X
تبلیغات
کشوری برای روهینگیایی ها
خانه تماس با ما RSS
کشوری برای روهینگیایی ها
بعد از نماز جمعه تظاهرات بقیع برپا شود रोइंगज के लिए एक देश রোহিঙ্গাদের জন্য একটি দেশ
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۰ نظر(0)

در فرحزاد كه مي نشستيم، هر سال بهار روي تپه هاي مقابل خانه ما، بوته درخت گردو سبز مي شد و: تعداد آن ها خيلي زياد بود. دوست داشتم يكي از آن گردو ها ر،ا در خانه بكارم و چند بار هم اين كار را كردم. آن ها از روي تپه ها برداشتم و:به خانه آورده و درزمين كاشتم! ولي بعد از چند روز عليرغم مراقبت ها، پلاسيده مي شد و از بين مي رفت .

سال ها اين كار را تكرار كردم ولي نشد ! بالاخره از يك كشاورز قديمي پرسيدم: چرا اينطور است؟ گفت  بوته درخت گردو، علاوه بر ريشه هايي كه ما مي بينيم، يك ريشه اصلي دارد كه مانند مو، دراز است و آنقدر در زمين فرو رفته كه: هيچكس نمي تواند همه آن را بيرون بكشد. اين ريشه وظيفه پيدا كردن آب را، از عمق زمين دارد. وقتي شما آن را قطع مي كنيد، ندانسته بوته را از بين مي بريد!

مدت ها اين داستان در ذهن بود كه: بعد تبديل شد به يك ديد فلسفي .و آن اينكه انقلاب اسلامي هم ،علاوه بر ريشه هايي كه ما مي بينيم، يك ريشه اصلي بلند دارد كه: در عمق تاريخ گم شده است و: هيچكس به آن دسترسي ندارد واگر ندانسته، اين ريشه را قطع كنيم به: انقلاب اسلامي ضربه زده ايم.

حالا تاريخ نويسان جهان بر دودسته اند: عده اي مي خواهند اين ريشه را قطع كنند! و عدهاي مي خواهند از آن مواظبت كنند. به همين سادگي ديالوگ يا ديالكتيك تاريخي جديد، شكل گرفته است.

در تحليل ريشه هاي انقلاب اسلامي، كه بنده در سال هاي 1359تا1361،در مدرسه عالي شهيد مطهري تدريس مي كردم، آن را به سه بخش تقسيم مي نمودم: خبري، تاريخچه اي و تاريخي . خبري يعني روز مره و به زمان حادثه نزديك بودن است.خيلي ها ريشه انقلاب اسلامي را مثلا از 17شهريور، يا 19دي و عاشوراي 1357 ميدانستند.زيرا معتقد بودند: شبيه حركات انقلاب، در همه دوران بوده ولي به شكست انجاميده است .مانند انقلاب مشروطه، قيام سي تير، جهاد مسلحانه شهيد نواب صفوي و يا مجاهدين خلق . و لذا انقلاب اسلامي را، از زماني ميدانند كه امام خميني وارد ايران شد و: دولت تعيين كرد.

     ايم تحليل خبري است اما، در اين صورت ما ريشه انقلاب را كوتاه و :در نتيجه غير مقاوم در برابر تند بادها دانسته ايم. مانند اسباب بازي هولاهوب كه: به سرعت بازار جهاني را قبضه كرد و: به سرعت هم از بازار كنار رفت! هولاهوب حلقه بازي بود كه: به دور كمر مي انداختند و بدون دخالت دست، آن را مي چرخاندند! در ابتدا براي تقويت عضلات كمر و لاغري، توصيه و تبليغ شد ولي بعد گفتند: باعث ديسك كمر مي شود و: از ميدان رقابت كنار رفت.

    اما در ديدگاه دوم، ما كمي عقب تر را هم مي بينيم و به اصطلاح، عقبه انقلاب را هم در نظر مي گيريم . اين روش را بررسي تاريخچه اي مي گويند. برخي شروع انقلاب اسلامي را از 15خرداد1342 اعلام كردند. برخي مانند جبهه ملي ،قيام سي تير1332 را منشا اين حركت دانستند. و برخي هم مانند كمونيست ها،فعاليت حزب توده در سال هاي 1322و: عده اي هم فعاليت شهيد مدرس در سال هاي 1312دانستند و: نظم ده ساله اي به آن دادند.

    اين دهه ها ادامه داشت تا :صداي استاد مطهري را در آورد. و ايشان تجديد حيات دهه اي، يا سده اي را رد كرد. چون برخي معتقد بودند هر ده سال، يك مصلح و هر صد سال، يك انقلابي پيدا مي شود.

     اما در بررسي ريشه هاي تاريخي انقلاب اسلامي، ما باز هم كمي دور تر بايد برويم و: وارد عمق تاريخ شويم و: زحمات همه افراد در طول تاريخ را، در ايجاد اين انقلاب اسلامي قدر بنهيم. اين البته، يك ضرورت فلسفي است، كه از اصل عليت منشا مي گيرد. مثلا اگر حضرت آدم ع نبود، آيا انقلاب اسلامي اتفاق مي افتاد؟ طبيعتا اگر انساني نبود اسلامي هم نبود و: انقلابي هم نياز نمي شد.

    اين سلسله مراتب را، سلسله علت و معلولي مي گويند و: ذاتي اشيا هست يعني، واقعا اگر حضرت آدم داراي فرزند نمي شد و: يا فرزندان ايشان صاحب فرزند نمي شدند، امروز جمعيت 7ميلياردي وجود نداشت كه: مثلا يك ميليارد آن مسلمان باشد.اگر حضرت نوح نبود و هدايت هاي ايشان 72تن را، در كشتي نجات نمي داد، بازهم خبري نيود! البته شايد خبرهاي ديگر بود ولي، از انقلاب اسلامي خبري نبود!

نقش حضرت موسي ع و عيسي ع براي زمينه سازي: بعثت پيامبر اسلام، انكار ناشدني است. و اگر بسياري از پيروان حضرت عيسي يا حضرت موسي، مسلمان نمي شدند اسلام رشد نمي كرد. و انقلاب اسلامي هم به وجود نمي آمد.

تمام ايده هاي پيامبران جهاني بود، يعني آن ها آرزو داشتند كه انقلابي جهاني با: محتواي ديني به وجود آيد. و همه مردم دنيا در صلح و ارامش خدا را بپرستند. حتي پيامبر اسلام هم چنين آرزويي داشت. اما در آن زمان مردم ياري نكردند، بسياري از دشمنان در آن موقع قوي بودند و: مانع رشد اسلام مي شدند. اين بود كه در زمان ايشان چنين چيزي اتفاق نيافتاد.

     ولي معتقدان به پيامبر اسلام، كه اغلب از اهل بيت ايشان بودند، راه را ادامه دادند تا امروز ، كه ما شاهد شكوفايي اسلام در: سراسر جهان به بعنوان يك دين؛نه در مقابل دين هاي ديگر، بلكه در راستاي آن ها هستيم.


Quel est le rôle des prophètes de la révolution islamique.
quand je vais dans Farahzad, dans tous les printemps de l'année, j'ai vu sur la colline en face de notre maison, planter un noyer était verte et le nombre d'entre eux était très élevé. J'ai aimé voir une de ces noix, ou de cultiver à la maison et je l'ai fait à plusieurs reprises. Ils ont ramassé sur les collines à la terre ramené et planté! Mais après quelques jours, en dépit des soins, il a été séché et s'en alla.
Répétez cela pendant des années, mais je ne l'ai pas! Enfin, un vieux fermier a demandé: Pourquoi? Planter l'arbre de noix, les racines que nous voyons, ce qui est la racine d'un cheveu, à long enfoncé dans le sol de sorte que personne ne peut prendre tout cela. La tâche de trouver les racines de l'eau, la profondeur de la terre. Lorsque vous coupez, vous n'avez pas tué votre installation!
Cette histoire était dans l'esprit longtemps après est devenu un point de vue philosophique, Et puis la révolution islamique, on voit les racines, racine jusqu'à est une histoire en profondeur est manquant:. Aucun Si elle n'est pas disponible, nous allons couper les racines de la révolution islamique ont été touchés.
les historiens du monde sont maintenant deux catégories: certains veulent couper ces racines! Et certaines personnes veulent prendre soin d'elle. Simple et au dialogue dialectique historique ou nouvelle, est formé.
En analysant les causes de la Révolution, un esclave dans les années 1359 à 1361, Shahid Motahari lycée enseignait, je l'ai divisé en trois sections: nouvelles, historique. Nouvelles, c'est à dire tous les jours et l'heure de l'accident près de l'être. Beaucoup de racines révolution, par exemple, du 17 Décembre, Janvier et 19 et l'Achoura en 1357 connaissait. Parce qu'ils ont cru: comme une révolution dans la période, mais a échoué. Y compris Révolution soulèvement trente-Juillet, Shaheed Navab Safavi djihad armé, ou MEK. Par conséquent, la Révolution islamique d'Iran, l'imam Khomeiny, qui était autrefois considéré comme l'état peut être déterminé.
     Nous avons analysé les nouvelles, mais dans ce cas nous avons révolution des racines courtes: En conclusion, nous avons considéré les ouragans non résistantes. Hvlahvb comme des jouets qui dominaient rapidement sur le marché international et est sorti du marché rapidement! Hvlahvb jouait lien à la taille et jeté sans les mains, tourné sur! Afin de renforcer les muscles du dos et le gaspillage, des recommandations et de la publicité, mais plus tard comme étant causée par discale lombaire: l'accord a été éliminé de la compétition.
    Dans la seconde approche, nous voyons aussi un peu plus loin et ainsi, considérons aussi la Aqaba. Cette méthode est appelée pour enquêter sur l'histoire. Certains révolution islamique du 15 Juin 1342, respectivement. Certains, comme le soulèvement Front National trente Juillet 1332 a vu l'origine de ce mouvement. Et certains, comme les communistes, le Parti de l'année en 1322, et: une activité en 1312 et savaient ordre Modarres d'avoir un enfant de dix ans.
    Les décennies ont continué d'exprimer la volonté Motahari. Et il a repris une décennie ou un siècle rejetée. Parce que certains ont cru tous les dix ans, un réformateur et une centaine d'années, il y aura une révolution.
     Mais la révolution des racines historiques de l'étude, il faut remonter un peu plus loin: la profondeur et faire l'histoire: l'histoire des efforts de chacun pour faire de cette révolution que nous connaissons. Ce cours est une nécessité philosophique, qui est dérivé du principe de causalité. Par exemple, comme Adam, la révolution qui se passe? Si la nature humaine n'était pas islamique: La révolution ne sera pas nécessaire.
    Dans cette hiérarchie, une série de causes et de dire: Les objets intrinsèques, c'est que, vraiment, si Adam a eu un enfant ne sont pas, et les enfants de leurs enfants n'étaient pas, la population d'aujourd'hui de 7 milliards, il y avait un exemple d'un milliard est un musulmane. Si ce n'était pas Noé et sa direction de 72 tonnes, le navire ne pouvait pas s'engager dans les nouvelles de nouveau! Mais c'était nouvelles, mais il n'a pas la révolution!
Rôle de Moïse et de Jésus en tant que préparation pour: Prophète Muhammad, est indéniable. Et les nombreux disciples de Jésus ou Moïse, n'étaient pas musulmans, l'islam n'a pas grandi. Et il y aurait une révolution.
Toutes les idées de prophètes mondiaux, qu'ils avaient voulu pour la révolution mondiale: il est contenu religieux. Et tous les gens d'adorer Dieu en paix. Même le prophète Mahomet était aussi un souhait. Mais il n'a pas aidé les nombreux et puissants ennemis étaient à ce moment-là: ils inhibent la croissance de l'Islam. C'était le moment où ils se sont produits.
     Mais les défenseurs du Prophète Muhammad, sa famille était la plupart du temps et a continué jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu l'épanouissement de l'islam dans le monde comme une religion, pas contre les autres religions, mais ils sont en ligne.
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۳/۱۳۹۳ - ۰۰:۴۰ نظر(0)

نقش حضرت زينب س، در انقلاب اسلامي

حزب الله و سوريه مديون حضرت زينب س هستند! سوريه به عنوان سومين كشوري كه: صاحب حزب الله مي شود ، نقش اهل بيت عليهم السلام را برجسته تر كرد. و بشار اسد نشان داد كه: ارزش هاي زينبي بهتر از غرور تكفيري ها است. وقتي فرياد كلنا عباسك يا زينب برپا مي شد كسي نبود كه: از ته دل دوست نداشته باشد كه: او هم عباس زينب باشد.

   شايد آرزوي همه عزيزان الهي از انبيا ، اوليا و ائمه، فراگيري و جهانشمولي اسلام بوده است . يعني وقتي كه حضرت نوح ع 950سال تبليغات و: دعوت به دين كرد، كسي به ايشان راي نداد و ياران او تا 80نفر بيشتر نشدند، آيا ارزو نداشت كه بيش از اين باشند؟ ايشان با هر قرن تبليغ، فقط يك نفر را جذب كرد ، مطمئنا اگر روزي ببيند كه بيش از دو ميليارد، يعني مسلمان و مسيحي ، كليمي وزرتشتي او را مي شناسند و: به اواحترام مي گذارند، آيا خوشحال نخواهد شد؟

اگر  عيسي مسيح ع كه سالها در: شهر هاي مختلف رفت و: نهايتا تنها چند تن از حواريون، براي او باقي ماندند، اگر امروز ببيند كه همه جهان، او را مي شناسند و به ايشان احترام مي گذارند، چه دعايي خواهد كرد؟ و اگر موسي كليم الله يا: محمد رسول الله به ميان ما برگردند، چه خواهند گفت؟

انقلاب اسلامي ايران، در يك تعامل زيبا با جهان امروز، كاري كرد كه تمامي انبيا و اوليا الهي، آرزوي آن را داشتند . آن ها در واقع زحمت كشيدند براي چنين روز هايي، و اكنون نتيجه زحمات خود را مي بينند.

الان دنيا مي بيند كه يك ميليارد و نيم مسلمان، از پيامبر خود همچون جان عزيز شان دفاع مي كنند. يا مسيحيان عالم همينطور، حتي بوداييان و زرتشتيان و ديگر اديان نيز، بي احترامي را بر اين عزيزان روا نمي دارند.

