شده اند. و لذا همانطور که پیامبران مهم و: اولوالعزم جهانی بوده اند، نوادگان انها هم تعلق به مکان یا زمان خاصی ندارند. و برای هدایت همه هستند. زیرا سخنان انها سخن شخصی نیست، بلکه سخن خدا و پیامبران هستند، امام خمینی حتی وقتی خرمشهر ازاد شد، فرمودند خدا خرمشهر را ازاد کرد.

در واقعه طبس، که نقشه دقیقی از سوی آمریکا برای: حمله به ایران و نجات گروگانها بود، ولی گرفتار طوفان شدند فرمود: ما انها را شکست ندادیم، خدا آنها را شکست داد، شن ها ماموران خدا بودند. به همین جهت چون رنگ خدا را دارد، خدایی شده و هرکس خدا را دوست دارد، ایشان را هم دوست دارد. وخداوند هم بوسیله همین نوع افراد، خود را معرفی می کند تا زبان انها قابل فهم باشد. امروزه بیانات امام خمینی در زبان فارسی، مجموعه بزرگی به نام: صحیفه نور است و به تمام زبانها هم، ترجمه شده و اگر هم در دسترش شما نیست، به ما اطلاع دهید برای شما ارسال نماییم. و یا به مراکز معتبر مراجعه نمایید

Imam Khomeini is for the whole world.

Great personalities like Imam Khomeini cannot have borders or to a particular group or nation or people. Therefore, no one can claim to be exclusive, and they belong to all the world. Fortunately, both historically and Imam Khomeini: both in terms of geography belongs to all the world, if anyone ever heard of him either: he has no information for that: he did not want to. If a bottle package to: Sea, Persian Gulf take years, if not the lowest Abbey will not go into it? Because the bottle is closed: his grace is prevented. Therefore, they should open their doors brain and soul, to gain knowledge of Imam Khomeini. Today and tomorrow are days that belongs to them is: Imam Khomeini introduced everywhere and in every language, standing in front of the floods and thirsty, thirsty just be their fault. Geographically, Iran Imam Khomeini at Khomeini was born one of the small towns, but blessed during his life, in different cities of Iran and even foreign countries such as Iraq, Turkey, Kuwait and France moved. However, in the past, the king asked him his infamous saying of Imam Khomeini's parents came from India a country? That would be an honor even now, the people of India are partners in it. But historically, because they are the generation of imams, so many have been forced to emigrate in history. And again returned to its origin? Because Abraham was Iranian and: his son Ismail on God's command, Saudi Arabia and Mecca founded, and the direction of Mecca from the Persians. Prophet and the Imams, the descendants of Ishmael, but as in life, were threatened by enemies, were forced to change their location, so one of the current leaders in Iran, Mashhad. Number in Iraq, and some are buried in Medina, even those in Medina tombs are the enemies spared the destruction and reconstruction is not allowed. The direct descendants of the Holy Imams say, children are next to Sadat named. Imam Khomeini including the Sadat Mousavi. His father's generation Imam Reza (AS): Musa bin Jaafar arrives. And the descendant of the Prophet's time. And the children of Fatima have said. Therefore, as the prophet important: global arch were their descendants do not belong to a specific time or location. And to direct all. Because their words speak not personal, but the word of God and the prophets, even when Imam Khomeini, Khorramshahr was liberated, said God freed Khorramshahr.

In the ladies event, a detailed map of America for the attack on Iran and rescue the hostages, but were caught by the storm and said we did not beat them; they beat God, God officer’s sand. Therefore, because the color is God, God, and whoever loves God, loves them both. Lord also by the same people, introduce yourself to the language they can understand. Today, Imam Khomeini in Persian, a large collection called scripture is light, and to all language, translation and convenience if you do not, let us know and we will send you. Or refer to the accredited centers.

. الإمام الخمینی هو للعالم كله.

شخصیات عظیمة مثل الإمام الخمینی لا یمكن لها حدود أو لمجموعة معینة أو أمة أو شعب. لذلك، لا یمكن لأحد أن یدعی أن تكون حصریة، وأنها تنتمی إلى كل العالم. لحسن الحظ، سواء من الناحیة التاریخیة والإمام الخمینی: سواء من حیث الجغرافیا ینتمی إلى كل العالم، إذا كان أی شخص قد سمع منه إما: انه لیس لدیه معلومات عن هذا: أنه لا یرید ل. إذا كان حزمة زجاجة ل: البحر والخلیج الفارسی یستغرق سنوات، إن لم یكن أدنى دیر لن أخوض فی ذلك؟ بسبب إغلاق زجاجة: یتم منع نعمته. ولذلك، ینبغی أن تفتح لهم أبواب الدماغ والروح، لاكتساب المعرفة من الإمام الخمینی. الیوم وغدا والأیام التی ینتمی إلیها هو: قدم الإمام الخمینی فی كل مكان وفی كل لغة، والوقوف أمام الفیضانات والعطش، العطش یكون مجرد خطأهم. جغرافیا، ولدت إیران الإمام الخمینی فی الخمینی واحدة من البلدات الصغیرة، ولكن المباركة أثناء حیاته، فی مدن مختلفة من إیران ودول حتى أجنبیة مثل العراق وتركیا والكویت وفرنسا نقلها. ومع ذلك، فی الماضی، وسأله الملك له القول الشائنة من الآباء والأمهات الإمام الخمینی جاء من الهند بلد؟ سیكون ذلك شرفا حتى الآن، وشعب الهند شریكان فی ذلك. لكن من الناحیة التاریخیة، لأنهم هم جیل من الأئمة، والكثیر أجبروا على الهجرة فی التاریخ. وعاد مرة أخرى إلى أصله؟ لأن إبراهیم كان الإیرانی و: ابنه إسماعیل على أمر الله، المملكة العربیة السعودیة ومكة المكرمة تأسست، واتجاه مكة من الفرس. النبی والأئمة، من نسل إسماعیل، ولكن كما فی الحیاة، وتعرضوا للتهدید من قبل الأعداء، واضطر إلى تغییر موقعها، حتى واحد من القادة الحالیین فی إیران، مشهد. رقم فی العراق، ودفن بعضهم فی المدینة المنورة، حتى أولئك الذین فی القبور المدینة المنورة هم أعداء یدخر الدمار وغیر مسموح اعادة الاعمار. وتقول أحفاد الأئمة المقدسة، والأطفال هم بجانب السادات اسمه. الإمام الخمینی بما فی ذلك السادات موسوی. جیل والده الإمام الرضا (ع): موسى بن جعفر وصول. وسلیل من الزمن النبوی. ولقد قال أبناء فاطمة. لذلك، كما قال النبی هام: قوس العالمی كانت ذریتهم لا تنتمی إلى زمن أو مكان معین. وتوجیه جمیع. لأن كلامهم تتحدث یست شخصیة، ولكن كلمة الله والأنبیاء، حتى عندما تحررت الإمام الخمینی، خرمشهر، قال الله تعالى الافراج عن خرمشهر.

فی حالة السیدات، خریطة تفصیلیة لأمریكا للهجوم على ایران وانقاذ الرهائن، ولكن تم القبض علیهم من قبل العاصفة، وقالت أننا لم ضربهم، ضربوا الله، الله ضباط الرمال. ولذلك، لأن اللون هو الله، والله، ولمن یحب الله، یحب لهم على حد سواء. الرب أیضا من قبل الشعب نفسه، أعرض نفسك على قدر عقولهم. الیوم، الإمام الخمینی باللغة الفارسیة، ودعا الكتاب مجموعة كبیرة خفیف، وإلى جمیع اللغات والترجمة والراحة إذا لم تقم بذلك، اعلامنا، وسوف نرسل لك. أو الرجوع إلى المراكز المعتمدة


?mam Xomeyni bütün dünya üçün.

?mam Xomeyni kimi böyük ??xsiyy?tl?r s?rh?dl?ri v? ya mü?yy?n bir qrup v? ya mill?t ya insanlar ola bilm?z. Buna gör? d?, heç bir xüsusi oldu?unu iddia ed? bil?r, v? onlar bütün dünyaya m?xsusdur. Sevindirici hald?r ki, h?m tarix?n v? Imam Khomeini: h?r k?s heç onu bil?rsiniz e?itdim ?g?r, h?m d? co?rafiya bax?m?ndan bütün dünyaya m?xsusdur o ki, heç bir m?lumat var: o ist?mirdi. bir ?ü?? paketi ?g?r: a?a?? Abbey ona daxil deyil ?g?r Sea, Fars körf?zi, il? ?ü?? ba?l?d?r, çünki onun lütf qar??s? al?n?r. Buna gör? d?, onlar ?mam Xomeyninin bilik ?ld? etm?k, onlar?n qap?lar?n? beyin v? ruh açmal?d?r. Bu gün v? sabah onlara aid gün: ?mam Xomeyni sel v? susuz, susuz yaln?z olmaq, onlar?n t?qsiri qar??s?nda duran, h?r yerd? v? h?r dilind? t?qdim etdi. Co?rafi, Xomeyni ?ran ?mam Xomeyni ?ran?n müxt?lif ??h?r v? ?raq, Türkiy?, Küveyt v? Fransa kimi h?tta xarici ölk?l?rd?, onun h?yat? boyu h?r?k?t etdi kiçik ??h?rl?rind?n biri anadan, lakin mübar?k edilmi?dir. Lakin keçmi?d?, pad?ah ona ?mam Xomeyninin valideynl?ri onun q?bih k?lam bir ölk? Hindistan g?ldi ist?di? Ki, h?tta indi ??r?f olard?, Hindistan insanlar t?r?fda?d?rlar. onlar imamlar?n n?sil, çünki Lakin tarix?n, bir çox tarixind? köç etm?k m?cburiyy?tind? qald?lar. V? yen? onun m?n??yi döndü? ?brahim ?ran idi v? çünki Allah?n ?mri onun o?lu ?smay?l, S?udiyy? ?r?bistan? v? M?kk? t?sis v? farslar M?kk?y? istiqam?ti. Pey??mb?r v? ?mamlar, ?smailin n?slind?n, lakin h?yat kimi, dü?m?n t?r?find?n t?hdid olunub, onlar?n yeri, ?ran, M??h?d cari liderl?ri bel? bir d?yi?iklik etm?k m?cburiyy?tind? qald?. ?raqda say?, v? b?zi Medina q?birl?rind? h?tta, M?din?d? d?fn dü?m?n m?hv ba???lad?m v? yenid?nqurma icaz? deyil. Müq?dd?s imamlar?n birba?a n?slind?n u?aqlar adl? Sedat yan?nda olan, deyirl?r. Sedat Mus?vi, o cüml?d?n ?mam Xomeyni. Atas?n?n n?sil ?mam Rza (?): Musa bin C?f?r g?lib. V? Pey??mb?rin vaxt n?slind?n. V? Fatim?nin övladlar? edib. mühüm pey??mb?r Ona gör? d?, qlobal arch idi onlar?n n?sill?ri mü?yy?n bir zaman v? ya yer aid deyil. V? bütün yön?ltm?k. onlar?n sözl?ri ??xsi, lakin ?mam Xomeyni, Xürr?m??hr azad h?tta Allah v? pey??mb?rl?rin sözünü dan??a bilmir, çünki Allah Xürr?m??hr azad bildirib.

 

Xan?mlar halda, ?trafl? ?rana hücum üçün Amerika x?rit? v? girovlar? qurtarmaq, amma f?rt?na tutdu v? biz Allah?, Allah ?m?kda?lar? qum döym?k, onlar? m??lub etm?yib ifad? edildi. r?ng, çünki Ona gör? d?, Allah, Allah, kim Allah sevir, onlara h?m sevir. Lord eyni insanlar t?r?find?n, onlar ba?a dü?m?k olar dili özünüzü t?qdim. Bu gün fars ?mam Xomeyni, kitab adl? böyük bir toplusudur yüngül v? bütün dil, t?rcüm? v? rahatl??? siz, biz? bildirin v? biz gönd?rm?k olacaq. V? ya akkredit? m?rk?zl?ri bax?n.

 

 

لشگر کشی اعراب به آمریکا!

قرار است اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، همه با هم به آمریکا بروند و: دیدار با ترامپ را پس بدهند.  و این نشان می دهد تنها کسانی که، به حرف رهبر انقلاب اسلامی ایران عمل می کنند، آمریکا و اعراب هستند! البته درجهت منافع خودشان. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1396را سال: اشتغال و تولید نامگذاری کرد، در ایران همه به هم اتهام زدند که عامل بیکاری دیگری است! و هیچ اقدامی نکردند. اما افتخار ترامپ این است که در سفر به عربستان، و خاورمیانه میلیاردها دلار به دست آورده که: خرج اشتغال و تولید در کشور خودش می کند، و چون ترامپ از جمله کسانی است که: بیشتر سوابق تجاری و تولیدی دارد، تا سوابق سیاسی لذا میتوان حرف او را عملی تر دانست . به همین جهات است که اعراب ناراحت شدند! و قرار است به زودی سفر کنند، و از این حرف ترامپ که همه را به سود خود گفته، توضیح بخواهند. و یا حداقل به او بقبولانند که: این سفر منافع دوجانبه داشته! و فقط آمریکا نبوده که سود برده، اعراب نیز در صدد هستند از این سفر، دستمایه ای داشته باشند. اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، که تا قبل از اظهار نظر ترامپ، فکر می کردند برگ برنده در دست آنها است! بزودی متوجه شدند که چه برگی خورده اند. در این قمار بزرگ نه تنها برنده نشدند،  طرف، حاضر نشده حتی آنها را به رسمیت بشناسد، ویا برابر و در حد خود بخواند. بخصوص که بلافاصله قطر، خط خود را جدا کرد، بحرین و یمن هم بیش از گذشته، با نهضت مردمی روبرو شدند. البته راهگشا بودن پیام برای ملت ها اشکالی ندارد، همانطور که آیت الله امامی کاشانی هم، در نماز جمعه تذکر دادند که در بین 8میلیارد جمعیت جهان، فقط تعداد اندکی ظالم و ستمگر هستند. زیرا دولت آمریکا حتی یک درصد جمعیت آمریکا هم نمی شود، دولت اسرائیل هم همینطور: نماینده کل یهودیان نیست. لذا باید دید که این منافع مورد نظر ترامپ، منافع 99درصدی است یا منافع یک درصدی! این اشتغالی که ایجاد خواهد کرد، برای یک درصدی ها است یا برای 99درصدی ها. اگر برای 99درصدی ها باشد، طبیعتا ایران هم مخالفتی نخواهد کرد، و جنگی هم درپیش نخواهد بود. ولی اگر برای یک درصدی ها باشد، باید به حرف کنگره و کاخ سفید در امریکا توجه کند، و در میان اعراب هم، به دستورات آل سعود و هم پیمانان آن گوش دهد. علت اینکه گوش دادن به یک درصدی ها، جنگ ایجاد می کند روشن است: اعراب که خودشان به دنبال جنگ هستند، و دائما بر علیه ایران حرفهای مفت می زنند. اما کنگره و احزاب و کاخ سفید هم، چون غالبا درآمد خود را از: شرکت های تولید سلاح بدست می اورند، لذا مجبورند از جنگ صحبت کنند، تا سلاح ها بفروش برسد! و برای کارخانجات اسلحه سازی، اشتعال و تولید درست شود. همه میدانند سلطان اقتصاد در غرب، قاچاقچیان اسلحه ، مواد مخدر و فروش انسان هستند. این ها در اثر بیداری مردم دنیا، هر روز بیکار تر می شوند. و لذا بیکاری گفتمان جهانی شده. اگر منظور ترامپ، کمک به تولید و اشتغال این قشر باشد، طبیعتا بازهم شغله آتش برافروخته می شود. بازهم ارسال اسلحه برای آل سعود، و ارسال دلارهای نفتی آل سعود برای داعش! اما به نظر ما نه آل سعود پول دارد که به آمریکا بدهد! و نه آمریکا قادر است کارخانجات اسلحه سازی را حمایت کند. لذا دنیا رو به صلح و ثبات می رود، و این تعداد اندک جنگ طلبان، هر روز منزوی تر می شوند.

Arab military campaigns in America!

Is the southern edge of the Persian Gulf Arabs, all go together to America and meeting with Trump to give. And this show only those that are, to say the leader of the Islamic Revolution act, America and Arabs! Of course, the direction of their own interests. Supreme Leader of the Islamic Revolution of 1396 as the year of employment and production named was in charge of all the time that unemployment is another factor! And did not take any action. But honor Trump is on a visit to Saudi Arabia and Middle East billions of dollars earned that cost jobs and production in their country, and because Trump including those more records, commercial and manufacturing, the political background of the he knew what could be more practical. In the same way that Arabs were upset! And is scheduled to travel soon, and so that everyone benefited Trump said, explaining they desire. Or at least to convince him that the trip had mutual interests! And not just America that benefited, the Arabs are also considering the trip, subject at all. Arab Persian Gulf littoral, so before commenting Trump, thought trump card in their hands! Soon realized that the leaves are eaten. Not only did not win in this gamble, party, refused even to recognize, read, or equal to, and in its own right. Especially immediately Qatar, its line separated, Bahrain and Yemen over the past, faced with popular movement. Of course, the help message for the nation's okay, as Ayatollah Emami Kashani also noted that the Friday Prayers at between 8 billion world population, only a few are unjust and oppressive. America because the government is not even one percent of America's population, the state of Israel as the representative of all Jews. Therefore, we should see the benefits to Trump, 99% interest or the interests of one percent! This will create employment, it is for one percent or 99 percent are. If 99 percent, is naturally not oppose Iran, and the war will not be adopted. But if for one-per centers, you should pay attention to what Congress and the White House in America, and among the Arabs, by order of the House of Saud and its allies will listen. Why listen to a percentage, the war makes clear: Arabs themselves for war, and constantly against Iran Bayonne turns professional. But Congress and both parties and the White House, because most of its revenue from companies acquire weapons, we have to speak of war, has sold weapons! And for manufacturing weapons, flammable and produce the right result. Everyone knows Sultan economy in the West, trafficking of arms, drugs and human trafficking. The effect waking people in the world, every day more are unemployed. Therefore, unemployment and global discourse. If Trump, contributing to output and employment is the class of naturally ignited fires are still jobs. Still sending weapons to the Saudis and Saudi petrodollars sent to Isis! But we are not Saudis give money to America! America is not able to provide support and weapons factories. It is the world's peace and stability, and the few hawks, is more isolated every day.

الحملات العسكرية العربية في أمريكا!

هي الحافة الجنوبية من عرب الخليج الفارسي، كل يسيران جنبا إلى جنب لأمريكا ولقائه مع ورقة رابحة لإعطاء. وهذا المعرض فقط تلك التي هي، ليقول القيادي في فعل الثورة الإسلامية وأمريكا والعرب! بطبيعة الحال، فإن اتجاه مصالحهم الخاصة. وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في 1396 باعتبارها سنة من العمل والإنتاج اسمه، المسؤول عن في كل وقت أن البطالة هي عامل آخر! ولم تتخذ أي إجراء. ولكن تكريم ترامب في زيارة إلى المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط مليارات دولار حصل أن الوظائف التكلفة والإنتاج في بلادهم، ولأن ترامب بما في ذلك سجلات أكثر والتجارية والتصنيع، والخلفية السياسية لل انه يعرف ما يمكن أن يكون أكثر عملية. وبنفس الطريقة أن العرب كانوا بالضيق! ومن المقرر أن يسافر قريبا، وقال ترامب، حتى يتسنى للجميع استفاد شرح يشتهون. أو على الأقل لإقناعه بأن الرحلة كانت المصالح المتبادلة! وليس فقط أمريكا التي استفادت والعرب تفكر أيضا في رحلة، موضوع على الإطلاق. المطلة على الخليج الفارسي العربي، وذلك قبل التعليق ترامب، يعتقد رقة رابحة في أيديهم! سرعان ما أدركت أن تؤكل الأوراق. لا لم تفز في هذه المقامرة، والحزب، رفض حتى الاعتراف، وقراءة، أو يساوي، وفي حد ذاتها فقط. خصوصا على الفور قطر، خط فصل والبحرين واليمن على الماضي، واجه مع الحركة الشعبية. وبطبيعة الحال، لاحظ رسالة مساعدة للأمة على ما يرام، وآية الله إمامي كاشاني أيضا أن صلاة الجمعة ما بين 8 مليارات عدد سكان العالم، سوى عدد قليل هم جائر وظالم. أمريكا لأن الحكومة ليست حتى واحد في المئة من سكان أميركا، ودولة إسرائيل بوصفها ممثلة لجميع اليهود. لذلك، يجب أن نرى الفوائد التي تعود على ترامب، والفائدة 99٪ أو مصالح واحد في المئة! هذا سيخلق فرص العمل، بل هو واحد في المئة أو 99 في المئة منهم. إذا 99 في المئة، وبطبيعة الحال لا تعارض إيران، ولن يتم اعتماد الحرب. لكن إذا كان واحد فی المئه، يجب أن تدفع الانتباه إلى ما الكونغرس والبيت الأبيض في أمريكا، وبين العرب، بأمر من آل سعود وحلفائها سوف تستمع. لماذا الاستماع إلى نسبة مئوية، والحرب واضحة: العرب أنفسهم للحرب، وتعمل باستمرار ضد إيران بييونس تتحول المهنية. لكن الكونغرس وكلا الطرفين والبيت الأبيض، لأن معظم ايراداتها من الشركات الحصول على أسلحة، علينا أن نتحدث عن الحرب، باعت أسلحة! ولتصنيع الأسلحة، وقابلة للاشتعال وإنتاج النتيجة الصحيحة. الجميع يعرف الاقتصاد سلطان في الغرب، والاتجار بالأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر. تأثير الاستيقاظ من الناس في العالم، كل يوم أكثر عاطلون عن العمل. لذلك، والبطالة والخطاب العالمي. إذا ترامب، والمساهمة في الناتج والعمالة هي فئة من الحرائق أشعلت بطبيعة الحال لا تزال فرص العمل. لا تزال ترسل أسلحة للسعودية، وعائدات النفط السعودية إرسالها إلى إيزيس! ولكننا لسنا السعوديين إعطاء المال لأمريكا! أمريكا ليست قادرة على تقديم الدعم والأسلحة المصانع. ومن العالم للسلام والاستقرار، وعدد قليل من الصقور، هي أكثر عزلة كل يوم.

Amerikada Ərəb hərbi kampaniyaları!

Fars körfəzi ərəb cənub kənarında, bütün Amerikaya birlikdə getmək və vermək Trump ilə görüş. Bu şou yalnız olan İslam İnqilabının aktı, Amerika və ərəblər lideri demək! Əlbəttə ki, öz maraqları istiqamətində. adlı məşğulluq və istehsal ili 1396 İslam İnqilabının Rəhbəri, işsizlik bir amildir ki, bütün vaxt məsul idi! Və hər hansı bir tədbir almadı. Amma Trump siyasi fon, Trump o daha qeydlər, o cümlədən, çünki ticarət və istehsal öz ölkələrində ki, dəyəri iş və istehsal qazanılmış dollar Səudiyyə Ərəbistanı və Orta Şərq milyardlarla səfərdə və şərəf o, daha praktik ola bilər nə bilirdi. Eyni şəkildə Ərəblər kədərli olduqlarını! Və tezliklə səyahət planlaşdırılır, və hər kəs fayda ki, Trump istədikləri izah deyilir. Və ya ən azı səfər qarşılıqlı maraqları var idi ki, onu inandırmaq üçün! Və yalnız fayda America, Ərəblər də mövzu bütün, səfər nəzərdən keçirir. Ərəb Fars körfəzi Xəzəryanı, Trump şərh əvvəl, belə ki, onların əlində aparacaq düşündüm! Tezliklə yarpaqları yeyilmiş olunur ki, həyata keçirilir. Yalnız bu qumar, partiya qazana bilmədi, hətta, tanımaq oxumaq, və ya bərabər və onun öz hüququ imtina edib. Xüsusilə dərhal Qatar, onun xətti, keçmiş üzərində Bəhreyn və Yəmən ayrılmış xalq hərəkatı ilə qarşı-qarşıya. Əlbəttə ki, millətin tamam Ayətullah Emami Kaşani kimi yardım mesaj da 8 milyard arasında dünya əhalisinin Cümə Namazı yalnız bir neçə ədalətsiz və zalım olduğunu bildirib. Amerika hökuməti Amerikanın əhalisinin hətta bir faiz, bütün yəhudilərin nümayəndəsi kimi İsrail dövləti deyil. Ona görə də biz Trump fayda, 99% faiz və ya bir faiz maraqlarını görmək lazımdır! Bu yaradacaq məşğulluq, bir faiz və ya 99 faiz olan üçün. 99 faiz varsa, təbii İrana qarşı deyil, və müharibə qəbul olunmayacaq. Amma bir-percenters üçün, sizə qulaq asmaq nə Konqres və Amerikada Ağ Ev və ərəblər arasında Səud Palatasının və onun müttəfiqləri əmri ilə diqqət yetirməlidir əgər. faizi qulaq asmaq Niyə müharibə aydındır: müharibə Ərəblər özləri və daim İran Beyonce qarşı professional çevrilir. şirkətlərin gəlirinin ən silah əldə çünki Konqres və hər iki tərəf və Ağ Ev, biz müharibə danışmaq lazımdır, silah satdı! Və, alışqan silah istehsal və doğru nəticə. Hər kəs, Qərb silah, narkotik və insan alveri alveri Sultan iqtisadiyyatı bilir. Dünyada insanların uyanık təsiri hər keçən gün daha işsizdir. Buna görə də, işsizlik və qlobal ifadəsi. Trump, çıxış və məşğulluq töhfə təbii odladı yanğınları sinif Əgər hələ iş var. Hələ Isis göndərilən Səudiyyə Ərəbistanı, Səudiyyə neft dollarları silah göndərilməsi! Amma biz Səudiyyəlilər Amerika pul vermək var! Amerika dəstək və silah zavodları təmin etmək mümkün deyil. Bu dünya sülh və sabitlik, və bir neçə şahinləri, hər gün daha çox təcrid edir.

