X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من

دیدگاه روستایی یا ماموریت جهانی؟

در حالیکه مردم ایران، ماموریت جهانی دارند، غرب زدگان در پی آن هستند که: با توهین و تحقیر، دیدگاه روستایی به آنها بدهند! وقتی حتی آب خوردن ما، زیر نظر رسانه ها و مورد توجه: مردم جهان و افکار عمومی کلان است، آنها به ما می گویند: کلاه خودت را محکم نگهدار، باد نبرد! البته برخی ها شان با ادب تر هستند، و می گویند لوطی تو برو لقمه خود گاز بزن! اما اغلب آنها که: دوره دکترا را در غرب گذرانده، و مدرک خود را با تایید سازمان سیا، و ام ای سیکس گرفته اند، فقط تحقیر و توهین در کارشان است. مثلا می گویند ما مردم جهان سوم! سالها باید کار کنیم تا به غرب برسیم. مثل آن موقع ها که می گفتند: ایرانی آفتابه سازه، فرانسه موشک می سازه! با اینکه می بینند: که ایران هم موشک می سازد، ولی حالا از آن سر چوب نجس شده اند، و می گویند چرا می سازد! این اتهام و توهین ها تمامی ندارد، حتی نماینده مجلس در سالن اجلاس سران، در همایش هم اندیشی مدیریت شهری می گوید: اصلا ایرانی ها فهم درستی ندارند، و خیلی مانده که به اروپا برسیم! وی می گوید مثلا در فرانسه، شهردار سر لیست انتخابات است، ولی در ایران نیست! و به این زودیها هم نمی شود؟ آنها در قرون نوزدهم و بیستم منجمد شده اند، نمی بینند که حالا فرانسه، با آشوب سیاسی  و اعتصابات کارگری، جامعه به هم ریخته ای شده است. یک لحظه هم خجالت نمی کشند که بگویند: ما  هم همین سرنوشت را برای ایران می خواهیم. یا اصلا مانند عاشقان، کور شده اند و بدبختی ملت فرانسه و غرب را نمی بینند! شاید هم در توهمات خود، فکر می کنند این یک تبلیغات دروغین و یا: جاخالی دادن غربی ها است! اما آنها کوچک تر از آن هستند که: بتوانند حتی شک در دل ایرانیان ایجاد کنند، و جلو پیشرفت آنها را بگیرند. ایرانیان به طبع آموزه های اسلامی، دید وسیع دارند. مانند آنها جهان بینی شان، فقط تا نوک بینی شان نیست. ایرانی حتی آب یا غذا هم می خورد، به فکر مردم فلسطین و گرسنگان آفریقا، و محرومین اروپا و معترضین آمریکایی است. فقط شاهنامه ایرانی ها می ارزد به: تمام کاخ سفید آمریکا! تنها سعدی و حافظ آن، به تمام کاخ الیزه و کرملین و غیره طعنه می زند. تمام مقصد ما مکتب ما است، و به قول حافظ : در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور! یک بیت شعر سعدی ما، مبنای منشور حقوق سازمان ملل شد. و تا قبل از ظهور این فمنیست ها، زبان فارسی زبان بین المللی بود، ولی اینها رفتند و: برعلیه ایران زدند، و زبان انگلیسی را جایگزین نمودند! مثل ترکیه که حتی: رسم الخط خود را انگلیسی کرد.آنها فهم فرهنگ و تمدن ایران را ندارند، زیرا مانند ترامپ و اولاند، تازه به دوران رسیده اند و: مزه حکومت داری را تابحال نچشیده بودند. در ایران سالیان سال فر کیانی، حافظ ملت بوده و: بعد این فر کیانی به توکل بر خدا ترجمه شد، و حالا هم به کاریزمای الهی معروف است. کاریزمای الهی حکومت محلی، یا روستایی نمی شناسد، همه مردم دنیا در دایره جذب خداست ...

Rural view or: global mission?

While the Iranian people have a universal mission, West victims seek: to insult and humiliation, rural perspective to give them! When even our drinking water under the attention of the media and people of the world and general public opinion, they tell us: Keep yourself hats, blowing battle! Of course some of them are more polite, and say your piece you go reveler hit the gas! But most of that spent in the West, PhD, and his degree with the approval of the CIA, and Six MIT have just been humiliated and insulted in their work. For example, say we the people of the Third World! For years we should work to reach the West. Like that time who told Iranian structures tankard, French missile structures! Although I see: that Iran's missiles, but now it has become impure end of the stick, and say it makes! The accusations and insults all, not even a member of parliament in Hall Summit, the conference also thinks the municipal administration says the Iranians do not understand, and I still get to Europe! He says, for example, in France, mayor is the head of the list, but not Iranian! And it will not be anytime soon? They have been frozen in the nineteenth and twentieth century’s; do not see that now France, with political unrest and strikes, society has become cluttered. A second would not be embarrassed to say: we want the same fate for Iran. Or even like lovers, are blind and do not see the misery of the people of France and West! Perhaps in your fantasies, think this is a false propaganda or: West Dodge is back! But they are smaller than those that can even create doubt in the hearts of Iranians, and take their forward progress. The nature of the Iranian Islamic teachings, see wide scale. Like them their worldview, not just to the tip of their nose. There, even with water or food, to think of the Palestinian people and the hungry in Africa, Europe and the dispossessed and American protesters. Iranian Shahnameh only worth To: All White House America! Only Saadi and Hafez, in all the Elysee and the Kremlin, and so his sarcasm. Our school is all our destinations, and as a keeper: the enthusiasm of the Kaaba in the desert will step up, brushed his reproachful Do not be upset! We are a bit poet Saadi, the UN Bill of Rights. And before the emergence of these feminists, the Persian language was an international language, but these did: against Iran, and they have replaced the English language! Like Turkey that even: English orthography was his. They do not understand the Iranian culture and civilization, because, like Trump and Hollande have upstart: tasting governance had ever tasted. Far Kayani years in Iran, protecting the nation and later the Far Kayani was translated to trust in God, and now known as the divine charisma. His charisma local government, rural or does not know, all people born in the circle of God attract...

عرض الريف أو البعثة العالمية؟

في حين أن الشعب الإيراني لديها مهمة عالمية، ضحايا غرب تسعى: لإهانة وإذلال، منظور الريف لمنحهم! عندما لدينا حتى مياه الشرب في ظل اهتمام وسائل الإعلام وشعوب العالم والرأي العام عموما، ويقول لنا: الحفاظ على نفسك والقبعات، وتهب المعركة! بالطبع بعضها أكثر تهذيبا، ويقولون قطعة الخاص بك تذهب ضرب مفئى الغاز! لكن الأهم من ذلك أن قضى في الغرب، دكتوراه، ودرجته بموافقة من وكالة المخابرات المركزية، وستة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتو إذلال وإهانة في عملهم. على سبيل المثال، يقول لنا الناس في العالم الثالث! لسنوات يجب أن نعمل للوصول إلى الغرب. مثل ذلك الوقت الذي قال هياكل القدح الإيراني، وهياكل الصواريخ الفرنسية! على الرغم من أن أرى: أن الصواريخ الإيرانية، ولكن الآن أصبح من نهاية النجسة من العصا، ويقولون انه يجعل! الاتهامات والشتائم كل شيء، ولا حتى عضوا في البرلمان في قمة قاعة المؤتمر يعتقدون أيضا الإدارة البلدية تقول ان الايرانيين لا يفهمون، وأنا لا يزال الحصول على أوروبا! يقول، على سبيل المثال، في فرنسا، عمدة هو رئيس القائمة، ولكن ليس الإيراني! وأنها لن تكون في أي وقت قريب؟ جمدت هم في القرنين التاسع عشر والعشرين، لا أرى أن فرنسا الآن، مع الاضطرابات السياسية والإضرابات، وأصبح المجتمع تشوش. ومن شأن الثانية لا يكون حرجا في القول: نريد نفس المصير بالنسبة لإيران. أو حتى مثل العشاق، المكفوفين ولا ترى البؤس للشعب من فرنسا والغرب! ربما في نزواتك، أعتقد أن هذا هو الدعاية الكاذبة أو: الغربية دودج هو العودة! لكنها أصغر من تلك حتى التي يمكن أن تخلق الشك في قلوب الإيرانيين، واتخاذ ما تحرزه من تقدم إلى الأمام. طبيعة التعاليم الإسلامية الإيرانية، انظر نطاق واسع. مثلهم نظرتهم للعالم، ليس فقط لغيض من أنوفهم. هناك، حتى مع الماء أو الطعام، إلى التفكير في الشعب الفلسطيني والجياع في أفريقيا وأوروبا والمتظاهرين المحرومين والأمريكية. الشاهنامه الإيراني الوحيد الذي يستحق لجميع البيت الأبيض أمريكا! فقط سعدي وحافظ، في كل قصر الاليزيه والكرملين، وذلك له سخرية. مدرستنا هي كل جهاتنا، ونتيجة لحارس مرمى: والحماس للكعبة في الصحراء تصعيد، نحى له عاتبه لا تنزعجي! نحن شاعر قليلا السعدي، بيل الأمم المتحدة لحقوق. وقبل ظهور هذه الحركات النسائية، وكانت اللغة الفارسية لغة عالمية، ولكن هذه لم: ضد إيران، والتي حلت محل اللغة الإنجليزية! مثل تركيا أنه حتى: كان الهجاء الإنجليزية له. أنهم لا يفهمون الثقافة والحضارة الإيرانية، لأنه، مثل ترامب وهولاند ومغرور: كان الحكم تذوق ذاقت من أي وقت مضى. بعيدا سنوات كياني في إيران، وحماية الوطن وفي وقت لاحق كياني حتى الآن ترجمت إلى التوکل الی الله، والتي تعرف الآن باسم الكاريزما الإلهية. الكاريزما التي يتمتع بها الحكومة المحلية أو ريفية أو لا يعرف، كل الأشخاص الذين ولدوا في دائرة الله جذب

Rural keçirmək və ya qlobal missiya?

İran xalqı bir universal missiya var baxmayaraq, West qurbanı axtarmaq: təhqir və rüsvayçılıq, onlara kənd perspektiv üçün! dünya və ümumi ictimaiyyətin media və insan diqqət altında hətta içməli su, onlar bizə zaman: döyüş əsən, özünüzü papaqlar edin! Əlbəttə, bəziləri daha nəzakətli və siz getmək sizin parça əyyaş qaz hit demək! Amma ən West, fəlsəfə doktoru sərf və CIA təsdiq və Six MİT ilə dərəcə yalnız təhqir və onların iş təhqir edilmişdir. Məsələn, Üçüncü Dünya insanlar biz demək! ildir ki, biz Qərb çatmaq üçün işləməlidir. İran strukturları Tankard, Fransız raket strukturları bildirib ki, zaman kimi! Mən Baxmayaraq ki, İranın raketləri, lakin indi stick murdar sonunda olmaq və bu edir demək oldu! ittihamlar və təhqirlər bütün, Hall Summit məclis hətta bir üzvü, konfrans da bələdiyyə rəhbərliyi İranlılar başa düşmürəm deyir ki, və mən hələ də Avropaya almaq! O, məsələn, Fransada, bələdiyyə başçısı siyahısı rəhbəri, İran deyil, deyir! Və bu zaman tezliklə olmayacaq? İndi Fransa, siyasi iğtişaşlar və tətillər ilə cəmiyyət cluttered oldu ki, görmürəm, XIX və XX əsrlərdə dondurulmuş edilmişdir. İkinci demək xəcalətli olmaz: İran üçün eyni taleyi istəyirəm. Və ya hətta həvəskarları kimi, kor və Fransa və Qərbin xalqın səfalət görmürəm! Yəqin ki, sizin fantazilerine, bu saxta təbliğat və ya hesab edirəm: West Dodge geri! Amma onlar hətta iranlıların qəlbində şübhə yaratmaq və onların irəli tərəqqi edə bilər ki, daha kiçik. İran İslam təlimlərinə təbiəti, geniş miqyaslı oldu. Onların burun ucunda deyil, yalnız onların dünyagörüşü, onlara kimi. Orada hətta su və ya qida ilə, Fələstin xalqının düşünmək və Afrika, Avropa və məhrum və Amerika etirazçılar ac. İran Şahnamə üçün yalnız dəyər: Bütün White House Amerikada! Yalnız Saadi və Yelisey və Kremlin Hafiz, və onun sarcasm. Məktəbimiz bütün istiqamətlərə və bir qapıçı kimi səhra Kəbə coşğusu artırmağa, pərişan olmayın onun giley dolu fırça! Biz bir az şair Sədi, Hüquqları BMT-nin Bill var. Bu feministlərin çıxması əvvəl fars dili beynəlxalq dil idi, lakin bu idi: İrana qarşı və onlar ingilis dili əvəz var! Türkiyə kimi hətta: English orfoqrafiya onun idi. Trump və Hollande kimi upstart ki, çünki onlar, İran mədəniyyət və sivilizasiya başa düşmürəm: dequstasiya idarəetmə heç əvvəlkilər idi. millət və sonra Far Kayani Allaha etibar tərcümə edilmişdir və indi ilahi xarizma kimi tanınan qorunması İranda Far Kayani il. bilmir və ya kənd Onun karizma yerli hökumət, Allahın dairəsi-ci il təvəllüdlü bütün insanlar cəlb ...

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ - ۱۶:۵۱ نظر(0)

شوراها یا ملوک الطوایفی

بر اساس قانون شوراها و اصول قانون اساسی، مخصوصا اصل یکصدم وظیفه شوراها ی روستا و شهر و شهرک، فقط نظارت است و درنهایت مطابق ماده 68 قانون شوراها، تبیین و توجیه و کمک به دولت هم هست. در حالیکه امثال آقای آخوندی،  شوراها را بخش دوم حاکمیتی میدانند! یعنی وظائف دولت فقط تا سطح فرمانداران باید باشد، و از فرماندار به پایین شورا حاکمیت داشته باشد. و البته در مقابل دولت ملی پاسخگو باشد، تا مسائل محلی از مسائل ملی جدا شود. یا به قول دکتر مسجد جامعی، مجلس ملی فقط به مسائل کلان بپردازد، و مسائل محلی را به شوراها واگذار نماید. این برداشت اشتباه، ناشی از تبعیت کورکورانه از غرب بوده، و بدون توجه به تاریخ ملی و مدیریتی ایرانیان، و حتی به دور از تعلیمات اسلامی است. با مطالعه کتاب مدیریت جهانی هخامنشیان و: کتاب های مشابه معلوم می شود: تاریخ ایران سراسر مبارزه با ملوک الطوایفی بوده است. یعنی عدم تمرکز در مدیریت ایرانیان، اصلا قابل قبول نبوده و توزیع و یا تفویض اختیارات، یک ضد ارزش محسوب می شده است. ولذا در ایران همه چیز از مرکز اداره می شده، برخلاف غرب که همه چیز به مرکز تحمیل می شده است.