   البته تعداد اندكي سودجو يا فرصت طلب هستند كه: گاهگاهي تك مضرابي مي زنند و: بر پيامبران الهي، سخنان زشتي مي گويند. ولي تاريخ آن ها را به عقب رانده، و هر روز آن ها، رسواتر مي شوند.

امروز دغدغه انقلاب اسلامي، ديگر حمايت از انبيا الهي نيست، زيرا كه همه دنيا بيدار شده اند و: چنين اسائه ادب و حملات ناجوانمردانه را، تحمل نمي كنند. ديگر هيچ ديوانه اي نمي تواند: قران را آتش بزند يا بر عليه پيامبر اسلام، كتاب بنويسد و يا كاريكاتور بكشد.

    وليكن امروز،اين اهل بيت پيامبر هستند كه: مورد خشم كفار و منافقين قرار گرفته اند.  تكفيري هاي جهان، هيچگاه برعليه پيامبر حرفي نمي زنند! زيرا جرات اين كار را ندارند. لذا خشم خود را برعليه خاندان پيامبر، مخصوصا دختر ايشان و فرزندان آن، متوجه كرده اند.

تخريب بقيع، آغاز اين حركت بود و: قرار بود در طي هشت سال، هيچ نشاني از خاندان پيامبر باقي نماند!سيصد آثار باستاني زمان پيامبر، مانند كوچه بني هاشم در مدينه، با خاك يكسان شدند و: بعد هم با صدور تكفيري ها، براي تخريب حرم امام حسين ع و: بقيه امامان اقدام كردند . البته مردم عراق و ايران، مانند مردم مدينه و مكه، بي غيرت نبودند لذا نگذاشتند كه: اين مقبره ها تخريب شود،و اثار باستاني از بين برود.

آن ها ناچار به سراغ: نسب هاي درجه دو رفتند. مقبره عمار ياسر را مورد تهاجم قرار دادند! ولي موفق به ادامه نشدند .تا اينكه به سراغ حضرت زينب س رفتند .حضرت زينب س نوه دختري پيامبر اسلام است. يعني فرزند فاطمه سلام الله است. ايشان در كودكي مادر گرامي خود را از دست داد. در نوجواني بود كه به: عقد عبدالله جعفر در آمد اما، شرط ازدواج او بنا بر گفته پدرش، حمايت از امام حسين ع بود. در سال 50هجري، پدرش امام علي ع را، در حالي كه فرق سرش در مسجد، به ضرب شمشير دشمنان، خوني شده بود از دست داد. بعد از ده سال، برادرش امام حسن ع را مسموم ديد. و داغ پدر و مادر را فراموش كرد! اما در كربلا بود كه: برادر ديگرش امام حسين ع را شهيد كردند، او پيام آور انقلاب كربلا شد.

گرچه حضرت زينب س در كربلا شهيد نشد، ولي آثار جراحات جسمي و روحي كربلا، باعث شده تا شهيده محسوب شود. اما آثار اين عزيز زهرا، به همان روز ها تمام نشد . بارگاه ايشان در مصر و سوريه، محل مراجعه دوستداران و شيعيان بود . تا اينكه تكفيري ها خواستند: اين نعمت را از شيعيان بگيرند.

جنگ سوريه را، اگر در يك كلمه خلاصه كنيم، بايد بگوييم :فقط قصد آن ها تخريب زينبيه بوده است. اما ديديم كه حتي مقبره ايشان هم، در عصر فضا و قرن بيست و يكم! معجزه كرد. و چنان انسجامي در ملت سوريه به وجود آورد كه: باعث شكست آمريكا ، اسرائيل و عربستان شد. صهيونيسم ، امپرياليسم و ارتجاع عرب دست در دست هم داشتند. و اكنون با پيروزي بشار اسد، تمامي نقشه هاي آنان بر باد رفت. گرچه آنان به اين سادگي دست بردار نيستند، و ممكن است ترورها و يا كشتار هاي جديدي را، سازماندهي كنند ولي، جهان آن ها را شناخته است.

امروز ديگر نه تنها كسي نمي تواند، به پيامبر توهين كند بلكه، حتي خاندان مطهر ايشان هم، در حاشيه امن الهي قرار دارند. آن طور كه قران فرموده «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»اراده خداوند بر ان قرار گرفته كه: در قرن بيست و يكم و: در عصر موشك و ماهواره، شما اهل بيت را پاك و منزه ،و در حاشيه امن قرار دهد.
 
Le rôle de Hazrat Zainab dans la révolution islamique


Le Hezbollah et la Syrie sont redevables à Hazrat Zainab sa! Syrie le troisième pays: le Hezbollah est le rôle plus important à l'Ahlul Bayt. Bachar al-Assad a montré des valeurs Z excommunication est mieux que l'orgueil. Quand il pleure ou a été mis en place n'était pas de cœur n'est pas comme cela: il est Zainab Abbas.


   Souhaitent peut-être prophètes, les parents et les imams de l'islam tout le monde de Dieu sont inclus et universel. Quand le Prophète Noé AS 950 dans la publicité: Invitation au doyen, qui n'ont pas voté pour lui et ses compagnons ont été plus de 80 personnes, je n'avais pas envie d'être plus que cela? Il a promu siècle, a attiré un seul, sûrement vous pouvez voir que plus de deux milliards de dollars par jour, musulmane, chrétienne, juive et zoroastrienne savent elle et de la respecter, vous ne serez pas heureux?


Si Jésus-Christ comme les années dans différentes villes et allé: Enfin, que quelques-uns des disciples, car il est resté tout le monde de vous voir aujourd'hui, et ils respectent le savoir ce que la prière va faire? Et si Moïse ou Allah Muhammad Rasul Allah à venir entre nous, que dirai-je?


Révolution islamique en Iran, une belle interaction avec le monde, quelque chose que tous les prophètes et les parents de Dieu souhaite qu'ils avaient. Dans son effort pour avoir ces jours, et maintenant voir les résultats de vos efforts.


Il voit l'un de monde et un demi-milliard de musulmans, le Prophète comme ils défendent leurs chers vie. Ou le monde chrétien, aussi, même les bouddhistes et zoroastriens, et d'autres religions, manque de respect, ne sont pas autorisées sur ces affaires.


   Cependant, quelques-uns intermédiaire ou sont des opportunistes qui ne ramassent parfois un: les prophètes, disant des mots laids. Mais il repoussé sa date, et chaque jour, ils sont plus exposés.


Aujourd'hui, la préoccupation de la révolution islamique, le soutien n'est plus divins prophètes depuis le monde se réveillent: C'est insultant et lâches attentats, ne peut tolérer. Non, pas folle la combustion Coran peut ou contre le Prophète de l'Islam, l'écriture d'un livre ou faire bande dessinée.


    Mais aujourd'hui, que le Prophète: Colère des mécréants et les hypocrites étaient. Excommunication du monde, ne jamais dire rien contre le Prophète! Parce qu'ils n'osent pas. Ainsi, leur colère contre la famille du Prophète, en particulier sa fille et leurs enfants, ont été trouvés.


Démolition de Jannat al-Baqi, le début de ce mouvement: il a été placé dans les huit dernières années, ne reste aucune trace de la famille du Prophète! Cent ancien prophète, comme Bani Hachem rue à Médine, était au niveau du sol après l'excommunication de la question, la destruction du sanctuaire de l'Imam Hussain AS et le reste des imams ont agi. Les habitants de l'Irak et de l'Iran, que les gens de la Mecque et Médine, nerveless n'ont pas, de sorte que la destruction des tombes et des objets anciens disparaissent.


Ils devaient savoir: lignée étaient de grade. La tombe de Yasser Ammar envahi! Mais il ne s'est pas poursuivie. Jusqu'à ce qu'ils sont venus à connaître de Hazrat Zainab SA. Hazrat Zainab de petite-fille du Prophète de l'Islam. Dieu est le fils de Hz. Il a perdu sa chère mère à l'enfant. Chez les adolescents qui Signer Abdullah Jafar était l'état de son mariage, selon son père, l'Imam Hossein soutenait. En l'an 50 AH, le père de l'Imam Ali, tandis que son cuir chevelu dans la mosquée, les ennemis de l'épée, le sang a été perdu. Après dix ans, a vu son frère l'Imam Hassan AS empoisonné. Chaude et les parents oublient! Mais c'était à Karbala: Imam Hossein, Shahid avait un autre frère, qu'il était un messager de la Révolution Karbala.


Il a été martyrisé à Karbala Hazrat Zainab sa, mais les blessures physiques et psychologiques des martyrs de Karbala sont faits pour être considéré. Mais les effets de cette chère Zahra, les jours ont fait. Son sanctuaire en Egypte et en Syrie, a été consulté par les fans et les chiites. Jusqu'à excommunication a demandé: la bénédiction qu'ils chiites.


Syrie conflit si résumer en un mot, nous disons qu'il va seulement Zeinabieh été détruits. Mais nous avons vu que même sa tombe, l'âge de l'espace, et le vingt et unième siècle! Miracle. Et si le peuple syrien pour mettre cohésion qui cassent les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Le sionisme, l'impérialisme et les Arabes réactionnaires se tenaient la main. Et maintenant, avec le succès d'Al-Assad, le vent est sorti de leurs plans. Ils ne peuvent tout simplement pas l'arrêter, et peut-être une nouvelle assassinat ou meurtre, leur organisation, mais le monde a connu.


Non seulement aujourd'hui on ne peut pas insulter le prophète, mais même sa famille sainte ensemble, les marges de sécurité sont divine. Le Coran dit que Dieu a placé Radh que dans les vingt premiers siècles et l'ère de fusées et de satellites, votre maison propre et saine, et la marge sera en sécurité.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۶/۳/۱۳۹۳ - ۲۳:۰۴ نظر(0)

امروزه تمام قوانين بازاريابي و اقتصادي غربي، تحت تاثير اقتصاد حلال، در حال از دست دادن اعتبار خود است.زيرا در بازار يابي حلال اصلا نيازي به: بازاريابي اكتيو، آنطور كه علم بازاريابي مي گويد نيست. ما بدون نياز به تبليغات شديد و: هزينه هاي 90درصدي داراي بازار وسيعي از كالاهاي حلال هستيم!

بازار كالاهاي حلال در مسكو، نشان مي دهد حتي بيش از يك سوم خريداران اين كالا ها، غير مسلمانان نظير مسيحي ها هستند . نمايشگاه بازار حلال در 140كشور جهان مشتري دارد! و ايران  مهمترين اركان اين بازار هست.اگر مسلمانان را يك ميليارد و اندي بدانيم و: سي وسه درصد غيرمسلمانان را به آن اضافه كنيم، يك بازار با ميدان يك و نيم ميلياردي را، بدون تبليغات ديوانه كننده در اختيار داريم .

زيرا مردم ميدانند كه بازاريابي فعلي، همه دروغ هست و غذايي كه مي خورند، غذاي واقعي نيست! در حاليكه مسلمان ها، به دستور اسلام بايد از پاكيزه ترين مواد غذايي استفاده كنند. و هرگز از مواد غذايي ناپاك و كثيف و يا مضر به بدن استفاده نكنند.

      قران مي فرمايد به غذايت نگاه كن (فلينظر الإنسان إلى طعامه )، و علماي اسلامي مي فرمايند هر غذايي كه: براي بدن ضرر داشته باشد حرام است. ابن سينا مي گويد: غذاي شما دواي شما است و: دواي شما غذاي شما! يعني به جاي اينكه خود را به :خوردن قرص هاي گوناگون معتاد كنيد،بهتر است مواظب غذاهاي خود باشيد. ريرا هر كدام از اين قرص ها براي يك مورد ساخته شدند و: براي بقيه موارد مضر هستند. و به اصطلاح عوارض جانبي دارند. شايد هم ندانيد كه 99درصد اين قرص ها، پلي اتيلن يا پارافين مي باشد! كه در بافتها رسوب مي كند و: نظم بدن را بهم مي زند. و در رشد اندام ها اخلال ايجاد مي كند. لذا بايد سعي كنيد غذاي شما، پاك و تميز باشد، و با بدن شما سازگار باشد. براساس اين فرمول هركس، بهترين دكتر و پزشك خود است. يعني ميداند چه غذايي مي خورد، حال او بد مي شود. لذا نبايد آن را بخورد.

به همين دليل در بازار حلال، بجاي گوشت خوك ، گوشت گوسفند يا گاو به فروش مي رسد. و اين بازار بزرگي را تغيير مي دهد. حتي ديگر كسي مجاز به استفاده از: گوشت سگ يا الاغ يا ديگر حرام گوشت ها نيست . خوردن يا خريد و فروش: پرندگان چنگال دار يا ماهيان بدون فلس هم، ممنوع است. و اين امر بسياري از كارخانجات ، موسسات كشاورزي و دامداري را در گير مي كند. و آن ها يا بايد تغيير توليد بدهند و: يا به بازار رو به افول خود اكتفا كنند.

   در تحقيقات بازاريابي ميداني كه: انجام گرفته ثابت شده است كه: ماهيت بازار حلال به يك برند جهاني تبديل شده است. بدون اينكه سازندگان آن قصد تشكيل برند داشته باشند! يا از روش معمول برند سازي استفاده كرده باشند. البته دست اندر كاران بيكار ننشسته اند، مثلا در همين بازار حلال مسكو، ايران علاوه بر كالاهاي خوراكي، كالاهاي فرهنگي نيز عرضه كرده است! يعني ظرفيت برند سازي آن به قدري بالا است كه حتي مشمول كتاب ، لباس و ديگر كالا ها هم مي شود.

اخيرا توجه جهاني به مد و لباس حلال هم جلب شده، بطوريكه طراحان درجه يك لباس، به دنبال طراحي روسري، چادر و مانتو هستند. افزايش فروش يا پرو موشن در اين بازار به حدي جالب است كه: بازار اصلي مد و لباس جهاني را، تحت تاثير قرار داده است . طراحان لباس مجبورند در كنار لباس شب، يا لباس راحتي و مهماني، به فكر لباس هاي رسمي و اداري مسلمانان هم باشند.

گرايش دختران به استفاده از حجاب اسلامي، خوش ذوقي هاي بومي را هم به دنبال دارد .يعني مصرف كنند گان، خودشان بهترين ايده پرداز ها براي طراحي شده اند.

در ايران مقتعه از: دختران راهبه مسيحي ايده گرفته، و براي چادر از چادر عربي، بيشترين استفاده مي شود و: روسري را از تركيه و يا بهتر بگوييم: از روميان قديم به عاريه گرفته اند. در حاليكه چادر ايراني براي زنان بسيار ساده است. فقط كافي است كه يك قواره پارچه داشته باشيد، و آن را كمي نيمدايره برش بدهيد! و به هم بدوزيد.

