X
تبلیغات
کشوری برای روهینگیایی ها
خانه تماس با ما RSS
کشوری برای روهینگیایی ها
بعد از نماز جمعه تظاهرات بقیع برپا شود रोइंगज के लिए एक देश রোহিঙ্গাদের জন্য একটি দেশ
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۷/۳/۱۳۹۳ - ۲۳:۲۴ نظر(1)

شكر نعمت لازم است

340ميليون كيلومتربيابان براي يك كشور  1648000كيلومتر مربعي، ممكن است يك وديعه الهي باشد، نه يك وسيله كفران نعمت.  لذا بايد در همه موارد جانب احتياط را رعايت كنيم. بيابان در ايران، شايد يك هشدار باشد و يا يك: علامت خطر و يا اصلا يك نعمت.

نمي توان گفت كه همه چيز را، چون ما دوست داريم خوب است! و هرچه را دوست نداريم بد است. در علوم گردشگري جديد، كوير نوردي همچون رشته اي از طبيعت گردي، مورد توجه است:زيرا شبها چه فضاي زيبايي دارد، و ماه و ستاره ها در آن جا، زيبا تر ديده مي شوند. سكوت بي نهايت و نزديك بودن افق، همه از زيبايي هاي كوير هستند.

كوير به خودي خود يك عمت است. و بايد با آن مطابق ابزار خودش برخورد كرد. يعني همانطور كه وقتي به جنگل ميرويم، نبايد آن را آلوده كنيم ، يا در آن آتش درست كنيم و يا چوب هاي آن را از بين ببريم. در كوير هم بايد به شن ها و ماسه ها، با ديده احترام نگاه كنيم نه به صورت: يك عذاب و امثال آن .  

    البته طول مي كشد تا ديدگاه بشر اصلاح شود. مثلا در مورد معلوليت آدم ها، ديدگاه معمولي، احساس ترحم و يا كمك كردن به آنان و: در بسياري از موارد انزجار و دوري گزيدن از آن ها است . پدر مادر هايي هستند كه: از داشتن فرزند معلول ناراحتند! بسياري از آنان فرزند معلول خود را بر سر راه مي گذارند، و برخي از آنان در مدارس شبانه روزي، پرورش آن ها را به پرستاران واگذار مي كنند.

  اما رشد جمعيت معلولان و نفوذ آن ها، در ارگان هاي فرهنگي واجتماعي، باعث شده ديدگاهها نسبت به آنان عوض شود. بطوري كه الان ما مي دانيم: معلولان اتحاديه جهاني، بازي المپيك و پارا المپيك دارند و: در بسياري از عرصه ها درخشيده اند. يا: درگذشته تمام فيلمفارسي به تبليغ طلاق مي پرداختند، ولي الان كه بچه هاي طلاق در همه جا هستند، ديگر كسي نمي تواند از خوب بودن طلاق، و يا ايجاد بچه هاي طلاق حرف بزند.

    كوير در ايران نيز، جنيه هاي مختلف دارند. در گذشته نه چندان دور آمريكايي ها، در ايران آنجا را با صحراي نوادا اشتباه گرفته بودند، و زباله هاي اتمي را مخفيانه در آن دفن مي كردند! اكنون شايد خيلي ها ندانند كه بسياري از: نقاط كوير آلوده است و :زباله هاي اتمي اثر خود را دركشاورزي و: دامداري منطقه گذاشته است.

      بسياري از دانشمندان آمدن، طوفان و زلزله در ايران يا: ژاپن و يا آمريكا را نتيجه همين كار ها ميدانند. زيرا دنيا اكنون روي بمب اتم ايستاده است. در جاهايي كه امكان استقرار موشك، با كلاهك هسته اي بوده خود آن بمب ها را، مستقر كردند و درجاهايي مثل كوير هم، زباله هاي آن را دفن كرده اند. موشك ها و بمب اتمي برخي از اين سايت ها، بيش از هشتاد سال عمر دارند. كه همين مقدار براي فرسوده شدن ديواره ها و: جداره هاي اتم ها كافي است.

        جنبه ديگر كوير ها غير طبيعي بودن آن است. يعني بسياري از اين كوير ها قبلا كوير نبودند! ميگويند كوير نمك در ايران، قبلا درياچه بوده مانند: درياچه اروميه يا پريشان و.. كم كم خشك شده و: نمك هاي آن باقي مانده است . يا كوير لوت را مي گويند: قبلا جنگل بوده ولي استفاده بي رويه و قطع كامل درختان آنجا، توسط بشر آن را به اين روز در آورده است.

ريز گرد هاي غربي ايران، اغلب همين سرنوشت را دارند. يعني در اثر تخريب محيط زيست در عراق و عربستان، همه محيط جنگلي به بياياني تبديل شده است. لذا بايد براي رهايي از ريز گرد ها، مهندسي معكوس كرد و درختان را دوباره كاشت. و نخلستان ها را احيا كرد.

   در اين جا جنبه سوم ظهور مي كند، و آن حاكميت درخت است. يعني اهميت دادن به درخت ها، باعث بي اهميت شدن بي درختي، يا بي آبي است. تئوري افزايش سرانه فضاي سبز،كه توسط شهرداري ها مطرح مي شود. درست درنقطه مقابل تئوري نابودي فضاي سبز، در چند دهه پيش است. زيرا در عصر ساختمان ها و آسمان خراش ها، تخريب محيط زيست يك افتخار محسوب مي شد! و تمام امكانات و اختراعات بر اساس: تخريب هرچه بيشتر محيط زيست استوار بود.

    اكنون برعكس شده يعني: آنقدر به درخت و فضاي سبز احترام مي گذارند كه: انسان تصور مي كند دنياي درخت پرستي، عصر باستان دوباره زنده شده است. يكي از ضرر هاي درخت پرستي، همين نامطلوب بودن كوير است. يعني درخت پرستي دو گزينه دارد: داشتن درخت، خوب است و نداشتن درخت بد. و چون كوير درخت ندارد، پس بد است.

    در حاليكه در نعمت خداوند، همه چيز نعمت است. درخت اهميت خود را دارد و: كوير براي خود مهم است. كوير آمادگي درخت دار شدن هم دارد.همانطور كه جنگل آمادگي كوير شدن . و اين به اراده و همت بشر بستگي دارد. اولين اراده بشري، كوچ يا هجرت است. يعني اگر انساني از جنگل زيبا، ناراضي بود ميتواند به صحرا ، دشت و كوير يا كوهستان هجرت كند. يا برعكس كساني كه از كوير يا: دشت و بيابان خسته شدند، ميتوانند به مناطق كوهستاني و جنگلي بروند.

حالت دوم اراده، سكونت و تغيير است يعني: به جاي هجرت به مناطق معكوس، همان منطقه را معكوس مي كنند. يعني خداوند به بشر اراده داده: تا بتواند يا خود را با محيطي وفق دهد يا، محيط را باخود هماهنگ كند.   

Il est nécessaire d'apprécier les bénédictions
340.000.000 kilomètres de désert à un 1.648.000 kilomètres carrés, elle est un lien divin, pas une bénédiction par signes. Ainsi devrions-nous tous être sur le côté sécuritaire. Desert en Iran, c'est un avertissement ou un: Mark danger ou une bénédiction à tous.
Vous ne pouvez pas dire que tout va bien parce que nous aimons! Et je n'aime pas quelque chose de mauvais. En sciences nouvelles Tourisme, Desert trekking comme un domaine de l'écotourisme est concerné: parce que la nuit il est un bel espace, et la lune et les étoiles en elle, dont il ya de plus beau. Extrêmement calme et la proximité de l'horizon, toute la beauté du désert sont.
Le désert lui-même est une bénédiction. Et doivent être traitées en conformité avec leurs propres outils. Cela signifie que lorsque nous allons dans les bois, ne pas les contaminer, ou il ne se déclenche pas ou le sortir du bois. Devraient être inclus dans le sable du désert, et de gravier, par rapport à nous regarder non pas comme une agonie et ainsi de suite.
    Il faut un point de vue humain corrigée. Par exemple, dans le cas des personnes handicapées, la perspective ordinaire, ressentir de la pitié, ou de les aider et, dans de nombreux cas, il ya de la haine et de s'éloigner de. Ce sont les parents d'un enfant handicapé en colère! Beaucoup d'entre eux viennent de la manière de leurs enfants handicapés, certains d'entre eux dans des pensionnats, les stimulent sont affectés à des infirmières.
  Mais la croissance de la population handicapée et son influence sur les organes culturels et sociaux, provoquant leurs attitudes à l'égard du changement. Alors maintenant, nous savons: l'Association mondiale des personnes handicapées, des Jeux olympiques et paralympiques, et dans de nombreux domaines, ils ont excellé. Ou: Film persan antique a commencé à revendiquer le divorce, mais maintenant que les enfants du divorce sont partout, on ne peut pas être bon divorce, les enfants du divorce, ou de créer de parler.
    Desert en Iran, ont différents EGP. Américains dans le passé pas trop lointain, dans le désert du Nevada où ils étaient confus et clandestin des déchets nucléaires enterrés dedans! Beaucoup le savent déjà bon nombre des zones désertiques infestées de: déchets nucléaires et ses effets sur l'agriculture: la zone de l'élevage a.
      Beaucoup de scientifiques venant tempête ou un séisme au Japon et les États-Unis savent que le résultat de ce travail. Maintenant, le monde est debout sur la bombe. Voici le déploiement éventuel de missiles avec des ogives nucléaires et des bombes elles-mêmes, ont été déployés sur place, comme le désert, les déchets et enterré. Missiles et des bombes atomiques, certains de ces sites, vieux de plus de quatre-vingts années. Voilà pour les anciens et les murs: les atomes de la paroi est suffisante.
        Un autre aspect est un peu anormale. Bon nombre de ces requêtes qui, auparavant, n'avaient pas désert! Appelé le désert de sel en Iran, étaient autrefois des lacs comme le lac Ourmia ou distrait. Lentement séché et sel de la dépouille. Ou Lut désert dire: autrefois boisées, mais l'utilisation incontrôlée des arbres coupés complets, où l'homme a apporté à ce jour.
Ouest de la poussière fine, ont souvent le même sort. Les effets de la destruction de l'environnement en Irak et en Arabie Saoudite, tout le désert est devenu un environnement forestier. Par conséquent, pour se débarrasser de la poussière fine, d'ingénierie et de re-plantation d'arbres inversés. Et Groves relancé.
   Le troisième aspect apparaisse ici, et l'arbre de la règle. L'importance des arbres, causant banaliser sans arbres ou sans eau. Théoriquement augmenter l'espace vert, qui est proposé par les municipalités. Juste en face de la théorie, la destruction de l'espace vert, il ya quelques décennies. Dans l'âge des bâtiments et des gratte-ciel, la dégradation de l'environnement a été considéré comme un honneur! Et toutes les installations et inventions fondées dégradation de l'environnement d'autres hypothèses.
    Maintenant, en revanche, signifie autant d'espace vert avec des arbres et le respect l'homme pense que le monde de l'adoration de l'arbre, relancé l'ère antique. Un inconvénient de l'arbre culte, c'est désert indésirable. Le culte des arbres a deux options: un arbre, l'arbre du bien et non du mal. Et les arbres du désert n'est pas si mal.
    Alors que les bénédictions de Dieu, tout est une bénédiction. L'arbre a sa propre signification: le désert lui-même est important. L'arbre est en préparation pour le désert., Que la forêt est prêt à déserter. Il dépend de la volonté et de l'effort humain. La volonté humaine, migré ou migrent. C'est à dire si l'un de la belle forêt, était malheureux d'être désert, les plaines et les déserts et les montagnes à la migration. Ou, inversement, ceux qui abandonnent ou plaines et les déserts ont été épuisées, peut aller dans les montagnes et la forêt.

La dernière volonté, et le changement de résidence, à savoir: au lieu de migrer à inverser, renverser dans la même zone. C'est la volonté de Dieu à l'homme: être ou d'adapter votre environnement ou l'environnement, à agir de manière coordonnée. 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۳۳ نظر(0)

راه حل هاي خيالي براي اقتصاد كشور، از حد و مرز تئوريك و يا نظريه پردازي علمي عادي، عبور كرده و به يك توهم تبديل شده است! استاد دكتر كميجاني معاون رئيس كل بانك مركزي ،در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، اعتراف كرد كه تمام اعداد و ارقام را به هم ريخته، تا بتواند يك: كور سوي اميدي براي خروج از بحران: ركود تورمي پيدا كند! ولي نتوانسته و همه راه ها، به رشد منفي ختم شده است!

   براساس آمار ارائه شده بانك مركزي، به معاونت ايشان، رشد اقتصادي ايران هرساله بطور متوسط، هفت درصد منفي بوده و:چون  سرجمع اين رشد منفي هر ده سال، صد درصد منفي مي شود،يعني اينكه تا كنون سه بار ايراني ها به همراه اقتصادشان مرده اند و ما خبر نداريم! چون در سي وشش سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، سه بار و نيم رشد اقتصادي، منفي صد درصدي! شده و بودجه ها به زير خط قرمز رسيده، و خزانه ها خالي گشته !

     حالا چرا ايراني ها هنوز زنده اند و:فعاليت اقتصادي مي كنند معلوم نيست؟ و از آن بدتر!پس اين همه اختلاس و دزدي از كجا مي آيد؟ اگر پول نيست و: پايه پولي سال ها است كه صفر شده،و بانك مركزي بايد به حراج گذاشته شود و: به بخش خصوصي با :كمترين بها و به اقساط طولاني واگذار شود؟!  و اگر رشد اقتصادي نيست، پس اختلاسي هم نبايد در كار باشد ؟و شايد هم، همه اين ها، يك توهم توده اي و انباشته باشد!

     وزير صنعت هم در اين همايش براي خوش آمد آقايان گفت كه: براساس سياست پولي صحيح اين آقايان بوده كه: توليدات خود رو افزايش يافت. ولي از آن طرف هم گفت كه: سياست هاي باز وزارت خارجه باعث شده تا تحريم ها رفع شود و: قطعات از مبادي برسد و همين موجب شده تا خط توليد كامل شود.

     اين نشان مي دهد برخلاف روزهاي انتخابات،كه آقايان عملگرا بودند و از اين حساب كتاب ها  و آمار هاي بانك مركزي انتقاد مي كردند، از عملگرايي آنقدر عقب نشيني كردند كه:نه تنها نياز به تئوري سازي ندارند بلكه با خيالپردازي و تصورات، برنامه ريزي مي كنند.!

