X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۶ نظر(0)
کادر پایه ۲۰هزارتومان تا کادر کامل دو میلیون تومان به همراه عکس و تفصیلات نامزدها و تبریک گویندگان

هنرمندان مرغ عزا و عروسی!

بیچاره هنرمند! که با تمام هوش خود همیشه به دام سیاستمداران می افتد. واین حکایت زنی است که: خود را هنرمند می داند و: برای آب و خاکش فداکاری می کند، ولی همیشه اشتباه می کند. فاطمه معتمد اریا را می گویم، که به دعوت دولتمردان به تالار وحدت آمده بود. او نمی دانست که برای ستاد انتخاباتی دعوت شده، و بدون جیره و مواجب با استفاده از: امکانات دولتی و بنام ایشان، برای یکی از کاندیداهای مطرح، سوء استفاده تبلیغاتی می شود. البته این کار دولتی ها، در تمام این یکسال اخیر است که: به هر بهانه کاسه گدایی به دست گرفته، و در خواست رای به روحانی را دارند، تا خودشان هم ابقا شوند. اما تاسف اینجاست که کسی نیست: ازاین همه سوء استفاده از بیت المال، به نفع یکی از کاندیداها شکایت کند، یا آن را بررسی نماید. بنده در تمام این همایش ها بودم و در تمام آنها، بدون کوچکترین اغماضی از روحانی نام برده می شد. و از اعضا و حاضرین درخواست رای می شده است. اما این بحث باز هم همین جا تمام نمی شود. وزیر نفت و وزیر بهداشت و وزیر ارشاد و وزیر خارجه، فقط نیامده بودند که تبلیغات بکنند، آنها آمده بودند رایگان از اهالی فرهنگ و هنر کولی بگیرند. در حالیکه استاد نصیریان با تواضع تمام، سعی داشت از وزیر خارجه تعریف و قدر دانی کند، ظریف حتی حاضر نشد به استاد نگاه مستقیم بکند.  با اینکه استاد نقش هنر را در صلح و: تبلیغ سرفرازی ایران بر شمرد، ولی ظریف سرخم نکرد و اعتنایی هم نکرد! مرغ او یکپا داشت: رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور فقط او را تایید کردند.  وکس دیگری برای صلح و امنیت و سرفرازی ایران اسلامی، کاری نکرد بلکه همه فقط بلد بودند ایران را در چاه، بیاندازند و او بود که ایران را از چاه در اورد! و از فرش به عرش رساند.

از ان بدتر وضعیت معتمد اریا بود، او از اینکه سیاستمداران اجازه داده بودند: در کنارشان بنشیند بال در آورده بود، هیجان زده شد و همه داستانها را می گفت، تا کشف حجاب خود را توجیه کند، و تاییدیه بگیرد. اما هیچیک از وزرا حاضر نشدند بگویند که: از دیدن اینهمه ستاره آسمان هنر، در یک تالار به وجد آمده اند! انتظار می رفت در مقابل اینهمه غش و ریسه رفتن، بادمجان دور قاب چیدن هنرمندان، لا اقل یک مقابله به مثل هم می شد، و آقایان ولو در حد تعارف شابدالعظیمی! هم شده به وجد بیایند. و این نشان می داد که گرچه هنرمند مذکور، خود را با هوش هم میدانست ولی، قافیه را به این سیاستمدران تشنه قدرت باخت. ظریف که همیشه از دوران قبل از خودش، به دوران سیاه و انزوای ایران یاد می کند، فکر می کند فقط او عقل داشته است! اما نمی داند که با این کار عمر امپریالیسم را طولانی تر کرد. زیرا به اعتراف خود آمریکایی ها، که در مستند فروشنده آمده است، امریکا به مرز فروپاشی رسیده بود، و برجام به آنها فرصت بازسازی داد. و ترامپ با همین قصد روی کار آمد: تا دوباره چهره آمریکا را بازسازی کند. البته بوش و کلینتون هم برای همین بودند، ولی در دام تحریم ها دست وپا می زدند. اما حالا خیالشان راحت است. و میدانند دیگر دشمنی نیست! اگر کسی دشمن دولت آمریکا در ایران باشد، و بخواهد سربلند کند، اولین بار با همین اقایان روبرو می شود. در واقع با ظریف، آمریکا درگیری را به درون ایران انتقال داد. آرزویی که سالها بود نمی توانست انجام دهد. الان همانطور که اسرائیل از دست عربها راحت است، دولتهای ظالم آمریکا و اروپا هم،  از دست ایران نفس راحتی می کشند.

Chicken artists funerals and weddings!

The poor artist! With all your intelligence always falls into the trap of politicians. This is the story of a woman that knows your make-up artist and for water and soil sacrifice, but always makes mistakes. F. Motamearia to say, that was invited by the government to Vahdat Hall. He did not know who was invited to the campaign, and without rations and stipends use of state resources and called them, for one of the proposed candidates, advertising can be exploited. Of course, this government, in the past year is that any excuse was begging bowl in hand, and asked to vote for their spiritual, to them are retained. But regrets that no in there : these all misuse of public funds, in favor of one candidate to sue, or check. I was in all these conferences and in all of them, without the slightest tolerance of the clergy was called. And members of the audience vote has been requested. But the debate still is not right here. Minister of Oil and Minister of Health and Minister of Culture and Minister of State, not only do they advertise, they had come to free the people from their Gypsy culture and art. While Professor Nasirian with all humility, tried to define and appreciate the Secretary of State does not have to master subtle look even take place. The Master of Arts in Peace and advertising pride outlined Iran, but did not bow elegant and not too cold! When he was very much the leader of the Revolution, President only confirmed her. Another wax for peace, security and pride of Iran, did it all just knew in wheel Iran, Iran's throw, and he was well out! And exalted the carpet.

Motamearia situation worse, he had allowed the politicians: Wings sit with them was brought in, excited and told all the stories, to justify its unveiling, and his confirmation. But none of the ministers refused to say that the art of seeing all the stars in the sky, in a hall were delighted! Expected to go against so many faint, eggplant picking artists around the frame, at least it was a retaliation, and men even as compliments! The time has come to ecstasy. This suggests that although the artist, with his intelligence, but also knew, rhyme to the power-hungry politicians lost. Elegant as always before his time, to the era of black isolation of Iran, speaks, thinks only reason he had! But does not know that this will prolong the life of imperialism. Because by his own admission Americans, who documented the seller, America had reached the brink of collapse, and Brjam them the opportunity to rebuild. And Trump came with the same intention: to come face to rebuild America. Of course, Bush and Clinton were both the same, but in the hands and feet were trapped sanctions. Now is relieved. And they are not enemies! If one of America's enemy, and he is proud, first with Mr. faces. In fact, with delicate, America moved the conflict into Iran. For years, those dreams could not do. Now, as Israel of the Arabs comfortable, oppressive governments in America and Europe, the country breathed a sigh of killing.

الدجاج الفنانين الجنازات والأعراس!

الفنان الفقراء! مع كل ذكائك يسقط دائما في فخ السياسيين. هذه هي قصة امرأة أن يعلم بك فنان المكياج والماء والتربة تضحية، ولكن دائما يخطئ. F. Motamearia أن أقول، أن دعيت من قبل الحكومة لقاعة فاهدات. وقال انه لا يعرف من دعي لهذه الحملة، وبدون حصص ورواتب استخدام موارد الدولة، ودعا لهم، لأحد المرشحين المقترحين، يمكن استغلال الدعاية. بالطبع، هذه الحكومة، في العام الماضي هو أن أي عذر كان التسول وعاء في متناول اليد، ويطلب منهم التصويت لصالح الروحي بهم، ليتم الاحتفاظ أنفسهم. ولكن الأسف هو أن واحد ليس هذا كل سوء استخدام الأموال العامة، لصالح مرشح واحد لمقاضاة، أو الاختيار. كنت في كل هذه المؤتمرات وفي كل منها، دون دعي أدنى التسامح من رجال الدين. وقد طلب أعضاء تصويت الجمهور. ولكن النقاش لا يزال غير الحق هنا. وزير النفط وزير الصحة ووزير الثقافة ووزير الدولة، وليس فقط أنها لا تعلن، جاءوا لتحرير الشعب من ثقافتهم الغجر والفن. في حين أستاذ Nasirian بكل تواضع، وحاول لتحديد وتقدير لايوجد وزير الدولة لإتقان نظرة خفية حتى تأخذ مكان. ماجستير الآداب في السلام والاعتزاز الإعلانية المبينة إيران، لكنها لم ترضخ أنيق وليس باردا جدا! كان الدجاجة كثيرا قائد الثورة رئيس وأكد فقط لها. الشمع آخر للسلام والأمن وفخر إيران، إيران فعلت كل شيء فقط يعرف ذلك جيدا، وانه وضعها جيدا! وتعالى السجادة.

Motamearia الوضع سوءا، كان قد سمحت للسياسيين: أجنحة الجلوس معهم أحضر في، متحمس وقالت كل القصص، لتبرير الكشف عنها، وتأكيده. ولكن أيا من وزراء رفضوا القول بأن الفن لرؤية كل النجوم في السماء، في قاعة كانوا سعداء! من المتوقع أن تذهب ضد الكثير من ضعاف وريسه والباذنجان اختيار الفنانين حول الإطار، كان ما لا يقل عن الانتقام، والرجال حتى في المديح! لقد حان الوقت لالنشوة. وهذا يشير إلى أنه بالرغم من أن الفنان، مع ذكائه، ولكن أيضا يعرف، قافية للسياسيين المتعطشين للسلطة فقدت. أنيقة كما هو الحال دائما قبل وقته، إلى عصر العزلة السوداء من إيران، ويتحدث، يعتقد السبب الوحيد لديه! ولكن لا أعلم أن هذا سوف يطيل حياة الإمبريالية. لأنه من خلال قبول بلده الأميركيين، الذين وثقت البائع، وأمريكا صلت إلى حافة الانهيار، وBrjam لهم الفرصة لإعادة البناء. وجاء ترامب مع نفس النية: أن يأتي وجها لإعادة بناء أمريكا. وبطبيعة الحال، كان بوش وكلينتون كلا من نفسه، ولكن في اليدين والقدمين وحوصر العقوبات. الآن يخلص. وأنهم ليسوا أعداء! إذا كان أحد عدو أميركا، وانه فخور، لأول مرة مع السيد تواجهها. في الواقع، مع حساسة، انتقل أمريكا الصراع إلى إيران. لسنوات، يمكن أن تلك الأحلام لا تفعل. والآن، وإسرائيل من العرب مريحة والحكومات القمعية في أمريكا وأوروبا، تنفس البلد الصعداء من القتل.

Toyuq rəssamlar cənazələr və toy!

yoxsul rəssam! bütün ilə kəşfiyyat həmişə siyasətçilərin tələsinə düşür. Bu makyaj rəssam bilir və su və torpaq qurban üçün bir qadın hekayə, lakin həmişə səhv edir. F. Motamearia Vəhdət Hall hökuməti tərəfindən dəvət edilmişdir ki, demək. O, kampaniya və dövlət ehtiyatlarının isitfadə və təqaüd istifadə etmədən dəvət olunub kimin və təklif olunan namizədlərdən biri üçün reklam istifadə edilə bilər, onları çağırdı etməyib. Əlbəttə ki, ötən il bu hökumət, hər hansı bir bəhanə tərəfdən fincan dilənçilik, özləri bölüşdürülməmiş olunur, onların mənəvi üçün səs istədi olmasıdır. Amma təəssüf bir iddia, və ya yoxlamaq üçün bir namizədin xeyrinə dövlət vəsaitlərinin bu sui-istifadə, deyil ki. ruhanilər kiçik tolerantlıq adlanır olmadan, bütün bu konfranslarda və onların bütün idi. Və tamaşaçı səs üzvləri tələb edildi. Lakin müzakirələr hələ burada deyil. Neft naziri səhiyyə naziri və mədəniyyət naziri və dövlət naziri, yalnız onlar reklam etmək, onların qaraçı mədəniyyət və incəsənət insanları azad gəlmişdi. Professor Nasirian bütün itaətini ilə, müəyyən etmək cəhd və təqdir edərkən dövlət katibi keçiriləcək hətta incə görünüş master yoxdur. Sülh İncəsənət və reklam qürur Master İrana qeyd, lakin çox soyuq zərif və rüku deyil! Hen o çox İnqilabının lideri oldu, prezident yalnız onun təsdiqləyib. Və xalça uca.

həyəcanlı, Wings gətirildi onlarla oturmaq və onun açılış və onun təsdiq haqq qazandırmaq üçün, bütün hekayələr izah etdi: Motamearia vəziyyət pis, o siyasətçilər icazə vermişdi. Amma nazirlər heç bir salonda, göy bütün ulduzları görən sənət heyran idi ki, rədd etdi! , Çox zəif və Riis qarşı getmək gözlənilir çərçivəsində ətrafında rəssamların toplama badımcan, ən azı bir cavab idi və hətta övgü kimi insanlar! vaxt ekstaz gəlib. Bu rəssam, onun kəşfiyyat ilə, həm də bilirdi, baxmayaraq ki, itirilmiş güc-ac siyasətçilər şer göstərir. onun zaman əvvəl həmişə olduğu kimi Elegant İranın qara təcrid dövründə, danışır, o tək səbəbi düşünür! Amma bu imperializmin ömrünü uzatmaq ki, bilmir. Çünki satıcı sənədləşdirilmiş öz qəbul amerikalılar tərəfindən, Amerika dağılması eşiyinə çatdı və onlara yenidən imkanı Brjam idi. Və Trump eyni niyyəti ilə gəldi: Amerika yenidən üzə gəlib. Əlbəttə ki, Buş və Klinton idi eyni, lakin əlində və ayaqları sanksiyalar tələyə edilmişdir. İndi azad olunur. Onlar düşmən deyil! Amerikanın düşməni biri və cənab üzləşir ilə o, ilk, qürur deyil. Əslində, incə ilə, Amerika İrana münaqişə köçürülüb. İllərdir, bu xəyalları edə bilmədim. İndi Amerika və Avropada Ərəblər rahat, zalım hökumətlərin İsrail kimi, ölkə öldürülməsi bir nəfəs nəfəs.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۳ نظر(0)

فقرا نیازی به کمک ندارند، اگر حق شان داده شود!