اما چادر هاي جديد، ترمه دوزي شده يا آستين و كشدار است. حتي برخي با عباي روحانيون، طراحي نزديكي دارند. روسري ها و مقنعه ها دچار تحول اساسي شده اند، و از شكل ساده اوليه خود بيرون آمدند. بسياري از اين طراحي هاي فانتزي، توسط طراحان لباس فيلم ها و: سريال هاي ايراني ابداع شد .آن ها به خاطر نشان دادن بي حجابي در فيلم ها، از كلاه و پالتو استفاده مي كردند تا: از يكسو بگويند مثلا اين خانم، مانتو و چادر نپوشيده و: از طرف ديگر بدن او را، در حد شرعي پوشانده باشند.

البته آن ها قصد بازاريابي يا ايجاد برند جديد نداشتند، و فقط يك كار تفنني و هنري انجام ميدادند. لذا ميتوان گفت بازار حلال، بازاري بدون هزينه هاي بازار يابي است.و بايد قيمت ها تا 90درصد كاهش داشته باشند. البته ممكن است سودجويان، تقاضاي بالا را عامل گراني بدانند، ولي دولت ها بايد كنترل كنند تا: سطح در آمدي مردم حفظ شود. و خريد حلال باعث سود سرشار كلاش ها نشود.     

Marché halal

. Aujourd'hui, toutes les lois applicables et de l'économie de marché, l'impact économique de l'Ouest du solvant, à perdre leur crédibilité Ils n'ont pas besoin d'un véhicule de marketing: marketing actif, la science du marketing comme il est dit. Nous avons besoin d'une grande publicité et le coût de 90% des grandes biens marchands sont légitimes!

Produits Halal marché à Moscou, montre encore plus d'un tiers des acheteurs de biens, les non-musulmans sont comme les chrétiens. marché des véhicules de commerce sert des clients dans 140 pays à travers le monde! L'Iran est des piliers les plus importants du marché, si un milliard de musulmans et Andy Connaissez:. Trente-trois pour cent des non-musulmans d'y ajouter un et demi de la place du marché d'un milliard, ont les publicités ennuyeuses.

Parce que les gens connaissent le marché actuel, il est tous les mensonges et la nourriture que nous mangeons est la vraie nourriture! Alors que les musulmans à l'islam pour être la nourriture la plus propre. Et jamais être sale ou aliments impurs sont pas nocifs pour le corps.

      Le Coran dit de regarder votre nourriture (), et islamique savants dit, tout aliment qui est considéré comme sûr. Ibn Sina dit que votre nourriture est votre médicament: votre médecine votre alimentation! Au lieu de cela à manger différente pilule toxicomane, il vaut mieux être prudent avec votre régime alimentaire. Riera chacun de ces comprimés ont été faites pour l'un et pour les autres cas sont nuisibles. Et donc avoir des effets secondaires. Peut-être savait pas que 99% des comprimés, de polyéthylène ou de paraffine est! Qui se dépose dans les tissus et discipliner mon corps fait. Et les membres de plus en plus interfère. Par conséquent, vous devriez essayer de nourrir, le laver, et être compatible avec votre corps. Sur la base de cette formule, tout le monde, et votre médecin est le meilleur médecin. Ie sait ce que la nourriture qu'il mange, il est mauvais. Donc, ne pas manger.

Pour cette raison, le marché halal, au lieu de porc, d'agneau ou de bœuf à être vendu. Les principaux changements du marché. Personne même permis d'utiliser de la viande ou autre chien ou la viande d'âne est interdite. Manger ou acheter et vendre des oiseaux ou des poissons sans écailles, la griffe est interdite. Et que de nombreuses usines, les entreprises sont engagées dans l'agriculture et l'élevage. Et il est produit ou doit être modifiée pour donner: soit compter sur le marché à décliner.

   Dans le domaine de la recherche en marketing qui a été menée a démontré que la nature du marché solvant est devenue une marque mondiale. Formé sans ses créateurs vont avoir! Ou de la manière habituelle, ils ont utilisé. Il impliqué avoir quelque chose dans les œuvres, comme Le marché halal Moscou, plus de biens de consommation, biens culturels a livré! La capacité de son image de marque est tellement élevé que même l'objet de livres, des vêtements et d'autres biens seront également.

Récemment attiré l'attention mondiale sur la mode et le solvant, ainsi que le degré de créateurs de vêtements, de concevoir des foulards, voiles et pulls sont. Pro augmentation de la motion des ventes ou des marché donc c'est intéressant: le principal marché de la mode et du monde, a été touché. Outre les concepteurs de robe ont des robes ou des blouses et robes de soirée musulmans formelles et administratives pensent.

Les filles ont tendance à utiliser le voile islamique, le Salut de dégustation locale à suivre. Signifie que les consommateurs eux-mêmes sont les meilleures idées pour la conception.

Mqth dans l'idée chrétienne de filles de nonnes, et pour la tente à la tente arabe, et la plupart sont utilisés: l'écharpe de la Turquie ou mieux: les Romains ont emprunté. Alors que le tchador iranien pour les femmes est très simple. Juste un tissu de forme, et couper un petit site de demi-cercle! Et coudre ensemble.

Mais la nouvelle tente, brodé de cachemire ou le manchon et est élastique. Même certains de la cape conception religieuse de près. Echarpe et ont connu des changements fondamentaux, et sortit de leur forme simple originale. Beaucoup de dessins de fantaisie de créateurs de mode de film et de série Iraniens ont été inventés, ils ont présenté le souci de montrer des films, un chapeau et un pardessus utilisé pour:. D'une part dire, par exemple, la femme, des pulls molletonnés et portant le voile et de l'autre côté de son corps, couverts car ils sont légaux.

Ils ont l'intention de créer une nouvelle marque de commercialisation ou pas, et juste fait une œuvre d'art et de divertissement. Par conséquent, le marché des véhicules, un marché sans les frais de marketing., Et les prix sont réduits de 90%. Il est possible mercantilisme, la forte demande provoque l'inflation de savoir, mais le gouvernement devrait prendre le contrôle du niveau de revenu des personnes est préservée. Et la classe de commande de véhicule ne fait pas de profits.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۶/۳/۱۳۹۳ - ۱۷:۴۵ نظر(0)

زحمتي كه امام عسكري ع، براي انقلاب اسلامي كشيد.

زحمت امام عسكري ، پدر بزرگوار و فرزند ايشان، براي انقلاب اسلامي از دوجهت قابل بررسي است: يكي ويژگي هر انسان مسلمان است كه: براي توسعه اسلام زحمت بكشد، ديگري نقش ويژه ايشان در: صدور انقلاب اسلامي است.

دشمنان اهل بيت مانند هر دشمن ديگري، ابتدا مي خواستند اين نور الهي را در نطفه خفه كنند. و براي اين كار، در مكه تصميم گرفتند كه: همه قبايل دست در دست هم بگذارند، و شبانه بر خانه پيامبر حمله مي كنند تا: ايشان را بكشند و براي هميشه، از دست اسلام و عدالت رهايي پيدا كنند و: هركاري دلشان خواست انجام دهند، و بر مردم ستم كنند. اما پيامبر ص، حضرت علي ع را به جاي خويش، در بستر خوابانيد و خود، هجرت تاريخي را آغاز كرد و به مدينه رفت.

شجاعت حضرت علي ع كه زبان زد همه بود، دراين شب برهمه آشكار شد و: ايشان با قبول خطر آماده شد، جان خود را فداي جان رسول الله كند. اما اين كار ايشان از ديد دشمن دور نماند و:آن ها در پي فرصت بودند تا ايشان را، به شهادت برسانند تا اينكه در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان، ايشان را به هنگام نماز ترور كردند.

  اما، فرزندان برومند امام علي ع راه ايشان را ادامه دادند، و اسلام را به سراسر جهان صادر كردند. يكي از كساني كه در صدور اسلام به جهان، نقش اساسي داشت امام رضا عليه السلام بود. ايشان با قبول دوري از مدينه ، اهل بيت و خاندان خودش، به دور افتاده ترين نقطه جهان اسلام آن موقع، يعني شهر مرو در تاجيكستان فعلي، رفت و به آموزش ياران و دانش جويان خود، همت گماشت.

 شاگردان ايشان كه علوي، ناميده مي شدند پس از آموزش به: اقصي نقاط دنيا مي رفتند و به: تبليغ اسلام مي پرداختند. دشمن اين بار ديگر نمي توانست اسلام را در نطفه خفه كند لذا به دنبال جلوگيري از صدور آن به جهان بود. لذا وقتي ديد امام رضا ع، در همه شهر ها نفوذ كرده و: افرادي باسواد وفقيه را به همه جا اعزام نموده، لذا ايشان را مسموم كردند و: بعد يكي يكي ياران ايشان را، در هركجا مي يافتند از بين مي بردند.

اما تبليغات امام رضا ع اثر خود را گذاشته بود. گرچه مردم نمي توانستند مستقيما با: هارون الرشيد، مامون و ديگر خلفاي عباسي مبارزه كنند، ولي عملا با ايجاد مقبره بر مزار اين شهيدان، آن ها را گرامي مي داشتند و: هميشه به زيارت اين امام زاده ها مي رفتند.

اهميت اين قبرها از ان جهت بود:كه مي بينيم حتي بعد از هزار سال، هنوز دشمنان  از اين مقبره ها، مي ترسند . نمونه آن تخريب بقيع به دست آل يهود و: يا حمله به بارگاه امام حسين ع در سال هاي گذشته، و حمله داعش در روز گذشته، به بارگاه امامين عسكريين است.

البته حمله آن ها دفع شد، ولي دشمنان عدالت آنقدر از خود وحشت دارند كه: حتي تاب تحمل وجود يك مقبره را ندارند.

امام عسكري ع و پدربزرگوارش امام هادي ع كه در شهر سامرا مدفون هستند، برخلاف امام رضا ع كه مامور به شرق بود، اينها مامور به غرب بودند حتي: ازدواج با دختر امپراطور روم http://garibaga.persianblog.ir/post/19/

به دستور پيامبر و: حضرت عيسي صورت گرفت. و منشا اين خواسته توجه به قبايل: اروپايي و مردم روم و يونان بود. لذا مادر امام زمان عج، يك رومي اصيل است كه با ميل خود، با امام عسكري ازدواج كرد و نام خود را، از مليكا به نرجس خاتون تغيير داد.و حاضر شد كاخ قيصري را رها، و در يك پادگان نظامي در محاصره كامل، با يك جوان كم سن و كم ثروت زندگي كند . اما اكنون در دوران انقلاب اسلامي ، روشن شد كه اين نقطه گزيني ها، براساس سياست روشن: ژئوپليتكي بوده است.

گرچه ژئو پليتيك را خدا رقم زده است، ولي شايد اولين كسي كه در اسلام آن را علني كرد، امام علي ع بود. ايشان كه در مدينه و باراي مردم روي كار آمد،ترجيح داد مركز خلافت خود را،از مدينه در عربستان ، به عراق فعلي بياورد. شهر جديد كوفه را، با رسم الخط و نقشه شهر سازي، خودشان بنا نهاد. استدلال ايشان اين بود كه: برايند نقاط نقشه مملكت بزرگ اسلامي آن روز، كوفه است و ميتواند از آن جا بهتر به: مسايل اين مملكت بزرگ اسلامي بپردازد.

     پراكندگي قبور ائمه عليهم السلام نشان مي دهد: كه اهميت غرب براي اسلام، بيشتر از شرق بوده زيرا، ايران آن زمان آمادگي پذيرش اسلام را داشت، لذا فقط يك امام رضا ع،برايش كافي بود.اما غرب به دليل بهانه جويي ها، و داشتن زمينه دشمني آگاهانه، نيار به هدايت بيشتري داشت. زيرا آنان حضرت عيسي ع و حضرت موسي ع را داشتند. ولي به وعده هاي آنان اعتقاد نداشتند.

