X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من

پول یارانه ها در جیب رئیس مجلس!

رئیس مجلس گفت: به دلیل کمبود بودجه، مجلس با افزایش یارانه ها مخالفت خواهد کرد. البته مجلس رای از پیش تعیین شده ندارد! ولی رئیس مجلس، هم خط و نشان برای قوه مجریه کشید هم برای قوه مقننه! و آب پاکی روی دستشان ریخت. حالا هی شایعه کنند که: به لاریجانی ها نباید میدان داد! اگر میدان بدهید دو قوه را که دارند، یک قوه را هم با خط و نشان صاحب می شوند.  البته ما بخیل نیستیم، و به این شایعات گوش نمی دهیم، ولی انصاف هم خوب چیزی است. کسی که می گفت پرداخت یارانه مصیبت عظمی دولت است! الان می گوید ما بی سرو صدا، یارانه سه دهک پایین را سه برابر کرده ایم! حالا چرا مجلس یا بعبارتی رئیس مجلس بخل می ورزد؟ به این رقم ها توجه کنید: سکونت در خانه 26 میلیارد تومانی، ماشین لوکس 400 میلیون تومانی، پاداش‌های 865 میلیون تومانی، حقوق ماهیانه 22 میلیون تومانی! که فقط متعلق به یکی از این آقایان مخالف یارانه است . تقریبا می شود گفت: با احتساب 45هزارتومانی یارانه ، یارانه 40هزار نفر دست این اقا هست. اگر 2000نفر از این اقایان داشته باشیم، که داریم! یارانه 80میلیون ایرانی در جیب اینهاست. از این بدتر، میدانیم یارانه ها از سال آغازین تا امروز، هیچ تغییر نکرده ولی ساختمان و املاک مجلس، افزایش و توسعه و مدرن شده است. تشریفات آن چندین برابر شده است. بطوریکه هر دقیقه مجلس، سیصد میلیون تومان هزینه دارد! یعنی در ماه 12960000میلیون تومان، که میشود یارانه سه ماه تمام مردم ایران. البته همه اینها با پیگیری های آقای لاریجانی بوده، والا در دوران آقای حداد و ماقبل، نه حقوق نمایندگان زیاد بود و نه تشریفاتشان کمرشکن. لذا طبیعی است که اقایان با یارانه ها مخالف باشند. زیرا دیگر برای سورو سات و مسافرتها و: تشریفاتش چیزی نمی ماند. البته یک فرضیه دیگر هم هست و آن اینکه: شاید منظور ایشان این بوده، که مردم را متوجه خود کند و حساب دستشان بیاید: که با کم کسی طرف نیستند! او می تواند حتی بجای دولت و قوه قضائیه و شورای نگهبان، و تمام نمایندگان تصمیم بگیرد. شاید هم یک فرضیه دیگر در کار باشد و آن اینکه: حالا که مردم نگذاشتند از لاریجانی ها، رئیس جمهور شود انتقام سختی را باید پس بدهند. بهر حال امیدواریم که همه این فرضیه ها غلط باشد. و ذهنیت اقای لاریجانی هم، در مورد ثروت ایران دچار اشتباه شده باشد. چرا که این کشور هیچ چیز کم ندارد، معادن نفت وگاز و مواد کانی و غیرفلزی آن اگر، از همه کشورها بیشتر نباشد کمتر نیست. آیا همه اینها نمی توانند ماهی 150هزار تومان به ولینعمت خود، یعنی ملت ایران بپردازند؟ پول نفت مال مردم است، نباید دولت برای خودش بردارد. یا نباید مردم را سفیه و مهجور و دیوانه بحساب بیاورند، تا بتوانند بگویند مردم نمی توانند: پول خود را درست خرج کنند! ومانند سفیه که اموالش را از دستش می گیرند، و به ولی و قیم او می دهند، یک عده هم قیم مردم شوند و: بجای آنها پول نفت را خرج کنند. البته ای کاش صرف سرمایه گذاری و: زیر ساخت ها می شد، ولی همه میدانیم که صرف حقوق های نجومی و: پاداش های کهکشانی می شود. از همه بدتر اینکه در پروژه های عمرانی هم 85درصد آن حقوق و پاداش است.

Money subsidies on Speaker of the House pocket!

Speaker of Parliament said due to lack of funds, with an increase in subsidies will oppose parliament. Parliament predetermined course not! But parliament speaker drew a line and showed for the executive to the legislature! And pure water poured on their hands. Hey, now that rumors: to Larijani should be replaced! If you are the manager of two branches, one branch line and show them who they are. Of course, we are not stingy, and do not listen to the rumors, but the good thing is fairness. Who said the government is subsidizing the grand tragedy! We now say quietly, subsidies have three lowest deciles down three times! In other words, the Speaker of the House or avarice lays why? This figure is not attempt: dwell in the house of 26 billion USD, 400 million USD luxury cars, the rewards of 865 million USD, a monthly salary of 22 million USD! Only belong to one of these gentlemen is opposed to subsidies. Almost be said to account for 45 dollars a subsidy, a subsidy of 40 thousand on this gentleman is. If 2,000 of these gentlemen have, we have! These subsidies 80 million Iranians in a pocket. Worse, we know that subsidies from the early years to today, has not changed, but the parliament building and real estate, has been expanded and modernized. Procedure several times. Parliament so that every minute, three million dollars cost! The month of $ 12960000, which is subsidized three months of the Iranian people. Of course, all of this has been pursued Mr. Larijani, during Mr Haddad and pre-eminent, not too much and not representatives of their back-breaking ceremony. Therefore, it is natural that men oppose subsidies. Because for South and travel Soro: nothing stays the formalities. The other is a hypothesis, that is: Maybe he meant was, that your people understand and take account of their hands: with one hand, not less! He can even instead of the government and the judiciary and the Guardian Council, and all the delegates decide. Another hypothesis is perhaps the work that is: Now that people are prevented from Larijani, the President shall give to take revenge. However, we hope that all of these assumptions are wrong. And Mr. Larijani's mentality, the wealth of Iran is wrong. Because it is nothing less, oil and gas and minerals and non-metallic mines if, of all countries, no more no less. Is all of this cannot fish 150 thousand dollars to his benefactor, the Iranian people pay? Oil money is the property of the people; the government should take for him. Or should people bring Daffy and considered obsolete and crazy, so people cannot say: just spend your money! Like the Daffy the property of their hands, and they and their guardian, the guardian of a group of people, and instead they spend oil money. Of course, I wish to investment: infrastructure, but we all know that spending astronomical salary and bonus for the Galactic. Worst of all the projects is 85% of salary and bonuses.

المال الدعم في جيوب رئيس!

وقال رئيس مجلس النواب بسبب نقص الأموال، مع زيادة في الدعم ستعارض البرلمان. البرلمان سلفا بالطبع لا! لكن رئيس مجلس النواب، ووجه خط وأظهر للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية! وسكب الماء النقي على أيديهم. مهلا، الآن أن الشائعات: لاريجاني ينبغي الاستعاضة! إذا كنت مدير فرعين، فرع خط واحد، وتبين لهم من هم. بالطبع، نحن لسنا بخيل، كما لا تستمع إلى الشائعات، ولكن الشيء الجيد هو الإنصاف. الذي قال ان الحكومة تدعم هذه المأساة الكبرى! نحن الآن يقول بهدوء، والإعانات لها ثلاثة أدنى الأعشار أسفل ثلاث مرات! وبعبارة أخرى، فإن رئيس مجلس النواب أو جشع يضع لماذا؟ هذا الرقم يرجى ملاحظة: الإقامة عند 26 مليار دولار، و 400 مليون دولار سيارة فاخرة، ومكافآت من 865 مليون دولار أمريكي، على راتب شهري قدره 22 مليون دولار! تنتمي فقط إلى واحدة من يعارض دعم هؤلاء السادة. أن ما يقرب من قال لحساب 45 دولار للإعانة، إعانة 40 ألف على هذا الرجل هو. إذا 2000 من هؤلاء السادة لدينا، لدينا! هذه الإعانات 80 مليون الإيرانيين في الجيب. والأسوأ من ذلك، ونحن نعلم أن الإعانات من السنوات الأولى وحتى اليوم، لم يتغير، ولكن مبنى البرلمان والعقارات، تم توسيع وتحديثها. الإجراء عدة مرات. البرلمان بحيث كل دقيقة، ثلاثة ملايين دولار تكلفة! شهر 12960000 $، والتي هي مدعومة ثلاثة أشهر من الشعب الإيراني. بالطبع، كل هذا تم السعي لاريجاني، خلال السيد حداد وقبل البارزين، وليس كثيرا وليس ممثلي مراسم وضع حجر ظهورهم. ولذلك، فمن الطبيعي أن الرجال يعارضون الدعم. لأن لجنوب والسفر سورو: لا شيء يبقى على الشكليات. والآخر هو فرضية، وهذا هو: ربما كان يعني كان، أن الناس على فهم وتأخذ في الاعتبار أيديهم: بيد واحدة، وليس أقل! وحتى يمكن بدلا من الحكومة والقضاء ومجلس صيانة الدستور، وجميع المندوبين يقرر. فرضية أخرى وربما كان العمل الذي هو: الآن أن الناس يمنعون من لاريجاني، يعطي الرئيس والانتقام. ومع ذلك، فإننا نأمل أن كل هذه الافتراضات خاطئة. وعقلية السيد لاريجاني، ثروة إيران خاطئة. لأنه ليس أقل والنفط والغاز والمعادن والألغام غير المعدنية إذا، في جميع البلدان، لا أكثر ولا أقل. هل كل هذا لا يمكن الاصطياد 150 ألف دولار لولي نعمته، والشعب الإيراني يدفع؟ أموال النفط هو ملك للشعب، ويجب على الحكومة أن تتخذ لنفسه. أو ينبغي أن تجلب الناس دافي وتعتبر عفا عليها الزمن ومجنون، لذلك الناس لا يمكن أن يقول: فقط تنفق أموالك! مثل دافي ممتلكات أيديهم، وأنهم وولي الأمر، الوصي على مجموعة من الناس، وبدلا من ذلك أنها تنفق أموال النفط. بالطبع، أود أن الاستثمار: البنية التحتية، لكننا نعلم جميعا أن تنفق الراتب الفلكية ومكافأة للالمجرة. والأسوأ من كل المشاريع هو 85٪ من الراتب والمكافآت.

Spikeri mobil Subsidy pul!

Milli Məclisin sədri parlament qarşı olacaq subsidiyaların artması ilə, vəsait çatışmazlığı səbəbindən bildirib. TBMM kurs deyil müəyyən bir! Amma parlament spikeri, bir xətt çəkdi və qanunvericiliyə icra göstərdi! Və təmiz su əllərində tökdü. Hey, indi şayiələr ki, Laricani ilə əvəz edilməlidir! iki filial meneceri, bir filialı xətt var və onlar kim onlara göstərmək bilər. Əlbəttə ki, biz xəsis deyil, və söz-söhbətlərə qulaq asmaq deyil, lakin yaxşı bir şey ədalət deyil. Kim hökumətin böyük faciəsi subsidiyanın bildirib! Biz indi sakit deyir subsidiyalar aşağı üç aşağı desilləri üç dəfə var! Başqa sözlə, Palatasının spikeri və ya avarice Niyə edir? Bu rəqəm Qeyd: yaşayış 26 milyard dollar, 400 milyon ABŞ dolları lüks avtomobil, 865 milyon ABŞ dolları mükafat, 22 milyon ABŞ dolları məbləğində aylıq əmək haqqı! Yalnız subsidiyaların qarşı bu cənablar biri məxsusdur. Demək olar ki, 45 dollar subsidiya, bu centlmen 40 min bir subsidiya hesabına ifadə etdi. Bu cənablar 2000 varsa, var! Bu subsidiyalar bir cib 80 milyon iranlı. Worse, biz bu gün erkən il subsidiyalar, dəyişməyib bilirik ki, lakin parlament binası və daşınmaz əmlak, genişləndirilmiş və müasirləşdirilmişdir. Prosessual bir neçə dəfə. TBMM hər dəqiqə, belə ki, üç milyon dollar başa! İran xalqının üç ay dotasiya olunur $ 12960000 ayı. Əlbəttə ki, bütün bu cənab Haddad və pre-görkəmli onların geri qıran mərasimi deyil, çox və nümayəndələri zamanı cənab Laricani təqib edilmişdir. Buna görə də, kişi subsidiyalar qarşı təbiidir. Cənubi və səyahət Soro, çünki: heç bir şey rəsmiləşdirilməsi qalır. digər bir fərziyyə deyil ki: Bəlkə o demək, insanlar anlamaq və öz əlləri ilə nəzərə ki, bir tərəfdən, az ilə! O, hətta əvəzinə hökumət və məhkəmə və Guardian Şurası və bütün nümayəndə qərar. İndi insanlar Laricani qarşısı alınır ki, prezident intiqam almaq üçün verir: Digər fərziyyə bəlkə işdir. Lakin, biz bu fərziyyələrin bütün yanlış var ki, ümid edirik. Və cənab Laricaninin zehniyyəti İran sərvət səhvdir. az şey, neft və qaz və minerallar və qeyri-metal mina əgər bütün ölkələrin, çox az, çünki. Bu bütün xeyriyyəçi 150 min dollar balıq bilməz, İran xalqı ödəmək? Neft pul insanların mülkiyyətidir hökumət özü üçün almaq lazımdır. insanlar demək deyil, belə ki, insanlar, Daffy gətirmək və köhnəlmiş və crazy hesab etməlidir: yalnız pul sərf! əvəzinə Daffy əllərində mülkiyyət və onlar və onların qəyyum, bir qrup qəyyum və kimi neft pul sərf edirlər. Əlbəttə, mən investisiya istəyirəm: infrastruktur, lakin biz bütün Galactic üçün astronomik əmək haqqı və bonus sərf bilirik. bütün layihələrin pis əmək haqqı və mükafatlar 85% edir.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۶ نظر(0)

انقلاب اسلامی جهان را ثروتمند تر کرد.

از هنگامی که نهضت اسلامی ایران، لا اقل از سال 1978ببعد آغاز شد، همگام با آن جهان رشد خود را در: ثروت آفرینی و اقتصاد برتر و: کسب رفاه عمومی نیز آغاز کرد. البته ثروت در همه زمان ها بوده، و در دوران معاصر هم وجود داشته، ولی معمولا در دست اقلیت یک درصدی بوده است. چه در زمانهای قدیم که همه جا پادشاهی بوده، و بجز پادشاهان کسان دیگری، حق مالکیت و ثروت اندوزی نداشته، زیرا به محض اطلاع از ثروت دیگران، ابتدا مالیات های سنگین بسته می شد! اگر شخص ورشکست نمی شد، مجبور می شد بیش از نیمی از ثروت خود را، به پادشاه هدیه کند. بطور نمونه این اواخر همه میدانند که: رضاخان میرپنج، فقط یک افسر ساده با مسئولیت پنج نفر محسوب می شد. وی در روستای الاشت، از توابع مازندران بدنیا آمده بود، ولی هنگام سلطنت به هرجا می رفت، از ملک واملاک سراغ می گرفت! مالک باید بلافاصله سند آن را، بنام همایونی امضا و تقدیم می کرد. ثروت هایی که او فقط در زمان تبعیدش، از ایران خارج کرد و به بانک سوئیس سپرد: 4میلیون دلار سال 1941بود. پسرش پهلوی دوم نیز، بقدری ثروت از ایران خارج کرد که: اصلا کسی حساب آن را نداشت، و الان بانکهای سوئیس و خزانه داری آمریکا، همه آنها را بالا کشیده اند. بهرحال با وزش نسیم انقلاب اسلامی، خرج کردن پول های ثروتمندان شروع شد، و برای تطمیع سران، یا تشویق مخالفان، همه دنیا به کار افتادند. عربها از ترس به سراغ خرید سلاح رفتند، و بالاترین رقم خرید تسلیحاتی در طول تاریخ را، بنام خود ثبت کردند. آمریکاییها و سوییسی ها، با بلوکه کردن دارایی های ایران، آمار آن را از دسترس خارج کردند، و بین خودشان تقسیم نمودند. روسها برای تقویت گروههای کمونیستی، مبالغ هنگفتی هزینه کردند. سفارت خانه های اروپایی و خارجی، برای جذب ثروت ایرانیان، در باغ سبز به آنان نشان دادند! بطوریکه هنوز پس از گذشته چهل سال، هیچگاه صف های طولانی ایرانیان، در پشت سفارتخانه های آنان کاهش نیافته است. بعد از انقلاب اسلامی هم مسئولان ایرانی، هرچه در خزانه مانده بود، صرف جنگ و خرید از کشورهای دیگر کردند. آمریکا با سلاح تحریم وارد شد! و همه اجناس خود را تا چند برابر قیمت به ایران فروخت. چین و روسیه و کره جنوبی و دیگر کشورها هم، با خرید های نجومی از سوی ایران، بار اقتصاد خود را بستند. حتی در این چهل سال ما شاهدیم که: بهترین مشتریان همه کشورهای دنیا، ایرانیان هستند. و بدون خرید ایرانیان، اغلب شرکت های بنام مانند: بنز و تویوتا و سامسونگ باید از بین بروند. هرشرکتی که ایران با آن قطع رایطه می کرد، بلافاصله ورشکست و: کار گران خود را خراج می کرد! تا دلسوزی ایرانیان را بسوی خود جلب کند. فلسطینی هایی که در محاصره بودند، و نان شب نداشتند، برای اینکه به سمت ایران گرایش پیدا نکنند، از همه طرف مورد حمایت قرار گرفتند! و اکنون همگی دارای زندگی اشرافی هستند. بودجه هایی که عربستان و امریکا! و حتی اسرائیل به آنها می دهد بسیار زیاد و بی سابقه است. بطوریکه حتی حماس هم به طمع افتاده، و به سوی عربستان رفته است. کشور های جهان سوم که: فقیر ترین کشورها محسوب می شدند، برای اینکه به ایران گرایش پیدا نکنند، همه گونه حمایت مالی و اقتصادی شده اند. حتی در ایران به سنی های ایرانی، پیشنهاد های کلانی می شود، تا مباد به شیعه گرایش پیدا کنند و: اقلیت های مذهبی هم از این پیشنهادها بی نصیب نیستند.