 زیرا در تاریخ غرب اصلا: مفهوم کشورداری قابل درک نیست! کلمه سیتی یا سیتیزن نشان می دهد: جهان بینی غرب از زمان یونان باستان تا امروز، در حد یک شهر بوده و: بیرون از شهر چیزی جز کوه دست نیافتنی المپ که: محدوده خدایان است نبوده! و اگر بشری هم بوده بربر حساب می شده، لذا هیچکدام جزو انسان محسوب نمی شدند! یونان یا روم باستان که، به زعم ایرانیان منور الفکر! غرب زده، یک کشور بزرگ بحساب می آید، از نظر خود غربیها، یک روستا و یا حداکثر یک شهر بوده: یونان یعنی آتن و: امپرطوری بیزانس یعنی شهر رم! که همه راهها به آن ختم می شده است. لذا این شهر ها تا قرن بیستم، فقط شهر بودند بعد از اتمام جنگهای داخلی آمریکا، اتحاد شهر های آمریکایی شکل گرفت ، و بنام ایالات متحده آغاز شد تا: به اتحادیه اروپا رسید. در این سیستم که از تجمع چند شهر، یک کشور ایجاد می شود، طبیعی است که روش انتخاباتی الکترال، یک روش ایدئال باشد و: رئیس جمهور آن دو مرحله ای انتخاب شود. اما همین روش در شرق ضد ارزش و شکست خورده است. نمونه آن شوروی سابق، که حتی اسم خود را از شورا انتخاب کرده بود! و کشور شوراها نام داشت و متلاشی شد. اکنون همه آن کشورها، هرکدام یک کشور مستقل هستند. حتی خود روسیه نیز که فدراتیو است، بزودی به سرنوشت شوروی دچار می شود: نمونه آن مبارزات مردم چچن و داغستان و تاتارستان است. مگر اینکه به روش تزارها یعنی: حکومت مرکزی برگردد. در قرآن هم مانند قانون اساسی ایران، شوراها دستوری تعریف شده، یعنی از بالا به پایین نه از پایین به بالا. خداوند به پیامبر دستور می دهد! بامردم مشورت کند، ولی اجرا با خودش و توکل بر خداست.( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )

Boards or feudal

Boards based on the law and the constitution, especially Article hundredth the task of village and city councils and town councils only oversee and, finally, in accordance with Article 68 of the law, explaining and justifying the governments help. While the likes of Mr. Akhundi, the second part of the governing councils know! The tasks of state governors should be just up and the governor have the authority to bottom Council. And of course the national government to be responsive to local issues than national issues separate. Or as the doctor Mosque, National Assembly only to macro issues, and to local issues to the Soviets. This misconception, due to blindly follow the West, regardless of national history and the Iranian leadership, and even far from Islamic teachings. With global management Achaemenid reading and book turns out to be similar: Iran has been around the fight against feudalism. The decentralization in the management of Iranians, not at all acceptable distribution or devolution, a counter value is considered. Thus in Iran everything is governed from the center, unlike the West where everything is centrally imposed.

 Because in the history of the West at all: the concept of governance cannot be understood! The City or Citizen shows: the West since ancient Greece to today's world, as a city that: nothing but mountains outside the city and elusive lamp that is not of the gods! And if it was human was considered barbaric, so no one was not human! Ancient Greek or Roman, which, according to West stricken Iranians, is considered a great country, in terms of Westerners, a village or a maximum of one city: Greece's Athens: Byzantine empire of Rome! That all roads lead to its end. Therefore, the city of the twentieth century, the city was only after the Civil War America, Union of American cities was formed, and was called the United States: the union reached Europe. In this system, the accumulation of a city, a country, it is natural that the electoral campaign method, a method is ideal and the President of the two-stage selection. However, this approach failed in the East and is a counter-value. An example of the former Soviet Union, which even had its name from the Council! And the country was called and splintered boards. Now that all countries, are each an independent state. Even the Russian Federation is also soon suffering the same fate as the Soviet Union: the struggle of the people of Chechnya and Dagestan and Tatarstan is. Unless the tsar’s method: the central government to return. In the Qur'an, like the Iranian constitution, the councils defined command, from the top down rather than bottom-up. Allah orders the Prophet! Consult with people, but run with it and trust in God.

لوحات أو الإقطاعية

لوحات على أساس القانون والدستور، وخاصة المادة المائتين مهمة المجالس القروية والمدينة والمجالس البلدية بالإشراف فقط، وأخيرا، وفقا للمادة 68 من القانون، شرح وتبرير مساعدة الحكومة. في حين أن أمثال السيد اآخوندی ، والجزء الثاني من المجالس التي تحكم يعرفون! يجب أن تكون مهام حكام الولايات للتو، ومحافظ لديها السلطة لمجلس القاع. وبالطبع الحكومة الوطنية على الاستجابة للقضايا المحلية من قضايا وطنية منفصلة. أو كما الطبيب المسجد، الجمعية الوطنية إلا أن القضايا الكلية، والقضايا المحلية للسوفييت. هذا المفهوم الخاطئ، ويرجع ذلك إلى تتبع بشكل أعمى للغرب، بغض النظر عن التاريخ الوطني والقيادة الإيرانية، وحتى بعيدا عن تعاليم الدين الإسلامي. مع الإدارة العالمية الأخمينية القراءة والكتاب تبين أن تكون مشابهة: لقد كانت إيران حول المعركة ضد الإقطاع. اللامركزية في إدارة الايرانيين وليس في توزيع كلها مقبولة أو تفويض، يعتبر قيمة العداد. وهكذا في إيران كل شيء يخضع من المركز، على عكس الغرب حيث تفرض كل شيء مركزيا.

 لأنه في تاريخ الغرب في كل شيء: في مفهوم الحكم لا يمكن أن يفهم! المدينة أو المواطن معارض: الغرب منذ اليونان القديمة لعالم اليوم، كمدينة: لا شيء سوى الجبال خارج المدينة ومصباح بعيد المنال أن ليس للآلهة! وإذا كان اعتبر البشرية همجية، لذلك كان لا أحد يسوا من البشر! اليونانية القديمة أو الرومانية، والتي، وفقا لالغربية الإيرانيين المنكوبة، ويعتبر بلد عظيم، من حيث الغربيين، وهي قرية أو كحد أقصى من مدينة واحدة: أثينا في اليونان: الإمبراطورية البيزنطية من روما! أن كل الطرق تؤدي الى انها نهاية. لذلك، كانت المدينة في القرن العشرين المدينة إلا بعد أن شكلت أمريكا الحرب الأهلية، اتحاد المدن الأمريكية، وكان يسمى في الولايات المتحدة: وصلت للاتحاد أوروبا. في هذا النظام، وتراكم مدينة، بلد، فمن الطبيعي أن أسلوب الحملة الانتخابية، وهي طريقة مثالية ورئيس الاختيار على مرحلتين. ومع ذلك، فشل هذا النهج في الشرق، ويبعد قيمة العداد. مثال من الاتحاد السوفياتي السابق، والذي كان حتى اسمها من المجلس! وكانت البلاد تسمى وانشقت المجالس. الآن أن جميع البلدان، هي كل دولة مستقلة. حتى الاتحاد الروسي أيضا قريبا تعاني نفس مصير الاتحاد السوفيتي: كفاح شعب الشيشان وداغستان وتتارستان هو. إلا طريقة القياصرة: الحكومة المركزية في العودة. في القرآن الكريم، مثل الدستور الإيراني، حددت المجالس الأوامر، من أعلى إلى أسفل وليس من أسفل إلى أعلى. الله يأمر النبي! التشاور مع الناس، ولكن تدير معها والثوکل علي الله.

Boards və ya feodal

hüquq və konstitusiya xüsusilə ci maddəsinə əsasən Forumlar izah və hökumətin yardım haqq qazandıran, qanunun 68 uyğun olaraq, nəhayət, nəzarət yalnız kənd və şəhər şuralarının və şəhər şuralarının vəzifəsi yüzüncü və. Cənab mollalar sevir baxmayaraq, tənzimləyən şuraların ikinci hissəsi bilirik! Dövlət qubernatorların vəzifələri yalnız olmalıdır və qubernator alt Şurasının səlahiyyəti var. Və əlbəttə milli hökumət milli məsələlər ayrı-ayrı çox yerli məsələlər cavab olmalıdır. Və ya makro məsələlər və Sovetlər yerli məsələlər yalnız həkim məscidi, Milli Məclisin kimi. görə bu misconception, kor-koranə hətta uzaq İslam təlimlərinə asılı olmayaraq milli tarixi və İran rəhbərliyinin, Qərb edin və. qlobal idarəetmə Əhəməni oxu və kitab ilə oxşar olacaq çevrilir: İran feodalizm mübarizə ətrafında olmuşdur. İran rəhbərliyində desentralizasiya, deyil, bütün məqbul paylanması və ya nakil, bir counter dəyər hesab olunur. Belə ki, İran hər şey, hər şey Mərkəzləşdirilmiş tətbiq Qərb fərqli olaraq, mərkəzdən idarə olunur.

 Çünki bütün Qərb tarixində: idarəetmə anlayışı aydın ola bilməz! Şəhər və ya Citizen göstərir: Qərb qədim Yunanıstan-ci ildən bu gün dünyada, bir şəhərin kimi deyil tanrıların şəhərdə və tutulmaz çıraq kənarda dağlarda lakin heç bir şey! insan barbar hesab edilmişdir, əgər, belə ki, heç bir insan deyil! , West qapılmış İran görə, qərblilər baxımından böyük bir ölkə hesab olunur qədimi yunanca və ya Roma, kənd və ya bir şəhər maksimum: Yunanıstanın Afina: Roma Bizans imperiya! bütün yollar bu səbəb olduğunu sonu var. Buna görə də, XX əsrin şəhəri, şəhər vətəndaş müharibəsi Amerika, Amerika şəhərlərində Birliyi yaradılmışdır, və Amerika Birləşmiş Ştatları adlanırdı sonra yalnız idi: union Avropa çatdı. Bu sistemdə, bir şəhər, bir ölkənin toplanması, bu seçki kampaniyası üsulu, bir üsul ideal və iki mərhələli seçim prezidenti təbiidir. Lakin, bu yanaşma Şərqdə uğursuz və bir əks-dəyəri. hətta Şurasının öz adı var idi keçmiş Sovet İttifaqının nümunəsi! Və ölkə adlandırıb və lövhələr xıncım-xıncım oldu. İndi bütün ölkələrdə ki, hər bir müstəqil dövlətik. Hətta Rusiya Federasiyası da Sovet İttifaqı eyni taleyi əziyyət olunur: Çeçenistan və Dağıstan və Tatarıstan xalqının mübarizəsi. çarlar metodu halda: mərkəzi hökumət qayıtmaq üçün. Quranda İran konstitusiya kimi, şuraları aşağı üst daha çox alt-up, komanda müəyyən. Allah Peyğəmbər əmr! insanlarla məsləhətləşin, lakin bu və Allaha inam ilə axır.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ - ۱۷:۲۵ نظر(0)

طب رایگان 3

خداحافظی با میگرن برای همیشه!

میگرن درد کشنده ای که، هیچ درمانی ندارد! این شعار سالها مردم را اذیت می کرد، و هرکس سردرد داشت میگفتند: میگرن است و راه درمان ندارد. برخی ها نیز استفاده از مواد مخدر را، برای تسکین درد آن توصیه می کردند. نه تنها در این بیماری، در تمام بیماریها، یک پای درمان در مشروبات یا مواد مخدر بود! حتی بسیاری از جانبازان را تشویق به: استفاده دائم از مواد مخدر بخصوص: مرفین و هروئین می کردند. از کودکی تا پیری فقط تریاک! درمان دردها بود. تا گریه نوزاد بلند می شد، می گفتند گوشش درد می کند، بوی تریاک یا دود سیگار برای آن خوب است. بسیاری از گدایان شهری هم، که کودک در بغل داشتند برای ساکت بودن همیشگی آنها، از این روش استفاده می کردند. پیرمردها و پیرزنها هم اگر از: پادرد یا کمر درد حرف می زدند، باز این تریاک یا افیون بود که: درد آنها را ساکت می کرد. در حالیکه امام صادق ع فرمود: خداوند در حرام شفا قرار نداده! و اصولا فلسفه حرام بودن برخی خوراکی ها، یا مصرف برخی مواد، بخاطر زیانبار بودن آنها برای بدن است، نه بخاطر مفید بودن! طبیبان دروغین، در واقع کار شیطان را می کنند زیرا، او هم به آدم گفت اگر گندم بخوری، یا آن میوه ممنوعه را استفاده کنی، عمر جاوید پیدا می کنی: اما بمحض اینکه آدم حرف او را گوش کرد، از بهشت رانده شد! طب رایگان در واقع به دنبال افشا این ترفند ها، برای گمراه کردن مردم است. بسیاری از دردها از تورم و: حرارت ناشی از سوخت و ساز اشتباه بدن است، که میتوان با پایین آوردن حرارت بدن، آن را درمان کرد. تب کردن یکی از این نمونه هاست، که همه میدانند با پا شویه در آب سرد، یا گذاشتن دستمال خیس روی پیشانی کاهش می یابد. میگرن هم همینطور است، کافی است بجای افسردگی گرفتن و نا امید شدن، دستهای خود را با آب خنک بشویید، یا آن را درآب یخ فرو ببرید. علت اینکه توصیه شده با آب سرد، وضو بگیرید و طهارت کنید همین است. حرارت نابجای بدن را دفع می کند. بسیاری از بیماری های قارچی و: پوستی را هم درمان می کند. فرق بین مسلمانان و مسیحیان، برای داشتن پوست همین است، اغلب مسلمانان دارای پوست سالم و سفید و کشیده هستند، ولی اروپاییان یا آمریکاییان دارای پوست معیوب، یا چروکیده می شوند. یکی دیگر از روشهای طب رایگان، استراحت بین کار است. زیرا بدن اگر بطور یکنواخت فعال باشد، خسته می شود و متابولیسم آن بهم می ریزد. لذا در اسلام گفته شده در روز 5بار، یا سه بار دست از کار بکشید و به نماز بایستید! در نماز کلیه اعضا بدن، رفرش، یا نو می شود. سر انسان در سجده پایین تر از قلب قرار می گیرد، لذا خلا وجود خون رسانی به مغز، جبران می شود. تنفس انسان با اوراد و اذکار مختلف، و بموقع تنظیم می شود. علاوه بر ان توصیه به خوابهای نیمروزی، قبل از ظهر و بعد از ظهر و: بیداری نیمه شب شده است، تا هارمونی طول موجی یا فازیک بدن حفظ شود. (شخصی از امام صادق (ع) آورده است که گفت: نزد حضرت بودیم پیرمردی گفت: دردی دارم و برای من شراب توصیه کرده اند. پس حضرت (ع) فرمودند: چرا آب را که خداوند همه چیز را از آن زنده کرده نمی نوشی؟...)

Free medicine 3

Say goodbye to migraine forever!

Migraine pain killer that, no cure! This slogan was annoyed many people, and everyone had a headache and said, no way to treat a migraine headache. Some of the drugs used for pain relief were recommended. Not only in this disease, all diseases, drinking or using drugs in the treatment of a leg! Even many veterans are encouraged to: permanent use of drugs, especially: they morphine and heroin. From childhood to old age opium! The treatment of pain. It was so loud crying baby, said ear pain, smell or smoke opium is good for it. Many urban beggars, who had a baby in her arms to quiet them forever, this method was used. Old men and women if the leg or back pain spoke, it was the opium or opiate pain was soothed them. While Imam Sadiq said: Allah has not forbidden healing! Basically, the philosophy of some forbidden food, or effects of substances harmful for their body, not for its usefulness! False healers, and it's because Satan, he also said that if people eat wheat, or the forbidden fruit you use, you might find eternal life: but as soon as people heard him, was driven from heaven! Free medicine is actually seeking to expose the tricks, to mislead the people. A lot of pain, swelling and heat caused by wrong body metabolism, which can lower the body temperature, it will be treated. Fever is one of these examples, as everyone knows by foot washes in cold water, or put a wet cloth on the forehead reduced. So it is with migraines, depression instead of getting frustrated enough, wash your hands with cold water, or immerse it in water ice. Because it with cold water, ablution and cleanliness it is you. Heat inappropriate disposal of the body. Many fungal diseases: the treatment of the skin. The difference between Muslims and Christians, for having skin that is, most Muslims have healthy skin white and drawn, but the Europeans or Americans have blemished skin, or are wrinkled. Another method of free medicine, a break between work. If evenly because the body is active, it gets tired and metabolism me down. Therefore, Islam said five times a day, or three times the pull of work and prayer stand! The prayers of all members of the body, refresh, new or used. Human head in prostration placed lower than the heart, the lack of blood supply to the brain, will be compensated. Human breathing spells and different requirements, and duly adjusted. In addition, it recommends dreams, noon, before noon and afternoon: Awakening midnight, to maintain body harmonic wavelength or phase. (Someone Imam Sadiq (as) has said the Prophet had said the old man for my pain and I have recommended wine. So the Prophet (PBUH): Why is the water that God does not relive everything that drinking? ...)

الدواء مجانا 3    نقول وداعا لالصداع النصفي إلى الأبد!