اين نقطه گزيني اثر خود را داشت، زيرا از روم چيزي باقي نماند و: تركيه فعلي كه روم صغير نام داشت،و حتي بخشي از اروپاي شرقي، و اسپانيا به اسلام گرويدند. اما هنوز دشمني مكه و مدينه! با اسلام ادامه دارد. و تنها زماني پايان خواهد يافت كه: قبرستان بقيع بازسازي شود. زيرا هنوز با تمام زحماتي كه ائمه عليهم السلام، براي انقلاب اسلامي كشيدند، افرادي مانند فرماندهان داعش، هستند كه در پي تخريب مي باشند. و انقلاب اسلامي بايد به آن توانايي برسد كه: نگذارد زحمت اين امامان بزرگوار، ازبين برود
 Imam Askari AS inconvénients de la révolution islamique a pris.
Difficulté imam Askari, un grand-père et de son fils, la révolution des directions est considéré comme l'une des caractéristiques que chaque être humain est un musulman: l'Islam prendre effort de développer, en particulier leur rôle dans la révolution islamique.
ennemis de ménage comme n'importe quel autre ennemi, la lumière divine étouffées dans l'œuf qu'ils voulaient. Pour ce travail, la Mecque a décidé que toutes les tribus de leurs mains, et la nuit, ils ont attaqué la maison du Prophète: tuer à jamais, et ils échappent à la main de la justice en islam: tout ce qu'ils veulent faire , et les gens à transgresser. Mais le Prophète, paix soit sur lui, Muhammad Ali à la place de son lit et posa son exil a commencé un historique allé à Médine.
Le courage de Hazrat Ali a fait de la langue était clair ce soir a été porté: Il était prêt à risquer leurs vies à sacrifier la vie du Prophète. Mais ce qu'il ne voit pas l'ennemi: ils ont eu l'occasion de les suivre, de témoigner à la dix-neuvième nuit de Ramadan, où la prière a été assassiné par eux.
  Cependant, les bons enfants de l'Imam Ali a continué son chemin, et l'islam ont été exportés dans le monde entier. Un de ceux émis dans le monde musulman, l'imam Reza avait joué un rôle important. Il est décédé à Médine, un détenu de sa maison, à la partie la plus éloignée du monde de l'Islam à l'époque, la ville de Merv au Tadjikistan aujourd'hui, est allé à des partenaires de formation et les étudiants eux-mêmes lancé.
 Ses disciples que Alavi a été appelé à enseigner: ils ont fait le tour du monde et de la publicité de l'Islam a commencé. Cette fois, l'ennemi ne pouvait pas suivre l'islam étouffé dans l'œuf, afin d'empêcher son exportation vers le monde entier. Alors, quand il a vu l'Imam Reza, dans toutes les villes et de la pénétration: lettré et juriste qui ont envoyé partout, de sorte qu'ils ont été empoisonnés après un de ses compagnons, détruit où qu'ils se trouvent.
Mais la propagande Imam Reza ont eu leur effet. Bien que les gens ne pouvaient pas directement: Haroon Rasheed, Mamoon et autres califes abbassides à se battre, mais réellement construire les tombes du cimetière de martyrs, c'était cher et toujours allé au pèlerinage à ce sanctuaire.
De là, vers importance tombe a vu que même après des milliers d'années, mais les ennemis de la tombe, peur. Par exemple, la destruction des Jannat al-Baqi al-Juifs: ou attaquer le sanctuaire de l'Imam Hussain comme les années précédentes, et Dash attaque hier, l'imam Askari.
L'attaque a été repoussée eux, mais leur peur des ennemis de la justice afin qu'ils ne tolèrent même pas l'existence d'un tombeau.
Imam Askari Imam Hadi AS AS et son père sont enterrés dans la ville de Samarra, à la différence de l'Imam Reza a été nommé à l'Est, l'Ouest, ces officiers étaient même le mariage avec la fille de l'empereur romain ordonné le Prophète: Jésus a pris. Selon les souhaits de l'origine tribale: l'Europe et les gens de la Grèce et de Rome. Ainsi la mère de l'Imam Mahdi, un noble romain qui possèdent dispositif, l'imam Askari était marié à son nom, la Khatoon N. Melika être changé., Et maintenant libérer le palais du Kaiser, et le camp militaire en plein blocus, jeunes vivant avec une petite fortune. Mais maintenant, la Révolution islamique, il est devenu clair que le moment de la sélection, sur la base d'une politique claire: la géopolitique respectivement.
Bien que le chiffre a Dieu géopolitique, mais peut-être le premier homme dans l'Islam pour l'ouvrir, Imam Ali était. Il est arrivé au pouvoir à Médine et Barack gens préféré son Centre de califat de Médine, en Arabie saoudite, l'Irak pourrait présenter. La nouvelle ville de Koufa, une police et une carte de la ville, ils ont établi. Son raisonnement était que le résultat d'une grande carte du pays ce jour-Kufa et peut s'adapter mieux: Grands problèmes de ce pays salaire.
     Tombeaux des imams al-diffusion montre:. L'importance de l'Islam dans l'Ouest que dans l'Est en raison du temps qu'il était prêt à accepter l'Islam, et que seul un Imam Reza, était assez pour eux, mais l'Ouest d'excuses, et vu consciemment hostile, avoir besoin de plus de conseils. Parce qu'ils avaient Jésus comme prophète Musa AS. Mais cette promesse ne les croyait pas.
Sélection de son travail à ce point, car il ne restait rien de Rome et de la Turquie actuelle et même certaines parties de l'Europe de l'Est, et l'Espagne converti à l'islam. Mais l'hostilité vers la Mecque et de Médine! Islam continue. Et ne prendra fin que lorsque c'est la reconstruction de Jannat al-Baqi cimetière. Pas à cause de tous les efforts des Imams al, de la révolution islamique a attiré des gens comme commandants de bord, qui cherchent à détruire. Et la révolution doit être la capacité qui ne dérange pas le grand Imam, détruit.
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۳/۱۳۹۳ - ۲۳:۲۲ نظر(0)

انتظار فرج از نيمه خرداد

آينده پژوهي گرچه به اعتبار غرب، علمي نوين است ولي سابقه اي به وسعت تاريخ بشري دارد. زيرا بشر از آينده خود بيمناك بود، و مي خواست بداند چه خواهد شد! اين آينده پژوهي ابتدا در علوم غريبه دسته بندي مي شد. يعني از جنس جادو و جادوگري و غيبگويي به شمار مي رفت . اما خيلي زود نتايج خود را در :علوم طبيعي و رياضي بخصوص در علم نجوم نشان داد.

اكنون پيش بيني طلوع خورشيد و: گردش ماه براي هزاران سال ديگر هم، قابل محاسبه و اثبات است!البته براي ميلياردي آن، دوباره بايد وارد وادي متافيزيك شد! مثلا عده اي مي گويند: لايه اوزون پاره شده و حرارت زمين هر دهه، يك درجه افزايش پيدا مي كند. لذا روزي مي رسد كه حرارت زمين به صد درجه و: يابيشتر برسد كه همان تشكيل جهنم روي زمين است!

برخي برعكس، معتقدند خورشيد چون جرم دوباره تشكيل يافته از: گازهاي هيدروژن است، به تدريج هيدروژن ها را تبديل به هليم مي كند و: وقتي هيدروژن آن تمام شد، تبديل به يك كره سرد مي شود، كه نشان بهشت است!

بهرحال اكنون به راحتي ميتوان گفت: خسوف و كسوف كي اتفاق مي افتد، حتي ميتوان گفت چه ساعتي و دقيقه اي، در برج حمل، قمر در عقرب مي شود. يا درچه ثانيه اي، تحويل سال صورت مي گيرد و: حتي تقويم هزار سال ديگر را هم ميتوان نوشت.

اما در علوم انساني، كار به همين راحتي نبوده و نيست، زيرا با موجودي طرف هستيم كه: نمي خواهد عملكرد او قابل پيش بيني باشد. و به همين جهت مقوله بازي را مطرح مي كند. شما اگر صد بار هم فوتبال بازي كنيد، براي بار صد و يكم، نمي توانيد حركات را پيش بيني كنيد! حركات فقط بايد اتفاق بيافتد. و بعد تحليل شود.

    تئوري بازي يعني برهم زدن پيش بيني طرف مقابل.و اين البته به معني آن نيست كه: عملكرد ها قانونمند نيستند، بلكه هوشمند هستند. يعني به دست شما نگاه مي كند، و بازي شما را مي خواند، و برعليه آن برگه بر روي زمين مي زند. و شما بايد او را گمراه كنيد!

گاهي خدا وند هم در اين بازي ها شركت مي كند! همين ديروز در تهران طوفاني با سرعت 120كيلومتر، آمد و با تعدادي كشته و زخمي و ميليون ها دلار خسارت، همه چيز را به هم ريخت. مدعيان مي گويند كه: هواشناسي بايد پيش بيني مي كرد! البته حق با آن ها است، اينهمه دستگاههاي عريض و طويل: سينوپتيك و ادعاهاي پيش بيني علمي،  بايد اين طور مي شد و: حتي هواشناسي مي توانست از: حركت طوفان در فم به تهراني ها خبر بدهد، ولي به قول ابن عباس: ( إذا جاء القدر عمي البصر) وقتي قدر خدا بيايد، چشم انسان هم كور مي شود!

ميتوان گفت آينده پژوهي، در مورد علوم انساني بر سه پايه استوار است: پايه اول جادو ، جنبل و حرف هاي من در اوردي كه: براساس فالگيري و رمالي است. پايه دوم علم آمار و احتمالات است كه: باز مانند جادو جنبل عمل مي كند،زيرا از نظر علمي، آمار و احتمالات نمي تواند نقطه اي را تعيين كند، بلكه دامنه اي را تعريف مي كند.

مثلا اگر شما بپرسيد : قيمت طلا فردا چه مقدار خواهد شد؟ ميگويد به احتمال 65درصد بين 110دلار تا 120دلار! البته اگر هم بيشتر يا كمتر شد، هيچ حادثه اي اتفاق نمي افتد!همانطور كه  رئيس سازمان هواشناسي  مي گويد : ايستگاه هاي ما، تند باد پيش بيني كرده بودند ولي، نه در اين حد كه خرابي به بار آورد(و خداوند توجيه را آفريد!).درحاليكه عملا چند نفر كشته شدند و: ميليون ها دلار خسارت وارد شده است. در مورد قيمت طلا يا هر كالا، يا حادثه سياسي اقتصادي هم همينطور است. پيش بيني كننده فقط جايزه از دست مي دهد! ولي در عمل هزاران شركت ورشكسته، دهها نفر مديران مالي عزل، يا به بيمارستان و قبرستان منتقل مي شوند.

اما پايه سوم روشن بيني مذهبي، يا الهام خدايي است. در اين روش پيش بيني كننده، نه تنها جايزه نمي گيرد بلكه، مورد آزار و اذيت اطرافيان خود نيز قرار مي گيرد.اما با گذشت زمان، صحت سخنان و گفتار آشكار مي شود. در زمان ما امام راحل، از چنين  روشن بيني برخوردار بود. ايشان در پانزده خرداد سال 1342گفت: ياران من در قنداق ها هستند و شير خواره اند! همه خنديدند ولي ديديم كه: همان ها در سال 1357چه قيامتي به پا كردند. ايشان در سال 1358 فرمودند: آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند! آمريكا رفته ها و خود فروخته ها خنديدند! ولي هنوز هم آمريكا نتوانسته كاري كند، بعد از اين هم نمي تواند!

ايشان گفتند: اسرائيل بايد از بين برود! صهيونيست ها و عاشقان هولوكاست خنديدند!آن هايي كه جادو جنبل در ذاتشان بود، با ساخت فيلم هاي جادويي خواستند بگويند: اين پيش بيني اشتباه است.  با شهر موش ها ، هري پاتر و ارباب حلقه ها جلو آمدند! دانشمندان آمار و احتمالات هم مانند آن ها باعصاي : منحني ها و هيستوگرام ها آمدند و گفتند: ترند و روند حوادث، برعكس اين حرف ها است. همبستگي بين پيروزي و رشد صهيونيست ها، يك رقم معني دار است! ولي اين 15 خرداد بود كه براي هميشه، عزاي عمومي اعلام شده بود،و هرساله وسيع تر و بين المللي تر، برگزار مي گردد:تا انشا الله روزي برسد كه تمام دنيا 15خردادي باشند. و اهل انتظار و اماده ظهور حضرت مهدي عج، آن طور كه امام راحلمان در: شعر زيباي خود آن را به تصوير كشيده است:

از غم دوست، در این میکده، فریاد کشم

دادرسي نیست که: در هجر رخش داد کشم

داد و بیداد که در محفل ما، رندی نیست

که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم

عاشقم، عاشق روی تو، نه چیز دگری

بار هجران وصالش، به دل شاد کشم

در غمت ای گل شاداب من، ای خسرو من

جور مجنون ببرم، تیشه فرهاد کشم

سالها می گذرد، حادثه ها می آید

انتظار فرج از: نیمه خرداد کشم
Faraj prévu mi- Juin
Bien que les études futures afin de valider l'Ouest , mais l'histoire de la science moderne est la mesure de l'histoire humaine . Humaine en raison de leur peur de l'avenir , et je voulais savoir ce qui va! Les futures études de ce type ont d'abord sciences occultes . C'est la substance de la magie et de la sorcellerie et a été considéré comme occultation . Mais bientôt leurs conclusions dans les sciences naturelles et les mathématiques , en particulier l'astronomie révélé .
Et maintenant prédire soleil : Rouler la lune pendant mille ans , est calculé et bien sûr prouvé pour des milliards , il faut ré- entrer dans le champ de la métaphysique ! Par exemple , certains disent , la couche d'ozone de la terre est rompu et la température par décennie , un taux augmente . Une fois qu'il atteint une centaine de degrés et la température de la terre : faire sous forme d' enfer plus ou même sur la terre !
Inversement , certains croient que la masse du soleil à nouveau formé à partir du gaz hydrogène , l'hydrogène est transformé en hélium constante est : Une fois que tout l'hydrogène a été converti en un beurre refroidi , c'est le paradis!
Cependant , maintenant, il peut être facile à dire de se produire lorsque l'écliptique , peut même dire les heures et les minutes en Bélier lune est en Scorpion . Ou Qu'est sec de l'année se fait : même le calendrier peut écrire mille ans .
Mais dans les sciences humaines ne fonctionnait pas si facilement , parce que nous sommes les stocks qui ne donneront pas , il est prévisible . Alors la question se pose , et de jouer . Cent fois si vous jouez au football , à cent première fois , vous ne pouvez pas prévoir vos mouvements ! Mouvements se produisent . Et puis analyser.
    Perturber la théorie des jeux prédit le côté opposé . , Et cela bien sûr ne signifie pas que les pratiques juridiques ne sont pas intelligents . Cela signifie que vos mains vont chercher et de lire votre jeu , et contre la forme de l'argent sur ​​la terre . Et vous devriez le voir s'égarer !
Dieu parfois les citoyens participeront à ces jeux ! Téhéran hier dans une tempête avec une vitesse de 120 km , respectivement , et le nombre de millions de morts et de blessés et de dollars de dommages et intérêts , agité tout . Les demandeurs affirment que la météo est prévu de faire ! Mais maintenant il est si large et long instruments : synoptiques et réclamations de prédictions scientifiques , il devrait être , et : même la météo pourrait se déplacer à Téhéran tempête orifice de nouvelles , mais de citer Ibn Abbas : ( ) quand il s'agit de Dieu , l'œil humain est aveugle !
Les études futures peut être dit sur ​​les sciences humaines repose sur trois piliers : la première catégorie Magie , Jnbl et mes mots sur ce qui suit: Selon le devin et est Rmal . La deuxième connaissances de base de probabilités et statistiques , l'ouverture agit comme par magie , car scientifiquement , ne peuvent pas pointer pour déterminer la probabilité et statistiques , mais aussi de définir la gamme .
Par exemple , si vous demandez : Quel sera le prix de l'or de demain ? Il a dit probablement 65 pour cent entre 110 $ à 120 $ ! Bien sûr, plus ou moins , aucun accident ne se produise pas ! , Comme Organisation météorologique chef dit que nos stations , Rafale avait prédit , mais plutôt sur ​​l'étendue des dommages causés ( et Dieu créa la justification ) alors qu'en réalité plusieurs personnes ont été tuées : . millions de dollars de dommages . Le prix de l'or ou de tout autre produit , événement économique ou politique trop . Prédicteurs ne perd le prix! En pratique, cependant , des milliers d'entreprises en faillite , des dizaines de gestionnaires financiers licenciés , ou sont transférés à l'hôpital et le cimetière .
Mais la troisième année illumination religieuse , ou inspiration divine . Cette méthode de prédiction non seulement gagné , mais n'a pas, comme sa famille est harcelée . , Mais au fil du temps , la précision de la parole et la parole est claire. A notre époque , l'Imam Khomeini , avait une telle illumination. Sur Juin quinze ans, 1342, dit-il , mes amis sont en stock et nourrissons avoir! Mais nous avons tous rire le même jugement à la fois mis en scène en 1357 . Il a dit en 1358 : les Etats-Unis ne peut pas faire de mal ! Aller en Amérique et vendu à rire de vous-même! Mais les Etats-Unis ne fonctionne toujours pas , alors il ne peut pas!
Ils ont dit qu'Israël doit disparaître! Sionistes et l'Holocauste amateurs rire Ceux magie dans la nature , avec un film magique voulait dire : cette prédiction est fausse . La Ville de souris , Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux sont venus ! Les scientifiques probabilité et les statistiques car ils canne : courbes et histogrammes sont venus et ont dit : tendances et des événements , ces déclarations sont inversés . La corrélation entre le succès et la croissance des sionistes , est une figure importante ! Mais les 15 Juin a été toujours en deuil a été déclarée , et la plus large et plus internationale chaque année , se tiendra jusqu'au 15 Juin à Shah Allah un jour, partout dans le monde . Les gens attendent et la préparation de l'Imam Mahdi , l'imam Khomeiny , il Mann, dans son beau poème il est dépeint . :
Amour triste ce bar , h crier
Non audience qui avait été mis en place Hjr h
Tumulte dans nos milieux , pas Randy
La Gloire aller de coupe , le tumulte allait se briser
Amour, l'amour de vous, pas d'autre chose
Fois en disant menuisier S , je suis heureux de coeur
J'ai des fleurs fraîches dans votre douleur , ô Khosrow I
Sorte de fou , je suis F hache
Plusieurs années ont passé depuis l'événement est
Faraj attendre la pause à mi- Juin .
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۲/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۵۶ نظر(0)

در اسلام، مديريت از فرد، آغاز شده به دو نفر مي رسد و: بعد در گروههاي بزرگ و در سطح شهر ، كشور و بالاخره به سطح جهاني مي رسد.