فقط یکی از کاندیداها گفته که حق گرفتنی است، بقیه می گویند حق دادنی است. به نظر شما کدام درست است؟ آیا اگر کسی فقیر است، فقیر بالذات است یا بالعرض؟ از شکم مادر فقیر بدنیا آمد؟ یا بعدا فقیر شد. و اگر کسی ثروتمند است، ذاتا ثروتمند است یا ظاهرا؟ بحث فلسفی و چندان دشوار و پیچیده هم نیست. ولی فلسفه خود فقر پیچیده است . فقر انسان در مقابل خدا امری ذاتی است، یعنی بشر همه چیز خود را از خدا دارد. و خودش صاحب هیچ چیز نیست. اما فقر نسبی یعنی فقر انسان ها نسبت به یکدیگر، ذاتی نیست بلکه بر اثر مرور زمان بوجود می آید. ای بسا افراد فقیر که ثروتمند می شوند، و بسیار کسان ثروتمند هم هستند، که فقیر می گردند. و این دور و تسلسل طبیعی، مولد تاریخ و حیات بشری است. پدران اگر زحمت بکشند، اموالی به دست آورند، پسران آن را بیهوده خرج می کنند! و از بین می برند. و اگر پدران بیهوده خرج باشند، فرزندان آنها با عطش پولدار شدن بزرگ می شوند. این موضوعات بطور طبیعی، مانند چرخ های یک ماشین می چرخد. زیرا هر بار باید قسمتی از چرخ، همه سنگینی ها را تحمل کند. اصلا چرخ را برای این اختراع کردند، یا ساختند که همه بارها به دوش یک طرف نباشد. اگر دنیا کروی هست، برای همین است که همیشه، دریک جا آفتاب نباشد، یا برای همیشه یکجا شب نباشد. اصلا لذت زندگی در این چرخش است. گاهی انسان گرسنه و گاهی سیر می شود. اگر همیشه سیر باشد، لذت غذا معنی نمی دهد، و اگر همیشه گرسنه باشد، اصلا غذا معنی نمیدهد. اگر همه پولدار باشند، پس به چه کسی فخر بفروشند؟ و دارایی خود را به رخ آنها بکشند؟ فلسفه دنیا و آخرت هم، یعنی همین که آدمها در این دنیا، محرومیت ببینند و بعد دارا شوند، تا لذت داشتن را درک کنند. برای همین است که انسان تا به خود می آید، و می خواهد زنده بماند می میرد! چون مفهوم حیات ابدی را درک کرده، و بهتر است به سوی زندگی ابدی برود. بهر حال آدم ها تا ذلت فقر را نچشند، لذت ثروت بر آنان گوارا نخواهد بود. یکی از اسامی روز قیامت، یوم الحسرت است، یعنی هرچه انسان داشته باشد، بالاتر از او هم کسی هست، و او حسرت می خورد که چرا بالاتر نیست. فقر مردم هم همین است. زمانی مردم یک سیر گوشت می خریدند، خوشحال بودند! اما امروز اگر یک راسته گوسفند را نخرند، فکر می کنند فقیر هستند. در همین زمان ما هم، گاهی آدم ها یک آدامس که هدیه می گیرند، آنقدر خوشحال می شوند که شاید: از یک جفت کفش اینقدر خوشحال نشوند. بنابر این برخی از این فقر سازی ها، مخصوص انتخابات است. مردم زندگی خودشان را دارند. ولی کاندیداها قول می دهند که: به فقرا رسیدگی کنند. گویا خودشان فقیر نیستند! و یا از ارث پدری شان، مردم را ثروتمند خواهند کرد. همین روحیه، خودش موجب فقر است. یعنی عده ای تصور کنند: ذاتا ثروتمند و فرمانده خلق شدند، و فقط با دست با کفایت آنها است، که فقر از بین می رود. خداوند خودش فقر را ایجاد کرده، آن وقت بندگان می خواهند آن را از بین ببرند؟ پیامبر خودش می فرماید: الفقر فخری، فقر افتخار من است. آن وقت ما آن را بد و: مایه شرمساری بدانیم؟ پدر و مادر باید از عرق جبین و: کد یمین روزی دربیاورند و به بچه شان بدهند. اگر دولت یا هر کس دیگری این کار را انجام دهد، آیا این شرمساری نیست؟ چرا باید روحیه مردم را خرد کنیم، تا خودمان بزرگ جلوه کنیم؟ بنظر می رسد اصلا فقیری وجود ندارد! چون اگر باشد، ثروت او حتما جای دیگری است، و فرد دیگری مانع آن می شود.

The poor do not need help, if their right to be!

Only one candidate is right to say that, others say right now. So which is true? If someone is poor, poor per se or by accident? Was born of a poor mother's womb? Or later was poor. And if someone is rich, rich nature or seem? It's not very complicated philosophical discussion. But his philosophy of poverty is complex. God is inherent in the human poverty, human means everything from God. And he owns nothing. But relative poverty, the poverty of human beings to each other, not innate but comes over time. Perhaps that rich people are poor, and many more who are wealthy, who are poor. This vicious circle normal, productive life and human history. Fathers if they bother to kill, property gain, boys spend it in vain! And destroy. And if not spent in vain fathers, their children will grow up to become rich with thirst. These issues naturally, like the wheel of a car rotates. Because each must be part of the wheel, all heavy to bear. I invented the wheel for this, or is one side was all over the shower. If the world is spherical, so as always, there is a sun room, or forever be the night together. I enjoy living in this rotation. Sometimes people are hungry and sometimes garlic. If garlic is not always enjoy the food does not mean, and if you are hungry, it does not mean food. If all the money, then sell to whom pride? And took their property to kill them? The philosophy of the world and the hereafter, the fact that people in this world, barring see and be able to understand having fun. That is why man comes into its own, and will survive dies! Because they understand the concept of eternal life, and it is better to go towards eternal life. However, poverty does not humiliate people to enjoy their wealth will not be pleasant. Names of the Day of Judgment, the Day of Regret, the more people have, the higher the person he is, and he does not regret why higher. Poverty is the same. When people bought a meat course, were happy! But today if not to buy a lamb, think they are poor. At the same time we have together, sometimes a gum which gifts are so happy that maybe: a pair of shoes not so happy. So some of this poverty, the special election. People have their own lives. But the candidates who promise to care for the poor. If they are not poor! Or inheritance of their father, people will get rich. This spirit, it leads to poverty. This means that some imagine: the rich and the commander were created by nature, and only by hand is sufficient, that poverty disappears. God has created poverty, and then people want to destroy it? His prophet says: Manual says, poverty is my pride. Then we have it bad: shame to know? Parents should laborious: elbow grease once they earn and their children. If the government or anyone else to do it, do not the shame? Why should crush the morale of the people, so we're exaggerating? There seems to be no poor! Because if any, of his wealth to be somewhere else, and someone else stops.

الفقراء لا يحتاجون إلى مساعدة، إذا حقهم في أن يكون!

مرشح واحد فقط هو الصحيح أن نقول إن، والبعض الآخر يقول الآن. حتى وهو صحيح؟ إذا كان شخص ما الفقراء، والفقراء في حد ذاتها أو عن طريق الصدفة؟ ولدت من رحم الأم الفقيرة؟ أو في وقت لاحق كانت سيئة. وإذا كان شخص ما الغنية، والطبيعة الغنية أو يبدو؟ انها ليست معقدة جدا النقاش الفلسفي. ولكن فلسفته من الفقر معقدة. الله هو متأصل في الفقر البشري والبشرية يعني كل شيء من عند الله. وانه يملك شيئا. لكن الفقر النسبي، والفقر البشر لبعضهم البعض، وليس فطري ولكن يأتي مع مرور الوقت. ربما أن الأغنياء هم من الفقراء، وغيرها الكثير من هم الأثرياء، الذين هم من الفقراء. هذه الحلقة المفرغة طبيعية، حياة منتجة والتاريخ البشري. الآباء إذا كانوا عناء لقتل، وكسب الملكية، والأولاد أنها تنفق عبثا! وتدمير. وإذا لم تنفق في الآباء دون جدوى، وأطفالهم يكبرون ليصبحوا أغنياء مع العطش. هذه القضايا بشكل طبيعي، مثل عجلة القيادة في سيارة تدور. لأن كل يجب أن تكون جزءا من عجلة القيادة، كل الثقيلة لتحمل. لقد اخترعت العجلة لهذا، أو هو كان جانب واحد في جميع أنحاء الحمام. إذا كان العالم الكروي، وذلك كما هو الحال دائما، وهناك غرفة الشمس، أو يكون إلى الأبد الليل معا. أنا أستمتع الذين يعيشون في هذا التناوب. أحيانا الناس جوعى والثوم في بعض الأحيان. إذا لا يعني الثوم لا يتمتع دائما الطعام، وإذا كنت جائعا، وهذا لا يعني الغذاء. وإذا كان كل المال، ثم بيعها لمن الفخر؟ وأخذ ممتلكاتهم لقتلهم؟ فلسفة الدنيا والآخرة، وحقيقة أن الناس في هذا العالم، ما عدا يرى ويكون قادرا على فهم يلهون. هذا هو السبب يأتي الرجل إلى جانبها، وسوف البقاء على قيد الحياة وفاة! لأنهم يفهمون مفهوم الحياة الأبدية، وأنه من الأفضل أن تذهب نحو الحياة الأبدية. ومع ذلك، فإن الفقر لا إذلال الناس من التمتع ثرواتهم لن يكون لطيفا. أسماء يوم القيامة، ويوم الندم، والمزيد من الناس لديهم، وارتفاع الشخص الذي هو عليه، وانه لا يندم لماذا العالي. الفقر هو نفسه. عندما كان الناس يشترون دورة اللحوم، كانوا سعداء! ولكن اليوم لم يكن لشراء خروف، أعتقد أنهم فقراء. وفي الوقت نفسه لدينا معا، وأحيانا اللثة التي الهدايا هي سعيدة جدا بحيث ربما: زوج من الأحذية يست سعيدة بذلك. وحتى بعض من هذا الفقر، وانتخابات خاصة. الناس لديهم حياتهم الخاصة. لكن المرشحين الذين يعدون لرعاية الفقراء. إذا لم تكن الفقراء! أو ميراث والدهما، والناس سوف الثراء. هذه الروح، فإنه يؤدي إلى الفقر. وهذا يعني أن يتوهم البعض: تم إنشاؤها الأغنياء وقائد بطبيعته، وفقط باليد كافية، يختفي أن الفقر. لقد خلق الله الفقر، ثم الناس يريدون تدميره؟ يقول رسول الله: دليل فخري، والفقر هو فخر لي. ثم لدينا هو سيء: عار أن يعرف؟ يجب على الآباء شاقة: كدح مرة واحدة كانوا يكسبون وأطفالهم. اذا كانت الحكومة أو أي شخص آخر للقيام بذلك، لا العار؟ لماذا يجب سحق الروح المعنوية للشعب، لذلك نحن كنت أبالغ؟ ويبدو أن هناك أي الفقراء! لأنه إذا كان أي من ثروته ليكون في مكان آخر، وشخص آخر يتوقف.

Onların doğru əgər kasıb yardım lazım deyil!

Yalnız bir namizəd başqaları indi demək ki, doğru deyil. Belə ki, doğru olan? Kimsə zəif olarsa, özlüyündə zəif və ya təsadüfən? yoxsul ana bətnində anadan olub? Və ya daha sonra kasıb idi. Və kimsə zəngin, zəngin təbiəti və ya görünür, əgər? Bu, çox fəlsəfi müzakirə çətin deyil. Lakin yoxsulluq onun fəlsəfəsi mürəkkəbdir. Allah insan yoxsulluq, insan Allahdan hər şey deməkdir xas deyil. O heç bir şey var. Lakin nisbi yoxsulluq, hər digər deyil fitri üçün insan yoxsulluq lakin zaman keçdikcə gəlir. Yəqin ki, zəngin insanlar yoxsul və daha çox yoxsul olan, zəngin olan. normal Bu vicious circle, məhsuldar həyat və insan tarixi. onlar öldürmək üçün narahat əgər Fathers, əmlak mənfəət, oğlanlar boş yerə sərf! Və məhv. boş yerə ataları sərf əgər, onların uşaqlar susuzluqdan zəngin olmaq üçün artacaq. Bu məsələlər təbii ki, kimi bir avtomobilin təkər qaytarır. hər təkər hissəsi olmalıdır, çünki, bütün ağır daşıyırlar. Mən bu təkər icad və ya bir tərəfdən bütün duş üzərində idi. dünya sferik deyil, belə ki, həmişə olduğu kimi, bir günəş otaq var, və ya əbədi birlikdə gecə ola bilər. Bu fırlanma yaşayan malikdirlər. Bəzən insanlar ac və bəzən sarımsaq var. həmişə qida zövq deyil sarımsaq demək deyil Əgər ac əgər, və bu, ərzaq demək deyil. bütün pul, onda kimə qürur satmaq? Və onları öldürmək üçün özlərinə etdi? Dünyanın fəlsəfə və bundan sonra, bu dünyada insanlar görmək və əyləncə olan dərk edə qadağa ki. Bu adam öz minir nə, və ölür yaşamaq olacaq! Çünki onlar əbədi həyat konsepsiyasını başa düşmək və bu, əbədi həyat doğru getmək daha yaxşıdır. Lakin yoxsulluq xoş olmayacaq öz mallarını zövq insanların təhqir deyil. Qiyamət, peşmançılıq günü günü adları, daha çox insan ali, o şəxs var və o, niyə ali peşman deyil. Yoxsulluq eyni. insanlar ət kursu alıb, xoşbəxt idi! bir quzu almaq Lakin bu gün onlar yoxsul hesab edirəm. belə xoşbəxt bir ayakkabı Eyni zamanda, biz birlikdə hədiyyələr bəlkə ki, xoşbəxt bəzən bir saqqız var. bu yoxsulluq, xüsusi seçki bəzi So. İnsanlar öz həyatlarını var. Amma söz namizəd yoxsullar üçün qayğı. onlar zəif deyilsə! Və ya atalarının miras, insanlar zəngin olacaq. Bu ruh, yoxsulluq gətirib çıxarır. Bu, bəzi xəyal o deməkdir ki: zəngin və komandir təbiət tərəfindən yaradılmış və əl kifayətdir, yalnız ki, yoxsulluq yox idi. Allah yoxsulluğu yaradan, sonra insanlar onu məhv etmək istəyirsiniz? Onun peyğəmbər deyir: Manual Fəxri, yoxsulluq mənim fəxr edir. Sonra biz bu pis var: ayıb bilirik? dirsek yağ onlar qazanmaq bir dəfə və uşaqlarını: Valideynlər əziyyətli olmalıdır. başqa hökumət və ya hər kəs bunu əgər, ayıb deyil? Niyə insanların mənəvi əzmək lazımdır, belə ki, biz şişirdərək mi? heç bir yoxsul var görünür! onun sərvət hər hansı başqa bir yerdə olmaq, çünki, başqa və kimsə dayanır.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۸ نظر(0)

تقویت پول ملی

در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد، تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که حقوقشان اب می رود! قدرت خرید شان کم می شود. اگر در سال قبل با یک ماه حقوق، می توانستند دو سکه طلا بخرند، این ماه فقط میتوانند یک سکه بگیرند! لذا اگر ما بتوانیم پشتوانه پول ملی را تغییر دهیم، میتوانیم بر این مشکل که: مادر همه اعتراضات است فائق آییم، و آن را حل کنیم. برای تغییر پشتوانه، یا باید به خیلی قبل برگردیم! یا از زمان جلوتر برویم. بعبارت اقتصاد دانها: یا باید به روش کلاسیک عمل کنیم، یا فراتر از زمان و فوق مدرن. روش کلاسیک این است که: پشتوانه پول را طلا یا نقره قرار دهیم. هرکس یک میلیون تومان آورد، یک سکه بگیرد و همیشه ارزش پول همین باشد. در این حالت ما باید به اندازه ذخیره طلا، یا نقره و جواهرات اسکناس تولید کنیم.  یا اصلا اسکناس را حذف و فقط با سکه طلا معامله نماییم، و درهم و دینار گذشته را زنده کنیم. زیرا در گذشته، پول خرد را از نقره درست کرده، به آن سیم می گفتند! و پول درشت را از طلا و به آن زر می گقتند. یک کیسه طلا دارای هزار سکه طلا بود. روش فوق مدرن این است که: نفت و گاز را پشتوانه آن قرار دهیم. زیرا ایران در مجموع نفت و گاز نخستین کشور قدرتمند دنیا است. اگر هر بشکه نفت 50دلارباشد، واحد چول ما براساس بشکه نفت می شود. چون قیمت گاز هم با نفت مقایسه می کنیم، آن را متر مکعبی حساب نماییم. در این صورت ما فقط قیمت نفت و گاز تجربه خواهیم کرد. نه اینکه هم شاهد کاهش قیمت نفت باشیم، و هم شاهد کاهش قیمت تومان. با این تفاسیر خریداران ما هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند. و برای تهیه آن یا به بازار های مالی ایران مراجعه می کنند، و یا کالا صادر می نمایند. در این هنگام مشتری پول ایران افزایش یافته، ارزش آن بالا می رود، و قدرت پول ملی افزایش می یابد. بنده در کلاسهای متعدد این موضوع را توضیح داده، و فرمول برابری آن را نوشته ام. اما بطور خلاصه در این روش، شاخص اصلی مجموع: قیمت واحد های نفت و گاز است، و نوسانات قیمت طلا و یا موارد دیگر با آن محک می خورد. یعنی بورس نفت و گاز که جمعا انرژی گفته می شود، بازار اولیه پولی و مالی را تشکیل می دهد، و بقیه بازار ها ثانویه می شوند. و در صورت ادامه آن با قدرت و حمایت مقام معظم رهبری، کم کم پول ایران جایگزین دلار و یورو شده، و به پول واحد جهانی تبدیل می شود. در این حالت مشکل بیکاری و تورم از بین می رود. زیرا تورم و بیکاری، محصول تحریم های مالی است. وقتی پول ایران در همه جا پذیرفته شود، گردشگری هم افزایش پیدا می کند! و شهر های ایران به شهر های بین المللی، و تجارت جهانی تبدیل می شوند. چون وقتی غول های نفتی، بدنبال کسب تومان باشد، قدرت های اقتصادی دیگر هم ناچار این امر را می پذیرند. فرض کنید ما طلب خود از هند را، به تومان بخواهیم! و شرط فروش نفت همین باشد. ناچار بازار مالی دبی هم، بجای خرید دلار به خرید تومان روی می اورد. تا به تقاضای هند پاسخ دهد.