الصداع النصفي الألم القاتل ذلك، لا علاج! وقد أزعج هذا الشعار كثير من الناس، وكان الجميع من الصداع، وقال: لا توجد طريقة لعلاج الصداع النصفي. وقد أوصى بعض العقاقير المستخدمة لتخفيف الألم. ليس فقط في هذا المرض، جميع أمراض، شرب أو استخدام المخدرات في العلاج من الساق! ويتم تشجيع حتى العديد من المحاربين القدامى ل: استخدام دائم من المخدرات، وخاصة: فهي المورفين والهيروين. من الطفولة إلى الشيخوخة الأفيون! علاج الألم. وقال كان مدويا لدرجة بكاء الطفل ألم الأذن، رائحة أو دخان الأفيون هو جيد لذلك. العديد من المتسولين في المناطق الحضرية، الذين لديهم طفل في ذراعيها لتهدئة لهم إلى الأبد، وقد استخدم هذا الأسلوب. كبار السن من الرجال والنساء إذا تحدث الساق أو آلام الظهر، وكان الألم الأفيون أو الأفيون وتهدئة لهم. بينما الإمام الصادق قال: لقد الله ليس ممنوعا الشفاء! في الأساس، وفلسفة بعض المواد الغذائية المحرمة، أو آثار المواد الضارة للجسم، وليس لفائدته! المعالجين كاذبة، وذلك لأن الشيطان، وقال أيضا أنه إذا كان الناس يأكلون القمح، أو الفاكهة المحرمة التي تستخدمها، قد تجد الحياة الأبدية: ولكن بمجرد ان سمع الناس له، وكان مدفوعا من السماء! الدواء مجانا تسعى فعلا لفضح الحيل، لتضليل الناس. وهناك الكثير من الألم، التورم والحرارة الناجمة عن التمثيل الغذائي في الجسم الخطأ، والتي يمكن أن تقلل من درجة حرارة الجسم، سيتم التعامل مع ذلك. الحمى هي واحدة من هذه الأمثلة، كما يعلم الجميع من يغسل القدم في الماء البارد، أو وضع قطعة قماش مبللة على الجبين مخفضة. هذا هو الحال مع الصداع النصفي، والاكتئاب بدلا من الحصول على ما يكفي بالإحباط، وغسل اليدين بالماء البارد، أو تزج به في جليد الماء. لأنه مع الماء البارد، الوضوء والنظافة هو أنت. الحرارة التخلص غير السليم للجسم. العديد من الأمراض الفطرية: علاج الجلد. الفرق بين المسلمين والمسيحيين، لأنها الجلد وهذا هو، معظم المسلمين لديها بشرة صحية بيضاء وتعادل، ولكن الأوروبيين أو الأميركيين قد الملطخ الجلد، أو التجاعيد. طريقة أخرى من الأدوية المجانية، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين العمل. إذا بالتساوي لأن الجسم نشطا، يتعب عليه والتمثيل الغذائي لي باستمرار. لذلك، وقال سيف الاسلام خمس مرات في اليوم، أو ثلاث مرات الانسحاب من العمل والصلاة يقف! صلاة لجميع أعضاء الجسم، وتجديد، جديدة أو مستعملة. رأس الإنسان في السجود وضعت أقل من القلب، وعدم وصول الدم إلى الدماغ، سيتم تعويض. نوبات التنفس الإنسان ومتطلبات مختلفة، وتعديلها حسب الأصول. بالإضافة إلى ذلك، توصي الأحلام، ظهر اليوم، قبل الظهر وبعد الظهر: الصحوة منتصف الليل، للحفاظ على الجسم طول الموجة التوافقية أو مرحلة. (شخص الإمام الصادق (عليه السلام) وقال ان النبي قال الرجل العجوز لألمي ولقد أوصى النبيذ حتى النبي (ص): لماذا هو الماء إن الله لا تخفيف كل ما الشرب ؟ ...)

Free tibb 3

əbədi migren üçün veda!

Migren ağrıları killer ki, heç bir müalicə! Bu şüar çox insanlar rahatsız idi və hər kəs bir migren başağrısı müalicə üçün heç bir yol baş ağrısı var idi və bildirib. ağrı yardım üçün istifadə edilən dərmanların bəziləri tövsiyə olunub. Yalnız bu xəstəlik, bütün xəstəliklər, içməli və ya ayaq müalicəsində narkotik istifadə! Onlar Morfin və heroin xüsusilə, narkotik daimi istifadə: Even çox veteranları üçün tövsiyə olunur. yaş tiryək uşaqlıqdan! ağrı müalicəsi. Bu ağlayan körpə belə yüksək idi, qulaq ağrısı, qoxu və ya tüstü tiryək bunun üçün yaxşı olduğunu bildirib. əbədi onları sakit qucağında bir körpə idi çox şəhər dilənçilər, bu üsul istifadə edildi. ayaq və ya geri ağrı danışıb Yaşlı kişilər və qadınlar əgər, tiryək və ya opioid ağrı onları sakit idi. İmam isə Sadiq dedi: Allah şəfa qadağan deyil! Əsasən, bir qadağan qida fəlsəfə, və ya onun faydalı, onların bədən üçün zərərli maddələrin təsiri! False healers, Şeytan, o da insanların buğda, və ya istifadə qadağan meyvə yemək, əgər əbədi həyat ola bilər bildirib ki, çünki bu, amma tezliklə insanlar onu eşitdim kimi, göydən idarə! Pulsuz tibb həqiqətən insanları azdırmaq üçün, tövsiyələr ifşa axtarır. bədən istiliyi aşağı ola bilər yanlış bədən maddələr mübadiləsi səbəb ağrı, şişlik və istilik, bir çox müalicə olunacaq. hər kəs soyuq su ayaq yuyan bilir, və ya aşağı alın bir yaş parça qoymaq kimi Fever, bu nümunələrdən biridir. Belə ki, soyuq su ilə əllərinizi yuyun, ya su buz onu batırmaq, Migren, depressiya əvəzinə alınması incidir kifayət qədər deyil. Çünki soyuq su, dəstəmaz və təmizlik ilə siz. bədən Heat yersiz xaric. Bir çox göbələk xəstəlikləri: dəri müalicə. dəri olan müsəlmanlar və xristianlar arasında fərq ən müsəlmanlar sağlam dəri ağ və tərtib var, lakin avropalılar və ya amerikalılar dəri blemished, və ya wrinkled olunur. Pulsuz tibb Başqa bir metodu, iş arasında fasilə. bədən aktiv bərabər, çünki yorğun və olur mənə aşağı maddələr mübadiləsi. Buna görə də, İslam iş və namaz beş dəfə bir gün, və ya üç dəfə açılan durmaq dedi! bədənin bütün üzvləri namaz, yeni və ya istifadə yenileyin. ürək aşağı yerləşdirilmiş səcdə İnsan rəhbəri beyin qan təchizatı olmaması kompensasiya olunacaq. İnsan nəfəs spells və müxtəlif tələbləri və lazımi düzəlişlər. bədən harmonik dalğa və ya mərhələsinə saxlamaq üçün Oyanış gecə yarısı, Bundan əlavə, günorta və günortadan sonra əvvəl arzularını, günorta, tövsiyə edir. (Biri İmam Sadiq () kimi Peyğəmbər deyib bildirib mənim ağrı qoca və mən şərab tövsiyə Peyğəmbər Əfəndimiz (sas) Belə ki. Allah içməli şeyi relive deyil su ...)

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ - ۱۸:۰۷ نظر(0)

طرح پرنده های زرهی (پرندک).

یا هلی برد شهری مسئولین.

با توجه به سنگینی ترافیک در تهران، و اوج آن در ساعاتی که  مسئولین در: داخل شهر تردد دارند، پیشنهاد می شود بالگردهای زرهی و: ضد گلوله 4یا دو نفره، ساخت این شرکت را در خطوط دائمی: تردد مسئولین با رده امنیتی قراردهند، و با ایجاد خط هوایی ویژه، از تردد آن در مسیر های زمینی بی نیاز نماید. همه میدانند تردد مسئولین رده بالا، در درون شهر با لایه های امنیتی زیاد، هزینه هایی را بر دوش بودجه عمومی تحمیل می کند که: قسمت کوچکی از آن هزینه های مالی است! بیشتر آن هزینه های اجتماعی است: از قبیل نارضایتی ها و: احساس تلف شدن وقت در زمان تردد مسئولین، و امثال آن است که با بگیر و ببند های: خطوط ویژه و جلوگیری از: تردد مردم ایجاد می شود.

  البته استفاده از هوا فضا، در تردد شهری ایران، مخالفان سرسختی دارد که: بسیار بانفوذ هم هستند و: تا کنون مانع اجرای آن شده اند، ولی الان وقت آن است که توجه ویژه ای شود. منوریل ساده ترین وسیله فضایی است که: غرب سالیان سال از آن استفاده می کند، ولی تهران از داشتن آن محروم است. استفاده از هواپیماهای خصوصی، برای تردد مدیران شرکتها نیز کاملا مغفول مانده است. به هلی برد زرهی یا نقل و انتقال: مسئولین دولتی نیز بی توجهی شده است. لذا همه این بار به ترافیک شهری تحمیل شده، بطوریکه بسیاری از اوقات، رفت و آمد مسئولین با خودروهای ضد گلوله و بصورت قطار، باعث اتلاف وقت مردم و بدبینی آنها به نظام شده است. مقاومت در مقابل پیشرفت، البته در ذهن برخی ها افتخار حساب می شود! و یا برخی ها آن را، تکلیف شرعی می دانند! برخی ها حتی، تلفن همراه نمی خرند، و یا می خرند ولی آن را همیشه خاموش نگهمیدارند. خیلی از ادارات ما، سیگار را اجازه ورود می دهند، ولی موبایل را اجازه نمی  دهند! و مانند مترسک از آن می ترسند! در ادارات دادگستری، یا دیگر جاهای مشابه، اگر کسی تلفن همراه با خود داشته باشد، بزرگترین جرم را مرتکب شده است! ولی ضرر آن به مردم است. باید بدانیم زنگ تلفن همراه هم، مثل سلام کردن است و جواب آن واجب است. حتی اگر زنگ زننده طلبکار باشد، باید نماز راهم بشکنیم و جواب او را بدهیم! ببینید چطور همه چیز برعکس عمل می شود؟ افتخار می کنند که: تلفن همراهشان تلگرام ندارد! و موقع نماز یا خواب خاموش است. در مورد منوریل، قطار هوایی و هواپیماهای شخصی هم، همین جزمیت و دگماتیسم وجود دارد. متاسفانه افراد کلیدی هم، این توهم را دامن می زنند. در تهران اگر ترن هوایی، بین آزادی و تهران پارس باشد، آیا اینهمه فشار در مترو و اتوبوس، بر مردم وارد می شود؟ چرا بخاطر دگم اندیشی، عذاب مردم را زیاد می کنیم؟ هر روز صبح فحش است که: نثار باعث و بانی می شود، آیا این خوب است؟ بیایید اجازه دهید: شرکت ما منو ریل راه بیاندازد، و هواپیماهای کوچک یا خودروهای پرنده بسازد. برآورد ما برای هر خودروی پرنده، نصف قیمت خود رو بنزینی است. چرا نمی گذارند از: نعمت هوا و فضا مردم استفاده کنند؟

Plan armored bird (hillock).

Halle board or: municipal authorities.

Due to heavy traffic in Tehran, and peak during the early hours by officials: the city traffic, the recommended helicopters, armored and anti-bullet 4 or double, making the company the Lines Permanent traffic authorities with security category certainties, and by creating special air line, the traffic will need it in the ground. Everyone knows that traffic on the upper strata, in the inner city with the entire security layer, which imposes costs on the shoulders of public funds: the financial cost is a small part of it! More social costs of such grievances and feel the loss of time when traffic officials, and others who take the form of: special lines and avoid the traffic caused by people.

  The use of air space, the city's traffic, has faced strong opponents that are very influential and so far have prevented it, but now it's time to be special attention. Monorail space plane is the most simple: it uses the West for many years, but Tehran has denied having it. The use of private aircraft, for travel managers is also quite neglected. Winning the armored helicopters or transfers: government officials have been neglected. So all this time imposed by urban traffic, so a lot of times, commuting authorities bulletproof cars and on trains, people and the cynicism of the system is a waste of time. Resistance to progress, but in the minds of some account to be proud of! Or some of it, know religious duty! Some even cell phones not bought or purchased, but keep it off permanently. Many of our departments, smoking is allowed, but do not allow mobile! And like scarecrows are afraid of it! In the administration of justice, or other similar places, if you have your mobile phone with the biggest crime has been committed! But is harmful to people. We need to know the phone ring together, like hello and answer it is obligatory. Even if the alarm is pulsing creditor must give his answer prayers and break my way! See how everything is the opposite? They are proud that their cell phone is telegram! And when the prayer is off or asleep. In the Monorail, elevated train and private planes, the same dogma and dogmatism there. Unfortunately, the key people are, the illusion spur. If roller-coaster in Tehran, between freedom and Tehran Pars, is so much pressure on subway and buses, to people out? Why dogma for thinking, a lot of people is suffering? Every morning swearing that:  cause is, is this good? Let's let the company track we start menu, and make flying small airplanes or cars. We estimate that for each vehicle birds, half the price of gasoline. Why not let the blessings of aerospace use?

خطة الطيور مدرعة (الرابية).

هالي مجلس الإدارة أو السلطات البلدية.

بسبب حركة المرور الكثيفة في طهران، والذروة خلال الساعات الأولى من قبل المسؤولين: حركة المرور في المدينة، وطائرات هليكوبتر الموصى بها، مدرعة ومضادة للرصاص 4 أو مزدوجة، مما يجعل الشركة خطوط السلطات المرورية الدائمة مع فئة الأمن اليقين، وإنشاء خط جوي خاص، فإن حركة المرور في حاجة إليها في الأرض. الجميع يعرف أن حركة المرور على الطبقات العليا، في داخل المدينة مع كل طبقة الأمان الذي يفرض تكاليف على أكتاف الأموال العامة: التكلفة المالية هي جزء صغير منه! المزيد من التكاليف الاجتماعية لهذه المظالم ويشعر ضياع الوقت عند المسؤولين حركة المرور، وغيرهم ممن يأخذ شكل: خطوط خاصة وتجنب السير الناجمة عن الناس.

  وقد واجهت استخدام المجال الجوي، وحركة المرور في المدينة، خصوم أقوياء التي هي مؤثرة جدا وحتى الآن حالت دون ذلك، ولكن الآن حان الوقت ليكون اهتماما خاصا. طائرة فضائية الخط الأحادي هو الأكثر بسيطة: أنه يستخدم الغرب لسنوات عديدة، ولكن طهران نفت وجود لها. كما أهمل استخدام الطائرات الخاصة، لمديري السفر تماما. الفوز طائرات هليكوبتر قتالية أو نقل مسؤولون: الحكومة أهملت. لذلك كل هذا الوقت تفرضها حركة المرور في المدن، لذلك الكثير من المرات، والانتقال السلطات السيارات المضادة للرصاص وفي القطارات والناس والسخرية من هذا النظام هو مضيعة للوقت. المقاومة في وجه التقدم، ولكن في عقول بعض الاعتبار ليفخر! أو بعض منه، ومعرفة واجب ديني! حتى بعض الهواتف المحمولة لا اشترى أو شراء، ولكن نأخذ تشغيله بشكل دائم. العديد من الإدارات لدينا، يسمح التدخين، ولكن لا تسمح المحمول! والفزاعات كما هي خائفة من ذلك! في إقامة العدل، أو أماكن أخرى مماثلة، إذا كان لديك هاتف المحمول مع أكبر جريمة قد ارتكبت! ولكن مضرة للناس. نحن بحاجة إلى معرفة رنين الهاتف معا، مثل مرحبا والإجابة على الوجوب. حتى لو ناقوس الخطر ينبض الدائن يجب أن تعطي صلاته الجواب وكسر طريقي! انظر كيف أن كل شيء هو عكس ذلك؟ انهم فخورون أن هواتفهم المحمولة هي برقية! وعندما كانت الصلاة قبالة أو نائما. في مشروع القطار الكهربائي والقطار وخاصة الطائرات مرتفعة، ونفس العقيدة والدوغمائية هناك. وللأسف، فإن الأشخاص الرئيسيين هم، وحفز الوهم. إذا متقلبة في طهران، بين الحرية وطهران بارس، الكثير من الضغوط على مترو الانفاق والحافلات، وإلى الناس بها؟ لماذا العقيدة للتفكير، والكثير من الناس يعانون؟ كل صباح هو لعنة: لسبب هو، هل هذا جيد؟ دعونا ندع المسار شركة نبدأ القائمة، وجعل الطيران الطائرات الصغيرة أو السيارات. ونحن نقدر أن لكل الطيور سيارة، نصف سعر البنزين. لماذا لا ندع بركات استخدام الفضاء؟

zirehli quş (təpə) planlaşdırırıq.