مديريت فردي همان مديريت بر خود، يا اخلاق فردي است. يعني انسان بايد به طور سيستماتيك، بر تمام عملكرد خود كنترل و: هدايت داشته باشد. لذا مثلا خشم در اسلام پسنديده نيست، زيرا در اين حالت، انسان مديريت بر خود را از دست مي دهد. انتهاي اين هم خط مديريت ميلياردي است. يعني پوشش دادن تمام انسان هاي روي زمين . بطوريكه هيچكس خود را تنها نبيند و: بطور سيستماتيك در مديريت جهاني نقش فعال داشته باشد.

ممكن است اين امر محال به نظر برسد. ولي آموزه هاي قراني همه از اين حالت صحبت مي كنند. خداوند مي فرمايد : من همه كار هاي شما را مي بينم و: از همه كس به شما نزديكترم! يا مي فرمايد هرجا دونفر باشند، نفر سوم خداوند است! و يا مي فرمايد: به هرجا روي بگردانيد در آنجا خدا هست.روزی شخصی خدمت امام حسین علیه السلام آمد و عرض کرد: ای پسر رسول خدا، من فرد گناه کاری هستم و :توانایی دست برداشتن از گناه را ندارم. با این حال از شما درخواست دارم که مرا موعظه کنید. امام حسین علیه السلام فرمودند: «ای مرد، هرچه می خواهی بکن، اما قبل از انجام دادن گناه، چند چیز را رعایت کن: اول این که از رزق و روزی خداوند نخور، آن گاه هرکاری می خواهی انجام بده؛ دوم آن که از ملک خدا بیرون برو، بعد هرچه دوست داری گناه کن؛ سوم آن که در جایی برو که: خداوند تو را نبیند؛ چهارم، هرگاه ملک الموت خواست روح از بدنت جدا کند، و جانت را بگیرد او را از خود دور کن؛ پنجم این که وقتی مالک دوزخ، تو را به سوی آتش می برد، اگر می توانی از کار او جلوگیری کن! و وارد آتش جهنم نشو. در آن صورت هرچه می خواهی گناه کن!

بنابر اين، ديد وسيع و همه جانبه اي وجود دارد كه: همه سيستم ها و زير سيستم ها را پوشش مي دهد.

براي روشن شدن موضوع اين نوع ديدگاه، در مديريت همه جانبه كافي است جايگاه يا: ديدگاه فكري خود را عوض كنيم. فرض كنيد ناظري در داخل ساختمان است، او جايي را نمي بيند زيرا در اطراف او ديوار وجود دارد. ولي اگر بيرون بيايد و در فضاي باز قرار گيرد، ميتواند وسيع تر ببيند. اگر يك دوربين يا تلسكوپ هم داشته باشد، ديد او وسيع تر مي شود.

در داستان هاي فارسي، موضوع عقاب را همينطور مي خوانيم، يعني عقاب از ارتفاع بسيار بالا حركت مي كند و: با ديد تيزبين خود حتي مي گويد: جنبيدن پشه، عيان در نظر ماست!

درواقع اگر منظر يا ديگاه ما بالاتر قرار گيرد، همه چيز را متفاوت مي بينيم . مثلا اگر براي برنامه ريزي يا :هدايت و كنترل در سطح معمولي باشد، مخصوصا در دنياي غرب، ما خواستار محدود شدن انسان براي: بهتر كنترل كردن او هستيم.در همه سطوح مديريتي حتي تربيتي، اين كار را اجتماعي شدن انسان، نام مي گذارند! يعني انسان براي اينكه جامعه پذير شود، يا در يك سازمان عضو شود، بايد بال هاي خود را قيچي كند!

اما در مديريت ميلياردي، نه تنها اين تعداد جمعيت كم هستند و: بايد بيشتر شوند بلكه، استعدادهاي آنان هم بايد توسعه يابد و: از همه توانايي هاي خود در حد بالايي استفاده كنند. و حتي آن را رشد و توسعه بدهند! خداوند مي فرمايد:( انا لموسعون) ما وسعت دهنده هستيم! يعني برخلاف مديريت غربي، كه محدود كننده هستند، مديريت خداوند بر توسعه كنندگي است.

مثال آشكار اين موضوع، سازمان هاي بشر ساخته است . قوي ترين سازمان هاي بشر ساخته، نظام هاي ارتشي است . يعني سازمان يافته تر از اين نهاد و: بزرگتر از اين سازمان ها، نزد بشر يافت نمي شود. احزاب نيز از سازمان هاي بزرگ بشري هستند، ولي از نظر فلسفه مديريتي، شبيه هم هستند. همانطور كه در ارتش چرا وجود ندارد، در حزب يا سازمان دولتي هم همينطور است. سازمان هاي دست ساز عادت دارند: اولين كسي را كه چرا بگويد بيرون كنند!

   لذا در سازمان هاي بامديريت غربي، استبداد كاملا تئوريزه شده و: سانتراليزم يك شيوه ي ناگريز است. كسي كه وارد سازمان مي شود، بايد ايده هاي خود را كنار بگذارد و: منافع خود را در منافع سازمان ببيند.   البته نظام مشاركتي جديدي، پايه گذاري شده ولي اين نظام مشاركتي، مستبد تر از نظام سازماني است!چرا كه در اين نظام تنها نظراتي ارزش دارند كه: در جهت اهداف سازمان باشند.و بقيه در بايكوت كامل قرار مي گيرند.

اما در مديريت ميلياردي، كسي حق ندارد حتي يك كودك به دنيا نيامده را از: اين سازمان بزرگ بيرون كند!اين كار او قتل نفس حساب مي شود. درنظام الهي مديريت ، همه انسان ها مهم هستند.آنقدر مهم كه خداوند مي فرمايد: اگر بنده من بداند چه قدر به او علاقه دارم، شوق زيادي خواهد كرد.

و حديث قدسي است كه: من به بنده ام طوري توجه مي كنم، گويا فقط همين يك نفر را دارم! ولي او وقتي به نماز مي ايستد، گويا هزاران خدا دارد!

نمونه اي از اين مديريت ميلياردي را، در ايران مي توان ديد. سال هاست جمعيت هاي فراواني به خيابان مي آيند و: راهپيمايي مي كنند بدون اينكه كسي آسيب ببيند، در همين مراسم نيمه خرداد،خواهيم ديد كه مردم به صحنه مي آيند، و مراسم برگزار مي كنند و مي روند. گويا اصلا اتفاقي نيافتاده !

   اما يك هزارم اين تجمع ها، در غرب صد ها كشته و مجروح مي دهد! واصلا اگر كشته ندهد گويا اتفاقي نيافتاده! واين تفاوت مديريت ها در اداره كلني ها است 
gestion milliards
Dans l'Islam , la direction a commencé deux arrive et après de grands groupes dans la ville , le pays et finit par atteindre le niveau mondial .
La gestion de leur éthique individuels ou personnels . L'homme systématiquement , et le contrôle de l'ensemble de ses fonctions: être guidés . Ainsi, par exemple , la colère n'est pas bonne dans l'islam , comme dans ce cas , un homme perd sa gestion . La fin du gestionnaire de ligne milliards . Couvrir tous les êtres humains sur Terre . C'est juste que personne ne préserver et : est systématiquement rôle actif dans la gestion du monde .
Il peut sembler impossible . Mais les enseignements du Coran , tout ce discours . Dieu dit : Je vois votre travail et le seul proche de chez vous ! Où sont énoncés ou deux , la troisième personne de Dieu ! Et a déclaré : se détourner partout où il ya Dieu servir Someday Hussein personnel est venu et a dit: . O fils du Messager d' Allah , je suis un pécheur chose : la capacité de s'abstenir de péché plus . Cependant , je vous demande de m'aider à prêcher . Hussein a dit: « O homme , ce que vous voulez faire, mais avant de faire le péché maintenant d'observer un certain nombre de choses : d'abord , les dispositions du Seigneur , alors faites ce que vous voulez , le deuxième, le Sortez de la propriété de Dieu , alors le péché que vous le souhaitez , le troisième, aller quelque part qui n'a pas Dieu ; trimestre , lorsque l'ange voulu séparer l'âme du corps , et Janet lui enlever maintenant , le cinquième propriétaire enfer quand vous prenez dans le feu , si vous pouvez l'empêcher de faire cela! Et ne pas entrer dans le feu de l'enfer . Dans ce cas , ce que vous voulez au péché !
Par conséquent, il s'agit d'une vision vaste et complet qui couvre tous les systèmes et sous-systèmes .
Afin de clarifier ce point de vue , tout adéquate poste de direction : le point de vue va changer votre esprit . Supposons un observateur à l'intérieur du bâtiment, parce qu'il ne voit pas où il ya un mur autour de lui . Mais vous devez sortir à l'air libre , à la voir en grand . Si vous avez un appareil photo ou télescope , plus grande est sa vision .
Dans l'histoire perse , ce lit aussi l'aigle , les mouvements aigle de haute altitude avec son regard acéré dit même les moustiques trémoussent explicites à notre avis !
En effet , si perspective plus élevée , ou la mesure répétée nous sommes , nous voyons les choses différemment . Par exemple , si le plan ou : niveau de guidage et de contrôle est normal , surtout dans l'Ouest , nous appelons pour limiter l'être humain pour le mieux sont le contrôler à travers tous les niveaux de gestion , même éducatif, social , les humains , laissez- nom . ! La socialisation est l'être humain , ou un membre d'une organisation doit être en mesure de réduire vos ailes !
Mais la gestion de milliards , non seulement dans cette population est faible et doit être augmentée mais , leurs talents devrait être développée et la limite supérieure à utiliser toutes ses capacités . Et même faire grandir et se développer ! Dieu dit : ( ) Nous élargissons ! Contrairement à la gestion de l'Ouest , qui sont limite la capacité de la direction à développer Dieu .
Exemple évident de cela, les organisations sont artificielles . Les organisations de l'homme les plus forts , le régime militaire . C'est plus organisé que cette institution : plus l'organisation , les yeux humains ne peuvent pas être trouvés . Parties sont également très bien l'organisation humaine , mais la philosophie de gestion , sont similaires . Comme l'armée , car il n'existe pas dans l'organisme du parti ou du gouvernement aussi. Organisations à la main sont utilisés : le premier parce qu'ils disent !
   Par conséquent , les organisations avec la direction de l'Ouest , de la tyrannie et entièrement théorisé : le centralisme est inévitablement pratique . Qui va participer, vous devez laisser vos idées et des intérêts en voir les avantages . Le nouveau système de partenariat , mais ce système est basé système d'organisation participative est plus autoritaire , parce que dans ce système sont les seules idées qui sont les objectifs de l'organisation . , Et le reste sont boycott complet .
Mais la gestion des milliards de bébés à naître qui n'ont pas le droit même à l'extérieur de l'organisation pour faire ce travail , il est considéré comme un homicide involontaire coupable . Système divin de gestion , tous les êtres humains sont importants suffisamment important pour que Dieu dit : . Si je sais à quel point je l'aime , beaucoup de passion et volonté .
Et le saint hadith : Je suis tellement J'envisage , si je n'ai que celui-ci! Quand il s'arrête de prier , mais , apparemment , des milliers de Dieu !
Un exemple de cette administration milliards , peut être vu en Iran . Apparemment, rien ne s'est passé !
   Mais un millième du rallye , tuant et blessant des centaines de spectacles dans l'Ouest! Et même s'il n'est pas tué , apparemment arrivé! Wayne différences dans la gestion et l'administration des colonies .
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۳۴ نظر(0)

دعوت ايران از تمامي مردم دنيا، تمام شدني نيست زيرا جمهوري اسلامي ايران، خود را متعلق به تمام دنيا مي داند و: تمام دنيا راهم به همكاري دعوت مي كند. يكي از اين نمونه ها مسابقات بزرگ قران كريم، در سي و يك دوره  است كه: هرساله از همه كشورها حتي آمريكا و كانادا ، اروپا و آفريقا به آن دعوت مي شوند. هنوز اين موضوع تمام نشده، دعوت از همه دنيا براي شركت در: جشن هاي ايام شعبانيه است. در سوم شعبان، ميلاد امام حسين ع است و: بعد جشن تولد حضرت عباس و امام سجاد س،و از همه مردمي تر جشن نيمه شعبان سالروز تولد امام زمان عج است، كه همه اين ها سر شار از شادي و نور است.