Strengthening the national currency

During all the debates, the only thing that was not discussed, strengthening the national currency. As if all the economic problems, we will be summarized in one word: the weakness of the national currency. If people are unhappy or uncomfortable with their economic situation, so that they see money becomes weaker every day! Such as heart disease, he comes down, afraid to be dying, and everything is ruined. May be scientifically ordinary people, can express the power of the national currency, but they see that their rights are water goes! Their purchasing power is low. If last year with a month's salary could buy two gold coins, the Moon can only take a penny! So if we can change the backing of the national currency, can the problem that is the mother of all protests overcome, and we solve it. To change the background, or have to go far before! Or the time to go ahead. Small economies words: we must act in the classical way, or beyond time and ultra-modern. The classic method is that the gold or silver backing our money. Everyone had a million dollars, a coin that is not always worth the money. In this case we must save as gold, silver and jewels that banknote production. Or even remove banknotes and coins with a deal, and the past come alive dirham’s and dinars. Because in the past, pennies made from silver, it said wire! Coarse gold and that gold and money from the .says a bag of gold a thousand gold coins. The modern method is that it is backed by our oil and gas. Iran's total oil and gas because the country is powerful in the world. If the barrel is $ 50, single barrel of oil is based on our money. Because gas prices compared with oil, it will take account of cubic meters. In this case we will experience only oil and gas prices. Not that we have seen a decline in oil prices, and a decline in the price of Rs. With these interpretation buyers We should give us dollars instead of US dollars. And to prepare or refer Iran to the financial markets or the goods are exported. At this time of increased customer money, its value goes up, and the power of the national currency increased. I explained it in multiple classes, and formulas have written it. But in short, in this way, the main indicator Total: Unit price of oil and gas, and fluctuations in the price of gold or other items it was being tested. The stock oil and gas in total energy is said to be, the primary market monetary form, and the rest are secondary markets. And if it continues with the strength and support of the Supreme Leader, Iranian money gradually replace the dollar and euro, and to become a world currency. In this case, the problem of unemployment and inflation disappears. Because inflation and unemployment, the financial sanctions. When Iran's currency is accepted everywhere, tourism will increase! And the cities of Iran in international trade are global. Because when oil giants, following the acquisition are USD, other economic powers are forced to accept it. Suppose we owed from India, to USD want! And if so is oil. Dubai Financial Market have together, instead of buying dollars to buy USD turns. India responds to the demand.

تعزيز العملة الوطنية

خلال جميع المناقشات، والشيء الوحيد الذي لم يناقش، تعزيز العملة الوطنية. كما لو أن كل المشاكل الاقتصادية، ونحن سوف تلخيصها في كلمة واحدة: ضعف العملة الوطنية. إذا كان الناس غير راضين أو غير مريح مع وضعهم الاقتصادي، بحيث يرون المال يصبح أضعف كل يوم! مثل أمراض القلب، وقال انه يأتي إلى أسفل، ويخاف أن يموت، ودمر كل شيء. قد يكون الناس العاديين علميا، يمكن التعبير عن قوة العملة الوطنية، ولكنهم يرون أن حقوقهم ويخرج الماء! قوتهم الشرائية منخفضة. إذا كان العام الماضي مع راتب شهر يمكن شراء اثنين من العملات الذهبية، يمكن أن القمر يستغرق سوى فلسا واحدا! حتى اذا كنا نستطيع تغيير على دعم العملة الوطنية، يمكن أن المشكلة التي هي أم كل الاحتجاجات التغلب عليها، ونحن حلها. لتغيير الخلفية، أو لديك للذهاب بعيدا قبل! أو الوقت للذهاب قدما. الاقتصادات الصغيرة عبارة: علينا أن نعمل على الطريقة القديمة، أو إلى ما بعد الوقت وحديثة جدا. الطريقة الكلاسيكية هي أن الذهب أو الفضة تدعم أموالنا. كان الجميع مليون دولار، وهو العملة التي ليست دائما يستحق المال. في هذه الحالة يجب علينا حفظ مثل الذهب والفضة والمجوهرات التي الدينار: الإنتاج. أو حتى إزالة الأوراق النقدية والنقود المعدنية مع صفقة، والماضي يأتي درهم على قيد الحياة ودينار. لأنه في الماضي، البنسات مصنوعة من الفضة، وقال انه سلك! الذهب الخشن وأن الذهب والمال  یقولون ألف كيس من الذهب ألف العملات الذهبية. الطريقة الحديثة هو أن وافق عليه من قبل لدينا النفط والغاز. النفط الايراني الكلي والغاز لان البلاد نفوذا في العالم. إذا البرميل هو 50 $، ويستند برميل واحد من النفط في أموالنا. لأن أسعار الغاز مقارنة مع النفط، وسوف تأخذ في الاعتبار متر مكعب. في هذه الحالة نحن سوف تواجه الوحيدة أسعار النفط والغاز. ليس ذلك فقد شهدنا انخفاض في أسعار النفط، وانخفاض في أسعار روبية. مع هذا المشترين تفسير علينا أن تعطينا دولار بدلا من الدولار الأمريكي. وإعداد أو إحالة ملف إيران إلى الأسواق المالية، أو يتم تصدير البضاعة. في هذا الوقت من زيادة المال العملاء، وقيمته ترتفع، وزادت قوة العملة الوطنية. وأوضحت أنه في فئات متعددة، وصيغ وقد كتبت عليه. ولكن باختصار، وبهذه الطريقة، فإن المؤشر الرئيسي الاجمالي: سعر الوحدة من النفط والغاز، والتقلبات في أسعار الذهب أو غيرها من البنود كان يجري اختباره. ويقال إن مخزون النفط والغاز في الطاقة الكلية أن يكون، شكل نقدي السوق الأولية، والباقي الأسواق الثانوية. وإذا ما استمر مع قوة ودعم المرشد الأعلى، والمال الإيراني تحل تدريجيا محل الدولار واليورو، ولتصبح عملة عالمية. في هذه الحالة، ومشكلة البطالة والتضخم يختفي. بسبب التضخم والبطالة، وعقوبات مالية. عند قبول العملة الإيرانية في كل مكان، والسياحة زيادة! ومدن إيران في التجارة الدولية والعالمية. لأنه عندما عمالقة النفط، وبعد الاستحواذ USD، يضطر القوى الاقتصادية الأخرى لقبول ذلك. لنفترض أننا المستحقة من الهند، تريد USD! وإذا كان الأمر كذلك هو النفط. لدينا سوق دبي المالي معا، بدلا من شراء الدولارات لشراء USD المنعطفات. الهند الاستجابة للطلب.

milli valyutanın gücləndirilməsi

bütün müzakirələr zamanı yalnız bir şey milli valyutanın möhkəmləndirilməsi müzakirə deyil ki. milli valyutanın zəiflik bütün iqtisadi problemlər kimi, biz bir sözlə ümumiləşdirmək olacaq. onlar ki, insanlar, bədbəxt və ya onların iqtisadi vəziyyəti ilə narahat Əgər pul hər gün zəif olur! Ürək xəstəliyi kimi, o qorxur ölüm etmək üçün aşağı gəlir və hər şey məhv edir. elmi adi insanlar ola bilər, milli valyutanın gücü ifadə, lakin onlar öz hüquqlarının su gedir ki, edə bilərsiniz! Onların alıcılıq qabiliyyəti aşağı. Əgər iki qızıl pul almaq bilər ki, bir ay əmək haqqı keçən il Moon yalnız bir quruş edə bilər! milli valyutanın dəstək dəyişə bilərsiniz Belə ki, bütün etirazlar anası problem aradan qaldırmaq və biz bunu həll edə bilər. fon dəyişdirmək, və ya uzaq əvvəl getmək üçün var! Və ya vaxt irəli getmək üçün. Kiçik iqtisadiyyatı sözlər: biz klassik şəkildə, və ya vaxt və ultra-müasir kənarda hərəkət etməlidir. klassik metodu qızıl və ya gümüş pul dəstək olmasıdır. Hər kəs, həmişə pul deyil ki, bir sikkə bir milyon dollar idi. Bu halda biz qızıl, gümüş və istehsal banknotla jewels kimi saxlamaq lazımdır. Və ya hətta bir müqavilə ilə banknotlar və sikkələr aradan qaldırılması və son diri dirhəm və dinar gəlir. Keçmişdə, pennies gümüş hazırlanmış, çünki tel dedi Qaba qızıl və Gqtnd ki qızıl və pul. qızıl A bag min qızıl sikkələr. müasir üsul bu, bizim neft və qaz tərəfindən dəstəklənən olunur. İranın neft və qaz ölkəsi dünyada güclü deyil. barrel $ 50 olarsa, neftin vahid barrel pulumuzu əsaslanır. qaz qiymətləri neft ilə müqayisədə, çünki kub metr hesab olacaq. Bu halda biz yalnız neft və qaz qiymətləri yaşayacaq. neft qiymətlərinin azalması və Rs qiymətinin azalması gördük ki. Bu şərh alıcıları ilə Biz əvəzinə ABŞ dolları dolları verməlidir. Və hazırlamaq və ya maliyyə bazarlarına İran baxın və ya mal ixrac olunur. artan müştəri pul bu zamanda, onun dəyəri qədər gedir, və milli valyutanın gücü artmışdır. Mən çox dərsləri onu izah və düsturlar onu yazıblar. Amma qısa bu şəkildə, əsas göstərici Ümumi: qızıl və ya digər maddələr qiyməti neft və qaz, və dəyişməsi vahidi qiyməti test edilmişdir. ümumi enerji fond neft və qaz, ilkin bazar pul şəklində olduğu ifadə edilir, qalan orta bazarları. Bu gücü və Ali lideri dəstəyi ilə davam edir, əgər, İran pul tədricən dollar və avro əvəz və dünya valyuta olmaq. Bu halda, işsizlik və inflyasiya problem yox. inflyasiya və işsizlik, maliyyə sanksiyalarının, çünki. İranın valyuta hər yerdə qəbul edildikdə, turizm artacaq! Beynəlxalq ticarətdə İran şəhərləri qlobal var. neft nəhəngləri alınması aşağıdakı USD zaman Çünki digər iqtisadi səlahiyyətləri qəbul etmək məcburiyyətində qalır. ABŞ dolları istəyirəm, biz Hindistan borclu düşünək! Və əgər neft. Dubay Maliyyə Market yerinə USD növbə almaq dollar satın birlikdə var. Hindistan tələblərinə cavab.

تهران بین المللی یعنی چه؟

مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر، به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ایشان ملاقاتی داشتیم تا از نقطه نظرات ایشان استفاده شود. ایشان چند تئوری جدید را در: برنامه ریزی شهری مطرح کرد، که پول بین المللی داشتن در شهر تهران بسیار مهم تر بود. از نظر ایشان اگر سازمان های بین المللی و: شرکت های چند ملیتی در تهران دفتر داشته باشند، تهران یک شهر بین المللی می شود. زیرا اکنون از این منظر تهران در رده آخر قرار دارد، و با کابل و اسلام اباد در یک درجه است. ضمنا تهران اصلا چهره گردشگری ندارد، و المان های گردشگری، در ان نیست و لذا جذب گردشگر بسیار مشکل است. مهمترین آن مسئله تحریم های مالی است، که هنوز برداشته نشده است. شرکت ها و موسسات یا افراد حقیقی گردشگر، نیاز به پول دارند و چون نمی شود: انتقال و یا تبادل پول صورت بگیرد، لذا باید هرکس می آید، یک چمدان پول هم با خود بیاورد! در حالیکه اگر تحریم های ظالمانه برداشته می شد، کریدیت کارت یا مستر کارت کافی بود. یعنی گردشگر خارجی لازم نبود: دلارها را در جیب یا کوله پشتی بگذارد، در حساب بانکی خود نگهمیداشت! و هرجا لازم بود کارت می کشید. وقتی یک گردشگر ساده با این مشکل روبرو است، وای به روز شرکت های بزرگ و چند ملیتی، که اصلا نمی توانند وارد معامله شوند! یا در تهران دفتر بزنند. لذا می بینیم بر خلاف ادعا های برجامی ها، هنوز تحریم ها برداشته نشده است. از نظر ما  فقط یک راه باقی می ماند تا این سد شکسته شود: و آن استفاده از قدرت سیاسی و پشتوانه نظامی، برای پول ملی است. آمریکا با وجود اینکه خزانه اش خالی است، ولی دلار های آن در چرخش هستند، و تقریبا نقش اول را در اقتصاد جهان بازی می کنند. پس پشتوانه پول بصورت کلاسیک نیست، بلکه دارایی ها یا است های دیگری، باید بجای ان تعریف شود. مهمترین این ها پذیرش تومان، در صادرات نفتی و غیرنفتی از سوی خود ایران می باشد. یعنی ما به مشتریان نفت و یا طلا و کالا، بگوییم دلار قبول نیست به ما تومان بدهید! به این ترتیب مشکل تهیه تومان را، به مشتری ها انتقال داده ایم، و ارزش پول ملی را هم پاس داشته ایم. اگر تابحال این کار نشده است، برای این است که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند! یعنی بخاطر تحصیلاتشان در آمریکا و اروپا و اسرائیل، به ذهن شان خطور نمی کرده که: به پول ملی هم میتوان به اندازه: ارز خارجی اهمیت داد. مسئله همان است که دکتر شریعتی گفته بود: آنها دست خود را از سر ما برداشتند، ولی در درون مغز ما گذاشتند. یعنی شستشوی مغزی مسئولان بانکی و پولی، بقدری محکم است که آنها از این کار، اصلا احساس خیانت نمی کنند! و به قول جلال آل احمد، خودشان خدمت می دانند! ولی در عمل خیانت می کنند. فکر می کنند اگر همه پول ما دلار شود بهتر است. نه تنها فکر دیگری به سرشان نمی زند، بلکه مسخره هم می کنند.