Islamic Revolution made the world richer.

Since the Islamic revolution in Iran, at least from 1978 onwards began to keep pace with the growth in wealth creation and better economy and acquisition of public welfare began. The wealth at all times, and in modern times there, but usually in the hands of a minority of a percent. What kingdom in ancient times was everywhere, except the Kings others, property and wealth are not as informed as soon as the wealth of others, the pack was heavy taxes! If the person is not bankrupt, forcing more than half of his wealth, his gifts to the king. For example, recently known that Khan Myrpnj, just a simple officer in charge was five. He Alasht village, the functions of Mazandaran was born, but when the monarchy was everywhere, from property properties was found! Its owner must immediately document, signed and dedicated the royal name. He only wealth that at the time of his exile, out of Iran and handed over to Swiss banks: $ 4 million in 1941. Pahlavi's son, so that wealth outside the country: no one considered it did not, and now Swiss banks and the Treasury America, all of them are drawn up. However, the ratio of the Islamic Revolution began spending the money of the rich, and for bribing officials, or encourage the opposition, the whole world went to work. Arabs fear went out to buy weapons, and the highest buy weapons in history, as they were recorded. Americans and Swiss, with Iran blocking assets, hit it out of reach, and divided among themselves. Russians to strengthen communist groups, spent enormous sums. European embassies and foreign, to attract wealth Iranians showed their green garden! As yet after the last forty years, never long queues of Iranians behind their embassies dimmed. After the Islamic Revolution and Iranian officials, the Treasury had been spent on the war and they buy from other countries. America entered the arms embargo! And all their goods sold to Iran several times the cost. China, Russia, South Korea and other countries, with the purchase of sea from Iran, closed their economic burden. Even in these forty years, we see that the best clients all over the world, Iranians. Without buying Iranian, often known companies such as Mercedes Benz and Toyota and Samsung must be eliminated. Iran's relationship with the cessation of any single company, immediately collapsed and work your tribute was expensive! To attract sympathy toward Iran. Palestinians, who were surrounded and had dinner, because they tend to Iran, were supported from all sides! And now all of life's peers. Funded by Saudi Arabia and America! And even Israel gives them immense and unprecedented. So that even Hamas had to greed, and has gone to Saudi Arabia. Third World countries that are the poorest countries were not inclined to be in Iran, have been all kinds of financial and economic support. Even in Iran, Iranian Sunnis, offer huge, so lest they tend to Shiite Religious minorities are deprived of these proposals.

جعلت ثورة الإسلامية في العالم الأكثر ثراء.

منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، على الأقل منذ عام 1978 بدأت فصاعدا لمواكبة النمو في خلق الثروة واقتصاد أفضل واكتساب بدأت الصالح العام. الثروة في جميع الأوقات، وفي العصر الحديث هناك، ولكن عادة ما تكون في أيدي أقلية من المئة. ما المملكة في العصور القديمة كان في كل مكان، إلا الملوك الآخرين والممتلكات والثروة ليست كما أبلغ في أقرب وقت ثروات الآخرين، كانت حزمة ضرائب باهظة! إذا كان الشخص ليس إفلاس، مما اضطر أكثر من نصف ثروته، هباته للملك. على سبيل المثال، يعرف في الآونة الأخيرة أن خان، كان مجرد ضابط بسيط في تهمة خمسة. قرية الاشت  وظائف مازندران ولدت، ولكن عندما كان النظام الملكي في كل مكان، من خصائص الملكية وجدت! يجب أن صاحبها توثيق فورا، وقعت والتفاني اسم ملكي. والثروة فقط أنه في وقت من منفاه، من إيران وتسليمه إلى البنوك السويسرية: 4000000 $ في عام 1941. ابن بهلوي، بحيث الثروة خارج البلاد: لا أحد يعتبر أنه لم يفعل، والآن البنوك السويسرية والأمريكية الخزانة، كل منهم ضعها. ومع ذلك، بدأت نسبة للثورة الإسلامية انفاق المال من الأغنياء، وللمسؤولين رشوة، أو تشجع المعارضة، وذهب العالم كله للعمل. العرب يخشون خرج لشراء أسلحة، وأعلى أسلحة شراء في التاريخ، كما تم تسجيل. الأمريكان والسويسري، مع إيران منع أصول، وأصيب هو بعيد المنال، وتنقسم فيما بينها. الروس لتعزيز الجماعات الشيوعية، أنفقت مبالغ هائلة. السفارات والخارجية الأوروبية، لجذب الثروة أظهر الإيرانيين حديقة منزلهم الخضراء! حتى الآن بعد أربعين عاما الماضية، تضاءلت طوابير طويلة أبدا من الإيرانيين وراء سفاراتها. بعد الثورة الإسلامية والمسؤولين الايرانيين، ان وزارة الخزانة انفقت على الحرب ويشترون من بلدان أخرى. أمريكا دخل حظر الأسلحة! وباعت كل سلعهم إلى إيران عدة مرات تكلفة. الصين وروسيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، مع شراء البحر من إيران، أغلق العبء الاقتصادي. حتى في هذه الأربعين سنة، ونحن نرى أن أفضل العملاء في جميع أنحاء العالم، والإيرانيين. دون شراء الإيرانية والشركات في كثير من الأحيان المعروفة مثل مرسيدس بنز وتويوتا وسامسونغ يجب القضاء عليها. علاقة إيران مع وقف أي شركة واحدة، انهار على الفور والعمل تحية لكم كان الثمن! لجذب تعاطف تجاه إيران. ودعمت الفلسطينيين الذين كانوا محاصرين، وكان العشاء، لأنها تميل إلى إيران، من كل الجهات! والآن كل من أقرانهم الحياة. بتمويل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة! وحتى إسرائيل يعطيهم هائلة وغير مسبوقة. حتى أن حماس كان لالجشع، وذهب إلى المملكة العربية السعودية. دول العالم الثالث التي كانت أكثر البلدان فقرا لا تميل إلى أن تكون في إيران، كانت جميع أنواع الدعم المالي والاقتصادي. وحتى في إيران والسنة الإيرانية، وتقديم ضخمة، لذلك لئلا تميل إلى حرمان الأقليات الدينية الشيعية من هذه المقترحات.

İslam İnqilabının dünya zəngin etdi.

İran İslam inqilabından bu yana, 1978-ci ildən ən azı etibarən ictimai təminat başladı sərvət yaradılması və daha yaxşı iqtisadi və əldə artım ilə ayaqlaşmaq başladı. bütün dövrlərdə sərvət və orada müasir dəfə, lakin adətən bir faiz azlıq əlində. qədim zamanlarda nə səltənət digər sərvət qısa müddətdə məlumat kimi Kings başqaları əmlak və sərvət deyil istisna olmaqla, paketi ağır vergilər idi, hər yerdə idi! şəxs müflis deyilsə, onun sərvət padşahın onun hədiyyələr yarıdan çoxu məcbur. Məsələn, bu yaxınlarda Khan Myrpnj vəzifəli bir sadə zabit beş idi ki, tanınır. O Alasht kəndi Mazandaran funksiyaları anadan olub, lakin monarxiya hər yerdə idi, əmlak xüsusiyyətləri tapıldı! Onun sahibi dərhal imzalanmış sənəd və kral adını həsr etməlidir. $ 4 milyon 1941-ci ildə onun sürgün zamanı İran həyata və İsveçrə banklarında təhvil O, yalnız sərvət. Pəhləvi oğlu ölkə xaricində olduğunu sərvət belə: heç kim onların hamısı tərtib olunur, indi İsveçrə bankları və Xəzinədarlıq Amerika olmadı hesab və. Lakin İslam İnqilabının nisbəti və rüşvət vəzifəli şəxslər üçün zəngin pul sərf başladı ya müxalifət təşviq bütün dünya işə getdi. Ərəblər onlar qeyd edildi, tarix silah və yüksək alış silah almaq üçün getdi qorxuram. Amerikalılar və İsveçrə, İran aktivləri blok ilə əlçatmaz edib, və özləri arasında bölünür. Ruslar, kommunist qrupları gücləndirmək böyük məbləğdə sərf etmək. Avropa səfirliklər və xarici, sərvət cəlb etmək iranlıların öz yaşıl bağ göstərdi! Hələ ötən qırx il sonra, onların səfirliklərinin arxasında iranlıların heç uzun quyruqlar meydana tutqun. İslam İnqilabının İran rəsmiləri sonra Xəzinədarlıq müharibə sərf edilmiş və digər ölkələrdən almaq. Amerika silah embarqosunu girdi! Və bütün mal dəyəri İrana bir neçə dəfə satılıb. Çin, Rusiya, Cənubi Koreya və İrandan dəniz alınması ilə digər ölkələr, onların iqtisadi yükünü bağladı. Hətta bu qırx il ərzində gördüyümüz bütün dünyada, İranlılar üzərində yaxşı müştərilər ki. Belə Mercedes Benz və Toyota və Samsung kimi İran, tez-tez tanınmış şirkətləri almadan aradan qaldırılmalıdır. hər hansı bir şirkətin dayandırılması ilə İranın əlaqələr, dərhal dağıldı və xərac iş bahalı idi! İrana qarşı rəğbət cəlb etmək. əhatə və onlar İrana edirlər, çünki, nahar idi Fələstinlilər, hər tərəfdən dəstək edildi! İndi bütün həyat həmyaşıdları. Səudiyyə Ərəbistanı və Amerika tərəfindən maliyyələşdirilən! Və hətta İsrail onlara böyük və görünməmiş verir. Belə ki, hətta Həmas xəsislik idi və Səudiyyə Ərəbistanına getdi. kasıb ölkələrindən İrana olmaq meylli deyil ki, Üçüncü Dünya ölkələri, maliyyə və iqtisadi hər cür dəstəyi olmuşdur. Onlar şiə dini azlıqlar bu təkliflərin məhrum edirlər deyə belə İranda İran sünnilər, böyük təklif edirik.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۲/۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۰ نظر(0)

خط قرمز فروشی

متاسفانه سینمای قشری و گیشه ای ایران، از فرصت انتخاباتی سوء استفاده کرده، و با فروش خط قرمز ها، به درآمد های میلیاردی دست پیدا می کند. در واقع این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته، و از طریق سینما و فیلمفارسی به دنبال: چنگ انداختن به درآمد های نجومی هستند.

این در حالی است که خیل عظیم هنرمندان ما، در فقر و پیری به سر می برند و: گاه حتی یارانه هم به آنها تعلق نگرفته، و از حقوق 400تومنی پیشکسوتان نیز محروم هستند. بدون بیمه باقی مانده اند چون: مدارک مورد نیاز و دوندگی بی حاصل آن را، نمی توانند به یدک بکشند. پگاه آهنگرانی، زندگی این هنرمندان را در فیلم کوتاهی بنام: مردان ارباب جمشید آورده است. ارباب جمشید یک زرتشتی در تهران بوده که: بیش از نیمی از زمین های تهران را خریداری کرده بود، و اکنون بانک ملی پارک پلیس و غیره، همه ملک او هستند. اما الان فقط چند هنرمند قدیمی و ناکام، نام آن را یدک می کشند و هر روز ظهر، در قهوه خانه آنجا به یاد روز های پر رونق خود، آبگوشت شریکی یا برنج سفید با تخم مرغ میل می کنند. صندوق حمایت از روزنامه نگاران و هنرمندان هم، نتوانسته برای آنها کاری کند: زیرا بازی آنها درگذشته بوده و: مشمول 5 سی دی در سال جاری نمی شود! حتی نقش اول را هم ندارند. ولی این هنرمندان و روزنامه نگاران، عمری را در آرزوی این شغل و رونق آن سپری کرده اند، حالا که رونق گرفته، چند جوان پاچه ورمالیده و: دزد سرگردنه از راه رسیده اند، و میلیاردی به جیب می زنند، ملت و فرهنگ مردم خود را مسخره می کنند تا: به نان و نوایی برسند. نهنگ عنبر و یا عنبر 2 و فیلمهایی که قرار است اکران شود، همه از این دست هستند و فقط یک فیلم، بنام ماجرای نیمروز معلوم نشد، چطور بین اینها بر خورده است. البته هنرمندان پیشکسوت باز تشکیلاتی دارند، ولی روزنامه نگاران  و نویسندگان، از آنها هم عقب ترند.

 ما وقتی صحبت از اسلام می کنیم، ایات قرانی و دستورات صریح پیامبر مد نظر است، ولی این دسته اراذل  و اوباش و نوکیسه های هنری ، همین را سیبل قرار داده، و تیر های زهر آگین خود را به آن پرتاب می کنند. سالها نیکی کریمی ها، در تمام فیلم ها چمدان بسته، با شوق طلاق و جشن جدایی، جامعه را به این روز انداختند که: یازده میلیون جوان داریم که: از ترس طلاق ازدواج نمی کنند! بعد هم گشت ارشاد ها آمد، و هرچه مشروب خوار و روسپی باز را خوشحال کرد! که بالاخره یکی توانست: دنده امر بمعروفی ها را خرد کند، و الان سالها است که برعلیه مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، فیلم ساخته می شود و ابد و یک روزهایی می سازند که: آدم زار زار به حال قاچاقچی های مظلوم گریه می کند. و یا این بازیگر مشهدی زایر ستیز، حکم قصاص را همه جا زیر سوال می برد و: یا اینکه به مشی حزب اللهی ها توهین می کند، تا جاییکه سالن سینما می شود جهنم مومنان و: کسانی که کمی خود را مقید به اسلام می دانند. اخیرا هم که برای سرکوب حجاب راهی هند و برزیل می شوند، و با نشان دادن چهره های ضد حجاب، عملکرد حجاب اسلامی را زیر سوال می برند. و آن را به مسخره می گیرند. مسئولین هم درگیر مبارزات انتخاباتی هستند و: نمی دانند همه این دعوا ها سر: لحاف ملا هاست و می خواهند: اسلام و روحانیت را. ترور شخصیت نمایند. تا راه برای فساد و فحشا باز شود.

The red line retail

Unfortunately cinema box-office cortical and Iran, the electoral advantage of opportunities, and by selling red tape, to the billion-dollar gain. In fact, this time lobbyists went to the art, and through cinema and film Persian Looking for: grab the money are astronomical.

This is despite the fact that the vast majority of our artists, living in poverty and aging and sometimes even subsidies not belong to them, and deprived of rights 400 toman pioneers. Remain without insurance such as required documents and unproductive running it, cannot tow. Ahangarani, the artist's life in a short film called: men's Lord Jim. Jamshid was a Zoroastrian masters in Tehran that Tehran had bought more than half of the land, and now the National Bank Park police, etc., all his property. But now only a few older artists, and failed, to carry it every day at noon, he remembered the days of her thriving coffee, broth or white rice with egg desire their partner. Fund journalists and artists could not do anything for them: they died because the game is: under 5 year CD is not! Not even the first time. But these artists and journalists, life and dreams of the jobs and prosperity it has spent are now thriving, some young legs around rubbed: scamp arrived, and billions into the pockets of their nation and culture to mock her: bread and misery to come. Sperm Whale or two films that are scheduled to be released, all of this is just a movie; it was not clear as the noon incident, how it is being eaten. The veteran artists open their organization, but journalists and writers, they are back.

 When we speak of Islam, the Quran and the Prophet's explicit orders is concerned, but this bunch of thugs and upstart art, the same target, and his poisonous arrows to throw it out. Niki Karimi years, in all the videos suitcase closed, enthusiastically celebrated divorce and separation, and threw the community to this day: eleven million young people have: the fear of divorce, not marriage! Then came the Guidance Patrol, and the drinkers and prostitutes happy again! Or the actor Mashhadi pilgrim conflict, Retaliation everywhere, undermining and: or the policy of Hezbollah insult is, as far as the theater is hell believers and those that your little tie to Islam. More recently, the veil is a way to suppress India and Brazil, and by showing the face of anti-hijab, the Islamic veil is questioned. And ridicule. Officials involved in the campaign are: do not know all the fights Head: Mullah's quilt and want Islam and the clergy. A character assassination. To open the way to corruption.