Halle board və ya bələdiyyə orqanları.

ağır Tehranda trafik və pik görə vəzifəli şəxslər tərəfindən erkən saatlarda: şəhər trafik, zirehli və anti-güllə 4 və ya ikiqat tövsiyə vertolyotlar, şirkət təhlükəsizlik kateqoriya certainties ilə Lines daimi yol məqamında edilməsi, və xüsusi hava xətti yaradaraq, yol yer lazım olacaq. maliyyə dəyəri onun kiçik bir hissəsidir: Hər kəs yuxarı təbəqələri yol, dövlət vəsaitlərinin üzərinə xərcləri qoyur bütün təhlükəsizlik qat ilə şəhər içi bilir! xüsusi xətləri və insanların səbəb trafik qarşısını almaq: yol rəsmiləri və digər şəklində olan belə zərər More sosial xərcləri və vaxt itkisi hiss edirəm.

  hava, şəhərin yol, istifadə çox nüfuzlu və bu günə qədər bunun qarşısını aldıq güclü opponentlər qarşı-qarşıya, lakin indi xüsusi diqqət olmaq üçün vaxt var. bir çox illər üçün Qərb istifadə edir, lakin Tehran bu olan təkzib: Monorail kosmik təyyarə ən sadə. səyahət menecerləri üçün xüsusi təyyarə istifadə olduqca baxımsız. zirehli vertolyotlar və ya köçürmələr qalib: hökumət rəsmiləri laqeyd edilmişdir. Belə ki, bütün bu vaxt orqanlarına kurşun avtomobil combatting, şəhər trafik dəfə belə bir çox tətbiq və qatarlar, insanlar və sistemin cynicism zaman israfıdır. Resistance tərəqqi, lakin bəzi şüurunda fəxr hesab üçün! Və ya bəzi dini vəzifə bilirik! Bəziləri hətta mobil telefonlar alınmış və ya alınmış, lakin daimi onu saxlamaq. şöbələri çoxu siqaret icazə verilir, lakin mobil imkan vermir! Və kimi scarecrows bu qorxuruq! ədalət, və ya digər oxşar yerlərdə idarə edilməsində varsa böyük cinayət ilə mobil telefon törədilib! Amma insanlar üçün zərərlidir. Biz salam kimi, birlikdə telefon ring bilirik və məcburi cavab vermək lazımdır. Hətta alarm onun cavab namaz vermək və yol qırmaq lazımdır kreditor Hareketli əgər! hər şey qarşı necə oldu? Onlar mobil telefon teleqram ki fəxr edirik! Və namaz off və ya yuxuda zaman. eyni ehkam və doqmatizm tek ray, yüksək qatar və xüsusi təyyarə, edir. Təəssüf ki, əsas insanlar, illüziya təkan var. Tehranda roller sahil gəmisi, azadlıq və Tehran Pars arasında həyata insanlara metro və avtobuslarda qədər təzyiq, Əgər? Niyə ehkam düşüncə üçün, bir çox insanlar əziyyət çəkir? Hər səhər bir lə'nət: səbəbidir, bu yaxşı? Biz start menu şirkət track edək və kiçik təyyarələr və ya avtomobil uçan edək. Biz hər vasitə quşlar üçün benzin yarı qiymətinə qiymətləndirirəm. Niyə aerokosmik istifadə xeyir imkan?

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲ نظر(0)

جلوی پادرد را بگیرید! (طب رایگان2)

با نفس عمیق میتوانید جلوی: پا درد و کمردرد و.. را بگیرید! در ادامه مطالعات طب رایگان، چند نکته مهم در ارتباط با نفس عمیق متذکر می شود: که نشان می دهد برای پیشگیری از: بسیاری از عوارض و بیماریها مفید است. یک دستور العمل ساده است و: در دسترس همگان و رایگان است. همانطور که میدانیم، برای سوخت و ساز بدن نیاز به مواد عذایی مناسب هست، ولی این مواد باید در بدن بسوزد! تا کالری تولید کند و: بدن انرژی داشته باشد و: بتواند کار انجام دهد. مهمترین عامل این سوخت و ساز هم، اکسیژن هست که رایگان در اختیار همه هست. در حالت عادی اکسیژن مورد نیاز، از راه تنفس ریه ها به بدن می رسد، و بدن در حالت تعادل است. ولی وقتی از پله ها بالا می رویم، یا می دویم، به هن و هن می افتیم! این یعنی اکسیژن بیشتری مورد نیاز است، و اگر بموقع به بدن نرسد، مواد مورد نیاز نمی سوزد، یا نیم سوخته در شریان ها باقی می ماند، و یا حتی در نسوج بدن رسوب می کند، و همین امر باعث ایجاد درد، تورم و ناراحتی می شود. همه در ها از جمله پا درد و کمر درد، سر درد و غیره معمولا، بعد از یک فعالیت شدید شروع می شود، که همین علایم را به ما نشان می دهد. لذا پیشنهاد می شود: به محض نیاز به فعالیت انبوه، قبلا هوا را دریافت و ذخیره کنید، تا به هن و هن نیافتید! و متابولیسم بدن هم وظیفه خود را بخوبی انجام دهد، تا باعث درد و ناراحتی شما نشود. مثلا قبل از بالا رفتن از پله های مترو یا منزل، چند لحظه بایستید و تمرکز کنید، و یا با نفس های عمیق، هوای لازم را به تمام رگهای ریه برسانید. خواهید دید در پایان پله پیمایی، به جای درد یا نفس زدن، نشاط بالایی به شما دست می دهد . هنگام بی خوابی یا پریدن از خواب هم، همین کار را انجام دهید. زیرا  وجود پولیپ در بسیاری از افراد، آنها را از دریافت هوای کافی محروم می کند، حتی ممکن است لوزتین، یا برخی نارساییهای دیگر که مخفی است، همین کار را مانع شوند، لذا تنفس عمیق برای چند لحظه، میتواند پیشگیری های لازم را انجام دهد، و هوا را ذخیره نماید. برای اطمینان از جذب کامل هوا، لازم است حرکات کششی را انجام دهید. این امر به معنی آن است که: برخی از اعضا بدن که فعال نیستند، فعال شوند. زیرا نزدیک به 630قطعه ماهیچه در بدن وجود دارد، که در حالت عادی تنها 20درصد آنها فعال هستند، لذا باید با حرکت های کششی، آنها را جبران می کنیم. بهترین حالت آن است که: کنار دیوار و مقابل آن بایستیم، و دستها را بالای سرمان، تا سقف برسانیم. بلافاصله می بینیم که بدن گرم می شود، و اثر سرما خوردگی از بین می رود. زیرا رسوبات غذایی در بین ماهیچه های غیرفعال، سوزانده می شود. چون در طول روز گردن انسان، نمی تواند سر را بالا نگه دارد، و فشار به ریه ها می آید، بهتر است موقع استراحت، مدت کوتاهی بالش را زیر کتف قراردهیم، تا فضای ریه ها باز سازی شوند.

Take the leg! (Free medicine 2)

With a deep breath, just in front of: leg pain, back pain and shoot ..! Following the free medicine studies, several important points to be noted in connection with the deep breath that indicated for the prevention of many complications and diseases useful. Is a simple recipe: available to everyone and is free. As we know, food material is suitable for metabolic needs, but these substances in the body must burn! Calories to produce body energy is: can do the job. The most important factor is the metabolism of oxygen that is free to everyone. In normal oxygen, the body reaches the lungs through breathing, and body in equilibrium. But when we go up the stairs or steep walk to Henne and Henne fall! This means that more oxygen is required, and if the body times to reach the required material does not burn, or charred remains in the arteries, or even deposited in body tissue, and this causes pain, swelling and discomfort. All in, including leg pain and back pain, headaches, etc. Usually, after an intense activity starts, the same symptoms to show us. Therefore, it is recommended that as soon as the need for large-scale activities, has already received air and save, to India and still cannot find! And the metabolism of the body do its job well, not to cause you pain and discomfort. For example, before climbing the stairs to the subway or home, take a moment to stop and concentrate, or a deep breath, the air necessary to get all the vessels of the lungs. Will see the end of the march stairs, rather than pain or gasping, high vitality to give you a hand. When insomnia or sleep jumping, do the same thing. Because polyps in most people, deprives them from getting enough air, it may even tensile, or some other failure that is secret, to prevent the same thing, so deep breathing for a few moments, he can take the necessary precautions, and store the air. To ensure the air intake, be sure to do stretching. This means that some parts of the body that are not active, active. Because there are nearly 630 pieces of muscle in the body, which normally only 20% of them are active, so must the stretch, we compensate them. It is best: the wall and stand in front of it, and hands over our heads, our ceiling. Immediately we see that the body becomes warm, and cold effect disappears. For food deposits between the muscles disabled, burned. Because during the day neck, could not hold his head high, and the pressure comes to the lungs, better during rest, shortly pillow under the shoulder context, the open space of the lungs.

خذ ساق! (الطب المجاني 2)

مع نفسا عميقا، عادل امام: ألم في الساق، وآلام الظهر واطلاق النار ..! بعد دراسات الطب الحرة، عدة نقاط هامة ينبغي أن يلاحظ في اتصال مع النفس العميق الذي أشار للوقاية من العديد من المضاعفات والأمراض مفيدة. وصفة بسيطة: متوفرة للجميع ومجانا. كما نعلم، يحتاج عملية الأيض الطعام جيد، ولكن هذه المواد في الجسم يجب أن يحرق! السعرات الحرارية لإنتاج الطاقة في الجسم هي: يمكن القيام بهذه المهمة. العامل الأكثر أهمية هو التمثيل الغذائي للالأكسجين الذي هو حر للجميع. في الأكسجين العادي، والجسم تصل إلى الرئتين عن طريق التنفس، والجسم في حالة توازن. ولكن عندما نذهب صعود الدرج أو المشي الحاد إلى حنني حنني والخريف! وهذا يعني أن هناك حاجة مزيد من الاكسجين، وإذا كان الجسم وقت للوصول إلى المواد المطلوبة لا يحرق، أو البقايا المتفحمة في الشرايين، أو حتى المودعة في أنسجة الجسم، وهذا يسبب الألم والتورم و عدم الراحة. كل ما في، بما في ذلك ألم في الساق وآلام الظهر، والصداع، وما إلى ذلك عادة، بعد بدء نشاط مكثف، ونفس الأعراض لتبين لنا. ولذلك، فمن المستحسن أنه بمجرد الحاجة إلى أنشطة واسعة النطاق، وقد تلقت بالفعل الهواء وحفظ، إلى الهند والتي لا تزال لا يمكن العثور! وعملية الأيض في الجسم تقوم بعملها بشكل جيد، لا تسبب لك الألم وعدم الراحة. على سبيل المثال، قبل تسلق الدرج إلى مترو الأنفاق أو المنزل، ان نتوقف لحظة للتوقف والتركيز، أو نفسا عميقا، والهواء ضروري للحصول على كل السفن في الرئتين. سوف نرى نهاية الدرج المسيرة، بدلا من الألم أو يلهث، حيوية عالية لتعطيك اليد. عندما الأرق أو القفز من النوم، وتفعل الشيء نفسه. بسبب الاورام الحميدة في معظم الناس، ويحرمهم من الحصول على ما يكفي من الهواء، فإنه قد حتى لوزي، أو بعض الفشل الأخرى التي هي سر، لمنع الشيء نفسه، والتنفس العميق حتى لبضع لحظات، وانه يمكن اتخاذ الاحتياطات اللازمة ، وتخزين الهواء. لضمان كمية الهواء، يجب التأكد من القيام تمتد. وهذا يعني أن بعض أجزاء الجسم التي تكون غير نشطة، نشطة. لأن هناك ما يقرب من 630 قطعة من العضلات في الجسم، والتي عادة٪ 20 فقط منهم النشطة، لذلك يجب أن تمتد، نحن تعويضهم. فمن الأفضل: الجدار والوقوف أمامه، ويديه فوق رؤوسنا، والسقف لدينا. على الفور نرى أن يصبح الجسم دافئا، ويختفي تأثير البارد. لبقايا الطعام بين عضلات تعطيل، أحرقت. لأنه خلال العنق اليوم، لا يمكن عقد رأسه عاليا، والضغط يأتي إلى الرئتين، وأفضل أثناء الراحة، وسادة قريبا ضمن سياق الكتف، ومساحة مفتوحة للرئتين.

ayaq edin! (Free tibb 2)

dərin nəfəs, yalnız qarşısında: və qıç ağrısı, bel ağrısı çəkmək ..! Pulsuz tibb işlərin ardından, bir sıra mühüm xal çox ağırlaşmaları və faydalı xəstəliklərin qarşısının alınması üçün göstərilən dərin nəfəs ilə əlaqədar qeyd etmək lazımdır. sadə resept: hər kəs üçün açıqdır və pulsuzdur. Bildiyimiz kimi, maddələr mübadiləsi qida yaxşı lazımdır, lakin bədən bu maddələrin yandırmaq lazımdır! Kalori bədən enerji istehsal edir: iş edə bilərsiniz. ən mühüm amil hər kəs üçün pulsuzdur oksigen maddələr mübadiləsi edir. normal oksigen, bədən tarazlıq nəfəs vasitəsilə ağ ciyər, və bədən çatır. biz nərdivan və ya dik gəzmək qalxmaq zaman Henne və Henne düşür! Bu oksigen tələb o deməkdir ki, bədən vaxt damarların yanmaması lazım material, və ya qarayanıq qalıqları çatmaq əgər, və ya hətta bədən toxuma təhvil və bu, ağrı səbəb olur şişlik və narahatlıq. sıx bir fəaliyyət başlayır sonra qıç ağrısı və bel ağrısı, baş ağrısı, və s. daxil olmaqla, bütün, adətən, eyni əlamətləri bizə göstərmək üçün. Buna görə də, qısa müddətdə genişmiqyaslı fəaliyyəti üçün ehtiyac kimi, artıq hava qəbul və saxlamaq, Hindistan və hələ də tapa bilmirəm ki, tövsiyə olunur! Və bədən maddələr mübadiləsi siz ağrı və narahatlıq səbəb deyil, onun iş. Məsələn, metro və ya ev pilləkən qalxmaq əvvəl, ağ ciyər bütün gəmiləri almaq üçün lazım olan hava dayandırmaq və konsentrat və ya dərin nəfəs üçün zaman ayırın. daha ağrı və ya gasping daha mart pilləkən sonunda görəcəksiniz, yüksək dirilik bir tərəfdən vermək. yuxusuzluq və ya yuxu jumping, eyni şey nə zaman. insanların çoxu polip, çünki hətta Damaq badamcıqlarının bilər, kifayət qədər hava almaq onları məhrum və ya eyni şey qarşısını almaq üçün gizli bir sıra digər uğursuzluq, bir neçə dəqiqə üçün belə dərin nəfəs, o tədbir edə bilər və hava saxlamayın. hava suqəbuledici təmin etmək üçün uzanan etmək üçün əmin olun. Bu o deməkdir ki, aktiv, fəal olmayan bədənin bəzi hissələri. orada adətən yalnız 20% aktiv bədən əzələ təxminən 630 ədəd, belə ki, uzanır, biz onlara kompensasiya lazımdır, çünki. Bu yaxşı deyil: divar və onun qarşısında durmaq və bizim rəhbərləri, bizim tavan üzərində əlləri. Dərhal bədən isti olur və soyuq təsiri yox ki, görəcəksiniz. əlil əzələlərin arasında food depozitləri, yandı. gün boyun zamanı başını yüksək qoruya bilmədi və təzyiq ağ ciyər üçün gəlir, çünki, istirahət zamanı daha yaxşı, qısa, çiyin kontekstində altında ağ ciyər açıq alan yastığa.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۱۲/۱۳۹۵ - ۲۰:۲۶ نظر(0)

مناطق آزاد را در سرزمین های اشغالی ایجاد کنید!