Tehran international what does it mean?

Mohsen Hashemi, Tehran Municipality candidate with one vote only, could enter heaven! Rich away now taken up by the City Council, this is achieved because the carpets or elected, or did not vote for the continuation of his work, in the municipality will be difficult. Of course, the Mehr Alizadeh said that does not participate in the elections and withdraw until there is a third candidate. For this reason, the press colleagues, at the UIC press, we had a meeting with them to their point of use. He's a new theory: urban planning, which was much more important international currency have in Tehran. According to them, if international organizations: multinational companies have offices in Tehran, Tehran would be an international city. From this perspective because Tehran now has finished in last place, with Kabul and Islamabad in a degree. Tehran also face does not tourism, and tourism elements in it and it is very difficult to attract tourists. The most important issue of financial sanctions, which are not removed. Tourist companies and institutions or individuals, need money and they will not transfer or exchange of money takes place, so should everyone comes together to bring a suitcase of money! However, if sanctions were lifted oppressive, or MasterCard credit cards was enough. The foreign tourists did not have dollar put in a pocket or backpack, put in your bank account! And whenever it was necessary to draw cards. When faced with this problem is a simple tourist so and multi-national corporations, that it cannot be a deal! Or their office in Tehran. So we Brjam contrary to claims, the sanctions have not been lifted. It remains only one way to break this barrier: it uses the power of political and military backing for the national currency. America, despite its treasury is empty, but the dollars are in rotation, and almost play a leading role in the global economy. After backing the money just is not a classic, but the assets or the other must be defined instead. These are accepting the USD, oil and non-oil exports from Iran itself. This means that our customers and the product oil or gold, to say the dollar is not acceptable to us USD up! The problem of procurement dollars, have been transferred to the customer, and the value of the national currency have a pass. If you are not already doing so, it is because our economic and banking officials, all of whom were mercenaries of America and Israel! That is because education in America, Europe and Israel, which has not come to mind: the national currency may be used as: foreign currency that matters. It is the same law that the doctor had said, they took his hand out of our heads, but we took the brain. The brainwashing banking and monetary authorities, so tightly that they do this, I do not feel betrayed! And in the words of Jalal Al-e Ahmad, serving them knows! But in practice they betray. If all the money we think the dollar is better. Not only thinking about them, not the other, but both are ridiculous.

طهران الدولية ماذا يعني ذلك؟

محسن هاشمي، مرشح بلدية طهران صوت واحد فقط، يمكن أن تدخل الجنة! الأغنياء بعيدا تتخذ الآن من قبل مجلس المدينة، لتحقيق ذلك، لأن هذا هو ما انتخب السجاد، وما العمل لم يصوتوا لصالحه، في بلدية سيكون صعبا. وبطبيعة الحال، وقال مهر علي زاده أن لا يشارك في الانتخابات وسحب حتى يكون هناك مرشح ثالث. لهذا السبب، فإن زملاء الصحافة وفي الصحافة UIC، وكان لنا لقاء معهم إلى جهة نظرهم الاستخدام. انه لنظرية جديدة: التخطيط الحضري، والذي كان أكثر أهمية بكثير عملة دولية لها في طهران. وفقا لها، إن المنظمات الدولية: الشركات متعددة الجنسيات لديها مكاتب في طهران، طهران ستكون مدينة دولية. من هذا المنظور لطهران قد انتهت الآن في المركز الأخير، مع كابول واسلام اباد في درجة. كما يواجه طهران لا السياحة، وعناصر السياحة في ذلك، وأنه من الصعب جدا لجذب السياح. أهم قضية العقوبات المالية، التي لا تتم إزالتها. الشركات السياحية والمؤسسات أو الأفراد، بحاجة إلى المال، وأنها سوف يتم نقل أو تبادل المال يأخذ مكان، لذا يجب أن يأتي الجميع معا لتحقيق حقيبة من المال! ومع ذلك، كان إذا رفع العقوبات الظالمة، أو بطاقات ماستركارد الائتمانية بما فيه الكفاية. وقال إن السياح الأجانب يكن لديك وضع الدولار في الجيب أو في حقيبة، وضعت في حسابك المصرفي! وكلما كان من الضروري رسم بطاقات. عندما تواجه هذه المشكلة هو بسيط السياحية والصور والشركات المتعددة الجنسيات، وأنه لا يمكن أن يكون صفقة! أو مكتبهم في طهران. لذلك نحن Brjam خلافا للادعاءات، لم يتم رفع العقوبات. يبقى سوى طريقة واحدة لكسر هذا الحاجز: أنه يستخدم قوة الدعم السياسي والعسكري للعملة الوطنية. أمريكا، على الرغم من خزينتها فارغة، ولكن هم دولار في التناوب، وتلعب تقريبا دورا رائدا في الاقتصاد العالمي. بعد أن دعمت هذه الاموال ليست مجرد الكلاسيكية، ولكن يجب أن تعرف الأصول أو أخرى بدلا من ذلك. هذه هي قبول الصادرات USD، النفطية وغير النفطية من إيران نفسها. وهذا يعني أن لدينا عملاء والنفط المنتج أو الذهب، ليقول الدولار أمر غير مقبول لنا مدير USD! مشكلة دولار المشتريات، تم نقلها إلى العملاء، وقيمة العملة الوطنية يكون لها بالمرور. إذا كنت لا تفعل ذلك، فذلك لأن لدينا مسؤولين الاقتصادي والمصرفي، وجميعهم كانوا مرتزقة من أمريكا وإسرائيل! وذلك لأن التعليم في أمريكا وأوروبا وإسرائيل، التي لم تتبادر إلى الذهن: يمكن استخدام العملة الوطنية على النحو التالي: العملة الأجنبية ما يهم. ومن نفس القانون أن الطبيب قد قال، أخذوا يده من رؤوسنا، ولكن أخذنا الدماغ. السلطات المصرفية والنقدية غسيل المخ، لذلك بإحكام أن يفعلوا هذا، وأنا لا يشعرون بالخيانة! وعلى حد تعبير جلال آل أحمد، وخدمة لهم معرفة! ولكن في الواقع أنها خيانة. إذا كل هذه الأموال ونحن نعتقد أن الدولار هو أفضل. التفكير ليس فقط عن الطرف الآخر، وليس غيرها، ولكن كلاهما مثير للسخرية.

beynəlxalq Tehran bu nə deməkdir?

Mohsen Haşimi, bir səs yalnız ilə Tehran Bələdiyyə Başçılığı namizədi, göy daxil ola bilər! ki, xalça seçilmiş nədir və ona nə iş səs deyil, çünki üz Rich indi çətin olacaq bələdiyyə, bu nail olmaq üçün, Şəhər Şurası tərəfindən qəbul. Əlbəttə ki, Mehr Əlizadə seçkilərdə iştirak və üçüncü namizəd var qədər geri deyil ki, deyib. Bu səbəbdən, mətbuat həmkarları, MDB mətbuat, biz istifadə onların nöqtəsinə onlarla bir yığıncaq etdi. O, yeni bir nəzəriyyə var: beynəlxalq valyuta çox daha əhəmiyyətli idi şəhərsalma Tehranda var. beynəlxalq təşkilatlar əgər Onların sözlərinə görə, transmilli şirkətlər Tehranda ofisləri var, Tehran beynəlxalq şəhər olacaq. Bu baxımdan Tehran indi dərəcədə Kabil və İslamabad ilə son sırada başa çatıb, çünki. Tehran də deyil turizm üz, və bu turizm elementləri və bu turistləri cəlb etmək çox çətindir. xaric deyil maliyyə sanksiyalarının, ən əhəmiyyətli məsələ. Turizm şirkətləri vəəssisələri və ya fiziki şəxslər, pul lazımdır və onlar transfer edəcək və ya pul mübadiləsi baş verir, belə ki, lazım hər kəs pul bir çamadan gətirmək üçün birlikdə gəlir! Lakin sanksiyalar ləğv edilmişdir zalım, və ya MasterCard kredit kartları kifayət qədər idi. xarici turistlərin bank hesabınıza qoymaq cibinizdə və ya Sırt-ci ildə dollar qoymaq yox idi! Və bu kartları cəlb etmək lazım idi zaman. Bu problem ilə qarşı-qarşıya zaman bir şey ola bilməz ki, bir sadə turist, şəkillər və çoxmillətli korporasiyalar edir! Yoxsa Tehranda onların ofis. Beləliklə, biz sanksiyalar ləğv olunmayıb, iddiaların əksinə Brjamy. Bu maneə qırmaq üçün yalnız bir yol qalır: bu milli valyuta siyasi və hərbi dəstək gücünü istifadə edir. Amerika, onun xəzinə boş, lakin dollar fırlanma və demək olar ki, dünya iqtisadiyyatında aparıcı rol oynayır baxmayaraq. pul dəstək sonra yalnız bir klassik deyil, aktiv və digər əvəzinəəyyən edilməlidir. Bu İran özü USD, neft və qeyri-neft ixracının qəbul olunur. Bu, bizim müştərilər və məhsul neft və ya qızıl, dollar demək USD meneceri bizə məqbul deyil deməkdir! satınalma dollar problem, müştəri transfer olunub və milli valyutanın dəyəri bir keçid var. Əgər siz artıq bunu deyil, çünki iqtisadi və bank Amerika və İsrail pullu olan bütün kimə rəsmiləri! Çünki ağla deyil Amerika, Avropa və İsrail təhsil: məsələ xarici valyuta milli valyuta kimi istifadə edilə bilər. Bu həkim demişdi eyni hüquq, onlar başımızın əlini etdi, lakin biz beyin etdi. brainwashing bank və pul orqanları, belə ki, sıx, onlar bunu ki, mən xəyanət hiss yoxdur! Və Cəlal Al-e Əhməd sözlə, onlara xidmət! Lakin praktikada onlar xəyanət. bütün pul, biz dollar daha yaxşı hesab edirəm. , Onlar haqqında digər deyil düşünür, lakin həm gülüncdür yalnız.

طب رایگان 6

نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند، سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا بعدا با بیماری آپاندیسیت مواجه نشویم. در تمام  احکام اسلامی، این لج بازی ها را روا می داشتند. در اسلام اگر گفته می شد که: عقد پسر عمو و دختر عمو، در آسمان بسته می شود، آنها اصرار داشتند که ازدواج فامیلی، اصلا نباید صورت بگیرد چون: باعث معلولیت بچه ها یشان می شود. و این را از راههای علمی! به روش خودشان اثبات هم می کردند، یا می گفتند که اثبات شده. هنوز هم وزارت بهداشت ما، و مجموعه پزشکان به این موضوع مغتقدند و: در آزمایشهای قبل از ازدواج تاکید می کنند که: نباید پسر عمو و دختر عمو باشند! تقریبا می توان گفت: همه حرفهای بهداشتی و توصیه های پزشکی: غربی ها و غرب زده ها همین است. مثلا در توصیف پیامبر اکرم گفته شده که او شیرینی بعد از: غذا و نمک پیش از غذا است! نظامی گوید: ای ختم پیمبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول. و این تاکید بران دارد که در اسلام، گفته شده فبل از غذا نمک بخوریم، و بعد از غذا مواد شیرین، که اولی بخاطر ضد عفونی کردن دهان و دندان است، تا غذا آلوده نشود و دومی، برای کاتالیزوره کردن غذا با مواد قندی است. اما علم پزشکی و بهداشتی امروز، یا بقولی براساس گفته های بهداشت کاران سکولار، هردو برای آدم مضر است: هم قند مضر است هم نمک. حتی برخی ها می گویند: سه گرد سفید را نباید مصرف کرد: قند و نمک و هروئین. حالا جالب است بدانید هرکس به بیمارستان مراجعه می کند، قبل از هرسوالی به او  سرم وصل می کنند! که فقط قند و نمک است. نمک ترکیبی از کلر و سود سوز آور است( کلرور سدیم). می بینیم وقتی از سبد غذایی حذف شود، باید با سرم آن را به بدن رساند. و همین آقایان که ترکیب کلر و سدیم را نمی پذیرند، در آب ها کلر می ریزند! و در مواد شوینده که، در تماس با بدن است سود سوز آورو یعنی نادانی آنها ابتدا باعث برهم زدن: تعادل طبیعت و جسم ما می شود، و بعد برای ایجاد تعادل همان را، با هزینه بیشتر به ما توصیه می کنند. اول می گویند پوست میوه را بردارید و بعد بخورید. یعنی هرکسی سیب یا خیار را با پوست بخورد، دهاتی و بدون آداب و معاشرت است. بعد می گویند بروید پوسته تخم مرغ ها را هم، از آشغال ها بیرون بیاورید و بپزید و بخورید. چون هر پوسته تخم مرغ، دو گرم کلسیم خالص دارد. این است که باید بدانیم و مطمئن باشیم که: زندگی خود را از سر راه پیدا نکردیم، که با این آزمون خطاها از دست بدهیم. همان خدایی که ما را آفریده، بهتر میداند چه چیزی را، چطور بخوریم برایمان مفید تر است. در همایش تازه های بهداشت در دانشگاه شهید بهشتی گفتند: مصرف غلات باعث افسردگی زنان زائو، بعد از سه ماه می شود! یعنی نان گندم هم به زائو ندهید. در حالیکه افسردگی زنان زائو، به واسطه فرهنگ نامتعادل همان شهر مورد مطالعه است، که همگی نوزاد پسر می خواهند! لذا مادری که شکم اول را دختر می زاید، از ترس جدایی و تحمل هوو: و حرف مادر شوهر، به این افسردگی دچار می شود.

Free medicine 6

Salt is harmful or helpful? Unfortunately, scientists Bags New West, Islam Rules were trying to make it harmful to society, and to show proof of health, both secular Muslim eyes closed, ran after them! For example, in Islam, said God did not create anything in vain. But they wanted to prove that something is futile. The long appendix about the futility of chanting! As far as the kids said circumcision should be cut off and discarded appendix him, has not met later with appendicitis disease. In all Islamic law, this grudge matches were valid. In Islam, if it was said that: contracting cousin and cousin, bound in heaven, they insisted that consanguineous marriage should not be such as to cause their children's disabilities. And this is the way of science! Both methods have proven to themselves, or are they proven. We are still the Ministry of Health, and doctors set it and believe in premarital tests emphasize that they are not cousins ​​and cousins! Almost can be said that all health professionals and medical advice: Western and West made the same. For example, in describing the Prophet said that she sweets after the meal and salt before the food! The military says the termination of the prophets propetsl, pudding late, and the first salt. And the emphasis Brown that in Islam, said prior to the salt we eat, and after eating sweet foods, the first to disinfect the mouth and teeth, to feed contaminated and not the latter, for catalizore food with sugar. But medical science today, or as secular According to health workers, both harmful to people: the sugar is harmful salt. Some even say: Three white dust should be avoided: sugar, salt and heroin. It is interesting to know everyone in the hospital, before each question to him, I connect! That's just sugar and salt. Salt is a combination of chlorine and caustic soda (sodium chloride). See when the food basket is removed, it must head to his body. And the men who do not accept the combination of chlorine and sodium, chlorine in the water is coming! I say remove the peel and eat. Whoever eats the apple or cucumber with the skin, is rural and courtesies. Say go after the shell eggs, and cook and eat out of trash. Because each egg shells, two grams of pure calcium. This is a must know and be assured that your life did not find the way, with this test errors to lose. The same God who created us, knows better what to do, how to eat more useful to us. New Health Conference at the University martyr Beheshti said grains would decrease depression in women, after three months out! Do not labor the bread together. While depression in women, labor, unbalanced by the culture of the cities surveyed, all boys want! The first girl gives birth mother's belly, out of fear of separation and Hove bear: and talk to her mother, it is depression.