 

تعظیم تکنولوژی در برابر قرآن

فلسفه تکنولوژی ضدیت با دین و اسلام و قران بود، زیرا انسان قرون وسطایی، می خواست کاری کند که جای خدا را بگیرد، البته به ناحق. یعنی خدا را کنار بزند، و خودش خدای روی زمین و آسمان شود. به همین دلیل احتیاج به پیشرفت: علم و تکنولوژی داشت تا همه چیز را خودش ایجاد کند. ابتدا به کپی برداری و الهام گرفتن از: مخلوقات خدا روی آورد، ولی بعدا مدعی شد دیگر حتی: احتیاجی به الهام گرفتن هم ندارد. زمانی که برادران رایت، می خواستند هواپیما را اختراع کنند، به بال پرندگان دقت می کردند! و از آن الهام می گرفتند. لذا ابتدا دو بال آهنی برای خود ساختند، و از بلندی خود را پرواز دادند. اما اختراع سوخت فسیلی برای هواپیما، و جت توربو، این تئوری را باطل کرد. و نشان داد بشر می تواند: بدون الگو گرفتن از طبیعت هم خلاق باشد. و این دوران: ادعای خدایی کردن ابرقدرتها بود. ابر قدرت غرب البته محتاط تر بود! ولی ابر قدرت شرق مدعی شد: دین را باید از بین ببرند. اما چیزی نگذشت که خودشان ازبین رفتند! و جز خاطره ای تلخ از کشتار های: وسیع در میان یخ ها و برف های سیبری، و کشیدن دیوار آهنی چیزی از آنها به یادگار نماند. امپرپالیزم غرب وحشت زده به سوی مذهب آمد! ولی در شکل طالبان و القاعده و داعش، تا بگوید بدنبال ازبین بردن دین نیست. علت شکل گیری این نوع تفکر هم، دقیقا به علت مرگ امپراطوری شرق مربوط می شد! زیرا شوروی سابق دراصل، در افغانستان و در جنگ با مذهب از بین رفت، لذا طالبان از سوی آمریکا حمایت شد. با رشد القاعده، ما شاهد شریک شدن بن لادن با جرج بوش هستیم! البته هنوز هم، اقتصاد آمریکا در دست شرکت بن لادن است. زیرا سفر ترامپ نشان داد که: گنج آمریکا کجاست. ترامپ خودش هم اعتراف کرد دراین سفر، درآمد های میلیاردی بدست آورد که، آن را خرج اشتغال و بهبود وضع آمریکایی ها می کند. اما این سناریو در همان ابتدا شکست خورده بود. زیرا نه پولی در کار بود و نه اعتباری: اسرائیل برای موجودیت خود، روی کمک های آمریکا حساب می کند! آمریکا برای زنده ماندن، روی کمک های عربستان حساب کرده! و عربستان ورشکسته، به باج گرفتن از قطر و امارات و بحرین کویت چشم دوخته! و قطر و امارات و بحرین کویت هم، دستشان زیر ساطور ایران است. وهمه این قدرت ایران، به دست نیامده مگر در سایه: دین و اتکا به خداوند و پیروی از قرآن. ولذا می بینیم که اروپا دست خالی است! آمریکا دست خالی است، و اینها هم که نفت و گاز دارند، همه به صدقه سری ایران است. کافی است ایران، راه نشت نفت گاز را به قطر و دبی و عربستان و کویت ببندد، یا از منابع مشترک، برداشت بیشتری بکند. همه آنها به خاک سیاه می نشینند. و به سادگی می بینیم که: تکنولوژی در برابر قران سر تعظیم فرود آورده، و خادم مردمان سرزمین قرآن و اسلام شده است. به همین جهت است که در ایران اسلامی، قرآن مقام والایی دارد و: مانند دیگر کشورها فقط تشریفاتی نیست. قرآن در عربستان، مانند ملکه در انگلستان! یا امپراطور در ژاپن، ظاهری و صوری است. ولی در ایران همه ابعاد زندگی را در بر گرفته، کافی است نگاهی به مسابقات قرانی بیاندازیم، و مقام ایران را دربین آنهمه قهرمانان قرانی ببینیم. هم اکنون فقط سری به نمایشگاه بین المللی قران بزنید، خواهید دید نرم افزار و سخت افزار، به قران تعظیم کرده اند! آخرین تکنولوژی در خدمت قرآن است. کجاست لنین که می گفت دین را باید براندازیم؟ سر از خاک بردارد و ببیند نه تنها: نتوانست دین را براندازد، بلکه دین بود که او را نابود کرد.

Technology bow to the Koran

Technology philosophy against religion and Islam and the Qur'an, because medieval man wanted to take the place of God, of course, wrong. That aside God, and God himself on earth and the sky. That's why the need for the development of science and technology to create everything himself. First copy and inspiration of God's creatures, but later claimed even: there is no need for inspiration. When the Wright brothers, wanted to invent the airplane, the wings were carefully! And they were inspired. The first two wings made of iron for him, and gave her long flight. But the invention of fossil fuel for planes, jets, turbo, and this theory was false. And showed that the human can be without the creative is inspired by nature. And this period: the superpowers was claimed to be God. West, however, was more cautious superpower! But claimed superpower East: to destroy religion. But soon they disappeared! And the bitter memories of the killings: wide through the ice and snow of Siberia, and drag them to the memorial wall is not hardware. West imperialism was frightened by religion! But the Taliban and al-Qaeda and the Islamic State, not to say that following the elimination of religion. The cause of this kind of thinking is exactly the cause of death was the East Empire! Because originally the former Soviet Union, Afghanistan and the war on religion faded, so the Taleban were supported by America. With the growth of al-Qaeda, we are partnering with Bush, Bin Laden! Still, America's economy is now bin Laden. For travel Trump showed that America is a treasure. Trump himself has admitted this trip, won billion-dollar that it spends employment and improvement of the Americans. But this scenario was defeated in the first place. Because there was no money and no credit: Israel to exist, the aid is considered America! America to survive, the help of the Saudi account! Saudi bankrupt, the ransom of Qatar and the UAE, Bahrain, Kuwait eyes! Qatar and the UAE, Bahrain and Kuwait, under the hands of Iran's cleaver. And all of this power, achieved unless shades: faith and reliance on God and follow the Koran. Thus we see that Europe is nothing! America empty-handed, and that both the oil and gas, all the ALMS series is Iran. Suffice it to Iran, the gas oil spill in Qatar and Dubai, Saudi Arabia and Kuwait, close, or shared resources, do more harvest. All they sit in black soil. And it is easy to see that the technology brought against the Koran bow, and a public servant is the land of the Koran and Islam. So that in Islam, the Qur'an is dignified and such other countries are not just a formality. Koran in Saudi Arabia, like the Queen of England! Or the Emperor of Japan, and formal appearance. But in all aspects of life in the manner, just look at the Qur'an competition, and the Iranian authorities to see among so many heroes Quran. Now just check out the International Church, will see software and hardware the Church have a bow! The latest technology at the service of the Qur'an. Where is he saying to abolish religion? Head of its territory and sees only: failed to abolish religion, but a religion that destroyed him.

القوس التكنولوجيا إلى القرآن

فلسفة التكنولوجيا ضد الدين والإسلام والقرآن، لأن الإنسان في العصور الوسطى، أراد أن يأخذ مكان الله، وبطبيعة الحال، خطأ. وإلى جانب ذلك الله، والله نفسه على الأرض والسماء. هذا هو السبب في الحاجة إلى تطوير العلوم والتكنولوجيا لخلق كل شيء بنفسه. النسخة الأولى والإلهام من مخلوقات الله، ولكن في وقت لاحق ادعى ذلك: ليست هناك حاجة للإلهام. عندما الأخوان رايت، أراد أن يخترع الطائرة، كانت الأجنحة بعناية! وكانوا مصدر إلهام. جناحي الأولى مصنوعة من الحديد لنفسه، وأعطى لها رحلة طويلة. ولكن اختراع الوقود الأحفوري للطائرات، طائرات، توربو، وكانت هذه النظرية صحيحة. وأظهرت أن الإنسان يمكن أن يكون دون خلاقة مستوحاة من الطبيعة. وهذه الفترة: تم ادعى القوى العظمى ليكون الله. الغرب، ومع ذلك، كان قوة عظمى أكثر حذرا! ولكن القوة العظمى ادعى الشرق: لتدمير الدين. ولكن سرعان ما اختفى! وذكريات مريرة من القتل: واسعة من خلال الجليد والثلوج في سيبيريا، وجرها إلى الحائط التذكاري ليست الأجهزة. كان خائفا الإمبريالية الغربية التي كتبها الدين! لكن طالبان والقاعدة والدولة الإسلامية، حتى لا نقول أنه بعد القضاء على الدين. سبب هذا النوع من التفكير هو بالضبط كان سبب وفاة الإمبراطورية الشرق! لأن الأصل الاتحاد السوفياتي السابق وأفغانستان والحرب على الدين تلاشى، لذلك تم دعم طالبان قبل أمريكا. مع نمو تنظيم القاعدة، ونحن في شراكة مع بوش، بن لادن! ومع ذلك، الاقتصاد الأميركي هو الآن بن لادن. للسفر أظهرت ترامب أن أمريكا هي كنز. ترامب نفسه قد اعترف بهذه الرحلة، فاز مليار دولار التي تنفقها فرص العمل وتحسين الأميركيين. لكن هذا السيناريو هزم في المقام الأول. بسبب عدم وجود المال وليس الائتمان: إسرائيل في الوجود، وتعتبر المساعدات الأمريكية! أمريكا البقاء على قيد الحياة، ومساعدة من الحساب السعودي! السعودية مفلسة، وفدية من قطر والإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت العينين! قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، تحت يد الساطور إيران. وجميع هذه السلطة، يتحقق إلا ظلال: الإيمان والاعتماد على الله واتبع القرآن. وهكذا نرى أن أوروبا هي لا شيء! أمريكا خالي الوفاض، وأن كلا من النفط والغاز، كل سلسلة زكاة المال هي إيران. ويكفي أن إيران، وتسرب زيت الغاز في قطر ودبي والسعودية والكويت، وثيقة، أو الموارد المشتركة، بذل المزيد من الحصاد. كل يجلسون في التربة السوداء. وأنه من السهل أن نرى أن التكنولوجيا التي وجهت القرآن القوس، والموظف العام هو أرض القرآن والإسلام. حتى أنه في الإسلام، القرآن الكريم وهذه البلدان الأخرى ليست مجرد إجراء شكلي. القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، مثل ملكة إنجلترا! أو إمبراطور اليابان، والمظهر الرسمي. ولكن في جميع جوانب الحياة في شكل من الأشكال، مجرد إلقاء نظرة على المنافسة القرآن، والسلطات الإيرانية لمعرفة بين العديد من الأبطال القرآن. الآن انظروا فقط إلى الكنيسة الدولية، وسوف نرى البرامج والأجهزة، وانحنى إلى الكنيسة! أحدث التقنيات في خدمة القرآن الكريم. أين هو قوله لإلغاء الدين؟ رئيس أراضيها ويرى فقط: فشل لإلغاء الدين، ولكن الدين الذي دمر له.

Quran Technology bow

din və İslam və Quran qarşı Technology fəlsəfə, çünki orta əsr insan, səhv, əlbəttə, Allahın keçiriləcək istədi. Bu kənara Allah və Allah özü yer və göy. Bu elm və texnologiya inkişafı üçün lazım olan hər şeyi özü yaratmaq üçün nə var. sonra ilk surəti və Allahın canlılar ilham, hətta iddia: ilham üçün heç bir ehtiyac yoxdur. Wright qardaşlar, təyyarə icad etmək istəyirdi zaman, qanadları diqqətlə idi! Onlar ilham. İlk iki qanad özü üçün dəmirdən və onun uzun uçuş verdi. Lakin təyyarələr, təyyarələri, turbo üçün qalıq yanacaq ixtira, bu nəzəriyyə yalan idi. Və yaradıcı təbiət ilham olmadan insan ola bilər ki, göstərdi. Bu müddəti: supergüclər Allah olduğu iddia edildi. West, lakin daha ehtiyatlı super idi! Amma iddia super East: dini məhv etmək. Lakin tezliklə onlar yoxa! Və acı cinayətləri xatirələri: geniş Sibir buz və qar vasitəsilə və xatirə divar onları sürükleyin hardware deyil. West imperializm din qorxaraq idi! Amma Taliban və Əl-Qaidə və İslam Dövləti, din aradan qaldırılması aşağıdakı demək deyil. düşüncə bu cür səbəb ölüm səbəbi East Empire idi dəqiq deyil! Çünki ilk keçmiş Sovet İttifaqı, Əfqanıstan və din müharibə solğun, belə ki, Taliban Amerikanın dəstəklənmişdir. Əl-Qaidə artımı ilə biz Buş, Bin Laden ilə əməkdaşlıq edir! Still, Amerikanın iqtisadiyyatı indi bin Laden edir. səyahət üçün Trump America bir xəzinə olduğunu göstərdi. Trump özü bu səfər etiraf etdi ki, amerikalıların məşğulluq və təkmilləşdirilməsi sərf milyard dollar qazandı. Amma bu ssenari ilk növbədə məğlub etdi. heç bir pul və kredit var idi, çünki İsrail mövcud, yardım Amerika hesab olunur! Amerika, Səudiyyə hesab köməyi yaşamaq üçün! Səudiyyə müflis, Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Küveyt gözləri fidyə! Qatar və İran balta əlində altında BƏƏ, Bəhreyn və Küveyt. Bu güc bütün çalarları halda əldə: Allaha iman və inam və Quran edin. Beləliklə, biz Avropa heç bir şey ki, görəcəksiniz! -Boş əlli, neft və qaz, həm də ki, Amerika, bütün sədəqə sıra İran. daha məhsul yoxdur, İran, Qətər və Dubay, yaxın Səudiyyə Ərəbistanı və Küveyt, və ya paylaşılan ehtiyatları qaz neft dağılması üçün kifayətdir. Bütün onlar qara torpaq oturmaq. Və Quran qarşı texnologiya rüku olduğunu görmək asandır, və ictimai qulluqçusu Quran və İslam torpağıdır. İslam, Quran ləyaqətli və digər ölkələrdə ki, yalnız bir rəsmiyyət deyil. İngiltərə kraliçası kimi Səudiyyə Ərəbistanında Quran! Və ya Yaponiya imperatoru və formal görünüşü. Amma bir şəkildə həyatın bütün aspektləri, yalnız Quran müsabiqəsində baxmaq və İran hakimiyyəti bir çox qəhrəmanları Quran arasında görmək. İndi yalnız proqram və apparat kilsəsi boyun əydi ki, görəcəksiniz Beynəlxalq kilsəsi kontrol! Quran xidmət son texnologiya. O dini ləğv deyib? dini ləğv bilmədi, lakin onu məhv bir din: öz ərazisində və rəhbəri yalnız görür.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۴۹ نظر(0)

هر چه آنها بگویند درست است!

استاد روابط عمومی در حال درس دادن در: کتابخانه ملی بود و میگفت هرچه خارجی ها بگویند درست است، وی حتی موسیقی را هم حرام نمی دانست، و می گفت چون اینوری ها گفتند! پس من در اوردی است. و علما از خودشان می گویند. زیرا حتی یک آیه راجع به حرمت موسیقی نیست. واقعا تعجب است که چطور این شیفتگان بیگانه، در صندلی استادی می نشینند و: درس غرب باوری و دین ستیزی می دهند. آنهم پس از چهل سال و با: هزینه های هنگفت همایش ها و غیره. که همه از بودجه دولت جمهوری اسلامی است. البته فقط این اقا نیست بلکه همه غرب زدگان، امروز در پس همایش ها سنگر گرفته اند! و این نشان میدهد در دانشگاهها تحولی شروع شده، و این قبیل افراد غزل های: عاشقانه غرب زدگی خود را نمی توانند در انجا بخوانند. در این زمینه میتوان به کلاس زبان اشاره کرد، با توجه به نفرت عمومی دانش آموزان از کلاس زبان، و عدم توجه آنان به یادگیری زبان انگلیسی، استعمار سرمایه گذاری شدیدی در: کلاس های زبان آموزشگاهی کرده و: با وعده فریب ویزا و سفر خارج و پناهنگی! سعی دارد دوران شکوه زبانهای خارجی را حفظ کند. و از این لحاظ جامعه را دوقطبی کرده: و شعار عقب ماندگی را سر می دهند و می گویند: اگر کسی زبان انگلیسی نداند عقب مانده است. در مجموع وافعا جامعه دو قطبی شده، مخصوصا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری! سعی دارند پیشرفت و توسعه را همپای نوکری: برای امریکا و اروپا معنی کنند. در حالیکه قطب دیگر خواستار فرصت های: برابر بین جوامع مختلف است. در همین سند 2030 کاملا این دو قطب خود را نشان دادند. آنهایی که آن را امضا کرده و اجرا نمودند، آن را سند تحول و پیشرفت فرهنگی در ایران می دانند! تا همپای کشورهای دیگر در روند آموزشی، چشم انداز سالهای آینده را ترسیم کنند. در حالیکه مخالفان این سند می گویند: فرهنگ خود ما پیشرفته است و: نیازی به قبول الفبای دیگران نداریم.  واین چالش امروز و دیروز نیست، بلکه از زمانی که دین رها شد این امر هم آغاز شد! اروپا با رهایی دین، خود را به قله های پیشرفت رساند! ولی ایران با رهایی از دین، از اوج تمدن خود فرو افتاد. و این حادثه تقریبا از زمان شاه عباس به بعد اتفاق افتاد. تا آن دوران اروپا در قرون وسطی زندگی می کرد، و دربار ایران مرکز علم و دانش و پیشرفت بود. اروپاییها برای اینکه به پیشرفت برسند، مانع خود را در دین کاتولیک و روش کلیسا دیدند، که با هر نوع علم و دانش را مخالفت می کرد. انکیزاسیون به راه انداخته بود، و مانند گالیله ها را محاکمه می کرد.  ولذا آن را کنار گذاشتند و با رنسانس، علوم ایرانی را فرا گرفته و به پیشرفت رسیدند. اما به علت سنگینی جو کلیسا، آنها فقط علوم تجربی را اخذ کردند! و علوم الهی و انسانی را از اساس تکذیب نمودند، ولذا حالت ماتریالسم پیدا کردند. مسلمانها را هم درگیر اختلاف کردند، تا بتوانند بر انها مسلط شوند، و به آنها هم گفتند اگر می خواهید پیشرفت کنید، باید دین را کنار بگذارید. لذا با هر تکنولوژی یا ابزار جدید، بخشی از دین اسلام را منزوی کردند! مثلا با اختراع دوش مقابل حمام های خزینه ای، غسل کردن را زیر سول بردند! با اختراع سفینه فضانورد اصلا گفتند که: ما همه آسمان را گشتیم و خدا را پیدا نکردیم. و الان هم با رایانه و اینترنت و: هر وسیله دیگر می خواهند اساس دین را نابود کنند. ولی خوشبختانه مردم ایران با مقاومت، همه آنها را خنثی می کنند و: در کنار دیانت تکنولوژی را هم می پذیرند.

Whatever they say is true!

Public relations professor is teaching at the National Library and say what foreigners say is true, his music is also forbidden even knew, and he said because over side ! So I have invented. And scholars themselves say. Because even a verse about the sanctity of music. Vafa wondered how this fascination alien, sit in the chair professor and lessons are anti-West belief and religion. However, after forty years, and the cost of large conferences and so on. The Islamic Republic is that the entire state budget. Of course, this guy just is not all-stricken West today entrenched in the forums! It shows the transformation started in the universities, and such people sonnets: Romance West there cannot read your stroke. In this context, the class sign language, according to general dislike for students of classes, and disregard for them to learn English, colonial invest heavily in classes of school and with the promise of deception visas and travel abroad and refugee! Trying to preserve the glorious period of foreign languages. And in this sense has polarized society: the slogan behind the head and say: if someone does not know the English language is backward. Overall Vafa polarized society, especially in the recent presidential election! Trying to keep up with progress and development servitude to America and Europe has meaning. While the other pole demanding opportunities equal between different societies. The 2030 document clearly demonstrated the two poles. Those who signed and implemented, it documents the evolution and cultural development in Iran know! To keep up with other countries in the educational process, the prospects for the coming years to draw. While opponents of the document say our culture is advanced and does not need to accept no other alphabet. This challenge today and not yesterday, but religion was abandoned when it began it! Europe with the release of their faith to the summit's progress! But Iran Freedom from Religion, from the height of their civilization fell. This incident happened after almost from the time of Shah Abbas. Until that time, Europe was living in the middle Ages, and the court's center of science and progress. Europeans to achieve progress, the obstacles on the Catholic religion and the church, they are opposed to any kind of knowledge. Aynkyzasyvn was launched, as was Galileo's trial. And so it went ahead and the Renaissance, science and progress was engulfed Iran. But due to the heavy atmosphere of the church, they adopted just science! And of the divine and the human denied, then found materialism mode. Muslims were involved in the dispute, so that they can dominate them, and they said if you want to progress, you have to put aside religion. Therefore, any new technology or tool, isolated, part of Islam! For example, with shower over bath treasure of the invention, the cells were washed off! With the invention of spaceship astronaut ever said: we all looked the sky and did not find God. And now, with computers and the Internet and any other means they want to destroy the basis of religion. Fortunately, the resistance of the Iranian people, all of them are neutral and in the religion they embrace technology.

كل ما أقوله هو الصحيح!