     قبلا رئيس جمهور محترم مي گفت: مردم تورم را با جيب خود احساس مي كنند. اين يعني واقع گرايي كامل و عملگرايي صرف . ولي حالا وزير اقتصاد آمده، اصول اقتصادي را كه هنوز در بوته نقد نرفته، با تئوري هايي كه همگي بدون اثبات فرضيه، بيان مي شود و جرات به خود نمي دهند تا نقد آن ها را بشنوند. مشكلات اقتصاد كشور را كاملا حل كرده! و ديگر جاي نگراني باقي نمانده است.     جالب است كه در همه اين تصورات(راهبرد هاي پيش رو) اقتصادي مي گويد: فلان طرح را تهيه كرديم! و فلان كار را به مجلس پيشنهاد داده ايم . گويا مشكلات فلاكت اقتصادي و ركود تورمي! با چند پيشنهاد به مجلس و در انتظار تصويب بودن آن حل مي شو د

       گرچه حتي خود تئوري فلاكت اقتصادي و يا: ركود تورمي هم نادرست و: يك امر موهوم و برخاسته از تصورات ذهني است. چرا كه ركود و تورم دو امر متضاد هستند. و براساس اصول اوليه منطق ، دو امر متضاد در يك موضوع واقع نمي شوند. مانند نور و تاريكي، اصلا نبود نور به معني تاريكي است. پس چطور اين دو با هم جمع مي شوند؟  ركود اقتصادي برعكس تورم است. و در دوران هاي اقتصادي يا ادوار اقتصادي (ترند يا روند) پشت سرهم، با اختلاف فاز حركت مي كنند. حالا آقايان در صورتي كه لازم بدانند ، قدرت آن را دارند كه سر خر را به هرطرف كج كنند. مخالفين هم كه تريبوني ندارند .

      در بررسي هاي اقتصادي ثابت شده: تورم و ركود، هر دو  لازمه اقتصاد است. با خيالات نمي شود، اين دو را باهم مخلوط كرد. يا منكر آن شد يا آن را ازبين برد. ازبين بردن تورم يعني نابود كردن اقتصاد!. مثلا شما خيلي دوست داريد كه تيم ملي فوتبال ايران، قهرمان جام جهاني شود و جام را به تهران بياورد. ولي آيا عملا زير بنا ها را آماده كرده اند؟ يا در انتها همه تقصيرها به گردن بي پولي مي افتد؟

     در تمام دنيا ي به اصطلاح آنان پيشرفته، نرخ بهره 4يا 5 درصد است!ولي  آقاي دكتر نيلي با پررويي تمام مطرح مي كند كه: بهره بايد باز هم بالاتر برود! او مي گويد از پرداخت وام هاي بلند مدت، بايد كاست وبه وام هاي زير يكسال (سرمايه در گردش ) توجه كرد. اين هم يعني مرگ توليد. و احياي قاچاق.

     زيرا تنها جايي كه به راحتي مي تواند انتظار بانك ها را، در بالابودن سود و برگشت سريع پول، برآورده كند همين قاچاق مواد مخدر و: دارو و رواج روسپيگري است. حتي ايشان شكست بانكداري بدون ربا راهم اعلام كرد! و گفت تجربه خوبي نبوده است؟

آيا اينها در كجا زندگي مي كنند كه: اين همه از واقعيت ها دور هستند؟ گاهي احساس مي شود حتي، براي سخنراني، دوپينگ مي كنند تا چانه گرم شود و: براي سخنراني وقت كم بيايد!

ضديت با بهره بالا را ، آقاي دكتريحيي  ال اسحاق هم نگاه مجرمانه ميداند! و مي گويد كه اين نگاه بايد اصلاح شود.نمي گويد ربا خواري و نزول اصلاح شود مي گويد زبان منتقدان بسته شود
 
Économie imaginaire
Des solutions imaginatives pour l'économie du pays, la limite théorique de théorisation normale ou scientifique, passé et est devenu une illusion! Professeur Dr. Kmyjany vice-président de la Banque centrale, le vingt-quatrième conférence annuelle sur la politique monétaire et de change, a admis que tous les numéros de la distribution, de sorte que celui-ci: la crise de l'espérance aveugle: la stagflation peuvent trouver! Mais pas toutes les routes mènent à une croissance négative!
   Selon les statistiques fournies par la banque centrale, son adjoint, la croissance économique annuelle moyenne de sept pour cent était négatif et que le nombre total de dix années de croissance négative, négative à cent pour cent, qui est, depuis les Iraniens trois fois avec l'économie sommes morts et que nous ne savons pas! Parce que les trente-six ans après la révolution islamique de trois fois et demi de croissance économique négative, à cent pour cent! Et des fonds reçus au titre de la ligne rouge, et le trésor était vide!
     Pourquoi les Iraniens vivent encore: l'activité économique ne sont pas connus? Et il ya pire, si tout cela vient de détournement et de vol? Si ce n'est pas de l'argent: l'année de la base monétaire est égal à zéro, et la banque centrale devrait être vendu aux enchères pour le secteur privé avec le prix le plus bas et le paiement sera transféré à longtemps! Si la croissance économique est non, alors il devrait fonctionner détournement est peut-être tout cela, une illusion de masse et est empilé!
     Le ministre de l'Industrie a déclaré l'accueil de la conférence, messieurs, que ce monsieur avait raison sur la politique monétaire: la production de plomb a augmenté. Mais a également déclaré que la politique du ministère de l'ouverture des sanctions à enlever et parties des ports sera terminée, ce qui a conduit à la ligne de production.
     Cela montre que, malgré les jours d'élection, les hommes pratiquaient les livres et comptes des statistiques de la Banque centrale critiqués de l'activisme retraite de sorte que non seulement ils n'ont pas besoin, mais les théories fantastiques de l'imagination et de la planification que.!
     Ancien président respecté dit, un gonflement avec des gens qu'ils sentent leur poche. C'est le seul réalisme plein et pragmatisme. Mais maintenant, le ministre de l'économie, l'économie de l'usine, qui n'est pas encore critique, sans théories éprouvées, toutes les hypothèses, a exprimé les problèmes économiques de son pays complètement résolus! Et il ya une autre inquiétude. Il est intéressant de noter que dans toutes ces images (stratégie à l'avance) l'économie dit que nous avons préparé un tel plan! Et ces travaux ont proposé au Parlement. La misère économique et la stagflation semble! Avec une proposition au Parlement et est en attente d'approbation à résoudre devient
       Même si leur théorie ou la misère économique: la stagflation faux et insaisissable, il découle de l'image. En raison de l'inflation et la récession sont deux opposés. Selon les principes de base de la logique, deux opposés ne sont pas un problème. Comme la lumière et l'obscurité, sans lumière signifie pas de ténèbres. Alors, comment sont les deux ensemble? Inversement ralentissement de l'inflation. Et pendant les périodes de la vie économique ou financière (ou la tendance) en tandem avec la phase de déplacement. Maintenant, messieurs, si elles le font, ils ont le pouvoir de basculer de chaque côté de la rotule. Les inconvénients sont que la plate-forme.
      Des études économiques ont prouvé: l'inflation et de la récession, à la fois indispensable à l'économie. Le fait est de ne pas mélanger les deux. Ou le nier, ou il mourra. Supprimer la inflation détruire l'économie. Vous dites que vous aimez l'équipe nationale de football iranienne Coupe du Monde, et ramener la Coupe à Téhéran. Mais avez-vous fait de l'infrastructure prêts? Enfin, tout le blâme ou prendre le blâme pour la pauvreté?
     Ils ont appelé les pays développés, le taux d'intérêt de 4 ou 5 pour cent! Mais surnageant de plume Dr Nili avec tout suggère que le bénéfice devrait aller encore plus haut! Il a payé des prêts à long terme et les prêts à payer l'année suivante (fonds de roulement) a été donné. Il a également produit la mort. Et la réhabilitation de la traite.
     Le seul endroit qui peut facilement s'attendre à ce que les banques, le profit élevé et de l'argent de rendement élevé pour satisfaire à cette drogue, la toxicomanie et la prostitution sont monnaie courante. Même leur façon déclarée faillites bancaires sans intérêt! Et il n'était pas une bonne expérience?
Où sont ces gens qui sont si loin de la réalité? Parfois, même la parole, le dopage peut être chauffé jusqu'au menton et pour moins de temps conférences à venir!
Haut de l'opposition, le Dr John L. Isaac sait l'aspect criminel! Il suggère que ce point de vue doit être corrigée. Dit ne pas être critiques évier usuraires et de réforme disent que la langue est fermé.
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۳/۱۳۹۳ - ۲۳:۴۰ نظر(0)

سياست زمين سوخته در: فاز سوم!

از هنگامي كه بقيع در مدينه، تخريب شد سياستي روي زبان ها جاري شد: به نام زمين سوخته. يا به اصطلاح يهودي آن: زمين شخم زده . اين به معني آن بود كه وقتي مي خواهند، از مسلمين انتقام بگيرند، بايد طوري انتقام بگيرند كه :هيچ چيزي از نسل و حرث باقي نماند. يعني از انسان و موجودات زنده اعم از دام و كشاوري اثري نباشد.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَاد

در واقع آن ها از(باقيمانده) يا به اصطلاح اعراب :بازمانده بسيار مي ترسيدند  .و اين برمي گردد به تاريخ يهود: زيرا در زمان قبل از تولد حضرت موسي ع، فرعون خواب يك كودك را مي بيند كه: حكومت او را سرنگون مي كند.به اشاره دانشمندان و فضا شناسان، دستور مي دهد:همه كودكان را بكشند و زنان حامله را ساقط كنند، تا كودكي باقي نماند كه بعدا قيام كند! و فرعونيان را سرنگون كند. ولي به اراده خدا همان يك كودك كه زنده ماند، در بارگاه خود فرعون رشد كرد، تمام كاشته هاي آنان را بر باد داد.

لذا بني اسرائيل كه بعدا خوي فرعوني گرفتند،با خود حضرت موسي درگير شدند، واز فرعون و زمان فرعونيان، به حسرت ياد كردند كم كم پي بردند كه: نبايد يك قبطي زنده بماند! و اگر اين قبطي يك كودك هم باشد، نبايد به اورحم كرد! حتي اگر در آب باشد و پدر و مادر خود را هم، ازدست داده باشد.

    به همين جهت حدود 90سال پيش ،در موقع اشغال مدينه، در فاز اول، همه چيز را تخريب كردند و: همه آثار شيعيان را از بين بردند. ولي چون با مقاومت مسلمانان روبرو شدند، در شهر هاي ديگر نتوانستند اين كار را بكنند. وقتي ديدند در قبله دوم، نمي توانند كاري بكنند  قبله اول مسلمين را، براي اين كار انتخاب كردند. در آنجا ديگر فقط شيعيان نبودند، بلكه قانون زمين شخم زده مي گفت: بايد هرچه مسلمان است ازبين برود.

لذا مي بينيم در حدود 60سال پيش، با حمله به مسجدالاقصي ،با قساوت تمام مردم را كشتند ! حتي به زنان و كودكان رحم نكردند. مخصوصا كودكان كه در شكم مادر بودند، آن ها را با شكل فجيع تري كشتند.

الان در فاز سوم، در سراسر جهان اسلام دست به كشتار مي زنند: عراق و سوريه يا: هند و پاكستان ، افغانستان و جمهوري آذربايجان ،به طرز فجيعي مردان و زنان را سر مي برند. و كودكان آن ها در شكمشان مي كشند. اين خشونت يا وحشيگري نيست، بلكه اعتقاد است.

     يعني آن ها براساس اعتقاد به بازمانده شوم، همه كودكان را مي كشند. براي درك بهتر موضوع ، سيف الله داد كارگردان خوب ما، به همين اسم فيلمي را در مورد: فلسطيني ها ساخت. او نشان داد كه صهيونيست ها، به يك شهر مسلمان نشين حمله كردند و: همه را كشتند ولي خداوند خواست تا يك كودك، از اين همه جمعيت مورد غفلت آنان واقع شده و زنده بماند.

   همين زنده ماندن اين كودك، نويد آزادي فلسطين بود. همانطور كه تاگور مي گويد : تولد هر كودك نشان آن است كه: هنوز خداوند به اين بشر اميد وار است!و اين يك استعاره نيست، بلكه اعتقاد يهوديان صهيونيست است. و اين اعتقاد جنبه حياتي هم دارد . واقعيت اين موضوع موقعي روشن شد كه:در عصر ما هم ، كودكان در قنداق ها در دو جا، براي اسرائيل خطر آفرين شدند:

    يكي در ايران كه امام خميني، در سال 1342اعلام كرد: ياران من همه در قنداق ها هستند! و بعدا در سال 1357همين ها ، در روز دانش آموز قيام كردند و: رژيم حامي اسرائيل ايران راساقط كردند! بار دوم  همين كودكان در قنداق 1979،در سال 1999انتفاضه را به وجود آوردند! كه با سنگ و قلاب ، تير و كمان به جنگ تانك ها رفتند و: اسرائيل را به زانو در آوردند.

لذا فاز سوم سرزمين سوخته با ظهور القاعده كليد خورد. و اين فتنه اي بود كه همه پيشگويان براي سال 2000پيش بيني كرده بودند! در 11سپتامبر اين موضوع به اوج خود رسيد. ال يهود يعني رئيس القاعده كه: بنام بن لادن معرفي شد، با مشاركت آمريكايي ها ي صهيونيست،و تقبل همه هزينه هاي نظامي آنان، به افغانستان و عراق حمله كردند.

البته هدف آن ها فقط عراق يا افغانستان نبود، بلكه آنان مي خواستند سياست زمين سوخته را، در تمام كشورهاي اسلامي اجرا كنند.اما بودجه آن ها ته كشيد و: لذا استخدام مزدور سخت تر و سختر شد.

اكنون القاعده در قالب تكفيري ها و سلفي ها در نام هاي جندالله و جبهه النصره و ديگران،همان سياست را ادامه مي دهند. آن ها مسلمان نيستند بلكه، در مدارس مربوط به آل يهود، با عقايد شديدا صهيونيستي، ولي به ظاهر اسلامي، رشد كردند. براي آن ها همه چيز بوي خيانت مي دهد. آن ها حتي از درختان مي ترسند!زيرا همين درختان هستند كه: چوب را براي تيرو كمان بچه هاي كوچك فلسطيني، هديه مي دهند!

در ميان مسلمانان، ساده انديش هاي زيادي وجود داشتند كه: زمينه گستاخي آن ها را فراهم كردند. مثلا وقتي آمريكايي ها، به عراق حمله كردند، تنها گروه خالص در مقابل آن ها، گروه مقتدا صدر بود ولي به بهانه تند روي، آن ها را منزوي كردند و اكنون كه، داعش حمله مي كند در واقع آن ها تقاص: اذيت و آزار اين سيد جليل القدر را مي دهند.