الدواء مجانا 6

الملح هو ضار أو مفيد؟ للأسف، والعلماء حقائب جديد الغربية، قواعد الإسلام ومحاولة لجعله تضر المجتمع، وإثبات الصحة، سواء أغمض مسلمة علمانية، ركض من بعدهم! على سبيل المثال، وقال في الإسلام فإن الله لم يخلق شيئا عبثا. لكنهم أرادوا أن يثبتوا أن هناك شيئا غير المجدي. التذييل طويلة حول عدم جدوى من الهتاف! بقدر ما قال الاطفال الختان يجب أن تقطع وتجاهل التذييل عليه وسلم، لم تجتمع بعد مع مرض التهاب الزائدة الدودية. في جميع الشريعة الإسلامية، وكانت هذه ضغينة مباريات صالحة. في الإسلام، إذا قيل إن: ابن عم المقاولات وابن عمه، مربوطا في السماء، أصروا على أن زواج الأقارب، لا ينبغي أن يكون مثل أن تسبب الإعاقة أطفالهم. وهذه هي الطريقة العلم! وقد أثبتت كلتا الطريقتين لأنفسهم، أم أنها أثبتت جدواها. نحن ما زلنا وزارة الصحة، وتعيين الأطباء ذلك ونعتقد في اختبارات ما قبل الزواج تؤكد أنهم ليسوا أبناء عمومة وابناء العم! يمكن القول تقريبا أن جميع العاملين في مجال الصحة والنصائح الطبية: جعلت الغربية والغربية نفسها. على سبيل المثال، في وصف النبي قال انها الحلويات بعد الوجبة والملح قبل الطعام! ويقول الجيش إنهاء الأنبياء مرسال، بودنغ في وقت متأخر، والملح الأول. والتأكيد براون أن في الإسلام، قال قبل الملح الذي نأكله، وبعد تناول الأطعمة الحلوة، أول لتطهير الفم والأسنان، لأعلاف ملوثة وليس الأخير، للأغذية مع السكر . ولكن العلم الطبي اليوم، أو علمانية كما وفقا لعمال الصحة، سواء تضر الناس: السكر والملح ضارة. بل ان البعض يقول: ينبغي تجنبها ثلاثة الغبار الأبيض: السكر والملح والهيروين. ومن المثير للاهتمام أن نعرف الجميع في المستشفى، وقبل كل سؤال له، كنت على اتصال! هذا مجرد السكر والملح. الملح هو مزيج من الكلور والصودا الكاوية (كلوريد الصوديوم). انظر عند إزالة سلة الغذاء، يجب أن يتوجه إلى جسده. والرجال الذين لا نقبل مزيج من الكلور والصوديوم والكلور في المياه قادمة! والمنظفات ذلك، يكون الجسم في اتصال مع الصودا الكاوية والجهل أنها تعطل توازن الطبيعة وأجسادنا، وبعد ذلك لخلق التوازن نفسه، ونحن نوصي أن يكلف أكثر من ذلك. أقول إزالة القشرة وتناول الطعام. من أكل التفاح أو الخيار مع الجلد، والريف والمجاملات. يقول ملاحقة البيض، وطهي وتناول الطعام من القمامة. لأن كل قشر البيض، وهما غراما من الكالسيوم النقي. وهذا يجب أن تعرف والتأكد من أن حياتك لم تجد الطريق، مع هذا الاختبار أخطاء ليخسره. نفس الله الذي خلقنا، ويعرف أفضل ما يجب القيام به، وكيف تأكل أكثر فائدة بالنسبة لنا. في الشهيد جامعة قال المؤتمر الصحي الجديد بهشتي أن الحبوب يقلل الاكتئاب في النساء، بعد ثلاثة أشهر من أصل! لا عمل الخبز معا. بينما الاكتئاب في النساء والعمل وغير متوازن من قبل ثقافة المدن التي شملتها الدراسة، كل الأولاد يريدون! أول فتاة يعطي بطن الأم الولادة، وخوفا من الفصل وهوف الدب: والتحدث إلى والدتها، هو الاكتئاب.

Pulsuz tibb 6

Salt zərərli və ya faydalı? Lakin onlar bir şey faydasız olduğunu sübut etmək istəyirdi. ataraq heçlik haqqında uzun əlavə! uşaq dedi qədər sünnə kəsilmiş və ona əlavədə atılmalı, appendisit xəstəliyi daha sonra görüşüb deyil. bütün İslam hüquq, bu kin matçlarda etibarlı idi. Bu elm yoldur! Hər iki üsulları özləri sübut, və ya onlar sübut edir. Biz hələ Səhiyyə Nazirliyi və həkimlər müəyyən və premarital testlər onlar əmiuşağı və əmiuşağı deyil ki, vurğulamaq iman! Qərb və Qərb eyni etdi: Demək olar ki, bütün səhiyyə işçiləri və tibbi məsləhət ki, deyilə bilər. Məsələn, izah Peyğəmbər o qida əvvəl yemək və duz sonra şirniyyat bildirib ki! hərbi deyir peyğəmbərlər Mürsəl, mərhum puding və ilk duz xitam. Və vurğu Brown İslam, biz yemək duz əvvəl, və şirin qidalar yemək sonra, ilk, ağız və diş dezinfeksiya şəkər Katalyzvrh qida, çirklənmiş və sonuncu qidalandırmaq üçün bildirib ki, . Lakin tibb elmi bu gün və ya səhiyyə işçiləri görə kimi dünyəvi insanlar üçün zərərli, həm də: şəkər zərərli duz deyil. Bəziləri hətta dedilər: Üç ağ toz yol olmalıdır: şəkər, duz və heroin. Bu xəstəxanada hər kəs bilmək maraqlıdır, ona hər bir suala əvvəl, mən qoşul! Bu yalnız şəkər və duz var. Salt xlor və kaustik soda (natrium xlorid) bir birləşməsidir. Qida səbət silinir zaman, onun bədən rəhbərlik etməlidir baxın. Və xlor və natrium birləşməsi qəbul etmirik kişi, su xlor gəlir! Mən qabığı aradan qaldırılması və yemək deyirlər. dəri ilə alma və ya xiyar yeyir Kim kənd və courtesies edir. shell yumurta sonra getmək və bişirmək və zibil həyata yemək söyləyin. Hər yumurta mərmi, təmiz kalsium iki qram çünki. Bu bilməlidir və həyat itirmək bu test səhvlər ilə yol tapmaq deyil ki, arxayın ola bilərsiniz. bizi yaradan eyni Allah, nə, necə bizim üçün daha faydalı yemək daha yaxşı bilir. Yeni Səhiyyə Konfransı University şəhid da Beheshti taxıl üç ay həyata sonra, qadınlarda depressiya azaltmaq söylədi! birlikdə əmək çörək etməyin. Baxmayaraq qadınların depressiya, sorğu şəhərlərin mədəniyyət balanssız əmək, bütün oğlanlar istəyirəm! Bu depressiya və anası danışmaq: ilk qız ayrılması və Hove ayı qorxusu, doğum ananın qarın verir.

غلط گیری کلاس اولی ها از: کلاس بالایی ها!

اگر نوشته های کلاس دومی ها، یا بالاتر را برای تصحیح به کلاس اولی ها بدهند، نمره صفر می گیرند! میدانید چرا؟ چون در کلاس اول، هجا ها تدریس می شود ولی، در کلاس های بالاتر آن را حذف می کنند. مثلا در کتاب درسی کلاس اول، اًنار با همزه بعلاوه زبر نوشته می شود. ولی در کلاس بالاتر، انار بدون زیر و زبر نوشته می شود، لذا یک غلط بحساب می آید. کلاس دومی ها هم نسبت به کلاس سومی ها همین طورند: لذا به آنها گفته می شود ملا لغتی! یعنی از هر لغتی ایراد می گیرند. میرسیم به دکتر ها و پرفسورها و نویسنده ها، که اصلا خط شان قابل خواندن نیست و: مسلما زیر صفر نمره می آورند! مخصوصا پزشکان و نویسندگان که از شدت: نوشتن در روز، گاهی شکسته بسته می نویسند. این را گفتم تا بدانی که قضاوت بیسوادان یا کم سوادان، مانند شکستن الماس با یک سنگ است. سنگ خارا یا سنگ رسوبی و سنگ معمولی، ارزشی ندارند ولی قدرت دارند که: طلا و جواهر و سنگهای قیمتی را، با یک ضربه خرد کنند: حافظ می گوید: جاي آن است که: خون موج زند در دل لعل، زين تغابن که: خزف مي شکند بازارش. اکنون وضع سمینار ها و نمایشگاهها و همایش ها، در جمهوری اسلامی این تغابن است، زیرا اولا زبان فارسی کلا و یا بعضا حذف می شود، حتی اگر کسی انگلیسی زبان هم نباشد، برای در و دیوار مطالب را به زبان انگلیسی می گویند! ثانیا همه غرور و هستی ایرانیان را پایمال می کنند، و در تمامی زمینه ها به ایران نمره صفر می دهند. برخی حتی زیر صفر را هم، قابل ایران و ایرانی نمی دانند. اگر یک آمریکایی از نشیمن خود، صدایی در بیاورد عین علم و ادب و فرهنگ است! ولی اگر ایرانی صدها مقاله هم بنویسد، فقط در صورتی مورد تایید است که: در سیستم آنها ثبت و ارزشیابی شده! و نمره گرفته باشد. این امر همان است که دستنویس یک پزشک و یا دکتر را، به کلاس اولی بدهیم تا ارزیابی کند. ملتی با این تاریخ و تمدن و با این هیمنه، باید پشت میز نو رسیده های علم و فرهنگ، به صف بایستد تا شاید لقمه نانی، یا نواله ای دریافت کند. تا موقعی که ایران موشک نساخته بود، می گفتند چرا نساخته؟ چون عفب مانده است! و بلد نیست و باید یاد بگیرد. حالا که ساخته می گویند چرا ساخته؟ چون وحشی و تروریست است! و باید فرهنگ یاد بگیرد بعد. تا موقعی که معلوم نشده بود که همه نوشته های استادان غربی، پاکنویس کتابهای ایرانی و عربی است، می گفتند در ایران نویسنده نیست. حالا که می نویسند و دنیا را با مقالات خود پر می کنند، می گویند کمیت مهم نیست! باید کیفیت داشته باشد. درصورتی این مقالات یا اختراعات، بخاطر کیفیت آن به: مراکز علمی فرستاده شده و پذیرفته می شوند. بنظر ما باید بودجه همه همایش های دولتی، و مجوز بخش های خصوصی باطل شود! و هیچکس اجازه همایش و نمایش و کنگره نداشته باشد، مگر اینکه یک دوره تاریخ علم در ایران را بگذراند. شیفتگی به غرب را هم در خود باید از بین ببرد. به گفته رهبر انقلاب اسلامی، اینجا جمهوری اسلامی ایران است! سازمان ها نو نهاد که عمرشان حتی به60سال هم نمی رسد، حق ندارند در باره سازمان های علمی ایران، که بیش از سه هزار سال تجربه دارند اظهار نظر نمایند. از آن مهمتر هیچ شیفته غربی هم، اجازه تبلیغ فرهنگ غربی را، با بودجه بیت المال ندارد! باید که زبان رسمی همه: همایش ها و سمینارها هم فارسی باشد.

Proofreading first class and the upper class of!

If the entries are in second grade or higher for the correction to first-graders, they are zero! Do you know why? Since the first class, taught syllables but, in higher grades will remove it. For example, first-class textbook, pomegranate Alfa is written as well as rough. But in the higher classes, pomegranate without written upside, it is considered a wrong. The second class of third graders than the same applies: thus they are said to be of any given word. We come to the doctor and professors and writers, who do not read their lines and certainly they score below zero! Especially doctors and authors of the intensity of writing a day, sometimes depending written broken. I said this to know that judgment little or no education, such as breaking a diamond with a rock. Marble and stone deposits and ordinary stones, no value but have the power to: jewelry and precious stones, with a crushing blow up: Hafiz says instead it is the blood of life in the heart of Pomegranate, now at-un benefits that: donkey Nuts broke the market. Now the situation seminars and exhibitions and conferences, the Islamic Republic is the at un benefit  because, firstly, Persian, totally or partially removed, even if the language is not English, for the walls say things in English! Secondly, all Iranians are proud and overwhelm, and in all fields in Iran are zero. Some are even below zero, for Iran and Iranians do not know. If Americans a living, but his voice in science, literature and culture! But if the Iranians have written hundreds of articles, only if it is confirmed that the system is recorded and evaluated them! And the score is. This is what a doctor or a doctor's handwriting, to give first-graders to evaluate. The history and civilization of a nation, have reached a new table of science and culture, to wait its turn until maybe a piece of bread, receive. It was not until the Iranian missiles, would say why not? Because there Fb! And does not know and to learn. Now that made say why? As wild and terrorists! And to learn the culture. It was not until all the writings of Western masters, from  Persian and Arabic books; said Iran is not the author. Now they write and fill the world with his papers, say the quantity is not important! Must have quality. If these articles or patents, because of its quality: scientific centers are sent and accepted. We think Congress should fund all government and private sectors revoked license! And not allow anyone Conferences and Congress unless they pass a course in the history of science. You must destroy the West's fascination. According to the leader of the Islamic Revolution, the Islamic Republic of Iran is here! More importantly, no Western intrigued, to promote Western culture, is funded by public money! Should be the official language: Seminars are Persian.

الدرجة الأولى التدقيق والطبقة العليا من!