أستاذ العلاقات العامة وتدريس في المكتبة الوطنية ويقول الأجانب كان على حق، وقال انه لم يكن يعرف حتى ممنوع الموسيقى، وقالوا لأنهم قالوا! حتى لقد اخترع. والعلماء أنفسهم يقولون. لأنه حتى الآية عن حرمة الموسيقى. أتساءل حقا كيف هذا أجنبي سحر، والجلوس في كرسي أستاذ والدروس معادون للغرب العقيدة والدين. ومع ذلك، بعد أربعين سنة، وتكلفة المؤتمرات الكبيرة وهلم جرا. الجمهورية الإسلامية هو أن كل من الموازنة العامة للدولة. بالطبع، هذا الرجل فقط وليس كل مصاب والغرب اليوم راسخة في المنتديات! فإنه يدل على بدأ التحول في الجامعات، ومثل هؤلاء الناس السوناتات: الرومانسية الغربية هناك لا يمكن قراءة السكتة الدماغية الخاصة بك. في هذا السياق، ولغة الإشارة الطبقة، وفقا لكراهية العام لطلبة الصفوف، وعدم احترام لهم لتعلم اللغة الإنجليزية، الاستعمارية تستثمر بكثافة في فصول المدرسة ومع وعد من تأشيرات الخداع والسفر إلى الخارج وللاجئين! في محاولة للحفاظ على الفترة المجيدة من اللغات الأجنبية. وبهذا المعنى فقد الاستقطاب المجتمع: شعار خلف الرأس ونقول: اذا كان هناك من لا يعرف اللغة الإنجليزية متخلفة. العام فافا الاستقطاب المجتمع، وخاصة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة! في محاولة لمواكبة التقدم والتطور العبودية لأمريكا وأوروبا لها معنى. في حين أن فرص قطب يطالب الأخرى على قدم المساواة بين مختلف المجتمعات. أظهرت وثيقة 2030 بشكل واضح في القطبين. الذين وقعوا وتنفيذها، ويوثق تطور والتنمية الثقافية في معرفة إيران! لمواكبة الدول الأخرى في العملية التعليمية، آفاق للسنوات القادمة لرسم. بينما يقول المعارضون للوثيقة ثقافتنا متقدمة وليس بحاجة لقبول أي أبجدية أخرى. تم التخلي عن هذا التحدي اليوم وليس أمس، ولكن الدين عندما بدأ ذلك! أوروبا مع الافراج عن إيمانهم إلى التقدم للقمة! ولكن حرية إيران من الدين، من ذروة حضارتهم سقطت. وقع هذا الحادث بعد ما يقرب من زمن الشاه عباس. حتى ذلك الوقت، كانت أوروبا تعيش في العصور الوسطى، ومركز المحكمة العلم والتقدم. الأوروبيون لتحقيق التقدم، والعقبات على الديانة الكاثوليكية والكنيسة، لأنهم يعارضون أي نوع من المعرفة. أطلق كما كان محاكمة غاليليو. وهكذا ذهبت إلى الأمام واجتاحت عصر النهضة والعلم والتقدم إيران. ولكن نظرا إلى الغلاف الجوي الكثيف للكنيسة، اعتمدوا العلم فقط! والإلهية والبشرية نفى، ثم وجدت طريقة المادية. شاركوا المسلمين في النزاع، حتى يتمكنوا من الهيمنة عليها، وقالوا إذا كنت ترغب في التقدم، لديك لوضع جانبا الدين. لذلك، أي تكنولوجيا جديدة أو أداة، معزولة، وهي جزء من الإسلام! على سبيل المثال، مع دش على حمام كنز للاختراع، تم غسلها الخلايا قبالة! مع اختراع رائد الفضاء سفينة الفضاء قال من أي وقت مضى: كلنا يتطلع إلى السماء فلم يجد الله. والآن، مع أجهزة الكمبيوتر والإنترنت وغيرها من الوسائل التي يريدون تدمير أساس الدين. لحسن الحظ، ومقاومة الشعب الإيراني، وكلها محايدة وفي الدين الذي تبني التكنولوجيا

Nə olursa olsun deyirlər doğru deyil!

dedilər, çünki İctimaiyyətlə əlaqələr professor Milli Kitabxanada tədris və xarici o, hətta musiqi qadağan bilmirdim doğru demək, onlar dedi Mən icad. Və alimlər özləri deyirlər. musiqi toxunulmazlığı haqqında belə bir ayə idi. bu lətafət yad, kafedra professor oturmaq və dərslər anti-Qərb inam və din necə həqiqətən təəccüb. Lakin, belə qırx il və böyük konfransların dəyəri və sonra. İslam Respublikası dövlət büdcəsinin ki, bütün deyil. Əlbəttə ki, bu oğlan yalnız forumlarda West gün kök salmış bütün vurduğu edir! Bu transformasiya ali başlayan göstərir və belə insanlar sone çatdı: Romantik görüşlər West Sizin vuruş orada oxuya bilməz. Bu çərçivədə, sinif işarə dili, ümumi dərsləri tələbələri üçün sevmədiklərindən və diqqətsizlik görə onlara İngilis dili üçün, müstəmləkə aldatma viza vəd məktəb dərsləri ilə ağır investisiya və xaricə səyahət və qaçqın! xarici dillərin şərəfli dövrü qorumaq üçün çalışırıq. baş arxasında şüarı və demək: Bu mənada cəmiyyəti polarized edən kimsə ingilis dili geri bilirik deyil, əgər. Ümumiyyətlə Vəfa xüsusilə son prezident seçkilərində, cəmiyyət polarized! mənası Amerika və Avropa tərəqqi və inkişaf əsarət ilə ayaqlaşmaq üçün çalışırıq. müxtəlif cəmiyyətlər arasında bərabər digər qütb tələb imkanları edir. 2030 sənəd aydın iki dirəkləri nümayiş etdirdi. imzalanmış və həyata edənlər, İran bilirik təkamül və mədəni inkişaf sənədlər! tədris prosesində digər ölkələrlə ayaqlaşmaq üçün, yaxın illərdə perspektivləri çəkmək. Baxmayaraq sənədin opponentlər mədəniyyətimiz inkişaf etmiş və digər əlifbası qəbul etmək lazım deyil deyirlər. onu başladı Bu problem bu gün və dünən, lakin dini tərk edildi! Sammitin tərəqqi onların iman azad Avropa! Lakin onların sivilizasiyanın yüksəklikdən Din From İran Freedom düşdü. Bu hadisə Şah Abbas zaman sonra demək olar ki, baş verib. O vaxta qədər Avropa orta əsrlərdə yaşayan, elm və tərəqqi məhkəmənin mərkəzi. Avropalılar katolik din və kilsə maneələr, onlar bilik hər cür qarşıyıq, irəliləyişə nail olmaq üçün. Galileo sınaq idi Aynkyzasyvn başlamışdır. Və belə ki, irəli getdi və İntibah, elm və tərəqqi İran qucaqladı. Lakin kilsə ağır atmosferə görə, onlar yalnız elm qəbul! Və ilahi və təkzib insan, sonra materializm rejimi tapılmadı. Müsəlmanlar onları üstünlük təşkil edə bilər ki, mübahisə cəlb və onlar inkişaf istəyirsinizsə, din kənara qoymaq lazımdır ifadə edildi. Buna görə də, hər hansı bir yeni texnologiya və ya İslam alət təcrid hissəsi! Məsələn, ixtira hamam xəzinə üzərində duş ilə, hüceyrələri off yuyulur! uzay gemisi astronavt ixtira ilə heç bildirib: biz bütün göy baxdı və Allahdan tapmadı. İndi, kompüter və internet və digər vasitələrlə onlar din əsasında məhv etmək istəyirik. Sevindirici haldır ki, İran xalqının müqavimət, onların hamısı neytral və din onlar texnologiya əhatə..

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۳/۱۳۹۶ - ۲۰:۴۳ نظر(0)

بیا با خدا آشتی کن

همه میدانیم دروغگو دشمن خدا است، و این نشان می دهد که خدا، از همه مظلوم تر است! چون همه بشر دروغگو هستند، البته بجز معصومین و انبیا. پس باید به یاری این مظلوم بزرگ برویم. خدا را یاری کنیم با راست گویی و درست کرداری . اما چرا با اینکه همه میدانیم دروغ بد است، ولی باز هم مرتکب دروغگویی می شویم؟ چرا اصلا ما دشمن خدا هستیم؟ هیچکدام از ما دوست ندارد: دشمن خدا باشد ولی هست. لذا ماه رمضان یکی از فرصت هایی است که: این اجازه را به انسان می دهد کمی فکر کند، و با خود رو راست باشد! و بالاخره به سوی خدا برگردد.

مسائلی که باعث دشمنی ما با خدا می شود، خداوند در قران فرموده است! مثلا یکی از انها پر توقعی ما است، با خود می گوییم چرا خداوند به ما  کاخ و قصر نداده؟ مگر انهایی که در کاخ و قصر زندگی می کنند، چه تخم دو زرده ای کرده اند؟ چرا خدا به همسایه ما، ثروت بیشتری داده ولی به ما نمی دهد.. البته جنبه های دیگر آن حرص و طمع هست، و در نهایت به حسادت هم می رسد. به عبارت خیلی ساده، حسادت باعث می شود تا با خدا قهر کنیم. نشانه قهر از خدا هم اجرا نکردن دستورات اوست. یعنی نماز نمی خوانیم! روزه نمی گیریم، تا به خدا بگوییم در حق ما کم کاری کرده است. ماه رمضان به ما می گوید: بروید روزه بگیرید تا بفهمید گرسنه بودن یعنی چه، واینهمه ناشکری نکنید. واقعا شما ببینید کسانی که: به دستورات خدا بی توحهی می کنند، لاابالی می شوند و به خودشان هم رسیدگی نمی کنند. هرنوع غذایی را می خورند و: هر نوع نوشیدنی را می نوشند، و شاید اصلا اگر بدانند: خداوند الکل را برای خوردن حرام کرده، بیشتر بخورند! تا بیشتر در میدان دید خدا قرار بگیرند.

دومین مسئله که باعث دشمنی با خدا می شود، ظلم کردن بر دیگران است. ما با ظلم بر دیگران خود را بالا می کشیم! و فکر می کنیم اگر کسی را سرکوفت زدیم، یا کتک زدیم مقام ما بالاتر رفته است.  ولی همه میدانیم اینطور نیست، اما بهرحال دل ما خنک می شود! مادر کودک خود را می زند: تا بگوید بیشتر از او میداند! پدر فرزند خود را با کمربند و شلاق می کوبد، تا به او بگوید که بیشتر از او می فهمد. ولی اینطور نیست. خودش هم میداند اینطور نیست، لذا فرزندان دشمن پدر و مادر می شوند.  در حالیکه اگر واقعا پدر بیشتر از فرزند بداند، منطق به کار می برد و فرزند را قانع می کند، حتی اگر قانع نشد مجبورش نمی کند. بر اساس دستور قرانی، حتی پیامبر هم حق ندارد خود را به زحمت بیاندازد! تا مردم دانا شوند. اکثریت مردم دنیا نادان هستند. و اگر تعداد کمی بخواهند خود را بر انها تحمیل کنند، این یک ظلم است. پس ظلم در مرحله اول در اندیشه ما است، که می خواهیم همه مثل ما فکر کنند! لذا وقتی همه مثل ما فکر نمی کنند، آنها را از برخی امکانات خود محروم می کنیم، یا زندگی را برایشان سخت می نماییم. ماه رمضان می گوید: بر خودت سخت بگیر نه بر دیگران. از غذای خودت کم کن، نه اینکه دو برابر بخوری. مریض بودن انسان به همین فکر ها است، که در تغذیه نامناسب خود را نشان می دهد. و رمضان انسان را سالم می کند. برای همین است پیامبر فرموده: روزه بگیرید تا سالم بمانید(صوموا تصحوا)  وما می گوییم: روزه نگیرید تا سالم بمانید! زیرا روزه برای شما ضرر دارد. نه، هیچ فرمایش الهی برای ما ضرر ندارد، ما با خدا قهریم: لذا همه چیز را برعکس می گوییم.

Come reconciled with God now

All we know is a liar, an enemy of God, and this shows that God is more than all the oppressed! Because all humans are liars, except for saints and prophets. So you have to help the oppressed go big. We help God by being honest and upright. But why, although we all know lying is bad, but we are still committed lying? Why we are the enemy of God? None of us do not like: the enemy of God, but well. The month of Ramadan is one of the opportunities that allow people to give a little to think, and be honest with you! And finally return to God.

Issues that cause enmity with God, in the Holy Quran is God! One of them is with our expectations, with the palace and the palace did not say why God has given us? Unless you live in the palace and the palace, the egg yolk has two? Why God to our neighbors, but we are not given more money. The other aspect of it is greed, and finally reaches envy. To put it simply, we envy makes God angry. A sign of God's anger not execute his orders. Do not read the prayer! We do not fast, so God has to say to us hypothyroidism. Ramadan tells us what it means to go hungry to fast to see, and not so much ingratitude. You see people who really: Because of God's commands, they are their own carelessness and are not addressed. Any food to eat: any kind of drink to drink, and perhaps even if they know that God has forbidden to eat alcohol, eat more! God has placed in your field of vision.

The second issue, which is enmity against God, oppresses others. We draw up your oppression of others! And we think that if we would rebuke anyone, or hit us up as we were gone. But we all know this is not true, however, our hearts be cool! His mother, his children: to tell more than he knows! Beating with a belt and whip your father, to tell him more than he understands. But it is not. She knows it is not, the parents are the children of the enemy. While most of the child's father if you really know the logic applied and convince the child, even if not convinced does not force it. According to God's commandments, even a prophet has no right to cause trouble! People are wise. The majority of people are ignorant. And if a few of your wish imposed on them, it is an injustice. After oppression in the first place in our thoughts, we want all of us to think! So when they do not think like us, we deprive them of some of their facilities, or make life difficult for them. Ramadan said on hard on you, not on others. Food slow yourself now, not twice as hard. The thought of being sick man, which in itself shows poor nutrition. And Ramadan is a healthy man. That is why the Prophet said: fasting to stay healthy and we say: Do not day to stay healthy! Because the days are bad for you. No, no divine orders not harmful to us, we angry with God: the things we say to the contrary.

تأتي تصالحت مع الله الآن

كل ما نعرفه هو كاذب، عدو الله، وهذا يدل على أن الله هو أكثر من كل المظلومين! لأن جميع البشر كاذبون، باستثناء القديسين والأنبياء. بحيث يكون لديك لمساعدة المظلومين ذهاب كبير. نحن نساعد الله صادقة ومستقيمة. ولكن لماذا، على الرغم من أننا جميعا نعرف الكذب أمر سيء، لكننا ما زلنا ملتزمين الكذب؟ لماذا نحن عدو الله؟ لا أحد منا لا ترغب في مشاهدتها: عدو الله، ولكن أيضا. شهر رمضان هو واحد من الفرص التي تسمح للناس لإعطاء قليلا للتفكير، ويكون صادقا مع نفسك! والعودة أخيرا إلى الله.

القضايا التي تسبب العداوة مع الله في القرآن الكريم هو الله! واحد منهم هو مع توقعاتنا، مع القصر والقصر لم يقل لماذا أعطانا الله؟ إلا إذا كنت تعيش في القصر والقصر، وصفار البيض واثنين؟ لماذا الله لجيراننا، ولكن لا تعطى لدينا المزيد من المال. أما الجانب الآخر منه هو الجشع، وأخيرا يصل الحسد. بكل بساطة، نحن الحسد يجعل يغضب الله. وهناك علامة غضب الله يتم تنفيذ أوامره. لا تقرأ صلاة! نحن لا سريع، لذلك الله أن يقول لنا الغدة الدرقية. يقول رمضان لنا ما يعنيه أن يجوع أن يصوم لرؤية، وليس ذلك بكثير الجحود. كنت أرى الناس الذين حقا: نظرا لأوامر الله، فهي لا مبالاة بهم ولم تعالج. أي طعام لتناول الطعام: أي نوع من الشراب للشرب، وربما حتى إذا كانوا يعرفون أن الله حرم أكل لالكحول، وتناول الطعام أكثر! الله قد وضعت في مجال الرؤية.

القضية الثانية التي هو عداوة لله، قهرا الآخرين. نحن وضع القمع الخاص بك الآخرين! ونعتقد أنه إذا كنا توبيخ أي شخص، أو ضرب لنا كما كنا ذهب. لكننا نعلم جميعا أن هذا غير صحيح، ولكن قلوبنا تكون باردة! والدته، أولاده: لنقول أكثر مما كان يعرف! ضرب بحزام وسوط والدك، لنقول له أكثر من يفهمها. ولكن الأمر ليس كذلك. وقالت انها تعرف انها ليست، والآباء هم الأطفال من العدو. في حين أن معظم من والد الطفل إذا كنت تعرف حقا منطق تطبيقها وإقناع الطفل، حتى لو لم يكن مقتنعا لا قوة لها. وفقا لوصايا الله، وحتى النبي ليس له الحق في أن يسبب المتاعب! الناس الحكمة. معظم الناس يجهلون. وإذا كان عدد قليل من رغبتكم المفروضة عليهم، بل هو ظلم. بعد القمع في المقام الأول في أفكارنا، ونحن نريد كل واحد منا أن نفكر! حتى عندما لا أعتقد مثلنا، نحن حرمانهم من بعض مرافقها، أو جعل الحياة صعبة بالنسبة لهم. وقال رمضان من الصعب على نفسك، وليس على الآخرين. الغذاء يبطئ نفسك الآن، وليس مرتين كما الجاد. فكر بأنه رجل مريض، مما يدل في حد ذاته سوء التغذية. ورمضان هو رجل صحي. هذا هو السبب في قول النبي: الصيام إلى البقاء في صحة جيدة ونحن نقول: لا يوم على البقاء بصحة جيدة! لأن الأيام سيئة بالنسبة لك. لا، لا أوامر إلهية لا تضر بنا، ونحن غاضب مع الله: الأشياء ونحن نقول على العكس من ذلك.

İndi Allah ilə barışmaq gəl

Bildiyimiz Bütün yalançı, Allaha düşmən və bu Allah bütün məzlum daha çox olduğunu göstərir! bütün insanlar müqəddəslərin və peyğəmbərlərin istisna olmaqla yalançı, çünki. Belə ki, məzlum böyük getmək üçün var. Biz vicdanlı və dik olan Allah kömək edir. Amma niyə biz bütün bilirik baxmayaraq yalançı pis deyil, lakin biz hələ yalançı sadiqik? Niyə biz Allahın düşməni var? Heç birimiz kimi deyil: Allahın düşməni, lakin. Ramazan ayı insanlar düşünmək üçün bir az vermək, və özünüz ilə vicdanlı olmaq üçün imkan verir imkanlardan biridir! Və nəhayət Allaha qayıtmaq.

Quran-ı Kərim, Allah ilə ədavət səbəb məsələlər Allahdır! Onlardan biri sarayında Allahın bizə verdiyi niyə demədi sarayı ilə, bizim gözləntiləri ilə? Siz sarayında və sarayın yaşayır halda, yumurta sarısı iki? biz daha çox pul verilmir Niyə Allah qonşu, lakin. Bunun digər aspekti xəsislik və nəhayət həsəd çatır. sadəcə, biz həsəd qoymaq üçün Allah qəzəbli edir. Allahın qəzəbi əlaməti onun sifariş yerinə deyil. dua oxumaq etməyin! Allah hipotiroidizm demək var, belə ki, sürətli deyil. Ramazan o qədər nankorluq görmək üçün sürətli ac getmək deməkdir və nə bizə deyir. Allahın əmrləri, çünki onlar öz diqqətsizlik və müraciət olunur: Siz, həqiqətən, insanlar görürəm. içki hər cür içmək, və bəlkə onlar Allah spirt yemək qadağan bilirik ki, hətta, daha çox yemək: Any qida yemək üçün! Allah görmə sizin sahəsində yerləşdirib.

Allaha qarşı düşmənçilik edir, ikinci məsələ, başqaları zülm. Biz başqalarının sizin zülm tərtib! Və biz hər kəs məzəmmət, və ya biz getdi kimi hit əgər ki, düşünürəm. Amma biz bütün Ancaq ürəkləri sərin, bu doğru deyil bilirik! Anası onun uşaqlar, o bilir daha demək! bir kəmər ilə döyülməsi və ona anlayır artıq demək, ata qamçı. Amma bu deyil. O, bu deyil bilir, valideynlər düşmən uşaqlardır. uşaq atası ən çox həqiqətən tətbiq məntiq bilirik və onu məcbur deyil əmin deyil, hətta, uşaq razı əgər edir. Allahın əmrlərinə görə, belə bir peyğəmbər narahatlıq səbəb haqqı yoxdur! İnsanlar müdrik. insanların əksəriyyəti cahil. Onların tətbiq arzu bir neçə əgər, bu ədalətsizlikdir. bizim fikir ilk növbədə təzyiq sonra, biz hamımız düşünmək istəyirəm! onlar bizim kimi düşünmürəm zaman, biz onların bəzi obyektlərin onları məhrum, və ya onlar üçün həyat çətinləşdirir. Ramazan deyil başqaları, özünüzü çətin bildirib. Food deyil iki dəfə ağır, indi özünüzü yavaş. özlüyündə zəif qidalanma göstərir olan xəstə adam, fikir. Ramazan sağlam insandır. Bu Peyğəmbər dedi nə: sağlam qalmaq üçün oruc və biz demək: Do not gün sağlam qalmaq üçün! gün sizin üçün pis çünki. Xeyr, bizə deyil, zərərli heç bir ilahi əmr, biz Allah ilə qəzəbli biz: şeylər əksinə demək.

 

قطر خود را نجات داد.

کشور قطر به خاطر نفت و گاز فراوان، مورد طمع بزرگترین قدرت های دنیا است. این کشور بارها از سوی عربستان، مورد تجاوز قرار گرفته و هنوز هم، اختلاف مرزی آن با عربستان حل نشده. گاهی قطر برای رهایی از یوغ عربستان، به انگلیس و گاهی هم به مصر پناه می اورده است. ولی اکنون راه دیگری را بر گزیده: و آن استقلال از همه اینها است. قطر اگر بخواهد به این روش ادامه دهد، به دلایل مختلفی موفق خواهد بود. اولا جمعیت قطر یک جمعیت مختلط است، یعنی از ایرانی و پاکستانی و هندی، تا اعراب در آنجا نقش دارند. و اینها به دلیل زندگی در این کشور بیابانی، و ساخت آن برای زندگی بهتر، تقریبا به آن کشور وابسته شده اند. البته بیشتر غیر عرب ها، چون برای کار به آنجا می روند،  از بردن زن و فرزند خود ابا دارند. لذا تقریبا یک چهارم جمعیت دو میلیونی آن زن هستند، و بقیه مرد یا کارگر هستند. از این رو داشتن همسر و زاد ولد در آنجا بسی پیچیده است. البته با ایجاد مراکز فساد و فحشا، سعی در بر اورد این نیاز غریزی دارند. استقلال قطر به این وضع هم سرو سامان خواهد داد. اگر قطر بخواهد در همه زمینه ها به : سر و سامانی برسد و مستقل شود، بهترین راه اتکا به مردم و رها شدن از: نژاد پرستی یا حاکمیت یک گروه بر بقیه است. بیشترین آمار متخصصین آن ایرانی ها هستند، ولی قطر برای کاهش نقش ایرانی ها، به استخدام هندی ها و پاکستانی ها، برای کارهای ساده و اروپایی ها، برای کار های پیچیده روی آورده است. بیشترین درآمد قطر قبل از نفت و گاز، از مروارید خلیج فارس بوده، ولی در طول دوران استعمار اغلب آنها، به کشورهای اروپایی منتقل شدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، غرب سعی کرد همه اعراب را، بر علیه ایران متحد کند! لذا شورای همکاری خلیج فارس را ایجاد کرد.

برای اینکه از هر گرایش ایرانی و انقلابی دور باشند، کلمه فارس را هم برداشتند و شورای همکاری خلیج! نامگذاری نمودند(قمه الخلیج). اما این ها بهانه ای شد تا: همه هستی قطر را به عربستان بدهند. تقریبا هزینه تمامی نشست ها به عهده قطر بود. در جنگ عراق علیه ایران نیز، بیشترین کمک مالی به عراق را از قطر می گرفتند. در همین نشست اخیر با ترامپ، اغلب هدیه هایی که به ترامپ و همراهان دادند، از اموال قطری ها بود. از این رو قطر به سادگی مشاهده کرد: که هم باید نوکری آل سعود را بکند و هم، هزینه های آنها را بدهد. لذا تصمیم به جدایی و استقلال خود گرفت. ایران هم در تمام مراحل، آماده حفظ و حراست از این تصمیم خوب امیر قطر است. امیر قطر به خوبی دریافته که نباید: مانند امیر بحرین بر ضد مردم، و خواسته های ملت خود حرکت کند. مردم هر کشوری استقلال را، بیش از همه چیز دوست دارند زیرا که حضور بیگانگان علاوه بر غارت اموال آنها، به روحیه آنها نیز صدمه وارد می کند. قطر به دلیل ارتباطات مثبت می تواند: بر روی کشورهای دیگر هم، تاثیر خوبی داشته باشد. کشورهای عربستان امارات بحرین، مصر و کویت بیشترین نیاز را به قطر دارند. لذا با فراخوانی سفرای خود از این کشورها، اثر تربیتی بر آنها خواهد داشت. زیرا تا این زمان آل سعود، دستور به قطر می داد که: در کدام کشورها پول پخش کند! اما این سخن امیر قطر نشان داد، که از این ببعد خود کشور قطر، تصمیم خواهد گرفت و منتظر دستور دیگران نمی ماند.

Qatar saved.