التجزئة خط أحمر

للأسف القشرية سينما شباك التذاكر وإيران، والاستفادة من الفرص الانتخابية، وبفضل بيع الروتين، لتحقيق مكاسب بمليارات الدولارات. في الواقع، ذهب هذه المرة جماعات الضغط للفن، ومن خلال السينما والأفلام الفارسي يبحث عن: الاستيلاء على المال هي الفلكية.

هذا على الرغم من حقيقة أن الغالبية العظمى من فنانينا، الذين يعيشون في الفقر والشيخوخة وأحيانا الدعم يست ملكا لهم، وحرمت من حقوق 400 رواد تومان. تبقى دون تأمين مثل المستندات المطلوبة وغير منتجة تشغيله، لا يمكن السحب حياة الفنان في فيلم قصير يسمى: اللورد جيم الرجال. كان جمشيد على درجة الماجستير الزرادشتية في طهران ان ايران اشترت أكثر من نصف الأرض، والآن الشرطة بارك البنك الوطني وغيرها، وجميع ممتلكاته. الصحفيين الصندوق والفنانين لا يستطيع أن يفعل أي شيء بالنسبة لهم: إنهم ماتوا بسبب اللعبة: تحت 5 سنوات CD ليست كذلك! ولا حتى في المرة الأولى. لكن هؤلاء الفنانين والصحفيين والحياة والأحلام من فرص العمل والازدهار أنفقت الآن مزدهرة، بعض مراحل الشباب حول يفرك: وصل النذل، والمليارات في جيوب الأمة وثقافتها أن يسخر لها: الخبز والبؤس القادمة. حوت العنبر أو اثنين من الأفلام التي من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم، كل هذا هو مجرد فيلم، لم يكن واضح الحادث ظهر اليوم، كيف يتم يؤكل. الفنانين المخضرمين فتح مؤسساتهم، ولكن الصحفيين والكتاب، فهي الظهر.

 نيكي كريمي سنوات، في جميع شرائط الفيديو أغلقت حقيبة، احتفلت بحماس الطلاق والانفصال، ألقت المجتمع لهذا اليوم: أحد عشر مليون والشباب لديهم: الخوف من الطلاق، وليس الزواج! ثم جاء التوجيه دورية، ويشربون والعاهرات سعيدة مرة أخرى! وأخيرا يمكن للمرء أن أضلاعه من نهاية الشوط الاول، والآن سنوات أن العقوبات ضد تجار المخدرات والسينما وإلى الأبد ويوم واحد إلى أن آدم كان مهرب تبكي بمرارة من المظلومين. أو الممثل مشهدي الصراع حاج، الانتقام في كل مكان، يقوض و: أو سياسة إهانة حزب الله، بقدر ما هو المسرح المؤمنين الجحيم وتلك التي التعادل الخاص بك قليلا إلى الإسلام . وفي الآونة الأخيرة، الحجاب هو وسيلة لقمع الهند والبرازيل، وإظهار الوجه المضادة للحجاب، وشكك في الحجاب الإسلامي. والسخرية. المسؤولين المشاركين في الحملة هي: لا يعرف عن رئيس معارك: لحاف الملا ويريد الإسلام ورجال الدين. واغتيال الشخصية. لفتح الطريق للفساد.

qırmızı xətt pərakəndə

Təəssüf ki, kino kassa kortikal və İran imkanları seçki üstünlüyü və milyard dollar mənfəət, qırmızı tape sataraq. pul grab astronomik var: Əslində, bu dəfə lobbiçilər axtarır incəsənət və kino və film fars yolu ilə getdi.

Bu, bizim rəssamlar böyük əksəriyyəti yoxsulluq şəraitində yaşayan və yaşlanma və bəzən hətta subsidiyalar onlara aid deyil, və hüquqları 400 toman ilk məhrum olmasına baxmayaraq. belə tələb olunan sənədlərin və səmərəsiz, onu edə bilməz çalışan dartmaq kimi sığorta olmadan qalır. Ahangarani adlı qısa film rəssamın həyat: kişi Lord Jim. Cəmşid Tehran, və s., Indi bütün onun mülkiyyət National Bank Park polis torpaq yarım artıq alıb və ki, Tehranda Zərdüşt ustaları idi. Fund jurnalistlər və rəssamlar onlar üçün bir şey edə bilmədim: oyun, çünki onlar həlak: 5 yaşadək CD deyil! Hətta ilk dəfə. Amma sərf etmişdir, bu sənətçi və jurnalistlərin həyat və iş və firavanlıq arzularını inkişaf indi, bəzi gənc ayaqları ətrafında rubbed: yaramaz gəlib və onların millətin və mədəniyyətin cibinə milyardlarla onun istehza: çörək və səfalət gəlib. Sperm Whale ya azad planlaşdırılır iki film, bu bütün bu yeyilmiş olunur necə günorta hadisə kimi aydın deyil, yalnız bir film deyil. veteran rəssamlar onların təşkilat açmaq, lakin jurnalistlər və yazıçılar, onlar geri edir.

 İslam danışmaq zaman, Quran və Peyğəmbərin açıq sifariş narahat, lakin thugs və upstart incəsənət, eyni hədəf və onun zəhərli oxlar bu dəstə onu atmaq. Niki Karimi il çamadan qapalı bütün video, həvəslə, boşanma və ayrılması qeyd bu gün icma atdı: on milyon gənc var: boşanma qorxusu deyil, evlilik! Sonra Rəhbərlik Patrol və yenidən içənlərə və xoşbəxt fahişə gəldi! Nəhayət bir əbədi narkotik tacirlerine, film və cəza və Adam acı alverçisi məzlum ağlayır ki, bir gün qarşı ildir indi fasilə enjoining qabırğa, və edə bilər. Və ya hər yerdə aktyor Məşədi Hacı münaqişəsi mislləmə, pozan və: və ya Hizbullah təhqir siyasət İslama ki, az tie qədər teatr cəhənnəm iman kimi, və o . Bu yaxınlarda, örtük və anti-hicab üz göstərərək Hindistan və Braziliya yatırmaq üçün bir yoldur, İslam örtük sorğu-sual edilir. Və lağ. kampaniyası olan cəlb Hakimlər: Mollaların yorğan və İslam və ruhanilər istəyirəm: bütün döyüşlərdə rəhbəri bilmirəm. A xarakter sui-qəsd. fəsada açın.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۲۰ نظر(0)

طب رایگان 5

چرا باید با دست غذا خورد؟ آنهم با دست راست. طب رایگان جواب ساده ای برای این سوال دارد. گرچه سکولاریسم اسلامی! ممکن است داد و هوار کند، ولی واقعیت این است که: قبل از خوردن غذا باید دست ها را شست، و با دست غذا خورد! چون اگر با چنگال یا قاشق بخواهیم غذا بخوریم، نیازی به شستن دستها نیست. توجیه ساده آن این است که: برخی از مواد غذایی، از طریق پوست وارد بدن می شوند. یعنی همانطور که پوست دارای منفذ ها  و: سوراخ هایی است که: برخی املاح و آب از آن خارج می شود، و به اصطلاح بدن عرق می کند، و شوره می زند! معادل همین آب و املاح  که خارج می شود، پوست نیاز به مواد و املاح تازه دارد. البته پوست از طریق داخلی نیز تغذیه می شود، ولی چون آخرین لایه غذا رسانی است، طبیعی است که مواد لازم آن در مسیر قبلا مصرف شده باشد. یعنی با اینکه مواد غذایی خوبی می خوریم، ولی بعلت طولانی ترین مسیر انتقال به پوست، این مواد در مسیرهای نزدیک تری جذب می گردد. به همین دلیل پوست دچار خشکی می شود، که معمولا با مالیدن کرم، و چرب کردن آنها، این مواد را به آنها می رسانیم. ماسک های زیبایی خیار و: میوه های مختلف نشان می دهد: خوردن خیار در بدن، قبل از رسیدن به پوست جذب می شود. و لذا باید از بیرون به آن مواد برسانیم. موقع غذا خوردن، این نیاز پوست بیشتر تحریک می شود. لذا اگر با دست غذا بخوریم، و غذا را خوب بجویم، فرصت هست تا مواد و املاح لازم، قبل از رفتن به بدن از طریق پوست: دست و دهان جذب شود. معمولا بعد از خوردن هر غذا، مواد اصلی آن به دست می چسبد، که ما بطور طبیعی با مالیدن: دو دست به یکدیگر، این مواد را به تمام پوست دست می رسانیم. و دیگر نیازی نیست: از کرم یا مواد نفتی و شیمیایی دیگر مانند: وازلین و غیره استفاده شود. مواد قندی از جمله موادی است که: بلافاصله بعد از وارد شدن به دهان، جذب می شود و شیرینی آن را، در لایه های داخلی بدن بخوبی احساس می کنیم. گاهی اگر رساندن قند به بدن از طریق: بیرون و درون هم کافی نباشد، حالت ضعف به انسان دست میدهد. که اگر مفرط باشد، باید سرم به بدن وصل شود، سرم هم چیزی جز قند و نمک نیست، و این یعنی لایه میانی هم، دچار کمبود انرژی شده است. شیاف یا دارو و پماد های مالیدنی، همه اثبات می کند که مواد غذایی، بجز از طریق دهان و یا گردش خون، راههای دیگری هم دارد. داروهای زیر زبانی، از همه اینها واضح تر است. و همه اینها نشان می دهد که باید: به غذا خوردن با دست اهمیت داد. حالا گرچه خود سکولارها هم، وقتی غذای خوشمزه ای مثل مرغ باشد، نمی توانند با قاشق بخورند! می بینید که با دست می خورند، و لذت بیشتری احساس می کنند. البته بعد از خوردن غذا هم باید دست ها را شست. زیرا هم باعث نفوذ سریعتر و وسیعتر: مواد غذایی به پوست می شود، و هم آن را تمیز می کند. در اینجا به اهمیت وضو هم پی می بریم: که پوست بدن ما در روز، حداقل 5بار با آب تماس پیدا می کند، و این هم مانع خشکی پوست می شود، و هم شادابی پوست را تضمین می کند.  در روایات هم داریم که بعد از استحمام،  کمی بخوابید تا قلب بالاتر از سر قرار گیرد، و جریان خون به آن برسد، و هم اینکه بدن را چرب کنید، یا به قول امروزی ها کرم بمالید. زیرا در اثر سود سوز آور و: املاح شیمیایی مواد شوینده، پوست چربی های مفید خود را هم از دست می دهد.

Medicine 5

Why should I eat by hand? However, with the right hand. Free medicine is no simple answer to this question. Although Islamic secularism! And to be angry possible, but the reality is that should you wash your hands before eating, and the food was! Because if we want to eat with a fork or spoon, do not wash your hands. The simple explanation is that some of the food enters the body through the skin. As the skin pore and hole that some salts and water from the outside, and so the body does not sweat, and his dandruff! Of the water and the salt is removed, the skin needs fresh ingredients and minerals. The interior is also fed through the skin, but because the last layer is the caterer, it is natural materials used in the way it is consumed. This means that the food we eat well, but due to the longest way to skin, the material absorbed in the closer routes. That's why dryness of the skin, which usually rubs cream and fatty them, these materials can bring to them. Masks cucumber and fruits of different shows: eat cucumbers in the body before it is absorbed into the skin. And must reach out to those materials. When eating, the need to be more irritated skin. So if you eat with your hands, and good food I seek opportunities to materials and minerals is necessary to go to the body through the skin, hands and mouth to be absorbed. Usually after eating any food, the main material of the stick, we naturally by rubbing two hands to each other, these materials can bring to all hands. No longer need: cream or petroleum products and other chemicals, such as petroleum jelly and so on. Sugars such as substances that: immediately after getting into the mouth, absorbed and its products, in the inner lining of the body feel good. Sometimes if you bring sugar into the body through: outside and inside is not enough, the state of human weakness. If excessive, it must be connected to the body serum, serum nothing but sugar and salt, and this is the middle layer, is energy deficient. Suppositories or topical medications and ointments, all proving that food, except through the mouth or circulation, there are other ways. Medication under the tongue is all the more obvious. All this shows that you need to eat with the importance of that. Now although the secularists, when food is delicious like chicken, cannot eat with a spoon! You see, eat with your hands, and feel more pleasure. Of course, should you wash your hands after eating? Because it's faster and wider influence of food on the skin and it is clean. Here the importance of the ablution we realized that our skin in the day, at least 5 times in contact with water, and this also prevents skin dryness, and skin guarantees. Because of caustic soda and: chemical salts, detergents, skin also loses its fats.

الطب 5

لماذا يجب أن يأكل باليد؟ ومع ذلك، مع يده اليمنى. الدواء مجانا من جواب بسيط على هذا السؤال. على الرغم من أن العلمانية الإسلامية! قد يكون من المحزن، ولكن الواقع هو أن عليك أن تغسل يديك قبل الأكل، وكان الطعام! لأنه إذا كنا نريد لتناول الطعام بالشوكة أو الملعقة، لا تغسل يديك. التفسير بسيط هو أن بعض المواد الغذائية، تدخل الجسم عن طريق الجلد. كما مسام الجلد وثقب أن بعض الأملاح والماء من الخارج، وبالتالي فإن الجسم لا عرق، وقشرة الرأس له! من إزالة الماء والملح، والجلد يحتاج المكونات الطازجة والمعادن. يتغذى من الداخل أيضا عن طريق الجلد، ولكن لأن الطبقة الأخيرة هي الممون، فمن المواد الطبيعية المستخدمة في الطريقة التي يتم استهلاكها. وهذا يعني أن الطعام الذي نأكل جيدا، ولكن نظرا لأطول طريقة لالجلد، والمواد استيعابها في طرق توثيق. هذا هو السبب في جفاف الجلد، والتي عادة فرك كريم، والدهنية منها، ويمكن لهذه المواد تجلب لهم. أقنعة الخيار والفواكه من البرامج المختلفة: أكل الخيار في الجسم قبل أن يتم امتصاصه في الجلد. ويجب أن تصل إلى تلك المواد. عند تناول الطعام، والحاجة إلى أن يكون الجلد أكثر غضب. لذا إذا كنت تأكل مع يديك، والطعام الجيد I البحث عن فرص المواد والمعادن الضرورية للذهاب إلى الجسم عن طريق الجلد واليدين والفم لاستيعابها. عادة بعد تناول أي طعام، والمواد الرئيسية للعصا، ونحن بطبيعة الحال عن طريق فرك اليدين لبعضها البعض، وهذه المواد يمكن أن يجلب إلى كل الأيدي. لم تعد هناك حاجة: كريم أو المنتجات النفطية والمواد الكيميائية الأخرى، مثل الفازلين وهلم جرا. السكريات مثل المواد التي: مباشرة بعد الدخول في الفم، واستيعابها ومنتجاتها، في البطانة الداخلية من الجسم يشعر جيدة. في بعض الأحيان إذا وجهتم السكر في الجسم من خلال: الداخل والخارج ليست كافية، وحالة الضعف البشري. إذا مفرطة، فإنه يجب أن تكون متصلا المصل الجسم، لا شيء في الدم ولكن السكر والملح، وهذا هو الطبقة الوسطى، هو نقص الطاقة. التحاميل أو الأدوية الموضعية والمراهم، وكلها تثبت أن الغذاء، إلا عن طريق الفم أو تداولها، وهناك طرق أخرى. الدواء تحت اللسان، واضح كل أكثر من ذلك. كل هذا يدل على ان كنت بحاجة لتناول الطعام مع أهمية ذلك. الآن على الرغم من أن العلمانيين، عندما يكون الغذاء لذيذ مثل الدجاج، لا يمكن أن يأكل مع ملعقة! كنت انظر، وتناول الطعام مع يديك، وتشعر بمزيد من المتعة. بالطبع، يجب أن تغسل يديك بعد تناول الطعام. لأنه تأثير أسرع وأوسع من المواد الغذائية على الجلد، وأنها نظيفة. هنا أهمية الوضوء أدركنا أن جلدنا في اليوم، 5 مرات على الأقل في اتصال مع الماء، وهذا يمنع أيضا جفاف الجلد، والضمانات الجلد. ان التقاليد أننا يستحم بعد القليل من النوم لقلب أكثر من الرأس، وتدفق الدم للوصول إليه، والدهون في الجسم، أو ما اليوم فرك كريم. بسبب الصودا الكاوية و: أملاح الكيميائية والمنظفات ويفقد الجلد أيضا الدهون فيها.