     اين دعوت در تمام: شادي ها و غم ها، و همه مراسم است و: مخصوص يك گروه يا يك قوم و ملت خاصي نيست، و كسي را نمي توان از شركت در آن منع كرد. مانند ايام بزرگداشت سالگرد قيام 15خرداد، و سالگرد رحلت امام خميني ره است . هرساله ماهين نيوز، از سوي خود همه مردم جهان را، دعوت به شركت در اين مراسم مي كرد. ولي امسال خوشبختانه، رئيس ستاد بزرگداشت ارتحال امام خميني ره، راسا به مطبوعات و رسانه ها دستور داد كه: اين دعوت را فقط در سطح ملي و براي ايرانيان نبينند، بلكه يك تبليغات جهاني و دعوت عام باشد.

كليه امكانات براي پذيرايي يك ميليون زائر، آماده شده است چه از لحاظ خورد و خوراك رايگان و نذري، و چه از لحاظ نقل و انتقال و يا حتي اسكان شبانه و : بيتوته روزانه .آب و هواي ايران هم در اين روزها، هم گرم و هم خنك است. يعني براي همه مزاج ها مي سازد. روز ها در حد فاصل ساعت 12تا 15گرمترين ساعات روز است. ولي بعد گرماي آن مطبوع مي شود . سرماي آن هم در شب به خنكي ميزند كه: ملس است و قابل استفاده براي زائران، در فضاي باز است.از نظر كمپينگ يا داشتن چادر مسافرتي هم منعي نيست. و فضاي سبز بسيار زيادي هم، براي اين منظور با تجهيزات كامل در نظر گرفته شده است.

   اصولا امام راحل سنت رسول الله را زنده كرد و: آن اينكه همه مردم مي توانند باهمديگر دوست باشند. سياه و سفيد ندارد. همه مردم ميتوانند به ملاقات مسئولين بروند و: مسئولين حتي براي پذيرايي، رديف بودجه اي به نام حق سفره دارند! تا مهمان نوازي آنان با شكوهتر باشد.

   در ايران اسلامي برخلاف ديگر كشورها، كه آب را مي فروشند بهترين نوع آب خوردني در خيابان ها، با ليوان و آب سرد كن مجاني است.زيرا آب مهريه حضرت زهرا است ولي، فرزند او را در تشنگي شهيد كردند.

در تمام دنيا استفاده از سرويس هاي بهداشتي و: ديگر امكانات شهرداري براي مهمانان ممنوع، يا با هزينه است. اما در ايران پرداخت هزينه از سوي ميهمان ممنوع است! و در تمام سرويس هاي بهداشتي، ياد داشت گذاشته اند كه: پرداخت هرگونه وجه ممنوع است.

     در تمام دنيا براي ملاقات رئيس جمهور ها قانون است: اگر كسي مي خواهد ملاقاتي كند، بايد يك مهماني شام ترتيب دهد و: پول شام را بدهد و مبلغي هم به خود رئيس جمهور بدهد! ولي در ايران اخلاق علوي حكم مي كند، حتي وقتي به بيت مقام معظم رهبري  هم مي روند، نه تنها هزينه اي از آنان گرفته نمي شود، بلكه تمام امكانات براي پذيرايي آنان فراهم و: در بسياري از موارد از تغذيه رايگان نيز، بهره مند مي شوند.

سازمان اوقاف از جمله سازمان هايي است كه: در تمام امام زادگان نذر دادن را باب كرده است. هركس در هرزمان به امام زاده اي برود، گرسنه نمي ماند. خرمايي، چايي، و حتي نان و سبزي خانگي مهمان مي شود. نمونه آن همين مسابقات قراني بود كه: تمام حاضرين به شام مهمان بودند. و يا در حرم رضوي، آشپزخانه حضرتي هميشه مملو از: مهماناني است كه بدون پرداخت وجه، از بهترين غذاهاي روز بهره مند مي شوند.

    فقط ايام خرداد نيست كه اين طور است، در ايام رمضان هم همينطور است. اكنون در تمام دنيا اين رسم حسنه شده كه: در موقع افطار سفره هاي غذاي رايگان، براي روزه داران گذاشته مي شود. و كسي سوال هم نمي كند كه ايا شما، واقعا روزه بوده ايد يا نه!

در ايام محرم هم به ياد شهداي كربلا، تا نزديك دوماه در ايران اسلامي و ديگر كشورهاي شيعه، از نذورات توزيع مي شود.

حتي در ايام سنتي يا ملي هم اين روش اثر گذاشته! در ايام نوروز هم با اينكه بيشتر جنبه خانوادگي دارد، مردم از شيريني و شربت دادن به ديگران صرف نظر نمي كنند. در همه راهپيمايي ها و ايام الله هم، مردم از سانديس و كيك بي بهره نمي مانند. اين سر زمين سرزمين مهر و عطوفت است. با اينكه دشمنان به خيال خود، تحريم كرده اند ولي هرگز كسي به: نوانخانه ها نياز نداشته است! فرق نوان خانه ها با نذورات ايراني هم، همين است كه در نوانخانه هاي غربي، بايد ثبت نام شويد و با هزار منت، يك لقمه نان يا يك كف دست غذا بگيريد. ولي در اين جا اگر كسي غذا نخورد، ميزبان، ناراحت مي شود!

  در مراسم عروسي از اين هم بالاتر است، همه سنگ تمام مي گذارند تا مهمانان راضي بروند. در قديم مانند خارجي ها، رسم بوده كه پول بگيرند ولي، اين رسم كلا از بين رفته و كسي ديگر، نگران چند برابر پرداختن يك شام عروسي نيست! و عروس و داماد بركت خود را از خدا مي گيرند.

  فقط در شادي ها نيست، در مراسم عزاداري و ترحيم نيز، اين طور است امكان ندارد شما به مجلس ترحيم برويد، كسي از شما بپرسد چه نسبتي داريد؟ يا چرا از نذورات آن استفاده ميكنيد؟..

اين است كه دعوت ايرانيان از تمام دنيا تمامي ندارد ..   

Invité par: sans fin !

Iran invite tous les peuples du monde , tout n'est pas possible en raison de la République islamique lui-même appartient à tout le monde le sait et tout le monde sera invité à travailler mon chemin . L'un des deux tournois majeurs du Coran , à trente- dont l'un est : chaque année, de tous les pays , même les États- Unis, le Canada , l'Europe et l'Afrique sont invités . Ce n'est pas encore terminé , inviter le monde entier à participer aux célébrations pendant Shbanyh . Naissance de la troisième Imam Hussein et de l'imam après Imam Abbas et Imam Sajjad sa fête d'anniversaire, et plus les gens Shaban célébrer l'anniversaire de l'Imam Mahdi , le chef de tous ce flux de bonheur et de lumière .

     Cette invitation à tous : le bonheur et la tristesse , et toutes les cérémonies et : pour un groupe ou pas certaines personnes et de la nation , et nul ne peut être empêché d' y participer. Comme lors du soulèvement du 15 Khordad anniversaire et l'anniversaire de la mort de l'imam Khomeiny . Chaque Mahin Nouvelles , propriétaire de tous les peuples du monde , a été invité à assister à la cérémonie . Mais heureusement, cette année , la célébration de la mort du chef de l'Imam Khomeiny de personnel, directement à la presse et a ordonné que l'invitation pour les Iraniens ou ne connaissent que national , mais une publicité mondiale et public est invité .

Toutes les installations pour recevoir un million de pèlerins , ont été préparés en termes de manger gratuitement ou vœu , ou de transport ou l'hébergement de nuit : porter tous les jours , de l'eau et de l'air dans ces jours , trop chaud . c'est cool . Cela rend tous les mouvements . Entre 12 à 15 heures par jour dans les heures les plus chaudes de la journée . Mais l'air est chaud . Son froid la nuit donne la fraîcheur qui est doux et utilisé pour les pèlerins , les espaces ouverts . Than une tente de camping ou le temps de déplacement est prohibitif . Et beaucoup d'espace vert , avec un équipement complet à cet effet est considéré .

   Fondamentalement Imam Khomeini revivre la tradition du Prophète , et il est que toutes les personnes peuvent être des amis ensemble. Pas noir et blanc . Tout le monde peut aller à la rencontre des fonctionnaires : même le personnel de la réception , une ligne budgétaire est appelée la table de droite ! L'hospitalité est plus glorieux pour eux.

   Dans l'Iran islamique , contrairement à d'autres pays qui vendent la meilleure eau potable dans les rues , avec un verre de refroidisseurs d'eau sont gratuits. Parce que l'eau dot de Zahra , mais son fils Shahid qui ont soif .

Dans le monde des services de santé et d'autres installations municipales pour les invités, interdit , ou est le coût . Mais dans les frais d'hôtes est interdite ! Et les services de santé , devront apprendre le paiement des fonds est interdit .

     Dans le monde entier pour répondre à la loi du président : Si quelqu'un veut visiter , nous allons organiser un dîner : donner votre argent et missionnaires de donner leur président ! Mais l'Iran Alavi règles d'éthique , même lorsque les bits sont chef suprême , non seulement dans le coût n'est pas pris d'eux , mais ils fournissent toutes les facilités pour un régime sans divertissant et dans de nombreux cas également avantage être .

Les organisations religieuses, y compris les organisations qui : les descendants de l'Imam a juré de Bob . Chaque fois que quelqu'un va au sanctuaire , n'était pas faim . Tan , thé , et même du pain fait maison et des légumes sont en visite . Un exemple de ce tournoi était le Coran que toutes les personnes présentes étaient les convives . Ou un sanctuaire , cuisine Khazrati est toujours pleine d'invités qui , sans paiement , de bénéficier des meilleurs repas par jour .

    Ce n'est pas seulement au cours de Juin , pendant le Ramadan aussi. Cette tradition a été bonne dans le monde d'aujourd'hui : la nourriture gratuite à la table du petit déjeuner , pour le jeûne est à gauche. Et qui ne vous demande pas , si vous êtes vraiment rapide !

Muharram à la mémoire des martyrs de Karbala , près de deux mois en Iran et chiite autre islam , le vœu est distribué .

Même les jours fériés traditionnels influent également sur le chemin! Au cours de la nouvelle année avec un aspect de la famille est que la plupart des gens ne sautez pas les bonbons et sirops aux autres. Dieu est dans toutes les parades et les temps de fête , les gens ne peuvent pas être privés de Sandys et gâteaux . Cette terre est la terre d'amour et de compassion . Avec les ennemis de son imagination , mais jamais sanctionné personne: pas besoin de soins palliatifs ! La différence avec hospice Google iranien , l'hospice est pourquoi l'Occident doit être inscrit sur les milliers d'obligation, un pain ou une boîte de palmiers alimentaires . Mais ici quelqu'un manger de la nourriture , la maison , sont en colère !

  Le mariage est encore plus élevé , en mettant toutes les pierres tous les invités quittent satisfaits . Dans le passé , comme étrangers , qui complotaient pour faire de l'argent , mais vous inquiétez pas ce rituel totalement perdu et quelqu'un d'autre sur la façon de payer pour un dîner de mariage est ! Et la mariée et le marié ont bénédictions de Dieu .

  Il ya seulement la joie , le deuil et les rites funéraires aussi , il n'est pas possible pour vous d'aller obit , si quelqu'un vous demande quelle proportion ? Ou à cause de la promesse que vous utilisez? ..

Ce n'est pas une invitation à tous les Iraniens du monde entier . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۳/۱۳۹۳ - ۰۱:۳۶ نظر(0)

فقر فیلمنامه در هالیوود

ساخت فیلم هایی همچون سیصد در هالیوود، که در باره ایران است از دیدگاه علمی، یک فراخوان فیلم نامه است. به این معنی که آن ها فاقد هر نوع پژوهش و دانش در مورد ایران هستند. درحالیکه نیاز مبرمی به تولیدات در باره ایران دارند. زیرا فیلمبردار و نویسنده این نوع فیلم ها نشان می دهد: که هیچ اطلاعاتی در باره ایران ندارد. زیرا وقتی پادشاه ایران یا خود ایرانی ها را، رنگین پوست نشان می دهد. این عدم اطلاع کامل آن ها است .

نه فقط در فیلم های تاریخی، حتی در فیلم های معمولی مانند: سریال ساعت 24 و غیره هم، ایرانی ها را درست نمی شناسند. البته یک دلیل عمده آن قطع بودن روابط بین ایران و آمریکا است . اما این مسئله قابل حل است، زیرا روابط فرهنگی هنوز موجود است و: رفت و آمد های فرهنگی منعی ندارد.

علاوه بر اینکه ایرانی ها ،در لس آنجلس یا شهر های دیگر امریکا وجود دارند. یعنی ایرانی موجودی نامرئی یا ترسناک نیست. در همان همسایگی فیلم ساز و نویسنده هم زندگی می کند. البته ممکن است در اثر زندگی در آمریکا، فرهنگی متفاوت داشته باشد ولی، این هم مشکلی نیست زیرا به فرهنگ آمریکایی ،تغییر جهت داده اند نه فرهنگ های دیگر.

رعایت امانت و تعهد به متون تاریخی و :درست بودن محتوا نیز در سناریوها و فیلمنامه های هالیوود جایی ندارد. زیرا از ابتدا براساس تخیل به وجود آمده . ساخت کارتن یا داستان واره هایی مانند: هری پاتر نشان می دهد که: هنوز تفکرات کودکانه در هالیوود، جایگاه بهتری از تفکرات عمیق تر دارد.

در حالیکه مثلا در فیلم مریم مقدس، که در ایران ساخته شد همه عوامل دست به تحقیقات وسیع زدند. و حتی سفر های لازم انجام شد تا برداشت دقیقی از :محل زندگی حضرت مریم به دست آید و: امانت تاریخی رعایت شود.

مقید بودن ایرانی ها در رعایت اصول سینمایی، گاه به حد وسواس می رسد در حالیکه، چنین قیدی برای آمریکایی یا دیگر کشورها وجود ندارد. و یک احساس درونی و خود کم بینی در: برابر های و هوی آن ها است . زیرا هالیوود قبل از آن یک جایگاه صنعت سینما باشد، محل مشروب فروشی و روسپیگری و شب زنده داری همه علاف های جهان است! که به عنوان گردشگر به آنجا می روند. اوج این شب زنده داری و شبگردی و شو های مختلف، تبدیل به مراسم اسکار شده است. یعنی اگر این مراسم را از هالیوود بگیرند، چیزی از آن باقی نمی ماند و همانطور که مهران مدیری می گوید: یک عده که از سینما سر در نمی آورند، به تولید فیلم مشغولند!