Qatar's oil and gas for many, the greed of the world's greatest power. It has repeatedly from Saudi Arabia, raped and still unresolved border dispute with Saudi Arabia. Sometimes diameter for liberation from the yoke of Saudi Arabia, in English and sometimes in the Egyptian resort has created. But now chosen a different path: it is independence of all. The diameter of this method if it wants to continue to be successful for several reasons. First Qatar's population has a mixed population, the Iranian and Pakistani and Hindi, the Arabs are involved. And this is due to living in the desert country, and making for a better life, almost as it were affiliated. Of course, most non-Arabs, because they go to work, take your wife and children have refused. So, almost a quarter of the population of two million is women and the rest men or workers. Hence, having a wife and breeding there is far too complex. However, by creating centers of corruption and prostitution, tried to have brought this instinctive need. This situation will also serve to organize diameter independence. If Qatar wants in all fields: settle up and be independent, relying on people and the best way to get rid of racism or the rule of one group over others. Most experts are of the Iranians, but to reduce the role of Iran and Qatar, to hire Hindi, Pakistanis, for simple tasks and Europeans, have to work on the complex. Most of its revenue from oil and gas to Qatar, the Pearl of the Persian Gulf, but most of them during the colonial era, was transferred to European countries. After the Islamic Revolution, the West tried all the Arabs, against Iran, unite! The Persian Gulf Cooperation Council was created.

To stay away from any orientation Iranian revolution, the Gulf and the Gulf Cooperation Council also took! Were named . But this excuse was: all of them are Qatar to Saudi Arabia. Almost the cost of all meetings to be held in Qatar. In the Iran-Iraq war, most financial aid to Iraq from Qatar respectively. In a recent meeting with Trump, Trump and his companions who were often present, the property was Qataris. The diameter of simply observed that the House of Saud's servant must do and the cost of them. It was decided in the separation and independence. Iran at all stages, ready to protect the emir of Qatar is a good decision. Emir of Qatar, well, that should not be, such as the Emir of Bahrain against the people, and the demands of his people move. Independence of any state, more of everything they love because of the presence of aliens in addition to looting them, they also hurt the morale. Qatar due to positive communication can be: on the other countries, has a good effect. Saudi Arabia Emirates, Bahrain, Egypt and Kuwait are most in need in diameter. Therefore, by calling their ambassadors from these countries, they will have the effect of education. Because this times the Saudis, Qatar has ordered that: In which countries does money play! But this Emir of Qatar showed that henceforth the State of Qatar will decide and waiting for others will not.

أنقذ قطر.

النفط القطري والغاز بالنسبة للكثيرين، جشع أعظم قوة في العالم. ذلك مرارا وتكرارا من المملكة العربية السعودية واغتصاب ولا تزال دون حل الخلاف الحدودي مع المملكة العربية السعودية. في بعض الأحيان قد خلق قطر من أجل التحرر من نير المملكة العربية السعودية، باللغة الإنجليزية، وأحيانا في المنتجع المصري. ولكن الآن اختار مسارا مختلفا: فمن استقلال جميع. قطر هذه الطريقة في حال يريد الاستمرار في تحقيق النجاح لعدة أسباب. السكان الأول في قطر يبلغ عدد سكانها مختلطة، والإيراني والباكستاني والهندي، وتشارك العرب. ومن المقرر أن تعيش في بلد صحراوي، ومما يجعل لحياة أفضل هذا، تقريبا كما كانت تابعة له. وبطبيعة الحال، فإن معظم غير العرب، لأنها تذهب إلى العمل، واتخاذ زوجتك ورفضت الأطفال. لذلك، ما يقرب من ربع السكان من مليوني هم من النساء والرجال أو العمال راحة. وبالتالي، وجود زوجة وتربية يوجد الآن معقدة للغاية. ومع ذلك، من خلال خلق بؤر للفساد والدعارة، وحاول أن جلبت هذه الحاجة الغريزية. وهذا الوضع يخدم أيضا لتنظيم استقلال القطر. إذا أرادت قطر في كافة المجالات: تسوية صعودا وتكون مستقلة، والاعتماد على الناس، وأفضل طريقة للتخلص من العنصرية أو حكم مجموعة واحدة مع الآخرين. معظم الخبراء الإيرانيين، ولكن للحد من دور إيران وقطر، لتوظيف الهندية والباكستانية، للقيام بمهام بسيطة والأوروبيين، أن تعمل على المجمع. معظم عائداتها من النفط والغاز إلى قطر، لؤلؤة الخليج الفارسي، ولكن معظمهم خلال الحقبة الاستعمارية تم نقلها إلى البلدان الأوروبية. بعد الثورة الإسلامية، حاول الغرب عن العرب، ضد إيران، اتحدوا! تأسس مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

البقاء بعيدا عن أي اتجاه الثورة الإيرانية، كما أخذت الخليج ومجلس التعاون لدول الخليج! كان اسمه. ولكن هذا العذر هو: كلهم ​​قطر إلى المملكة العربية السعودية. تقريبا تكلفة جميع الاجتماعات التي ستعقد في قطر. في الحرب بين إيران والعراق، ومعظم المساعدات المالية للعراق من قطر على التوالي. في اجتماع عقد مؤخرا مع ترامب، ترامب ورفاقه الذين كانوا في كثير من الأحيان الحاضر، وكانت الملكية القطريين. قطر احظ ببساطة أن بيت سعود العبد يجب القيام به، وتكلفة منها. وتقرر في الانفصال والاستقلال. إيران في جميع المراحل، وعلى استعداد لحماية أمير قطر هو قرار جيد. أمير دولة قطر، حسنا، هذا لا ينبغي أن يكون، مثل أمير البحرين ضد الشعب، ومطالب شعبه تتحرك. استقلال أي دولة، وأكثر من كل شيء يحبون بسبب وجود الأجانب بالإضافة إلى نهب ممتلكاتهم، والأضرار التي لحقت معنوياتهم. قطر يعود إلى التواصل الإيجابي يمكن أن يكون: على بلدان أخرى، يكون لها تأثير جيد. المملكة العربية السعودية الإمارات والبحرين ومصر والكويت الأكثر حاجة في قطر. لذلك، من خلال الدعوة سفرائها من هذه الدول، وسوف يكون لها أثر التعليم. لأن هذه المرة السعوديين، وقد أمر قطر أن: الدول الذي يلعبه المال في أي! ولكن هذا أمير قطر أظهرت أنه من الآن فصاعدا دولة قطر، ستقرر وانتظار الآخرين لن.

Qatar qurtardı.

çox Qətərin neft-qaz, dünyanın ən böyük güc xəsislik. Bu təcavüz və Səudiyyə Ərəbistanı ilə hələ həll olunmamış sərhəd mübahisə Səudiyyə Ərəbistanı dəfələrlə var. Bəzən İngilis Səudiyyə Ərəbistanı boyunduruq, azad və bəzən Misir kurort diametri yaratmışdır. Amma indi fərqli bir yol seçmiş: bütün müstəqilliyini edir. Bu metodun diametri bir neçə səbəblərə görə müvəffəqiyyətli olmaq üçün davam etmək istəyir. First Qətərin əhalisi İran və Pakistan və Hindi, Ərəblər cəlb olunur qarışıq əhalisi var. Və bu bağlı idi demək olar ki, kimi, səhra ölkədə yaşayan və daha yaxşı həyat üçün edilməsi ilə bağlıdır. Əlbəttə, onlar işə getmək çünki ən qeyri-ərəblər, sizin həyat yoldaşı və uşaqlar imtina edib. Belə ki, iki milyon əhalisinin demək olar ki, dörddə bir qadın və istirahət kişi və ya işçi var. Beləliklə, arvad olan və heyvandarlıq çox mürəkkəb var. Lakin, korrupsiya və fahişəlik mərkəzləri yaratmaqla, bu instinktiv ehtiyac gətirdi çalışdı. Bu vəziyyət də diametri müstəqilliyini təşkil xidmət edəcək. Qatar bütün sahələrdə istəyirsə: irqçilik və ya başqaları üzərində bir qrupun qayda qurtarmaq üçün insanlar və ən yaxşı şəkildə əsaslanaraq qədər həll və müstəqil ola bilər. Ən çox ekspertlər iranlıların, lakin sadə vəzifələri və avropalılar üçün, Hindi, Pakistan işə, İran və Qətər rolunu azaltmaq üçün kompleks iş var. müstəmləkə dövründə Qətər, Fars körfəzi Pearl neft və qaz gəlirinin ən lakin onların çoxu Avropa ölkələrinə nəql edildi. İslam inqilabından sonra, West İrana qarşı bütün Ərəblər, birləşdirmək cəhd! Fars körfəzi Əməkdaşlıq Şurası yaradılmışdır.

Hər hansı bir oriyentasiya İran inqilabı uzaq qalmaq üçün, Körfəz və Körfəz Əməkdaşlıq Şurası da etdi! seçildi. Amma bu bəhanə idi: onların hamısı Səudiyyə Ərəbistanına Qatar var. Demək olar ki, bütün görüşlərdə dəyəri Qətərdə keçiriləcək. İran-İraq müharibəsində müvafiq olaraq Qatar İraqa ən maliyyə yardımı. Trump, Trump və tez-tez hazır oldu onun əshabının ilə son görüşdə, əmlak Qataris idi. sadəcə House nin Səud qulu etmək lazımdır ki, müşahidə diametri və onların dəyəri. Bu ayrılması və müstəqillik qərar verildi. Qatar Əmri qorumağa hazır bütün mərhələlərində, İran yaxşı qərardır. Qatar Əmri, yaxşı ki, belə insanlara qarşı Bəhreyn Əmiri kimi olmamalıdır, və öz xalqının tələbləri hərəkət. heç bir dövlət müstəqilliyi, çünki onları talan əlavə əcnəbilərin iştirakı sevgi hər şeyi daha, onlar da mənəvi zərər. müsbət rabitə səbəbiylə Qatar ola bilər: digər ölkələrin, bir yaxşı təsiri var. Səudiyyə Ərəbistanı Əmirlikləri, Bəhreyn, Misir və Küveyt diametri ən çox ehtiyacı. Buna görə də, bu ölkələrdən səfirlərini axtararaq, onlar təhsil təsiri olacaq. Hansı ölkələr pul oynayır: bu dəfə Səudiyyəlilər Çünki Qatar ki verdi! Amma Qatar bu Əmri bundan sonra Qətər Dövlət qərar verəcək və başqaları üçün gözləmə olmayacaq göstərdi.

 

اتش درون و آتش بیرونی !ًَ

راز اینکه چرا مردم یمن، با اینهمه ظلمی که به آنها می شود، باز هم جمعه ها میتینگ عظیمی راه میاندازند، و برادامه مبارزه تاکید می کنند چیست؟ راز اینکه اینهمه مردم فلسطین، در زندان ها هستند ولی دست از: مقاومت برنمی دارند کدام است؟ و چرا آل سعود از کشتار کودکان یمنی سیر نمی شود؟ و چرا ترامپ بدنبال فروش هرچه بیشتر سلاح است؟ همه اینها یک راز دارد. و آن آتش درونی هرکدام است، که به آتش بیرونی منجر می شود. جهنم که گفته شده از: همین آتش ها نشات می گیرد. ظلم بیش از حدی که آل سعود، در دوران تسلط بر یمن انجام داده، بقدری کریه و زشت بوده، که مردم یمن حاضرند شهید شوند، ولی به وضعیت سابق برنگردند! جنایت های آمریکا و انگلیس و شوروی، بقدری در ایران زیاد بود که: مردم ایران به تنگ آمدند و: ناگهان همه را شوکه کردند. لذا از نظر خط مبارزه مستضعفین، مقاومت و ایستادگی مردم روشن است. اما از نظر حاکمانی چون آل سعود هم، چون از ابتدا با کشتار مردم بر آنها تسلط پیدا کردند، مجبورند این روش را ادامه دهند. زیرا زبان دیگری نمی دانند، و یا اگر بدانند کسی مطیع آنها نمی شود. دولت های استعمار گر مانند: آمریکا و انگلیس هم همین طورهستند، آنها با کشتار وسیع هندی ها، اولین استعمار خود را در آنجا ایجاد کردند! و به بهانه سرزمین هزار و یکشب و: گنجهای افسانه ای، کشتار هندی ها واجب می دانستند! از نظر آنها هندی ها مانند: مارهایی بودند که بر سر گنج ها می نشینند، لذا برای تصاحب گنج لازم بود که: مار ها را نابود کنند. بنابر این دو دیدگاه کاملا متضاد ایجاد می شد: عمران و آبادانی که انگلیسیها وعده می دادند، برای هندی ها کشتار و تخریب بود. مانند امروز که آمریکا و اروپا ادعا می کنند: برای دموکراسی به عراق و افعانستان حمله کردند، ولی چیزی جز کشتار برای: مردم آنجا به ارمغان نیاوردند. آل سعود هم برای بحرین و یمن، مبارزه با تروریسم را پیشنهاد می کند! ولی در عمل جز لشکر کشی و: کودک کشی چیزی نصیب یمن و: مردم بحرین نمی شود. اسرائیل ارض موعود و دنیای پیشرفته را، برای فلسطینی ها وعده می داد، ولی الان جز اسیر کردن و کشتن آنها، کار دیگری نمی کند. بنابر این فلسفه مبارزه بسیار روشن است : دشمن اگر طلا هم باشد باز دشمن است. ما اصلا می گوییم آمریکا مهد دموکراسی، اسرائیل میدان پیشرفت و آل سعود مرکز ثروت دنیا! ولی همه اینها برای خودشان خوب است. تازه اگر خوب باشد، آن را تقسیم نمی کنند! انتظار بذل و بخشش از آل سعود، همانطور مسخره که انتظار دموکراسی: از آمریکا و انتقال تکنولوژی از اسرائیل. اصولا ثروت آل سعود که از غیب نمی آید، از فروش نفت ایران و قطر است، که حاصل می شود و باید آن را سوبسید، و یارانه بدهد که نمی دهد، و اگر کمی هم می دهد فقط برای تبلیغات است. آمریکا دموکراسی از کجا آورده ؟ جز از کشتن سیاهپوستان و سرخپوستان، و غارت اموال و املاک آنها؟ اسرائیل که بت جدید دنیا، یعنی تکنولوژی را همچون گوساله سامری، در دست دارد از کجا بدست آورده؟ بجز اشغال سرزمین مردمان فلسطین، به بهانه های واهی و: کشتار وحشیانه مردم دنیا. البته خوشبختانه نهایت این بازی ها، پیروزی مستضعفین است، زیرا فرمول ساده است: تا موقعی مردم گول بخورند، با پول خودشان بر سرشان می زنند! ولی وقتی بیدار شدند، دیگر برای مستکبرین پولی باقی نمی ماند.

Fire extinguishers inside and out!

The secret of why the Yemeni people, although the injustice that they'd be meeting again Friday put a huge way, and insist on continued fight What? The secret that all the Palestinian people, in prisons, but on the strength of which would not have been? And why not, garlic Yemeni Al Saud of killing children? And why Trump is seeking to sell more weapons? All of this is a secret. And each inner fire, which leads to an external fire. Hell has been said of the fire comes. Too much injustice that Al-Saud, under the control of Yemen, so ugly and the ugly, the Yemeni people are willing martyr, but not return to the former status! America, Britain and Soviet crimes, so much that in Iran: Iranians were tight and suddenly everyone was shocked. Therefore, in view of the poor struggle, resistance and resilience of the people is clear. But because Al Saud rulers, because they dominate from the start by killing people they have to continue this way. Because they do not know another language or if they know someone is not abiding. Colonial states such as America and Britain are the same, with the mass killings, Hindi, first colonized created there! And the name of the Land of Thousand and One Night: The legendary treasures, Hindi destruction of obligatory knew! In terms of Hindi as: snakes that sit over the treasure, the treasure was necessary to seize: to destroy the snakes. Thus was created the opposite viewpoint: development and prosperity of the British promised to Hindi murder and destruction. Such as America and Europe today who claim to democracy in Iraq and Afghanistan attacked, but nothing but destruction for the people there not deliver. Saudi to Bahrain and Yemen, the fight against terrorism suggests! But in practice, but the campaign: Given Yemen's infanticide and the people of Bahrain are not. Israel's promised land and the developed world, the Palestinians promised, but now the capture and killing them, the other does not work. According to the philosophy of struggle is very clear: If gold is also open enemy of the enemy. We do not say America the cradle of democracy, the progress of Israel and the House of Saud wealth of the world! But all this is for their own good. Even if it is good, it will not split! Pending largesse of the House of Saud, as ridiculous to expect democracy from America and the transfer of technology from Israel. America brought democracy Where? Apart from killing blacks and Indians, and looted their property? Israel's new idol of the world's technology as the golden calf, did you get involved in? Except occupation of the Palestinian people, under the pretext of false and killing barbarous people in the world. Fortunately the end of the game, victory is poor, because the formula is simple: as long as people eat Dodge, with their own money on their heads! But when I woke up, there will not be money for the oppressors.

طفايات الحريق من الداخل والخارج!

سر لماذا الشعب اليمني، على الرغم من الظلم الذي لديهم يكون الاجتماع مرة أخرى الجمعة ضعت بطريقة كبيرة، ويصرون على استمرار الكفاح ماذا؟ السر الذي كافة أبناء الشعب الفلسطيني، في السجون، ولكن على قوة لن يكون منها؟ ولماذا لا، الثوم اليمني آل سعود بقتل الأطفال؟ ولماذا ترامب تسعى لبيع المزيد من الأسلحة؟ كل هذا هو سر. وكل حريق الداخلي، الأمر الذي يؤدي إلى حريق خارجي. لقد قيل جحيم يأتي الحريق. الكثير من الظلم الذي آل سعود، تحت سيطرة اليمن، وذلك قبيح والقبيح، والشعب اليمني شهيد على استعداد، ولكن ليس العودة إلى الوضع السابق! كانت الإيرانيين ضيقة وفجأة كان الجميع بالصدمة: أمريكا وبريطانيا وجرائم السوفيتية، لذلك الكثير مما في إيران. لذلك، نظرا للصراع الفقيرة والمقاومة وصمود الشعب هو واضح. ولكن لحكام آل سعود، لأنها تسيطر منذ البداية عن طريق قتل الناس لديهم لمواصلة هذا الطريق. لأنهم لا يعرفون لغة أخرى، أو إذا كانوا يعرفون أي شخص لا يلتزم. الدول الاستعمارية مثل أمريكا وبريطانيا هي نفسها، مع القتل الجماعي، الهندية، أولا المستعمر خلقت هناك! واسم أرض ألف ليلة وليلة: الكنوز الأسطورية، تدمير الهندية من واجب يعرف! من حيث الهندية على النحو التالي: الثعابين التي تجلس على كنز، وكنز من الضروري اغتنام: لتدمير الثعابين. وهكذا تم إنشاء جهة نظر الآخر: التنمية والازدهار في بريطانيا وعدت الهندية القتل والتدمير. مثل هاجمت أمريكا وأوروبا اليوم الذين يدعون إلى الديمقراطية في العراق وأفغانستان، ولكن لا شيء سوى الدمار للشعب هناك يتم تسليم. السعودية إلى البحرين واليمن، ومكافحة الإرهاب وتقترح! ولكن في الممارسة العملية، ولكن الحملة: نظرا وأد اليمن وشعب البحرين ليست كذلك. أرض الميعاد إسرائيل والعالم المتقدم، وعدت الفلسطينيين، ولكن الآن التقاط وقتلهم، والآخر لا يعمل. وفقا لفلسفة النضال هو واضح جدا: إذا كان الذهب هو أيضا عدو مبين للعدو. نحن لا نقول أمريكا مهد الديمقراطية والتقدم إسرائيل وبيت آل سعود ثروة العالم! ولكن كل هذا لمصلحتهم. حتى لو انه لامر جيد، وانها لن تقسيم! في انتظار تجود به آل سعود، ومثير للسخرية أن نتوقع الديمقراطية من أمريكا ونقل التكنولوجيا من إسرائيل. في الأساس، وبيت آل سعود أن الثروة الغيب لا تأتي من مبيعات النفط وايران وقطر، والتي يمكن أن يتحقق ويجب ان تكون مدعومة، والإعانات لا تعطي وتعطي وقتا قليلا فقط للإعلانات. جلبت أمريكا الديمقراطية إلى أين؟ وبصرف النظر عن قتل السود والهنود، ونهبت ممتلكاتهم؟ المعبود الاسرائيلي الجديد من التكنولوجيا في العالم مع العجل الذهبي، هل تتورط في؟ إلا الاحتلال للشعب الفلسطيني، بحجة الناس البربري كاذبة والقتل في العالم. لحسن الحظ نهاية المباراة، فوز ضعيف، لأن صيغة بسيطة: ما دام الناس يأكلون دودج، مع أموالهم الخاصة على رؤوسهم! ولكن عندما استيقظت، لن يكون هناك مال لالظالمين.

Fire balonları daxili və!

Onlar cümə yenə cavab olarıq ki predmeti olan ağır yol qoymaq və davam israr baxmayaraq Yəmən xalqı, nə mübarizə niyə gizli? bütün Fələstin xalqı, həbsxanalarında, lakin gücü olan olmazdı ki, gizli? Və nə deyil, sarımsaq Yəmən Al Saud uşaqları öldürür? Və niyə Trump daha çox silah satmaq istəyən? Bütün bu bir sirr deyil. Və hər bir daxili yanğın, xarici yanğın yaradan. yanğın gəlir Hell bildirib edilmişdir. Al-Saud, Yəmən nəzarəti altında, belə çirkin və çirkin, Yəmən xalqı istəyən şəhid, lakin keçmiş statusu qayıtmayacaq Çox haqsızlıq! Qədər ki, İranda Amerika, Britaniya və Sovet cinayət: İran sıx idi və birdən-birə hər kəs şok oldu. Buna görə də, insanların zəif mübarizə, müqavimət və möhkəmlik baxımından aydındır. Onlar insanları öldürərək start hakim çünki Al Saud hökmdarlarının, çünki onlar bu şəkildə davam etmək lazımdır. onlar başqa bir dil bilmirəm, və ya onlar bilirsinizsə kimsə əbədi deyil, çünki. Amerika və Britaniya kimi Colonial dövlətlər kütləvi qırğınlar, Hindi, eyni ilk yaradılmışdır müstəmləkəsi! Və Min bir gecə Torpaq adı: əfsanəvi xəzinələri, məcburi Hindi məhv bilirdi! kimi Hindi baxımından: xəzinə üzərində oturmaq ilan, xəzinə ələ keçirmək lazım idi: ilan məhv etmək. Belə ki, qarşı baxımından yaradılmışdır: inkişaf və Britaniya firavanlıq Hindi qətl və məhv söz verib. Amerika və Avropa bu gün İraqda demokratiya iddia və Əfqanıstan xalqı üçün məhv, lakin heç bir şey hücum kimi orada çatdırmaq deyil. Bəhreyn və Yəmən Səudiyyə, terrorla mübarizə təklif! Lakin praktikada, kampaniya lakin: nəzərə alaraq Yəmənin uşaqlarına və Bəhreyn xalqı deyil. İsrailin vəd torpaq və inkişaf etmiş dünya, Fələstinlilərin vəd, lakin indi ələ və onları qətlə, digər iş deyil. mübarizə fəlsəfəsinə görə çox aydındır: qızıl düşmən açıq-aşkar düşməninizdir də deyil. Biz Amerika demokratiyanın beşiyi, İsrail tərəqqi və dünyanın House Səud sərvət demək deyil! Amma bütün bu öz yaxşı üçün. yaxşı olsa da, bu, split deyil! Səud Palatasının cömertlik Bekleyen kimi gülünc Amerika demokratiya və İsrail texnologiya transfer gözləmək. Amerika Harada demokratiya gətirdi? Apart blacks və Indians həlak olan və onların əmlakının talan? qızıl dana kimi dünyanın texnologiya İsrailin yeni büt, siz cəlb almaq idi? Dünyada yalan və həlak barbar bəhanə edərək xalqı Fələstin xalqının işğal başqa. formula sadə, çünki Xoşbəxtlikdən oyun sonunda, qələbə, yoxsul insanlar onların rəhbərləri öz pul ilə, Dodge yemək kimi uzun kimi! I uyandýrdý zaman, zalımlara pul olmayacaq.

سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۳/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۱ نظر(0)

اعلام جرم برعلیه بانکهای سوئیس.