یکی از موارد مهم مناطق آزاد تجاری، ورود و خروج افراد بدون گذرنامه و: بدون گمرک و عوارض می باشد. که به نظر می رسد باید برای ایجاد آن در فلسطین اشغالی، طرحی داد و اقدامی کرد. زیرا که نوار غزه یا غرب رود اردن، یک زندان بسیار بزرگ است که: هرکدام بیش از یک و نیم میلیون را در خود جای داده اند. و مردم آنجا زندانی مادام العمر هستند و: اسرائیلی ها زندانبان های آنها می باشند، و هرکس بخواهد فرار کند یا: تغییر محل بدهد کشته می شود. این زندان بقدری وحشتناک است که: زن و کودک و پیر! همه جلوی گلوله هستند و: صبح که بیدار می شوند امیدی به: شب زنده ماندن ندارند. اتاق یا منزل یا در واقع سلول آنها، همیشه مورد هجوم و بازدید است، و هر روز به بهانه های مختلف تخریب می شود، و افراد آن کشته می شوند. از آنجا که سیستم پلیسی آمریکا و انگلیس، که همان نظم نوین جهانی بودند، همه جای دنیا را تبدیل به زندان کرده اند، درک مشکلات فلسطینیان چندان دشوار نیست! مردم بحرین نمونه اول آن هستند، که در جزیره بزرگی زندانی هستند و: کانال ارتباطی آنها بنام پل مروارید، مانند گذرگاه رفح فلسطینی ها، در اختیار ارتش اسرائیل و آل سعود است. مردم اندونزی با اینکه چهارصد میلیون جمعیت دارند، ولی نوکر دست به سینه 1500نفر آل سعود شده اند. آمریکا مجمع الجزایر بزرگتری است که: هیچ کانال ارتباطی بجز هواپیما و کشتی ندارد، و آنهم فقط در اختیار اف بی آی،  یا ارتش آمریکا یا کسانی است که: سازمان سیا تایید نماید. اروپا گرچه ازچند نقطه راههایی دارد، ولی جزیره بزرگی است که: پلیس انگلیس و آلمان هرکس را بخواهند: بعنوان مهاجر غیرقانونی، در دریا غرق می کنند و یا: مسجد و خانه ها را به آتش می کشند. البته بدبختی آمریکا و اروپا این است که: آنها زندان در زندان دارند! آنهم بالایه های فراوان. لایه اول سرمایه است، کسی که سرمایه دار نیست باید بمیرد. اگر زنده ماند و اعتراض کرد، دستگیر می شود و: زندانی درجه دو می شود! در زندان هم اگر اعتراض کرد، نامش تروریست می شود و: به زندانهای درجه سه منتقل می شود و ..لذا فقط فلسطینی ها نیستند که: زجر می کشند، زجر آنها را بزرگ می کنند تا: دیگران فراموش شوند. و خداوند راه آزادی همه را در: مقاومت قرار داده است. ممکن است انتهای مقاومت هم، زندانی شدن و یا مرگ باشد، ولی این امر شهید شدن است، نه یک مرگ ذلت بار. و مردم فلسطین هم شیرینی این مقاومت را درک می کنند. وبه همین خاطر باید کمک شوند: تا راههای جدیدتری را امتحان کنند. و این راهها را در روز زمین، به دنیا معرفی نمایند. یکی از این راهها، فریب دادن نظام استکباری، با سرمایه دار نشان دادن است! که لایه اول زندان را سوراخ می کند، و آن، ایجاد مناطق آزاد تجاری در سرزمین های اشغالی است. سازمان های بین المللی را به مرکزیت قدس شریف بردن،  استخدام تمام مردم فلسطین در سازمان هلال احمر: و یا جوانان صلیب سرخ، و سازمان ملی یونسکو و غیره، که مصونیت مدنی و سیاسی، ولو ظاهری به آنها می دهد.

Free zones in the occupied territories create!

One of the important free trade zones, entry and exit without a passport and without customs and complications. Which seems to have to create it in the occupied Palestinian territory, plan and act. For the Gaza Strip or West Jordan is a very big prison: each accommodate more than one and a half million have. And the people are imprisoned for life: the Israelis are their guards, and anyone who wants to escape or change its location to be killed. This prison is so horrible that women, children and old! All the bullets and morning wake up that hope: do not survive the night. Room or home or in their cells, always is attacked and visit, and every day on various pretexts destroyed, and people are killed. Because America and the UK policing system, which is the new world order, all over the world have turned to prison, not difficult to understand the problems of the Palestinians! First prototypes of the Bahraini people, who are imprisoned on the Big Island and channels of communication known as Pearl Bridge, including the Rafah crossing, the Palestinians, the Israeli army and the Al Saud. Indonesia has a population of four million people, but glib servant 1,500 people were Saudis. America is larger archipelago that is not any communication channel, except for aircraft and ships, and that's just the FBI, America or the army or those who: approves the CIA. Europe, however, a few ways point, but it is a big island that British and German police ask anyone: as an illegal immigrant, drowned in the sea or mosque and houses burned down. Of course, America and Europe misfortune is that prisoners are in prison! However, the great liner. The first layer of capital, not the capitalist who must die. If he was alive and protests, arrests and prisoner is secondary! If the protest was in prison, his name and terrorists to prisons in third grade passed .The Palestinians are just that: suffering, distress brought them to: be forgotten. God the liberation of all the resistance put. May end the resistance, imprisonment or death, but it would become a martyr, not a humiliation of death. Bakery understand the resistance and the Palestinian people. And thus should be: to try new ways. And the roads on Earth Day, to introduce world. One of them, cheat arrogant regime, the capitalist show! The first layer is a hole in the prison, and the creation of free trade zones in the occupied territories. International organizations to take center Qods; hire all the people of Palestine Red Crescent Organization: or youth Red Cross, the National UNESCO, and others, that civil and political immunity, even seeming to give them.

المناطق الحرة في الأراضي المحتلة خلق!

واحدة من مناطق التجارة الحرة المهم، والدخول والخروج من دون جواز سفر وبدون جمارك والمضاعفات. الذي يبدو أن لإنشائه في الأراضي الفلسطينية، خطة المحتلة والفعل. في قطاع غزة أو الأردن الغربية، هو سجن كبير للغاية: كل تستوعب أكثر من واحد ونصف مليون لديهم. وسجن الناس للحياة: على الإسرائيليين حراسهم، ولكل من يريد أن يهرب أو تغيير موقعها إلى أن قتل. هذا السجن الرهيب ذلك بأن النساء والأطفال والكبار! كل الرصاص وصباح إيقاظ الأمل: لا البقاء على قيد الحياة ليلة. الغرفة أو المنزل أو في زنزاناتهم، ودائما للهجوم وزيارة، وفي كل يوم تحت ذرائع مختلفة دمرت، ويقتل الناس. لأن أمريكا ونظام الشرطة في المملكة المتحدة، وهو النظام العالمي الجديد، في جميع أنحاء العالم قد تحول إلى سجن، وليس من الصعب فهم مشاكل الفلسطينيين! النماذج الأولى للشعب البحريني، الذين سجنوا في الجزيرة الكبيرة وقنوات الاتصال المعروفة باسم لؤلؤة جسر، بما في ذلك معبر رفح والفلسطينيين والجيش الإسرائيلي وآل سعود. اندونيسيا يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، ولكن سطحي عبده 1500 شخص السعوديين. أمريكا هي أرخبيل أكبر ليست أي قناة اتصال، باستثناء الطائرات والسفن، وهذا مجرد مكتب التحقيقات الفيدرالي، أمريكا أو الجيش أو أولئك الذين: يوافق على وكالة المخابرات المركزية. أوروبا، ومع ذلك، وهذه نقطة طرق قليلة، ولكنها هي جزيرة كبيرة أن الشرطة البريطانية والألمانية تطلب أي شخص: كمهاجر غير شرعي، غرق في البحر أو المسجد وأحرقت منزلا. وبطبيعة الحال، أمريكا وأوروبا سوء الحظ هو أن السجناء في السجن! ومع ذلك، فإن بطانة كبيرة. الطبقة الأولى من رأس المال، وليس الرأسمالي الذي يجب أن يموت. إذا كان على قيد الحياة واحتجاجات واعتقالات والسجين هو ثانوي! إذا كان الاحتجاج في السجن، مرت اسمه والإرهابيين إلى السجون في الصف الثالث. ولذلك، فإن الفلسطينيين هم مجرد أن: المعاناة والضيق لهم يكبر: يتم نسيان الآخرين. الله وضع تحرير كل مقاومة. قد إنهاء المقاومة أو السجن أو الموت، لكنه سيصبح شهيدا، وليس الإذلال من الموت. مخبز فهم المقاومة والشعب الفلسطيني. وبالتالي يجب أن تكون: في محاولة طرق جديدة. والطرق في يوم الأرض، لإدخال العالم. واحد منهم، والغش النظام المتغطرس، وتظهر الرأسمالي! الطبقة الأولى هي وجود ثقب في السجن، وإنشاء مناطق للتجارة الحرة في الأراضي المحتلة. المنظمات الدولية أن تتخذ مركز القدس، واستئجار جميع الناس من منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني: أو الشباب صليب الأحمر، ومنظمة اليونسكو الوطنية، وغيرهم، أن بالحصانة المدنية والسياسية، حتى يبدو لمنحهم.

İşğal olunmuş ərazilərdə Free zonaları yaratmaq!

Bir pasport olmadan və gömrük və ağırlaşmaları olmadan mühüm azad ticarət zonaları, giriş və çıxış biri. Hansı işğal olunmuş Fələstin əraziləri, plan və akt yaratmaq var görünür. Qəzza və ya West Jordan, bir çox böyük həbsxana var: hər bir çox yarım milyon yerləşdirmək. İsrail öz gözətçilər və xilas və ya onun yerini dəyişmək istəyən hər kəs həlak ediləcək və insanlar həyat üçün həbs olunur. Bu həbsxana qadınlar, uşaqlar və yaşlı ki, dəətli deyil! Bütün güllə və səhər wake up ümid: gecə yaşamaq deyil. Room və ya ev və ya onların hüceyrələri, həmişə hücum ziyarət və məhv müxtəlif bəhanələrlə hər gün insanlar həlak olur. Amerika və yeni dünya nizamı Böyük Britaniyanın asayiş sistemi, bütün dünyada həbsxanaya çevrilmişdir, çünki çətin deyil fələstinlilərin problemləri anlamaq üçün! Big Island və Pearl Rafah keçid, o cümlədən Bridge, Fələstinlilər, İsrail ordusu və Al Səud kimi tanınan rabitə kanallarında həbsdədir Bəhreyn insanların ilk prototipləri. İndoneziya dörd milyon əhalisi var, amma dilli-dilavər qulluqçusu 1500 nəfər Səudi Ərəbistan idi. Amerika təyyarə və gəmilər üçün istisna olmaqla, hər hansı bir rabitə kanalı deyil böyük arxipelaqı və yalnız FBI, Amerika və ya ordu və ya o var: CIA təsdiq edir. Avropa, lakin bir neçə yol point, lakin bu İngilis və Alman polisi hər kəs xahiş böyük ada: qeyri-qanuni immiqrant kimi, dəniz və ya məsciddə boğuldu və ev tamamilə yandı. Əlbəttə ki, Amerika və Avropa müsibət məhbus həbsxanada ki! Lakin, böyük liner. paytaxtımızın ilk qat deyil, kapitalist ölmək lazımdır olan. o sağ idi və etirazlar, həbslər və məhbus orta deyil! etiraz həbsxanada idi, üçüncü dərəcəli həbsxanalarında onun adı və terrorçular keçdi. Buna görə də, fələstinlilər yalnız var: əzab, çətinlik onlara böyümək: başqaları unudulur. Allah bütün müqavimət azad qoydu. müqavimət, həbs və ya ölüm son bilər, lakin şəhid deyil, ölüm təhqir olardı. Bakery müqavimət və Fələstin xalqına başa düşürük. Və beləliklə olmalıdır: yeni yollar cəhd. Yer günü yollar, dünyaya tanıtmaq üçün. Onlardan biri, təkəbbür rejimini kapitalist şou fırıldaqçı! ilk qat həbsxanada deşik, və işğal olunmuş ərazilərdə azad ticarət zonalarının yaradılmasıdır. Beynəlxalq təşkilatlar, mərkəzi Qods almaq Fələstin Qızıl Aypara Təşkilatının bütün insanları işə: və ya gənclər Red Cross, Milli UNESCO və digər vətəndaş və siyasi toxunulmazlıq, hətta onlara zahiri.

سيد احمد حسيني ماهيني ۶/۱۲/۱۳۹۵ - ۱۹:۵۸ نظر(0)

ستاد بازسازی قبلتین، اعلام موجودیت کرد.

همانطور که قبله اول مسلمین، با خطر ریزش و شهرک سازی روبرو است، قبله دوم نیز با خطر آپارتمان سازی و: محو خانه کعبه روبرو است. زیرا براساس روایات موجود، یکی از علائم کفر، ساختن بناهایی بلند تر از خانه کعبه، در اطراف آن است. اکنون اطراف خانه کعبه در اشغال: جنگلی از جرثقیل های قاتل است، که فقط یکی از آنها باعث: کشته شدن صد زائر خانه خدا شده، و هزاران کارگر هم در هنگام کار جان باخته اند. ولی چون اینها مربوط به شرکت: برج سازی القاعده می باشد، همه خبرگزاری ها از پوشش خبری آن منع شده اند. آپارتمان های ساخته شد و برج های سر به فلک کشیده، باعث شده تا خانه کغبه هر لحظه بیشتر گم شود، و از دیدها پنهان بماند. در واقع همان طور که رژیم صهیونیستی، قصد تخریب کامل مسجد الاقصی را داشت، ولی به علت فشار افکار عمومی، نتوانست این کار را انجام دهد، و حالا تغییر تاکتیک داده و با: حفر تونل و تخریب زیر سازه های قدس شریف، آن را به مرحله نابودی نزدیک می کند. در مکه نیز وقتی آل سعود، به آن حمله کرد و نتوانست تخریب کند، اکنون به این صورت آن را از بین می برد. مخصوصا برج عمار با چشم شیطان، آماده است تا با سلاحهای کار گذاشته شده: در این ساختمان، در یک لحظه غفلت مسلمانان، به بهانه ظهور امام زمان و غیره، خانه خدا را یکجا منهدم نماید. تاریخ نشان داده که آل سعود، یهودی زاده بوده اند و فقط برای نابودی اسلام وشیعه، ظاهرا مسلمان شده اند. از همان ابتدا چندین بار به: مکه و مدینه حمله کردند و مردم آنجا را کشتند. حتی ملک سعود باخون مردم مدینه و مکه، وضو می گرفت و سجده شکر بجا می آورد! آنها نه تنها به بقیع و مسجد پیامبر حمله، و آن را تخریب کردند، حتی بسوی کربلا و شهرهای دیگر هم رفتند، و گنبد امام حسین ع را با خاک یکسان نمودند. قیام مکرر مردم در عراق و مکه و مدینه، باعث شد تا از تخریب کامل حرمین منصرف شوند، ولی این فقط در ظاهر بود! از آن زمان به این طرف، به بهانه خیابان کشی و اتوبان و آپارتمان سازی، همه جاها را تخریب کرده اند و: برای خود ملک و املاک ساخته اند، و آنقدر از این بایت خوشحال هستند که: هرساله برای فریب مردم، به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان سفر کرده، و ولخرجی می کنند تا: کسی به آنها ایراد نگیرد. براساس آخرین اطلاع قرار است: ملک سلمان با 1500نفر از اطرافیان خود، به اندونزی برود و در ساحل بالی  استراحت و: برای مردم اندونزی ولخرجی کند. ولی دولت اندونزی، بهتر از هرکس دیگر باید بداند که: این یک دروغی بیش نیست، بلکه بدلیل بی پولی شدید دربار سعودی، آنها می خواهند همه هزینه ها را به گردن: دولت اندونزی انداخته ولی تبلیغ کنند: که خودشان می پردازند. لذا همانطور که مانع ورود هواپیمای نتانیاهو، به فضای کشور خود شدند باید: راه را براین فاسد های شکمباره و دزد ناموس ببندند. و مطمئن باشند که آل سعود، در زمان حضور خود در آنجا، هزاران دختر اندونزیایی را بی سیرت خواهند نمود، وهزاران جوان اندونزیایی را معتاد خواهند کرد، تا اعتراض نکنند. مردم اندونزی هم بدانند: آل سعود همان آل یهود است و: ملک سلمان با نتانیاهو فرقی ندارد.

www.mahini.javanblog.ir

Staff reconstruct the two qibla, was announced.