إذا الإدخالات في الصف الثاني أو أعلى لتصحيح لطلاب الصف الأول، فهي الصفر! هل تعرف لماذا؟ لأن الطبقة الأولى، وتدرس المقاطع ولكن، في الصفوف العليا سوف إزالته. على سبيل المثال، من الدرجة الأولى كتاب، كتب الرمان حمزة وكذلك الخام. ولكن في الصفوف العليا، والرمان دون رأسا على عقب مكتوبة، ويعتبر أنه من الخطأ. الطبقة الثانية من طلاب الصف الثالث من نفس تنطبق: هكذا يقال إنهم أن تكون له أي كلمة معينة. نأتي إلى الطبيب وأساتذة الجامعات والكتاب والذين لا يقرأون خطوطهم وبالتأكيد أنها يسجل تحت الصفر! خصوصا الأطباء والكتاب من شدة الكتابة يوميا، وهذا يتوقف أحيانا مكتوبة مكسورة. قلت هذا أن نعرف أن الحكم ضئيلة أو معدومة التعليم، مثل كسر الماس مع صخرة. الرخام والحجر الودائع والحجارة العادية، لا قيمة ولكن لديها القدرة على: المجوهرات والأحجار الكريمة، مع ضربة ساحقة الأعلى: يقول الحافظ بدلا من ذلك هو دم الحياة في قلب الرمان، سرج العيب ما يلي: حطم حمار المكسرات السوق. ثانيا، جميع الإيرانيين فخورون وتطغى، وفي كافة المجالات في إيران صفر. بل إن البعض منهم تحت الصفر، لإيران والإيرانيين لا أعرف. لو أن الأميركيين لقمة العيش، ولكن صوته في العلم والأدب والثقافة! ولكن إذا كتبوا الإيرانيين مئات المقالات، إلا إذا تأكد أن يتم تسجيل النظام وتقييمه لهم! والنتيجة هي. هذا هو ما طبيب أو الكتابة اليدوية الطبيب، لإعطاء تلاميذ الصف الأول لتقييم. تاريخ وحضارة أمة، قد وصلت إلى جدول جديد للعلم والثقافة، إلى الانتظار بدورها حتى ربما قطعة من الخبز، والحصول عليها. لم يكن حتى الصواريخ الإيرانية، أن أقول لماذا لا؟ لأن هناك أف ب! ولا تعرف والتعلم. الآن التي جعلت أدلى نقول لماذا؟ كما البرية والإرهابيين! ولتعلم الثقافة. وقال لم يكن حتى عن كتابات الباحثين الغربيين، نسخ الكتب باللغة الفارسية والعربية إيران ليست المؤلف. الآن يكتبون وملء العالم مع أوراقه، وتقول كمية ليست مهمة! يجب أن يكون الجودة. إذا كانت هذه المواد أو براءات الاختراع، ونظرا لجودتها: وترسل المراكز العلمية ومقبولة. ونحن نعتقد أن الكونجرس تمويل جميع ترخيص من الحكومة والقطاع الخاص ألغت! وعدم السماح لأي شخص المؤتمرات والكونغرس إلا أنها تمر دورة في تاريخ العلم. يجب تدمير سحر الغرب. وفقا لقائد الثورة الإسلامية، وجمهورية إيران الإسلامية هو هنا! كيان المنظمات الجديدة التي أقدم ليست حتى 60 عاما، لا يسمح على المنظمات العلمية الإيرانية، وأكثر من ثلاثة آلاف سنة من الخبرة للتعليق. الأهم من ذلك، لا الغربية مفتون، لتعزيز الثقافة الغربية، ويمول من المال العام! يجب أن تكون اللغة الرسمية: حلقات هي الفارسية.

Yoxlama oxunuşu birinci sinif və yuxarı sinif!

entries ilk qreyderlər ikinci dərəcəli və ya korreksiyası üçün daha yüksək varsa, onlar sıfır var! niyə bilirsinizmi? birinci sinif ildən, onu aradan qaldırılması yuxarı siniflərdə, hecadan tədris lakin. Məsələn, birinci sinif dərslik, nar Həmzə kobud, eləcə də yazılmışdır. Lakin ali siniflərdə yazılı ayaq olmadan nar, bir yanlış hesab olunur. Eyni çox üçüncü sinif şagirdlərinin ikinci sinif aiddir belə onlar hər hansı bir sözü olduğu ifadə edilir. Biz həkim və professor və onların xətləri oxumaq deyil yazıçılar, gəlib və əlbəttə ki, onlar aşağıda sıfır hesab! Xüsusilə həkim və bəzən broken yazılı olaraq, bir gün yazılı intensivliyi müəllifləri. Mən bu cür bir qaya ilə bir almaz qırılma kimi hökm az və ya heç bir təhsil bilmək bildirib. Mərmər və daş yataqları və adi daşlar, heç bir dəyəri lakin güc var: qədər sarsıdıcı zərbə ilə zərgərlik və qiymətli daşlar: Hafiz ki Nar qəlbində yəhər əlverişsiz həyat qan əvəzinə deyir ki: eşşək Nuts bazar qırdı. İkincisi, bütün iranlılar qürur və əzmək və İran bütün sahələrdə sıfır var. İran və iranlılar bilmirlər bəziləri hətta sıfır aşağıdır. Əgər amerikalılar yaşayış, amma elm, ədəbiyyat və mədəniyyət onun səsini! Amma iranlılar bu sistem qeyd olunur ki, təsdiq və onları qiymətləndirdi yalnız, məqalə yüzlərlə yazılı əgər! Və hesab edir. Bu həkim və ya həkim yazı, qiymətləndirmək üçün ilk qreyderlər vermək nə. tarixi və bir millətin mədəniyyət, bəlkə bir parça çörək almaq qədər öz növbəsində gözləyin, elm və mədəniyyət yeni bir masa çatmışdır. İran raketləri qədər, niyə deyərdim idi? orada Fb çünki! Və bilmir və öyrənmək. İndi nə demək etdi? vəhşi və terrorçular kimi! Və mədəniyyətini öyrənmək. Qərb alimlərinin bütün yazılar, fars və ərəb kitab surəti qədər deyil, İran müəllif deyil. İndi onlar yazmaq və onun sənədləri ilə dünya doldurmaq, demək miqdarı əhəmiyyətli deyil! keyfiyyətli olmalıdır. çünki onun keyfiyyəti bu məqalə və ya patent varsa: elmi mərkəzləri göndərilən və qəbul edilir. Biz Konqresi bütün dövlət və özəl sektorları ləğv lisenziya maliyyələşdirilməsi lazımdır! Onlar elm tarixində kurs keçmək halda və hər kəs Konfranslar və Konqresi imkan vermir. Siz Qərbin lətafət məhv olmalıdır. İslam İnqilabının lideri sözlərinə görə, İran İslam Respublikası burada! Daha da önemlisi, heç bir Qərb mədəniyyətini təbliğ etmək, intrigued Western, ictimai pul tərəfindən maliyyələşdirilir! rəsmi dil olmalıdır: Seminarlar fars var.

 آیا یک درصد مهمتر از 99درصد است؟

منصور معظمی دو کار جالب کرد: اول اینکه نمایشگاه بزرگ و بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی را، به ستاد انتخاباتی آقای روحانی تبدیل و از: برجام دفاع کرد که جای تشکر دارد، چون اقای روحانی ممکن است انصراف دهد، لذا باید بخوبی بدرقه شود. البته این کار او معلوم بود دستوری است، چون مانند همه مصاحبه شوندگان این نمایشگاه، گویا متن مشخصی را داده بودند تا همه تکرار کنند. دوم اینکه ثابت کرد: یک درصد مهمتر از 99درصد است. به نظر ایشان اگر پروژه هایی تا 99درصد هم کار شده باشد، بی ارزش است و ممکن برای یک درصد معطل بماند، و بی اثر شود. لذا باید گفت این حرف او هم از: کلمات قصاری است که باید با: طلای سیاه یعنی نفت نوشت. زیرا از قدیم گفته اند: کار آن کرد که تمام کرد. بنابر نظر ایشان فقط باید از یک درصد آخر تشکر کرد، که تا حالا از ایشان تشکری نشده است، و جا دارد که منتقدین بجای انتقاد، از ایشان تشکر کنند. البته این تئوری همه ریاست جمهوری ها بوده است! شهید رجایی از بنی صدر انتقاد می کرد و او را خائن میدانست: کسیکه مملکت را فروخت و خودش فراری شد. هاشمی از آقای خامنه ای انتقاد میکرد و: در تمام یاد داشتهایش که اخیرا به چاپ رسیده، گفته که آقای خامنه ای در کار های جزئی هم مانند: طرح سبزه میدان تهران دخالت می کرده است. خاتمی هم گرچه الان همه فراموش کرده اند، ولی بالا بلندترین انتقاد ها را به هاشمی داشت، و اورا براساس رای دادگاه میکونوس، لایق ریاست جمهوری نمی دانست، و با رای خود در واقع اسلام را نجات داد! دوم خرداد مفهومی جز ضدیت با سوم خرداد و مسئله جنگ نداشت، که همه را زیر سر دولت قبل یعنی هاشمی می دانستند. احمدی نژاد هم که آمد، اول از همه چاقو در آورد و صندلی خاتمی را پاره کرد! و گفت من روی این صندلی های طاغوتی نمی نشینم و: دستور داد خاتمی را از کاخ بیرون بیاندازند، و حقوق او را بلوکه کرد و قس علیهذا. روحانی هم که آمد شمشیر را از رو بست. و هنوز هم که هنوزه می گوید: دوران گذشته یعنی دوران احمدی نژاد، بیشترین صدمات را به جمهوری اسلامی زد. ولذا الان هم بعید نیست کسی روی کار آید که: اساسا روحانی را جاسوس انگلیس بداند، و بگوید مملکت را برای سفرهای خارجش فروخت! تا مثل ناصرالدین شاه قاجار باشد. در حالیکه باید 99درصد مهمتر از 1درصد باشد، اگر 99برابر بهتر نیست لا اقل مساوی باشد نه بدتر. یعنی همه دولتها کار کردند تا یک پروژه افتتاح شد.

   در این جلسه البته سوال زیاد شد ولی طفره می رفت: ماهین نیوز پرسید اینهمه منابع مشترک با اعراب داریم، که همه آنها خرج ایران ستیزی می شود، نمی توانیم با تزریق بتن یا مواد ته نشین شونده، به چاههای گاز و نفت، مانع نشت آنها به منابع پایین دستی شویم؟ گفت من فنی نیستم ولی می دانم که: نشت نفت یا گاز به میادین مشترک از منفذهای زیاد و: بسیار ریز انجام می شود، و امکان این کار نیست. در حالیکه میتوان این موضوع را، به عنوان پروژه های تحقیقاتی تعریف کرد، و روشی پیدا کرد تا میادین گازی مشترک نیز، مانند چاههای نفت مسجد سلیمان، ایزوله و قیراندود شوند، و چیزی از انها نشت نکند. زیرا کشورهای همسایه مخصوصا عربستان و قطر، با حفر چاههای بسیار عمیق، امکان انتقال سفره های زیر زمینی را گسترش داده، و همه درآمد آنهم برای خرید سلاح هزینه می شود.

Do you have 1 percentage above 99%?

Mansour moazzami two interesting work: First, major exhibitions and international oil, gas and petrochemicals, the campaign's spiritual conversion and the Brjam defended that thanks to, because Mr. Rouhani may withdraw, it must be well off be. Of course, it was obvious grammatical him, because like all participants of the exhibition, as if the text had been given to all repeat. Second, it proved a percentage above 99 percent. In his opinion, if the project up to 99 percent of the work is worthless and may wait for a percentage, and is ineffective. It must be said also of the words: aphorisms that should be: black gold of oil wrote. As the old saying goes: it will all work out. According to them, only the last one percent of thanks, which has not been thanked, and it is important that instead of criticizing the critics thank them. Of course, this theory is all presidents! Rajai martyr of Bani-Sadr criticized and considered him a traitor: he sold his country and himself escape. Mr. Khamenei and Hashemi criticized in all of his notes published recently said that Mr. Khamenei minor work, such as: Project Green Square Tehran's interference. But the concept of June against May and the third was the war, all under the Government of the Hashemite knew before. Ahmadinejad, who was first of all a knife and tore Khatami seat! And said I will not sit on this chair idolatrous and: ordered Khatami's throw from the palace, and his salary was frozen and so on. Spiritual sword that came from the dead. And still that is still says bygone era, the era of Ahmadinejad, the Islamic Republic's most harm. And so now it is not unlikely that someone comes to work: basically spiritual British spies know, and tell the country for trips secreted abroad, sell! To be like Shah Qajar. While more than 1% to 99%, if not 99 times better, not worse, at least equal. This means that all governments have a project opened.

   In this meeting, many questions, but refuse to go: Mahin News asked all shared resources with Arabs, we, all of which cost Iran conflict, it cannot be injected with concrete or deposits binding, the wells of oil and gas, prevents leakage they're downstream resources? I said I'm not technical, but I know that oil spills or gas fields of joint large pores and very finely done, and cannot do. While on this subject, as defined research projects, and find a way to joint gas fields, such as oil wells in Masjed Soleyman, isolated and tarps, and do not leak. For neighboring countries, especially Saudi Arabia and Qatar, to drilling very deep, underground aquifers extend possible and even money to buy weapons costs.

هل لديك نسبة1% فوق 99٪؟

منصور معظمي يعملان مثيرة للاهتمام: أولا، المعارض الكبرى والنفط العالمية والغاز والبتروكيماويات، ودافع تحويل الروحي للحملة وBrjam أنه بفضل، لأن السيد روحاني قد سحب، يجب أن تكون ميسورة الحال يكون. وبطبيعة الحال، كان نحوية واضحة له، لأن مثل جميع المشاركين في المعرض، كما لو أعطيت النص لكل تكرار. ثانيا، أثبتت نسبة فوق 99 في المئة. في رأيه، إذا كان المشروع ما يصل الى 99 في المئة من العمل لا قيمة لها ويمكن أن تنتظر مئوية، وغير فعال. ولا بد من القول أيضا عبارة: الأمثال التي يجب أن تكون: كتب الذهب الأسود من النفط. وكما يقول المثل القديم: أنه سوف يعمل كل شيء. وفقا لها، إلا في المئة أخيرة شكر، الذي لم يكن الشكر، وأنه من المهم أنه بدلا من انتقاد النقاد، وشكرا لهم. بالطبع، هذه النظرية هو كل الرؤساء! رجائي شهيد بني صدر انتقد واعتبرته خائنا: باع بلاده ونفسه الهرب. وقال السيد خامنئي وهاشمي انتقد في كل من مذكراته التي نشرت مؤخرا أن السيد خامنئي عمل بسيط، مثل: تدخل المشروع الأخضر ساحة طهران. ولكن مفهوم يونيو ضد مايو والثالثة كانت الحرب، وكلها تحت حكومة الأردنية يعرف من قبل. أحمدي نجاد، الذي كان قبل كل شيء سكينا ومزق مقعد خاتمي! وقال أنه لن يجلس على هذا الكرسي الوثنية و: أمر رمي خاتمي من القصر، وتجميد راتبه وهلم جرا. السيف الروحي الذي جاء من بين الأموات. وما زال ما زال يقول حقبة ماضية، عهد أحمدي نجاد، ومعظم الضرر للجمهورية الإسلامية. وحتى الآن انه ليس من المستبعد أن يأتي شخص للعمل: جواسيس بريطانيين الروحية أساسا تعرف، ونقول للدولة للرحلات يفرز في الخارج، وبيع! أن يكون مثل شاه قاجار. في حين أن أكثر من 1٪ إلى 99٪، إن لم يكن 99 مرة أفضل، وليس أسوأ، أي ما يعادل على الأقل. وهذا يعني أن جميع الحكومات لديها فتح مشروع.

   في هذا الاجتماع، العديد من الأسئلة، لكنهم يرفضون الذهاب: طلب ماهين أخبار جميع الموارد المشتركة مع العرب، ونحن، والتي تكلف الصراع إيران، فإنه لا يمكن حقن الخرسانة أو الودائع ملزمة، آبار النفط والغاز، ويمنع تسرب انهم الموارد المصب؟ قلت أنا لست التقنية، لكنني أعرف أن تسرب النفط أو حقول الغاز المسام الكبيرة المشتركة وناعما جدا القيام به، ولا نستطيع ان نفعل. بينما حول هذا الموضوع، على النحو المحدد المشاريع البحثية، وإيجاد وسيلة لحقول الغاز المشتركة، مثل آبار النفط في مسجد سليمان، معزولة والأقمشة، ولا تسرب. وبالنسبة للبلدان المجاورة، خاصة المملكة العربية السعودية وقطر، إلى حفر عميقة جدا، المياه الجوفية تمتد الممكنة، وحتى المال لشراء أسلحة التكاليف.

Siz 99% -dən bir faiz var?