Medicine 5

Niyə əl ilə yedim lazımdır? Lakin, sağ əli ilə. Pulsuz tibb Bu suala heç bir sadə cavabdır. İslam dünyəvilik baxmayaraq! Bu kədərli ola bilər, lakin reallıq ki, siz yemək əvvəl əllərinizi yuyun, və qida idi! biz əlləri yumaq yoxdur, bir çəngəl və ya qaşıq ilə yemək istəyirəm, çünki. sadə izahı ərzaq bəzi, dəri vasitəsilə bədən daxil edir. dəri pore və xaricdən bəzi duzları və su və belə bədən tər deyil deşik, onun kəpək kimi! su və duz çıxarılır ki, dəri təzə maddələr və minerallar lazımdır. Daxili də dəri vasitəsilə qidalanır, lakin son qat iaşəçi, çünki, bu istehlak şəkildə istifadə təbii materiallar edir. Bu qida yaxşı yemək, lakin dəri uzun yol, material yaxın marşrutları sorulur deməkdir. adətən onların krem ​​ovuşdurmaq və yağlı dəri, quruluq, bu materiallar onlara gətirə bilər Ona görə də. Maskalar xiyar və müxtəlif göstərir meyvə: dəri daxil udulmuş əvvəl bədən xiyar yeyin. Və bu materialların həyata nail olmaq lazımdır. yemək zaman, ehtiyac daha tahriş dəri olacaq. Siz əlləri ilə yemək və yaxşı qida mən materialları və minerallar üçün imkanlar axtarmaq Belə ki dəri vasitəsilə bədən getmək lazımdır, əlləri və ağız dalmaq üçün. Adətən hər hansı bir qida, Stick əsas material yemək sonra, biz təbii bir-birinə iki əlləri silinən tərəfindən, bu materiallar bütün əlləri gətirə bilər. No longer lazımdır krem ​​və ya neft məhsulları və digər kimyəvi maddələr, belə neft jele və s. Belə maddələrin kimi Şəkər: dərhal ağzına aldıqdan sonra, udulmuş və onun məhsulları, bədənin daxili astar yaxşı hiss edirəm. vasitəsilə bədənə şəkər gətirmək Bəzən əgər: xaricində və daxilində kifayət qədər insan zəif dövlət deyil. həddindən artıq varsa, bu bədən serum, şəkər və duz lakin serum heç bir şey bağlı olmalıdır və bu, orta təbəqə enerji əskik deyil. ağız və ya dövriyyəsi vasitəsilə istisna olmaqla, bütün, ki, ərzaq sübut Suppozituvar və ya aktual dərman və məlhəm, digər yolları var. dil altında Medication, daha aydındır. Bütün bu ki, əhəmiyyəti ilə yemək lazımdır ki, göstərir. İndi dünyəvilər, baxmayaraq ki, qida toyuq kimi dadlı, bir qaşıq yemək bilməz! Siz əlləri ilə yemək, və daha çox zövq hiss görürük. Əlbəttə ki, siz yemək sonra əllərinizi yuyun olmalıdır. Bu dəri qida daha sürətli və daha geniş təsir, və çünki təmiz. Burada dəstəmaz əhəmiyyəti biz həyata o gün bizim dəri, ən azı 5 su ilə təmasda dəfə və bu da dəri quruluğu qarşısını alır və dəri zəmanət. nə bu gün biz onu əldə etmək üçün baş daha çox ürək və qan axını bir az yuxu sonra çimmək ənənələri, və bədən yağ, və ya krem ​​rub olardı. Çünki kaustik soda və kimya duzları, yuyucu, dəri də onun yağ itirir.

تالاب ها و راه کوتاه حفظ آنها

ایران اولین کشوری است که به تالاب ها اهمیت داده، و 41تالاب ثبت شده دارد. کنوانسیون تالاب ها به رامسر معروف است، که درسال 1971تصویب شد. اما تغییرات مدیریتی و بینش های سکولار اسلامی ! باعث شده تا در های هوی تئوری ها، نه تنها تالاب ها بلکه دریاچه ها نیز از دست بروند. از نظر اسلامی، حفظ تالاب ها بسیار ساده است. زیرا خلقت خداوند است، و خداوند هم خود بهتر می داند: موجودات را چگونه حفظ کند. براساس روایات اسلامی و آیات قرانی، همه زندگی ها از آب شروع می شود، همانطور که در فارسی، آبادانی از آب مشتق شده است. وقتی طوفان نوح رخ داد، بعد از اتمام عذاب، خداوند دستور داد که آسمان از بارش بایستد، و زمین هم آبهای خود را فرو برد. بعد از مدتی آبهای فراوانی بر روی زمین باقی ماند. فرشته مامور آبها از زمین پرسید: چرا آب مانده است، مگر دستور نداری همه را فرو بری؟ زمین گفت دستور خداوند این است که: آبهای خود را فرو برم که بردم! این آبها برای من نیست!(یا ارض ابلعی مائک) لذا خداوند آن فرشته را مامور کرد: تا آبها را ساماندهی کند و اقیانوس ها را پدید آورد. طبیعی است که اکوسیستمی که بوجود آمد، برمبنای نگهداری آب بر روی زمین بود نه درون زمین، لذا تمام دریاها و اقیانوسها، با لایه ای ، قیراندود شدند تا آب از آنها به زمین نفوذ نکند. واین امر تا زمانی ما ادامه داشت. یعنی مثلا دریاچه ارومیه، مانند کاسه ای بدون سوراخ، آب ها را نگهمیداشت. اما ایجاد پل و تاسیسات زیربنایی آن، و کند وکاو هایی که در سطح دریاچه شد، این نفوذ ناپذیری را تهدید کرد، و غشا مربوطه را سوراخ نمود، و آبها از دریاچه نشت کردند. همین اکو سیستم برای کویر لوت و کویر نمک هم اتفاق افتاد. زیرا آن دو دریاچه بودند. و در تاریخ آمده که در زمان داریوش، در آن کشتیرانی می شده است. و در اسناد مارکوپولو نیز از یزد، بعنوان جنگل یاد شده است.

اما با حفر چاههای عمیق برای نفت، و یا آب، این اکو سیستم بهم خورد. سفره های زیر زمینی، به طبقات پایین تر نشت کردند. و آبهای دریای لوت و دریای نمک، در دبی و قطر و عربستان و عمان بیرون زدند. و آن دریای بزرگ، تبدیل به 41 عدد تالاب و چند دریاچه شد. و این تالاب ها هم در حال از بین رفتن هستند، که نشان آن ریزگردها است. ریزگردها ، ماسه های بادی ، طوفان شن و ماسه در شرق کشور، نشان می دهد که دریا وجود داشته است زیرا: تنها دریا می تواند ماسه هایی به این کیفیت داشته باشد. حالا سکولار های اسلامی! هرطوری می خواهند بگویند، یا مانند طوطی گفته های سکولار های غربی را تکرار کنند، تنها راه نجات تالاب ها، درزگیری و ترمیم لایه های آن هاست. درست مانند استخری که آب آن کم می شود، باید به دنبال نشت یابی باشیم، نه افزودن دبی آب، و یا باز کردن بیشتر ورودی های آب. برای این کار لازم است: ژئو فیزیک دریاها و دریاچه ها، و حتی تالاب ها مطالعه شود. این مطالعه باید با دید جدید باشد، و همانطور که دریاچه شهدای خلیج فارس، نشت یابی می شود تالاب ها هم، نشت یابی شوند و این نکات پوشیده شود، تا لایه های آن ترمیم گردد. راه دیگر آن است که در مسیر نشت آب، سد های زیر زمینی ساخته شود، تا مانع انتقال آب ایران به : کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شود.

Wetlands and keep them short

Iran is the first country on the importance of wetlands, and 41 wetlands are registered. Ramsar Convention on Wetlands are known, which was adopted in 1971. However, management changes and secular vision of Islam! Has caused heavy on theory, not only wetlands but also lost lakes. According to Islam, the preservation of wetlands is very simple. Because it is God's creation, and God knows better: How do organisms maintain. According to Islamic tradition and the Quran, all life starts from water, as in Persian, prosperity derived from water. When the flood occurred, after Doom, Lord of heaven is ordered to stand, and the earth will swallow your waters. After a while, a lot of water remained on the ground. The waters of the earth angels asked why water is left, unless instructed not all go down. Earth is the Lord's command said that its waters to go down that I was! Natural ecosystem that was created, based on the maintenance of water on the floor, not the ground, so all the seas and oceans, with a layer, were tarred ground water does not penetrate them. That is until we went on. I.e. lake, like a bowl without holes, saves the waters. But building bridges and infrastructure, and explore that over the lake, the impermeability threatened, and the corresponding holes in the membrane, and the water was leaking from the lake. The Lut desert and salt desert ecosystem for happened. Because they were two lakes. And come on at the time of Darius, it was navigable. Marco Polo also Yazd and documents, as the forest is mentioned.

But digging deep wells for oil or water, this eco-system collapse. Underground aquifers, was leaked to the lower classes. And Lot Sea & Sea Salt, Dubai, Qatar, Saudi Arabia and Oman went out. And the great sea, lakes and wetlands were converted to 41. And that's wetlands are disappearing, indicating that it is dust. Dust, sand, wind, sand storms in the East of the country, shows that there has been a sea because the sea can be sand of this quality. Now secular Muslim! Wish, say, or like a parrot repeating the words of the secular West, the only way to save the wetlands, sealing and restoration of their layers. Just like a pool where the water runs low, have to follow the leak, not adding water flow, or open more water inputs. To do this it is necessary: ​​Geophysical seas and lakes, and wetlands should be studied. This study should be a new vision, and as the Persian Gulf Martyrs lakes, the ponds leak, the leak detection and the points to be covered, be restored to its layers. Alternatively, it is on track Hydro dam to be built underground, to prevent water transfer Iran: the Persian Gulf littoral states.

الأراضي الرطبة والاحتفاظ بها قصيرة

إيران هي البلد الأول على أهمية الأراضي الرطبة، ويتم تسجيل 41 الرطبة. اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة معروفة، الذي اعتمد في عام 1971. ومع ذلك، التغييرات الإدارية والرؤية العلمانية للإسلام! وقد تسبب ثقيلة على نظرية والأراضي الرطبة فحسب، بل البحيرات كما خسر. وفقا للإسلام، والحفاظ على الأراضي الرطبة في غاية البساطة. لأنه خلق الله، والله أعلم: كيف تحافظ الكائنات الحية. ووفقا للتقاليد الإسلامية والقرآن الكريم، يبدأ كل الحياة من الماء، كما في الفارسية والازدهار المستمدة من المياه. عندما حدث الطوفان، بعد الموت، هو أمر رب السماء على الوقوف، وسوف الأرض تبتلع المياه الخاصة بك. بعد فترة من الوقت، لا يزال الكثير من الماء على الأرض. طلبت من مياه الأرض ملائكة لماذا تركت الماء، إلا إذا طلب لا يذهب كل إلى أسفل؟ الأرض هي قال أمر الرب أن مياهها لتنخفض أنني كنت! هذه المياه ليست بالنسبة لي! لذلك كلف الله قال الملاك لتنظيم المياه وإنشاء المحيطات. والتار النظام البيئي الطبيعي الذي تم إنشاؤه على أساس الحفاظ على المياه على الأرض، وليس الأرض، لذلك كل البحار والمحيطات، مع طبقة والمياه الجوفية لا تخترق لهم. أي حتى ذهبنا. أي البحيرة، مثل وعاء بدون ثقوب، سيتم الاحتفاظ بالماء. ولكن بناء الجسور والبنية التحتية، واستكشاف أن أكثر من البحيرة، والكتامة هددت، والثقوب المقابلة في الغشاء، وكانت المياه تتسرب من البحيرة. الصحراء والصحراء الملح النظام البيئي لوط لحدث. لأنهم كانوا بحيرتين. ويأتي يوم في وقت داريوس، كان للملاحة. ماركو بولو أيضا يزد والوثائق، كما هو مذكور في الغابة.

ولكن حفر الآبار العميقة على النفط أو الماء، وهذا الانهيار النظام البيئي. المياه الجوفية، تم تسريبها إلى الطبقات الدنيا. وبحر لوط وملح البحر ودبي وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خرجت. وحولت البحر كبيرة والبحيرات والأراضي الرطبة إلى 41. وهذا هو الأراضي الرطبة تختفي، مشيرا إلى أنه من الغبار. الغبار والرمال والرياح والعواصف الرملية في شرق البلاد، ويظهر أنه كان هناك بحر لأن البحر يمكن أن يكون الرمل من هذه النوعية. الآن علماني مسلم! ترغب في ذلك، مثلا، أو مثل الببغاء يردد كلام الغرب العلماني، والطريقة الوحيدة لإنقاذ الأراضي الرطبة، وختم واستعادة طبقاتها. تماما مثل حمام السباحة حيث يعمل الماء منخفضة، لديك لمتابعة تسرب، لا تضيف تدفق المياه، أو فتح المزيد من المدخلات المياه. للقيام بذلك فإنه من الضروري: ينبغي دراسة البحار والبحيرات الجيوفيزيائية، والأراضي الرطبة. وينبغي أن تكون هذه الدراسة رؤية جديدة، وكما البحيرات الفارسي الشهداء الخليج والبرك تسرب، والكشف عن تسرب والنقاط المراد تغطيتها، تعاد إلى طبقات. بدلا من ذلك، تسير على الطريق الصحيح هيدرو السد سيتم بناؤها تحت الأرض، لمنع نقل المياه إيران: دول الخليج الفارسي.

Sulak və qısa saxlamaq

İran bataqlıq əhəmiyyətini ilk ölkədir və 41 bataqlıq qeydə alınır. 1971-ci ildə qəbul edilmiş məlumdur Sulak Alanlar Ramsar Konvensiyası. Lakin, idarə dəyişikliklər və İslam dünyəvi görmə! nəzəriyyəsi, yalnız su, həm də itirilmiş göl ağır səbəb oldu. İslama görə, bataqlıq qorunması çox sadədir. Allahın yaradılması və Allah daha yaxşı bilir, çünki necə orqanizmlər saxlamaq yoxdur. İslam ənənə və Quran görə, bütün həyat su əldə fars, rifah kimi, su başlayır. daşqın meydana gələn zaman, Doom sonra göyün Rəbbi durmaq əmr edir, və yer sizin suları udmaq olacaq. Bir müddət sonra, su bir çox yerdə qaldı. yer mələklər suları su sol niyə göstəriş halda bütün enmək istədi? Earth Rəbbin əmri onun suları mən aşağı getmək olduğunu söylədi edir! Bu su mənim üçün deyil! Allah istismara Belə angel suları təşkil dedi və okeanların yaratmışdır. biz getdi qədər ki. Yəni göl, deşik bir fincan kimi, su saxlanılır. Amma bina körpülər və infrastruktur və göl üzərində impermeability təhdid etdiyini araşdırmaq və membran müvafiq deşik, su göldən sızan edilib. Lut səhra və duz səhra ekosistem üçün baş. iki göl idi çünki. Və Daranın zamanı gəlib, naviqasiya idi. Marco Polo da Yazd və sənədlər, meşə qeyd olunur.

Lakin neft və ya su, bu eko-sistemi dağılması dərin quyuların qazılması. Underground aquifers, aşağı siniflər üçün sızan edilib. Lut Sea & Sea Salt, Dubai, Qatar, Səudiyyə Ərəbistanı və Oman çıxdı. Və böyük dəniz, göl və bataqlıq 41 çevrilmişdir edilmişdir. Və bataqlıq Bu toz olduğunu ifadə edən yoxa var. Dust, qum, külək, ölkənin Şərq qum fırtına, dəniz bu keyfiyyətli qum ola bilər, çünki bir dəniz olduğunu göstərir. İndi dünyəvi müsəlman! demək, Dilek, və ya dünyəvi Qərbin sözləri təkrar bir tutuquşu kimi, yalnız yol, bataqlıq saxlamaq mühürleme və onların qat bərpa etmək. Just su aşağı çalışan bir hovuz kimi, su axını, və ya açıq su giriş əlavə deyil, qaçaq əməl etmək lazımdır. Bunu etmək üçün lazımdır: Geophysical dəniz və göl və bataqlıq öyrənilməlidir. Bu iş yeni bir vizyon olmalıdır və Fars körfəzi Şəhid göllər kimi, gölməçələrdən onun qat bərpa olunacaq, sızma aşkarlanması və xal əhatə, qaçaq. Fars körfəzi Xəzəryanı dövlətlər: track Hydro dam su transfer İrana qarşısını almaq üçün yeraltı inşa ediləcək barədə Alternativ edir.

سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۶ نظر(0)

جوابهای اجرایی و ساده به شش سوال.

نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، در اولین جلسه مناظره با شش سوال روبرو شدند: که یا به جاده خاکی زدند یا به درگیری لفظی کشاندند. یا تقصیر را به گردن یکدیگر انداحتند! اما جواب آنها بسیار ساده است: سوال اول: برنامه شما برای حاشیه نشین ها چیست؟

جواب این است که حاشیه نشینی، مادر شهر نشینی است. و بطور طبیعی کم کم داخل شهر می شود. ولذا معضلی بنام حاشیه نشینی وجود ندارد، کسانی که آن را معضل می دانند، به توانایی های خود فکر می کنند! که قادر به انجام تعهدات برای همه نیستند، و فقط میتوانند به اطرافیان خود، خوب رسیدگی کنند. والا حاشیه نشینی، براساس مالکیت بوجود می آید. یعنی تا صاحب زمینی، زمین خود را نفروشد، کسی در آن ساختمان نمی سازد! سوال دوم: برای مشکل مسکن جوانان چه راه حلی دارید؟

اینهم جوابش بسیار ساده است: 3ملیون مسکن خالی داریم، به این بی مسکن ها به صورت اجاره به شرط تملیک بدهیم. و چون اکثر این واحد های مسکونی هم، با اعتبارات بانکی ساخته شده اند، سازندگان آن ها بدهکاران فراری: بانکها و بیمه و دارایی هستند. لذا دولت میتواند آن را بصورت قسطی، از جوانان به عنوان اجاره بگیرد، و یا سوبسید های منظوره را، در این مسیر بکار ببرد.

سوال سوم عدالت اجتماعی چرا اجرا نمی شود؟ اینهم معلوم است: ما بیشتر به فکر بالابردن سطح درآمد: دهکهای پایین جامعه هستیم، در صورتی که دستور اسلام، کاهش درآمد دهکهای بالای جامعه است. مکانیزم پیشنهادی اسلام دریافت: خمس و زکات و مالیات و خراج، از ثروتمندان و اهدا به فقرا است. حالا ما شعار بدهیم که باید فقرا را توانمند سازیم! فقرا اگر میتوانستند، خودشان توانمند می شدند! یک معلول یا نابینا و یا پیرمردان و پیرزنان بالای شصت سال، یا کودکان زیرسن اشتغال را، چگونه می خواهند توانمند بسازند؟

   برای ازدواج جوانان چه برنامه ای دارید؟ برنامه نمی خواهد! قدرت اجرایی می خواهد. هزاران برنامه نوشته شده، نباید به انبوه برنامه ها دامن زد، برنامه های 5ساله توسعه، برنامه چشم انداز بیست ساله، برنامه بودجه سالانه و.. کافی است. شغل هم وجود دارد. فقط باید درست توزیع شود، یکی هزاران شغل نداشته باشد! و هزاران نفر بیکار باشند. لذا اینهم فقط باید قدرت اجرا باشد، تا کسی بیش از یک شغل نداشته باشد! و اگر مجبور است، باید درآمد آن را به بیکاران بدهد! وقتی در آمد باشد، ازدواج هم صورت می گیرد: زیرا هویت مرد مخصوصا برای ازدواج: کار اوست.

برای کاهش بوروکراسی و: تکریم ارباب رجوع چه باید کرد؟

البته دولت الکترونیک راه حل خوبی است، ولیکن باید سیستماتیک و یکپارچه سازی شود. که خود باعث کوچک شدن دولت، و کاهش تصدی گری آن می شود.

برای حفظ محیط زیست و رفع کم آبی هم کافیست: با مطالعات ژئو فیزیکی راه نشت آبهای زیر زمینی به: کشورهای همسایه بسته شود. زیرا کویر لوت و کویر نمک هم، مانند دریاچه ارومیه آب داشتند! ولی نشت آن بوسیله چاه های 5هزارمتری: قطر و عربستان به آنجا نشت کرده، و فقط نمک آن باقی است. و این نشان می دهد: اگر چاههای عمیق در کویر زده شود، آب دریای عمان و اقیانوس هند، به آنجا نشت می کند. و در مسیر خود، نمکها را در دریا باقی می گذارد، و شیرین و تصفیه شده به کویر می رسد.

 

Executive and simple answers to six questions.

Presidential candidates, met with six questions in the first debate: either a dirt road or were dragged into the argument. Or blame each other, put them! The answer is very simple: First question: What are your plans for the marginalized?

The answer is that most marginalized, is the mother of urbanization. Naturally, little by little the town. Then there is no problem as the marginalized, those who know the problem, your ability to think! To be able to fulfill the obligations are not for everyone, and can only people around, good deal. Otherwise, marginalization, on the basis of ownership occurs. Owner the ground up, not to sell their land, the building does not make someone! Second question: What solution for the housing problem of young people like?

But the answer is very simple: we have 3 million empty housing, the lack of housing for rent to purchase it. And because most of these units, too, are built with bank credit, Ferrari owed its creators: are banks and insurance companies and assets. The government would make it just installments, from the youngest to the lease, or subsidies purpose, in this way wield.

The third question of social justice, why not run? So much is clear: we have to think more about raising the level of income deciles are lower, if the command of Islam, lower income deciles of the society. The proposed mechanism of the Islamic: and tithe and taxes and taxes from the rich and giving to the poor. Now we chant, we must empower the poor! Poor if they could, they were formidable! A disabled or blind, or old men and women over sixty years, or children underage employment, how you will be able to build?

   Marriage, what is your plan? The program will not! Executive power wants. Thousands of applications written programs should not be provoked mass, 5-year development plans, outlook-year plan, annual budget and program.. Enough. There are also jobs. Should be distributed just right, not one of thousands of jobs! And thousands are unemployed. So, too, only to run power, so one does not have more than one job! And if you have, you should give money to the unemployed! When I came into the marriage takes place: the identity of the man, especially for Marriage is work.

To reduce bureaucracy: honoring customers what to do?

However, e-government is a good solution, but should be integrated and systematic. That would shrink the state, and outsourcing it.

Dehydration also needs to protect the environment and meet with geophysical studies of groundwater leaking into neighbors is closed. Lut desert and salt desert because, like the lake had water! But the leak by 5 thousand meter drill: Qatar and Saudi Arabia are leaking and only salt remains. And it shows: if the deep wells in the desert fighting, the Sea of ​​Oman and the Indian Ocean, there is a leak. And on their way, leaving the salt in the sea, the desert is sweet and refined.

التنفيذية وأجوبة بسيطة لستة أسئلة.

المرشحين للرئاسة، واجتمع مع ستة أسئلة في المناظرة الأولى: إما طريق ترابي أو تم جره إلى حجة. أو إلقاء اللوم على بعضهم البعض، ووضعها! الجواب بسيط جدا: السؤال الأول: ما هي خططك للمهمشين؟

والجواب هو ان الأكثر تهميشا، هي أم التحضر. وبطبيعة الحال، شيئا فشيئا المدينة. ثم ليست هناك مشكلة كما المهمشين، أولئك الذين يعرفون المشكلة، وقدرتك على التفكير! لتكون قادرة على الوفاء بالتزامات ليست للجميع، ويمكن للناس فقط حولها، صفقة جيدة. خلاف ذلك، والتهميش، على أساس ملكية يحدث. وهذا يعني أن صاحب الأرض، وليس لبيع أراضيهم، وبناء لا تجعل شخصا ما! السؤال الثاني: ما هو الحل لمشكلة الإسكان من الشباب مثل؟

ولكن الجواب بسيط جدا: لدينا 3 ملايين المساكن فارغة، وعدم وجود سكن للإيجار لشرائه. ولأن معظم هذه الوحدات، أيضا، تم إنشاؤها مع الائتمان المصرفي، المستحقة فيراري المبدعين: هي البنوك وشركات التأمين والأصول. ان الحكومة تجعل من أقساط فقط، من أصغر لعقد الإيجار، أو لغرض الدعم، وبهذه الطريقة تمارس.

السؤال الثالث من العدالة الاجتماعية، لماذا لا تعمل؟ الكثير واضحة: علينا أن نفكر أكثر حول رفع مستوى الأعشار الدخل هي أقل من ذلك، إذا الأمر الإسلام، الأعشار الدخل المنخفض من المجتمع. الآلية المقترحة للمنظمة الإسلامية لل: والعشر والضرائب والضرائب من الأغنياء ويعطي للفقراء. ونحن الآن يهتفون، ونحن يجب تمكين الفقراء! الفقراء لو استطاعوا، وكانوا هائل! والرجال المعوقين أو المكفوفين، أو العمر والنساء أكثر من ستين عاما، أو الأطفال العمل دون السن القانونية، وكيف سوف تكون قادرة على بناء؟

   الزواج، ما هي خطتك؟ البرنامج لن! تريد السلطة التنفيذية. لا ينبغي أن أثار الآلاف من البرامج التطبيقات المكتوبة الشامل، وخطط التنمية لمدة 5 سنوات، خطة مدتها التوقعات، والميزانية السنوية والبرنامج .. بما فيه الكفاية. وهناك أيضا وظيفة. وينبغي أن يوزع الحق فقط، وليس واحدة من الآلاف من فرص العمل! وآلاف عاطلون عن العمل. وهكذا، أيضا، فقط لتشغيل الطاقة، لذلك لم يكن لدى المرء أكثر من وظيفة واحدة! وإذا كان لديك، يجب أن تعطي المال للعاطلين عن العمل! عندما جئت إلى الزواج يأخذ مكان: هوية الرجل، وخاصة بالنسبة الزواج هو العمل.

للحد من البيروقراطية: تكريم عملاء ماذا تفعل؟

ومع ذلك، والحكومة الإلكترونية هو حل جيد، ولكن ينبغي أن تكون متكاملة ومنهجية. ومن شأن ذلك أن يتقلص الدولة،ذلك.

تحتاج الجفاف أيضا لحماية البيئة ويجتمع مع دراسات جيوفيزيائية للمياه الجوفية تتسرب إلى الدول المجاورة مغلق. صحراء لوط وصحراء الملح لأنه، كما كان للبحيرة للمياه! ولكن تسرب من 5000 متر حفر: قطر والمملكة العربية السعودية ترشح، ويبقى الملح فقط. وهذا واضح: إذا الآبار العميقة في القتال صحراء وبحر عمان والمحيط الهندي، وهناك تسرب. وفي طريقهم، وترك الملح في البحر، والصحراء حلو وصقلها.

İcra və altı suallara sadə cavab.

bir torpaq yol və ya mübahisəyə sürüklənəcəklər edilmişdir: Prezidentliyə namizədlər ilk müzakirələr altı suallar ilə görüşüb. Və ya bir-birinə günah onları qoymaq! Cavab çox sadədir: First sual: təcrid üçün hansı planları var?

cavab, ən təcrid ki urbanizasiya anasıdır. Təbii ki, kiçik şəhər-az. Sonra təcrid kimi heç bir problem yoxdur, problem bilənlər, qabiliyyəti düşünmək! öhdəliklər hər kəs üçün deyil yerinə yetirməyə qadir olmaq, və ətrafında yalnız insanlar, yaxşı bir şey edə bilərsiniz. Əks halda, mülkiyyət əsasında təcrid, baş verir. Bu torpaq sahibi öz torpaqlarını satmaq deyil, bina kimsə etmir deməkdir! İkinci sual: kimi gənclərin mənzil probleminin nə həll?

Amma cavab çox sadədir: biz 3 milyon boş mənzil, onu almaq icarə üçün mənzil olmaması var. banklar və sığorta şirkətləri və aktivlər aiddir: bu ədəd ən çox bank kredit ilə inşa edilir, çünki, Ferrari onun yaradıcıları borclu. Hökumət yalnız bu şəkildə kullanmak ilə, icarə gənc və ya subsidiyalar məqsədi, hissələrlə edəcək.

sosial ədalət üçüncü sual, niyə run deyil? Belə ki, çox aydındır: biz, aşağı gəlir desilləri səviyyəsinin artırılması haqqında daha çox düşünmək lazımdır, əgər İslam komanda, cəmiyyətin aşağı gəlir təbəqəsinin. Təklif olunan İslam mexanizmi: və onda və zəngin vergilər və vergi və yoxsul verilməsi. İndi biz kasıb gücləndirmək lazımdır şarkı! Onlar ola bilər, əgər Poor, onlar nəhəng idi! A əlil və ya kor, ya köhnə kişilər və qadınlar altmış il ərzində və ya uşaqlar qurmaq olacaq necə azyaşlı məşğulluq?

   Ailə qurmaq, sizin plan nədir? proqram deyil! İcra Hakimiyyəti istəyir. applications yazılı proqramları minlərlə kifayət qədər kütləvi, 5 illik inkişaf planları, dünyagörüşü illik plan illik büdcə və proqram .. səbəb olmaz. iş də var. iş minlərlə biri, yalnız doğru deyil paylanacaq lazımdır! Və minlərlə işsiz. Belə ki, çox, yalnız güc çalıştırmak üçün, belə ki, bir daha çox iş yoxdur! varsa, siz işsiz pul vermək lazımdır! Mən nikaha daxil gələndə yer tutur: insanın şəxsiyyətini ünsiyyət, Ailə qurmaq iş xüsusilə.

nə müştərilərə təqdis: bürokratiyanın azaldılması üçün?

Lakin, e-hökumət yaxşı bir həll, lakin inteqrasiya və sistemli olmalıdır. Bu dövlət shrink və outsoursing olardı.

Susuzlaşdırma də ətraf mühitin qorunması və bağlıdır qonşuları daxil sızan yeraltı geofiziki tədqiqatlar ilə görüşmək lazımdır. Lut səhra və duz səhra göl su var idi, çünki kimi! Amma 5 min metr qazma ilə sızma: Qatar və Səudiyyə Ərəbistanı sızan və yalnız duz qalır. Və göstərir: səhra mübarizə dərin quyu, Oman dənizi və Hind okeanı, baş olduqda. Və onların yolunda, dəniz duz tərk səhra şirin və zərif edir.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۷ نظر(0)

خودکفایی لازم نیست، چون خودکفا خوک است!

 متاسفانه تک بعد نگری، باعث تخریب اعتقادات مردم می شود، و اینکه فقط روی اقتصاد تاکید کنیم، نظریه ای باطل شده است. نظریه سیستم و یا نگرش سیستمی، جایگزین آن شده است. ولی خیلی از افراد هنوز در دوران: تک نگری به سر می برند و: این باعث دو دستگی در بین مردم می شود. اقتصاد یک کشور باید با سیاست و فرهنگ آن، هماهنگ باشد. چه بسا رونق اقتصادی با:کسب و کار حرام خیلی ساده باشد، ولی از نظر عقیدتی با آن مشکل داریم. دنیا با قاچاق اسلحه و مواد مخدر، به اشتغال دست پیدا کرده و: بیشترین کارگران و کارمندان، در بخش تولید سلاح و مواد مخدر مشغول به کار هستند. ما از یکسو باید با مواد مخدر و قاچاق اسلحه مبارزه کنیم! از طرف دیگر آمار اشتغال را، با کشورهایی این چنینی مقایسه نماییم! اخیرا هم بحث خودکفایی مد شده است. اقتصاد درونگرا یعنی چه؟ اگر اینطور باشد هیچ جوانی نباید عروسی کند! خودش می تواند خود ارضایی کند! در حالیکه میدانیم در اسلام این کار حرام است. نمونه دیگر خودکفایی خوک است، که فضولات خود را می خورد که، احتیاج به طبیعت نداشته باشد، و درونگرا باشد! و بواسطه همین کارش، گوشت آن حرام است و هرکس، گوشت خوک بخورد کار ناصواب انجام داده است. این چه کاری است که برای پیشبرد اهداف سیاسی، اصول جهان بینی و ایدئولوژی را زیر سوال می برند؟ ممکن است از این ضرب المثل ناراحت شوند، که ما گفتیم خود کفا خوک است یا: جوانی که استمنا می کند، و تن به ازدواج نمی دهد. اما خداوند هم در مثل زدن از کسی حیا نمی کند، چون برخی آدم ها تا فحش نشنوند، بیدار نمی شوند! امام خمینی هم در صحبت هایشان گفته بودند: که اقتصاد مال خر است، تا اینهمه کمونیست ها، به اصالت اقتصاد تاکید نکنند. اما متاسفانه شوروی سابق منحل شد، ولی تفکر مادیگرایی، در لباس اسلام وارد گردید. و برخی ها تازه به این رسیده اند که: بگویند اقتصاد مهم است و: مردم معیشت و کار و در آمد می خواهند. اگر دین درست باشد، خداوند خود در بسیاری از ایات قرانی فرموده: که ما روزی را به اندازه می فرستیم. زیرا اگر زیاد بفرستد، مردم طغیان می کنند. ثروت و اقتصاد، هیچگاه از نظر معصومین مردود نبوده، ولی معبود هم نبوده است. مردم را سال ها با تبلیغات پرتوقع بار آوردن، و بعد نتوان جوابگو باشند. کاندیاهای ریاست جمهوری، دقت نمایند که مواضع گروهی یا جناجی یا حزبی، نباید باعث خدشه وارد کردن بر اعتقادات مردم باشد. یارانه دولتی مال شخصی نیست که: در مورد آن اشتباه تصمیم بگیرند. همین که به همه مردم بطور مساوی پرداخت میشود، عین عدالت است و کاری است که: امیر مومنان انجام میداد و: به همه دو درهم از خزانه مستمری میداد. حتی برادرش آمد و گفت: من فقیرم و جزء دهک اول! وپایین جامعه هستم، سهم مرا بیشتر کن! ولی با آهن تفتیده روبرو شد. حالا اینها کی هستند که می خواهند: به دهک پایین جامعه سهم سه برابری بدهند؟ مگر ارث پدرشان است؟ واقعا وقتی گفته می شد که اگر: امام زمان عج بیاید، با اسلامیان و اسلامگرایان بیشتر مبارزه می کند! ما تعجب می کردیم، ولی می بینیم که چطور اینها اسلام را، به نفع چند رای ناقابل برعکس تفسیر می کنند.  