As the first Qibla of Muslims, faced with the risk of loss and settlement, the second man in danger of apartments and erasure is facing the Kaaba. Because based on existing traditions, one of the signs of infidelity, the taller buildings of the House, around it. All around the Kaaba in the occupied forest of cranes is a murderer, that's only one of them: a hundred pilgrims were killed, and thousands of workers have died at work. But because these are related to the company: Tower of al-Qaeda, all agencies was prohibited from coverage. Apartments were built and soaring towers, causing the Kaaba every moment is lost, and the hidden views. In fact, as the Zionist regime, to destroy Al-Aqsa Mosque was completed, but due to public pressure, unable to do, and now changed tactics and with the destruction of tunnels and structures Qods, it step closer to destruction. In Mecca, when Al Saud, was unable to be attacked and destroyed; now it destroys it. Especially evil eye Ammar Tower is ready to work with the weapons laid in the building, in a moment of negligence Muslims, under the pretext of Time and so, once destroyed the house of God. History shows that the House of Saud, Jews were born only for the destruction of Shiite Islam, seems to have been Muslim. From the beginning, several times: Mecca and Medina attacked and killed people there. Even King Saud Blood Stained people of Medina and Mecca, was the ablution and will perform prostration sugar! They not only Baqi and the Prophet's Mosque attack, and destroyed it, even went to Karbala and other cities, and the dome of the Imam Hussein shrine was burnt to the ground. Frequent uprisings in Iraq and the people of Mecca and Medina, led to the complete destruction of shrines give up, but this was only in appearance! From that time onwards, under the pretext of streets and highways plumbing and apartment buildings, all places were destroyed: real estate have made for themselves, and so these bytes are happy that every year, to deceive the people, to the Muslim world and non-Muslims traveling, and spending to someone to find fault. According to the latest data is as follows: Salman with 1,500 of those around them, go to Indonesia and Bali beach resting for the people of Indonesia to splurge. The Government of Indonesia should know that better than anyone else: this is not a lie, but due to severe lack of money the court of Arabia, they want to blame all costs: the Indonesian government launched but advertises that they pay. So as to prevent Netanyahu aircraft, to space their country should: the way these corrupt and thieves honor of stomachs and close. And rest assured that the House of Saud, during his time there, thousands of Indonesian Girl will be no character, will and thousands of young Indonesian addicted, not to protest. Indonesian people to know: Saud Al-Semitism is the same: Salman with Netanyahu does not matter.

إعادة بناء الموظفين القبلة اثنين، وأعلن.

كما أن القبلة الأولى للمسلمين، في مواجهة خطر فقدان والتسوية، الرجل الثاني في خطر من الشقق ومحو تواجه الكعبة المشرفة. لأنه يقوم على التقاليد القائمة، واحدة من علامات الكفر، والمباني أطول من البيت، من حوله. جميع حول الكعبة في الغابة المحتلة الرافعات هو القاتل، وهذا فقط واحد منهم: ومائة الحجاج قتل ومات الآلاف من العمال في العمل. ولكن لأن هذه ترتبط الشركة: برج لتنظيم القاعدة، ومنعت جميع وكالات من التغطية. وقد تم بناء الشقق وارتفاع الأبراج، مما تسبب في الكعبة المشرفة يتم فقدان كل لحظة، وآراء المخفية. في الواقع، والكيان الصهيوني، لتدمير اكتمل المسجد الأقصى، ولكن نظرا لضغط الرأي العام، غير قادر على القيام به، والآن تغيرت التكتيكات ومع تدمير الأنفاق والمنشآت القدس، فإنه خطوة أقرب إلى الدمار. في مكة المكرمة، عندما آل سعود، وكان غير قادر على أن للهجوم والتدمير، والآن تدمره. خصوصا الشر العين عمار برج، على استعداد للعمل مع الأسلحة وضعت في المبنى، في لحظة غفلة المسلمين، بحجة الوقت وهكذا، ودمرت مرة واحدة في بيت الله. ويظهر التاريخ أن آل سعود واليهود ولدوا فقط لتدمير الإسلام الشيعي، يبدو أنه قد تم مسلم. منذ البداية، عدة مرات: مكة المكرمة والمدينة المنورة هاجمت وقتلت الناس هناك. حتى الملك سعود ملطخة بالدم أهل المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكان الوضوء وسوف تؤدي السجود السكر! إلا أنها ليست البقيع والهجوم المسجد النبوي، وتدميره، بل ذهب إلى كربلاء وغيرها من المدن، واحترق قبة ضريح الامام الحسين على الأرض. الانتفاضات المتكررة في العراق وأهل مكة والمدينة المنورة، وأدى إلى تدمير كامل للالأضرحة يستسلم، ولكن هذا لم يكن سوى في المظهر! ومنذ ذلك الوقت فصاعدا، بحجة المباني الشوارع والطرق السريعة السباكة وشقة، ودمرت كل الأماكن: جعلت العقارات لأنفسهم، وحتى هذه بايت سعداء أنه في كل عام، لخداع الناس، إلى العالم الإسلامي وغير المسلمين والسفر، وقضاء لشخص ما للعثور على خطأ. ووفقا لأحدث البيانات كما يلي: سلمان مع 1500 من حولهم، انتقل إلى اندونيسيا وبالي شاطئ الراحة لشعب إندونيسيا أن تفاخر. يجب أن يعرف حكومة إندونيسيا أن أفضل من أي شخص آخر: هذه ليست كذبة، ولكن نظرا لنقص حاد في الأموال المحكمة العربية، وأريد أن ألقي اللوم كل التكاليف: أطلقت الحكومة الاندونيسية ولكن الإعلان عن أنها تدفع. وذلك لمنع الطائرات نتنياهو، إلى الفضاء بلادهم يلي: الطريق هذه الفاسدين واللصوص شرف بطون وعلى مقربة. وتطمئن إلى أن بيت آل سعود، خلال الفترة التي قضاها هناك، آلاف الإندونيسية فتاة لن يكون هناك حرف، ووالآلاف من الشباب الإندونيسية المدمنين، وليس للاحتجاج. الشعب الإندونيسي أن يعرف: سعود للسامية هو نفسه: سلمان مع نتنياهو لا يهم.

Staff iki qiblə açıqlandı yenidən qurulması.

Müsəlmanların ilk qibləsi kimi, zərər və qəsəbə riski, mənzil və silme Kəbəni qarşı-qarşıya gəlir təhlükəsi ikinci adam ilə qarşı-qarşıya. onun ətrafında mövcud olan ənənələri, vəfasızlıq əlamətləri biri Palatasının taller binalar əsasında çünki. kranlar işğal edilmiş meşə Kəbənin bir qatil Bütün ətrafında ki, onlardan yalnız biri: a yüz zəvvarlar öldüyü və minlərlə işçi iş həyatını itirdi. Bu şirkət ilə bağlıdır, çünki: Əl-Qaidə Tower, bütün orqanları əhatə qadağan edildi. Apartments hər an itirilmiş Kəbəni və gizli fikirlərini səbəb tikilmiş və qüllələr askerin edilmişdir. Əslində, sionist rejim kimi, Məscidi-Əqsa başa, lakin ictimai təzyiq etmək iqtidarında və indi dəyişdi taktika və tunellər və strukturları Qods məhv edilməsi ilə edildi məhv etmək məhv yaxın addım. Məkkə, Al Səud ildə hücum və məhv etmək iqtidarında idi, indi onu məhv edir. Xüsusilə pis göz Ammar Tower, Time bəhanəsiylə səhlənkarlıq müsəlmanların bir anda, binada qoydu silah ilə işləmək üçün hazırdır və belə ki, bir dəfə Allahın məbədini məhv. Tarix Səud House, yəhudilər yalnız doğulmuşdur şiə İslamın məhv müsəlman olmuşdur görünür ki, göstərir. Əvvəldən, bir neçə dəfə: Məkkə və Mədinə hücum və orada adam həyatını itirdi. Mədinə və Məkkə Hətta King Saud Blood Stained insanlar, dəstəmaz idi və səcdə şəkər çıxış edəcək! Baqi və Peyğəmbərin məscidi hücum və onlar yalnız belə, məhv Kərbəla və başqa şəhərlərə getdi və İmam Hüseyn türbə günbəz yerə yandırılıb. İraq və Məkkə və Mədinə xalqı tez-tez qiyamların, imtina müqəddəs tam məhv gətirib, lakin bu, yalnız görünüşü idi! ildən O vaxtdan, küçə və avtomobil yolları santexnika və mənzil binaların bəhanəsiylə bütün yerlərdə dağıdılıb: daşınmaz əmlak özləri üçün etdik və belə ki, bu bytes hər il müsəlman dünyasına, insanları aldatmağa şadıq ki və qeyri-müsəlmanlar səyahət və günah tapmaq kimsə sərf. Son məlumatlara görə belə: Salman onların ətrafında o 1500 ilə savurganlık İndoneziya xalqı üçün istirahət İndoneziya və Bali çimərlik getmək. bu yalan deyil, lakin pul ağır olmaması Ərəbistanı məhkəmə, onlar bütün xərcləri günah istəyirəm: İndoneziya hökuməti hər kəsdən daha yaxşı bilməlidir ki, İndoneziya hökuməti başlayıb, lakin onlar ödəmək ki reklam. Belə ki yer, onların ölkə Netanyahu təyyarə qarşısını almaq üçün lazımdır: yol qarınları və yaxın bu Pornoqrafiya və oğru şərəf. Və Səud House, onun dövründə, İndoneziya Girl minlərlə heç bir xarakter olacaq və asılılığı indoneziya etiraz etmək gənc minlərlə arxayın ola bilərsiniz. İndoneziya bilmək üçün: Saud Al-semitizm eyni: Netanyahu ilə Salman etməz.

 

مقر سازمان ملل را، به قدس شریف ببرید.

روز زمین در فلسطین نزدیک است، و به همین مناسبت نمایندگان ملت های مختلف، در یک هم اندیشی در: هتل استقلال تهران گرد هم آمدند، تا برای برنامه ریزی بهتر برگزاری مراسم: روز زمین در داخل فلسطین اشغالی، و نیز در سایر کشورها، به عقل جمعی تکیه کنند. آنها همچنین در خواست پیشنهاد برای: برگزاری صدمین سالگرد: اعلامیه ننگین بالفور را داشتند. پیشنهاد راه اندازی پویش اینترنتی امن، یا راهپیمایی گسترده در سراسر جهان، از گوشه و کنار ارائه شد ولی ماهین نیوز، پیشنهاد کرد دراین روز، مقر سازمان ملل به قدس شریف انتقال پیدا کند. و زمین های فلسطین، جنبه حقوقی بین المللی پیدا کنند، تا مورد تجاوز قرار نگیرند.

این مسئله از چند بعد قابل بررسی و طرح است، اول اینکه آمریکا سالهاست که بودجه سازمان ملل را پرداخت نمی کند، و بدهی آن به این سازمان جهانی به ارقام نحومی تبدیل شده، که البته بعد از اینهم قادر به پرداخت نخواهد بود، و اصرار ترامپ هم این موضوع را به وضوح نشان می دهد. علاوه بر آن برای ورود اعضا به سازمان هم، مشکلاتی بوجود می آورد چنانکه: ورود اتباع هفت کشور را ممنوع کرده، و از بقیه کشورها هم کسانی را که: به این 7کشور بروند، مانع حضورشان می شود. لذا نیویورک جای امن و مناسبی برای سازمان ملل نیست، اما در قدس اشغالی، اگر یکی از شهرک های جدید ساخته را، از اسرائیل پس بگیرند و به سازمان ملل بدهند، برایش کفایت می کند. البته چه سازمان ملل و: چه هر سازمان بین المللی مانند: بین المجالس یا سازمانها و کنفرانسها هم، مرکزیت خود را به قدس شریف انتقال دهند، باعث خواهد شد تا سرزمین های اشغالی، دارای مصونیت سیاسی و بین المللی شود. و اگر هر تعداد از فلسطینیان کارمند سازمان شوند، از تعرض اسرائیل دور خواهند ماند. زیرا تعرض اسرائیل به فلسطینی ها، برای این است که به آنها به چشم آواره نگاه می کند! ولی وقتی کارمند یک سازمان بین المللی شود، دارای حقوق مادی و معنوی می شود. این امر علاوه بر آنکه انتقال او، به خارج و بازگشت بلامانع می شود، میتواند با خود کمک های انسان دوستانه را نیز، در چمدانها و یا هواپیماها وارد کند. یعنی نه فقط انتقال پول یا مسافر، دور از دسترس اسرائیل می شود، بلکه این امر مانع برچسب زدن هایی: شبیه ایران هراسی یا اسلام هراسی می شود. لذا همه سازمان های بین المللی، میتوانند دفتر مرکزی خود را فلسطین اعلام کنند، و کارمند بومی استخدام نمایند. با این روش سخن امام خمینی که می فرمود: فلسطین مسئله اصلی اسلام است، برجسته می شود و فلسطین، نه بعنوان یک کشور پاره پاره، بلکه مرکز جهان اسلام و حتی: دنیای مستضعفان می شود. و ملت فلسطین همانطور که در مقاومت و جنگ، در خط مقدم هستند و آزار و اذیت فراوانی را تحمل می کنند، در سیاست ها و راهبردهای جهانی هم، در خط مقدم قرار می گیرند. وشایعاتی از قبیل اینکه: ایران می خواهد همه فلسطینی ها راشیعه کند، از بین می رود.

UN headquarters, the Qods fun.

Palestinian Land Day is approaching, and on this occasion the representatives of different nations, at a conference in Tehran Esteghlal Hotel came together, to better planning for celebrations: Earth Day within the occupied Palestinian territory, as well as in other countries, relies on collective wisdom. They also asked for suggestions for: holding centennial: the infamous Balfour Declaration, respectively. Proposal to set up a secure online scanning, or massive march around the world, from all corners of the offer, but Mahin News, suggested that this day, the headquarters of the United Nations to pass Qods. And the Palestinian territories, international legal aspects, has not raped.

Trump also shows this clearly. In addition to admitting to the organization, creates problems as: Log prohibits nationals of seven countries, and also those of other countries: Burundi's seven, they might be prevented. So instead of a safe and appropriate for the UN in New York, but in Jerusalem, if one of the new settlements, from Israel and the United Nations will withdraw, it will suffice. Of course, what the United Nations and what international organizations such as the Inter-Parliamentary Union conference or organizations, their centrality to the Qods transfer, will make the occupied territories, has diplomatic immunity and international. And if the employees are any number of Palestinians, Israel will stay away from windows. Because the Israeli aggression against the Palestinians, for this is that they look into the eyes of the homeless! But when an employee of an international organization, has the rights. In addition to the transfer, will be permitted to exit and return, can also with humanitarian aid, in the luggage or the aircraft. I.e. not only the transfer of money or travelers, out of reach Israel, but this does labeling are: Iran-phobia or fear of Islam is like. Therefore all international organizations, could declare its headquarters Palestine, and hire local employees. In this way the words of Imam Khomeini who said the Palestinian issue is the core of Islam, is highlighted and Palestine, not as a country torn, but the center of the Islamic world and even the world of the dispossessed. And the Palestinians as resistance and war, are at the forefront of many suffer harassment, in policies and global strategies, are at the forefront. And rumors such as: Shiite Iran wants all Palestinians, it disappears.