Mansour iki maraqlı iş moazzami: Birincisi, əsas sərgi və beynəlxalq neft, qaz və neft-kimya, kampaniyanın mənəvi dönüşüm və Brjam cənab Ruhani geri götürə bilər, çünki sayəsində, yaxşı off olmalıdır müdafiə ola bilər. mətn bütün təkrar verilmişdir sanki Əlbəttə, bu, çünki sərginin bütün iştirakçılarına kimi aydın qrammatik ona idi. İkincisi, 99 faizdən yuxarı faiz sübut etdi. Onun fikrincə, iş 99 faizi layihə qədər dəyərsiz olduqda və faiz gözləmək bilər, və effektiv deyil. olmalıdır Aforizmlər: Bu da sözləri belə olmalıdır neftin qara qızıl yazdı. Köhnə kəlam gedir kimi: bütün işləyəcək. Onların sözlərinə görə, yalnız olmamışdır sayəsində son bir faiz təşəkkür etdi və əvəzinə tənqid tənqid, onlara təşəkkür vacibdir. Əlbəttə ki, bu nəzəriyyə bütün prezidentləri edir! Bani-Sədrin Recai şəhid tənqid və xain onu hesab: o, ölkəni satılır və özü xilas. Cənab Xameneyi və Haşimi yaxınlarda dərc etdiyi qeydlər bütün tənqid belə ki, cənab Xameneyi kiçik iş, Project Green Square Tehranın müdaxilə. Amma may qarşı iyun anlayışı və üçüncü Haşimi Hökuməti əvvəl bilirdi bütün altında, müharibə idi. bütün bıçaq ilk idi və Xatəmi oturacaq parçaladı Əhmədinejad! Mən bütpərəst və bu kafedrasında oturmaq bildirib: saray Xatəminin atmaq sifariş və maaşını dondurulmuş və s. ölü gəldi Spiritual qılınc. Və hələ ki, hələ keçmiş dövr, Əhmədinejad, İslam Respublikasının ən zərər era deyir. əsasən mənəvi Britaniya casusları bilirik və satmaq, xaricdə ifraz səfərlər üçün ölkə demək: Və indi kimsə iş gəlir ki, mümkün deyil! Qacar ​​kimi olmaq. daha 1% -dən 99%, əgər 99 dəfə daha yaxşı pis deyil, ən azı bərabər edir. Bu, bütün hökumətlər layihə açdı deməkdir.

   Bu görüşdə bir çox suallar, lakin getmək üçün imtina: Mahin News ərəblər bütün paylaşılan resursları istədi İran münaqişənin başa olan biz, konkret və ya depozitlər məcburi ilə enjekte edilə bilməz, neft və qaz quyularının, sızma qarşısını alır onlar aşağı resursları mi? Mən texniki deyiləm, lakin mən çox gözəl neft dağılmalarına və ya birgə böyük məsamələri qaz sahələri və həyata bilirik ki, və nə bilməz. Bu mövzuda isə, tədqiqat layihələri müəyyən və neft Masjed Soleyman, Xuzistan ostanı quyuların təcrid və Tarps birgə qaz yataqlarının üçün bir yol tapmaq, və sızma yoxdur.

دگردیسی بهار عربی

اسماعیل هنیه جایگزین خالد مشعل شد، تا سیاست های قطر را بهتر پیاده کند و: به عربستان و اسرائیل نزدیکتر شود! نماینده یمن هم از اتحادیه اروپا خواست تا :مداخلات ایران در کشورش را محکوم کند. اینها یعنی یک چرخش در جهان عرب، که البته دور از ذهن نیست و: باید منتظر برخی حرکات دیگر نیز بود. ولی آسیب شناسی این امر نشان می دهد: سه دسته دلیل برای این چرخش ها وجود دارد. دلیل اول جنبه تاریخی و ملی اعراب است:

بخش اعظم اعراب با اسرائیل مشکلی ندارند. چه در موقعی که صهیونیست ها، شروع به خرید زمین های فلسطین کردند، و چه در زمانی که بخش اعظم صحرای سینا، بلندی های جولان و اراضی ماقبل 1967به: تصرف اسرائیل در آمد. حتی بخش کوچکی هم که مخالف بودند نه بخاطر دین و اسلام، یا ملیت و تاریخ بود، بلکه اغلب به واسطه این بود که: خود را غارت شده می دانستند، لذا دشمن هم از این هم احساس آنها استفاده کرد، و بسیاری از آنان را درکشورهای محتلف، اسکان داد و کمک های بین المللی برایشان فراهم کرد، و اینها هم دست از مبارزه با اسرائیل برداشتند.

همانطور که اشاره شد دسته دوم روانشاسی و یا: حرکت های ترمیمی اسرائیل، در جهت از بین بردن مخالفین بود. اسرائیل بخش اعظم مخالفین خود را، با زور اسلحه و ترور و کشتار، از بین برد یا ساکت کرد، بخش دیگر را با تطمیع به سازش کشاند. نمونه اول قتل عام صبرا و شتیلا است، نمونه دوم عباس محمود و دولت خودگران می باشد. اما بخش سوم دلایل مربوط به ایران می شود. دولت ایران در زمان پهلوی، نه تنها با کارکرد اسرائیل مشکل نداشت، بلکه از تجربیات آن استفاده می کرد. بخش اعظم ساواک و کشت و صنعت ایران، به دست آنها بود. به همین دلیل از سوی عبدالناصر، بسیار مورد حمله بود تا جاییکه: گفته می شد الایرانی اخ الیهود. ایرانیان برادران یهود هستند.

 گرچه این معنی درست بود، زیرا ایرانیان با یهودیان مشکلی نداشتند، مشکل ایرانیان با صهیونیست ها بود که: زیر پوشش یهودیت، جنایت های خود راتوجیه می کردند مانند: گروه داعش که بنام اسلام جنایت می کند، یا گروه صلیبیون که به نام مسیحیت مردم فلسطین را، چند بار قتل عام کردند. حتی در زمان کورش گفته می شود: ده نفر از انبیا الهی، از دست یهودیان فرار کرده، به ایران پناه آوردند و کورش، به آنان پناه داد. اکنون در نقاط مختلف ایران برای آنها بارگاههایی است، مانند شوش دانیال یا پیغمبریه قزوین، قیدار نبی در زنجان و: حیقوق در همدان. حتی سادات ایرانی از نسل حضرت اسماعیل هستند، و یهودیان از نسل اسحق برادر اسماعیل.

اما بحث تجاوز و قتل عام صهیونیست ها، نشان داد که یهودیان هم مانند برخی از اجداد خود، پیامبر کش هستند. ولذا مانند قابیل که برادرش را کشت، اینها هم به کشتار همکیشان و همنوعان خود دست زده اند. اولین پرچم مخالفت با صهیونیست ها از سوی آیت الله کاشانی برداشته شد. سپس امام خمینی اینها را برملا کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، محو اسرائیل در دستور کار قرار گرفت، تا جاییکه رهبر فرزانه انقلاب گفت: تا 25سال اینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت. لذا اهمیت و نقش ایران در این مبارزه کلیدی است. یعنی هیچ گروهی محور مقاومت نیست، فقط نظام ولایت فقیه هست که: ستون مقاومت را تشکیل می دهد، و اعراب هم تا موقعی که مانند حزب الله لبنان، در خط ولایت هستند موفق هستند، و الا با کوچکترین زاویه، نهایتا به سرنوشت حماس دچار می شوند.

Metamorphosis in Arabic Spring

Ismail Haniyeh, Khaled Mashaal alternative was to implement better policies and Qatar to Saudi Arabia and Israel closer! Yemen is representative of the Europe Union urged: Iranian interference in his country's condemnation. It's a turnaround in the Arab world, which is not far-fetched and should wait for some other movements as well. The pathology of this show: There are three reasons for this rotation. The first aspect of the Arab National Historic Essen: The vast majority of Israeli Arabs have no problem. What when the Zionists began to buy land in Palestine, and during much of the Sinai, the Golan Heights and the territory of pre-1967: Israel was captured. Even a small portion that is opposed not because of religion and Islam, or nationality and history, but also due to the fact that: their looted knew, the enemy still feel like they're used, and many of them different countries, housing and international assistance provided to them, and they've also taken the fight with Israel. As noted, the second batch of psychology or move Restorative Israel, in order to eliminate the opposition. Israel most of their opponents, by force of arms and terror and destruction, destroyed or silenced, the other part of the allure led to a compromise. Sabra and Shatila massacre is the first sample, a second sample Mahmoud Abbas and the Authority. But the third reason is related to Iran. The government of Iran during the Pahlavi era, not only Israel had no problem with the operation, but experience it used to be. Much of Iran's SAVAK and agro-industry, to them. That's why the Abdel Nasser, was attacked so far: Jewish brothers are said to be Iranian. Although this means just because Iranian Jews had no trouble, trouble Iranians with the Zionists was that under the guise of Judaism, its crimes justified such group has called Islam a crime, or Group Crusaders in the name of Christianity Palestinians, killed many times. Even at the time of Cyrus is said to be ten of the divine prophets, the Jews fled the country and sought refuge Cyrus gave them refuge. Now in various parts of the dome are for them, like Daniel in Susa or Peighambarieh Qazvin, Zanjan and Kedar: Habakkuk in Hamadan. Even Sadat Iranians are descendants of Ishmael, and Isaac, brother Jews the descendants of Ishmael. But the rape and murder of Zionism, that the Jews, like some of its predecessors, the Prophet cache. And then, like Cain who killed his brother, they are killing their fellow co-religionists and have committed. The first anti-Zionist flag was removed by Ayatollah Kashani. These are then exposed Imam Khomeini. After the Islamic Revolution, wiping Israel off the agenda, insofar as Supreme Leader said the next 25 years there will be an Israeli. Therefore, the importance of Iran's role in this struggle is the key. This means that no group axis of resistance, just system of velayat-e faqih that column resistance forms, and Arabs as long as Hezbollah in Lebanon, in line guardians who are successful, otherwise the smallest angle, ultimately, the fate of Hamas has been.

التحول فی الربيع  العربية

إسماعيل هنية، كان خالد مشعل بديل لتنفيذ سياسات وقطر أفضل للمملكة العربية السعودية وإسرائيل أقرب! اليمن وحث ممثل الاتحاد أوروبا: التدخل الإيراني في إدانة بلاده. انها نقطة تحول في العالم العربي، وهي ليست بعيدة المنال، وينبغي الانتظار لبعض الحركات الأخرى كذلك. علم الأمراض من هذا العرض: هناك ثلاثة أسباب لهذا التناوب. الجانب الأول للمجلس الوطنى لايسن العربية التاريخية: إن الغالبية العظمى من العرب الإسرائيليين ليس لديهم مشكلة. ما عندما بدأ الصهاينة لشراء الأراضي في فلسطين، وخلال جزء كبير من سيناء ومرتفعات الجولان وأراضي ما قبل 1967: تم القبض على اسرائيل. حتى جزء صغير ما يعارض ليس بسبب الدين والإسلام، أو الجنسية، والتاريخ، ولكن أيضا يرجع ذلك إلى حقيقة أن: نهبت من يعلم، والعدو ما زال يشعرون انهم المستخدمة، وكثير منهم بلدان مختلفة، والإسكان الدولي وتقديم المساعدة لهم، وأنها قد اتخذت أيضا الحرب مع إسرائيل. كما لوحظ، الدفعة الثانية من علم النفس أو تتحرك التصالحية إسرائيل، من أجل القضاء على المعارضة. إسرائيل معظم من خصومهم، بقوة السلاح والإرهاب والتدمير، تدمير أو إسكاته، والجزء الآخر من جاذبية أدى إلى حل وسط. صبرا وشاتيلا هي العينة الأولى، عينة ثانية محمود عباس والسلطة. ولكن السبب الثالث هو المتعلقة بإيران. حكومة إيران في عهد بهلوي، كانت ليس فقط إسرائيل أي مشكلة مع هذه العملية، ولكن التجربة التي اعتادت ان تكون. الكثير من السافاك الإيراني والصناعات الزراعية، لهم. هذا هو السبب في أبدل ناصر، تعرضت لهجوم حتى الآن: ويقال الأخوة اليهودية لتكون الإيراني. ورغم أن هذا يعني فقط لأن اليهود الإيراني ليس لديه مشكلة، وكان الإيرانيون المتاعب مع الصهاينة التي تحت ستار من اليهودية، وبررت جرائمها هذه المجموعة قد دعا الإسلام جريمة، أو الصليبيين المجموعة باسم المسيحية الفلسطينيين، قتل مرات عديدة. حتى في ما يقال وقت سايروس أن عشرة من الأنبياء، هرب اليهود في البلاد ولجأوا أعطى سايروس لهم ملجأ. الآن في أجزاء مختلفة من القبة هي بالنسبة لهم، مثل دانيال في سوسة أو البیغمبریه فی قزوين وزنجان وكيدار: حبقوق في همدان. حتى السادات الإيرانيين هم من نسل إسماعيل، وإسحاق، شقيق اليهود من نسل إسماعيل. ولكن الاغتصاب والقتل الصهيونية، أن اليهود، مثل بعض من سابقاتها، والنبي ذاكرة التخزين المؤقت. وبعد ذلك، مثل قابيل الذي قتل أخاه، أنهم يقتلون زملائهم في الدين وارتكبوا. تمت إزالة أول علم المناهضة للصهيونية التي كتبها أياتولاه كاشاني. ثم تتعرض هذه الامام الخميني. بعد الثورة الإسلامية، ومحو اسرائيل من على جدول الأعمال، بقدر المرشد الأعلى قال ان 25 عاما المقبلة ستكون هناك إسرائيلي. ولذلك، فإن أهمية الدور الإيراني في هذا الصراع هو المفتاح. هذا يعني أنه لا يوجد محور مجموعة من المقاومة، ونظام عادل للولاية الفقيه الذي شكل العمود المقاومة، والعرب ما دام حزب الله في لبنان، في الأوصياء خط الذين يحققون نجاحا، وإلا فإن أصغر زاوية، في نهاية المطاف، فإن مصير حماس لديها ل.