Self-sufficiency is not necessary, because it is self-sufficient in pig!

 Unfortunately, one after Approach, destroying the belief of the people, and not just on the economy, the theory is wrong. Systems theory or system approach, it has been replaced. But many people are still under the Single looking to live and this causes division among the people. Economy, politics and culture of a country with which the match. Perhaps prosperity with business Haram is too simple, but ideologically they have a problem. World trafficking of weapons and drugs, and to find employment: most workers and employees in the production of weapons and drugs are working. On the one hand we must fight against drugs and arms trafficking! On the other hand employment data, with countries such compare! More recently, the fashion is self-sufficiency. What is introverted economy? If so, no young man should marry! Masturbation can make your own! While we know this is prohibited in Islam. Another example of self-sufficiency pig, that eats his own excrement, which need not be in nature, and is an introvert! And through this work, and everyone is prohibited meat, do not eat pork has done wrong. This is what is to advance political goals, principles and ideology are questioned? This proverb may be upset, we said is self-sufficient in pork or: masturbation is young, and people do not get married. But God is not like hitting someone shame, because some people to hear swearing, do not wake up! Imam Khomeini had said in their conversation: that the economy is yours donkey, to all Communists, not the authenticity of the economy. Unfortunately, the Soviet Union was dissolved, the idea of ​​materialism, was in clothes Islam. And some that were new to this: say the economy and people's livelihood and job and income they want. If religion is true, God in many verses of the Holy Quran that one day we will send in size. If you send it too much, people will revolt. Wealth and the economy did not reject the infallible, but God is not. People with ads demanding times a year, and cannot be held accountable. A candidate for president, accuracy or faction or party positions which should not cause harm to the beliefs of the people. Government subsidies personal property not about wrong decisions. So that all people are equally paid, and justice is something that did Commander of the Faithful and to all the tangled his pension from the treasury. Even his brother came and said, 'I am poor and the first decile! And down my community, share me more now! But faced with the thorny iron. Now who are these who want to lower decile three times their share? But is his father? Indeed, when it was said that if the Imam Mahdi comes with Islamists and Islamists more fights! We were surprised, but see how these Islam, to win a few votes incapacitate the contrary interpret.

الاكتفاء الذاتي ليس من الضروري، لأنها مكتفية ذاتيا في خنزير!

 للأسف، والمواقف الفردية، دمرت معتقدات الناس، وليس فقط على الاقتصاد، نظرية خاطئة. نظرية النظم أو نهج النظام، تم استبدال ذلك. ولكن الكثير من الناس لا يزالون تحت واحدة تتطلع إلى العيش وهذا يسبب الفرقة بين الناس. الاقتصاد والسياسة والثقافة في البلد الذي المباراة. ربما الرخاء مع قطاع الأعمال الحرم بسيط جدا، ولكن فكريا لديهم مشكلة. الاتجار العالم من الأسلحة والمخدرات، وإيجاد فرص العمل: معظم العمال والموظفين في إنتاج الأسلحة والمخدرات تعمل. من ناحية يجب علينا محاربة المخدرات وتهريب الأسلحة! على بيانات العمالة ناحية أخرى، مع بلدان مثل مقارنة! وفي الآونة الأخيرة، والأزياء والاكتفاء الذاتي. ما هو الاقتصاد الانطواء؟ إذا كان الأمر كذلك، لا ينبغي لشاب يتزوج! الاستمناء يمكن أن تجعل الخاصة بك! في حين أننا نعلم هذا محظور في الإسلام. مثال آخر على خنزير الاكتفاء الذاتي، أن يأكل له البراز الخاص، الذي لا يلزم أن يكون في الطبيعة، وغير منطو! ومن خلال هذا العمل، واللحوم، والجميع محظور، لا يأكلون لحم الخنزير ويأتيه الباطل. هذا ما هو تحقيق أهداف سياسية، وتساءل المبادئ والايديولوجية؟ قد تخل بهذا المثل، قلنا غير مكتفية ذاتيا في لحم الخنزير أو: الاستمناء الشباب، والناس لا يتزوج. ولكن الله لا يحب ضرب شخص عار، لأن بعض الناس لسماع الشتائم، لا يستيقظون! كان الإمام الخميني قال في حديثهما: أن الاقتصاد هو لك حمار، لجميع الشيوعيين، وليس من صحة الاقتصاد. لسوء الحظ، تم حل الاتحاد السوفياتي، والفكرة المادية، وكان في الملابس الإسلام. وبعض التي كانت جديدة في هذا: نقول الاقتصاد ومعيشة الشعب والعمل والدخل يريدون. إذا الدين هو الدين الصحيح، والله في آيات كثيرة من القرآن الكريم في يوم من الأيام سوف نرسل في الحجم. إذا قمت بإرسال ذلك كثيرا، والناس سوف يثور. الثروة والاقتصاد، لم يرفض معصوم، ولكن الله ليس كذلك. الأشخاص الذين يعانون من الإعلانات تطالب مرات في السنة، والتي لا يمكن محاسبتها. مرشح للرئاسة أو دقة أو فصيل أو حزب المواقف التي يجب أن لا تسبب ضررا للمعتقدات الناس. الدعم الحكومي الممتلكات الشخصية القرارات يست خاطئة عنه. بحيث يتم دفع جميع الناس على قدم المساواة، والعدالة هو الشيء الذي فعله أمير المؤمنين وجميع متشابكة معاشه من الخزينة. حتى جاء شقيقه، وقال: "أنا فقير والعشر الأول! وهبوطا مجتمعي، مشاركة لي أكثر الآن! لكنه واجه مع الحديد الشائك. الآن من هم هؤلاء الذين يريدون خفض العشر ثلاث مرات حصتها؟ ولكن والده؟ في الواقع، عندما قيل أنه إذا كان الإمام المهدي يأتي مع الإسلاميين والإسلاميين أكثر المعارك! لقد فوجئنا، ولكن انظر كيف أن هذه الإسلام، لكسب بعض الأصوات تعجيز العكس تفسير.

Bu özünü donuz, çünki özünü təmin, lazım deyil!

 Təəssüf ki, fərdi münasibətlər, inanclar insanları məhv və yalnız iqtisadiyyata, nəzəriyyə səhvdir. Systems nəzəriyyəsi və ya sistem yanaşma, bu əvəz edilmişdir. Lakin bir çox insanlar yaşamaq axtarır Single davam və bu insanlar arasında bölgüsü səbəb olur. Bir ölkənin iqtisadiyyat, siyasət və mədəniyyət olan matç ilə. Bəlkə iş Haram ilə tərəqqi çox sadə, lakin ideoloji bir problem var. Dünya silah və narkotik alveri, və iş tapmaq üçün: silah və narkotik istehsalında ən işçiləri və əməkdaşları işləyirlər. Bir tərəfdən biz narkotik və silah alveri ilə mübarizə lazımdır! Digər tərəfdən məşğulluq məlumatlara görə, ölkə ilə belə müqayisə! Bu yaxınlarda, moda özünü təmin edir. introverted iqtisadiyyat nədir? Əgər belədirsə, heç bir gənc evlənmək lazımdır! Masturbasiya öz edə bilərsiniz! Bildiyimiz isə bu İslamda qadağandır. özünü təmin donuz başqa bir misal ki, təbiətdə olmaq lazımdır öz excrement yeyir və içinə qapalı edir! Bu iş vasitəsilə, və hər kəs qadağan ət, donuz əti yanlış görüb yemək yoxdur. Bu siyasi məqsədləri, prinsipləri və ideologiya sorğu-sual edilir inkişaf edir nədir? Bu atalar sözü dedik, alt-üst donuz əti özünü və ya ola bilər masturbasya gənc, insanlar evlənmək yoxdur. Allah bəzi insanlar söyüş eşitmək çünki oyanmaq deyil, kimsə ayıb vuruş kimi deyil! İmam Xomeyni öz söhbət etdi: iqtisadiyyat bütün kommunistlərə sizin eşşək, iqtisadiyyatın deyil orijinallığını edir. Təəssüf ki, Sovet İttifaqı, materializm ideyası ləğv edildi, paltar İslam idi. Bu yeni idi ki, bəzi: iqtisadiyyat və xalq dolanışıq və iş və istədikləri gəlir deyirlər. din doğru deyil, Allah Quran-ı Kərim bir çox ayəsində bir gün biz ölçüsü göndərmək olacaq. Siz çox göndərmək, insanlar üsyan edəcək. Sərvət və iqtisadiyyat, məsum rədd etməyib, lakin Allah deyil. reklam il dəfə tələb və məsuliyyətə cəlb edilə bilməz insanlar. prezidenti, dəqiqliyi və ya fraksiyasının və ya insanların inanclarına zərər səbəb olmamalıdır partiya vəzifələr üçün namizəd. Hökumət subsidiyaları şəxsi mülkiyyət haqqında yanlış deyil qərarları. bütün insanlar bərabər ödənilmiş və ədalət sadiq komandanı idi, bir şey və xəzinə bütün dolaşıq onun pensiya olunur ki. Hətta qardaşı gəldi və mən zəif və ilk decile am "dedi! Və mənim icma aşağı, daha indi mənə deyin! Amma tikanlı dəmir ilə qarşı-qarşıya. İndi decile üç dəfə paylarını aşağı istəyən bu kimdir? Lakin onun ata? Həqiqətən, o, bildirib ki, zaman İmam Mehdi islamçılar və islamçılar daha döyüşləri ilə gəlir! Biz heyran idi, lakin bu İslam, bir neçə səs şərh əksinə zərərsizləşdirmək qazanmaq necə.

 

پول کجاست؟

از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در خواست دارد که: به مردم یارانه ارزی بدهند. طبق قانون اسلامی، موجودی خزانه باید بطور مساوی و: آنهم عین موجودی بین مردم تقسیم شود، نه معادل یا شبیه آن! لذا اگر درآمد ایران نفت است که متعلق به همه می باشد، باید سود آن بصورت یارانه، و بطور مستقیم به دلار پرداخت شود. فرض کنید بنا بر ادعای وزارت نفت، روزانه 6میلیون بشکه نفت صادر شود، و معادل آن گاز یا پتروشیمی هم باشد، و همه اینها به دلار دریافت شود. در یکماه می شود 540میلیون بشکه و: اگر هر بشکه 50دلار باشد 27میلیارد دلار! اگر جمعیت 90میلیون باشد، هرنفر ماهانه سیصد دلار سهم دارد. و اگر دلار 3750تومان باشد، یک میلیون تومان سهم یارانه می گردد. البته گاز هر متر مکعب 50سنت است، ولی صادرات ایران روزانه یک میلیارد مترمکعب می باشد: 500میلیون دلار در روز 15میلیارد درماه، که قابل افزایش به میزان 27 میلیارد دلار می باشد. پتروشیمی  هم در سال 95میزان: 15میلیارد دلار فروش داشته، که قابل افزایش به مبلغ فوق است . بهرحال حتی اگر نیمی از این مبلغ را هم قطعی بگیریم، 500هزار تومان یا 150دلار در ماه، سهم یارانه ایرانیان از در آمد نفت می شود که: اگر بپذیریم ملت ایران رشید و بالغ و عاقل است، باید این پول را به دست خودشان بدهیم.

این البته ایجاد توقع یا دروغ یا وعده نیست، بلکه واقعیت است. اما اگر بخواهند به غیر از این عمل کنند، دروغ خواهد بود! همه وعده های غیر قابل اجرا می شود. زیرا پول مانند قدرت شیرین است، اگر به دهان کسی مزه کرد، دیگر ان را پس نمی دهد. اینهمه اختلاس و دزدی به همین دلیل است: که بجای اینکه پول را بین مردم تقسیم کنند، در خزانه یا بانکها نگهمیدارند! ولذا وقتی می خواهند از خزانه خرج کنند، انگار مال خودشان است، یا ارث پدری است! بهر بهانه ای جلوی خرج آن گرفته می شود. لذا طرح ها نیمه تمام می ماند، و مردم در انتظار بهره برداری هستند، که ناگهان می بینند صاحب امضا، یا در واقع صاحب خود خوانده پولها، سر از کانادا یا آمریکا در می اورد! و پولها به بانکهای سوئیس می رود. آنها هم از اختلافات سوء استفاده کرده، نه پول را به ایران پس می دهند، و نه می گذارند مختلسین برداشت کنند. اگر پولهای اختلاس شده ایران، که در بانکهای سوئیس نگهداری می شود، به ایران برگردانده شود، نه تنها همه طرحها اجرایی و تمام می شود، بلکه هیچ فقیری در ایران باقی نمی ماند. طبق آخرین آمار یکصد هزار میلیارد دلار ایران، در بانکهای سوئیس است. که اگر فقط بهره آن را پس بدهد، ماهی هزار میلیارد دلار می شود، و به هر نفر سه میلیارد دلار بهره خالص می رسد! آنوقت اقتصاد دانها همه از: امانت داری بانکهای سوئیس می گویند! عجب سیستمی که نه جوابگوی دولتها است، و نه جوابگوی سپرده گذاران. دقیقا مثل کاری که در دادگستری های دنیا صورت می گیرد. اموال و موجودی اشخاص، طبق قانون بلوکه می شود، و در حساب سپرده ها نگهداری می شود، و سود این سپرده ها، به نفع دادگستری ها مصادره می شود. اشخاص که پول را واریز می کنند، باید قید پس گرفتن را بزنند! حتی سپرده ها نزد بانکها، یا نزد مناقصه گذاران هم، همین وضعیت را دارد: کارفرمایان می دانند سپرده های حسن انجام کار، یعنی هزینه اجباری!

Where is the money?

Mr. presidential candidates are requested to give people subsidies currency. Under Islamic law, the treasury balance should be equal: the same even split between people, not equal or similar to it! Therefore, if Iran's oil revenue that belongs to everyone, be it in the form of subsidy income, and paid directly to the dollar. Suppose claims the Ministry of Oil, daily 6 million barrels of oil, and gas or petrochemical be equivalent, all of which are received in dollars. In a month to 540 million barrels and if the barrel is $ 50, $ 27 billion! If the population is 90 million, three hundred dollars per person monthly shares. And if it is $ 3750 dollars, a million dollars is the share of subsidies. Of course, gas is 50 cents per cubic meter, but Iran's export one billion cubic meters is 500 million dollars 15 billion per month, an increase of 27 billion dollars. Petrochemicals in 95 years the amount of 15 billion dollars in sales, which increased the amount above. However, even if half of this amount is a definite draw, 500 dollars or 150 dollars a month, the share of subsidies Iranian oil revenue is: If we accept the Iranian nation is brave and mature and wise, should this money into the hands of their own.

This of course creates false expectations or not a promise, but a reality. But if they act otherwise, would be a lie! All meals would be unenforceable. Because money is such sweet power, if someone's mouth taste, the other does not make it so. However, embezzlement why is that rather than divide the money among the population, or banks keep in treasury! And so I want to spend the treasury, as if it is theirs, or inheritance is! However, it will be an excuse to stop spending. The project remains unfinished, and people are waiting for the operation, when suddenly they see a sign, or in fact called the owner of the money, the head of Canada or America brings!! And the money goes to Swiss banks. They also took advantage of the differences, not the money to Iran the day after, nor are they embezzlement of harvest. If money were embezzled Iran, which is kept in Swiss banks, to be returned to Iran, not only all execution plans and all that, but do not remain poor in Iran. According to the latest statistics hundred trillion dollars in Iran, is in Swiss banks. If only to give the fish a thousand billion dollars, and net interest reaches three billion dollars per person! Small economy then all of fiduciary Swiss banks says! What a system that is not accountable to the state, and not answerable to depositors. Just like what happens in the world of Justice. Property and personnel of law be blocked, and kept in a deposit account, plus interest on the deposit, in the interests of justice would be confiscated. Persons who deposit money, they should withdraw indicating that hurt! Even deposits with banks or with the bidding, the situation are the same: Employers are deposits of performance, the mandatory fee!

أين هو المال؟

وطلب السيد مرشحي الرئاسة لإعطاء الناس الدعم العملة. وبموجب القانون الإسلامي، يجب أن يكون توازن الخزينة المساواة: نفس حتى تقسيم بين الناس، وليس على قدم المساواة أو ما شابه لذلك! لذلك، إذا عائدات النفط الايراني الذي ينتمي إلى الجميع، سواء كان ذلك في شكل الدخل الدعم، وتدفع مباشرة للدولار. مطالبات لنفترض أن وزارة النفط يوميا 6 ملايين برميل من النفط، والغاز أو البتروكيماويات متكافئة، وكلها وردت بالدولار. في الشهر إلى 540 مليون برميل وإذا البرميل هو 50 $، 27 مليار $! إذا كان السكان 90 مليون وثلاثمائة دولار للسهم الشهرية شخص. وإذا كان من $ 3750 دولار، مليون دولار هي حصة الإعانات. وبطبيعة الحال، الغاز هو 50 سنتا لكل متر مكعب، ولكن تصدير مليار متر مكعب إيران 500 مليون دولار من 15 مليار دولار شهريا، أي بزيادة قدرها 27 مليار دولار. البتروكيماويات في 95 عاما مبلغ 15 مليار دولار في المبيعات، مما أدى إلى زيادة المبلغ المذكور أعلاه. ومع ذلك، حتى لو كان نصف هذا المبلغ هو التعادل واضح، 500 دولار أو 150 دولار في الشهر، فإن حصة الدعم عائدات النفط الإيرانية: إذا قبلنا الامة الايرانية شجاعة وناضجة وحكيمة، يجب أن هذا المال في أيدي الخاصة بهم.