مقر الأمم المتحدة، ومتعة القدس.

يوم الأرض الفلسطيني يقترب، وبهذه المناسبة جاء ممثلين من دول مختلفة، في مؤتمر عقد في طهران الاستقلال فندق معا، والتخطيط الأفضل للاحتفالات: يوم الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في بلدان أخرى، الاعتماد على الحكمة الجماعية. كما طلبوا تقديم اقتراحات بشأن: عقد المئوية: وعد بلفور المشؤوم، على التوالي. اقتراح لاقامة المسح الضوئي عبر الإنترنت، أو مسيرة حاشدة في جميع أنحاء العالم، من كل ركن من أركان العرض، ولكن ماهين الأخبار، واقترح أن هذا اليوم، في مقر الأمم المتحدة لتمرير القدس. والأراضي الفلسطينية، والجوانب القانونية الدولية، لم اغتصاب.

كما يظهر ترامب هذا واضح. بالإضافة إلى الاعتراف للمنظمة، ويخلق المشاكل على النحو التالي: دخول حظر المواطنين من سبع دول، وأيضا مثيلاتها في بلدان أخرى: في بوروندي سبعة، لأنها قد تكون منعت. وذلك بدلا من آمنة ومناسبة للأمم المتحدة في نيويورك، ولكن في القدس، إذا كان أحد مستوطنات جديدة، من إسرائيل والأمم المتحدة سوف تنسحب، فإنه لن يكون كافيا. بالطبع، ما تفعله الأمم المتحدة وما منظمات دولية مثل مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي أو المنظمات، مركزية لنقل القدس، سيجعل الأراضي المحتلة، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والدولية. وإذا كان موظفا أي عدد من الفلسطينيين، فإن إسرائيل سوف البقاء بعيدا عن النوافذ. بسبب العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، لهذا هو أن ننظر في عيون من لا مأوى لهم! ولكن عندما موظف في منظمة دولية، لديه حقوق. بالإضافة إلى نقل، وسيتم السماح للخروج والعودة، ويمكن أيضا بالمساعدات الإنسانية، في الأمتعة أو الطائرة. أي ليس فقط تحويل الأموال أو المسافرين، من الوصول إلى إسرائيل، ولكن هذا لا وضع العلامات هي: إيران ورهاب أو الخوف من الإسلام هو مثل. لذلك كل المنظمات الدولية، يمكن ان تعلن مقرها فلسطين، وتعيين الموظفين المحليين. وبهذه الطريقة كلام الإمام الخميني الذي قال ان القضية الفلسطينية هي جوهر الإسلام، وأبرز وفلسطين، وليس كما مزقت البلاد، ولكن مركز العالم الإسلامي وحتى في العالم من المحرومين. والفلسطينيين في المقاومة والحرب، هي في طليعة كثير يعانون من المضايقات، في السياسات والاستراتيجيات العالمية، هي في طليعة. والشائعات مثل: يريد إيران الشيعية جميع الفلسطينيين، فإنه يختفي.

BMT-nin qərargahında, Qods fun.

Işğal olunmuş Fələstin ərazisində Earth Day, eləcə də digər ölkələrdə Fələstin Torpaq Günü yaxınlaşır və bu münasibətlə Tehran Esteghlal Hotel konfransda müxtəlif millətlərin nümayəndələri, qeyd etmələri üçün daha yaxşı planlaşdırma, bir araya gəldi kollektiv hikmət etibar. Onlar həmçinin üçün təkliflər üçün soruşdu: müvafiq olaraq, alçaq Balfour Bəyannaməsi: Centennial keçirilməsi. Təklif təklif bütün guşələrindən, dünyanın bir təhlükəsiz online scanning, və ya kütləvi yürüş qurmaq, lakin Mahin News, bu gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərargahında Qods keçmək olduğunu irəli sürdü. Və Fələstin əraziləri, beynəlxalq-hüquqi aspektləri, təcavüz etməyib.

Trump da aydın göstərir. təşkilata qəbul əlavə, kimi problemlər yaradır: yeddi ölkələrin vətəndaşları qadağan Giriş və digər ölkələrin də o: Burundi yeddi, onlar qarşısı bilər. Belə ki, əvəzinə təhlükəsiz və Nyu-Yorkda BMT-nin müvafiq, lakin Qüdsdə İsrail və Birləşmiş Millətlər yeni məskunlaşma biri geri əgər, bu kifayət edər. Əlbəttə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Parlamentlərarası İttifaqın konfrans və ya təşkilatların, Qods transfer onların msrkszi kimi nə beynəlxalq təşkilatlar, işğal olunmuş əraziləri edəcək nə diplomatik toxunulmazlıq və beynəlxalq var. əməkdaşları fələstinlilərin hər hansı bir sayı, əgər, İsrail pəncərə uzaq qalacaq. bu fələstinlilərə qarşı İsrail təcavüzü, Çünki onlar evsiz gözünün içinə baxmaq! Amma beynəlxalq təşkilatın əməkdaşı hüquqlara malikdir zaman. transfer əlavə, baqaj və ya təyyarə humanitar yardım da, çıxmaq və geri bilər icazə veriləcək. pul və ya səyahət Yəni transfer yalnız İsraili çatmaq, lakin bu var etiketleme edir: İslam İran-fobi və ya qorxu kimi. Ona görə də bütün beynəlxalq təşkilatlar, qərargahı Fələstin elan və yerli işçilərin işə bilər. Bu yolla İmam Xomeyninin sözləri olan Fələstin məsələsi İslam core, qeyd və Fələstin bir ölkə cırıq deyil kimi, lakin İslam dünyasının mərkəzi və hətta dünya məhrum. Və fələstinlilər müqavimət və müharibə kimi, siyasət və qlobal strategiyaları, önündə var, çox önündə təcavüz əziyyət var. Və şayiələr kimi: Şiə İran Fələstin istəyir, o, yox.

 

 

هولدینگ، وقف و کسب وکار.

کسانی که فرق بین هولدینگ و کسب و کار را نمی دانند، در راس منتقدان به دولت و نهاد های قانونی هستند! و در خواست مجوزهای واهی می کنند. تجارت الکترونیک، ذاتا یک عمل هولدینگ است. یعنی کار با اینترنت یا فضای مجازی، به خودی خود در آمد زا نیست، بلکه واسطه اخذ درآمد از دیگر مشاغل زیر مجموعه است. چرا که طبق برنامه پنجم توسعه، هولدینگ به مشاغلی گفته می شود که: از خود درآمدی ندارد بلکه از: در آمد زیر مجموعه های خود استفاده می کند. درواقع حق راه اندازی یا حق مدیریت و: حق لوگو یا برند می گیرد. در ایران این موضوع پیشینه هزاران ساله دارد. آتشکده های زرتشتی در دوران پیش از اسلام، و امامزاده ها بعد از اسلام چنین سیستمی داشتند. یعنی صرف روشن نگهداشتن آتش یا پرستاری از آن، درآمد زا نبود بلکه، معمولا موقوفات یا مستحدثاتی، در کنار آتشکده ها بود که: از برند آتشکده استفاده کرده، و به کسب و کار مشغول می شدند، و از درآمد خود مبلغی هم نذر آتشکده ها می نمودند. در اسلام از این هم سخت تر بود، یعنی هیچکس نباید برای رفت وروب مساجد، یا امامزاده پول می گرفت. معمولا این کار برای رضای خدا بوده است. اگر چنانچه نیاز به چنین پرداخت هایی حس می شد، می گفتند مسجد درآمد ندارد. چون اصولا مسجد یا امامزاده مکان تجاری نبود. و اگر پرداخت وجوه لازم می شد، ابتدا برای مسجد موقوفات یا محل درآمد، تعریف می کردند و از محل درآمد آن موقوفات، هزینه ها را پرداخت می نمودند. متاسفانه برخی تازه به دوران رسیده، که بیزنس یا تجارت را، کسب و کار معرفی می کنند، عملا وارد منطقه هولدینگ یا وقف شده اند! و نا خودآگاه تصور می کنند که تجارت می کنند. تا اینجا اشکالی ندارد و: گفته می شود براثر عدم اطلاع و: یا بی تجربگی و جوانی است، ولی مهم این است که برای فعالیت خود، جواز کسب تجاری در خواست می کنند. مثلا کسانی که استار آپ می کنند و: یا اسنپ دارند خیال می کنند که تاکسی دار هستند! لذا از سازمان تاکسیرانی، در خواست مجوز می کنند! در حالیکه آنها از تاکسی داران، یا صاحبان خودرو سواری کار می کشند. و این تاکسی داران یا صاحبان سواری، خودشان باید از سازمان تاکسیرانی مجوز داشته باشند. و مجوز اسنپ یک مجوز هولدینگ بوده، تابع قراردادهای مدنی است. حتی مانند آژانس هم نیستند، زیرا آژانس دارای دفتر و پرسنل و پارکینگ است، که هرکدام میتواند در آمدزا باشد. در قانون کار هم همینطور است، کارجو میتواند مستقیما کاری را قبول کند و انجام دهد. که در اینصورت کارگر محسوب می شود، تابع قانون کار می شود و دستمزد یا حقوق دریافت می کند. و کار فرما موظف است او را بیمه کند. اما اگر کار را بپذیرد ولی برای اجرا، آن را به دیگران بسپارد، در این حالت خودش کار فرما است: در مقابل دیگران، و پیمانکار است در مقابل کارسپار! پیمانکار قانون و مقررات دیگری دارد. لذا بهترین وسیله برای مجازی کاران، همان قرار داد با مشتری است، که در ابتدای سفارش تاییدیه می گیرند، و بهتر است این قراردادها را به تصویب مراجع ذیربط برسانند، تا الزام آور باشد. و اجازه دهند یک نسخه از آن هم به کارسپار  داده شود.

Holding, dedication and business.

Those who do not know the difference between holding and business, critics of the government and legitimate institutions are in charge! And requesting licenses are false. E-commerce is essentially a holding action. Namely the Internet or cyberspace, in and of itself was not causing, but by taking money from other sub-jobs. Because according to the fifth development plan, said to be holding jobs that do not have the income but the income is subsections use. In fact, the launch or the right management and the right of the logo or brand. In Iran this past thousand years. In pre-Islamic Zoroastrian fire temple and shrine after Islam had such a system. Keep a fire or nurses spend it, but income, usually next to the fire was the endowment of that brand to use fire, and were engaged in business, and your income amount one can fire vow respectively. In Islam is even more difficult, that no one should go for  mosque  works  or shrine was money. Usually this is for the sake of God. If you feel the need for such payments, said the mosque incomes. Because it was not primarily a mosque or shrine commercial locations. And if payment was necessary, first, to the mosque or endowment income, defined, and its income from endowments, fees were paid. Unfortunately, some upstart, the business or trade, business and introduce them actually enter the holding area or dedicated! And subconsciously think that trade. That's fine and is said to be due to lack of information or: or inexperience and youth, but is important for its activity, commercial business licenses are in demand. For example, those who make up the entity and either Snap they are of the mind that taxi! Therefore, the organization of taxi licenses are in demand! While owners of taxi, or car owners horseman kill. And the owner or owners of taxi rides, they must have permission from the taxi. And Qualcomm license was holding a license, is subject to civil contracts. Even such agencies are not, because the agency has offices and staff parking, each of which can be incom. The law is the same, the job seeker can directly accept and do something. In that case, the worker is a function of labor law and the wages or salary. And the employer is obliged to insure him. But if you do accept, but to run, leave it to others, in this case the employer is himself in front of others, and the contractor is in front of the customer! Contract law and other regulations. The best means of virtual workers, the contract with the customer, which are at the beginning of the confirmation order, and it is better to bring these projects to the approval of the relevant authorities, to be binding. And allow a copy is given to the customer.

عقد والتفاني والعمل.

أولئك الذين لا يعرفون الفرق بين عقد والأعمال التجارية، ومنتقدي الحكومة ومؤسسات الشرعية هي المسؤولة! والرخص التي تطلب ليست صحيحة. التجارة الإلكترونية، هو في جوهره عقد عمل. أي الإنترنت أو شبكة الإنترنت، في حد ذاته لم يكن تسبب، ولكن من أخذ المال من وظائفهم دون غيرها. لأنه وفقا لخطة التنمية الخامسة، وقال ان الذين يشغلون وظائف التي ليس لديها دخل ولكن الدخل تستخدم فرعية. في الواقع، وإطلاق أو الإدارة الصحيحة والحق في الشعار أو العلامة التجارية. في إيران هذه الألف سنة الماضية. في معبد النار الزرادشتي الجاهلي وضريح بعد أن كان الإسلام مثل هذا النظام. الحفاظ على النار أو الممرضات تنفق عليه، ولكن، عادة بجوار النار ودخل الأوقاف من أن العلامة التجارية لاستخدام النار، وكانوا يعملون في مجال الأعمال التجارية، ومقدار دخلك واحد يمكن اطلاق النار نذر على التوالي. في الإسلام هو أمر أكثر صعوبة، أن لا أحد يجب أن تنظیف للمسجد أو الضريح كان المال. عادة ما يكون هذا في سبيل الله. إذا كنت تشعر بالحاجة لمثل هذه المدفوعات، قال دخل المسجد. لأنه لم يكن في المقام الأول على مسجد أو ضريح المواقع التجارية. وإذا كان المبلغ اللازم، أولا، إلى المسجد أو الوقف الدخل، الذي يعرف، ودخلها من الأوقاف، ودفع الرسوم. للأسف، بعض مغرور، ورجال الأعمال أو التجارة والاعمال وتعريفهم فعلا دخول المنطقة عقد أو مخصص! وشعوريا أعتقد أن التجارة. هذا شيء طيب، ويقال أن ذلك يعود إلى عدم وجود معلومات أو: أو قلة الخبرة والشباب، ولكن من المهم لنشاطها، الرخص التجارية التجارية في الطلب. على سبيل المثال، الذين يشكلون كيان وإما التقط هم من العقل أن سيارة أجرة! ولذلك، فإن تنظيم تراخيص سيارات الأجرة في الطلب! بينما أصحاب سيارات الأجرة، أو أصحاب السيارات تقتل فارس. وصاحب أو أصحاب ركوب سيارة أجرة، ويجب أن يكون لديك إذن من سيارة الأجرة. وكانت رخصة كوالكوم يحمل رخصة، يخضع لالعقود المدنية. حتى هذه الوكالات ليست كذلك، لأن الوكالة لديها مكاتب ومواقف سيارات الموظفين، كل منها يمكن أن يكون مالیا.القانون هو نفسه، يمكن للباحث عن عمل يقبل مباشرة وتفعل شيئا. في هذه الحالة، العامل هو وظيفة من قانون العمل والأجور والمرتبات. ويلتزم صاحب العمل أن يؤمن به. ولكن إذا كنت لا تقبل، ولكن لتشغيل، وترك الأمر للآخرين، في هذه الحالة صاحب العمل نفسه أمام الآخرين، والمقاول هو أمام العملاء! قانون العقود وغيرها من الأنظمة. أفضل وسيلة لعمال الظاهري، العقد مع العميل، والتي هي في بداية تأكيد الطلب، وأنه من الأفضل لتحقيق هذه المشاريع لموافقة السلطات المختصة، ليكون ملزما. وتسمح وتعطى نسخة منه إلى العملاء.