در افغانستان هم، قوم هزاره تنها گروه مبارز واقعي: عليه اشغالگري بودند. ولي مورد آزار و اذيت طالبان قرار گرفتند . تا جاييكه اسماعيل حان،والي هرات هم، خانه هاي آن ها را تش مي زد و: زنان شان را گروگان مي گرفت.

    حالا تنها راه مبارزه با استراتژي زمين سوخته، همين ها هستند و بايد كساني كه به اين ها، آزار و اذيت مي كردند، از آن ها عذر خواهي كنند.

La politique de la terre brûlée dans la troisième phase!
Alors que dans le Jannat al-Baqi à Médine, a été détruite dans la langue de la politique actuelle a été brûlé à la terre. Ou judéo-le: les terres labourées. Cela signifie que quand vous voulez pour se venger des musulmans doit se venger de sorte qu'il ne reste rien des générations et Hrs. C'est pas des êtres humains et de vie, de l'élevage et travail de la ferme.
Le fait que les (résiduels) ou le soi-disant arabes: de nombreux survivants avaient peur, ce qui nous ramène à l'histoire juive:. Du temps avant la naissance de Moïse, comme Pharaon eut un enfant voit que son gouvernement est renversé . lent se réfère à des scientifiques et des astronomes espace, commandera: tuer tous les enfants et les femmes enceintes avortent leurs enfants ont survécu à l'insurrection que plus tard! Et en effet de renverser. Mais la volonté de Dieu comme un enfant qui a survécu, la Cour de Pharaon a augmenté le sien, tous cultivés sur le vent.
Ainsi, les enfants d'Israël, qui étaient plus tard tempérament pharaonique, se sont affrontés avec Moïse, à partir du moment de Pharaon et le peuple de Pharaon, ils apprennent peu à peu à regretter réalisé qu'aucun copte survivre! Et si un enfant est copte, n'est-ce pas, aie pitié! Même si vous êtes dans l'eau, et leurs parents, eux aussi, perdu.
    Donc, il ya environ 90 ans, pendant l'occupation de la Médina, dans la première phase, tout détruit et tout fonctionne chiites détruites. Mais ils confrontées à la résistance des musulmans dans d'autres villes ne pouvait pas le faire. Quand j'ai vu le deuxième homme, ne peut rien faire à propos de la première Qibla des musulmans, il a choisi. Il n'y avait que les chiites, mais la terre est labourée dit musulmans auraient tout détruit.
Nous voyons il ya environ 60 ans, l'attaque sur le Dôme du Rocher, tuant brutalement des gens! N'a pas épargné même les femmes et les enfants. Plus précisément, les enfants qui étaient dans le ventre de la mère, de les tuer avec la plus atroce.
Or, dans la troisième phase, dans le monde entier musulman à commettre assassiner, l'Irak et la Syrie ou: l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, brutalement hommes et les femmes sont. Ils tuent des enfants dans leurs estomacs. C'est la violence ou de brutalité, mais on croit.
     Il est basé sur la survie de croyance, je tue tous les enfants. Pour mieux comprendre la question, Saif Ali a fait un bon directeur, un film du même nom sur les Palestiniens à construire. Il a indiqué que les sionistes, qui attaquaient une ville musulmane: mais l'Éternel frappa tous voulu avoir un enfant, toutes les populations négligées situés survivre.
   La survie de l'enfant, la promesse de la liberté des Palestiniens. Comme Tagore dit que la naissance de chaque enfant, il est démontré que les espoirs humains c'est toujours Dieu, et ce n'est pas une métaphore, on croit que les Juifs sionistes. Cette croyance est essentiel aussi. Quand il est devenu clair que la réalité de notre temps ensemble, les enfants en couches en deux endroits, le risque israélien étaient:
    Un de l'imam Khomeiny en Iran en 1342 a dit: Mes amis sont tous en stock! Plus tard dans la même année 1357, un étudiant se leva et prit le jour: régime pro-Israël en Iran abattu! La deuxième fois, le même enfant dans emmailloter 1979, a créé l'Intifada en 1999! Les crochets de roche, arc et la flèche et sont allés dans le réservoir de bataille: Israël mis à genoux.
Ainsi fait la troisième phase de la terre brûlée, avec la montée d'Al-Qaïda. L'intrigue, c'est que tous les prophètes avaient prédit pour l'année 2000! Ce point culminant le 11 Septembre. Le chef de la communauté juive d'Al-Qaïda: le nom de Ben Laden a été introduit, avec la participation des sionistes américains, et supporter tous les frais de leur armée, en Afghanistan et l'Irak a envahi.
Bien sûr, ce n'était pas seulement l'Irak ou l'Afghanistan, mais ils voulaient une politique de la terre brûlée, dans tous les pays islamiques sont exécutés, mais son avant fond budgétaire:. Plus en plus difficile de recruter des mercenaires étaient.
Maintenant al-Takfir et salafistes au nom de Jundallah et avant Alnsrh et d'autres continuent cette politique. Ils ne sont pas musulmans, les écoles Al-juifs, des idées fortement sionistes musulmans mais apparemment augmenté. Ils trahir quoi que ce soit pour l'odeur. Ils craignent même les arbres, parce que les arbres sont les mêmes bois pour l'arc térawatt jeunes enfants palestiniens, donnent un cadeau!
Chez les musulmans, il y avait beaucoup de crétins qu'il fournit régions étaient défi. Par exemple, lorsque les Américains ont envahi l'Irak, le seul filet en face d'eux, mais le groupe Sadr sous prétexte dur, de les isoler, et maintenant que, attaques Dash peuvent réellement payer les: harcèlement Le SM Jaleel Qadr donner.
En Afghanistan, l'ethnie Hazara, un vrai combattant: qui étaient contre l'occupation. Bien que les talibans ont été harcelés. Ismail loin examiné, le gouverneur de Herat, la maison de l'incendie et les a appelés: leurs épouses ont été enlevés.

    Maintenant, la seule façon de lutter contre la stratégie de la terre brûlée, et sont similaires à celles du total, ont été harcelés, ils devraient s'excuser. 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۳/۱۳۹۳ - ۰۱:۱۷ نظر(0)

به بهانه برگزاري 24مين همايش: سياست هاي پولي و مالي در :سالن اجلاس سران در 25و26خردادماه سال جاري.

نزديك به 36 سال يا بيشتر است كه: سياست هاي پولي و مالي  استعماري، در ايران اجرا مي شود و نتيجه آن، از هم پاشيدگي اقتصادي و: فلاكت و ركود تورمي ،بيكاري و افزايش واردات ، وابستگي بيشتر به در آمد هاي نفتي است. در دولت فعلي هم با خوشحالي اعلام شده كه: روزانه 6ميليون بشكه نفت صادر خواهد شد!

در حاليكه چه مي خواستيم و چه شد!

  در دوران انقلاب اسلامي، لوله هاي صادراتي نفت، به همت كار كنان انقلابي بسته شد. و بعد از انقلاب هم كه به فرمان، امام صادرات نفت آغاز شد، قرار شد روزي 2ميليون بيشتر نفت صادر نشود و: بقيه براي نسل آينده ذخيره شود. تا اقتصاد ايران از نفت مستقل شود. الان بعد ازسي و پنج سال نه تنها، اقتصاد منهاي نفت اجرا نشده، بلكه بجاي 2ميليون بشكه 7دلاري آن زمان، 6ميليون بشكه 120دلاري امروزي صادر مي شود!

در دوران انقلاب اسلامي، بانك ها را آتش مي زدند! چون معتقد بودند آن ها كار ربا انجام مي دهند، و اقتصاد را با بورس بازي از بين مي برند . ولي الان نه تنها بانكها ازبين نرفتند، بلكه زاد و ولد كردند و از سيصد شعبه سال 1356به192هزار شعبه! در سال 1393 افزايش يافتند .و سود 9درصدي سال 1356به 29درصد رسمي در سال 1393رسيد.

واين تازه سودي است كه اعلام مي شود! والا براي دريافت يك وام 5ميليوني، بايد 8ميليون پس بدهي!بعلاوه ، 10درصد آن را به ضامن و ده درصد را به جور كننده وام، 10درصد هم خرج محضر ، سفته وچك و برو و بيا كني. يعني در عرض سه سال، دقيقا دو برابر باز پرداخت كني. براي انتقام از احكام اسلامي هم ، عقود اسلامي در بانكها طوري ميخ كوب مي شود كه: اگر 18ماه تعويق افتاد، همه بدهي ها يكجا و با جرايم ديركرد شود،و مثل كنتور برق با سرعت رقم را، به چند برابر برسانند!

مردم براي مبارزه با مافياي بانكي، صندوق هاي اعتباري خانوادگي درست كردند، ولي بانكها با تبليغات دروغين، آن ها را كلاهبردار و سودجو معرفي كردند و: كاري كردند تا نتوانند دربين مردم، سر بلند كنند.

سياست ها پولي مانند تنقيه، شل و سفت ميشد. گاهي از در دروازه  رد نمي شد! و گاهي از ته سوزن هم عبور مي كرد!

   به دروغ مي گفتند اوراق قرضه منتشر مي كنند تا: با جمع آوري نقدينگي، حجم پول در گردش را كم كنند! ولي سياست آن بود كه دولت را بدهكار كنند، و مردم را از همان روز دوم خريد، تشويق به باز خريد اوراق مي كردند و:با سود بالايي توقع آن ها را زياد مي كردند.

  به سپرده هاي ديداري و غير ديداري، سود بالاتري مي دادند و: به دروغ اعلام مي كردن اين پس اندازها، براي سرمايه گذاري و توليد است! اما معلوم مي شد تبديل به وام هاي كلان شده، و به كساني كه عازم خارج بودند، وام داده اند تا دولت نتواند، از آن ها پس بگيرد. و حتي از معرفي آن ها به قوه قضائيه هم، خود داري مي نمود.

مي گفتند وام براي توليد و توسعه كسب و كار ،وام مي دهند ولي تمام وام ها صرف خريد: كار خانه هاي صوري مي شد، و صاحبان اين كارخانجات صوري، در بانك هاي سوئيس پس انداز مي كردند! و يا در امريكا و كانادا ويلا مي خريدند. و يا در شركت هاي صهيونيستي، سرمايه گذاري مي نمودند!

    از بانكهاي صهيونيستي وام ارزي مي گرفتند، به اين بهانه كه بهره آن ها كم است! و اگر هم زياد بود، حجت شرعي مي اوردند: كه بهره دادن به يهوديان اشكالي ندارد! همان وام هاي با بهره 5درصد را، به ايراني ها مي دادند با 29درصد. و اسمش را مي گذاشتند خريد دين!

دلارهاي نفتي را به خزانه تحويل نمي دادند! چون مي گفتند ما تحريم هستيم و نمي شود، دلارها را به داخل منتقل كرد!ولي براي خريد رژ لب و كاندوم بلافاصله، حواله ارزي با اچ دي ال ارسال مي شد، و كسي هم نمي پرسيد پس تحريم نيستيم؟

وام هاي ارزي براي خريد دارو داده مي شد، و بعد از مدتي معلوم مي شد كه در سواحل قناري، روي آب ها قيقاج مي روند.

هرچه وام يارانه اي بود ، كارمندان خود بانك ها با سند سازي، بالا مي كشيدند و نمي گذاشتند كسي، خبر دار شود.

    ما همه اين سال ها در روزنامه كيهان و اطلاعات ، حيات اسلام و مناقصه مزايده و: سايت ماهين نيوز قلم زديم و گفتيم، ولي كسي گوش نداد! چاره همه اين دردها، در يك جمله است: وآن توزيع يارانه ارزي است.

   اينهمه دولت ها ادعا مي كنند: قرار است كار مردم به مردم واگذار شود، ولي تابحال نشده بگويند بيا: اين يك دلار را هم بگير و خودت خرج كن! فقط مردم بايد در جايي كه خطر جاني دارد، در صحنه باشند والا در موقع تقسيم دلار ها، نه حضرت علي مي شناسند نه امام حسين!

   در حاليكه طبق نص احكام اسلامي، در آمد دولت بايد به طور مساوي و: عينا به همه مردم داده شود . يعني پيامبر و حضرت علي ع غنيمت ها را، تبديل نمي كردند تا مثلا پولش را بدهند.در آمد نفت هم عينا بايد به دلار، به مردم پرداخت شود نه اينكه يارانه شود در: دارو و يا خودرو و لاستيك و بنزين!