هذا بالطبع يخلق توقعات زائفة أو ليس وعدا، ولكن حقيقة واقعة. ولكن إذا كانت تتصرف خلاف ذلك، ستكون كذبة! أن جميع وجبات الطعام يكون غير قابل للتنفيذ. لأن المال هو هذه السلطة الحلوة، إذا طعم الفم لشخص ما، والآخر لا تجعل من ذلك. ومع ذلك، والاختلاس السبب هو أنه بدلا من تقسيم المال بين السكان، أو البنوك نضع في الخزانة! وهكذا أريد أن أقضي الخزينة، كما لو أنها ملكهم، أو الميراث! ومع ذلك، فإنه سيكون ذريعة لوقف الانفاق. ولا يزال المشروع لم يكتمل بعد، والناس ينتظرون للعملية، عندما فجأة يرون علامة، أو في الواقع دعا صاحب المال، ورئيس كندا أو أمريكا يجلب !! ويذهب المال إلى البنوك السويسرية. كما استفادوا أيضا من الخلافات، وليس المال الى ايران بعد يوم، كما أنها ليست اختلاس الحصاد. إذا كانت اختلس المال إيران، والتي يتم الاحتفاظ بها في البنوك السويسرية، إلى أن عاد إلى إيران، وليس فقط عن خطط التنفيذ وكل ذلك، ولكن لا تزال فقيرة في إيران. ووفقا لأحدث الإحصاءات 100000000000000 دولار في إيران، هو في البنوك السويسرية. إلا إذا كان لإعطاء الأسماك من ألف مليار دولار، وصافي الفوائد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار للشخص الواحد! اقتصاد صغير ثم كل من البنوك السويسرية الائتمانية يقول! ما هو النظام الذي لا يخضع للمساءلة للدولة، وليس مسؤولا للمودعين. تماما مثل ما يحدث في العالم من العدل. يكون قد تم حظره الممتلكات والأفراد للقانون، والاحتفاظ بها في حساب وديعة، بالإضافة إلى أن تصادر الفائدة على الودائع، في مصلحة العدالة. الأشخاص الذين يودعون المال، وينبغي أن تنسحب مشيرا إلى أن يضر! حتى الودائع لدى البنوك أو مع تقديم العطاءات، فإن الوضع هو نفسه: أصحاب العمل ودائع من الأداء، ورسوم إلزامية!

pul haradadır?

Cənab prezident namizədləri insanlara subsidiyalar valyuta vermək xahiş olunur. İslam qanuna əsasən, xəzinə balans bərabər olmalıdır: Eyni hətta bərabər və ya ona bənzər insanlar arasında split! Buna görə də, hər kəsə məxsusdur İranın neft gəlirlərinin əgər subsidiya gəlir şəklində ola bilər, və dollar birbaşa ödənilir. Suppose gündəlik Nazirliyi Neft iddiaları neft 6 milyon barel, qaz və ya neft-kimya olan dollar qəbul edilir, bərabər. 540 milyon barel və barrel $ 50, $ 27 milyard əgər bir ay! əhali 90 milyon şəxs aylıq səhmlərin hər üç yüz dollar varsa. Bu $ 3750 dollar olduğu halda, bir milyon dollar subsidiyaların payına düşür. Əlbəttə ki, qaz kub metri 50 qəpik, lakin İranın ixrac bir milyard kubmetr 500 milyon dollar ayda 15 milyard 27 milyard dollar çoxdur. 95 ildə neft-kimya yuxarıda məbləği artan satış 15 milyard dollar məbləği. Lakin, bu məbləğin yarısı müəyyən bərabərə 500 dollar və ya 150 dollar bir ay İran neft gəlirlərinin deyil subsidiyaların payı olsa: biz öz əlinə, İran xalqı cəsur və yetkin və müdrik olmalıdır, bu pulu qəbul edin.

Əlbəttə, bu saxta gözləntiləri və ya söz, lakin reallıq yaradır. Amma onlar başqa hərəkət əgər, yalan olacaq! Bütün yemək uygulanamaz olardı. pul belə şirin güc Çünki, kiminsə ağız dadı əgər digər belə etmir. Lakin tərəf niyə daha çox əhali arasında pul bölmək, və ya bankların xəzinə saxlamaq ki! Və mən onların, və ya miras əgər kimi, xəzinə sərf etmək istəyirəm! Lakin, xərcləri dayandırmaq üçün bəhanə olacaq. Onlar bir möcüzə gördükdə birdən layihə yarımçıq qalır və insanlar əməliyyat gözləyir, və ya pul sahibi deyilən əslində, Kanada və ya Amerika baş gətirir !! Və pul İsveçrə banklarında gedir. Onlar həmçinin sonra İrana, fərqlərin gün pul istifadə etdi, nə də məhsul mənimsəmə var. İsveçrə banklarında saxlanılır pul mənimsənilir Əgər İran, İran bütün icra planları və bütün yalnız qaytarılacaq, lakin İran yoxsul qalmaq deyil. İranda son statistik yüz trilyon dollar sözlərinə görə, İsveçrə banklarında edir. yalnız balıq min milyard dollar verir və xalis faiz adam başına üç milyard dollar çatır üçün! Kiçik iqtisadiyyat sonra fidusiar İsveçrə banklarının bütün demək! Nə dövlət hesabat, və əmanətçilərinə məsuliyyətə deyil bir sistem. Just Ədliyyə dünyada nə kimi. qanunun Property və kadr bağlanacaq və depozit hesabı saxlanılır, plus ədalət maraqları əmanət üzrə faiz müsadirə olunacaq bilər. para şəxslər onlar zərər ifadə çəkilsin! banklarla və ya tender hətta depozitlər, vəziyyət eyni: İşəgötürən, məcburi haqqı fəaliyyətinin yataqları var!

 

توصیه به منصور هادی و دیگران

منصور هادی رئیس جمهور: خود خوانده یمن که: مورد حمایت ریاض بود و: مدتها در انجا دولت در تبعید را تشکیل داد، و برعلیه انقلاب ملت خودش قیام کرد، امروزه حال خوشی ندارند! زیرا آل سعود فرمان اخراج: دسته جمعی آنها را داده است. طبیعتا دولتهای مزدوری مثل قطر و امارات هم، جرات راه دادن او را ندارند. این سرنوشتی محتوم برای: دیکتاتورهایی است که برعلیه ملت خود حرکت کرده اند. از همان ابتدای فرار منصور هادی، ایران او را با شاه فراری مقایسه کرده بود، و به وی اخطار داده بود که اسیر: وعده های پوچ آل سعود نباشند، آنها هم خود میدانستند! ولی کاری از دستشان برنمی آمد، و کاملا دست خالی بودند. عین همین سرنوشت خود آل سعود است! زیرا که مردم عربستان آنها را اخراج کردند، آنها به ظاهر برای خوشگذرانی و: درعمل برای فرار به اندونزی رفته اند. این سرنوشت در انتظار عمال: قطر و امارات و بحرین هم هست و: شامل بقیه کسانی هم که: در مسیر ضد مردمی حرکت می کنند می شود. لذا ما پیشنهادی داریم و آن اینکه: لازم نیست آنها دنبال جایی بگردند، حتی نیازی به سرگردانی نیست! انها توبه کنند و یک کلام بگویند اشتباه کردند! می ینند که در میان مردم خود خواهند بود. بهر حال آنها یمنی هستند، خانواده و بستگان و ملک و املاک و علاقه های: مادی و معنوی دارند. شایسته نیست از وطن رانده شوند. و این خوادث باید آنها را به این حقیقت رسانده باشد، که آمریکا و عربستان و اسرائیل قابل اعتماد نیستند. آنها امروزه کلاه خود را هم نمی توانند حفظ کنند، چه رسد به دیگران . طبیعت کار سیاسی هم قربانی کردن نزدیکان خود است! مگر نادر شاه فرزند خود را کور نکرد؟ مگر مامون برادر بزرگش امین را نکشت؟ لذا این کار ها تعارف بردار نیست. امریکا و اسرائیل و آل سعود و امثال آنها، اگر احساس خطر کنند اولین قربانیان آنها، دوستان و افراد فامیل خواهند بود. کشتار های وسیع و مخفیانه ای که در آل سعود رخ می دهد، موید همین حرف است. اما ملت ها اینطور نیستند! آنها مردان و قهرمانان خود را دوست دارند، ممکن است مدتی در سختی باشند، ولی آسایش در جلو دیدگان آنها است. فردا متعلق به ملت ها و: کسانی است که خادم ملت ها باشند. لذا ما به منصور هادی پیشنهاد می کنیم: اگر به الحوثی ها پناهنده شوند، بهتر است از پناهندگی به آل سعود و امثال آنها است. ما حتی برای اوباما و کلینتون هم، همین پیشنهاد را داریم: باز گشت به ملت و توانایی های آن، تنها ضمانت قوی برای داشتن قدرت اجتماعی است. در تجربه ای نه چندان دور، رئیس جمهور مصر را هم می تواند حفظ کند. اخیرا مصر توانسته در مقابل وطن فروشی و: فروش جزایر مصری به آل سعود مقاومت کند. اگر به همین روش ادامه دهند، السیسی خود تبدیل به یک محمد مرسی می شود، امام محمد مرسی که دیگر هوادار داعش نیست. بلکه با آن مبارزه هم می کند. در ایران هم بارها آشتی عمومی برای: ایرانیان فراری اعلام شده، به نظر می رسد اگر آنها به ایران بیایند، حتی مجازات هم بشوند، برایشان بهتر است تا اینکه: هر روز در سرزمینی باشند! و هر لحظه برای یک نقطه دیگر انتظار بکشد. البته فقط کسانی مجازات می شوند: که جنایت کرده یا کسی را کشته باشند. والا اکثریت ایرانیان خارج از کشور، که لب به توبه گشودند تا آخر عمر، در ایران بودند و در ایران هم دفن شدند.

Recommendations on Hadi and others

President Mansour Hadi: Yemen called that, was backed by Riyadh: There has long formed the government in exile, and he rose up against the people's revolution today is not good! Because the Al Saud ordered the expulsion: they have mass. Naturally wage countries such as Qatar and the UAE, dare not admit him. This is the fate for: dictators that have moved against the nation. From the beginning of escape Mansour Hadi, Iran had compared him with the Shah fled, and he warned that the captives: the House of Saud are not empty promises, they knew! But nothing they do not come, and were completely empty-handed. The same is self-Saud! For the Saudis expelled them, and they appear to be merry: actually gone to Indonesia to escape. This fate awaits agents: Qatar and the United Arab Emirates and Bahrain and also includes all those who in the course of the unpopular move. Therefore, we have proposed, that is: they do not have to look for a place, even without drifting! They will repent and say a word wrong! You will see that in the midst of his people. However, they are Yemenis, relatives and properties of interest: material and spiritual. Not worthy to be driven home. These incidents have led them to this fact, that America can not be trusted, Saudi Arabia and Israel. They can not keep their hats today, let alone others. Political nature of the work is to sacrifice your family! Nader Shah was blind unless your child? But Ma'mun Amin did not kill his brother? So do not take the offer. America and Israel and the Saudis and others like them, if they feel threatened they are the first victims, friends and family members will be. Killing vast and secret that the House of Saud falls, confirms the same thing. But nations do not! They love their men and heroes may be hard for some time, but being in front of their eyes. Tomorrow belongs to the people and those that are a servant of the people. Therefore, we propose Mansour Hadi: If the Houthi are refugees, asylum better than the Saudis and others like them. We even Obama and Clinton together, so we offer: a return to the nation and its abilities, the only guarantee for social power is strong. The experience not so long ago, the president of Egypt could not keep. Recently, Egypt has the traitors and sales Islands withstand Egyptian Al Saud. If we continue this way, Sisi Mohamed Morsi is to become an Imam Mohammed Morsi, who does not seek other fans. But it also does fighting. Iran has repeatedly reconciliation in general: Ferrari announced Iranians, it seems, if they come to Iran, even be punished, it is better to make every day are in the land! The wait for a spot at any moment. The only punished those that committed crimes or who are killed. Otherwise, the majority of Iranians abroad, who face a lifetime to repent opened, in Iran and in Iran were buried.

توصيات بشأن هادي وغيرهم

الرئيس منصور هادي: دعا اليمن الذي تم بدعم من الرياض: وهناك تشكيل الحكومة منذ فترة طويلة في المنفى، وانه انتفض ضد ثورة الشعب اليوم ليست جيدة! لأن آل سعود أمر بطرد: لديهم كتلة. شن طبيعي دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، لا تجرؤ على الاعتراف به. هذا هو مصير ل: الطغاة التي انتقلت ضد الأمة. من البداية للهروب منصور هادي، ان ايران مقارنة له مع فرار الشاه، وحذر من أن الأسرى: بيت آل سعود ليست وعود فارغة، كانوا يعلمون! ولكن لا شيء أنها لا تأتي، وكانت تماما خالي الوفاض. ونفس الشيء الذاتي سعود! للسعوديين طردهم، ويبدو أنها مرح: ذهب فعلا إلى إندونيسيا من الفرار. هذا المصير ينتظر وكلاء: قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين ويشمل أيضا جميع الذين في سياق هذه الخطوة التي لا تحظى بشعبية. ولذلك، اقترحنا، وهذا هو: لم يكن لديهم للبحث عن مكان، حتى من دون الانجراف! يتوبون وأقول كلمة خاطئة! سترى أنه في خضم شعبه. ومع ذلك، فهي اليمنيين والأقارب وخصائص الفائدة: المادية والروحية. لا تستحق أن تكون مدفوعة المنزل. وقد أدت هذه الحوادث لهم هذه الحقيقة، أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها، والمملكة العربية السعودية وإسرائيل. أنهم لا يمكن أن تبقي قبعاتهم اليوم، وتدع الآخرين وحدها. الطبيعة السياسية للعمل هو تضحية عائلتك! وكان نادر شاه الأعمى ما لم طفلك؟ ولكن المأمون أمين لم يقتل أخيه؟ حتى لا تأخذ هذا العرض. أمريكا وإسرائيل والسعوديين وغيرهم مثلهم، وإذا كانوا يشعرون بالتهديد هم أول الضحايا، الأصدقاء وأفراد العائلة وسيكون. قتل واسعة وسرا أن آل سعود السقوط، يؤكد نفس الشيء. ولكن الدول لا! انهم يحبون الرجال وأبطالهم قد يكون من الصعب لبعض الوقت، ولكن يجري أمام أعينهم. غدا ملك للشعب وتلك التي هي خادمة للشعب. لذلك، نقترح منصور هادي: إذا كان الحوثي من اللاجئين وطالبي اللجوء أفضل من السعوديين وغيرهم مثلهم. ونحن حتى أوباما وكلينتون معا، لذلك نحن نقدم: العودة إلى الوطن وقدراته، والضمان الوحيد لسلطة اجتماعية قوية. لم يمض التجربة وقتا طويلا، رئيس مصر لا يمكن الاحتفاظ بها. في الآونة الأخيرة، ويوجد في مصر خونة وجزر مبيعات الصمود المصرية آل سعود. إذا واصلنا بهذه الطريقة، سيسي محمد مرسي هو أن تصبح الإمام محمد مرسي، الذي لا يسعى المشجعين الآخرين. ولكنه أيضا لا القتال. وتملك ايران مرارا المصالحة بشكل عام: أعلنت فيراري الإيرانيين، على ما يبدو، إذا جاءوا إلى إيران، حتى أن يعاقب، فمن الأفضل لجعل كل يوم هم في الأرض! الانتظار للحصول على بقعة في أي لحظة. ويعاقب فقط تلك التي ارتكبوا جرائم أو الذين يتعرضون للقتل. خلاف ذلك، فإن الغالبية العظمى من الإيرانيين في الخارج، الذين يواجهون العمر لالتوبة فتحت، في إيران وفي إيران تم دفن.