شاید در تاریخ بی سابقه باشد که: بانکهای سوئیس تاکنون مورد شکایت جدی نبوده اند، در حالیکه بالاترین خلاف ها را انجام می دهند! و این را به پای خوشنامی یا خوش حسابی خود می گذارند. در حالیکه این بانکها نه خوش حساب هستند و نه خوش نام، بلکه غارتگران سرگردنه ای هستند که: با همه قاچاقچیان و دزدان و فراریان، خائنان به وطن و وطن فروشان! در ارتباط نزدیک بوده، و برای آنها خوش خدمتی می کنند. هدف آنها هم مشتری مداری نیست! بلکه برای سوء استفاده از اموال و: دارایی های آنان است. در مورد شریک دزد بودن آنان، یک اصل را در جرایم سرقت یاد آور میشویم: هیچ کس دست به دردی نمی زند، مگر اینکه قبلا مال خر  را نشان کرده باشد. ضرب المثل فارسی می گوید: اول چاه بکن بعد مناره بدزد. یعنی دزدی ها چه کوچک و چه بزرگ،  پشتوانه می خواهد آنهم پشتوانه امین! اگر شما دوچرخه ای را بدزدید، مسلما خودتان نمی توانید آن را سوار شوید، بلکه باید سریع به کسی بفروشید! همینطور طلا یا جواهرات به سرقت می روند چون: کسی هست که آنها را می خرد، و دزد را هم لو نمی دهد. بانکهای سوئیس از این منظر مرکز مال خر های جهان است. یعنی هر فراری دزد یا قاچاقچی و یا پولشو، فقط از طریق این بانک اقدام می کند، و مطمئن است که دزدی او آشکار نمی شود! ایراد دوم که از این مهم تر است، مشتری مداری یا حفظ اسرار دزدان و فراریان، برای خاطر رضایت مشتری نیست، بلکه برای مصادره اموال آنهاست. یعنی احتمال اینکه یک دزد یا فراری بتواند: دوباره به بانک مراجعه و پول خود را درخواست کند، زیر یک درصد است. ولذا همه اموال او برای بانک می ماند. طی بر رسی های به عمل آمده، 30درصد مشتریان قبل از دریافت حساب خود، از دنیا می روند یعنی یا اعدام می شوند یا فوت می کنند. مثلا رضا شاه علاوه بر جواهرات سلطنتی، 41میلیون دلار در سال 1320به حساب این بانکها واریز کرده بود، تا استفاده کند ولی به حزیره موریس تبعید، و در انجا مرد. هیتلر و موسولینی هم، قبل از او به همین سرنوشت دچار شده بود. تقریبا تمام دیکتاتور های جهان، این سرنوشت را پیدا کردند. سی درصد مشتریان بانک هم، نیازی به برداشت نمی بینند! بلکه هر روز پس انداز خود را بالاتر می برند، تا زمان مرگ آنها فرامی رسد! سی ونه درصد هم، امکان دسترسی را ندارند! یعنی یا مدارک دریافت آنها کافی نیست، یا رمز و کردیت را فراموش کرده، و یا کارت و دفترچه را بدلیل: قایم کردن زیاد، فراموش کرده و گم کرده اند. لذا فقط یک درصد مشتریان خارجی: بانکهای سوئیس مخصوصا از کشورهای همسایه، میتوانند با حساب خود کار کنند، یا از آن برداشت نمایند. مطابق اصل 45قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال بلا صاحب در اختیار دولت است، و ولی فقیه مسئولیت اداره و تملک آن را بر عهده دارد. لذا به مشاور آینده دفتر مقام معظم رهبری، پیشنهاد می شود اولا از بانکهای سوئیس، لیست اموال و دارایی های مجهول المالک ایرانیان را، در خواست کند و سپس آنها را به ایران برگرداند. اگر هم مشکل انتقال پول و اموال حل نشده، در برابر پس انداز و ذخیره شده ها، بهره 22درصدی که مخصوص قوانین ایرانی است، دریافت نمایند. و در آمد آن را صرف پرداخت حقوق ایرانیان: خارج کشور یا شیعیان جهان نمایند. کلیه اموال در اختیار ولی فقیه هم، مطابق نظر ایشان میتواند توزیع، یانگهداری شود. بنابراین درآمد های نقدی این وجوهات، اگر صرف پرداخت و افزایش یارانه شود، به همه بطور مساوی خواهد رسید.

Indictment against Swiss banks.

It is on record that Swiss banks have been serious complaints, while the highest contrast is doing! And to the good reputation or their own account. While this is not creditworthy banks are not well known, but the bandits are predators that with all the smugglers and thieves and deserters, traitors to the homeland and traitors! In close connection, and they serve well. Their goal is customer satisfaction! But for misuse of property: their assets. About their partner being a thief, a principle in theft crimes we remember: no one the pain does not, unless the property has already been shown donkey. Persian proverb says: I do well steal the minarets. The theft of both small and large, will only support the faithful support! If you steal a bicycle, you certainly cannot ride, but someone should sell fast! As well as gold or jewels stolen as: someone who buys them, and the thief is not caught. Swiss banks from the perspective of the last financial center of the world. This means that a runaway thief or smugglers or money launderers, only through the bank acts, and make clear that he is not a thief! A second objection that this is more important, customer or privacy thieves and fugitives, for the sake of customer satisfaction, but to confiscate their property. The possibility that a thief or fugitive could again go to the bank and ask for your money under one percent. And so will all his property to the bank. During the checks conducted, 30 percent of customers to receive their account, or die a death, or die. For example Reza Shah Crown Jewels addition, $ 41 million in 1320 to take into account the bank had to use it to Maurice land exile, where he died. Hitler and Mussolini, before he had the same fate. Almost all dictators in the world, the fate found. Thirty percent of the bank's customers do not see the harvest! But every day, your savings are higher, until they learn to die alone! Thirty-nine percent, have no access! The documents received or not enough, or forgotten passwords and credit-card or booklet because: hide a lot, forgotten and lost. Therefore, only one percent of foreign clients: Swiss banks, especially from neighboring countries, can work with your account, or it will be withdrawn. According to Article 45 of the constitution of Iran, Bella property owner is the government, and the supreme leader is responsible for managing and owning it. Therefore, the future advisor of the Supreme Leader's office, it is suggested, first of Swiss banks, property listings and assets of the Iranian al unknown, the request and then return them to Iran. If the problem is not resolved the transfer of money and property, from savings and stored, to 22 percent for Iranian law, should be implemented. And it came to paying Hub: abroad or a Shiite world. All property is in the hands of the supreme leader, according to them, can be distributed or stored. So cash income these funds, if the paying and increasing subsidies, it will all be equal.

لائحة اتهام ضد البنوك السويسرية.

هو في المحضر أن البنوك السويسرية كانت الشكاوى خطيرة، في حين أن أعلى المقابل يفعلون! وأن سمعة جيدة أو لحسابهم الخاص. في حين أن هذا ليس البنوك الجدارة الائتمانية ليست معروفة جيدا، ولكن قطاع الطرق والحيوانات المفترسة التي مع جميع المهربين واللصوص والفارين، خونة للوطن وخونة! في اتصال وثيق، وأنها تخدم أيضا. هدفهم هو رضا العملاء! ولكن لسوء استخدام الملكية: أصولها. معلومات عن شريكهم كونه لص، وهو مبدأ في جرائم سرقة علينا أن نتذكر: لا أحد الألم لا، ما لم يكن قد تم بالفعل أظهرت الممتلكات حمار. يقول المثل الفارسي: أنا لا سرقة جيدا المآذن. سوف سرقة كل صغيرة وكبيرة، ودعم فقط الدعم المؤمنين! إذا كنت سرقة دراجة هوائية، وأنت بالتأكيد لا يمكن ركوب، ولكن شخص ما يجب أن تبيع بسرعة! وكذلك الذهب أو المجوهرات المسروقة على النحو التالي: الشخص الذي يشتري منهم، وليس القبض على اللص. البنوك السويسرية من وجهة نظر المركز المالي الأخير من العالم. وهذا يعني أن اللص هارب أو المهربين أو غاسلي الأموال، إلا من خلال أعمال البنك، وجعل من الواضح أنه ليس لصا! الاعتراض الثاني أن هذا هو أكثر أهمية، والعملاء أو الخصوصية اللصوص والهاربين، من أجل رضا العملاء، ولكن لمصادرة ممتلكاتهم. إمكانية أن لصا أو الهارب يمكن أن تذهب مرة أخرى للبنك وتطلب أموالك في إطار واحد في المئة. وهكذا فإن كل ممتلكاته للبنك. خلال أجرت الشيكات، 30 في المئة من الزبائن في الحصول على حسابه، أو يموت موتا، أو يموت. على سبيل المثال ريزا شاه جواهر التاج بالإضافة إلى ذلك، 41 مليون $ في 1320 لتأخذ في الاعتبار ان البنك الاستخدام، ولكن نفي إلى جزيرة موريشيوس، حيث توفي. هتلر وموسوليني، قبل أن كان نفس المصير. الطغاة كلها تقريبا في العالم، ومصير وجدت. ثلاثين في المئة من عملاء البنك، لا يرى الحصاد! ولكن كل يوم، والمدخرات الخاصة بك مرتفعة، حتى نتعلم كيف يموت وحيدا! تسعة وثلاثون في المئة، لا يحصلون! الوثائق الواردة أو لا يكفي، أو نسيان كلمات السر وبطاقات الائتمان أو كتيب للأسباب التالية: إخفاء الكثير، نسي وخسر. لذلك، واحد في المئة فقط من زبائن أجانب: البنوك السويسرية، وخاصة من الدول المجاورة، يمكن أن تعمل مع حسابك، أو سيتم سحبه. وفقا للمادة 45 من الدستور الإيراني، مالك العقار بيلا هو الحكومة، والمرشد الأعلى هو المسؤول عن إدارة وامتلاكه. ولذلك، فإن المستشار في المستقبل من مكتب المرشد الأعلى، يقترح، أولا وقبل البنوك السويسرية، وقوائم الممتلكات والأصول من آل الإيراني غير معروفة، وطلب ومن ثم إعادتها إلى إيران. إذا لم يتم حل مشكلة نقل الأموال والممتلكات، من الادخار وتخزين، و 22 في المئة للقانون الإيراني، ينبغي أن تنفذ. ويتعلق الأمر بدفع المحور: في الخارج أو العالم الشيعي. جميع الممتلكات هي في يد المرشد الأعلى، وفقا لهم، يمكن توزيعها أو تخزينها. لذلك الدخل النقدي هذه الأموال، إذا كان الدعم دفع وزيادة، وسوف تكون جميع على قدم المساواة.

İsveçrə banklara qarşı İddianamədə.

Bu yüksək kontrast edirik isə İsveçrə bankları ciddi şikayətlər olmuşdur ki, qeyd edir! Və yaxşı nüfuzu və ya öz hesabına. bu deyil kredit banklar də məlum deyil, lakin quldurlar yırtıcılar var isə vətən və xainlər bütün qaçaqmalçıları və oğru və firari, xainlər ilə! yaxın bağlı və onlar da xidmət edir. Onların məqsədi müştəri məmnuniyyəti edir! Amma əmlakın sui-istifadə üçün onların aktivləri. Onların ortaq bir oğru olan, oğurluq cinayətləri prinsipi biz unutmayın: ağrı deyil heç bir maddi artıq eşşək nümayiş etdirilib halda. Fars atalar sözü deyir: Mən də minarələri oğurlamaq yoxdur. kiçik və böyük, həm də oğurluq, yalnız sadiq dəstək dəstək olacaq! Bir velosiped oğurlamaq varsa, əlbəttə ki, gəzmək bilməz, amma kimsə sürətli satmaq lazımdır! Onlara alır, və oğru tutuldu deyil kimsə: həmçinin qızıl və ya daş kimi oğurlanmış. dünyanın son maliyyə mərkəzi baxımından İsveçrə bankları. Bu qaçaq oğru və ya kaçakçılarına və ya pul Launderers ki, yalnız bank aktları vasitəsilə deməkdir və o, bir oğru deyil ki, aydın olun! Bu müştəri məmnuniyyəti naminə daha əhəmiyyətli müştəri və ya gizlilik oğru və qaçaqları, lakin onların əmlakının müsadirə ki, ikinci etiraz. bir oğru və ya qaçaq yenidən bank getmək və bir faiz altında pul üçün xahiş edə bilər imkanı. Və bank bütün əmlak olacaq. çek icra zamanı müştərilərin 30 faizi hesab almaq, və ya bir ölüm ölmək, və ya ölmək. Məsələn Reza Shah Crown Jewels əlavə, 1320-ci ildə $ 41 milyon bank istifadə etmək idi nəzərə almaq, lakin o, vəfat Mavriki, adasına sürgün. Hitler və Mussolini, əvvəl o eyni taleyi idi. Dünyanın demək olar ki, bütün diktatorlar, taleyi tapılmadı. bankın müştərilərinin otuz faizi məhsul görmür! onlar tək ölmək öyrənmək qədər, sizin qənaət, yüksək hər gün var! Otuz doqquz faiz, çıxışı yoxdur! sənədlər qəbul və ya kifayət qədər, və ya parol və kredit kartı və ya kitabça unudulmuş çünki unudulmuş və itirilmiş bir çox saxla. Buna görə də, xarici müştərilərin yalnız bir faiz: İsveçrə banklarında, xüsusilə qonşu ölkələrdən, hesabı ilə işləyə bilər, və ya çəkiləcək. İran konstitusiyanın-ci maddəsinə 45 məlumatına görə, Bella mülkiyyət sahibi hökuməti və ali lideri idarə və malik üçün məsuliyyət daşıyır. problem qənaət pul və mal transfer həll və saxlanılır deyilsə, İran hüquq 22 faiz, həyata keçirilməlidir. xaricdə və ya şiə dünya: Bu Hub ödənilməsi gəldi. Bütün əmlak onlara görə, paylanmış və ya saxlanıla bilər, ali liderin əlindədir. Belə ki, pul gəlirləri bu vəsait ödənilməsi və artan subsidiyalar əgər, bütün bərabər olacaq.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۳/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۰ نظر(0)

اعلام جرم برعلیه بانکهای سوئیس.

شاید در تاریخ بی سابقه باشد که: بانکهای سوئیس تاکنون مورد شکایت جدی نبوده اند، در حالیکه بالاترین خلاف ها را انجام می دهند! و این را به پای خوشنامی یا خوش حسابی خود می گذارند. در حالیکه این بانکها نه خوش حساب هستند و نه خوش نام، بلکه غارتگران سرگردنه ای هستند که: با همه قاچاقچیان و دزدان و فراریان، خائنان به وطن و وطن فروشان! در ارتباط نزدیک بوده، و برای آنها خوش خدمتی می کنند. هدف آنها هم مشتری مداری نیست! بلکه برای سوء استفاده از اموال و: دارایی های آنان است. در مورد شریک دزد بودن آنان، یک اصل را در جرایم سرقت یاد آور میشویم: هیچ کس دست به دردی نمی زند، مگر اینکه قبلا مال خر  را نشان کرده باشد. ضرب المثل فارسی می گوید: اول چاه بکن بعد مناره بدزد. یعنی دزدی ها چه کوچک و چه بزرگ،  پشتوانه می خواهد آنهم پشتوانه امین! اگر شما دوچرخه ای را بدزدید، مسلما خودتان نمی توانید آن را سوار شوید، بلکه باید سریع به کسی بفروشید! همینطور طلا یا جواهرات به سرقت می روند چون: کسی هست که آنها را می خرد، و دزد را هم لو نمی دهد. بانکهای سوئیس از این منظر مرکز مال خر های جهان است. یعنی هر فراری دزد یا قاچاقچی و یا پولشو، فقط از طریق این بانک اقدام می کند، و مطمئن است که دزدی او آشکار نمی شود! ایراد دوم که از این مهم تر است، مشتری مداری یا حفظ اسرار دزدان و فراریان، برای خاطر رضایت مشتری نیست، بلکه برای مصادره اموال آنهاست. یعنی احتمال اینکه یک دزد یا فراری بتواند: دوباره به بانک مراجعه و پول خود را درخواست کند، زیر یک درصد است. ولذا همه اموال او برای بانک می ماند. طی بر رسی های به عمل آمده، 30درصد مشتریان قبل از دریافت حساب خود، از دنیا می روند یعنی یا اعدام می شوند یا فوت می کنند. مثلا رضا شاه علاوه بر جواهرات سلطنتی، 41میلیون دلار در سال 1320به حساب این بانکها واریز کرده بود، تا استفاده کند ولی به حزیره موریس تبعید، و در انجا مرد. هیتلر و موسولینی هم، قبل از او به همین سرنوشت دچار شده بود. تقریبا تمام دیکتاتور های جهان، این سرنوشت را پیدا کردند. سی درصد مشتریان بانک هم، نیازی به برداشت نمی بینند! بلکه هر روز پس انداز خود را بالاتر می برند، تا زمان مرگ آنها فرامی رسد! سی ونه درصد هم، امکان دسترسی را ندارند! یعنی یا مدارک دریافت آنها کافی نیست، یا رمز و کردیت را فراموش کرده، و یا کارت و دفترچه را بدلیل: قایم کردن زیاد، فراموش کرده و گم کرده اند. لذا فقط یک درصد مشتریان خارجی: بانکهای سوئیس مخصوصا از کشورهای همسایه، میتوانند با حساب خود کار کنند، یا از آن برداشت نمایند. مطابق اصل 45قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال بلا صاحب در اختیار دولت است، و ولی فقیه مسئولیت اداره و تملک آن را بر عهده دارد. لذا به مشاور آینده دفتر مقام معظم رهبری، پیشنهاد می شود اولا از بانکهای سوئیس، لیست اموال و دارایی های مجهول المالک ایرانیان را، در خواست کند و سپس آنها را به ایران برگرداند. اگر هم مشکل انتقال پول و اموال حل نشده، در برابر پس انداز و ذخیره شده ها، بهره 22درصدی که مخصوص قوانین ایرانی است، دریافت نمایند. و در آمد آن را صرف پرداخت حقوق ایرانیان: خارج کشور یا شیعیان جهان نمایند. کلیه اموال در اختیار ولی فقیه هم، مطابق نظر ایشان میتواند توزیع، یانگهداری شود. بنابراین درآمد های نقدی این وجوهات، اگر صرف پرداخت و افزایش یارانه شود، به همه بطور مساوی خواهد رسید.

Indictment against Swiss banks.

It is on record that Swiss banks have been serious complaints, while the highest contrast is doing! And to the good reputation or their own account. While this is not creditworthy banks are not well known, but the bandits are predators that with all the smugglers and thieves and deserters, traitors to the homeland and traitors! In close connection, and they serve well. Their goal is customer satisfaction! But for misuse of property: their assets. About their partner being a thief, a principle in theft crimes we remember: no one the pain does not, unless the property has already been shown donkey. Persian proverb says: I do well steal the minarets. The theft of both small and large, will only support the faithful support! If you steal a bicycle, you certainly cannot ride, but someone should sell fast! As well as gold or jewels stolen as: someone who buys them, and the thief is not caught. Swiss banks from the perspective of the last financial center of the world. This means that a runaway thief or smugglers or money launderers, only through the bank acts, and make clear that he is not a thief! A second objection that this is more important, customer or privacy thieves and fugitives, for the sake of customer satisfaction, but to confiscate their property. The possibility that a thief or fugitive could again go to the bank and ask for your money under one percent. And so will all his property to the bank. During the checks conducted, 30 percent of customers to receive their account, or die a death, or die. For example Reza Shah Crown Jewels addition, $ 41 million in 1320 to take into account the bank had to use it to Maurice land exile, where he died. Hitler and Mussolini, before he had the same fate. Almost all dictators in the world, the fate found. Thirty percent of the bank's customers do not see the harvest! But every day, your savings are higher, until they learn to die alone! Thirty-nine percent, have no access! The documents received or not enough, or forgotten passwords and credit-card or booklet because: hide a lot, forgotten and lost. Therefore, only one percent of foreign clients: Swiss banks, especially from neighboring countries, can work with your account, or it will be withdrawn. According to Article 45 of the constitution of Iran, Bella property owner is the government, and the supreme leader is responsible for managing and owning it. Therefore, the future advisor of the Supreme Leader's office, it is suggested, first of Swiss banks, property listings and assets of the Iranian al unknown, the request and then return them to Iran. If the problem is not resolved the transfer of money and property, from savings and stored, to 22 percent for Iranian law, should be implemented. And it came to paying Hub: abroad or a Shiite world. All property is in the hands of the supreme leader, according to them, can be distributed or stored. So cash income these funds, if the paying and increasing subsidies, it will all be equal.

لائحة اتهام ضد البنوك السويسرية.

هو في المحضر أن البنوك السويسرية كانت الشكاوى خطيرة، في حين أن أعلى المقابل يفعلون! وأن سمعة جيدة أو لحسابهم الخاص. في حين أن هذا ليس البنوك الجدارة الائتمانية ليست معروفة جيدا، ولكن قطاع الطرق والحيوانات المفترسة التي مع جميع المهربين واللصوص والفارين، خونة للوطن وخونة! في اتصال وثيق، وأنها تخدم أيضا. هدفهم هو رضا العملاء! ولكن لسوء استخدام الملكية: أصولها. معلومات عن شريكهم كونه لص، وهو مبدأ في جرائم سرقة علينا أن نتذكر: لا أحد الألم لا، ما لم يكن قد تم بالفعل أظهرت الممتلكات حمار. يقول المثل الفارسي: أنا لا سرقة جيدا المآذن. سوف سرقة كل صغيرة وكبيرة، ودعم فقط الدعم المؤمنين! إذا كنت سرقة دراجة هوائية، وأنت بالتأكيد لا يمكن ركوب، ولكن شخص ما يجب أن تبيع بسرعة! وكذلك الذهب أو المجوهرات المسروقة على النحو التالي: الشخص الذي يشتري منهم، وليس القبض على اللص. البنوك السويسرية من وجهة نظر المركز المالي الأخير من العالم. وهذا يعني أن اللص هارب أو المهربين أو غاسلي الأموال، إلا من خلال أعمال البنك، وجعل من الواضح أنه ليس لصا! الاعتراض الثاني أن هذا هو أكثر أهمية، والعملاء أو الخصوصية اللصوص والهاربين، من أجل رضا العملاء، ولكن لمصادرة ممتلكاتهم. إمكانية أن لصا أو الهارب يمكن أن تذهب مرة أخرى للبنك وتطلب أموالك في إطار واحد في المئة. وهكذا فإن كل ممتلكاته للبنك. خلال أجرت الشيكات، 30 في المئة من الزبائن في الحصول على حسابه، أو يموت موتا، أو يموت. على سبيل المثال ريزا شاه جواهر التاج بالإضافة إلى ذلك، 41 مليون $ في 1320 لتأخذ في الاعتبار ان البنك الاستخدام، ولكن نفي إلى جزيرة موريشيوس، حيث توفي. هتلر وموسوليني، قبل أن كان نفس المصير. الطغاة كلها تقريبا في العالم، ومصير وجدت. ثلاثين في المئة من عملاء البنك، لا يرى الحصاد! ولكن كل يوم، والمدخرات الخاصة بك مرتفعة، حتى نتعلم كيف يموت وحيدا! تسعة وثلاثون في المئة، لا يحصلون! الوثائق الواردة أو لا يكفي، أو نسيان كلمات السر وبطاقات الائتمان أو كتيب للأسباب التالية: إخفاء الكثير، نسي وخسر. لذلك، واحد في المئة فقط من زبائن أجانب: البنوك السويسرية، وخاصة من الدول المجاورة، يمكن أن تعمل مع حسابك، أو سيتم سحبه. وفقا للمادة 45 من الدستور الإيراني، مالك العقار بيلا هو الحكومة، والمرشد الأعلى هو المسؤول عن إدارة وامتلاكه. ولذلك، فإن المستشار في المستقبل من مكتب المرشد الأعلى، يقترح، أولا وقبل البنوك السويسرية، وقوائم الممتلكات والأصول من آل الإيراني غير معروفة، وطلب ومن ثم إعادتها إلى إيران. إذا لم يتم حل مشكلة نقل الأموال والممتلكات، من الادخار وتخزين، و 22 في المئة للقانون الإيراني، ينبغي أن تنفذ. ويتعلق الأمر بدفع المحور: في الخارج أو العالم الشيعي. جميع الممتلكات هي في يد المرشد الأعلى، وفقا لهم، يمكن توزيعها أو تخزينها. لذلك الدخل النقدي هذه الأموال، إذا كان الدعم دفع وزيادة، وسوف تكون جميع على قدم المساواة.

İsveçrə banklara qarşı İddianamədə.