Spring Metamorphosis Ərəb

İsmayıl Haniyə, Xalid Məşəl alternativ yaxın Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail daha yaxşı siyasəti və Qatar həyata keçirmək idi! ölkəsinin qınama İran müdaxilə: Yemen Avropa İttifaqının nümayəndəsi çağırıb edir. Bu uzaq alındı ​​deyil və həmçinin bəzi digər hərəkəti üçün gözləmək lazımdır Ərəb dünyasında bir dönüş var. Bu şou patoloji: Bu fırlanma üç səbəbi var. Ərəb Milli Tarix Essen ilk aspekt: ​​İsrail ərəblərin əksəriyyəti heç bir problem yoxdur. Nə Sionistlər Fələstində torpaq almaq başladı və Sina, Golan Təpələrini və pre-1967 ərazisinin çox əsnasında İsrail tutuldu. Hətta kiçik həm də ki, çünki din və İslam və ya vətəndaşlığı və tarixi qarşı hissəsi, onların talan onlar istifadə etdiyiniz kimi düşmən hələ hiss bilirdi və onların çoxu müxtəlif ölkələrin, mənzil və beynəlxalq yardım onlara verilmiş və onlar da İsraillə mübarizə qəbul etdik. Qeyd etdiyim kimi, və ya psixologiya ikinci batch müxalifət aradan qaldırılması üçün, Restorative İsrail hərəkət. məhv və ya susdurulub silah və terror və məhv edilməsi, zorla, onların opponentlər ən İsrail cəlb digər hissəsi kompromis gətirib çıxardı. Sabra və Şatilla qətliamı ilk nümunəsi, ikinci nümunə Mahmud Abbas və Authority edir. Amma üçüncü səbəb İran ilə bağlıdır. Pəhləvi dövründə İran hökuməti yalnız İsrail əməliyyat ilə heç bir problem idi, lakin təcrübə olmaq üçün istifadə. Onlara İranın SAVAK və aqro-sənaye, çox. Abdel Nasser, bu günə qədər hücum edilib Buna görə Yəhudi qardaş İran olduğu ifadə edilir. Bu İran yəhudilər heç bir problem idi, çünki yalnız o deməkdir baxmayaraq, sionistlərin ilə narahatlıq İranlılar Yəhudilik adı altında öz cinayətlər xristianlığın adına Group Crusaders belə qrup İslam cinayət adlandırıb haqlı, yaxud idi Fələstinlilər, dəfələrlə öldürdü. Cyrus vaxt ilahi peyğəmbərlərin on olduğu ifadə edilir hətta yəhudilər ölkədən qaçdı və Cyrus onlara sığınacaq verdi sığınıb. Habaqququn Həmədan: İndi günbəz müxtəlif yerlərində Susa Daniel ya Peighambarieh Qəzvin, Zəncan və Kedar kimi, onlar üçün var. Hətta Sedat İranlılar Isaac, qardaş yəhudilər İsmailin nəslindən İsmailin nəslindən və. Amma təcavüz və sionizmin cinayət, yəhudilər ki, onun sələfləri bəzi kimi, Hz cache. Və sonra, qardaşı öldürdü Qabil kimi, onlar fellow dindaşlarımız öldürür və törətmişlər. ilk anti-sionist bayrağı Ayətullah Kaşani qaldırıldı. Bu sonra İmam Xomeyni məruz qalır. İslam inqilabından sonra gündəmə off İsrail silinerek, insofar Ali lideri kimi növbəti 25 il İsrail orada olacaq. Buna görə də, bu mübarizədə İranın rolunun əhəmiyyəti açardır. Bu müqavimət ki, heç bir qrup ox, sütun müqavimət forması, və ərəblər kimi uzun Livanda Hizbullah, müvəffəqiyyətli olan xətt qəyyumları, başqa kiçik bucaq kimi nəticədə, Həmas taleyi var Velayat-e faqih yalnız sistem deməkdir var.

 

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.

آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که کسی جرات نکرد: نماز را بشکند و به کمک بیاید، تا اینکه عمر فوت کرد، و فیروز معروف به ابولولو هم اعدام گردید. حضرت علی وقتی فهمید گفت: نباید خلیفه را می کشتند، و الا خلیفه کشی باب می شود. و همینطور هم شد: عثمان هم در حالیکه قران می خواند کشته شد، و قطرات خون او بر آیه فسیکفیکهم الله ریخت، که بعد پیراهن عثمان از همین جا آغاز شد، و به ترور حضرت علی ع و شهادت امامان انجامید. حالا جهانگیری بدعتی در مناظره گذاشت که: رهایی از آن ممکن نیست. و مناظره سوم از این بدتر خواهد شد، زیرا از الان همگی به دنبال کشف و: یاد داشت نقطه ضعف های یکدیگر هستند. تا جایی که روحانی مستاصل شد و گفت: اینهمه از دولت انتقاد می کنید، یعنی دولت حتی یک کار کوچک هم، که قابل دفاع باشد ندارد؟ در حالیکه باید گفت : کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند. روحانی که خود سردمدار انتقاد از دولت های قبل بود، و تصور می کرد انتقاداتش درست است، و شاید تا قبل از مناظره، اصلا فکر نمی کرد اینهمه خراب می شود، حالا با همان حربه، ضربه های منتقدین را دریافت می کند. رکود تورمی و بحث فلاکت را مطرح می کرد، و با اینکه دولت احمدی نژاد می گفت: رکود نداریم و تورم هم 13درصد است، ولی اصرار می کرد که: تورم بالای چهل درصد است. هرچه او آمار میداد، این می گفت آمارها دولتی است! و باید با جیب مردم صحبت کرد. حالا می بیند همین حرفها، سلاح برنده ای برعلیه خودش شده، او با آمار دولتی می گوید: رشد 8درصدی داریم، ولی جیب مردم فلاکت را نشان می دهد. قبلا می گفت یارانه باید حذف شود، ولی حالا می گوید یارانه را برای: اقشار محروم را سه برابر کرده ایم. البته دولت احمدی نژاد هم همین راه را رفت، و دولت های قبلی هم بجای حمایت یا تعریف از: دولت های قبل آنها را مسئول گرفتاریها دانستند. هنوز هم ما شاهدیم که بسیاری از گرفتاریها، به زمان شاه نسبت داده می شود، و یا به مسئله جنگ و یا دولت سازندگی. و این روش به دلیل آن است که: آزادی بیان وجود دارد. والا اگر هرکس را به جرم خلاف گویی، مجازات می کردند چنین اتفاقی نمی افتاد. از آنطرف هم، پیشرفت های دیگران را بنام خو می گوید! پروژه هایی که گاه سی یا چهل سال، برای آن زحمت کشیده شده، هرکسی سعی می کند: بنام خودش تمام کند! در حالیکه پروژه ها و پیشرفت کشور، حاصل یک همکاری عظیم و تاریخی همه ملت است، و هرکدام از دولت ها بخشی از ان را انجام داده اند. اقتدار امروز ما فقط حاصل برجام نیست، بلکه در زمان انقلاب و جنگ و سازندگی هم، ما اقتدار داشتیم و نباید با نادیده گرفتن: زحمات قبلی ها فقط خود را ببینیم. در این میان فقط رئیسی اعتماد به نفس داشت. انتقاد های او اساسی و بدون آشفتگی بود. پیشنهاد او متنی بر مناظره : رئیس دولت قبل و قبل تر هم، راه حل رهایی از این دور و  تسلسل می باشد

He, who sows the wind, reaps the inevitable storm.

Mr. Jahangiri in Pashto Al Saud, carpets attack began, and the first sowing the wind! Today we will reap the storm. He was attacked by the example of others: or were opening to attack in the official debate and look normal. Hazrat Omar said that Iran has a very bad behavior, and he was none other than jubilant and his bad behavior in his heart, until he reached the Promised Day! With a dagger against his life and he planted on the mat, and the impact was so strong that no one dared prayers and help break up until Omar died, and Firuz also known as Abu Lolo was executed. Ali when he realized he should not be killed Khalifa, and Khalifa Ella is the plumbing. And so it proved: Osman was killed while reading the Qur'an, and drops of blood he poured verse, after Osman shirts from here began, and led to the assassination of Imam Ali and Imam. Now Jahangiri was heresy in the debate that it is not possible to get rid of. And third debates will be worse, because now they are looking to discover: remember weaknesses are. To the extent that he was desperate and said: Yet you criticize the government, the state, even a small business, which is not defensible? While it must be said: He who sows the wind, reaps the inevitable storm. Spiritual leader who was critical of the government before, and thought the criticism is true, and perhaps before the debate, did not think so bad, now with the same weapon, hit by critics receives. Stagflation and the misery that arises, and that the Ahmadinejad government said no recession and inflation is 13 percent, but insisted that inflation is above forty percent. As he was hit, said the State Statistics! And have talked with people's pockets. Now he sees the same thing, winning weapon against himself, his government statistics says 8 percent growth, but we will show pockets of misery. Previously said subsidies should be eliminated, but now says subsidies for: the lower classes have tripled. However, Ahmadinejad government went the same way, and have instead supported the previous government or the definition of government responsible for the troubles they knew before. We still see a lot of difficulties, to the Shah attributed, or the question of war or state building. And this method because it is: There is freedom of expression. Otherwise, if anyone guilty of contradiction, that the punishment would not have happened. From the other side, other enhancements to their name says! Projects that sometimes thirty or forty years, have labored to it, everyone tries: as a finish! While projects and progress of the country, the result of a monumental collaboration of all nations, and each of the states have done part of it. Today we not only achieved Brjam authority, but at the time of revolution and war and reconstruction, we had authority, and should not be ignored: their only see previous efforts. In the meantime, only the president's confidence. His criticism was basic and without confusion. His proposal text of the debate: the head of state before and before the solution out of this vicious circle is

هو الذي يزرع الريح، يحصد العاصفة التي لا مفر منها   السيد جهانجيري بلغة البشتو آل سعود، وبدأ السجاد الهجوم، وأول زرع الريح! اليوم نحن سوف تجني العاصفة. هاجمه المثال الآخرين: أو تم فتح في الهجوم عن طريق النقاش الرسمية وتبدو طبيعية. قال حضرة عمر أن إيران لديها سلوك سيء للغاية، وكان لا شيء غير المبتهجين، وأخلاقه سيئة السلوك في قلبه، حتى وصل اليوم الموعود! مع خنجر ضد حياته وزرعت على حصير، وكان تأثير قوي بحيث لا يجرؤ أحد الصلوات وتساعد على كسر حتى مات عمر، والمعروف أيضا باسم فيروز أعدم أبو لولو. علي عندما أدرك أنه لا يجب قتل خليفة، وخليفة إيلا هو السباكة. وهكذا ثبت أنه: قتل عثمان وهو يقرأ القرآن، وقطرات من الدم انه سكب الآية، بعد قمصان عثمان من هنا بدأت، وأدت إلى اغتيال الإمام علي والإمام. الآن كان جهانجيري بدعة في النقاش أنه ليس من الممكن التخلص منها. والمناقشات الثالثة ستكون أسوأ، لأنه الآن يبحثون لاكتشاف: تذكر نقاط الضعف هي. لدرجة أنه كان يائسا وقال: ولكنك انتقاد الحكومة، الدولة، حتى الأعمال التجارية الصغيرة، وهو ما لا يمكن الدفاع عنها؟ في الوقت الذي يجب أن يقال: هو الذي يزرع الريح، يحصد العاصفة التي لا مفر منها. روحي الزعيم الذي كان ينتقد الحكومة من قبل، ويعتقد أن النقد الحقيقي، وربما قبل المناظرة، لا أعتقد سيئة للغاية، والآن مع السلاح نفسه، وضرب من قبل النقاد يتلقاها. الركود التضخمي والبؤس الذي يطرح نفسه، وأن حكومة أحمدي نجاد قال لا الكساد والتضخم 13 في المئة، ولكن أصر على أن التضخم هو أكثر من أربعين في المئة. كما صدمته وقال الدولة الاحصائيات! ولقد تحدثت مع جيوب الناس. الآن يرى الشيء نفسه، والفوز السلاح ضد نفسه، والإحصاءات تقول حكومته نمو بنسبة 8 في المئة، ولكننا لن تظهر جيوب البؤس. قال في وقت سابق يجب إلغاء الدعم، ولكن الآن يقول إعانات ل: قد تضاعفت ثلاث مرات الطبقات الدنيا. ومع ذلك، ذهبت حكومة أحمدي نجاد بنفس الطريقة، ووبدلا من ذلك دعمت الحكومة السابقة أو تعريف الحكومية المسؤولة عن المتاعب التي عرفت من قبل. لا زلنا نرى الكثير من الصعوبات، لشاه عزا، أو مسألة الحرب أو بناء الدولة. وهذه الطريقة لأنه: ليس هناك حرية التعبير. خلاف ذلك، إذا كان أي شخص مذنب من لتناقض، أن العقوبة لن يكون قد حدث. من الجانب الآخر، والتحسينات الأخرى لباسمهم وتقول! المشاريع التي أحيانا ثلاثين أو أربعين عاما، وقد جاهد لذلك، والجميع يحاول: كما في النهاية! بينما المشاريع وتقدم البلاد، ونتيجة للتعاون هائل من جميع الأمم، ولكل من الدول قد فعلت جزءا منه. اليوم حققنا ليس فقط السلطة البرجام  ولكن في وقت الثورة والحرب وإعادة الإعمار، كان لدينا سلطة، وينبغي عدم تجاهلها: من ترى سوى الجهود السابقة. في غضون ذلك، فقط ثقة الرئيس. كان انتقاده الأساسي ودون ارتباك. صاحب النص المقترح للنقاش: رئيس الدولة وفي وقت سابق قبل حل للخروج من هذه الحلقة المفرغة هي

külək əkən, qaçılmaz fırtına alar.

Pashto Al Səud cənab Cahangiri, xalçalar hücum başladı və ilk külək əkin! Bu gün biz fırtına biçmək. O, başqalarının timsalında hücumuna uğradı: və ya rəsmi müzakirələr hücum və normal baxmaq açılması. Həzrəti Ömər İran çox pis davranış var ki, dedi və söylədiyi Günü çatdı qədər o, coşdu başqa heç biri, və onun qəlbində onun pis davranış idi! və onun həyat qarşı bir xəncər ilə o mat əkilmiş və təsir heç bir namaz cəsarət və Ömər öldü və Əbu Lolo icra kimi Fairuz tanınan qədər parçalamaq kömək ki, güclü idi. Ali o Khalifa həlak deyil, və Khalifa Ella santexnika var həyata zaman. Və belə ki, sübut: Quran oxuyarkən Osman öldürülən və qan damlaları o buradan Osman köynək sonra, ayə tökülür başladı və İmam Əli və İmam sui-qəsd gətirib çıxardı. İndi Cahangiri bu xilas etmək mümkün deyil müzakirələr heresy idi. zəif olan unutmayın: indi onlar tapmaq axtarır, çünki üçüncü debatlar, pis olacaq. dərəcədə o çıxılmaz idi və dedi: Lakin siz müdafiə deyil hökumət, dövlət, hətta kiçik biznes, tənqid? belə olmalıdır isə külək əkən, qaçılmaz fırtına alar. tənqidçilər tərəfindən hit eyni silah indi belə pis əvvəl hökuməti tənqid idi və tənqid doğru fikir və bəlkə müzakirə əvvəl, hesab etməyən lideri Ruhani alır. Stagflation və Əhmədinejad hökuməti tənəzzül və inflyasiya 13 faiz təşkil edir, lakin inflyasiya qırx faiz yuxarıda təkid ki, yaranır səfalət. o hit kimi, State Statistika dedi Və insanların mobil ilə danışmışıq. İndi o, onun hökuməti statistika yüzdə 8 artım deyir, lakin biz səfalət mobil göstərəcək, özünə qarşı silah qazanaraq eyni şey görür. aşağı siniflər üç dəfə etdik: Əvvəllər subsidiyalar ləğv, lakin indi subsidiyalar deyir edilməlidir. Lakin Əhmədinejadın hökuməti eyni şəkildə getdi və əvəzinə əvvəlki hökumət və ya onlar əvvəl bilirdi çətinliklər məsul hökumət anlayışına dəstək. Biz hələ Şah aid etmək çətinliklər bir çox görmək, və ya müharibə və ya dövlət quruculuğu məsələsi. çünki bu metodu: ifadə azadlığı var. Əks halda, ziddiyyət günahkar hər kəs cəza baş olmazdı ki, əgər. Digər tərəfdən, onların adı digər aksesuarların deyir! bəzən otuz və ya qırx il, bu əmək Layihələr, hər kəs çalışır bir başa kimi! layihələr və ölkənin tərəqqisi baxmayaraq, bir monumental bütün xalqların əməkdaşlıq, və dövlətlərin hər birinin nəticə bir hissəsi etdik. Bu gün biz Brjam səlahiyyəti əldə deyil, həm inqilab və müharibə və yenidən qurulması zamanda, biz səlahiyyəti var idi, və göz ardı edilməməlidir: onların yalnız əvvəlki səylərini görürük. Bu vaxt, yalnız prezidentin etimad. Onun tənqid əsas və qarışıqlıq olmadan idi. Onun təklif mətn mübahisə: Bu sonsuz bir həll əvvəl dövlət başçısı və əvvəllər