طبق حساي ما 6ميليون بشكه نفت در روز، با بشكه اي 120دلار ماهي 20ميليارد دلار مي شود. جمعيت اگر 80ميليون هم باشد، ماهي 250دلار نا قابل سهم هر ايراني مي شود. 35سال دولت خرج كرده، مردم تماشا كردند! دوسال هم، مردم خرج كنند دولت تماشا كند
Politiques: monétaire et budgétaire inutile!
Sous le prétexte de la tenue de la 24 ème Conférence: politiques monétaires et budgétaires à Summit Hall sur 25 et 26 Juin de cette année.
Près de 36 ans ou plus que les politiques monétaires et budgétaires de la colonisation, en Iran est exécutée et le résultat de la désintégration économique: la pauvreté, la récession, l'inflation, le chômage et l'augmentation des importations a été plus dépendante du pétrole. Le gouvernement actuel est également heureux d'annoncer que six millions de barils par jour sera!
Mais ce que nous voulions et ce que c'était!
  Pendant la révolution, le pipeline d'exportation de pétrole, a été fermé par le personnel révolutionnaire. Après la révolution de la roue, l'imam a commencé à exporter du pétrole, plus l'huile sera un jour publié de 2 millions et le reste sera enregistrée pour les générations futures. L'économie iranienne est indépendante du pétrole. Maintenant, après trente-cinq ans, et pas seulement l'économie, hors pétrole, pas de fonctionner, mais au lieu de 2 millions de barils 7 $ un à l'époque, 6 millions de barils sont exportés $ 120 aujourd'hui!
Pendant la révolution, les banques incendiées! Les aimants fonctionnent parce qu'ils croient qu'ils font, et la spéculation économie tuent. Mais je n'ai pas seulement tuer les banques, mais leur naissance et trois cents succursales dans 1356-192000 branches! A augmenté en 1393., Et le bénéfice de 9% en 1356 à 29 pour cent en 1393 est devenue officielle.
Et cette nouvelle prestation sera annoncé! Sinon, obtenir un prêt de 5 millions de dollars, 8, le must de la dette! En outre, 10 pour cent et dix pour cent pour basculer le type de prêt, de 10 pour cent les dépenses mentor, vérifier et billet et vous laisser aller. Que dans les trois ans, vous payez exactement le double. La Revanche de la loi islamique, les contrats islamiques se pétrifier les banques de sorte que si un retard de 18 mois, toutes les dettes ensemble et délits de retard, et un chiffre de la vitesse du wattmètre, il peut se multiplier!
Les gens à lutter contre la famille de fonds de crédit bancaire de la mafia ont travaillé, mais les banques avec la publicité mensongère, la fraude et grossiste Ils les ont présentés: ils travaillaient chez les gens à augmenter.
La politique monétaire, comme les lavements, était lâche et serré. Certains des portes n'ont pas été rejeté! Parfois, la partie inférieure de l'aiguille passant à travers!
   Pour émettre des obligations, ils ont menti à: collecter de l'argent, de réduire le volume de monnaie en circulation! Mais c'est la politique de la dette publique, et l'achat de la deuxième journée, ils ont été encouragés à être ouverts à l'achat de titres et avec des attentes élevées de profit étaient élevés pour elle.
  Dépôts visuels et non-visuels, des profits plus élevés, et faussement déclarer ces épargne, l'investissement et la production! Mais il s'avère que l'énorme prêt, et laisser ceux qui ont pris des prêts du gouvernement échoue, ainsi soit-il. Et même les présenter à la justice, qui s'abstient.
Prêts pour la production et le développement de l'entreprise dit, mais tous les prêts sont prêts à acheter: travail sur le front de la maison, et les propriétaires de ces usines affronter dans les banques suisses avaient des économies! Et villas acheté aux États-Unis et au Canada. Ou des sociétés israéliennes, leur investissement!
    Les banques israéliennes empruntaient de change, d'intérêt sous prétexte qu'il est faible! Et si elle était élevée, ce qui pourrait apporter une preuve juridique: l'intérêt pour les Juifs est très bien! Le même prêt avec intérêt de 5%, avec 29 pour cent des Iraniens étaient. achat de la dette de vente et d'!
Pétrodollars n'ont pas été livrés à la crèche! Nous ne disons pas qu'ils vont boycotter les dollars dans déménagé! Mais le rouge à lèvres et des préservatifs à acheter immédiatement, avec les mandats étrangers ont été envoyés DH L, et qui a également demandé de ne pas alors ne pas sanctionner?
Prêts en devises étrangères pour acheter des médicaments a été donné, et après un moment il était clair que la côte des Canaries, les eaux sont en zigzag.
Le prêt bonifié, les banques de la documentation de leurs employés, qui n'ont pas mis en place, les nouvelles sont importantes.
    Toutes ces années, nous Kayhan et informations aux enchères en direct et enchérir Islam: Mahin site Nouvelles et dit que nous avions un stylo, mais qui n'avons pas écouté! Solution pour tous ces enfants, dans une phrase: C'est la distribution des subventions étrangères.
   Pourtant, la demande: le travail est exercé par le peuple, mais personne ne viendrait jamais à cela, vous passez un dollar et vous me trouvez! Ce n'est que lorsque les gens ont la vie en danger, ou dans les scènes de dollars dans les limbes quand ni savoir ni Imam Ali Imam Hussain!
   Bien que le libellé des règles qu'ils sont venus gouvernements doit être égale à: toutes les personnes sont les mêmes. C'est à dire le Prophète et Hazrat Ali AS butin, ne se sont pas pour leur argent. D 'recettes pétrolières devrait être le même en dollars, versée aux personnes plutôt que d'être subventionné médicament ou de véhicule et des pneus et de carburant!
Nous avons 6 millions de barils par jour, selon un compte chez nous 120 $ par baril si la population de poissons est de 20 milliards de dollars est de 80 millions de poissons à 250 $ par action neutraliser l'Iran. Le gouvernement a passé 35 ans la regardaient deux personnes ensemble, les gens vont regarder la dépense du gouvernement.
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۴۱ نظر(0)

عمليات وهابي سازي

عربستان عملياتي را آغاز کرده تا: منطقه خاورميانه را به: منطقه اي وهابي تبديل کند. براساس طرح جديد، ايران بايد از هرگونه دخالت در: امور خاورميانه منع شود ، تا عربستان بتواند تمامي كشورهاي خاورميانه را، از وجود شيعيان پاكسازي كند. و همه بقاع و مكان متبركه آن از بين برود.موقتا ايران مانند واتيكان، از اين طرح بيرون است.ولي موشك هاي دور برد و كلاهك هسته اي هم آماده است، تا اگر چنانچه به اين سياست تن ندهد،ايران هم  در اين طرح قرار گيرد.

   به گزارش ماهين نيوز از رياض،  اين موشك ها كه به تازگي در چند مانور :نظامي عربستان هم به نمايش گذاشته شده، توان تخريبي بالايي دارد.و همه آن ها رو به تهران تنظيم شده و: آماده شليك مي باشد. البته طراحي عمليات طوري است كه: مانند جنگ تحميلي كليه موشك هاي شليك شده، از سوي ناوهاي آمريكايي اعلام شوند. تا ايران نتواند رد آن ها را پيداكند. همزمان ناوهاي آمريكايي هم، در منطقه هم ارز مستقر خواهند بود، تا اين تاكتيك مانند گذشته بي خطر باشد.

 اين عمليات كه "شخم زدن زمين" نام دارد، قرار است عربستان در هر يکي از کشورهاي منطقه، از طريق يکي از گروه هايي که با آن ارتباط دارد،‌ کل آن کشور را تسخير کرده و: آن را به کشوري وهابي  تبديل کند.اولين كشوري كه در طرح جديد عربستان قرار گرفته عراق است.  اهرم فشار و بازوي فعال عربستان  در عراق، تكفيري ها  هستند، كه تجربه جنگ در سوريه و تركيه و اردن را دارند.

     آنان قرار است بعد از اشغال کامل عراق ، اين کشور را به کشوري ضد شيعي در منطقه تبديل کنند.اين طرح عربستان براي اينكه از عراق کليد خورده باشد، مقدار زيادي پول و سلاح براي تكفيري هاي آنجا ارسال شده است. اين امر در تاييد ادعاهاي مطرح شده توسط "دفتر اطلاع رساني جنبش سلفي لبنان" است. زيرا آنان مي گويند:چون ايران در کشورهاي مختلف، از جمله يمن از طريق حوثي ها، و لبنان از طريق حزب الله، چنين سرمايه گذاري کرده است.پس آن ها نيز بايد چنين كاري كنند.

     هدف آنها بي ثبات کردن کشورها و: سپس اشغال و، تكفيري  کردن آن ها است. برنامه آن ها پايان دادن به: تمام ادعاهاي ايران، در برتري جويي در منطقه است.آن ها سعي دارند به سرعت عراق را، از وجود شيعيان پاكسازي كنند و: كليه مساجد آن ها را تخريب نمايند. آنان اولين هدف خود را از بين بردن: شهر كربلا و حرم امام حسين ع اعلام كرده اند..

   روش آن ها در اين عمليات هاي گسترده، قتل عام فجيع شيعيان به سبك صبرا و شتيلا است. آنان در خيابان ها و جاده ها شيعيان را، دنبال و آنان را به قتل مي رسانند. و در خانه هاي آنان نيز از هيچ جنايتي فروگذار نمي كنند.و چنان وحشتي ايجاد ميكنند كه همگي، خانه و سرزمين را رها كنند و شهر ها خالي شود. تا به راحتي در تصرف بگيرند.

 چنانچه برخي افراد هم در شهر باقي بمانند. ابتدا آنان را قتل عام مي كنند و :اگر بازهم مقاومت كردند، از آنان به عنوان سپر هاي انساني استفاده كنند.زنان و كودكان را درمقابل پدر و مادران مي كشند، تا ترس و وحشت بر آنان غلبه كند. اكثر افراد تكفيري را بستگان همين افراد تشكيل مي دهند. لذا همه تكفيريها صورت خود را مي پوشانند تا: شناسايي نشوند.  

بر اساس اطلاعات ماهين  نيوز از ستاد تكفيري ها در الانبار، اطرافيان صدام همگي متحد شده و: فرماندهي اين عمليات را به دست گرفته اند. نقشه كربلا و حرم ديگر امامان شيعه، بر روي ديوار اتاق جنگ نصب شده و: قرار است با اعزام گروهي به عنوان: پيشتازان شهادت، جهاد انتحاري را در اطراف حرم شدت بخشند. و بعد با كمك سلاح هاي پيشرفته، از بالا به شهر حمله كنند. عوامل آن ها در داخل شهر كربلا نقاط حساس را شناسايي كرده اند .

    آن ها فقط سعي دارند دولت عراق را مجبور كنند كه: ايراني ها را از كربلا بيرون كند. براساس صحبت هاي تلفني با نوري مالكي، وعده  داده اند كه اگر از ايران كمك نخواهد، او را بر جاي خودش نگهدارند.

مناطق شمال عراق و نقاط مشترك با تركيه، از لحاظ امنيتي در حالت بهتري قرار دارند و: داعش مي تواند بدون حمله، آن جا را تصرف كند.لذا اهميت حمله به جنوب، بيشتر است. آن ها به دولت عراق فشار آورده اند تا: از قبول هرنوع كمك از ايران، حتي در قالب انسان دوستانه و يا :كمك هاي مالي و باز سازي، جلوگيري كند و سهميه زيارتي را قطع نمايد.

    برخي اطلاعات حاكي  از آن است كه: با كمك هوشيار زيباري و برخي ديگر از اعضاي دولت، و كاركنان رياست جمهوري عراق، اطلاعات ارتش ايران،در اختيار گروه داعش قرار مي گيرد. براساس اخرين تصميمات ، از خروج منافقين و افسران اطلاعاتي آمريكا، و نيز شركت هاي امنيتي جلوگيري به عمل آمده و: از انان خواسته شده در قبال ماندن در عراق، به دولت اسلامي عراق و شام(داعش) كمك كنند.

 Opérations wahhabites de

L'Arabie saoudite a commencé l'opération: le Moyen-Orient: wahhabite régional convertir. Selon le nouveau plan, l'Iran devrait avoir toute implication dans les affaires du Moyen-Orient est interdite, de sorte que tous les pays du Moyen-Orient de l'Arabie saoudite, les chiites là pour nettoyer. Et tous les sanctuaires et lieux saints détruits. Temporairement Iran, comme le Vatican, le plan est sorti., Mais missiles à longue portée et d'ogives nucléaires prêtes à tonne si pas la politique, l'Iran dans ce projet être.

   Mahin reportages en provenance de Riyad, les Rockets récemment dans un peu d'exercice: affichage militaire saoudien, peuvent être très destructeurs, et tous les conduire à Téhéran ensemble et prêt à être tiré.. Il est conçu de telle sorte que des opérations telles que des fusées de guerre ont tiré tous les transporteurs américains sont signalés. L'Iran nie qu'il est incapable de trouver. Navires américains dans le même temps, la région seront déployés en parallèle, donc cette tactique dans le passé est sûr.

 Ce processus de «labourer la terre" est appelé, est situé dans l'un des pays de l'Arabie saoudite, par un de ces groupes qui y sont associés, l'ensemble du pays maîtrisé: il est devenu un état wahhabite. Arabie saoudite a été le premier pays dans le nouvel Irak. Bras de levier activiste saoudien en Irak, sont ceux qui ont connu la guerre en Syrie, la Turquie et la Jordanie.

     Ils sont censés compléter l'occupation de l'Irak, pays anti-chiite du pays dans la région à convertir. Plan saoudien pour l'Irak, la clé est de manger de grandes quantités d'argent et des armes à ceux affichés. Cela confirme les allégations formulées par le "Bureau du Courant du Futur, libanais de l'Information" est. Pour disent-ils, à cause des différents pays, y compris les Houthis au Yémen et au Liban par le Hezbollah, il a investi. Ensuite, ils doivent faire une telle chose.

     Ils visent à déstabiliser le pays et: l'occupation, il est l'excommunication. Ils ont l'intention de mettre fin à toutes les revendications de la domination de l'Iran dans la région Ils essaient d'accélérer chiites irakiens de compensation et:. Détruire toutes les mosquées. Son premier but de détruire la ville et le sanctuaire de l'Imam Hussain AS Karbala ont annoncé.

   La méthode des opérations à grande échelle, abattu chiites style de Sabra et Chatila. Chiites dans les rues et les routes, les pistes et les tuer. Et dans leurs maisons ont également épargné aucun crime., Et ils craignent que toutes les maisons et les terres, et d'abandonner la ville est vide. Pour prendre facilement la main.

 Si certaines personnes restent dans la ville. D'abord, ils les ont massacrés et s'ils résistent encore, de les utiliser comme boucliers humains., Les femmes et les enfants contre les parents fument, alors la peur leur est imposé. La plupart des gens sont les mêmes parents. Ainsi tous ceux de votre visage est couvert: non détecté.

Selon Mahin Nouvelles siège de l'excommunication à Anbar, sa famille et tous commandant allié de cette opération ont été atteints. Carte sanctuaire de Karbala et d'autres imams chiites, monté sur le mur: l'envoi de groupe comme: premier témoin, Jihad suicide autour du sanctuaire intensifier. Puis, avec l'aide d'armes de pointe, à attaquer la ville d'en haut. Facteurs qui ont identifié les points critiques dans la ville de Karbala.

    Ils essaient juste de forcer le gouvernement irakien: les Iraniens de la Karbala extérieur. Basé sur une conversation téléphonique avec Nouri Maliki, ont promis que si l'Iran ne l'aide pas à garder sa place.

Les parties communes du nord de l'Irak et la Turquie, sont mieux en termes de sécurité et de: Dash ne peuvent attaque a eu lieu donc importante attaque du Sud est plus élevé.. Ils ont poussé le gouvernement irakien à: accepter toute aide de l'Iran, même sous la forme de la philanthropie ou les dons à la finance et à la reconstruction, afin de prévenir et de réduire le quota de pèlerinage.

    Certaines informations indiquent que: avec l'aide de certains membres du gouvernement, Hoshyar Zebari, le personnel présidentiel de l'Irak, le renseignement militaire, l'Iran fournit Dash. Selon la dernière décision, laissant les hypocrites et les agents de renseignement américains, ainsi que de prévenir et de sociétés de sécurité: ils ont demandé pour le séjour en Irak, l'État islamique d'Irak et le dîner (Dash) pour aider.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۳/۱۳۹۳ - ۲۰:۰۵ نظر(0)

عراق، نياز به: سربازان گمنام دارد.