Bu yüksək kontrast edirik isə İsveçrə bankları ciddi şikayətlər olmuşdur ki, qeyd edir! Və yaxşı nüfuzu və ya öz hesabına. bu deyil kredit banklar də məlum deyil, lakin quldurlar yırtıcılar var isə vətən və xainlər bütün qaçaqmalçıları və oğru və firari, xainlər ilə! yaxın bağlı və onlar da xidmət edir. Onların məqsədi müştəri məmnuniyyəti edir! Amma əmlakın sui-istifadə üçün onların aktivləri. Onların ortaq bir oğru olan, oğurluq cinayətləri prinsipi biz unutmayın: ağrı deyil heç bir maddi artıq eşşək nümayiş etdirilib halda. Fars atalar sözü deyir: Mən də minarələri oğurlamaq yoxdur. kiçik və böyük, həm də oğurluq, yalnız sadiq dəstək dəstək olacaq! Bir velosiped oğurlamaq varsa, əlbəttə ki, gəzmək bilməz, amma kimsə sürətli satmaq lazımdır! Onlara alır, və oğru tutuldu deyil kimsə: həmçinin qızıl və ya daş kimi oğurlanmış. dünyanın son maliyyə mərkəzi baxımından İsveçrə bankları. Bu qaçaq oğru və ya kaçakçılarına və ya pul Launderers ki, yalnız bank aktları vasitəsilə deməkdir və o, bir oğru deyil ki, aydın olun! Bu müştəri məmnuniyyəti naminə daha əhəmiyyətli müştəri və ya gizlilik oğru və qaçaqları, lakin onların əmlakının müsadirə ki, ikinci etiraz. bir oğru və ya qaçaq yenidən bank getmək və bir faiz altında pul üçün xahiş edə bilər imkanı. Və bank bütün əmlak olacaq. çek icra zamanı müştərilərin 30 faizi hesab almaq, və ya bir ölüm ölmək, və ya ölmək. Məsələn Reza Shah Crown Jewels əlavə, 1320-ci ildə $ 41 milyon bank istifadə etmək idi nəzərə almaq, lakin o, vəfat Mavriki, adasına sürgün. Hitler və Mussolini, əvvəl o eyni taleyi idi. Dünyanın demək olar ki, bütün diktatorlar, taleyi tapılmadı. bankın müştərilərinin otuz faizi məhsul görmür! onlar tək ölmək öyrənmək qədər, sizin qənaət, yüksək hər gün var! Otuz doqquz faiz, çıxışı yoxdur! sənədlər qəbul və ya kifayət qədər, və ya parol və kredit kartı və ya kitabça unudulmuş çünki unudulmuş və itirilmiş bir çox saxla. Buna görə də, xarici müştərilərin yalnız bir faiz: İsveçrə banklarında, xüsusilə qonşu ölkələrdən, hesabı ilə işləyə bilər, və ya çəkiləcək. İran konstitusiyanın-ci maddəsinə 45 məlumatına görə, Bella mülkiyyət sahibi hökuməti və ali lideri idarə və malik üçün məsuliyyət daşıyır. problem qənaət pul və mal transfer həll və saxlanılır deyilsə, İran hüquq 22 faiz, həyata keçirilməlidir. xaricdə və ya şiə dünya: Bu Hub ödənilməsi gəldi. Bütün əmlak onlara görə, paylanmış və ya saxlanıla bilər, ali liderin əlindədir. Belə ki, pul gəlirləri bu vəsait ödənilməsi və artan subsidiyalar əgər, bütün bərabər olacaq.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۳/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۹ نظر(0)

اعلام جرم برعلیه بانکهای سوئیس.

شاید در تاریخ بی سابقه باشد که: بانکهای سوئیس تاکنون مورد شکایت جدی نبوده اند، در حالیکه بالاترین خلاف ها را انجام می دهند! و این را به پای خوشنامی یا خوش حسابی خود می گذارند. در حالیکه این بانکها نه خوش حساب هستند و نه خوش نام، بلکه غارتگران سرگردنه ای هستند که: با همه قاچاقچیان و دزدان و فراریان، خائنان به وطن و وطن فروشان! در ارتباط نزدیک بوده، و برای آنها خوش خدمتی می کنند. هدف آنها هم مشتری مداری نیست! بلکه برای سوء استفاده از اموال و: دارایی های آنان است. در مورد شریک دزد بودن آنان، یک اصل را در جرایم سرقت یاد آور میشویم: هیچ کس دست به دردی نمی زند، مگر اینکه قبلا مال خر  را نشان کرده باشد. ضرب المثل فارسی می گوید: اول چاه بکن بعد مناره بدزد. یعنی دزدی ها چه کوچک و چه بزرگ،  پشتوانه می خواهد آنهم پشتوانه امین! اگر شما دوچرخه ای را بدزدید، مسلما خودتان نمی توانید آن را سوار شوید، بلکه باید سریع به کسی بفروشید! همینطور طلا یا جواهرات به سرقت می روند چون: کسی هست که آنها را می خرد، و دزد را هم لو نمی دهد. بانکهای سوئیس از این منظر مرکز مال خر های جهان است. یعنی هر فراری دزد یا قاچاقچی و یا پولشو، فقط از طریق این بانک اقدام می کند، و مطمئن است که دزدی او آشکار نمی شود! ایراد دوم که از این مهم تر است، مشتری مداری یا حفظ اسرار دزدان و فراریان، برای خاطر رضایت مشتری نیست، بلکه برای مصادره اموال آنهاست. یعنی احتمال اینکه یک دزد یا فراری بتواند: دوباره به بانک مراجعه و پول خود را درخواست کند، زیر یک درصد است. ولذا همه اموال او برای بانک می ماند. طی بر رسی های به عمل آمده، 30درصد مشتریان قبل از دریافت حساب خود، از دنیا می روند یعنی یا اعدام می شوند یا فوت می کنند. مثلا رضا شاه علاوه بر جواهرات سلطنتی، 41میلیون دلار در سال 1320به حساب این بانکها واریز کرده بود، تا استفاده کند ولی به حزیره موریس تبعید، و در انجا مرد. هیتلر و موسولینی هم، قبل از او به همین سرنوشت دچار شده بود. تقریبا تمام دیکتاتور های جهان، این سرنوشت را پیدا کردند. سی درصد مشتریان بانک هم، نیازی به برداشت نمی بینند! بلکه هر روز پس انداز خود را بالاتر می برند، تا زمان مرگ آنها فرامی رسد! سی ونه درصد هم، امکان دسترسی را ندارند! یعنی یا مدارک دریافت آنها کافی نیست، یا رمز و کردیت را فراموش کرده، و یا کارت و دفترچه را بدلیل: قایم کردن زیاد، فراموش کرده و گم کرده اند. لذا فقط یک درصد مشتریان خارجی: بانکهای سوئیس مخصوصا از کشورهای همسایه، میتوانند با حساب خود کار کنند، یا از آن برداشت نمایند. مطابق اصل 45قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال بلا صاحب در اختیار دولت است، و ولی فقیه مسئولیت اداره و تملک آن را بر عهده دارد. لذا به مشاور آینده دفتر مقام معظم رهبری، پیشنهاد می شود اولا از بانکهای سوئیس، لیست اموال و دارایی های مجهول المالک ایرانیان را، در خواست کند و سپس آنها را به ایران برگرداند. اگر هم مشکل انتقال پول و اموال حل نشده، در برابر پس انداز و ذخیره شده ها، بهره 22درصدی که مخصوص قوانین ایرانی است، دریافت نمایند. و در آمد آن را صرف پرداخت حقوق ایرانیان: خارج کشور یا شیعیان جهان نمایند. کلیه اموال در اختیار ولی فقیه هم، مطابق نظر ایشان میتواند توزیع، یانگهداری شود. بنابراین درآمد های نقدی این وجوهات، اگر صرف پرداخت و افزایش یارانه شود، به همه بطور مساوی خواهد رسید.

Indictment against Swiss banks.

It is on record that Swiss banks have been serious complaints, while the highest contrast is doing! And to the good reputation or their own account. While this is not creditworthy banks are not well known, but the bandits are predators that with all the smugglers and thieves and deserters, traitors to the homeland and traitors! In close connection, and they serve well. Their goal is customer satisfaction! But for misuse of property: their assets. About their partner being a thief, a principle in theft crimes we remember: no one the pain does not, unless the property has already been shown donkey. Persian proverb says: I do well steal the minarets. The theft of both small and large, will only support the faithful support! If you steal a bicycle, you certainly cannot ride, but someone should sell fast! As well as gold or jewels stolen as: someone who buys them, and the thief is not caught. Swiss banks from the perspective of the last financial center of the world. This means that a runaway thief or smugglers or money launderers, only through the bank acts, and make clear that he is not a thief! A second objection that this is more important, customer or privacy thieves and fugitives, for the sake of customer satisfaction, but to confiscate their property. The possibility that a thief or fugitive could again go to the bank and ask for your money under one percent. And so will all his property to the bank. During the checks conducted, 30 percent of customers to receive their account, or die a death, or die. For example Reza Shah Crown Jewels addition, $ 41 million in 1320 to take into account the bank had to use it to Maurice land exile, where he died. Hitler and Mussolini, before he had the same fate. Almost all dictators in the world, the fate found. Thirty percent of the bank's customers do not see the harvest! But every day, your savings are higher, until they learn to die alone! Thirty-nine percent, have no access! The documents received or not enough, or forgotten passwords and credit-card or booklet because: hide a lot, forgotten and lost. Therefore, only one percent of foreign clients: Swiss banks, especially from neighboring countries, can work with your account, or it will be withdrawn. According to Article 45 of the constitution of Iran, Bella property owner is the government, and the supreme leader is responsible for managing and owning it. Therefore, the future advisor of the Supreme Leader's office, it is suggested, first of Swiss banks, property listings and assets of the Iranian al unknown, the request and then return them to Iran. If the problem is not resolved the transfer of money and property, from savings and stored, to 22 percent for Iranian law, should be implemented. And it came to paying Hub: abroad or a Shiite world. All property is in the hands of the supreme leader, according to them, can be distributed or stored. So cash income these funds, if the paying and increasing subsidies, it will all be equal.

لائحة اتهام ضد البنوك السويسرية.

هو في المحضر أن البنوك السويسرية كانت الشكاوى خطيرة، في حين أن أعلى المقابل يفعلون! وأن سمعة جيدة أو لحسابهم الخاص. في حين أن هذا ليس البنوك الجدارة الائتمانية ليست معروفة جيدا، ولكن قطاع الطرق والحيوانات المفترسة التي مع جميع المهربين واللصوص والفارين، خونة للوطن وخونة! في اتصال وثيق، وأنها تخدم أيضا. هدفهم هو رضا العملاء! ولكن لسوء استخدام الملكية: أصولها. معلومات عن شريكهم كونه لص، وهو مبدأ في جرائم سرقة علينا أن نتذكر: لا أحد الألم لا، ما لم يكن قد تم بالفعل أظهرت الممتلكات حمار. يقول المثل الفارسي: أنا لا سرقة جيدا المآذن. سوف سرقة كل صغيرة وكبيرة، ودعم فقط الدعم المؤمنين! إذا كنت سرقة دراجة هوائية، وأنت بالتأكيد لا يمكن ركوب، ولكن شخص ما يجب أن تبيع بسرعة! وكذلك الذهب أو المجوهرات المسروقة على النحو التالي: الشخص الذي يشتري منهم، وليس القبض على اللص. البنوك السويسرية من وجهة نظر المركز المالي الأخير من العالم. وهذا يعني أن اللص هارب أو المهربين أو غاسلي الأموال، إلا من خلال أعمال البنك، وجعل من الواضح أنه ليس لصا! الاعتراض الثاني أن هذا هو أكثر أهمية، والعملاء أو الخصوصية اللصوص والهاربين، من أجل رضا العملاء، ولكن لمصادرة ممتلكاتهم. إمكانية أن لصا أو الهارب يمكن أن تذهب مرة أخرى للبنك وتطلب أموالك في إطار واحد في المئة. وهكذا فإن كل ممتلكاته للبنك. خلال أجرت الشيكات، 30 في المئة من الزبائن في الحصول على حسابه، أو يموت موتا، أو يموت. على سبيل المثال ريزا شاه جواهر التاج بالإضافة إلى ذلك، 41 مليون $ في 1320 لتأخذ في الاعتبار ان البنك الاستخدام، ولكن نفي إلى جزيرة موريشيوس، حيث توفي. هتلر وموسوليني، قبل أن كان نفس المصير. الطغاة كلها تقريبا في العالم، ومصير وجدت. ثلاثين في المئة من عملاء البنك، لا يرى الحصاد! ولكن كل يوم، والمدخرات الخاصة بك مرتفعة، حتى نتعلم كيف يموت وحيدا! تسعة وثلاثون في المئة، لا يحصلون! الوثائق الواردة أو لا يكفي، أو نسيان كلمات السر وبطاقات الائتمان أو كتيب للأسباب التالية: إخفاء الكثير، نسي وخسر. لذلك، واحد في المئة فقط من زبائن أجانب: البنوك السويسرية، وخاصة من الدول المجاورة، يمكن أن تعمل مع حسابك، أو سيتم سحبه. وفقا للمادة 45 من الدستور الإيراني، مالك العقار بيلا هو الحكومة، والمرشد الأعلى هو المسؤول عن إدارة وامتلاكه. ولذلك، فإن المستشار في المستقبل من مكتب المرشد الأعلى، يقترح، أولا وقبل البنوك السويسرية، وقوائم الممتلكات والأصول من آل الإيراني غير معروفة، وطلب ومن ثم إعادتها إلى إيران. إذا لم يتم حل مشكلة نقل الأموال والممتلكات، من الادخار وتخزين، و 22 في المئة للقانون الإيراني، ينبغي أن تنفذ. ويتعلق الأمر بدفع المحور: في الخارج أو العالم الشيعي. جميع الممتلكات هي في يد المرشد الأعلى، وفقا لهم، يمكن توزيعها أو تخزينها. لذلك الدخل النقدي هذه الأموال، إذا كان الدعم دفع وزيادة، وسوف تكون جميع على قدم المساواة.

İsveçrə banklara qarşı İddianamədə.

Bu yüksək kontrast edirik isə İsveçrə bankları ciddi şikayətlər olmuşdur ki, qeyd edir! Və yaxşı nüfuzu və ya öz hesabına. bu deyil kredit banklar də məlum deyil, lakin quldurlar yırtıcılar var isə vətən və xainlər bütün qaçaqmalçıları və oğru və firari, xainlər ilə! yaxın bağlı və onlar da xidmət edir. Onların məqsədi müştəri məmnuniyyəti edir! Amma əmlakın sui-istifadə üçün onların aktivləri. Onların ortaq bir oğru olan, oğurluq cinayətləri prinsipi biz unutmayın: ağrı deyil heç bir maddi artıq eşşək nümayiş etdirilib halda. Fars atalar sözü deyir: Mən də minarələri oğurlamaq yoxdur. kiçik və böyük, həm də oğurluq, yalnız sadiq dəstək dəstək olacaq! Bir velosiped oğurlamaq varsa, əlbəttə ki, gəzmək bilməz, amma kimsə sürətli satmaq lazımdır! Onlara alır, və oğru tutuldu deyil kimsə: həmçinin qızıl və ya daş kimi oğurlanmış. dünyanın son maliyyə mərkəzi baxımından İsveçrə bankları. Bu qaçaq oğru və ya kaçakçılarına və ya pul Launderers ki, yalnız bank aktları vasitəsilə deməkdir və o, bir oğru deyil ki, aydın olun! Bu müştəri məmnuniyyəti naminə daha əhəmiyyətli müştəri və ya gizlilik oğru və qaçaqları, lakin onların əmlakının müsadirə ki, ikinci etiraz. bir oğru və ya qaçaq yenidən bank getmək və bir faiz altında pul üçün xahiş edə bilər imkanı. Və bank bütün əmlak olacaq. çek icra zamanı müştərilərin 30 faizi hesab almaq, və ya bir ölüm ölmək, və ya ölmək. Məsələn Reza Shah Crown Jewels əlavə, 1320-ci ildə $ 41 milyon bank istifadə etmək idi nəzərə almaq, lakin o, vəfat Mavriki, adasına sürgün. Hitler və Mussolini, əvvəl o eyni taleyi idi. Dünyanın demək olar ki, bütün diktatorlar, taleyi tapılmadı. bankın müştərilərinin otuz faizi məhsul görmür! onlar tək ölmək öyrənmək qədər, sizin qənaət, yüksək hər gün var! Otuz doqquz faiz, çıxışı yoxdur! sənədlər qəbul və ya kifayət qədər, və ya parol və kredit kartı və ya kitabça unudulmuş çünki unudulmuş və itirilmiş bir çox saxla. Buna görə də, xarici müştərilərin yalnız bir faiz: İsveçrə banklarında, xüsusilə qonşu ölkələrdən, hesabı ilə işləyə bilər, və ya çəkiləcək. İran konstitusiyanın-ci maddəsinə 45 məlumatına görə, Bella mülkiyyət sahibi hökuməti və ali lideri idarə və malik üçün məsuliyyət daşıyır. problem qənaət pul və mal transfer həll və saxlanılır deyilsə, İran hüquq 22 faiz, həyata keçirilməlidir. xaricdə və ya şiə dünya: Bu Hub ödənilməsi gəldi. Bütün əmlak onlara görə, paylanmış və ya saxlanıla bilər, ali liderin əlindədir. Belə ki, pul gəlirləri bu vəsait ödənilməsi və artan subsidiyalar əgər, bütün bərabər olacaq.

 

دروغ هرچه بزرگتر باشد

 باور پذیر تر است (گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر)

 آل سعود به آمریکا قول داده یک معامله 480میلیارد دلاری را جوش بدهد! اول گفتند 110میلیارد دلار، بعد دیدند کم است کسی باور نمی کند به 380دلار و بالاخره، به 480میلیارد دلار رساندند. اما افکار عمومی میداند همه این حرفها، برای گول زدن مردم آمریکا و: برون فکنی هزینه های جنگ علیه ملت ها است. لذا هیچ موجی در جهان ایجاد نشد و کسی هم نترسید!

بخوبی می بینیم که این سفر ترامپ، بیشتر یک مهمانی از سوی بستگان همسر سومش، که یهودی الاصل است به حساب می آید! و رفتن او به دیوار ندبه و: انداختن نامه و خواندن نماز، امری تشریفاتی یا سیاسی نبود بلکه، برای رضایت همسرش بود که آن هم حاصل نشد. البته رقص شمشیر عربها، درست برعکس بود. یعنی دیدن شمشیر ولو برای جشن و بازی، به حد کافی برای غربی ها ترسناک است! بطوریکه شیرینی جشن را کلا زایل می کند. همانطور که بازی با سگ های تنومند، برای شرقی ها ترسناک است! ولی غربیها با شادی آن را انجام می دهند. قیافه سگ برای شرقی ها، همان اندازه ترسناک است، که دیدن شمشیربرهنه و تیز برای غربی ها. ترامپ هم با ترس و لرز به بازی شمشیر نگاه می کرد! زیرا اگر یک لحظه، یکی از این شمشیر باز های مست! مثل سگ زنجیری غربی ها، افسار پاره کند هیچ کس نمی داند چه خواهد شد. البته اوباما هم در گذشته، این امر را تجربه کرده بود، ولی واقع قضیه رقص شمشیر هم، برای ایجاد ترس است! و از همین موضوع اعراب لذت می برند! همانطور که غربیها از ترس شرقی ها از سگ، خنده شان می گیرد. زیرا هردو فلسفه مبارزه و جنگ و غافلگیری دشمن را، در پس بازیهای شیرین خود دارند. شمشیر برای آل سعود مقدس است! چون با آن گردن مخالفان خود را می زنند، و از خون کشته ها وضو می گیرد! و نماز شکر بجا می اورد. به همین شکل هم غربی ها از سگ، برای دریدن دشمنان و: متجاوزان برعلیه خودشان استفاده می کنند. درست است که سلاح غربی ها، ششلول یا هفت تیر است، ولی این سلاح ترسناک نیست، بلکه فانتزی هم هست! زیرا که مقتول نمی داند مرگ از کدام طرف می اید. اما شمشیر تا زمانیکه در غلاف و: به دیوار آویزان است، هنری و دوست داشتنی است، ولی وقتی از غلاف بیرون آمد و: برق آن به چشم خورد، یعنی مرگ در انتظار اوست!این ترس تا هنگامیکه دوباره شمشیر: به غلاف برود ادامه دارد. هدف آل سعود از دعوت به شمشیر بازی، به رخ کشیدن ترس آنها است، تا بدانند اگر حرف آل سعود را گوش نکنند، و دلار نفتی او را نپذیرند، چه مرگ وحشتناکی در انتظار آنها است. فلسفه ای که دائما از سوی داعش و: القاعده و حتی طالبان به رخ جهانیان کشیده می شود. ترامپ هم مانند هر آمریکایی دیگر، می داند پذیرفتن یا نپذیرفتن دلارهای نفتی! هردو به معنی بدعهدی و بد حسابی آل سعود است. آل سعود همانطور که تاکنون بدهی های خود را پرداخت نکرده، بعد از این هم پرداخت نخواهد کرد! زیرا سران آمریکا را یک بازیچه میداند، که فقط دستوراتش را باید اجرا کنند. برای آل سعود تعهد طرف آمریکایی مهم است، تعهدات خودش را همیشه فراموش می کند. و اگر ترامپ بخواهد برای گرفتن: حتی بخشی از 480میلیارد دلار، اقدام جدی بکند با انفجار های شدید تر از: برج دوقلو روبرو خواهد شد، و مواد منفجره بجای منچستر، در جلوی کاخ سفید منفجر خواهد شد.

The bigger the lie

 More credible (Goebbels, Hitler's Minister of Propaganda)

 Saudis America welding promised to give a $ 480 billion deal! Said first $ 110 billion, saw little later someone does not believe the $ 380, and finally, to reach US $ 480 billion. But public opinion knows all these things, to deceive the people of America and: OBE cost of the war against the nations. It does not create a wave in the world and no one be afraid!

We see this visit as well as Trump, the more a party of relatives by his third wife, who is considered Jewish! And that he had gone to the wall and wailing: throw letters and prayers, ceremonial or political issue, but rather, that it was not for her husband's consent. The Arab sword dance was just the opposite. Namely the sword, even to celebrate and play, enough for Western horror! As holiday sweets will disappear altogether. As you play with big dogs, to the east of scary! But Westerners are doing it with joy. Dogs looking for the East, just as scary, to see and sharp for Westerners. Trump also looked with fear and trembling to play swords! Because if one moment, one of the fencer drunk! Western chains like dogs, and no one knows what will break the tether. Of course Obama in the past, had experienced it, but actually it is the sword dance, to create fear! And the same Arabs enjoy! West Asia as fear of dogs, they are laughing. Because both philosophy and surprise the enemy's fighting, the sweet after their games. Church of the Holy House of Saud is! Because your opponents out of the neck, and the ablution blood is dead! And sugar prayer behind the title. Similarly, the Western dogs to tear enemies: the aggressors against their own. It is true that Western weapons, gun or pistol, but the gun is not scary, but it's fantasy! Because the victim does not know which side of your death. But the sword until the pod: wall hanging, art and lovely, but when the pod came out: the electricity it appeared, that death awaits him this fear has once again sword: the sheath to be continued has it. The purpose of the House of Saud invited to fencing, to boast of their fear, to know if you do not listen House of Saud, and oil dollars to reject him, what a terrible death awaited them. Philosophy and constantly ISIL: Al-Qaeda and the Taliban to occur even drew the world. Trump, like any other American, knows accept or reject petrodollars! Both good and bad means the House of Saud is accusing of having failed. Saud as they have not paid your debts, then they will not pay! Because America's leaders knew a trifle, just to fulfill his orders. Saud commitment is important for the American side, always forgets his obligations. If Trump wants to get even part of the 480 billion dollars, a serious attempt to do more with intense bursts of twin towers will face, and explosives instead of Manchester, in front of the White House will explode.

وأكبر كذبة

 أكثر مصداقية (غوبلز، وزير الدعاية هتلر)

 وعد السعوديين أمريكا اللحام لإعطاء صفقة 480000000000 $! قال أولا 110000000000 $، رأى قليلا في وقت لاحق شخص لا يؤمن 380 $، وأخيرا، لتصل إلى 480000000000 $. ولكن الرأي العام يعرف كل هذه الأشياء، لخداع الشعب الأمريكي و: تكلفة OBE للحرب ضد الشعوب. ولكنها لا تخلق موجة في العالم وليس لأحد تخافوا!