شرکت های فیلم سازی مستقر در هالیوود و: روستاهای نزدیک آن به مدد تبلیغات، هرچه را تولید می کنند در سراسر دنیا پخش می شود.

تاریخچه هالیوود نشان می دهد که: در صد سال پیش فقط یک روستا بوده که :بارش تکه های قرمز چوب آن ها را آزار می داده ! اما بعدا تبلیغات چنان شد که: چوب راش به آن می گفتند!

یک بررسی ساده نشان می دهد که: تا سال 2000هنوز هالیوود امروزی نشده بود!بیشترین نمود فعالیت این روستا، دربین جنگ اول و دوم بود که در: شرایط جنگی راه خود را انتخاب کرد. تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت چشمگیری ندارد، دراین دوران به مدد سرمایه گذاری دشمنان اسلام، به خصوص صهیونیست ها، از خاک آن جا طلا ساختند!

نفوذ هالیوود نه در محتوای آن، بلکه در سرمایه گذاری شدید کمپانی ها صهیونیستی از یکسو، و قدرت کارتل های توزیع و پخش فیلم از سوی دیگر و: هماهنگی سالن داران با آن ها است. یعنی ساده ترین تولید سینما با مارک هالیوود، در تمام سینماهای جهان به طور همزمان اکران می شود و: در همان موقع سیستم قوی تکثیر ویدیویی و اینترنتی به کار می افتد .

هالیوودی ها برخلاف گفته هایشان، هیچ علاقه ای به قانون کپی رایت ندارند و: برایشان توزیع رایگان فیلم ها هم، اهمیت خود را دارد زیرا در سراسر جهان، همه جا امکان یا اجازه اکران فیلم نیست، و سیستم خانگی یا توزیع اینترنتی فیلم، برای آن ها شهرت و محبوبیت به ارمغان می آورد. و آن ها از همین شهرت، برای تعیین دستمزد بالاتری برای خود بهره برداری می کنند.

فیلمنامه نویسان هم از این موضع خوب استفاده می کنند. هرچه بیشتر از صحنه های ممنوعه و غیر اخلاقی، در آن استفاده کنند به نفع کل سینمای هالیوود است. زیرا این سینما در ادامه همان قاچاقچی گری اسلحه، مواد مخدر و تبلیغ روسپیگری ، فروش مشروبات الکلی و سیگار و.. است.

همانطور که سیگار تا مارک قاچاق نخورد، فروش نمی رود! یا اسلحه اگر قاچاق عنوان نشود، ارزان خریداری می شود، در سناریو نویسی هم صحنه های ممنوعه فراوان گذاشته می شود تا :تضمین گیشه هایشان شود. فراموش نکنیم که در هالیوود اولیه،حتی فروش مشروبات ممنوع بوده است! و بسیاری از کار هایی که الان سینمای هالیوودی می کند. برای خود مردم هم گیج کننده است.

بنابر این فیلمنامه نویسی برای هالیود، در دایره فساد و تباهی و ضدیت با اخلاق و تاریخ، معنی پیدا می کند و این به معنی آن نیست که آن ها، برنامه دقیقی برای این کار دارند! بلکه به معنی این است که: حالا که نمی توانند خوب، خوب باشند! بهتر است بد خوبی باشند!مانند بد بویز كه نشان مي دهد به گود بويز علاقه اي ندارند!

Aucun script à Hollywood

Fabrication de trois films hollywoodiens tels que celui de l'Iran à partir d'un point de vue scientifique , un appel au script . Cela signifie que sans aucune recherche ou de connaissances sur l'Iran . Alors que le besoin urgent de produire de l'Iran . Le photographe et écrivain de ce film car il montre que pas aucune information sur l'Iran . Parce que quand le shah d'Iran ou Iraniens , exposition de couleur . Il n'est pas tout à fait courant.

Non seulement dans les films historiques , même les films ordinaires comme : horloge série 24 et donc, aussi, les Iraniens ne savent pas . Bien sûr, une raison majeure de l'abandon de la relation entre l'Iran et l'Amérique . Mais ce problème est résolu , car il est encore un relations culturelles : Voyage culturel est prohibitif .

En plus des Iraniens , Los Angeles ou toute autre ville en Amérique existent . Créature invisible ou pas effrayant de l'Iran . Cinéaste et écrivain qui vit dans le même quartier . Elle peut être causée par la vie en Amérique , a une culture différente , mais c'est bien parce que la culture américaine n'a pas changé pour les autres cultures .

Respecter l'intégrité et l'engagement de textes historiques : scénarios de précision et son à Hollywood n'est pas l'endroit . Parce que l'imagination commence à exister . Création de la zone Schéma ou des histoires comme Harry Potter montre que Hollywood encore des pensées enfantines , une réflexion plus approfondie est un meilleur endroit .

Alors que les films comme Mary , qui a été construit en grande recherches ont été tous les facteurs . Et même un voyage était nécessaire de retirer l'emplacement exact de la vie de Marie et à atteindre: la fiabilité historique est essentielle.

Iraniens sont tenus de respecter les principes du mouvement , bien que parfois trop obsédé par elle , il n'y a donc aucune marge de manoeuvre pour les Etats-Unis ou d'autres pays . Et un sentiment intérieur d'infériorité en face et c'est lourd . Avant que l'industrie cinématographique d'Hollywood est un endroit , un lieu de prostitution , bars et discothèques sont tous Allaf monde ! Comme les touristes y vont . Le point culminant de l'exposition et diverses soirées et noctambulation , est devenu la cérémonie des Oscars . Si le cas de leurs téléphones , ce qu'il en reste et la Mehran Modiri dit un certain nombre de gens qui ne font pas le film , les producteurs sont de film !

Hollywood société de production cinématographique basée dans les villages près d'elle , grâce à des promotions , tout ce qu'ils produisent est répartie à travers le monde .

Histoire Hollywood montre que dans un seul village qui était il ya cent ans : la pluie morceau de bois rouge qui doit faire mal! Mais alors si la publicité a été dit qu'il bois !

Une simple vérification montre que : Hollywood a toujours pas jusqu'en 2000 a été la plus active du village , qui était parmi la première et seconde guerre : la guerre ont choisi leur propre voie . Aucune activité significative jusqu'à la Révolution islamique , cette fois grâce à l'investissement des ennemis de l'Islam , en particulier les sionistes , le sol , où il a fait de l'or !

Hollywood n'est pas venu dans son contenu , mais de lourds investissements dans des sociétés israéliennes , d'une part , et le pouvoir des cartels et de la distribution du film : il est coordonné avec le salon des propriétaires. Les moyens les plus simples de la production du film avec Mark Hollywood , s'ouvre dans les théâtres à travers le monde en même temps et dans le même temps solide système ne parvient pas à reproduire la vidéo et Internet .

Contrairement à leur Hollywood dit , n'ont aucun intérêt dans le droit d'auteur : la distribution gratuite de leurs films ensemble , en raison de leur importance dans le monde , chaque fois que possible , ou nous allons systèmes films , et la maison ou de la distribution de vidéo en ligne , pour il apporte la gloire et la popularité . Et de la même réputation pour des salaires plus élevés pour leur exploit .

C'est aussi de bons scénaristes utilisent . Plus de scènes de illicite et immoral , en ce qu'ils sont en faveur de Hollywood . Ce film se poursuit dans le même médicament , car Gary armes à feu, les drogues et la promotion de la prostitution , la vente d'alcool et de cigarettes .. est .

Comme une marque de cigarette n'était pas illégal , n'est pas à vendre ! Si la contrebande ou d'armes ne sont pas aussi pas cher à l'achat, le scénario est mis en place comme le grand tabou : faire en sorte que leur box-office . N'oublions pas qu'au début de Hollywood , même la vente d'alcool est interdite ! Et beaucoup de travail que Hollywood fait maintenant. Source de confusion pour les gens .

Ainsi, l'écriture de scénarios pour Hollywood , le cercle de la corruption et anti- morale et de l'histoire , a un sens, et cela ne signifie pas qu'ils comptent faire exactement cela! Cela signifie que : Il ne peut pas être bon , être bon ! Est-il mauvais pour être bon! Tels que Bad Boys , qui ne montre aucun intérêt dans Good Boys ! . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۰/۳/۱۳۹۳ - ۰۱:۲۹ نظر(0)

ملکوتی  موسیقایی

 

موسیقی ارگانیک و بدون استفاده از :ابزار  دست ساز و افزودنی های مجاز و غیرمجاز را، در سالن اجلاس سران با حضور قاریان درجه یک و خانواده های قرانی تجریه کنید. ازتاریخ 5تا 12خرداد 1393 مهمان سازمان اوقاف و امورخیریه باشید و: یک کنسرت کاملا اسلامی را ببینید و: هم دنیای خود را اباد کنید هم آخرت را

صوت و لحن استاد احمد ابوالقاسمی و یا استاد کریم منصوری، چنان جذبه ای در جمعیت ایجاد کرده بود که: آن ها همگی از کودک، زن، کوچک و بزرگ، ابتدا ساکت بودند و فقط گوش می دادند ولی بعد از هر تنفس قاری ،با ابراز احساسات و گفتن کلمات تحسین برانگیز، در ادامه صوت آن ها می خواندند.برخی از مهمانان خارجی چنان به وجد آمده بودند که: بر پای خود می ایستادند و با دراز کردن دستان خود، احساسات عمیق خود را نشان می دادند.

البته فرقی نمی کرد، از مالزی یا فلیپین هم که آمده بودند، همانقدر جذبه و نشاط ایجاد می کردند، که گویا زبان واحدی بین همه است.بنابر اعلام سازمان اوقاف از بسیاری از کشورهای جهان قاریان درجه یک به جمهوری اسلامی ایران اعزام شده بودند که هریک به تنهایی یک شعیشع یا عبدالباسط بودند.

البته شاید بسیاری از آنان، فقط از طریق نوار یا سی دی با اساتید خود آشنا شده بودند، اما رعایت سبک همه استادها یک احترام به ساحت آنان بود . برخی ها هم چنان تبحری داشتند که: در ابتدا با یک سبک شروع و در انتها باسبک دیگری تمام می کردند.

هماهنگی موسیقایی بین قاری و مدعوین، به قدری خوب بود که گویا یک گروه کر، با صد سال سابقه ، نیم قرن تجربه و ربع قرن تمرین در سالن هستند. یاد درس های دوران دبیرستان می افتادم که: صدای کر را با لگاریتم حساب می کردند . یعنی هر ده نفر همخوان، یک صدا در می آورند. ولی صد نفر شدند دو صدا تشخیص داده می شود. وهزار نفر سه صدا! گرچه در سالن صدهزار نفری هم ،ما این همخوانی ها را تجربه می کنیم: الگاریتم یا الخوارزمی! یا لگ صدهزار هم می شودپنج!

    قاری حتی از ایما و اشاره، برای هماهنگی گروه کر با: خودش هم استفاده می کرد. برای قاری مهم نبود که قیافه اش چه شکلی می شود، و یا زبانش بیرون می افتد، بلکه مهم آن بود که نظم موسیقایی کلام حفظ شود .

   قاریان حتی از نظم موسیقایی هم بهره می بردند و: با تغییر گام های موسیقی به صدای خود طراوت می دادند. و دستان خود را درکنار گوش می گذاشتند، تا هماهنگی همه اعضا بدن را داشته باشند.

برخی ها با صدای آرام شروع می کردند و: کم کم صدای خود را به آخرین حد می رساندند، که گاه دست و پایشان هم می لرزید و: سالن را هم به لرزه در می اورد.

از میکروفن هم ماهرانه استفاده می کردند، گاه صدای خود را به میکروفن نزدیک و: گاه از آن دور می کردند تا: یکنواختی در صدا ها گرفته شود و: طرب بیشتری به شنونده دست دهد.

بجز از نعمت خدا دادی حنجره، از هیچ امکان دیگری برای پر کردن فضای موسیقایی، استفاده نمی کردند. نیازی به تار و تنبور و دستک و دنبک نیود. حتی گروههای تواشیح، طوری ماهرانه می خواندند که انسان نیازی به موزیک: متن یا موزیک زیر صدا، احساس نمی کرد.

   بی اختیار به یاد صدر اسلام می افتاد که: در جایی خوانده بودی: کسی را قرار بود اعدام کنند، وی با صوت حزینی قران خوانده بود، و صدای صوت قران او، چنان جذبه داشت که تا کاخ خلیفه رفته بود! و او از شنیدن آن به شعف آمده و: حکم برائت آن قاری را امضا کرده بود.

 

   شاید تابه حال این جذبه را حس نکرده بودم و: نمی دانستم که حقیقت دارد یا نه، ولی اکنون در حال و هوای سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قران کریم، این حس را تجربه می کنم. چهار روز است که دیگر کار هایم را رها کرده ام و به اینجا می آیم.

      حتی در نماز جمعه هم که بودم خطیب گرانقدر، آیه الله سید احمد خاتمی در نمازجمعه هم این را گفت. وی تاکید کرد با همسر و فرزندان خود، دراین مراسم شرکت کنید. زیرا شنیدن صوت قران دراین مکان مصداق ایه قرآن است(في بيوت أذِنَ اللهُ أنْ تُرْفَعَ و يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالغُدُوِّ و الآصال) ولذا کودکان با آن آشنا شوند بسیار خوب است.