حملات داعش به نينوا و: اشغال دومين شهر بزرگ عراق، نشان مي دهد كه سيستم اطلاعاتي عراق، بسيار ضعيف است و ضعف آن، نه به لحاظ امكانات بلكه: به دليل چند دستگي دروني آن ها است. شايد خيلي از عوامل اطلاعاتي عراق، وابسته به داعش باشند و يا: از آنان حقوق بگيرند ولي، مهم اين است كه چرا آن هايي كه: مستقل هستند اين حركت را، پيش بيني نكردند؟

داعش به راحتي از نقاط ضعف ملت: سوريه و عراق استفاده مي كند. زيرا آنان به عربستان خوشبين هستند و: او را خادم الاسلام مي دانند و همين، براي نفوذ اطلاعاتي داعش كافي است. سران داعش را اكثرا همه مي شناسند و: از آن ها انتظار چنين حركتي را ندارند! اما آنان به راحتي روز هاي 1972خنجر خود را، از پشت سر فرو مي كنند.

   يعني استراتژي داعش، از استراتژي اعراب ارتجاعي جدا نيست. اعراب ارتجاعي با تكيه بر اسلام، خود را تطهير مي كنند و: در نظر ها خوب جلوه مي دهند. وقتي خوب دشمن به آنان با ديده احترام نگاه كرد، ضربه خود را وارد مي كنند. برخلاف اعراب ارتجاعي، افراد معرب بسيار ساده انديش هستند. و هرگز به فكر خيانت يا از پشت خنجر زدن، لا اقل به اعراب بدوي، نيستند.

    شايد اعراب اصيل يا بدوي، آنطور كه در ذهن ها زياد هستند، واقعا محدود باشند. چون بسياري از اعراب فعلي قبلا عرب نبودند. مثلا همين عراق در زمان ظهور اسلام، همگي فارس بودند و: پايتخت ساسانيان در اينجا بوده . كلمه بغداد خود اين ادعا را ثابت ميكند. زيرا بغداد همان باغ داد بوده، يعني يك باغ كه انوشيروان عادل و دادگر، در آن بار عام ميداده و: مردم براي دادخواهي به آنجا مي آمدند.از جنگ قادسيه ،عرب شدن عراقي ها آغاز مي شود. بنابراين مردم سوريه ، اردن و لبنان به طور حتم عرب نبودند. و به خاطر اسلام عرب شدند. حتي از آن بالاتر خود پيامبر اسلام هم، عرب نبوده و بارها فرموده كه: من عرب نيستم بلكه معرب هستم .

درواقع نژاد پيامبر اسلام، به حضرت اسماعيل مي رسد كه: پدرش ابراهيم خليل س به دستور خدا، او را به مكه برد. ايجاد شهر جديد مكه در آن موقع هم، به دست حضرت اسماعيل و پدرش بود.در آيات قراني هم هست كه: حضرت ابراهيم ع به كمك پسرش اسماعيل، خانه خدا را ساخت. و اين دو متعلق به عربستان نبودند، و زبان آن ها هم عربي نبود. بلكه همين نينواي امروز و يا بابل، در عراق زادگاه آنان بود.

      بيشترين تبليغات عربيت، در صدر اسلام توسط: بني اميه انجام مي گرفت. ولي بعدا بني عباس كه اكثرا، از سوي ايران حمايت مي شدند، كمتر به عربيت پرداختند. تا اينكه عده اي از يهوديان قرن نوزدهم، در ظاهر مسلمان شدند و: خود را عرب دانستند و برتبليغات عربي افزودند تا: ماهيت خود را پنهان كنند.

     تقريبا همزمان با عبدالناصر در مصر، دوباره عربيت از اسلام جدا شد و: به عنوان يك خط مشي جديد تبليغ گرديد. پان عربيسم يا ناسيوناليسم عربي، از آنجا شروع شد. و البته همه اين كشورها ي ظاهرا عربي را، كه جمع زدند كلا صد ميليون شدند! كه گفته شده: صد ميليون عرب، نتوانستند در مقابل سه ميليون اسرائيلي ايستادگي كنند.

   البته سران برخي اعراب مانند: عبدالناصر شايد نمي دانستند كه اين عربيت، توطئه است براي جداكردن اعراب از اسلام و: وصل كردن آن ها به اسرائيل . در حاليكه سران قطر ، عربستان و اردن و حتي همه 17كشور عربي ميدانستند كه: هدف از اتحاد عربي، حمايت پشت پرده از اسرائيل است.

    اكنون اين ساده انديشي، در رهبران عراق هم وجود دارد! آن ها فكر مي كنند كه اگر زبان شيرين فارسي را، رها كرده به سوي عربيت بروند، عربستان از آن ها حمايت مي كند! ولي نمي دانند كه همه اطلاعات آنان را، در اختيار داعش و اسرائيل قرار مي دهد! لذا مي بينيم به سادگي يك آب خوردن، شهر بزرگ را در تصرف مي گيرند.

     به همين دليل، عراق تا موقعي كه  دچار اين ساده انديشي است. از دست داعش نجات پيدا نخواهد كرد. تنها راه عراق اين است كه مانند بشار اسد، راه خود را روشن كند. سياست كمي طرفداري از عربستان و كمي مخالفت با آن، باعث  باز شدن هرچه بيشتر: راه نفوذ اطلاعاتي عربستان مي شود. و عربستان هم از همان چاله هاي اطلاعاتي، وارد شده و ضربات سنگين خود را خواهد زد.

     براي اين كار نياز به حضور: نيروهاي حزب الله و بسيج در ميان ارتش و: جيش الشعبي يا جيش العراقي است. شايد نوري مالكي از اين كه صدر را، از ميدان به در كرد، خوشحال باشد ولي، تنها نيروي نفوذ ناپذير در مقابل داعش و: اربابان آمريكايي و عربي آنان، همين نيرو يا سپاه المهدي بود.

شايد هنوز هم دير نشده باشد كه از: تجربيات صدر در اين موضوع، استفاده شود. زيرا صدر برخلاف دولت عراق، قادر است با تجهيز گردان هاي كم خرج: السلام (صلح) ضربات نهايي را به داعش وارد كند. اما اگر باز هم توهماتي در مورد مقتدا صدر وجود دارد، نبايد مانع اين حركت شوند.

    دولت عراق بايد بداند با روش سيتماتيك ارتش و: ونظام كلاسيك نمي تواند به جنگ داعش برود. زيرا تمام اطلاعات  آنان در دست داعش است.آمريكا و عربستان هميشه آنان را، به روز نگه مي دارند. لذا در اين ايام كه از ايام شعبانيه است، پيشنهاد اين است كه از امام زمان عج، كمك بگيرند و بسيج يا سپاه عراقي، به راه بياندازند. مطمئن ترين راه مبارزه با داعش، بسته شدن راه هاي نفوذ اطلاعاتي آنان است. كه فقط در ساز مان هاي تازه تاسيس، امكان آن وجود خواهد داشت
 La nécessité de l'Irak pour les soldats est inconnu.
Dash attaque à Ninive et envahir deuxième plus grande ville de l'Irak, montre que d'un système d'information en Irak est très pauvre et faible, mais pas en termes de caractéristiques: elle est due à des divisions internes. Peut-être beaucoup d'agents de renseignement irakiens, et des sociétés affiliées sont Dash: Ils font des salaires, mais il est important parce que ceux qui sont indépendants de ce mouvement, n'ont pas prévu?
Dash pour la commodité des faiblesses de la nation: la Syrie et l'Irak utilise. Ils sont optimistes parce que l'Arabie Saoudite: Elle est un serviteur de l'Islam connaître, et ainsi, il suffit de pénétrer dans les informations de Dash. Dash les chefs de presque tout le monde le sait: il ne s'attendait pas à une telle démarche! Mais ils peuvent facilement mettre à jour leur division 1972, ils sont en retard.
   Dash la stratégie, la stratégie consiste à séparer les Arabes arriérés. Sur la base de l'arrière islam arabe, et ils se purifient: ils regardent bien en eux. Lorsque l'ennemi du bien par rapport à eux, se pencher sur leurs propres beats. Contrairement aux personnes réactionnaires esprit arabes Mrb sont très simples. Je n'ai jamais trahir ou coup de poignard dans le dos, au moins pour les Bédouins sont pas.
    Peut-être les Arabes d'origine ou primitifs, car ils sont riches en esprit, vraiment limitée. De nombreux Arabes parce que les Arabes n'étaient pas présents auparavant. Par exemple, l'avènement de l'Islam en Irak, le Golfe, tous étaient: capitale des Sassanides ici. Bagdad, le mot lui-même prouve la demande. Bagdad a dit que c'était le même jardin, le même jardin anoshiravan justice, l'extravagance général de l'époque et les gens là-bas est venu pour la justice. Hands of War, l'Irak arabe commence. Les habitants de la Syrie, la Jordanie et le Liban, les Arabes n'étaient certainement pas. Et à cause de l'islam étaient des Arabes. Même plus élevé que celui du Prophète de l'Islam, les Arabes ont dit à plusieurs reprises que je ne suis pas un Arabe, mais je MRB.
En fait course Prophète Hazrat Ismail semble que son père SA Ibrahim Khalil Allah lui ordonna de prendre la Mecque. La création de la nouvelle ville de La Mecque à l'époque, le Prophète Ismaïl et son père. Versets est que, avec l'aide de son fils Ismaël comme Abraham, de construire la maison de Dieu. Ces deux étaient à capitaux saoudiens, et sa langue était l'arabe. Mais c'est Ninive et de Babylone, en Irak était leur maison.
      La plupart arabisme de la publicité, de l'islam par des Omeyyades ont été réalisées. Mais la prochaine Bani Abbas, pour la plupart, ont été soutenus par l'Iran, l'arabisme a commencé à baisser. Jusqu'au XIXe siècle, certains, aspect judéo-musulman étaient: connaître leur propagande arabe et arabe ajouté: leur nature de se cacher.
     Presque simultanément avec Nasser en Egypte, re-arabisme et l'islam ont été isolés: il a été annoncé comme une nouvelle politique. Pan-arabisme et le nationalisme arabe, depuis le début. Et bien sûr, tous les pays arabes, apparemment, la somme de cent millions étaient totalement! Il a été dit cent millions d'Arabes, incapables de se tenir en face de trois millions d'Israéliens.
   Toutefois, certains dirigeants arabes comme Nasser, peut-être ne pas savoir que le panarabisme, l'islam et la conspiration arabe à enlever: les reliant à Israël. Alors que les dirigeants du Qatar, de l'Arabie saoudite et la Jordanie, et même tous les 17 pays arabes savaient que l'objectif de l'unité arabe, soutenir derrière Israël.
    Or, ces crétins, il ya aussi les dirigeants de l'Irak! Ils pensent que si la langue persane doux, tournez à gauche vers l'arabisme, l'Arabie saoudite soutient! Mais ils ne savent pas tous les détails, Israël et met à la disposition de Dash! Nous voyons, c'est tout simplement un morceau de gâteau, les grandes villes sont occupées.
     Par conséquent, lorsque l'Irak connaît ces crétins. Mlle Dash ne sera pas enregistré. L'Irak est la seule manière Bachar al-Assad a tourné sur son chemin. Politique en faveur de l'Arabie saoudite et un peu contre elle, ce qui provoque une plus grande ouverture: l'influence des services secrets saoudiens. Et l'Arabie saoudite sont à la fois dans les mêmes données sur les trous compilées grands coups de sa volonté.
     Pour ce faire exige la présence de forces du Hezbollah et la mobilisation de l'armée: Jaish al-Shaab, ou envie de faire pipi. Peut-être le propriétaire de la lumière vers le haut du champ, il est heureux, mais, juste en face de Dash et la force imperméable: les Américains arabes et leurs maîtres, la même force ou l'Armée du Mahdi.
Il n'est pas encore trop tard: l'expérience à la tête de ce fil peut être utilisé. Contrairement au début parce que le gouvernement irakien est incapable d'équiper les cadets à faible coût: Salam (paix), le tableau de bord de fusillade finale est arrivé. Mais vous avez encore des illusions sur perpétué Moqtada al-Sadr, ne gêner la circulation.
    Le gouvernement et les militaires irakiens savent méthodes Sytmatyk: militaire classique ne peut pas aller au tableau de bord. Parce que tous les renseignements disponibles sur le tableau de bord. États-Unis et l'Arabie eux toujours, à tenir. Dans ce laps de temps est Shbanyh suggèrent que l'Imam Mahdi, et d'aider à mobiliser et l'armée irakienne à lancer. Le moyen le plus fiable pour lutter contre Dash, fermeture des routes par leur information. Seulement dans l'organisme nouvellement établi, il sera possible.
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۰/۳/۱۳۹۳ - ۲۳:۲۷ نظر(0)


تركيه دروازه آسيا است

برخلاف روسيه، كه همه مساحت آن در آسيا است ولي، خود را اروپايي مي داند! از تركيه انتظار مي رود كه: دروازه آسيا باشد. البته اين اميد موقعي تقويت شد كه ابتدا، اروپا از پذيرفتن تركيه به عنوان عضو، خود داري كرد و اكنون هم كه تركيه به: فرهنگ اسلامي برگشته، خودش مايل نيست كه به نوكري اروپا برود.

هرچند كه اروپا هم ديگر، اروپاي قديم نيست و: مزيتي بر آسيا ندارد.

شايد امروزه به مدد اسلام، تركيه قوي ترين اقتصاد را نسبت به بسياري از: كشورهاي اروپايي داشته باشد . ايران اسلامي كه زمينه ثروت تاريخي آن، با تركيه مشترك است در دوران انقلاب اسلامي، بالاترين كمك هاي اقتصادي را به تركيه نموده است . يزرگترين مرز ترانزيتي زميني ايران، از اين كشور بوده و كالاهاي اروپايي و ترك، همه از اين جا وارد ايران مي شدند.

دربسياري از موارد، تركيه در حد رقابت با ايران رسيده است . زيرا به دليل موضوع تحريم اقتصادي، دسترسي ايران به منابع مالي و توليدي: بيرون از مرز ها محدود به همين تركيه مي شده. وتركيه توانسته از اين واسطه گري، سود هاي سرشاري را ببرد.  ايران هم از اين جهت ناراضي نبوده است. زيرا بجاي سو استفاده دشمنان، بالاخره مردم دوست و برادر تركيه، اين سود ها را مي بردند.

سفر اخير رئيس جمهور اسلامي ايران به تركيه، و انجام قرارداد هاي: تا سقف 30ميليارد دلار درسال، نشان مي دهد ظرفيت هاي زيادي: در اين زمينه وجود دارد. اما ايران بيش از آنكه به دنبال حذف سود هاي تركيه باشد، بدنبال تعامل با مردم آن جا است. زيرا مردم تركيه سد بزرگي در مقابل: زياده خواهي هاي غرب از نظر فرهنگي است . شايد اولين بار زنان مسلمان را، در تركيه بي حجاب كردند و: از آنجا به حملات خود عليه: اسلام سازمان دادند.