Hadi və digər tövsiyələr

Prezident Mansour Hadi: Yəmən, Ər-Riyad tərəfindən dəstəklənən edilmişdir ki, deyilən Uzunmüddətli sürgündə hökumət var formalaşır və o, yaxşı deyil, bu gün xalq inqilabı qarşı yüksəldi! Al Saud xaric sifariş Çünki onlar kütləvi var. Təbii edər deyil, cəsarət, belə Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələr əmək. millətə qarşı köçürülüb diktatorlar: bu taleyi deyil. escape Mansour Hadi əvvəlindən Şah qaçdı ilə İran onu müqayisə və o, əsir ki, xəbərdarlıq: Səud House boş vədlər deyil, onlar bilirdi! Amma heç bir şey onlar gəlmək və tamamilə əliboş idi yoxdur. eyni self-Saud edir! Səudiyyəlilər qovdular və onlar şən görünür üçün: həqiqətən qaçmağa İndoneziyaya getdi. Bu taleyi agentləri gözləyir: Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Bəhreyn və həmçinin olan qeyri-populyar hərəkət zamanı bütün bu daxildir. Ona görə də biz təklif ki: onlar hətta üzən olmadan, bir yer axtarmaq üçün yoxdur! Onlar tövbə bir söz yanlış deyəcəklər! Siz öz xalqının ortasında olduğunu görəcəksiniz. maddi və mənəvi Lakin, onlar Yemenis, qohumları və faiz xassələri vardır. layiqli ev idarə etmək. Bu hadisələr, Amerika etibar edilə bilməz ki, bu fakt Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail onları gətirib çıxarmışdır. Onlar tək başqaları bildirin bu gün papaqlar davam edə bilməz. iş Siyasi təbiət ailə qurban üçün! Nader Shah uşaq halda kor idi? Lakin Məmun Amin qardaşını öldürmək etmədi? Belə ki, təklif etmirlər. Amerika və İsrail və onlar kimi Səudiyyəlilər və başqaları onlar hiss əgər onlar olacaq qurbanlarının dostları və ailə üzvləri ilk hədələyib. Səud House düşür ki, böyük və gizli həlak eyni şey təsdiqləyir. Amma millətlər yoxdur! Onlar kişi və qəhrəmanları bir müddət çətin ola bilər sevgi, lakin onların gözləri qarşısında olan. Sabah insanların və xalqın xidmətçisi olan məxsusdur. Ona görə də biz Mansour Hadi təklif: Houthi onlar kimi Səudiyyəlilər daha yaxşı qaçqınlar, sığınacaq və başqaları edin. Biz hətta Obama və Klinton birlikdə, biz təklif edirik: millət və onun qabiliyyət bir dönüş, sosial güc yalnız zəmanət güclüdür. təcrübə belə uzun əvvəl, Misir prezidenti saxlaya bilmədi. Bu yaxınlarda Misir xainlər və satış adaları Misir Al Saud tab gətirmək var. Bu şəkildə davam edərsə, Sisi Mohamed Morsi digər azarkeşləri axtarmaq olmayan İmam Məhəmməd Morsi, olmaqdır. Lakin bu da mübarizə edir. İran ümumiyyətlə dəfələrlə barışıq var: Ferrari İranlılar elan, onlar İrana gəlmək əgər, hətta hər gün torpaq var etmək daha yaxşıdır, cəzalandırılmalıdır, görünür! hər an bir spot üçün gözləyin. yalnız cinayət törətmiş və ya kim həlak olanlar cəzalandırılır. Əks halda, bir ömür boyu üz xaricdə iranlıların əksəriyyəti İranda açdı tövbə və İranda torpağa verildi.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۳/۱/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۴ نظر(0)

نیازی به برنامه نیست!   برخی ها معتقدند که: رئیس جمهور باید برنامه داشته باشد! ولی این درست نیست، زیرا به معنی نفی برنامه های موجود است. ولذا رئیس جمهور: از زمان کاندیداتوری یاد می گیرد، یا مجبور می شود: اپوزیسیون باشد و منتقد! برای همین است که غالبا، همه مسئولین ایرانی برای محبوب شدن، یا محبوب ماندن موضع مخالف دارند! حتی برنامه های مصوب خودشان را هم، زیر سوال می برند و مثلا می گویند: نگذاشتند ما کار کنیم. لذا برای یکبار هم شده، با خود رو راست باشیم که: ما موافق جمهوریت هستیم یا مخالف آن؟ اگر موافق هستیم که، نیازی به برنامه نداریم. جمهوری اسلامی برنامه های: بلند مدت کوتاه مدت و میانمدت را دارد، که کارشناسان ادارات تهیه و: به هیات دولت داده اند، آنها هم بررسی و به مجلس ارائه داده، و مجلس و شورای نگهبان تایید کرده است. علاوه بر برنامه های توسعه پنجساله، همه ساله برنامه و بودجه: سال بعد هم تهیه می شود. زیر سوال بردن این برنامه با: جمهوریت یعنی کار جمعی: براساس مواضع قانونی نمی سازد. علاوه بر آن سند چشم انداز و: اسناد بالا دستی و پایین دستی موجود است، که مجمع تشخیص مصلحت، آنها را بررسی و تهیه کرده است. ضمن آنکه سیاست های کلی نظام هم، از سوی رهبری اعلام شده است. پس برنامه رئیس جمهور جدید، چه چیز تازه ای خواهد داشت؟ که عقل هیچکس تا به حال به آن نرسیده باشد. لذا در جمهوریت نظام اگر شک نداشته باشیم، رئیس جمهور ایدئولوگ، نظریه پرداز یا برنامه نویس نیست، بلکه فقط مجری است. او باید فقط بگوید چشم! و اجرا کند. و مجری خوبی باشد. والا هر کاردیگری بخواهد انجام دهد، باید یکی از قوانین را باید زیرپا بگذارد. لذا کسانی که برنامه می دهند، باید علنی بگویند کجای قانون اشکال داشته، و آنها چه کاری می خواهند بکنند، که دراین پروژه 60ساله: سازمان برنامه و بودجه، نایدیده گرفته شده است؟ از همین جا است که مجبور هستند: به موضع مخالف شیفت کنند! و همیشه منتقدانه حرف بزنند، و طلبکار باشند. وظیفه اصلی خود را فراموش کنند، و بجای سه قوه تصمیم بگیرند. حتی در مقابل رهبری هم زاویه داشته باشند. کسی که ناظر بر اجرای قانون است، قوه قضائیه است، و نباید ناظر موازی آن ایجاد شود. کسی که قانون می نویسد، و برنامه تصویب می کند مجلس است، نفر دیگری ولو رئیس جمهور، حق ندارد به تنهایی یا فقط با باند خود، برنامه بنویسد. فرض کنید شما می خواهید اعتدال را تعریف کنید، یا برای عدالت برنامه ریزی نمایید. ایا قانون اساسی ضد اعتدال است؟ یا آنکه با عدالت میانه ندارد؟ کسی که سفره خود را جدا می کند، و می گوید من اگر رئیس جمهور شوم، فلان کار را می کنم. باید پرسید چرا آن کار نشده؟ آیا قانون اساسی ایراد دارد؟ و آن را پیش بینی نکرده، یا مجلس و دولت ها به آن بی توجه بودند؟ طبیعتا کسی که باید به قانون اساسی سوگند بخورد، نباید آن را ناقص و به درد نخور بداند. در نهایت می رسیم به اینکه: قانون خوب است برنامه ها هم خوب هستند، ولی خوب اجرا نشده است. در واقع رئیس جمهور باید اجرا را ضمانت کند. و اجرای و یا ضمانت اجرا، نیاز به تعهد دارد نه قانون و برنامه! مثل این است که بگوییم: برنامه ریزی کنیم: تا برنامه ریزی را اجرا کنیم! این نقض غرض یا تناقض گویی است. برنامه برای اجرا است، و رئیس قوه مجریه هم، فقط مسئول اجرا است..

There is no need to program! Some believe that the President must have app! But this is not true, because it means rejecting programs available. And so the President: the candidate learns, or to be the opposition and critics alike! So often, all Iranian authorities to popular or popular opposition to stay there! Even adopted their own programs, the following questions are for example say we did not do. So for once, the self's face it: we are in favor of the Republic or against it? If we agree that there is no need to program. The Islamic Republic plans: short-term and medium-term is long term, experts and authorities prepared to have a government, they are investigated and presented to parliament, and the parliament and the Guardian Council has approved. In addition to the five-year development program, the annual program and budget will be prepared next year. Questioning of this program: the republic's collective work: The legal position does not. In addition visions and documents upstream and downstream is available, the Expediency Council, review them and has prepared. While the general policies of the system, the leadership has been announced. After the President's new, what's new? The reason no one has had to be reached. In the republic if we do not doubt President Ideologue, theorist or programmer, but only the presenter. He should just say eye! And execute. And be a good host. Otherwise, anything else wants to do, you need to have violated one of the rules. Therefore, those who plan the day, we must say openly that forms part of the law, and what they want to do, that this 60-year project: Management and Planning Organization, not taken? So here are forced to shift their opposition! And always speak critically, and not the creditor. Forgot your main task, and instead of the three branches of government to decide. Even the leadership will have angle. Who oversees law enforcement, the judiciary, and observers should be parallel. Who writes the law, and approval of the parliament, others even though the president has no right to be alone or just with his band, writing programs. Suppose you want to define moderation, or plan to justice. Does the constitution is anti moderation? Or the middle with no justice? Who separates his way, and tells me if I become president, I will do so. Why should it not work? Is the constitution is wrong? And it did not foresee, or parliament and government were oblivious to it? Naturally, someone must swear to the constitution, should consider it incomplete and unusable. Finally it comes to the law is good both programs are good, but it has not been implemented. The president should guarantee. And implementation or enforcement, not law requires commitment and application! It is as if to say: we're planning: planning to run! This is defeating the purpose or contradiction. To run the program, and the head of the executive branch, is responsible for implementation.

ليست هناك حاجة لبرنامج!

يعتقد البعض أن الرئيس يجب أن يكون التطبيق! ولكن هذا ليس صحيحا، لأنه يعني برامج رفض المتاحة. وبالتالي فإن الرئيس: يتعلم المرشح، أو أن تكون المعارضة والنقاد على حد سواء! في كثير من الأحيان، وجميع السلطات الإيرانية المعارضة الشعبية، أو شعبية للبقاء هناك! حتى اعتمدت برامجها الخاصة، الأسئلة التالية على سبيل المثال نقول أننا لم نفعل. حتى لمرة واحدة، وجها الذات انها: نحن في صالح الجمهورية أو ضدها؟ إذا كنا نتفق على أن هناك حاجة إلى البرنامج. الجمهورية الاسلامية تخطط: على المدى القصير والمتوسط ​​الأجل أعدت على المدى الطويل والخبراء والسلطات لدينا حكومة، والتحقيق فيها وعرضها على البرلمان، والبرلمان، وافق مجلس صيانة الدستور. بالإضافة إلى برنامج التنمية الخمسية، وسيتم إعداد البرنامج السنوي وميزانية العام المقبل. استجواب من هذا البرنامج: العمل الجماعي للجمهورية: موقف قانوني لا. في الرؤى إضافة وثائق هو المنبع والمصب المتاحة، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، مراجعتها وأعدت. في حين أن السياسات العامة للنظام، وقد أعلنت القيادة. بعد الرئيس الجديد، ما هو الجديد؟ السبب ولم يستطع أحد أن التوصل إليها. في الجمهورية إذا كنا لا نشك الرئيس المنظر، منظر أو مبرمج، ولكن فقط مقدم. كان يجب أن أقول العين! وتنفيذ. ويكون مجموعة جيدة. خلاف ذلك، أي شيء آخر يريد أن يفعل، تحتاج إلى انتهكت واحدة من القواعد. لذلك، أولئك الذين يخططون اليوم، يجب أن نقول بصراحة أن يشكل جزءا من القانون، وما تريد القيام به، أن هذا المشروع منذ 60 عاما: إدارة وتنظيم التخطيط، تم تجاهلها؟ حتى هنا يضطرون لتحويل معارضتهم! ودائما ينتقدون، وليس للدائن. نسيت المهمة الرئيسية الخاصة بك، وبدلا من الفروع الثلاثة للحكومة لاتخاذ قرار. وحتى القيادة لديها زاوية. الذي يشرف على إنفاذ القانون، والقضاء، ويجب أن يكون المراقبون الموازي. الذي يكتب القانون، وموافقة البرلمان، والبعض الآخر على الرغم من أن الرئيس ليس لديه الحق في أن يكون وحده أو فقط مع فرقته، وكتابة البرامج. افترض أنك تريد أن تعرف الاعتدال، أو تخطط للعدالة. هل الدستور هو مكافحة الاعتدال؟ أو الوسط مع عدم وجود العدالة؟ الذي يفصل طريقه، ويقول لي إذا كنت يصبح رئيسا، وسوف تفعل ذلك. لماذا يجب أن لا تعمل؟ هل الدستور هو الخطأ؟ وأنها لم تتوقع، أو كان البرلمان والحكومة غافلة عن ذلك؟ وبطبيعة الحال، يجب أن شخص أقسم على الدستور، يجب أن تنظر فيه ناقصة وغير صالحة للاستعمال. وأخيرا يصل الأمر إلى قانون غير طيبة سواء برامج جيدة، ولكن لم يتم تنفيذه. يجب أن يضمن رئيس الجمهورية. وتنفيذ أو تطبيق، لا يتطلب القانون الالتزام والتطبيق! يبدو الأمر كما لو أن أقول: نحن نخطط: التخطيط لتشغيل! هذا هو هزيمة الغرض أو التناقض. لتشغيل البرنامج، ورئيس السلطة التنفيذية، هي المسؤولة عن التنفيذ.

proqram üçün heç bir ehtiyac yoxdur!

Bəzi prezidenti app olmalıdır ki, iman! Bu rədd proqramları mövcud deməkdir, çünki Lakin bu, doğru deyil. Və prezidenti: namizəd öyrənir və ya müxalifət və eyni tənqidçilər olmaq! Belə ki, tez-tez, məşhur, və ya məşhur müxalifət bütün İran hakimiyyəti orada qalmaq üçün! Hətta öz proqramları qəbul aşağıdakı suallar biz etmədik deyə misal üçün. Belə bir dəfə üçün, özünü bu üzləşirlər: biz Respublikasının və ya ona qarşı tərəfdarıyıq? biz razı Əgər proqram üçün heç bir ehtiyac yoxdur. İslam Respublikası planlaşdırır: qısamüddətli və ortamüddətli uzunmüddətli, ekspertlər və orqanları bir hökumət, onlar tədqiq və parlamentə təqdim olunur və parlament və Nəzarət Şurası təsdiqləyib üçün hazır deyil. beşillik inkişaf proqramı ilə yanaşı, illik proqramı və büdcə gələn il hazır olacaq. Bu proqramın sorğu-sual: respublikanın kollektiv iş: hüquqi mövqeyi deyil. əlavə görüntüləri və sənədlərdə qazıntıların çıxarılması və emal Məsləhət Şurası onları nəzərdən və hazırlamışdır mövcuddur. sisteminin ümumi siyasəti olsa da, rəhbərliyi müəyyən oldu. Prezident yeni, yeni nə var sonra? heç kim etdi səbəbi əldə etmək. respublikada prezident ideoloqu nəzəriyyəçi və ya proqramçı, lakin yalnız aparıcısı şübhə yoxdur. O, yalnız göz demək lazımdır! Və icra. Və yaxşı ev sahibliyi. Əks halda, başqa bir şey etmək istəyir, siz qaydaları bir pozub lazımdır. İdarəetmə və Planlaşdırma Təşkilatının yayınmamalıdır edilmişdir: Buna görə də, gün planlaşdırırıq edənlər, biz qanunun hissəsi və bu 60 illik layihə ki, nə onlar, nə etmək istəyirəm ki, açıq demək lazımdır? Belə ki, burada onların müxalifət keçmək məcburiyyətində qalırlar! Və həmişə kreditor tənqidi danışmaq deyil. Sizin əsas vəzifəsi unutmusunuz və əvəzinə hökumət üç filial qərar. Hətta rəhbərliyi bucağı olacaq. Kim hüquq-mühafizə, məhkəmə nəzarət və müşahidəçilər paralel olmalıdır. qanun və parlamentin təsdiqi yazır Kim prezident proqramları yazılı onun band ilə tək və ya olmaq hüququ yoxdur, baxmayaraq ki, başqaları. Siz insaf müəyyən və ya ədalət planlaşdırırıq istəyirəm düşünək. Mu konstitusiya anti insaf var? Və ya heç bir ədalətlə orta? Kim onun yolu ayıran, mən prezident olmaq əgər, mən bunu edəcəyik mənə deyir. Nə iş deyil lazımdır? konstitusiya səhv deyilmi? Və qabaqcadan deyil, və ya parlament və hökumət bu unutqan idi? Təbii ki, kimsə natamam və yararsız hesab etməlidir, konstitusiya and lazımdır. Nəhayət ki, qanun gəlir, həm də proqramları yaxşı yaxşı, lakin bu tətbiq edilməmişdir. prezident təmin etməlidir. Və həyata keçirilməsi və ya mühafizə deyil, hüquq öhdəlik və tətbiqi tələb edir! biz planlıyorsanız: demək kimi Bu planlaşdırma run! Bu məqsədi və ya ziddiyyət məğlub edir. proqramı və icra hakimiyyətinin başçısı çalıştırmak üçün, həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.