ایشان حتی از مسئولین هم خواست، دراین مراسم شرکت کنند و این، علاوه بر آن بود که شبکه سیمای قران و: رادیو بین المللی قران هم از همه دعوت می کرد و: مجری مراسم هم تکرار می کرد که: همه روزه از ساعت 16تا 22به استثنا وقت نماز، در خدمت خانواده های محترم قرانی هستند و: سازمان اوقاف و امور خیریه هم سنگ تمام گذاشته بود و: با شام خوبی از این مهمانان پذیرایی می کرد. خداوند همه خادمان قران را خیر عطا فرماید به ما هم
musical ciel
Musique biologique sans l'utilisation d'outils à main et les additifs autorisés et non autorisés , dans le Hall Sommet Coran Qari assister famille de classe peut éprouver. Depuis 5 à 12 jour persan Khordad 1393 clients et de garder la dotation et de la Charité : islamique voir tout un concert : le monde de l'au-delà Construisez votre
émotion et admirable de dire les mots , la voix plus ils chantent . certains invités étrangers étaient tellement excités qu'ils se tinrent sur leurs pieds et étirer vos mains , a montré ses sentiments profonds .
chaque individu a un Shysh ou Abdul .
Bien sûr, beaucoup d'entre eux uniquement par cassette ou CD familiariser avec leurs professeurs , mais les professeurs observent style était le respect de leurs intentions . Certains avaient encore la maîtrise : la première début et à la fin , avec un style tous leurs différents styles .
Harmonie musicale entre le lecteur et les invités, était tellement bon que semble un chœur , une centaine d'années de l'histoire d'un demi- siècle et un quart de siècle d'expérience pratique dans cette salle . Les leçons que j'ai apprises à l'école secondaire qui compte pour le logarithme du son de chorus . Les dix consonnes , font un bruit . Deux cent étaient mais le son est détecté . Son milliers de mardi! Bien que d'une centaine de milliers de personnes dans la salle , nous vivons ce match : algorithme ou Alkhvarzmy ! Ou temps de latence est cinq cent mille !
    Qari même le soupçon et de pointage , pour correspondre à la chorale de sa propre utilisation . Il n'avait pas d'importance pour le lecteur ce que c'est que d'être dans son visage ou de la langue tombe , mais il est important de maintenir l'ordre du langage musical .
   Qari même tira l'arrangement musical et le rythme changeant de la musique , sa voix était rafraîchissant . Mettez vos mains autour des oreilles , de coordonner tous les organes ont .
Certains commencent avec une voix douce et faible voix basse limite à atteindre, parfois les deux mains et les jambes tremblaient et Hall est également tremblait.
Le microphone utilisé subtilement , parfois proche du microphone et votre voix : parfois, il serait arrondir : Le son est bon et : plus de joie à l'auditeur .
Sauf les bénédictions que Dieu a donnés du larynx , il n'est pas possible de remplir l'espace musical , ne pas utiliser . Pas de goudron et tambourin et piquetage et engager DNBK . Même les groupes Tavashih si subtile que les gens ont besoin de lire de la musique , du texte ou de la musique , le son , le sentiment ne l'ont pas .
   Rappel involontaire , il était l'Islam : lu quelque part que vous : quelqu'un allait exécuter un son lugubre qu'il avait lu le Coran , et le Coran , sa voix , de manière à saisir la Chambre Khalifa avait disparu! Tout le monde est venu pour l'entendre : acquitté Qari avait signé.
   Peut-être que je n'ai jamais ressenti cette attraction : Je ne savais pas que ce soit vrai ou pas , mais maintenant aux intempéries trente et unième tournoi international Coran , j'ai vécu ce sentiment . Quatre jours que j'ai quitté mon emploi et viens ici .
      J'ai aussi un grand orateur , même dans la prière du vendredi , l'ayatollah Seyyed Ahmad Khatami a déclaré vendredi aussi. Il avec sa femme et leurs enfants à participer à cet événement . L'emplacement de l' audience verset de Coran du Coran ( ) Par conséquent , les enfants de se familiariser avec aussi bien.
Il n'est pas même les autorités voulait la cérémonie et ce , en plus de ce qui est le réseau de télévision Coran Radio International Coran inviter bientôt : cérémonie exécutif répéter aussi que : tous les jours du 16 au 22 exceptions prière, le service de Coran pour les familles et les organismes de bienfaisance et les dotations de la roche a été tout disposés avec un bon dîner, les clients seraient les bienvenus . Que Dieu nous accorde tous les bons serviteurs du Coran
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۳۰ نظر(0)

اگر ولايت الهي را حق بدانيم، ولايت شيطاني در مقابل آن قرار دارد. يعني هركسي از حق دور شود، به شيطان نزديك مي گردد.به عبارت فيزيكي : اگر دردو قطب، ولايت الهي را قطب  مثبت بدانيم، ولايت شيطاني در قطب منفي آن است. جاذبه بين قطب شمال و جنوب، يا همان مثبت و منفي است كه: زندگي انسان را تعريف مي كند.

اگر دامنه فضل الهي، شوق و جذبه براي شما داشته باشد، در اطراف اين قطب عالي جذب مي شويد و: سعي داريد به آن نزديك شويد. البته ممكن است قبل از شما باشند، ولي شما هم به آن ها اضافه مي شويد.

برعكس اگر هواهاي نفساني و: انگيزه هاي شيطاني بر ما غلبه كرد، در حوزه مغناطيسي جذبه شيطاني قرار مي گيريم. البته دوري در اينجا به معني مكاني نيست، و همينطور نزديكي به معني زماني يا اصلا مادي نيست. زيرا هر دو قطب، مربوط به يك اهن ربا هستند. يعني همه در دايره وجود هستيم و: كسي خارج از آن نيست. اما وجودي كه مراتب دارد.

برخي وجود ها مانند آتش هستند و: برخي مانند نور، هردو آن ها از يك ريشه هستند، ولي نور هاله وجذبه الهي دارد( الله نور السمواوات والارض) اما شيطان داراي خلقت آتشي است. هركس از خدا دور شود، در آتش قرار مي گيرد.

مهم اين است كه هاله نور را درك كنيم، نه آنكه در شعله آتش بسوزيم! زيرا درك شعله آتش، براي ما آسان است! تا به آن نزديك مي شويم، تمام سر تا پايمان مي سوزد و آن را، از طريق حواس 5گانه كه هيچ، از طريق حواس 12گانه هم درك مي كنيم. ولي درك نور براي ما مشكل است!چون همه جا نور است، اصلا بدون نور نمي توان زندگي كرد. و لذا درك آن از شدت وضوح مشكل است. مثل درك آب براي ماهي!

و اين است كه تفاوت بين حق و باطل، گاه اين قدر مشكل مي شود. و تشخيص بين جذبه الهي و جذبه شيطاني، را نمي توان به سادگي درك كرد. مثلا وقتي يك مرد زن نامحرمي را مي بيند، اين چه جذبه اي است؟ آيا همانطور كه ليلا حاتمي را ديديم، جذبه آن پيرمرد او را از خود بي خود كرد.

 در اين گونه موارد توجيه به داد ما مي رسد:آيا مردان نگاه به نامحرم را توجيه نمي كنند؟چون اگر توجيه نمي كردند، اينهمه گناه مرتكب نمي شدند. همينطور زنان در مقابل نامحرم، كار خودشان را توجيه مي كنند.

توجه كنيد : حضرت علي ع مي فرمايد: اگر ميخ هاي آهنين بر چشم شما فرود آيد، بهتر است كه نگاه شما به زن نامحرم دوخته شود! ولي مردان، اغلب تحصيلكرده و روحاني مي گويند: ما با تماشاي زيبايي هاي زن ذكر خدا مي گوييم! و خلقت زيباي او را ستايش مي كنيم. البته زيبايي زن نشان زيبايي خدا است، ولي هر چشمي نبايد اين زيبايي ها را ببيند.

   مردان اگر راست مي گوين:د زنان خودشان را خوب تماشا كنند، نه زنان ديگران را،زيرا از قديم گفته اند مرغ همسايه غاز است.  و امام علي ع بارهم مي فرمايد: همه زن ها مثل هم هستند و: اگر كسي شيطان بر او غلبه كرد و از ديدن زيبايي زن ديگران، تغييري پيدا كرد بايد كه با همسر خود آميزش كند.

   زنان هم همينطورند، مثلا ليلا حاتمي وقتي خودش دست دراز مي كند و: آن مردك صد ساله را مي بوسد، اول فكر مي كند شايد او فرق داشته باشد! اما بعد مي بيند نه، او از پدر بزرگ خودش هم بدبوتر است!

   يعني اين خود اساس حق و باطل است . لذت در ولايت الهي ابدي است ولي، در ولايت شيطان فقط قبل از ارتكاب است. در حين و بعد از آن، متوجه فريب خوردن خود مي شود. و از آنجا تلخي دائمي گريبان او را مي گيرد.

   لذا ميتوان گفت : تلخي حق، تا هنگام ابراز آن است و: بعد شيرين مي شود و: انسان بعد از ابراز حق و آشكار كردن آن ، احساس شادماني و سبكي مي كند. اما شيريني باطل نيز، همان لحظه قبل است. زيرا انسان در خيالات خود آنطور كه دلش مي خواهد آن را پرورش مي دهد و بعد كه با واقعيت روبرو مي شود براي هميشه پشيمان مي شود.

    كارهاي خوب مهران مديري در :سريال شوخي كردم اين موضوعات را بخوبي نشان مي دهد. بخصوص ديالوگ هاي مهران غفوري كه، با مهارت تمام ادامي شود.به ويژه در قسمت دهم كه: مهاجرت و فرار مغز ها را مطرح مي كند. و اين نشان مي دهد رفتن به آنسو، انقدر جالب مي شود كه حتي زور گيري اروپاييان هم، نشان تمدن آن ها مي شود!

در واقع تمام زندگي انسان، تصميم گرفتن است. تصميم بين حق و باطل ، و انتخاب بين جذبه و شيريني هاي ماندگار الهي يا جذبه و شيريني هاي موقتي باطل. واين كار آن چنان نيازمند دقت است كه با يك اشتباه ممكن است كل زندگي انسان بر باد برود.

   انسان هايي كه حدفاصل يا راه سوم را انتخاب مي كنند، ان ها را مذبذب مي نامند و: حضرت علي در نهج البلاغه آنان را همج الرئا مانند مگس هايي مي داند كه: در مسير بادهاي مخالف ، نمي توانند راه خود را انتخاب نمايند.به اين افراد حزب باد هم گفته مي شود. درمقابل حزب خدا و حزب شيطان آن ها حزب باد هستند.
 
Fluidité entre les provinces : bien et le mal

Si nous savons que la province divine , située dans la province du mal . Toute personne qui tout de suite, le diable sera proche termes physiques: les deux pôles . , Plus nous avons l'autorité divine , diable provincial est dans la polarité négative . L'attraction entre les pôles nord et sud , et le positif et le négatif qui définit la vie humaine .

Si le domaine de la grâce divine , la joie et le ravissement pour vous d'être autour et vous attirer une plus forte polarité : vous essayez de vous rapprocher . Il peut être devant vous, mais vous obtiendrez il ajouté .

Contrairement aux climats de l'ego : motifs mal à nous relever, nous pouvons être mal dans le champ magnétique d'attraction . L'endroit n'était pas loin d'ici, si près de la durée moyenne ou pas du tout matérialiste . Parce que les deux pôles d'un aimant sont . Il sont tous dans un cercle et la personne qui ne reçoit pas de lui. Mais il est beaucoup .

Il ya certains, comme le feu et la lumière , qui sont tous deux de la même racine , mais Vjzbh halo lumineux de Dieu ( Allah Noor Alsmvavat Valarz ) , mais le diable est dans le feu de la création . Tout le monde est loin de Dieu , le Feu .

Il est important de comprendre le halo , plutôt que flame're vas brûler ! Compréhension de la flamme , il est facile pour nous! Nous sommes à proximité de tout , de la tête aux pieds, et il brûle à travers les 5 sens qu'aucune des 12 personnes perçoivent aussi à travers nos sens . Mais il est difficile pour nous de comprendre la lumière Parce qu'il est léger, même la lumière, ne peut pas vivre sans . Et donc bien comprendre la gravité du problème . Comprendre l'eau comme les poissons !

Et la différence entre le bien et le mal parfois si difficile . Et la distinction entre attraction divine et l'attrait du mal , ne peut pas être facilement compris . Quand un homme voit une femme , Shakes , Quel est l'intérêt ? Comme nous l'avons vu Leila Hatami , appel à l'homme de sa confiance .

 Nous semblons être justifiée dans ces cas : Cherchez-vous à des hommes étrangers ne sont pas justifiées Parce que vous n'avez pas expliqué , cependant, n'étaient pas coupables . De même , les non - mahram femmes , pour justifier leur propre travail .

Remarque: Imam Ali dit : Si le clou de fer touche à l'œil , il est préférable que vous regardez non - mahram femme est épinglé ! Mais les hommes , le clergé surtout instruits disent : Nous suivons la beauté des femmes dire d'Allah ! Belle création, nous le louons . Elle représente la beauté féminine est la beauté de Dieu , mais tous les yeux est de voir ces beautés .

   Si les hommes ont raison Gavin : D. bonnes femmes se regardent , pas d'autres femmes , parce que le vieux dicton est le quartier d'oeuf d'oie . Imam Ali AS Barhm dit: toutes les femmes sont les mêmes et si quelqu'un peut surmonter le diable sur elle et voir la beauté des autres femmes , qui doivent être modifiés pour avoir des relations sexuelles avec sa femme .

   Femmes Hmyntvrnd , Leila Hatami aussi longtemps que vous possédez et il embrasse Mrdk de cent ans, je pense peut-être qu'il est différent ! Mais après ne pas voir son grand-père lui-même est Bdbvtr !

   C'est la base de bien et de mal . Mais Dieu est joie éternelle dans la province , la province est Satan juste avant de s'engager. Pendant et après cela, il a trouvé son sens inné . Parce qu'il est le chômage amer et persistant .

   Donc nous pouvons dire : l'amère vérité quand elle est exprimée : la douce et humains expriment la vérité et révéler, ce sentiment de joie et de légèreté. Mais la douce vicieux , juste avant . A la pensée que l'homme parce qu'il veut se développer et faire face à la réalité qui restera à jamais regretter .

    Mehran Modiri fonctionne très bien en plaisanterie de série d'un bon spectacle . Dialogue, en particulier celle de M. Ghafouri , est habilement Adam . Surtout de ma part que se pose la migration et la fuite des cerveaux . Cela indique à l'autre côté , il est intéressant de noter que même les Européens ont été contraints de montrer leur civilisation est !

En fait , toute vie humaine est décidé . Décider entre le bien et le mal , et choisir entre le ravissement et l'extase et pâtisseries durables ou remplacement temporaire de DIEU . Wayne a travaillé en étroite collaboration avec les besoins de la vie humaine ont peut-être été une erreur d'aller avec le vent .

   Cette personne ou une troisième voie à choisir entre eux , l'appellent ironique : Nahj Alrya HMJ de Hazrat Ali eux comme des mouches sait que les vents contraires , ils ne peuvent pas choisir leur propre voie vers. le Parti populaire a appelé les vents . Et le Parti de Satan contre Dieu , ce sont les vents du parti .