تركيه در اين زمينه سال هاي سختي را گذرانده است. و بايد در آينده با چشمان باز حركت كند. يكي از ضعف هاي تركيه، حكومت نظاميان بر مردم است. به طوري كه از اين لحاظ ،كمتر از مصر نيست. آن ها مدت ها افراد مذهبي و فعال را، از بين مي بردند ولي اكنون، به راحتي نمي توانند اين كار را انجام دهند.

فلسفه مهم ارتش ها در: كشورهاي اسلامي همين است. زيرا غرب داراي ايدئولوژي مشخصي نيست، بلكه فقط بر اساس تضاد با اسلام، راه خود را دنبال مي كند. بنابر اين هركس با اسلام مخالف است، در سايه حمايت غرب يا: بهتر بگوييم در سايه حمايت ارتش هاي: كشورهاي اسلامي است.

   البته يكي دو ارتش را مي توان استثنا كرد. ارتش ايران از جمله ارتش هايي بود كه: با مردم به سرعت به تعامل رسيد. تاحدودي ارتش سوريه و بخشي از: ارتش لبنان و عراق هم همينطور هستند . ولي فراموش نكنيم، هنوز ارتش عراق به ارتش آمريكا، جواب قطعي نداده و هنوز، منافقين ايران به راحتي مي توانند: در عراق رفت و آمد كنند! در حاليكه زائران ايراني، در زندان هاي ارتش آن هستند.

   در سوريه نيز گرچه اخيرا، تحولات شگرفي در ارتش آن صورت گرفته، ولي هنوز آن را بدنه ارتش نمي توان ناميد. زيرا ورود نيروهاي داوطلب، اين خاصيت را به ارتش داده تا: با مردم هماهنگ تر باشند. در لبنان مي بينيم كه: هنوز حزب الله در ارتش جاي ندارد. و هنوز ارتش، حزب الله را يك نيروي مسلح: نسبتا غير قانوني مي داند.

    بنابراين اگر اوج و حضيض، براي ارتش هاي جهان اسلام بدانيم: اوج وابستگي ارتش به غرب،  در ارتش مصر و ليبي تجلي مي كند. و حضيض آن كه، يعني كمترين ارتباط را باعناصر دشمن داشته باشد، در لبنان و سوريه است. كشور هايي مثل پاكستان و تركيه،يا حتي اندونزي در يك كشمكش دائمي هستند.  

احكام اسلامي در بين اين ارتش ها جايي ندارد. مثلا طبق فتواي امام خميني ره، تراشيدن ريش حرام است. حتي تراشيدن مقداري از: ريش هم مانند تمام آن حرام است. ولي كدام ارتش اين را انجام مي دهد؟

ظهور طالبان در پاكستان، به همين دليل است. آن ها احكام اسلامي را بدون فقهاي شيعه مي خواهند، لذا برخي از احكام را عمل مي كنند تا براي: برخي ديگر آن توجيه داشته باشند.

  در ارتش تركيه هنوز حجاب اسلامي معني ندارد. و ريش گذاشتن مردان اصلا جاي بحث ندارد. و اين علامت اوليه تحولات در: عقايد ارتش است. در ارتش اسلام، بايد قران اساس كار قرار گيرد. ولي كداميك از اين ارتش ها، چنين عمل مي كنند؟

   اگر كساني هم مومن باشند، بايد بدون لباس و در: گوشه و كنار نماز بخوانند. شايد هنوز هم نماز خواندن، براي آن ها ممنوع نباشد، ولي به عنوان يك تمرد از: اصول نظامي به حساب مي آيد . همين چند وقت پيش، بسياري از افسران ارتش تركيه، فقط به دليل جلسات قراني و نماز خواندن، اعدام شدند  اما، جرم آن ها دقيقا اعلام نشد.

از نظر ارتش تركيه و ديگر ارتش هاي منطقه، كشتن شيعيان يك امر واجب است! واگر برخي آن راواجب ندانند، حداقل حق ارتش مي دانند تا: مانع نفوذ اين نوع افراد در: بدنه ارتش شوند. و اغلب آن ها را به عنوان: تروريست يا كودتاچي دستگير و، سر به نيست مي كنند.

  لذا تركيه براي انجام رسالت خود، كه سرمشق ديگران هم خواهد شد، نياز به بازنگري در مقررات ارتش، بر اساس اصول اسلامي دارد.تا بتواند: خيانت روسيه به آسيا را جبران كند.  

Turkey is the gateway to Asia

Unlike Russia, the whole area is in Asia, but Europe sees itself! Turkey is expected to: Gateway Asia. This hope was strengthened when the first in Europe to accept Turkey as a member, and now that refused to Turkey: Islamic culture came back, he does not want to go to Europe handyman.

However, the other Europe, Old Europe is not and advantage not on Asia.

Maybe today, thanks to Islam, Turkey's strongest economy than many of the European countries have. Islamic Iran about its historical wealth, is a joint Turkish-Islamic revolution, has the highest economic aid to Turkey. Iran's largest land border transit of European goods and leave the country, and all of these were incorporated into Iran.

In many cases, Turkey has reached the level of competition. Because the issue of economic sanctions, Iran's access to financial resources and production outside the borders of Turkey are very limited. Turkey won the intermediary, the rich would benefit. Iran is therefore not satisfied. Rather than adversaries because of the abuse, after all the friends and brothers of Turkey, the profits they make.

The Iranian president's recent trip to Turkey, and contracts: up to $ 30 billion a year, shows great potential in this field there. But Iran rather than seeking to remove the profit is in Turkey, where it is seeking to engage with the public. Because Turkish people against large dams: the cultural excesses of the West. Perhaps the first Muslim women in Turkey were unveiled: the attacks against Islam organized.

Turkey in the context of a difficult year has passed. And must move into the future with eyes wide open. One of the weaknesses of Turkey's military rule over the people. So, in this sense, is less than Egypt. It's long and active religious people, but now destroyed, can not easily do the job.

Armies of Philosophy in Islamic countries is the same. Ideologies of the West is not only based on the conflict with Islam, pursues his way. So anyone who disagrees with Islam, under the auspices of the West, or better to say, under the auspices of the Army: Islamic countries.

   However, exceptions can be made of the two armies. Iranian military including the Army was that was interacting with people quickly. Extent of the Syrian army and the Lebanese army and Iraq are too. But do not forget, still the Iraqi Army, U.S. Army, and no definitive answer yet, hypocrites Iran can easily: Travel to Iraq! Iranian pilgrims while in prison, the army said.

   In Syria recently, dramatic changes have taken place in the army, but it can not be called military housing. Check the volunteer force, the Army has this property: the people are more harmonious. That we see in Lebanon: Hezbollah is still no place in the military. And yet the army, Hezbollah's armed force: rather considers illegal.

    Thus, if the peak and trough, the armies of Islam to know: peak dependence on the West Army, the Army is manifested in Egypt and Libya. And the trough, the lowest correlation is Banasr enemy, Lebanon and Syria. Countries such as Pakistan, Turkey, Indonesia or in a permanent struggle.

Islam has no place in the military. For example, according to Imam Khomeini's fatwa, shaving is forbidden. Some even shave the beard as it is forbidden to all. But what does this army?

The rise of the Taliban in Pakistan, is why. Islam Shia jurists would without it, so some of the provisions of the act for some other rationale to have.

  There is not yet an Islamic headscarf in the Turkish army. It does not even talk to men and their beards. This symptom changes in military doctrines. The Army of Islam, the Koran should be the basis. But which of these armies, such an act?

   If those are the believers, without clothing and in prayers around. It still praying for them is not forbidden, but as a kind of military principles is considered. Long ago, many of the Turkish army, just because the Koran and prayer sessions, were executed for the crime, it was just announced.

Turkish Army and other armies of the region, killing Shias are a must! Some do not know if it is necessary, at least to consider the military: to prevent these types of individuals: Body military. And most of them as terrorists arrested or coup, do not head.

  Turkey to carry out its mission so that it will set an example for others to review the rules of the army is based on Islamic principles. Has to: betraying Russia to Asia to compensate.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۹/۳/۱۳۹۳ - ۲۱:۴۸ نظر(0)

نقش امام زمان در انقلاب اسلامي

شايد اگر هدايت هاي داهيانه امام زمان نبود، الان كشور ايران هم مانند اغلب كشورها ،يا سلطه جو بود يا سلطه پذير. زيرا از يكسو ايران به لحاظ استقرار مكاني، وژئو پليتكي، خيلي مهم است و هم از نظر: ثروت و نعمت هاي خدادادي . با تمام توطئه ها و دسيسه ها براي: تجزيه كردن و كوچك كردن ايران، همين مقداري هم كه باقي مانده ، داراي بالاترين ظرفيت توليد ثروت در جهان است!

    گلوگاه اقتصاد جهان يعني خليج فارس، در دست ايران است و نيمه شمالي و:مرغوب آن به ايران تعلق دارد. درحاليكه نيمه جنوبي آن هم به ايران تعلق داشته است.  اما همين هم براي دنيا مهم است، بهترين نقاط شمال خليج فارس، متعلق به جمهوري اسلامي ايران است و ضلع جنوبي آن، به شش كشور تقسيم شده اند!آن ها حتي با ايجاد شوراي همكاري هم، نتوانستند به توانايي هاي ايران برسند.

    نه تنها الان، بلكه ما شواهدي داريم كه در زمان امام خميني ره، نيز امام زمان ع كمك هاي خود را به طرق مختلف، به انقلاب اسلامي ايران انجام مي داده است. هيچكس باور نمي كند يك كشور تازه انقلاب كرده، از هم گسيخته و نا همگون در: خط سياسي اول انقلاب اسلامي، بتواند در برابر يك ارتش منظم بعثي، كه از سوي همه ابر قدرتها حمايت مي شده، ايستادگي كند.

صدام حسين در سال 1359قرارداد 1972الجزاير را، در تلويزيون عراق پاره كرد و: دستور حمله به ايران  را صادر نمود و گفت: بقيه حرفهاي خود را در تهران خواهد زد! نوچه او، منافقين هم،در پايان جنگ تحميلي، همه اعضا خود را جمع كرد و: با نام عمليات چلچراغ گفت: از مهران به تهران مي رويم!مهران، شهر مرزي ايران با عراق بود، و تهران، پايتخت جمهوري اسلامي ايران كه: امام خميني در آن زندگي مي كرد.

واين اظهار نظر ها بدون كار كارشناسي نبود. يعني آن ها مواد مصرف نكرده بودند كه: در حالت هپروت اين سخن ها را بگويند، و تمام نيروهاي خود را به دم تيغ بفرستند . آن ها دقيقا بر اساس فرمول هاي رياضي و: برنامه هاي نظامي كار كرده بودند. اما چه چيزي مانع پيروزي آن ها شد؟

   شايد خيلي ها بگويند اين: رهبري امام خميني ره بود، ولي خود ايشان بارها اعتراف كرده بود كه: اين ها كار خدا است و: امام زمان ع در اين امور دخالت دارد. حتي وقتي خرمشهر آزاد شد، امام خميني نفرمود: آن را سپاه آزاد كرد يا: به كمك ارتش و مردم آزاد شد. بلكه فرمود: خرمشهر را خدا آزاد كرد.

   زيرا در هر عملياتي كه ارتش، به خود مي باليد شكست مي خورد! نمونه آن چهار عمليات اوليه به: فرماندهي بني صدر است كه: از تاكتيك هاي پيشرفته كلاسيك نظامي، بهره برد ولي دشمن اين تاكتيك ها را، از او بهتر مي دانست و يا: در اختيار او مي گذاشتند.

سپاه و بسيج هم سازماندهي نداشتند، براساس حس ميهني و مذهبي ،جان خود را به كف گرفته و: به كوچكترين اشاره حمله مي كردند و: در دام دشمن گرفتار مي آمدند. شهداي هاي وسيع بسيجي و سپاهي بود كه: دشمن در بوق و كرنا كرده بود و مي گفت: ايران از موج انساني يا ديوار گوشتي! براي دفاع استفاده مي كند.

بي تجربگي و پر تجربگي، در دفاع مقدس باهم همتراز بودند! چه ارتش كه داراي: بالاترين نيروهاي ورزيده كلاسيك بود، وچه شهيد چمران و ديگران كه، فقط ميتوانستند سلاح سبك در دست بگيرند. اما چيزي بود كه همه اين ها را هدايت مي كرد. كار به جايي رسيد كه ايران وارد عراق شد و: جزيره فاو را تصرف كرد.

      در اين موقع امام خميني اعلام كرد: ما به حق خود رسيديم و ديگر نبايد: جنگ را ادامه دهيم.كاسه از آش داغتر ها گفتند: امام اشتباه مي كند ما كه رفته ايم، بايد تا بغداد برويم! ولي نتيجه اين تمرد هم، شهداي وسيع در عمليات هاي والفجر بود. عاقبت همان ها، مانند جنگ نهروان تقصيرها را گردن نگرفتند و: برعليه رهبري شوريدند. در جنگ نهروان نزديك بود كه: مالك اشتر معاويه را به درك واصل كند، ولي فرمان امام علي را، اطاعت كرد و بازگشت. ولي اينها اطاعت نكردند!

اگر با اين ها بود، شلم شوربايي كه درست كرده بودند، مملكت از دست رفته بود. اما باز اينجا كمك هاي امام زماني بود كه: با اينهمه اختلاف پيروزي را به: اردوي جمهوري اسلامي ايران هديه كرد!

   در همان موقع جوك ساخته بودند! به اين مضمون: يكي از رهبران كمونيست شوروي سابق،كه به ايران آمده بود، مسلمان شده بود؟ گفتند چرا مسلمان شدي گفت: من رفتم ديديم امام خميني ره، حرفي مي زند ولي هاشمي حرف ديگري مي زند! مي ديدم تا: قبل از راهپيمايي ها همه مي گفتند: ما شركت نمي كنيم ولي روز راهپيمايي، همه مي آمدند؟و هركس راه خودش را مي رود. لذا فهميدم يك خدايي هست كه: اين مملكت را نگهداشته است!

   فقط در دوران انقلاب اسلامي نيست كه: ايران به كمك امام زمان اداره مي شود.اصلا صاحب اصلي آن، امام زمان است. بلكه در تمام دوران اينطور بوده است. آيا چه كسي اين همه شيعيان را، در طول تاريخ از دست بني عباس! غرب و شرق نجات داده است؟ درست است كه علماي اسلام بوده اند، ولي آن ها همگي خود را جانشين: امام زمان و تابع دستورات ايشان، مي دانستند.

اين امراز زمان غيبت ايشان، توسط چهار نفر بطور رسمي و علني، هدايت مي شده، كه آن ها را نواب اربعه مي گويند. و بعد هم كه امام زمان عج، ارتباط رسمي خود را قطع كرد، فرمود: علماي امت جانشينان من هستند و: در مسائل و مشكلات خود، به آن ها مراجعه كنيد. و اين دستور مستقيم ايشان است.
 