ونحن نرى هذه الزيارة وكذلك ترامب، وأكثر من ذلك الحزب من أقارب زوجته الثالثة، الذي يعتبر اليهود! وأنه قد ذهب إلى الجدار ونحيب: رمي الرسائل والصلوات، مخرج الاحتفالية أو سياسية، ولكن بدلا من ذلك، أنه لم يكن لموافقة زوجها. رقصة السيف العربي، كان عكس ذلك تماما. وهي السيف، حتى للاحتفال واللعب، وهو ما يكفي لالرعب الغربي! كما عطلة الحلويات سوف تختفي تماما. كما يمكنك اللعب مع الكلاب الكبيرة، إلى الشرق من مخيفة! لكن الغربيين يفعلون ذلك مع الفرح. الكلاب تبحث عن الشرق، تماما كما مخيفة، لمعرفة وحادة للغربيين. كما بدا ورقة رابحة مع الخوف ويرتجف للعب السيوف! لحظة لأنه إذا واحد، واحدة من المبارزة في حالة سكر! سلاسل الغربية مثل الكلاب، ولا أحد يعرف ما الذي كسر حبل. بالطبع أوباما في الماضي، قد شهدت ذلك، ولكن في الواقع هو رقصة السيف، لخلق الخوف! ونفس العرب التمتع به! غرب آسيا حيث الخوف من الكلاب، وهم يضحك. لأن كلا من الفلسفة ومفاجأة القتال العدو، والحلو بعد المباريات التي لعبها. كنيسة بيت المقدس آل سعود هي! لأن خصومك من الرقبة، والدم الوضوء ميتة! والصلاة السكر وراء اللقب. وبالمثل، فإن الكلاب الغربية لتمزيق الأعداء: المعتدين على تلقاء نفسها. صحيح أن الأسلحة الغربية، وبندقية أو مسدس، ولكن المسدس ليس مخيفا، ولكن هذا الخيال! لأن الضحية لا تعرف أي جانب من مماتك. ولكن السيف حتى جراب: الجدار شنقا والفن وجميل، ولكن عندما جاء جراب من: الكهرباء يبدو، أن الموت ينتظره هذا الخوف له مرة أخرى السيف: غمد أن يستمر هناك. والغرض من آل سعود دعوة إلى المبارزة، ليتباهى من خوفهم، لمعرفة ما إذا كنت لا تستمع بيت آل سعود، ودولارات النفط لرفض له، ما الموت الرهيب ينتظر منهم. الفلسفة وباستمرار ISIL: القاعدة وطالبان تحدث حتى تعادل العالم. ترامب، مثل أي أمريكي آخر، يعلم قبول أو رفض البترودولار! كلا الوسائل الجيدة والسيئة آل سعود تتهم من بعد أن فشل. سعود لأنها لم تسدد ديونك، ثم أنها لن تدفع! لأن قادة أميركا يعرف تافه، فقط لتحقيق أوامره. التزام سعود مهم بالنسبة للجانب الأمريكي، ودائما ينسى التزاماته. إذا أراد ترامب حتى الحصول على جزء من 480 مليار دولار، وهو محاولة جادة لبذل المزيد من الجهد مع رشقات نارية كثيفة من برجي مركز التجارة العالمي سيواجه والمتفجرات بدلا من مانشستر، أمام البيت الأبيض سوف تنفجر.

yalan böyük

 Daha etibarlı (Goebbels, Təbliğat Hitlerin naziri)

 Səudiyyəlilər America qaynaq bir $ 480 milyard müqavilə verəcəyini vəd! , $ 110 milyard ilk sonra kimsə $ 380 inanmır və nəhayət ABŞ $ 480 mlrd az gördüyünü söylədi. Lakin ictimai rəy Amerika xalqına və aldatmaq, bütün bu şeylər bilir millətlərə qarşı müharibə OBE dəyəri. Bu, dünyada bir dalğa yaratmır və heç bir qorxmaq!

Biz Trump, eləcə də bu səfəri bax yəhudi hesab olunur onun üçüncü həyat yoldaşı ilə yaxınlarının daha bir partiya! O, divar getdi və fəryad ki, o, ərinin razılığı üçün deyil, əksinə məktublar və namaz, mərasim və ya siyasi məsələ atmaq, lakin. Ərəb qılınc rəqs, tam tərsi oldu. Məhz qılınc, hətta qeyd və Qərb dəət üçün kifayət qədər oyun, xoş gəlmisiniz! bayram kimi şirniyyat tamamilə yox olacaq. Siz scary şərqində, böyük itlər ilə oynamaq kimi! Amma Qərblilər sevinc ilə bunu edir. İtlər Qərbə kəskin qılınc görən kimi qorxulu, Şərq axtarır. Trump da qorxu ilə və qılınc oynamaq titrək baxdı! Çünki əgər bir an, sərxoş qılıncoynadan biri! Western itlər kimi zəncirlər, və heç bir hörük qırmaq bilir. qorxu yaratmaq, əlbəttə Obama keçmişdə, təcrübəli, lakin həqiqətən qılınc rəqs edir! Eyni Ərəblər zövq alın! Qərbi Asiya itlər qorxusu kimi, onlar laughing olunur. həm fəlsəfə və düşmən döyüş, onların oyundan sonra şirin sürpriz çünki. Səud Müqəddəs Evinin Church edir! boyun həyata opponentlər və dəstəmaz qan öldü, çünki! başlığı arxasında və şəkər namaz. Öz qarşı təcavüzkarları: Eynilə, Western itlər düşmən qoparmaq. Qərb silah gun və ya tapança, lakin gun qorxudan deyil ki, doğrudur, lakin bu fantaziya deyil! qurban ölüm olan yan bilmir, çünki. Amma pod qədər qılınc divar asma, incəsənət və sevimli, lakin pod gəldiyi zaman: davam etdiriləcək sheath: Bu çıxdı elektrik ki, ölüm bu qorxu bir daha qılınc var ona gözləyir var. Səud Palatasının məqsədi onu rədd Səud House dinləmək və neft dollar yoxsa bir dəətli ölüm onları gözlənilən nə bilmək, onların qorxu öymək, qılıncoynatma dəvət etdi. Fəlsəfə və daim İŞİD Əl-Qaidə və Taliban hətta dünya tərtib meydana etmək. Trump, hər hansı digər Amerika kimi, qəbul və ya neft dollarlarından rədd bilir! Hər iki Səud House ittiham edilir yaxşı və pis vasitə uğursuz etmişlər. onlar sizin borclar ödənilir heç kimi Saud, onlar ödəmək deyil! Amerikanın rəhbərləri bir oyun-oyuncaq bilirdi, çünki, yalnız onun sifariş yerinə yetirmək üçün. Saud öhdəlik həmişə onun vəzifələrini unudur, Amerika tərəfi üçün vacibdir. Trump 480 milyard dollar hətta hissəsi almaq istəyirsə, bir ciddi cəhd partlayışa səbəb olacaq Ağ Ev qarşısında sıx qarşılaşacaq olan əkiz qüllələr bursts və əvəzinə Manchester partlayıcı ilə daha çox.

 

تغییر قانون انفال

طبق اصل 45 قانون اساسی، انفال جزو اموال عمومی است و به دولت تعلق دارد، و دولت باید مالکیت و مدیریت آنها را خود به دست بگیرد. این مسدله در تضاد با اصل 44قانون اساسی، مبنی بر واگذاری مالکیت است و یا مخالف آن تفسیر می شود. یعنی گستردگی مالکیت عمومی به قدری است که: جایی برای مالکیت خصوصی و تعاونی باقی نمی گذارد. لذا باید بازنگری اساسی بشود. طبق اصل 45: انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏،معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها ،جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که:‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود، در اختیارحکومت‏ اسلامی‏ است،‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏، نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ وترتیب‏ استفاده‏ از: هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. در واقع چیزی برای: تعاونی یا بخش خصوصی باقی نمی ماند. بخصوص اینکه اصل 44بخش خصوصی را، مکمل بخش تعاونی و دولتی می داند. یعنی فقط چیز هایی که نه دولتی هستند و نه تعاونی، میتوانند در بخش خصوصی بکار گرفته شوند. تفسیر این دو اصل با توجه به صورت مذاکرات و استعلامات انجام شده، با درک فعلی از آن کاملا مغایر است. امروزه اصل 44به معنی واگذاری: بخش دولتی به بخش خصوصی است. یعنی مرز ها در هم شکسته شود. مثلا چاههای نفت یا کوهها و جنگل ها، به بخش خصوصی واگذار شود. اصلا برداشت امروزی، صفر کردن مالکیت و مدیریت دولتی، به نفع صد درصد نمودن بخش خصوصی است. زیرا وقتی از ترکیه یا انگلستان مثال بیاوریم، در این کشورها به سرعت، همه چیز به بخش خصوصی واگذار شد. اما در ایران مطلق بخش خصوصی، یا بخش دولتی و یا حتی بخش تعاونی نداریم. بلکه سهم نام برده شده است. حتی اگر سهم ها را مساوی بدانیم، مخالف اصل 45عمل کرده ایم. زیرا این اصل مطلق مالکیت و مدیریت: منابع و معادن را به دولت نسبت می دهد. مگر اینکه از اختیارات دولت، واگذاری اختیارات باشد! مثلا دولت حق داشته باشد: چاههای نفت را سه قسمت کرده، یک سوم به بخش خصوصی بدهد! یک سوم به بخش تعاونی و: بقیه هم در اختیار خودش باشد. البته به نظر می رسد، اگر آئین نامه ها و تفسیرات تهیه، و به تصویب مبادی ذیربط برسد، این روش بهترین شکل است. زیرا اسلام نه دین سرمایه داری است که: همه مالکیت را به بخش خصوصی بدهد، نه سوسیالیستی است که همه را به دولت بدهد، و نه کمونیستی است که همه را به تعاونی ها بسپارد. در این جا میتوان برای بخش خصوصی و تعاونی هم، پارلمان تعریف کرد که مقررات و قوانین مربوط به: یک سوم سهم خود را تهیه و تصویب کند، و با پارلمان دولتی هم ارز و هماهنگ باشد. پارلمان بخش خصوصی میتواند همان اتاق بازرگانی باشد به شرط آنکه همه صنوف بخش خصوصی، از جمله صنوف سینمایی و خبرنگاری و: غیره را هم در بر بگیرد. پارلمان بخش تعاونی هم میتواند: شورای عالی تعاون باشد! مشروط بر آنکه طبق: انتخابات ازاد از میان تعاونی ها برگزیده شود، نه اینکه از سوی دولت یا وزارت تعاون منصوب شود. لذا تحول بزرگی باید صورت بگیرد، و این ساختارها ایجاد شود، تا زمینه خصوصی سازی فراهم گردد. و الا همه خصوصی سازی ها، یا به صورت خصولتی می شود، و یا اینکه همه دوباره به دامن دولت برمی گردد.

Change the Anfal

According to Article 45 of the constitution, the Anfal as public assets and state-owned, and the government needs to take ownership and manage them. The issue of conflict with Article 44 of the constitution, for transfer of ownership or interpreted against it. That is the extent of the public domain so that leaves no room for private property and cooperatives. It should be a fundamental review. Article 45: Al-Anfal and public resources such as land uncultivated or abandoned mines, seas, lakes, rivers and other public waterways, mountains, valleys, forests , marshlands, natural forests, grasslands that are not privacy, without heirs, property X-Maliki and public property that is returned from the usurpers, the Islamic state, according to the public interest, act towards them. And sequencing, the length of each is determined by law. In fact, what for: cooperative or private sector does not remain. Especially since Article 44 of the private sector, the cooperative sector and complement the government knows. The only thing that neither governments nor cooperative can be used in the private sector. According to the interpretation of these two principles for negotiations and an inquiry is carried out, is quite contrary to the current understanding of it. Today, Article 44 of the transfer means: the public sector to the private sector. The boundaries be broken. For example, oil fields or mountains and forests, to be privatized. I picked up today, scratch off property and public administration, one hundred percent in favor of the private sector. For example, when you bring Turkey or England, the country quickly, everything was privatized. But in absolute private sector or the public sector or not cooperative sector. But the share is named. Even if they share the same know, we have acted contrary to Article 45. Because the principle of absolute ownership and management: resource to the government. Unless the authority of government, delegation of authority is! For example, the government is right: the three oil fields and one third to give the private sector! One-third of the cooperative sector and the rest are at their disposal. It seems, if regulations and commentary prepared, and approved by the relevant principles of reach, this method is best. Because Islam is not a religion of capitalism is that all his property to the private sector, not everyone in the government is socialist, communist and neither is all set to leave the cooperative. The chamber parliament, the private sector can be provided that all classes in the private sector, including journalists and film classes: encompass so on. Parliament could cooperative sector: the Supreme Council of Cooperatives is! Provided by: choose freely amongst cooperatives is elected, rather than appointed by the government or the Ministry of Cooperatives. The big change is needed, and these structures to be created, to be provided in the field of privatization. Soon all privatization or quasi-state, and that all goes back to the presidency.

تغيير الأنفال

وفقا للمادة 45 من الدستور، والأنفال كموجودات العامة والمملوكة للدولة، والحكومة تحتاج إلى أن تأخذ الملكية وإدارتها. قضية الصراع مع المادة 44 من الدستور، لنقل الملكية أو تفسيرها ضدها. هذا هو حجم القطاع العام بحيث لا يدع مجالا لالملكية الخاصة والتعاونيات. وينبغي أن يكون مراجعة جوهرية. المادة 45: سورة الأنفال والموارد العامة مثل الأراضي غير المزروعة أو التخلي عن الألغام والبحار والبحيرات والأنهار وغيرها من المجاري المائية العامة، والجبال والوديان والغابات ، المستنقعات والغابات الطبيعية والمراعي التي لا خصوصية، دون الورثة، وأصحاب العقارات والممتلكات العامة المجهولة: سوف يتم رد اضعي اليد، شريطة الدولة الإسلامية، وفقا للمصلحة العامة، والتصرف تجاهها. وتسلسلها، يتم تحديد طول كل من القانون. في الواقع، ما ل: لا يبقى القطاع التعاوني أو الخاص. خاصة وأن المادة 44 من القطاع الخاص والقطاع التعاوني وتكمل تعرف الحكومة. الشيء الوحيد الذي لا الحكومات ولا تعاونية، ويمكن استخدامها في القطاع الخاص. وفقا لتفسير هذين المبدأين للمفاوضات وتحقيق والقيام بها، هو العكس تماما إلى الفهم الحالي لذلك. اليوم، والمادة 44 من نقل تعني: القطاع العام إلى القطاع الخاص. حدود يمكن كسرها. على سبيل المثال، حقول النفط أو الجبال والغابات، ليتم خصخصتها. التقطت اليوم، خدش الملكية والإدارة العامة، مئة في المئة لصالح القطاع الخاص. على سبيل المثال، عندما وجهتم تركيا أو إنكلترا، البلاد بسرعة، تمت خصخصة كل شيء. ولكن في القطاع الخاص المطلق أو القطاع العام أو القطاع التعاوني لا. ولكن تم تسمية سهم. حتى لو أنهما يشتركان في نفس المعرفة، ولقد تصرف مخالف للمادة 45. لأن مبدأ الملكية المطلقة والإدارة: الموارد للحكومة. إلا هي مصدر سلطة الحكومة، وتفويض السلطة هو! على سبيل المثال، فإن الحكومة اليمين: حقول النفط الثلاثة وثلث لإعطاء القطاع الخاص! ثلث القطاع التعاوني والباقي تحت تصرفهم. على ما يبدو، إذا اللوائح والتعليق على استعداد، والتي وافق عليها المبادئ ذات الصلة من الوصول إليها، وهذا الأسلوب هو أفضل. البرلمان الغرفة والقطاع الخاص يمكن أن تقدم جميع الفئات في القطاع الخاص، بما في ذلك الصحفيين والطبقات فيلم: تشمل هلم جرا. البرلمان يمكن أن القطاع التعاوني: المجلس الأعلى للتعاونيات هو! قدمت من قبل: الاختيار الحر بين ينتخب التعاونيات، بدلا من تعيينه من قبل الحكومة أو وزارة للتعاونيات. هناك حاجة إلى تغيير كبير، وهذه الهياكل المراد إنشاؤها، التي ستقدم في مجال الخصخصة. قريبا جميع الخصخصة أو شبه دولة، وهذا كله يعود إلى الرئاسة.

Anfal dəyişdirin

ictimai aktiv və dövlət mülkiyyətində olan və hökumət olaraq konstitusiya-ci maddəsinə 45 Anfal görə mülkiyyət almaq və onları idarə etmək lazımdır. mülkiyyət transferi üçün konstitusiyanın 44-cü maddəsinə, ilə münaqişə məsələsi və ya ona qarşı şərh. ki, xüsusi mülkiyyət və kooperativlər üçün otaq yaradır ki, ictimai dərəcədə edir. Bu fundamental baxış olmalıdır. Maddə 45: Al-Anfal və işlenmemiş torpaq və ya tərk edilmiş mina, dəniz, göllər, çaylar və digər ictimai su, dağlar, dərələr, meşələr kimi ictimai resursları , marshlands, təbii meşələr, varisləri, əmlak sahibləri və ictimai mülkiyyət bilinməyənlər olmadan gizlilik deyil otlaqlarından: gecəqondular, geri təmin ediləcək İslam dövləti, ictimai maraq görə, onlara qarşı hərəkət. Və sequencing, hər uzunluğu qanunla müəyyən edilir. Əslində, nə üçün kooperativ və ya özəl sektor qalmaq deyil. Xüsusilə özəl sektor, kooperativ sektorun 44-cü maddəsinə bəri və hökumət bilir tamamlayır. nə hökumətlər də kooperativ, özəl sektorda istifadə edilə bilər ki, yalnız bir şey. danışıqlar üçün bu iki prinsipləri şərh və həyata keçirilir sorğu görə, bu cari anlaşma olduqca ziddir. Bu gün transfer Maddə 44 deməkdir: özəl sektora dövlət sektorunun. sərhədləri broken olun. Məsələn, neft yataqlarının və ya dağlar və meşələr üçün özəlləşdirilməsi. Mən bu gün seçilmiş əmlak və dövlət idarəçiliyinin, özəl sektorun lehinə yüz faiz off danışıq. Məsələn, siz Türkiyə və ya İngiltərə, tez, hər şey özəlləşdirilib ölkəni gətirir. Amma mütləq özəl sektor və ya dövlət sektorunda və ya kooperativ sektorunda. Lakin səhm adlanır. Eyni bilirik bölüşmək belə, biz ci maddəsinə 45 zidd çıxış etdilər. hökumətə resurs: mütləq mülkiyyət və idarə prinsipi çünki. hökumət orqanı halda, hakimiyyəti nümayəndə heyəti deyil! Məsələn, hökumət doğru üç neft yataqları və üçdə biri özəl sektorun vermək! kooperativ sektorun və istirahət üçdə biri onların sərəncamında var. Bu üsul ən yaxşı qaydalar və şərh hazırlanmış və zəngin müvafiq prinsipləri təsdiq əgər ki, görünür. İslam deyil, çünki kapitalizm dini özəl sektora bütün əmlak, hökumətdə hər kəs sosialist, kommunist və nə bütün kooperativ tərk etmək müəyyən olunur. belə əhatə: kamera parlament, özəl sektor jurnalistlər və film dərsləri, o cümlədən özəl sektor, bütün siniflər ki, təmin edilə bilər. TBMM bilər kooperativ sektorun: Kooperativləri Ali Soveti edir! kooperativ seçilmiş deyil, hökumət və ya Kooperativləri Nazirliyi tərəfindən təyin edilir arasında sərbəst seçmək tərəfindən verilmiş. böyük dəyişiklik tələb olunur, və bu strukturlar özəlləşdirmə sahəsində təmin ediləcək, yaradılacaq. Tezliklə bütün özəlləşdirmə və ya kvazi-dövlət, və bütün geri prezidentliyə gedir.

 

ذخایر کاغذی عربستان

گرجه با حمله القاعده به برجهای دوقلو، بخش اعظم اسناد بدهی عربها را به: بانکها و موسسات تامین مالی آمریکا، از بین بردند ولی هنوز مدارکی در دست ترامپ هست که: بتواند 380میلیارد دلار از آل سعود اخاذی کند. البته برای افکار عمومی سناریوی دیگری نوشته اند: و نام آن را مبارزه با تروریسم گذاشته اند. شاه عربستان یکبار در 4سال پیش، توانست با رشوه های کلان به: رایس و اوباما از این بحران عبور کند، ولی امروزه ترامپ به دلیل نیاز، باید بیشتراز اوباما دریافت کند! تا ساکت بماند. وی گفته 110میلیارد دلار از این دریافتی را، به عربستان سلاح می فروشد. ولی270میلیارد دلار الباقی را، برای ایجاد اشتغال هزینه می نماید. اما شاه عربستان که با ریخت و پاش های بی حساب، نمی خواهد زیر بار این بدهی برود، گفته در مدت ده سال اینده آن را پرداخت خواهد کرد! و شرط او هم توقف خرید نفت از ایران، به بهانه آزمایشهای موشکی است. اما واقعیت چیز دیگری است، و آن اینکه همه ذخایر و سهام و سود سهام و غیره، فقط روی کاغذ است و عربستان ذخیره ای ندارد. ترامپ هم از این موضوع مطلع است، و میداند که همه آنها قبلا خرج شده، ولی به نفع هردو است  که این موضوع را پوشیده نگهدارند. زیرا با این روش میتوانند: از شیوخ دیگر عرب اخاذی نمایند. زیرا با تعیین سهم مبارزه با تروریسم برای: شورای همکاری خلیج فارس، عربستان به راحتی میتواند ادعا کند: سهم خود را از ذخیره ها پرداخت نموده! ولی از بقیه باید نقدا پرداخت نمایند. مشکل کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس هم، از این بدتر است! البته عربستان آن را درک نمی کند و یا نمی خواهد بداند. و آن مشکل قیام مردمی در داخل هرکدام از آنها است، که درآمدها را از قبل پیش خور کرده است. بحرین برای سرکوب مردم خود، میلیاردها دلار هزینه کرده و با خزانه خالی روبرو است، ولی همیشه خود را ثروتمند جا زده است. با اینحال هنوز هزینه لشکر کشی عربستان را نپرداخته است.

البته آل سعود هم به بهانه مهمانی برای ترامپ، همه هزینه ها را از آنها قبلا گرفته است. در این دنیای بلبشو و به قول ما کلاه به کلاه، خنده دار این است که برای ایران هم، خط و نشان می کشند و: برخی ترسوهای داخلی هم می ترسند. وقتی آل سعود در سطح پادشاه و یا وزیر امور خارجه، به ایران توهین می کنند، مسئولین ایرانی هم در همان سطح باید جواب دهند، نه اینکه خود را به نشنیدن بزنند! یا از جواب دادن طفره روند. مسئولین ایرانی بدانند که همه این نقشه ها، برای این است که قیمت حج را بالا ببرند و: کسری بودجه خود را  از ایران تامین نمایند. چون تنها مشتری دست به نقد، فقط ایران است. برای اینهمه بی پولی آمریکا و اعراب، همین بس که اکثر پروژه های رویایی! آنان تعطیل شده است. ترامپ گفته که تمام زیر ساخت های آمریکا، از قبیل راه آهن و برق و نیروگاهها، همه برای قبل از جنگ جهانی هست! و باید که تعمیر شود. و براورد آنها همان 270میلیارد دلاری است که: روی کاغذ قرار است از آل سعود بگیرند. و آل سعود هم به یاد دوران خوش سالها قبل، توان پاسخ منفی را ندارد. مثلا حقوق شرطه ها عقب افتاده! لذا با مردم هماهنگ شده و: به قیام مردمی رونق می دهند. البته ملک سلمان سعی کرد: با پخش پول برای اولین بار، مانع باز شدن این اسرار شود، و مردم به بی پولی او پی نبرند! یا همین اواخر با چند هزار نفر از اطرافیان، به اندونزی رفت تا همه تصور کنند: ولخرجی می کند، اما همه این ولخرجی ها از جیب دولت اندونزی بود! که قیامهای مردمی را هم درپی داشت.