Holding, fədakarlıq və iş.

keçirilməsi və biznes arasında fərq bilmirəm edənlər, hökumət və qanuni müəssisələrinin tənqid məsul var! Və tələb lisenziya yalandır. E-ticarət, mahiyyətcə Holding fəaliyyət göstərir. Məhz İnternet və ya kiberməkanda, və özü, lakin digər sub-iş pul alaraq səbəb deyil. beşinci inkişaf planına görə, Çünki gəlir yoxdur iş aparılır, lakin gəlir alt istifadə edilə bilər. Əslində, başlamaq və ya sağ idarə və logo və ya marka hüququ. İranda ötən min il. pre-İslam atəşpərəstlərin məbəd və türbə İslam belə bir sistem idi sonra. müvafiq olaraq. İslamda heç kim məscidə süpürülmək lazımdır, və ya kilsə pul idi ki, daha çətindir. Adətən bu Allah naminə edir. Əgər belə ödənişlər üçün ehtiyac hiss edərsə, məscid gəlirləri bildirib. Bu məscid və ya türbə kommersiya locations ilk növbədə deyildi. Ödəniş, lazım idi əgər, ilk məscid və ya ianə gəlir, müəyyən və ianələr onun gəlir, ödənişlər ödəndi. Təəssüf ki, bəzi upstart, biznes və ya ticarət, biznes və onlara həqiqətən keçirilməsi sahəsi və ya həsr daxil təqdim! Və subconsciously ki ticarət edirəm. Bu gözəl və məlumat və ya olmaması səbəbindən olduğu ifadə edilir: və ya təcrübəsizlik və gənclər, lakin onun fəaliyyəti üçün vacibdir, kommersiya biznes lisenziya tələbat var. Məsələn, müəssisənin və ya Snap etmək edənlər onlar taksi ruh var! Buna görə də, taksi lisenziya təşkilat tələbat var! taksi sahibləri, və ya avtomobil sahibləri atlı öldürmək isə. Və sahibi və ya taksi Rides sahibləri, onlar taksi icazə olmalıdır. Qualcomm lisenziya lisenziya olmuşdur və mülki müqavilələr məruz qalır. agentliyi gəlir ola bilər hər biri ofisləri və kadr park, çünki belə agentlikləri, deyil. Qanun eyni, iş axtaran birbaşa qəbul və bir şey edə bilərsiniz. Bu halda, işçi əmək hüquq və əmək haqqı və ya əmək haqqı bir funksiyası var. Vəəgötürən onu sığortalamaq borcludur. qəbul, lakin run əgər Lakin, başqaları onu tərk, bu halda işəgötürən özü başqaları qarşısında və podratçı müştəri qarşısında deyil! Müqavilə hüquq və qaydaları. virtual işçi yaxşı vasitə, təsdiq üçün başında və müvafiq orqanların təsdiqinə bu layihələrin gətirmək daha yaxşıdır müştəri ilə müqavilə məcburi olmalıdır. Və surəti müştəri verilir imkan verir.

 

روش چابک سازی بانکها.

یکی از روشهای چابک سازی اداری، پیاده سازی سیستم ها و روش های الکترونیکی و ماشینی است، که سرعت و دقت کار را بالا می برد، و از تاثیر مستقیم احساس کاربر می کاهد. اما این سیستم هم در هر صورت، بوسیله انسان مدیریت می شود، و دیر یا زود همان خاصیت را پیدا خواهد کرد. چنانچه ما می دانیم در روش دستی، کاغذ بازی باعث کندی کار شده بود، و از آن بعنوان اقیانوس کاغذ هم نام برده می شد. و بوروکراسی، هم ارز کاغذ بازی شناخته می شد. ماکس وبر، طراح سیستم سنتی یا دستی، خود در پایان عمر نیز گرفتار آن شد!

در روش رایانه ای نیز، فزونی اطلاعات یکی از معضلات شناخته می شود. یعنی در بانکداری الکترونیک، ابتدا ما شاهد سرعت کار هستیم و: تراکنش ها به سرعت انجام می شود، و مشتری راضی است، و حقوق مصرف کننده بانک هم رعایت می شود. ولی در اثر طولانی شدن، استفاده از این روش ما را دچار: کمبود فضای بایگانی و نگهداری فایل ها می کند. استفاده از کابل نوری و انتقال داده ها، به کشورهای دارای حافظه مرکزی، تا حدودی این مشکل را رفع می کند. ولی این امر در تضاد با منافع ملی و: سوگند بانکداری است. مثلا در ایران هر نفر بطور متوسط، سه کارت عابر بانک دارد و:اگر روزی یکبار هم از ان استفاده کند، 240میلیون تراکنش فقط در این جا اتفاق می افتد. برای انتقال داده ها و دسته بندی آنها هم، معادل همین تراکنش لازم است. علاوه بر اینکه هر روز این تراکنش های انجام شده، باید بایگانی و نگهداری شوند . ضمنا ارقام در اثر ادامه کار حجم بالاتری می یابند. مثلا اگر برای تراکنش یک بانک به 10ستون: رقم نیاز داشته باشیم، در 100بانک و هزار بانک و در یکسال و صد سال، به رقم هایی چند هزار ستونی نیاز پیدا می کنیم! که این ارقام با خرید یک شارژ هزارتومانی، همگی باید به روز شوند. لذا ابر رایانه ها هم نخواهند: توانست جوابگوی آن باشند.

پس مناسب ترین روش چابک سازی، تفویض اختیار یا عدم تمرکز در حسابداری و: جمعداری اموال است. مثلا ما می دانیم که براثر انقلاب اسلامی، تعدادی از سران مزدور ارتش اعدام شدند، ولی مسئولین بانک ها باقی ماندند! و لذا خیانت های اقتصادی، بجای خیانت های نظامی در ایران رشد کرد. برای رهایی از این وضع، در سال 1360به بعد بانکداری اسلامی پیشنهاد شد، که چون فرماندهان همان فرماندهان بودند، از معنی تهی شد! و در درازمدت از بانکداری ربوی هم پیشی گرفت. پس باید برای جلوگیری از این امر، سران بانکها را اعدام کرد و: یا از کار برکنار نمود. زیرا حداقل ضرر آنها، حقوقهای نجومی و پاداشها و برداشتهای کهکشانی است، که خزانه را خالی و بودجه را زیر خط قرمز می برد. به جای آن باید بسیج بانکی درست کرد. یعنی سیستم مردم نهاد مانند: تعاونی های اعتباری محلی یا خانوادگی را توسعه داد. بانکها را از اخذ پس انداز و پرداخت وام رهایی بخشید. زیرا وام گیرنده ها معمولا قادر به باز پرداخت نیستند، زیرا اگر ثروتمند بودند که وام نمی گرفتند! لذا باید موسسات مردم نهاد، با جذب خیرین، وام های بلاعوض پرداخت نمایند. و بانکها از بنگاه داری و: سود سازی! دست بردارند و: به عملیات امانت داری و انتقال پول، که درواقع هدف اصلی بانک است بپردازند.

Agile methods of the banks.

One of agile administrative procedures, implementation of electronic and mechanical systems and methods, which increases speed and accuracy, and reduces user felt the direct impact. But this system in any case, managed by humans, and sooner or later will find the same property. If we know in manual methods, paperwork was slow work, and it was named as the paper ocean. And bureaucracy, paperwork was known equivalent. Max Weber, the traditional system designer or manually, it was also caught in the end!

In the computer, the excess of one of the known problems. Ie, electronic banking, our first witness, we work quickly: the transactions done quickly, and the customer is satisfied, and the bank's consumer rights respected. But in the long-term effect, using this method we have: the lack of space for archiving files. The use of fiber-optic cable and data transmission, the countries of central memory, partly to fix the problem. But this is contrary to the national interest: by banking. For example, in Iran per person on average, three ATM card and if you use it once a day, 240 million transactions only happen here. For data transmission and categorize them, equivalent is required for this transaction. In addition to the transactions carried out every day, should be archived and maintained. The figures are much higher volume of work. For example, if a bank transaction to 10 columns: the need to have, in the year 100 banks and thousands of banks and in a hundred years, we need to figure that several thousand columns! The figures dollars to buy a single charge, all must be updated. Therefore, the supercomputer will: be able to respond to it.

After the most appropriate method of agile, delegation or decentralization of the accounting property. For example, we know that the result of the Islamic Revolution, a number of leaders of the mercenary army were executed, but authorities remained banks! And so betrayed by economic, rather than military betrayal grew up in Iran. To get out of this situation, in 1360 was promoted to the post of Islamic banking, which is like the commander of the commanders had been emptied of meaning! And in the longer term banking overtook usury. The need to prevent this, the heads of banks executes either be sacked. Because at least their losses, astronomical salaries and bonuses and galaxy surveys, the treasury was empty, and budget below the red line. Instead must mobilize the right bank. The system of public institutions such as local credit unions or extended family. Savings and loan banks from getting delivered. Because the borrower usually are not able to pay, because if the loans were not rich! It should be governmental institutions, to attract donors, grants pay. And the banks of the entrepreneurial and profit-making! To give up and to the integrity of operations and money transfers, the bank's primary goal is actually to pay.

أساليب رشيقة من البنوك.

شعر واحد من الإجراءات الإدارية رشيقة، وتنفيذ النظم والوسائل الإلكترونية والميكانيكية، مما يزيد من سرعة ودقة، ويقلل من المستخدم تأثير مباشر. ولكن هذا النظام في أي حال، تدار من قبل البشر، وعاجلا أم آجلا سوف تجد العقار نفسه. وإذا كنا نعرف الطريقة اليدوية، والأعمال الورقية العمل بطيئا، وكان اسمه على أنها ورقة المحيط. والبيروقراطية، والأوراق كان يعرف ما يعادلها. ماكس فيبر، ومصمم النظام التقليدي أو يدويا، تم القبض أيضا أنه في نهاية المطاف!

في الكمبيوتر، والفائض من واحدة من المشاكل المعروفة. أي، الخدمات المصرفية الإلكترونية، ونحن أول الشهود، ونحن نعمل بسرعة: المعاملات عمله بسرعة، واطمأنت إلى العملاء، واحترام حقوق المستهلك للبنك. ولكن في التأثير على المدى الطويل، وذلك باستخدام هذه الطريقة لدينا: عدم وجود مساحة لأرشفة الملفات. استخدام كابل الألياف البصرية ونقل البيانات، وبلدان الذاكرة المركزية، وذلك جزئيا إلى حل المشكلة. ولكن هذا يتعارض مع المصلحة الوطنية: من خلال الخدمات المصرفية. على سبيل المثال، في إيران للشخص الواحد في المتوسط، ثلاثة بطاقة الصراف الآلي وإذا كنت تستخدم مرة واحدة يوميا، و 240 مليون معاملة يحدث هنا فقط. لنقل البيانات وتصنيفها، مطلوب أي ما يعادل لهذه الصفقة. بالإضافة إلى المعاملات التي تتم كل يوم، يجب أن يتم حفظها والمحافظة عليها. الأرقام هي حجم أكبر بكثير من العمل. على سبيل المثال، إذا كان المعاملات المصرفية إلى 10 الأعمدة: ضرورة أن يكون، في العام 100 البنوك والآلاف من البنوك وفي مائة عام، ونحن بحاجة إلى هذا الرقم عدة آلاف من الأعمدة! الدولار شخصيات لشراء تهمة واحدة، لا بد من تحديث كافة. ولذلك، فإن العملاق: تكون قادرة على الاستجابة لذلك.

بعد أنسب طريقة للمرونة، وفد أو اللامركزية للممتلكات المحاسبة. على سبيل المثال، ونحن نعلم أن نتيجة للثورة الإسلامية، وأعدم عدد من قادة جيش من المرتزقة، ولكن ظلت السلطات البنوك! وذلك للخيانة من قبل الاقتصادية، بدلا من خيانة عسكرية نشأت في إيران. للخروج من هذا الوضع، في 1360 تمت ترقيته إلى منصب المصرفي الإسلامي، الذي مثل قائد من القادة أفرغت من معناها! وفي القطاع المصرفي على المدى الطويل تفوقت الربا. الحاجة لمنع هذا، تعدم إما أن إقالة رؤساء البنوك. لأنه على الأقل خسائرهم والرواتب والمكافآت الفلكية والمسوحات المجرة، كانت الخزينة فارغة، والميزانية تحت خط أحمر. وبدلا من ذلك يجب تعبئة الضفة اليمنى. نظام المؤسسات العامة مثل الاتحادات الائتمانية المحلية أو الأسرة الممتدة. مصارف التوفير والقروض من الحصول على تسليمها. لأن المقترض عادة ما تكون غير قادرة على الدفع، لأنه إذا كان القروض لم تكن غنية! وينبغي أن تكون المؤسسات الحكومية، لجذب المانحين والمنح الدفع. والبنوك من صنع ربحية المشاريع و! أن تتخلى عن ولسلامة العمليات والتحويلات المالية، الهدف الأساسي للبنك هو في الواقع على الدفع.

bankların Çevik üsulları.

sürəti və dəqiqliyi artırır və istifadəçi azaldır çevik inzibati prosedurların, elektron və mexaniki sistemləri və metodlarının həyata keçirilməsi biri birbaşa təsir hiss etdim. Amma insanlar tərəfindən idarə hər halda bu sistem, və gec-tez eyni əmlak tapa bilərsiniz. biz əl üsulu bilirsinizsə, sənədləşmə işləri yavaş iş idi və bu kağız okean adlandırılmışdır. Və bürokratiya, sənədləşmə işləri bərabər tanınmışdır. Max Weber, ənənəvi sistem dizayner və ya əl, bu da sonunda tutuldu!

kompüter, tanınmış problemlərindən biri artıq. Yəni, elektron bank, ilk şahid, biz tez iş: əməliyyatlar tez və müştəri razı və bankın istehlak hüquqlarına hörmət. arxivləşdirmə faylları üçün yer olmaması Lakin uzunmüddətli təsiri, biz bu metodu istifadə edərək. fiber-optik kabel və məlumatların ötürülməsi, mərkəzi yaddaş ölkələrinin istifadə qismən problemi həll etmək. bank Lakin bu milli maraq ziddir. Bir gün bir dəfə istifadə əgər Məsələn, adam başına İranda orta hesabla üç ATM kartı və 240 milyon əməliyyat yalnız burada baş verir. Onların data ötürülməsi üçün və Kateqoriyalara ekvivalent bu əməliyyat üçün tələb olunur. hər gün həyata keçirilən əməliyyatlar əlavə, arşivlenmiş və təmin edilməlidir. rəqəmlər iş daha yüksək həcmi var. 10 sütun üçün bank əməliyyat Məsələn, ehtiyac var, il 100 banklar və bankların və yüz il minlərlə, biz bir neçə min sütun anlamaq lazımdır! rəqəmlər dollar bir ittiham almaq üçün bütün yeniləndi olmalıdır. Buna görə də, superkompüter olacaq: ona cavab verə bilər.

çevik, nümayəndə heyətinin və ya mühasibat uçotu əmlakın desentralizasiya ən uyğun metodu sonra. Məsələn, biz İslam İnqilabının nəticəsində tamah ordusunun liderlərindən bir sıra icra olunub ki, bilirik, lakin hakimiyyət banklar qaldı! Və hərbi xəyanət İranda böyüdü daha çox iqtisadi xəyanət. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün, 1360-ci ildə komandirlərin komandiri kimi məna boşaldılmış edilmişdir ki, islam bankçılığı vəzifəsinə, yüksəldi! Və uzun müddətli bank sələmçilik oldular. Bunun qarşısını almaq üçün ehtiyac bankların rəhbərləri ya işdən həyata keçirir. ən azı onların zərərlər, astronomik əmək haqqı və mükafatlar və galaxy sorğular Çünki xəzinə boş idi, və büdcə qırmızı xətt aşağıda. Bunun əvəzinə sağ bank səfərbər etməliyik. yerli kredit ittifaqları və ya uzun ailə kimi ictimai qurum sistemi. qənaət və kredit banklar təslim olmaq. Borcalan adətən kreditlər zəngin deyil, çünki ödəmək mümkün deyil, çünki! Bu donorlar cəlb etmək hökumət qurumları olmalıdır, qrantlar ödəyirlər. Və sahibkarlıq və mənfəət vermə banklar! imtina və əməliyyatları və pul köçürmələri bütövlüyünə, bankın əsas məqsədi ödəmək əslində etmək.