.

Le rôle de l'imam zaman dans la révolution islamique

Peut-être si l'Imam zaman n'a pas été clairement guidé l'Iran, et maintenant l'Iran, comme la plupart des pays, sera le dominant ou dominé ou réversible. Parce que d'une part en raison de la mise en place de l'espace et de la géo Pvlytky, très important en termes de richesse et les bénédictions que Dieu a donnés. Avec tous les complots et intrigues pour: analyser petite et l'Iran, le même montant est resté la plus grande capacité à produire de la richesse dans le monde!

    Golfe Persique goulot d'étranglement de l'économie mondiale, est dans les mains de l'Iran et la moitié nord de: la qualité de celui-ci appartient. Alors que la moitié sud a appartenu à l'Iran. Mais il est également important pour le monde, les meilleures parties du golfe Persique nord appartenant à l'Iran et son côté sud, le pays est divisé en six! Ils travaillent même avec le Conseil n'a pas réussi à atteindre les capacités de l'Iran.

    Pas seulement maintenant, mais nous avons la preuve que, au moment de l'imam Khomeiny, l'Imam que ses contributions de diverses façons, la République islamique d'Iran doit être fait. Vous ne pouvez pas croire que personne n'a le nouveau pays, perturbateur et hétérogène dans la première révolution politique, contre une armée régulière pourrait baasiste, qui a été soutenue par toutes les grandes puissances, à se tenir debout.

Traité algérien en 1972 Saddam Hussein en 1359, le segment de la télévision irakienne et le commandement a ordonné une attaque contre l'Iran, disant Téhéran sera le reste de votre carrière! Son protégé, hypocrites, aussi, à la fin de la guerre, la somme de tous ses membres et avec le nom de l'opération lustre dit Mehran aller à Téhéran! Mehran, Iran-Irak ville frontalière, et la capitale, Téhéran, République islamique d'Iran: Imam Khomeini y ont vécu.

Et ce commentaire n'est pas pas de travail d'experts. Ce qu'ils n'avaient pas fait la drogue dans l'état Hprvt dire ces mots, et envoyer toutes leurs forces pour le coccyx. Il est précisément basé sur des formules mathématiques et des programmes étaient militaire. Mais ce qui les empêche va gagner?

   Beaucoup pourraient dire: la direction de l'Imam Khomeiny, mais il a maintes fois avoué à elle que c'est l'œuvre de Dieu: l'Imam Mahdi AS est impliqué dans ces questions. Quand il a été libéré Khorramshahr, l'imam a dit que le corps libéré ou d'être libéré pour aider l'armée et le peuple. Au contraire, dit-il, Khorramshahr a été libéré par Dieu.

   Parce que dans toute opération militaire, vantaient eux-mêmes ne parviennent pas! Par exemple, les quatre opérations de base: Bani-Sadr, le chef de tactiques avancées, classique militaire, mais ont profité de la tactique de l'ennemi, plus il ou elle savait ou: mis à sa disposition.

Le CGR et bassidji ont été organisées fondée sur le sentiment patriotique et religieux, du fond de leur vie: le moindre soupçon d'attaquer l'ennemi pris au piège à venir. Large mobilisation des martyrs de l'armée ennemie avait la trompette et l'onde humaine iranienne ou le mur de la chair! La défense utilise.

Inexpérience complète inexpérience, ont été alignés ensemble dans le saint! Quelle armée avec la plus grande vigueur a été formé classiquement, à la fois Shahid et d'autres, ne pouvaient obtenir une arme légère. Mais ce que tout cela entraînerait. Où il y avait du travail à l'Iran et de l'Irak: la péninsule de Fao capturé.

      A cette époque, l'imam Khomeiny a déclaré notre propre droit et nous ne devrions plus la guerre pour continuer. Bol de soupe chaude a dit l'Imam qui ont mal tourné que nous devrions aller à Bagdad! Mais le résultat de cette rébellion, les martyrs étaient opérations Valfajr vastes. La suite, comme le cou, pas la faute de Nehru: Contre révolté contre la direction. La lutte était très proche de Nehru: Al Malek Ashtar déposé compréhension, mais le commandement de l'Imam Ali, obéit et revint. Mais ils n'ont pas obéi!

Si c'était un vrai Grand Chelem Shvrbayy qui ont été perdus dans ce pays. Mais ici était l'Imam de l'aide: Mais la marge de victoire: l'Iran a proposé Horde!

   Blagues ont été faites dans le même temps! Le thème de l'un des dirigeants communistes soviétiques venus en Iran, était un musulman? Pourquoi dites-vous musulman dit: J'ai vu l'imam Khomeiny, ne fait rien, mais parler Hashemi ne le fasse! J'avais l'habitude de tout avant que la marche, en disant: Nous ne participons pas à la journée de démonstration, cependant, est venu tout, Et tout le monde suit son propre chemin?. Donc, je me suis rendu il ya un Dieu qui a gardé ce pays!

   Non seulement au cours de la révolution islamique: l'aide de l'imam iranien est géré. Dont le posséder, est l'imam. Il a été comme ça tout le temps. Est-ce tout chiite qui, dans l'histoire de la Bani Abbas! Ouest et de l'Est a sauvé? Il est vrai que les savants islamiques ont été son successeur, mais chacun d'entre eux: l'Imam Mahdi et les commandes qu'ils connaissaient.

Cette fois, son absence, par quatre officiellement et publiquement, entraîné par le Nawab de quatre dire. Ensuite, l'Imam Mahdi, la relation formelle terminé, dit-il, sont mes successeurs et les dirigeants communautaires dans leurs propres problèmes pour les voir. Et c'est ici son commandement.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۰ نظر(0)

در فرحزاد كه مي نشستيم، هر سال بهار روي تپه هاي مقابل خانه ما، بوته درخت گردو سبز مي شد و: تعداد آن ها خيلي زياد بود. دوست داشتم يكي از آن گردو ها ر،ا در خانه بكارم و چند بار هم اين كار را كردم. آن ها از روي تپه ها برداشتم و:به خانه آورده و درزمين كاشتم! ولي بعد از چند روز عليرغم مراقبت ها، پلاسيده مي شد و از بين مي رفت .

سال ها اين كار را تكرار كردم ولي نشد ! بالاخره از يك كشاورز قديمي پرسيدم: چرا اينطور است؟ گفت  بوته درخت گردو، علاوه بر ريشه هايي كه ما مي بينيم، يك ريشه اصلي دارد كه مانند مو، دراز است و آنقدر در زمين فرو رفته كه: هيچكس نمي تواند همه آن را بيرون بكشد. اين ريشه وظيفه پيدا كردن آب را، از عمق زمين دارد. وقتي شما آن را قطع مي كنيد، ندانسته بوته را از بين مي بريد!

مدت ها اين داستان در ذهن بود كه: بعد تبديل شد به يك ديد فلسفي .و آن اينكه انقلاب اسلامي هم ،علاوه بر ريشه هايي كه ما مي بينيم، يك ريشه اصلي بلند دارد كه: در عمق تاريخ گم شده است و: هيچكس به آن دسترسي ندارد واگر ندانسته، اين ريشه را قطع كنيم به: انقلاب اسلامي ضربه زده ايم.

حالا تاريخ نويسان جهان بر دودسته اند: عده اي مي خواهند اين ريشه را قطع كنند! و عدهاي مي خواهند از آن مواظبت كنند. به همين سادگي ديالوگ يا ديالكتيك تاريخي جديد، شكل گرفته است.

در تحليل ريشه هاي انقلاب اسلامي، كه بنده در سال هاي 1359تا1361،در مدرسه عالي شهيد مطهري تدريس مي كردم، آن را به سه بخش تقسيم مي نمودم: خبري، تاريخچه اي و تاريخي . خبري يعني روز مره و به زمان حادثه نزديك بودن است.خيلي ها ريشه انقلاب اسلامي را مثلا از 17شهريور، يا 19دي و عاشوراي 1357 ميدانستند.زيرا معتقد بودند: شبيه حركات انقلاب، در همه دوران بوده ولي به شكست انجاميده است .مانند انقلاب مشروطه، قيام سي تير، جهاد مسلحانه شهيد نواب صفوي و يا مجاهدين خلق . و لذا انقلاب اسلامي را، از زماني ميدانند كه امام خميني وارد ايران شد و: دولت تعيين كرد.

     ايم تحليل خبري است اما، در اين صورت ما ريشه انقلاب را كوتاه و :در نتيجه غير مقاوم در برابر تند بادها دانسته ايم. مانند اسباب بازي هولاهوب كه: به سرعت بازار جهاني را قبضه كرد و: به سرعت هم از بازار كنار رفت! هولاهوب حلقه بازي بود كه: به دور كمر مي انداختند و بدون دخالت دست، آن را مي چرخاندند! در ابتدا براي تقويت عضلات كمر و لاغري، توصيه و تبليغ شد ولي بعد گفتند: باعث ديسك كمر مي شود و: از ميدان رقابت كنار رفت.

    اما در ديدگاه دوم، ما كمي عقب تر را هم مي بينيم و به اصطلاح، عقبه انقلاب را هم در نظر مي گيريم . اين روش را بررسي تاريخچه اي مي گويند. برخي شروع انقلاب اسلامي را از 15خرداد1342 اعلام كردند. برخي مانند جبهه ملي ،قيام سي تير1332 را منشا اين حركت دانستند. و برخي هم مانند كمونيست ها،فعاليت حزب توده در سال هاي 1322و: عده اي هم فعاليت شهيد مدرس در سال هاي 1312دانستند و: نظم ده ساله اي به آن دادند.

    اين دهه ها ادامه داشت تا :صداي استاد مطهري را در آورد. و ايشان تجديد حيات دهه اي، يا سده اي را رد كرد. چون برخي معتقد بودند هر ده سال، يك مصلح و هر صد سال، يك انقلابي پيدا مي شود.

     اما در بررسي ريشه هاي تاريخي انقلاب اسلامي، ما باز هم كمي دور تر بايد برويم و: وارد عمق تاريخ شويم و: زحمات همه افراد در طول تاريخ را، در ايجاد اين انقلاب اسلامي قدر بنهيم. اين البته، يك ضرورت فلسفي است، كه از اصل عليت منشا مي گيرد. مثلا اگر حضرت آدم ع نبود، آيا انقلاب اسلامي اتفاق مي افتاد؟ طبيعتا اگر انساني نبود اسلامي هم نبود و: انقلابي هم نياز نمي شد.

    اين سلسله مراتب را، سلسله علت و معلولي مي گويند و: ذاتي اشيا هست يعني، واقعا اگر حضرت آدم داراي فرزند نمي شد و: يا فرزندان ايشان صاحب فرزند نمي شدند، امروز جمعيت 7ميلياردي وجود نداشت كه: مثلا يك ميليارد آن مسلمان باشد.اگر حضرت نوح نبود و هدايت هاي ايشان 72تن را، در كشتي نجات نمي داد، بازهم خبري نيود! البته شايد خبرهاي ديگر بود ولي، از انقلاب اسلامي خبري نبود!

نقش حضرت موسي ع و عيسي ع براي زمينه سازي: بعثت پيامبر اسلام، انكار ناشدني است. و اگر بسياري از پيروان حضرت عيسي يا حضرت موسي، مسلمان نمي شدند اسلام رشد نمي كرد. و انقلاب اسلامي هم به وجود نمي آمد.

تمام ايده هاي پيامبران جهاني بود، يعني آن ها آرزو داشتند كه انقلابي جهاني با: محتواي ديني به وجود آيد. و همه مردم دنيا در صلح و ارامش خدا را بپرستند. حتي پيامبر اسلام هم چنين آرزويي داشت. اما در آن زمان مردم ياري نكردند، بسياري از دشمنان در آن موقع قوي بودند و: مانع رشد اسلام مي شدند. اين بود كه در زمان ايشان چنين چيزي اتفاق نيافتاد.

     ولي معتقدان به پيامبر اسلام، كه اغلب از اهل بيت ايشان بودند، راه را ادامه دادند تا امروز ، كه ما شاهد شكوفايي اسلام در: سراسر جهان به بعنوان يك دين؛نه در مقابل دين هاي ديگر، بلكه در راستاي آن ها هستيم.