Paper reserves in Saudi Arabia

Although with al-Qaeda attack on the Twin Towers, the vast majority of Arabs debt instruments to banks and financing institutions America, destroying but Trump is evidence that $ 380 billion could blackmail the Saudis. Of course, another scenario has been written for public opinion: the name of fighting terrorism have left. Saudi king once in 4 years ago, was able to bribe macro: Rice and Obama this crisis pass, but Trump today because of the need, should receive more than Obama! To remain silent. He said the $ 110 billion it received, sells weapons to Saudi Arabia. But the remaining $ 270 billion, to be spent to create jobs. But the King of Saudi Arabia that the splurge incalculable, will not go under the burden of this debt, said it will pay for the next ten years! And if he stops buying oil from Iran, under the pretext of missile tests. But the reality is something else, and that all stocks and shares and dividends, etc., not only on paper and Saudi storage. Trump also is aware of this issue, and that all they have already spent, but in the interest of both to keep the matter secret. Because this method can be from other Arab sheikhs their extortion. As a contribution to the fight against terrorism: the Persian Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia could easily claim: its share of reserves has paid! But the rest must be paid in cash. Troubled southern edge of the Persian Gulf countries, this is worse! However, Saudi Arabia does not understand or will not understand it. And the problem uprising inside each of them, which is worthy of revenues in advance. Bahrain to suppress its own people, is facing billions of dollars spent and empty treasury, but has there always rich. However, Saudi Arabia has not yet campaign spending.

The Al Saud on the pretext party for Trump, the cost of which is already taken. In this world of mess and we promise to cap hats, funny is that for Iran, and show a kill and some are even afraid of cowards. When Al Saud, the king or the Secretary of State, to insult Iran, Iranian authorities to respond in the same level, not to hear out! Or evade answering. Iranian authorities know that all these maps, take up for the price of Hajj: its budget deficit supply from Iran. Because the client only to cash, only Iran. But lack of money for America and the Arabs, it is enough that many dream projects! They have been shut down. Trump said that America's infrastructure, such as railways and power plants, all before World War there! And must be repaired. And the $ 270 billion estimate is that the paper is supposed to be the House of Saud. Al Saud remember the good times several years ago, cannot answer. Police salaries are such retarded! So people are synchronized and to boost the popular uprising. However, Salman tried with play money first, prevent the opening of the secrets, and the lack of money to realize her! Or recently with a few thousand people, went to Indonesia to all think: extravagant, but all the spending from the pockets of the Indonesian government was! Which also led to popular uprisings?

احتياطيات رقة في المملكة العربية السعودية

على الرغم من أن مع هجوم تنظيم القاعدة على البرجين التوأمين، فإن الغالبية العظمى من أدوات الدين العرب للبنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، وتدمير ولكن ترامب هو دليل على أن 380000000000 $ قد تبتز السعوديين. بالطبع، لقد كتب سيناريو آخر للرأي العام: باسم محاربة الإرهاب لم يقم. العاهل السعودي مرة واحدة في قبل 4 سنوات، كان قادرا على رشوة ماكرو: رايس وأوباما هذا المرور الأزمة، ولكن ترامب اليوم بسبب الحاجة، يجب أن يحصل على أكثر من أوباما! في التزام الصمت. وقال ان 110 مليارات $ أنها تلقت، تبيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية. ولكن ما تبقى من 270000000000 $، للإنفاق على خلق فرص عمل. لكن ملك المملكة العربية السعودية أن تفاخر لا تحصى، لن تذهب تحت وطأة هذه الديون، وقال انها ستدفع على مدى السنوات العشر القادمة! واذا كان توقف شراء النفط من إيران، بحجة التجارب الصاروخية. ولكن الواقع شيء آخر، وأن جميع الأسهم والأوراق المالية والأرباح، وما إلى ذلك، وليس فقط على الورق وتخزين السعودي. ورقة رابحة أيضا بوجود هذه المسألة، وأن كل ما قد أنفقت بالفعل، ولكن في مصلحة البلدين للحفاظ على سرية الموضوع. لأن هذا الأسلوب يمكن أن يكون من شيوخ العرب الآخرين ابتزازهم. كمساهمة في مكافحة الإرهاب: مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، أن المملكة العربية السعودية تدعي بسهولة: نصيبها من احتياطيات دفعت! ولكن بقية يجب أن تدفع نقدا. الحافة الجنوبية المضطربة من دول الخليج الفارسي، وهذا هو أسوأ! ومع ذلك، المملكة العربية السعودية لا يفهم أو لا يفهم ذلك. وانتفاضة مشكلة داخل كل واحد منهم، وهو يستحق عائدات مقدما. البحرين لقمع شعبها، تواجه المليارات من الدولارات التي تنفق وخزينة خاوية، ولكن لديه هناك الأغنياء دائما. ومع ذلك، فقد السعودية لن بحملة بعد الإنفاق.

آل سعود على الطرف ذريعة لترامب، فإن تكلفة التي اتخذت بالفعل. في هذا العالم من الفوضى، ونحن نعد للحد من القبعات، مضحك هو أن لإيران، وتظهر قتل وبعض خائفون من الجبناء حتى. عندما آل سعود، ملك أو وزير الخارجية، إلى إهانة إيران، السلطات الإيرانية للرد في نفس المستوى، وليس لسماع ذلك! أو التهرب من الإجابة. تعرف السلطات الإيرانية أن جميع هذه الخرائط، يستغرق ما يصل لسعر الحج: العرض العجز في ميزانيتها من إيران. لأن العميل فقط على النقد، إيران فقط. ولكن عدم وجود المال لأمريكا والعرب، هو أن العديد من المشاريع حلم يكفي! وقد اغلقت تلك. وقال ترامب أن البنية التحتية في أميركا، مثل السكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة، كل ذلك قبل الحرب العالمية هناك! ويجب إصلاحه. والتقدير 270000000000 $ هو أن ورقة من المفترض أن تكون آل سعود. آل سعود تذكر الأوقات الجيدة قبل عدة سنوات، لا يمكن الإجابة. رواتب الشرطة مثل المتخلفين! حتى تتم مزامنة الناس ولتعزيز الانتفاضة الشعبية. ومع ذلك، حاول سلمان مع اللعب المال أولا، ومنع فتح من الأسرار، وعدم وجود المال لتحقيق لها! أو مؤخرا مع بضعة آلاف من الناس، وذهب إلى اندونيسيا لجميع أبحاث: الاسراف، ولكن كان كل الإنفاق من جيوب الحكومة الاندونيسية! وهو ما أدى أيضا إلى انتفاضات شعبية.

Səudiyyə Ərəbistanı Paper ehtiyatları

Twin Towers Əl-Qaidə hücum olsa da, banklar və maliyyə institutlarına ərəblər borc alətlərinin əksəriyyəti Amerika, məhv lakin Trump $ 380 milyard Səudi Ərəbistan şantaj edə bilər ki, sübut edir. Əlbəttə, başqa ssenari ictimai rəy üçün yazılıb: terrorizmlə mübarizə adı qoyduq. Səudiyyə kralı dəfə 4 il əvvəl, makro rüşvət bacardı: Rice və Obama bu böhran pass, lakin Trump bu gün ehtiyac Obama artıq almaq lazımdır, çünki! səssiz qalmaq üçün. O, qəbul $ 110 milyard, Səudiyyə Ərəbistanına silah satır bildirib. Amma $ 270 milyard qalan iş yerlərinin yaradılması üçün sərf olunacaq. Amma hesabagəlməz savurganlık, bu borc yükü altında getmək deyil ki, Səudiyyə Ərəbistanı Kralı, növbəti on il üçün ödəyəcək dedi! O, raket sınaqları bəhanəsiylə, İrandan neft satın vermir əgər. Amma reallıq başqa bir şey, və s ehtiyatları və səhmlərin və dividendlərin ki, yalnız kağız və Səudiyyə saxlama. Trump bu məsələnin bilir və bütün ki, onlar artıq sərf, lakin həm də maraq məsələ gizli saxlamaq. Bu üsul digər ərəb şeyxləri öz qəsb ola bilər, çünki. Terrorla mübarizədə bir töhfə kimi: Fars körfəzi Əməkdaşlıq Şurası, Səudiyyə Ərəbistanı asanlıqla iddia edə bilər: ehtiyatlarının payı ödəyib! Amma qalan pul ödənilməlidir. Fars körfəzi ölkələri narahat cənub kənarında, bu pisdir! Lakin, Səudiyyə Ərəbistanı dərk etmir və ya başa düşmək olmaz. Və əvvəlcədən gəlirlərinin layiqdir onların hər daxilində problem üsyan. Bəhreyn, öz xalqına yatırmaq sərf dollar və boş xəzinə milyardlarla qarşı-qarşıya, lakin zəngin həmişə var var. Lakin, Səudiyyə Ərəbistanı hələ xərcləri kampaniya deyil.

Trump üçün bəhanə tərəf Al Saud, dəyəri olan artıq qəbul edilir. biz papaqlar cap söz və mess bu dünyada, funny İran üçün və öldürmək göstərmək və bəzi hətta qorxaq qorxur ki. Al Saud, kral və ya dövlət katibi İranı təhqir zaman, İran hakimiyyəti eşitmək deyil, eyni səviyyədə cavab! Və ya cavab qaçmaq. İrandan büdcə kəsiri təchizatı: İran hakimiyyəti bütün bu xəritələr, Həcc qiyməti qədər ki, bilirik. Müştəri yalnız pul, Intim Iran çünki. Lakin Amerika və ərəblər üçün pul olmaması, bu çox yuxu layihələr kifayətdir! Onlar bağlamaq edilmişdir. Trump bildirib ki, belə bütün var Dünya müharibəsindən əvvəl dəmir və elektrik stansiyaları kimi Amerikanın infrastruktur! Və təmir edilməlidir. Və $ 270 milyard smeta kağız Səud House olması ehtimal olunur. Al Saud cavab bilməz, bir neçə il əvvəl yaxşı dəfə xatırlayıram. Polis maaşları belə maneəli var! Belə ki, insanlar senkronize edilir və xalq üsyanı artırmaq. Lakin Salman ilk play pul ilə çalışdı, sirlərini açılması və onu həyata keçirmək üçün pul olmaması qarşısını almaq! ekstravaqant, lakin İndoneziya hökuməti mobil bütün xərcləri idi: və ya son bir neçə min adam ilə bütün düşünürük İndoneziya getdi! də xalq iğtişaşlarına səbəb olan.

پز عالی با جیب خالی

رئیس جمهور آمریکا، بالاخره جرات کرد و قدم به بیرون از کشور خود نهاد. در اولین سفرش به عربستان رفت و: شایع نمود که 110میلیارد دلار اسلحه و هواپیما به: عرب های سوسمار خور خواهد فروخت. اما ملک سلمان بجای تایید این معامله، ترجیح داد علت تکان دادن فنجان قهوه را، نزد عربها، برای ترامپ توضیح دهد! گویا که می خواهند سفینه به فضا بفرستند. البته اخیرا آل سعود، بسیاری از کارهای ایران را تقلید می کند، از جمله همین موضوع است: زیرا قهوه در ایران سابقه بیشتری از: همه کشورهای همسایه دارد، کلمه قهوه خانه نیز بسیار قدیمی تر از چایخانه یا ساندویچی است. اروپاییها چون تلفظ ق برایشان مشکل است کافه می گویند. اما در موارد دیگر، فقط ادای آن را در می آورد. مثلا در دموکراسی که اصلا نمی دانند که: خوردنی است یا پوشیدنی! لذا حرفی برای گفتن ندارند. از جمله چیزهایی که اصلا کنار نگذاشته اند، رفابت با ایران است. در حالیکه ایران برای عربستان، در حد اعراب سوسمار خوار هم، موقعیت قائل نیست! ولی آنها فکر می کنند از ایران برتر هستند، و باید جلوی نفوذ ایران را بگیرند. موضوعی که آنها سر در نمی اورند، این است که جمهوری اسلامی ایران، بدون اینکه پول خرج کند! و یا نیرو اعزام کند، نفر بر و تانک و توپ بفرستد، همه کشورهای جهان را بخود جذب کرده است. ولی آنها اینهمه پول خرج می کنند!ولی فایده ای ندارد. طالبان و القاعده و داعش یکی پس از دیگری از بین می روند! فقط در پاکستان در سالها پیش، سه هزار مدرسه دینی را حمایت مالی می کرد، تا از آنها برعلیه شیعه استفاده کند! بعد اینها همان طالبان، که به زبان افغانی یعنی دانشجوهای دینی بودند. اما حالا برعلیه آمریکا و: نیروهای هوادار آنها جنگ می کنند. القاعده را درست کرد، که به ایران ضربه بزند! ولی آنها به آمریکا ضربه وارد کردند، گرچه با تبلیغات فراوان و 200میلیارد دلار: هزینه های جنگی توانستند، کمی از این زهر هجوم کاسته و بر:علیه ایران نشانه بروند. گروه داعش را درست کردند که: ابتدا عراق و سوریه را تسخیر کند و: بعد به سراغ ایران بیاید! ولی حالا همه آنها فرار به اروپا می کنند، و زهر خود را در آنجا می ریزند. حالا هم به خیال خود، به سراغ سردسته دزدها و گانگسترها! رفته تا مستقیما وارد معامله شود. گرچه ترامپ هم ممکن است: مانند گروههای ذکر شده در ابتدا خام شود، و خیال کند باران دلارهای نفتی!  بر سر و رویش می ریزد، ولی بزودی خواهد فهمید: همه این وعده ها سراب بوده است. فقط خدا کند تا آنموقع، کار احمقانه ای نکند که پل های پشت سر خود را خراب کند. زیرا ترامپ نمی داند که: ملک سلمان در سال 2017کشورش را، با 52میلیارد دلار کسری بودجه مواجه کرده! یعنی برای حقوق افراد پلیس و: دیگر سرکوبگران دولتی 198میلیارد ریال سعودی کسری دارد. واین یعنی که پلیس و شرطه، ماهها حقوق خود را نمی تواند بگیرد! و طبیعی است که امنیت دلخواه را برقرار نمی کند.  واین علاوه بر آن است که: با افزایش سهمیه نفت ایران در اوپک، درآمد های عربستان کاهش پیدا کرده. استخراج نفت از میادین مشترک، مانع سر ریز نفت ایران به سوی عربستان شده، و ذخایر انها را با مشکل مواجه کرده است. آل سعود یک بیماری دیگر هم دارد! و آن شیعه کشی در یمن و بحرین و: مناطق شرقی و داخل عربستان است. که کم هزینه ای بر دوش او تحمیل نمی کند. همه آدمکش هایش، در سراسر جهان به آل سعود اخطار داده اند که: اگر دستمزد آنها کم شود یا پرداخت نشود، منافع آل سعود در جهان را، به خطر می اندازند.

 Excellent cooking, with empty pockets

President of America finally dared to step out of the country. In his first visit to Saudi Arabia went: that the 110 billion dollars of weapons and aircraft in common: Arabs will sell assorted lizards. But instead of Salman confirmed the deal, preferred because of the shaking cup of coffee, to the Arabs, to explain Trump! If you want to send spaceships into space. However, recently the Saudis, Iran mimic a lot of things, including this issue: because the coffee's more history than all its neighboring countries, the word is also very old coffee than tea or sandwich. Europeans because they are difficult to pronounce AH bars say. But in other cases, it's just a tribute. For example, in a democracy who have no idea who eat or wear! We have no say. Among the things that I have not abandoned, competitions with Iran. While Iran to Saudi Arabia, as the Arabs lizard eating a position not care! But they think they are superior to Iran, and Iran's influence will have to stop. Fact that they do not head, the Islamic Republic of Iran, without having to spend money! Or deploy troops, tanks and artillery, sending people and all countries of the world has attracted. But they spend so much money! But it is useless. Taliban and al-Qaeda and the Islamic State after another disappear! Only in Pakistan in the years before, three thousand religious schools funded, so they use against Shia! After this, the Taliban, the Afghan language of religious students. But now against America and forces fight their supporters. Al Qaeda made, to strike at Iran! But they hit America, although with great advertising and $ 200 billion cost of the war could decline slightly from the deadly onslaught on: Iran to go sign. Isis just that: first, to conquer Iraq and Syria, and later come back to Iran! But now all of them fled to Europe, and their venom coming there. Now in its thoughts, to the leader of thieves and gangsters! Has gone directly into the bargain. Although Trump may be: raw, such as the groups mentioned at the beginning, and do not mind the rain of petrodollars! Over and turned down, but will soon understand: all these promises been a mirage. I just hope until then, stupid not to destroy the bridges behind them. Because Trump knows that Salman in 2017 his country had faced a $ 52 billion budget deficit! Means for individual rights and the police: the repressive state has a deficit of 198 billion riyals. This means that the police and the Police, their salaries for months cannot catch! Naturally, that does not deliver the desired security. And in addition to that: a rise in OPEC oil quotas, Saudi income has declined. Extraction of oil from the shared fields, preventing overflow of Iranian oil is to Saudi Arabia, and their reserves has been difficult. Saud another patient there! And equipment in Yemen, Bahrain and the Shiite areas of eastern and inside Saudi Arabia. That low-cost does not impose upon him. His entire assassin, Saudi around the world has warned that if the wages they pay little or no interest Saud in the world, at risk.

الطبخ ممتازة، مع وجود جيوب فارغة

رئيس أمريكا، تجرأ أخيرا إلى الخروج من البلاد. في أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية ذهب: أن 110 مليار دولار من الأسلحة والطائرات في المشترك: العرب ستبيع السحالي متنوعة. ولكن بدلا من أكد سلمان الصفقة، يفضل بسبب كوب من القهوة تهتز، للعرب، لشرح ترامب! إذا كنت ترغب في إرسال سفن الفضاء إلى الفضاء. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة السعوديين، إيران يقلد الكثير من الأشياء، بما في ذلك هذه المسألة: لمزيد من تاريخ القهوة من جميع الدول المجاورة لها، والكلمة هي أيضا قهوة قديمة جدا من الشاي أو شطيرة. الأوروبيون لأنها صعبة تنطق وتقول الحانات ه. ولكن في حالات أخرى، انها مجرد تحية. على سبيل المثال، في ظل الديمقراطية الذين ليس لديهم فكرة عمن أكل أو ارتداء! ليس لدينا أي رأي. ومن بين الأشياء التي لم تتخل، مسابقات مع إيران. في حين أن إيران إلى المملكة العربية السعودية، وسحلية العرب تناول موقف لا تبالي! ولكنهم يعتقدون أنهم متفوقون على إيران، وسوف نفوذ إيران يجب أن تتوقف. حقيقة أنها لا رئيس، وجمهورية إيران الإسلامية، دون الحاجة إلى إنفاق المال! أو نشر القوات والدبابات والمدفعية، وإرسال الناس وجميع دول العالم وقد اجتذب. لكنها تنفق الكثير من المال! ولكن ذلك لا طائل منه. طالبان والقاعدة والدولة الإسلامية بعد أخرى تختفي! فقط في باكستان في السنوات التي سبقت، مولت ثلاثة آلاف المدارس الدينية، لذلك فإنها تستخدم ضد الشيعة! بعد هذا، وطالبان، وباللغة الأفغانية من طلبة المدارس الدينية. ولكن الآن ضد أمريكا وقوات مكافحة مؤيديهم. جعل تنظيم القاعدة لضرب إيران! ولكن أن تصل أمريكا، على الرغم من الإعلان الكبير والتكلفة 200 مليار $ من الحرب قد تنخفض قليلا عن الهجوم القاتل على: إيران أن تذهب علامة. إيزيس فقط ما يلي: أولا، أن يغزو العراق وسوريا، وتأتي في وقت لاحق إلى إيران! ولكن الآن كل منهم هرب إلى أوروبا، وسمومهم القادمة هناك. الآن في أفكارها، لزعيم اللصوص والعصابات! وقد ذهبت مباشرة في الصفقة. على الرغم من أن ترامب قد تكون: الخام، مثل المجموعات المذكورة في البداية، ولا مانع المطر من عائدات النفط! سلمت وهبوطا، ولكن سوف نفهم قريبا: كل هذه الوعود كانت مجرد سراب. آمل فقط حتى ذلك الحين، غبي لا لتدمير الجسور وراءها. لأن ترامب يعلم أن سلمان في عام 2017 ان بلاده قد تواجه عجزا في الميزانية 52 مليار $! يعني لحقوق الفرد والشرطة: الدولة القمعية تعاني من عجز قدره 198 مليار ريال. وهذا يعني أن الشرطة والشرطة، رواتبهم لعدة أشهر لا يمكن التقاط! وبطبيعة الحال، أن لا يتم تسليم الأمن المنشود. وبالإضافة إلى ما يلي: زيادة في حصص أوبك، انخفض الدخل السعودي. استخراج النفط من الحقول المشتركة، ومنع الفائض من النفط الإيراني إلى المملكة العربية السعودية، وكان احتياطياتها الصعب. سعود مريض آخر هناك! والمعدات في اليمن والبحرين والمناطق الشيعية في شرق وداخل المملكة العربية السعودية. لا يفرض منخفضة التكلفة الله عليه وسلم. كل ما قدمه من قاتل، وحذر السعودية في جميع أنحاء العالم أنه إذا كانت الأجور التي تدفع ضئيلة أو معدومة سعود الفائدة في العالم، في خطر.

boş mobil ilə Əla yemək,

Amerika prezidenti nəhayət ölkə xaricinə addım cəsarət. Səudiyyə Ərəbistanına etdiyi ilk səfər getdi: ortaq silah və təyyarə 110 milyard dollar ki ərəblər müxtəlif kərtənkələ satacaq. Amma Salman ərəblərə, çünki qəhvə sarsıntı fincan üstünlük müqavilə təsdiq əvəzinə, Trump izah etmək! kosmosa uzay göndərmək istəyirsinizsə. Lakin bu yaxınlarda Səudiyyə İran bu məsələ, o cümlədən bir çox şeyi, mimics: bütün qonşu ölkələrə daha kahve daha tarixi, söz çay və ya sendviç daha çox köhnə qəhvə də, çünki. Avropalılar onlar AH barlar demək tələffüz etmək çətindir, çünki. Lakin digər hallarda, yalnız bir ənənəsi var. Məsələn, demokratiya yemək və ya geymək heç bir fikrim yoxdur gətirənlər! Biz heç bir söz var. Mən tərk deyil ki, hər şeyi, İranla müsabiqələr arasında. Ərəblər yemək kərtənkələ kimi Səudiyyə Ərəbistanı İranın baxmayaraq, bir mövqe qayğı! Lakin onlar İrana üstün hesab edirəm ki, İranın təsiri dayandırmaq lazımdır. Fact pul sərf etmədən İran İslam Respublikası, baş deyil ki! Və ya qoşunları tanklar və artilleriya göndərilməsi insanları yerləşdirmək və dünyanın bütün ölkələri cəlb etmişdir. Lakin onlar bu qədər pul sərf! Amma əhəmiyyətsizdir. Taliban və Əl-Qaidə və digər sonra İslam Dövləti yox! Yalnız Pakistanda illər əvvəl, üç min dini məktəblər maliyyələşdirilən, onlar şiə qarşı istifadə edin! Bundan sonra Taliban, dini tələbələrin əfqan dili. Amma indi Amerika və qüvvələr qarşı tərəfdarları mübarizə. Əl-Qaidə İranı vurmaq üçün, etdi! işarəsi getmək İran: ölümcül onslaught qədər imtina edə bilər böyük reklam və müharibə $ 200 milyard dəyərində baxmayaraq Lakin onlar Amerika edib. Isis yalnız ki: birincisi, İraq və Suriya fəth və sonra İrana geri gəlib! Amma indi onların hamısı Avropaya qaçdı və onların zəhər var gəlir. İndi onun fikir, oğru və quldur lideri! bargain birbaşa keçmişdir. Belə əvvəlində qeyd qrupları, xammal və neft dollarları yağış ağla sığmaz: Trump ola bilər, baxmayaraq ki! Over və rədd, lakin tezliklə başa düşəcəklər: bütün bu vədlər bir ilğım olmuşdur. Mən axmaq onların arxasında körpülər məhv etmək, sonra qədər ümid edirik. Trump 2017-ci ildə ki, Salman bilir, çünki, onun ölkəsi bir $ 52 milyard büdcə kəsiri qarşı-qarşıya idi! fərdi hüquq və polis vasitələri: repressiv dövlət 198 milyard riyal bir kəsiri var. Bu polis və polis aylardır maaşlarını tutmaq bilməz deməkdir! Təbii ki, istənilən təhlükəsizlik çatdırmaq deyil. Və əlavə OPEK neft kontingent artımı Səudiyyə gəlir azalmışdır. İran neftinin daşqın qarşısını paylaşdı sahələrində neft hasilatı Səudiyyə Ərəbistanı və onların ehtiyatları çətin olmuşdur. Saud başqa bir xəstə! Və avadanlıq Yəmən, Bəhreyn və şərq şiə sahələrində və Səudiyyə Ərəbistanı daxili. Bu ucuz ona tətbiq etmir. Onun bütün qatil, dünyada Səudiyyə xəbərdarlıq ki, əmək haqqı, onlar risk dünyada az və ya heç maraq Saud ödəmək əgər.