Quel est le rôle des prophètes de la révolution islamique.
quand je vais dans Farahzad, dans tous les printemps de l'année, j'ai vu sur la colline en face de notre maison, planter un noyer était verte et le nombre d'entre eux était très élevé. J'ai aimé voir une de ces noix, ou de cultiver à la maison et je l'ai fait à plusieurs reprises. Ils ont ramassé sur les collines à la terre ramené et planté! Mais après quelques jours, en dépit des soins, il a été séché et s'en alla.
Répétez cela pendant des années, mais je ne l'ai pas! Enfin, un vieux fermier a demandé: Pourquoi? Planter l'arbre de noix, les racines que nous voyons, ce qui est la racine d'un cheveu, à long enfoncé dans le sol de sorte que personne ne peut prendre tout cela. La tâche de trouver les racines de l'eau, la profondeur de la terre. Lorsque vous coupez, vous n'avez pas tué votre installation!
Cette histoire était dans l'esprit longtemps après est devenu un point de vue philosophique, Et puis la révolution islamique, on voit les racines, racine jusqu'à est une histoire en profondeur est manquant:. Aucun Si elle n'est pas disponible, nous allons couper les racines de la révolution islamique ont été touchés.
les historiens du monde sont maintenant deux catégories: certains veulent couper ces racines! Et certaines personnes veulent prendre soin d'elle. Simple et au dialogue dialectique historique ou nouvelle, est formé.
En analysant les causes de la Révolution, un esclave dans les années 1359 à 1361, Shahid Motahari lycée enseignait, je l'ai divisé en trois sections: nouvelles, historique. Nouvelles, c'est à dire tous les jours et l'heure de l'accident près de l'être. Beaucoup de racines révolution, par exemple, du 17 Décembre, Janvier et 19 et l'Achoura en 1357 connaissait. Parce qu'ils ont cru: comme une révolution dans la période, mais a échoué. Y compris Révolution soulèvement trente-Juillet, Shaheed Navab Safavi djihad armé, ou MEK. Par conséquent, la Révolution islamique d'Iran, l'imam Khomeiny, qui était autrefois considéré comme l'état peut être déterminé.
     Nous avons analysé les nouvelles, mais dans ce cas nous avons révolution des racines courtes: En conclusion, nous avons considéré les ouragans non résistantes. Hvlahvb comme des jouets qui dominaient rapidement sur le marché international et est sorti du marché rapidement! Hvlahvb jouait lien à la taille et jeté sans les mains, tourné sur! Afin de renforcer les muscles du dos et le gaspillage, des recommandations et de la publicité, mais plus tard comme étant causée par discale lombaire: l'accord a été éliminé de la compétition.
    Dans la seconde approche, nous voyons aussi un peu plus loin et ainsi, considérons aussi la Aqaba. Cette méthode est appelée pour enquêter sur l'histoire. Certains révolution islamique du 15 Juin 1342, respectivement. Certains, comme le soulèvement Front National trente Juillet 1332 a vu l'origine de ce mouvement. Et certains, comme les communistes, le Parti de l'année en 1322, et: une activité en 1312 et savaient ordre Modarres d'avoir un enfant de dix ans.
    Les décennies ont continué d'exprimer la volonté Motahari. Et il a repris une décennie ou un siècle rejetée. Parce que certains ont cru tous les dix ans, un réformateur et une centaine d'années, il y aura une révolution.
     Mais la révolution des racines historiques de l'étude, il faut remonter un peu plus loin: la profondeur et faire l'histoire: l'histoire des efforts de chacun pour faire de cette révolution que nous connaissons. Ce cours est une nécessité philosophique, qui est dérivé du principe de causalité. Par exemple, comme Adam, la révolution qui se passe? Si la nature humaine n'était pas islamique: La révolution ne sera pas nécessaire.
    Dans cette hiérarchie, une série de causes et de dire: Les objets intrinsèques, c'est que, vraiment, si Adam a eu un enfant ne sont pas, et les enfants de leurs enfants n'étaient pas, la population d'aujourd'hui de 7 milliards, il y avait un exemple d'un milliard est un musulmane. Si ce n'était pas Noé et sa direction de 72 tonnes, le navire ne pouvait pas s'engager dans les nouvelles de nouveau! Mais c'était nouvelles, mais il n'a pas la révolution!
Rôle de Moïse et de Jésus en tant que préparation pour: Prophète Muhammad, est indéniable. Et les nombreux disciples de Jésus ou Moïse, n'étaient pas musulmans, l'islam n'a pas grandi. Et il y aurait une révolution.
Toutes les idées de prophètes mondiaux, qu'ils avaient voulu pour la révolution mondiale: il est contenu religieux. Et tous les gens d'adorer Dieu en paix. Même le prophète Mahomet était aussi un souhait. Mais il n'a pas aidé les nombreux et puissants ennemis étaient à ce moment-là: ils inhibent la croissance de l'Islam. C'était le moment où ils se sont produits.
     Mais les défenseurs du Prophète Muhammad, sa famille était la plupart du temps et a continué jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu l'épanouissement de l'islam dans le monde comme une religion, pas contre les autres religions, mais ils sont en ligne.
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۸/۳/۱۳۹۳ - ۰۰:۴۰ نظر(0)

نقش حضرت زينب س، در انقلاب اسلامي

حزب الله و سوريه مديون حضرت زينب س هستند! سوريه به عنوان سومين كشوري كه: صاحب حزب الله مي شود ، نقش اهل بيت عليهم السلام را برجسته تر كرد. و بشار اسد نشان داد كه: ارزش هاي زينبي بهتر از غرور تكفيري ها است. وقتي فرياد كلنا عباسك يا زينب برپا مي شد كسي نبود كه: از ته دل دوست نداشته باشد كه: او هم عباس زينب باشد.

   شايد آرزوي همه عزيزان الهي از انبيا ، اوليا و ائمه، فراگيري و جهانشمولي اسلام بوده است . يعني وقتي كه حضرت نوح ع 950سال تبليغات و: دعوت به دين كرد، كسي به ايشان راي نداد و ياران او تا 80نفر بيشتر نشدند، آيا ارزو نداشت كه بيش از اين باشند؟ ايشان با هر قرن تبليغ، فقط يك نفر را جذب كرد ، مطمئنا اگر روزي ببيند كه بيش از دو ميليارد، يعني مسلمان و مسيحي ، كليمي وزرتشتي او را مي شناسند و: به اواحترام مي گذارند، آيا خوشحال نخواهد شد؟

اگر  عيسي مسيح ع كه سالها در: شهر هاي مختلف رفت و: نهايتا تنها چند تن از حواريون، براي او باقي ماندند، اگر امروز ببيند كه همه جهان، او را مي شناسند و به ايشان احترام مي گذارند، چه دعايي خواهد كرد؟ و اگر موسي كليم الله يا: محمد رسول الله به ميان ما برگردند، چه خواهند گفت؟

انقلاب اسلامي ايران، در يك تعامل زيبا با جهان امروز، كاري كرد كه تمامي انبيا و اوليا الهي، آرزوي آن را داشتند . آن ها در واقع زحمت كشيدند براي چنين روز هايي، و اكنون نتيجه زحمات خود را مي بينند.

الان دنيا مي بيند كه يك ميليارد و نيم مسلمان، از پيامبر خود همچون جان عزيز شان دفاع مي كنند. يا مسيحيان عالم همينطور، حتي بوداييان و زرتشتيان و ديگر اديان نيز، بي احترامي را بر اين عزيزان روا نمي دارند.

   البته تعداد اندكي سودجو يا فرصت طلب هستند كه: گاهگاهي تك مضرابي مي زنند و: بر پيامبران الهي، سخنان زشتي مي گويند. ولي تاريخ آن ها را به عقب رانده، و هر روز آن ها، رسواتر مي شوند.

امروز دغدغه انقلاب اسلامي، ديگر حمايت از انبيا الهي نيست، زيرا كه همه دنيا بيدار شده اند و: چنين اسائه ادب و حملات ناجوانمردانه را، تحمل نمي كنند. ديگر هيچ ديوانه اي نمي تواند: قران را آتش بزند يا بر عليه پيامبر اسلام، كتاب بنويسد و يا كاريكاتور بكشد.

    وليكن امروز،اين اهل بيت پيامبر هستند كه: مورد خشم كفار و منافقين قرار گرفته اند.  تكفيري هاي جهان، هيچگاه برعليه پيامبر حرفي نمي زنند! زيرا جرات اين كار را ندارند. لذا خشم خود را برعليه خاندان پيامبر، مخصوصا دختر ايشان و فرزندان آن، متوجه كرده اند.

تخريب بقيع، آغاز اين حركت بود و: قرار بود در طي هشت سال، هيچ نشاني از خاندان پيامبر باقي نماند!سيصد آثار باستاني زمان پيامبر، مانند كوچه بني هاشم در مدينه، با خاك يكسان شدند و: بعد هم با صدور تكفيري ها، براي تخريب حرم امام حسين ع و: بقيه امامان اقدام كردند . البته مردم عراق و ايران، مانند مردم مدينه و مكه، بي غيرت نبودند لذا نگذاشتند كه: اين مقبره ها تخريب شود،و اثار باستاني از بين برود.

آن ها ناچار به سراغ: نسب هاي درجه دو رفتند. مقبره عمار ياسر را مورد تهاجم قرار دادند! ولي موفق به ادامه نشدند .تا اينكه به سراغ حضرت زينب س رفتند .حضرت زينب س نوه دختري پيامبر اسلام است. يعني فرزند فاطمه سلام الله است. ايشان در كودكي مادر گرامي خود را از دست داد. در نوجواني بود كه به: عقد عبدالله جعفر در آمد اما، شرط ازدواج او بنا بر گفته پدرش، حمايت از امام حسين ع بود. در سال 50هجري، پدرش امام علي ع را، در حالي كه فرق سرش در مسجد، به ضرب شمشير دشمنان، خوني شده بود از دست داد. بعد از ده سال، برادرش امام حسن ع را مسموم ديد. و داغ پدر و مادر را فراموش كرد! اما در كربلا بود كه: برادر ديگرش امام حسين ع را شهيد كردند، او پيام آور انقلاب كربلا شد.

گرچه حضرت زينب س در كربلا شهيد نشد، ولي آثار جراحات جسمي و روحي كربلا، باعث شده تا شهيده محسوب شود. اما آثار اين عزيز زهرا، به همان روز ها تمام نشد . بارگاه ايشان در مصر و سوريه، محل مراجعه دوستداران و شيعيان بود . تا اينكه تكفيري ها خواستند: اين نعمت را از شيعيان بگيرند.

جنگ سوريه را، اگر در يك كلمه خلاصه كنيم، بايد بگوييم :فقط قصد آن ها تخريب زينبيه بوده است. اما ديديم كه حتي مقبره ايشان هم، در عصر فضا و قرن بيست و يكم! معجزه كرد. و چنان انسجامي در ملت سوريه به وجود آورد كه: باعث شكست آمريكا ، اسرائيل و عربستان شد. صهيونيسم ، امپرياليسم و ارتجاع عرب دست در دست هم داشتند. و اكنون با پيروزي بشار اسد، تمامي نقشه هاي آنان بر باد رفت. گرچه آنان به اين سادگي دست بردار نيستند، و ممكن است ترورها و يا كشتار هاي جديدي را، سازماندهي كنند ولي، جهان آن ها را شناخته است.

امروز ديگر نه تنها كسي نمي تواند، به پيامبر توهين كند بلكه، حتي خاندان مطهر ايشان هم، در حاشيه امن الهي قرار دارند. آن طور كه قران فرموده «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»اراده خداوند بر ان قرار گرفته كه: در قرن بيست و يكم و: در عصر موشك و ماهواره، شما اهل بيت را پاك و منزه ،و در حاشيه امن قرار دهد.
 
Le rôle de Hazrat Zainab dans la révolution islamique


Le Hezbollah et la Syrie sont redevables à Hazrat Zainab sa! Syrie le troisième pays: le Hezbollah est le rôle plus important à l'Ahlul Bayt. Bachar al-Assad a montré des valeurs Z excommunication est mieux que l'orgueil. Quand il pleure ou a été mis en place n'était pas de cœur n'est pas comme cela: il est Zainab Abbas.


   Souhaitent peut-être prophètes, les parents et les imams de l'islam tout le monde de Dieu sont inclus et universel. Quand le Prophète Noé AS 950 dans la publicité: Invitation au doyen, qui n'ont pas voté pour lui et ses compagnons ont été plus de 80 personnes, je n'avais pas envie d'être plus que cela? Il a promu siècle, a attiré un seul, sûrement vous pouvez voir que plus de deux milliards de dollars par jour, musulmane, chrétienne, juive et zoroastrienne savent elle et de la respecter, vous ne serez pas heureux?


Si Jésus-Christ comme les années dans différentes villes et allé: Enfin, que quelques-uns des disciples, car il est resté tout le monde de vous voir aujourd'hui, et ils respectent le savoir ce que la prière va faire? Et si Moïse ou Allah Muhammad Rasul Allah à venir entre nous, que dirai-je?


Révolution islamique en Iran, une belle interaction avec le monde, quelque chose que tous les prophètes et les parents de Dieu souhaite qu'ils avaient. Dans son effort pour avoir ces jours, et maintenant voir les résultats de vos efforts.


Il voit l'un de monde et un demi-milliard de musulmans, le Prophète comme ils défendent leurs chers vie. Ou le monde chrétien, aussi, même les bouddhistes et zoroastriens, et d'autres religions, manque de respect, ne sont pas autorisées sur ces affaires.


   Cependant, quelques-uns intermédiaire ou sont des opportunistes qui ne ramassent parfois un: les prophètes, disant des mots laids. Mais il repoussé sa date, et chaque jour, ils sont plus exposés.


Aujourd'hui, la préoccupation de la révolution islamique, le soutien n'est plus divins prophètes depuis le monde se réveillent: C'est insultant et lâches attentats, ne peut tolérer. Non, pas folle la combustion Coran peut ou contre le Prophète de l'Islam, l'écriture d'un livre ou faire bande dessinée.


    Mais aujourd'hui, que le Prophète: Colère des mécréants et les hypocrites étaient. Excommunication du monde, ne jamais dire rien contre le Prophète! Parce qu'ils n'osent pas. Ainsi, leur colère contre la famille du Prophète, en particulier sa fille et leurs enfants, ont été trouvés.


Démolition de Jannat al-Baqi, le début de ce mouvement: il a été placé dans les huit dernières années, ne reste aucune trace de la famille du Prophète! Cent ancien prophète, comme Bani Hachem rue à Médine, était au niveau du sol après l'excommunication de la question, la destruction du sanctuaire de l'Imam Hussain AS et le reste des imams ont agi. Les habitants de l'Irak et de l'Iran, que les gens de la Mecque et Médine, nerveless n'ont pas, de sorte que la destruction des tombes et des objets anciens disparaissent.


Ils devaient savoir: lignée étaient de grade. La tombe de Yasser Ammar envahi! Mais il ne s'est pas poursuivie. Jusqu'à ce qu'ils sont venus à connaître de Hazrat Zainab SA. Hazrat Zainab de petite-fille du Prophète de l'Islam. Dieu est le fils de Hz. Il a perdu sa chère mère à l'enfant. Chez les adolescents qui Signer Abdullah Jafar était l'état de son mariage, selon son père, l'Imam Hossein soutenait. En l'an 50 AH, le père de l'Imam Ali, tandis que son cuir chevelu dans la mosquée, les ennemis de l'épée, le sang a été perdu. Après dix ans, a vu son frère l'Imam Hassan AS empoisonné. Chaude et les parents oublient! Mais c'était à Karbala: Imam Hossein, Shahid avait un autre frère, qu'il était un messager de la Révolution Karbala.


Il a été martyrisé à Karbala Hazrat Zainab sa, mais les blessures physiques et psychologiques des martyrs de Karbala sont faits pour être considéré. Mais les effets de cette chère Zahra, les jours ont fait. Son sanctuaire en Egypte et en Syrie, a été consulté par les fans et les chiites. Jusqu'à excommunication a demandé: la bénédiction qu'ils chiites.


Syrie conflit si résumer en un mot, nous disons qu'il va seulement Zeinabieh été détruits. Mais nous avons vu que même sa tombe, l'âge de l'espace, et le vingt et unième siècle! Miracle. Et si le peuple syrien pour mettre cohésion qui cassent les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Le sionisme, l'impérialisme et les Arabes réactionnaires se tenaient la main. Et maintenant, avec le succès d'Al-Assad, le vent est sorti de leurs plans. Ils ne peuvent tout simplement pas l'arrêter, et peut-être une nouvelle assassinat ou meurtre, leur organisation, mais le monde a connu.


Non seulement aujourd'hui on ne peut pas insulter le prophète, mais même sa famille sainte ensemble, les marges de sécurité sont divine. Le Coran dit que Dieu a placé Radh que dans les vingt premiers siècles et l'ère de fusées et de satellites, votre maison propre et saine, et la marge sera en sécurité.